Najde se vize?

01. 01. 2012 | 19:10
Přečteno 13156 krát
Kde bude Západ za 20 či za 50 let? Chybějící vize oslabuje Západ ve srovnání třeba s Čínou, kde je vize mezinárodního úspěchu a budoucí prosperity hnacím motorem jednotlivců, společnosti i celé ekonomiky.


Bez vize chybí vůle i směr. K vítězstvím ve válkách, k vytvoření stabilních státních celků, odstranění rasismu, zavedení rovnoprávnosti žen nebo k podpoře vědeckého pokroku vždy přispívala vize. Vize sjednocovala národy a poskytovala smysl za hranice života jednotlivce.

Jaká je současná vize Západu?

Ideologické střety se odehrávají na úrovni otázek dne, ne na úrovni ideálů nebo dlouhodobých cílů. Jejich smysl je omezen hranicemi volebního období.

V USA se hovoří o návratu k principům, které byly svázány s ekonomickým vzestupem Ameriky v minulém století. Touha napodobit minulost (v rychle se měnících globálních ekonomických a společenských podmínkách, které jsou od minulosti naprosto odlišné) je ale v podstatě hlavně projevem toho, že vize chybí.

Nedostatek vize politků komplikuje řešení současné evropské krize a oslabuje základy pro budoucí růst a prosperitu. Snižování rozpočtových schodků a veřejných dluhů je sice důležitým úkolem ale ne vizí. Nedostatek vize vede k plošným škrtům a ke škrtům investic pro budoucnost. Investice do vědy, vzdělání a infrastruktury stejně tak jako mezinárodní solidarita, které jsou nutné pro budoucí prosperitu, se bohužel dostávají na okraj zájmu. Investice do vědění a nových techologií zatím rychle rostou v Brazílii, Číně, Indii a dalších nových centrech rychlého hospodářského růstu.

Vyžadujeme ale vůbec nějakou vizi od našich politků? Nebo nám tlak nekonečného proudu informací a nepřetržitého každodenního rozhodování ubírá na zájmu o ideály a dlouhodobé hodnoty pro budoucnost?

Třeba bychom se mohli při svém novoročním zamyšlení zeptat každý sám sebe: Jaká by měla být naše vize? A co pro ni můžeme udělat?


Přeji vám nádherný nový rok a dobré základy do let budoucích.
Ke svému přání připojuji Nohavicovu Kometu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kryštof napsal(a):

Madam , průvodním fotem Vašeho blogu se každá vize stává nutně katastrofickou .
01. 01. 2012 | 19:21

Čochtan napsal(a):

Co by měl západ dělat ?
Probudit se z hloupého humanistického sna a uvědomit si, že na světě je 7 miliard lidí, z toho většina pro fungování a rozvoj civilizace nepoužitelná. Že 7 miliard je nejméně desetinásobek trvale udržitelného stavu a patnáctinásobek optimálmního počtu. Dále, že čím víc lidí, tím tvrdší boj o zdroje od nafty přes rýži a pšenici po vodu. Že v tomto boji bude vždy držet muslim s muslimem proti bělochovi a černej s černým proti bílému. O Číňanech a jiných "žlutých" ani nemluvě.

Co dělat ? Vyčistit "bílé" země od fanatických hlupáků, od páté kolony nepřítele, vrátit se k starým dobrým hodnotám, které z nás udělaly vládce světa. K píli, tvrdosti, rasismu, pracovitosti, touze po vědění. Vrátit se k nenávisti k planým kecům, ke lži, k levičáctví .....

Je hodně co západ může a musí dělat. Pokud nechce zaniknout jako starý Řím. Pokud se stane "vládcem světa" jiná rasa než naše, tak se s poraženými nebude humanisticky "srát" jako my ! Ta své vítězství využije k tomu, aby na světě zůstala sama. Ta jiná, žlutá rasa, je mnohem rozumnější, pragmatičtější než je určitá zdegenerovaná část bělochů.
01. 01. 2012 | 19:25

Pavel napsal(a):

Kryštof:ulevilo se Vám? Máte něco k tématu? Nebo se jedná pouze o posilvestrovskou depku beznadějného deprivanta?
01. 01. 2012 | 19:29

michal napsal(a):

Paní Brixi,
proč je nutná pro budoucí prosperitu mezinárodní solidarita? Naopak, viz Čochtan nade mnou. Je třeba zase stavět na piedestal "tahouny" a ne "humanisty". Makat. Vymýšlet. A nepřekážet si.
01. 01. 2012 | 19:29

český maloměšťák napsal(a):

"Ideologické střety se odehrávají na úrovni otázek dne, ne na úrovni ideálů nebo dlouhodobých cílů. Jejich smysl je omezen hranicemi volebního období."

Velmi nesmyslná, možná i nebezpečná sekvence vět.

Ideály nejsou ničím, oprava nedokonalého je vším. Jenže to je o nudné práci. Ne o ideálech. Třeba i prací v rámci zlomku volebního období....

Ve srovnání s blogem profesora Zeůleného...no....raději no comment.,,jen jedno...lepší je sled malých opravných kroků...než prosazování idální společnosti. To se většinou zvrhne. I kdyby tím hlavním byla inovace - je totiž třeba se ptát....jaký bude výnos pro tu kterou skupinu členů společnosti a pro společnost jako celek...neřku -li pro geogrefický či kulturně-civilizační prostor.
01. 01. 2012 | 19:31

aga napsal(a):

Především by ta vize neměla být iluzí, kterou si necháme podsunout nějakými krysařskými našeptávači. Vystřízlivění a kocoviny následující euforické "vize" bývají hořké, jak jsme se mohli v posledních 20 letech několikrát přesvědčit. Výsledkem je pouze ztráta víry, naděje i lásky, a ochromující rezignace. Z toho pak těží ty síly, jejichž vlastní vize ohroožuje samu naši existenci.
01. 01. 2012 | 19:43

hanabrixi napsal(a):

Pane Michale,

mezinárodní solidarita je pro budouci prosperitu nutná z několika důvodů, např.:
1) každé hospodářství alespoň do určité míry závisí na mezinárodních trzích a na mezinárodní hospodářské stabilitě (české hospodářství je velmi závislé na exportu a tudíž na tom, aby se např. evropské a jiné krize vyřešily a trhy stabilizovaly)
2) rozevírající se nůžky mezi národy s sebou nesou napětí a spory.

Jistě, tahouni jsou zapotřebí.

Bez humanistů by ale byli asi stále na poli pod nadvládou šlechty a dogmatu.
01. 01. 2012 | 19:45

Artur.C:Clark napsal(a):

Výtečný Blok paní Brixi , excelentní a neotřelé myšlenky jako vždy.
A že Vám zdejší tupouni, omezenci a zfanatizovaní bezmozci neschopní přemýšlet , natož vytvořit si vlastní , samostatný názor nerozumí , z toho si nic nedělejte.
01. 01. 2012 | 19:48

Gero napsal(a):

Lze to číst i jinak a to pozitivně. Největší možná moudrost a zkušenost a kam se na ní hrabě nějaká duchovnost, vzniká z překonávání obtíží a ten jež se věnuje esoterice tak ví, že životní krize nastartovávají postupný proces postavení se na vlastní nohy, i když to není hned a dá to hodně hledání a tápání. Pro lidskou populaci to vlastně značí konec dětství. Máme "máme" opustit náruč mateřské a otcovské autority, zde světské a duchovní moci, v tom směru přestat svůj statut a svůj stav projektovat na stav a chování společnosti, neboť ta je primárně stejně jako rodiče v sobě napomáhat rozvoji rodu. Máme učinit druhý krok v evoluci lidské populace a to postavit se na vlastní nohy skrz vzdělání, poznání, zkušeností a z interakcí s okolím a vnitřním tahem. Tím se i osvobodíme od falešných projekcí a poznáme hlubší rozměry stavů a dějí a tím se i ztišíme a budeme vnímat cosi za obzorem ... . Doposud i když máme církev, náboženství, kostely, světce, mystiky žijeme čistě jako přírodní druh, to máme ale změnit a právě nepohodlí doby nás má nutit nebýt jen masou a pod mlýnským kolem, ale tím kdo si řídí svůj osud ... .
01. 01. 2012 | 19:48

Divobyj napsal(a):

Ano,paní autorko,mám vizi,podobnou,jakou míval Martin Luther King.

Vidím sebevědomý,silný a bohatý stát,kde budou mít všichni jeho občané bez ohledu na majetek,rasu a společenské postavení naprosto STEJNÁ PRÁVA A POVINNOSTI.
Pryč s privilegii pro Cikány !!! Jsou to lidé,jako jsme my.Proč se jimi musíme neustále zabývat?Proč se jimi musíme nedobrovolně nechat vysávat?
01. 01. 2012 | 19:48

aga napsal(a):

hanabrixi

Mezinárodní nadnárodní solidarity je víc než může civilizace snést. Solidarizují spolu ovšem pouze nadnárodní nejbohatší 2%, to vše na úkor jednotlivých národů, států a lidstva jako celku.
01. 01. 2012 | 19:50

Čochtan napsal(a):

Paní Brixi,
ráčíte ignorovat fakt trvale neudržitelnáho přelidnění.
01. 01. 2012 | 19:50

michal napsal(a):

Paní Brixi,
1) mezinárodní solidarita nemá nic společného s volným obchodem, ten je populární proto, že je ekonomicky efektivní.
2) tohle tvrzení by potřebovalo doložit nějakým konkrétním argumentem, ekonomické rozdíly mezi státy (národy) byly přítomny vždy a zdá se, že konflikty vznikaly spíše mezi zhruba ekonomicky srovnatelnými státy. Naopak vysoká míra rozdílů mezi národy (i lidmi) vede spíše (podtrhuji spíše) ke stabilitě společenského uspořádání; příkladem by mohlo být právě ono 19. století, které v sobě kombinovalo jak vysokou míru rozdílů, tak velkou prostupnost jednotlivých společenských příček díky relativně volnému kapitalismu.
Pokud chceme někomu pomáhat, zvyšujme právě tu prostupnost, to jest odstraňujme bariéry, které brání těm "venku" proniknout mezi ty "uvnitř" - vesměs celé pracovní zákonodárství a imigrační omezení.
01. 01. 2012 | 19:52

michal napsal(a):

Platane,
pokud celých předešlých 20 let ti "nejslabší" žili z peněz těch "silnějších", je logické, že reformy navracející původní pokojný stav věcí ("každý za své") postihnou právě ty "nejslabší".
Demonstrovat proti tomu je možné, ale nebude to mít žádný efekt.
01. 01. 2012 | 19:56

Platan napsal(a):

michale,
Pokud považujete neomezené rozevírání sociálních nůžek za "navracení původního pokojného stavu věcí", dříve či později budete velmi překvapen...
01. 01. 2012 | 20:03

vlk napsal(a):

Dobrý večer paní Brixi,

a všechno nejlepší Vám i Vašim blízkým do 2012.
Kladete naprosto správné a přesně cílené otázky.
Nicméně, nečekejte na ně odpovědi,. Zejména ne od těch, kteří by ty odpovědi měli a to povinně , dát.

Odpvěď, byˇ naprosto nedokonalou dám já.
čína má vizi. nepochybně. Vii typu - chcem se najíst. A jd e za tolou vizí s usilovností hladových a silou své 4 tisíce let staré kultury. Ona našemu kulturnímu okruhu to s větové premianství jen , ze s vého hlediska na krátký čas, půjčila. Teď si jej bere zpět. a říká bílý muži , vrať se do jeskyní a na stromy.
ragedie našeho světa je podle men širší než že jen nemá vizi.
Tou hlavní tragedií a současně průšvihem je to, že naše civilizace a kulturní okruh v zájmu zisků úzké skupiny vyvezl svou vizi, počátkem 80-tých let právě do Číny a Indie.
Vyvezl tam kapitál a know how. Aby vyráběl laciněji. Prostě vyvezl práci. Původně tu méně a pak stále víc e kvalifikovanou. A čína, v beznadějné pozici tuhle šanci chytila.
Onehdá jsme si procházel grafy zadlužování USA a evropských zemí. A co byste řekla , že jsme v nich bjevil? Že až d o půlky 80-tých let nějaký státní dluh nebyl nikd e v západníms větě problém. Ten začal a ž s vývozem práce, know how a kapitálu.
Sousta lidí, kteří vykonávali jednoduché a laciné prác e v Evropě a USA najednou zůstalo bez práce. Zaskočil stát. Sociální sítí. A výsledkem jsou d nešní d eficity. Ti, co ty vývozy kapitálu, ráce a know how mají na svědomí přensli svou sociální dopovědnost podniaktele na stát. A jsou to v podstatě titíž ,co dnes křičí, ež sociální stát je příliš štědrý. jakkoli jejich d ěti využívají školských a kulturních systémů původních zemí a nechodí do školy v Číně. A oni sam využívají evrpských a amerických medicejních systémů . A nenechávají s e operovat někde v Číně...
Vize byla v minulosti spojena s těmito lidmi. Oni ale svou v izi přeložili také do Číny.
Prodali jsme svou budoucnost.

Kryštof
když už máte evidentní posilvestrovské žaludeční potíže, nemsuel byste je ventilovat zrovna tady. A už jste si doplnil vzdělání o nádraží Franze Josefa?
01. 01. 2012 | 20:07

Kala napsal(a):

Čína má vizi - ale co za ní stojí? Zotročování lidí, zničení životního prostředí, podpora nejhorších režimů. Čínských vizí, jakýchkoliv, se bojím.
01. 01. 2012 | 20:08

Marcus napsal(a):

Ano - vize chybí. Pádem železné opony ztratil Západ něco, co usměrňovalo jeho vývoj a nutilo ho k rozvoji. Nyní sice nemáme vládu jedné strany, zato máme vládu peněz.
Realita ukazuje, že současný systém má celou řadu chyb a je zralý na změnu. A stanovení vize je určitě 1. krok. Podle mě by tou vizí měl být stát, který zajišťuje svým občanům důstojné podmínky k životu. Schválně píšu, že toto musí zajistit stát, protože jednotlivý občan je proti vládě peněz v nevýhodě. Nevolám po socialistické revoluci - podle mě by cílem měl být sociálně tržní stát.
01. 01. 2012 | 20:14

Čochtan napsal(a):

Platane,
zajisté uznáte, že věčně se na dluh nedá žít. Každá vláda by nejraději rozdávala všem a co nejvíc, jenže kdo na to vydělá ? Řekové taky rozdávali výdobytky socialismu, pod rudým práporem socialistické strany Pasok vydobyté. Teď jim to Němci už nechtějí financovat, a co je Řekům platný "hněv lidu" ? Ten prázdnou kasu nenaplní.

Česká vláda taky dělá co dělat musí. Musí jít po cestě, která vede k vyrovnanému rozpočtu bez dluhů. Hádat se můžeme o jednotlivých krocích. Ne o cíli cesty.
Já bych také lecos udělal jinak. Například bych přestal živit cikánské etnikum. Ale to je jen detail. Dřív nebo později to bude muset udělat i vláda.
01. 01. 2012 | 20:15

Carlos V. napsal(a):

Kam může směřovat Západ ?

Trošku zpátky. Mimo ekonomiku, hnanou spotřebou, mimo sociální stát.

Pakliže chce Západ konkurovat, musí přizpůsobit svou efektivitu novým leaderům. Musí zapomenout na prožírání bohatsví - a to nejen současného, ale zejména budoucího. Musí kapitál koncentrovat - nebýt dlužníkem, ale věřitelem.

Cesta vede údolím plným slz - odbourání mnohých "vymožeností" posledních desítek let, počínaje přechodů pro zvěř, přes barvoslepé průvodce přírodou s nutnýmy asistenty a konče čtyřmi týdny dovolené a cestami důchodců na dovolenou k moři.

Klausovo utahování opasků bylo pouze hrou - čeká nás mnohem težší a delší období. Ale bez něj příjde pád Říma a nástup barbarů.
01. 01. 2012 | 20:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé či nadávky obsahující příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 01. 2012 | 20:16

Kryštof napsal(a):

Re - autorka blogu
Kromě několika nicneříkajících odstavců čehosi , nazývajícího se eufemisticky textem , jste nepřinesla žádné konkrétní téma , svůj náhled na věc / jedná se o obrovský blok možných subtémat / svoji prognosu ať dílčí , tak sumární , ať z oblasti sociologické anebo národohospodářské anebo jakékoliv vůbec , zkrátka NIC .
01. 01. 2012 | 20:21

český maloměšťák napsal(a):

Aby nedoělo k nedorozumění. Měl jsem na mysli to, (ve vztahu k ideálům) co např. Popper staví proti sobě jako metodologistický esencialismus a nominalismus. Stručně řečeno že přenášení nějakých ideálů z instituce jako je např. Světová Banka do prostředí ne tak ideálního :)) jako je například instituce regulace bankovního sektoru..... může znamenta ve výsledku neefektivitu a tak i kontraproduktivní jednání nejen v horizontu volebním - 4 letém, ale i v období například několika generací.

Bohužel se ale stále dává více na ideje, než na to, že jednou dojde ropa celému lidstvu a co s tím.
01. 01. 2012 | 20:31

pavel napsal(a):

Re: Kryštof - zato Vy jste na úvod celé diskuze předvedl svůj intelekt a četným používáním cizojazyčných výrazů to prostě nezakryjete,Vy "subtématovské NIC" ...
01. 01. 2012 | 20:31

Platan napsal(a):

Sakra, p. Stejskale, to jste mi nemoh' smáznout jenom toho "b... Kryštofa".*) Takhle se ztrácí kontext...! A to, co napsal (01. 01. 2012 | 19:21), to je podle vás příspěvek, který má něco společného se záměrem vašich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu ??!!

*) Kterého si mimochodem poctivě vysloužil...
01. 01. 2012 | 20:33

hlupci vládnou napsal(a):

Vizi mají a její náplnění také:
1) odlidnit planetu Zemi na 2-3 mld. i III.WW,
2) dále řízenou prostou reprodukci, jinak postihy v soc. sféře,
3) NWO a kontrola vývoje planety Země
Startovní výstřel již proveden a HMG dosažení cílového stavu bude upřesńován.
Předpoklady pro dosažení cíle Západu dosaženy = většina států zadlužena=oddanost,
co nám zbývá jiného?

Čínský president prohlásil:"Připravme se na válku"!!! Ví dobře, že válku spustí ten, co má (nebo si myslí) ještě zbraňovou převahu.
01. 01. 2012 | 20:35

český maloměšťák napsal(a):

Aááá - další prorok...tentokrát z opařného tábora...známý to farník Církve minimálního státu...
No - v něčem si jistě s Čochtanem porozumí - oba jsou to historicisté - tak trochu pervertovaní marxisté...nu, o zábavu je postaráno...(stejně bych se jen opakoval...že je spousta věcí k opravě...ne ke změně podstaty...a že je třeba začít opravovat to nejdůležitější - což je zlodějaká a šlendriánská správa záležitostí státu...opakuji - opravovat - nikoliv zničit podstatu....)...a pak to nešťastné postoupení licence na správu směnného ekvivalentu soukromým firmám - i směnného ekvivalentu který determunuje chování státních financí...také je co napravovat...jak tu moc vrátit zpádky suverénovi a knížeti....až budou opět kníže a suverén normálními, v obcování s realitou chybujícími lidmi - ne ideálními zloději a psychopaty - chybujícími z podstaty.....

Takže jeden chce vyhánět muslimy - druhý chce minimální stát....asi ostatní jistě tuší, jakou podstatu takový stát ve výsledku má.
01. 01. 2012 | 20:41

ghándí napsal(a):

evropa přece má vizi - spojené státy evropské. akorát se ukázalo, že je to nesmysl.
01. 01. 2012 | 20:42

ghándí napsal(a):

já bych měl jednu vizi pro evropu. návrat k národním státům, demokracii a kapitalismu. jenže o tom nechtějí neobolševici ani slyšet. oni si chtějí budovat svou SSSR II, kde zdroje jsou a kde se dluhy platit nemusí.
01. 01. 2012 | 20:46

hlupci vládnou západu a jsou nenažraní napsal(a):

pojďme diskutovat zda má smysl Autentická demokracie a jak se v současných podmínkách Západu k ní propracovat.

Stav mafiánského kapitalismu vývoj nejen znemožní, ale celý Západ rozloží.
Popočkáme na "spásu Číny"??? Proč by nás měla tahat z bryndy??? Ona náš trh nepotřebuje. Již vše Čína dosáhla, má pouze obavu o uchování mírového stavu v JV ASII.
01. 01. 2012 | 20:46

Platan napsal(a):

Čochtane,

Samozřejmě, že uznávám, že věčně se na dluh žít nedá.
Jenomže si (asi na rozdíl od vás) nemyslím, že tím správným řešením jsou např. opatření, která dusí domácí spotřebu. Dále bychom se mohli bavit třeba o tom, jak se současná vláda potýká s korupcí (když si např. vládnoucí strana instaluje člověka vážně podezřelého z korupce na post svého hlavního ideologa...).

Tak vy byste přestal živit romské etnikum... A co si myslíte (při vašem vzdělání), že by se stalo, kdybyste zrušil veškerou jejich sociální podporu?
01. 01. 2012 | 20:48

Vašington Spoušť. napsal(a):

Pro Kalu.
Ano.Čína a Indie...nepředstavitelné množství lidí.Neumím si představit,že by tito lidé těchto zemí chtěli mít alespoň čtvrtinovou životní úroveň a spotřebu Američana či vyspělého (ne vyčpělého) Evropana.Nepředstavitelná vize.Kam by šly všechny ty zplodiny z výroby,kdo by těžil tolik surovin a konečně-bylo by co těžit za několik málo let ???´Mám pocit,že si lidstvo zapomnělo klíče v bytě,vyšlo na chodbu a dveře se přibouchly.A teď nikdo neví,jak z toho průseru ven.Či dovnitř.A lidí přibývá a přibývá a všichni se hrnou za vidinou vyšších zisků a bohatství.Začínám mít o lidstvo jako celek strach.
01. 01. 2012 | 20:48

Emissary napsal(a):

Kdepak, paní Brixi.

Otroctví v USA bylo zrušené vlivem války Sever proti Jihu, protože průmyslový sever potřeboval mobilní pracovní sílu, tudiž svobodnou a ne otroky vázané na půdu.

Feudalizmus v celém světě byl nahrazen zhruba ze stejných důvodů. O dělnících potřeboval rozhodovat kapitalista a ne feudál o poddaných.

Humanista u toho jen přicmrndával, ale hybnou sílou nebyl, pouze impulsem.
01. 01. 2012 | 20:48

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák :
tolik argumentů ... nějak jsem je nenašel.

Ale věcně - rozhodně netvrdím, že ve státe je vše v pořádku. Korupce kvete, zlofěji vládnou - a další se těší na vládu.

Na druhou stranu - podívám-li se na jiné státy v Evropě, kde se (nejspíš) tolik nekrade, tak jsou na tom podobně (+/-) bídně, jako my.

Korupce a zlodějství je nešvar, ale s malým vlivem. Hlavní chybou je zcela chybně nastavený systém, který dovedl většinu "sociálních" států blízko bankrotu.
01. 01. 2012 | 20:49

Carlos V. napsal(a):

Platan : jisté skupiny obyvatel historicky dokázaly svojí absolutní přizpůsobivost a vynalézavost při hledání obživy nestandartními cestami - včetně migrace.

Proto se v případě snižování podpor nedá očekávat dramatická změna jejich chování. Prostě odjedou za lepším.
01. 01. 2012 | 20:52

Platan napsal(a):

Emissary,

vy mě překvapujete... Kdo by to byl řekl, že právě vy tady budete hlásat marxistické teze...
01. 01. 2012 | 20:54

Moric napsal(a):

Hana Brixi

"Jaká je současná vize Západu?"
A kdo je to ten západ?

Ten kdo nás skutečně řídí a zotročuje lidi tu vizi má a docela slušně ji realizuje.
01. 01. 2012 | 20:55

Kanalnik napsal(a):

"Nedostatek vize politků komplikuje řešení současné evropské krize a oslabuje základy pro budoucí růst a prosperitu."

otazkou je, co je to rust a co je to prosperita
01. 01. 2012 | 20:55

Proto napsal(a):

Velmi dobře definovaný,zásadní problém aktuální "politiky". Dnešní vládci nemají vizi.Pokud tak nebudeme nazývat jejich primitivní touhu a potřebu dnes či zítra opatřit malou či větší domů pro sebe, či svou partaj a sebe.To je tak maximum schopností, které zatím předvádějí. Spousta jich má mj. doktoráty, včetně čestných či "plzeškých".Úrovní jsou to jen obyčejní vyžírkové schovaní za momentálně propagovanou ideologii čekající na svých požadovaných 30 a více stříbrných od kohokoliv. Člověk s pevnými morálními zásadami nemá šanci se do současné vrcholné politiky dostat,natož tento dobře namazaný stroj přetvořit .Popravdě řečeno, ani by v té žumpě dlouho nepřežil . Zde je nahoře na místo elit to, čemu se jinde říká podsvětí.Zřejmě se tu chopili moci jedinci na úrovni diskutujícího "Kryštov" v čele tohoto blogu.
Společenské klima, které takový stav produkuje je devastujícím pro národ. mentalitou
01. 01. 2012 | 20:57

Vašington Spoušť. napsal(a):

hlupci vládnou.
Vy asi čtete spousty braku,nebo se díváte na ty hollywoodské nesmysly.Viďte ??? Tímto stylem zde psával takovýválečný pomatenec a jmenoval se walleyo,alespoň podle nicku.Počítám,že dal sám sobě hodnost alespoň maršála.
01. 01. 2012 | 20:59

Moric napsal(a):

Carlos V.

A jaký je rozdíl mezi vynalézavostí těch, co neplatí daně anebo migrují do daňových rájů a těmi vámi kritizovanými vynalézavci a migranty?
01. 01. 2012 | 21:00

Platan napsal(a):

Carlos V.

Jo, myslím, že už chápu... Chcete spolu s Čochtanem řešit problém "nepřizpůsobivých etnik" jejich "ekonomickým vytěsněním" z našeho území. To, že by se tak problém nevyřešil ale pouze přemístil, je vám zřejmě jedno. Pokud by ale jiné země použili podobných metod, popř. ještě trochu přitvrdili, pak byste ovšem museli na hranice znovu natahat ostnaté dráty a rozestavět ostré hochy s ostře nabitými kvéry...
01. 01. 2012 | 21:03

Moric napsal(a):

Neexistuje vize západu, vize USA. Existuje vize mocných tohoto světa.
Jejich vizí je třeba vývoz know how a práce do Číny. To jistě není záměrem řadového američana ani evropana.
01. 01. 2012 | 21:06

Emissary napsal(a):

Platan

Ani marxismus nebyl pomýlený ve všem, reálně situace byla taková. Problém marxismu spočíval v něčem jiném – v hlásaní třídního boje a převzetí moci násilím, následně pak realizace těchto tezi v praxi komunisty v státech se socialistickým zřízením. Komunisté potlačoval lidskou vynalézavost a tvořivost. Proto nutně museli skončit tak, jak skončili. Dnešní socialisté to dělají rafinovaněji. Využívají přednosti už ne úplně volného trhu a kapitalistické tvořivosti pro své potřeby, také krachují. Trvá to dlouho, ale už jim zvoní hrana.
01. 01. 2012 | 21:06

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Dokažte svoji tezi.

Nelze ji dokázat. Jedině -pokud se rozbratříte s Čochtanem. Protože ten se tu ohání Římem - za ktewrý je ochoten prolít i cizí :)) krev... takže rozhodně nechce implantovat do Říma Peking.
Va ano.

Protože jinak samozřejmě svou tezi obhájit nejste schopen. Svou tezi o tom - co je hlavní.

Tady není prostor na to, abych vám dokázal najednou a vyčerpávajícím způsobem, že takoví jako jste vy rozkládají to, co naši předkové kdysi v krvi a potu vybudovali - někteří z cizí krve a z cizího potu, ale to není pro dnešek až tak určující. Pro dnešek je důležitý výsledek tohoto. A ten je třeba hájit, opravovat , korigovat...ale ne se ho vzdávat ve prospěch například jakési idealistky ze Světové banky nebo tržního fundamentalisty z družstevní záložničky v Horním Žluknově.
Ten výsledek se zove rozum - kritický rozum. Ten ale neznamená kritizovat za každou cenu vše..on také znamená mimo joné to, že se kriticky podíváme na snahu jistých zájmových skupin nahradit tradiční společenskou smlouvu mezi kapitálem a prací ....vizí ÚV KSČ /Číny/, zatím (zatím !!!) podporovanou Wall a Lombard Street.

V Římě by takové nejdříve zbičovali a pak ukřižovali. Možná že by právě ten Čochtan pak hrál karty o vaše šaty....
01. 01. 2012 | 21:08

Carlos V. napsal(a):

Moric : nekritizuji, jen popisuji. Přizpůsobivost je pozitivní vlastnost.

Platan : poohlédnu-li se do minulosti, vidím, že v rámci "přizpůsobení" prokázaly různé skupiny obyvatel mnoho - pakliže to nelze jinak. Stačí se podívat jinam, kde už práce není v techto skupinách považována za kulturní faux paux.
01. 01. 2012 | 21:10

Sladký napsal(a):

Vlk zdravím! Jako vždy jste udeřil kladívkem na hlavičku.Outsorcing výroby/práce do Asie,především Číny to je naprosto zásadní příčinou všech problémů.Oslové budou ovšem do nekonečna plkat o škodlivosti sociálního státu.
01. 01. 2012 | 21:11

stejskal napsal(a):

Nemohl, pane Platane, nemažu zde části příspěvků.

Nemá, je to hloupý, nevkusný a zcela zbytečný příspěvek, který především něco vypovídá o svém pisateli, podobně jako celá řada příspěvků zde. Není ani v mých ani mým úmyslem všechny takové mazat (ani bych na to neměl čas), nicméně hrubé nadávky zde mažu vcelku konzistentně (tedy pokud je zaznamenám), to jste si mohl všimnout. Mám k tomu velmi pádné důvody, které jsem zde mnohokrát podrobně popisoval.

Buď Vám takto nastavené prostředí vyhovuje, nebo ne. Je to jen a pouze na Vás.

Hezký večer.

Libor Stejskal
01. 01. 2012 | 21:14

Moric napsal(a):

Platan
Tuhle byli oslavováni radní jedné městské části za to, že vytěsnili bezdomovce za hranice své čtvrti a za rok se zase slavilo v původně cílové destinaci.
Člověče, vy jste proti zdravé soutěži, na které současná ekonomika stojí! :-)
01. 01. 2012 | 21:15

Sladký napsal(a):

Nadnárodní společnosti vyrábí tam kde jsou nejnižší náklady na práci, prodávají tam kde je velká kupní síla a daně odvádějí tam kde jsou nejnižšípokud možno žádné.Tím podřezávají větev euroatlantické civilizace-nebo jí přímo kopou hrob.
01. 01. 2012 | 21:16

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : kterou tezi mám dokázat ?

Vaše argumentace mi přišla velice příhodná k Vašemu nicku.
01. 01. 2012 | 21:17

michal napsal(a):

Platane,
odpovím na dva vaše dotazy:

1) ekonomické rozdíly mezi lidmi jsou alespoň empiricky pozorováno tím, co činí společnost stabilní, podívejte se do historie a divit se budete možná vy.

2) problém s nepracujícími Romy řešilo nedávno Slovensko, významně omezili dávky, vyvolali tím několik protestů, kdy bylo třeba nasadit posílenou policii a tuším i armádu v malé míře (?) a po několika týdnech se situaci uklidnila. Romové pochopili, že tudy cesta nevede a šli zčásti do práce, zčásti mimo SR.
ČR by se mohla inspirovat. A pokud by něco podobného udělaly všechny země, o to více Romů nebo nezaměstnatelných bílých (ten problém se netýká jen Romů!) by šlo do práce. A pro ten minimální zbytek, který by páchal kriminalitu, tu máme kamenolomy a ozbrojenou policii.
01. 01. 2012 | 21:19

Carlos V. napsal(a):

Sladký : existuje jedna jediná dlouhodobě udržitelná cesta, jak se vyhnout outsourcingu do Číny apod.

Stačí mít větší efektivitu.
01. 01. 2012 | 21:19

michal napsal(a):

Sladký,
z pohledu levicového tím zlepšují situaci těch nejchudších pracovníků v nejchudších zemích, kteří by jinak živořili, ne?
01. 01. 2012 | 21:20

Sladký napsal(a):

Žádný trvalý růst není v uzavřeném systému možný.Lze uvažovat nanejvýš o trvale udržitelném stavu.Dodám, že paní Brixi má samozřejmě pravdu, vize je naprosto nutná.Jde jen o to, aby to byla co nejlepší ,působivá,inspirující vize.
01. 01. 2012 | 21:23

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

Vy jste na to kápl. Větší efektivita, to je řešení. Navrhuju, aby se na Západě pracovalo za misku rýže denně a myslím, že žádný outsourcing do Číny nehrozí :)
01. 01. 2012 | 21:23

voroshilov napsal(a):

Carlos V.
Vetsi efektivitu v cem?Jak chcete konkurovat miliarde Cinanu?
A jeste je Jizni Korea,Japonsko,Thaivan,Indie,Malaisie...To jsem zvedav na vasi navrhy!
01. 01. 2012 | 21:24

Sladký napsal(a):

Carlos- větší efektivita znamená v ětší zapojení vědy a techniky... to by ovšem už dnes znamenalo,že veškeré potřebné zboží dokáže vyrobit 15-2O procent populace.
01. 01. 2012 | 21:25

Platan napsal(a):

Emissary,
říkáte, že komunisté potlačovali lidskou vynalézavost a tvořivost. Já bych to jen trochu poopravil: Komunisté nenašli způsob, jak účinně stimulovat lidskou vynalézavost a tvořivost (i když je pravda, že ti nejhloupější komunisté to někdy dělali záměrně), což bylo nakonec pro tento historický pokus o změnu systému fatální.
Marxistickou tezí je ale také to, že i kapitalismus má ve svých genech předurčenu svou vlastní smrt. To jste ve vaší kritice opomněl nebo s tím souhlasíte?
01. 01. 2012 | 21:26

michal napsal(a):

veškeré potřebné zboží dokáže vyrobit 15-2O procent populace

Zajímavý je, že je taková obrovská práce sehnat kvalitního řemeslníka, nebo někoho na hlídání dětí...
Kde je těch 80% ?
01. 01. 2012 | 21:26

voroshilov napsal(a):

Platan:
Emisar pise blbosti uz od nepameti,diskutovat se zanicenym pravicakem opravdu nema smysl.
01. 01. 2012 | 21:28

Sladký napsal(a):

Michal- nepochybně.Životní úroveň v Číně a podobných zemích se zvyšuje.To je ovšem pro nezaměstnané Evropany Američany chabá útěcha.
01. 01. 2012 | 21:28

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Pokud už ani nevíte, co píšete :

"Hlavní chybou je zcela chybně nastavený systém, který dovedl většinu "sociálních" států blízko bankrotu."

...tak nezbývá než vás upřímně politovat a konstatovat, že vy se sem chodíte pouze nafukovat a škorpit.
01. 01. 2012 | 21:28

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : dobrou zprávou pro nás je, že dlouhodobě v Číně prudce rostou mzdy. Navíc pro nás hrají přepravní náklady.

Ale něco s tím budeme muset udělat. Je třeba se připravit na odříkání, konec opulentních dovolených, nových aut (a všeho) a plných talířů.

Jinak ... budou časem Číňané přemýšlet o tom, co se jim vyplatí outsourcovat levné pracovní síle do poboček v Evropě.
01. 01. 2012 | 21:30

Moric napsal(a):

Carlos V.
Přesně. Větší efektivitu! Proto je nutno zbavit se jha EU.
Například jen blbá ochranná kukla svářeče + odvětrávací filtr zvedají cenu jeho práce o třetinu.
01. 01. 2012 | 21:31

Sladký napsal(a):

Michal 21.26. Zkuste se nad svým příspěvkem zamyslet,je naprosto mimo.Patrně jste vůbec nepochopil o co jde.
01. 01. 2012 | 21:33

michal napsal(a):

Sladký,
"Životní úroveň v Číně a podobných zemích se zvyšuje" a to nepřináší levičákům potěšení? Při vědomí nacpaných břich k prasknutí a obdobných nákupních vozíků před hypermarkety? Při vědomí 60% populace s nadváhou? Při vědomí typického líného, obézního, kouřícího a chlastajícího Čecha, žvanícího na internetu?

Býti levičákem, já bych to těm chudým a hladovým Číňanům velmi přál. Dokonce i nebýti levičákem.
01. 01. 2012 | 21:34

voroshilov napsal(a):

To ze v Cine rostou mzdy neni ukazkou zvyseni zivotni urovni,je to klasicke zacarovane kolo,s rustem platu take rostou ceny a zivotni naklady.
01. 01. 2012 | 21:35

voroshilov napsal(a):

Cinane uz temer znicili vlastni ekosystem a v megapolisech stoji hodiny v dopravnich zacpach,ja mrdam takovy pokrok.
01. 01. 2012 | 21:37

Antonín Hrbek napsal(a):

Pozdrav vlkovi a dalším spolubojovníkům.

Prvním bodem každé evropské vize by měl být ne trvale udržitelný rozvoj, ale trvale udržitelný stav. Evropa nemá již na to, aby se někam rozvíjela a bude toho mít plné zuby, aby se udržela nad vodou.

Druhým bodem každé evropské vize by měla být naprostá izolace. Evropa by se měla starat sama o sebe a ne strkat peníze a lidské oběti do věcí, do kterých ji nic není. Tvrdě omezit jakékoliv přistěhovatelství, zaměřené na vysávání prostředků Evropy.

Třetím bodem každé evropské vize by měla být maximální soběstačnost ve výrobě všeho druhu, a to i za cenu částečného uzavření neevropským dovozcům.
Začíná to soběstačností ve výrobě energie a potravin a končí to běžným spotřebním zbožím.

Čtvrtým bodem každé evropské vize musí být rozumné vyrovnání s vnitřní nehomogenitou mezi státy i uvnitř jednotlivých států. Nelze připustit, aby hodnoty vytvářela jen cca polovina obyvatelstva a druhá polovina na ní parazitovala ať již na nejnižší úrovni jako sociálně potřební nebo na nejvyšší úrovni finančními transakcemi.

Pátým bodem každé evropské vize musí být návrat k osvědčeným zásadám, jako například k protestantské morálce, soudržnosti, kvalifikovanému státnímu aparátu, jednoduchému trvalému právnímu systému, principu subsidiarity. Stát není od toho aby někoho živil, ale občané tu nejsou od toho, aby živili stát.
Bylo by toho více, ale to bych většině zkazil Nový rok. Ať jim ho zkazí jiní a ať každý pozná na vlastní kůži, kdo to byl.
01. 01. 2012 | 21:37

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : inu, já toho sem napsal víc, tak potřebuji vědět, k čemu se vyjadřujete.

Já ale netušil, že nevíte o současné dluhové krizi. A je jedno, zda státy přišly k dluhům dlouhodobým plýtváním či pár málo neuváženýmy kroky (Irsko, Island).

Letadlo nefunguje.
01. 01. 2012 | 21:38

michal napsal(a):

Sladký,
Vůbec nejsem mimo. Je-li v ČR obtížné sehnat člověka na nekvalifikovanou a středně kvalifikovanou (2-4 roky výuky) práci a tento problém trvá léta, pak asi není problém se zbytečností a nezaměstnatelností lidí. Pak asi je problém s pohodlností.
01. 01. 2012 | 21:38

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

"Je třeba se připravit na odříkání, konec opulentních dovolených, nových aut (a všeho) a plných talířů."

Poptávka vs. nabídka, říká Vám to něco? Když jsme konkrétně u těch nových aut, snížení poptávky znamená i snížení výroby což má za následek propouštění z toho plynoucí nezaměstnanost, zvýšený tlak na sociální systém atd atd. a zrovna pro ČR jejíž export v podstatě stojí na automobilovém průmyslu by to nebyla dvakrát příznivá zpráva.
01. 01. 2012 | 21:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Vy jste tomu nasadil korunu: "většina pro fungování a rozvoj civilizace nepoužitelná","7 miliard je nejméně desetinásobek trvale udržitelného stavu a patnáctinásobek optimálmního počtu","čím víc lidí, tím tvrdší boj o zdroje od nafty přes rýži a pšenici po vodu"...atd. Tak omezené primitívnosti by nenapsal ani Hitler.
Chtít po Vás aspoň jediný důkaz některého z Vašich blábolů by byl pro Vás příliš náročný úkol.
01. 01. 2012 | 21:40

voroshilov napsal(a):

Natoz ti bohate prosperujici Cinane neustale lezou ilegalne pracovat do Ruska vdecni za kazdou stovku dolaru.
01. 01. 2012 | 21:40

Čochtan napsal(a):

Platane,
kdyby se cizímu etniku přestaly vyplácet všechny ty dávky, přídavky na děti, počítače, invalidní důchody 17-letým vyžraným "mladíkům", atd., atd...
co by se stalo ? Nic.
Do týdne by zmizeli jak pára nad hrncem. Pár ..., (jak je jenom nazvat lidi jako Kocáb, Kostlán-senior, Tydlitátová, a nebýt za to smazán ?), na každý pád, tito lidi by asi dostali psotník, cikánky by vyhrožovali že přestanou rodit, (to by tedy byla tragedie :-)) ), cikáni by vyhrožovali rabováním, a až by pohlédli do ústí zbraní občanů, chránících svůj majetek, zchladli by a odtáhli do světa hledat ještě větší hlupáky, než jsou ve zdejší vládě.
01. 01. 2012 | 21:41

michal napsal(a):

pane Hrbku,
celá řada rozumných rad, za ty děkuji; nicméně k té izolaci - omezením dovozu omezíme chtě nechtě i evropský vývoz, (odveta) ... poklesne hodnota eura (nikdo ho nebude chtít) ... prodraží se nám základní suroviny, které v evropě nemáme, nevezmeme-li do holportu rusko ... prodraží se nám leckterá výroba a zemědělství (teorie komparativních výhod)
Merkantilismus byl z těchto důvodů opuštěn, dávno již tomu, ve prospěch volného trhu.
01. 01. 2012 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"ráčíte ignorovat fakt trvale neudržitelnáho přelidnění" Nic takového neexistuje.
01. 01. 2012 | 21:43

voroshilov napsal(a):

Otazkar:
Blbost.Zakon poptavky a nabidky uz davno neplati.Vsechno se vyrabi dopredu a na sklad.Auta se neprodavaji jako housky ale presto vetsina automobilek vesele jede dal,to půlati pro vsechny velke firmy.
01. 01. 2012 | 21:43

Carlos V. napsal(a):

Jak se zefektivnit ?

Méně byrokracie, nařízení a povolení.
Méně výdajů státu - včetně důchodů atd...
Nižší náklady práce.

Ano, i menší bezpečnost práce, méně asistentů postiženým atd...

Když se toho nevzdáme nyní, čeká nás v budoucnu otroctví.

Anebo ... existuje jedina alternativa. Preventivní jaderný úder.
;-o
01. 01. 2012 | 21:44

Hlavička napsal(a):

Platan:
Troufám si dát odpověď za Čochtana, kterého jste se ptal, jestli vážně myslí, že by přestal život cikány. Nu, tady je myslím naprosto jasná odpověď - buď by se začali sami živit prací, nebo by páchlai trestou činnost, aby se uživili, a v takovém případě bych je poslal šmahem do kriminálu, který by se ale musel opravdu změnit na skutečný kriminál, jehož by se každý lump bál jako čert kříže...
01. 01. 2012 | 21:44

pv napsal(a):

Paní Brixi,

máte pravdu, že vize chybí.

Václav Havel řekl, že většina politiků dává důraz na ekonomiku. Tím se podobají marxistům, kteří ekonomiku (výrobní síly) označovali za "základnu" a vlastní politiku za (druhořadou) "nadstavbu".

Myslím, že politika a ekonomika jsou dvě strany téže mince, ale politika je přece jen o něco přednější. Jako vizi bych doporučoval sjednocení Západu v úsilí o hospodářskou nezávislost na Číně a Rusku. Obě zmíněné země mají jako konkurenční výhodu totalitní systém, jež jim umožňuje bezohledně vykořisťovat své obyvatelstvo dosahovat tím nižších cen zboží. Západ by se měl natolik sjednotit, aby si dokázal vynutit odstranění sociálního dumpingu z těchto zemí. Západ je dnes nebezpečně závislý na ruském plynu a levném čínském zboží. Ve srovnání s s tím se otázky investic do vzdělání a jim podobné jeví méně důležité. Co nám pomůže vzdělané obyvatelstvo, budou-li nám již brzy vládnout bezohlední komunistokapitalisté. V mnoha západních podnicích je to již realitou.
01. 01. 2012 | 21:44

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : dobře bude, až bude mít zahraniční obchod s Čínou pozitivní bilanci.
01. 01. 2012 | 21:45

Moric napsal(a):

Michal
Sehnat dobrého řemeslníka či lékaře není žádný problém. Je to jen o ceně!
Je divné, že zrovna Vy máte jinou představu.
01. 01. 2012 | 21:48

voroshilov napsal(a):

Carlos V.
Takze prece drasticke skrty a utahovani opasku,chci videt v jakem svete budou makat vasi potomci za polevku od armady spasy?
01. 01. 2012 | 21:48

Čochtan napsal(a):

EU by mohla zavést pravidlo, že dovoz z Číny nesmí překročit vývoz do Číny.
01. 01. 2012 | 21:49

Pípa napsal(a):

Vize západu? Mám dojem, že je to od nástupu pres. Obamy t.zv. měkká cesta. Vypadat co nejmírněji. Nejít do konfliktů. Nevyvolávat nepřátelství a čekat, že se podaří získat co nejvíce obyvatel nezápadu na cestu konzumu a života ala Dallas. Pak už to půjde samo. Začnou lemtat colu, jíst hamburgery, toužit po bourácích a vilách s bazény. Svrhnou si sami svoje diktátory. V severní Africe už to začalo.
01. 01. 2012 | 21:49

mažňák napsal(a):

voroshilov:"Zakon poptavky a nabidky uz davno neplati"
takovou blbost jsem už dlouho nikde neslyšel - zkuste prodat něco, po čem není poptávka. Čím se živíte? Bachař?
01. 01. 2012 | 21:50

Carlos V. napsal(a):

Voroshilov : lepší škrtat teď.

Jinak budou Vaši potomci jezdit na Ukrajinu za nekvalifikovanou prací.
01. 01. 2012 | 21:51

voroshilov napsal(a):

Vida,pani Brixova,dvacet let od vitezstvi lasky a pravdy prisla na to ze je treba vize a ne pouhy konzum,kolik jim jeste bude trvat vratit se k ideologii kterou sami znicili?
Zdejsi pravicaky samozrejme sere ze cinsky socialismus funguje ale jejich ruka trhu umi jenom hmatat obcanum v kapse.
01. 01. 2012 | 21:54

Platan napsal(a):

michale,
na ohlížení se do historie bych byl opatrný. Zkuste znovu zavádět praní na valchách a uvidíte, co vám na to řeknou naše hospodyně... :-)
Jinak teze, že pokud ekonomické rozdíly mezi lidmi převýší jistou míru, nejsou už zdrojem stability, ale právě naopak, je myslím mezi sociology už všeobecně přijímaná. "Jistá míra" tady samozřejmě není nějakou univerzální konstantou. Je podmíněna kulturně-historicky, geopoliticky... Mohu se ale domnívat, že za situace, kdy je např. plat vrcholového manažera ve státem vlastněné firmě třeba 30x vyšší než plat prodavače v supermarketu, pak k dosažení oné "jisté míry" směle spějeme.

Co se týče vašeho řešení romské otázky, opomínáte jedenu "drobnou" skutečnost, že totiž v současnosti není dost pracovních příležitostí ani pro ty "přizpůsobivé". Mimochodem, máte nějaké ověřené informace o tom, že by se to na Slovensku po této stránce opravdu nějak výrazněji zlepšilo?
01. 01. 2012 | 21:57

Čochtan napsal(a):

Pípo,
V severní Africe už to začalo. A jak to skončí ? Jak nakrmit země, jejichž obyvatelstvo se zdvojnásobí každých dvacet let ? Leda tak Libye, tam má spoustu ropy, ale Egypt ?
01. 01. 2012 | 21:58

michal napsal(a):

Morici,
ale ano, máte pravdu, vše je otázkou nabídky a poptávky. Opravím tedy svůj příspěvek - vzhledem k tomu, jak těžké je sehnat dobrého řemeslníka v odpovídající ceně (mají zakázky na řadu týdnů až měsíců), nebo jak vysoká je obecně cena řemeslné práce, se zdá, že jich není mnoho.
To jest, že je zde dost prostoru pro konkurenci.
01. 01. 2012 | 21:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Myslím, že se mýlíte, Čína se nechytla žádné příležitosti ani nebyla v beznadějné pozici. Je to obrovská země s obrovským potenciálem, stát trvající nepřetržitě přes pět tisíciletí. Je jenom logické, že technologický vývoj nemohl takovou zemi minout, že globální kapitál nemohl takovou obrovskou možnost sebezhodnocování propásnout. Že na to nejvyspělejší země doplácejí relatívním snižováním svého ekonomického růstu? V konečném důsledku jde o vyrovnávání příliš velkých rozdílů v ekonomické a technologické úrovni různých oblastí této planety.
Všechny ty nářky nad absencí vize jsou výrazem omezeného egocentrizmu ´bílého muže´, západní civilizace, nad níž pro mnohé nikde jinde lepší není. Tyto nářky mají společného jmenovatele s fašizoidními výroky Čochtana zrovna tak, jako s fanatizmem Al-Kajdy.
01. 01. 2012 | 22:02

voroshilov napsal(a):

Totiz Cinane spadli do klasicke pasti konzumu,cim vice budou bohatsi tim vice budou spotrebovat a tak do nekonecna dokud je nezastavi vlastni krize,to neni vize ale slepa ulicka,neomezeny rust uz jsme tady videli a vime cim to konci.
01. 01. 2012 | 22:04

Emissary napsal(a):

Platan,

což je asi zhruba totéž. Co se týče tohoto:

„Marxistickou tezí je ale také to, že i kapitalismus má ve svých genech předurčenu svou vlastní smrt.“

To je dokonalá hloupost, systém nemá žádné geny. Tím ovšem nevylučuji, že kapitalizmus přirozenou cestou zanikne a nahradí jej jiný, době přiměřenější systém. To ovšem tak brzy nebude, k tomu jsou potřeba věda, technika a technologie získávání energie v hromadném měřítku a na podstatně vyšší kvalitativní úrovni, to dokáže zajistit jen kapitalismus. Dále se musí lidstvo zbavit nekontrolovatelného růstu populace, alespoň do doby, dokud nebude schopno kolonizovat vesmír. Vlastně musí toho vyřešit ještě hodně.

voroshilov

S nafoukaným bimbem a pomýleným životem si opravdu nemám o čem povídat.
01. 01. 2012 | 22:09

Čochtan napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Jen hlupáci reagují tak pitomě a sprostě jako vy.
01. 01. 2012 | 22:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

michal:
01. 01. 2012 | 21:20
Naprosto s Vámi souhlasím, Sladký se zde projevil jako vyznavač typického západního levicového skupinového egoizmu. Proletáři všech zemí, spojte se, ale vocaď pocaď, pokud to spojování neohrozí náš blahobyt.
01. 01. 2012 | 22:14

voroshilov napsal(a):

Emissary:
"Dale se musi lidstvo zbavit nekontrolovatelneho rustu populace(znovu social darvinismus a evgenika?)alespon do doby,dokud nebude schopno kolonizovat vesmir(aha,a jeste vynalezt stroj casu)".
Kdo je tady nafoukany blb?
01. 01. 2012 | 22:14

carlos napsal(a):

Čochtane, Carlosi V., Hlavičko a další podobně smýšlející,

mé přesvědčení o tom, že vás nepřesvědčím se již blíží míře mého přesvědčení, že je vaše "řešení" v civilizovaném světě nepoužitelné, protože by ve svém důsledku nevedlo k ničemu jinému, než k novým Letům u Písku. Mohu tedy jen doufat, že politické strany, které by taková řešení zakrytě či nezakrytě prosazovaly, nezískají ve volbách více než zlomky procent nebo budou ze zákona zrušeny.
01. 01. 2012 | 22:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Nejste schopen prokázat, že 7 miliard lidí je moc, nejste schopen prokázat, že většina pro fungování a rozvoj civilizace je nepoužitelná,...atd., a tak nezbývá, než diskutérovi s jiným názorem nadávat. Vaše názory jsou primitívní dávno vyvrácené nesmysly.
01. 01. 2012 | 22:18

Carlos V. napsal(a):

carlos : Nesměšujte prosím moje úvahy o akci a reakci s koncentráky.

Nejde mi o jakékoliv protiromské akce, pouze o řešení obecných sociálních problémů a otázku pozitivní stimulace. Moje úvaha o migraci pouze popisuje jednu z možných a očekávaných variant reakce.
01. 01. 2012 | 22:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"EU by mohla zavést pravidlo, že dovoz z Číny nesmí překročit vývoz do Číny." Další nesmysl.
01. 01. 2012 | 22:20

Sauerkirschmann napsal(a):

Antonín Hrbek

Původně jsem chtěl napsat, že jste hlupák, ale musím opravit - vy jste diplomovaný hlupák.
Opravdu by mne zajímalo, jak si asi představujete, že by mohla fungovat uzavřená evropská ekonomika. Jak si to představujete??? Třeba takové energetické suroviny. Nebo kovy vzácných zemin. Nebo drtivá většina ICT. A další: Myslíte si, že pro velkou část evropských výrobců je evropský trh dostatečně velký?
Takže zkuste mi nastínit tu Vaši vizi Evropy, která nebude závislá na dovozu energetických surovin a ICT.
01. 01. 2012 | 22:20

Čochtan napsal(a):

carlosi,
tady nejde o politické strany, volby a jiné hlouposti, ale o prostou matematiku. Konkrétně o exponenciální funkce, které popisují růst. Růst bakterií, úspor na kontě i růst lidstva.
".... ze zákona zrušeny. " Směšné !!!! :-)))))))))
01. 01. 2012 | 22:23

Emissary napsal(a):

voroshilov

Jak jsem říkal, s vámi se nemám o čem bavit, tak laskavě na mě nereagujte. A příště, až napíšete nějakou stupiditu, raději si ji pořádně přečtete. A už dejte pokoj i slepý by viděl a hluchý slyšel. A není důležité, kdo to napsal, ale z jakých pramenů čerpal.

http://referaty-seminarky.cz/populacni-vyvoj/
01. 01. 2012 | 22:24

voroshilov napsal(a):

Sauekirchman:
Treba Hrbek se chce zbavit zavislosti na ruskem plynu,to se da velmi snadno zaridit,akorat ze pristi zima nemusi byt tak mirna jako letosni,a kdyz chce se zbavit zavislosti na levnem cinskem zbozi muze jit nakupovat do snobskych butiku.
01. 01. 2012 | 22:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pípa:
Váš názor se mi zdá velice rozumný. S růstem životní úrovně obyvatelstva chudších zemí porostou i jejich nároky se všemi důsledky.
01. 01. 2012 | 22:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Růst baktérií probíhá podle křivky, jejíž logaritmická fáze je jenom střední částí křivky, terminální částí je úbytek.
01. 01. 2012 | 22:29

Sauerkirschmann napsal(a):

Emissary

Von má Platan s tím, že kapitalismus má v genech předurčeno to, aby zanikl pravdu, akorát, že si to neuvědomuje.
Jenomže von se šeredně mejlí, když předpokládá, že po kapitálismu bude nějakej sociálismus nebo komunálismus.
Pokud vyjdeme z triviálního faktu, že kapitalismus je společenskoekonomikcá formace, jejíž existence je podmíněna a určována využíváním fosilních zdrojů energie po celou dobu trvání, pak s přihlédnutím k faktu, že fosilní zdroje jsou konečné, kapitálismus skutečně zanine, a uvolní prostor dvěma dalším formacím, které na fosilních zdrojích závislé nejsou - feudálismu, jeho primární zdroje energie jsou obnovitelné, a otrokálismu, jehož primární zdroje jsou antreopogenní. Nepochybuji, že na ten konec kapitálismu se zdejší levouni těší, a nemohou se dočka,t až je někdo zapřáhne do chomoutu, a bude je třískat bičem, aby pořádně táhnuli, a večer je vypřáhne a zavře do chlívka, kde si budou moci dumat a dumlat o svých humanoidnostech a sociálu popřípadě komunálu.
01. 01. 2012 | 22:29

český maloměšťák napsal(a):

Myslím si, že velmi brzy nastane ve společnosti ovzduší, kdy se nikdo nebude pohoršovat nad tím, pokud se začne omezovat soukromé vlstnictví - začne to monopoly a pro stát důležitými odvětvími. Pokud by se tedy věci nechá volný průběh (impotentní odevzdání se neviditelné ruce globální soutěže). A může to jít přes banky a velké podniky - až po small business.
Protože v demokracii vyhrává většina. Jsou to velmi jednoduché počty.
Takže paradoxně nejvíc mohou prodělat ti, kteří si myslí, že rušením tradiční smlouvy mezi kapitálem a prací vydělají. Krátkodobě mořná...ale jejich děti je možná budou jednou proklínat. Vzpomeňme například nadšení celé jedné generace Němců...a vystříulivění a hluboká deprese po válce.

Anebo nastane vláda silné ruky - policejní stát s Pandury v ulicích. Ovšem kdo si myslí, že fašistický establishment nebude mít zájem o jeho majetek - měl by shlédnout film od Viscontiho - "Soumrak Bohů".

Nezapomeňme - historie se opakuje. Jednou jako fraška - jindy jako tragikomedie....

Takže vize je jediná - bránit to co máme.... opravou stávajícího. Oprvavou je i to, že místo na naftu vudeme jezdit na elektřinu. Kterou si vyrobíme sami a dlouhodobě udržitelným způsobem. Někdo to nazve vizí, inovací...já to nazývám využíváním technologií.

Pokud se ale to bude dít v prostředí sociálně deviantním - tedy v prostředí sociální disociace - vyústí i to v ta znárodnění či Pandury.

Nezapoměňme, že člověk je kvůli takovým slovům jako je svoboda, spravedlnost, budoucnost...schopen vyvražďovat celé národy. Nevím, proč by kvůli nim nemě dělat takové věci, jako jsem popsal ve dvou výše uvedených alternativách.

Je dost věcí - co by nás mělo spojovat. Myslím si, že obrana kulturně - civilizačního rámce Evropy je jedna z nich. Protože jde i o naš děti, jejich vnuky a vnuky vnuků jejich vnuků. Nejenom o Homo sapiens - ale i o civilizaci - jednu z celkem solidně historicky opodstatněných.

Dobrou noc.
01. 01. 2012 | 22:30

Acid ass napsal(a):

vize západu - nové technologie, kvalita lidského faktoru v ekonomice ! To by pro začátek mohlo stačit. Řečio návratu do mi ulosti jsou jen takové pseudonáboženské kecy. V minulosti se spáda neskrývá.
01. 01. 2012 | 22:31

Emissary napsal(a):

Sauerkirschmann

Tak nějak. :)
01. 01. 2012 | 22:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
„Marxistickou tezí je ale také to, že i kapitalismus má ve svých genech předurčenu svou vlastní smrt.“
Ta téze přesněji vyjádřena zní, že v principech kapitalizmu jsou zárodky jeho konce. Důsledky outsourcingu do Asie jakoby tomu nasvědčovaly. Další tézí je, že ekonomické zákony platí objektívně bez ohledu na lidskou vůli a zásahy do ekonomiky.
01. 01. 2012 | 22:34

Sauerkirschmann napsal(a):

voroshilov

Pardon, zajímalo by mne jak se chce někdo zbavit závislosti na ruském plynu - to bude zajímavé:-)))) A také na neevropské ropě či čínských kovech vzácných zemin.
A další: On není problém jen dovoz z Číny, a podotýkám, že nejde pouze o zboží z tržnic, ale třeba o nejbezpečnější automobily na Světě produkované Čínským kapitálem, nebo notebooky vyráběné nejstarším počítačovým gigantem na světě - pochopitelně Čínským, ale také, že jde o odbyt evropských výrobků a hlavně výrobních zařízení do Číny. Ten tok zboží je oboustranný.
01. 01. 2012 | 22:34

Josef K. napsal(a):

Autorka navazuje v jakési patrně nahodilé logice věci na blog pana Zelezného. I tady bych rád řekl, že jediné, co chybí, je médium, kterým jakoukoliv vizi učiníme všeobecně přijatelnou, individuálně přijatelnou za vlastní. Tedy, kostel, Bůh či vyšší princip. (Prostě -odkaz na "semiotiku"). Obecná a vysoká vzdělanost se po druhé válce jevila jako správná cesta k sociálnímu smíru, prosperitě, vyšší kultuře a konečnému vítězství rozumu, tedy míru. Zvláště v kontinentální Západní Evropě (viz. počet vražd USA/UK, EUna 100 tis. obyvatel). Univerzální idea ve vyspělém světě byla však nahrazena ideou individuální, modernita světem postmoderním. Počet oprávněně diskutujících o řádu světa stoupl v mnohařádech, přičemž se zcela změnila příroda, podstata, této diskuse, která byla silnější než původní obecný princip na jejím počátku. Postmodernismus komplexně je druhotnou proletarizací lidské společnosti, s mnoha rysy shodnými s 19.stoletím. Z jedné strany Západ nashromáždil obrovské množství znalosti, které není schopen uplatnit v praktickém denním bytí, z druhé strany tato neuplatnitelnost s masovostí vzdělání počala opticky, z běžného pohledu, řečeno s velkou abstrakcí, zbavovat "Slovo (které bylo na počátku)" jeho obsahu. Přetlak vzdělanosti s praktickou nevyužitelností ve stávajícím kulturním rámci vede k poruše. Jer zde však ještě cosi složitějšího, totiž klasický kapitaklistický řád pocítil zcela tsejně nadbytek vysokoškolsky vzdělaných odborníků jako kdysi kvalifikovaných dělníků...
Díky výrobním inovacím se stalo cosi ještě horšího: současná výroba prakticky není schopna využít intelektuálníhoí potenciálu a rozlišit osobní hodnoty jednice. I jedinec se stal globálním postmoderním účelově vyráběným zbožím.
Jediným nárazníkem byl evropský sociální stát, byť s jistou mírou umělé zaměstnanosti. Nemohl však obstát se soukromým sektorem, zvláště bankovním a zvláště americkým. Je známo, že vláda USA/US bankovní sektor je silně protekcionistická a její požadavky na evropské banky, působící na US trhu, byly příčinou transferu krize na kontinent.
Takže objektivně evropský sociální stát ve změněných podmínkách také neuspěl, nevydržel konkurenci, rozhodil rukama a začal rvát bankám zpět jejich ztráty na úkor svého poslání.
Vláda ekonomů, které nelze považovat ani za krále vědy, ale ani za vědce dle obecné klasifikace, nahradila komplexní vládu sociálních věd vč. národohoispodářských. Inovace, které přinesly fyzika, chemie, technologie vytvořily bezmeznou víru v sílu pragmatismu (vciz. blog Zeleného).
Západní svět vznikl především díky vysokým ideím, jde jen o to, aby zvítězily ty pozitivní a především o to, aby byl schopenj najít jejich médium odpovídající 21. století.
01. 01. 2012 | 22:36

voroshilov napsal(a):

Rust populace nebo kdyz tomu rikate premnozeni neni problem,problemem je nespravedlive rozdelovani svetoveho bohatstvi,jedina Afrika pri spravnem hospodareni dokaze uzivit nekolik miliard lidi,v Cine take nikdo neumira hlady,tyhle fasisticke myslenky nam vtlukaji ruzni Bildelbergove,Triatiralne a Rimske kluby protoze mysli jenom na sebe"na zlatou miliardu"ktera chce spotrebovat veskere svetove zasoby jenom pro vyvolene.
01. 01. 2012 | 22:39

Arnie napsal(a):

Vlk:Bezvadné vysvětlení problémů západní civilizace vývozem práce do Číny, naprostý souhlas. Západní svět redukoval poslední desetiletí podíl vlastních výrobních činností na úkor virtuální tvorby HDP. Zpětná vazba se po čase dostavila.
Jinak co se týká vize Číny, o tom mám silné pochybnosti. Dosažení stavu, kdy každý má co jíst je bezpochyby obří úspěch, to nastane ale zřejměv Číně už dost brzy. A co potom.
Má snad vedení Číny vizi jak vést stát dál až lidi budou mít kde bydlet a co jíst a začnou se zabývat i jinými, než existenčními záležitostmi? O tom mám silné pochybnosti.
Řekl bych spíš, že půjde z hlediska vedení Číny o to jak se na vrcholných funkcích udržet co nejdéle s použitím tradičních, de-facto stalinistických metod. A to už bych vizí nenazýval.
01. 01. 2012 | 22:43

voroshilov napsal(a):

Saukershiman:
Jak se zbavit zavislosti na ruskem plynu?
Jednou otockou kohoutkem,jednim skrtem propiskou.
Akorat ze ten jelimanek potom prvni bude rvat ze Rusko vydira Europu tim ze mu nedava cim topit.Je proste treba takove hrebky konfrontovat s vlastnim pranim!
01. 01. 2012 | 22:43

hasta siempre napsal(a):

Paní Brixi
při vší úctě k vám, nenapadlo vás nikdy, že to, co popisujete jako vizi jsou prostě funkce toho starého zasmrádlého nacionalismu, od kterého jsme byli osvobozeni?

"Investice do vědění a nových techologií zatím rychle rostou v Brazílii, Číně, Indii a dalších nových centrech rychlého hospodářského růstu."
Nebude ono to tím, že tyto země po staletích poručníkování z Evropy nebo USA začaly sledovat svoje vlastní (a zas bych musel říct to sprosté slovo, národní) zájmy?

Z instituce pro kterou pracujete musíte mít určitě značný rozhled a při svém vzdělání jistě dokážete analyzovat, co vidíte. Překvapuje vás, když nás v Evropě je čím dál více, kdo současný vývoj zde chápou jako plánovitý útlum?

A kdo přesně v souladu s vašimi slovy vidí naši budoucnost jako ten "zajímavý kolorit". Něco jako Afghánistán před rokem 1978?
01. 01. 2012 | 22:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Brzděte, pane Sauerkirschmanne. Všechny další "tupce" a "hlupáky", kterými začíná prakticky každý Váš vstup, mažu. Hezký nový rok.
01. 01. 2012 | 22:45

Johanka napsal(a):

Na Vaši otázku odpověděl už Minh Nguyen, dříve, než jste ji "vyslovila" (viz čtenářův blog). (Pokud to tu už někdo psal, omlouvám se, ale pro uchování duševního zdraví jsem zde přestala diskuze číst).
01. 01. 2012 | 22:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtane,
nenapravitelný hulváte, Vy nevíte, že růstová křivka baktérií je vyjádřením exponentu logaritmu jejich počtu, žejo. Ona by totiž v přímých počtech nešla namalovat, víme? Takže když už jste ty baktérie zmínil...
Btw. jak víte, že současný růst lidské populace bude stejným tempem pokračovat i v budoucnu, když u baktérií přiznáváte opak?
01. 01. 2012 | 22:49

Pípa napsal(a):

Čochtan,

"V severní Africe už to začalo, ale jak to skončí?"

Pane čochtane, nevím. Asi špatně. Pro ně i pro nás, myslím Evropu. Ale i Amerika nedopadne dobře. Ta "Bangladéš" na prahu Evropy, myslím Egypt, se neuživí a vylije se ze břehů. Populace roste geometrickou řadou a úrodná půda v deltě Nilu je téměř zastavěná. Průmysl a obchod bez cizinců nepůjde a pokud vyhrají radikální muslimové, tak je konec. Jenže stále doufám, že všichni nejsou zfanatizovaní primitivové a najde se řešení. Všeobecná destrukce jím není.
01. 01. 2012 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

voroshilov, Saukershiman:
A co když je to tak, že naopak/i Rusko je závislé na vývozu svého plynu, který doma nemůže v takovém množství využít a platby za plyn potgřebuje?
01. 01. 2012 | 22:52

Emissary napsal(a):

Zbyněk Matyáš

S tímto problém vůbec nemám.

„Další tézí je, že ekonomické zákony platí objektívně bez ohledu na lidskou vůli a zásahy do ekonomiky“

S tímto ale ano:

„Ta téze přesněji vyjádřena zní, že v principech kapitalizmu jsou zárodky jeho konce.“

To platí pro všechny systémy, kterýma lidstvo prošlo, v tom duchu jsem psal i reakci na Platana. Zatím ovšem platí, že potřeby lidstva a jeho budoucnost může zajistit jenom kapitalistický systém, ten následující by mohl fungovat třeba na způsob, jakým společnost funguje ve Star Treku. Tam už ale je vyřešená energetická a technologická základna.

„Důsledky outsourcingu do Asie jakoby tomu nasvědčovaly.“

Tak tomu nenasvědčuji, jedná se pouze o přelévání kapitálu v globalizovaném světě a předání části vědeckotechnické a technologické základny. Jen systém v případě Číny není zcela kompatibilní, a proto ty turbulence.
01. 01. 2012 | 22:53

Sauerkirschmann napsal(a):

Arnie

O to se nebojte. Vizí Číny je dostat se na konzumní úroven Evropy a Ameriky.
A ještě něco: On ten vývoz kapitálu a know how má dvě roviny. Za prvé, je to ten vývoz, na kteém vydělal ten kapitál, tedy jinými slovy emeryční a západoevropští babičkouni a dědečky střední a vyšší třídy, protože většinu euroatlantického kapitálu vlastní penzijní fondy, a dočasně také mladý euroatlantický proletariát, kterému se nechtělo dělat ve fabrikách, ale také američtí a evropští spotřebitelé.

Zkuste mi himbajs šůviks napsat, proč prokrista například Češi kupují hromadně mobilní telefony a computery, třebaže na tomto vůbec neparticipují, a na druhou stranu, proč nekupovali ty báječné vítkovické lodní plechy, které byly naší chloubou. Nebo proč jsou v každé domácnosti 4 mobily, 2 computery, 3 notebooky, placatá televize, a ani jeden kousek cibuláku či novoborského skla.
01. 01. 2012 | 22:57

Čochtan napsal(a):

Arnie,
Čína je nablýskaný, oslňující obr na hliněných nohách. Čína má obrovské ekologické problémy, a až se západního životního standartu začne domáhat veškeré obyvatelstvo, ....
Čína je plná záhad, rozporů, a vzbuzuje strach.
01. 01. 2012 | 22:57

voroshilov napsal(a):

Zbynek Matyas:
I to je mozne!
Vsak dobre vite ze tahat do Europy plynovody neni zabava ruskych oligarchu ale realni potreba zapadnich spotrebitelu,kdyz Rusko nebude prodavat plyn do Europy moc si neuskodi protoze Cina...vsak vime?
01. 01. 2012 | 23:00

Josef K. napsal(a):

hasta siempre. Pokud jsem tento text dobře pochopil, navazuje na svůj text výše, pak je základní otázkou, zda Evropa může či má přistoupit k tomu, co již bylo, co prokazatelně kontinent uvrhlo do sebezničení. Růst z mála a na základě média nacionalismu je patrně pro Evropu nepoužitelný. Navíc, EU se chová daleko zodovědněji k abstraktním závazkům než USA/UK. Má toho tedy pro své vlastní přežití řešit nepoměrně více, stará dáma. Bohužel, součástí absence média je zaškobrtnutí s technokraticky řízenou EU, tam by patrně v ideích celoevropských bylo možné nalézt silný potenciál, ale kdo je tak bude schopen sformulovat, aby přehlušil nacionalistické šepotání... Bohužel, Barrosso a mnnoho lidí s ním, neuspěl doma, ani v EU. EU snad by mělo sáhnout po svižnějším marketingu.
01. 01. 2012 | 23:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emissary:
Ano, souhlas, proto jsem napsal ´jakoby´. To slovo zde má širší význam, pro mnohé jakoby nastával konec světa.
"systém v případě Číny není zcela kompatibilní, a proto ty turbulence." Není divu, obrovská centrálně řízená země se sedminou světové populace nešlape jako hodinky.
01. 01. 2012 | 23:01

Sauerkirschmann napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Víte, co??? Zkuýste kafrat do toho, čemu rozumíte.
Takže zaprvé: Ačkoli produkce plynu v Rusku je ohromná,m tak ohromná je i ruská spotřeba tohoto. Rusko vyváží pouze 20 procent své produkce. Pro Vaši informaci, aby Rusko mohlo dostát svým závazkům v Evropě, nakupuje turkmenský plyn.

A za druhé, ty roistoucí ekonomiky, plus třeba Japonsko, na které se zapomíná, rovněž potřebují pro chod své ekonomiky energetické suroviny. Takže triviálních faktem je, že téměř přesně před 2 roky otevřeli rusové u Nachodky první dálněvýchodní terminál, ze kterého budou exportovat plyn do pacifické oblasti.
A další, uvědomte si že velká pole Novoj Urengoj, Jamburg a Medvěžije jsou již pravděpodobně za zlomem produkce, a táhnout plynovody z východní sibiře, nebo Taminsko-Pečorské pánve je poněkud kontraproduktivní. To je v budoucnu lepší ten plyn prodat Čínanům, japoncům či Američanům.
01. 01. 2012 | 23:03

Čochtan napsal(a):

Pane Pípo,
přesně tak. Egypt živí turistika, Suez a pomoc USA. Co asi ztratí jako první ?
Pokud začnou válku s Israelem, ztratí i Suez. Docela bych si dovedl představit Suez pod mezinárodní správou. Část zisku by mohl dostávat Egypt. Ne v penězích, ale v pytlech pšenice.
01. 01. 2012 | 23:11

Platan napsal(a):

Emissary napsal(a):
„Marxistickou tezí je ale také to, že i kapitalismus má ve svých genech předurčenu svou vlastní smrt.“
To je dokonalá hloupost, systém nemá žádné geny.

Emissary, když vám řeknu, že mi bouchly saze, tak mě taky opravíte, že je to hloupost, protože nejsem komín? ? :-)
Docela by mě zajímalo, jak si, řekněme pravicově orientovaný člověk, představuje systém, který by mohl nahradit kapitalizmus. Nějak si to nedovedu představit...

Pane Stejskale,
já vám rozumím a v zásadě jsem celkem spokojenej.
01. 01. 2012 | 23:12

voroshilov napsal(a):

Emissary:
"odpovedi na stupidni reakci o kterou vas nikdo neprosil"
No to vite,bude cekat ve fronte az mi laskave dovolite na Vas reagovat.Jestli jste,pane,nevsiml to neni vas soukromy livejournal.
01. 01. 2012 | 23:14

sasa napsal(a):

cochtan: muslim s muslimem.... bojujes minulou valku. Tato globalni valka je valkou majitelu proti zamestnancum. Uz nejsou kolonie, aby se bili meli dobre. Ted jsou kapitalisti a ti druzi. Pripada ti to smesne a nepravdepodobne, ale uz jsi cetl, jak vypada Forbes billionaire list. Je videt, ze nezna zadne rasove rozdily. Pouze pocty se lisi, kdy v te ktere oblasti zacli s kapitalismem. No a ten bili angloamericane vyvezli do celeho sveta. A pochybuji, ze tech cca 1200 lidi ma zajem se pobit v jaderne valce. Takze si kupuji politiky, ci spise kupuji jejich kampane a oblbuji ovcany. Stejne jako komuniste v SSSR. Takze jako v kazde diktature, kterou nelze svrhnout zvenku valkou, je nutno i diktaturu penez svrhnout zevnitr, z jejiho politickeho systemu. Chyba je, ze k tomu jsou potreba penize. No a ty je treba ziskat po dolarku od zamestnancu po celem svete. Proto jsou soucasni premyslivi politici proti celosvetove vlade a ted uz i proti EU.
01. 01. 2012 | 23:20

stejskal napsal(a):

Díky, pane Platane, to mne těší.

Dobrou noc Vám i ostatním.

Libor Stejskal
01. 01. 2012 | 23:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
V 01. 01. 2012 | 22:52 jsem se slušně otázal.
V 01. 01. 2012 | 23:03 se ozval hulvát.
01. 01. 2012 | 23:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
Jste mi u zadele.
01. 01. 2012 | 23:34

Scarabeus napsal(a):

hanabrixi:

"Najde se vize?"

Kéž by. Osobně mám podezření, ekonomicky neodborné(nejsem ekonom), že EU se blíží ke stavu v jakém byla Francie před svoláním Generálních stavů. Francie, přesněji království, byla silně zadlužena, král Ludvík XVI. si myslel, že když svolá Generální stavy, tak tato instituce dluhy vyřeší. Kdyby jen král tušil co bude následovat(mimo jiné králova poprava), tak by Generální stavy nesvolával. Otázka je co by dělal s dluhy jiného, kvůli dluhům by to ve Francii "prasklo" stejně, jen nějak jinak, možná trošku později.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_stavy

Jednu z vizí předkládá führer Tschochtan ze svého bytu v München, a to genocidu, buďto MY nebo ONI, k těm ONI ještě přidává

"Vyčistit "bílé" země od fanatických hlupáků, od páté kolony nepřítele"

a je mu zcela jedno, že se tím dopouští trestného činu podle § 400, odstavec 2 (Genocidium).
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h13d1.aspx

Čochtane,

pořádně vyžraný jste Vy. Jestli budete takhle vyžraný, tak dřív než Vás zatknou za porušení zákona, tak "odejdete" na hřbitov skrz infarkt nebo mrtvici.
01. 01. 2012 | 23:41

Ubb napsal(a):

Podle Debky Írán v sobotu skutečně na pět hodin uzavřel Hormuzský průliv.
A't se dívám po zprávách zleva doprava, nikde ani ťuk, alespoň v latince.
Divný zápach.
01. 01. 2012 | 23:50

ex-nemo napsal(a):

Paní Brixí,
jako vždy perfektně stylizovaný blog, jenomže podlehá omylu, který rozšířili různí salonní sociologové a politologové. Že společnost a její vývoj a dějiny je střetáváním ideálů či ideologií a vizí.
Je to zásadní omyl. Nestřetávají se lidské ideály, nýbrž lidské charaktery a povahy. Altruismus s egoizmem, sprostota se slušností, násilnictví a mírnost, hrabivost a skromnost, vizionářství a bezperspektivnost ; to jsou ty skutečné síly jež spolu zápasí a nikoli ideály a vize , které si lidé vždy dokážou přizpůsobit svému charakteru. Starý Machiavelli měl pravdu.
Co udělal klérus z křesťanské ideologie lásky a sbratření ? Co udělali bolševici s ideou sociální spravedlnosti ? , co nacismus z národního sebevědomí a hrdosti ? atd; celé dějiny provází takové příklady.
Základem nynější bídy není nedostatek vizí. Těch je mezi lidmi dost, jenomže to nejsou lidé, kteří by je mohli a směli nějak vyjádřit, neřku-li realizovat.
Příčinou je to, že lidé bez těch vizí (kromě jediné, nahrabat si co nejvíc na úkor ostatních), že takoví lidé se zmocnili celé vlády a to globálně v celém světě. A kdo je dnes schopen jim tuto moc vzít ?

Kdyby to bylo v té Číně jinak, byla by to určitá naděje pro svět, ale obávám se že tomu tak není.
01. 01. 2012 | 23:50

Duroy napsal(a):

To Ubb: Co je Debka?
01. 01. 2012 | 23:51

Čochtan napsal(a):

Scarabeus, neboli hovnivál, je jen další z mnoha nicků kydače hnoje.
Škoda slov pro takového (cenzurováno). Jeho výhružky fašistickým paragrafem vzbuzují pouze útrpné úsměvy.
01. 01. 2012 | 23:54

honolulu napsal(a):

Panove, pan Stejskal se rozloucil a sel spat. Ted se mam teprve moznost pochlubit svym DESIGNEM proti populacni explozi.
Uz drive jsem narysoval dve radioaktivni "skrine", a vsichni nezodpovedni - hlavne Machometani, kdyz mezi skrinemi projdou ztrati testicles. Na lakadle, inspirujicim k pruchodu, se vsak jeste pracuje....
01. 01. 2012 | 23:57

Čochtan napsal(a):

Honolulu,
kdyby se podařilo zaktivovat Kaabu, aby pěkně zářila, to by hodně udělalo pro krásu světa !
:-)))
02. 01. 2012 | 00:03

honolulu napsal(a):

Scarabeus (Slapko), Ty Tvoje nekonecne nastavby a vyhrusky jsou jsou demonstraci mentalni diagnozi.
Proc si myslis ty Hitlerciku, ze tvoje nazory maji prednost pred nazory druhych lidi ?
02. 01. 2012 | 00:07

Ami napsal(a):

Zdravím, paní Brixi a děkuji za příspěvek. Opět zaujal a potěšil.
Ja však neustále nosím v sobě svou vizi - paní Brixi na Hrad !

Kdo podpoří a napomůže jejímu naplnění?
02. 01. 2012 | 00:08

ex-nemo napsal(a):

Platane
já jsem rozhodně levicově orientovaný člověk, ale také si neumím konkretně představit jiný ekonomický systém než kapitalizmus, představte si. Já jenom požaduji, aby ten systém sloužil ku prospěchu všech a ne jen několika nejdravějších hrabivých a sobeckých jedinců na úkor většiny Jak ho k tomu přivést, o tom demokratická levice představu má a dost konkretní.
Vy pravičáci si zřejmě chcete ten kapitalizmus, který teď funguje (ale už jaksi přestává), chcete přivlastnit pro sebe; každý kdo by ho chtěl i jen nějak modifikovat, je bolševik.
Na druhou stranu je omezené tvrzení, že co si dnes neumíme představit, není nikdy možné. Může být, že lidé vymyslí i jiný systém; zatím ovšem nikdo nemá představu jak by měl vypadat.
02. 01. 2012 | 00:08

honolulu napsal(a):

To Cochtan,
To je nejaky cerny kamen ci co ? Moc o tom nevim.
Pisete logicky a ciste. To je typicky pristup vsech technicky nadanych, dobrych inzenyru.
Dobrou noc, jsem po vcerejsku cely bolavy.
02. 01. 2012 | 00:14

aga napsal(a):

ex-nemo

Vymyšlené systémy se nazývají utopie a jejich hlavním znakem je, že nikdy nefungovaly, nefungují a nebudou fungovat. Hlavní podmínkou fungování kvalitního systému jsou kvalitní lidé - a ty nevymyslíte.
02. 01. 2012 | 00:14

aga napsal(a):

ex-nemo

PS vidím, že o kousek výš píšete vlastně totéž, četl jsem bohužel odspoda.
02. 01. 2012 | 00:17

voroshilov napsal(a):

ex-nemo:
Vize tu vzdycky byli,byli i lidi ktere je uskutecnovali,Lenin,Hitler,Stalin,Mao...mozna se vam jejich vize nelibili ale fungovali,ted nemate nic-naprosty vakuum,jedini Cinane se chopili toho zezla a jak jim to jde klukum sikmookym,sice take udelali chyby a slapnou drive nebo pozdeji do vlastniho hovna,ale to se nestane za nasiho zivota.
Takze mluvit ze kapitaismus je nejlepsi system je obskurne,to same kdysi prohlasovali feudalove o sobe a kde je jim ted misto?
02. 01. 2012 | 00:21

Čochtan napsal(a):

Honolulu, dobrou noc.
Kaaba je to, kolem čeho pochodují muslimové v Mecce. pár koleček. Takže by to muselo být velice silně radioaktivní. Jak to jen provést na dálku ?
02. 01. 2012 | 00:26

Platan napsal(a):

ex-nemo
já jsem měl dřív podobné názory jako máte vy. Hodně jsem se o tom hádal se svým otcem, který byl přesvědčen, že je kapitalizmus nenapravitelný. Teď mu pomalu začínám dávat za pravdu, ale už mu to bohužel nemůžu říct...
Doufám, že to vaše "Vy pravičáci" nebylo na mě. To by totiž bylo veliké nedorozumění.
02. 01. 2012 | 00:30

aga napsal(a):

Voroshilov

Kapitalismus není systém, kapitalismus je vyjádřením povahy převážné části lidstva v praxi. Je to něco jako skupinové chování smečky opic, které ovšem mají k dispozici moderní technologie. I kdyby nějaká vizionářská opice vymyslela něco lepšího, dokud nebudou podmínky pro "efekt sté opice" - tj. dokud většina lidstva nedozraje k té vymyšlené utopii a neuskuteční ji dobrovolně, sama ze sebe, do té doby tu bude kapitalismus, možná přerušovaný občasnými revolucemi, které ale brzy požerou své opičí děti a vše se vrátí do kapitalistického normálu.
02. 01. 2012 | 00:30

voroshilov napsal(a):

ex-nemo:
Do kapitalistickeho normalu pokud neco takoveho existuje uz se nevrati nic,jsme svedky globalni avantiry kde elity uz nekontroluji deni kolem sebe a rezignuji na zodpovednost,kde jsou novi Fordove,novi Roosveltove,novi vizionare?
Kapitalismus vyhnil zevnitr,jako jista faze noveho spolecenskeho vyvoje ktera nahradila stredoveke mraky,ovsem skoncil tim ze zakonite presel do stadia imperialismu,a agonii imperialismu jako prostredku valky za svetove zdroje jsme videli nedavno v Lybiji,valka ktera uz je zapomenuta po cele rade malych velkych ekonomickych katastrof.
02. 01. 2012 | 00:40

Platan napsal(a):

aga
ve vašem textu lze zaměnit "feudalizmus" za "kapitalizmus" a nebude to pak o nic více pomýlené. Tedy samozřejmě až na to, že pomýlenost té druhé verze už byla historicky prokázána.
02. 01. 2012 | 00:40

skeptický napsal(a):

Vize?

Legálně obrat všechny lidi a státy o veškerý majetek,stáhnout do dluhové pasti zbytek zemí povídačkami o solidaritě,nechat nežádoucí populace vychcípat hladomory,nemocemi a laboratorními epidemiemi.

Světové odzbrojení,zbraně si nechá jen jedna země.

Na servis panstvu stačí tak půlmiliarda otroků.Zdroje pak vydrží na tisíc let.

Takhle to dál nejde,za padesát let tu nebude kyslík,moře otrávená a bez ryb.To je bohužel fakt.

Svět bez atomových elektráren je plánován pro desetkrát nižší světovou populaci.

Ale tahle vize není nová,a jede podle plánu.Ti,co navenek tenhle bordel vedou musí být zasvěceni.Tenhle boj o přežití je jen divadlo a manipulace.Jeden velký podvod.
Ty doby kdy vlády pracovaly pro blaho státu,ne pro jeho zničení,
jsou pryč.
02. 01. 2012 | 00:52

Debb napsal(a):

Ve své řeči pro New York Economic Club v říjnu sekretářka (teď když už Honolulu po krabicovém burgundy spí, jí tak můžu říkat) Clintonová pravila:
"Výzvy měnícího se světa a potřeby amerického lidu (neřekla, které konkrétně) vyžadují, aby naše zahraničněpolitická komunita (jestli to ovšem není ve Washingtonu spíš komuna, kouřit a nešlukovat atp.) začla - slovy Steve Jobse - myslet jinak (think different je jeden z nejotlučenějších reklamních sloganů pod sluncem)."

A nyčko proloženě: "Musíme se připravit k vedení světa v kterém b e z p e č n o s t je vytvářena stejně v dozorčích radách a na burzách, jako na bitevních polích."

Peter Lee v Asia Times s použitím paralely k druhu bezpečnosti, kterou komuna paní sekretářky spoluvytvořila v Libyi a kterou se připravuje vytvořit v Sýrii a Íránu dovozuje, že v roce 2012 dojde, v souladu s doktrínou Amerického Pacifického Století vyhlášenou loni ve Foreign Policy (zvoní mi v uších něco o tisícileté říši, ale nešť) k soustředění se americké zahraniční politiky na destabilizaci vnitřních poměrů v Číně.

Prostřednictvím oněch dozorčích rad a burz a lechtáním několika neuralgických bodů Číny. Projekcí vojenské síly v Jihočínském moři počínaje a myanmarským ropovodem konče. Jinak obvyklý repertoár, Tibet, Tchajwan.

Kombinace generační výměny v čínském vedení a volební hysterie v USA může vést k tomu, že dobře míněný pokus o přidušení Číny v zájmu záchrany globální ekonomiky narazí na stejně dobře míněnou snahu Číny ukázat, že není hadrák k okopávání. V Jihočínském moři pak mohou teploty výrazně přesáhnout očekávání daná globálním oteplováním.
02. 01. 2012 | 01:29

honolulu napsal(a):

HALO, HALO, kde je FBI ? Prestante tam chrapat lenosi a zkontrolujte pani Debb !.. (Asi Deborah ?)
Neco rika o nasi zahranicni politice, ale ja nepoznam co ?

Honolulu pije Burgundy a vcera Moet & Chardonnay. Vrati se vsak z vesmiru az zitra vecer.
Pani Debb jste vdana ?
02. 01. 2012 | 04:57

Občan napsal(a):

Vize západu?

Ale paní Brixi... Proč zrovna Vy, která se na té neexistenci vize sama aktivně podílíte dlouhá léta, kladete tak prázdnou otázku?

Vizí západu by mělo být - žít a nechat žít. Jenže to by znamenalo uskrovnit se a žít z vlastních zdrojů - jak zdrojů práce, tak zdrojů přírodních.
Znamenalo by to naučit se zase žrát domácí jablka, zelí, brambory, chleba a přijmout fakt, že mandarinky a banány JSOU luxusním příležitostným doplňkem svátečního stolu - protože v Evropě nerostou, resp. rostou málo.
Znamenalo by to přijmout fakt, že nám do Afriky nic není, do Arábie také ne, ani do Asie, že nemáme žádné právo ovládat JEJICH přírodní zdroje, že nemáme žádné právo vykořisťovat JEJICH pracovní sílu. A že ONI mají plné právo žít si DOMA po svém - i kdyby se navzájem baštili k obědu.
Stejně tak by to znamenalo, že nemáme žádné právo nabízet komukoli zbaně a pozvedat ty své proti NIM (pouze v případech, kdy by přišli K NÁM ve zlém), a že ONI mají plné právo pozvednout své zbraně proti NÁM, pokud vlezeme K NIM s tím, že si tam budeme něco brát.
Prostě respektovat, že ONI jsou stejní lidé jako my a mají STEJNÁ práva jako my.

Vizí západu by tedy měla být tato elementární spravedlnost. Heslo "Rovnost, volnost, bratrství" má velmi hluboký obsah; jen je potřeba se jej naučit vnímat. Platí totiž nejen pro nás, ale pro všechny lidské bytosti na světě.

Místo toho je jedinou vizí západu "JÁ!", "JENOM PRO MNE!", "CHCI!", "CHCI HNED A VŠECHNO!", plus "ovládnout, pokořit, sebrat, zabít, nepřítel" a "Kdo není se mnou, toho zabiju" (což platí především pro USA). Není divu, že nás s takovouto vizí postupně posílá celý svět k čertu. Zejména teď, když se konečně ukázalo, jak prázdná je a jak moc nefunkční je.

Židé mají báchorku o zlatém teleti (vysosnutou z babylonské mytologie). Místo toho, aby se z ní poučili, konají přesně obráceně. A "západ" se k nim nadšeně přidal. Malá skupina lidí chce vládnout všemu, vlastnit vše a podmanit si všechny lidi na světě. Zjevně se jí to opakovaně nedaří, ale zkouší to znovu a znovu; ab ude tozkoušel dál, i za cenu zničení sebe sama.

Pokud si většina lidí na světě neuvědomí, že tohle není cesta kupředu, zahyneme nakonec všichni.

No, a blogerům a spoludiskutujícím přeji, aby rok 2012 alespoň nebyl horší než rok 2011. Víc se za současné situace asi nesluší přát.
02. 01. 2012 | 06:37

olga napsal(a):

Moje vize:
Krása a čistota. Celá země kvetoucí zahrada. Krásné čisté lesy. Krásné čisté potůčky, řeky, moře. Krásné čisté vesničky, čistá města plná parků. Krásní spokojení lidé.
02. 01. 2012 | 06:38

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Vize pro jednadvacáté století schází, vše převálcovala nesmrtelná ideologie živená lidskou chamtivostí a mocichtivostí, která se jako nevhodná ukázala již v první polovině dvacátého století a v době jaderných zbraní je ještě mnohem nebezpečnější.

Tuto ideologii nelze reformovat, lze ji jen utlumit a částečně eliminovat, jako lidskou chamtivost a lidskou hloupost.

Budoucnost buď bude v kvalifikovaném sociálním inženýrství anebo nebude.

Schází nám nejen vize, ale i vůdcové, vůdcové vzdělaní, moderní.

Jednomu vůdci, který patří do hluboké minulosti a dnes je jen hradním strašidlem politickou atrakcí bude končit mandát a pokud je mi známo, tak ne všechny strany dosud zveřejnily své možné kandidáty, například B. Sobotka by se mohl zamyslet nad tím, zda paní Brixi by nebyla vhodnou kandidátkou na hlavu státu. Mezi dosud známými kandidáty by pro mne byla jedničkou a jistě nejen pro mne.
02. 01. 2012 | 07:06

skeptický napsal(a):

S tím by blb určitě souhlasil.
02. 01. 2012 | 07:12

skeptický napsal(a):

P.S.
Ačkoliv...
02. 01. 2012 | 07:14

Ládik!!! napsal(a):

Česká vize je televize. Čím placatější a větší, tím lepší.
02. 01. 2012 | 08:37

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený Sauerkirschmanne,

1. Je určitý rozdíl mezi vizí a vyčuraností. Jak ve světě, tak i v České republice.
2. Současná západní ekonomika je založena na rabování zatím dostupných a laciných fosilních energetických zdrojů. To dovoluje přepravovat i vzduch po celém světě. To se však v horizontu několika desetiletí výrazně změní. Rozvoj dalších ekonomik povede k rychlejšímu čerpání energetických zdrojů a tím i k jejich zdražení. A energetiku nelze předělat během několika let.
3. Nikdy jsem netvrdil že je nutno zastavit export a import. Mluvil jsem o tom, jej racionálně omezit. Představte si, že v USA se export podílí na tvorbě HDP jen z cca 11%, ve Francii z 27 %, v "exportním" Německu z cca 45 %. A žijí lépe než my. V ČR z cca 76 %.
4. Tak zv. komparativní výhody jsou závislé na ceně dopravy a hlavně jsou pomíjivé. Jaká jsou komparativní výhody ČR pro montovny a jak dlouho vydrží? Rozhodně to není náš um a pomalu ani kvalifikovaná pracovní síla.
5. Již jednou jsem napsal, že ČR se stala klasickou zemí, na které lze ukázat, co znamená ztráta soběstačnosti. Výroba v řadě oborů, kde jsme byli soběstační, byla omezena nebo dokonce zrušena. Musíme dovážet. Abychom mohli dovážet, musíme exportovat. Abychom mohli exportovat musíme zase dovážet. A jsme v bludném kruhu. Podívejte se někdy, kolik částí osobního automobilu se vyrobilo v ČR a z českých materiálů a surovin! Nejsme v hitlerovském Německu, kde byly citrusové plody nahrazeny rebarborou. Ale jak bylo výše napsáno, měli bychom více konsumovat to, co se u nás vypěstovalo a vyrobilo. Zejména proto, že k nám je dováženo to, co by jinde neobstálo.
6. A měli bychom se zamyslit nad tím, co skutečně potřebujeme a co je pro nás zbytečný luxus. Již před sedmdesáti lety napsal ing. Solar: "Nemáme již pruhované duchnu, ale prošívané deky. Jsme šťastnější?"

Stále žijeme v kafkovské zemi. Bláhové koncepty a reformy rodí svízele, ty přerůstají v problémy a vedou ke katastrofě. Teprve v okamžiku, kdy k ní dojde, se tvůrci těchto koncepcí a reforem probudí přicházejí před televizní kamery a nabízejí další koncepce a reformy. A hlavně nám předkládají účet. Jednou je to zvýšení DPH, jindy prodej společného majetku, jindy vydání dluhopisů nebo jiná půjčka, atd. A hlavně požadují, abychom vše zaplatili, protože oni nejsou vini, vini jsme my. A mají pravdu, jsme vini tím, že jsme vždy zaplatili a ani jednou jsme je nehodili do Vltavy. (Volně podle Horáčka z roku 2003)
02. 01. 2012 | 08:49

M.N.O.P. napsal(a):

Paní Brixi nejprve vše dobré v tomto roce Vám i Vaší rodině a chuť do psaní.
Samozřejmě Váš blog inspiruje k reakci i mě. Stále více docházím k názoru, že není problém chybějící vize, ale to, že došlo k jejich rozvrstvení a rozrůznění do jednotlivých společenských skupin. Je zde jasná vize globálních hráčů po udržení pro ně bezpečné nerovnováhy mezi státy a oblastmi světa, bez ohledu na náboženství, rasy a národy, aby nad nimi dosáhli nadvládu. Jinou vizi mají nacionalismus rozdmýchyvající hráči uzavření do národních hranic, kteří se snaží vytěžit z těchto postupně oslabujících národních států co možná nejvíc hmotného zajištění. Jinou vizi má skupina zaměstnanců, usilující alespoň o stabilitu pro život svůj a svých rodin. Tyto vize jsou v této době navzájem neslučitelné a nesou sebou střety a nepochopení. Rok 2011 byl pouze začátkem střetů těchto vizí...
02. 01. 2012 | 08:50

Seneca napsal(a):

Všimli jste si, že už ani Merkelová a Obama nemluví o zrušení daňových rájů, i když se o tom vedla řeč při minulé krizi? Zdá se, že jim dopadlo, že nebudou v čele svých zemí věčně a na "nadstandard", na který si zvykli, pak asi (bez daňových rájů a penízků pro ně v nich uložených) peníze mít nebudou... Co s tím, nevím... Zatím vidím jen snahu o cílenou debilizaci mas, protože hlas jen pár kritických jedinců je slabý... Rozděl a panuj! Praktiky staré tisíce let k ovládání hlupců, kterým vyhovuje "ubavit se k smrti" stačí...
Pojďme raději psát o positivních příkladech - to negativní NIC NEVYŘEŠÍ !!!!!!
02. 01. 2012 | 09:04

vlk napsal(a):

je třeba vyřídit došlou poštu

Sladký

díky. Západ prostě prodal svou historickou šanci zakonzervovat svou leadrovskou pozici, tak říkajíc, na věčné časy. Stalo se. A dnes za to začal platit. Aby se zítra stal beznadějně zaostávající enklávou.

Antonín Hrbek

máte samozřejmě rpavdu. Západ , pokud vůbec, má jedinou šanci. Tu o které píšete. Jeho vnitřní trh je d ostatečně velký, aby fungoval autonomně.
Zcela nepochybně nás čeká bu%d horká nebo obchodní válka.S nově nastupujícími. Dávám přednost té obchodní. Ale měli jsme ji vést někdy v roce 95.A každý rok odkladu nás výrazně oslabuje.

Narazil jste svým příspěvkem na řadu hlupáků. Vím, ež tím nejste ani překvapen, ani škován.
Nejčastější replika z jejich strany je cosi o volném obchodu.
Aniž by zvažovali, že volný obchod, v pravém slova smyslu NIKDY neexistoval.
To,c o nazýváme volným trhem, byl de facto svobodný přístup euroatlantických zemí na trhy ostatního světa a naopak uzavření vlastních trhů všem ostatním. Cla a adminsitrativní dvody k tomu nebyly zas až tak zapotřebí. Protože kromě suorovin, max. polotovarů a zemědělských komodit nemě ostatní svět technologicky a kvalitativně co nabídnout.
Tahle pozic e s e zásadně změnila. V náš neprospěch.
Zbývá jen poslední řešení - obchodní válka. dokud si ji jakž takž můžem dovolit.

Starosti o Rusko poládám za nemístné. Rusové si jednak nějak poradí a jednak vědí s vé. Posilování Číny jejich energetickým potenciálem je pro ně dokonalou sebevraždou. Územní nároky proti nim nemá záad, ale čína. A nebyl to západ , který už dokázal infiltrovat na Dálný východ a jinam několik milionů svých občanů. Se stoupající tendencí...
Takže Rusové mají na výběr jen jednu variantu. Mohou být součástí silného celku. pokud mu d ají s voji nemalou sílu a potenciál. Nemohou ale být už nikd y soliterní supervelmocí, ke které s ebudou přidávat, jako k velkému dubisku, abych citoval českého národního praklasika, ostatn.

Arnie
nemám problém s tím, co píšete.
Po fázi nasycení, přichází fáze nasycení spotřebním konzumem.
Thle je v Číně běh na hodně dlouhou trať! Hodně dlouhou! I oni totiž koukají na americké filmy a chtějí mít v pětičlené rodině šest aut....
Atd. atd.
A samozřejmě, že je čeká obrovské vnitřn pnutí. Ti , kteří už jsou nasyceni a mají na pět lidí šesté fáro, mají ještě další a d alší peníze a hlavně - ambice!! a nutně jim kazajka ideologie a toho, že ař bohatí, musí se podřizovat nějakému partajnímu tajemníkovi, začně silně vadit.
Stejně tak bude iritovat ty méně š%tatsné a nemajetné to, že oni sic e mají na jído, ale nikoli na cokoli jiného a začnou s e také bouřit.
Čínu čeká klasický boj o moc. To bezpochyby.
Soudím za sebe, že rpro svět bude daleko bezpečnější, když to tam bud e kompartaj kontrolovat co nejdéle. Takhle jsou vypočitatelní.
No uvidíme. Nic jiného stejně dělat nemůžem. Jen přihlížet.
02. 01. 2012 | 09:18

Béda napsal(a):

Domnívám se, že skuteční (globální vládci a tvůrci vítězného paradigmatu - ti, kteří rozhodli a provedli vytunění know how, práce a přelití kapitálu z původních výrobních center do konkurenčního prostředí) svou vizi mají. Je to vize maximalizace svého zisku. Ta ovšem prozatím naráží na vizi čínského centrálního vedení, které jim v mnohém, sledujíc své vlastní dlouhodobé vize a cíle, vyšlo vstříc. V tom hlavním, bezpodmínečném podřízení se, jim ovšem odmítá vyjít vstříc.

Očekávat další konkureční vizi s dlouhodobou strategií od západních politiků, kteří jsou majetkem globálních firem a plní jejich zadání je nesmysl. Rovněž tak dlouhodobou vizi od běžných smrtelníků, kteří jsou rádi, když mobilizací všech svých rezerv dokáží přežít škrtící globální neoliberální vizi.
02. 01. 2012 | 09:35

Béda napsal(a):

Ledaže, ... by mělo jít o konkurenční vizi, která by smetla vítěznou globální vizi neoliberálního paradigmatu, která žene svět do dalšího kolosálního konfliktu.

Kdo by měl s takovou vizí přijít a jak by ji měl prosadit, to je, oč tu běží. Rozhodně to ovšem nemůžou být izolovaní autonomí občané ani političtí závisláci na globálním kapitálu.
02. 01. 2012 | 09:46

dl napsal(a):

Dobrý den všem ! Takové lidi jako se zde na portálu aktuálně cz.presentuje nick Vlk potřebuje naše republika ve svém vedení ! Jeho logické a přesně cílené vyjadřování nemá chybu ! Paní Brixi když jsem si asi před třemi lety poprve přečetl jeho příspěvek zde,okamžitě mě ten pán zaujal ! Škoda že se nám takový lidé málokdy dokáží prosadit tam kde je jejich místo ! Na pozici vůdce smečky ! Vážená paní Brixi k Vašemu blogu není co dodat ,přesné ! Přál bych si aby lidé jako Vy a pan Vlk založili svou stranu a kandidovali do vedení tohoto státu ! Je třeba mladé generaci konečně otevřít oči ! Pane Vlku vím že se na mne budete zlobit že Vás zde stále chválím ale zasloužíte si to ! Stálé zdraví a hodně úspěchů v Nov. roce Vám přeje Dl.
02. 01. 2012 | 09:51

Skeptik napsal(a):

Myslím, že jde o celkem jednoduchou otázku. Západ bude na západě a Čína všude.
02. 01. 2012 | 09:52

Scarabeus napsal(a):

Čochtane,

ten, s kým si mě pletete, se zatím neměl možnost přesvědčit, že jste pořádně vyžraný.

Opět to máte popletené, § je naopak demokratický, chrání demokracii před fašismem a nacismem. Můj předchozí příspěvek nebyla výhružka, pouze konstatování, ve vztahu k Vám pouze upozornění. Neznalost zákona sice neomlouvá, ale na některé porušovatele zákona přeci jen zapůsobí upozornění, že porušují zákon. Vy ovšem Čochtane patříte mezi ty nepřizpůsobivé občany, kterým jsou nějaké zákony, včetně trestního zákoníku, k smíchu.
02. 01. 2012 | 10:00

kofolka napsal(a):

Nedávno jsem seděl se starým pánem a ten mi vyprávěl o své vesnici do roku 1945. Ve vesnici do roku 45 bydleli Němci. Byli to dobří hospodáři. Okolí vesnice bylo osázené hlavně ovocními stromy. Veškeré remízky byli osázené, aby se měla kde skrýt zvěř. Mokřadliště udržovalo stálou hladinu vody v celé vesnici. Hlupáci komunisty jej vysušili a vesnice je dnes bez vody. Stromy postupně byli zničeny. Obyvatelé zvyklí, že komunisty vše zařídí dnes nic nedělají a čekají na zázrak, ale ten nepřijde.
02. 01. 2012 | 10:01

zemedelec napsal(a):

Paní Brixi.
Ještě tomu něco chybí.
Už to tady bylo napsáno,vize v těch státech je jenom dohnat,vyspělé západní státy,že jim v tom hodně pomohli a pomáhají je známé.Ta vize vyspělých států,už je jenom v převratných vynálezech a technologiích,které obohatí výrobu a tím vývoz i spotřebu.Je nejvyšší čas,jinak nás umoří,zvyšující ceny,všech energii.
02. 01. 2012 | 10:20

zdenekb napsal(a):

Antonín Hrbek:

To co píšete je velmi zajímavé, jen nevím, jak racionálně
"obnovit soběstačnost země" v praxi. Ten vlak mi přijde rozjetý příliš... a dokud se spotřebitel neobejde bez své dávky cizokrajného zboží, bude dál nabírat rychlost.

hanabrixi:

Přeji Vám vše dobré do letošního roku (a sobě, abyste psala častěji! :o). Po přečtení diskuse mám ale dojem, že nemít vizi je stále lepší, než trpět vyhlazovacími vizemi pánů Čochtana a honolulu.
02. 01. 2012 | 10:22

Béda napsal(a):

Něco málo k tomu, jak složité je přijít s reálnou vizí:
http://www.blisty.cz/art/61682.html "Světová levice po roce 2011
Immanuel Wallerstein"
02. 01. 2012 | 10:28

skeptický napsal(a):

Koncem roku budou šťastni ti,co zasadili na zahrádce brambory,a mají ve špajzu pytel mouky.
Někdo tu nedávno psal,kupujte jídlo a zbraně,dokud máte za co.
02. 01. 2012 | 10:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane zdenkub,

nebudou-li k dispozici žádné jiné přitažlivé vize, ujmou se (protože nebude po čem sáhnout) ty "vyhlazovací". Vždycky to tak bylo, řekl bych.

Čili nemít vizi je dle mého stejně špatné jako mít ty výše jmenované. Celé dějiny lidské společnosti jsou soubojem různých vizí. Je myslím zbytečné žehrat na to, že jiní mají vize odlišné než my sami. Důležitější je snažit se, aby se prosadili vize, které (jeden každý z nás, subjektivně) považujeme za správné. Jen taková úvaha ;-)

Libor Stejskal
02. 01. 2012 | 10:35

skeptický napsal(a):

Bohužel první na tahu budou ti u moci.
02. 01. 2012 | 10:37

zdenekb napsal(a):

p.Stejskal:

To nebylo žehrání - já bych svoje vize nikomu nepřál! :o)
A nevadí mi, když ostatní mají odlišné... (pokud se ovšem netýkají čištění bílých zemí, nebo průchodu radioaktivními tunely...).

Jinak máte samozřejmě pravdu, že do prázdné nádoby se dá nalít lecjaká břečka.
02. 01. 2012 | 10:55

Xury napsal(a):

Když tak čtu některé komentáře (týkající se Číny) - hlavně vlka (zdravím a přeji hodně štěstí v novém roce) nebo Sladkého, tak si říkám, že patrně neuplyne mnoho vody a objeví se tu blogy a komentáře, které budou horlit proti automatizaci a robotizaci v průmyslu a proti mechanizaci v zemědělství.
Pánové proberte se! Uvědomte si, že není středověk. V USA, v EVropě, ale i v Japonsku, Jižní Koreji a jinde žijí miliony Číňanů. Řada z nich pracuje ve výzkumu a vývoji. A to nemluvím o tom, že v době, kdy Čína přišla se svou reformou a zvláštními ekonomickými zónami, byla ve světě diametrálně odlišná politická situace. Takže její obrat tehdy všichni vítali a o nějakém vývozu pracovních míst nikdo ani nepřemýšlel. Stejně by se tomu nedalo zabránit. Jistě je možné postavit obchodní bariéry a vyhlašovat obchodní války. Jenže historie ukazuje, že ve výsledku bychom na tom stejně prodělali, nemluvě o tom, že by silně vzrostlo riziko skutečné války.
02. 01. 2012 | 10:57

Xury napsal(a):

Pro Antonína Hrbka:
upřímě řečeno není mi jasné, jak chcete konkurovat nízkosériovou výrobou na světových i domácích trzích. A pokud jde o obchodní bariéry, tak si uvědomte, že musíme dovážet řadu surovin i technologických komponent i finálních výrobků. Z toho plyne nutnost vyvážet, což by v případné zavedení bariér a cel dost komplikovalo.
02. 01. 2012 | 11:01

JARLE HALSNES napsal(a):

Nevím jak jinde v Evropě, ale NAŠI politici bezpochyby vizi mají. Vidí "nezbytné reformy", které zajistí prosperitu a šťastnou budoucnost - sice jen jim a na úkor slušných obyvatel státu, zato však "napříč politickým spektrem" a bez nežádoucích zásahů byrokratického Bruselu.
Jinak má autorka pochopitelně pravdu. Nejprve je třeba mít cíl a potom se zabývat otázkou, jakým způsobem ho dosáhnout.
02. 01. 2012 | 11:03

aga napsal(a):

Platan

...ve vašem textu lze zaměnit "feudalizmus" za "kapitalizmus" a nebude to pak o nic více pomýlené. ..

jistěže, však píšu, že systémy (paradigmata) se mění a vyvíjejí. Mění se ovšem ne tehdy, kdy "vymyslíme" nové, z dané reality nevycházející paradigma, ale až když k němu rozhodující většina dotyčné sociální skupiny dozraje. Změna z feudalismu na kapitalismus byla tak či onak v zájmu většiny, proto se systém změnil. Ke změně na cokoliv dalšího ještě není lidstvo připraveno, proto ani krátkodobé revoluční pokusy nebyly trvale úspěšné. Vnitřně prostě většina z nás akceptuje situaci, kdy "silnější vyhrává", na které kapitalismus stojí. Až se toto změní, nebo až si vnitřně jinak definujeme "sílu", teprve pak bude šance na změnu.
02. 01. 2012 | 11:09

učitel napsal(a):

Paní Brixi - nutno říct, že jsem ve Vašem článku také nenašel vizi. Těžko můžete pouze kritizovat vlády a myšlenkové vizionáře Západu za absenci vizí a pouhéí pokusy hledat inspiraci v minulosti, když sama jdete po stejné vlně.
Lidstvo prošlo etapami etapami otrokářství, feudalismu, kapitalismu, socialismu,... Nic dalšího nevymyslelo. Touha lidí, aby žili ve společnosti jisté míry svobody (nezaměňovat s anarchií) a ve společnosti s právem na důstojně únosný život s právem na sociální jistoty, práce, jídla a bydlení se rekrutuje do prvotně formulovaných (16.stol) myšlenek Thomase Moora a jeho Utopického komunismu. Pokud však již předtím neslibovaly některé církve - "království boží".
Lidstvo prošlo pospanými etapami a jeho nezanedbatelná část poznala i předstupeň utopického komunismu = reálný socialusmus. Nějak nefungoval, že?! A protož enic jiného nevymyslelo, vrátilo se o krok zpět - tedy do systému, který byl v části Evropy svržen, protože nefungoval také. A kapitalismus v době konkurence socialismu - jen na krátkou dobu vytvořil dojem - kapitalismu s lidskou tváří. Ovšem kapitalismus ta lidská tvář stála masivní zadlužení, které dnes stahuje společnost do nutnosti osekat tu lidskou tvář a nastolit sociální bezvýchodnost druhé poloviny 19. století a počátku 20.století...
To vše umocněno globalizací - tedy mj. i přesunem výroby a produkce (zdroj lidské práce a příjmů) ze Západu do zemí s levnou pracovní silou (Principem kapitalismu je maximalizace zisku - Ne sociální stát).
Na Okraj - čína v důsledku politiky jednoho dítěte stojí 20 let před stejnou demografickou krizí, v jaké je dnes Evropa. Nebude mít na rozvoj, nebude mít na uživení přestárlé většinové populace.
02. 01. 2012 | 11:20

Sauerkirschmann napsal(a):

Antonín Hrbek

1. Není co komentovat.

2. Vážený pane Hrbku, co se týče problematiky vyčerpávání primárních energetických zdrojů, a související energetickou a nýásledně potravinovou bezpečností, pak vězte, že chodíte s dřívím do lesa, a vlamujete se do otevřených dveří. Klidně se s Vámi vsadím, a několik zdejších čtenářů třeba včetně Vlka potvrdí, že v této problematice jsem přeci jen více, než poučený laik. Problém je, že pokud bychom chtěli, aby Evropa byla energeticky soběstačná, musela by výhledově jít životní úroven obyvatelstva dolů tak o 50-60 procent, ale to jenom za předpokladu VELMI MASIVNÍCH investic do nefosilních SMYSLUPLNÝCH zdrojů. Bez tohoto výhledově v dalších dekádách pokles reálné životní úrovně o 80-90 procent. Napsal jsem toho na tohle téma dost, a pokud budete mít zájem, zopakuji to.
3. Tpo jsou zajímavá čísla. Jenomže tyhle zkresuje drobátko fakt, že USA má nehorázně negativní obchodní bilanci, Německo je světovým rekord¨manem v exportu na obyvatele, nebo donedávna bylo, a pokud udělám hrubý datamining z toho, co jste uvedl, tak to vypadá, že podíl zahraničního obchodiu je nepřímo úměrný počtu obyvatel.
4. Zmínil jste montovny. A moje otázka zní: A pročpak tu jsou milý pane Hrbku pouze montovny, a nikoli třeba rozsáhlé konstrukční a vývojové kapacity? Ony tedy nějaké jsou, ale mají opět spíše exportní charakter, a jsou vázány na zahraniční centrály. Není to třeba proto, že Čechům práce technika zapáchá? Zkuste se popídit u zaměstnavatelů, jak snadné je na trhu práce sehnat dobrého konstruktéra, projektanta či výpočtáře. A na druhou stranu se zeptejte, kolik za to nabízejí. Ale jinak pokud se Vám nelíbí, že jsme země montoven, pak Vám nic nepbrání sedenout k prknu chopit se tuštizny, a nějaký konkurenceschopný výrobek vymyslet. Nemusej to dělat jen blbci jako Sauerkirschmann, že.
5. Ano, částečně máte pravdu: Byli jsme soběstační v báječných sálových počáítačích, které měly celých 32 kB operační paměti (ale musely se k těmto připojovat bulharskjé diskové jednotky), byli jsme soběstační třeba ve výrobě křuksek, ve výrobě nemoresních hadrů, ve výrobě lokomotiv, zbraní a traktorů. Jinak co se týče naprosto běžných výrobků, jako pračky a ledničky či televize, tak ani jedna z těchto věcí na konci 80. let se nevyráběla na území ČR, ale na slovensku. ROMO Fulnek na konci 80. let nefungoval. A to další uvedu na pravou míru: Řada výrob byla nikoli omezena či zrušena, ale zbankrotovala jakožto absolutně nekonkurenceschopná. A nyní k těm autům. Víte, problém je že současná automobilová výroa je tlačena cenovým downsizingem, a tak dochází k tomu, že prakticky v tomhle odvětví existují i nadnárodní výrobci specializující se na jednu konkrétní komponentu: Příklad Benteler na nárazníky, Valeo na klimatizace a přístrojové desky, Deutz na klikové hřídele, Krupp-Presta na vačkové hřídele, atd. Prakticky není možné, abyste za rozumnou cenu vyrobil auto na území jedné země při velikosti, kterou má většina evropských ekonomik. Co se týče surovin pro výrobu těchto, tak to budu brát z Vaší strany jako špatný žert z několika důvodů: Zkuste si udělat analýzu, kolik je v automobilu plastových dílů, na které musíme dovážet ropu, kolik je tam hliníkových slitin, suroviny pro kteréžto nejsme a nikdy jsme nebyli schopní produkovat nemaje ložisek bauxitu, zjistěte si, kolik tam je mědi. A co je podstatné, zjistěte si, kolik činí materiálové náklady na celkové ceně auta. Podle Vás by na tom ještě mnohem hře museli být Švýcaři, protože ti materiál na výrobu hodinek a přístrojů dovážejí komplet. A co se týče minulého režimu, tak jsme byli závislí na exportu zhruba stejně jako dnes. V opačném případě mi napište, jak jste ve své domácnosti upotřebil ty báječné lodní plechy či velké klikové hřídele, které byly chloubou Vítkovic.
6. Obávám, se že prošívanou deku z prachového peří má jen malá část populace. Většina spí pod nějakým tfujtajblem.

A nyní k těm reformám: Ano, moje řeč. Je potřeba udělat rewformy, ne hru na reformy. Jinými slovy, musej se najít ještě jiný šíbři, než Nečas s Kalouskem, kteří si na to zavírání chechtákovodů vezmou pořádný hasáky. Ono, totiž k tomu jednou stejně nevyhnutelně dojde. Jenom nechápu jaksi schizofrennost Vašeho uvažování. Vy na jednu stranu tvrdíte, že za účelem zvýšení soběstačnbosti není 30-50 propad ekonomiky žádný problém, a na druhou stranu máte trojkoalici za zlé, když této propadně ekonomika o pár procent.
02. 01. 2012 | 11:34

Sauerkirschmann napsal(a):

Pokraqčování

Vlk něco píše o obchodní válce. Tak do tohohle bych já vůbec nešel - Vlk si totiž nevidí do mordy, a vůbec nemá představu, co by obchodní válka znamenalal za předpokladu, že tím protivníkem by byly země BRIC. Vlk ale možná fandí Japoncům, protože to by byli ti, kdož by profirtoval z recipročních opatření, které by země BRIC zavedly, a briskně by zaplnil mezeru na trzích, které by uvolnily evropské exporty. Jenom by mne himbajs šůviks zajímalo, odkud by Evroppa měla naříklad energetické suroviny nebo ICT technologie. A dále by mne zajímalo, kdo asi v té Evropě bude v těch fabrikách dělat, když je tu každej vyučenej na bakaláře nebo humanoida, nechce se tu lidem dělat, a starý dělnasové a technici už jsou dávno v penzi nebo v nebi.

Jinak nevím, co s korupcí účinně dělat. Protože již několikrát jsem zminoval, že korupce je sociální konstanta, kterou je prostoupeno celé obyvatelstvo. Před rokem 1989 byla korupce normální ekonomická operace, kterou se široké vrstvy obyvatelstva doistávaly k základním životním potřebám. A v současné době je pouze posun takový, že celkový objem korupce se nezvýšil, pouze se zúžil prostor těch, kdož na této profitují
02. 01. 2012 | 11:35

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený Xury,

v rámci vize Evropy jako celku je přece snadné počítat s velkosériovou výrobou průmyslového zboží. S potravinami je to již poněkud horší. Pokud jde o ČR, tak ta bez Evropy nemá šanci. Jenom si to někteří neuvědomují.
Těch aspektů, jak vyplývá z diskuse, je více. Např. vyvezeme náš technologický um např. do Číny. Čína nasadí lacinou pracovní sílu a přes dopravní náklady ji nejsme na našem trhu konkurovat. Protože jsme vyvezli pracovní příležitosti do Číny, máme nezaměstnanost a za lacinější dovážené výrobky z Číny platí stát, tedy všichni, vyšší příspěvky na nezaměstnanost. Takže je otázka kalkulace, co je výhodnější nejen ekonomicky, ale i sociálně.

S pozdravem
02. 01. 2012 | 11:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Vlk, pan Hrbek, Sladký

On ten vývoz konw-how s sebou nese řadu příležitostí pro evropskou, tudíž i českou pracovní sílu. Například v Číáně jsou velmi nadstandardně placeni experti, kteří tam založí konstrukční kanceláře, a naučí tamější absolventy universit řemeslu konstruktéra, výpočtáře, vývojového pracovníka..... A jak postupuje doba, tak docházím k přesvědčení, že jednu z těchhle příležitostí v budoucnosti využiju.

Holt v Číně jsou peníze na to, aby se ti inženýři zaplatili, protože se tam nemusí platit předražená, tady donedávna vládnoucí dělnická třída, a hordy byrokratů, popřípadě financovat předražené servisní a poservisní zásahy na nekvalifikované pracovní síle, nebo dokonce těch, kteří žádné hmatatelné hodnoty nevytvářejí, a navíc není potřeba v tak ohromné míře financovat výrobce té nekvalifikované pracovní síly, kteří už sami nic neprodukují.
02. 01. 2012 | 11:50

Mirek napsal(a):

Západ že nemá vizi? Havel vám nic (duchovního) nedal paní Brixi? Ideálem Západu je přece nerovnováha mezi lidskými právy a povinnostmi, kterou musí dorovnávat otroci (západních firem) v zemích, které tuto báječnou ideu nesdílejí. Tož doplňujme seznamy našich práv, zakládejme další menšinářské, genderové a vyrovnávací instituty a ve volném čase blokujme cestu do práce těm pitomcům, co by ještě chtěli dělat. Stávkujme dokud nás svět nepochopí, křičme že máme nárok! Ať na nás Vašek může být pyšný.
02. 01. 2012 | 11:53

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zdenekb - "Ten vlak mi přijde rozjetý příliš" - I rozjetý vlak je lepší začít brzdit než jen trpně čekat na havárii, ne?

Mnozí Češi si libují ve zvláštním přístupu k řešení problémů. Nejdřív je bagatelizují, bezstarostně házejí za hlavu a neustále opakují, že se nic neděje, že NENÍ TŘEBA nic dělat... A pak najednou přeskočí do opačného extrému a prohlašují, že UŽ JE ZBYTEČNÉ cokoliv dělat, protože je prý pozdě.

Takže v obou případech jen stojí s rukama v kapsách, aby nakonec zjistili, že jsou událostmi nemilosrdně vlečeni, a stěžují si, jak je ten svět nespravedlivej.
02. 01. 2012 | 11:54

Sauerkirschmann napsal(a):

Antonín Hrbek

Opravdu pane Hrbku je to s tou velkosériovostí průmyslového zboží tak, jak píšete??? Uvědomte si jednu věc: Tím, že se to bude vyrábět tady, tak se to podstatně prodraží, stejně budeme závislí na importech (suroviny od bavlny, energetických surovin po kovy vzácných zemin), a tím dojde k tomu, že dramaticky poklesne koupěschopnost obyvatelstva, přičemž protože jde o výroby silně automatizované, pak ten vliv na zaměstnanost nebude až zase tak zázračný, takže ona by řada odvětví stejně zanikla, protože by na ně lidé neměli - obzvláště ty zbytné, závislé na dopravě - klasicky cestovní ruch - A dále, zkuste nastínit cestu, kterou byste tohle politicky prosadil. Zkuste místní proletariát a lumpenproletariát přesvědčit, že je v jejich zájmu, že kalhoty nebou stát sedm stovek, ale tytéž tři tisíce, zkuste je přžesvědčit, že je v jejich zájmu nepoužívat mobilní telefony a ICT pro volný čas, zkuste je přesvědčit, aby místo tohoto kupovali cibulák a broušené skloi, zkuste je přesvědčit, že tím, že cestují a utrácejí jinde, poškozují místní ekonomiku.
02. 01. 2012 | 11:58

zdenekb napsal(a):

Kolemjdoucí:

Já osobně brzdím jak mohu, ale obávám se, že preferencí českých výrobků sám naše zemědělce a průmyslníky na nohy nepostavím... :o). (Takže to byl jen povzdech, nikoliv rezignace...). Ale jinak jste to celkem vystihl (i když na "národní povahy" příliš nevěřím - všichni Češi určitě ne, mnozí ano).
02. 01. 2012 | 12:13

Sauerkirschmann napsal(a):

Vlk,

Pokládám za žert, pokud píšete, že evropský trh je dostatečně velký na to, aby fungoval autonomě. Velkej může bejt jak chce, ale některé záležitosti prostě není schopen produkovat sám. Kupříkladu energetické suroviny, či ICT technologie, a na druhé straně je pro evropské exportéry technbologií a výrovních celků evropský trh opravdu nic moc, a řada výrobců a to i českých, exportuje podstatnou část své produkce mimo ČR a trhy EU.

Prostě je potřeba si přiznat, že jsme už překročili rubikon, a jakékoli obdobné opatření by vedlo ke snížení životní úrovně obyvatelstva, a tudíž by bylo politicky neprosaditelné.

Jestli tvrdíte, že jo, pak zkuste předstoupit před prvovoliče, kteří ve více než padesáti procentech případů studují vysoké školy, a před jejich rodiče, a zkuste jim říci, " Vážení mlamojové a vážené frykulíny, vy tady studujete nejrůznější blbiny, ale je potřeba udělat taková obchodní popatření v rámci EU, že vy místo povalování po kanclech budete fungovat jako součást výrobních linek ve fabrikách, popřípadě jako pracovní síla v zemědělství" Nepochybuji, že se to setká s kladným ohlasem.
02. 01. 2012 | 12:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Sauerkirschmann - "Například v Číně jsou velmi nadstandardně placeni experti, kteří tam založí konstrukční kanceláře a naučí tamější absolventy universit řemeslu konstruktéra, výpočtáře, vývojového pracovníka..."

Bodejť by nebyli, vždyť tím ti užiteční idioti vlastně pomáhají konkurenci, aby nás mohla co nejdřív přijít úspěšně převálcovat ! Kdyby americký generál utekl do Číny, aby tam pomáhal budovat armádu, taky by jistě dostal nadstandardně zaplaceno...

Stejně ničivě se bohužel chovají investoři, kteří bezmyšlenkovitě směřují kapitál do Asie a pomáhají tam budovat konkurenční ekonomiky o sto šest. Jen když to teď zrovna vynáší. Co bude zítra, je nezajímá. Kam vede tenhle způsob myšlení zvaný „po nás potopa“, je z historie dostatečně známo.

Nakonec zvítězí ten, kdo pochopí, jak škodlivé může být zaslepeně uplatňovat dogma o volném pohybu kapitálu bez ohledu na vyšší zájmy, tj.jak škodlivé je dovolit soukromému byznysu, aby převládal nad zájmy celku. Nepochybuji o tom, že Číňané si to uvědomují už dnes a budou si kapitál, i ten lidský, pečlivě hlídat.
02. 01. 2012 | 12:29

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zdenekb – „Já osobně brzdím jak mohu,…“ – ale v zápětí neopomenete dodat, že se obáváte, že je to stejně zbytečné, čímž ten český nešvar házet flintu do žita jen posílíte a lidi, kteří by třeba měli chuť o něčem přemýšlet, odradíte.
02. 01. 2012 | 12:37

ex-nemo napsal(a):

Platane
ze všeho nejdřív omluva; nerad jsem se Vás tím zařazením dotknul, velice toho lituji a zajistím aby se to více nestalo.
A o té "nenapravitelnosti" : co na světě je nenapravitelné ?
Dokud se někdo o nápravu upřímně nepokusí, tak nelze říkat že není možná. Opravářem ovšem nemůže být ten, kdo z těch poruch má prospěch (jako všichni ti finační machří, zdejší ekonomičtí blogeři); a zatím jiní kapitáni ekonomiky ani politiky tady nejsou.

Aga
A četl jste tu Utopii autora Thomase Mora ? Sotva. Protože, když si představíte stav společnosti v době kdy to psal a dnešní, tak zjistíte že nejméně polovina těch jeho návrhů už je skutečností, kterou považujeme za samozřejmou. Takže používat to slovou jako synonymum neuskutečnitelného je setrvalý nesmysl.
A ví někdo, že ta druhá polovina Utopie se někdy nebude realizovat ? O čem jsme nikdy neslyšeli, a co si neumíme představit, je navždy nemožné ? Třeby vozy bez koni ??
Samozřejmě jsou lidé, kteří by to chtěli dostat ještě před toho Mora, co říkám dokonce před Chamurabbiho; a na smůlu zrovna takoví lidé ve světě právě vládnou. To ovšem nemá s podstatou té Utopie souvislost.

Voroshilove
Děkuji , maršále, za slušné zacházení. Co se týče těch uváděných vizí tak rozhodně ta Hitlerova s tou Stalinovou současně uskutečnit nešlo, vždyť jste to poznali. A stran toho zpuchření kapitalizmu; to je právě chyba skoro všech tady včetně Tebe. Prostě jste vystudovali marxismus a žádný jiný náhled neznáte a tak podléháte Marxovým omylům (jestli ne vědomým lžím).On prostě kapitalizmus ztotožnil se systémem politickým; a to je naprostá chyba. Kapitalizmus, jako ekonomický systém je entita hmotná; politika je entita duchovní a to nelze prostě jen tak zaměnit. Jistě na sebe vzájemně působí, ale ztotožnit je nelze. Z toho pak naprostá konfuze; ale ti dnešní imperiální dravci ji rádi přijmou, nahrává to jejich kořistným zájmům. Kapitalistické vztahy panovaly už ve starém Římě, ve středověku tak pracovaly statisíce lidí (v hornictví, hutnictví, řemeslech at.d.)byl i složitý systém finanční a úvěrový....jenomže se to neztotožnilo s politickým zřízením.Tímhle zmatením dějin udělal Marx velikou škodu. Pamatuji na "semináře" marxismu, jak my drzejší jsme dávali soudruhu asistentovi nepříjemné příklady z dějin, co vůbec nepasovaly do toho Marxova zjednodušeného historického schématu; a jak se chudák asistent potil, až nás musel zpacifikovat tím že tu zřejmě šíříme burožasní názory a že se na nás bude muset u zkoušky zaměřit. A tak končí celý marxismus, vyhrohožováním a nakonec i realizací těch výhrůžek.
02. 01. 2012 | 12:47

Sauerkirschmann napsal(a):

Kolemjdoucí

Já Vám nerozumím. Jakou konkurenci?? Mne nějaký lumpenproletariát, který před 1989 vedl proto technikům třídní boj vůbec nezajímá. Pro mne je česká dělnická třída potravní konkurent. Cena výrobku je daná jeho postavením na trhu, a pokud je předražená práce dělníka a navíc spousta byrokracie, pak se nedostává peněz na následný vývoj a investice do technologií. Kromě toho, vysoká cenová hladina nekvalifikované práce způsobuje, vysokou cenu za služby nevýrobního sektoru. A co se týče toho příměru ke generálovi, pak to dramaticky selhává. Protože realita je taková, že pokud by ten příměr měl být relevantní, pak je to spíše tak, že zdejší rotmistr tam dostane šanci kapitánovat, přičemž zde se ten plat rotmistra a vojínů dramaticky neliší. Tam se dramaticky liší i plat rotmistra a vojína, tady ne.

A k tomu dalšímu: Takže ti technici jsou podle Vás idioti. Ano, máte pravdu, že jmenovitě čeští technici opravdu idioti jsou, a nechají tu ze sebwe dělat idioty. A aby za idioty nebyli, pak musejí jít do Číny, proptože tam za idioty nejsou. Takže jen tak dál.

A že se ničivě chovají investoři, kteří směřují kapitál do Asie?? Milý kolemjdoucí, úplně stejně ničivě se chovají nelítostní neoliberální spotřebitelé nakupující ty výrobky z Východu, přičemž rozhodující pro tyto je poměr cena/kvalita a užtná hodnota, a houby s octem je zajímá, že tu klávesnici, ze které píší obdobné výplody, jako jste napsal Vy, montuje nějaká třináctiletá Čínanka za pár hrstí rýže. Takže pokud by euroatlantičtí spotřebitelé se chovali řekněme patriotsky, at to stojí co to stojí, tak by výtěžnost vyvezeného kapitálu poslali do červených čísel.

A k tomu poslednímu odstavci: Jaké zájmy jsou podle Vás ty vyšší? Vždyt ten vývoz kapitálu tu dvě a čtvrt dekády vyhovoval všem, a všichni na tom profitovali!!!!! EU a US Dedečky a babičkouni tím, že se jim zhodnocovaly úspry ve fondech, protože asiljská pracovní síla nabízela a naízí vyšší výnosy, střední generace, protože mohla nakoupit svým dětem levné oblečení, elektroniku, počítače hračky atd. a nakonec i ta nastupující genrace, protože místo hákování ve fabrice se mohli zaobírat řešením společenským problémů, a tudíž dělat, co je baví. Holt nic netrvá věčně, a jsme v situaci, kdy Party is over, a přišel vrchní s účtem, a pro jistotu rovnou přivedl exekutora.
02. 01. 2012 | 12:50

Sauerkirschmann napsal(a):

Pardon, ne čtvrt dekády, ale čtvrt století.
02. 01. 2012 | 12:51

TomášL napsal(a):

Dobrý den autorko,

třeba více vědy a hlavně více zdravého sebevědomí.
02. 01. 2012 | 12:58

TomášL napsal(a):

op: sebevědomí/sebereflexe
02. 01. 2012 | 13:01

český maloměšťák napsal(a):

Acid ass
Tak nějak. Platonskou verzi ustrnulého ideálu státu vyznávají ti, kdo jsou u moci, nebo chtějí vládnout.
Časem budou za kašpárky.
Ale ještě upyne moc ....doufejme že vody - ne krve...
02. 01. 2012 | 13:08

vlk napsal(a):

Xury

vaše otázka na konkurenci s nízkoseriovostí je naprosto mimo míszu. Dokonc e ji pokládám za hloupou.
Pokdu by s e uzavřel Evropský trh pro evropské výrobce, je to dohromady, bez Ruska , nějakých půl miliard y spotřebitelů. dodávám, že vedle japonských a amerických spotřebitelů, těch ve světě pořád zatím nejbonitnějších.
Půl miliardy je dostatečný počet, aby šlo o velkoseriovou produkci. To za prvé.
Za druhé - pokud tahle masa solventních spotřebitelů bud e mimo dosah konkurence, bud e i ona nucena přistoupit na menší serie. Hodně menší. Výrazně s e jí totiž smrsknou odbytiště.
Je to opravdu prosté.
02. 01. 2012 | 13:33

Sauerkirschmann napsal(a):

vlk

Jasný - to by v tom případě musela na tom být ještě nesrovnatelně lépe Afrika - tam je těch spotřebitelů ještě více - nějakých 800 milionů. Ona totiž ta solventnost evropských spotřebitelů je dána jen a pouze tím, že zatím výrazně participují na globální ekonomice, a NAPŘÍKLAD na investicích evropského kapitálu mimo EU. A záměrně jste opomenul skutečnost, že nikoli pouze spotřebitelé, ale především produktivní sektor ekonomiky je závislý na dovozu ICT technologií, a že reciproční opatření ze strany BRIC a JV Asie by bylo něco jako COCOM před 25 lety. A další - zcela záměrně jste opominul skutečnost, že vcelku nezandbatelnou položku evropských vývopzů činí na jedné straně technologické celky a výrobní stroje a zařízení, a na straně druhé také luxusní výrobky, pro například skoro milion dolarových milionářů v Číně. A o tenhle trh by samozřejmě přišli.

A zcela záměrně jste se vyhnul odpovědi na to, jak byste chtěl nahradit tu část průmyslového zboží, která proudí hadicemi čerpacích stojanů a která teče domácnostem trubkami a zabezpečuje, že v zimě nemrznou.

A další věc je ten pokles seriovosti. Ano, ale na druhou stranu tím vzroste cena tohoto. Už vidím, jak předstupujete před voliče, a vysvětlujete, že v jejich zájmu je nejenom zdražení utilities, v důsledku vyšší konkurence na trhu se surovoinami a vyšší dluhovou službou, ale také také zvýšení cen průmyslového zboží o cla a důsledky méně efektivní výroby.
02. 01. 2012 | 13:48

aga napsal(a):

ex-nemo

Tak já to zopakuji potřetí - vymyšlené utopie nefungovaly, nefungují a nebudou fungovat, pokud je budeme chtít zavádět a realizovat "shora" v situaci, kdy na ně ještě není rozhodující většina populace vnitřně zralá. To ovšem neznamená, že se populace nevyvíjí a nezraje, a že se postupně to, co bylo dříve utopií, nemůže měnit na realitu - vždy ale jen zároveň s tím, jak se mění lidé a jak jsou na danou změnu vnitřně připraveni. Navíc, to, že se nějaké utopické návrhy stanou skutečností, ještě neznamená, že dlouhodobě pozitivně fungují. Pokud neodrážejí skutečnou připravenost civilizace k jejich akceptaci a realizaci, mohou se vrátit velmi snadno zpět do doby předutopické, a to s velkým průvodním třeskem, o to větším, oč větší byla disproporce mezi etickou a psychologickou zralostí civilizace a její technologickou pokročilostí.
02. 01. 2012 | 13:53

Xury napsal(a):

Pro vlka:
to bylo trochu nedorozumnění s Hrbkem. Já jsem tu jeho poznámku pochopil jako uzavření se na úrovni českého trhu. Nicméně si nemyslím, že by půl miliardy mohlo flouhodobě konkurovat zbylým 6 a půl miliardám, protože pokud postavíme obchodní bariéry tak nejenže neprodáme nic v Asii, ale patrně ani v obou Amerikách stejně jako v Africe. Nemluvě o tom, že řadu surovin i produktů stejně musíme dovážet. Jistě ti výrobci z jiných států světa by museli dočasně snížit výrobu, pokud by nemohli vyvážet do Evropy, ale nejsem si jistý jestli by ta cena, kterou by Evropa v podobě izolace patrně zaplatila, nebyla moc vysoká.
02. 01. 2012 | 13:56

zdenekb napsal(a):

Kolemjdoucí:

Máte pravdu, ale jsem jenom člověk, a tak jsem vyjádřil své pochybnosti. Pokud jsem tím někomu z mužstva podryl morálku, omlouvám se.
02. 01. 2012 | 13:57

Sauerkirschmann napsal(a):

aga

Podívejte se, čistě technicky vzato, základním atributem chování jakého koli živého organismu je termodynamická perspektiva a následný přírodní výběr. Celá naše objektivní realita, ve které žijeme včetně nás samých je vystavena neuprosnému působení druhé věty termodynamické, a tak v důsledku této samovolně narůstá entropie světa okolo nás. Jsou pouze dva jevy, které tomuto působení dokáží vzdorovat - gravitace, a dočasně a z kosmologického hlediska velice krátkodobě - život. A jaksi miliiony let přirozené genetické selekce dovedly nynější živé organismy k tomu, že mají genericky zakodované atributy, které řídí aktivity organismů v tom smyslu, že se snaží maximalizovat výnosy, při minimalizaci úsilí. V případě živočicha Homo Sapiens Sapiens se tomuto říká tržní chování. A zatím se tento genus nepodařilo levici eliminovat žádnými prostředky, at již Gulagy, Sprchami či šlauchy nebo vymýváním mozků a ideologiemi.
02. 01. 2012 | 14:03

ga napsal(a):

Sauerkirschmann

Stejně jako se materialistům a tržníkům nepodařilo zprovodit ze světa víru a lásku, i když je evidentně nepovažují za takové aspekty naší "objektivní" reality, které by mohly soupeřit s tržním chováním. Přesto tu kromě zákonů fyzikálních jsou a působí i zákony duchovní, a v případě jednotlivců často vítězí. Jsou totiž na rozdíl od "objektivních" zákonů záležitostí čistě subjektivní, individuální, a nijak se za to nestydí. Císaři co je císařovo, a Bohu co je Božího.
02. 01. 2012 | 14:21

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Zdenekb - Tu svou poslední připomínku jsem psal napolo v legraci a chtěl jsem na konec přidat smajlíka, bohužel jsem zapomněl.
02. 01. 2012 | 14:27

Sauerkirschmann napsal(a):

ga

Jistě, to, co Vy označujete za víru a lásku je právě to, co jsem označil jako vymývání mozků. Triviálním faktem zůstává, že pokud jde o holé přežití, pak jde víra a láska většinou stranou, a platí pravidla určená geny. Tedy právo silnějšího, zákon džungle a zákon masa.
02. 01. 2012 | 14:31

aga napsal(a):

Sauerkirschmann

To platí pro bestie a ty, kterým bestie už vymyly mozek (některé k tomu zvláště rafinovaně zneužívají samu víru a lásku). Pro lidi hodné toho jména platí něco jiného - přinejmenším jako volba.
02. 01. 2012 | 14:35

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Sauerkirschmann - Přečtěte si něco od Fr.Koukolíka o tom, že výzkumy v lecčems NEPOTVRZUJÍ liberální doměnky o podstatě lidského chování.

Eliminovat trh samozřejmě nejde, ani to není žádoucí, ale vhodná regulace bude nezbytná. Vyhraje ten, kdo si s ní poradí lépe v praxi, a ne ten, kdo se bude hlasitěji ohánět teoretickými poučkami.
02. 01. 2012 | 14:40

gaia napsal(a):

ga

také si myslím, že spousta lidí se vůbec nechová tržně a ani nechce být bohatá. K čemu mít baráky na Floridě nebo v Toskánsku, akorát pro starosti a jezdit tam uklízet, na co se pořád pachtit za novými značkami výrobků, když nakonec je stejně vše na jedno brdo a na co maximalizovat výnosy a minimalizovat úsilí, když něco dělám, musí mne to hlavně bavit.
A levici se podařilo, že lidé chodili na akce Zet a jezdili zadarmo sázet lesy a čistit studánky a na jaře dělali na svém sídlišti zadara jarní úklid.
A i kyselá višeň potřebuje jen trochu toho sluníčka, aby zesládla a sluníčko je přeci úplně zadarmo.
02. 01. 2012 | 14:40

zdenekb napsal(a):

Kolemjdoucí:

No vždyť já taky neprskám vzteky... ;o).

Sauerkirchsmann:

Člověk rozumný svého času mj. pochopil, že spoluprací ve skupině dosáhne svých cílů lépe, než když podlehne svému pudovému a poněkud primitivnímu a nezralému sobectví. Samozřejmě se některým, dočasně silným jedincům nechce opouštět "zákon masa", který jim zrovna vynáší, ale i jim možná lecos docvakne... třeba až přijde nemoc nebo stáří.
02. 01. 2012 | 14:43

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Sauerkirschmann - "... Tedy právo silnějšího, zákon džungle a zákon masa..." - To si myslel Hitler taky, a přesto se svými vizemi nevyhrál, protože nenašel dostatek sympatizantů, kteří bys s ním sdíleli jeho názory a praxi.
02. 01. 2012 | 14:46

gaia napsal(a):

a chovala se tržně třeba taková Anežka česká? Dcera bohatého krále si mohla vybrat za manžela boháče a rozhazovat víc než Marie antoinetta, přesto se zachovala netržně, dělala raději ošetřovatelku ve špitále, ale tím vlastně vstoupuila do dějin a stala se nesmrtelnou.
A příkladů by se našlo víc, soukromý majetek zavazuje, to je stará pravda a kdo se nechce vázat, je mu bez krámů lépe.
To jen křeček potřebuje být v doupátku zaplaven hromadou zrní a ovoce, které mu tam ale hnije a přitahuje myši. Má to ale v hlavě, že bez toho by chcípl. A spí radši v bordelu, i když ví, že mu páníček pravidelně nosí čerstvé.Je vlastně chudák.
02. 01. 2012 | 14:47

Sauerkirschmann napsal(a):

aga

No skuste se někdy potopit v moři mezi hladové jedince třeba Galeocerdo cuvier, a kázat jim o lásce a víře. Možná, že jim pak nebudete tolik chutnat. Já jsem se jednou se samičkou Galeocerdo cuvier stkal prakticky na volném moři, v oblasti geologické anomálie Jeanne d'Arc Basin, když jsem cosi kontroloval. No, a to Vám říkám, že jsem nečekal, zda se ta samička rozhodne snížit svou entropii na můj úkor, nebo se zachová láskypúlně a najde si k obědu něco jiného. A tak jsem se nenápadně uchýlil do klece, a následně dekompresní komory. Ale jak říkám, to jsem já. Třeba Vy na mém místě byste uvěřila, že Galeocerdo cuvier má pro lokální biotop větší význam než Vy, a umožnila té hladové samičcce snížit entropii této, a učinila tak s láskou. Moje geny a memy zavelely něco jiného - omlouvám se.
02. 01. 2012 | 14:47

Sauerkirschmann napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

Já naopak myslím, že Hitler šel na to přes ideologii, nikoli přes zákon džungle, právo silnějšího, a zákon masa. Atak němci s láskou uvěřili, že oni jsou ti uebermenschové a ostatní untermenschové.

Jinak ony tyhle zákony mají vcelku omezenou platnost v prostředí nadbytku a blahobytu. Je poměrně dobře známý pokus s krysami na voru. Krysy mají na voru dost místa, a tak jsou v pohodě - pak začali vědci vor potápět, a krysy se mezi sebou začaly kousat a rvát.
02. 01. 2012 | 14:52

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Gaia – Kdybyste se podívala do Misese (Lidské jednání), zjistila byste, že sami liderálové nemají jasno, co tou maximalizací a minimalizací vlastně myslí. Jednou ji chápou materiálně, jindy úplně opačně - čistě psychologicky.
02. 01. 2012 | 14:52

aga napsal(a):

Sauerkirschmann

Nemohu udělat nic proti tomu, abyste se necítil žralokem, nebo abyste cítil kvalitativní rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Z principu člověk, který si tohoto rozdílu není vědom sám u sebe, bude popírat, že takový rozdíl existuje a že jej někteří mohou vnímat a mohou se podle něj i chovat. A to vlastně křivdím některým zvířatům - jsou zdokumentovány nesčetné příklady zvířat, která jednala PROTI pudu sebezáchovy při ochraně jedinců svého či jiného druhu a dokonce i člověka.
To, že jako subjekt cítíte a jednáte po primitivním, bestiálním způsobu, ale opravdu neznamená, že to můžete zobecnit na objektivní zákon či skutečnost. Jedná se pouze o vaši subjektivní nedostatečnost, která ovšem na druhou stranu vysvětluje urputnost, se kterou trváte na svém.
02. 01. 2012 | 14:57

gaia napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

Sauer by měl jít chvíli na sluníčko, pak by zesládl a byl lidem příjemnější , potom by zjistil, že se s většinou lidí nemusí bojovat, že oni rádi spolupracují. Neb člověk je tvor společenský a od nepaměti žije v tlupách, kde se musí kooperovat.A žádný strom neroste do nebe, to by měl vědět i ten nejsilnější alfasamec.
02. 01. 2012 | 14:59

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Jistě, ale stlále o několik řádů vyšší životní úroven, než nejchudší obyvatele českého království. To je prosím realita, se kterou toho moc nenaděláte.
A nezpochybníte, že Anežka česká měla mnohonásobně vyšší spotřebu než kterýkoli jedinec druhu Cricetus cricetus žijící na území Českého království té doby. To když se odpoutám od toho, že tím, že křeček pracovitě a pilně vytvořil zásoby, zachránil tím řadu jedinců druhu Mus musculus od smrti hladem. Nakonec sama o tom píšete. Takže dokonce ekonomicky vzato, ten křeček položil tím, že vytvořil nadhodnotu nahromaděním zásob prazáklad něčeho, co by se dalo nazvat sociální společenství.
02. 01. 2012 | 14:59

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Nepovídejte:-)))) Vy chcete kooperovat???? Jak úlisné označení pro to, zmocnit se ve jménu sociálu a komunálu toho, co vytvořil někdo jiný, a na oplátku tomuto vnutit něco, co ten dotyčný vůbec nechce a nepotřebuje.
02. 01. 2012 | 15:02

gaia napsal(a):

člověk je daleko horší šelma než nějaký žralok. V souboji s člověkem žraloci prohrávají na plné čáře a brzy budou vyhubeni.Bude bez nich člověku lépe? Nebude, neboť největším bohatstvím naší planety je její biodiverzita.

http://youtu.be/eR0Ybn4i4ts
02. 01. 2012 | 15:03

Sauerkirschmann napsal(a):

aga

Žádný objem slov několika desítek či stovek intelektuálů nezmění svět, lidstvo a ani naši budoucnost.

Na následujících řádcích se pokusím stručně nastínit důvody z nichž výše uvedený závěr vychází.

1. Člověk je organismus kontrolovaný geny (a memy), stejně jako kterékoliv jiné zvíře. Mysl je produktem těla a naše možnosti kontroly chování a reakcí jsou omezené.
2. Lidský rozmnožovací cyklus vykazuje shodné charakteristiky s mnoha dalšími geometrickou řadou se množícími druhy (např. krysy).
3. Tento cyklus je z evolučního hlediska nezbytným komponentem přirozeného vývojové procesu, protože následný overshoot vede k regulaci populací vysoce expanzivních a životní prostředí zatěžujících druhů prostřednictvím populačního kolapsu, který obvykle zhruba kopíruje úroveň předchozího reprodukčního „úspěchu“.
4. Životní prostředí je vrozeně nestabilním, chaotickým systém. Chaotičnost systému je jednou z podmínek evoluce.
5. Obnova biodiverzity po masovém vymírání není zřejmou charakteristikou systému.
6. Většina degradace životního prostředí je vedlejším produktem přelidnění.
7. Enviromentální problémy kterým čelíme nemají technologická řešení a pokusy o technologická řešení generují další problémy a další degradaci.

Původ lidského chování spočívá v genech, stejně jako u všech ostatních organismů na Zemi. Z velmi pádných evolučních důvodů, jsme však byli vyselektováni, abychom to nechápali. Aby bylo zajištěno iracionální, geneticky podmíněné chování ve všech záležitostech, které mají evoluční konsekvence (replikace genů), byly tyto reakce geny zařazeny pod složku emoce, kultura a mysticismus.

Kultura a mysticismus se vyvinuly jako protiváha expanze lidského neokortexu, jako protilátka proti racionálnímu myšlení ohrožujícímu zájmy genů. Pokud by tyto páky neexistovaly, vyústilo by dominující racionální myšlení pravděpodobně ve sníženou míru agresivity, kmenové jednoty a zájmu o reprodukci, což by vzhledem k nečetnosti populace předků Homo sapiens hrozilo vést k vyhynutí druhu.
02. 01. 2012 | 15:06

Sauerkirschmann napsal(a):

pokračování:

Dnešní civilizační uspořádání tak je spíše než produktem racionálního myšlení produktem mysticismu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by nevyhnutelnost současné populační exploze a enviromentální degradace, stejně jako její chmurné důsledky jasně zřejmé všem vzdělaným lidem nejen dnes, ale již řadu staletí do minulosti. Místo toho jsou výjimky na čele s reverendem Malthusem nepočetné. Intelektuální závist, náboženský dogmatismus, nacionalistický zápal nebo ekonomický fundamentalismus (všechno staré dobré a osvědčené geneticky podmíněné reakce) zajistily, že varování porozuměli jen nemnozí, což ve svých důsledcích znamená tolik, jako by neporozumněl nikdo.
V uplynulých staletích se nezměnilo nic. Přetrvávají tak báchorky o pokroku, vědě, vzdělání nebo technologii, která odvrátí neodvratné a vyšle lidstvo na cestu zářivější, než si kdokoliv umí představit. Je tak ignorován základní fakt, že evoluce nemá žádný záměr a nelze ji chápat jako pokrok ke stále lepším formám. Ignorován je stejně tak další důležitý bod a to ten, že všechny druhy končí vymřením, zejména pak ty mimořádně úspěšné. Čím rychlejší vzestup, tím strmější a hlubší pád.
Pomyslnou dýkou v zádech našeho druhu je a bude mysticismus jako produkt genetických klapek na našich očích. Již na první pohled je zřejmé, že v záležitostech mysticismu, je lidská důvěřivost prakticky bez hranic. Všeobecná akceptace náboženství, kreacionismu nebo astrologie či teorie udržitelného růstu je tristním důkazem toho, že počet lidí schopných aplikovat byť jen základní pravidla racionálního myšlení na informace, na nichž jsou emocionálně (rozuměje geneticky) zainteresováni, je mizivý. Tato všeobecná předprogramovaná vlastnost a ochota potlačit data, která jsou v rozporu se zájmy genomu zajišťuje, že vedení, stejně jako nejnižší patra sociální struktury zůstávají blaženě ignorantní k rostoucí lavině vědeckých dat dokumentujících dekády trvající globální pokles ryb ulovených na hlavu, stejně jako ještě delší pokles globální produkce obilovin na hlavu, degradaci orné půdy, postupující vymírání druhů a likvidaci biodivezity nebo karbonizaci atmosféry a ropný zlom.
02. 01. 2012 | 15:08

gaia napsal(a):

a zmocnit se nějakého komunálu?
Vždyť člověk až do června dělá na stát a den daňové svobody je až koncem tohoto měsíce a pořád se to vzdaluje. Tak by něco měl za to dostat? Nebo se snad platí daně jen na to, aby bezskrupulózní agrsoři mohli tunelovat? a ještě to nazývat tržním chováním? Jděte s takovým trhem někam.
Koukněte na laně, ty se chovají tržně z hlediska páření a radši se všechny spáří jen s tím jedním jelenem, který vyhraje, ale všichni ostatní si pak ani nevrznou. Takový trh byste chtěl? Vždyť vždy se najde někdo ještě silnější než vy.To by si pak nevrzl skoro nikdo.
02. 01. 2012 | 15:09

Sauerkirschmann napsal(a):

pokračování:

Tak jako je zřejmá diagnóza, je přinejmenším rámcově zřejmá i prognóza. Obecně se redukce populace v overshootu pohybuje mezi 70-90%. V extrémních případech (za ten se můžeme považovat) až 99.9% nebo vyhynutí. Vzhledem k naší vysoké agresivitě a zcela bezprecedentní schopnosti zabíjet je nutné počítat s hodnotami přes 90% odhadem v období do konce století.

Současný úvod krize a následná 2. velká (super)deprese, která může být zahájena v horším případě v řádu měsíců, v lepším případě v souvislosti s postupným kolapsem finančního systému a zejména v důsledku dopadů ropného zlomu a tedy kontinuální série ropných šoků v řadů let (2012-2015 a dále) povede k růstu úmrtnosti v rozvojových zemích a k poklesu životní úrovně i porodnosti v Evropě a pravděpodobně i v USA. Vrchol růstu populace pak lze očekávat kolem roku 2025-2035 a následné zahájení sestupu je logickým vyústěním overshootu. Kolaps globální populace pak bude v plném proudu pravděpodobně v období 2035 – 2065. Nemusím snad zdůrazňovat, že toto je jen můj rámcový osobní odhad.

Pokud dáme věci do perspektivy, je třeba poznamenat, že i během 2. světové války, která si vyžádala kolem 100 000 000 mrtvých, globální populace rostla, stejně tak v období Stalinova a Maova sociálního inženýrství. Tyto příklady tak jen velmi omezeně naznačují, jaká budoucnost se před námi otevírá.
02. 01. 2012 | 15:10

aga napsal(a):

Sauerk.

..Jistě, ale stlále o několik řádů vyšší životní úroven, než nejchudší obyvatele českého království. To je prosím realita, se kterou toho moc nenaděláte...

Ale to už jste udělal úkrok stranou. V debatě jde o to, že člověk má svobodnou volbu chovat se jinak, než podle svých nejprimitivnějších pudů. Tuto volbu Anežka konsumovala. Jejím cílem nebylo snížit se na úroveň cvrčka, ale vzdát se části svého bohatství a privilegií ve službě druhým lidem.
02. 01. 2012 | 15:11

aga napsal(a):

Sauerk.

Ani vy se nechováte v souladu se svými tezemi. Plýtváte tu zcela nesmyslně energií na evangelizaci nevěřících v nejhrubší materialismus, kterou byste si měl šetřit na sobečtější cíle.

Jak už jsem napsal v předchozím vstupu, buď nerozumíte smyslu mých námitek nebo spíše nechcete rozumět. Od počátku tvrdím, že víra a láska nemění společnost, ale pouze jednotlivce. Takže sebe i nás můžete ušetřit mimoběžných traktátů.
02. 01. 2012 | 15:14

mažňák napsal(a):

voroshilov: "Zdejsi pravicaky samozrejme sere ze cinsky socialismus funguje ale jejich ruka trhu umi jenom hmatat obcanum v kapse"
to bude tím, že to je nejtvrdší kapitalismus na planetě, s vykořisťováním o jakém se Marxovi nesnilo ;)
02. 01. 2012 | 15:14

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Tatatatata - mohl byste prosím pěkně uvést, co VY KONKRÉTNĚ jste tak užitečného a smysluplného vytvořil??? Nebo spíše patříte mezi ty, kdož na tom masivním přerozdělování příživničí, protože jejich ekonomické (ne)aktivity jsou vázány na to přerozdělení???

Mimochodem, Koalice se naří ten den danové nesvobody stabilizovat alespon tím, že zreformuje některé veřejné služby. A pokud máte pifku na ty, kdož prosperují z dluhové služby, obratte svůj hněv na bankstery, kteří z tohoto profitují, popřípadě státní úředníky pracující na finančáku vystudovavše právnickou fakultu v Plzni. Pokud nevíte, koho pověsit za ocas do průvanu, poradím Vám, že ze zdejších konscriptérů se jedná o Velkého šedého mistra Darth Canis Lupus.
02. 01. 2012 | 15:16

Sauerkirschmann napsal(a):

aga

- budu s dovolením pokračovat.

Komplexní společnosti mezi které ta současná globální patří, kolabují a kolabují často. Seznam je dlouhý (Mezopotámie, Mykény, Západořímská říše, Východořímská říše, Mayové, Chaco atd.). Joseph Tainter uvádí pro studium příčin kolapsů jedenáct následujících klíčových témat:
1. Vyčerpání nebo zánik životně důležitých zdrojů.
2. Vznik nové zdrojové základny.
3. Výskyt nepřekonatelné katatastrofy.
4. Nedostatečná reakce na okolnosti.
5. Jiné složité společnosti.
6. Vetřelci.
7. Třídní konflikty, sociální rozpory, špatné řízení ze strany elity nebo její špatné chování.
8. Sociální dysfunkce.
9. Mystické faktory.
10. Nahodilé zřetězení událostí.
11. Ekonomické faktory.
Ad 1. Bez pochyb v plném proudu. Ropný zlom je realitou. Jeho dopady se očekávají do pěti let. Přímo nebo nepřímo byl potvrzen nejen nezávislými odborníky, ale i IEA, Totalem, Petrobrasem a dalšími. Limity růstu jsou však zřejmé i v řadě dalších odvětví – kovy, plyn, uhlí, uran, obilniny, rybolov, orná půda atd.
Ad 2. Pokusy o náhradu fosilních paliv spalováním biomasy jsou podle předpokladů neúspěšné a působí enviromentální degradaci. Fotovoltaika a větrné turbíny jsou v řadě případů možné jen kvůli dotacím, vyžadují záložní zdroje a nárazově zatěžují zastaralé distribuční sítě.
Ad 3. Tento bod zůstává otevřený a může se kdykoliv projevit širokou škálou negativních událostí počínaje pandemií s vysokou mortalitou, přes ničivá zemětřesení a vulkanickou aktivitu, až po radikální klimatickou změnu, jadernou válku nebo dopad většího kosmického tělesa.
Ad 4. Nedostatečná reakce na okolnosti vyplývá z výše uvedeného, je produktem genomu a proto garantovaná.
Ad 5 a 6. Kategorie jiných složitých společnosti se v podmínkách globalizace stírá. Jednotlivé státy jsou na sobě natolik závislé, že izolovaný kolaps je prakticky vyloučen. Kolabující státy budou „vzaty pod protektorát“= ekonomická a vojenská kuratela fungujícího souseda nebo širšího společenství států. Kategorie vetřelců může zahrnovat všechny typy střetů mezi státy a také protistátní činnost vycházející z vniřku států.
02. 01. 2012 | 15:18

Sauerkirschmann napsal(a):

pokračování:

Ad 7. Třídní konflikty, sociální rozpory, špatné řízení a chování elity jsou čím dál zřejmější na všech úrovních a prohlubují se jak lokálně, tak i globálně. Nedostává se nezávislých, důvěryhodných, morálně vyspělých vůdčích osobností.

Ad 8. Sociální dysfunkce je taktéž přítomna, společnost se atomizuje a individualizuje. Rozvodovost je vysoká, mezigenerační konflikty a odcizení jednotlivých zájmových skupin se prohlubují. Sociální kohese klesá, chybí zřetelné jednotíci prvky, společné ideály, vědomí vzájemné sounáležitosti a závislosti.

Ad 9. Mystické faktory jsou zřejmé na všech úrovních našeho života. Náboženský mysticismus je silně zastoupen se všemi negativy hlavně v islámském světě. Křesťanské kořeny Západu však nesou své otrávené plody. Mýty o vyvolenosti člověka a jeho vlády nad světem a s tím spojené právo na neomezenou exploataci zdrojů a z nich se odvozující bludy ekonomické „vědy“ (neomezený růst, udržitelný rozvoj, prospěšnost populačního růstu atd.) jsou jednou z primárních příčin probíhajícího kolapsu. Paradoxem je, že mysticismus jako klíčovým produkt evoluce našeho druhu a z velké části tedy zdroj našeho bezprecedentního úspěchu se nyní stává kopím v srdci lidstva a pramenem našeho pádu. Beze zbytku tak platí staré známé pořekadlo, že: „Čím kdo zachází, tím také schází.“

Ad 10. Náhodilé zřetězení událostí je nejasnou kategorií a za náhodné v této souvislosti spíše považujeme jevy, jejichž vazby nedokážeme postihnout. To co se neinformovaným bude jevit jako 7 ran egyptských, bude pro informované logickým sledem vzájemně propojených událostí.
02. 01. 2012 | 15:19

Sauerkirschmann napsal(a):

pokračování

Ad 11. Ekonomické faktory snad ani není třeba zmiňovat. Globální impérium dluhů se rozpadá. Monetární stimuly zmizely v deflační bouři, která není u konce a bude pokračovat. Ani úrokové sazby na 0 nedokázaly obnovit poskytování půjček a tedy monetární expanzi v rozsahu nezbytném pro „úspěšné“ pokračování ekonomického „růstu“. Přechodná stabilizace je sice možná, udržitelná stabilizace ne. Nezaměstnanost nadále roste, příjmy populace stagnují nebo klesají. Možnosti získat půjčky a ochota k nim klesají. Finanční instituce zdaleka neodkryly rozsah svých ztrát a řadu typů hypoték čekají změny sazeb směrem nahoru v příštích letech a to zdaleka nejen v souvislosti s globálním růstem úrokových sazeb, který musí dříve nebo později přijít. Dno realitního trhu je v ČR i v USA v nedohlednu. V takovýchto podmínkách by byl i bez ropného zlomu návrat k růstu nejistý, vzhledem k dopadům ropného vrcholu, které se budou v čase jenom prohlubovat je ekonomická deprese pouze otázkou času.
Pesimismus je realismus. Hluboký pesimismus je zcela oprávněný. Optimismus není ničím jiným než praktickým šílenstvím, efektním a efektivním vypnutím funkcí neokortexu. Toto praktické šílenství se osvědčilo v minulosti a bylo proto pozitivně selektováno. Pravidla hry se ovšem rychle mění. Náš hvězdný úspěch v posledních staletích v sobě vždy nesl zárodek propastného pádu, kterým se za úspěch nakonec platí. Během dekády nebo dvou budeme s vysokou pravděpodobností čelit bezprecedentnímu úpadku, skutečné temné planině. Viděli jste jak rychle převzaly vládu zločinecké gangy na Haiti, jak rychle hořelo to, co tou dobou ještě zbývalo z ministerstva spravedlnosti. Odpovězte si sami co by se dělo, kdyby nebyly k dispozici žádné mezinárodní síly, žádné oddíly americké námořní pěchoty.
V nadcházejících letech může přijít den, kdy nebude žádná vláda, armáda a policie, která by nás chránila a je na každém, aby byl připraven bránit sebe, své blízké a svou komunitu. Zlo je reálné a Homo sapiens je opice s krvavými zuby. Jsem lovci a dravci od přírody. Nemusí se nám to líbit, ale věci to nezmění. Zbožná přání a klapky na očích nikoho nespasí. Jak dopadli obyvatelé Rwandy, když se na ně vrhly gangy jejich bývalých sousedů s mačetami? Jak dopadli Haiťané když bandy bývalých kriminálníků vyzbrojených automatickými zbraněmi přišly rabovat? Ti první byli rozsekani na kusy, ti druzí většinou vyvázli alespoň s holým životem.
02. 01. 2012 | 15:20

Sauerkirschmann napsal(a):

Dokončení:

Jak bude sestup pokračovat, je čas být praktický. Je bezpředmětné jak dobře je váš dům izolován, jak velké zásoby paliva máte, jak moc dobří jste zemědělci, pokud si nic z toho nejste schopni obhájit. Pokud vám taková budoucnost připadá strašná, odpudivá a nesnesitelná, tak se vraťte na zem z výšin, protože takto lidstvo žilo po většinu své existence. Toto je uspořádání vyplývající z fyzikálních a evolučních zákonů a není nic co bychom mohli udělat, abychom to změnili. Je možné se jen pokusit přizpůsobit.
Zdroje:

Tainter. Joseph. Kolapsy složitých společností. Praha: Dokořán, 2009.
Jarred Diamond . - Kolaps - Proč společnosti přežívají či zanikají Academia 2008

Autor: Thon Taddeo
02. 01. 2012 | 15:23

gaia napsal(a):

Ale Sauer sem napsal pěknou ekologickou úvahu, která se pod článek o vizích velmi hodí.
Já to sem už psala několikrát, že nevadí, že Číňanů je miliarda, ale vadí, že všichni chtějí auto. Indů je víc než miliarda, ale až bude každý Ind mít splachovací záchod a používat papír, Indus a Gannga zmizí, neb budou svedeny do těchto záchodů a na planetě nezbyde ani jeden strom.
Jestli je 7 miliard hodně nebo málo? Mravenců je početně daleko víc a ani o nich nevíme.
Rozhodující jsou ty lidské ambice a nároky.
A tedy vize pro člověka- jak to zde uspořádat, aby se zde dalo žít pro celou populaci a aby lidé byli šťastní?
Ale když máme politiky, kteří si nedokázali představit život bez banánů a jiný , že kradení je projev úspěšnosti, pak to bude těžký oříšek a myslím nerozlousknutelný pro jakoukoli organizaci.
02. 01. 2012 | 15:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
Mohl byste uvést zdroj? Anebo to máte z vlastní hlavy? ☺
Je tam dost nesmyslů.
02. 01. 2012 | 15:29

aga napsal(a):

Sauerk.

Považuji váš slovní durchfall za něco jako inkoust, který kolem sebe šíří sépie, jako reakci na podráždění. Nic více to není - v souladu s vašimi tezemi.
02. 01. 2012 | 15:30

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Gaia – Asi máte pravdu s tím sluníčkem. Nestačím se divit, kde se v lidech bere tolik nevraživosti, dřív na tohle bývali specialisti komunisté. Sotva odešli už tu jsou jiní, co se těší, že bude řežba, bude se kácet les a budou lítat třísky. Samozřejmě že ve jménu nezměnitelných zákonů přírody, na něco přece odpovědnost svést musíme.
02. 01. 2012 | 15:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

gaia:
" až bude každý Ind mít splachovací záchod a používat papír, Indus a Gannga zmizí, neb budou svedeny do těchto záchodů a na planetě nezbyde ani jeden strom." To určitě. Teď je to lepší, Ganga je snad nejšpinavější řekou světa s nespálenými zbytky lidských ostatků, Indie je plná poletujících PET sáčků...
Lépe jste zelený amatérský diletantismus vyjádřit nemohla.
02. 01. 2012 | 15:35

Sauerkirschmann napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Uvedl jsem to

Autorem je Thon Taddeo, a abych byl upřímný, neznám jej jménem - ale mám pocit, že žije na nějaké ekofarmě v v předhůří Vodopádových hor.

Píše tyhle dva blogy:
http://zlomropy.blogspot.com/
http://zlomropy.wordpress.com/

Ten článek je zkopírovaný z toho druhého - jmenuje se

Pohled Medusy II.
02. 01. 2012 | 15:36

Sauerkirschmann napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Jistě, a to není nic proti tomu, jaké tam bude svinstvo, až se konzumní standardy Indů zvýší. On je opravdu rozdíl, pokud někde žije na 1 kilometru čtverečním 3 lidé, jako v Kanadě, a když 1000 lidí, jako V Bangladéši. A Ubezpečuji Vás, že i co se týče zpustošení životního prostředí, tak ústí Gangy nemůže soutěžit s oblastí, kde v údolí řeky Athabasca zničily ropné společnosti boreální prales o rozloze Belgie, a zpustošily krajinu tak strašlivě, že naše Severní Čechy jsou proti tomu panenskou přírodou.
02. 01. 2012 | 15:40

vlk napsal(a):

Xury
mohl. Protože ani ten zbytek nezůstane pohromadě. Nota bene svobodný trh je iluze. Už dneska a dávno. Už jsme to napsal současný, tzv. volný trh byl koncipovámn k obrazu euroatlatických zemí. protože měli technologickou převahu, byl prostorem pro odbyt jejich zboží. Zbytek světa dodíval jen suroviny a plodiny. Nanejvýš ve formě polotovarů. Ale rozhodně ne za standardních podmínek . Japonsko, Čína a také US kupodivu měli přísně řízený přístup na svoje trhy. A mají dodnes.
A trh energetických surovin? S kartelem OPEC? a plynovým kartelem? Ani zdání o svobodném trhu. kartelová záležitost.
Takže - píšete jen o iluzi-
02. 01. 2012 | 15:42

ivan tomek napsal(a):

Vize malokdy vychazi od politiku - nejvys tak od politiku filozofu, ale ti zase obvykle nedelaji 'skutecne' moc politiky. V dobe, kdy hori dum bych tedy moc vizi od Evropskych politiku necekal.

A jak uz tu nekdo napsal, vyvoj Ciny, Indie, a dalsich zemi je zcela zakonitym a nezadrzitelnym vyvojem zemi, ktere byly dlouho ponechavany na okraji a ted dohani - a mozna predezenou. Ale i ty se zpomali, az se priblizi ke zbytku sveta. Vyvoj je vzdy nerovnomerny - nekdo je chvili vepredu, ti co se opozdili ho zacnou dohanet, dozenou, a setrvacnosti predezenou, a to se stale opakuje.

Podle meho nazoru by mela vize byt otocena prave do sveta, a ne zahledena do sebe: Jak globalizace a urcite vyrovnavani vyuzit, spis nez se jim branit. Jak vyuzit tech moznosti, ktere uz dnes umoznuji, aby se kazdy na svete mel docela dobre, misto toho, abychom je vyuzili k tomu, ze se my mame a budeme mit mnohem lepe nez ostatni. Myslim, ze v globalnim svete je nejdulezitejsi globalni stabilita a te se dosahne vyrovnavanim a ne udrzovanim nesmirnych rozdilu. I v tech nejbohatsich zemich ma nakonec plno lidi dost zvetsovani nerovnovahy, coz teprve mezi zememi.
02. 01. 2012 | 15:53

moravec napsal(a):

Západ bude v Číně (součástí Číny)a Čína bude v Evropě (hlavní politickou silou) a natrvalo. Myslím že to nebude trvat ani 20 let, snad mnohem méně
02. 01. 2012 | 15:59

zdenekb napsal(a):

Zvláštní, že i když většina řádí jako "opice s krvavými zuby", vždycky se najde nějaký trouba, který nechápe přírodní zákony, nehledí na své výnosy a chová se... no jako naprosto nerozumný člověk. I uprostřed největších hrůz.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Rusesabagina
02. 01. 2012 | 16:13

Paja napsal(a):

Kde bude zapad za 20, za 50 let? A kde budeme my?Vzdy me pobavi jak se pocitame na zapad, ale na zapade o nas vsichni hovori jako o vychode...a jinak zadny strom neroste do nebe, uz smirme ze sme se snazili pripojit k "zapadu" ve chvili jeho pocinajiciho upadku.
02. 01. 2012 | 16:25

Meňo napsal(a):

Celý svět globálně, né jen Západ nebo jeho část (my) bude za 50 let dle prognózy EU 2011 zápasit s nedostatkem VODY ! Takže už naši vnukové a už zde v Evropě zažijí něco, co dnes znají jen obyvatelé subsaharské Afriky. Omezený příděl vody v prvé řadě na pití. Pak teprv bude žehrání na to "že jsme tenkrát tolik plýtvali", co myslíte ? Anebo si mezitím naši mladí zjednají pořádek ?! Já bych jim osobně věřil. Nelze do nekonečna krást, nelze do nekonečna brát, a nic nedávat. To je zřejmé už nyní, na počátku přelomového (?) roku 2012. Že by ta proroctví (Mayové, Nostradamus aj.) měli v něčem pravdu ?
Né tak, ale vážně : zbývá docela málo času vzít rozum do hrsti a začít se zabývat vážnými problémy, a né problémy vedlejšími, či ¨dokonce zástupnými, jak dosud činí nezodpovědně zodpovědní. Ty vážné problémy jsou GLOBÁLNÍ PŘELIDNĚNÍ (1950 = 3 mld.obyv., 2011 = 7 mld.obyv., odhad 2060 = DESET miliard obyvatel Země !!!), a z toho plynoucí zvýšené čerpání zdrojů, v první řadě VODY (jak už jsem řekl na začátku), a dále ropy atd.
Snad lidstvo brzy prokoukne, snad si naši mladí udělají "pořádek" (zahrnující vyházení nepotřebného odpadu) a včas začnou věci řešit.
Zdraví M.
02. 01. 2012 | 17:12

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený Sauerkirschmanne,

velmi hezky jste se rozepsal a jak jsem měl příležitost pozorovat, v řadě věcí se docela shodneme. Neberu Vám Vaše vzdělání a nevím odkud máte solidní informace o vzdělání mém a tom,jakého jsem zaměření.

Shodneme se například v tom, že se rychle blíží konec levné energie. Vy se domníváte že za cca 10 let, já za cca 20 až 40 let. A shodneme se i v tom, že to bude mít vážné hospodářské důsledky i pro Evropu. Tak si ale v současné době podřezává pod sebou větev, jak jen může. Namísto aby stanula na špičce jaderné energetiky, podporuje zelené fanatiky. Namísto aby se starala o racionální zaměstnanost a tvorbu skutečných hodnot zalepuje ústa nefachčenkům sociálními dávkami a pokouší se o smrtelné finanční tanečky.

Dobře již bylo a musíme si zvyknout, že na další neustálý růst Evropa nemá. Proto by jejím přednostním cílem mělo být uchovat a la long alespoň to, co dnes je. A to i za cenu tvrdých zásahů a to jak vrstev nejnižších, tak do vrstev nejvyšších.

Ale již makedonský král Filippos II. prohlásil, že osel s vakem plným zlata na hřbetě otvírá každé dveře. Tedy všech těch, kteří se dostali k moci a chtějí ještě více. Tomu zatím není nikdo schopen zabránit a tak si Evropa sama kope svůj hrob. Věděl to již Oswald Spengler. Ale ten zatím není v módě. V módě je zlaté tele.

S pozdravem
02. 01. 2012 | 17:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
"to není nic proti tomu, jaké tam bude svinstvo, až se konzumní standardy Indů zvýší." Zatím všude na světě je tomu právě naopak, s civilizačním rozvojem stává se životní prostředí posléze čistším. Zatímco nyní stovky miliónů Indů kálí na zem či přímo do řek, po výstavbě čističek odpadních vod bude voda ještě špinavší, že.
" v údolí řeky Athabasca zničily ropné společnosti boreální prales o rozloze Belgie" Opravdu? Mohl byste uvést zdroj? Nic takového nemohu najít, přesto si nedělám iluze o důsledcích činnosti mnohých firem, jako např. americké společnosti Union Carbide, která způsobila katastrofu v Indii.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%B3p%C3%A1lsk%C3%A1_katastrofa
02. 01. 2012 | 17:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Antonín Hrbek

Pane Hrbku, éra levné ropy se právě nachýlila ke svému konci již nyní - zlom produkce konvenční ropy nastal již v roce 2008, a nyní se pohybujeme po zvlněném plateau. Důsledky jsou již zřejmé nyní. Ponechávám na Vaší uvaze, zda si myslíte, že je náhoda, že nejvíce zadlužené země Evropy jsou ty, jejichž energetický mix je nejvíce závislý na dovozech ropy. Do zhruba 10-15 let lze očekávat i zlom produkce plynu a uhlí, a max do 10 let zlom produkce fosilních energetických zdrojů. A to vše při globálně rostoucí populaci, a strmě se zvyšující se poptávky v důsledku pruidkého růstu ekonomika třetího swvěta.

Ad jaderná energie - opět tvrdím, že se vlamujete do otevřených dveří. Jenomže si narovinu řekněme, že jaderná energetrika nás nespasí. Pokud bychom chtěli nahradit energetický tok ropy, uhůlí a plynu jádrem, pak bychom na téhle planetě museli po dobu 45 let stavet jeden obdobný reaktor, jaká je v Temelínu KAŽDÝ DEN. Ve vztahu na ČR to pak znamená cca 28-29 jednotek obdobných jako je současný Temelín- je to okolo 53-55 GW nepřetržitého energetického toku. To abychom si ilustrovali, před čím vlastně stojíme.

A co se týčwe růstu v Evropě - pane Hrbku, ale my nemáme ani na to, abychom udrželi to, co tu je. A pokud se budeme zubynehty držet sociálního státu, či nedejbože zavedeme nějaký protekcionismus, tak ten status quo udržíme jen několik málo let, a pak kolaps. A pak přijdou Čínani, a zavedou tady ne že kapitalismus XIX. století, ale kolonialismus XIX. srtoletí, včetně národnostního a rasového útlaku.

Kdysi jsem v soukromé korespondeci Vlkovi tohle popsal docela zerubně, takže to zkusím znovu dohledat.
02. 01. 2012 | 17:52

Pražák napsal(a):

Ano, Západ degeneruje. V morálním i ekonomickém smyslu. Znova a znova od české a jiných vlád slyšíme, že nevyhnutelně dojde k významnému poklesu životní úrovně. Pohorší si důchodci, rodiny s dětmi, invalidé, zaměstnanci. Přitom výrobních kapacit je u nás i na Západě přebytek, zemědělské půdy nevyužité pro potřebnou výrobu potravin zrovna tak, ve společnosti roste vzdělanost, stále znovu a znovu se objevují nové produktivnější technologie, a navíc tu jsou mnohamilionové armády nezaměstnaných, vždy ochotných pracovat (ale práce není). Přitom dnešní produktivita práce je takového druhu, že jeden pracovník je schopen uživit stále více lidí neproduktivních - a dále roste. Tomu vše představuje neskutečné rezervy. Ať politikové táhnou k čertu, když je nedokáží zmobilizovat a využít. To si říkáme homo sapiens sapiens, když západní vlády přes všechen tento přebytek kapacit a výrobní a lidské rezervy nechávají stále více lidí trpět?
Vše nejlepší do Nového roku, paní Brixi!
02. 01. 2012 | 17:54

Sauerkirschmann napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Tady máte fotečky pro posouzení

http://energybulletin.cz/?q=clanek/uskali-nedostatkoveho-prumyslu

A co se týče vyspělého světa, tak ten to řeší obvykle tak, že tfujtfujtfuj činnosti, které znečištují životní prostředí, tak tyto vyspělý svět odlifroval právě do těch rozvojových zemí.

BTW. Jak se Vám líbilo to, co předvedli Švýcaři a Britové respektive jejich firmy Transocean a BP v 2009 v Mexickém zálivu??? Dál: Víte co se třeba říká o TOTALu? Že tato se jmenuje tak proto, že kam přijde, tam je po ní TOTALní spoušt.
02. 01. 2012 | 18:01

Sauerkirschmann napsal(a):

Pražák

No, to je ale Vaše politrucké tvrzení. Kdepak máte na Západě a nebo ještě lépe V PRAZE, když jste Pražák přebytek KONKURENCESCHOPNÝCH výrobních kapacit? Kde máte na Západě ty produktivnější technologie? A zemědělská půda? Produkce potravin na Západě je plně závislá na vstupech neobnovitelných primárních energetických zdrojů, které již začaly docházet, a ceny kterýchžto dramaticky letí nahoru. Jak si asi představujete, že ty čím dál produktivnější technologie mohouz fungovat bez energie? A za další: Vy si asi myslíte, že ty čím dál produktivnějjší technologie někde narostly na stomech, bez přičinění lidstva, a že k těmto stačí postavit přeplqacený hejnuly co uměj a chtěj akorát mávat srpem a kladivem, a před tímto globální konkurence padně na zadek.

Milej zlatej, všude slyším, že ta krize je z NADVÝROBY, ale OPAK je pravdou - současná krize je z PODVÝROBY!!!! Protože západ dlouhá desetiletí spotřebovával více, než vyprodukoval, a na tu spotřebu nekrytou reálnou ekonomikou si půjčoval!!!!
02. 01. 2012 | 18:08

Sauerkirschmann napsal(a):

Pražák

Jo, ještě Pražáku- tak ona roste vzdělanost - to jo. Ale ne taková, aby tato produkovala nějaké spotřebovatelné hodnoty - ta nopak na Západě KLESÁ. důkazem pro ČR je například to, že již 20 let klesá počet absiolventů technických oborů, a jestli si myslíte, že ti kdož se dříve vyučili na obráběče kovů či instalatéra, a nyní jsou vyučení na bakaláře či magistra v nějakém humanoidním oboru, že tito jsou pro ekonomiku přínos, tak opak je pravdou, protože tito ve snaze se ekonomicky realizovat vymýšlejí humanoidní pitominy vedoucí k vyšší míře byrokracie a korupce, a tím i nižší konkurenceschopnosti.
02. 01. 2012 | 18:14

Buck napsal(a):

Jestli je skutečně pravda, že Číňany pohání nacionalismus a patriotismus, jsme na tom blbě. Národní vědomí je cíleně oslabováno židy ovládanými médii (krademe, bonzujeme, jsme neschopní, jsme malá zemička, bezvýznamný národ), včlenění do EU je vykládáno jako spásné.
02. 01. 2012 | 18:26

Platan napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
A o té "nenapravitelnosti" : co na světě je nenapravitelné ?
Dokud se někdo o nápravu upřímně nepokusí, tak nelze říkat že není možná.

Co je na světě je nenapravitelné?
Tak svého času to byl třeba otrokářský společenský systém, o pár století později zase feudální systém. Nebo si snad myslíte, že by po menších či větších opravách (při upřímné snaze) mohl jeden či druhý z těchto systémů existovat dodnes?
02. 01. 2012 | 18:57

Sauerkirschmann napsal(a):

Platan

Jistěže mohl, a také bude existovat. Feudálismus je ekonomická formace, kde primární zdroje tvoří zdroje obnovitelné, a otrokálismus, kde zdroje tvoří antropogenní síla. Kapitálismus je ekonomická formace, kde primární zdroje jsou tvořeny zdroji fosilními. Sociálismus je ekonomická formace, která plýtvala všemi dostupnými zdroji, a Komunálismus je předpokládaná ekonomická formace, kde primární zdroj energie bude perpetuum mobile. No, a jak budem ty fosilní zdroje vyčerpávat, bude nás opouštět kapitálismus, a bude nahrazen feudálismem. Pouze, pokud levouni vyvolají národně osvobozenecký boj, pak bude těch obnovitelných zdrojů nedostatek, takže nastoupí otrokálismus, a tam, kde se levounům podaří vyvraždit antropogenní sílu, bude prvobytně pospolná společnost.

Co máte za problém.
02. 01. 2012 | 19:06

dex napsal(a):

Co vím, tak PRC má vizi dohnat USA. ČR měla viyi dohnat EU a moc se to neosvědčilo, takže myslím že není nad čím jásat. dohánění není dlouhodobě udržitelný program.
Jinak výzev je dost, v prvé řadě stabilizace populace
02. 01. 2012 | 19:12

ex-nemo napsal(a):

Aga
Tak tedy podruhé:
Ale tu svou "Utopii" Thomas More přece také vymyslel ! A v jeho době to všechno považovali za tak fantastické, že se to stalo synonymem neuskutečnitelnosti a setrvačností se to udrželo dodnes. A nikdo se jaksi do té knihy nepodívá, aby zjistil, že řada z těch věcí už uskutečněna je a že fungují a že si to ani neumíme představit bez nich. Nic jiného jsem nechtěl říct, než že používat to slovo v tomto smyslu a označovat jím návrhy, které dnes nedokážeme pochopit, je nesprávné.
Ovšem sám ten autor předběhl dobu a odlišil se natolik, že nemohl skončit jinak než se stalo - na popravišti. A sama ta kniha příliš velký význam neměla - vlastně posloužila víc reakci, která odmítá jakékoli změny, než skutečnému zlepšení či vývoji.
Co význam má jsou vize jen tak daleké, abychom mohli posoudit jejich účinek. Aby, jak píšte, lidé byli schopni je přijmout. A realizovat je abychom zjistili, že před námi vyvstalo tisíc nových problémů, s nimiž jsme nepočítali.Kdo zkoušel někdy něco nového dobře ví o čem mluvím.
A je rád, když se mu po nelidské lopotě podaří posunout pokrok ne o krok, nýbrž jen docela maličký krůček.Musím se smát, když tu čti revoluční návrhy které chtějí převrátit všechno vzhúru nohama; snad to ani ti jejich autoři neberou vážně.
Šťastný nový rok !
02. 01. 2012 | 19:16

ex-nemo napsal(a):

Platan (a trochu i Višňák)

Do hroma, zase ten Marx, zase ten jeho"otrokářský společenský systém" ! - já se toho protivného fousatého dědka snad do smrti nezbavím. Zase to schematické, zploštěné rozškatulkování dějin, aby mu to pasovalo do jeho poslání Mesiáše světa, který s řešením svých problémů čekal až na jeho genialitu.Zase to povýšení výroby žrádla nad veškeré hodnoty, zase to nesmyslé míchání ekonomiky a politiky !
Promiňte, raději k věci. Mohli byste mi říct, kdy kdo se rozhodl zrušit ty vaše "společenské " či "ekonomické " systémy,(máte vůbec jasno jaký je mezi tím rozdíl ?) a vymyslel něco čím je nahradit ?Kdy byl zrušen ten "otrokářský společenský systém"? Kdo zruši u nás feudalizmus : Josef II, nebo Franz Josef se zrušením poddanství anebo to byl až Masaryk se suspendováním šlechtických titulů ?
A na závěr: dobrá, kapitalizmus dejme tomu zpuchřel a nutno ho zrušit. Ale nějaký systém musí existovat, víte vy jaký ? Máte o tom nějakou představu ? A máte představu jak k tomu dospět ?
02. 01. 2012 | 19:42

český maloměšťák napsal(a):

Čína může mít obavy hlavně ze zvyšování efektivity výrob v tradičních průmyslových zemích - pokud bude tato efektivita (růst produktivity)opřena o další snižování potřebného množství živé práce (lidské). Tedy v podstatě je tradiční modus - hnací motor kapitalistického způsobu výroby v tradičních průmyslových zemích ....je udržitelný.(nemluvě o cenové modulaci via cena ropy, obchodní politika...)
Protože čínská armáda lidí, kteří chtějí pracovat - je obrovská. A ÚV (Číny)si nemůže dovolit přivézt nebo zkonstruovat technologie, které ji budou ve směru nezaměstnatelnosti redukovat takovým způsobem, že jej(ÚV) lidé vezmou útokem a roznesou v zubech. Čína stamiliony politologů, pořadatelů výstav, sociálních pracovníků, učitelů univerit postproduktivního věku, kunstteoretiků či ředitelů muzeí...neuživí. Její složitost, investice do ní - díky poměru velikost populace/rozloha a úživnost území má(mají) své mezní výnosy dané daleko fatálněji než je tomu v Evropě či v USA.

V podstatě tak jdou ve své politice stejně, jako kapitalistický systém tradiční (čím vyšší stupeň automatizace výroby - tím nižší počet pracovních míst) - jen polštář bude v budoucnu těžší najít...protože není kam si lehnout a pokud se nezmění nic v lidskoprávní, sociální, institucionální a lidskoprávní rovině...bude vůbec nebezpečné si jen na chvíli zdřímnout.

Konsekvence z tohoto vyplývá ale v rovině praktické upotřebitelnosti jediná - víme, z čeho má Čína skutečně strach - z dlouhodobého hlediska.
Na druhé straně ale tím pádem také víme, že pokud se nezmění rámec přístupu k řešení této otázky zde - v tradičních průmyslových zemích(tedy návrat k lokalnímu využití kapitálu a přebytků - jak kvalitatibvně - tak i ve vztahu - například právě k té Číně)....dojde k multiplikační disproporci takového rázu, že následné stěhování národů si nejsme schopni vůbec představit. Včetně doprovodných jevů.

Proto zde píšu dlouhodobě o tom, že bez konvergence v pojímání sociální, lidskoprávní, environmentální, institucionální...složce pracovních nákladů - a to ne směrem zpět (čínský kulio) ale směrem aktuálním , respektive ve směru dnes již tradičního postavení občana Okcidentu ve vztahu ke státu a distribuce moci v něm ....dojde k něčemu strašnému.

Západ má prostě za povinnost Číně a podobným zemím kromě kapitálu a know how v oblasti produkce poskytnout - ale také VNUTIT(nebude-li zbytí) rámec fungování
také dalších institucionálního uspořádání moderní kapitalistické společnosti.
Je to jednak jeho povinnost vůči svému tradičnímu kulturně-civilizačnímu rámci...jednak odpovědnost vůči lidstvu jako celku.
Protože lepší je bojovat pomocí kontejnerů - než pomocí raket s jadernými hlavicemi. (bluf, že válka klasická je pokračováním války obchodní je blufem....jde o to antagonismy měkké nenechat přerůst v antagonismy tvrdé, žádné monismy či dualismy zde nejsou přípustné - žádný osud - jen vyvážená politika).

P.S. Tato konstrukce ale má skutečně jen ty dva účinky - ve směru významu. V podstatě je o tom, co se odehraje v duši davu. V ostatním se pak opakuji - což ale vím.
02. 01. 2012 | 19:43

Pražák napsal(a):

Sauerkirschmann
Divím se, že s Vašimi ekonomickými a filosofickými objevy dávno nemáte Nobelovku. Tak tedy k té zemědělské půdě: Snad všude v Evropě politici platí zemědělcům za omezení produkce, zatravnění či k převedení zemědělské výroby na nepotravinářské účely. A ceny potravin i s dotacemi samozřejmě letí nahoru.
Technické objevy, vynálezy, účinnější léky, bezpečnější a produktivnější technologie? Že Vy o žádných nevíte? A co třeba počítače ve vědě, ve výrobě, v administrativě; máte představu, kolik času a peněz se ušetřilo kupř. jen zavedením počítačové sazby a tisku? Navigace, mobilní telefony, záznamová technika, úsporné automobily, izolační hmoty, objevy kosmonautiky - nic z toho podle Vás nepřináší úspory? Něco sice stály, ale ty náklady se mnohokrát vrátily. Tak jak to, že společnost přesto chudne? - Srovnejte si to v hlavě, pane "Sauerkirschmanne",svými pitomostmi jste už pověstný: nevadí Vám to? - Pusťte si
Křemílka a hajdy do hajan, přeji hezké sny.
02. 01. 2012 | 19:44

aga napsal(a):

ex-nemo

Já chápu, že si Moore Utopii (kterou jsem četl) vymyslel. Ale jak příznačně uvádíte, v době svého vzniku nejen že neměla šanci na realizaci, ale naopak tento výmysl stál autora život. A to je přesně to, co už počtvrté opakuji - vymyšlené Utopie se vyznačují tím, že v době svého vzniku nejsou realizovatelné, a to ani tehdy, kdy je budete zaostalým národům nutit humanitárním bombardováním jako demokracii Iráku. Ty, co je chápou už v době jejich vzniku, samozřejmě láká vnutit je nechápajícímu plebsu pro jeho dobro i přes mrtvoly většiny z něj, a navíc se při tom ještě uchytit drápkem a kontrolovat jak realizaci těch výmyslů, tak zdroje. Osobně si myslím, že výmysly - i krásné - slouží jen těm, co se přes ně drápou k moci. Inspiruje nás většinou Pokušitel, Světlonoš - tj. ten, kdo ničí krásné vize právě tím, že nás jimi infikuje předčasně, což zatím ještě vždy vedlo ke krveprolití (následná částečná realizace některých, zvláště technologických, utopií je pochybným a dvousečným ziskem za tuto cenu). Masy se vyvíjejí svým setrvalým tempem, a inspiraci čerpají spíš z každodenního života jednotlivců i národů - všude, kam se v přírodě podíváte, je dostatek harmonie, krásy i smyslu i bez dodatečných výmyslů. Užívám slovo utopie všude tam, kde je realizace výmyslu aktuálně neuskutečnitelná, a kde výmysl nebere zřetel na daný stav věcí, a připadá mi to adekvátní.
Také přeji krásný rok.
02. 01. 2012 | 20:15

Platan napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Platan (a trochu i Višňák)
Do hroma, zase ten Marx, zase ten jeho"otrokářský společenský systém" ! - já se toho protivného fousatého dědka snad do smrti nezbavím.

Tak tomu říkejte třeba slavery nebo slave society *) (pokud vás to bude méně iritovat), ono to bude v podstatě to samé...

*) http://www.britannica.com/blackhistory/article-24157

"Promiňte, raději k věci. Mohli byste mi říct, kdy kdo se rozhodl zrušit ty vaše "společenské " či "ekonomické " systémy,(máte vůbec jasno jaký je mezi tím rozdíl ?) a vymyslel něco čím je nahradit ?Kdy byl zrušen ten "otrokářský společenský systém"? Kdo zruši u nás feudalizmus : Josef II, nebo Franz Josef se zrušením poddanství anebo to byl až Masaryk se suspendováním šlechtických titulů?"

Víte co, zkuste si trochu zalistovat v tom "dědkovi". On tohle vysvětluje celkem srozumitelně. Pak vám snad bude jasnější, že na nějakých titulech prdlačky záleží...

"A na závěr: dobrá, kapitalizmus dejme tomu zpuchřel a nutno ho zrušit. Ale nějaký systém musí existovat, víte vy jaký ? Máte o tom nějakou představu ? A máte představu jak k tomu dospět? "

Znáte přece ten bonmot: Nedovedu snést vejce, ale poznám pukavec... :-)
02. 01. 2012 | 20:18

Platan napsal(a):

ex-nemo

Apropo, "kapitalizmus"... Tohle slovo také pochází od toho "dědka". Divím se tedy, že ho vůbec vyslovujete... :-)
02. 01. 2012 | 20:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
O neblahých důsledcích činnosti firem už jsme si řekli, Carbon Union opravdu se zachovala hanebně. Nicméně logicky nelze předpokládat, že vlády postižených zemí budou stále pasívní. S rostoucí úrovní se budou chovat sebevědoměji a účinněji budou bránit takovým praktikám.
A je docela zpozdilé předpokládat stejný význam ropy v budoucnosti jako v současnosti. Svět v budoucnosti nebude pouze světem extrapolace našich představ. I proto považuji všechny naše úvahy za nedostatečné a ty katastrofické za hysterické výplody.
02. 01. 2012 | 20:48

Emissary napsal(a):

Platan

„Docela by mě zajímalo, jak si, řekněme pravicově orientovaný člověk, představuje systém, který by mohl nahradit kapitalizmus. Nějak si to nedovedu představit...“

Ale o tom jsem už psal v reakci na Zbyňka Matyáše v 01. 01. 2012 | 22:53.
O Star Streku zde už na blogu psal dost zasvěceně Jiří Dolejš, zatím to je utopie, ale tak nějak bych si budoucnost lidstva představoval. Že taková být nemusí, to je celkem jasné, alternativa může být mnohem horší nebo žádná. Ale vždy bude platit, že lidé si za to budou moci sami. V nejnovější sérii dokonce některé díly nastiňují alternativní realitu, to když druhou světovou válku vyhrálo Německo, pokořilo i USA a Hvězdná flotila používala metody po vzoru Hitlera.
02. 01. 2012 | 20:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tak jsem se zde dozvěděl moudrost, že Západ má povinnost Číně vnutit svůj institucionální rámec. Že prý je to povinnost Západu vůči lidstvu. Panebože!
☺☺☺
02. 01. 2012 | 20:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
Ty obrázky jsou primitívně demagogické. Stejně to vypadalo u Mostu po vytěžení dolu Vtelenský. Nyní je tam zkultivovaná rekreační oblast s autodromem.
02. 01. 2012 | 21:03

pv napsal(a):

Sauerkirschmann

V mnoha věcech mi mluvíte z duše, např. že Západ již dnes není schopen bránit volnému obchodu s Čínou, protože je na ní příliš závislý. Máte pravdu i v tom, že přestáváme být konkurenceschopní, protože se nám nechce dělat ani (technicky) myslet.

Váš pesimismus ohledně vývoje lidstva nesdílím. Dojde-li k očekávánému společenskému otřesu (např. vyčerpání surovin), bude to pro nás znamenat jen to, že se přestaneme přejídat, pálit přebytky obilí v elektrárnách - plýtvat vším možným. Aby v člověku nenabylo vrchu bezohledné zvíře, k tomu může posloužit vámi vysmívaný "mysticismus", jež vede lidi k sebedisciplíně. Ostaně si myslím, že hospodářský rozkvět Západu byl v podstatě dán dobrovolnou disciplínou (poctivostí) jeho obyvatel, že společnost neukradla zisk tomu, kdo ho dokázal vytvořit a ten ho pak díky svým schopnostem dokázal využít k dalšímu rozvoji. Dnešní morální úpadek (vysoké daně, předlužení) je prvopříčinou očekávaného hospodářského propadu. Ten však nemusí být fatální, pokud se Západ dokáže vrátit k morálce (odpovědnosti) formulované "mysticismem". Lze očekávat, že nastávající potíže omezí nabubřelost racionalismu i lákavost jeho "zlatého telete".
02. 01. 2012 | 21:06

Platan napsal(a):

Emissary

Díky, takže Star Strek... Podívám se tedy na toho Dolejše, popř. i na Star Strek. Alternativa podle vás tedy může být jen horší (i žádná=horší, ne?)... Třeba máte pravdu (doufám, že ne... :-).
02. 01. 2012 | 21:08

jih napsal(a):

Najde se vize?
Tisice Leninů v říji povstane na takovou vyzvu ktere proste nelze odolat.
02. 01. 2012 | 21:21

Platan napsal(a):

jih

Takhle pívo a "tláča s cíbou", to by byla jiná, že jo?
02. 01. 2012 | 21:24

Sauerkirschmann napsal(a):

Pražák

Cituji:
? A co třeba počítače ve vědě, ve výrobě, v administrativě; máte představu, kolik času a peněz se ušetřilo kupř. jen zavedením počítačové sazby a tisku?
Konec citace.

No tak já se opravdu ale opravdu přiznám, že o žádných takových počítačích vyrobených sociálem a komunálem EU zemí nevím. Já vím o počítačích vyvinutých v USA, a následně JV Asie, ale Evropských??? A to je právě ten kámen úrazu. Evropa chce participovat na světě, který nevytovřila. Tozéž to ostatní, co popisujete. A k tomu dalšímu: Jak to, že společnost chudne, když kdejakej lumpenproletář ze západotatarské země, kde se před 20 lety žralo ICT syrový maso, a kbybernetika byloa buržoazní pavěda má na ve svém majetku osobní počítače, úsporné automobily, mobilní telefony, navigace a ostatní blbiny, které jste uvedl??? V tom případě snad spoolečnost BOHATNE ne??? Jinej fakt je, že na těch všech technologiích, co jste uvedl, se českej a potažno ani evropskej proletář nepodílel, zato tohle k smrti rád používá - a dováží to ze zemí, které nazývá rozvojové, a kde je levnější pracovní síla. A objevy kosmonautiky? Jestli jste to nepostřehl, tak euroatlantická civilizace po skoro 50 letch odpískala pilotované kosmické lety. To je panečku pokrok!!! Vaši dědkové dokázali poslat živého člověka do vesmíru, popřípadě vyrobit dopravní supersonik, Vaši otcové toto dokázali provozovat, a Vy jste to dokázali akorát zrušit!!!

Ale ony nám nějak rostou ceny pohonných hmot a energií. To jste nějak opomenul, protože se Vám to nehodilo do Vašich levounskejch krámů.

A že někdo ve společnosti chudne? Asi dělá něco špatně. Neměl před 1989 mávat srpem a kladivem, a přiostřovat třídní boj proti technické inteligenci. A měl se lépe učit. Bylo to zadarmo. V mém okolí nikdo nechudne - alespon ne oproti stavu z roku 1989. A jestli ve Vašem jo, třeba díky tomu, že jsou dražší energie, pak jste Vy levouni neměli před 1989 v zájmu zvrhlého plnění plánu vydrancovat většinu levného uhlí, a čmouděním z komínů kapitalistům dokazovat, že to jde i bez nich.
02. 01. 2012 | 21:32

Platan napsal(a):

Sauerkirschmann napsal(a):
A že někdo ve společnosti chudne? Asi dělá něco špatně. Neměl před 1989 mávat srpem a kladivem, a přiostřovat třídní boj proti technické inteligenci.

Člověče, vy jste si nějak protáhl silvestrovskou oslavu, ne? :-)
02. 01. 2012 | 21:38

himmlerojc heini napsal(a):

Du mein lieber Scholli! Sauerkirschmann ist wieder hier! Alle in Deckung!!!
02. 01. 2012 | 21:40

Sauerkirschmann napsal(a):

ex-nemo

To v tom případě feudálismus ještě neskončil, protože moje bejvalka ČR občanství si s sebou do ČR přivezla syna, který má jméno Noel-Valentin Graf von Roit zu Hoya. Tedy šlechtický titul má, a pobyt v ČR rovněž.

Ale smrtelnou ránu feudálismu dal spíše James Watt a pak neznámý uhlíř, který přiššl na to, že ty šutry, co nakopal ve sklepě, hořej. A pak taky Francis Drake, který v USA vytěžil první barel ropy, a pár let na to Lincoln zrušil otroctví, protože otroci z kovu na fosilní paliva byli efektivnější, než stroje na sladký brambory a kukuřici.
02. 01. 2012 | 21:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Platan

Důvod??? Já mám přesně takovéhle předlistopadové zážitky. A nakonec ten třídní boj proti technické inteligenci byl realizován nástrojem, který se označoval jako ZEUMS a posléze ZEUMS II.

Normální člověk, kerej se dobře učil, má oproti bolševikovi desetinásobnou a vyšší vejplatu. Když ne, tak se učil blbě. A na desetinásobek ten bolševickej spotřební koš nevylítnul.
02. 01. 2012 | 21:44

aga napsal(a):

No tak jedna známá vize by tu byla:

http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/17-05/ff_guidestones?currentPage=all

samá krásná a ušlechtilá myšlenka. Jediná drobná vada na její kráse je ta, že je nás asi o 6 miliard více, než činí zamýšlený počet obyvatel vhodný pro její realizaci. No ale každá krásná vize si vyžaduje určitou oběť, no ni?
02. 01. 2012 | 21:48

Pražák napsal(a):

to Sauerkirschmann
S Vámi dál nediskutuji. Když nemáte argumenty, zaštítíte se politikou a snažíte se oponenty usadit, že jsou levičáci. - Jen ještě krátkou poznámku k tomu stálému strašení lidí politiky a vládou, že bude hůř: Vy jimk nevěříte? Požádejte tedy Nečase a Kalouska, ať s tím laskavě přestanou - zatím od nich jen slyšíme, jak je třeba šetřit, snižovat platy, propouštět lidí, přestat stavět dálnice, zavést školné, zdražit dopravu, lékařskou péči, bydlení, zvýšit odvody, DPH, atd. atd.
Jsem zvědav, co Vám pánové odpoví.
02. 01. 2012 | 21:58

Sauerkirschmann napsal(a):

Pražák

No, tak to uvedem na pravou míru jo???? Já jsem o levičácích nenapsal ani slovo. Já píši o levounech. Kdo tvrdí, že společnost od roku 1989 zchudla, je levoun, a v mých očích se hlásí k odkazu té lůzy, která do nás, studentů technických škol chtěla nechat střílet mezi 20.-23.11.1989 proto, aby si vylepšila svůj bolševickej dělnickej kádrovej profil, aby necelé dva týdny na to ostenativne zvonila klíči v pošetilé naději, že je od někud pozorují novodobí kádrováci, a že se tím utuží jejich privilegia. Kdo tvrdí, že Kalousek říkal, že je potřeba snižovat platy, je rovněž egocentrickej levoun, protože Kalousek snižuje mzdy ve veřejném sektoru, kterej žádné globálně konkurenceschopné statny netvoří, a pracuje tam cca 20 procent práceschopné populace. O propouštění lidí opět Kalousek neřekla ani slovo. Kalousek Hovořil o státních zaměstnancích. To pouze Vy levouni tvrdíte, že je ekvivalent státní zaměstnanec = člověk, a ostatní = zdroj ( ty přeci jsou, že???) A k tomu dalšímu: Nějak Vám uniklo, že Kalousek dva roky po sobě ZVÝŠIL opakuji ZVÝŠIL čistou mzdu normálním zaměstnancům v první případě danovou reformou, a v druhém SNÍŽENÍM odvodů zaměstnance na sociální pojištění. A dálnice??? Jistě, to se to dříve stavělo, když se to živilo příjmy z privatizace, a když se ty příjmy z prvatizace rozhazovaly mezi proletariát a lumpenproletariát že? Ted holt tyhle zdroje došly. Školné??? No jo, no. Tak si připomenem fakta jo????? V roce 1989 nastupovalo terciální vzdělání 15 procent populačního ročníku - dnes 60 procent ŠEDESÁT!!!!! To je 4 x VÍCE!!!! To je Vám málo???? Mne se to zdá být přespříliš. A aby studoval jen ten, kdo opravdu má o to zájem, tak na to je školné. Nakonec i ten Dobeš, o kterém nemám valné mínění, tak prohlásil, že u strategických oborů (techniky, medicína) by mohlo být školné odpuštěno. Jestli chce někldo vystudovat kunsthistorii, a pak tím oslnovat na party naftařů a bankéřů, at si to zaplatí ze svého. Totéž, pokud se chce někdo vyučit na exekutora. Doprava??? Vy si asi myslíte, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna, ta je plná ropy, a stále se zvětšuje ne??? Takže se vratte do páté třídy základní školy, a tam Vám soudružka učitelka řekne, že Ropa je neobnovitelný zdroj, její zásoby jsou konečné, a je na této závislá doprava z 90 procent. A ta ropa, alespon tal LACINNÁ ropa nám začíná docházet, a je o tuto globálně čím dál vyšší zájem. Lékařská péče?? Ona se milý Platane od dob Bolševika také dramaticky ZKVALITNILA. A co se týče této, tak nemám pocit, že by nějak dramaticky podražovala. Zdražují hotelové služby nemocnic, nikoli lékařská péče. Rovněž nevím, že by nějak Kalousek ZDRAŽIL bydlení NORMÁLNÍM lidem. Pokud vím, tak bydlení zdražilo pouze urozeným REGULOVČÍKUM, kteří byli do ted ostatními dotováni, kteří najednou musí platit náklady na bydlení SKORO tak velké jako všichni ostatní. Do nynějška byli drasticky zvýhodnováni. A co se týče posledních tří let, tak normální, tedy TRŽNÍ ceny bydlení klesají KLE-SA-JÍ!!!!! To Vám potvrdí každý realitní makléř. Jinak o zvýšení odvodů na ZP bude kompenzováno snížením daně z příjmu FO. Doporučuji danovou kalkulačku.

Takže nevím co by mi pánové měli odpovědět na vyfabulované lži. A i ta úprava DPH, pokud zůstane v platnosti ten původní návrh, bude pro normální lidi neutrální, protože sice vzroste ta nižší sazba, ale bude vykompenzována u normálních pracovitých lidí tím, že se sníží ta horní sazba.
02. 01. 2012 | 22:39

český maloměšťák napsal(a):

"...A aby studoval jen ten, kdo opravdu má o to zájem, tak na to je školné...."

Absurdita.

"...A i ta úprava DPH, pokud zůstane v platnosti ten původní návrh, bude pro normální lidi neutrální, protože sice vzroste ta nižší sazba, ale bude vykompenzována u normálních pracovitých lidí tím, že se sníží ta horní sazba. ..."

Paušální nesmysl. A polopravda. Horní sazba se nesnížila.

pozn. : Totéž co se týká ropy - týká se i uranové rudy. Také není obnovitelným zdrojem .Jen o něco déle - při současné dynamice spotřeby - vydrží. Asi tak o 1OO až 14O let.
02. 01. 2012 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

český maloměšťák:
Zásoby uranu na Zemi je na stovky let.
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2008120001
02. 01. 2012 | 23:49

Sauerkirschmann napsal(a):

český maloměšťák

Maloměštáku, já píši cituji:
pokud zůstane v platnosti ten původní návrh, bude pro normální lidi neutrální, protože sice vzroste ta nižší sazba, ale bude vykompenzována u normálních pracovitých lidí tím, že se sníží ta horní sazba.
konec citace.

Je zjevné, že píši o v podminovacím čase o budoucnosti - tedy o roku 2013

ZÁPADOTATARSKÝ MALOMĚŠŤÁK který nerozumí českému jazyku píše cituji:

Paušální nesmysl. A polopravda. Horní sazba se nesnížila.
konec citace.

Čili píše o MINULÉM popřípadě přítomném čase. tedy roku 2012. Čím to, že mne u levounů nepřekvapuje, že sprostě podstrkují jiným, co jsem nenapsali.
Takže Milý maloměštáku: Normální a pozor, psal jsem PRACOVITÝ člověk, tedy člověk, tedy středně a více kvalifikovaný, protože střední spíše vyšší kvalifikace je v civilizovaném světě standard, je dnes mít v Evropě normální, a který dělá tolik přesčasů, kolik dovoluje zákoník práce psal jsem PRACOVITÝ) , se svým spotřebním košem dostane tam, že 75 procent položek mu dělá to, co je e vyšší sazbě. O tom, že tomuto výrazně pomohla danová reforma 2008 a následné snížení SP v roce následujícím ani nepíši.

A k tomu školnému: Jistě: Pro zdivočelé západotatarské kmeny je investice do vzdělání absurdita. Pro občany civilizovaných zemí samozřejmost.

Jinak s tím uranem máte pravděpodobně pravdu - minimálně, co se týče toho snadno těžitelného uranu. Je zřejmé, že jaderné technologie se musí ubírat jiným směrem.

Zbyněk Matyáš

- ano, ale to pouze za předpokladu, že se jádro podílí na celkové energetické bilanci lidstva necelými 6 procenty. Pokud to budou desítky procent, vydělte to deseti až patnácti. Krom toho je diametrální rozdíl mezi Zásobami uranu, a zásobami snadno těžitelného uranu tak, aby to byl smysluplný primární energetický zdroj. To má Maloměšták pravdu.
03. 01. 2012 | 00:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sauerkirschmann:
Nemáte pravdu. Celkové zásoby U jsou cca 22 Mt.
"Se současnými 439 reaktory, které pokrývají cca 15 % celosvětové spotřeby.....při užití technologií, které jsou dnes dostupné, máme uranu dostatek na několik desítek tisíc let. Počítáme-li s využitím uranu z mořské vody jde o desítky milionů let.".
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2008120001
03. 01. 2012 | 00:59

volby napsal(a):

Cílem by měl být svobodný, naplněný život každého. To nelze pokud je ve městech více bank než zastávek hromadné dopravy. Takové hospodářství nemůže být konkurence schopné.
Pomoc bližnímu, pochopení jeho potíží ne kořistnictví v koloniích, na kterém vyrostlo naše bohatství.
03. 01. 2012 | 02:46

Jan Holý napsal(a):

Mýlíte se paní Brixi, vize tady je, jenže se o ní nesmí mluvit. Ta vize totiž není naše, ta vize je jiných etnik, která trpělivě a dlouhodobě programově ničí naše historické hodnoty a díky páté koloně hloupých bílých se jim to daří. Neštěstí je, že tu svoji vizi nám sdělí (nebo na ni přijdeme, což vyjde na stejno) až bude pozdě... Jen nepřímý důkaz: kdybyste chtěla vést Česko nebo i Evropu úmyslně špatně, dělala byste to jinak než současný český nebo evropský establishment? Najděte si kdo a co tyto ničitele spojuje a bude Vám to jasné...
03. 01. 2012 | 03:53

Dobrodej napsal(a):

Vizi opravdu nemáme. Také jakou vizi, když poslední etapa mafiánského kapitalismu je organizovaný zločin, který právě žijeme.
03. 01. 2012 | 05:01

Dobrodej napsal(a):

Nadnárodní společnosti vyrábějí tam kde jsou nejnižší náklady na práci, prodávají tam kde je velká kupní síla a odvádějí daně tam kde jsou nejnižší,pokud možno žádné.Tím podřezávají větev euroatlantické civilizace,nebo jí přímo kopou hrob.
03. 01. 2012 | 05:08

Adam napsal(a):

S autorkou hluboce nesouhlasím. Vizi mají nejen naši politici, ale i světoví lídři západu. U nás je to nakrást si co nejvíce, pokud mám možnost a totéž platí pro západní státy - ukrást zdroje, dokud existují - viz válka v Iráku a Lybii o ropu a budování globálního impéria.
03. 01. 2012 | 09:04

dino napsal(a):

Paní Brixi,
děkuji za Vaši "novoročenku". Je pro mne rozhodně jedna z těch milejších a konstruktivnějších. Hloubku pravdy, kterou vyjadřuje, dotvrzuje naprostá většina komentářů, jejichž obsahem jsem i přesto otřesen. Ještě jednou děkuji!

to Kryštof: Pane, Vaše formální rádoby korektnost Vaše hulvátství nezastírá, ale naopak zvýrazňuje. Jak kdysi údajně pravil pan Klíma: "Žmolek z prdele statného drvoštěpa má větší cenu, než celá dnešní česká inteligence." Věřte, že u Vás to platí dvojnásob, dá-li se ovšem soudě dle vašeho příspěvku vůbec o nějaké inteligenci hovořit.
03. 01. 2012 | 10:02

Emissary napsal(a):

Platan

Nepsal jsem „jen horší“, psal jsem, že „může být horší“, a to je rozdíl.
03. 01. 2012 | 10:57

El Comandante napsal(a):

Najde se vize ?
Nazval bych to jinak : podporujme vize !
K jejich uskutečnění stačí málo čas na práci i čas na vize.
Začněme u těch malých - jedna by mi stačila.
Závazky a pohledávky jsou zaúčtovatelné tehdy, až jsou uhrazeny.
Z toho titulu profituje svět který bude za pár let před námi.
Hong Kong DPH 0%, Singapur DPH 5%, Japonsko DPH 5%, USA sales tax 0 - 9%, Indie 4 až 12,5%, Čína polovina produkce je v pásmu 0%, 2%, 3%, ostatní 13%, 17%.
Za 20 let bude údajně ekonomicky nejsilnější Čína Indie a USA. Evropa se bude vybíjet v architekturách sociálního inženýrství podporovanými státními deficity.
Má vize je, aby stát neuskutečňoval své vize jelikož je většinou spotřebuje na chod své vlastní říše.
03. 01. 2012 | 11:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy