Význam zákazu nošení šátků pro likvidaci světového terorismu

10. 11. 2013 | 20:37
Přečteno 39005 krát
A máme to tady. Muslimské studentky nemohou nosit v české škole šátky.

Rozhodla tak ředitelka zdravotnické školy, která je paradoxně spoluautorkou učebnice "Sociální politika". Její pojetí sociální politiky je tedy přímočaré a bez pochybností. Kdo se nepřizpůsobí, bude vyloučen.

Neznáme konkrétní kontext případu, takže můžeme jen spekulovat na obecné úrovni: Že tímto gestem učinila medvědí službu snahám o zlepšení postavení žen v muslimském světě. Že její argumentace nebezpečím překročení hygienických norem ve zdravotnictví je směšná, protože pokrývka hlavy je nezbytnou součástí většiny prostředí s vysokými nároky na čistotu. A především že jsem rád, že se dnešní doby nedožily staré babičky, které by si bez šátku nejen nikdy nedovolily vstoupit do kostela, ale prakticky ani vyjít za vrátka svého domku. S tradičním vesnicky katolickým přesvědčením, že na veřejnost prostovlasá žena nechodí.

XENOFOBIE JE ODRAZEM PROBLÉMU S VLASTNÍ IDENTITOU

Paní ředitelka tímto svým zásahem rozehrála zajímavý spor, o kterém ještě určitě uslyšíme. Vyslechneme si názory o pronikání muslimské kultury do Evropy, o ponižování žen nošením burky, o tradičních křesťanských hodnotách, o nebezpečném pronikání náboženství do škol...a mnohé další. Taková diskuze si s sebou samozřejmě nese i zakázané otázky, o kterých zastánci jednoduchých pravd pomlčí, protože na ně mít odpověď nebudou: Smí nosit šátek nebo hábit řádová sestra? Smí nosit šátek řádová sestra, je-li zrovna sestrou zdravotní? Neponižujeme ji? Je to hygienické? Neohrožuje pacienty? Neohrožuje naše jednoduché odpovědi?

Jistě tušíme, že šátek zde není to, o co jde především. Především zde jde o jinakost. Muslimky se šátky? Jeptišky s hábity? Židé s pejzy? Jinakost v nás tradičně vzbuzuje strach, obzvláště pokud naše vlastní identita není natolik pevná, abychom se v ní cítili jistě a zakotveně. Právě tehdy nás odlišnost ohrožuje především. Hrozí totiž, že naruší a znejistí náš povrchní, v ničem hlubším nezakotvený pocit "toto je správné, protože naše" a "tak se to dělá, protože to tak děláme".

RAFINOVANÉ UMĚNÍ NEORASISMU: RASISTY NESNÁŠÍME

Od obav z cizího je jen krůček k xenofobii. Od xenofobie k rasismu. Jeho současnou, rafinovanější podobu, nazývají sociologové modifikovaný rasismus či neorasismus. Chceme-li nenávidět cizí "elementy" v naší tradiční, krásné a neměnné kultuře (jak ji chceme vidět), tedy vymezit se vůči Romům, Vietnamcům, muslimům a všemu špatnému, musíme se především vnitřně vymezit vůči těm "špatným" rasistům.

Byli jsme se podívat v Osvětimi, pochopili jsme hrůzy pronásledování židů - a proto tento rasismus zavrhneme. To byla ostuda lidské historie, iracionální nenávist vůči důstojným spoluobčanům. My jsme jiní. My máme opodstatněné obavy. Jsme ochránci naší kultury - chráníme proti nedůstojným elementům, proti ohrožujícím homosexuálům, proti nebezpečným liberálům.

Nevšímáme si přitom, že naše argumenty a věty jsou přesně stejné jako rasistické argumenty tradičních neonacistů. Rafinovaně totiž nenávidíme to, co je zrovna kulturně povoleno. V současnosti je společenské tabu být protižidovský, ale je v pořádku být protimuslimský. Je tabu být protiněmecký, ale je v pořádku být protiromský. A na této vlně se vždy rádi svezeme. Identifikovali jsme po sté zdroj našich problémů a úzkostí - jsou to opět ONI. ONI, kteří se budou historicky neustále proměňovat, jak dobový kontext a móda zavelí a jak to bude momentálně bezpečné (abychom se mohli vidět jako slušní lidé, kteří to myslí dobře). Ale vždy to budou ONI.

TĚŽKÝ JE ŽIVOT BEZ JEDNODUCHÝCH ODPOVĚDÍ

Neorasista chce jednoduché řešení. Vidí život v kategoriích černá-bílá. Vnímá světové konflikty optikou fotbalových utkání - dobří domácí, zlí hosté. Těmto budeme fandit, na tyto pískat. Nedokáže tolerovat složitost světa a protikladnost příčin, které vedou ke každému konfliktu. Vytváří účelově závěry: radikální islamisty ztotožní s miliardou muslimů, ale radikály z IRA nebo protipotratové teroristy si neztotožní s miliardou katolíků.

Neorasista nechápe, že otázka kulturních hranic je především otázka míry a přiměřenosti, s nejednoznačností a neustálou nutností znovu a znovu tyto hranice redefinovat. Že na tyto otázky nelze odpovědět teď, jednoduše a jednou provždy.

  • Že nosit na krku křížek je něco jiného než stát léta s křížem před porodnicí a obtěžovat tam pacientky, jak jsme léta viděli v Brně. Ale taky že stát s křížem před porodnicí není totéž jako do ní házet bomby.

  • Že nosit šátek není totéž, co nosit burku. Že nosit burku není totéž, co vyhazovat do vzduchu autobusy.

  • Že visí-li na církevním gymnáziu na stěně kříž, není to totéž, jako učit studenty, že hvězdy jsou dírky v nebi, kterými prosvítá světlo z ráje.A to nejhorší pro milého Čecha, jenž neustále volá po přijetí nových zákonů, které by vyřešily všechny problémy světa, teprve přijde: zjištění, že koexistenci různých náboženských, kulturních a etnických tradic lze obtížně dopředu regulovat, ale pouze žít s každodenním společným pobýváním a dialogem (i konflikty a nedorozuměními), na jejichž základě teprve mohou takové zákony či regule vzniknout.

PRIMITIVNÍ BOJ ZARUČUJE VÍTĚZSTVÍ PRIMITIVŮ. NA KTERÉKOLI STRANĚ.

To jsou ale neuspokojivé odpovědi. Neuchopitelné. Cítíme, že nám nikdo nedefinuje jednoduché a jasné hranice, které tolik chceme. A tak volíme populisty a tleskáme osobnostem, které o sobě prohlašují, že tyto jasné hranice znají a dokáží stanovit. Spokojíme se s jejich jasnou odpovědí: Uděláme pořádek! Studentky s šátky vyloučit. Sociální dávky odebrat. Do ubytoven či do ghetta nahnat.

Jasné odpovědi nám umožní nepřemýšlet. Nepochybovat. Utéci před uvědoměním, že není dokonalých a jednoduchých řešení. Není třeba pochybovat a trápit se složitostí a nepředvídatelností světa - my už odpověď máme. Svědomí je uspokojeno.

Opět víme, kdo jsou ONI. Opět si můžeme spokojeně vydechnout. Islámská xenofobie je společensky v pořádku, stejně jako byla ta antižidovská před 70 lety. Úplně stejně je v pořádku i antiklerikální xenofobie, na kterou lze u nás s jistotou utáhnout zřejmě jakoukoli volební kampaň. ONI, kteří v mešitách montují bomby. ONI, kteří v kostelích kují plány na to, jak stát připravit o miliardy. ONI.

Díky instantním a jasným odpovědím, které často máme pohotově připravené ještě dříve, než jsme vůbec dokázali položit si dobrou otázku, jsme ztratili schopnost rozlišit, co je přiměřená víra a co už fanatismus. Ze strachu z toho druhého odsoudíme vše, co je znakem toho prvního. Znaky toho prvního zakážeme jako ochranu před tím druhým. Tím však posílíme fanatismus na obou stranách - fanatismus zakazujících i frustraci a fanatismus utlačovaných. Tím potlačíme i ty formy víry, které naopak fanatismu brání. Zabráníme tím porozumění, pochopení a toleranci, ke které neradikální formy víry vedou. Roztočíme novou spirálu oblíbené staré hry na "my a oni". Jednoznačný boj, nový fotbalový zápas, který nás baví více než nejednoznačné pochybování.

Výsledkem našich primitivních snah bránit se fanatismu tak paradoxně bude pouze více primitivního fanatismu. Slovy Milana Kundery se tak staneme spojenci svých vlastních hrobníků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JenTak napsal(a):

Řekl bych, že máme odluku církve od státu a nošení náboženských symbolů je v rozporu s touto realitou. Ony tu jsou na návštěvě, nebo tu chtějí studovat. Tudíž ty studentky musí dodržovat naše zvyklosti, jakkoli se to jim či vám nelíbí.
Začíná to šátky, čím to bude končit, když jim ve všem vyhovíme?
10. 11. 2013 | 20:53

xerox napsal(a):

přesně kvůli stejným trumpetám jako je autor je dneska evropa tam kde je ... v (_._) ...
jinak anglie neboli velká británie má už svojí přezdívku ... říká se jí - západní pákistán ... :-)
10. 11. 2013 | 20:57

smutný napsal(a):

zajímavé, že nošení náboženských symbolů je v rozporu s touto realitou, ale vymývání dětských mozků náboženstvím se smí.
10. 11. 2013 | 21:04

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Nedokážu posoudit bezpečnostní aspekt této problematiky, i když u studentek střední školy bych o nějakém nebezpečí pochyboval.

Jinak s ohledem na prvního přispěvatele musím napsat, že odluku církve od státu chápu právě naopak, a to, že každý může vyznávat jakou chce víru s jejími průvodními znaky, pokud někoho neokrožujím a stát mu do toho nemá co mluvit. Je přeci nesmysl chápat odluku od církve od státu jako popření svobody vyznání a praktikování náboženského kultu.

Je též zajímavé,že mnohá práva a svobody (mj. svobodu vyznání) Češi rádi upírají cizincům u nás žijícím, jako by každý přistěhovalec měl být člověkem 2.kategorie. Co ale třeba čeští muslimové? Řekneme, že jestli tu chtějí žít (nezapomínat, že českého občana nemůže nikdo našeho občanství zbavit), tak ať jsou ateističtí a neprojevují svou víru jako většina populace (pozn. sám jsem ateista) ?
10. 11. 2013 | 21:04

rosclays napsal(a):

Odluka církve od státu...

cit:
"Odluka církve od státu znamená, že se stát nestará o církve více než o ostatní spolky a církve nemluví do záležitostí státu. Prototypem tohoto modelu je Francie (s výjimkou Alsaska-Lotrinska, kde platí místní právo). V ČR provedena nebyla; duchovní některých církví jsou placeni ze státního rozpočtu na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů."
10. 11. 2013 | 21:05

oh napsal(a):

Pane Špoku, když pojedu do muslimské země, budu, ač ateista, respektovat místní zvyklosti. Já tam budu na návštěvě, oni budou doma. Tady jsme doma my a nechceme nic víc, než respekt k našim domácím pravidlům.
A utlačování ve jménu "respektu" k platící drzé návštěvě už tady bylo: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/lazne_odmitly_invalidu32007071.html
A teď můžete začít na téma, jaký jsem nesnášenlivý fanatik.
10. 11. 2013 | 21:07

Míla napsal(a):

Tak nevím,bývalé kolegyně vnuk studuje v Anglii a na fotkách má školní uniformu.Neexistuje prý,aby přišel v jiném oblečení,nebyl by do školní budovy vpuštěn.Opačně,do mešity se nesmí vstoupit v obuvi,musíte se přizpůsobit místní tradici.S rozhodnutím ředitelky souhlasím,pokud nechtějí respektovat pravidly tak ať studují ve státě kde je to povoleno.
10. 11. 2013 | 21:08

Martin1 napsal(a):

Dalibor Špok
Ono je v tom "šátku" a za tím "šátkem" úplně něco jiného.
Vám bych doporučil váš článek zestručnit (aby to nebylo pro pozůstalé drahé)a nechat si ho vytesat do žuly a pozlatit na náhrobek, až později některá z oněch dívek - jejich dcer - příbuzných vyhodí celý váš autobus do povětří (a něco z vás seškrábnou na protějším domě), kde jste si do bločku právě sumíroval nějaký nový pěkný mírumilovný článeček . . . . a bum!
10. 11. 2013 | 21:12

wbgarden napsal(a):

Budu nesutále opakovat, vojenský hřbitov u Tobruku ...
https://www.youtube.com/embed/RtgbvotqVFE?rel=0
Veselé krizování.
10. 11. 2013 | 21:13

zdenekbrom napsal(a):

Pan autor přiznává, že nezná kontext případu, ale vyspekuloval, co potřeboval.
10. 11. 2013 | 21:21

Pikard5 napsal(a):

češi mají jeden obrovský problem....mají demokracii, ve velké většině takovou , že smí všechno ...absolutní odpor proti jakémukoliv nařízení, nerespektování zákonů je u nás národním sportem...problemem je to , že státní správa nestačí a mnohdy asi ani nechce...co víc je k tomu třeba dodat....
10. 11. 2013 | 21:25

Občan napsal(a):

Pane špoku,

paní ředitelka rozhodla zcela správně. Na ZDRAVOTNICKÉ škole nemají šátky, závoje (vč. jeptiščích) a jiné lajntuchy na hlavě co pohledávat s vyjímkou pracovišť vyžadujících zakrytí vlasů z HYGIENICKÝCH důvodů.

Ony toho ty děvenky měly ale víc - kupříkladu odmítaly chodit na POVINNÝ tělocvik a odmítaly dodržovat pravidla POVINNÉ praxe.
Což je zcela v rozporu s povoláním, které si vybraly. Zdravotní sestra MUSÍ být velmi ukázněná, protože rozhoduje o bytí a nebytí pacientů.
Když těm dvěma nevyhovuje naše SEKULÁRNÍ školství, mohou jet studovat do Saudské Arábie; tam mohou chodit zahalené od hlavy k patě.
10. 11. 2013 | 21:26

Martin1 napsal(a):

Dalibor Špok
Ve své vizitce máte uvedené, že:
Jste prý psycholog, psychoterapeut a autor řady psychologických i publicistických článků. Poskytujete psychologické poradenství a vedete kurzy v oblasti osobní i profesní změny, psychických problémů a seberealizace.

Z toho jsem usoudil, že jste přímo povolanou osobou, aby jste zavítal do oblastí, jak uvedl zde o něco výše
pan wbgarden https://www.youtube.com/embed/RtgbvotqVFE?rel=0
A tam na místě v praxi poradil dotyčným - nám tady nepřednášejte, my víme jak se chovat, my nikomu neublížíme, maximálně si tady nadáváme a to ještě jenom jemně - jinak udělá pan Stejskal "máz" a jsme pryč, ale žijeme a zítra můžeme zase do práce.
10. 11. 2013 | 21:33

Gru napsal(a):

"V současnosti je společenské tabu být protižidovský, ale je v pořádku být protimuslimský"

V něčem má autor rozhodně pravdu. Ale jen část pravdy. Například už nedodá (že by to netušil?), že protimuslimské postoje jsou v zásadě modifikovaný antisemitismus. Židé jsou nyní posvárná kráva, proto přeneseme zakořeněnou averzi vůči nim na jejich protivníky, kteří jsou jim ale kulturně mnohem blíže než my (jsou taky obřezaní).
Autor se rozhorluje nad vymezováním na "my a ONI", ale zapomíná, že současná politická korektnost má taky své ONI. A těmi ONI jsou v současnosti ti, které multikulti intolerance označuje jako "neorasisty". Neškatulkují náhodou takové postoje lidi?
Ale ovšem. Škatulkují. Neboť škatulkování, vymezování, ohraničování NÁS od NICH je lidská přirozenost. Máme se divit rasismu vůči etnikům, která jsou pociťována jako cizí, ale nemáme se podivovat oficiálním pocitům oficálních multikulturalistů nad neoficiálními (a tudíž vlastně zakázanými) obavami tuzemců z cizích živlů? Proč by jedni měli podřadit své vlastní obavy obavám jiných? Já se například cítím šátkem na ženské hlavě omezován méně než vystavováním stylizovaných popravčích zařízení na katgolických zdech, krcích a hrudích. Expanse katolicismu např. v médiích je pro mne rušivá mohem více než případná burka.
Postoje, kritizující rasismus vůči minoritám jsou rasismem vůči majoritě. Možná, že není hlasitými kritiky ani tak pociťován, jako považován za východisko k provozování etnobyznysu, v současné době tak výnosnému?
10. 11. 2013 | 21:33

Targus napsal(a):

To: Dalibor Špok

Pane Špoku, takoví, jako vy jsou nejhorší.

K jadérku věci, o salámové metodě (plátek po plátku, kolečko po kolečku, až zbyde jen šňůrka) jste asi nikdy neslyšel. O tom, kam tato metoda dovedla společnost ve Velké Británii a ve Francii, jste také nikdy neslyšel. Pro psychologa a psychoterapeuta naprosto příšerné vysvědčení.
Jsem rád, že jsem vás doposud nepotkal.
Alláh Akbar.
10. 11. 2013 | 21:39

Baba napsal(a):

Jde o dvě dospělé ženy z chudých zemí. Pozitivní motivace je schůdnější. Plátce studia asi nenabídne elegantní případně extravagantní účes výměnou za odložení šátku.
10. 11. 2013 | 21:41

Carlos V. napsal(a):

Ač - či možná proto, že jsem člověk nepobožný a obecně proticírkevní, domnívám se, že každý člověk má právo svobodně nosit šátek, klobouk, turban nebo hábit. Je to jeho svobodná volba, do kterém nám vůbec nic není.

Výměnou ovšem žádám, ať se mi nikdo nenakazuje co nejíst a jíst, co nosit na sobě a kdy se přecpávat. A dále, nechť mu kvůli jeho zájmovým činnostem nemusím nic platit.
10. 11. 2013 | 21:42

SuP napsal(a):

Dalibore -
Skutečně nemáte ani trochu dojem, že ta dvě děvčata jsou užitečnými idiotkami zcela jiných zájmů a záměrů, jichž se dobrovolně takovým článkem stáváte užitečným idiotem taky?
Pokud je to tak, to je mi líto.
10. 11. 2013 | 21:48

rosclays napsal(a):

Asi celý případ nebude tak jednoduchý, protože podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, se v článku 16 "definuje" náboženská svoboda takto:

Čl.16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Tedy "svobodně projevovat své náboženství" znamená také svobodnou projevu prvků, charakteristických znaků, které jsou pro to které náb. vyznání charakteristické.....v tomto případě pokrývka hlavy.
Ovšem tady taky vidím problém v tom (nick občan), že dotyčné slečny byly - teď již - studentkami zdravotnické školy a co se s tímto studiem slučuje nebo neslučuje, to bohužel nedokáži adekvátně posoudit.
10. 11. 2013 | 21:51

zk napsal(a):

Velmi složité téma zpracované povrchním, zkratkovitým způsobem. Autorovi doporučuji ujasnit si dopříště rozdíl mezi šátkem neboli hidžábem a burkou. Pokud budou kulturní elity trvat na tom, že každý, kdo chce studentkám zakázat nošení šátku, je primitiv, xenofob a rasista, tak tím jen otevřou prostor skutečně xenofobní krajní pravici. O tomhle problému se už delší dobu diskutuje ve Francii, v posledních měsících velmi intenzivně třeba také v Quebeku. Pokládá autor za neorasistu, argumentujícího prý přesně tak jako argumentují neonacisté, například bývalého prezidenta Chiraka nebo dnešní quebeckou premiérku Maroisovou?

Takový Atatürk zakázal nošení šátků na školách a úřadech už před devadesáti lety. Jistě z důvodu své primitivní islamofobie. Nevím, jak je tomu v případě zmíněných českých studentek, ale zkušenost ze západních zemí je bohužel taková, že dívky a ženy jsou k nošení hidžábů v mnoha případech nuceny svými bratry nebo otci. Hájit patriarchální autoritářství ve jménu tolerance a pokroku? Podle mého názoru dosti nepříjemný rozpor, možná by pan Špok mohl příště napsat blog o tom, jak se on sám s tímto rozporem vypořádal. A co si počít s těmi muslimy, kteří zákaz nošení šátků sami podporují? Raději je vytěsnit, protože kazí obrázek, který jsme si o světě vytvořili? Velmi nerad bych panu Špokovi cokoli podsouval, ale mám bohužel obavu, že mu nejde ani tak o muslimy nebo o šátky (mimochodem šátek nemá se samotným islámem nic společného), ale že hlavně cítí potřebu nandat to těm blbým a zaostalým Čecháčkům.

"Neorasista chce jednoduché řešení. Vidí život v kategoriích černá-bílá. Vnímá světové konflikty optikou fotbalových utkání - dobří domácí, zlí hosté. Těmto budeme fandit, na tyto pískat. Nedokáže tolerovat složitost světa a protikladnost příčin, které vedou ke každému konfliktu."

Hezky napsáno. Jen doufám, že v případě pana Špoka nejde o psychologickou projekci.
10. 11. 2013 | 21:51

Maximus napsal(a):

Proboha, ten človíček se doslova zbláznil. Zřejmě hodný naiva, který vůbec nechápe která bije. Ono všechno zlé vždy začíná po krůčkách a malými detaily, kterých si nevšímáme a bagatelizujeme je, ale po nějaké době je už pozdě. Euroatlantická civilizace je už nějaký ten čas programově likvidována a my si to necháváme líbit a ještě tady takoví naivní lidé jako autor nám tady píší návody, jak bychom měli být hodní a vstřícní k jinakostem. Že oni jsou tak vstřícní a hodní na nás u nich, že? Jsou meze, které nelze překročit a my si musíme svůj životní styl, návyky a vůbec svoji vlast chránit zhruba před třemi kategoriemi lidí. Jsou to hlupáci a pak naivové a také zlí lidé, kteří by si nás chtěli tady ochočit a porobit k obrazu svému.

Vývoj lidské civilizace spěje do kulminace, najeďte si např. na Worldometers.info což je celkem šlušný odhad vývoje jistých grafů přírůstku obyvatel planety a i úbytku surovin a zdrojů energií. Samozřejmě je to hrubý odhad, který ovšem koreluje celkem dobře se skutečností
a průběhem vývojových křivek známých veličin.
Už jen letmým pohledem je vidět, že spějeme resp. naše děti a vnuci do obrovských problémů! No a zejména vyznavači islámského náboženství se množí jako lumíci a jak sami říkají, "porazíme vás vaginami svých žen"! A daří se jim to, jen třeba ve Francii je jejich natalita na čísle cca 1:7 oproti starousedlíkům, kteří jsou na čísle 1:1,4!
A myslíte si někdo, že většina z nich bude vyznávat náš evropský styl života a třeba křesťanské ideály? Koukejte se vzpamatovat naivní hodní hlupáčkové, na rozdíl od vás, oni se s vámi, až získají ještě větší početní sílu, nebudou v budoucnu párat a buď se jim přizpůsobíte nebo budete muset vychutnat porážku a ponížení. Návod můžete najít třeba v Kosovu!
Hezký pozdní večer.
10. 11. 2013 | 21:53

Libertad napsal(a):

Pane Dalibore, vyslovuji naději, že skončíte v Daliborce. Pokud ne, tak mé vnučky (ženský rod!) nečeká v této zemi nic dobrého.
Styďte se!!

bez pozdravu a s nekonečným opovržením

Sidonio Libertad
10. 11. 2013 | 21:53

Richard napsal(a):

dobrý až vynikající článek(tzn. mezi jedničkou až jedničkou s hvězdičkou, ale ta hvězdička je taká nedomrlá), na druhou stranu, myslím, že člověk se potřebuje nějak chránit a určitý obranný boj za vlastní identitu je proto nutný. To máte jako s funkcí policie nebo vojska na sociální úrovni. Takové obranné složky jsou v rámci fungování společnosti velmi důležité. Podobné mechanismy fungují také na úrovni osobnosti a mají vlastně stejný význam, ale jak říkáte, je důležité, aby byly pružné a reagovaly situačně, nikoliv dogmaticky, rigidně, dle předem přijatých pravd.
A přes tohle se dostáváme k náboženství.
S náboženstvím je to těžký, protože ono tuto situační schopnost odlišovat postrádá, mají svá jednoduchá, všelijak zracionalizovaná dogmatická desatera, přes které vlak nejede. Člověk se nemůže ve svém jednání a vztahování k jinému oddělit od hodnot, které uznává, nebo v něž věří jako ve správné, takový pohled na svět a člověka vždy promítá a nějak přenáší do situace a vztahu k jinému. K významné konfliktogenní situaci však dochází, jsou-li takovéto hodnoty skrze víru nahlíženy jako "pravda", tedy pro všechny platné resp. neexistuje rozdíl mezi vírou v pravdivost a pravdou samou, viz. potraty. Ti lidi si prostě myslí, že potrat je něco špatného a považují to za svatou pravdu a těžko jim vysvětlíte, že jde pouze o jejich jejich víru v pravdu a dobro, o jejich subjektivní pohled, nikoliv pravdu o sobě. To samé např. euthanásie, předmanželský sex, antikoncepce a jiné velmi důležité společenské témata, které si tito lidé prosazují jako "pravdy" a skrze takový pohled také vlastní řešení jako jediné správné a pravdivé. To je potom těžký a člověk se asi chránit nějak musí, pokud si chce zachovat sebe.

Negativní emoce bych zase nezatracoval, někdy je nepřítel, skutečně nepřítel, někdy Vám chce jiný skutečně čórnout "tělo" nebo duši, to je pak obrana dle mého na místě, pokud se tedy chcete sebezachovat (psychologicky i skutečně).
Určité ideologie univerzálních pravd jsou prostě z podstaty útočné a perzekuční, byť se mohou vyhlašovat za mírumilovné a dobrotivé. Takové ideologie vyhlašují univerzalitu svých pravd, kterou je nutné šířit a za žádnou cenu od ní, ani o píď neustupovat, resp. ze své víry v pravdu. V takovém případě snad ani není od věci, takovou ideologii odmítat jako celek.
Ale přiznávám, uhnal jsem si antikatolický komplex.
Jen si říkám, když si tahle ideologie takové lidi vychovala (ti lidé jsou často naprogramovaní jak stroje), tak ať si je drží na uzdě, bo někdy je to k vzteku, do jakých záležitostí jiných se oni vměšujou (např. sexuality, smrti, antikoncepcí, vlastně vůbec všech hodnot jiného, které by nejraději sami určili), ta jejich snaha vnutit jinému jak by měl smýšlet, cítit a jednat, bo tak je to přece pravda.
Jinak s tím zákazem šátku, tohle taky nechápu. Co jakože vadí, proč by nemohlo mít člověk na hlavě při vyučování šátek, to mi jasné není. Jestli to ta ženská ospravedlňuje hygienou, tak je hlupá a do školy nepatří ona, ne ten šátek. Očividně v tom sehrává roli nějaké její předpřesvědčení, ke kterému došla kdoví kde, asi v katolickém kostele, che che.(to maj za to, za to všechno, che)
10. 11. 2013 | 21:53

Milan napsal(a):

Vážený autore.
Nesnažte se nás poučovat, když pletete hrušky s jabkama. Nikdy jsem neslyšel, že by babičky nutili naše mámy sedět ve škole s šátkem na hlavě. Bylo by to totiž neuctivé k panu učiteli.
V naší zemi (zatím nemuslimské) se běžně s pokrývkou hlavy ve škole nesedí, stejně jako se v muslimských zemích do určitých budov nechodí v kraťasech.
10. 11. 2013 | 21:53

SuP napsal(a):

Carlos V. -
A o to právě jde. Ještě jsem nezaznamenal, že by jakýkoliv projev tolerance tomuto vetřeleckému (z naší pozice) náboženství mohl očekávat minimální záruky stejného přístupu z opačné strany.
Dovolil bych si nejdřív požadovat PROKAZATELNÝ KROK DOBRÉ VŮLE z jejich strany, než se pustím do všeobjímajících debat o multikultuře.
10. 11. 2013 | 21:54

On napsal(a):

Pan Putin se rozumně domnívá, že "V Rusku žiji Rusove. Kdokoliv menšinový, odkudkoliv, chce-li žit v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, by měl mluvit rusky, a měl by respektovat ruské zákony. Pokud uprednostuji Shari'ya zákon, pak doporučujeme, aby šli tam, kde to je to právo země. Rusko nepotřebuje menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výsady, nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touham, bez ohledu na to, jak hlasitě se křičí "diskriminace" Cit.: http://www.prerovskenoviny.eu/vase-clanky/putinuv-projev-o-mensinach-a-jejich-rvani-o-diskriminaci.
10. 11. 2013 | 21:57

SuP napsal(a):

Nejvíc se obávám, že pár pitomců nastoupí na paní ředitelku, ta to odvolá a jezinky si udělají čárku za další ohřátý prstíček. Jenže tentokrát se na nás jelen-zachánce vysere vážení!
10. 11. 2013 | 21:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, turista na výletě ...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1375715_605767906132471_1856993895_n.jpg?dl=1
Veselé krizování ...
10. 11. 2013 | 21:58

strýc virus HxNx napsal(a):

pane autore, jak to, že ještě nemáte sbaleno do Pákistánu, kde budete ukecávat únosce našich duchaplných děveček?
10. 11. 2013 | 21:58

viděno z našeho dvorkku napsal(a):

Něco jiného je oblékání a něco jiného je odmítání učebních osnov. Při přijímacích pohovorech měly být tyto dívky seznámeny s tím, co musí dělat v učebních hodinách. Ale šátky? Nebuďme směšní, kdysi se u nás nesměly nosit dlouhé vlasy, úzké džíny, děvčata se nesměly na středních školách malovat atd. My z našeho dvorku žijeme v univerzitním městě a potkáváme běžně studentky lékařské fakulty - některé v dlouhých sukních a kabátcích a se šátkem, ale většina v džínách, sice v kabátku, ale kratším. Šátky, mimochodem velice pěkné, hedvábné v pastelových barvách, venku nosí všechny. V praxi v nemocnici se oblékají jako všichni medici, na hlavě čepičku, jen nenosí krátké rukávy. Je to pořád o kulturách a jak se jim přizpůsobit. Vždyť ani turistkám v arabských zemích nikdo nenutí burku nebo čádor, jen pokrývku na hlavu / někde ani to ne/, a zakrýt ruce a nohy / a to mnohdy pro jejich vlastní bezpečí, neb nadržení neženatí Arabové, kteří nemají peníze na obstarání vlastní ženy, by jim mohli být nebezpeční/. V šátcích to není, to je zvyk, horší je pronikání agresivního islámu směrem na sever. V imigrační politice mnohých evropských zemí se již před lety stala chyba, něco se nedomyslelo. Tak tak.9489
10. 11. 2013 | 21:59

Petr z Tábora napsal(a):

Vřele souhlasím s názory přednesené například nicky JenTak, xerox, oh, Míla, Občan.

Je tu ještě hledisko životní zkušenosti kolektivní popřípadně i osobní.Jinak řečeno, jsme ostražití k většině cizinců obdobně jako k Čechům, to znamená minimálně a spíše jen v určitých situacích. Ale na základě špatných zkušeností jsme většinově ostražití například vůči Romům či muslimům. Je to rasismus ? Ne, je to přirozený reflex nutný k přežití vyvinutý mnohatisíciletým vývojem člověka tak jak vyhodnocoval vlivy okolí. A nebrání nám v přátelském vztahu s konkrétním poznaným jedincem. "Daliborové Špokové" se objevují až nyní, kdysi by dlouho nepřežili a nepředali své geny.
10. 11. 2013 | 21:59

mb napsal(a):

Špoku lepšíte a zlepšujete se ... některé vaše blogy byly myslím docela sračky ... ale fakt jdete nahoru ...

a ještě jsem si mohl rozšířit obzor, , že hvězdy jsou dírky v nebi, kterými prosvítá světlo z ráje.

... o tom jsem dosud neměl šajna ...

hezký večer ( a myslím to upřímně ...
10. 11. 2013 | 22:04

Martin1 napsal(a):

Maximus 10. 11. 2013 | 21:53
To, co jste napsal - tak to přesně podepisuji. Souhlasím naprosto se vším, ale sám bych to tak pěkně nenapsal. Děkuji!
10. 11. 2013 | 22:08

Carlos V. napsal(a):

Maximusi, zákazem šátku totalitu nezastavíte.

Spíše musíte postavit hráz tomu, aby se potencionální uzurpátoři nemohli dostat k legálnímu vnucování svých představ občanům - třeba je všípit do Ústavy.

Ovšem pakliže Ústavou zakážete někomu nutit šátky, jedním slovem napíšete, že nesmíte nutit prostovlasost...
10. 11. 2013 | 22:16

skura napsal(a):

autorovi:

Vyslovuji tezi, že míra tolerance k jinakosti je přímo úměrná míře RACIONÁLNÍHO odstupu od vlastní víry. Lhostejnost nepovažuji za formu racionálního odstupu. Nesouhlasím s názorem, že existují jakési neradikální formy víry, které vedou k toleranci. To, co k toleranci vede, není forma víry, ale naopak míra odstupu od víry..
10. 11. 2013 | 22:17

Antonín Malík napsal(a):

Sestry na některých operačních sálech nosí čepice, jinde se nosí kukly, zhruba odpovídající burkám, které zakryjí všechny vlasy. Navíc obličej zakrytý obličejovou maskou. Je to výraz asepse nebo muslimské víry? Studentky jisté zdravotnické školy zřejmě riskovat vstup na sál nesmějí, aby je paní ředitelka nevyhodila.
Z jistého pohledu nás agresivní složky muslimského kulturního okruhu vlastně dostaly tam, kde nás chtějí mít - už sami omezujeme svou svobodu, pod dohledem zdejších agresivních kruhů. S dojetím vzpomínám, jak za našich mladých let fešné holky nosily koketní šátky "na francouzskou domovnici", jak v tom byly šarmantní, šátek sice skoro žádné vlasy nezakrýval. Ale co naplat, šátek to byl. Dnes už by ho nosit nesměly?
Pak se ještě taky nosil šátek "model kolchoznice".Měla ho například Julie Christie v roli Lary v %Zivagovi. No, ale nosit takový šátek, to by snad už byla přímo ideologická diverze!
Řekl bych, že člověk může chránit svou kulturní identitu, ale neměl by být přitom vůl. Ani kráva.
10. 11. 2013 | 22:18

ALT napsal(a):

Autor,

velmi hezký a přínosný text,
mám prosbu,
zkuste si vzít do péče ty dvě xenofobky
co je nedávno ukazovali ze záznamu pořízeném
někde snad v Pákistánském pohraničí
nějak nevím jména, ale poznáte je
mluví česky a nosí takový slušivý šátek
10. 11. 2013 | 22:19

neo napsal(a):

A to byly pane Špoku zatím jen ty slabší reakce rasistů, xenofobů, komunistů apod...
Hezky napsaný článek. Já osobně preferuji svobodnou zemi. U nás v práci je určitý dresscode, ale nikoho by ani nenapadlo bránit někomu projevovat svobodně náboženské vyznání třeba nošením šátků.
chápu školní řád, ale militantně trvat na takové hlouposti jen utvrzuje lidi, že je zde stále hluboce zakořeněna intolerance a pani ředitelka si jen honí ego a ukazuje moc. Předpokládám, že by šátek zatrhla i dívce s vypadanými vlasy třeba po chemoterapii.
Co zakazovat vstup slepeckým psům, když to je tak u normálních psů?

je to otázka spíš osobního přístupu a povolení výjimek. Dám pár příkladů ze světa fotbalového. Je jasně určeno, co má mít na sobě fotbalista při zápase. Všimli jste si ale jistě i možných výjimek jako je helma , brýle nebo obličejové masky.... proč? Protože někteří lidé mají rozum. Jiní holt ne a ještě nás čeká dlouhá cesta...
10. 11. 2013 | 22:24

Carlos V. napsal(a):

SuP - já vám nevím, jaký vstřícný krok čekáte od českých muslimů. že jich je ;-)

Spíš bych ne/čekal vstřícný krok od jiných církví. Nečekal, hrabou a za naše prachy vymývají mozky.

Obecně by se mi líbilo zdanění veškerých příjmů všem církví (od katolíků přes židy k mulsimům a zpět) - a zejména zrušení daňové uznatelnosti darům círvkím. O stopce pro jejich financování ani nemluvě.

I když škodí, těžko je zakazovat. Ovšem jde je finančně zatížit,
10. 11. 2013 | 22:24

Martin1 napsal(a):

A co když to řeknu rovnou a bez okolků. My tu prostě nechceme to náboženství, to ve jménu kterého jsou denně sta sta mrtvých posíláni na onen svět.
Ty šátky, ty nám nevadí (ale pro nás je to symbol ne náboženství a symbol smrti - my máme odůvodněný strach na základě statistik) - pamatuji si ségru, která kolem roku 1960 nosila silonový šátek kam chtěla a nikdo ji v tom nebránil, aby to nosila i do školní jídelny.Šprongl nosí šátek i do koncertní budovy a mnoho herců chodí v klobouku asi i do vany. V pokrývce hlavy to není - my máme strach!
Pamatujete ještě na ty mrtvé lidi v Moskvě? Čest jejich památce a mnoha dalším, kteří teroristé s tímto náboženstvím zabili třeba 11. září v USA, atd.
Nám EU zakazuje malé a špatně křivé banány a co tak zakázat náboženství, která nabádají k zabíjení v EU?
10. 11. 2013 | 22:30

Milan napsal(a):

Lidé,
prosím vás nenechte se zbrkle vyprovokovat autorem k jakýmkoliv reakcím.
On tady z toho dělá bulvár. Ředitelka řekne, že ve škole nejsou povoleny jakékoliv pokrývky hlavy. A on jí podsune hned v nadpisu, že tím bojuje proti světového terorismu. Nic takového ona nezmínila. Autor schválně provokuje, často i pitomostma, aby vás mohl pak dostat, jak je on chytrý. "Koučovat" (to je teď v módě) je přece jenom něco jiného, než učit ve škole.
10. 11. 2013 | 22:31

skura napsal(a):

autorovi:

Měl jsem začít konstatovaním, že článek je vynikající, a ne hned vypíchnout jediné pro mě problematické místo a na uznání zapomenout. Omlouvám se!

Článek je vskutku perfektní!
10. 11. 2013 | 22:31

rosclays napsal(a):

A kam už to došlo (ve světě), kvůli "etnickým stereotypům"...

http://zpravy.idnes.cz/hrozivy-arab-nema-byt-maskotem-americka-stredni-skola-resi-stiznost-1i2-/zahranicni.aspx?c=A131108_183434_zahranicni_pej
10. 11. 2013 | 22:37

Carlos V. napsal(a):

Martin1 - přečtěte si, vyznávání kterých náboženství si vyžádalo mrtvé... mnoho mrtvých. Proč perzekuovat islám na úkor křesťanství ? Miliony mrtvých jako milony mrtvých.
10. 11. 2013 | 22:38

Martin1 napsal(a):

Omluva: Šprongl (je náš elektrikář) správně má být Pavel Šporcl - houslista
10. 11. 2013 | 22:38

Carlos V. napsal(a):

rosclays : je to o tom, tolerovat svobodu druhých. Šátek ať si nosí - ale nemají co kecat do toho, co já si dám na vlajku.
10. 11. 2013 | 22:40

Martin1 napsal(a):

Carlos V. 22:38
To vím, ale já nejsem proti - zakázat i ta ostatní! :)
V dnešní době je chráněnej kde jakej čokl a kočka proti násilí (u mého kocourka je to naprosto nezbytné), ale člověk ne!
10. 11. 2013 | 22:42

Gru napsal(a):

Martin1
Já si nepamatuji, že by při atentátu na budovy v NY nějak doložili, že to byli nějací lidé v šátcích. Takže bych tu událost s šátkem spojit neuměl.
Řekl bych, že nosit šátek znamená demonstrovat svou orientaci.
Ovšem, demonstrování orientace je v některých případech u nás nejen tolerováno, sle přímo podněcováno. Možná, že se dočkáme jednoho dne nějakého průvodu s transparentem "Muslimské burky zdraví Špoka!"
10. 11. 2013 | 22:43

vasja napsal(a):

Kdyby se chlapům lidskoprávníkům a zelenejm kebulím spočítaly Y chromozomy....
Nooo, bylo by to jasný.
10. 11. 2013 | 22:46

Sláma napsal(a):

Autor vyplodil velice hloupý článek. Studenti a studentky nenosí ve třídě pokrývky hlavy, protože to je u nás považováno za neslušné. A to prosím už po staletí.
Je naprosto správné, aby, pokud k nám někdo přijede na návštěvu, dodržoval naše základní morální a společenská pravidla. Chtít tato pravidla měnit, to znamená útok na podstatu naší společnosti.
Proto považuji autora a všem jemu podobném za lidi asociální, kteří nám chtějí vzít naše morální hodnoty.
K tomu ještě podotýkám, že nikdo soudný by nechtěl porušovat tamní pravidla například při návštěvě Saudské Arábie. Víte, autore, že například oslava Vánoc je v Saudské Arábii trestná, a to dokonce i tehdy, pokud probíhá v naprostém soukromí?
10. 11. 2013 | 22:48

Martin1 napsal(a):

Já mám dojem, že brzy nastane doba - právě jsem vymyslel zase vtip:
Na ulici pláče desetiletý chlapeček.
Proč pláčeš chlapečku, co se ti stalo?
Já jsem zjistil, že jsem naprosto,
ale beznadějně naprosto zdravý a normální kluk!
A budu to mít tedy v životě tak strašně těžký. Bé - bé - bé!
10. 11. 2013 | 22:52

Sláma napsal(a):

Martin1 napsala zase jednu hloupost: "Nám EU zakazuje malé a špatně křivé banány"
To samozřejmě není pravda. EU jen vydala technickou normu, která říká, jak vypadá banán patřící do 1. třídy kvality a může být jako takový prodáván. Ostatní banány pochopitelně mohou být prodávány, ale jako tzv. nestandard. Je vidět, Martine1, že jste z města. Kdybyste byl z vesnice, věděl byste, že třídění ovoce do tříd kvality u nás funguje už mnoho desítek let.
10. 11. 2013 | 22:52

Dumpling napsal(a):

Sláma
"Studenti a studentky nenosí ve třídě pokrývky hlavy, protože to je u nás považováno za neslušné."

A jakpak je to s jarmulkami?
Nenošení šátku nepovažuji za "naše morální pravidlo". Za to považuji spíše požadavek rovnosti. Tedy, pokud zákaz šátků, pak i zákaz jarmulek a křížků.
10. 11. 2013 | 22:56

Richard napsal(a):

ještě bych rád dodal, že vidím rozdíl mezi rasismem a odporem k určitému typu ideologie, neboť příslušnost k rase či etniku si člověk nevybírá, k ideologii ano. Náboženská či politická ideologie je věcí osobního rozhodnutí a přímo či nepřímo souvisí s určitým sociálním jednáním (ideologie, byť náboženské mají vždy silný sociálně-hodnotový aspekt). Taková volba v případě příslušnosti k etniku neexistuje.
tzn. neviděl bych na stejné úrovni rasismus a např. odpor k určité politické či náboženské ideologii.
tedy být např. antikomunistou či antinacistou nevidím jako totožné s tím, být rasistou...
u antisemitismu je to těžší, bo v jejich případě těžko oddělit etnikum od náboženství, sám vlastně nevím, co přesně definuje židovství, jestli náboženské vyznání, příslušnost k národu nebo fyziologická specifičnost..
10. 11. 2013 | 22:57

Občan napsal(a):

Petře z Tábora,

ono to je trošičku jinak. Já vůči muslimům ani moc ostražitý nejsem. Prostě mi TADY nevadí a nebudou vadit do okamžiku, kdy by mi začali cokoli vnucovat.
Dokonce nemám ani nic proti šátkům a jiným náboženským pokrývkám hlavy na ulicích a jiných veřejných prostorách. Ovšem škola je něco trošku jiného; tam jsem toho názoru, že POKUD to není církevní škola, nemají tam ŽÁDNÉ náboženské symboly co pohledávat. Dokud jsme sekulární stát, náboženství do VEŘEJNÝCH škol nepatří v žádné podobě.

Tuhle jsem v tramvaji okukoval partu muslimských (asi) studentek. Holky kolem dvaceti, jedna hezčí než druhá. Bylo jich sedm - dvě z nich neměly na hlavě nic krom vlasů, jedna měla jen lehce přehozený šátek a čtyři měly předpisové zavití. I oblečené byly různě - tři měly dlouhé sukně a volný kabát po kolena, tři měly džíny a ten samý volný kabát a jedna měla džíny a bundu. Nalíčené byly všechny a bavily se stejně jako naše holky - brebentily, chechtaly se, ukazovaly si něco na mobilech a ani jedna nevypadala jako uťápnutá puťka. Asi Íránky, protože nemluvily arabsky, ale spíš parsí.

Což beru jako důkaz, že islám si každý muslim vykládá po svém. Někteří jsou liberální, nekteří někde uprostřed a jiní konzervativní.
10. 11. 2013 | 22:58

Skogen napsal(a):

1) Existují ještě lokální zájmy na úrovni národů, anebo už máme globální životní prostor?

V prvním případě zde máme i lokální zájmy, které se vždy budou vymezovat vůči jiným lokálním zájmům, v případě druhém jsou záležitosti jakékoliv skupiny důsledně podřízeny zájmu celku a je tak možné nejen nosit šátek na hlavě, ale též vkročit v minisukni do mešity, protože ani ateista by ve svém sebevyjádření neměl být omezován.

2) Je kultura podstatná pro podobu společnosti, totiž, je jejím vyjádřením a zároveň, je společnost kulturou zpětně formována?

Pokud je, budeme mít místní zvyky a místní kodexy, které budou svým způsobem jedinečné a přirozeně i v nějaké míře antagonistický. Jestliže ne, pak budeme muset zavrhnout odlišnosti a zprůměrovat se. Obzvlášť k zamyšlení pro všechny zastánce tibetského skanzenu.

3) Má národ právo na sebeurčení? T.j., má právo být i v určité míře xenofobní?

5) Je patriotismus, ke kterému se pojí jistá hodnotová konzervativnost, skutečně tak škodlivý, že má být rozpuštěn v cizích vlivech? Já vím, svět je naruby, Židé válčí a Němci obchodují, ale jak skončí kterákoliv skupina, která přijde o své jednotící znaky?

Jsme v ČR, dodržujme české zvyky.
10. 11. 2013 | 23:01

santawizard napsal(a):

Křesťané mají červený kříž ,kdežto muslimové ,taky mají něco podobného ,teď nevím jak se to jmenuje.V nemocnicích ,však kdysi vládly jeptišky ,které si taky zakrývaly vlasy" burkama"
Už to ,ale není moderní.Církve mají svoje vlastní nemocnice.
Burky měli na hlavě i unesené češky v Pakistanu.Už jsou připravené na smrt,kde najdou paradize.
Únosci jsou připraveni je obětovat jako lidská oběť Allahovi.
10. 11. 2013 | 23:01

evix napsal(a):

strýc virus HxNx napsal(a):
pane autore, jak to, že ještě nemáte sbaleno do Pákistánu, kde budete ukecávat únosce našich duchaplných děveček?
........................
Přesně...
Jedna ta děvucha co nemůže chodit se šátkem u nás do školy, je z Afganistánu, asi už zapomněla, že tam by ji Talibánci zabili či chrstli kyselinu do ksichtu je pro docházku do školy..A Somálsko, ze kterého pochází druhá děvucha, není o nic lepší....
Osobně si myslím, že by mohly být rády, že jim tu nehrozí kamenování a podobné lahůdky muslimských zemí.
10. 11. 2013 | 23:03

Martin1 napsal(a):

Sláma
Já to použil tentokrát jako už zavedený příměr zbytečných nařízení EU, ale budu pokračovat v tom vašem třídění v případě těch náboženství. Okolo toho se to točilo. Pak by některá náboženství měla být vyřazena - "vytříděna" jako "jedovatá". Z toho je vidět, že jsem žil ve městě, ale hodně často jezdil i na venkov o prázdninách. Mějte se pěkně pane Slámo. Člověk jako vy mne může nazvat i b.bcem - ocením, že jste si mne vůbec všiml. Máte hodně znalostí, já vám občas "kidnu na talíř vtipnou kaši", ta zase chybí vám.
10. 11. 2013 | 23:03

Gru napsal(a):

"sám vlastně nevím, co přesně definuje židovství, jestli náboženské vyznání, příslušnost k národu nebo fyziologická specifičnost.. "

To ovšem nevíte, protože to nechcete raději vědět (posvátná kráva). Proč, proboha, by se zrovna u židů nedala oddělit etnicita od náboženství a u muslimů by to mělo jít?
10. 11. 2013 | 23:05

modrý edvard napsal(a):

"Neznáme konkrétní kontext případu". Proto doporučuji nespekulovat a zjistit ho. Děkuji předem.
10. 11. 2013 | 23:07

Richard napsal(a):

"Proto považuji autora a všem jemu podobném za lidi asociální, kteří nám chtějí vzít naše morální hodnoty."
Sláma

tak akorát Vaše morální hodnoty. Nevidím jediný důvod, proč by mělo být nošení šátku ve škole neslušností. Tahle hovadina se může dotknout akorát idiota s nabubřelým egem, toužícím po hluboké úctě a vzdávání holdu, a taký do školy dle mého vůbec nepatří. Také potřeby ať ukájí v kostele, tam si najde hlupáky, kteří před ním aj kleknou "bez aj s šátkem, dle libosti".. Pokud je naše tradice být idioty, tak ano, neberte nám naši idiocii, my jí tak milujeme, už staletí.
Nedávno bylo neslušné nosit do školy dlouhé vlasy nebo džíny. Ach ach, ty naše morální hodnoty a slušnost, ta tak trpí.
Asi musím jít od počítače pryč, bo na sebe přivážu zubní pasty a půjdu je nechat explodovat před kostel. No nic, jdu poslouchat japonský post punk, bo už mě z té přeslušnosti "národa českého" zas naskakuje žíla.
10. 11. 2013 | 23:09

evix napsal(a):

Santawizard, muslimové mají půlměsíc....http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_%C4%8Derven%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE
Dnes jsem koukala na velbloudí dostihy na čt2. V roce 2005 zakázali dětské žokeje, byly tam záběry pětiletých děcek na velbloudech. Ti caparti se to učili od tří let! To zase není tak dlouhá doba a silně pochybuji, že to byly jejich potomci, spíše malí Pakistánci......dnes používají roboty. První cena byl terénní vůz a odměna několik desítek tisíc dolarů...Na závěr padla otázka, co budou dělat až dojde ropa a petrodolary? Budou lovit otroky? Islám to nezakazuje...
10. 11. 2013 | 23:12

Martin1 napsal(a):

A co kdyby jsme je tedy ty dívky podle jejich zvyku za porušení našich mravů potrestali podle jejich náboženství a ukamenovali je? Myslím to ironicky.
10. 11. 2013 | 23:12

Gru napsal(a):

evvix
"Budou lovit otroky? Islám to nezakazuje.."

Budete se asi divit, ale Bible to taky nezakazuje. Počítá s drežním otroků. Dokonce dává řadu podrobnýcvh návodů, jak s otroky zacházet. Například:

"Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn.
Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem."
10. 11. 2013 | 23:25

Filuta napsal(a):

A zase jeden humanista, který nám tady společně s dalšími užitečnými idioty chystá zářnou budoucnost ve stínu mešit.
Všiml si autor třeba toho, že před několika dny jeden imigrant (Sudánec), co nedostal azyl, ukradl autobus v Norsku a podříznul tři lidi?
Chápe ten pán vůbec, že ten šátek by byl ústupek islamistům, kteří už na západě drsně požadují duální právo (šaríju)?
Podáte jim prst a urvou vám celou ruku.
Jak může být vůbec někdo takhle omezený.
S podobným názorem jsem se naštěstí v žádné diskusi nesetkal.
Více než devadesát procent Čechů to nebezpečí velice ostře vnímá a ví, že se musí zašlápnout hned v zárodku.
Zpátky už cesta není.
Čechy budou možná s Ruskem jednou takový křesťanský skanzen.
Ty studentky můžou být vděčné za to, že u nás mohou zdarma studovat.
Ale jsou to klasické muslimky.
Přestože je doma muslimové šikanují a návštěva školy je spojena s rizikem, nejsou spokojené s tím, co jim poskytujeme.
Ony si ty nány budou ještě stěžovat u ombudsmana na rasismus.
Tohle je přece úplně na hlavu.
Uvědomují si alespoň to, že našinec se musí v jejich zemích absolutně přizpůsobit a ony jsou jenom nežádoucí host v naší zemí?
10. 11. 2013 | 23:35

Antonín Malík napsal(a):

Otroctví bylo ve většině muslimského světa zrušeno dříve než v USA - tedy než v křes%tanském kulturném okruhu. (Osmanská říše: l855, Britové v Indii: 1862, USA: 1865). Jedinou výjimkou byla Saudská Arábie (náš spojenec a přítel: 1963)
10. 11. 2013 | 23:38

Filuta napsal(a):

Richard
Omezenec jste vy.
Nechápete, že to začíná pomalými ústupky a končí tam ,kde je dnes Francie, Dánsko, Itálie, Německo, Norsko, Švédsko, Británie, Španělsko....
Má-li být demokracie tohle (tedy povýšení práv nějakých přišelců z barbarstánu nad práva evropských občanů), tak to snad raději diktaturu, která naše národní zájmy alespoň ochrání.
V ŽÁDNÉ zemi Evropy si nepřejí imigranty, a už vůbec ne imigranty muslimského vyznání. Politici to budou muset začít respektovat, jinak přijdou pogromy.
10. 11. 2013 | 23:40

Drajana napsal(a):

Autor poukazuje, že babičky nosily šátky. Dříve to byl znak provdaných žen, svobodné šátky nenosily. Tady nešlo jen o šátky. Děvčata se skutečně nepodřídila požadavkům školy. Na co studovaly na zdravotnické škole, když nechtěly plnit své školní povinnosti. Budoucí sestry se musí podřídit také požadavkům nemocnice, kde mají praxi. Odmítat pacienta, např. - muže, umýt ho, ošetřit, jak to chtějí dělat? Budoucí sestra musí projít vším na oddělení. Jinému diskutujícímu - na operačním sále je třeba nosit čepice, oblečení, ústní masky, vyžaduje to vyhláška a hygienické požadavky. To je trochu jiná situace. Každá škola má svůj školní řád, který se týká i oblečení. Ohánět se ústavou, vyhrožovat právníkem? Svoboda jedince daná ústavou je omezena zákonem. Taky nemůžete jezdit autem jak chcete, ale danou rychlostí, jinak je pokuta.
10. 11. 2013 | 23:42

Filuta napsal(a):

Antonín Malík
Až na to, že tam jsou otroci dodnes.
Žena je pro muslima ještě méně nežli otrok a nemá v jejich společnosti žádná práva.
10. 11. 2013 | 23:42

marxík napsal(a):

Já jsem pro kompromisní řešení. Povolil bych jim pouze šátek pionýrský.
Známý to školní textilní prvek z naší domoviny.
10. 11. 2013 | 23:44

pamětník napsal(a):

Richard:
«Jestli to ta ženská ospravedlňuje hygienou, tak je hlupá a do školy nepatří ona, ne ten šátek.»
Je poznat, že jste zdravotnickou školu viděl jen z dálky. Je-li někdo z vás dvou ´hlupý´, paní ředitelka to není.
10. 11. 2013 | 23:45

Jedla napsal(a):

Obávám se, že značná část diskuse dává za pravdu autorovi blogu. Což je docela smutné.
Mimochodem, mnohé z nejhorších činů, které "obyčejní" lidé na světě páchají, (lidé dosud bezúhonní, žádní psychopaté ani kriminálníci), se dějí ze strachu. Chcete morálně rozvrátit společnost? Vzbuďte strach. Toť podstata teroru. Nařiďte tresty pro ty, kdo neudali podezřelé z čarodějnictví, a uvidíte, kolik čarodějnic mezi námi žije. To se to bude upalovat... A když s každou čarodějnicí upálíte i některého ze sousedů, který "přece musel vědět a přesto neudal", bude dokonáno...

A pak již jen stačí "čarodějnice" nahradit kacíři, zneužívači dávek, přenašeči chorob, chuligány-výtržníky-spejery a nepracující mládeží, no a - samozřejmě - pracujícími cizinci. A ti nejhorší zbabělci z nás už sumírují v hlavách, jak to přece není totéž, jak oni samozřejmě toleruji tyhlety a tamty, ale tůhleti, to je něco jiného, ti NÁS ohrožují VŠECHNY a něco se už konečně ... A hlavně, mě nikdo nic nedá, ať si táhnou a nic nechtějí, MY taky po nikom nic nechceme... No, něco dostáváme, ale nato máme přece nárok, MY ano, ale jaký nárok mají ONI? Co by chtěly, čarodějnice?
10. 11. 2013 | 23:53

Antonín Malík napsal(a):

Drajana

"Každá škola má svůj školní řád, který se týká i oblečení"

A to už jsme místo rozumného pžistupu s nadhledem s smyslem pro proporce právě u toho, že se začínáme pojevovt jako ten vůj (či kráva), přesně ve chvíli, kdy začneme mávat škoními řády a vyhláškami. No prosím, každému jazykem, jemuž rozumí. Zaručuje-li něco ústava, nemůže s tím být v rozporu ani zákon, natož podzákonná norm, což je vyhláška, či ta naprosto neslabší věc, jako je místní úprava (školní řád). To by ten školní řád musela k takomévu omezování ústava explicitně zmocňovat.
10. 11. 2013 | 23:55

Antonín Malík napsal(a):

Filuta
"Až na to, že tam jsou otroci dodnes."

Ano, To v křesťanských prostředích taky. Tzv. moderní otroci ale už nejsou tam ani zde na ideové bázi, nýbrž na ekonomické. Otrocké práce ve 40. letech byly motivovány válečnou ekonomikou, otrocké práce nedáívne zrušené Ústavním soudem zuase ekonomikou obecnou.
11. 11. 2013 | 00:00

Filuta napsal(a):

Jedla
Co to melete o čarodějnicích?
Tyhle muslimky naše země přijala a nabídla jim studium zdarma.
A ony stupňují svoje nároky a odmítají se přizpůsobit.

Hon na čarodějnice bude pořádán zcela jistě, ale nikoliv na ty dvě ,ale na ředitelku školy.
A uspořádají ho hlupáci jako autor blogu a jemu podobní.
V téhle šikanózní multi-kulti době pokládám naopak čin paní ředitelky za velmi statečný.

I kdyby v našich školách visely krucifixy přes celou zeď, muslimům je po tom hov.. My jsme tady doma a my budeme určovat, co na zdech našich škol bude viset a v čem budou studenti do těch škol chodit oblečení.
Smutné je, že na jihu Evropy nebo i v Něměcku už prošvihli dobu, kdy mohli ještě rozhodovat o vlastních záležitostech.
Jestliže nějaký imigrant prudí v tradičně katolické zemi, aby odstranili kříže ze zdí, protože jej uráží, tak je to napřesdržku a otvírá se mi z toho kudla v kapse!
Užiteční idioti jim ,bohužel ,vycházejí vstříc a jsou často papežštější než papež sám.
Pak se dopouštějí takových kreténismů, jako je přejmenovávání církevních svátků a halal strava ve školkách.
Nechápu, jak může myslící člověk v dnešní době nevidět, co se děje za našimi hranicemi a sesmolit takhle stupidní blog.
Tady přece nejde o šátky, ale o princip.
11. 11. 2013 | 00:04

Filuta napsal(a):

Antonín
Snad to nechcete srovnávat.
Tady nikdo nemůže beztrestně zabít ženu za to, že si dovolila promluvit s mužem nebo odsoudit k smrti homosexuála.
Uvědomujete si obrovské nebezpečí, které nám hrozí díky šílené politice Bruselu?
Věřím tomu, že ti ignoranti jsou schopni jim tu šaríju uzákonit a to bude náš konec.
Už takhle je to s námi nahnuté. Máme jich v Evropě miliony a množí se jako králíci.
A hlavně mají volební právo!
11. 11. 2013 | 00:08

pamětník napsal(a):

Antonín Malík:
Myslím, že v tom máte zmatek stejně jako autor. Ten přiznal, že paní ředitelka zákaz šátku odůvodnila hygienickými nároky pro studentky zdravotnické školy, což autor diletantsky neuznal. Vy zase argumentujete ústavou a neberete v úvahu, že ústava zaručuje principy a neposkytuje návody na jejich uplatňování, na to jsou zákony a podzákonné normy. Takže školní řády mohou obsahovat zákaz pro studentky nošení vlastních pokrývek hlavy z hygienických důvodů. Jak už tady někdo napsal, je to totéž, jako by někdo vyžadoval odstranit zákaz omezení rychlosti motorových vozidel v obcích, protože každý má právo řídit.
11. 11. 2013 | 00:10

Jedla napsal(a):

Přesně o vás, milý Filuto, autor psal a měl pravdu. Přečtěte si mezititulky: Charakterizují vás přesně. Fobie čili strach, neschopnost posuzovat míru jevů, a váš závěr ("jde o princip") je dokonalou ilustrací touhy po jednoduchých odpovědích. Mimochodem, vsadím se, že jako expert na to "co se děje za našimi hranicemi" jste mimo vlast nežil ani čtvrt roku. Omezenec, zbabělec, a agresivní z důvodu vlastní nejistoty...
11. 11. 2013 | 00:16

mik napsal(a):

Pikard 5 tady napsal cituji nerespektovani zakonu je u nas narodnim sportem... konec citatu...lze s tim plne souhlasit ceska mentalita je takova jak s cimkoliv a s kymkoliv lidove receno vycurat jak obejit kdejaky zakon najit klicku vsude ,,je to proste typicka vlastnost svejkovstvi absurdistan na druhe strane nutno priznat ze neuveritelne mnozstvi zakonu jsou paskvil a jsou podany tak ze lze pripustit dvoji vyklad je to jednoduche kdyz by zakony byly jednoznacne co by delali pravnici a dalsi na ne navazane osoby kam se clovek musi obratit kdyz chce spor resit pravni cestou a zalobou V zakonu by nemelo byt mozna klickovat bud ano nebo ne ..zadne klickovani a nabytecne zakony by nemely byt vubec je to jako s dopravnimi znackami na silnici ,,,bude ji lich prilis mnoho ridic se vykasle na jejich dodrzovani ..na uvedenem sporu je videt jak se zakon da ohybat podle toho jak se to komu hodi a prirovnavani nekterych diskuteru ci srovnavani je taky presne v duchu jak se to komu hodi prirovanani nekterych diskutujicich je jako posuzovani primerene a neprimerene obrany je prilis jednoduche rict jsou v CR na navsteve musi dodrzovat zakony CR jiste ale ktery zakon upravuje ze se ve skole nesmi nosit pokryvka hlavy
cituju z autorova blogu
Že nosit na krku křížek je něco jiného než stát léta s křížem před porodnicí a obtěžovat tam pacientky, jak jsme léta viděli v Brně. Ale taky že stát s křížem před porodnicí není totéž jako do ní házet bomby.
Že nosit šátek není totéž, co nosit burku. Že nosit burku není totéž, co vyhazovat do vzduchu autobusy.
Že visí-li na církevním gymnáziu na stěně kříž, není to totéž, jako učit studenty, že hvězdy jsou dírky v nebi, kterými prosvítá světlo z ráje.

reditelka skoly se postavila k problemu tak ze ho proste vyhodnotila neadekvatne ano ty divky na jedne strane museji ctit ceske zakony ale skola by zase mela ctit to ze jsou cizinkami a ze u nich plati jine nabozenske hodnoty nez v CR neslo preci o to ze by delaly neco nezakoneho nechtely nosit do skoly zbran nechtely tam propagovat nejakym presvedcovanim jine nabozenstvi nenutilu jine divky at nosi satek ,,,nebylo tam nic co by skolu opravnovalo k tomu zakazu noseni nelze srovnavat nesrovnatelne nikomu tim neskodily nikoho neohrozovaly a zadny zakon neporusili Reditelka zcela jednoznacne nezvladle sve pedagogicke poslani a mela by byt popohnana k zodpovednosti za sikanu a otevreny rasismus
11. 11. 2013 | 00:18

Antonín Malík napsal(a):

pamětník

Ne, není to tak. Protože právo stanovené ústavou může být upraveno (i omezeno) zákonem, pakliže ústavav takové zmocnění zákona umožní. Rychlost vozidel je upravena zákonem, zmocněným k tomu Ústavou, To ale pro prokrývky hlavy neplatí. Takovy zákon neexistuje., Je tudíž hloupé se odvolávat na nějaká ustanovení, neprošlo by to. Je lepší být rozumný.
11. 11. 2013 | 00:23

Richard napsal(a):

"My jsme tady doma a my budeme určovat, co na zdech našich škol bude viset a v čem budou studenti do těch škol chodit oblečení."
filuta

ano, jen "my" nejste "Vy", zákazem šátků nezakazujeme šátky muslimkám, ale také komukoliv jinému, kdo by si ho chtěl při vyučování ponechat...
Mě by taky bavilo zcenzurovat tu ředitelku, třeba bych jí zakázal nosit do školy lodičky, nebo kalhoty, případně oděv z něhož prosvítá spodní prádlo, bo je to neslušné....
šmankote, já bych se na ní tak vyřádil, až by musela chodit do školy nahoře bez...
----------------------------------------
"Tyhle muslimky naše země přijala a nabídla jim studium zdarma."
filuta

Vy si to trochu pletete s nějakou velkorysostí, to jste ale vedle ...takové jednání se řídí určitým typem vzájemnosti, byť nemusí být vždy přímá, měli jsme volbu na takovou vzájemnost buď přistoupit či nikoliv, no přistoupili jsme a plynou nám z ní tedy nejen výhody, ale také povinnosti týkající se např. cizinců...
-------------------------------------

ano pamětníku, vím vím, chodil jste na zdravotnickou školu, dokonce jste se tam učil latinsky...

"Studentky podle ní především nesouhlasily s povinným tělocvikem a podmínkami povinné praxe. Muslimky ale tato nařčení v reportáži České televize odmítly. „Řekly jsme, je to v pořádku, když jsme na praxi v nemocnici, sundáme si šátek.""
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52752/muslimky-opustily-skolu-v-praze-zakazali-jim-nosit-satek.html

Zkuste mi říct, jaký hygienický problém by mohl nastat v případě, že by si ty holky nechaly ve třídě šátky na hlavě? Že by se jim tam vylíhl třeba Vetřelec?
No, to by byl průser, a tedy obezřetnost a slušnost na místě. Bo taký vetřelec, to je potvora neslušná a už jsme ho tu staletí neměli. To by pak museli zavolat aj farářa, ať tu školu prodýmí kadidlem a za párek zlatých vysvětí, bo vetřelec, to je sám ďáblův synek a pod šátkem má vynikající podmínky k růstu, tak sviňa zubatá to je, Duka by Vám pověděl, on to celý život studuje.
11. 11. 2013 | 00:27

Jedla napsal(a):

pamětníku, jste vedle. Právě proto byl přijat Zákon o provozu na pozemních komunikacích, že podzákonnou normou nelze nikoho omezovat ani mu nic přikazovat. Dřív byla "vyhláška stovka" (po ní devětadevadesátka), dnes je zákon (361/2000 Sb.). Musí být. Vyhláška prostě nestačí. Vyhláška může upravit jen to, na co má v zákoně zmocnění. Typicky odkazem: tu a tu podrobnost upraví ministerstvo vyhláškou. Ale povinnost vyhláška nenařídí ani svobodu neomezí, na to je jen a pouze zákon. Nic nesmí být v rozporu s ústavou. Jestliže ústava zaručuje některou svobodu, ale "v odůvodněných případech" ji povoluje omezit zákonem, pak tedy tuto svobodu může omezit výlučně zákon, a v žádném případě ne podzákonná norma. Totéž platí o školním řádu: Do ústavních svobod prostě školní řády zasahovat nesmí. To by byla divná země, kde by platnost ústavy končila na schodech školy.
11. 11. 2013 | 00:28

Gru napsal(a):

Tady se odvolává na Francii, jenže tam, přestože restriktivní zákon je v zásadě hloupý, přece jen měl dost vkusu (inu, Francouzi) že tedy zakázali nošení a vystavování náboženských symbolů a markerů ve veřejných budovách, školách, na úřadech. Ale VŠEM denominacím. Přesto jsem viděli v Opeře dámu v jakémsi japonském slavnostním úboru s čímsi jako baťohem na zádech a na hlkavě konstrukci, která úplně zakrývala vlay. A nevyvedli ji v poutech.
Na druhé straně na v Jižní Americe vyhnala z katedrály, proto ženské měly pblečené dlouhíé kalhoty - nikoliv sukně.
11. 11. 2013 | 00:37

Richard napsal(a):

ostatně, stejně jako nejsou žádná velkorysost např. soc. dávky...
ty jsou prostě důsledkem společenské smlouvy, která platí pro všechny...
že byste jí rád změnil, bo právě není příznivá Vám osobně, to asi chápu, ale...
Mladým se jistě taky nemusí chtít platit třeba na důchodce, bo můžou uvažovat třeba tak, že se důchodu sami nemusí ani dožít, tak proč platit někomu důchod, jakože obecně....atd. atd. každý by si našel svůj pohled, který je pro něj právě ten nejvýhodnější...
to nejsou žádné milosti tyhle věci, to je jen smlouva...
11. 11. 2013 | 00:37

kormoran napsal(a):

Muslimsky svet byl drive daleko pred svetem ,jaky byl nas.
A to temer ve vsech smerech. Veda , hygiena ,krom tedy postaveni zeny , ktera byla i u 'pohanu'- pred krestanstvim na prvnim miste.

To je jejich brzda.

Hlavne a jak znam cechy , aby se z toho neposr. a jako satisfakci nemuseli chodit ceska devcata s cernymi satky do skol.)) Nebo pionyrskymi.

Jinak bych to neresil . Vsak skol po svete a vice kvalitnich je hafo .)))
Hlavne a o to jde , aby V Evrope muslimove s batuzky moc 'netikali' a nehulakali v tech svych mizanech !

To by asi produktivita ceskeho lidu upadla , kdyz by trpeli hulakani jednech cmoudu od 10 pm do 5 am a druzi by je vystridali pres den ke svolavani k modlidbe a zakon o verejnem poradku nikde.
11. 11. 2013 | 00:46

Richard napsal(a):

taká křesťanská libůstka...
něco o nich:
"Zde se pohrdá tělem, odmítá se hygiena jako neco smyslného; církev se brání i cistotnosti ( - prvním
křesťanským opatřením po vypuzení Mauru bylo zavření veřejných lázní, jichž sama Kordoba mela 270)."

ti museli vonět,
no hlavně, že věřili, že je to známka punku, teda čistoty...nemýt se...
11. 11. 2013 | 00:58

pamětník napsal(a):

Antonín Malík:
Vy znáte ten případ a odůvodnění zákazu podrobně?
Znám zdravotnictví dobře, takže vím, že předpisy pro výkon pracovníka u lůžka pacienta, čemuž se studentky zdravotnické školy nemohou vyhnout, jednoznačně nařizují pracovní oblečení a zakazují vlastní civilní.
Jedla: Vedle jste jako jedle.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, §§ 17,18
11. 11. 2013 | 01:00

pamětník napsal(a):

Richard:
«Zkuste mi říct, jaký hygienický problém by mohl nastat v případě, že by si ty holky nechaly ve třídě šátky na hlavě? Že by se jim tam vylíhl třeba Vetřelec?»
Někde se informujte, jak probíhá výuka na zdravotnické škole, abyste nekladl takové diletantské otázky. Já Vás vyučovat nebudu, jenom připomenu, že vyučování neprobíhá jenom ve třídě, dokonce většinou ne.
Psychologie, jak Vy pregnantně demonstrujete, k exaktnosti myšlení má daleko.
11. 11. 2013 | 01:04

Richard napsal(a):

pamětník
četl jste tohle?
Už výše jsem Vám to kopíroval.

"Studentky podle ní především nesouhlasily s povinným tělocvikem a podmínkami povinné praxe. Muslimky ale tato nařčení v reportáži České televize odmítly. „Řekly jsme, je to v pořádku, když jsme na praxi v nemocnici, sundáme si šátek.""

jinak,
- nejsem psycholog, ani psychologii nezastupuji
- psychologie skutečně není exaktní věda, byť při psychologickém výzkumu jsou aplikovány některé metody z exaktních nebo formálních věd, ...
někteří v této oblasti měří i neměřitelné a vyvozují vskutku pozoruhodné závěry, přičemž zakladatele moderní "psycho-psychiatrie" jsou ignorování či vytěsnění kamsi na okraj, Freud, Jung, Fromma....atd...
o těch se tuším neučí už ani při studiu psychologie, na tahu je stále pozitivistická věda, výsledky jsou perfektní, je libo, modrou, zelenou nebo červenou tabletku?
Nebo trochu té křesťanské dogmatiky smíchané s medicínou?
Odřezat tuhle kus vzteku a od támhle té myšlenky a přidat jinde?
11. 11. 2013 | 01:19

Martin1 napsal(a):

Jedla píše o Filutovi, že je:
"Omezenec, zbabělec, a agresivní z důvodu vlastní nejistoty..."
---------------
Taky chci být omezenec, zbabělec a agresivní z důvodu vlastní nejistoty
a dodávám, že tím chci být živý.
Vám pane Jedlo dávám možnost být neomezeným, hrdinným, neagresivním z důvodů vlastní jistoty
a prosím doplňte, co si přejete ještě vytesat na náhrobek
11. 11. 2013 | 01:22

rosclays napsal(a):

Tak jsem si to znovu přečetl.....a ředitelka...
cit:
"Asi bychom neobhájili, aby tady děti seděly v kapucích, kulichách a učitelé chodili v kloboucích. Společenské chování je dáno takto, takže pokud tady někdo chce dobrovolně studovat, tak si myslím, že by se měl přizpůsobit," uvedla ředitelka.

Takže...pokud jde paní ředitelce především o "společenské chování" - tedy považovala ty dvě dívky za jakési výtržnice, které nemají nejmenší tušení o spol. chování - a o (jenom) "sedění v lavicích" se šátky na hlavách, tak nepochopila naprosto nic a mně nezbývá nic jiného, než se souhlasně přidat k nicku MIK, který to vystihnul naprosto přesně:
cit:
"Reditelka zcela jednoznacne nezvladle sve pedagogicke poslani a mela by byt popohnana k zodpovednosti za sikanu a otevreny rasismus"
11. 11. 2013 | 01:23

pamětník napsal(a):

Richard:
Nečetl, autor nic takového neuvádí.
11. 11. 2013 | 01:24

Martin1 napsal(a):

rosclays

Takže...pokud jde paní ředitelce především o "společenské chování" - tedy považovala ty dvě dívky za jakési výtržnice, které nemají nejmenší tušení o spol. chování - a o (jenom) "sedění v lavicích" se šátky na hlavách, tak nepochopila naprosto nic a mně nezbývá nic jiného, než se souhlasně přidat k nicku MIK, který to vystihnul naprosto přesně:
cit:
"Reditelka zcela jednoznacne nezvladle sve pedagogicke poslani a mela by byt popohnana k zodpovednosti za sikanu a otevreny rasismus"
11. 11. 2013 | 01:23
-----------------------------------------------------------------------
A jinak vám všechno funguje v centrále dobře - zvládáte vy základní hygienické návyky?
To, že někdo nesmí mít u nás na hlavě kapuci, šátek, kulicha - tak to je rasismus. Svět se zbláznil.Co boty - chodíte v nich do postele a co kdyby v nějakém náboženství v nich mohl chodit do postele. Jak se díváte na obřízky můžu a žen - to je také jejich právo, ale provádí se u malých dětí, kteří o tom nemohou svobodně rozhodovat. To je všechno v pořádku? Že je to zmrzačí na celý život?
A když jsem já nesměl v Turecku na spoustu posvátných míst jít v botách, v krátkých kalhotách a manželka musela mít šátek, tak to je co? To je z důvodů karantény?
11. 11. 2013 | 01:38

kormoran napsal(a):

Samani jednoznacne ! " Od arabu radeji dale"! To jsou prvni (ne)
konflikty a sondovani pudy.

Nemusite druhe nenavidet ,muzete spolu obchodovat, ale drzte se vasi kultury , vasich nepsanych i psanych zakonu .

A pamatujte jeste na jedno . Muzete byt sebelepsi , pratelstejsi , ci pohostinejsi , pokud nepriznate jejich viru a oddnanost ,jste bezversti psi , kteri nejsou hodni zivota a az ziskaji moc a pozice zaplace i pan autor.
11. 11. 2013 | 01:47

Martin1 napsal(a):

rosclays
A když je svoboda náboženství, tak já přeci mohu mít i své soukromé, které mohu vyznávat jen já a to mi přímo zakazuje, abych chodil v dlouhých kalhotách - musím nosit jen kraťasy a je mi bráněno v nich vstupovat do různých svatyní po světě. A do školy musím chodit jen ve spodním prádle - mé náboženství to přímo nařizuje. Co se mnou uděláte? Když mne vyhodí, na kterou lampárnu si mám jít stěžovat.
11. 11. 2013 | 01:50

rosclays napsal(a):

Martin 1:
Vážený pane, pokud už reagujete na můj komentář, nebylo by od věci si odpustit ty osobní (rádoby vtipné) invektivy a reagovat pouze na napsané a vynechat z toho mojí osobu?
Ale přesto vám odpovím...
a/ To, že vás v Turecku nepustili na posvátná místa - tak, jak jste si s manželkou představovali (oblečení) - je naprosto v pořádku. Měli jste svobodnou volbu tam nejít anebo se přizpůsobit.
b/ Škola není žádné POSVÁTNÉ místo.
c/ Pokrývka hlavy u muslimů není žádný plezír jako kulich nebo kapuca, nýbrž je to součást náboženského vyznaní (symbol).
d/ Přečtěte si znovu můj komentář z 21:51 o Ústavním pořádku České republiky...co zaručuje (dodržování svobody vyznání v ČR) a jestli se to zrovna vám líbí nebo nelíbí, je přece "zákonu" šumafuk. A jsme přece právní stát nebo snad ne?
e/ Odkdy existuje v Turecku zakotvená svoboda vyznání na rozdíl od ČR.....tak proč, ale hlavně čemu se divíte?
f/ Co má společného obřízka dětí se dvěma slečnami v české škole?
g/ A víte, že v USA je dokonce ještě trest smrti....fuj....všechny amíky z Čech vyhnat.

a tak bych mohl pokračovat a pokračovat.....
11. 11. 2013 | 02:07

rosclays napsal(a):

Martin 1:
Zkuste to...(vaše vlastní náboženství), ale takových již jsou Bohnice a Dobřany plné :).
A proč zrovna já bych s vámi měl něco dělat, jste mi poměrně jedno...
11. 11. 2013 | 02:12

Richard napsal(a):

Martin1
zákaz nošení šátku na hlavě při vyučování nemusí být projevem rasismu, ale jen také jednoduché buzerace a dokazování si moci, za kterou může stát i ten rasismus nebo xenofobie, a za těmi zas taký úplně obyčejný komplex méněcennosti...
Vy byste chtěl někomu nařizovat, jestli si má doma sundávat boty před tím než ulehne do postele? Vždyť to je přece každého věc, i kdyby spal třeba v kožichu a gumákách od hnoje.
Můžete se pohoršovat nad nekultivovaností takového člověka, ovšem větší nekultivovanost je vůbec se do takových osobních věcí, které nijak neubližují jinému, vměšovat nebo se o ně takým způsobem zajímat. To je taký katolický voyaerismus, který si nic nezadá s paparazzi bulvárních plátků, čumět jinému do pokoje v čem a jak chrápe, nebo jestli nosí doma kulicha, nebo jestli se před spaním udělal a s jakou babou právě chrápe.
Ředitelka si nad těma holkama mohla jen prostě a jednoduše dokazovat převahu a snad uspokojovat nějaký pocit pseudohrdosti, že ona bude ta, která se už tomu nekonečnému útlaku těch cizáků postaví. Taká jednoduchost, taký vlastní mindrák v akci s odkazem na hygienu jiného.
Jestli něco chránila, tak hlavně vlastní nafouknuté ego, má i také hezké jméno "Ivanka", jakoby tím chtěla říct, že ona je ta slušná, "naša Ivanka".
11. 11. 2013 | 02:12

Richard napsal(a):

"A do školy musím chodit jen ve spodním prádle - mé náboženství to přímo nařizuje."

Martin

no jestli máte nějakou dceru a je stejného vyznání jako Vy, tak já bych ju učil velmi rád, tedy kdybych učil...
Ani Vás bych v trenkách neměl důvod odmítat, pokud by byly stylové...
Ale nevím proč byste to dělal, chodit v trenkách do školy, byla by Vám asi zima na bambulku.
Ale radši inteligenta v trenkách, než idiota v uniformě.
11. 11. 2013 | 02:17

Martin1 napsal(a):

rosclays
Vážený pane já tím chtěl říct, že každý musí ctít práva a i zvyky té země, kam vstupuje jako host. Přesně jak jste to napsal o tom Turecku. A to, že u nás jsou i jiné nenáboženské zvyky, kterým říkáme společenské chování - tak ti ostatní musí dodržovat i to. Pokud to nebudeme dodržovat, tak ti cizinci nám zde zavedou své zvyky. To bude první fáze a v druhé fázi potlačí a zakáží naše zvyky. To však může dopadnout i jinak - že si to prostě nenecháme líbit.

A trest smrti? Už aby tady zase byl - vždyť je to nelidské někoho celý život držet v kriminále. Před pár dny jsem slyšel o jednom vězni ze západní země (místo jsem zapomněl), že požaduje eutanazii.

Právní stát a u nás? :))))) Každý lump "politický"je beztrestný.

Možná to neumíte pochopit, ale já se svým názorem jsem v konečném důsledku větší humanista, než vy. Až to dostoupí určité hranice, tak budou ti muslimové a jinověrci skutečně k politování. Já se domnívám, že to je nyní právě jen ten důvod - ty drobné šťouchance, aby pak většinová společnost schválila totální "humanitární akci" proti těmto zemím - dovolily si totiž ležet - doslova se válet v ropě!
P.S. Pokus jsem se vás dotkl, tak se omlouvám.
11. 11. 2013 | 02:29

Martin1 napsal(a):

rosclays napsal(a):
Martin 1:
Zkuste to...(vaše vlastní náboženství), ale takových již jsou Bohnice a Dobřany plné :).
A proč zrovna já bych s vámi měl něco dělat, jste mi poměrně jedno...
11. 11. 2013 | 02:12
-----------------------------
A když se nad tím zamyslíte, tak proč není (abych to zkrátil) třeba ve cvokárně přímo Duka. Vždyť pro někoho může být zrovna tak směšné to jeho náboženství, jako pro někoho - pro vás to mé. Já nepotřebuji nic, jen to čisté spodní prádlo. Duka ty miliardy. Myslím, že by většina dala přednost tomu mému náboženství. A musím vás upozornit, že jste právě urazil mé náboženství humanisto. :))
Zpráva pro Richarda: Sestru mám, ale kdyby jste ji viděl, už to není ono, snad je na ní dobrý už jen důchod v dolarech, ale protože mimo jiné vystudovala Harvard University, tak by asi měla snahu vyučovat vás - je však na rozdíl od Martina1 nudná.
11. 11. 2013 | 02:42

rosclays napsal(a):

Pane Martine1...
Přečetl jsem si tady (nejenom tento blog) pár vašich komentářů a netvrdím, že jsou všechny úplně mimo mísu, tj. s některými se dá souhlasit s jinými ne, popř. jenom s částmi, ale to je tak asi u všech komentátorů.... mimo samozřejmě několika "ostud", tady toho webu.

K těm děvčatům...
a/ Pokud někdo přijde z jiné (odlišné) kultury do jiné země studovat, měl by se především seznámit s tím, co to studium obnáší a to v rámci omezování jeho práv - v tomto případě náboženských svobod a potom se teprve dobrovolně rozhodnout jestli ano nebo ne. Ovšem, jestli za tím bylo ještě něco jiného, než jenom sedění ve třídě v šátcích, ve smyslu plnění/NEplnění svých povinností v rámci studia, které by potom omezovaly jeho svobodu vyznání, neměl by nikdo toto studium absolvovat a ne, např. později se vymlouvat na to, že určité věci se studiem spojené, jsou proti jeho svobodě vyznání.

b/ Jestli ovšem šlo opravdu jenom o to "sedění v šátcích ve třídě" a to bylo - "výpověď" učitelky - dáno na stejnou úroveň jako kulichy a sedění v kapucách, tak pí. Ivanka opravdu není na svém místě. Nechci se tady rozepisovat (jako už mnozí přede mnou) o českých knedlících, provinčních buranech apod., ale i z pohledu "zákona", tedy něčeho NEdodržování, ať už v rámci ČR nebo EU, by to nemuselo zrovna pro pí. ředitelku dopadnout nejlépe.

Tohle berte jako racionální pohled na celý případ bez emocí, ať už to přijmete nebo ne. Můj názor.
11. 11. 2013 | 03:06

Richard napsal(a):

"A to, že u nás jsou i jiné nenáboženské zvyky, kterým říkáme společenské chování"

nesmysl, to sou jen také bezcenné stereotypy, "nesmět mít na hlavě při vyučování šátek"...
před třiceti lety byla "tradice a společenský zvyk", nesmět chodit do školy s dlouhými vlasy?
By mě zajímalo, jestli by si ta ředitelka troufla na nějakou křesťanskou babku, která by se přišla vzdělávat na univerzitu třetího věku a chtěla by zůstat sedět v šátku...
prý "paní, trochu vychování, dolů s tím šátkem, my sme tady slušní lidi a máme nějaké zvyky"
zakazovat šátek na hlavě ve třídě, to je také nic proti ničemu, taký zástupný důvod, příliš okaté...
Jinak, Duku do blázince nebrat, tam by kazil morálku...a do trenek taky nesvlíkat, ono mu to jistě sluší víc v té zástěře nebo co to na sobě nosí...
leda by ho v blázinci používali místo elektrošoků, jakože pojďte pane Nováku, něco Vám ukážeme, a předvedli by ho k Dukovi, ten by mu upjatě hleděl přímo do očí a spustil to svoje nebeské kázáníčko, Novák by musel vydržet alespoň deset minut té jeho boží lásky. Samozřejmě, že v částečné narkóze, to by nikdo při plném vědomí nevydržel.
myslím, že by to mohlo pomoc, že by se pak takový člověk mohl cítit lépe, bo nic horšího už by ho potom asi potkat nemohlo.
11. 11. 2013 | 03:08

rosclays napsal(a):

Martin1:
Jelikož to u vás již zřejmě propuklo v naprostou obscesi (založení vlastního náboženství), tak tady máte návod k registraci a až to budete mít všechno za sebou, dejte vědět, možná se i přidám....:).

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=372
11. 11. 2013 | 03:17

Martin1 napsal(a):

Je to evidentní, že se všem nejedná o ten fakt, že by někomu táhlo na palici, nebo, že je to nespolečenské. Ale protože se nesmí říkat pravda - "Já tvé náboženství tady nechci", tak se říká, že to je proti společenskému chování a že se Jiří Stanislav Guth-Jarkovský obrací v hrobě.
Tak ty holky měly říct, že mají příušnice i zánět středního ucha s angínou a zánětem nosních dutin - vše dohromady a že to nemají - ten šátek i zákaz tělocviku z náboženských, ale ze zdravotních důvodů. Vždyť mi také neválčíme, máme mírové mise a bombardujeme jenom něžně a přesně humanitárně. Zabíjíme jen teroristy a ti lidé, kteří při tom stáli okolo - tak už tam nestojí. Všichni lžeme a víme, že lžeme.
11. 11. 2013 | 03:32

rosclays napsal(a):

No vida a jsme jsme doma.....
Tak snad někdy příště, ještě musím zamést špony....:).

Dobré ráno.
11. 11. 2013 | 03:39

Martin1 napsal(a):

rosclays
Tak já nevím, většinou slyším, že manželka říká, a proč jsi to a to udělal zadarmo, co z toho máme?
Tak nevíte, zda bych jako nemohl požadovat nějaké odškodnění za útlak před rokem 1989 , že naší "Církvi spodního prádla" byl uloupen majetek KSČ, když bych ji - tu církev založil od ledna 2014? Vždyť je přeci jedno, zda něco neexistovalo jen 20 let nebo 22 let nebo 100 let. Když prostě nebylo a nestalo se to, tak je (nebo není) možné za to něco požadovat? Děti se mne často ptaly: "Tati, to jste byli za komunistů opravdu všichni tak hloupí a nechali jste si ty věci líbit"?
No nic - už jsem napsal otázku pro vnučku do jejího památníčku, ať se zeptá mých dětí na toto s těmi církevními restitucemi - já už s tím nic nechci mít.
11. 11. 2013 | 03:48

Čochtan napsal(a):

Smí nosit šátek nebo hábit řádová sestra?
Ano ! Ta je tady doma ! Už přes 1000 let. Muslimky jsou nositelky nepřátelské dobyvatelské ideologie. Nejsou tu doma, a nikdo je tu nepotřebuje.
11. 11. 2013 | 07:17

Vláďa napsal(a):

Trefné
11. 11. 2013 | 07:32

Filuta napsal(a):

Jedla

Vy jste jedle jak ta jedle.
Máte případně zvolený nick.
Vy nejste zbabělý, vy jste jen hloupý.
Klidně hlaďte chřestýše po hlavičce, přece nedáte na zkušenost milionů Evropanů,kteří jsou nucení soužít s touto agresivní pakulturou.


Richard

Tak to se dost pletete.
My nemusíme nic. A já jsem zcela jistě MY, protože mluvím minimálně za 80-90 procent spoluobčanů. Tím jsem si jist.
Jenom netuším, za koho mluvíte vy?
Za Kocába? Za Lišku? Za Samkovou? Nebo snad za Barrosa?

Nemám dojem, že jsme povinni poskytovat sociální dávky a vzdělání zdarma imigrantům z třetích zemí.
11. 11. 2013 | 07:36

Filuta napsal(a):

oprava - vy jste vedle jak ta jedle
11. 11. 2013 | 07:37

Filuta napsal(a):

Martin 1
Když to přeženu ad absurdum, tak vy vlastně tvrdíte, že bychom měli tolerovat cokoliv, s čím sem imigranti přijdou.
Takže např. nemáme právo chtít po divochovi z Amazonie, aby se nám nepromenoval nahatý po Václaváku se suspenzorem s kokosáku na penisu?
Chápu vás správně?
Já říkám, naše země, NAŠE pravidla.

Podívejte se, kam ta vaše zhoubná tolerance přivedla západní svět.
Demokracie totiž požírá sama sebe a obrací se proti všem slušným lidem, kterým vyráží pomyslnou zbraň z ruky,ale útočníka ponechává po zuby ozbrojeného.
11. 11. 2013 | 07:43

Filuta napsal(a):

oprava - z kokosáku
11. 11. 2013 | 07:44

dedek napsal(a):

Muslimové jsou paradox.
Utíkají do Evropy kvůli tomu, jak s nimi doma islám zachází, hledají lepší zacházení ale vzápětí tam, kam přijdou si ho sami zase vytvářejí. Takýe začarovaný kruh, který ale působí velké potíže tam, kam islám byť v dobré víře zanesou.
11. 11. 2013 | 07:50

když máš v hlavě vymeteno napsal(a):

začni-rádoobyvtipně-mudrovat o xenofobii.
Slabomyslný blog i debata, těch, kteří netuší nic ani o náboženství, natož o jejich symbolech.
Proč se zapojovat, když Stejskal už tady všechny znalce i "znalce" vybil?

Snad jedno arabské mudrosloví

Alá qadd bisálak mudd rišlajk!
NOHY NATAHUJ TAK DALEKO JAK TI DOVOLÍ TVUJ KOBEREČEK
11. 11. 2013 | 08:06

Filuta napsal(a):

Dědek

To je velmi výstižné konstatování.
Já nějak vůbec nechápu, proč bychom to k nám měli pouštět, natož tady diskutovat o nějakých šátcích.

Jestli usedne na premiérské křeslo Sobotka, servilní k Bruseli, tak se máme na co těšit.
Rusnok je poslal i s kvótami někam.
11. 11. 2013 | 08:12

Lila napsal(a):

Antoním Malík

"S dojetím vzpomínám, jak za našich mladých let fešné holky nosily koketní šátky "na francouzskou domovnici", jak v tom byly šarmantní, šátek sice skoro žádné vlasy nezakrýval. Ale co naplat, šátek to byl. Dnes už by ho nosit nesměly?"

Máte sice pravdu, šátek uvázaný na babku a la Audrey Hepburn či Catherine Denevue byl v 60. letech módním hitem, ale nikdo by si tehdy nedovolil v něm usednout do školní lavice. Ani výše zmíněné babičky nenosily šátky v místnosti; šátky sloužily stejně jako jiné pokrývky hlavy - baret, čepice, klobouk. Až na malé výjimky (např. dámský klobouček) se pokrývka hlavy v místnosti v našich zeměpisných šířkách považuje za módní přešlap. Řešila to i jedna tehdy oblíbená filmová hláška: V dostavníku se smeká!

Soudím, že ani ředitelka zdravotnické školy nezasahuje do toho, co mají její studentky na hlavě mimo školní budovu.

Jinak stoprocentně souhlasím s názorem občana.
11. 11. 2013 | 08:28

born65 napsal(a):

Sociální politika je tedy podle vás, pane Špoku, ustrašené a odevzdané přizpůsobování se všemu jinému, cizorodému.
Fakt dobrý. A tohle si tady živíme...
Jasnozřivý Oswald Spengler vytušil zánik západu už na začátku 20. století.
11. 11. 2013 | 08:29

Borochovský napsal(a):

Blog je čtení k pláči-pan psycholog absolvent pavědy nás přesvědčuje že xenofobie je nemoc.
Doporučoval bych zvednout zadek z teploučké poradny a navštívit nějakou šarija čtvrť v Londýně či v Marseille abyste pochopil čeho jsou hadry kolem hlavy symbolem.
Jste stejný žvanil jako Kocáb-krásné řeči o romech, ale pozvání k ubytování na 14 dní v romské čtvrti odmítl.
Lidé s vašimi názory kopou hrob Evropě.
11. 11. 2013 | 08:56

popapulus napsal(a):

Špoku, jsou oblasti, kde je zvykem chodit v hicech polonahý, ba co i nahý. Co by se stalo, kdyby tito lidové se objevili v EU a začali v létě dodržovat jejich zvyky chodit v létě nahatý a vykřikovali, že je to jejich náboženství, Taktéž by jsme vyřvávali o multikulturnosti. Nám stačí naši hominidi (gayové a lesby) poskakující pomalovaní jak opice při jejich pochodu homíků. Jinak zkus se v arabském světě ožrat na ulici a dělat ožralej vyrvál.
11. 11. 2013 | 08:59

vasja napsal(a):

Je škodlivý dopřávat sluchu nějakejm zamindrákovanejm utopistům, ale to neni asi zrovna případ autora.
Ten si přišel zaprovokovat, jako to děla Urban.
Tak si lidi nenabíhejte :-)
11. 11. 2013 | 08:59

Sláma napsal(a):

rosclays napsal: "a to bylo - "výpověď" učitelky - dáno na stejnou úroveň jako kulichy a sedění v kapucách"
Pravdidla by měla platit pro všechny. Pokud mají studenti zakázáno školním řádem nosit pokrývku hlavy, bylo by nespravedlivé udělovat komukoliv výjimku. A už vůbec ne muslimkám. Ona má totiž pravdu ta francouzská poslankyně - muslimské šátky jsou symbolem (a zároveň prostředkem) útlaku.
Proto je Kemal Atatürk zakázal i v Turecku.
11. 11. 2013 | 09:05

Sláma napsal(a):

rosclays napsal: "a to bylo - "výpověď" učitelky - dáno na stejnou úroveň jako kulichy a sedění v kapucách"
Pravdidla by měla platit pro všechny. Pokud mají studenti zakázáno školním řádem nosit pokrývku hlavy, bylo by nespravedlivé udělovat komukoliv výjimku. A už vůbec ne muslimkám. Ona má totiž pravdu ta francouzská poslankyně - muslimské šátky jsou symbolem (a zároveň prostředkem) útlaku.
Proto je Kemal Atatürk zakázal i v Turecku.
11. 11. 2013 | 09:06

dříve čtenář napsal(a):

Kdysi jsme na kolejích řešili problém, že návštěva studentů z kterési východní země SSSR neuměla chodit na náš záchod. Při vykonávání velké potřeby si dřepli nahoru na sedátko. A aby to nebylo vše, tak jelikož neměli kam házet toaletní papír - na záchodě nebyl koš, tak si jej "vzorně" brali sebou a házeli jej do odpadkových košů na pokojích.
Posuzování tohoto chování se pochopitelně rozdělilo na 2 tábory - vedení kolejí mělo pochopení pro odlišné "hygienické" zvyklosti návštěvy. Chudáci uklízečky jen tiše kur..aly.

Souhlasím s panem autorem, že bychom měli být tolerantní. Ale být v jedné třídě spolužákem lidí ze zcela jiné kultury vyžaduje již něco jiného než jen toleranci. Je třeba je buď našim zvyklostem naučit, nebo jim je zkrátka přikázat. S námi by se v arabském světě těžko někdo bavil. Třeba kdybychom vlezli v botech do mešity.
Je zajímavé, že studenti z Angoly a podobných jiných zaostalých afrických zemí dodržovali hygienická pravidla celkem obstojně.
11. 11. 2013 | 09:19

Filuta napsal(a):

Tohle se snaží naše média utajit, anebo, což je horší, o této směrnici nemají ani tušení. Jako první o ní informoval Hájek a jde o tak zásadní věc,která přímo ohrožuje svobodu slova a názoru, že byste si to neměli nechat pro sebe.


"Možná veřejnosti pohne žlučí ještě jedna novinka. Jde o dokument předložený v rámci práce EU na Směrnici pro rovnoprávné zacházení, který najdete zde, a pokud by zmizel jako z jiné oficiální úřední stránky, tak i zde. Zavádí se jím např. hate crime, tedy zločin (z) nenávisti, a to zejména vůči Skupině, což je přesně definovaný spolek sdružený na základě etnické či náboženské přislušnosti, kulturních kořenů nebo gendrové a sexuální spřízněnosti. Případně na základě čehokoliv (…or any other characteristics of a similar nature.)! Zavádí se povinně tolerance, která je přesně definovaná zákonem. Čeští náctiletí rapeři se nebudou smět oslovovat negře a na Slovensku bude nepříjemně překvapen každý, kdo použije sloveso cigániť znamenající lhát nebo přehánět. (V dokumentu se jako příklad zakázaného projevu vůči Skupině uvádí "Cikáni kradou".) Oba příklady budou ale jen kapkou v moři. Nezapomeňme totiž na cenzuru veřejných i soukromých médií a komise dohlížejicí na společnost, zda uvedená nařízení dodržuje. Připomíná vám to něco?

V podnadpisu dokumentu stojí SUBMITTED WITH A VIEW TO BEING ENACTED BY THE LEGISLATURES OF EUROPEAN STATES, kde je důležité enacted neboli uzákonit, nařídit zákonem. Zdá se mi, že sázejí na to, že dokument v tichosti propluje do legislativy členských států, které pak budou muset nařízení aplikovat zákony. Vytvořili svinstvo a nechají vlády a parlamenty, ať si s tím poradí. Pokud to projde, je k Orwellovi zase kus blíž.

Nebo tohle možná bude ta posední kapka?

—————————————————

Článek o zmiňovaném dokumentu jsem nejprve našel na různých tzv. konspiračních webech. Pak jsem našel dokument samotný a naposled téma hezky zpracované zde, kde autor blogu Od věci přeložil tento i jiné souvisejicí dokumenty do češtiny.

Převzato z http://czpremysl.wordpress.com se souhlasem autora
Jakub Frydrych
http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-kdy-nam-dojde-trpelivost-s-eu-d7n-/p_zahranici.aspx?c=A131109_105623_p_zahranici_wag
11. 11. 2013 | 09:27

Filuta napsal(a):

popapulus
Nemusíte ani dělat na ulici világoš ožralý.
Není to tak dávno, co Saudové zašili bílý páreček, který v klidu provozoval sex o samotě někde na odlehlé pláži. Trestají tam dokonce i menší projevy lásky na veřejnosti. O vztahu k naturistům nemluvě.
Jenže my, "demokrati", jsme takoví imbecilové, že se zničíme svou "tolerantností k jinakosti" sami.
U nás si kdejaký nevzdělaný barbar z Afriky může dovolit šikanovat domorodce a psát ombudsmanovi stížnosti.
Já bych to hnal...
11. 11. 2013 | 09:33

SuP napsal(a):

dříve čtenář -
Studenti z Angoly měli v té době za sebou několik generací koloniálního dohledu včetně "nucení" evropské kultury, kterou poslední kulturní rozvoj pod dohledem Sovětského Svazu nestačil ještě zcela zničit. Což nelze konstatovat v DNEŠNÍ době, po 30 a více letech "osvobozeneckého boje", kdy je země plná nenávisti, vzájemné nevraživosti a nášlapných min.
Moje dítě se odtamtud předevčírem vrátilo ....
11. 11. 2013 | 09:34

SuP napsal(a):

Krom toho tahle debata ve mně vyvolává dojem, že bývalí "odpírači" (poté, co se jim podařilo nechat zrušit armádu) se nám překlubali na "zváče pátých kolon", jsoutě přesvědčení, že v režimu "pojďme, budeme na sebe hodní", hrdlořezové zjihnou.
11. 11. 2013 | 09:39

Jan napsal(a):

Autor článku je těžce pomýlený (ostatně jako většina psychterapeutů, z mého pohledu jsou všichni minimálně psychicky suspektní).
Rakušané po staletí bojovali (a úspěšně) s tureckým nebezpečím, aby teď byla celá Vídeň turecká..a podobné snahy plíživě začínají i u nás...jak velice trefně vyjádřila nedívno v jednom článku v Reflexu jedna muslimka, co prozřela, islamisté šíří svojí víru neochvějně a pokud nemůžou mečem, tak aspoň penisem...a vystihla to přesně...jenom k šátkům ve školách...pokud tu chtějí žít, tak nechť laskavě přijmou naše domácí zvyklosti, v striktních islámských státech taky asi hodně těžko půjdu po ulici s Ježíšem na triku a velkým křížem na krku, nebo ještě lépe, kdybych byl třeba gay, tak asi hodně těžko půjdu v růžovým těsným tričku...v tu ránu bych v lepším případě skončil v chládku, v horším by mě zabili na ulici......tolerance má prostě svoje limity, a tahle fanatická pakáž je cizím elementem U NÁS, ne naopak....čili autorovi tohoto článku bych doporučoval, aby se alespoň trochu zamyslel, než tady bude blogovat takový srač..y
11. 11. 2013 | 09:40

Petr F. napsal(a):

By mě zajímalo jestli se pán sluníčkový humanista bude stále usmívat až jednou po zavedení šaríi v Evropě bude spojí dceru zabalenou ve stanu vyzvedávat z dívčí školy.
11. 11. 2013 | 09:42

app napsal(a):

Mohla by křesťanka v muslimské zemi přijít do školy přijít bez šátku na hlavě s křížem na krku?
Nemohla.
Tak nevím, co řešíme.
Tyhle multikulti řeči jsou fakt k pláči. A naše tradiční evropská civilizace bude mít s tímhle přístupem za pár let ohromné problémy.
11. 11. 2013 | 09:44

Evžen ze Savoj napsal(a):

Špoku, jestli se vám nelíbí kulturní tradice v ČR, např. absolvovat školu bez náboženské propagace, můžete se odstěhovat do Brusele. viz níže jejich slavný vánoční strom a doporučení místního fuhrer muslima ohledně svršků na hlavě:

"Podle serveru radnice nechá na Grande Place raději zbudovat elektronickou instalaci stromu. To ale odsoudila jedna z radních Bianca Debaetsová s tím, že instalace nebude připomínat křesťanské svátky. „Obávám se, že právě odkaz na křesťanství byl hlavním popudem vánoční strom nevztyčit,” uvedla.

V Belgii žije četná muslimská komunita, která se stále více radikalizuje. Na jaře vyzval Fouad Belkacem, člen tamní islámské skupiny Šaría4Belgium, Belgičany, aby opustili zemi, pokud se jim islám nelíbí. Prohlásil to po násilnostech ze strany přistěhovalců, jež propukly poté, co policistka zastavila ženu v závoji a v souladu se zákony ji vyzvala, aby obličej odhalila a legitimovala se. Žena ji však napadla a zlomila jí nos. Belkacem za to útočnici pochválil.

„My, muslimové, nemáme pro vás, nevěřící, a váš životní styl špetku úcty. Naše náboženství je nadřazené vašemu. Pokud se vám to nelíbí, můžete se z Belgie odstěhovat,“ prohlásil.
11. 11. 2013 | 09:45

Vladimír napsal(a):

"Smí nosit šátek nebo hábit řádová sestra? Smí nosit šátek řádová sestra, je-li zrovna sestrou zdravotní? Neponižujeme ji? Je to hygienické? Neohrožuje pacienty? Neohrožuje naše jednoduché odpovědi?" Vážený pane Špoku použil jsem tenhle citát záměrně. Ptáte se na ptákoviny a celý článek je doslova a do písmene ptákovina !!! Nechci to nazvat jinak, protože by mě editor smazal!!! Snad si nemyslíte, že kdyby vaše žena žila někde v arabsko-muslimském světě, že by ji muslimové povolili chodit po ulici a vůbec chodit BEZ ŠÁTKU ???? Vy jste skutečně naivní. Tady jsou ty muslimky v Europě, v Česku a chodí do našich škol, tak budou pro ně platit PRAVIDLA NAŠE !!! A ne muslimské !!! Tu NENÍ MUSLIMSKÝ STÁT !!!! A nikdo z těch co k nám přijíždějí ze zahraničí nemá námitky aby se choval tak jak přikazuji naše zákony a kultura. Zkoušeli to angličtí fanoušci fotbalu a dostali výprask, zkoušeli to američtí študenti, kteří se ožrali a hráli si na pány světa - dostali výprask.Takže i muslimové, pokud zde budou žít a studovat budou chodit bez šátků a basta !!! A budou ctít zákony a kulturu této republiky a šátky ať si nosí u sebe doma nebo na koleji, to mi je fuk !!!To není RASIZMUS !!! A když to tak někdo cítí tak ať si ty muslimky nastěhuje k sobě domů a modlí se k Alláhovi,ale ať nepíše blbosti do blogu !!!!
11. 11. 2013 | 09:45

Sten napsal(a):

Cituji: "Že tímto gestem učinila medvědí službu snahám o zlepšení postavení žen v muslimském světě."
Jedna věc by měla být jasná - není až tak důležité v Evropě bojovat za zlepšení postavení žen v muslimském světě, je důležité bojovat za to aby se v Evropě neměly šanci uchytit zvyklosti importované z muslimského světa, které jsou v rozporu s evropskou kulturou a jsou nepřátelské ke všemu nemuslimskému. Každý muslim má možnost vycestovat do své domovské země a nemusí trpět v nenáviděné Evropě.
11. 11. 2013 | 09:46

Petr F. napsal(a):

Argumantece obdobných demagogů selhává už v použítí slova Xenofobie (strach z neznámého), Evrpovští občané (naštěstí) moc dobře vědí, co je Islám za humus.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
11. 11. 2013 | 09:49

Filuta napsal(a):

Měli bychom se učit od Australanů. Proč jsme v té Evropě takhle sebevražedně bl...bí?


"V Austrálii nad utopenými ilegálními běženci netruchlí
Jedna z mnoha uprchlických lodí se potápí u italských břeh

Když se začátkem října utopily u Lampedusy na čtyři stovky běženců, kteří se vydali na dvou lodích z Afriky směr Evropská unie, zazníval skoro odevšud velký nářek. Truchlili obyvatelé malého italského ostrova i část domácích a unijních politiků. Z moře vytaženým nebožtíkům, kteří toužili po lepším životě v EU, se dostalo důstojného pohřbu......


Odpověď Australské strany práce (ALP) a konzervativní koalice, která prvně jmenovanou partaj vystřídala ve vládě po volebním vítězství letos 7. září, je už roky stejná - zostření přistěhovalecké politiky, a to s vyhlášenou nadějí, že to má na potenciální migranty odstrašující účinek. Primárním cílem není zachraňovat životy. Jde hlavně o politické body. S tvrdým postupem vůči "lidem z člunů" totiž mnozí Australané souhlasí. Ve své zemi je nevidí rádi.

Mimo jiné jim vyčítají, že se nepostavili do oné imaginární řady a nevyčkali, zda jim australské úřady povolí vstup do země. Rádoby imigranti z Asie, případně z Afriky, jsou často paušálně označováni za ekonomické uprchlíky. Zkrátka, jdou za lepším.

Krátce před letošními volbami nasadil tehdejší premiér Kevin Rudd proti uprchlíkům ještě tvrdší kurz. Pokud dorazí žadatelé o azyl do Austrálie na lodi a jsou úředně uznáni za uprchlíky, obratem je odsunou na Papuu-Novou Guineu."
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/v-australii-nad-utopenymi-ilegalnimi-bezenci-netruchli_287578.html#.UoCZ1eKoS48
11. 11. 2013 | 09:54

NATIVE napsal(a):

Je Evropa muslimská? není takže žádné šátky. Ať nosí kovbojské klobouky a je to.
11. 11. 2013 | 09:55

Chramosta napsal(a):

Jak psal někdo chytřejší než já, vůbec není potřeba mít se na pozoru před laponskou babičkou s tuleními válenkami na nohách. Jakmile se ale někde objeví muslim nebo Cikán, statisticky vzroste nebezpečí okradení nebo teroristického útoku. S tím nic nenaděláte, i kdybyste se rozkrájel. Statistiku neoblbnete.
11. 11. 2013 | 09:55

Ládik!!! napsal(a):

Kdysi mě komunisti nutili nosit v dílnách rádiovku, mít vlasy nad límec, pevnou obuv a zapnuté rukávy na montérkové blůze. Stejná pravidla platila i pro dívky. Šátek na hubě ani tehdy nebyl povolen - mohl by se namotat na soustruh. Šátky na hubě ať si lidi nosí po pracovní době - doma, na koupališti, v restauraci nebo u zubaře.
11. 11. 2013 | 09:59

luk napsal(a):

Pokud se děvčatům nelíbí naše pořádky, tak ať jdou studovat jinam. Nejlépe, kdyby si spolu s dalšími udělala pořádek ve své zemi a mohla studovat tam. To, co pan autor píše, je naprostý pseudohumanismus. Proč bychom se měli přizpůsobovat islámským zvyklostem ? Pokud je pro ně náboženství tak důležité, tak proč nejsou tam, kde na to mají shodný názor. A prosím, nemelte o lidských právech. Kde jsou naše práva ?
11. 11. 2013 | 10:03

Glosator napsal(a):

Je to jednoduché jako facka. Nebudou li u nás žádné muslimové (a ti tady NEBUDOU, když je sem nepustíme) nebudou tu žádní radikální islamisté. Proč si sem importovat problémy????
Takto jednoduché to je.
A dále, nechceme PRINCIPIÁLNĚ nikoho, kdo se nepřizpůsobí našim pravidlům a bude chtít pro sebe vyjímky. Nechceme potenciální potížisty, ty si nevezme např. vůbec žádná firma, pokud se nejedná o mimořádně dobré pracovníky, kterým se, vzhledem k přínosu pro firmu, něco toletuje.
Židé nejsou potížisté, Cikáni potížisté jsou a proto Židé nikomu nevadí a Cikány nikdo nechce.
11. 11. 2013 | 10:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky obsahující hrubou nadávku plus jeden, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 11. 2013 | 10:08

Miszak napsal(a):

vážený pane autore, díky lidem jako jste vy, je nyní Evropa totálně v (_._) :-/
my furt budeme multikorektně ustupovat, až nás tady umlátěj turbanama. Tohle chcete?
Nejde tak o tyto dvě studenty, jako o to, že si turbani testují, kam až u nás můžou zajít. Teď jim povolíte šátky, modlitebnu a za chvíli tady budete mít čtvrti, kde bude fungovat jen a pouze šaría a kam se bude český policista bát vkročit, o lidech nemluvě. Jeďte se podívat do Francie nebo Anglie, tam už tento "sen" zažívají dnes a denně!!
11. 11. 2013 | 10:11

Princ D. napsal(a):

Kdysi jeden poddůstojník na vojně chtěl vojákovi zakázat vycházky pro "nesplnění rozkazu," (uklidit si pořádně postel).
Velitel toto odmítl s tím, že "pro nesplnění rozkazu byste ho musel hnát před prokurátora."
A nepředpisově ustrojený voják, byť vycházku povolenou měl, nebyl puštěn ven přes bránu kasáren.
V armádě je samozřejmě jiná disciplína, než v civilu, ale ani v nemocnici není trpěno neplnění pokynů nadřízených. Když vrchní sestra řekne, že sestry budou ustrojeny tak a tak, budou sestry ustrojeny tak a tak!
11. 11. 2013 | 10:18

Katalu napsal(a):

Přeci vůbec nejde o to, co mají nebo nemají na hlavě.
Jde o to, že to je civilizace, která si myslí, že je lepší než ta naše.
Jde o to, že z muslimské strany nejsou vidět ŽÁDNÉ podobně vstřícné kroky.
Jde o to, že v muslimských zemích umírají křesťané kvůli své víře - jsou podřezání/rozprášeni/umučeni svými muslimskými spoluobčany a NIKOHO to nezajímá, ani umírněné a pokrokové muslimy, ani "křesťanskou" Evropu.
11. 11. 2013 | 10:22

Karel napsal(a):

Nebudu komentovat autora, ale takové myšlení se množí a bude znamenat jednoho dne obrovský problém. Pod rouškou humanity se zde usídlují lidé, kteří jsou na běžném pracovním trhu nepoužitelní. Např. velké procento lékařů přicházející z arabských zemí vůbec nikdy medicínu nevystudovalo, ale vždy to papírově nějak doloží (třeba i za více než 1 rok, kdežto u všech ostatních je to nepřekročitelná podmínka již při výběrovém řízení( ...jejich schopnosti i pracovní výkon je zcela odlišný, chování se mění dle jejich aktuálních potřeb od podlézavosti až po agresivní aroganci. Mají tendenci se shromažďovat, dokonale využívat soc.systém, korumovat a tak si sem postupně stěhovat další přibuzné (viz jisté nemocniční oddělení v Brně), pracovní poměr s nimi ukončit prakticky nejde z důvodu okamžité intervenci různých pseudohumat. organisací. Bohužel i samotné psaní o těchto neuvěřitelných věcech není z pohledu politiky EU vítáno.
11. 11. 2013 | 10:23

MUDr. Antonín Janák napsal(a):

Pracoval jsem v mnoha zemích s různými náboženstvími. Ale vždy - opakuji VŽDY - jsem byl zaměstnavatelem upozorněn na nutnost dodržování ZÁKONŮ A ZVYKLOSTÍ HOSTITELSKÉ ZEMĚ ! ! !

To je zásada, kterou musí dodržovat i studenti, navštěvující v cizí zemi školu, kterékoli úrovně.
11. 11. 2013 | 10:28

Jarmila napsal(a):

Vážený pane Špoku, pokud ještě zvládnete přečíst co píši(máte hodně ohlasů), tak jednu radu.Vydejte se do Maroka, Alžírska nebo Tuniska a tam pochopíte, co smíte tam a zejména co vše nesmíte. Tyhle dívky porušily pravidla nejen daná životem Evropana a ČR, nejde o šátky babiček,ale o víru zakazující růné věci pro nás třeba i nemyslitelné,porušili i zdravotnické principy.Nemohou takto se zaťatými pěstičkami působit v české nemocnici a odmítnout určité úkony. To nechť nechají na péči ve své domovině. Jak už řekli australští premiéři , ony jsou u nás hosty a měly by, nechci být triktní a říkat musí,respektovat pravidla této země.Pak měly zůstat doma, nezvali jsem je, nejsou v roli pozvaných hostů,ale lidí, kteří z domova utekli a chtějí pomoci.V tomto případě musí respektovat zvyklosti hostitele, to je ať chcete nebo ne, že jste psychlog neznamená, že můžete porušovat zákony mateřeské země.Ale zaleťte do nabízených islámských zemí a buďte tam nějaký čas a pochopíte, je to snadné.Pak teprve pište své rady ředitelce,
11. 11. 2013 | 10:34

Diana napsal(a):

Pánové v cizí zemi s e k Vám všude chovají s respektem, by jste měli vidět jak se chovají američtí studenti zde. Zkrátka jeptiška také nosí oblečení, které jí řád přikazuje a hákaz nošení šátků je omezování osobní svobody
11. 11. 2013 | 10:34

Zuzana Horáková napsal(a):

Výborně! Takže když odmítnu z náboženských důvodů jít na praxi do kravína v holinkách- jen bosa, vezmu si na hlavu cedník místo šátku, který je pro hygienickou výrobu mléka důležitý, nebudu chtít chodit k drůbeži, protože moje náboženství zakazuje se na ni jen dívat..... Není to trošku divné, že chci studovat zrovna zemědělství? Pokud si dal autor takovou práci se zdůvodněním toho, proč šátky na zdravotnické škole ano, měl si dát také práci se zjišťováním celého " antimuslimského" pojetí tohoto případu.
Pokud chtějí holky zašátkované studovat na české škole ( doma je ve škole nepustí ani na chodbu) , musí dodržet její podmínky. Jak k tomu přijdou ostatní studentky? Nemají se také pro jistotu dát na nějaké náboženství aby nemusely obsluhovat mužské pacienty a nemusely chodit na tělocvik?
Jen doufám, že se tohoto případu "šikany" nechytne nějaký právník, který se bude chtít zviditelnit a chudáka paní ředitelku roznese za její postup na kopytech "spravedlnosti, antixenofobie a antirasismu". :-/
11. 11. 2013 | 10:35

Karel napsal(a):

Ještě snad dodatek.
Autor se označuje jako: psycholog, psychoterapeut a autor řady psychologických i publicistických článků. Poskytuje psychologické poradenství a vede kurzy...... jak je tedy možné, že spousta komentářů zde v diskuzi popisuje zcela jiné a po svých 20 letech zkušeností s jistými lidmi, zcela reálné zkušenosti, které jsou zcela odlišné od autorových. K čemu pak takový psycholog, poradce, který nemá reálné zkušenosti je?
11. 11. 2013 | 10:36

fixx napsal(a):

To teda čumím na názory spoluobčanů.
Díky za článek.
11. 11. 2013 | 10:37

vladimír314 napsal(a):

Holky mohou být rády, že jim učitelka "jenom" nedovolila nosit šátek Doma by je jejich tolerantní souvěrci, za to, že chtějí jako ženy chodit do školy, rovnou podřízli. Zaživa, samozřejmě.
11. 11. 2013 | 10:44

Naštvaný napsal(a):

"XENOFOBIE JE ODRAZEM PROBLÉMU S VLASTNÍ IDENTITOU" :Nejhloupější a nejprimitivnější je narážení jakýchsi pouček bez souvislostí na životní zkušenosti. Svědčí to o neschopnosti tzv. odborníků řešit aktuální situaci. Xenofobií, naprosto bez souvislostí, nás značkoval už Václav Havel. Měl tím na mysli česko-německé vztahy. A za to čtvrtstoletí byl ze strany Čechů vznesen jen zlomek toho, co jsme si museli vyslechnout od Němců. Totéž platí o psaní tohoto autora.
11. 11. 2013 | 10:47

dennis napsal(a):

Moje nastaveni mi rika, ze nikoli osveta, vzdelani, vychova, propaganda, davove silenstvi, xenofobie anebo bratrska laska jsou hybateli spolecenskych zmen, evolucnich ci revolucnich.

Me nastaveni mi napovida, ze kazdy jev jak v prirode, tak ve spolecnosti prochazi prostym vyvojem vyjadrenym prostoduchym schematem: zrodu - rozkvetu - zaniku.

Je-li Evropa dnes na pocatku rozvoje sveho potencialu, pak se Evropane nemaji ceho bat a mohou bezstarostne hledet do budoucnosti. Je-li euroatlanticka civilizace za zenitem rozvoje svych sil, svemu rozpadu a zaniku muze sice vzdorovat, ale nemuze mu zabranit.

A jeste poznamka k nazoru, ze ideologie neni pricinou pokroku ani destrukce starych dobrych poradku. K tomu, aby se stara rise zhroutila, je zapotrebi upadek vnitrnich spolecenskych a hospodarskych struktur, ideologickych a moralne volnich systemu. Hospodarska prosperita jiste neni jedina charakteristicka slozka fungovani spolecnosti, ale je naprosto nezbytna. Pri vlastnim upadku imperia pak k jeho zaniku staci vnejsi tlaky sil nezatizenych tradicemi a iedologii stare rise.

Nakonec chci poznamenat. Je-li fertilita Evropanu na dlouhodobe sestupne linii a nemuze-li se evropske pojeti demokracie a snasenlivosti srovnat s fertilitou na jedne strane a s primitivnim nasilim a duslednou intoleranci islamskych kultur, nema Evropa nadeji.

Vyzvy autora blogu (at uz s konkretnim pribehem souvisi volne nebo vubec ne) je jen projevem zbozneho prani, abychom se vsichni milovali, je projevem zbozneho prani, ze svou tolerantnosti dame pruchod nasim uslechtilym zasadam a zaroven budeme nasi tolerantnost a snasenlivost sirit nejen mezi nami, ale i mezi lidmi a narody, ktere se o neco takoveho nezajimaji, ale dokonce jakoukoli toleranci, snasenlivost a svobodu vyznani dusledne potiraji.

Cili, budeme-li si brat k srdci vyzvu autora blogu, poslouzime tim jen falesne nadeji, ze se islamiste chytnou za nos a posleze nas zacnou napodobovat.
11. 11. 2013 | 10:51

modrý edvard napsal(a):

1. Pokud někde nejsou tolerantní ("v Saudské Arábii taky nesmíte postavit kostel"), tak bychom se tím neměli řídit.
2. Pastafariáni nosí na hlavě cedník. Pokud povolíme nošení šátku z náboženských důvodů, musíme povolit i cedník. (... na střední škole si to dokážu živě představit).
3. Stejná pravidla pro všechny. Pokud šátky školní řád zakazuje (třeba i implicitně), zájemci mohou navrhnout změnu školního řádu. Pokud ne, šátky jsou povoleny.
11. 11. 2013 | 10:51

Petr napsal(a):

• Začíná to šátkem a končí
Jakékoliv jine nabozenstvi než Islám není akceptovatelné" Koran 3:85
"Muslimové nesmí v žádném případě mít přátele mezi nevšřicimi." Koran 3:28
"Muslimové musí dát k dispozici veškeré zbraně k terorizovani nevěřících." Koran 8:60
"Zabij nevěrřící kdekoliv je najdeš." Koran 2:191
11. 11. 2013 | 10:54

Dagobar napsal(a):

Začneš tím, že jim dovolíš prosazovat svoji ideologii šátky na školách, pokračuješ tím, že jim dovolíš prosazovat svoji ideologii a zavedeš oddělené hodiny pro muže a ženy v bazénech a skončíš tím, že ti zákážou všechno, co ONI nechtějí. To je úděl appeasementu.
11. 11. 2013 | 10:55

Pavel. napsal(a):

Vyjdeme-li z předpokladu, že je (jediný) Bůh, pak je společný všem bytostem ve vesmíru, a tedy i všem lidem na zeměkouli. Obyvatelé této planety mu pouze dávají různá jména (Bůh, Jahve, Alláh...)a pak je především zcela nepochopitelné, proč se navzájem mlátí nikoli kvůli svému společnému Bohu, ale pouze kvůli jménu, které mu dávají. Připustíme-li skutečnost, že každý má právo tomuto společnému Bohu dávat jméno podle své úvahy, pak to platí na celé Zeměkouli stejně. Ve světě křesťanském i ve světě muslimském. Jestliže tedy muslimové, právem, požadují, aby v jejich prostředí křesťané "jmenovali Boha" jejich způsobem, pak není důvodu, proč by křesťané nemohli stejně požadovat aby muslimové "jmenovali Boha" v křesťanském prostředí způsobem křesťanským. Pokud se tomu někdo nepřizpůsobí, ať je kdekoliv, pak je pouze nebezpečným provokatérem a není co mu tolerovat. Celý problém tedy tkví pouze v OBOUSTRANNÉ toleranci. Ostatně, zajímalo by mne, co by se dělo, kdyby do naší země přišly studovat dvě dívenky z brazilských pralesů a podle obyčejů své země trvaly na tom, že budou nosit pouze kolem pasu tkaničku s ledabyle zavěšeným lupenem...
11. 11. 2013 | 10:55

Ferdinand napsal(a):

Bravo a ano a správně paní ředitelko. Naše zdravotnictví potřebuje peníze, peníze a opět peníze. Jako platícího pacienta většinu diskutujících do nemocnice určitě naláká sestřička v mini a na "ostro" pod kterými je jí vidět až do krku, odhalenými pevnými stehny, kroutícím se zadkem a dekoltem až k bradavkám a načesanou hřívou než nějaké muslimky zabalené od kotníků až po hlavu v černých hadrech........ jen aby Vám tu školu teďkonc někdo nevyhodil po povětří pro urážku islámu, když propagujete u holek nudismus.......
11. 11. 2013 | 10:56

Baba napsal(a):

Ono v českých zemích dost dobře není možné, souhlasit současně s pány Sobotkou i Haškem. I ve třetím tisíciletí by měla osoba odpovědná za jakoukoli vedoucí pozici zastávat jednoznačný názor. Pan Hašek je sice mezi řádky pochválitelný, ale jinak mu média dávají sežrat pěknou masáž. Hold telecí léta.
11. 11. 2013 | 11:01

Vašek napsal(a):

Dalo by se toho napsat mnoho, ale nebudu zatěžovat, zajímal by mne názor autora na jedinou věc, zdalipak by na muslimské škole řekněme v Íránu mohla studovat křesťanka a nosit viditelně kříž?
Tím je myslím velmi jednoduše řečeno vše o co tady jde.
Podotýkám, že jsem ateista, tolerantní téměř ke všemu a věřící(všichni) jsou mi spíše pro smích pro svou nevědomost, i když oni to vidí jinak.
11. 11. 2013 | 11:02

Richard napsal(a):

pane Filuto, mluvím samozřejmě jen za sebe, ale když mluvím s Vámi, přijdu si jako král, neb mluvit současně s 80-90% národa, to už musím být skutečně významná persóna. Skoro jako bych stál na tom pověstném balkóně pronášel k davům "mí Češi mi nerozumějí"...
jinak, samozřejmě, že ty dívky nebyly přijaty do školy z milosti či velkorysosti paní Ivanky, případně Vaší...
na to je zákon, který se řídí mezinárodními pravidly, na které jsme přistoupili...
Jinak, v této diskuzi se potvrzuje přesně to, o čem píše autor, "když patří k nám, je dobrá a může, když je jejich, tak je to špatně a nesmí", taká česká malost...Prostě "ta naša slušná a dobrá Ivanka", volte ju bo je naša, co dělá, nerozhoduje ..
11. 11. 2013 | 11:03

Glosator napsal(a):

Mimochodem, a proč vlasně je zakázáno nosit na rukávě hákenkrajc? Klidně lze říci, že zločinů se dopouštěli nacističtí extrémisté a nelze je vztahovat na několik milionů převážně slušných členů NSDAP.
Hitler pak nebyl o nic horší, než fanatický muslim Tamerlán. Ostatně, Velký jeruzalémský muftí Hussainí dostal od Himmlera hodnost Gruppenfuhrera SS a osobně dbal o to, aby se žádnému Židu nepodařilo Holocaustu uniknout.
11. 11. 2013 | 11:05

Pavel13 napsal(a):

:Zuzana Horáková
Dobře. A teď si do toho kravína doplňte třeba zákaz triček s nápisy (jako jsme měli kysi na SŠ my). Pro výrobu mléka a hygienu je to naprosto nepodstatné.
Kam byste pak zařadila zákaz nošení šátku adeptek zdravotnického řemesla? Autor nekritizuje samotné vyhození studentek ani ostatní důvody pro vyhození. Na to zřejmě měla paní ředitelka jiné právoplatné a logické důvody. Proč to však dehonestovat nadbytečným zákazem šátků? Rodiny studentek si pak mohou právem myslet, že hlavním důvodem byly šátky.
Pamatuji, že šátek byl kdysi řešením pro dívky, které musely shodit vlasy kvůli léčbě a holá hlava tehdy příliš budila pozornost. Nevím o tom, že by jim nějak bránil v zapojení do vzdělávacího procesu.
11. 11. 2013 | 11:05

Glosator napsal(a):

Jinak, když tam jedna ta muslimka chodila dva měsíce a nejednou to "nemohla snést," zdá se mi, že toto jednání (nesnesení sedět bez šátku) jí bylo někým nařízeno.
Je to nějaká kampaň proti české totožnosti!
11. 11. 2013 | 11:08

Vašek napsal(a):

Prohlášení Kevina Rudda, australského premiéra: „Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa z toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst vlastenectví. Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu.
Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž, pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk!
Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby toto bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás Bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako o svém domově, neboť Bůh je částí naší kultury.
Vaší víru můžeme akceptovat a nebudeme se ptát proč. Vše co žádáme je, abyste akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití. Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života. Dáme vám veškerou příležitost k tomu, abyste toto mohli užívat. Ale jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi vám doporučuji další přednost naší skvělé australské svobody - právo odejít.
Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás sem přijít. Požádali jste, aby jste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“
11. 11. 2013 | 11:09

Roni napsal(a):

Zuzana Horáková napsal(a):
Výborně! Takže když odmítnu z náboženských důvodů jít na praxi do kravína v holinkách- jen bosa, vezmu si na hlavu cedník místo šátku, který je pro hygienickou výrobu mléka důležitý, nebudu chtít chodit k drůbeži, protože moje náboženství zakazuje se na ni jen dívat..... Není to trošku divné, že chci studovat zrovna zemědělství? Pokud si dal autor takovou práci se zdůvodněním toho, proč šátky na zdravotnické škole ano, měl si dát také práci se zjišťováním celého " antimuslimského" pojetí tohoto případu.
Pokud chtějí holky zašátkované studovat na české škole ( doma je ve škole nepustí ani na chodbu) , musí dodržet její podmínky. Jak k tomu přijdou ostatní studentky? Nemají se také pro jistotu dát na nějaké náboženství aby nemusely obsluhovat mužské pacienty a nemusely chodit na tělocvik?
Jen doufám, že se tohoto případu "šikany" nechytne nějaký právník, který se bude chtít zviditelnit a chudáka paní ředitelku roznese za její postup na kopytech "spravedlnosti, antixenofobie a antirasismu". :-/
Kopíruji a suhlasím - není co dodat.
11. 11. 2013 | 11:11

aga napsal(a):

dennis

"Vyzvy autora blogu (at uz s konkretnim pribehem souvisi volne nebo vubec ne) je jen projevem zbozneho prani, abychom se vsichni milovali, je projevem zbozneho prani, ze svou tolerantnosti dame pruchod nasim uslechtilym zasadam .."

Já se spíše obávám, že většina podobných výzev je
jen skrytou agresí vůči většině, a že většina podobných vyzyvatelů jen zneužívá boj za práva menšin jako průchod pro své vlastní frustrace, problémy s autoritou a neschopnost a neochotu podřídit se rozumnému řádu. Stačí sledovat jejich osobní charakteristiky a způsob jejich diskuze - agrese z nich většinou čpí na sto honů, jen ji někteří - jako autor psycholog - umějí zabalit do kabátku vlastní ušlechtilosti a "tolerance". Tato tolerance se kupodvu týká pouze toho, čím mohou spolehlivě provokovat většinu, k názorům většiny tolerantní nejsou.
11. 11. 2013 | 11:12

aga napsal(a):

Také si myslím, že požadavek reciprocity je zásadní. Každému přistěhovalci či studentovi bude tolerováno to, co by bylo recipročně tolerováno v zemi jeho původu návštěvníkovi z hostitelské země. Jak vy k my, tak my k vy. Vše nad to je naivní či účelová podlézavost, většinou příjemcem hodnocena jako slabost a zneužívaná.
11. 11. 2013 | 11:16

hop na špek aneb v dáli bor. napsal(a):

Z náboženského hlediska jsem věřící český adamita.
Jako takový prosazuji v mezilidských vztazích duchovní i sexuální čistotu a chodím zásadně, jako každý věřící adamita, nahý.
A máme to tady. České adamitské studentky nemohou chodit v české škole nahé!
11. 11. 2013 | 11:25

Martin napsal(a):

Autor je naprosto a totálně mimo, jedná se o vzorového kavárenského intelektuála, to jsou takoví ti hlupáci co ve 40. letech minulého století vykřikovali že Hitler je v zásadě neškodný, že mu bude stačit Polsko a ČSR a tím to končí.

Realita je samozřejmě naprosto jiná, na území ČR platí Ústava ČR a charta OSN a komu se to nelíbí tak ať si spakuje věci a opustí naše území. Islám prokazatelně porušuje § 260 trestního řádu

"Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let"

a na nošení hiždábu se vztahuje § 261

"Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta"

Paní ředitelka se zachovala správně a milé studentky by správně měly být vyhoštěny ze země.
11. 11. 2013 | 11:27

hop na špek aneb v dáli bor. napsal(a):

A máme to tady. České hlubove věřící adamitské studentky nemohou chodit v české škole nahé!
Taková diskuze si s sebou samozřejmě nese i zakázané otázky, o kterých zastánci jednoduchých pravd pomlčí, protože na ně mít odpověď nebudou: Smí chodit špeková, či špoková neboli (ne)řádová sestra nahá? Smí chodit nahá řádová sestra, je-li zrovna sestrou zdravotní? Neponižujeme ji? Je to hygienické? Neohrožuje pacienty? Neohrožuje naše jednoduché odpovědi?

Co je na lidské nahotě, na té nejvlastnější lidské přírozenosti tak špatného?
To je rasizmus nejhrubšího zrna.
11. 11. 2013 | 11:28

Pavel13 napsal(a):

:aga
Souhlasím. Jestliže je v některých státech studentům dovoleno nosit do školy zbraně (jak domácím, tak cizincům), mohou je studenti z těchto zemí nosit do školy i u nás.
11. 11. 2013 | 11:28

m. napsal(a):

Když se chci přestěhovat do jiné země, musím si zjistit její kulaturu, přednosti a zápory. Když se tam přestěhuji, tak se musím přizpůsobit. Pokud chci žít tak, jak jsem zvyklá, zůstávám doma.
11. 11. 2013 | 11:29

Zuzana Háková napsal(a):

Zdravíčko, všem diskutujícím.
Existujeme v dobách, bizardních dějů. Dějů, kdy není možné, se o cokoliv opírat. Dějů, kdy je lepší, z hluboka dýchat a mlčky pozorovat, co se, z těchto nenápadných, ztrát nadějí na lepší život, vykrystalizuje.
Jediné, co vím, je fakt, že se můžeme probudit, do ještě bizardnějšího děje, ve kterém se dozvíme, že je vše jinak a domýšlet si jak, mi zapovídá můj zdravotní stav.
Prošla jsem si mnoha stavy kóma, ve svém životě. A co jsem si donesla, za vědomosti, z těchto zkušeností?
Například, vědomost o lidském vývoji, jako takovém. Hodnotit, jakkoliv dějové aspekty dnešní doby, je nadmíru pošetilé. Jsou určité dějové linie, které se dějí tak nějak automaticky, protože přesáhly horizont naplnění, což znamená, že již vyčerpali všechny možné situační kombinace, a z těchto kombinací se tvoří nové situační kombinace, které v tuto chvíli, není schopen, nikdo zmapovat. Zmapování, náleží gneraci, která bude mít v rukách záznamy, nadpoloviční většiny vyjevených situačních kombinací a na těchto základech pak, je možno tvořit z výsledků, jakési odhady věcí budoucích.
Lidově řečeno, ani lékaři, neví, jak mohou reagovat na vyřčené, etnické skupiny.
Protože lidská mysli je v dnešních dobách, nevyzpytatelná, právě z následků, již prožitých zkušeností.
Lidstvo se seznamuje s novými prvky myšlení, které jaksi nedokáže ještě správně chápat.
Čímž se nachází lidstvo, v jakémsi závětří, studijní fáze, všeho nového. Takže, údajně, by nic, tragického nemělo hrozit. Do doby, než si lidstvo osvojí nové styly myšlení a získá opět, pomyslnou nadvládu nad svými schopnostmi.
Máme vzácnou příležitost, vidět, jak se lidstvo zbavuje všech starých stylů myšlení i nahrazuje je novými styly myšlení.
Což je otázka, týkající se řádově, staletí.
Čistě hypotetická úvaha: Kdyby všichni lidé prahly po míru, je na planatě mír. To vím, jistojistě. A jak se mi žije s vědomím, že mi kdokoliv může z plezíru zabít, a ještě si zaplatí obhájce, který udělá z vraha neškodnou oběť?
Protože je to společenské a nutné?
Veselé chvíle.
Zuzana Háková
11. 11. 2013 | 11:30

hop na špek aneb v dáli bor. napsal(a):

České hluboce věřící adamitské studentky nemohou chodit v české škole nahé!
Jistě tušíme, že nahota zde není to, o co jde především. Především zde jde o jinakost.
Jinakost v nás tradičně vzbuzuje strach, obzvláště pokud naše vlastní identita není natolik pevná, abychom se v ní cítili jistě a zakotveně. Právě tehdy nás odlišnost ohrožuje především. Hrozí totiž, že naruší a znejistí náš povrchní, v ničem hlubším nezakotvený pocit "toto je správné, protože naše" a "tak se to dělá, protože to tak děláme".

Zapaťpánbůh, že aspoň někteří z nás mají pod svým šatem nebo šátkem svého skrytého špeka.
11. 11. 2013 | 11:33

Martin napsal(a):

Zuzana Háková: Islámisté prahnou po tom druhu míru, že veškeří lidé budou povinně stoupenci islámu a kdo s tím nesouhlasí bude usmrcen, viz právo Šaría. Ještě nějaké otázky ?
11. 11. 2013 | 11:33

Richard napsal(a):

"Nemají se také pro jistotu dát na nějaké náboženství aby nemusely obsluhovat mužské pacienty a nemusely chodit na tělocvik?"
Roni

svoboda náboženského vyznání samozřejmě musí respektovat zákon, tzn. pokud si vyhlásíte vlastní náboženství, které půjde proti zákonu společnosti, okamžitě Vás určité složky zařadí do sekt a skončíte v cele...
Problém s šátkem je však něco jiného, jejich zákaz je nic proti ničemu, taký zástupný důvod, navíc platí nejen pro muslimky, ale také pro Čechy, resp. pro všechny. Paní Ivanka prostě zakázala nosit šátek ve škole pro všechny, byť v reakci na muslimské dívky.
To je asi podobné jakoby někde v Arábii zakázali, v reakci na příchod českého Honzy, nosit do školy trička s barevným nápisem. Taká hloupost. Proč bychom jí měli opakovat?
Neohrožuje nás nošení šátků ve škole, ale právě tahle naše česká malost a její uplatňování v tak významných oblastech jako je školství.
Vlastní identitu v tomto případě ztrácíme přesně tím, co udělala paní Ivanka, byť to vypadá naopak, že jde o boj za ní.
My jsme se jim totiž přesně tímto jednáním přizpůsobili, resp. jejich zvyklostem k přísné uniformitě a omezování individuality.
Zakazovat šátek ve škole, to je skutečně způsob hodný radikálního islamismu.
Ale samozřejmě, udělali jsme to my, resp. naša Ivanka, tak to je úplně něco jiného, to je boj za vlastní identitu.
11. 11. 2013 | 11:36

Jarsa napsal(a):

Dobrý den pane Špoku,
děkuji Vám za inspirativní a humanistický text. Sám nemám zcela jasno jak popisovanou otázku s oněmi slečnami ve zdravotnické škole řešit. Inklinuji k Vašemu názoru, ale tak trochu se bojím toho, jak tato dobrá vůle většiny bude menšinou chápána a použita či využita. Ale opět opakuji, mám blíže k Vašemu postoji a k respektování potřeb menšiny. Drtivá většina reakcí pod Vaším textem je plná zloby a xenofobie a v mnoha případech hraničící s rasismem. Jistý diskutjící s nickem Gru napsal, že židé jsou posvátná kráva. Tato dvě slova nejsou nic jiného než antisemitismus. Nejsou posvátná kráva. Rasisté je mají každodenně ve svých pařátech. Pohled na Facebook je toho důkazem. Se židy se svezou muslimové, cikáni, tělesně postižení, staří lidé, lidé tlustí a nehezcí, lidé s jinou barvou pleti než si rasista přeje a máme tady.... počátek třicátých let v Německu.
Pod všemi "spravedlivě rozhořčených" reakcích se skrývají latetní nacisté a stalinisté. Ti jsou největším nebezpečím pro svět. Historie to jenom potvrzuje.
Přeji Vám sílu a vše dobré.
11. 11. 2013 | 11:37

aga napsal(a):

Pavel13

Pokud se takto upraví zákony našeho státu, proč ne.
11. 11. 2013 | 11:39

Martin napsal(a):

Richard: Jakákoliv činnost a to zvláště ve školách musí být v souladu s právním řádem příslušného státu. Protože nošení hidžábu prokazatelně propaguje protiprávní činnost, nesmí se to tolerovat. Když studentkám neřekli doma co je Islám zač, měly by se to dozvědět alespoň na škole a je kontraproduktivní je v tom ještě podporovat.
11. 11. 2013 | 11:39

gaia napsal(a):

v Bruselu se už vloni báli dát na náměstí vánoční stromeček , aby někoho neurazili, a jen ho tam virtuálně promítali na ze´d , a vy tady budete plkat o nějakém šátku v nemocnici.
Zdravotní sestry vždy nosili čepec jako součást uniformy, tak jakýpak šátek.
11. 11. 2013 | 11:41

Martin napsal(a):

Jarsa: Hlavní potřeba islámistické menšiny je nastolení práva Šaría a toto se jim rozhodně nesmí tolerovat ani milimetr.
11. 11. 2013 | 11:41

Olga napsal(a):

Velice si vážím postoje paní ředitelky! Má zdravý názor na věc. Pokud studentky díky svému náboženství odmítají účast na předmětech, budou muset studovat jinde nebo něco jiného. Jsou na návštěvě, tak proč vnucovat svá pravidla? Díky Vašemu postoji bycom se, paní ředitelko, mohli dokonce vyhnout případnému přímému střetu s přistěhovalci islámského původu, čehož se obávám.

Pane Šporku, kolik Vám je, že zastáváte tak jednostranné a nevyzrálé nározy? Již v diskusi padlo, že šátek/zahalení je v islámu nejenom projev ponížení žen viz níže citace z koránu, ale také jeho politickým symolem se všemi nebezpečnými důsledky (např. islamizace, tedy prosazování koránu a šariackého práva). Přečtete si od arabisty prof. Kellera nebo islamologa prof. Mendela něco o džihádu, nebo od nestora českých muslimů pana (Muhameda Ali) Šilhavého (Islám a sekularizace) o rozdílném pojetí demokracie západní a islámské společnosti. Zde doporučuji doplnit vzdělání.

Citace z koránu (překlad Hrbek) - mnohé vysvětluje:

„A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše – a Bůh je mocný, moudrý“
Korán súra 2, verš 228
„Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!“
Korán súra 4, verš 34
„Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud je smrt nezavolá anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko.“
Korán súra 4, verš 15

Pane Šporku, uvědmujete si, že vy svými názory vlastně podporujete korán, potažmo islamizaci a tedy napadáte západní pojetí našich svobod a demokracie. Vždyť Vaše názory jsou protiústavní! Jako odborník byste navíc němel být jednostranný. Ale nezoufejte, lehce pravicové názory přijdou s věkem a životními zkušenostmi:-) Velmi si přeji v zájmu našich dětí a těžce vydobitých svobod, abyste rychle dozrál:-)
11. 11. 2013 | 11:41

neo napsal(a):

jak jsem předeslal, vyvíjí se ta diskuse tím "správným" směrem. Atmoška houstne...

Tito si kompenzují vlastní nedostatečnost.Bohužel.
11. 11. 2013 | 11:42

Yosif K napsal(a):

Buzerovat lidi za nošení šátku je skutečně kontraproduktivní.

Co strašlivě chybí v západní společnosti je ELEMENTÁRNÍ OBČANSKÁ VÝCHOVA jak staroobzvatel tak imigrantů, specielně imigrantů muslimů.

Každý kdo žádá o azyl by měl projít školením v tisících hodin a opakovanými testy z občanské výchovy a měl by podespat prohlášení že si je vědom toho že lidská práva jako svobody vyznání (všech dospělých lidí včetně dětí imigrantů), svoboda myšlení svoboda řeči jsou nadřazena náboženským přikázáním jakéhokoliv náboženství.

Stálo by to nějaké peníze ale je to jediná cesta jak alespon částečně oddělit "zrno od plev".
Dále by imigranti měly podepsat že souhlasí se zákazem snatků mezi pokrevními bratranci a sestřenicemi v prvním koleni. V muslimských zemích je toto zcela obvyklé - cca 30-50% snatků jsou snatky bratranců a sestřenic - dle dánských a švédských studií tento faktor sám o sobě sráží statisticky významně zdravotní stav a IQ muslimské populace. (Dle dánské studie o cca 10-16 bodů.....)
11. 11. 2013 | 11:43

Yosif K napsal(a):

Buzerovat lidi za nošení šátku je skutečně kontraproduktivní.

Co strašlivě chybí v západní společnosti je ELEMENTÁRNÍ OBČANSKÁ VÝCHOVA jak staroobzvatel tak imigrantů, specielně imigrantů muslimů.

Každý kdo žádá o azyl by měl projít školením v tisících hodin a opakovanými testy z občanské výchovy a měl by podespat prohlášení že si je vědom toho že lidská práva jako svobody vyznání (všech dospělých lidí včetně dětí imigrantů), svoboda myšlení svoboda řeči jsou nadřazena náboženským přikázáním jakéhokoliv náboženství.

Stálo by to nějaké peníze ale je to jediná cesta jak alespon částečně oddělit "zrno od plev".
Dále by imigranti měly podepsat že souhlasí se zákazem snatků mezi pokrevními bratranci a sestřenicemi v prvním koleni. V muslimských zemích je toto zcela obvyklé - cca 30-50% snatků jsou snatky bratranců a sestřenic - dle dánských a švédských studií tento faktor sám o sobě sráží statisticky významně zdravotní stav a IQ muslimské populace. (Dle dánské studie o cca 10-16 bodů.....)
11. 11. 2013 | 11:43

Martin napsal(a):

neo: Radeji být vlastně nedostatečně živý, než politicko-antirasisticky-antifanatisticky-antixenofobně-antiprimitivisticky uvědomělý mrtvý.
11. 11. 2013 | 11:45

Petr F. napsal(a):

Vůbec nechápu proč je nacismus zakázaný? Přece všichni nacisti nebyli špatní a plynové komory byli jistě jenom dílem nějaké extrémistické odnože nacistů.Nacismus zakázala banda xenofóbů!!
11. 11. 2013 | 11:47

Yosif K napsal(a):

Doplnění předchozího příspěvku, googlujte "Nikolai Sennels Inbreeding"........

A huge Muslim problem: Inbreeding

Nikolai Sennels is a Danish psychologist who has done extensive research into a little-known problem in the Muslim world: the disastrous results of Muslim inbreeding brought about by the marriage of first cousins.

This practice, which has been prohibited in the Judeo-Christian tradition since the days of Moses, was sanctioned by Muhammad and has been going on now for 50 generations (1,400 years) in the Muslim world. This practice of inbreeding will never go away in the Muslim world, since Muhammad is the ultimate example and authority on all matters, including marriage.

The massive inbreeding in Muslim culture may well have done virtually irreversible damage to the Muslim gene pool, including extensive damage to its intelligence, sanity, and health. According to Sennels, close to half of all Muslims in the world are inbred. In Pakistan, the numbers approach 70%. Even in England, more than half of Pakistani immigrants are married to their first cousins, and in Denmark the number of inbred Pakistani immigrants is around 40%. The numbers are equally devastating in other important Muslim countries: 67% in Saudi Arabia, 64% in Jordan, and Kuwait, 63% in Sudan, 60% in Iraq, and 54% in the United Arab Emirates and Qatar.

According to the BBC, this Pakistani, Muslim-inspired inbreeding is thought to explain the probability that a British Pakistani family is more than 13 times as likely to have children with recessive genetic disorders. While Pakistanis are responsible for three percent of the births in the UK, they account for 33% of children with genetic birth defects.

The risks of what are called autosomal recessive disorders such as cystic fibrosis, spinal muscular atrophy is 18 times higher, and the risk of death due to malformations is 10 times higher. Other negative consequences of inbreeding include a 100 percent increase in the risk of stillbirths and a 50% increase in the possibility that a child will die during labor.

Lowered intellectual capacity is another devastating consequence of Muslim marriage patterns. According to Sennels, research shows that children of consanguineous marriages lose 10-16 points off their IQ and that social abilities develop much slower in inbred babies. The risk of having an IQ lower than 70, the official demarcation for being classified as "retarded," increases by an astonishing 400 percent among children of cousin marriages. (Similar effects were seen in the Pharaonic dynasties in ancient Egypt and in the British royal family, where inbreeding was the norm for a significant period of time.)
11. 11. 2013 | 11:47

Jiří Pasečný napsal(a):

Prvotně bych rád řekl, že nemám problém si potřást rukou s cikánem. Ovšem s cikánem, který pracuje, má udržovaný dům a snaží se, aby se měl dobře. Nemám problém si potřást rukou s muslimem, který má své náboženství ale respektuje právo ostatních na jiné. Nezáleží mi na barvě ale na charakteru. Panu autorovi doporučuji odjezd do některé ze šátky-propagující země a zkusit si tam prosadit svou příslušnost k židovskému nebo jinému přesvědčení nošením jarmulky nebo velkého kříže. Pokud se mu bude i po týdnu dařit dobrému zdraví, necht se ozve.
Těmto "utiskovaným" nikdo nepsal, že je tady chceme a uděláme vše proto, aby se tady cítili jako doma. Tudíž pokud nemají absolutně žádný zájem dodržovat naše povinnosti, pouze využívat našich požitků, mohou se vrátit k sobě domů, kde je jistě za hrdou příslušnost ke své kultuře a přesvědčení jenom pochválí. Demokracie není o tom dovolit komukoliv cokoliv ale umožnit každému právo volby v rámci obecně, pro danou oblast platných společenských norem. A já jsem strašně rád, že díky těmto normám u nás nemusím v pět ráno poslouchat chlápíka na věži svolávajícího k modlení nebo pravidelně každou neděli běžet do kostela.
A upřímně - tahle možnost volby, v zemích, ze kterých přicházejí tyhle "zahalenky", prostě NENÍ!
11. 11. 2013 | 11:50

Richard napsal(a):

"Protože nošení hidžábu prokazatelně propaguje protiprávní činnost,"
Martin

to není o hidžábu, ale o šátku, takže vlastně tvrdíte, "nošení šátku prokazatelně propaguje protiprávní činnost"...
no ty woe...tomu říkám identita...tady nemůže být nic zničeno, bo tu níc není...mezi Vámi a radikálním islamistou není v podstatě žádný rozdíl...
ti si taky myslí, že barevný panáček na tričku je něco hrozně "protiprávního"...
11. 11. 2013 | 11:51

Martin napsal(a):

Jiří Pasečný: Takový muslim neexistuje. Muslim z principu svého náboženství NESMÍ ve svém okolí tolerovat jiné náboženství, má to zakázáno ve své svaté knize Korán a od svých islámistických politruků. To se také reálně děje ve všech zemích kde je islámistů hodně.
11. 11. 2013 | 11:53

dennis napsal(a):

Autor blogu svym titulkem "Vyznam zakazu noseni satku pro likvidaci svetoveho terorismu" se nam snazi naznacit, ze svetovy terorismus nema nic spolecneho s nabozenskou nesnasenlivosti. A samotnym zamyslenim se snazi dolozit, ze intolerance v detajlech je nejenom smesna v boji proti svetovamu terorismu, ale predevsim naprosto neucinna.

Vidim problem se zakazem noseni satku pro dve studentky podobne: Zakaz je to smesny a svetovy terorismus si toho ani nevsimne.

Mozna by bylo v souladu s postoji autora blogu, kdybych si myslel, ze nikoli malicherny zakaz, ale velkorysa tolerantnost vuci dvema studentkam a jejich satkum zasadnim zpusobem zmeni nasi vychozi pozici v boji proti svetovemu terorismu. A ze svetovy terorismus sam uzna, ze nikoli zakazy, nasili a nesnasenlivost prospeje nam vsem. Kez by to tak bylo.

Ale ma autor vubec na mysli, ze nejaky svetovy terorismus existuje? Nejde jeho marginalizace a stestk nad neucinnosti projevene xenofobie dal? Nechece nam autor naznacit, ze vlastne cela ta xenofobie je jeden velky blud, ktery bojuje proti nebezpeci svetoveho terorismu - nebezpeci, ktere vubec ve skutecnosti neexistuje a nikomu nehrozi?

Cinske urady si daji bacha na to, aby se svetovymi medii sirily informace, jak se cinske vedeni snazi vyrovnat s nebezpecim, ktere civilnim obyvatelum hrozi od narodne osvobozeneckeho boje statecnych Ujguru uprostred davu na pekingskem namesti. A je to skoda. Rad bych si poslechl komentare obrancu lidskych prav o tom, jak se v hrozne cinske despocii bojuje se svetovym terorizmem.
11. 11. 2013 | 11:53

Jason napsal(a):

Rikam, ze na svem nahrobku chci mit vytesano"Humanity will kill us"..Kdyz budu mit hodne stesti,tak se doziju toho,ze me samotneho nezabije.V blogu vidim,ze se najde stale dosti lidi, kteri pouzivaji zdravy rozum a citi ohrozeni,ktere hrozi z rad pristehovalcu odmitajicich se prizpusobit zvyklostem hostitelske zeme. Vse ostatni uz bylo napsano,souznim s lidmi sympatizujicimi s reditelkou merici vsem stejnym metrem nastavenym skolnim radem. Naopak naprosto nechapu sympatizanty a obhajce tech dvou divek.Prave diky takovym se bojim o svuj zivot,budoucnost mych deti, naroda a Evropy.
11. 11. 2013 | 11:53

Skalder napsal(a):

Dodatek k anti-neorasismu
Nosit tričko s hákovým křížem je také něco jiného, než vraždit lidi. V tomto případě se ovšem proti "jasnému myšlení" neprotestuje. Inu, když dva dělají totéž ...
11. 11. 2013 | 11:54

gaia napsal(a):

olgo

a vy myslíte, že bible hovoří o ženách nějak jinak?
11. 11. 2013 | 11:57

Pavel13 napsal(a):

:Richard
S vaším příspěvkem z 11:36 souhlasím na 100%.
11. 11. 2013 | 11:59

Zdeněk Tomeček napsal(a):

Pokud by se muslimové chovali k nemuslimům normálně tak stím problém nemám.Ať si na hlavě nosí co chtějí ale už vidím naše studentky u nich bez šátků,přinejlepším by je zavřeli.
11. 11. 2013 | 12:00

tytyty napsal(a):

Pochybuji, že bych si světonázorově mohl porozumět se středověkými Čechy, i kdybych se o to upřímně snažilm a to jsem jejich potomek.
Časový odstup mezi námi, který je cca 500 let je nepřekonatelný.

Časový odstup mezi náboženským a světonázorovým myšlením a vnímáním světa běžného Čecha a běžného muslima, když pominu to, že je to pro nás kultura naprosto cizí a exotická, je ale cca tisíc tři sta let.

Nehodlám se vracet s panem Broučkem několik století zpátky ani do středověkých Čech patnáctého století, ani nemohu a nebudu nikdy tiše souhlasit s přenosem nám naprosto cizích středověkých muslimským zvyků ze sedmého století do moderní Evropy.
11. 11. 2013 | 12:06

Richard napsal(a):

možnost nosit šátek ve škole navíc není o toleranci, ale inteligenci...
když se v něm člověk cítí lépe, ať už z jakéhokoliv důvodu a nenarušuje tím prostor jiného, je hloupost ho zakazovat, s hloupým a zástupným odkazem na protiprávnost, hygienu a kdoví, co ještě. Přitom je zcela jasné, že jde o reakci na pocit ohrožení vlastního ega. Jakoby se člověk roztřásl před motýlem, bo si myslí, že je to jedovatý pavouk.
Ostatně podobně je to s těmi dlouhými vlasy před x lety, to není o toleranci, ale inteligenci, nezakazovat takovou věc...
11. 11. 2013 | 12:09

Pavel13 napsal(a):

Martin napsal(a):
"Protože nošení hidžábu prokazatelně propaguje protiprávní činnost, nesmí se to tolerovat."

Jak je to prokazatelné? Pokud vím, není nošení hidžábu u nás zakázáno.
11. 11. 2013 | 12:09

aga napsal(a):

Docela symbolické by bylo dát vedle sebe foto zdejších "perzekuovaných" studentek a patřičně zahalených Hany a Antonie, unesených v Pákistánu. Všichni zdejší radilové a humanisté by se měli rozjet do Pákistánu, a kázat o toleranci a snášenlivosti tam. Pak bych jim uvěřil, že jejich úmysly jsou čestné a že jsou ochotni za svůj názor skutečně bojovat.
11. 11. 2013 | 12:15

Čestmír Čepec napsal(a):

Paní ředitelka zdravky Kohoutová to zajisté myslela dobře.
Ale měla se asi nad svou argumentací více zamyslet.

Zásadní argumenty pro vyhazov plachetkou krytých děvčat měla dva.
A sice "hygienický" a "řádový". Oba jsou mimózní, nepřípadné, hloupé - jeden je hloupější než druhý.

Tak si to rozebermež:

Argumenty ředitelky Ivanky Kohoutové

1. Arg. "hygienický"

"Studenti chodí na praxi, kde ošetřují pacienty. Pacienti také mají svá práva. Ten obor je v podstatě také závislý na hygienických předpisech. Tohle se musí všechno zohlednit,..."

Zde je na první pohled jasné, že jde o hloupost. Každý z životem zkušených a zkoušených si snadno vybaví, že v době poměrně nedávné byl zásadní součástí sesterské uniformy škrobený čepec.
Kupodivu - z důvodů hygienických. Nezanedbatelným zdrojem prachu a trápení uklízeček jsou totiž dlouhé vlasy.

Dále šlo o pokračování staletých tradic - ženské vlasy jsou totiž nezanedbatelným vábidlem a vzrušovadlem, což si nejvíce uvědomovaly autority, pro něž jest žena nástroj Ďáblův - tedy církevní restituenti. Proto mají všechna řádová děvčata své vlasy pečlivě skryty, jinak by byla z lůna vatikánského vyobcována coby neřestnice.

I na mnohém kvalitním a nelhoucím filmu z dob černobílých si můžeme povšimnout, že svobodná věřící dívka, čepce nemaje, mohla prostovlase do kostela vstoupit jen, pokud hlavu svou pečlivě kryla, např. pod kapesníkem, by Boha, či jeho pozemského zastupiče, neurazila.

2. Arg. "řádový"

"Asi bychom neobhájili, aby tady děti seděly v kapucích, kulichách a učitelé chodili v kloboucích. Společenské chování je dáno takto, takže pokud tady někdo chce dobrovolně studovat, tak si myslím, že by se měl přizpůsobit,..."

Jak známo, v našem kulturním prostředí je ženám zásadně dovoleno mít pokrývku hlavy i v budovách - oproti mužům jde o privilegium, které je opět dáno onou tradicí - nošení šátků či čepic tedy není žádným prohřeškem proti společenské konvenci.

http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-prazske-skoly-odesly.html

Klíčovou se ale zdá být Kohoutové věta poslední,
a sice: "... si myslím, že by se měl přizpůsobit ..."

Ano. Kdyby byla paní ředitelka upřímná, mohla vynechat tu spoustu zbytečných slov, a měla říct, že jí vedená SZŠ v Ruské ulici není pro "nepřizpůsobivé".

Že hidžáb symbolizuje sebevražedného atentátníka, typus: "černá vdova, Groznyj, Čečna", a že my nejsme Čečenci, i když spousta Američanů je přesvědčena o opaku.

Možná je ve hře i jiný předsudek. Třeba měla sestra Kohoutová při své hygienické poznámce spíše na mysli tzv. rasovou hygienu.
Nasra se Zelminou jsou totiž tmavší.

Ať tak nebo tak ... humanistická tradice euroamerické civilizace velí orientovat se na schopnosti a dovednosti lidí, nikoli na jejich barvu pleti, vzhled, pohlaví, šat, náboženství či původ.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/249700-muslimky-opustily-ceskou-skolu-zakazovala-jim-nosit-satek/

http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-prazske-skoly-odesly.html

P.S.: Někdo by měl prezidenta Zemana varovat před boromejkami, neboť jejich čepce jsou dle ředitelky Kohoutové nepochybně vysoce infekční.
11. 11. 2013 | 12:17

Yosif K napsal(a):

Nošení šátků je jedna z posledních věcí, na které by bylo zapotřebá reagovat. Co naopak je nutné je zavedení důkladné občanské výchovy, která by též osvětlila roli islámu v tragickém zaostávání muslimských zemí.
11. 11. 2013 | 12:18

Yosif K napsal(a):

Richard napsal(a):
"Protože nošení hidžábu prokazatelně propaguje protiprávní činnost,"
Martin

to není o hidžábu, ale o šátku, takže vlastně tvrdíte, "nošení šátku prokazatelně propaguje protiprávní činnost"...
no ty woe...tomu říkám identita...tady nemůže být nic zničeno, bo tu níc není...mezi Vámi a radikálním islamistou není v podstatě žádný rozdíl...
ti si taky myslí, že barevný panáček na tričku je něco hrozně "protiprávního"...
11. 11. 2013 | 11:51
Nošení hijabu svým způsobem nepřímo propaguje zpátečncké a škodlivé náboženství.

Rešením však není bojovat proti nošení hijabu. Řešení je povinná a rozsáhlá "občanská výchova" muslimských imigrantů kde by jim bylo dostatečně důrazně vysvětleno v čem je islám škodlivý i pro ně samotné.

Toto však nikdo neprotlačuje - jak z důvodu financí tak z důvodu politicko-korektní předpos...anosti.....
11. 11. 2013 | 12:23

KAteřina napsal(a):

Je nějaká evropská společenská norma, která by zakazovala ženám nosit pokrývku hlavy na veřejnosti? Asi ne, ženy mohou chodit s pokrytou hlavou i do míst, kde se to mužům zapovídá. Takže si myslím, že paní ředitelka udělala vážnou chybu.
11. 11. 2013 | 12:26

Yosif K napsal(a):

Zakazovat šátky je detailistický nesmysl, který provokuje ještě větší vzpurnnost a pocit křivdy.
Jediná věc která může pomoct je důkladná občanská výchop va a důkladné opakované testy a přísahy věrnosti "západnímu zřízení".
Dtto jako v případě Romů řešením je systematické vzdělávání Romů od mateřské školky, nikoliv pošetilý zákaz nějakého romského symbolu.

Za nošení niqabu na veřejnosti by ovšem myl být trest krátkodobý trest vězení - jde o identifikaci občanů - čili o přímé ohrožení bezpečnosti.
Cituji Nikolai Sennelse:

Sennels concludes: There is no doubt that the wide spread tradition of first cousin marriages among Muslims has harmed the gene pool among Muslims. Because Muslims' religious beliefs prohibit marrying non-Muslims and thus prevents them from adding fresh genetic material to their population, the genetic damage done to their gene pool since their prophet allowed first cousin marriages 1,400 years ago are most likely massive. This has produced overwhelming direct and indirect human and societal consequences.

Bottom line: Islam is not simply a benign and morally equivalent alternative to the Judeo-Christian tradition. As Sennels points out, the first and biggest victims of Islam are Muslims. Simple Judeo-Christian compassion for Muslims and a common-sense desire to protect Western civilization from the ravages of Islam dictate a vigorous opposition to the spread of this dark and dangerous religion. These stark realities must be taken into account when we establish public polices dealing with immigration from Muslim countries.
11. 11. 2013 | 12:33

Neo, rasista z Matrixu napsal(a):

Je smutné,
že pan Špok, ač psycholog, neustále surfuje po povrchu a rozdává nálepky: neorasista, xenofob, populista, primitiv ...

Správně, jakožto odborník na dušezpyt, by měl napsat o neorasismu, xenofobii, populismu a primitivismu v sobě.
11. 11. 2013 | 12:37

Richard napsal(a):

"Rešením však není bojovat proti nošení hijabu. Řešení je povinná a rozsáhlá "občanská výchova" muslimských imigrantů kde by jim bylo dostatečně důrazně vysvětleno v čem je islám škodlivý i pro ně samotné."
"Toto však nikdo neprotlačuje - jak z důvodu financí tak z důvodu politicko-korektní předpos...anosti....."
Yosif

hlavně je to nesmysl...takhle byste mohl uvažovat i v případě katolíků, tím byste jen přesně zkopíroval vzorce jejich jednání...
ti chtěj taky vnucovat svojí doktrínu, toho jak si člověk sobě i jiným škodí a jak by měl být jiný a lepší, dle jejich představ...
stačí důsledně hlídat hranice tam, kde to má smysl...jinak, ať si dělá, každý, co chce...
11. 11. 2013 | 12:39

neo napsal(a):

Multinick 12:37

vyklidni se džambulko
11. 11. 2013 | 12:49

magor napsal(a):

Ať si nosej na hlavě třebas květináč, jen ať nechtěj, abych nosil sám. Obávám se, že máme k musulmanům blízko, páč EU bdí.

Co si smím a nesmím koupit, co se smí a nesmí vyrábět. Čím hnojit, čím kosit, čím svítit, kde orat a kde neorat.

Jak se tvářit na ouředním dokladu.

Představa Evropanů, že zme ti lepší, se mi už zajídá. Nejsme, ale bejvali jsme.
A co bylo bylo (i když v tom stejně jen ten chlast).

Mám jednu zababušenou v rodině, takovej prostest proti hříchu modernity. No, jedna ze čtyř dětí, ujala se. To víte, v Sýrii válka a tak se národy stěhují. Popravdě, význam stejný jako tu chodit v kroji. Dodnes jsem nepochopil, proč se láska k tradici vykupuje nepohodlím.

Zrovna Pakistán bych do toho netahal, ono, za Persií šecko jinak. A podiv našince, že někde šikmý voči taky trochu pro pláč.

V jedný velký zemi shledal jsem průser hodný povyku. Domorodí, až po privilegiích těch v turbanech, vymohli si nosit v policejní uniformě tradiční copánek. Podotýkám, že turban k domorodej nepatří, stejně jako policejní uniforma.

Všude platí nějaký dogma, představa, že právě nás se netýká je legrační. Co se nás týká velmi jsou tato slova:

"A to nejhorší pro milého Čecha, jenž neustále volá po přijetí nových zákonů, které by vyřešily všechny problémy světa".

Nejlíp bude šecko zakázat. Kompletně. My přeci aktivní dědici Kakánie, tu každej eurounijní plk proveden s důkladností bémáckého lokaje. A jak známo, právě lokajové nejkovanější tvůrci "pořádků". Tedy, ptám se, kdo je tady vlastně vobřezanej? Eh?

Synáčci zababušené se tu maj čile k světu. Choděj do fitka a pozdě domů. Jsou, jedním slovem, agilní. Bodejť, tu možnosti, vo kerejch se doma nesnilo. A bodejť podruhý, v takový krásný zemi.

S takovejma krásnejma holkama!

Každej fanatizmus lze při troše dobré vůle utopit v nějakym tom klínu. A pohleďte na vlajku - tam in natura.

Kde domov můj?
11. 11. 2013 | 12:49

Medikolog napsal(a):

Zdravý přístup k menšinám ve vlastní zemi deklarovali pánové Kevin RUDD a Vladimir Vladimirovič PUTIN. Tečka.

Glosator v 11.08 napsal čistou pravdu. Nelze-li házet příslušníky cizích národů, mešiny a menšiny v rámci menšin do jednoho pytle, nelze ani symboly jejich víry (věr) odsuzovat jednoznačně.

Římský mučící popravní nástroj (kříž s vyobrazením Ježíše KRISTA) je tolerován v kdejaké katolické škole; proč by v nekřesťanské antikomunistické třídě nemohla podle stejného principu viset šibenice s vyobrazením Milady HORÁKOVÉ nebo Olgy HEPNAROVÉ? V židovské škole jistě mají své miniaturní museum Holokaustu...

V protikatolických konfesích by měla zase být muzea řádění inkvizice - třeba katolickou hranici s Mistrem Janem HUSEM a pod?

I mezi katolíky se jistě najdou slušní lidé odmítající a odsuzující církevní "restituce", jakož existují i řádně studující a pracující příslušníci menšiny vyznávající Bohyni Lenoru.
11. 11. 2013 | 12:49

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

milý pane Špoku, uchopte kladívko a klepněte se do hlavičky, třeba se v ní rozsvítí.
Tady přece nejde o nějaký náboženský symbol, nebo o nedejbože xenofobii.
Ale: Sestry chodí v předepsaném úboru. Tedy při výkonu práce. Pokud by si sestra chodila v nemocnici v minisukni a v sexytričku, tak jí velmi rychle vrchní sestra usměrní, pokud neposlechne tak vyhodí.
Nebo si myslíte, že policajt ve službě vyznání muslimského si může místo předepsané čepice dát na hlavu kostkovaný šátek a připevnit si ho k hlavě galuskou?
Ten by letěl na hodinu.
No a o tom to je.
Takže si to srovnejte v tá své mírně zabedněné, správněji retardované makovici.
A mimochodem, co si myslíte, že by udělali se studentem, dejme tomu z prestižního Etonu, kdyby přišel v nepředepsaném oblečení?
Ten by letěl. Vždyť tam chodit nemusí, nikdo ho takovou školu navštěvovat nenutí. Ale pokud chceš tady studovat, budeš oblečen jak školní řád ukládá.
Takže i královští synkové a dcerky dodržují předpis. Princ, neprinc.
Takže, mimo školu si holky mohamedánský choďte třeba s nočníkem na hlavě. Ve škole ale ten porcelánový nočník na hlavě mít buď nebudete, nebo odejdete ze školy. Račte si svobodně vybrat.
11. 11. 2013 | 12:50

Myšelín napsal(a):

Že nosit šátek či burku je nutností, o tom se přesvědčily všechny evropské ženy, které překročily práh muslimského světa. Bylo jim rázně vysvětleno, že bez těchto rekvizit, které ženám zaručí, aby je neofouklo, se prostě vyjít na ulici nedá. Nejvíc nebezpečné jsou písečné bouře, v muslimském světě časté, to potom je písek doslova všude. Nedivme se těm muslimkám, že se školou v Čechách sekly. Je lepší být nevzdělaná, než mít písek v podpaží. Muslimské větry sem mohou přijít coby dup, tím spíš, když budeme zahalování zakazovat. Je lepší se na ně připravit a obléci i místní ženy prakticky po muslimsku.
Nikdo nikdy neví, odkud zafouká.
11. 11. 2013 | 12:52

Pavel13 napsal(a):

Yosif K napsal(a):
"Zakazovat šátky je detailistický nesmysl, který provokuje ještě větší vzpurnnost a pocit křivdy....Za nošení niqabu na veřejnosti by ovšem myl být trest krátkodobý trest vězení - jde o identifikaci občanů - čili o přímé ohrožení bezpečnosti."

Neodporujete si trochu? Jak nošení nidžábu omezuje identifikaci občanů? U nás můžete nosit kdeco, háro, přeliv, tmavé brýle, čepici, klobouk, tradiční šátek, atd. V případě burky už bych s vámi souhlasil.
11. 11. 2013 | 12:52

IV napsal(a):

S paní ředitelkou plně souhlasím. Proč mají dívky chodit ve svých šátcích, když školní řády zakazují jakékoliv pokrývky hlavy. Proč se tedy neinformovali o tom včem smějí či nesmějí chodit do našich škol. V jednom z jiných článků o této problematice zase bylo, že nechce muslimská dívka chodit plavat s ostatními, jiná, že nebude chodit cvičit v teplákách a tričku. Tak mi to připadá, že si tedy spletli zemi kam chtěli jít studovat. My když budeme chtít studovat v jejich světě tak budeme muset chodit podle jejich pravidel oblékaní a přizpůsobit se jejich stylu. Už vidím jak slečny nastoupí do dveří jejich školy v mini a tílku - v lepším případě vyhazov. V tom horším bič. Když někde chtějí studovat a žít , tak ať se přizpůsobí- v soukromí ať stojí klidně na uších to nás nezajímá.
11. 11. 2013 | 12:55

Grip Nasmork napsal(a):

Mnohý Čech si jistě oblíbil japonskou kulturu.
Svědčí o tom, že byl pan Tomio Okamura z Tokia zvolen hlasy moravskými do Senátu, a hlasy celočeskými do Sněmovny.

Nevím ale, co dělá pan Okamura, jsa nachlazen.

Jestli skutečně chodí, coby osoba kapénkově infekční, s rouškou na nosu a ústech - jak je zvykem v ohleduplném Japonsku, nebo kašle, chrlá a svými hleny oblažuje své lidské okolí, jak je obvyklé v necivilizované Evropě.

Je totiž snadné si představit,
jak by na své spoluobčany myslícího zarouškovaného infekčního našince reagovali tuzemci. Posměchem, odporem, urážkami, a nebo přinejmenším upřeným civěním a očima plnýma otazníků.

Přitom je jasné, že nošením filtrační bariéry na cestách dýchacích nemocný ukazuje svůj smysl pro odpovědnost a kulturnost. Což u nás není zvykem :)
11. 11. 2013 | 12:56

Ares napsal(a):

„Muslimské studentky nemohou nosit v české škole šátky. Kdo se nepřizpůsobí, bude vyloučen.“
To o tom tělocviku a praxi autor nepochybně pouze přehlédl. Nikdo ho samozřejmě nepodezírá, že to záměrně zamlčel, protože se mu to moc nehodilo do jeho spravedlivého rozhořčení.

„Neznáme konkrétní kontext případu, takže můžeme jen spekulovat na obecné úrovni.“
Autor nepotřebuje znát fakta. Nakonec má na to svou ideologii, a ta mu vždy ukáže, která rasa (národ atd.) je ta špatná a která je utlačovaná. A přestože nezná konkrétní kontext případu ani trochu mu to nebrání odsuzovat ředitelku.

„Jistě tušíme, že šátek zde není to, o co jde především. Především zde jde o jinakost.“ Jedinou věc co bojovníci za toleranci jinakosti nedokáží, je tolerevat jiný názor. Jiný názor je zločin. Všechny ty nálepky jako xenofob, rasista atd. jsou pouze označení pro lidi, kteří mají jiný názor, kteří nevyznávají jejich ideologii utlačovatelů a utlačovaných.

„RAFINOVANÉ UMĚNÍ NEORASISMU: RASISTY NESNÁŠÍME“
Takže když nemáte rádi nácky, jste co? Ano, jste rafinovaní. Schovali jste se před bojovníky proti rasismu. Ale na ně si nepříjdete. Oni váš převlek odhalí a zase na vás ukáží prstem.

„Rafinovaně totiž nenávidíme to, co je zrovna kulturně povoleno. V současnosti je společenské tabu být protižidovský, ale je v pořádku být protimuslimský. Je tabu být protiněmecký, ale je v pořádku být protiromský.“ Povoleno je především nenávidět bílé a Čechy speciálně. Kolik lidí si postavilo kariéru na tom, že jim nadávají do rasistů, xenofobů apod. Když v tom budete dobří, můžete za to získat i nějakou cenu nebo grant.

„Neorasista chce jednoduché řešení. Vidí život v kategoriích černá-bílá. Vnímá světové konflikty optikou fotbalových utkání - dobří domácí, zlí hosté.“
Jako bych četl o zastáncích politické korekntosti. Jen ty týmy mají obráceně.

„Identifikovali jsme po sté zdroj našich problémů a úzkostí - jsou to opět ONI.“ Je zvlášťní, že autora vůbec nenapadla myšlenka, že by ONI mohli být skutečně zdrojem problémů. Antifa měla pěknou kampaň „Cikáni nemůžou za vaše posraný životy“. Někoho by mohlo napadnout, jestli ty zástupy rasistů, xenofobů, islamofobů, homofobů atd. mohou za posrané životy těchto bojovníků.

„ONI, kteří v mešitách montují bomby. ONI, kteří v kostelích kují plány na to, jak stát připravit o miliardy.“„A to nejhorší pro milého Čecha, jenž neustále volá po přijetí nových zákonů, které by vyřešily všechny problémy světa“
ONI, kteří neustále volají po nových zákonech, které by vyřešily všechny problémy světa.

„Výsledkem našich primitivních snah bránit se fanatismu tak paradoxně bude pouze více primitivního fanatismu.“ Dost lidí takto hodnotí činnost těch různých bojovníků proti rasismu a xenofobii. Ale co, určitě jsou to jen další rafinovaní rasisté.
11. 11. 2013 | 12:57

santawizard napsal(a):

Dokud nebude na jedné straně bible tarot a na druhé straně korán a taroky,tak království boží bude vždycky jenom mezi nohama.
Pod rouškem Ježíše krista se totiž skrývá Bůh války Lucifer.On je jako zákon a miluje bojovné umění,konvenční,chemické, biologické a jaderné zbraně.
On je bůh války Satan,který pořádá byčí zápasy i tady na aktuálně.cz
11. 11. 2013 | 12:57

evix napsal(a):

Jarsa a ty dvě naše holky byly rasistky, když je v Balučistánu unesli?
Pumové útoky v Londýně na metro a autobusy byly taky útoky na rasisty?
Vyhozené příměstské vlaky v Madridu byly taky útoky na rasisty?
Děkuji za odpověď....
11. 11. 2013 | 12:59

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Krávě či praseti je jedno, jetli jej ošetří veterinář v burce nebo obřezaný, hlavě když to nebude moc bolet a kráva či vepř se uzdraví.
Občané Česka, Moravy či Slezska však zajisté nejsou žádnými prasata či krávami, je tedy důleřité zejména to, co má kdo na hlavě nebo na pin´douru /respektive co tam nemá/.

Co ale třeba paruka ?
Co když nškdo nosí paruku - neměl by být také vyloučen ?
A co třeba židovský klobouk ?
A například erotické prádlo ? Je přípustné erotické prádlo ?
11. 11. 2013 | 13:05

Martin napsal(a):

Richard: Bavíme o skutkové podstatě trestného činu § 261, to nejsou žádní panáčci na tričku.

Pavel13: Islám u nás zatím zakázán není, ale je třeba aby se tak stalo neprodleně, protože Islám je v rozporu s Ústavou ČR a chartou OSN.
11. 11. 2013 | 13:05

gaia napsal(a):

komunista z Lehman Brothers

to můj pes jen uvidí zelený hadry a roušku přes ksich, tak zdrhá i kdyby byl nemocný na umření.

ale dovedu si představit tělocvikářku, jak ji ty holky žlučily.
11. 11. 2013 | 13:12

Filuta napsal(a):

Yosif

Vy zřejmě nechápete, že šátek je symbolem odporné a nepřijatelné ideologie (jako hakenkrajc), kterou máme právo ve své zemi neakceptovat.
Francouzi a Švýcaři se nyní striktními zákazy nošení šátků a stavění mešit snaží honit bycha a zvrátit vývoj.

My bychom se tomu měli vyhnout jednoduchou cestou.
Vůbec sem imigranty ze zemí třetího světa (a hlavně MUSLIMY) nepouštět!
Většina z nás po žádném "obohacování" netouží.


Martin 1
Neexistuje žádný zákon, který by nás mohl donutit přijímat nevzdělané a nesnášenlivé primitivy ze zemí třetího světa, kteří pro společnost znamenají jen problémy a nulový přínos.

Pokud znáte zákon, který nás k tomu zavazuje, tak ho laskavě uveďte.
Rád se poučím.
Pokud vím, volný pohyb osob platí výhradně! pro občany zemí EU.
Kdyby nějaký podobný zákon existoval, nemohl by Rusnok poslat euromozky v Bruselu s jejich imigranty tak kategoricky do hajzlu.

Pavel 13

Nejde jen o šátky.
Orthodoxní muslimky se nesmějí vůbec dostat do kontaktu s muži, nepodají muži ani ruku, tudíž si nedovedu představit, jak se budou starat o pacienty.

Nemluvě o tom, že mají podobné "extrabuřty" i v rámci výuky (TV atd.).

Nevidím nejmenší důvod, proč jim to nějak usnadňovat.
Jak již napsala výše Olga, nejsou zvanými hosty, vnutily se sem.
Nejsou-li spokojené, mohou se svobodně vrátit domů, kde jim chlístnou cestou do školy do ksichtu kyselinu.
Proč nechodí do školy v Afghánistánu?
Protože jim to jejich víra (respektive fanatičtí muslimové mužského pohlaví) nedovolují. Byl by ale omyl se domnívat, že ty ženy jsou méně fanatické islamistky.
Proč je sem vůbec tahají? Naše kvalitní zdravotní sestry jsou propouštěny a zbylé musí zastat nakumulovanou práci i za ně,aby zdravotnictví ušetřilo.
Nechápu.
11. 11. 2013 | 13:13

Marie napsal(a):

Autor má pravdu, všechny naše prababičky, zejména ty vesnické, nikdy nevyrazily na náves a do kostela bez vlňákové burky a šátku. Z toho lze usuzovat, že nosit na hlavě kuklu je docela normální, až na to, že se v ní nemá chodit do banky. Burku u nás zakázali asi až ti protivní komunisté, když se zmocnili vlády. Co se od nich taky dá čekat, že.
Je to divné, že až dosud jsme se nad tím nezamysleli. Vždyť burka je tak praktická, dají se pod ni ukrýt různé věci, třeba časovaná bomba, propašovat děti do kina či jinam, případně zamaskovat, že oděv pod burkou by si již zasloužil vyprání, což je činnost, kterou běžné muslimky moc rády neprovozují.

Zamýšlet se nad tím, že burka snad nějak ponižuje ženy a staví je na úroveň pouhé věci, kterou vlastní nějaký muž a kterou nesmí soused spatřit, aby nezáviděl, je scestné a svatokrádežné.

Proto říkám burkám ANO!
11. 11. 2013 | 13:13

Pozor napsal(a):

BIS proti terorismu medávno ale prohlásilo,že hrozí realné nebezpečí hlavně od nácků a od bolševiků!!!!
11. 11. 2013 | 13:13

Pavel13 napsal(a):

:Martin
Vemte tedy na vědomí, že islám zakázán dneska není. Já jsem proti všeobecnému zákazu islámu u nás a myslím, že můj hlas má stejnou váhu jako váš. K tomu by vám ani Tomio Okamura nedovolil vyhlásit referendum. Ústava obsahuje taky právo na svobodu vyznání.
11. 11. 2013 | 13:16

Itela napsal(a):

Pane Špok , trošku mi to s těmi šátky připadá jak s celou naší společností. Čech jde dělat do ciziny - musí se naučit jejich řeč , jinak nemá šanci. Cizinec přijde k nám a co my? - bác sedíme na zadku a honem hledáme slovník a rychlokurz cizího jazyka, protože se jinak nedomluvíme - proč? cizinec nemusí umět česky. Takže my se musíme přizpůsobit těm co tu parazitují na našem , ale oni ne. Pořádně se zorhlédněte, když jste tak študovanej - pracovní nabídka do hlídací agentury požaduje AJ,NJ - , ale my jsme v čechách tak proč my se máme učit a ustupovat, ať se učí a přizpůsobují oni.Tak ať slečny si nosí šátek doma, ve své vlasti, ale ne u nás. My jim naše náboženství nevnucujeme a neukazujeme. Tak ať i ony si ho nechají pro sebe.
11. 11. 2013 | 13:16

to asi nepůjde napsal(a):

avrhuji těm muslimkám, ať se nesnaží studovat mezi nesnášenlivými nevěřícími, ale aby studovaly mezi svými, třeba v Pakistánu. Tam jim šátek vadit nebude.
Pákistánské soukromé školy zakázaly knihu Malaly Júsufzaiové

10. listopadu 2013 16:51 | Lidovky.cz

ISLÁMBÁD - Miliony pákistánských dětí nebudou mít možnost přečíst si knihu I am Malala (Jsem Malala), kterou napsala teprve šestnáctiletá pákistánská bojovnice za práva žen na vzdělání Malala Júsufzaiová. Místní organizace sdružující všechny soukromé školy v zemi totiž oznámila, že dílo by mohlo mít na děti "negativní" dopad.

Bude proto v jejich institucích a knihovnách zakázáno, uvedl britský deník The Independent.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/pakistanske-soukrome-skoly-zakazaly-knihu-malaly-jusufzaiove-pvo-/zpravy-svet.aspx?c=A131110_165901_ln_zahranici_kys#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_zahranici&utm_content=main
11. 11. 2013 | 13:17

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Martin
Tkzv. "spása" v kontextu např. katolického náboženství je pak zase v rozporu se zdravým rozumem. A přeci je katolické náboženství váženo, ba dokonce se Církvi nyní dostává velkých satisfakcí, nadstandardních tak, že téměř protiústavních.

Pokračujte, Allah Akbar /míněno ironicky, chraň hospodinzástupů abych vyznával Allaha ři Akbara, už tak mám problémy s tím komunismem - lidé nechtějí pochopit, že transformace jejich peněz na naše je předstupněm k vybudování spravedlivé společnosti - kdy nic nebude vaše, vše bude jen moj...eh, naše.
11. 11. 2013 | 13:17

Da.Rock napsal(a):

Nechce se mi to ani číst celé.
Kvůli takovým sluníčkovým tlachalům mají dnes na západě čtvrti, kam se normální člověk skoro neodvažuje vkročit, protože se rázem ocitne v šaríastánu.
Kvůli takovým tlachalům dnes zaznívá z úst imámů žijících na západě, že pokud se Belgičanům v Belgii nelíbí (tj. mají výhrady proti čím dál většímu pronikání machometánských obyčejů do jejich životů) mají se odstěhovat.
Kvůli takovým tlachalům si západ nakvartýroval až do obýváku lidi, kteří jej nenávidí a chtějí jej zničit. A když ne zničit, tedy aspoň změnit a pozabíjet co nejvíc lidí, kteří tuto změnu odmítají.
Kvůli takovým tlachalům si můžeme dělat legraci z Rusů, Němců, Američanů, Skotů, ale ne muslimů. To hned vypálí nějakou západní ambasádů a podříznou pár křesťanů.

Jsme ve válce, vážený pane. Jestli to nevidíte, máte problém s očima. Muslimové ho nemají, oni to vidí. A vědí, že díky takovým, jako jste vy, mají šanci zvítězit a křesťanskou Evropu během dvou generací přeměnit na chalifát.

Na zvěr použiju výrok současného prezidenta, který to říká jasně:
"Ne každý muslim je terorista. Ale skoro každý terorista je muslim."
11. 11. 2013 | 13:19

Pavel13 napsal(a):

Filuta napsal:
"Nejde jen o šátky.
Orthodoxní muslimky se nesmějí vůbec dostat do kontaktu s muži, nepodají muži ani ruku, tudíž si nedovedu představit, jak se budou starat o pacienty."

Podle mne nejde vůbec o šátky, tak proč je zakazovat? Více viz 11:05.
11. 11. 2013 | 13:22

Filuta napsal(a):

Aga
To byla případná poznámka.

My jdeme až tak daleko, že matky těch unesených multi-kulti trubek si na videuu z předpos....nosti zahalí hlavu i ve vlastní zemi, aby se náhodou nedotkly muslimské "mravopočestnosti".
Ničeho nedosáhnou, ale ponížit se musí.
11. 11. 2013 | 13:23

buldatra napsal(a):

Být muslimkou, není žádná sranda.
Všude samej xenofob.

A když jedna před xenofobama alespoň na chvilku zdrhne někam, kde je klid, jen ptáčci cvrlikají, sem tam prohučí kolem motýl, vyběhne srna a zase zaleze a tam, v tom klidu na pažitu si konečně může nasadit šátek, aby si ho v klidu užila a vychutnala a zažila ten pocit, jak na sviňu z křoví vyleze třeba exhibicionista. Ne, nemají to muslimky v této společnosti lehké.

Ostatně, pastafariáni zrovna tak.
Přitom žádný pastafarián nikdy nikde neodpálil žádnou bombu, nikomu neuřezal nos, ruku, ba ani hlavu, nikoho neunesl, neukamenoval, nevyhodil do luftu ani autobus, natož létadlo. Jen si na hlavu nasadil cedník...
11. 11. 2013 | 13:23

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

gaia
Můj pes zase nesmí vidět takové ty srandovní strakapoudí oblečky, vrčí a chce trhat.
Proto jej raději nevodím na žádné akce, kde se vyskytují katoličtí preláti,ostatně nevodím tam raději ani sebe - a to se mně strakapoudi docela líbí !!

Marie
Moje známá /zemřela/ nosila takový šátek i do banky, měla totiž rakovinu a slezly jí vlasy, styděla se a paruku nosit nechtěla.
Předpokládám , že Martin apod. by její počínání označili jako protiústavní a uvalili na ni klatbu, kdoví zda by nezavolali ochranku banky, takoví lidé jsou totiž velmi přičinliví - když mohou ukazovat na jiné " koukej, ta kráva má šátek jdem na ni !!!"
11. 11. 2013 | 13:24

Martin napsal(a):

Pavel13: Zatím zákon není, to se shodneme, ale je třeba ho přijmout bezodkladně. Právo na svobodu vyznání nepochybně existuje, ale není neomezené, nikdo nesmí vyznávat a podporovat hnutí potlačující lidská práva a svobody, třeba nacismus, fašismus, komunismus a do této kategorie nepochybně patří i Islám. Islám není budhismus, je to totalitní ideologie.
11. 11. 2013 | 13:25

Filuta napsal(a):

Pavel 13

Právě proto, abychom jednou nedopadli jako Francouzi nebo Dánové.
V Dánsku se zvedá silný odpor k multi-kulti a dříve velmi tolerantní Dánové jsou rozžhavení do běla. Vůbec se jim nedivím.
Nechápete, že jde o nastavení tvrdých pravidel hned od začátku?
Začíná to šátkem, pokračuje halal kuchyní v evropské školce, přejmenováním svátků a končí to zavedením šaríji (Británie má už nelegální šaríja zóny).
Proč řešíme šátky a neřešíme plošný zákaz imigrace ze zemí třetího světa?
11. 11. 2013 | 13:25

gaia napsal(a):

Martin

každé náboženství je totalitní ideologie
11. 11. 2013 | 13:27

fler napsal(a):

Já si myslím, že pokud škola může mít ve svých stanovách nošení třeba školních uniforem, tak může mít i nařízení, co pokládá za vhodné a nevhodné ve škole nosit. Muslimky ať si najdou jinou školu, které je to jedno. A jinak - můžu já v muslimském státě a muslimské škole chodit bez šátku? Já jsem opravdu pro to, aby se dodržovaly pravidla státu, školy. To, že jsme chápající a tolerantní neznamená, že to nemá své hranice. A naše tolerance prozatím nemá žádnou kladnou odezvu, spíše naopak.
11. 11. 2013 | 13:36

fler napsal(a):

No a pro paní Marii - co to tu pletete, přece každý ví, jak vypadá šátek, který nosí na hlavě třeba moje babička nebo ten, kdo má po chemoterapii vlasy pryč. Tady se nejedná o šátky, ale o islám a jeho symboly.
11. 11. 2013 | 13:40

Martin1 napsal(a):

Breivik zabil asi 70 Norů a tečka a zbytek ať si každý dosadí podle sebe, podle své inteligence, svého názoru - zkušeností - každý podle sebe! Dlouho jsem nevěděl - proč Norů? Už vím - nepovím! Kdo ví?
11. 11. 2013 | 13:51

Medikolog napsal(a):

Fler 13.40

Nejde jenom o Islám; jde o každé náboženství a o každou totalitní ideologii včetně těch u nás nedotknutelných a tabuizovaných.

Proto bylo některými z nich vynalezeno "multikulti" jako kladivo na vlastence a na zdravý rozum.. Proto je u nás podporováno dredové konopí, anarchismus a prosazována tolerance ke všemu co ničí Evropu a její vzdělanost i její lid.. který je nahrazovám importovanými barbary.
11. 11. 2013 | 13:51

santawizard napsal(a):

Češi nenechte se verbovat křesťanskýma a muslimskýma fundamentalistama.To oni se chcou navzájem pozabíjet ,aby šli do nebe ,ale potom vždycky zbaběle uhnou a pošlou tam úplně nevinné lidi.
11. 11. 2013 | 13:52

Martin Vanek napsal(a):

Mohly v te skole holky doposud nosit satky, nebo cokoliv jineho? Nemohly. A co kluci ksiltovky s fest placatym ksiltem? Taky nemohli. Tak proc do toho motate Islam?
11. 11. 2013 | 13:52

Pavel13 napsal(a):

Filuta napsal(a):
"Proč řešíme šátky a neřešíme plošný zákaz imigrace ze zemí třetího světa?"

Proč bychom, proboha, měli? Politické strany, které měly omezení imigrace v programu se ani nedostaly do parlamentu. Ani jiné důvody k tomu nejsou. Zato máme spoustu důležitých věcí k řešení.
11. 11. 2013 | 13:53

Vašek napsal(a):

Hmmm, co by tomu všemu asi řekly Hanča a Tonča, kytičkové holky..............

Ono skutečně nejde o ty šátky, jde daleko o víc o naši identitu o to ukázat, že nejsme slabí a nemohoucní, že se budeme bránit a budeli třeba i se zbraní v ruce.
Všem , kteří zde mladicky vykřikují, že zákaz nošení šátků je neinteligentní, zbytečný a malicherný bych chtěl připomenout, všechny velké katastrofy začínají pomalu a nenápadně, jde o střet civilizací, nikoliv o šátky.........
11. 11. 2013 | 14:00

Pavel H. napsal(a):

No, rekl bych, ze toto je velmi lacinne pojaty clanek, ktery se bez znalosti konkretni detailu rovnou pousti do velkych spekulacich, svateho rozhorceni, na zaklade ktereho jsme my Cesi zase ti spatni.

Podle toho, co bylo v novinach, byl duvodech zakazu satku skolni rad a na dotycne byly pouze uplatneny stejne naroky a povinnosti, jako na ostatni studenty. Takze nejake potlacovani svobody vyznani ci chybejici toleranci bych sem netahal, na ulici si mohou satky nosit, jak se jim zachce, at z duvodu estitiky nebo nabozenstvi, tam to je jejich soukroma vec.

A jeste otazka pro autora, jaky by mel nazor, kdyby sitace byla v zasade stejna, ale v trochu jine variante: 2 Sikhove by si stezovali, ze nemohou do skoly nosit sve 2 obradni noze, ktere jsou povinnou soucasti kazdeho spravneho Sikha (stejne napr. jako pekny turban na hlave). Protoze skolni rad by to urcite take nepovoloval...
11. 11. 2013 | 14:08

Kala napsal(a):

Nevíte, jestli ještě letos bude vánoční výzdoba se stromky? Doufám, že ano, ale někde v Anglii už to být nesmí, aby to neuráželo obyvatele s jinou identitou.
11. 11. 2013 | 14:10

šebány napsal(a):

Až se vrátí ta nešťastná děvčata z Pakistánu a někde na ulici potkají někoho v burce asi zažijí fyziologický šok. Nebude to pro ně pocit bezpečného domova. A Vy pane Špok si naplánujte dlouhý pobyt někde kde velí muslimové . Pak napíšete jiný blog. A pořád platí že ne každý muslim je terorista , ale každý terorista je muslim.
11. 11. 2013 | 14:12

Richard napsal(a):

Pavel
v tom případě měla ředitelka jednoduše říct, šátky ve škole nechci, bo prostě taká je moje subjektivní představa, ale ne se odkazovat na hygienu a bla bla bla...
tohle měla dle mého ale vymezit před tím, než ty holky nastoupily do školy, resp. upravit pravidla "uniformy", na to má právo, a ty holky si pak mohly vybrat,
ale vymezovat to až po jejich nástupu, to je dle mého hloupost...
11. 11. 2013 | 14:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Znáte podrobnosti a souvislosti toho případu? Nebo jen plácáte a spekulujete jako autor blogu?
11. 11. 2013 | 14:21

Bohdana napsal(a):

Až se já,coby návštěvník muslimské země, budu moci stejně volně pohybovat a chovat se podle svých zvyků u nich jako doma, uznám, že mají právo se tady chovat také podle svého. Pokud někdo vyžaduje pozornost a vynucuje své požadavky jednostranně, je to vydírání.
11. 11. 2013 | 14:29

Pavel13 napsal(a):

Často je tady poukázováno na rozpor se školním řádem ohledně nošení šátků. Školní řád lze vnímat jako součást smlouvy mezi rodiči žáka a školou při nástupu na školu. Pokud měla škola zákaz pokrývek hlavy už při nástupu děvčat na školu, mohla by ředitelka argumentovat i tím. Ten zákaz má v řádech více škol. Podle mne zbytečně, ale zbytečné zákazy patří k naším tradicím. I na škole našeho syna takový zákaz byl. Pokud by škola nějaký zákaz doplnila během studia, měla by si dodatečně zajistit souhlas rodičů. Pokud jakýkoliv zákaz existuje a změna nastane na straně sudenta (např. přijetí jiné víry), měli by rodiče a student řešit situaci se školou a pokusit se tak případnému konfliftu předejít.

Dále se tady poukazuje na stejnokroj sester. V ČR neexistuje jednotný vzor. U SZŠ by mohl skutečně nastat problém, protože studentky absolvují povinnou praxi, kde by mohl být stejnokroj požadován. Zase by bylo potřeba případnému konfliktu předejít. Na budoucí zaměstnání bych se neohlížel. Nikdo nemusí nastoupit do nemocnice.
11. 11. 2013 | 14:33

Bohdana napsal(a):

A ještě bych dodala, že když cestujete do jiné země , jste povinen si pořádně prostudovat pravidla platící v té zemi. Např. dopravní. Bohužel, každý návštěvník země by měl dodržovat pravidla a normy navštívené země. A jsme už v době, kdy každá země by ,v rámci sebezáchovy,měla vyžadovat dodržování svých norem.Alespoň muslimové to tak dělají..........
11. 11. 2013 | 14:35

scientist napsal(a):

paní ředitelka a názory 90 % místních ustrašenců jsou přesně těmi drobnými krůčky, kterými zaženeme pět a půl českých muslimů do vlastních škol, které si budou nakonec nuceni zřídit. Přesně takhle se vyrábějí z lejna problémy.
btw, kdyby těch 20 mil. evropských muslimů byli extremisté toužících po krvi evropských neznabohů a křesťanů, asi to by to bylo jiný tóčo než těch pár explosí za poslední roky, zorganizovaných několika idioty.
Klepnout přes prsty agresivní islamisty není to samé, jako několika holkám nařídit krávovinu, která nemá žádné RACIONÁLNÍ opodstatnění.
11. 11. 2013 | 14:37

komunista /za SK/ z Lehman Brothers napsal(a):

Marie
Ja tiež volám búrkám ANO /neplést s ANO, teda s Agpokombinátem Babišovice/ !
Predovšetkým v máji, keď je málo vláhy...

Málo vláhy v máji - úroda je v háji !
11. 11. 2013 | 14:39

genderovej feminista napsal(a):

Mě ty jejich šátky uráží, ač chlap, přesto jsem feminista. Mám rád svobodné, rovnoprávné a nesehnuté ženy. Proto mě ty jejich hadry na hlavě uráží.

Nechápu, že všem genderákům nevadí vědomí, že budou krutě potrestány, když budou chtít být svobodné.

Nechápu jak české ženy můžou milovat islám.
11. 11. 2013 | 14:39

Karel napsal(a):

Čestmír Čepec

Před dobromejkami varovat Zemana nemusíte. Je dobré, když Zeman vidí, že středověk zdaleka neskončil a ještě tu bude spousta práce na jeho odstraňování. Možná se začne ptát, jak je to s tou ošetřovatelskou péčí i pro ostatní běžné občany, kteří si stejně, jako on, platili léta pojištění a daně a nemají nárok ani na potřebnou lékařskou péči a nebo dokonce na individuální přístup jakési zakuklené osoby.
Včera jsem se dočetl, že náš národní umělec pan David si se svým zlomeným kotníkem poležel v nemocnice několik týdnů a nyní odpočívá v Thajsku. O žádných ošetřujících jeptiškách se nezmiňoval, jen o špičkových fyzioterapeutech. Mám za to, že i ostatní občané by uvítali, kdyby se jim dostalo péče civilní a civilizované. Domnívám se, že hierarchizovaná společnost na ty v hábitech a bez hábitu nikomu nic dobrého nikdy nepřinesla a nepřinese.
11. 11. 2013 | 14:41

Roko napsal(a):

Autor ma predevsim problem sam se sebou. Rasismus je prirozena soucast lidskeho genomu, ktera mu zajistovala preziti. Respektovani kulturnich a jinych tradic plati vsude ve svete a v muslimskem nejvice. Stejne tak se musi podridit muslimove v jinych kulturach, tak jak se musi nemuslimove prizpusobovat v te jejich. Kdo v tom hleda neco vic nema v hlave poradek mozna docela prazdno.
11. 11. 2013 | 14:45

Filuta napsal(a):

Pavel 13

Tak co bude s tím zákonem?

U nás zatím! tuto problematiku Češi podceňují, protože řeší spíš cikánský nežli islamistický problém. Ale je to jen otázkou času.
Musíme se poučit z chyb druhých, jinak dopadneme stejně.

Přijde vám, že Úsvit jako zcela nová strana byl snad neúspěšný?


Martin 1
Breivik vysřílel potomky Norů,kteří patřili k socialistům, a které pokládá za viníky přílivu nezcivilizovatelných imigrantů do severských zemí (to platí obecně pro všechny země EU - viníkem jsou vždy levicové strany).
Možná vás to překvapí, ale původní Breivikova strana získala ve volbách velmi silnou pozici a stále sílí.
Norové se z šoku vzpamatovali a dokázali oddělit vyšinutého Breivika od podstaty věci.

Minulý týden jeden "milý" Sudánce ukradl autobus a podříznul tři lidi, protože nedostal azyl.
Nedávno se totéž stalo v Británii britským vojákům.
Na severu přibývá znásilněných bílých žen a dívek.

Severské země, které byly vždy vzorem bezpečnosti a klidného života, se stávají "bronxem".

Nedokázali jsem za desítky let vyřešit problém s cikánským etnikem a budeme se jako jelimani pouštět do ještě horšího?

Proč bychom to dělali?
Zase si dovolím mluvit za těch 80-90 procent Čechů. Nechceme je tady a je to naše svaté právo.
11. 11. 2013 | 14:46

komunista /CZ/ z Lehman Brothers napsal(a):

genderovej feminista
Vy sehnuté ženy nerad ?
Co jste to za chlapa ? Když se jedna kvalifikovaně sehne - tak to je pro oba mnohem výživnější jak na stojáka, feministo.
Věřte, ověřte.

-removed findiot- :))
11. 11. 2013 | 14:46

scientist napsal(a):

Zdeněk Brom
a) veřejná státní škola si nemůže dovolit znemožnit studium kvůli náboženskému vyznání, pokud je toto vyznání regulérně uznané státními orgány. Nevím o tom, že by dívky byly členkami nebezpečné sekty. Pokud ano, je to věc policie, na kterou se měla soudružka ředitelka obrátit.

b)mohl byste mi, prosím, vysvětlit, v čem je šátek natolik nebezpečnou součástí oděvu, aby se díky němu znemožnilo vzdělávání?

Pokud narovinu řeknete, že nesnášíte muslimy, kteří byse měli spakovat o odejít, pak to beru. Nemá totiž cenu hledat nějaké směšné obezličky. A paní ředitelka by pochopitelně měla také mít koule to takto narovinu říct. Jinak je to ubohá šikana.
11. 11. 2013 | 14:52

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Filuta
"...Zase si dovolím mluvit za těch 80-90 procent Čechů. Nechceme je tady a je to naše svaté právo. ..."

Ehm - a mohlo by tady tedy zůstat aspoň tak 30 % Čechů, vašnosto ?
A co Valaši ? Tak asi 10 procent ?

Dovolte si, klidně si dovolte, to nic nikoho nestojí...i kalhoty si povolte, ale tam pozor - to mívá někdy následky, snad leda s nesehnutou ne...:))
-------------------------------------------------------------------------------
Lidi, mějte se tu fajn, blázinec jsem už dlouho nenavštívil, ušetřili jste mi cestu - takové blázny člověk nenajde ani tam, dík.
A pozdravte své báby, to asi též budou pěkná čísla, příště je vemte s sebou.
11. 11. 2013 | 14:52

Filuta napsal(a):

scientist


Ve Francii jim dovolili mít vlastní školy, kde je nenávisti k majoritě vyučují imámové. Teď vidí, že to byla obrovská chyba.
U nás je zatím muslimů pomálu, ale budou se muset přizpůsobit.
Stát jim jejich vlastní školy musí nejdřív dovolit a to doufám, neudělá.
Ale to, jak bagatelizujete problém s islamisty v západní Evropě, je neuvěřitelné.
Vám se zdá zdevastovaná Francie (vypálené čtvrti), severské země, Itálie, turecké Německo, masakr ve Španělsku, Nizozemí s vraždami Theo van Gogha, Pima Fortuyna a šikanou karikaturistů málo?
A to jsem nevyjmenoval zdaleka všechna zvěrstva.

Vy snad musíte být navedený, jinak to není ani možné.
Vytáhl jste vůbec někdy paty z té naší kotliny jinam nežli do Chorvatska?
11. 11. 2013 | 14:54

Zdeněk Brom napsal(a):

scientist:

Vyloučení bylo jen kvůli šátku, nebo to bylo trochu jinak, ale ten šátek se mediálně hodil?

Poukazuji na to, že nikdo nezná podrobnosti, ale vyvozují se dalekosáhlé závěry.
11. 11. 2013 | 14:56

stejskal napsal(a):

Ano, Michale (ad 11. 11. 2013 | 14:37 ), toto dějiny potvrzují neustále dokola. Jenže lidem, kteří si myslí, že "rasismus je prirozena soucast lidskeho genomu" (kterýpak chromozóm ho má asi na svědomí?) se to asi vysvětlit nedá.

Libor Stejskal
11. 11. 2013 | 15:00

scentist napsal(a):

Zdeňku
já mám, pochopitelně, informace pouze z tisku a nic s tím nenadělám. Paní ředitelka k tomu řekla své a pokud to není celá prava, nemyslím si, že nebude mít možnost se obhájit a doufám, že to udělá. Každopádně zákaz šátků vydala, takže nerozumím, proč by debata neměla být právě o tomto opatření. Tady nejde jen o nějaký muslimy, ale i o nás. Jenže málokdo to chápe. Povolení šátků není ústupkem islámu, ale dodržení vlastních evropských hodnot. Je to přesně naopak.

Filuto - nemáte smysl pro míru. A pro Vaší informaci: minulý měsíc jsem strávil v Berlíně v Turecké čtvrti. Jediný, co tam hořelo, byly grily.
11. 11. 2013 | 15:06

gaia napsal(a):

stejskal

chromozóm ne, ale soubor chromozo´mů. Člověk je teritoriální masožravec a chová se jak jiná teritoriální zvířata( označování teritorií, boje na hranicích, zabíjení a pronásledování vetřelců) a pak má také tzv. genetickou paměť, předávanou z generace na generaci, důležité jsou rodinné konstelace, neb i vás stále ovlivňuje vaše prababička , zemřelá třeba před 100 lety, neb ona ovlivnila vaši babičku a tak dále, zjednodušeně nahrála jim do mozku jakýsi software, který se přenáší z generace na generaci.
Toto tvrdí profesor harwardovy university E.O. Wilson oi John Lovelock.

že se lidé nevyvraždili již dávno je přičítáno zas jen jejich vrozenému altruismu.
11. 11. 2013 | 15:07

Pavel13 napsal(a):

Filuta napsal(a):
"Pavel 13
Tak co bude s tím zákonem? U nás zatím! tuto problematiku Češi podceňují, protože řeší spíš cikánský nežli islamistický problém. Ale je to jen otázkou času. Musíme se poučit z chyb druhých, jinak dopadneme stejně. Přijde vám, že Úsvit jako zcela nová strana byl snad neúspěšný?"

Zklamu vás. Neřeším ani cikánský ani islamistický problém.
Ach ano Okamura, na něj bych zapoměl, protože on už po volbách o imigrantech nemluví. Z jeho stránek:
"V programu Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury požadujeme přísnou imigrační politiku. Není to žádná xenofobie. Rádi zde přivítáme každého, kdo přijde pracovat a podnikat. Pokud chce získat české občanství, pak ať příjme naše zákony a respektuje naše zvyky a kulturní tradice. Jestli ale někoho uráží Vánoční svátky a za nadřazené právo považuje právo šaria, jde o jinou situaci. Říkáme jasně, že Česká republika není Vaše země."

Pokud pan Tomio vítá ty, kteří zde chtějí pracovat, patrně vítá i ty, kteří se chtějí vzdělávat, aby se pak mohli uchytit na pracovním trhu. Samotné nošení šátků pak patří k naším tradicím a nemůže nás urážet. Jak se aktéři diskutovaného případu stavěli k jiným tradicím a zákonům, nevím. Také v páně Okamurově programu nevidím volání po plošném zákazu imigrace ze zemí třetího světa, jak jej požadujete vy.
11. 11. 2013 | 15:16

Richard napsal(a):

"Povolení šátků není ústupkem islámu, ale dodržení vlastních evropských hodnot. Je to přesně naopak"
scientist

samozřejmě,
nejde o žádný boj za humanitu nebo čest, ale zástupně o vlastní práva, hodnoty, (sebe sama)...jejich vymezování a uplatňování ve vztahu k právům druhých... např. v pozici ředitelské moci
11. 11. 2013 | 15:18

Filuta napsal(a):

scentist
Připadáte si jako velký kosmopolita, ale víte o životě v Německu velké kulové. Maximálně jste se tam zhulil s vám podobnými multi-kulti exoty a v konopném oparu si užil mejdan. Pak jste si dal u Turka kebab a vyvodil z toho závěr, že jsou ti muslimové milí lidé.

Nedávno byla v LN reportáž o školách v Berlíně.
V některých třídách už jsou mezi imigranty a Turky třeba jen dvě německé děti. Ty děti jsou imigranty šikanovány, imigranti neumí kváknout německy a celá výuka jde do kopru. Učitelé jsou frustrovaní a rodiče z těchto škol houfně odhlašují děti.
A s Turky je to i jinak velká selanka.
Zkuste si najít na internetu něco o jejich kriminalitě, nezamětnanosti a agresivním chování.
O vraždách muslimek, které se třeba dovolily zamilovat do Němce, jejich fotry, bratry , strýci jste taky nikdy neslyšel? Jde o více než 100 případů ročně.
Vy budete opravdový znalec poměrů.
11. 11. 2013 | 15:20

Pavel13 napsal(a):

:gaia
Asi budu muset poslat své geny na nějaký rozbor, abych věděl, jakou si mám objednat uniformu. Nejspíše nějakou sešívanou.
11. 11. 2013 | 15:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní gaio,

raději se do té debaty nebudu pouštět, moc se na ní necítím. Ale řekl bych, že v tom genomu toho bude ještě mnohme víc a hlavně u každého poněkud jinak (a ano, je samozřejmě možné, že nejvíce jsem třeba já nebo Vy zdědili po svém předku ze šestnástého kolena, což byl třeba shodou okolností muslim. Takto genom gunguje). Čili máme soubor chromozonů přes rasismus, přes altruismus a přes další miliardy záležitostí, o nich většinou nevíme vůbec nic).

Ale to není až tak důležité. Důležité je, vhánět kohokoliv do náruče extremistů je poněkud krátkozraké. Tedy aspoň myslím. A pokud ano, tak to ani tak nesouvisí s genomem (o němž stejně zatím moc nevíme), ale se zdravým rozumem.

Libor Stejskal
11. 11. 2013 | 15:20

Filuta napsal(a):

Richard

Když budete pracovat v Kaufu u salámů, nařídí vám, abyste si natáhl na hlavu čepici s logem.
Buď to budete akceptovat, nebo si můžete hledat jinou práci.
A škola má taky svoje pravidla.

Ta ředitelka je velmi statečná žena právě proto, že brání naše! hodnoty a může za to očekávat jen mediální lynč.
Demokracie se už natolik urvala z řetězu, že není schopna tyto hodnoty hájit a naopak hájí prznitele těchto hodnot.
11. 11. 2013 | 15:24

Martin napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: Paruka není propagace hnutí potlačující lidská práva a svobody, tudíž bych ji akorát tak politoval kvůli ztrátě vlasů.
A pro nositelky hidžábu nežádám žádné veřejné lynčování, ale spravedlivý proces před nezávislým soudem.

gaia: Každé náboženství je ideologie, ale zdaleka ne každé náboženství je totalitní, například katolíci nechtějí zabíjet jinověrce. Islámisté jinověrce zabíjet musejí, mají to nařízeno v Koránu a od svých ilámistických politruků a také se to po světě děje na denní bázi.
11. 11. 2013 | 15:24

Richard napsal(a):

resp. za jakési abstraktní ideály humanity a cti, ale o real, byť zástupný...
11. 11. 2013 | 15:24

altruistický sobec z 1. A. napsal(a):

gaia napsal(a):
stejskal

chromozóm ne, ale soubor chromozo´mů. Člověk je teritoriální masožravec a chová se jak jiná teritoriální zvířata( označování teritorií, boje na hranicích, zabíjení a pronásledování vetřelců) a pak má také tzv. genetickou paměť, předávanou z generace na generaci, důležité jsou rodinné konstelace, neb i vás stále ovlivňuje vaše prababička , zemřelá třeba před 100 lety, neb ona ovlivnila vaši babičku a tak dále, zjednodušeně nahrála jim do mozku jakýsi software, který se přenáší z generace na generaci.
Toto tvrdí profesor harwardovy university E.O. Wilson oi John Lovelock.

že se lidé nevyvraždili již dávno je přičítáno zas jen jejich vrozenému altruismu.
11. 11. 2013 | 15:07
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gaio, jak vy si osobně ve sborovně označkováváte své teritorium ?
A co na to uklízečka ?
11. 11. 2013 | 15:27

Da.Rock napsal(a):

stejskal - Pokud někdo tvrdošíjně trvá na nošení šátku, tak už v té náruči extrémismu je.
V Iránu se mladé holky se svými kluky vydávají na výlety do hor a tam si radostně shazují z hlav otravné šátky bez nebezpečí, že je nachytá náboženská policie.
A tady se dvě machometánské fanatičky rozhodnou nabourávat náš systém, který tady funguje celá léta ke spokojenosti veškeré populace, jen aby mohly nosit na hlavě znak náboženství k němuž se hlásí?
Tak kdo je tady extrémista?
11. 11. 2013 | 15:30

Filuta napsal(a):

Pavel 13
Já stále čekám na znění onoho zákona, jenž nám "nedovoluje" odmítat imigranty.
Okamůra v tom bodu neříká nic konkrétního o tom, že by tu vítal muslimy.
Mluví o lidech, kteří tu chtějí podnikat a pracovat, což se muslimů moc netýká. A už vůbec se to netýká analfabetů z Afriky, kteří se v Evropě chovají jako divoši.
Muslimové v EU jsou téměř výhradními pobírači dávek, které odčerpávají domorodcům ze soc.systému (až na pár výjímek-nějaký ten obchod nebo kebabárna).
11. 11. 2013 | 15:31

Filuta napsal(a):

Dánové: Jsme k muslimům příliš tolerantní!
Podle posledních průzkumů (TNS Gallup) má většina Dánů za to, že jsou příliš tolerantní k přistěhovaleckým muslimům, ba že země si nechává vnucovat jejich pravidla hry. Situace již dostoupila do takového stádia, že dokonce oni zastánci „tolerantnosti a multikulturalizmu“ z řad přívrženců levicových stran začínají hojně zastávat názor, že islámu je poněkud moc, resp. ho již bylo dost.

A to je již opravdu co říct. Otázka je, zda již není pět minut po dvanácté. Buď jak buď, Dánové si už dál nechtějí nechat dát vymáchávat držku. Zřejmě se jim to už nelíbí – zákazy vánočních stromků, halal ve školních jídelnách a věznicích atd. atd.

Podle sociologů stojí za pozornost, že za 2-3 desetiletí soužití s muslimy postoj Dánů vygradoval od samolibé lhostejnosti do intenzívní rozjitřené nevole. Podobně jako ve Francii se situace již ocitla tak za horizontem rozumného, že celospolečenské diskuze se zvrhávají ve výlevy frustrace a zášti. Situace tak opustila platformu konsenzu a je již zvládatelná jen za (po/zne)užití státní moci.
Eurabia
zdroje:

http://cphpost.dk/immigration-amp-denmark/danes-we-are-too-tolerant-muslims

http://www.b.dk/nationalt/hver-tredje-dansker-vi-er-for-tolerante-over-for-herboende-muslimer

http://defence.pk/threads/danes-we-are-too-tolerant-of-muslims.283723/

http://www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/Dagens_fokus/Indland/2013/10/Svigerboerne_skal_vaere_danske.htm

http://www.liveleak.com/view?i=3c1_1381866151&comments=1

http://www.uriasposten.net/archives/category/forskere/necef-mehmet-umit
11. 11. 2013 | 15:33

Richard napsal(a):

"Když budete pracovat v Kaufu u salámů, nařídí vám, abyste si natáhl na hlavu čepici s logem.
Buď to budete akceptovat, nebo si můžete hledat jinou práci.
A škola má taky svoje pravidla."
filuta

ano, v Kauflandu se však o takových podmínkách můžete dozvědět před podepsáním smlouvy a nástupem do práce, ale jak jsem psal, pokud ředitelka touží po určité školní "uniformitě", třeba pruhovaných kalhotech a tričkách s puntíky, tedy po vymezení žádoucího školního oblečení, měla toto sdělit před nástupem dívek do školy a zanést do školního řádu, aby si dívky mohly vybrat, zda-li budou akceptovat či nikoliv, stejně tak jako kdokoliv jiný. Ředitelka však vyhlásila "uniformitu" až po nástupu těchto dívek do školy.
Byť je mi záhadou, jak může mít ředitel právo takto vymezovat oblečení, pokud jde tedy o státní, neziskovou školu.
To je zas jen taká libovůle moci, nic jiného.
11. 11. 2013 | 15:37

scientist napsal(a):

gaia
"nahrála jim do mozku jakýsi software" - nikdo neví, jak to přesně funguje, mnozí o tom ale rádi mluví. Zejména ti, kdo genetiku nedělají :)
Umíme popsat kulturní přenos, ale jak se tato zkušenost otiskuje do genomu, není vůbec jasný. Takže debata skrze geny je spíš pastí, než cestou k porozummění.
Mám ještě takový oblíbený příměr. Po narození dítěte se v jistém věku věnuje velké úsilí tomu, aby dítě provádělo kakání "ve správný čas a na správném místě". Nikdo proti tomu neprotestuje tím, že kakání kdykoliv a kdekoliv je nám dáno od přírody. U rasismu (a leččeho dalšího) si ale tímto tupým arguemnetm rádi pomáháme. Pozoruhodné.

Filuta -
ná Vás si jen tak někdo neříjde, to už jsem si všiml v jiné debatě... A až se zase pustíte do urážek, nezapomeňte, že tím o sobě hodně říkáte :)
11. 11. 2013 | 15:38

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Martin
Co když vaší staré nejen slezou vlasy, ale ještě ji navíc něco zohyzdí obličej tak, že bude ráda za ten šátek ? Bude nosit cedulku s nápisem " Lidé ! Já nejsem muslimka - jen tak vypadám !" ??? Anebo před ní budete pobíhat a rozdávat nějaké vysvětlující letáky ? Po jak dlouhé době vás to přestane bavit a dáte se raději k anarchostům ?

Člověče, vás je tu škoda, přihlaste se u Hamáčka - dělá výše nábor do Mali, stanete se spolu s ním veteránem /musí ale před tím shodit dvacet kilo a zbavit se záduchy/ - to bude moc dobrý job, a krom toho můžete bojovat skutečně - ne tady pouze zástupně, s těmi obezními důchodci a kvikajícími učitelkami moc velké terno neuděláte...

P.S, Nikomu nepřeji nic zlého a osobní tón byl zvolen pouze kvůli vyvážení té nechutné a bonvivánsky vedené zlovůli Martina apod. vůči celé komunitě lidí, kteří prostě mají odlišný pohled na svět - nelze tvrdit, že jsou všichni jen proto špatní a zlí, to snad ví i malé dítě...snad i Martin pochopí, že nešlo o osobní invektivu - prvoplánově.

Martine, vy jste velký odpůrce dotací, zasahování do trhu.
Co náboženský trh ? Nehrú, nehrú ??

Kolik lidí pozabíjeli v součtu tkzv. křesťané...a kolik muslimové ? Zaokrouhlete na miliardy.
11. 11. 2013 | 15:38

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

re : to jsme trochu ujel /zrovna čtu něco z oblasti trhů (miliardy, biliony..)

Zaokrouhlete to na desetimiliony, pane Martine.
11. 11. 2013 | 15:43

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Martin
Vše nejlepší k svátku.
11. 11. 2013 | 15:50

Martin napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: Hidžáb se ani vzdáleně nepodobá babičkovskému šátku ani šátkům co nosí pacienti při chemoterapii, tudíž žádná cedulka není potřeba.

Odlišný pohled na svět na území ČR můžete mít pouze v rozsahu v jakém vám to umožňuje Ústava ČR a charta OSN. Pokud Vám to nevyhovuje, tak se musíte odstěhovat jinam, zde půjdete do vězení. Islámistické náboženství je zcela nekompatibilní s euroatlantskou civilizací.

Ani na trhu nemůžete dělat naprosto všechno co se Vám zlíbí a musíte splňovat jisté elementární pravidla.

Křesťané zpytovali svědomí a jejich ideologie již více než 200 let nenabádá k zabíjení. Islámisté zabíjejí na denní bázi.
11. 11. 2013 | 15:50

gaia napsal(a):

Martin

náboženství je ta největší totalita, jaká na světě vůbec existuje.
totalitní je hned 1. příkaz destaera
altruistický sobec z 1. A.

i vy si v práci označujete teritorium. Už vás vidím, jak se vztekáte, kdyby si někdo udělal kafe do vašeho hrnku nebo obul vaše bačkory.

scientist

nemáte pravdu, že kakání kdykoliv a kdekoliv je nám dáno od přírody.

ani zvířátka nekakají kdekoli a kdykoli, to by se hned prozradili, i pes nejdřív čuchá a hledá, kam to vyndat, čůrá nejraději na rohy nebo kandelábry, mnozí to dokonce zahrabávají, mnohdy tím trusem značkují svá teritoria a po svých mláďatech, to dokonce žerou.

bílé vrány, které se hodně liší, zabíjejí i zvířata, neb od nich tuší nebezpečí a také si nechtějí pokazit genofond
11. 11. 2013 | 15:51

Ares napsal(a):

Gaia: Rasismus byl vždy ideologie. Názor. Takže to nemá přímo s geny co dělat. Černoši jsou jen šikovnější opice a proto by neměli mít volební právo. Tedy sociální nerovnost zdůvodněna nějakou domnělou biologickou odlišností.

A to platí i v současnosti, kdy ten pojem totálně vyprázdnili politicky korektní fanatici. Protože do té definici zapadají víc než jejich oponenti, kterým nadále nadávají do rasistů. Stále je to označení pro názor, ne nějakou geneticky danou vlastnost.
11. 11. 2013 | 15:51

Pavel13 napsal(a):

Filuta napsal(a):
"Pavel 13
Já stále čekám na znění onoho zákona, jenž nám "nedovoluje" odmítat imigranty."

Nějak nemohu najít vaši prvotní otázku, takže nevím, co přesně po mne chcete.
Imigranty odmítat samozřejmě můžeme a taky to děláme. Vy zde však voláte po plošném zákazu jakékoliv imigrace z některých zemí (a úplný zákaz jednoho ze světových náboženství). Takový zákon nemáme a, doufám, ani mít nebudeme.
11. 11. 2013 | 15:52

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
O vraždách muslimek, které se třeba dovolily zamilovat do Němce, jejich fotry, bratry , strýci jste taky nikdy neslyšel? Jde o více než 100 případů ročně.
11. 11. 2013 | 15:20
Skutečné číslo může být i větší, německá policie registruje samožřejmě jenom ty případy, kdy se najde mrtvola. Případy kdy je pubertačka vyvezena zpět dejme tomu do Anatolie nebo Jordánska nebo KSA a tam například pohřbena zaživa - zahrabána do země nebo podřezána jako králík - ty nemá kdo registrovat. V mnoha případech se budto mrtvola nenajde nebo laxní policie v islamských zemích označí případ za sebevraždu.

Toto se týká mnoha islámských zemí včetně levičáky zbožnované tzv "Palestiny".

Naivní trumbelínek SC byl mezi muslimy týden, mohl se zeptat nějakého "opravdového muslima" jak by se tvářil na to že by se jeho dcera vdala za nemuslima. Nejméně explosivní odpověd asi je "naše kultura něco takového zakazuje". Pokud by jej tázaný rovnou nezapíchl nebo něco neuřezal nebo něco tak.

Moje osobní zkušenost s muslimy je že propaganda proti nošení šátku je pouze zatvrdí. Trpělivá diskuse o rozdílu mezi protestantismem, katolicismem, budhismem, sikhismem atd jim mnohdy otevře oči a přinutí je vnitřně se stydět za totalitářskou podobu dnešního islámu.

Přímé odpadnutí od islámu je riskantní věc i pro konvertity k islámu. Musíme mít na paměti že dopadnutí od islámu se dle šariatského práva trestá smrtí. Islam je politovaníhodná věc - de facto doživotní koule na noze kterou není možno odhodit.
11. 11. 2013 | 15:55

Filuta napsal(a):

Richard


U vás na střední seděly na vyučování spolužáci v čepicích?
Tak o čem to ,probůh, vedeme řeč.

Přece není možné,aby česká zdravotní sestra chodila po nemocnici v šátku a v burce. Je to minimálně nehygienické. Dříve měly sestry čepečky.
Katm to dopracovali Britové, vidíme na královské stráži.
Tradiční medvědí čepice a mezi nimi hadrová hlava, která si to vymohla.
A pak se nestačí divit, když jim podřezávají vojáky přímo v Londýně.
Už ani ti Britové nemají úctu k vlastní tradici.
11. 11. 2013 | 15:55

gaia napsal(a):

Martin

že prý Křesťané zpytovali svědomí a jejich ideologie již více než 200 let nenabádá k zabíjení. Islámisté zabíjejí na denní bázi.

Evangelium sv. Marka

jděte a každe evangelium všemu živému, Ten, kdo uvěří, bude spasen, ti kteří neuvěří, budou zatraceni.

zde se vyhrožuje přímo smrtí všem, co neuvěří.

povaha každého náboženství spočívá v tom, získat nadvládu nad druhými. Jakýmikoli prostředky.
11. 11. 2013 | 15:55

traven napsal(a):

možná se mýlím ale...nosit šátek u muslimky není výrazem - náboženského symbolu - ale postavení osoby ve společnosti kde je ISLÁMSKÉ NÁBOŽENSTVÍ.....nebo ne?
11. 11. 2013 | 15:56

Filuta napsal(a):

Yosif

Sice vás chápu, ale nemůžu s vámi souhlasit.
Proč bychom měli někoho, kdo se nám sem touží nezván vecpat, k něčemu přemlouvat a přesvědčovat.
Takové je jednodušší přece nebrat, ne?

Co nám nakonec může přinést imigrant z Afriky (krom nemocí a kriminality) dobrého?
Proč radši nedat šanci třeba ukrajinskému inženýrovi nebo lékaři?
Můžeme si vybírat, nebo ne?
11. 11. 2013 | 15:58

Martin napsal(a):

gaia: Tak to se kardinálně pletete, "ti kteří neuvěří, budou zatraceni" je v kontextu posmrtného života, nikoliv příkaz že se mají zabíjet lidé, jako třeba lynčováním na ulici.
11. 11. 2013 | 16:00

Filuta napsal(a):

Pavel 13
Tvrdil jste, že ze zákona nemůžeme imigranty vypakovat a musíme je tady nedobrovolně živit. Nechce se mi to hledat, tak jsem vás volně parafrázoval.
Netvrdím nic o zákazu islámu. To, bohužel, není technicky možné.
Ale můžeme jim nedovolit, stejně jako třeba Švýcaři, stavět další mešity a chodit tady v burkách.
A hlavně je můžeme odmítnout v azylovém řízení, což se naštěstí často děje.
11. 11. 2013 | 16:01

aga napsal(a):

magor

Vy byste do toho Pákistán netahal, ale ředitelka možná viděla video, na kterém ošátkované Hanka a Tonka řeší, co jim máme zahrát na pohřbu, a chytli jí saze. Ani bych se nedivil.
11. 11. 2013 | 16:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy