Opencard - eso v rukávě?

26. 01. 2010 | 00:08
Přečteno 11291 krát
25. května 2006 jsem v Zastupitelstvu hlavního města Prahy prohrál další z mnoha hlasování – tohle se týkalo projektu Opencard – a bylo nás 5 proti, 48 pro. Hlasování v ZHMP jsem prohrál za ty čtyři opoziční roky hodně – ostatně mnohá jsem prohrál i jako primátor za ODS – třeba hlasování o nevýhodné pronájemní smlouvě města na Výstaviště s INCHEBOU či o akváriu na Letné, později o ukvapeném prodeji 34% Pražských vodovodů a kanalizací v režii pánů Bürgermeistra a Paroubka, za primátora Béma pak mnohé prodeje a pronájmy městského majetku, účelové schvalování či naopak neschvalování změn územního plánu, plýtvání financemi na zbytečné projekty jako propagace olympiády v roce 2016…
odkaz na stenozáznam je zde:
http://magistrat.praha-mesto.cz/68353_38-zasedani-Zastupitelstva-hl-m-Prahy-dne-25-5-2006Pavel Bém se zapsal do porevoluční pražské historie jako velmi schopný manipulátor – oproti Janu Koukalovi, kterého lze označit za otce „zvláštních“ praktik ve fungování městské ekonomiky dokázal Bém v Praze vybudovat komplexní klientelský systém, z něhož dlouhá léta profitoval nejen on. V tomto okamžiku mu ale, zdá se, jeho vlastní dítě přerostlo přes hlavu. Přes tři čtvrtě miliardy stála realizace Opencard – pro mne plastové tramvajenky za dva a půl tisíce korun kus, pro jiné úžasný zdroj obohacení a zřejmě i financování volební kampaně a lecčeho dalšího.

Myšlenka jakési městské „aj dý“ (identifikační) karty se na první pohled mohla zdát zajímavá, a tak také byla Pavlem Bémem 25. 5. 2006 pražským zastupitelům představena v projektu Pražského kartového centra – od přeplacené tramvajenky, parkovací karty, vstupenky do všemožných městských zařízení, vlastně jako elektronická peněženka… s návratností do 6 let, jak iniciativně v diskusi potvrdil finanční náměstek Petr Hulinský z ČSSD.
Proč mám ale mít další platební kartu, když mi jich každá banka nutí několik typů, nemluvě o elektronické virtuální kartě, která plní funkci bezpečné karty pro platby na internetu. A jaký je vlastně rozdíl mezi tzv. kmenovým listem s papírovým čtvrtletním kuponem a tím červeným plastem – výrobně za pár korun, v reálu za dva a půl tisíce. V městské knihovně přece mívali podobnou, sice nečipovou, členskou kartu už dávno, a platit parkování přece mohu běžnou bankovní kartou! A vstup do divadla, ZOO nebo jiné městské organizace funguje na jiném systému než vstupní kartička… smysl má skutečně jenom nějaká forma elektronické tramvajenky a parkovací karty, šetřící papír a umožňující odečítání z účtu a elektronickou kontrolu úhrady.
Chci-li mít elektronickou tramvajenku, proč se nedohodnout s některou z bank či s více bankami…, třeba s PPF bankou, která vznikla z prodané 1. městské banky a město v ní má stále 10% účast, na další funkci jejich debetní nebo kreditní karty… takhle se ptali mnozí z kolegů ED – Jiří Witzany, Olga Sedláčková, Markéta Reedová či Jiří Kaňák…
Vždyť vytvoření autonomního systému Opencard i jeho provozování bude stát obrovské prostředky. Vytvářet komunální konkurenci bankovním kartám je stejný zločin a nesmysl jako mít svou komunální banku. Nakonec 48 zastupitelů, svorně z ODS, ČSSD i KSČM, odhlasovalo vznik Pražského kartového centra…
Následovalo delší období, kdy se o kartovém centru příliš nemluvilo a z pozice nezúčastněného občana se zdálo, že celá akce skončí stejnou blamáží jako městské wi-fi zdarma či propagace pořádání olympijských her v roce 2016 a další šílené projekty – utracením několika desítek až stovek milionů.
Opencard se však ukázala být geniálním nápadem (mnohem efektivnějším tunelem na peníze než největší pražský tunel zvaný Blanka) pro financování potřeb radniční koalice. Výsledek totiž překonal všechna očekávání – po tři roky nekontrolovaný projekt s volně proudícími desítkami milionů za poradenské a marketingové služby zkonzumoval takřka miliardu korun a jeho nedobrovolnými uživateli jsou pouze ti, kteří si chtěli koupit roční jízdenku MHD na rok 2009. Chcete-li platit čtvrtletně či měsíčně, používáte stále stejný systém papírových kupónů. Tak zvané validátory – automaty nabíjející Opencard - jsou umístěny jen na dvou linkách metra a při kumulaci zájmu cestujících 4. ledna zkolabovaly!
Placení po internetu je sice možné, ale pokud si včas nedojedete „dobít“ svou kartu do validátoru, platba se vám vrací a celé kolečko začínáte znovu.
Vlastníkem systému a licence na software a celé řešení je soukromá společnost Haguess, která tak může město vydírat a diktovat si podmínky event. prodeje licenčních práv. Jak je vůbec možné, že takové smlouvy mohla městská rada schválit a příslušní úředníci podepsat? Co dělala radniční legislativa a kde jsou kontrolní mechanismy? Kontrolní výbor zastupitelstva je ovšem posledních 8 let veden spřáteleným komunistou Hoffmanem, uvolněným zastupitelem na plný úvazek. Komunisté na oplátku – jak bývalo zvykem již za dob Koukala – vždy podrží vládnoucí partu, dostane-li se do potíží. Kontrola na pražské radnici je nefunkční dlouhodobě a systémově.

Primátor Bém se snažil shodit odpovědnost na náměstka Blažka, který jistě není bez viny na mrhání veřejnými prostředky, ale open card nikdy nebylo jeho „dítě“. Žádný z politiků nepřijal odpovědnost za neefektivně vynaložené a možná i zneužité stamiliony a neodstoupil. Dotčený šéf magistrátní informatiky Kraus se urazil a odešel z radnice, místo aby byl propuštěn a možná i obžalován; údajně nastoupil jako poradce nového garanta informatiky ve městě – čerstvě jmenovaného náměstka primátora Milana Richtra, celostátně proslulého koncepčním přístupem k pražské kultuře. Ten se si prý iniciativně obrátil na americké poradce z Global payments… je tedy zjevné, že se Opencard posune směrem k elektronické peněžence. Vsadil bych se, že již byla zahájena neoficiální jednání s kartovými specialisty některých bank…
Utracené stamiliony za poradenské služby a propagaci jsou, obávám se, navždy pryč. Jediná budoucnost Opencard je v komplexním systému jízdenek MHD Pražské integrované dopravy, které budou sloužit pro veškeré předplacené jízdné od studentských měsíčních až po roční.
Trochu nákladné za takřka jednu - nenávratnou - miliardu, že?

Dovoluji si připojit mailem zaslanou reakci pana Jana Kudrny, která zcela perfektně doplňuje můj text:

Sám za sebe z pozice nedobrovolného uživatele Opencard a pozorovatele vývoje bych doplnil některé postřehy. (Třeba o finanční náročnosti a účelnosti mám mnoho pochyb, ale nejsem schopen tyhle aspekty detailně posoudit. Byť je, myslím, zjevné, že docházelo a dochází k hrubému zneužívání veřejných peněz a nehospodárnosti.)

1) Mám velké výhrady k řešení ochrany osobních údajů a vytváření ohromných databází, které má k dispozici kdovíkdo.
Myslím, že nic nebránilo tomu, aby byl vytvořen systém "anonymní" karty, jak jej znám např. z Varšavy. Tam karta měla/má své číslo a je podepsána a spolu s ní má uživatel průkazku s fotkou a jménem a totožným číslem. Karta bez průkazky je v MHD neplatná. Ovšem je otázkou, proč by takováto Opencard měla být zaváděna, když papírové průkazky sloužily docela dobře.
Obavy ze zneužití mám třeba proto, že s elektronickou kartou s mými údaji v databázi lze, budou-li zavedeny třeba turnikety, detailně sledovat můj pohyb. Nebo samozřejmě může být celá databáze prodána/zpřístupněna a zneužita k reklamním kampaním apod.
Londýnská Oyster Card také umožňuje široké užívání na zcela anonymní bázi. Koupím si kartu, nabiji peníze a jezdím.

2) Kartu jsem si pořídil v srpnu 2008 proto, že jsem "musel". Protože jsem chtěl užívat roční kupón a ušetřit. Druhou stranou je to, že dávám dopravnímu podniku peníze předem. Tehdy jsem dostal speciální slevu, vyřídím-li si kartu do konce léta.
Za podivný jsem považoval především spěch, se kterým tak náročná věc byla náhle prováděna. Osobně bych očekával, že rok 2009 bude rokem souběhu elektronických a papírových průkazek, a třeba rok 2010 bude rokem ostrého startu. Naopak se ukázalo, že vše má být velmi rychlé, dokonce tak, že výroba nezvládala garantované termíny apod. Nakonec i období pro poskytnutí zvláštní slevy bylo prodlouženo. Spuštění ostrého startu v srpnu, v době prázdnin a dovolených také nepovažuji za šťastný. Mnoho lidí ještě v říjnu nevědělo, že v ročních kupónech dochází ke změně, protože v srpnu zrovna nebyli v Praze. I tak ale bylo umění informace najít.
Ovšem na magistrátu, než došlo se zpožděním k rozšíření počtu zřizovacích míst, lidé snad i tábořili. Drobností je to, že v průběhu srpna došlo ke změně formuláře žádosti, kde byly různé souhlasy jednou presumovány jako udělené a potom jako neudělené, takže bylo třeba dávat pozor, jestli si člověk hned od začátku nechal aktivovat třeba i aplikaci tramvajenky. Na začátku srpna byla aktivována, pokud člověk nezaškrtl, že si jí nepřeje. Ovšem ke konci srpna bylo třeba zaškrtávat, že jí člověk chce. Byl jsem svědkem několika případů, kdy si člověk musel jít znovu "lehnout" do fronty, aby si požádal i o tramvajenku.

3) Podivná hospodárnost spočívala také v tom, že Open Card byly vydávány v pilotním provozu již od roku 2006 či 2007. Tehdy jsem si pořídil první kartu s vyhlídkou, že časem z ní bude tramvajenka. V srpnu 2008 se ale ukázalo, že ačkoliv první karty byly nabízeny s touto výslovnou vyhlídkou, jako tramvajenky použity být nemohly a bylo třeba požádat o novou kartu.

4) Zvláštnost fungování tramvajenky. Řekněme, že za rok 2009 jsem byl v metru kontrolován revizory cca 8x. Pouze ve dvou případech revizor kartu zkontroloval čtečkou. Při asi čtvrté kontrole jsem se revizora zeptal, čím to, že je první, kdo kartu načítá. Vysvětlil mi, že údaje z karty se načítají tak dlouho, že za tu dobu stihne zkontrolovat asi 3 - 4 papírové průkazky/jízdenky. A proto že revizoři často kartu nenačítají a počítají s tím, že málokdo by riskoval mít kartu bez kupónu.

5) Použitelnost i pro návštěvníky Prahy je podle mě jen fiktivní. Soudím tak s ohledem na formu podávání žádosti a termíny vyhotovení karty v týdnech.
To je opět kontrast v porovnání s Londýnem, kde si Oyster Card můžete pořídit skoro kdekoliv v trafice, peníze nabijete v každé stanici metra, přes internet apod., a můžete jezdit. Karta je za vratnou zálohu, tuším, 5 liber.

To jsou mé drobné postřehy z pozice uživatele. Vyvolávaly ve mně nicméně čím dál větší pochybnosti. Připadalo mi, že na věc se přinejmenším příliš spěchá. Což vyvolávalo dojem, že se dělá vše pro to, aby nakonec nebylo cesty zpět. (Teď se obávám, že dalším tunelem bude zavádění turniketů, kde byla navíc avizována cena 3,5 mld. korun - neumím si moc představit, co na těch turniketech může stát tolik, vždyť by na jednu stanici metra vyšlo cca 70 miliónů. Otázka návratnosti je, podle mého názoru, zcela fiktivní, protože nikdo neví, kolik černých pasažérů v MHD jezdí. Myslím, že zejména v metru bude jejich počet spíše nižší.)
Jan Kudrna

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

arlon napsal(a):

Jistě trochu nákladné, jak vtipně poznamenal pan Zhulínský.
26. 01. 2010 | 01:11

acid ass napsal(a):

Primátor Bém se snaží shodit odpovědnost na skoroprimátora Blažka, do budoucna to převzal skoroprimátor Richter a všichni dohromady to svádí na složitosti práva a inertnost městské kontroly.
Opravdu vtipné. Zlaté doby mr. Kasla - v kradení bylmenší systém.
26. 01. 2010 | 01:21

Emil napsal(a):

Na Magistratu musi take nekdo byt podle zakona OSOBNE zodpovedny a trestne postizitelny za hospodarne pouziti financnich prostredku. Neexistuje jen politicka tj. v Cesku zadna, zodpovednost. Vy pane Kasl znate dobre organizaci a rozdeleni zodpovednosti teto instituce. Otravujte statni zastupitelstvi, nenechte to vyprchat. Kdyz to neudelate vy, udelam to ja, pokud budu mit dojem, ze to nebylo radne vysetreno a potrestano. Jinak budem jenom flustrovani nadavat.
26. 01. 2010 | 05:45

MPP3 napsal(a):

Vážený pane Ing. Kasle, díky a volám - KASL NA HRAD! Proč není takových lidí jako jste Vy více.Určitě by hospodaření města a potažmo celého státu vypadalo jinak. Ach jo.
26. 01. 2010 | 08:31

martys napsal(a):

a ten "primátor" má ještě drzost jít do televize a něco tam "obhajovat".....asi má po těch výstupech na různé vrcholy nedostatek kyslíku pro mozkové buňky....
26. 01. 2010 | 08:36

Veronika Vendlov napsal(a):

Konečně to někdo napsal pravdivě a jasně. Díky!
26. 01. 2010 | 08:50

Rumcajs napsal(a):

Pražáci, Pražáci !

Vy to teda vedete . Za 1 miliardu mohl být ten náš Řáholec vyšperkovanej jak Svatovítský chrám.
26. 01. 2010 | 08:55

j.p.š. napsal(a):

Rumcajsi,
navíc i Český Ráj v Libošovicích.
26. 01. 2010 | 09:05

Petr napsal(a):

Pane exprimátore,
na radnicích v Česku a nejen v pražské, se peníze ztrácely, ztrácejí a ztrácet budou. I za Vaší vlády bylo na tomto ouřadě 80% nadbytečných ouředníků, než by bylo nezbytně třeba. Je faktem, že potom těch 20% zbylých by muselo být dobře ohodnoceno, dokáži si představit i 200-300% navýšení. Ouředníci by museli být vzdělaní (ne např. na plzeňmských právech), pracovití, slušní a ochotní. Pak by vše bylo přehledné, čisté (ne Stadovsky křišťálově), standartní a průhledné. Ale sám víte, že v České republice nikdo nemá sílu, (ani Vy jste neměl) s byrokratickou hydrou hnout.
I v době hospodářské krize, kdy ubylo statisíce daňových poplatníků, tak byrokratická hydra kyne a kyne.
Takže dál budeme číst čláky, jak je vše špatně ale co s tím nevyřešíme. Byrokratickou hydru, která je příčinou veškerého zla, žádný politik neporazí. Byl by to jeho konec.
26. 01. 2010 | 09:44

yt napsal(a):

Musím se p. Kalsa zastat.
1/ P. Kasl hlasoval proti kartě.
2/ Byl už dříve vytlačen svými spolustraníky (ODS), protože se mu nelíbily koropční vazby ODS-KSČM-ČSSD (tenkrát Paroubek).
26. 01. 2010 | 09:58

jj napsal(a):

Pane Kasl, ano.
26. 01. 2010 | 10:05

Pocestny napsal(a):

Hle, Limonádový Joe se probudil.
Ano, mohl postřílet ty darebáky sám, ale místo toho propagoval Kolalokovu limonádu, přece si neznečistí svou sněhobílost cizími orgány a krví, nadto, padouch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina.
Pozdravujte Reedovou, pane Kasl, je škoda, že kdyby neodstoupila "naprostest" ODS, asi bychom nikdy netušili, že vůbec existuje.

Lépe než vléci břemeno boží je vyjmout třísku z oka svého..-)
26. 01. 2010 | 10:14

franta napsal(a):

Vážený pane architekte Kasle, problém je v tom, že se vám a vaší firmě nepodařilo získat některé pražské zakázky, o které jste moc a moc stál. Problém byl i v tom, že jste si je připravoval už v době vašeho primátorování a nějak se tu přípravu nepodařilo dokončit - ani vaší přítelkyni (sic!) paní Reedové. To pak zamrzí, neboť připravený pěkný primátorský "důchod" je fuč! Tak teď křičíte a pomlouváte, protože alespoň tak se dá lacino vést předvolební kampaň ... Problém je, že za vámi nebyla žádná práce vidět, ale už ve vaší době se mluvilo o korupci velmi silně! Mimochodem - o tunelu (myslím Blanka) se rozhodlo za vás! Vám se ale dařilo obviňovat z korupce "ty" druhé. Psychiatrovi Bémovi tento postup připadá moc šílený, vám jako architektovi asi ne... A co jste proti korupci udělal? Aktivně ji podpořil, že? Jediným positivem dnešního článku je, že jste konečně vylezl ze stínu a za paní Reedovou a pana Witzany se neschováváte! Copak, blíží se volby a potřebujete se zviditelnit? Chybí vám poslanecký plat a náhrady? Nebo si konečně potřebujete ty kšeftíky dodělat?
26. 01. 2010 | 10:22

DF napsal(a):

Pane Kasle,
a pročpak nikde ani zmínka např. o paní Ryšlinkové & spol.(nezávislí) - dál má e-paměť nesahá,
http://www.lidovky.cz/prazs...
která do toho tepe už pár měsíců (v současnosti žaloba) mnohem víc než slovy na blogu?
Tím neříkám, že Ti 4 (Kasl, Witzany, Sedláčková, Reedová či Kaňák = 5?), kdo 26/05/2006 hlasovali proti, nemají na svém kontě značný politický kapitál = čisté ruce (přinejmenším v této kauze).
ALE: k čemu ty ruce použijí?!
Paroubkovci (vč. rudých Khmérů) už naskrz mediální troubou dují chyťte zloděje - smutné leč obvyklé. Ale co ten zbytek?! Spojí se do koalice nebo rozštěpí kvůli "holubům na střeše"? Pamatujete tragédii posledních voleb do EP v Praze? Bylo koho volit už tehdy ... 40 lepších možností ... proti 4 špatným ...
26. 01. 2010 | 10:51

hv napsal(a):

Pane Kasle,

díky za článek. Každopádně připomenu ještě dvě důležitá fakta, která jste v člínku nezmínil.

První verze karet trpěly závažnými bezpečnostními problémy, na které upozornily některé nezávislé informace. Po jejich nátlaku byly částečně odstraněny (takže opět dodatečné náklady).

Pavel Bém se chlubil 350 tisícu uživatelů Opencard. Zapomněl ovšem zmínit, že v ní v podstatě byly Pražané nahnáni! Roční kupón, který si kupuje většina - je totiž levnější a nemusí se čtyřikrát vystát fronta někde na Ípáči - byl prostě kvůli Opencard administrativně zrušen. A když to vypadalo na obvyklý průser, že všichni to začnou končit na konci roku a vše skončí v šílených frontách a chaosu, tak někdo ještě předminulý rok zatáhl za ruční brzdu a do určitého data zakoupení jste dostali slevu na roční kupón (na rok 2010 už pochopitelně není). Tahle sranda samozřejmě také něco stála.

Opencard bojkotuji od začátku a jezdím na čtvrtletní kupóny i když jsou dražší, ale co vím, tak vydání Opencard byl zážitek také sám o sobě. Trvalo to hrozně dlouho, přitom banka vám dneska kartu vydá do týdne.

Pavel Bém je možná dobrý horolezec, ale měl by se věnovat raději pouze tomuto koníčku. Spolu s fakty výše uvedenými je obhajoba projektu Opencard prostě jen arogantním výsměchem.
26. 01. 2010 | 12:18

yt napsal(a):

Tím že někteří kydáte špínu na p. Kalsa, nijak neočišťujete Béma, Richtera, Jančíka a další sympaťáky. Nebo si to myslíte?
26. 01. 2010 | 13:01

nemám_rád_podvodníky napsal(a):

Mr.Bean - Bém je velký manipulátor,šarlatán a především zbabělec, který zatlouká a zatlouká. Dr. Joseph Goebbels, mistr lživé propagandy, by měl z něj jistě radost, jak demagogicky zpracovává veřejnost a shazuje odpovědnost na své podřízené - já nic, já muzikant. Zajímalo by mne, z čeho ušetřil na své výstupy (horolezecké). Prý Antarktida stále jen milion nebo dva. Asi umí dobře šetřit - nebo umí spíše něco jiného?
26. 01. 2010 | 13:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

Všem
Tož doufám, že jim to ve volbách spočítáme, ne ? :)))
Schizofrenie je nemoc, ale dá se léčit. Trvá to ale dlouho a léčba je poměrně nákladná. Pro začátek by stačilo, kdyby každý pacient prostě volil JAKOUKOLIV rozumnou neparlamentní stranu.
Nebo se vrátit k metodě výběru losováním (via radikální aténská demokracie).
U nás v ústavu se tato metoda celkem osvědčila. Ubylo svárů a závisti, navíc jsme byli odměněni větším počtem vycházek. Již teď se všichni těšíme na nové volby, pan primář totiž slíbil,
že nám při příštím losování strčí do klobouku i nějaké lístky!
P.S. Po zkušenostech doplňuji vysvětlující sdělení. Z principu bych nikdy nevolil komunisty a DS. Dnes je ale každý, kdo kritizuje reálnou demokracii v podání ODS a ČDDS označován jako komunista. Tak jen aby nedošlo k nedorozumění.
26. 01. 2010 | 13:17

Václav napsal(a):

Zajímal by mne názor p.Kasla na informace o další kauze / evedl ji stručně Cyril Svoboda v nedělním pořadu OVM. KDU-ČSL k tomu poskytla podrobnější informace tiskovou zprávou :
Kauza VEOLIA

V roce 1997 vláda rozhodla o koncepci privatizace vodáren. 66 % akcií bylo prodáváno ve veřejných obchodních soutěžích a 34 % akcií bylo jako blokační balík bezúplatně převáděno na obce. Toto platilo pro území celého státu. Podle výše uvedené koncepce v roce 1997 vláda rozhodla o privatizaci 66 % akcií podniku Pražské vodovody a kanalizace. Tato privatizace měla následující podmínky:

Obec Praha si ponechá kontrolní balík 34 % akcií, které stát převedl bezúplatně do jejího vlastnictví. 66% akcií bylo prodáno ve veřejné obchodní soutěži společnosti Veolia.

Bude uzavřena smlouva o provozování infrastrukturního majetku na dobu 15 let, tzn. do roku 2013.

Nebude ohrožena možnost čerpání prostředků z EU.

K těmto krokům došlo.Na předposledním zasedání zastupitelstva HMP před volbami v roce 2002, v noci z 3. na 4. října, byla na programu pouze smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů mezi HMP a společností Vivendi Water Prague.

V průběhu jednání byly v rozporu s jednacím řádem předloženy zastupitelstvu další 2 smlouvy. A to Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy – uzavřena mezi HMP a společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s., která zaručovala práva společnosti PVK do roku 2013. A dále Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví HMP - uzavřená mezi HMP a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která obsahuje opci pro PVK do 31. 12. 2028.Podle první smlouvy se v rozporu s privatizační koncepcí vlády hl. město Praha rozhodlo prodat firmě Veolia celý svůj kontrolní balík 34 % akcií, a to bez veřejné obchodní soutěže. Tímto prodejem hlavní město Praha utrpělo škodu. Do roku 2008 by jen z podílu na zisku dostalo stejnou částku, jakou získalo v roce 2002 za nevratný prodej akcií. Navíc by stále vlastnilo 34 % podíl akcií Pražských vodovodů a kanalizací a k tomu by mělo jistotu dalších pravidelných stamilionových příjmů do městského rozpočtu z provozování vodárenské infrastruktury.Podle druhé smlouvy měla firma Pražské vodovody a kanalizace zajistit provozování infrastrukturního majetku do roku 2013.Třetí smlouvou se Praha naprosto nesmyslně zavázala uzavřít s firmou Pražské vodovody a kanalizace, jejímž stoprocentním vlastníkem v té době již byla společnost Veolia, rámcovou budoucí smlouvu o prodloužení práv firmy Pražské vodovody a kanalizace na provozování infrastrukturního majetku do roku 2028.Prodejem zbytku akcií a podpisem dlouhodobé nájemní smlouvy s PVK do roku 2028 si ovšem HMP uzavřelo cestu k dotačním prostředkům EU pro společnost PVS, tj. na obnovu infrastruktury, neboť by se dle názoru Evropské komise jednalo o skryté dotace soukromé společnosti.Primátor Bém, na základě třetí smlouvy, uzavřel v roce 2004 novou smlouvu s firmou PVK o prodloužení rámcové smlouvy o 15 let do roku 2028. Učinil tak několik dnů před vstupem ČR do EU, neboť po vstupu by taková smlouva byla v rozporu s evropským právem.Správně mělo v roce 2013 proběhnout výběrové řízení ohledně poskytování vodárenských služeb. Na základě tohoto výběrového řízení mělo být vyplaceno městu Praha minimálně 2 mld. Kč za udělení licence. Toto zmařil Pavel Bém, když v roce 2006 podepsal dodatek ke smlouvě o nájmu, ve kterém stvrdil práva PVK do roku 2028, aniž by PVK za prodloužení licence zaplatilo korunu.
26. 01. 2010 | 13:37

Jan Aksamit napsal(a):

Opencard od samého počátku považuji za orwellovskou kauzu. Více než rozkradené milióny na druhou mi vadí fízlování občanů. Ano, přiznávám, že jezdím od té doby autem a městskou hromadnou dopravu používám tak jednou až dvakrát měsíčně.
26. 01. 2010 | 14:17

Jan Kasl napsal(a):

to Václav a Veolia:
bylo to přesně, jak píšete, ten nesmyslnýž prodej 34% "pod tlakem" povodní byla práce Paroubka s Bürgermeistrem, myslím, že je jasné, že asi za odměnu...Jinak privatizace PSVS byl model, který do města přinesl ex-náěmstek Švec inspirován kýmsi, kdo dobře věděl, že městui mají nechat "děravé trubky" (svěřily se správcovské PVS) a lukrativní provoz privatizovat, bohužel jako ministerskou privatizaci - takže 6 miliard za 66% provozní PVK dostal státn írozpočet, ne ěmsto na opravu a na čističku!! V tom to byla lumpárna. Soukromý provozovatel PVK je správně, cenu stočného drží městská rada a nákladová cena za pronájem trubek. VEOLIA zaplatila státu v privatizaci suveréně nejvíc a oprávněně vyhrála, ale bylo to na 13 let, ne na dvojnásobek let... tady už se negativně podepsal Bém... a vytvořil problém s dotacemi EU na ČOV! takže to znáte přesně. K
26. 01. 2010 | 15:25

Honza napsal(a):

To: Jan Aksamit

Sice s tím nebezpečím sledování souhlasím, ale prozatím je Vaše reakce skoro zbytečně ostražitá. :-) Aspoň do doby, než se zavedou turnikety a jiná sledovací místa.
26. 01. 2010 | 16:55

Pípa napsal(a):

Pane Kasle,
říkáte již podruhé, že za prodejem 34% Pražských vodovodů byli Paroubek a Burgemaister. Jak je to možné, to obešli zastupitelstvo nebo radu? To by bylo protizákonné. Za to by měli sedět. A nebo je to jinak? Je to jenom nařčení, jako obvykle? Mohl byste to prosím vysvětlit?
26. 01. 2010 | 18:16

Rejsek napsal(a):

Vážení voliči, kdo zabrání panu Bémovi, aby se stal poslancem a tím získal imunitu?
26. 01. 2010 | 20:12

jogín napsal(a):

Smysl Opencard je zjevný. Po zavedení karet se enormě zdraží papíroné lístky a tím se všichni naženou ke kartám. Potom se podobně naloží se všemi službami Prahy. Jako celek to sice zvýší náklady a lidé zaplatí víc, jenže firmy propojené s magistrátem urvou obrat a procenta.
26. 01. 2010 | 20:55

jak napsal(a):

Děkuji za zdůraznění ochrany osobních údajů. Měli bychom si dávat pozor, proč o nás stát sbírá informace, zvlášť když se postupně všechny databáze propojují.
PS: offtopic - mýtné brány rozpoznávají všechny SPZ, jenom je prý neukládají
26. 01. 2010 | 21:26

kolja napsal(a):

Konečně někdo jasně doložil, že samotná idea Opencard je vadná.

Celou dobu se kritizuje, že to bylo absurdně drahé - ale vlastní projekt zdá se nikdo nezpochybňuje. Média přehlížejí, jakej nebezpečnej nesmysl to ve skutečnosti představuje.

Nemělo by se žádat jenom prověření financování projektu, ale mělo by se usilovat o jeho úplné zrušení.
26. 01. 2010 | 23:07

jan kasl napsal(a):

to Pípa:
no oni nikoho neobešli, ale stranicky zválcovali kluby ODS a ČSSD - tito zastupitelé to měsíc před volbami odhlasovali... zcela podle zákona o hl. m. Praze, ale v rozporu se zdravým rozumem, že!
Podobně před 18 lety za primátora M.Kondra pronajala rada Palachovo náměstí Konstruktivě na garáže - nic proti garážím, ale oni za to zaplatili 5 milionů a jinak už nic....40 let a pokud bude je bude město chtít mít jednou v majetku, bude si je muset koupit. Podal jsem trestní oznámení, protože nebylo dohledatelné, zda se tehdy zbláznila rada nebo někdo tu smlouvu vyměnil! Předkald do Rady HMP vypadal totiž jinak. Na místě je zřejmě osvítil duch svatý!
A co s tím uděláte? Nahrávat a archivovat jednání rady radní odmítli - hlavně Igor Němec...
co dál?
27. 01. 2010 | 00:11

pepa z depa napsal(a):

Je pravdou, že Bém je úplně závislý na drogách a jezdí na detox do CH???
27. 01. 2010 | 00:41

alba napsal(a):

Při tradiční holubičí povaze Slovanů , potažmo Čechů, vskutku nehrozí další Velká Pražská Defenestrace. Nejhorší není, že se neuskuteční, nejhorší je, že by nic nevyřešila. A tak jen mlátíme a mlátíme prázdnou slámu (viz komentáře nahoře).

A já se ptám, jestli v této zemi má někdo (člověk, lidi, instituce) tolik odvahy, energie, styků a bohužel i peněz na to, aby konečně všechny mafiánské kauzy (včetně Opencard) pomohl vyřešit a vymetl provždy všechny "hoši, co spolu mluvíme"???? Volby to nespraví, na to je pozdě, to nám snad může být jasné.
Kdyby se někdo takový (nebo instituce) našla, pak to prosím, zkuste načasovat ne před volbami do PSP. To by mohl leckdo pokládat za předvolební rétoriku.
27. 01. 2010 | 08:11

koldak napsal(a):

Jako uživatel Openkarty připomínám další "výhodu": roční kupón k papírové tramvajence jsem si mohl koupit skoro v každé trafice, roční nabití OpenCard nutí cestující stát ponižující dlouhé fronty na několika málo místech.
27. 01. 2010 | 08:42

Tomas B. napsal(a):

Víte, nepřekvapuje mne, že je OPENCARD totálně předražený projekt. To je celkem běžné. Ale překvapuje mne, že nejsou schopni za miliardu korun spustit funkční systém. To je přeci zoufalství! I přes evidentní chyby v analýze - proboha - do toho projektu nateklo tolik peněz, že by to dal dohromady i totální blb. To je absolutní zoufalství. Kdyby ten projekt byl funkční, jeho evidentní předraženost vyšumí do ztracena. Ale protože jsou jeho realizátoři idioti (totální idioti) bude se jim v pohádkově výnosném kšeftu teď vrtat policie, média a kde kdo další. Celé mi to velmi připomíná situaci kolem Výstaviště Praha a Incheby. Na tom výstavišti by se daly vydělat miliardy a miliardy - ovšem s předpokladem rozumné správy a investic. Kočkové se ale spokojí s miliony.

Když staví stát předraženou dálnici, je to nehospodárné, ale výsledkem je pořád dálnice. Je zde tedy objektivně nějaký přínos. Naopak v případě OPENCARD zabili realizátoři dobrou myšlenku. A to je větší škoda, než ty promrhané peníze. Opět - u výstaviště je to stejné.
27. 01. 2010 | 09:30

Pípa napsal(a):

Tomas B,
pokud vím, tak Fučíkárnu má pronajatu Incheba. Kočkové jsou podružní. Podívat se na Inchebu, ve spojení s Prahou, by bylo spíš zajímavé.
27. 01. 2010 | 09:43

čenda napsal(a):

to Pípa: podrobnosti o prodeji PVK naleznete na http://www.vodarenstvi.com/...
27. 01. 2010 | 13:56

Míla napsal(a):

Dobrý den pane Kasl.Je přinejmenším podivné,že se toto všechno děje.Jsme malí, ale přesto do komunální politiky trošku vidím.2x ročně máme audit a při zjištěných nesrovnalostech hrozí postih,který by nás položil naznak.Při otázce kdo kontroluje ty nahoře jsem dostal odpověď,že neví.Při existenci různých kontrolních výborů a finančních z řad zastipitelů mi přijde,že jsou slepí.A nebo je dobré být nahoře a nikdo mně nekontroloval?Pak to asi tak vypadá.
27. 01. 2010 | 15:30

Václav napsal(a):

Jsou zastupitelé opravdu tak naivní - či jak funguje tunelování pražského rozpočtu?
Zisk z nevýhodných smluv si může rozdělit snad jen několik lidí a co ostatní zastupitelé? Jsou opravdu tak tupí, nebo existuje nějaké benefity, pro něž má smysl souhlasti s uvedenými tunely?
27. 01. 2010 | 21:16

Míla napsal(a):

Dostáváme se k otázce,jakým způsobem je nevýhodná smlouva či projekt zastupitelům podán.Je to na velice dobrém řečníkovi,času realizace a kvalifikací osob k danému tématu.Na posouzení nezávislým odborníkem mnohdy asi nezbývá čas.Ovšem hlasují všichni,tudíž veškerá zodpovědnost by mněla padnout na jejich hlavu.Proto jsou voleni.
28. 01. 2010 | 07:59

Honza napsal(a):

To: Tomáš B.

Zcela souhlasím. Mylím, že to souvisí s tím, jak dlouho už jsou u moci. Nebo lapidárně řečeno, u lizu. Prošlo jim něco před X lety, tak zkusili více a více, až nemají žádnou zpětnou vazbu a sebekontrolu a ucho se nakonec utrhne. Přinejmenším v tom, že udělají projekt, který nakonec sami zabijí svou idiocií. Kdyby kvůli tomu odešli, to už bych bral jako bonus, skvělý bonus, ale nárokovat se to nějak v našich poměrech nedá. :-(

Ano, já si myslím, že v samé podstatě čipová karta jako jízdenka atd. není špatná. Vidím ale mnoho ALE.

Proč nešli cestou Londýna nebo Varšavy? Tam není problém mít anonymní kartu. Byť v Londýně ne asi na "větší" kupóny, ve Varšavě před lety ale ano. Kdo chtěl, pořídil si čipovou kartu s číslem, podepsal jí a k ní měl papírovou průkazku s totožným číslem, podpisem, fotkou apod. A nikdo nedělal megadatabázi, která skončí bůhvíkde. Ovšem je tu otázka, proč nezůstat vůbec u papírových lístků a kupónů. V Londýně jim to šetří náklady a kdo jezdí s Oyster Card, má aspoň v busech 50% slevu. V metru také něco, ale nevím kolik.

Použitelnost pro mimopražské a cizince? NULA. Když se na kartu čeká měsíc, tak to je pak těžké. V Londýně vylezu z letadla, v trafice nebo v metru hned na letišti za kauci 5 liber kartu dostanu, v automatu nebo rovnou v okénku nabiju peníze a jedu. Žádná věda.

To: Koldak

Roční kupón se dá koupit i přes internet, zaplatit převodem (?) nebo kartou. Když kartou, je vše otázkou pár minut a cesty k validátoru v metru.
To by mi tak nevadilo, jako ten humbuk v roce 2008, když vše muselo být hnedhned a ani to nezvládali.
Proč neudělali rok 2009 souběh papírových s elektronickými kupóny, to netuším. A jak slibovali, že i další kupóny budou jen elektronické? A kde to je?
Připadá mi, že to byl jen nástroj, jak nahnat 150 000 lidí do Opencard a tím zajistit, že "nebude cesty zpět". A proč by teď něco dělali, když systém jede, je pořádně zaplacený, dál se z něj saje. A že to používá jen zlomeček lidí? Koho to zajímá...

Ovšem ještě větší vývar budou turnikety v metru. Tři a půl miliardy, pro začátek, to není zlé. Btw co na tom je tak drahé??? Vždyť to vychází asi na 70 miliónů na jednu stanici.
Kdy se to vrátí? Vždyť nikdo neví, kolik je černých pasažérů v metru. Myslím, že poměrně málo. (Vzhledem k omezenějším možnostem k úniku, v porovnání s povrchovou MHD.) Kolik by jich ale muselo být, aby se v dohledné době ty miliardy vrátily???

Zase jeden projekt, který "musí být". Aby se kola byznysu točila. A ukazuje se, že jeden zmetek (myslím ten projekt :-))) produkuje další, na vyšší úrovni. Co nás tedy čeká po turniketech...?

Jinak všem děkuji za věcnou diskuzi. Až jsem šokovaný, že na rozdíl od jiných blogů tu je vše věcné a v klidu. :-)
28. 01. 2010 | 10:01

Honza napsal(a):

Doplněk k těm databázím:

Já chápu, že DP má i tak databáze papírových průkazek. Ale kdyby je třeba v té Varšavě chtěl v počítači spojit s čísly čipových karet, tak to jednak bude moc práce a jednak by porušili zákon. A tudíž nemůže sledovat třeba pohyb dané osoby. Což v Praze s turnikety dobře půjde.

Já vím, že "slušný člověk se nemá čeho bát, nemá se za co stydět", ale stejně je mi to proti mysli. :-)
28. 01. 2010 | 10:06

jentak napsal(a):

28. 01. 2010 | 22:22

jentak napsal(a):

a jako dobrý vtip v účinkování v thrilleru Open card by si ještě zahrál roličku Hušák, což by mohlo celou kategorii posunout do hororu Shttp://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-opencard/sazka-ma-byt-zachrancem-opencard-nabidla-terminaly_156779.html
28. 01. 2010 | 22:25

hanah napsal(a):

Pane Kasle,

můžete mi vysvětlit, proč o tom píšete až teď?
Je to náhoda nebo je to součást cílené kampaně proti Bémovi, ke které jste se také propůjčil?
Nějak neumím pochopit, když o tomto problému víte tak dlouho, že o tom nepíšete a nepíšete stále dokola.
Proč třeba občany neupozorníte nějakou povedenou taškařicí jako tehdy s velkým uchem ?

Tohle načasování skutečně vypadá, jakoby vám něco nevyšlo a teď se mstíte.
31. 01. 2010 | 17:17

jan Kasl napsal(a):

to Hanah: proč píšu až teď? Myslíte, proč jsem k Opencard nic nenapsal před Vánoci nebo před 3,5 lety? Tehdy jsem hodně hlasitě protestoval v médiích - jako člen ZHMP jsme měl šanci dát i rozhovory... nikdo nereagoval.
Když se podívám do svého archivu na články za posledních 7-8 let proti pronájmu Výstaviště, proti žralokům na Letné, proti nevýhodným prodejům a pronájmům městského majetku, proti nesmyslné výstavbě Muchova pavilonu ve Stromovce, proti nesmyslnému utrácení za kandidaturu na LOH v roce 2016, když reálně to mělo cenu možná tak pro rok 2024,... nebo naopak Pro Národní knihovnu,
bere mne současně vztek a smutek... Proč až stovky milionů utracených za nesmysl, probudí občanskou reakci? Proč nestačí varování v době, kdy se o nesmyslech rozhoduje?
Večer si udělám čas a napíšu na tohle téma blog, díky, že jste mne "nakopnul".
Ale skutečně se nemstím, ani mi "něco nevyšlo", k reakci mne vyzvali z Deníku Referendum, a protože tam je čtenost minimální, upravil jsem text na svůj blog.
Všechno chce svůj čas - když jsme psal před 5 lety o Bémovi jako o králi klientelismu, skoro nikdo nevěřil... teď najednou, skoro všichni vidí ta svinstva...
mějte se.
01. 02. 2010 | 14:25

hanah napsal(a):

Pane Kasle,
velmi si vážím toho, že jste mi odpověděl. Jen maličko Vás opravím - já jsem Vás "nenakopnul", ale "nakopla".

Víte, můj příspěvek byl možná dost konfrontační, protože jsem Vás jako politika moc nemusela. Nelíbil se mi Váš demonstrativní odchod z ODS, kdy jste pouze poukázal na korupci, klientelismus apod., nicméně nic konkrétního jste neuvedl. Nelíbily se mi Vaše vztahy s Havlem, kterého si nevážím.(upřesňuji že až od určité doby, páč jinak bývám nařčena, že jsem snad bývalá Kojzar, Boudová a spol.)
Také nemám ráda, když se na někoho ukáže prstem a hr na něj, může za všechny hříchy světa.
Přitom asi víme, že velké průšvihy většinou nebývají dílem jednoho člověka. Tyto akce mi navíc zavánějí vnitrostranickým bojem. A také - Bém mi nepřipadá jako ten úplně největší zloduch. Tak se nedivte, že jsem Vás přiřadila k těm všem, kteří si neodpustí kopnout do "mrtvoly."
Před chvilkou jsem četla o VV, straně, která se zasadila o výměnu starosty na P-1, jako o nové možnosti volby. Je mi z toho smutno a nedivím se, že jste odešel z politiky.

A tak pane Kasle, pokud se nebojíte, že Vás přejede auto :-), myslím, že tady máte prostor a můžete psát vše co víte a co se do nás vejde.
Ještě jednou děkuji za reakci.
Hezký večer
01. 02. 2010 | 18:38

jankasl napsal(a):

Pardon "Hano", váhal jsem jestli je to nick nebo jste ženská Hanah a vybral špatně.
OK, Váš názor na mne i Havla Vám neberu, možná byste v osobním kontaktu zjistila, že věci nejsou často takové, jak z dálky vypadají, ale věřte, že Bém, je mnohem větší zloduch, než si myslíte. A do mrtvoly, byť jistě jen politické, má daleko, tedy o "kopání" ani slovo.
Přeji taktéž hezký večer.
01. 02. 2010 | 22:27

jonáš napsal(a):

Copak že se Bém nestydí lézt do televize, to bych při jeho latentnim exhibicionismu pochopil. Ale že se nestydí lézt ani do parlamentu? Kdo asi může potom takovou provařenou partaj volit? Zlatý komunisti, za těch se kradlo jen mírně :-)
02. 02. 2010 | 12:04

jonáš napsal(a):

Ale hlavně je smutný, že se ani vy "odpadlíci" neumíte dohodnout, a kádry se vám přelejvaj z jedný amoeby do druhý -- http://www.novinky.cz/domac... -- to pak asi BFV, běžnýmu frantovi voliči, zas nezbyde než si to hodit mincí mezi dvěma různě nabarvenýma hlavama stejný malovaný saně.
02. 02. 2010 | 12:23

Jirka13 napsal(a):

Zrovna dnes jsem viděl v TV jak pan Kasl s panem Švehlou plédovali za prachy pro Palác Kultury a říkali, že se sjedou všichni bohatí a intelektuálové na kongresy a vše se mockrát zaplatí. Pakul jde příští týden do frcu. Určitě to kluci dělali zadarmo a byl to jen další podnikatelský záměr, co se nepovedl. Ze svýho na to asi nic nedají, že? Takže pan Kasl nebude ten nejdůvěryhodnější bojovník.
04. 02. 2010 | 00:12

J.Kasl napsal(a):

pro Jirku 13 - pane, když o tom nic nevíte a nepamatujete si,m jak to bylo před 10 lety, tak se zdržte komentářů...
Kongresové centrum bylo za vlády V.K. a orumátorovánbí Jana Koukala vybráno k pořádání výročních zasedání MMF a SB. Jýá jsme za chraňoval v hodině 12 nesmyslnou formu rekonstrukce, kdy rada vybrala dodavatele, uzavřela s nimi smlouvu za myslím 2,7 mld., ale neřekla, co budou stavět. KC, cíleně vedené posledních 6-7 let ke krachu, je v merku mnoha žraloků,kteří se těší na levnou koupi objektu KC, hotelu a pozmeků. Místo, aby to řešili, tak pánové Bürgermeistrem počínaje v roce 2003 začali hrát nepěknou hru, jak KC vysát.
Doufám, že si dá někdo práci věci sesatvit chronologicky a že se ukáže, kdo na KC vydělává, já to tedy rozhodně nebyl. Zabránil jsme ostudě, kterou si měl odnést někdo jiný...
04. 02. 2010 | 11:55

Kolafa napsal(a):

To by preci tedka Richter nemohl zkasirovat nejakou banku o 200 mega! :-)
03. 03. 2010 | 15:14

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
04. 03. 2010 | 02:41

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 10:24

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 15:20

rolex watches napsal(a):

rolex watches</a> is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought a <a href="http://www.tt88times.com">swiss watches</a>.IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on <a href="http://www.tt88times.com"> seiko watches</a> So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 03:27

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
04. 04. 2010 | 22:01

Jacob&Co watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 07:48

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 10:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy