Zločinné odposlechy

23. 02. 2017 | 18:22
Přečteno 2618 krát
Mezi základní charakteristiky demokratického státu patří právo na obhajobu pro každého. V rámci tohoto práva parlament uzákonil, že policie ani státní zastupitelství nemohou odposlouchávat komunikaci mezi obviněným a obhájcem. Pokud se tak stane, musí se záznam odposlechu zničit. V roce 2016 došlo k odposlechu komunikace obviněného Shahrama Abdullaha Zadeha s nejméně 5 jeho obhájci. Záznamy nebyly zničeny, ale založeny do trestního spisu a tedy použity. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Každý má právo, aby jeho vina byla dokázána ve férovém procesu. Právo na obhajobu je základním atributem právního státu. Bez něj je trestní právo jen formalitou. Pokud ztratí práva obhájci, ztratí je občané této země bojující se státní zvůlí. Náš stát má zkušenosti s nezákonností totalitního režimu v 50. letech 20. století, kdy justiční vraždy Milady Horákové a dalších byly doprovázeny oslabením práva na obhajobu, která někdy byla pojímána jako součást obžaloby. Jestliže se nechceme vrátit do justičního temna totalitních dob, musíme hájit právo proti těm, kteří jej v Policii a ve státním zastupitelství porušují.
Zneužití moci je nebezpečnější než korupce
Ne korupce, ale zneužívání moci je nejhorší zločin proti státu. Korupce je špatná, horší je vražda, špatná je krádež. Většina trestných činů sebou nese poškození práv lidí. Ovšem v případě zneužívání moci muže toto poškození mít masový dopad. Zločiny nacismu nebo stalinismu nebyly způsobeny korupcí, ale masovým zneužitím státní moci. Proto je boj proti zneužití moci nejdůležitějším bojem za právní stát.
Zneužití moci mají stíhat policisté a státní zástupci. Jestliže se oni dopouštějí zneužití moci, dochází k systémové podjatosti, kdy vrána vráně oči nevyklube, a propletenec vzájemných vazeb se může proměnit ve zločineckou skupinu, kdy někteří držitele moci ve státním zastupitelství budou zneužívat moc v rámci trestního řízení a jiní případně mohou zajistit, aby nebyli postiženi. Náš stát nezajišťuje efektivní trestní stíhání zneužívání moci státními zástupci. Proto Poslanecká sněmovna 2. 2. 2017 požádala vládu, aby dozor nad stíháním zločinů státních zástupců nevykonávali státní zástupci.
Poslanecká sněmovna a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
Poslanecká sněmovna je nástrojem demokratické kontroly výkonné moci, kam patří i státní zastupitelství. Poslanecká sněmovna 2. 2. 2017 vyslovila znepokojení nad činností Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Osobně nehodnotím jeho činnost jako dozor nad zachováním zákonnosti, ale jako dozor nad zachováním protiprávnosti trestního řízení. To, že toto státní zastupitelství dozoruje případ, kde nebyl zničen odposlech rozhovorů obhájců a obviněného hodnotím jako zneužívání moci.
Odposlechy sice byly prováděny před usnesením Poslanecké sněmovny z 2. 2. 2017, ale obhajobě byly zpřístupněny až v době, kdy již olomoucké vrchní státní zastupitelství přinejmenším tušilo, že bude podrobeno kritice. Vysvětluji si tento krok jako vzkaz Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, že kašle na důsledky protiprávností v trestních řízeních, které dozoruje, protože si je jisto, že vedení státního zastupitelství zajistí zametení případné trestní odpovědnosti pod koberec. Prostě necítí jakoukoli odpovědnost. Se zneužíváním moci je však nutné bojovat jako s největším systémovým zlem ve státě.
Vysvětlení odposlechu obhájců státním zástupcem M. Galátem, že šlo o dvě trestní řízení, kdy odposlech byl prováděn v trestním řízení, kde měl S. Abdullah Zadeh postavení podezřelého, zatímco obviněn byl v jiném trestním řízení, je směšné. Pokud jde o komunikaci mezi touž osobou, vůči níž se trestní řízení vede, a týmiž obhájci, vyšetřované týmž policejním útvarem a dozorované týmž státním zastupitelstvím, nelze akceptovat účelovou legalizaci takové dlouhodobé činnosti tím, že se formálně vede věc pod dvěma spisovými značkami. Za údajné nezákonné sledování první manželky premiéra Nečase Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo obžalobu. Jak se zachová v případě nezákonných odposlechů? Bude stíhat zneužití moci nebo s pomocí Nejvyššího státního zastupitelství zamete trestní odpovědnost pod koberec?
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a protiprávnost proti Jiřímu Čunkovi
Poprvé jsem se setkal s arogancí tohoto státního zastupitelství v roce 2007 v kauze Jiřího Čunka. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vypracovalo zprávu, kde hájilo protiprávní dozor Okresního státního zastupitelství v Přerově nad trestním stíháním, které mělo dozorovat místně příslušné Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obhajovalo protiprávní dozor tím, že údajně Krajské státní zastupitelství v Ostravě a Okresní státní zastupitelství v Přerově postupovalo podle pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně o trestním řízení. Tvrdilo, že přerovskému státnímu zastupitelství byla přikázána věc pro prověřování a to stačí pro celé trestní řízení.
Pokyn obecné povahy byl tehdy veřejně přístupný na webu Nejvyššího státního zastupitelství. Dnes tomu tak není. Zřejmě aby Nejvyšší státní zastupitelství ztížilo možnost identifikovat manipulaci s trestními kauzami. V tomto pokynu bylo uvedeno, že přikázání jinému státnímu zastupitelství má být obecně pro úkony trestního řízení. Pokud však přerovské státní zastupitelství mělo Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě přikázánu věc jen pro prověřování, nemohlo vykonávat dozor v dalších stádiích trestního řízení. Vrchní státní zastupitelství hájilo tento postup se zdůvodněním, že se tak dělo na základě pokynu nejvyšší státní zástupkyně, který však doporučoval odlišný postup. Pochopil jsem to tak, že hájí protiprávnost lží.
Debakl Ústavního soudu
Státní zastupitelství může argumentovat některými rozhodnutími Ústavního soudu s tím, že Ústavní soud neřekl, že je zakázán odposlech hovoru obhájce a obviněného, a pokud to řekne, bude to platit až do budoucna. Některé nálezy Ústavního soudu hodnotím jako snahu přikrýt protiprávní činnost státního zastupitelství. V nálezu z 19. 4. 2016 Ústavní soud vyslovil tezi, že právo na zákonného soudce v přípravném řízení nemají lidé od účinnosti Listiny základních práv a svobod, ale až od tohoto nálezu Ústavního soudu. Proti tomuto názoru se zvedl jen hlas tří soudců, kteří jsou i učiteli práva – Jiřího Musila, Vladimíra Sládečka a Radovana Suchánka. Dříve Ústavní soud razil zásadu přímé aplikovatelnosti Ústavy a Listiny základních práv a svobod.
Postoj většiny hodnotím i jako akademický debakl soudců - učitelů práva, kteří s nálezem souhlasili a přitom nikdy ve svých publikacích neuvedli, že podmínkou práva na zákonného soudce, kam patří i to, že si ho státní zástupce nemůže svévolně vybrat, je, že toto právo uzná nález Ústavního soudu a platí až od jeho nálezu do budoucna. Člověk, který má jiný názor jako učitel na škole a jiný jako držitel mocenské funkce soudce, se dostává do situace, že jeden z těchto názorů je špatný. Možná uznají v nových vydáních svých knih, že se dosud mýlili a že ústavní práva člověka platí teprve, až je vyhlásí Ústavní soud ve svém nálezu. Mohou se dovolat jednoho z hlavních propagátorů materiálního jádra ústavy Carla Schmitta, který ve své obhajobě nacismu v knize Nacionálně socialistické právní myšlení (Berlín 1934) prohlásil: „Měníme chápání právních pojmů… Jsme na straně budoucích věcí.“. Podle nacistické přirozenoprávní teorie měl soudce aplikovat zákon v rámci boje za vítězství nacistického světonázoru i za cenu nerespektování textu zákona. Legalita ustupovala nacisticky pojaté legitimitě.
Dostáváme se tak do korupčního prostředí, kde bude platit zásada: „Komu chceme, pomůžeme, komu nechcem, nemůžeme.“. Když se bude chtít někomu vyhovět, chytne se Ústavní soud přímé aplikovatelnosti ústavy. Pokud se někomu nebude chtít vyhovět, i když na jeho straně bude právo, řekne se, že postup byl sice protiprávní, ale platí to až do budoucna, a pokryjí se dosavadní manipulace některých držitelů moci v trestním řízení.
Ústavní práva, včetně práva na zákonného soudce, obhajobu a férové trestní řízení, dal lidem Parlament, ne Ústavní soud. Ve filmu Miloše Formana Larry Flynt (1996) je podstata boje za práva lidí vysvětlena jednoduše. Bude-li mít svobodu projevu v Americe taková osoba, jako je Flynt, bude ji mít každý. Stejně platí, že bude-li mít právo na férový proces u nás David Rath, S. Abdullah Zadeh nebo kdokoli jiný bez manipulací s příslušností soudů a státního zastupitelství, bez odposlechu komunikace obhájců s obviněnými, bez protiprávních pokusů vydat naše občany do Íránu atd. bude mít právo na férový proces u nás každý. V USA práva občanů i ve věci Larry Flynt uznal Nejvyšší soud. U nás toho zatím Ústavní soud schopen není, což si ti, kteří zneužívají moc, vykládají jako souhlas se svým jednáním.

Stanovisko advokátní komory k nezákonnému odposlechu rozhovoru obviněného s obhájci.
Trestní oznámení Unie obhájců za nezákonné odposlechy rozhovoru obviněného s obhájci.

Odborný text: PŘÍSLUŠNOST SOUDU A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ – NÁLEZ PL. ÚS 4/2014. Právo a spravedlnost č. 2/2016, s. 62-91..

Související texty autora:
Změny zákonů žádané kvůli zneužívání moci.
Zneužívání moci ve státním zastupitelství.
Lež Krajského státního zastupitelství v Brně.
Až na dno práva.
Žaluji vedení státního zastupitelství.
Obhajoba obhajoby.
Musí se bát všichni.
Nezákonnost trestního řízení a novináři.
Justiční kabáty ostudy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy