Záhubná centralizace

05. 01. 2012 | 14:23
Přečteno 3402 krát
Koncem roku 2011 byl přijat zákon o finanční správě s účinností od roku 2013. Zákon je zatím nejrozsáhlejší krokem k centralizaci běžné správy státu. Dnes je finanční úřad v každém okresním městě a někdy i ve městech menších. Proti jeho rozhodnutím je možno podat odvolání k finančnímu ředitelství. Těch je 8 v sídle velkých správních krajů. Centrální správu spočívající především v daňové metodice vykonává Ministerstvo financí. Nově budou finanční úřady zcentralizovány do 14 sídel samosprávných krajů a v okresech zůstanou jen jejich detašovaná pracoviště. O všech odvoláních proti rozhodnutím všech finančních úřadů bude rozhodovat jedno celostátní Odvolací finanční ředitelství v Praze. Tento megaúřad však bude mít nad sebou ještě Generální finanční ředitelství v Praze a to bude podřízené Ministerstvu financí v Praze. Ještě nikdy v žádné oblasti civilní správy nedošlo k tak obrovské centralizaci, kdy v Praze budou pro stejnou oblast správy tři centrální orgány a ve zbytku Čech, na Moravě a ve Slezsku budou jen prvostupňové finanční úřady.

Přílišná centralizace ohrožuje demokracii, protože soustřeďuje do jednoho místa velkou moc. Proto se demokratické režimy snaží o decentralizaci rozhodování. Tomu se říká subsidiarita – centrálně mají být vykonávány jen ty činnosti, které nemohou být vykonávány v menších celcích. Správa má být co nejblíže těm, o nichž se rozhoduje. Ovšem centralizace státu má i neblahý důsledek hospodářský. Správní orgány jsou významným zaměstnavatelem lidí s vyšší kvalifikací. Rozprostření správních úřadů do více míst ve státě posiluje ekonomiku regionů, zvlášť je-li obrovský rozdíl mezi bohatstvím centra a ostatními kraji. Proto rušení úřadů v regionech, které je doplněno existencí tří celostátních správních orgánů v oblasti financí v Praze, je Jánošíkem naruby. Chudým se bere i za cenu horší dostupnosti správy pro občany a v bohatší Praze nové úřady vznikají.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

xx napsal(a):

Je to opravdu směšné, co tato vláda dělá s původně pravicovými idejemi.

Vsadím boty, že úředníků v konečném důsledku přibude a náklady se zvýší, protože ouřada v Praze bude nárokovat vyšší plat než stejný ouřada někde v oblasti. Tabulky jsou sice tabulky, ale mimořádné odměny dokáží plat i násobit. O nárocích na úplatky ani nemluvím. Korupční potenciál velkého úřadu v Praze je nejspíš větší, než malého úřadu někde v oblasti.
05. 01. 2012 | 14:34

Cech napsal(a):

Ne všem je jasné,že Pragocentrizmus je organizovaný za jiným účelem, než dostupnost nebo ekonomičnost systému.

Tak jak je koncipován systém krajů tak teoreticky musí fungovat dislokovaný systém ostatních státních institucí.

Bohužel pro některá strany,které nemají plošné zastoupení v celé ČR je nezbytné vybudování silného obrněného valu v Praze.

Proto Pragocentrizace je odrazem stranického zastoupení současné 4K která tyto změny nastoluje.

Proto prosím pane Koudelko nehledejte v tom nic více a také nic méně než je podpora pozic daných stran.
Proto a jen proto budou v Praze tři centrální orgány.
05. 01. 2012 | 15:37

Moravan napsal(a):

žádný pokrok nenastane, pokud nebude rozbit pražský bolševický centralistický blok. Jde o sobectví toho nejbrutálnějšího ražení. Desítky tisíc naprosto zbytečných ůředníků, dělajících naprosto zbytečnou práci. Naprosto zbytečné úřady a instituce, vše jen proto, aby v Praze byla zaměstnanost, a zlodějští zkorumpovaní politici mohli pokračovat nerušeně ve svých zlodějnách. To byl ten hlavní důvod, proč nebylo znovuustanoveno zemské zřízení a vrácena zpět práva zemi Moravskoslezské, bolševiky ukradená. Aby zloději nepřišli o možnost rozkrádat peníze občanů.
05. 01. 2012 | 15:48

TakyVidlák napsal(a):

Moravan, souhlas! Můj život je o poznání jednodušší od té doby co jsem si uvědomil, že důvodem mého strádání jsou příživníci v Práglu.
05. 01. 2012 | 15:54

aga napsal(a):

Pokud je v gumernii jen jedno správní místo, má to nejvyšší globální správní místo jednodušší. Vše směřuje ke globální centralizaci, jak v malém tak ve velkém.
05. 01. 2012 | 15:56

Béda napsal(a):

Nesnáším kverulanty. Chtěli jste demokracii? Máte demokradcii!

S centralizací a všeobsáhlým slíděním podle hesla: Všechno pro občana! Ukradneme mu práci, důchod, zdravotní péči, léčivě zdražíme všechno co je důležité, osvobodíme jej poplatkama, školným, rozvráceným sociálním systémem, ozdravíme jej sníženou mzdou, všude nainstalujeme kamery, vzdálíme jej od státní správy a posílíme centralizaci.

A tak to má být! Ať vzkvétá trvalá svoboda a demokracie!
05. 01. 2012 | 16:08

Moravan napsal(a):

vidlák

měli by to politici v Praze jednodušší, kdyby byla v Praze nezaměstnanost 20% ?
05. 01. 2012 | 16:09

Moravan napsal(a):

Béda

tak to dopadne, když jsou u koryta 40 let bolševici
05. 01. 2012 | 16:11

Béda napsal(a):

Moravan,

řekl bych, že od polistopadových bolševiků by se ti předlistopadoví měli hodně co učit.
05. 01. 2012 | 16:16

Ivan napsal(a):

Vida další důkaz pohrobků minulého režimu. Vidno kdo to v rukou má.
05. 01. 2012 | 16:17

Béda napsal(a):

Ivan,

řekl bych, že především Kalousek, Drábek, Heger, Dobeš ale i Nečas, Vondra, Schwarzenberg, Jankovský, Bendl ... (Měli také Řebíček, Drobil, Kocourek...)
05. 01. 2012 | 16:25

Moravan napsal(a):

Béda

no já nevím, ti polistopadoví nemají ty možnosti, myslím, že kdyby se ty časy vrátily, že by se chovali naprosto stejně, to není lidmi, to je režimem
05. 01. 2012 | 16:27

Baba Jaga napsal(a):

A tak že bychom se dále dělili? Praha a zbytek ČR? To by byl třesk! Hlavní obec Číhošť - geometrický střed (sice bez železnice, ale to by určitě šlo)? Ale co ti "pražtí přivandrovalci" odevšad - ty by si asi Praha neponechala a nový celek už by se bez nich obešel...
05. 01. 2012 | 16:37

Béda napsal(a):

Vedle v článku "Heger nově nařídí, jak dlouho budete čekat na operaci" poroučí Heger "větru dešti".

Kdo by to byl kdy řekl, že ti novodobí bolševici budou tolik podobni tím předlistopadovým.
05. 01. 2012 | 16:57

český maloměšťák napsal(a):

Bude mít do centrálních registrů přístup i ten člověk, co ač pravomocně odsouzen za daňový delikt...je oficiálním poradcem inženýra Kalouska na Ministerstvu financí ?

http://usti.idnes.cz/odsouzeny-kalouskuv-poradce-snabl-se-znovu-pokousi-otevrit-svuj-pripad-1qd-/usti-zpravy.aspx?c=A110103_105201_usti-zpravy_alh

Mimochodem - včera zde na blozích někdo napsal, ře právní byznys , který se točí kolem arbitráží vedených státem...už dosáhl sumy 2 miliard.
Docela zajímavé - i v případě, že prohrajete (tedy PROHRAJEME) - tak NĚKDE se vyvaří docela slušné prachy.

No - vždyť ony ty bilbordy nejsou zdarma, že....

Nacistický stát (Třetí Říše) by v takovém pojetí - v jakém vznikl, nemohl vzniknout bez von Schrodera, Thyssena, Strassera, Kruppa...a politiků, kteří nejdříve zasívali do společnosti antagonismus - aby potom takto rozvrácenou společnost sjednotili pod svým velením.

Maucta.

P.S. Na korupci demokratické moci a klientelismu je založen fašismus.
05. 01. 2012 | 16:59

Koplkop napsal(a):

Autor
Vše by se mělo dělat s rozmyslem a s rozumem v hrsti. Každé nařízení zhora sebou přináší, vedle toho dobrého i špatné. Vemte si například úřady práce. Na seznamu úřadů práce jsem našel celkem 252 těchto úřadů. Samostatných. V každém takovém úřadě mají specialisty, kteří vymýšlejí dle různých nařízení, lejstra. Mám zkušenost, že ke stejnému úkonu v jednom úřadě chtějí naprosto jiné dokumenty a jiné formuláře, než na úřadě o pár kilometrů dále. Sjednotit tyto činnosti musí přinést úsporu. Je pravda, že sjednocení není centralizace.
05. 01. 2012 | 17:14

KontraVidlák napsal(a):

Moravan, jistě, že ne. Nicméně to samo o sobě nic nevypovídá o Vaší konspirační hypotéze, že je armáda úředníku vydržovaná "jen proto, aby v Praze byla zaměstnanost, a zlodějští zkorumpovaní politici mohli pokračovat nerušeně ve svých zlodějnách".
05. 01. 2012 | 17:25

Petr napsal(a):

čím vís ouředníků, tím víc Evropy!!!
05. 01. 2012 | 18:16

Baba Jaga napsal(a):

- ale méně nezaměstnaných, Petře. Státní úředník by se zaplatit měl. Ale co všelicí ti poradci a poradci poradců - ti ale mají určitě zaměstnání a úvazků několik.
05. 01. 2012 | 18:28

Moravan napsal(a):

vidláku

domníváš se, že by si všichni bývalí a současní tkz. politici dovolili celých dvacet let tak bohapustě zlodějsky nakládat s veřejnými prostředky, kdyby byla v Praze 20% procentní nezaměstnanost?
05. 01. 2012 | 18:33

xx napsal(a):

český maloměšťák: ten především a jako první ;)

Béda: svoboda a demokracie se moc rádi nemají. Demokracie je, když dva vlci a jedna ovce hlasují o tom, co budou mít k obědu. Kde je ta svoboda ? Když něco tak jen svoboda projevu, v demokracii mohu projevit svobodnou vůli a hlasovat. Tím ale moje svoboda končí a nastupuje právo silnějšího, tedy výsledek hlasování.

Mě je daleko bližší ten princip, kde "svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu"

Nedávno jsem narazil na zajímavý pohled na věc. V demokratickém sociálním státě lidé nepřijdou za někým v přesile a neřeknou "dej sem peněženku, je nás víc a ty máš smůlu". V demokracii si to odhlasují a pak řeknou "my nemáme tvoje peníze, my máme dávky od státu, a tebe stát zdanil" Ve skutečnosti je to totéž.
05. 01. 2012 | 21:10

Eva napsal(a):

Tady to špatně skončí.
05. 01. 2012 | 21:15

český maloměšťák napsal(a):

xx
SOfistika.
Ve skutečnosti mícháte dohromady pojmy jako svoboda, sprabvedlnost a demokracie - využívajíc při tom trapných historek - zřejmě nějakých vulgárních libertariánů.

Ve skutečnosti je to o kvalitě a stavu jevů. Nejen o podstatě.
Tedy bez diferenciace vašich obskurních postaviček ještě obskurnějšího sofizmatu jde jen o paušální blbost.

Mějte se.
05. 01. 2012 | 21:16

Madison napsal(a):

XX
S Vaším prvním příspěvkem dnes musím souhlasit. Samozřejmě, že úředníků přibude, protože ti kteří jsou dnes na finančních úřadech v těch menších městech,kde se budou úřady rušit nebo zmenšovat, ty přece nikdo nepostřílí a do Prahy dojíždět nebudou. Kromě toho se také v mnoha případech v některých městech postavily nové budovy pro finanční úřady a ty kanceláře v nich už prázdné nezůstanou. Každá změna ve státní správě vyžaduje další a další nemalé výdaje, ale to naše skvělé ministry financí vůbec nezajímá.
05. 01. 2012 | 21:40

Horal napsal(a):

Pane doktore,
to je snad poprvé za do dobu, co sem píšete, kdy s vámi souhlasím.
Úřady práce přes kopírák.
Co s tím soc.dem. udělá, až bude ve vládě ?
Kdy se necháme inspirovat SRN se spolkovými institucemi po celé zemi ?
05. 01. 2012 | 21:42

xx napsal(a):

český maloměšťák: Ve skutečnosti je to o kvalitě a stavu jevů. Nejen o podstatě ???

Co tím myslíte ? Jako že omezení mé svobody od souseda pitomce je mnohem méně kvalitní než omezení mé svobody státním ouřadou ? A proto omezení státem mi má dělat dobře, protože je to kvalitní omezení ? Třeba i vznešeně odůvodněné ( rozumějte okecané ) ?

Taky bych mohl napsat prostě že je to kravina, co jste napsal. Ale to pak není debata, ale poštěkávání. To nemá moc význam.

Hezký večer.
05. 01. 2012 | 21:44

fanny kaplanová napsal(a):

Interval, po kterém v moderní společnosti běžně nastává sociální převrstvení a přerozdělování majetků bývá 20-25 let. To je doba, po které nastupuje generace s novými hodnotami a představami, které není kvůli nedostatku historické zkušenosti s to integrovat s hodnotami generací předchozích.

Napodzim roku 89 se pražští úředníci vylhali ze skutečné revoluce tím, že si zacinkali klíči.
Předtím byly jejich dětičky svými organizacemi SSM shromážděny na Vyšehradě k pochodu o jehož skutečném cíli věděl něco jen Ludvík Zifčák. Byli to hodní synáčci byrokratických vyžírků a s tatíky se naprosto shodovali v tom, že republiku je nutno rozkrást.

Již za Milouše Jakeše byl v Praze byrokratů nesmírný přetlak. Ani v rozvolněných devadeátých letech se množení parazitů (na rozdíl od natality národa) nezastavilo.
Bylo nutno rozvětvovat bludiště byrokratické nadstavby a vynalézat stále další povinnosti pro plebs, další poplatky a poplatky z poplatků, zavádět kontrolu nekontrolovatelného a úřady bdící nad vynětím vládnoucí třídy z jakékoli myslitelné kontroly.

Na poštách budeme mít fronty zametačů ulic. Vedle, u okénka Czechpointu funguje nejdražší kopírovací služba světa. Na katastru strávíte kvůli jednomu razítku třičtvrtě roku podáními, opravami podání, zpětvzetími a vzdáními se odvolání, novými podáními atd. atd. atd. atd. ad nauseam. Tento stát začíná být pomalu nesnesitelný a jediná možná obrana je stát se šíleným střelcem. Dívám se lidem v nákupních centrech do tváří a říkám si, který z vás to asi bude.

Nejstrašlivější hydrou, kterou lidstvo vytvořilo je byrokracie a na ni nalepení paraziti. Právníci, novináři, historici, výrobci systémových lží a lživých systémů,
Byrokracie pohltila bolševickou revoluci.
Lenin váhal mezi permanentním komunistickým terorem čeky a nastolením byrokracie. Krizový manažer Trocký se bez adrenalinu nudil a nedával pozor, stal se avanturistickým hlasatelem permanentní revoluce a byl odstraněn.

Jediný soudruh Stalin dokázal dokonale ovládnout metody byrokratů proto, aby tuto smečku udržel v neustálém vzájemném boji o přežití. Jenom když si musí jít bez oddechu navzájem pořád po krku, mohou být užiteční.
Proto, že je Josif dokázal zkrotit, ho budou na věky věků nenávidět.

Rok 2012 ukáže, že pověry svíčkových bab o osmičkových letopočtech jsou stejný nesmysl jako že Pravda vítězí. Víc než půl století jsme se plácali v nudě.
Ještě uvidíme věci.
05. 01. 2012 | 22:05

komisař Rex napsal(a):

a teď u Jílkové říkali, že se budou v regionech rušit i nemocnice, že prý je jich v Praze dost a líp to tam umí. je prý potřeba zrušit v regionech 15 000 lůžek.
05. 01. 2012 | 22:11

komisař Rex napsal(a):

fanny

to bylo hezký
05. 01. 2012 | 22:17

český maloměšťák napsal(a):

Jako že omezení mé svobody od souseda pitomce je mnohem méně kvalitní než omezení mé svobody státním ouřadou ? A proto omezení státem mi má dělat dobře, protože je to kvalitní omezení ? Třeba i vznešeně odůvodněné ( rozumějte okecané ) ?
--------------
i tak sa dá. Když už jste to tak pojal.
Nebo např. že omezení na základě pitomých zákonů je horší než omezení na základě rozumné dohody se sousedem.

Osobně také dávám přednost rozumné dohodě, než pitomým nařízením.

Ale omezení čehokoliv je nutné.

Jen lidská blbost a možná Vesmír jsou neomezené.

P.S. Každopádně vulgarizací čehokoliv dosáhnete jediného. Pitomosti.
05. 01. 2012 | 22:21

Karel H. A Božena B. napsal(a):

Moravane

já si myslím to samé, co vy, pokud by po Praze běhalo 12% nezaměstnaných, jako třeba v Bruntále, tak to je nějakých 150 000 lidí a to už by bylo někde znát. Zaměstnanost se musí v Praze udržovat uměle, jinak by mnohým politikům šlo už o kejhák.
05. 01. 2012 | 22:24

xx napsal(a):

komisař Rex: víte to taky není tak jednoduché jak se to jeví na první pohled.

Moderní lékařství umožňuje zvládat některé lékařské zákroky s kratším pobytem v nemocnici, typicky laparoskopie.

Z toho plyne, že snížení počtu lůžek nemusí nutně znamenat zhoršení dostupnosti péče ale jen optimalizaci.

Rušení nemocnic, to je velmi individuální věc, podle regionu a nelze na základě toho zobecňovat, že jakékoli zrušení nemocnice je automaticky špatným krokem.
05. 01. 2012 | 22:29

komisař Rex napsal(a):

xx

no jo do Práglu si každej může zajet, aspoń uvidí ten tunel, prý Blanka, pak tam vyřídí úřady i špitál aspoň budou dráhy mět co vozit
05. 01. 2012 | 22:33

xx napsal(a):

český maloměšťák: tak fajn, rozumím. Ovšem demokracie v sobě nemá zabudovaný předpoklad té kvality. To přece vídíme dnes a denně :) A proto si myslím, že to tvrzení o vlcích a ovci je v podstatě platné. Nevidím v tom rozpor.

Co se týče svobody, pokud existuje vzájemná dohoda, svoboda narušena není. Lapidárně, když se přihlásíme dobrovolně do zápasnického ringu, řeči o svobodě končící na špičce mého nosu neporušíte ani pořádnou pumelicí rovnou na frňák, protože jsme se dobrovolně rozhodli tuto svobodu po dobu zápasu sobě omezit.

Rozhodovat o omezení své vlastní svobody patří ke svobodě jako takové. Hlasování o omezení svobody druhých je už sporné.
05. 01. 2012 | 22:44

xx napsal(a):

komisař Rex: tak jsem to nemyslel. Ale fakt je že v Praze jsou vynikající nemocnice ( některé ). Ale v Brně také.
05. 01. 2012 | 22:46

český maloměšťák napsal(a):

xx
Nabídněte tedy jiný způsob distribuce moci - než je demokracie. Kdy tedy v ní bude zakodována efektivnější a z hlediska dlouhodobých cílů (zachování druhu, kulturně - civilizačního rámce....spravedlnosti, svobody) vyšší kvalita formulací aktuálních činů než je demokracie.

Jsem jedno oko.

Kantův morální imperativ je mi znám. Jde ale mimochodem proti bezbřehénu pojímání svobody - tak jak si myslí tradiční liberálové. Je spíše konzervativním pohledem.
Z hldiek těch, které jsem v závorce umístil na prvních dvou místech.
Ale Kant to formuloval trochu kvalitněji - a sice, že se jako člověk dívám na sebe - své činy...pohledem toho druhého, Abych byl já i on..abychom byli cílem - ne prostředkem.

Pokud neomezíte akumulaci čehokoliv - moci, kapitálu...směřujete k jedinému.
K vládě vyvolených (strážců) nad dobytkem.
Paradox nesmyslnosti neomezenosti exponeciálního růstu v omezeném světě.
Je korigován mezemi, nejlépe formulovanými na základě POUČENÉ shody. Momochodem tato poučenost je v dnešním i budoucím světě dána kruhem vzdělanost - volný čas - peníze - distribuce moci - volný čas- vzdělanost...etc etc.

Kruh může mít střed daný jako průnik proměnných - nebo se bortí v důsledku toho, že jednotlivých proměnných kruh definujících se zmocní tkzv. centrum panoptikální a to v konečném důsledku tak, že zbyde jenom panoptikální centrum a nesvobodná periferie.
05. 01. 2012 | 23:07

xx napsal(a):

český maloměšťák: Obávám se že to nemá smysl, abych sem dával nějaké návrhy, protože jste to už v minulosti označil za bláboly. Zřejmě liberalismus máte dobře nastudovaný, autory jako je Rothbard máte v malíku a považujete to za pomatené nesmysly, takže nevím co bych zde ještě dodával.

Že bych dokázal nějak kvalitativně obohatit liberalismus vlastními úvahami si nemyslím, tak namyšlený nejsem ;)
05. 01. 2012 | 23:47

český maloměšťák napsal(a):

xx
Už v jedné "diskuzi" jsem vám sdělil, že s někým, kdo si umí sám odpovídat na jím položené otázky ...nemá smysl diskutovat.
Pokud ještě k tomu podsouvá odpovědi druhému - tak je to beznadějná situace.
05. 01. 2012 | 23:56

Jirka napsal(a):

Ano o této neskutečně brutální centralizaci pražské se velmi málo diskutuje a jsme zase u toho, že ten náš upocený Nečas tady nadělá neskutečné škody a veškerou normální pravicovou politiku pohřbívá každým dnem více a více.
06. 01. 2012 | 06:29

Baba Jaga napsal(a):

Koukám, že se tu můj separatistický návrh na odtržemí se od Prahy neujal. Nikdo nevěří, že by se v geometrickém středu ČR Číhošti udál další zázrak? Občas mám silný pocit, že naše hospodářství nic jiného spasit nemůže, neb donekonečna si půjčovat někde, kde se peníze vyrábějí pouze vybíráním úroků či se půjčuje na půjčování, nelze.
06. 01. 2012 | 09:19

komisař Rex napsal(a):

centrální úřady by z ekonomického hlediska měly být právě mimo Prahu. Jsou tam menší ceny za pronájmy nemovitostí a též levnější pracovní síla a větší nezaměstnanost, tudíž větší trh. Státní rozpočet by ušetřil. Takto se zas akorát budou muset z eráru v Praze přikupovat nebo stavět kancly a pak ty tunely při adaptacích atd.
06. 01. 2012 | 09:45

xx napsal(a):

český maloměšťák: já vám nic nepodsouvám. Vycházím z minulých diskusí s vámi na toto téma. Mám tomu rozumět tak že jste změnil názor na liberalismus ?
06. 01. 2012 | 09:50

xx napsal(a):

komisař Rex: ale to je přece hlavní smysl té změny. Nejspíš přišel nějaký kamarád developer, co špatně odhadl možnosti trhu kanceláří v Praze a potřebuje prodat se ziskem a ne se ztrátou. Takže kamarád politik prosadil centralizaci ouřadu a koupí pro něj nové kanceláře z eráru. "Perfecto bíznis"
06. 01. 2012 | 09:53

StáleVidlák napsal(a):

Moravane, opakuješ se. Tvoje tvrzení, že je v Práglu zaměstnanost uměle tvořena zlodějskými politiky aby měli klid na práci, je stále stejně směšné. Zkus jej podpořit ještě něčím jiným, než anekdotou.
06. 01. 2012 | 10:13

RA napsal(a):

k tomuto problému jsem již zaslechl ze "zasvěcených" zdrojů to, že velké firmy se budou kontrolovat na tomto centrálním místě, aby na ně byl bič a případně dotovaly (samozřejmě naprosto dobrovolbě) politické strany,nebo i jednotlivce, lteří budou momentálně u vesla.
06. 01. 2012 | 10:24

komisař Rex napsal(a):

StáleVidlák

já si myslím to samé co Moravan. Jaké argumenty máte vy proti.
06. 01. 2012 | 10:41

Jane napsal(a):

Pane Koudelko,
omílat pravicové mantry o decentralizaci, nízké dani, etc.
už nejsou vhodné ani pro konzumenty pohádek nad tři roky věku.

Konečným cílem tohoto prohnilého systému je dostat dvě třetiny obyvatel (ti co nedosahují na průměrnou mzdu) na kolena.
Odrbat je na daních do morku kosti, což představuje život "z ruky do huby". Tomu jsou podřízeny veškeré prostředky. Centralizace státní správy je pouze jedním jejich střípkem.
06. 01. 2012 | 11:17

IQ napsal(a):

Vypouštíte problematické populistické balónky jeden za druhým. Přitom stačí zůstávat u základů / a jejich řešení/. Základním problémem je politický systém a pokud se týká dnešního tematu je to problém rozpočtového určení daní.
Nač se škrábat jednoduše, když se potřebujeme škrábat tou nejsložitější cestou. / a vychytávají se blechy, - vlastně ti, co se na špek chytí/
06. 01. 2012 | 12:03

fanny kaplanová napsal(a):

Dokud Vám někteří upřímnější sociologové vyprávěli o odtažitě znějících jevech jako prekarizace a rozevírání nůžek, dělali jste, že neslyšíte.

Jakmile teď stát dotáhne poslední šrouby plošných daní (a efekt DPH se kumuluje do finálních cen vždycky z několika směrů najednou) a současně nakope lidi pobírající dávky, začnou první plakat pronajímatelé bytů (o developerech nemluvě).

Za mého dětství žily v bytě normálně tři generace (bytů nedostatek, dokud bolševik nepostavil), kdo měl pokoj navíc, měl podnájemníka.
To všechno se vrací. Mladí svobodní lidé žijí po třech, čtyřech. Budou žít po šesti. Začnou společně vařit. Nouze Dalibora naučila.

To jsou všechno pružné reakce.
Pak jsou tu ale staří lidé, kteří ovdoví a najednou nevyjdou s důchodem. Už teď tu na venkově vidím obyvatele rekreačních chatek, jak si topí nasbíraným dřívím, myjí se jednou za týden v kýblu a žijí potmě.
Ti kteří měli v pražských bytech nájemníky byli v pohodě. To skončí.

Ti lidé prostě zmizí ze statistik, jako 30.000.000 Američanů za velké krize.
Plutokrati nepustili FDR k moci pronic zanic.
Dnešní plutokrati jsou ale už jen gamblerská svoloč. Své životní zájmy pochopí, až bude po nich.

Kalouskova perverzní reakce na přetížení národa státem je zvětšení státu a utužení byrokracie.
Ten člověk nás dostal tam kde jsme.
A když ho nikdo nezastaví, dostane nás sedm stop pod zem.
06. 01. 2012 | 12:23

komisař Rex napsal(a):

fanny veď nás
06. 01. 2012 | 12:37

fanny kaplanová napsal(a):

Rexi
Pokud se nenecháte vést zdravým rozumem (nereflektovat na kydy v sdělovadlech, číst literaturu k věci, organizovat se - to uměli naposledy vaši pradědečkové), máte nejlepší si zasadit do hrnku hezkou rostlinku, sklidit, usušit a šlukovat. Víc vám toho stejně nezbude.
06. 01. 2012 | 12:52

komisař Rex napsal(a):

no já bych bez svého psa nic nevyšetřil, ale ta politika mne začíná fakt štvát.
06. 01. 2012 | 13:02

Vojta napsal(a):

Vládne nám socialismus s kapitalistickou tváří. Nic než revoluce, ale opravdová, ne "sametová", už asi nepomůže.
09. 01. 2012 | 19:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy