Konec politiky v Čechách

17. 07. 2013 | 11:12
Přečteno 11991 krát
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci politických trafikantů je vítězstvím justiční mafie a pomníkem nové třídní justice. Zásadní demokratický a ústavní princip rovnosti občanů před zákonem byl zničen. Z poslanců se rozhodnutím Nejvyššího soudu stává nová třída nedotknutelných „lidí zvláštního ražení“, porovnatelných jenom s barbarským pojetím práva, dotaženým k dokonalosti kardinálem Richelieu. Ten, podle Alexandra Dumase, dával svým vyvoleným dopis navždy a ve všem znemožňující jejich trestní postih: „Vše, co nositel tohoto listu vykonal, učinil na můj rozkaz a pro blaho Francie“. České poslance jen namísto kardinála postavil nad zákon Nejvyšší soud. Kdyby David Rath byl o něco předvídavější, nechal by si peníze v krabici od vína předávat ve Sněmovně – a byl by dnes volný.

Jeho obhájce by to totiž snadno mohl, v souladu s novou třídní justicí, označit za „projev učiněný v Poslanecké sněmovně“, tedy, podle nového extenzívního výkladu Nejvyššího soudu, „ jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím“. A nikdo by nesměl prokazovat opak. Tohle je přesně ten Rubikon, před jehož překročením varoval už ctihodný Otakar Motejl, když na protest proti politickým zásahům do justice hodil už v roce 2000 premiéru Miloši Zemanovi na hlavu post ministra spravedlnosti.

Student, který by si při zkoušce pletl pojmy „projev“ (tedy výrok, výraz názoru) a „projev vůle“ (dokonaný skutek) by musel být vyhozen. Nejvyšší soud z tohoto nesmyslu ukoval politický převrat směrem od demokracie. Komičnost této služebné pseudoprávničiny Nejvyššího soudu vynikne v porovnání s ustálenými zákony (!) o Jednacím řádu Sněmovny (§13) i Senátu (§14 a §16), které jednoznačně termín „projev“ interpretují výlučně jako „výrok“. Nejvyšší soud tedy rozhodl nikoli praeter lege (tedy mimo zákon) ale otevřeně contra legem – v rozporu se zákonem. Formálně je však vše v pořádku.

Zažíváme antidemokratickou formalistickou kontrarevoluci. Nejvyšší soud rozhodoval podle stejného superformalistického rámce, kterým Miloš Zeman rozvrací ústavnost a komunisté omlouvají zločiny KSČ. Všechno je přece „podle práva“. Obsah a smysl nejsou důležité, litera ano. Snad stojí za to připomenout, že scholastický fundamentalismus uvrhl křesťanství na stovky let do tmářství a násilí.

Česká politika tím dostala smrtící ránu. Nešťastná ODS namísto, aby využila šanci na obnovu a rozluku s kmotrovskou pověstí, se soustředí na hysterický křik a touhu kmotrů a Petra Nečase po pomstě na státním zastupitelství a policii. Nervózní paní Němcové nebude dovoleno vystoupit z řady – a ODS tím bude dále oslabovat. TOP 09 je ve stejné věci ve vleku osobních obav Miroslava Kalouska a pokračováním podpory politického kšeftování ztratí podporu lidí, kteří v ní v roce 2010 viděli alternativu nadvlády kmotrovských politických stran. ČSSD a KSČM budou hledat ochranu u Miloše Zemana a jeho proruských kamarádíčků – i kdyby to znamenalo schválit už jednou odmítnutého kompromitovaného Jana Sváčka na soudce Ústavního soudu a zatleskat vyslání „babí“ Klausové a „kosmického“ Remka za odměnu na velvyslanecký výlet do míst, kde je, za normálních okolností, potřeba pracovat. Ale žádný zákon, samozřejmě, porušen nebude…

„My, komunisté, jsme lidé zvláštního ražení. Jsme ukováni ze zvláštní látky“, řekl jistý Josef Stalin už v roce 1924. Namísto slova „komunisté“ si laskavý čtenář může dnes klidně vsunout slovo „poslanci“. A pak by se mohl zamyslet nad důsledky stavu, kdy „nezávislá“ soudní moc vytvoří nedotknutelnou kastu… Ústavní soud bude mlčet, zkorodovaný princip dělby a vyvažování mocí bude postupně nahrazen vůlí mála poslušným soudnictvím chráněných vyvolených… a až za vámi přijde uliční důvěrník s dotazem, proč ještě nemáte vyvěšené praporky na státem nařízenou oslavu čehokoliv, bude už pozdě.

Po dvaceti čtyřech letech od porážky autoritářského režimu zkorumpované KSČ zůstává občanům pouze volba mezi vládou korupčníků a vládou korupce, tedy mezi trafikantskými manýry Petra Nečase a trafikantskými manýry Miloše Zemana a Jiřího Rusnoka. To není vina demokracie a ústavnosti, ale zkorumpovanosti „demokratických politiků“. Snad budeme mít štěstí, a formalistická kontrarevoluce nových soudruhů zvláštního ražení sežere sama sebe. Protože jedinou další volbou by potom byla buď rezignace nebo otevřený odpor.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

jako když Švejk šel z Putimi do Putimi
......Po dvaceti čtyřech letech od porážky autoritářského režimu zkorumpované KSČ zůstává občanům pouze volba mezi vládou korupčníků a vládou korupce.......
17. 07. 2013 | 11:24

Karel (taky) napsal(a):

Čemu se proboha divíte, pane Urbane? Za peníze je přece možné koupit vše, tedy i pár soudců. A páni novináři budou neustále hýkat nadšením nad demokracií v mafiánském podání.
17. 07. 2013 | 11:25

JC napsal(a):

Do třetice,
Není to ani týden, co tu levicoví blouznivci chrochtali blahem jak to má president Miloš Zeman ošéfované, a nyní už všichni jeho zásluhou určitě skončí v pruhovaném pyžamu.:-))
Levoši žádejte po Bimbovi ať dá okamžitě pozavírat všechny soudce nejvyššího soudu.:-))
P.S. Docela si vaše fňukání užívám.
17. 07. 2013 | 11:26

Karel napsal(a):

Tomu bude looza aplaudovat.
17. 07. 2013 | 11:27

Zuzana Peppett napsal(a):

Milý pane Urbane,
plně chápu Vaši frustraci. Sdílím Vaše obavy jelikož mám výtečnou paměť a nemám tendenci si minulost přikrašlovat jen proto, že tenkrát jsem byla podstatně mladší a hezčí :-)).Bohužel, jsme v menšině.
17. 07. 2013 | 11:30

DH napsal(a):

Naprosto nesouhlasím s tímto manipulativním, pokryteckým a argumentačně vyprázdněným pokusem o blog. Není v něm zrnko pravdy, není v něm špetka racionality, je jen prázdným a falešným výkřikem z anonymního davu v marném pokusu ovlivnit věci a instituce z ducha i litery Ústavy nezávislé a neovlivnitelné.

Je evidentní, že projevem poslance je cokoliv, co na půdě sněmovny vysloví a projedná. Možná si to levicoví diskutující a bloggeři nedostatečně uvědomují, ale nelehká politická práce poslance nesestává jen z projevů a hlasování, ale z neustálého vyjednávání, především v rámci vládnoucí koalice, jaké znění zákona je ještě průchodné a jaké už ne. To je skutečný projev poslance, toto je obsah, který Nejvyšší soud hledal a nalezl.

Jestliže není trestné ani samotné politické vyjednávání a politická práce (což by samozřejmě bylo zcela absurdní a parlyzovalo by to celou republiku), nemůže a nesmí být trestnou jakákoliv dohoda, směřující k naplnění aktu zákonodárné moci.

Cokoliv, co je způsobilé ovlivnit smýšlení a hlasovací rozhodnutí poslance, a odehrává se alespoň zčásti verbálně na půdě Sněmovny, je součástí projevu poslance a jako takové je poprávu kryto poslaneckou imunitou. Není a nemůže to být jinak a žádné zhrzelé levicové výkřiky nemohou na tomto vůbec, ale vůbec nic změnit.
17. 07. 2013 | 11:35

Marie napsal(a):

Ústavní soud řekl, že „Mechanické ztotožnění práva s právními texty se stalo vítaným nástrojem totalitní manipulace."

Co asi řekne dnes?
17. 07. 2013 | 11:38

martin_k napsal(a):

dostáváme se už opravdu do absurdistánu....budeme se asi se soudci bavit o interpretaci jednotlivých slov!!!
soud si měl položit a odpovědět na otázku co je smyslem poslanecké imunity?!

a za druhé nechápu proč státní zástupce takové nesmyslné výroky soudu prostě neignoruje?! soudy totiž zapomínají, že jejich moc sahá jen tak daleko nakolik lidi budou jejich vůli respaktovat
17. 07. 2013 | 11:38

buldatra napsal(a):

Nic zvláštního se nestalo,
pršelo a zas přestalo.

A demokratura pokračuje vesele dál.
17. 07. 2013 | 11:42

martin_k napsal(a):

DH:
pak to ale nemůže být omezeno jen na "půdu" sněmovny....
podle mě to chápeš špatně

smyslem imunity je aby poslanci nemohlo být učelově bráněno vykonávat mandát tzn. činnost ve prospěch svých voličů!!!! nikoliv jeho vlastních požitků!!!! takže po uplynutí mandátu už logicky imunita ztrácí smysl....
17. 07. 2013 | 11:49

hořce zaplakal napsal(a):

Jako správný galaktický udavač, považuji za svou povinnost oznámit, že stejné výsluhy používá i -zřejmě soudruh Obama-a všichni potentáti na planetě.
Má-li být důvodem k pádu vlády kolosální kausa šmírování jedné dámy její sokyní,pravda za nepřípustného využití zpravodajců. lze jen hořce zaplakat
To je bomba!
Že by si zasloužili tři hrbáči z ODS zabásnout je věc jiná.
Ale právo a důkazy je věc jiná, není o klikání, zda ano či ne.

Ostatně stejně lze mluvit o vraždě Janouška, když chybí nejen mrtvola, ale i příprava činu.
Pokud není nikdo schopen doložit hospodářské zločiny, zbývá než zaplakat podruhé.
Proč do toho zapatlal autor Zemana, prosazujícího prokázání majetku- a tady by měli chlapci problém- je jasné.
Hodí se to i když to nemá logiku.
17. 07. 2013 | 11:50

JC napsal(a):

martin_k napsal(a):

"a za druhé nechápu proč státní zástupce takové nesmyslné výroky soudu prostě neignoruje?! "

Zdá se,že vy martine nechápete víc věcí.
17. 07. 2013 | 11:52

Antroid napsal(a):

DH: Cokoliv, co je způsobilé ovlivnit smýšlení a hlasovací rozhodnutí poslance, a odehrává se alespoň zčásti verbálně na půdě Sněmovny, je součástí projevu poslance a jako takové je poprávu kryto poslaneckou imunitou.
---
Demagogie či spíše nedomyšlená hloupost, od vás celkem standardní.

Pokud byste napsal "Cokoliv ZÁKONNÉHO, co je způsobilé ovlivnit smýšlení a hlasovací rozhodnutí poslance, a odehrává se alespoň zčásti verbálně na půdě Sněmovny, je součástí projevu poslance a jako takové je poprávu kryto poslaneckou imunitou.", bylo by to celkem akceptovatelné.

Imunita není amnestie, je to ochrana před zvůlí ze strany jiných složek moci.
17. 07. 2013 | 11:55

David napsal(a):

"...Kdyby David Rath byl o něco předvídavější, nechal by si peníze v krabici od vína předávat ve Sněmovně – a byl by dnes volný.

...Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci politických trafikantů je vítězstvím justiční mafie a pomníkem nové třídní justice.

...Student, který by si při zkoušce pletl pojmy „projev“ (tedy výrok, výraz názoru) a „projev vůle“ (dokonaný skutek) by musel být vyhozen. Nejvyšší soud z tohoto nesmyslu ukoval politický převrat směrem od demokracie...."

-----------

Jako laik to nemohu pochopit.

Pokud Nečas, prostřednictvím Nagyové, nabídl z šesti rebelujících poslanců ( Tluchoř, Šnajdr, Fuksa, Florián, Fiala, Úlehla) jen vybraným třem výměnný obchod, že když se vzdají funkce poslance, že jim za to dá pěkné trafiky, tak ještě k dokonání trestného činu korupce nedošlo.

KDYBY po složení mandátu Tluchoře, Šnajdra a Fuksy jim Nečas řekl, že:

– sliby chyby - slibem nezarmoutíš – a že žádné „trafiky“ jim NEdá,

tak by Ištván a spol. neměli důvod ty tři bývalé poslance vzít do vazby pro korupci. Trestný čin by nebyl dokonán. Trestně stíháni by mohli být JEN - Nečas a Nagyová za přípravu trestného činu korupce.

Pokud však v situaci, kdy už se na ně poslanecká imunita NEvztahovala trafiky PŘIJALI, tak až tím i oni spáchali trestný čin korupce. Tak nechápu tu konstrukci rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Asi to s tím rozhodnutím bude podobné, jak s kauzou Čunek a justiční mafií, kdy v zájmu přežití Topolánkovy vlády musela jít spravedlnost stranou.

----------

"...Zažíváme antidemokratickou formalistickou kontrarevoluci.

...Protože jedinou další volbou by potom byla buď rezignace

nebo otevřený odpor...."

-----------

Chce to už zase vyjít do ulic!!!

Justiční mafie se zase probudila k činnosti. Je třeba zjistit, kteří soudci to tak zlovolně rozhodli.

Stejný tlak, který dělá Nečasova banda na Ištvána je třeba vytvářet i na ty soudce nejvyššího soudu, kteří tak zlovolně rozhodli. To je z jejich strany nesporná zvůle. Je třeba je pohnat ke kárnému senátu!!!

Pan Ištván potřebuje od všech slušných lidí v tomto státě MAXIMÁLNÍ PODPORU!!!

U Madridu se bojuje o Prahu.

Boj za Ištvána je i bojem za všechny slušné lidi v tomto státě, kteří ještě zbyli.
17. 07. 2013 | 11:57

Přidat komentář napsal(a):

Tohle bude závažnější.
http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=785307
někdo se rozhodl, že ten cikánský stát bude tady... už tu mají Arcelor, višvana, sociální dávky, a další plusy, na nás zvývají jen mínusy, Teď už jen Horvát premierem a prezident bude snad Holomek, předchozí prezident byl stále nemocný virozou a nezvládal kladení věnců protože byl už v letech.
Napřed disident, potom prezident.
17. 07. 2013 | 11:57

DH napsal(a):

Vážený pane Antroide,

to, že v právním státě jsou povoleny pouze právní akty, které nejsou definovány ani definovatelné či uchopitelné jako akty výslovně zakázané, je evidentní a není třeba aby to bylo vždy explicitně zmiňováno. Koneckonců i Ústava jako taková je zákonnou normou a všechny podřízené normy s ní musí být konformní.
17. 07. 2013 | 12:00

Snědý spoluobčan napsal(a):

My snědí spoluobčané již můžeme kupčit s volebními hlasy.
Gažo, kdo dá víc?
17. 07. 2013 | 12:01

JC napsal(a):

David napsal(a):

"Pan Ištván potřebuje od všech slušných lidí v tomto státě MAXIMÁLNÍ PODPORU!!!

U Madridu se bojuje o Prahu.

Boj za Ištvána je i bojem za všechny slušné lidi v tomto státě, kteří ještě zbyli."

Blahoslavení chudí duchem :-)))Amen
17. 07. 2013 | 12:03

Hurá fdo ulic je nás víc napsal(a):

David
navrhuji nahradit soudy internetovým klikáním, zda pověsit či ne
17. 07. 2013 | 12:04

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Ano, kdyz soud nesoudi podle nasi pravdy, je to justicni mafi. Mas komunisticky anacisticky praktiky v maliku Urbane. Ale to u takovyho vejlupka nikoho neprekvapi.
17. 07. 2013 | 12:07

Richard napsal(a):

"Obsah a smysl nejsou důležité, litera ano"

tohle je pane Urbane hlavně problém těch, kteří takto geniálně interpretují/jednají, byť samozřejmě "genialita" těchto lidí negativně působí také na okolí..

"Protože jedinou další volbou by potom byla buď rezignace nebo otevřený odpor."

Nebo můžete celé dění pozorovat jako jedno velké absurdní představení a bavit se ním, úplně zadarmo...
Čekám, kdy se najde autor, který napíše o současném dění divadelní hru "Madam Péťa a její tři mušketýři"

Mušketýři: "Péťo, tak jsme volní"
Péťa: "Kluci, já mám takovou radost, myslel jsem, že už Vás neuvidím, prý Vás tam mučili"
Mušketýři: "To né Péťo, chovali se k nám hezky, ale už se nám po Tobě stýskalo. A co Vašek, myslel na nás?"
Péťa: "Kluci, Vašek se na Vás všechny těší, prý máme přijít na večeři a proberem, co dále"
Mušketýři: "To je supr, už se těšíme, až to zase společně rozjedem"
Péťa: "Jasně, ale na chvíli se musíme stáhnout, Vašek musí nejdřív vyhlásit, že pravda láska zvítězila na lží a nenávistí, však to znáte, a pak se za Vás postaví ještě kardinál, nebojte, už je to domluvené, jen to chce chvíli čas než najdem ty fotky na Ištvána"
17. 07. 2013 | 12:09

Béda právníček napsal(a):

U Žabovřesk se bojuje o Karlín
17. 07. 2013 | 12:09

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

JC Cemu se divite, tady se podporovalo, kdyz vyroky soudu proste ignoroval malovac tykadel. Tady by uspel jen soudce lync - zeptal by se davu a pak by vesel.
17. 07. 2013 | 12:10

martin_k napsal(a):

JC:
zcela určitě...nejsem totiž bůh vševědoucí :-)
na druhou stranu jsi mi v tom moc nepomohl
17. 07. 2013 | 12:29

dříve čtenář napsal(a):

Už se hraje jen o to, aby bylo co nejvíce lidí zhnuseno současnou politickou situací tak, že nepříjdou k volbám. Skalní příznivci ODS, TOP a ČSSD však odvolí a status quo bude zachováno...
17. 07. 2013 | 12:31

hohe napsal(a):

v "demokracii" dle pravdoláskového bolševika urbana soudy rozhodují jenom tak, jak se to líbí jemu.
17. 07. 2013 | 12:36

Nuba napsal(a):

Nevolej hop, dokud nepřeskočíš aneb, mafie v téhle bitvě zase slavně zvítězila

Co by člověk ale čekal ? Že v dnešním stadiu narušeného právního státu spravedlnost jen tak lehce zvítězí a všichni se budou radovat ? To by bylo příliš idealistické, i když přiznám se, očekávala jsem to.

Tak, jako v tom lepším případě bojuje zlo s dobrem občas v každém z nás a přiznejme si, ne vždy dobro zvítězí, tak je to i v tomto případě. Relativizátoři rozdílu mezi pravdou a lží nebo dobrem a zlem se činili seč mohli a svých 30 stříbrných mají plně zasloužených.

Takže trafikanti sice nejsou nevinní, ale jsou nepostižitelní, protože byl jejich skutek otaxován jako projev v poslanecké sněmovně, který je kryt imunitou. Absurdní ! Doufám, že bude poslanecká imunita v této věci vystavena výkladu Ústavního soudu, protože interpretace Nejvyššího soudu je podle mého přesvědčení chybná. Veškeré skutky, které se stanou na půdě parlamentu přece nemohou být kryty imunitou a de facto už nikdy nemohou být stíháni, protože nemohou být už ani vydáni, protože už poslanci nejsou. Chudák Ráth, kdyby toto tušil, tak si tu krabici s těmi miliony nechal donést do parlamentu a dneska mohl od pultíku hulákat jako divý. Zajímavé. Prezident Klaus nemohl být brán k zodpovědnosti za amnestii, protože už nebyl prezident, u trafikantů je to naopak.

Nakonec i ten skutek, trafiky za hlasování či důvěru vládě je pošlapání právního vědomí a víry ve spravedlnost. Jestli si soud, případně tihle poslanci a ostatní "zainteresovaní" či podobně smýšlející myslí, že jim to lidi zbaští, tak se pletou. Je to nehoráznost a ještě více je devastována již tak slabá víra v demokracii a právní stát.

Vítězné hordy se přivalily a rabovaly. Výsledek po bitvě je následující.

Krást, podvádět, znásilňovat možná i vraždit je na půdě parlamentu dovoleno, protože je to "projev" v parlamentu. Projev jako projev, i vrah se projeví a nemusí ani pípnout, že. A možná Nejvyššímu soudu křivdím a myslel to dobře, že se lidi už konečně naštvou a dají svůj názor najevo pořádně nahlas. Nebo se zase kousek ta slavná soudní mafie poodhalí. Uvidíme.

O trafikách snad ani nemá cenu už psát. To mlžení a dupání nožičkama, vyhrožování Ištvánovi, státnímu zastupitelství a soudům obecně, jak si to s nimi vyřídí. Že se jedná o normální politickou praxi (Nečas a spol) nebo zažitý systém státních zakázek, kdy není třeba stanovit obvyklou cenu (Kalousek), to je hodně deprimující a pro mě neuvěřitelná argumentace. Lidé s pokřiveným vnímáním práva a bez smyslu pro spravedlnost. Tedy vyjma té vlastní.

Nabídka trafik, aby poslanec změnil názor je prý normální politická práce. Pchá !

Na půdě parlamentu se mohou dělat jakékoliv nepřístojnosti, protože jsou kryté imunitou, rozuměj tzv. právem projevu na půdě parlamentu. Pchá!

Že si to naši mafiánci ale hezky vymysleli, šikuly, kam se na ně hrabe kůl v plotě a jeho družina.

Nevěřím, že tohle může projít. Jestli ano, budu volit komunisty nebo jakoukoliv jinou destrukční sílu, protože je vidět, že právo slouží vyvoleným. Je to obdoba čl. 4 bývalé Ústavy o vedoucí úloze KSČ a pokus o nastolení mafiánského totalitního státu.
17. 07. 2013 | 12:37

Jana Pechová napsal(a):

A jsme zase u toho: duch zákona vs. litera zákona.
Ve státě, kde se duch zákona popírá, se není čemu divit.
Žádná změna zákonů včetně toho nejvyššího nápravu nepřinese.
17. 07. 2013 | 12:59

Míla napsal(a):

DH
že by pan Urban byl levičák?Po dlouhé době s jeho příspěvkem souhlasím.DH už jednou jste lavíroval v odpovědi na výraz kavárenský povaleč Nečas a Kalousek když prohlásili,že se nás krize dotýká velkou měrou.Podle Vás to prohlašují kavárenští povaleči.V odpovědi jste mektal několika řádkové vysvětlování.
17. 07. 2013 | 13:00

Antikorupční histerie napsal(a):

V ČR jsou nezákoně z korupce obviňování lidé, jejichž žaloba stojí na nesmyslných konstrukcí. Kostruje se tu naprosto imaginární "justiční mafie" která neexistuje a jejíž existece byla vymyšlena partou vyšinutých jedinců,sažící se tento systém nahradit radikálnější verzí aby ho podkopala. Tento konstukt vyyplývá jen z toho, že soud nejedná tak jak chce parta extrémistů z Olomouci, ale jak vykládá právo. Lháři jako Benešová,Pecina,Dienstbier a Ištván nám tu nakládají nesmyslné konspirace, aby se k moci mohla dostat nikým nekontrolovatelná policejní junta v čele s Ištvánem a ta pomohla k moci extrémistům. Tento boj není boj proti korupci, ale boj proti pravdě a bojem proti lži Ištvána a spol. Bojem proti nástupu policejního státu. Proto doufám, že Ištván bude po neúspěšné blamáži z trafikami hnán k odpovědnosti a odvolají ho z funkce, nejlépe skončí za mřížema. Lidi jako někteří zdejší blogeři jako Urban se nechají strhnou se antikorupčí histerií. Zatím nás neohrožuje tolik korupce, ale boj proti ní. Protože to co se děje ve jménu boje proti korupci ohrožuje samotnou podstatu demokracie.Tohle totiž byl politický převrat pane Urbane. A trafiky pro poslance nejsou korupcí jak si myslí fanatičtí bojovníci proti korupci. Potvrdil to Nejvyšší soud, který má v tomto oboru větší znalosti než Urban a všichni rádobyodborníci Blogeři na Aktuálně.cz. Je to jen zástěrka pro nástup bolševické levice a její policejní junty.
17. 07. 2013 | 13:02

neo napsal(a):

to je stejně hustý :)

když soudy rozhodnou ve prospěch křiklounů, je to v pořádku, když ne, jde o mafii :)
17. 07. 2013 | 13:08

martin_k napsal(a):

histerko:
co udělal Ištván nezákonného? měl podezření, tak konal! to že Nečas nevydržel s nervama a složil to je jiná pohádka

PS: zatím nevíme co bylo v těch odposeších....jenže takto se to ani nemáme šanci dovědět
17. 07. 2013 | 13:12

Bakalův nezvaný host napsal(a):

V tom, co pokládá justiční mafie za politiku, tomu se politika opravdu říci nedá a hlavně, v takové „politice“ nemá občan žádnou šanci na účast při správě věcí veřejných, a je to i konec demokracie.

„Expert: Imunita se nevztahuje na organizování trestné činnosti“

„Praha - Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo v jejích orgánech nelze poslance podle ústavy trestně stíhat. Tato imunita se však vztahuje jen na slovní vyjadřování, a pokud by se ve Sněmovně dohadovalo podplácení, není to projev, který má ústava při ochraně poslanců na mysli. ČTK to dnes řekl expert na ústavní právo Václav Pavlíček „
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/expert-imunita-se-nevztahuje-na-organizovani-trestne-cinnosti/962626

Nevěřím tomu, že na NS mohou pracovat natolik hloupí lidé, že si vykládají ústavu tak scestným způsobem, ale vidím v tom rozhodnutí tzv ve „vyšším zájmu“, tedy lumpárnu.
17. 07. 2013 | 13:14

Míla napsal(a):

Antikorupční histerie
jste jedinec s narušenými psychickými funkcemi.Lze to nazvat i jinak,ale to by odporovalo kodexu.Už pro výraz -nástup bolševické levice a její policejní junty jiný výraz neexistuje.
17. 07. 2013 | 13:17

pati napsal(a):

Nejvyšší soud nehájí spravedlnost, ale kriminální chování. S tím by se mělo něco dělat. Mafie má navrch.
17. 07. 2013 | 13:19

Bavor V. napsal(a):

Že se tohle může stát je vina (zásluha?) právě takových Urbanů.
17. 07. 2013 | 13:20

fler napsal(a):

Souhouhlasím s úvodem, jsem zvědavá, jak to dopadne, protože i obyčejný buran snad chápe, co je to uplácení a svoboda projevu. Jen mi není jasné, proč do toho pletete komunisty. Máme už pěknou řádku let demokracii /tedy aspoň se tomu tady tak říká/ a spolu s ostatními stranami jsou v poslanecké sněmovně i voleni komunisté. Nejsou to dnes strůjci zla, těmi jsou lidé, kteří za každého režimu budou uplatňovat svá zvrácená práva na moc, možnost manipulace a chamtivost. Je to lidský odpad, který prochází dějinami a páchá své skutky, které obhajuje stejně zvráceně, jako je páchá.
17. 07. 2013 | 13:21

KM napsal(a):

Problém bude zřejmě někde jinde.

Dle § 10 odst. 1 TŘ "Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva."

Podle dosud zveřejněných informací NS řekl, že v době dohodnutí trafik, se na poslance vztahovala imunita, tzn. pokud chtěl státní zástupce proti těmto poslancům vést řízení, musel požádat PS o souhlas.

Ovšem argumentem ad absurdum by bylo, pokud by poslanec spáchal v inkriminované době vraždu a poté se vzdal poslaneckého mandátu, tak na něj státní zástupce nemůže, jelikož není možno žádat PS o zbavení imunity někoho, kdo již není poslancem - na právnických fakultách se učí o jednotlivých interpretacích práva - nechť i NS se pokusí nikoli o jazykový, nýbrž o teleologický (účelový) výklad práva.
17. 07. 2013 | 13:23

Naštvaný napsal(a):

"Konec politiky v Čechách": To se opět Urbane škaredě mýlíte, jako jste se mýlíval už jako študent na FFUK. A notabene nám tu vnucujete svoje hlouposti, které jsou pro vás tou jedinou pravdou! Měl byste se nad čl. 27 Ústavy řádně zamyslet, respektive si ho především přečíst, a to všechny jeho odstavce, jak se říká od á do z!!! A neřiďte se pouze prvním odstavcem, jako většina vám podobných hlupáků. Jinak vás už nelze označit. Šíříte v zemi svou hloupostí a nenávistnou závistí jen a jen blbou náladu. A k tomu vašemu konci politiky... Doufejme, když přední česká média se konečně dostala z německých rukou, začne politika u nás kvést. To zatím uvádím jen jakési naivní přání, ale čas ukáže.
17. 07. 2013 | 13:33

Honza H. napsal(a):

Pan Urban ještě nečetl odůvodnění Nejvyššího soudu a už něco prohlašuje. Dokud rozhodnutí nebylo zveřejněno, tak by se všichni měli mírnit.
17. 07. 2013 | 13:34

Attila napsal(a):

JC
ještě máš pár měsíců na tlemení, primitive pravověrněj. Po volbách, ať již přijdou na podzim, nebo v květnu, ti sklapne.
17. 07. 2013 | 13:38

annahs napsal(a):

Beznaděj - všechno stejné i po téměř 90 letech:
http://dusan.pc-slany.cz/archiv/capek_strany.htm
17. 07. 2013 | 13:39

st_mat napsal(a):

našel jsem stručný popis co je projev v jedné publikaci z roku 2007...Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J., Ústava České republiky, 1. Vydání, C. H. Beck, Praha: 2007, s. 216 ..."projevem se rozumí nejen výroky, ale i gesta, písemná podání, návrhy a jiné projevy vůle."
17. 07. 2013 | 13:46

Terry napsal(a):

Expert: Imunita se nevztahuje na organizování trestné činnosti
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/expert-imunita-se-nevztahuje-na-organizovani-trestne-cinnosti/962626):

Praha - Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo v jejích orgánech nelze poslance podle ústavy trestně stíhat. Tato imunita se však vztahuje jen na slovní vyjadřování, a pokud by se ve Sněmovně dohadovalo podplácení, není to projev, který má ústava při ochraně poslanců na mysli. ČTK to dnes řekl expert na ústavní právo Václav Pavlíček.

Profesor Pavlíček však upozornil, že rovnost občanů před zákonem, což je základní princip ústavního práva, poslanecká imunita narušuje jedině v oblasti verbálních činů.
"Může to být přirozeně jednání nejenom za řečnickým pultíkem, ale třeba na poslaneckém klubu a v podobných orgánech. Zároveň se domnívám, že tímto projevem nemůže být třeba organizování trestné činnosti. Projevem také například nejsou dohody o tom, že se poslanec za nějakou výhodu vzdá svého mandátu, že přestane být poslancem," uvedl.

Pro tento výklad pojmu "projev" podle Pavlíčka mluví i ustálená judikatura. Už za první republiky se hovořilo o tom, že poslanecká imunita se vztahuje třeba na výkřiky nebo posunky.

Profesor Pavlíček už dříve vyjádřil názor, že pokud bylo exposlancům nabídnuto, že výměnou za vzdání se mandátu budou někam jmenováni, byla tím naplněna skutková podstata trestného činu podplacení.
(konec citací)

Doufám, že bude dán podnět k ÚS, aby toto skandální rozhodnutí NS přezkoumal.
17. 07. 2013 | 14:00

Antroid napsal(a):

DH: to, že v právním státě jsou povoleny pouze právní akty, které nejsou definovány ani definovatelné či uchopitelné jako akty výslovně zakázané, je evidentní a není třeba aby to bylo vždy explicitně zmiňováno. Koneckonců i Ústava jako taková je zákonnou normou a všechny podřízené normy s ní musí být konformní.
---
Milý pane DH,

s tím víceméně nepolemizuji, naopak polemizuji s Vaším extenzivním výkladem imunity coby bianco šeku pro *jakékoli* jednání (Cokoliv ....), kterého se dopustí poslanec na půdě PS.
17. 07. 2013 | 14:02

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Nejvyšší soud jen odráží fašisiodní podstatu části českém společnosti. Zatím jsem se nedočetl jména soudců, kteří projevili tolik statečnosti, že se k fašismu přihlásili tak obdivuhodným způsobem.
17. 07. 2013 | 14:07

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

"Je třeba striktně odmítnout názory v některých médiích či názory některých osob, že údajně Nejvyšší soud posvětil beztrestnost jednání poslanců spočívající například v krádežích, vydírání, násilném jednání a podobných trestných činech, pokud k nim dojde v prostorách Poslanecké sněmovny," uvedl Knötig.
Soud se podle mluvčího zabýval pouze stíháním konkrétních osob - tří exposlanců ODS, a to pouze v období, kdy ještě byli členy Poslanecké sněmovny. Při tom dospěl k závěru, že součástí výkonu mandátu poslance, který chrání imunita, jsou také různé politické dohody, kompromisy a politická rozhodnutí. Nejvyšší soud zatím nezveřejnil odůvodnění svého rozhodnutí.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/ustavni-expert-imunita-se-nevztahuje-na-organizovani-trestne-cinnosti-1az-/zpravy-domov.aspx?c=A130717_120806_ln_domov_khu
17. 07. 2013 | 14:08

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Kulajdatrmapárovitá Osle, naopak NS se pokusil zastavit postupujici fasizaci spolecnosti, projevujici se orezavanim pravomoci volenych zastupcu a prechodem moci do nikym nevolenych struktur ruznych komor, statnich organizaci, profesnich sdruzeni, vlad "doborniku" atd.
Jenze vy ani nevite, co vlastne pojem fasismus oznacuje.
17. 07. 2013 | 14:10

Richard napsal(a):

pokud je litera zákona interpretována takto doslovně, zajímalo by mě tedy:
Kdo nese zodpovědnost za škody přesahující prostory Poslanecké sněmovny, které vznikly v důsledku jednání poslanců na půdě Poslanecké sněmovny, tedy v důsledku "politických dohod" učiněných na půdě Parlamentu?
Takovéto poslaneckou půdu přesahující škody totiž zcela jasně vznikají. Pokud Nejvyšší soud zbavil trestní zodpovědnosti samotné poslance, kteří svým jednáním tyto škody přesahující prostory sněmovny způsobili, byť takového poškozující jednání bylo domluvené v prostorách Poslanecké sněmovny, kdo tedy přebírá za tyto škody zodpovědnost? Je to Nejvyšší soud, který tyto poslance zbavil břemena zodpovědnosti za své jednání, jehož důsledky dalece přesahují prostory sněmovny? Přebírá tuto zodpovědnost za vzniklé škody tento Nejvyšší soud?
Pokud Nejvyšší soud interpretuje literu zákona takto doslovně, mám za to, že je možné jí interpretovat podobným způsobem také opačně. A to: Jednání poslanců s Nečasem("politická dohoda") sice proběhlo na půdě Parlamentu, ale k převzetí funkcí došlo již mimo něj. Samotný trestný čin podvodu byl tedy spáchán mimo Poslaneckou sněmovnu - neoprávněné převzetí funkcí těmito poslanci!
Nejvyšší soud rozhodl v logice - "vraždu" spáchanou mimo poslaneckou sněmovnu lze zaštítit poslaneckou imunitou, pokud byla tato "vražda" domluvena v Poslanecké sněmovně.
Ptám se tedy, kdo nese zodpovědnost za škody, které byly způsobeny jednáním poslanců, jež sice bylo domluveno v rámci "politických dohod" na půdě Poslanecké sněmovny avšak, které jí svými poškozujícími důsledky daleko přesahuje?
Smysl poslanecké imunity je totiž pouze jakési "uvolnění hranic" v rámci skupiny poslanců, kteří si schválili, že se nebudou trestat za vzájemné "poškozování"(tedy poškozování mezi sebou navzájem), což samozřejmě mohou. Ptám se však, kdo nese zodpovědnost za škody způsobené jednáním na půdě Poslanecké sněmovny, které svými poškozujícími důsledky tento poslanecký prostor zcela jasně přesahuje?
Poslanci si totiž sami ani prostřednictvím jiného, dokonce ani soudu, nemohou schválit ani ospravedlnit beztrestnost za zločin, který poškodil neposlance, kteří v dohodě o poslanecké imunitě zapojeni nejsou! Pokud v tomto duchu rozhodl Nejvyšší soud jde dle mého o Nejvyšší absurditu. Pokud Nejvyšší soud učinil poslance za výše zmíněné jednání beztrestnými, měl by dle mého za škody způsobené jejich jednáním přebírat plnou zodpovědnost. Proto se ptám, kdo rozhodoval? Co je to za lidi, s kým jsou politicky spojeni? Jak je takovéto rozhodnutí vůbec možné? Existuje kontrolní či opravný mechanismus, jež koriguje rozhodování Nejvyššího soudu?
17. 07. 2013 | 14:11

ho he napsal(a):

soudím, že mafie( ištván, šlachta a spol) dostala přes prsty. a to je dobře. pokud policie stíhá šnajdra, fuksu a tluchoře a zároven nestíhá např. bruselskeho trafikanta soudruha špidlu, pak nelze hovořit o nestrané policii a státním zastupitelství. ale něco zde hodně smrdí
17. 07. 2013 | 14:15

F.Srbek napsal(a):

Paní Brožová by měla ihned odstoupit.
17. 07. 2013 | 14:16

JC napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

"JC Cemu se divite, tady se podporovalo, kdyz vyroky soudu proste ignoroval malovac tykadel. Tady by uspel jen soudce lync - zeptal by se davu a pak by vesel."

Tady se volá po "právním státu" prokurátora Urválka.

Je smutné, že Urban se přidává k peticím pragováků :-(((((
17. 07. 2013 | 14:21

Jihočech napsal(a):

Pane Urbane, ačkoliv s vámi většinou polemizuji a vaše blogy nesjou zrovna šálkem mého čaje, rozhodně vám musím dnes v plném rozsahu dát za pravdu. Totalitní komunističtí poslanci musí v úžasu koukat, co by si mohli dovolit v demokracii... Tahle banda hypotékových ubermenschů se opravdu neštítí ničeho!
17. 07. 2013 | 14:24

JC napsal(a):

Attila napsal(a):

JC
ještě máš pár měsíců na tlemení, primitive pravověrněj. Po volbách, ať již přijdou na podzim, nebo v květnu, ti sklapne.

Nač čekat do podzimu levicový inteligente ? Máš přece Zemana a Rusnokovu vládu odborníků, ti to určitě rozlousknou zítra po snídani.
17. 07. 2013 | 14:24

Bakalova Pravda napsal(a):

To jsme to dopracovali: důstojník STB Jan Urban nás chce školit z demokracie.
to JC: To, že se Urban přidává k peticím pragováků a podpopruje Urválka snad nikoho nemůže překvapit, vždyť to dělá celý život.
17. 07. 2013 | 14:26

stejskal napsal(a):

Začínám v tom mít dost guláš. Kdo je tedy mafie? Ištván, Šlachta a spol? Tluchoř, Fuksa, Šnajdr? Špidla? Nemohl by to už konečně někdo moudrý rozhodnout, potřeboval bych v tom mít jasno. Pane prezidente, ústavní činiteli, vy přeci všechno víte... zpíval J. Nohavica ;-)

Libor Stejskal
17. 07. 2013 | 14:29

xxx napsal(a):

Poprvé s nadpisem blogu JU souhlasím!
17. 07. 2013 | 14:32

Rudolf Mládek napsal(a):

Dnes Jan Urban ve své obvyklé formě = vynikající
17. 07. 2013 | 14:33

xxx napsal(a):

To Stejskal: nemáte mozek v hlavě? Přemýšlejte sám!
17. 07. 2013 | 14:34

Richard napsal(a):

znamená rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se osvobození poslanci vracejí k provozování svých trafik?
Jestli zde byl Kocourkov před rozhodnutím NS, tak jeho čin posunul hranici této říše v rámci naší vlasti opět kousek dále.
Spolu s nedávným rozhodnutím vědecké rady UK v cause Eco, mě tento čin NS jen dále utvrdil v dojmu, že erudice a intelekt spolu přímo nesouvisí.
Myslím, že by se hodilo začít oslovovat členy NS "Vaše moudrosti"
17. 07. 2013 | 14:34

Míla napsal(a):

JC
Vy se pamatujete na Urválka?Já jen že jsme o půl století dále. A i když s některými blogy p.Urbana nesouhlasím,v tomto případě se přesně trefil do podstaty problému.Jen se zeptám,petici pragováků jste už četl jako dospělý?Porovnávat něco podobného je velice primitivní.
17. 07. 2013 | 14:34

siven napsal(a):

Bijte je - čéče a nejsi ty náhodou Péťa Pauča z Brna, z božího dopuštění politik?

Tvé vyjadřování by tomu celkem odpovídalo...
17. 07. 2013 | 14:35

Richard napsal(a):

L.S.
není důležité vymezovat, kdo co je, ale orientovat se v tom, kdo co dělá, myslím, že na tohle si dokážete odpovědět sám, pane Stejskale...
17. 07. 2013 | 14:36

Sláma napsal(a):

ho he napsalo: "pokud policie stíhá šnajdra, fuksu a tluchoře a zároven nestíhá např. bruselskeho trafikanta soudruha špidlu, pak nelze hovořit o nestrané policii a státním zastupitelství. ale něco zde hodně smrdí"
Zásadní problém je v tom, že Špidla šel z jedné politické funkce - předsedy vlády, do jiné politické funkce - evropského komisaře, což je funkce na stejné úrovni. Je to asi stejné, jako když by měla Miroslava Němcová z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny přejít na funkci předsedkyně vlády. To přece taky není žádná trafika. Nebo je?
17. 07. 2013 | 14:41

stejskal napsal(a):

Snažím se, pane Richarde. Jen jsem si tak povzdechl, jak by to bylo krásné, kdyby mi vždycky někdo řekl, jak se na věci kolem sebě mám správně dívat. Vždycky, když si něco pro sebe analyzuji, vyjde mi spoustu různých pohledů, z nichž se pak k některému přikloním více. Podle toho, co zde už léta čtu, je přitom všechno vždy naprosto jasné a jednoznačné. Stačí jen silně zahřímat (tím teď nemám na mysli nikoho konkrétního). Tak mi to přišlo tak nějak líto, že já s tím mám takovou dřinu ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
17. 07. 2013 | 14:44

článek 35, rozpustit napsal(a):

Poslanec Laudát, můj největší z oblíbenců, právě pravil, že když si někdo vydělal (na přestavbě Obecního domu) peníze, nemá se mu na ně už šahat.
Tolik o TOP09.
17. 07. 2013 | 14:45

resl napsal(a):

Máme, co jsme chtěli, řečeno slovy hradního zloděje, nám žádní evropští smradi nebudou zasahovat do naší malé, hezké zemičky, která díky dvěma superekonomům, jen kvete. Pro pana Slámu : Špidla je jediný poctivý poslanec v této zoufalé zemi a nejsem sám, kdo to říká, tak neblbněte a najděte si jinou oběť. Třeba komunistu v zastupitelstvu v K. Varech, který vám nechal zastřelit pár krajanů na hranicích, kterým se tady pouze nelíbilo.
17. 07. 2013 | 14:50

martin_k napsal(a):

stejskal:
já myslím, že vy to máte jednoduché.....vyp řece máte svého zaměstnavale....tenváspoučí co je správné...nebo ne?!
17. 07. 2013 | 14:50

mv napsal(a):

DH

Dle Vašeho výkladu, pak jinými slovy mohu přijít do Poslanecké Sněmovny se sto miliony, tam je rozdat za přijetí zákona, který se mi zrovna hodí a vše bude OK!!! Zkuste pochopit, co to ti soudci po čertech zprasili za rozhodnutí. Korupce? No problem, už žádné tajné schůzky, stačí zajít do PS a peníze předat v pytlíku, no není to krásné.
17. 07. 2013 | 14:51

Bakalova Pravda napsal(a):

to Resl: člověče, vy jste ale úplně mimo mísu. Absolutně neschopný (lépe řečeno i těch nejhloupějších rozhodnutí schopný) Špidla patří k tomu nejhoršímu, co česká politika za 20 let vyprodukovala. Z něj měli legraci i v Bruselu a ve švýcarském referendu visel na billboardech jako odstrašující příklad toho, co by Švýcarům mohlo vládnout v případě, že by vstup do EU odhlasovali.
Ale chápu, že politiku ani kariéru pana Špidly nesledujete, takže proto neznáte souvislosti (jinak byste m.j. věděl, že Špidla není poslanec. On totiž není NIC, poté, co ho odmítli voliči zvolit i do Senátu. Přesto je doživotně zabezpečen statisícovým doživotním důchodem poté, co dostal trafiku za odstoupení z funkce předsedy vlády(obdobně, jako Tluchoř, Fuksa,... - jenže mnohem lépe placenou) v Evropské komisi).
17. 07. 2013 | 15:02

K.M. napsal(a):

Nejvyšší soud ČR tímto rozhodnutím, srovnatelným snad jen s Klausovou "amnestií", znovu upomíná, že justice ČR není 200 let za justicí USA..., jak tvrdila bývalá ústavní soudkyně Wagnerová v OVM..., nýbrž že přestala v roce 1989 v zájmu všeho lidu v ČR zcela fungovat...

a vyzývá tím již více než provokativně tzv."neúspěšné" čecho-moravany a slezany k "uchopení práva do vlastních rukou...!"

K.M.
P.S.: V roce 1968 se autoří "zvacíhop dopisu" taky zaklínali vyššími zájmy, aby tím zamaskovali záchranu jimi nakradených majetků..., stejně jako se dnešní nemorální justice ČR /patřící v dnešní společnosti k oněm nechvalně známým "úspěšným", nejlépe zviditelněných ve slavné Klausově amnestii.../ ohání i díky jí, ve společnosti již dávno zdegenerovaným slovíčkem "demokracie..."
17. 07. 2013 | 15:09

nejde ignorovat nepřehledné obrázky napsal(a):

Nějaký tchořovitý Papulus z ODS vyzývá ministryni spravedlnosti, aby fyzicky odstranila olomouckého státního zástupce.
Blažek se v třetí řadě hlasitě chechtá.
No a už zas Kuba, jak elektrický mlýnek na maso.
17. 07. 2013 | 15:12

JF napsal(a):

výborný příspěvek s výborným leitmotivem - otázka je, jak mělo proběhnout ono "přerozkrádání" (podávané jako "nutné") a co je závažnější, zda to vůbec česká společnost také umí jinak ... a není to slogan ;.)

ps: soukromé vlastnictví je závazek společnosti starat se o svěřené prostředky, nikoliv nezávislost na dané společnosti. Jestli je v Česku vůbec vžity základní kulturní atributy ... skoro to vypadá na návrat do náruče matičky Rusy - když už i Rusko chce splácet svůj sovětský dluh - zřejmě ho již splácí sobě ...
17. 07. 2013 | 15:12

stejskal napsal(a):

Jo, pane martine_k,

jenže teď přes léto máme ideologická školení jen jednou týdně. A to je pro mě hrozně málo, dost v tom pak plavu. Jak často je to u Vás?

Hezký den.

Libor Stejskal
17. 07. 2013 | 15:14

Karel (taky) napsal(a):

Ze všech jednání v parlamentu se samozřejmě pořizují oficiální zápisy. Všechno, co v nich je, jsou projevy poslanců. Co v nich není, projevy nejsou. Jak prosté.
17. 07. 2013 | 15:17

martin_k napsal(a):

stejskal:
my to máme každy den od osmi...aby náhodou někdo neuhnul.....
ale jjá když náhodou chybím, tak se stím nějak poperu...což jak jsem si tak všimnul je pro vás neřešitelné
17. 07. 2013 | 15:21

K.M. napsal(a):

Nejvyšší soud ČR tímto rozhodnutím, srovnatelným snad jen s Klausovou "amnestií", znovu upomíná, že justice ČR není 200 let za justicí USA...,
jak tvrdila bývalá ústavní soudkyně Wagnerová v OVM..., nýbrž že přestala v roce 1989 v zájmu všeho lidu v ČR, zcela fungovat...

a vyzývá tím již více než provokativně tzv."neúspěšné" čecho-moravany a slezany k "uchopení práva do vlastních rukou...!"

K.M.
P.S.: V roce 1968 se autoří "zvacího dopisu" taky zaklínali vyššími zájmy, aby tím zamaskovali záchranu jimi nakradených majetků..., stejně jako se dnešní nemorální justice ČR /patřící v dnešní společnosti čecho-moravanů a slezanů k oněm nechvalně známým "úspěšným", nejlépe zviditelněných ve slavné Klausově amnestii.../ ohání "oním", i díky takové justici..., ve společnosti již dávno k "nadávce" zdegenerovaným slovíčkem "demokracie..."
17. 07. 2013 | 15:22

kdo to je, ten nejvyšší soud napsal(a):

Aha, teď Blažek (vysouvá bradu, aby se nechechtal) tvrdí, že ministryně MUSÍ zasahovat do nezávislého vyšetřování.

Kuba teď mluví o rozvibrovaném politickém prostředí v Evropě a tvrdí, že si pro drobné živnostníci, kteří v roce 1946 podpořili KSČ v roce 1953 přišli.
To vyučování dějin XX. století má prostě mezery už dlouho.
V roce 1953 si přišli pro komunisty (normální fáze každé revoluce), pro drobné živnostníky až 1961.

Blažek říká, že nejvyšší ústavní institucí je tu Nejvyšší soud.
A chtěl by, aby se mu vydaly nalezené peníze a zlato.
Měl by se podívat na znázornění Posledního soudu od Hieronyma Bosche.

Jak se zdá, rozhodnutí NS ještě nikdo nečetl, vyjma Blažka, který ho diktoval.
17. 07. 2013 | 15:25

stejskal napsal(a):

To máte pravdu, pane martine-k,

skutečně se s tím neumím poprat resp. neumím zaujmout naprosto jednoznačné stanovisko úplně ke všemu, co se kolem mne šustne. A protože se tu cítím trchu hendikepován (tady to umí prakticky každý a ještě to podtrhne celou řadou skvělých retorických figur), říkal jsme si, jestli by mi někdo nemohl "helfnout". Hodně by mi to pomohlo s mým značně pošramoceným sebevědomím.

Libor Stejskal
17. 07. 2013 | 15:27

franky napsal(a):

Výsledkem transformace české společnosti je skutečnost, podle které omezená demokracie vytvořená na bázi vlády všeho lidu před rokem 1989 byla nahrazena omezenou demokracií na bázi vlády finanční oligarchie, jejíž principem se stala korupce.
17. 07. 2013 | 15:27

eso napsal(a):

když i pravicový slouha Urban vyplodit kritický článek, tak to už opravdu musí být něco!
17. 07. 2013 | 15:30

resl napsal(a):

Bakalova Pravdo,
nechápete, politiku sleduji, spíš se zdá, že jste vedle vy, ale třeba jako jediný máte informace od zdroje. Mně připadají nesmysly zase vaše řádky pode mnou.
-----------------
B.P. : To jsme to dopracovali: důstojník STB Jan Urban nás chce školit z demokracie.
to JC: To, že se Urban přidává k peticím pragováků a podpopruje Urválka snad nikoho nemůže překvapit, vždyť to dělá celý život.

17. 07. 2013 | 14:26
17. 07. 2013 | 15:49

Míla napsal(a):

eso
přesto,že nejsem fanda koaličních stran,tak to přeci neznamená,že budu oponenta nazývat pravicovým slouhou.V tom případě jsem se svým názorem levicový slouha,který souhlasí s názorem p.Urbana.To třeba nemusí platit jeho blogu na jiné téma. I když se přiznám,že mě jednou autor příspěvku vytočil a nazval jsem ho volem.Pan Stejskal byl ale v pohotovosti a konal.
17. 07. 2013 | 15:52

vico napsal(a):

Metanolem promořená kotlina se opět ještě hlouběji zahalila do toxického smogu.

Nejvyšší soud byl zřejmě fatálně vázán svým dřívějším stanoviskem v kauze Bárta,Škárka a svůj kontroverzní názor, co je projevem, rozšířil jednak na celý barák sněmovny včetně hajzlů a sklepů a za projev zřejmě považuje i známý mafiánský symbol zlomenou tužku /ne-li rovnou výstřel mezi světla/jako prostředek "politického vyjednávání".

Tím vším se ovšem naplňuje kalich ČEZkého metanolu, který bude zdejším pučmidrátstvem vypit.

Jako nepřítel celé Rusnokovy vlády musím na tomto místě ocenit jinak "nebystrou" Marii Benešovou, která se zastala vsz Ištvána, neboť za právní názor nelze s.z. trestat /to by pak muselo být vždy, pokud by u soudu neuspěl s podanou obžalobou/.

Triumfální skřeky naší elitní politické šmíry se teď rozléhají toxickou krajinou pokrytou vybělenými kostmi našich pošlých nadějí. Věřit už není komu.

Takže zbývá už jen pohádka - třeba od Cimrmana Kašpárkův hrobeček nebo Jak nuzák ještě k větší bídě přišel.
17. 07. 2013 | 15:56

eso napsal(a):

@ Míla: já se spíš pozastavuju nad tím, že když bývalou pravicovou vládu začínají jako krysy opouštět i takový loajální (až de facto slouhové) komentátoři jako Urban, tak to už se nad ní opravdu zavřely vody. čert vem NS a jeho rozhodnutí, v nejhorším případě se ten necelý rok do voleb dá vydržet. po volbách již stávající česká pravice nebude existovat. a to bude moc dobře.
17. 07. 2013 | 16:09

zdenek napsal(a):

Pane Urban , skvělý článek ,to je přímo nechutné co se děje, nechápu co to je za lidi,to nemá cenu komentovat , zbývají už jenom boží mlýny a ve volbách Dělnická strana
17. 07. 2013 | 16:15

Aktiv napsal(a):

Aby bylo jasno, nežijeme v demokracii,ale v otrokracii, která má za cíl vyždímat z tohoto národa, a ekonomiky maximum pro tzv.mafiánskou strukturu...
Zdání demokracie je jen to, že si každý můžeme říkat, co chceme,ale ve skutečnosti, to je jen zdání, kolik lidí by různými cestami bylo postiženo, kdyby říkali opravdu co si myslí,...
Cesty jak je potrestat jsou v konečném důsledku shodné s těmi, které praktikovala komunistická moc, akorát, že odpadl jedinný trest, ato vězení za názory a přesvědčení...

Zeptejte se kolik lidí jsou pod nějakými okolnostmi záhadně omezováno ve svém životě?!!!Omezováno, třeba nezaměstnaností, nemožností se dostat do sdělovacích prostředků, nebo zaujmout důležité postavení!!!!
17. 07. 2013 | 16:16

gabriela napsal(a):

"Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci politických trafikantů je vítězstvím justiční mafie a pomníkem nové třídní justice. Zásadní demokratický a ústavní princip rovnosti občanů před zákonem byl zničen. Z poslanců se rozhodnutím Nejvyššího soudu stává nová třída nedotknutelných „lidí zvláštního ražení“, porovnatelných jenom s barbarským pojetím práva, dotaženým k dokonalosti kardinálem Richelieu. Ten, podle Alexandra Dumase, dával svým vyvoleným dopis navždy a ve všem znemožňující jejich trestní postih: „Vše, co nositel tohoto listu vykonal, učinil na můj rozkaz a pro blaho Francie“. České poslance jen namísto kardinála postavil nad zákon Nejvyšší soud. Kdyby David Rath byl o něco předvídavější, nechal by si peníze v krabici od vína předávat ve Sněmovně – a byl by dnes volný."
***************************************************************

Jene Urbane, vidím, že nejste ani zdaleka ztracený případ. Lůza s vašimi křehkými nervy necloumá už tak mohutně jako dříve a to je jenom dobře. Díky Bohu. Máte své krásné, světlé a docela čtivé chvilky ;-) Bez ironie...

S úctou, respektem a s upřímnou radostí jsem si po delší době přečetla váš tučně psaný citát, který by se měl začít tesat do kamene Nejvyššího soudu.

Bohužel, tímto rozhodnutím Nejvyšší soud rezignoval na svojí funkci a obhajobu právního státu, a naopak podpořil mafiánský gangsterismus, jako by to měl být normální stav, na který si podle jeho absurdního rozhodnutí máme zřejmě začít zvykat.

Zcela po bolševicku a po orwellovsku razí heslo " Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou rovnější." Vytváří tu jakousi nedotknutelnou rasu ústavních činitelů a politiků, a to je hodně špatně. Děkujeme a odejděte, "slavný" pětičlenný senáte Nejvyššího soudu.

Současná nejvyšší "nedotknutelná" Brožová - "Polednová" byla jmenována prezidentem, prezidentem může být za tento do nebe volající právní extenzismus, pardon, extremismus i odvolána. Jak jednoduché ... Dočkáme se ? ...
17. 07. 2013 | 16:19

Míla napsal(a):

eso
tak to loajální vypadá lépe.I v mém případě vůči levici.I kdy někteří lídři levicových stran se mě nezamlouvají.
17. 07. 2013 | 16:20

gabriela napsal(a):

sorry, opravuji ...

"Současná nejvyšší a "nedotknutelná" soudkyně Brožová -"Polednová" byla jmenována prezidentem, prezidentem může být za tento do nebe volající právní "extenzivismus", pardon, extremismus i odvolána."
17. 07. 2013 | 16:38

JF napsal(a):

vico: ;-) dobírám se do amatérského politicky-analytického stádia ;-) , kdy toto kolektivní divadlo (v Česko permanentní revoluce) překrývá vlastně jen všeobecnou neschopnost (pokud se za schopnost nepovažují revoluční nálady ;-). Páč jediná páka proti vlivu kohokoliv (nyní např. Ruska surovinami - ale to je permanentní) je schopnost tyto suroviny kvalitativně zpracovat. Však i Napoleon či Hitler tento tlak (kvalita je přeci jen nakonec zbytná ;-) řešili vývozem politiky. (stejně jako dělá i USA nyní)

Česko tedy může nabídnout revoluci, jen není zřejmé, zda má nějaké revolucionáře bez hranic. ;-) Má jich spousty od-do a za kolik ... ale to evidentně stačí jen na to domácí teploučko a smrádeček ;-) mějte se
17. 07. 2013 | 16:57

Richard napsal(a):

pane Stejskale, mnozí lidé jsou zvyklí vzdávat se vlastní duše, resp. "nechávat se kupovat", tak se nedivte, že cosi podobného očekávají také od Vás, navíc zadáčo, prostě jim to přijde normální..."Ty si koupíš mě, a já zas Tebe"....prostě hadrová paňáca
17. 07. 2013 | 17:09

Glosator napsal(a):

Článek je NEUVĚŘITELNÝ BLÁBOL. Máme tady fotovoltaický megatunel za 45 miliard ROČNĚ, který potápí celou ekonomiku, máme tady stamiliony, rozkradené v kauze Opencard, je tady spousta stamilionových evidentně předražených (i oficiálně dle EU)zakázek a tady se jako hlavní "korupční kauza" řeší trafiky pro dva bývalé poslance, kteří v rámci "korupce" získali místa s NIŽŠÍM platem, než jaká opustili. Případ Tluchoř, který nedostal ani to, je už roven fantasii vyšetřovateků Stalinovy NKVD.
Je tady ale další možnost. "Někdo" mohl Ištvánovi nařídit, aby ze všech možných obvinění vybral jen to, co lze snadno shodit ze stolu. Cíle, pádu Nečasovy vlády, bylo přece dosaženo. Toto je ovšem jen jedna z hypotéz, ale je pravděpodobnější než to, co se nám předkládá k věření.
17. 07. 2013 | 17:32

Richard napsal(a):

"http://www.novinky.cz/domaci/308059-represivni-aparat-ma-potenci-zlikvidovat-politicky-system-soudi-klaus.html"

Klaus, Nečas a jejich poslanecký klub, to jsou normální komouši, kteří jsou závislí na moci jak alkoholik na rumu.
Arci komunistovi Klausovi vůbec nedochází, že podstatou komunismu není problém s represivními složkami, ale zneužíváním politické moci, čehož je on sám jedinečným příkladem.
Klaus je komunista par excellance, Zeman to samé.
Myslím, že Česku by prospěla druhá samotová revoluce, která by smetla tyhle kované kádry, kteří na sebe vzali jen jiný kabát.
17. 07. 2013 | 17:38

Glosator napsal(a):

to martin_k
Uvědomujete si, co jste právě napsal. Samozřejmě, rozsudek soudu lze ignorovat a poslaneckou sněmovnu lze rozehnat armádou, jako to svého času provedl jistý Lenin poté, co bolševici prohráli volby.
Ony ty "Dějiny dělnického hnutí" jsou občas poučné, stačí je přeložit do lidštiny...
17. 07. 2013 | 17:39

T.Paine napsal(a):

Soudci Nejvyššího soudu se schovávají před občany.
1) Zasedání soudců ohledně vynětí obviněných bývalých poslanců Šnajdra a Tluchoře z pravomoci orgánů činných v trestním řízení bylo neveřejné. Proč neveřejné?

2) Občanům odmítají sdělit jména soudců, kteří tak rozhodli. Proč? Jací lidé se skrývají za křovím „Nejvyšší soud rozhodl“?

3) Tiskový mluvčí NS Petr Knötig sděluje občanům, že „zatím není možné sdělit bližší odůvodnění“, proč vyňali exposlance z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Viz dnešní tisková zpráva NS na stránkách NS.

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Tiskova_zprava_k_rozhodnuti_ve_veci_byvalych_poslancu~?open&lng=CZ
17. 07. 2013 | 18:00

Marian napsal(a):

Hmm.A já jsem si do včerejška myslel, že od výkladu Ústavy je zde Ústavní soud.
17. 07. 2013 | 18:04

Richard napsal(a):

T. Paine
doufám, že si novináři téma Vašeho příspěvku pohlídají, podle mě je velmi důležité...
I Nejvyšší soud totiž za svá rozhodnutí nese zodpovědnost, resp. lidé, kteří z jeho pozic rozhodují! Tato zodpovědnost se váže k jejich štědrým platům.
Docela by mě zajímalo, zdali existuje nějaký opravný prostředek jejich rozhodnutí, třeba v rámci evropského práva na úrovni mezinárodního soudu.
17. 07. 2013 | 18:06

Marian napsal(a):

NS založil svůj rozsudek na výkladu pojmu "projev". Odvolává se přitom na Ústavu a podle zdravého selského rozumu interpretuje pojem projev. Pod pojem "projev" přitom zcela svévolně zařazuje aktivity, pro které má čeština výraz činnost, nebo chování.
17. 07. 2013 | 18:12

Míla napsal(a):

Richard
proč urážíte komunisty?Klaus nebyl,Zemana vyloučili.
17. 07. 2013 | 18:14

Marian napsal(a):

Oprava- podle zdravého selského rozumu naprosto NEOPRÁVNĚNĚ interpretuje pojem projev.
17. 07. 2013 | 18:15

Marian napsal(a):

Míla.Přesně tak.Protože odmítl schválit "internacionální bratrskou pomoc".
17. 07. 2013 | 18:16

T.Paine napsal(a):

Ve 39 státech USA (ano, v těch děsivých státech) občané volí nebo potvrzují své soudce, od nejnižších po nejvyšší, přímo a na omezené období, zpravidla na 6 let, už cca 200 let.

Každý jednotlivý stát USA (50 celkem) má svoji vlastní ústavu, jejíž změny jsou zpravidla schvalovány referendem občanů. Tyto ústavy jsou kvalitněji sepsané, kvalitněji novelizované, vyváženější, demokratičtější, blíže občanům, s rozsáhlou soudní samostatností ve srovnání s ústavou federální.

Soudce (i ústavní soudce) ve funkci, jako jakýkoliv veřejný představitel, včetně přímo voleného guvernéra, je odvolatelný zpravidla 2/3 senátorů na návrh většiny členů dolní komory (impeachment) nebo přímo občany v mimořádných volbách za křivou přísahu, zneužití funkce, úplatkářství,….

Představte si českého soudce, který může být odvolán občany nebo senátory v průběhu 6 let ve funkci.

Představte si českého soudce, kterého by po 6 letech ve funkci občané znovu nezvolili a on místo superjistého platu 170 000 Kč měsíčně, náhrad výdajů, naturální plnění, bez zlatého padáku (odchodné) a bez pohádkového důchodu se musel živit jako ostatní smrtelníci.

Bude takový soudce během 6 let ve funkci vykládat zákony a ústavu ku prospěchu co největšího počtu občanů?

Nebo se bude chovat jako novodobá, privilegovaná, nedotknutelná kasta nadlidí ku prospěchu partajníků ve Sněmovně, kteří jim schvalují ko(s)micky indexované statisícové platy, náhrady výdajů, naturální plnění a zlaté padáky (odchodné)?

http://www.uplnezneni.cz/zakon/236-1995-sb-o-platu-a-dalsich-nalezitostech-spojenych-s-vykonem-funkce-predstavitelu-statni-moci/

66 lidí (44 - občanskoprávní a obchodní kolegium, 22 - trestní kolegium) platí daňoví poplatníci jako soudce Nejvyššího soudu v Brně.

Cca 100 000 Kč měsíčně (startovní plat) + náhrady výdajů + naturální plnění + odchodné + důchod cca 20 000 Kč měsíčně pro soudce Nejvyššího soudu.

170 000+ Kč měsíční plat + náhrady výdajů + naturální plnění + odchodné + důchod cca 20 000 Kč měsíčně pro Ivu Brožovou - 62 let, 11 let předsedkyně Nejvyššího soudu, 13 let celkem soudkyně Nejvyššího soudu.

Soudci si to na kalkulačce vynásobí počtem let, srovnají se soukromým sektorem a pak (a)morálně zdůvodní: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej."
17. 07. 2013 | 18:37

hutor napsal(a):

Uprimne nevim.
Spise bych se klonil i k extremni variante, ze kdyz se budou uplatky predavat na pude snemovny, je to kryte imunitou.
Ve svych uvahach jsem veden stejnou obavou o svobodu a demokracii jako pan Urban.

Mozna by bylo nejlepsi, kdyby policie smela vysetrovat (vcetne vazby), justice soudit (vinen / nevinen) ale o trestu by rozhodoval parlament.

Zneuziti moci totiz hrozi spise od slozky vykonne nez zakonodarne.
17. 07. 2013 | 18:38

T.Paine napsal(a):

Jak nedefinovat delegování soudcovských pravomocí na omezenou dobu jednomu člověku, kterého si občané zvolí?

Jak vytvořit celoživotní privilegovanou castu nadlidí podle absurdních vět/zvyklostí české ústavy?

Jak nevytvořit přirozenou závislost soudců na občanech nebo na zástupcích občanů v Senátu, ale na ministru spravedlnosti a na partajích ve Sněmovně, jež schvalují soudcům platy?

Jak nerozdělit delegované pravomoci správcům státu?

1) 3 000+ soudců (1 soudce na cca 3 333 obyvatel) v ČR n e l z e proti jejich vůli odvolat,
2) jsou jmenováni (logicky tedy také vetováni) do funkce jedním člověkem (prezidentem),
3) na monopolní návrh jednoho partajníka (nikým nevolený ministr spravedlnosti se stranickým glejtem),
4) b e z časového omezení (až do luxusního důchodu cca 20 000 Kč měsíčně).
5) Ministr spravedlnosti přiděluje soudce k soudům
Na okresní soudy okamžitě, na krajské,vrchní soudy po 8 letech výkonu právnické činnosti, na Nejvyšší soud po 10 letech výkonu právnické činnosti.

Zákon o soudech a soudcích (zákona č. 6/2002 Sb.), Oddíl 3, Přidělování soudců
§ 67
(1) Po složení slibu ministr spravedlnosti přidělí soudce na základě jeho
předchozího souhlasu k výkonu funkce k určitému okresnímu soudu, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak. Ministr spravedlnosti můţe výjimečně soudce přidělit na základě
jeho předchozího souhlasu k výkonu funkce ke krajskému nebo vrchnímu anebo
Nejvyššímu soudu, jestliţe vykonával právnickou činnost v případě krajského a vrchního
soudu nejméně 8 let a v případě Nejvyššího soudu nejméně po dobu 10 let, pokud jeho
vysoké odborné znalosti dávají záruky řádného výkonu funkce u příslušného soudu.

Ústava ČR, Hlava čtvrtá, Moc soudní,
Článek 82
(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
(2) Soudce n e l z e proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.

Soudy, Článek 93
(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky b e z časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.

Článek 63
(1) Prezident republiky dále
i) jmenuje soudce, (se souhlasem/podpisem předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády)

Článek 62
Prezident republiky
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, (bez souhlasu/podpisu kohokoliv)
17. 07. 2013 | 18:48

muflon napsal(a):

Nejvyšší soud v Praze je přímo řízen ods a kmotry. Není zde žádný právní stát, ale korupčnický systém řízený ods ,top09 a čssd.
Český ovčan zase nic, žádné protesty, demonstrace,.... prostě nic. Poslanci mohou si předávat igelitky s miliony, nabízet korupci zcela otevřeně a nic se jim nestane.
Nejvyšší soud nahrazuje ústavní, přece je nejvyšší komtrovská instituce ods.
Rath je nezajímá to není politik ods.
17. 07. 2013 | 19:13

Desiderius napsal(a):

Mafiánský výrok NS vliv novou krev do žil vynervovaného Nečase.Svůj k svému.
17. 07. 2013 | 19:54

Vogel napsal(a):

Je NS oprávněn vykládat jednotlivé paragrafy Ústavy ČR a jednotlivá slova v jejich odstavcích použitá ??? Podle mne jediný soudní orgán, který je oprávněn vykládat ústavu ČR je Ústavní soud. NS se pouze omezil na vyklad Ústavy ČR a nikoliv na posuzování samotného činu exposlanců a v takovém případě byl povinen si vyžádat stanovisko ÚS. Podle mne je rozhodnutí NS protiústavní, protože samovolně rozšířil imunitu poslanců z ústních projevů na "všechno", co je možné konat v poslanecké sněmovně a dal tím v poslanecké sněmovně korupci zelenou a svým rozhodnutím poskytl poslancům návodné jednání jak beztrestně postupovat. Pokud ÚS rozhodně, že imunita poslance se týká pouze mluveného slova a gest, tak bude rozhodnutí NS protiústavní a tudíž neplatné !!!!!
17. 07. 2013 | 20:10

Glosator napsal(a):

to muflon
On si někdo předával igelitky s miliony????!!
Pokud nějaký ZÁKON řekne, že dozorčí rady ve státních firmách se NESMÍ přidělovat na politickém základě, může jít o porušení zákona.
V opačném případě se skutečně jedná o KRIMINALIZACI POLITIKY, protože politické obsazování správních rad státních firem je v ČR nejen běžné, ale děje se to zcela veřejně a je to někdy zakotveno v koaličních smlouvách a to i z letošního roku. Tento mechanismus, kdy jsou ve správních radách zastoupeni vládní i opoziční strany má některé nepochybné výhody, je to do jisté míry kontrolní mechanismus.
A nikdo tady neřekne, že bývalí poslanci si i tak FINANČNĚ POHORŠILI, notabene Tluchoř nedostal nic (flek pro kamaráda je už právně neúnosná konstrukce).
Zajímavé je, že mnozí z těch, kterým se nelíbí, že politici jednali se šéfem své politické strany o svém dalším uplatnění V POLITICE po složení mandátu by na druhé straně chtěli funkcionáře strany posílit zavedením vázaného mandátu, což je evidentně krok, směřující proti demokracii.
17. 07. 2013 | 20:26

Opitz napsal(a):

NS vlastně řekl, že pokud si nějací poslanci budou v budově Sněmovny domlouvat státní převrat či spiknutí, tak můžou policisté akorát držet hubu a krok. Je to přece projev politické vůle poslance. A ten je chráněn imunitou.

No co... Ústava je jen cár papíru, když přijde na věc, ale ať se současní zkorumpovaní politici krytí korupčníky z NS nediví, až je jednou lidi začnou věšet na lampy...
17. 07. 2013 | 20:33

Glosator napsal(a):

to "kdo to je, ten nejvyšší soud"
Kromě Velké francouzské revoluce, která tuto praxi zavedla se po úspěšném uchopení moci vzájemně vraždili jen komunisté a nacisté. U nás r. 1952-1954 ale Záviš Kalandra, nepatřící k aparůtu byl púopraven už r. 1950 spolu s Miladou Horákovou.
Jinak, zemědělci a řemeslníci, kteří r. 1946 volili komunisty se "odměny" dočkali už od počátku 50 let. A to přesto, že komunistická "Ústava 9 května," přijatá r. 1948 (a kterou president Beneš odmítl podepsat) VÝSLOVNĚ zaručovala soukromé vlastnictví půdy do 50 ha a podniků do 50 !!! zaměstnanců. Byla platná až do r. 1960, kdy byla nahrazena novou, která teprve zajišťovala "vedoucí postavení KSČ," Jak vidět, v diktatuře je komunistům skoro jedno, co si napíší do ústavy.
17. 07. 2013 | 20:47

reppop napsal(a):

„My, komunisté, jsme lidé zvláštního ražení. Jsme ukováni ze zvláštní látky“, řekl jistý Josef Stalin už v roce 1924. Namísto slova „komunisté“ si laskavý čtenář může dnes klidně vsunout slovo „poslanci“.
xxxxxxxxxx
Správně ovšem má být:
„My, KARIĚRISTĚ, jsme lidé zvláštního ražení. Jsme ukováni ze zvláštní látky“.

Kariéristé za každého režimu vyplavou jako špunt nahoru a velmi dobře ví, co je vynese k moci (a případně k bohatství). Je to mainstreamová ideologie.
prosovětsky kamunistická, tak toho kariéristé využili a sdružovali se v jádru této ideologie, tj. KSČ, která na prosazení jejich zájmů měla represní aparát (STB atd.).

Po roce 89 se stala mainstreamovou ideologií ideologie anglosasky neoliberální, její nositelkou je klausovská a postklausovská (nyní ODSTOP) pravice. Místo represivního aparátu mají k prosazení zájmů kariéristů prachy na podplácení.

Toť vše, milý pane Urbane. Nehledal bych za tím nic jiného.
Pokud se má něco hnout k lepšímu, jak po tom zde voláte, je třeba se zbavit této maistreamové ideologie (jejíž součástí je i Vámi podporovaný - ovšem v dnešních středoevropských poměrech ukázkově stupidní - antikomunismus).

Dokud tu bude vládnout thatcher-klausovská představa, že "úspěšní" mají brát vše, že rozevírání nůžek mezi bohatou menšinou a chudou většinou je prospěšné, bude mít bohatá většina svůj "represní" aparát (tj. prachy) stále výkonnější. A obrana proti ní bude stále iluzornější.
17. 07. 2013 | 20:49

reppop napsal(a):

Omlouvám se, v mém minulém vstupu se kus umazal, takže ještě jednou:

„My, komunisté, jsme lidé zvláštního ražení. Jsme ukováni ze zvláštní látky“, řekl jistý Josef Stalin už v roce 1924. Namísto slova „komunisté“ si laskavý čtenář může dnes klidně vsunout slovo „poslanci“.
xxxxxxxxxx
Správně ovšem má být:
„My, KARIĚRISTĚ, jsme lidé zvláštního ražení. Jsme ukováni ze zvláštní látky“.

Kariéristé za každého režimu vyplavou jako špunt nahoru a velmi dobře ví, co je vynese k moci (a případně k bohatství). Je to mainstreamová ideologie.

Před rokem 89 to byla ideologie prosovětsky kamunistická, tak toho kariéristé využili a sdružovali se v nositelce této ideologie, tj. KSČ, která na prosazení jejich zájmů měla represní aparát (STB atd.).

Po roce 89 se stala mainstreamovou ideologií ideologie anglosasky neoliberální, její nositelkou je klausovská a postklausovská (nyní ODSTOP) pravice. Místo represivního aparátu mají k prosazení zájmů kariéristů prachy na podplácení.

Toť vše, milý pane Urbane. Nehledal bych za tím nic jiného.
Pokud se má v naší politice něco hnout k lepšímu, jak po tom zde voláte, je třeba se zbavit této maistreamové ideologie (jejíž součástí je i Vámi podporovaný - ovšem v dnešních středoevropských poměrech ukázkově stupidní - antikomunismus).

Dokud tu bude vládnout thatcher-klausovská představa, že "úspěšní" mají brát vše, že rozevírání nůžek mezi bohatou menšinou a chudou většinou je prospěšné, bude mít bohatá většina svůj "represní" aparát (tj. prachy) stále výkonnější. A obrana proti ní bude stále iluzornější.
17. 07. 2013 | 20:52

Hloupý Honza napsal(a):

Ukrajina
Gruzie
Moldavie
Venezuela
aj.

Co mají společného ?
Jejich poslanci se porvali v parlamentu a došlo i na židle.
V ČEZku teď mohou naši strejcové tou židlí jeden druhého umlátit, samozřejmě jen v rámci "svého projevu" a kvůli jinému politickému názoru, ... a budou vyjmuti z působnosti orgánů činných v trestním řízení.
17. 07. 2013 | 20:57

dnes24 napsal(a):

Rozhodnutí Nejvyššího soudu není až tak překvapivé, pokud občas čtete odvolací rozsudky, co všechno jsou soudy dopustit nebo nezákonně jednat. Na druhou stranu jen potvrdil, že politici se považují za nedotknutelné, stojící nad právem, a podle toho sami denně jednají. Tím jen běžným občanům potvrdili jejich rozšířený názor, že některé politické strany nejen byly založeny za účelem uchvácení moci, k provádění experimentů a svých teorií na občanech (ODS) a přitom kázali vodu a pili víno (vše zařídí trh, ale ve skutečnosti ho sami chtěli řídit a řídili, čímž popřeli ty své teorie, když privatizovali podniky, ale dále je direktivně a skrytě řídili přes státní banky; dnes sami přiznávají, že do pojmu "privatizace" se vejde i krádež a že to všechno na nás tak nějak zkoušeli za pochodu). Také soud občanům potvrdil, že na politické strany mohou a mají pohlížet jako na organizované skupiny připomínající svých jednáním organizovaný zločin, kdy s jeho dopady se pak občan setkává na řadě úřadů, které jako vzájemné nepsané protislužby pomáhají zakrýt a utajit chyby druhého úřadu. Jednou pomůžu je tobě, podruhé pomůžeš ty mně. Teď se o tebe postaráme, pak nám to vrátíš.
17. 07. 2013 | 21:24

sedlak napsal(a):

Tisková zpráva k rozhodnutí ve věci bývalých poslanců

Autor: Ing. Petr Knötig | 17.07.2013

Na základě podaného návrhu právních zástupců bývalých poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Bc. Petra Tluchoře a Bc. Marka Šnajdra, rozhodl senát Nejvyššího soudu v neveřejném zasedání dne 16. 7. 2013 odpoledne tak, že se oba bývalí poslanci vyjímají z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, protože je chrání imunita v souladu s příslušným ustanovením čl. 27 odst. 2 Ústavy. Nejvyšší soud v rámci podaného návrhu obviněného na své vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 tr. ř. se mohl zabývat pouze tou částí předmětného skutku, která se uvedené problematiky přímo týká (je vymezeno návrhem obviněného) a tedy (jeho) popsaného jednání, které je v označeném skutku vymezeno dobou od 18. 9. 2012, do vzdání se jeho poslaneckého mandátu dnem 7. 11. 2012. Na četné dotazy sdělovacích prostředků je třeba sdělit, že zatím není možné sdělit bližší odůvodnění rozhodnutí, neboť toto dosud nebylo doručeno účastníkům řízení.
Je třeba v tomto okamžiku striktně odmítnout názory v některých médiích či názory některých osob, že údajně Nejvyšší soud posvětil beztrestnost jednání poslanců spočívající například v krádežích, vydírání, násilném jednání a podobných trestných činech, pokud k nim dojde v prostorách Poslanecké sněmovny.

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Tiskova_zprava_k_rozhodnuti_ve_veci_byvalych_poslancu~
17. 07. 2013 | 23:17

Rozhodnutí soudu je skandál! P.Pokorný napsal(a):

Rozhodnutí soudu není absurdní, je to skandál!
Tvrzení, že korupce je projev poslance chráněný imunitou, je opravdu nesmyslné, absurdní.
Korupce je prostě korupce.
Ale že takové rozhodnutí vydal 3 členný senát Nejvyššího soudu, to není nic jiného než skandál!
Skandál, kdy tvrdí něco, co většina lidí považuje za absolutní nesmysl.
17. 07. 2013 | 23:30

Dopton napsal(a):

TAK TO BYCHOM MĚLI:

Autor daného judikátu NS by měl být v hledáčku protikorupční policie, nebo psychiatrů... tertium non datur.

NS zase přiblížil boševiky moci a demokracii konci.

Někdo z držitelů moci v tomto státě by se měl konečně pochlapit, inspirací mu budiž "Profily odvahy".
18. 07. 2013 | 05:57

Jan Nováček napsal(a):

na štěstí bych se nespoléhal
18. 07. 2013 | 07:38

ZT napsal(a):

Když se po volbách sejdou lídři dvou nejsilnějších stran a dohodnou se na tom, že jeden z nich bude premiérem a druhý předsedou sněmovny, je to pro vás korupce? Oba z toho mají osobní prospěch a je běžné, že se dohadují mimo sněmovnu.
Tak nějak mi vychází, že to co Ištván chce stíhat na takové chování sedí.
18. 07. 2013 | 07:42

R.Zendy napsal(a):

K tomu, abychom konečně přestali mluvit o Parlamentní demokracii ale o Oligarchii, bychom museli dokázat, že Nejvyšší soud jednal na nátlak "zájmové skupiny".
Jinou otázkou ale je, zda korupcí (koupením poslanců za trafiky) nebyla porušena ústava: "...aby poslanci v souladu s čl. 23 odst. 3 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy ČR, jednali v souladu se svým slibem, kterým na svou čest slibují, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a dále, aby poslanci v souladu s čl. 26 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy ČR, vykonávali svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nebyli při tom vázáni žádnými příkazy, vykonávaje svou pravomoc v rozporu s citovaným ustanovením čl. 23 odst. 3 a 26 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky….“.
Můžeme mlucit o parlamentní demokracii, když se poslanec, v souladu s názorem 80-ti% občanů ČR rozhodne nepodpořit schválení zákona o církevních restitucích a je na něj učiněn nátlak, aby svůj názor změnil, nebo odstoupil z postu poslance, do kterého byl demokraticky zvolen?
18. 07. 2013 | 07:47

JAA napsal(a):

"A notabene nám tu vnucujete svoje hlouposti, které jsou pro vás tou jedinou pravdou! Měl byste se nad čl. 27 Ústavy řádně zamyslet, respektive si ho především přečíst, a to všechny jeho odstavce, jak se říká od á do z!!! A neřiďte se pouze prvním odstavcem, jako většina vám podobných hlupáků. Jinak vás už nelze označit. "
Čl. 27

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

.....TAK...A CO JAKO ? :)
18. 07. 2013 | 09:54

Ivan napsal(a):

Virtual West Democracy...

Ak je predajny mandat poslanca, ktory dostal od obcanov...,

potom je nepochybne predajne aj rozhodnutie najvyssieho sudu...!!!

Zaverecne rezume..., v podstate ide len o virtualnu demokraciu, kde vsetko mozno kupit ci predat..., len treba na to mat..., napriklad na kupenie si rozhodnutia akehokolvek sudu, vratane toho najvyssieho...
18. 07. 2013 | 09:55

Ivan napsal(a):

Na inom blogu som napisal:

Ivan napsal(a):
Najvyssi sud CR sa pravne myli...!!!
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=20507&from=0#nucleus_cf

Citujem z jeho rozhodnutia vo veci korupcie okolo Jany Nagyovej a expremiera Necasa:

"Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců." - See more at: http://blisty.cz/#sthash.s3aQ9TO6.dpuf

A moj pravny nazor:

Najvyssi sud moze mat v tomto odovodneni aj pravdu, ALE len po dobu, kedy podozrivi poslanci nepolozili poslanecky mandat, v okamihu jeho zlozenia sa stali beznymi obcanmi, ktori este neboli menovani do roznych dozornych rad statnych firiem. V okamihu, ked tieto menovania prijali, ako odmenu za polozenie mandatu, sa mohli dopustit trestneho cinu prijatia uplaku... A tu uz ziadna poslanecka imunita NESIAHA...!!! A dopustit sa ho mohol aj vtedy premier Necas, ktory uplatok poskytol a je vydany k stihaniu...!!!
17. 07. 2013 | 09:11
Ivan napsal(a):
Na moj prispevok vyssie niekto napisal:

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Ivan To je ale blbost co? Chcete je zavrit za tr. cin uplatkarstvi, kde mate jen polovinu skutku? Jaky blbosti jeste vymyslite, nez vam dojde, ze neudelali nic trestneho?
Me se taky nelibi spousta jednani, ktere je ceskymi zakony povoleno. Muzu si leda tak hryzat nehty...
17. 07. 2013 | 09:18

A moje vysvetlenie: Ja som nenapisal, ze trestny cin bol spachany..., to moze rozhodnut len prislusny sud, ktory posudi, ci odmena funkciami v statnych podnikoch je uplatkom za polozenie mandatu, alebo nie. Ja som sa vyjadril k podstate veci, ze pripadny uplatok poslanci, ktori zlozili mandat, prijali uz ako osoby bez imunity a vec sa uz nemohla udiat na pode parlamentu, kedze sa netykala pravoplatnych poslancov.
17. 07. 2013 | 09:34
18. 07. 2013 | 09:58

R.Zendy napsal(a):

Jaa napsal: Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat.
Zendy: Není přinejmenším nemorální a nedemokratické, když nenechali ostatní členové ODS hlasovat tři poslance PROTI přijetí zákona o církevních restitucích?
To co píšete, není nic proti tomu, že byla rebelům znemožněna svobodná volba. Za úplatky- trafiky byli odstraněni a nahrazeni konformními poslanci, kteří ihned círk. restituce schválili.
18. 07. 2013 | 14:23

petr jansky napsal(a):

http://petrjansky.blog.idnes.cz/c/352461/Bezradna-snemovna.html
18. 07. 2013 | 17:57

Honza H. napsal(a):

A je to tady. V odůvodnění Nejvyššího soudu je úplně jiná argumentace, než jakou předpokládá p. Urban. Tak to bývá, když se někdo vyjadřuje k tomu, o čem nemá dost informací.
18. 07. 2013 | 19:17

Jan Urban napsal(a):

To Honza H. Mohl byste upřesnit, v čem je ta argumentace NS "úplně jiná"?
19. 07. 2013 | 11:35

Hodně zlý kukuč napsal(a):

Jakkoliv jsme kritikem pana Urbana a většinou s ním nesouhlasím, tentokrát s ním souhlasím na 100% . Tento výrok soudu je nestydatý, zvláště když se advokát Nespala údajně sešel se soudci....
19. 07. 2013 | 13:17

Honza H napsal(a):

Jan Urban:

Podstatné je, že Nejvyšší soud píše, že pod imunitu (dle čl. 27 odst. 2 Ústavy) spadá
- že poslanec odmítl vyjádřit svůj souhlas s přijetím označených (daňových) zákonů,
- že se poslanec vzdal svého mandátu.

Mám za to, že zahrnutí tohoto jednání pod čl. 27 odst. 2 není nikterak extenzivní. (Dokonce - jak Nejvyšší soud správně uvádí - by nejspíš bylo možno příslušné činy zahrnout dokonce pod čl. 27 odst. 1 Ústavy.)

Všimněte si, prosím, že jádro argumentace NS tvoří právě zahrnutí výše uvedeného pod imunitu. Váš příklad s Davidem Rathem je nejen absurdní, ale především nemající jakoukoli reálnou oporu v odůvodnění NS.
19. 07. 2013 | 18:34

Honza H. napsal(a):

R.Zendy

Žádný ze zmíněných tří poslanců se, pokud vím, nikdy nevyjádřil proti zákonu o církevních restitucích. (Nebo máte nějaký odkaz, kde by kdokoli z těchto tří vyjadřoval svůj úmysl hlasovat proti tomuto zákonu?) Dokonce - Ivan Fuksa přímo vyjednával tento zákon v době, když byl ministrem zemědělství. A Petr Tluchoř osobně vyjednával koaliční smlouvu obsahující závazek přijetí tohoto zákona.
19. 07. 2013 | 18:43

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Ctihodní páni soudci z NS vyčetli v ústavě přání lidu, které do ní vložili tvůrci ústavy, aby byla korupce poslanců chráněna imunitou a korumpující poslanec, jakožto nositel významné společenské hodnoty, požíval mimořádnou soudní ochranu.

Že to tam nevidíte?

No ale určitě to tam musí být, jinak by NS nemohl vydávat taková rozhodnutí, jaká vydává.
19. 07. 2013 | 20:05

ex-nemo napsal(a):

Kdepak konec, Urbane, není to ani začátek konce, ba ani konec začátku a dokonce ne začátek začátku.
U nás totiž politika, jak je definována, to jest střetávání různých nezávislých a pluralitních společenských sil skončila v podstatě v roce 1939, a od té doby nezačala.
To co dosud existovalo je buď otevřená totalitní diktatura jedné síly, nebo její zpravodajská hra.
20. 07. 2013 | 08:01

Jan Urban napsal(a):

To Honza H
Asi každý čteme jiný text. Pánbůh nás má prostě všelijaký.
20. 07. 2013 | 08:30

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Opět jenom přehled "kotle žluče" Vámi vydavovanou,namísto aby jste jedinkrát a to by byl pokrok zdůraznil,co je prvotní a neoddiskutovatelné,co jednotlivci a pak společně páchali po celou dobu,kdy byli ve vrcholných a státnických funkcích.
Je jich tedy 101 a nás zbytek milionů nechte v klidu a nenazývejte nás "POSLANCI SOUČASTNOSTI"!!!
My Vás taky nenazýváme sprostými příměry,i když to co píšete je z 99% jenom:jed,urážlivá slova,Vaše náhledy,pojmenování,odhady,ale s minimálním života spojované,nařčení,která se řady musí dotknou.Neboď oni určitě chtějí,aby nám bylo lépe a ne jen si honit triko čmáráním co nejhorších bludů a nerealit!!!
20. 07. 2013 | 11:41

GURU napsal(a):

Navrhuji zařadit do programů sněmovních jednání podobně jako interpelace bod: Obchodování s poslaneckým mandátem.
20. 07. 2013 | 13:04

julda napsal(a):

Honza H je asi dislektik a to mu snad odpustíme, nebo oddaný ODS.
Taky asi myslím ,že čte jiný text . NS je cítit ještě Kučerovým odérem ,kdy politiky staví do role nadlidí ,ale to chytrý Honza nechápe...
20. 07. 2013 | 21:33

Josef Srb - Steiner napsal(a):

Dovolte Vážení, abych se za Vás všechny pomodlil.
Svatý Bože, nedovol, aby v naši krásné vlasti a na celém světě se lidé neustále napadali,nedovol, abychom propadali chaosu,zášti a svárům, nenávisti jeden k druhému.Svatý Pane náš milovaný Ježíši Kriste,zabraň komuánistické totalitě.Odejmi moc všem těm,kteří mají demokracii jenom na rtech a přitom jsou společníci satanovi.Neboť jsou to Jidášové.Dej nám sílu,odvahu,houževnatost, abychom dokázali čelit zlu,které ti blázni na tom vršku roznášejí mezi lid,aby byl zmatený a oni si mohli neustále mastit kapsy a chlubit se s těmi s vými červenými kravatkami na odiv druhým a drze lhát lidem do očí, jací oni jsou ti dobří a praví zákonoédárci.Tak Tě Pane prosím, ochraňuj nás před nepřáteli,přikrej nás svou Svatou krví a uschovej nás pod svou Boží ochranu.Dej se jim poznat, ať pochopí co je to láska.A dej Bože,ať myslíme hlavou,ale také srdcem.Prosím Tě Bože zkrze Tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána. Amen.Honzu Urbana a Václava Havla nechte prosím, na pokoji.Pak si musím myslet,že nic nechápete. Spozdravem Bůh s Vámi. Josef Srb-Steiner.
21. 07. 2013 | 01:17

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Česká národní rada
Vládní návrh Ústava České republiky
(důvodová zpráva, která vysvětluje jednotlivé paragrafy)

„K Čl. 27
Toto ustanovení upravuje poslaneckou imunitu. Ústava vychází z podstaty imunity, která původně vznikla jako ochrana zákonodárného sboru vůči panovníkovi a tento smysl přiměřeně neztratila dodnes. I nyní jde o to, aby imunita chránila celý Parlament, tedy jeho členy, aby mohli svobodně a v souladu se svým slibem nerušeně vykonávat svůj mandát. V žádném případě nejde o osobní beztrestnost nebo občanskou neodpovědnost poslanců jako jejich osobní výsadu.

Proto nelze poslance nebo senátora postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech. Odpovědnost za projevy poslanců nebo senátorů si řeší každá komora sama. Projevem se rozumí nejen výroky, ale i gesta, písemná podání, návrhy a jiné projevy vůle.“
http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_03.htm

Že si to někdo může vysvětlit, tak jak to udělali ti soudci, nad tím zústává rozum stát.
21. 07. 2013 | 19:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Pro někoho konec politiky - pro mě konec zájmu o Českou Republiku.

Nehodlám se věčně podivovat a nasírat nad do nebe volajícími lumpárnami ,které se dějí v rámci jakési demokracie.
Z toho vyplývá,že stejný osud postihne i tuto zlotřilou formu společenského směrování.

Začíná doba zla!
Dejte si pozor a dbejte varování moudřejších lidí.
Kupte si zbraně a očekávejte nastávající zvýšenou zločinnost,kterou čeští politici přímo podporují a nejen vlastním příkladem.Viz:
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=785631#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=B&utm_term=position-21.

Také pro mě ztrácí význam přispívání na svými názory na těchto blozích,neboť vidím,že jsem naprosto odlišný a pro většinou nezajímavý pesimista.

Poslední moje rada:
Běžte hromadně k příštím volbám a každý volte dle svého názoru.To se zase budete divit!

Osobně začínám podporovat anarchii a občanskou neposlušnost.Tuto zkorumpovanou zprasenou variantu jakési "parlamentní demokracie" jak vidno lze odstranit jen s klackem v ruce.
Přesně jako tu nenažranou svini s hladovými podsvinčaty od plného koryta.

Pokud jste jiné názoru ,tak je mi vás líto.

Ivan.
23. 07. 2013 | 10:55

Karel Pecháček napsal(a):

Honzo, co děláš, už jsi dlouho nic nenapsal, že by ti vyschnul kalamář ?
24. 07. 2013 | 16:03

Zdeněk napsal(a):

Každý diskutující, který pouze útočí na autora, aniž by se odborně vyjádřil k napsanému textu a vyvrátil uvedená fakta či myšlenky, je jenom duševní mrzák, který za peníze svých pánů tady šíří nesmysly a obhajuje neobhajitelné. Příspěvky pana Urbana jsou výjimečně vypovídající, podložené fakty a věrně odhalují český kapitalismus prováděný bývalými komunisty, soudci, státními zástupci, milicionáři, STBáky, SNBáky, kádrováky, uličními důvěrníky, prognostiky, bachaři a podobnou pakáží. Na koho jsem zapomněl, jistě se tam doplní sám. Jen tak dál pane Urbane!!!
28. 07. 2013 | 16:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy