Proč je ústavní zákon umožňující vypsat předčasné volby hrou s ohněm

17. 04. 2009 | 14:03
Přečteno 3878 krát
19. března 1998 Senát schvaloval návrh ústavního zákona, kterým se zkrátilo volební období poslanců a byla tak dána možnost vypsat parlamentní volby. Stalo se. Ústavním zákonem, který ve skutečnosti Ústavu ČR obešel předstíraje, že na omezenou dobu Ústava ČR neplatí.
14. dubna 2009 vláda souhlasila s poslaneckým návrhem ústavního zákona, kterým se opět zkracuje volební období poslanců Poslanecké sněmovny, a to opět s cílem vypsat předčasné volby.
Co mi na tomto postupu vadí? Jsem přesvědčena, že vypsat předčasné volby speciálním ústavním zákonem mimo rámec Ústavy ČR, je hra s ohněm! Přestože se rozhodující politické síly České republiky dohodly na předčasných volbách a průzkumy veřejného mínění sdělují, že předčasné volby si přeje drtivá většina občanů.
V opravdu demokratické společnosti s právním vědomím je tvorba práva podřízena principům, které mají odolávat i případným atakům zákonodárce. Mají zákonodárce zavazovat! Základním principem je dodržování Ústavy ČR. Když nastane vládní krize nelze vypsání nových voleb řešit speciálním ústavním zákonem, protože takový ústavní zákon předstírá, že na omezenou dobu Ústava neplatí. Pokud Ústava v období vládních krizí nevyhovuje, je třeba ji upravit obecně tak, aby pamatovala i na tuto sice specifickou, nicméně opakující se situaci.
Návrh změny Ústavy, který by tuto situaci řešil, Senát schválil již v roce 2001. Opakovaně jej zasílá Poslanecké sněmovně, která jej ale opakovaně neprojednává. A pak najednou, v okamžiku vládní krize, vznikne „náš starý známý“ speciální ústavní zákon, který vzniklou situaci řeší způsobem nehodným opravdu demokratické země! A znovu - pokud je na tomto postupu shoda rozhodujících politických sil - je takový zákon přijat.
Představme si, že se rozhodující politické síly v zemi dohodnou, že majetek lze vyvlastnit i za jiných podmínek než stanoví Ústava ČR, totiž na základě zákona za úhradu a ve veřejném zájmu. Co tomu asi řeknou občané? Obcházíme-li Ústavu je to vždy hra s ohněm a nebezpečný precedens.
Základním principem je vytvoření obecných pravidel a jejich dodržování. Česká Ústava obecné pravidlo zná. Rozpuštění Poslanecké sněmovny podle tohoto pravidla záměrně není nijak jednoduchou záležitostí. Jiné, obecné pravidlo schválené Senátem, již řadu let spočívá neprojednané v nějakém hodně hlubokém šuplíku Poslanecké sněmovny. Tak k čemu zcela jiný ústavní zákon, znovu obcházející Ústavu? Důvod je jediný. Pro pragmatické politiky je mnohem lepší přijetí nového, byť ústavního zákona než obecné pravidlo. A to je velmi, velmi nebezpečné.

Soňa Paukrtová


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jirka H napsal(a):

To autorka:
Komické by bylo, kdyby poslanci a senátoři dodali k tomuto účelovému paskvilu i zkrácení volebního období prezidenta. Byl bych byl zvědav, jestli by i pak okřikoval ústavní právníky, že se do toho nemají plést, že je to politické rozhodnutí - viz. prezidentův požadavek na 101 hlasů, které v ústavě rovněž nenajdete...
17. 04. 2009 | 14:39

Jirka H napsal(a):

oprava: 101 podpisů
17. 04. 2009 | 14:39

Ládik napsal(a):

V parlamentu je 50% komoušů, co chcete?
17. 04. 2009 | 15:17

yorick napsal(a):

To Ladik
Omyl chlapce, to procento lze, podle vystupu z hlasovani o zajmech poslancu a senatoru, napr. pri volbe hradniho lumpa, odhadnout velmi realne na 80%. Na zapad od raje, dal by se nazvat tento vaudeville.
17. 04. 2009 | 16:00

Boleslav D. napsal(a):

Jirka H:

Jsem nadsen napadem prijmout ustavni zakon zkracujici funkcni obdobi prezidenta!
Meli bychom k tomu zahajit podpisovou akci!

..
17. 04. 2009 | 17:11

Ivan napsal(a):

Tak se stává, když většina politiků se přesvětčí, že poliotika je činnost i nemožného.
Současné vládě nefandím, ale tyto způsoby, které jsou vlastně určitou formou politického protekcionalismu nesdílím.
Mnoho řečí o pravu, ale věčně se po něm šlape. Týká se to mnoho
odvětví, kde spousta zákonů a předpisůje mimo ústavu a nikomu to nevadí. Nebudem právním státem, dokud nenabudem právní
uvědomění. Ryba smrdí od hlavy.
17. 04. 2009 | 17:12

jk-jiny napsal(a):

Ústavní zákon je mimo Ústavu... a paní senátorka je mimo paní senátorku. Svatá ty prostoto: každý se zmýlí, hlupák chybu opakuje či neopraví.
17. 04. 2009 | 17:13

macík napsal(a):

od toho jste tam POLITICI, už měli být někaké zákony 20 let po listopadu, ale bohužel to je takové jaké to je. malé strany řídí ty velké a rudí čekají vzadu
až přijde jejich šance. ale ať je tam tlustej taťka nebo zvednutej prostředníček pro OBYČEJNÉHO člověka se NIC nezmění
17. 04. 2009 | 17:22

Lerak napsal(a):

Co víc chcete, když předsedou ústavněprávního výboru parlamentu ČR je nějaký pan Benda, který do parlamentu nepatří vůbec!!! Ale taktéž jsem nadšen z nápadu navrhnout ústavní zákon zkracující funkční období prezidenta republiky. Jistě se pod takovýto návrh podepíši.
17. 04. 2009 | 17:45

Kritik napsal(a):

Běžně se stává, že se ve zdejších poměrech černé vydává za bílé, lež za pravdu, zlo za dobro. A téměř nikdo se neozve, aniž by se proti němu nezvedl nemístný odpor. Dělali to tak nacisté, komunisté a nyní to dělají dělají především lidé, kteří se sami nazývají liberálové.

Liberálové jsou totiž lidé, kteří nectí ani tradiční hodnoty, nemohou tudíž definovat co je a co není chrakterní jednání, a tudíž svůj hodnotový žebříček přizpůsobují vlastnímu momentálnímu poznání o svém prospěchu. Proto byl také název "liberál" na americkém kontinentu považován za hanlivé označení, neboť liberál je člověk bez zásad a tedy všeho schopný.

Ještě horší je v těch místech označit někoho za "ateistu". Toto označení je totiž považováno za nadávku.

A co chcete udělat v zemi, kde je kdekdo liberálem či ateistou, většinou obojím. Jaké morální zásady od těchto lidí chcete, jaký charakter od nich chcete, když nectí žádné pevné hodnoty a co od nich chcete, aby vždy a za každých okolností dodržovali? Snad ne právo? Jak směšné. To je přece proti jejich přesvědčení o vlastní neomylnosti. Je to moderní přístup v postmoderní době.
17. 04. 2009 | 17:50

Lex napsal(a):

Může se jevit, že přijetí ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny je neústavní postup. Záměrně říkám "jevit", protože musí následovat otázka, zda ústavní zákon vůbec může být neústavní.
Z hlediska ústavy lze na předmětné postupy aplikovat ustanovení čl. .2 odst. 1:“ Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“, čl. 5: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ a čl. 9 odst. 1: „Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.“
Dovolím si tedy naznačit odpověď na položenou otázku několika dalšími otázkami přímo se vztahujícími k jednotlivým výše uvedeným pravidlům: Vznikla tato Poslanecká sněmovna ve svobodných volbách jako prostředku volné soutěže politických stran? Odpovím si: Ano. Má tedy legitimitu. Je přijímání zákonů touto sněmovnou v souladu s pravidly realizace státní moci lidu prostřednictvím orgánu moci zákonodárné? Ano. Má tedy legalitu. Může moc zákonodárná doplňovat nebo měnit Ústavu ústavními zákony? Ano. Pak tedy v čem je problém, jestli si sněmovna sama ústavním zákonem zkrátí jednorázově své vlastní volební období? Jde o nerespektování základních demokratických principů nebo o násilí? No nepochybně ne. O nerespektování demokratických principů by naopak šlo, kdyby sněmovna ve stávajícím složení, nebo kterákoliv sněmovna, rozhodla o PRODLOUŽENÍ svého vlastního mandátu. Naproti tomu by nebylo nic nedemokratického na tom, kdyby sněmovna cestou ústavního zákona změnila Ústavu tak, že by obecně zkrátila nebo prodloužila volební období Poslanecké sněmovny, Senátu nebo prezidenta republiky, a to za předpokladu, že toto trvání mandátu by bylo účinné až od příštích voleb, tedy pro příští zákonodárné sbory, nebo příštího prezidenta vzešlého z příštích voleb.
Autorka sama horuje pro senátní návrh zákona, který by změnil Ústavu tak, že by zakotvil možnost, „samorozpuštění“ Poslanecké sněmovny, pokud by o tom rozhodla nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Nic nenamítám proti kodifikování takové možnosti, která zatím v čl. 35 odst. 1 Ústavy chybí (nad rámec tohoto článku by muselo být uvedeno, že prezident sněmovnu „rozpustí“, nikoliv že ji „může“ rozpustit), jen to kvórum poslaneckých hlasů k tomu potřebných považuji za nepřijatelně nízké. Považoval bych za potřebné i zde 2/3 většinu poslaneckých hlasů k přijetí takového rozhodnutí. Sněmovna musí být stabilnější, než vláda, která je od voleb do Poslanecké sněmovny odvislá.
Lex
17. 04. 2009 | 18:00

Paterik napsal(a):

Kritik:

takže pokud o sobě řeknu, že jsem ateista a liberální člověk, tak jsem podle vás už odepsaný. Je jedno, že nekradu, nevraždím, řádně platím daně... už jsem odkecaný a bezzásadový.

Jak je podle vás definován zásadový člověk? Konzervativec, co se hodně modlí? Můžu vás ujistit, že Bible morálku nevymyslela. A církev rozhodně byla vzorem všeho možného, jenom ne ctnostného života.
17. 04. 2009 | 18:00

JanChán napsal(a):

Mlá paní senátorko,
jistě máte pravdu, ale chce to být vnímavější.Ono těch obcházení Ústavy je mnohem víc a častěji, jen to nemá takový dopad a ohlas, jako v tomto případě. Máte rovněž pravdu, že to není standardní a je to nebezpečný precedens, ale jak tomu chcete zabránit, když jde o tak politicky závažnou věc. Nicméně už fakt, že, jak uvádíte, návrh zákona leží v hlubokém šuplíku ve sněmovně, by mělo někoho zvednout ze židle a udělat pěkné dusno těm tajtrlíkům, co tam sedí (a někdy ani to ne) a čtou si noviny nebo si telefonují. Na druhé straně o tak závažných krocích, jako jsou předčasné volby, by měli rozhodovat občané v referendu. Ale ani toho se asi nedočkáme, tedy mám na mysli použítí tohoto práva pro takové či podobně závažné případy. Ale to je škoda slov.
17. 04. 2009 | 18:14

Kritik napsal(a):

Je potěšitelné, že nekradete, nevraždíte, řádně platíte daně...

To je přesně podle zákona, toho našeho, převzatého z židovské Tóry. Co na tom?

Nezdá se vám to však málo? A již jste měl příležitost vzít si tak trošku z veřejných peněz a projet se služebním autem na soukromou večeři? A jaký úplatek by vám stačil, aby jste svému známému dohodil veřejnou zakázku? A kolik soukromých telefonátů jste měl na telefonech svého zaměstnavatele? A mohl bych s dotazy pokračovat dál a dál.

Je to žalostně málo, co jste jako základ svého charakteru uvedl. Židé mají v Tóře předepsáno dodržování 613 zákonných ustanovení. A křesťané nesmí porušovat zákon ani ve svém duchu.

Až to budete umět, požádejte Boha o svatozář. Zatím na ni nemáte nárok.
17. 04. 2009 | 18:21

Kritik napsal(a):

Předchozí je především pro:

Paterik
17. 04. 2009 | 18:22

Paterik napsal(a):

Kritik:

z veřejných peněz nemám nic, služební auto nemám a ani bych ho nechtěl, úplatky neberu, ostatně nejsem úředník a ani je nedávám. V práci nemám čas ani telefonovat a takhle bych mohl pokračovat dál.

Problém je v tom, že já, narozdíl třeba od vás, nepotřebuji boha, aby mi řekl, co smím a nesmím. Nepotřebuji se nechat uplácet nebem ani děsit peklem. Každý ví, že korupce je nemorální. To, že se tím každý neřídí, není věc víry nebo ateismu, ale osobní morálky. Pouhé studium bible z vás svatého neudělá. Může tam být tisíc příkazů a zákazů, ale nic to samo o sobě nezmění. Vaše svatouškovství je pokrytecké. Ve jménu boha se páchaly i ty nejhorší věci, i Hitler se dovolával boha, který jej vyvolil pro velké poslání. Já hodnotím každého člověka individuálně, ne podle toho, k jaké víře se hlásí.

a abych vás upokojil, párkrát jsem jel načerno v tramvaji a v dětství jsem párkrát snědl sestře její čokoládu. Svatozář nenosím a ani by mi neslušela.
17. 04. 2009 | 18:49

Kelly napsal(a):

Malujete tu zbytečně čerta na zeď, jako by se měl zbořit svět, že se zkrátí volební období a budou se konat nové volby. Nemáte náhodou strach z toho, že se jednou rozumní poslanci v parlamentu mohou domluvit a zruší senát Vámi kritizovanou cestou? Jeví se mi to tak. Já si myslím, že větším problém pro obvatelstvo je, aby policie zůstala při dalších volbách apolitická, tedy žádní Kubicové, aby justice zůstala apolitická - viz případ Vesecká, aby se po volbách nekupovaly poslanci v paralmentu jako housky na krámu - viz Melčák, Wolf, Pohanka a Snítilý, aby se v parlamentu neopakovala špína jako při volbě Klause apod. Vídíte, toto zase ale netíží Vás jako osobu. Takže problém je v jiném úhlu pohledu na pritority u senátora a u obyvatelstva.
17. 04. 2009 | 19:46

Tom napsal(a):

Kritik: A proto jsou všichni konzervativní (například KDU-ČSL v čele s Jiřím Čunkem) a zásadoví (DS v čele s Tomášem Vandasem a v [základně] s bandou ožralých nácíčků) naším morálním vzorem.

Fuj, liberál a ateista. Kanta na ně.
17. 04. 2009 | 19:52

Jerry napsal(a):

Je zajímavé, že poplatky u lékaře a v lékárně taky nejsou v Ústavě ČR (výslovně "Bezplatné") a přesto si koalice pochvalovala, jak to pomáhá a nikomu to nevadí. Jo co je dovoleno Bohu není dovoleno volu, jak říkají staří latiníci.
17. 04. 2009 | 20:14

jirizlatuska napsal(a):

Pridal bych jeste docela jednoduchou "obcanskou" drobnost: Volic by mel mit pravo byt v Parlamentu reprezentovan tim, koho si zvolil (bez ohledu na to, ze se mohla proporcialni reprezentace vyvrbit tak, ze jim nemusi prijit na jmeno) a hlavne za podminek, za kterych svou volbu delal -- nebylo tam nic o tom, ze by rozhodnuti, na kterem se ve volbach spolupodilel, mohlo byt zruseno jinak, nez stanovenymi zpusoby, mezi kterymi ovsem zrovna tenhle pomoci splacaneho ad hoc zakona o zkraceni volebniho obdobi neni.

Zkraceni volebniho obdobi takovym ad hoc zakonem by mohlo byt legitimni, kdy by o nem byl volic informovan jiz v okamziku voleb, nikoli az ted vystaven svevoli, ze pro to, aby byl reprezentovan, musi jit v extra terminu k volbam znova jen proto, ze se nekomu nechtelo respektovat ustavni proceduru.
17. 04. 2009 | 21:26

Kelly napsal(a):

Oni zkrátka poslanci nepočítali s tím, že by jim někdo mohl sáhnout na 4 roky garantovaných příjmů a výhod. Proto to tam zkrátka nedali. Existuje snad ještě nějaké jiné zaměstnání, kde má člověk garantováno, že ho jeden den přijmou do zaměstnání a už se tam nemusí objevil po 4 roky a stále mu plat jde i včetně cestovních náhrad? A to je ještě lepší případ. V horším případě si nechá ještě zaplatit od ODS, že pro ně bude hlasovat. Tak to je realita poslanců majících přemírný strach, aby vše probíhalo legálně. Vodu kázat a víno píti, to je současná praxe senátorů. Brát paušální cestovní náhrady a ještě si k tomu účtovat cestovní náhrady. To senátory netíží. Mimoto, koho vlastně senátor zastupuje? Druhého kola voleb do senátu se zúčastní napš. 15%, to znamená, že senátorem se stává ten, koho volí 8% národa, čí hlas potom vyjadřuje? To ovšem senátorům vůbec nevadí. Takovou si vytvořili Ústavu, kterou ani nepředložili k večejnému referendu.
18. 04. 2009 | 04:29

Stařeček napsal(a):

Lex, jako vždy. OK
18. 04. 2009 | 11:13

patriot napsal(a):

Paukrtová, Lex…

Článek 2 (1) Ústavy ČR říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. Kandidáty do jakýchkoliv voleb však nominují politické strany, přičemž počet všech straníků dohromady činí zhruba 1% obyvatelstva.
Nezdá se vám, že tu něco nehraje?

V článku 5 se hovoří o „základních demokratických principech“. Ty však nejsou nijak definovány. Co vlastně jsou ty „základní demokratické principy“? A jaké jsou ty další, „nezákladní“ principy?

Prebendy a výhody politiků, jejich postavení nad zákonem, nulová odpovědnost, jejich neodvolatelnost, imunita, možnost doživotní recyklace, směšné volby-nevolby, nakupování hlasů ve sněmovně… Jsou toto ony „základní demokratické principy“?

Neměla by se spíše celá ta (ne)slavná Ústava přepsat? A předložit občanům ke schválení?

Jak správně podotýká Kelly, k té dnešní se nemohli občané nijak vyjádřit. Zřejmě další ze „základních demokratických principů“.
18. 04. 2009 | 12:32

Bisnis Online napsal(a):

Constitutional Act is outside the Constitution,Senator and Mrs.outside Ms. Senator. Saint thou simplicity: every se mistake, fool that does not recur.
04. 06. 2009 | 15:55

rolex watches napsal(a):

If you don't konw about rolex watches and replica watches, account for you behind juvenility.
If you have not omega watches or replica watches,you account for out. so you may be come to here see.
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 13:32

tiffany jewelry napsal(a):

Omyl chlapce, to procento lze, podle vystupu z hlasovani o zajmech poslancu a senatoru, napr. pri volbe hradniho lumpa, odhadnout velmi realne na 80%. Na zapad od raje, dal by se nazvat tento vaudeville.
31. 07. 2009 | 08:47

bridal gowns napsal(a):

Tak to se musim opakovat a delam to nerad, Puskinuv institut je vzkutku grandiozni stavba !!!!)))) I my se poucime , tedy nic ve zlem , ale musim se opakovat!!!!
18. 08. 2009 | 03:41

louis vuitton sale napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 19:15

replica louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 18:09

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 03:50

omar7 napsal(a):

<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.sh8d.com/">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://vb.sh8d.com/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات" href="http://www.galiti.com/">شات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتديات" href="http://vb.galiti.com/">منتديات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات" href="http://www.bnatdll3.com/">شات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى بنات" href="http://vb.bnatdll3.com/">منتدى بنات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.alsh8d.com/">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="سيارات" href="http://sayaraat.blogspot.com/">سيارات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="التكنولوجيا" href="http://tqana.blogspot.com/">التكنولوجيا</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى شهد" href="http://vb.alsh8d.com/">منتدى شهد</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى بنات دلع" href="http://forum.bnatdll3.com/">منتدى بنات دلع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى الشهد" href="http://forum.alsh8d.com/">منتدى الشهد</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتتديات غاليتي" href="http://forum.galiti.com/">منتتديات غاليتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dlil.galiti.com/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://dlil.bnatdll3.com/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dlil.alsh8d.com/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات" href="http://chat.sh8d.com/">شات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="توبيكات" href="http://topics.galiti.com/">توبيكات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="العاب" href="http://games.galiti.com/">العاب</a></strong></H1>
22. 09. 2009 | 00:09

ED HARDY napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
24. 11. 2009 | 01:45

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:53

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
04. 03. 2010 | 03:02

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
08. 03. 2010 | 15:03

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 15:07

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 07:39

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:42

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:33

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:34

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 03:40

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 05:41

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 07:42

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 07:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy