Smlouva s rodiči – pouhá záplata

15. 09. 2010 | 22:03
Přečteno 7560 krát
Nový ministr školství oznámil svůj první významný reformní záměr: školy by měly s rodiči uzavírat smlouvy o chování dítěte při výuce, aby se tak velká míra zodpovědnosti za chování žáků přesunula od učitelů směrem k rodičům. Tímto gestem dává ministr najevo, že chce zvýšit vážnost učitelské profese a chránit pedagogy před narůstající agresivitou žáků. Jenže – byť by byl ministrům úmysl většinou učitelů uvítán – vidím v jeho realizaci spíše záplatování děr a dokonce odklon od žádoucího směrování našeho školství.

Když se podíváme do našich škol, zjistíme, že po dvaceti letech od pádu totalitního režimu jsou to právě ony, školy, kdo stále uchovává staré pořádky a zuby nehty se snaží ponechat způsoby demokratického soužití pouze v mezích formalit – formálních školních rad, formálních školních vzdělávacích programů, formálních žákovských parlamentů atd. Samozřejmě existují školy, které za vývojem společnosti nepokulhávají, ale dosud nelze jejich formu fungování považovat za obecný jev.

Jestliže děti, na rozdíl od předchozích generací sebevědomější a zvyklé z rodin na možnost svobodné volby a svobodného vyjadřování svých názorů, jsou nuceny chodit do škol, kde o tato „práva“ přicházejí a kde pociťují nezájem o svou osobnost ze strany učitelů, potom lze plně chápat projevy jejich nevole. Navíc současní žáci své učitele v lecčem předčí, což rovněž posiluje odpor při vynucování si autority učiteli. Doba, kdy ve třídách seděla poslušná, učitelů se bojící masa, patří minulosti, s čímž se mnozí učitelé nechtějí smířit.

Většina drzého chování žáků vůči učitelům představuje nejen výzvu ke změně v přístupu k mladému člověku a volání po upřímném respektu, ale také důležité upozornění na to, že potřeby současných dětí jsou v oblasti vzdělávání jiné než dříve. Řada těchto potřeb se však skrývá mimo vědomí, a to dětí i dospělých, a objevíme je až tehdy, když se začneme tázat po smyslu vzdělávání.

Co vlastně nynější děti potřebují? Samozřejmě totéž co děti v minulosti: připravit se na samostatný život. Avšak právě zde, na cestě k naplňování tohoto úkolu, leží kámen úrazu. Oproti předchozím dobám nemají děti jasné dospělé vzory, neboť tradiční, přirozený řád společnosti je obracen naruby. Dospělí se chovají dětinsky, odmítají nést zodpovědnost, jsou posedlí touhou vypadat stále mladě, chtějí si volně a nezávazně užívat života, ... A děti? Jsou toho nejen svědky, ale dokonce se často ujímají řídící role a dospělým přikazují.

Dřívější kázeň v rodinách i školách se zakládala na úctě mladších ke starším. S přibývajícím věkem dítěte narůstala také míra jeho povinností, avšak nikoli vůči sobě, nýbrž vůči rodině. Dnešní děti mnohdy nemívají na starost vůbec nic, ba naopak zažívají kompletní celodenní servis. A jediná povinnost, která je jim uložena, povinnost vzdělávat se je veskrze sobecky orientovaná: „Uč se, aby ses měl v dospělosti dobře.“ Jenže dítě ve srovnání s dospělými nijak nestrádá a dokonce je nad zdravou míru rozmazlováno a zavalováno hromadami statků. Zato v dřívější rodině se nejvíce dostávalo tomu, kdo měl největší podíl na jejím zabezpečení, což děti nemohly být. Důvod k úctě dětí vůči dospělým byl takto zcela patrný.

Učitelé zažívali v minulosti úctu také ještě díky své vzdělanosti. V současné době, kdy počet vysokoškolsky vzdělaných lidí rapidně stoupá, postrádá učitelské vzdělání svoji někdejší společenskou hodnotu. Obdobně dopadla sama vzdělanost. Ceněn je pouze certifikát, získaný um je vnímán často coby podružný. Učitelé tedy ve své výuce nabízejí něco, co ztrácí na hodnotě. A ti z nich, kteří nejsou schopni před svými žáky obhájit smysl konkrétního úseku vzdělávání, degradují sama sebe a současně pěstují v žácích odpor k danému předmětu a ke vzdělávání vůbec.

Nový ministr nyní přichází s nápadem posilnit upadající autoritu učitelů tím, že je zbaví prostřednictvím smlouvy s rodiči zodpovědnosti za chování žáků v průběhu vyučování. Ministr takto vlastně sděluje, že učitelé ve své pedagogické práci a také v práci sama na sobě nemusejí nic měnit, neboť veškeré pohnutky, jež vedou žáky při výuce k podrážděnému chování a nespolupracování, mají příčinu ve špatné výchově v rodinách.

Zcela se při tom zapomíná, že učitelé jsou specialisté na výchovu a vzdělávání placení státem a že státní školy, v nichž děti plní povinnou školní docházku, nejsou pro rodiče partnery, nýbrž do jisté míry reprezentanti státu. Pokud stát nařizuje povinnou školní docházku, pak by zodpovědnost s ní související měla spočívat plně na jeho bedrech. Jestliže školy pod návalem nově se objevujících úkolů selhávají, je zapotřebí změnit je a nikoliv nutit rodiče ke smluvnímu přebírání zodpovědnosti za chování dětí v době, kdy jim je stát z jejich péče odebírá k povinnému vzdělávání. Stát by proto měl v prvé řadě hledat způsob jak pomoci učitelům vypořádat se s novými výzvami přicházejícími od žáků, aby se mohli stát důstojnými „dospělými“ vzory nejmladší generaci.

Vyšlo v časopise Rodina a škola

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tenco napsal(a):

Já jsem pro liberální přístup učitelů.
V jedné ruce rákoska a v druhé kniha.

Vyber si.

Dobrou noc.

P.S. Toto by měl snad každý rodič akceptovat.
Pokud se tedy sám nebojí té rákosky a ví proč.
15. 09. 2010 | 22:27

BL napsal(a):

cela takova smlouva mi prijde dosti vetcha, co se stane kdyz rodic smlouvu nepodepise? Jiste nebude dite zbaveno povinnosti chodit do skoly, takze se mi to jevi jako pravni nonsens.
15. 09. 2010 | 22:28

BL napsal(a):

Pane tenco, ne kazdy ucitel je igor hnizdo, zkuste si sebe predstavit jak vas mrska nejaky zamindrakovany uchyl protoze mu to prinasi slastne pocity. Muzete garantovat ze mezi uciteli neni takovy ani jeden?
15. 09. 2010 | 22:34

poste.restante napsal(a):

Velmi dobře napsáno (jako vždy)

Citace:
Učitelé zažívali v minulosti úctu také ještě díky své vzdělanosti. V současné době, kdy počet vysokoškolsky vzdělaných lidí rapidně stoupá, postrádá učitelské vzdělání svoji někdejší společenskou hodnotu. Obdobně dopadla sama vzdělanost.
Konec citace.

Doplním jen, že vzhledem k počtu neaprobovaných učitelů už i samotná záruka vzdělanosti učitele není to, co bývala.
A řešení pánů poslanců?
Odložit platnost předpisu o získání kvalifikace a nebo rovnou úvahy o "dostatečnosti" pouhého maturitního vzdělání k výuce.
Měl bych návrh. Zaměstnat v rezortu školství propuštěné vojáky a policisty. Obzvláště účastníci zahraničních misí jsou navíc světa znalí a výcvik v bojových uměních se ve školách také hodí. Koneckonců za Marie Terezie také učívali na školách vojenští vysloužilci.
Garantuji, že nahradí většinu školních psychologů. :-)

Citace:
Zcela se při tom zapomíná, že učitelé jsou specialisté na výchovu a vzdělávání placení státem a že státní školy, v nichž děti plní povinnou školní docházku, nejsou pro rodiče partnery, nýbrž do jisté míry reprezentanti státu.
Konec citace

Souhlas
Často opakovanou myšlenkou je, že žák (rodič, zákonný zástupce) je klientem školy.
A já stále dokola opakuji, že mým klientem bude, když si mne objedná na soukromé doučování.
Ale ve škole jsem reprezentantem státem placené služby.
Rodič není mým klientem a já nejsem slouhou jeho dítěte.

Celý koncept smlouvy s rodičem je prostě pitomost.
Rodiče opravdu problémových žáků se většinou nenamáhají do školy ani přijít, natož aby podepisovali nějakou smlouvu.

Vůbec smyslu tohoto nápadu nerozumím.
Platí ještě v tomto státě zákony, anebo ne?
Platí, že vnitřní poměry školy definuje školní řád, nebo ne?

Tak proč ještě sepisovat nějakou smlouvu?

Přijde mi to stejné, jako kdyby fotbalisté vždycky před zápasem sepisovali smlouvu s rozhodčím, že budou dodržovat pravidla.
15. 09. 2010 | 22:38

yara ze země krys napsal(a):

Kamarád před lety studoval na průmce v Zábřehu na Moravě a tam měl jeden učitel a zároveň vychovatel na intru svérázné a úspěšné metody ve výchově studentů. On byl totiž bývalý velmi dobrý boxer. Když s někým byly problémy a příliž zlobil nebo se nechtěl učit, učitel dal tomu studentovi vybrat ze dvou možností. Buď si s ním zaboxuje jedno regulérní kolo nebo zavolá rodičům, aby přijeli třeba z Plzně do školy! Všichni kluci prý volili možnost navléci si na ruce boxerky! No není to originální?
15. 09. 2010 | 22:41

yara napsal(a):

Omluva za pravopis.
15. 09. 2010 | 22:43

Medikolog napsal(a):

Pane Tenco,

také jsem to zažil a nikomu z nás to neublížilo. Naopak. A že toho o nás naše židovské učitelky zpřerážely..:>) ale udržely si kázeň, dokázaly při výuce zaujmout a naučily nás vážit si lidí i věcí..

Nemá být smlouva konsensem dvou smluvních stran? Neměl by podle protinávrhu rodičů učitel odpovídat za chování dětí na ulici a doma?(/;>D) Je to přeci pedagogický profesionál a je za to placen z veřejných prostředků, zatímco rodiče v potu tváře budují kapitalismus nebo loví štěstěnu v příšeří heren s pouhým krabičákem jako oporou...

Prostě, nápad na takovou smlouvu vznikl nejspíše ve slabé chvíli bláznivého dne...
15. 09. 2010 | 22:47

Tenco napsal(a):

Medikolog
Pane Medikolog, už jsem zde sice popřál dobrou noc, ale oslovil jste mne a já si to přečet. Slušnost velí reagovat.

Já k tomu nemohu dodat víc, než jsem napsal o univerzáliích a balastu pod blogem pana Hvížďaly, i když k jinému tématu.

15.09.2010 21:43:49

Takže si myslím rozumíme.

Dobrou noc.

BL
To je jejich problém. Ať se snaží. Ale to uhlí radši ať nedávají ven. Jde na to pak vidět a mohl by jim za to někdo přerazit prsty.
Třeba nějaký Igor Hnízdo. :((

Fakt už dobrou noc.
15. 09. 2010 | 23:11

Midori napsal(a):

poste.restante
Květiny nosím dívkám a ženám, které mám rád a vážím si jich.
Mužům pak něco kvalitního a zdraví prospěšného k pití, ze stejných důvodů.
Díky za příspěvek.
15. 09. 2010 | 23:12

Pípa napsal(a):

Chodil jsem do základní školy v padesátých letech a určitě jsme nebyli poslušná hmota, jak vy píšete. Právě naopak. Některé učitelky, které museli učit, i když byly staré a neschopné, po nuceném odchodu mnoha učitelů do dolů, jsme doslova zlikvidovali. Házeli jsme po nich cvičky a dělali bengál, že museli odejít. Jiné učitele, ale i učitelky, jsme naopak respektovali a i milovali. Takže, je to jen na učitelích, jestli si dokáží získat respekt a i lásku žáků. Ostatní jsou kecy.
15. 09. 2010 | 23:33

im napsal(a):

Níže je link na debatu nad reformním záměrem nového ministra školství (pořad M. Jílkové Máte slovo).

Mám z ní dost bídný dojem, pan ministr působil velmi trapně, jako nepřipravený žáček u tabule. O svém reformním záměru mluvil velmi mlhavě, obecně, cosi o debatě, která teprve startuje, cosi o možnostech, které jsou otevřené...působil velmi bezradně a nedůvěryhodně. Pochopitelně žádný všespasitelný recept nenabídl, neboť takový ani neexistuje.

http://www.ceskatelevize.cz...
15. 09. 2010 | 23:49

Pípa napsal(a):

Musely, musely, ty pípo.
16. 09. 2010 | 00:11

poste.restante napsal(a):

Midori
Jest mi ctí.

Ale abych jen nechválil, mohu i oponovat. ;-)

Je faktem, že ve školách přežívá hodně formalismu. Jenže je to především způsobeno tím, jaké "výkonové" požadavky jsou na školy kladeny ze stran zřizovatelů a nadřízených orgánů.

Inspektory ČŠI přece nezajímá, jestli je učitel schopen vysvětlit učivo, ale zda má příslušnou pasáž ŠVP zařazenou ve správné kapitole a se správným nadpisem.
Ředitelé jsou posuzováni podle počtu projektů, které jejich školy předložily.
A ministr mluví o hodnocení škol a učitelů podle toho, jak budou prosazovat reformy...

Škola už není vzdělávací instituce, protože víc než polovinu času mimo výuku stráví učitel "papírováním".
Formalismus je tedy školám vnucován ze všech stran.

Citace:
Doba, kdy ve třídách seděla poslušná, učitelů se bojící masa, patří minulosti, s čímž se mnozí učitelé nechtějí smířit.
Konec citace.

Tedy ne, že by učitelé-staromilci neexistovali. Ale vyrovnat se s nekázní ještě pořád zvládají staří praktici lépe, nežli čerství absolventi. Často ovšem za cenu použití postupů, které současná pedagogická "věda" shledává jako nesprávné, nevhodné a nerespektující osobnost žáka.

Problém není v nepřizpůsobivosti učitelů, ale v tom, že jim změny zákonů i atmosféry ve společnosti sebraly většinu nástrojů a jiné jim nedaly.

Dříve bylo běžné, když měl žák sníženou známku z chování za skutek, kterého se dopustil mimo školu. Dnes paradoxně uznal zřizovatel stížnost rodičů proti rozhodnutí pedagogické rady, neboť k projevům šikany sice došlo cestou ze školy, ale bylo to po vyučování a mimo pozemek školy.
Jinak řečeno, co žák tropí po vyučování, po tom školu nic není.
Inu dobrá.
Jen mi přijde komická představa, jak v lavici sedí žák s třídní důtkou za opakované vyrušování a zapomínání žákovské knížky a vedle něj žák, který vykradl novinový stánek, pochopitelně s jedničkou z chování.

A propos - snížené známky z chování. Každý deváťák se dnes učiteli vysměje, protože z televize ví, že dětí je nedostatek a střední školy se o něj budou přetahovat. Že by grázlíka některá odmítla, je v současnosti komická představa. (No některá gymnázium možná ano.)

Naprostá většina nástrojů z dob minulých je nepoužitelná.
Počínaje rákoskou Igora Hnízda,
přes vykázání ze třídy - kdo dítě pohlídá a co když se mu něco stane? A kdo a z čeho zaplatí "dozorce" v detenční třídě?
až po zkoušení za trest - nepřiměřené přetěžování žáka a "Klidně mi napište i dvě pětky. Stejně už jsem jednou propadnul a dvakrát nemůžu."

Ptám se, jaké prostředky k získání kázně má učitel k dispozici?

Citace:
Většina drzého chování žáků vůči učitelům představuje nejen výzvu ke změně v přístupu k mladému člověku a volání po upřímném respektu, ale také důležité upozornění na to, že potřeby současných dětí jsou v oblasti vzdělávání jiné než dříve.
Konec citace

Fajn.
Takže žák má mít respekt, protože je to prostě potřeba.
A učitel si má respekt získat svou přirozenou autoritou, danou mu nejspíš od Boha, protože od nikoho jiného se mu jí nedostane.

A kteréže to potřeby vzdělávání se tak významně změnily oproti době před dvaceti lety? Nechám si něco na příště.
16. 09. 2010 | 00:21

poste.restante napsal(a):

Pípa
Citace
Takže, je to jen na učitelích, jestli si dokáží získat respekt a i lásku žáků. Ostatní jsou kecy.
Konec citace

Psal jsem již výše.
Ale něco dodám.

Zkuste popsat, které učitele jste milovali a respektovali a proč.
A zkuste se zeptat nějakého známého učitele, které ze způsobů získání respektu používaných ve Vámi zmiňovaných padesátých letech smí učitel použít dnes, aniž by riskoval trestní stíhání.

Pak mi o tom napište.
Ostatní jsou kecy.
16. 09. 2010 | 00:29

ondrejsteffl napsal(a):

Ono je dobře vidět, jak takové smlouvy mohou vypadat. Tato je z Anglie http:\\http://www.scio.cz\1_download\Dohoda_mezi_rodinou_a_skolou_v_UK.doc

Já bych jí hned podepsal! A v souladu s autorem - Kde najdu školu, která ji podepíše? A splní!

Pan ministr nějak přehlédl, že ke smlouvě je třeba dvou smuvních stran.
16. 09. 2010 | 00:46

ondrejsteffl napsal(a):

Odkaz ještě jednou snad lépe
http://www.scio.cz\1_download\Dohoda_mezi_rodinou_a_skolou_v_UK.doc
16. 09. 2010 | 00:46

ondrejsteffl napsal(a):

16. 09. 2010 | 00:48

ondrejsteffl napsal(a):

A komu by to nešlo stáhnout, tak např.:

Škola se zavazuje, že:

• Zajistí, že vaše dítě se vždy bude cítit dobře po stránce fyzické i sociální a že škola u něj bude upevňovat pocit důvěry, vědomí vlastních kvalit a sounáležitosti se školou a školním společenstvím.

• Poskytne vyvážené a pečlivě připravené osnovy a výuku, která odpovídá individuálním potřebám vašeho dítěte.

• Zajistí, aby všechny domácí úkoly byly ukládány pravidelně v předem domluvený den a aby jejich zadání odpovídalo učebním potřebám vašeho dítěte.
16. 09. 2010 | 00:57

poste.restante napsal(a):

ondrejsteffl

Zdravím a přeji hezký den.

Ad Váš příklad smlouvy - já jsem pro. Sice fakt nevím, co je tam nad rámec zákona a školního řádu, ale s takovouto smlouvou nemám nejmenší problém.

Snad až na závazek, že dítěti bude vždy fajn. :-)
Co když třeba nerado lečo nebo špenát ze školní jídelny?

Ale otázky mám.
Jak je to s právní vynutitelností dodržování smlouvy všech smluvních stran?
Tedy i nezletilého dítěte?

Jaké jsou případné sankce za nedodržení?

A kdy a za jakých podmínek je od smlouvy možno ustoupit?
16. 09. 2010 | 01:29

ondrejsteffl napsal(a):

poste.restante napsal(a):
co je tam nad rámec zákona?

Třeba tohle: Škola se zavazuje, že poskytne (...) výuku, která odpovídá individuálním potřebám vašeho dítěte.

To je velmi nesnadné a mám pochyby, že to dokážou v Anglii. U nás takovou školu neznám, ba co víc neznám ani školu, která se o to skutečně snaží.
16. 09. 2010 | 01:41

poste.restante napsal(a):

ondrejsteffl

No právě.
Váš příklad smlouvy je dobrý.
Ovšem nepochybuji o tom, že v našich podmínkách by skončilo vše u prachobyčejné proklamace, která je de facto nevymahatelná a tedy nadbytečná.
Jen další papírování.

To už raději definujme etický a profesní kodex učitele.
Jeho nedodržení pak může mít své důsledky až po rozvázání pracovního poměru a soudní zákaz výkonu profese.
Viz. znojemská (porno)učitelka či prokazatelné případy šikany ze strany učitele.

A zamysleme se nad tím, zda jsme při "humanizaci" školství neznemožnili samo vzdělávání, potažmo výchovu.

Stanovme obecnou podstatu výchovného a vzdělávacího procesu na jednotlivých stupních škol.
Jistěže půjde v mnoha směrech jen o proklamace a obecné fráze. Ale těch je například Listina základních práv a svobod také plná. A nijak to přitom nebrání možnosti posuzovat, zda a nakolik jsou lidská práva v zemi naplňována.

A uvědomme si také konečně, že mezi námi vyrůstají také budoucí vrazi a sociopati a že tedy je nutno hledat prostředky, jak před nimi ochránit jak žáky, tak i učitele, potažmo společnost.
Udělejme to dříve, než dojde k prvnímu školnímu masakru.
Pak totiž přijde jen hodně rychlých a špatných, protože populistických řešení.

Což třeba detenční místnosti, status veřejného činitele pro učitele, vykázání z výuky, atd.

To vše samozřejmě potenciální tragédii nezabrání, ale jednak ji to (možná) oddálí a jednak přispěje k narovnání obecně pokřivených vztahů ve školství.

Je nesmysl čekat na uzdravení společnosti. Léčbu je třeba zahájit právě ve škole.

A změňme už, konečně, ten pitomý normativní způsob financování škol.
16. 09. 2010 | 02:41

juli napsal(a):

K tomu mohu jen dodat - škola má především učit a ne vychovávat, to je hlavním posláním rodiny. Pokud přijde už do 1.třídy sebevědomý, drzý a nevychovaný fracek, těžkou doufat, že ho škola předělá a převychová. Alespo%n s prostředky které má a jsou v rámci zákona. K názoru, že je na učiteli, jestli ho děti nenávidí nebo milují a respektují podotýkám, že to není zcela pravda. Jsou žáci, kteří nerespektují absolutně nikoho i kdyby byl svatý. U nás ve škole říkáme, že pracujeme s materiálem, který dostaneme. Snad mě někdo nenapadne za to, že děti považuji za materiál, tak to není. Rodiče se mají uvědomit a upřímně si přiznat, kde hodně selhali a neobviňovat školu, že je jejich zázrak nevychovaný.
16. 09. 2010 | 07:22

Terry napsal(a):

Pokud se dítě už v základní(!!) škole chová drze, sprostě, soustavně narušuje výuku, u dětí z "nepřizpůsobivého" prostředí i bez základních sociálních a hygienických návyků (o základních znalostech českého jazyka nemluvě), NENÍ TO CHYBA UČITELE, ale výchovy v rodině; asi má doma ty "správné" vzory chování nebo má "nedospělé" rodiče, kteří sami by potřebovali "převýchovu".

Tyto základy výchovy nemůže suplovat učitel (na úkor ostatních dětí ve třídě).

A u takových rodičů je pak úsměvné mluvit o nějaké "smlouvě", navíc právně úplně vágní.

Pan ministr by si měl výuku sám vyzkoušet, a pak by neměl blbé plky, na "úrovni" zmíněných dětí.

Stále více mám pocit, že naši vrcholní státní představitelé splňují jeden ze zákonů prof. Parkinsona:

"Lidé postupují ve funkcích, až dosáhnou své úrovně neschopnosti."

Bohužel - naši "demokratičtí" politici mají až na takové "své úrovni" největší pole působnosti, největší moc, největší prostor k prezentaci svého ega...
16. 09. 2010 | 07:30

Zdeněk Brom napsal(a):

Ondřej Šteffl - poste-restante

Pan ministr pravděpodobně opět pouze improvizuje a vyhlašuje něco, co nemá připraveno. Dobrý a nosný nápad tak možná skončí jako směšnost, které netřeba věnovati pozozornost. Bohužel.

Ondřeji, díky za tu ukázku. To by mohla být cesta. Jinak, ty školy, které se o podobné věci snaží, tu jsou. Mnoho učitelů to nejenom zkouší.

Osobně se ale domnívám, že i bez smlouvy lze dosáhnout dobrých kázeňských výsledků a žáci nemusí být postrachem školy.

Drobné příspěvky zde:
http://zdenekbrom.blogy.rvp...

http://zdenekbrom.blogy.rvp...

Zdravím i pochopitelně autora.
16. 09. 2010 | 07:39

Karamela napsal(a):

Výborný blog! Skoro jsem si nemyslela, že existuje nějaký učitel takového rozhledu, smýšlení a inteligece! Z toho vyplývá, jak je učitelské řemeslo na tom špatně. Protože tak jako já, vnímá učitele kdekdo. Jako vyžírky s nekonečným počtem prázdnin (to teda upřímně opravdu nechápu a nechápu, že to zřizovatelé vč. ministra dovolí ?!?!), jako dozorce divé zvěře s minimem snahy něco skutečně učit, jako lidi neschopné praktického života... Přitom vím, že dobrý učitel je životní výhra a rodiče mnohdy nestojí za zlámanou grešli, asi jsem ovlivněná svojí sousedkou učitelkou, která mi každé ráno s radostí sděluje: hurá, dnes máme pochoďák, obejdem támhle Tlustou horu a ve 12 jsem doma, nebo hurá, dnes máme divadlo na 10, to už se do školy vracet nebudem, ve 12 jsem doma, nebo hurá, kolega onemocněl, nemá kdo suplovat, tak hodiny odpadají, ve 12 jsem doma.... A nějaké smlouvy s problémovými rodiči (záměrně říkám rodiči, protože ti jsou problém, děti jsou jenom jejich dílo) je úplně na prd, cár papíru nevymahatelný, nevynutitelný, zbytečný.
16. 09. 2010 | 08:30

neo napsal(a):

Školy mají přece tzv školní řád. Tím mohou jednoznačně formovat povinnosti žáků co se chování a jednání týče a za porušení vyvozovat důsledky.

V prvé řadě bych zrušil povinnou školní docházku a každé hrubé porušení řádu trestal vyhazovem a tím zmetkovi odepřel vzdělání. Takový fracek by pak mohl maximálně smrkat beranům rypáky a byl by to trest i pro rodiče, kteří neumí svého smrada vychovat.

Ale i při současném stavu by nemusel být špatný systém pokut por žáky, porušující školní řád. Útoky na učitele už by se daly hodnotit dle trestního práva a za nezletilce má zodpovědnost rodič.

čili - poruší fracek školní řád, dostane pokutu. Nezaplatí, přijdou úroky, vymahači, exekuce atd...
16. 09. 2010 | 08:34

Herbart napsal(a):

za chvíli zůstanou pouze dva důvody proč se stát učitelem: červenec a srpen

jinak jde vše od 10 k 5
16. 09. 2010 | 08:37

Sladký napsal(a):

Paní Karamelo, dám Vám radu. Běžte učit,budete v poledne doma,budete mít samé prázdniny a za tu nepráci vyděláte spoustu peněz.
Vydržte u toho aspoň dva roky, pak už možná budete vědět,o co jde, a budeme si moci seriozně popovídat.
16. 09. 2010 | 08:48

myrta napsal(a):

A tak budeme mít vzorné ,slušné a ukázněné žáky ve škole,v rodině i na veřejnosti.Pak přijde Mádl a Issová s klipem např.zamkni bábu a dědka do sklepa,rodiče ti nemají co kecat do životu,pořádně je skásni.Zo velkého potlesku politických stran,kterým se to hodí do voleb.A jsme zase tak kde jsme byli,protože příklady chování táhnou a jen těmi je možná dobrá výchova.
16. 09. 2010 | 09:01

Karamela napsal(a):

to Sladký:

Jejda neberte to osobně, prosím. Vždyť jsem psala, že dobrý učitel je životní výhra. Můj syn z vynikající učitelky v první třídě čerpal ještě na střední (ve smyslu přístupu k učení, systematičnosti a pravidelnosti), zato druhý syn málem skončil v polepšovně než ho v osmé (!) třídě zachránil pan učitel Šiška (dej mu pánbůh věčnou slávu) a dnes už je bakalář. Já jen napsala to, co si myslí opravdu spousta lidí, je to prostě takhle pokažené. Učitele bych nešla dělat ani za nic, tak jako by učitel nešel dělat moje účetnictví, každý jsme halt na něco jiného. Právě naopak jsem z pana Mlezivy nadšená a nevěřím, že nějaký papír změní vztahy rodičů potažmo veřejnosti a školy.
16. 09. 2010 | 09:23

Venus napsal(a):

Neukázněného spratka bych ze školy vykázala na základě smlouvy s rodiči, kteři by si museli (dohled nad nezletilým) např. vzít na příslušné den či dny (tak asi 3) vzít dovolenou nebo neplacené volno apod.... Za chvíli by se jim (těm rodičům) zajídalo finančně či pracovně "doplácet" následnými potíži v zaměstnání na spratka a dám hlavu na to, že by ho brzy srovnali .... Děti jsou tisíce let stejné a stejně zlobivé, záleží na morálce celé společnosti a staré leatinské EXEMPLUM TRAHUNT - příklady táhnou, stále platí - v politice, společnost atd...
16. 09. 2010 | 09:25

Tenco napsal(a):

Tenhle stát se všecko snaží ošetřit zákony, různými vyhláškami a "smlouvami s tím či oním".
Vzniklý chaos je pak takový, že sám stát si musí na běžné činnosti najímat různé právní kanceláře a poradenské vyžírky.
Což je absurdní.

Otázkou je, zda to nedělá s chutí a rád.

Nevím, zda má učitelský stav svoji profesní organizaci. Ale myslím si, že pokud ano, tak když už nějaká smlouva, tak by měla být uzavřena s ním.
Osobně si myslím, že by mohlo stačit jednostranné prohlášení takové instituce a následná faktická garance za jednotlivé body smlouvy.

Smlouva s budovou se mi nezdá býti šťastným řešením. To se zvrtne buď v čirý formalismus a další šikanu učitelů anebo v další právní spory.

Nebo v nic. V tom lepším případě.
16. 09. 2010 | 09:37

Milan napsal(a):

Když učitel zaujme, problémy s chováním nemá.
Aby učitel mohl zaujmout, musí mít ve třídě shromážděny žáky přibližně stejných schopností.
Nelze zaujmout současné chytré i blbé.
Proto je nutná větší diferenciace dětí, tedy větší diverisifikace škol a tříd.
16. 09. 2010 | 09:46

gaia napsal(a):

Milan
jiný by to nazval kastováním elitářstvím a sociálním vylučováním
16. 09. 2010 | 10:40

Targus napsal(a):

To Jan - Michal Mleziva:

Vážený pane, to, co jste zde vypotil, myslíte opravdu vážně?
Přiznávám se, že jsem to musel normálně rozdýchávat.
Ve svém blogu normálně rezignujete na to, aby rodiče posílali do školy vychované a ukázněné děti!!!
"Pokud stát nařizuje povinnou školní docházku, pak by zodpovědnost s ní související měla spočívat plně na jeho bedrech."
Jste se zbláznil? Takhle vychovávali sovětští soudruzi a Ceausescu. Výsledkem bylo, že děti chodily bonzovat na své rodiče soudruhům.
Pedagog má vychovávat - souhlas. Ale pouze v součinnosti s rodinou. Jinak se dostáváme tam, kde jsme byli v době reálného socíku. Ve škole něco jiného - doma něco jiného, s tím rozdílem, že se nyní nebude jednat o výklad oficiální doktríny státu, nýbrž o normy společenského chování, což považuji za daleko horší.

Jen na okraj - pokud Vám Váš rozhled a rozlet dovolí, zkuste se hluboce zamyslet nad tím, zda jste schopen si uvědomit rozdíl mezi pojmy:
sebevědomý - drzý
vzdělaný - nevychovaný

Váš blog bych zde mohl rozebírat celé hodiny a slovo za slovem Vám dokazovat, že nemáte pravdu naprosto v ničem. Evidentně však nemá smysl Vám sdělovat, že dnešní tzv. absolventi VŠ jsou ve valné většině namyšlená sebestředná stvoření neznající ani polovinu toho, co absolventi stejné školy před 20 lety.
16. 09. 2010 | 10:42

Marcus Agrippa napsal(a):

Tak když vidím na internetu, jak se dnešní děcka chovají a čeho jsou schopné, tak osobně bych nedělal učitele ani za 100 tis.( natož pak za dvacet ). Musím si v souvislosti s tím vzpomenout na"básníky" - moje i tvoje profese je poslání - mně ale přijde spíš k posrá.. Samozřejmě společnost se diametrálně změnila, ale to co předvádí naši frikulíni není o přístupu škol, ale o stavu celé ČR. Úplně mi stačí srovnat kulturu cestování - počmárané vlaky s poškrábanými skly - lidi se chovají jako dobytek, který se rve dopředu atd. Ono když dojede vlak např. z Rakouska tak člověk nevěří vlastním očím - čistý vlak a lidé v naprostém poklidu vystupují a nastupují. Ono prostě problém je jinde.
16. 09. 2010 | 10:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Milan:

Zaujmout lze a diferenciace není nutná. Příklady ze světa i od nás to jasně dokazují. Píšu to z hlediska základní školy 1. - 9. třída.
16. 09. 2010 | 10:45

Pavel napsal(a):

Je to klasická současná debata o školství. Představa, že učitel učí kolem 30 žáků ve třídě a zároveň má být vychovatelem podle "individuálních potřeb žáka", je legrační. Některé žáky se nedá zaujmout ničím, pokud má výuka mít aspoň základní úroveň. Je tragické, že se musí učitel doprošovat nějakého nevycválaného klacka, aby byl tak laskav a respektoval základní zásady. Smlouva tomu moc nepomůže. Učitel musí mít prostředky k tomu, aby hodina mohla normálně probíhat. Tyhle tzv. nové metody naprosto likvidují vzdělanost a dostávají mladé lidi mimo realitu života, ne že jsou pro život. Ptá se snad někoho v práci šéf, jestli je ho podřízený ochoten respektovat? Nejde o to obhajovat nějaké diktátorské metody, ale v současnosti je praxe taková, že tím diktátorem vůči učiteli je přidrzlý puberťák.
16. 09. 2010 | 10:54

Pípa napsal(a):

poste.restante,
nebudu popisovat jednotlivé učitele, napíšu to obecně. Nesnášeli jsme učitele/ky nekompetentní, křiváky, úchyláky. Respektovali jsme kompetentní, kterým jsme tolerovali nějakou tu slabůstku, libůstku. Milovali jsme ty, kteří uměli něco navíc, např. učitel Havránek uměl dvoujhlasně pískat na zuby, což nám občas předvedl. I za našich časů učitelé čelili stížnostem některých rodičů i s osobními a trestními důsledky za nepřiměřené fyzické tresty. Např. zmíněný Havránek měl průšvih za tahání žáků za ucho. Dělal to nepřiměřeně. Zlobivého žáka někdy zvedl za ucho až do vzduchu. Takové ucho jste měl červené ještě večer doma a dostal jste od rodičů ještě jednou.
ReCaptcha: "Chutzpah" martho
16. 09. 2010 | 10:54

ženská napsal(a):

Pokud bys mě někdo zvedl za ucho do vzduchu, tak ho minimálně kopnu mezi nohy a zažaluji za poškození krční páteře :(( to dítě se bohužel bránit nesmí.
16. 09. 2010 | 11:04

KAteřina napsal(a):

Smlouva mezi školou (státem) a rodiči (občany) se nazývá zákon. A ministr je od toho, aby zákony navrhoval a dokázal pro svůj návrh získat souhlas parlamentu.
Představa, že se u nás budou uzavírat stovky tisíc individuálních smluv (a zároveň snižovat byrokracie) je naprostá pitomost.
Za chování dětí musí zodpovídat rodiče, protože ti ho nejvíc formují. Učitel nikdy nemůže "vychovávat" žáka proti jeho vůli nebo proti vůli rodičů.
16. 09. 2010 | 11:12

arnazach napsal(a):

Já jsem pro smlouvu, jenom musí být oboustranně vyvážená. Já škole zaručím, že děcko bude chodit do školy a nebude fackovat učitele, když mi škola mi zaručí, že se děcku dostane kvalitní výuky a poutavého výkladu a že mi děcko nebude doma vykládat, že Beneš by zrádce a nebude mě opravovat, když mluvím.

Především trvám na tom, že škola, dřív než se mnou uzavře smlouvu, zajistí kvalitní výuku minimálně dvou jazyků, což dnes nefunguje ani na středních školách, které se prezentují jako příprava na VŠ. Takže děcka, která tam přijdou ze základní školy, si musejí minimálně na rok zajistit kursy z jednoho jazyka mimo školu.

Každá smlouva přirozeně musí obsahovat ustanovení o penalizaci za její nedodržování. Už se na to těším.
16. 09. 2010 | 11:25

Ivan napsal(a):

Tedy, klobouk dolů. Málo lidí i věnujících se pedagogice, dokáže toto vystihnout. Ale chyba! Rád bych si udělal test, kolik učitelů a kolik rodičů pochopilo, o čem, pane Mleziva píšete. Dokonce si dokáží vybrat to nepostatné z Vašeho příspěvku a přetvořit smysl, například, že naše školství ustrnulo a proto bylo špatné. Co je vzdělanost ?
Bohužel, máme mnohgo příkladu.
Projděme si literaturu, kde Vázne korektura, škoda za láci knih i učebnic. To je ukázka vzdělanosti. Příkladu bychom našli noho. Jinými slovy, mám takové tušení, že nevzdělanost v naší společnosti roste geometrickou řadou. Ovšem vše vyplývá z toho, co domníval jsem se listopadewm skončí a začne se probírat k životu ve prospěch této země. Stačilo by málo. Vážit si práce druhých, a neztrácet profesionalitu, o které si již nechávám zdát ve snách. Máme lidi vzdělané, ale váží sim ich tato společnost?
S článkem souhlasím, více jich a méně nevzdělanců na postech rozhodujících. Je třeba hledat, ne politikařit.
16. 09. 2010 | 12:00

Jana napsal(a):

Dobrý den,díky za úžasný článek.
Veliký souhlas s "Pípa" a Karamela". To : Sladký : pokud vím,tak nikdo je nenutí,aby učili,pokud je jejich práce nebaví,neuspokojuje nebo dokonce ponižuje,tak ať jdou dělat něco jiného tak, jako každý jiný zaměstnaný člověk.Bohudík si vcelku můžeme vybrat-pokud na to máme schopnosti. Přeju hezký den všem J
16. 09. 2010 | 12:04

juli napsal(a):

Karamela - Váš názor na učitele je omezený, jak to bývá u lidí, kteří si myslí, že máme jen prázdniny a koukáme zdrhnout ze školy ve 12. Usuzujete podle jedné situace nebo jedné sousedky. Čínské přísloví praví: Nesuď člověka, v jehož botech jsi neušel aspoň míli.Pracuji ve školství, mám tzv.kumulovanou funkci, učím, jsem asistentka ředitelky a ještě mám přidělenou částečnou práci za hospodářku na mateřské. Takže toho není málo a někdy toho mám dost. A určitě v poledne neprchám domů a ve škole jsem jedna z prvních. Nevím, jaký máte plat, ale ten můj je dosti podprůměrný.
16. 09. 2010 | 12:09

Karamela napsal(a):

to Juli:
Můj názor na učitele je: velmi náročná, krásná, důležitá, nenahraditelná, zajímavá, uspokojující práce! To, co jsem popsala, neříkám já - takhle se vyjadřuje moje sousedka učitelka. Jen na ni koukám jako blázen a samozřejmě mě to ovlivňuje. Ale kdybyste opustila stěny školy a vyposlechla spontáně vedené debaty lidí, bohužel byste zjistila, že prestiž učitelů je skutečně katastrofální. Možná mají také sousedy. Ale vždy, když mudrujeme o školách, v ž d y se nějaký kantor, který je oceňován a uznáván. Ale všeobecně je spíš bída. Pro úplnost dodáván, že nestraním rodičům, kolikrát to jsou taky pěkní zmetci. Míním, že celá společnost na velké potíže s morálkou. A k vaší popsané činnosti musím říct, že spousta lidí má různé kumulované funkce, chodí brzo ráno do práce a rozhodně ne ve 12 domů, to prostě není řádná zásluha, to je normální!
16. 09. 2010 | 12:25

Pavel napsal(a):

to Jana:

Dobrá rada. Jen funguje, když je poblíž velké město s nabídkou pracovních příležitostí. V dnešní době už to není tak jednoduché sehnat dobrou práci. Kdo pak ale na těch školách bude učit, když právě ti kvalitní učitelé, kterým nebylo lhostejné být v takovém marastu, odejdou?
16. 09. 2010 | 12:27

Karamela napsal(a):

Omlouvám se za překlepy, mám už málo času...
16. 09. 2010 | 12:27

Petr Bilina napsal(a):

Souhlasím se vším, co jste napsal pane Mlezivo, s výhradou poslední věty. Proč by měl stát učitelům nějak pomáhat? Pouze bych očekával jeho nezasahování do školství.
16. 09. 2010 | 13:13

juli napsal(a):

Karamela - Vaše připomínka, že prestiž učitelů je katastrofální je částečně pravdivá. Pokud se řekne, že učitelé nemají prestiž,nevychází to přímo z toho, jak učitel učí nebo jaký je /ač, jako v jakémkoliv povolání jsou dobří, velmi dobří, průměrní a špatní/, ale že je sakra těžké nějakou prestiž mít, když jste válcována ze všech stran - z ministerstva Vás udeptávají neskutečnými, troufám si říci, zhovadilostmi, rodiče si stěžují, často neoprávněně, děťátka jsou nastavena na agresivitu 1.stupně, něčemu se naučit stojí v jejich hodnotovém žebříčku za řevem,pranicemi, nadáváním,mlácením spolužáků, hraní si s mobilem při vyučování, odmlouvání,nakupováním v automatech apod. Pokud si Vás někde neváží, nemůžete mít žádnou prestiž, žádný respekt, jste prostě jen nepříjemné zlo, které se holt musí nějak vydržet. Smutné na tom je, že snad ještě nikdy se mládež nechovala ke svým kantorům tak neurvale, jak je v současnosti.V některých příspěvcích je rada, ať toho teda necháme, když nás to nebaví. To je teda opravdu rada nad zlato. Kdo na tom nemá, nevydrží ve škole více než dva tři měsíce, možná jeden školní rok.
16. 09. 2010 | 13:26

gaia napsal(a):

na naší škole např. zavedli tzv. Ucho box aby se prý děti naučili vyjadřovat názory a to co chtějí i pokud se třeba stydí.no a jeden chlapeček tam v průběhu asi 10 dnů vhodil 3x papírek s nápisem že prý jsem kráva.
Což prý svědčí o mé chybě neb učitel musí být oblíbený a přišla jsem do konce roku o osobní ohodnocení. Stálo mne to asi 10 tisíc.

Od té doby mám divný pocit a jsem otrávená a vše se jen zhoršuje těžko může mít autoritu ten kdo je finančně závislý na názorech druhých a ještě takto prezentovaných.
16. 09. 2010 | 13:42

Tenco napsal(a):

gaia
To je pravda ? Že Vás finančně postihli za něco, za co měl onen fakan dostat pár facek ?

No, to se máme na co těšit. Už teď praskají radnice a úřady ve švech, jak jsou narvány osobami se zanedbanou výchovou v dětství. Tedy ze strany rodičů.

Opět se mě zmocnila skepse. :((

Tak snad trocha hudby : ))

https://www.youtube.com/watc...
16. 09. 2010 | 13:52

Karamela napsal(a):

to Juli:
Já skutečně učitelům nezávidím. Jela jsem s třídou dětí v MHD a nemohla jsem se dočkat, až se toho povykování a jančení na nejbližší zastávce zbavím. Paní učitelka utéct nemohla, ale je fakt, že si opravdu tuto práci vybrala. Pokud na to nemá, štve ji to a nebaví, tak to opravdu asi nemá dělat. Znám člověka, který s děckama dělal už ve skautu, učit jít "musel", ačkoliv jako inženýr technolog zkoušel pracovat různě, ale prostě ten dětský svět ho táhl odjakživa. Učit bude asi už nafurt (výplata nevýplata), ale ruku na srdce, kolik je takových?
16. 09. 2010 | 13:55

gaia napsal(a):

Tenco
ano to je pravda

a ještě se přiznám že jsem pak chodila ráno již v 6 kdy tam nikdo nebyl a dlouhou pinzetou lovila ze schránky papírky a kontrolovala je. A nějaké konstruktivní názory tam opravdu nebyly ale sprostoty o ostatních učitelích též leč postih jsem měla jen já a ještě matikář. Ale Ucho box tam visí pořád neb to je prý výchova ke zdravému názoru.
Ani sem to sem nechtěla psát ale jako ilustrace jak se někde buduje kázeň se myslím hodí.(ale kázeň učitelů)
Dnes si nakonec může pedagogickou teorii co by se mělo nebo mohlo vymyslet každý, ale nikdo neví jak to bude fungovat nikdo to neověří.
To že má být na chodbě Ucho box přivezla ředitelka též z nějakého školení.
16. 09. 2010 | 14:03

poste.restante napsal(a):

Zbožňuji rady typu: Jděte dělat něco jiného, když se Vám to nelíbí.

Sestřičky, nelíbí se Vám, že musíte tahat metrákové pacienty ve dvou, nelíbí se Vám noční služby, které rozbíjí život, nelíbí se Vám ...?
Jděte dělat něco jiného.

Doktoři, nelíbí se vám, že Vás systém nutí sloužit nezaplacené přesčasy nad rámec zákonů i zdravého rozumu?
Jděte dělat něco jiného.

Učitelé, co by jste ještě chtěli za poloviční pracovní dobu a čtyři měsíce dovolené?
Jděte dělat něco jiného.

Do prkené ohrady.
Kdy už pochopí tihle "rádci" že změnou zaměstnání se dají řešit individuální problémy jedné konkrétní osoby, ale nikoliv systémové problémy celé profese.

Prostě si přiznejte, Vy někteří "chytráci", že spoléháte na to, že většina ze sebe dál nechá dělat pitomce.
Koneckonců, když musíte "držet hubu a krok" Vy v soukromém sektoru, tak proč by ti druzí na tom neměli být stejně, že?

Jenže je tady jeden drobný rozdíl. Ty nesmysly a špatné fungování systému mají své náklady. A hádejte, kdo je platí?

Za co tedy chcete platit učitele?
Za to, aby se pořádně připravil na výuku a věnoval čas dětem, anebo za to, aby potřetí přepisoval třísetstránkový elaborát, protože se inspektorovi nelíbí nadpisy kapitol "Školního vzdělávacího pogromu"? (To není překlep ale záměrná náhrada slova program.)

Nebylo by, náhodou, lepší pro všechny, kdyby každý dělal to, na co má schopnosti a vzdělání?
Učitel učil, lékař léčil, atd. a ne aby si "svobodně" vybírali práci která je sice nebaví, nenaplňuje, ale dá se díky ní normálně a slušně žít?
16. 09. 2010 | 14:10

poste.restante napsal(a):

Pípa
citace:
nebudu popisovat jednotlivé učitele, napíšu to obecně. Nesnášeli jsme učitele/ky nekompetentní, křiváky, úchyláky. Respektovali jsme kompetentní, kterým jsme tolerovali nějakou tu slabůstku, libůstku. Milovali jsme ty, kteří uměli něco navíc, např. učitel Havránek uměl dvoujhlasně pískat na zuby, což nám občas předvedl.
Konec citace

Myslím, že jste to vcelku vystihnul. Ono totiž pod tou fasádou drsňáctví a obhroublého rádoby dospěláctví jsou i dnešní děti pořád stejně citlivé a vnímavé.
Stačí se podívat do mateřských škol.
To, co se s nimi stane v průběhu dalších 15 let, to už je chyba nás všech.
Tedy nejen rodičů, nebo učitelů, ale každého z nás, jak tady píšeme své "rozumy".

Přesto ale tvrdím, že žáci dokáží vycítit a poznat, když některému kantorovi opravdu na jeho práci a na nich samotných záleží. A dokáží to ocenit. I když někdy až s odstupem mnoha let.

Ad červené ucho a učitel Váš učitel Havránek.
O to právě jde. Fyzické tresty se ani tenkrát "nesměly". Ale rodiče respektovali pozici učitele a řešily se opravdu až neadekvátní případy.
Navíc žáci sami většinou mlčeli o facce ve škole, protože věděli, že doma by následovala druhá a ne jen jedna.
Dnes je ale situace diametrálně odlišná.
Rodiče vyjednávají dětem všemožné úlevy, protože mohou. Zadávat dvacet příkladů na domácí úkol se považuje za přetěžování.
Žáci smí učitele provokovat, smí být na něj vulgární ale učitel "musí být profesionál".

Tohle je systém výchova parchantů a nikoliv zodpovědných lidí.

Kde je vynutitelnost práva těch slušných žáků na výuku v odpovídajícím a podnětném prostředí?
16. 09. 2010 | 14:35

poste.restante napsal(a):

Zdeněk Brom

Zdravím a souhlasím.

Pan ministr předvádí spíše ukázku postupných plácnutí do vody a nikoliv promyšlené a realistické koncepce.

Všichni víme, že situace s kázní ve školách u nás není dobrá, ale do "Pekla před tabulí" má ještě hodně daleko. Prozatím alespoň nenajímáme do středních škol členy školní ochranky.

Vnímáme také, že jsme se vydali tímto směrem a to rozhodně není dobře.

Obávám se, že "smlouva" není to pravé ořechové a problém spíše zastírá a nijak neřeší.
V tom chápu podstatu článku i následné diskuse.

Vaše články znám, jak víte a vcelku souhlasím.
Tady někde je třeba hledat cesty.
16. 09. 2010 | 14:45

poste.restante napsal(a):

Zdeněk Brom

P.S.:
Viděl jste film Coach Carter?

Tak nějak bych to viděl.
Vzájemný respekt a dodržování pravidel.
16. 09. 2010 | 14:50

Tenco napsal(a):

gaia
Ucho box a pinzeta je dobrý příběh ze života. Dokonce bych se zasmál, jenže z Vašeho pohledu asi o žádnou komedii nešlo. Ale mě takovým způsobem nějaká kvazidospělá osoba připravit o deset táců, tak já ho připravím o deset zubů.
Nebo mu alespoň ten Ucho box otřískám o hlavu. :((

Tak ještě jednu :

https://www.youtube.com/watc...
16. 09. 2010 | 15:05

Pavel napsal(a):

to gaia

Ten příběh s Ucho boxem přesně vystihuje současnou situaci ve školství:
1.) Váš ředitel je naprostý tragéd, pokud vám za takový lístek s urážkou strhne osobní.
2.) Jak pak ale mají mít učitelé respekt, když si toto nechají líbit? Každý žák je pak může lístečkem odstřelit. Opravdu tragikomické.
16. 09. 2010 | 15:35

ženská napsal(a):

Tady se pořád probírají děti strašlivé, chudákům učitelům ubližující, a co naopak? Děti šikanované, o kterých žádný kantor "neví"? Nebo se k šikaně sám přidá, protože do toho nevidí a věří zbytku třídy (těm silnějším hajzlíkům) Když rodiče přinesou jasné důkazy (zničené věci například), tak si to lump dítě udělalo samo, aby mohlo otravovat? Když mi stát ze zákona odebere dítě na dobu vyučování, tak za mě musí zastoupit někdo, kdo to uhlídá. Pokud neuhlídá, takový kantor tam nemá co dělat, i kdyby se ta škola měla zavřít - a třeba zrovna by se měla zavřít, aby se to začalo řešit. A fakt bych ráda viděla ty předřený kantory v Panasoniku u pásu na třísměnný provoz, jak by zvládali bez stresu s úsměvem na rtech :(((
16. 09. 2010 | 15:36

Pavel napsal(a):

to ženská

Učitelé jsou vysokoškoláci, ti nemají u pásu co dělat. U pásu je jistě náročná práce, ale podobně bych mohl napsat, že bych chtěl lidi od pásu vidět pět hodin učit.
16. 09. 2010 | 15:45

ženská napsal(a):

to Pavel: to já taky, což takhle si to na den dva tři prohodit? Děti by se konečně dozvěděly něco ze života - a učitelé nakonec taky. vejška ještě není záruka kvality:((
16. 09. 2010 | 16:03

gaia napsal(a):

proto já nejsem moc zastáncem snižování základu a zvyšování pohyblivých složek. Samozřejmě by měli učit dobří učitelé a být za to odměněni, ale uživit se musí i ti průměrní .Tolik géniú v populaci zas nemáme a když jsem popsala jak snadno lze o osobko přijít a učit pak za nějaký směšný základ až do dalšího šk. roku.Aby nebohý průměrný učitel nebo ten v nemilosti vedení byl největší socka ve třídě?
16. 09. 2010 | 17:16

poste.restante napsal(a):

ženská

Na středních odborných školách často učí lidé, kteří prošli praxí ve fabrikách a podobně.
Včetně mé maličkosti.

Takže ještě jednou.
Já si k pásu či PC, jak odpovídá mému profesnímu vzdělání, v třísměnném provozu stoupnout mohu.
Dělnice od pásu bez příslušného vzdělání bohužel (bohudík) nemá ve školství co dělat.

Je fantastické, kolik se vždycky vyrojí odborníků na školství z řad těch, kteří znají školu jen z jedné strany katedry.
Takže bych prosil pro učitele trochu respektu. Minimálně stejný respekt, jaký mám já k profesi zedníka, či pokrývače. Také u nich předpokládám určitou odbornost.

"Každý umí řídit stát, vyhrát bitvu, která právě skončila a vychovávat sousedovy děti."

Ad šikana ze strany vyučujících.
Nebudeme si tu nalhávat, že nic takového neexistuje.
Pokud se takový případ vyskytne a prokáže, je pochopitelně třeba takového člověka postihnout a případně třeba i ze školství vyhodit. Škoda, kterou by mohl napáchat je totiž značná.

Žádný stát Vám dítě neodebírá.
Klidně si jej učte sama anebo dejte do soukromé školy.

Má zkušenost je taková, že rodiče, kteří nedokáží zvládnout jedno vlastní dítě, mají spoustu moudrých komentářů o tom, jak má učitel zvládnout 30 dětí cizích.

Ad prohození profesí
Beru Vás za slovo. Domluvte se s třídním své ratolesti a jeďte jako nepedagogický dozor na školní výlet nebo lyžařský kurs.
Ani učit nebudete muset. Jen udržet pořádek a kázeň.
16. 09. 2010 | 17:35

volič napsal(a):

Pan ministr je z tlupy p.Bárty, čili z řady nekompetentních jedinců, kteří se dostali k politické moci právě s pomocí i řady pedagogů.Rodiče zodpovídají za své potomky až do 18 let. Je komické hovořit o nějakých dalších smlouvách apod. Současná situace ve školách je pouze odrazem stavu této společnosti.
16. 09. 2010 | 17:44

ženská napsal(a):

poste.restante: moc ráda bych si děti učila sama, poraďte jak se to v tomhle státě zařizuje?
p.s. na výlet mě sebou nechtěli, ale všichni rodiče museli podepsat souhlas s dvouhodinovým rozchodem (děcka dělejte si co chcete, my si v klidu nakoupíme) :(((
16. 09. 2010 | 17:51

Lucie napsal(a):

Dobrý den!

Moje dítě chodí do základní školy založené blogerkou Klárou Samkovou. Učitelé tam mají přirozenou autoritu, třebaže jim děti tykají. Co se týče měřitelných výsledků, jako je například počet dětí přijatých na osmiletá gymnázia, byly děti z této školy 100% úspěšné. Co se takhle paní Samkové zeptat, jak to dělají?
16. 09. 2010 | 17:55

gaia napsal(a):

Lucie
no ti asi s rodiči problémy nemají když je to soukromá škola a rodiče platí.Tak se samozřejmě o školu a o své děti zajímajízajímají.

Problémy jsou se žáky o které se rodiče nezajímají.
16. 09. 2010 | 17:59

Lucie napsal(a):

to ženská

Dítě je možné vzdělávat doma do 5. třídy obvykle bez větších problémů a domácí výuka na druhém stupni je, pokud vím, ve zkušebním režimu. Kupte si školský zákon a vyhledejte si webové stránky o domácím vzdělávání - mimo jiné zjistíte, že existuje řada lidí, na něž se můžete obrátit nejen při zařizování tohoto typu výuky, ale i v jeho průběhu.
16. 09. 2010 | 18:01

Lucie napsal(a):

to Gaia

Ano, rodiče v naší škole se o své děti zajímají. Ujišťuji vás však, že učitele z naší školy a ze státní školy, v jejíchž prostorách škola mého dítěte funguje, rozeznáte okamžitě: učitelé ze státní školy za děti řvou (nejlépe věty typu: co to tu řvete a kdo si myslíte, že je na vás zvědavej atd.) a zacházejí s nimi urážlivým a ponižujícím způsobem. Způsob, jakým se tito učitelé snaží uplatňovat svou moc je zastaralý (viz článek).
16. 09. 2010 | 18:08

ženská napsal(a):

Lucie: dík, už to hledám... můžu se zeptat, o jaký typ školy jde - viz "učitele z naší školy a ze státní školy, v jejíchž prostorách škola mého dítěte funguje"
16. 09. 2010 | 18:27

poste.restante napsal(a):

ženská:
Zkuste např. zde:
http://www.skoladoma.ic.cz/...
http://www.domaciskola.cz/

Ad rozchod dětí.
Asi trochu nechápete, o co jde.
Každý soudný učitel šílí při představě volného rozchodu.
Právní zodpovědnosti za svěřené děti jej totiž nic nemůže zbavit.
Je mnohem jednodušší uhlídat třicítku dítek v autobuse či muzeu, nežli na velkém náměstí.
Váš podpis byl pouze krytím se školy pro případ průšvihu, ve smyslu: "Rozchod chtěli sami rodiče a podepsali souhlas."
Kdyby jste svůj podpis nepřipojila, Vaše dítko by prostě rozchod nemělo a bylo by celou dobu u paní učitelky.

Kantorský folklór praví:
Učitel je stále jednou nohou v kriminálu.
Učitel, který odjel na školní výlet už de facto je zavřený. Jde jen o to, zda se po návratu ještě může převléci z pruhovaného do civilu.
16. 09. 2010 | 18:28

poste.restante napsal(a):

Lucie

Představte si, že mně také rostou okurky ve skleníku lépe nežli ty na volném záhoně. :-)
16. 09. 2010 | 18:31

Lucie napsal(a):

to ženská

Toto jsou stránky té školy:

http://www.skoladetem.cz/st...

najdete tam všechny relevantní informace. Jinak radím prolistovat články-blogy paní Samkové, protože ona samozřejmě píše i o té své škole, že...
16. 09. 2010 | 18:44

ženská napsal(a):

poste.restante :koukám, že bych se měla kamarádit s učiteli, kteří moje dítko neučí a tedy občas ukápnou nějakou tu fintu. Možnost sem tam nějaké to lejstro nepodepsat ještě využiju.
Teď jsem v domácím vzdělávání narazila na info, že na druhý stupeň musí být rodič vysokoškolák, tedy se svou maturou se můžu... hm, akorát jít opět "zajímat o dítě" do původní školy. :((
16. 09. 2010 | 18:44

ženská napsal(a):

Lucie: díky moc
16. 09. 2010 | 18:52

poste.restante napsal(a):

ženská

Nejde o žádné finty.
Spíše o Vaše zkreslené představy

Ad domácí výuka na 2. stupni:
Víte, ono se tak nějak předpokládá, že ke vzdělávání na druhém stupni je třeba vzdělání, na které pouze maturita nedostačuje. Dávat znalosti do kontextu a souvislostí a umět je srozumitelně vysvětlit počínajícímu puberťákovi, pro kterého jste pitomec už jen proto, že je Vám víc než 20 let, je také trochu složitější, nežli na prvním stupni, kde Vás dítě miluje jen za to, že jste.
Proto se to studuje na vysoké škole. Kdyby to bylo jednoduché jako porazit býka, stačil by výuční list.
:-)

Alternativou jsou školy soukromé.
Anebo ty, které realizují alternativní vzdělávací programy - církevní školy, školy Waldorfské a Montessori. Ale těch zase není tolik.

Ale ovlivňovat přece můžete záležitosti a běh věcí i ve škole státní.
Existují rady školy, školské odbory městských a obecních úřadů, atd.

Chápu, že kritizovat je jednodušší.
Ale kdo opravdu chce věci měnit k lepšímu, ten už dnes může.
16. 09. 2010 | 18:57

Lucie napsal(a):

to poste.restante

K okurkám vám gratuluji!

Já bych ovšem nepoužila příměr skleník - volný záhon, ale spíše biozemědělství (soužití zvířat, třeba žížal, a rostlin na určitém obhospodařovaném území) versus masová výroba (tj. boj proti některým nechtěným zvířatům a rostlinám formou chemického hnojení, maximální výnosy za cenu horší chuti a vůbec snížení kvality). Problém je, myslím, v tom, že na většině škol jsou učitelé a děti soupeři ne-li přímo nepřátelé. Ale to jen tak na okraj...
16. 09. 2010 | 19:02

poste.restante napsal(a):

Lucie

Otázky zní:
Kolik žáků je v průměrné třídě Vaší školy?
Kolik procent žáků je ze skupin, řekněme "problematických" - disfunkční rodiny, sociálně nepřizpůsobiví či vyloučení, atd?
Kolik procent žáků je dis-něco + LMD a pod?
Jaká je celková výše financí na žáka, tedy dotace + školné?
A jaký je průměrný plat učitele v porovnání s celostátním průměrem?

Pak se můžeme bavit dál o tom, zda jde o skleník či biofarmu.

Nic to ale nemění na faktu, že bychom všichni dozajista chtěli jíst bio-jablka, bio-zelí a bio-vejce od bio-slepic.

Jenže na to všichni nemáme.

Takže já Vám opravdu přeji a fandím. Ale žiju v reálném světě.
16. 09. 2010 | 19:27

Lucie napsal(a):

to poste.restante

Pokusím se vám odpovědět na to, na co mohu, ale vezměte, prosím, v úvahu, že jsem rodič a nikoliv zakladatel nebo učitel, že...
- třída má max. 16 žáků
- o problematických skupinách nemám přehled (na jaře absolvovala jedna polovičná Romka, jedno dítě je z Jižní Koreje - ale na to se asi neptáte)
- školu založili tři zoufalí rodiče velmi inteligentních dětí, jejichž děti měli na klasické škole velké problémy - různými dis a hyperaktivitami se to tam jen hemží a spolužák mé dcery je autista
- školné činí 30 400 ročně a dotace, pokud vím, dostávají, ale nevím kolik
- jeden ze zakladatelů dává stipendium dětem, které jsou ze sociálně slabých rodin, aby do školy mohly chodit
- o platech učitelků nemám ponětí
- více informací může podat jen škola :-(

Vaše měřítka považuji za relevantní, ale nikoliv za jediná možná. Proč jste se mne například nezeptal, zda mají žácí slovní hodnocení či známky? Známkovaní žáci mají totiž ze svých učitelů často strach právě kvůli známkám a učitelé zase rádi známkují, protože je to určitá zbraň. Naše děti pochopitelně známky nemají...
Také jste se mne například mohl zeptat, kolik žáků si vysvětluje slušnost jako slabost, protože právě tento bod považuji za největší průšvih na obyčejných školách.

Na závěr bych snad jenom podotkla, že znám řadu lidí, kteří nemají zájem ani o biojablka, ani o vstřícné školy, kde spolu učitelé a žáci nebojují.

Přeji vám vše dobré!
16. 09. 2010 | 20:13

Skogen napsal(a):

Demokracie je forma zřízení, která klade na své občany nejvyšší nároky. Schopnost být plnohodnotným členem demokratické společnosti není automatická. Závisí na určité osobní zralosti, schopnosti kritického myšlení, zkušenostech. Demokraticky se kupříkladu nelze chovat k batoleti (ačkoliv láskyplně samozřejmě ano).

Pedagog nemůže hodinu diskutovat s žáky, jestli je demokratické, když ho v některých případech musí poslechnout, protože on má zodpovědnost za ně a jasně dané cíle, ale oni za něj zodpovědnost nemají a mohou se s pedagogovým cílem míjet. Jakákoliv hra na moderní demokratické poměry mezi učitelem a žákem je právě jen hra a v jistém smyslu šidítko.

Demokratický styl vedení je něco jiného než rovnost mezi pedagogem a žákem. Pedagog a žák si ve své roli a jejích atributech nikdy rovni být nemohou. Demokratické vedení upřednostňuje diskuzi a snaží se minimalizovat autoritativnost.

Dokážu si demokratický styl vedení představit na výběrových školách. Zde lze obětovat i část hodin na širší diskuze, protože žáci budou schopni doplnit své vzdělávání osobním zájmem a nasazením. Stejně tak je zde přítomen motivační prvek - výběrová škola má své požadavky na výsledky i chování, nevyhovující odcházejí. Pedagogova autorita je tímto jasně dána. Jestliže některý učitel proklamuje, že za takových podmínek je možné učit děti demokratickým "moderním" stylem, jistě má pravdu. Avšak pakliže tvrdí, že je to možné vždy a všude, pak nehraje fér.
16. 09. 2010 | 20:44

Pavel napsal(a):

To Skogen

Vyjádřil jste to výborně.
16. 09. 2010 | 21:23

poste.restante napsal(a):

Lucie:

Hranice ekonomické únosnosti na státní škole je někde kolem 20-24 žáků ve třídě. Pokud je jich méně, normativ nepokrývá náklady a některý učitel bude muset školu opustit, neboť na jeho mzdu nebudou peníze. Anebo musí ředitel někde schrastit další dotace. (Počítáno při standardním počtu dělení třídy kvůli výuce jazyků, TV apod.)
O individuálním přístupu si při 30 žácích ve třídě nechte zdát.

Školy podobného typu, jaký popisujete jsou zakládány často právě z důvodů, které jste uvedla. Tedy buďto pro výjimečně nadané, anebo naopak různě hendikepované.
Tedy právě pro ty, kteří mají šanci dosáhnout na "peníze mimo systém". Nemám tím na mysli nic nelegálního, jen prostě různé nadace, programy, soukromá stipendia aj.

To vše je v drtivé většině naprosto mimo dosah běžných škol.

Podívejte já znám soukromé střední školy, kde žáci nemusí už vlastně prakticky nic, jen platit.
A znám soukromou školu excelentní a výběrovou, která si drží vysoký standard.
Znám státní školy, kde je podobná atmosféra, jakou popisujete, ale znám také školy, kde vládne perfektní atmosféra a děti se tam těší.
Jenže je to možné jen díky obětavosti, nadšení a spoustě nezaplacené práce učitelů, která však jde na úkor jejich vlastních rodin, života a peněženky.

Já tomu všemu fandím, ale takhle to přece nejde dělat všude.
(Do háje, vždyť i třeba já letos dostal na začátku roku jednu modrou propisku a všechny ostatní kancelářské potřeby si kupuju za své.)

Nebýt na základkách zbytky přírodopisných kabinetů z dob první republiky, tak znají děcka všechno jenom z obrázků v knížkách a z obrazovky počítače.
A propos počítače. Na některých školách jsou starší, nežli děti, které u nich sedí a běžně se tři kantoři přetahují v kabinetě o jedno PC.

To, jestli děti dostávají známky či ústní hodnocení je podle mne naprosto nedůležité kritérium. Klidně ať si to rozhodne rada školy podle přání rodičů.
Žák, kterému o nic nejde, se nestresuje ani z pětky ani z ředitelské důtky.

Uvědomte si, prosím, jeden principiální rozdíl. Aby spolu děti a učitelé nebojovali, jak pořád zdůrazňujete, k tomu musí být snaha a zájem z obou stran.
Co ale uděláte, když přijde dítě, které prostě bude chtít bojovat, rodiče budou na jeho straně a jakákoliv snaha o rozumnou dohodu vyjde naprázdno?
Nakonec s ním rozvážete smlouvu. Vyloučíte ho, ať si jde do státní školy.
A co mohou v takové situaci udělat státní školy? Snadná odpověď. Nic.
Dál musí vzdělávat budoucího sociopata, kterého rodiče odmítnou podrobit psychologickému vyšetření. Bez souhlasu zákonného zástupce škola nesmí nic.

Pokud žák "jen" systematicky narušuje výuku, dopouští se "jen" drobné šikany, protože na tu velkou má své "gorily" a přitom všem nemá neomluvené hodiny, protože rodiče jakékoliv záškoláctví pokryjí "rodinnými důvody", pak ani Jan Amos křížený s Makarenkem a Herbartem nezmohou vůbec nic.

Slušnost vykládaná jako slabost je problémem celé společnosti a nikoliv škol.

Problém je v praktické nevynutitelnosti dodržování pravidel.

Skogen už vystihnul podstatu, takže já jen konstatuji:
Nelze srovnávat neporovnatelné a ještě přitom osočovat.

Jistěže je třeba hledat pozitivní příklady a fungující modely.

Ale pokud má dům povodní podemleté základy a rozpraskané zdi, pak nepomůže natřít okapy stejnou barvou, jako má sousední dům, který je bez problémů.
16. 09. 2010 | 21:58

Lucie napsal(a):

Vážený poste.restante!

Děkuji, že jsem vám stála za tak dlouhou odpověď! Bez ironie. Ano, ťukl jste kladívkem na hlavičku - mám nadané dítě. Nicméně jsem také studovala VŠ - vědecký obor, který jiní studovali jako učitelský. Rozdíl v pojímání problematiky byl obrovský - přemýšlení na vědecké straně versus biflování u učitelek. Doufala jsem, že na své kolegyně jednou nenarazím jako rodič, protože nevěřím, že začnou přemýšlet a upustí od vyžadování jediného, co sami umí - to jest od biflování. Také jsem obešla jsem řadu škol, abych našla pro své dítě tu správnou a musím říci, že s výjimkou škol alternativních (waldorfských, montessori a jiných) jsem byla spíše zděšená. Učitelé opravdu řvou a ponižují děti, které jsou naprosto v normě. Začala jsem studovat pedagogiku Montessori pro případ, že by se žádná dostupná škola nenašla a já musela učit doma. Moje osobní výchovné principy jsou velmi montessoriovské. Je tedy možné, že mám opravdu velmi vysoké nároky, a že považuji za ponižující to, co jiným přijde normální. To by snad mohlo vysvětlit rozdíl v mém a vašem hodnocení chování učitelů. Ale nevím...

Hodně mě mrzí, že se nerozvinula debata na téma jak to, že v těch alternativách to jde bez řevu. Pravda, nejsou tam sociopati, ale dětí je tam 30 jen to fikne. A vyrábět Montessori pomůcky - to je panečku šichta (ale to vy možná víte). I tyhle školy jsou pro pedagogy náročné, i když trochu jinak.

Jestli dovolíte, já z debaty už vystoupím - není času nazbyt. Asi by bylo lepší, kdybychom mohli diskutovat někde u piva, ale už samotný fakt, že po sobě nešleháme slovními plamenomety, ale vršíme argumenty a osobní zkušenosti, je, myslím, dobrý. Já mám svoji zkušenost a z ní vyplývající postoj a vy máte zase svůj. Možná bychom si jako tým pedagog - rodič sedli, možná ne. S tím nic nenaděláme.

Přemýšlím, jak to své psaní zakončit a neupadnout do klišé a nic mne nenapadá. Tak tedy ještě jednou - přeji vše dobré!
16. 09. 2010 | 22:50

Zdeněk Brom napsal(a):

poste-restante:

Film jsem bohužel neviděl, ale s tím, co jste napsal souhlasím. To je základ.

K těm počítačům. Záleží na řediteli. Někde mají každý svůj a otvírají v září tři nové multimediální učebny, jinde není skoro nic.
16. 09. 2010 | 22:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Skogen:

Malá otázka:

Jak se stát oním odpovědným člověk, schopným demokratického řízení?

Při každodenním pohledu do života naší země mám jistý dojem, že se zde něco nedaří.
16. 09. 2010 | 23:05

poste.restante napsal(a):

Lucie

Oponent není nepřítel, kterého je třeba zadupat do země.

A k rozumnému závěru se lze dopracovat pouze dialogem.
Právě proto diskutuji na těchto stránkách.

Nemyslím, že bychom neuměli najít společnou řeč.
Právě průběh této diskuse mne o tom přesvědčuje.

Víte, já mám totiž jednu podstatnou zkušenost, která definuje můj postoj v podobných diskusích.
Zkušenost s kolegy, kteří berou svou práci opravdu jako poslání, kteří by chtěli a měli zájem, chuť i nadšení. Jenže jsou dnes a denně sráženi a deptáni neskutečným byrokratickým molochem, kterému o to nejpodstatnější, o děti, vůbec nejde.
Když se k tomu přidá všeobecné "uznání" významu jejich práce a snahy, odpor a nezájem dětí i rodičů, neustálé ministerské výmysly, které vedou jen ke zhoršení stavu a menším penězům a pár článků v novinách či na internetu, ...
To pak dlouhodobě vydrží jen opravdu málokdo, aniž by propadl skepsi.

Zkuste nakouknout pod blogy pana Šteffla a Broma, až budete mít čas a chuť. Tam už jsme toho hodně semleli...

Přání všeho dobrého, to je hezký konec diskuse.
Těším se zase někdy a přidám přání zdraví Vám i dětem.
16. 09. 2010 | 23:17

poste.restante napsal(a):

Zdeněk Brom

Ten film si určitě pusťte.

Počítače nejsou všespasitelné. Opravdu dobrý učitel vystačí s tabulí a křídou. (Ale kolik je takových?) :-)

Pracuji na škole, kde jsou počítače základ - technické lyceum - takže já problém nemám.
Ale kolegů ze základek je mi někdy líto.
Ředitel ovlivní strašně moc, máte pravdu. Ale na něco je i ten nejlepší šéf krátký, bohužel.
16. 09. 2010 | 23:22

S u c h e c napsal(a):

Hmm, hledím na to, jak žaba z roští.
Ve svých abrahámovinách jsem podlehl genům a volání rodu, a nechal se ukecat tomu, že zkusím učit.

Je to úžasná věc, je to něco, co uchopit může být pro spoustu lidí problém.

Kurňa, zkuste si to někdy.

Když Vám největší hajzl (a byla to holka) na škole, se kterou jsme se drželi pod žrádlem, donese květinu, a zazpívá Ti se třemi spolužačkami oslavný chorál....... Brečel jsem na pohřbu otce, dědečka, babičky, a ....... tady.
Pak si řekneš jedno. Seru na všechno, tohle je věc, nad kterou není. :-))))
16. 09. 2010 | 23:38

radek napsal(a):

V minulosti se porobenému národu fyzicky zlikvidovala inteligence. Nevzdělaná masa se pak lépe ovládala.
V dnešní době se prostředky změnily. Místo hrubé válečné síly - ekonomická,místo fyz.likvidace inteligence - systematické ničení školství. Výsledek stejný - nevzdělaný,lépe manipulovatelný národ. Mě se to jeví navíc,jako celosvětový trend. Mimo elity,která má vzdělání špičkové,pak střední třída s odbornými znalostmi,která je potřebná k zajištění chodu státu a ...zbytek populace,ohromné masy čerpají vědomosti v řízeném školství a médiích.U nás Blesk,Nova a pod. Polistopadoví ministři školství mne v tomto názoru pouze utvrzují.
17. 09. 2010 | 00:42

aagar napsal(a):

Vyprávěli nám ve škole, že kdysi se ve škole žáci učili pouze latinsky, psali na tabulky křídou cosi, čemu ani nerozumněli. My jsme museli psát plnícím perem, těch kaněk, a propiskou psát bylo zakázáno!Až na střední škole to profesorům, tak jsme je oslovovali, bylo volné. Hlavně, že jsme psali. Rok jsem psal násadkou a bez kaněk, jen tak z radosti, že to umím.
Mí synové nesmí používat mobil a jiná kouzla dnešní doby.Čtení i psaní rozvíjejí díky PC, internetu, ICQ. Kalkulačky už do školy dorazily.
Víte, naše školství pajdá za dobou nejméně o jednu generaci, možná o dvě. Každý, kdo chce předbíhat dobu je vrchností nakopán zpět do řady, aby se dodržely normy, které vrchnost vymýšlela.
Mají učitelé nějakou profesní komoru? Mají učitelé výhled na příštích 25 let? Já to nevím. Ale je to vina rodiče, který má ve škole děti?
17. 09. 2010 | 03:32

poste.restante napsal(a):

aagar

V těch kalkulačkách bych problém neviděl.
Funkci sinus dnes nikdo v tabulkách nehledá a na logaritmickém pravítku už se také neumocňuje.
Ale také nejsou někteří maturanti schopní spočítat 20% DPH z hlavy.

No a mobil není problém pro komunikaci o přestávce, ale v hodině. Krom toho, když ho dítěti ukradnou, tak se rodič chce hojit na škole. Takže je škola formálně zakáže aby byla z obliga.

Ale s tou profesní komorou jste trefil přesně.
Píšu o tom na různých místech už asi 5 let. Zatím je pár pokusů, které vyšuměly.
To je jednoznačně chyba učitelů samotných, když sebou nechají orat.

Vina rodiče ovšem je, že dokud má dítě ve škole, tak do ničeho většinou nemluví, aby dítěti nedělal problémy, a když dítě školu opustí, tak už je mu to jedno.
17. 09. 2010 | 07:42

Učitel napsal(a):

Podívejte, problém je v chybějící autoritě učitele. My opravdu reprezentujeme stát. Ten samý stát, který politici vytunelovali a udělali z něj kůlničku na dříví pro bohaté. Takže koho máme reprezentovat? Jakou státní autoritu? Současného ministra školství, kterého si tam dosadila jedna podnikatelská klika? Za druhé: děti neví, co je autorit z domova. Přes polovina dětí z rozvedených manželství vůbec neví, co to "být potichu", "soustředit se" atd. Jednak věc je liberální respekt k osobě dítěte; druhá věc je bordel ve státě a v rodině. První věc jako učitelé můžeme zvládnout, ale pokud nebude to druhé, tak budeme fungovat jen jako fackovací panáci.
17. 09. 2010 | 10:45

PDG napsal(a):

Je radost číst příspěvky člověka trochu znalého problému-poste. restante.Hodně diskutérů nepochopilo, že problémy ve společnosti má na triku systém.Ten je pro deset milionů názorů nesladitelný.Tudíž je třeba najít způsob jak tento počet usouladit s potřebami 4 potřebných.Na prvním místě žáka s učitelem,na rovnocenném 1. - 3. místě rodiny,neb jsou základem státu a na 4.státu a společnosti.A mohli bychom se tudíž klidně vejít i do čtyřstupňové klasifikace se slovním pozadím výborně,chvalitebně,dobře a dostatečně.Ti nedostateční by neměli být do procesu všeobecného vzdělání připuštěni lékařem s posouzením nutná speciální vzdělávací a výchovná péče.Jen by si měl každý uvědomit,že škola nasměruje k životnímu zařazení a je tedy zájmem těch,kdo tak budou činit,aby se snažili ze všech sil a všichni za tím stejným cílem.A není to o kupování známek,ale o schopnosti dokazovat svou prospěšnost,nikoliv škodit na úkor jiných.To je to, co se systému podařilo rozbít dokonale,protože současné hot a čehý dokáže každý náklad spolehlivě vysypat do bláta.A to je to, co se dnes děje.
17. 09. 2010 | 10:53

ženská napsal(a):

poste.restante:dostala mě vaše věta "Vina rodiče ovšem je, že dokud má dítě ve škole, tak do ničeho většinou nemluví, aby dítěti nedělal problémy, a když dítě školu opustí, tak už je mu to jedno. "
Jojo, a když do toho mluvit začnu, tak jsem ten nechutný lump rodič, který ubližuje chudákům učitelům... víte, já budu stát spíše za svými dětmi než za tím nemožným školským systémem, a taky je moc zajímavý, že zásahem rodiče najednou leckerý problém zmizí - takže to v silách učitele je!
17. 09. 2010 | 11:12

poste.restante napsal(a):

ženská

Existuje také možnost se s učitelem na společném postupu domluvit.

A nechodit za ním až tehdy, když nastane problém.

A nechodit za ním s hotovým názorem, že on je ten blbec, který za všechno může, (protože přece: "kdo neumí, učí", že?)
zatímco můj chlapeček je nejmíň Einstein, kterému jen všicni ubližují.
17. 09. 2010 | 11:20

Tenco napsal(a):

poste.restante
Dobrý den.
Veškeré kouzlo je ukryto v umění poslouchat.
Poslouchat a teprv pak mluvit.
Málokdo má tento dar.
I já se mu musel naučit, bohužel až v pozdní dospělosti.

Ony techniky manipulativní komunikace jsou o ničem.
Jejich účinky se totiž brzy rozplynou ve vzduchu jak pára z otevřeného papiňáku.

Mějte se.

P.S. Hotový názor. Přesné. Přisypte trochu neurozy (běžný jev, není třeba aby to někdo bral osobně) a máte co do činění ne s výchovou žáka, ale rodiče.
Myslím si, že od toho tady učitelé žáků a studentů nejsou.
17. 09. 2010 | 11:40

ženská napsal(a):

poste.restante:máte typický postoj učitele: rodič je ten, který chodí ubližovat učiteli, protože za všechno může žák.
S učiteli se snažím domlouvat už leta. Obvykle to má dvě fáze.
ad1: dokud jsem jsem slušná, učitele chápající, za vše může dítě
ad2:když přitlačím najednou problém není a nikdy nebyl.
Tak nevím?!
17. 09. 2010 | 11:57

Tenco napsal(a):

Typický postoj a možná domluva je dosti obskurní dvojice.
Takže raději tuto :

https://www.youtube.com/watc...
17. 09. 2010 | 12:56

poste.restante napsal(a):

ženská

Řekl bych, že rodičů, přicházejících z vlastní vůle s nabídkou pomoci škole je méně nežli šafránu a nevím o případu, že by je vyhodili.

Naprostá většina rodičů přichází do školy až na výzvu při řešení problémů s žákem.
To většinou znamená, že standardní prostředky, které měla škola k dispozici selhaly.
A ona jich má opravdu velmi málo.

Opravdu si myslíte, že nějaký vyučující či třídní volá rodiče do školy jen pro vlastní plezír a že nemá nic lepšího odpoledne na práci?
Vždyť on k Vám vlastně volá o pomoc.

A vy reagujete tak, že "přitlačíte"?

Opravdu tím pomáháte dítěti?

Nikde jsem nenapsal, že chyba nemůže být i na straně učitele.
Jenže já si to bez obalu přiznám.

Zkušenost s rodiči je ovšem opačná.
Oni VĚDÍ, že chyba je na straně učitele, už když přicházejí do školy.

Nevím přesně, (i když tuším), co si představujete pod tím "přitlačením po kterém problém zmizí".
Ale zkusím Vám zase poodhalit jedno veřejné školní tajemství.

Školy mají strach.
Jakákoliv negativní publicita může být pro ně likvidační, obzvláště tam, kde mají rodiče možnost výběru. Dětí je málo a peníze jdou do školy "za kus".

Jak by se Vám, jako učitelce líbila následující scéna:
"Ano, já vím, paní kolegyně, že Vám ten darebák řekl, že jste blbá kráva a poslal Vás do ...
Ale zkuste to, prosím, přejít.
To víte, městská rada bude příští měsíc řešit, kterou ze čtyř škol asi zavře, a takováto publicita by nám teď nepomohla..."

Jinak. Já opravdu neznám Váš případ. Ale zkusila jste "nepřitlačit" a přijmout fakt, že možná opravdu je chyba na straně dítěte, tedy potažmo na Vás?

V naprosté většině případů platí:
Učitel není nepřítel dítěte, ani rodiče.
Je v jeho zájmu hledat řešení problému a ne jeho eskalaci.

Zájmem rodiče snad je mít učitele jako partnera, přitom kvalifikovaného odborníka na vzdělávání.
Pokud tomu tak není, měl by se rodič ptát proč a hledat řešení, nebo to řešení požadovat od těch, kteří jsou za to placeni - ředitel, zřizovatel, inspekce, ministerstvo.

Některé příčiny, které jsem nastínil jsou systémové.
A Vy mi tu, nezlobte se, pořád opakujete, že máte osobní a konkrétní problém.
Takhle se ale k ničemu nedobereme.
17. 09. 2010 | 13:14

poste.restante napsal(a):

Zajímavý odkaz:

http://www.ceskenoviny.cz/d...

Dodal bych, že je fantastické, když potřebujeme pobočku americké společnosti, aby nám sdělila to, co učitelé tvrdí už cca 10 let.
17. 09. 2010 | 13:26

Skogen napsal(a):

Pane Brome, odpověď zní: postupně. Naordinovat od počátku školní docházky rovnostářství je zcestné a troufám si i říct, že ty nejschopnější pedagogy žáci nevnímají jako kamarády, ale jako vzory. Budiž jich co nejvíce, domnívám se, že mezi takové pravděpodobně patříte.

Přiznám se, že výtku, že se demokratické poměry nedaří instalovat, spojuji právě s tím falešným rovnostářstvím. My jsme totiž v názoru na společnost a její elity sáhli rovněž po rovnostářství. Nemáme vzory, nehledáme je, nesnažíme se je vytvářet. V tomto ohledu je to moc špatné.
17. 09. 2010 | 13:26

ženská napsal(a):

poste.restante: konkrétní problém tady nepopíšu, je to příliš osobní na veřejnou diskusi. Snad jen, že postupem školy už je vytočená i synova lékařka. Přeju vám co nejmíň problémových podřízených. Mějte se.
17. 09. 2010 | 15:23

poste.restante napsal(a):

ženská

Ani v nejmenším by mne nenapadlo chtít po Vás rozebírat osobní problém na internetu.
Jen jsem Vám chtěl naznačit, že prizmatem jedné osobní zkušenosti nahlížíte na celý systém školství a to je dle mého chybné.

Já osobně podřízené nemám, ale sám jsem v pozici podřízeného - pode mnou už jsou jen žáci. :-)

Já přeji Vám i Vašim dětem hlavně zdraví.

A nevzdávejte chuť a snahu najít lepší řešení.
Zkuste je hledat spolu s učiteli.
Oni, většinou, opravdu nejsou nepřátelé dětí.
17. 09. 2010 | 15:53

KAteřina napsal(a):

Lucie se ptala, proč to jde v soukromých školách bez řevu a ponižování a ve státních ne. Děti (i ty větší než úplně malé) přejímají názory rodičů a pokud si rodič školu vybere a platí ji, pak má potřebu ji chválit a je přesvědčen o jejích kvalitách. Dítě pak nemá problém s loajalitou a se školou spolupracuje. Naopak do státních škol chodí děti mnohých rodičů, kteří mají ve vztahu ke škole nějaký zádrhel a otravují s ním děti i učitele. Myslím, že někteří rodiče tak týrají děti vlastní i jejich spolužáky a upírají jim přístup ke vzdělání.
A učitelé řvou, protože - jak bylo vysvětleno výše - musí řešit problémy, které nejen nemohou vyřešit, ale ani jejich vznik nemohou nijak ovlivnit a nemají k jejich řešení žádné legální nástroje.
17. 09. 2010 | 20:59

Učitel napsal(a):

Místo čtení hloupých médií je dobře podívat se na realitu. Tady je výsledek TIMSS 2007 pro matematiku a přírodní vědy:"http://www.ceskaskola.cz/Ce...". Vidíte jasný propad proti roku 1995 vzhledem k 2007. Stejně je to se čtenářskou gramotností, hlavní ukazatel z humanitních oborů. Viz shrnutí PISA studie: "http://www.blisty.cz/2007/1...". Zase vidíte jasný propad proti roku 2000 vzhledem k 2006. Závěr: jakmile dobíhalo tzv. "komunistické" (čili metodicky a pedagogicky zajištěné školství) a přišla jeho tunelářská varianta v českém kapitalismu, tak šlo školství do kytek stejně rychle jako veřejný majetek. A trend je jasný: rozkrást veřejné školství do privátních firem, pak odejít a zhasnout.
18. 09. 2010 | 09:01

J.Cemerek napsal(a):

Vynikající článek! Člověk si díky němu může uvědomit věci, které nejsou na první pohled patrné. Škoda, že název článku dostatečně nevystihuje jeho hloubku a kvalitu, prečetlo by si ho určite více lidí.
20. 09. 2010 | 14:15

Zdeněk Brom napsal(a):

poste.restante:

Film už vyhledávám. Díky za upozornění.
20. 09. 2010 | 18:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Skogen:

Díky za upřesnění. Máme k tomu stejný přístup.
20. 09. 2010 | 18:37

Jana R. napsal(a):

S panem Mlezivou zásadně nesouhlasím. Na pohled to vypadá pěkně: učitel je odborník na vzdělání a výchovu, tak ať se snaží. Ale učitel by neměl být osamělým bojovníkem v poli. V první řadě jsou zde rodiče. Ti jsou za své dítě a jeho chování zodpovědní. Pak je tady samozřejmě škola, která jim v jejich výchovném úsilí napomáhá a velmi důležité je také klima celé společnosti. Stále častěji v odborných článcích zaznívá varování, že klesá obecná schopnost mladých lidí působit jako rodič. Očekává se, že dítě vychová škola, dítě ve volném čase pendluje mezi kroužky nebo sedí u televize.
Také jsem četla knihy jako Džungle před tabulí, viděla jsem filmy jako Panu učiteli s láskou nebo Couch Carter. Když jsem byla vržena na jednu z nehorších učňovek, zažívala jsem si tyto filmy na vlastní kůži a v té době jsem přečetla i všechno od Makarenka, co se dalo sehnat. Ráda bych ale připomněla, že hrdiny většiny zmíněných filmů a knih je muž. S prominutím i pan Brom je atraktivní chlap a musíme si chtě-nechtě přiznat, že autorita je daná také vnějšími atributy. Vím, že i mnohé ženy měly poměrně značnou autoritu. O jedné mé vzrůstem malé kolegyni se povídalo, že když dá facku, tak jako když kůň kopne. Některé komentáře na tomto blogu mi připomněly mého tehdejšího ředitele, který tvrdil, že kdo si třídu nezvládne, měl by jít od válu. A tak byl každý z nás strašně osamělý a navzájem jsme se báli přiznat, že máme potíže, jen aby na nás nebylo nahlíženo jako na neschopné. Oč byla jiná atmosféra na dalším učilišti, na kterém jsem pracovala a kde chlapi ženským občas vypomohli, stejně jako vedení školy, a zastali se jich. Není hanba přiznat, že učitel má ve třídě problémy. Měl je i ten slavný Makarenko a zažíval takové stavy zoufalství, že se pokoušel o sebevraždu. Jen tu zbraň mu jeho chovanci včas vytrhli z ruky. Vím, že je mnoho učitelů, kteří trpí poruchami spánku, bývají často nemocní, berou prášky, požívají alkohol, jsou unavení a vyhořelí. A někteří z nich také navštíví psychiatra (to ti odvážnější). Pan Dobeš to podle mého názoru myslí dobře a rád by připomenul, že se rodiče nemohou vzdát své zodpovědnosti za dítě a jeho chování. Učitelům je třeba dát do ruky nějaký nástroj a hledat možnosti, jak žáka, který opakovaně brání učiteli i ostatním žákům v práci, vyloučit na nějakou dobu ze vzdělání - jak je tomu ostatně i v jiných zemích. Jestli je na to třeba smluv, nevím. Ale vím, že i učitel má právo na svou lidskou důstojnost a že žáci, kteří se vzdělávat chtějí, mají na vzdělání právo a těm, kdo normy překračuje, musí rodiče dodatečně vysvětlit, že je třeba určitá pravidla respektovat.
21. 09. 2010 | 13:25

Jana R. napsal(a):

Ještě malá poznámka: I Makarenko byl bývalý voják, stejně jako Igor Hnízdo. Myslím, že byl i skvělý pedagog. A přesto ani on si někdy nevěděl rady. Co potom křehká žena...
21. 09. 2010 | 13:30

poste.restante napsal(a):

Jana R.

Nadhodila jste téma velmi správně. Při feminizaci školství jsou postoje a hodnocení mužů - učitelů v podstatě marginální. (Snad s výjimkou odborných škol, kde muži spíše převažují.)

My se jen domníváme, (snad mohu mluvit i za některé další diskutující), že zavádění dalších "papírů" řešení problému autority učitele prostě nijak nepomůže a dodá jen další zbytečnou administrativu.

Bavme se tedy o možnosti vykázat žáka z výuky do detenční místnosti, odkud si jej bude muset vyzvednout rodič osobně.
Bavme se o vyloučení z výuky na několik dnů.
Bavme se o odnímání rodičovských příspěvků či jiných sociálních dávek, pokud dítě neomluveně zameškává školu a podobně.

Dokud totiž rodiče sami nepocítí, že zanedbávání péče a výchovy dětí má i své důsledky, budou jen stále svalovat vinu na školu a učitele.

Některé zákony již platí, ale školy samy je z důvodů autocenzury nepoužívají. Jiné zákony je třeba změnit či doplnit.

Ale nezavádějme, proboha, smlouvy, které budou k ničemu.

Raději použijme dávno ověřený a dnes poněkud pozapomenutý princip: "Potrestejte jednoho a deset dalších si dá raději pozor."
22. 09. 2010 | 00:57

Myrek napsal(a):

Copak je to za demokracii, když děti mají povinnou školní docházku? Co si to stát vůbec dovoluje?
23. 09. 2010 | 07:03

Liné napsal(a):

Vážený poste.restante,
Vaše názory jsou velmi zajímavé a zjevně z praxe. Jako rodič absolutně souhlasím.
23. 09. 2010 | 09:46

Starý napsal(a):

Dlouhé slohové cvičení ale bez hlubší myšlenky. Smlouva s rodiči je dobře míněný pokus. Ale vzhledem k tomu, že je školní docházka povinná bude těžké rodiče k podpisu donutit. Respektive žák bude muset docházet do školy i když rodiče nepodepíší. A nepodepíší především rodiče problémových žáků ať už se bude jednat o tzv. "honoraci" nebo póvl.
Autorita učitele musí být respektována obdobně jako autorita dopravního strážníka. Pokud jsou tito zřízenci silnými a krásnými osobnostmi, tak je to bonus pro všechny zůčastněné.
Nárokovat to nikdo nemůže. Tolik osobností v národě nemáme ani kdyby je školství dokázalo přeplatit. Řešením discipliny ve školách budou patrně všudy přítomné kamerové a záznamové systémy a finanční pokuty pro rodiny žáků-teroristů. Když jsou ty rákosky tak strašně nepřijatelné.
23. 09. 2010 | 23:33

J. Cemerek napsal(a):

Vážený Starý,

možná jste četl článek velmi povrchně, což je při dnešní záplavě nejrůznějších textů zcela pochopitelné, takže v něm postrádáte hlubší myšlenku. Ale taky je možné, že já jsem ve srovnání s Vámi úplný hlupák, který se radoval, kolik hlubokých myšlenek v článku objevil.

Absolvoval jsem mateřskou, základní, střední i vysokokou školu a ze všech stupňů vzdělávání jsem si odnesl jeden společný obraz převažující části učitelů: zakládají si na moci, která je jim dána. Ano, obdobně jsou na tom i mnozí strážníci, na které v komentáři narážíte. U učitelů, kteří se vedle rodičů podílejí na výchově, je podle mě hodně zcestné vynucovat si autoritu silou, třeba i politickou. Takto získaná moc musí zákonitě vyvolávat u dětí odpor. U dospívajících pak dvojnásob.

Takže, vážený Starý, pokud by se zavedly Vámi navrhované "všudy přítomné kamerové a záznamové systémy", jsem přesvědčen o tom, že by se v daleko větší míře rozrostl odpor vůči škole. Jaké by to mohlo mít následky, si můžete představit sám.

Já vidím řešení především v osobnostech učitelů. A nechtěl bych od nich nic víc, než aby jim upřímně záleželo na dětech. (Tuto podle Vás povrchní myšlenku jsem našel v článku, velmi mě zaujala a inspirovala.)Zatím jim, podle mých zkušeností většině, především záleží na moci, která se jim ve školách nabízí. Velmi si vážím všech učitelů, kteří své moci nezneužívají. Koneckonců ti jsou svými žáky respektováni a často i oblíbeni.
24. 09. 2010 | 14:09

Amélie napsal(a):

Paradoxní je, že by rodič měl zodpovídat za chování žáka ve škole a přitom ze zákona rodiče nenesou zodpovědnost za to, když dítě krade či koná jinou trestnou činnost.
25. 09. 2010 | 08:43

gaia napsal(a):

Jana R.

pokud byste četla Pedagogickou poému od Makarenka, tak ten si nakonec rady vždy věděl. Toho problémového chovance nakonec ztloukl a ten po tom nářezu, kdy zjistil, že Makarenko je silnější než on, šel nakonec do sebe a stal se z něj nejlepší žák a nakonec Makarenkův nástupce.
Ale zde se nejednalo o normální děti,ale o válečné sirotky z občanské války.
26. 09. 2010 | 16:14

Terry napsal(a):

Jana R. napsal(a):

"Učitelům je třeba dát do ruky nějaký nástroj a hledat možnosti, jak žáka, který opakovaně brání učiteli i ostatním žákům v práci, vyloučit na nějakou dobu ze vzdělání - jak je tomu ostatně i v jiných zemích."

Nejen učitelé, ale i stát by měl mít (mé zbožné přání!) možnost, resp POVINNOST (!!) TRESTAT NEŘÁDY (a to od školních lavic do důchodu). A pokud se to nestihne v mladém věku, tak z malého neřáda vyroste VELKÝ NEŘÁD.

Demokracie, která se nedovede bránit, není demokracie (spíše pseudodemokracie) a je určena k zániku.

A v takové pseudodemokracii nyní žijeme...
27. 09. 2010 | 12:39

Forhend napsal(a):

Po přečtení vaší věty:"Ceněn je pouze certifikát, získaný um je vnímán často coby podružný.", jsem to už dál nečetl a udělal jsem si o vás velmi negativní úsudek...A že absolventy škol a jiných vzdělávacích ústavů skoro nikde nechtějí, protože nic neumí, to vám asi uniklo !!! :-((( Tohle má být to reformované školství budoucnosti? Všechno si najdete na Internetu? Takže když půjdeme do absurdnosti, tak lékař po raním příchodu do nemocnice si zapne Net a začne hledat postup, jak se operuje slepé střevo???
27. 09. 2010 | 21:35

Jana napsal(a):

Gaia:
Pedagogickou poému jsem přečetla jako první a pak také další díla. A s Makarenkem je to stejné jak to znají mnozí pedagogové. Bojujete a bojujete a pak jednou zjistíte, že už nemůžete. Žádná podpora zvenčí, na všechno sám, dáváte do toho naprosto všechno, celou svou osobnost a pak Vás zklame někdo, do koho byste to nikdy neřekla pro koho jste toho hodně udělala. Všichni máme své hranice. Jen Makarenko to měl ještě podstatně těžší.
28. 09. 2010 | 10:35

gaia napsal(a):

Jana
vy to máte určitě těžší. Vy kdybyste někomu natloukla, tak byste šla od válu a možná i k soudu. Dnes někoho vychovávat je pěkně nevděčné a bude hůř. Smlouvy jen navýší administrativu a zátěž. Zblázníte se daleko dřív.
28. 09. 2010 | 11:31

Katerina napsal(a):

Ja tomu asi nerozumim. Co ma byt obsahem teto smlouvy? To, ze se bude dite chovat slusne, jinak bude potrestano? To, ze bude dodrzovat pravidla skoly? To je snad samozrejme!
28. 09. 2010 | 21:16

sunxin123 napsal(a):

Thomas Sabo necklaces are notable for a massive series like the Thomas Sabo Silver selection. Inside of the sterling silver variety there’s quite a lot of pendants,
<a href="http://www.thomassabocharms...">Cheap thomas sabo necklace sale</a>
<a href="http://www.thomassabocharms...">Thomas Sabo Online</a>
backyard garden diamond earrings and sterling silver allure bracelet that can be purchased. <strong><a href="http://www.thomassabocharms...">Thomas Sabo Online</a></strong>The thomas sabo bracelets<strong><a href="http://www.thomassabocharms...">thomas sabo necklace</a></strong> is tradition built and extremely finely detailed.
29. 09. 2010 | 09:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy