Chudoba cti netratí….?

03. 08. 2010 | 08:58
Přečteno 4831 krát
V pracovním návrhu ministerstva práce a věcí k programovému prohlášení vlády, které se zabývá sociální politikou, je navrhován následující bod „U všech druhů sociálních dávek a podpor bude výplata dávek podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde.“

Tvůrci tohoto návrhu přistupují pravděpodobně k občanům, kteří jsou nějak závislí na pomoci společnosti, jako k podvodníkům, kteří pouze kamuflují svojí těžkou sociální situaci. Je to velmi zvláštní pohled na lidi se zdravotním postižením, na nezaměstnané, na lidi v hmotné nouzi a na další skupiny občanů republiky. Tento třídní a stádní pohled na velkou skupinu občanu je velmi nebezpečný, ale tak trochu odpovídá části volební kampaně, která byla někdy vedena podle přísloví „dědeček a babička ujídají z chlebíčka“.

Nedovedu si vůbec představit, jaké právní důsledky může mít takové čestné prohlášení. Jsem však přesvědčen, že navrhovaný bod není v souladu s Listinou základních práv a svobod, a pokud by taková věc byla zavedena do naší legislativy, troufnu si tvrdit, že její napadení u Ústavního soudu by bylo úspěšné. Článek 1 Listiny uvádí „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ A právě důstojnost by přijetím návrhu na prohlášení byla postižená nejvíce. Chudý či jinak sociálně potřebný má svojí důstojnost a nemůže být nucen, aby při žádosti o pomoc byl vystaven ponižujícím aktům.

Proč nelze souhlasit s návrhem čestného prohlášení, že žadatel se bez požadované dávky neobejde, je nabíledni. Nelze přeci vůbec právně uchopit, co znamená termín, že se „bez požadované dávky žadatel neobejde“. Je mnoho dávek, které pomáhají v integraci do společnosti osobám, kterým hrozí sociální vyloučení, ale bez takové dávky by asi přežily. Nedovedu si vůbec představit, jak by pracovníci jednotlivých úřadů zjišťovali pravdivost takového čestného prohlášení.

Institut čestného prohlášení vychází z přesvědčení, že co žadatel o sociální dávku to podvodník. Samozřejmě, že existuje zneužívání sociálních dávek, ale je úlohou orgánů státu, aby zjistil, kdo systém zneužívá a z pomoci jej vyřadil. Není však možné přijmout paušalizující pohled na všechny žadatele jako na potencionální podvodníky. Takovýto pohled na celé skupiny obyvatel byl používán před rokem 1989. Dnes bychom měli pohlížet na každého člověka jako na individualitu a přistupovat k němu bez jakýchkoliv předsudků.

Pokud bychom se tímto podezíravým pohledem dívali na jednotlivé skupiny občanů, pak by bylo nutné zavést čestné prohlášení pro ty z nás, kteří získali nějaký majetek, že tento majetek získali poctivě, protože i mezi majetnými lidmi jsou jedinci, kteří se k majetku dostali nepříliš čestným způsobem. Asi bych nechtěl žít v zemi, kde úřady považují obecně občany za podvodníky a vyžadují od nich ponižující akty.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

"...čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde..."

Čestné prohlášení Lájoše Demétera ? Který úředník mu uvěří, ten nepatří do úřadu ale do blázince.
03. 08. 2010 | 09:18

Čochtan napsal(a):

"...Dnes bychom měli pohlížet na každého člověka jako na individualitu a přistupovat k němu bez jakýchkoliv předsudků...."

Pane Kráso, v podstatě máte pravdu, pokud stejně jako já nepovažujete opatrnost, vzniklou na základě zkušeností a poznání, za předsudek.
03. 08. 2010 | 09:23

jarpor napsal(a):

"Chudý či jinak sociálně potřebný má svojí důstojnost a nemůže být nucen, aby při žádosti o pomoc byl vystaven ponižujícím aktům."

Bezvýhradný souhlas.

Soudím, že důstojnost člověka není nijak snížena a osobnost není vystavena ponižujícímu aktu, jestliže při žádosti o dávku podepíše Vámi zmíněné čestné prohlášení.

"Asi bych nechtěl žít v zemi, kde úřady považují obecně občany za podvodníky a vyžadují od nich ponižující akty."

Opět souhlas, ale -

Skutečně si myslíte, že všichni, kdo pobírají "dávky" je pobírají oprávněně ? Soudím, že jsou takoví podvodníci, kteří je bezostyšně berou na úkor jiných...
A jak na ně, na ty, jež okrádají skutečně potřebné ?

Myslím, že jedině tím, že se jim soudně dokáže, že vědomě při podpisu čestného prohlášení lhali aby získali neoprávněný prospěch na úkor jiných, těch skutečně potřebných..

No, nevím pane Krása... možná se pletu, ale vidím to jinak s tím čestným prohlášením.

Hezký den
03. 08. 2010 | 09:24

Čochtan napsal(a):

"Institut čestného prohlášení vychází z přesvědčení, že co žadatel o sociální dávku to podvodník."

Omyl ! Právě naopak ! Podvodníkovo čestné prohlášení je s vysokou pravděpodobností lež. Institut čestného prohlášení vychází z přesvědčení, že žadatel o sociální dávku je poctivý člověk, že je jeho prohlášení možné uvěřit.

Zde se nabízí jedna možnost: Čestné prohlášení ověřit přísahou, zkontrolovat a podvodníka posadit na dva roky do chládku. To se rychle rozkřikne, a dostanou strach podvádět.
03. 08. 2010 | 09:29

Čochtan napsal(a):

Čestné prohlášení nijak nesnižuje důstojnost člověka, právě naopak ! Čestné prohlášení znamená: stát má v tebe důvěru, stát tě občane považuje za slušného, pravdomluvného, čestného občana. To je spíše zvýšení důstojnosti člověka !
03. 08. 2010 | 09:33

Suchec napsal(a):

Jarpor a Čochtan. Co bych mohl očekávat jiného.

Jste si dost podobní, koukám.

Pane Kráso. Drábek je ten správný řezník.
03. 08. 2010 | 09:39

slavwin napsal(a):

Já myslím že určitý nárok a pomoc v nouzi, nestačilo by napsat, že peníze jsou poskytovány, protože jiné nemá, nemělo by se nikoho nutit aby začal prodávat věci denní potřeby (dům, auto, oblečení) nebo co slouží jeho realizaci (chata, zahrada, televizor, počítač, hudební nástroj). Připustil bych návrh na změnu bytu v podobném prostředí v jakém dotyčný žil. Zničeho nic nabytý majetek má být prověřován u všech, myslím že to má něco společného s praním špinavých peněž, což je trestný čin, bez ohledu na názor Klause.
03. 08. 2010 | 09:41

Rumcajs napsal(a):

Podezřelý je každý a tak se k tomu musí taky přistupovat.

Vláda hospodaří s prostředky občanů ČR, kteří vanaložili nemalé usilí aby SR naplnili, tudíž je povinností každé odpovědné vlády zajistit, aby tyto prostředky nebyly zneužívány.

Jinak pane Kráso, nic si z toho nedělejte. Mě chodí FU na kontrolu každý rok a když to srovnám s tím Vaším prohlášením, musím se smát.
03. 08. 2010 | 09:42

Alex napsal(a):

Máte pravdu, pan Drábek vymyslel naprostou pitomost. On pan Drábek, myslím, ještě svou genialitu prokáže. Viděl jsem ho perlit a lze očekávat ještě daleko onačejší zhůvěřilosti.
Stane-li se kozel zahradníkem, nelze nic jiného očekávat.
03. 08. 2010 | 09:43

Alex napsal(a):

Čochtan, jarpor, Rumcajs

Koukám, že orgasmus Vás nemine, i kdyby jste obdobně měli podávat obdobná prohlášení při vstupu do supermarketu, přikládat k daňovému přiznání. A já furt, proč mi česká pravice připadá, jak pod vlivem omamných látek.
03. 08. 2010 | 09:47

gaia napsal(a):

kdo nemá prachy má jet na jahody do Anglie.To taky říkal jeden z VV. Těch perel ještě bude dost.
03. 08. 2010 | 09:48

jarpor napsal(a):

Alex

Drábek... "Viděl jsem ho perlit ..."

Alespoň jednu "perlu"... díky předem.

Souhlas s Rumcajsem stran kontrol FÚ... ( některých ) ale i třeba jistých paní ze sociálky.... to by pan Krása teprve viděl, jak vypadá "ponižující akt" vůči osobě zastupující firmu...

Hezký den
03. 08. 2010 | 09:49

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Dovolim si:

http://hn.ihned.cz/c1-37800...

V podobnem gardu se domnivam, ze zvyseni dani Rumcajse, SuPa a jine podnikatele zcela jiste obohati. :)
03. 08. 2010 | 09:57

xyz napsal(a):

A co se takhle vrátit k tradičnímu tisíciletími ověřenému způsobu sociální solidarity prostřednictvím rodiny a obce (příp. podniku). Kdyby se odbourala tahle anonymní státní mašinérie, tak nebude potřeba nic podepisovat, protože každý uvidí, jestli dotyčný pomoc potřebuje nebo ne. Člověk je tvor sociální a není vůbec stavěný na nějaké obludné anonymní mašinerie přerozdělování od bezejmenného k bezejmennému.
03. 08. 2010 | 09:58

Rumcajs napsal(a):

Alex:

Nevím co přesně myslíš tím blábolem, ale přál bych ti zažít takovou kontrolu. Taky by se dalo říct, že je tam člověk brán rovnou jako zloděj a každý prd musíš těžce prokazovat.

A to si vem, že ti třeba dodavatel nezaplatí a tobě zbydou peníze jenom na mzdy a na odvody už ne. Pak jsi podle dnešních pravidel zločinec.
03. 08. 2010 | 09:58

Yfča napsal(a):

V tomto státě se bohužel děje něco příšerného. Projevilo se to již během volební kampaně a výsledkem je snaha vládnoucí garnitury, z nichž její členové přišli ke značnému majetku tím, že sami "šikovně" čerpali a čerpají nemalé částky ze státní kasy, učinit příjemce dávek a důchodce viníky neutěšeného stavu státní pokladny. Pokud ale 20-30% z objemu státních zakázek končí v kapsách těch, co o nich rozhodují, což je dle mého odhadu cca 120-150 miliard ze zhruba 600 miliard celkového objemu státních zakázek.Tak si to prosím laskavě podělte počtem obyvatel ČR a vyjde vám kupodivu téměř stejná částka, kterou dle nejlepšího ministra financí všech dob prý dluží každý občan tohoto státu. Tam je ten zásadní únik peněz ze státní pokladny, tam jsou ztráty státu největší. Tím směrem je třeba napřít úsilí a ne nutit příjemce sociálních dávek k čestným prohlášením.
03. 08. 2010 | 09:58

Alex napsal(a):

jarpor
Chápu, že když to přijde zprava, budete se rozplývat i nad opatřením, kdy před každým načepováním benzínu budete muset podepsat prohlášení, že neujedete bez placení. Ovšem podle Vás, to smysl vyšší má, ač Vám musí být jasné, že i tak holt ten, kdo chce ujet bez placení, ujede.
Řebíček kdysi vymyslel kontrolu kontrol STK. Tak jen houšť, ono je to zprava, tak nad takovými opatřeními nezapomeňte vést oslavné traktáty. Mohli byste přestat myslet tak nějak "pravicově".
03. 08. 2010 | 09:59

Rumcajs napsal(a):

prirodovedec:

Ty už zase o koze.
03. 08. 2010 | 10:00

Alex napsal(a):

Gaia
Díky za jednu z těchperel Drábka. Viděli jsme asi stejný pořad.
03. 08. 2010 | 10:02

Vilém napsal(a):

Pan Krása zřejmě minulé desetiletí prožil na Marsu. V demokratické společnosti už zřejmě nelze dospět k horší zběsilosti, než jaká se tady odehrávala vůči lidem, kteří se opovážili požádat o sociální pomoc. Kdejaký bezcenný žurnalistický šmok mudroval o zneužívání "příliš štědrého" sociálního systému, kdejaký "sociálně demokratický" politik veřejně atakoval sociální práva, kdejaký úředník nebo parazit na evropských fondech kdákal o "aktivizaci" a "motivování" potřebných. Začala s tím lidská zrůda Škromach, a nemohu si odpustit poznámku, že různé skupiny, které z toho krátkodobě profitovaly, dnes jsou ovšem samy na řadě, tehdy nepříčetně vřeštěly nadšením.
Je prakticky jisté, že sociální instituce v ČR nepřežijí v evropské podobě - byly mechanicky převzaty z Evropy začátkem 90. let, nemají u nás vlastní životaschopnou základnu, protože drtivá většina občanů si v sobě nese historicky zakořeněné a za socialismu ještě posílené poddanství, Mentalita kolchozníků se nutně projeví také naprostou lhostejností k lidské důstojnosti a lidským právům, takoví lidé je ani sami sobě nepřiznávají, natož ostatním.
03. 08. 2010 | 10:02

jarpor napsal(a):

Alex

Ptal jsem se na Drábka a Vy odpovídáte Řebíčkem... no, co naplat. Musím se spokojit s tímto...
Myslím, že nechápete nic, co jsem napsal.
Blbost neí pravicová či levicová. Blbost je blbost.

Přírodovědec

Rozumím Vám. Z Vašeho pohledu všichni ve vědě pracují seč mohou, efektivně, samozřejmě... Ber kde ber... ale na Akademii, státe, nešahej...

Hezký den
03. 08. 2010 | 10:18

Alex napsal(a):

Rumcajs
Od roku92 jsem těch kontrol pár zažil.
Vím, kam směřujete, ovšem na tu Vám dal odpověď už vlk. Je pravdou, že nevedl-li jsem účetnictví podvojné, problém jsem s tím neměl. Vedl-li jsem účetnictví podvojné, musel jsem s tím počítat.
Tak vo co go, Vy "pravičáku" na baterky.
03. 08. 2010 | 10:21

Alex napsal(a):

jarpor
Ono to perlení, není to hlavní. Koukám, že už se soustředíte jenom na ty perly a ne na to prohlášení. Taky dobrá odpověď. Gaia uvedla jednu perlu. On tam tehdy perlil na téma školného. Ona zrovna Vám jako perla nebude vonět ani ta motivace školným. To je perle z nejperlovatějších. Ona ekonomická motivace i bez školného neexistuje. Ani na straně studenta, ani na straně školy i bez školného.
03. 08. 2010 | 10:26

bape napsal(a):

pro Rumcajs

Aha, pán a loupežník podniká. Inu, jen více a houště kontrol. Když Tě to nebaví, tak se halt dej zaměstnat a pak teprve uvidíš tu zvůli, chytráčku!
03. 08. 2010 | 10:28

IQ napsal(a):

Čochtane, kde
bereš tu drzost povyšovat úředníka nad člověka?
Odkud se v tobě vzala nenávist a nedůvěra třeba k Lajošovi Demeterovi,která tě vede k podezřívání, že právě on není čestný.
Jo chlapče je to právě naopak a udělej si inventuru nejprve u své rodiny a pak u sebe.
03. 08. 2010 | 10:29

Dale Cooper napsal(a):

Formulace toho prohlášení je naprosto zcestná. Že se někdo bez něčeho neobejde je naprosto subjektivní záležitost.
Nehledě na to, že je za tím jen snaha zastřít naprostou nečinnost v kontolní oblasti. A o to právě jde, protože právě té nečinnosti hojně využívají někteří "podnikatelé", kteří hojně využívají černou práci, výplaty na ruku, a další obcházení daňových zákonů. Hold jim nechtějí šlápnout na kuří oko.
Někteří takoví "podnikatelé" vám jistě budou tvrdit, že by bez neplacení daní nepřežili. Ale o to právě jde, ne? Fungovat má jen to co je životaschopné. Slabší musí zemřít, ne? Jak k tomu přijdou ti podnikatelé, kteří poctivě platí daně?
03. 08. 2010 | 10:33

jarpor napsal(a):

Alex

Kdybyste ponechal na mě, co mi voní či nevoní... možná že bychom si více rozuměli...

A poslední k Drábkovému perlení... Já si počkám na skutky. Ne na to, co kde utrousí (gaia info), možná v jiných souvislostech, jež už třeba zde nezaznějí... čímž neříkám, že by si neměl dávat pozor na to, co řekne...
Za blba jej nepovažuji, zároveň jej nehájím...
A školné ? Kapitola sama pro sebe, zde několikrát propíraná... takže - no comment.

Hezký den
03. 08. 2010 | 10:39

Dingo napsal(a):

až Čochtan, Jarpor a Rumcajs ochrnou, tak budou mluvit jinak a jako první budou škemrat o dávky, takový už je život
03. 08. 2010 | 10:48

Dingo napsal(a):

až Čochtan, Jarpor a Rumcajs ochrnou, tak budou mluvit jinak a jako první budou škemrat o dávky, takový už je život
03. 08. 2010 | 10:50

Herriot napsal(a):

Vilém: máte naprostou pravdu, ale Škromach je pouhý odvar proti lidským zrůdám typu Kalouska, Drábka - to bude teprve tóčo a lidská práva pošlapávána denodenně
03. 08. 2010 | 10:55

bape napsal(a):

pane Kráso !

Kdo seje vítr sklízí vichřici, že. Já si moc dobře pamatuji, když jste seděl v PS a s tehdejším ministrem Volákem propagovali pozdější odchody do důchodu, naprosto paušálně, bez ohledu na psychickou a fyzickou zátěž, jak tomu je v jiných státech kolem nás, kded mají tabulky profesí, které jdou dříve a bez krácení, než jak tomu je dodnes u nás, tož tentýž styl myšlení tu převládá, tak platí i pro Vás " kuschen und weiter dienen", ať to stojí, co to stojí. Máte to, co jste chtěl. Já ovšem to nechtěl.
03. 08. 2010 | 10:56

IQ napsal(a):

Nikomu nic zlého nepřeji, opravdu, ale takoví Čochtanové a další až zůstanou na vozíku nebo jinak hendikepovaní, přestanou nesmyslně držkovat. V tom smyslu jim přeji aby pokud možno padli na držku co nejdříve.
03. 08. 2010 | 10:57

Alex napsal(a):

jarpor
Chápu, budiž.
Ono troušení Gai není troušením. S těmi jahodami perlil Mister Drábek, stejně jako se školným a jeho motivací.
Ano Mister Drábek by si měl dát hodně pozor na to, co říká. Učiní-li tak, nebudou ani příslušné komentáře či troušení.
Tuším, proč sem taháte blby, ale kdybych chtěl toto slovo použít, použil bych ho. Kozel zahradníkem jest přece jen alespoň pro mne kvalitativně poněkud jiným vyjádřením. Nemohu Vám ovšem nijak bránit, abyste to vnímal po svém.
Také hezký den, byť venku leje a leje.
03. 08. 2010 | 10:58

Jerry napsal(a):

Pane Kráso, ani se Drábkovi nedivím. Zřejmě chodí nakupovat do supermarketů a vidí tam ta honosná vozidla (BMW, VW, Ford, atd.) paraplegiků, kteří zabírají parkovací místa pro invalidy. Pokud má na takové vozidlo nepotřebuje dávky. Nebo, že by to bylo jinak ?
03. 08. 2010 | 11:01

JC napsal(a):

Pane Kráso,
Nevím sice jak vámi zmíněné opatření pomůže odhalit zneužívání dávek, nicméně ani netuším proč vás to tak bere, pokud samotná kontrola možného zneužití vás neuráží.

Uráží vás například i to, že žadatel o invalidní důchod musí před lékařskou komisi ?
03. 08. 2010 | 11:02

JC napsal(a):

IQ,

To jsou prostě jen kecy.

Nikomu nic zlého nepřeji, ale "případný" Pitr na vozíku určitě státní pomoc nepotřebuje, stejně jako Lájoš, který na sociálku jede v černém Superbu.
03. 08. 2010 | 11:07

Vilém napsal(a):

Co to je za řeči o těch autech? Ochrnutý člověk samozřejmě potřebuje lepší vozidlo než zdravý.
Navíc jde o potřebu vzniklou na základě zdravotního stavu, a stejně jako u starobních důchodců se nezkoumá majetek, i v tomto případě mají všichni nárok na určitý příspěvek (myslím že 100 000 Kč jednou za pět let). Zbytek si musí doplatit ze svého a kolik mají nebo nemají, není věc, do které by měl mluvit nějaký závistivý darebák. Nakonec třeba si ten majitel offroadu koupil auto za svoje a vůbec o příspěvek nežádal, jen potřeboval označení, aby mohl parkovat.
03. 08. 2010 | 11:21

Dale Cooper napsal(a):

JC,
Něco málo na téma "social mobility" třeba zde:
http://www.suttontrust.com/...
03. 08. 2010 | 11:39

Dale Cooper napsal(a):

To předhozí patřilo jinam...
03. 08. 2010 | 11:40

Rumcajs napsal(a):

bape:

Manku jsem už nechal zaměstnat a jestli by se našel někdo, kdo by koupil garáž i s dluhama, nechám se zaměstnat taky.

Já nemám strach umodlenče, že bych práci nenašel.
03. 08. 2010 | 11:42

Al Jouda napsal(a):

To Vilém :
Ty řeči o těch autech jsou zcela na místě. Ochrnutý člověk by měl řídit motorové vozidlo jen ve výjimečných případech a to ještě vozidlo co nejjednodušší, protože mu má sloužit jen k popojíždění k lékaři nebo na nákupy a ne na dlouhé cesty. Proto také vždy v minulosti měli invalidé Velorexy nebo Trabanty. Dnes je podpora dopravy handicapovaných dovedena až k absurditě, neboť denně vidím jet úplně prázdný zelený autobus pro invalidy, který jede trasu Řepy - Bohnice a zpět (nevím, kolikrát za den).To je nafty a plat řidiče - vyhozené peníze daňových poplatníků!!
03. 08. 2010 | 11:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já bych při volbách podmínil platnost každého odevzdaného hlasu čestným prohlášením voliče , že " se skutečně bez těchto lidí neobejde".

P.S. Absurdní hra na spravedlivé pokračuje. Líná byrokracie vymýšlí další finty, jak si přidat kvazipráci.
03. 08. 2010 | 11:44

Rumcajs napsal(a):

Alex:

Vycházím z tohoto Krásova textu:
***Tvůrci tohoto návrhu přistupují pravděpodobně k občanům, kteří jsou nějak závislí na pomoci společnosti, jako k podvodníkům, kteří pouze kamuflují svojí těžkou sociální situaci.***

Proč by neměli, když takhle přistupují k kde komu. Nebo by mělo stačit to, co FU nahlásím ?
03. 08. 2010 | 11:44

bape napsal(a):

pro Rumcajs

Pročpak ta nálepka umodlence. O tom nebylo ani řeči. Zato Tvůj pochlebný výkřik Václavu Hořejšímu o jakémsi cukříčku, Ty lichotníku ! Víra je vztah, bez nálepek svíčkových katolicko - pravoslavných bab. I Ty věříš a čemu, tam se také po své pozemské pouti ocitneš, chca-nechca. To je pravá svoboda, liberále, hm!
03. 08. 2010 | 11:51

Dita napsal(a):

ježiši, kam ten svět spěje, to už lidi jak Al Jouda a JC závidí i postiženým lidem? Tak si přerušte míchu a taky dostanete se slevou moderní paraplegický vůz a nebudete muset závidět!! Ubožáci!!
03. 08. 2010 | 11:53

vas napsal(a):

Alex:
pokud je pravda co píšete o kontrolách, měl byste vědět, že každé daňové přiznání obsahuje větu:"Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto DAP jsou pravdivé a úplné." To k Vašemu komentáři v 03.08.2010, 9:47:51.

-"Vím, kam směřujete, ovšem na tu Vám dal odpověď už vlk. Je pravdou, že nevedl-li jsem účetnictví podvojné, problém jsem s tím neměl. Vedl-li jsem účetnictví podvojné, musel jsem s tím počítat."-
Vysvětlete mi, prosím, jaký vliv má vedení účetnictví(podvojné a DÚ)na odvody (soc. zab., ZP, DPH) když mi v průběhu roku odběratel nezaplatí. Děkuji.
03. 08. 2010 | 11:55

Alex napsal(a):

vas
Ano. Máte pravdu. Čili by totéž stačilo u žádosti o podporu - netřeba k tomu další formulář.

Nebudu to hledat ono vyjádření tuším Rumcajse. Měl jsem na mysli neuhrazenou fakturu z hlediska daně z příjmu. U jednoduchého účetnictví se zahrnovala až po úhradě, v podvojném šla do daně po vystavení.
03. 08. 2010 | 12:04

bape napsal(a):

pro Dita

To není o závisti, vážená. To je o tom, kam to pan Krása a ostatní pravouni nasměrovali. Každý má své vlastní problémy a bohatí nejvíce, ovšem na úkor všech.
03. 08. 2010 | 12:09

Alex napsal(a):

Vas
Ještě k prvnímu mému odstavci. Opravdu to nevím, ale, že by ta větička o uváděných skutečnostech na formulářích s žádostí o podporu důsledně nebyla?
03. 08. 2010 | 12:10

IQ napsal(a):

JC

To nejsou vůbec kecy. Ještě nebylo zjištěno a potvrzeno nabytí majetků všech Pitrů a dalších. A není vůbec rozdíl mezi podvodně nabytým majetkem a podvodníkem, byť by to byl i Lájoš Lakátoš.
V systému je problém.

Bohatý poctivý nemocný si svého majetku moc neužije, protože mu pravděpodobně jeho nemoc neumožní dále vydělávat peníze a bohatý podvodník by měl o nepoctivě vydělané peníze a mamon přijít z titulu rozhodnutí.
Jisté je, že nemoc je naprosto zrovnoprávňuje.
Závistivost a kecy jsou ve spekulacích, že oba mají někde konta. Ale i to je otázka kvality systému.
A o to tady jde.

Nebo chcete nesmyslně trestat poctivé bohaté za to že zbohatli a ještě když onemocněli tak přitvrdit tím, že jim řeknete - však máte dost, prodejte nejprve majetek a pak přijďte.

I stávající legislativa je proti lidskosti. Nejprve prodejte na př. televizor, pak domek, pak třeba obrazy a stříbro po mamince a pak "MY" se rozhodneme a zkontrolujeme, zda vám něco přihodíme. Odporné.
Tak asi tak.
03. 08. 2010 | 12:20

Vilém napsal(a):

Al Jouda
Pohybově postižený člověk objektivně potřebuje vozidlo víc než člověk nepostižený.
Nevím, kde jste vymudroval, k čemu mu vozidlo má sloužit, možná že ho potřebuje ke stejným činnostem jako ostatní.
Pokud jde o "ad absurdum" dovedenou podporu dopravy, ne každý auto skutečně má a může řídit. Kvůli úctě k daním pochybně zbohatlé spodiny, ostatně placeným v naprosto nedostatečné výši, není vhodné nechat tyto lidi v izolaci. Pokud máte nějaké podněty ke konkrétním úsporám, například ve věci toho údajně prázdného autobusu, jistě je můžete uplatnit vhodněji než k bezohledným pomluvám na diskusním fóru - možná by se po posouzení Vašich tvrzení informovanými lidmi ukázalo, že jste jen patologický lhář.
03. 08. 2010 | 12:21

Al Jouda napsal(a):

To Dita :
Když si někdo může doplatit k těm 100000 Kč, které dostal od státu ještě dalších cca 300000, aby si mohl koupit "moderní paraplegický vůz", tak má takové příjmy, že žádnou státní podporu nepotřebuje. Není to logické? (Prosím, vypněte ženskou logiku!)
03. 08. 2010 | 12:24

Al Jouda napsal(a):

To Vilém : Můžete se sám přesvědčit, že nelžu. Jděte ráno kolem 8. hodiny na parkoviště sídliště Řepy - ul. Drahoňovského, kde je právě zastávka tohoto autobusu a visí tam i jeho jízdní řád. Můžete sám pozorovat, jak bude odjíždět zaplněný :))))Stejné je to při jeho návratu.
03. 08. 2010 | 12:28

fudoshin napsal(a):

pokud se nemá lítat ode zdi ke zdi, tak je tento návrh smysluplný kompromis.v zásadě opravdu apeluje čistě na svědomí, nesnaží se ani činit dojem, že může vychytat sprosté zloděje.pokud má být společnost soudržná, neznamená to pouze podporovat potřebné, ale také to, že člověk který podporu přijímá bude zodpovědný a soudný a bude k této almužně přistupovat s pokorou.ano, pro mě to je almužna.už dávno nejsme tam, že by to bylo nějaké základní právo.pohybujeme se v mezích altruismu, kdy rozsah zaopatření je dán úrovní společnosti a to jak společenskou a sociální, tak i v neposlední řadě ekonomickou a schopností ekonomiky vytvořit dostatečné rezervy na podobné účely.myslím si, že dnešní rozsah podpor je na hranici ekonomické únosnosti a společenskou únosnost už spíše překročil.a doba, kdy lidé, kteří vytváří hodnoty a prakticky dotují podobné podpory, řeknou dost se blíží tím spíš a rychleji, dokud takoví jako pan krása jsou věčně s něčím nespokojeni a místo věcnosti, pokory, pochopení a taktu si stále naříkají a snaží se ze státu a potažmo občanů vytřískat ještě více.marná sláva, darované kobyle se na zuby nekouká a jestli vám není dost dobrá a nemáte trpělivost čekat než bude lepší, jděte si za svým štěstím.třeba do usa, tam se o vás jistě rádi postarají...
03. 08. 2010 | 12:29

kolemjdoucí napsal(a):

Pokud se zároveň k daňovému přiznání bude přikládat čestné prohlášení, že podnikatel/firma odvedl všechny daně a nic neukradl, tak v tom nevidím problém.
03. 08. 2010 | 12:36

Vilém napsal(a):

Al Jouda
Můžete své poznatky uplatnit u nějakých orgánů, když těmto otázkám věnujete tolik zájmu a energie. V Plzni nepozoruji nadměrnou podporu dopravy pro handicapované a do Prahy kvůli pozorování Vašeho autobusu jezdit nebudu.

Pokud jde o údajnou zbytečnost státní podpory pro někoho, kdo si může dovolit vlastní auto, jedná se o zcela zjevné nedorozumění. Když onemocní někdo bohatý, taky ho neodkážeme výhradně na soukromé léčení, dokud nezchudne, když zestárne, má také nárok na to, aby bral důchod, i kdyby bez něj neumřel hlady. Pokud má pohybové problémy, které komplikují jeho účast na běžných aktivitách člena lidské společnosti, má nárok na příspěvek, který to částečně kompenzuje, protože se jedná o pomůcku, která zmírňuje následky zdravotního postižení.
Nelze to vykompenzovat zcela, ale drzé šťárání v majetkových poměrech osob, které potřebují pomoc ne kvůli chudobě, nýbrž kvůli zdravotnímu omezení, jednoznačně narušuje lidskou důstojnost obtěžovaných.
03. 08. 2010 | 12:43

scientist napsal(a):

Čochtane, ty jsi z těch cigánů už nemocnej.

prosím tě, spočítej si malý domácí úkol. Do rovnice dosaď jejich odhadovaný počet a od toho si odvoď, kolik za rok přibližně (tj. řádově) vyčerpají peněz na dávkách. A pak si to porovnej s kapitolou rozpočtu určenou na sociální dávky. Možná se ti v makovici rozsvítí, i když u tebe to asi není věcí racionální argumentace. Jediný, co tě snad může uklidnit je fakt, že v tom nelítáš sám a v podstatě tu mluvíš za většinu...
03. 08. 2010 | 12:49

stejskal napsal(a):

Ahoj, Michale,

jenže nemoc nikomu nerozmluvíš (dokonce ani logickými argumenty ne), tu je třeba léčit ;-)

Doporučuji si podobných excesů nevšímat, dělá to tak už i drtivá většina zdejších diskutujícíh.

Libor Stejskal
03. 08. 2010 | 13:08

scientist napsal(a):

ahoj Libore,
léto máme vydařené. Cikánský děti se nám občas opalujou pod okny na rourách přes řeku a někdy jsou dost hlučné.

Co tak kolem sebe slyším, Čochtan je výjemčný pouze tím, že to vylepí na web.

Takže todle píšu všem místním Čochtanům.
03. 08. 2010 | 14:37

martina02 napsal(a):

To je hrozné čtení pane Kráso, o co Vám jde a kde žijete?
03. 08. 2010 | 14:39

Wraith napsal(a):

Dobrý den,

V mnoha ohledech má pan Krása pravdu.
Ovšem zaráží mne jiný fakt. Totiž dost hrůzostrašně stoupající počet zdravotně postižených, kteří nemají nárok na invalidní důchod.
To je velmi podivné. Když se člověk dozví, že člověku, který se sotva vleče na vozíku snížili důchod na polovinu a tomu, který doposud pobíral částečný důchod a jen velmi obtížně komunikuje se svým okolím dokonce důchod úplně odebrali.
Posudkový lékař řekne: " Můžete jít přece pracovat!" Jenže kolik je v okolí podnikatelů / podniků, kteří zaměstnají hendikepovaného? Zpravidla jen velmi malý počet. A to ještě nemluvím o tom, že nabízené pozice nemusí být pro daného postiženého vhodné. Kde je pak logika? Stát by měl své nejslabší chránit a ne z nich dělat zvěř na odstřel.

V některých případech nestačím vrtět hlavou nad tím, jak absurdní bývají rozhodnutí posudkových lékařů.
V současnosti mám pocit, že stát chce zejména ušetřit na zdravotně postižených a to dost nevybíravými způsoby.
Častokrát je totiž invalidní důchod jedinou jistotou, kterou člověku stát poskytuje. Pokud dojde k odejmutí dávky, na které byl člověk odkázán, pak je takové rozhodnutí pro takového občana v principu likvidační, neboť pro hendikepované ve státě existuje jen velmi omezená nabídka najít práci.
A současná nařízení státu jsou jaksi bezzubá, ne-li neúčinná.
Mám dojem, že NRZP nemá u politiků dostatečný kredit na to, aby dokázala účinně prosazovat zájmy zdravotně postižených.
Byl bych rád, kdyby došlo v tomto ohledu k výraznějším změnám.
03. 08. 2010 | 15:42

Čochtan napsal(a):

scientist
Když odhadem, tak odhadem.

Počet kolem 400 000, kdyby jim dávali jen 5000 na hlavu, tak to jsou už 2 milliardy měsíčně. I kdyby ta dvě odhadnutá čísla byla jen poloviční, i pak je to milliarda měsíčně.
Když k tomu připočteme 60% vězeňských nákladů, všechny napáchané škody, všechny ty výhody od pastelkovného, porodného, dětské tábory zdarma atd. , tak to několik miliard měsíčně bude.

Průšvih je, že se množí exponenciální řadou, a s tím i výdaje. Máš ponětí, co je exponenciální funkce ?

To nejhorší na konec: tyto miliardy se vyhazují MĚSÍČNĚ do chřtánů CIZÍHO etnika, které s naší zemí nemá historicky nic společného.
03. 08. 2010 | 16:04

Jaroslav Hejný napsal(a):

Když dnes někdo žádá sociální dávky, tak musí prokázat, že nic nemá. Dostane od sociálky dotazník, ve kterém jsou dotazy na všechny možné druhy majetku(movité, nemovité, hotovost). Tento dotazník musí pravdivě vyplnit, pokud jen v jedné věci zalže, tak se to hodnotí jako trestný čin podvodu, ten je "odměňován" vězením, neoprávněně vyplácené dávky musí dotyčný vrátit. Sociální dávky jsou podle zákona vyplaceny jen tomu, kdo skutečně nic nemá, takže mu sociálka nemůže doporučit, aby to prodal a žil z výtěžku prodeje. S vlastnictvím auta je to tak, že nestačí když žadatel o soc. dávky napíše, že auto, případně motorku, nemá, ale musí mít na to čerstvé potvrzení od dopravního inspektorátu. Když žadatel o soc. dávky prokáže, že nic nemá, tak to nestačí, sociálka prověřuje ještě členy rodiny zda by tzv. vyživovací povinnost nemohla přehodit na ně. Podle českých zákonů platí vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi dokonce i po rozvodu a to doživotně, takže když sociálka zjistí, že žadatel je rozvedený/á, což žadatel musí vyplnit do toho jejich dotazníku, tak automaticky přehodí povinnost vyplácet sociální dávky na bývalého manžela/manželku. Bývalý manžel/manželka nemusí platit pouze v případě, když prokáže, že sám nic nemá, tzn. že jeho majetkové/finanční poměry jsou takové, že má sám nárok na soc. dávky.

Žadatel soc. dávek musí podepsat, že je ochoten strpět domovní prohlídky, aby pracovníci sociálky mohli ověřovat, že žadatel skutečně nemá tzv. nadstandart, povoleny jsou postel, stůl, židle, kamna, lednice(mrazák už ne), laciné rádio, černobílá televize(video ne), hodně skromný nábytek, nejlacinější oblečení, snubní prsten a max. tisíc Kč.

Žadatel soc. dávek musí být povinně zaregistrován na úřadu práce, pokud nepobírá plný invalidní nebo starobní důchod. Pokud někdo odmítne práci zprostředkovanou úřadem práce, tak je z evidence sankčně na 1/2 roku vyřazen, jedním z vedlejších efektů tohoto vyřazení je, že 1/2 roku nemá nárok na soc. dávky.

Drábek chce zavést, že žadatelé soc. dávek budou muset podepsat, že soc. dávky skutečně potřebují. No to je až komický rozdíl.
03. 08. 2010 | 16:11

Jaroslav Hejný napsal(a):

Čochtane,

v Americe, až na indiány, nemá historicky se zemí nikdo nic společného. Ještě jsem neslyšel, že by v Americe mohli žádat sociální dávky pouze indiáni. Pod Amerikou myslím všechny státy na kontinentu/kontinentech, ne jen USA.

Měl byste se o zákonech naučit jednu základní věc: "Buď zákon/y platí pro všechny nebo pro nikoho."
03. 08. 2010 | 16:20

Čochtan napsal(a):

Brát sociální dávky a mít přitom zlatý řetěz na krku je hyenismus.
http://neviditelnypes.lidov...
03. 08. 2010 | 16:28

xxxx napsal(a):

To autor: co autor jako pravy rika na dnesni
<prave>. Docela me zajima.
03. 08. 2010 | 16:30

Čochtan napsal(a):

Hejný:
"...povoleny jsou ... černobílá televize(video ne),,"

Kde se dá koupit černobílá televize ? Já už ji neviděl, ani nepamatuju. Moje poslední černobílá (Nordmende)skončila před 37 lety v popelnici.
Jestli jsou všechny vaše "informace" této kvality, ...... :-))))

Jak je to v Americe je mi fuk, to mě nezajímá, v naší zemi jsou cikáni cizinci a konec !
03. 08. 2010 | 16:38

Čochtan napsal(a):

Potkají se dvě bandy, cikáni a skini, a začnou se provokovat. Jeden skin volá: "Hej, kdo z vás je nejblbější?"
"Tady Fero," odpoví klidně nejstarší cikán, "je mu dvacet a ještě nemá invalidní důchod!"

Wraith má pravdu. Stát by měl své nejslabší chránit. Ale SVOJE nejslabší. Chránit a pomáhat jim se vyškrabat z toho v čem vězí.
03. 08. 2010 | 16:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad Čochtan
Na hyenismus částečně odpověděl pan Jaroslav Hejný.

Na čochtanismus odpovím já.

Nejdříve ale krátký exkurs do dějin čochtanismu :

Sociální darwinista Čochtan je ve svém živlu, vždy , když se diskutuje o Arabech, indiánech či cikánech. Primitivní Arabové, nebýt toho,
že Čochtan používá ke svým spanilým jízdám kromě blogů aktualne.cz i auto, by
měli být selektováni a sonderberatungováni. Indiáni pak umístěni v Cizině, taktéž cikáni. Co je touto Cizinou nevíme, můžeme se ale důvodně domnívat, že se v ní nevyskytuje žádný Čochtan.

Svět pak bude plodit pouze samé Čochtany, kteří na sympoziu v Norimberku
výjimečnost Čochtanů i legalizují.

Vzniklá čochtanistická ideologie pak bude jediná, která si zaslouží následování
tak, aby kulturní evoluce konečně dospěla ke svému vrcholu , jímž je - Homo Cochtanensis.

IQ nad 120 se stane modlou a na svátek sv. Čochtana se všichni Čochtani,
Čochtanky a Čochtaňata sejdou u totemu
pokroku a sborově si zapějou "Čochtan, Čochtan über alles..."

Pak se rozejdou domů do svých příbytků a zapnou si Čochtan Novu, kde jim bude
opět potvrzena správnost a historická nutnost jejich bytí. Usínaje pak
přemítají o tom, zda tento den pro čochtanismus vykonali vše, co bylo v jejich silách.

Ráno se probudí a jdou do práce. Vydělávat na Čochtanistán. Aby jim za rok
opět naservíroval zhruba
tak asi stejnou zábavu, co měli včera na den sv. Čochtana.

---------------------------------------

Tak. A teď k tomu zlatému řetězu a odkazu pana Čochtana.

Ano, je hezké bít na poplach , že si nějaký cikán právě přijel pro sociální dávku v BMW a na krku má zlatý řetěz a k tomu uvádět statistiky nárustu financí na sociální výdaje státu.
Jistě záslužná činnost, i když poněkud nechutná, ale to je vedlejší.

Daleko těžší však je , takovéto individuum se zlatým řetězem odhalit, že ?

Anebo Čochtan o někom takovém - konkrétním člověku ví ?

Nu tedy tak ať koná svou občanskou povinnost !

Či ne ? Že by měl jiné řešení ?
03. 08. 2010 | 17:02

gaia napsal(a):

to Čochtan
je pravda že kdo má družstevní byt nebo garáž nedostane nic. Peněžitá pomoc v nouzi je opravdu jen pro Romy. Ale je to asi 2 300 na osobu takže nic moc. Ale pan Krása zřejmě mluví o příspěvcích na péči pro invalidy a s tím opravdu dělají čoro moro. a přitom tu částku vzali ústavům že si jako lidi budou dle svého péči nakupovat ale když to nikomu nedají tak i ty ústavy zkrachují. Je to postavené na hlavu.
03. 08. 2010 | 17:02

pečovatel napsal(a):

gaia:
ba naopak,mají to vymyšlené velmi dobře.Pokud by postiženému příspěvek na péči odebrali proto,že tuto dávku nepotřebuje,protože je na tom majetkově dobře,tak by postižený i ústavu hradil tyto náklady ze svého,pokud by v tom ústavu nakonec skončil.Dnes to funguje tak,že postižený dostává příspěvek na péči,za který si nakupuje služby buď od rodiny nebo třeba od ústavu a dále již platí výše uvedené.
03. 08. 2010 | 17:32

Marta napsal(a):

PRO:AL JOUDA.
Nevím kde chodíte na ty nesmysly co tu píšete!My máme postiženou dceru(DMO)a ano dostali jsme od státu příspěvěk na zakoupení auta 100tis.Přidali jsme k tomu všechny naše úspory,což činilo 54tis.a koupili si aoto v bazaru.Mám spoustu známých mezi zdravotně postiženými,ale ani jednoho který by jsi mohl koupit auto za 400tis,jak vy uvádíte.Ale asi se pohybujete mezi více majetnými lidmi.Co se týče toho příspěvku na auto,tak tomu předchází spousta věcí.My jsme museli doložit veškeré příjmy,doložit jaky máme majetek(což si u nás ověřila soc.pracovnice)dokonce jsem musela v den podání žadosti uvést jakou mám částku v hotovosti(v peněžence)Nepíšu to proto,že by mi to vadilo,je to v pořádku.Ale proto aby jste tu nepsal o něčem o čem nemáte ani páru.
03. 08. 2010 | 20:33

nela napsal(a):

Děkuji panu Krásovi. Má ještě něco, co už je tady v ČR vzácností. Srdce.
Jinak je tato společnost těžce nemocná, protože je emočně plochá, lakomá a závistivá. Přece není potřeba sedět na milionech, když nemocní a staří nemají co jíst a kde bydlet.
To je ta neoliberální společnost, jak si ji představuje pan Klaus a jemu podobní.
Jsem pro kontrolu, ale ať se opravdu provádí. Rozdíly mezi žadateli jsou propastné.
03. 08. 2010 | 22:15

gaia napsal(a):

to pečovatel
nojo ale přispívat i milionářům ze státního na pečovatelku?
Možná pan Krása nemá pravdu a i tato částka by se měla odvíjet od majetkových poměrů.Kdo má víc než jeden barák tak aby nedostal nic.

Tuto dávku vymyslel a prosadil on aby k poslaneckému platu ještě něco dostával od státu bez ohledu na výši příjmů.

Něco zde začalo smrdět.
04. 08. 2010 | 07:56

Pavel13 napsal(a):

Rozumný stát se stará o to, aby lidí závislých na státní pomoci bylo co nejméně. Snaží se, aby sociální dávky pomáhaly lidem postavit se opět na vlastní nohy nebo aby vyrovnaly šance lidem s nějakým hendikepem.
Snahou našeho sociálního systému je dostat lidi ještě níže a trvale je tam udržet. Text návrhu čestného prohlášení to jen potvrzuje.
04. 08. 2010 | 08:39

pečovatel napsal(a):

gaia:
není to tak jednoduché.Představ te si např.,že postiženou je manželka a manžel se o ní stará.Manžel mnoho let pracoval, spořil si na penzijním připojištění a vzhledem k tomu,že je nyní s manželkou doma a je tudíž bez příjmů,jeho důchod nebude nijak oslňující a on spoléhá na své penzijní připojištění.Jenže manželé mají SJM a tudíž při posuzování majetku postižené by i toto penz.připojištění bylo majetkem.Postižená by dávku nedostala,vyčerpalo by se penz. připojištění a z ochotného manžela,který ji nechtěl dát do ústavu a sám o ní pečoval se stane v důchodě žebrák.Jak se říká " za dobrotu na žebrotu "
04. 08. 2010 | 10:36

Jaroslav Hejný napsal(a):

Čochtane,

samozřejmě, že se nedá koupit nová černobílá televize, stará ještě v bazarech je, např.
http://www.aukro.cz/item117...
http://www.aukro.cz/item117...

Při žádosti o sociální dávky úředníci nemohou černobílou TV doporučit k prodeji, protože je takřka neprodejná, pokud ano, tak za směšnou částku.

Zlatý řetěz ma krku. Zkoumal jste někdy to "zlato"? Ve většině případů jde o mosaz.
http://cs.wikipedia.org/wik...

O tom kdo je nebo není cizinec naštěstí nerozhodujete Vy, ale zákon. Pokud je cikán občanem ČR(tzn. má občanství ČR), tak není cizinec, pokud není občanem ČR, tak je cizinec, ale v tom případě nemá jako cizinec nárok žádnou sociální dávku.

O nabývání, případně o pozbývání, státního občanství ČR rozhoduje zákon č. 40/1993 + novelizace.
http://cs.wikipedia.org/wik...
zákon č. 40/1993 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...
zákon č. 272/1993 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...
zákon č. 140/1995 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...
zákon č. 139/1996 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...
zákon č. 194/1999 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...
zákon č. 320/2002 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...
zákon č. 357/2003 Sb.
http://aplikace.mvcr.cz/arc...

http://www.linde.cz/scripts...

Pokud víte o někom konkrétním kdo získal občanství ČR v rozporu se zákonem, tak neváhejte a běžte ho udat.

Ve včerejším příspěvku jsem zapomněl uvést jednu podmínku jejíž splnění je nutné pro (plnou) výplatu sociálních dávek, pokud splněna není, tak je sociální dávka krácena. Podmínkou je vykonání veřejné služby:
http://www.mpsv.cz/cs/8167
04. 08. 2010 | 15:54

pečovatel napsal(a):

Jaroslav Hejný:
domnívám se,že minimálně u jedné soc.dávky se nezkoumají majetkové poměry,ale jen příjmy za předcházející čtvrtletí.Jedná se o příspěvek na bydlení.V případě,že vám klesnou příjmy např,ztráta zaměstnání,pokles platu,nemoc apod.pod určitou hranici,máte nárok na příspěvek na bydlení.Zda vlastníte např.dvě vily nebo tři auta nikoho z úředníků nezajímá,protože tato dávka je takto nastavena.
04. 08. 2010 | 17:12

pajda napsal(a):

Žádat podpis takového čestného prohlášení považuji za amorální.
Připomíná mi to dobu, kdy se musel podepisovat souhlas se sovětskou okupací.
Podepsat takové prohlášení pro čestného člověka je téměř nemožné.
Určitě se dá přežít i bez dávek,stačí se podívat na bezdomovce.
Naproti tomu podvodník takových "čestných prohlášení" napíše kolik chcete.
05. 08. 2010 | 13:13

Jaroslav Hejný napsal(a):

pečovatel:

Máte pravdu. Příspěvky jsem měl i tak dost dlouhé, pokud bych psal o všem a podrobně, tak by to bylo ještě delší, nechtělo se mi tolik psát.

U příspěvku na bydlení se započítávají příjmy všech obyvatel bytu/domu, když někdo z nich má větší příjem, tak příspěvek nenáleží nikomu. Příspěvek na bydlení, jeho nastavení, protože je počítaný, nahrává rodinám s dětmi, které se také počítají.

Pobíráním příspěvku na bydlení proslul Čunek, respektivě jeho rodina, přestože měl na účtu milióny. Čunek měl aktuální příjmy dost velké, ale jeho manželka(zubní lékařka) byla v tu dobu na mateřské dovolené(měla tudíž nižší příjmy), úřady započítaly i 4 děti(bez příjmů). Příjem Čunkovi rodiny se v důsledku toho dělil šesti(Čunek+manželka+4děti), výsledkem byla částka, která zakládala nárok na příspěvek na bydlení.

To je tak zhruba, přesně je to komplikovanější.
06. 08. 2010 | 15:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy