Jak si vybrat prezidenta?

14. 12. 2012 | 18:48
Přečteno 7649 krát
Přijímací řízení na post prezidenta je v plném proudu a říkám si, že je čas začít si nějak třídit kandidáty. Jak si to tak sumíruju v hlavě, napadají mě následující kritéria:

Bezúhonnost
Že by prezident měl být trestně a právně bezúhonný je celkem zřejmé a snadno definovatelné kriterium. Kromě toho by měl být samozřejmě i morálně bezúhonný. To už je kvalita obtížněji definovatelná, ale v zásadě ji lze definovat tak, že by se člověk neměl záměrně dopustit ničeho, z čeho by se velké části společnosti kroutil žaludek. Naopak si přeji prezidenta, který nějakou formou prokázal osobní statečnost. K tomu dodávám, že bezúhonnost nerovná se bezchybovost. Spíš jde o to aby se budoucí prezident ke svým chybám dokázal přihlásit.

Věk
Myslím, že prezident by měl být starší než 50 let. Prostě proto, že mu to přirozeně dodává na důvěře a respektu. Podvědomě to reflektuje jistou osobní zralost, rozhled a nadhled, kterých lze dosáhnout jedině časem. Na druhou stranu bych se zdráhal zvolit prezidenta staršího 70-ti let. Nejde ani tak o přesnou hranici, jako o to, aby prezident kromě moudrosti měl také dostatek energie. Nejen z praktických důvodů, aby ustál nejrůznější tlaky, zahraniční cesty apod., ale také ze symbolických důvodů. Přeci jen, energie, kterou člověk vyzařuje už dopředu nastavuje atmosféru jednání s partnery i ve společnosti.

Osobnost
Prezident by měl mít pevný, nadstranický a sjednocující charakter. Nejen svými skutky v době prezidentování, ale spíš svojí historií a asociacemi, které vyvolává. Takové kritérium znevýhodňuje kandidáty, kteří celou svoji politickou dráhu spojili s hlavními hráči politického hašteření - ODS a ČSSD.
Už jen ta asociace s danou politickou stranou jim ubírá na věrohodnosti. Prezident by měl chápat důležitost mnoha aspektů společnosti – svobody, odpovědnosti, sociální soudržnosti, občanské angažovanosti atd. – a zdůrazňovat všechny přiměřenou mírou. Měl by být schopen ideově motivovat i prakticky jednat. A měl by být prostě lidsky sympatický.

Vztah k České Republice
Od prezidenta očekávám, že svým životem demonstroval pozitivní vztah k České Republice. To znamená, že se v její prospěch angažoval. Nezamená to, že by musel celý život v Česku prožít. Naopak, zahraniční zkušenost bych považoval za nadmíru pozitivní, poskytující potřebný nadhled nad naším malým rybníkem. Dokonce by ani nemusel být původem české národnosti. Taková volba (v Česku nepravděpodobná) by byla dobrým signálem k prohlubování tolerance a plurality ve společnosti.

Členství v KSČ před listopadem 1989
Vstup do KSČ byl někdy aktivní volbou (ať už vyloženě prospěchářskou nebo spíše naivní), jindy obtížným osobním rozhodnutím pod velkým tlakem a netroufal bych si proto nikoho odsuzovat. Byla to absurdní doba bez viditelného konce a spousta lidí prostě jen chtěla žít slušný profesní život. Na druhou stranu ale byli tací, kteří dokázali dát přednost pravdě před osobním prospěchem. A jistě spousta jiných lidí prostě jen nebyla s tak obtížnou volbou konfrontovaná. Jakkoliv můžu členství v KSČ chápat, u prezidenta se mi zdá nebezpečné. Kromě praktických rolí má prezident obrovskou roli symbolickou. I kdyby prezident od svého vstupu v KSČ prošel upřímnou sebereflexí, ve společnosti nakonec převáží zjednodušující interpretace, že si prostě hrabal pro sebe bez ohledu na morálku. To stigma by mohlo na mnoho let podvědobně vštěpovat celé společnosti, že je v pořádku uhýbat před odpovědností v zájmu vlastního prospěchu. To je to poslední, co naše tolikrát morálně devastovaná země potřebuje. Síla symbolu je dlouhodobě ohromná.

Zkušenosti mimo politiku
Považuji za velmi důležité, aby náš prezident zažil život takříkajíc „normálního“ člověka. Jsem velmi skeptický ke všem politikům, kteří se jinak než politikou neživili. Dále je pro mne důležité, aby budoucí prezident prokázal schopnost komunikace a koordinace např. při řízení firmy, v projektech čítající větší počet účastníků, zájmových sdružení a pod.

Zkušenosti v politice
Prezident by měl mít zkušenost s prací v parlamentu nebo ve vládě nebo se aspoň veřejně angažoval do té míry, že získal zkušenost s fungováním demokratického systému. Už nežijeme v revoluční době a náš stát nezačíná od nuly.

Žena vs. Muž
Je to pro mne relativně méně důležité kritérium, ale myslím, že zvolení prezidentky by mohlo být pozitivním impulzem pro kultivaci politického prostředí v zemi a potažmo ve společnosti. Třeba proto, že převážně mužtí politici si přeci jen nedovolí vůči ženě tolik hulvátství. Také proto, že ženská mentalita je prostě jiná než mužská a v politice nedostatková. Jistě by záleželo na kandidátce, ale už samotná ženská symbolika by nepochybně podvědomě navozovala o něco klidnější atmosféru ve společnosti. Síla symbolu je obrovská! No jen si to představte: Sto let po „tatíčkovi prezidentovi“ mít na Hradě „matičku prezidentku“!

A jaký je výsledek mého filtrování?
Jediná Zuzana Roithová splňuje všechna uvedená kriteria. Jen nesouhlasím s jejím předsevzetím abdikovat v situaci, kdyby jí nezbývalo než jmenovat vládu s komunisty. Ničemu by to nepomohlo, naopak by mi přišlo důležité, aby v tak tragické situaci svojí autoritou všemožně moderovala aktivity takové vlády.
Z dalších kandidátů mi přijdou nepřijatelnější Karel Schwarzenberg a Vladimír Dlouhý. Každý z nich bohužel v jednom kritériu neprošel, ale jinak jsou pro mne oba výrazně lepší než ostatní kandidáti.

Tož tak zatím smýšlím o výběru prezidenta. Ještě doporučuji rozhovory s kandidáty v pořadech Hydepark a Interview na ČT24.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

o transcendntních rozměrech napsal(a):

Petr Hájek právě válcuje Drtinu Danielovou. Boží.
14. 12. 2012 | 18:53

český maloměšťák napsal(a):

A neměl by kouřit doutníky a pít whisky, neměl by to být Černoch, neměl by být obezní a .... /počkáme si co za bertíka vyleze../

...a vůbec - volte Roithovou !

Autore - Masaryk flanďáky moc rád neměl. Já si myslím že si už konečně zaslouží nějakého normálního následovatele. Někoho, kdo za každou cenu nedrží partajnickou lajnu. ...normálního člověka.
Podle mě by to mohla být paní Fischerová.
-------------------------------------------------
o transcendntních rozměrech
Jo - drtí, drtí, drtí...ocáskem při tom vrtí.
Akorát mi není jasné, jestli veřejnoprávní televize smí vynakládat finanční, materiální a logistické zdroje na léčení duševně nemocných prostřednictvím dialogu s moderátorkou.
Nejsem si zcela jist...ale myslím si, že jde o střet zájmů.
14. 12. 2012 | 19:11

češka napsal(a):

Něco Vám tam chybí.
Co rodina? Manželka aktuální i bývalá, děti, milenky , rodiče a sourozenci.
Majetkové poměry před r. 1989 a nyní.
Vzdělání.
Od volby nás dělí jen pár dní, ale mediálně kandidáti propráni nebyli, jejich byty nám nikdo neukázal, i když domácí prostředí o každém hodně vypoví.
Je to paradox, účastníci pořadu "prostřeno" TV pustí do bytu, pochlubí se prostředím, ve kterém žijí. Podle interiéru poZnáme osobnost hostitele.
KdYž se kandidáti roZhodli kandidovat, se Ztrátou soukromí museli počítat.
14. 12. 2012 | 19:16

Fialenka napsal(a):

Byla bych ráda, kdyby prezidenta dělal někdo, komu skutečně živě záleží na tom, aby se lidi měli dobře. To by asi musel být bůh (ten na tom postě). Nejblíže takovému zájmu mi však přijde Táňa Fischerová. (Taky Okamura psal, že jeho politickým cílem je šťastný člověk) Na rozdíl od Nečase a Kalouska, kteří stále dokola tvrdí, že jejich cílem jsou konkurenceschopnost a vyrovnaný rozpočet – člověk, obyvatel ČR, se z jejich politických cílů i z jejich slovníku úplně vytratil.
14. 12. 2012 | 19:20

mb napsal(a):

JIŘÍ DIENSTBIER ...
14. 12. 2012 | 19:33

Fialenka napsal(a):

mb
Jiří Dienstbier je taky OK
14. 12. 2012 | 19:35

český maloměšťák napsal(a):

"Souboj" v 2. KOle Fischerová - Dienstbier /Roithová, Franz/...by byl solidním základem pro to, aby se politika " desvinstvovala".
Sice to není můj vysněný "souboj" Wagnerová - Koukolík...ale i tak.

Jdu na jedno.
14. 12. 2012 | 19:41

davidrajmon napsal(a):

Fialence:
O paní Fišerové jsem také uvažoval, ale dělá na mě dojem příliš idealistického a málo praktického člověka. Nedovedu si ji představit, že by dokázala ustát tlak současné politické obce a něco prosadit. Třeba se mýlím...
14. 12. 2012 | 19:45

Zbyněk napsal(a):

Jediný přijatelný kandidát je pan Karel Schwarzenberg. Je vzdělaný, jazykově vybavený, má přátele a kontakty ve světě. Nemá též potřebu krást, jeho rodina je zabezpečena a plnících per má několik.
14. 12. 2012 | 19:46

Libertad napsal(a):

No a mně vyšla pani Táňa Fischerová.
14. 12. 2012 | 19:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane Rajmon,

naše společnost je přinejmenším morálně v krizi. Na tom se shodnou snad všichni. Z tohoto pohledu je optimálním skutečně nepolitická osobnost s nezpochybnitelnou společenskou autoritou napříč celou společností a tak Vám vyjde pouze špičkový, mezinárodně uznávaný vědec z oblasti nikoliv společenských věd, nejlépe asi lékař. To je v dané situaci vcelku jasné. Musel by si samozřejmě odpustit jakákoliv politická prohlášení. Takový prof. Pafko by byl jedním z ideálních kandidátů.

Těmto lidem by se do toho asi nechtělo a ani je nikdo nepřipravuje. Škoda. Z kandidátů, kteří vstoupí do voleb, není nikdo schopen tento požadavek splnit.
14. 12. 2012 | 19:50

cameron čt mává, city nás má ráda napsal(a):

Táňa Fischerová si na svá rozhodnutí vykládá tarot.
To už je mi milejší provokatér Petr Hájek, který si své transcendentní přesahy umí rozvěsit na tradiční křesťanské hodnotové škály.
Jestli je podle Weltu klaun, kdo je potom Ratzinger?

Z kandidátů toho asi stále nejvíc vím o Zemanovi, kterého volit nemůžu. Fischer je projekční plátno. Bobo je tak trochu Klaus v sukních, což můžu spolknout protože nemá jeho historii. A už mě nikdo další nenapadá.
Asi si vyložím tarot.
14. 12. 2012 | 19:51

cameron napsal(a):

Fialenka
Jak dlouho ho znáte.
Superinteligentní výmluvný advokát.
Ale člověk?
Lenin taky sliboval mír a půdu.
14. 12. 2012 | 19:56

mb napsal(a):

( fialenka ... o.k. je jich tam víc ... akorát aspon potenciálně zvolitelnej o.k. ... je tam asi jenom dienstbier ...

ale ti slušní se vyruší mezi sebou takže nám bude prezidentovat opět nějaká poklausovská kreatura ... ))
14. 12. 2012 | 19:56

argun napsal(a):

No jo no, je zajímavý sledovat, jak pár let v USA spolehlivš vygumuje z hlavy elementární schopnost vnímat českou realitu.

Tragická volba pane autore.
14. 12. 2012 | 20:07

Marek Kobera napsal(a):

To Zbyněk:

Já mám plnící pera dvě a další kdovíkde. Možná to příště na toho prezidenta taky zkusím.
14. 12. 2012 | 20:08

Zbyněk napsal(a):

Karel Müller...
Pan profesor Pafko je špičkový lékař, tam je užitečný, takže marnit jeho talent na hradě by nebylo vhodné. Také by si spousta voličů vzpomělo, jak po operaci prezidenta Havla týden mluvil, jak málo peněz dostal. Vím jak to myslel, ovšem znělo to hrozně, neb operace prezidenta je obrovská reklama jak pro lékaře, tak pro špitál.
14. 12. 2012 | 20:15

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

Nástupce TGM už tu byl a jmenuje se po něm snad nějaké letiště.
14. 12. 2012 | 20:16

Zbyněk napsal(a):

Marek Kobera...
znal jsem jednoho Koberu, byl to dobrý hokejový trenér, trénoval ve Švajcu Kloten.
14. 12. 2012 | 20:19

fikus napsal(a):

nástupce T.G.M tu už byl? Nějak jsem ho propásl, nevzpomínám si podobný kalibr.
14. 12. 2012 | 20:20

nestranný napsal(a):

Já už v tom mám jasno.Ani jeden kandidát nemá moji podporu,k volbám nejdu.
Při nejbližší příležitosti opouštím tuto vykradenou zem.
14. 12. 2012 | 20:22

Karel Mueller napsal(a):

Zbyněk:

Rozumějte, uvedl jsem prof. Pafka jako příklad někoho, kdo by měl patřičný respekt u ceého národa a mohl se stát symbolem pro alespoň určitou morální očistu. Funkce presidenta ČR není funkcí prezidenta v USA a tak si lze dovolit tu obrovskou výhodu nepolitické osobnosti. Mám na mysli osobnost skutečně nepolitickou, nikoliv někoho, kdo si na ni hraje.

Z navrhovaných kandidátů každého značná část národa (někde snad i většina) nesnáší, pokud ne přímo nenávidí. A podezírá z toho, že je loutkou určitých zahraničních zájmů. Můžete si o tom myslet cokoliv, ale tak to prostě je.
14. 12. 2012 | 20:28

JenTak napsal(a):

Další prázdná agitka...
14. 12. 2012 | 20:30

Marek Kobera napsal(a):

To fikus:

Vy si asi myslíte, že TGM byla šestatřicítka nebo co...
14. 12. 2012 | 20:30

Slídič napsal(a):

Po tom co vyšel článek o tom,co ví prezidenčtí kandidáti o druhém pilíři důchodové reformy,se můj příslib hlasu pro pana knížete rozplynul,jak mýdlová bublina.
Ale o tom to je,přehodnocovat a ne bezmezně věřit.
Takže mně prozatím zbývá č.8.Ani mladý,ani starý,v politice je odmala.Snad je to duší Čech(vůbec nevadí místo narození,ba naopak),snad je i hrdý Evropan a světoobčan.
Až mě překvapuje,s kým se to dnes shoduju.Souboj Wagnerová-Koukolík,to by musel být koncert,ale takových lidí je vlastně do politiky škoda.Jen ať nám ještě dlouho předkládá pan Koukolík své postřehy a zkušenosti.Ale jako k poradci by se ti,kteří povedou mou vlast,mohli na něj obracet.
Je pravda,že o jediném,který mně zbyl na výběr,toho moc nevím.Když zklame i on,udělám si v den prezidenstké volby pěkný víkend.
14. 12. 2012 | 20:33

Hloupý Honza napsal(a):

Neseděl Havel ?
Takže ten by pohořel hned u první podmínky.

Chápu, že kritéria byla nastavena tak, aby z nich vyšla jako vítěz Zuzka Rujbrová, pardon Zuzka Roithová, tu jste asi myslel, že ? neb žádná Roithová nekandiduje, ale nestačilo by, kdyby to byl alespoň normální, slušný a poctivý člověk ? Ale tato měřítka se zase bijí s tou vaší zkušeností v politice.

Ovšem, kritéria si můžeme zvolit sebe vznešenější, ale rozhodovat bude vox populi, a ten má jaký žebříček hodnot ?, že by slušnost, poctivost, pracovitost a morálka byly těmi pravými ořechovými vlastnostmi ČEZkého národa ? S ohledem na absenci sebereflexe a snahu vidět sebe sama v lepším světle se proto raději podívejme jak náš národ asi vidí ve světě - třeba ČEZko jako semeniště zlodějů ? - počínaje těmi v německých obchodech a konče hlavou státu a jeho psacími potřebami, ČEZko jako ráj pivařů a ožralů ?, alespoň tak praví statistiky, ČEZko jako velmoc korupce a podvodů, že by metylakhol, anonymní akcie, LTO a jiná světová prvenství ?, ČEZko jako Las Vegas Evropy, byť i to je proti nám nevinným dětským hřišťátkem, ČEZko jako oáza pro kuřáky a pervitinové perníkáře, ČEZko jako bordelmamá příhraničních prostitutek a městských nevěstinců ?, ČEZko s pražskými taxikáři, ČEZko s nejbohatšími invalidy parkující luxusními bouráky u vchodů supermarketů, ČEZko s nejdražšími mobilními, bankovními a jinými službami a zbožím, .... atd, atd.,

Takže znova, jaký by měl být ten náš představitel vzešlý z našeho národa, nový pan prezident ? ... poctivý, slušný ... a z jiné planety.
14. 12. 2012 | 20:37

Hloupý Honza napsal(a):

žádná Roitová nekandiduje
14. 12. 2012 | 20:40

Al Jouda napsal(a):

Nemůžeme si klást podmínky na prezidenta, můžeme jen vybírat z navržených kandidátů. Zatím projevil statečný postoj jen Jiří Dienstbier, když odmítl držet basu s kmotry na pražském Magistrátu i za cenu ztráty korýtka. Je mladý a neprofláknutý jako např. Miloš Zeman, který zbaběle zradil své voliče, když jako leader ČSSD uzavřel tzv. Opoziční smlouvu s ODS. Dejme mu naše hlasy!
14. 12. 2012 | 20:51

fikus napsal(a):

to Kobera:
jistě, neboť takové srovnání co jste provedl, je jak bambitka na žaludy s Glockem
14. 12. 2012 | 20:54

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Za prezidenta si vyberte především člověka, kterému důvěřujete,
věříte tomu, že bude hájit a reprezentovat vaše zájmy.

Člověka, kterého si budete mocí vážit, a který si bude vážit vás.
Člověka, jemuž bude záležet na životě lidí v této zemi, na úrovni demokracie a dodržování lidských práv v této zemi.

Mezi kandidáty takových moc není.
Je tam hodně těch, kteří jsou vyslanci různých zájmových skupin, například Izraele, Goldman Sachs a další. Pozor, prezidentská funkce navíc není jen reprezentativní a prezident se podílí i na obsazení centrální banky a ústavního soudu, tak to mějte na paměti.

Tedy vyberte si prezidenta, který bude vašim prezidentem a nenechte se různými propagandisty zmanipulovat k volbě, které budete litovat. Kdybychom si dokázali vybrat prezidenta, kterého budeme mít rádi, bylo by to fajn.
14. 12. 2012 | 20:56

pamětník napsal(a):

Pane Rajmone,
proč jste považoval za potřebné napsat blog, abyste nám sdělil své mínění na nejvhodnějšího kandidáta na prezidenta ČR a dokonce nám radil, jak ho máme vybrat?
14. 12. 2012 | 20:56

David napsal(a):

"...zvolení prezidentky by mohlo být pozitivním impulzem pro kultivaci politického prostředí v zemi a potažmo ve společnosti...."

--------------------------------------------------

Koho volit? Použijme rozum i srdce. A odvahu!

Mým nejvhodnějším kandidátem by byl pan Ivan Hoffman, ale protože se nepodařilo, aby se nás našlo více, kteří by jej podpořili, tak pak jsem měl za kandidáta pana Tomia Okamuru. Toho zase vyřadili za velmi podezřelých okolností. Takže vycházím ze současné situace.

Na rozdíl od pan Rajmona, který v letech 1998-2012 žil v Houstonu v Texasu a od června 2012 žije opět v Praze, kdy píše, že jediná Zuzana Roitová splňuje všechna uvedená kriteria.

Tak já spíše dám na RADU pana Ivana Hoffmana, který se už několik let vyjadřuje téměř každé pondělí na Českém rozhlase Dvojce k aktuální situaci ve státě.

Pan Ivan Hoffman, kterého si velmi, velmi vážím navrhuje volit paní Táňu Fischerovou. Tak já ji budu proto taky volit.

-------------------------------------------------

Český rozhlas Dvojka:

Jak to vidí Ivan Hoffman - 30. července 2012

http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/jak-to-vidi-ivan-hoffman-30-cervence--1090808

Výměr z rozhovoru:

"...Vladimír KROC, moderátor

--------------------

Máme poslední minutu, poslední otázku. Herečka Táňa Fischerová ohlásila kandidaturu na prezidentku. Jaká je to zpráva?

Ivan HOFFMAN, spolupracovník Českého rozhlasu, komentátor listu Deník

--------------------

Pro mě vynikající, to je přesně ten model, který, když jsme si o tom povídali, jsem tady navrhoval, to je konečně někdo, kdo nechce být prezidentem, ale nechá se přemluvit, jo, a to je, to je pro mě strašně důležité. To je nejen vhodná kandidátka, protože ona se prezentuje jako člověk, který věří v občanskou společnost a to je alternativa k té vyprázdněné politice, kterou provozují politické strany a to všechny. To znamená, je to nejen vhodná kandidátka, ale podle mě a z mého pohledu zatím, zatím jediná, kterou já bych akceptoval, jo, prostě tu bych šel volit, ano, určitě..."

---------------------------------------------------

Pan Hoffman by pak paní Fischerové mohl dělat na Hradě alespoň poradce.

Dokážeme si zvolit toho správného prezidenta ?
14. 12. 2012 | 20:58

pamětník napsal(a):

Dokážeme si zvolit toho správného prezidenta ?
Když to zase někdo na MV nezprasí....
14. 12. 2012 | 21:15

fikus napsal(a):

nedokážeme, rozhodnou media a o to tu kráčí.
14. 12. 2012 | 21:19

rejpal napsal(a):

davidrajmon
Víte, já si právě myslím, že idealismus a pevný žebříček hodnot je něco, co pomůže ustát tlaky daleko snáze, než praktičnost. Rozhodně to Táňu Fischerovou v ničem nehandicapuje.
Jiná věc by byla, kdybychom volili premiéra.
14. 12. 2012 | 21:20

Marek Kobera napsal(a):

To fikus:

Tak si to myslete. Moderní doba toleruje mylné názory, i když hranice kam až je sporná.
14. 12. 2012 | 21:23

kormoran napsal(a):

Pane autore , vztah budouciho prezidenta k CR si predstavuji ponekud jinak a v tom pripade EU -soudruzka Roithova opousti hru.

Co se tyce komunistu a doby pod jejich vladou , existovaly pouze dve sorty lidi. Ti kteri verili a ti , kteri citili 'vstupem' urcity prospech.
Kazdopadne tento dabelsky spolek ma hluboke koreny v CR vetsi merou , nez si kdo mysli, rekl bych.
Volil bych pana Franze.
14. 12. 2012 | 22:46

Pradědek Čech napsal(a):

Vždycky jsem při výběru sekretářky zastával zásadu, že nejlepší je po přechodu. Kvůli vyloučení eventuálních budoucích problémů. Myslím, že by na to měla myslet i ústava pro případ zvolení prezidentky. Co, na příklad, kdyby prezidentka přišla do jiného stavu. Atd. atd.
14. 12. 2012 | 23:05

Pradědek Čech napsal(a):

Jak to dopadá, když se výše uvedená zásada nedodrží můžeme vidět právě teď. Mladá Píka to dostane a vyhází půl vedení ministerstva. Klaus a Nečas si pak mohou ukroutit hlavy. Příště to dostane zas a nechá třeba zástřelit náčelníka genštábu i s rodinou.
14. 12. 2012 | 23:19

kormoran napsal(a):

Zenske po prechodu si haji sve teritorium predevsim pred mladsim pohlavim podobneho druhu.

Na druhou stranu podporuji ekonomiku tim zpusobem , ze nakupuji 'tampony' ve velkem , bud jako vhodny zatop , nebo si je cpou do usi.
14. 12. 2012 | 23:20

Gru napsal(a):

Pane Mueller

"nejlépe asi lékař" -??

¨To určitě ne. Dovolím si připomenout, že v moderních dějinách byli lékaři v prezidentských a vůbec v politických funkcích naprostými katastrofami. Uvede namátkou 2 příklady: Duvallier na Haiti ("papa Doc") a Allende v Chille. Nebo Čermák, Macek, Lom, Julínek ve vládních pozicích.
Vysvětluji si to tak, že tito jedinci poté, co se jim jaksi podařilo vystudovat, aby udělali mamince radost, se nedokázali v lékařském obopru uplatnit, tak šli do politiky. I tam jim ovšem zůstala jejich nekvalitnost.
14. 12. 2012 | 23:24

honolulu napsal(a):

Pani dr. Roithova,
neposlouchejte pomatence ceskeho malomestaka a klidne kurte doutniky. Doporucuji Diego Garcia, nebo Cohibu. A nelepsi a nejlahodnejsi je whisky ktera se jmenuje Stary Krocan... On zde dava rady druhym a sam zere muchomurky z Mexica.
14. 12. 2012 | 23:33

pavelp napsal(a):

Prezident v Cechach by se mohl vybrat tzv. losovackou..ma to vyhody! Za prve se usetri penize a za druhe jsou s losovackou v Cechach veliky skusenosti..taky by se mohlo hazet kostkama ale nemuselo by to byt transparentni proto ze nekteri kandidati sou profesionalni hraci!!
15. 12. 2012 | 06:12

vasja napsal(a):

Tak se mi zdá, že zdejší lid si přeje chcípáčka/ku.
15. 12. 2012 | 06:42

Alena napsal(a):

Prokazatelně historicky největším Čechem byl Karel IV. Proto jsem přesvědčený o tom, že by mělo být umožněno i "hledat jinde". On nebyl rodilým Čechem, ale pro Česko toho udělal daleko nejvíc. A je snad jediný, kdo nás stále povznáší na srdci i na duchu. Co by jsme byli bez naší historické Prahy a naší historie spojené právě s obdobím vlády Karla IV.?

Dohadování se o to, zda Fischer, Zeman apod. mi připadá směšné. Ze současných kandidátů patrně nikdo by neměl mít šanci. Měl by to být člověk, který vůbec nemusí mít politické zkušenosti, ale je prokazatelně schopný a s morálním kreditem. I takoví lidé u nás existují. Bohužel tito lidé nemají za současné situace hlavně díky zavedeným a zakonzervovaným politickým stranám šanci.
15. 12. 2012 | 07:00

vasja napsal(a):

"Pan Hoffman by pak paní Fischerové mohl dělat na Hradě alespoň poradce"
--------------------------------------------------.

Táňa nepotřebuje poradce.
Kyvadélko, tarot a lógr.
15. 12. 2012 | 07:33

Anastazie Králová napsal(a):

Ad autor
To je opravdu agitka jak hrom! Kolik jste za ni dostal?
A proč ten věk nad 50 let?To abyste vyřadil Dienstbiera/?/-já nejsem ještě rozhodnutá,ale patří k lidem,o nichž uvažuji.
Jak by se na Váš požadavek-starší 50 let-dívali v USA?
Vždyť to by nemohli zvolit JFK a snad ani Obamu?
Nechcete raději poradit Američanům,jak si mají vybírat svého prezidenta?
15. 12. 2012 | 08:27

Pavel13 napsal(a):

Pane Rajmone, když už nát tady předložíte nějaká kritéria i pořadí kandidátů, měl byste být konkrétnější. Vyšla vám nejlépe paní Roithová, budiž, ale i tam bych u některých kritérií alespoň půl bodíku dal dolů. Jak však mohl dopadnout relativně dobře Vladimír Dlouhý, to mi hlava nebere, ten by musel být naopak na chvostu. U pana Schwarzenberga pak hodnotíte spíše mediální obraz. Pro mne je kvůli současné roli naprosto nepřijatelný. Nevím, zda bych mu byl ochoten dát hlas alepoň ve 2. kole. Nechci vám mluvit do vašeho rozhodování, ale když toto zveřejníte, uveďte celou tabulku.
15. 12. 2012 | 08:30

Admirál napsal(a):

Kandidát na prezidenta musí být nezávilý, musí vadit součesným mocným a mainstrému. Nesmí to být klon pravdyalásky.

Tenhle systém nepotřebuje stabilizovat, ale radikálně změnit.
15. 12. 2012 | 08:30

pavelp napsal(a):

Pro Alena..prokazatelne nejvetsi Cech byl Jara Cimrman bez sebemensich pochyb..velice uznavany ve vedeckem svete a navic skromny a srdcem veliky vlastenec!! Proto neni mozne zvolit prezidentem cloveka podobnych kvalit a nezbyva vam nic jineho nez se spokojit stim co je..jeste by byla moznost povolat na prazsky hrad potomka kralovskeho rodu a obnovit kralovstvy..pokud se nemylim snad v Dansku je kralovska rodina nejak propojena s panovnickym Ceskym rodem ale 100% to nechci tvrdit!!
15. 12. 2012 | 08:31

Kala napsal(a):

My všichni potenciální voliči Táni Fischerové resp. J. Dienstbiera budeme bohužel převálcováni tou většinou, která si u píva neumí vybavit nikoho jiného než Zemana nebo Fischera, v případě naší nadějné studentské generace Franze (který začíná odpovědi stylem .. "Asi takhle:..."
15. 12. 2012 | 09:00

rejpal napsal(a):

Kala
Hlavně se nenechat otrávit a nezůstat doma.
15. 12. 2012 | 09:16

Analytik napsal(a):

Zanechte planých nadějí!
Osobnost příštího prezidenta nezáleží na hlasech voličů, ale na úmyslu sčítačů. Tedy volebních komisařů, kteří budou naše hlasy sčítat, násobit, dělit...
15. 12. 2012 | 09:21

Stařeček napsal(a):

možná to bude vyhozený hlas, v prvním kole ale volím Dientsbiera. Ve druhém koho, samozřejmě nevím. Prognostiků už bylo dost. No ale Zeman má opravdu hezkou dceru. Asi budu volit nejmenší zlo.
15. 12. 2012 | 09:22

Anna napsal(a):

Kala, rejpal

Patřím k těm, kteří dají svůj hlas Táně Fischerové. Jsem přesvědčená, že je to velmi lidská, hodná, slušná a silná žena.

http://www.inspirativni.tv/povidani-s-tanou-fischerovou/
15. 12. 2012 | 09:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane Gru,

z Vámi uvedených lidí nikdo nebyl špičkový, mezinárodně uznávaný vědec, jak jsem požadoval. Kromě toho dělali aktivní politiku od lokální úrovně. Samozřejmě by musel mít kandidát i patřičné povahové vastnosti.
Ale já měl na mysli něco trochu jiného, toho lékaře jsem uvedl jako příklad.
15. 12. 2012 | 09:44

fikus napsal(a):

J8 proti paní Fischerové nemám nic. Otázka je, zda tato situace potřebuje pravdoláskařskou osobnost. Ano, či ne - to je oč tu běží. U dalších víme, či tušíme kdo je od koho nastrčen a na koho je kandidát napojen. Je výhodou mít vlastní partaj jako Zeman? Okamůra mě vrtá hlavou, ale ten má ještě čas. DLouhý už své dovednosti předvedl, ale to i Fisher a Zeman. Bobo prahne po seberealizaci. Proti Francovi nemám nic, ale jaksi si neumím představit že by měl projev před kongresem USA (například). Trochu by to připomínalo 18té století když byly boje za nezávislost a kdo lobboval u Huronů a Irokézů víme. Sobotka ne nemastný a právě z ODS. Svarcnberk je nevolitelný a Dienstbier je syn svého otce. Škoda že chybí Čunek. Ten Zeman má fakt naději.
15. 12. 2012 | 10:55

Fialenka napsal(a):

Anno,
to je dobré video (9:42). Je z října, je to v Prague Business Clubu a zaznělo tam hodně důležitých a inspirativních věcí. Asi ji tam trochu opili …. jaképak červené víno asi pila.
15. 12. 2012 | 11:09

Anna napsal(a):

fikus napsal(a):

J8 proti paní Fischerové nemám nic. Otázka je, zda tato situace potřebuje pravdoláskařskou osobnost. Ano, či ne - to je oč tu běží.
---------------------------------------------------

Podle mě situace u nás naprosto nutně potřebuje přechod od naší politiky a politikaření k lidskosti, osobní zodpovědnosti a společenské angažovanosti.

Slovům paní Fischerové rozumím tak, že jsou v souladu s cituji:

V některých vyspělých zemích, jako například ve Švýcarsku, se prosadila tato definice liberalismu:

Svoboda a zodpovědnost – pro každého bez rozdílu. Svoboda a zodpovědnost jak ekonomická, tak politická, tak sociální.

Tito liberálové jej považují za jedinou alternativu k tržnímu fundamentalismu, „divokému kapitalismu“ (svoboda bez zodpovědnosti) na straně jedné a k „všeovládajícímu státu“ (zodpovědnost bez svobody) na straně druhé. Nepovažují se za ani pravé, ani levé. Poukazují na to, že svoboda bez zodpovědnosti směřuje k rozpadu společnosti na „mocensko-politické klany“, jejímž zájmům je společnost vydána napospas. Zároveň poukazují na to, že zodpovědnost bez svobody vede k totalitě a k rostoucí byrokracii, jejímž zájmům je společnost nakonec podřízena.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus

Právě pro velmi špatné zkušenosti s naší politikou a politikařením jsem zvolila paní Táňu Fischerovou, jejíž přístup a názory jsou podle mě ze všech kandidátů nejdál od toho..
Navíc budí v lidech snahu dobrovolně se osobně angažovat - viz sběr podpisů na její kandidátní listiny...
15. 12. 2012 | 11:11

Anna napsal(a):

Fialenka

Myslíte - in vino veritas :-) Myslím, že paní Fischerová se tak vyjadřuje i bez vína - viz na internetu:

Věříme, že naše Klíčové hnutí zásadně přispěje k proměně naší společnosti a začne vracet lidem víru, že ideály lze uplatňovat v praxi a že své životy můžeme mít ve svých rukou, pokud za ně i za naši společnost přijmeme odpovědnost.

Táňa Fischerová
15. 12. 2012 | 11:18

Baba Jaga napsal(a):

Vážení,
než Ústavní soud přežvýká případné stížnosti, tak už třeba budou i jiní kandidáti či změněna ústava a presidentská funkce zrušena.
15. 12. 2012 | 11:32

Josef 21. napsal(a):

Prezident musí mít vzhled normálního člověka,jinak patří do pralesa.Je to případ Avatara tetovaného kandidáta.Protože by se děti Avatara bály,pokud by visel jako portrét ve škole je nepřípustné,aby Avatar byl prezidentem !Prezidentem by neměl být převlékač kabátů,který byl v KSČ a nyní nechce mít s komunisty nic společného !Nesmí být také ovlivňován politikou,takže tam nemůže být pravičák,aby dále podporoval marasmus této vlády !Fischer ne,volím Dienstbiera !Je to Američan ze silným sociálním cítěním !!Politika v budoucnu se velice změní,vláda se bude starat o občany což tady za pravicové vlády nebylo zvykem !Také začnou platit bohatí,co neví co s penězi,na to také nebyli zvyklí !!!Čeká nás daleko lepší budoucnost!Nejpozději od r. 2014.Čachráři současné vládní koalice z politiky zmizí !Nebo jejich otravování národa nebude mít žádný vliv a bude sloužit pouze k pobavení občanů !!
15. 12. 2012 | 11:34

Anna napsal(a):

Baba Jaga

Velmi pochybuji, že bude prezidentská funkce zrušena. A do prezidentské volby (ať už bude kdykoliv) si aspoň každý může udělat jasno, koho by na Hradě rád viděl. Diskuse vidím jako přínosné.
15. 12. 2012 | 11:40

Anna napsal(a):

Josef 21.

Jen technická poznámka: Kdyby byl prezidentem zvolen Dienstbier neznamená, že volby do PS automaticky vyhraje levice. Stejně tak neznamená, že vyhraje-li Schwarzenberg, vyhraje automaticky volby do PS pravice. Prostě to spolu nesouvisí.
15. 12. 2012 | 11:48

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna
Co byste nejvíce postrádala, kdybychom presidenta trvale neměli?
15. 12. 2012 | 11:51

Anna napsal(a):

Baba Jaga

Já osobně bych nepostrádala nic. Ale kdybych si mohla vybrat, mnohem raději bych se obešla bez Senátu, ten považuji za zbytečný.

Dovedu si i představit stav bez prezidenta, PS a bez Senátu. V čele by stála volená RADA MOUDRÝCH. Pro mě příjemná představa.
15. 12. 2012 | 11:59

resl napsal(a):

p. Rajmone, proč upřednosťujete Dlouhého před Fischerovou, když to neodpovídá vašemu vkusu, jak zde naznačujete ?
15. 12. 2012 | 12:30

resl napsal(a):

pokud jde o zdraví Klause, bylo by dobré, aby vyhrála Fischerová, pokud chceme, by se lstivě uculoval, vyhrál by Zeman. Nejhorší volba bude ale mezi Zemanem a Fischerem, pokud prolezou kvalifikací.
15. 12. 2012 | 12:39

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Stařeček
Ctím si Vaši zdrženlivost a moudrost-i když nemám věku,který by mne opravňoval říkat Vám Stařečku.
Co takhle postup vůči Balkánu?/odsouzeni Srbové,Chorvati a muslimové všichni nevinní /.
Nedá mi to-doufám,že se zemím ,které osvobodili islamisty,znovu
ozve právo šaríja.
A Jiří dienstbier sen.byl-pokud se pamatuji-na straně Srbů.
Uvažovala jsem i o Zemanovi-bohužel,to by znamenalo stagnaci
15. 12. 2012 | 12:46

Karel (taky) napsal(a):

Vzhledem k tomu, že výsledky volby jsou dány předem médii, takže se bude ve druhém kole rozhodovat mezi Zemanem a Fišerem (jeden je Klausův kámoš a spolupracovník StB řízené líhně disidentů, druhý je exponent bankovních ústavů), tak nejspíš na slavnou volbu presidenta házím lejno.
15. 12. 2012 | 12:48

Anna napsal(a):

resl

Nestarám se o páně Klausovo zdraví, ale zajímá mě další směřování naší společnosti a život v ní. Názory paní Fischerové považuji za rozumné a její snahu o nápravu stavu u nás vítám. Oceňuji i to, že paní Fischerová probouzí v lidech snahu se dobrovolně angažovat.

Kdo se dostane do druhého kola, záleží jen na voličích. Můj hlas paní Fischerová má a doufám, že jich bude mít na postup do druhého kola a v něm na vítězství. Moc bych si to přála. Naděje umírá poslední.
15. 12. 2012 | 12:52

MR napsal(a):

Hlavně né Trautenberka ! Ten se tam cpe, všude straší bilboardy, a přitom neumí mluvit (docela handicap na politika), nehledě na minulost rodu (majetky dostali za "věrnost" Ferdinandovi 1620 po Bílé Hoře a popravě výkvětu čes.inteligence 21.06.1621)!!
15. 12. 2012 | 13:58

MRa napsal(a):

PREZIDENT ČR by měl být změnou pro tento národ. Změnou od pravo-modrého vidění světa k levo-růžovému, a na tom nezmění nic žádný požadavek na nadstranickost. Klaus se při volbě rovněž dušoval nadstranickostí, a výsledek jsme pocítili sami. Nahradit jednu nespravedlnost (totalitární) jinou nespravedlností (oligarchickou), to nevyžaduje příliš hlubokou filosofii, myslím. V české kotlině je v tradici sociálně citlivá politika vpravdě pro lidi obyčejné, počtem zdaleka nejpočetnější, proto pro dnešní zúžené chápání jsem jí nazval "levo-růžovou". Např. takový zakladatel státu a první prezident TGM (jehož portrét dnes paradoxně nese jedna z velkých málo dostupných bankovek) také nebyl žádný kapitalista, nýbrž v dnešním slovníku bezmála "socka" (otec kočí, matka pradlena, vyučen kovářem, pak teprv vystudoval 2 obory). Takže proto odůvodňuji nutnost po 20-leté kocovině pravicových pokusů stočit kormidlo doleva, tam kde jsme "doma". Né jen pro mechanickou změnu stran. Od spravedlnosti pro tisíce ke spravedlnosti pro milióny !
A teď tedy koho nám zatím kandidatura nabízí ? Jděmež do personálií ! Když vynechám úsměvné postavičky typu Schwarzenberga (co neumí česky a jehož rod nabyl majetky po 8.11.1620), Dlouhého (představitele zpackané privatizace 90. let) a Okamury (Japonec prezidentem v ČR ?) a soustředím se na vážné kandidáty, nemohu souhlasit ani s mediálně protěžovaným sympaťákem expremiérem Fischerem. Jeho handicapem je jeho pravicovost, s jakou nám může (s úsměvem na rtech) naordinovat další klausovský balíček s pozlátkem třeba moderního židovství; ne, na tento zázrak prostě nevěřím. Dalším úspěšným expremiérem byl RNDr. Vladimír Špidla, skromný Jihočech, později eurokomisař, který tuším díky své skromnosti ani nekandiduje. Rád bych se zde mýlil, ale nenašel jsem ho. No a zbývají takoví, jako je Diestbier (možná pár let praxe mu neuškodí), či Zeman. U něj je věk vyvážen snad moudrostí, s níž je nám znám z doby premiérování, bez ohledu na dnešní mediální nesouhlas. U něho bych věděl, na čem jsem - tedy ČITELNOST. Jestli pomůže nespravedlivě stíhanému doktoru Rathovi z vězení (půl roku čekajícímu na řádný soud), to se teprv ukáže. Ale celkově bych mu věřil. Takže já bych volil Zemana a jeho čitelnost.
Díky za pozornost.
15. 12. 2012 | 13:59

MR2 napsal(a):

To už radši BOBOšíkovou než Trauterberka, nemyslíte ?
15. 12. 2012 | 14:00

Anna napsal(a):

MRa

Proč jste ve svém pojednání vynechal ženy-kandidátky?
15. 12. 2012 | 14:12

pamětník napsal(a):

Alena:
"On nebyl rodilým Čechem" To je teď nový výklad dějin podle agitační úderky Josef K.?
Karel IV. samozřejmě rodilým Čechem byl (*14. května 1316, Praha), etnickým Čechem byl zpola po matce.
15. 12. 2012 | 14:43

Miks napsal(a):

50-70 let, dobře. Ještě hmotnost mezi60 a 80 kily, dioptrie 1-3, vlasy hnědé, penis 17-23 cm a poradce Davida Rajmona.
15. 12. 2012 | 15:25

Otázka Jan napsal(a):

DŮCHODCI DO DŮCHODU !
Švarcenberk je nejstarší (78 !) a už nemá soudnost, že se tam cpe (že má prachy? Na to mu každej ...!) Takoví starci nám vládli za časů Andropova, pamatujete ?? A tohle byste chtěli znovu ??? Knížete pána feudálního ????
15. 12. 2012 | 15:42

MRa napsal(a):

To Anna -
sorry, nechtěl jsem prezidentky vynechávat, nebylo úmyslný. Například taková BOBOšíková je sympatická ženská která myslím ví co chce, takže tu bude jistě volit spousta chlapů co posuzujou jen podle vizáže. A možná se přidají i ti mimo "hospodu U Grobiána"...
Ostatní kandidátky, sorry. Paní Fischerovou neznám, je snad příbuzná sympaťáka kandidáta Fischera ? Ten je protěžovanej médii, a právě proto je třeba mít se na pozoru. Vizážista nejsem (orlí nos nevadí), ale fanda pravicového týmu také ne, a ten do toho klanu patří, to by ho "nezávislej" tisk neprotěžoval, že ?
Další paní Roithová, tak to také neuznávám - viděl jsem jí na veřejném slyšení v Nové Scéně 1.11. a seděla mezi Dienstbierem a Zemanem jenom proto, aby se (dle moderátora) "pánové nepoprali". Takže taková plenta též těžko prezidentkou, i kdyby jí tleskaly všechny církevní restituce.
Tolik názor. Zdraví MRa
15. 12. 2012 | 15:50

Stan napsal(a):

Po přečtení příspěvků zjišťuji, kolik sem píše pravdoláskovců z koutku pravdy a lásky V. Havla. Jeptišku Fischerovou také nikdo jiný volit nemůže. Jak je ona na tom, co ví o politice, jaké má všeobecné znalosti, kolik ovládá jazyků, o tom nás již přesvědčila když působila v Senátu. Nic nezná, neumí, hraje si na milosrdnou matku Terezu a je z ní také cítit, jak prahne po penězích které pobírala v Senátu, nevadí ji to fiasko jejího působení a hrne se na trůn prezidenta, při čemž jediná její kvalifikace je, že se znala s Havlem a zřejmě se u něho zúčastňovala mejdanů. Její místo není na Hradě, ale v kostele kde uvádí nadační koncerty.
David, další z koutku Havla, navrhuje slováka, pravdoláskovce I. Hofmana, jenom proto, že ho slyší v rádiu. Jinak ho zřejmě nezná, neví, že ten " velký novinář " se nikde neuplatnil a pouze píše ty svoje slátaniny a hlavně narážky na pravicové strany a prof. Klause, v regionálních novinách.
Padá tu další jméno komunistického synka Dienstbiera. Prosím vás, čím se tento svazák zasloužil o to, aby byl prezidentem ? Tím že se v Praze při volbách vyslovil proti koalici, prý kvůli kmotrům ? Lidé kteří o tom něco vědí, to považují za pitomost, ale jeho vyčůranost, že se představuje jako bojovník proti korupci. Jemu šlo hlavně o post primátora a když viděl že by při vytvořené koalici neměl šanci a v záloze bylo místo senátora po s. tatínkovi, tak napadl své soudruhy z ČSSD, odmítl méně placené místo v radě, začal oblbovat voliče ve stř. kraji a stal se senátorem. Nasliboval hory doly, že přivede investory do Kladna, že budou podporovat sport a dodnes nic nesplnil. Také bych chtěl vidět jeho studijní výsledky, asi nic moc, učil se u soudruha Čalfy, kde mu to zajistil jeho s. tatínek. Proto nevím proč ho volit, ničím mne nepřesvědčil, o stát se nijak nezasloužil, vím také že byl vyšetřován v nějaké kauze v Bohemians 2005, spolu se zesnulým p. Přibylem, jednalo se prý o prodej nějakého hráče a finanční nesrovnalosti. Proto těmto lidem hlas nedám.
15. 12. 2012 | 16:49

Anna napsal(a):

Stan

Podle mě by pravdoláskařství mělo být samozřejmostí u každého. Zdá se, že tomu tak není, a že jsou i tací, kteří se pyšní tím, že k pravdoláskařům nepatří.

Smysl hesla vystihl český politik Karel Schwarzenberg ve smutečním projevu během Havlova pohřbu:

... Václav Havel věděl, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře ...
15. 12. 2012 | 17:13

pamětník napsal(a):

Jó, pravdě jiných je třeba naslouchat. A pak jim naházet bomby na hlavy.
15. 12. 2012 | 17:19

pamětník napsal(a):

Z humanitárních důvodů.
15. 12. 2012 | 17:25

Ivan napsal(a):

Ak by som bol ceskym obcanom...,

tak volim pani Bobosikovu.
Pocuval so jej stanoviska, ked bola poslankynou Europskeho parlamentu. Velmi dobre pozorovala, to, co sa tam kona v neprospech vychodnych statov EU. V podstate z nas urobili kolonie, tym, ze sa neuveritelne rychle a s neuveritelnou brutalitou a zakernostou zmocnili nasho existencneho majetku a do zakladov znicili polnohospodarstvo... Dnes sa zmocnuju nasej pody a ludia, ktori ju vlastnili, dnes pred branami zobru o pracu...! Podriadili si nas jurisdikciou, drzia v rukach tzv. objektivne sudnictvo, urcene vylucne na sudenie slovanov... Ked im ide o prospech, nevahaju spojit sa s mafianmi, s obchodnikmi s drogami, a v ich prospech vybombardovat ine krajiny...

Ani jeden kandidat nema pre tieto krutosti zmysel a cit a podriadi sa hoci aj bruselskemu nariadeniu o uhle zakrivenia uhoriek (cesky okurek)...
15. 12. 2012 | 17:40

Anna napsal(a):

Stan

prof. Ing. Václav Klaus, CSc. - životopisná data

Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok absolvování 1963) a ekonomie se stala jeho oborem na celý život. Relativního uvolnění poměrů v tehdejším Československu využil k příležitosti studovat v Itálii (1966) a v USA (1969). Jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd.
http://www.klaus.cz/clanky/2470

Kuponovou privatizaci v Československu připravili zejména politici a ekonomové vzešlí z řad Prognostického ústavu ČSAV. Za hlavní autory jsou označováni Dušan Tříska, Tomáš Ježek a Václav Klaus.
První vlna kupónové privatizace se uskutečnila v ČSFR v roce 1992 (5 kol od května do prosince), druhá vlna v České republice roku 1994 (6 kol od března do prosince).
Teprve v roce 1998 byla zřízena Komise pro cenné papíry, která začala i vyčíslovat škody vzniklé dosavadním právním vakuem. Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek v hodnotě kolem 50 miliard Kč, další odhadem stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kup%C3%B3nov%C3%A1_privatizace

Chilská příhoda prezidenta Václava Klause s perem zaujala i světová média. Manévr české hlavy státu, při němž protokolární pero mizí nejprve pod stůl a pak v kapse, rozebírají britské listy i americké televize. Třeba stanice CBS News na svém webu píše o tom, že Klaus "sbalil pero s rošťáckým úsměvem".
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/klaus-ukradl-pero-vsimli-si-v-americe-brity-bavi-jeho-spokojeny-usmev-12h-/zahranicni.aspx?c=A110413_121248_zahranicni_ipl
-----------------------------------

Jak je patrné, výše dosaženého vzdělání a vysoké státní funkce nejsou zárukou moudrosti, slušnosti a morálnosti.
15. 12. 2012 | 17:45

Ivan napsal(a):

Politická reklama nie je vec...

Politická reklama je právne i filozoficky vzaté, bezvecné a abstraktné ovplyvňovanie verejnosti niektorým z politických smerov, obzvlášť v predvolebných obdobiach... Primaľovávaním tykadiel pánom Smetanom teda nemohlo dôjsť k tzv. poškodzovaniu cudzej veci, keďže tým vyjadril len svoj postoj občana k onomu propagandistickému médiu...!!! Rovnako by totiž mali byť postihnutí občania poškodzujúci cudziu vec tým, že nadávajú verejne v hospodách pred televízormi hlasito na politikov... Okrem toho televízor zostáva celý, podobne ako hmotne zostal celý aj papier pod politickou reklamou..., teda aké poškodzovanie cudzej veci, pani sudkyňa Langrová...? Odkiaľ pán Smetana informáciu prijal, tam sa aj k nej vyjadril, ako aj tí v hospode...

So záujmom som si prečítal list pána Smetany zo dňa 26.11.2012
Proč jsem stížnost k Ústavnímu soudu nepodal
Roman Smetana
http://blisty.cz/art/66289.html

a musím konštatovať, že v predvolebných prejavoch ani jeden prezidentský kandidát tak hutne a zrozumiteľne nepredniesol filozofiu demokracie vo vzťahu štátna t.j. odvodená a dočasná moc a občan, držiteľ priamej a trvalej moci...

Citujem:
„Suverénem jsou – tedy alespoň v demokratickém státě – občané, moc státu, včetně moci soudní, je odvozená. Stejně tak psané právo (společenské normy, zákony, konvence…) jsou „jen“ odvozené od práva přirozeného, zvykového. Zákony zde přitom nejsou samy pro sebe, nejsou samy o sobě nějakým cílem, jsou „jen“ prostředkem k vymezení pravidel hry, určení míry, proporcí; v průběhu času se vyvíjí, mění, reagují na aktuální dění. Právo, jeho interpretace a dobový kontext tak vytváří jakýsi dynamický, interaktivní celek. Tupou aplikací práva pak nazývám stav, kdy je aplikováno bez ohledu na kontext. Co je podstatné – pokud orgán státu, na nějž je moc soudní společenstvím delegována a jemuž se společnost podřizuje, vydává rozhodnutí, která jsou vnímána jako spravedlivá, pochopitelná a v souladu s „cítěním“ společnosti, pak je vše v pořádku. V opačném případě vzniká problém, který hrozí vyústit – v krajním případě – až ve ztrátu legitimity.“,
koniec citátu.

Tieto slová by mali byť vytesané do kameňa pred vchodom do každej súdnej inštancie, pred vchodom do parlamentu, prezidentskej kancelárie, budovy vlády, obecných zastupiteľstiev či právnických, filozofických a aj iných fakúlt...!

Občania ČR, ak pôjdete priamo voliť svojho prezidenta a ani jeden kandidát nespĺňa vaše predstavy o osobnosti vhodnej na túto funkciu, škrtnite všetkých a dopíšte meno Roman Smetana...
15. 12. 2012 | 17:46

Anna napsal(a):

pamětník

Podle mě by se pravdoláskařství nemělo personifikovat. Vždyť je to přece věc principu, nikoliv osoby Havla.

Obecně by měla být touha po tom, aby láska a pravda zvítězila. Nesouhlasíte?
15. 12. 2012 | 17:53

Libor napsal(a):

Sám za sebe musím říct, že ačkoliv se mi líbí vystupování pana Dintsbiera, radši než na Hradě bych ho viděl jako nového předsedu ČSSD a premiéra ve Strakovce. Tam by asi byl potřebnější...
15. 12. 2012 | 18:25

pamětník napsal(a):

Anna:
Ano. Jenomže podle názorů mnohých Václav Havel pravdu a lásku zprofanoval na politické heslo, podle kterého nejenže se neřídil, ale navíc ani se to nepokoušel maskovat. Efektivita této životní drzosti je příčinou totálního vyprázdnění obsahu obou pojmů v našem prostoru.
15. 12. 2012 | 18:26

xxx napsal(a):

Autore, u dvou jmen ve Vasem seznamu jsem ziral: u Vladimira Dlouheho/u toho podle Vasich kriterii beru tak maximalne jen ten jeho vek/ a u Karla Schwarzenberga: jemu je opravdu vic nez 50 a mene nez 70,? a kdyz nic, tak uznanim Kosova me vic nez nas.al! Ze jej nesplnuje Jirka Dienstbier- vek, rizeni? Recht, ale je ale "neumazany". A Fiserova /krome sve naivity/ splnuje Vase kategorie vsechny.
U ostatnich sorry, ale skutecne nejsou "mym salkem kavy".
15. 12. 2012 | 18:41

Anna napsal(a):

pamětník

Podle mě k vyprázdnění pojmů v prostoru dojde pouze při vyprázdnění pojmů u jednotlivců. A každý z nás nese odpovědnost za své činy, tvoří si své názory a obsah pojmů...

Podle mě se někomu může hodit, bere-li spousta lidí ve společnosti pravdoláskařství s despektem, či dokonce za odsouzeníhodné. Mě osobně velmi štve, že to je takto vnímáno.
15. 12. 2012 | 18:45

davidrajmon napsal(a):

to pamětník:
Článek jsem napsal, protože mi to pomáhá zorganizovat si svoje myšlenky a doufal jsem v aspoň trochu věcnou diskuzi, ze které bych při svém rozhodování mohl čerpat.

to resl a jiní:
Původně jsem nechtěl propírat jednoho po druhém, ale budiž. Zde je přibližné pořadí kandidátů, jak je teď vnímám.

V.Dlouhý mi vychází ve všech kriteriích dobře. Jen to členství v KSČ... já jeho vysvětlení beru, ale symbolicky to je problém. Přesto, je mi blízký jeho styl myšlení, argumentace, a celkově autentického a energického vystupování.

K. Schwarzenberg požívá nadprůměrný respekt ve společnosti, angažoval se pro tuhle zemi od dob komunistických, má zkušenosti z politiky, rozhled a zároveň zahraniční odstup a s tím související jistou velkorysost. Bohužel jeho věk je na něm už znát.

T. Fišerová má z různých důvodů můj respekt, ale na prezidentku se mi zdá přespříliš idealistická a málo praktická. Neochota, příp. neschopnost vysvětlit, proč bych ji měl volit, o tom vypovídá. Z druhé ruky také slyším o její jisté náchylnosti k esoterii (nezkoumal jsem ty zprávy blíže).

J. Dienstbiera prakticky neznám. A to je asi hlavní handicap. Zdá se, že je morálně i intelektuálně na výši, ale jeho asociace se soc. demokracií mě odrazuje. Kromě toho je na prezidenta mladý.

P. Sobotka má zkušenosti a jistou noblesu, ale i přes jeho angažmá v senátu o něm málo vím. Jeho asociace s ODS mu na popularitě nepřidává. Trochu mě v rozhovorech s ním překvapilo jeho zdůrazňování loajality k ODS v různých kauzách místo aby řešil podstatu věci.

J. Fišer - vzpomínám si, že mi v době jeho premiérování byl sympatický svým uvážlivým vystupováním bez jízlivých komentářů. Věk, zkušenosti atd ok. Ale vlastně o něm také málo vím a působí až příliš profesionálně až neosobně.

T. Okamura je příliš mladý, v politice nezkušený a příliš urputný. Je dobře, že je senátorem, ale prezidentem ho nevidím.

V.Franz je excentrik s malou šancí spojovat společnost. Hluboce zaostává ve schopnosti veřejně komunikovat.

M. Zeman - nevyhovuje mi jeho styl, vysoký věk a asociace se soc. dem.

J. Bobošíková - přiznávám, že mi prostě nikdy nebyla sympatická. Třeba jí křivdím.
15. 12. 2012 | 18:46

Anna napsal(a):

Pane Rajmone,

proč nepíšete správně jména všech kandidátů na prezidenta?
15. 12. 2012 | 19:10

davidrajmon napsal(a):

Safra, už zase... Omlouvám se za zkomolení jmen J. Fischera i T. Fischerové.
15. 12. 2012 | 20:37

pamětník napsal(a):

Anna:
Bohužel, vnímáno to tak je, většina si vykládá pojmy podle reality, nikoliv proklamací. A realitou je, že tyto pojmy jsou těžce zprofanovány.
15. 12. 2012 | 21:22

pamětník napsal(a):

Anna:
Specielně Vám jsem pod posledním Honzákem poslal song.
15. 12. 2012 | 21:24

pamětník napsal(a):

davidrajmon:
Děkuji za odpověď, byť podle mého názoru poněkud naivní.
15. 12. 2012 | 21:26

Anna napsal(a):

pamětník
"většina si vykládá pojmy podle reality, nikoliv proklamací"

Není to matení pojmů dojmy?

Tu nahrávku jste vybral krásnou. Děkuji.
15. 12. 2012 | 21:30

pamětník napsal(a):

Anna:
Možná. Ono to tak chodí, že realita mění obsah pojmů.
15. 12. 2012 | 21:54

pamětník napsal(a):

Anna:
Vskutku není zač, udělala jste mi radost, že se Vám líbila.
Můžete zkusit z jiného soudku:
https://www.youtube.com/watch?v=kEL-4D8Bnas
15. 12. 2012 | 21:59

pamětník napsal(a):

Kvalitnější je to zde:
https://www.youtube.com/watch?v=j3nBuwOPu8A
15. 12. 2012 | 22:03

Anna napsal(a):

pamětník

Vybíráte krásně. Energie není nikdy dost. Díky moc.

Je pozdě, snad Vás potěší
https://www.youtube.com/watch?v=Nl9WMIPzd6w
https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

Dobrou noc
16. 12. 2012 | 00:29

Pavel13 napsal(a):

:davidrajmon
Děkuji za reakci, ale moc jste si nepomohl. Když hodnotíte konkrétní kandidáty, jdou pracně vytvořená kritéria do kopru a řídíte te se více city.
16. 12. 2012 | 06:42

Honza napsal(a):

Proto je nejlepší Dientsbier, mladý, inteligentní, vzdělaný, pohledný, právnická praxe, nezkorupovatelný se sociálním cítěním, co více si přát, prostě mladá krev! Žádný senilní dědek, komouš, VUMLák, estébák, nenávistný, pomstichtivý,šišlavý-nevzdělaný a opilec tvor mne nemůže oslnit!
16. 12. 2012 | 09:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

autor
Hezky jste to uspořádal, myslím, že se podle této kuchařky dá vařit. Jen ten Dlouhý je pro mne nestravitelný.
xxxxxx
Pradědek Čech napsal(a):
Vždycky jsem při výběru sekretářky zastával zásadu, že nejlepší je po přechodu. Kvůli vyloučení eventuálních budoucích problémů. Myslím, že by na to měla myslet i ústava pro případ zvolení prezidentky. Co, na příklad, kdyby prezidentka přišla do jiného stavu. Atd. atd.
14. 12. 2012 | 23:05
Pradědek Čech napsal(a):
Jak to dopadá, když se výše uvedená zásada nedodrží můžeme vidět právě teď. Mladá Píka to dostane a vyhází půl vedení ministerstva. Klaus a Nečas si pak mohou ukroutit hlavy. Příště to dostane zas a nechá třeba zástřelit náčelníka genštábu i s rodinou.
14. 12. 2012 | 23:19
xxxxxxxxx
Je vidět, že pradědové mají své zkušenosti. Něco na tom je. Nejste snad praděd Franty Ringo Čecha?
xxxxxxxx
Hloupý Honza má jako obvykle relevantní úvahy, přál bych nu princeznu a půl království (ne českého, vytunelovaného, a když, tak tu očištěnou půlku od závazků, vyvedených do té druhé).
16. 12. 2012 | 10:44

renša napsal(a):

Pro mě ani Roithová a už teprve ne Schwanzerberg.Ale žena by to měla být a to Táňa Fischerová která je kultivovaná,inteligentní a srdce i duši má na správném místě.A vůbec není idealistická jak tu někteří píší.Stačí opravdu poslouchat co říká a to pozorně.
16. 12. 2012 | 12:27

pamětník napsal(a):

"srdce i duši má na správném místě" Možná, ale ta hlava...
16. 12. 2012 | 15:37

pamětník napsal(a):

Anna:
Děkuji.
16. 12. 2012 | 15:42

Meňous napsal(a):

DavideRajmone,
cožpak nevíte, že rod Schwearzenbergů získal své majetky po 8.11.1620, to jest po neblahé bitvě na Bílé Hoře, kdy vítězný Ferdinand Habsburský rozdával majetky svým "věrným", kteří mu pomohli tohle peklo zařídit zvenčí (převážně cizácké rody) i zevnitř ??? A že potom krátce následovala akorát na slunovrat 21.6.1621 pompézní poprava 27 českých pánů, výkvětu české inteligence??? A tenhle Švarcenberk se nestydí po tom všem nahrabání majetků se ještě soudit o Hrobku (kapli) v Třeboni s jistou Pezoldovou, aby měl nahrabáno ještě víc ?!?!?!!! To by byl prezident-monarcha, který by vrátil feudalismus a my všichni bychom byli nevolníky knížete-pána !!! Hahaha, spátky kolo dějin neobrátíš, i kdybys měl podplaceno nečistými penězi půl národa !
Ale vážně, tenhle pán ve svých bezmála 80 letech už nemá soudnost, takže by měl sedět v důchodu v soukromí a nelézt na veřejnost, kde je navíc směšná jeho neschopnost mluvit česky - na politika docela handicap, ne ?
Zdraví M:
16. 12. 2012 | 17:59

Pavel13 napsal(a):

Nedá mi to, abych ještě podrobněji nesrovnal kandidaturu V.Dlouhého podle autorových kritérií.

Bezúhonost
Aktivně a poslušně se podílel na budování Klausova bankovního socialismu. Není mi známo, že bych slyšel nějkou velkou omluvu. Je to, pravda, spoluvina s těžko určitelným podílem. To už nelze tvrdit o financování ODA, po které zůstaly veliké dluhy. Tam má konkrétní vinu, kterou nakonec pod tlakem důkazů přiznal. Vše vyřešil tím, že stranu i s dluhy opustil před vypuknutím skandálu. Už samotná kandidatua je tady příliš.

Věk
Tady vyhovuje, ale nemám dojem, že by mezi kadidáty vynikal právě životní moudrostí a zkušenostmi.

Osobnost
No nevím. Nezaznamenal jsem žádnou nadstranickost. Naopak, jeho budování kariéry bylo vždy v rámci vládní strany (KSČ, ODA). Mimo strany se nijak moc neprosadil. Jeho písečkem byla jen ekonomika. Přes to, že o něm tady nepíši moc kladně, působí skutečně sympaticky.

Vztah k ČR
Angažmá v tuzemské politice ho vyneslo do nadnárodních firem. Není mi známo, že by tam nějak působil ve prospěch ČR. Spíše bych si tady více cenil kandidáta, který se nejdříve prosadil v zahraničí a pak své zkušenosti využil ku prospěchu ČR.

Členství v KSČ před listopadem 1989
Co si myslet o člověku, který to se stranickou legitimací dotáhl až na zástupce ředitele Progn. ústavu?

Zkušenosti mimo politiku
Navážu na předchozí bod. V.D. nebyl "normálním člověkem" ani do roku 1989, ani po něm, ani po odchodu z politiky. Něco i řídil, ale teď neuřídil ani sběr podpisů.

Zkušenosti v politice
Tady jednoznačně boduje. Já bych tedy u prezidenta toto až tak nevyžadoval. Připadá mi to v rozporu s jinými požadavky autora.

Žena vs. Muž
Bohužel bez bodu.

Podle mne, slabý výsledek. Kandidaturu pana Dlouhého skutečně nechápu. Naštěstí to soud už snad definitivně vyřešil.
17. 12. 2012 | 04:54

pamětník napsal(a):

Pavel13:
"Naštěstí to soud už snad definitivně vyřešil. " Spíše naneštěstí. Lépe by bylo, kdyby dostal po nose přímo od voličů.
17. 12. 2012 | 21:42

Praotec Čech napsal(a):

šašek z Jihlavy,
Frantu Ringo Čecha mám rád, kdysi jsem se s ním párkrát viděl a jsme přibližně stejně staří, ale to je tak všechno.
21. 12. 2012 | 10:47

ohyeah napsal(a):

Hey, I've just received a free Minecraft Giftcode!
You can get one too!

>> minecraftcodes.me <<
22. 12. 2012 | 21:03

Mava napsal(a):

Miloš Zeman je jediným zajímavým kandidátem. Překvapuje mne, kolik lidí v průzkumech podporuje Fišera, kariéristu bez schopnosti vyslovit koherentní názor.
23. 12. 2012 | 09:58

kritik napsal(a):

Důležitá je jedna záležitost a to je to, že náš tužkokrad půjde od válu.
Koho na presidenta ? Je to těžká otázka. Ale podle mne - kdo ne: tak Zeman, Fischer, Dlouhý,Franz. Za kandidáty bych viděl Okamuru (pokud bude vrácen),Diensbira a Schwarzenberka, o ženách nemám představu - asi Roithová.
Tím nechci nikoho znásilňovat jako to dělají jiní, hlavně tisk a jistě i politici.
23. 12. 2012 | 21:43

Sprosťák napsal(a):

Také si myslím, že kandidátka Fischerová je osobnost hodná úcty,která má politické zkušenosti,dokonce i ekonomický přehled,vnímá občany empaticky,je kultivovaná,není bigotní,nehašteří se a nekrade jako straka,a patří k Okamurovi i Diensbierovi jako nejlepší z kandidátů, kteří u hlavounů prošli,i když asi neradi.Nic na ni nenašli a nezbylo jim než dehonestovat její stoupence jako pravdoláskaře.Jako jediná se angažovala coby zastánkyně 90% většiny občanů.Její volbou chybu neuděláme a proti otrlým prognostikům a spolupracovníkům rudoknížkařů má velké PLUS.Drží si odstup,ale nikým neopovrhuje.Rozumně diskutuje a klade správné otázky,na něž hledá odpovědi napříč spektrem.Jako prezidentka by ostudu nedělala.
25. 12. 2012 | 18:06

Pažout napsal(a):

Roithová dle mého subjektivního názoru morální kritéria nesplnuje. Je to další z řady rádobylékařů, co se vzdali řemesla a už 20 let parazitují v politice. Jako ředitelka nemocnice na Vinohradech a jako ministrině zdravotnictví v 90. byla neschopná, nekomukativní, arogantní a pak ji uklidili do Bruselu a teď by ráda byla prezidentkou. Děkuji nechci.
26. 12. 2012 | 13:39

turista napsal(a):

Členství v bývalé KSČ už je v dnešní době irelevantní faktor. Pouze Dienstbier a Okamura neparticipovali na polistopadovém rozkrádání ekonomiky a nebyli arogantní na rozdíl od vychvalované Roithové, kdysi arogantní ředitelky FNKV. Největší osobností ale zůstává vysoce inteligentní Zeman.
27. 12. 2012 | 11:33

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Stejskale,
možná,že tento pozdní příspěvek přehlédnete.
Doufám ale,že Váš Supervizor ne.
Odpovězte mi,prosím,ve vší úctě k pravidlům českého pravopisu,jak můžete doporučit mimořádné pozornosti článek,
jež je plný gramatických i formálních chyb.

Pokud ano,závidím Vašim dětem-zatímco většina intelektuálů má dilema,zda ze svých dětí vychovat slušné /a tudíž chudé/ lidi,vy asi máte jasno.
Co vrchnost činí,dobře činí.A všechno ostatní jsou hrubky.

Přeji vám veselé stáří v zastrčeném Domově seniorů /už teď,pak Vám ho nikdo nepopřeje /
30. 12. 2012 | 17:22

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Libor Stejskal
pokud já si pamaTUJI,PSAL P.rAJMON JMÉNA fIŠER,fIŠEROVÁ SE Š-COŽ MU MNOZÍ VYTÝKALI,ŽE SE VYJADŘUJE K VOLBĚ PREZIDENTA A NEUMI ANUI NAPSAT správně jejich jména.
V novém článku jsou tyto chyby opraveny a upozornění na jejich výskyt se nevyskytují.
Že by zase nějaká rychlokvaška ?
30. 12. 2012 | 17:30

aviatik napsal(a):

Budu volit člověka, který i když byl ve vysoké politice, prokazatelně mu nic nezůstalo za nehty, nemá potřebu krást a později se odvděčovat kmotrům, kteří mu platí kampaň - jako jiní kandidáti. Rozhodně nehodlám volit prezidenta, který se bude ohýbat jak se to bude zrovna hodit lidem v pozadí tahajícím za provázky.
Takže volím Zemana. Zdravý rozum si uchoval a bude s ním alespoň sranda.
01. 01. 2013 | 23:06

pgjed napsal(a):

To turista:

Dienstbier a Okamura jsou hloupí vlezdopr....ové, kteří si nejsou vědomí, jaké nebezpečí v komunistech spočívá a pro osobní moc a prospěch se krátkozrace spolčí i s ďáblem.
Paní Roithová zcela jistě nepartticopovala na žádném rozkrádání. A určitě nebyla arogantní. Zjednala-li si pořádek s vykuky, je jí to jenom ke cti. S vámi ten pořádek zřejmě udělala docela důkladně, soudě podle toho, jak jste i po těch letech najedovaný. Co kdybyste se pochlubil, co jste vyváděl, že na vás musela být tvrdá? Asi nic pěkného.
02. 01. 2013 | 22:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy