Kandidátský projev na předsedu ČSSD

18. 03. 2011 | 19:35
Přečteno 4885 krát
Rád bych se s vámi podělil o odpověď na otázku, která je v tuto chvíli myslím na místě, proč kandiduji na předsedu ČSSD. Důvodem jsou dvě vize, které bych rád v politice sociální demokracie obhájil a prosadil.

Ta první je stará 21 let. Když jsem se rozhodl na konci roku 1989 pomoci při obnovení sociálně demokratické strany, udělal jsem to proto, aby v naší zemi vznikla slušná, nekomunistická, levicová politická strana, která by hájila především zájmy středních vrstev a nízkopříjmových skupin obyvatel.

Tuto vizi se nám společně do značné míry daří plnit. Ale o poctivý charakter, věrohodnost a důsledný program sociální demokracie je nutno vést permanentní zápas.

Druhou vizi jsem představil po minulých volbách do Poslanecké sněmovny. Je to představa dostatečně posílené sociální demokracie, která dostane v příštích parlamentních volbách takové množství hlasů, že bez její účasti nebude možné sestavit žádnou variantu vládní koalice.

Vize natolik silné sociální demokracie, že dokáže získat většinu společnosti pro myšlenku moderního sociálního státu a bude ovlivňovat charakter naší země ne jedno volební období, ale řadu příštích let.

Tohle nemusí být jen představa. Můžeme ji změnit v realitu. Pokud o to budeme skutečně usilovat. A pokud najdeme odvahu se také změnit sami.

Když jsem před komunálními a senátními volbami veřejně přišel s cílem získat 12 nových senátorů pro ČSSD, řada lidí pochybovala o tom, že je dobré mít takto určitou a vysokou ambici. Ale měli jsme ji, pracovali jsme všichni cílevědomě na dobrém výsledku a uspěli jsme.

Podobně to může být s příštími krajskými i celostátními volbami. Záleží jen na nás, sociálních demokratech.

V naší zemi máme dnes vládu s velmi pravicovým programem. Jejím cílem je otevřít prostor další privatizaci veřejného sektoru a veřejných služeb. Zejména tím, že veřejné služby nejprve rozpočtově vyhladoví, posléze zpoplatní a nakonec nabídne k privatizaci.

Pod záminkou rozpočtové stabilizace země provádí vláda změny, které oslabí soudržnost společnosti a prohloubí sociální rozdíly.

Nebezpečná je řada škrtů v sociální oblasti, ale také v podpoře vzdělání. Rozpočtová politika vlády je jednostranně zaměřena na plošné škrty a ignoruje potřebu modernizace země.

V daňové politice pokračuje Nečasova vláda v přesouvání daňové zátěže z těch nejbohatších a také z podniků na střední vrstvy.

Hrozí nebezpečí toho, že vláda nastartuje řadu zásadních změn v důchodové oblasti a ve zdravotnictví, které bude obtížné později korigovat.

I tady jde ve skutečnosti o privatizaci doposud veřejně spravovaných zdrojů ve prospěch finančních skupin, podnikajících ve zdravotnictví a v oblasti důchodového spoření.

Obávám se, že v současné době nejde jen o standardní zápas mezi levicí a pravicí. Jde o víc. To, co se odehrává v naší zemi, souvisí s tím, jak se v posledních letech proměnil celý svět. Globální kapitalismus se vymkl demokratické kontrole a regulaci.

Útočí na evropský sociální model, je jasné, že případný kolaps sociálního státu může znamenat i počátek konce liberální demokracie.

Evropská sociální demokracie se musí dostat z defenzivy, i Česká sociální demokracie se musí dostat z defenzivy!

Nedomnívám se, že model sociálního státu vyžaduje nějakou zásadní hodnotovou revizi. Musíme změnit náš přístup k jeho financování a požadavkům na efektivitu a kvalitu jeho fungování.

Na naší straně je silný argument. Platí, že v Evropě obstály v době poslední hospodářské krize nejlépe státy s vyšší mírou přerozdělování a sociálních výdajů, tedy zejména země uplatňující skandinávský model sociálního státu s vysokou mírou sociální soudržnosti.

Naopak, nejvíce na krizi doplatily státy jako Řecko a Irsko, kde se o skutečném sociálním státu dá hovořit jen velmi obtížně.

Současná vláda dělá vše proto, aby pojem sociální politiky a sociální spravedlnosti zcela zdiskreditovala, zejména v očích středních vrstev.

Klasickým příkladem je Nečasova politika, založená na škrtání sociálních transferů (přídavků, porodného, rodičovské) pro středně příjmové pracující rodiny. ČSSD dostala nálepku strany sociálních dávek. Tato nálepka je vůči sociální demokracii nespravedlivá, ale drží. Vytváří bariéru mezi námi a novými voličskými skupinami. Lidé v naší zemi mají přirozené starosti.

Bojí se, že jejich děti nedostanou ve veřejných školách dobré vzdělání, protože se neustále zhoršuje jejich kvalita.

Obávají se, že ubudou pracovní místa, neboť se průmyslová výroba přesune do zemí s levnou pracovní silou.

Bojí se, že stát nebude mít na důchody, protože populace stárne.

A mají obavu z toho, že až onemocní, bude zdravotní péče nekvalitní a drahá. Lidé mají strach z budoucnosti, upínají se ale často k pravici. To je obrovský paradox, neboť řešením je ve skutečnosti sociálně demokratická politika.

Pravice je schopna oslovovat významnou část aktivní populace reformní rétorikou, budící zdání dynamiky a změny.

Sociální demokracie oproti tomu působí často jen obranářsky a konzervativně. Přitom máme silnou tradici progresivní reformistické strany. Pravici se podařilo do značné míry privatizovat i pojem „reformy“.

Významná část voličů ČSSD pak na jakoukoliv zmínku o reformách reaguje negativně, čemuž se rozhodně nelze divit, zejména po zkušenostech s Topolánkovou a Nečasovou vládou.

Přitom mohou být reformy užitečné nebo škodlivé, sociálně únosné či zcela nespravedlivé, promyšlené nebo chybné.

Pokud máme získat větší podporu aktivní části společnosti, musíme najít cestu k užitečným, sociálně spravedlivým a promyšleným reformám. Jestliže Nečasova vláda vsadila vše na kartu snižování deficitu a plošných škrtů, musí ČSSD v protikladu k tomu zdůrazňovat potřebu vyvážené hospodářské politiky, orientované nejen na zdravé veřejné finance, ale také na zaměstnanost a růst.

Naše země je šestá nejméně zadlužená země v EU. Pokud se nám podaří efektivněji nastavit příjmy a výdaje, máme prostor pro investice do vzdělání, vědy a výzkumu a také veřejné infrastruktury, které mohou vytvořit podmínky pro to, aby naše země mohla v budoucnosti prosperovat a najít si své místo v globální ekonomice.

ČSSD by se měla jednoznačně přihlásit k vyrovnaným veřejným rozpočtům. Abychom mohli zastavit zadlužování bez necitlivých a chybných škrtů, bude nutné provést následující základní kroky:

Musíme přestat s politikou snižování daní. Musí přijít období zrušení rovné daně, obnovení progresivních daní s více pásmy, zvýšení firemních daní. Musíme omezit úniky a zavést majetková přiznání.

Je důležité důsledně bojovat s korupcí. Pokud nebude sociální demokracie vést nesmiřitelně boj proti korupci, připravuje se o podstatné zdroje na financování veřejných politik. Musíme přesvědčit občany, že veřejné peníze nemizí v korupčních kanálech.

Politiku konkurenceschopnosti naší země musíme založit na odmítnutí daňového a sociálního dumpingu, usilovat o udržitelný hospodářský rozvoj investicemi do vzdělání, vědy a výzkumu.

Hlavní obětí připravovaných pravicových reforem paradoxně nejsou ti nejchudší, ale střední vrstvy. Často ti, kteří si v minulých volbách zvolili strany vládní koalice.

Otázka střední třídy je pro nás, sociální demokraty, zásadní tím, že silná střední třída je pilířem demokracie, neboť posiluje společenskou soudržnost.

Logickou formou obrany zájmů střední třídy je především obrana sociálního státu, důsledné trvání na rovných příležitostech, sociálních a zaměstnaneckých právech. Jde především o obhajobu takových veřejných politik, které zajistí dostupnost kvalitní zdravotní péče, důstojné pracovní podmínky, důstojné stáří, podporu rodin s dětmi a dostupné a kvalitní vzdělání.

Dokážeme-li přesvědčit o této naší vizi ekonomiky a společnosti naši veřejnost a získat střední vrstvy, jsem přesvědčen, že můžeme výrazně zvýšit svůj volební potenciál až k hranici 40%.

Nelze však sedět s rukama v klíně a čekat, až nám Nečas s Bártou a Kalouskem naservírují volební vítězství do klína. Pokud nebudeme řádně připraveni, mohli bychom totiž brzy dopadnout jako oni. Pokud budu zvolen předsedou sociální demokracie, budu usilovat o splnění následujících čtyř hlavních cílů:

Za prvé je to otázka masivního zesílení sociální demokracie. Zesílení sociální demokracie neznamená zdvojnásobení počtu členů. Zesílení sociální demokracie znamená, že dokážeme ještě dříve, než vypukne jakákoliv příští volební kampaň mít dostatečnou společenskou podporu.

Jak to můžeme udělat? Potřebujeme k tomu nový program sociální demokracie, oranžové knihy, které jsme měli před minulými volbami už nebudou stačit a jsem přesvědčen o tom, že tento nový program nemůžeme psát sami.

Situace ve společnosti je dnes naprosto jiná. To ukázala naše programová konference v Olomouci.

Ohlas na zapojení nezávislých intelektuálů byl obrovský a takto bychom měli pokračovat i při vlastním psaní našeho programu.

Bude mít větší váhu, jestliže budeme schopni říci, že se na jeho tvorbě jako oponenti či konzultanti podíleli lidé, kteří mají autoritu. Václav Bělohradský, Jan Keller nebo Jiří Pehe a další. Zesílí to naši společenskou pozici.

Naší politikou a novým programem musíme oslovit a získat voliče z ohrožených středních vrstev, mladou generaci, levicové intelektuály i sociálně smýšlející podnikatele a živnostníky.

Důležité je využít také nejbližších období ke zlepšení fungování sociální demokracie. Po letech permanentní volební kampaně je sociální demokracie zanedbanou politickou stranou. Náš stranický život v zásadě funguje z podstaty. Opakujeme mechanismy a rituály, které jsme se naučili v minulosti. Svět kolem nás se mění a my se na sebe musíme umět kriticky podívat a změnit také vnitřní fungování sociální demokracie.

Musíme zlepšit naše hospodaření, komunikaci s našimi členy, fungování odborných komisí, práci s našimi sympatizanty, lépe pracovat s internetem a sociálními sítěmi. Sociální demokracie musí působit pozitivně, otevřeně, komunikativně.

Našim druhým cílem je vyhrát krajské volby. Dnešní silná pozice na krajích je výsledkem historického úspěchu z roku 2008.

Nesmíme jít do voleb se skepsí a říkat si, že tento výsledek nedokážeme zopakovat. Když využijeme stávající strategické pozice na politické scéně, využijeme hejtmanské bonusy, využijeme naše úspěšné komunální politiky, abychom je dali na krajské kandidátky, tak jsme opět favority krajských voleb. A máme velkou šanci vyhrát.

Ale nesmíme udělat zbytečné chyby. Jednou z těch chyb by bylo pustit se do dobrodružství s naší účastí ve vládě bez

nového mandátu od voličů. Bez voleb by sociální demokracie do vlády vstupovat neměla, 56 současných mandátů ve Sněmovně je příliš málo na korekci chyb Nečase a Topolánka.

Další z chyb by bylo, pokud bychom v krajích opustili principy, na nichž bylo postaveno naše vítězství v roce 2008. Krajské nemocnice musí zůstat ve veřejných rukou, jejich privatizace či pronájmy jsou v rozporu s naší koncepcí rozvoje zdravotní péče. Totéž se týká sociálních a dalších veřejných služeb.

Třetím cílem jsou prezidentské volby. Podporujeme přímou volbu a klíčový bude výběr progresivního kandidáta, kterého navrhneme nebo podpoříme. Musíme přemýšlet o sociálních demokratech, ale musíme také přemýšlet o lidech, kteří jsou schopni získat širší společenskou podporu.

Nové vedení strany musí výběru věnovat velkou pozornost. Nepůjde jen o vnitrostranickou záležitost. Půjde o záležitost celé společnosti.

Posledním, čtvrtým a nejdůležitějším cílem je naše pozice v budoucí Poslanecké sněmovně. Jestliže dokážeme uspět v krajských volbách, prosadit našeho prezidentského kandidáta, pak je naším dalším úkolem vyhrát volby do Poslanecké sněmovny. Zde musíme získat kolem 35 % hlasů. Jinak můžeme opět skončit v opozici, třebaže vítězně.

Účast ve vládě ovšem není cíl, ale prostředek. Smysl má tehdy, pokud budeme moci realizovat většinu našeho programu. Musíme mít možnost vybrat si své koaliční partnery. Nikoliv opačně! S minimálně 35 % nebudeme mít problém s koaličním potenciálem, tak jako ho dnes nemáme na krajích a ve městech.

Nesmíme podlehnout v žádném případě pokušení dopředu přizpůsobovat náš program budoucím koaličním partnerům. To je začátek konce. My musíme být schopni dělat vlastní nezávislou politiku pro sociálně demokratické voliče.

Na naší cestě nejsou jen tyto čtyři hlavní úkoly, které jsem popsal. Jsou tam také rizika. Zmíním alespoň dvě největší.

Prvním rizikem je riziko privatizace strany. Jak zevnitř, tak zvnějšku existují tendence politické strany privatizovat.

Zevnitř je to relativně jednoduché. Jde o organizování různých skupin kvůli účelovému nabírání členů. Právě tomuto musíme zabránit změnou stanov na tomto sjezdu.

Jsou předložené návrhy, které omezují možnosti takovéhoto účelového jednání. Myslím si, že když dokážeme tyto změny přijmout, tak půjde o velkou prevenci proti tomu, aby se někdo pokusil ovládnout naše organizace ve prospěch soukromých či komerčních zájmů.

Privatizace zvnějšku je ovšem také velmi nebezpečná a není jí možné čelit pouhou úpravou stanov. V naší zemi je celá řada silných kapitálových skupin, jež přemýšlí, kde by ještě snadno a rychle vydělali peníze. Nasnadě je zdravotnictví i důchodový systém nebo privatizace zbytku státních firem.

Náš program jim v tom zásadně překáží. Cesta pak vede přes konkrétní lidi a konkrétní situace. Je proto naprosto důležité, abychom udrželi nezávislost sociální demokracie na zájmech a vlivu těchto finančních skupin.

Je třeba nebýt nikomu vděčný, udržet si objektivitu, zachovat sociálně demokratický program, hájit principiálně veřejný sektor a hájit sociální stát.

Druhým smrtelným rizikem je posunování strany doprava. Jsem přesvědčen o tom, že lidé po nás primárně chtějí, abychom důsledně čelili politice této vlády.

Voliči po nás chtějí, abychom zároveň představili vizi toho, jak bychom to dělali my. Musíme být programovou opozicí, schopnou formulovat vlastní koncepce a reformy.

Nikoliv posunování sociální demokracie doprava nebo doleva. Máme svůj program, máme své hodnoty a kolem nich by se měl točit náš svět.

Pokud budu zvolen, budu prosazovat vizi sociální demokracie jako hlavní levicové alternativy současné vládní koalice.

Budu prosazovat důslednou a razantní opoziční politiku strany. Tak aby lidé, nespokojeni s obsahem i stylem politiky současné vlády ani na okamžik neváhali, že v příštích volbách dají svůj hlas právě sociální demokracii.

Jako opozice však budeme předkládat i vlastní realistické návrhy a řešení. Bez vlastních promyšlených alternativ nemáme šanci uspět.

Na závěr mi dovolte několik osobních poznámek.

Chtěl bych poděkovat Michalu Haškovi. I když se spekulovalo o tom, že naše soupeření může rozdělovat stranu, nakonec proběhlo velice kultivovaným způsobem. Dokázali jsme udržet kulturu vzájemného soupeření, naše diskuse nebyla osobní, ale programová.

Jsem přesvědčen, že hned po této volbě si podáme ruce a budeme spolupracovat v zájmu silné a jednotné sociální demokracie. Nikdo dnes nemůže pochybovat, že jsme vnitřně hluboce demokratickou politickou stranou. Demokratická debata o novém vedení nás posílila.

Prošel jsem jako kandidát tímto předsjezdovým obdobím, aniž bych někomu sliboval křesla ve vládě, stínové nebo té skutečné.

Obešel jsem se i bez příslibů dotací, ať už ze státních, krajských nebo jiných rozpočtů. Jsem přesvědčen o tom, že o osobě příštího předsedy strany musí rozhodovat jeho program a přesvědčivost, ne zákulisní výměnné obchody.

Šel jsem do této kandidatury s důvěrou v lidi, s nimiž jsem v jedné politické straně, s nimiž sdílím stejné hodnoty a stejnou vizi našeho světa.

Šel jsem do této kandidatury s důvěrou v to, že politická strana není jen odosobněným strojem k získávání vlivu a moci, ale že jde zejména o společenství lidí, kteří si spolu rozumí a chtějí měnit svět podobným způsobem.

S touto důvěrou jsem sociální demokracii s hrstkou podobných nadšenců koncem roku 1989 obnovoval. A jsem přesvědčen, že takovouto sociální demokracii nikdo nikdy nedokáže porazit.

Děkuji za vaši důvěru, je pro mne velkou ctí ucházet se o funkci předsedy České strany sociálně demokratické.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Liberál napsal(a):

ČSSD to jsou takový zoufalci že jim hymnu musí zaskřehotat Slovenská-Maďarka
18. 03. 2011 | 19:46

Liberál napsal(a):

Levicové "intelektuály" to máte na mysli zoufalce jako Keller, Pehe nebo Bělohradský. Ty bych nenazval intelektuály ale spíš zoufalci, kteří spíš než do budoucnosti hledí do minulosti stejně jako Sobotka a snaží se tu vybudovat něco jen málo odlišného od toho co tu bylo před rokem 1989.

Pane Sobotko nenechte se vysmát mladí vás NEBUDOU VOLIT protože oni nenaletí na POPULISTICKÉ SLIBY a CHTĚJÍ ZMĚNU, kterou jim vy jako obhájci zastaralého konceptu sociálního státu nemůžete nabídnout.
18. 03. 2011 | 19:52

Béda napsal(a):

Myslím, že projev je to dobrý a poskytuje slušné východisko pro další rozpracování tezí. Přijímám jej s mírnou opatrností.

Chybí mi v něm některé věci - třeba zahraniční politika, vztah k ostatním, zejména levicovým stranám.

Přeji vítězství a hodně úspěchů v naplňování nastíněného záměru. Myslím, že hodně napoví schopnost vyrovnat se s nositeli korupce ve vlastních řadách. Jsem na to velice zvědav.
18. 03. 2011 | 20:00

hoven napsal(a):

slaveček zase žvaní
18. 03. 2011 | 20:06

Werner napsal(a):

Liberále tak levice alespoň nějaké ty intelektuály má, o té partě zlodějů která si u nás říká pravice však o spojení s intelektuály anobrž intelektem se vůbec mluvit nedá.
18. 03. 2011 | 20:08

hoven napsal(a):

slaveček se měl obačanum české republkiky omluvit za ten bilionový dluh , vratit vše, co nakradl a odejít z politiky. myslím, že propásl poslední přiležitost se stat slušným člověkem.
18. 03. 2011 | 20:08

Ovčan napsal(a):

Liberál

Správně.Teď je v módě stát tunelářů,zlodějů a asociálů.
18. 03. 2011 | 20:10

Béda napsal(a):

hoven,

proč by se pan Sobotka měl omlouvat za společný dluh zejména pánů Klause a Kalouska?
18. 03. 2011 | 20:11

hoven napsal(a):

beda,
za svuj. ten dluh nadělal slaveček.
18. 03. 2011 | 20:14

Liberál napsal(a):

Proč kandidujete na předsedu.
Protože jste kariérista, co nic nedokázal a proto jste vtoupil do politiky. Za těch x let co jste v politice jste dokázal ČR utopit v miliardových dluzích.
Socan a bude kecat o liberální demokracii, kterou se snaží svojí populistickou a etatistickou politikou rozložit. Kapitalismus se nevymlkl kontrole ale vymkl se kontrole socialismus, který stále rudne a přibližuje se komunismu.

To že nejlépe prošli státy s vyšší mírou přerozdělování je taky vaše science-fiction. Co například Portugalsko nebo Španělsko? V obou zemích vládne soc.dem a oba dva mají vyšší daně než ČR a přesto jsou zadluženy a hrozí jim podobný osud jako Řecku nebo Irsku. Francie je na tom také špatně se zadlužením a dokonce hůř než státy které mají nižší sociální stát jako Velká Británie. Francie má veřejdný dluh 77% HDP a Velká Británie 60% HDP
18. 03. 2011 | 20:16

jarpor napsal(a):

"Když jsem se rozhodl na konci roku 1989 pomoci při obnovení sociálně demokratické strany, udělal jsem to proto, aby v naší zemi vznikla slušná, nekomunistická, levicová politická strana, která by hájila především zájmy středních vrstev a nízkopříjmových skupin obyvatel."

Pane poslanče, smekám.
Pokud umím počítat - narodil jste se v roce 1971. V roce 1989 Vám bylo 18 let.
A už v 18ti letech jste se rozhodl pomoci obnovení..... a hájit nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Taková uvědomnělost, taková jasný cíl... to se hned tak nevidí.
Myslím, že by měli smeknout i další...

Gratuluji k předsednictví /prý 304 hlasů/... Máme se na co "těšit". Takového uvědomnělého člověka neměla ČSSD snad ani v zakladateli...

Hezký večer
18. 03. 2011 | 20:19

Béda napsal(a):

hoven,

Sobotka nadělal bilionový dluh? Kalousek víc než 200 mld za rok. Všichni ostatní dohromady tedy za nějakých 18 let cca 150 miliard?

To máte od narození?
18. 03. 2011 | 20:19

Liberál napsal(a):

Zadluženost v poměru k HDP (v %)
Norsko 60%
Španělsko 50%
Finsko 46%
Švédsko 43%
Dánsko 38%
Česko 32%
Lotyšsko 32%
Litva 31%
Lucembursko 14%
Estonsko 7%

Proč mají země s rovnou daní jako ČR,Litva,Estonsko nižší zadlužení než Sobotkovi proklamované sociální státy Švédsko,Norsko a Finsko?
18. 03. 2011 | 20:28

hoven napsal(a):

předsedou se stal slaveček. čssd zustala pro slušne lidi nevolitelná.
18. 03. 2011 | 20:30

hoven napsal(a):

beda ,
slaveček zadlužoval zemi v době ekonomickeho rustu.
18. 03. 2011 | 20:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubé nadávky), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 03. 2011 | 20:35

Platan napsal(a):

Pone Sobotko, gratuluji Vám ke zvolení. Opravdu se mi ulevilo, že nevyhrál oportunista Hašek, který (mimo jiné odpudivé aktivity) podporoval Hulínského a spol. ve sporu s Dientsbírem ml. po volbách do Magistrátu.
18. 03. 2011 | 20:38

Béda napsal(a):

Liberál,

není ta vaše tabulka nějaká neúplná? To jsou všechny evropské státy? Kde jsou "premianti"?
18. 03. 2011 | 20:38

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,
gratuluji Vám.
Bylo to hodně těsné a je tedy jasné, že Vás čeká pěkně perná práce. Přeji Vám, abyste to ustál a ČSSD se zase stala důvěryhodnou politickou stranou pro běžné poctivé lidi.
18. 03. 2011 | 20:39

ZdeněkJ. napsal(a):

Jarpor
"Pokud umím počítat - narodil jste se v roce 1971. V roce 1989 Vám bylo 18 let.
A už v 18ti letech jste se rozhodl pomoci obnovení..... a hájit nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Taková uvědomnělost, taková jasný cíl... to se hned tak nevidí."
Ale vidí,vidí, jsou i tací(že by zakladatelé ODS?), kteří se už ve čtyřech letech rozhodli bojovat proti nacistům stavěním barikád. Myslím, že byste měl před nimi smeknout.
18. 03. 2011 | 20:39

Otázkář napsal(a):

hoven

jak dlouho ještě budeš opakovat svoji lživou mantru o tom, že Sobotka udělal biliónový dluh? Zadlužoval zemi v době ekonomického růstu, to ano, ale rozhodně to nebyl bilión ;)
18. 03. 2011 | 20:41

Béda napsal(a):

hoven,

to jsem netušil, že jste uvažoval o volbě ČSSD.

PS: jako levicový volič jsem velice rád, že v ČSSD nevyhrála pravocivá transformační platforma. To mi dává naději, že ČSSD se bude chovat jako levicová alternativa k neoliberální politice a nikoliv jako přívěšek ultrapravice a formálně levicová strana kleptokratů.
18. 03. 2011 | 20:42

Občan napsal(a):

To Liberál:

Liberále, já jsem měl do dnešního večera pocit, že EU má 27 členů. Vy jste provedl nějakou redukci, jíž si zatím bývalé členské země ještě nevšimly?
18. 03. 2011 | 20:42

Koleda napsal(a):

Budiž ČSSD země lehká! Pokud nemá nic lepšího než pana Sobotku, potom si kope hrob. Škoda.
18. 03. 2011 | 20:42

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
slaveček se měl obačanum české republkiky omluvit za ten bilionový dluh , vratit vše, co nakradl a odejít z politiky. myslím, že propásl poslední přiležitost se stat slušným člověkem.
18. 03. 2011 | 20:08
--------------------
Hovene, hovene! Zase jste se zapomněl!
Obvinění z krádeže kohokoliv totiž musíte dokázat. A to nejen ve chvíli, kdy na vás je podáno trestní oznámení pro pomluvu, ale také teď a tady.
Vy jste obvinil pana Bohuslava Sobotku z krádeže. Pokud nejste jen obyčejný žvanil, tak teď napíšete přesně, kolik toho pan Bohuslav Sobotka ukradl a komu to ukradl.
Tak co, zkusíte to? Pokud ne, budete tady pro většinu diskutérů už jen obyčejný tláskal.
18. 03. 2011 | 20:44

stále rebel napsal(a):

Blahopřeji k vítězství.
18. 03. 2011 | 20:44

Koleda napsal(a):

To Beda 20.42:
Ta poslední čtyři slova Vašeho příspěvku jsou pro ČSSD charakteristická.
18. 03. 2011 | 20:45

jarpor napsal(a):

ZdeněkJ.

Sdělíte, o kom hovoříte ? Opravdu nevím...

Ale o uvědomnělosti současného předsedy ČSSD v 18ti letech dnes víme všichni... Obdivuhodný kluk.. že ? Jiní v jeho letech naháněli holky... rozkoukávali se po světě... ale ON, on už měl cíl, vizi, směr... (no nekupte to).

Hezký večer
18. 03. 2011 | 20:46

s... napsal(a):

Blahopřeji pane Sobotko!

První krok, který Vás čeká, abyste dokázal obnovit sociálnědemokratickou politiku je velmi nepříjemný a těžký. Bez něj, ale nelze dosáhnout ničeho. Vypořádejte se z korupcí a mafií ve vaší straně. Jste v opozici, máte na to, narozdíl tehdy od Špidly, čas. Vzpomeňte, odstavení Šloufa byl jeden z jeho nejzáslužnějších činů. Nemějte slitování, obklopte se lidmi jako je například Jiří Dientsbier a bojujte všemi dostpnými zbraněmi proti jaké koliv známce korupce ve vašich řadách. Musíte potlačit tradici opozičně smluvní mafie. Velmi Vám přeji, aby se to podařilo.
18. 03. 2011 | 20:48

Cech napsal(a):

Přeji Vám, pane Sobotko aby ČSSD se zase stala tím čím má být, stranou pro běžné poctivé lidi.
Doufejme,že ČSSD zůstane ČSSD a nebude nikdy oranžovou ODS.
18. 03. 2011 | 20:49

Platan napsal(a):

Koleda napsal(a):
Budiž ČSSD země lehká! Pokud nemá nic lepšího než pana Sobotku, potom si kope hrob. Škoda.

Jasně, ty filozofe (viz březnové preference ČSSD)... :-)

http://www.sanep.cz/pruzkumy/volebni-preference-24-2----2-3-2011/
18. 03. 2011 | 20:50

hoven napsal(a):

dočekal,
slaveček prodal OKD pod cenou a odpustil paroubkobo kamarádovi daně. to je notoricky známé, překvapuje mě, že to nevíte. slaveček připravil stát o několik milionů záměrně a několik miliard jenom hloupostí. protože neumí počítat. za hloupost nikdo nemuže, ale odpouštět kamaradum daně je podle mě kradež. i když to neni trestný, ale je to nemorální. anathey
18. 03. 2011 | 20:51

hoven napsal(a):

gratuluju slavečkovi k vitězství. je to především špatná zpráva pro ksčm, protože slaveček jim bude přetahovat voliče. normálnim lidem to muže být jedno,
18. 03. 2011 | 20:54

Otázkář napsal(a):

hoven

nelži pořád, Sobotka žádný biliónový dluh neudělal ;)
18. 03. 2011 | 20:59

Dočekal napsal(a):

Ale no tak, vy všichni pravověrní! Copak že tak najednou máte tolik starostí o ČSSD?

Už vím. Ono je to proto, že potřebujete zapomenout na nesplněné sliby pana Petra Nečase z loňského jara.

Takže si něco z toho teď zopákneme.

http://www.ct24.cz/vysilani/10117034229-168-hodin/

Sjeďte si ve stopáži na přibližně tři pětiny a vyhledejte si Malostranské korekce. Hlavně si ale poslechněte, co říká pan Petr Nečas při té prezentaci nákupu základních potravin, které má v těch dvou taškách síťovkách. Všimněte si zejména barev těch dvou síťovek a porovnejte to se skutečností.

Jinak jen pro vaši informaci: ČSSD není u vlády už od jara roku 2006.
Budete na ni svádět všechny nepravosti alespoň tak dlouho, jak dlouho je svádíte na předlistopadové komunisty?
18. 03. 2011 | 21:00

hoven napsal(a):

otázkář
a proč má teda slaveček přezdívku dluhoslav??
18. 03. 2011 | 21:02

Otázkář napsal(a):

hoven

a proč se ptáš mě? Já mu ji nedal. Ta přezdívka sedí spíš na Kalouska.
18. 03. 2011 | 21:03

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
dočekal,
slaveček prodal OKD pod cenou a odpustil paroubkobo kamarádovi daně. to je notoricky známé, překvapuje mě, že to nevíte. slaveček připravil stát o několik milionů záměrně a několik miliard jenom hloupostí. protože neumí počítat. za hloupost nikdo nemuže, ale odpouštět kamaradum daně je podle mě kradež. i když to neni trestný, ale je to nemorální. anathey
18. 03. 2011 | 20:51
-----------------------
A kde máte pro toto svoje tvrzení relevantní důkaz? Já jen, že na nějaká fakta, vyčtená z Blesku, nejsem vůbec zvědavý.

Tak co, zkusíte to domnělé rozkrádání dokázat nejen panu Sobotkovi, ale hlavně nám tady přímo v této diskusi?
Ale konkrétně!
18. 03. 2011 | 21:05

Otázkář napsal(a):

Dočekal

aniž bych se chtěl hovena zastávat tak s tím odpuštěním daní respektive pokuty je to pravda a naštval tím tehdy dost lidí, především voličů ČSSD
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=669779
18. 03. 2011 | 21:13

hoven napsal(a):

otázkář,
já jsem fandil slavečkovi. slaveček je pro normalní lidi nepřijatelnej, hašek jo. čssd zustane v bolševickym exilu .
18. 03. 2011 | 21:15

Otázkář napsal(a):

hoven

mě je šumafuk komu si fandil, jen jsem tě upozornil ať neustále nerozšiřuješ tu lživou informaci, že Bohuslav Sobotka udělal biliónový dluh ;)
18. 03. 2011 | 21:17

Ládik!!! napsal(a):

Pokud Dluhoslav neudělal bilionový dluh, určitě to jednou napraví.
18. 03. 2011 | 21:22

Otázkář napsal(a):

Ládik!!!

Myslím, že škody, které zde napáchá Kalousek už nenapraví nikdo.
18. 03. 2011 | 21:23

queribus napsal(a):

Ano: souhlasím bezvýhradně s Bohuslavem Sobotkou, že se neustále zhoršuje úroveň české vzdělávací soustavy. A současně doplňuji, že ústřední zásluhu na tom měli jeho straničtí kolegyně JUDr.Petra Buzková a její následovník Eduard Zeman (nevím, zda s titulem) jako naprostí "edukační analfabeti" a jejichž diletantství sneslo srovnání jen s "uměním" Zdeňka Nejedlého a Františka Kahudy. Třetí hřebík do rakve českého školství pak násldně zasadila erudovaná zelená jihočeská matka Kuchtová.
18. 03. 2011 | 21:23

hoven napsal(a):

otazkař,
to neni lživa informace, když socani nastupovali do vlady, byl dluh 300 miliard. oni vládli v době ekonomickeho rustu a měli ten dluh splatit, protože dluhy se platí v době ekonomickýho rustu. . nejenom, že ho nestlatili, ale přidali k tomu dalších 600 miliard. dohromady zaokrouhleně jeden bilion. takže po socanech tu zustal bilion .
18. 03. 2011 | 21:25

Béda napsal(a):

hoven,

řekněme si to otevřeně. Sobotka má díčí šrámy na své politické pověsti. Ke cti mu budiž, že v porovnání kupř. se šedou eminencí a skutečným premiérem vlády Nečasů Kalouskem je to panic těsně po svatém přijímání.

Pokud jde o srovnání vlády Paroubka a Kalouska (nebudu mást Nečasem, který je v koalici pouze do počtu) pak Kalouskovi kleptokraté symbolizují jeden jako druhý prorůstání velkého byznysu do politiky. Takový skanzen a panoptikum privátních zájmů v politice zde ještě po VLSR nikdy nebyly. V podstatě jde o demonstraci tržního systému a privatizaci státu v přímém přenosu.

PS: bohužel musím konstatovat, že žádný neposkvrněný anděl v dnešní české politice nemůže přežít v podmínkách kde systém je nastaven na síť vzájemně kooperujících přátel a "sponzoring" jiným slovem legalizovanou korupci politických stran.
18. 03. 2011 | 21:26

Otázkář napsal(a):

hoven

je to lživá informace, Bohuslav sobotka byl ministrem financí v letech 2002-2006, v té době vzrostl dluh o 406 mld. a to má do biliónu daleko. Měl by tě žalovat pro pomluvu ;)
18. 03. 2011 | 21:27

Liberál napsal(a):

Občan:

Já jsem tu vypsal jen některé, abych ukázal nesmyslnost Sobotkova tvrzení. Na to nepotřebuji vypisovat všechny. Když chcete všechny státy tak si je najděte to není takový problém.

Béda
Premianti jsou Itálie s 115%, Řecko s 108%,Belgie s 99%,Island s 95%, Francie s 79%, Něnecko 77%,Portugalsko 76%
18. 03. 2011 | 21:30

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Nic se neděje. Já jen, že máte poněkud zkreslené informace.
Nejednalo se o odpuštění daní, ale penále z nedoplatku daní. Tehdy šlo o pozdní vúčtování nějakých oken, na detaily si už nevzpomínám.
Tehdejší předseda rozpočtového výboru PSP ČR a současný ministr financí pan Miroslav Kalousek tehdy prohlásil, že být na místě pana Bohuslava Sobotky, postupoval by úplně stejně.

Také já se nikoho nezastávám. Dovolím si jen připomenout jednu drobnost. Pan Bohuslav Sobotka nebyl první, kdo odpouštěl daně. V tomto jej předběhl pan Ing. Ivan Kočárník, který někdy v roce 1994(?) odpustil bance IPB dluh na daních a odvodech na zdravotní a sociální pojištění za její zaměstnance ve výši 174 miliony korun.
Stejný pán podepsal v roce 1995 státní záruky na krytí finančních ztrát České spořitelny ve výši 4,1 miliardy(!) korun.
Za tuto svévoli si pan Kočárník vysloužil trestní oznámení. Dne 20. května roku 1998 jednala PSP ČR o vydání pana inženýra Kočárníka k trestnímu stíhání. Poslanci pravicových stran jej tehdy "podrželi" a tak už pan Kočárník nemůže být nikdy za tuto čtyřmiliardovou "ránu" trestně stíhán.
Pan Kočárník už potom post poslance neobhájil. Skončil (jaká náhoda!) v České spořitelně jako předseda představenstva této bankovní společnosti.

Ono je přece jen někdy lepší uvádět fakta. Dojmologie je zavádějící.
Přece nechcete spadnout na úroveň třeba takového hovena.
18. 03. 2011 | 21:32

hoven napsal(a):

beda,
jenže gripeni, uhelný doly a pandury se kupovaly a privatizovaly za vlad čssd. s tim nemá kalousek nic společnýho. hospodářswká politika čssd se dá rozdělit do tří fází.
1. zdroje jsou
2. standa nakupuje na floridě nemovitosti, miša v ghaně kakaové boby, zgarba prodává pozemky, slaveček staví barák.....atd atd
3. stát bankrotuje
momentálně se nacházíme mezi druhou a třetí fází.
18. 03. 2011 | 21:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubé nadávky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 03. 2011 | 21:33

queribus napsal(a):

Ano, souhlasím bezvýhradně s Bohuslavem Sobotkou, že naše země by se měla přihlásit k vyrovnaným veřejným rozpočtům. Jen se s ním totálně rozcházím v názoru, že je tak možné učinit pod vedením ČSSD (či dokonce jeho osobně). Přespůlbilionové zvýšení státního zadlužení v době jeho působení coby ministra financí a "pouhých" 360mil. dluhů strany, které nyní povládne, jsou pro mne (a zajisté nejen pro mne) jednak otřesným protipříkladem, jednak názornou ilustrací, jak daleko je možné s populismem a pokrytectvím zajít.
18. 03. 2011 | 21:34

Otázkář napsal(a):

Liberál

ty jsi specialista na vytrhávání věcí z kontextu, zkusím to podobně jako ty. Žil bys raději ve Švédsku nebo v Estonsku?

Jen připomenu: Estonsko 7 % míra zadlužení v poměru k HDP
Švédsko 43 %
18. 03. 2011 | 21:35

Béda napsal(a):

Liberál,

co třeba VB a Španělsko?
18. 03. 2011 | 21:38

jarpor napsal(a):

"Béda napsal(a):
hoven,

řekněme si to otevřeně. Sobotka má díčí šrámy na své politické pověsti...."

Míníte těmi šrámy ... jeho funkce 1. místopředsedy za Grosse i za Paroubka ?

Hezký večer
18. 03. 2011 | 21:39

Otázkář napsal(a):

Dočekal

v pořádku, já to zmínil jen proto, že si to ještě pamatuju a vím, že to tehdy naštvalo dost lidí. To, že by to udělal i Kalousek mě nijak neuklidňuje :) Mimochodem napsal jsem doslova "s tím odpuštěním daní respektive pokuty je to pravda", pokuta nebo penále to vyjde na skro stejno, to ještě neznamená, že mám zkreslené informace :) to jen pro upřesnění
18. 03. 2011 | 21:39

stále rebel napsal(a):

Pro Liberál.
Pár čísel
Zadlužení rok 2005 – 2009
ČR 29,7% 29,4% 29,0% 30,0% 35,4% dnes asi 40 %
Lotyšsko 12,4% 10,7% 9,0% 19,5% 36,1%
Litva 18,4% 18,0% 16,9% 15,6% 29,3%

To jsou ti tygři a za trest bych tě tam poslal žít
18. 03. 2011 | 21:42

Liberál napsal(a):

Béda:

Dílčí šrámy prodej OKD za pakatel 4,1 miliardy korun když jeho cena 24 miliard korun. Kam zmizelo 20 miliard?

http://www.novinky.cz/domaci/227078-trestni-oznameni-kvuli-prodeji-okd-poslala-volfova-i-policejnimu-prezidentovi.html

A pak ještě jako ministr financí a 1 místopředseda ČSSD přihlížel kauzám jako Unipetrol, Krausově kakaové aféře,kauze Gross a vytunelování ČSA stanickým géniem Tvrdíkem aniž by něco udělal.
18. 03. 2011 | 21:43

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
beda,
jenže gripeni, uhelný doly a pandury se kupovaly a privatizovaly za vlad čssd. s tim nemá kalousek nic společnýho. hospodářswká politika čssd se dá rozdělit do tří fází.
1. zdroje jsou
2. standa nakupuje na floridě nemovitosti, miša v ghaně kakaové boby, zgarba prodává pozemky, slaveček staví barák.....atd atd
3. stát bankrotuje
momentálně se nacházíme mezi druhou a třetí fází.
18. 03. 2011 | 21:33
-------------------------
Hovene, tak kdypak se to už konečně dočkám těch konkrétních důkazů?
Už jsem vám psal, že na nějaké důkazy, vyčtené z Blesku, vám nejsem zvědavý.

Jinak jsem poznal, že jste jen obyčejný závistivec. Navíc závistivec pravicový. Co ale můžu čekat od nicku "lůza" hoven, že.
Tak ať vám tedy jde ta závist k duhu.

Jen poslední poznámka: Standu "koloťuka" Grosse vyšetřovala v době, kdy byl ve funkci ministra JUDr. MUDr. Ivan Langer BP 2x, opakovaně policie a pokaždé ten případ odložila. Jednoduše proto, že Standa "křišťál" v tomto "jel" podle not ODS.
Hlavně toho ale hodně věděl a tak byla obava, že by mohl začít mluvit.
Ono tohle totiž není o levicovosti nebo pravicovosti. Je to o zlodějně jako takové a ta nerozeznává barvy politického dresu.
Tak teď jen doufám, že jste tomu, co jsem právě napsal, porozuměl alespoň trochu.
18. 03. 2011 | 21:48

hoven napsal(a):

takže si to shrňme, slaveček byl od roku 1989 u každé zlodějny čssd. já si myslim, že kvalifikaci na předsedu má vybornou.
18. 03. 2011 | 21:48

Otázkář napsal(a):

hoven

tobě není pomoci
18. 03. 2011 | 21:49

Béda napsal(a):

Liberál,

někde jsem četl, že na OKD bylo založeno tuším již za "sociálního demokrata" Dlouhého z ODA ve vládě "sociálního demokrata" Klause. ČSSD se prý pak již z toho nemohla vyvléknout. Nevíte o tom něco bližšího?

Kraus, Gross a Tvrdík nemýlím li se doplatili na své kauzičky alespoň politickou odpovědností. Mohl byste vyjmenovat podobné případy v ODS? (Nebudu zde přípomínat Kalouskova strejdu Kašáka s igelitkou)...
18. 03. 2011 | 21:49

stále rebel napsal(a):

Ještě doplním

Lotyšsko
· růst inflace nejvyšší v rámci EU (nejvyšší na přelomu května-června 2008 - 17,9 %), od druhé poloviny roku 2008 se ceny postupně snižovaly a v polovině 2009 se začaly naplno projevovat deflační tendence
· po 10 letech úspěšného vývoje ekonomika v hluboké krizi s hrozbou státního bankrotu

Na začátku čtvrtého čtvrtletí roku 2009 vykazovala lotyšská ekonomika, která byla nejhůře postižena krizí mezi všemi zeměmi EU, první nesmělé známky stabilizace. Díky masivní finanční pomoci ze zahraničí se s vysokou pravděpodobností podařilo odvrátit státní bankrot.

Litva
Hospodářský pokles poté postupoval nečekaně rychle. Pokles HDP za 1. pololetí 2009 byl 17%, ve 2. čtvrtletí pak 20,2%, za celý rok 2009 pokles HDP dosáhl 14,8%.
Ke dni 1.4.2010 vzrostl koeficient nezaměstnanosti na 14,3%.
18. 03. 2011 | 21:51

Otázkář napsal(a):

Béda

s Liberálem nemá smysl diskutovat, on totiž strašně lže (pokud zrovna nepapouškuje nějakého svého gurua) a když ho člověk usvědčí tak se ani neomluví. Akorát se přesune pod jiný blog a tam (jak překvapivé) pokračuje ve svém lhaní. A jak známo kdo lže ten i krade, takže pozor na něj :)
18. 03. 2011 | 21:53

Dočekal napsal(a):

Béda:

Nejen pro vás, ale hlavně pro nick Liberál:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-lorencova.php?itemid=11215

Tady to máte pěkně pohromadě a hlavně v časové posloupnosti.
Na nějakou Wolfovou, která už neví, kam se vrtnout, házím bobek.
18. 03. 2011 | 21:56

hoven napsal(a):

ale já jsem zjistil, že tahleta předsednická funkce v čssd otevírá lidem oči. když skončil zemam, tak nazval svoje spolustraniky blbcema, vyžírkama a kreténama a paroubek lenochama a sterilnima lidma bez názoru. tak možná , že se slavečkovi taky nakonec rozsvítí.
18. 03. 2011 | 21:57

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Dnes jsem se dozvěděl novinu.
Nicky jako je už vámi zmíněný hoven jsou prý pro tyto diskuse přínosem. Bez nich prý bychom si tady pouze notovali a to už by pak nebylo ono.

No, nevím. Přínos diskusních příspěvků od člověka, který nejen že klidně obviňuje bez důkazů, který jaksi navíc napadá každého doslova na potkání (podle něho si mám vyměnit Pampers, už jsou prý plné), při nejlepší vůli nevidím žádný. Spíš odnos.

Jedno mne ale těší velice. Tím je skutečnost, že pravici tady zastupují právě tito lidé. Od jisté doby si ty jejich největší "špeky" ukládám.
Pokaždé, když si čtu ty prudké výrony jejich inteligence, tak se ptám: Kdepak že jste se nám to schovali, vy všichni mladí, zdraví, úspěšní, vysokoškolsky vzdělaní a hlavně pak slušní voliči a příznivci pravice, že tady za sebe necháte diskutovat jedince s výrazivem špeluňky páté cenové skupiny?
Odpověď neznám. Možná mi na to odpoví někdo z vás.
18. 03. 2011 | 22:10

Béda napsal(a):

Dočekal,

ď..
18. 03. 2011 | 22:11

Otázkář napsal(a):

Dočekal

já Vám tedy určitě neodpovím :)
18. 03. 2011 | 22:11

Otázkář napsal(a):

Dočekal

příliš složitá otázka na tak pozdní hodinu :)
18. 03. 2011 | 22:13

Liberál napsal(a):

Béda:

Přečtěte si můj příspěvek z 20:28 tam najdete informace které hledáte
stále rebel:

Asi 40%? To neni moc důvěryhodné. Proč nenapíšete také zadluženost dalších států aby to šlo porovnat? Jinak dluh 29% a 36% je nic. Mnohé státy v té době měli mnohem vyšší zadlužení k HDP.
18. 03. 2011 | 22:15

Dočekal napsal(a):

Otázkář napsal(a):
Dočekal

příliš složitá otázka na tak pozdní hodinu :)
18. 03. 2011 | 22:13
------------------------
Pravda. Už toho pro dnešek bylo dost a tak vypínám a lezu do kanafasu.

Dokončíme to tedy zítra. Mějte se a dobrou.
18. 03. 2011 | 22:17

Liberál napsal(a):

Ta druhá řást mého příspěvku byla na Stále rebel.

Otázkář:

Zato vy říkáte kříšťálovou pravdu jako Standa Gross.
18. 03. 2011 | 22:19

Otázkář napsal(a):

Liberál

opravdu? Kdy třeba?
18. 03. 2011 | 22:20

Béda napsal(a):

Liberál,

omlouvám se za to Španělsko. Jaksi jsem ale nikde ve vašich příspěvcích nenašel VB. jak je to jen možné?
18. 03. 2011 | 22:25

hoven napsal(a):

dočekal,otázkář, beda,
přiznejte si, že ste skočili socanum na špek "akce čisté ruce". socani kradli víc, než ty před nima. a tak bych mohl pokračovat -sociální stát - blbost! jenom dluhy a na konci bankrot. pěkně děkuju za takovej sociální stát. to radši budu žít v nesociálnim a bez dluhů. progresivní zadnění -blbost! víc peněz se nevybere, je to uplna demagogie. prostě akorát bohatý lidi daní jinde. solidarita -žvást!. socan vubec neví, co to slovo zmamená a vubec by ho neměl používat. kolik z vás levičáku někdy něco někomu dalo nebo někomu pomohlo? žadnej, jenom čekáte s nataženou prackou. to ale neni solidarita ,ale vychc...t. takže ja jsem proti tomu, aby socani a jejich voliči mluvili o solidaritě.
18. 03. 2011 | 22:26

Otázkář napsal(a):

Dočekal

myslím, že není dokončovat co, leda by nám to vysvětlil samotný hoven :) tak se tedy mějte
18. 03. 2011 | 22:27

Liberál napsal(a):

Dočekal:

Hezké, ale pořád jsem se tam nedočetl odpověď na zásadní otázku, proč Sobotka s Grossem prodali byty OKD za 4,1 miliardy korun když jejich skutečná hodnota byla o20 miliard vyšší?
18. 03. 2011 | 22:27

Michal Macek napsal(a):

tedy jen sem to sjel dolu a delka projevu je v pravde husakovska :D
18. 03. 2011 | 22:28

Otázkář napsal(a):

hoven

proč bych měl někomu skákat na špek? Já ani ČSSD nevolil, jenom jsem tě celou dobu upozorňoval abys přestal šiřít deziformace. Že sis to vyložil jako souboj stranických triček, modrá vs. oranžová už je pouze tvůj problém, ovšem u tebe mě to vůbec nepřekvapuje :)
18. 03. 2011 | 22:31

Pobo napsal(a):

NAJDI nějaké ROZDÍLY:

http://media.novinky.cz/007/260076-icon1-8jw50.jpg
x
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9jBt1aKeCoPap8jieP_XFxCPaGlZpdnmyxLT6y1efRlvNt6zHqg

(Sestřih se nepočítá) :o))
18. 03. 2011 | 22:35

Liberál napsal(a):

Béda:

VB má zadluženost 68,5% HDP
18. 03. 2011 | 22:37

dalimír napsal(a):

Dobrý večer ! Sociální demokraté dle slov svých kandidátů na prvního místopředsedo strany o své levicovosti jen kecají ! Budou fungovat stejně jak za Zemana Špidly Grosse i paroubka , Nic se tam nezmění ,jejich inklinace k různým zákulisním dohodám s pravicovými vládami bude i v budoucnu stále stejná ! Jediná strana u nás která to myslí s obyčejnými lidmi upřímně a spolehlivě je skutečná levicová strana a to je KSČM ! Pokud se s ní v budoucnu socdemáci nespojí tak mohou o své levicovosti tlachat i nadále ale lidé jim stejně věřit nebudou ! Myslete si o mě rumcajsové pravičáčtí co chcete ! Dl.
18. 03. 2011 | 22:37

Liberál napsal(a):

Otázkář:

Raději bych žil v Estonsku. Jenže my se tu bavíme o zadlužení nikoliv o tom kde by jsme raději žili.
Vytržené z kontextu? To není vytržené z kontextu to jsou pravdivá čísla o zadlužení.
18. 03. 2011 | 22:41

Béda napsal(a):

hoven,

krást víc než ti co kradli před sociálníma demokratama asi nelze. Odborné provedení velké loupeže za bílého dne mezinárodně známé jako tunelování, v místních poměrech jako spálená země již nikdy nemohlo být v takovém rozsahu napodobeno.

Snad ještě křesťanský bratr všech oligarchů Kalousek dokázal něco podobného, když utvořil roční rekord v zadlužení. Mnozí si tehdy řekli, že podobný hezký úspěch se již nikdy nepodaří zopakovat. To ovšem neznali mezinárodně (neoliberálními
tvůrci světové krize) oceněného nejlepšího postkomunistického ministra financí. Ten navázal na úředchozí úspěch a jak to tak vypadá snad ani nalití peněz ze zvýšené DPH do rozpočtu mu nezabrání dosáhnout nový, ještě skvělejší výsledek. Někteří přitom mluví o tom, že krize, která měla české hranice podle nejlepšího ministra financí obloukem obejít je již pryč a přichází období konjunktury.

Tak nevím co si o tom myslet. Co s o tom myslíte vy, hovne?
18. 03. 2011 | 22:42

Béda napsal(a):

Liberál,

jak je možné, že vám kolébka konzervativismu VB vypadla hned z první tabulky?

To jsou věci!
18. 03. 2011 | 22:45

Doktor Rumack napsal(a):

Pane Sobotko, přeji Vám v dnešním hlasování hodně štěstí, myslím, že byste byl lepším předsedou ČSSD než pan Hašek. Pod Vaším vedením by se socdem stala skutečnou alternativou neoliberální politiky současné vlády. Tak ještě jednou, hodně štěstí v souboji s panem Haškem. Spoléhám na Vás.
18. 03. 2011 | 22:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, bezpochyby každodenní slušné levicové zápasy též zde...
http://ateo.cz/f/images/m/mgrsocbotka.jpg
Veselé krizování bude líp. Vlastně bez socanů už je líp...
18. 03. 2011 | 22:51

Liberál napsal(a):

hoven:

Souhlasím s váma. Akce čisté ruce byla jen zástěrka pro naivní voliče. Gross kradl ještě víc než lidi předním i potom.
Nesmyslnost proresivního zdanění ukazuje příklad Ruska kde se po zavedení Rovné daně zvedly příjmy o 40%. Logika že vyšší daně znamenají vyšší příjmy je nepravdivá. Jak by pak potom bylo možné že v ČR vzrosly po zavedení přímé daně příjmy o 100 miliard? http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8CR
18. 03. 2011 | 22:51

hoven napsal(a):

beda,
to je otazka nazoru, ja si myslim, že v tehle zemi toho nikdo nenakradl víc, než socani. vita koženej je naprostej amater a kapesní zloděj proti klukum z lihače. kalousek zadlužil, protože přišla celosvětová krize. kalousek řekl, že se nam vyhne finanční krize, to měl pravdu. ta se nam vyhla. ale nelamejte si s tím hlavu, smiřte se s tím, že to nechapete a bude vam lip.
18. 03. 2011 | 22:54

Liberál napsal(a):

Béda:

Že by to bylo tím že tam 13 let vládli Labouristi? Ten dluh jde především na jejich účet protože v době kdy byl dluh takový byli u moci ještě Labouristi.
18. 03. 2011 | 22:55

Béda napsal(a):

Liberál,

jistě. Srovnejte si kupř. Grosse s Řebíčkem anebo s vládními kluky co připravili podmínky pro LTO. Zkuste taky prozkoumat Kalouskovo CV na necyklopedii. Na Wiki již profil nejlepšího ministra financí náležitě vyretušovali a podrobili kosmetické transplantaci.

Otázka: Čím si vysvětlujete dramatické propady příjmů SR po náběhu snižování daní a odvodových hranic způsobených daňovým kutilstvím MF Kalouska?
18. 03. 2011 | 22:58

Béda napsal(a):

Liberál,

ď.. Takže vy jste VB záměrně opomněl včlenit do tabulky, protože tam vládli labouristé. Kdoví jak to bylo s tím britským, řeckým, italským, islandským, irským, maďarským... dluhem? Kdoví kdo ty dluhy všude vlastně zavinil? A kdo v USA? Kdo v Japonsku?

Co, pane Liberále?
18. 03. 2011 | 23:01

Otázkář napsal(a):

Liberál

tak to hodně štěstí
18. 03. 2011 | 23:02

Béda napsal(a):

liberál, hoven,

příspěvek ze 20:58 je adresován samozřejmě panu hovnovi.
18. 03. 2011 | 23:03

bušidó napsal(a):

http://obrazem.ihned.cz/c1-51253000-sjezd-cssd-rekni-mi-jakou-mas-spz-a-ja-ti-reknu-kdo-jsi
18. 03. 2011 | 23:09

bušidó napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=694512
18. 03. 2011 | 23:15

Liberál napsal(a):

Béda:

Kdy došlo na Slovensku ke snížení daní?
Opoměl jsem to tam včlenit protože jsem tam nechtěl vypisovat všechny státy EU. V Maďarsku to zavinila dluh minulá socialně demokratická vláda, v Itálii vláda Berlusconiho v Řecku na tom měli svorný podíl Nová demokracie svojí populistickou a rozhazovačnou politikou a PASOK, který provozoval stejně nezodpovědnou politiku (oni například navrhli aby se v Řecku konala olympiáda, která stála mnoho a v USA především Bill Clinton.
18. 03. 2011 | 23:23

Béda napsal(a):

Liberál,

sice jste si to trošinku zjednodušil... Neplyne z toho náhodou, že zadlužovala jak levice tak pravice, že zadlužování je obecný trend dnešní doby bez ohledu na pravo levou profilaci vlády?

Jak jste došel na to, že USA zadlužil hlavně Clinton? Co Bushovy války a megalomanství? Není to v USA spíše tak, že demokraté oddlužují a vylepšují bilanci státu a republikánští ranaři zadlužují?
18. 03. 2011 | 23:31

fly on the wall napsal(a):

Me se Sobotka libil,

kdyz mluvil Skromach. Bohus me pripominal voskovou figurku ktera se prave dozvedela ze vosk je rozpustny.
18. 03. 2011 | 23:53

tata napsal(a):

dobry den

Panove velce se divim že vam stojí za to reagovat,a už vubec na nick tak přiznačneho nazvu.
18. 03. 2011 | 23:53

fly on the wall napsal(a):

Ja bych si Sobotku pral premierem,
Ktera zeme na svete by mela tak maleho, ukecaneho, plesateho, brejlateho a nudneho premiera. Sobotka by CR reprezentoval perfektne. Volim CSSD.
18. 03. 2011 | 23:59

Otázkář napsal(a):

proboha bluejai se opět vynořil pod novou přezdívkou, ten si nedá pokoj
19. 03. 2011 | 00:00

Carlos V, napsal(a):

Po shlednutí pár záběrů se sjezdu se mi připoměla dávná zkušenost ... a smutná pravda.

Máme příliš mnoho velmi špatně placených politiků.

Jak jinak si vysvětlit tu divnou koexistenci strejců, "podnikatelů" a mládežnických hujerů ? Toto je naše elita ?

Trošku křivdím soc.dem., podobná sešlost se objevuje u snad všech politických stran. A dává nám podnět k zamyšlení o změně.

Nepotřebujeme méně politiků ? Nepotřebujeme kvalitní, vzdělané profesionály ?

Odpověď má dvě nohy - ano, ale zmenšení počtu politiků znamené¨á odstavení mnoha lidí od žlabu.

A u zbylých politiků je třeba řádně navýšit plat. Věřte nevěřte, ale jejich příjem je na úrovni středního managementu větších firem. Poté je velmi těžké získat profesionály, kteří navíc ponesou ksicht na trh. Navíc, politici si musí připadat jako chudáci ve srovnání s lobysty. Jak snadný cíl, ulovit strejce, mládežníka ... "podnikatele" lovit nemusí, ten na to čeká.

Dokud budou o budounosti země spolurozhodovat podobné sešlosti - pánbůh s námi.
19. 03. 2011 | 00:17

odjinud napsal(a):

Klíčové hlasy Sobotkovi přihráli Paroubek a kmotr Benda
Nový předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zvítězil díky přímé pomoci jeho kontroverzního předchůdce Jiřího Paroubka.

Ten, ačkoli na sjezd osobně nedorazil, zasáhl podle informací Aktuálně.cz do jednání díky svému blízkému příteli Petru Bendovi. Bývalý severočeský šéf měl zařídit, aby jeho lidé hlasovali pro Bohuslava Sobotku a vyřadili ze hry Michala Haška.
19. 03. 2011 | 00:34

tata napsal(a):

panove kašlete na provokace,ted je nejduležitější aby se čssd chovala jednotně,co si otom mysly,zdejší pravičacke ,,elity,,je nepodstatné.

Navic jejich reakce ani nemaj smysl,kdo ted pozoroval čt.24 je to přesně v tom duchu oco se snaží media,dokazat jak je rozkol a neschopnost se domluvit nejvice to bylo zřejme u Železneho.

nejbliší měsice ukažou jestli to dokažou,nebo povedou valku,což by pro lidi s levicovym postojem byla ta nejhorší zprava,není duležite byt nejednotni v pohledu ba naopak myt několik pohledu na věc je spravné,je ovšem duležité jak budou vystupovat navenek a to na čem se dohodnou jednotně sdělovat.

NEJDULEŽITĚJŠÍ ovšem bude aby měly jasnou alternativu proti současnemu,tudiž narovinu bez snahy populismu řict toto budem moc vratit toto nelze,tvrdě kritizovat ale zaroven řic jak jinak.
19. 03. 2011 | 00:39

odjinud napsal(a):

tato,

Sobotka?

To te naplnuje optimismem?
19. 03. 2011 | 00:43

odjinud napsal(a):

tato?

Skromach uz neni tvuj favorit? Jo a CT24 ho mela v primem prenosu kdyz rekl tomu plesatemu skritkovi co byl prave zvolen predsedou oranzady, ze je lhar. Skromach mel pravdu.
19. 03. 2011 | 00:49

hoven napsal(a):

tátta pracujícího lidu falbr ted na sjezdu nazval škromacha dobytkem. asi už jsou zase ožralí, doufám, že nedojde na střílečku. v každym případě by policie a zachytka měla být ve střehu.
19. 03. 2011 | 01:02

jarpor napsal(a):

tata

"Navic jejich reakce ani nemaj smysl,kdo ted pozoroval čt.24 je to přesně v tom duchu oco se snaží media,dokazat jak je rozkol a neschopnost se domluvit nejvice to bylo zřejme u Železneho."

Jako nevolič ČSSD si mohu dovolit prohlásit, že volbu pozoruji naprosto bez fandovství k jednomu či druhému a tedy :

1. Sobotka prohlašoval i v TV, že pokud zvítězí, nabídne" 1. místopředsedu Haškovi. Na sjezdu tak ovšem neučinil.
2. Projevy kandidátů na 1. místopředsedy, včetně odstoupení dvou, byly o tom, že existují ve straně dva tábory /to mimochodem dokladuje i kandidatura dvou na funkci předsedy.
3. Projev Škromacha dva existující tábory jasně "definoval", stejně jako reakce Falbra... média "rozkol" nevyvolávají... ten v těch dvou táborech na sjezdu prostě je.
4. O tom, že ze sjezdu odejde "sjednocená" ČSSD mluvili i jiní delgáti.

Co z výše uvedeného vyplývá :
1. "Rozkol", lépe existenci dvou táborů se Železný nesnažil "namluvit", podsunovat... ten jen reagoval na volební dění, na sktečnost, že jsou ty dva tábory v ČSSD realitou
2. Sobotka se při volbách 1. místpředsedy choval jinak než sliboval stran Haška jako 1. místopředsedy, jinak řečeno, nedodržel slib, který veřejně deklaroval.
3. Kdo změnil názor ve druhém kole předsedy a co za to dostal je opravdu jen spekulace... ale pokud první volba dopadla jak dopadla - "patem", je nabíledni, že někdo MUSEL změnit svou volbu v prvním kole. Otázka PROČ a CO ZA TO se prostě nabízí... to ovšem nechám "spekulantům"...
4. Pod Sobotkovým vedením a s jeho "zkušenostmi" z místopředsedování pod Grossem i Paroubkem lze těžko očekávat nějakou změnu politiky ČSSD - krititika všeho co dělá koalice ovšem bez návrhů, jak by to dělala ČSSD - tedy "populistická kritika" s možným "mnutí si rukou", že špinavou práci, kterou je ovšem potřeba udělat, udělá někdo jiný...

"nejbliší měsice ukažou jestli to dokažou,nebo povedou valku,což by pro lidi s levicovym postojem byla ta nejhorší zprava,není duležite byt nejednotni v pohledu ba naopak myt několik pohledu na věc je spravné,je ovšem duležité jak budou vystupovat navenek a to na čem se dohodnou jednotně sdělovat."

Na rozdíl od předešlého citovaného, kde se mýlíte o "snaze Železného a médií", zde Vám dávám za pravdu.

Hašek sice mluví o jednotě se Sobotkou, ale až praxe ukáže, zda tomu tak bude... zda ze sjezdu vyjde nová, sjednocená ČSSD.
Náznak co si o Haškově "jednotě vedení" myslí Sobotka lze vyčíst z jeho nemastného a neslaného vystoupení na sjezdu po zvolení Haška 1. místopředsedou...
Soudím, že bude záležet na složení ostatních místopředsedů ale pochybuji o tom, že by mocenský souboj těchto dvou pánů skončil...
Pan Sobotka už od 18ti let "obnovuje" nekomunistickou levicovou stranu ... /opravdu pravdomluvné.. :-)) ... asi jako s tím zasazením se o Haška jako 1. místopředsedu / ovšem od té doby jeho touha po moci je nezměrná /když dokázal i "sloužit" pod každým... / a Hašek v té touze vládnout o nic nezaostává...
Blízká budoucnost ukáže...

Hezký den
19. 03. 2011 | 06:58

Jana napsal(a):

Tak, Hovene,
nastal čas, přiznat si porážku a popřát panu Bohuslavu Sobotkovi k úspěchu.
19. 03. 2011 | 07:35

vfischer napsal(a):

Hašek nebo Sobotka - Paroubek či Gross stále stejná plejáda nedůvěryhodných vyčůraných tlachalů ......... politická scéna ovládaná gaunery, bez ohledu na barvu jejich příslušnosti a ideologií.
19. 03. 2011 | 07:47

Béda napsal(a):

jarpor a spol.

no tak prostě zvítězil levicovější méně kleptokratický Sobotka a ČSSD se pod Haškem nezmění v E-čko ODS. (B-čko= TOP, C=VV, D=Bursíkovi pravověrní zelení)

Zaplaťpánbůh alespoň za ten Sobotkův sociální stát a pokus zbrzdit neoliberální kleptokraty v rozletu. Hašek to by byly jenom tiché dohody kleptokratů napříč politickým spektrem, rychlá demontáž sociálního státu a postupně se transformující ČSSD podle neoliberálního mustru.

Takhle alespoň ČSSD zůstává levicovou alternativou. Mít další pravicovou stranu plnou Urbanů a Škromachů formálně na levici by již bylo moc.
19. 03. 2011 | 08:36

Ládik!!! napsal(a):

Nechť poručí Sobotka, ať roztaje těch 20cm sněhu, co je za oknem. Určitě se to na schůzích učili.
19. 03. 2011 | 08:43

Jeff napsal(a):

Pokud jde o ČT, je třeba si uvědomit, že celý tým V. Moravce nejsou zaměstnanci veřejnoprávní televize, nýbrž najatá firma. Jak zní smlouva, nikdo neví. Jaké jsou vedlejší aktivity tohoto uskupení, resp. komu všemu zasílá tato firma faktury, to nikdo netuší taktéž. Ovšem k manipulaci je prostor mimořádný, to, že sjezd ČSSD komentuje extremista Joch, je fascinující provokace. Moderátor coby zaměstnanec ČT by si nikdy nedovolil to, co předvedl pokračovatel moskevského rodu Železný Jr. v UK po výroku ÚS o zrušení škrtacích zákonů vůči B.Sobotkovi, kdy jej nejdříve pozve do studia, aby mu následně v každé druhé větě skákal do řeči a přesvědčoval o tom, že se vlastně neptal na to, na co se zeptal. Pokud někdo komunikuje na Facebooku s ČT24, vlastně netuší, že mluví s někým zcela jiným, kterému jsou pravidla veřejnoprávnosti naprostý šumák. Naopak - včerejší nářky triády nad nevolbou Haška dotyčný ihned odmítl jako spekulace, ČT se svou smlouvou o úklidových službách týmu V.Moravce na pokraji privatizace marně vyráběla kauzu rozkolu v ČSSD na 2 tábory, karikatura premiéra jménem Nečas pak zpitoměle hlásá: vše, co nečiní polomrtvá triáda je populismus. Do toho Miloš Zeman, postižený poslední fází Alzheimra mrzačí sílu levice výzvou haškovcům k přestupu do Šloufem a Rusnokem zaplísněné SPOZ a připitý John, jenž je přizván jako ohlas koalice do studia, si nepamatuje, že by kdy Sobotku potkal a neví, jestli byl Bártovi za svědka na svatbě. To je ČT.
19. 03. 2011 | 08:44

rejpalek napsal(a):

Volební sjezd ČSSD,
Nic nového pod sluncem. Nenabídli nic, co by občana zaujalo, jen kritika Nečasové vlády, bez konkretního programu. Kdy konečně vedení ČSSD pochopí, že její politici nesmí krást, pokud stojí o důvěru a hlasy občanů. Kdy opravdu bude v čele člověk, který se nenamočil v nějaké korupční aféře ?
Kdy jim konečně dojde, že jim musí stačit legální peníze za funkci a nesmí si přikrádat z provizí za veřejné zakázky, pak by konečně mohli přijít s návrhem zákona trestajícího přijímání provizí u veřejných zakázek a občané by jim mohli věřit.
Zkuste žít jako Hybeš a přesvědčíte lidi, že ČSSD je zde pro ně!
19. 03. 2011 | 09:11

vlk napsal(a):

Pane Sobotko,

jakkoli jsme jen sympatizant soc d em, nikoli straník a nikdy nebudu, jsme zatímním průběhem vašeho sjezdu velmi zklamán. Zcela nepochybně, kdybych byl plnoprávným účastníkem sjezdu , bych byl dal hlas vám.
Abych vzápětí po událostech kolem volby prvního místopředsedy této volby okamžitě litoval.

To,co jste předvedl speciálně vy, s tím, že jste nedržel předsjezdová prohlášení, to prostě byl naprostý politický amaterismus!
Na d Haškem vyhrajete nejtěsnější možnou většinou. Když v prvním kole měl dokonc eo hlas on více...
A do volby statutára s eho pokoušíte vyřadit???
To je logika hodná Pepka Vyskoče!
Chápu, že chce t e mít kolem sebe pokud možno loajální tváře. Že statutár by měl být klasický muž číslo dva, ted y někdo, kdo buď nemá ambic e být lídrem neboje jasně umí potlačit A cháu, že od Haška toto může očekávat jen bezbřehý optimista.

Ale jestliže vím, že Haškovo křídlo je s tejně silné jako vaše, pak jste to s e zaorálkem a ni neměl zkoušet.
I kdyby s e vám to bylo povedlo a zaorálek vyhrál, byl byste rozštěpil dokonale partaj. Poražení by vám to nezapomenuli.
Takhle jste docílil v podstatě téhož efektu a nemáte ani tohoto Zaorálka!
Soc d em je opět na nejlepší cestě prohrát vyhrané volby..
Zatmění rozumu se v soc d em dědí s předsednictvím ebo je to jen náhoda?

Takovýhle materismus. Nevěřím haškovi o nic víc než vy. Ale tad y bych neváhal ani sekundu a prostě bych jej byl podpořil.A to hodně plameným projevem. Abych uspokojil jeho přiznivce. A měl jednotnou partaj. Jakž takž jednotnou.

Hašek tohle pochopil beze zbytku. Jeho vystoupení po jeho zvolení na ČT 24 bylo excelentní! Buďe tak laskav a nechte si ho přehrát ze záznamu! A velmi dobře poslouchejte.
Jak se Hašek skutečně bravurně vyořádal se zákeřností Jakuba Železného. Také byste to dokázal? špičková lekce z politické komunikace i okamžitého politického uvažování!
19. 03. 2011 | 09:14

Rumcajs napsal(a):

Tak Bohouši gratuluju.
Prej si to vyhrál o hlas kmotra Bendy a Paroubka.

Aspoň je jasný, za jakou mafii budeš kopat.
19. 03. 2011 | 09:23

Antonín Šebek napsal(a):

Jak je napsáno ve Švejkovi
"mejlejí se i papežové".

Bohužel, hned při prvním kroku ve funkci předsedy
udělal přítel Sobotka chybu:
Nevybídl svoje příznivce, aby na post 1. místopředsedy
byl zvolen přítel Michal Hašek.

Právě když vyhraju od délku koňské hlavy
/své/, tak bych tak měl učinit.

Když jsem byl ministrem financí,
měl bych umět počítat. Leč neumím.
A když jsem vyhrál na "úrovni" 50,2 ku 49,8 procentům
tak bych měl matematicky předpokládat,
že příznivci přítele Haška na ten post dostanou.

Nadělat si zbytečné nepřátele
vlastním (D)urantstvím, to není dobrý start.
Dóbro došli!
19. 03. 2011 | 09:25

jarpor napsal(a):

Musím napsat :

Tentokrát, od druhého odstavce Vlka z 19. 03. 2011 | 09:14 -
souhlas s malým komentem :
Bylo, je a bude, že novinář hledá především "konflikty" Normální průběh, klid... to prostě "netáhne, to není senzace. Takto chápu "zákeřnost" Jakuba Železného.

Béda

Psal jsem, že je mi jedno... kdo bude předsedou...
Pyšně si myslím, že chápu opoziční roli.. soudím, že dobrou opozici by si tento národ zasloužil jako sůl... /ať je v opozici kterákoliv strana../. Takovou ale "Sobotkova ČSSD" asi nebude.
Bohužel pro všechny... vládnoucí koalici nevyjímaje.

Hezký den
19. 03. 2011 | 09:29

Rumcajs napsal(a):

Bohoušek je tvárnej a proto ho podpořil Paroubek a Benda. To znamená, že tahle mord parta si uchová vliv na celostátní politiku,
to znamená, že tahle mafie amerického střihu z 30 let minulého století bude dál mordovat za naše peníze,
to znamená, že se brzo dočkáme návratu Paroubka a jeho kolotočové organizece.

Už ho vidím Jirku, jak stoupá na tribunu v uniformě kaprála, s bubínkovým samopalem přes záda a hřímá do mikrofonu :

Soudruzi, prezident Klaus všechny mé požadavky, tak jak jsem mu je předložil,
PŘIJAL !!! URÁÁÁÁÁÁ
19. 03. 2011 | 09:30

vlk napsal(a):

Rume
dneska netrousíš lžíce od bagru, ale moudra?
stejná jízda Na Růžku?

Co myslíš, přišlo od Paroubka a Bendy procentně aspoň přibližně tolik hlasů Sobotkovi, jao jich dostal na posledním kongresu ptactva nečas od Oulického,Nováka, Rittiga, Dlouhého, Babáčka, Hrdličky ,Janouška a podobných Nečas? Aspoň přibližně stejně?
Neznám poměry v detailu ani u modrých, ani u oranžád. Rád si poslechnu slovo znalce...
19. 03. 2011 | 09:44

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Neříkám, že v ostatních stranách jsou Dušínové, ale to co představuje Benda s Paroubkem,Kočkou.... to není jinde vidět.
Maximálně ve filmech od Hickoka.
19. 03. 2011 | 10:13

Rumcajs napsal(a):

Japak to bude vypadat, až bude odcházet Bohoušek ?

Zeman s Paroubkem odcházeli rozhádáni jak zhrzené milenky. Gross napakovanej a Špidla vysmátej.

Co čeká tebe Bohoušku ?
19. 03. 2011 | 10:16

tata napsal(a):

pane VLK

ano v mnohem mate pravdu,jen v jednom jste trochu nepřesny,což je chyba i SOBOTKY ON TOtIŽ VUBEC NELHAL,bylo to v novinach i v pořadu VM kde prohlasil že si přeje spolupracovat s HAŠKEM ale žadna dohoda předem dohodnuta není a on nikoho ovlivnovat doporučenim nebude což tady nedokazal zformulovat na obranu,vtom ostatnim mate pravdu že s hlediska taktiky to ale je chyba,bohužel to ukazalo že asi těžko se dočkame jednoty tak potřebnou pro levici,prostě paní nepochopili že nahravaj druhe straně.

A TO SE HNED taky projevilo přimo v přenosu,a konečně mame ukazku i zde na blogu,bud přimo nebo zase slovičkařením našeho ,,genia,,jak velice ,,nezaujatě ,,posuzuje.

JEDNO JE JISTÉ panové zase předvedli amaterismus,což zase prohloubilo muj pesimismus,na druhou stranu co předvedl pan ŽELEZNY UŽ JE ZA JAKOKOLIV HRANICI AKCEPTOVATELNOSTÍ ,on tam totiž nebyl jako moderator v kotli kde je přimo žadoucí chtit politika nachytat,ukazat že něco nedodružuje.ale on tam byl jak nestrany pozorovatel a sdělovatel,což ovšem naš ,,genius,nepochopí že jedna věc je jasná že panove jsou jak parta amateru otom žadná ale pan Železny nebyl v kotli,ale vas ani mě už pan ,,nestrany genius,,nemuže ničim překvapit.

nekoukam do budoucna vubec optimisticky.
19. 03. 2011 | 10:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text ("zmrd"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 03. 2011 | 10:32

SuP napsal(a):

Vlku -
Ode mě totéž, co od jarpora. Až na tu "zákeřnost" jsi to vystihl.
19. 03. 2011 | 10:32

jarpor napsal(a):

"Nejvíce se mi na komentářích líbí nájezdy pravicových zmr.ů, kteří už nevědí jak urážet a špinit. ..."

To je tááák slušný příspěvek... milý od voliče ČSSD...

Hezký den
19. 03. 2011 | 10:33

Rumcajs napsal(a):

jarpor:

Zdravím !

Kdopak to tady tak hezky o nás mluví ?
19. 03. 2011 | 10:35

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Zřejmě nákej zpod gumy .....
19. 03. 2011 | 10:37

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Stále tvrdím že pokud se má u nás vytvořit kvalitní levicová strana musí se cocdemáci nad sebou do hlouby duše zamyslet ,vykašlat se na téze nějakého buhumin.paranoidního sjezdu a zapracovat na spolupráci s polepšenými komunisty ! Vojta Filip se mi jeví jako rozumný politik a spolupráce s jeho partají by mohla mít efekt pro celou naši společnost ! Ale důležité hlavně pro obyčejné občany naší mafiány z otročené a neštastné země !!! Dl.
19. 03. 2011 | 10:37

Béda napsal(a):

Rumcajs, jarpor,

jak se zdá pod Sobotkou právě zapěl sbor vykleštěných pravověrných jódlistů. Jeslipak cenzor smázne taky svého řáholeckého miláčka?
19. 03. 2011 | 10:40

Béda napsal(a):

oprava: pardon, loupežníkovi se omlouvám, ...miláčka jarpora.
19. 03. 2011 | 10:41

kelt napsal(a):

To Zdeněk J.,Otázkář,Béda,Občan,Dočekal,stále rebel.
Dnes v 10.15 jsem obdržel mail od mého spolužáka,takto účastníka sjezdu ČSSD.
Z důvěryhodného zdroje/sekretariát strany/jsou jak Rumcajs,tak Hoven placenými provokatéry.
Jejich úkolem na těchto stránkách je především:
1/Vulgárními nadávkami napadat ty účastníky diskuse kritizující současnou vládu s cílem je vyprovokovat k neadekvátním reakcím,aby editor je mohl přiřazovat na jejich úroveň
2/Ve více jak dvouvětých příspěvcích používat vysloveně lživé a lehce vyvratitelné pasáže neopírající se o fakta,ale bulvární titulky
3/S poukazem na svoje vysokoškolské tituly vyšperkovávat písemný projev gramatickými a stylistickými chybami,svědčími o maximálně neukončeném základním vzdělání
4/Zásadně každému diskutujícímu tykat a zpochybňovat jeho vnitřní integritu
5/Každého,kdo kritizuje jejich projev nálepkovat jako kryptokomunistu,sockomouše atd.,dosaďte si sami.
Je zřejmé,že touto formou diskuse ala Rumcajs a Hoven musí být v očích všech těch,kteří čtou tyto stránky pravicová politika silně diskreditována- což je nakonec účel.
Na závěr jenom hezký den a prosba-nenechte se vyprovokovat.Oni za to opravdu nestojí.
19. 03. 2011 | 10:46

Rumcajs napsal(a):

kelt:

To víš dědku. Nějak se živit musím, když je všude taková nezaměstnanost.

Béda:

Za co bys mě chtěl máznout šašku ? Že ty si to pleteš ještě z dob, kdy si vedl svazacký časopis Pochodeň ?
19. 03. 2011 | 10:52

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Z pod gumy a řádně utažené.

Au!
19. 03. 2011 | 10:54

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

a cože takoveho?takže Hickok ANO? TAK TO ROZEBERME,...........Kočka ano asi bude pravda že je to mafian,určitě nebylo přiliš takticke a spravne že se od nej PAROUBEK NEODSTŘICH,ale neni znam jediny připad využití KOČKY KAMARADSTVÍ A TO DAVNO PŘED TIM NEŽ PAROUBEK NĚCO ZNAMENAL,takže ač bych uvital distanc od tohoto člověka přiliš moc indicií že to mafian je čim je tak mimořadny oproti jinym?

TAKŽE to mame KOČKU.postafme proti třeba oulickeho....jaky je rozdil?

ted PAROUBEK.........čim vinika nad protistranou? není muj kun ale čim je třeba s pohledu finančních podezření horší než Topolanek?
TAKŽE MAME posledního BENDA mnou mnohokrat kritizovany,postavme zde proto HŘEBIČKA ........ČIM JE tak mega horší oproti němu?

VYTE PANE UŽ JSTE jen poštěkavajicí figurka ktere sem si už přestal važit,nebot ste jen zaslepen a jednostrany.

otom žadna že pany KOČKU,BENDU NEHAJIM,naopak BENDU nerad vidím v řadach ČSSD MNOHOKRAT SEM TO NAPSAL,o KOČKOVI není co dodat je to běžny mafian co jich sou stovky ničim se tak nelišicim oproti jinemu sajrajtu

TAKŽE DOKLADUJTE jak to není jinde vidět samozřejmě jen indicie nebot bohužel vtomto statě jsou bez rozdilu na pravo i v levo každy darebak nebo aspon většina obr darebaku bez trestu,ještě vam klidně nahraju mezi ty darebaky řadim třeba i čisteho...............stim rozdilem že ja ty darebaky na sve vidim i kritizuji nepořvavam jak jsou ty vaši horší.

ANO MAM JINY POHLED CO BYSE MĚLO a jak dělat ale tu špinu vidim objektivně oproti VAM.
19. 03. 2011 | 11:02

Béda napsal(a):

Rumcajs,

omluvil jsem se ti loupežníka, za to, že jsem si tě spletl s jiným jódlistou - jarporem. Zajímavé, že vrchní rabín (ve smyslu zdejšího vrchního sudího) smáznul originál a jeho plagiátora nechal bez povšimnutí.
19. 03. 2011 | 11:02

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Taky zdravím...

Jak se tak koukám, tak některým hochům zleva se cosi na našich komentářích nelíbí... proč - to je mi záhadou...
možná že proto, že už se jim nelíbí ani jak to dopadlo... u nich v ČSSD... a že za to asi může ta nenáviděná koalice... :-))

Béda

Já a miláče...? Ale jděte... Jo a za co smáznout ??

Hezký den
P.S. SuPe, Vlk mne nečte.. :-)))
Tož dík, že se to dozví od Tebe... :-))))
19. 03. 2011 | 11:04

Dočekal napsal(a):

kelt:

Dovolím si odkázat vás na můj příspěvek zde:

18. 03. 2011 | 13:53
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaromir-drabek.php?itemid=12573&from=0#nucleus_cf
19. 03. 2011 | 11:10

SuP napsal(a):

jarpor -
Rád jsem ti pomohl!
P.
19. 03. 2011 | 11:13

Dočekal napsal(a):

tata:

My, kteří nemáme na očích barevné brýle, vidíme velice dobře, že zloději a lumpové jsou ve všech politických stranách.
Na rozdíl od nás ti, kteří si nasadili ty správné brýle, vidí ty "své" v barvách nádherně modrých. A ty další pak v barvách různých odstínů, od oranžové přes hnědou až po černou.

Abych to zkrátil: Zloději jsou všichni, ale ti "modří" jsou lepší, protože jsou to zloději naši.

Kdyby se alespoň ti pravověrní dokázali oprostit od používání sprostot a od snahy napadat každého, kdo si dovolí ten luxus vyjádřit zde vlastní názor!
Primitivismus by mi zas až tolik nevadil. Mnohem víc mi vadí ta licoměrnost v případě, že nám takovýto jedinec na konci příspěvku s takovýmto obsahem popřeje "Hezký den."

Jinak se musím opět podivit nad úrovní argumentace všech zdejších pravověrných. Zvláště pak těch, kteří se nám tady pochlubili svým vysokoškolským vzděláním.
Oni si snad myslí, že tím zároveň získali inteligenci. Bohužel zapomínají na fakt, že inteligence jako taková se nezískává glejtem. Inteligence je vlastnost, se kterou se člověk už narodí.
Nebo také ne.
19. 03. 2011 | 11:29

jarpor napsal(a):

" Mnohem víc mi vadí ta licoměrnost v případě, že nám takovýto jedinec na konci příspěvku s takovýmto obsahem popřeje "Hezký den."

Soudím, že se výše uvedené vztahuje na mne.

Tedy - že si někdo udělá z mého "Hezký den" licoměrnost, že není schopen pochopení, že pozdrav / a tak, nijak jinak, je ten můj vžitý konec příspěvků psán / není nic licoměrného... takový prostě problém si vytvořil sám ...
Stěžovat si, že "vadí" problém, který si sám vytvořím, je poněkud zvláštní... nechci-li to nazvat jinak.

Hezký den
19. 03. 2011 | 11:48

Cech napsal(a):

Nevím mnohokrát jsem bral klávesnici a nepsal bohužel to bylo nějak silnější než já.
Lze s nickem vlk souhlasit v amatérském přístupu k postupům mediální manipulace ze strany pana Sobotky.
To že pan Sobotka se žene tak nějak za ideálem, je vidět i na přímé podpoře Jiřího Dienstbiera ml. prostě žádné speciality sofistikovaných manipulačních přístupů.
Tam také Hašek dokázal, že mu sofistikované přístupy nejsou cizí. Hašek s podporou médií počítá a pracuje se sofistikovanou mediální podporou veřejnoprávní TV.
Je to ona špičková lekce z politické komunikace i okamžitého politického uvažování.
Prostě budou li ostatní nepragmatičtí použiji na ně krizového manažéra ale jinde a jinak.
Možná že ta obava z mnohem větší integrace Palasů,ve vedení pakliže projde pragmatizace ČSSD.
Možná odpor vůči manipulačním technikám ze strany pana Sobotky.
Nevím možná je to špatně, nemám do toho co kecat.
Prostě tu nejpragmatičtější ČSSD opravdu nemusím na rozdíl od vlka.
19. 03. 2011 | 11:56

tata napsal(a):

PANE DOČEKAL

VYte naštěstí pravicovy neznamena vždy co je ukazka zde.Pořad exzistují lidé a to mi naplnuje nadějí co nechapou svoji šikovnost chytrost v přeměnu bud moci,nebo pěněz.

NA druhou stranu ten povl je i naší straně,kdy opravdu jen natahovat ruce a dej ,co ovšem chybí toto rozlyšovat a dusledně selektovat.
19. 03. 2011 | 12:12

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

Ke zvolení předsedou sociálních demokratů Vám blahopřeji a připojím pár poznámek zaujatého pozorovatele.

Celkově mi volba tak jak dopadla vyhovuje. Také se jako řada jiných domnívám, že pokud dokážete nadřadit zájem voličů nad svůj osobní a budete spolupracovat ve vedení s panem Haškem, můžete pro své voliče udělat hodně pozitivních věcí. Chci věřit tomu, že to dokážete a že to, že jste se nerozhodl po svém vítězství podpořit kandidaturu Michala Haška na post 1. místopředsedy, bylo pouze z toho důvodu, že jste chtěl dodržet slib, který jste dal předem, že sjezdu nebudete nic doporučovat, aby se delegáti rozhodli podle vlastní úvahy. No možná to tak bylo, ale v tom případě Vám měla politická intuice napovědět, že byste mohl vystoupit po jeho svolení a tuto volbu přivítat. I to by stačilo.

Určitě by se předešlo zbytečným výstupům těch, kteří nedokážou udržet jazyk na uzdě a dělají radost evidentně pravičáckému redaktorovi Železnému, který byl stále ve střehu. Máte před sebou hodně práce, ale zákulisní intriky si rozhodně rozmyslete, a to myslím i na pana Haška. Víte stejně dobře jako já, že jde o hodně víc než o zhrzené ambice. Také chování k bývalým předsedům je už snad legendární. I když si nemyslím, že si za to nemohou svým nemožným chováním sami.

Miloš Zeman je odepsaný. Slyšela jsem jeho trapné vyjádření o tom, že nespokojení mají volit Šloufovu SPO a musela jsem se hořce usmát. Jak mohl být tento inteligentní člověk prognostik ? Nenaplněné prezidentské ambice mu úplně zatemnily mozek a je tak dobrý leda pro bulvár.

Jiří Paroubek pokračuje v jeho linii, kterou tolik kritizoval. Měl být na sjezd pozván, i s tím rizikem, že bude dělat dusno a ovlivňovat negativně šance "těch pánů", kteří byli jeho blízkými spolupracovníky. A ačkoli tvrdí, že nelituje svého odstoupení, tak mu tak docela nevěřím.

Nevím, proč ke spolupráci nebyl přizván např. Vladimír Šidla. Mám za to, že by to byl člověk, který dokáže zchladit horké hlavy a posuzovat věci z nadhledu.

V každém případě, kdo mě nepříjemně překvapil byl Martin Pecina. Z toho jaksi až moc na můj vkus trčela nenaplněná ambice. Netušila jsem, že je to takový kariérista a až tak mu o program a voliče nejde, ale spíše o něj samotného. No to se stává. Také pan Škromach. To napomenutí od pana Falbra si zasloužil. A prý tam něco vykřikoval i pan Foldyna. Sice emoce patří do politiky, ale jsou momenty, kdy jsou absolutně zakázané. A je škoda, že některým lidem ta intuice chybí.

Jsem ráda, že se do vedení dostal i můj favorit Jiří Dienstbier. Doufám, že budete v novém složení skutečně tým, který se povznese nad přízemnosti osobních antipatií, ty si nechejte v šuplíku. Nedělejte ze sebe na veřejnosti hokynáře. Na to je doba hodně vážná a nikdo na to není zvědavý.

Pokračujte ve spolupráci s občanskými sdruženími a iniciativami, zrovna tak, jako levicovými intelektuály. A dotáhněte k volbám mladé, jinak se všichni zahledí v Mádlovi a Issové a to by byla katastrofa. Ode mne mandát k tomu, abyste zastavili tu asociální aroganci rozhodně máte.

Přeji Vám vše dobré
19. 03. 2011 | 12:27

tata napsal(a):

pane CECH

ALE v souvislosti co zde piše a při pozornem čtění poznate že on HAŠKUV ,,PRAGMATISMUS,,nemusí taky,možna se mylyme v panu HAŠKOVÍ ,to nam konečně ukaže par nasledujicích měsicu,ale vše nasvědčuje že ne,myslym že nato má uplně stejny nazor jako ja i vy.

JEN konstatoval že pan HAŠEK TU ROLI ZVLADL NA JEDNIČKU,oproti SOBOTKOVI,politika je jak diplomacie ač se to me povaze přičí,,ja totiž řikam lidem i nepřijemnou pravdu,bohužel politik diplomat to musí umět zabalit,najit tu miru kdy se to přemění v zbran proti němu nebo naopak 5 minut před vypuknutím valky ujištuje protivnika o sve loajalnosti.

VYTE NAJIVITA se v politice nevyplací uvedu přiklad,,,ne že bych to schvaloval ale politika je taková lid chce byt klaman,,a to jak zprava tak zleva.

VEMTE PANY Grose,Topolanka,KALOUSKA...........PRVNÍ JMENOVANY se do sve ,,upřimnosti ,,tak zamotal že musel odstoupit ač podle zakona je neviny podotykam podle zakona opak je co si myslym.

DRUZÍ 2 PANI MĚLI SROVNATELNE neli u pana TOPOLANKA s jeho směnkou daleko větší indicie přesto toto ustaly,ponechameli stranou přece jen jiny přistup a tlak medií zaklad byl vtom rozdilnem podaní a otom je řeč.

Vtomto prvním kole pan SOBOTKA BYL POČITAN,je to první kolo nic vic pan vlk podle mě nezděloval,a už vubec simpatie k panu HAŠKOVI to psal mnohokrat tady sem si jist.
19. 03. 2011 | 12:43

tata napsal(a):

paní NUBA

ZDRAVÍM a do pismene bych se podepsal,přesně tak.
19. 03. 2011 | 12:59

Iveta napsal(a):

Nuba:
moc pěkně napsáno

Vlk:
snad poprvé s vašim příspěvkem nesouhlasím, politika a moc kazí charakter a ideály, i čestní lidé se mohou ušpinit. Dala bych ČSSD šanci (ona je to v současné době také jaksi jedna z posledních šancí na změnu ve společnosti). Pokud bude skutečně pracovat na udržení sociálního státu a smíru, uskutečňovat myšlenky z platformy pana Kellera, Bělohradského a Peheho, dojde ke zlepšení, v to pevně věřím.
19. 03. 2011 | 13:14

Tenco napsal(a):

Ve velmi , velmi blízké budoucnosti nepůjde o levicové nebo pravicové řešení, ale o diktáty vlastníků, patronů a disponentů co se týče surovinových zdroji.
A prototože ČEZko je skutečně z hlediska globálních hráčů trpajzlíkem, a místním korporacím je šumafuk komu prodají, nezbyde, pokud to nemá dopadnout špatně, než skutečně začít kooperovat. Ten leitmotiv totiž není efemérní - ideologicky podbarvený, ten leitmotiv je čistá materie. A té, jak známo, jsou ideologické půtky a politikaření naprosto lhostejné.

Úvahy o jakémsi vysněném nádherném globálním ráji,v kterém neviditelná ruka trhu vytváří stále větší a větší bohatství pro všechny bez rozdílu - tyto úvahy, bez lahve šnapsu či dávky fetu, může dnes spřádat toliko božské hovado.
Žádný globální ráj se v dohledné době takto konat nebude.
Čekají nás doby bitev a válek o zdroje - a to věru není dobré prostředí pro vyjádření nějaké smysluplné solidarity.
Ne, spíše se bude situace hrotit, antagonismy, rozpolcenost a polarita uvnitř i vně společností budou narůstat. Se všemi důsledky. /zde bych upozornil na jistou maličkost, jíž jsou jaderné zbraně - a pokud se´šiítské státy začnou orientovat na Indii, Rusko a Čínu , nebudou to ony, z kterých vzejde potenciální hrozba jejich použití, nebudou to zdaleka ony.../.

Co dělají dnes ale naši politici - ti na lokálním, regionálním i celostátním výsluní ?
Modloslouží. Místo toho, aby reflektovali svou vnitřní ubohost, co se týče pojmenování a návrhů řešení skutečných problémů, tak kšeftaří, intrikují, vymýšlejí si pseudoproblémy, které nazývají výzvami doby, tyto pseudoproblémy mají záměr řešit tak jak jsou zvykláí - masírováním a výplachem mozků, lhaním a přípravou zlodějen - vše zaštiťují touhou po příštím volebním úspěchu.
Místo toho, aby reflektovali vývoj a skutečnost - denně ukazují, že neumí řešit ani ty nejbanálnější problémy /poslední případ - drogy z Polska - vesele se prodávají dál, čeká se na zákon - přitom jde o poživatinu - a její prodej se dá znemožnit i jinými institucemi, než je policie - ale to jen na okraj/.

Já nevěřím, že nové vedení ČSSD je SAMO schopno situaci změnit. I - a možná zejména, uvnitř vlastní strany.
A obávám se, aby si z ProAltu, TI...a dalších, neudělali, tak jak to bývá zvykem v ČEZku /ale i jinde/ jenom další bilbórd.

Musím končit. Chtěl jsem toho napsat více. O nezaměstnanosti, potravinové soběstačnosti, o globálním ráji pouze jako množině LOKALIT dobrých k žití...

Takže - pane Sobotko, asi s tím vším naložíte tak, jak naložíte.
Ale jedna rada - chladný rozmysl / ROZUMem - ne NERVem/, vycházející z faktů, chladná úvaha a následné alternativní způsoby řešení.
Naslouchejte a zároveň buďte hluchý.
:)))
19. 03. 2011 | 13:26

tata napsal(a):

paní IVETA

V ČEM konkretně nesouhlasite,jestli myslite v zaracovaní politiky ČSSD,? nebo v amaterismu toho sjezdu.

jestli to prve tak si myslym že pan vlk jasně napsal že sipatizuje ,nezatracuje,jina ovšem je kritika chovaní nevyjimaje pana Sobotku,ani panu ŠKROMACHU,NEBO Falbru.

Konečně myslym že psal schodně s paní NUBOU,SICE PODANÍ PANÍ NUBY i pro mě bylo lepší,uhlazenější pan vlk na to jde vice mužskym silovym podaním,ale v zakladu je vidím stejně,zkuste mi popsat včem ja ten rozdil nevidím,nekritizuji vaš přistup jen mi zajima včem to vidím jinak ,jako spiše schodné vy naopak jako protichudné?
19. 03. 2011 | 13:30

iveta napsal(a):

Tata:
Vlk napsal, že pan Sobotka má na sjezdu s velkou vervou podporovat Haška, a tím vyrazit jeho příznivcům zbraň z ruky. Já ty 2 tábory v ČSSD - Sobotkův a Haškův beru jako věc, které ubírají ČSSD na síle. JE ale pravda, že skutečně nevím, zda se mají více proti sobě vyhranit, nebo si tam diplomaticky rozdělit moc, co by bylo lepší. Je škoda, že větší podporu v médiích má Hašek (proč asi). Ale ten jeho tábor, dle mého, bude soustavně naleptávat levicovost politiky ČSSD.
19. 03. 2011 | 14:02

Iveta napsal(a):

Panu Sobotkovi gratuluju ke zvolení, a přeju hodně síly, čeká je hodně těžkého - napravovat chyby naší "pravice".
19. 03. 2011 | 14:09

vlk napsal(a):

Iveto
nesouhlasit je lidské a užitečné. I když se jedná o nesouhlas s vlkem ,-)))
Ostatně, kdyby to byla udělal Karkulka, nemusela mít problémy,-))

Ale k věci.
víte, kdysi byla mým koníčkem historie. ještě pořád je, nicméně - pamě´t už není zdalek a taková jako dříve.
Kdyby byla, vyseknul bych vám sem přehled případů, kopírujícíhc dnešek. Resp. dnešek sociální demokracie.

Kdybyhc projel knihovnu, našel bych je. ale jsme líný. Co bych nenašel ani v knihovně ani ve s vé děravé paměti je stav, kdy mocenské rozdělení 50:50 vedlo dlouhodobě ke stabilizaci subjektu, který měl to neštěstí, že jeho elita byla takto rozdělena. Vždycky to skončilo vnitřní bratrovražednou válkou. V níž často by úplně vyhlazen jedne tíbor, ale velmi často nevratně oslabeny tábory oba. A samozzřejmě s fatálními důsledky pro onen postižený subjekt.
A v téhle situaci je teď soc d em. Vy myslíte , že Hašek a jeho věrní akceptují trvale těsnou porážku a budou absentovat na své ambice až do příštího volebního sjezdu?
Ale kdepak. Zejména, když se cítí Sobotkovou hloupostí ukřivdění..
Proto bych byl velmi velmi uvítal, kdyby Sobotka projevil daleko víc e politického odhadu a předvídavostí.
Al e naprosto vám svůj názor nevnucuji.
19. 03. 2011 | 14:53

Nuba napsal(a):

Trošku úsměvně si přihřeju svoji feministickou polívčičku

V té politické praxi současnosti se názorně projevuje nedostatek žen a jejich schopnosti taktiky, ovšem mám na mysli tu lepší stránku této mince. Tedy každá správná ženská chápe, že když má přijít domů naštvaný a utahaný chlap, tak nejlepší tah k tomu, aby se uklidnil a byl hodný je uvařit mu dobrou večeři.

No a to se týká jak postoje k bývalým předsedům, tak i vstřícného jednání k naštvanému poraženému soupeři. Prostě jej pochválit, pohostit a ujistit jej o jeho nesporných kvalitách a kladnému vztahu k jeho fan klubu. Některým chlapům chybí trošku toho "filipa", jdou na všechno s kvérem.

Ideální by bylo, kdyby si v zájmu prosazení určité věci rozdělili role. Jeden by hrál hodného a druhý zlého a za zády by na sebe šibalsky mrkli okem.

Je to zase moje idealistická představa, faktem ovšem je, že pokud se nedomluví na rozumné spolupráci a nebudou tahat za jeden provaz a každý si půjde spíš po své linii, tak příště půjdou oba od válu. Jak se to říká, když se dva perou, třetí se směje. A okleštěný sociální stát za hlasitého hýkání mafie půjde do kytek. A my po krku.

Zdravím tatu, Ivetu i vlka
19. 03. 2011 | 15:26

Nuba napsal(a):

Trošku úsměvně si přihřeju svoji feministickou polívčičku

V té politické praxi současnosti se názorně projevuje nedostatek žen a jejich schopnosti taktiky, ovšem mám na mysli tu lepší stránku této mince. Tedy každá správná ženská chápe, že když má přijít domů naštvaný a utahaný chlap, tak nejlepší tah k tomu, aby se uklidnil a byl hodný je uvařit mu dobrou večeři.

No a to se týká jak postoje k bývalým předsedům, tak i vstřícného jednání k naštvanému poraženému soupeři. Prostě jej pochválit, pohostit a ujistit jej o jeho nesporných kvalitách a kladnému vztahu k jeho fan klubu. Některým chlapům chybí trošku toho "filipa", jdou na všechno s kvérem.

Ideální by bylo, kdyby si v zájmu prosazení určité věci rozdělili role. Jeden by hrál hodného a druhý zlého a za zády by na sebe šibalsky mrkli okem.

Je to zase moje idealistická představa, faktem ovšem je, že pokud se nedomluví na rozumné spolupráci a nebudou tahat za jeden provaz a každý si půjde spíš po své linii, tak příště půjdou oba od válu. Jak se to říká, když se dva perou, třetí se směje. A okleštěný sociální stát za hlasitého hýkání mafie půjde do kytek. A my po krku.

Zdravím tatu, Ivetu i vlka
19. 03. 2011 | 15:30

Nuba napsal(a):

Omlouvám se, nějak mi zablblo připojení
19. 03. 2011 | 15:32

tata napsal(a):

paní NUBA

OPĚT BYCH ŘEKL ,naprosty souhlas,ano ješitnost chlapu je hrozna ,sice ženy maj jine nectnosti ale ty aš tak v politice nevadí.

pani IvetA

ač pan VLK NEPOTVRDIL me vnimaní navzdory si myslym že sice každy to řika jinymi slovy ale v jadru stejně vnimame co stoho vychazí.MY TŘI sme přesvedčení že PAN Sobotka je to lepší ŘEŠENÍ,MY tři sme přesvedčení že to oslabuje ČSSD,JA A PAN VLK se domnivame že to co nediplomaticky udělal pan SOBOTKA JE CHYBA ZAPRVE nahral na směč takovym jako pan železny,nasledně to vyhrotilo situaci PANOVE šKROMACH,FALBR,a na 90 procent bylo jasne že za tohoto stavu HAŠEK STEJNĚ PROJDE,tady je jen maly rozdil vy si nejste jista.

TADY SEM SI ZASE JA NAPROSTO JIST,že jakakoliv bitva ,podraz jednoho na druheho bude fatalní chyba,jina že si nejsem jist jestli to oba dokažou,a netroufam ani odhadovat ktery nebo jestli vubec jeden z nich selže,ač fandim Sobotkovi promě je to ted z meho pohledu třeba to co psala NUBA ČISTY STUL,CO SME SI TOSME SI,ZATIM VTOM MUŽE HRAT JEN ješitnost,,což je sakra zla sprava oba jsou chlapi,ale třeba nepotvrdí že ješitnost je chlapske prokletí,zatim to ale vždy tak bylo.

protože zatim krom uřažene ješitnosti,a ega mezi nimi kničemu vyznamnemu nedošlo,ovšem jestli jednom vznich nedřime napoleon to ukaže čas.
19. 03. 2011 | 16:14

LANDA napsal(a):

Pane Sobotko
Píšete: 1.vize ČSSD jako strana hájící především zájmy středních a „nízkopříjmových“ skupin obyvatelstva;
2.vize zajistit takové množství hlasů, bez jejichž účasti nebude možné sestavit žádnou variantu vládní koalice;
Otázky vyplývající z Vašich vizí:
Za prvé: Jaké další skupiny obyvatelstva v této zemi máte na mysli vedle středních a nízkopříjmových skupin?
Za druhé: Jaký podíl obyvatelstva tvoří střední a nízkopříjmové skupiny obyvatelstva? Je to více než 50%?
Za třetí: Tvoří-li střední a nízkopříjmové skupiny více než 50% podílu, tak proč nemáte automaticky zajištěn vysoký počet hlasů? Kdo Vám je bere a proč?

To, že současná vláda je špatná vláda – s tím je možno souhlasit, ale kde je záruka vzhledem k minulosti, že vláda ČSSD bude lepší?
Píšete: Globální kapitalismus se vymkl demokratické kontrole a regulaci – možná by byla lepší formulace, ale budiž. Ano suverenita dříve národních států sociálně orientovaných byla omezena, ale s tím přeci ČSSD souhlasila, i ona uvolňovala hranice pro pohyb nadnárodního kapitálu. Že ČSSD působí často jen obranářsky a konzervativně? Ano, to je pravda. Otázkou je, má-li navíc. Vždyť v čem spočívá útočnost Vaší argumentace o vyvážené hospodářské politice orientované na zaměstnanost a růst? Jsou to prázdná slova, nedoložená konkrétním programem aktivit a čísly. Jak může ČSSD slibovat boj s korupcí, když má sama máslo na hlavě? Souhlasím, že střední třída je pilířem demokracie a dodávám, že je zastoupena vzdělanými lidmi a tak se i zároveň obávám, že by současné ČSSD zajistila volební potenciál kolem 40%. Václav Bělohradský, Jan Keller, Jiří Pehe jsou autority , o tom nepochybuji. Pochybuji však o tom, že tato ČSSD je schopna využít jejich náměty a doporučení v praxi. Hovoříte o hejtmanských bonusech. Myslíte tím mj. i pány Palase a podobné? Ti již stranu nejen zdiskreditovali, ale i zprivatizovali. Tato země potřebuje silnou, moderní (tekutou) demokratickou a sociálně založenou stranu. Aby jste se jí stali, budete se muset hodně a rychle změnit.
19. 03. 2011 | 16:48

tata napsal(a):

pane LANDA

ZAJIMAVY rozbor
19. 03. 2011 | 16:58

Tenco napsal(a):

Zrušit daňové ráje a oddlužit předlužené státy. /Jubilee 2012 ?? :)))/.
Pak provést Kleisthenovskou treformu fýl.

Jenže Obama není Solón a Wall Street není oikonomikos. :((
A že by Barroso měl být tím Kleisthenem ?
Hmm. Tak to bych vsadil raděi už na toho Bělohradského.

Jdu si radši vyhrát pár drobných v pokru. Je to jistější než se spoléhat na hlavy politiků.
19. 03. 2011 | 17:20

S.Š. napsal(a):

Vážený pane předsedo, připojuji se k zástupu gratulantů (a vyjadřuji uspokojení nad volbou J. Dienstbiera místopředsedou strany).

Nuba :
Paní Nubo, Jiří Paroubek pozván byl, nespokojen byl s formou pozvání, jak sám řekl, pozván byl jen jako "řadový poslanec" (ničím jiným ale v současné době není); rovněž byl nespokojen s tím, že by mu - podobně jako i jiným - byla omezena délka jeho vystoupení. Jiří Paroubek nedělal (spolu s manželkou) za celý poslední týden nic jiného, než že se vymezoval vůči řadě bývalých spolupracovníků (z nichž mnohé navrhoval ještě nedávno za ministry), kritizoval i ČSSD jako celek, a pokoušel se tak v ní zasít rozkol. K článkům pana Paroubka se obvykle nevyjadřuji. Dnes poznamenám, že takovou sumu absence autokritiky, vkusu, soudnosti a neschopnosti adaptace na nové podmínky lze jen málokdy najít pohromadě. Zdá se, že doposud jediným předsedou soc.dem., který odchod z funkce zvládl, byl Vladimír Špidla. Čtu, že ČSSD pravděpodobně nebude kandidovat Jana Švejnara do funkce prezidenta. Není to potřeba. Vlastního kandidáta má. Jen ho vidět.
19. 03. 2011 | 19:34

myrta napsal(a):

Zvolené vedení-Sobotky- Čssd viděno Haškovými očima v nedaleké budoucnosti je pro něho krokem zpět(nebo oddálení) kariéry.
Tento velice ambiciozní 35 letý muž pevně doufal,že bude předsedou ČSSD,jako předstupeň k postu premiéra.Protože příští volby vyhrají,to je bezpochyby(možná i předčasné).A nemusejí se moc snažit,protože tahla vláda už odepsaná je.A díky haškovy budou dále získávat hlasy,to je bezpochyby.Haškova rétorické a taktické schopnosti jsou na vysoké úrovni.A bude dělat všechno,aby Sobotku zastínil a on vynikal.
19. 03. 2011 | 20:19

s... napsal(a):

vlk:

Mýlíte se Vlku. Necítíte tu atmosféru? Uvažujete technokraticky jako americké tajné služby, které netušili, co se chystá v Africe. Uvědomte si, že haškovo křídlo reprezentuje oportunistickou ČSSD. Toto křídlo, jakkoliv silné, je nutné potlačit. Protože co se týče korupce, neliší se od ODS a spol. Pro budoucnost stéto trany a státu je nutné se oprostit od politiky pohrobků normalizace.
19. 03. 2011 | 20:23

Nuba napsal(a):

Paní S.Š.

chování pánů Paroubka a Zemana považuji za ubohé a trapné. A dokazuje pouze to, že jsou stejná sorta jako prezident Klaus.

Co se týká pana Špidly tam s Vámi také souhlasím. Výborný tip. Mám za to, že v tom Bruselu dozrál, získal nadhled a řadu užitečných kontaktů a na post prezidenta ČR by byl dobrý kandidát. A to ani ne z hlediska politických názorů, ale čistě z hlediska lidského. Byla by to po tom arogantním všeználkovi, který je schopen mentorovat celý svět, opravdu úleva.

Doufám, že se ti levicoví hokynáři dokážou shodnout alespoň na něčem
19. 03. 2011 | 20:31

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, paní S.Š.,

přidávám se. Byl by to dobrý kandidát, řekl bych (má na to dle mého intelektuálně i lidsky i.e. zkušenosti, sociální inteligence apod.).

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 20:38

Carlos V. napsal(a):

Pane Stejskale, děkuji za názor.

Bookuju. Bude náležitě po(zne)užit :-)
19. 03. 2011 | 21:39

jarpor napsal(a):

Nechci se dámám plést do rozhovoru...

nicméně poznamenám,
že pokud se uskuteční přímá volba hlavy státu,
ukáže se,
že není pravdou,
že osoba rozděluje národ /což dnes mnozí trvdí o současném prezidentu/
nýbrž,
že národ se rozdělí ještě dříve,
než se jeden kandidát stane hlavou státu.

Stačí si představit onen "nerozdělený" národ,
pokud se o prezidentství bude ucházet třebas
arogantní všeználek
a
nevýrazná šedá myš...

Hezký večer
19. 03. 2011 | 21:41

S.Š. napsal(a):

Dobrý večer, paní Nubo, dobrý večer, pane Stejskale,
Vladimír Špidla je skutečný (sociální) demokrat, to bych si o spoustě našich politiků vůbec nedovolila říct. Přestože vedena spíše intuicí, troufla bych si vyjádřit přesvědčení, že by dokázal být i nadstranickým prezidentem, což náš ústavní systém předpokládá.
S pozdravem
19. 03. 2011 | 22:02

Č o c h t a n napsal(a):

"...pro myšlenku moderního sociálního státu... "
Ten by měl být především nezadluženej. Být "sociální" na dluh, to je cesta do pekla. Řecka cesta.
19. 03. 2011 | 22:20

stejskal napsal(a):

Ano, paní S.Š.,

mám z něj podobný pocit. Už jako premiér mne v tomto ohledu velmi mile překvapil (byť jsem ho předtím, ještě jako ministra práce a sociálních věcí, spíše považoval za něco jako "jakobína" ;-). Myslím, že je jeden z mála tuzemských politiků, jehož názory reflektují svět kolem, nejsou statické, vyvíjejí se (a byť bych s řadou jeho názorů polemizoval, myslím, že je "formát". A těch mezi politiky není nikdy dost. Proto podporuji všechny takové, bez ohledu na stranickou příslušnost a názorové rozdíly).

Ano, Pane Carlosi V., nepochybuji o tom ;-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 22:21

Č o c h t a n napsal(a):

"Zrušit daňové ráje .."
Co je to za pitomost ? Jak chcete zrušit samostatné a nezávislé státy ? Humanitárním bombardováním ? TO jim soudruh maoista Barroso nařídí jak vysoké daně mají vybírat ? A oni budou tak blbí a poslechnou ?
19. 03. 2011 | 22:26

Nuba napsal(a):

paní S.Š., pane Stejskale,

cítím to úplně stejně

Dobrou noc
19. 03. 2011 | 22:28

tata napsal(a):

NO NA premiera mi připadal malo razantní,prubojny jako prezidenta bych si ho uměl představit,dokonce bych řekl že by opravdu dokazal spojovat,jednu vadu to ma pro pravici by bal zřejmě nepřijatelny.
19. 03. 2011 | 23:02

sedlák napsal(a):

pane Sobotko, a vy tomu vážně věříte, tomu nevěřím .......kvituji Dienstbiera ml. a paní Benešovou......po "řádění" současné vlády důchodová reforma x zvednutí DPH, a rádoby "boji" proti korupci, máte stejně další volby v kapse levou zadní
20. 03. 2011 | 02:44

S.Š. napsal(a):

tata, pro pravici by byl zřejmě nepřijatelný :

No ano, pane tato, to byli ale třeba profesorové Jan Sokol a Jan Švejnar taky, pro pravici bude každý kandidát navrhovaný z opačné části politického spektra nepřijatelný, na to se nelze tedy příliš ohlížet. Záleží na typu volby. Pokud by byla volba podle stávajících pravidel, nemuselo by to být úplně bez šance. V přímé volbě, obávám se, by pan Špidla šanci asi spíše neměl (to by ho musela soc.dem. vysunout do popředí už teď, čas se krátí), zatím jsme se nenaučili podobné lidi docenit, viz výsledek senátních voleb v Českém Krumlově, lidé raději zvolili kandidáta s korupčnickým pozadím, už tady o tom byla řeč.
Přeji pěknou neděli.
20. 03. 2011 | 06:05

vlk napsal(a):

s....
máte pravdu. Vidím to technokaticky. Na základě dlouhého řetězu historických podobností.

Paní S.Š

zdravím.
Ano Vladimír Špidla by byl nepochybně dobrý prezident. Slušný , nechtěl by být nejchytřejším ve vesíru, nevykrádal by ústavu. A nedělil národ už svu pouhou existencí. To by za něj obstaralijiní. Ti,c oby začali okamžtě pokřikovat o Vladimíru Iljiči, ti co ty vytáhli autistu a tak podobně.
A bylo by jich zhruba 50%.
Ostatně - být objektivně lepším prezidentem než je ten Snítilého, co ho máme na Hradě nebude zas až tak velký problém.
Dokáže to v podstatě každý inteligentní a slušný člověk,pokud bud e zvolen.
Samozřejmě, jestliže nás potrefí Farmisal Sobotka, či nějaká kuriozita tyu Bobo... tak se máme na co těšit.
ˇJeště technická poznámka -Špidla by měl možá teoretickou šanci v současném způsobu volby. Pokdu napříkald senátky příští rok dopadnou podobně jako ty dvoje poslední. V přímé volbě je bez šance. Prostě NENÍ komunikativní typ.
Ostatně - přímá volba - kolikrát já slyšel strašení, že když bud e přímá volba, mohl by být prezidentem třeba Karel Gott!! Ta hrůza- Karel Gott!
Gotta jsme vždycky viděl jen v bedně, párkrát na koncertě Dost málo na nějaký soudný názor. Nicméně, když jej srovnám s takovým Přemyslem SObotkou a jinými veleduchy naší politické s cény, pak mohujen konstatovat následující:
1- Gott, na nikd y nic neukradl ani kráděžím nenapomáhal špatně formulovanými a přijatými
2- Gott na r ozdíl od nich nemá žádný podíl na zadlužování totoho státu
3- Gott na rozdíl od nich toho docel a dost dokázal a je uznávanou kapacitou ve s vém oboru
4-Gott na rozdíl od nich osvědčil přirozenou inteligenci a tvrdě na sobě pracoval.
5- Gott osvědčil vzácný cit pro výběr svých spolupracovníků a obklopoval s e jen ajen profesní kvalitou
6- Gott je finančně nezávislý.Nebud e mít sebemenší potřebu s ekomukoli zavděčit
6- konečně bysme měli jednou presidenta, který by byl nepochybně populární v blízkém zahraničí, které je naprosto rozhodující pro náš další vývoj
7- jsem přesvědčen , že karel Gitt je zásadnímdemokratem. Bez přívlastků.
Takež případná nominace a provolení Karla Gotta jeho věrnm publikem na Hrad by mi vůbec nevadilo. Vladimíra Špidlu bych tam sic e viděl o fous raději, nicméně s Karlem Gottem na známkách by osobně byl daleko spokojenější než s Karlem Schwarzenbergem.
Karel Gott for President!
20. 03. 2011 | 08:41

vlk napsal(a):

Paní S.Š.
ještě drobnost - tohle jste předpokládám četla:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/191864.aspx

Soudím, že nás Narcis je už úplně mimo, když něco podobného mohl přednášet v jižních Tyrolích... Přesto, že je zcela jasné, že si při psaní projevu uvědomoval, že bud e speciálně tam bude říkat bludy...
Ten už je prostě oslněn svou vlastní velikostí, že už semu zdravý rozum do zorného pole nevejde.Ludwig Erhardt by se hodně divil.A nejen on.
20. 03. 2011 | 08:45

kelt napsal(a):

Vyjděme z premisi,že k přímé volbě presidenta nedojde.Existuje pro to řada důvodů-zejména požadavky stran na protichůdné úpravy kompetencí a pravomocí přímovoleného presidenta.A jak se stalo již klišé,ďábel se skrývá v detailu.
Pokud se podaří novému vedení ČSSD předložit jasnou a propracovanou variantu sociálně přijatelných opatření,která by eliminovala asociální nápady současné trojkoalice a zachovávala proporcionalitu ekonomického a sociálního rozvoje této země,příští volby musí vyhrát.
V tom případě je zvolení V.Špidli v nepřímé volbě zcela reálné a také se domnívám,že by byl tím nejvhodnějším kandidátem.
ČSSD by ale musela V.Špidlu ve funkci stínového ministra práce a soc. věcí pověřit vypracováním zásadních koncepčních materiálů .Škromach toho není schopen.
/pro Hoven a spol.sociální=společenský/
20. 03. 2011 | 08:54

jarpor napsal(a):

S.Š.

Dovolím si Vás pozdravit a něco málo dodat :

"pro pravici bude každý kandidát navrhovaný z opačné části politického spektra nepřijatelný, na to se nelze tedy příliš ohlížet."

Soudím, že výše uvedené zcela platí i v opačném gardu, tedy - pro levici je ona nepřijatelnost kandidáta z opačné části politického spektra stejná...
Nejde mi o oponenturu Vašeho vyjádření, jen o jeho vyvážení...

A k tomu typu volby - mám pocit, že přímá volba, paradoxně, bude národ rozdělovat ještě více a navíc daleko dříve, než dosavadní způsob volby... taky právě proto, co správně píšete stran schopnosti ocenění kvalit kandidáta značnou částí voličů v případě přímé volby.
Dodám, že opět to platí jakéhokoliv kandidáta, který se "zapletl" s tou kterou politickou stranou... přičemž k tomu "zapletení se" stačí jen jeho názory, postoje, příklon k některé ze stran,.... aniž by nutně musel být členem některé z politických stran...
To vše jsou pro mne důvody, že v přímé volbě nespatřuji žádnou "záchranu" našeho, některými lidmi tolik odsuzovaného, dosavadního způsobu volby hlavy státu. Na druhou stranu, nejsem ani "zásadaním odpůrcem" přímé volby. Ono - každá mince má dvě strany... což platí i pro způsoby volby prezidenta.

Hezký den
20. 03. 2011 | 08:57

jarpor napsal(a):

kelt

"V tom případě je zvolení V.Špidli v nepřímé volbě zcela reálné a také se domnívám,že by byl tím nejvhodnějším kandidátem."

Myslím, že reálnost či nereálnost zvolení je více dána až v okamžiku, kdy jsou známí kandidáti, kteří se o funkci ucházejí.
Teprve v tomto okamžiku mohou volitelé poměřovat kandidáty jednoho vůči druhému, zamýšlet se nad jejich rozdíly v tom či onom... z čehož si pak ten či onon volitel by měl učinit vlastní rozhodnutí, který z kandidátů je pro něj... a činí-li tak v našem zastoupení, pak pro nás... ten nejvhodnější.
Bohužel, fakt těsných většin způsobuje na volitele i jiné tlaky... ovšem nejen u nás, řekl bych...

Nic proti panu Špidlovi... jenže k prezidentování patří nejen morální kvality, ale i racionální myšlení.
Mám pocit, že jeho známé "Zdroje jsou" u vědomí si všech okolností, za kterých to bylo vyřčeno i jak bylo míněno... a co se ukázalo za nedlouho po tomto "výroku", jej může dost diskvalifikovat.
Prezidenstská rozhodnutí jsou přece jen někdy hodně důležitá a zásadní... a jestliže kandidát má ve své historii, řekněme, "chybnou tezi", naskýtá se legitimní otázka - Bylo to jen ojedinělé chybné vyhodnocení situace, opravil jej... nebo je pravděpodobnost opakování "chybné teze" v jiném, třebas podobném nebo i ve zcela rozdílném případě, vysoká ? ...

Hezký den
20. 03. 2011 | 09:36

kelt napsal(a):

Jarpore-nejprve dík za příspěvek k věcné diskusi.K tomu výroku V.Špidli"zdroje jsou",pokud si dobře vzpomínám,tak je to evergreenem jeho odpůrců-nic dalšího na něj"nemají".V podstatě ale "zdroje"jsou vždy,záleží pouze na tom kde a za jakých okolností jsou exploatovány.
Když to vztáhnu k návrhům na řešení důchodové situace do budoucna-tak zdroje opravdu jsou.
Zásadní-řekněme pravolevý pohled spočívá ve způsobu jejich nacházení.
S ohledem na výše uvedený problém a jeho řešení jsem jednoznačně názoru,že stanovisko V.Špidly je racionální.
To,co předvedla trojkoalice v handlu sazeb zyšování spodní hranice DPH ze dne na den aniž by byla schopna v jednom,či druhém návrhu věcného a racionální zdůvodnění svědčí o mnohém.
K vlastní volbě-levice vyhraje parlamentní volby a to vzhledem k tomu,jak si trojkoalice počíná,je zcela reálné,tak současné rozdělení senátu to podtrhuje.
Rozhodně by se neměla opakovat minulá volba,která by se dala nazvat fraškou,pokud by se nejednalo o volbu hlavy státu.
20. 03. 2011 | 10:03

jarpor napsal(a):

"Takež případná nominace a provolení Karla Gotta jeho věrnm publikem na Hrad by mi vůbec nevadilo. Vladimíra Špidlu bych tam sic e viděl o fous raději, nicméně s Karlem Gottem na známkách by osobně byl daleko spokojenější než s Karlem Schwarzenbergem.
Karel Gott for President!"

Tak pokud je míněno vše vážně, pak skutečně Vlkovi "hrabe".
Těch před citátem zmíněných 7 bodů splňuje dost "normálních lidí"... a konečně, kdysi Lenin říkal, že stát může řídit každá uklízečka... Tož, ruku v ruce s s Leninem - proč ne Gott, že Vlku...

Hezký den
20. 03. 2011 | 10:13

s... napsal(a):

jerpor:
Výrok "zdroje tu jsou" byl vyřčen v souvislosti s nějakou lokální investicí. Až novináři z toho udělali obecnou tezi.
Ale i ta je hajitelná. Zdroje tu jsou, ale jsou rozkrádány takovým způsobem, že to ohrožuje chod státu. A toto rozkrádání, které bylo přítomné i za socialistickách vlád, po nástupu Topolánka eskalovalo, a nyní se dokonce institualizuje reformami Kulouska a Nečase.
Nezapoměnte, že Špidla nastolil trend snižování schodků (poté co přiznal ztrátu konsolidační agentury a zvládnul povodně).
20. 03. 2011 | 10:32

jarpor napsal(a):

kelt

Nejprve stejný dík...
Ve vztahu k debatovanému postrádám logiku sem přidávat "předvádění" trojkoalice stran důchodové reformy... tedy zde nekomentuji, i když bych mohl...

Jací volitelé, taková volba /navenek fraška/. Zda se bude či nebude opakovat - to je jen a jen v rukoz těch volitelů, těch. co jsme si MY zvolili.

A k tomu "citátu" o zdrojích... myslím, že z pohledu následného vývoje a situace v Evropě jako celku... nemyslím, že je to "jen evergreen". Zda názory pana Špidly, přetavené v jeho působení komisaře EU pro sociální politiku do vypracovaných programů... jsou racionální a hlavně - financovatelné... to se snad ukazuje jasně : beze změn prostě nejsou. To už dnes ví celá Evropa... a souhlas - to je ten pravo-levý pohled.
Ovšem od dob, kdy lidé začali směňovat svou "nadprodukci" ... jistá neideová, řekněme matematická pravidla má dáti-dal objektivně existují...
A ta říkají, že buď lze dávat z toho, co jsem "vyrobil" z toho co mám..., nebo z toho, co si půjčím. A to, kterým z výše uvedených dvou směrů se vydám, to je ten "pravo-levý" pohled...

Hezký den
20. 03. 2011 | 10:33

jarpor napsal(a):

s...

Jistě... to vše o čem píšete lze, ve smyslu k prezidentké volbě, vzít v úvahu... a poměřovat...
Jen jsem napsal, že to poměřování /z mého pohledu, kdy se nebudu podílet na návrzích kandidátů/ je lépe dělat až v čase, kdy jsou známi všichni kandidáti na tento úřad...
Hovořit o přijatelnosti či nepřijatelnosti pro toho či onoho dnes je sice možné... ale připadá mi to velmi předčasné...
Vášnivé debaty, kdo je lepší a kdo horší... a proč, ty já ponechávám druhým... už jen proto, že není vůbec jasné, že ten či onen "člověk - předmět" vášnivých debat nakonec kandidátem vůbec bude...

Hezký den
20. 03. 2011 | 10:48

kelt napsal(a):

Jarpor-bylo by možno pokračovat-tu důchodovou reformu v pojetí současné vlády jsem si" vypůjčil"jenom proto,abych na systému hledání kde "zdroje jsou"dokumentoval,s jako "racionalitou "si vláda počíná.
Zatím končím,neb se jdu pobavit výpotky ducha dvou velikánů naší politické scény na "Primě".Dám si k tomu jednu asi větší slivovici,abych to lépe vstřebal.
Přeji dobrou chuť.
20. 03. 2011 | 10:48

jarpor napsal(a):

kelt

Na zdraví ! Dobrý nápad... takhle před obědem...

Takže - dobrou... i Vám a
hezké odpledne.
20. 03. 2011 | 11:00

Satan napsal(a):

Pane Sobotka,vzhledem k dosavadní prázdnotě Vaších slov při interpelacích a vystoupeních v parlamentní žvanírně a v médiích si Vám dovoluji nabídnout externí místo při výrobě pánských ochran,rozměrově shodné s Vaší částí těla,jenž hlavou nazývána jest...absence myšlenek a sterilita uvažování nevadí,spíše je předností...aspoň nehrozí fatální důsledky poškození orgánu,neboť kde nic není - ani smrt nebere....primeroska bude nést firemní logo "BOHOUŠ - jdi po hlavě"....hezký den.
20. 03. 2011 | 11:33

tata napsal(a):

pane VLK

NO MATE,pravdu hned se i tak stalo musim se usamat jaky duvod si druha strana najde co by ho mělo diskreditovat,v tomto pravním bordelu a tunelech,kdy to je člověk ktery se nezaplet ani z jednou mafii,jeho profil v tomto směru je jak jednoho z mala bez poskvrnky,navic je jeden z mala co by neměl problem byt spojovací članek,ovšem lidi kterym jde o blbostí stejně nikdo nepřesvedčí.

ŽIJEME jakoby ve dvou světech,neřikam určitě i mi sme zaslepeni svymi pohledy,ale přece jen mam snahu pochopit tu druhou stranu,ovšem je to čim dal obtižnější,přitom maj v současně době všechny esa v ruce,možna že je to i tim ve skrytu i oni chapou že současny stav je uplně o nečem jinem i v jejich pohledu jsou to věci co se nedaj v žadnem připadě obhajit,prakticky na všech postech se něco hroutí hasí,čim dal lidí i spravice poznava že je něco špatně proto se ta retorika tak nepochopitelně přitvrzuje cití hrozbu krachu co zde obhajují a musí citit že toto se obhajit už da velice těžko.

PAK UŽ dochazí i k absurditam jako že někoho diskredituje věta že ,,ZDROJE JSOU,,

ano CHAPU KDYBY SI TO PŘIZNALY,hroutí se jim všechny teze,když tu větu rozeberem...

je vní opravdu možnost to vykladat moc ruzně tudíž mužem i autorovi inepretovat svuj pohled že ho to diskredituje.

V TOMTO POHLEDU A stavu naší ekonomiky je to zdanlivě opravdu pitomost když se dluh zvětšuje a ještě vte době byla krize.

ale když se oprostime od toho co se nam zde předklada ,ano obě vlady jak levicova tak pravicova ve vleku velribařu to skutečně naplnovaly .

ale v pohledu co PROKAZATELNĚ PROVALILO JAK SE to provadí,třeba kauza DROBIL,JE JASNE ŽE VE SKUTEČNOSTI OPRAVDU TY ZDROJE JSOU,mohly bysme jich vyjmenovat desitky na obouch stranach.

A co děla současna vlada zvolila tu jednoduší cestu škrty misto složite zatočit stěmito praktikami odhad odborniku je straty kolem 200 miliard ,stoprocentně toto se neda odstranit jen ale 25 procent by hodně vyřešilo.

Takže ona ta věta je zcela opravněna
20. 03. 2011 | 11:42

Sladký napsal(a):

Jedním z charakteristických znaků hlupáka je extrémně vysoká odolnost vůči jakýmkoli racionálním argumentům.
20. 03. 2011 | 11:55

vlk napsal(a):

tata

mohu jen opakovat, že jste moudrý muž.
K tomu, co jste napsal - když jsme po volbách a sestavení vlády začal tuhle sešlost titulovat jako famiglii 118, sám jsem netušil, jak přesné tohle pojmenování bude.

Dnes už jsme tak daleko , že proti těmhle, co u toho jsou teď budu za chvilku ochoten zavolat Topolánku, Dalíku, Langre, vraťte se - vše odpuštěno. To,c o s e děje teď je opravdu šílené.
20. 03. 2011 | 11:58

Sladký napsal(a):

Příteli Vlku, obvykle s Vámi prakticky bezvýhradně souhlasím, ale s tím Vaším stanoviskem ke Kaddáfímu a zásahu NATO jste mne hodně překvapil.
20. 03. 2011 | 12:06

tata napsal(a):

pane kelt

zatim co jsem smolil pracně svuj vytvor jste to přesně popsal,konečně i vaš dialog dokazal vidění toho pana,jak on prohlašuje nestrané.ANO nejvic a nikoliv mimo se toto tema muže stahnout na duchodovou reformu,to přesně dokazuje i co a jak řeší současna vlada dovolim si dat selsky pohled.

mame nedostatek finací na hrazení potřeb našich 12 dětí zjistili sme že mame na ně jen 120 korun ale potřebovaly bysme 150,naše 3 děti z prvniho manželství dostali knižku od jejich babičky takže stech 120 převedem tem 3 detem 10.80 na knižku.TATA S MAMOU TAM TECJ CHYBĚJICÍCH 10.80 DA ze sveho že se uskromní bohužel pořad mame jen 120 korun ale potřebujem 150? co stim vysledek

naše 3 děti i stim babičinim zhodnocením by mohli těch potřebnych dosahnout ovšem je zde riziko babička je naladova knižku si nechala u sebe a řika že jim to da v 18 letech jenže babička nema rada tatu že se rozved s jeji dcerou takže je riziko že tu knižku dětem neda,

a našich zbyvajicich 9 dětí je natom stejně jako předtím pořad jim ty penize chybí nebot ztěch 120 korun musime stale financovat všech 12 dětí
20. 03. 2011 | 12:10

Tenco napsal(a):

tata
Jistě že zdroje jsou.
To jen hňupové si z tohoto výroku - vytrženého z kontextu, udělali pejorativní nálepku.

Negace výroku totiž zní : "Zdroje nejsou".

Pokud by to byla pravda - tak proč ti hňupové zde i jinde o ně vedou tu slovní, tu faktické bitvy a války ?

Ale nechte hovnovi a jiným jejich hračku.
Rozbrečeli by se. Kdyby jim ji někdo sebral.

Jde o dispoziční práva, využívání a distribuci zdrojů.

P.S. Zajímavá úvaha by byla na téma, co je "zdrojem" myšlení oněch hňupů.
Ale to nechám na každém jednom... :)))))
20. 03. 2011 | 12:17

vlk napsal(a):

Sladký
už jsme odpoěvděl na příslušném místě.
20. 03. 2011 | 12:25

jarpor napsal(a):

tata

Vážený pane tata,

v diskuzi s panem keltem, jsem napsal toto :

"Mám pocit, že jeho známé "Zdroje jsou" u vědomí si všech okolností, za kterých to bylo vyřčeno i jak bylo míněno... a co se ukázalo za nedlouho po tomto "výroku", jej může dost diskvalifikovat."

Zdůrazňuji mé : že jej MŮŽE diskvalifikovat... a zdůrazňuji, že onen Špidlův výrok sám relativizuji, jak si jistě ráčíte všimnout.

Já pana Špidlu neodsuzuji, "neodepisuji" jako prezidentského kandidáta, ono mé MŮŽE neznamená, že jej to diskredituje u mne.
To bych napsal jinak, kdyby tomu tak bylo ! O tom buďte ubezpečen.

Přesto si přečtu :

"PAK UŽ dochazí i k absurditam jako že někoho diskredituje věta že ,,ZDROJE JSOU,,"

Myslím, že je dost velký rozdl mezi tím, co jsem napsal já, a co jste si nesprávně Vy odvodil... ostatně není to po prvé, že posunete mé vyjádření někam, kde není a nebylo !

Tedy, pokud mohu, ve smyslu mého "MŮŽE" byste měl přehodnotit Vaše konstrukce směrem k mému příspěvku, Vaše vývody, které se nikde v mém textu nenacházejí...

Už jen proto, aby jiný nick pak nemusel navázat :

"To jen hňupové si z tohoto výroku - vytrženého z kontextu, udělali pejorativní nálepku."

Mé "MŮŽE" z nikoho pejorativní nálepku NEUDĚLALO / zdůrazňuji onen minulý čas použitý tím nickem / !

Můžete vyloučit, pane tata, že u žádného voliče skutečně jeho výrok, třebas novinářsky posunutý výrok nebude mít dopad na případnou kandidaturu pana Špidly na hlavu státu ? Já si tak jistý nejsem, proto mé "MŮŽE".

Zkuste, prosím, číst mé texty přesně a nepodsouvejte mi něco, co tam není řečeno. Předem děkuji.

Hezký den
20. 03. 2011 | 13:33

jarpor napsal(a):

P.S. pane tata,

v době tohoto "výroku" nebyl Drobil, nebyla dnešní famiglie 118... tedy tímto "dnešním" ... argumentovat k "minulému" řečenému... je dost mimo....

Zde nebyla řeč, zda dnes "zdroje" jsou či nejsou... a proč třeba nejsou...

Tak se mějte...
20. 03. 2011 | 13:39

S.Š. napsal(a):

vlk : Děkuji, nečetla jsem (až teď z Vašeho odkazu), nečetla jsem totiž záměrně, už nějakou dobu si totiž říkám, že vůbec nemusím číst všechno, u některých politiků začínám mít navíc dojem, že všechno napsané už bylo dávno (a nejednou) řečeno, nemusím mít všechno, pane vlku ... :-) Četla jsem ale třeba komentář B.D., tady je : "Václav Klaus je již stařičký. Ve svém včerejším vystoupení v Brixenu prohlásil: „U nás je založení našeho moderního státu v říjnu 1918 národním svátkem v celé zemi a je oslavováno všude stejně. Jak to? To přece byl „společný stát Čechů a Slováků“, nebo snad ne? A na Slovensku nic neslaví. Pan prezident nějak pozapomněl, že náš moderní stát založil vlastně on".
Zdravím.

Pane jarpore, ano, souhlasím, i druhá strana bude - docela pochopitelně - odmítat kandidáty politických uskupení z pravé části spektra. Já bych si docela vystačila s někým, kdo by uměl své stranictví potlačit, takových lidí je ale u nás jako šafránu. Jistě by to byl býval uměl prof. Jan Sokol, toho ale KSČM s ODS vyšachovaly (a jeho čas už, bohužel, minul, dodnes mě to mrzí). Návrhům na pana Onderku, Škromacha, Němcovou (ta se chce stát prezidentkou, protože je to "logické" !), etc., se bohužel musím smát, to si z nás partaje jistě jen dělají legraci ... :-)
Pěkný večer.
20. 03. 2011 | 19:10

vlk napsal(a):

S.Š

já věděl, že Vás svým odkazem potěším. Já to četl v sobotu v Lidovkách a div jsme nespolkl brejle...
Uznejte, že to byl fakt nážez. Jednak to, co píšete, jednak to jak vykládá tyrolákům, jak jsou hrozně na omylu, když mají radši Brusel než Řím. A jak my jsme spokojeni s Prahou.. Já tedy asi tam jo Tyrolák z Brixenu s Římem,,,, či spíše méně. I v tom Římě totiž čas od času udělají zátah na mafii všeho druhu. Sem tam zavřou politika, včetně ministerského předsedy.... Zlatá mafiosní Itáie..

Co říkáte socanskému sjezdu? Pod Křečkem jsme s třihnul rychlou analýzu. psal jsem ji včera v poledne...
20. 03. 2011 | 19:46

jarpor napsal(a):

S.Š.

Díky za pozdravení...
S tím "smáním se" návrhům, jež uvádíte, nejste sama... a soudím, že nejsme jen dva... :-))

Hezký večer
P.S. Měla byste "pohladit" Vlka za "analýzu". To on rád... :-))
On to sice velmi podobně mohl vidět každý normální a nezaujatý pozorovatel.. ale každý není na sebe tak nezměrně pyšný... jak je schopen si "střihnout"...
20. 03. 2011 | 20:01

tata napsal(a):

pane JARPOR

NEMAM ZAJEM,svami rozvijet vaše slovičkaření,vyznam toho sdělení je jasny,a konec tomu dodava jasno........citace....

Mám pocit, že jeho známé "Zdroje jsou" u vědomí si všech okolností, za kterých to bylo vyřčeno i jak bylo míněno... a co se ukázalo za nedlouho po tomto "výroku", jej může dost diskvalifikovat.
Prezidenstská rozhodnutí jsou přece jen někdy hodně důležitá a zásadní... a jestliže kandidát má ve své historii, řekněme, "chybnou tezi", naskýtá se legitimní otázka - Bylo to jen ojedinělé chybné vyhodnocení situace, opravil jej... nebo je pravděpodobnost opakování "chybné teze" v jiném, třebas podobném nebo i ve zcela rozdílném případě, vysoká ? ...

NIC NATOM NEZMĚNÍ TO sluvko muže,tady totiž nejste v pravnicke smlouvě kde opravdu je duležite každe pismenko a mění smysl,tady je debata kde řikame sve nazory,že vy tam vždy mate unikovou cestu je taky z jeden duvodu proč nemam zajem o poučovaní jak ste to myslel a že ja to překrotil,rozvinul jste teorii nakterou ja reagoval a ne na vas že ta teorie je blbost,protože skutečně zdroje jsou zde,že ktomu ani pravice ani levice nepřistupuje je zřejmé,ale nic nemění že jsou,a mě je celkem putna co si myslyte reaguju na tu teorii.

DALE drobil stim ma spojitost ne ve směru Špidla ale dukaz že ty zdroje sou,takže zase omyl z vaší strany.

BOHUŽEL JEN určita slušnost mi nutila odpovědět,klidně si pište omě jinemu ale žadam vas neobracejte se na mě ač mam problem je neslušné neodpovidat,žadal sem to a odpovidat vice nebudu,prostě umě stě stratil kredit cokoliv svami probirat,duvody sem sdělil několikrat,nehodlam to zde pitvat.
20. 03. 2011 | 20:53

jarpor napsal(a):

Pane tata,

internet je svobodné médium... a jako v takovém, já mám svobodu slušně reagovat na "kohokoliv".. a ten "kdokoliv" má svobodu mne třeba nečíst...

Z výše uvedeného, jako svobodný člověk a slušný člověk, budu své svobody využívat a lituji, že může nastat situace, kdy Vám nebudu moci vyhovět.
Pokud si špatně vyložíte můj text a budete psát na mou osobu nesmysly, pokusím se, Vás opravit. Bude se tak dít oslovením... jinak to prostě neumím.

To se stalo.
Vy jste jako první reagoval na mé vyjádření v debatě s jiným nickem /což Vám nezalívám, jste také svobodný člověk/, ale překroutit význam mé repliky, a když se pokusím Vám vysvětlit Váš omyl, žádat mne, abych Vás neopravoval, neoslovoval... je opravdu velmi svérázný způsob Vašeho jednání...
Jste moudrý člověk... kde však berete jistou drzost požadovat, že když Vy mé překrucujete, já mám mlčet a Vás neopravovat ?

Je-li pro Vás přesné vyjadřování slovíčkařením s tím nic nenadělám.
Slovo "MŮŽE" je-li použito, je významem něco jiného jak MUSÍ... slovo "MŮŽE" připouští situaci, kdy NEMUSÍ nastat to, co slovem "MŮŽE" je popisováno.
Ve svém textu, na který jste reagoval, považuji to "MŮŽE" za velmi důležité... ve vztahu k možné kandidatuře pana Špidly...

Ano, jistým způsobem všechno souvisí se vším. Avšak dovolím si setrvat na tom, že onen Špidlův výrok ( Špidlovi připisovaný výrok - chcete-li ) stran zdrojů, vyslovený před několika lety, má málo co společného se situací dnes, jde-li řeč o jeho kandidatuře na hlavu státu a co tuto kandidaturu může (nemusí) ovlivnit...

Hezký večer
20. 03. 2011 | 22:02

Nuba napsal(a):

Jarpor

Ani já s Vámi nehodám slovíčkařit, myslím si, že podstata je jasná

Kdo CHCE, vždycky si nějaký důvod proti tomu či onomu najde, i kdyby to nestálo ani za psí štěk. Nenajde se člověk takový, aby se vždy všem líbil. A nemusí to být ani stranický kandidát. Každý, tedy Vy i já, pan Špidla nebo Barack Obama prezentuje názory, které se někomu nebudou líbit.

Místo Vašeho geneticky daného kličkování by bylo přímější, pokud byste řekl, že si za sebe dokážete představit jiného kandidáta, že třeba máte jiné preference, což musí každý rozumný akceptovat. Kdyby bylo nejhůř, hodilo by se nějaké neposkvrněné početí panenky Marie. Myslíte, že byste mimo katechismus nějaké našel ? Nabubřele odpovím za Vás - nikoli. Nebo dejte takové jméno k diskusi a nemanévrujte.

Na postu prezidenta republiky nemusí sedět tzv. silná osobnost. Takový by měl být spíše premiér, protože má zodpovědnost za hospodářství. V čele státu si představuji člověka inteligentního, vzdělaného, slušného, s dobrým životopisem i jistým renomé vně našeho státu. Necítím žádnou potřebu, aby o tom, kde je ČR zpívali i papoušci v afrických pralesích.

Pořád si možná naivně představuji, že by prezident mohl být většinově akceptovaná osobnost. A nemá to co dělat s šedou myší, protože prý pouze na ní se dokážeme jakž takž domluvit. Příčina je totiž v nás, kteří jsme v současnosti špatnou politickou kulturou v naší zemi tak polarizovaní. Je pro mě ovšem drobnou radostí, že jsme se zde někteří, jako paní S.Š nebo pan Stejskal, kteří nejsou přímo přívrženci levice, dokázali v hodnocení pana Špidly shodnout. A není podstatné, zda tím prezidentem bude či nikoliv, spíš si myslím, že nikoliv. Vy jste si na něm mušinec našel a po zrcadle hned trošku rozpatlal. Ačkoli, co si vymýšlím, Vy přece přímo ne, říkáte, že to MOŽNÁ ti druzí nebo i Vy ? Už se v tom ztrácím.

Milý pane, klidně si řekněte co si myslíte, není třeba alibisticky tzv. pro sichr přemýšlet, co by asi řekli jiní, když nechci říci vlastní názor. To, že se tady snažíte dělat arbitra správných a nesprávných názorů, z Vás veličinu neudělá.

Takové to ani jo ani ne, ale na má rozvážná slova stejně dojde, no nevím, připadá mi to jako snaha mít za všech okolností pravdu. Ono i na tom komunismu a fašismu bychom našli něco pozitivního. Když nic jiného, tak to jsou indikátory našich vlastních chyb a omylů. Pouze tím, že řekneme, co si myslíme a potom uznáme, že jsme se možná mýlili, vznikne v nás samotných ten kýžený pohyb kupředu.

Nikdo nejsme dokonalý, věřte tomu nebo ne, NIKDO. Někteří si to o sobě možná nesebekriticky myslí a dokonce to dávají hlasitě najevo, ale to, naštěstí, není případ pana Špidly.

PS: prásknu na sebe něco nehezkého - dokonalost dokážu akceptovat pouze u Boha. Skutečně mám za to, že nedokonalost k člověku patří. Ačkoli jde každému z nás z různých důvodů čas od času ta nedokonalost jiných hodně na nervy, tou vlastní se zabýváme neradi. A to je ten hlavní kámen úrazu. Sebekriticky přiznávám, že i u mne.

Mami, naučila jsi mě přece slušnému chování

Dobrou noc
20. 03. 2011 | 23:08

jarpor napsal(a):

Nuba

Ano, trochu se v tom ztrácíte...

Na obecnou tezi o akceptovatelnosti příznivců jedněch... ke kandidátu z "druhých"... jsme se postupně dostali přes "možný handicap" jednoho možného kandidáta až k tomu, že prý kličkuji... a rozmazávám mušince... Dovolte otázku : Já rozmazávám mušince nebo ten, který můj text vyložil pro mne nepřijatelným způsobem, který jej třeba prostě nepochopil ? Já přece nemohu přejít bez odezvy, pokud mé psané "vyloží" špatně a ještě takový "překladatel" i s dalším... se ze mne snaží udělat hlupáka...
Bohužel, nejsem takový, abych, když dostanu facku na jednu tvář, abych nastavil druhou...

Ptáte se mne - řekněte, koho si dovedete představit... a já Vám mohu říci, že přesně proto, že na každém lze "něco najít" ... tak si dovedu představit spoustu lidí... s vyjímkou tzv. celebrit. Ty bych si dovolil opravdu vynechat...
Jenže, zároveň dodávám, protože já nebudu ten, který bude navrhovat... já tuto otázku neřeším. Skutečně neřeším a psal jsem o tom...
Až budou známi kandidáti, které navrhnou jiní, ti, co z Ústavy či jiných mechanismů tak učiní, protože tak musí učinit, pak Vám sdělím, koho preferuji a proč.

Budete-li brát mé vyjádření jako "kličkování", nic s tím nenadělám. Ale není to kličkování... Je to prostě má filosofie - co nemohu ovlivnit, tím se zabývým velmi málo, spíše se tím nezabývám vůbec.

Souhlasím s Vámi - nikdo není dokonalý /o sobě bych si vůbec nedovolil něco o mé dokonalosti napsat... jsem nedokonalost sama.. a jsem si toho vědom/, stejně jako neplatí, že jedni jsou jen dobří... a druzí jsou jen špatní... (pravice versus levice). Tam i tam jsou lumpové, tam i tam jsou mravní lidé... což často vyjadřuji mým : 18=20-2.
Samozřejně, jistá životní filosofie se promítá do jistý "politické" preference... jako je tomu i u jiných...

Píšete, že se zde snažím dělat arbitra ... Myslím, že mým replikám dáváte větší význam, než jim dávám já sám...
Sděluji své názory a mnohokrát jsem napsal - nikomu je nevnucuji. Tedy nic o arbitrování...

Díky za reakci. I já se považuji za slušného a pyšně si myslím, že to může být z replik "vidět".

Hezký zítřejší den
21. 03. 2011 | 00:06

S.Š. napsal(a):

jarpor :
Pane jarpore, nebudu se vmesovat do Vasi debaty s pani Nubou, dodam nicmene par slov k P.S. urcenemu mne :
Je mozne, ze podobne jako vlk to vidi "kazdy normalni a nezaujaty pozorovatel", ne kazdy ale ma tu kuraz hodit sve postrehy do placu, aby se pak na nem vyradili ti, kdo bud zadny nazor nemaji nebo jej nejsou sto zformulovat, pripadne ti, kteri by treba mohli i umeli, proste se jim ale zrovna treba nechce psat a nebo i ti, kteri se pasuji na arbitry a vzdycky, naprosto za vsech okolnosti, si jen s chuti zgustnou na kazde sebemensi chybe diskutujicich a na teto chybe je rozcupujou; nemaji-li pak zrovna co, alespon si mirne stouchnou, jen tak malinko, docela nepatrne. Tesim se, pane jarpore, a tusim, ze zde se uz opakuju, ze se Vam jednou podari styl, jenz mnozi zdejsi pisatele docela opravnene odmitaji, opustit. Verte, zdejsi debate to jen prospeje. Nepiste mi, prosim, ze a jak moc se mylim, to bych povazovala celkem za zbytecnou praci. Diky a pekny den.
21. 03. 2011 | 04:27

jarpor napsal(a):

S.Š.

Dobrý den a díky za Vaši reakci.

Váš pohled na mé repliky zcela akceptuji. Zda jsem schopen "opustit styl" .. to asi slíbit nemohu, neb každý jsme v tomto "svůj"....

"Je mozne, ze podobne jako vlk to vidi "kazdy normalni a nezaujaty pozorovatel", ne kazdy ale ma tu kuraz hodit sve postrehy do placu, aby se pak na nem vyradili ti, ... "

Souhlasím... s malým dovětkem : ne každý má tu kuráž.... máte pravdu, ovšem jen jeden dělá reklamu svým postřehům takovým způsobem, že sám uvádí odkazy na své postřehy... a od svých sympatizantů se dožaduje jejich čtení a posouzení.
To mi připadá jaksi "navíc" ... proto to mé P.S. ...

A ještě jedno je u tohoto nicku zajímavé : když už se sám "propaguje" /sám odkazuje na své postřehy i na jiných stránkách.../ pak jakýkoliv nesouhlasný názor k propagovanému... tvrdě stíhá dehonestací osoby, která se k jeho propagovanému vyjádří. To mi připadá ... zvláštní.
Když už se propaguje, mám pocit, že by měl nejen s uspokojením, jak je dobrý, hladit své ego, ale také slušně unést kritiku, jiný názor...

Čímž se vracím na začátek... jako beru Vaše posouzení mého stylu a přijímám s klidem a pokorou Vaše vidění, včetně zamyšlení se nad Vaším viděním mého stylu... dovolím si ponechat názor na styl jiného debatéra a případně jej "mým stylem" komentovat.

V každém případě děkuji za Váš pohled... a mohu Vám říci, že nad Vaším pohledem se budu zamýšlet daleko více, než nad "vyučováním" jistého "přírodovědce", který si osvojuje právo mne stran "mého stylu" poučovat.
Holt - opět ... styly máme různé...

Hezký den
21. 03. 2011 | 08:31

tata napsal(a):

paní S.Š
jaksem zde napsal opět se potvrdilo hra se slovičky nema absolutně cenu.Napišu že je sice neslušné neodpovidat,a požadam o nereakce na mě jako oslovení jen stoho duvodu že už nebudu reagovat. Jinak si samozřejmě muže psat co chce,a kolik chce o me osobě

a vida reakce opět neadekvatní.........a když se pokusím Vám vysvětlit Váš omyl, žádat mne, abych Vás neopravoval, neoslovoval... je opravdu velmi svérázný způsob Vašeho jednání...
Jste moudrý člověk... kde však berete jistou drzost požadovat, že když Vy mé překrucujete, já mám mlčet a Vás neopravovat ?

protože ja napsal toto.................BOHUŽEL JEN určita slušnost mi nutila odpovědět,klidně si pište omě jinemu ale žadam vas neobracejte se na mě ač mam problem je neslušné neodpovidat,žadal sem to a odpovidat vice nebudu,prostě umě stě stratil kredit cokoliv svami probirat,duvody sem sdělil několikrat,nehodlam to zde pitvat.

VIDITE TU MANIPULACI,PREJ ABYch ho neopravoval,no naš genialní napravovač jeho vykladu ma zajimavé dedukce,ja mu chtěl zdělit jen že si muže psat do libosti o mě co chce jen že mu vžadnem připadě přimo jemu neodpovím,no to je pravě ten zpusob proč sem snim přestal diskutovat chytat vas na slovičkach,vždy napsat nazor ze zadní cestou pak vam vysvětlit jak si dovolujete překrucovat že on to prakticky činí pokaždé to už mu nedojde.

PŘESNĚ STE VYSTIHLA JEHO STYL BOHUŽEL JA SE TAK PŘESNĚ NEUMIM VYJADŘOVAT,proto taky už nehodlam zabyvat jeho teoriemi.
21. 03. 2011 | 17:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy