Po dvaceti letech

13. 11. 2009 | 11:01
Přečteno 6589 krát
Po euforii z nově nabyté svobody v listopadu 1989 se zdálo, že v Čechách nastanou opravdu dobré časy. Vše tomu nasvědčovalo a za dvacet let se toho hodně podařilo udělat. Avšak každá euforická doba bývá vystřídána realitou všedního dne, a tak přišlo zákonitě i určité rozčarování nad tím, kam se ubírá vláda země. Domnívám se, že současná nespokojenost a společenská desiluze v České republice není zapříčiněna ani tak absencí materiálních hodnot jako absencí jakékoli společenské vize těch, kteří stojí v čele společnosti.

Schopní, vzdělaní a slušní lidé, kteří byli po léta nuceni přihlížet vládě komunistického režimu, v nadšení z nově nabyté svobody nezištně nabídli své síly a schopnosti ve prospěch nové svobodné a demokratické společnosti. Nabídli to nejlepší, co v nich bylo. Avšak praktická politika je něco jiného než rádikální politické postoje formulované v příšeří kaváren.

Praktická správa země totiž vyžaduje kromě dodržování etických a mravních postojů a politické moudrosti také uskutečnění velkého množství zcela přízemních rozhodnutí o hospodaření s penězi, o správě majetku a státní ekonomice. Každý den je třeba dělat velké množství kompromisů a rozhodnutí, která nejsou ani černo-bílá ani populární.

Vize demokracie byla sice na určitou dobu sjednocujícím elementem pro všechny z nás, bohužel si pod tímto pojmem každý představoval trochu něco jiného. Pro jedny to byly svobodné volby, pro jiné svoboda slova a cestování, náboženská svoboda anebo svoboda podnikání, vstup do Evropské unie, pro mnohé většinový názor a pro někoho jen naděje na zlepšení životních podmínek. Ale všichni ti, kteří nikdy v životě nic podobného jako je demokracie nezažili, pro ty demokracie znamenala cokoli, jen ne totalitární komunismus.

Znechuceni parlamentními neshodami a frustrováni nekonečnými jednáními, kompromisy a polovičatými řešeními se část lidí rozhodla z politiky postupně odejít. Utvrdili se v názoru, že politika je přece jenom svinstvo a že jako slušní lidé se tím nechtějí dále zabývat. Mnozí snad odešli i z upřímného přesvědčení, že politika není to, čemu opravdu rozumí, a že se na splnění svěřených úkolů necití. Vrátili se zpět do kaváren a soukromého života s pocitem, že to raději přenechají jiným.

Uvolněných křesel se v mnoha případech rádi a ochotně ujali lidé s větší trpělivostí, ale často s nižším morálním nebo etickým standartem, s větší vůlí ke kompromisům, s ochotou měnit názory v závislosti na povětrnosti a s vizí sice ne společenskou, ale spíše s vizí příležitostí, které jim státní úřad sám o sobě nabízí. Na rozdíl od jejich předchůdců pozice státního úředníka pro ně neznamenala službu veřejnosti, ale příležitost k získání moci, naplnění osobních ambicí a v neposlední řadě příležitost k osobnímu prospěchu. Korupci nechme raději stranou. Těch opravdu slušných a mravných lidí zůstalo v politickém životě opravdu jen málo.

Po dvaceti letech od Sametové revoluce je český národ z politického vedení země opět znechucen a opět reptá. Dělá to, co umí velice dobře a co vždycky dělal i v období totality - nadává na poměry. Nic víc. Nadává na politiky, hledá příčinu nepříliš dobrého stavu společnosti v těch, kteří se prodrali do jejího čela. Pokud se nad celou věcí vážně zamyslíme, je třeba konstatovat, že vize jakékoliv politické frakce (pokud nějaké vůbec existují) nikdy nepřesahují jedno volební období a sám premiér si není jistý svou příští výplatou. Opravdová společenská vize je často nahrazována politickými hesly a frázemi, kterým – podobně jako v období totality – nikdo stejně příliš nevěří. Volební sliby jen zřídka přežijí samotné volby.

Důvodů a výmluv, proč tomu tak je, existuje dost a dost. Provincionalismus České republiky postupně nabírá svých dřívějších rozměrů. Lidé ztrácí víru ve spravedlivou společnost a současná ekonomická krize v kombinaci s praktikami vůdců politických stran přivádí obyčejné lidi na pokraj zoufalství. Nadávají nakonec všichni. Nadávají ti, pro které je kus chleba dnes podstatnější než hostina zítra, stejně jako ti, kteří se vzdali svého politického mandátu v zájmu zachování si čistoty svého politického přesvědčení.

Pan prezident (euroskeptik) proti svému přesvědčení podepsal jako poslední ze všech evropských politiků dokument Lisabonské smlouvy s prohlášením, že proti Evropě je nutné otevřeně bojovat. On sám je tedy také nespokojený s vývojem politické situace. Upřímně musím říct, že jeho postoji přesně nerozumím, ale pokud zastupuje určitý článek v demokratické struktuře naší země definovaný ústavou České republiky, pak se obávám, že demonstruje skutečnost, že i v demokratické zemi je možné se chovat velmi nedemokraticky.

Česká veřejná scéna začíná opět připomínat absurdní divadlo dřívějších dob. Obyčejní lidé ztratili víru nejen v poctivost politiků, ale ani nevěří, že se s tím dá něco dělat. Politikům nevěří ani intelektuálové a ani jiní slušní lidé, kteří pozorují situaci od kavárenských stolků s obavami, kam to celé povede a v teoretických a téměř absurdních diskusích nevylučují možnost návratu komunistického režimu.

Masová média se honí za senzacemi a skandály namísto pravdivé reflexe stavu společnosti. Jistě je tu Respekt a některé další časopisy, seriozní rozhlasové a televizní pořady, ale „bulvár“ je čtenější a pro běžného člověka přitažlivější. Nikdo se však neodhodlá povolat nejvyšší představitele země k zodpovědnosti, když ve jménu svých mocenských a stranických zájmů vyvolají vládní krizi uprostřed českého prezidentství v Evropské unii nebo když nemanželské děti považují pouze za banální soukromou záležitost.

Ti, kteří nerespektují nejzákladnější morální kodex, kteří zaměňují pojmy víry a pověry, řádu a pořádku, kteří nerozlišují mezi soustředěním a hromaděním, mezi mocí a pomocí, mezi citem a pocitem, mezi strachem a postrachem, ti by neměli vstupovat do veřejného života. Lidé, kteří nejsou schopni rozlišit postoj služby veřejné věci a postoj služebnictví, ať už ve jménu jakékoli ideologie, kteří se nedovedou podívat sami sobě přímo do očí a čelit i nepříjemné pravdě, že vlastně nestačí na úkol, který na ně veřejná funkce klade, ti nejsou dobrými politiky.

Mám nepříjemné tušení, že Češi opět čekají na svého spasitele, že čekají na někoho, kdo za ně všechno vyřeší. Tak jako čekali, že západní spojenci nepřijmou Mnichovskou smlouvu a že se za Československo postaví, že Západ nepřipustí vpád armád varšavské smlouvy na československé území, tak i tiše přihlíželi, jak několik málo statečných lidí podepsalo Chartu 77 a trpělo v komunistických koncentrácích. Nečinně také přihlíželi aktivitám politických vězňů a nespravedlivě stíhaných, kteří ve jménu pádu totalitního režimu a v nelidských podmínkách apelovali na svědomí světa.
A když studenti vyšli do ulic a postavili se s prázdnýma rukama proti po zuby ozbrojené polici, trvalo chvíli, než se přidali i ostatní. Češi stále čekají, že přijde někdo, kdo nastaví svou kůži ve prospěch ostatních. Obávám se, že čekají i dnes, že se stane zázrak. Že přijde někdo, kdo konečně udělá v zemi pořádek, aniž by bylo nutné se špinit politikou, aniž by bylo nutné měnit vlastní radikální a čisté politické postoje.

Je třeba se smířit s tím, že nikdo nepřijde a nikdo nic za nás neudělá. Že pokud jsme nespokojení, nezbývá nám, než abychom si pomohli sami. Demokracie znamená především převzetí zodpovědnosti za své vlastní činy a rozhodnutí. Svoboda slova neznamená pouhé pouštění si pusy na špacír, ale je to zodpovědná politická řeč, která naplňuje smysl demokracie. Přijmutí názoru většiny neznamená získání výhod jedné zájmové nebo mocenské skupiny, ale že jde o prospěch všech, tedy i těch, kteří hlasovali proti.

Premiér nezastupuje pouze svou politickou stranu a její názory, ale zastupuje všechny lidi v zemi, zastupuje také mě, je i mým ministerským předsedou. Je třeba si uvědomit, že i pan prezident svým vystupováním reprezentuje každého z nás. Pokud tedy vyjadřuje svůj skeptický názor na smysl existence Evropské unie, obávám se, že nejenže většina národa s ním přímo nesouhlasí, ale že i překračuje své pravomoce. A pokud podepisuje státní dokument - jak mu to předepisuje jeho úřad - proti svému svědomí, měl by jako poctivý, mravný a zodpovědný člověk rezignovat na svou funkci. Protože úřad prezidenta je služba, ke které se sám a svobodně přihlásil.

A stejně tak – pokud my sami nejsme spokojeni se stavem věcí veřejných – je na nás, abychom opustili své kavárny a pivnice, abychom přestali nadávat na poměry a mlátit pěstí do stolu v zapadlé hospůdce a šli věci změnit v rámci svých zákonných možností, ke kterým patří i veřejné demonstrace a otevřený projev nesouhlasu. I my bychom měli rezignovat ve smyslu vyššího principu mravního na svůj nezúčastněný postoj k věcem veřejným a vzít svůj osud do vlastních rukou. Je pouze a pouze na nás, jak bude naše země vypadat a jak se v ní budeme cítit.

Je třeba si uvědomit, že politická parlamentní diskuse by neměla být hádkou ve jménu prosazování priorit politických seskupení, ale diskuzí o celospolečenské vizi. Osobně jsem fascinován tím, jak pan senátor hrabě Karel Schwarzenberg, který po hříchu nemá zapotřebí ani slávu, ani žádný další majetek a ani sám sobě už nic dokazovat, vzal na sebe zodpovědnost za věci veřejné. Jsem fascinován jeho pocitem zodpovědnosti za zemi, kde prožil jen menší část svého života, a která se k jeho rodině v minulosti nezachovala právě nejlíp. Neměli bychom přece jenom přehodnotit naše dřívější názory a postoje a ještě jednou se zamyslet nad naší občanskou zodpovědností?

Myslím, že není podstatné, zda se vláda naší země hlásí více k sociálně-demokratickým, konzervativním anebo environmentalním tradicím, ale co je opravdu podstatné je to, zda je to vláda dobrá anebo špatná. Domnívám se, že nespokojenost a obecná deziluze je zapříčiněna absencí poctivé služby veřejné věci. Současná nespokojenost s vládní politikou je podle mého názoru zapříčiněna neochotou řady českých osobností nadřadit osobní zájmy zájmům veřejným.

Náše veřejná politická scéna snad nejvíce trpí nedostatkem důvěryhodných osobností, které by dokázaly vydobýt pro sebe i pro naši zem celoevropský respekt, jak se to podařilo řadě českých politických osobností v minulosti, např. Tomáši a Janu Masarykovým, Václavu Havlovi a dalším. Domnívám se, že obecná deziluze je zapříčiněna absencí smysluplné vize, která by byla definována nikoli z pozic politických cílů několika málo zájmových skupin, ale z pozic dlouhodobého prospěchu nás všech.

Postrádám vizi, která by respektovala nejen tradice a teritoriání identitu našeho území. Postrádám definici smysluplného vztahu naší země k Evropě. Bez takovéto vize není možné očekávat respekt Evropanů nejen k naší vládě, ale i k nám samotným, obyvatelům České republiky. Absence takovéto vize není jen problém české vlády, ale je to problém nás všech. Vždyť tu jde přeci o nás!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

Žádnou vizi nevytvoříte konstatováním, že máme obdivovat statečné chartisty, kteří trpěli v komunistických koncentrácích. To je prostý blábol, který uráží lidi, kteří opravdu prošli skutečnými koncentráky.
Tento režim je stejně zoufalý jako předchozí, jen s tím rozdílem, že pár vyvoleným umožnil nahromadit miliardové majetky. Důkazem zoufalosti je, že oslavu 17.listopadu bude hlídat 1500 policistů. To je opravdu otřesné.
13. 11. 2009 | 11:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Dobry clanek - az na tu pasaz o Schwarzenbergovi...

..
13. 11. 2009 | 11:46

sid napsal(a):

Republika se prezila a to mnohem rychleji nez monarchie. Osobne si myslim, ze monarchie by byla lepsim zrizenim. Panovnik se diva v mnohem sirsim horizontu nez president nebo tzv. premier. V soucasnem systemu haji zajmy stran. President je stranami volen a jim sklada ucty, premier stranu primo reprezentuje. Tak proc se divit, ze se chovaji, tak jak se chovaji. Mimochodem, nevim odkud bere autor nazor, ze vetsina obyvatelstva je pro Lisabon. Nadavaji na nej od Atlantiku po Balt. V zasade obycejny lid rika, ze byli podvedeni, nikdo se jich na nic neptal. Tak se pak nedivme.
Zde bych pouzil citat bl. Karla I., posledniho ceskeho krale: "Republika je dobra vec, ale politicke strany haji sve zajmy. Kdo ale bude hajit zajmy statu a lidi jako celku?
P.S.
je zajimave, ze 17.11. 1989 nikdy nebyl doresen....
13. 11. 2009 | 11:54

Venus napsal(a):

Hezký kavárenský ... Problém je , že komunisté měli být po Listopadu 89 "odstaveni" z veřejného a politického života alespoň na 10-15 let... Takhle si jenom mnohdy zlegalizovali "majetek státu" do svých nově "kapitalistických rukou", protože znali know-how na jednotlivých rezortech a měli styky ... S vědomím " mám máslo na hlavě jako ten druhý a ostatní" vzniky jakési chápající se "kroužky" napříč politickým spektrem a z toho vzniklý morální marasmus spojený s korupcí prorostl až chorobně tutu zemi... Snad záměrně se nevytvořily nové zákony bez všelijakých výjimek, které jsou jen podhoubím pro korupci a chaos, ve kterém se tak dobře daří všelijakým nepořádkům a tunelům... Staré dobré Exemplum trahunt - příklady táhnou - dostalo pořádně zabrat na všech frontách, mladou generaci nevyjímaje...
13. 11. 2009 | 12:00

JC napsal(a):

No já mám dojem, že Češi se v zásadě dělí na "Havlovce" a "Klausovce".
Co do ješitnosti si ti dva pánové určitě nemají co vyčítat, ale ten spasitelský a tatíčkovský komplex jsem shledával u VH v mnohem větší míře/ty jeho hovory z Lán :-))/.
Jinak blogu se nedá téměř nic vytknout a nebo se mu dá vytknout úplně všechno. Záleží na tom kdo jak to vidí.
13. 11. 2009 | 12:01

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Češi stále čekají, že přijde někdo, kdo nastaví svou kůži ve prospěch ostatních. Obávám se, že čekají i dnes, že se stane zázrak. Že přijde někdo, kdo konečně udělá v zemi pořádek, aniž by bylo nutné se špinit politikou, aniž by bylo nutné měnit vlastní radikální a čisté politické postoje.

Ja by som az tak zle to, co sa tyka Cechov, nevidel. Ved i ti signatari, vazni, studenti...boli Cesi. Vsetky spolocenstva (mozno okrem Svajciarov) sa chovaju podobne. Posledny pripad i tak samostatnych a sebestacnych Americanov - Obama - je toho najlepsou ukazkou. Keby v nom nevideli spasitela, keby volili pragmaticky, nie emocionalne, urcite by nebol zvoleny.

Re Captcha - oswald, DowJones ☺
13. 11. 2009 | 12:28

Tupelo napsal(a):

Hezky clanek, ale trochu mi v nem chybi co vlastne delat. Demonstrace proti soucasnym politikum podle me nepomohou - vzpomenme na nejvetsi a nejdele trvajici demonstrace proti americkemu radaru (a konstantni odpor 60% obyvatel) a presto byl projekt radaru zastaven az diky rozhodnuti americke strany!

Moznost, ze se veci daji do poradku prichodem nove generace bere za sve (vpomenme na Grosse, Langera, Bursika ci posledne nahubkoveho Bendu), to ze je stav ceske politiky dedictvim byvaleho rezimu je sice mozne, ale cim dal vic zni jako pouha vymluva. Uroven ceske politiky, zvlast po posledni vlade ODS, je cim dal horsi, misto aby se, vzdalovanim se od casu komunismu, zlepsovala.

Co se tyce Klause, tezko mu rozumet, podle me vsechno prameni z toho, ze se tomuto narcisovi v zemich na zapad od nas dostava takove pozornosti, jakou si zaslouzi - totiz skoro nulove (s vyjimkou podpisu LS, zde bohuzel nesel obejit). Z toho podle me vychazi jeho postoje, jak dat o sobe aspon nejak vedet, ovsem muze to byt i jinak - jevi se mi cim dal pravdepodobnejsi, ze se proste chce orientovat na Rusko, zrejme tam prislo na autogramiadu jeho knihy vic lidi a berou ho tam vazneji ;). K tomu ze reprezentuje nas vsechny - oficialne ano, ovsem kdykoliv mluvim s nekym zvenku, rozhodne se od takoveho prezidenta distancuji.
13. 11. 2009 | 12:51

Al Jouda napsal(a):

Dobrá analýza zdejších poměrů, ale daleko účinnější než nějaká demonstrace je dohodnout se všichni na volbě jedné nové neparlamentní strany a sice - strany s názven Věci veřejné. Tam jsou nezprofanovaní a mladí funkcionáři, kteří mohou nastoupit do parlamentu a začít schvalovat pořádné zákony, které by skoncovaly s dnešním Kocourkovem !
13. 11. 2009 | 12:58

george napsal(a):

Ženský vědí, jak na to. Ty dlouhé články jsou hezké, ale k čemu?
http://ninivemail.blogspot.com
13. 11. 2009 | 13:10

Špekay napsal(a):

Takto "přežvaněného" architekta jsem už dlouho nečetl. Chlape - méně by bylo více!
A také nemá smysl býti trvale přeukrutně zažrán do Václava Havla (jak lačný volek do otýpky slámy)...
13. 11. 2009 | 13:16

Vysedlina pathologická napsal(a):

Já bych Čechy nepodceňovala
- jednak teď bojují s krizí, ale částečně jsou paralyzovaní, to ano, z toho, jak se odkrývají podvodné politické a policejní mafie. Čekáme, jak se s podvodníky zatočí. Volby teprve budou, a do té doby je tu ještě chřipka, a Češi nikdy moc nespěchali, aby někoho soudili. Že by se u nás usídlila diktatura, to bych nečekala. Změny budou celosvětové, je dobře, že neděláme hned závěry.
Nespokojenost už nesouvisí přímo s naší sametovou demokracií. Všeho dočasu.
Jak řekl jeden latinskoamerický katolický kněz, země se zachvěje a lidé pokleknou.
13. 11. 2009 | 13:25

argun napsal(a):

Autor
Hmm... tak jo pane kolego. Tak jste nám to teda všechno vysvětlil. No prostě hnůj to tady je, jste asi dvacátej šestej. Něco inovativního by na skladě nebylo?

Jen drobnost, Karel Schwarzenberg není hrabě ale kníže. Když už máte nutkavou potřebu několik desitiletí zrušený titul používat.

"Postrádám vizi,..". A nechtěl by jste třeba nějakou dodat? Zkuste se v Šanghaji po nějakou omrknout.
13. 11. 2009 | 13:29

jepice napsal(a):

No, v podstatě to vidím taky tak.
Takže, Jendo Bendo, kdy půjdeme na ten Václavák?
Mám to do Prahy o kousek blíž, ale domluvíme se.
HMO, říkal jeden tlustý policajt v Chandlerově románu, a měl pravdu.
13. 11. 2009 | 14:24

vasja napsal(a):

Promiňte, pane autore. Ten poslední odstavec je fakt neskutečnej blábol.
Ale hezky to zní, že jóó.
13. 11. 2009 | 15:39

ROSSIAN napsal(a):

Pane Benda, vás fascinuje agent bildegergu Schwarzenberg a za vzor považujete "humanitárního bomobardýra" Havla ?

Tak to je teda pořádný "ústřel", ale možná se to dá omluvit vaším působením v Číně. Odtamtud jsou zdejší pseudoprobémy našich pseudointelektuálů skutečně zcela podružné, nepochopitelné a zbytečné.

Pro většinu normálních lidí v ČR ostatně figurky typu Švarcenberka nebo Havla jsou jenom k smíchu (nebo naopak k pláči).
13. 11. 2009 | 15:55

ROSSIAN napsal(a):

argun, co se týká té "vize" myslím že "čínský model" silné (jediné) státní strany a dominantního státního kurzu by nakonec značná část lidí v ČR přijala s větší vstřícností než "soutěživý politický systém". A možná to tak i nakonec dopadne a nejen u nás. Polistopadové "elity" i polistopadová "demokratůra" se natolik zdiskreditovaly že tam prostě nelze brát odnikud (Havel a spol. je pouze patalogická vyvřelina celého polistopadového kurzu stejně jako tuneláři, mafináský kapitalismus apod.)

Co se týká dlouhodobého vývoje politického systém v ČR, tak ten se jistě bude měnit, polistopadové elity i dosavadní přechodný kurz zde nezůstane věčně, ale myslím si že se bude měnit spíš směrem například k té Číně (dominance státu nad politickým systémem, byznysem, médii apod., tzn. dominance státu nad systémem), než západnímu politickému systému který se ostatně pomalu ale jistě mění na "demokratickou oligarchii" (dominance médií, globalistických lobby apod. nad státem a společností, tzn. dominance systému nad státem).
13. 11. 2009 | 16:20

Lila napsal(a):

Rossian

Znám dost "nenormálních" lidí v ČR (ale i v zahraničí), kteří chovají k Václavu Havlovi a Karlu Schwarzenbergovi velký respekt.

Ve svém okolí však neznám vůbec nikoho, kdo by byl tak fascinován Velkým východním bratrem, jako vy. Taky chápu, vaši averzi k oběma zmíněným pánům, protože ti si rozhodně s moskevskými politiky chruščováky nikdy dávat nebudou. To je jedna z mála dnešních jistot...
13. 11. 2009 | 16:31

jr napsal(a):

Rossian.
Kopejte si do Vašeho bombarďáka Putina.
13. 11. 2009 | 16:44

Mirka napsal(a):

Vize by byla, stačí oprášit Masaryka,
Vládci světa nemají zájem investovat do lidí, pomalu se množí a chtějí důchod, nemocenskou, práva.
Lepší komodita jsou radary, stíhačky,rakety auťáky.
Tož tak
13. 11. 2009 | 16:53

argun napsal(a):

Lilo
jste poněkud mimo. Václav Havel už je dost let vně aktivní politiky a svou mimořádnou autoritu, k mé velké litosti, do značné míry prohospodařil."Chruščováci" jsou buď pod drnem a nebo na penzi. A za Putienm dnes jezdí celej svět, protože ho potřebuje. Bipolární svět už dávno skončil.

Rossiane
v jednom máte pravdu.
"..západnímu politickému systému který se ostatně pomalu ale jistě mění na "demokratickou oligarchii". To bych podepsal. Důvod ovšem vidím na opačné straně, než jej zřejmě vidíte Vy. A sice nikoliv v "přílišném kapitalismu" ale naopak v jeho nedostaku. EU způsobila, že se z vyspělých států stává socialistická výzkumná laboratoř. Konsesnsus místo otevřené soutěže myšlenek. A to je naprosto špatně.

Na Činu nejsem odborník. Jde podle mě o dosti unikátní a neopakovatelnou hospodářskou explozi, kterou umožňuje zcela specifcký mix svobodného trhu, totalitního politického systému a stále silného konfuciánství. To je nepřenosné. Mimochodem hezký příklad toho, že demokracie k životu skutečně potřebuje kapitalismus. Naopak to však už neplatí.
13. 11. 2009 | 16:55

Vico napsal(a):

Přečetl jsem si celý ten dlouhý článek. Další analýza dnešní situace, ale bohužel žádná rada, jak to změnit.

Jo, málem bych zapomněl, zvednout se z vyhřáté hospůdky od nedopitého piva a jít do ulic.

Tak v tom tedy já řešení nevidím. Takové jedno "děkujeme, odejděte" tu už bylo a vyšumělo. Jen pár Rumlů se vyspalo ve velínu České televize a z jedné ředitelky zpravodajství se stala "Bobošice".

Článek vyvolává jen nostalgii po tatíčkovi Masarykovi nebo dramatiku divadelnímu a politickému Václavu Havlovi. Já však myslím, že by jsme spíše potřebovali ty obyčejné Fichery, kteří svou politickou funkci berou spíše jako úděl a službu. Ani nemusí být hezcí, psát knihy o zelených planetách, běhat s obnaženým pohlavím po italských zahradách anebo se ptát "populu", kdo na to má.

Jsem pro skromné oslavy. Slavit by se ale mělo.
13. 11. 2009 | 17:00

argun napsal(a):

Al Joudo Vy jste ale jouda.

"...Tam jsou nezprofanovaní a mladí funkcionáři, kteří mohou nastoupit do parlamentu a začít schvalovat pořádné zákony, které by skoncovaly s dnešním Kocourkovem".

Vy jste právě dočetl Jak se kalila ocel? Taky kandidujete?
13. 11. 2009 | 17:03

JT napsal(a):

Pane Bendo, diky za clanek - priznam se ze i ja jsem trochu unavena hodnocenim 20 let - je toho vsude v mediich plno. Me by spise zajimalo, kdybyste sepsal neco o tom, jake to je navrhovat domy v Cine a vubec jake to je tam zit, protoze tech informaci je tu u nas porad malo. At se dari!
13. 11. 2009 | 17:08

Inci napsal(a):

K umravnění politiků zde může sloužit pouze všeobecné referendum , absence nezávislých a všem stejně měřících médií značně pokřivuje celou politickou scénu ...

Existuje ještě jeden lék na pokleslou politickou kulturu ... na dvě , tři volební období zrušit pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu , to vygeneruje nové politiky a silné strany přinutí vyslat jen morálně silné a nezkurumpované jedince .
13. 11. 2009 | 17:41

Robert napsal(a):

Parafrázuji zde vtip."Přestaňme se vymlovat na Bílou Horu,na Hitlera na rok 1948 a na samet a ukliďme ten bordel".
13. 11. 2009 | 18:00

Lex napsal(a):

I já, stejně jako Václav Hořejší říkám – dobrý článek, až na toho knížetepána (nikoli hraběte) a několik málo dalších nepřesností.
Abych ale, když jsem řekl a) řekl také b), tedy u knížetepána: autor se pejorativně vyjadřuje o všech politicích bez výjimky (aniž by někoho jmenoval, dokonce by potrestal ty, co svrhli vládu v době předsednictví (sic!), ne ty, kdo si konsensem s opozicí nezajistili po tuto dobu podporu, ale prostě se ji snažili „převálcovat“). Všechny obviňuje nebo alespoň podezřívá ze všech nedobrých úmyslů či alespoň malosti, jen knížepán je geroj. Není. Naprosto souhlasím, že mu toho nebylo třeba, tím spíše nyní, kdy je mu téměř dvaasedmdesát let, je senátorem a vzal funkci lídra slepence ojetých ksichtů v novém politickém subjektu, o němž jaksi snad dosud ani není známo, zda politickým subjektem skutečně je. Zkusme se zamyslet, kolik toho ve funkci ministra zahraničí skutečně udělal, a posuďme, kolik těchto počinů bylo skutečně ve prospěch České republiky a českého lidu, a kolik ve prospěch dalších, kupř. Izraele, „velké“ Albánie etc. Také se zeptejte někoho, jak vypadá jeho účinkování v Senátu, když tam fyzicky je.
Naprosto s autorem souhlasím, že lidu v Česku chybí vize (a troufnu si předpokládat, že ne ta č. 2020, kterou se svým „obludáriem“ hodlá představit M.Topolánek – tedy pokud dostane další mandát). Nebylo tomu tak vždy, na počátku českých dějinných změn lid vždy vizi měl. Přistupoval přitom na vize politických lídrů, ve kterých spatřoval posun k lepšímu. Jenže jak dlouho ta která vize lidu vydržela záleželo vždy od toho, za jak dlouho ty politické elity ony vize opustily a začaly s obyčejnou protilidovou politikou.
Prvně v novodobých dějinách české (československé) státnosti to bylo v roce 1918, a byla to vize samostatného, svobodného a demokratického státu. Ta vize vydržela více než deset let, vážné trhliny dostala počátkem třicátých let v době „Duchcovských událostí“ v únoru 1931, později v době „Mostecké stávky“ v březnu a dubnu 1932, a vůbec v době hospodářské krize (myslím, že používat pro to, co tu je nyní slovo „krize“ je v porovnání s tím „tehdy“ rouháním). Vize, sice oslabená, přesto přetrvala i po odeznění krizových let. Tatíček Masaryk byl národem milován, podporu měl později i Edvard Beneš. Projevem důvěry v ony vize byly neuvěřitelné davy lidí účastníci se kdejaké veřejné slavnosti, kdejakého otevření čehokoliv, kde řečnili přední politici. Myslím, že ta vize definitivně skončila rozpuštěním mobilizace v roce 1938 a odevzdáním Sudet Velkoněmecké říši.
pokračování
13. 11. 2009 | 18:06

Lex napsal(a):

pokračování
Nová vize se objevila po skončení druhé světové války, a byť byla spojena s představou návratu k demokratickým poměrům před válkou, postupně byla akceptována její komunisty transformovaná podoba do tzv. „lidové demokracie“ s vládou „dělníků a rolníků“. Zase tu byly rozjásané davy vyjadřující manifestační podporu… Ta vize pozbyla jasné kontury v politických procesech a utopila se v diktatuře proletariátu. Davy a jásání už byly jen hrané. Nová opravdová vize se objevila v lednu 1968. Nové vzedmutí nadšení a podpory nových politických elit. Trvala jen osm měsíců a byla zaryta do asfaltu pásy tanků okupačních armád. Zatím poslední vzedmutí občanského nadšení a podpory nových politických elit spojené s vizí pokrokových pořádků znovu založených na svobodě, demokracii a úctě k lidským právům se konalo před dvaceti lety. Jak dlouho ta vize trvala – zeptejme se Václava Havla, ikony ony vize – cituji: „Mnoho lidí - a potvrzují to koneckonců i průzkumy veřejného mínění - je obecnými společenskými poměry v naší zemi zneklidněno, zklamáno, nebo dokonce znechuceno…“ – viz projev prezidenta Václava Havla před oběma komorami Parlamentu ČR 9.12.1997 v pražském Rudolfínu. A to už byl konec té vize, ne začátek jejího konce. Ten se datuje podstatně dříve – rozkulačením národního majetku v obou vlnách privatizace, které přineslo rozdělení lidu země na zbohatlíky, chudou střední vrstvu a vrstvu nuzáků. Pozdější rvačky o moc ve státě na „život a na smrt“, upevňování moci nové oligarchie, pokleslost žurnalistického stavu a v závěru úpadek právních poměrů vrcholící korunovací „justiční mafie“, to už je jen třešínka na hromádce šlehačky na dortu při pohřební hostině dosavadních vizí v Česku. Domníváte se, že ještě někdy může vzniknout nová vize podporovaná většinou obyvatel České republiky? Já říkám – sotva. Nastává dlouhá cesta evolučních změn v demokratických poměrech zaručených Ústavou. Evropská integrace posílená Lisabonskou smlouvou je jistý posun, nikoliv však skokové řešení.
13. 11. 2009 | 18:07

Krupa Václav napsal(a):

Pro Karel.Obdivovat chartisty,že trpěli v komunistických koncentrácích je blábol a urážka lidí,kteří trpěli v opravdových koncetrácích ? Tak to je opravdu Váš blábol a určitě né urážka bývalým vězňům. Jistě,kriminál za totality byl možná snesitelnější,ale Vy byste si šel dobrovolně sednout? Navádíte k naprosté pasivitě a rezignaci. S druhým odstavcem ovšem souhlasím.
13. 11. 2009 | 18:33

Anička z Kuřimi napsal(a):

Lexi
výstižné - plně souhlasím ..
13. 11. 2009 | 19:08

Ikena napsal(a):

Lex,
smutne, ale pravdive. Horsi to samozrejme bude.
Dnesni vize, beton, pozemky, provize...viz dnesni prazska cast ODS s duem Bem-Jancik.
13. 11. 2009 | 20:23

toson napsal(a):

Zdravím pana Karla, autora prvního příspěvku. Napsal jste to stručně a prakticky už není co dodat.
Na druhé straně autor článku, který žije v cizině toho o nás už moc neví, ale oceňme jeho snahu...
13. 11. 2009 | 20:24

Cedr napsal(a):

Sakryš, jsem v tom sám? Já kolem sebe čučim na úžasné věci, neuvěřitelně rychlou proměnu světa, naší země a lidí kolem. Velké zemské dobrodrůžo, dobu možná bezprecedentního míru. Věci, které jsou spíš k smíchu než k pláči.

Místo toho tu už tisíc let poslouchám stesky o společnosti, která nachází se již tisíc let v jakési krizi. Co všechno strašlivého jsme provedli, co provádějí ti kolem nás a co provádět budeme. Humbuk o počasových hrůzách, které nás prý čekají.

Stesky vyléčily stesky mé. Ne že bych chtěl shazovat ostražitost a melancholii, ale jestli se něčeho bojím, tak jen těhle ouzkostí ze světa, z nás a z těch okolo.

Že tu je pár hloupých politiků či hrací automaty? Ať si! Plakot nad tím, jak to všichni poděláváme, už mě taky dělá.
13. 11. 2009 | 21:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Jene Bendo,

napsal jste přesně co cítíme.Přesný popis skutečnosti.

Ano pro každého byla změna režimu (poslední v Evropě)pobídkou k jiné představě o nově nabídnuté demokracii.

Popsal jste kus papíru,aniž jste se dotknul neuralgického bodu.Příčiny nevydařené revoluce.Onen samet,při kterém netekla krev.Onen převrat,kdy banda grázlů ovládající veškeré mocenské páky ve státě si klidně mohla dovolit diktovat nové podmínky.Takové,které jim dovolili infiltraci všech tím pádem pseudo-demokratických stran na novém politickém kolbišti.Zmařili v zárodku jakoukoliv katarsi společenského klimatu.Nedošlo k zásadnímu popsání vin,nikdo nebyl ani trošičku potrestán za těžké kriminální zločiny,kterých se komunistická soldateska permanentně dopouštěla.Nedošlo k odpuštění.Nedošlo k očistě společnosti od odporných komunistických manýrů,ba naopak díky právně protěžené"kontinuitě"
bylo pokračováno v ve starých kolejích s jakousi kooptací a nasmlouvanou výměnou lidí na mocenských postech a parlementních křeslech.Sviňský handl stejných lumpů.Nakonec se dostali bývalí bolševici s jiným trikem zpět do bývalých postů.

Dnes máme dokonce komunistickou vládu, a zas....bolševika jako evropského komisaře.Připadám si jako Číně.President ani nemluvit.
Hospodářství zadlužené po uši ,vyssáté a rozkradené do posledního šroubku.

Napadá mě příměr,slova Františka z Rodáků:"Vy jste to zrychtovali!"

Ne my.Ne já.Kdo tedy?Jak vám to mám říci?Proč nikdo nechápe,že pokud není trest za viny ,jede se pořád ve starém.

Co chcete dnes napravovat? Zludrařenou,zlodějskou,vychcanou,společnost právníků,a dokonale hnusný neprávní stát,porušující základní práva občanů a manipulující se základními povinnostmi a odpovědností podle okamžitých potřeb??

Prý zase sedíme u piva a čekáme na Godota?!

A co podle vás máme dělat.Máme snad vzít zbraně a tuhle pakáž jít postřílet?

Stejně bychom už dnes (přesto,že už jsme ozbrojeni)prohráli.

Mafie grázlů jsou prorostlé do státní správy,policie,justice.
Jsou perfektně ozbrojené,organisované přímo ze sekretariátů politických stran.
Mafiánské milice.Zatím se vraždí mezi sebou.Za chvíli zaútočí na nepohodlné soudce politiky.....Ano italský scénář.Začali jsme od Chicaga a pokud nás Evropská legislativa nedonutí k jinému,bude zde za pár let zase občanská studená válka jako za komunisků.

Fuj,to jsem se zase nas....!

Ivan
13. 11. 2009 | 22:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Co jsem napsal je

jen a pouze druhé,odvrácené,radikálněji řečené exposé ,tak jak je precizoval výše pan Lex.

A lze pouze dodat,že takto jsme si demokracii nepředstavovali.
Z tohoto dodatku vyplývá zase další logická úvaha.

Spravedlivosti totiž ubývá,konfliktních stavů přibývá,kolaps společnosti jako takové je čím dál pravděpodobnější.

Už to příště nebude Samet!
Bojte se Grázlové!
A nebude se střílez z Aurory!

Ivan.
13. 11. 2009 | 23:06

Mirka napsal(a):

Důkazem zoufalosti je, že oslavu 17.listopadu bude hlídat 1500 policistů. To je opravdu otřesné.

Pionýři vyfasují mávátka, vděčný lid bude skandovat "S Havlem a USA na věčné časy",
televize bude mít přímý přenos do všech zadlužených domácností s chválou na "Naše skvělé vládce a dárce práce".

"AŤ žije Václav Klaus, ať žije jeho rodná strana, aŤ žije naše drahá vláda"
14. 11. 2009 | 00:30

Hurá napsal(a):

Moc dobře, pane Bendo, napsáno. Pouze nesouhlasím s Vaším názorem na Havla a jeho "přední" chartisty (Runml, atd). Jsou přesnou špínou o jaké píšete. Ba co víc, oni mohou za to, že je tady u moci pokrytecká bezcharakterní špína !
14. 11. 2009 | 02:58

Kelly napsal(a):

Nějak nerozumím tomu, co tento článek měl říci. Nicméně, oceńuji, že se tu objevil na této modré stránce v záplavě oslavných článků na to, jak se máme dobře a jak jsme po těch 20 letech spokojeni, také něco co tuto propagandistickou linku aktualne.cz mírně koriguje. Takže, milý pane, neustále tu někdo lamentuje na to, že vláda padla v době předsednictví, ale záměrně opomíjí říci názor na to, jestli tato vláda vůbec měla vzniknout a s pomocí jakých elementů a "nástrojů demokracie" vzikla. Pokud si dobře pamatuje, milý pane, byl návrh úřednické vlády dán na stůl ČSSD jako cesta řešení patové situace po volbách. Že tento projekt možný byl, to dokazuje současná vláda. Bohužel se našli Jidášové jménem Pohanka a Melčák, kteří této vládě pomohli na svět a bylo jen otázkou času, kdy tato vláda zradou zrozená padne. Na vině, milí pane, nejsou ti, co ji položili, ale ti, co ji prostřednictvím "parlamentní demokraticie" pomohli na svět. Kdy byl tento systém možného prodeje poslaneckého mandátu vybudován? Právě před 20 ti lety. Systém, který umožňuje, že jste zvolen za nějakou stranu a druhý den po volbách můžete svůj hlas bez skrupulí prodat jiné straně a nebo některému lobbistovi a není síly, tohoto bezcharakterního jedince z parlamentu dostat. Žije a dělá svou černou práci na odiv veřejnosti pod ochranou další instituce, která přišla na svět před 20 lety - ÚS. Právě před temito 20 lety jsem si na tyto současné praktiky zadělali. Naivně jsem věřili, že ta nová parta už to bude dělat pořádně a čestně. Na vině přece nejsou politici, ale hlupáci, kteří tyto politiky nechali před dvaceti lety vytvořit tento model, který je např. ztělesněn možnosti prodeje poslaneckého mandátu. Zásadní chyba se stala právě před těmi 20 ti lety a kdo je na vině? Ta proklatá lidská naivita. Politici žijí jen v mantinelech, které se jim před 20 lety nastavily. V reálu to byla nebezpečná kombinace mazaného Klause a naivního, hloupoučkého a lehce ovlivnitelného Havla. Je mi hanba za tuto mou hloupou naivitu a důvěru před 20 lety. Jak se říká, karty jsou rozdány, a shrnu, co jset tu chtěl vlastně říci, není to ve špatných politicích, chyba je systemová.
14. 11. 2009 | 05:56

jepice napsal(a):

Kelly, malá otázka: Co jste proti tomu, aby to dnes vypadalo takto, dělal celých těch dvacet let?
14. 11. 2009 | 06:26

Tupelo napsal(a):

Mirka, tech patnact set policistu tam bude kvuli neonacistum, neonacionalistum, pravicovym extremistum a podobne haveti (tak jako na kazde podobne takove demonstraci, viz: http://www.novinky.cz/domac... ), zbytek Vaseho prispevku bez komentare, snad jen ze mavatka se uz davno nefasuji... :)
14. 11. 2009 | 08:16

Kelly napsal(a):

Jepice, máte pravdu, nic a mrzí mě to, a stydím se za svou tehdejší naivitu a to ve smyslu názoru, už se zkrátka o tu politiku zde starat už nemusím, ono už to půjde samo. Nazval bych to opilostí řeči o demokracii (už na to slovo začínám být alergický). První varování které přišlo bylo - ustavení senátu proti vůli většiny národa. Druhé varování, rozkradená ekonomika, případy Poldi Kladno a apod. Po dvaceti letech jsem se dopracoval k poznání, že to zkrátka samo nepůjde, ale také k názoru, že volby jsou vlastně ten největší podvod na občanovi. Jdi jednou za 4 roky k volbám a potom už nám zde do ničeho nemluv, my už to tu budeme dělat za tebe. Případ radar a LS, nikdo nepovažoval za slušnost se zeptat občanů na jejich názor. Účastí u voleb,a nebo neúčastí, jsi nám dal zkrátka mandát za tebe rozhodovat. Kdyby ty volby alespoń nebyly manipulovány jako jsou případy Kubice apod. a post koupené hlasy Melčáků apod. Nakonec pochopíte, že sice můžete říci v demokracii, co Vám napadne, ale na druhé straně Vás nikdo neposlouchá. Poslouchá se jen ten, kdo má prachy si koupit noviny a redaktory a může si zaplatit to, že někdo dokolečka omýlá v různých médiích názor, který si přejí já, tedy jako investor. A poněvdž to politici pochopili, že moc jsou peníze, tedy mít peníze na to, abych si zaplatil novináře a média, tak jsme došli k provázanosti ČEZ + politici, ČEZ nám vlastně sponzoruje rovnoměrně obě hlavní strany a ty mu to vrací schvalováním výhod v parlamentu. Obě strany potom využívají peněz od ČEZu na to, aby si média kupovali. Kde je problém? Jak jsem již řekl, jednou pánové v parlamentu využili doby lidské naivity a ustavili si podmínky, které jim dávají právo např. po zvolení a) se nechat koupit oposicí b) vůbec do parlamentu za 4 roky ani nepřijít. V druhém případě by ovšem přišli také o ty státem placené výlety do Afriky apod.), kam by se samozřejmě jako smrtelníci nedostali. Bohužel, tyto podmínky (a různé další výhody) lze změnit, až si to členové parlamentu sami odsouhlasí. Je to jako ve filmu Hlava 22, jedno popírá druhé. A v tom je ta bída současné politiky. Většina národa si myslí, že Senát by se měl zrušit, ale dokud si to parlament sám neodsouhlasí, tak se zkrátka nic nemůže udát. Tak to je ta tvář demokracie pro některé - plat mi mohou snížit, až si to já sám odsouhlasím. Copak jsem hlupák,abych sám sebe okrádal? Jak z toho ven? Není cesta ven, jen se modlit, aby těch Kubiců, Melčáků a dalších prodejných Jidášů bylo co nejméně, a v žádném případě se nedostali na místa, kde se mohou nechat koupit.
14. 11. 2009 | 09:15

MJ napsal(a):

Souhlasím s článkem a Lex ho zhodnotil skvěle.
Aby mohlo dojít ke změně, např. v podání VV (uvádím je jen jako příklad), je třeba znemožnit infiltraci nových lidí těmi dnešními z pozadí, ale kde chce např. pan John vzít tolik čestných odborníků jen do parlamentu, ministerstev, krajských úřadů, soudů, státních zastupitelství a třeba policie, to by nám měl vysvětlit. Jen u uvedených příkladů se jedná o desítky tisíc lidí. Je to jako s chřipkou, pár nepoctivých a nákaza korupce a klientelismu se bude šířit dál.
14. 11. 2009 | 10:05

EKin napsal(a):

Dobrý den,

podle mého názoru jsou podobné články a rozbory nutné, jsou jakousi bilancí, jakýmsi apelem a jsou tak různé, jak různí jsou jejich autoři a myslím, že jejich autoři nejsou povinni přidávat návody na řešení. I když myslím, že v tomto blogu bylo řečeno docela jasně, co s tím a ona výzva se dá aplikovat na každého občana, protože co člověk, to jiná možnost a má-li to mít smysl, musí se každý rozhodnout sám.

Pane Hořejší a další, moc nerozumím reakcím na zmínění pana Schwarzeberga. Můžete mi to prosím objasnit? Možná jsem osleplá nějakou stavovskou sentimentalitou. Na mě osobně působí pan šlechtic ve veřejném životě velmi dobře.

Jinak na otázky, co jsme kdo udělal za oněch 20 let, bych si dovolila trošku "snížit laťku". Převážná většina lidstva nežije politikou ani vznešenými cíli. Naprostá většina lidstva prostě "jen žije". Otázkou je kvalita života a kritéria pro onu kvalitu. Určitá zodpovědnost za osobní jednání, rozhodnutí nenechat se masírovat trendy, masmédii a politikou. Nekňučet, neskuhrat, nebát se strachu, nebát se změn, být připraven na těžkosti, problémy (člověk nikdy nemůže být dost připraven) a prostě snažit se neuhnout na jedné straně s ambivalentním pocitem na straně druhé, jestli bych třeba zrovna tady neměla změnit názor a uhnout. Nabízí se však otázka: Proč, ve jménu čeho?....motivy jsou řešeny co je lidstvo lidstvem. Už kdysi někdo zformuloval takových deset bodů, které jsou doporučením k růstu. A ona pořád nějak zcela neplatí. Ale určitě v posledních 20 letech platí, víc, než dříve.
14. 11. 2009 | 10:16

Vanek napsal(a):

Dne 17.listopadu 2009 se opět Václavské nám. v Praze zaplní. Zasíláme Vám odkaz, kde se dozvíte více informací.

http://www.facebook.com/gro...

PŘIJĎME HÁJIT ZÁJMY OBČANŮ NAŠÍ ZEMĚ! Prosíme o přeposlání této zprávy Vašemu okolí, ať se o akci dozví co nejvíce lidí. Děkujeme!Těšíme se na Vaši účast!
14. 11. 2009 | 10:51

ivanT napsal(a):

Opravdicka demokracie se neobjevi ze dne na den, ani automaticky netrva kdyz se k ni jednou priblizime. Dejiny vsech zemi to dokazuji. Jak naznacuje autor, blanicti rytiri to nevyresi, a svejkovske uhybani odpovednosti gtake ne.

Bez aktivni ucasti na politickem deni to v dobe stoupani do kopce nejde. Demokracie znamena vladu lidu, a kdyz se lid ucasti vyhne, demokracie nemuze fungovat.
14. 11. 2009 | 11:33

Garmin napsal(a):

Hm.., prý dobrý článek. Myslím, že popis všudypřítonmné, za nehty vlezlé reality se stává nošením dříví do lesa i pro slepé, kteří se navíc stěží této diskuze mohou účastnit.

Asi podobné, jako když žena v posteli pochválí nemohoucího muže, který sice dobře rozumí jejím potřebám, ale nemůže je zrealizovat.

Chtělo by to abstrahovat od pseudovědeckých diskuzí a začít se řídit selským rozumem. Je jasné, že ke změnám kritizovaného musí existovat nejen společná vůle, ale i společný postup. Proto autokratické režimy odedávna potlačovali svobodné srocování lidu do větších skupin, než kolik se jich vejde do krčmy.
Kromě větší míry svobody máme dnes k dispozici i technický fenomén - internet. Tento nástroj je třeba použít k formování společného postupu. Kolik planých diskuzí ještě proběhne, než se lidé takto začnou aktivizovat? To je asi ta hlavní otázka do diskuzí.
14. 11. 2009 | 11:47

Garmin napsal(a):

Omluva k "i". (míněno autokrati)
14. 11. 2009 | 11:56

Mirka napsal(a):

tupelo
http://www.volny.cz/ingvese...

nutno brát tak na 80%
14. 11. 2009 | 13:13

Stařeček napsal(a):

Lex - copak se po Vás dá ještě něco napsat?
14. 11. 2009 | 13:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Garmine,

Opravdu myslíte ,že ty naše plané diskuze opravdu nikdo nečte?
Jestli máte pravdu,tak jsem naivní hlupák.
Nejsem přítelem planého srocování.Hulákání hesel a průvodů s fanglemi.

To spíše podpořím cílenou agresi proti konkrétním viníkům.

Kdo jsou oni VINÍCI snad dokážeme spolehlivě indentifikovat.
Že tady presentuji a reklamuji anarchii?
No a co?
Je to účelnější než si nechat rozbít hubu od obrněných policajtů!

Jinak se mi ale velice líbil Váš distinguovaný postelový příměr.

Ivan
14. 11. 2009 | 15:38

jepice napsal(a):

Kelly:
Tehdejší převládající pocit, že demokracie je něco, co se zavede a co pak už jde samo, bez naší přímé účasti a přičiňování, je asi jedna z podstatných příčin našich dnešních průšvihů.
Malér je taky v tom, že se pod tím slovem skrývalo a dosud skrývá několik různých významů. Pro někoho je to soubor formálních pravidel, která určují, jak z voleb vzejde vláda a čím bude tato vláda limitována při svém vládnutí, než ji po dalších volbách vystřídá nová. Pro jiného je demokracie synonymum pro otevřenou společnost, kde občan má možnost ovlivňovat rozhodování ve všech kompetenčních patrech politiky - od obce až po stát.
Vyjasněme si, co vlastně chceme, než začneme volat po defenestracích. Mohlo by se stát, že si zopakujeme některou z neblahých dějinných smyček.
Mimochodem: v zásadě nemám nic proti Senátu. A neshodli bychom se možná ani v jiných detailech. Ale možná bychom si porozuměli v tom, že politik má mít daleko bezprostřednější zodpovědnost ke svým voličům. A to přesto, že občas musí rozhodnout proti mínění většiny.
14. 11. 2009 | 18:11

lukina napsal(a):

Ahoj lidi ! V srpnu roku 68 jsem byl na vojně a až v říjnu, doma, jsem se dozvěděl, co se vlastně děje.Fuj, rusáci a ať žije Golonka. Byl jsem politicky nepopsaný list, ale socialismus s lidskou tváří mě nadchnul. To se to dýchalo a usmívalo na sebe na ulicích. Tzv.třetí cesta. Zůstal jsem jí, jako nové společenské vizi věrný. Bože kam se to pak všechno v 70. letech sepsulo a nekonečně zaprasilo. Prý do normalizace.
Ano normální bejkárna to byla. Od tý doby měli u mě komunisti konec. Ne socialismus nebo komunismus. Ale komunisti - lidi.
A najednou zvolna Gorby a ejhle jakási přiblblá perestrojka, ale vono bác a Němci a Poláci a najednou Václaváky a prásk ho do hlavy - 17.listopad.
Co já do tý doby skutečně věděl vo disidentech ? I když jsem tajně jsem četl Svědectví a Listy, které jsem tajně dostával od souseda.
A byl jsem rád, že někdo se nevzdal, ale já jsem vlastně rezignoval. A najednou nějakej dramatik Havel a k němu zase starej známej Dubček. Sláva,myslel jsem si, je tu zase šance na "třetí" cestu. Českou, chytrou, mazanou, malou, ale šikovnou. Hovno. Noví federální poslanci si určili platy , myslím 13 000 a my ostatní měli kolem tak 3000. A tu jsem si řekl. Ale to přece není vono. Vo penězích to přece není. Je to vo tom dát tuhle zemi zase do richtiku. Odstranit debility a makat. Ale bohužel to bylo o penězích ať jsou čistý nebo špinavý. Pan Václav Klaus nám to všem velice rychle naordinoval. Jakoby na tuhle situaci celej život čekal. Nejdříve jsem si říkal, jo finance se musí dát do pořádku, musí se to začít stavět na tržích principech. Ale vopatrně, klidně a rozvážně i když je to augiášův chlív, tak na co spěchat. Jenže ne - privatizace a restituce ve velkém. Velký třesk. A Klaus si založil stranu a i jinak našel pole neorané, protože jsem si neuvědomil, co chytrých, šikovných, znalých a mazaných Čechů po jeho "perestrojce" bez skrupulí skočí, protože je komunisti donutili se naučit umět se zařídit. Kdo nekradl, okrádal přece rodinu. K čemu vize páně Havla, není čas na nějaký hrdinství. A ejhle jakýsi Mečiar a Slovensko je v ťahu a ejhle nějaký Kožený; to je přece kuponovej frajer ....! Tak se to dělá - to je kapitalismus ! Co chcete k tomu říci více.
Nikdo za nic nemůže a když tak mu to dokažte. Někdo pak v závěru vyblije cosi i na Kunderu. Myslím, že jsme všichni nějak různě prašiví. Ale dost z nás se zařídila a je těžce za vodou. Ti nemají co řešit, naopak si nabyté udržet.
Ano, bez vize budeme přežívat. Určitě, i bez ohledu na to, kolik kdo má v kešeni nebo ve štrozoku, hodně z nás dobře. Vždyť jsme tu neměli v Čechách 54 let žádný válečný konflikt a "banány" jsou bez fronty.
Moc přeju mladým nějaký ten šedesátýosmý, ale situace ještě nenazrála. A co já ? Nevolit je hovadina, ale koho mám volit ?
Jinak jsem se vrátil k osvědčený rezignaci.
18. 11. 2009 | 16:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Ivan Hochmann napsal(a):
Měl jsem teď pár dní televisní mánii.Po dlouhé době jsem jí využil ku vstřebání mě potřebných informací.
Před 20 lety jsem na ni neměl čas.V těch nevlídných škaredých revolučních dnech jsen rozvážel studenty a herce po vlasti moravské, ba dokonce jsme zajeli do slovenských kotárů někam ku Hrozenkovu.V přeplněných sálech,ve sněhových vánicích,.....V Třebíči nás naháněly motorisované hlídky SNB,,aby nám zrekvírovaly naše tisknuté poklady.Braly doklady a chtěly zavírat.Naštěstí se našli odvážní třebíčané a hrozil konflikt dávání přes držku.Nakonec esenbáci resignovali.Všude.Bylo víc takových excesů.Zvláštní doba.Ten přechod,plný zaplaceného dobrodružství,(benzin a cesty se studenty zdarma), než jsem začal sám organisovat a tvořit(zakládat místní OF)- stál zato.
Přišel jsem ale o všechna ta zvonění klíči a čumění do bedny.
Tak jsem si to teď po 20 letech vynahradil.A mám z toho čerstvý dojem.Porovnával jsem svoje dojmy,tehdejší slova svoje i cizí.A udělal jsem si osobní inventuru.

Poslední dobou jsem napsal vícero nekompromisních odsudků na tuto Novou Dobu.
Očekával jsem,že duch oslav Dvacetiletí se bude prolínat s podobnými závěry.
Byl jsem zklamán.V ohňostroji oslavných recenzí a přechytralých prognóz jsem zaznamenal pouze dva moudré hlasy.Oba vysloveny pány Šimonem Pánkem a Michalem Palatou na Havlově symposiu.

Většina vyslovených názorů konstatovala vcelku shodně, že :
"20 LET JE MÁÁLO"!

Prý - co se kurvilo padesátiletí,potřebuje stejnou dobu na na nápravu a obnovu.
S úsměvy idiotů rozdávali takové rozumy i lidé,od kterých bych to nikdy nečekal.A když je zde řeč o presidentovi Klausovi,tak ten pronesl také jednu "moudrost".
Prý:" Politici už vše podstatné zařídili,teď je řada na vás - občanech".(Volná citace.
Co na to říci?!

Když jsem viděl onu všeobecnou euforii a jásající oslavence a nekriticky slavící, - dospěl jsem k jasnozřivému závěru.:

"Dobře vám Tak"...Můžete si oněch následujících 30 let pokračovat ve svých postkomunistických kolejích.Beze mne! Já s touto společností končím a odcházím do jiných sfér.

Definitivně přestávám diskutovat.Občas sem něco napíši,ale o žádnou angažovanost nepůjde.Přece se nebudu handrkovat s lidmi,kteří vidí svoji budoucnost úplně ,ale úplně jinak?!

Přesto zdravím,Mějte se! Ivan.
18.11.2009 16:21:45
18. 11. 2009 | 16:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Stejně se blíží i konec těchto blogů, neboť většině lidí jsou manýry reklamních grázlů přímo odporné.

Správci blogů si s nimi neumějí poradit.Jsou jako vši.Odporně vlezlí.
Stejně si ty jejich předražené krámy nikdo z logicky uvažujících lidí nekoupí.

Pro mě osobně je takový způsob presentace výrobků a zboží přímo odpuzující.

Dá se říci antireklama.Už proto,že prodejce zaměstnává na úkor ceny tyto debilní gaunery,kteří nerespektují jakoukoliv slušnost a pravidla.

Strčte si hňupové svoje kožené šunty a jiné veteše přímo do řitě.
A můžete u toho kukat!

Ivan.
20. 11. 2009 | 15:09

淘宝皇冠店铺 napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
26. 01. 2010 | 16:26

ed hardy t-shirts napsal(a):

i love this article,thank you ,you did great
07. 02. 2010 | 03:22

iPhone ringtone maker for Mac napsal(a):

thanks for the article. iPhone ringtone Maker for Mac
27. 02. 2010 | 13:36

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 08:51

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:53

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:54

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 02:40

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 02:42

air max 95 mens napsal(a):

good article,thank you and will keep watching you
14. 03. 2010 | 13:18

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 04:34

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

Great article. very informative. Thanks for your work.
30. 03. 2010 | 14:38

mens-jeans napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
14. 04. 2010 | 07:59

gfjhgjyhj napsal(a):

Thanks for your visiting!
http://soldierette.com/Port...
13. 05. 2010 | 05:04

shoes4world napsal(a):

nike shoes many kinds of shoes jeans t-shirts bikini hair-straightener
http://www.shoes4world.com
14. 06. 2010 | 11:31

Prearkalo napsal(a):

[url=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz]payday loans[/url] - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 05:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy