Několik poznámek o bratrech Mašínových

22. 08. 2011 | 00:10
Přečteno 18668 krát
Kontroverzní a konfliktní diskuse, která s malými přestávkami neustále probíhá ve společnosti je užitečná a očišťující, přestože stanoviska zastánců a odpůrců činu bratrů Mašínových zůstávají často nesmiřitelně vyhrocená a ukazují, jak více či méně hluboko jsme poznamenání ideologiemi komunismu a demokracie.

Pro mnohé, kterých je dnes většina, je jejich čin zločinem, pro druhé - včetně mne - činem - mementem doby, v níž pojem hodnota zanikl*. Zločiny komunismu byly třídním bojem a jeho v uvozovkách hrdinské činy se často manifestačně oslavovaly. “Oslavovat“ museli všichni, i ti, které komunistická ideologie odsoudila ve většině případů ve vykonstruovaných politických procesech do komunistických lágrů. Někteří byli pro výstrahu (a aby bylo mimo jiné co oslavovat), popraveni.

Odpůrci komunismu, v našem případě skupina bratrů Mašínových, byli podle komunistické ideologie a s manifestační podporou “lidové demokracie“ za této situace již předem zločinci. Pro erudovanější komunistické vrstevníky byli takoví lidé, kteří se nesmířili s mocensko-zločineckou praxí tehdejší komunistické ideologie, nepřijatelní a Mašínové exemplárním příkladem “nepřátelské, prohnilé a nespravedlivé“ ideologie západní demokracie. Pohlíženo skrze churchillovská procenta načrtávající v Jaltě budoucí možné uspořádání v Evropě, i zde tkvěla část tragické skutečnosti, kterou mnozí ani neznali, ani netušili.

Zločiny, kterých se dopouštěli komunisté s pomocí legalisticky znásilňovaného “lidu“, představovaly zlo v evidentní a koncentrované podobě. Tichý a mocenský alibismus evidentně svobodnějšího a demokratičtějšího Západu nevytěsnil zcela židovsko-křesťanskou tradicí základního půdorysu boje se zlem, jehož poválečné rudo-přihnědlé manýry se staly pro bratry Mašínovy otázkou života a smrti. A to, že se tehdy drtivá většina celé společnosti rozhodla přizpůsobit či přežívat, bylo pro ně jen dalším důvodem navíc proč s komunisty bojovat.

Z pohledu absolutně pojímané židovsko-křesťanské tradice například desatera - zabití lidí nelze ospravedlnit. Nebylo to ovšem poprvé ani naposledy, co se v historii židovsko-křesťanské tradice staly a musely stát tragické a rozporuplné činy v neopakovatelných dobových souvislostech a podmíněnostech. I tak vznikal koncept lidských práv a svobod, jejichž étos paradoxně stal za činy a jednáním skupiny bratrů Mašínových.

Dnes se při hodnocení jejich činů pohybujeme mezi krajními otázkami a postoji: odsoudit tyto činy nebo odměnit, uctít skupinu bratrů Mašínových? A aby malicherných důvodů nebylo málo, vedou se spory a handly o boj, odboj, odpor, medaile (dajli-nedajli), ačkoliv z prosté logiky věcí a faktické historie let 1945-1989 jedno bez druhého by nemohlo být: Mašínové bez komunistů, komunisti bez násilí a lágrů, Chartisté bez této historie.

A nesnesitelnost a neudržitelnost posledního hrubého vyjádření jednoho z pánů Mašínů o Václavu Havlovi a jeho obvinění ze spojení s estébaky znovu spíše dokazuje, jak ošidný a nedomyšleně hořký a nespravedlivý může být názor, vycházející ze dvou absolutně jinde žitých a nazíraných osudů. Václav Havel v tom není jistě nevinně, protože politická odpovědnost za míru sametu v roce 1989 a materiální a finační přežití staronových česko-moravských komunistů s jejich estébácko-podnikatelskými pohrobky padá i na něho a na všechny, kteří seděli tehdy ve vládách, parlamentech a dalších lokálních výkonných a samosprávných postech.

Nemohu se ubránit možná zbytečné poznámce, že paradoxním českým pokračováním odkazu skupiny bratrů Mašínových v jiných a nových souvislostech a podmínkách polistopadové demokracie byly po listopadu 1989 politické aktivity Petra Cibulky. S úporností sobě vlastní, hodnotil či spíše nemilosrdně pranýřoval tehdejší vývoj a jeho budoucí peripetie slovy neslýchanými a vysmívanými, která mířila na tehdejší hlavní aktéry, včetně tehdejší soudní přestřelky s Václavem Havlem. Dnes po Cibulkově politické předvídavosti naše společnost ani neštěkne, má přece své Necenzurované noviny, a to české “vládě lidu“ musí stačit.

Druhá nepatřičná poznámka: Na bratrech Mašínových si hojí současná vláda to, na co její morálka, politizování a hrátky s veřejností nemají v jejím každodenním politickém provozu sílu a odvahu; nebo spíše vůli vypořádat se s trapnostmi nynějšího koaličního přežívání, které není ničím než zoufalým počínáním tonoucího. Její postoj v souvislosti se smrtí jednoho z bratrů Mašínových je v dané politické situaci spíše křiklavě farizejský, než pochopený.

V pochopení doby a činů skupiny bratry Mašínových a jejich tragických obětí spatřuji, jak se s jejich činy vyrovnat, včetně uctění památky jejich obětí. Ty a s nimi tehdy i valná část národa neměly možná tolik ponětí a přesvědčení, v jakém zlu žily, a jak ho více či méně podporovaly; natož aby měly sílu postavit se mu na odpor a bojovat s ním. Zde pak nacházím smysl a historický význam ojedinělé mašínovské vzpoury, která varuje všechny, kteří se útrpně poddají smíru se zlem.


Heřman Chromý


*Czesław Miłosz – Svědectví poezie, str. 57, překlad Václav Burian, 1992

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Hurá napsal(a):

Bla, bla, bla....
22. 08. 2011 | 00:28

yorick napsal(a):

Skoro souhlasím s předřečníkem Hurá.
Jen to řeknu jinými slovy: chytil jste se do vlastní pasti. Míjíte podstatné a tak prostě nejste v reálu. Mašínové, situace-nesituace, spáchali vraždu podle všech požadavků k naplnění skutkové podstaty tohoto činu (i podle současné legislativy). Jsou tedy vrazi a nelze to odestát.
Stejně ovšem obcházíte zbaběle kolaboraci současných "významných" postav budoucí historie této země. Mašín má pravdu, že Havel kolaboroval se Státní bezpečností, viz doklady, předložené jmenovaným Cibulkou.
A celý váš rozklad padá na ústa vedle neměnné skutečnosti, že současný prezident této země byl přímo agentem Stb, spolupracovníkem totalitní rozvědky (má svá všeobecně známá krycí jména) a ještě navrch KGB. Pokud jste tohle vynechal, neměl jste se ani do ničeho snad pouštět.
Jste de facto zbloudilec, tím hůř, pokud vědomě.
22. 08. 2011 | 01:19

kočka šklíba napsal(a):

Tak připojuji se k bla, bla......
Ale tohle je už vrchol hnusu: " Ty a s nimi tehdy i valná část národa neměly možná tolik ponětí a přesvědčení, v jakém zlu žily, a jak ho více či méně podporovaly; natož aby měly sílu postavit se mu na odpor a bojovat s ním. Zde pak nacházím smysl a historický význam ojedinělé mašínovské vzpoury, která varuje všechny, kteří se útrpně poddají smíru se zlem."
Takže jinými slovy oběti byly zavražděny, aby poznaly, ony a jejich rodiny, že žijí ve zlu? Vy schvalovači vražd už opravdu nevíte co byste na obranu vrahů napsali a uchylujete se k neskutečným blábolům. Jinak se to nazvat nedá.
Ani vy jste, kromě toho co jsem zkopírovala, a co je podle mého naprosto odporné, nebyl schopen napsat jak ti vrazi BOJOVALI , jak POMOHLI komukoliv, kromě sebe, svými odpornými zločiny. Nemusíte zoufat, zatím to zde nikdo nezvládl, vraždy, se obhájit nedají, blábolení vás a dalších to dokázalo.
22. 08. 2011 | 02:01

JenTak napsal(a):

Loupežným vrahům šlo o život tak jako v každé zemi, kde se vraždy trestají smrtí. Pro tyto vrahy byla jediná možná záchrana - spasit se útěkem do země, která by je spravedlnosti nevydala, což se jim za cenu obětí z jejich strany i strany zákona podařilo.

Vaše nemravná omluva vražd, které se mnohokrát staly v minulosti, je stejně nechutná, jako obhajoba oněch vrahů. Ještěže jste neargumentoval Hitlerovou genocidou celých národů... Při takovém přirovnání by měl člověk chuť říci; zlatí Mašíni. V Koncentrácích byli kápa, kteří měli na starosti pracovní výkony svých spoluvězňů, a pod tlakem SVÉHO přežití zavraždili mnoho jiných spoluvězňů. Po válce byli tvrdě za své zločiny odsouzeni. Česká vláda dává podobným lidem za podobné zločiny ocenění.

Prý jste byl chartista. Už dávno jsem přišel o pocit mravnosti všech chartistů, přestože nějací jsou. Ale ti slušní pracují na rozdíl od vás stále s lopatou.
22. 08. 2011 | 04:37

občan napsal(a):

Vyjadrujem súhlas so všetkými príspevkami tu, predo mnou.
A vobec, to už nemáme v tejto republike iných starostí, ako zaoberať sa vrahmi? O čo si koleduje Heřman Chromý? Je slepý, alebo pre okuliare nevidí, kam sme to dotiahli? A to hlavne vďaka chartistom a podobným indivíduám? No, jeho starosti na moju hlavu.
Záverom - vrah zostávava vrahom. Chcel by som autora Chromého vidieť, ako by sa asi cítil, byť na mieste pozostalých po obetiach vrahmi Mašínovými. Zavraždili nevinných, na to sa nezabúda. A tým, ktorí "ospevujú" ich zločin, by to bolo potrebné poriadne osoliť. Že, pane Vondra, Nečas a im podobní.
22. 08. 2011 | 05:15

drozd kvíčala napsal(a):

první příspěvek vystihl vše
22. 08. 2011 | 06:03

schlimbach napsal(a):

Souhlasím plně s předcházejícími příspěvky - od prvního až po 06:03, co jsem zatím četl. Tolik hnusu ke zvracení v tomto blogu -( Škoda slov, škoda slin -(
22. 08. 2011 | 06:45

Divobyj napsal(a):

Cibulka je současným bojovníkem za pravdu,svým způsobem obdivuhodným.Doufám,že jednou bude oceněn.Mašínové byli lupiči a vrazi nevinných lidí.Takováto činnost se v civilizovaném světě oceňuje odnětím svobody na určitý časový úsek.
22. 08. 2011 | 06:45

culter napsal(a):

Lež potřebuje mnoho vět, mnoho košatých a kudrnatých vět - pravdě stačí věta holá.
22. 08. 2011 | 07:05

Nemo napsal(a):

Pane Chromý, to jste křesťan? Ranní a večerní Otčenáš je pro vás málo. Měl byste se modlit celý den. Tato skupina vrahů porušila Desatero zvlášť zavrženíhodným způsobem. Vraždili nevinné lidi za účelem obohacení a kradli. Prosím neházejte kolektivní vinu na komunisty. Mluvíme o konkrétních lidech.

Příspěvek pana Rumcajze ukazuje, jaký nebezpečný vliv na určité jednoduché lidi a zejména mládež mohou mít zkreslené názory na odboj, jaké prosazujete vy a tato rozhádaná vláda.
22. 08. 2011 | 07:09

Luba napsal(a):

Pane Chromý,
velmi dobře napsáno!

Díky!
22. 08. 2011 | 07:10

deep throat napsal(a):

Pane Chromý,

skvěle napsané "BLA,BLA, BLA", jak to již vyjádřil první nick
22. 08. 2011 | 07:19

dedek napsal(a):

Pane autore, mohl byste mi odpovědět, čím bratři Mašínové konkrétně bojovali proti komunistické nadvládě? Za druhé, mohl byste porovnat protikomunistický odboj Mašínů a například skupiny Černý lev 777? Jak to, že Mašíny vyznamenáváme a po skutečných odbojářích pes neštěkne?

To Rumcajs: Vaše slabomyslnost je zcela známá. Když něco píšete, tak alespoň neopisujte stejnou větu na několika diskusích nebo Vaše mozková kapacita nestačí na vyplození dvou rozdílných vět? Hlavně mně nepřestává fascinovat Vaše nenávist založená na naprostých nedostatcích informací a zřejmě i hlouposti. Jste asi bývalý člen KSČ, protože takovouto zaslepeností nepřipouštějící argumenty kohokoliv jiného trpěli právě ti nejzarytější. Ti ale po 89 roce také nejrychleji převlékli kabáty a jsou z nich nejpřesvědčenější pravičáci, leč naprosto neschopní což je vidět na tom, kam jsme to pod jejich vedením dotáhli. Je na čase pátý odboj a už ne sametový.
22. 08. 2011 | 07:24

Rumcajs napsal(a):

dedek:

Souhlasím s tebou. Samet byl špatně.

Je potřeba komunistické zločiny potrestat stejně jako fašismus.
22. 08. 2011 | 07:39

JARLE HALSNES napsal(a):

Komunisti páchali lumpárny. Mašínovým s to nelíbilo a tak se rozhodli to napravit. A "napravili" to spácháním ještě horšího zločinu. Kdyby se bývali pokusili o atentát na Gottwalda, asi bych to skousnul, jenže to oni ne, oni jen potřebovali prachy aby mohli emigrovat. Pro svou vlast neudělali nic.
22. 08. 2011 | 07:44

grőssling napsal(a):

Heřman Chromý také napsal :

V pochopení doby a činů skupiny bratry Mašínových a jejich tragických obětí spatřuji, jak se s jejich činy vyrovnat, včetně uctění památky jejich obětí. Ty a s nimi tehdy i valná část národa neměly možná tolik ponětí a přesvědčení, v jakém zlu žily, a jak ho více či méně podporovaly; natož aby měly sílu postavit se mu na odpor a bojovat s ním. Zde pak nacházím smysl a historický význam ojedinělé mašínovské vzpoury, která varuje všechny, kteří se útrpně poddají smíru se zlem. Konec citátu.


Nedávno dokonce ČT1 zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění, podle kterého 2/3 dotázaných s tím co udělali Mašíni nesouhlasí a to ještě na manipulativně položené otázky. Skutečnost je v tom co si velká většina národa myslí mnohem radikálější.

Po 22 letech antikomunistického masírování mas, si de facto 2/3 lidí myslí, že reálný socialismus nebyl tak špatný jak nám to tu popisuje pan Chromý a jak si to mysleli vrazi Mašínové.

Je to další paradoxní důkaz, že reálný socialismus u nás měl širokou podporu obyčejných lidí a nelíbil se jen úzké skupince těch, kteří byli především ekonomicky postiženi jeho důsledky, takže horním 10 000. 14 900 000 tisíc jej více méně dobrovolně podporovalo a to do roku 1969 masově a ani v roce 1989 kapitalismus nechtělo.

A jak je vidět z průzkumu, po 22 letech zkušeností s nebetyčnými především ekonomickými zlořády tohoto režimu ( které ale mají za důsledek konkrétní zničené osudy obyčejných lidí ), je většině lidí jasné o co jde a šlo.

Zase o to aby horních 10 000 oholilo zbylých 9 900 000 .
22. 08. 2011 | 07:45

Targus napsal(a):

To Heřman Chromý:

Pro mnohé, kterých je dnes většina, je jejich čin zločinem, pro druhé - včetně mne - činem - mementem doby, v níž pojem hodnota zanikl.

Aha, takže pro správňáky, k nímž se řadíte i vy, jsou vraždy a loupeže mementem, hmmm.

Kolikpak si těch Otčenášů denně střihnete? Už jste slyšel něco o desateru? Už jste viděl, jak dodělává postřelený člověk? Třeba tři čtyři hodiny vám skučí za uchem, blije a sere krev a vy jen tupě čumíte, ochromen zděšením, jak rychle vyhasíná život.

Je mi vás líto.
22. 08. 2011 | 07:51

Saltzman napsal(a):

Ve vzpomínkovém dokumentu o J.Traxlerovi byla vyslovena pravda o podstatě našeho češství. Uvádí tam historku, jak při Pražském povstání v pětačtyřicátém lidé různě pobíhali po Praze a rozhlas volal o pomoc. Traxler s kamarády věděli o skladu s puškami, kde byly i lopaty, zimníky a boty, tak na kolem utíkající lidi volali, kde že ty pušky jsou a posílali je pro ně. Když tamtudy po nějaké době šli, viděli jen pušky. Boty, zimníky, lopaty nikde! Stejně tak, když byli zadrženi pro údajnou šmelinu v té době. Nahlásili telefonicky totiž Národnímu Výboru, že v baráku je sklad s potravinami a dalším zbožím. Po krátké době přijel náklaďák a zboží odvezl. Potom telefon a z NV oznamovali, že posílají pro to zboží auto a když jim řekli, že už tam auto od nich bylo a odvezlo si vše, přijeli je zatknout a odvést za šmelinu. Naštěstí u výslechu se objevil jejich bohémský kamarád a ten je z toho dostal. Kdopak asi z toho NV zašmelil ten poklad a pak to hodil na ty, kteří v dobrém úmyslu oznámili svůj nález?

Pravdy o skutečném hrdinství jsou úplně jinde, než se prezentují. Když si představím svou vlastní situaci obdobnou Mašínům(tehdy jsem nebyl ještě na světě), rozhodně bych na jejich místě zabíjel také. Strach má každý a z něj dělá i zbytečné násilí či vraždy vůči jiným. Jistěže lze jen těžko dnes obhajovat, či odsuzovat Mašíny. Byl to jejich, bohužel ojedinělý, boj proti komunismu s útěkem na Západ.

Jiná otázka je PROČ dnes představitelé tzv. pravice stále chtějí metálovat Mašíny. Že by měli takové srdce široce záběrové, že až do takové minulosti by jim bylo líto křivd? Ne! Potřebují ukázat, že pravice je ta, která jde proti komunistům a levici celkově. Na Mašíny se mohou akorát tak zvysoka... Ono pochvalovat Mašíny znamená skrýt svou vlastní minulost, která byla namnoze hodně zbabělá, ba kolaborující s režimem.

Jak známo, dnešní podnikatelé, kapitáni průmyslu, političtí předáci všech stran, prostě všichni v důležitých republikových pozicích, mají nějaký blízký vztah ke Komunistické Straně, nebo ke spolupráci v socialismu, případně jejich rodiče a příbuzní. Jen málokdo v republice se dostal k úspěšnému podnikání, když nebyl s komunisty spojen nějakým svazkem. K podnikání při startu v devadesátých letech, stejně jako i dnes, bylo zapotřebí předně dobrých informací, známostí mezi vlivnými a pak také peníze, které se daly perfektně od kámošů v bankách půjčit na tuneling.

Kdyby teď někdo se zbraní začal bojovat proti stávajícímu systému, byl by hoden metálu? Patrně ano, když by k moci se zase dostali ti stejní, kteří to tu drží od 2.sv. války. "Lump či hrdina, my jsme jedna rodina!" Disidenti jsme byli prakticky všichni, kteří jsme v hospodách nadávali na režim, špatně docházeli na schůze ROH, neustále dělali problémy svým soudruhům vedoucím a oni nám za to nedávali prémie. Ovšem jen málokdo z nás takových to dotáhl na hrdinství nechat se zavřít. Měli jsme rodiny s děckama a ženské dělaly kouzla, aby děcka netrpěla kvůli fotra.

Kdo řve s odsuzováním Mašínů, ví prd! Kdo je chce odměňovat metálama, ten sám nikdy hrdinou nebyl a s největší pravděpodobností kolaboroval s režimem! Jinak si myslím, že Mašínům jsme byli dávno u zadele a své bojové tažení proti komunistům na svém počátku ani nepromyslili. Udělali krok a další se jim samy vnutily. Jak jednou proti komunistům člověk vystoupil, buď se z toho pos..., nebo ho dostali, když neutekl za čáru!! Naprostá většina lidí se z komunistů podělala. Nebýt ale Sovětského Svazu, bylo to všechno úplně jinak. Naši komunisté, to byli předně kolaboranti s cizí mocností, tedy SSSR a proto vlastizrádci. Jejich pohrobci v tom jedou dodnes!
22. 08. 2011 | 07:52

Zdenda napsal(a):

Je téměř úsměvné, jak tito "historikové" v případě Mašínů a spol. vycházejí z toho, jakoby dějiny začínaly od r. 1948! Vůbec nepočítají s rozpadem lidských hodnot zapříčiněným válkou
jako výsledkem rozporů tolik oslavované kapitalistické "demokratické" společnosti. To muselo mít ohromný vliv na myšlení tehdejší mládeže, z nichž mnozí se dali na cestu, o které se domnívali, že povede ke spravedlivější společnosti.Hrstka (na štěstí)volila vraždy a loupeže, aby tomu zabránila.
22. 08. 2011 | 07:56

jarpor napsal(a):

"Kontroverzní a konfliktní diskuse, která s malými přestávkami neustále probíhá ve společnosti je užitečná a očišťující, přestože stanoviska zastánců a odpůrců činu bratrů Mašínových zůstávají často nesmiřitelně vyhrocená a ukazují, jak více či méně hluboko jsme poznamenání ideologiemi komunismu a demokracie."

Naprosto přesné vyjádření !!!
I tato diskuse, jakož všechny předešlé, to dokazuje.

A jedno drobné "kdyby" :
Kdyby Mašínům tehdy režim aktivně nebránil žít tam, kde žít chtěli, nemuseli se tam dostávat způsobem, jakým se tam dostali.
Měli "smůlu" že svého cíle dosáhli...
Pro jisté jsou zločinci, při snadném zapomění zločinnosti systému, který různým Grebeníčkům umožnil vymýšlet způsoby mučení ve věznicích ... vraždit v politických procesech...

Dobře napsáno, pane Chromý.

Hezký den
22. 08. 2011 | 07:59

Luba napsal(a):

Cituji z materiálu o odbojové skupině "Černý lev 777":

"Organizace Černý lev 777, podobně jako např. skupina bratří Mašínů , vojenská odbojová skupina Jaroslava Borkovce
a jiné odpověděly na komunistický teror přiměřeně tvrdými prostředky.

Jejich členové nechtěli být pouhými oběťmi a rozhodli se jednat. Kromě toho očekávali v brzké době vypuknutí
válečného konfliktu ...

V případě třetího odboje šlo o boj proti příslušníkům vlastního národa v čase tzv. studené války, formálně sice nevyhlášené, ale reálně existující.

Komunistická strana Československa ve své ambici mocensky ovládnout českou a slovenskou společnost používala metody, jež si v řadě případů nezadaly s některými bolševickými a nacistickými metodami. Masové zatýkání, mučení při výsleších, násilné vystěhovávání celých rodin, existence koncentračních
táborů, justiční vraždy.

Jeden z koryfejů české historiografie doc. Karel Kaplan uvedl, že v letech 1948–1989 perzekuční důsledky (mezi ně řadil politické čistky, vyřazení z aktivit veřejného života, zákaz vykonu zaměstnání, znemožnění studia na středních a vysokých
školách, ztrátu soukromého majetku, sledování Státní bezpečností apod.) na vlastní kůži „pocítilo okolo dvou miliónů občanů či půl miliónu rodin“. (...)

V roce 1949 se ve vyšetřovacích vazbách Státní bezpečnosti nacházelo dvacet pět tisíc vyšetřovaných osob.
Do konce června roku 1950 bylo za tzv. protistátní trestné činy popraveno třicet šest osob.
V květnu téhož roku bylo v Československu 32 600 vězňů, z toho přes 11 000 tzv. protistátních. Počátkem roku 1953 již bylo v 335 trestních ústavech a věznicích a 107 pracovních táborech
46 000 vězňů, z toho téměř 15 000 v trestaneckých pracovních táborech na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku, což byl největší počet v historii našeho vězeňství.
V této době k vězeňským účelům sloužilo celkem 442 objektů.
(...)

Čeho se skupina Černý lev dopustila?

Přerušili elektrické vedení ve chvíli, kdy obci Nechvalice zasedala ustavující schůze zemědělského družstva.

Stříleli nad hlavu na motocyklu projíždějícího komunistického funkcionáře, kterého tak chtěli odradit od další činnosti.
K útoku se přihlásili několika letáky, podepsanými Černý lev 777.

Skupina se snažila shromažďovat zbraně a v červenci 1949 provedli svoji nejúspěšnější akci, bombový útok na sekretariát KSČ v Sedlčanech. Sekretariát byl zcela zdemolován a nikdo nebyl zraněn.

V květnu 1950 provedli členové další podobný útok, tentokrát na sekretariát KSČ v Milevsku. Při tomto útoku byl opět zcela zdemolován sekretariát a zabit příslušník SNB Josef Skopový, který budovu v noci hlídal.

V roce 1954 napsali Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma na silnici mezi Milevskem a Petrovicemi hesla „Poslední komunistický 1. máj“, „Ať žije USA“, „Den odplaty se blíží“ a „Víme o všech komunistech“.

Za tyto "zločiny" byly členům "Lva" uděleny tyto tresty:

Jiří Řezáč - trest smrti
Jaroslav Sirotek - trest smrti
Bohumil Šíma - trest smrti
Jiří Dolista - doživotí
Josef Novák - doživotí
Ladislav Šimek - 22 let vězení
Karel Kothera - 21 let vězení

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/lev777-text.pdf
22. 08. 2011 | 08:08

Petr186 napsal(a):

Rád bych věděl, jak Mašíni při vraždění pokladníka věděli, že je v ksč a dokonce v milici, to by mne velice zajímalo, osvětlí mi to nějaký modrý komsomolec? A kolik těch bolševiků pozabíjeli ještě?
22. 08. 2011 | 08:17

Béda napsal(a):

Autor,

co je to ta židokřesťanská tradice? Máte snad na mysli přikázání NEZABIJEŠ! které "bojovníci s režimem" (kteří se žádným režimem nebojovali, spíše mu dělali službu) Mašínové porušovali, když zabíjeli řadové policisty, prováděli loupežné přepadení, zapalovali stohy, anebo ty četné pogromy Židů, které po celý středověk kdy vládlo křesťanství Židé museli trpně snášet? Anebo máte na mysli ty dnešní židokřesťanské války, při kterých je krví oslavováno přikázání NEZABIJEŠ?
22. 08. 2011 | 08:18

Puck napsal(a):

Pro Saltzmana :
Stát právem trestá navádění k trestnému činu !
A toho jste se právě dopustil. Citát z příspěvku :
"Jak známo, dnešní podnikatelé, kapitáni průmyslu, političtí předáci všech stran, prostě všichni v důležitých republikových pozicích, mají nějaký blízký vztah ke Komunistické Straně, nebo ke spolupráci v socialismu, případně jejich rodiče a příbuzní. Jen málokdo v republice se dostal k úspěšnému podnikání, když nebyl s komunisty spojen nějakým svazkem."
Vzato do důsledku, by všichni tito lidé patřili ke zdi. Anebo by měli být zlikvidování v rámci třetího odboje. Až dojde u nás k podobnému incidentu, jaký spáchal Breivik, můžete si přičíst zásluhy.
:-)
22. 08. 2011 | 08:21

Luba napsal(a):

Dobové ohlasy na činy skupiny Černý lev 777:

Čácha Ladislav , bytem Milevsko, člen KSČ, dělník n. p. Chema – provozovna Milevsko, o procesu řekl: „Nejhorší, co může být, je jít proti národu a vlastnímu lidu. Proto rozsudek nad protistátní skupinou, kteří se neštítili ani vraždy, jest správný a jiné tresty pro takovéto zločince nemohou být.

Cukrář a bývalý národní socialista Stanislav Kortán měl podobný názor: „Jsem rád, že případ sekretariátu jest objasněn, protože jsem byl po výbuchu také vyšetřován. Již tehdy jsem říkal, že těm, kteří to udělali, by měli tahat řemeny ze zad. Vždyť zabitý příslušník SNB jim nic neudělal a zbyli po něm sirotci.“

Josef Sláma – komunista a matrikář MNV v Bernarticích:
„Byl jsem přítomen procesu a byl jsem překvapen činností celé skupiny, co vše provedla. Vynesený rozsudek nad těmito vrahy a lotry jest zcela správný, politování si nezaslouží. Takto to dopadne s každým, kdo se stane posluhovačem a pomocníkem našich nepřátel a kdo podlehne vlivu západního štvavého rozhlasu.

Podobné nenávistné reakce zaznamenal i regionální tisk – např. reakci učitelky A. Popplové :

„Byla jsem jedním z účastníků procesu s velezrádnou skupinou z našeho okresu. Na lavici obžalovaných zasedla smečka úhlavních nepřátel našeho lidu. Při pohledu na ně jistě každého napadla myšlenka, jakou výchovou prošli ve svém mládí? Celý proces nám ukázal základní trhliny v této jejich výchově a odhalil nebezpečnou, do podrobností promyšlenou výchovu katolické církve. […]

Vedoucím této zlotřilé bandy se stal Řezáč , člověk bez národního cítění. – Prostřednictvím bývalého soukromého podnikatele Šímy se dostal do této bandy i 43letý puškař Šimek z Milevska. Ten, kterému veškeré výlohy za léčení onemocnění obrnou hradil stát, ten, kterému naše zřízení zajistilo klidný a spokojený život jako vedoucímu obchodu se zbraněmi a střelivem. […]

A nebylo a není náhodou, že dalším členem této bandy se stává příslušník nejnebezpečnější a nejzarytější nepřátelské třídy v našem národě proti dnešnímu zřízení – kulak. Z cynických odpovědí všech obžalovaných čišela nesmírná nenávist vůči našemu státu a KSČ.“

Deník Jihočeská pravda ústy svého redaktora Jiřího Preiningera informoval o „procesu s protistátní vyzvědačskou a teroristickou bandou“.

Opět se zde objevují slova o „reakční výchově tzv. Sdružení katolické mládeže“, o tom, že „obžalovaní zločinci byli horlivými posluchači Hlasu Ameriky, tohoto hlasu nejčernější fašistické reakce, hlasu zavilých nepřátel našeho národa a nepřátel svobody lidu“, dále že „proti našemu svobodnému lidu hledali spojení se špionážními centrálami amerických imperialistů“ atd.

Na závěr bylo obyvatelstvo kraje vyzýváno k ještě vyšší „politické bdělosti a ostražitosti. Bude také varovat [případ skupiny Černý lev 777] všechny reakční živly, že republiku si rozvracet nedáme, že každého, kdo se dá na cestu zločinu proti lidu, nemilosrdně smeteme z cesty“.

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/lev777-text.pdf
22. 08. 2011 | 08:25

Masox napsal(a):

AKCE !!! Už se ty hovory táhnou týden a je to nuda . Co kdyby jste se setkali dnes 20,00 u Hostivařské nádrže a dali si mlatu. Mašínovců bude jen 15 % ale zase vás rozdupou na krvavou kaši. Točím video, HlASTE SE A PŘIJĎTE. Napište sem kdo přijde a za koho hraje
22. 08. 2011 | 08:25

Targus napsal(a):

To Saltzmann:

Souhlasím. Ti, co dnes pějí ódy na Mašíny, mají sami máslo na hlavě, protože kolaborovali více, než jejich bezprostřední okolí.
22. 08. 2011 | 08:27

Luba napsal(a):

Pozdější režimní dozvuky na činnost Černého lva:

"Mezi lidmi byly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století velmi populární knihy zvané „magnetky“.

Jednalo se o příběhy s rádoby kriminálním podtextem, jejichž psaním si přivydělávalo mnoho lidí, mj. pod pseudonymem i z řad odborníků.

V roce 1974 vyšla „magnetka“ č. 5 s názvem Podivný rok.
Jedná se o vyprávění příslušníka StB, jenž čtenáře seznamuje se svou prací vyšetřovatele Státní bezpečnosti, který to kariérně
dotáhl až do hodnosti majora.

Na své cestě se neustále setkává se zločinci z řad „třídních
nepřátel“, kteří se nezaleknou ani těch nejodpornějších činů. Od snah zabránit vzniku JZD (např. zapalováním stohů, otravou dobytka, výhrůžkami) přes špionážní činnost až po vraždy funkcionářů KSČ.

Celý děj „magnetky“ v mnoha věcech připomíná činnost členů organizace Černý lev 777. Vše je dokresleno ilustračními fotografiemi, mezi jinými i mrtvým příslušníkem SNB Josefem Skopovým , který zahynul v budově milevského sekretariátu OV
KSČ, a fotografiemi zbraní, které byly nalezeny u členů skupiny Černý lev 777, ale i fotografiemi z „případu Babice“.

Celý příběh končí v roce 1968, kdy se v rámci rehabilitačního
soudního řízení hlavní hrdina „magnetky“ z pozice strážce lidovědemokratického zřízení téměř sám dostává na lavici obžalovaných, aby ho v poslední chvíli zachránila okupace
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968." :)

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/lev777-text.pdf
22. 08. 2011 | 08:29

krajan napsal(a):

Rumcajsi,
ještě horší je,že o morálce kážou lidi tvého typu,kterým je (podle tvého vyjádření,kdy jsi byl na vojně) něco přes čtyřicet - viz i Nečas - a kteří o té době nemají ponětí.Jsou jen nakažení ideologickými žvásty.Já osobně bych aplaudoval Mašínům za předpokladu,kdyby na své cestě nezanechali mrtvoly.
jarpore,
oni ti Mašíni nemohli v roce 1946 svobodně změnit své bydliště a vystěhovat se? Blbost,že?!
22. 08. 2011 | 08:30

Marcus Agrippa napsal(a):

Zdenda:
především se zapomíná na"Mnichov". Lidi to našim západním"spojencům"dlouho nemohli odpustit. Díky tomu se většina přiklonila po válce k vazbě na SSSR. Mašínové - to už nemá smysl řešit. Je tam hlavně hodně podivností - členství v ČSM ( pod přímou kontrolou KSČ ), shánění zbraní už v roce 1946 ( nikdo ještě netušil co bude za dva roky ), matka v KSČ, nulová aktivita v boji proti procesům 50 tých let, využití ukradených financí na soukromé aktivity, podivně"hladký"průchod do SRN atd.
22. 08. 2011 | 08:32

Béda napsal(a):

Luba,

můžete se klidně upsat. Jádrem otázky je, že Černý lev 777 vyvíjel PROTIREŽIMNÍ činnost a Mašínové prostou kriminální činnost vedoucí k vlastnímu obohacení a zdrhnutí. Po útěku vyšuměla jejich "osvobozující" činnost od režimu v ČR úplně do ztracena.

Výsledkem činnosti Černého lva bylo hlídání sekretariátů KSČ a povědomí mezi obyvatelstvem, že něco jako odboj proti režimu kdesi existuje, výsledkem činnosti Mašínů byl teror mezi obyvatelstvem a posílení pozice režimu.
22. 08. 2011 | 08:36

Občan napsal(a):

Jen to velmi strušně zrekapituluji:

1) Mašíngang se zločinů dopustil z čistě zištných důvodů, které s politikou nikdy neměly nic společného
2) Nikdy nezabili ani nijak neohrozili žádného z vlivných komunistů, a to ani na obecní úrovni
3) Vždy vraždili a olupovali zcela nevinné lidi na nejnižších úrovních veřejné sféry
4) Zmrzačili nejméně jednoho člověka, který na rozdíl od nich primárně zachraňoval lidské životy a majetek
5) Opakovaně a veřejně doznali, že byli ochotni zabíjet i malinké děti, pokud by se jim připletly do cesty
6) Nikdy neudělali nic, co by jakkoli oslabilo nebo ohrozilo komunistickou moc v Československu ani jinde ve světě
7) Nikdy nenavázali žádný kontakt s protikomunistickou opozicí ani v Německu, ani v USA
8) Ačkoli prošli v USA vojenským výcvikem, nenašli odvahu nastoupit k boji proti komunistům do Vietnamu
9) Svými zločiny zničili život své rodině, zabili svou matku, zavinili posílení komunistického režimu a legitimizaci komunistických represí v 50. letech

Takže, pane Chromý, Vaši "hrdinové" jsou pouze a jenom tři VRAŽDÍCÍ NULY.
22. 08. 2011 | 08:38

juvel napsal(a):

Pane Chromý, hodně jste přečetl, ale o biblickém křesťanství nevíte nic. Křesťan nebojuje proti zlu tak, že jako Mašíni mlátí kolem sebe druhé a snaží se prosadit svoji představu spravedlnosti a práva. Křesťan bojuje proti zlu tak, že se sám nepodílí na zlém, nepoctivém a nemorálním jednání. A to v tomto světě není vůbec snadné. Je třeba do toho zapojit všechny své duchovní, duševní, intelektuální a často i tělesné síly, chce-li člověk žít poctivě a nepodlehnout, či nepřidat se ke způsobům, které jsou v tomto světě obvyklé (ať už to byla doba před listopadem či současná).
O Kristovi je psáno, že zvítězil nad světem. Jeho vítězství spočívalo v tom, že přestože byl nenáviděn a pronásledován až do krajnosti, nepodlehl duchu a způsobům světa, ale zachoval nesobecký a obětavý životní postoj a lásku k bližnímu. Přineslo to požehnání jemu, světu i lidem, které daleko přesahuje naši představivost a zkušenost.
S křesťanstvím nemá jednání a postoje Mašínů vůbec nic společného, jejich boj za "spravedlnost" se nijak neliší od běžného zabíjení, které provází lidstvo celou historii až dodnes.
22. 08. 2011 | 08:38

StandaT napsal(a):

"Kontroverzní a konfliktní diskuse, která s malými přestávkami neustále probíhá ve společnosti je užitečná a očišťující, přestože stanoviska zastánců a odpůrců činu bratrů Mašínových zůstávají často nesmiřitelně vyhrocená a ukazují, jak více či méně hluboko jsme poznamenání ideologiemi komunismu a demokracie."

Já si myslím, že není užitečná a už vůbec ne osvobozující. Tahle diskuse bude užitečná až za dalších dvacet let, až po generační výměně. Až tu nebude generace bránící sebereflexi a vyrovnání se s minulostí. Až všichni ti Vašové a Polednové v závětří dožijí své mrzké životy a nebude nutno je chránit, protože spolu se spravedlností padá i stín viny na všechny ty tehdejší uržovatele a dnešní omlouvatele.

Lidé, kteří se bojí své vlastní minulosti nemohou dát budoucnost svým dětem. Ty děti si musí svou budoucnost najít samy, což už stejně dělají. Starci s rudofilním kolektivismem v krvi sice tuhle antimašínovskou barikádu udrží, stejně tak tu dožívací pro bestie. Ale budou to jen ztracené varty, život půjde jinudy.
22. 08. 2011 | 08:42

Saltzman napsal(a):

Petr186

Zkuste si představit, že vy jste ten, kdo se dal na odboj, protože nesouhlasíte se stávající vládou a ta vás chce dostat do kriminálu, zlomit, zlikvidovat. Potřebujete peníze, zbraň, úkryty. Jednou jste se dal na odboj a tím jste odstartoval děje, které jen stěží ovlivníte. Jste pod stresovým tlakem, máte strach a ne že ne, jste i hladový, je vám v noci zima, nevíte jak budete zítra existovat. Potřebujete dojít za hlídanou hranici, která je moc dobře střežena vojskem a policií. Nepřátelé jsou i kolem vás všude. Je hodně spolupracujících s režimem a mohou vás udat a nebo aspoň vám neposkytnou pomoc. V takové situaci můžete i zabíjet, protože ve stresu a strachu se člověk dopustí čehokoliv, nebo jedná bez rozmyslu.

Můžete namítnout, že vy by jste do odboje nešel už jen pro tuto možnost svého nekontrolovatelného, či vynuceného násilí a vraždy. To je potom ale jiná, když nehodláte bojovat proti tomu, co vás ohrožuje v existenci. Takto se zachovala naprostá většina Československých občanů, protože buď si nebyli vědomi svého existenčního ohrožení, nebo byli na straně utiskovatelů, nebo prostě neměli dost odvahy, což neznamená, že byli zbabělí, jen neriskovali tolik jako Mašíni.

Odsuzovat násilí je jednoduché, pokud se ho sami nemusíme dopustit. Ono stačí, když se máte dnes bránit proti násilníkovi, který vás napadne. Musíte použít násilí a to většího než on, jinak prohráváte a schytáte nakládačku. Můžete i zabít. Rozmyslíte si to v tom maličkém okamžiku, kdy někdo vytáhne boxer, nůž, nebo má ruce jak lopaty? Já bych(ověřeně) reagoval agresivněji než dotyčný a bylo by mi v té chvíli vše jedno.

Na debatách je to sám odpor ke stávající vládě, režimu, politice. Nikde nevidět ale žádného skutečného odbojáře a není se co divit. Dnešní doba je hodně lepší, než bejvávalo za oněch "zlatých" komunistů. Škoda riskovat, že!
22. 08. 2011 | 08:42

Taoiseach napsal(a):

Heřman Chromý

Každý správný křesťan musí být trochu naivní, ale co je moc, to je příliš. Petr Cibulka sehrál pro StB úlohu "užitečného idiota" (prosím nemazat, je to jenom cintát Uljanova): "nebojácně" zveřejňoval seznamy údajných spolupracovníků StB, ve kterých bylo přesně to, co si StB přála. Tedy kompro na populární osobnosti. Naopak bylo odstraněno to, s čím se dalo dále pracovat (např. druhý - a podle všeho živý - svazek jakéhosi Ing. Václava Klause). Smyslem bylo zdiskreditovat lustrace (resp. jakoukoli snahu zabývat se minulostí), relativizovat vinu a hlavně odvést pozornost od skutečných zájmů starých struktur. V tomto ohledu odvedl Petr Cibulka skvělou práci!
22. 08. 2011 | 08:42

Luba napsal(a):

Bédo,
přečtěte si hlavně ty dobové ohlasy.

Může Vás těšit, že tehdy byla většina lidí stejně uvědomělých, jako jste Vy.
22. 08. 2011 | 08:44

Občan napsal(a):

To Luba:

Jen taková kontrolní otázečka - jestliže "odbojáři" "bojovali" proti komunismu vraždami, loupežemi, otravováním dobytka, pálením stohů, vypalováním domů, kalením studní a vůbec TEROREM, čím byli lepší než komunisté?
22. 08. 2011 | 08:50

Ládik!!! napsal(a):

Targus -
a co příznivci Mašínů, kterým je 20-30 let? Taky mají máslo na hlavě?
22. 08. 2011 | 08:52

SuP napsal(a):

Luba, Jarpor -
Nelze se nepřidat. Díky za Vaše vyjádření. I já pokládám tenhle článek za velmi výstižný. Nakonec o tom svědčí i všechny zdejší negativní reakce opakovačů (i opakovaček - kočka Stračena)pouček a hesel.
Ještě bych doporučil - v dnešním NP - Roman Joch.
22. 08. 2011 | 08:54

Minorita napsal(a):

Masox
Akční návrh s použitím citace :-)))
Autor
V místních blozích už dnes skutečně může publikovat kde kdo a sebevětší pitomost se bude komentovat jako "myšlenka" ( jako v tomto případě ), ač se tvůrce zmohl na pár propagandistických výkřiků a na slovník kovaných z oněch let ( paradoxně je nenávisti dnes snad více než tehdy a jednobuněční bodují ).
22. 08. 2011 | 08:55

Luba napsal(a):

Občane,
připomínáte mi postoj od nacistů osvobozovaných Francouzů, jež Spojeneckým vojákům spílali za to, že jim poničili jejich domy.
To nacisti jim ty baráky nepoškozovali.
22. 08. 2011 | 08:58

Masox napsal(a):

Jednobuněčná minorita - a vás to baví, už to je asi 6 blog,na toto téma které se v časech i překrývají a pořéd to samé - je to jen pro uklidnění úchylů aby měli kde psát ale nikdo nemá odvahu říct ani jméno. Já navrhoval v 8.25, aby se alespoň ukázali na veřejnosti
22. 08. 2011 | 09:02

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"Kdyby Mašínům tehdy režim aktivně nebránil žít tam, kde žít chtěli, nemuseli se tam dostávat způsobem, jakým se tam dostali."
Ještě v té době (vím, že to nebylo v roce 1946, jak píše krajan) utíkalo dost lidí neozbrojených přes hranice. Jistě: bylo to riskantní, ale jejich cesta byla mnohem riskantnější. Krom toho mi není jasné, jak jim v odchodu do ciziny mělo pomoct třeba zapalování stohů a střelba na hasiče, z nichž jednoho vážně zranili.
Jde o to, že tu situaci - která byla objektivně extrémně těžká - špatně vyhodnotli. To by se dalo omluvit právě tou výjimečností situace a jejich nezkušeností. Proč ale proboha odmítají/odmítali uznat sebemenší chybu na své straně?

"Měli 'smůlu' že svého cíle dosáhli..."
Jednak ne všichni ze skupiny, jednak pokud by nepřežil nikdo, mluvilo by se o nich asi podstatně mémě, ale určitě by je nikdo neoslavoval.
22. 08. 2011 | 09:03

Občan napsal(a):

To Luba:

To není odpověď na mou otázku. Takže znovu -
jestliže "odbojáři" "bojovali" proti komunismu vraždami, loupežemi, otravováním dobytka, pálením stohů, vypalováním domů, kalením studní a vůbec TEROREM, čím byli lepší než komunisté?
22. 08. 2011 | 09:04

Pípa napsal(a):

Židovsko - křesťanská tradice???? Snad křesťanská. Co nám to zase ti židokřesťanobolševickodemokratickoliberálmultikulti mudrcové podsouvají?
22. 08. 2011 | 09:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....ÁÁÁÁ, další blog obdivovatele zbabělých podřezávačů krků, doufám, že další obdivovatelé se sem sletí a budou supími zobáky vyťukávat v klávesnici své pokleslé ódy na Mašingang. Tak aby bylo jakno, podříznout svázaného a omámeného protivníka není čin hodný hrdinů. Za loupežné zabíjení je vyzdvihujete na zakrvavený piedestal. Zlatá lipová ratolest tu krev nezakryje, ani jejich sobeckou zbabělost. Žádný odboj, jen soukromá cesta na západ, ať to stojí, co to stojí.

Další trapárna, tenhle Váš blog, pane přisluhovači zlodějské vládní garnitůře, která nám chce vnutit takovéhle hrdiny a vzory. Nikdy. Tužka.
22. 08. 2011 | 09:08

Minorita napsal(a):

Minorita
Když už se masoxí koncentráte ptáte, tak je to spíše smutné -> stejně se ty dvě skupiny neshodnou, v akci je ideologie, dokonce snad více, než kdysi - společnost je rozdělená a bude hůř. Rozhodně takováto témata vržená do davu plní svůj úkol :-). S tím odhalením identity to evidentně neprojde :-)))...
22. 08. 2011 | 09:12

modrý edvard napsal(a):

Souhlasím s autorem. Srovnání "Mašín je Cibulka 50. let je velmi trefné". Nesouhlasím s tvrzením o farizejském počínání vlády. Nenapadá mě lepší řešení, co by vláda měla udělat (levičáci samozřejmě navrhnou, že by měla odstoupit).
22. 08. 2011 | 09:14

Hodnota Občana napsal(a):

Mašínové měli udělat atentát na Gottwalda, a na to neměli odvahu, proto asi zabili nevinné... !!!
22. 08. 2011 | 09:28

jarpor napsal(a):

Taioseach

""Měli 'smůlu' že svého cíle dosáhli..."
Jednak ne všichni ze skupiny, jednak pokud by nepřežil nikdo, mluvilo by se o nich asi podstatně mémě, ale určitě by je nikdo neoslavoval."

Slovo "oslavovat" mi nesedí... Ocenit či neocenit /nemám na mysli jakési řády... ale posoudit jejich čin v historických souvislostech.../ o tom je řeč, nikoliv oslavovat...
Jste si jist, že kdyby byli zabiti, že by se o nich nehovořio, že by nebyla debata o ocenění či neocenění? Nemyslím si...
Smrt na "obou stranách" by možná, paradoxně, otupila vyhraněné názory při úvahách o příčinách a následcích...

Hezký den
22. 08. 2011 | 09:28

Faust napsal(a):

Pokud se mohu optat zdejších diskutujících:
co to vlastně je zač ta v článku zmíněná "židovsko-křesťanská tradice"?
Docela dost jsem studoval dějiny (mne například formovala spíše antika, ale dejme tomu...) "židovsko-křesťanská tradice" je IMHO moderní kočkopes. Klišé jako když vyšije...
Nebylo horších nepřátel v dějinách nad křesťany a židy - dokonce i islám se k židům choval lidštěji, než křesťané.
Desatero křesťanské rozhodně neodpovídá judaismu; ba v některých momentech jde přímo proti němu.
Takže znova: jakápak "židovsko-křesťanská tradice"?
A navíc obhajovat touto tradicí vraždy a ostatní činy bří Mašínů?
Nezabiješ!!
Nepokradeš!!
A Kristus hlásal o nenásilí: Udeří-li Tě kdo v levou tvář, nastav mu i druhou!!
Křesťanské DESATERO a křesťanské učení...
Tak propána jána, jak bří Mašínové naplňovali alespoň křesťanskou tradici?
22. 08. 2011 | 09:28

Rumcajs napsal(a):

juvel:

Vidíš to dost optimisticky. Křesťanů, co mají na rukou krev nevinných lidí je taky hezká řádka.Řekl bych většina.
Pokud jde o Krista - to máš pravdu. Jeho život by měl být příkladem. Akorát že nebyl nenáviděn pro své dobré skutky, ale proto, že se prohlásil Bohem, což pochopitelně byl pro pravověrného žida těžký hřích.
22. 08. 2011 | 09:31

Aleš napsal(a):

Je to právě tak, jak píše prof. Bělohradský:
Český pravičák používá Mašíny jako klacek, kterým chce VĚTŠINĚ společnosti vtlouct svůj MENŠINOVÝ postoj. Jak demokratické.
Což ale o to, není to nic nového.
Nového a poučného je na tom jen to, že ve jménu morálky, spravedlnosti a svobody náš malý pravičák hájí právo na krádež, teror a vraždu.
Kolik cesty ještě zbývá k chuti na takovou malou českou pravicovou diktatůrku? Samozřejmě pod praporem práva na svobodu, osobní názor a všelidskou morálku?
22. 08. 2011 | 09:33

Colt napsal(a):

Saltzman

Souhlas do posledního písmemene. Popsal jste to naprosto skvěle a přesně.
Mohu jen dodat - díky!
22. 08. 2011 | 09:33

SuP napsal(a):

Milá Tužko -
Vážím si Vás velmi, i když s tou Vaší tezí, že Mašínové měli nejřív podříznout krk své matce, nesouhlasím.
22. 08. 2011 | 09:35

Lop napsal(a):

Bla, bla, bla....to opravdu vystihlo všechno.
22. 08. 2011 | 09:38

schlimbach napsal(a):

Rumcajs zase perlí :)
22. 08. 2011 | 09:40

Faust napsal(a):

Rumcajz:
Ale kdeže. Kristus byl přece SYNEM ČLOVĚKA... a Mesiášem (což právě židé popírali).
Krále Židovského (ono slavné I.N.R.I. nad hlavou) z něj učinili až Římané.
"Mé království není z tohoto světa."
Tak pravil Kristus.
A Vy, milý loupežníku, se laskavě nepleťte do teologie. Si tacuisses, philosophus mansisses...
Captcha praví: dadi Nazaré
22. 08. 2011 | 09:41

modrý edvard napsal(a):

Taoiseach, 9.03
většinou argumentujete rozumně a k věci. Ale pokud vím, tak Mašínové a kol. nejdřív chtěli zahájit partyzánskou válku, a prchat začali, až když jejich situace nebyla udržitelná. Takže tvrzení, že mohli utéct přes hranice, aniž by někoho zabili, je zcestné. Buď čerpáte ze zcela jiné literatury, než já, nebo jste domácí přípravu odfláknul.
22. 08. 2011 | 09:41

Faust napsal(a):

schlimbach napsal(a):
Rumcajs zase perlí :)
22. 08. 2011 | 09:40
Ale kdeže, schlimbachu:
Loupežníček jenom obhajuje své řemeslo a blábolí ze žízně (ono je docela vedro), nebo prostě šel na slunko s hlavou nepokrytou :-)
Captcha to zas odhalila: toxic ientrie (prostě něco toxickýho) :-)
22. 08. 2011 | 09:46

SuP napsal(a):

Faust -
Nepokradeš, Nezabiješ ...
Ano, to si můžeme dovolit a musíme vyžadovat v naší laskavé a uhlazené době. A přesto se to nedaří. Z Vašeho článku o anomii lze odvodit, že v době, která byla TEHDY, kdy kradl a vraždil "demokraticky" zvolený státní aparát, byly tyto hodnoty významově významně posunuty.
Ale asi toho máte nastudováno mnohem víc, tak mi dokážete osvětlit, kde dělám chybu v úvaze?
22. 08. 2011 | 09:47

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Ta nesmiřitelnost na obou stranách je dána hlavně tím, že otevřená diskuse se začala vést až po čtyřiceti letech. Obávám se, že mladší zastánci Mašínů jsou podvědomě vedeni tím, že se odmítají smířit s tím, že minulost nejde změnit (žádný třetí odboj prostě neexistoval). To se netýká lidí jako Nečas, kteří tu věc zcela vědomě zneužívají k odvádění pozorností od jiných věcí.

Z Mašínů se mezitím stali Američané s typický černobílým viděním světa (jako z barevného hollywoodského filmu). A nemůžou se smířit s tím, že Středoevropani takové vidění nemají. Bylo by třeba, aby někdo natočil "Musíme si pomáhat", jehož děj by se odehrával o deset let později.
22. 08. 2011 | 09:50

SuP napsal(a):

Aleš -
Druhý menšinový postoj ve společnosti je levičácký. Většina ostatních je totiž NORMÁLNÍ.
22. 08. 2011 | 09:51

Eleshar napsal(a):

Jak činy bratří Mašínů směřovaly proti komunistickému režimu?

Byly zavražděni nějací nevinní lidé, kteří de facto ani nebyli na těch nejnižších stupních. Omámit někoho chloroformem a podřezat je prostě vražda a i kdybychom uznali, že Mašíni "byli ve válce" (k čemuž nemají ani autoritu ani mandát), tak je to válečný zločin, stejně jako zastřelení odzbrojeného *civilního* pokladníka.
Pak jsem slyšel, že skutečně podpálili pár stohů slámy.

Chápu loupež, chápu, že se prostříleli ven, budiž jim to přáno. Chápu, že to asi odnesl jeden policajt, když se dobývali pro zbraně (okolnosti přesně neznám). Odbojová činnost to není, ale je to nutná příprava k něčemu takovému, těžko se tomu asi dá vyhnout.
Vraždy omámeného člověka a odzbrojeného civila ale navždy zůstanou vraždami, navíc tehdejší režimní útlak naopak do jisté míry legitimisovaly.

Čili ještě jednou: jakou protirežimní činnost bratři Mašínové a jejich skupina vyvinuli?
22. 08. 2011 | 09:51

Ládik!!! napsal(a):

Aleš -
"vtloukat většině svůj postoj" "mašínovským klackem" asi moc nejde. Ale se zbraní ruce terorizovat většinu už jde, že jo? Jste milicionář, nebo jen prostý komunista?
22. 08. 2011 | 09:51

mart napsal(a):

Dnešní urputní mašínofilové mi velice, velice připomínají právě komunisty a vpodstatě každou totalitní pakáž: právě svou schopností obhájit obyčejný (tedy kriminální) zločin nějakým "vyšším" zájmem. A to už jsem myslil, že snad už tenhle šablonový způsob uvažování máme za sebou, že jsme se z historie poučili a jsme schopni střízlivého nadhledu... jak je vidět, asi ne.
Pokud se tedy (jako lidi různým názorů) shodneme aspoň na tom, že akce typu loupežná vražda by měly být vytěsněny z jakékoli tolerance, a to za každého režimu.
Protože jinak se dá obhájit téměř cokoli a ještě dřív než Mašíni by měla být státním vyznamenáním poctěna Olga Hepnarová - zasloužilá odbojářka?
Nebo statečný norský chlapec Breivig?
A po každých volbách budeme státní vyznamenání jedněm vrahům hromadně odebírat a jiným zase udělovat? Protože se změní "státní" idea?
22. 08. 2011 | 09:51

Rumcajs napsal(a):

Žádný odboj tu nebyl ?

Spíš nebyla odvaha. V 89 se ukázalo, že většina lidí byla ochotna riskovat svůj život,aby tento nelidský režim skončil.
22. 08. 2011 | 09:55

Taoiseach napsal(a):

modrý edvard

"...nejdřív chtěli zahájit partyzánskou válku ... Buď čerpáte ze zcela jiné literatury, než já, nebo jste domácí přípravu odfláknul."

Ani jedno ani druhé - jen jsem citoval kolegu jarpora ("Kdyby Mašínům tehdy režim aktivně nebránil žít tam, kde žít chtěli..."), tak si to vyřiďte s ním - :)

V situaci, kdy západní tajné služby neměly jasno v tom, zda bude válka se Stalinem, nepřekvapí, že pár mladých kluků, kteří neměli žádné informace, žádné zkušenosti, a byli přitom v bezprostředním nebezpečí, udělá chybné rozhodnutí a zcela neuměle se snaží "zahájit partyzánskou válku". Jde jen o to tu chybu přiznat.
22. 08. 2011 | 10:00

vico napsal(a):

V něčem s autorem souhlasím - a to s charakteristikou dnešních přišpendlovačů Zlatých líp jako křiklavě farizejských gaunerů, jako vpád hovězího stáda do prostor pečlivě opečovávané francouzské zahrady.

Přes směšnost obhajoby obecně kriminálního činu /loupežná vražda pokladníka, zaříznutí omámeného a svázaného policajta/, - cituji " jako vznik konceptu lidských práv a svobod, jejichž ÉTOS paradoxně měl stát za činy a jednáním skupiny bratrů Mašínových :-)), lze tedy s hodnocením trapného chování naší současné vládní věrchušky souhlasit.

Ještě k té argumentaci ÉTOSEM vycházejícím z konceptu lidských práv/další termín akutně ohrožený asi jako kdysi slovo práce, které se tak dlouho vzdávala čest až ji -tu čest- beznadějně ztratila/:

Masovou vraždu Hepnarové, která náklaďákem vjela na ostrůvek tramvajové zastávky a 7 lidí rozsekala na krvavou kaši dělil od hrdinského činu jen potřebný étos. Kdyby Hepnarová po sobě zanechala dopis v němž by svůj čin označila jako snahu narušit přípravy k 15.sjezdu KSČ anebo odvrátit pučmidráty od nácviku Spartakiády, mohla se stát hrdinkou.

Číst tady nešťastníky - například jindy jemnocitného StanduT, který považuje většinový více než 80% nesouhlas populace, jako poslední vzepětí do věčných lovišť odcházejících nostalgiků, je asi to nejpoučitelnější, co tyhle diskuze přinášejí :-)

Staletími morálkou pěstovaný nesouhlas s činy, které se ani nikdy v minulosti nestaly součástí hrdinských legend a eposů, tito frustráti považují jako jakési "přežitky z minulosti".

Nechť si tu klidně, jako indiáni pomalují obličeje krví a tančí kolem totemu vyzařujícího étos jak prasklý blok černobylského reaktoru radioaktivitu.
22. 08. 2011 | 10:01

modrý edvard napsal(a):

Tak jo. Na začátku byly uvozovky, potom už ne. Myslel jsem, že to je Vaše.
22. 08. 2011 | 10:03

Aleš napsal(a):

SuP:
Souhlasím. Jenže v debatě o Mašínech se levičáckých postojů vyskytuje minimálně. Je to konfrontace pravice s postojem občanským (podle vaší terminologie zřejmě "normálním").
Pravicové vidění světa je s občanským téměř neslučitelné, jakkoli si pravičák tak rád dává na své aktivity občanskou nálepku. Občan je vstřícný k okolí, odpovědný, hospodárný, přátelský. Pravičák je kořistnický individualista. Pravičák se osype při slovech altruismus, společenská odpovědnost, sounáležitost. To znamená při označeních, na kterých stojí civilizace a kultura.
22. 08. 2011 | 10:05

veverka napsal(a):

Další blábol plný patetických vzletných frází o ničem.Jaký konkrétní odboj že to ti Mašíni dělali proti režimu,jsme se opět nedozvěděli.No ani jsme se dozvědět nemohli,protože žádný odboj nedělali.Jen tady zavraždili a oloupili pár zcela nevinných lidí a zdrhli.Škoda že při tom nesejmuli třeba Rumcajsova fotříka,když by je někde náhodou zahlédl.Odstranění svědka,to loupežní vrazi dělají běžně a Mašíni nic jiného nejsou.je mi hluboce blivno z tohoto režimu,který z čistě politických důvodů adoruje zbabělé loupežné vrahy.
22. 08. 2011 | 10:06

Taoiseach napsal(a):

Rumcajs

Odboj nebyl a srovnání s dobou okupace je zcela mimo z řady důvodů.

Nebyla odvaha? Na začátku 50. totiž šlo opravdu o život...

I koncem 80. se stávalo, že tu a tam někdo "zmizel", ale ti, co chodili na demonstrace (ta vaše "většina" až někdy od 25.11.'89), rozhodně život neriskovali.
22. 08. 2011 | 10:08

schlimbach napsal(a):

Faust - dost dobrý postřeh :)
22. 08. 2011 | 10:08

Eleshar napsal(a):

"Dnešní urputní mašínofilové mi velice, velice připomínají právě komunisty a vpodstatě každou totalitní pakáž: právě svou schopností obhájit obyčejný (tedy kriminální) zločin nějakým "vyšším" zájmem."

Jo, je to podobné. Jestli oni Mašíny neobhajují právě ti, kteří si z minulého režimu nesou nějaký schovaný hnus a teď od sebe chtějí odvést pozornost. Třeba premiér Topolánek, aktivní a vzorný člen SSM, který tvrdí, že ho vyhodili z vojenského gymnasia z ideologických důvodů. Krom toho, že ta lež je prostě blbá, jelikož Topolánek pak vystudoval vysokou školu (je podobný ročník jako moje máti, která měla velmi dobrý dělnický původ a žádné politické problémy a stejně pro ni nebylo nijak snadné se na VŠ dostat), takže politickej rohodně nebyl (teda ne tím směrem, který uvádí). Navíc v archivech té školy, která samozřejmě dosud existuje, stále mají jeho maturitní vysvědčení.

Nebo třeba Petr Nečas, který byl předsedou výboru SSM ještě na vysoké škole, byť v jeho životopisu to také nenacházíme... Od roku 1992 poslancem, v životě nezavadil o práci (teda možná o ní něco slyšel, když byl ministrem práce a sociálních věcí...).

Jako... ne, lituju, od takových lidí já si tady kázat o protikomunistickém odboji nenechám.
22. 08. 2011 | 10:08

třebaKarel napsal(a):

Kdyby jim režim nebráni . . .
No a kdo to ten režim byl , jarpore , Rumcajsi ? Resp . Kdo z nás kdo jsme tu žili jsme nebyli více či méně režim , ať už si to připouštíme nebo ne ? Rumcajs by se vypořádal po bolševicku , to ale může jen bolševik . Místo toho označuješ bolševikem každýho kterej Tě znejistí . Jinak nechápu , proč bys to dělal , leda by sis věřil tak málo , že potřebuješ každý ano .
22. 08. 2011 | 10:10

Rumcajs napsal(a):

Taoiseach:

Jak víš, že neriskovali život?

Já byl tou dobou na vojně a většina důstojníků řvala, že je potřeba ty študáky rozjezdit tankama. Až když už bylo jasné, že je konec, začali za mnou gumy chodit a plácat po ramenou.

Říkali : No jo, máte pravdu. Víš kolik bere americkej důstojník?....
22. 08. 2011 | 10:16

SuP napsal(a):

Když tak čtu ty moralisty - třeba vico, tak se zdá, že hrdinou může být pouze ten, kdo byl při svém pokusu o hrdinství včas zabit. I tak se to dá vidět. Ale dávám vám, podobně jako StandaT, ještě maximálně jednu generaci.
22. 08. 2011 | 10:17

Eleshar napsal(a):

Ostatně když mluvíme o Nečasovi a Topolánkovi, zajímalo by mě, jestli by tito dva lumeni, jeden funkcionář SSM, druhý člen SSM a absolvent vojenské školy, před noži a pistolemi bratrů Mašínů sami obstáli, nebo jestli by taky skončili v louži vlastní krve s podřezanými hrdly a uvolněnými svěrači (děsem či šokem).
22. 08. 2011 | 10:18

Eleshar napsal(a):

"Když tak čtu ty moralisty"

Čtete špatně a na položené otázky odmítáte odpovědět.
22. 08. 2011 | 10:20

Viola napsal(a):

autore,

"Zločiny, kterých se dopouštěli komunisté s pomocí legalisticky znásilňovaného “lidu“

A co se děje dnes? Naprosto to samé a ještě po nás chtějí abychom souhlasili s vyznamenáváním hrdlořezů a z násilňovačů viz onen představitel vládnoucí strany v čele nemocnice, který znásilňoval po dlouhou dobu několik žen a platil jim za to státními penězi a takové máme vyznamenávat? Neboť to vyznamenání Mašínůn není vyznamenání jen jim, je to symbol vyjadřující vyznamenání všem, kteří jsou teď u moci.
22. 08. 2011 | 10:20

zdenekb napsal(a):

modrý edvard, jarpor:

Jen bych připomenul, že bratři Mašínové první zbraně z muzea ukradli v roce 1946. Vypadá to tedy, že nechtěli jen žít někde, kde jim to režim neumožnil, ale taky si tak trochu zastřílet...

"Rumcajs napsal(a):
Nejhorší na tom je, že o morálce tady kážou lidé, kteří evidentně komunistické zločiny schvalují. To je zvrácenost toho nejhoršího kalibru. S tímto odpadem je potřeba zatočit pěkně po bolševicku."

Můžeš přiblížit, kdo TADY káže o morálce a přitom evidentně schvaluje komunistické zločiny? Já jen, abych věděl koho má silák Rumcajs za odpad a s kým je potřeba zatočit.
22. 08. 2011 | 10:20

Rumcajs napsal(a):

SuP:

To bylo přesné.

Tady bolševik kříčí, chyťte bolševika.
22. 08. 2011 | 10:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
22. 08. 2011 | 10:20

grőssling napsal(a):

Luba,

za každého režimu se najdou kverulanti jako Vaši 777. Viz. nyní v Norsku.
Rozdíl proti včera a dnes je ten, že v padesátých letech dostali antikomunistické zdrůdy zaslouženě provaz, zatímco dnes dostane ona zrůda v Norsku 20 let. A po 15 jej propustí.
22. 08. 2011 | 10:21

Eleshar napsal(a):

ad Rumcajs
"Tady bolševik kříčí, chyťte bolševika."

Ano, souhlasím. A ten bolševik jste evidentně vy, ostatně už jste tu inseroval, že se tu s námi chcete vypořád "po vašem".
22. 08. 2011 | 10:22

Analytik napsal(a):

Podle zaměření většiny ohlasů na článek pana Chromého soudím, že autor hrábl do vosího hnízda.
Je jasné, že většíně Čechů se stále stýská po povinných prvomájových průvodech, jediných to akcích, kde si mohli svobodně od srdce zahulákat třeba: "se Sovětským svazem na věčné časy!" a nadávat imperialistům, aniž by jim za to hrozil nějaký postih.
Je jim ale trapné, že se našlo pár občanů, kteří už za Gottwalda a jeho rudé smečky fízlů se nebáli udělat víc.
Pro tyto diskutující ovčany bylo vrcholem osobní statečnosti odmítnutí členství v Pionýru, ROH nebo dokonce v SČSP, ale o takovémto "třetím odboji" jen snili.
Teď se stejnou pokorou snášejí "utahování opasků" kolem svých krků, sociální škrty, zvyšování daní a jen v koutku duše se těší na ty zlaté časy, až za několik desítek let splatí jejich stát své dluhy za tunely a krádeže. Ale zúčastnit se nějakého protestu proti nenáviděné vládě? Nebo dokonce stávky? Probůh, to nikdy! Vždyť by přišli o práci a neměli by z čeho platit Kalouskovy složenky za mejdan, o kterém mnozí ani nevěděli!
Tak ti současní stateční jen v koutku webu nadávají na Kalouska, ti nejstatečnější si dovolí i pár vtipů na vládu v hospodě, ale pro jistotu se napřed rozhlédnou, není-li někdo v doslechu.
Jan Hus by se za český národ styděl, ale Švejk by byl spokojen. Ať si myslím o činech pánů Mašínů, Paumera i ostatních odbojářů cokoli, lituji, že tu nejsou. Měli by tu spoustu práce!
22. 08. 2011 | 10:22

Taoiseach napsal(a):

Rumcajs

A to jste se na vojně nedoslechli, že Polskou má nekomunistického premiéra, Maďaři přestříhali dráty a Němci zbořili zeď? Na manifestaci 19.11. jsem byl, a to tam bylo ještě dost málo lidí, to by policajti mohli zmlátit stejně jako sedmnáctého. Ale neudělali to.
22. 08. 2011 | 10:22

Viola napsal(a):

autore,

"Mašínové jsou exemplárním příkladem “nepřátelské, prohnilé a nespravedlivé“ ideologie západní demokracie. Řekněme si to na rovinu, je dnešní ideologie neprohnilá, neexistuje korupce, zločiny, vraždy, násilí, teror, vykořisťování atd. atd.? Takovému systému máme dávat vyznamenání?

Protože pochopte tady nejde vůbec o Mašíny, jejich kauza je každému normálnímu člověku jasná - byli to zločinci a teroristi, tady jde o vyznamenávání systému, který se momentálně hroutí.
22. 08. 2011 | 10:24

Rumcajs napsal(a):

Taoiseach:

Nemel hlouposti. Tys věděl, že boševik neudeří ? Tos byl jeden z nich ?
22. 08. 2011 | 10:25

Eleshar napsal(a):

"Je jasné, že většíně Čechů se stále stýská po povinných prvomájových průvodech, jediných to akcích, kde si mohli svobodně od srdce zahulákat třeba: "se Sovětským svazem na věčné časy!" a nadávat imperialistům, aniž by jim za to hrozil nějaký postih.
Je jim ale trapné, že se našlo pár občanů, kteří už za Gottwalda a jeho rudé smečky fízlů se nebáli udělat víc. "

Otázka byla v této diskusi vznesena již několikrát. Co vlastně ti Mašíni skutečně udělali odbojářského? Jak se postavili proti prvomájovým průvodům, Sovětskému svazu a Gottwaldovi?
22. 08. 2011 | 10:25

Viola napsal(a):

Rumcajzi,

bohužel tento člověk není jediný prohnilý u moci. A snad to vidí už každý.
22. 08. 2011 | 10:25

culter napsal(a):

:-) odbojář musí pracovat v utajení a skutečná odbojářská "esa" ani minulý režim neodhalil - teprve nyní, po uzákonění III. odboje tyto "esa" vystoupí ze stínu a budou se po právu hřát na výsluní jim náležející slávy. Opět jednou budeme světoví a všichni budou žasnouti nad množstvím tak skvělých a udatných odbojářských "es".
22. 08. 2011 | 10:26

grőssling napsal(a):

A ta zrůda norská je hodně podobná v myšlení jak Mašínům, tak bohužel zde Chromému. Samý křesťanský Pánbíček a pravicová spravedlnost. Ale nakonec,když není po jejich tak vraždění v kravatě.

Jo, jo, to jsou oni, rumcajzové.
22. 08. 2011 | 10:27

Taoiseach napsal(a):

Rumcajs

"Tys věděl, že boševik neudeří ? Tos byl jeden z nich ?"

Nebyl. Ale jednak jsem měl doma školní atlas s mapou Evropy, jednak jsem znal Jakešovu rozhodnost z jeho projevů (nejen z toho na Č.Hrádku).
22. 08. 2011 | 10:29

Faust napsal(a):

SuPe...

Ale já se přece na židovsko-křesťanskou tradici neodvolávám. Kdyby ano, pak bych napsal, že platí ono úsloví o nastavené druhé tváři... a třeba i to, co je císařovo, císaři, co Božího, Bohu.
BTW: ono se tímhle dá kouzlit až do aleluja.
----
Já se chci dopátrat toho, co teda vůbec je ta ŽIDOVSKO-KŘESŤANSKÁ tradice (právě proto výše zmíněné).
A vida: velké mlčení!
----
Jinak ano: anonie vládla tehdy a anonie vládla i po r. ´89. Ovšem víte, co je nejblbější: že vládne FURT.

Po roce ´48 nadešel rok ´68.
Po roce ´89 nadešlo to, co tady máme.

A jakkoli nejsem na Akt. nijak dlouho, tak Vy jste natolik výrazný diskutér, že Vás nelze přehlédnout:
Neříkejte mi, prosím, že Vás současný stav společnosti neznepokojuje.
22. 08. 2011 | 10:29

Viola napsal(a):

Analytyku,

jsme už zas na vyšší úrovni, ovšem prvomájové průvody vystřídaly karnevaly homosexuálů, to je tedy radosti. :-(
22. 08. 2011 | 10:29

Rumcajs napsal(a):

viola:

Co ti udělal ?
22. 08. 2011 | 10:30

Občan napsal(a):

Mohl by mi konečně někdo z tábora mašíngangofilních židokřesťanskoliberáldemokradopravounů odpovědět na tuto otázku - jestliže "odbojáři" "bojovali" proti komunismu vraždami, loupežemi, otravováním dobytka, pálením stohů, vypalováním domů, kalením studní a vůbec TEROREM, čím byli lepší než komunisté?

Děkuji
22. 08. 2011 | 10:31

Rumcajs napsal(a):

Taoiseach:

Jo, tak tys měl atlas ?
No tak to potom jo. To vysvětluje vše.
22. 08. 2011 | 10:32

cimrman napsal(a):

Sice bla,bla,ale ve své podstatě velmi nebezpečné,protože se schovává za intelektuální kecy a dokonce křesťanství!!! To už je snad přijatelnější jednoduchý loupežník,který ze své garáže vystřeluje stále dokola primitivní hesla,kterým nevěří ani sám... A vrchol s tím Cibulkou! Který,tak dlouho bojoval proti STB,až se z něho stal ubohý udavač pracující pro majitele domu a zjišťoval čím se nájemníci živí nebo či nemají chatu,apod.,aby je mohl vydírat soudní výpovědí a nakonec vyštvat z domu a místo něj nastěhovat multi-kulti.atd..
22. 08. 2011 | 10:32

juvel napsal(a):

Rumcajs:
Křesťanství je skutečně životní směřování a postoj, který je optimistický. A tento optimismus nemohou narušit ani "křesťané", kteří jednají v rozporu s učením J.Krista. Konečný výsledek na štěstí nezávisí na lidech, ale na Bohu.

Židé (ne všichni)nenáviděli J.Krista především proto, že je jeho život, učení a skutky usvědčovaly z pokrytectví a z toho, že Boha neznají. Máloco rozčílí člověka tak silně, a to až k nenávisti, jako to, co jej usvědčuje z jeho sobectví, chamtivosti či špatného a škodlivého života. Ostatně proto je skutečné křesťanství v nemilosti a je nepřijatelné i mezi těmi, kteří si říkají "křesťané".
22. 08. 2011 | 10:33

SuP napsal(a):

Viola -
Trochu se pletete v tom ...."jejich kauza je každému normálnímu člověku jasná - byli to zločinci a teroristi, tady jde o vyznamenávání systému, který se momentálně hroutí...."
To není chápání normálního člověka, ale levicové úchylky....
22. 08. 2011 | 10:36

Rumcajs napsal(a):

juvel:

Máš pro tohle tvrzení nějakou oporu v bibli ?
22. 08. 2011 | 10:38

Rumcajs napsal(a):

Faust:

Co nechápeš na židovsko-křesťanské tradici ?
22. 08. 2011 | 10:39

vico napsal(a):

SuP pravil : "Ale dávám vám, podobně jako StandaT, ještě maximálně jednu generaci."

Komu vám? Snad vám. To vy tu se StandouT v mrazáku přepravujete do přítomnosti zaťatá padesátá.
Ale já vám nebráním ve vašich tribálních oslavách, když už je tak potřebujete. Zařízněte si před vašim radioaktivním totemem nějakého Rošického, pomalujte si svá jak želatina třesoucí se břicha a tančete.

Já se nedomáhám toho, aby Mašíni byli označeni za vrahy. Jednali ve vyhrocené situaci a nikdo z nás neví, jak by se sám zachoval. Já jsem jen proti jejich heroizaci, ale vám, kterým nedávám ani tu jednu generaci, bránit v divošském tanci nehodlám Užijte si to.
22. 08. 2011 | 10:39

StandaT napsal(a):

SuP: Joch je zajímavej, začínám chápat proč tolik vadí pohrobkům. Díky za odkaz.
22. 08. 2011 | 10:40

Faust napsal(a):

Rumcajz
nezlobte se, ale opravdu: JE HORKO, DODRŽUJTE PITNÝ REŽIM (míněno NEALKO, pochopitelně), a propánajána, nelezte na sluníčko.
Rok 1989 u nás byl už dávno předtím dohodnutý někde úplně jinde, než v bývalém baráku Českých drah (bývalé sídlo ÚV KSČ).
Pravda ovšem je, že kdyby třeba V.H. nešel sametovou cestou, tak že se TŘEBA Štěpán mohl o cosi pokusit, to je pravda...
A víte, co se říkalo v Praze? Že podobný pokus by "zlomila" slavná okupační armáda na rozkaz Gorbačova.
Takže klídek, loupežníku... :-)
22. 08. 2011 | 10:40

SuP napsal(a):

Faust -
A Vy jste si nevšíml, že se i ta anomie mění stejně jako se civilizuje společnost? Nebo se Vám to jen nehodí do krámu?
22. 08. 2011 | 10:41

třebaKarel napsal(a):

Violo ,
nerozumím v čem by to bylo vyznamenání systému . Jestli ale myslíte že se Mašíni hodí do krámu lidem z této a minulé vlády , že jim ztělesňují Mašíni " chlapské vzory " které pravděpodobně leckdo postrádá , že jim mponuje jejich jednoduchá přímočarost proti složité a neefektní nutnosti se s druhými lidmi nakonec dohodnout ,pak vím přesně o čem mluvíte a mám podobný pocit . Myslím ale že za tohle fakt ti mašínové nemohou , o žádné medaile neusilovali , to mi je na nich sympatické . Hrdiny nám ale vytvářejí naši furianti , dokonce jakoby je těšila ta kontroverze , protože si při ní taky můžou " bouchnout" do všech kteří smýšlí jinak . Někdy se mi zdá že tahle libůstka je možná trochu sebezničující , dělají si úplně zbytečně nepřátele . No jo .
22. 08. 2011 | 10:41

Ládik!!! napsal(a):

Taky děkuji SuPovi za NP.
22. 08. 2011 | 10:43

zdenekb napsal(a):

SuP:

"To není chápání normálního člověka, ale levicové úchylky...."

Dle průzkumů považuje Mašíny za hrdiny 15% občanů ČR.
Asi vás to nepotěší, deviantní názor je váš.
(Deviace je neurážlivé označení něčeho mimo normu, jak víme :o).
Ale možná vás to potěší, můžete si ve své úchylce připadat výjimečný. Třeba na Rumcajse to evidentně funguje.
22. 08. 2011 | 10:43

mart napsal(a):

No, kdybych přijal logiku dnešních zuřivých "antikomunistů", co kdybych třeba sejmul pokladní v Kauflandu, utekl s její kasou a tím zahájil "odboj" proti zločinnému kapitalisticko globalizačnímu řádu?

To "antikomunistů" píšu v uvozovkách právě proto, že tohle šablonovité černobíle idelogické vidění světa bylo právě pro komunisty typické.

A neodpustím si jízlivost: dnešní antikomunisté, kde jste všichni byli ještě tak před 25 lety? S velkou pravděpodobností bych vás našel někde vedle Nečase: máváte v průvodu na papaláše, přikrádáte si ve fabrice a nacvičujete na spartakiádu... nebo to přikrádání byl taky skrytý odboj?
22. 08. 2011 | 10:43

nesvazák napsal(a):

Rumcajsi,tak dlouho si mi nadával do levounů,komoušů,až dnes si ze mě udělal hrdinu,který riskoval svůj život,jak 17.11.,tak na všech demonstracích předtím. Kdy mi předáš medaili? Jo a byl jsem tam jako občan a nikoliv v práci,abych ti ušetřil práci...Ale na tvůj bagr jsem tenkrát fakt nemyslel...ction
22. 08. 2011 | 10:45

SuP napsal(a):

Faust -
Mimochodem, "židovsko-křesťanská tradice" je heslo, kterým se označuje typ náboženství a každý na něj slyší. Jste tu asi jediný, který se snaží i v tom "rozpoutat válku".
:-)
22. 08. 2011 | 10:45

Faust napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Faust:
Co nechápeš na židovsko-křesťanské tradici ?
22. 08. 2011 | 10:39
----
Já to snad napsal, ne? V podstatě všechno.
:-)
P.S. Jo a ad tykání. Na rozdíl od jiných zdejších zastávám názor. že anonymním nickům vykati netřeba.
Nicméně: dovolte mi Vám vykat. :-) I když teda byste mohl býti můj už skoro vnuk (kdybych si byl býval pospíšil) :-)
22. 08. 2011 | 10:46

StandaT napsal(a):

vico: heroizaci z mé strany jste si vymyslel. Ale když myslíte, že to pomůže...
22. 08. 2011 | 10:47

Občan napsal(a):

Pardon, asi to místní "pravověrní" přehlédli, takže si dovolím tu otázečku poníženě zopakovat.

Mohl by mi konečně někdo z tábora mašíngangofilních židokřesťanskoliberáldemokradopravounů odpovědět na tuto otázku - jestliže "odbojáři" "bojovali" proti komunismu vraždami, loupežemi, otravováním dobytka, pálením stohů, vypalováním domů, kalením studní a vůbec TEROREM, čím byli lepší než komunisté?

Děkuji
22. 08. 2011 | 10:48

SuP napsal(a):

Faust -
Omlouvám se, nedočetl jsem Vás celého, tedy neodpověděl.
Ano, současný stav mě znepokojuje. Nicméně doufám, že v dalším vývoji bude možnjost uplatnit tyto negativní zkušenosti po novém "Resetu" společnosti. Tedy že bude možno si i o dalších postupech říct "Tak takhle taky ne!"
Protože člověk jde životem a dělá chyby. A když není vůl, poučí se z nich. A je-li vůl, myslí si, že to jde bez chyb.
22. 08. 2011 | 10:54

Rumcajs napsal(a):

Faust:

Jo v Praze se říkalo tohle ?
No já byl tou dobou v Žilině a tam se říkalo, že pojedem ty študáky střílet.

Ale když to říkáš ty, musí to být pravda. Já byl v té době cucák.

židovsko-křesťanské tradice ... je Nový zákon a na něm vyrostlá civilizace.
22. 08. 2011 | 10:54

nesvazák napsal(a):

Občan. Díky za ticho.
22. 08. 2011 | 10:55

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Odpovím otázkou:

O co je lepší Američan s Rusákem, než Němec s Japoncem za druhé světové války ?
22. 08. 2011 | 10:56

SuP napsal(a):

Občane -
Na své "otázečky" si najdi své fórum (sobě podobných militantních dobrodějů - abys netápal).
22. 08. 2011 | 10:57

Rumcajs napsal(a):

nesvazák:

Třeba si byl jenom tak hloupý a netušil, co ti hrozí.
22. 08. 2011 | 10:57

Faust napsal(a):

SuPe...
jsem se slušně optal. Neměl jsem v úmyslu zavádět flame... nicméně:
zeptejte se ortodoxních židů, jak na toto spojení nahlíží.

Takže k tématu nic?
K otázce taky nic?
Fajn: jsem myslel, že jste na vyšším levelu.

P.S. Anonie se nemění, anonie prostě v určitém období JE. A v dalším vývoji polevuje, ží spíše: měla by polevovat.
Platí výše zmíněná domněnka, že jste na vyšším levelu.
Nejste, Váš problém. Takže jsem se ve Vás mýlil a nemá smysl zde dělat panu Stejskalovi flame - co říkáte?

Možná mi ten rozpor "židovsko-křesťanské tradice" osvětlí někdo jiný. Vy to zřejmě nejste, neb přijímáte to, co jsem nazval klišé.

kupodivu Captcha praví: level oftexte (ňáká chytrá captcha) :-)
22. 08. 2011 | 11:00

Béda napsal(a):

Rumcajs,(10:56)

hezká "odpověď". Formou jeden o koze, druhý o voze. Čili "odpověď" věcným úkrokem do prázdna.
22. 08. 2011 | 11:03

nesvazák napsal(a):

Rumcajs. Ale ne. Jen jsem chtěl být chvíli s lidmi na stejné vlně a ne s mávátky jako si byl ty a který si po válce léčí svědomí silnou rétorikou... Ale dnes s odstupem času vím,že jsem byl komparsista v mezinárodní hře jménem REVOLUCE.Ale ten pocit,i když naivní,si ponechávám a na rozdíl od tebe a mlčící většiny nemám dnes potřebu bojovat proti levounům a jiným sockám....
22. 08. 2011 | 11:05

anti politik napsal(a):

Další mediální nohsled těch, co si uzurpují právo měnit historii jen proto, aby mohli dalším generacím lhát! Jinak souhlas s prvním příspěvkem-blablabla, nic jiného tento blog není!
22. 08. 2011 | 11:06

mart napsal(a):

pro Občana: odpověď je jednoduchá: ničím.
Mašíni a třeba i Breivig měli a mají typické komunistické myšlení: jako majitel Pravdy mám svaté právo provozovat třeba i loupeže a vraždy na úkor kohokoli, kdo má smůlu a připlete se mi jako majiteli Pravdy do cesty... tam, kde vítězí slepá ideologie nad tím, co nás dělá lidmi (to je třeba i empatie k bezejmennému pokladníkovi), začíná i komunismus a všechny totalismy.
22. 08. 2011 | 11:09

Faust napsal(a):

Rumcajz:
"židovsko-křesťanské tradice ... je Nový zákon a na něm vyrostlá civilizace. "
Chyba: to je jen KŘESŤANSKÁ tradice.
Starý zákon říká něco docela dost jiného.

Hele, Rumcajz, o teologické otázky se hádat nebudeme, ano? Neznáte, neumíte... tak se držte bagru.
Nic ve zlým...

A ano, možná v Žilině se tohle říkalo.
Dotaz: kolik z vás, vojclů, by šlo střílet proti svým v onom soumraku socialismu? A to si myslíš, že to v LISTOPADU ´89 vaši velitelé nevěděli?
Tak vidíte...
22. 08. 2011 | 11:09

zdenekb napsal(a):

Faust:

Rumcajs by šel, tomu pevně věřím.
"Pořádek musí bejt", to je jeho krédo.
22. 08. 2011 | 11:13

Marcus Agrippa napsal(a):

Pro ty zdejší diskutéry, co již mají to štěstí být v důchodu - tak dlouho současná vláda přemýšlela, jak přehrát vaše důchody skrz nějakou tu banku, až na to v naprosté tichosti přišla.

http://zpravy.idnes.cz/duchodci-budou-muset-k-bankomatu-ministr-chce-usetrit-na-slozenkach-1g0-/domaci.aspx?c=A110821_200629_domaci_abr

Čtěte celé.
22. 08. 2011 | 11:14

veverka napsal(a):

Už jsem se na to ptal v několika blozích,ale nikdo z obhájců Mašínovic tlupy mi nebyl schopen odpovědět,takže znova.

Jak KONKRÉTNĚ bojovali údajní odbojáři Mašíni proti komunitsickému režimu? Zatím jen víme že zavraždili a okradli pokladníka(který ani nebyl v KSČ) podniku Kovolis,ukradli mu 800 000 na výplaty a koupili si za to motorky.Taky svázali omámili a následně podřízli obecního policajta,aby mu mohli šlohnout zbraně pro své další loupení a vraždy.Když se to provalilo ,tak si vymysleli báchorku zdrhli.Toť vše.Kde je ten údajný jakýsi odboj? V hlavách politruků a propagandistů současného hroutícího se režimu a jeho politických buněk jako je ÚSTR ?
22. 08. 2011 | 11:15

Viola napsal(a):

treba Karle

"Hrdiny nám ale vytvářejí naši furianti , dokonce jakoby je těšila ta kontroverze , protože si při ní taky můžou " bouchnout" do všech kteří smýšlí jinak "

Kdo ví, zda to není něco jako příprava na zlegalizování tvrdého odporu, kdyby se něco semlelo, taková výhrůžka, že budou jako Mašíni střílet do nevinného lidu, když se bude bouřit.
22. 08. 2011 | 11:16

Rumcajs napsal(a):

Faust:

No myslím, že víc jak ty toho o teologii vím zcela určitě.

Křesťanství je pokračováním židovského učení. Bible, kterou vyznávají křesťané je složena z "Židovské části"(Starý zákon) a Křesťanské ( Nového zákona ).

Tomu se dohromady říká židovsko-křesťanské tradice.
Kristus sám sebe považoval za naplnění židovských prorockých zjevení a zdůrazňoval, že nepřišel změnit ani čárku z židovského desatera.
22. 08. 2011 | 11:17

Eleshar napsal(a):

ad Občan:

Na to se tu odpovědi asi nedočkáme. Odmítám být ideoloicky zaslepený a nejsem proti Mašínům leccos uznat, i nějaké to hrdinství, když mi ale bude řečeno, co tím hrdinstvím konkrétně bylo a jak se to hrdinství projevilo.

Naopak odmítám poslouchat oslavné básně od bývalých komunistických krys, které se dnes za svůj laciný antikomunismus skrývají a už 20 let ze své tehdejší i současné bezpáteřnosti těží.

Ten režim totiž nestál na Jakeších a Husácích, kteří té věci očividně nějak věřili (a dokonce jí i něco obětovali), stejně tak nestál na mlčící tzv. "šedé mase", jak se teď s oblibou říká. Ten stál na těchhle proradných ohebných děvkách, které se přizpůsobí každému režimu a vrazí kudlu do zad komukoliv. Na lidech jako Nečas, Topolánek, Paroubek, Klaus, Hušák, Vondráčková, Bohdalová, Kalousek (a jo, možná i ten Havel, to se už asi nikdy nedovíme).

Je zajímavé, že obviňujeme akorát přímé exponenty, kteří jen "byli vidět", a "šedou masu", která pro změnu prostě existuje vždycky (nelze jinak, někdo musí pracovat a vydělávat, aby ostatní neumřeli hlady), ale na tyhle zrádcovské kreatury, které z režimu tyly a podělávaly život ostatním ze své vlastní zvůle a pro svůj vlastní prospěch, na ty zapomínáme. Možná proto, že právě oni jsou jako první hotovi ze svých tlam házet na všechny strany obvinění a odsudky ostatních za jejich pochybení.
22. 08. 2011 | 11:18

Rumcajs napsal(a):

Faust:

Jo a co se týká toho střílení, tak absíci se báli, včetně mě. Přeci jenom nesplnění rozkazu se mohlo trestat i smrtí.

Přesto jsme se k demonstracím připojovali.

P.S.

Ale můžu ti říct, že tam bylo mezi záklaďákáma dost dělnických kádrů, kteří by si zastříleli s gustem.
22. 08. 2011 | 11:20

Viola napsal(a):

Marcusi Agripo,

ale jo přečetla jsem si to, nejsem sice důchodce. Předpokládá to, že ten důchodce bude schopen chodit a myslit a možná by měl chotid s ochrankou, aby mu to po cestě nějaký nenechavec neuloupil při vidině, že se bude mít po vzoru Mašínů.
22. 08. 2011 | 11:20

resl napsal(a):

položme si otázky :
kdo si začal s vražděním a kdo násilně okleštil mou svobodnou vůli, kde budu žít, jakou budu poslouchat hudbu, jak se budu oblékat, jaké budu číst noviny, jakou mám rád kulturu, jak si budu organizovat svůj volný čas ? Kdo zadrátoval hranice a chtěl abych jako netrestaný, mladý člověk poslouchal na slovo lidi jen pro to, že vlastnili komunistickou legitimaci ?
Život máme všichni jen jeden a proto je správné si jej bránit i za cenu toho, že zabiju své budoucí katy. Je tu moc komunistů a jejich dětí, které nemají vlastní názor. Té druhé menšině se omlouvám.
22. 08. 2011 | 11:20

Rumcajs napsal(a):

veverka:

Přečti si to ve wiki. Tam je to napsáno poměrně podrobně.
22. 08. 2011 | 11:21

kozoroh napsal(a):

SuPe,
to není na generaci, to je na generace 3! A ještě s obrovským rizikem, že ty úchylné argumentace komančů přežijí min. v latentní podobě, aby zas ve vhodnou chvíli vyklíčily.
Snažím se pochopit ty, kteří by museli vymazat kus života, kdyby přiznali jisté racio článku p. Chromého. Tím spíše, že o tu dobu (léta padesátá) se fyzicky ani neotřeli a zdrojem jejich odsudků jsou pouze ty informace, které si sami zprefabrikovali. Nepřekvapuje mne to. Čeho jsou schopni jsem měl možnost se přesvědčit sám.

P.S.:
Skláním se před příspěvky nicku Luba. Jeho trpělivost nemám a popravdě řečeno ani nemám chuť diskutovat se všemi těmi "občany".
Toto je již asi čtvrtý blog na téma "Mašíni". Něco jsem napsal jen pod blogem (heslem) Alvarové. Přečetl jsem ale poctivě vše, včetně všech příspěvků. Kdybych byl pesimista, hodím si mašli už jen z toho poznání, jak ta komunistická hydra se má stále čile k světu.
22. 08. 2011 | 11:23

SuP napsal(a):

Faust -
Nebavím se s Vámi kvůli levelu. Když se potřebujete vytahovat, dopadnete pravděpodobně jako přítel vlk.
22. 08. 2011 | 11:23

juvel napsal(a):

Rumcajz:
Je dobré přečíst si alespoň evangelia, aby člověk věděl o co v nich vlastně jde. Nemohu a ani nechci zde psát nějaké teologické traktáty. Alespoň jeden text a to vyjádření samotného Ježíše. Jan 7:6 - "Vás (říká to svým rodinným bratrům, kteří v něj jako Mesáše dosud nevěří) nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků." Židé samozřejmě toto vysvětlení nemohou akceptovat a proto Ježíše falešně obviní z toho, že se činí Bohem.
22. 08. 2011 | 11:27

Béda napsal(a):

resl,

dobrá otázka. S odpovědí byste musel začít po 1.SV odpovědí na otázku proč vzniknul SSSR, vývojem v první ČSR, pokračovat skrze Mnichov, Protektorát a 2.SV, událostmi po 2.SV, včetně spuštění železné opony ve Fultonu a tak byste se dostal až k 50-ým létům.
22. 08. 2011 | 11:28

zdenekb napsal(a):

resl:

Znovu připomínám, že první zbraně bratři Mašínové ukradli v roce 1946, kdy se vraždění, oklešťování a zadrátování nekonalo.
Zabíjením náhodile vybraných spoluobčanů "nezabíjíte své katy", ale katem se stáváte.

kozoroh:

Vy jste se ráčil o padesátá léta otřít jak?
Nebo jste si jen prefabrikoval názor dle jiného modelu?
22. 08. 2011 | 11:30

zdenekb napsal(a):

Marcus Agrippa:

Hm... terminálů bude v celé ČR méně než tisíc... z účtu půjde bezplatně vybrat jen jednou měsíčně... dobrý kšeft.

Škoda že to platí pro všechny, a ne jenom pro "báby co se nechaly přemluvit". Třeba by vnoučkům příště daly pár facek.
22. 08. 2011 | 11:35

Viola napsal(a):

Rumcajsi,

práš se, co mi udělal, myslíš onoho chlípného doktora, který je členem ODS a je tedy čelním jejim představitelem, scházející se s ostatníma podobnýma a možná v tomto směru i stejnýma. Takoví chtějí vyznamenávat vrahy, jak typické - svůj ke svému.

Když si dáš do vyhledávače chlípný doktor objeví se 11 900 odkazů, to huž hovoří za vše a ještě chtějí vyšší platy nemravové.
22. 08. 2011 | 11:35

SuP napsal(a):

kozoroh -
Jsem rád, že se zase vidíme. Jsem opatrný optimista s tou ještě jednou generací, protože vím, že ukáže-li se ještě další zmarněná, už s tím opravdu nebudu MOCT nic dělat. (a tudíž ani muset)
22. 08. 2011 | 11:36

kozoroh napsal(a):

zdenekb.
Tak, že prožil a to se všemi důsledky. U Alvarové se můžete dočíst.
22. 08. 2011 | 11:36

Viola napsal(a):

Teďmuž dokonce 12 500.
Toto stoupá a tím vščím je vinno chybné vyznamenávání chybným.
22. 08. 2011 | 11:37

Rumcajs napsal(a):

juvel:

Ale on se prohlásil Bohem.
22. 08. 2011 | 11:37

Ládik!!! napsal(a):

Tipoval jsem to na 2 generace. Jedna už je pryč a musím korigovat svůj odhad - budou to 3, a kdoví..
22. 08. 2011 | 11:38

juvel napsal(a):

Rumcajz:
Tak teď dokazujte zase Vy.
22. 08. 2011 | 11:39

SuP napsal(a):

zdenekb -
Dneska nějak nemáte den ...
22. 08. 2011 | 11:40

Rumcajs napsal(a):

juvel:

Nedáš-li, najdu to. Ale bylo to na nějakém shromáždění, kde se ho židi přímo ptali a on to potvrdil. Ještě si pamatuju, že pak židi pohoršeně odešli.
22. 08. 2011 | 11:43

Béda napsal(a):

Rumcajs a spol.,

odpovědi na původ židovské a křesťanské víry byste musel hledat již u předžidovství a předkřesťanství. Vývoj nezastavíš. Viz kupř.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero (doporučuji si i jeho návaznost v Koránu)

PS: o nezabiješ! ve Starém zákonu i v praxi křesťanů (inkviziční soudy, křížové výpravy a pod. se raději nebudu podrobněji šířit.)
22. 08. 2011 | 11:43

ZM napsal(a):

Chromý napsal-
Dnes se při hodnocení jejich činů pohybujeme mezi krajními otázkami a postoji: odsoudit tyto činy nebo odměnit, uctít skupinu bratrů Mašínových?

Jsou důvody pro a proti. V činech Mašínů určité hrdinství bylo, o tom není pochyb. Ovšem objektivně zhodnoceno, udělali dost chyb. Byli mladí a nezkušení. Jedna věc je totiž záměr, a druhá věc jeho provedení. A taky je samozřejmě potřeba zhodnotit, zda bylo vůbec možné odbojem v té době dosáhnout toho, aby režim padnul. NApř. v Polsku bojovala proti rudé armádě tzv. polská podzemní armáda, na Ukrajině zase Banderovci (příynivci hnutí S.Bandery, který chtěl vzbojovat svobodnou Ukrajinu), v Litvě litevská armáda.A tyto odbojové skupiny na rozdíl od Mašínů měly mnohem více zbraní a byly mnohem početnější.Nakonec rudá armáda zvítězila, protože měla velkou početní převahu a více zbraní, i když na Ukrajině až v 50. letech. A stejně by to dopadlo i v ČSSR, kdyby nastal rozsáhlejší odboj.Byl by krutě potlačen. Mašínovi ale předpokládali, že armáda USA by přišla na pomoc, to byl ale omyl, ačkoliv to takto vyznívalo ve vysílání Hlasu Ameriky nebo jak se to tenkrát jmenovalo.
22. 08. 2011 | 11:43

Rumcajs napsal(a):

Ládík:

Bolševické myšlení je nesmrtelné.
Touha získávat majetek jinak jak prací tu s námi bude , dokud bude existovat lidstvo.
22. 08. 2011 | 11:45

ZM napsal(a):

Ládik!!! - mýlíš se, současná mladá generace se příliš o historii nezajímá a s těmi budoucími to bude podobné. Většina nebude např.vědět, kdo to byl Gabčík, Kubiš,Našínovi atd.
oni mají jiné "idoly" , třeba zpěváky nebo herce :)
22. 08. 2011 | 11:47

Proto napsal(a):

To "resl" Proboha, "resl" kde jste to žil, či co to jste za osobnost ? Tak,jak píšete se mohl nechat předlistopadovým socialismem ovlivňovat jemně řečeno jen psychicky beztvarý jedinec . Působil-li na vás tehdejší režim tak ,jak popisujete, mohl z vás vytvořit režim současný opět jen jednu z poslušných, nepřemýšlících ovcí.Pokud je vaše myšlení zjednodušeno do formule "tenkrát bylo všechno špatné" jste stejně daleko od pravdy jako ti, kteří říkají opak. Propagandisté potřebují jednoduchá hesla.
22. 08. 2011 | 11:47

zdenekb napsal(a):

kozoroh:

Prolétl jsem to, a kromě toho, že tam všechny okázale oslovujete "soudruhu", jsem žádný životní příběh nenalezl.
A promiňte, hledat nebudu.

Pokud se vás ale ta doba dotkla se "všemi důsledky", myslíte, že odkrouhnutím pokladníka, esenbáka, zapálením stohu a střelbou po hasiči se něco výrazně změnilo?
22. 08. 2011 | 11:48

Jan Vaculík napsal(a):

Nepříliš podařený blog
jenom prodlužuje diskusi, které se ovšem účastní už jen hluší a slepí.
Ale stejně nechápu, jak je možné, že všichni zde přítomní moralisté nedokážou uvidět na Mašínech jeden nepopiratelně pozitivní moment: byli ochotní bojovat proti komunismu násilím a zbraněmi; mimochodem tedy týmiž prostředky, kterými komunismus bojoval proti národu.
Ano, bylo to špatné, ale především proto, že bez naděje na úspěch. Ovšem bez naděje na úspěch bylo i zavraždění Heydricha a část partyzánského odboje taky: to všechno bylo hlavně zbytečné vraždění, při kterém umírali především nevinní lidé, bez naděje cokoliv na běhu věcí významněji změnit. A přesto tyto činy dostaly nakonec v našich dějinách pozitivní smysl. - Proč? Protože vítězové se postarali o jejich náležitou interpretaci.
Takže v hodnocení Mašínů vůbec nejde o morálku, ale o to, že skončili na straně poražených. A i když s odstupem čtyřiceti let se z tehdejších vítězů stali poražení, národ prostě hude tak, jak jej zmasíroval minulý režim pomocí historek majora Zemana.
22. 08. 2011 | 11:48

ZM napsal(a):

Ještě k Mašínovým. Jejich možnosti, "rozpoutat" rozsáhlý odboj, byly omezeny tím, že všude bylo spousta konfidentů. Dělničtí kádři, kteří byli přijímáni do STB sice většinou příliš inteligentní nebyli, ale podlí a zákeřní byli dostatečně, takže vymýšleli různé fiktivní "odbojové" skupiny a pak hromadně zatýkali. To Mašínovi věděli, v tom naivní nebyli. Ale tím se snížila možnost spolupráce s jinými odbojovými skupinami na naprosté minimum.
22. 08. 2011 | 11:51

Naštvaný napsal(a):

Autore, blahopřeju Vám k objektivnímu, nezaujatému postoji a hodnocení mimořádně vážných politických událostí naší země.
22. 08. 2011 | 11:53

zdenekb napsal(a):

Jan Vaculík:

Myslím, že Gabčík s Kubišem se v hrobě obracejí, když atentát na nejvyššího potentáta v Reichu srovnáváte s podříznutím svázaného esenbáka...

Mimochodem. Dnešní vítězové se také snaží o "náležitou interpretaci". Dokonce s pomocí vyznamenání a vládních deputací...

Pravdu máte ale v tom, že přesvědčovat přesvědčené je marnění času. Tohle je spíš prezentace stanovisek než výměna názorů. Končím.
22. 08. 2011 | 11:55

ZM napsal(a):

K té nezkušenosti. Např. ten přepad, kdy získali peníze, prováděli celou dobu bez krytí obličeje. Mám dojem, že přepad provedl s J.Mašínem V.Švéda, C. Mašín byl v té době zavřený v lágru. Když zastavili vozidlo, tak se maskovat nemohli, ale poté, kdy odzbrojili toho bezpečnostního referenta,se asi už maskovat měli. Otázka je, jestli mohla "loupež" proběhnout i tak, že by bzli celou dobu maskovaní. Každopádně se jedná už jen o domněnky a spekulace o tom, co možné bylo a co ne.
22. 08. 2011 | 11:56

kozoroh napsal(a):

zdeneb.
Ten příspěvek vám zde zkopíruji. Abyste neměl potřebu lhát třeba s těmi soudruhy :-).

Takže:

Skoro by se chtělo napsat to, co zde uvedl pan Stejskal. To ale jen proto, že se považuji za člověka nekonflitního.
V té době jsem prožíval neradostné dětství. Díky komunistům. Ti rozhodli o největší loupeži v dějinách, o vytvoření obřího kriminálu a tím nastartovali události, kterých se Mašínové aktivně zúčastnili. Ne každý byl tak odvážný a ne o každém, kdo odvážný byl se píše.
Komunisté, aby rozmělnili vinu, učinili min. stovky tisíc lidí spolupachateli a zároveň svými vazaly. Za těchto okolností není divu, že vyvolali odpor těch, kteří byli postiženi. Mašínové (a nejen oni) se rozhodli čelit agresi agresí. Kdyby to neudělali, skončili by patrně jako mnoho jiných třeba na uranu (v tom lepším případě), nebo jako jedni z řady popravených. Při jejich naturelu se nedivím, že se rozhodli tak, jak se rozhodli.
Naše rodina tak odvážná nebyla. A tak byl děda na uranu dva roky za neschvalování režimu a poslouchání cizího rozhlasu (rozhodla nějaká komise při ONV, ne soud) a zbytek produktivního života pak na vápence, což byl rovněž trest. Babičku vystěhovali do místnosti bez oken, majetek zrekvírovali. My jsem se motali po celé Moravě dle toho, kam nás soudruzi vystěhovali. Studium byla nedostižná fikce, kterou jsem si mohl dovolit až v 89.
Pročetl jsem celou diskuzi u paní Alvarové. Tolik komančské špíny se hned tak nevidí. Na základě toho začínám s Mašíny mnohem více sympatizovat. Byť tu "mnohovrstevnatost" stále beru v potaz.
22. 08. 2011 | 11:56

ZM napsal(a):

zdenekb - srovnávat lze lecos. Možná že autor blogu srovnává odvahu, tedy srovnává z psychologického hlediska. Jinak to totiž objektivně srovnat nelze, protože Mašínovi neměli, narozdíl od parašutistů, logistickou podporu vlády VB.
Myslím že je nelogické uvažovat tím způsobem, že by mohli jít s nožem např. na Gottwalda.
22. 08. 2011 | 12:00

ZM napsal(a):

zdenekb -oprava, ne autor blogu, ale pan Vaculík
22. 08. 2011 | 12:02

Viola napsal(a):

Rumcajsi

"Menševické myšlení je nesmrtelné.
Touha získávat majetek jinak, jak prací tu s námi bude , dokud bude existovat lidstvo.
22. 08. 2011 | 12:05

ZM napsal(a):

zdenekb - pokud bychom srovnali např. z hlediska obětí, tak např.v důsledku atentátu na Heydricha byla vypálena obec Lidice a postříleni její obyvatelé, myslím že něco podobného v obci Ležáky (neznám historii podrobně). V důsledku akcí Mašínových byl odsouzen k smrti např. jejich strýc, 2 členové skupiny, v kriminále yemřela jejich matka, další člen skupiny byl uvězněn na mnoho let atd. Srovnávat lze lecos.
22. 08. 2011 | 12:06

Ládik!!! napsal(a):

soudruhům trochu stravy k obědu..... http://www.czsk.net/svet/clanky/publicistika/gottwaldnezomrel.html
22. 08. 2011 | 12:08

mart napsal(a):

pro Jana Vaculíka:
ano, kdyby se alespoň o jeden takový skutek pokusili... nepotřeboval bych ani Gottwalda ani Reicina nebo jinou vrcholovou pakáž, stačil by mi obyčejný Grebeníček, abych před jeho mordýřem smekl klobouk, stejně jako ho držím před Gabčíkem nebo Kubišem... ale jak můžete srovnávat vraždu Heydricha s vraždou pokladníka družstva Kovolis při loupeži?

Obrátím to: když nabydu svatého přesvědčení, že bojuji proti zlořádu globalizace, mám automaticky právo sejmout a oloupit třeba pokladní Kauflandu?
Když to udělám, sklidím zde (aspoň, i když se mnou třeba nebudete souhlasit) pochvalu za statečnost?
22. 08. 2011 | 12:09

Jan Vaculík napsal(a):

ZdenekB
Psal jsem to už na jiném místě:
A co když se atentát na potentáta nepodaří a zůstane jenom u zabitého šoféra?
To pak tatáž věc dostane z morálního hlediska úplně opačné znaménko!
22. 08. 2011 | 12:09

Ládik!!! napsal(a):

Viola -
je Vám teplo?
22. 08. 2011 | 12:09

nesvazák napsal(a):

Pane Vaculíku,Vaše pýcha je neuvěřitelná a nebo hloupost? Představte si,že jsem z majora Zemana viděl asi před rokem nějaký díl-Bič Boží? A to dle Vás patřím k těm moralistům....A jestli pozorně čtete,tak se nenašel nikdo, z Vás válečníků,kdo odpověděl Občanovi.Místo soudů,zkuste mu a nám moralistům odpovědět.A pak díky Vám to nebude diskuse hluchých a slepých!
22. 08. 2011 | 12:10

Analytik napsal(a):

ZM 11:56
Akce přepadení transportu peněz byla připravena dobře. Máte pravdu, že milicionáři v maskách by nepůsobili důvěryhodně a riskovali by dávku ze samopalu člena ochranky.
Svědkové měli skončit uvázáni u stromů, ale živí. Pokazil to ten potrhlý pokladník, který těsně před svým uvázáním vytáhl zbraň proti neozbrojenému Josefu M. Ten neměl na vybranou a dál už to byl jen zápas o život. Vyhrál ten lépe připravený.
Ještě malá korekce pro jiné diskutující: ty peníze nepatřily pokladníkovi, ale národnímu podniku.
22. 08. 2011 | 12:11

Béda napsal(a):

ZM,

dovolil bych si malinko polemizovat. Mašínově skupině nešlo vůbec o rozpoutání jakéhokoliv odboje. Jejich skupina byla (podle stránek totalita.cz) přísně zakonspirována, prý z důvodu prozrazení neusilovala navázat jakékoliv styky s jinýma skupinama (dle mého spíše kvůli tomu, že o žádný odboj zde nešlo). O cílech "odbojových" akcí prý nevěděli ani členové skupiny (s výjimkou vedení)

O "odboji" vypovídají nejlépe všechny akce provedeny v průběhu cca 3 let. Najdeme mezi nima kriminální akce typu loupežných vražd - kvůli zbraním, kvůli penězům a žhářství. Žádné poškození režimu, pouze teror mezi obyvatelstvem. "Odboj" po útěku pak již jenom dokumentuje, o co skupině vlastně šlo.
22. 08. 2011 | 12:11

ZM napsal(a):

Když by se to posoudilo globálně, tak kdo např. může za to,že se Německo znovu vyzbrojilo a začalo další světovou válku? tehdejší vlády Francie a VB? Co udělali, když v roce 1935 nebo 1936 nacistické Německo obsadilo demilitariyované území u hranic s Francií? Nebyl to jasný "signál" ze strany Německa? A další ještě "jasnější signál", když Německo obsadilo Rakousko ?
Kdo všechno je vinen za rozšíření komunismu? A kdyby 2.sv. válku nevyvolalo Německo, udělal by to o několik let později Stalin? Kdyby zaútočil, pomohli by ČSR tehdejší "spojenci" ?
22. 08. 2011 | 12:11

zdenekb napsal(a):

kormoran:

Nemám potřebu ani důvod lhát. Slovo "soudruh" vám zní velmi libozvučně... cituji jsem (jen namátkou):

"Soudruzi , vy se tak krasne vztekate !
Ja Vam na Vasi peticipou rudou hvezdu neslapu , pouze na ni cuuram !)))
14. 08. 2011 | 00:47
...proc se pohorsujete, nad nejakymi (soudruhy)pokladniky , motocykly atd.... Antoninenovy , pokud si myslite , ze mne soudruzsky presvedcite...Zbynek Matyas , nelzu , podobne tak cinil soudruh Zelenka...Vy se tam soudruzi stranicky vykritizujete..."

ZM: Jde o to, jestli, (otázka minulosti) pokud už nemohu režim zasáhnout v důležitém místě, mohu odsoudit k smrti jeho nejposlednější "součástky". A pokud ano, otázka dneška č.2: jestli si za takový postup zasloužím veřejné oslavování a velebení.
22. 08. 2011 | 12:12

Viola napsal(a):

kozorohu,

takových příkladů je jako přes kopírák, ty nejlepší sedláky na vesnici pozavírali, sebrali majetek, ženy vystěhovali do vejminků a děti nemohly studovat a přesto si pochvalují, že to tak bylo, paradoxně nemuseli dřít na jezedáckém tak, jak by museli dřít na svém a nikdy by se nezmohli na to, co poté postavili komunisti na vesnicích.
22. 08. 2011 | 12:14

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Bezpracný zisk - to je doména levičáků.
Všechny co zbohatli označí za zloděje a za vzájemného povzbuzování a levicového chrochtání je oberou. Buď formou výpalného a nebo rovnou konfiskací majetku.

Lup si rozdělí a žijí tam, dokud vše neprožerou.
22. 08. 2011 | 12:14

ZM napsal(a):

Béda - to co píšete je Váš osobní názor. Objektivní zhodnocení zcela možné není a navíc vše není zdokumentováno. Taky by jste musel definovat, jaké akce lze nazvat poškozením režimu, pokud byjste chtěl hodnotit, do jaké míry bylo v té době možné provádět odboj.
22. 08. 2011 | 12:15

zdenekb napsal(a):

Jan Vaculík:

I nezdařený atentát na říšského protektora je dle mého soudu hodně jiné kafe než zapálení stohu či útok na venkovského policajta. A osobní řidič protektora je už z podstaty věci poněkud rizikovější povolání, než podnikový pokladník. A jde taky o to, zda by útočníci nad zabitím "nevinného šoféra" odmítali projevit sebemenší lítost, jako Mašínové nad svými oběťmi.
22. 08. 2011 | 12:17

ZM napsal(a):

Viola - to už je spíše otázka ekonomicko-technologická a sice v tom smyslu, že při obdělávání větších polí klesají náklady atd.
Ovšem má to i souvislosti např. s ekologickými dopady. Pokud např. někomu nevadí eroze nebo používání DDT apod. tak pak nemá problém s tím, aby hodnotil takové hospodaření jako lepší.
22. 08. 2011 | 12:18

Jan Vaculík napsal(a):

mart
Klíčem k rozdílnému nazírání je válečná optika. Vše se jeví jinak, když se na konání bří Mašínů díváte jako na poslední čin druhé světové války. Je to absurdní i zoufalé, ale oni na rozdíl od většiny Čechů chápali, že jsme skončili ne jako vítězové, ale jako poražení, a snad měli představu, že by to ještě šlo nějak změnit.

Mimochodem, že Češi vyšli z 2.sv.v. jako poražení, to jsem od Rusů slyšel vícekrát.
22. 08. 2011 | 12:19

Taoiseach napsal(a):

Jan Vaculík

Rozdílů mezi druhým odbojem a "třetím odbojem" je celá řada a vůbec nejsou zanedbatelné. Po roce '48 tak např. teror v ČSR nezavedla cizí mocnost vojensky, nýbrž sami Češi a Slováci jenom s několika málo sovětskými poradci. Gottwaldovu vládu "obrozené NF" jmenoval president Beneše. Beneš posléze odstoupil ze zdravotních důvodů, což lze těžko vykládat jako jasné distancování se i s ohledem na to, že zdravý opravdu nebyl. Neexistovala žádná exilová vláda, žádný národní výbor, žádné zahraniční vojsko ani legie. Nikdo žádný boj za osvobození země nevyhlásil. Žádný stát neprohlásil režim v ČSR za nelegální, žádný nepřerušil diplomatické styky.

Takže každý akt odporu, aniž by předtím byl boj vyhlášen, je jasně svévolný. Ale chápu, že si to mladí hoši neuvědomili.

Argument, že bolševici vyhlásili "boj národu" je založen na matení pojmů. Brutální teror, který tu uplatňovali, nemohl být bojem už z toho důvodu, že situaci dávno plně ovládali. Jejich oběti - který je třeba vzdát čest - šly často i na smrt jenom proto, že by "možná někdy" mohly být proti, že měly "nevhodný" původ nebo že se prostě znelíbily. A když už tomuto teroru začali "třídní nepřátelé" docházet, zalovil ve vlastních řadách...
22. 08. 2011 | 12:21

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Za to tvý nehorázný lhaní by se mělo zavírat.Minimálně do blázince.
22. 08. 2011 | 12:21

kozoroh napsal(a):

zdenekb.
Jak psal SuP: nejste dnes ve formě. Takže vám splynul kormorán s kozorohem.
viola.
To je argumentace, kterou komanči používali, aby na své zlodějně učinili alespoň "mašličku". Ale když tomu věříte?....
22. 08. 2011 | 12:24

Viola napsal(a):

Rumcajzi,

tak se podívej, co jednak způsobili Mašíni, dnešní vláda s Vondrou a naposledy pan autor, způsobili, že normální lidi chtějí jeden druhého zavírat do blázinců, no není to blázinec?

Mělo by se to napravit tak, že žádné vyznamenání nebude a Vondra nikam nepojede, jestli chtějí mít ještě jakž takž normální voliče.
22. 08. 2011 | 12:25

nesvazák napsal(a):

To Vaculík.Bla,bla,bla....
22. 08. 2011 | 12:27

ZM napsal(a):

zdenekb - podobných otázek může být celá řada. Např. zaslouží si ocenění člen posádky bombardéru za to, že bombardoval německá města během 2. sv. války, když při tom bombardování zahynuly tisíce civilistů? Nebo např. - byli češi během války přisluhovači němců, když v českých továrnách vyráběly zbraně pro německou armádu? Nebo např. teoretická otázka, jestli je vražda, když nějaké dělostřelecké stanoviště protivníka záměrně použije "živý štít", např. zajatce a to sdělí protivníkovi?
Když zlikvidují toto stanoviště, tak i s jejich zajatci.
22. 08. 2011 | 12:28

zdenekb napsal(a):

kozoroh:

Máte pravdu. Omlouvám se (bez ironie).
22. 08. 2011 | 12:28

Viola napsal(a):

kozoroh,

Ale když tomu věříte?.... Jak bych nemohla věřit, když to vidím v rodině a vesnici, kde ta rodina žila a v dalších vesnicích, kde mají další příbuzné a dalších vesnicích, kde mají své známé?
22. 08. 2011 | 12:28

Ládik!!! napsal(a):

"Aby mohlo být potomkům lépe, musí být současníkům ještě hůře, než už je. K tomu je nezbytná jednota strany. Gottwald by si měl ve vedení udělat podobný pořádek, jako se to povedlo sovětským soudruhům." - z výše citovaného zdroje.
22. 08. 2011 | 12:29

Ivan napsal(a):

Pokud budeme vycházet z často uváděného argumentu, že akce výše jmenovaných byly odezvou na dění v ČR a existovaly důvody pro jejich konání, tak mě zajímá a rád bych dostal odpověď, jak by se dnes nahlíželo na člověka, který by se zbraní v ruce přepadl vůz bezpečnostní agentury a hájil se tím, že bojuje proti současnému režimu, se kterým nesouhlasí. A pokud čtu demografické průzkumy, tak s ním a současnou politickou garniturou nesouhlasí většina národa.
22. 08. 2011 | 12:29

Béda napsal(a):

ZM,

víte jaký je rozdíl mezi terorem a odbojem? Teror provádí násilí a zastrašuje obyvatelstvo (loupežná vražda -jakpak asi obavatelé měli vědět, že šlo o nějaký akt protirežimního odporu, vraždění policistů - jakpak mělo obyvatelstvo vědět o co "odbojářům" jde?) Odboj útočí na strukturu režimu, snaží se jej oslabit personálně, materiálně na citlivých místech a demonstrovat (zveřejňovat) své cíle. Útok na sídlo režimu je jasným avízem, že jde o politické cíle.

Osobně si myslím, že "odboj" Mašínů byl pouze jejich z nouze ctnost.
22. 08. 2011 | 12:29

ZM napsal(a):

Béda- napsal jste-
Odboj útočí na strukturu režimu, snaží se jej oslabit personálně, materiálně na citlivých místech a demonstrovat (zveřejňovat) své cíle. Útok na sídlo režimu je jasným avízem, že jde o politické cíle.

Jaká byla dle Vašeho názoru citlivá místa tehdejšího režimu?
Na jaké sídlo by tedy odboj měl zaútočit? Např. na "centrálu" KSČ?
22. 08. 2011 | 12:33

Viola napsal(a):

ZM,

odkdy si myslíte, že jsou výzkumné ústavy, které pro zemědělství pracovaly? A existují dnes, aby pro zemědělce něco vykoumaly? Dnes je zemědělská půda zabetonovaná supermarkety a průmyslovými zonami a brambory se dováží z Polska nejlépe a česnek z Číny (to je tedy úspěch), vepřové maso se tu "vyrábí" snad už jen ze 30% a dováží se odevšad, kde ještě není maso kontaminováno různými hnusy.
22. 08. 2011 | 12:34

ZM napsal(a):

Béda - asi se shodneme na tom, že odbojovým činem by např. bylo osvobození vězňů z lágru a umožnění,aby utekli za hranice s celou rodinou. Ovšem takový odboj v té době možný nebyl.
22. 08. 2011 | 12:35

zdenekb napsal(a):

ZM:

Pokud někdo nasazuje "živé štíty", je to podle mého v podstatě vražda (ze strany velícího). U bombardování je to složitější... každopádně většinou byla snaha zničit důležité a strategické cíle...
22. 08. 2011 | 12:36

ZM napsal(a):

Viola-to jste přeskočila o 50 let "dopředu". Diskuze je o tehdejší době.
22. 08. 2011 | 12:38

Viola napsal(a):

Ale Ivane,

copak se to neděje, že se přepadávají vozy s penězma? Ocenění Mašínů představuje vlastně legalizaci takového postupu a ještě se snad dočkáme toho, že budou zločinci vyznamenávání různými medailemi, namísto zavření do šatlavy.
22. 08. 2011 | 12:38

Da.Rock napsal(a):

Pořád nám někdo tvrdí, že je třeba se vyrovnat s minulostí.
Nevím jak vy, drazí spoluobčané, ale já tu potřebu necítím. Minulost - a kupodivu i podstatně bližší, než padesátá léta minulého století, je pro mě jen málo zajímavá. A když už na ni chci vzpomínat, snažím se vytěsňovat to zlé, ošklivé a nepovedené a připomínat si jen to dobré. Nevidím důvod, proč se drásat nepříjemnými vzpomínkami a zaujímat stanoviska k dávno vyčpělým dilematům.
Proto mě ani nezajímali Mašíni. Byla to pro mě historie, již jsem nějakým způsobem pojmul, ale nechtěl k ní zaujímat postoj, jako jej nezaujímám k vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci.
Bohužel mi tuto historii neustále někdo předkládá a ventiluje, vytahuje mašínovské mumie z jejich krypt a cpe je lidem pomalu až do obýváku. Kdyby to mělo ten význam, že k nim mám zaujmout postoj, bylo by to vlezlé a otravné, ale snad bych s tím nějak vypořádal. Ale když už si ani nemohu vytvořit vlastní názor a opět je mi implantován názor oficiální, považuji to za drzost. Proč mají být tito lidé oficiálně uznáni za hrdiny a proč se o tom mají učit mé děti ve škole, když můj názor na ně může být (a je) zcela opačný.
Když už mi je pořád cpete, tak mi nechte aspooň právo zaujmout vlastní postoj a ne ten váš. Jinak se nelišíte od těch, proti kterým Mašíni bojovali!
22. 08. 2011 | 12:39

Viola napsal(a):

ZM

Srovnáváme dobu Mašínovskou a dnešní, kdy mají být vyznamenáváni zločinci.
22. 08. 2011 | 12:39

ZM napsal(a):

zdenekb - ano, byla snaha zničit strategické cíle, ale technologie nebyla na takové úrovni, aby každá puma dopadla přesně na místo určení. Prostě ve válce se obětem nevyhnete. A okolnosti a souvisloti válek a totalitních režimů jsou dost složité, takže je nelogické dělat zjadnodušené závěry.
22. 08. 2011 | 12:40

ZM napsal(a):

Viola - zločinci např. dle Vašeho názoru a dle názoru velké části obyvatelstva ČR. Můj názor je, že mnohem větším problémem tohoto státu, než jestli Mašínovým vyznamenání ano nebo ne, je to, že se dostatečně nevzpořádal s komunistickými přisluhovači tohoto státu,a nejen s tehdejšími vedoucími představiteli jako byl např. Jakeš. Bylo by zajímavé zjistit např. to, jaký důchod Jakeš pobírá.
22. 08. 2011 | 12:43

ZM napsal(a):

Viola -
oprava-že se dostatečně nevzpořádal s komunistickými přisluhovači tohoto státu,¨jako např.s tehdejšími vedoucími představiteli jako byl např. Jakeš.
22. 08. 2011 | 12:44

patriot napsal(a):

Zdá se, že pisálek autor je „chromý“ i na duši…

Představitel zkorumpovaného a zcela prohnilého režimu jede za peníze daňových poplatníků vyznamenat bestiální a loupežné vrahy bez ohledu na to, že si to většina národa nepřeje…

Jestli toto má být demokracie, pak říkám: Strčte si ji do pr….!
22. 08. 2011 | 12:46

ZM napsal(a):

zdenekb- a Vy byste royhodl jak(v případě, že byste velel)? Nepřátelské dělostřelecké stanoviště tam má tam několik zajatců a je možnost že začne palbu jako první.Necháte je vybombardovat?
22. 08. 2011 | 12:48

Béda napsal(a):

ZM,

kontrolní otázka. Podle čeho mělo obyvatelstvo vědět, že Mašínové provádějí nějaký politický odboj? Z charakteru jejich akcí to nebylo patrno. Vraždy řadových policistů a loupež, nezveřejnění politického programu, k takovému závěru vůbec nevybízely.

Co to tedy byl za odboj? Jak poškodil režim? Jak vybízel k následování?

Jakým příkladem pro dnešní dobu má být ocenění Mašínů? Má snad vybízet lidi ekonomicky zdecimované a podvedené, aby si opatřovaly zbraně jakýmkoliv způsobem, prováděli loupeže, vraždili, podřezávali spoutané policisty, zapalovali majetek finančníků ...?
22. 08. 2011 | 12:48

ZM napsal(a):

patriot - máme předpokládat, že např. Vy volíte ve volbách KSČM ? Myslíte si, že teoretická vláda KSČM by nebyla prohnilá?
22. 08. 2011 | 12:49

ZM napsal(a):

Béda - kladete otázky, ale sám jste neodpověděl na tu moji.
Na jaké sídlo by tedy odboj v té době měl zaútočit? Např. na "centrálu" KSČ?

Nebo jste zastáncem "samovolného rozpadu" totalitního režimu?
22. 08. 2011 | 12:52

Ivan napsal(a):

Mašínové mi silně připomínají zajímavý případ z okupace, kdy skupina mladíků na základě provokace agenta provedla loupež v sídle jedné pražské firmy a zcizila větší množství peněz pro údajné potřeby domácího odboje.
22. 08. 2011 | 12:53

Béda napsal(a):

ZM,

třeba na takové jako Černý lev 777. Tam bylo každému jasné o co jde (politický cíl). Navíc se s tím ani na rozdíl od "odbojářů" Mašínů netajili.
22. 08. 2011 | 12:54

resl napsal(a):

pane "proto"
žil jsem svá "nejlepší" léta tady s vládnoucí primitivní KSČ, pokud se vám něco nezdá, napište konkrétně co jsem si vymyslel. zdraví resl
22. 08. 2011 | 12:55

Viola napsal(a):

Z dřívějšího autorova blogu:

V řiti jsou politické vize
z ekelhaft-nomické krize.

tak proč vyznamenávat ty, kteří se o to skoro zasloužili. Vlastně proč dnešní "představení" jedou za někým, kdo si to také tak nepředstavoval?
22. 08. 2011 | 12:56

Béda napsal(a):

ZM,

dle mého "politickým" cílem "odbojové" skupiny Mašínů bylo získat zbraně a velké množství peněz, prostřílet se na Západ a tam požádat o politický azyl. O boji s režimem nemůže být vůbec řeč - žádný neprováděli proti režimu v ČSR ani na území ČSR ani zvenčí. Snad kromě účelovému spolitizování svých zločinů a teroru.

Otázka: proč "odbojáři" Mašínové vlastně utíkali. Naplnili již cíle svého "odboje", anebo chtěli vést odboj zvenčí? Skuteční odbojáři se přece svého cíle tak lehce nevzdávají.
22. 08. 2011 | 13:01

Viola napsal(a):

A vůbec,

nebylo by lepší, kdyby někdo napsal těm Mašínům, aby Vondru poslali domů i s medailí?
22. 08. 2011 | 13:01

žena napsal(a):

Jan Vaculík
"Vše se jeví jinak, když se na konání bří Mašínů díváte jako na poslední čin druhé světové války."

Ale 2.světová skončila o šest let dříve, než Mašíni začali svůj "odboj". (V září 1951 podnikli dvě loupežná přepadení se zabíjením, aby získali další zbraně. V srpnu 1952 podníkli loupežné přepadení se zabitím, aby získali peníze. V září 1953 zapálili 11 stohů a těžce zranili jednoho člověka a v říjnu utekli.)

Proč se na to dívat jako na poslední čin druhé světové války? Navíc zabíjeli Čechy.
22. 08. 2011 | 13:04

Pravda napsal(a):

Mašínové měli udělat atentát na Gottwalda..., potrestat skutečné viníky v Československu a protože neměli odvahu, byli zbabělci, proto jejich psychopatické myšlení vyústilo jen v "pomstě" na nevinných lidech, kde nemuseli odvahu prokazovat. Zabili nevinné lidi, kteří s praktikami komunistů neměli nic společného, jen to, že žili zrovna v Československu.
Mašíny není možné obdivovat, naopak !!! Mašínové ani neměli odvahu protestovat tak jako později Palach proti okupaci Československa Sovětskými vojsky..., proti Brežněvovi, když nám západ opět nepodal ruku !!! Palach byl skutečný hrdina v porovnání s Mašíny, opravdu nasadil svůj život za svobodu a morálku ve státě, Mašínové mysleli jen na sebe při útěku na západ, jen aby se prostříleli... a zůstanou jen sprostými vrahy !!!
22. 08. 2011 | 13:06

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, ještě jeden úhel pohledu.
V roce 1945 bylo založeno OSN, TEHDEJŠÍ ČESKOSLOVENSKO BYLO U JEHO ZRODU. Československo bylo uznáno, jako právní stát poválečného období. Bratři Mašínové si vymysleli svůj osobní boj, proti všem občanům státu, bez rozdílu. To znamená, že přijali myšlenku kolektivní viny všech, vyjma členů vlastní rodiny a taky se tak chovali. Dnes jsou vyzdvihováni, jako hrdinové.

Nechám si tento úhel pohledu kolektivní viny podle bratrů Mašínů a podívám se na rok 1945 krátce po skončení války. Podle tohoto pohledu, každý Čech, který vystoupil proti občanovi německé národnost, nebo občanské příslušnosti k Německu, byl také hrdina, vždyť pokračoval v boji proti nepříteli. Takže, podle tohoto úhlu pohledu, by všichni Češi, co jakkoliv v tá době ztáhli ruku na Němce, tak by měli dostat řád zlaté lipové ratolest, jako Mašínové. Bojovali i nadále s nepřítelem.

Doufám, že vidíte tu obludnost, která se tu najednou vyloupne. Zdůrazním, je to stejný úhel pohledu kolektivní viny,....zabiju tě, když se mi připlteš do cesty, protože vás, jako celek, nenávidím, vedu svůj boj, který jsem si vyhlásil.

A k teroru jakéhokoliv druhu už je tak blizoučko, PROTO JE TŘEBA ČIN BRATŘÍ MAŠÍNŮ ODMÍTNOUT A NAZVAT PRAVÝM JMÉNEM, což jsem udělala vícekrát. Tužka.
22. 08. 2011 | 13:07

Viola napsal(a):

Co zločinného Jakeš provedl?

Zabil osobně někoho? Okradl někoho? Přepadl někoho? Ne, že bych mu chtěla dělat advokáta.

Jestliže uznáváte evoluci, musíte uznat, že vše se vyvíjí i ti komunisté. Podle Číny se vyvíjí docela dobře, podle Kuby moc ne, podle Kambodže už vůbec ne. Asi záleží na místě a lidech. Naši lidé nebyli a nejsou tak zlí, proto se vždy snaží o to lepší a rozumnějščí, ale vyznamenávání vrahů to tedy není to lepší.
22. 08. 2011 | 13:07

Občan napsal(a):

Takže se slušností člověk u našich pravounů nepochodí, koukám.

Vy, co tu máte plné tlamy "hrdinství" Mašíngangu, obdivu k Pinochetovi a podobným kreaturám, odpovězte mi na otázku -
jestliže ti vaši "odbojáři" proti komunismu "bojovali" vraždami, loupežemi, otravováním dobytka, pálením stohů, vypalováním domů, kalením studní a vůbec TEROREM, ČÍM byli lepší než komunisté?

Tuto otázku dnes kladu již popáté a zatím nikdo z vás neměl ODVAHU na ni odpovědět. Jalových keců oslavujících zločince máte plné huby, ale jak dojde na KONKRÉTNÍ věci a měli byste ARGUMENTOVAT, zbaběle zalezete. Tak se předveďte, pochlapte a odpovězte alespoň na tuto otázku.
22. 08. 2011 | 13:08

Alarien napsal(a):

Jan Vaculík (11:48):
Srovnáváte nesrovnatelné. Atentát na Heydricha, mimochodem jedna z největších akcí a také jeden z největších úspěchů rezistence v evropském měřítku, byl legitimní vojenskou operací v týlu nepřítele (resp. na okupovaném území) v době války. Terčem byl nejvyšší nacistický hodnostář na území tehdejšího protektorátu a současně nejvyšší představitel policejních represivních složek v rámci celé třetí říše, organizátor konečného řešení židovské otázky, válečný zločinec první kategorie. Atentát a zvláště represálie, jež po něm následovaly, byly příčinou oduznání mnichovské dohody ze strany spojeneckých mocností, což v konečném důsledku vedlo k obnovení hranic Československa (přesněji řečeno Čech a Moravy) z doby před Mnichovem. Útok byl proveden za bílého dne, na veřejnosti, doslova tváří v tvář, s riziky, které si zřejmě nedovedete představit. Gabčík s Kubišem zaútočili na dvojici ozbrojených mužů, kteří mohli svými zbraněmi útok opětovat, což se ostatně v případě Heydrichova šoféra Kleina také stalo. Mluvit o "zavraždění Heydricha" je nonsens, označit tento čin za "zbytečné vraždění, při kterém umírali především nevinní lidé, bez naděje cokoliv na běhu věcí významněji změnit", je nehoráznost. Nehorázná je ostatně celá vaše filosfie úspěchu. Nehledě na to, že v obou případech aktéři uspěli. Mašínům se zdařil útěk za hranice (a o nic jiného u nich od počátku nešlo), parašutisté splnili rozkaz. Mýlíte se i v ve svých závěrech. V případě Mašínů jde v první řadě o problém mravní. A také o iluze. Jak jejich, tak jejich zastánců. Lze říci, že celá glorifikace obou bratrů je založena na iluzích. Na iluzi "války komunismu proti národu" (=iluzi "ujařmeného" národa), iluzi jejich "Odboje", iluzi významu ozbrojeného boje a násilí. Je zkrátka těžké si přiznat, že ani v tak těžkých a pro mnohé tragických letech, jako byla léta 1951-1953, kdy se oba bratři nechvalně zapsali do historie studené války, žádný "národní" odpor proti režimu neexistoval. Historik Petr Zídek vyčíslil počet osob, které se podle dochovaných pramenů skutečně proti režimu postavili, na 150 osob. Srovnání s masovými demonstracemi a rozsahem národního odporu v prvních měsících nacistické okupace je nanejvýš výmluvné (tím spíše, když skutečný rozsah i hrozba represálií byl opět nesrovnatelný).
22. 08. 2011 | 13:09

Viola napsal(a):

Velmi dobře Tužko.
22. 08. 2011 | 13:10

Jee napsal(a):

Pane Chromý
díky za jedno z nejobjektivnějších hodnocení činů Mašínů.
Jenom dodám.

Bratři Mašínové patřili (i se svým otcem) k nejneohroženějším lidem v naší zemi. Ani jejich největší nepřátelé jim nemohou podsouvat, že by se kdy někoho nebo něčeho báli. Kdyby barvité vykreslování jejich chamtivosti a nezdolatelné touze po penězích a bohatsví bylo založeno na pravdě, pokračovali by Mašínové s loupením, přepadáváním bank i v USA. Při jejich výcviku, fyzických schopnestech a dobrodružné povaze by se možná stali nejúspěšnějšími a nejbohatšími gangstery v Americe.

Skutečnost je mnohem prozaičtější a nenávistné bubliny musely splasknout. Mašínové se začlenili do společnosti jako řádní a slušní občané. Byli známi svým pracovním nasazením a poctivým způsobem života. Ze zveřejněných článků z amerických novin se ukazuje, že lidé z jejich okolí je charakterizují jako přímočaré, férové a spolehlivé lidi - ať již obchodní partnery nebo spoluobčany.

Dnešní svět skutečných zločinců se mění. Klasický zločinec s pistolí se zbraní se transformuje na "bílý límeček". Mnohé zločiny jsou beztrestné, protože si jejich páchání sami zločinci nechali zlegalizovat. Paradoxně je dnes mnohý, narozdíl od Mašínů - skutečný vrah- nevědomou společností tolerován, někdy i dokonce glorifikován. Protože vraždí skrytě. Duše i lidské bytosti. Jeho oběti se nachází v parcích, na dně jeskyně, pod Nuselským mostem nebo na nemocničním lůžku. Žádná z nich nemá nůž v zádech, přesto byli mnozí z nich zabiti. Jiní ještě žijí, jenom jsou jaksi bez života.
22. 08. 2011 | 13:10

ta Bumsy napsal(a):

Vzhledem k tomu, že dlouhá léta pracujete na MZV ČR, chápu váš příspěvek jako snahu o vylepšení kádrového posudku. Doba nahrává tomu, že vám to vaši nadřízení zcela jistě zbaští. A už mám té glorifikace Mašínů "plný voči."
22. 08. 2011 | 13:11

ZM napsal(a):

Béďa-
k akci skupiny černý lev 777

V květnu 1950 provedli členové další podobný útok, tentokrát na sekretariát KSČ v Milevsku. Při tomto útoku byl opět zcela zdemolován sekretariát a zabit příslušník SNB Josef Skopový, který budovu v noci hlídal.

Takže dle Vašeho názoru toto vražda nebyla a v případě Mašínů ano ? Dle čeho to rozlišujete?
22. 08. 2011 | 13:13

Občan napsal(a):

To Tužka:

HEZKY!!! Tak z tohoto úhlu mne to ještě nenapadlo. To je skvělá úvaha!
Smekám pomyslný klobouk a posílám alespoň virtuální květ - http://www.humanart.cz/user/906/art/906_1176366388.jpg

Ale doufám, že počítáte s tím, že to schytáte :o)
22. 08. 2011 | 13:13

ZM napsal(a):

Viola napsal(a):
Co zločinného Jakeš provedl?

Zabil osobně někoho? Okradl někoho? Přepadl někoho? Ne, že bych mu chtěla dělat advokáta.
22. 08. 2011 | 13:07
A třeba majitelé nadnárodní firmy, která zabrala zemědělskou půdu,někoho zabili, okradli,přepadli?

Nebo Topolánek, Vondra, Nečas ... ?

Zajímavá argumentace
22. 08. 2011 | 13:16

ZM napsal(a):

Pravda napsal(a):
Mašínové měli udělat atentát na Gottwalda...,

Jakým způsobem ? Jak by to mohli provést?
22. 08. 2011 | 13:18

ZM napsal(a):

Béda napsal(a):
ZM,

Otázka: proč "odbojáři" Mašínové vlastně utíkali. Naplnili již cíle svého "odboje", anebo chtěli vést odboj zvenčí? Skuteční odbojáři se přece svého cíle tak lehce nevzdávají.

V knihách uvádějí, že především proto, že by byli povoláni do vojenské služby, k PTP.
22. 08. 2011 | 13:20

ZM napsal(a):

Občan - Vy mně připadáte jako člověk s jednoduchým myšlením. "Pravoun" , "Levoun", jako by nebylo nic mezi tím.
22. 08. 2011 | 13:21

Marcus Agrippa napsal(a):

žena:
ona to byla vůbec zmatená doba. Bylo to nejspíš poprvé, co byly využité ( a řádně zneužité ) moderní informační technologie, a jen málokdo se v tom dokázal orientovat. Der Stürmer, a celý nacistický informační aparát dokázal z kulturního národa vytvořit spolek šílených řezníků, a ještě po válce to fungovalo víc než skvěle - bohužel. ODESSA pomohla ještě v roce 1951 k útěku řadě těch nejhorších nacistů. Boj proti bolševismu byl jedním z jejich častých argumentů pro vlastní obhajobu - především před svým vlastním svědomím. Totéž platilo pro katolíky a Vatikán, který za války vycítil příležitost obnovení svého vlivu ( a pak se narychlo sháněli nějací ti zachránění Židé ). Mašínové snad i mohli mít dobré úmysly ( je tam moc důvodů, proč je spíš neměly ), ale jen v lidech probudili paniku, a komunistům dali do rukou mocnou zbraň k vnitřním čistkám. Spousta lidí byla svědky poválečného řádění werwolfů, a pravděpodobně si to spíš spojili s tím, než s nějakým odbojem.
22. 08. 2011 | 13:23

resl napsal(a):

Ne, žádný odboj Mašíni nechtěli, chtěli jen pryč, byli mladí a chtěli žít. Ne živořit a zničit si to nejcennější - život. A to jim ta starší většina nechce odpustit. Ti mladší jsou masírováni svými komunistickými rodiči, nebo bláhovým humanismem a nedovedou si totalitu představit. Komunisté neměli slitování nikdy a s nikým, postavit se veřejně na odpor byl konec s celou rodinou a příbuzenstvem. Věřte, nebo se ptejte. Lidí, ne rudé lůzy.
22. 08. 2011 | 13:23

Občan napsal(a):

To ZM:

z hlediska práva to sice také byla vražda, ale v kontextu by nejspíš byla posuzována jako nepřímý úmysl. Nemluvě o tom, že ten příslušník věděl CO hlídá, JAKÁ je atmosféra a ž e je možné takový útok očekávat. Ostatně PROTO ten sekretariátz hlídal.
Ta "lví" partička na sekretariát nešla loupit, ale šla tam ničit. A rozhodně tam nešli vraždit - což je při kvalifikaci TČ velmi důležité.

Na rozdíl od nich Mašíngang vraždil primárně a POUZE za účelem provedení loupeží či dokonání zločinu žhářství (tam se jednalo o vraždu nedokonanou, nicméně i to byl přímý úmysl).
V činnosti "sedmičáků" lze již spatřovat určité stopy cílené činnosti a proto by se dala popsat jako, řekněme, "odboj proti lokální komunistické moci". U Mašíngangu toto zcela chybí.
22. 08. 2011 | 13:23

Medikolog napsal(a):

Pane Chromý,

s tak chromým názorem musíte umdlévat obdivem také nad hrdinstvím perly třetího odboje, nezištné krásky Olgy HEPNAROVÉ. Také vraždila za komunistů a také zavraždila jenom kmány, ale nic neuloupila. Nekoupila si jako vámi obdivovaní loupežní vrazi za lup motorky, přepychový nábytek a viktuálie, ... dostala na Pankráci provaz. Co vy na to, pane Chromý? Navrhnete jí Bílého lva?
22. 08. 2011 | 13:24

žena napsal(a):

Jee
"Bratři Mašínové patřili (i se svým otcem) k nejneohroženějším lidem v naší zemi."

Podle mě není vhodné "házet do jednoho pytle" otce a syny. Synové údajně vedli válku s komunistickým režimem. Jestliže patřili k nejneohroženějším lidem v naší zemi, jak to, že opustili bojiště a z republiky utekli?
Neohrožení a stateční odbojáři by proti režimu bojovali až do očekávané 3.světové a pak by se zde přidali k US Army.
22. 08. 2011 | 13:24

Jee napsal(a):

Pravda
Porovnávat Palacha s Mašíny nedává žádný smysl.
Palach byl nebývalý patriot, přecitlivělý a bohužel dost naivivní člověk.
Měl jsem ho za všechny ty vlastnosti rád.

Mašínové byli pragmatici a muži činu. Já osobně, ač se jich zastávám, jim nepřisuzuji vůbec žádné zásluhy za boj proti komunismu. Ani to, že by bojovali za kohosi jiného či "lepší zítřky" pro všechny.
Mašínové to udělali pro sebe. Ale touhu po svobodě nelze jednoduše zaměnit za chamtivost!
Jejich odkaz je jediný, ale i tak významný. Ukázali statečnost v tom, že si nenechali kálet na hlavu, ani od komunistům servilních jednotlivců, ani od zločinného režimu - byť to dělali jen pro sebe. Toť celé.
22. 08. 2011 | 13:25

ZM napsal(a):

Občan - Vy jste ho znal? Že tak dobře víte, co věděl a co nevěděl :) Při této argumentaci by se dalo říct, že ten druhý usmrcený příslušník SNB (Mašíny) taky věděl, co se může stát. Když se ten Váš názor rozvine do krajnosti, tak neměl vůbec otvírat nebo raději měl přestat sloužit.
22. 08. 2011 | 13:27

ZM napsal(a):

Občan - a dle argumentu Bédi, by se dalo polemizovat o tom, jak omezil zničený sekretariát komunistickou moc v tehdejší době?
22. 08. 2011 | 13:29

ZM napsal(a):

Občan - a když tu úvahu rozvinu ještě dále, tak občané nacistického německa věděli, že bude další bombardování a proto mohli odmítnout dál nacisty podporovat, svrhnout vládu Hitlera, podporovanou SS a uzavřít příměří ....
22. 08. 2011 | 13:31

Jee napsal(a):

Medikolog
Nezlobte se, ale porovnávat chorou Hepnarovou s Mašíny...
Jestli máte co společného s medicínou, tak nejspíš v obráceném gardu než vypovídá váš nick.
Už chybí jen přidat Jacka Rozparovače;-)
22. 08. 2011 | 13:31

Da.Rock napsal(a):

Jee: Právo na vlastní svobodu není možné povyšovat nad právo druhých na život.
22. 08. 2011 | 13:31

ZM napsal(a):

Jee napsal(a):
Mašínové byli pragmatici a muži činu. Já osobně, ač se jich zastávám, jim nepřisuzuji vůbec žádné zásluhy za boj proti komunismu.

Otázka je, jestli by bojovali, kdyby tušili, že US Army žádné osvobození východní Evropy nechystá.
Další věc je, jestli vůbec bylo možné nějak komunismus omezit.
22. 08. 2011 | 13:33

ZM napsal(a):

Da.Rock - dle tohoto názoru by povstalci v Libyi a jinde nesměli používat zbraně, protože při každé válce je někdo zabit.
22. 08. 2011 | 13:34

ZM napsal(a):

Medikolog - to co jste předvedl, to je už zřejmě projevem nějaké diagnózy :)
22. 08. 2011 | 13:36

Da.Rock napsal(a):

ZM: Já taky lybijské povstalce nehájím. Podle mě se ještě budeme divit, co se po pádu Kaddáffího v Lybii bude dít.
22. 08. 2011 | 13:38

kristusek napsal(a):

Tak ve zkratce:

1) - Mašíni začali se svým "odbojem" už v r. 1947

2) - zapálili sedm stohů a přitom vystřelili hasiči oko.

3) - veškeré jejich další kroky nesměřovaly k odboji, ale k tomu, aby mohli utéct za hranice

4)- v odboji mohli pokračovat třeba jako agenti - chodci apod., ale to je ani nenapadlo, po emigraci už se starali jen sami o sebe, z čehož je jasně vidět, že nějaký boj proti režimu jim byl ve skutečnosti u prdélky.

Jejich vražedné sklony tady rozebírat nebudu. V tomto případě ono známé "Vražda na tyranu není zločinem" neplatí, oni žádnému tyranovi nic neudělali.
22. 08. 2011 | 13:38

Luba napsal(a):

Milada Horáková
(25. prosince 1901–27. června 1950) byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století.

Byla jedinou ženou popravenou během těchto nespravedlivých procesů. Díky mimořádné odvaze projevené během svého slavného procesu se stala symbolem odporu proti zlovůli vládnoucí komunistické strany.

Narodila se v Praze a vystudovala práva na Univerzitě Karlově. Odpromovala v roce 1926 a nastoupila k Pražskému městskému soudu. Ve stejném roce také vstoupila do Československé národně socialistické strany.

Po nacistické okupaci Československa v roce 1939 působila v odboji, v roce 1940 ji zatklo gestapo.

Byla odsouzena k smrti, ale později jí byl trest změněn na doživotí. Byla vězněna v Terezíně a později i v různých vězeních po Německu.

Po osvobození v květnu 1945 se vrátila do Prahy a znovu vstoupila do své strany. Byla zvolena členkou parlamentu, ve kterém působila až do komunistické revoluce v únoru 1948, kdy rezignovala.

Přestože jí přátelé radili, aby opustila Československo, Horáková ve své rodné vlasti zůstala a byla stále politicky aktivní. 27. září 1949 byla zatčena a označena za vůdkyni hnutí, které se mělo snažit svrhnout komunistický režim.

StB, československá tajná bezpečnost, neblaze proslulá svými brutálními způsoby vyšetřování, se snažila rozbít údajnou skupinu kontrarevolucionářů a donutit je přiznat se ke spiknutí a velezradě. Užívala k tomu fyzického i psychického mučení.

Proces s Miladou Horákovou a s jejími dvanácti kolegy začal
31. května 1950 a byl zinscenován jako veřejný „politický proces“ po vzoru sovětských velkých čistek ve 30. letech.

Proces měl svůj vnucený „scénář“, podle kterého se měli obžalovaní chovat, ale v některých momentech jednali obžalovaní mimo něj. Obzvláště Horáková zůstala nepoddajná a bránila sebe a své ideály, i když věděla, že tím svoje šance na mírnější trest jen snižuje.

Přestože se mnohé slavné osobnosti, například Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová, snažili svými dopisy získat pro souzené milost, byla Milada Horáková se svými třemi kolegy 8. června 1950 odsouzena k trestu smrti oběšením.

Poprava byla vykonána 27. června 1950.
Jak ukazují nedávné studie, Horáková byla zabita zvláště brutálním způsobem, kdy ji nechali několik minut dusit se
s provazem okolo krku.

Zdroj:
http://www.kpv-cr.cz/_images/horakova/horakova-proces-posledni-hodiny.htm
22. 08. 2011 | 13:39

Béda napsal(a):

ZM,

opakované zničení sekretariátu bylo jasným signálem, že jde o POLITICKÝ!!! odboj. Myslím, že Černý lev netušil, že je v budově policista. Navíc Černý lev politický charakter své činnosti prezentoval nápisy.

U Mašínů postrádám jakýkoliv politický motiv jejich "odbojové" činnosti. Dokonce si myslím, že kdyby nějaký současný loupežný vrah, který přepadnul transport peněz dnes prezentoval politické motivy své činnosti, musel by být podle mašínovského precedentu glorifikován jako příslušník 4.odboje a oceněn politickými potentáty.
22. 08. 2011 | 13:40

ZM napsal(a):

žena - měli nastoupit k PTP k povinné službě. Pokud by nenastoupili, tak by je začali hledat. Museli by se skrývat v lesích jako partizáni. Peníze, které získali pomocí přepadu, už byli v té době bezcenné (proběhla měnová reforma). Asi takto nějak se dá popsat jejich rozhodnutí. I když, oni chtěli emigrovat už předtím a pak se do česka vrátit (tak to tvrdí v knihách).Jenže den před tím byl oba Mašínovi plus Strýc zatčeni.
22. 08. 2011 | 13:41

ex-nemo napsal(a):

Grösslingu
Není pravda co píšete. Buď jste v té době před › 22 lety ještě nesledoval politiku, nebo lžete. Většina lidí byla proti reálnému socializmu; někdo víc jiný méně ale jen malá část ho skutečně podporovala; asi tolik, jako dostali komunisté ve svobodných volbách 1990 , tedy nějakých 13,6 %, necelá sedmina.
Proč byl lid proti systému, který tak halasně zdůrazňoval právě vládu lidu ? Protože věděli že to byla všechno lež. Že veškeré ty řeči o lidovládě, zájmu pracujících, dělnické třídy a podobné žvásty byly jen fráze k zakrytí té nejhrubší diktatury , sledující prospěch pár jedinců, a to nikoli náhodou těch nejhorších, charakterově nejnižších lidí. Zkrátka, reálný socializmus a bolševizmus nikdy nesledoval zájmy většiny národa, nikdy to nebylo jeho záměrem; postupoval vždy proti pracujícm, proti lidu, a to ještě dřív než vystřelili z té Aurory.
To že demokracie nyní selhává, nesouvisí s jejím principem ani zásadami.Je to způsobeno tím, přívrženci a funkcionáři komunizmu se listopadovým převratem dostali opět k moci. Někdo tvrdí že záměrně, že si to sami zinscenovali (dobře věděli že 85 % národa má komunizmu až po krk !), jiní si myslí že k tomu došlo shodou okolností, ale o tom že dnes lidé s komunistickou minulostí a hlavně s komunistickým charakterem dnes vládnou, o tom nepochybuje snad nikdo, kdo má oči a uši. A vládnou daleko pevněji než před listopadem – v jejich rukách je teď celé hospodářství, a to je veliká síla, kterou před listopadem neměli.
( Podle pana Žáka na vedlejším blogu je ta vláda komunistů v pořádku, „vyrovnáváme“ s tím s minulostí, a mělo by jí tedy být dokonce co nejvíc; to je ovšem jiná záležitost.)
Nemáme nedostatků málo, vím to dobře; a taky se se svým názorem, třeba i tady na tom blogu, netajím. Ale pokud jaké jsou, způsobil je všechny komunizmus. Ani ne tak jeho neohrabaná ideologie, ta už je dávno mrtvá. Ale jeho duch a charakter, který je věčný a žije a dominuje.
22. 08. 2011 | 13:43

ZM napsal(a):

Béda - dle Vaší úvahy by byl hrdina každý, protože když by třeba někdo unesl dělníka, který pracuje ve firmě kapitalisty, tak by vlastně omeyil provoz v té firmě a uškodil by i tomu kapitalistovi :)
22. 08. 2011 | 13:43

Béda napsal(a):

ex-nemo,

"To že demokracie nyní selhává, nesouvisí s jejím principem ani zásadami.Je to způsobeno tím, přívrženci a funkcionáři komunizmu se listopadovým převratem dostali opět k moci. Někdo tvrdí že záměrně, že si to sami zinscenovali (dobře věděli že 85 % národa má komunizmu až po krk !), jiní si myslí že k tomu došlo shodou okolností, ale o tom že dnes lidé s komunistickou minulostí a hlavně s komunistickým charakterem dnes vládnou, o tom nepochybuje snad nikdo, kdo má oči a uši. A vládnou daleko pevněji než před listopadem – v jejich rukách je teď celé hospodářství, a to je veliká síla, kterou před listopadem neměli." Platí to, co jste napsal i pro VB, Španělsko, Řecko, USA, Island...?
22. 08. 2011 | 13:46

Aurora napsal(a):

pro ZM :
Mašínové se měli vloudit na Pražský hrad v masce Lenina a Stalina v pojízdném křižníku Aurora na kolečkách a na maškarním plese soudruhů měli Gotwwalda tiše podříznout, a nebo Pražský hrad rozstřílet z děla Aurory !!!
22. 08. 2011 | 13:48

dedek napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Žádný odboj tu nebyl ?

Spíš nebyla odvaha. V 89 se ukázalo, že většina lidí byla ochotna riskovat svůj život,aby tento nelidský režim skončil.
Rumcajsi, A jakým způsobem jste riskoval vy? Jak vám šlo o život? Co jste v roce 89 dělal tak riskantního? Byl jste na Národní třídě?
22. 08. 2011 | 13:48

ZM napsal(a):

Da.Rock - kdyby Vás teoreticky unesli teroristé a žádali o výkupné, jinak že Vás zabijí, tak byste asi byl proti osvobození speciální jednotkou, protože osvobození by se neobešlo bez vraždy teroristů?Vaše svoboda ya cenu jejich života. Nebo to je jiný případ? A co když by tam jenom hlídal nějaký pšisluhovač, který by sám měl strach, aby ho teroristé nezabili, kdyby nehlídal a musel by jim hned cokoliv podezdřelého hlásit? Ta speciální jednotka by se s ním měla dohodnout ve stylu- my teď jako vlítnem dovnitř a ty to jako neuvidíš ... ?
22. 08. 2011 | 13:49

Béda napsal(a):

ZM,

ne podle mé úvahy, pane ZM. Zdá se, že chcete "přehodit výhybky". Celé je to v intencích glorifikace Mašínů. Jak jednou začnete účelově přepisovat historii a glorifikovat kriminálníky, musíte stejný metr uplatňovat i na jejich následovníky. A musíte z nich dělat následováníhodné oslavované vzory.

Vo tom to celé je.
22. 08. 2011 | 13:49

Aurora napsal(a):

překlep: Gottwald
22. 08. 2011 | 13:49

SuP napsal(a):

Medikolog -
Pokud vůbec dokážete položit takovou otázku, něco s Vámi není v pořádku.

Tužka -
Pravda, ale stejná pravda je, že v tomto právním státě z roku 1945 proběhl v roce 1948 komunistický puč. A v tom je celý problém.
22. 08. 2011 | 13:49

ZM napsal(a):

Aurora - na takovýho kašpárka jako Vy tady všichni čekali :)
22. 08. 2011 | 13:50

Viola napsal(a):

ZN

Rozdíl je v tom, že Jakeš vyznamenával pracující lidi - skutečně pracující, kdežto vámi vyjmenovaní vyznamenávají a chtějí vyznamenávat zločince a vrahy.
22. 08. 2011 | 13:50

Jan Vaculík napsal(a):

Alariene,
vaše argumentace je zdánlivě přesvědčivá, ale nakonec se točíte v kruhu svých myšlenkových klišé. Každé z vašich tvrzení má omezenou platnost.
Tragédie "ujařmeného" národa na počátku 50.let je právě v tom, že těch lidí, kdo se postavili na odpor, bylo tak málo. Jak by ne, když bylo za námi patnáct let soustavného vybíjení národních elit! V tom světle jsou pak úplně směšné argumenty typu "2/3 lidí si myslí, že..." Ano, zdá se to hodně, ale jde o 2/3 z těch zbylých!!!
(A právě důsledkem onoho systematickému vybíjení elit je, že dnes máme v čele státu tak málo lidí, za které bychom se nemuseli stydět.)
Na Mašínech je pozitivní právě to, že se zmohli na odpor v situaci, kdy ho bylo obecně tak málo.
22. 08. 2011 | 13:50

ex-nemo napsal(a):

Bédo
Taky si říkám že zapomněli s vyznamenáním na některé odbojáře, třeba Václava Mrázka, ten zabil přece rovněž nějaké komunisty. A nějaké komunistky znásilnil; to se snad taky může,je-li to politicky motivováno, nebo snad ne ?
22. 08. 2011 | 13:51

ZM napsal(a):

Béďa- "přehazovačem vyhýbek" jste spíše Vy.
Ale v jednom se asi shodnem. US Army prostě žádné osvobození východního bloku nechystala a komunistický režim nešlo svrhnout. To ovšem oni tenkrát nevěděli. USA se akorát "vzmohla" na tzv. agenty chodce.
22. 08. 2011 | 13:53

ZM napsal(a):

Béďa-oni = Mašínovi
22. 08. 2011 | 13:54

žena napsal(a):

Marcus Agrippa

Souhlasím, doba byla vskutku nelehká. Počínání bří Mašínů ale za statečné nepovažuju.
---------------------------

ZM
Díky, přiznám se, že jsem o Mašínech žádnou knihu nečetla a ani se k tomu nechystám. Nerozumím tomu, že je Topolánek a Vondra ocenili, zatímco Havel a Klaus nikoliv.
22. 08. 2011 | 13:54

Béda napsal(a):

ex-nemo,

To nedokážu posoudit. Podle Mašínovské logiky by tomu tak mohlo být. Ostatně, Pán už si je (ty zamordované)všechny pečlivě probere. A mýlit se, je jak známo "lidské".
22. 08. 2011 | 13:55

ZM napsal(a):

Mašínovi, to už je x let "ohraná písnička". Přesto jsem si jí dnes ještě jednou znova "přehrál". Ale už mě to přestalo bavit. Končím v diskuzi.
22. 08. 2011 | 13:55

dedek napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Taoiseach:

Jak víš, že neriskovali život?

Já byl tou dobou na vojně a většina důstojníků řvala, že je potřeba ty študáky rozjezdit tankama. Až když už bylo jasné, že je konec, začali za mnou gumy chodit a plácat po ramenou.

Říkali : No jo, máte pravdu. Víš kolik bere americkej důstojník?....

Ježíši, no tak to jste byl opravdu v nebezpečí života, že? Vždyť vy o tomhle víte naprostý prd a vo komančích ještě větší. Kolik vám bylo? Pak se nedivím, že jste takový plácal, protože takové dítě, jakým jste byl nastupující pravičáci lehce zmákli. Stačilo poplácat po zádech.
22. 08. 2011 | 13:57

ZM napsal(a):

Viola - možná vyznamenával např. právě ty dělníky, kteří stavěli kriminály (mimojiné pro disidenty) :) Vyznamenával např. pracující, kteří pracovali ve zbrojní výrobě, např. ve výrobě tanků.A těch tanků měla armáda ČSSR hodně, evidentně na útočnou a ne na obrannou válku.
22. 08. 2011 | 14:00

Da.Rock napsal(a):

ZM: špatný příklad. Teroristé přímo ohrožují něčí život. To ani Honzátko, ani Kašík, ani Rošický, ani Lecián nedělali. Neohrožovali mašínovské životy a dokonce ani svobodu.
Ano, vím, co mi odpovíte - že zosobňovali systém, který Mašíny ohrožoval. Jenže to už je kolektivní vina. A ta je - jak známo - nepřípustná.
22. 08. 2011 | 14:01

Jee napsal(a):

Da.Rock

Napříč znesvářeným spektrem názorů se nejspíš všichni shodneme, že zabití v sebeobraně není vraždou.

A teď si ozřejměme, kdo je ten, jemuž se bráníme. Aby naše obrana vedoucí k zabití protivníka byla osprevedlnitelná, musí nás dotyčný bezprostředně anebo neodvratitelně OHROŽOVAT NA ŽIVOTĚ. V tom se asi také shodneme.

Jediný rozpor mezi tolerující (jistě toto zabití není hodné oslavy) a zneuznávající Mašínův čin, (zabití pokladníka)
tak spočívá v posouzení reálného ohrožení Mašína na životě pokladníkem.

Většina si bezprostřední ohrožení představuje vidinou útočníka s namířenou pistolí či odjištěným granátem (bezprostření ohrožení) . Já si ho dokážu představit i jako člověka, který mě při první příležitosti udá a nechá mě zlikvidovat skupinou samopalníků (neodvratitelné ohrožení). To je myslím i jediný rozdíl v názoru těch chápajících a nechápajících Mašíny.

Potom již jen stačilo aby někdo k oné realitě z jedné strany přidal glorifikaci jejich takřka neexistujícího odboje a někdo jiný z nich udělal krvelačné zrůdy a nesmyslná diskuze plná řevnivosti je na světě.
22. 08. 2011 | 14:02

Rumcajs napsal(a):

dedek:

Tys nic nepochopil dědku. Nejdřív vyhrožovali a když viděli že je to v prd.., tak otočili. A to ještě né kůli demokracii, ale kůli prachům.

To byl ta hráz proti kapitalismu.
22. 08. 2011 | 14:02

Faust napsal(a):

Tak jsem se odpovědi nedočkal - jak taky jinak?
Ztratil jsem zbytek iluzí o pravici na Akt. - jak jinak?

a protože se diskuse posunula jinam, tak:

Jestliže, vážení obhájci Mašinů, NEVIDÍTE vskutku elementární rozdíl mezi odbojem skupiny Černý Lev a skupiny bratrů, tak musíte být raněni ideologickou slepotou.

Luba: Miladu Horákovou nechte, prosím, spát. To už vskutku pro Mašíny nemáte argument?
Jakpak to souvisí? (a ano, poprava M. Horákové byla neobyšejné svinstvo) - ovšem, ta otázka trvá: JAKPAK TO SOUVISÍ S Mašíny?
22. 08. 2011 | 14:03

Da.Rock napsal(a):

Jee: Ano, zabití v sebeobraně přípustné je, ovšem - jak už píšu výše - na Mašíny nikdo neútočil a nechtěl je zabít. Útočníkem nebyl ani Rošický, naopak, byl v pozici obránce, který proti ozbrojenému protivníkovi bránil peníze a život. A v dané chvíli kupodivi ani samotný systém na Mašíny neútočil. Nebyli ani v ohrožení života nebo majetku, jako tisíce jiných lidí, kteří přišli o půdu nebo živnost. Jejich krádež peněz tedy nelze omluvit ani existenční nouzí.
22. 08. 2011 | 14:08

Kanalnik napsal(a):

Asi nejlepsi clanek, co jsem na toto tema cetl. Snazi se totiz postihnout tematiku z obou stran a ze stranky lidske. Neni cernobily, a dava pri tom smysl. Tedy za predpokladu, ze prijmu tezi, ze Masini skutecne bojovali proti komunismu a nebyli to jen obycejni kriminalnici.

Na druhou stranu, myslim, ze zabiti cloveka je vzdy traumatem pro toho, kdo vezme zivot, a podle toho, co jsem cetl, se s timto traumatem Masini evidentne nevyrovnali. Asi i to a jejich slova v dobe porevolucni, pusobi drazdivym dojmem a znesnadnuje mnoha lidem podivat se na tehdejsi udalosti s odstupem a chladnou hlavou.
22. 08. 2011 | 14:11

kristusek napsal(a):

Béda

zapomněl jste na spartakiádního vraha Straku. To byl odbojář jedna radost, na spartakiádu na Strahov se totiž žádné podvratné živly nedostaly:-p
22. 08. 2011 | 14:12

Béda napsal(a):

Da.Rock,

Josef získal práci řidiče, Ctirad se dostal na techniku. Sami se rozhodli.

Pokud jde o Rošického a spol. Transport peněz Mašínové zastavili s páskou milicionářů. Po získání zbraní nikdo ze zajmutých nemohl vědět co bude následovat. Nikdo ze zajmutých nevěděl co jsou Mašínové zač. Myslím, že v době padesátých let byly běžné nejrůznější excesy - motivované politicky, loupežně a výjimkou nebyly při nich vraždy. Zřejmě proto Rošický vytáhl zbraň, kterou se zdráhal použít. Do mašínovské logiky likvidace svědků (podřízli policistu Honzátka) nezapadá, proč nechali žít svědky loupežné vraždy.
22. 08. 2011 | 14:16

kozoroh napsal(a):

Faust.
Nesnažte se odboj dělit na dobrý a špatný (Mašínové-Černý lev), byť dovedu pochopit vaše pohnutky. KAŽDÝ odboj byl dobrý, byť byl vzhledem k rozdaným kartám odsouzen k nezdaru. To ovšem jeho tehdejší aktéři nemohli tušit.
A k vaší replice Lubovi: Příklad Horákové má posloužit především k dokreslení obrazu tehdejší doby. To měl patrně na mysli Luba svým příspěvkem. Nelze zde vyjmenovat všechna svinstva režimu. A mám pocit, že je vám o nich známo poměrně dost. Akorát je možná považujete za ty pověstné "třísky".
22. 08. 2011 | 14:17

Kanalnik napsal(a):

"A to, že se tehdy drtivá většina celé společnosti rozhodla přizpůsobit či přežívat, bylo pro ně jen dalším důvodem navíc proč s komunisty bojovat."

Kolektivni vina neexistuje, ale spolecnost a jeji jednani ci postoje jako celku ano. Zda se, ze se naslo velmi malo lidi k aktivnimu odporu vuci rezimu. Pokud vetsina obyvatel byla pasivni, je celkem pochopitelne, ze pro aktivni odpurce rezimu byli tito lide spoluudrzovateli a spolupachateli rezimu.
22. 08. 2011 | 14:18

dedek napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Faust:

Jo a co se týká toho střílení, tak absíci se báli, včetně mě. Přeci jenom nesplnění rozkazu se mohlo trestat i smrtí.

Přesto jsme se k demonstracím připojovali.

P.S.

Ale můžu ti říct, že tam bylo mezi záklaďákáma dost dělnických kádrů, kteří by si zastříleli s gustem.

Rumcajsi zato vy jen z rozkazu co!!! No opravdu omluva. Ach jak jste statečný.
22. 08. 2011 | 14:18

jarpor napsal(a):

kozoroh

Zdravím... k replice Faustovi - palec nahoru !

Hezký den
22. 08. 2011 | 14:21

Béda napsal(a):

Dovětek: napadá mě zde otázka. Jestliže museli kvůli přežití podříznout spoutaného policistu, museli by podle stejné mašínovské logiky zavraždit i všechny svědky své loupežné vraždy, nebo snad ne? (Ostaně, podle Paumera by se nerozpakovali zamordovat ani tříleté dítě.) Nemá ta jejich logika náhodou nějakou chybičku krásy?
22. 08. 2011 | 14:21

Jee napsal(a):

Da.Rock
Vy si stále umíte představit ohrožení, třeba své osoby, pouze "tváří v tvář".

Stejně nekompromisně musíte ale zasáhnout i proti tomu kdo na vás -dle vašeho názoru "jenom"- pošle nájemného vraha! Alespoň, pokud si ceníte vlastního života.

Nájemným vrahem mohl být i zločinnému systému odaný pohraničník.
Vím, je těžké si to představit bez výcviku, bez schopnosti odhadnout nebezpečí, bez stresu a navíc v mírové době.
V tom se holt asi neshodneme, i tak váš názor respektuji.
22. 08. 2011 | 14:21

Da.Rock napsal(a):

Béda: Ono toho do logiky nezapadá víc - Honzátka prý podřízli kvůli tomu, že si je prohlížel a mohl by jejich popis nahlásit. Jenže jak předtím, tak potom si je prohlíželi jiní svědkové a ty nechali naživu. Z jejich svědectví strach neměli? - tudíž tohle vysvětlení Honzátkovy smrti můžeme škrtnout.
A dále - peníze prý potřebovali na odbojovou činnost. Proto prý i koupili motorky, silné spolehlivé stroje, aby se jimi mohli v rámci odbojové činnosti přemisťovat. Jenže po loupeži peněz už provedli jen jednu odbojovou akci a to více než rok poté. Bylo to zapálení stohů. A pokud si vzpomínám, Mašínovi neustále padal řetěz na kole, proto byl taky dostižen Leciánem. Proč nejel odbojářit na své spolehlivé motorce?
Proč Mašíni vykradli muzeum dva roky před Únorem? K čemu potřebovali zbraně v roce 1946?
Atd....
22. 08. 2011 | 14:23

Jee napsal(a):

Béda
Všímejte si jen podstaty. Holý pragmatizmus. Ve vraždění se nikdo nevyžíval. Paumer měl podle mě nejnižší IQ (omluva taxikářům) a navíc se dost nemotorně vyjadřoval. Jistě by nezabil tříleté dítě.
22. 08. 2011 | 14:26

Eva- beag beet napsal(a):

IMHO je nejlepsi prispevkem v diskuzi, prispevek od pana Saltzmana! Thumbs up!
22. 08. 2011 | 14:26

Da.Rock napsal(a):

Jee: To je právě ten pojem osobní obrany. Pokud zabiju někoho, o kom se DOMNÍVÁM, že mě ohrožuje, nebo může ohrozit, není to obrana. I naše demokratické soudy uznávají jako obranu jen čin, kterým se odvrací bezprostředně hrozící nebo trvající útok.
Ale nikdo z výše zmíněných obětí na Mašíny neútočil. Ani jim v ničem nebránil a neomezoval je. Že se Mašíni prostříleli z obklíčení ve východním Německu jim nijak zásadně nezazlívám, tam to byl férový boj, přestřelka, prakticky malá válka a šance byly vyrovnané. Ale oběti u nás šanci nedostaly. Byly napadeny ze zálohy, zezadu, nebo pomoci lsti. Lecián ani nebyl ozrojen.
22. 08. 2011 | 14:29

kozoroh napsal(a):

Jarpor.
Rovněž zdravím a díky za podporu.
Je poněkud sysifofské pouštět se do takovýchto diskuzí, ale někdy mi to nedá.
Nakonec když už k ničemu jinému, pak alespoň k tomu, že je vidět kdo všechno se považuje za bytostného demokrata (ovšem odcamať po camcať). Je zajímavé sledovat, jak pohrobci komančů nadávají nesouznícím do bolševiků.

Hezký den, pane Jarpore
22. 08. 2011 | 14:30

zdenekb napsal(a):

Kanalnik:

Ale pokud vím, oni si před střelbou nezjišťovali na koho narazí... nikoho nezpovídali, jestli je straník či nestraník. Dle pozdějších rozhovorů by oddělali kohokoliv, kdo by se jim postavil "při akci" do cesty.
To má s cíleným odbojem proti režimu společného dost málo.
22. 08. 2011 | 14:32

Luba napsal(a):

Václav Švéda (1921–1955)

Václav Švéda se narodil 26. 4. 1921 v obci Pivín na Moravě. Jeho otec František Švéda se vyučil zedníkem a později dokázal vybudovat malé zemědělské hospodářství. S manželkou Hedvikou měli tři syny: po Václavovi ještě Zdeňka (1922) a Vratislava (1927). Přes skromné poměry rodiče umožnili synovi studovat (v letech 1931–1938 na gymnáziu v Kolíně a v Olomouci).

Po okupaci republiky se Václav Švéda pokusil překročit hranice protektorátu s cílem připojit se k zahraničním československým jednotkám. Štěstí mu nepřálo, byl zadržen a uvězněn gestapem.

V roce 1940 uprchl, určitou dobu se skrýval pod falešnou identitou v Německu a poté chtěl původní plán naplnit cestou přes Švýcarsko. Byl znovu zadržen, předán gestapu a v roce 1942 odsouzen k patnácti letům káznice. Osvobození se dočkal v Brandenburgu v dubnu 1945.

Po návratu do vlasti dokončil Václav Švéda gymnázium.
V roce 1946 si našel místo pomocného dělníka v podniku bratří Kasparidesů v Kolíně, kde poznal i svoji budoucí manželku Ludmilu, dceru jednoho z majitelů (v témže roce se vzali).

Ludmilu adoptovali příbuzní Josefa Mašína staršího (hrdiny protinacistického odboje ze skupiny „Tří králů“), kteří vlastnili statek v blízké obci Lošany.

V roce 1947 manželé Švédovi převzali správu tohoto hospodářství a v témže roce se při odhalování pomníku Josefa Mašína st. v Lošanech Švéda seznámil s jeho syny Josefem ml. a Ctiradem.

V roce 1950 byli Švédovi donuceni předat hospodářství státnímu statku a posléze je z jejich domova i se dvěma malými dětmi vystěhovali jako „kulaky a třídní nepřátele“.

Nezbývalo jim než se uchýlit k Václavovým rodičům do Pivína.
V letech 1950 až 1953 Václav Švéda vystřídal řadu krátkodobých zaměstnání: pracoval jako krmič vepřů, brigádník na Dole Kaňk u Kutné Hory, jako závozník nebo jako dělník na pile.

V tomto období se podílel na činnosti skupiny bratří Mašínových. V srpnu 1952 se účastnil přepadení vozidla vezoucího výplaty podniku Kovolis, při němž byl zastřelen pokladník Rošický.

Měl rozhodující podíl na provedení krádeže donaritu na Dole Kaňk a aktivně se podílel i na zapalování stohů nedostatkové slámy na Moravě. Cílem této akce bylo destabilizovat situaci v místních zemědělských družstvech.

Brzy poté se u zaměstnavatele Václava Švédy objevili tajní spolupracovníci StB. Akutní hrozba prozrazení skupiny vedla její členy počátkem listopadu 1953 k překročení hranic s NDR na Chebsku s úmyslem přejít do západního Berlína a vstoupit do armády USA.

Německá policie podporovaná armádou zahájila proti pětici uprchlých Čechů rozsáhlou pátrací akci. Václav Švéda byl raněn a zadržen. Česká strana trvala na jeho vydání k soudu na domácí půdě, k němuž po opakovaném ujištění německé strany o výměře maximálního trestu pro „nebezpečného teroristu“ došlo v roce 1954.

Výsledek pečlivě režírovaného a střeženého procesu mohl německé bezpečnostní orgány plně uspokojit: Václav Švéda byl odsouzen pro trestný čin velezrady, sabotáže, pokusu o vraždu, trestný čin loupeže a rozkrádání národního majetku k trestu smrti, vykonanému dne 2. května 1955. Trest podstoupil ve věku 34 let.

Komunistický režim se pomstil i celé jeho rodině: manželka Ludmila byla bez ohledu na nezletilého syna a dceru odsouzena k trestu odnětí svobody na osmnáct let, otec František na patnáct let a oba bratři na dvacet let.

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-sveda
22. 08. 2011 | 14:33

Jee napsal(a):

Da.Rock
Už jde trochu o schizofrenii. Zuřiví vrahové, a najednou spoustu svědků nezabijí.
Prostě vyhodnocovali nebozpečí se všemi možnými omyly, kterých se mohli v krátkém časovém momentu a při svém mládí dopustit.

"Oni jen utekli". To je málo? Kdyby těm komunistickým bestiím takhle utekli všichni co mají nohy, mohli jsme být dávno někde jinde.
22. 08. 2011 | 14:35

Béda napsal(a):

Da.Rock,

osobně se domnívám, že Mašínové byli analogií toho proti čemu údajně bojovali. Vláda takovýchto lidí by musela nutně znamenat totalitu s opačnou polaritou - žádnou demokracii. Myslím, že vraždění nevinných v tomto případě by bylo násobkem vraždění v padesátých letech v ČSR. Je to jako kdyby se v Československu dostal k moci Pinochet systémem účel světí prostředky a na oběti nehledí.
22. 08. 2011 | 14:35

Marcus Agrippa napsal(a):

Luba:
a co na těch obviněních bylo špatně?! Vždyť přesně to dělal - alespoň to tak popisujete. Krádež, pokus o vraždu, žhářství ( které mělo zhoršit fungování JZD ) - to by snad byly trestné činy i dnes nebo ne?!
22. 08. 2011 | 14:43

Luba napsal(a):

Zbyněk Janata (1933–1955)

Zbyněk Janata se narodil 1. 2. 1933 v Bartoušově (spádová obec Libáň) na Jičínsku jako druhý syn učitele Ladislava Janaty (první syn Jaromír, 1931). Matka Julie, rozená Brzáková, zemřela v roce 1936, kdy byly Zbyňkovi pouhé tři roky.

V roce 1938 se jeho otec znovu oženil s kolegyní učitelkou, s níž měl ještě dalšího syna Jiřího (1943) a dceru Hanu (1948).

Janatovi měli s dětmi velké plány a nejstarší Jaromír je jako vzorný student medicíny plnil. Se Zbyňkem však byly větší problémy. Studium na gymnáziu v Nymburku a v Poděbradech nedokončil. V roce 1948 byl přijat na vyšší průmyslovou školu v Mladé Boleslavi.

Tam sice problémy neměl, ale ve třetím ročníku se dal zlákat spolužáky k účasti na pokusu o krádež motoru z vraku auta odstaveného na školním dvoře a po něm následoval přísný trest: vyloučení ze všech škol.

Místo kariéry konstruktéra v mladoboleslavské automobilce se tak Zbyněk Janata musel spokojit s brigádnickou prací v hutích na Kladně a později s místem technického úředníka v podniku Kovolis – Čáslav, provozovna v Hedvíkově.

Další osudy Zbyňka Janaty jsou spojené s činností odbojové skupiny bratří Mašínů.

Rodinu Mašínových poznal už jako dítě za okupace, kdy jeho otec, který tehdy působil v Poděbradech, pomáhal paní Mašínové v těžké situaci poté, co jejího manžela Josefa Mašína st. zatklo gestapo.

Janata se účastnil například přepadení stanice SNB v Čelákovicích v září 1951, jehož motivem bylo získat zbraně pro další odbojovou činnost. Tato akce vyvolala zuřivou reakci bezpečnosti, byl při ní zabit příslušník SNB Honzák, který měl oné noci službu.

Členové skupiny začali uvažovat o emigraci, jejich přípravy však překazilo zatčení a vyšetřování bratří Mašínových a jejich strýce Ctibora Nováka v říjnu 1951.

Těsně před zatčením Zbyněk Janata společně s Milanem Paumerem a Egonem Plechem za dramatických okolností uprchli z bytu Mašínových v Poděbradech a společně ukryli zbraně, které by jinak nepochybně vedly k odhalení činnosti skupiny.

Po odsouzení Ctirada Mašína k trestu odnětí svobody vykonávaném v uranových dolech na Jáchymovsku se Zbyněk Janata aktivně zapojil do hledání možností, jak opatřit finance k jeho vysvobození a další činnosti.

Především díky Janatovi (vzhledem k jeho znalosti podmínek v Kovolisu Hedvíkov) vznikl plán přepadnout vůz s výplatami pro zaměstnance Kovolisu, který provedli v srpnu 1952. Sám se přepadení neúčastnil, aby ho nepoznal někdo z posádky vozu.

Smrt pokladníka Rošického sice akci nezhatila, ale zvýšila riziko prozrazení. Přesto skupina provedla další akce (odcizení trhaviny donarit z dolu u Kutné Hory – srpen 1953 s aktivní Janatovou účastí, dále podpálení stohů slámy v domovském regionu dalšího člena skupiny Václava Švédy na Moravě – září 1953, tentokrát se Zbyněk Janata neúčastnil).

Hořící stohy sice vyvolaly náležitý ohlas mezi místními rolníky, nespokojenými s poměry v JZD, ale zároveň přivedly bezpečnost na stopu Václava Švédy a odchod za hranice byl znovu na pořadu dne.

Došlo k němu na počátku října 1953; místo přechodu hranic: lesnatá krajina na Chebsku, cíl: západní okupační zóna Berlína.

Zbyněk Janata byl jediný z pětice uprchlíků, který neměl zbraň. Při střetu s východoněmeckou policií na železniční stanici v Ucro se ve zmatku při přestřelce ztratil. Jeho šance se bez prostředků a znalosti jazyka výrazně ztenčily a východoněmecká policie jej brzy zadržela.

Následovaly vysilující výslechy a v roce 1954 předání k soudu do Československa. V lednu 1955 byl v monstrprocesu odsouzen za velezradu, pokus o vraždu, loupež a rozkrádání národního majetku k trestu smrti.

Jeho otec se pokoušel všemi možnými prostředky dosáhnout synova omilostnění a podle dostupné dokumentace přesvědčil i rodinné známé, o kterých se domníval, že mají v očích režimu pevnou pozici, aby žádali o přijetí u prezidenta Zápotockého ve věci zmírnění trestu pro jeho syna. Nebylo to však nic platné.

Zbyňka Janatu popravili v Praze na Pankráci společně s Václavem Švédou a Ctiborem Novákem dne 2. května 1955 ve věku 22 let.

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/cs/zbynek-janata
22. 08. 2011 | 14:43

Jee napsal(a):

Da.Rock
právní řád.., jistě...souhlasím. Kdyby takto zákon nenahlížel, mohl by kdekdo zabíjet na potkání. Viník by pouze sdělil soudu, že byl potenciálně ohrožen a případ by byl odložen;-)

Ale "válečný stav" trval bohužel i po válce. To víte, kdyby byl tehdá čas si někam sednout u dvoudecky červeného, pěkně s cigárkem, možná by se dalo objektivně rozebrat kdo a co, toho koho ohrožuje či nikoliv.
22. 08. 2011 | 14:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy