O lásce k moudrosti. Ideje osvícenství 1, Newton, Montesquieu, Locke, Voltaire, Rousseau

30. 07. 2021 | 22:10
Přečteno 919 krát
Ideje renesance a reformace byly na určitou dobu vystřídány idejemi doby baroka, pro něž byla charakteristická religiozita a patetické prožívání emocí. Kritické myšlení se však zdaleka nevytratilo a vědecké bádání se dál značně rozvíjelo.

Spolu s humanitně orientovanými mysliteli se na novověkém bourání mýtů opět podíleli též přírodní vědci. Fyzik, matematik, astronom a široce vzdělaný britský učenec Isaac Newton (1643 - 1727) objevil kromě jiného gravitační zákon, objasnil rozklad světla a formuloval některé základní principy mechaniky. Ve věcech víry se přiklonil k unitarismu.

Citáty:
Stavíme příliš mnoho zdí a málo mostů.
Pokud jsem veřejnosti prokázal nějakou službu, pak je to díky mému trpělivému přemýšlení.
Umím vypočítat pohyb nebeských těles, šílenství lidí však ne.
Gravitace vysvětluje pohyby planet, ale nemůže vysvětlit, kdo uvádí planety do pohybu.
Žádný velký objev nebyl nikdy učiněn bez odvážného odhadu.
Na každou akci existuje stejná a opačná reakce.
Odkud se bere všechen ten řád a krása, které na světě vidíme?
Vysvětlit celou přírodu je příliš obtížný úkol pro jednoho člověka nebo dokonce pro jednu epochu.
Člověk si může představovat věci, které jsou falešné, ale chápat může jen věci, které jsou pravdivé, neboť jsou-li věci falešné, jejich chápání není chápání.
Vytvářím hypotézy, avšak hypotézám, ani svým vlastním, do posledního písmene nevěřím.
Jestli jsem viděl dál, tak tím, že jsem stál na ramenou obrů.
Jsem jen dítě hrající si na pláži, zatímco přede mnou leží neobjevené obrovské oceány pravdy.

Iniciátorem a ideovým zakladatelem osvícenství byl francouzský spisovatel, historik a sociálně a politicky orientovaný filosof Charles-Louis Montesquieu (1689 - 1755). Podal pronikavou kritiku feudálního systému a jako základní politickou hodnotu vyzdvihl občanskou svobodu. Její záruku viděl ve třech na sobě nezávislých složkách: na moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ovlivnil americkou ústavu a po ní následující ústavní akty Velké francouzské revoluce. Vyznával deismus (víru, že bůh sice stvořil svět, však ponechal ho vlastnímu vývoji).

Citáty:
Člověk musí hodně studovat, aby málo věděl.
Kapitál skromnosti vždy přináší velké úroky.
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale jít před ním.
Nevěřte nikdy prvnímu dojmu, protože ten je vždy správný.
Nic neshledávám tak obtížné jako být duchaplný ve společnosti hlupáků.
Šťastný národ, který má nudné dějiny.
Se svými dětmi jsem žil jako s přáteli.
Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem.
Když jsou zákonodárná a výkonná moc spojeny v jedné osobě nebo v jednom sboru soudců, nemůže existovat žádná svoboda, protože mohou vzniknout obavy, aby tentýž panovník nebo senát nevydal tyranské zákony, které by pak tyranským způsobem vykonával.
Úspěch ve většině okolností závisí na tom, zda víme, jak dlouho trvá,než se to podaří.
Vypozoroval jsem, že aby člověk uspěl ve světě, měl by vypadat jako blázen, avšak být moudrý.
Zákony zavazují trestat pouze zjevné činy.

Descartův racionalismus, subjektivismus a uznávání vrozených idejí popřel anglický filosof a lékař John Locke (1632 - 1704). Lidská mysl je podle něj „tabula rasa“, nepopsaná deska, a popsanou se stává teprve poznatky, které člověk nabírá, formuje a uspořádává až po svém narození. Vedle své empiristické nauky o poznání se zabýval též sociální filosofií, teologií a zasáhl i do politiky, v níž je označován za předchůdce liberalismu.

Citáty:
Vždycky jsem si myslel, že o myšlenkách lidí nejlépe vypovídají jejich činy.
Nové názory jsou vždy podezřelé a lidé se proti nim obvykle se stavějí, aniž by k tomu byl jiný důvod než ten, že nejsou běžné.
Velkou otázkou, která ve všech dobách znepokojovala lidstvo a přivodila mu největší část jeho neštěstí nebylo to, zda je na světě moc a odkud přišla, ale kdo ji má mít.
Předjímat cizí představy dříve, než do nich nahlédneme, neznamená ukazovat jejich temnotu, ale zhasínat vlastní oči.
Jedinou obranou proti světu je jeho důkladné poznání.
Z nečekaných otázek dítěte se často dozvíme víc než z lidských rozprav.
Nyní apeluji na svědomí těch, kteří pronásledují, zraňují, mučí a zabíjejí jiné lidi pod záminkou náboženství, zda tak činí v duchu přátelství a laskavosti.
Čtení poskytuje mysli pouze materiál k poznání.
Existuje tisíc cest k bohatství, ale jen jedna cesta do nebe.

Filosof, historik, dramatik a spisovatel Francois Marie Voltaire (Arouet, 1694 - 1778) byl sice „muž světla a jasu“, sám však byl poněkud kontroverzní osobností. Vyznačoval se tvůrčím myšlením a byl břitkým a ironickým stylistou. Ve „věku rozumu“ byl označován za „největšího ze všech lidí“. Zavedl pojem filosofie dějin; dějiny chápal zejména jako vývoj kultury a lidského myšlení. Zastával názor, že osvícenství musí být rozvíjeno a prosazováno především panovníky a šlechtou, požadoval však změnu dosavadního politickomocenského uspořádání. V náboženské víře vyznával deismus. Na klerikály útočil nemilosrdně a podobně i na filosofy.

Citáty:
Náboženství vzniklo, když se sešel podvodník s hlupákem.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a člověk mu to pěkně oplatil.
Jakmile jde o peníze, jsou všichni lidé stejného náboženství.
Ze všech náboženství by křesťanství mělo být nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíc netolerantní.
Je lepší připustit nebezpečí, že bude zachráněn viník, než odsoudit nevinného.
Nesouhlasím s jediným slovem, které říkáte, ale navždy budu bránit, abyste je mohl říkat.
Filosofie je k ničemu, když filosof neovlivní morálku lidí, s nimiž bydlí v jedné ulici.
Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje.
Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví.
Bůh stvořil ženu aby zkrotila muže.
Bezmeznou pýchu provází nekonečná malost.
Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velkého znamená nerozumět duchu zákona.
Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba život milovat.
Je nebezpečné mít pravdu ve věcech, v nichž se uznávané autority mýlí.
Ti, kteří vás mohou přimět věřit absurditám, vás mohou přimět k páchání zvěrstev.
Važte si těch, kteří hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kteří ji nacházejí.
Náš ubohý živočišný druh je stvořen tak, že ti, kdo kráčejí po dobře vyšlapané cestě, vždy házejí kameny po těch, kdo ukazují novou cestu.
Čím častěji se nějaká hloupost opakuje, tím více získává zdání moudrosti.
Každý člověk je vinen vším dobrým, co neudělal.

Francouzský filosof a spisovatel Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) patřil nejvlivnějším osvícenským myslitelům. Hlásal zidealizovaný příklon k lidské přirozenosti, k prostému lidu a k přírodě. Na rozdíl od jiných osvícenců nekladl důraz na rozum, ale na city, a to i ve vztahu k Bohu. Podkopal tím osvícenský racionalismus a determinismus a otevřel tak cestu romantismu.

Citáty:
Lid chce vždy dobro, ale sám od sebe je vždy nevidí.
Všechna zloba pochází ze slabosti.
Aby člověk mohl, aby se odvážil říkat velké pravdy, nesmí záviset na svém úspěchu.
Bereme-li výraz demokracie v přísném slova smyslu, pak pravá demokracie nikdy neexistovala.
Svědomí! Božský to instinkt!
Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhé žvanění.
Srdce člověka je jeho rájem i peklem.
Vzdát se svobody znamená vzdát se lidskosti.
Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.
Poslušnost našim choutkám je otroctvím; poslušnost zákonům, které jsme si sami stanovili, je svobodou.
Raději svobodu s nebezpečím než mír s otroctvím.
Lidé, kteří berou politiku a morálku odděleně, nikdy nepochopí ani jedno z toho.
Falšování dějin způsobilo, že lidský vývoj byl zbrzděn víc než kterákoli jiná věc, kterou lidstvo zná.
Za peníze si lze koupit cokoli kromě morálky.
Největší chvástalové jsou obvykle největší zbabělci.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy