O totalitě nevědomosti

09. 12. 2007 | 17:41
Přečteno 20627 krát
Při pohledu na českou společnost a lidskou společnost obecně, tedy pohledu, který představuje většina českých médií včetně nejrůznějších blogů a jejich diskusních příspěvků, nelze nevidět hlubokou krizi hodnot, krizi poznamenávající i další směřování společnosti.

Nic nového, řeknete si možná. V této krizi se přece lidská společnost nachází od samého svého počátku, co její existenci vnímáme.

Zmiňuji tento všeobecně známý fakt proto, že často uvažuji a tápu, jak se z této krize dostat, jak v ní žít, jak si zachovat čest a zároveň zdravý rozum a nedostat se pod každodenní soukolí bytí ze dne na den. (Tady prosím, o krapet shovívavosti, nikoli však ospravedlnění pro jednoho státního úředníka, jehož loajálnost se někdy podobá chtě nechtě státní prostituci.)

Když sleduji více či méně pozorně všechny ty české skandály a skandálky, které mají daleko do prvorepublikového kocourkovství radních, protože na rozdíl od nich se z nich vytrácejí už i základní rysy slušnosti, velmi často pochybuji, zda má vůbec smysl se k nim vyjadřovat, zaujímat k nim aktivní postoj, protože se mi zdá, že mařím vlastní čas.

Logická námitka však zní: vždyť o čem jiném však informuje prakticky naprostá většina sdělovacích prostředků na titulních stranách a v hlavních zprávách. Na druhé straně se v nich objevují závažná témata a otázky: umístění radaru nebo provázání některých českých politických špiček s velmi pochybnými strukturami na rozhraní zákona atd. Pak může být mé mlčení a chcete-li i Vaše, považováno za strkání hlavy do písku a za rezignaci na svobodu. Tu v takovém případě odevzdáváme do vůle a často i zlovůle těch, kteří za naznačenými otázkami stojí a hýbají jimi. Omluvou pro mnohé z nás nemohou být někteří těžko stravitelní a eticky nepřijatelní mediálně sledovaní politici, kteří prezentují tyto otázky skrze politická grémia a jejich účelové zájmy a kteří nás spíše znechucují, než přesvědčují. S vaničkou vyléváme i dítě: náš zájem, naši odpovědnost.

Pachuť čehosi sedlého v útrobách společnosti tak přerůstá v obecnou nechuť. A ta, ať chci nebo nechci, poznamenává, relativizuje a znicotňuje i to, co nazývám krizí. Krizí, která je přitom vlastně jinou formou totality. Totalitou nevědomosti, kterou si nechci připustit, protože se chybně domnívám, že ji jaksi všeobjímající demokracie přece apriori nedopustí. A to přesto, že tato odrůda totality byla již dávno pojmenována v první polovině dvacátého století jako ztráta pravdy, znejistění samotné idey pravdy, kterou politici stejně jako lež nahradili pravými, levými, středovými a jinými teoriemi a ideologiemi. V jejich podání se staly ekonomika, technika a války totalitárními jevy, které postupně vytěsňují z našeho myšlení duchovní rozměr, víru a mravnost.

Samozřejmě nepopírám ekonomiku, technický rozvoj a ani neobhajuji pacifismus. Ne. Jsem však přesvědčen, že každé naše sebemenší lidské úsilí by mělo vycházet také ze zákonů, které jsou nad námi a které patří ke zrodu lidské společnosti a provázejí nás až dodnes. Můžeme o nich mluvit jako o náboženství, nebo je vnímat transcendentálně, můžeme je popírat a tím ve skutečnosti připouštět jejich tajemné jsoucno. Mylně se jen domníváme, že přestaly existovat. Naopak. Čím více se ocitáme a točíme v začarovaném kruhu sociálních revolucí a pokračujících genocid lidského rodu, mravně pokleslých sporů, bulvárnosti a banalizování života a lidí, tím více strádáme duchovním nedostatkem, nebo, aniž jsme si ho vědomi, nás tento narůstající deficit mění v bezduchá stvoření.

Jak se vymanit z tohoto kruhu, který připomíná sebezničující spirálu a převrací život a smrt čím dále víc v nic neříkající pustá slova a kalkulační položky? Zjednodušeně řečeno naši budoucnost a těch co budou přicházet, spatřuji především a hlavně v široce koncipované a trpělivě vštěpované a rozvíjené renesanci vzdělanosti. Financování takového nadčasového a pravděpodobně celosvětově pojatého a přijímaného konceptu si vyžádá všelidový souhlas, který bude muset zahrnovat a uznávat národně kulturní tradice a odlišnosti. Právě ty v sobě skrývají a nesou široké duchovní a filosofické zdroje a kořeny, znovu a znovu ozřejmující existenciální otázky a jejich přetrvávající smysl a význam pro zachování lidské společnosti.

Takto chápaná a pojímaná vzdělanostní politika může zvěrohodnit mnohé politické strany a jejich programy a pomoci jim nalézat hlubší smysl jejich fungování. Stávající stranické utilitární podřizování se takzvanému duchu doby, pseudomodernosti, diktátu úspěšnosti, tržní všerozpínavosti či jiným přeludům vydávaným za světlo světa, ačkoli jde velmi často jen o populistické tmářství, nás rozděluje a staví proti sobě. Bez úcty a nově a daleko více akcentované podpory vzdělanosti na všech úrovních společnosti nemůže vzájemnost a pospolitost lidí a jejich obyčejné, ale věčné přání: žít utěšeně a v míru dojít naplnění.

A tak na závěr této úvahy omluva za její kazatelský tón. Možná, že právě totalita nevědomosti, které jsem se pokusil letmo dotknout, nakonec zavrtěla mnou. Od my je daleko k já.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan napsal(a):

Vážený pane Chromý, ano trefil jste do černého. Je tragédií, že země která se vzdělanosti mohla chlubit po celém světě a týkalo se to všech oborů, najednou tápe, jak vzdělanost zajistit. Ano chápu Vás a souhlasím, nevzdělanci se vzdělání vždy bály a nadále bojí. Tací politici náš národ ke vzdělání nepovedou, vždyť byli by sami proti sobě. Děkuji za krásnou úvahu a přeji pěkný zbytek dne.
09. 12. 2007 | 18:04

tana napsal(a):

Vážený pane chromý, tento gordický uzel jde jenom přetnout, my všichni dříve narození jsme příliš poznamenáni dobou minulou.
50 let byly rodiny odpůrců vládnoucího režimu a emigrantů rukojmími a mládež z těchto rodin měla ztížený přístup ke vzdělání.
Naopak, potomci vládnoucích garnitur měli cestičku umetenou a stranickou příslušností umlčeli schopnější konkurenty.
A na tom se bohužel za 18 let nic nezměnilo.
Musíme skrátka počkat, až bolševici ve všech kabátech vymřou a jediné co můžeme, je jim to připomínat.
09. 12. 2007 | 18:39

SuP napsal(a):

tana -
nekecejte a nepřehánějte. I když pokud svou neschopnost chcete halit do hávu intrik těch druhých, asi Vám není pomoci.
09. 12. 2007 | 19:40

vlk napsal(a):

PAne chromý, na rozdíl od blogu o MAšínech je tohle hodně dobré. Díky.
09. 12. 2007 | 21:28

Petr napsal(a):

tana - omlouvám se, že píšu mimo téma článku. Váš příspěvek mi ale připomíná lkaní starších lidí nad tím, že se dříve nemohli naučit cizí jazyky (nemyslím ruštinu). Zakrývají tím pouze svoji pohodlnost. A docela souhlasím se SuPem, zvláště pokud se jedná o posledních 18let.
09. 12. 2007 | 22:38

Javít napsal(a):

Je mi líto SuPa i tana (ale možná jsem je špatně pochopil, pak se omlouvám).
Oni skutečně nevidí ten morální marasmus, který v této republice je, a za který, dle mého názoru, mohou převážně komunisté.
Ti pokřivili za těch 40 let jejich vlády, veškeré lidské charaktery v této zemi.
Nejhorší na tom je, že si to asi mladí lidé vůbec neuvědomují.
Naprosto souhlasím s panem H. Chromým.
09. 12. 2007 | 23:05

Kateřina Rozbrojová napsal(a):

Vážený pane Chromý,
asi před rokem jsem zaznamenala názor, že žijeme opět v totalitě - totalitě peněz. Velmi jsem se s tímto názorem ztotožnila a pravé zlo viděla v touze po penězích (chamtivosti, nenasytnosti, sobectví..). Po přečtení vaší úvahy o totalitě nevědomosti jsem ale pochopila, že totalita má nekonečné množství podob : t.politická, vojenská, kulturní, vlastních předsudků, omezení a závislostí... Zdá se, že je přirozeností tohoto (časného) světa, že se v něm stále znovu objevuje snaha člověka znesvobodnit - uvrhnout ho do totality. Jakékoliv, třeba šité mu na míru. Zdá se mi také, že neexistuje dobrá myšlenka, teorie, koncept, jež by nebyly dřív nebo později zneužity, aby se v jejich jménu mohly dít nedobré věci. Proto jsem přesvědčena, že není jiné cesty od totalit ke svobodě, než je ta soukromá a osobní, což samozřejmě neznamená neangažovaná.
Prvním a základním předpokladem ale je znát skutečnou a pravou cenu svobody a bojovat o ni.
10. 12. 2007 | 00:01

Ládik napsal(a):

Vážený pane,
prozradím Vám, jak z té sebezničující spirály vybředl např. p. Zaorálek: pronajal si za peníze daňových poplatníků atomový ledoborec a pluje objevovat tatrovácké stopy do pouště Tenere. Novináři přináší zprávy z jeho objevitelské cesty a my nevzdělanci tiše závidíme.
10. 12. 2007 | 05:07

Sibenak2 napsal(a):

Hlavní potíž je v tom, že český volič nekomunikuje aktivně s poslanci a politiky, ale přitom očekává, že se tito budou chovat mravně. Investigativní novináři si musejí připadat jako v boji s větrnými mlýny, když necítí podporu většiny populace! (Sabino S., mýlím se??)Klíčem k řešení řady problémů vidím prostě v ochotě investovat svůj čas a pohodlí pro společnou věc. Že to funguje, o tom se přesvědčili obyvatelé naší obce Miroslav na Znojemsku, když jsme vypudili z obce stavitele větrníků a poté i lihovaru na obilí. Stálo to hodně úsilí, ale arogance musela kapitulovat před občanskou angažovaností. Máme to hodně v rukou, víc, než si myslíme. Jenže jsme zvyklí hlavně skuhrat a poukazovat na nešvary druhých, protože tím odvracíme pozornost od vlastní lenosti a alibismu.
10. 12. 2007 | 09:04

Jirka napsal(a):

Popravdě jsem nepochopil čemu se vlastně v tomto článku autor věnuje, jediné že neobhajuje pacifisty, to jako je výtka antiradaristům. Prozraďte mi kdy ta situace byla lepší
10. 12. 2007 | 09:29

Javít napsal(a):

pro Sibenak2:
Víte, pane, ono je něco jiného diskutovat a zabránit něčemu konkrétnímu v obci Miroslavi, kde jste byli v kontaktu s příslušnými staviteli, a ovlivnit politiky v parlamentu.
Zejména jejich práci a chování.
To by jsme museli jezdit třeba z Olomouce na každé jejich jednání.
To je neproveditelné, a věřte tomu, ani tak by to nic nepřineslo.
10. 12. 2007 | 10:45

Dave napsal(a):

To Javít:: SuPa nema cenu si vsimat ten bude vzdy hajit socialismus...obcas kdyz ctu ty jeho blaboly tak si rikam jestli vubec tenhle clovek zazil dobu pred 89evatym rokem ,,I když pokud svou neschopnost chcete halit do hávu intrik těch druhých, asi Vám není pomoci.,, napr. po precteni tohoto blabolu, ktery me doslova urazil, protoze takovy nesmysl muze napsat opravdu jen naprosty pitomec, ktery ani nevi co rika...moje matka by dneska mela minimalne jeden titul na vysoke skole, byla to velice vzdelana zena, ale diky tomu, ze jeji otec byl Kulak tak smela delat akorat v jedne vyrobne kde by dneska zeny ani delat nesmeli...takze se prober SuPe tvoje naivita me opravdu fascinuje.
10. 12. 2007 | 10:47

Observer napsal(a):

Moc dobrá a v mnohém pravdivá úvaha a některé reakce pod ní jsou důkazem opodstatněnosti neustálého připomínání toho, že současný stav společnosti není v pořádku. Není to o jen o finančních možnostech, je to v prvé řadě o množství lidí s určitými morálními základy a stupněm vzdělání a všeobecného přehledu v porovnání s ostatní většinou které se výše uvedeného mírně řečeno nedostává a o hledání způsobu jak z toho ven. asi prvním krokem by mělo být uvědomění si, že něco je špatně a je příjemné zjistit, že lidí, kteří tento pocit sdílí přibývá.
10. 12. 2007 | 10:58

spet napsal(a):

Pane Chromý, přiznám se, že jsem k tomuto blogu přistupoval s pocitem nedůvěry způsobené Vaším předchozím blogem o Mašínech. Nyní s Vámi plně souhlasím. Každý z nás by měl umět naslouchat tomu druhému a když mu jeho názory zrovna nesedí musí mu kontrovat kvalifikovaným názorem. Víme dobře, že zejména posledních 20 let totalitního režimu byla absurdní fraška řízená sovětskou mocí. Nelze tedy očekávat, že naše psychická deformace způsobená totalitním režimem je již zcela pryč. Je to především o kultivaci morálky a ti, kteří se zhostili úkolu nám vládnout, musí jít příkladem.
10. 12. 2007 | 12:23

Kritik napsal(a):

Včera jsem slyšel na ČR v pořadu "Setkávání" rozhovor s odborníkem, který předložil věrohodné statické údaje: 30 až 40 % lidí je slepě ovlivněno médii. Pouze 5 % lidí má schopnost předkládáné informace analyticky posoudit. A co je v médiích - to nemusím čtenářům blogu přibližovat.

Vaše snaha stav myslí změnit, pane Heřmane Chromý, je jistě chvályhodná, ale bez Boha to nejde. 85 % Američanů věří v Boha. Avšak ti, kteří nevěří nebo věří jen "pro jistotu", ale nekonají, stačí zhatit mnoho dobrých myšlenek. Podaří se novodobým osvícencům stav myslí v národu změnit?
10. 12. 2007 | 13:02

Evina napsal(a):

Pane Chromý, dík za blog! Velmi výstižný a pravdivý!
10. 12. 2007 | 13:46

pramel napsal(a):

Nemohu než poděkovat. Ačkoliv se s p.Chromým zjevně v mnoha věcech neshodnu (viz např.Mašínové), připomenutí onoho "vylévání vaničky i s dítětem" je potřeba. Když člověk sleduje povšechně politiku i celostátní média, má tendenci stanovit hranice svého světa u domovních dveří a vše ostatní vytěsnit - "vždyť je to jen pro zlost a nic s tím stejně nemůžu udělat".
Proto vítám každý hlas, který připomene, jak úzce souvisí svoboda s odpovědností...
10. 12. 2007 | 13:54

Kenedz napsal(a):

Možná že jsem natvrdlý, ale nepochopil jsem o čem tato úvaha , pane Chromý , je.
Celý článek je protknut myšlenkami, já čekal že něco přijde, něco, co bude mít hlavu a patu a hlavně jakési řešení, či návod.Jsou to nedořeknuté věty, za kterými si každý může představit toho, koho chce.
Ano i takový článek je umění napsat.
Dnes už bychom ale nestáli jednotně s klíči na náměstích...
...dnes už by to byla občanská válka.
DOBA, KDY JSME MĚLI VŠICHNI HO..O JE PRYČ.
A není z toho cesty ven.
Já v něco věřím, Bůh to není a vážím si sám sebe.
Není nic důležitějšího.
Chovat se tak, aby si člověk vážil sám sebe...
10. 12. 2007 | 14:04

jiří ševčík napsal(a):

Milý pane Heřmane, Vaše úvaha mě připomněla naši zničující celonoční diskusi na téma "export demokracie a válka v Iráku" před 3 lety v jednom klubu v Plzni. Nad ránem jsme se rozcházeli zdevastováni přívalem vlstních slov, avšak délka hovoru nijak nepřispěla k vzájemnému porozumění. Ani tehdy ani teď vůbec nechápu, oč vám vlastně jde, čímž potvrzuji názor Kenedze. Jsou to jen PRÁZDNÁ VZLETNÁ SLOVA A NEDOŘEKNUTÉ VĚTY. Niv víc. Srdečně zdravím.
10. 12. 2007 | 18:51

koperník napsal(a):

Myslím, že nesprávně hodnotíte příčiny a následky dnešního stavu. Éra budování socialismu byla ukončena nestandardním způsobem a to je cinkáním klíčů. Věšina lidí řekla chceme změnu k lepšímu. Co se stalo.
Havel rozeštval lidi jeden proti druhému v tak masovém měřítku, že téměř veškerá inteligence ztratila zájem a možnost provádět kvalifikované změny ekonomiky. Společnost začali řídit grázlové, podvodníci a hlupáci.
Výsledek žalostný . Stali jsme se otroky ve vlastní zemi pracujcí za 1/4 mzdy oproti Německu při stejných cenách. Tato ekonomická katastrofa přináší všechny Vámi vyjmenovaná negativa. Naprostý úpadek morálky, oplzlost, nízkost, beznaděj, chudoba, vymírání národa, emigraci mladých vzdělaných, drogově závislé, gamblery, alkoholiky, bezdomovce atp.
21. prosince se staneme plnohodnotnou německou kolonií.Lidem to dojde o pár let později.
10. 12. 2007 | 21:03

tom napsal(a):

Vážený pane,zaujalo mne Vaše zamyšlení a jen doplním to, že lidská lačnost ovládat jakkoli druhé, je bezmezná. Ani pokora v Bohu lidskou mysl nezkrotí. Násilí je odrazem přetlaku lidí žijících, flustrovaných na malé ploše např.působiště prac.činnosti, denního života-v např.panelových stavbách, shuštěných enklávaách, kde automaticky stlačený organismus na menší ploše funguje stresově,podrážděně. Stresové prostředí se nabíjí a nevybitá agresivita se propojuje s okolním výbojem, někdy i násilí na sobě, okolo sebe. Jak sám vite rok 1989 byl předem připravován na plynulý přechod reforem, které se vlastně politicky dle daného itineráře plně hned neuskutečnily ,ale ,,šikovnější" ti rychlejší a vystudovaní,školeni v té době na východě i západních zemích, rozkládají doposud potencionální stát, dle předem daného operativního plánu - lidské lačnosti. Zdárně drží politickou konkurenci na placených postech, místech, a mají o jejich činnosti přirozený přehled umožňující je řídit i finančně dle svých skrytých potřeb.Jakýmkoli způsobem. Jen co nejdéle vydržet, dokud nepříjde politicky silnější tlak z jiného směru. Nedej Bože, aby někdo přinesl řešení mimo daný mantynel. Okamžitě nastává souhlasná tichá likvidace nejednoho jednotlivce, skupiny,podniku, firmy popř. s mediální kampaní.Přeji Vám a i všem pisatelům od srdce klid a rozvahu s naplněním osobního vnitřního života v průběhu dalších let v komunikaci s nepochopenými lidmi,díky tomu i na okraji.Které často silní,agresivní, vlivní(ve stlačení) reformátoři potlačují a jim předávají, co sami nezvládli a zvládnout nemohou.Stres,agresivitu, strach ze sebe.
11. 12. 2007 | 01:22

J. Švorčík napsal(a):

Pane Chromý,
vrchnost byla vždy hamižná. První republiku nepamatujeme nikdo z nás, takže se musíme obrátit k studiu historie. První republika byla sice v Evropském kontextu země s vyspělou demokracií. Aféry se však neomezovaly
na kocourkovské radní, ale i v parlamentu. Nejznámější:cukerná, lihová, uhelná. Padesátá léta nepamatujeme také, ta pilně studuji mimo jiné tím, že již 13 let se dívám na nekonečný seriál Československých týdeníků vysílaných po 50 letech Je to velmi poučné, jak poměrně rychle se měnila politická rétorika. Jak se dívám na rok Vašeho narození, můžete osobně stejně jako já posoudit konec 60. let a pak od začátku 70. let podnes.
V r. 1968 jsme měli hlavu v oblacích, ale v 70. letech nastávalo politické vymývání mozků všemi sdělovacími prostředky. Inteligentního člověka to však příliš ovlivnit nemohlo. Přece mi nebude povídat, že jste se díval a věřil televizním seriálům Okres na severu, Klement Gottwald, Muž na radnici....
To tedy vymývání mozků nynějšími sdělovacími prostředky v zájmu konzumu je mnohem účinnější. A nerozhoduje o tom žádné ÚV. Sdělovací prostředky (i ty veřejnoprávní) předkládají zjednodušený obraz a v zájmu vlastního zisku píší to, co chce většinový čtenář číst. Ne, žádná státní cenzura. Já píšu jen tak ze záliby jako externista příspěvky do jedněch novin. Redaktoři musí pochopitelně psát to, co chce šéfredaktor. Já si můžu dovolit napsat vlastní názor, který je pokud možno rozdílný od všeobecného.
Redaktor si vybere, co se mu hodí. Takže si můžu pro sebe udělat statistiku o čem možno psát a o čem ne. Seriózní kritika politika, to není problém. Pokud však chci napsat něco proti oficiálně přežvýkanému tématu, tak je to horší. A to není ani o politice, ale třeba o nějakému zjednodušujícímu
hodnocení. Třeba když matka provdaná v zahraničí se sebere jen tak a s dítětem odeje do Česka, tak není populární napsat, že porušila české zákony i mezinárodní úmluvy. To je jen takový příklad.
Co s tím? Nevím, snad si pěstovat vlastní rozum.
11. 12. 2007 | 01:40

tom napsal(a):

Ještě k tématu bratři Mašínové a nepochopení nynějších občanů z neznalosti výzev té doby. Připojuji opis : Prohlášení legionáře generála Lva Prchaly k 28.únoru 1948
Všem věrným Čechům!
Přišla hodina, kdy každý z vás se musí rozhodnout.Jsou dvě cesty. Buď s bolševiky anebo proti nim! Já se rozhodl už dávno. Vstoupil jsem za 1.světové války do našich legií v Rusku, abych bojoval proti německým utlačovatelům svého národa jako prostý český voják. A když se v roce 1918 bolševici dohodli s Němci, obrátil jsem zbraň také proti nim. V roce 1938, když Adolf Hitler ohrozil svobodu naší vlasti, postavil jsem se s rozhodností proti jakémukoli kompromisu s nim. Nesmířil jsem se nikdy s kapitulací! Neměl jsem jiné myšlenky než bojovat se zbraní v ruce proti nepříteli. Všechno jsem doma opustil a odešel do bratrského Polska.Boj českých a slovenských dobrovolců po boku Polských vojsk proti Němcům překazili opět bolševici, kteří se dohodli s Hitlerem.
Stavěl jsem se proti Benešově kapitulanské politice už doma a byl jsem proti němu se svými kamarády v Londýně i tehdy, když jeho politika zavedla náš lid do nového jařma, tentokráte bolševického. Za to se nám pomstili komunisté a jejich kolaboranti v Praze degradaci a perzekucemi. To však nikoho z nás neodradilo. Je lhostejno, zda bojuji za svobodu národa jako generál nebo jako prostý voják. Vím, že je nás mnoho, kdo jsme prodchnuti stejnou vůlí! Volám všechny věrné Čechy, aby splnili svou národní povinnost a přihlásili se do boje proti bolševismu. Nedejte se zlomit dočasnou bídou a strádáním. Žádná oběť není dosti veliká, je-li přinášena za osvobození národa a vlasti.
Srazte řady! Stůjte druh k druhu! Odmítněte všechny svůdce, kteří spoluzavinili nové národní neštěstí!
Buďte připraveni!
V Londýně dne 21.dubna 1948 Lev Prchala

To je již bez komentáře,každý má možnost a svobodnou volbu přehodnotit si dané téma proč zrovna bratří mašínové použili zbraně, a proč ne my. Děkuji že jste i Vy dočetli tyto řádky do konce.
Přeji příjemný den všem, kteří ještě s trpělivostí se snaží spolutvářet svobodnou demokracii v ČR a začli plnohodnotně od sebe samých.
11. 12. 2007 | 02:13

Kenedz napsal(a):

Děkuji Tomovi za přiblížení situace , ve které se bratři Mašínovi rozhodovali a co je ovlivňovalo.
Přesto si myslím , že se při svém útěku často dostali do situace , kdy se mohli rozhodnout a v zájmu lidského života, který nemuseli utratit jednali jinak než praví desatero.
A je jedno, čí to byl život.
Usurpovali si právo být mu soudcem.
Za toto bych očekával , že se alespoň omluví.
Jinak pro mě hrdinové nikdy nebudou.
11. 12. 2007 | 09:16

Anna napsal(a):

Vážený pane Chromý,děkuji za článek.Popsal jste řadu i mých pocitů a myšlenek. Těší mě, že v tom nejsem sama. Děkuji.Anna
11. 12. 2007 | 15:47

Realtoltek napsal(a):

Velice dobry nazor. Bohuzel lide jsou neznali a jejich neznalost podporuje zlo. A velkou mirou k tomu prispivaji i media a propagandy.
12. 12. 2007 | 13:16

Ka napsal(a):

Pane Chromý,velice výstižné a pravdivé!
Že žijeme v totalitě nevědomosti,na tom mají velkou vinu hlavní média.O tom,jak se nám lže však je možno dovědět se na internetu,viz:BRITSKÉ LISTY.
12. 12. 2007 | 14:34

Blanka napsal(a):

Já to říkám pořád, za Masaryka bylo Československo Československem a 6 !!!ještě jednou zdůrazňuji šestá velmoc na světovém ekonomickém žebříčku.A lidé byli poctiví, hlavně vzdělaní a vážení podnikatelé,kteří vše dělali pro blaho lidí a státu.
A přišel v roce 1948 zákeřnej bolševik, najednou tady byl rok 1989 a český stát se nacházel slušně řečeno v lejně.Bohužel do dnešních dnů je znát jaké ohromné duševní ztráty spáchal ruďoch na lidech. Ne nadarmo se říká, že 65% dnešní české populace má mozek IQ houpacího ne koně, ale osla.
A hlavně proč lidé bolševiky do dnešních dnů pořád vychvalují do nebes, vzpomínají na staré krásné časy,volí do parlamentu a senátu a hlavně proč s nima pořád debatují a bohužel i kamarádí.
Odpovím si ...protože za 40 let komunistického vládnutí pochybnými soudruhy panáky má mnoho lidí v hlavinkách stále zakořeněna slova typu - závist, lakota,arogance, lajdáctví,podlost,ješitnost, zlodějna ..........
12. 12. 2007 | 15:45

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Chromy.
O totalite nevedomosti.
Ani nevite, jak nejen aktualniho, ale i duleziteho tematu jste se dotkl!!
Co je na nem zajimave ? Cim vyspelejsi stat, tim vice se snazi o urcity druh nevedomosti svych obcanu!
Demokracie, pseudodemokracie, nebo otevreně totalitni rezim, omezena vedomost obyvatel je to, co si vetsina "mocnych" techto zrizeni preje!

Ma to urcite vyhody pro ty "mocne", ale take urcite nevyhody.
Vyhody ? Lide se daji snadno manipulovat.
Nevyhody ? V tvrde konkurenci ekonomickeho rozvoje za vydatne asistence pocitacove techniky je takovy umele vytvoreny "nevzdelanec" velkou pritezi ! Proc ? Protoze ma problem se trvale prizpusobovat rychle rostouci technologii a tim se stava malo produktivni pracovni silou!

USA a castecne i Kanada jsou prvni, kteri se timto problemem musi vazne zabyvat!
Skola musi kazdeho zaka predevsim naucit se ucit!
Takovy clovek je potom schopen stale drzet krok s rychle rostoucim pokrokem technologie!
Obcan na urovni kyvajiciho hovadka se snadno vymyvatelnym mozkem je sice dobry pri volbach, ale totalne nepouzitelny v moderni ekonomice, pokud jeho intelekt neni probuzen a vycvičen k aktivite!!

Jeden zajimavy postreh, ktery jsem udelal : USA i Kanada, kde snadno ovladatelny volic byl soucasti obrazu v minulosti, si toto uvedomily a snazi se v mezich moznosti zlepsit sve skolstvi.
Naopak mnoho evropskych statu, kde skolstvi melo a verim, ze stale ma vybornou uroven, Cesko mezi nimi, se zacina uhybat k systemu "limitovaneho vzdelance"!
Velka skoda a hlavne krok zpatky!
12. 12. 2007 | 19:54

Š Binar napsal(a):

Dobrý den všem,

nebudu zde komentovat ničí názory. Jen, když se tady mluví o slušnosti a nevědomosti a propadu hodnot a podobných vážných věcech, příjde mi, že Všem váženým tady uniká jeden důležitý detail.
Pokud jste si Vy všichni přispěvatelé do diskuze nevšimli, pan Chromý se pod (nebo spíše nad) svůj blok podepsal. Nesdílím tak zcela jeho názor, ale chovám k němu alespoň takovou úctu (myslím, že v diskusi, jako je tato, naprosto elementární), že se pod svůj příspěvek podepíši. Myslím totiž, že dokud se mi lidé nebudeme umět podepsat pod svůj názor, nemáme nejmeší šanci právě tuto (v tomto blogu řešenou) otázku absolutě vůbec vyřešit. Myslím, že cesta ven z lumpačení všeho druhu v této společnosti nevede skrz jakoukoli víru ani skrz posilování národních odlišností (jak tady pan Chromý píše), ale pouze a jedině skrz posilování sebevědomí jednotlivce a tím pádem v jeho jakési sebenuceníse do zodpovědnosti za vlastní konání a do posilování váhy názoru jednotlivce, v respektování jednotlivce. Schovávání se za pseudojména a různé přezdívky je na půdě tohoto blogu myslím nedůstojné. Myslím, že pokud se kdokoli rozhodne ke komentování podepsaného článku, měl by v sobě najít dostatek slušnosti a podepsat se. To mi příjde jako naprosto nejdůležitější a pokud se nebudeme umět přehoupnout přes tento náš nešvar dneška (myšlena tím naprosto přehnaná anonimita) nemá cenu v jakékoli diskusi o slušnosti pokračovat.

Velice by mě pane Chromý zajímal Váš názor na můj příspěvek.
13. 12. 2007 | 06:57

Tondach napsal(a):

Já bych už rád viděl nějaké to duševní nekomunistické obrození, které by se za těch osmnáct let od trapného předání moci, mělo začít projevovat už u některých čtyřicátníků a u většiny třicátníků už určitě ! Ale nějak nic moc nevidím ! Na těch už přece žádný ruďoch nemohl páchat žádné ohromné duševní ztráty, že Blanko ! Nebo snad, že by za to mohl Paroubek ???
13. 12. 2007 | 17:15

Kenedz napsal(a):

To Tondach: Mně je 48 let, vychován jsem byl za komunistických vlád , byl jsem svazák a pionýr a ve mně příteli zůstala z té doby akorát jakási pokora.
Protože člověk zůstane člověkem, je totiž stvořen k tomu , aby se přizpůsobil. Naučí se žít s ďáblem , modrou vládou i oranžovými rozhazovači.
A v tomhle měl Havel pravdu.
Spousta lidí byla u komunistů , ale ještě víc jim jich sloužilo.
A po revoluci nejvíc řvali proti komunistům ti, kteří se mezi ně nemohli dostat.
Když se nad tím teď zamýšlím , svým způsobem to byla výběrová organizace.Spousta lidí chtěla mezi ně, aby měli jakousi kariéru, ale oni chtěli jen dělníky.Samozřejmě , že byli i "nepřizpůsobiví" , kteří bytostně nesouhlasili a bylo jim jedno, že budou jen pohůnci.
Tihle lidé jsou pro mě hrdinové, i když podmínky měl každý z nich jiné.Jinak se vzdorovalo bezdětným a jinak, když jsi měl děti.Já žil v době, kdy už byl relativní klid.
V šedesátém osmém mi nebylo ještě 10 let a Rusy jsem nenáviděl jen z doslechu.
I mě postihla perzekuce, když jsem se nedostal na střední školu
a to hlavně pro názory mého otce.
Ale jak jistě vidíš nevadilo mi to ve vlastním zvyšování vzdělanosti a umím psát vcelku bez chyb.
Chci tím jen říct, že všechno špatné je k něčemu dobré.
A ti mladí a mladší jsou o tuhle naši zkušenost ochuzeni.
I mnozí staří, kteří píšou do blogů postrádají cosi , co by se alespoň vzdáleně dalo přirovnat k sociálnímu cítění , úctě k druhému člověku, nebo pokoře.
Nemysli si , že jsem nějaká socka, podnikám a vydělávám si dobře, mám tři děti , všichni studují VŠ.I když otce mají nevzdělance.Podle mě to není jen studium co dělá člověka
člověkem.
A když tady čtu některé inteligenty, nemyslím na tomto blogu, jsem mnohdy rád, že k nim nepatřím.
Vlastně jsem to psal jen proto, že politikové dneška dělají naší demokracii medvědí službu, protože ukazují mladým lidem , co je to nevláda lidu a jimi opomíjení komunisti časem dojdou na vrchol.A nebo taky opačně se ujme: Kdo nekrade je vůl.Kdo platí dluhy a kdo platí daně atd.
13. 12. 2007 | 21:37

pedagog napsal(a):

Moc si přeji, aby své myšlenky zveřejňovali lidétypu Kenedz,tj.takoví obyčejně normální, žádní šponmachři, kteří všechno znají a všemu rozumějí a pitom jim čouhá sláma z bot.
13. 12. 2007 | 22:07

Petra napsal(a):

Fajn text.
Snad v mlze budoucnosti prosvítají kontury člověka s rozhledem a vůlí k stabilitě a pokračování. Snad je to jen věčný sen.
14. 12. 2007 | 13:01

Michal napsal(a):

Pane Chromý, nelze jinak než souhlasit s Vaším textem o oslabování vzdělanosti, kultury, o postrádání hlubokých duševních hodnot a absenci duchovních axiom. Není jenom důsledek totalitní minulosti v socialismu. Není to jenom náš národní jev. Rychlé (jakkoliv se nám zdá pomalé) přibližování se svobodnému západu po pádu totality v Česku a na Slovensku nám umožňuje prožívat vývojové změny intenzivněji. Nejenom u nás jsou defraudace, krádeže, tunelování firem čím dál častější a ne jenom v ČR jsou mimomanželské milostné vztahy a soužití párů stejného pohlaví více tolerovány až glorifikovány. Taky se bez zábran veřejně hledají argumenty pro aktivní účast na zabíjení lidí. Blahobytná existence tzv. celebrit, falešnost glorifikované "reality" v show a smutná čísla astronomických sum vložených to hazardu, to vše je v tragickém rozporu s oceněním údajně nejvyšších hodnot (zdraví, věda, poznání). Osobně mám obavy z krize demokratických systémů jak je známe. Svoboda slova má kromě přínosu taky negativní dopad, t.j. odhalování intimity, bourání tabuizovaných témat, čím slušná část populace trpí, ale hulváti z ní umí těžit. Princip demokratických volen, kdy politici potřebují lákat voliče, a to nejenom "předvolebním gulášem" ale i příslibem pohodlí, konzumu a jiných příjemných požitků bez bazírování na ověřených morálních hodnotách. Dochází pak k iracionálním ústupkům, k odkládání potřebných reforem a pod. Plyne z toho určitá slabost politiky, bezmocnost a bezbrannost liberální konzumní společnosti. Ta není schopna předložit funkční a radikální finanční reformy (u nás důchodová, zdravotnictví...) ani se zastat tradičních hodnot naší civilizace (desatero), pokud je nedokáže numericky obhájit, pokud nejsou dostatečně komerčně atraktivní a nejsou primárně ke spotřebě. Konzervativizmus se v naších revolucemi zmítaných zemích nemá k čemu příliš odvolávat a církev má své problémy uvnitř, postrádá atraktivitu a objektivně má v ČR nepříznivé podmínky pro komunikaci navenek. Jelikož nelze spoléhat ani na evropské ani na státní instituce, jedinou baštou výchovy člověka ke skutečným hodnotám může být jenom rodina, obec, nejbližší okolí. A jejich postavení naopak slábne! Zůstává nám abychom se spoléhali na zdravý rozum biologického jednotlivce, že svobodně odhalí opravdové a hluboké hodnoty života.
Vývoj nezastavíme, disproporce graduje.
Takže, parafrázuji... i může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu i protestovat, ale to je tak vše co s tím můžeme dělat.
15. 12. 2007 | 12:24

Premil napsal(a):

Souhlasím, že české školství je mizerné. Mnohé soudružky učitelky nezměnily styl výuky od dob Marie Terezie, která je tak stále založena na vtloukání faktů do hlav žáků a studentů a neklade důzaz na pochopení souvislostí.

Myslím si také, že je zásadně podceněna výuka některých klíčových věcí, které jsou podstatné pro pochopení stavu světa. Jsou to např. základy ekonomie a historie 20. století (dle vlastních zkušeností je výklad druhé poloviny toho století jakoby záměrně vynechán, nebo se prostě nestihne).

Technická pozn.: "Samozřejmě nepopírám ekonomiku" ...tady zřejmě máte na mysli ekonomii (vědu) nikoli ekonomiku (hospodářství daného územního celku).

(Mimochodem, je fakt vtipné pozorovat v komentářích, kolik lidí neumí pořádně psát česky :-)
15. 12. 2007 | 19:35

dej2 napsal(a):

Pro Kenedz z 13.12./21.37.54.Chtěl bych Vám poděkovat za tento příspěvek.Věřím,že je pravdivý,protože takových životních osudů tady bylo jistě spousta.Přeji Vám i Vašim dětem,ať se nadále daří.PS.Premil potvrzuje přesně dané téma."Inteligent"bazíruje na super pravopisu,ale snad si umí i vyměnit doma vypínač bez učebnice z elektrotechnické fakulty...
16. 12. 2007 | 10:06

petr napsal(a):

pro kenedz:
jsme na to asi podobně - naprostý souhlas s vašimi slovy. více pokory by dnes hlavně těm mladším neškodilo. Arogance dnešních šéfů a jejich "neomilnost" hraničící s bohorovností je neskutečná. Ale to je dáno také výší jejich prebend a tito lidé se ve své slepé honbě neštítí ničeho. V současné době totiž u nás probíhá - já tomu říkám personální tuneláž fabrik - propouštění všech co jen náznakem firmám nic nepřináší. Je to taková vývojová etapa, která určitě pomine, ale mnoho nenažraných majitelů (mnozí ani netrefí do svých fabrik)se lhaním svých manažerů dostávají do letargie a myslí si jak jim to ve firmách neklape. Asi jsem trochu uhnul od tématu, ale snad mi ti, co jsou naladěni na stejnou strunu dobře rozumí.
17. 12. 2007 | 18:08

pravda napsal(a):

pane Chromy,
Bravo! Je docela "hruzostrasne", ze to vetsina lidi nevnima. To, co jste napsal je pravda a deje se velmi rychlym tempem, aniz by si to lide uvedomovali! Prosim pokracujte v aktivnejsim informovani verejnosti, protoze pokud nebudeme mit lidi, jako jste vy.....obyvatele budou zit ve lzich a nechapou, co se muze stat za par let! /Mimo jine radar nesmite dopustit!!!!!/
Jeste jednou BRAVO!!!
18. 12. 2007 | 14:39

tom napsal(a):

11.12.pro kenedz,

násilí se ve svém životě člověk nevyhne. Nejsem též pro násilí, jako většina obyčejných lidí.Tlak a pres na organismus dokoná své. Může to být i extrémě- zhuštěná panelová zástavba velkoměsta,pracovní zrychlený stres, nebo kontrastně pracovní tábory, 30.-50.let min.století. Pokud zajímá někoho z Vás, proč jsme jaký jsme, stačí nahlédnout do reálné knihy Od Ericha Kukly-Židé v Československé Svobodově armádě, vydalo Naše Vojsko r.1990 Nejde jen o etnikum, spíše o mezilidské vztahy té doby
a paralely současného chování, které se o mnoho nezměnily. Je doplněn o informační přenos do médií,(stokrát opakovná lež, která se přijímá jako iluzivní pravda) a většina obyčejných lidí se v chaosu střípků informací v médiích neorientuje. Jen rozšiřuje podstatu, která každému jednotlivci je servírována, masírována, produktivně náležitě upravena-zaplacena, třeba i na zlatém podnose. To je naše velká slabina, povaha. I Vám přeji mnoho klidných večerů při diskusích na těchto stránkách,(nejen na netu) rozvíjejících pohledy lidí naší společnosti na různá téma. Tom.
18. 12. 2007 | 20:04

Míra napsal(a):

dobrý večer, myslím si, že lidé ztratili poslední ostych, který měli. Když si veřejní činovníci dělají, co chtějí, a ještě nám vynadají, když na to přijdeme, to si koleduje o přes držku. Řešením by bylo návrat úcty a tradic, nastolení konstituční monarchie.
18. 12. 2007 | 21:24

Fakír napsal(a):

Po přečtení všech příspěvků vztahujícíhc se k Vašemu blogu lze konstatovat, že většina příspěvků vyjadřuje podporu Vaším myšlenkám. Ojedniněle se zde vyskytují pravičaci svojí typickou hrubostí. Jsem starší než Vy, až do roku 1989 jsem nebyl členem KSČ, Dnes jsem členem KSČM, zejména proto, že dění v této zemi po převratu se vymklo z kloubů a řítí se nezadržitelně do záhuby, k čemuž pomáhá nejvíce globalizace, která motivována ziskem diferencuje společnost na třídy. Komunisté nikomu nevštěovali nenávist, naopak kolektivismus pomáhal vážit si jeden druhého, podporoval mezigenerační solidaritu a tvrdě trestal podvodníky, zloděje a podobné živly. A takové se dnes z řad modrých ptíků co nejvíce ozývají. Ozvat se v tomto příspěvku neanonymně by znamenalo sebevraždu.
19. 12. 2007 | 10:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Chromý jste první pisatel blogu,který se dotknul tohoto tématu.Také vidíte na ohlasech,že píší lidé,kterým tato témata zjevně chybí.Pro nemálo lidí je prioritou být nad věcí,být vědoucím(neříkám moudrým),a dokázat diagnostikovat záležitosti,které se jim samým jeví jako problematické.Je potřebné mít všeobecné vědomosti abychom si vůbec uvědomovali složitost a mnohotvářnost bytí,ale také potřebujeme znát hodnotové žebříky a logiku jejich sestav.Na vašem psaní je nejcennější,že kromě objektivního hodnocení udáváte možnosti budoucích postupů k udržení lidského rodu.Už nyní je zřejmé že rafika stojí těsně před dvanáctou.Koncept tak jak jej uvádíte v v snadno pochopitelných parametrech nepotřebuje vůbec žádného souhlasu.Je to nutnost sama o sobě a také obrovská odpovědnost vzdělanců,kteří především nesou zátěž genetických kódů lidské společnosti.Nedávno jsem hovořil s moudrým člověkem,který ač perfektně vědoucí a zkušený,tohoto tématu se ani nedotknul.Je to věc osudová,přetrvávající věky.Jsou v ní obsaženy už revolty ducha starověku i nové Einsteinovské doby.Napsal jste i recept,kterému příliš nevěřím. Financování tohoto programu.Nečekejme od politických kruhů akceptaci takových úvah.Nevím,ale čekám že někdo vědět bude.Každopádně díky Vám pane Chromý. Ivan.
19. 12. 2007 | 10:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Fakíre nepleť se tady.Ze tvého psaní vyplývá,že nevíš o čem je řeč.Takovým jako ty už není rady ani pomoci. Ivan.
19. 12. 2007 | 14:58

Fakír napsal(a):

Pane Hochmane, děkuji za uznání. Když nejsou argumenty, pak dochází na urážky a znevažování, typický to rys modrých bolševiků.
19. 12. 2007 | 19:00

Ivan Hochmann napsal(a):

No to se mě snad jenom zdá.Člen protiústavní ,zákonem zakázané zločinecké strany si dovolí titulovat slušné lidi modrými bolševiky.Uvědom si,že vstupem do oné sviňské partaje jsi zároveň převzal odpovědnost za její zločiny kterých se dopustila a ještě za ně nebyla potrestána.Jak kdo - já chlebem neházím.A koneckonců s komunisty se NEMLUVÍ.Pokud by je někdo na těchto stránkách chtěl protěžovat,tak raději vyhodím počítač oknem.To není antikomunismus pane Stejskale.Takhle to v únoru začalo. Ivan.
19. 12. 2007 | 23:42

pravda napsal(a):

PANE Hochmanne,
Je mi Vas uprimne lito.....Nechtel by jste prvni resit problem sam ze sebou. Je evidentni, ze mate problemy.....
leceni zdar.
20. 12. 2007 | 00:00

marwin napsal(a):

Mě vadí hlavně to (což je vidět na diskuzích a v médiích), že je upřednostňována zkratkovitost a leckdy nesmyslné zjednodušování věcí. Ne vždy je tzv. selský rozum dostatečný pro pochopení tématu. A ona leckterými politiky a médii populisticky propagovaná pseudolidovost, kdy nevědomost a do očí bijící hloupost je vydávána za normu. Máme ohromné možnosti vzdělávat se, chápat věci v jejich niancích a složitostech. Chce to jen jedno - chtít.
20. 12. 2007 | 10:17

opat napsal(a):

Máte pravdu, ale mnoho voličů ODS tomu nebude rozumět a ostatní nebudou chtít. V nich zůstal přežitek výchovy v rodinách před rokem 1989 a tím i samotná jejich nevědomost. Tito lidé nejsou moc vzdělaní a tím snadno manipulovatelní. Na to sází ODS a potom prohlašují, že jejich stranu volí převážně lidé vzdělaní. Nějaké se tam najdou, ale jsou to převážně lidé neinformovaní a ti co chtějí do "zítra" zbohatnout. Vždyť se to neusále opakuje. Vzpomeňte si na rok 1948, 1968 a na rok 1989, kdy jsme také nebyli správně informovaní. A tady mnoho lidí neví co je demokracie. Mnoho lidí chce jen poroučet a přitom nic neumí. I když viděli jak se tuneluje naše hospodářství, tak jen koukali a nic se nestalo. Až těch pár lidí z ODS udělalo tak zvaný Sarajevský atentát, proto se ta změna provedla. A teď můžeme vidět jak to s fundovanou policií vypadá-rozpustil ji Langr a teď dělají hon na státní zastupitelství. ODS nechce vzdělané lidi.
20. 12. 2007 | 16:13

Fakír napsal(a):

S fanatikem Hochmanem nemá cenu diskutovat. Možná, že to je právě on, jako např. Štětina, který s Mejstříkem, také bývalým soudruhem buší do komunistů a nejraději by je demokraticky pověšeli. Svůj stín ale nepřekročíš.
20. 12. 2007 | 20:10

Premil napsal(a):

Pan Hochmann, sice nemá argumenty, ale má pravdu.

Zejména v tom, že komunismus je ideologie, která se dávno zdiskreditovala. Vždy to byly jen lži, politická korupce a diskriminace a žalostně neefektivní hospodářství. Komunismus dnes mají jen v Číně a i tam už dávno pochopili, že bez tržního hospodářství se daleko nedostanou.

To, že kapitalismus nefunguje jen tak sám od sebe, zejména ne tam, kde 41 let vládl komunismus, je druhá věc. Pěkně to popsal Hernando de Soto v knize Mystérium kapitálu. To si přečtěte, Fakire.

opat: dovolím si oponovat. ODS nejsou žádní svatoušci, to já netvrdím. Ale mezer ve vzdělání a chápání tržní ekonomiky nesoudně zneužíva Paroubek. To je podle mě bezcharakterní populista, nic víc. Jen papouškuje průzkumy a všechen hnůj kydá na vládu, aby nahnal voliče. A daří se mu, bohužel.

Myslím se, přivolávání starých poměrů je cesta do pekel. Spíš se snažme opravit a vylepšit ten kapitalismus. Respektujme právo a veďme naše vlády k jeho zdokonalení a ke zjednodušení podnikatelského prostředí.
20. 12. 2007 | 21:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Pánové,řekl bych že nemusím mít úplnou pravdu,ale s argumenty je to jinak.MÁM ARGUMENTY a pádné,ale nehodlám je sdělovat lidem úplně hloupým,kteří vůbec nevědí o čem se mluví,jen chtějí kecat a opruzovat,nebo ÚMYSLNĚ ŠKODIT.Všiměte si,že jsem hovořil k přesvědčenému komunistovi,který předem ví,že by mohl dostat přes hubu v neanonymní diskusi.A má pravdu.Protože naše společnost je už min.60let jeden obrovský neřešený problém nabývají na intensitě nespokojenost ,agresivita atd.Být mladým člověkem vyvinul bych jiné úsilí k likvidaci těchto bolševických bestií.Pochopitelně pane Premil,v rámci zákonů,které na rozdíl od Ksč hodlám dodržovat. ale o tomto tématu pan HEŘMAN CHROMÝ VŮBEC NEPSAL ANI NEMĚL V ÚMYSLU PSÁT.A kdyby,tak by to psaní vypadalo jinak.Tak se laskavě držte všichni dané problematiky.Já také nelezu na Paroubkovy a Dolejšovy nesmyslné kecy.Promiňte mi mentorský tón,ale někdo to říci musí,když to neřekne správce Blogů. Ivan.
21. 12. 2007 | 16:13

KENEDZ napsal(a):

to Premil.
Vážený příteli, neznám Vás, nevím v jaké oblasti pracujete, ale velmi mě mrzí, že právě Vy spadáte do rámce tématu pana Chromého.
Mám na mysli Váše názory na naše školství.
Jak můžete soudit něco, co neznáte a ani nemůžete znát, když v této oblasti nepracujete?
Když jsem já přinesl domů špatnou známku, nedovolil jsem si říct doma, že mi učitelka dala pětku.
Řekl jsem dostal jsem pětku.
Dnes přijde žáček domů a řekne: ta kráva mi dala za pět.
Já už bych ji měl a ne za tu pětku...
Dojde-li dnes ve škole k nějakému průšvihu (děti utečou z vyučování atp.) učitelé mají strach jednak , aby se jim nic nestalo a pak také co z toho budou mít oni.
Protože je velmi jednoduché, aby se děti mezi sebou domluvily a lehce v konfrontaci s ředitelem uspějí.
Rodiče dnes nevolají učiteli, se kterým má žák problémy (ne tedy učitel se žákem, ale opačně!), volají přímo řediteli.
A pro něj je důvěra rodičů v něj většinou víc než solidarita s vlastními kolegy, potažmo podřízenými.
Dnes se již nežádá o uvolnění v případě (za nás dovolené mimo prázdniny)- dnes prodloužených víkendů Pá-Po , dnes se jen suše oznámí, že žák byl tam a tam.
Tím také navazuji na otázku Tondacha , kdy už přijdou ti nezkažení...
Odpovězte si sami.
Proto bychom měli poděkovat všem učitelům (VŠEM) i těm mizerným, neboť jejich průměrná skladba kvality výuky je jistě na vyšší úrovni než morálka při vydělávání peněz nás ostatních.
O jejich práci navíc zadarmo pod neuznalým ředitelem ani nemluvě.
O jejich platech jako vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ani nemluvě.
Řadoví učitelé nedosahují ani průměrného platu v ČR.(Mluvím o učitelích na vesnici.)
22. 12. 2007 | 11:41

noneno napsal(a):

Pan Tana píše:
"50 let byly rodiny odpůrců vládnoucího režimu a emigrantů rukojmími a mládež z těchto rodin měla ztížený přístup ke vzdělání."
Je to přehnané. Je pravda, že jsem nemohla studovat ty školy, na které jsem měla talent (podle učitelů Medicína) jako je umělecká VŠ, nebo práva anebo ekonomika - což byly za totality nepřístupné školy pro děti "nevhodných" rodičů. Na VŠ stavební jsem se dostala jen díky triku, kdy jsem do dotazníku napsala, že rodiče NIKDY nebyli členy komun. strany, místo toho, abych napsala, že byli vyloučeni. tak se mi podařilo v 70 tých létech dostat na VŠ a než se na "stavárně" začalo "normalizovat" měla jsem dostudováno. Pak už jsem si JEN dělala postgraduály. Předseda místní komunistické skupiny mi nepovolil práva, ani ekonomiku, ale informatiku považoval zřejmě za nicotnou pavědu a tak jsem ji studovala a to dokonce i se souhlasem zaměstnavatele. Poté dokonce (v roce 1989) došlo i na postgraduál řízení a ekonomika..A to jen proto, že jsem v rámci tzv. "tématických úkolů" onu informatiku využila k tomu, že na Robotronech jsem udělala program, který za celou dobu nebylo schopno výpočetní středisko s jejich EC-čkama vyrobit. Pomocí mne si tedy mí nadřízení v několika stupních získali "body" a já mohla studovat dál..Nu a do roku 1991 jsem takto stihla "zneužít" státní podnik pro několik kurzů jako například "řízení velkých projektů" (což se nyní hodí a až teprve nyní uplatňuje při zpracování projektů pro čerpání dotací z EU).
To vše mne ovšem stálo můj vlastní čas, ale skoro žádné peníze. A mohl se tak snažit skoro každý. Takže zase bědovat, jak za totality nikdo nic nemohl není zase tak pravda. Je to takto: Ten, jehož rodiče neměli to správné politické přesvědčení, anebo byli v "nemilosti" od režimu, měli jedinou možnost: Dělat 5x více než ti ostatní a pak mohli získat i vzdělání, byť ne v těch směrech, kde by chtěli. I přesto to byl pro mne vklad, který jsem mnohokrát zužitkovala nyní. Je fakt, že narodit se na západě, měla bych asi dnes 10x více peněz.
23. 12. 2007 | 21:44

kverulant napsal(a):

Heřman. Chromý. Ale na mozek. Jako ten blb veškrna. Je vidět, že intelektuální potenciál v ČR prudce klesá. Nejsem výjimkou, ale já to mám alespoň z chlastu - Heřman zato trpí vrozeným kreténizmem. To se to pak píše o výkalu :o)
24. 12. 2007 | 14:54

Adam napsal(a):

Přátelé, souhlasím s tím, že je v naší společnosti hodně co zlepšovat a dost často se zamýšlím nad možnostmi řešení. Také doufám v brzké obrozenecké hnutí mladé generace, kam patřím, hledám své místo v něm a způsob, jak této zemi pomoci k prosperitě.
Některé příspěvky mi však přijdou poněkud hysterické a to ze dvou důvodů:
Za prvé, uvědomme si, že jsme součástí EU, jsme otevřená ekonomika i země a je nás málo ve srovnání s ostatním obyvatelstvem EU. Jestliže tedy na západ od nás jsou určité normy pravidlem a u nás zatím ne, jsem si jist, že svou roli vykoná i tento vliv, bez ohledu na naše politiky i smýšlení Čechů jako celku. Zde by nám jistě prospěla trocha jazykového vzdělání, abychom měli možnost srovnání. Pokud budeme mít doma 30 srovnatelných televizních programů, kterým budeme rozumět, bude mít jedna soukromá televize měřitelný vliv?
Za druhé, jsem přesvědčen, že svoboda a uvědomění musejí vyrůstat zespodu, nemůžeme čekat, až se vlády ujme nějaký osvícený vůdce, to bychom taky mohli čekat věčně. Země má jen takovou vládu, jakou si zaslouží a to je to, co mi dává naději. Začněme každý sám u sebe a nehledejme viníky pořád jen okolo sebe. Přestaňme ublíženě skuhrat, jak je naše společnost zkažená a že za to mohou všichni ostatní (od zlých kapitalistů přes zkorumpované politiky a tendenční novináře až po důchodce, co po svém psíkovi nezvedne z chodníku jeho produkt). Co se tak někdy zkusit zaměřit i na pozitivní věci?
Vše začíná u každého jednoho z nás. Žijme tedy sami morálně, duchovně plným životem, starejme se upřímně o ostatní a přinášejmě blaho svému okolí, jděme sami příkladem jiným. Být ostatním příkladem ve skuhrání, to není k ničemu a navíc je v tom silná konkurence.
29. 12. 2007 | 12:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Adame,jistě.Když každý z nás bude z křemene - stát budeme jako skála.Nazývejme prosím věci svými jmény.Mohu být výlupkem ctnosti a morálky,a přesto nebudu příkladem pro "ostatní". Mají totiž jiné idoly a příklady.V zemi,kde jsou pokřivené pravidla nemůžete očekávat morální empatie.V prvé řadě je třeba neustále nalévat čistého vína do oné směsice mlhy a demagogie,kterou zde vytvářejí partajníci a mafiáni.Píšete o svobodě a uvědomnění.To je sice hezké,ale kde se tyto akvisice nacházejí,prosím vás?Že by nám to pověděla ČT,nebo Blesk?Že by došlo k samovznícení a veřejnost se sama od sebe začala zajímat o jiné než bulvár a hovadiny?Jeden dobrý pan ministr začal v praxi protěžovat počítačovou vzdělanost národa a podívejte jak dopadl.Ministerstvo je zrušené a sám šel málem do vězení.Pane Adame zůstaňte nohama na zemi a neraďte nesmysly.Jak rád bych se řídil vaším posledním odstavcem.Však musel bych být koněm(velká hlava) a mít klapky na očích.Neskuhrám jen pojmenovávám věci pravým jménem (je snaha)v domnění,že se mnohým rozsvítí,a mě tím pádem bude moci zhasnout.Ivan.
02. 01. 2008 | 18:36

Kenedz napsal(a):

To Adam:
Kdo byl slušný v totalitě , je slušný i dnes.
A ti co byli zalezlí a mysleli si, že jsou schopní a jen systém jim brání , ti dnes vystrkují růžky.
Zamysleme se nad tím , jak někdo může získat za pár roků miliardový majetek?
A je to jeho schopnostmi?
A v totalitě ho neměl , neboť mu v tom neschopní bránili.
Ano, asi mu bránili, ale každý si může domyslet v čem.
Jak asi já vypadám před svými dětmi, když vidí jak pracuji "od rána do soumraku a nechávám zapomenout srdce bolavý" a přitom máme auto 10 let staré a ONI si jezdí v bavorácích a mercedesech.
Ne to není závist, je to jen myšlenka na mé děti, protože si nutně řeknou, že není jen cesta poctivé práce a jejich volba pak je o to složitější.
My byli vychováni v jakési rovnosti (všem stejnš a nevyčnívat moc z řady)a jaká je dnes naše generace?
Dravci a zlatokopové.Kdo stavěl barák , ví o čem mluvím.
My jsme takové vzory neměli.

Oni je mají.
04. 01. 2008 | 13:04

Ivan Hochmann napsal(a):

To Kenedz:
Pozor příteli,tohle všechno zde psané není o penězích.Kdo byl slušný,nestane se sprosťákem,nemajíce Mercedes.Zárukou slušnosti bývá výchova ke skromnosti.Nepostavíš-li si laťku t.zv.blahobytu příliš vysoko,nebudeš zklamán pobytem v nižších polohách.Dravci a supové lačnící po prebendách,majetcích,- agresivní,bezskrupulozní nevychovanci,povětšině jdoucí přes mrtvoly na svoje hamounství vždy doplatí.Krom toho je jejich život přes okázalý blahobyt většinou strádáním a neustálým hledáním klidu a spokojenosti.Není jim příteli co závidět.Moudří lidé vymysleli mnoho pořekadel na toto téma.Třebas: Nouze cti netratí.Tradují se z pokolení na pokolení a vychováš-li svoje děti v těchto intencích,budou vždy vědoucí a nad věcí.Jiná věc je do jaké míry lze skromným býti.Máš pravdu ,že takové množství darebáků jaké porodila zlomyslná forma demokracie chicagského typu,důmyslně vykonstruovaná pacholky ze stranických sekretariátů a jejich prognostických ústavů,nemá snad ve světě obdoby.Do jaké míry lze přihlížet,jak se každému z nás navyšuje dlužná částka za neschopnost politiků a vlády.Dokdy bude trvat diletantství a zlovůle delegované z partajních mafií do parlamentu a státní správy.Pokud to bude trvat příliš dlouho,dojde ke společenskému kolapsu a i ze skromných a poctivých se stanou dravci a supové,neboť jíst,slušně bydlet a žít je nepsaným právem pro jedince civilisované společnosti 21.století.Pokud to bude trvat příliš dlouho,může se stát že budou tyto aspekty definitivně zpochybněny.Ivan.
04. 01. 2008 | 22:21

Kenedz napsal(a):

To Hochmann
Nemám co bych dodal, snad jen to, že moje myšlenka stále směřuje k Tondachově správné otázce : kdy už nastoupí ti mladí a nezkažení komunistickou výchovou.
I já si ji kladu, neboť mám tři děti a chtěl bych aby byli šťastni.
A souhlasím s Vámi , neboť si myslím, že šťasten může být každý - i člověk, žijící pod mostem, pokud je spokojen s tím , co má.
Nedovedu se vyjádřit , tak přesně jako Vy (a to myslím i v souvislostech), ale souhlasím s každým Vaším slovem, které jste mi odepsal.
Zdenek - kenedZ
05. 01. 2008 | 08:06

Ivan Hochmann napsal(a):

To Kenedz
Velice bych vám přál splnění touhy po nástupu nové lepší generace.Myslím však,že budeme čekat dlouho,hodně dlouho.Uvědomme si,že v každé rodině byl nějaký ten bolševíček.Jeho myšlení,vyjadřování,skutky jeho vlastní děti absorbovaly do mrtě.A poněvadž jablko nepadá daleko od stromu vyrostly z těchto dětiček stejní parchanti jako jejich otcové.Paní Hromádková (předsedkyně DEU)je nazývala nomenklaturní synkové.Tito grázlíci bez skrupulí a dobrých mravů,to byli oni co stáli první na startovní čáře privatisací a dalších zlodějin.Jeden mudřec(nechci jmenovat),prohlásil tehdy,že je třeba nové vrstvy bohatých lidí,kteří budou schopni svou tvořivostí a invencemi....blabla.Tito pohrobci dnes pořád napojeni na staré bolševické struktury a jejich kriminální manýry,kalí vody ve všech sférách našeho života.Prostřednictvím různých poradců,lobystů,dobře placených expertů všeho druhu ovládají státní struktury včetně parlamentu a vlády.Možná to zní dosti tragicky,ale nemohu si pomoci.Tento můj názor je utvořen podle skutečných událostí v tomto státě a nemohu na tomto místě všechny ty podrazy a lumpárny,kterých se dopustila ona nová generace na naší společnosti.Díky nim nejsou peníze na školství,zdravotnictví,vědecký výzkum,atd.Díky jim každý občan České republiky/včetně starých a nemluvňat)dluží kč 80.000,-.A nedělejme si iluse - bude hůř,poněvadž k potřebným společenským změnám nic nikoho nenutí.Máme se všichni(skoro)dobře.Každoročně vycestuje na zahraniční dovolenou 6mil.občanů,stavební boom je největší od poslední války,tisíce supermarketů praská ve švech.Takže co se vám občané nelíbí? Že musíte platit u doktora?Mějte na paměti,že milionům lidí na této zemi se nedostává nejen lékaře,nýbrž i jídla a pitné vody,o solidním přístřeší ani nemluvě.Ale tak daleko jsem zase nechtěl.Hlavně jsem chtěl říci,že jsme a vždycky byli výkonná a pracovitá lidská komunita,však poslední dobou se obraz jaksi mění.Zdali je to následek úřadování komunistických všiváků,či jakýsi degenerační trend nedokáži úplně posoudit.Však zajisté budete souhlasit - Že je něco shnilého ve státě Českém.Ivan
06. 01. 2008 | 13:16

jordan shoes napsal(a):

února letošního roku jsem jako pověřený zástupce předsednictva Akademického senátu FF UK oslovil osobním dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišku s prosbou o osobní setkání, na němž bychom mohli společně
16. 11. 2009 | 13:41

VLADIMIR BOSAK napsal(a):

Je nutno vyměnit vedení USTR (ústav pro studium totalitních rezimů). Svazák Žáček tam praktikuje přesně to, co údajně studuje. Ostudný!
21. 11. 2009 | 16:40

Tlapka napsal(a):

Svět si půjde sám kam chce a jedinec to nemůže ovlivnit, protože svět jde jako bezhlavý dav.
02. 12. 2009 | 12:37

Míval napsal(a):

Vždycky zpozorním, když se někdo začne rozepisovat o slušnosti (tedy té své), jako pan Hochman. Slušný člověk to dělat nemusí, protože celkem zřetelně vystupuje z jeho příspěvků. A sprosťákovi to nepomůže (ze stejného důvodu).
18. 03. 2014 | 11:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy