Zaslouží si učitelé vyšší platy?

04. 12. 2007 | 02:29
Přečteno 16607 krát
„Nechápu, nač si učitelé tolik stěžují,“ obořil se na mě nedávno kamarád. „Vidím to doma na Jitce,“ pokračoval o své manželce, učitelce 1. stupně základní školy, „z práce přichází nejpozději ve dvě a školou se pak už vesměs nezabývá. Každou chvíli mají nějaké prázdniny. A při tom bere 18 tisíc hrubého, což je na místní poměry docela slušný příjem.“ Má námitka, že znám řadu učitelů, kteří neustále hledají a vymýšlejí jiné postupy, tráví spoustu času nad vytvářením nových a nových příprav, věnují se svým žákům i mimo vyučování, jej přivedla k údivu: „U svých dětí jsem nic takového nezaregistroval.“ Viděno očima rodiče jsem musel i já přiznat, že mám ve většině případů obdobnou zkušenost, a to na rozdíl od svého kamaráda docela bedlivě sleduji, co se ve škole odehrává.

Odhlédnu-li od opravování žákovských prací, mívám často pocit, že učitelská příprava na vyučovací hodinu spočívá v pouhém „strana ta a ta, cvičení to a to“. (Vzpomínám si na obtížný písemný úkol, který byl dětem uložen za trest. Žák předčítající během hodiny z učebnice obrátil omylem o list dále a dočetl zcela jinou kapitolu, což paní učitelka zjistila až díky neschopnosti žáků řádně vypracovávat cvičení a „patřičně“ se rozzlobila.) Každopádně jsem však přesvědčen o tom, že je věcí každého učitele, jakým způsobem vyučování vede. Co mě coby rodiče ale nenechává klidným, je bezduché domácí biflování vypreparovaných substrátů učební látky, u nichž postrádám vazbu na již vytvořený obraz o světě. Takto nabyté znalosti se pak sesypou jako stavba z písku, a jak mi potvrzují absolventi středních škol, výuka orientovaná tímto směrem v nich zanechává negativní vztah, mnohdy přímo odpor, k té či oné disciplíně nebo dokonce ke vzdělávání vůbec.

S vytvářením postoje ke vzdělávání souvisí i další nešvar pozorovatelný na našich školách – trest ve formě učení. Samozřejmě žádná novinka. Ale vzhledem k několikaleté diskuzi o nezbytnosti motivovat žáky pro celoživotní učení se jedná, v obou případech, o závažné pedagogické přehmaty. (Navíc rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven způsobilostmi pro učení se v průběhu celého života, patří k základním cílům vzdělávání daným školským zákonem z roku 2004.) Jen pro zajímavost, výrok „Neučíme se pro školu, nýbrž pro život.“ pochází z antiky. Jak vidno, po dlouhá staletí se životní moudrost škole docela často vyhýbá.

Dát vzdělávání jiný smysl než odsedět si řadu let ve školních lavicích, patří zajisté k úloze učitele. Vím, že v současné době, kdy škole konkuruje velké množství podstatně přitažlivějších činností a informačních zdrojů, se jedná o náročnější úkol než dříve. Do jisté míry potom i chápu coby otec slova paní učitelky: „Nezlobte se, ale za ty peníze, co beru, se nepřetrhnu.“ (V porovnání s učiteli v sousedním Německu, kteří na státních školách podávají obdobný výkon, jak jsem měl možnost vidět, pohybuje se jejich plat v celostátním měřítku ve vyšší sféře.)

Dostávám se nyní k zásadním otázkám. Nepoškozuje tradiční škola naše děti? Zaslouží si učitelé vyšší platy? Jsem přesvědčen, že tradiční škola dětem mnohdy ubližuje, a to nejen způsoby výše uvedenými. Přesto si učitelé zaslouží vyšší ohodnocení, neboť výše jejich platu by měla odpovídat pozici na žebříčku společenského významu, tj. jejich poslání, ale též zodpovědnosti. I špatní soudci, špatní policisté, špatní úřednici pobírají platy, které vycházejí z jednotných tarifů, aniž by byla výrazně zohledněna kvalita jejich práce. Myslím, že dobří učitelé by se s touto „nespravedlností“ vyrovnali. Názor, že by mělo dojít pouze k navýšení finančních prostředků pro pohyblivou část platu, aby se pak mohly přesouvat prostřednictvím ředitele školy k učitelům odvádějícím kvalitní práci, ve mně vyvolává obavy. Zatím jsem na základě osobní zkušenosti s několika školami nedošel k přesvědčení, že kritériem nároku na vyšší odměnu by se skutečně mohla stát kvalita práce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Učitel by měl být placen svými žáky, podle jejich uvážení.
04. 12. 2007 | 04:11

klarasamkova napsal(a):

Milý Ládíku, při Vašem návrhu způsobu ohodnocování by řada učitelů chodila domů o hladu.
Zde sbírá stát svoje plody za politiku posledních 17ti let, kdy zásadně omezoval vznik soukromých základních škol, které dodneška diskriminuje i nadále. Zabránil tak vzniku konkurenčního prostředí v naději, že se mu podaří udržet indoktrinaci žáků pod kontrolou. Tak teď ať si sní, co si navařil. Jediná možnost, jak z toho ven, je odstátňovat, odstátňovat, odstátňovat. Však ony paní učitelky by si k soukromému zaměstnavateli, bedlivě sledujícímu jejich výkony spokojenost klientů - tedy rodičů a dětí - stávkovat nedovolily. Protože zejména na té severní Moravě je nezaměstnanost dost vysoká...
Klára Veselá Samková
04. 12. 2007 | 07:15

Ládik napsal(a):

Já bych svého učitele královsky platil, pokud by dobře učil - hladem bych ho určitě nenechal. I psa dobře krmím. A ve třídě bych asi neseděl sám...
04. 12. 2007 | 07:22

Externista napsal(a):

Neptejte se , zda učitelé zaslouží větší platy.
Zkuste se zeptat, které povolání si je nezaslouží.
04. 12. 2007 | 07:25

Al Jouda napsal(a):

Nikoliv odstátňovat, protože právo na vzdělání máme v ústavě a to zdarma. Státní peníze by se pak musely nalévat do soukromých škol a to už známe ze zdravotnictví, ty černé soukromé díry. Obce musí spravovat a financovat školy a to včetně vysokých. V minulosti také město Praha si mohlo dovolit mít universitu, a např. Kolín na to něměl. Dnes má pražský Magistrát také dostatek prostředků na financování vysokých škol v Praze a cizinci ať si studium platí (včetně Slováků).Ministerstvo školství se může zrušit a hned budou mít zelení po problémech.
04. 12. 2007 | 07:26

MF napsal(a):

Vážení, pokud Vám uniklo, učitelé nestávkují jen za svoje platy. Ale také za to, aby byly peníze též na pomůcky a další. Obecně, aby bylo do školství víc peněz. A není trošku na hlavu, když nový ministr školství sám říká, že požadavky učitelů chápe a přesto pro ně nic(dle svých slov) udělat nemůže)?
04. 12. 2007 | 07:38

Čochtan napsal(a):

Souhlas,
všichni cizinci, i ti ze Slovenska by měli platit studium v plné výši.
04. 12. 2007 | 07:44

Josef napsal(a):

Jen jediné suroviny je tu dostatek ..... šedé hmoty mozkové. Ti, kdo se zaslouží o to, aby něco uměla, by neměli mít důvod k materiálním starostem. Platy učitelům jsou investice ...ta z lepších, ne-li vůbec nejlepší.
04. 12. 2007 | 07:48

Teo napsal(a):

Podle mně kvalita výuky není vůbec daná výší platu kantora. Na vině špatné výuky se hlavně podílí špatná koncepce školství. Dítě by se mělo především naučit učit, naučit se chápat svět kolem sebe, naučit se samostatnosti a kolektivní spolupráci. Pochopitelně matematiku a český jazyk musí mít zvládnuté minimálně do průměru, ale odbornější vědomosti musí být výsledek jeho vlastního zájmu. Pro ten jeho zájem by tam měl být především pedagog, který by jej dokázal podchytit a směrovat.
Jistě že je to přetěžké v současné přeplněné třídě a určitě se o to mnozí pokoušeli, jenže marně. Školský systém to jen ztěží umožňuje, ba přímo sabotuje takové snahy. Bohužel výměnami ministrů nedošlo nikdy k jakékoliv reformě školství. Politika jde proti zájmům dětí.
Platy učitelů s tímto však nesouvisí. Ty jsou samostatným osobním požadavkem kantorů. Určitě na zvyšování platů mají legitimní právo, tak jako každý jiný státní zaměstnanec. Otázka ovšem je, zda stávkováním nedělají sobě víc škody než užitku. Odbory se sice značně zviditelní, ale zlepšení našeho školství se tím nedosáhne a silně pochybuji, že přidáním na platech učitelům skončí jejich osobní problémy s financemi. Za rok tady budou zase a opět se bude chtít stávkovat. Je to nesystémové a proti smyslu školství a výchově dětí.
Jenže co s tím? Politická vůle řešit školství není a kantoři mají plné právo se domáhat, stejně jako ostatní, navýšení mezd. Nový ministr přišel s neotřelým nápadem - legalizování marihuany! No, takže kdo ze školství uteče, ten vyhraje!!
04. 12. 2007 | 07:49

Externista napsal(a):

Bohužel se mě to netýká. Ale kdybych se jmenoval Liška, tak bych nařídil všem učitelům, kteří jsou, oprávněně, nespokojeni se školstvím, aby v době stávky vypracovali koncepci školství.
Určitě by velká část promyšlených nápadů přispěla ke zlepšení úrovně školství.
04. 12. 2007 | 07:50

bigjirka napsal(a):

Ono se to totiž všechno pobořilo. Proč ne soukromé školy, ale je třeba, aby byla řízena kvalita ve školství. Bylo by potřeba, aby školní inspekce byla na každé škole nejméně jednou ročně, radši dvakrát. Osnovy byly zrušeny a školy se staly nekompatibilními. Očekává se, že každý učitel dokáže to, co tým těch nejzkušenějších. To pochopitelně není pravda. A pak to dopadá tak, že je potřeba státních maturit. Maturitu dnes dává kdejaký učňák, podle toho to vypadá. Proto se úroveň snižuje a vznikají např. texty o záchodech, což studenty lepších škol uráží. Cermatem přitom prošlo už 200M a maturity nikde.
04. 12. 2007 | 08:23

Václav napsal(a):

Každý patnáctiletý vycházející žák by měl dostat stejnou finanční částku. Jestli si z ní zaplatí jen odborné vzdělání nebo ji celou utratí za vyšší vzdělání je jen jeho rozhodnutí. Dnešní stav příšerným způsobem zvýhodňuje ty, co jsou studenty po dvacátem roce svého života.
04. 12. 2007 | 08:58

jarda napsal(a):

se stávkou učitelů nesouhlasím, jde mj. o vydírání společnosti prostřednictvím dětí,
s jejich požadavkem na odpovídající platy ANO !, ale státní kasa má na ...., zrušme Kaplického knihovnu, plány na olympiádu, Duklu Liberec, ... a jiné, a bude třeba i na platy učitelů.
04. 12. 2007 | 09:16

RUMCAJS napsal(a):

My s Mankou si myslíme, že učitelů je moc.
Polovina bych jich klidně stačila.Pak by mohli mít dvojnásobné platy.
No to by ale museli pohnout trochu prdelí, jako u nás v Řáholci.
04. 12. 2007 | 09:33

kritik napsal(a):

myslím, že určitému množství "biflování" se nevyhneme...prostě do všeho se musí investovat - i kdyby mělo jít jenom o čas a námahu....
04. 12. 2007 | 09:59

Pavel napsal(a):

Řekněte mi, kdo si nezaslouží větší plat. I poslanci Vám potvrdí, že mají málo.

Pokud je ale tato stávka proto. aby se navýšili základní platy, tak je to stávka socialistická. Všem stějně a bez zásluh zajistí nárůst platů odbory.

Na druhou stranu, proč nedají výpověď když je jejich plat malý,jinde si vydělají víc, ale musí si uvědomit, že pokud budou pracovat ve státní správě, tak stát může rozdělit pouze to co vybere od ostatních lidí. Jednoduchá rovnice, dejte ně víc a vemto Novákovi.
04. 12. 2007 | 10:02

sidney napsal(a):

V dobe vseobecneho socialismu proste ucitele na tom budou vzdy spatne. Pokud by totiz stat svym sluhum platil prumer a dal jim jistoty ve stari-tedy solidni penzi, zajisteni zdravi atd. , tak by problem nebyl. Ve statni sluzbe by bylo odborniku a tedy i ucitelu dostatek. Pobirali by vaznosti i u bank, protoze by meli napr. definitivu. Tyto jistoty by soukromy sektor musel vyvazovat vyssim platem a kazdy by se mohl rozhodnout. V te situaci, ve ktere jsme neni uniku a vzdelani jiz muze byt pouze horsi. Co se mne tyce, dite chodi jiz do ctvrte skoly-neustale problemy, protoze jaksi skolstvi s detmi s iQ 140 neumi zachazet. Tak litame po psychologach a nechavame se buzerovat polovzdelanymi tzv. ucitelkami. Sleduji jak se naroky na deti neustale snizuji. Vymysleji se tzv. projekty a deti vlastne nemaji zadny rad. Neuci se nic nazpamet, protoze by pry memorovaly. Problemy pak nastavaji, kdyz maji vyhodnocoévat informace...jestlize si poradne nejsem schopen zapamatovat a, pak b mi neni nic plastne, pokud mam vyvodit c. Prilisne spolehani na internet, ale bez moznosti vyhodnotit, co je spravne a co ne. Ditko pak dela referat-stahne jej z internetu a jeden se nestaci divit. Dovi se napr. ze labut se zivi chobotnicemi.... Opustili jsme stare osvedcene metody a zavadime stale nove pitomosti...Reformy ve skolstvi se delaji snadno, protoze nasledky se projevi tak za 10 let a autor reforem je bud po smrti nebo neni aktivnim politikem... Tak nevim...
04. 12. 2007 | 10:18

bigjirka napsal(a):

Ano, sidney, už jsem několikrát psal, že není možno odstranit paměťové učení, protože je nutno zvládnout informace, abych s nimi mohl pracovat. Jako v počítači - práce s informacemi, které nejsou v RAM je zcela neefektivní.
04. 12. 2007 | 10:24

Al Jouda napsal(a):

Školství, zdravotnictví, důchodový systém, policie, armáda. To vše musí řídit stát nebo obce, protože jinak bychom stát nebo obce vůbec nepotřebovali.
04. 12. 2007 | 10:46

PetrI napsal(a):

Jen 2 poznámky:
1. Nejde jen o to, zda si stávající učitelé zaslouží za své výkony vyšší platy, ale taky o to, aby ti lepší a schopnější ve školství vůbec zůstali. Zbyde-li tam (v průměru - nechci se dotknout těch skvělých, kteří berou vzdělávání skutečně jako své poslání) pouze druhá kategorie, nedivme se pak negativním komentářům o výkonech učitelů jako v této diskusi.
2. Jak "klaravesela" napsala, mohla by pomoci i konkurence státních a soukromých škol. Ke skutečné konkurenci však potřebujete informace pro srovnání, která škola je opravdu dobrá. Znám soukromou školu, kde mají žáci skvělé výsledky (a rodiče, kteří platí školné jsou tím potěšeni), ale ve srovnání úspěšnosti při přijímání na VŠ škola jaksi propadá. Jednou z možností jak poskytnout takové objektivní informace byly jednotné státní maturity, které ministerstvo na pár let pohřbilo za potlesku veřejnosti - nebudeme přeci zatěžovat studenty další zkouškou. Že se tím odsouvá i SKUTEČNÁ konkurence škol, zůstalo skryto.
04. 12. 2007 | 10:51

Adam napsal(a):

Řešením by bylo nechat platovou otázku na škole samotné. Zkrátka obec přidělí škole prostřednictvím přenesené působnosti ročně určitou částku a je na škole, jak ji využije. Zda na posílení platu učitelů, nákup pomůcek apod. Vzniklo by alespoň částečně konkurenční prostředí, kdy by rozdíly v platech přetahovaly učitele a škola by byla nucená odměňovat pracovníky podle jejich skutečné hodnoty.
04. 12. 2007 | 11:05

Alex napsal(a):

Nezlobte se, ale názor, že si učitelé mají najít jiné lépe placené místo, je zcela hloupý. Můj syn je učitel: zeměpis a dějepis - na základní škole. Dětem se věnuje při vyučování tolik, že ostatní děti chodí za ředitelem a škemrají, aby je mohl také učit. Své výklady podporuje různými projekty a výlety, aby si děti opravdu daly souvislosti dohromady. Navíc lyžuje a jezdí na snowboardu, takže jako jeden z mála je schopen jezdit s dětmi na lyžařské kurzy jako instruktor. A za 13.000,- Kč čistého? Ze školy chodí opravdu utahaný, protože se dětem věnuje na maximum. A odpoledne nebo večer připravuje projekty, nebo, aby si přivydělal, učí i angličtinu. Ano, mohl by učit na nějaké soukromé JŠ, ale proto přeci nestudoval dějepis a zeměpis. Navíc ho tohle povolání baví. Možná je výjimka, nevím. Ale já bych to za tu almužnu nedělala. A jsem docela zvědavá, jak on to dlouho vydrží.
Nehledě na to, že prostředky pro školy jsou fakt minimální. Je to opravdu ubohé, jak se politici ke vzdělání našich dětiček stavějí. Mají pocit, že nějakým pastelkovným to vytrhnou.
04. 12. 2007 | 11:10

Marty napsal(a):

Nelze rict, ze si nekdo nejaky plat zaslouzi. Soukroma sfera urci konkretnimu pracovnikovi plat podle jeho schopnosti, vysledku, nabidky a poptavky po danem pracovnim mistu atd. Celkem presne se tak urci cena prace daneho pracovnika, coz se da s trouchou vule nazvat platem "zaslouzenym". Neco takoveho bohuzel ve verejnem sektoru mozne neni. Tim se dostavam i k tomu, ze nelze jednou castkou ocenit hodnotu pracovni pozice pro celou CR bez ohledu na to, ze ji vykonavaji ruzni lide s ruznymi kvalitami a vysledky. Jenze presne toho chteji odbory dosahnout a argumentuji temi par dobrymi uciteli, pro ktere prace nekonci poslednim zvonenim. Skolske odbory tedy chteji lezt po zadech tech nekolika nejlepsich a vytahnout sebou nahoru i tu spoustu nekvalitnich.

Pokud tedy ucitele chteji skutecne vedet, jaky plat si "zaslouzi", maji brojit za zavedeni soukromeho skolstvi.
04. 12. 2007 | 11:46

František Žůrek napsal(a):

Je obrovský rozdíl mezi učiteli: někteří to berou čistě jako své zaměstnání, provedou nějak svou hodinu a mají "padla", už je nic ani velice nezajímá kromě svých peněz, a ty vyžadují vehemntně, a pak jsou učitelé (ti správní), kteří svou práci berou jako poslání, přemýšlejí u žácích, o výuce, pokoušejí se stále o nové věci, sami studují, sledují novinky, žijí se školou ... Takoví učitelé nemají svůj plat na prvém místě, ale většinou jsou dobře odměňování, neboť ředitel si jich váží ...
Poznal jsem to, neboť jsem již padesát let učitelem, učil jsem přímo 6 let, prošel jsem jinými profesemi.
04. 12. 2007 | 11:58

Jirka napsal(a):

Každé zaměstnání má své výhody a nevýhody a každý si sám musí vyhodnotit co převažuje. To samozřejmě platí i pro učitele. Jestliže si učitel vyhodnotí že převažují nevýhody měl by odejít a ne stávkovat. Může podnikat nebo hledat zaměstnání v soukr. sektoru,nebo v jiném rezortu státní správy , nebo být na prac. úřadu. Ti učitelé, kteří dnes stávkují, ať se zítra podívají do očí těm školákům a řeknou jim toto: "Chci větší plat a je mi jedno že na dluh, však vy milé dětičky to jednou zaplatíte za nás". Jenom mimochodem, v roce 2010 bude stát z těchto dluhů pouze na úrocích platit 60 mld. ročně. To ať učitelé vysvětlují našim dětem.
04. 12. 2007 | 11:58

Tydlitát napsal(a):

Učitelé u nás ve škole chodí do práce každé ráno v osm a odcházejí v pět. Doma pak často ještě několik hodin pracují. Mají nárok na pět týdnů dovolené ročně.

Jirka:
Je vidět, že nemáte děti. To by za chvíli nezbyl nikdo. Starat se o ty nevychované polodivoké opičky, které rodiče dávají do školy, aby z nich vyrobila slušné občany za 18.000 měsíčně ... divím se, že veřejnost ještě učitele nepřekřtila na masochisty.
04. 12. 2007 | 12:30

el napsal(a):

Jirko, vždyť je to v pořádku. Dětičky dostanou ty nejlepší učitele hned, a splácet za ně začnou, až budou vydělávat. Čím budou vzdělanější, tím lepší bude jejich uplatnění tím víc budou dávat do státního rozpočtu.
04. 12. 2007 | 12:39

Alex napsal(a):

Jirka: no, s tím odchodem sice máte pravdu, ale: není škoda, že stát platí studium studentům na vysokých školách, konkrétně na pedagogické, a pak je nechá klidně odejít, třeba do soukromého sektoru? V tom případě jsou to vyhozené peníze.
04. 12. 2007 | 12:47

Jacek napsal(a):

Dneska dopoledne jsem (ve svém volnu, podotýkám) potkal v hradeckém Tescu skupinku nakupujících učitelek, opravuji: stávkujících učitelek.
Ještě by to před svátky chtělo nějakou demonstraci v Praze, tam je těch obchodů víc.
04. 12. 2007 | 13:19

Al Jouda napsal(a):

Všichni si zaslouží vyšší platy ! Doktoři už je mají vyšší, ale stále jim to nestačí. Teď jim budeme nosit při každé návštěvě 30,- Kč v hotovosti. Je to nesystémové řešení, které vede ke zborcení systému zdravotního pojištění. Dovedete si představit doktora ze záchranky, který říká zdravotníkovi u dopravní nehody : Franto, vzbuď toho řidiče z komatu, musí nám zaplatit 90,- Kč !
04. 12. 2007 | 13:54

skeptik napsal(a):

dnes jsem videl v TV reditele "elitniho gymnazia". Mam k nemu 2 vyhrady, kvuli kterym se domnivam, ze je placen dostatecne, nebo mozna i preplacen: 1. vypadal jako by se vracel z cundru, neoholeny, neostrihany, proste mel daleko k standardnimu obleku, ktery bych ocekaval. 2. divil se, ze vice nez polovina kantoru ma plat pod prumerem skoly. To naznacuje i mezery v oblasti rozmove. Takze opatrne se zvysovanim platu.
04. 12. 2007 | 14:18

Marie napsal(a):

Studovala jsem ucitelsky obor Bi-Che na Prirodovedecke fakulte UK. Vetsina mych spoluzaku z kruhu, mladych iniciativnich nadsencu pro obor i uceni, to ve skolstvi po 1-2 letech zabalila. Zejmena chlapi. Duvod:platove podminky. Jak si poridit byt a zalozit rodinu za tu almuznu? Vysledek: studenti za nimi tesknili, kamaradi ted pracuji u farmaceutickych firem a slavi uspechy, plat nesrovnatelny. Ve skolstvi jsme zustali ti, co jsme zdedili byty po babickach a co nemame partnery-ucitele-aby aspon nekdo tahnul domacnost...
Takze - vezmeme to obracene: zvysenim platu ucitelum by se mohli do skolstvi nalakat kvalitni a inventivni ucitele, hlavne cerstvi absolventi, kt. by vystridali starou garnituru tipu"kdo umi umi, kdo neumi uci
04. 12. 2007 | 14:27

Javít napsal(a):

Všichni by dnes chtěli mít podstatně vyšší platy.
Min. o 10 %, tj. v průměru o 2000,-Kč/měs.
Stávkují kvůli tomu, nebo je ke stávkám navádí odbory.
Důchodcům se přidá v průměru 350,- Kč/měs., a budou muset s tou "obří" částkou vyjít. Přitom se, po novém roce, zdraží téměř vše.
Výhodou pro stát je, že důchodci stávkovat nemohou, jedině vzít si berličky a jít ten slavný český parlament trochu vymlátit.

Stávku učitelů, v době kdy je dosazován nový ministr školství považuji však za vydírání.

Učitelé předpokládají, že nové koště dobře mete. Ale co, když od ministra financí nedostane ani korunu ?
04. 12. 2007 | 14:39

Rejca napsal(a):

Největší problém školství není v nekvalitních pedag., ale v tom, že několik dětí dokáže rozbít každou hodinu - stačí mít štěstí a do třídy je získat.

Pak se sebelepší učitel může sebelíp snažit.

Nedá se s nimi udělat skoro nic.
04. 12. 2007 | 15:01

úředník napsal(a):

Zajímalo by mne - kolik vcelku činí průměrný učitelský plat - na hodinu včetně všech příplatků? Nechci házet všechny učitele do jednoho pytle - ale ve svém okolí mám bohužel většinou zkušenost s těmi, kteří si "přípravu" udělali první rok a nyní již jen jedou ve starých kolejích a o nějakých hodinách mimo rozvrh nemůže být řeč.. Jak je už napsáno - vyšší plat by chtěli všichni - já také :) Ale v Německu prostě nejsme (i když ČEZ a ostatní se nám to na stránce výdajů snaží namluvit). A z vlastní zkušenosti vím, že 13 tis. čistého ve státní správě hodinách týdně je pro vysokoškoláka s kratší praxí není nic výjimečného, a to při 40 hodinách týdně.
04. 12. 2007 | 15:04

Petr napsal(a):

Ne, to je jasné. Mělo by se přidat raději na podporách. Viva sociale!
04. 12. 2007 | 15:05

Šílený medvěd napsal(a):

Hloupý článek od rádby nekonvenčního pedagoga(?), jinak se to nedá charakterizovat. Můžete mi říct, v kterém povolání se pořád takhle mele o kvalitě ve vztahu k platům, které by měly být standardně(!) nějak nastavené vzhledme k důležitosti práce? Myslíte si opravdu, že ve škole nepřevažují solidní, třebas i jen průměrní, ale poctiví učitelé, bez nichž by tahle společnost byla negramotná? Ani ve fotbale a třeba v nároďáku nejsou jen samé hvězdy, zkuste poměřit užitečnost průměrného učitele s průměrným politikem...

...jsou to jen pořád ty samé kecy, učím dvacet dva let, mám zkušenost se všemi stupni, aktuálně vysokoškolským. Jenom zírám, jací nadlidé bychom my učitelé měli být. Zviditelnit se na úkor někoho jiného svou radikalitou, to se holt pořád nosí. Hloupost ne, ubohost(!) a nic nového pod sluncem. Ani mezi učiteli ani mezi jejich kritiky, haf!
04. 12. 2007 | 15:28

pedagog napsal(a):

Bohužel se všichni chtějí zavděčit pitomcům s naditými šrajtoflemi.Tak tedy učitelé kromě běžné práce a pokolikáté už vypracovávají na kolenou novou školskou koncepci.Platí ovšem:Kdo sedává na dvou židlích, obyčejně spadne.Ono z té židle spadne udřený trouba.Někomu se tento jev vyplácí,to ovšem nejsou zaměstnanci kdekoliv. Prměrná mzda v celé republice není ani 23 tisíce.Přesto tady házejí někteří bludy o cifrách z říše snů.Platí fakt,že pracovat za životní minimum je ponižující.Takže mezi ponížené patří dvě třetiny národa.Přesto se tu někteří chovají jako panská hovada.Komu není rady,tomu prostě není pomoci.Nevěřte, že stát nemá peníze.Nevěřte podnikavcům, kteří nechtějí platit lidem za práci a začněte se bránit, než budete poníženě lízat otrokářské důtky za svůj hrnec ztuchlé rýže.
04. 12. 2007 | 16:50

SuP napsal(a):

Já si myslím, že peníze na valorizaci platů učitelům prožrala státní správa. Je přebujelá a nevýkonná. Odvedená práce není objektivně hodnotitelná, tudíž nelze určit její efektivitu.
Jenomže - v určitém období bylo nutné snížit nezaměstnanost, tak SI státní správa vytvořila "pracovní místa" i jejich ohodnocení, podobně jako si kdysi parlament určil platy poslanců a náhrady. Učitelé jsou sice taky státní zaměstnanci, ale v potravním řetězci úředníků jsou až na posledním místě. Na druhé straně objektivně vzato na současný stav žactva je jich taky zbytečně moc.
04. 12. 2007 | 17:26

Sedmikráska napsal(a):

Končím VŠ a pedagogiku jsem studovala jako vedlejší obor.Učit by mě bavilo, myslím, že bych měla snad i talent. Myslíte, že se z 13000Kč jako začínající učitelka uživím?Pomyslel někdo na to, že pro začínající učitele je to mnohem těžší, že si tu přípravu prostě udělat musí, že možná ještě mají ten enthusiasmus a tráví čas přemýšlením, jak žáky něčím zaujmout a něco je naučit.Vždyť v Praze z toho platu pomalu nezaplatím ani nájem. Myslím, že to je hlavní problém, že talentovaní lidi jako učiteléi vlastně vůbec nenastoupí. Kdyby se na školy hlásilo víc dobrých mladých učitelů,tak by potom ředitelé mohli vyhodit ty špatné.
04. 12. 2007 | 17:37

SuP napsal(a):

Sedmikráska -
co chcete ty děti učit, když máte problém vyjít s 13000?
04. 12. 2007 | 17:41

Ford napsal(a):

Povolání si vybrali dobrovolně, tak nemají nárok na nějaké extra zacházení a výhody. Nadprůměrný plat mají, tím jsou na tom minimálně stejně, jak na západě, kde nadprůměrný plat učitele není samozřejmost.
04. 12. 2007 | 17:54

Klo-Klo (Clo-Clo) napsal(a):

Jen tak na okraj, koukněte se sem, na otevřený dopis školským odborářům od nestávkujícího učitele. (nejsem autor):
[url]http://www.ceskaskola.cz/Ce...[/url]
04. 12. 2007 | 19:28

Javít napsal(a):

pro Sedmikrásku:
Vy si myslíte, že začínající absolventi VŠ v jiných oborech, se nemusí, po nástupu do zaměstnání, dále vzdělávat, a že to co se naučili ve škole, jim bude dosmrti stačit ?
Omyl, květinko. Technika jde, na rozdíl od školství, mílovými kroky dopředu.
Nástupní platy vysokoškoláků, techniků, také nejsou nijak horentí.
04. 12. 2007 | 22:19

Selen napsal(a):

Musím se zapojit se zkušenostmi mojí matky, učitelky na střední škole. Pamatuji si jak se vždycky smála a kroutila hlavou nad větami jako "studenti by se neměli biflovat, ale vyhledávat informace, měli by se naučit pracovat v kolektivu" atd. Tvrdila, ať si tihle novátoři sednou na pár let za katedru, a že to je naprostý nesmysl. Zhruba do roku 95 se prý studenti docela učili, neměla s nimi problémy, nikdo si nestěžoval. Posledních 10 let na učení kašlou, protože zleva zprava slyší o tom nebiflování. Pak propadají za všech předmětů, neumí pravopis, neumí počítat, neumí naprosté základy z žádného oboru, nemají přehled. Rodiče je obhajují a stěžují si na učitele. Prý strašný pokles úrovně. Já s ní docela souhlasím, ono něco se naučit nazpaměť není žádné týrání a když se to nebude vyžadovat, tak se prostě ti náctiletí učit nebudou vůbec. Podívejme se do Asie jak tam probíhá výuka, kde se japonské děti umísťují ve znalostních žebříčcích a jaká tam je produktivita. To samé Jižní Korea. Podívejme se na český internet, jak mladí lidé píší...
04. 12. 2007 | 23:09

J. Švorčík napsal(a):

Na toto téma se nám sešly hnedle 3 blogy. Já jinak navštěvuji blog p. Kostlána, s kterým jsme si vyměnili názory na toto téma privátně. Já jsem svůj názor vyjádřil svůj článek v Deníku.
viz: http://www.jarda3.estranky cz pokud bych někoho naštval posledním odstavcem, ať se uklidní mými fotografiemi tamtéž.
05. 12. 2007 | 06:56

J. Švorčík napsal(a):

aha, chybí tečka, tedy
http://www..jarda3.estranky.cz
05. 12. 2007 | 06:58

Karel napsal(a):

A co brání každému jít dělat učitele, když je to takový vegáč.
05. 12. 2007 | 07:49

Sedmikráska napsal(a):

To Javít: Já jsem skoro technik (chemik). Vím, že se musí absolventi vzdělávat,ale předhazuje někdo jiným profesím, že nemakají? Že pracují jenom 6hod. denně apod.? Tak proč je diskuse o učitelích plná narážek na to, jaká je to vlastně pohoda, že vlastně nic nedělají.S úctou ke všem technickým i jiným užitečným profesím, pořád nemají v rukou naši budoucnost a to děti jsou.Za co budou stát studenti nemotivovaní, neznající základní dovednosti, kteří už dnes opouštějí základky a střední školy? Co se do dítěte nenalije dokud je tvárné, to se později už nespraví. Proto je třeba kvalitní učitele, kteří by se měli náležitě zaplatit. Co se platů absolventů technik týče, zkuste srovnat možnost navýšení.Pokud bude dobrý technik, může mu plat růst rychle. Učitel se v tabulce šplhá pouze počtem odučených let a v osobním hodnocení je rukojmí ředitele, který, i když je rozumný, tak nepřidá, když nemá kde brát.Ten systém, je prostě špatný :o(
05. 12. 2007 | 09:08

JardaXXX napsal(a):

Až budou mít učitelé autoritu před žáky jako dřív a školy takovou nápln učiva,aby to přispělo k vyšší vzdělanosti(dnes neumí totiž někteří žáci počítat zpaměti nebo slušně číst),tak at mají zaslouženou mzdu.Mělo by se to však srovnat s jiným odvětvím,kde chodíte třeba i na směny a nevyděláte zdaleka tolik ,co nevážený pan učitel.
05. 12. 2007 | 09:29

Ford napsal(a):

sedmikráska: Vážená, pokud je ten technik dobrý, tak je taký rukojmím ředitele - nadřízeného a dělá se to tak že se odejde jinam! Tak proč neodejdete všichni jinam?!

Karel: vaše reakce ukazuje že jste totální .... Fňukají učitelé! Ne ti druzí! Kde berete tu drzost povyšovat se nad jiné profese a povolání!!!
05. 12. 2007 | 10:18

Sedmikráska napsal(a):

To Ford: Říkáte to správně. Ono se právě chodí jinam a na školách mmnohdy zůstávaji ti, kteří se jinde neuplatní. Jenže technik se může podílet na rozvoji firmy a může mít větší plat, když se firmě bude dařit. Škola není výdělečně činný podnik, je odkázaná na dotace a tam se kvalita výuky neprojeví, takže učitel prostě odejde do jiného sektoru, protože změnou školy si výrazně nepolepší. Takže technik může být techikem,ale sídat firmy.Učitel už prostě nebude učitelem. Budete své děti raději učit doma sám, až učitelé půjdou jinam?
05. 12. 2007 | 10:41

Josef napsal(a):

Dámy a pánové,
1) Existují výdajové priority a platy učitelů mezi ně patří - ne, že nepatří. Popírat to, znamená nevidět potřebu jakékoliv strategie ve správě věcí veřejných.

2) Koncepci ve školství a její realizátory nelze oddělovat. Jedno bez druhého nemá smysl. Peněz je třeba na obojí.

3) Bohužel, v Česku se objevuje jistá pragmatická hrubost v pohledu na tuto otázku. Začal ji zde socialistický režim, který niterně považoval učitelování za veget. A současný, veskrze praktický, režim v tom, bohužel, poněkud pokračuje.

4) Naftu tu nevypěstujeme, inteligenci možná ano. Když budeme chtít a ne hloupě závidět.
05. 12. 2007 | 11:16

Ford napsal(a):

Sedmikráska: Ale to nevadí že nebude učitelem! To je úplně normální, že lidi dělají jiné zaměstnání než na které se připravovali ve škole. Každý normální člověk když se mu nelíbí v zaměstnání tak odejde! Učitelé pak nejsou normální!

Dřív stávkovali za vyšší mzdy ,aby měli jak na západě nadprůměrné platy(a to nadprůměrné mzdy mají učitelé jen v pár státech). Teď mají nadprůměrné mzdy a zas chtějí víc!!! To už není normální to už je chamtivost a ubohost rádoby vzdělaných lidí! A lži a bláboli o kvalitě za víc peněz jim může věřit je primitiv. Jednak už se jím platy navýšily a žádná změna nenastala! A jasným důkazem této lži je Finsko kde učitelé mají průměrný plat a žáci dosahují nejlepší výsledky na světě!

Nevím proč věříte teorii že nebude mět kdo učit?
V počítačích je zoufalý nedostatek lidí! Na rozdíl od školství a přesto se nic nehroutí!
05. 12. 2007 | 11:51

Petra napsal(a):

Platy jako v sousedním Německu u nás nemá téměř nikdo, nejen učitelé. Myslela jsem, že být učitel je poslání, ale věta:" Za takový plat se nepřetrhnu..." mě velice zklamala. Takto by se mohl zachovat každý - třeba lékař, která Vás má operovat, to by bylo asi horší, že? Myslím, že učitelé si zvýšení platu nezaslouží...
05. 12. 2007 | 12:28

Máxima napsal(a):

To Selen: naprostý souhlas,úroveň ve školství je dnes hrozná. Pořád se hledají nějaké novoty ze zahraničí, a přitom jsme mívali jedno z nejlepších školství. Těšila jsem se, že budou mít děti více času na "opravdové" učení, když jim odpadlo dělnické hnutí apod...Ale chaos nad chaos. Děti nejsou vybavení základními znalostmi,nedostávají domácí úkoly, snad,aby se nemuselo opravovat... Kromě toho , že umí perfektně na mobilu nebo si něco obšlehnout na netu, neumí napsat souvisklou větu, povinná četba je nezajímavá a zastaralá...K ZŠ: Základní znalosti např z dějin jsou nezáživně rozmělňovány informacemi nanic, to ať si studují zájemci na VŠ. Cizí jazyky katastrofa. Učí se z nejakého Projectu, kde není slovo česky, nevyrozumí se pořádně gramatika, nejsou cvičení na překlady. Tak pak máme třídu, kde jsou 2-3 nadaní od Boha a ostatní čtyřkaři. To dříve nebývalo, čtyřky a pětky měli tak 2-3 opravdu "blbci a raubíři" ve třídě. Pamět je třeba taky posilovat a dávat 2-3 domácí úkoly(psaním se také rozšiřuje slovní zásoba) k domácímu studiu se ten "zlatý střed" prostě musí tak trochu donutit.
K platům - 16 tisíc čistého za kolikrát 20-25 hod oddučených bez oprav těch domácích úkolů hodin týdně se mi zdá adekvátní. Ta příprava, kterou se učitelé ohání, no snad svou látku umí napořád nebo si ji musí pořád opakovat ? Omlouvám se všem poctivým účitelům ale nějak nejsou vidět, ale je jich nějak málo...
05. 12. 2007 | 12:30

Lenka napsal(a):

To Máxima: Té učebnice Project English se musím zastat, na nižším gymplu jsme absolvovali všechny její díly a byla v pohodě. Taky ji vytvářeli odborníci z Oxfordu. Viděla jsem několik českých učebnic angličtiny pro děti a dospívající a to byl celkem děs, neměnila bych. Samozřejmě, učitel musí mít aspoň elementární snahu a schopnosti, učebnice pro samouky to není, ale to o sobě ani netvrdí.
05. 12. 2007 | 13:49

Sedmikráska napsal(a):

To Ford: Ale to není o tom, že nebude mít kdo učit.To je o tom, že se do školství nedaří přitáhnout kvalitní lidi a drží se tam ten póvl, který se jinde neuchytí a na který poté všichni mnohdy oprávněně nadávají.Počítače nedrží v rukou budoucnost lidstva.Když nebudou děti s touhou po vzdělání, se základními studijními návyky, morálními hodnotami (které by jim tedy měli dát rodiče,ale to je na jinou debatu) a dovednostmi, tak nebudou ani dobří inženýři ani programátoři ani lékaři. Školství je v tomto ohledu specifický obor a snad už by to mohli politici i veřejnost pochopit.
05. 12. 2007 | 14:09

Javít napsal(a):

pro Sedmikrásku:
říkáte že:
"Jenže technik se může podílet na rozvoji firmy a může mít větší plat, když se firmě bude dařit. Škola není výdělečně činný podnik".
Ano, učitelé jsou státní zaměstnanci, a ti měli vždy nižžší platy než v soukromém sektoru.
S tím se asi budou muse tučitelé smířit.
Víte, dobrý student se dnes dokáže učit z inernetu i téměř bez kantora.
05. 12. 2007 | 14:13

Máxima napsal(a):

To Lenka: Lenko, no právě, že ten Project psali Angličané , pro ně ty jednoduché větičky v bublinkách jsou jistě primitivní... ale pro páťáka, který začíná od piky asi ne... Pochopila jsem, že jsi studovala nižší gympl, tak jistě jsi patřila k těm z mála ve třídě mimořádně nadaným , ale můj syn a nadpolovina dětí bylo průměrných. Nakonec jsem si ze zoufalství sehnala starou učebnici ze 70. let - klasika článeček, slovíčka, cvičeníčka... a učila jsem syna sama. A ještě mi vadilo, že na základce mnoho učitelů pracuje středoškolským stylem, ne-li vysokoškolským.. Drmolí cosi u katedry a ty si žáčku piš, co stačíš, i zkomoleniny. Děti se pak učily nesmysly, nesmyslné názvy, v sešitech měli chaotické útržkovité poznámky, v nezáživných a informacemi přesycených učebnicích se neorientovaly a hledat v nich něco nebavilo ani mě. Mluvím o Základce, ne o gymnasiích a středních školách a o průměrných dětech, kterých je přesila.
05. 12. 2007 | 14:17

Lenka napsal(a):

To Máxima: Mně přišly horší české učebnice, které jsme já a mí sourozenci zažili v 5. třídě, ale chápu, že je to do jisté míry subjektivní. Co je na druhou stranu jisté je to, že anglické učebnice kladou větší nároky na vyučujícího (měl by ohlídat, aby si děti zapsaly slovíčka a gramatiku, k tomu musí anglickou gramatiku sám dávat do souvislostí s českou) a takřka znemožňují rodičům, aby s angličtinou pomáhali dětem, pokud sami angličtinou zrovna dvakrát nevládnou. Skoro všechny jazykovky ale používají na angličtinu anglické učebnice, takže na nich asi něco bude. Nicméně je pravdou, že jazykové kurzy mívají kapacitu okolo 10 žáků a na gymplu jsme měli jazyky taky každá polovina třídy zvlášť, což se dosud na mnoha základních školách nedělá, a taková věc je při výuce jazyků samozřejmě hodně znát.
05. 12. 2007 | 15:02

vlk napsal(a):

Klaře Samkové Veselé
tak podle vás je všechno výsledkem toho, že stát nepodporuje dostatečně soukromé školství? Milá paní doktorko, soukromé školství je podnikání. Nic víc. Prostě podnikání za účelem zisku. Osobně nechápu, proč bych měl někomu přispívat na službu ze svých daní, kterou poskytuje v dostatečné míře stát. Byznys je prostě byznys. A když do něj někdo vstoupí nese rizika. Pokudtvoří zisk , také se,s výjimkou daní o něj s nikým nedělí. Tole je základní poučka fungvání kapitalismu.
05. 12. 2007 | 17:41

Jana J napsal(a):

Pro Selen a Máximu od té, která podle Projectu učí. Nevím, jaký si myslíte, že se píše rok, ale staré učebnice jsou opravdu mimo. Jistě, děti odříkají slovíčka a cvičení, ALE NIKDO SE TAKHLE NENAUČÍ MLUVIT. Dříve se lidi učili s vědomím, že nikdy mluvit nebudou, na známky stačilo umět přečíst a přeložit. Nevím, jak jste na tom s jazyky, ale člověk, který používá cizí jazyk, si ho nepřekládá z češtiny, prostě v něm rovnou tvoří věty. Tak jsou konstruovány moderní učebnice. Pracovat s nimi ovšem umí jen dobrý učitel, a v tom je zřejmě problém. Děti si musí vytvořit schopnost používat struktury jazyka, které jim umožní co nejlépe komunikovat a myslet v cizím jazyce. Na učitele to klade daleko větší nároky než starší knížky, ale při správném vedení je to daleko efektivnější.Možná si budete muset zajistit doučování od skutečného učitele. Těch je ve školách stále méně, zejména jazykářů.
05. 12. 2007 | 20:54

Evas napsal(a):

To Petra:
Souhlasím s Vámi. Podle mých zkušeností je ten, co se "přece za to co bere nepřetrhne", kverulant, který se nepřetrhne nikdy, ať jsou prachy sebevětší.
05. 12. 2007 | 21:24

SuP napsal(a):

Jana J -
výuka cizích jazyků ale vůbec není to hlavní. Jsme tu jenom stále okouzleni angličtinou místo ruštiny. Nicméně pokud umím dobře jenom anglicky, pořád ještě neumím nic. Jen to umím perfektně říct anglicky.
06. 12. 2007 | 12:43

Jana J napsal(a):

Supe, bez obav, já těch jazyků umím víc, takže neumím nic čtyřikrát. Zjevně už neplatí - kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Tedy jak pro koho.
06. 12. 2007 | 17:44

bigjirka napsal(a):

Myslím, že školy by měly být dotovány podle úspěšnosti svých absolventů na trhu práce nebo v pokračování v dalším studiu.
08. 12. 2007 | 20:15

sun napsal(a):

Je obrovská sranda, jak lidé, kteří o problému absolutně nic neví, znají přesně recept, jak učitele osolit. Tragédi, co proflákali školu a chovali se jako hovada, mají samozřejmě zájem to dát kantorům sežrat.
Ale zapomínají, že bez peněz je dnes všude kulový. Tak proč by se měli učitelé přetrhnout, když se s nimi platově srovnává kdejakej propadlík ze základky? Tak se ozvěte, ublížení mindráčci...a hlavně se na někom pomstít, že, drahá společenská smečko..
09. 12. 2007 | 00:04

rebel napsal(a):

Napište mi jeden rozumný důvod proč by měl mít učitel plat nad celostátním průměrem?
10. 12. 2007 | 09:32

bigjirka napsal(a):

řekl bych, že je to přece jenom nadprůměrná profese...
10. 12. 2007 | 15:58

LEVAK napsal(a):

Znovu opakuji - koaliční vláda ať předloží parlamentu zákon ve kterém by bylo stanoveno aby učitelé chodili po číslech jak za starých dob a bude mít vystaráno a po problémech s penězi.Parlamentní koaliční většina to za přispění firmy Melčák a spol.společnost pro hlasování všeho druhu,odsouhlasí!!Když někteří rodičové nebudou chtít zaplatit tak jejich děti nebudou do školy vpuštěny.Určitě to Ústavní soud odsouhlasí,když odsouhlasil poplatky ve zdravotnictví.Máme přece tržní mehánismus a nějaká bezplatná zdravotní péče či bezplatné školství přece ty naboby na ÚS nezajímají!!!Oni mají vystaráno!!!
10. 12. 2007 | 20:13

medvěd napsal(a):

Na otázku zaslouží si učitelé vyšší platy odpovídám jednoduše jak kteří . Plošné zvyšování platů jakýmkoliv skupinám je k ničemu. To platí o Vámi zmiňovaných policistech . soudcích úřednících atd. Soukromý sektor ví, že základem dobrého výsledku je možnost hodnotit individuálně dle výše odvedné práce a její kvality. tak to funguje ve většině malých firem které jsou také tahouny ekonomiky. U velkých firem a zejména ve státním sektoru žijeme stále myšlenkově v socialismu. Tabulkové platy jsou sice metodou jednoduchou a odboráři vítanou , ale jsou úžasně demotivující. Ale už to slyším ty tále plačky o tom jak si někoho může zasednot šéf, ředitel atd. Ano může , pokud i on nebude hodnocen podle výkomu a kvality jeho úřadu či školy. Ano je to těžké až revoluční řešení ale pokud pokud půjdeme v kterémkoliv sektoru cestou že schopní a obětaví mají stejné platy jako lenoši a neschopní , prostě jen proto, že jsou ve stejné tabulkové třídě , tak k žádnému podstatnému zlepšení , ani ve školství nedojde. Na tento systém odměňování doplatil a dojel socialismus a také teď na něj doplácíme my všichni a ve školách nejen naše děti ale i ti skutečně schopní učitelé.
10. 12. 2007 | 23:42

martin napsal(a):

Vynikající učitelé? Těch bylo, je a bude vždycky jenom pár, stejně jako vynikajících sportovců, umělců, řemeslníků apod. Školství je masová záležitost, učitelů jsou statisíce, kde vzít a nekrást?

Problém není jenom v učitelích, ani jenom v jejich platech, dokonce ani v žácích. Problém je v systému školství. Ryba smrdí od hlavy. Dokud bude boj mezi školami o žáky, dokud budou školy životně závislé na počtu studentů a dokud bude více škol, než je potřeba, pak logicky snaha o přežití musí vést a vede k tomu, že školy se snaží si žáky udržet za každou cenu - i za cenu, že je nevyhodí, i když by si to ti žáci zasloužili. Financování škol podle počtu žáků a převaha nabídky nad poptávkou vede ke snižování (místy až děsivému) úrovně škol. Zájmem školy není vychovat co nejlepší studenty, ale jenom jich co nejvíc odučit.

Jen málokdo si dovolí kibicovat práci technika v jaderné elektrárně, protože o věci nic neví, snad ani v té elektrárně kibic nikdy nebyl. Každý prošel školou. zažil různé kantory a má proto pocit, že věci rozumí.Jen v málokteré profesi je tak silný vliv laiků a neumětelů, jako ve školství. Každou chvilku musím rodičům vysvětlovat, proč učím tak, a ne jinak, a proč neučím jako učitelka Kotěhůlková či Konopásková z jejich (páně rodičů) mládí.

Jeden z největších problémů školství je, že všichni mají část pravdy. Stávkující učitelé i jejich odpůrci. Snaživí studenti i kritikové školního biflování. V diskusích obvykle zazní jen jeden hlas, jeden úhel pohledu, ale už nezazní fakt, že pravdu mají vlastně všichni. Pokud ovšem mají pravdu všichni, pak stejně tak platí, že vlastně pravdu nemá nikdo. Každý na věc hledí jen ze svého úzce vymezeného pohledu a obecnější náhled mu chybí.

Mám toho ještě mnoho na srdci...a tam to i zůstane. K čemu ostatně takového výlevy? Nic nezmění, protože ti, kteří mají moc věci měnit, si to stejně nepřečtou a psát pro ty ostatní je nošením dříví do lesa. Tak se tu mějte dobře.
18. 12. 2007 | 22:51

bigjirka napsal(a):

A proto navrhuji dotovat školy podle úspěšnosti jejich absolventů a ne podle pouhého počtu. Už otec japonské kvality profesor Deming ve své knize Out of the crisis praví "odstraňujte prostá objemová kritéria"
20. 12. 2007 | 00:01

petr napsal(a):

jsou jen tri problemy ve skolstvi
penize , penize a zase penize - dokud tam nebudou VZDY budeme zaostalejsi nez zbytek kulturniho sveta
29. 12. 2007 | 12:28

bara napsal(a):

Vážení, možná by tady měl někdo napsat, kolik dostane začínající učitel bez praxe...je to něco málo přes 14 tis. hrubého a roste to sakra pomalu.....
21. 01. 2008 | 09:39

sedmá pečeť napsal(a):

Přátelé, ono je to všechno asi trochu jinak a trochu máte pravdu všichni. Naše školství jen věrně kopíruje stav celé naší společnosti. Hříchy otců provázejí potomky až do sedmé generace, jak praví klasik - a sedm generací se od roku 1989 ještě nevystřídalo. Možná nám politická garnitura a podivuhodné finanční úspěchy některých podsouvají, jak skvěle se tu máme (ve srovnání např. s domorodými kmeny Jižní Ameriky), ale nejen chlebem živ je člověk. Když řeknu, že každý užitečně pracující člověk by měl mít zajištěnu standartní životní úroveň, aby (pokud ho neovládají megalomanské touhy po vlastnictví raketoplánu ovšem) se mohl nerušeně věnovat svému vybranému povolání, ve kterém pak může spatřovat i jisté životní poslání, možná budu obviněna z naivního bláznovství.Ale zatím probíhá přerozdělování moci, parcelování pozic v různých oblastech lidského života - a to neskýtá příliš prostoru na rozvoj nějakého nepodstatného nadstartu, jako jsou např. mezilidské vztahy. Dokud budeme žít na bojišti a snažit se urvat každý pro sebe ten nejkrvavější, nejšťavnatější kus, budou bitevním polem i naše vzdělávací instituce. Než se spojí ostrůvky, kde už se daří vzájemné spolupráci, respektu a smysluplnému rozvoji, v jeden fungující celek, uplyne ještě móře vody/času.
02. 02. 2008 | 15:38

enjoys-rs napsal(a):

Trying to be impressive!deeply wonderful here!
<a href="http://www.enjoy-rs.com/fre...">runescape gold</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape items</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape logs</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape accounts</a>
enjoy-rs is an professional store for runescape gold,items,money,accounts,powerleveling,questqoint,runes and some other goods with fast delivery and world class service.
URL:www.enjoy-rs.com
20. 02. 2008 | 11:33

enjoy-rs napsal(a):

<a href="http://www.rs-sky.com">runescape gold</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape money</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape items</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape accounts</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape gold</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape items</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape accounts</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.runescape-items.org">runescape gold</a>
<a href="http://www.runescape-items.org">runescape items</a>
<a href="http://www.runescape-items.org">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.runescape2-money...">runescape gold</a>
<a href="http://www.runescape2-money...">runescape items</a>
<a href="http://www.runescape2-money...">runescape gp</a>
16. 04. 2008 | 10:30

Jirka58 napsal(a):

už dlouho jsem tak hloupý článek nečetl. Svědčí to zřejmě o úrovni pisatele a neschopnosti posoudit práci jiných.
Jirka58
09. 01. 2009 | 09:34

keet napsal(a):

Myslím že článek je dobře napsaný. Není to zase tak dávno co jsem vylezl ze základní školy a střední. Z mého pohledu mi základní škola skoro nic nedala, jen stres ze stupidních písemek a zkoušení, která byla ohodnocovány známkama, které nikomu v životě nijak nepomohou. Každý říká, jak je důležitý do školy chodit, jenže to by to tam muselo za něco stát. Takovej ten učitelskej blábol, jaký budete vy na učitele, takový učitelé budou na vás = není pravda. Zažil jsem jako každý dobrý a špatný učitele, když je učitel dobrý, spravedlivý a snaží se naučit, pak mají žíci k němu jakousi úctu a respekt a chovají se k němu jak si zaslouží. Učitel by měl být určitě kvalifikovaný a v tom co učí by měl mít praxi. Na střední jsem zažil, že učitelka nevěděla o odborném předmětu a látce ani to stejné co čtvrtina třídy a měla nás danou látku naučit, kterou neustále sprostě četla z knihy. Takže kde je ta jejich zásluha o větší plat, který má dle mého názoru ohodnotit jejich práci? Žák je člověk a né nějaký materiál ve fabrice který se zabalí a pošle v krabici náklaďákem. Jenže podle mě je učitelé berou jako materiál co se šoupne do krabice. Jestli dnes nemají učitelé ani patřičnou kvalifikaci na výuku a jak správně jednat se žáky, tak je posíláme spíš někam, kde se nepřipraví na život, ale jen tam ztrácejí drahocený čas, znechutí si školu i učení. Jako všude jinde, tak i u nás byla šikana, učitelé o tom věděli ale dělali že ji nevidí. Ten šikanovanej kluk byl tak akorát věčně vyřízenej. Teprve až holky třídní učitelce oznámily co se dělo, tak teprve pak začla něco řešit. Celým řešením byla nějaká dvojka nebo trojka z chování a v celku se nic nezměnilo. Ale tím se přece nic nevyřeší! Možná kdyby byly řádně kvalifikovaný, tak by se takový věci nestávaly. Z toho co jsem viděl na základní škole mám spíš tak akorát zafixováno, že skoro všichni učitelé jsou jen banda kre*énů, který neodváděj svou práci jak by měli, povyšují se nad žáky a chtěli by zvýšit plat. Stěžují si jak je náročné učit, ale žákům tvrdí: když se ti tu nelíbí(tě to nebaví), tak můžeš klidně odejít, tady tě nikdo nedrží. Tak proč nejdou sami a nezapojí se do normálního života, nedělají nějakou normální práci? Protože se ve škole mají samozřejmě dobře. Toť můj názor. :-) Přeju pěkný den
27. 02. 2009 | 15:21

luksas napsal(a):

České školství je již v samé podstatě těžkopádné, nezáživné, průměrné.
Pokud se tomuto vymyká, pak jen díky osobě učitele, ale takových znám...jestli vůbec. Spíše naopak - znám takové, kterým by měl soud zakázat přibližovat se k dětem. Školy, bohužel, berou jako učitele naprosto všechno, jen aby někdo s dětmi během hodin byl. A vrcholem celé pedagogické práce je to, když se nikomu nic nestane.
24. 11. 2009 | 08:47

Flekos napsal(a):

Čteme zde, že pokud je učitel dobrý, měl by dostat více peněz. Ale co myslíte, nemotivuje nedostatek peněz dobrého učitele k tomu, aby dobrý nebyl? A kdo je dobrý? Ten, kdo se stará, aby se jako kdysi "angažoval"a byl viděn ředitelem, jenž pak jako jediný rozhodne o výši jeho odměny, nebo ten, který se zabývá soustavnou, často neviditelnou, "drobnou prací na vinici boží"? Nebo ten, který je nucen mít další dvě tři zaměstnání, aby si svépomocí opravil chátrající příbytek a uživil manželku na mateřské dovolené? Nebavíme se o finanční náročnosti a nezbytnosti kulturních potřeb a dalšího sebevzdělávání (není to jen několiv piv po druhé hodině odpolední). Pokud je učitel dobrý, měl by práci mít, není-li dobrý měl by o ni přijít. Měla by být zaručena solidní odměna dle úrovně dosaženého vzdělání a také náročnosti a společenského poslání profese. Několikaleté studium na vysoké škole jistě není levnou investicí. Nebo si snad někdo myslí, že i učitelé si na některé z univerzit "kupují" své tituly?! Opět byla prodloužena lhůta, dokdy smějí učit i lidé bez ukončeného pedagogického vzdělání. Kdyby se podařilo do škol zpět nalákat ony "schopné, empatické, ideální, atd.", nemuselo by ve školách působit tolik "kret*nů" , kteří nenaučí své žáky ani správně psát česky (jak je patrné z jazykové úrovně mnohých přispěvatelů).
28. 11. 2009 | 00:37

Zuzana napsal(a):

No vzhledem k tomu, že článek byl napsán před pár lety jsem dost překvapená, protože můj základní plat na střední škole je 16000 Kč, a to ve 45 letech, a domů chodím denně nejdříve ve 3 odpol - :o)))) nemá cenu diskutovat co učitelé dělají nebo ne-ale někdo ten náš národ učil, a jestli vážně tak mizerně, jak se tady různě píše, pak nechápu, proč ještě neběháme s klackem po lese.
16. 12. 2009 | 22:11

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:49

Breguet watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 04:04

Danča napsal(a):

je skutečně víc než ostudné, jak se společnost staví k učitelům a jak je málo doceňuje, ...je to dost namáhavá práce , kdy přebíráte zodpovědnost mnohdy i za rodiče a špatnou společenskou situaci ... kdo to nezkusil, nikdy nemůže pochopit, jak těžké je vychovávaat dnešní děti
21. 06. 2010 | 20:27

Danča napsal(a):

je skutečně víc než ostudné, jak se společnost staví k učitelům a jak je málo doceňuje, ...je to dost namáhavá práce , kdy přebíráte zodpovědnost mnohdy i za rodiče a špatnou společenskou situaci ... kdo to nezkusil, nikdy nemůže pochopit, jak těžké je vychovávat dnešní děti
21. 06. 2010 | 20:28

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:30

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:14

sigoto napsal(a):

人気急上昇中の<a href="http://bling2.jp/user/arzxadse">ママさんに人気の携帯仕事</a>が参考になりました♪おすすめ優良<a href="http://pksp.jp/zxddaycs/">20代女性でも月50万以上稼げる</a>をクリック@くちこみで評判の<a href="http://rbcicxhc.mitsu-hide....">フリーターでも時給4000円以上稼げる</a>で貴重なサイトを知れて良かったです!素敵なサイト<a href="http://kiss.45.kg/weuesnsh/">人妻に人気 高収入バイト</a>を見てみてね~♪役立つ<a href="http://pmrpcgen.moto-chika....">彼氏に内緒で稼げる 携帯メールレディー</a>で貴重なサイトを知れて良かったです!くちこみで評判の<a href="http://www.noahs.jp/~jcyrrute/">外出中 携帯メールレディ</a>はとてもよろしいと思いました。優良サイト<a href="http://russia.mdin.jp/bwyex...">ママに人気 高収入メールレディー</a>に今すぐGO~稼ぐための参考サイト<a href="http://usuiswmd.kitunebi.co...">人妻に人気 高収入自宅仕事</a>を参考に役立つ<a href="http://bling2.jp/user/kkkakiik">かけ持ち 高収入チャットレディ求人情報</a>がいい感じ、口コミで大人気の<a href="http://hrwcxhpr.garyoutense...">週払いOK 携帯メールレディー</a>はすごく良かった、人気の<a href="http://zgwfbctw.husuma.com/...">彼氏に内緒で稼げる アルバイト</a>をクリック@大人気<a href="http://melody.45.kg/ytyjsjej ">30代女性でも月50万以上稼げる</a>がいい感じ、ココ→<a href="http://melody.45.kg/ptdgyssk">学生・OLでも時給2000円以上稼げる</a>はいい情報がありました◎大人気<a href="http://birfbuff.atukan.com/...">フリーター 高収入アルバイト募集</a>で幸せになれた○某掲示板でも評判の<a href="http://ukkfkijj.shiteyattar...">時給2000円以上稼げる ライブチャットレディ</a>に今すぐGO~人気急上昇中の<a href="http://a27.chip.jp/aaalijfe/">日払いOK 携帯メールレディー</a>を楽しんでね。→<a href="http://dus.magicspace.jp/gg...">月20万以上稼げる メールレディー</a>を楽しんでね。某掲示板でも評判の<a href="http://www.hamq.jp/i.cfm?i=...">はじめてでも稼ぎやすいメールレディー</a>はいい情報がありました◎皆さんにお勧めしたい<a href="http://melody.45.kg/sxdcjjjs/">OL・主婦に人気の高収入チャットレディー</a>が1番良かったです!!ココ→<a href="http://33hp.com/u/abkijrdx/">空いた時間に稼げる携帯チャットレディ</a>がいい感じ、見ないと損する<a href="http://tkprykrw.hannnari.co...">かけ持ち 高収入チャットレディ求人サイト</a>で貴重なサイトを知れて良かったです!マル秘サイト<a href="http://soul.mobaon.net/lkkl...">1日2万以上稼げる チャトレ</a>をクリック@くちこみで評判の<a href="http://a25.chip.jp/jojolddd/">未経験でも安全 チャットレディー</a>で幸せになれた○→<a href="http://angelopenna.info/use...">アダルト無しでも稼げる携帯メールレディ</a>がイイよ、
04. 11. 2010 | 06:51

占い napsal(a):

http://zwjepraa.choumusubi.... 恋愛個別無料占い http://sbkginmp.sessya.net/... 人気占い師 恋愛無料診断 http://doredore.sacut.net/x... 悩み解消 恋愛スピリチュアル無料診断 http://kpbukpwk.chitosedori... アナタの幸せ メール鑑定無料 http://ejwfekar.kumogakure.... 人気 当たる無料占い http://kiss.cinderellast.ne... 完全無料 結婚スピリチュアル占い http://happy-pop.com/user/s... 悩み解消 結婚メール診断無料サイト http://jam1.minnahp.jp/220/... 悩み解消 恋愛相性お試し診断 http://popco.mobi/user/gzam... 有名 恋愛相性スピリチュアルサイト http://zwjepraa.choumusubi.... 有名 恋愛相性お試し鑑定サイト http://agehp.jp/user/nntnrbbw 結婚スピリチュアル無料診断サイト http://zttrmuwe.hp.spare.jp/ 復縁鑑定無料サイト http://grapefruit.deai-hp.j... 当たる 恋無料スピリチュアル占い http://sxetmywe.sara-yashik... 悩み解消 相性メール鑑定無料サイト http://nxbnixst.ooban-koban... 無料 復縁運命鑑定サイト http://aarcbfhe.turigane.co... 運命 メール無料占い http://prkw.jp/user/nhhfdtig 彼との悩み お試し診断サイト http://happy-pop.com/user/c... 悩み解消 結婚スピリチュアル無料鑑定 http://miu-miu.mobi/user/nf... 将来 占い無料サイト http://crawler.seo-kenja.jp... 悩み解消 恋愛スピリチュアル診断 http://prich.mobi/user/whti... 本当の自分 無料メール鑑定サイト http://www.hamq.jp/i.cfm?i=... 当たる 相性個別無料診断 http://wmhutjst.m-ru.jp/ 恋愛相性診断テストサイト http://cuawesex.darumaotosi... 人気占い師 無料スピリチュアル占いサイト http://ychmyxfg.hagewasi.co... 悩み解消 相性スピリチュアル鑑定サイト http://eygwewhn.naga-masa.c... 悩み解消 恋愛無料診断サイト http://ctbbtdwz.konjiki.jp/... 相性個別診断無料 http://tdwbmhdb.yakiin.net/... 復縁お試し鑑定 http://www.hamq.jp/i.cfm?i=... 幸せな未来 スピリチュアルサイト
04. 11. 2010 | 06:53

Beth napsal(a):

Zajímalo by mě, kolik z těch, co zde píší ty kritiky na učitele, si tuto profesi skutečně vyzkoušelo. A když je naše školství tak mizerné, ze základky si téměř nic neodnášíte...díky komu si myslíte že umíte číst a psát? proboha...
07. 12. 2010 | 23:43

California car insurance napsal(a):

wonderful submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You must continue your writing. I'm sure, you've a great readers' base already! <a href="http://www.cosmokalam.com/knowing-california-auto-insurance-providers/206/">California auto insurance</a>
17. 11. 2011 | 14:31

xsdWrzIDDX napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>buy soma online</a> discount on soma intimates - will soma show up on a probation drug test
09. 02. 2013 | 17:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy