Na velikosti záleží - a na hmotnosti také

20. 03. 2012 | 12:03
Přečteno 7230 krát
Probíhající revize směrnice 96/53/ES může napomoci většímu rozšíření nákladních souprav přesahujících nynější nejvyšší povolené hmotnosti a rozměry, tzv. megatrucků. Co lze v takovém případě očekávat? Zvýší se efektivita silniční dopravy a sníží její negativní vlivy na životní prostředí? Anebo výkony silniční dopravy porostou ještě rychleji, železnice dostane další ránu a nutné výdaje na opravy a úpravy silnic se dostanou zcela mimo možnosti veřejných rozpočtů?

Megatruck, někdy též nazývaný gigaliner, European Modular System, případně Eco-combi (dost možná podle toho, jaký emocionální vztah k němu mluvčí má), může mít podobu klasického dvounápravového tahače s třínápravovým návěsem, který za sebou táhne navíc ještě dvounápravový přívěs, možné jsou ale i jiné kombinace. Maximální délka takové soupravy je 25,25 metru a hmotnost do 60 tun. Protože podle platné směrnice 96/53/ES je pro mezinárodní přepravy omezena maximální délka soupravy na 18,75 metru a maximální hmotnost na 40 tun, jsou megatrucky provozovány pouze ve vnitrostátní dopravě v několika málo členských státech EU - konkrétně ve Finsku, Švédsku, Dánsku a Nizozemí. Mezi státy, které jejich povolení v nějaké míře zvažují, je také náš největší soused Německo.

V České republice používá jednu takovou soupravu Škoda Auto pro přepravy z Rokycan do Mladé Boleslavi, čtyři další naváží díly do automobilky TCPA v Kolíně. Jedná se zatím o tzv. zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V praxi to znamená, že žadatel o takové přepravy potřebuje povolení ministerstva dopravy, které se vystavuje na maximální dobu 3 měsíců a je zpoplatněno částkou 6 000 Kč. Toto povolení lze vydávat opakovaně a je k němu nezbytný souhlas Policie ČR, která požaduje, aby trasa vedla po směrově rozdělené komunikaci, resp. nájezd a sjezd z této kapacitní komunikace se nenacházel ve vzdálenosti větší než 10 km od místa nakládky a vykládky, aby se na minimum omezilo putování soupravy po běžných silnicích. Na trase megatrucku dále nesmí být žádný úrovňový železniční přejezd, neboť vyklizovací doba na přejezdech je nastavena na soupravy o maximální délce 22 metrů. Nejvyšší povolená hmotnost těchto celkem pěti zkušebních souprav je zatím u nás 48 tun.

Pokud by novela směrnice 96/53/ES umožnila přeshraniční provoz megatrucků, pak lze očekávat jejich postupné šíření po celé Evropě. Státy, které jejich provoz na svém území povolí, by mohly v soutěži o strategické investice nabídnout zásobování nových továren těmito soupravami - a konec konců pomoci i stávajícím podnikům díky snížení měrných nákladů na dopravu. Podle dostupných údajů je doprava megatrucky o 20 - 30 % levnější než současnými silničními tahači s návěsem. Srovnání nejvyšších povolených hmotností o dva odstavce výše ukazuje, že dva megatrucky uvezou zboží o stejné hmotnosti jako tři běžné silniční tahače s návěsem. Z jednoduchého předpokladu náhrady tří souprav dvěma pak vychází udávané další přínosy megatrucků - snížená spotřeba paliva a redukce emisí oxidu uhličitého a také látek negativně ovlivňujících kvalitu ovzduší.

Zmíněný předpoklad by ale platil pouze tehdy, pokud by poptávka po dopravě byla na ceně nezávislá - což není. Naopak, cenová elasticita silniční dopravy je 0,9 %, což znamená, že klesne-li cena dopravy o oněch výše zmíněných minimálně 20 %, stoupne doprava o 18 %. Podle téhož zdroje by jednu třetinu z tohoto nárůstu tvořily přepravy převzaté ze železnice, zbylé dvě třetiny by pak byly přepravy nové. Ony nové přepravy samozřejmě nevzniknou ze dne na den, ale postupně - například dalším posílením trendu just-in-time (tedy vlastně skladů na kolech), zvýšením konkurenceschopnosti subdodavatelů s nižšími výrobními náklady, ale s výrobou ve větší vzdálenosti od místa odbytu atd.

Pozice České republiky k případnému povolení přeshraničního provozu megatrucků v rámci EU by měla vzít v úvahu také vyvolané náklady na úpravu silniční sítě, zejména mostů. Megatruck sice má více náprav než běžný silniční tahač s návěsem a tlak připadající na jednu nápravu tedy u něj nemusí být nutně vyšší než u nyní povolených souprav, problém ale nastává na těch mostech, kde vzdálenost pilířů je větší než celková délka megatrucku. V takovém případě už není limitující nápravový tlak, ale celková hmotnost soupravy, kterou řada nynějších mostů nemusí unést. Podle údajů z Německa by si úprava mostů na spolkových dálnicích pro provoz megatrucků vyžádala částku v rozmezí 4 a 8 miliard EURO. Pro ČR takový údaj zatím chybí. Je na vládě, aby zadala zpracovat studii možných přínosů a nákladů provozu megatrucků na našem území a podle výsledku zaujala jasné, aktivně prosazované stanovisko k návrhu revize výše zmíněné směrnice 96/53/ES. A to proto, abychom opět nezkombinovali pasivitu v době, kdy lze věc ovlivnit s žehráním na Brusel poté, co je už rozhodnuto.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Viola napsal(a):

Pane Bože, co to zas je?

Jsem zděšena. Jaké zas megatrucky? To jsem viděla v TV se prohánět v Americe.
Co to tu zase zanášíte. Jste sice velmi pohledný, ale pro nás běžné občany nepotřebný. Jděte do háje s megatrucky. Ještě vy jste tu chyběl a betonová loby s váma.
20. 03. 2012 | 12:19

DF napsal(a):

Váš návrh pane Kuťák na mýtné na polních a lesních cestách byl mnohem zajímavější.
Pokud by se povinně musela zakoupit roční polně_lesní cyklistická známka, to by bylo něco pro bývalého náměstka ministra životního prostředí.
20. 03. 2012 | 12:40

Viola napsal(a):

Jak může někdo, kdo vystudoval obor ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2007 až 2010 byl náměstkem ministra životního prostředí zodpovědným za ochranu klimatu a ovzduší
propagovat megatrucky?
20. 03. 2012 | 12:51

gaia napsal(a):

Kořenem zla specifickým pro člověka je velikášství, nebo-li megalomanie. Chorobné velikášství je vlastně duševní úchylka. Přírodu poškozuje zejména v podobě gigantických staveb, jejichž rozměry přesahují normy ustálené vývojem přírody a společnosti a které stejně gigantickým způsobem negativně ovlivňují prostředí. Obří mechanismy ničí půdu polí i lesů a samy vlastně ruší klady, pro které byly zavedeny.Lidé se sklony k megalomanii však nedovedou uznat nevýhody svých gigantických výplodů-naopak se jimi opájejí, neboť jim slouží k uspokojení velikášských pocitů. S tím těsně souvisí i falešná představa, že člověk všechno zvládne. Vyrůstá z idealistických představ o lidské nadřazenosti přírodě, o jeho "vyjímečném" původu , o jeho "přetváření" a "pokořování" přírody. Často je tato představa podporována nevhodnou popularizací vědy a opojením z velikášských výtvorů.Ve skutečnostu zatím člověk vědomě nezvládl ani vlastní populační dynamiku a celý vývoj lidstva se řídí v podstatě stejnými mechanismy , které platí pro všechno živé. Většina objevů cenných pro lidstvo je vlastně založena na protikladu k těmto mechanismům , takže se často obracejí proti člověku, protože narušují přirozené vazby , které se vytvářely po dlouhé období jeho fylogeneze, aniž by je nahrazovaly čímkoli funkčně rovnocenným
20. 03. 2012 | 13:11

holky z naší školky napsal(a):

i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo.
20. 03. 2012 | 13:14

jozka napsal(a):

jen blbnete... jako by uz ty dnesni obludy nestacily.
20. 03. 2012 | 13:41

Petr z Tábora napsal(a):

Z posledního odstavce vyplývá, že nápravový tlak může být ještě vyšší než u stávajících tahačů s návěsem.
Víme, že rozhodující vliv na ničení silnic má nákladní doprava, proto se také začaly konečně provádět i u nás příslušné kontroly zatížení náprav. Silnice se navíc nestačí opravovat. Nyní přichází autor s myšlenkou jak mizerný stav našich silnic ještě zhoršit. Ti za které lobuje by jejich opravy jistě neplatili.
20. 03. 2012 | 13:49

Analytik napsal(a):

Nic nového.
Už malí kluci vědí, že náčelníkem bude ten, kdo má největšího pinďoura.
Je to s tou hmotností mi nějak uniklo.
20. 03. 2012 | 13:54

gaia napsal(a):

a už Freud odhalil, že míra mužových ambicí je nepřímo úměrná velikosti jeho penisu.
20. 03. 2012 | 14:16

skeptický napsal(a):

Když irský terrier půl metru dlouhý,čtvrt metru vysoký,s ocasem 5 cm,dokže vyhrabat ďolík metr dlouhý,20 cm hluboký za hodinu,tak tentýž terrier půl km dlouhý,čtvrt km vysoký,s ocasem 50 m by vyhrabal Panamský průplav za pouhé tři roky.
Já bych šel k filmu.Na ministerstvo radši ne,tam je to ošemetné.
20. 03. 2012 | 14:52

mirekP napsal(a):

Děkuji za komentáře, přesně odpovídají výplodům mozku páně autorova a myšlenskám z EU.
20. 03. 2012 | 15:45

mirekP napsal(a):

Doufám, že autor článek míní pouze sarkasticky, ironicky a jako příspěvek k nadcházejícímu 1.4. (už aby to bylo).
To potom ano.
20. 03. 2012 | 15:49

Ládik!!! napsal(a):

Počkám si, až k tomu něco napíše Targus. Pak bude mít čtení cenu.
20. 03. 2012 | 16:00

gaia napsal(a):

Ládiku!!

s Targusem jsme o autech už diskutovali u pana Klána 27.1. dal odkazy, tak jsem je sem překopírovala. Aby bylo jasno o co jde

https://www.youtube.com/watch?v=JVIMG3W-EZQ

http://youtu.be/sUxmflYixIo

Targus napsal(a):
To honolulu:

Pokud sem ještě přijdete, jsou to odkazy pro Vás:

http://www.mascus.co.za/Transportation/Used-Truck-Tractor-unit-4x2/TATRA+815+4X4.2//images/y5z8t1y6.html
jeden z modelů Tater, kterými jsem jezdil

https://www.youtube.com/watch?v=gCQFI3MBIO0
průřez výroby LIAZ za posledních 20 let

https://www.youtube.com/watch?v=GlX-ZmH1aBQ&feature=endscreen&NR=1
poslední výrobek fy LIAZ, bohužel přišel pozdě, až na dost velkou hmotnost super auto. Motor Detroit 470 - 550 HP

https://www.youtube.com/watch?v=KgY-kvi7xDI&feature=related
reklamní film na řadu DAF ATi

https://www.youtube.com/watch?v=MrORpksEFHQ&feature=related
Renault řada Premium

https://www.youtube.com/watch?v=5IGq6JBWb3g&feature=related
a řada Magnum pro opravdu dálkové jízdy (dovnitř nastoupíte a JDETE si sednout)

Přeji hezké pokoukání
20. 03. 2012 | 16:19

aleskutak napsal(a):

Nic proti nostalgickým vzpomínkám typu "jak jsme to 90. letech jezdili", ale pokud by někoho zajímaly skutečně fotky megatrucků, tak ty jsou třeba na http://www.nomegatrucks.eu/about-the-campaign/mega-truck-press-photo/
20. 03. 2012 | 17:27

Targus napsal(a):

To Viola:

Jste mimo mísu. Pan Kuťák je zuřivým odpůrcem silniční dopravy. Jakékoli.

To Petr z Tábora:

Nápravové tlaky nemohou být vyšší, ledaže by se upravila evopská legislativa, o čemž zatím není řeč. Šedesátitubnové trucky, resp. fungující padesátitunové soupravy ve Skandinávii mají větší počet náprav, povětšině sedm.
K ničení silnic asi tolik. Pokud vás to moc žere, zhlédněte frekventované silnice dálničního typu na západ od Chebu. Pak porovnejte frekvenci provozu a kvalitu vozovek. Doporučené úseky - dálnice A3 okolí Frankfurt am Mein, okolí Köln a vlastně celé Porúří. A samozřejmě Rotterdam. Pro Čecháčka nepředstavitelný Verkehr.
20. 03. 2012 | 17:39

Targus napsal(a):

To Aleš Kuťák:

Omyl. Opravdové road trains vypadají asi nějak takhle.

http://www.google.cz/search?q=australian+road+trains&hl=cs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=77NoT8DpL4mYOrS8xJAK&ved=0CCcQsAQ&biw=983&bih=457

Slaboučký evropský odvárek nemá šanci konkurovat.
20. 03. 2012 | 17:48

traktorista bez místa napsal(a):

Vzpomínám nostalgicky, jak jsem zamlada jezdil s traktorem. Protože to byl stavební podnik, měl jsem povolení na všechny cesty. Já byl král těch silnic, když jsem si to petelil okreskami v očích smrt a na tachometru 25km/h. Nikdo mě nemohl předjet, protože dva vleky za mnou, to chtělo řádnou odvahu sebevraha. Na zadním čele vleků jsem měl ceduli TIR, což byl humor. Když někomu řeknu, že jsem za osmihodinovou směnu s traktorem ujel přes sto kilometrů, málokdo tomu chce věřit.

To je pendrek zábava sedět v takovým megatrucku. V traktorku s dvěma plně naloženými vleky, to je jiný adrenalin. Zvlášť z kopce. Taky couvat je přesně do úzké uličky, to chtělo praxi. Ty současný komfortní obludy, to je jen pohodovka. Teda ručně nakládat megatruck, to bych nechtěl. Ale taková dřina asi už nehrozí, že? V dávnověku se ručně nakládalo třeba na Liaz valník 4 000 cihel. Za třičtvrti hodiny nebylo už co dělat. V cihelně makal jeden člověk v tunelu, celý bílý prachem, zpocený v teplotě cihel, z kterých ještě odletovaly jiskry. Než se osádka auta vzpamatovala, měla vyvezené dva tisíce cihel ven a pak během dvaceti minut je naložila na korbu. Cihláři měli za směnu vytahat z žáru deset tisíc cihel. Od šesti do desíti už byl chlap hotový a šel na pivo. Bóže! TO byli chlapi!

Dnes vám na korbu hodí vysokozdvižný vozík náklad a maník důležitě prdolí přes republiku stočtyřicítkou s nákladem aniž by se zpotil. Zpotí se jen ti, co ho potkají. Je jiná doba. Makat svaly se chodí do fitek. Nádherný káry vymakaný na pohodlí s mořem čudlíků a teda nic pro pořádnýho chlapa. Namísto stopařek u cesty stojí děvy, co neromanticky prahnou po penězích za sex. Nejni to už vono! Dřiny ubylo a prachy se jen hrnou a stejně nestačí. Znám chlapa, který už roky jezdí TIR. Má šedesát, invalidní důchod na srdce, dluží milion a nemůže přestat jezdit. Sou to paradoxy! Invalidé za volantem TIR, na stará kolena zadlužení až za hrob. Možná na ně holky letí. Ovšem jedině v případě, že si takový půjčí naplněnou peněženku a obětuje ji za prchavý okamžik pocitu, že je pořád ještě jonák.

Já bych ty dlouhý potvory z cest odstranil. Vlaková doprava mi přijde ekonomičtější a hlavně ekologičtější a bezpečná. Mladíci si mohou honit své ego ve svých fárech, pokud na ně mají a ne ve vypůjčených obrech z firem. Firmy je totiž jen půjčují svým zaměstnancům k přepravení nákladů a rozhodně ne na machrování na cestách, či riskování propůjčeného majetku a životů i zdraví ostatních.
20. 03. 2012 | 18:13

Targus napsal(a):

Ještě pár informací k vozidlům, kterých se týká tento blog.

Neustálé zvětšování rozměrů ložných ploch nákladních aut má jediný cíl - redukci nákladů na dopravu, neboli zvýšení produktivity.
Pokud přistoupíme na poměrně laciný argument, že na dva tzv. megatrucky naložíme totéž zboží, co na tři klasické soupravy, jeví se nám zvýšení produktivity jako fantastický skok. Bohužel není tomu tak z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou např. typizované obaly zboží, dále maximální rozměry a nosnosti ložných ploch jednotlivých vozidel takové soupravy a v neposlední řadě naprostá absence infrastruktury pro tyto soupravy. Tím nemyslím nosnosti mostů, o které se bojí autor tohoto blogu, ale takové "maličkosti", jako jsou parkoviště, odstavné plochy, servisní střediska, terminály pro obsluhu těchto vozidel, atd.
I přesto ovšem vznikl poprask - zejména mezi Zelenými a politiky uplácenými trusty působícími na železnici - přesně v momentě, kdy se začalo alespoň uvažovat o dalším nárůstu rozměrů silničních nákladních souprav. Důvody jsou zřejmé - není v Evropě státu, který by měl výdělečnou kolejovou dopravu, pročež do ní tečou penízky z erárního struku a na nějakou tu miliardu se moc nehledí.

Shrnutí:

Evropě kvůli její macešské politice vůči silniční dopravě nezbývá moc prostoru, jak alespoň částečně zachovat či vrátit zpět ekonomickou konkurenceschopnost vůči světu na minulou úroveň. Zvýšení rozměrů a nosnosti megatrucků je skvělou příležitostí, jak snížit absolutní počet nákladních vozidel na silnicích, snížit produkci emisí, snížit cenu dopravy a radikálně omezit tunelování státních rozpočtů. Je opravdu velká škoda, že se Zelení v celé Evropě stavějí k tomuto problému negativně.
20. 03. 2012 | 18:40

Saltzman napsal(a):

Targus

Už se "těším" na zážitky s těmi monstry, až se začnou předjíždět, případně až budou v šikaně shazovat vymezovací značky, nebo projíždět městy ve špičkách. I jejich brzdná dráha je určitě delší než u běžného návěsu, nebo náklaďáku s přívěsem. To pak ocení zvláště chodci u přechodů, případně v kolonách dobržďující ostatní uživatelé dálnic.
Nebo je součástí, téhle myšlenky s jejich povolením na cestách EU, vystavění zvláštních pruhů těmhle obrům na kolech? Vždyť nejsme schopní ani udržovat naši silniční síť při současném provozu.
20. 03. 2012 | 18:59

Targus napsal(a):

To Saltzman:

Když už vše dopředu víte, není důvodu vám odpovídat.
Ale i přesto - vše, co jste vyjmenoval (brzdy, jízdní vlastnosti, jízdní stopy, atd.), se nemění. A je to pochopitelně ošetřeno v technických předpisech ISO a spol. Jinak by taková vozidla neměla šanci projít schvalovacím procesem a dostat homologaci.
Jinak když už to tu máme pitvat - celková délka jízdní soupravy se má prodloužit ze stávajích nesmyslných 22 m na poněkud smysluplnějších 25,25 m, tedy počítám-li dobře, je to necelých 15 %.
20. 03. 2012 | 20:00

Targus napsal(a):

To Saltzman:
A kdybyste uměl porozumět čtenému textu, dozajista byste zaznamenal, jaké provozní podmínky mají nastaveny gigalinery v ČR. A jinde tomu není o mnoho jinak.
20. 03. 2012 | 20:05

jozka napsal(a):

Targus:

Proc je 22m nesmyslnych a 25,25m smysluplnejsich?
21. 03. 2012 | 06:38

gaia napsal(a):

současná genoyda našeho národa zovoucí se reformy má zřejmě jediný cíl. Snížit počet obyvatel na zlomek, zbytek české kotliny pak vybetonovat a udělat z ní super dálnici do Ruska, na Balkán a Turecka a na Arabský poloostrov. To se to budou hrnout šunty ze západu a zpět ropa a plyn. Amodifikovaná osiva draho na Balkán a zpět levné plodiny. A krásně se vyhnout Alpám, které bohužel pro nás udělala matka příroda ve východozápadním směru, místo severojižním. Čeho všeho nás mohlo alpinskohimalájské vrásnění ušetřit, kdyby Alpy šly ze severu na jih.
Jediné, jak se může Západ zbavit krize, je udělat z ČR jednu velkou autostrádu a po ní pak hrnout zboží , návrhy přijmout do Eu Turecko by tomuto také nahrávaly.
To už pak zápaďák nebude muset vůbec nic dělat, vše za něj udělají opálení na jihu a za pakatel. Jen ty mizerné dálnice přes ČR tomu ještě trochu brání.
21. 03. 2012 | 08:09

buldatra napsal(a):

Předjíždět několik megatrucků, jedoucích za sebou, bude dost adrenalinová zábava.
Na to se fakt těším.
21. 03. 2012 | 08:27

gaia napsal(a):

buldatra

a zvlášť kolem malebných chaloupek na jihočeské nebo jihomoravské vesnici.Stavěných většinou z vepřáků. To bude idylické.
21. 03. 2012 | 08:44

Viola napsal(a):

Targusi,

a jak mám podle článku poznat, že pan autor je zuřivým odpůrcem silniční dopravy, když třeba napsal : Z jednoduchého předpokladu náhrady tří souprav dvěma pak vychází udávané další přínosy megatrucků - snížená spotřeba paliva a redukce emisí oxidu uhličitého a také látek negativně ovlivňujících kvalitu ovzduší. "
nebo:
"Je na vládě, aby zadala zpracovat studii možných přínosů a nákladů provozu megatrucků na našem území a podle výsledku zaujala jasné, aktivně prosazované stanovisko k návrhu revize výše zmíněné směrnice 96/53/ES. A to proto, abychom opět nezkombinovali pasivitu v době, kdy lze věc ovlivnit s žehráním na Brusel poté, co je už rozhodnuto."

On ten článek napsal velmi vlažně, jako by mu to bylo jedno, anebo už rezignoval, pokud je zastánce železnice.
21. 03. 2012 | 10:31

JARLE HALSNES napsal(a):

Jožka:
Protože I DNES je v ČR povolena souprava tahač s návěsem + přívěs, rsp. tahač + přívěs + druhý přívěs. Je-li ovšem délka soupravy tahače s návěsem předpisových 15,5m, pak do těch 22m zbývá málo na smysluplný přívěs.
21. 03. 2012 | 12:04

JARLE HALSNES napsal(a):

Jinak - pokud Skandinávci běžně provozují (a oni opravdu provozují) jak popisované soupravy, tak i sólo vozidla s vyšší celkovou hmotností, asi na tom něco bude. Jako ostatně na všem, co Skandinávci dělají. Na silnicích, ač mají nepochybně nesrovnatelně horší přírodní podmínky, se tam dá jezdit, nehodovost mají poloviční než my, vzájemnou ohleduplnost tak asi milionkrát větší.
Na českých "silnicích" není jednoduché jezdit s ničím. Podobné soupravy by měly mít povolen pohyb jen po vyjmenovaných komunikacích, což by ovšem mělo znamenat omezení i pro "normální" kamiony, které např. na úzké okresce také nevypadají dobře.
A pokud jde o zatížení náprav ("tlak na nápravu"), jde o veličinu definovanou samostatně, tj. těžší souprava musí prostě mít náprav víc (těm sedesáti tunám odpovídá 7 náprav soupravy celkem). Jako jediný ojektivní problém provozu takové soupravy tedy zůstává provoz při zhoršené adhezi - ale vzhledem k běžnému použití ve Skandinávii, kde často OPRAVDU padá sníh se to dá nepochybně řešit....
21. 03. 2012 | 13:07

gaia napsal(a):

v ČR je hustota obyvatelstva 132 obyv/km2
Švédsko 19obyv /km2
Norsko 13obyv./km2
Finsko15,2/km2

je vidět, že do té poloprázdné Skandinávie se ty trucky holt vejdou a do přelidněné ČR ne.

je nás tu holt 10x víc na km2 než Skandinávců, tudíž bychom tu měli mít 10x menší a 10x méně aut. Aby byla rovnováha
21. 03. 2012 | 18:37

Targus napsal(a):

To Viola:

Tento blog pana Kuťáka hodnotím velice kladně, neboť se zdržel ventilování svých emocí a osobních animozit. Račte nahlédnout na jeho blog a následující diskuzi o zavedení celoplošného mýta.

To gaia:

Co kdybyste namísto skuhrání o betzonu ještě jednou přelouskala ten blog?
Možná byste si všimla, že provoz megatrucků byl, je a bude přísně regulován. Jinými slovy na okresce mezi domky z vepřovic jej potkáte jen velmi ztuha.
Jen pro doplnění informací - jakou má hustotu osídlení Německo? Pro pětileté zkušební období jsou vytýčeny koridory pro tato vozidla tak, aby mohla operovat po celém území. Němci si od toho slibují snížení nákladů na dopravu a z toho plynocí vyšší konkurenceschopnost německého zboží, posílení zdecimovaných pozic německých autodopravců, snížení hustoty provozu, zmenšení emisí na jednotku přepraveného zboží. Je vám to málo?
Zkuste vypsat relevantní zápory tohoto počinu.
22. 03. 2012 | 06:05

Targus napsal(a):

oprava:

...skuhrání o betonu...
22. 03. 2012 | 06:07

Targus napsal(a):

To JARLE HALSNES:

Souhlas skoro ve všem. Ano, s adhezí je problém, protože u nás se na zimní údržbu se×× zvysoka a posypové vozy vyjíždějí, až když jsou kolony stojících aut, kam oko dohlédne. Opět si dovolím srovnání s Německem a Rakouskem - tam sypou už 2 hodiny před příchodem prvních vloček. Jinak existuje elegantní řešení podstatně zlepšující průjezdnost v zimě - povinný náhon na 4 kola, tedy znak náprav 4 x 4 nebo 6 x 4 (6 x 2+2). Jezdil jsem, vím, co takový tahač dokáže. Spolu s regulací výšky točny, resp. proměnlivým zatížením hnacích náprav významné zlepšení.
22. 03. 2012 | 06:15

Ládik!!! napsal(a):

Teď už to bylo čtivé....
22. 03. 2012 | 07:03

JARLE HALSNES napsal(a):

Gaia
Paní, prosím Vás, zajděte si k lékaři, on Vám domluví odbornou péči. Potřebujete ji jako sůl.
Jen pro úplnost, krom poloprázdné Skandinávie lze vzpomenout Holandsko, tam je hustota obyvatelstva podstatně větší, než v ČR a funguje tam totéž. Ostatně, podívejte se na výrobní program Holandské továrny Ginaf a podívejte se, kam své výrobky prodávají. Pak si to zkuste ještě jednou s Terbergem a můžete mrknout i na Sisu...jestli Vás ovšem do toho blázince nezavřou.
Jste zářný příklad týpka, kerý sice nic neví, ale názor, názor má na všechno.
22. 03. 2012 | 07:26

gaia napsal(a):

Němci potřebují prodávar větrné turbíny na východ a ty se na obyčejný kamion nevejdou. Zahojí so recesi na cizí úkor.

Říkalo se, že USA uzbrojilo CCCP, nás položí neúměrné stavby.
Jako se rozpadl Egypt, po vyčerpání ekonomických i lidských zdrojů stavbou pyramid, může zbankrotovat i ČR financováním stavby předražených dálnic, které si na sebe nevydělají, navíc přitahují korupci a tunely.
22. 03. 2012 | 08:41

aleskutak napsal(a):

Ad Targus to Gaia: Nikde v mém článku se nepíše, že tak, jak je provoz megatrucků u nás regulován dnes, by byl regulován i tehdy, pokud by byly umožněny přeshraniční přepravy od nás/k nám těmito vozidly. Nepřipadá v úvahu, že by mezinárodní přepravy megatrucky nadále fungovaly jako ty nynější vnitrostátní, tj. v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace. Výjimku na přepravu nadměrným vozidlem nelze v mezinárodní dopravě vydat opakovaně a poplatek za její vydání se pohybuje v úplně jiné výši než u vnitrostátních přeprav. Takže by se jednalo o režim obecného užívání pozemní komunikace a pak by naopak musel příslušný silniční správní úřad zdůvodňovat, proč daná komunikace není pro provoz megatrucků vhodná, pokud by chtěl někde vyloučit jejich provoz (například kvůli nižší únosnosti mostů).
22. 03. 2012 | 10:36

Targus napsal(a):

To Gaia:

"Němci potřebují prodávar větrné turbíny na východ a ty se na obyčejný kamion nevejdou. "

A kdo vám to nakecal? Sám jsem je vozil, pochopitelně v poněkud rozloženějším stavu. Anebo si myslíte, že se na místo budoucího větrníku protáhnou koleje?, To snad neeeee....

"Říkalo se, že USA uzbrojilo CCCP,..."

Nepravda, šílené zbrojní závody skončily o dost dříve, studujte!

"Jako se rozpadl Egypt, po vyčerpání ekonomických i lidských zdrojů stavbou pyramid,..."

Nepravda, o pyramidách není jisté, jestli je ndokonce nepostavila civilizace předcházející té egyptské, v každém případě ale vznikly nejpozději v obdbí Staré Říše. Lítá vám tam cca 3.000 let.


"...může zbankrotovat i ČR financováním stavby předražených dálnic, které si na sebe nevydělají, navíc přitahují korupci a tunely."
ČR může v pohodě zbankrotovat i bez silnic, o to se stará naše roztomilá vláda. Dálnice si na sebe nevydělají - a ony by měly? Které železnice jsou v zisku? Ukažte mi jedinou na světě, rád se poučím.
Zisky tvoří např. dálniční konsorcia v Itálii, ale ty jejich dálnice jsou drahé, v naprosto šíleném stavu a stát se s firmami neustále soudí o výši poplatků a špatnou správu. Děkuji, nechci.
Korupce a tunely - a ve kterém oboru v ČR korupce není? Umíte jmenovat?
22. 03. 2012 | 17:35

Targus napsal(a):

To aleskutak:

"Výjimku na přepravu nadměrným vozidlem nelze v mezinárodní dopravě vydat opakovaně a poplatek za její vydání se pohybuje v úplně jiné výši než u vnitrostátních přeprav."

Kecáte. Samozřejmě, že ano. Jezdil jsem rok do Německa s panely, jejichž výška na podvalníku byla 4,3 m.

Asi jste chtěl napsat, že nelze vydat jedno povolení na opakované přepravy, to je setsakramentský rozdíl.
Ale samozřejmě, že se to nechá udělat. Pokud se schválí tato doprava systémem bilaterálních smluv nebo se schválí jako Nařízení Rady, nebude potřeba nic dalšího, uvidíte. Já jsem se chtěl vyjádřit v tom smyslu, že již dnes je v Německu vyhrazena síť silnic, po kterých mohou gigalinery jezdit. Je jen otázkou času, kdy se tato síť otevře i zahraničním dopravcům. A nás čeká pochopitelně totéž, buďme realisty.
22. 03. 2012 | 17:51

gaia napsal(a):

chtěla bych prafrázovat gándhího heslo
násilí plodí násilí na doprava plodí dopravu.

Čím víc silnic, tím víc aut a tím větší potřeba něco převážet. Přitom by se měla doprava spíš snižovat, zavelet na trvale udržitelný ústup, neb ropa má dojít v roce 2030-2050. A to v tom odhadu ještě nejsou ani započítáni, že si koupí auto všichni číňané a Indové-
22. 03. 2012 | 18:42

Targus napsal(a):

To gaia:

Nikoli, dopravu plodí naše (lidská) rozežranost. Doprava dopravu neplodila nikdy.
Scházejí vám základní znalosti z logistiky. Ale to našim ekologistům také.
Dovolím si také parafrázi.
Kdysi platilo - co Čech, to muzikant.
Pak se začal hrát hokej a platilo - co Čech, to hokejový trenér.
Dnes pro změnu platí - co Čech, to odborník na kamionovou dopravu. Se všemi tragickými důsledky. Není to totiž dávno, co byla silniční doprava výkladní skříní naší ekonomiky a přiváděla tučné zisky do státní kasy ve formě daní z příjmu fyzických a právnických osob.
Kdeže ty loňské sněhy jsou...
22. 03. 2012 | 19:33

aleskutak napsal(a):

http://www.transportenvironment.org/news/will-commission-open-flood-gates-megatrucks
26. 03. 2012 | 12:23

aleskutak napsal(a):

Popis aktuálních diskusí mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem o přeshraničním provozu megatrucků najdete na http://www.transportenvironment.org/news/you-must-respect-democracy-angry-meps-tell-kallas
24. 04. 2012 | 11:14

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy