Boj s krizí, boj s lobby

10. 01. 2009 | 15:52
Přečteno 11218 krát
Ekonomické analýzy se celkem shodují v tom, že boj se současnou hospodářskou krizí si od státu žádá určitou expanzi, včetně fiskálních pobídek k posílení domácí poptávky. To je však vítanou příležitostí pro nejrůznější lobbyistické skupiny a vlivné finanční instituce a podniky vyzískat veřejné prostředky. Jak proti takovým tlakům obstojí česká vláda? A jaká velikost a forma fiskální pobídky by byla pro českou ekonomiku nejúčinnější?

Ideologie a politika proti etice a realistické analýze

Při uvažování o fiskální expanzi dochází k ostrým střetům na ideologické a politické rovině. Mezinárodní zkušenosti naznačují, že tyto střety často zastíní realistické analýzy, zdravý rozum i etiku. Než začneme koncipovat fiskální expanzi, ujasněme si, oč komu jde.

Pryč s -ismy
Zní to všude v médiích: „Fiskální politika nefunguje. Pouze monetární expanze může pomoci!“ „Ne, musí se snížit daně!“ „Ne, jediné co bude fungovat je zvýšit výdaje!“ A důkazy? V lepším případě to jsou jednoduché modely, které nezachycují konkrétní skutečnost. V horším případě se jedná o víru, která žádnou analýzu nepotřebuje. Dokáže v boji s krizí česká vláda odhlédnout od ideologických „pravd“ a hledat pragmatická řešení?

Odmítnutí lobby
Lobbyistické skupiny a vlivní představitelé finančních institucí, podniků i skupinových zájmů pod záminkou krize žádají o pomoc. Každý ozbrojen argumenty, proč je v národním zájmu právě jemu dát příspěvek z veřejných rozpočtů, či alespoň daňovou úlevu nebo ochranu na domácím trhu. Je smutnou stránkou mezinárodní politické praxe, že mnohým je vyhověno. Fiskální pobídky jsou v boji proti krizi drahé a neúčinné právě tehdy když je spolykají vlivné kruhy. Dokáže to tentokrát česká vláda jinak?

Morálka a strategie
Obavy z krize sílí, když si lidé připadají bezmocní a bez ochrany před rizikem neznámého rozměru. Výzkum potvrzuje, že davové obavy pak dále paralyzují fungování ekonomiky i společnosti, roste kriminalita. Boj s krizí je účinnější, pokud obsahuje určitou sociální dimenzi, tedy především ochranu před naprostou chudobou a strádáním a záruku základních sociálních služeb pro každého. Stejně důležité a dlouhodobě přínosné je ale také posílení důvěry ve společnosti a na trhu nápravou podmínek pro podnikání a pro vytváření výdělečných příležitostí.

Podrobná a nestranná analýza – co a jak může opravdu fungovat?
Poctivá analýza je časově a technicky náročná, a většinou nepřináší ani slávu ani mediální titulky. Je ale potřebná k pochopení možného dopadu uvažovaných státních zásahů v konkrétních podmínkách. Usměrní poctivá analýza boj s krizí v ČR?


Pracovní hypotéza: Důchodci, služby a dlouho odkládané investice

S deficitem veřejných rozpočtů necelých 1.5% HDP a vládním dluhem pod 30% HDP si v současné době může Česká republika dovolit krátkodobou fiskální expanzi ve velikosti 1.0-1.5% HDP, aniž by porušila maastrichtská kriteria nebo ohrozila svůj střednědobý fiskální výhled. Při strategickém řízení vládního dluhu, které ČR může prostřednictvím svého členství v EU realizovat, lze zaručit, že fiskální impuls do budoucna neohrozí jeho obsluhu ani refinancování.

Zvýšení důchodů
Jak nasměrovat veřejné výdaje, aby co nejúčinněji posílily spotřebu domácích výrobků a služeb? Podle analýz peníze navíc spíše utratí za spotřebu ti, kteří mají nižší příjmy. Útraty nízkopříjmových jedinců vyšší měrou zahrnují potraviny a základní spotřebitelské služby. Lidé s nižšími příjmy jsou také citlivější na cenu a se sklonem nakupovat zvláště v době přechodného snížení cen. Sklon ke zvýšení spotřeby mají zvláště lidé s menšími závazky do budoucna.

V české společnosti tyto podmínky splňují hlavně důchodci. Výše průměrného důchodu je necelých 9000Kč a pravděpodobnost, že si důchodce z peněz navíc přilepší okamžitou spotřebou, a zvláště spotřebou potravin a základních služeb, je celkem velká. Negativní vedlejší účinky, ve smyslu snížení zájmu pracovat, jsou u důchodců celkem nepodstatné. Z etického hlediska lze v českých poměrech proti zvýšení minimálního a nižších hladin důchodů také jen těžko protestovat. Dlouhodobé důchodové a fiskální modely, které jsou k dispozici i na Ministerstvu financí ČR pomohou nalézt parametry důchodových úprav tak, aby neohrozily dlouhodobý fiskální výhled.

Dočasné snížení spotřební daně u služeb

A jak upravit daně? Na rozdíl od spotřebních výrobků je většina služeb domácího původu. V sektoru služeb je téměř 60% zaměstnanosti v ČR (ve srovnání se 40% v průmyslu – což je nejvyšší podíl zaměstnanosti v průmyslu v celé EU – a 4% v zemědělství) a strategií by mělo být podíl zaměstnanosti ve službách v budoucnosti zvyšovat. Podle analýz je vytvoření pracovních míst v sektoru služeb také mnohem méně nákladné než udržení nebo vytvoření pracovních míst v průmyslu.

Snížení sazeb DPH na služby a rozšíření služeb na které se snížené sazby vztahují by mělo mít okamžitý a jednoznačně pozitivní dopad na spotřebu i zaměstnanost a tak účinně přispět k omezení dopadu krize na českou ekonomiku. (S cílem podpořit tvorbu pracovních míst EU umožňuje dočasné snížení sazeb DPH na služby na hladinu 5%.)

Výběr projektů pro veřejné investice
Veřejné investice mohou jednoznačně zmírnit dopad krize i přispět k budoucímu ekonomickému rozvoji a kvalitě života. Podmínkou ale je, aby projekty byly vybrány nestranně a s jasným cílem. V rámci fiskální expanze by bylo vhodné co nejrychleji otevřít veřejnou diskuzi a stanovit osobní odpovědnost za kvalitu analýz i konečných rozhodnutí ve věci výběru nových investiční projektů.


Co nabídnout lobbyistickým skupinám? Lepší prostředí pro poctivý byznys

Kromě fiskální pobídky ale česká ekonomika nutně potřebuje nápravu prostředí pro podnikání. Mezi 185 zeměmi hodnocenými Světovou bankou v kvalitě prostředí pro byznys se Česká republika pro rok 2009 umístila na 75. místě (společně s Polskem jako dvě země s nejhoršími podmínkami pro byznys v celé EU). Komplikovanost a časová náročnost plateb daní a sociálního pojištění zařadila ČR dokonce až na 118. místo, obtížnost bankrotu na 113. místo, a problémy ve vymahatelnosti kontraktů na 95. místo.

Vláda by se ve snaze omezit dlouhodobý dopad současné krize měla zaměřit na usnadnění podmínek pro poctivý byznys. Proč v Česku například založení podniku obnáší v průměru třikrát vyšší náklady než třeba na Slovensku, postavení obyčejného skladu vyžaduje 36 byrokratických procedur (ve srovnání s 13 na Slovensku nebo 6 v Dánsku), registrace majetku v průměru trvá 123 dní a stojí 3% hodnoty majetku (ve srovnání se 17 dny na Slovensku a 2 dny v Dánsku a nulovými náklady v obou zemích), proč plnění daňové povinnosti a platby sociálního pojištění zaberou průměrnému podniku 930 hodin ročně (ve srovnání s 325 hodinami na Slovensku a 59 hodinami v Lucembusku), a uplatnění kontraktu v průměru trvá 820 dní (ve srovnání s 565 dny na Slovensku nebo 150 dny v Singapuru)? (Doing Business 2009)

Reformy směrem k zefektivnění státní správy a posílení základů právního státu by byly do budoucna velkým přínosem pro hospodářský rozvoj, důvěru občanů a celkovou společenskou atmosféru. Namísto finanční pomoci by také měly být tou hlavní odpovědí na tlak lobbyistických zájmů.Zdroje statistických údajů: Český statistický úřad , Ministerstvo financí

Nové zajímavé čtení: Smrt posvátných krav? Are all the sacred cows dead? Implications of the financial crisis for macro and financial policies.

Dřívější články & diskuze na tomto blogu najdete zde

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy