Palestinské šachy

31. 08. 2011 | 09:15
Přečteno 6900 krát
Mezi státy, které nepodpoří přijetí Palestiny do Organizace spojených národů bude i Česká republika, napsal izraelský Haaretz v době, kde se termín rozhodování na půdě OSN rychle přibližuje. Definitivní postoj ale nechtěl Karel Schwarzenberg potvrdit. Každopádně Haaretz nemusí být daleko od pravdy, protože ČR patří v Evropské unii k zemím, které jsou vůči Izraeli nejvstřícnější.


Mezi státy, které nepodpoří přijetí Palestiny do Organizace spojených národů bude i Česká republika, napsal izraelský Haaretz v době, kde se termín rozhodování na půdě OSN rychle přibližuje. Definitivní postoj ale nechtěl Karel Schwarzenberg potvrdit. Každopádně Haaretz nemusí být daleko od pravdy, protože ČR patří v Evropské unii k zemím, které jsou vůči Izraeli nejvstřícnější.

Není to poprvé, co Palestinci žádají uznání svého státu na půdě OSN. Už v roce 1988 OSN uznalo prohlášení o vzniku Palestinského státu, které vydala Palestinská národní rada. Palestinský stát tehdy uznalo mnoho rozvojových zemí a zemí východního bloku, včetně Československa. Toto prohlášení ale nepřekročilo symbolický krok předně proto, že palestinské vedení se v té době nacházelo v Alžíru a na palestinských územích neexistovaly instituce, které by chod státu zajistily.

Dnes je situace diametrálně odlišná. Dvě dekády izraelsko-palestinských mírových jednání daly vzniknout palestinským institucím. Obzvlášť za poslední roky se pod vedením premiéra Fajáda území Západního břehu značně stabilizovalo. Palestinští představitelé také nemohou být imunní vůči vlně arabských revolucí, které zasáhly sousední státy. Obava z toho, že by se nespokojenost obyvatel obrátila proti nim, spíše než proti Izraeli, jak tomu většinou bylo dosud, je vede k akci. Lidé kolem palestinského prezidenta Abbáse usoudili, že jednání s Izraelem k ničemu nevedou a že ani prezident Obama není schopen předložit iniciativu, které by přiblížila vznik Palestinského státu. Ve snaze posílit svoji vyjednávací pozici se proto rozhodli pro alternativní řešení v podobě rezoluce OSN.

Podle charty OSN je možné se stát řádným členem poté, co nejprve Rada bezpečnosti vydá doporučení k přijetí, které potom musí schválit 2/3 většinou Valné shromáždění. Právě v Radě bezpečnosti ale Palestinci narazí na největší překážku. USA s právem veta otevřeně mluví o tom, že nepřejí jednostranným krokům a mírový proces chtějí obnovit u jednacího stolu. Palestinci se proto zřejmě obrátí přímo na Valné shromáždění, jehož rozhodnutí je méně závazné, ale kde nemá žádný stát právo veta. Za podpory muslimského světa a rozvojových zemí se jim zcela jistě podaří získat potřebných 129 hlasů.

O to více se nyní Palestinci snaží získat na svou stranu hlasy západních zemí. Bez jejich podpory zůstane deklarace neposvěcená Radou bezpečnosti, a tudíž právně nezávazná, pouze symbolickým gestem. Pár dní před zasedáním Rady EU, kde se toto téma dostane na pořad jednání, je teď pozornost zaměřená především na členské státy Unie.

Pro mnohé evropské země představuje toto hlasování značné dilema. Na jednu stranu cítí velké sympatie vůči snaze Palestinců získat vlastní stát. Na straně druhé prosazují vyjednávání jako cestu, jak tohoto cíle dosáhnout. Německo, Itálie či Nizozemí už naznačily, že jednostranné vyhlášení Palestinského státu nepodpoří. A jak už bylo řečeno, ani ČR nebude zřejmě pro. Palestinci tak jsou pod tlakem, aby znění rezoluce předložili v té podobě, která Evropany neodradí. Pravděpodobně se v ní proto neobjeví požadavky na vyhlášení sankcí proti Izraeli a podobná prohlášení, která by židovský stát zcela izolovala. Naopak se v ní může objevit zmínka o návratu k jednacímu stolu. To by mohlo Palestincům zajistit podporu, či alespoň zdržení se hlasování, mnohých evropských zemí.

Poté, co Valné shromáždění rezoluci o palestinské státnosti přijme, se již napjaté izraelsko-palestinské vztahy ještě o něco vyhrotí. Na místo vyjednávání mezi hlavními aktéry konfliktu bude prosazována taktika jednostranných kroků. To je sice v rozporu s dosavadními dohodami, které spolu Izraelci a Palestinci již uzavřeli, přesto se dá očekávat, že Palestinci budou i své další požadavky prosazovat prostřednictvím mezinárodních organizací. Izrael se tak ocitne pod velkým tlakem a v momentě stoupající diplomatické izolace nebude mít zájem ani motivaci přistoupit na jakýkoliv kompromis. To povede k vyostření vztahů a v ohrožení tak budou mnohé projekty, na kterých Izraelci a Palestinci již dlouhodobě spolupracují, jako je například oblast bezpečnosti. Izrael by také mohl pozastavit převod daní Palestinské samosprávě. Bez těchto peněz bude premiér Fajád jen obtížné vyplácet výplaty státním zaměstnancům.

Ekonomická obnova Západního břehu se může zastavit, pokud se výrazně zhorší bezpečnostní situace. Po vyhlášení Palestinského státu vzrostou očekávání Palestinců. Jejich vedení je ale i nadále oslabeno vnitřními neshodami mezi Fatahem a Hamásem. Navíc bez jednání s Izraelem se nevyřeší tolik problematické židovské osady. Frustrace z toho, že ani po vyhlášení státu se situace v Palestině nijak nezmění tak může snadno vyústit v násilí. Za takové situace se mohou reformy premiéra Fajáda brzy ocitnout v ohrožení.

Dalším následkem rezoluce bude vyostření vztahů mezi Palestinci a USA. Obamova administrativa vložila mnoho svého politického kapitálu do snahy přivést obě strany k jednacímu stolu. Palestinské jednostranné jednání tak bude Washingtonem vnímáno negativně a podpora Palestinské samosprávy ze strany USA bude ohrožena. Americká Sněmovna reprezentantů už také vyzvala prezidenta Obamu, aby zastavil finanční pomoc
Palestinské samosprávě, pokud Palestinci předloží svoji rezoluci do OSN.

Američané o to usilovněji pracují na tom, aby si Palestinci tento krok nakonec rozmysleli. Problémem ale zůstává zásadní neústupnost dvou klíčových aktérů. Izraelci požadují, aby palestinská strana uznala Izrael jako národní stát pro židovský národ. Palestinci to zatím odmítají a naopak požadují zastavení výstavby v osadách a Západním břehu. A jednání tak stojí. Obě strany by měly mít zájem na tom, aby nalezly cestu z této patové situace. Varianta jednostranných kroků, ke které teď mají nakročeno Palestinci, se současným statusem quo jistě zamíchá. Ale ne tak, jak by tento rozhádaný region potřeboval.

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ives napsal(a):

Něco mi to připomíná, a to sice líbací orgie Kaddafiho s politiky ve Francii, Itálii a Německu. A kde je dnes? Arabové by měli být velmi opatrní na projevy přízně nevěřících!
31. 08. 2011 | 09:58

modrý edvard napsal(a):

děkuju za článek.
31. 08. 2011 | 10:07

Občan napsal(a):

Země, která zažila tolik zrad od svých spojenců a od těch, o nichž se domnívala, že ji podporují, země, která byla ve své nedávné historii několikrát hanebně prodána, země, která zažila v době nedávné dvojí okupaci, porobu, podmanění - tak tahle země se dnes chová stejně jako ti, kdo ji zrazovali, prodávali a posílali do poroby. Hanebně, podle, hnusně.
Stejně jako jsme my byli zrazeni v Mnichově v r. 1938, zradíme teď Palestinu v r. 2011.
Stydím se za svou vládu, hluboce se za ni stydím. Zejména pak se stydím za huhňavého bavorského geronta, který neumí česky, uráží lidi a skupiny lidí na potkání, mluví vulgárně a koná zásadně proti zájmům ČR a který je shodou okolností ministrem zahraničí. Stydím se za vládu, která vyznamenává loupežné vrahy, paktuje se se žoldnéři, kteří násilně převzali moc v Libyi a zároveň zrazuje Palestince ve chvíli, kdy potřebují pomoc.

Říká se, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme. Ale tohle už je příliš...

Říkám nalhas a zřetelně, že ZA MNE žádný Schwarzenberg ani Vondra nemluví. S jejich počínáním hluboce nesouhlasím a považuji je za školdlivé a v některých případech za zločinné. Bohužel s tím nemohu dělat nic víc, než veřejně nesouhlasit.
31. 08. 2011 | 10:14

Pereira napsal(a):

ČR patří v Evropské unii k zemím, které jsou vůči Izraeli nejvstřícnější.
Hm.
A co z toho máme?
31. 08. 2011 | 10:20

Xury napsal(a):

Pro Občana:
stydím se za vás a nikdy za mne nebudete hovořit. Vaše názory považuji za škodlivé a jsem rád, že je nemůžete realizovat. Jen doufám, že tomu tak bude i v budoucnu.

P.S.
To to prohlášení neznamená podporu vlády v řadě jiných oblastí.
31. 08. 2011 | 10:21

petr napsal(a):

Osobně se domnívám, že základem uznání palestinského státu musí být vzájemná dohoda mezi představiteli Izraele a Palestiny. Daleko větší vnitronárodní rozpory panují na straně palestinců, kde je situace dlouhodobě neudržitelná. Být představitelem Izraelců, tak držík hranice z 1967 zuby nehty.
31. 08. 2011 | 10:26

Občan napsal(a):

Paní Kalhousová,
prosím Vás, běžte krmit s tou propagandou někoho jiného někam jinak.
palestinské instituce nevznikly DÍKY jednáním, ale NAVZDORY nejednáním. Vy to samozřejmě velmi dobře víte, alep rotože jste placena Tel Avivem, musíte hlásat jeho propagandu. pak ale vezměte na vědomí, že tu jsou lidé, kteří ji nebaští.

Žádná "palestinská území" neexistují, protože i ta, která má mít alespoň formálně pod kontrolou palestinská policie a veřejná správa, jsou pod plnou vojenskou kontrolou sionistů a Palestinci se nesmí k žádnému židovi ani přiblížit. Natož jej jakkoli podrobit palestinské jurisdikci, vést s ním jakékoli správní řízení, zatknout jej, vyslýchat, soudit a potrestat. Proto neexistuje ani jedno palestinské území, o němž by bylo možno říci, že je stabilizované.

USA (či spíše AIPACistán) nikdy nehnuly a nehnou prstem por Paletince a Palestinu. Palestinci to samozřejmě dobře vědí a nemají jinou možnost než jednat tak, jak jednají. AIPACistán vždy zhatí jakoukoli možnost vzniku samostatného CELISTVÉHO a ŽIVOPTASCHOPNÉHO státu Palestina. I toto Palestinci dobře vědí a pochopitelně neočekávají, že by se na americkém postoji, diktovaném loutkovodiči z AIPACu, cokoli změnilo.

Američané pracují? Ale kdepak - AIPACistán Palestincům pouze vyhrožuje a zastrašuje je. Jinak nedělá bez schválení svých sionistických loutkovodičů vůbec nic.

A osady? Si děláte pr...? Přece vůbec nemůžete myslet vážně to, co jste napsala.

Paní Kalhousová, to je prostě velmi špatně napsaný propagandistický článeček. Slabé, velice slabé...
31. 08. 2011 | 10:30

veverka napsal(a):

Koukám že sionistka Kalhausová zase šíří bludy.Na blízkém východě nebude mír,dokud sionisté nevrátí to co ukradli(a kradou dál a dál).Toť vše,všechno ostatní jsou propagandistické kecy placených mediálních pejsků tel Avivu jako je Kalhausová.
31. 08. 2011 | 10:40

scallop napsal(a):

Obcan

Jen poznamenam, ze za me Schwarzenberg mluvi.

PS Obdivuje Vasi vytrvale a neunavne usili, kde opakovane odhalujete ledvi pisatelu blogu na jakekoliv tema. Mate doslova renesancni rozhled. Spolu s Bedou jste skutecnym stachanovci mistnich diskuzi !
31. 08. 2011 | 11:09

ghándí napsal(a):

pokud budeme mezi hrstkou statečných, kteří se postaví arabum, neustoupí terorismu a podpoří malý demokratický stát obklíčený agresivními islamisty, tak budu na naši vládu hrdej. neobětujme "v zájmu míru" izrael tak, jako kdysi mocnosti obětovali nás v mnichově.
31. 08. 2011 | 11:16

jozka napsal(a):

h.o.v.e.n:

po Kosovu jsou takove legracky jako tu predvadis uz dost fadni...
31. 08. 2011 | 11:40

Honza napsal(a):

Občan:
vidím to přesně naopak než Vy. Co s tím uděláme?
1/pomlátíme se pohrabáči po hlavách
2/ v demokratických volbách si zvolíme representaci, která bude provozovat zahraniční politiku ve smyslu svého volebního programu.

Snad se shodneme, že 2/ je správně. Voliči současné koalice dobře věděli, že oba potenciální ministři zahraničních věcí (Karel Schwarzenberg i Alexander Vondra) budou prosazovat proizraelskou a proamerickou politiku (ostatně podobně, jako to dělávali i Václav Havel, Mirek Topolánek a Miloš Zeman svého času). Strany současné koalice vyhrály volby a my tím pádem máme současnou zahraniční politiku, která jde mimochodem stejným směrem posledních 20 let. Já jsem s tím osobně velmi spokojen. Pokud Vy ne, pokuste se v příštích volbách přispět k vítězství nějaké vhodné protiizraelské politické strany. Doporučuju KSČM nebo Bátorovce. Hodně štěstí.
31. 08. 2011 | 11:49

Paterik napsal(a):

Bez uznání Izraelem je každé "vyhlášení nezávislosti" jen plácnutím do vody. A Izrael nikdy neuzná stát, který neuzná jeho. Prosté a jednoduché.
31. 08. 2011 | 11:53

Občan napsal(a):

To Honza:

Můžete vyjmenovat nějaká pozitiva takové politiky pro ČR?
31. 08. 2011 | 11:55

xxx napsal(a):

Říkám nalhas a zřetelně, že ZA MNE žádný Klaus ani Hájek nemluví. S jejich počínáním hluboce nesouhlasím a považuji je za školdlivé a v některých případech za zločinné. Bohužel s tím nemohu dělat nic víc, než veřejně nesouhlasit.
31. 08. 2011 | 11:57

Občan napsal(a):

To Paterik:

Žijeme v ČR, že? Žijí zde Češi, Cikáni, Němci, Holanďané, křesťané, židé, muslimové, buddhisté, ateisté - a většina z nich jsou OBČANÉ.
ČR se nedeklaruje jako český a křesťanský stát. Kdybychom to učinili, byli bychom "mezinárodním společenstvím" okamžitě obviněni z nacionalismu a speciálně židé by neprodleně začali řvát o antisemitismu.

No vidíte, a přesně tohle si prosazují židé. Aby mohli Izrael deklarovat jako výhradně židovský stát - nábožensky i národnostně. Všechny, kdo tomu oponují, opět označují za antisemity.

Čechů je přitom víc než židů. I nás se nacisté chystali vyvraždit. I my máme jediný stát a žádný jiný. Není nijak velký, ale obýváme jej nepřetržitě nějakých 1500 let, přičemž posledních skoro 1100 let je státem, a to státem patřícím Čechům. Státem, který jsme si museli mnohokrát bránit bojem.
Přesto neokupujeme cizí území, neničíme je, nebombardujeme (a ne, že by nebylo co), nestavíme si kolonie za hranicemi ČR.

Stále se domníváte, že požadavek sionistů je oprávněný?
31. 08. 2011 | 12:07

Honza napsal(a):

Paterik: přesně. Palestinci mohou mít svůj stát zítra odpoledne, když budou chtít (viz projev B. Netanjahu v Kongresu, https://www.youtube.com/watch?v=0BaMLlnb_KI): stačí uznat stát Izrael. Problém není, jestli uznat palestinský stát, problém je to, že Palestinci neuznávají stát izraelský a jejich významná politická reprezentace (Hamás) se vůbec netají plánem ho zničit a Izraelce vyvraždit. S tím se pak špatně pracuje.

Občan:
proamerickou politiku považuju pro ČR za dlouhodobě velmi prospěšnou z řady důvodů, mj. jako protiváhu možného (a stále reálnějšího) spojenectví rusko-německého, které už jednou vedlo k ovládnutí celé středovýchodní Evropy. Dále jako vyvažování evropského byrokratického centralismu, konečně jako spojenectví s jedinou reálnou vojenskou mocností svobodného světa. Až bude mít Evropa nějakou společnou bezpečnostní politiku, bude fajn se na ní podílet, zatím žádnou nemá.

Podporu Izraele jako jediné demokracie obklopené diktaturami považuju za morální povinnost vzhledem k historii a možmé budoucnosti našich národů.
Rovnou podotýkám, že neschvaluju každou jednotlivou podrobnost izraelské politiky, např. výstavbu osad na okupovaných územích považuju za tragickou chybu, a dobře vím, že i v izraelské politice jsou extrémisté a rasisti. Nicméně, mám-li si vybrat mezi Hamásem a Netanjahuem, volím Netanjahua.
31. 08. 2011 | 12:09

Občan napsal(a):

To Honza:

Palestinci by uznali Izrael - pokud by se deklaroval jako demokratický a tím pádem multietnický a multináboženský stát. To ale sionisté striktně odmítli a prosazují Izrael jako výhradně židovský stát.

Evropa nemůže mít žádnou společnou zahraniční politiku, protože takovou koncepci právě státy, jako je ČR, zásadně odmítají. Takže si protiřečíte.

Pokud Vám tohle uniklo, pak už se nedivím ani dalším Vašim názorům.
31. 08. 2011 | 12:22

Honza napsal(a):

No, já se Vašim názorům trochu divím, ale nic víc s tím dělat nemůžu. Naštěstí jsou zatím menšinové, většina našich spoluobčanů vidí svět trochu kopmplexněji. Česká vláda alespoň tu zahraniční politiku provozuje docela slušnou, když už je to banda packalů.
31. 08. 2011 | 12:28

Občan napsal(a):

To Honza:

Sice se domníváte, že jste se šikovně vyhnul reakci na mé argumenty, ale nevyhnul.
Vy nemáte co říci k problematice odmítnutí demokracie, multietnicity a multireligiozity Izraelem? Nebo snad chcete pořpít, že by se Izrael opakovaně deklaroval jako výhradně židovský stát?

Chcete snad popřít, že ČR dlouhodobě odmítá jakékoli koncepce společných agend vyjma agendy obchodní?
31. 08. 2011 | 12:33

Mard napsal(a):

Xury napsal: Pro Občana: stydím se za vás a nikdy za mne nebudete hovořit. Vaše názory považuji za škodlivé a jsem rád, že je nemůžete realizovat. Jen doufám, že tomu tak bude i v budoucnu.

Pod to se můžu odepsat. Někdo, kdo podporuje společenství, které se nestydí posílat lidi s bombami do školních autobusů, nestydí vystřelovat raktety na civilní města, případně se raduje z toho že pozabíjí židovskou rodinu včetně tří dětí v autě, je psychopat!
Jinak text článku se mi zdá velmi objektivní a autorce za něj děkuji. Sám jsem zvědav jaké bude další pokračování situace v Middle East, když Egypt je na cestě k islamismu. Na druhou stranu pád vlády v Sýrii bude bude pravděpodobně spíše pozitivním impulzem s ohledem na zeslabení podporu Hezballahu v Libanonu.

Jinak místní antisemity rád upozorním že i většina palestinských Arabů patří k semitům :-) Dále, že celé území, včetně toho kde je dnes stát Izrael, se nazývá Palestina, takže Izraelci jsou taktéž palestinci, stejně tak jako Češi jsou středoevropané. Takže vyhlásit stát Palestina, je podobné jako kdyby se Morava v ČR prohlásila za samostatnou Evropu. Myslím že z právního hlediska je to asi neprůchodné v obou případech. Navíc nově vyhlášený "státní" útvar nebude zcela určitě disponovat všemi atributy státu, takže dle mého soudu jde opět jen o plácnutí do vody, za účelem naštvání mnoha lidí. Což pochopitelně lidé jako Ahmadínežád velice podporují.
31. 08. 2011 | 12:34

Mard napsal(a):

Občan napsal: Vy nemáte co říci k problematice odmítnutí demokracie, multietnicity a multireligiozity Izraelem? Nebo snad chcete pořpít, že by se Izrael opakovaně deklaroval jako výhradně židovský stát?

Vážený pane, umíte chápat význam slov a alespoň trochu logicky uvažovat? Pravděpodobně ne, jinak by jste nepsal podobné věci. Například mnoho evropských států se prohlašuje v ústavě za stát křesťanský. Ale to jim nijak nebrání v tom, aby tam byli i lidé jiné víry. Stejně tak, jako je populace muslimských arabů ve Státě Izrael, která tam čini 14% z obyvatel. Tedy je to "menšina" asi 5 * větší než Romové v ČR, to jen pro Vaší informaci. Možná ani nevíte to, že i mnoho arabských států se deklaruje jako státy islámské, což ale nijak nevylučuje například přítomnost křesťanů na jejich území.
31. 08. 2011 | 12:43

Mard napsal(a):

Občan napsal: Můžete vyjmenovat nějaká pozitiva takové politiky pro ČR?

Jistě. Izrael je nositelem know how, mnoho jejich vědců je nositeli Nobelovy ceny. Jejich moderní průmysl je obdivuhodný. Na rozdíl od palestinských arabů, kteří kromě literárních děl v dávné minulosti, nic převratného za posledních 50 let nevynalezli, snad jen to, jak objevně z nás loudit další peníze a jak sestrojit z roury a pár drátů věc, co dokáže úspěšně zabíjet. Dle mého soudu je orientace na Izrael, naší současné vlády, pro ČR prospěšná a ekonomicky pozitivní.
31. 08. 2011 | 12:48

Paterik napsal(a):

Občan:

Nepsal jsem nic o oprávněnosti požadavků kohokoliv. Popisoval jsem reálnou politickou situaci. Nicméně si nemyslím, že by Izrael perzekvoval lidi jiných vyznání.

Čechy Čechům? To asi sotva. O stát jsme se prakticky od počátku dělili s Němci. Žilo jich tu pěkných pár milionů. Ať se vám to líbí nebo ne, Izraelci si ten stát vyválčili. Prostě tu je. Musíte s ním počítat. Pokud nesouhlasíte s jeho vznikem, pak, obávám se, jdete k křížkem po funuse.
31. 08. 2011 | 13:09

Honza napsal(a):

Občan:
"Vy nemáte co říci k problematice odmítnutí demokracie, multietnicity a multireligiozity Izraelem?"
člověče, k tomu by šly napsat knihy. Saudská Arábie se také deklaruje jako muslimský stát, přesto na něj my křesťané ani neházíme bomby, ani se tam neodpalujeme v autobusech. Dokonce s nimi máme diplomatické styky. Víte, kolik je funkčních křesťanských kostelů v Saudské Arábii? Správně, ani jeden. V Izraeli jsou kostelů a mešit tisíce. Obrácení muslima na křesťanství se v Iránu nebo Saúdské Arábii trestá smrtí. A co se demokracie týče...Rád bych viděl opoziční politickou stranu v (neexistující) saudskoarabském parlamentu, jako mají palestinští Arabové své strany v Knésetu.Ukažte mi muslimskou zemi s funkčním parlamentním systémem a aspoň desetinou lidských práv, jaká mají izraelští Arabové! Turecko, snad. Zčásti Maroko a trochu Indonésie. Dál?
Ve skutečnosti o to vůbec nejde. Arabské politické reprezentace se odmítají smířit s existencí Izraele a chtějí ho zničit. Izreal se arogantně odmítá dát vymazat z mapy. Tohle je jádro problému.
31. 08. 2011 | 13:14

jozka napsal(a):

Paterik:

Jen tak z legrace, kdyz si zide svuj stat vyvalci, je to v poradku, kdyz totez delaji pakestinci, je to terorismus?
31. 08. 2011 | 13:25

Honza napsal(a):

Nechci mluvit za Paterika, ale já "vyválčením" chápu vítězství ve válce za nezávislost v r. 1948, kdy po vyhlášení Státu Izrael zemi napadly armády arabských sousedů, a pak ve válkách v r. 1967 a 1973, kdy šlo o fyzickou existenci státu a jeho obyvatel.

Terosismus odmítám ve všech jeho podobách, ať ho páše kdokoli. I tady jsou ale drobné rozdíly: zatímco vrchní rabín Izraele veřejně proklel sionistické vrahy vesničanů z Dajr Jásinu (1947), od jeruzalémského muftího se arabští teroristé takové reakce věru obávat nemusejí. Naopak se tančí na ulicích, vesele střílí do vzduchu, pálí americká vlajka a rozdávají cukrátka...
31. 08. 2011 | 13:44

Petr z Tábora napsal(a):

Jsem rád, že naše vláda podporuje stát Izrael. Uvítal bych samostatný palestinský stát za předpokladu, že uzná a bude mírově koexistovat s Izraelem - kdo ze zdejších diskutujících prosazuje něco jiného, tak v důsledku chce v budoucnu válku. EU by měla prohlásit, že po jednostranném vyhlášení nezávislosti zastaví Palestincům hospodářskou pomoc.Naše pomoc by měla sloužit mírovému rozvoji v oblasti.Po posledním vývoji v řadě arabských států je paradoxně Izrael ohrožen více než dříve.
31. 08. 2011 | 13:50

Občan napsal(a):

To Paterik:

Ano, Izrael systematicky persekuuje občany i osoby s trvalým pobytem jiných vyznání, a to vč. násilných deportací, zbavování občanství apod. Nemluvě o tom, že jsou trvale omezeni ve výkonu občanských práv. V žádném případě tedy nelze hovořit o demokratickém státu.

Když už, tak židé si ten stát vyterorizovali. Pokud toto nevíte, pak zjevně nevíte vůbec nic o historii BV. Nebo to "pouze" ignorujete?
31. 08. 2011 | 13:54

Občan napsal(a):

To Mard:

Z Vás ten starej Přema Sobotků doslova prýští :o))
31. 08. 2011 | 13:55

Občan napsal(a):

To Honza:

Stále se snažíte uhýbat.
Saudská Arábie rozhodně není prohlašována za "jedinou demokracii na BV", jako je tomu v případě Izraele. Lze-li srovnat Izrael se Saudskou Arábií, pak se ovšem v žádném případě nejedná o demokratický stát, ale o teokratickou diktaturu.
Nějak se Vám to v těch šuplících pomotalo, zdá se...
31. 08. 2011 | 13:58

jozka napsal(a):

Aha, Honzo, takze historie zacina rokem 1948, kdy nahle znicehoz nic povstal Izrael?
31. 08. 2011 | 14:03

hovorka11 napsal(a):

Honza:
Proamerická a proizraelská politika pouze ubližuje našemu státu, protože podporuje jejich finanční zájmy proti našim občanům, odděluje nás od ostatních států Evropy a dělá tuto republiku zcela unikátní a zranitelnou i ekonomicky vzhledem k zaměření a malému významu v ekonomickém společenství evropských států. Měl by jste se probudit a začít vnímat realitu, tady uvadím proč:

USA nám nedávno dala najevo, že máme platit za léky víc pro jejich prospěch (cca 5 miliard navíc americkým farmaceutickým firmám):
"Americký velvyslanec v ČR Norman Eisen lobboval za zrušení zákona o internetových aukcích léků. První část zdravotní reformy, jejíž součástí jsou aukce léků, schválili koncem června poslanci. Eisenův nesouhlasný dopis přišel na ministerstvo zdravotnictví bezprostředně poté."

http://www.lidovky.cz/velvyslanec-usa-chtel-zrusit-aukce-na-leky-f2k-/ln_domov.asp?c=A110811_204630_ln_domov_pta
--------------------------------

Dále nás americký velvyslanec (židovského původu) chválí za tlak na státy, které zdaleka nemají problémy jako věrný spojenec Saudská arábie, Bahrajn a ostatní nepostižitelné nejtvrdší diktatury světa. Jeho slova o demokracii jsou tak odpuzujícím dělením světa na to, co co se jim hodí i když jsou to jasně nejdespotičtější režimy světa a ny ty co se jim nehodí (např. vybombardování Srbska kvůli Kosovu, kde následně bylo vyhnáno cca 300tis. strbů z míst předků, kde žili po staletí.
Zároveň bezpečí Izraele je evidentně myšlena beztrestnost zabírání území, majetku a výstavbu osad dle etnické selekce dle
oddanosti izraelskému státu !
"Česká republika se skvěle angažuje, ať už jde o Kubu, Barmu, nebo o společný americko-český zájem na silném a bezpečném Izraeli. Ať jdete ve světě kamkoli, Američané a Češi spolupracují v podpoře demokracie. Týká se to i mise NATO v Afghánistánu."

http://www.novinky.cz/zahranicni/223626-v-usa-povazujeme-cechy-za-dulezite-pratele-rika-novy-velvyslanec.html

Buďme rádi, že nebydlíme u Izraele, to by jsme byli mezi všemi "špatnými" okolo něho. Jsem pro palestinský stát jako jedinou možnost ochránit státním útvarem majetek a území obyvatel před zabíráním Izraele. Žádné přátelství těchto lidí je neuchrání proti zabírání majetku na základě židovské selekce a to je důvod, proč Izrael nikdy nebude chtít Palestinský stát, vše okolo je druhotná omáčka (ta selekce se děje i uvnitř hit.......... pardon izraelského státu).
31. 08. 2011 | 14:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Honza:
Vyválčení státu Izrael chápete poněkud úzce. Vyválčování zahájily sionistické teroristické akce Begina spol. začátkem 20. století, masovou imigrací Židů do Palestiny po WWII a protipalestinským terorismem státu Izrael.

Mard:
Pokud populace Palestinců ve Státě Izrael činí 14 %, relatívní zastoupení Palestinců se snížilo o víc než 80 % za jedno století. Efektívní úspěch sionistické politiky.
31. 08. 2011 | 14:24

Alex Koenigsmark napsal(a):

Dobrý den, nejsem placený Tel-Avivem, ale přeji si, aby Izrael existoval. Pokud palestinský stát vznikne (velice jim to přeji, protože takový stát nikdy neexistoval a ještě před 50 léty ani palestinský národ), mělo by podmínkou být podepsání mírové smlouvy s Izraelem.
Jinak je to alibistické a cynické divadlo.
31. 08. 2011 | 14:31

D. napsal(a):

Žádní Palestinci neexistují, a když, tak posledních padesát let.
31. 08. 2011 | 14:39

Zbyněk napsal(a):

Občane..
já svámi také nesouhlasím, ta paní to napsala moc hezky a neůtočně, nechť si každý vybere dle svého vědomí a svědomí. Tentokrát jste šlápl vedle,držte se německé a mašínovské karty, tam budete úspěšnější, tento problém je řešitelný pouze společným státem, což jak všichni víme je prozatím utopie.
31. 08. 2011 | 14:45

žena napsal(a):

Alex Koenigsmark

Vznikl Izrael, nechť vznikne Palestina a mírová smlouva mezi oběma státy. Doporučuju
Ó Jeruzaléme! Autoři: Dominique Lapierre, Larry Collins
31. 08. 2011 | 14:50

jozka napsal(a):

D.

tak existuji nebo neexistuji? Soutezite o nelogictejsi vyrok, panove?
31. 08. 2011 | 14:52

Zbyněk napsal(a):

Hovorka 11.....
jste zhrozen vyhnáním 300000 Srbů z míst předků a celá léta jste nadšen vyhnáním čtyř milionů našich spoluobčanů žijících zde tisíciletí. Jejich náhrada romskou populací se nyní ukazuje býti neůspěšná. Zamotáte-li se ještě do otázek blízkého východu, zapůsobíte komicky.
31. 08. 2011 | 15:05

hovorka11 napsal(a):

Jen ne společný stát. To je utopie vzhledem k selektivní politice Izraelel na území, které si osvojuje.
Měli by jsme vycházet z reality tak jak je a přestat si lhát.
Základní fakta jsou tato:

1) USA potřebuje agresivní Izrael tak jak je, aby bylo možno odůvodnit výpady do ropných států. Nyní je asi nejvíce spadeno na Írán, který prý "ohrožuje" Izrael.

2)Izrael bez USA by nemohl zabránit vzniku palestinkého státu (blokování vzniku je protislužba, protože není sebemenší důvod, proč by USA vadil palestinský stát)

3) USA vždy blokovaly jakoukoliv možnost vzniku státu, proto se vždy vždy ustanovily do čela rozhovorů a např. naposled podmiňovali úspěch rozhovorů oddálením Izraele při výstavbě osad na okupovaných územích o tři měsíce !!!, aby mohli deklarovat "úspěšnost" rozhovorů, které pouze kamuflují podporu Izraele v nekonečném zabírání a vyhánění. Dnes už můžeme říci, že státy, kteří nejsou závislí na dobytí ropných území budou hlasovat pro Palestinu.
Palestinci jsou na tom obdobně jako my při okupaci hitlerovským Německem, jen mají smůlu, protože Hitler napadl Francii a Anglii, takže nás ta změna postojů zachránila.
31. 08. 2011 | 15:19

Paterik napsal(a):

Jozka:

Na základě výbuchů bomb v autobusech se stát vybudovat nedá. Nebo vystřelováním raket nazdařbůh.

Já osobně vojenské akce Izraele neschaluji, ani blokádu Gazy. Je mi jasné, že pokud ten mír chtějí, musí na palestinský stát kývnout. A zrušit osady.

Ovšem historická migrace židovského obyvatelstva měla jaksi své důvody. Židé byli většinou perzekvováni každým, kdo jim vládl. Izrael tedy vznikl z celkem logických důvodů. Problém byl vždy ten, že Britové ještě za dob protektorátu slíbili palestincům jejich vlatní stát, což nikdy nedodrželi.

Občan:

No řekl bych, že Arabům se v Izraeli žije přeci jen líp, než jak by se žilo Židům pod nadvládou plaestinců. Tolik asi k úrovni demokracie.
31. 08. 2011 | 15:26

jozka napsal(a):

Paterik:

Takze vyhazovat do povetri hotely je OK, autobusy uz ne...
31. 08. 2011 | 15:31

hovorka11 napsal(a):

Zbyněk:
Problém vyhnání židů je v 60 letech po Kristovi římskými legiemi, které potlačily povstání proti kolonizaci. Tehdy většina židů musela utéci a usadili se v koutech Evropy. Pokud vím, tak měli zákaz vlastnit půdu a vstup do některých měst. Proto se část z nich věnovala obchodu a později i lichvě.
Židy z Evropy po válce nikdo nevyháněl. Oni se rozhodli, oni znají historii, ale nikdo v příspěvcích není natolik férový, aby řekl veřejně, že nechtěli být v Evropě kvůli nedůvěře, že znovu nepřijde nějaká genocida cílená na židy.
Plácáte nesmysly a lžete, když říkáto o mém nadšení z vyhnání. Nikdy a nikde jsem toto neřekl a nahrazovat argumenty lží je dost nechutné (po vzniku Izraele obecně užívaná propaganda).
31. 08. 2011 | 15:37

Paterik napsal(a):

jozka:

Kdosi řekl: Když budete střílet do nepřítele, bude on střílet do vás.

Myslím, že to situaci mezi Izraelem a Palestinou docela vystihuje. Já si netroufnu říct, kco je za této situace víc OK, ale vy určitě máte jasno...
31. 08. 2011 | 15:38

Rejpal napsal(a):

Občan
Vaše názory mne pobuřují. Na příklad Váš komentář 31.8. ve 13:54 o pronásledování osob s nežidovským vyznáním. Jak jsou podle Vás pronásledovány v Izraeli působící křesťanské církve?

Myslím, že ani kardinál M.Vlk nebyl během svého pobytu v Izraeli Izraelci pronásledován!
31. 08. 2011 | 15:46

Honza napsal(a):

Paterik:
"Arabům se v Izraeli žije přeci jen líp,než jak by se žilo Židům pod nadvládou plaestinců. Tolik asi k úrovni demokracie."

Proč "by"? Miliony Židů žily v míru v různých arabských státech, než je po roce 1948 a 1967 odešli nebo je vyhnali do emigrace. Dneska v arabských státech žádní Židi nežijou - nemůžou. Nyní jsou z nich občané státu Izrael. Arabové, kteří uprchli nebo byli vyhnáni z Palestiny, dodnes většinou žijí v táborech bez státního občanství a jejich arabští bratři z nich vyrábějí kanonenfutr pro další válku. Taky jeden rozdíl.
31. 08. 2011 | 16:04

Honza napsal(a):

Hovorka111:
"1) USA potřebuje agresivní Izrael tak jak je, aby bylo možno odůvodnit výpady do ropných států."

Nesmysl. Iráckou válku ani Afghánistán USA Izraelem neodůvodňovaly a ani nepotřebovaly. Z Iráku mimochodem žádnou ropu až dosud nezískaly (všiml jste si, kdo získal kontrakty na těžbu v Kirkuku? Čínské a francouzské firmy...).

Američané totiž ropu kupujou, a prodávají Coca Colu a holywoodské filmy. Potřebujou mír, aby mohly prodávat víc. Jsou to obchodníci, a ze všeho nejvíc potřebujou stabilitu. Proto se mimochodem dneska ve světě tak málo válčí - nevyplatí se to.

Ale klid, Amerika už končí, brzo zjistíme, jestli opravdu za všechno zlo na světě mohli ti zlí Američané, nebo jestli to náhodou nebylo trochu naopak. Netěším se na to.
31. 08. 2011 | 16:11

Čochtan napsal(a):

Každý stát má právo se prohlásit za národní stát. Když si to jeho národ přeje ?
Má to svoje výhody.
Pro ty pomalu chápající: který dům je pevnější ? Ten stavěný pouze z pálených cihel, a nebo ten kde použili kromě cihel ještě kameny, valounky, bláto, psí hovínka, vepřovice, ... ?
Jak dopadlo mnohonárodnostní Československo ?
31. 08. 2011 | 16:13

Flákač z ČSSD napsal(a):

Žádný stát by se zřizovat neměl!Rozhodně ne pod zelenou vlajkou Prorokovou !
To vše je jen umělé klišé.Stejně jako Kosovo.Jen co Evropa zabředne do problémů a uvolní kontrolu nad Kosovem,Srbové si vezmou zase to co jim patří!
Jakousi Palestýnu budou eliminovat Izraelci.Pro Izrael to je nebezpečná HROZBA !
31. 08. 2011 | 16:19

Čochtan napsal(a):

Problém je v tom, že ani palestinský stát mír nepřinese. Kdyby arabové chtěli něco jiného než úplné zničení Israele a fyzickou likvidaci všech Židů (zahnání do moře) tak to mohli mít už v roce 1948.
31. 08. 2011 | 16:19

Flákač z ODS napsal(a):

Ostatně domnívám se ,že neschopných státních "útvarů" je na Světě poměrně DOST !
Tak nač prosím zřizovat zase nějakého agresívního,líného,špinavého a poloinvalidního mrzáka? Takového kroku by mohla naše "civilizace"jen a pouze litovat !!
31. 08. 2011 | 16:25

hovorka11 napsal(a):

Honza:
Pravdou je, že tam Čína i Rusko zakázky získalo, ale ty provázanosti koncernů jsou dost nadnárodní.
Největší zakázku získalo konsorcium vedené firmou Shell. Ropné pole Madžnún na jihu země, kde se dnes těží jen 46 000 barelů ropy denně, má v budoucnu vydávat každých 24 hodin 1,8 miliónu barelů. Madžnún má kapacitu 12,6 miliardy barelů ropy.

Pravdou je, že američané jsou takoví obchodníci, že Bernake z FEDu ukazuje na světu v čele s Čínou dlouhý nos a chystá se tisknout třetí emisi nepokrytých peněz.
Když to vemu výslovně přes ratingové firmy z USA, tak vlastně by stačilo tisknout pořád pro nejlepší hodnocení hospodářství. Pak skutečně není potřeba vlastnit ropná pole a jakoukoliv výrobu pro vysokou životní úroveň. Důvěra se dá podpořit vojenskými prostředky a žít na účet druhých.
31. 08. 2011 | 16:48

Honza napsal(a):

Hovorka111:
Můj argument byl, že sobecké americké zájmy by naopak diktovaly USA, aby se domluvili s Araby a nechali Izrael na holičkách. Bylo by to pro ně nesrovnatelně ekonomicky výhodnější. Ropu si kupujou, a se Saddámem nebo Kaddáfím by se snadno domluvili (jako se s ním domluvili Francouzi, Číňané a nakonec i ti Britové), vyšlo by to nesrovnatelně levněji než válčit (a pak prodat licence Číňanům). Americká politika je mnohem méně pragmatická a mnohem ideologičtější než evropská, nemluvě o ruské nebo čínské (tím neříkám, že je nezbytně vždy lepší). Prostým počítáním výnosů a nákladů americkou politiku nepochopíte.
31. 08. 2011 | 16:57

hovorka11 napsal(a):

Honza:
Když agresivní USA skončí, tak se uvolní prostor např. pro Čínu. Bude to nová velmoc, ale pochybuji že někdy dosáhne agresivnosti USA. A islamismu se nebojím, až USA přestane rabovat, tak militantnost nebude mít podporu. Zlo plodí zlo, když nebude v podobě okupací, tak nebude mít sílu, protože zmizí důvod.
Ještě k obhájcům Izraele:
Kroky Izraele jsou směřovány k zabírání a vyhánění, takže nelze jakkoliv Izrael ospravedlňovat, že ho napadají postižení. Lituji naši přihnědlé prookupační politiky, která je v rozporu s názorem v Íránu jsou prováděny teroristické útoky na izraelské vědce. Vy nevěříte, že to dělá MOSSAD ? Dovolil si to snad Írán k Izraeli. Osobně se domnívám, že Izrael má za cíl vyprovokovat další válku. Taky bych podpořil Írán v obranné výzbroji, aby se vyhnuli okupační válce. To blokuje Izrael (Írán měl koupit pro svou bezpečnost protiletadlové rakety).
31. 08. 2011 | 17:03

hovorka11 napsal(a):

Honza:
Ty zájmy jsou v mnoha vrstvách a po rozpadu východního bloku (tehdy byla USA zadlužena méně) nenastal útlum zbrojní výroby, ale naopak neustále zdánlivě bezdůvodně narůstal( ten důvod je tlak zbrojních firem na zakázky).
Obama v USA je pouze figurka, může šetřit na čemkoliv, jen ne na zbrojní výrobě prosazované nejspíše uplacenými senátory.
Myslím, že to je to co spolu s finančními magnáty vede USA do rozkladu. Války jsou tak nutným zdůvodněním dalšího nárustu nezávisle na stavu ekonomiky USA.
31. 08. 2011 | 17:14

voroshilov napsal(a):

Honza:
Jste spatny komik,provokater nebo proste hlupak?
Ne,afghanskou a irackou valku propichovali USA bez dukazu na ucasti Al Kajdy v 11.zari nebo ZHN v Iraku tak vehementne aby prodavali muslimum Coca Colu a filmy.
"Americane ropu kupuji"-aha,za bezcenny dollar ktery sami tisknou v neomezenem mnozstvi.
"Potrebuji mir s stabilitu"-to uz je hotova sci-f:-)!A v Libyji Obama vybombardoval pulku zeme protoze chce stabilitu.
Na svete se malo valci?Synku,malo se valcilo kdyz existoval SSSR jako protivaha-od dob Jugoslavii se valci vsude neustale pod jakekoliv zaminkou,a hlavne se vsude angazuje emerika.
Valku potrebuji politici,zbrojarske lobby,naftarske koncerny-zrovna ted probehla informace ze behem Iracke valky nekam zmizelo 30 miliard dolaru(ve skutecnosti mnohem vic),co myslis Honziku ukradli je obycejne vojaci a rebelove,nebo v tom jedou velke sarze ktere nikdo neodhali protoze"chteji svetovy mir"?
31. 08. 2011 | 17:16

Kvakin napsal(a):

Patricku: 1) Geograf bavorský (843) píše o 15 knížectvích na území českého gens. 2) 845 odejelo do Bavorska přijmout křest 14 českých knížat s družinami. 3) Koncem 9. století navštívila česká kníža Řezno a s panovníkem si ruku podala dvě: Spytihněv a Vítězslav - hle postupující centralizace moci v Čechách. 4) Za knížete Václava pražský kníže prý již ovládal celé Čechy. 5) Za datum vzniku centralizovaného (a dále se centralizujícího) českého státu lze symbolicky\ považovat rok 935, kdy se ujal vlády Boleslav I. Ukrutný. Kde máte miliony Němců ? Nezačali Němci náhodou ve větší míře přicházet až s kolonizací organizovanou Přemyslovci od 11 století ? Před II. světovou válkou jich v Čechách a na Moravě byly cca 3 miliony.
31. 08. 2011 | 17:17

Občan napsal(a):

To Honza:

Miliony? Kde by se, propánakrále, vzaly?
Naprostá většina židů, kteří se dnes nacházejí v Izraeli a okupované Palestině, jsou především Němci, Poláci a Rusové, kteří do Mandátní Palestiny přišli od počátku politického sionismu (tedy těsně před WWI) do r. 1939, v další vlně těsně po WWII a v poslední vlně ruské imigrace na počátku 90. let 20. století (cca 1,5 milionu lidí). Část z nich žádní židé navíc nejsou, ale hodili se.
Velká část židů z muslimských zemí přišla do Mandátní Palestiny a Izraele na základě zverbování a příslibu přídělu půdy a domů. Ano, té půdy a těch domů, které sionisté ukradli vyhnaným a vyvražděným Palestincům muslimského a křesťanského vyznání. Skoro 800 000 jich bylo sionisty vyhnáno a okradeno.

Židé samozřejmě v muslimských zemích žijí a přes masivní propagandistickou kampaň do Izraele nijak nepospíchají. Například v sionisty tolik nenáviděném Íránu žije asi 20 000 židů, které se stále nedaří "přesvědčit" aby přesídlili do Izraele. Dobře totiž vědí, kde by skončili - v koloniích v okupované Palestině. Stejně jako velká část Rusů, kteří se nechali zmámit k přestěhování.
31. 08. 2011 | 17:52

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrá komedie, co Kalhousová?
Přitom jste nenapsala, žádnou optimisticko-svazáckou nalejvárnu, tím se lišíte od dua Shanaáh-Hesová. Je to střízlivý pohled.

Zvláště Občan nepříčetně podupávající jako stepující stonožka. Nebo jedenáctý Hovorka, patlámo, patlámo, nahází do kotle sudeťáka, léky i Fed. To by v tom byl čert, aby z toho nebyl elixír života. Hovorkův elixír. Třeba z toho bude leštidlo na boty.Třeba.
I ruský velkomaršál si přisadil. Hmm nějak mu uniklo, že má na Olivové hoře pravoslavnou velkomodlitebnu jak od Volhy a othodoxních kostelů se najde mnogo. I popíků. O ruštině nemluvě.

Pánové, chce to zvednout zadek a vydat se na cestu. Vaše představy, že to je zem obývaná pouze pejzatci v pumpkách je úsměvná. Dám Vám tip na ubytování, u Araba, kousek od Damašské brány. Vypatlancům-jako jste Vy- by měla Alea dávat lacinější letenky.

Uznání je nesmysl už z praktického hlediska, ale zřejmě k němu dojde.
Ta území nejsou totiž životaschopná. Nedávno uváděl Tureček -a toho může podezírat z předpojatosti pouze naprostý blb- že z částky, které pravidelně leje do Gazy EU jde část na výplaty chrabrým atentátníkům a to ve výší 30-60000 CZK měsíčně.
Co leje do Izraele USA na to by se měl ptát americký poplatník, vy jako občané a poplatníci státu, který je členem EU byste se měli ptát, proč to matička EU dělá a kdo ji k tomu dal mandát a hlavně, co to přináší.

Zatímco malý Icik dostane do vínku knihu a šetří se mu na vzdělání, Ahmed dostane do ruky Kalašnikova a na čelo čelenku s citací Qoránu. Kryž povyroste dostane plastelinu ze Semtína.Pro ostatní Araby jsou Palestinci pouze nástrojem, nic víc.

Tak to jde po generace, srovnání s našimi nepřizpůsobivými, kteří za pomocí podpory přestali pracovat, není od věci.
Jasně, nejsou všichni stejní, když Ahmed bude péct chobzu pro Žida, vystavuje se nebezpečí, že dostane za uši.
Od těch svých. čeká jej džahím.
Egyptská vláda vyklidila Sinaj, kterou ovládli islamisté, potomci Hasana al-Banná. V mudurech operují u Ejlatu. Z Egyptské hranice je průchoďák. Není obtížné představit si, k čemu to povede. A zvážit, kdo je spojenec a proč.
Jedenáctka Hovorků a spol. už má jasno.

Hon
31. 08. 2011 | 18:14

kverulant112011 napsal(a):

Palestinci a obyvatelé státu Izrael mi připadají v mnoha ohledech velmi podobní (ač se tomu mohou zběsile bránit z obou stran), takže nyní po delší úvaze zaujímám stanovisko, že jejich vzájemný problém je mi ukradený.

A zdejší úvaha hlavní analytičky - po zběžném prostudování - taktéž.

Nemám rád analytiky i analytičky, hlavní pak obzvlášť.
31. 08. 2011 | 18:15

To asi nepůjde napsal(a):

Problém mandátu Palestiny lze snadno a mírově vyřešit.
Palestina už přece dávno existuje. Je to stát východně od řeky Jordán. Po válce s nově vzniklým Izraelem v letech 1948-1949 se ovšem přejmenoval na Jordánsko. Stačí tedy, aby se jordánský stát vrátil ke svému názvu z dob britského mandátu.
31. 08. 2011 | 18:24

jozka napsal(a):

Paterik:

Budete se divit, ale souhlas. Kdyz zide strileji do palestincu, tezko se divit, ze se tak deje i obracene. K tomu totiz smerovaly me otazky. Nestejny metr. Nic vic, nic, min.
31. 08. 2011 | 18:50

To asi nepůjde napsal(a):

Palestinští Arabové svůj stát už dávno mají. Odlišné státy mají své státní symboly odlišné a to platí i pro arabské státy, které se tak vymezují vůči jiným státům, včetně arabských.
Stačí se však podívat na vlajku palestinské autonomie a vlajku Jordánska. Proč jsou prakticky stejné? Protože palestinský stát se jmenuje dnes Jordánsko a palestinští Arabové to dobře vědí..
Proč by měli mít palestinští Arabové další stát?
Důvodem boje drtivé většiny muslimů není snaho o vznik nějakého dalšího palestinského státu. To je jen zástupný problém. Skutečným důvodem jejich boje proti Izraeli je, nedat Židům ani kousíček území, které, když ho přece jednou muslimové obsadili, jim bylo „ukradeno“ a také muslimská nesmiřitelná snaha a touha po zničení nezávislého Státu Izrael a jeho ponoření do muslimského moře.
Všichi muslimové a jejich příznivci žijí ve velkém a nebezpečném omylu, že nezávislý Izrael, přesto že je legálním a uznávaným státem, je na svém vlastním území nelegálně, a to jako „okupant“ a to dočasně.
31. 08. 2011 | 18:57

jozka napsal(a):

Samozrejme Pepo, i tihle dostanou knihu (no spis Knihu) a setri se jim na vzdelani...

http://i.lidovky.cz/10/022/lngal/GLU311473_zide.jpg
31. 08. 2011 | 19:00

voroshilov napsal(a):

Vidis li Pepo,to cemu rikas pravoslavne jsou takove jako ja budhista,napadne neslovanske ksichty s vetsinou odeskym prizvukem a velkym nosem ktere utikali z SSSR a vetsinou nektere s sebou vzali celou vedeckou dokumentaci z ustavu nekde v Novosibirsku neni moje krevni skupina,povazovat to hejno preletavych ptaku za ani-rus ani-zid ja muzu za to cemu se rika kolbasnyje emigranty.
31. 08. 2011 | 19:07

Pepa Řepa napsal(a):

jozko
Ti především.
Má to háček. Od té knihy nezvednou zadek až do smrti.Uženou si dvacet dioprii.
Chasidim nebo charidim nedostanete ani do armády, čekají na svůj nový stát. Zbrań do ruky nevezmou. Aspoń na obranu státu. možná jako Goldstein.
Jednou jsem jednomu řekl, že bych jim uspořádal speciální OH, aby něco udělali pro své tělo. Nebyl rád.
Na druhou stranu, znáte Martina Bubera nebo Elie Wiesela?
Oba ovlivnili Sváťu Karáska. Moudré a hloubavé knihy. Taky to byli chasidé. Mně připadají jako kdyby selka z Hradišťa chodila celý rok v kroji.Nic proti selce ani proti kroji. Ale nosit to furt?
Fakt je, že vypadají jako ze středověku nebo z Tarase Bulby.
O tom žádná.
31. 08. 2011 | 19:12

Pepa Řepa napsal(a):

To asi nepůjde
Je tam ještě jeden aspekt. Al-Quds je třetí nejsvětější město islámu. Ve Skalním domu je přece otisk kopyta klisny Burak na které se vznesl Rasúl do nebe.Finkelstein se chtěl vrtat v Chrámové hoře. Narazilo to především na odpor muslimů.

O tom se můžete přít hodiny. O Abramovi či Ibrahímovi. O minulosti.
Vyhlášení státu je ale současný politický akt.
Co vyřeší? Jak dlouho chce hospodářsky kolabující EU sanovat neživotaschopné útvary. Jsou to de facto dva, respektive tři státy. Jordánsko, Gaza a to, co se označuje v západním světě jako West Bank. Navíc s rychle se množící populací.

A k tomu stejně životaschopné a prosperující Kosovo.
31. 08. 2011 | 19:49

Pepa Řepa napsal(a):

Vorosho
k Mařce chodí také neslovanské ksichty?
Mimochodem pasuje to tam asi tak jako ruské sruby do Varů.

http://ms8.mfstatic.cz/instance/orbion/j0104844/h768w1024f.jpg
31. 08. 2011 | 19:57

Jemnický napsal(a):

To, jak se židům podařil návrat domů po 19 stoletích, je obdivuhodné. Jsem rád, že i my na tom máme malou zásluhu. Ze zaostalé země udělali prosperující a technicky vyspělý stát.
To, jak palestinští bojovníci nejprve chtěli svrhnout jordánského krále, potom provést převrat v Libanonu a zničit Izrael stůj co stůj, je činem naprosté politické neprozíravosti. Dnes Palestince nikde jejich arabští bratranci nechtějí.
Pokud by Izrael ztratil západní břeh Jordánu a Golanské výšiny, pak je vojensky nehájitelný stejně jako Československo po ztrátě pohraničí v roce 1938.
Co se týká iránského Achmadíneřáda, nakonec ho ta nenávist zničí.

Jemnický
31. 08. 2011 | 20:07

jozka napsal(a):

Jo, tak Pepo to jo, jestli se i tomuhle rika vzdelani... Nevim, co pak ma kdo proti madrasam. Dyk je to taky vzdelani.
31. 08. 2011 | 20:11

Jemnický napsal(a):

U kolébky moderního arabského světa byl spalovací motor. Zdá se, že asi bude i u jeho rakve.

Jemnický
31. 08. 2011 | 20:13

Pepa Řepa napsal(a):

jozka
jistě, madrassa nebo ješiva, vyjde to-podle mne-nastejno.
Jinak university v Izraeli jsou jedny z nejkvalitnějších na světě. Autorka by o tom mohla vyprávět. A také nejdražších. Proto se šetří od narození, milý jozko, proto.
Proto Vás všude s diplomem z Mount Scopus vezmou. Zkuste přijít někam s diplomem z al-Nadžáh. Možná Vás zaměstnají jako střelmistra v lomu.
31. 08. 2011 | 20:42

Cestovatel napsal(a):

Bohužel mnoho zemí třetího světa ho uzná jen kvůli jejich protizápadnímu postoji. Většina zemí třetiho světa si ještě léčí mindráky z koloniální éry a myslí si že se tímto západnímu světu pomstí.

Já upřímě doufám že své veto uplatní nejen USA ale i Velká Británie a Čína, které by se klidně mohlo stát že by najednou mohlo dojít na samostatnost Tibetu nebo Ujgurska. Od Číny která se brání nezávislosti Tibetu by bylo pokrytecké kdyby uznala nezávislost Palestiny.
31. 08. 2011 | 20:57

Zacheus napsal(a):

"Izraelci požadují, aby palestinská strana uznala Izrael jako národní stát pro židovský národ"

-to ovšem bez změny stanov Hamásu,jako prvního a zásadního kroku k míru, není fakticky možné. V článku 7 s názvem "Univerzalita Hnutí islámského odporu" se mimo jiné uvádí:

"Prorok- požehnání a Alláhův mír ať jsou s Ním neustále - prohlásil: "Poslední den nenastane, dokud všichni muslimové nebudou bojovat proti židům , dokud je muslimové nezabijí a dokud se židé neskryjí za kámen nebo strom..." atd.

Obávám se, že i umírněnější hnutí Fatáh asi také , alespoň skrytě, respektuje Proroka -viz shora. Z tohoto pohledu jsou pak velmi zajímavé dotace Evropské unie darované Palestincům - a přitom je trestné popírat holocaust...
31. 08. 2011 | 21:07

Cestovatel napsal(a):

Války v letech 1948,1956 a 1967 jsou dostatečným důvodem proč Palestincům nevyhovět. Navíc uznání jejich hranic z roku 1967 by bylo opovržení všemi padlými, kteří položili život za Izrael proti agresi vyvolané právě Palestinci
31. 08. 2011 | 22:16

minatomirai napsal(a):

Váš argumnet, cestovateli, je stejně impotentní jako ty, které mluví o chudáku židovi, jehož chce Arab zahnat do moře. Tak se debatuje v hospodě po několika pivech, kde je průměr inteligence debatujících na hranici životaschopnosti. Asi takové životaschopnosti, jakou by měl Izrael bez pomoci USA. Plus bezostyšná schopnost Izrale vydírat ostatní ve jménu holocaustu. Ať žije Jerzy Kosinski a Eli Wiesel. Díky bohu za cikány, homosexuály, intelektuály a další, kteří v tom sajratu byli také. A historiky, kteří ten sajrat trochu rozklíčovali.

Palestinci během 19 let vyjednávání ustoupili ve všech požadavcích, od práva návratu pro uprchlíky po koncese území, na nichž žili po staletí, až po demilitarizace.
Možná, že by měli ještě nabídnout své ženy u Zdi nářků.
31. 08. 2011 | 22:40

Joe napsal(a):

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=sionismus-a-judaismus
01. 09. 2011 | 01:52

Yosif K napsal(a):

Pane Minatomiral - Palestinci na "pravu na navrat" trvaji od niceho neusptoupili, obelhavate sam sebe.
Palestinci z PA tez neustale vysilaji v TV porsady nabadajici araby k hazeni kamenu na zidy, k pachani sebevrazednych atentatu, po zlocinnych teroristech (Dalal Moghrabi, Samir Kuntar) pojmenovavaji namesti, ulice, skoly a letni tabory.

Pres 65% Palestincu podporuje zabijeni zidovskych civilistu vcetne deti. Jinymi slovy, 65% Palestincu podporuje takova hovada jako je napriklad pan Breivik s kterym pattrne nesouhlasite, doufam. Palestinci se proste nejevi jako mirumilovni sousede evropskeho typu - napriklad ani jako sudetsti, prusti, slezsti Nemci.........

Palestinci chteji presne to stejne co Breivik - pomoci vrazd civilistu vyhnat "cizaky a privandrovalce". Hahaha.... levicacko-islamisticka solidarita v praxi.......

Oficielni symboly PA obsahuji mapy Palestiny "od reky k mori". Hmmmm.... Jednotny stat by vsak byl asi nejlepsim resenim - pozavirat teroristy a zbytku obyvatel nabidnout israelske pasy.......
01. 09. 2011 | 02:22

hovorka11 napsal(a):

Yosif K:
Vy nevíte, že v Izraeli se už děti od základní školy učí, jak zabíjet palestince a araby ? Co to plácáte dokola za nesmysly ? Myslíte si, že když někoho vyžene a pozabíjí mě rodinu (děje se v současnosti), že to nevyvolá snahu o odplatu ?
Izraelci ohrožují svými jadernými zbraněmi Evropu. V Izraeli je to jádro terorismu, které si vzal Bervig za vzor, to jádro, které vylučuje předem soužití národností a ras a zavádí selekci dle barvy pleti a vyvolává cílenou nenávist...
Vaše rasistické příspěvky to jen ukazují!
01. 09. 2011 | 07:50

hovorka11 napsal(a):

Yosif K:
Moc dobře víte z čeho Izrael žije a jak obrovská pomoc se mu dostává předevší z Ameriky. Jde o přímou finanční pomoc, vojenskoou pomoc darů zbraní k aktivním akcím na arabských územích (nové neviditelné zdarma darované F35 mají pomoci dobít Írán) a vědecká pomoc především k vývoji nejmodernějších výzvědných a útočných zbraní.
Izrael evidentně odmítá jakýkoliv smír, protože by to znamenalo stop zabírání dalších území, zabíjení obyvatel a genocidu. Izrael jasně ukázal, že i my jsme jeho otroky a velvyslanec USA ukazuje jak se to dělá. Je to šílený stav podřízenosti ČR despotickým vládcům, kteří se spolčují se Saudskou arábií a nejtvrdšími režimy.
01. 09. 2011 | 08:00

Občan napsal(a):

A takhle to funguje doopravdy:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4116424,00.html

Kolonizace Negevu, zejména těch částí, které by byly použitelné při územním "vyrovnání" s Palestinou jako kompenzace za UKRADENÁ území pod "osadami".
Kolonizátoři - mladí ženatí náboženští fanatici s vojenským "vzděláním", bez jakékoli pracovní kvalifikace a s haldou dětí na krku. Jejich "povoláním" je kolonizace a vraždění Palestinců.
01. 09. 2011 | 09:19

Občan napsal(a):

To hovorka11:

Dík! Nevzdávejte to.
Já sem budu dávat články z izraelského tisku a když bude chvilka, něco přeložím. Třeba to otevře oči alespoň někomu.
01. 09. 2011 | 09:21

Občan napsal(a):

Sionisté připravují další vlnu násilí proti Palestincům a za tím účelem cviří "osadníky" a vybavují je zbraněmi, slzným plynem a omračujícími granáty.

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israeli-military-to-equip-jewish-settlers-with-gas-and-grenades-2346560.html
01. 09. 2011 | 10:15

Pepa Řepa napsal(a):

Někdy mám pocit, že to známé antisemitistické bolševické duo Čuk a Gek, alias Občan a jedenáctej Hovorka vztekem a nenávistí klepne a já přijdu o svou zábavu.
A to by byla škoda, velká škoda.
Občane dejte adresu, příště Vám pošlu pohled z Dimony nebo Aradu.
To Vás dorazí.
:-)))
01. 09. 2011 | 12:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
No ale jeví se vzdělanější než antipalestinské bolševické duo Yosif K. & Cestovatel. ☺
01. 09. 2011 | 12:58

Honza napsal(a):

Nenávisti je už na Blízkém východě za ta staletí dost, nechápu, proč bychom tam měli přidávat další. Mám k Izraeli (Židům i Arabům) blízko, mám to tam rád, často tam pracuju a mám tam spoustu přátel. Uměl bych popsat ještě víc stránek než Občan a Hovorka historkami o nespravedlnostech, které Židi provedli Arabům, umím stovky krvavých historek z druhé strany. Jaký to má ale smysl? Ty Židi tam jsou a přes všechny ty války a vraždění tam zjevně hodlají zůstat. Arabové tam taky jsou a taky tam zjevně hodlají zůstat. Docela by mně zajímalo, jaký přesně návrh pro řešení situace na Blízkém východě pan Občan nabízí (tedy pokud to není návrh "ať se seberou a táhnou za moře", který myslím není pro Izrael úplně akceptovatelný).
01. 09. 2011 | 13:05

hovorka11 napsal(a):

Pepa Řepa:
Přestaňte s těmi hloupostmi a řekněte:
Jste pro vraždění na atrabských územích nebo ne ? Nebo nám chcete říci, že vraždit a vyhánět je semitské ?
A kdo je semita, ekonomický přistěhovalec např. z Ruska, který se hlásí k židovství, nebo ten vyháněný domorodec ? Těžké bez účelového rasismu, který nenmá podklady určit že ?
Proč tedy není jakákoliv výhoda z přihlášení se ke komunitě židů na základě získání majetku vyhnaného veřejně označena za rasistická, když to tak je ?
01. 09. 2011 | 13:05

Honza napsal(a):

Mimochodem, vidím tady určitou analogii k diskusi o bratřích Mašínech. I tady mám osobně pocit, že většině lidí na těch Mašínech vadí, že to nakonec vyhráli. Kdyby se nechali v tichosti pěkně umučit někde v Domečku na Hradčanech, jako stovky jiných, měli by dneska pomníky po celé zemi. Oni ale, syčáci jedni, vzali do ruky pistole a ten třídní boj vzali vážně.
Kdyby se ten Izrael nechal pěkně spořádaně vyvraždit a nejpozději v r. 1967 vyhladit s povrchu země, tak by dneska na výročí druhého holocaustu pochodovali se svíčkami západní intelektuálové v celých procesích. Jenomže oni mučednickou smrt tak nějak neslušně odmítají...
01. 09. 2011 | 13:09

Občan napsal(a):

To Pepa Řepa:

:o))) Kdepak. V tomhle oboru jsem nad věcí. Už jo. Už se tím zabývám dost dlouho na to, aby mne nějaký Řepič nemohl rozhodit.
Paradoxně mi pomohlo to, že jsem zjistil, že spousta židů v Izraeli už má sionistů plné zuby a jejich politiky ještě víc. Teď už jen postupně pracují na to, aby přesvědčili co nejvíc lidí. A buďte si jist, že vedle příspěvků pod izraelskými články je tohle jen hodně vyvařenej pytlík čaje :o)
01. 09. 2011 | 13:14

Občan napsal(a):

To Honza:

Velice jednoduchý. Existuje jeden dokument, který je také jediným dokumentem, legalizujícím existenci Izraele.
Je jím rezoluce OSN č. 181/1947 o rozdělení Mandátní Palestiny na dva státy. Rezoluce, o niž sice Izrael opírá svou existenci, avšak kterou odmítl a stále odmítá akceptovat.
Kdybyste tu rezoluci znal, pak byste nikdy nemohl stát na straně Izraele. Protože tu válku de facto začal on tím, že JEDNOSTRANNĚ vyhlásil založení státu, a to NA CELÉM ÚZEMÍ Mandátní Palestiny. Naprosto se nelze divit sousedům, že na takovou zvůli odpověděli vojensky. Já bych to udělal taky.

Tato rezoluce rozdělu MP na šest nestejně velkých kousků, z nichž menší díl (cca 40 %) přiděluje nežidovským Palestincům a větší díl (cca 60%) sionistům. Jediným LEGÁLNÍM krokem by byl návrat k rozdělení území dle tohoto klíče.
Ale protože sionsité v USA tohle nikdy nepřipustí, pak zbývá jen jediné - 100% území v hranicích linie příměří z r. 1967 a vrácení Golan Sýrii.
Pokud ani na toto sionisté nepřistoupí, tak bude válka a tentokrát ji sionisté nejpíš nevyhrají.

Ostatně - aby zabránili vrácení Golan, snaží se sionisté zbavit Asada a rozjet občanskou válku v Sýrii. Doufají totiž, že tam amíci dosadí nějakou loutkovou vládu, která jim půjde na ruku.
01. 09. 2011 | 13:27

Občan napsal(a):

To Honza (13:09):

Aha. No, Honzo, jste velmi hloupý člověk a měl byste občas zajít do knihovny. Třeba byste pak už nebyl tak moc hloupý.
01. 09. 2011 | 13:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Občan:
To je fakt, ležení za pecí chytrosti nepřidá. ☺
01. 09. 2011 | 13:36

Občan napsal(a):

To Honza (13:09):

Nepochodovali. A hodně židů si toho je dobře vědomo, protože si uvědomují, že kvůli sionistům zbůhdarma rozfrcali všechny sympatie, které po WWII na chvilku měli.
A také velice dobře vědí, že kdyby se teď měla WWII zopakovat, tak po zkušenostech se sionismem už by pro ně nikdo nehnul ani prstem.
01. 09. 2011 | 13:43

Pepa Řepa napsal(a):

Bojujte Hovorko, bojujte! Nevzdávejte to!
Chálid Misháll už čeká.

Za Stálina, za rodinu, za svých deset bratří a sedm trpaslíků, za všechny trotlíky v ČR i Izraeli, za všechny Občany, za ty, co o to stojí i za ty, co z Vás mají p.d.l.
Za ty především.

Nevzdávejte to Hovorko, šuhadá z džihádu jdou rovnou do džanny, 72 sličných černookých panen i krásní mladí rozlévači vína čekají u jezera na jedenáctého Hovorku.
Setkáte se svou obcí. S Vissarionovičem, Iljičem, Yassirem, Usámou, Hassanem a možná přijde i kouzelník.
Nebo Ahmed.

Don't give up - Hovorka!
https://www.youtube.com/watch?v=ouDRDzqTu0M
01. 09. 2011 | 14:30

Občan napsal(a):

Slabota, Pepo Řepo, slabota.
Nemá to žádný říz ani vtip, spíš to působí dost hystericky.
Co zkusit nějaké věcné argumenty? Jenže ono to jde dost těžko, tasit propagandu, když tu jsou ty zatracené články...
Nebojte, zejtra budou nové :o)
01. 09. 2011 | 15:09

hovorka11 napsal(a):

Pepa Řepa:
Když toho je moc, tak zdravý spánek obvykle pomůže (aspoň někomu).
01. 09. 2011 | 15:27

Pepa Řepa napsal(a):

Zbyněk Matyáš napsal(a):
No ale jeví se vzdělanější než antipalestinské bolševické duo Yosif K. & Cestovatel. ☺
...............
To určitě.
Jeden má VUML druhý byl politruk.
Vzdělání je hned znát b☺.
01. 09. 2011 | 16:20

Pepa Řepa napsal(a):

Čuk a Gek
https://www.youtube.com/watch?v=Yepvppfesjo

A Čuk s Gekem usoudili, že to bude jistě velitel, který stojí a čeká, nepřijde-li od Vorošilova rozkaz, aby zahájil proti někomu boj........
Chybí už jen Voroša a hurá na Žida.
01. 09. 2011 | 16:24

To asi nepůjde napsal(a):

Jak to všechno bylo na území mezi Středozemním mořen a Jordánem je jistě důležité. Důležitější je ale dnešní status quo. Ještě důležitější je pak, co bude v budoucnu.
Přesto není na škodu připomenout, že již na konferenci v San Remu (duben 1920) bylo dohodnuto, že se "britský mandát Palestina" bude rozdělen tak, že území mezi řekou Jordán a Středozemním mořem, včetně Jeruzaléma stane součástí židovské národní domoviny a větší část Palestiny, tedy území východně od řeky Jordán, tzv. Transjordánsko, nynější Jordánsko bude státem arabským. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno v roce 1922 Společností národů, přijato Kongresem Spojených států amerických a stvrzeno podepsáním mezinárodního Britského memoranda o Palestině (tzv. Bílé knihy) z roku 1925.
01. 09. 2011 | 17:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
Vida, jaké kvalitní vzdělání poskytoval VUML. ☺
02. 09. 2011 | 00:42

Yosif K napsal(a):

Pane Hovorka 11 - jste ukazkovy islamofilni fanatik - podobne jako vetsina Vami oblibenych tzv "Palestincu" presneji receno arabu na uzemi Palestiny.

1) Z hlediska dnesniho pachani zlocinu je jedno, co se odehravalo v roce 1921 (brutalni pogromy na zidy v Palestine) v roce 1929 (brutalni pogromy na zidy v Palestine), co se odehravalo v roce 1935 (brutalni pogromy na zidy v Palestine), co se odehravalo v roce 1941(brutalni pogromy na zidy v Iraku), ci v roce 1948 (vyhnani mensi casti arabu z uzemi israele a vyhnani VSECH zidu prakticky ze vsech arabskych zemi) - stare zlociny niukoho neopravnuji k pachani zlocinu novych. Neracite zit treba v Reichenbergu? Nebo Prag-Neustadtu? Co byste rikal tomu, kdyby VAM SUDETACI podrezali dite za odvetu za vyhnani?
2)Tez prohrana valka nikoho neporavnuje k teroristickym zlocinum.
3)Na idiotskou otazku co tedy maji prohravsi arabove delat odpovedel jiz v roce 1961 tunisky diktator Burgiba: "sedte na zadku tam kde jste, budte radiu ze mate to co mate, prestante bojovat a ucte se pro zmenu pracovat". ARABOVE MAJI PRIJMOUT PORAZKUY TAK JAKO JI PRIJALI NEMCI, to misto strileni mkassamu chodi do prace a nekam to dopracovali - na rozdil od arabu vyzirajicich jiz 60 let fondy UNRWA......
2) nejake stare z vetsi casti domnele a z mensi casti nedmonele krivdy NEDAVAJI NIKOMU PRAVO VRAZDIT CIVOILNI OBYVAYTELSTVO. Racite uvazovat v terminech primitivni krevni msty - stejne jako palestinsti primitivove a stejne jako primitiv Breivik - to jest nekde se neco stalo (dejme tomu ze zide v roce 1948 nakopali do zadku nejakemu arabovi, nebo ze nejaky norsky arab v roce zmlatil nejakeho norskeho duchce zi znasilnil nejakou norku) a KREVNI MSTITEL JDE a ZABIJE UPLNE JINE LIDI NA ZAKLADE tzv "kolektivni viny". Toto jest prewsne to co udelal Breivik, tgoto je presne to co delaji palestinsti teroriste, a toto je presne to co pomateni islamofilove obhajuji. To jest KREVNI MSTU NA CIVILECH dokonce studentech a detech.

Pomatena a falesna levicacko-islamisticka aliance......
02. 09. 2011 | 01:31

Yosif K napsal(a):

Pane Hovorka, vase smyslenka ze za nepokoji v Syrii je Israel je mirne receno usmevna......
Z hlediska vsech sousedu Syrie byl Assaduv rezim citelny. Americanum se nepodareilo protlacit proamerickou vladu v IRAKU ani v Afganistanu, tezko by se chteli spalit potreti v Syrii. Ani z heldiska Israele se nezda ze kdokoliv ze syrskych rebelu by se hlasil nejak pratelsky k Israeli.
Syrsky rezim se rozlozil sam - jak se to v arabskych a muslimskych despociich v jakychsi kratsich ci delsich cyklech stava a jak se to stavavalo i stava treba v Africe a Latinske Americe. Vladnouci vrstva proste nevi kdy prestat krast a neavic jeste o tom zakazuje i mluvit. Pak se muze treba i po padestai letech "uspesneho vladnuti" stat ze Papinak praskne. Tim spise ve statech kde nemaji moc ropy a kde delnicky plat je okolo 100 US$ mesicne. A kde Syrsky Mobilcom "cirou nahodou" patri ze 100% panu bratranci pana presidenta. To vas syrsti socialisticti soudruzi bolestne zklamali, vidte? No honem si neco zase vymyslete, ze jsou to hodni syrsti socanci obetmi zidovskeho spiknuti.....

No a jeste na dobrou noc popremyslejte jak se se svymi falesnymi "prately palestinci" lisite ci nelisite od Breivika - prakticky se nelisite - hlasate krevni mstu.
02. 09. 2011 | 01:46

Yosif K napsal(a):

Jo a jeste ku Golanum - Assad na cele Golany zvysoka s....l - evidentne mu nijak neschazely. Bodejt by mu schazely - pustych hor obyvanych druzskymi kmeny ma Dyrie jeste hodne......

A golanskym Druzum Syrie take moc neschazi. Nedavni jsem cetl interview s mladymi Druzy z Golan. Sedeli v Druzske kavarne, jejiz majitel prodava mj jeansy Diesel. Mladej Druz rika: "Syrie? Jak dlouho tam delaji na jedny jeansy Diesel? Celej mesic? Dekuji, nemam zajem, Syrie mi nic nerika....."
02. 09. 2011 | 01:53

Občan napsal(a):

To YosifK.:

Kohn, co kdyby si pořešili nejdřív tohle - http://www.meirpanim.org/new_year_cards_e.php

Moc hezká výzva v "jediné demokracii na BV" - "Kupte si pohlednici a přispějte tak na potravinové balíčky pro hladovějící židovské děti"!

Ti Drúzové, co vůbec nestojí o Sýrii, si letos prosadili, že konečně mohou vyvýžet jablka právě do Sýrie, protože ta od nich nakupuje velká množství a mají tak zajištěn pravidelný odbyt.

Milej YosifeK., sice se tu najdou hlupáci, kteří Vám Vaši siopropagandu žerou. Ale holt musíte počítat s tím, že tu jsou také lidé, kteří Vám do těch báboviček budou furt a s velikou chutí šlapat.
02. 09. 2011 | 07:49

Pepa Řepa napsal(a):

Yosif K
No, Golany bych jako pusté hory neviděl. Drůzové jsou pilní jako včeličky. Co máma neodře, to není. Zato jsou bojovníci, dokonce slouží i v izraelské armádě a mají dobrou pověst.
Je to vůbec zvláštní komunita. Nepřibývá neubývá, je jich pořád stejně. Čeká se na to jako se čekalo za bolševika na Spartaka.Peavověrní je za muslimy nepovažují.

Kdyby si mohli vybrat, zda Syrii nebo Izrael, volba je jasná.Kdo by šel tam, jde se vrýtí o pár set let zpátky.

Taky jsem znal jednoho, co kopal vbe Vršovicích do báboviček. Vzteklej, retardovanej, ty jeho mu nešly, kopal do cizích.
Asi povyrost.
02. 09. 2011 | 08:46

To asi nepůjde napsal(a):

Ano. Je to přesně tak! To je jádro pudla!

Jeden staví bábovičky ale „najdou se tu hlupáci“ a „jsou tu také lidé, kteří Vám do těch báboviček budou furt a s velikou chutí šlapat. “

„Ale holt musíte počítat s tím, že“ si to ten, který staví bábovičky nenechá vždycky líbit.
02. 09. 2011 | 10:03

hovorka11 napsal(a):

Teď je už jasné, že podstata odmítání vzniku palestinského státu je plánované vyhánění a zabíjení Izraelem v budoucnu?
----------------
"Tajná diplomatická depeše, kterou zveřejnily WikiLeaks, za jeden z hlavních důvodů izraelského odmítání palestinské státnosti uvádí fakt, že dokud nebudou mít palestinská území státnost, budou i mimo jurisdikci Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), který řeší válečné zločiny.

Zpráva popisuje setkání amerického velvyslance Jamese Cunninghama s generálním prokurátorem izraelské armády Avichajem Mandelblitem z června 2010, při němž jednali o šetření izraelského porušování zákonů při operaci Lité olovo. Mandelblit poznamenal, že ministr spravedlnosti palestinské samosprávy Alí Kašán vyzval hlavního prokurátora ICC Luise Morena-Ocampa, aby prošetřil izraelské válečné zločiny na okupovaných územích od roku 2002 až po Lité olovo. „Mandelblit prohlásil, že bylo Ocampovi předloženo několik právních názorů, podle nichž ICC nemá v této otázce žádnou pravomoc, protože palestinské samosprávě chybí státnost," píše se ve zprávě. Je to nezvykle otevřená dikce, tím spíš, že nyní - před blížícím se hlasováním o palestinské státnosti - Izrael argumentuje obecněji a v zásadě politicky.

Mandelblit pak několikrát vyzval velvyslance, aby „veřejně vyjádřil pozici své země, že ICC nemá vůči izraelské operaci v Gaze žádné pravomoci," a varoval, že „snaha palestinské samosprávy hnát Izrael před soud bude izraelskou vládou vnímána jako válka". Mandelblit se tak snažil popřít spáchání válečných zločinů nejen jejich slovním vyloučením, ale i jejich zamítnutím právními argumenty. Doprovázel ho přitom šéf armádního odboru mezinárodního práva Liron Libman, který „poznamenal, že ICC je pro Izrael tou nejnebezpečnější otázkou," uvádí zpráva. Vyplývá z ní mimo jiné, že Izrael v rámci agrese do Gazy použil bezpilotní letouny, které zabily až 16 civilistů. Celkem operace Lité olovo zabila na 1400 Palestinců."
05. 09. 2011 | 14:54

hovorka11 napsal(a):

Tohle ledacos vysvětluje, např. proč naši dva novináři byli Izraelem prohlášeny za teroristy (chtěli natočit reportáž z Gazy) a vězněni a podporou naší vlády :

Z WikiLeaks vyplývá, že podle filozofie izraelské armády je násilí nejlepší odpovědí na nenásilí. Depeše z února 2010 uvádí, že izraelská strana informovala stranu americkou, že hodlá být vůči nenásilným protestům „asertivnější", z čehož americký velvyslanec usoudil, že izraelská vláda žije s pocitem, že má právo na každou demonstraci reagovat nasazením armády. Jeden z vysokých armádních velitelů, generál Avi Mizrachi, přitom trval na tom, že Palestinci nemají k protestům žádné důvody a že protesty jsou organizovány „podezřelými lidmi". S touto logikou dospěl k závěru, že demonstrace „neslouží žádnému účelu", a tak může být každý demonstrant zatčen.

S blížícím se datem jednání o palestinské nezávislosti v OSN se zdá, že PRO bude hlasovat asi 140 zemí. Alespoň trochu uklidnit izraelskou vládu slibem neochvějné podpory ČR a hlasováním PROTI vyrazí 15. září do Izraele český premiér Nečas...
05. 09. 2011 | 15:04

MitziDean napsal(a):

freelance writer
21. 02. 2012 | 02:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy