O ne-smyslu českého státu

08. 08. 2012 | 09:14
Přečteno 31326 krát
Jeden z nejuznávanějších myslitelů české modernosti Jiří Gruša nazval už před rokem českého premiéra Nečase „trpaslíkem bez zahrádky“, a pražský hrad za Václava Klause „sídlem českého žvástu“. Střet evropsky kompatibilní české kulturnosti občanství s tím, co samo sebe nazývá „českou politikou“, nemohl být jasněji definován. Česká „politika“ totiž přemýšlejícího a vyžadujícího občana přestala potřebovat a nesnáší ho.

Historie má na sobě čas od času uzel, převratné období jedné generace, kdy staré odpovědi a víry přestávají platit, a nové ještě nejsou po ruce. To, co jsme považovali za kořeny, najednou nic nedrží a nepodpírá. Nejistota a opouštění dosud dané soudržnosti důvěry a navyklé kulturnosti pořádku věcí mizí. Není čemu věřit. Není, co by nás spojovalo – i kdyby to měly být jenom navyklé pseudohodnoty a idoly. V takovém čase přicházejí krysaři, a jejich chiliastické přísliby jediné platné pravdy ničí civilizace i tolerance, které vyrůstaly po staletí. Robota a připoutání rolníků k půdě vlastníků nemohly přežít průmyslovou revoluci. Železnice a továrny potřebovaly mobilní individualizovanou pracovní sílu. Vlastnictví půdy ztratilo ekonomickou moc. Katolická víra a církev, které po staletí na svých územích stabilizovaly mocenské vztahy i veřejnou morálku, nikdy nenalezly odpověď na parní stroj. Šok z industriální „vědou“ vedené modernosti dovedl nově definované národní státy k totalitním ideologiím, k šílenství dvou světových válek a nalezení hranice jaderného sebezničení. Víra ani věda tomu nedokázaly zabránit. Další uzel na historii. Jen nedávno přišly počítače a vznik globálních finančních trhů, stejně jako neschopnost národních států zdaňovat jejich transakce. Nepomáhá a nevysvětluje ani víra, ani věda, ani tradičně vnímaná národní identita.

Robotou spoutaný nevolník žil v po generace neměnném prostředí, používal stejné nástroje, jako jeho otec či děd, a stejně vnímal běh času a neměnnost vztahů. Patřil jednou provždy někam a jeho identita byla zdánlivě neměnná a pevná. Počítače a jejich softwarové aplikace se dnes mění v řádu měsíců. Nejsilnějším určovatelem moderní lidské identity se stala masová produkce a jenom zdánlivě individualizovaná spotřeba – a je jedno, zda zboží, informací, zábavy nebo moci. I pro společenství jenom zdánlivě logicky vytvořené České republiky opět nastal čas ztracených iluzí a krysařů.

Žijeme ve státě, který odmítá být vlastí. Žijeme ve státě, který se, jakoby po vzoru jednání nesnášenlivé a nestátotvorné moci rodové šlechty středověku, rozpadá na pašalíky jednotlivých regionálních oligarchií, převlečených za výsledek demokratických procesů, ale ve skutečnosti propojujících korupcí všechny tři státotvorné moci jen ke svému prospěchu. Loajalita k nejbližší moci se stala určujícím znakem identity. Politický Čech už dnes primárně jen „patří někomu“, protože už přestal chtít „patřit někam“. Rozkradený veřejný prostor je jenom jinou verzí vykrádaných kostelů, počmáraných kapliček, devastovaných památek či krajiny, nebo pokleslé zbohatlické „architektury“. Žijeme ve státě, ve kterém se sedmdesát let stará tragédie vyhnání čtvrtiny německy mluvícího českého obyvatelstva může opakovat jako horké téma současné „politiky“, a ve kterém se tato „politika“ a veřejné mínění pohybují v kolejích sto padesát let starých argumentací a klišé. Žijeme v jazykově definovaném společenství, které odmítá být hodnototvorným národem – pokud nejde o obranu jazyka a emoční ztotožnění se s profesionálním sportem. Je sladké a snadné být proti někomu, když býti někým a pro něco je o tolik pracnější.

Dnešní mocní jenom pokračují v české autoritářské tradici chování vlastníků státu, jejichž legitimita se určuje výhradně věrností klanu vlastníků jediné možné a povolené pravdy beze studu. Země, včetně její historie a bývalé kulturnosti, je vlastně okupována gangy nositelů akcií na doručitele, jejichž hodnoty jsou omezeny na vlastní prospěch tady a teď.

I pravil zloděj: „To už je drzost, jak se jednomu brání v práci...“ Premiér České republiky vyhrožuje Evropské unii – rozuměj spojencům, bez jejichž spolupráce by české hospodářství a bezpečnost neexistovaly – že pokud nepřimhouří oči nad rozkrádáním jejich desítek miliard v naší zemi, tato bude mít ekonomické, a bůhvíjaké další potíže. Přistižený defraudant se nestydí a neomlouvá – naopak pomlouvá a vyhrožuje. Není tedy špatné rozkrádat, jen se o kradení nesmí mluvit, natož na zlodějny upozornit a trvat na nápravě.

Exministři vlády České republiky jsou stíháni za korupci a „odkloňování“ těžko vysvětlitelných příjmů. Policisté a státní zástupci je ale mohou stíhat jen v konspiraci před nadřízenými. Politické strany se rozkládají, prolezlé korupcí regionálních klik, a do vlády posílají „osobnosti“ typu Jiřího Bessera, Martina Kocourka, Pavla Drobila, Josefa Dobeše nebo Pavla Blažka. Právo, formalizované k absurdnosti, se až příliš často mění na děvku pro mocné. Ideový skanzen komunistů je pro voliče druhou nejpřitažlivější stranou. Jakoby nebylo tisíců mrtvých a milionů zničených životů, které za sebou nechali za čtyřicet let totalitní vlády v zemi. Prezident, premiér a ministr zahraničí představují tři různé zahraniční politiky, a ten první už bezostyšně podporuje ruské zájmy a uráží spojence České republiky. Nové politické strany, které měly být nadějí na ozdravění toho, čemu se v Česku říká „politika“, zklamaly a zbavují se voličů, jako zátěže v horkovzdušném balónu. Český populistický žvást nadšeně přikládá pod potíže evropské integrace, a s poťouchlým „vždyť jsem vám to říkal“ nechce vidět historická rizika pro českou demokracii. Česká „politika“ ztratila schopnost ptát se po tom, co nás spojuje. Dlouhodobý zájem státu a jeho obyvatel přestal být „politicky“ zajímavý a důležitý.

Český stát ztrácí nezadržitelně smysl. Jeho vrstva mocných, stejně jako převážná část kultury, přestala rozumět hodnotě státu a jeho suverenity. Otázka hodnot, toho co nás spojuje jako tvorby hodnot schopný národ, přestala být vnímána a diskutována. Moc „politiky“ se postavila proti právu a samotnému principu dělby moci. Náš český uzel na historii, zdá se, z nedostatku hodnot a myšlenek směřuje, jako ostatně tak často v minulosti, ke konfliktu. Pokud se znovu neobjeví český občan, ochotný a připravený se brát o hodnotu svého společenství a státu, přemění se Česká republika v příštích desetiletích v trpěného a nemilého správce špatně obdělávaného pozemku, který bude při první větší mezinárodní krizi obsazen či vykšeftován. Tomáš Masaryk nechal v březnu 1920 dát na prezidentskou korouhev napsat husitské, nebo spíše biblické heslo „Pravda Páně vítězí“. Už tehdy říkal, že to neznamená, že při tom bude nutně mluvit česky.

Psáno pro časopis Přítomnost (www.pritomnost.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jihočech napsal(a):

Autore, myslíte to německé obyvatelstvo, které z 95 % volilo Sutetoněmeckou stranu i s jejím programem a aktivně se podílelo na rozbití jedné z nejstabilnějších demokracií v Evropě? Pokud budou na světě existovat lidé jako vy, snažící se dějiny relativizovat a dávat jim nový, rádoby objevný rozměr, tato debata bude stále aktuální. Ne česká politika, ale vy a vám podobní ve spolupráci se sudetoněmeckými spolky nám neustále toto téma vnucují. Jinak blog celkem dobrý.
08. 08. 2012 | 09:38

Petr z Tábora napsal(a):

Zajímavý článek pana Urbana, vyjádřím se k některým pojmům.
Česká politika nesnáší přemýšlivého občana - nemám pocit, že by to v jiných státech bylo lepší, včetně těch v EU.
Masová produkce - vývoj probíhá po spirále. Myslím, že moderní produkce se postupně dostane do stadia umožňujícího individualizovanou spotřebu. Vlaštovky už máme. Například někdo vyprojektuje a pošle údaje tiskárně v 3D ve vaší domácnosti. Individualizuje se SW prostor IT včetně médií, která budou zaměřena na skupiny lidí.
K politické části se raději nebudu vyjadřovat, je to směs pravdy a demagogie.Tak ostatně argumentuje i většina politiků.
Pojem vlast, pojem český stát - je systematicky devalvován. Po komunistickém internacionalismu přišel obdobný eurohujerský. Nedivme se vzestupu myšlenek hlásících se k mírným formám nacionalismu. Všechny úspěšné státy jsou založeny na zdravé národní hrdosti.
08. 08. 2012 | 09:41

Béda napsal(a):

Autor,

myslíte,že za akcí Diag Human, ve které český povinný daňový poplatník nezíská nic než povinnost platit dluh za nic stála korupce? Myslíte, že Diag Human patří anebo nepatří k "rozkradenému veřejnému prostoru"?

Co třeba takový ministr Drábek,ministr Kalousek? Že vám vypadli zvašeho výčtu zcela omylem?
08. 08. 2012 | 09:55

David napsal(a):

Jako analýza sice dobré, ale podobných analýz je mnoho. Stále čekám na to, že naše skutečné elity přijdou s nějakým komlexním návrhem jak dál.
08. 08. 2012 | 10:02

skeptický napsal(a):

Kroky ke kolonizaci a repopulaci tohoto státního přežitku kvalitnější rasou se činí.
Klid,děláte to dobře.Nejdřív obrat dohola.Dočkáte se.
08. 08. 2012 | 10:14

Al Jouda napsal(a):

Dobrých 2000 slov v roce 2012. Teď už chybí jen internacionální pomoc :)))))
08. 08. 2012 | 10:26

optimistický napsal(a):

Potom, co nás Urbanové dokonale rozložili až po ten rozpad rodin a nechuť mít potomstvo, třesou se, že přijde někdo, kdo to zase spojí.
Myslím, že mají zbytečné obavy.
Kulturotvorné procesy probíhají na jiných místech planety.
08. 08. 2012 | 10:53

zilvar z chudobince napsal(a):

Dnes se vám to povedlo mr.Urban.Děkuji. Je o čem přemýšlet.

Hezký den
08. 08. 2012 | 10:59

drent napsal(a):

"Historie má na sobě čas od času uzel, převratné období jedné generace, kdy staré odpovědi a víry přestávají platit, a nové ještě nejsou po ruce. To, co jsme považovali za kořeny, najednou nic nedrží a nepodpírá. Nejistota a opouštění dosud dané soudržnosti důvěry a navyklé kulturnosti pořádku věcí mizí. Není čemu věřit. Není, co by nás spojovalo – i kdyby to měly být jenom navyklé pseudohodnoty a idoly. V takovém čase přicházejí krysaři, a jejich chiliastické přísliby jediné platné pravdy ničí civilizace i tolerance, které vyrůstaly po staletí"

píše výše sám bloger-autor Urban

Nejsem osobně pamětník padesátých let,ale co považuji z doslechu pamětníků (nikoliv umělé fabulace ala sametový tisk,byť rozhořčené z nich) je to,že tohle co píše Urban nebyl případ padesátých let.
tam všichni věděli,že jde o ostré lokty všech bez sentimentality k životům ostatních
a mnozí z nich vidouce,že se tehdy tímto nepoškodili si nabrousili po roce 1989 lokty ještě více a vyrazili vpřed v závodech o sebe ještě rychleji a rasantněji-protože na "kolektivy" se ještě trochu ohlížet museli kdysi ,na dnešní "individualisty" vůbeca v ničem-každý je sám
Ostatně Haeckelův geniální zákon z ekologie překvapivě platzil i společensky
Fylogenese :husité=sociální hnutí ,o dvěstě let později -stavovské povstání-zájmy stavů

Ontogeneze :1930-32 v Německu sociální hnutí odporu -obdoba husitů (fašisté a komunisté i někdy spolu) po roce 1933-stavovské zájmy-korporativní princip společnosti
Haeckel:Ontogeneze zkráceně opakuje fylogenesi
Hitler a Stalin -dvě největší zla,Hitler z nich to větší:
Nehledě na to,že zločinec typu Hitlera může v principu utrousit pravdivý bonmot (typu třeba 100x opakovaná lež se stává pravdou) -je důležité ho studovat podrobně.Ne postoj Masaryka s Benešem,že sprostého frajtra (feldvébla ) nečtou.Protože v Hitlerovi,který mocně zapůsobil na svou dobu,je každý šroubek jeho soustrojí zla schopen přidat smysl zla všem ostatním šroubkům,ba je s pomocí "lidu" dotvářet a generovat rychle a účinně.
To u čeho uniká smysl zla jako jednotliviny,má smysl zla Hitlerismu v celku jeho soustrojí-zapadá to do sebe jako "železná pana Čachtické paní"
Oba-Hitler i Stalin měli společné,že verbálně bojovali "proti buržoasii",přičemž v zásadě oba v tržní (soukromokap.)ekonomice a tuto hrozbu obraceli naprosto tak,že žádný smysl třídního boje totiž neměla.Byl to teror pro teror,pro pomoc sobě samým ve vratké moci panovníků-vládců stran -časté.
08. 08. 2012 | 11:01

drent napsal(a):

oprava :překvapivě platil i společensky
08. 08. 2012 | 11:05

člověk může mluvit jak Palacký, lež zů.. napsal(a):

stane lží, byť by ji naonduloval génius. Ani Goebbelsovi lidi nevěřili.

Pravda Páně mluví česky od 15. století.
Lidé jako Urban to neradi slyší.
My ovšem za Pána považujeme Ježíše, v tom je celý svět a kus Vesmíru rozdílu.

Tím trpěným a nemilým správcem chátrajícího prostoru jsme od chvíle, kdy se Havel omluvil za Protektorát a konečné řešení a kdy Dlouhý podle (většinou Němci) zadaných partesů zlikvidoval české hospodářství, aby nepřekáželo EHS.
08. 08. 2012 | 11:05

Abe Normalni napsal(a):

Urbane, je tezky priznat si, ze Klaus mel v otazce exkomunisty dopovaneho evropskeho sjednoceni 100% pravdu a ze to vede jen k vyhroceni nacinoalnich vasni. Dnes Nemci o Italech a Recich otevrene rikaji, ze byli a jsou lini lempli a ti je naoplatku ostouzeji jejich naci minulosti. Na mezivladni urovni a v denicich se statisicovymi naklady. Tohle je zacatek pruseru zaseteho arogantnimi hlupaky jako jste vy a jako byl Grusa bohuzel. A nejsmutnejsi je, ze se za to nikdy neodckate zaslouzeneho trestu, protoze co svet svetem stoji, trest za blbost nikdo nevymyslel.
08. 08. 2012 | 11:22

ondráš napsal(a):

Pane Urbane, díky za Váš brilantní článek. Bohužel jsme přesně v té situaci, kterou popisujete. Mocní zneužívají toho, že mnoho občanů se přestalo zabývat veřejnými věcmi a starají se v duchu doby výhradně o sebe. Bohužel, asi stále není tak zle, aby se v politické nabídce objevily opravdu věrohodné osobnosti s morálním kreditem, ještě stále není tak zle, aby se tito lidé, které stále máme, rozhodli riskovat vlastní ušpinění a vstoupili do politiky. Dosud do ní vstupují převážně lidé, jejichž motivace není čistá a až příliš okatě z nich ční jejich zduřelé ego. Opravdové masy občanů-voličů se zvednou, až jim (jako dříve komunisté) mocní opravdu citelně šlápnou na kuří oka. A toho se současná moc dopouští ve stále větší míře. Je mi smutno, že stále pro naše voliče nejsou zajímaví lidé jako např. Ondřej Liška a nechávají je mimo parlament. Asi musí být ještě hůře, anebo - a to je horší - už náš volič zhloupnul natolik, že nerozezná černé od bílého. A pak nám tedy pomáhej bůh. Svým studentům pak budu doporučovat emigraci z této nešťastné a vypleněné země.
08. 08. 2012 | 11:27

Eleshar napsal(a):

Nechutný článek! Bohužel slovo od slova bych mohl podepsat...:(
08. 08. 2012 | 11:27

Kvakin napsal(a):

Pane Urbane, jestli původ všeho, co tak negativně (a snad z jistého hlediska pravdivě) hodnotíte, spočívá v odsunu sudetských Němců, tak jsou české dějiny zauzlované ještě více, než jak naznačujete.
Slované, kteří byli germánským okolím zváni Bohemané a sami se začali nazývat Čechové, přišli do této země v 2. třetině 6. století, když zemi před tím opustily germánské (markomanské) elity ... Němečtí kolonisté, z nichž se zformovali mimo jiné moderní sudetští Němci, začali proudit do země na pozvání přemyslovských panovníků v 11. a 12. století.
To chcete tvrdit, že tito kolonisté zde teprve zažehli ty ušlechté jiskry, po nichž nyjete a které tu snad i byly, přičemž před tím tady žili divoši, a nyní se - co Bémáci odešli - opět, jakousi podivnou negací negace, suneme k divošskému stavu na pozadí sice masového konzumu, ale nevzdělanosti, nekulturnosti a občanské indolence?
To by chtělo asi hlubší argumentaci než pár naštvaných výkřiků. Jestli je Nečas trpaslík, neposoudím, ale že je to člověk bez vize, charakteru, slizounského jednání a odpudivých řeči, podepisuji.
08. 08. 2012 | 11:32

Koleda napsal(a):

To Abe normální:
principiálně máte pravdu, nicméně si nemyslím, že by autor či p.Gruša byli hlupáci. Je žijí (či žili) v zajetí představ o své výlučnosti byvše (br....) disidenty. Jsem ročník 1945, takže pamatuju poměrně dost. V roce 1968 jsem končil vysokou školu, takže jsem tzv.Pražské jaro prožíval jako poměrně rozumově vyvinutý jedinec. Dobře si pamatuji na působení značné části pozdějších disidentů co členů a funkcionářů KSČ. Počínaje Pavlem Kohoutem, přes Pelikána a další, kteří likvidovali "buržoazní třídu" aby se pak stali arbitry morálky. A disent? Přečtěte si Vaculíkův Snář. To je počtení. A teď, když si nikdo před disidenty nesedl na pr..l, je vše v úpadku, všichni kradou (ale to bylo odjaktěživa), nikdo neuznává EU a multikulti, tyto posvátné krávy elity, které je autor členem. Tak jen prskají jedovaté sliny aniž navrhují alternativy.
08. 08. 2012 | 11:43

Bavor V. napsal(a):

Říká se že všeho jen do času. Bohužel za ten "dočas" nám pánové Urbanové, Hvížďalové, Jakubové Železní a další dokázali vytvořit Kalousky, Schwarzenbergy, Nečasy i Grossy. To s jejich pomocí tady vládne to, co tu vládne. Místo hlídacích psů tu máme jen Pavlovovy slintaly.
08. 08. 2012 | 11:57

dříve čtenář napsal(a):

Urbane, opomenul jste dodat, že nyní je také doba, kdy novináři píší výhradně na něčí objednávku. Že by první agitka místo Sádla a Missové?
08. 08. 2012 | 11:58

Jaroslav napsal(a):

Pane Urbane, s většinou vašeho textu souhlasím, ano je těžké se v naší zemi s něčím ztotožnit, absentující morálnost mocných rozkládá hodnoty všech ostatních. Důvodem je z valné části ono havlovské "nejsme jako oni". které ponechalo u zdrojů cynické komunistické a estébácké šíbry. Dalším problémem je, že valná část naší politické reprezentace slouží buďto velezrádně nadnárodním světovládným zájmům (Schwarzenberg, Vondra...) nebo ekonomickým zájmům domácí velké pětky (Nečas, Kalousek...)a všichni své vlastní kapse. Celá naše polistopadová oktrojená demokracie (resp. hra na demokracii) je pak jen hrou o vyvažování lokálních a mezinárodních finančních zájmů. Neztotožňuji se s vaším opět původně havlovským "vyhnáním" Němců. Sudetští Němci se z téměř 100% ztotožnili s velezradou rozbití Československa a okupací českých zemí nacisty. Poté, co bylo 300.000 Čechů zabito v bojích, v koncentrácích, na Petschkárně, v Terezíně, v Lidicích, v Ležácích.... si neumím představit, jak by soužití Čechů a tréměř 100% tohle všechno schvalujících Němců v jednom státě pokračovalo. Navíc se jednalo o rozhodnutí vítězných mocností. To pochopitelně neomlouvá násilné a vražedné excesy jednotlivců, ke kterým při odsunu docházelo a je mi upřímně líto těch několika procent sudetských Němců, kteří nacistickou okupaci neschvalovali a s nacisty nekolaborovali, protože ti se stali oběťmi následků dějinného proudu. Ale jen těch pár procent. A dále se neztotožňuji s vaším hodnocením evropské unie coby přítele a spojence. Evropská unie je výtvorem téže zájmové skupiny, která vytvořila monstrum jménem Lenin a monstrum jménem Hitler, a je tedy zásadním hybatelem dějů, které vedly k první i druhé světové válce. Tatáž skupina teď poštvává Západ proti Iránu (Rusku a Číně), protože chtějí další světový konflikt. Mohl bych to dále rozepisovat až do nekonečna, ale zůstanu jen u toho, že příklon Masaryka k stranickému politickému systému, jakož i celé nastavení právního řádu byl a je jeden velký omyl. Masaryk tím samozřejmě splnil závazek, který měl vůči těm, kdo jej vyslali takové Československo vytvořit. To, jak to u nás dnes vypadá a jak to tady vypadalo na politické scéně i mezi válkami je toho důsledkem.
08. 08. 2012 | 12:02

zemedelec napsal(a):

Pane ondráš.11:27
Také souhlasím s blogem Pana Urbana.
Váš Příspěvek je také výborný a potvrzuje v jakém jsme rozpoložení.
Akurát ta poslední věta o emigraci mne nesedí.Pokud máte možnost ovlivnit studenty,tak raději ať zůstanou,otevřít jim oči,mysl,probudit v nich zodpovědnost nejen za svůj život.Opravdu záleží,jak je na ten život připravíte.Máme přece krásnou zem,jen jí dát dobré vládce.
08. 08. 2012 | 12:04

mb napsal(a):

Pokud se znovu neobjeví český občan, ochotný a připravený se brát o hodnotu svého společenství a státu, přemění se Česká republika v příštích desetiletích v trpěného a nemilého správce špatně obdělávaného pozemku, který bude při první větší mezinárodní krizi obsazen či vykšeftován.

a tomu bylo snad někdy v historii jinak ... ???

cca od roku 1 000 ??? nebo ještě dříve .... ???
08. 08. 2012 | 12:06

mb napsal(a):

dokonce i když se spousta občanů Občanů objevila/o, byl stejně / přesto ´pozemek´ při první větší mezinárodní krizi obsazen či vykšeftován .... jsme zvyklí a to může být naše deviza ...
08. 08. 2012 | 12:10

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Bylo.
08. 08. 2012 | 12:19

Bavor V. napsal(a):

mb
Naše historie oplývá množstvím takových "občanů". Jenže to bylo v dobách knížecích a královských. Česká knížata a čeští králové si své území bránili celkem úspěšně. Až vymřením oněch Čechů jsme zvolili králem Němce a postupně se stali součástí většího celku. Přesto vždy jako Království české.
08. 08. 2012 | 12:30

český maloměšťák napsal(a):

Právní řád /ve svém skutečném a konkrétním vyjádření, nikolivěk ve své formálnosti - ta je celkem vyhovující/ , který vyhovuje Mafii - je právním neřádem.
Hra na demokracii toto není schopna změnit.

Hezký den.
08. 08. 2012 | 12:37

Tý jo! napsal(a):

Jihočechu, Urban myslí 3 miliony lidí, ktaří tu s námi žili od raného středověku, v Československu jich bylo více než Slováků, osidlovali celé kompaktní regiony (Chebsko, Českolipsko od Mělníka až na hranici bylo celé německy mluvící s vlastní svébytnou kulturou, pokud to nevíte). Přesto nebyli vzati do party jako státotvorný národ. Prostě už v základu Československa byla jedna velká lež a podvod.
08. 08. 2012 | 12:49

sasa napsal(a):

Al Jouda: Na internacionalni pomoci se uz pracuje. Vondra nechce Grippeny (moc drahe) a USA zakladaji v Polsku leteckou zakladnu. :-)
K obrane vlasti vzdy pripraven.
08. 08. 2012 | 12:52

Tý jo napsal(a):

Kvakine, prostudujte si archeologické nálezy, zřejmě budete překvapen, že to bylo tak jak píšete. Rozdíl je v tom, že Germáni, Keltové i Římané měli abstraktní geometrické myšlení, a to už od období cca 1000 před Kristem. Slované ne, jejich kultura je negeometrická. Ovšem znali nesrovnatelně více zemědělských plodin než Germáni. V přírodě se orientovali, ale na stavby v římském duchu (stavebnice, geometrie, dělba práce, abstrakce) neměli. To co se děje teď tomu docela odpovídá, možá to souvisí se strukturou jazyka?
08. 08. 2012 | 12:56

Bavor V. napsal(a):

Tý jo!
Ty 3mio Němců se nestalo státotvorným národem proto, že nechtěli. Při vzniku ČSR chtěli odtrhnout historické pohraničí a vytvořit provincii Deutschböhmen a příslušností buď k Rakousku nebo Německu.
08. 08. 2012 | 12:57

nežvaňte napsal(a):

Urbane, Urbane, držte už hubu! Jako jste ji veřejně držel v tom 90.! Kdy to všechno dnešní začalo!
08. 08. 2012 | 13:02

gaia napsal(a):

Jeden z nejuznávanějších myslitelů české modernosti Jiří Gruša
kdo tohoto německého emigranta a již zemřelého člověka na toto pasoval?
08. 08. 2012 | 13:10

Chechtajici se kontrarevolucionar napsal(a):

Kdyz je vsechno tak zle, tak kdo za to muze?

Nebyl nahodou autor clanku predseda OF?

Proc ste jak blbci beze zmyslu cinkali klicema a pod vedenim dnesniho biskupa ste odrikavali na Vaclavaku ocenas?!

To kdo nam dnes kazi budovani a dalsi rozvoj nase rozvinute kapitalisticke spolecnosti?

Imperialiste uz nejsou, takze nejvetsimi nepritelmi jsou asi jaro, leto, podzim zima!
08. 08. 2012 | 13:19

mb napsal(a):

tak povídejte zdenku ...

myslíte když české země byli přirozeným ohniskem regionu před vznikem rakouska ( uherska ) ...

povídejte, které historické období máte na mysli ... ???

( tehdy se ovšem asi sotva mohl uplatnit urbanem vyzývaný občanský princip)

zdravím ... zatím ....
08. 08. 2012 | 13:20

skeptický napsal(a):

Z "obsazení či vykšeftování při nejbližší mezinárodní krizi",které se autor obává,nemám strach.Proběhne určitě mírumilovně,armáda je prozíravě prakticky zrušena.I proto je nutné udržet jistou státní nezávislost od prvního zájemce.

Francouzský generál,jak jsem se dočetl, v době Mnichova pravil,že tento stát nepotřebuje armádu,(muselo by nás být tak 40 milionů,abychom se mohli chvíli bránit),ale schopného ministra zahraničí.
A to máme.V případě "první větší mezinárodní krize",což je toužebně očekávaná válka na spadnutí,ujistil naše nejbližší spojence,že jsme ochotni přijmout až milion jejich uprchlíků.
Pokud nám nepošlou Palestince,nejsem proti.Nedávná státní návštěva zde byla nejspíše výrazem vděku.Tím jsme před nějakým obsazením nebo vykšeftováním spolehlivě ochráněni.
08. 08. 2012 | 13:33

Gustáv Kočí napsal(a):

České dějiny mají smysl jako kráva, né že né. Jenže je to od Václava přes Milíče a Husa - až po tatíčka Řezníčka smysl náboženský, což normalizovaný vulgární materialista nemá šanci pojmout. Nemá duši:D
08. 08. 2012 | 13:38

Josef napsal(a):

Souhlas s "Jihočechem". Autor účelově zamlčel, že odsun se týkal výhradně těch, co se vzdali našeho občanství a hlásili se otevřeně k "Říši". Lidí, kteří svévolně zavrhli naši zem, kteří se cíleně a organizovaně zasazovali o rozvrat demokratického státu. To pan Urban cíleně zamlčuje a tím zkresluje dějiny podle svých představ. Takoví pánové Urbani jsou právě tím největším zlem, šíříce demagogicky účelně polopravdy a zatajujíce ty nejpodstatnější souvislosti. Odsun byl logickým vyústěním toho, jak dopadla válka. Občané, kteří tady nechtěli žít chtěli být občany Německa a žít v Německu, to tvrdili po celou dobu války, tak byli tedy přemístěni do jejich země vyvolené. To je celé.
08. 08. 2012 | 13:40

RFE napsal(a):

Josefe, pokud někdo definuje území jako "Československo" a nikoli jako "Českoněmeckoslovensko" (případně ještě v kombinaci s Židy nebo Maďary), tak zcela jasně dává najevo, kdo je tu navíc. A jestli se etnické vyčištění provedlo dříve nebo později (a s jakými argumenty) je vcelku irelevantní.
08. 08. 2012 | 13:50

Jana Pechová napsal(a):

Dvě poznámky:
1/ Přemýšlející a vyžadující občan - to je něco, co česká kotlina odjakživa silně postrádala. Namísto tohu tu máme dost ředitelů zeměkoule a skuhralů, leckdy v jednom.
2/"Žijeme v jazykově definovaném společenství, které odmítá být hodnototvorným národem – pokud nejde o obranu jazyka a emoční ztotožnění se s profesionálním sportem. Je sladké a snadné být proti někomu, když býti někým a pro něco je o tolik pracnější." - Toto je celá podstata českého problému.
08. 08. 2012 | 13:56

skeptický napsal(a):

RFE
To ale dává najevo v názvu většina zamí.Něco na tom bude,nejsme v tom určitě sami.On totiž každý by to nakonec chtěl jen pro sebe,i ti navíc.Proto multinárodní státy moc nefungují.
08. 08. 2012 | 13:58

mb napsal(a):

zdenku, jestli se tu objevíte, tak svou odpověď rozveďte, ilustrujte a obhajte ... díky ...
08. 08. 2012 | 14:01

až nás budou miliony napsal(a):

Čechové museli neustále odolávat germanizačnímu tlaku ze západu , podporovanému silami nesrovnatelně silnějšími, než jaké mu mohli postavit v cestu.Jediným vysvětlením naší dnešní existence a skutečnosti, že si tu píšeme v českém jazyce je, že se i staří Slované a v jejich rámci Čechové dovedli jaksepatří rvát a v pravý okamžik vydat válečný ryk.
Jednu výjimku však Slované přece jenom mají, na rozdíl od všech ostatních známých národů minulosti neměli svého boha války, který u Germánů, Keltů, Babylóńanů, Féničanů, Egypťanů , Římanů, Řeků, Mayů, Inků a nevím koho ještě , byl obvykle bohem hlavním, nebo alespoň vynikajícím.To je velmi sympatické.

Jsem rád, že jsem Slovan, jsem rád, že jsem Čech.
Jano Pechová, jděte do háje s celou podstatou českého problému
08. 08. 2012 | 14:08

muromec napsal(a):

Tý Jo - nevím, nevím, jak je to s tím geometrickým myšlením. 1000 let před Kristen ještě žádní Římané nebyli, to jste si jaksi zapoměl zjistit. A že Keltové a Germáni v té době (a ani o 1500 let později) celkem jistě neprodukovali stavby a výrobky které by ty slovanské nějak předstihovaly, to je víceméně jisté. Že by jste si taky radši šel něco nastudovat?
08. 08. 2012 | 14:09

historie učitelka lidstva napsal(a):

mb

a vy zatím běžte studovat Přemysla Otakara II. kdy Česká říše sahala až k Jadranu.

A jak to měl v posteli s tou manželkou v přechodu a proč po něm zůstalo tak málo Přemyslovců
08. 08. 2012 | 14:11

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Skutečně si myslíte že si např. Přemysl Otakar I. a II. nechali někoho kecat do svého království.

Mimochodem, mám obavy, že pokud by se objevil "český občan, ochotný a připravený se brát o hodnotu svého společenství a státu", pak by byl celkem rychle označen za nacionalistu, xenofoba, rasistu, antimultikulturalistu, čecháčka, českého knedlíka atd. Přesněji řečeno, ono takových lidí je dost a dost, ale raději pracují a moudře mlčí a neupozorňují na sebe.
08. 08. 2012 | 14:11

mb napsal(a):

Slovan jsem a slovan budu ... až někdy jindy Lakatoši ...
08. 08. 2012 | 14:12

RFE napsal(a):

Skeptický: jasně, to nejde jen za námi, to jde za architekty Versailleského mírového systému a řeší se to dodnes (Kosovo, Bosna ...) Dřív se používaly úplné jiné názvy, které s národností neměly nic společného - např. Hlučínsko, Chodsko apod.
08. 08. 2012 | 14:14

Nina Kolyševskaya napsal(a):

Otázka českých Němců je a bude indikátorem kulturní vyspělosti obyvatelstva. Mnoho států by totiž nevzniklo, kdyby jednalo v duchu Postupimi a Benešových dekretů a tento duch si udrželo i mnoho desetiletí od událostí. Právě to, že většinová česká veřejnost žije v neschopnosti reálného pohledu na svou státnost, dělá z této země pouhé obydlené teritorium. Brání jí to zapojit se do globální civilizice.
Češi nejsou Holanďané ani Finové.
Jeden z ruských autorů (Alfred Koch) nedávno popsal ruskou společnost velmi podobně, vycházeje z M. Olsona a jeho konceptu "rowing bandits/stationary bandits".
Samozřejmě, z pohledu zvně, je Česká republika popsána v různých modelech popisujících "kriminalizovanou dělbu" státu či přesněji území.
Tedy mnozí okolo vidí to, co nevidí a nechce vidět česká společnost, její nevraživost vůči cizímu tak stoupá.
Komentátoři zde vyrostli zjevně v idei paternalistických elit (státu), což jim brání pochopit realitu demokracie, ve které je hlavním a odpovědným činitelem občan.
Popisovat stále dokola degenraci české společnosti nemá smysl. Její sebelikvidační schopnosti (prezentované postoji obyvatelstva, viz. zdější komentáře) udělají svou práci rychleji než jakýkoliv boj o její záchranu.
08. 08. 2012 | 14:15

mb napsal(a):

jistorie magistro vitae ... ja vim no přemysl otakar ... pozval kolonisty do čech ... jj ... od moře k moři ... jj ... asi až do bitvy na bile hoře byly česke zeme prirozenym těžištěm / ohniskem regionu ... pak se to začalo šoupat směrem k jihu ... a pozdějšímu rakousko uhersku ... ale tehdy ještě nebyl občanský princip ... ten se přece začal tvořit mnohem později ... urban správně přirovnává kraje k pašalíkům lapků / loupeživých rytířů ( které tak nějak karel 4 musel složitě chytat, rozhánět a trestat ) ...

zb ... jo byli jsme součástí sv. říše říšké a naši králové ... byli zároveň kurfiřty jj ...

a urcite jsme meli za premyslu velmocenske postaveni sveho druhu ... ale dost nestálé a nestabilní jak se ukázalo později, nicht wahr ... ???

ale to nesouvisí s občanským principem ... který se přece konstituoval mnohem později ...

zatím ... zdravím ...
08. 08. 2012 | 14:18

historie učitelka lidstva napsal(a):

tak ten občanský princip, mb a Nino, to tedy máme být všichni disidenti, jako byl ten nejuznávanější myslitel té české modernity Gruša. máme pořád filosofovat v bytových seminářích s lahvemi vodky a pořád rýt do režimu, hrát si na disidenty a pořád být nepochopeni a před lidmi neuspět, jako Gruša ve volbách?
08. 08. 2012 | 14:25

Jonáš napsal(a):

Hlavně aby bylo málo šlimáčků a hodně kapuštičky
08. 08. 2012 | 14:29

Finkelstein napsal(a):

Jiří Gruša ani zdaleka nepatři k nejuznávanějším myslitelům české modernosti a vy, Urbane, rozhodně nejste etalon „evropsky kompatibilní české kulturnosti občanství“. Vy jste jen takový malý, nesebevědomý český remcal. Celej život žijete ve fikci, že žijete v nejhorší zemi na světě s nejhorším myslitelným obyvatelstvem (vy sám jste ovšem výjimka). Spasit nás může jen nějaké to dubisko. Dříve ruské, nyní bruselské. Pokud jde o quislingy, doba nemění podstatu, jen formu. A vy, Urbane, jste zas jen malý český quisling.
08. 08. 2012 | 14:29

mb napsal(a):

historie magistro vitae ... já mluvil o disidentech, bytových seminářích s wodkou, o neuspění ... ???

mluvil jsem o tom, že občanský princip lze těžko míchat s říšemi obou přemyslů ...

zatím ...
08. 08. 2012 | 14:33

skeptický napsal(a):

Idea demokracie a role občana padá s velkými penězi.Občan je jen blbec,který pořád dokola legitimizuje volbami penězi dosazené politické loutky,které státy rozkládají shora.

Ty stejné peníze také platí za podrývání morálky obyvatelstva různými pisálky a jejich svatouškovskými úvahami.A že jich se jich tu sešlo dost.
08. 08. 2012 | 14:34

Ambra napsal(a):

Jiří Urbane,
vykládej dál své nesmysly o nutnosti bombardování Jugoslávie. Tomu možná někteří v Čechách stále ještě uvěří.
Ale psát o tom, že Jiří Gruša byl jedním z nejuznávanějších myslitelů české modernosti, to už opravdu hraničí se zdravým rozumem. Co proboha tenhle sudeťácký nohlsed dokázal nebo vymyslel? Ještě velké štěstí, že už umřel - a nějak nikomu nechybí. Zváště pak né jeho zvrácené názory na českou historii a český národ vůbec.
Jen tak na okraj. Opravdu si, milý Jiří, myslíš, že když začneš svůj text takovou do nebe provokující nepravdou, si ho normální lidé přečtou. Anebo otázka zní jinak. Pro koho takto píšeš? Pro Havla, ten je také pod drnem. Nějak jsi patrně zaspal dobu, kdy se všichni (alespoň na politické scéně) klepali, co tom řekně nadčlověk Václav Havel!
08. 08. 2012 | 14:39

mb napsal(a):

ambra ... mně jiří gruša celkem chybí ... chybí mi rozhodně víc, než václav klaus ... ten mi nechybí ...
08. 08. 2012 | 14:42

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Rozhodně to nebyli "trpění a nemiléhí správci špatně obdělávaného pozemku, který bude při první větší mezinárodní krizi obsazen či vykšeftován." jak Vaše otázka: A bylo tomu někdy jinak? naznačovala.
08. 08. 2012 | 14:43

Marie napsal(a):

Upřímně lituji všech vyhnaných Němců. Člověk by si ale měl umět spočítat kam asi dojde, bude-li chtít dláždit hlavami svých česky mluvících sousedů, kam asi tak může dojít s takovým programem. A jestli se jej jeho soused nebude stále obávat, i když bezprostřední nebezpečí pominulo.

Lidé jsou tady dlouhá léta provázáni tak, že i když se nyní jmenují třeba Havlíček, jeho předkové byli, nebo mohli být např. Klausovi.
Lidem chybí tento pohled, protože se o své předky nezajímají, pokud nejsou šlechtického původu. I ten nejposlednější český chalupník měl s velkou pravděpodobností německé či jiné předky. Dokud lidem nedojde, že co chtějí činit špatně jiným, činí špatně sami sobě, asi se ničeho nedobereme.
Za nynější stav, kdy je majetek státu v držení akcionářů doručovatelů, poděkujme Klausovi, který na sebe břemeno privatizace vzal a také bude za ně vždy většinou lidí odsuzován. Možná neprávem, ale měl možnost nevyhovět přání těch, kterým posloužil. Co mu bude říkat jeho svědomí časem, to se uvidí. Možná také nic. Možná časem onemocní, stejně jako onemocněl Havel, na kterého jistě nemálo působilo, jak skončily jeho ideje, za které tak "bojoval".

Sjednocení Evropy je smysluplný krok, který se snaží někteří zpochybnit, včetně Klause. Je smutné, že Klaus nezpochybňuje jen způsob, kterým se tak děje, ale i celý proces.
Pokud bude Evropa sjednocována stylem, který si nezadá se stylem násilné kolektivizace zemědělců v padesátých letech, kdy lidé přicházeli o jedinečnost a identitu a někteří byli ze svých majetků prostě vyhnáni za hranice okresu, pak se dojde zase jen do slepé uličky.
Bohužel, někdo si také myslí, že pokud nenabudou majetků církve, navíc velmi sporným způsobem, nebude možné se vyrovnat s minulostí. Ale proč si nejprve nepoložit otázku, zda jsou církve tím, co lidi spojuje, nebo jsou to jen nástroje k jejich rozdělení? Budou nespravedlivě provedené restituce tím, co zaseje mír mezi občany?

Lidem chybí jenom etika, slušnost a schopnost nehrbit se před pseudoelitami a tzv. celebritami. A to i před tou, kterou nám představuje, navíc na kříži, církev.

Kde se to dá naučit?

Autor napsal hezký článek k zamyšlení, až na ty Němce s ním mohu souhlasit.
08. 08. 2012 | 14:46

mb napsal(a):

jj ... děkuju zb za upřesnění ...

j urban však postuluje, že to zda budeme či nebudeme při první mezinárodní krizi obsazeni či vykšeftováni, závisí na tom, kolik se tady ´urodí´ Občanů ...

... a v tom si myslím, že se pravděpodobně mýlí ...

už jsme si to vyjasnili ??? / za přemyslů v tom patrně neměli prsty urbanovi angažovaní občané/ ...

zatím ...
08. 08. 2012 | 14:47

paprika napsal(a):

Skvělý článek pane Urbane! Některé komentáře bohužel ukazují, že nám není pomoci.
08. 08. 2012 | 14:50

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Obyčejně tady dštíte síru na vše spojené s ODS, za kterou Jiří Gruša kandidoval a byl ministrem. A najednou tolik pochopení :)
08. 08. 2012 | 14:51

zdenekbrom napsal(a):

mb:

To vykšeftování je skutečně odvislé od toho, kolik zde bude občanů ochotných a schopných nést odpovědnost za svoji zem. To s Vámi souhlasím. Problém je v tom, že i mnoho členů Zelených dělá vše pro to, aby jich bylo co nejméně. Konkrétně Ondřej Liška se může přímo přetrhnout.
08. 08. 2012 | 14:55

mb napsal(a):

zb ... já měl asi grušu rád vždycky ... byl tam jako nestraník ... a jak to souvisí s tématem ?

/pak je tam ještě jeden postřeh ale ten nechme padnout pod stůl/
08. 08. 2012 | 14:58

zdenekbrom napsal(a):

mb:

To bylo podivení, k tématu to nebylo. Jenom dodám, že poměrně pozitivní podivení.
08. 08. 2012 | 15:00

mb napsal(a):

zdenku vždyť vy ani nerozumíte psanému textu: já oponuju urbanovu tvrzení o vykšeftování území v nepřímé úměrnosti k počtu Občanů ... přikládám mnohem větší váhu mezinárodní situaci a konstelaci ... za první republiky se jich urodilo celkem dostatek ... a taky jim to bylo drek platné ... mezinárodní situace hrála důležitější roli ... takže pro vás ještě jednou polopaticky: čím více Občanů, tím lépe ...

ovšem nerozhodne to ( dle mého mínění ) zda budeme jako území obsazeni či vykšeftováni ....

rád bych se mýlil .... zatím ...
08. 08. 2012 | 15:02

Colt napsal(a):

Kdo není úplně otrlý, musí přece cítit, že český stát čím dál tím hůře funguje a vlivem sobeckých zájmů jednotlivých skupin je v ROZKLADU.
Český stát se od ranného středověku potýká s většími či menšími přestávkami vůbec s prosazením své existence. Vždyť vznik Československa po téměř 300 létech nebyla nijaká samozřejmost a obnovení původních hranic také nebylo jen tak snadnou záležitostí.
Největší vadou je, že uprostřed Evropy se nepočetný hašteřivý národ pochybných morálních kvalit, snaží o existenci na "nikom nezávislé" (a bohužel nesnášenlivé) enklávy.
08. 08. 2012 | 15:10

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Oponovat textům pana Urbana nemá smysl. Je to placený propagátor toho a těch, kteří mu zaplatí, takže před sebou máte PR článek.
08. 08. 2012 | 15:13

buldatra napsal(a):

Článek je sice poněkud slabší, zato v diskuzi si fajnšmekr smlsne.

Dle mého názoru zatím jasně vede příspěvek od Tý jo a jeho abstraktní geometrické myšlení germánů 1000 let před Kristem, kteří tenkrát stavěli stavby v římském duchu, páč disponovali na rozdíl od ryze zemědělsky myslících slovanů vlastnostmi jako jsou stavebnice, geometrie, dělba práce, abstrakce).

Z toho lze například vyvodit, že staří germáni, v dřevních dobách, nejspíš obývali Balkán a tam, díky svému geometrickému myšlení, abstrakci a ostatním germánským schopnostem, stavěli pyramidy(na území dnešní Bosny, kousek od Sarajeva).
Což bylo sice pracné, ale oni to zvládli díky germánské dělbě práce.
Viz:

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060007
08. 08. 2012 | 15:16

Abe Normalni napsal(a):

RFE Hmmm a kde oni k tomu vzali vzor?! Hmmm Ze by ve vyvoji od bezjmeneho spolku sjednoceneho Habsburskym domem, pres Rakouske Cisarstvi po Rakousko-Uhersko? Jen ti Cesi nejak nemeli nadeji ani na vlastni hvezdicku a starej Franz se nebyl ochoten se ani nechat korunovat ceskym kralem.
Ale mile RFE rozdil mezi Cechy a Nemci byl ten, ze kdyz se Cesi vymanili z toho spolku a na jejich uzemi zustalo 3 000 000 Nemcu, nezavedli program pocestovani, rasove ocisty, nezridili ani koncentraky ani Gestapo ani masove popravy za odpor proti vyse uvedenemu. Rok 45 byl jen vyvrcholeni 60 let vyvoje od smrti Bismarcka, kdy se v Nemecku dostali k moci magori pocinaje zchromlym zakomplexovanym cisarem...
08. 08. 2012 | 15:18

mb napsal(a):

zb ... já myslím, že urban není placený propagátor toho a těch kteří mu zaplatí ... ale to byste se musel zeptat pana urbana zeptat sám ... neoponuju také celému článku, leč tomu, co už jsem vám napsal ... tak se mějte ...
08. 08. 2012 | 15:19

Abe Normalni napsal(a):

Tý jo No jiste a proto jsou obyvatele Bavorska jako neindustrializovanejsi casti Nemecka Cechum geneticky k nerozeznani a ti udajne pravi germani ze severu maji nejblize k severskym Rusum...Vy geometricka prostoto.
08. 08. 2012 | 15:22

Gustáv Kočí napsal(a):

až vás budou miliony 14:08:
"Jednu výjimku však Slované přece jenom mají, na rozdíl od všech ostatních známých národů minulosti neměli svého boha války."
Ludvík Souček: Obrazový opravník obecně oblíbených omylů, Práce Praha, 1981

To jsi opsal, ale ne celé:D

http://www.fext.cz/cokoliv/opravnik_06.htm

A potom ještě celá řada slovanských pohanských bohů, o kterých není jasné, čeho bohy byli, obrozenče;)
08. 08. 2012 | 15:26

aga napsal(a):

Tý jo

"Prostě už v základu Československa byla jedna velká lež a podvod"

Tak se do toho Masaryk neměl sr-t a měl nechat Rakousko (kterému ostatně přísahal věrnost) Rakouskem. Československo nevzniklo pro blaho Čechů a Slováků, ale jako předpolí mocenských zájmů velmocí a jako dojná kráva pro jeho pátou kolonu - to historie prokázala zcela jasně. A právě ty nejnemorálnější zrůdy se snaží házet svou vlastní vinu na "Čechy", s chucpe sobě vlastní.
08. 08. 2012 | 15:34

jepice napsal(a):

David napsal(a):

Jako analýza sice dobré, ale podobných analýz je mnoho. Stále čekám na to, že naše skutečné elity přijdou s nějakým komlexním návrhem jak dál.
08. 08. 2012 | 10:02

Všiml by si toho někdo?
08. 08. 2012 | 15:40

aga napsal(a):

až nás budou miliony

"Jediným vysvětlením naší dnešní existence a skutečnosti, že si tu píšeme v českém jazyce je, že se i staří Slované a v jejich rámci Čechové dovedli jaksepatří rvát a v pravý okamžik vydat válečný ryk."

To je ale hodně optimistická varianta. Pravděpodobnějším vysvětlením bude, že se toto území s jeho zásobárnou slovanských otroků vždy v rozhodující chvíli někomu hodilo do krámu, a tak si ho vždy ve spolupráci s pátou kolonou formálně přizpůsobil svm potřebám.
08. 08. 2012 | 15:40

RFE napsal(a):

Abe Normalni: R-U rozhodně neobhajuju a ta jejich koncepce centralizované říše byla udržována vojáky, o tom žádná a jako každá centralizovaná říše se rozpadla. Ano, R-U si za rozpad mohlo samo. Ale říkám, že ta Vers. koncepce je špatně. Ona totiž říká, že na území žije (jeden) národ a nikoli občan (obyvatel území). Čímž je legitimizováno vyhánění obyvatelstva z území (i kdyby bylo 100x inertní vůči fanatikům) - případ ČSR, případně zabírání území s "vlastním" obyvatelstvem - tedy zabrání Sudet Německem. Z tohohle nikdy nic dobrého nevzejde, když se směšuje území a národ. Hitler postupoval přesně v duchu Vers. systému - Chceme území - tak vyhubíme původní obyvatelstvo a dodáme Němce, kteří nemají svůj Raum - a bude to přesně podle Vers. ducha.
08. 08. 2012 | 15:41

Twist napsal(a):

Pan Urban kromě myslitele Gruši zapomněl připomenout dalšího zaprodance Mlynarika.
08. 08. 2012 | 15:42

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Pan Urban byl už jaksi jednou propuštěn z veřejnoprávního média, protože měl jako vedlejšák agenturu, která se zabývala např. vylepšováním mediálního obrazu Temelína.
08. 08. 2012 | 15:44

martin_ka napsal(a):

cílem demokracie je aby se do čela společnosti dostala morální a intelektuální elita. Unás se to bohužel už pár desítek let nedaří.
a to co se u nás děje v posledních 12 letech je ještě horší než bylo období totalitního temna
08. 08. 2012 | 15:49

aga napsal(a):

RFE

No, je národ, kterému se ten princip Blut und Boden trpí dodnes, že? A málokdo si troufne napsat, že z toho nic dobrého nevzejde.
08. 08. 2012 | 15:49

skeptický napsal(a):

Dosáhli jsme státnosti díky obratné politice jednoho našeho knížete jež spočívala v tom,že několikrát střídal strany podle toho,kdo byl silnější.Slovo zrada se ve vysoké zahraniční diplomacii nepoužívá.
Dnes nám dle tehdejšího slovníku vládnou lapkové.
To nám zůstalo dodnes..
08. 08. 2012 | 15:51

Alf napsal(a):

pro Jepici - Komplexni plan samozrejme existuje a politici o nem vedi. Jen se ceka, zda s tim prijdou sami a bude to jakztakz kontrolovane nebo se to bude kacet samovolne a (mozna) chaoticky. Hezky den Alf
08. 08. 2012 | 16:04

Gustáv Kočí napsal(a):

martin_ka:
Demokracie žádný cíl nemá. Možná nekrvavé předávání moci. Zdrojem moci v demokracii je lid. Elita nemá v demokracii místo, respektive v žádném případě ne "morální a intelektuální" elita. Nějak se s tím budete muset naučit žít.
08. 08. 2012 | 16:05

skeptický napsal(a):

Jepice
Žádní Blaničtí rytíři nejsou,v té hoře jsou dva bílí volci Přemysla Orátora.Bílí už nejsou,co se rozkřila ta písnička o dceři sedláčkově tamtéž.Spíš posraní.
08. 08. 2012 | 16:09

buldatra napsal(a):

Autor napsal:

… Česká „politika“ totiž přemýšlejícího a vyžadujícího občana přestala potřebovat a nesnáší ho…

Já bych slovo „politika“ nahradil slovem partokracie.
08. 08. 2012 | 16:17

JF napsal(a):

pokus o jakési zpracování tématu, ale v rozhodujícím závěru s nasazením silných dioptrických brýlí mámení tatíčka osvoboditele. Ale v té době se to podobnými osvoboditeli jen hemžilo. O to však nejde, jde o ty brýle ... pan Urban je pak opatřil jen slušivou gumičkou bránivší proti spadnutí, kdyby drncalo, foukalo či proti i jiné nepohodě ... urbanovsky žurnalistické, ale i typické.

Ale k věci, pane Urbane, lze v krajině kauzy Diag Humanu vůbec ještě hájit zájmy kohokoliv v tomto sporu mimo občana ČR konečného plátce, pokud to má ve finále platit onen stávající obyvatel Čech. Samozřejmě ve prospěch té úšlechtilé nebiblické či té ateistické "Vítězné pravdy", která byla laskavě napsána a která je "naše". Tak je to i se vznikem RČS. Diag může být zahrnut už jen do položky odepsáno ve službě vlasti, tedy ve službě egu vlastníka pravdy ...

Jak úžasné jsou brýle mámení. Klaus je jen náš další tatíček osvoboditel. Už kolikátý toliko se zasluhuje o stát či jinou diagnozu všelidskou. No jakej to doják ... ale záleží na úhlu pohledu. Ale brýle jsou brýle, nic naplat, natož ty s udělátkem proti spadnutí. Samozřejmě těch brýlí, nikoliv jejich nositele.
08. 08. 2012 | 16:21

Stela A. Sádlová napsal(a):

buldatra
já bych to nahradila slovem kartokracie.
Po včerejším shlédnutí Šišky u bezzubé Drtinové.
08. 08. 2012 | 16:29

Karel D. napsal(a):

Řešením současného marasmu je právě maximálně přemýšlivý volič - suverém, který bude poskytovat svým reprezentantům politickým důslednou zpětnou vazbu (před tím je ale uvážlivě vybere - podle skutků, rodinnoé historie,sahající do pátého kolena)), bude se ptát na výsledky jejich práce. Řešením je rovněž fundovaný a neúplatný novinář, soudce, policajt. Ti lidé mezi námi existují, ne,že ne!
08. 08. 2012 | 16:29

až nás budou miliony napsal(a):

Gustáv Kočí

jé vy umíte googlovat, tak sem z toho opravníku ještě překopírujte heslo

Čech a Holubičí povaha, to se sem také hodí.

mně se to nechce opisovat ani hledat.

Nebo to o těch Bohémech, to je taky dobrý.
08. 08. 2012 | 16:32

Gustáv Kočí napsal(a):

až vás budou miliony:
Mě se taky nechce:D
08. 08. 2012 | 16:42

evix napsal(a):

buldatra napsal(a):
Článek je sice poněkud slabší, zato v diskuzi si fajnšmekr smlsne.
Z toho lze například vyvodit, že staří germáni, v dřevních dobách, nejspíš obývali Balkán a tam, díky svému geometrickému myšlení, abstrakci a ostatním germánským schopnostem, stavěli pyramidy(na území dnešní Bosny, kousek od Sarajeva).
Což bylo sice pracné, ale oni to zvládli díky germánské dělbě práce.
Viz:http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006060007
------------------------------------------------------------------
Díky Buldatro za link, už jsem dlouho nečetla gnosis....:-)))))
Jo my jsme asi opravdu hloupý národ, že se stále donekonečna okopáváme a čučíme v poklonu na sousedy. A úplně zbytečně, máme zde spoustu věcí na které můžeme být hrdí, ale NE, my se musíme stále donekonečna utvrzovat, že jsme nicky a že nic neumíme. Zrovna původní Germáni byli jen lupiči a hladoví nekulturní barbaři ze severovýchodu Evropy. Ti rozhodně pyramidy stavět nedokázali, to že jsou tam kde jsou, je spíšem dílem původních kmenů od kterých získali nové dovednosti( a musela to být fuška to ty Germány naučit :-)))
Máme tu zločinné polity, máme, ale ty najdete v celém světě. Nebo si myslíte, že ostatní státy Evropy nemají korupci? Třeba Řekové, Italové?
Jen tam nemají různé přizdisráče, kteří za mrzký peníz stále dokola omílají Čechům, že jsou NIC v okolním prostoru.
No víte, já byla letos v cizině( v Makedonii a v Řecku) a stále dokola slyšela, že jsme na tom vlastně dobře, že Češi mají krásnou Prahu, pivo a Škodovku a že vůbec máme průmysl ( SICE V ROZKLADU)a oni Řekové mají jen to moře, ostrovy, antické památky, turisty a špatné politiky. Makedonci mají jen papriky a Ohridské jezero. A jsou stále na sebe hrdí...je to takový problém být na sebe hrdý....
08. 08. 2012 | 16:49

buldatra napsal(a):

Nedá mi to a musím zastaralý Obrazový opravník obecně oblíbených omylů, Práce Praha, 1981 uvést na pravou míru:

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Pohansk%C3%A1_bo%C5%BEstva_Slovan%C5%AF
08. 08. 2012 | 16:49

jack lipnic napsal(a):

nebyl Gruša v KSČ?
08. 08. 2012 | 16:52

Myšelín napsal(a):

evix

jak chcete být na sebe hrdý, když vám někdo ukradl minulost: škodovku, poldovku, námořní plavbu....
Já jsem hrdý na předky, chalupníky, zahradníky, myslivce, kováře, bauery von Nimpschdorf. Ty mi nikdo neukradne.
08. 08. 2012 | 16:59

až nás budou miliony napsal(a):

buldatra

no v tom opravníku taky je , a to se mi zdá docela logické, že praotec Čech dostal jméno podle vítězného kmene, který zde zvítězil nad ostatními knížaty, že ho tak pojmenovali až dodatečně, stvořili dodatečně legendu o tom, že se jmenují po něm, ale přitom on se jmenuje podle nich.

Mohl se jmenovat třeba Doudleb, kdyby zvítězili Doudlebané.
Ale kmen vítězných Čechů si na podporu své vlády stvořil legendu o Řípu a praotci. Ideologii , za kterou je třeba se brát a hájit.

Takhle to je vždy.

a ne psát, mají chyby, že jim chybí toto a ono a že jsou přizdisráči apd.

A Čechové si to tu vybojovali a zvítězili, pak nechtěli být v žaláři národů. tak o co jde?

Akorát mám obavy, aby po restitucích, až bude 5% území pod jurisdikcí Vatikánu, zachyceno drápkem a ve sněmovně spousta cizáků hájících jen své zájmy a hnáni touhou pomsty na národu, který po roce 1948 jim zestátnil majetky, a média živena podobnými urbanovštinami,aby to tu s námi opravdu nedopadlo špatně.
08. 08. 2012 | 17:01

JF napsal(a):

Karel D.: ano, souhlas, zemité, taky když už jsme u toho budování státu - a především ty životopisy! těch 5 generací je celkem v dnešním vrstvě nánosu 20leté revolučnosti (pan Urban by napsal generační) oprávněných

Bavor V.: "Tý jo! Ty 3mio Němců se nestalo státotvorným národem proto, že nechtěli." vidíte to zcela přesně, jen ta optika a směr zobrazení ... no tak to by chudák RČS asi nevznikla ačkoliv jsme si ji tak pěkně vysnili a vydeklarovali. Jó ten amerikánský duch osvobození otroka se zápachem kadidla vítězství nevolnického proletariátu je opojný. Chce to jen ty otroky a nevolníky, kteří tomu budou radostně mávat. No možná stačí rozdávat mávátka.
08. 08. 2012 | 17:03

až nás budou miliony napsal(a):

další seznam vlastizrádců

Dagmar Havlová, herečka Jiřina Jirásková, zpěvačka Lucie Bílá, spisovatel David Jan Novotný, herec Ivan Trojan nebo malíř Adolf Born.
08. 08. 2012 | 17:21

mb napsal(a):

čechové jsou národ dobrý
nešťastný, jenž v nouzi lká
nechť se na čecha obrátí
ten mu rychlou pomoc dá

byť i čecha nepřítelem
nešetří čech jeho vin
čechové jsou národ dobrý
a ty čechů věrný syn

čechové jsou národ statný
NEPŘEMOŽEN ČESKÝ VOJ
nechť se s vítězstvím rozloučí
proti němuž český boj

čech kde stojí - krutá bitva
tamť i mnohý slavný čin
čechové jsou národ statný
a ty čechů věrný syn

čechové jsou národ VĚRNÝ
věrnost jejich první čest
čechové jsou národ věrný
čech i v smrti věrný jest

BŮH MŮJ, KRÁL MŮJ, VLASTI MOJE ...
poslední je čecha vzdech
čechové jsou národ věrný
a ty syn jich věrný čech

věrný čech jsi - vlastenec
protož květ ti u věnec
vlasti vine čecha máj -....
08. 08. 2012 | 17:26

Gudka napsal(a):

Nevím, proč se pan Urban tolik stará o osudy společenství, které se ho v zásadě vůbec netýká (intelektuální elita)?

Nějak mně činí problém příjmout koncepoci, podle které je zhoubné a nepřijatelné, když nějaká skupina obyvatel jistého území lpí na své skupinové příslušnosti, území a jazyku - což je v tomto regionu Evropy dovoleno pouze Němcům, ale u menších etnik je to v podstatě zločinné.

Také nerozumím, proč sudetští Němci stále pláčou nad svým odsunem do Německa a proč si zde stále najímají nějaké propagandisty, když se jím v podstatě, i když se zpožděním 7 let, splnila jejich hlasitě vyjevovaná tužba?

(přes 10.000 sudetských Němců skandovalo 1938 v Chebu na adresu mise lorda Runcimana:
Lieber Lord-
mach uns frei
von der Tschechoslowakei!!)
08. 08. 2012 | 17:29

Gukda napsal(a):

až nás budou miliony

Vlastizrádci?
Klid, to není nic závažného. Veškrnové skupina prý má asi 40 signatářů... to je málo. Co to je proti jejich předchůdcům - 99 pragovákům?
Tak samozřejmě, jsou rovněž kolaboranti, ale jak říkám - je jich ani ne polovina v porovnání s pragováky.
08. 08. 2012 | 17:35

buldatra napsal(a):

až nás budou miliony

já bych to nebral tak tragicky s tím Vatikánem, Veškrnovou a vůbec.
Vždyť přece žijeme v době miniaturizace.

A tak všechno to spěje pod vedením našich nejlepších z nejlepších tak nějak jakoby přirozeně od velkého k malému a ještě menšímu, až k nejmenšímu. Říkejme tomu třeba mikroregionizace, což je slovo moderní, skoro slovo české.

Za Přemysla to bylo od moře k moři, za Rakouska-Uherska jenom k Jadranu, za RČS od Čiernej nad Tisou po Cheb, později bez hen tej Čiernej a bez Mečiara a tak dál a skončí to třeba u té naší malé Velké Moravy, která byla kdysi na počátku toho všeho a co někteří nejlepší postmoderní myslitelé nepovažují za historii hodnou toho slova.
08. 08. 2012 | 17:46

HonzaJ napsal(a):

Autor článku snesl na hromadu velkou kupu hnoje, a hledá kdo by jej odklidil, sám si totiž s ním neví rady.
Kdyby si dobře přečetl Marxe (možná i jiné myslitele), tak by věděl, že státy si vytvořili vládnoucí třídy, aby jim sloužili k ovládání ostatních. To fungovalo poměrně dobře, pokud se pokud ovládající byli rozumní a pokud umožnili, aby ovládání měli z toho nějaký profit.
Dnes, v době globálního kapitalizmu, národní státy mu překáží. Zejména u nás většina firem je ve nadnárodním vlastnictví a neexistuje tedy u nás vládnoucí skupina mající zájem na existenci našeho státu. Bohužel většina našich občanů nemůže bezprostředně řídit stát, poněvadž stávající ústava dává veškerou moc jimi zvoleným zastupitelům, kteří si dle ní mohou dělat co chtějí, a jsou v tom beztrestní. Takže se není co divit současnému "bezvládí", jak v našem státě, tak v Evropě a ve světě.
Zřejmě v současné době není návratu ke národním státům. Zřejmě se musí vytvořit silní regiony, jejich centra se pevně uchopí ekonomické moci a budou vládnout v zájmu svých regionů. Ideální by to bylo asi v celosvětovém měřítku, to věak asi není reálné. Spojit tyto regiony v oblast společného zájmu většiny obyvatel může pouze větší podíl přímé demokracie.
08. 08. 2012 | 17:59

honolulu (z lesa) napsal(a):

Cesi, zadne strachy pred recmi pana Urbana ! To vse, co popisuje, je pouze docasna decka nemoc. KDYZ neztratite svoji identitu, jazyk, kulturni kompaktnost a nebudete se zenit s "devcaty" z Tanzanie, tak prezijete jako narod vsechno.
Uz jsem si nekolikrat vsiml, ze on - pan Urban je pro Brusel...

Pro vase narodni zajmy to neni fain, ale pro moji penezenku ano.
DOW leze nahoru, kdyz je Brusel v pohode a odmena za investice take.

Az Brusel umre na zacpu, tak se ulevi vasim narodnim zajmum a budu becet pro zmenu ja. DOW dostane berlu a ja lacinejsi Burgundy.
Myslim si, ze nekdo pana Urbana plati za jeho snahu ovlivnit vase mysleni.

Vas prezident Klaus hleda v Rusku protivahu proti tlaku z Bruselu. I kdyz, jak tvrdite, nadelal ekonomicke hlouposti, tak na zahranicni politiku je daleko chytrejsi, nez byl Havel.
On ma radar, instinkt a analytickou schopnost rozeznat priority.

Vy vsak urcite, az Klaus pujde do penze, na jeho misto zvolite nejakeho trpajzlika. Zvolte radeji pani Silvii nebo pani Bobosikovu.
Jsou to rozene statnice, spravne skepticke, vlastenecke, nazlobene na Brusel, a ke vsemu i hezke.

Vy si ale radeji zvolite skaredu poplatneho kde komu... Dobre Vam tak....!

Pane Stejskal, jeste se na me zlobite ? Tak uz mi to, prosim, odpuste, (ze jsme chtel, aby jste slapl na zahrade na hrabe.
Mel jsem v hlave pouze MALE hrabe.)
08. 08. 2012 | 18:10

martin_ka napsal(a):

gustav kočí:
a já si naivně myslel, že volby slouží k tomu aby se ta elita, která je schopná společnost jaksi zorganizovat tak aby se pokud možno co nejvíce lidí mělo tak dobře jak to jenom jde

PS: o moje žití neměj péči .....já si žiju celkem dobře....jenom mě dráždí, že bych se mohl mít ještě líp....a se mnou spousta dalších
08. 08. 2012 | 18:14

Gudka napsal(a):

Jen blbec se pálí sdvakrát (víckrát?) o stejná kamna... nebo obecně o kamna.

Velké celky jsou jednoznačně určeny k tomu, aby se mělo co rozpadat, a pokud možno za velkých ztrát na životech, aby se nějak vyrovnala demografická exploze. Zatím to v historii vždycky tak dopadlo... sjednocenou Evropu. či v té době potažmo svět (globalizovaný) chtěli Římané, ale dlouho jim to nevydrželo, i když déle než pak Svatá říše národa německého (všimněte si: národa...), Napolenova Evropa, Hitlerova Nová Evropa, Stalinova... a nakonec Merkelové Evropa. A měkteří Urbanové to nevidí... stále si myslí, že "ta naše Evropa" bude výjimkou (jako si to mysleli Římané, atd...)
08. 08. 2012 | 18:28

resl napsal(a):

Ano, žijeme ve státě, kde Václav Klaus řekne, že se sudeťákům omlouvat nemáme a má zajištěnou náklonost od národa na sto let. Že krade on s celou rodinou v režii ČEZ,to našeho kondelíka nezajímá, že pohrdá všemi a samozřejmě i Čechy to našeho kondelíka nezajímá. Primitiv s národním řevem se líbí nejvíc. A tak to je u tohoto malého, zakomplexovaného národa pořád.
08. 08. 2012 | 18:36

Admirál napsal(a):

Marie - "I ten nejposlednější český chalupník měl s velkou pravděpodobností německé či jiné předky."

Žijete v bludu. Podle výzkumů firmy Genomac provedeném porovnáváním DNA má cca 40% západoslovanský původ, 25% románský, 11% jihoslovanský, 10% germánský, 9% semitský a 1% jihokavskazký.

Takže ono to s tím míšením s Němci nebylo až zas tak horké.

A při představě, jak vyhánějí z baráku nějakého starého domkáře s babičkou, snachu vdovu po jejich synovi, co padl někde ve válce a pár malých dětí mi není dobře. To se týká domkáře jak českého, tak německého.

Vyhnání herrvolku nelituji.
08. 08. 2012 | 18:39

mb napsal(a):

resl napsal: Že krade on s celou rodinou v režii ČEZ,to našeho kondelíka nezajímá, že pohrdá všemi a samozřejmě i Čechy to našeho kondelíka nezajímá.

... to byste asi musel dokázat ...

takhle je to jen takové plivnutí ... JE LI TO DOKAZATELNÉ ... pak aŤ Klaus, pokud krade, po právu bručí ...

zdravím ...
08. 08. 2012 | 18:44

Skalder napsal(a):

Žijeme ve státě, který odmítá být vlastí....
V tomhle se Jan Urban mýlí. V tom dalším má většinou pravdu.
Celkově to působí podobným dojmem, jako matematika správně odvozená z nesprávného axiomu 1+1=3.
08. 08. 2012 | 18:44

honolulu (z lesa) napsal(a):

Resle,
zde je zatoulany cesky knedlik - honolulu. Az ztratis, co mas, tak budes jako Jihoafrican, ktery nevi, je-li doma v Australii ci v Kanade.
Po urcitem veku, ktery jsi Ty uz urcite prekrocil, je emigrace tezka. Nekteri lide z posrpnove emigrace, ke ktere patrim i ja, se nedokazali adoptovat do jine kultury.

U me to bylo snadne, protoze jsem byl mlady a stylem zivota blaznivy. Nikdy vsak nepodcenuj slovo DOMOV !
To je potreba vsech lidi na svete. Ted nemohu unest tihu vzpominek a nevim, patrim - li na sever nebo na jih.

Z Tveho psani je citit, ze by Ti sel jiny svet, nez ten Tvuj zaprdeny, za nejakou dobu na nervy. Znat jiny jazyk k adaptaci nestaci. Ty musis i myslet jinak a mit hodnoty zeme, kde zijes, nebo budes odstaven jako Cikan v Cesku.

Pan Urban nema pravdu. Kdyz tam u vas neco nefunguje, tak to spravte ! Pro rozbitou strechu nenicte zaklady domu.
Klaus, i kdyby uzmul cele papirnictvi s perama v Satiagu, temto hodnotam rozumi. Urban ne.

Duvod, proc jsem zacal psat na Aktualne CZ, byl v tom, abych Cechy varoval pred osudem lidi Rhodesie a v JAR, kteri nejsou doma, i kdyz jsou "doma". Jejich domov byl znicen obrovskou integraci. Hlidejte domov svuj !
08. 08. 2012 | 19:50

Petr napsal(a):

Že by ti komouši měli pravdu, když o jisté skupině lidí - P&L - psávali - Ztroskotanci a zaprodanci?

O ne-smyslu českého státu - pane autore, je mi z vás špatně ! I ze sebe, že jsem k vaší skupině kdysi patřil a věřil, že jste skutečně elita svého národa.

Nejste, jste prachsprostí INTERNACIONALISTI !
08. 08. 2012 | 19:51

mb napsal(a):

... internacionalisti všech zemí - spojte se ...
08. 08. 2012 | 19:56

honolulu (z lesa) napsal(a):

Oprava : v Santiagu
08. 08. 2012 | 19:59

Milan N. napsal(a):

Pane Urbane, myslím, že to vidíte příliš černě. Jistě cestujete po světě a máte oči, abyste mohl posoudit, je-li na tom Česko tak zle, jak píšete. Myslím, že celý problém podivné současnosti je globální - světový - a za jeho vznikem je především svoboda sdělovacích prostředků a jejich dostupnost, tedy internet, tisk, televize. Mnoho lidských tabu bylo zlikvidováno. Bohužel se stále nedaří zrušit systém politických stran (pozor, neplést s demokracií) a zavést zcela jiný systém spravování společnosti založený na konkrétních lidech s abolutní odpovědností za svou práci. Do politických stran vstupují pouze prospěcháři a lidé naivní. Profesionálové nikoliv. Proto máme ve vládě i parlamentu lidi většinou myslící pouze na svoji kapsu nebo na kapsu své politické strany, kteří nemají jinou odpovědnost za svá rozhodnutí než tu, že odstoupí. Směšné, že. jako by funkce ve státní správě byla odměnou a ne zaměstnáním. nejvyšší představitelé stran ve vládě lžou např. když tvrdí před volbami, že nebudou zvyšovat daně a potom je zvýší nejvíce v historii ČR. Systém politickách stran je příliš nezodpovědný a plovoucí vzhledm k tomu, jaké důsledky pro obyvatele z rozhodnutí zvolených stran plyne. Mám ale pocit, že si toto uvědomuje ve světě čím dále více lidí a že možná brzy dojde v zemích, kde bude toto vnímání nejsilnější k zavedení skutečné demokracie s absolutní odpovědností bez krytí politickými stranami. Toto je budoucnost lidstav, nikoliv ta neskutečně prolhaná a neefektivní hra politických subjektů.
08. 08. 2012 | 20:05

Maximus napsal(a):

jack lipnic napsal(a):
nebyl Gruša v KSČ?
08. 08. 2012 | 16:52

Představ si, že nebyl. Chudák se musí obracet v hrobě!
08. 08. 2012 | 20:15

HonzaJ napsal(a):

Milan N
Jste naivní, když chcete zrušit politické strany. Vznik politických stran si vyžádala doba, když vývoj dospěl k tomu, že všichni občané mají stejná politická práva, jak nástroj pro prosazení svých skupinových zájmů. To je určitě oprávněné - může to udělat kdokoliv. Kardinální otázkou však zůstává, jaké nástroje občanům a jejich politickým stranám politický systém poskytuje.
V současné tzv. zastupitelské demokracii jsou politické strany obětí systémů - zajišťují poslancům jejich zvolení a politicky jsou za ně zodpovědné, ale poslanci nejsou po svém zvolení zodpovědní nejen svým voličům,ale dokonce ani "svým stranám". To vytváří prostředí naprosté nezodpovědnosti poslanců a politiků, kde nejlépe profitují lidé bez morálních zábran a kde "slušní" lidé ztrácejí zájem o politiku. Strany si pak musí kupovat zájemce o vstup do politiky přísliby budoucích zisků. Ještě výhodnější je kupovat poslance po volbách to - přijde levněji. Strany tedy nejsou příčinou, ale obětí tohoto systému.
Nebude zde rozvádět jak tuto situaci řešit - to už napsalo dost lidí již dříve. Zde uvedu jen dvě hesla - zodpovědnost poslanců stranám a kontrola stran prostřednictvím přímé demokracie (referend)
08. 08. 2012 | 20:45

Tom napsal(a):

Urban? Definitivně se zbláznil,jeho nenávistné bláboly,které poslední dobou vypouští do "éteru", připomínají brněnského Cibulku!!
08. 08. 2012 | 20:52

Modré kimono napsal(a):

I vy filosofové. Tolik slov a žádný rozumný závěr.

Přivezte z Německa sbírky všech zákonů a předpisů. Potom je přeložte do češtiny a nahraďte jimi ty naše tuzemské juristpaskvily. Do 5 let se problémy našeho státu nejméně 10x zmenší.

Ještě k tomu antigemanismu, co se tady objevuje. Ten se hodí tak leda k odcházejícímu prezidentovi Klausovi, který je skutečně za všechny prachy (rubly). TGM o Praze konce 19. století: To ubohé protiněmecké vlastenčení, ta faktická závislost na nich.
08. 08. 2012 | 20:53

Petr napsal(a):

A děkuji všem, kteří v diskusi vědí, jak silný je význam slov - Domov a Vlast, suverénní země.

Sjednocení Evropy NENÍ smysluplný krok a navíc je prováděno nedemokraticky. O vstupu do EU sice bylo referendum a kdekdo tím operuje, jenže - voličská účast na hlasování byla 55,21%. PRO vstup hlasovalo 3,446.758 voličů, což je VE SKUTEČNOSTI 32,8% českých občanů. A od té doby to v EU jde s demokracií stále víc do pryč. Pravidla, pro která tehdy lidi hlasovali (a to ve skutečnosti 1/3 občanů) se od té doby neskutečně, a ne k dobrému, změnila A NIKDO SE NÁS UŽ NA NIC NEPTÁ !!!

EU je už dnes jen a jen socialistická DLUHOVÁ UNIE a jako taková dopadne špatně, jako dřívější RVHP. Současná krize to odhaluje naprosto nelítostivě .

Ekonomika Eurozóny i Německa dostává nové dimenze:
V Řecku, kde se odbyt propadá léta, opět klesl v prvním pololetí o 41,3%! V Itálii o 19,7%, ve Francii o 14,4%, v Belgii o 12,7%.. Z velkých značek, pouze Audi (Volkswagen) se zvýšil (o 14,3%). Ostatní šlo hodně dolů: Opel (GM) 18,6%, BMW, Mini o 17,9%, Mercedes o 14,6% a Ford 4,4%. I VW, se snížil o 1,5%.
Německý zpracovatelský průmysl taktéž. Pokles vývozu byl nejprudší od května 2009. - http://jdem.cz/vw736

Německo: The Final Frontier ... Pravda je, že dluh už je nyní ne 81%, ale 140%. Zde nenajdete obvyklé problémy s menšími zeměmi, ale povinnosti a záruky na celé evropské konstrukce. - http://jdem.cz/vw748

Celkový dluh ve vybraných zemích po celém světě - http://jdem.cz/vw754

Prorok úpadku Evropské unie: Německý ekonom Wilhelm Röpke (1899–1966) již v padesátých letech tvrdil, že důsledkem projektu politické integrace Evropy shora bude nárůst regulačních opatření. Röpke je především známý jako jeden z hlavních intelektuálních tvůrců německého ekonomického zázraku po druhé světové válce... -http://jdem.cz/vt5j9

Tragédie eura - http://jdem.cz/vw5d5

Eurozóna krize vysvětlení - http://jdem.cz/vw5e5

Eurozóna dluh web: Kdo komu co dluží? - http://jdem.cz/sr8t5

Mitterrand žádal € výměnou za sjednocení - http://jdem.cz/vw473

Navíc, pokud se eurozóna nerozpadne, budou stále a ještě víc tlačit na - Bankovní unii, eurobondy = společné ručení za dluhy, a hlavně - Fiskální unii, což se rovná definitivní protektorát ! = 1 ministerstvo financí, (prý) dozor nad jednotlivými rozpočty, ale ve skutečnosti to časem skončí jediným rozpočtem(!), 1 prezident EU !!!!!!

EU vznikla na základě politické ideologie, bez ohledu na racionální zhodnocení stavu zemí, možnosti efektivnosti ekonomiky takového molochu.
STAVĚLA SE OD STŘECHY a jinak to dopadnout nemohlo ! A půl bilionu evropanů na nesmyslné utopické sny křesťanských demokratů - politiků, teď doplácí a teprve pořádně doplatí !
08. 08. 2012 | 21:01

čech napsal(a):

Český národ je veleroubovaným kmenem v kotlině, kterou s jinými víc než tisíc let obývá, nicméně, kdo jeho plody koštne, na příští sklizeň obvykle již nehnojí. Jinými slovy, vymíráme a po nás Potopa, to je dnešní trend.
08. 08. 2012 | 21:10

Naštvaný napsal(a):

"Česká „politika“ totiž přemýšlejícího a vyžadujícího občana přestala potřebovat a nesnáší ho": Blábol zneuznaného!
08. 08. 2012 | 21:18

křehká slepice napsal(a):

ad Petr
vážený pane, laskavě přestaňte poučovat ostatní co je a co není smysluplný krok. Pokud nedokážete přijmout že ostatní mají jiný názor, nelezte do diskusí.
Jestli se chcete ohánět čísly, tak připomínám, kolik procent lidí se zúčastnilo posledních parlamentních voleb v ČR, kolik procent potom podporovalo TOP 09, která díky kalouskovi de facto mete s vládou sem tam, takže se svými čísly se můžete nechat vyfotit.
surabaya
08. 08. 2012 | 21:22

naštvaný napsal(a):

"Dnes Nemci o Italech a Recich otevrene rikaji,..." napsal Abe... ; a co říkají Italové o Němcích? To je dost zajímavé. Jestlipak autor urbamn o tom ví?
08. 08. 2012 | 21:26

mb napsal(a):

nězáleží na tom z akého štátu si ...

aj z prava aj z lava
aj Praha aj blava

petržalka južné mesto betonové sídlisko
vyrástali zme na jednom betonovom placku

toto je naša cesta štreetu
naša spoločna vec, spoločne záujmy

krakow, varšava, praha, bratislava aj budapeŠt
všadě sů hiphoperi ktorým idě o spoločnů vec

SPOLOČNĚ SPREJOVAT VLASTNÉ MATKY ...hej

https://www.youtube.com/watch?v=8GDxGm6rPgE&feature=related
08. 08. 2012 | 21:30

Skalder napsal(a):

"To, co jsme považovali za kořeny, najednou nic nedrží a nepodpírá." - Otázka je, kdo jsou ti MY, co považovali za kořeny a nakolik je tato jejich představa totožná s představou většiny lidí v této zemi.
"Nejsilnějším určovatelem moderní lidské identity se stala masová produkce a jenom zdánlivě individualizovaná spotřeba" - co má masová produkce a spotřeba co společného s identitou ? To se musíme stát Němci, abychom nakupovali v německém obchodě ? Nebo Francouzi, abychom mohli pracovat ve francouzské bance ?
Že Češi odmítají být "hodnototvorným národem ?" A proč by, ke všem čertům, měli tím hodnototvorným národem být ? Národ je (nebo není) hodnotou sám o sobě, není tady a priori proto, aby naplňoval nějaké další hodnoty. Tedy pokud se nepohybujeme ve 150 let starých klišé.
"Český populistický žvást nadšeně přikládá pod potíže evropské integrace" ... dejme tomu. Ale kdo ty potíže vyvolal ? Kdo naložil na EU víc, než je schopna unést a tím ohrozil i to, co jakž takž funguje ? Není nakonec Klausova skepse vůči Evropě odpovědnější, než politika "urážených spojenců" České republiky ? (Mimochodem, kteří to jsou ? Doufám, že ne Němci, protože ti bezostyšně podporují ruské energetické zájmy ... nebo je to trochu složitější ?)
Jan Urban má v mnohém pravdu. Ale obávám se, že ji příliš nepomůže, pokud ji bude vysvětlovat pomocí zjednodušení a myšlenkových zkratek, za jaké by se nemusel stydět ani marxismus druhé kategorie.
08. 08. 2012 | 21:34

Jan Blanický napsal(a):

Pane Urbane, vaše servilita k Berlínu (nebo spíše k Mnichovu, že ?) je již trapným folklórem. Samozřejmě je vám blízká osobnost pana Gruši, který v tomto směru exceloval. Jste známý průkaz toho, že není disident jako disident. Ano, osobnosti (samozřejmě nikoli vašeho či Grušova typu, ale skutečné) zde chybí. Velkou část elity tohoto národa vyvraždili nacisté, druhou pak dorazili (ať už fyzickou či psychickou likvidací) v několika fázích komunisté, které sem přitáhli právě Němci svým "Drang nach Osten". Kromě toho, nejspíše jste nečetl česko-německou smlouvu, kterou "stvořili" oni kajícníci vašeho typu. Dočetl byste se, že Češi zločinů spáchaných během odsunu (který byl jediným možným řešením situace v Evropě a byl výsledkem širokého konsensu) litují, kdežto Němci si genocidy českého národa a dalších akcí, směřujících ke "konečnému řešení" jsou pouze "vědomi". Vztahy nových generací Čechů a Němců jsou i přesto již nezatíženy minulostí a nikdo rozumný nemá v úmyslu cokoli revidovat. Másla na hlavě bylo již dost. Neordinujte tradišní masochismus, lépe byste přispěl, kdyby byl oním příkladem zodpovědnosti, kterou u naší reprezentace marně hledáme. Tím ovšem vskutku nejste. Nikoli podle keců, ale podle činů, jak řekl Kristus......
08. 08. 2012 | 21:38

marek napsal(a):

Máte pravdu pane Urban, že jsou to hajzlíci, ale tenhle lokální cirkus je pouze zrnko písku v poušti. Globální hráči to mají dávno pod kontrolou a těch 30 stříbrných od Lukoilu si ani Klausův klan nestihne užít, protože zítra ho už nikdo nebude potřebovat coby sparingpartnera k prosazení v tomto prostoru.
A dinosaurus zvaný Zeman, ten je ještě větší chudák, můj soused
je jeho nepovedenou kopii. Kolem 50.tky si všiml, že mu v kalhotách překáží kousíček masa, který není jenom na čůrání.
Tak si "pořídil" dítě. Bohužel, na rozdíl od pana Zemana je to pouze chudák s platem nižšího úředníka bez šance na kariéru, tak se jeho životním cílem stalo pouze úsilí znepříjemňovat život mé rodině.
Pan Zeman v roli budoucího prezidenta může kvůli rovnici " něco za něco" znepříjemnit život celé populaci nynější ČR ( vyjma rostoucí ruské menšiny ), ale v globálním měřítku je to pouze drobná epizoda.
Uznávám, že není fair relativizovat kvalitu života dnešní evropské populace s poukazem na existenční problémy zbytku světa.
Dovolím si však tvrdit, na základě osobních zkušeností, že pán Václav Klaus je ve zbytku světa znám pouze jako kleptoman, Zeman je pojem zcela neznámý a občas mi pomůže Petr Čech, Pavel Nedvěd nebo Tomáš Rosický, v situacích, kdy místní člověk s "kalašnikovem" v ruce se nejdříve ptá na peníze, až pak si povykládáme o fotbalu.( Možná i ten Kalašnikov je "dar" ze "spřátelené socialistické" země ).
Tím chci říct, že to, co v ČR vypadá jako konec civilizace ( nedělám si iluze o občanské společnosti, uvědomující si zodpovědnost za osud budoucích generací ), je pouze slabým odvarem situace ve zbytku světa, který přes makroekonomická čísla o růstu HDP ( Čína je raketa letící vzhůrů, Indie a Brazílie podobně, pouze s mírným odstupem ), lituje dne, kdy se "zbavil" kolonistů ( s výjimkou několika málo kmenových nebo rodových klanů ), sever Afriky to za poslední 2 roky potvrdil.
Ano, uvědomuji si, že mohu být obviněn z neokolonialismu, ale pokud si většina společnosti uvědomí, že za vlády ( cara, krále, diktátora ) se měly lépe, pak už není dlouhá cesta k revoltě.
Má i dnešní česká společnost na výběr lepší alternatívu než že je premiérem posera a lokaj všech vychcálků, nebo vyučený strojvůdce, velitel číšníků, nebo jeden ze dvou nejznámějších
oportunistů z bývalého PÚ ?
Áno, má ! Moje manželka před plebiscitem týkajícím se EU kategoricky odmítala pravdu pronášenou denně v médiích, že je to naše životní šance. Jednoduše byla ochotna se stát pouze budoucí občankou Norského království ( bez ohledu na fakt, že nikdo ji tam nezval ani se ji na to nedotazoval ).
Absurdní představa ? Jistě, absurdní !
Je absurdní představou nabídnout SRN jako poslední šanci návratu z "černé díry" akceptací české koruny jako alternatívy za umírající euro ?
ČNB natiskne oběživo s předstihem, ČR jako ( 10.,13., nebo 17.) spolková země Česko-německého království, vyčistí domácí politické struktury od balastu ( přijetím německých právních norem ), a pokud se za chvílí česká koruna přejmenuje na něneckou marku, bude to přijatelné a prospěšné pro všechny zúčastněné.
No a Německu odpadne z nohy pořádná koule odpovědnosti za jih Evropy.
Co Vy na to pane Urban, zeptáte se Angely Merkelové, zda si chce zachránit kůži, nebo jste taky pouze žvanící posera ?
08. 08. 2012 | 22:16

pozemek7 napsal(a):

hezky mudrujete, v mnohém je pravda, ale musím citovat slova jednoho už bohužel zesnulého filosofa, prof. Machovce, že totiž bude-li tento svět ještě zachráněn, bude to dílo inteligentních žen, mužské myšlení je uzce specializované a zaměřené na jeden problém, těmi ženami nemyslím parkanovou,němcovou, pík apod,toto jsou ženský,který se přizpůsobily mužským myšlením i honbou za penězi, navíc Machovec odhalil, že tzv. zavrhovaná domena žen, titiž - kuchyn, děti , kostel, jsou ty nejdůležitější věci v životě - tedy výživa-zdraví, potomci-pokračování rodu a lidstva, kostel-věci duchovní ... a toto je málo uvažováno ,navíc i znevažováno ... a proto celý ten vývoj technologický i jiný a jiný je na nic
08. 08. 2012 | 22:37

Tý jo! napsal(a):

Vážení, není moje chyba, že neznáte archeologické nálezy z doby bronzové a železné, mrkněte třeba na docela obyčejné bezvýznamné Durynky (kteří byli méně vyspělí než Keltové) - na jejich území už v době bronzové při výrobě kovových předmětů používali kužítko, pravítko a z toho odvozené různé geometrické konstrukce. Slované to prostě neuměli, používali hrubé formy plus mínus autobus, byli schopni napodobit germánskou geometrickou sponu, ovšem bez použití geometrie, bez kružítka a bez pravítka - výsledek byl o tři řády méně kvalitní, taková šišatá po domácku zbastelená spona. A wo tom to je dodnes, jak nás přesvědčuje ta nevzdělaná verbež, která nám vládne.
08. 08. 2012 | 22:40

dry napsal(a):

Udělat si dojem o českém národě podle jeho dějin bude dost obtížné.Nejdelší dobu ty dějiny tvořila česká šlechta,která je pryč a i předtím byla více mezinárodní daleko nežli česká,často i původem.Měli jsme dramatické dějiny koncem Přemyslovců,za husitů,okolo Bílé Hory,koncem 1.sv.války a za protektorátu .
Proti divokosti dějin maďarských divokostí slabé.Proti společenství okolo dvou desítek slezských knížectví-spíše jednonárodní dějiny.Slezsko (z větší části v Polsku) bylo celými dějinami "Evropskou unií" co do množství vlád z celé Evropy a všech jejich etnik a dynastických rodů ze všech koutů Evropy-ryze vždy kosmoplitní-celoevropské..Až roku 1935 tam končilo třeba knížectví Taleyrandů-rodu někdejšího Napoleonova ministra zahraničí abbé Taleyranda,sňatkově později spojeného s Zaháňskými.Slezské knížectví jimi zděděné po Zaháňských,kteří byli boháči dary ruské carevny území Pobaltí-koncem 18.století po návratu děda a otce Zaháňských kuroňského vévody Petra Birona z dvacetiletého žaláře na Urale po svržení z regenta Rusi.Nám dobře též známých z jimi koupeného Náchodského panství-dětství Boženy Němcové. Valašsko naopak-jednobarevné,izolované-leží jen trochu více na jih.Náš poslední místodržící před Masarykem hrabě Coudenhove,patřil k rodině se sňatky od manželek Řekyń,Japonek,maďarských židovek-cirkusových krasojezdkyň a tak založil PanEvropu první roku 1923 ,která po jeho spojení s Ottou Habsburským později dala zrod i dnešní EU.
Naši vědci českého původu z konce Rakouska -jako Mach a Strouhal jsou zde bez vydání jejich četných učebnic.Zapomenuta jsou jména z první Akademie-za Josefa II,která předstihla dokonce vydávání Krameriových novin o pár let-okoloroku 1775.České poštovní noviny nepřestaly vycházet ani v Době Temna.Vzhledem k jiným národům máme dějiny zapsány chabě,nedůsledně a velmi neúplně-fragmentárně bez nejstarších dějin, se spousty vzájemných protimluvů v datech a chybějícími osobami,jež jiní jako Katolická encyklopedie,Němci,Rusové atd si uvádět u svých nezapoměli.Nehlásíme se tím k minulosti národa příliš rádi.Kdokoliv z významných projevil i chválu Habsburků-je na věky zapomenut a přehlížen.Třeba i s kusem pravdy o nich.
Paradoxem jsou naše politické dějiny v mnohém-kolik proudů v nich bylo různých,ač se hlásili včetně fašistů 1.republiky českých k vlatenectví. Překvapuje mne,že třeba předsedou zakladatelem spolku deseti různých fašistických organizací první republiky s přechodem do protektorátu českých-rektor Karlovy University rakouské i prvorepublikové,Mareš-lékař-fyziolog autor řady učebnic si našel čas za první republiky napsat knihu o dělnickém hnutí a socialismu a před Mnichovem vydat svou knihu zde "Lenin a jeho dialektický materialismus"-takoví zakládali a vedli protektorátní Vlajku, po válce tvrdě souzenou.
Překvapuje vřelé uvítání,nejsrdečnější možné arcivévody Karla s chotí Zitou v polské Haliči poláky,rusíny a židy--řadě měst,včetně představiteli židovské obce ještě roku 1912 při delší návštěvě a též v témž roce podobně desítkami českých měst,kde účast prostých lidí je ovšem z fotek nižší.Byl posledním českým králem a jeho lékař byl rodák z Nového Jičína-Moravák.Češi do téměř skoro posledních vlád měli v rakouské vládě jednoho až dva ministry a většinou svou téměř stovkou poslanců českomoravských zhatili nepřijatelné návrhy vládních kabinetů,kterých se vystřídalo do roku 1918 za deset let nadprůměrně mnoho-k otázkám "Předlitavska"-kam jsme patřili.Rovnováhu bloku stran pro zůstat v Rakousku (domácí politici) s proti(exiloví politici) narušila petice českých umělců,krátce před Vyhlášením české republiky 1918,v jejichž řadách bylo mnoho pozdějších komunistů -umělců a literátů 1.republiky.Ne spoluzakladatel KSČ 1921 -B.Šmeral-tehdy sociální demokrat mající autoritu hlavy celého spektra domácích českých politických stran Rakouska (asi deseti) i těch,které vznikly pro novou čerstvou republiku během celé1.sv.války výjma konce,účastník konference ve Stockholmu ,okolo roku 1916-celoevropské . Tedy zdá se,cesta nevedla tehdy přes parlamentní české strany-k samostatnému státu-ne hlavně přes ně.
08. 08. 2012 | 22:42

dry napsal(a):

oprava výše na :českých k vlastenectví
08. 08. 2012 | 22:47

sedlak napsal(a):

pane Urbane díky, ale komu se chce zametat si před vlastním prahem, když je lehší to nakydat na sousedův dvůr, ať ho má hnusnější než já

také zajímavou "rekapitulaci" let současných i minulých lze nalézt v knížce prof. Dvořáková Rozkl(r)ádání státu
08. 08. 2012 | 22:50

pozemek7 napsal(a):

to ty jo,
neměli kružítko a pravítko ve znaku zednáři?a na vlajce NDR? že asi jó.............
08. 08. 2012 | 22:50

Tý jo! napsal(a):

Nezapomeňme, že v době, kdy k Českému státu patřilo i Slezsko (případně Lužice), byl poměr Čechů a Němců v Českém státě 50:50 !!!!!!! Svoje Němce měla i středočeská města s českou většinou.
Stačí přehlédnout tuhle "drobnost", a celé dějiny mají úplně jiné vyznění, než byla tehdejší každodenní realita.
08. 08. 2012 | 22:53

Pavel Bela napsal(a):

Kde blbec, tam nebezpečno..! A že jich tu je, viď, Stejskale...?
08. 08. 2012 | 22:54

Tý jo napsal(a):

Můj ty bóže... vygůgloval jste si alespoň ty Durynky? Znáte české keltské artefakty? Jsou nádherné!!! Kupte si na zámku v Nižboře CD s fotokopií původního vydání následující knihy a studujte:
Píč. J. L. 1903: Starožitnosti země České. II. Čechy na úsvitě dějin. 2. Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum.
Slované byli skutečně méně vyspělí než středoevropská etnika, dohnala to až středověká kolonizace ze západu, tak to prostě je - že to nevíte, mě nepřekvapuje, je to takové malé tajemství českých dějin :o)
08. 08. 2012 | 22:59

pamětník napsal(a):

Ve zrychleném toku šumí agitační pěna krysaře. A lidi se houfují, někteří otevřeně se s nadšením přidávají. Ojedinělé kvalitní výjimky racionálně odporují, avšak omezenost českého flagelantství převládá pod heslem "urban není placený propagátor toho a těch kteří mu zaplatí".
Lidská hloupost je věčná a v českém podání směšná.
09. 08. 2012 | 00:04

pamětník napsal(a):

Tý jo
s nesmyslným blábolem: "Slované byli skutečně méně vyspělí než středoevropská etnika", následuje krysaře.
09. 08. 2012 | 00:09

pamětník napsal(a):

Ten mužík třeba má pravdu, jak by se Slované mohli rovnat třeba Avarům a pozdější Velkomoravané Frankům, že.
Je to bída.
09. 08. 2012 | 00:14

pamětník napsal(a):

Toto je taky dobrý blábol: "že v době, kdy k Českému státu patřilo i Slezsko (případně Lužice), byl poměr Čechů a Němců v Českém státě 50:50 "
09. 08. 2012 | 00:19

Minorita napsal(a):

Autore,
sám jste aktivně systém z počátku budoval, nebo-li přikládal otépky na hranici jako kdysi v jistém městě, ač už bylo při troše IQ více než zřejmé, co se děje a jaký průběh či konec tento "mejdan" bude mít...
A v mnoha věcech to co se děje vlastně podporujete -> jednorázové částečné procitnutí vypadá sice v budoucím horizontu událostí jako polehčující okolnost, ovšem media, redakce, novináři, komentátoři, mnohá PR, atd. by měla být tvrdě volána k zodpovědnosti za stávajcí marasmus ( léta jej kryjí, obhajují, na růžovo ať za mrzký peníz či z přesvědčení lakují, budují falešnou, virtuální realitu, štvou společnost proti sobě,...)k zodpovědnosti společně s politiky a konečně i s lidmi jako jste VY !!!
Jediné, na co se zmůžete, je čím dál častější a hlasitější mobilizace o rudém teroru, "milionech" zničených životů ( člověče, a kde jsou cca 2 MIO členů KSČ se svými rodinami a příbuznými, kde jsou vrcholní Svazáci, velitelský sbor ČSLA, SNB, atd. -> á pardon, oni všichni kandidují na prezidenta jako jistý Dlouhý, nebo jsou dnes modří až za ušima a vlastní nemovitosti v Toskánsku ??? Ježíši, tohle píše údajný novinář - přemýšlíte alespoň občas nad tím, co házíte na sklo, nebo jsme co by "čtenáři, klienti, zákazníci" tak za pitomce, že žumpalista může opravdu všechno ???...) a naprosto vykolejeném komentáři o odsunu po II WW...
Pane Urban, u moci byli a přes 20 let jsou VAŠI kamarádi, u moci byli a podílejí se na ní disidenti bývalého režimu či jejich potomci, u moci jsou Ti, s nimiž si tykáte, pro něž píšete, jež obhajujete, jež Vám posílají honoráře v průběhu let za ledacos -> co jste konkrétně Vy učinil pro to, aby tady nebyl bordel a morálně mravní marasmus větších rozměrů než za minula ??? Co jste jako "novinář" učinil ??? Jak jste protestoval VY ??? Co jste dělal, když docházelo roky k rozprodeji státu za bílého dne a de facto se dá hovořit o stavu, kdy jsme gastarbaitery ve vlastním státě ??? A co akce církevní restituce - pokud souhlasíte, je Váš článek vrcholem pokrytectví... Co Váš kolega ve zbrani jistého Šťávy Kalvoda a jeho mnohá temná angažmá, včetně nabytí majetku a střetu zájmů -> vše OK, že ???
Žijeme v rozkradeném, rozprodaném státě, kde lžou a kradou naprosto všichni u lizu, v budoucí něčí kolonii a VY jste k tomu osobně přispěl...
Dokázali jste, že to dokážete -> kam se na tuto Vámi zastupovanou sebranku kšeftující naprosto se vším a všemi, hrabou v důsledcích komunisti -> prodat, rozkrást a totálně rozložit vlastní stát...FUJ...
09. 08. 2012 | 00:38

JF napsal(a):

Tý jo: docela zajímavé a přiměřené. Co říkate pak dusotu kopyt slovankského víkendového nájezdnictva na Závisti u Prahy a to i pod dohledem jejich národního památkového ústavu? To je taky nějaká ta správná slovanská stopa v historii, co? ;-) Samozřejmě moderního to národa s vlastním pamětnickým ústavem, který však zřejmě ani nepobere, kde co odkopal a ponechal na pospas přítomnosti - zde ani tak internacionálnímu holubiččímu trusu ale spíše výletnické holubiččí duši ;-)
09. 08. 2012 | 00:57

honolulu (z lesa) napsal(a):

Panove brzdete !
Mam zabalenou antickou knihovnu v uschovne v Ohiu. Ceka, az se nekde usadim a potom prijede za mnou. (Jsem na potulce.) O tuto knihovnu opiram silny nesouhlas, ze stare Slovanske kmeny byly vyvojove mene vyspele, nez kmeny Germanske.... To neni pravda ! Vite, ze do doby zelezne jsme vztoupili pred Germany..? Diky Hetitum !
Germani meli docasny predstih pred Slovany mezi lety 50 B.C. - 400 A.D. a to diky intenzivni fackovacce s Rimany. My jsme tenkrat byli zemedelska velmoc na uzemi dnesnich Pripetskych mokrin. Nasi predkove byli urostli a dobre ziveni. Spatne jezdili na konich, ale byli bezpecni pred kocovnymi Asiaty.

Prvni Germansky kmen, ktery vpadl na uzemi Cech a porval se s Kelty 105 B.C.. byli Cimbrove. Byli vytlaceni Kelty a pozdeji zmasakrovani pri valce s Rimany.)

50 B.C. Keltove odchazi.....

9 B.C. Marabud a Markomane, Quadove a Cotiny prichazeji.
V markomanskych valkach ukoncenych 180 A.D. zniceni a pokoreni Rimany.
Odchazi do dnesniho Portugalska s dovolenim Rimanu 400 A.D.

430-480 A.D. - Prichazi prvni Slovanske kmeny, sebevedome, vykrmene a zasnouci nad Rimskou Carnuntum a Vindebonou na Dunaji.

Uz v te dobe jsme byli stari !
Vim to vsechno proto, ze jsem chtel vedet nase rasove slozeni a davny puvod. Sel jsem proti proudu casu az do 3500 B.C.
Kam se na nas hrabou Nemci. Az budu mit knihovnu, napisi vam nase prednosti. (Vsimnete si, ze jsme v prumeru hezci ! I to jednou vysvetlim - proc.)
Ahoj, nedejte se !
09. 08. 2012 | 02:21

salt VIII napsal(a):

Po přečtení dodatečně a dost ve spěchu ,se zpožděním částečně i více lokálních kronik (městských,krajů) husitství a doby bělohorsko-pobělohorské vzniká ve mne pocit,že krajní zjednodušení těch dvou významných dob našich dějin,s nímž vešly do českých učebnic,povědomí Čechů i novinářských klišé,že jsou buď nepochopeny nebo překrouceny smyslem a líčením průběhu i příčin s následky,resp.z větší částí lží:jak charakterizací osobností,tak cílů uvnitř dob.Ve smyslu Leibnitzova:lež je minimum pravdy.Pokud nevezmu polyhistorovu definici za základ,mohou být někým brány i jako v lecčems pravdivé.
Momentálně,z voleje bych Klause a Zemana přirovnal ke krajním fanatikům raného,post-Gruenwaldského husitství v dobách okolo Vyšehradské porážky Zikmundovy 1420 -Adamitům Kániše @spol.,které Žižka nechal brzy upálit pro sektářství a vlivovost.Zeman má svým věčným úsilím o českou korunu a nízkou popularitu blízko k Zikmundovi,možná-jestli Kánišovci -Adamité nebylo odrazem Zikmunda v husitech.Ovšem Žižka se jeví při větším detailu pohledu naň v toku událostí záhadněji-jeho proti-němectví a proněmectví,nacionalismus a kosmopolitismus atd.Nesnadný k rozboru,snad vyjma jeho protiZikmundovství a protipapeženství.Zikmundovo i-slovanství bylo spíše panevropské,katolicko-byzantské,Žižkovo spíše polsko-české ne ortodoxně-katolické.I v letech první světové války Zikmundův typ slovanství vedl v Jugoslavii k atentátu na Habsburky a silnému separatismu, ale v Polské Haliči naopak k psí věrnosti tamních katolicko-slovano-židů k Rakousku,Češi tak uprostřed s loajalitou.Vídeňský sociální demokrat Fridrich Adler,syn dlouholeté hlavy rakousko-uherské i pozdější rakouské sociální demokracie Viktora Adlera za první světové války atentátem zabil jednoho z premiérů-ministrů hraběte Stuerghka (s odpuštěním mu následníkem Karlem,KarelKramář 1917 se vrací z koncentráku s jinými odsouzenými k trestu smrti) a tím se připojil k Zikmundovství jugoslávských Slovanů-teroristů protihabsburských,patrně ve snaze zachránit celistvost Říše po válce s austroslavismem uvnitř.
V.Havla těžko hledám v husitství,protože kdyby byl v husitství proobrazem,byl by protiZikmunsdovský (protisrbský),ale nebyl by zrádcem pobělohorským.Možná správce zemský Hynek Ptáče z Pirkštejna po Lipanech,přítel druhé manželky Zikmundovy -Barbory Cellské-osudem světoobčanky byzantské-hynoucí tisícileté Velkoříše obdoba hynoucího Velkoněmectví dvacátého století-tolik zafixovaného v Havlech..Hledám-li ho v době pobělohorské proobrazem, stavěl bych ho spíše asi mezi předbělohorské evangelíky-české stavy-poněmčenou opozici k Habsburkům ,kteří si leccos nahrabali pro včasnou zradu hned při Bílé Hoře z exekucí jiných,ale neměli delší než dobové trvání vlivově a paměťově v českých dějinách,byli jaksi později pozapomenuti,odsunuti v písemnictví k malému zájmu o ně-bez odkazu dějinám typu J.Husa, ledaže o nich jsou sporadické zmínky sloučenin typu jakýchsi dobrých duší a současně mrv češství pobělohorského národního ponížení.Takových je v letopisech nejvíce,nikdo neví co si o nich myslet na tu či onu stranu,jací byli de facto národně,proto i pro velké jejich množství-důkladně zapomenuti a vymazáni z hlav pozdějších Čechů,po jejich smrti přirozené.Vracejí se k nim jen opakovaně lidé v dějinách Čech ne-současní,
z vedlejší koleje působivosti,rozhodně ne Masarykové,Benešové,Gottwaldové,Zápotočtí.Ti co něco znamenali.
09. 08. 2012 | 06:14

salt VIII napsal(a):

oprava výše na : "protiZikmundovský"
09. 08. 2012 | 06:28

Pepa Řepa napsal(a):

Panenko skočická, bábna Plajznerka to říkala a teď i Diag Urban.

Slovan jsem a Slovan budu, říkali v Liberci. No, pře válkou tam Slovanů nebylo, teď jim to natřela i Kluž.

A kdopak se na tom rozkladu společnosti tak vydatně podílel?
Co kdyby si myslitel Gruša zametl i před svým prahem.
Kdopak nám sem implantoval multi-kulti, PC, AA, džendrtetismus, vítání a zvýhodńování každého přivandrovalce, zvýhodňování místních nepřizpůsobivých....etc....etc.
Zahraniční politika? Jste pyšný na Kosovo, Egypt, Libyi......?:

Že by za vším byl jen zloduxh Klaus?
Co další kamarádi? Bursík tady zaneřádil krajinu řepkou, větrníky a fotovoltaikou, Kocáb pracovitost nepřizpůsobivých jen dorzzil.Pehe řediteluje synkům nejblbějších zbohatlíků a radí celé galaxii. Global governance především. Jířa zafkákala fakultu studiem na džendrtet a z Vás-celkem kdysi milého chlapíka-se stal ohnivý obhájce vyžírky, který využil nezkušenosti a naivity dalšího kamaráda Bojara.A tak by se dalo pokračovat.

Ruku na srdce, pane Urbane, co se vyvedlo Vám?
09. 08. 2012 | 06:37

Kačka napsal(a):

Kde se vzal ten novtvar ZLODĚJNA? ZLO-DĚ-JIIIIII-NA je správně!!!
09. 08. 2012 | 06:41

Michal Poláček napsal(a):

Vážení,
nevěřte Urbanovi to "nadávání na poměry". On se nikdy Čechem být necítil (resp. vnímal české občanství jako trest), proto mu naopak současný marazmus vyhovuje. Tak jako poválečné rozčarování s demokracií nahrávalo bolševikovi...

Petře z Tábora,
já se obávám, že Urbani/Hvížďalové/Pehe/Sedláčkové si neuvědomují, že po každé akci následuje reakce. Přirozeným důsledkem jejich vypjatého eurohujerství je nacionalizmus jako forma vzdoru.
Tak jako důsledkem politické korektnosti je "lidový" humor.

Quo Vadis země, kde jsou patricijové ve svých slonovinových věžích odtrženi od plebejců?
09. 08. 2012 | 06:42

Michal Poláček napsal(a):

Honolulu,

pěkný příspěvek. Nicméně je zřejmé, že Češi jsou smíšeného původu. Praotec Čech nepřišel do prázdné země, tak jako Germáni před ním. Všechny tyto skupiny kulturně asimilovali předcházející obyvatele bez toho, aby zásadně ovlivnili genetickou strukturu. Lze pouze říci, že obyvatelstvo české země bylo nejméně od poslední doby ledové čistě evropského "bílého" typu.

Původní evropští muži byli typizování Y-DNA (dědenou vždy po otci) haploskupinou I (dnes typická pro Skandinávii a bývalou Jugoslávii), starou 30 000 let. U nás je i dnes zastoupena u každého čtvrtého muže. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_I_%28Y-DNA%29.PNG
09. 08. 2012 | 06:57

Pepa Řepa napsal(a):

embéčko
My, Zelení, musíme usilovat o to, aby do Německa přišlo co nejvíc cizinců. Jakmile jsou v Německu, musíme bojovat za jejich volební právo. Jakmile toho dosáhneme, budeme mít ten segment voličů, který potřebujeme k přeměně této republiky.
Daniel-Cohn Bendit 1990

Především zničíme tuto civilizaci. Západní světe, jsi odsouzen k smrti. My jsme defaitisté Evropy. Všude probudíme zárodky zmatku a ochablosti. Kšeftaři drog, přepadněte naše vystrašené země. Povstaň světe. My jsme ti, kdo vždycky podají ruku nepříteli.
Louis Aragon 1925

Od prvích dnů revolty musíte zabíjet, Když zastřelíte Evropana, zabíjíte dvě mouchy jednou ranou-ničíte utlačovatele a přestáváte být utačovaní.
Jean-Paul Sartre

--------------------------------
Kontrolní otázka:
Jak a čím se liší politika a postoje neomarxistických Zelených v Německu a a strany zelených v ČR, čím se liší Ondřej Liška od Cohn Bendita, či od jeho předchůdců Louie Aragona či Sartera?
09. 08. 2012 | 07:07

JUDr.Karel Vlk napsal(a):

O ne-smyslu českého státu,mluvíte stejně jako Popelka z Holešovské výzvy, vše jen kritizujete.Při výčtu korupčních politiků jste zapomněl na politiky ze soc.dem.Grosse,Ratha Svobodu a jiné výtečníky
09. 08. 2012 | 07:17

mart napsal(a):

S Jako "člen mezinárodního právního týmu Diag Human" by si Urban mohl jakékoli moralizování odpustit. Snad kdyby ten blog napsal někdo důvěryhodný... ale Urbanovi už nevěřím ani dobrý den.
09. 08. 2012 | 07:19

František Blatan napsal(a):

Přesto jsem trošičku optimista. Ta řada už je asi příliš dlouhá. Tedy myslím od Masaryka, Beneše. Vemte si : Gottwald komunistický vrah a zbabělec, Zápotocký primitiv, Novotný komunistický nomenklaturní kádr, Husák normalizátor a vypatlanec, Havel poslední pozdrav Stb, Klaus zloděj ala neviditelná ruka...už by asi mohla přijít osobnost, která tu naši kotlinku pozvedne. Je nejvyšší čas.
09. 08. 2012 | 07:33

Franta napsal(a):

Za polárním kruhem žije pták Alka a ten se čas od času ,když se přemnoží, rozhodne spáchat bez zjevného smyslu hromadnou sebevraždu.
09. 08. 2012 | 07:46

Pepa Kábrt napsal(a):

Pan Urban opět kydá hnůj. Takovéto národnostně indiferentní osoby většinou kritizují stát, kde se narodili. Jinde by ovšem neprorazili. Podobně je na tom i prof. Rychlík z FF UK. Buďme rádi, že máme svůj stát. Politická elita stála za nic i za Rakouska a to pan Urban nepochybně ví.
09. 08. 2012 | 07:56

Bondin devátý napsal(a):

Danajský dar,který vručil roku 1917 V.I.Lenin petrohradským dělníkům,vrací suše bez poznámek nyní syn dělníka Putin.LENIN,KTERÝ BURCOVAL DĚLNÍKY V MARXISTICKÉM TISKU POZNÁMKAMI,ŽE JSOU OCASEM HNUTÍ A KTERÝ JIM ÚROVEŇ CHÁPÁNÍ VYBRAL POVÍDÁNÍM O DVOU KUPKÁCH SENA.Putin ale vystudoval vysokou školu,vzal si letušku ,která umí plynně španělsky.První bratr mu zemřel na záškrt v třicátých letech,druhý při blokádě Leningradu za druhé světové války.Více jich neměl,on je až poválečný ročník 1952.
Hollande opustil před pěti lety manželku se 4 vlastními dětmi a žije s novinářkou.Typ Zaorálka-odjakživa jen v oficiálních funkcích všeho druhu od nevidím do nevdím,funkcí krom člena dřívějších vlád.
A do toho vstupuje připozdívající se Klaus,jenže vyhrabal kávovou lžičkou lógr dějin a pod něj dal možnost se vkládat modernistům typu Pepy Řepy, s pozorováními typu moderních nákupních tašek velkosamoobsluh,marketů,mobilních telefonů a breviářů moderních žen.Opravdu hluboká podestýlka lógru.Na vrch hoďte diskutéři trochu vlastenecké smetany ať je projímadlo hotovo.
Zákony amoební třaslavé masy lidí české,které nahradí říznou kapelu třídních zákonů dřívějších bude nutno ještě vybádat,nezasáhne-li do té doby psychiatrie,která skoro touží být suplentem veškerého znovuzačátečnictví a znovunezralosti,adamitského přístupu -kdy ve svém hradě stranou všeho a všech si můžeš být sektou po své vůli,pokud Tě "objektivní svět" opět jako mnohokrát předtím znovu nenajde a nevyhodí z dočasně zvoleného z bezradnosti jej chápat nalezince sebou vybraného.Lze si hovět sobě samým do nekonečna,pokud Ti podle Bedřicha Engelse "svět nevtluče jako povýšenci dialektiku do hlavy".Písečná duna znovu Karla Marxe-no většině se tomu po 40 let dřiny školního katechismu Marxova už raději nechce ani věřit.Ale co kdyby? Návratů bylo v lidských dějinách přece dost a dost.Stačí si je přečíst vnímavě.
09. 08. 2012 | 08:01

rego napsal(a):

Někdo tu trefně napsal,že nejsme Fini ani Holanďané,bohužel,jsme jenom neschopní Češi,kteří žijí i nadále svou po staletí pěstovanou národní schýzu,chceme kapitalismus ale žijeme socialisticky,chceme do Evropy ale nechceme Evropská pravidla,chceme si svobodně volit vládu a když si ji zvolíme tak na ni nadávaáme,žijeme si relativně v blahobytu a spokojeně ale jsme nespokojení,když nejsme schopni samostatné existence možná by bylo lepší připojit se k jinému,státu,národu,ideologii,kde v tom mají jasno a sdílet s nimi jejich společenský vývoj,můžeme na naše dobrodince i lehce nadávat,ale ne zas moc,aby se nenaštvali a nevykopli nás zpátky na smetiště dějin.......
09. 08. 2012 | 08:06

RA napsal(a):

ale vždyť zánik národních států je smyslem Evropské unie a přáním eurohujerů, typu Urbana. Na co si tedy stěžuje ? Jsme přece Evropané.....haleluja.
09. 08. 2012 | 08:15

Bondib devátý napsal(a):

Dodatek:Funkce-druhá půle života Hollandeho.První půle,tuším,omyl omluvte případně,tři vysoké školy za sebou-tuším ekonomika a finance,politika a management.Vůmlící-vemte si příklad!
09. 08. 2012 | 08:20

dvd napsal(a):

Pan Urban by neměl soudit ostatní podle sebe. Národ se neskládá z ješitných degenerátů, kteří neustále naříkají nad tím, jak jim okolí nerozumí a jak oni by rádi tomu okolí šéfovali. Prostě národy obecně se neskládají z Janů Urbanů. Zapať Pán Bůh.
09. 08. 2012 | 08:42

resl napsal(a):

honolulu 19:50,
nežijete tady, proto se vám líbí Klaus, Bobošíková. Nic proti vám, jen to tady neznáte. Je fůra emigrantů, kteří by se sem nevrátili ani za nic. Vy jste mezi nimi. Hezký boj ve vašem pralese vám přeje r.
09. 08. 2012 | 08:54

KIM napsal(a):

Asi jsme nejvíce spokojení, když jsme trvale nespokojení, a zdá se, s čímkoliv.

Hrabivost (nejen českých) elit nelze vydávat za vizi (kterou ostatně od naší vlády nikdo neočekává, spíš každý další krok establishmentu potvrzuje myšlenku o totálním výprodeji nejen majetků ale i rozpočtu, myšlenek a osudů), spíš nás čeká rozpad elementárních hodnot, což je příkladně vidět na základních školách, kdy mizí "národní" jednotící prvky, - dřív se to 'národní' nahrazovalo 'internacionálním', - dneska mnozí lidé vědí daleko více o cizokrajných kuchyních než o kuchyni vlastní, české, řečeno více méně obrazně. A důsledkem je, že mnohé (české) občany už ani český prostor nezajímá. Možná je to patovou, bezvýchodnou situací…

Anebo nechceme z vlastní pohodlnosti vidět řešení. Na prolhanou vládní garnituru volby rozhodné změny, na nepovedenou důchodovou reformu vyšší porodnost, atp. jinak opravdu lež (, závist a hrabivost) a nenávist vítězí nad pravdou a láskou (a zdravým rozumem).

Nebudeme si namlouvat, že národní stát žije. Reálně sice existuje, ale každá část vládnoucích i mocichtivých nevládnoucích elit si představuje něco jiného. Společný jazyk je sice důležitá, ale nikoliv nezbytná podmínka k vládnutí. Svět se ale začal drobit a již se rýsují nové vazalské vztahy v rámci světa rozděleného nadnárodními korporacemi. I naše společnost se víc a víc atomizuje a i když někteří lidé sedí vedle sebe, často je rozdělují názory vzdálené i celý kontinent.

Tady si v komentářích můžeme plácat, co chceme. Ovšem ti, kterým je to určeno, nás poslouchat nebudou. Je to asi tak stejné, když budeme sledovat dojemný příběh o týraném a zneužívaném dítěti, jistě to vezme za srdce všechny kolem, ale jenom ne, kterým je toto vlastně určeno, jak rozporuplné, násilníky a jejich oběti…

Stačí si projít pár příspěvků v komentářích pod různými články (a nejen zde), kolik je v nich nenávisti, zášti, netolerance a útočnosti, podbízivosti a amorfních názorů.

Opravdu jsme tohle chtěli?
09. 08. 2012 | 09:02

Hulu napsal(a):

no dobrá, takže to bylo A ... dovíme se i B?
(kromě toho je to dost dlouhé a celkem únavné ... hospodské "Ku-a to je bordel!" by bohatě stačilo ... ovšem chápu, že taková zkratka je pro "jednoho z nejuznávanějších myslitelů české současnosti" nemyslitelná
09. 08. 2012 | 09:03

Josef K. napsal(a):

Soudruhům. Lenin kdysi prohlásil, že z marxismu pro bolševiky platí jenom dialektická metoda. Dialektická metoda tedy logicky pochopena nebyla a nemohla být, protože i ta byla pochopena po svém. Typicky ruské:
Čeští soudruzi se v tom hned našli,německé bylo vyloučeno. Takže český tzv. normaqlizační marxista o marxismu nic neví, ale plácá leninsko-stalinistické poučky smíchané s jeho českým šovinismem. Již mnohokrát se v tzv. diskusích, v mém případě naposledy "aga" pod Justem, projevilo, že zdejší diskutující diskutují bez znalosti věci a obviňují jiné ze lži. Pak taková diskuse nemá smysl.
Pro většinu diskutujících, typická ukázka opět pod Justem, je to totiž spíše terapeutická záležitost.
České prostředí produkuje nadprůměrné množství deviantů na 100 tisíc obyvatel.Je to cosi jako incestní velkoprodukce agů, bedů, tondů , dvd , bondinů devátých atp.
v politické rovině klausdů, nečasů, topolánků, grossů atd. atd.
Tím je o osudu toho, co se zde nazývá stát, popř., národ, rozhodnuto. Soudruzi si mohou psáti , co chtějí.
09. 08. 2012 | 09:20

Milan Hladik napsal(a):

Evropa hledá cestu k hlubší integraci, bude trvat pár desetiletí, ale nastane. Nenechme se ovlivnit zavádějícími výkřiky neinformovaných českých médií. Současné české elity nemají jasno, protože jsou nevzdělané, nemravné a licoměrné. Psem státu kývají ocásky PPF, Appianu, Tykače, J&T, Penty, ČEZu a jejich hradního kmotra, všichni to ví, ale veřejný zájem nikdo nehájí. Pro český stát, jehož duchovní identita byla vyprázdněna mimo jiné i zážitkem drancování v domácnostech milionů bývalých německých spoluobčanů, to má zdrcující důsledky. Lidé to cítí, někteří křičí, někteří rezignují, všichni nadávají, málokdo nabízí východisko. Děkuji panu Urbanovi že to téma zdvíhá. Řešení pro barbarské Slovany byl kontakt s římskou kulturou zprostředkovaný Němci. Středověké české království vzkvétalo jen jako klíčová součást svaté říše římské. Feudální rozdrobenost překonala vnější habsburská síla jejíž centralizovaný ale kulturně autonomní soustátí umožnilo mohutný hospodářský rozmach na území Čech. Masarykova a Benešova státotvorná kreace byla sice prudce odmítnuta sudetskými Němci, ale ti ztratili v rozvráceném Německu trhy a majetky a paradoxně našli nečekanou oporu v české koruně a v Rašínovi. Hospodářský rozmach první republiky byl nemyslitelně odvozen od propojení německého, českého a židovského kapitálu. Tolik historie. Kdo chce zůstat stát před prahem sjednocené Evropy? Jen otřepaný husita oděný do hávu nevábných ideologií. Zanícený katolický mistr Jan Hus by mu nerozuměl, zato Putin ano.
09. 08. 2012 | 09:30

Sousedka od vedle napsal(a):

Článek je zbytečně zdlouhavě napsaný, viz např. Žijeme ve státě, který odmítá být vlastí. Žijeme ve státě, který...
V ekonomii nám říkali: žádnou omáčku, prosím fakta. Toto připomíná sloh.
09. 08. 2012 | 09:31

Twist napsal(a):

Urbanovi se povedl majstrštyk - zatáhl do diskuse značné množství diskutérů, pánové si na vrcholné úrovni pokecali (mic z toho k ničemu nebude) a pan novinář si už v poklidu píše nový článeček na obhajobu jedné z rozhádaných part, svinstvo zůstává neuklizeno.
09. 08. 2012 | 09:34

Vladimir napsal(a):

Tenhle ne-smyslný stát ustavil i s jeho morálkou V.Havel. On - Havel také vzhlížel k sousednímu německému národu, tuzr se omlouival za příkoří, která německému národu způsobili Češi po válce (někdy i v době války).

Urban je "velký" pokračovatel Havlův a nijak nepřekvapuje, že píše o nesmslnosti ČESKÝCH NÁRODNÍCH ZÁJMŮ, o NE-SMYSLNÉM ČESKÉM STÁTĚ, o vzorech na západ od našich hranic.
Myslím, že Urbanův ktajíček chleba se pekl v Mnichově a jeho názory jen zřídka odrážejí skutkovou podstatu ...
09. 08. 2012 | 09:41

turcan napsal(a):

Pre každého obyčajného ČechoMoravoSlováka 2012 už Bohužiaľ neni problémom "po vojne 1945-1989-2012" byť "eurogenerálom" ale čo z toho, keď " VOJSKO" trpí euroflegmýtickou euroapatiou pasívnej rezistencie a servilnej germanoruskej "nadradenosti" vo svetle českého ateizmu s Husovým "TIEŇOM 2012" Resp. "OD PALACKÉHO po KLAUSA " je obdivuhodná "čechogenéza ČECHÁČKOVANIA" ako vrodenej eurodiagnózy od Bielej hory I po Bielu horu II "eurocestou ku B.H. III......Bohémi pod Hradčanami siajsi zase "koledujú" o "ADOLFA II" aby im a cez nich aj nám "pod Kriváňom" pripomenul, akí sme a kde je zase "naše Euromiesto"?! Kára plná československých bolestí sa "doterigala ne ceste 1918 do roku 2012 a zdá sa , že bez EUROPOUČENIA, lebo zase "myslia &konajú" za nás iní a o nás bez nás , ako nám to "europrináleží" a v jednomkuse od 10-5.1945 do 9.8.2012 - tak čo NATO dodať - vie niekto poradiť PRDUCHovi z Turca 2012 na ,:tienovy@centrum.sk 9.8.12 -?!§
09. 08. 2012 | 09:54

Desiderius napsal(a):

Tento stát byl doslova v roce 1992 Klausem a jeho ODS ukraden.Byly obsazeny všechny jeho části jeho lidmi (exekutiva,justice apod.),stát byl rozkraden bývalými bolševiky,ze kteých se stali dnešní miliardáři,kteří ovládají dnešní hospodářství.Je čas vrátit stát občanům a trvat na tom,abychom za peníze,které státu platíme,stát vykonával veškeré fukce veřejného zájmu,které jsou potřeba.Obávám se ale,že je maraton,jehož konce se nedožijeme.
09. 08. 2012 | 09:54

naštvaný napsal(a):

Urban píše: "Český stát ztrácí nezadržitelně smysl." Já se ptám: Urbane, kolik ti sudeťáci za to zaplatili?
09. 08. 2012 | 09:56

El Comandante napsal(a):

Mě zaujala pasáž o hodnotě státu ! Hodnotu státu vytváří duch jeho práva. Jaké právo má občan a jaké právo má stát. Jen se nestačíme divit co vše je možné v právním státě. Je jisté že občan tuto část boje nemůže vyhrát. Až to bude alespoň 50:50 můžu říct že článek pana Urbana má smysl.
09. 08. 2012 | 09:57

turcan napsal(a):

Pre každého obyčajného ČechoMoravoSlováka 2012 už Bohužiaľ neni problémom "po vojne 1945-1989-2012" byť "eurogenerálom" ale čo z toho, keď " VOJSKO" trpí euroflegmýtickou euroapatiou pasívnej rezistencie a servilnej germanoruskej "nadradenosti" vo svetle českého ateizmu s Husovým "TIEŇOM 2012" Resp. "OD PALACKÉHO po KLAUSA " je obdivuhodná "čechogenéza ČECHÁČKOVANIA" ako vrodenej eurodiagnózy od Bielej hory I po Bielu horu II "eurocestou ku B.H. III......Bohémi pod Hradčanami siajsi zase "koledujú" o "ADOLFA II" aby im a cez nich aj nám "pod Kriváňom" pripomenul, akí sme a kde je zase "naše Euromiesto"?! Kára plná československých bolestí sa "doterigala ne ceste 1918 do roku 2012 a zdá sa , že bez EUROPOUČENIA, lebo zase "myslia &konajú" za nás iní a o nás bez nás , ako nám to "europrináleží" a v jednomkuse od 10-5.1945 do 9.8.2012 - tak čo NATO dodať - vie niekto poradiť PRDUCHovi z Turca 2012 na ,:tienovy@centrum.sk 9.8.12 -?!§
09. 08. 2012 | 10:01

aga napsal(a):

Michal Poláček

"Quo Vadis země, kde jsou patricijové ve svých slonovinových věžích odtrženi od plebejců?"

Země nikam nekráčí, ta setrvává na svém místě:

Josef Hora:
Země, země stokrát pokoušená,
kolikrát
vídala jsi cizí ruce z věna
tvého lidu cáry rvát!
Krev a slzy tekly po tvé skráni,
mlčel hlas božího slitování
a jen smrt a jenom hlad
sily zrno do tvých lad.

Z té země - ne ze zfalšovaných zápisů v kronikách a ze sítí marných slov - může národ čerpat sílu. Bohužel, její nepřátelé to vědí, a dělají vše, aby otrávili nejen duši národa, ale samu životodárnou zem.
09. 08. 2012 | 10:06

No... napsal(a):

..bezostyšně podporuje ruské zájmy...autor poněkud poupravil heslo "Kdo nejde s námi, jde proti nám" a pokud tupě neodkýveme nápady amerických firem a vlády, tak podporujeme Rusko. Trochu dost infantilní argumentace. Rovnoprávné vztahy jsou základem. Ale to je těžké k pochopení, když potřebuji podporu pro své zadavatele a jejich firmy. O šmejdském diaku nemluvě....
09. 08. 2012 | 10:10

Jarsa napsal(a):

Vážený pane Urbane, Váš text je, jako obvykle, skvělý. Diskuse k Vašemu textu jsou plné zpochybňování, urážek a klausismu obecně. I to dokazuje, že máte pravdu. O netvorovi z Hradu jako ruskému polírovi víme snad už vše. Pouze neumíme najít jedinou pozitivní stránku jeho bahenní duše. Už to, že se mohl stát takovýto primát presidentem svědčí o tom, co jsme my Češi zač.
09. 08. 2012 | 10:12

Jindra napsal(a):

Zdá se, že se autor nedostal k lizu a tak skočil na vlnu morálky. Takový malý Savonarola. Toho ale upálili. Škoda, že tento zvyk netrvá dodnes.
Co mu brání vstoupit do politiky?
09. 08. 2012 | 10:22

Jindra napsal(a):

Učí na New York University v Praze... Co proboha, a kdo ho za to platí? Čechy jsou stejné jako jejich evropské okolí. Mravokárné kydy pana Urbana jsou na zvracení bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl disidentem.
09. 08. 2012 | 10:27

melanier napsal(a):

Nejen politici aleč všicn i neschopní nesnášení znalého a přemýšlivého jedince, porotože jim "znesnadňuje jijich úkol, kterým je něco vykonbat bez problemu,rychle a podle tabulek, nebo naopak zakrýt neplechu. Takéí lékař se na mě ztlobil, žře čtu na internetu, to je prý to nejhorší. Prostě jehoi kolega něco zvoral a on ho potřeboval krýt..... Inteligentnější člověk, a ještě když má nějaké zásady, tak to má v životě tady v nesnadné. Vykonávat kvalitně práci a taky ji žádat bylo vždy mým kredem, ale to je hodně složitéí, když všude je šlendriján.
09. 08. 2012 | 10:31

Bubeník napsal(a):

Vážený soudruhu Urbane, tímto nekonkretním mumláním se můžete živit ještě dalších 20 let. Máte to dobře rozděleno. Jedna elita dělá politiku marasmu a korupce za miliony, druhá elita dělá novinařinu a oblbuje veřejnost umělou kritikou. Jenže tam, kde nepadne konkretní jméno gaunera odpovědného za polistopadový režim, (HAvel, Klaus a spol) tam vládne lež a přetvářka. Kde jsou vaše sliby za OF, že budete vládnout lépe než komunisté? Čest vaší maskovací práci.
09. 08. 2012 | 10:37

Bubeník napsal(a):

Vážený soudruhu Urbane, tímto nekonkretním mumláním se můžete živit ještě dalších 20 let. Máte to dobře rozděleno. Jedna elita dělá politiku marasmu a korupce za miliony, druhá elita dělá novinařinu a oblbuje veřejnost umělou kritikou. Jenže tam, kde nepadne konkretní jméno gaunera odpovědného za polistopadový režim, (HAvel, Klaus a spol) tam vládne lež a přetvářka. Kde jsou vaše sliby za OF, že budete vládnout lépe než komunisté? Čest vaší maskovací práci.
09. 08. 2012 | 10:38

mb napsal(a):

huj huj pepa řepa ... sekera už je při pni stromu ...

njn ... stane se ...
09. 08. 2012 | 10:39

pavjan napsal(a):

Dostat do kolen národní státy je dávným snem globalistů, na němž bez ustání pracují. Vše tedy probíhá podle plánu. A Vy autore blogu, byste měl být spokojen že události probíhají v proudu, jehož jste stoupencem.
09. 08. 2012 | 10:48

chim napsal(a):

Volte tentokrát svobodný, jsou jasně proti Bruselu, dotacím=korupci... Ve vesmíru má být rovnováha, nyní jsou ručičky extrémně doleva (Bruselu).
09. 08. 2012 | 11:06

muromec napsal(a):

Tož, bratři Češi, když jste v roce 1992 rozvraceli společnou republiku - (a jak hezky jste to tehdy zaranžovali, aby všechna špína zůstala na nás Slovácích: pomlčka se stala tím nejdůležitějším na světě, Havel šel hrdinsky do Bratislavy dát se schválně okopávat hrstkou slovenských nacionalistů aby mohl společně s Klausem ukázat jak to s náma vůbec-ale-vůbec nejde, noviny usilovně masírovaly české čtenáře a budily protislovenské vášně...) - jistě jste tehdy netušili, jak dopadnete, že si jednou budete někteří (a docela mnozí, že pane Hladík) s přehledem a s chutí kálet do vlastního hnízda, dokazovat sami sobě, že jste vlastně nicky, že pro vás tady ani není místo, a že váš stát je jeden velký omyl. Tohle je ten slavný český národ, s tím co tady předvádíte? Tak to už aby vás opravdu ti Němci nadobro spolkli, a budete tam kde chcete být.
09. 08. 2012 | 11:08

Honza napsal(a):

Problém osoby pana Urbana spočívá v jeho disidentské minulosti.Jelikož valná část disentu byla všemožně a tzv. "nezištně"podporována sudetoněmeckými kruhy. Toje fakt, který dnes již těžko může někdo zpochybnit. Po roce 1989 však těmto kašparům sudeťáci vystavili účet. No a oni jim jejich někdejší "výpomoc" dnes již více jak 20 let splácejí. Vždyť je to jednoduché, stačí se podívat a zamyslet se nad chováním, myšlením a jednáním všech těch Grušů, Urbanů, Pithartů, Doležalů(Bohumil),Rumlů, Mlynáriků a dalších desítkám jim podobným kolaborantům a parazitům, kteří si v dnešních dobách udělali patent na rozum a snaží se zde po tuto dobu nám všem vymývat mozky. Nutno poznamenat, že u některých jedniců se jim to dobře daří. Stačí se podívat na některé zdejší příspěvky.
09. 08. 2012 | 11:26

Mungo napsal(a):

Český stát nemá smysl zejména pro Moravu a Moravany, neboť Češi a český stát jejich existenci a snahu o jakoukoliv formu samostatné existence, byť v rámci jednoho státu, arogantně přezírají.
Budu citovat Jiřího Novotného z roku 2002, když píše o době obrozenecké:
"Zájem přežít velel Čechům uvědoměle slavizovat vlastní kotlinu. Druhý zájem, posílit, velel najít novou půdu, na které by se češství uchytilo a rozmnožilo. Touto kolonií, touto novou, lépe řečeno staronovou zemí, kde bylo lze roubovat češství do prostředí s méně vyhraněným etnickým vědomím, se stala Morava. Není divu, že se záhy setkáváme s otevřeným konstatováním, třebas možná nadsazeným, že „český zápas národní rozhodne se na Moravě“. Čechizace Moravy se stala českým národním zájmem."
Takže pokud se bude stát prohlašovat jen za "český" a jeho president bude chtít být jen "českým" presidentem, není to nic dobrého pro Moravu.
Předpokládám, že v plánu je přepracování ústavy, v jejíž úvodu zůstala zachována jediná zmínka o Moravě a o historické kontinuitě tohoto státu:
Ústava ČR - PREAMBULE
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.
Tolik o smyslu tohoto státu, který zapomněl na vlastní minulost a vydal se po nové, české cestě s jnesmírně nákladným (ale politicky výnosným) územním členěním na 14 krajů (+ 8 umělých celků NUTS II) - to se to krásně čachruje s penězi ! a mediálně pragocentristickým chováním.
09. 08. 2012 | 11:29

JARLE HALSNES napsal(a):

Tohle je výborně napsaný blog. Nezbývá, než souhlasit.
09. 08. 2012 | 11:44

F.Srbek napsal(a):

Zajímavý článek rozhořčeného novináře, který procitl. Protože pocházím ze "Sudet", měl jsem to štěstí, že jsem se narodil po válce a ne do ní, přicházel jsem do styku s lidmi, kteří v předválečné, válečné a poválečné době v Sudetech žili a hovořili o ní bez příkras. Tito lidé nebyli schování "za větrem". Proto soudím i dnes, že opatření provedená po válce byla nutná a potřebná, bohužel.
S většinou ostatních názorů, nelze nesouhlasit. Zárodky "tohoto" fungování státu, kde občan je pouze plátcem daní a kde slovo pacient vymizelo ze slovníku, se vytvářely postupně. Není to jen otázka posledních 20 let. To co je výsledkem posledních 20 let je bezpříkladný rozpor mezi slovy a činy, u těch, co mají lidem sloužit. Bohužel začal s tím V.Havel. Hezká slova a skutek utek. Ostatní to pak dovedli k dokonalosti za vydatné pomoci nových telekomunikačních technologi a "nestranných" žurnalistů. Pojem "tunel" se stal symbolem novodobého podníkání a korupce prolezla do všech sfér života. Aféry celebrit a jejich prezentace v mediích zcela přebily věci, jako je obyčejná práce a poctivý život.Narostlo bezpráví v "právním státě" vůči těm, co nemají prostředky na to, aby se mohli bránit. Kdo nezkusil drogy, kdo nebyl ... není in. Vymlouvání minulost nestačí a nepomůže. Je třeba ovlivnit budoucnost. Ti, co se ucházejí o naše hlasy by měli jasněji definovat o co, budou usilovat. Něco jako smlouva s voliči, při jejímž neplnění by měli odejít a ne vytvářet nové umělé subjekty jako prostředek udržení se u moci. Je třeba vyškrtat všechny ty, kteří nás balamutili posledních 20 let a alespoň se pokusit poslat "nahoru" nové lidi. To samo o sobě neznamená, že bude lépe, ale nemusí být hůře.
09. 08. 2012 | 12:02

Lukáš z České Lípy napsal(a):

Ne vždy jsem rád, že jsem Čech! Zrovna nyní se za to stydím, když vidím, poté, co se najde někdo další, kdo napíše něco málo o současné politické situaci, o rozkrádání, korupci, okrádání lidí.. Opět tu nevidím žádné spojení. Jak už tu někdo napsal, asi musí být ještě hůře, abychom se začali chovat jinak a konečně se sjednotili a vyrazili v davech do ulic. Proč zvedat své líné zadky od PC, když se tu můžete hádat a dokazovat si své ego: že víte víc než ti druzí? Copak Vám hlášky, odpověď např. pana Langera: "zasloužili si to, tenkrát se na vnitru pracovalo.." na otázku proč vyplatil 5-ti náměstkům v roce 2008 až 3,8mil. korun z peněz daňových poplatníků, vůbec nevadí? Jsou snad politici něco více, než my? Že si po 2 měsících ve funkci zaslouží odměnu (prémie) v řádech sta tisíců (min. 2x jejich běžného platu)? Nezdá se mi, že by někdo z politiků byl během 2 měsíců schopný udělat v politice takový převrat, že by si zasloužil takové odměny! Ale ještě jednou, asi nám stále není tak špatně. Raději se tu budeme hádat, někoho pomlouvat.. Co takhle se začít hádat s politiky a jiné konflikty, které jste někteří mezi sebou dokázali několika slovy vytvořit nyní, nechali na jindy? Vaše konflikty nás nic nestojí. Kdo zadlužuje stát jsou politici! Když já udělám problém v práci, který bude stát mého zaměstnavatele nějaký peníz, strhne mi určité procento z platu. Když politik udělá chybu, která stojí stát několik MLD, všichni nad tím mávnou rukou. Však naše dojná kráva, ti hloupí lidi, to opět na daních, které se chystáme nyní navýšit, zaplatí. Kam jsme se to dostali.. :(
09. 08. 2012 | 12:08

Marie napsal(a):

Admirál 18.39 8.8.
Já dokonce velice lituji i vyhnání barona Haase z Bítova, který to, chudák, řešil sebevraždou. Zůstala po něm jím tak milovaná opuštěná zvířata, která pak velmi strádala a většinou nedopadla dobře, včetně jeho lvice. A litovali toho i jehou současníci a obyvatelé městečka pod hradem, kterými byl oblíben. Ač byl židovského původu, tak je paradoxně nezahubil Hitler. Ale tzv. slušných Němců bylo víc.
Není dostatečný důvod ke sjednocení Evropanů to, že třeba u nás je ta genetická skladba už jen taková, jak píšete?
Já jsem vycházela z příjmení, která se v mé rodině vyskytují do osmnáctého století, a to jen z matčiny strany. Jsou tam zastoupena jak česká, tak německá příjmení. A kdybych to vzala i z otcovy strany, kdoví, kam bych se dostala, k Tatře a Fatře zcela jistě a možná i k Matře.
09. 08. 2012 | 12:10

morava napsal(a):

Mungo: Počkejte až z Prahy nařídí likvidaci Radhoště i s Radegastem, prý je tam uhlí, už sepisujete deklaraci ?
09. 08. 2012 | 12:38

Tý jo! napsal(a):

Samozřejmě, že Slované měli také přednosti, jinak by neosídlili půl Evropy: znali podstatně více zemědělských plodin než Germáni, a zřejmě se uměli pohybovat v mrazivém prostředí - Germáni před mrazem prchali na jih, Slované osídlili celou mrazivou část Evropy - ta hranice je velmi nápadná - saně, zřejmě kvalitní pece (nově příchozí Slované v Roztokách u Prahy měli jednotné pece), sruby - vše co známe z pohádky o Mrazíkovi :o) . Nicméně Římané, Germáni a další středoevropané je předstihovali v geometrickém a abstraktním myšlení a také v organizaci společnosti (vícestupňová hierarchie) jak jsem napsal výše. Např. středověké německé domy jsou nápaditěji postavené atd.
09. 08. 2012 | 12:45

Tý jo! napsal(a):

Jinak skutečný český vlastenec zná film plukovník Švec - velmi kvalitní němý film, který česká média zásadně nevysílají, protože je tvrdě proti ruským nešvarům. Vládnou nám stále komunistické nevlastenecké rodiny a vexláci, z toho se musíme vymanit !!!!!!! Musíme si vládnout sami a tu postkomunistickou verbež vypráskat, pak bude líp. Tenhle stát jde proti českým národním tradicím - poslechněte si pořádně text písně Svatý Václave, vévodo české země !!!
09. 08. 2012 | 12:48

zdeněk napsal(a):

Pane Urbane děkuji za Vaši analýzu. Ano, je to na emigraci, pokud nechceme v tomhle chlévě umřít. Jinde jsou problémy s politiky, u nás jsou problémy s politiky odrazem našich vlastních chyb, hlouposti, provinčnosti, nízkozti a lenosti které nás ovládají v nesrovnatelně větším rozsahu, než v zemích, které neprošly totalitami, hlavně tou komunistickou, která posvětila udavačství, zlodějinu, lži atd. Díky za prostor k myšlení, který nabízíte všem. Co ale s tím???
09. 08. 2012 | 12:55

xxx napsal(a):

reaguji na první komentař ze str,1/1 vyhnání sudetských němců byl zločin a nenapravitelná pohroma pro český národ.kulturu do čech přinášeli po řadu století němci už od karla 4.nebýt německého národa,nebyla by v této zemi ani jediná kult.památka.podívejte co stačili napáchat za dobu poválečnou češi ve spolupráci se sověty a jejich českosovětské vlády,která trvá dodnes.
09. 08. 2012 | 12:57

PeN napsal(a):

Jarsa: Holt Vám nezbývá, než se jako přílsušník takto strašného národa řádně oběsit. Tak do toho, ale ještě se před tím zbičujte...
09. 08. 2012 | 12:59

PeN napsal(a):

Urban, to neblahé a nechutné stvoření, se celým svým dílem z posledních let snaží o to, aby bylo Česko z mapy vymazáno, minimálně vymazáno jako svébytný a svépravný stát...
09. 08. 2012 | 13:05

Myšelín napsal(a):

Mungo
Prebambule bude zrušena i u Ústavy. Vždyť je už nikdo nenosí.
09. 08. 2012 | 13:06

Marie 2 napsal(a):

Dobrý den, jsem Marie č.2
jednu jmenovkyni tu už máme.
Nemyslím si,že jsou lidi zlí atd. atd.jsou jen poplatní této době a ti citlivější jsou vyděšení a nešťastní neví kudy kam,vždyť to zametlo s celou Evropou,jediné co mě rádoby těší/v uvozovkách/ že v tom nejsme sami.Doporučuji knihu od Benjamina Kurase:Jako pes ke kandelábru...to se budete divit co se v EU na nas chystá..
09. 08. 2012 | 13:08

Petr Táborský napsal(a):

Díky autorovi za jeho článek. Vyhnání lidí z jejich domova, ano, myslím tím vyhnání NĚMCŮ, bylo velikou chybou a zlopčinem, který se nám vrátil a vrcí, neseme jeho důsledky dodnes, konečně dnes je jisté, že s Němci, by to tu bolševici neměli tak snadné. Politika a politici jsou takové, jací jsme my sami. Pokud chceme cos změnit, začněme u sebe...
09. 08. 2012 | 13:10

Vlado napsal(a):

Tak nevím co s tím? Svobodu máme! Demokracii máme! Globálnímu kapitálu jsme se oddali až tak, že již mnoho státního majetku v rukou státu není. A ten co zbyl bude darován církvím. Tím pádem
se vláda zbaví za něj odpovědnost. Nezaměstnanost máme nižší než
v celé Evropské únii. Zadluženost státu je prý také únosná.
Jen ti komunisté, kteří již třiadvacet let nemají na chod státu nižádný vliv, podle autora a některých nicků za to vše špatné mohou.
Autor je vysoce vzdělán avšak ve své analyze neopoměl vyzdvihnou zločiny komunistů avšak, že kapitalisté mají na svědomí obě světové války na to nějak zapoměl. To byly tragedie jaké lidstvo
poznalo! Zatím nic horšího se na planetě neodehrálo na to nelze zapomínat autore!
09. 08. 2012 | 13:38

Jos napsal(a):

Petr Táborský,
Dnes je jistý přímý opak vašich tvrzení. Jen si tak živě představuji, na kolik částí by se dělilo bývalé Československo, pokud by nedošlo k odsunu. To by zase soukmenovci vesele spěchali zpátky do říše a hranice ČR by byly někde u Litoměřic a Jindřichova Hradce.
09. 08. 2012 | 13:47

magor napsal(a):

Citovat zakomplexovaného zavání patologií. |To slepý vyčítá hluchému. Ale jo, přesně takhle lidský svět funguje, už tisíce let.

V mindráku z komunismu hodláte setrvat celoživotně? Nic, každý člobrda tu má nějakou funkci.
09. 08. 2012 | 13:48

Géza napsal(a):

Reaguji tak trochu na Lukáše z České Lípy. "Nemáme se tak špatně, abychom vyšli do ulic". To je asi klíčová věc, že standardnímu českému člověku jsou zřejmě bližší buřty a guláš s pivem než "principy", za které by měl bojovat jako lev. Vždyť s tímto postojem by se možná smířil i s myšlenkou, že by nás opět obsadili Němci (jen když bude gulášek a pivíčko). Jak musí být zle, aby český člověk vyšel do ulic? takový stav si snad ani nelze představit. Pomoci budou muset asi tradičně studenti jakožto historicky nejstatečnější složka českého národa a říct českému národu, že už čas pro změnu nastal a co je potřeba dělat.
09. 08. 2012 | 13:52

Abe Normalni napsal(a):

Petr Táborský Nejvetsim vykonem Nemecka po roce 1989 nebylo znovusjednoceni, ale to, ze presvedcili cely svet, ze v NDR nezili Nemci :-D Svata prostoto!
09. 08. 2012 | 13:58

No... napsal(a):

Chudák Muromec ! Nosí mu do ústavu někdo alespoň jablka ? Duševní a slovní průjem by měl doplnit tím posledním, pravdivým....
09. 08. 2012 | 14:00

Abe Normalni napsal(a):

xxx a pro triple x to same. Vychodni Nemecko, to byl raj kultury (a oddechu:-). Cim to bylo, ze ti nejfestovnejsi Germani se zmohli na trabant a einkeslbuntes? Uprostred bordelu a panelaku?
09. 08. 2012 | 14:01

mb napsal(a):

gulášek a pivíčko ...

https://www.youtube.com/watch?v=KIy7tz_-trY

https://www.youtube.com/watch?v=3v2Ll0xqQgM
09. 08. 2012 | 14:03

mb napsal(a):

hledal jsem věc za kterou se má bojovat
myslel jsem že má cenu si na muže hrát
ale potom během jednoho dne jsem poznal že asi neé
že je to horší než chtít chytit vítr ...
09. 08. 2012 | 14:08

skeptický napsal(a):

Každá doba má svůj VUML.

Tenkrát ale bylo jasno už od pionýra odkud vítr vane,a koho milovat.Dnes se tají,odkud to přiletí.Dá se pouze usuzovat podle toho,co nelze kritizovat.
Zájemců o tohle území je víc.Bohužel jedna věc je jasná,domorodci jsou tu přebyteční.A vždycky se jde cestou nejmenšího odporu.To máme za to,že si zpíváme zemský ráj to na pohled.
Pořád se někde osvobozuje,bratrsky pomáhá,demokratizuje,arizuje nebo dearizuje.Prašť jako ohoď.
Podle Marxe : území - půda je materielní základna,ostatní jen ideová nadstavba.Ta se dá prací získat.Území se musí leda vybojovat,nebo ukrást.
09. 08. 2012 | 14:42

Jindřich Dvořák napsal(a):

Vždyť tenhle Urban je člem týmu Diag Human. Jeho cílem je rozložit tento stát. Tak tomu přispívá i těmito blbými články. Ať jde mýt schody do Bavorska. To jedině by tam mohl dělat. Tady žvatlá nesmysly.
09. 08. 2012 | 14:43

modrozloděj obecný napsal(a):

po 20ti letech likvidace české ekonomiky, rozkrádání fondů na důchody, průmyslu, zemědělství, pilného tunelaření, privatizací, prodeji zahraničním subjektům, které následně výrobu zlikvidovaly, likvidaci zdravotnictví, školství, justice a práva, důchodového zabezpečení, chystané církevní krádeži. prostě rozkrádání státu na všech úrovních, že II. světová válka byla pro naši ekonomiku jen čajíček v porovnání s modrým tunelováním státu, NÁŠ STÁT OPRAVDU TÉMĚŘ POZBÝVÁ SMYSLU...
09. 08. 2012 | 14:48

skeptický napsal(a):

P.S.
Nejjednodušší způsob,jak uspět v podnikání je nastrčit svého člověka (nebo sebe) do prosperující firmy,a dostat ho na zodpovědnou funkci;ten si přivede pár kamarádíčků,a přivedou firmu na buben.Pak ji od majitele převezmou za hubičku.

Za první republiky to hospodští dělali stejně,nalejvali sedlákovi na sekeru,a grunt pak dostali za babku.
09. 08. 2012 | 15:00

Jirka napsal(a):

Mnoho lidí hledá pořád řešení tohoto borcelu, převrací různá fakta tak, či onak. Ale jádro problému je úplně někde jinde.. . Je v tom, že člověk odjakživa žil v určitých zájmových skupinách, které stály proti sobě, ale tohle už není při součastných počtech lidí a stavu techniky výhodné. Lidé se musí naučit žít a pracovat pro dobro většího celku než je Pepa, Jan a jeho manželka. Musí pochopit, že všichni mohou mít hodně a nemusí přitom nikoho odírat. Změna není v nějakých institucích a podobných hovadinách, stačí když se každý podívá sám na sebe a začne vše dělat poctivě a chovat se slušně, bude pak úplně jedno jaký je režim apod. protože podle ideologií se řídí stejně jen ovce a každá ideologie jde překroutit do "zlé" podoby.
09. 08. 2012 | 15:05

Marie napsal(a):

Marie 2

Ahoj Mařenko, Mery, Máničko,
určitě je dobré získat co nejvíce informací, co, kdo, kde na koho chystá. Ale nejdřív je dobré mrknout, co na nás chystají naši pappenheimští. Buldatra řekla, že žijeme v partokracii a Stela Sádlová říká, že je to kartokracie, jako od těch S karet a openkaret atd.
Co horšího by nás mohlo v Evropě potkat, než mít karty na klopě, aby se vědělo, kdo je kdo?
09. 08. 2012 | 15:11

skeptický napsal(a):

Jirko
Podle Vašeho návodu by se řídily jen ty úplně blbé ovce.To už kázala církev ve středověku.Jdi na robotu,pokorně plať desátky a nehřeš.
Dneska nám to krmí taky.Někteří záměrně,někteří z naivity.
09. 08. 2012 | 15:12

Ikon napsal(a):

Líbí se mi názor Jirky i jako řešení problému. Má pravdu, ale není to v lidské povaze. Bohužel.
09. 08. 2012 | 15:49

skeptický napsal(a):

Ikon
Tady vám chtějí ukrást střechu nad hlavou.Přečtěte si nadpis.

Chcete skončit jako Kurdové nebo Palestinci?
09. 08. 2012 | 15:56

RFE napsal(a):

Nene, tady se zabraňuje dalšímu kradení DOMOVA. Až se totiž česká populace dostane pod určité procento, tak podle logiky Versailleského mírového systému se tady vyhlásí jiný národní stát a pak bude Ikon a ostatní v lepším případě vyhnáni, nevim tedy kam. Jedno území, jeden národ! Jedinou nadějí Ikony a spol je vyhlášení občanského státu. Stát obyvatel, kteří žijí na jeho území. A národnostní cítění si jistě své tvůrčí vyjádření najde.
09. 08. 2012 | 16:06

Josef K. napsal(a):

Skeptický. Tak si tu střechu braňte, národovoleckým žvaněním to ale nejde, to o ní příjdete nato tata. Co takhle pracovat a žít tak, aby si Vás ti okolo začali vážit.
To je moc, co?
09. 08. 2012 | 16:11

Josef K. napsal(a):

Tý jo! Slované v Gronsku a Skandinavii? Nebylo to obráceně? Bože, co české školství plodí.
09. 08. 2012 | 16:15

honolulu (z lesa) napsal(a):

Geneticka stavba ceskeho naroda je na tom zatim DOBRE, ale je pod primym agresivnim utokem a je v ohrozeni. Tento utok nikdy neuspeje, kdyz vy vsichni budete zit podle pravidel zarucujicich
KOMPAKTNOST naroda ! Proto se nebojte slov, jako je rasa !

V pripade, ze by jste ztratili vasi zem, tak budete v nejlepsim pripade zit v super diskriminaci jako otroci a v nejhorsim pripade budete vrazdeni jako Rhodezane a Jihoafricane, svetu to bude uplne jedno. Zivoty vase jsou totiz expendable, protoze myslite samostatne - ve vetsine.

VIM ,o cem se zminuji, zil jsem na Hillbrow v Johanesburgu. Zazil jsem pad Angoly a Mozambique v roce 1975. Utok na Johannesburg 1976. Masakr v Kolwezi (Zaire) 1978,
pad Rhodesie 1979. Nenechte se zabit kvuli socialnim experimentum nekolika hlupaku ! Pro druhe narody je slovo rasa velmi dulezite, verte mi !

Ve vasi krvi je zabudovan obranny system, ktery musite poslouchat vice nez propagandu vasich nepratel. Tato naivni
propaganda je designovana na vase totalni zotroceni. Podivejte se, jak ziji zbytky Jihoafricanu dnes !

V pripade, ze vase narodni "aristokracie" ma bahenni duse, tak je to pouze docasne a pro zivotnost naroda to nic neznamena...Vzdyt vy jste take nekdy meli nejaky ten pimpl ci hemeroid.

Zadna integrace pod kontrolou Bruselu se konat NEBUDE ! Integrace pod kontrolou vasi - ano ! Udelejte si doma poradek !
Pan Urban ma styk s certy a nevi, jak bude precuran.
09. 08. 2012 | 16:24

skeptický napsal(a):

Josef K.
Pane kolego.Vy tvrdíte,že nejste Čech ani z jedné strany.Asi budete jeden z těch kosmopolitů co je všude rádi vidí.
Zameťte si před svým prahem.

S vašimi rozumy a dvěma knihomolskými doktoráty,kterými se oháníte jste se asi hodně v životě napracoval.A jestli si mne váží někdo jako vy(soudě podle nenávistných slintů,kterými nás oblažujete),je mi fuk.
A neříkal bych hop.Dost nul na dnes vítězící straně se dnes nechává strhnout euforií.
Nabádejte k práci svoje děti,hlavně nekrást a nelhat.
09. 08. 2012 | 16:34

honolulu (z lesa) napsal(a):

Muromec 11:08 mylis se !
Slovaci byli rizeni a podporovani jejich emigraci z Toronta a na odtrzeni Slovenska tato emigrace mela obrovsky zajem. Jejich tist byl tak radikalne proticesky, ze se nedal cist. (Odebiral jsem ho USA a prestal.)
Mam radej Klause nez Havla, ale zato co se stalo nemohl ani jeden z nich !
At jdou do pr...pr...pr...prachatic. Stejne je sezobnou jednou Madari.
(Pochvalte me pane Stejskal ! Vsiml jste si jak jsem slausnej. Ani v zrcadle uz se nesnesu.)
09. 08. 2012 | 16:42

Michal Poláček napsal(a):

Aga,
díky :)

Skeptický,
máte pravdu.

Josef K.,
vy budete docela hádávý konfliktní človíček, že? Já si žádných "národovců" totiž nevšiml. Ti asi někde zatím spí. Jen pár skeptiků, kteří tu upozorňují na fakt, že nový tvor Homo Euro Pyjus potřebuje na svůj oltář duše věřících bez toho, aby jim cokoliv nabízel oplátkou.
09. 08. 2012 | 16:42

muromec napsal(a):

honolulu - vraťte se do lesa. Tam snad budete něčemu rozumět, třeba jak roste tráva. Vaše argumentace je tak směšná, až se skoro nedá číst. Tak si představte, že já ani netušil, že nějaká slovenská emigrace vydává nějaké tiskoviny. A se mnou, tipuju, tak 99% Slováků. Snad kdybyste se mě zeptal: "Myslíte, že existují noviny vydávané slovenskými emigranty v zahraničí?" asi bych řekl: "Patrně ano". Tolik k vplyvu slovenské emigrace. Já nejsem žádný mimořádně sofistikovaný intelitgent, ale vy jste i na můj vkus příliš jednoduchý v myšlení. A kdo půjde spíš do Prachatic, to si hezky přečtéte v blogu a v některých příspěvcích. My Slováci to zaručeně nebudeme.
09. 08. 2012 | 16:53

muromec napsal(a):

No... 14:00 Pane nebo paní - já jsem ani nečekal, že by se na české straně někdo zaskvěl intelektem a snad pochopil, že mám plnou pravdu. I s tím rozvácením bývalé společné republiky, i s tím kde jste se vy Češi po 20 letech octli. Vy paní/pane neumíte číst s porozuměním? Vám nic neříká už název blogy O ne-smyslu českého státu? A pak ty usilovné příspěvky kálečů do vlastního hnízda? Tam hledejte ten správný průjem, ale ten vám snad i voní, jak se tak koukám. Bahníte se v něm docela s rozkoší. Jen tak dále, klapky na oči a hlavně na rozum.
09. 08. 2012 | 17:04

RFE napsal(a):

Honolulu - "KOMPAKTNOST naroda.." Něco jako ein reich, ein .. ? Nebo jako monolit, kde je každý stejný, nejlépe v nějaké uniformičce ? Díky za nabídku, byla by ještě nějaká ?
09. 08. 2012 | 17:09

honolulu (z lesa) napsal(a):

Muromce nerozciluj se ! (16:53)
Mate to co jste chteli a chteli jste to hodne. My Cesi jsme z toho byli zdeseni.
Chteli jste byt, cituji: "SLOBODNI AKO FTACI".
Tak ty FTAKU let do pr..pr...prachtic, ale slovenskych a uz se zacni ucit Madarsky. Tam sili nacionalismus a oni si pro vas prijdou. Vypada to, ze se vam po CECHUNECH nejak styska...
Nam po vas ani moc ne....
09. 08. 2012 | 17:18

honolulu (z lesa) napsal(a):

RFE, (17:09)
Doporucuji polovojensky strih uniformy, ktere se rika SAFARI.
Tato jihoafricka uniforma zvyraznuje nase prednosti a informuje, ze jsme na tom dobre nejem zjevem, ale i intelektualne.
Tato uniforma byla v mnoha barvach, krome ruzove, ale u Tebe RFE bude povolena vyjimka, aby jsi se neciti diskriminovan.
09. 08. 2012 | 17:44

Jemnický napsal(a):

Tý jo, kružítko,

gratuluji k ukončení studia slavistiky na universitě třetího věku. Tak mlád a tak vzdělán. Otužilí jižní Slované osídlili mrazivý Balkán. Teplomilné Germány vytlačili do Skandinávie a až na Island. Tam se naštěstí ohřáli u sopek a gejzírů. Ano, Slované jsou chabalér na geometrii, takový pěkný plán koncentračních táborů, na to se nezmohli, to museli za bolševika obšlahnout od Germánů. Ti to zmákli v Namibii koncem devatenáctého věku. A tu římskou kulturu nám museli také zprostředkovat. Když to Rostislav chtěl importovat z Konstantinopole, tak to nemohli přenést přes srdce, ten nevděk Moravanů. Tak ten Wiching žaloval a žaloval v Římě. To by tak hrálo, aby staroslověnština byla liturgickým jazykem.

Jedno středověké české přísloví praví: "Spíš koza vlka pozře, než Němec Čechu udělá dobře."

Tý jo, to je trefa, co.

A jedna rada zadarmo a na závěr (i Urbanovi). Pokud chcete pochopit smysl českých dějin, hledejte ho v dějinách Velké Moravy a přestaňte s flagelanstvím.
Jemnický
09. 08. 2012 | 18:11

RFE napsal(a):

Honolulu, myslím, že Tvoje příspěvky omlouvá snad jen emigratský syndrom v posledním stádiu, který se vyznačuje nekritickou idealizací minulosti a pocit vykořeněnosti, který je kompenzován potřebou patřit do nějakého stáda. On je totiž vpodstatě každý sám (i když žije v ČR) a je to ještě horší pokud nemá domov (byl třeba odsunut nebo byl nucen emigrovat). Takže omlouvám i celkem přihlouplou poznámku.
09. 08. 2012 | 18:36

muromec napsal(a):

honolulu - moc mě to láká, vsunout do vašeho nicku na vhodné místo jedno malé "v", abych vyjádřil svůj postoj k vám. Ale zdržím se. Hezký den.
09. 08. 2012 | 18:36

honolulu (z lesa) napsal(a):

RFE, (18:36) Tvoje analyza moji psychologie je absolutne, 100 % nezdarena. Rozhodne se necitim sam. Jsem ted v lesych na dovolene abych mohl byt aspon trochu sam.

Jak si mohu idealizovat minulost se kterou se nemohu smirit ? Privadi me ke vzteku a pisi proto abych varoval lidi v zemi ze ktere jsem vysel. Jsem plne presvedcen o tom, ze proti Evropskym hodnotam, kulture a narodum se vede promyslena, strategicka, stupnovana destruktivni valka, ktera privede lidi do bidy a strachu o holou existenci.
Pro nedostatek zkusenosti znasilnovaneho naroda drzeneho ve tme, kteremu se soustavne lze nebo zamlcuji fakta je nebezpeci, ze podlehne a z Prahy bude Johannesburg.
RFE, kam budes utikat za 20 let ? Hmmm?
Kdyz, se musim ja smirit s Tvoji poznamkou, tak se smir s moji....
(Prece v demokracii mame vsichni zadek ze dvou pulek..)
09. 08. 2012 | 19:09

honolulu (z lesa) napsal(a):

Muromce dekuji Vam (18:36), ze Vas laka oznacit muj nick symbolem pro viteze "V".. Moje vyhry povazuji za samozrejme...

Odmenim se Vam za dobrou vuli radou. Po anexi "hornich zemi" k Budapesti nejdulezitejsi madarstina pro budouci drateniky je ohledne nadoby..
"LEEEETOVANI HRRRNCU A NOCNIKUUU, dokonale a levne" a nebo
"Bruuuuseni noznic". Skvela kariera vas ceka.
(Napsal bych vice, ale uz citim intuici pana Stejskala s gumou v blizkosti.)
09. 08. 2012 | 19:25

Josef K. napsal(a):

Michal Poláčků . Jako nick v sobě nemám nic z člověka. Pokud nevidíte národovce není chyba ve mně.
09. 08. 2012 | 20:33

pamětník napsal(a):

Pobíhání krys excitovaných pronikavým pískáním krysaře pokračuje, krys přibývá a v Hamelnu se už řadí na pochod do Vezery. Krysařovo pískání zatím se dětí nedotklo a zdá se, že ani v budoucnu se nedotkne. Přes veškerou možnou snahu Jana Urbana jsou produkty jeho psavosti ne-smysly.
Český stát na tomto území trvá 12 století. Na tom nic nezměnili početní urbanové v minulosti a ani v budoucnosti nezmění. Pouze odvedou krysy do řeky.
09. 08. 2012 | 21:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem řadu příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 08. 2012 | 22:11

RFE napsal(a):

honolulu (z lesa) - Právě proto, že se stěhovat nikam nechystám, tak se snažím zabránit nějakýmu příštímu magorovi v tom, aby měl v ruce argument k mému vystěhování. Očekávám totiž invazi z vesmíru :)
09. 08. 2012 | 22:16

Buvol napsal(a):

Znáte někdo odpornější existence, než jsou "editoři blogů", rozumněj censoří, práskači, udavači, donašeci, zkrátka bretschneidrové? Asi těžko, je to kanální spodina .. asi jako ten libovej stejskal ..
09. 08. 2012 | 22:52

Digi napsal(a):

Gruša a myslitel? Ať se autor neneché vysmát.
A oni s tou nacistickou a sudetoněmeckou rétorikou a propagandou o hodných a chytrých Němcích a zlých a hloupých Češích nepřestanou a nepřestanou.
Copak to říkal o Češích Heydrich při svém prvním projevu na Hradě? A copak říkal o perspektivě čekého státu, resp. o území Čech a Moravy? "Tento prostor (míněno - Čechy a Morava) musí být jednou definitivně osídlen Němci.". Jo, ten projev je na internetu, právě tak jako materiály Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze - zvláště tzv, "historické statě" na stránkách tohoto spolku jsou vskutku pozoruhodné. Pan Urban (i zesnulý pan Gruša) jako by jim z oka vypadli.
09. 08. 2012 | 23:13

Radovan II. napsal(a):

Náš stát je podivná společnost, v níž hloupí a bohatí vládnou a pilní, chytří a chudí musí na ně pracovat. Je to vlastně otrokářský řád, kterých se k nám vrátil po mnoho tisíciletích. A je to horší o to, že si to ani občané neuvědomují. Za 22 let jsou už tak lhostejní ke všemu, že nevidí,jak hluboko jsme klesli, že na sobě necháme štípat dříví.CO na to disidenti, spokojeni v křesílkách u TV a přepočítají svá konta, které jim stát věnoval !!! Měli bychom se vzpamatovat ve jménu svých dětí a vnuků a začít všichni kritizovat tuto špatnou amatérskou vládu s ministry, kteří nemají vzdělání na své funkce a jsou jen figurkami na šachovnici, kterými pohybují kmotří, většinou z Prahy. Praha je zavšivená kmotry a kmotříčky a další verbeží. Za 22 let je tam tolik morální špíny,že úklid bude trvat několik generací. Ale už se musí začít. Pokud nechceme být do vánoc ne v Řecku ale v Africe. I církev zklamala,a udělala si ostudu svou chamtivostí u všech poctivých občanů a to jen kvůli poctám z Vatikánu. Pán Bůh s chováním církve ani Vatikánu nemůže souhlasit !!!Censore, zase jsi pil, při vybírání hesel ?
09. 08. 2012 | 23:16

hohnolulu (ze studene vody) napsal(a):

Honolulu to RFE,
Pane Vas strach je dukazem toho, ze Vase prababicka byla KELTKA. Ti verili, ze jim obloha spadne na makuvky. Zdedil jste to po ni.
Invaze z vesmiru vsak uz je zde. O tom svetci velke mnozstvi UFOunu i ve vasem okoli, kteri se snazi upoutat Vasi pozornost nepodstatnym, a nenapadne Vam nasadit pouta predzvykaneho mysleni. Honolulu tyto plany zmaru stale sabotuje, ke vzteku UFOunu a bude dal.....

Pane Buvole (22:52)
musim se zastat pana Stejskala presto, ze me povazuje za jeho bolehlav. Jeho znalost dejin a vrozena inteligence je v primem rozporu toho, co musi hlasat. On urcite mentalne trpi. V praci je diskriminovan. Medaily i kdyz je dobra pouze na knofliky k poklopci nedostal zadnou, kdezto Lipold ano. Misto Mercedesa jezdi na bicyklu. Pravidelne musi zhrabovat listi nekde na Sazave. Jeho sef se citi proti nemu pravem opozdeny, coz ohrozuje jeho (Stejskalovu) pozici a dela mu starosti pro budoucnost a ted ke vsemu jeste slapl na hrabe. Jeho emoce proto kryje za vousy, jake nosil Henry the VIII.

Muromce oni Te asi smazali, ze ano ? Ale to nevadi, ctu Tvoje myslenky a vim co mas na mysly. Chces nam Cechum podekovat za prumysl a modernizaci Tve zeme a pripomenout nam, ze jste nas Cechy take obohatili.
Napr. receptem na halusky a Cikany, kteri jsou ted takovou ozdobou Ceska, ze i UFOuni se snazi nekam uletet.
(Vlezl jsem zde jezera, studena voda jako u Vas v Karpatech.)
10. 08. 2012 | 00:34

honolulu (z lesa) napsal(a):

Pan RFE se zminil o vesmiru, tak
prominte, ze kratce odbocim z thematu tohoto bloqu.

Kvuli nacamrane, choulostive, krehke, jesitnosti vedcu, kteri nikdy neslevi ze sve touhy po uznani, kteri jsou otroci sveho ega, pouze my blazni, nebojici se OSTUDY jsme jedini prukopnici, kteri se snazi prijit na to, co to je, co nas navstevuje z vesmiru. Je to Fata Morgana, ktera me trapila na Kalahari kdyz jsem pracoval v Africe ? Je to masova halucinace ? Co to je ? Neni to videt, ale pri zmene uhlu svetla to paprsky slunce prozradi. Kamera lepsi qulity to zachyti tehdy, kdyz o tom ani nevite a soustredite se na neco jineho. Namorni dalekohledy to ukazi a kdyz nevite co to je, tak mozek to neprijme, ale vaseho oci a nervovy system to jasne vnima.
Kdyz chce nekdo vysvetleni, tak je okamzite uznanym blbem, ale nad stovkami dukazu se pokrci rameny.

Za to, ze mame aspon nejakou theorii, vdecime psychikum, vedmam, occultistum, historikum nacistickeho Nemecka, antenam a mediums.
Theorie k posouzeni a memu odsouzeni, predlozim v zari po navratu na jih, aby jste meli v hlavach neco jineho nez nestastneho Kalouska s vykradenou pokladnou a aby pan RFE se mohl chechtat jako Vlasta Burian na videu zvanem - Smich.
Dobrou noc, Vam take Muromce.
10. 08. 2012 | 06:03

skeptický napsal(a):

Bourali jsme vesele to Rakousko zpuchřelé.Tentokrát Češi prohráli hospodářskou válku,aniž by tušili,že nějaká byla;knedlíky a vepšovou jim zatím nechali.
Asi tu zase máme něčí národní obrození.Jak se to asi bude jmenovat?
10. 08. 2012 | 07:43

Michal Poláček napsal(a):

RFE, kompaktnost znamená zachování stavu, kdy je stále ještě možno hovořit o národě/kmeni/etniku. Tedy o skupině lidí, jež spolu sdílejí jazyk, hodnoty, kulturu a v neposlední řadě historii.

Opakem národa je světoobčanství, definované absencí kořenců, ukotvené identity a oportunizmem. Někdo se v takové "svobodě" najde ;-)

Národní myšlence se vytýká, že je prodejná děvka. U světoobčanství se na nic podobného poukazovat nemusí, je to všem už zřejmé.
10. 08. 2012 | 07:49

Zdeněk napsal(a):

Honzo, kdybyste se už dávno, ještě za časů angažovanosti vstupu do NATO, věnovali s Jirkou Bisem dalšímu vývoji naší země, nemusel by Jirka vytěžit ty oranžové budgety z ministerstev, prodat svou žlutošsticípou dušičku oranžovému zlu a třeba by se dalo dosáhnout víc, než jen vstupu do NATO a odhalení desky u Portheimky... Ne vždy jdou ideály ruku v ruce s realitou. Vy dva jste byli opravdu dobrý tým... Jsem rád, že jsem tehdy mohl být přítomen těm, debatám.
10. 08. 2012 | 07:50

skeptický napsal(a):

P.S.
My jsme tady mezitím velmi dobře informováni o podstatných věcech,jako kdo s kým mezi českými sereblitami,kdo dostal medajli,a kdy je malý peníz problém.Na to nepotřebuju študovat pět let na sexuológa : přece když si začnete se ženskými.
10. 08. 2012 | 07:52

Český mrdník napsal(a):

Divím,že panu Urbanovi nestačří vědět,že média pravidelně informují o Pussy riot,Tymošenkové,kde se v které čtvrti v Sýrii vraždí.To je přece podstatné,nějaký bordel doma nás tu tady doma přece nezajímá.Ten se cenzuruje,nebo se neříká,že zákon o ochranných pásmech vytváří lidem v jejich soukromých majetcích věcná břemena bez jejich souhlasu.My si tady žijeme dobře,bordel je přece jinde.My tady máme právní stát a ten je všude od Ministerstev až po obce.Tak si nestěžujte a běžte dělat na ukradené dluhy.
10. 08. 2012 | 08:20

muromec napsal(a):

ho.nolulu - ne, nic mi nesmazali, já pak už nic nenapsal. A kdybyste si takhle podlézavě nevynucoval, ani tohle bych nebyl napsal. Ale jsem rád, že si dovedete domyslet, co všechno by se dalo k vaší osobě napsat.
10. 08. 2012 | 08:30

RFE napsal(a):

Pokud mě Honolulu demaskoval jako Kelta, očekávám buď: a) Budu vyexpedován, i když jinak splňuji všechny konvenční znaky češství nebo b) uzná, že sen o etnickém čistém území je nesmysl, i když to zřejmě dříve projde velbloud uchem jehly. Nebo by mohlo veškeré obyvatelstvo podstoupit testy DNA k vyhledání vnitřních nepřátel. Měření lebek by mohlo vyvolat nepříjemné historické konotace.
Michal Poláček: národ - kmen - etnikum jsou termíny od sebe dost vzdálené. Není třeba pro nějakého nebohého Choda češství pouze variantou světoobčanství ? Taková malá česká unifikační globalizace, čechizace ? A co Moraváci ? Opakem globalizace není národ ale lokalizace!
10. 08. 2012 | 10:04

pozorovatel napsal(a):

Vážený pane Urbane, který se tu rozohňujete nad devalvací hodnot morálky a státu, pláčete nad rozbíjením suverenity na regionální pašalíky, Vaším působením v Diag Human se podílíte na popisovaném marastu,kde z ničeho chcete uplácat miliardy ve vlastní prospěch. Právě takové morální veličiny jako Vy a Vám podobní přivedli nejenom tenhle stát, ale troufám si říct, že celý ekonomicko-politický systém na pokraj bankrotu.Jestli tu chcete kázat o morálce a tradicích, pak vězte, že i když možná pytlák je nejlepší porybný,já bych si ho do revíru nikdy nepustil.
10. 08. 2012 | 12:33

G.Kannlernad akesRui napsal(a):

To co tu napsal pan Urban je v podstate pravda.Cesi jeste nikdy nebyli sebekricti a reagovali nenavisti na jakoukoliv kritiku,nebo kdyz jim nekdo ukazoval jejich zrcadlo.
Cesi byli vzdy ti chudaci kterym cely svet ublizoval,a oni za nic nemohli,a dnes jsou nejchytrejsi narod na celem svete a radi by v cele sveho prezidenta poucovali co a jak ma kdo delat nebo jak smyslet.Skutecnosti se nedaji z historie vymazat a s tim se musite smirit jestli chcet nebo ne!!
Uz se tesim na ty prispevky ktere me tu budou trhat za moje smysleni!! Preji vsem takzvanym "vlastencum" jeste hezky den!!!
10. 08. 2012 | 12:57

G.Kannler napsal(a):

Pozorovatel!
Dokud tu bude existovat ta ceska mentalita jako do ted tak se na moralce Cechu nic nezmeni!! Jedinna nadeje je v tom ze se budouci generace zmeni v smysleni a zbavej se tech zamindrakovanych teorii ktere tu zastavate a rada dalsich jako jste vy.
10. 08. 2012 | 13:07

pamětník napsal(a):

A další pištění jiných krys, tentokrát od sousedů. Že prý někdo ukazuje Čechům zrcadlo. :)))
Trapnost na trapnost.
10. 08. 2012 | 13:17

G.Kannler napsal(a):

Pametnik
Tady zase dokazujete to co jsem napsal o tom zrcadle!! Takze nic noveho pod sluncem ze??
10. 08. 2012 | 13:25

pamětník napsal(a):

G.Kannler:
Nejenže jste napsal nesmysly, nejenže nesmyslně generalizujete a vulgarizujete, ale navíc ještě máte drzost osobně napadat oponenta? Kdybych já si dovolil tak nadutě generálně napadat německý národ, to by byl přímo oheň na střeše. Kdybych třeba ve Vašem duchu v opačném gardu vzpomenul nadutost Němců, obzvláště těch právem odsunutých, kdybych vzpomenul německý Drang nach Osten v dnešním podání, asi byste vyskočil zlostí z kůže, mentore. Also Maul halten und weiter dienen, lieber Herr!
Svět je už jiný a jinde.
10. 08. 2012 | 13:39

honolulu (ze silnice) napsal(a):

Kannler,
cesky narod byl tyrany, znasilnovany, vykoristovany a za pomoci zradne pate kolony nicen degenerovanou Vidni, arogantnim Berlinem, zbarbarizovanou Moskvou a ted zacpou trpicim Bruselem.

RFE,
Chtel jsem ti dat falesny kompliment a povzbuzeni. Nazval jsem Te KELTEM i kdyz je to daleko mene nez German, Slovan ci Latin, jen abych Te dostal z deprese nad Tvym puvodem, ktery je pro Tebe bolestny a pro me lehce k precteni pro Tvoje smysleni.
Nic si z toho nedelej, my nemuzem za to cim jsme..

Muromce,
nauc se cist Cesky, - natvrdle DREVKO z dubove haluze. Ja se Ti NEVYNUCUJI (cert vy co t.j.). Musis mi nadavat lepsim zpusobem, abych Ti rozumel.

Pane Michal Polacek,
VYBORNE jste to napsal, rozumite tomu dobe, ale zapomel jste slovo - rasa. My ke kazde nejake patrime at chceme ci ne a at je to slovo zakazane ci ne.
At uz je nekdo Slovan, ci German, tak ma typicke znaky, ma prednosi a slabiny.
Kniha POCHOD GIGANTU DEJINAMI Vas nauci poznat, kdo ma puvod v Atlantis, kdo v Summeru a kdo na strome a jak ho poznat.

Cesi nedejte se ! Pan Urban si mysli, ze jste pokusna morcata, tak chce rusit to, co generace vasich predku stavela. Chce vas rospustit v mori vas nehodnych a pro vas nevhodnych a znicit vasi genetickou zakladnu. Chce aby jste zhlouply uplne a byli lepe pristupni manipulaci, diskriminaci, vykoristovani a aby vas narod dopadl jako lide v JAR. Za to dostane tricet stribrnych od novych Napoleonu...Brante svuj domov!
(Ahoj vecer musim popojed.)
10. 08. 2012 | 15:03

RFE napsal(a):

Tak zázrak se zase nekoná ... ach jo.
10. 08. 2012 | 15:08

J.K. napsal(a):

Proč se tzv. disidenti stále staví na stranu Sudetských Němců? Četl někdo z Vás knihu Jiřího Gruši ,,Beneš jako Rakušan"? To je naprostý výsměch všem Čechům a vůbec demokratům. Smutné, opravdu smutné. Disidenti jsou jen druhá strana téže (mocenské) mince, bohužel.
10. 08. 2012 | 15:31

tupka napsal(a):

Pan Honolulu se jistě vrátí do lesa a bude snít svůj etnicky čistý sen, ale jednoho dne možná navlékne tu uniformu a přijde nás zachránit, asi jako rytíř z Blaníka, ale trochu z JAR. Jen aby dal vědět, kde a kdy přistane, aby se tam dalo postavit pódium! A taky nevím, zda máme ty čistky udělat dopředu (aby nebyl zraněn), nebo se postaví přímo do čela povstání? Přiveze zbraně nebo si je máme sehnat sami? A kudy povede špalír a hlavně kam ? Do Lán nebo na Hrad? Jde o to, které školy na tu vlajkoslávu vybrat! Tu logistiku by měl ještě odladit.
10. 08. 2012 | 15:42

G.Kannler napsal(a):

J.K.
uz nekdo z vas cetl tu knihu kterou vydala rodil
Ceska Sidonia Dedinova??? Titul "Edvard Benes-likvidator"??? Tak az ji budete cist tak si na me vzpomente,vy chytrej!!
Na adresu Pametnika ! Kdo tady vujgarizuje jste jen a jen Vy!! Ja nepouzivam zvirecich nadavek jako vy!! A vy tu napadate nemecky narod pri kazde prilezitosti,tak rychle sklapnete protoze vy a jini co napadaji vse co se tyka Nemeckeho naroda nemaji zadnou kulturu vecne o necem debatovat!!! Jen urazky a nadavky!! Za komunistu jste si nechali vsechno libit a ted tu budete vyskakovat ze??
Honolulu!!
Ze byl cesky narod utlacovan? Tak proc se Cesi nebranili?? Protoze meli vzdy plne kalhoty kdyz slo do tuheho!! Zrovna tak behem valky,ale po valce byli schopni zavrazdit 200 000-250 000 obcanu nemecke narodnosti,kdyz jim nejvetsi povalecny zlocinec E.Benes zarucoval beztrestnost!!!!
Jedno nemecke prislovi pravi "kdo sedi ve sklenenem palaci by nemel hazet kameny"
a to na vas ceske hrdiny plati take!!
10. 08. 2012 | 15:55

RFE napsal(a):

Pro Tupku a Honolulu: Abych Vám s tím konspirováním trochu pomohl, tak Tupka by mohla zaregistrovat doménu www.velkynavratgenerala.cz a tam by pan Honolulu mohl umisťovat veřejná prohlášení a zároveň tajné vzkazy šifrované do lesních motivů. A pan generál by asi měl přijet spíše před bitvou, protože v opačném případě by některé vůdcovské posty mohly být již obsazené.
P.S.: A oba můžete doufat, že s čím kdo zachází, s tím také neschází :)
10. 08. 2012 | 17:53

Michal Poláček napsal(a):

G.Kannlere,

máte jediné štěstí pane, že na odsun se nekouká stejně jako na židovskou otázku a popírání holokaustu. To, co vy děláte je normální revizionizmus a prasečina. Vyčítate kolektivisticky Čechů zbabělost a křivdu na hodných Němcích a jedním dechem dodáváte, že žádní Češi vlastně neexistují, protože nejsou národem :-)))

Vy asi moc dobře víte, proč tyto prasečinky hlásáte tady v Havlostánu a ne dále na sever v Polsku. Tam by se vám odměnou za podobnou propagandu rozletěla lebka. Ta pokračujte :-)

RFE,

s ohledem na to jak reagujete a vůči komu, je váš komentář maximálně úsměvný. To vy tu obhajujete lidi (Josef K., G. Kannler), kteří se nepokrytě hlásí k myšlenkám fašizmu. Zloděj křičí, chyťe zloděje? Měl by jste se stydět.
10. 08. 2012 | 20:33

honolulu (ze silnice) napsal(a):

RFE,
tak jako vy intenzivne pracujete na zniceni indetity ceskeho naroda, tak ho budu ja varovat a branit pred pomatenym socialnim experimentem.
Rozhodne ne kvuli nejakemu pomyslnemu generalu z Vasi fantazie, ale proto, ze vim ze sve zkusenosti, co za destrukci a krveproliti umite nachystat pro nic netusici a bezbranne obcany.

Zil jsem na Hillbrow v Johannesburgu, proto vam ruzumim vice nez vy sami sobe. Vase ultra egoisticke zajmy a triky budou jednou Cesi platit - kdyz vy uspejete.

Zadne sifrovane vzkazy nikomu neposilam, neznam u vas nikoho. Ale dobre znam vase cile a benefit, ktery z nich chcete mit.
Nepodcenujte nas intelekt a nase zkusenosti ! My to nad vami stejne vyhrame, protoze do vas vidime. Lide poznaji, co na ne chystate.
Take Vas upozornuji na skutecnost, ze v pripade, ze vase snaha uspeje, tak budete prvni obeti tech, pro ktere se angazujete.
(To je u nich zakon.)
A prestante cist ty vase navody na "lepsi zivot". My jim rikame neo-marxistecke zmatenosti.
10. 08. 2012 | 20:40

pamětník napsal(a):

G.Kannler
si nevšiml, že všechny své vstupy zde jsem psal alegorii Krysaře z Hamelnu. I v dalším se chová jako krysa, i když si nejsem zcela jist, jestli krysy lžou. Pan G.Kannler lže velmi: "A vy tu napadate nemecky narod pri kazde prilezitosti" anebo, že prý Češi "po valce byli schopni zavrazdit 200 000-250 000 obcanu nemecke narodnosti,". Prostě sudeťák se odkopal.
Herr G.Kannler, viele Dank Ihnen! Potvrdil jste, jací lidé stojí za Janem Urbanem.
P.S.:
Na margo Vašich blábolů o plných kalhotech Čechů jenom připomenu, jak Československé legie naložily na zadek německé armádě v první světové u Bachmače a u Zborova. České a německé hovno smrdí stejně a tak někoho to poplete.
10. 08. 2012 | 20:54

honolulu (ze silnice) napsal(a):

Ale pane Kennlere, (15:55) oni ho Cesi vzdy branili v ramci moznosti i kdyz meli rozdilne nazory ohledne budoucnosti. Jak proti Vidni, tak proti kazdemu jinemu.
Kazdy na sve zahradce pane Kennlere. Zde vidite, ze integrace je nezdarila, kdyz jedna strana nechce. Kdyz chteli Nemci do rise tak jsou v risi. Tak proc nadavat Benesovi, kdyz splnil jejich prani ?
Vzdyt Nemci sami uznavaji, ze by to nedelalo dobrotu.
Oni mi rekli, kdyz jsem o tom s nimi mluvil, ze : "Dobre ploty delaji dobre sousedy." V Africe nam ty ploty rozbily a ja se naucil utikat jako Emil Zatopek.
10. 08. 2012 | 20:59

RFE napsal(a):

Michal Poláček: Nikoho tady neobhajuji a rozhodně nemám potřebu se s nikým ztotožňovat, píši za sebe S panem Kannlerem by se dalo diskutovat, kdyby nepsal tolik vykřičníků. Chtěl jsem mu napsat, že některé věci si tady musíme na sebe vyřvat sami, že to je prostě interní věc, ale nejen sezením u PC je živ člověk.To by bylo na dlouho, ale určitě zajímavé. Třeba ta drsárna, že jsme se nebránili a tak jim vlastně netípli tipec dřív, než se to nezvratně zvrtlo. Pokud vím, tak jsou Němci tvrdí vyjednavači o tématu a zřejmě tedy to samé očekávají i od soupeře - myslíte si, že děláme blbost ? Tak se braňte a dokažte nám, že děláme blbost. Asi mají pravdu, kde se nic neřeší, tam se nic nevyřeší.
Honolulu - Díky za info, myslím že věta .."neznam u vas nikoho" hovoří dost jasně o tom, že se pohybujete v nějakých schématech a fikcích, nikoli v realitě. Kruté zkušenosti Vás zřejmě poznamenaly nadosmrti, ale Vaše návody si nechte pro místa, kde jste k nim došel. Pokud potřebujete konkretizovat nějaký abstraktní boj dobra se zlem do CZ historie, tak můžete, ale s prožívanou realitou to nebude mít nic společného. Takže jak už tu bylo napsáno, sněte o Vašem etnicky čistém světě, ve kterém nikoho neznáte, ale přesto nám rozumíte víc než my sami sobě, na to se fakt už nedá napsat nic racionálního :)
10. 08. 2012 | 22:43

honolulu (z lesa) napsal(a):

RFE !
Etnicky podrbany svet, ktery se snazite prosadit importem Cechum cizich a casto barbarskych kultur, neuspeje.
Vase znasilnovani vule naroda musi skoncit bud zmasakrovanim puvodniho obyvatelsta (Cechu), nebo vzestupem radikalnich stran na obranu Cechu. Toto je nebezpecny trend pro lidi, jako jste vy.
V dnesni dobe totiz nikdo nemuze vedet, bude-li to nejaky novy Stalin ci Hitler v JINE PODOBE.

Vase socialni pokusy maji na svedomi nespocet lidskych zivotu a vy se nemuzete pochlubit jedinym mistem na svete, kde vase hloupe, utopisticke theorie maji uspech. Pripominate mi Helen Suzman, vudkyni Progressivni strany v JAR. Az dosahla viteztvi za pomoci mezinarodnich zlodeju a zrady mezi nekterymi nasimi ministry, tak zemrela zabarikadovana ve sklepe hladem - znicila zivoty mnoha i svuj. Kdyz uz nebyla potrebna, tak byla vsem lhostejna.

Dobro je ve statnosti, svrchvanosti, independenci, kompaktnosti kazdeho naroda, zlo je ve vasi nucene integraci a diktatu, ktery ted Cesi musi zhltnout - napr. ve Sluknove.
Integrace pod kontrolou a potrebou Prahy je OK. Integrace, jakou Vy prosazujete pod kontrolou a diktatem Bruselu a jejich loutko vodicu, je zlo.
Vy chlape jeden tezkopadny, prisleply, vzdyt Vy to jednou "sliznete" ze vsech stran. Nejdrive od svych pratel a potom od Cechu, kteri budou branit svoje.

Znicit genetickou zakladnu Cechu, systematicky nicit jejich kulturu, znasilnovat je mentalne, lhat jim o svete a "upravovat" jejich dejiny, na to jste mistri.
Nejasejte predcasne, mate denne silnejsi opozici...
11. 08. 2012 | 01:01

honolulu (z lesa) napsal(a):

Lide budou vzdy inklinovat a stat pri sve skupine, kulture, jazyce a rase.. Aby se dala skupina zlomit a ekonomicky VYCUCNOUT do ultima a snadno OVLADAT, tak se musi nedrive geneticky znicit. Proto se znasilnuje za vsech valek. Ze ano, socialni strategove....?

A v miru ? To se vzdy najde nejaky Ferda ze Zizkova, ktery ze sexualni svedavosti vleze na cernosku z Tanzanie. Proto je gulas narodnosti v Praze nutny...

Narozene dite je potom odmitnuto urcite cernochy, kteri jsou super rasiste a samozrejme belochy take. Dite nepatri nikam. Socialni strategove timto maji spojence proti vsem "rasistum" na svete, ale nijak zvlast hodnotneho, coz nevadi. Zvysuje pocet...

Kaleti byli vzdy v Africe systematicky vrazdeni cernochy, proto utekli do Capske provincie a kdyz tam potom zabloudil cernoch, tak mu urizli hlavu.

Amerika je daleko civilizovanejsi. Hlavy se nikomu nerezou, ale cernosi maji odmitajvy pomer ke kaletum. Proste vsichni jsou rasiste proti vsem.

Beloska pomerne hezka, ktera pracovala u stejne firmy jako ja, mela maleho kaleta a kdyz cernocha s ktery ho mela poslala pryc, tak zjistila, ze pro svuj hrich je absolutne neprijatelna pro kazdeho bileho kluka. Vztah s ni by byla spolecenska degradace.
Skoncila na drogach. Osud toho nestastneho ditete nikoho nezajimal, jedine snad jinou rodinu kaletu...

Toto je kruta realita kolem sveta, ktera je Vam zamlcovana.

Nas president Obama je systematicky kritizovan (nepravem) od nasich cernochu daleko VICE nez od nas. Oni kritikove jsou totiz Bantu, on je Tutsi a ke vsemu jeste kalet. Nez se stal presidentem, tak byl clenem protibelozske radikalni cirkve, kterou nase TV silne odsuzovala.

Pisi to proto, aby jste si nedelali iluze o mirovem souziti ras a Bruselem prosazovane integrace. Polaci, Ukrajinci, Rakusane, Nemci se vam dokazi prizpusobit, NEprekroci-li hranici
urciteho %. To jsou hodnotne narody. Ty ktere hodnotne nejsou zde jmenovat nemohu kvuli cenzure.

A ted muzete prskat jak chcete, jdu hledat UFO. To o cem pisi je znalost pro prvnacky. UFO je hodnotny problem.

A Ty uz se na me nezlob RFE - Ty snazivy SKORO Kelte. Kdyz budes za plotem, tak me nebudes vadit, i kdyz keltove nosi proprdene gate usite ze smradlaveho kozla. (Vim to z anticke knihovny.)
11. 08. 2012 | 02:54

Marie napsal(a):

honolulku
vy se integrujte třeba ke kmeni bunkalů s proprděnými sukýnkami z banánového šustí, ale nás, Moravany, k Čechům nikdo integrovat nebude! Je to barbarský kmen, nemající ponětí o tom, co byla Velká Morava! Kdyby nebylo Velké Moravy, tak ještě Čechové vybírají strdí z dutin stromů, na kterých večer hřadovali se svými kalousky. Po událostech posledních let, poté, co udělali se společnou zemí, založenou Moravany Svatoplukem a Masarykem, je nutné postavit na hranicích Moravy s Čechami plot, nebo lepší by byla hraniční řeka, která by se měla přesunout z hranic se Slovenskem, které je mnohem civilizovanější, než Čechy a jakožto partner k soužití s Moravany mnohem přijatelnější. A navíc už přijali Euro.
11. 08. 2012 | 03:39

honolulu (z lesa) napsal(a):

Tak Vy jste pani Marie z Moravy ? Vite, ze je tam 3/4 tuny zlata a nikdo o tom nevi ? Mam to z anticke knihovny.
Pekne mi napiste o krase Vaseho (s prominutim) prdelakova a ja Vam pozdej napisi co se stalo...Ale az budu mit knihovnu..Abych Vas mohl oslnit datumy a jmeny.
Odkud jste ? Ja jsem ted na cestach na severu. Rozmistujem lakadla na UFO. Bydleni v Ohiu uz nemam a druhe zatim nikde jinde nehledam....

V JHB byl se mnou Brnak. Ten vzdy zpival pisen :
"To nase Brrrrno je srrrrdce Mmmoravy, jak Cechu Praha na brrehu Fltaviii... Ted je dole na jihu v Cape Coral a pise knihu za kterou ho urcite jednou zavrou....
A znate statl hantec ? Kdyz ctu Vas radky, nepodplatil Vas nahodou drevko z dubove haluze, nick Muromec ?
11. 08. 2012 | 04:28

honolulu (z lesa) napsal(a):

Ted jsem si vzpomnel pani Marie, jak my kluci z pod Vysehradu jsme znicili Velkomoravskou Risi dopisem Madarum....

Oficialni nazev te rise byl, MORAVIA MAGNA. My kluci z pod Vysehradu jsme napsali dopis upozornujici slechtu v Madarsku, ze krasavice moravska Magda zije v Mikulcicich. No a dal to uz znate. Oni ji jeli hledat a my jsme zatim uzmuli vladu, kdyz Moravane byli zamestnani schovavanim devcat.
Karel IV, rikaval, ze Morava je rektalni vybezek jeho kralovstvi a kdyz jel pres Moravu nafackovat Slovakum do Uher, tak mel zazivaci potize. Jmeno cesty k prusmyku v Karpatech si netroufnu napsat.

On Moravany nemel rad kvuli kamenemu mostu co stavel. Kameny byly slepovany vajicky a Moravane mu je posilali uvarene na tvrdo. Proto ma Morava tolik nevabnych jmen. Ale ja zato opravdu nemohu. (Samozrejme, ze Cesi to zatajuji, kvuli Slivovici.)
Dobrou noc.
11. 08. 2012 | 05:27

Caroll napsal(a):

Dokud je v Rusku u moci Putin který vede Rusko k dalšímu hospodářskému zhroucení a následnému probuzení z přehnaného nacionalizmu, dokud státní dluh (ten oficiální nepřekročí aspoň 2 biliony korun, dokud má většina lidí co jíst tak se nic dít nebude. Teprve až bude málo jídla a půjde o střechu nad hlavou tedy o základní prostředky k přežití teprve pak začnou lidi kašlat na různá hesla a pro vládnoucí garnituru nastane velký problém na koho tento neutěšený stav svést a přitom moci krást dál nebo si aspoň udržet co si nakradli. Všichni tihle zloději si myslí, že to takhle jde dělat do nekonečna a cítí se okradeni když jim v tom někdo brání. ONI přeci mohou podvádět, lhát, krást a bez soudu zavírat lidi do vězení, oni prostě mohou všechno a jsou hluboce pohoršeni, když někdo použije jejich metody proti nim. Všichni přeci krademe a ten kdo vybočí z řady je odsouzeníhodný zločinec. Chce to "arabské jaro". Jen se bojím, že tohle novodobé panstvo to zkusí řešit násilím a pak to nebude žádný "samet" ale poteče krev. Nakradený majetek se rozplyne, hlavní zločinci buď převlénou (jako už tolikrát!!) kabáty a jiní skončí na konci provazu, tak to přeci odedávna v historii chodilo.
11. 08. 2012 | 09:19

Caroll napsal(a):

Dokud je v Rusku u moci Putin který vede Rusko k dalšímu hospodářskému zhroucení a následnému probuzení z přehnaného nacionalizmu, dokud státní dluh (ten oficiální) nepřekročí aspoň 2 biliony korun, dokud mají vládnoucí kliky z čeho krást a dokud má většina lidí jakž takž co jíst tak se nic dít nebude. Teprve až bude málo jídla a málo peněz a půjde o střechu nad hlavou tedy o základní prostředky k přežití teprve pak začnou lidi kašlat na různá hesla a pro vládnoucí garnituru nastane velký problém na koho tento neutěšený stav svést a přitom moci krást dál nebo si aspoň udržet co si nakradli. Všichni tihle zloději si myslí, že to takhle jde dělat do nekonečna a cítí se okradeni když jim v tom někdo brání. ONI přeci mohou podvádět, lhát, krást a bez soudu zavírat lidi do vězení, oni prostě mohou všechno a jsou hluboce pohoršeni, když někdo použije jejich vlastní metody proti nim. Všichni přeci krademe a ten kdo vybočí z řady je odsouzeníhodný zločinec. Jako Rath co dělal něco pro lidi, zrekonstruoval příbramskou nemocnici, platil starým lidem lékařské poplatky, chtěl zrekonstruovat buštěhradský zámek který byl v ostudném stavu a to nejhorší-světe div se!!- nekradl!! tak ho musíme zavřít, zavřít! Na doživotí! Bez soudu při kterém by mohla celá špína vyplavat na povrch, že ano. Chce to "arabské jaro". Jen se bojím, že tohle novodobé panstvo to zkusí řešit násilím a pak to už nebude žádný "samet" ale poteče krev. Nakradený majetek se rozplyne, hlavní zločinci buď převlénou (jako už tolikrát!!) kabáty a jiní skončí na konci provazu, tak to přeci odedávna v historii chodilo.
11. 08. 2012 | 10:51

Robert napsal(a):

Kde tedy hledat smysl? Jak donutit mladé lidi aby šli a aktivně se účastnili politického života?
11. 08. 2012 | 14:49

Marie napsal(a):

honolulu

Karel IV jezdil na Moravu inkognito, aby lid neviděl, jak nasává ve sklepích, které s družinou drancoval hůř, než Tataři a Avaři dohromady. Jeho bratr Jošt, markrabě moravský, s ním nikam nechtěl chodit, aby Káju nikdo nemohl identifikovat, Jošta si totiž nikdo nespletl, byl to hromotluk, jeho pohřbené kosti u Tomáška o tom hovoří dodnes. Karel byl, na rozdíl od Jošta, nevelké postavy a ve sklépcích byl sám nenápadný. Na Moravě se totiž, na rozdíl d Čech, pěstuje víno již od římských dob, protože víno sem zanesli legionáři, možná to byl přímo Florián, ale dnes ho vydávají za patrona hasičů. A on to byl leda tak hasič žízně.
Nechci se s vámi přít o významu Moravy, všechno je zadokumentováno ve Znojemské rotundě, celý ten český komiks, který se vydává za dějiny, dostává ve Znojmě pořádně na frak. Navíc pan Cílek považuje Znojmo s jeho zvláštními vibracemi za středobod našeho, dosud společného, státu. Možná to zlato, o kterém píšete, je ukryto tady a nebo někde úplně jinde. Třičtvrtě tuny je trochu málo, možná třicet čtyři tun, to je pravděpodobnější. Ale dělit se s Čechy nebudeme. Plníme jen dodávky těch v..ů, které tady necháváme zdarma vystudovat.Jestli jste si všiml, tak někteří z nich se chovají bodře a náznakem hantecu mluví, ale to je jen náznak. Pokud vím, tak hantec dost upadá ve vzdělaných moravských kruzích, moravská elita už tak nemluví, protože by jí ve sjednocené Evropě nikdo nerozuměl. Už jenom pár nešťastníků, co v televizi ukazují jako moravské umělce, ti možná ještě nějaké slovo umí, ale s plotnou to nemá mnoho společného, samý novotvar, protože potápky už dávno vymřely.
Špilberk tu máme pořád, seděl tu kdekdo, tak snad jednou tu bude sedět i vláda.
Z Normandie zdraví Marie
11. 08. 2012 | 14:50

Michal Poláček napsal(a):

RFE,

myslím, že sklouzáváte ke švejkovskému "co by kdyby" ;-) Stalo se, co se stalo. Západní "bratři" nás prodali za třicet stříbrných a vládnoucí věrchuška se neměla k převzetí odpovědnosti za národní sebevraždu. Já s tím nesouhlasím, je mi sympatický "kamikaze" přístup Srbů, Japonců a Rusů, zvyklých se bít do poslední kapky krve, do posledního nemluvněte. To ovšem neznamená, že pro Beneše nemám pochopení.

Ocitl by se ve stejné situaci jako před pár lety Miloševič - jako diktátor, který týrá menšiny, jako válečný štváč. Češi by byli kolektivně onálepkování jako odpad Evropy - tak jako jsou dnes ocejchováni Srbové. Při jeho inteligenci nepochybuji o tom, že si byl důsledků tak vážného rozhodnutí vědom.

Nemusí se nám to líbit, ale na soužení E. Beneše nemáme morální právo. Už proto, že rozhoudnout tehdy jinak, polovina místních diskutérů by se bývala nenarodila. To se týká i Urbana a podobných nenávistných individuí.

Vyvozovat z této jedné historické epizody něco o celém národě (Češi jsou zbabělci) je stejné svinstvo jako tvrdit, co Němec, to nácek. Co žid, to zloděj.
11. 08. 2012 | 20:15

František Adamec napsal(a):

Kdo nekrade neni Czech
-
Český dům. Patvar s puncem ničeho
Pronajali jsme Business Design Center, Big Ben zbledne!
Klikující double-decker
Honba za lístky: trocha trpělivosti a laskavý handl
-
Brněnská hra na právnickou mafii
– Blažek, Koudelka, Hašek, Novotný

Michal Hašek, když už nemohl získat JUDra na své vlastní soukromé škole (a napodobit tak kolegu Onderku, který „získal“ titul MBA na VUT, když byl současně ve správní radě školy), pracně ho vystudoval v obdobně prestižním a kádrově prověřeném slovenském Sládkovičovu – posudky na svou „rigorózní“ práci odmítá ukázat, protože jsou výborné a mluvilo by se o nich.

Obdobné souručenství politiků ODS a ČSSD funguje i v mnoha jiných místech republiky.

Právnická fakulta Brno
- Získej titul Bc., Mgr. a JUDr. Pohodlné studium i pro dálkaře!
Maximus napsal(a):

...Bohušů se Zaorálkem, máte velký problém!
Pedro napsal(a):

Brno uz je jim malé a tak se rou do Prahy.
-

Protikatolický étos mafie první a poslední republiky s doživotní imunitou:
1850: Tomas Jan Masarik se narodil 7.3.1850 v Hodonine. Jeho matka Terezie Kropackova byla Nemka, z mesta Hustopece na Morave. Biologicky otec Tomase Jana Masarika byl pry statkar Redlich zidovskeho puvodu, (nutno potrdit analyzou DNA). Zamestnaval Terezii Kropackovou a negramotneho kociho Jozefa Masarika, ktery pochazel z Kopcan na Slovensku, ktery se pak ozenil s Terezii Kropackovou.

1865: Tomas Jan Masarik prevzal komunisticke ideje Velke francouzske revoluce, utekl z uceni z Vidne i z Cejce, byl vyloucen z gymnazia ve Straznici na Morave, Hodonine a v Brne, sveho ucitele katolickeho kneze ohrozoval pohrabacem.

1872: Tomas Jan Masarik ve veku 32 let maturoval ve Vidni, kde slozil "policejni" maturitu, doucoval syna policejniho rady Antona Le Monniera.

1878: Tomas Jan Masarik a Charlotte Garrigue uzavreli unitarsky snatek z rozumu, 15. brezna 1878 v USA. Otec Charlotte byl spolumajitel pojistovny v Brooklynu. Tomas Jan Masarik si zmenil identitu na TGM - Tomas Garrigue Masaryk.

1880: TGM vystoupil z Katolicke cirkve a stal se vericim v protestanske reformovane cirkve v evangelickem kostele v Herspicich na Morave.

1900: TGM zalozil Ceskou stranu lidovou.

1905: Charlotte Garrigue Masaryk vstoupila do Ceskoslovenske socialne demokraticke strany delnicke.

1905: TJM/TGM: Muzove... a jini nestili se v otazce vedecke hlasovat. Veci, ne historie, veci ne vyvoj, je to heslo realismu, jak mu rozumim (vedecky a materialisticky).

1907 TGM: „Jsem smysleni nejen socialního, nybrz primo socialistického. To jsem rekl jiz nejednou. Ze nejsem marxistou, to je také znamo, ale socialism a marxism nejsou docela totozny. Pokladam proste za svou povinnost venovat svou zivotni praci povzneseni hospodarskemu, mravnimu, a vubec duchovnimu trid hospodarsky slabych.“ Agitoval TGM na volicske schuzi v kvetnu 1907 ve Valasskem Mezirici.

1907 TGM: "...moravska otazka je a bude opet zkusebnim kamenem ceske politiky. Je proto zadouci, aby byl Morave zachovan jeji specificky raz aby se ji dostalo rozsahla autonomie, nejen politicke, ale i kulturni." T.G.Masaryk, Problem maleho naroda.Cas 6, 1907, C.22

1908 T.G. MASARYK - CESKA OTAZKA: "In concreto byl ukol: utvorit a rozsirit samostanou a samobytnou kulturu ceskou ... na jednotném nazoru na svet a na zivot. ... Palacky byl zavisly na Kantovi, Havlicek na Bolzanovi, Smetana a jini na Hegelovi, a pozdeji utikali k Herbartovi... Zabirani uzemi ciziho uzemi a obyvatelstva je nepotrebne... Ja jsem stat, narod a lid, musi si rict dnes kazdy, kdo politicky mysli, ... " str. 234, nakladatelstvi SVOBODA, Praha 1990.

1915: TGM ve Svycarsku ziskal srbsky pas, obdivoval sicilskou mafii, jeho odbojova organizace byla nazvana Ceska mafie.

1917: TGM po skonceni 2. SV budoval v zajateckych taborech padesatisicovou armadu, rudou generalitou mu byla prokazovana ucta jako prezidentovi neexistujiciho statu.

1918: Na Staromeskem namesti byl ceskymi komunisty a nacisty strzen Mariansky sloup, po generalni stavce dne 14.10.1918.

1920: Cesko-Slovensko-Ukrajinska ozbrojena mafie predala rudym cast ukradeneho carskeho podladu a admirala Kolcaka, zemrel s vykrikem: „Spasibo vam, czecho-sabaki!“ Masarykuv narod o dva roky prodlozil 1. SV a ukradl cast ruskeho carskeho pokladu, 18 vagonu pro Legio banku v Praze.

1924: Ottuv obchodni slovnik: "Slovensko bude nasi kolonialni zemi. Je mylnym nazorem domnivati se, jako by snad kolonialni zeme nesmela s materskou hraniciti. Priklad je Rusko se Sibiri".

1926: Benito Mussolini obdrzel Masarykuv Rad bileho lva

1935: Zakonem c. 232/1935 Sb., byl za jeho zivota TGM oznacen za „Prezidenta Osvoboditele“,

1937: Pohreb TGM se konal dle prani zesnuleho v obradu Jednoty bratrske.
-
12. 08. 2012 | 06:04

mirek napsal(a):

Tak nějak nechápu, jak se může člověk formátu Jana Urbana podílet na akci "Diag Human" a současně psát o jiných, že kradou....
Jan Kalvoda, kdysi zvaný lžidoktor, ve svém vrcholném politickém angažmá prvního českého legislativce, který měl zásadní vliv na tvorbu zákonů nové ČR, hlasoval pro zamítnutí odškodnění firmy Diag Human v řádu milionů, odškodnění, které by tehdejší státní kasa nepocítila ani náhodou...
Desetiletí se s desetiletím sešlo, z několika milionů jsou najednou miliardy a člověk, který tvořil zákony, podle nichž se domáhá Diag Human této obrovské sumy, pracuje pro Diag Human, aby ty miliardy ze státu, který "pomáhal" tvořit, dostal i za cenu zahraničních arbitráží, za cenu obstavení majetku státu v zahraničí a dokonce s použitím obstavení uměleckých děl, vyvezených za hranice na výstavy...
Já to hodnotím jako hyenismus na entou, hodnotím to jako důvod k ignoraci lidí, kteří se na tom podílejí a k jejich vyloučení ze slušné společnosti.. Současně to mohu hodnotit jako dlouhodobou a připravovanou zlodějnu Jana Kalvody, který byl legislativcem, čili vytvořil zákony, který byl v exekutivě a svým hlasem zablokoval odškodnění v řádu milionů a který se nyní podílí na arbitráži v řádu miliard, z čehož mu kyne odměna minimiálně v řádu desítek milionů...
Co a jak v tom dělá Jan Urban zatím nevím, ale předpokládám, že odměna je mu bližší, než obecný zájem... nemá tedy právo kárat jiné, kteří kradou méně sofistikovaně a okatěji... není rozdílu mezi Rathem a lidmi kolem Diag Human, ve výsledku je vždy okradena státní kasa.
12. 08. 2012 | 08:46

honolulu napsal(a):

Pani Marie,
ja jsem Vas pouze zlobil, skarlir. Mam rad Moravaky a libi se mi jejich pomer k jejich zemi. Brnaci v JAR byli fain kluci.
Meli v Johannesburgu na Braamfontejne hospodu. Vzdy kdyz jsem se vratil z buse, tak jsem tam privedl partu Portugalcu (kluky z jejich kolonialni armady) a moc jim chutnalo.
V utlem mladi jsem jezdil do Brna poslouchat Erika Knirse, hraval na stadione na Leninove ul. hned vedle policajtu, byl jsem vsak nekolikrat vyhozen kvuli nezletilosti.

Pani, Vam se opravdu libi v Normandy ? Vzdyt je tam plno Zabozroutu a Arabu a nikomu neni rozumet. Prestehujte se k nam a ja Vam zaspivam Knirsovi pisne :
"Byl to globin, ksicht mem cernej, v srdci choval nadeji, ze on bude stastny jednou, kdyz tu potkal prave ji..." atd.
Nemohu dal pokracovat. Stejskal, ten kulturni diktator a znasilnovac me porad maze.
12. 08. 2012 | 15:02

Jan Glozar napsal(a):

Vlastenci a Husité,
doufám, že vymřete po přeslici, alespoň takoví,
kteří zde si napravují mindráky.
Kdyby nic jiného, vyhnáním Němců jsme se
připravili téměř o veškerý lehký průmysl
a připravili půdu pro nástup nekulturních
stalinistických hovad stejného rázu, kteří
ovšem již nemohli si dovolit vyvražďovat tak,
jako tomu bylo před nacistickou porážkou.
Jinak chuť by byla.
Doba se mění, dnes nás ziskuchtiví jedinci
padni, komu padni ožebračují efektivněji,
vy Fučíkové, co se zpeněžit dalo, je de facto
zpeněženo. A vás nezavřou, nebo nepověsí,
někdo na svoloč vydělávat musí, na to jsou
vědecké metody, marketingové studie.
Ale, tyto nemravnosti jsou v přirozenosti
lidské, to je v desateru, to věděli už staří
Sumerové.
" Soudružky, maso bude!", pravil státník
Antonín Novotný, toaletní hajzlpapír nebyl
skoro nikdy, lidé se vytírali Rudým Právem.
Skvělé to bylo, škoda jen, že nelze mi k této
potřebě použít vaše příspěvky, drazí spoluobčané,
soudružky a soudruzi, pracující estébáci...

beboptango@volny.cz
12. 08. 2012 | 15:59

Jan Glozar napsal(a):

Pro někoho je úžasný possesivni výdobytek,
když má možnost si v televizi koupit nesmyslný
drtič pomerančů, kombinovaný se střihátkem
na nehty od Horsta Fuchse, a to se vyplatí!
Jenom bacha, aby ti to nesebral Berndt Posselt
ze Sudetoněmeckého Landsmannšaftu!
Že máš dávno holé moudí přičiněním některých
strejců, kteří díky médiím se dostali do povědomí
a politiky, poněkud " odklonili" svůj program,
aby vzápětí media zkritizovali, je jiná věc.
Nenechte si ukrást vaše oblíbené škrabky
na brambory a politiky, Posselt na to číhá!
12. 08. 2012 | 16:48

Jan Glozar napsal(a):

Pro někoho je úžasný possesivni výdobytek,
když má možnost si v televizi koupit nesmyslný
drtič pomerančů, kombinovaný se střihátkem
na nehty od Horsta Fuchse, a to se vyplatí!
Jenom bacha, aby ti to nesebral Berndt Posselt
ze Sudetoněmeckého Landsmannšaftu!
Že máš dávno holé moudí přičiněním některých
strejců, kteří díky médiím se dostali do povědomí
a politiky, poněkud " odklonili" svůj program,
aby vzápětí media zkritizovali, je jiná věc.
Nenechte si ukrást vaše oblíbené škrabky
na brambory a politiky, Posselt na to číhá!
12. 08. 2012 | 16:53

pamětník napsal(a):

Tak je to správné, nedostatečně konformní diskuzi je třeba zabít anebo nakonec rozmělnit ironickými žvásty. Proto avízo na "nejčtenější a nejdiskutovanější" blog na kořenové stgránce blogů. Holt manipulovat se musí umět. :)
12. 08. 2012 | 17:22

Michal Poláček napsal(a):

Pamětník,
tak kdyby diskuzi ke schváleným článkům rovnou zakazovali jako je zvykem na novinky.cz, byli by sami proti sobě, že ;)
13. 08. 2012 | 10:40

pamětník napsal(a):

Michal Poláček:
Je v tom nějaký rozdíl? Tam víc restrikce, zde víc pokrytectví.
13. 08. 2012 | 18:43

Marie napsal(a):

honolulu
Proč by se mi mělo nelíbit v Normandii? Viděl jste snad takové východy slunce někdy v Brně? To světlo, která tak obdivovali staří impresionisté? A víte Vy, jak se tu krásně vybělí vyprané prádlo na šňůře? Perete někdy vůbec?
A že jsou tam žabožrouti? No to nevím, žábu jsem tu neviděla ale na mořském hmyzu si tu rádi pochutnají.
A toho Maďara se už konečně zbavili, bylo už načase, nebo ne?

Tak vy jste chodil na Stadion poslouchat jazz? To já nemusela, pořád někdo nad nad námi v domě cvičil na trubku.
Na Stadion jsem chodila taky, ale cvičit do Sokola, víte, jak jsem tam trpěla?
13. 08. 2012 | 19:07

Vladimir napsal(a):

Smysl nemá Urban.
Jakpak se jmenovali ti kolaboranti nacistů ?
V Norsku tuším Quisling, v Bohmen und Moren Moravec, ...
Dnes je takový kolaborant Urban. Ne sice nacistů, ale jejich pohrobků ...
13. 08. 2012 | 21:36

Vladimir napsal(a):

Urban mně připomíná Norského Quislinga, či českého Moravce z doby II. války.
Urban je o to trapnější, že si nevzal ponaučení z toho, jak dopadají kolabotanti a zrádci národa . Ty jeho řeči o zbytečnosti Českého státu nebo jindy o přebytečnosti českých národních zájmů v EU, jsou už hodně trapné.

Urbane vypadni odsud !
13. 08. 2012 | 21:44

pamětník napsal(a):

Vladimir:
Nejen připomíná, Jan Urban tím quislingem je.
Ani první, ani poslední. Koneckonců lepší quisling než breivik.
14. 08. 2012 | 00:22

Tý jo! napsal(a):

Vážení, sledujte trochu počasí, zjistíte, že v pobřežní Skandinávii je v zimě tepleji než v Čechách, o Rusku nemluvě. Krom toho, před mrazem neprchali Skandinávci, ale středoevropští Germáni. Zjistěte si fakta.
14. 08. 2012 | 00:28

marie napsal(a):

Tý jo!
a všimněte si taky, že středověké zříceniny v pohraničí nahlodal zub času nejvíce v době padesáti let komunismu.
14. 08. 2012 | 12:52

MA-FU napsal(a):

Pane Urbane

Vše o čem píšete se tu stává -žel normou.Občan tady má jen hlasovací právo a k tomu ho politici potřebují.Jinak si tu vykšeftují sami ,vše co si nahromadili,odklonili,či sprostě na úkor slabších sociálních vrstev a vědomě nakradli.
K čemu by tu občan vytvářel hodnoty?? Lidé se zase separují na zahrádkách,chatičkách.Iluze a iluze=občanská společnost.Má dnešní politik i Ti takzvaní kandidáti na prezidenta zájem o tuto společnost?? Kdo z nich by řekl :"Každý ať má na mysli to,co slouží druhým,ne jen jemu."Flp 2,4 asi žádný... a tak norma bude výsledek "demokratického procesu"
A kecy a žvásty z Hradu,že žijeme v nejlepším čase jdou hodně mimo .....
15. 08. 2012 | 12:54

JardaV napsal(a):

Co Vám brání vytvořit manifest Češství,dát mu rozumný program,a místo blogů ho presentovat celoplošně???Jste jako všichni - pokecáme,dáme pivko,on to někdo vyřeší,
případně vypneme TV a jdeme spát.Pořád dokola.Každý,kdo má zájem a je akceschopný,se přirozeně nejdříve postará sám o sebe a když přes hromadu prachů už neuvidí z okna,začne přemýšlet,jak to udělat se státem,aby o ně nepřišel.Ne jak by budoval
zemi a mezilidské vztahy.Tak čemu se divíte??Zkuste začít u sebe,třeba z Vás bude věrozvěst Nového Věku Království Českého.
17. 08. 2012 | 10:19

Josef K. napsal(a):

Michal Poláček. Je zvláštní, když člověk, jehož texty odkazují k prvkům totalitního systému založeného na tupém národovelctví jiné nařkne z inklinace k fašismu.
Nicméně, v Česko je to obvyklé. Normalizační mixér rozdrtil intelektuální vrstvy a zůstala jen hovádka boží, která rychle přeběhla k reálnému socialismu brežněvovské kliky. Národ, chaty, korupce, udávání je součást Vaší víry, Michale Poláčku. Na tom nezmění nic, co napíšete.
Ostatně, všiml jsem si, že idee jsou mocnější než lopata, ta má smysl jen tehdy, pokud je nástrojem ideí. Pak ještě záleží na tom, jakých....V tom je zakopaný čert.
Pokud se však lopata rozhodne přijít s ideemi, čertisko je v samotném procesu. Jedná se o příměr barokního dualismu hmoty a ducha, tedy lopatou není myšlen člověk, ale lopata sama o sobě.
18. 08. 2012 | 17:19

pamětník napsal(a):

Josef K.
jako obvykle spolehlivě se připojil k protičeskému štěkotu. :)
19. 08. 2012 | 09:40

MARNOV napsal(a):

Pěkně promyšleně napsáno. Trendy jsou jasné - český občan bude mít, místo německé, ruskou národnost...
22. 08. 2012 | 23:34

Josef K. napsal(a):

pamětník. Co je to český štěkot?
28. 08. 2012 | 11:00

Musrbaxei napsal(a):

Omlouvám se za trvale . dávné hledal rozumný popis vkladů , jejich dynamiku . Pro ty, kteří si neuvědomují, že je to tak snadné .V nekonečném WEBA víc než dost věcí tam . Ale rozumný oznámení vkladů nenosí .
stanoví odkazem na článek . má možnost některé z vás nebude zbytečné .Pokud nenípříspěvek inspiroval tah prosím . Děkuju.
http://rusbanksite.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/ - Только у нас вы найдете банковские вклады коим сориентируют вас и вашим купюрами
02. 11. 2012 | 05:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy