Chudoba dětí blahobytu

17. 03. 2011 | 01:09
Přečteno 21483 krát
V posledních letech značně poklesla síla tradičních společenských norem, což se zákonitě odráží ve výchově. Z úst dospělých slyšíme stížnosti na špatné chování dětí a jejich nezájem o „skutečné“ hodnoty. Také děti, kdyby byly schopné vhledu, by si mohly postěžovat, a to na nedostatek vzorů a na nepochopení svých skutečných potřeb s tím souvisejících.

Ač se to možná zdá k nevíře, to co děti nyní skutečně nejvíce postrádají pro svůj zdravý psychický růst, jsou vyzrálé dospělé vzory. V průběhu celé historie lidstva děti dospělé jedince napodobovaly a učily se od nich všemu, co bylo potřeba pro udržení a zachování života. Tento základní, v člověku hluboce ukotvený model naráží v současné době na Západě na vážné překážky. Nejvýznamnější z nich jsou infantilita dospělých, jejímž hlavním znakem je nedostatek zodpovědnosti, a dále pak výrazný úbytek zřetelných smysluplných činností.

Po stovky a stovky tisíců let byl dětský svět přímo propojen se světem dospělých. Moderní doba tyto světy rozdělila a nyní začala dokonce obraz bezstarostného dětského života glorifikovat a podbízet dospělým coby vzor pro jejich bytí. Jenže dětská přirozenost se vzpouzí odříznutí od světa dospělých. Děti chtějí tento svět poznávat a s každým přibývajícím rokem v něm stále více spolupůsobit. V tomto ohledu je však současná doba oproti dřívější vůči dětem krutá, neboť hlubší, vážnější sféry světa dospělých jsou pro ně nepřístupné a nečitelné, což se týká nejen pracovního světa dospělých členů rodin.

Technické vymoženosti mění v rychlém sledu náš každodenní život a vytlačují z něj činnosti, které ještě nedávno patřily k běžným samozřejmostem. O obyčejném praní prádla spojeném s mácháním, ždímáním a věšením na šňůru už mnohé děti nemají ani potuchy, takže pak i moderní pohádka Josefa Čapka Jak pejsek s kočičkou myli podlahu se stává pro tyto děti nesrozumitelnou. Ale problém nespočívá v nesrozumitelnosti pohádek, i když také to představuje nesmírné ochuzení dětí, ale v nepochopení principů jednoduchých činností. Bezprostřední okolí, v němž děti vyrůstají, nabývá jiných kvalit, než tomu bylo doposud, a mění se v prostřední plné samozřejmých „kouzel“ ukrytých do nejrůznějších přístrojů.

K porozumění elementárních principů už často nepomáhá ani škola, neboť pracovní činnosti se staly ve vzdělávacích programech škol zcela okrajovou a mnohdy jen formálně pojímanou záležitostí. Řada škol zcela zrušila školní pozemky, takže spousta městských dětí nemá představu o tom, jak z pouhého semínka může vyrůst například mrkev. A že takový proces trvá dokonce déle než dva měsíce, je někdy nad jejich chápání. Přitom uchopení základních principů svými smysly i rozumem patřilo odnepaměti k nezbytné výbavě každého jedince, bez níž by postoj k dalším, složitějším činnostem byl pouhým tápáním ve tmě a pramenem nejistot. Jen pohlédněme na dnešní děti, jak jsou oproti dřívějším naivnější a neukotvenější v reálném světě.

Ze strany dospělých roste ruku v ruce s tímto jevem také vyjadřování odporu k činnostem souvisejícím s běžnou péčí o udržení a zachování života. Vaření, praní, uklízení či údržba domu se proměnily v nepříjemné a zatěžující konkurenty volnočasových aktivit, jejichž nabídka den ze dne narůstá. Dětem takto nepřímo sdělujeme, že základní péče o život je nejen velká otrava a ztráta času, ale také že samy děti jsou nám dospělým na obtíž. Jenže celá přírodní říše se v prvé řadě stará o své přežití a v těchto činnostech spočívá základní biologický smysl života, který asi nemáme právo znevažovat, chceme-li žít.

Co vlastně zbývá k dětskému napodobování? V mnoha případech přesouvání výše popsané přirozenosti člověka na vedlejší kolej a akcentování činností volného času a zábavy. Co z toho si však mohou děti brát coby předlohu, mají-li právě chuť si „na něco“ hrát, aby se tak uplatnila jejich úžasná schopnost zrcadlit práci dospělých? Maminčinu zumbu, tatínkův kešink?

Příjemné výdobytky formující současný styl života mají také stinnou stránku. A člověk nemusí být přímo ekologický či jiný aktivista, aby nezůstal slepý k závažným problémům a zaujímal k nim zodpovědný postoj. Bohužel běžná pasivita v této oblasti z nás dospělých činí nedospělé a nehodné následování. Jenže dětská přirozenost káže, pokoušej se dělat vše jako dospělí, což znamená, buď jako oni.

Po celou dobu dětství tráví děti velkou část dne ve škole, takže dospělé zde působící nelze přehlížet. Vždyť učitelé zastupují de facto rodiče a vstupují do role dospělých vzorů s obdobnými důsledky. I tady platí, že pro rozvoj osobnosti dětí není rozhodující, co jim učitelé povídají, ale jak se chovají. Veškeré vyučování životním hodnotám, byť by bylo ve školských dokumentech sebevíc vyžadováno a podporováno, představuje pouhé mlácení slámy, neprovází-li jej opravdové zaujetí, upřímnost učitele a také soulad osobního života se slovy přednášenými před žáky. Jak můžeme vidět, situace na našich školách není z tohoto hlediska nijak růžová, což potvrzuje méně vstřícné chování žáků vůči učitelům. Děti se nedají obalamutit formalismem a od svého učitele vyžadují jasné směrování jeho života, které je teprve může motivovat coby vzor a táhnout k jejich vlastním vzdělávacím metám.

Žijeme v době, kdy šmahem odstraňujeme tradiční řád, aniž bychom promyšleně a s ohledem na zákonitosti dané evolucí vytvářeli pravidla nová. Staré společenské normy nejsou bábovičky z písku, které můžeme rozdupat, jakmile se nám znelíbí. Dětem vytýkáme jejich rozmazlenost, ale sami se tak chováme. Hned chceme to, urychleně zase ono, povinnosti se nám příčí, stáří a smrt nás tak děsí, že děláme, jako by vůbec neexistovaly. A při tom všem nám moderní doba poskytuje přemíru volného času, který si nedokázali v dřívějších dobách představit ani příslušníci šlechty. Tento čas můžeme věnovat dětem a v klidu je naučit tomu nejzákladnějšímu, co by každý lidský jedinec měl znát, a tak odstranit deficit vzniklý přetechnizováním, který by v dalším životě dětí mohl mít neblahé následky. Vždyť kdo nestojí na pevné půdě, tomu hrozí zhroucení, a to zajisté není náš výchovný cíl.

Vyšlo v časopise Rodina a škola

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Seneca napsal(a):

Vážený pane Mlezivo, díky - popsal jste to velmi podrobně a výstižně.
Zvláště "infantilita dospělých, jejímž hlavním znakem je nedostatek zodpovědnosti, a dále pak výrazný úbytek zřetelných smysluplných činností" je velký průšvih... jako by smyslem života bylo "ubavit se k smrti"... Nejen u nás, v celé Evropě i USA chybí vizonáři-lídři. Elity nahradily "celebrity" a vše se poměřuje především penězi, nejlépe snadno a rychle vydělanými...
Člověk jako Vy by měl být Ministrem školství, mohli bychom následovat Finsko, kdyby ten úřad nebyl jen dalším místem politických handlů příliš sebevědomých neumětelů.
Mějte se dobře a buďte zdráv!
17. 03. 2011 | 01:42

kormoran napsal(a):

Pekny blog.
Jeste muj tatik chodil do skoly v lete bos.
Jako maly a mlady kluk jsem mu casto odmlouval a jeho poucovani mi proplouvalo hlavou -(tehda).
Ovsem moudrost rodicu , jejich peci , prekrasne chvile stravene s nimi si clovek uvedomi, az je ztrati a az si sam sahne na zodpovednost.

Ale hnani se za 'necim' , je ciste individualni vec a vyber clovecenstva.

Davam prednost v prozivani kratkeho zivota , pred urcitym vyssim materialnim 'zarazenim' ve spolecnosti.
17. 03. 2011 | 01:46

qwert napsal(a):

Skvělý blog!
Poválečná generace v drtivě většině naprosto sobeckých tzv. "baby boomers" naprosto selhala v roli modelů nastupujících generací.
17. 03. 2011 | 04:55

KM napsal(a):

Máte naprostou pravdu. Nic víc není potřeba dodávat.
17. 03. 2011 | 06:51

Miltom Friedmannová napsal(a):

A při tom všem nám moderní doba poskytuje přemíru volného času, který si nedokázali v dřívějších dobách představit ani příslušníci šlechty
zas nějaký Pražák, který nemá do čeho píchnout, soudí podle sebe.
přijďte se podívat k nám do fabriky, kolik času na zábavu mají lidé v nepřetržitém 12 hodinovém provozu. Pokud jim nějaký čas zbyde, tak ho rádi věnují tak nanejvýš spánku. A děti se musí o sebe postarat sami, ještě že máme automatické pračky a vysavače. Ještě prát na valše a stírat jako pejsek s kočičkou, tak se ženská může jít už jen oběsit.

Vy v té Praze fakt již nevíte co roupama.
A to máme zas začít dětem dávat za vzor Pavlíka Korčagina , Morozova nebo Zoju Kosmoděmjanskou?
17. 03. 2011 | 07:05

VW (Virtual World) napsal(a):

Váš blog, pane Mlezivo, nutí k zamyšlení, i když zprvu zní tak trochu jako obžaloba. Obžaloba nás dospělých, kteří nejsme těmi nejlepšími a vhodnými vzory pro naše děti, dospívající generaci. Určitě máte v mnohém pravdu, rozhodně ani já se necítím být vzorem pro moje děti, ač bych si to velmi přála.
Řekněte však, jakou smysluplnou činnost hledat a nabídnout lidem, tísnícím se ve městech, žijících na pár metrech čtverečních ve svých povětšinou betonových domovech? Naše životy již dávno nejsou spjaty s přírodou, boj o přežití probíhá za jiných podmínek než za života našich předků, které živila jejich políčka či řemeslo. Je nás příliš mnoho a půdy není pro všechny. Naše civilizace spěje, kam zatím nikdo nedohlédneme. Co nám chybí především, je opravdová radost, svobodomyslnost, pocit svobody. Utápíme se ve starostech, jak přežít v přetechnizovaném světě, a jsme paradoxně více sami než možná kdysi dříve, kdy lidé si byli snad blíž.
Nevím, co je kešink, ale o zumbě jsem již zaslechla. Je fajn, když maminka raději tančí zumbu, než unavená z práce potají a nebo se sousedkou popíjí alkohol a drbe ostatní.
To, co nám stále chybí, je pohoda, nestresový život, a také důvěra v naše politiky, jejichž rozhodování má na naše životy stále větší a větší vliv. Tady především vidím velkou frustraci a deficit.
Snad, co můžeme ovlivnit, je nelhat, nekrást, a mít svoje děti rádi. Dobrý den.
VW
17. 03. 2011 | 07:56

SuP napsal(a):

Miltom Friedmannová -
Co v tom "nepřetržitém 12 hodinovém provozu" děláte těch dalších 5 hodin? Nebo mi snad chcete tvrdit, že to máte na víc než 48hodin za týden? A kolik času strávíte cestama do práce a zpátky? U nás je to klidně až 3 hodiny.
Autor zjevně mínil volný čas mimo pracovní dobu. Dobrý blog!
Okecáváním blbého životního stylu řešení nenalezneme.
Pražák
17. 03. 2011 | 08:07

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Víte, mi ta nostalgie připadá jako vzdychnutí nad rozlitým mlékem a spekulace, jak bylo chutné...
Víte, každá generace si idealizuje svou -dětskou- dobu a pokládá ji za lepší jak zrovna prožívanou...
Víte, taky si budu jednou idealizovat své dětství a budu smutně vzdychat nad dobou v době své stařečské letitosti...
Víte, naštěstí se vývoj nezastavuje, jinak bychom nejspíše ještě dnes vyřezávali Věstonickou Venuši...
Víte...

...vlastně nevíte a nechcete vědět, protože byste dnes nesnil svůj dětský a krásný sen...

S pozdravem
Tomáš
17. 03. 2011 | 08:08

mud.. napsal(a):

Pan učitelskej popsal virtuální představivost z úniku od reality! To se to sní, co? Já mám děti, vnoučata a nějaký snílek si může trhnout nohou! Zdejší diskuzní staroba okamžitě se přenáší do svého mládí a vrní a vrní. Už se těším jak budou moje vnoučátka (3)se vzdělávat bez chození do škol. Posadím je před velkou plazmovou obrazovku, pustím jim 45 minutovou z centrály vyučovací hodinu (učitelský velín z několika učitelských kapacit). přesně takhle již provádím konzultace přes Skype, webkameru, mikrofon, reproduktory atd. Já i oni si otevřou výklad a kam se hrabe osobní konzultace. Zkouším i skupinovou konzultaci. Jelikož postižení postihuje všechny národy (odborníci vyléčí jen část postižených), mohu se spojit přes tlumočníka do nejmenší vesničky na světě. Platí: Berte, neberte! na světě je nevyléčitelných 50 000 000 lidí. Učitelskej, mé vnoučátka budou učit jen učitelé s přijmem hluboko nad 100 000 Kč měsíčně. A jejich budoucí charakter si pohlídám, tomu věřte! Vy si můžete mudrovat jak chcete. A k odpadným dětem (chudým, cikánským, méně kvalitním.. je nepřipustím. Určitě z nich vychovám děti podobné k synům princezny Diany. Učitelskej a vo tom to je!
17. 03. 2011 | 08:39

neo napsal(a):

Teď přesně nevim, jak pejsek s kočičkou myli podlahu, ale ta se meje snad furt stejně ne? Kýbl, hadr nebo mop a hotovo.

Prádlo se pere a ždímá taky, i když ne ručně a na šňůry se taky věší pořád.

Vaření se nezměnilo, a když je potřeba doma něco opravit, kutilství taky nevymizelo.

Navíc mnoho dětí vídá tradiční činnosti na venkově u prarodičů a praprarodičů.
17. 03. 2011 | 09:01

Helmut napsal(a):

TomášL:

Naprosto souhlasim. Kazda generace vzpomina na to, jak "bylo lepe" a nadavani na mlade/stare je tradicni cinnost kazde nove generace. I proto bych tenhle clanek nebral uplne vazne. Samozrejme nelze poprit, ze se spousta veci zmenila, ale krome prosteho konstatovani, ze je dnes svet jiny uz nelze objektivne posoudit, nakolik lepsi a nakolik horsi. Stejne tak nemuzete rici, nakolik jsou dnesni mladi lide lepsi ci horsi (ostatne z vypraveni vim, ze mi rodice se nechovali vyrazne jinak nez my - pouze byly jine prostredky..) - vzdycky zalezi na konkretnim cloveku.. a pokud je tim konkretnim jedincem blbec, tak mu nepomuze zadna doba.

A tuhle pravdu potvrzuji vsechny ty prispevky v internetovych "diskusich" - kterych kadzy den vidim desitky - kde si uzivatele vylevaji srdce nad tim, jak je dnesni svet hnusny, nasilny, dekadentni.. neni to pravda.. skutecnost neni medialni obraz, ktery se nam snazi vecpavat Blesk a TV Nova..
17. 03. 2011 | 09:02

Milan napsal(a):

Zákon změny kvantity v kvalitu objevil Georg Wilhelm Friedrich Hegel v první polovině předminulého století. Marx to pak pomotal a komunisti to svými špatnými aplikacemi v očích lidí zesměšnili.
Ovšem ten zákon reálně působí.
Například v tom, že když v dětských kolektivech převážil počet dětí bez otce nad dětmi z úplných rodin, vnitřní vztahy v těch kolektivech a chování v nich se změnilo, což pak ovlivnilo i chování členů těchto dětských kolektivů mimo ně.
To, že se dnes polovina dětí rodí svobodným matkám spolu s tím, že se polovina manželství rozvádí, takže i děti z těchto manželství přicházejí o otce, se nemůže v chování celé společnosti neprojevit, nemůže to nemít těžký dopad na hierarchii mravních hodnot a na společenské vzorce chování.
17. 03. 2011 | 09:07

Liduli napsal(a):

Po stovky a stovky tisíců let byl dětský svět přímo propojen se světem dospělých.

Jste si tím tak jistý? Já mám pocit, že trošku fantasta, ne?
No a děti jsou jací jsou rodiče, když je rodiče k něčemu vedou, tak z nich možná jednou budou slušní lidé s morálními hodnotami, když je posadí před televizi, tak z nich budou pologramotná individua remcající, jak se mají špatně....
17. 03. 2011 | 09:11

Baba napsal(a):

Pružnost samočistících zákonitostí společnosti našinec definovat neumí. Spoléhat na ně lze lépe než na ty přírodní.
17. 03. 2011 | 09:13

Mára napsal(a):

Děti že dospělé odedávna napodobovaly? ježiš to jsem fakt netušil, já myslel, že vzory chování se odedávna přebírají, ne napodobují. také proto náboženství, stejně jako drogy, až od 18ti let pod trestem veřejné kastrace rodičů!
17. 03. 2011 | 09:16

Ládik!!! napsal(a):

Krásný článek. Platí hlavně pro městské lidi a zbohatlíky z předměstských ghett. U nás na dědině každé děcko má svoji malou kosu, hrábě, lopatu a kolečko, sedí na traktoru a vnímá střídání ročních období. Mimoň z města přijede na kafe a nechápe, že zdržuje od práce. Vesnice byla vždy nositelem tradic a zůstane to tak i do budoucna. Na chalupě jde žít i bez elektřiny - voda i teplo je. Světlo je denní a dá se využít.
17. 03. 2011 | 09:17

Martin napsal(a):

Mlezivo, Mlezivo, sice jsi popsal stav, ale naprosto netušíš která bije. Za rozežraností dnešních dětí stojí nikdo jiný než humanističní aktivisté jako třeba Stehlíková, kteří pomalu ale jistě z jakéhokoliv trestání dětí dělají trestný čin. Učitelé v MŠ, ZŠ, SŠ už teď nemohou už vůbec nic, leda tak nechat se od dětí mlátit, protože se jich prakticky nesmí fyzicky dotknout a rodičům se vyhrožuje soudem za fyzické tresty a odebráním dětí do dětského domova. Za této situace se nesmíme divit že je to katastrofa.
A není od věci si zjistit, kdo a co vydělá na tom, když budou děcka rozežrané, jistě budete velmi překvapen.
17. 03. 2011 | 09:18

Mára napsal(a):

A ty kody, nejste náhodou stroj? tak zatraceně Opište : ´´456 quazivixtcncicla´´ .)))
17. 03. 2011 | 09:20

jiřička napsal(a):

...proč mé děti nestojí o vyprávění pohádek? Proč o nás ztrácejí zájem? Proč už si nechtějí s námi povídat? Proč na nás přestávají mít čas?
17. 03. 2011 | 09:20

JennyC napsal(a):

Nase dvouleta dcera ma nahodou kocicku a pejska moc rada. Kdyz vidi tu spinavou podlahu tak krici ze je tam bordel... Pak se rada diva jak skacou na snuru aby se vysusili. Radi pejskovi aby nezral to mydlo, mydlo neni jidlo. Miluje kdyz pecou dort a hubuje tomu velkemu osklivemu psovi ze dort sezral i kdyz nebyl jeho.

Tak sna to s tou vychovou jeste tak spatne neni...
17. 03. 2011 | 09:26

irka napsal(a):

Vazeny,je mi pres 40 let....ani ja ani moje 60 let stara matka neprala v rukou a nezdimala.Zbytecne se snazite o zobrazneni.Mimo dnesnich techn.moznosti jsem otravena domacima pracema,protoze moje babi zabyvala se jenom domacnosti a to byla jeji jedina pracovni napln.Ja vracim se kazdy den vecer s praci,kde mi plati mene nez muzum stejneho vzdelani(pracovat musim)a doma cekaji mne domaci povinosti i deti.Pro sebe nemam ani chvilku.
Jinak mam rada Vas bog:)Zdravim.
17. 03. 2011 | 09:30

Daker napsal(a):

JO, Jo - příčina je v systému.přemýšlejte kdo,kdy kdy ajak to řídí.
17. 03. 2011 | 09:31

Dočekal napsal(a):

autor:

Souhlas.
Za posledních dvacet let jsme se stali pouhými konzumenty. Všeho.
Velice dobře se to dá vypozorovat i v těchto diskusích. Není také bez zajímavosti, že většina zastánců volného trhu, pravicového způsobu života (já, já a zase jen já) a nadvlády bohatých nad chudými se tady vyjadřuje jako žáci na prvním stupni ZŠ.

Je to dobře poznatelné nejen na neznalosti pravidel českého pravopisu, ale hlavně na celkovém projevu. Osobní napadání je už natolik běžné, že mne to nepřekvapuje. Oproti tomu vlastní názor přímo k tématu v těch jejich příspěvcích většinou hledám marně.

Ano, jsem také příslušník té dnes tolik odsuzované těsně poválečné generace. Já spolu s mými vrstevníky prý mohu za to, že tady vládl víc než čtyřicet let rudý bolševik. Paradoxně prý také můžeme za to, že tady tu naši novou demokracii začali po roce 1989 budovat právě ti bývalí komunisté, dokonce z těch prověřených nomenklaturních kádrů ti nejprověřenější. Prý jsme je měli v tom listopadu roku 1989 pověsit na lucerny. A protože jsme to neudělali, tak také můžeme za to, že nám tito komunisté (teď už ovšem tvrdí kapitalisté a hlavně pravicoví demokraté) vládnou dodnes.

Tady vidím obrovský dluh právě v našem školství, konkrétně v malé odvaze učitelů. Na jedné straně chápu, že si nikdo z nich nechce pálit prsty. V tom případě by ale takový učitel udělal nejlíp, kdyby ze školství odešel úplně.
Jak jsem tady už psal několikrát, měl jsem v životě štěstí. Mimo jiné také na dobré učitele. Na dva pány profesory, vyhozené po komunistických čistkách v padesátých letech minulého století z VŠ a přeřazené do funkce učitelů na druhém stupni ZŠ, vzpomínám často a rád. Tito vzácní lidé s námi mluvili jako s dospělými a nebáli se nás informovat i o tom, o čem se ostatní báli mluvit nahlas.
Těmto vzácným lidem (a samozřejmě nejen jim) dnes vděčím za to, že se nemusím bát otevřít hubu bez toho, že bych riskoval posměch.

Pro ty, kteří se mi za to posmívají, mám jedinou odpověď. To, co vím a znám, mi už vezme jen doktor Alzheinmer. A pokud moje znalosti na někoho působí jako ten pověstný rudý hadr na býka, tak je mi to sice líto, ale moje vina to není.

Pane učiteli, vím, že se mi to jako penzistovi říká lehce, ale zkusím vás poprosit: Říkejte těm dětem v každém případě pravdu. Nejen že tím uděláte hodně pro společnost, ale ono se to nakonec vyplatí i vám osobně. Ty děti vás dříve nebo později začnou uznávat. A to už přece stojí za tu trochu námahy a odříkání.

Přeju vám jen to dobré.
17. 03. 2011 | 09:34

VW (Virtual World) napsal(a):

Vzpomněla jsem si na včerejší článek na Novinkách, vím, je trochu od věci, ale možná jen zdánlivě. Svým způsobem dokládá, že naše představy o časech minulých, ale třeba i jen nedávných, bývají často zkreslené:

Lidé v neolitu nebyli mírumilovní farmáři, rozbíjeli si hlavy kameny i sekerami.

Dosud se vědci domnívali, že lidé v období neolitu, tedy mladší době kamenné, žili poklidným životem farmářů. Poslední výzkumy jejich ostatků však ukazují, že jejich život provázelo i kruté násilí. Archeologové prozkoumali řadu lebek mužů, žen i dětí, které nesou stopy po tvrdých úderech zbraněmi. Informaci o expertize přinesl Daily Mail.
Výzkum byl proveden u lebek ze souostroví Orkneje u Skotska, kde se nachází známé neolitické pohřebiště, staré 5000 let. Archeologové prozkoumali 85 lebek a 16 z nich je poznamenáno těžkými údery.
Toto zjištění by mělo do značné míry poupravit dosavadní teorii o životě lidí v oblasti dnešního Skotska, ale i v celé Evropě. Podle vědců to nebyli jen farmáři pokojně obdělávající půdu, ale také agresoři, kteří v případě konfliktu neváhali sáhnout po zbrani. Dosud se experti domnívali, že k rozmachu násilného řešení neshod lidé přistoupili až mnohem později.
Stopy na lebkách svědčí o tom, že útočníci do nich jednou nebo i několikrát velmi silně udeřili tvrdým předmětem. Některé z nich se zahojily, jiné, a podle vědců takových byla většina, vedly ke smrti.
„Našli jsme také ženu, která měla na lebce tři zhojené rány po tupých úderech. Měla také vykloubenou čelist, zahojenou velmi špatně. Musela strašně trpět, nemohla žvýkat a zřejmě měla i problémy s dorozumíváním,“ dodal Lawrence.

zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/227430-lide-v-neolitu-nebyli-mirumilovni-farmari-rozbijeli-si-hlavy-kameny-i-sekerami.html

VW
17. 03. 2011 | 09:39

Kryštof napsal(a):

Velmi dobrý blog , p.Mlezivo .
Za Vámi tamtéž užitý eufemistický termín
"Infantilita dospělých" bych spíše dosadil
terminus technicus "Zhovadilost výrobců dětí".
Mentálně nedospělí "Dospělí" se částečně vlivem
pudů a částečně z nudy ucitli v situaci , kterou nezvládají a nemohou ji zvládnout ani inteligenčně
ani psychicky , často ani ekonomicky , natož morálně.
Nezvládají sami sebe a už vůbec ne potomky.
Daleko spíš zasluhují profackovat "rodiče" než děti .
Kvalitativní rozdíl v jejich jednání , ať ve formě či obsahu , je mezi těmi rozjívenci takřka nulový .
Totální rozpad společnosti , morálních hodnot se táhne
od II. sv. války . Co nezmršili nacisté , tak velmi úspěšně dovršili komunisté . Korunu všemu nasadila
překotná amerikanizace , na kterou Evropa nebyla vůbec
připravena ani duševně ani hospodářsky .
Nutně situace dospěla do nového společenského řádu zv.
fekalismus , kdy všichni kálí na všechny a na všechno .
17. 03. 2011 | 09:52

Miltom Friedmannová napsal(a):

SuP

zase jeden Pražák který vůbec neví která bije . V nepřetržitém provozu se dělají tzv. dlouhé a krátké týdny, tzn. že jeden týden se jde 5x což je 60 hodin za týden a jsou buď dvě denní a tři noční nebo naopak, tudíž ty 2 dny, které zbydou ,člověk opravdu jen prospí nebo se léčí, aby byl schopen zas udělat další 2 nebo 3 dvanáctky, většinou v jedné poloze probíhající práce pod zářivkami a v nezdravém a hlučném prostředí.
Další týden již se to zdá Pražákovi lepší, že se jde jen 2x a udělá se jen 24 hodin za týden, ale pokud je člověk po 3 nočních, tak většinou pondělí je úplně vyřízen, zbývá úterý, kdy zas děti mají většinou odpoledne vyučování a pak prodloužený víkend(pátek sobota neděle) jednou za 14 dní a to se opravdu člověk snaží těm dětem věnovat, ale není to jednou za 14 dní víkend málo?

A neříkejte, že jsem se měla líp učit(mám oděvní průmyslovku s maturitou, která je podmínkou v naší práci), nebo že jsem se měla zařídit lépe. Jak by svět vypadal. kdyby byli všude jen podomácku pracující konstruktéři. kdo by na ně dělal a realizoval jejic nápady? a hlavně koho by oni mohli vykořisťovat a z čí práce týt,

Dělnící byli jsou a budou, na tom nic nezměníte a maturitu musí dnes již mít každý, v kvantitě učení to není a říkají to jen ironicky politici, nebo aby se snad sami úplně znemožnili?
17. 03. 2011 | 09:54

Jarda napsal(a):

Dobrý blog, žiji se svou rodinou na vsi, pracuji klasicky osm a půl hodiny denně, k tomu mám hospodářství, les, dům. Vlastně člověk jde z práce do práce a tak, ve stejném stylu s námi žijí i naše děti. Myslím, že můj osmiletý syn již dobře chápe cenu práce a peněz. Moc dobře ví, že kvůli figurce, kterou má spolužák a stojí jen dvě stovky..., musí jeho táta být v práci o hodinu déle - nemůžeme být spolu a navíc další práce doma stojí. Je to pro něj krutá volba, jestli oželí stupidní hračku která je pro něj momentálně důležitá, protože v škole určuje jeho prestiž a nebo bude se svým otcem dělat "něco" u čeho nevidí konkrétní výsledek - odměnu. Těžko se bude dítě radovat z dobře srovnaného dřeva nebo ze zameteného dvora...
17. 03. 2011 | 09:55

dennis napsal(a):

Rikat, ze vsimat si "zmen ve spolecnosti", je pouha nostalgie, neni zcela na miste. Nevim, zda mohou mladsi a nejmladsi generace porovnat cetnost a zavaznost nasilnych cinu deti a mladistvych s nasilim deti pred padesati nebo sto lety. Nemyslim, ze statistiky kriminality, ze statistiky demografickych zmen, jako jsou pocty deti narozenych mimo manzelstvi, stoji na strane tvrzeni: Stari jenom hani soucasnost a na minulosti vidi jenom to pekne.

Mi se blog pana Mlezivy libi. Popisuje dnesni situaci bez sentimentu. Nazor jednoho diskutera, ze deti a zivot vubec je na vesnici bliz one tradici, nez zivot ve meste, povazuji za fundamentalni a pravdivy. Proti tomu ohromne kontrastuje jiny nazor, ze napr. v priprave jidla se zas tak moc nezmenilo. Prosta otazka: Kolik deti ve meste za poslednich 50 let videlo zariznout zivou slepici, sparit ji, oskubat, vykuchat, naporcovat...? No kolik? Dalsi detail ze zivota: pedagogicti odbornici s litosti konstatuji, ze deticky si neumi zavazat snurky u bot, neumi si zapnout knofliky na kabatku... Nerikam, ze to nasim detem dela nekdo schvalne, ale nemuze mne nikdo presvedcit, ze soustredena snaha poskytovat detem jenom bezstarostny zivot bez povinnosti je idealni vychovny cil...
17. 03. 2011 | 09:57

Miltom Friedmannová napsal(a):

VW (Virtual World)

a v té Anglii vědci dokázali i kanibalismus, lidé se požírali navzájem, když nebylo maso, nebo jedli protivníky.
A ještě v 19. století děti bežně od 12 šli z domu let museli sloužit u sedláka nebo jít na vandr, že je rodiče neuživili, taková selanka to zas nebyla.
Autor dle profilu je neukotvený, jak už říkala moje babička devatero řemesel a desátá bída, a vnitřní neukotvenost se projevuje i v jeho textech.
17. 03. 2011 | 10:00

Stalin a jeho parta . napsal(a):

Vážený pane autore !
Takovej blábol jsem dávno nečetl!Patřím k té již postarší generaci ,která se narodila těsně po válce.MY ksme měli vzorů habaděj !!! Mnoho bojovníků proti fašizmu
-hlavně členů KSČ.Takovej s.Fučík -udavač gestapa ,neměl chybu!Jindy to byl beznohej hrdina pilot-Meresjev ,Timur a jeho parta,či významná dojička krav soudružka z JZD ,(zrádní kulaci dojit neuměli proto,že nedojili radostně)!Abych nechodil daleko...tak vzpomeňme i mnohých vzorných horníků,dlabačů uhlí-rekordmanů rubačů.Ty dokonce vyznamenával i Gustáv !Takže "vzorů" jsme měli habaděj !Dokonce nám ani nepřišlo,že jsme přišli o vzory typu Tatíčk Masaryk a jeho nástupce prezident-budovatel Beneš.Ostatně nechybí mi ani dnes!
Čím se prosím Vás chcete živit?Výrobou a schvalováním vzorných a vhodnách "vzorú" ?? To jsme zde již měli díky KSČ !Dnešní vzorky typu Klaus,Havel,Topol,a pod.-EHM !EHM !Kde vzít a NEKRÁST !ŽE ???
Vzory ať tvoří a předkládají především rodiče,společnost to VŽDY zprofanuje !!!
17. 03. 2011 | 10:04

rejpal napsal(a):

Miltom Friedmannová
Nemůžete to zobecňovat. Takovéto směny se dělají i v Praze (kdo by to řekl). A znám pár lidí, kterým to vyhovuje. Jsou schopni rychleji regenerovat a potřebují spát méně hodin. Každý jsme prostě jiný.
17. 03. 2011 | 10:05

rejpal napsal(a):

Stalin a jeho parta
Jak jste mohl zapomenout na Šuka a Heka, to teda nepochopím.
17. 03. 2011 | 10:07

tuřín napsal(a):

Zase jeden klasický mravokárce. Tentokrát současný z řad učitelů využívající tradiční "vlnku" ve stylu "tenkrát byl ráj nyní je tu svinčík".

Sdělení ve stylu : "Jó tenkrát v ........ letech bylo hezky, děti měly vzory a dnes už tomu není a tak současná generace je na prd!" tu vždy bylo, je a opět bude. Místo teček dejte období např. v třicátých letech, padesátých letech, osmdesátých letech atd. apod. Stačí hledat nejen mezi žijícími, ale i třeba v antické literatuře, kde je tento motiv také k nalezení.

Pan autor je ještě relativně mladej. Měl by se zeptat nezaujatých dospělých lidí, kteří danou dobu objektivně prožívali (tzn. neptat se náčelníka SNB v osmdesátých letech, který vždy na danou dobu bud vzpomínat pozitivně neb měl moc, ale jiných pracujících lidí).

Z velké většiny mu řeknou, že to nebyla doba zrovna nejlepší a jak si přáli, aby se změnila.

Závěr : tlachy, tlachy a nic jen tlachy pana učitele, který nás blbce (daňové poplatníky) zpracovává na to, aby stát zase učitelům přidal tučný příplatek. Je s podivem, že učitelé posledních pět let stále dostávají přidáno, ale na jejich studentech to není nějak vidět. Čím to asi je? Že by učitelé prachy schrábli, šly je roztočit a nějaké nové účinné výukové trendy hodili boba a bobka.
17. 03. 2011 | 10:10

Dočekal napsal(a):

rejpal napsal(a):
Stalin a jeho parta
Jak jste mohl zapomenout na Šuka a Heka, to teda nepochopím.
17. 03. 2011 | 10:07
---------------------
Tak tohle je zatím nejlepší příspěvk v této diskusi!
17. 03. 2011 | 10:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pane autore, napsal jste to správně. Napíšu jen několik postřehů k dnešním mladým lidem. Jezdím téměř denně vlakem se studenty ze středních škol, když se vrací domů. Zaznamenala jsem "zajímavý poznatek". Bavili se i o neštěstí v Japonsku, oni neznají princip činnosti jaderného reaktoru. Oni se hádali o to, jak to, že reaktory nevypli během zemětřesení, aby vychlady, oni se domnívají, že vychladne během několika hodin, jako doma kotel u topení, byla jsem konsternována, že z desítky mladých lidí nikdo nedokázal vysvětlit činnost jaderného reaktoru.
Další poznatek, oni si neváží svého zdraví, žijí v domnění, že si vezmou nějaký prášek a budou vyléčeni z čehokoliv. S rýmou, kašlem chodí v mrazu bez čepice, šálky, být za zimu několikrát nemocný a užívat antibiotika je pro ně něco zcela normálního.
Mívám je i jako klienty při masážích po úrazech. Bohužel, zjišťuji, že jsou to pudingové děti, málo se pohybují. Přirozená svalová kresba a napětí se hodně snížilo, je více měkké tukové tkáně, cítím to pod rukama. No, mohla bych pokračovat, ale musím od počítače, takže jen tolik, je třeba opravdu začít vtahovat mladé lidi do přirozeného života, nebo si s ním nebudou vědět rady a mnozí se v tom "už plácají".Tužka
17. 03. 2011 | 10:13

Dočekal napsal(a):

tuřín:

Citace:
"Že by učitelé prachy schrábli, šly je roztočit a nějaké nové účinné výukové trendy hodili boba a bobka."

A tenhle rodič požaduje po učitelích, aby z jeho dětí udělali inteligenty.
Ano, pohrdání učiteli jako takovými, navíc neskrývané před vlastními dětmi, je tou pravou příčinou úpadku obecných znalostí naší mladé generace.
Základ totiž není ve škole. Ten základ je a vždy byl především v rodině. A pokud má dítě rodiče, kteří učitelským stavem vyloženě pohrdají, je každá snaha o kultivaci takového mladého stromku marná.

Dovolil bych si tedy poprosit diskusujícího s nickem tuřín o takovou maličkost.
Zkuste si, prosím, ten svůj příspěvek po sobě ještě jednou přečíst a pak se zamyslete. Možná pak přijdete na to, že chyba není primárně v učitelích.
Tak co, zkusíte to?
17. 03. 2011 | 10:22

gaia napsal(a):

tuřín

to já zas z článku spíš cítím kritiku, že učitelé jsou divní lidé a že nemůžou dětem nic říkat, když sami žijí dost podivně.A proč by měli děti obdivovat svého učitele, když je to jen takový trotl, který neměl na to jít na práva.A že dnešní marasmus je způsoben právě těmi učiteli, jak dokládají slova
Veškeré vyučování životním hodnotám, byť by bylo ve školských dokumentech sebevíc vyžadováno a podporováno, představuje pouhé mlácení slámy, neprovází-li jej opravdové zaujetí, upřímnost učitele a také soulad osobního života se slovy přednášenými před žáky. Jak můžeme vidět, situace na našich školách není z tohoto hlediska nijak růžová, což potvrzuje méně vstřícné chování žáků vůči učitelům.
17. 03. 2011 | 10:31

Jana napsal(a):

S autorem souhlasím a ti z Vás, kdo se zhnuseni opíráte do textu jako do fantazie městského snílka jen vytahujete věty z kontetu a chytáte za slovo.
Upřímně, kolik dětí má za vzor svého tatínka zámečníka a maminku kuchařku? 50%? dobrá, a pak je tu dalších 50% dětí, kteří neví co si pod tatínkovou prací PR MANAGER a maminčinou prací SENIOR HR REFERENT představit. Sama mám problém jak jim svoji práci vysvětlit, jediné co z ní vidí, že sedíme s tatínkem před počítatčem a říkáme tomu práce...
Ubylo takového toho dětského hraní "na dokotra, na učitele, na prodavače...". Mám štěstí, nebydlíme v bytě (vybrali jsme si to,ale stojí to větší peníze takže akceptuji nánitky, že ne každý si to může dovolit), a jen kvůli našim předškolním dětem každé jaro otrocky sázím hrášek, mrkev, a nutím je pomáhat mi - frflou ale pak se zapojí. Tatínek jim dá kladívko a nechá je pobíhat po dvorku a "pomáhat" mu při opravě rozbité poličky (zatím víc toho zničí než opraví), a prach utírat musí taky, když maminka vysává...
Je to podle mne jediná cesta jak se před nimi úplně nezdiskreditovat. Pseudoideál bezstarostného dětství bez práce, bez jediného pohlavku či plácnutí po zadku je podle mne blbost, z dětí jsou pak rozmazlení dospělí, kteří neví co s vlasním životem, ale práce je podle nich opruz, neví, že po chybě následuje trest (zlobení - pohlavek vs. absence v práci -vyhazov). Mimochodem, děti fizicky netýráme, kdyby se někdo ptal...
17. 03. 2011 | 10:45

tuřín napsal(a):

Dočekal

vida ze stáda mravokárců jsem někoho trefil. A dokonce mne nutí, abych na piedestal obdivu svého a svých potomků postavil učitele.

No jasně už ho tam strkán Nicku Dočekale a víte co mi ta usmívající se paní čelka říká? Slyšte - vlastně čtěte : "Tak jest-li nedostanu přidáno vážení rodičové, pak milé děti nenaučím posledních pět kapitol v učebnici biologie. A basta!"

Ach krásný to vzor pro mé potomky i mě. Vyděračka s úsměvem na rtu. Doufám, že Vy Nicku Dočekale nepatříte k této skupině kantorů?

Brrr. Opět jsem provedl dekonstrukci, milou soušku učitelku odstranil.

Nicku Dočekale nemusíte odpovídat. Je jasné, že se shodneme na celkovém a postupném úpadku učitelství. Váš koncept učitele autority placené státem je nutné odmítnout, protože byl vhodný asi pro jinou dobu a je tak nutné zařídit se jinak. Zatím však učitelé vysají z rozpočtu ještě pěkně tučný balík peněz aniž by cokoliv se změnilo na jejich přístupu. Naopak.

Ať Vám Nicku Dočekale idealismus ve vztahu k učitelům hodně dlouho vydrží. Ostatně pořád je to dobrá zašívárna - jak jistě vidíte opět střílím do stáda.
17. 03. 2011 | 10:51

LANDA napsal(a):

Možná dvě poznámky pane Mlezivo

Vývoj v naší zemi je bohužel doprovázen samými negacemi. Po zániku Rakousko-Uherska bylo vše původní špatné. Po revoluci v roce 1948 bylo vše z první republiky špatné. Po převratu v roce 1989 bylo vše za komunistů špatné. Samá negace.
Co to jsou "skutečné" hodnoty? Existují vůbec v současné době pevné lidské hodnoty? Nejsou historicky vytvořené lidské hodnoty dnes "rozpouštěny" a nahrazovány krátkodobými hodnotami typu "jsme in"? Například manželství již není "in", poctivá práce není "in" atd. Jaké mají dětí příklady?
17. 03. 2011 | 10:53

Míval napsal(a):

Tužka: Co si představujete v naší společnosti jako "přirozený život"? Ten rurální, kde lidé usilují o získání všech výhod života městského, nebo ten panelákový, spojený s tužbami po venkovské idyle? Mně se to vše zdá natolik umělé (z velké části)a mimo přirozený řád věcí, že vlastně ani nevím, kam současné děti vtahovat.
17. 03. 2011 | 10:54

Luba napsal(a):

Pane Mlezivo,
napsal jste to moc dobře.

Díky!

S tím, že mnoho součastníků se má lépe, než se měli třeba příslušníci šlechty století osmnáctého, je pravda. A platí to i o dětech.

Třeba,
býti dítětem takové císařovny Marie Terezie nebylo žádné velké terno. Volnou chvíli mezi výukou jazyků, filosofie, historie, a všeho dostupného vědění princům a princeznám vyplňovalo náboženství. Kluci pak měli o trochu více pohybu díky výuce šermu a jezdectví.
A tento pevně císařovnou stanovený program probíhal doslova od rána do noci. Není divu, že takto vycepovaný císařovnin syn Josef II. byl, pro svou aktivitu a nároky vůči poddaným, Dvorem i jinými upřímně nenáviděn.

Slovy samotného Josefa: "Pokusil jsem se vlít každému státnímu úředníkovi nadšení pro službu. Ke svému zklamání však musím konstatovat, že často musím vše opakovat, že úředníci vykonávají své povinnosti rutinně, že dělají jen to nejnutnější, aby unikli postihu."

Důvěřuj, ale prověřuj bylo sice formulováno mnohem později, ale do práce prorazilo už tenkrát, za Josefa. Tenkrát se tomu říkalo konduitní listiny a byl to vynález samotného panovníka. V nich vedoucí úřadů v půlročních intervalech hodnotili práci a loajalitu svých podřízených (něco jako komplexní hodnocení v úplně jiném režimu...)

Stejně jednoznačně byly stanoveny úřední hodiny. Úřadovalo se od osmi do dvanácti dopoledne a od tří do sedmi odpoledne.
A to i v neděli.
Služební předpisy však nutily úředníky i k bezplatné práci přes čas, vyzývaly je k horlivosti a stanovovaly sankce za jakékoli selhání.
Například úředník, kterému bylo prokázáno přijetí úplatku, byl na hodinu propuštěn a ztrácel nárok na penzi. (To by dnes bylo u nás nezaměstnaných a ještě k tomu bez penze...)

Úřady začaly vskutku fungovat(...)
Přes veškeré obtíže se však c. k. rakouský šiml, napříště příslovečný, začal postupně zmocňovat problémů, které vesměs dříve nikdo systematicky neřešil.

"Úřady začaly kontrolovat, zda se udržují městské brány a zdi, zda je zachovalá dlažba, zda se města v pravidelném cyklu zbavují odpadků, jestli jsou v dobrém stavu vodovody, hasičské potřeby, zda se dodržují protipožární a hygienické předpisy.

Začaly být regulovány otevírací hodiny hostinců a kaváren. Městská policie se ujala dozoru nad bezpečností občanů. Úřad krajského inženýra měl za povinnost bdít nad všemi stavebními zásahy do organismu měst. Úřad krajského lékaře pečoval o rozvoj zdravotnických služeb, o růst kvalifikace zdravotnického personálu až po ranhojiče a porodní báby. (...)

Pro žebráky, tuláky a nezaměstnanou chudinu se začala organizovat práce v takzvaných špinhausech - to byly chudinské pracovny, zpravidla manufaktury na zpracování vlny, hedvábí nebo bavlny. Na jedné straně šlo o to, aby líné a kriminální živly byly někde koncentrovány a naučily se aspoň primitivní práci, na druhé straně bylo lidem ve špinhausech poskytnuto minimální sociální zabezpečení, totiž jídlo a střecha nad hlavou. (...)

" ... v roce 1781 vydal Josef II. závazné direktivy, jimiž stanovoval zásady pro celoplošné budování specializovaných zdravotnických ústavů. Péči o matky a opuštěné děti měly sloužit porodnice a nalezince, o chudé nemocné měly dbát všeobecné nemocnice a ústavy choromyslných, práce neschopní měli nalézt útočiště v chorobincích."

Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/606-schuzka-nejpracovitejsi-z-cisaru--308943

Inu,
reformátorem, jako byl Josef II., se těžko může stát líný nevzdělanec, častý produkt škol současných.

P.S.:
Nevím proč, ale maně se mi v této souvislosti vybavil pan Marek Benda z Parlamentu ČR, který se včera vyjádřil k zamítnutému návrhu zákona, předloženém ČSSD, o korunním svědkovi - prý by šlo o podporu práskačství, nikoli o nástroj v boji s mafiemi.
17. 03. 2011 | 10:58

Pro Mud.: napsal(a):

jak si dovolujete vykladat,ze budete chranit svoje deti/vnoucata od chudych deti? co se vasim detem/vnoucatum stane, kdyz se s nimi dostane do kontaktu? a synove lady Diany jsou opravdu vzorem pro cely svet? pochybuji...... premyslejte trochu,nez se stane situace ze nikdo nebude chtit kontakt s vami!
17. 03. 2011 | 11:00

gaia napsal(a):

tuřín

povolání učitele v dnešní době nemůže být posláním, neb posláním se složenky nezaplatí. Nevím co byste vlastně chtěl. A učitel nemůže být poslední socka ve třídě s výběhovým mobilem a oblečením ze second handu, to by v dnešní době ho děti nebraly ani kdyby měl charisma nevím koho.Ale připouštím, že učitelé mají omezenou možnost si něco vystávkovat, to když stávkovali doktoři nebo strojvůdci, to byla jiná, ale stávkou udělají učitelé dětem obrovskou radost.
17. 03. 2011 | 11:04

ali napsal(a):

Stalin a jeho parta
a co Mičurinci a Mičurinky?
17. 03. 2011 | 11:10

tuřín napsal(a):

gaia

Obdiv k učiteli bohužel neznám. Buď byl učitel dobrý v tom směru, že podal profesionální výkon tzn. odučil co měl a vysvětlil to tak, že to bylo aspoň trochu zapamatovatelné anebo na profesionalitu rezignoval, probíral místo látky všelijaké blbosti (od toho co kde koupil, nebo kde byl, až nedávno třeba po stávku nebo vysvětlování svého politického postoje apod.), chodil na hodiny pozdě, vyžadoval po studentech samoučné čtení učebnice aniž by blíže něco vysvětlil, díval se často na hodinky anebo rovnou se na vše vykašlal s tím, že život Vás naučí sám, mne k tomu nepotřebujete.

Učitelů s profesionálním přístupem bylo vždy málo a pořád jich ubývá. Škola je nyní tak jen pro papír, aby bylo vidět, že děcko někam chodilo, má to za sebou a může jít dál.

Ale kdy to bylo ideální, že?
17. 03. 2011 | 11:21

Občan napsal(a):

Čím to je, že pan učitel Brom napíše poměrně krátkou reportáž o konkrétní akci pro žáky základní školy, která dětem něco dala, něco je naučila a předvedla jim určitý profesní vzor(ek), a řekne tím mnohem víc, než pan učitel Mleziva spoustou formálních slov a vět?

Pane Mlezivo, děti a mládež vzory mají, a ne že ne. Ovšem jsou to vzory, které se zcela vymykají všem archaickým představám o pozitivních vzorech. Dnes už fakt Mirkové Dušínové nefrčí. Dnes jsou vzorem ostré lokty, ostrý jazyk, plná peněženka, schopnost zblbnout dav, schopnost využít zblblý dav ve svůj prospěch, schopnost využívat a včas odkopávat jedince kolem sebe, dobrá vizáž, pěkná vizitka, správná kravata a to je asi tak všechno. Na to ostatní přece budou mít levné "děláky".
Vůbec nejdůležitější vlastností je, nepřipustit si ani na vteřinu, že tím "dělákem" by se mohli stát sami.

A netvařte se překvapeně, že děti a mládež jsou takové, jaké jsou. Bezohledné, sobecké, povrchní, frikulínské a že hluboce opovrhují těmi, kdo se od nich liší a zajímá je spíše rozvoj intelektu. Protože z takového individua v neznačkovém svetru a džínách stejně bude zase jen "socka", která nakonec bude vděčná za to, že některému z frikulínů bude smět dělat "děláka".
Tohle je totiž učíte vy, pane Mlezivo, na gymnáziích zejména a speciálně privátní školy jsou takovým "rozvojem osobnosti" proslulé. KDE by se ti spratkové tedy měli naučit empatii, sociálnímu cítění, pocitu sounáležitosti, slušnosti? Doma? Ve "výběrové" škole"? Tomu se mohu jen vysmát.

Žádné "tradiční společenské normy" naštěstí neexistují. Ve středověku totiž bylo "tradiční společenskou normou" rabování dobytých obcí, vyvraždění jejich obyvatelstva, braní do otroctví, obchodování s otroky, vraždění nepohodlných příbuzných v rámci dynastie, náboženské války mezi křesťany a další. O pár set let později opět bylo "tradiční společenskou normou" beuzdné vykořisťování nevolníků, prvních dělníků vč. malých dětí, dobývání cizích zemí a zřizování kolonií, exploatace jejich přírodního bohatství a lidského potenciálu. Dnes je "tradiční společenskou normou" mezigenerační nenávist, třídní nenávist, nenávist k (momentálně) muslimům, nenávist k sociálně slabším (protože přece neúspěšným nebo/a líným).
Takže Vaše "tradiční společenské normy" jsou jen prázdný blábol.

Hlavně z toho, prosím Vás, neviňte uštvané učitelky veřejných ZŠ. Bohužel, v dnešní době jsou rády, když přežijí den bez toho, že by je některý ze "žáků" fyzicky napadl, zešikanoval, provokoval, zurážel - to vše zcela beztrestně, protože fotr je např. sponzorem školy.
17. 03. 2011 | 11:23

Občan napsal(a):

To "tuřín":

Tuříne,
zjevně do Vás v té škole přece jen něco málo vpravili - alespoň píšete bez pravopisných a mluvnických chyb.
Ale za obsah, tuříne, za obsah by se styděla i ta krmná řípa. "Sociální inteligence" Vás zjevně minula opravdu hodně velkým obloukem.
17. 03. 2011 | 11:37

hutor napsal(a):

Autor ma pravdu a hezky to napsal. Ponekud deprsivni ale je si uvedomit, ze to k nicemu neni. Vychoval jsem myslim dobre dva syny. Ale ne vyborne. Nevideli me moc veci delat, byvala manzelka jim dokonce nedovoli, aby koupili kilovy chleb, protoze je pry prilis tezky. Pro 18-ti leteho kluka je moc tezky bochnik chleba! A to musim rict, ze ac byvala, je manzelka jeste zlata proti ostatnim matkam. Aspon pristupuje k synum s respektem.
Proste jsme "v tom" deti nechali samotne, at si nejak poradi. Kamarad vychovava sam maleho syna. Ma obrovsky plat ale neuveritelny problem si zkratit uvazek, i kdyz by jim stacil plat klidne polovicni. Nejde to, zamestanavatele nemaji zajem. Snad to dopadne dobre, ale nevim nevim.
17. 03. 2011 | 11:43

gaia napsal(a):

hutor

a jsme u toho, peníze a kariéra , nebo péče o rodinu. Bohužel se obě věci v námi nastavené společnosti vylučují. A podle toho to také vypadá. Jako vzory jsou předkládány podivné celebrity nebo zbohatlíci, kteří představují své děti spíš jen jako maskoty a vychovává je nějakíá cizí chůva, neb oni musí dělat tu kariéru a vydělávat peníze.
17. 03. 2011 | 11:49

tuřín napsal(a):

Občane

Váš socialismus (kterému říkáte eufémisticky sociální inteligence) mne skutečně nepostihl.

Po paroubkovsku házíte špínu na mládež jako správný komunistický mravokárce. Tak jen házejte nabubřele dál, patrně tak házíté i po vlastní krvi, která světe div se Váš komunismus nechce přijmout.

Mládeži to vadit nebude. Naopak.
17. 03. 2011 | 12:00

Občan napsal(a):

To tuřín:

Njn, krmnou řípu člověk alespoň může opláchnout, okrájet, uvařit, dát sežrat pašíkovi a toho pak sežrat sám.
Vy, tuříne, jen plkáte a plkáte a sháníte někoho, s kým byste se mohl hádat. Tož hledejte, chlapče, třeba se někdo chytne.
17. 03. 2011 | 12:04

SuP napsal(a):

Miltom Friedmannová -
Není potřeba se trápit tím, že "jsem se měl líp učit". V tom to není. Pokud ale nemohu žít tak, jako většina ostatních nebo tak, jak bych si představoval, musím se snažit najít svůj systém v tom, co musím. Pak totiž objevíme, že všechno má i své specifické výhody.
17. 03. 2011 | 12:12

tuřín napsal(a):

Občan

Já tuřín mám vyživovací hodnotu pro lidstvo i pro stáda. To se bohužel o Vás Občane plném komunistického hnisu a odporu vůči všem mladým říci nedá.

Bohužel školu jste odflákl, protože si pletete řepu s tuřínem a to je smutné, ale s ohledem na Vás pochopitelné. Tak honem Občane do škamen kupředu levá.
17. 03. 2011 | 12:15

Al Jouda napsal(a):

Dítě tráví podstatný čas dne ve škole, a proto i zde má příležitost vybrat si vzor osobnosti k následování. Současný stav našeho školství jen potvrzuje Leninovu thezi : Kdo chce zničit národ, ten mu feminizuje školství !
17. 03. 2011 | 12:22

Dočekal napsal(a):

tuřín napsal(a):
Dočekal

vida ze stáda mravokárců jsem někoho trefil. A dokonce mne nutí, abych na piedestal obdivu svého a svých potomků postavil učitele.

No jasně už ho tam strkán Nicku Dočekale a víte co mi ta usmívající se paní čelka říká? Slyšte - vlastně čtěte : "Tak jest-li nedostanu přidáno vážení rodičové, pak milé děti nenaučím posledních pět kapitol v učebnici biologie. A basta!"

Ach krásný to vzor pro mé potomky i mě. Vyděračka s úsměvem na rtu. Doufám, že Vy Nicku Dočekale nepatříte k této skupině kantorů?

Brrr. Opět jsem provedl dekonstrukci, milou soušku učitelku odstranil.

Nicku Dočekale nemusíte odpovídat. Je jasné, že se shodneme na celkovém a postupném úpadku učitelství. Váš koncept učitele autority placené státem je nutné odmítnout, protože byl vhodný asi pro jinou dobu a je tak nutné zařídit se jinak. Zatím však učitelé vysají z rozpočtu ještě pěkně tučný balík peněz aniž by cokoliv se změnilo na jejich přístupu. Naopak.

Ať Vám Nicku Dočekale idealismus ve vztahu k učitelům hodně dlouho vydrží. Ostatně pořád je to dobrá zašívárna - jak jistě vidíte opět střílím do stáda.
17. 03. 2011 | 10:51
-----------------------
Omlouvám se, ale opět jsem neodolal a zkopíroval jsem celý příspěvek, na který teď budu reagovat.

Tak zaprvé: Můj nick je moje příjmení. Pravé!
Zadruhé: Pokud si myslíte, že jste se trefil, tak v tom případě pouze do vlastního kolena.
Nakonec jsem si nechal to podstatné. Tím je opakované a už ničím neskrývané pohrdání učitelským stavem ze strany nicku tuřín.
Tady se musím podivit ještě jedné věci. Jak to, že tento člověk ještě nemá své děti na nějaké prestižní soukromé škole? Proč svoje děti posílá do školy státní, kde je učitel postaven do role otloukánka a vystaven posměchu od dětí, jako jsou například děti nicku tuřín?

Sice nerad, ale přece jen si dovolím jeden postřeh. Z autora příspěvku, na který reaguju, přímo vyzařuje jeho vlastní frustrace. Nasvědčuje tomu snaha o ponížení těch, kteří si vydupali alespoň nějaké zvýšení platů.

"Když mám já holý zadek, proč ten holý zadek nemají učitelé? To bych se na to podíval! A když už nemám odvahu říct jim to pěkně přímo do očí, tak si to s nimi vyřídím alespoň takto."

Tak co, nicku tuřín. Jak je to tedy doopravdy?
17. 03. 2011 | 12:27

info.crew napsal(a):

Pane Mlezivo,
Pokud tím kešingem myslíte Geocashing, tak je to jedna z mála bohulibých činností, které mohou děti od cca 5 let provozovat, jakmile zvládnou obsluhu mobilu.
17. 03. 2011 | 12:35

Dočekal napsal(a):

Občan:

Jak vidíte, tak i mně se povedlo naběhnout na provokaci člena Modrého týmu.

Přiznávám, že jsem opět neprohlédl ten primitivismus a nick tuřín jsem tak považoval za rovnocenného diskutéra. Když se ale tento jedinec odkopal tím, že začal argumentovat Paroubkem a komunismem, byl jsem jak se říká doma.
Při takovéto příležitosti si pokaždé otevřu odkaz

http://www.modrytym.cz/

a kliknu na Zeď Modrého týmu. Pak už si jen představuju, který že to člen Modrého týmu se momentálně pokouší přesvědčit zdejší čtenáře a diskutující o tom, že voliči a příznivci pravice jsou lidé převážně mladí, zdraví, úspěšní, vysokoškolsky vzdělaní a navíc slušní.

Pravičák s holým zadkem je ta největší absurdita, jakou si vůbec umím představit.
17. 03. 2011 | 12:38

aster napsal(a):

V roce 1999 jsem měl možnost nějaký čas pobývat ve školícím středisku ve Francii, kde se mladí z celého světa učili různým "dovednostem". Třeba práci na zahradě, vaření, obsluha v restauraci v Paříži, všechno v rámci výukového programu zdravého životního stylu. My češi jsme přišli "z hluboké totality" a zhrozil jsem se z jakého absurdního světa se "zjevila" tato mládež. Byli tam italové, němci, švýcaři, dokonce pár černochů z madagaskaru a několik američanů. Ti evropané byli "jakž takž", nezapomenu na američany, kteří po vytažení vypraného prádla z "automatky" nechápali, že není suché. Když jim italové ukazovali, že se dá sušit na šňůrách venku a potom vyžehlit, padali do mdlob, jak jsou italové zaostalí.Práce na zahradě pro ně byla "science fiction". Na nás čechy se celé okolí chodilo dívat, jak jsme šikovní, že umíme všechno. Středisko bylo v malém zámku, kde na okolních pozemcích byla biofarma, na které se mladí učili pěstování zeleniny. Měli tam také koně a když se jim rozbila sekačka na trávu, nedostali koně celý den nic nažrat. Našel jsem na trámu v konírně starou kosu, kterou jsem po naklepání a vybroušení nasekal krmení a to vše za "asistence" třiceti studentů, kteří byli u vytržení jaký jsem kvalifikovaný "ekozemědělec". Tam jsem si také ověřil "vzdělanost" západní mládeže a okolních místních "domorodců", ze kterých jen velmi málo vědělo, že existuje nějaké československo. Pamatuji na "komunistické" školy, kde jsme již v šesté třídě věděli, kde je na světě i ten nejzapadlejší stát a jakou má ekonomiku. Mám doma ještě starý atlas světa a občas si v něm listuji, když potřebují nějaké informace vnoučata. Dnes absolventi středních škol i u nás, nevědí které řeky se stékají třeba v Hradci Králové, přitom bydlí v hradeckém kraji. No už jsme dohnali svět.
17. 03. 2011 | 12:43

boubin napsal(a):

To jsou kecy. Prostě je jiná doba, lidé si umí víc užívat život, víc se bavit. Proč by pracovali doma, když nemusí? Proč by se měli namáhat, když nemusí? Každý vyhledává jen příjemné zážitky, proč bych se měl k němčemu přemáhat či dělat něco, co nechci nebo co mně je nepříjemné?
17. 03. 2011 | 12:53

Dočekal napsal(a):

aster:

Dovoluju si vás tímto upozornit na to, abyste v nejbližších chvílích očekával "nálet" nicku tuřín.
Vy jste si totiž dovolil konstatovat (mimochodem velice správně), že za dob bolševika byla vzdělanost oproti dnešku na nesrovnatelně vyšší úrovni.

Také já se pokouším suplovat vyučování a doplňovat znalosti svých vnuků, seč mi síly stačí. Moc dobře si totiž pamatuju nejen na činnost nezapomenutelného soudruha akademika Zdeňka Nejedlého ("Výuka moderních dějin se musí zlepšit"), ale také mám stále v paměti prohlášení tehdejšího prvního dělnického prezidenta soudruha Klementa Gottwalda: "Vzdělání jest zbraň, které se za žádnou cenu nesmí dostat nepříteli."
To bylo v době, když na začátku padesátých let minulého století museli odejít z Vysokých škol děti "buržujů."

Dnes už na tohle nepotřebujeme ani soudruha Zdeňka Nejedlého, ani soudruha Gottwalda. Dospěli jsme totiž do stádia, kdy si vystačíme sami.
Nick tuřín nám v tomto jen ukazuje cestu.
17. 03. 2011 | 12:57

neo napsal(a):

Dočekal:

vy to opět posuzujete ze špatného úhlu. I vzdělání se vyvýjí. Za bolševika uměl s počítačem málokdo, dnes je to běžná součást výuky. Takže děti se neučí kde se těžil bauxit, ale co znamená Ctrl Alt. Proto tedy nelze tvrdit, že by vzdělanost byla na vyšší úrovni. (Aby bylo jasno, netvrdím ani opak)

Tenkrát děti třeba vynikaly v pozemcích a ruštině, dnes se učí 2-4 světové jazyky.. atd.

Dříve se využívaly k seminárkám knihovny a studovny, dnes se k nim přidal i internet.
17. 03. 2011 | 13:08

tuřín napsal(a):

Nick Dočekal

také mám jeden postřeh - jste bojovný komunista, který tuze rád podporuje a možná i vyvolávává stávky a má pak neskutečnou radost z toho jak ostatní nevinní lidé z toho mají problémy.

Podle toho jak podporujete sociální nepokoje předpokládám, že jste byl zklamán tím, že stávka lékařů neskončila úmrtím jako v Polsku.

Nuže hola hola Nicku Dočekale odbory ve školství opět něco připravují, opět vytvářejí petice a před bojem se utužují. Nuže nečekej a přidej se pateticky na obranu utlačovaných.
17. 03. 2011 | 13:08

Holásek napsal(a):

do jisté míry za to vděčíme technice, která je sice dobrým sluhou, ovšem zlým pánem ...
díky jejímu bouřlivému rozvoji, který normální, pracující, člověk nemá možnost sledovat (pokud není kór extra nadšenec) jsme se stali první generací v historii lidstva, která nemá svým potomkům co předat, ale která se musí od svých dětí učit :-(
A ty děti to rychle poznaly a dávají nám to "sežrat i s chlupama", zvlášť, když jsou masmédii podněcovány k tomu, aby opovrhovaly vším, co tady bylo před 20 lety.
Ne vše špatné (zaostalé - z dnešního pohledu) bylo dáno společenským zřízením, jedná se o obyčejný POKROK, vždy ani na Západě nebyly PC a mobily!
17. 03. 2011 | 13:16

Občan napsal(a):

To Dočekal (17. 03. 2011 | 12:38):

Hezký :o)))

Keller nebo někdo z téhle sociologické party tomu říká "pravicová chudina". A sociologové to používají při vysvětlování (nebo hledání racionálního vysvětlení?) volebních výsledků asociálních politických stran.
A ono jim (sociologům) to perfektně funguje. V některých případech opravdu platí, že čím holejší zadel, tím větší pravičák, známkovač a opovrhovač "sockami".
17. 03. 2011 | 13:22

Liberál napsal(a):

Dočekal:

Typický levičák co si musí kopnout do pravice. Není divu že se dnešní levičáci vyjadřují jak kovaní komunisté. Když dešní levici volí jen lidé jen se základním vzděláním, nebo jen s výučňákem. Politologické výzkumy to dokazují. Holt levičáky volí prostí lidé a pro ty jakékoliv složitější vysvětlování ztrátou času. Proto programy těchto levicových stran jsou psány primitivním jazykem bohatí jsou zlí a chudí hodní a nejlepšá a nejspravedlivěší je když ty "zlé" oškubeme. Proto už jsem vzdal reagovat na nick Občan protože vím že on je prostý člověk kterému je zbytečné něco vysvětlovat a když se o to pokusíte začné vám říkat bez důkazů že lžete a že jste ideologicky zaslepený.
17. 03. 2011 | 13:23

Holásek napsal(a):

Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů

http://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1823:jan-keller-dva-druhy-pravicovych-voli&catid=81:politika&Itemid=486
17. 03. 2011 | 13:30

Dočekal napsal(a):

No vida! Ani to netrvalo tak dlouho a přihlásil se další odsuzovač starých pořádků.

Celkem nedávno se mne jeden mladý absolvent VŠ pokoušel přesvědčit o tom, že všeobecné znalosti jsou v dnešní době spíše na škodu. On že v tomto případě preferuje specializaci.
Když jsem ho upozornil na takovou maličkost, že právě podle těch obecných znalostí se posuzuje celková vzdělanost populace a že prohlášení "Na co bych se učil něco nazpaměť, když si to přece můžu kdykoliv vyhledat na Internetu" je zcestné, koukal na mne dost divně.
Právě takováto paušalizace mi docela vadí. A vadí mi to především v případě mých vnoučat. Tady se to snažím řešit pomocí hesla "Škola hrou." Jan Ámos Komenský, jestli vám to něco říká. Zatím se mi to docela daří. Někdy až natolik, že to paní učitelce není příjemné. Ono se jí totiž už několikrát stalo, že ji můj vnouček opravil a to poněkud ranilo její ego.

Takže mám takovýto návrh: Vy si ponecháte svůj názor a já si taky zůstanu na svém. Další debata na toto téma by stejně nic nevyřešila.

Jinak ještě taková drobnost.
Poukazování na to, že jsme za našeho mlada neměli k dispozici počítače, vyvolalo v mojí paměti vzpomínku na výrok jednoho mého přítele: "To víte, my jsme byli debili, neměli jsme mobily."
17. 03. 2011 | 13:33

Občan napsal(a):

To Holásek (13:30):

Díky! :o)
17. 03. 2011 | 13:33

Liberál napsal(a):

Pane tuřín snažíte se zbytečně panu Dočekalovi něco vysvětlit. Jak je vidět z jeho příspěvku kde každéh osočuje že je člen Modrého týmu (to by tady musela být třetina lidí z MT kdyby to byl každý kdo s nickem Dočekal nesouhlasí). Z jeho příspěvků je vidět že je to levicový omezenec. Stejně jako Občan který se tu ohání nějakým pseudovědcem Kellerem, který je stejně zarytý ideolog jako on.
17. 03. 2011 | 13:34

děda vševěda napsal(a):

Hluboká pravda. Díky za inspiraci.
17. 03. 2011 | 13:36

Občan napsal(a):

To Liberál:

Vy se začínáte cítit trošku osamělý, co?
17. 03. 2011 | 13:36

neo napsal(a):

Občan:

možná je to tím Občane, že ty strany nejsou asociální tak jak Keller a spol tvrdí a nabízejí lidem více než ty strany levicové. Proto mezi pravičáky najdete studenty, matky s dětmi, otce od rodin, důchodce...

Sám jako živitel rodiny a zaměstnanec s normálním příjmem uvítám raději podporu na dítě ve formě daňové úlevy, než ve formě přídavku.

raději uvítám nižší odvody a neprogresivní zdanění než třeba levicí navrhovanou progresi.

Je toho víc.

Vy ale vidíte v pravicových stranách nepřátele obyčejných lidí a tak si jejich volbu muséíte obhajovat buhví čím.

Ale když uvedu konkrétní opatření, je zřejmé, kdo pracuje více třeba pro rodiny s dětmi:

vyšší slevy na dani a nižší sazba,3 rychlostní rodičovská dovolená a možnost výběru, podpora firemních školek...
17. 03. 2011 | 13:37

Dočekal napsal(a):

No vida! Další do houfu!

Jen tak dál, pánové, kteří tady zastáváte zájmy "pravice." Je moc dobře, že se projevujete a je ještě lepší, že se projevujete právě takto. Na názory a argumenty totiž reagujete se špatně skrývanou nenávistí.

S tím dělením na vzdělané voliče "pravice" a tupouny, kteří volí "levici," jste tady totiž přišli vy.
A je velice smutné, když se nakonec ty role obracejí a v pozici místních tupounů se ocitají ti, kteří nesvedou napsat jedinou větu bez hrubé chyby a celý příspěvek bez nenávisti.
Taky vizitka. Ne ovšem moje.
17. 03. 2011 | 13:40

neo napsal(a):

Dočekal:

to nemá cenu pane Dočekale, pokud ta vaše reakce směřovala ke mně, tak jste se opět předvedl. Vůbec jste příspěvek nečetl a stačila vám přezdívka.
DOČEKAL NAPSAL/ No vida! Ani to netrvalo tak dlouho a přihlásil se další odsuzovač starých pořádků.///
Nejsem žádný odsuzovač STARÝCH POŘÁDKŮ, a to jsem jasně napsal :
///Proto tedy nelze tvrdit, že by vzdělanost byla na vyšší úrovni. (Aby bylo jasno, netvrdím ani opak)///

Schválně jsem kvůli Dočekalovi dal do závorky to, že netvrdím opak, on to ale naprosto ignoruje a nařkne mě, že odsuzuji staré pořádky.

Jinak pane Dočekale, já pocházím z míst kde se Komenský narodil a vím velmi dobře, kdo to byl.

a na závěr ta vaše drobnost. Vy jste neměli počítače, tak dneska děti nemaj kosy. Tomu se říká vývoj. Jak se vyvýjí technika, vyvýjí se i to, co se lidi učí.

Budu tedy jednoznačně trvat na tom, že dříve vzdělání nebylo lepší, nýbrž jiné. (opět dodávám, že ani horší!!!!!!!!!)

Vy umíte rusky a paličkovat nebo přišít knoflík.
Dnešní děti umí s kompem, hledat na netu a anglicky.

To neznamená, že jste lepší nebo horší..
17. 03. 2011 | 13:46

rejpal napsal(a):

neo
Tak když jsou tak sociální, proč chtějí demonstrovat postižení? To nejsou žádní paraziti, ti za to prokazatelně nomohou.
Já nevidím nepřítele v pravici. Já vidím "nepřítele" v těch, kteří si pojem pravice usurpovali a ohnuli ku prospěchu svému. A vytáhli si z toho to, co se jim hodí krámu a na druhou půlku se vykašlali.
17. 03. 2011 | 13:52

Dočekal napsal(a):

Občan:

Jak jste jistě poznal už dávno, já se sem chodím jednak poučit, pak tady také zveřejňuju vlastní názor.
Ze všeho nejvíc mne ale baví to štengrování místních "pravounů." Ony ty jejich příspěvky při nedostatku protiargumentů dříve či později sklouznou do osobního napadání a to je pro mne něco jako balzám na duši.

Kde končí argumentace, začíná arogance.

Kdysi, ještě za dob bolševika rudého, mi můj strýc Jan říkával toto. "Dokud na tebe budou při vyšetřování slušní, měj se na pozoru. Jakmile ti začnou vyhrožovat, tak už můžeš být v klidu. Znamená to totiž jediné: Nic na tebe nemají a jen se tě pokoušejí zastrašit.
Stejné to je i v těchto diskusích. Jen s tím rozdílem, že se mi nikdo z těch "pravounů" už nemůže pomstít tím, že mne udá. Anonymně, jak také jinak, že.

Takže bych si dovolil požádat vás o trochu té shovívavosti. Ono mi to čtení výlevů bezmocného vzteku docela prosvětluje dnešní pošmourný den.
17. 03. 2011 | 13:53

Dočekal napsal(a):

neo:

Za mého mlada se říkávalo: "Kdo se cítí, ten se vtípí."

Srozumitelněji: Potrefená husa zakejhala.

P.S.: Teprve teď to bylo adresováno přímo vám.
17. 03. 2011 | 13:56

SuP napsal(a):

Dočekal -
..."Pravičák s holým zadkem je ta největší absurdita, jakou si vůbec umím představit...."
Já jo. Zazobanej levičák.
Ne že bych s Vámi chtěl diskutovat.
17. 03. 2011 | 13:58

rejpal napsal(a):

SuP
Mýlíte se. Ve světě běhá daleko víc zazobanýách levičáků než pravičáků s holým zadkem. A má to dost jednuchou logiku.
17. 03. 2011 | 14:00

neo napsal(a):

rejpal:

když je levice tak sociální, proč demonstrovali lékaři, učitelé, strojvůdci atd?

No tak postiženým krouhli příspěvky... mají právo demonstrovat. To ale neznamená, že by nepodporovali rodiny s dětmi , důchodce aj.

O tom ale můj příspěvek nebyl.
Byl o pánech jako je Keller, Dočekal nebo Občan. Ti si myslí, že lidé volili pravicové strany, protože jsou hloupí nebo zmanipulovaní a vůbec si nepřipustí možnost, že pravicové strany lidem přináší více než ty levicové a proto je zvolili.

Můžeme se tu takhle bavit donekonečna, ale každý může mluvit maximálně sám za sebe a já už několikrát konkrétně uváděl, proč je volím, co mi nabízí lepšího atd. A na straně druhé i kritizuji co se mi nelíbí (jako povodňová daň, vyšší DPH, postoj ke stávkujícím lékařům nebo vyhlášení stavu legislativní nouze)
17. 03. 2011 | 14:01

neo napsal(a):

Dočekal:
pokud příspěvek nebyl určen mně, omlouvám se.
Ale zase jste si to nepřečetl. Už první věta jasně upozorňuje na to, že reakce je mířena na Vás, POKUD JSTE TEN PŘÍSPĚVEK ADRESOVAL MNĚ. Stačilo tedy napsat, ne pane neo, nebyl adresován vám. tečka.
17. 03. 2011 | 14:04

SuP napsal(a):

rejpal -
Ale to, že jich tolik existuje neznamená, že to není absurdní.
17. 03. 2011 | 14:07

Občan napsal(a):

To Neo (13:46):

No dík, tak to abych šel spáchat sebevraždu :o))))
Jinak totiž nevím, jak se mám popasovat s tím, že umím šít v ruce i na stroji šlapacím i elektrickém vč. stroje průmyslového, ovládám ruštinu výborně, angličtinu slušně a němčinu trochu, francouzštinu a latinu jen jednotlivá slovíčka - ale díky tomu toho umím na netu vybrouzdat opravdu mraky. Mám vysokou, comp ovládám na vysoké úrovni (vlastně kromě naprogramování si ho umím i postavit). Stejně dobře jako comp ovládám ale i kosu, elektrickou a benzinovou sekačku a manželka navíc umí i se srpem (sama si ho taky brousí a rovná).

Takže mi laskavě poraďte, kam se mám zařadit, když nezapadám ani do jedné z Vašich dvou škatulek na lidi?

Neo, Neo, já Vám říkal, že ty Vaše zkratky mohou být dost kontraproduktivní...
17. 03. 2011 | 14:09

sh napsal(a):

námezdně pracující volič pravice je buď mdlého rozumu, nebo ekonomický masochista
17. 03. 2011 | 14:11

Liberál napsal(a):

Holásek:

Po přečtení Kellerova vyjádření mi je jasné že je to fanatik. Keller si prostě nedokáže připustit že by existovali i lidé, kteří mají znalosti ekonomiky a nechtějí zadlužování. Při své plameném boji proti školnému zapomíná na to že 20 nejlepších vysokých škol je ve státech s placeným školným (USA,VB,Japonsko) a že mnozí lidé si uvědomují že školné znamená také mnohdy větší kvalitu což dokazují státy které jsem uvedl. Pan Keller zapomíná že v Bílé knize je napsáno že školné budou odložené moc platit až teprve budou mít zaměstnání. http://www.reformy-msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/otazky-odpovedi-k-bile-knize-terciarniho-vzdelavani

Většina sociologů jsou zarytí obránci velkého státu a přebujelého sociálního státu a chtějí nechat stav, kdy máme mizerné školství i zdravotncti jen když je dostupné všem. Je to stejné jako fanatičtí obhájci Biblické "pravdy" kteří nedokázali unést že by v Bibli nemusela být pravda. Proto Keller zveřejňuje své články v Haló novinách protože žádné seiozní nestranné noviny by mu tenhle blábol nevytiskly.
17. 03. 2011 | 14:11

rejpal napsal(a):

neo
Jsem psolední, kdo bych chtěl kritizovat kohokoli za to, jak volil. Lékaři, železničáři atd. pokud vím demonstrovali nebo stávkovali za vlád jeděch i druhých. O tom, zda a kolik mají mít víc, se dá diskutovat. Ale sahat na příspěvky lidem, kteří sa o sebe postarat nemohou, prostě asociální je. V širší rodině jeden takový případ muže po mrtvici mám. A každá stovka, o kterou ta rodina přijde, při rostoucích cenách léků, pomocného materiálu i služeb, je sakra znát.
17. 03. 2011 | 14:11

SuP napsal(a):

Občan -
Když manželka umí se srpem, kdo u Vás umí s kladivem?
17. 03. 2011 | 14:14

rejpal napsal(a):

Liberál
Ale pro přádek byste mohl dodat, že v zeních, o kterých mluvíte (se školným) je také spousta škol, kde si v podstatě můžete diplom koupit. Myslíte, že u nás se zavedením školného zmizí všelijaká detašovaná pracoviště a pochybné isntituce, kde se vzdělávací proces relizuje esejemi o kominikačních schopnostech šéfa? Bude jich IMHO ještě víc.
17. 03. 2011 | 14:14

SuP napsal(a):

rejpal -
A co říkáte na tu Škodovku? Jsem zvědav, jak to vedení VW ustojí.
17. 03. 2011 | 14:16

neo napsal(a):

Občan:

to nebyla škatulka, to byl příklad, že se svět vyvýjí a s ním vzdělání. A že jak se mění svět, tak se mění vyučované ...

Divil byste se, ale ve svých 27 letech umím jak šít ručně, tak na stroji, poradím si z krumpáčem, lopatou, fankou i zednickou lžící, umim spravit žaluzie, topení i vodovodní kohoutek, sekyru i srp nebo motorovou pilu stejně jako kosu nebo sekačku ovládám dobře.

Jako student jsem si vydělával i manuálně na stavbách nebo v továrnách u pásu atd..
17. 03. 2011 | 14:17

Liberál napsal(a):

Mladí chtějí hlavně změnu. A to je něco co jim levice nezajistí. Ti setrvávají ve svých starých kolejích z 19. století, které je už dnes dávn pasé.
17. 03. 2011 | 14:20

neo napsal(a):

rejpal: přesně, stávkovali a demonstrovali za všech vlád... jsou tedy snad všechny vlády asociální?

Holt někomu je bližší to, jinému ono, ale naprosto nelze přeci konsatovat, že matka s dítětem či důchodce je hloupá/ý, pokud volí pravici.

souhlas co se týče příspěvků postiženým, ani tady z vládou nesouhlasím.
17. 03. 2011 | 14:20

Dočekal napsal(a):

SuP:

Odkdy "pravičák" závidí majetek?

Jinak se musím přiznat, že se při čtení příspěvků zdejších "pravounů" musím stále častěji smát nahlas.
Dneska mne to sice odvádí od mnohem důležitější činnosti, ale stojí mi to zato. Ze zdejších obhajitelů neobhajitelného totiž poslední dobou padají jen samé perly.
Jeden odkaz:

http://www.ct24.cz/vysilani/10117034229-168-hodin/

Sjeďte si na záznamu asi do tří pětin na pasáž s názvem Malostranské korekce. A pak už se jen kochejte pohledem na pana Nečase a hlavně na ty dvě tašky síťovky, které tento pán drží v rukou.
Pro jistotu si to přehrajte raději dvakrát. To abyste konečně poznali, že to označení termínem "tupoun" vám patří právem.
Tak co, jak vám teď je, vy všichni voliči té naší "pravice," když vám pan Nečas a jeho squadra předvádí pravý opak toho, co vám slibovali loni před parlamentními volbami?
Vy si už opravdu nevzpomínáte na to slavné vystoupení pana Topolánka v televizi, to když tento slavnostně podepisoval v přímém přenosu dokument s názvem Smlouva ODS s voliči?

Když mi někdo něco slibuje a já mu uvěřím a on mne podvede, je na vině on. Já jsem nemohl předpokládat, že je to lhář.
Když mi tentýž člověk opět něco slibuje a já mu opět uvěřím a on mne opět podvede, jsem na vině já. Uvěřil jsem lháři.
17. 03. 2011 | 14:22

Liberál napsal(a):

rejpal:

Máte pro svoje tvrzení nějaký důkaz? Rozhodně mezi takové školy ale nepatři Harvard, Oxford,Cambridge.
17. 03. 2011 | 14:27

tuřín napsal(a):

Zdravím Vás pane liberále.

Děkuji za info. Ano znám je oba z dřívějška.

Osoby pod nickem Dočekal a Občan jsou prostě již postarší pánové, kteří si ze svého mládí pamatují socík a byli naučeni např. k tomu, že musejí poslouchat starší. O tom zda skutečně své starší ve své době poslouchali upřímně pochybuji.

Dnes tomu tak není, oni starší nemají již stejný respekt jako starci v jejich době kdy byli mladí a současná mládež moc dobře ví, že uplatnit se ve světě nelze obdivem k autoritě (učitelům, starcům apod.) ani memorováním informací, jež nejsou moc k užitku (např. jako jak se jmenuje jaká hora, nebo kolik přítoků má tahle říčka apod.), ale jen tím, že se naučí všemu co doba vyžaduje pro uplatnění.

Jak uvedl jeden z diskutujících výše - rodiče a prarodiče (a další starci) se musí o to více učit od dětí, nechtějí-li ztratit krok. A nejen oni, ale také bohužel i někteří učitelé.

Pro nick Dočekal i Občan je to velmi nepříjemné, protože dosud si mysleli, že potomci k nim budou vzhlížet, ale opak je bohužel pravdou. V záchvatu bezmoci nad touto skutečností to oba pánové řeší útoky na každého kdo jen trochu je v jejich očích odpovědný za stávající stav nebo kdo stávající stav toleruje. A tím jsou podle nich tzv. modří. Vzali za své heslo, které jim komunisti vtloukli do hlavy : každý kdo nejde se mnou jde proti mě!

Proto čím hůře bude nyní tím více bude pravděpodobné, že budou i přes své stáří potřební. Odtud jejich potřeba boje jejich vzývání k sociálním nepokojům - oba dva cíle jsou tak pro ně plusy.

Je to běžná výměna názoru mezigenerační. Pravda je na anonymním internetu tak je o to drsnější.

Závěrem doufám, že se na stará kolena jaké nyní mají nick Dočekal a Občan, nebudu chovat stejně komunisticky jako oni. Ale co to kecám možná budu ještě horší zapšklý dědek.
17. 03. 2011 | 14:29

rejpal napsal(a):

neo
Není tam žádná relace (a já navíc nemám chuť obhajovat nše předchozí "levicové" vlády). Stávka je způsobem boje za lepší výdělky, pracovní podmínky nebo třeba za určitou legislativní úpravu. Postihuje režimy všech barev s výjimkou těch, které je potlačují nebo zakazují. A většinou ani není namířena proti moci, ale proti vedení firem.
Protesty lidí odkázaných na stát jsou přece jen trochu jinde. A když jsou navíc ještě podložené fakty, vypovídají hodně.
SuP
Mně to absurdní přijde jen zdánlivě. Když je člověk zazobený, má dost svobody podporovat cokoli, co je mu sympatické. Když ne, má-li rozum, colí ty, co mu spíš něco dají nebo umožní, než ty druhé. I ta nejslušnější pravice má prostě jiný elektorát, na tom není nic špatného. U nás je ovšem situace natolik specifická, že možné je úplně cokoli, i to nejabsurdnější. Třeba velkouzenář volící komunisty a pomocný dělník volící TOP 09.
17. 03. 2011 | 14:31

rejpal napsal(a):

Liberál
Nemám důkaz proto, co bude - to je předpoklad. O těch školách se venku všeobecně ví, a rozdíly v úrovni škol jsou takové, že zaměstnavatel se velmi zajímá, odkud diplom máte (viz např. Zákony profesora Parkinsona). O této věci jsem měl příležitost kdysi mluvit i s Vojtěchem Ceplem starším. Poměry v USA znal docela dobře.
17. 03. 2011 | 14:38

SuP napsal(a):

rejpal -
Asi to hůř chápu, protože si to komplikuju úvahami, jak se ten-kdo "zazobal". Ale asi jsem v životě potkal jiné příklady než Vy. To není nic proti něčemu.
17. 03. 2011 | 14:39

Občan napsal(a):

To Neo (14:17):

Už je, nebo bude?
Předpokládám, že někde pracujete jako "manager".
17. 03. 2011 | 14:40

neo napsal(a):

Občan:

co už je nebo bude??

Nepracuji jako manager.
17. 03. 2011 | 14:45

Dočekal napsal(a):

No jo. Mladí, zdraví, úspěšní a vysokoškolsky vzdělaní voliči a příznivci "pravice" se už z nedostatku protiargumentů uchylují k dehonestaci starších spoluobčanů.

Tak teď tedy něco pro vás, místní pravicoví frustráti:
Jsem selský synek. První zmínka o našem gruntu v Zemských knihách je z roku 1662. Náš rod na tomto gruntu žil a obdělával pole až do definitivního "rozkulačení" v roce 1957.
A protože mi po předcích zůstala nejen láska k rodné hroudě, ale hlavně také to, čemu se říká selský rozum, nevěřím každé pitomosti. Jsem zkrátka zvyklý všechno poměřovat se svými vlastními zkušenostmi.
Právě proto tolik nesnáším to primitivní dělení naší politické scény na "levici" a "pravici." Já dělím lidi na slušné a ty ostatní.

A protože vím, že čtení delších příspěvků vám činí jisté potíže, omezím se pro tentokrát jen na tento bonmot:
"Moudrý člověk se poučí z chyb druhých. Hlupák se nepoučí ani z chyb vlastních."
17. 03. 2011 | 14:48

mb napsal(a):

trošku kvadratura kruhu zdá se mi ...

... Moderní doba tyto světy rozdělila a nyní začala dokonce obraz bezstarostného dětského života glorifikovat a podbízet dospělým coby vzor pro jejich bytí

když jdou nejlepší mozky do reklamy, případně založí nové odvětví / psychologii značek / namísto toho, aby šli do školství případně pomáhající psychologie ...

tak se jaksi ehm asi nemůžeme divit, že ...

jak moc ohleduplní tedy máme být / k sobě navzájem a k přírodě kolem /

a jak moc ekologicky a environmentálně se máme chovat ?

to jsou mi ale otázky ...

a jak se to ve společnosti projeví ... njn
17. 03. 2011 | 15:12

Tom napsal(a):

Paráda - to je bašta. Moc jsem se pobavil nesouhlasnými příspěvky. Ti nesouhlasící vůbec nepochopili, oč kráčí. Zřejmě se projevují dopady právě toho, o čem byla řeč.
17. 03. 2011 | 15:22

Pepa napsal(a):

Nemohu nereagovat na pana Dočekala a poděkovat za blog p. Mlezivovi.
Jednu věc mu však musím vytknout a to je určení hlavní diagnózy tohoto stavu - režim. Tak jsme opilí "demokracii", že MUŽEME vše. A nic NEMUSÍME. Kritizujeme vše, jen ne sebe sama! Žijeme bulvárem, děti jsou naší modlou (běda, aby jim někdo něco vytkl). Za našich mladých let se do výchovy zapojili i staří a cizí lidé. Pár facek nám neuškodilo, ale měli jsme jakýs takýs respekt. Nyní má rodina 1 dítě, často bez druhého biologického rodiče. A samotná matka/otec/ je na tom svém "pokladě" sama citově závislá. Ano společnost se vyvíjí, generační problémy existovaly vždy a budou existovat, avšak aby představitelé státu, kultury štvali mladé proti starým, to snad nebylo nikdy.
Demokracie v naší praxi je spíše chaos. Jsem sám učitel, prošel jsem 40 letou praxí. Řeknu vám, nikdy nebylo tak těžké učit. A to nemluvím o výchově! Ta je téměř tabu. Před 20 lety nám bylo řečeno, abychom se tím nezabývali, žáci jsou našimi klienty. Jen do ničeho nenutit, neotravovat domácími úkoly a jinými povinnostmi. Když jsme na to upozorňovali kam to povede, tož se nám smáli. Muselo přijít jakési mezinárodní srovnání /testování/, aby přiznalo naše vedení, že jsme klesli tak hluboko ve znalostech. My to věděli a upozorňovali na tento fakt.
Zůstaly nám 2 možnosti: buď bojovat s větrnými mlýny a nechat se vyhodit (pro starší nepředstavitelné) nebo bojovat s větrnými mlýny a občas couvnout od lopatky anebo mladí odejít za lepším platem i "smysluplnou" prací.
Panu Dočekalovi: přece jen je pár učitelů, kteří to úplně nevzdávají a snaží se s dětmi hovořit, podělit se s nimi o dlouholeté životní zkušenosti, na vlastních příkladech varovat před chybami, upozorňovat, že nic není jen černé anebo jen bílé. Myslím si, že je to naše POVINNOST. Doba temna pomine, naše děti, vnuci ...zde zůstanou.
A teď mne milí mladí přátelé kamenujte, spílejte do staříků, senilních idealistů: rumores que senum severiorum /vykašleme se na řeči starců/. Jen, abychom nedopadli jak ten stařík, jehož syn za vlasy vytáhl až na dvůr. Křičí "dost, dost synu, vždyť já jsem tvého dědu vytáhl jen před práh".
17. 03. 2011 | 15:22

Liberál napsal(a):

Taky vás zdravím pane tuřín:

Souhlasím s váma. Dnes je budoucnost mladá generace nepostižená socialismem. Lidé například jako Občan nebo sociolog Keller, kterého jsem četl mají ještě zastaralý pohled na současnost, kterou jim vtloukali do hlavy komunisté, že lidé mají volit podle sociálního statusu. Takže pokud jste chudý nebo důchodce a volíte pravici je to špatně. Přitom lidé by měli volit především podle sympatií ke straně.
Mladí už e starým nenahlížejí protože jim nemají kromě pár zastaralých frází z dob komunismu nic nabídnout. Oni prostě potřebují něco nového což není vypelichaný socialismus s jistotou nedostatků všecho a uplácený na sociálních dávkách které zadlužují budoucnost. Od dob komunismu se změnil hlavně počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Za komunistů to bylo kolem 5% dnes už je kolem 20%. Tito lidé narozdíl od komunistů se nenechají oblbnout populismem a počet těchto lidí roste což znamená že budou stále v menšině což je naplňuje hrůzou.
17. 03. 2011 | 15:38

Dočekal napsal(a):

Pepa:

Zdravím a jsem moc rád, že jste přispěl svým názorem a to i přesto, že riskujete "nálet" místních "pravounů."

Právě proto, že znám spoustu dobrých učitelů, neházím jak se říká flintu do žita. A protože jsem nedokázal mlčet nikdy (taky proto jsem po Vítězném Listopadu plynule přešel z role nepřítele socialistických pořádků do role nepřítele kapitalistických pořádků), nemlčím ani teď.
Jen mi nejde do hlavy to, že tu naši "pravici" tady zastupují v převážné míře ti, kteří nesesmolí svůj příspěvek, aniž by v něm neudělali alespoň jednu hrubici.

Jen mne tak trochu mrzí ta přílišná feminizace našeho školství. Někdy si dokonce myslím, že by tomu našemu školství prospělo víc učitelů typu Igora Hnízdo ze Svěrákova filmu Obecná škola.

Taky si myslím, že panu Mlezivovi trochu křivdíte. Vždyť on i ten "režim" dělají také jen lidé.

Jinak vám přeju jen to dobré.
17. 03. 2011 | 15:44

SuP napsal(a):

Pepa -
Pana Mlezivu jsem už chválil. Tak tedy Vás (rád) taky. Asi proto, že jsem taky senilní stařík. Fakt je, že je velmi obtížné najít (spíš vyspecifikovat) okruh důležitých "všeobecných znalostí", které by bylo vhodné do dětí dostat, zejména když mnophé už neznají ani jejich rodiče. Přitom je nutné mít pořád na paměti, že kapacita lidské paměti je omezená. A pokud má někdo někdy vědět, jak se navrhne, vyrobí a použije integrovaný obvod, těžko může ještě hovořit 5-ti jazyky, umět jezdit na surfu, lítat na paraglidu a vyznat se v léčivých bylinách. Nicméně malou násobilku a vybraná slova bych neodpouštěl, stejně jako zdravení a dávání přednosti ve dveřích. Fakt je, že když nebudu vědět, jak se pere v ruce a budu se snažit napodobit pračku v případě, že se porouchá - tedy nasypu prášek, naleju vodu a zamíchám, výsledkem bude, že až v tom "vypraném" zmoknu, budu samá bublina. Na spoustu postupů, důležitých pro přežití si mohu vlasními chybami přijít. Ale není to zbytečné zdržování, když mi to můžou říct na základní škole třeba místo .... co se to vlastně dneska děti učí, že ve výsledku nic nevědí?
17. 03. 2011 | 15:53

tuřín napsal(a):

Dočekal

Do roku 1957? Tak to jste vydrželi tlak bolševika podezřele hodně dlouho. To u nás StBáci pár sedláku a chalupníků v okolí hned na začátku padesátých let odvezlo v noci neznámo kam a ostatní chtěli přežít tak šli raději do komunisty založeného kolchozu. Jak se Vám to podařilo?

Máte vlastní bohatství a to vzpomínky a zkušenosti. Doporučuji podělit se o to - založit blog, napsat paměti apod.

To je ta pravá hodnota - nabídnout plody bytí.
17. 03. 2011 | 15:54

Dočekal napsal(a):

Tak koukám a vidím, že to "pravouni" ještě nevzdali.

A už mají opět na tapetě zneužívače sociálních dávek. Ještě že vynechali důchodce. To už bych jim musel doporučit výměnu manuálu.

Ano, dnes má vysokoškolský titul skoro každý "pravoun." Alespoň v případě titulů, získaných na PF ZČU v Plzni, tohle platí stoprocentně.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Dobeš dokonce uvažuje o zavedení možnosti vystudování VŠ za dva roky. Zajisté bude toto studium pouze pro výjimečně nadané jedince. V opačném případě by to totiž degradovalo akademický titul na úroveň výučního listu, získaného před Vítězným Listopadem.

Jo a ještě k tomu vzdělání: Zatím jediný, kdo se nám tady pochlubil absolutoriem VŠ, byl nick Rumcajs. To, že tuto vlastní informaci následně vehementně popřel s tím, že jsem si to vymyslel, také svědčí o mnohém.

Jinak jen na závěr, protože mne to už pomalu přestává bavit: Je s podivem, že tu dnešní pravicovou politiku obhajuje stejná sorta lidí, která před Vítězným Listopadem adorovala politiku Komunistické strany Československa. Tedy jedinci méně vzdělaní a tím pádem snadno manipulovatelní. Ti, kteří u vědomí si vlastní malosti mají snahu přimknout se k těm, které považují v dané chvíli za silnější.
Že s nimi ti "nahoře" dnes pohrdají už docela otevřeně, to tito jedinci zatím ještě nezaznamenali.
Jo a ty tašky síťovky v rukou pana Petra Nečase jsou opravu kouzelné.
17. 03. 2011 | 16:05

bílá psice napsal(a):

Nevím,ale asi žiju v jiném světě... Volný čas rozhodně nemáme, zato máme hypotéku a řadu dalších všedních starostí, renovujeme starý dům, pereme prádlo, věšíme ho na šňůru, léto trávíme štípáním dříví na zimu a péčí o zahradu,kterou teprve budujeme, v zimě chodíme přikládat do kotle... A děti nás napodobují - hmmm. A v mém okolí tomu není jinak. Zároveň se snažíme udržet si určitou kulturní úroveň,jestli se to tak dá říct, chodíme občas do kina nebo divadla,atd.Ale mnohem méně než teď co máme děti.Nemyslím,že když nepereme na valše nebo někdo užívá myčku,dítě o něco ochuzuje - prostě svět se mění a my s ním... Někdo to samozřejmě nestíhá,čím je člověk starší,tím méně a méně. Myslím,že je to přirozené a není nač žehrat.Mladé rodiny spíš trpí nedostatkem času,řekla bych,otcové pracují a matky se starají o děti plus pracují,plus jim dělají šoféra,rozváží je po kroužcích. Takovou realitu znám já. V honbě za dobrým vzděláním, volnočasovými aktivitami dětí spíš rodiče často nemají čas sami na sebe :-)
17. 03. 2011 | 16:09

Dočekal napsal(a):

tuřín:

Jste zoufale neinformovaný.
Já jsem tady své články publikoval v Čtenářově blogu už před víc než třemi roky. Samozřejmě jsem je podepisoval svým jménem. Tedy takto: Václav Dočekal - Vendys.

Jinak moje články (je jich asi patnáct) čile kolují po netu. Musím se občas smát, to když mi můj vlastní článek pošle někdo z mých přátel s upozorněním, že bych si to měl přečíst, protože autor toho zmíněného článku má stejné názory jako já.

Ukázky z rukpisu mých vzpomínek četlo i několik zdejších diskutérů. Taky s nimi se znám už dost dlouho.
Něco z toho rukopisu jsem nabízel jednotlivým nakladatelům. Pokud se vůbec obtěžovali mi odpovědět, tak nejčastěji to bylo "Víte, je to sice zajímavé, ale zrovna teď se nám to nehodí do edičního plánu."
O takovouto otevřenou zpověď totiž není zájem.

Docela mne potěšilo, že jste opustil ten primitivní útočný tón. Pokusy o dehonestaci oponenta místo toho, že přinesete vlastní názor, vás totiž zbytečně degradují na úroveň někdejších nástěnkářů.
Takže si už zvykněte na to, že sem chodí diskutovat lidé převážně starší a hlavně pak zkušení. A pokud proti jejich příspěvkům postavíte primitivismus, dopadnete přesně tak, jak jste tady dopadl dnes.
Tak teď jen doufám, že jste si z toho vzal ponaučení.
17. 03. 2011 | 16:22

aster napsal(a):

Pro pana Neo, já nejsem ani bývalý komunista, ani zavilý levičák, ani bývalý zemědělec, ovšem ani zastánce dnešní pravicové politiky. Je mi 65 a na počítači se také trochu orientuji. Naučit se dá všechno v každém věku i ta technika. Takže nemyslím, že by mi v tomhle nějak ujel vlak. Dokonce si ze školy pamatuji i gramatiku a matematiku, protože jsme to museli "nadřít". Ono se to dnes hodí. Moji vnuci umí i to co se dnes "nosí". Ale umí také sekat kosou, štípat dříví, chodí se učit řezbařinu, umí dělat na zahradě,vařit i péct pečivo a já nevím co ještě. Na argument "co bych se tohle učil" vám dám jednoduchou odpověď. I oni mi říkali, nač se dřít školní znalosti a rukodělnost, když stačí zmačknout klávesu a všechno se dozvím. Ono se dnes totiž v tom přetechnizovaném světě vůbec nepočítá, že může něco selhat, viz dnešní Japonsko. Vy si pak můžete "mačkat" co chcete, ale moji kluci si budou v takových situacích vědět rady. Nedávno byl v televizi pořad o dnešních dětech, jak jsou nešikovné, že by si neuměli ani ukrojit chleba.Tělocvikáři šílí, protože mají strach, že si dětičky zlomí nohu i při kotrmelci.Dovedu si představit jednou vaše vnoučata, jestli budou vedeny stylem vašich názorů, jak se ve dvaceti vesele projíždějí na invalidních vozících a krmí se brčkem tekutou stravou. Nic ve zlém, samozřejmě bych vám to nepřál, to jen pro ilustraci. Navíc ta "supermarketová" igelitová strava dlouhý věk asi nezaručuje. Když jsem byl v osmdesátých letech za bratrem v Německu, který tam emigroval, chtěl jsem si užít tu hojnost výběru potravin.Po třech dnech kozumace bio jogurtů s cereáliemi, jsem dostal alergickou vyrážku a bratr se mi smál, že opovrhuji našimi domácími jogurty ve skleničkách s dvoudenní zárukou.Také při každé návštěvě u nás si odtud vozil zákusky , masové výrobky a čokoládu. To jen pro zajímavost. Přečtěte si vyjádření našich předních odborníků přes potraviny. Mám ještě doma staré "socialistické" normy na výrobu třeba masných výrobků, nebo zákusků. Měli jsme nejtvrdší normy v evropě. Tím nechci obhajovat "staré pořádky".Perzekuce kvůli bratrovi a svému přesvědčení jsem si od "soudruhů" užil dost.Ovšem ty samé soudruhy jsem dvacet let potkával v lukrativních postech. Mě nemusíte "dávat lekce" o politice, nebo o způsobu nazírání na svět. Díky bohu jsem si ještě zachoval"zdravý selský rozum" a dívat se na svět reálným pohledem. Ještě pro zajímavost, chtěli jsme po " revoluci" rozjet alternativní výchovný projekt s dětmi z dětských domovů. Zůčastnil jsem se tehdy světového kongresu dětských domovů v Praze. Největší problémy uváděli zástupci z vyspělých demokratických režimů. Tam se už tehdy nesmělo na děti tvrději a také se jim to vymstilo.Nebude trvat dlouho a u nás se bude muset na školách zavést dohled bezpečnostních agentur, protože pedagogové budou "ohrožený druh".
17. 03. 2011 | 16:33

Vlkodav napsal(a):

Jo jo, někdo prý nedělí na pravici a levici, ale v příspěvcích slovo "pravičák" nikdy nechybí. Taky je slušný a vychovaný, ale k invektivě a pomluvě nemá daleko.
Z toho je vidět, že dřívější vzdělání nebylo lepší, ani horší, vše je o lidech. Jsou slušní levicově zaměření lidé a jsou sprosťáci z pravé strany.
Takže bych řekl, že blog je trochu mimo, svět, vzdělanost a i mravy se mění. Určitě se to nelíbí starým, a nikdo neví, tedy lépe já nevím, jestli se mění k lepšímu.
17. 03. 2011 | 16:36

tuřín napsal(a):

Zdravím Vás liberále,

ano máte pravdu. Jen v případě pana Kellera musím podotknout malý rozdíl mezi ním a Občanem, a to že pan Keller podává své názory relativně na vysoké úrovni bez invektiv což Občan bohužel nedokáže.

Myšlenky skoro ze všech pozic (s výjimkou těch co jsou nepřátelské a považují se za jediné správné a výlučné) jsou přínosné pokud ten co je prezentuje je schopen být věcný. Občas - když se problém rozkryje víc jinak - se přistihnu, že jej zvažuji a někdy musím připustit i rozumný podklad.

Jinak nyní je situace taková, že se nacházíme v době více méně posociálně-demokratické, která za nějaký čas v rámci volebního kyvadla se opět někdy vrátí. Levice na centrální úrovni za posledních 13 let vládla skoro deset let. Jak dlouho bude vládnout pravice je otázka. Zajímalo by mě jak by se změlil volební výsledek, kdyby se přistěhovalcům co tu žijí a pracují třeba osm - deset let dalo občanství a volební právo. Ale to není pro tento blog.
17. 03. 2011 | 16:37

neo napsal(a):

aster:

a můžete mi laskavě napsat, kde s vámi nesouhlasím ?

Souhlasím prakticky ve všem.
Nevím, kde jste nabyl dojmu, že můj názor je opačný než ten Váš.
17. 03. 2011 | 16:49

Pavla2 napsal(a):

tuřín: Máte určitě pravdu v tom, že se my rodiče a prarodiče budeme učit od svých dětí. Prostě vývoj jde dál a my starší nejsme mnohdy schopni tak rychle tento vývoj vstřebávat. Když si vykládáme s naším mladším 22letým synem, který má přehled, ať se bavíme o jaderné energetice, elektrice, fyzice, dějinách válek, počítačích ani nemluvě, tak si s manželem připadáme jak dva zatemnělí blbci. A musím říct, že to nemá ze studií na školách. Prostě vidím, že když děcka mají o něco zájem, tak vědí hodně a také mají pak dalece větší šanci se kdekoliv uchytit než ten, kdo nějak tu školu přežije a jediná zábava je tak akorát facebook. My jako rodiče je můžeme pouze vést ke slušnosti, poctivosti a k oblibě i nutnosti také manuální práce.
Není třeba k nikomu vzhlížet, stačí obyčejná úcta z obou stran.
17. 03. 2011 | 17:13

aster napsal(a):

Neo, omlouvám se jestli jsem špatně pochopil vaše příspěvky. Píšete o svých dovednostech a vzdělání, ale když jsem zpětně četl některé vaše příspěvky, musel jsem konstatovat, že se potvrzuje moje teorie o znalostech mladých, třeba v gramatice. Já vím, že při běžném psaní člověk něco přehlédne, ale myslím, že jste s českou gramatikou trochu na štíru i přes absolvování vyšších vzdělání. ...nesouhlasím z vládou,
"s kým čím" ....s vládou, ....vyvýjí je ...vyvíjí se! není to od slova "výti". Nejste ale sám, takové chyby píší i dnešní novináři. Ona asi stejně bude čeština jednou zjednodušena, protože je zbytečně složitá. Tady také funguje to spoléhání se na počítač. Když budete psát text ve Wordu, nebo jiném tiskovém editoru, tak vám chyby odstraní sám. Má na to nástroje. Když ale píšete na "ostro", musíte používat své vlastní znalosti a kde není, ani smrt nebere. Teď dostanu asi přes ústa, že jsem rýpavý dědek. To určitě ne, jsem pouze realista. Moje děti jsou na tom stejně i přes moje snahy. Jinak dovedu ocenit, když si někdo dovede poradit "se vším", jako třeba popisujete vy.
17. 03. 2011 | 17:32

Liberál napsal(a):

Dočekal:

Jen hloupému člověku nevadí zneužívání sociálních dávek. Připadá vám normální když někdo pobírá soc.dávky přitom si nesnaží najít si práci? To je realita ale "levouni" to né a né pochopit. Vy ale jako většina "levounů" věříte že součsný stav sociálního státu je perfektní a nehodláte ho měnit. Existují ale lidé, kteří vědí podle demografických úajů že současný stav sociálního státu je neudržitelný
17. 03. 2011 | 17:33

Občan napsal(a):

Liberále, můžete DOKÁZAT, kolik lidí zneužívá sociální dávky a nehledá si práci?
Zajisté disponujete nějakou statistikou, která Vás opravňuje k tak kategorickému tvrzení.

Minulý a tento týden vyšly dvě studie demografů z UK, které vyvracejí všechny bláboly o neudržitelnosti průběžáku. Letos navíc STOUPL počet ekonomicky aktivních vůči počtu penzistů!
17. 03. 2011 | 17:38

tuřín napsal(a):

Dočekal

děkuji za info. Na Vaše texty se podívám pokud budou k nalezení - někteří blogeří totiž zde již činnost ukončili jako např. Klára Samková (a jejich blog byl zrušen) anebo pokud to Libor Stejskal nevymazal. Věřím, že nebudou prošpikované ideologií.

Ano s vydáváním knih je to obecně špatné. Pokud o dílo není zájem u nakladatelů pak bych nezoufal. Buď si to musí autor vydat sám vlastním nákladem (tady ovšem vyvstává problém s distribucí), anebo rezignuje a své dílo uveřejní na svých stránkách webových - třeba ve zkrácené podobě. Zřídí si k tomu diskusi, zveřejní kontakt, fotky, naváže kontakty, vše v češtině, něco v angličtině atd. Asi bych šel cestou zveřejnit své dílo na vlastním webu.

Jinak "ponaučení" tady už jednou bylo a to "z krizového vývoje". To mi totiž zcela stačilo. Z toho důvodu vězte, že nebudu nikdy ponaučen.

Proto jak jsem výše uvedl nectím učitelky, které kašlou na svou práci tj. výuku řkouc, že za ty peníze co mají se nebudou namáhat. Proto učitelský stav ztrácí respekt. Ale to nemá s učiteli nic výlučně společného. Věřím, že jsou i učitelé profesionálové. Stejně třeba opovrhuji kuchaři, když vaří ze starých surovin a nejsou schopni třeba salát pořádně omýt před podáním. Apod.

Rovněž na mravokárné výroky typu "mládež je zkažená jó to za našich let to bylo jiné" mě neužije.

A také nemám rád, když si odbory berou za rukojmí jiné lidi v rámci svého svatého třídního boje. A bylo by toho víc, ale to nechme koňovi, má na to větší hlavu.
17. 03. 2011 | 17:46

Dočekal napsal(a):

Občan:

Zanechte planých nadějí.
Nick Liberál už nemá na víc, než na primitivní napadání oponenta. On si přitom chudák vůbec neuvědomuje, že je tady těmi svými štěky už jen směšný.

Jinak si dovolím připomenout, že nálepku "levoun" sem přinesl nick Rumcajs. Že se toho následně chytili ti, kteří v tom kvůli vlastní argumentační nedostatečnosti viděli vhodný klacek, je už jen smutná skutečnost.

A ještě něco: Na hlasatele té jediné správné a pravé pravicové pravdy nechoďte v žádném případě s argumenty. Vystavujete je tím totiž velkému stresu. Dovedete si vůbec představit, co to dá práce najít v manuálu tak rychle tu správnou odpověď?
17. 03. 2011 | 17:50

tuřín napsal(a):

Pavla2

Ano máte pravdu, jediná cesta pro rodiče v době pomalu upadajícího školství je dítě motivovat vnitřně, nabídnout mu zdroje, prodiskutovat s ním nějaký problém, naučit jej konstruktivní kritice apod.
17. 03. 2011 | 17:54

Liberál napsal(a):

Dočekal:

Já mám také vysokoškolský titul (né z Plzně) a to že ho má dnes víc lidí je zásluhou zlepšujícího se školského systému. Ještě v roce 1980 mělo podle statistického úradu 44% jen zálkadní vzdělání a VŠ jen 5%. V roce 2009 už počet lidí jen se základním vzděláním klesl na 17% a počet vysokoškoláku stoupl na 12,5%
17. 03. 2011 | 18:03

aster napsal(a):

Čtu teď další příspěvky a nedá mi to abych nereagoval. Týká se to sociálních dávek. To je problém, který nejde vysvětlit jednou větou. Je tu mnoho kdyby. Minulý týden jsem dostal maila, kde si někdo dal práci s vypočítáním rozkradených, vytunelovaných a zpronevěřených miliard, včetně zlatého státního pokladu a prohraných mezinárodních arbitráží. Abych nezapoměl na fond důchodového pojištění, který byl v roce 1989 asi v 70miliardovém plusu a za vlády Klause byl pomalu rozpouštěn do rozpočtu, až z něho nezbylo nic.Kdyby stát měl všechny ty prošustrované miliardy, tak se máme jak "ošípané" v žitě. Další věc jsou rozkradené, vytunelované a následně zlikvidované státní podniky, včetně zemědělství, kde našla zaměstnání většina dnešních nezaměstnaných, kteří musí "žebrat" na státu sociální podporu. Za špatnou ekonomickou situaci nemůžou "socky", ale dnešní politická garnitura, v celém spektru. Každý nemá žaludek na to aby bezostyšně okrádal stát. Což není "haléřová sociální" dávka, ale miliardové zlodějiny. Dnes jsem zrovna četl, že náš stát čeká další miliardová arbitráž a nikdo není za nic odpovědný. Docela bych přivítal, kdyby někteří diskutéři použili trochu obyčejného rozumu a slepě nepapouškovali to co jim nabulíkují ti, kteří tento stav zavinili. Doufám, že oceníte mojí nestrannost.
17. 03. 2011 | 18:09

Dočekal napsal(a):

Liberál napsal(a):
Dočekal:

Já mám také vysokoškolský titul (né z Plzně) a to že ho má dnes víc lidí je zásluhou zlepšujícího se školského systému. Ještě v roce 1980 mělo podle statistického úradu 44% jen zálkadní vzdělání a VŠ jen 5%. V roce 2009 už počet lidí jen se základním vzděláním klesl na 17% a počet vysokoškoláku stoupl na 12,5%
17. 03. 2011 | 18:03
--------------------
Tak to je hned vidět.
Jinak chlubit se v anonymní internetové diskusi vysokoškolským titulem (už to samé je nepřesnost, běžně se uvádí absolvování VŠ a získání akademického titulu) je z hlediska důvěryhodnosti úplně stejné, jako kdyby se tady beznohý chlubil tím, že je mistr světa v běhu na sto metrů.

Skuteční vysokoškoláci a opravdu inteligentní jedinci si tímto způsobem zvedat sebevědomí nepotřebují.
Nezapomínejte na to, prosím.
17. 03. 2011 | 18:11

Liberál napsal(a):

Dočekal:

Hlavně že vy a Občan tu používáte stále termín "pravoun"¨ a lidi, který mají jiný názor jako Rumcajz nebo já také napadáte. Nekritizujte to co sami děláte.

Občane:

Mohu vás odkázat na výzkum Bezděkovi komise, který dokazuje že průběžný systém je neudržitelný. Bezděkova komise byla založena již za ČSSD aby jste mě neobviňoval z pravicových drbů.
17. 03. 2011 | 18:19

Občan napsal(a):

To Liberál:

1) Naučte se česky; nebo si pište příspěvky ve Wordu, který Vám je (ne všechno) opraví. A pak je teprve zveřejněte.

2) Slovo "pravoun" jsem ještě nikdy nepoužil.

3) Bezděkova komise o demografickém opakovaně lhala a lže dál. Stejně jako NERV.

4) Čekám na tu Vaši statistiku DOKAZUJÍCÍ, kolik lidí zneužívá sociální dávky
17. 03. 2011 | 18:27

Liberál napsal(a):

Dočekal:

Já jsi tim sebevědobí nezvedám já jenom vyvracím vaší lež ve které podsouváte teorii, že všichni pravičáci mají titul z Plzně. Jinak já mám na užívání titulu právo a můžu si ho zveřejňovat a není to znakem ani chlubení ani nízké inteligence. Zato vy se ukazujete jako typická závistivá socka co každého kdo je na tom líp hned pomlouváte.
17. 03. 2011 | 18:28

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Nojo, já vím, ale když von i lže :o)
17. 03. 2011 | 18:29

Liberál napsal(a):

Občan:

3) Bezděkova komise o demografickém opakovaně lhala a lže dál. Stejně jako NERV

Nějaký důkaz, že lže nebo je to jen váš subjektivní pocit? Proč by měla lhát Bezděkova komise nebo NERV? Jen proto že nejsou levicový? Zveřejněte nějaká fakta která to vyvrací?

Tady máte něco o zneužívání sociálních dávek
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/634750
17. 03. 2011 | 18:34

Jan Tupý.... napsal(a):

Je smutné,když se práce stává něčím,co jen obtěžuje a zdržuje od zábavy.A přitom práce opravdu polidšťuje...Ona ta věta o tom polidšťování přestává být frází,ale nepříjemnou pravdou.Ono se to totiž v životě vše obrací-co má být dole,je nahoře a naopak...Kdysi byla zábava jakousi odměnou pro člověka za vykonanou práci,dnes to připadá,že lidi pracují,když se najde čas a prostor při nekonečné zábavě...Ono je to jako s filmy na komerčních televizích-nevíme,zda se díváme na reklamu,perušovanou filmem či film,přerušovaný reklamou....A to je i v životě.Kdysi lidé měli zábavu (návštěva kina,restaurace,tančírny) jakoby za odměnu,dnes by se jenom bavili a nedělali nic.Potom se nedivme,že je zde řemeslo pokládáno za něco podřadného.On by chtěl být tady každý managerem i když neví pomalu ani jak se jmenuje.
17. 03. 2011 | 18:36

Medikolog napsal(a):

Pane Mlezivo,

co na námitku Martina z 09.18? Podle mě se jedná o úmyslný rozklad Evropské společnosti. Evropská kultura vždy stála na kázni a na zodpovědnosti, na cti. Za nedodržování norem bezprostředně následoval trest. Gauner vždy trpěl. Dnes trpí slušný pracující, kdežto gauner má svá nezadatelná liská práva.. Pravda a láska čím dál víc připomíná zlého Augusta z cirkusu 3. kategorie. Chování dnešních mladých tomu odpovídá
17. 03. 2011 | 18:41

Liberál napsal(a):

Občan:

Vy by jste byl ve své demagogii ochoten i popřít stárnutí populace což je dokázané. Toto sárnutí populace je samo o sobě důkazem neudržitelnosti průběžného sociál. systému.

http://www.investujeme.cz/clanky/starneme-rychleji-co-s-tim/
17. 03. 2011 | 18:48

Dočekal napsal(a):

Občan napsal(a):
To Dočekal:

Nojo, já vím, ale když von i lže :o)
17. 03. 2011 | 18:29
-------------------
No jo, ale když ono to lhaní je tak nádherně pravicové!
Jinak si dovoluju pouze zopakovat, že skutečný vzdělanec nemá potřebu chlubit se jakýmkoliv titulem.
Když se k tomu nick Liberál navíc písemně projevuje jako žáček poškoláček, je to jeho vysokoškolské vzdělání asi na takové úrovni, jako vzdělání jistého Marka Bendy.
Co bychom ale taky mohli chtít od zarytého pravičáka, že.
17. 03. 2011 | 18:55

Občan napsal(a):

Liberále, Vaše drzost je opravdu neuvěřitelná.
1) Předhodil jste mi dva roky starou zprávu
2) Bylo prokázáno zneužití cca 1 % z celkově vyplacené částky sociálních dávek a podpor. JEDNO PROCENTO!!!!!
Obávám se, že náklady vynaložené na zjištění této informace byly vyšší než zjištěná částka.

Takže zase nic.

Jo, a ohledně toho stárnutí - najděte si Právo z minulého a tohoto týdne; v něm jsou ty dvě studie a údaje z nich. Neudržitelnost průběžáku je FABULACE a NERV i Bezděkovci opakovaně lhali a lžou.
17. 03. 2011 | 19:10

Dočekal napsal(a):

Občan:

Že vás to ještě baví! Copak nevidíte, že ten, co sem píše bláboly pod nickem Liberál, je jen placený diskutér?
A to, že vám předkládá informace dva roky staré? Tomu se také nedivte. Když on mu už delší dobu nikdo nevyměnil manuál a tak ten chudák musí čerpat z toho, co má k dispozici.

Ono by mne to ve skutečnosti mělo těšit. Možná se budete divit, ale pro mne to zjištění spíš smutné. Ta naše "pravice" na tom musí být už opravdu hodně špatně, když za sebe nechá diskutovat takovýto "materiál." To už i ti bývalí komunističtí politruci měli přece jen vyšší úroveň.
Možná to tak ale má být. Co když začne foukat vítr z opačného směru?
17. 03. 2011 | 19:22

amdg napsal(a):

No, od učitele to sedí. Právě jsem se se svojí dcerou učil nějaké počty. Ona tomu říká matematika. Propočítali jsme v klidu hodinku a sama se divila, jak rychle uběhla. Musím konstatovat, že doma jsme za dva dny dohnali čtrnáctidenní nemoc. Protože učitel bude ověřovat, jestli se dcera doma naučila. (?) Podobně mě čeká angličtina, fyzika, ...
Prostě štěstí, že mám čas. Jak by to mohla zvládat moje žena, která chodí na směny? Nemělo by se ve školách učit? Zatím se tam řeší absence, poruchy učení a politika. Politika kupodivu už zase. A je stejně důležitá. Co by dělali učitelé tohoto zaměření? Myslel jsem si naivně, že budou bez práce. Nikoliv. Pšibyla psychologie a školní psycholog bude vykládat rodičům, jak by on vychovával děti, kdyby chodil do práce. Ještě obnovit kádrování. Umístěnky, limity pro studia. Je moc právníků? Nestuduje někdo zbytečně? Zažil jsem to. Nekritizujme děti ani rodiče. Společnost je prostě jiná, snad v něčem lepší. Dřív nebylo lépe. Museli jsme nesmyslně na vojnu a nikdo z nás nedostál přísaze socialistického vojáka. Naštěstí. Naše děti nevidí nucené autority, našly si svoje. Pokud jsou normální, mají většinou lepší přehled než většina propitých dospělých. Neučme je, proboha, informatiku - jsou tam doma víc, než většina vyučujících. Tam je jejich svět - informace. Nakonec i ty hry se dnes ukazují být praktické. Jak se asi vede válka na dálku? Od klávesnice počítače. A budou na vojně dobrovolně. Ne tak zbytečně, jako generace před nimi. A ovládání kteréhokoliv stroje je právě pomocí dotykových displejů - jako jejich módní founy. Jo, svět se mění a kdo chvíli stál, ... pěkné jarní dny všem. A nakupujte sůl jodidovanou. Jako tenkrát.
17. 03. 2011 | 19:31

Liberál napsal(a):

Občan:

Nevím jak jste přišel na to že to je jen 1% když nevíte celkový počet vyplacení dávek v roce 2009.
Opět tu opakujete že NERV lže aniž by jste přdložil důkazy. Nemáte důkazy tak se uchylujete k primitivnímu osočování a naivně věříte nějakým studiím. Já můžu prohlásit že ty dvě studie jsou lživá a bude to mít stejnou váhu jako vaše tvrzení že Bezděkova komise a NERV lže.

Dočekale ty ubožáku co má sotva zálkadní vzdělání ty tady předvádíš typickou levicovou vlastnost a to závist. Závidíš že takový ubožák s nízkým vzděláním a inteligencí nemá to co má dnes každý 5, člověk v ČR
17. 03. 2011 | 20:10

apač napsal(a):

řekněme si to na rovinu-dnešní děti jsou věrný obraz svých rodičů- vexláci zloději a gambleři....nejdůležitější jsou pro ně peníze.......
17. 03. 2011 | 20:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mleziva,

vskutku jste objevil Ameriku :-). Stav, který popisujete, tj. celkové zinfatilnění společnosti, jsme probírali v mnoha debatách. A tak se omezím na otázku vzoru a osobnosti.

- První vzory získávají děti v rodině. Ta je v rozkladu
- Osobnosti již prakticky neexistují. Ty skutečné osobnosti byly nahrazeny celebritami
- Cena každého jedince je dána výškou jeho konta.
17. 03. 2011 | 20:29

Yosif K napsal(a):

Pane OBCANE, budto jste typicky levicak zijici z vyzirani ruznych socialnich davek, nebo jste neuveritelne slepy.

V typicke ceske vesnicce z cca 20 mych byvalych vydelecne cinnych sousedu jich jich vyuzivalo ruzne podpory 8 (nezamestnanost, socialni nouze, nemocenska). Z techto 8 pripadu jich bylo celych 7 pustym zneuzivanim predstirani nezamestnanosti ci predstirani nemoci v zime, kdyz neni prace v lese. NIKDY se na nic neprislo, funguje to tak dodnes, obcas se s nimi vidam, sami se mi chlubi....... kontroly jsou ntotiz tak delanym aby se na nic neporislo..... delaji je navic hlupaci.....

Mozna je to jinde o trochu lepsi ale asi ne o moc.

Re prubezny system: ten je samozrejme udrzitelny tim, ze se bude neustale zvysovat vek odchodu do penze a snizovat suma vyplacenych castek. Proste co se vybere to se rozdeli. Anglicky se to jmenuje DEFINED CONTRIBBUTION SYSTEM. Patrne byste jej oznacil za nejhrubsi okradani delnictva - odvody jsou predem definovany, vyplaty samozrejme nikoliv. Takto skonci prubezny system.....
17. 03. 2011 | 20:37

Dočekal napsal(a):

Liberál napsal(a):
Občan:

Nevím jak jste přišel na to že to je jen 1% když nevíte celkový počet vyplacení dávek v roce 2009.
Opět tu opakujete že NERV lže aniž by jste přdložil důkazy. Nemáte důkazy tak se uchylujete k primitivnímu osočování a naivně věříte nějakým studiím. Já můžu prohlásit že ty dvě studie jsou lživá a bude to mít stejnou váhu jako vaše tvrzení že Bezděkova komise a NERV lže.

Dočekale ty ubožáku co má sotva zálkadní vzdělání ty tady předvádíš typickou levicovou vlastnost a to závist. Závidíš že takový ubožák s nízkým vzděláním a inteligencí nemá to co má dnes každý 5, člověk v ČR
17. 03. 2011 | 20:10
------------------------
Citace: "Já mám také vysokoškolský titul (né z Plzně)"

Takže jsem se trefil. Další vysokoškolák, který se jím stal jen z vlastního přání.
No, ale jak koukám a vidím, tak vám to předstírání inteligence moc dlouho nevydrželo. Osobní napadání je přesně to, co spolehlivě odhalí takového jedince, jakým jste vy.

Pro mne tímto končí jakákoliv tolerance k tomu, co tady produkujete. A tím pádem také končím s jakoukoliv diskusí s vámi. Můj čas je totiž příliš drahý na to, abych jej ztrácel s nějakým frustrátem.
17. 03. 2011 | 22:06

jelimán napsal(a):

1) nevim co je kešink
2) nevim co je volnej čas
17. 03. 2011 | 22:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Míval, děkuji, položil jste otázku, pokusím se odpovědět. Vycházím ze své celoživotní práce s mláďaty od šesti až do skoro dvaceti let v oblasti sportu. Za tu dobu to bude víc jak tisícovka, možná dvě, mladých lidí. Mohla bych to přesně spočítat, protože trenérské deníky si nechávám. Vždycky pro ně připravuji soustředění a kondiční pobyty za podmínek, které jsou z hlediska pohodlí náročnější. Vím, že tím jsem vždycky jednou nohou v kriminále, protože je zde větší pravděpodobnost nešťastné náhody, ale prozatím nenajdete jediný protokol o úrazu, který bych musela sepsat. Všechno musí být do detailu připraveno, aby nešťastná náhoda neměla šanci. A tak spím na chodbě chalupy, ložnice musí být přivřené, protože kuřáci slíbí, že nebudou kouřit, ale nelze se spolehnout, že vydrží, a já musím předejít možnému neštěstí. Vybírám chalupy, kde se musí topit v kamnech, služby, kdy celý den tráví přípravou jídla pro ostatní a mytím nádobí, /na jedno teplé jídlo chodíme do restaurace, večeře, nebo oběd, to podle programu/. Musí šetřit vodou, elektřinou, dřevem, uhlím, protože, kolik spotřebujeme, tolik zaplatíme. Program a řád do detailu znají předem, znají ho i rodiče a to i těch dospělých nad osmnáct let, podepíší, jak rodiče, tak děti i omladina jednotlivě, že souhlasí.
Takže, jsem s nimi dvacetčtyři hodin denně, ve dne v noci, to se o nich opravdu dovíte mnoho. V posledních letech ale se čím dál víc jedinců nechce zúčastnit, chybí jim komfort. Říkají,...nebudu nikomu dělat sluhu,...nádobí se u nás nemyje, máme myčku, já nádobí nebudu po nikom mýt,...proč bych se trmácel po horách, k čemu mi to bude, bez televize a počítače,....nač mám pro někoho táhnout bágl s chlebem kolik kilometrů,...nesmím si zakouřit, nesmím se napít alkoholu, nesmím do pokoje k holkám/klukům/, tak co tam budu dělat,... a takové ty podobné řeči slyším, když brojí proti obyčejnému běžnému způsobu života. Ano, jídlo si doma sami nevaří, nákup se doveze autem, dělájí si kdy chtějí co chtějí, podřídit se dvacetčtyři hodin řádu a autoritě, pracovat nezištně pro ostatní, omezit své pohodlí, vzdát se zábavy, je pro některé nepředstavitelné. Zdůrazňuji, NĚKTERÉ JEDINCE, ale je jich čím dál víc a čím dál mladších.
Další věc, když s nimi mluvíte, třeba právě o tom šetření vodou, elektřinou, uhlím, dřívím, neví, kolik stojí kubik vody, kolik kilowata, metrák uhlí, dříví, neví, jakými financemi disponuje jejich rodina, mnozí, nepíšu, že všichni, žijí mimo realitu. Ten obyčejný přirozený život některé míjí, pak jsou na něj nepřipraveni, v budoucnu může mnohé realita zaskočit. Tužka.
17. 03. 2011 | 23:10

Harry napsal(a):

Liberál, tuřín,

pánové, mně se zase zdají ty vaše názory tak zastaralé, elitářské a přiblblé, že až jednou prozříte, tak si ulevíte. Navíc s jakým demagogickým patosem přesvědčujete mnohem bystřejší přispěvatele, přesně vystihujete typus člověka, možná inteligentního, ale slepého a pyšného. Ty moudra, jež hlásáte jsou 20let překonána, černobílé vidění světa a dělení lidí na pracovité a líné, na vzdělané a jednoduché, apod., je právě pohled parvenuho. V každé době je vždy dost lidí, kterým příroda a osud nebyl nakloněn, musejí se prokousávat podle toho jak jen umějí, zato vy jste byli zjevně obdarováni povšechně štědřeji, stejně je vám to k ničemu, protože nerozumíte elementárnímu: i nejslabší články (lidé) společnosti s námi obývají veřejný společný prostor. Co si například mají počít ještě obdarovanější a schopnější lidé( kupř. F.Koukolík ) než např. vy dva, že s vámi musejí dýchat společný vzduch, smajlík? Kupte si nějaké čtivo na téma Pokora a empatie.
18. 03. 2011 | 00:14

Anita napsal(a):

Pane Mlezivo
Opravdu se snažíte napsat dost zdlouhavý blog, který je v podstatě k neučtení, nakonci zjistím, že stačil poloviční. Dobře je to váš styl, více mě vadí, že nereagujete na žádný příspěvek oproti panu Bromovi.

K vašemu dnešnímu blogu napíšu asi tolik, každá doba si nese své a jedině snad se můžeme shodnout v tom, že současná společnost je založena na konzumu, tedy konzumní život je v dnešní době alfou a omegou současných lidí. Jenže tento konzumní život nám všem předvádí naše politické špičky a VIP, to jsou ty naše vzory, žádná skromnost "Urvi co se dá!" Denodenně jsme masírovány reklamou,že když nemáme nejnovější typ auta, nejíme nejlepší jogurty, nepoužíváme nejlepší prostředky na umývání WC a čehokoliv ,.....ani to všechno nechci uvádět,tak v podstatě nejsme lidé, patříme k lúze neschopné přemýšlet. Nic méně ikdybychom tomu nepodléhali a chtěli dětem ukázet předvést klidnější život v horách s pastvinami a zvířátky či salaše, tak je nemáme a proč? Vstoupili jsme do EU a nějak se nám likvidačními kvótami vytratilo i to zemědělství, kde by také děti ledasco mohly vidět, od zvířátek až po tu dřinu na poli.
Mimochodem kolik tak odhadujete, že jednu rodinu s dětmi stojí takový výlet za poznáním něčeho objevného, kolik přijde lístek do skanzemu či na nějakou kulturní památku. Kolikrát si taková průměrná rodina může za měsíc dovolit nějaký pěkně ztrávený víkendový výlet?
Zaujalo mě, jak hořekujete, že dětí nechápou pohádku o kočičce a pejskovi jak myli podlahu a sušili se , to jste zrovna dal špatný příměr. Mám už dost vnoučat a pohádky O kočičce a pejskovi byli jedny z nejoblíbenějších a zcela pochopených. Když jsem se jako dítě seznamovala já před více jak 50 lety s touto knížkou, měli jsme také pračku a nikterak mě nepoznamenalo, že jsme neprali na bělidle či v neckách. Dokonce jsme psali do sešitů a ne na tabulku, knihy jsme nosili v aktovce a ne svazanou šňůrkou, do školy jsme jezdili autobusem a ne bosí pěkně po svých. Vy jste ještě mladší a předpokládám, že jste po vyučování nemusel chodit pást husy a kozy. Prosím, doba se mění a nevím proč v přetechnizovaném světě by děti musely dělat něco co je překonané.Oni opravdu budou už jen prát v automatkách a využívat stále lepší výdobytky budoucnosti.
Kdyby děti měli dostatečnou nabídku organizovanou dětskými domy či kulturními zařízeními za rozumnou cenu jistě by se našlo dost rodin, které by je využívalo. A vy znáte nějakou obec, která přišla s nabídkou pro rodiny s dětmi a uvolnila prostory a vytvořila vhodné prostředí, kde by se mohli dostatečně takto rodiny s dětmi vyžít celý den? Nemyslím tím hřišťátka, ale komplex pro různou zájmovou činnost, kde by si celá rodina bez drahých nákladů mohla z dětmi něco utvořit nebo si jen "zařádit"
18. 03. 2011 | 03:26

J.Lemer napsal(a):

výborný článek, díky.
18. 03. 2011 | 07:09

Tacitus napsal(a):

Pan Mleziva nám to ale věru pěkně shrnul:-). Článek je samozřejmě nevyvážený blábolpresumující polopravdy, schématickické vnímání světa a vadnou reflexi reality. Místy je cítit jasná zášť. Jako pomyslný bodlák na hnojišti se vyjímá alinea poslední, v níž se autor mylně domnívá, že jest spasitelem:-). Ne, pane Mlezivo, nehrajte si na hlas v poušti; naopak, věnujte se manuální práci... Tacitus
18. 03. 2011 | 09:04

tomas napsal(a):

S Vaším článkem vůbec nesouhlasím. Domnívám se že se jedná o velmi zjednodušený pohled člověka, který s lítostí hledí zpět. Ano svět se mnění, v něčem možná k horšímu, v něčem k lepšímu. Ale to že například jsou městské děti, a venkovské, které mají rozdílný pohled na svět, a rozdílné zkušenosti, bylo a bude stejné. Předchozí generace, jsem si jist, také rády vymněnily máchání prádla a praní v ruce raděj třeba ze tenis, kdyby mohly, ale prostě nemohly.Svět se vyvíjí a je třeba to přijmout.To, že většina, nebo řekněme "masa" lidí, se bude chovat špatně, a dávat špatný příklad, bude také vždy stejné - a vždy bylo. Jen část populace má at už formální vzdělání, nebou prostou inteligenci dostatečnou na to, aby chápali souvislosti a chovali se podle toho. Řekl bych že v dnešní době se dá žít lepší plnohodnotný život než dříve - pokud ovšem chcete, a máte na to.(myslím mentálně, ne finančně).To samé pltí v péči o děti. Je to jen na Vás. Ohlížet se a idealizovat si doby minulé, je nejen nepravdivé, ale hlavně zbytečné.
18. 03. 2011 | 09:05

SuP napsal(a):

Paní tužko -
Váš příspěvek mě potěšil. Obávám se, že jak roste počet těch Vašich "některých", roste i počet těch, kterým to vůbec nevadí (ne-li rychleji).
18. 03. 2011 | 09:08

gaia napsal(a):

Tužka

i v přírodě přežije pouze ten, kdo se dokáže přizpůsobit prostředí. A mladí to dělají. Autor chtěl jen něco napsat, tak to udělal. A přizpůsobí se i většina tech vašich mláďat. Jako to vždy bylo je a bude.
18. 03. 2011 | 10:35

SuP napsal(a):

gaia -
Přizpůsobit se prostředí je důležitá podmínka pro přežití. Doufám, že tady nejde o přizpůsobení se prostředí, protože tady se nám poznenáhlu vyvíjí jen další modifikace živočišného druhu. Něco jako šimpanz Bonobo.
18. 03. 2011 | 11:31

gaia napsal(a):

SuP

homosapiens postidustrialis
18. 03. 2011 | 12:16

SuP napsal(a):

Gaia -
No to jsi zase MÓÓÓC napřed. Ale asi máš pravdu. Homosapiens postindustrialis dementis.
18. 03. 2011 | 13:47

gaia napsal(a):

SuP

no už jsem si myslela, že se dnes nezasměju, tak dík
18. 03. 2011 | 14:55

Jan-Michal Mleziva napsal(a):

Pro Anitu:

Nesnažím se předkládat pravdy, ale pohledy z úhlů mně dostupných. Proto vnímám komentáře jako doplnění článku a necítím většinou již nutnost na ně reagovat.
19. 03. 2011 | 01:17

Yosif K napsal(a):

Kdo chce posila deti do skautu. Ten stale existuje, mnoho deti do nej chodi. Je (doufam) stale "cenove dostupny". navic - napriklad v USA stoji letni tabory nemaly peniz, rodice tam presto deto posilaji - rekl bych vetsinove.
Opravdovy skaut ma v sobe stale dost velky podil "manuelnich cinnosti" okolo vareni, ohne, stavby stanu, toalet atp.
I kdyz samozrejme se tam nepasou a nedoji kozy.
Pokud by slo o to, ze se tomu nekdo vyhne, skoly by mohly poradat "skautske skolni vylety".

Degradace predmetu "dilny" je samozrejme VELMI spatna. Melo by se v tomto smeru "pritvrdit". Spolecnost potrebuje manuelne zrucne lidi.
19. 03. 2011 | 07:34

Anita napsal(a):

Jan-Michal Mleziva
Děkuji za odpověď a jsem potěšena, že pouze blog jen nepíšete, ale také čtete příspěvky. Byla to odemně trochu provokace a zkouška jestli má smysl vůbec psát nějaký názor. Pokud se blog bere ve smyslu internetového deníku tak napsat článek a nevyjádřit se vůbec k názorům jako blogger mi přijde spíše sobecké a hlavně postrádá smysl toho využití internetového spojení a není tedy nijak odlišný od běžných novinových článků. "Já jsem napsal, vy jste si mě přečetli a zareágovali a já bloger, vám ani neumím dát najevo, že jsem si z vašich názorů něco vzal a nebo vyvrátil vaše námitky", někdy by stačilo večer pouze souhrně poděkovat za to, že někoho článek zaujal a přemýšlel o něm. Pane Mlezivo, nejste v tom sám, většina blogerů napíše článek a odezva žádná, z mého pohledu velmi egoistické a naduté a proto vám děkuji za vaší reakci.
19. 03. 2011 | 09:54

mirek napsal(a):

S pejskem a kočičkou to opravdu nebyl dobře zvolený příměr, podlaha se myje stejně a děti tuto pohádku milují. Spíš jde o to, jestli člověk chce dítěti ukazovat svět jako zajímavé místo a jestli mu ho dokáže jasně a stručně vysvětlit. Vždyť i v té kritizované "nepřístupné" technice je spoustu krásného a pro malé dítě pochopitelného, když se mu to ukáže. Myčka na auta, jezdící schody, automatické otvírání dveří, provoz benzínové pumpy, načítání kódů čtečkou... U toho všeho se dá s dítětem stát a povídat stát dlouho. Nedávno jsme ve společnosti s tříletým dítětem sledovali průlet ISS nad hlavou, vysvětlili mu všechno jako pěknou pohádku, ale pravdivě, my ostatní jsme se rádi přiučili.
Tím neupřednostňuju techniku před děním v přírodě ani město proti venkovu atd., což by se snad mohlo zdát. Není totiž důležité téma, které se zprostředkovává a vysvětluje (valcha, zaříznutí slepice, sekačka na trávu, už rostou jehnědy, výměna zimních a letních pneumatik), ale aby se vůbec vysvětlovalo. V každém čase a prostředí se dá svět ukázat dětem jako zajímavý a pochopitelný.
19. 03. 2011 | 23:42

mažňák napsal(a):

Perfektní blog, autor pojmenoval to, co mi už nějakou dobu běží hlavou. Děda spravoval plot, táta auto, občas se něco i zdilo, zasekávala se elektrika, malovalo se. Některé z těch věcí bych ještě dokázal, jiné ne. Ovšem už nedělám nic z toho, a moje děti tím pádem si asi myslí že to jsou nějaké magické činnosti které jsou normálnímu smrtelníkovi dostupné jen přes nějakého profesionála. Když můj sedmnáctiletý syn výjimečně bere do ruky šroubovák, mám pocit že to dělá nějak hrozně nešikovně. Považuji to za svoje selhání a nevím co s tím. Možná je to ale jen přirozené... ani můj děda neuměl orat nebo zapřáhnout kravku za žebřiňák. Jiná věc je s tou zodpovědností a životními postoji, tam bych to neviděl tak černě. Myslím že jsou dnes lidé zodpovědnější než za socíku, aspoň podle toho co vidím kolem sebe.
20. 03. 2011 | 14:00

mb napsal(a):

čt 2 : 20 00 ( 20.3.)
20. 03. 2011 | 20:13

neo napsal(a):

mažňáku, jste přišel na ohromující zjištění, že jste zodpovědnější než za socíku, protože celá vaše rodina neumí ani pracovat se šroubovákem a okrádání státu dokáže jen bezzubě a navíc zmateně okecávat jen tlacháním na netu ? Já bych naopak viděl vaši zodpovědnost a životní postoj mnohem černěji než vy. Tak, jak si neporadíte s triviální prací v domácnosti neporadíte si ani nešvary ve společnosti. Nanejvýš budete do omrzení papouškovat primitivní jednoduché lži a fráze, kterými vás média indoktrinují a ze své zbabělosti a neodpovědnosti obviníte nějakého vnitřního nebo vnějšího třídního nepřítele.
22. 03. 2011 | 09:18

tata napsal(a):

dobry den

VYTE je sice hanba neovladat dokonale pravopis,svym zpusobem vas to diskvalifikuje na určite posty,ale hodnotit podle pravopisu schopnost člověka je zavadějicí,bohužel se toho dopouští obě strany.MYSLYM ŽE VTOMTO PŘIPADĚ MUSIME pravopis postavit na dvě urovně .

ta první je zřejma všude tam kde je pravopis i součast vašeho povolaní.

TA druha čast je spiš vrovině vlastní hanby tak je to i v mem připadě ale jinak pravopis nema vliv nato jaky člověk sem.

V PŘIPADĚ PRVNIM TO SAMOZŘEJMĚ DISKVALIFIKUJE na vykon toho povolaní ,v připadě druhem,je to ostuda v osobní rovině bez jineho vztahu jaky to je člověk.

pane Rejpal

OPĚT POHLAZENÍ vyvaženosti bez utoku ,podle jak vas čtu spiš bych řekl že jste na tom středu ale tipnul bych si přece jen dal od levice,ale stejně se mi libí jak věci posuzujete s nadhledem se snahou domluvit se.PROČ to pišu protože to co sem chodí a vydava se to za pravičaky to je velka bida.

To pohrdaní,ta nadřazenost,absolutní ztrata akceptovat někoho jineho nazor,ovšem to nema i plno zaslepenych z leva,ale přece jen rozdil je zde velky ,vtom pohrdaní z běžnymi lidmi.

VYTE TA kralovna v ule je nesmirně duležita ale bez těch trubcu zahyne.VYTE ted mi to připada jako kdyby se zapomnělo na to duležite ani kralovna ani trubci nepřežijí bez sebe.

převedu to do současnych pravicovych teorií viz KALOUSEK,NAPOSLED V DEBATE V NEDĚLI,PŘECE TY podnikatele nam vytvaří hodnoty a přispivaj ano to je pravda ale je to to A,TO B JE mnohdy už zahranici udržetelnosti ty platy těch trubcu bez kterych by ty hodnoty ani nahodou nevytvořili a tato vlada na ty bedra těch trubcu naklada už neuvaženě přiliš,zatimco te druhe straně čechra peřička.

PŘESNĚ JAKO TADY geniove z prava mluví o reformě duchodove,zamyslely se vubec na te reformě a co řeší v pohledu jejich argumentu......což je neudržitelnost tohoto,nebudu se přit o spravnosti .

takže jsou to vše velka rozpětí čisel trochu to zjednodušme z jednoho systemu/piliře do druheho vyvedu,,,,častku x,,,, co stoho systemu vyvedu doplnim častkou o stejne velikosti ale od všech lidi ale take ,,,,častkou x,,,, to znamena že vtom zakladním piliři zustane pořad ,,,častkaZ,,,.........dobře předpokladana učast se odhaduje na 30 procent,takže pro tyto lidi se to možna zlepši pominme rizika to ted není duležite,

k čemu je ta reforma,KDYŽ ZAKLADNÍ,,, ČASTKA Z ,,,se nemění a vtom systemu zustane i těch 30 procent mužetemi řict co to teda řeší v neudržitelnosti systemu.
23. 03. 2011 | 18:18

Martina K napsal(a):

To, ze zacnu prat v neckach nezkvalitni vychovu mych deti. Dite v 5 letech nepovesi pradlo na snuru, ale nebude mit problem prehodit ho z pracky do susicky. A nasli by se dalsi pripady, jak technika muze priblizit detem praci v domacnosti. Takze naopak muzou se podilet na cinnosti dospelich daleko vice nez drive, pokud rodice chteji. Nic jineho v tom neni.
23. 03. 2011 | 20:00

sss napsal(a):

<strong><a href="http://www.yxmagnet.com/">rare earth magnets</a></strong>
<strong><a href="http://www.chinacopperfittings.com/>brass fittings</a></strong>
<strong><a href="http://www.bohong-machinery.com/>Edm Drilling Machines</a></strong>
<strong><a href="http://www.webseo.net/">宁波SEO</a></strong>
<strong><a href="http://www.0574er.com/">宁波团购</a></strong>
<strong><a href=" http://www.wf-mould-supplier.com/">plastic injection mold</a></strong>

<strong><a href="http://www.xyrack.com/">Supermarket Shelves</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Long-Span-Shelving-96381/">Long Span Shelving</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Slotted-Angle-Racks-96382/">Slotted Angle Racks</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-storage-rack-94050/heavy-duty-storage-racks-96378/">heavy duty storage racks</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-storage-rack-94050/warehouse-storage-racks-96380/">warehouse storage racks</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-cantilever-racking-96384/">Cantilever Racking</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Wooden-Pallets-94493/">Wooden Pallets</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/p-Steel-Pallets-94489/">Steel Pallets</a></strong>
<strong><a href="http://www.xyrack.com/">Drive In Racking</a></strong>
25. 03. 2011 | 04:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy