Omyly a fakta o rozšíření výběru mýta na silnice nižších tříd

04. 01. 2012 | 18:37
Přečteno 6141 krát
Připravované rozšíření výběru mýta od nákladních aut na všechny silnice první třídy a vybrané silnice druhé a případně třetí třídy má přinést nové prostředky na výstavbu a opravy silnic a ukončit ekonomicky motivované objíždění již dnes zpoplatněných úseků po silnicích nižších tříd. V souvislosti s tímto záměrem se ve veřejné debatě opakuje několik argumentů zpochybňujících jeho vhodnost.

V některých případech se jedná o racionální připomínky, které však lze řešit samotným nastavením systému výběru mýtného. Jindy ale jde o zavádějící nebo rovnou nepravdivá tvrzení, jejichž cílem je zřejmě zlikvidovat záměr na rozšíření výběru mýta ještě dříve, než by o něm mohla proběhnout seriózní debata. Právě posledně jmenovaný typ tvrzení si zde dnes dovolím rozebrat.

1. omyl: "Zpoplatnění silnic nižších tříd bude ztrátové, neboť na nich musí být oproti dálnicím a rychlostním silnicím mnohem nižší kilometrický poplatek, a to přímo úměrně mnohem nižším měrným nákladům na jejich výstavbu, údržbu a obnovu."

Podle Směrnice 2006/38/ES sice musí být výběr mýta založen na zásadě prosté návratnosti nákladů na zpoplatněnou síť silnic a dálnic, tato směrnice se ale vztahuje jen na síť transevropských komunikací TEN-T. Do této kategorie v ČR kromě některých dálnic a rychlostních silnic spadá pouze několik silnic I. třídy, které jsou navíc zpoplatněny již dnes.

Zpoplatnění na zbytku silniční sítě mimo TEN-T pak musí respektovat jen obecné zásady primárního práva EU, přičemž v tomto konkrétním případě je třeba zmínit zejména princip nediskriminace. Ten zde zejména znamená, že dopravci z různých členských zemí nemohou být v rámci jednoho systému zpoplatněni v různé míře pouze na základě odlišné země původu.

2. omyl: "Rozšíření výběru mýta na silnice nižších tříd bude ztrátové, protože po nich oproti dálnicím a rychlostním silnicím jezdí mnohem méně vozidel, zatímco náklady na rozšíření systému, přenos dat a kontrolu dodržování mýtné povinnosti budou vysoké."

Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta zadaná loni Ředitelstvím silnic a dálnic ČR u konsorcia Fakulty dopravní ČVUT a firmy Deloitte konstatuje, že skutečné náklady na rozšíření výběru mýta na silnice nižších tříd budeme znát až poté, co stát tuto službu poptá ve výběrovém řízení. Do té doby se budeme pohybovat pouze v rovině dohadů.

Již nyní je ale vhodné zmínit, že na straně výnosů přibudou po rozšíření výběru mýta prostředky ušetřené na opravách objízdných komunikací, které často nebyly konstruovány na intenzivní zátěž těžkou nákladní dopravou. A sníží se rovněž náklady na kompenzaci škod na zdraví a majetku obyvatel žijících podél dnešních objízdných tras.

3. omyl: "Rozšíření výběru mýta na většinu silniční sítě povede pouze ke zdražení spotřebního zboží, zejména potravin."

Státem, u kterého se můžeme o možných nákladech a přínosech poučit, je Švýcarsko, kde je mýto vybíráno na celé silniční síti a kilometrická sazba je tam několikanásobně vyšší, než je tomu dnes v České republice. Přitom dopad výběru mýta na průměr cen spotřebního zboží ve Švýcarsku činí podle zprávy z roku 2010 zanedbatelných 0,11 %.

Lze proto očekávat, že rozšíření výběru mýta i na silnice nižších tříd nepovede ani v České republice k významnému zvýšení cen spotřebního zboží, protože větší část nárůstu nákladů na přepravu bude kompenzována jinak. Na straně dopravců se bude jednat o další stimul k redukci tzv. prázdných jízd a tedy k vyššímu průměrnému vytížení vozidla a snížení vlastních nákladů. Velcí prodejci spotřebního zboží pak budou vzhledem ke značné konkurenci v tomto sektoru nuceni nemalou část skutečného nárůstu cen dopravy kompenzovat na úkor svých zisků.

Chystané rozšíření výběru mýta na komunikace nižších tříd nebude mít negativní dopady ani na zásobování malých venkovských prodejen, neboť ty bývají zaváženy vozidly s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 tuny, která nepodléhají mýtné povinnosti.

4. omyl: "Podle modelových studií objíždí v průměru zpoplatněné dálnice a rychlostní silnice pouze naprostá menšina nákladních vozidel, nejedná se tedy o skutečný problém."

Průměrné procento objíždění nevypovídá zhola nic o zatížení těch úseků, které jsou ekonomicky motivovaným objížděním postiženy nejvíce. Krom toho úbytek několika stovek nákladních vozidel denně běžný řidič na vysoce zatížené dálnici ani nepozná, ale jejich "přelití" na (k tomu nevybavenou) silnici nižší třídy může vést k vážným komplikacím zejména v těch obcích, kde je odstup obytných domů od silnice minimální a kde často jediná cesta ke dveřím vlastního obydlí vede po krajnici mezi kamiony. Navíc provoz těžkých nákladních vozidel na úzké a křivolaké "okresce" snižuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu i mimo obce.

5. omyl: "Požadovat mýto na silnicích nižších tříd by měly stát a kraje až poté, co tyto silnice uvedou do řádného stavu."

Stav mnoha silnic nižších tříd je pravda krajně neuspokojivý, nákladní doprava na tom však sama má nezanedbatelný podíl. Podle dizertační práce A. Bartheldiho z roku 2009 se těžká nákladní vozidla nad 12 tun nejvyšší povolené hmotnosti na celkovém opotřebení komunikací dopravou podílejí ze tří čtvrtin a způsobují tak větší škody, než by odpovídalo součtu jejich celkového daňového zatížení a odvedeného mýta.

Je tudíž jenom na místě, aby provozovatelé těchto nejtěžších vozidel více přispívali na jimi vyvolané náklady na opravy silnic. Doposud je totiž dotují řidiči osobních automobilů, jejichž příspěvek k opotřebení silnic je minimální a tedy naprosto neúměrný sumě, kterou do státního rozpočtu odvedou prostřednictvím spotřební daně a daně z přidané hodnoty z motorových paliv, na dálničních známkách a silniční dani.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy