Proboha, komu to dal Havel cenu?

08. 10. 2007 | 14:45
Přečteno 19456 krát
Václav Havel se svojí ženou Dagmar Havlovou udělili cenu Vize 97 profesoru Grofovi, českému psychiatrovi působícímu v USA. Upřímně gratuluji Václavu a Dagmar Havlovým ke skvělému výběru oceněného. Grofovy myšlenky přináší mnohem duchovnější pohled na lidskou psychiku, což je myslím věc, kterou naše doba materialistická až do morku kostí potřebuje jako sůl.

Stejný profesor Grof ovšem dostal před pár lety Bludný balvan, cenu, kterou uděluje český klub skeptiků Sisyfos. Podle skeptiků, mezi které patří například i RNDr. Grygar, je tedy Grof lunatik. Proboha, komu to ten Havel dal cenu, říká si teď doktor Grygar a už plánuje, že příště uvalí Bludný balvan rovnou na Václava Havla. Postoj spolku Sisyfos je ovšem velmi pochopitelný. Grofovy myšlenky jsou totiž svým způsobem nebezpečené. Akceptovat Grofovy poznatky by znamenalo změnit paradigma současné medicíny, rezignovat na materialistický přístup dnešní civilizace a smířit se s tím, že člověk není jen náhodně organizovaná hmota. Grof s tím, co jeho dílo přináší, podřezává materialistům a tzv. skeptikům větev pod zadkem. Proto není divu, že se spolek Sisyfos brání uděluje mu cenu Bludný balvan. Kdyby se totiž ukázalo, že má Grof pravdu, může to jít celý Sisyfos i se svým redukovaným pohledem na svět rovnou zabalit.

Kdo je tedy profesor Grof a čím tak provokuje konzervativní vědeckou veřejnost? MUDr. Stanislav Grof je český lékař, který se v šedesátých letech věnoval v tehdejším Československu výzkumu účinků LSD.Ve své práci pak pokračoval v USA na špičkových vědeckých postech. Působil dokonce jako vedoucí amerického státního výzkumu psychedelických látek. Poté, co byly výzkumy LSD v USA zastaveny, vyvinul metodu holotropního dýchání, která je založena na kombinaci intenzivního dýchání, hlasité rytmické hudby a omezení zrakových vjemů. Během terapie se lidé dostávají do změněného stavu vědomí a psychika má tak přístup do oblastí, které jsou jí v běžném vědomí zapovězené. Můžete si např. uvědomit traumata, která jsou uložena v nevědomí a negativně ovlivňují vaši psychiku. Procesem přesunu do vědomí svůj negativní náboj ztratí. Díky holotropnímu dýchání se tak můžete vrátit do vlastního porodu, početí i stadia před porodem. Zážitky ale sahají mnohem dál. Můžete prožít např. i realistické pocity ztotožnění se zvířaty, rostlinami, buněčnými procesy, mytologické výjevy, zážitky kosmického vědomí a mnoho dalších neobvyklých stavů. Prožitky mohou být velmi intenzivní a mnohdy mají transformační charakter. Jak uvedl jeden z účastníků Grofovy zážitkové terapie: „Vzpomínka na tento zážitek zůstalala živá mnoho let a hluboce změnila celou mou životní filozofii.“

Ve svém blogu jsem už dvakrát psala o alternativních přístupech k porodu. Proto zde uvedu krátký úryvek z knihy Stanislava Grofa Psychologie budoucnosti. Text se týká porodního traumatu, tak jak ho prožívají lidé při holotropních terapiích či pod vlivem LSD. Jsem si jista, že pokud by současná medicína byla ochotna Grofovy poznatky akceptovat, doznal by i současný přístup k procesu porodu určitých změn.

„ Jakmile se náš proces hlubinného zážitkového sebezkoumání dostane za hranici vzpomínek z dětství až do období porodu, začneme se setkávat s emocemi a tělesnými pocity nesmírné intenzity, která překonává jakékoli naše dřívější představy o tom, co je z hlediska lidského vůbec možné. Naše zážitky se v této době vyznačují podivnou směsicí témat zrození a smrti, která v sobě zahrnují pocity svíravého a životu nebezpečného omezení a úporného až zoufalého boje o vlastní osvobození a přežití. … Akademická psychiatrie zpravidla popírá možnost, že by biologické narození, ať už během něj dojde k poškození mozkových buněk nebo ne, mělo tak silný psychotraumatický dopad. … Popírání možnosti porodní paměti, jež se opírá o pozorování, že mozková kůra novorozence není zcela myelinizovaná, je zvlášť absurdní, zvážíme- li skutečnost, že schopností paměti disponují i mnohem nižší formy života, které nemají žádnou mozkovou kůru. Nedávno byla například udělena Nobelova cena za výzkum paměťových mechanizmů mořského plže Aplysia. Dobře také víme, že dokonce jednobuněčné organizmy vykazují určité primitivní formy protoplazmatické paměti. Je ku podivu, že se toto nehorázné a nelogické tvrzení objevuje v rámci přísně vědeckého myšlení, a je velmi pravděpodobné, že je důsledkem hlubokého emočního vytěsnění, jemuž byla porodní paměť podrobena. Míra emočního a fyzického utrpení spojeného s porodem zcela jednoznačně převyšuje míru jakéhokoli postnatálního traumatu z raného věku i dětství, o nichž pojednává psychodynamická literatura, snad s výjimkou extrémních forem tělesného zneužívání. Různé proudy zážitkové psychoterapie nashromáždily dostatek přesvědčivých důkazů o tom, že porod představuje nejhlubší trauma našeho života a představuje událost, jež má obrovský psychospirituální význam. S maximální podrobností sahající až na buněčnou úroveň se uchovává v naší paměti a hluboce ovlivňuje náš psychický vývoj. Znovuprožívání různých stránek biologického narození může probíhat velmi věrohodně a přesvědčivě a tento proces bývá často přehrán až s fotografickou přesností. Tímto prožitkem mohou procházet i lidé, kteří o svém porodu nemají žádné informace a rovněž postrádají byť jen elementární znalosti z oboru porodnictví. Jsou-li k dispozici náležité porodní záznamy či spolehlivá očitá svědectví, je možné si všechny tyto podrobnosti ověřit. Prostřednictvím přímého zážitku můžeme například zjistit, že jsme přišli na svět koncem pánevním, že při porodu bylo použito kleští, nebo že jsme se narodili s pupeční šňůrou ovinutou kolem krku. Můžeme cítít úzkost, biologickou zuřivost, fyzickou bolest a prožívat dušení provázející porodní proces a dokonce i přesně rozeznat typ použitého anestetika. Prožívání porodu bývá často provázeno zaujímáním různých poloh a pohybů těla, rukou a nohou, rovněž i rotacemi, ohýbáním a vychylováním hlavy, které přesně opakují mechanizmus určitého druhu porodu. Při znovuprožívání porodu se nám mohou na kůži v místech, kde byly použity kleště nebo kde pupeční šňůra svírala hrdlo, zcela nečekaně objevit modřiny, otoky a jiné vaskulární změny. Tato pozorování nasvědčují, že paměťový záznam porodního traumatu sahá až na buněčnou úroveň.
Grof Stanislav: Psychologie budoucnosti, nakladatelství Perla, Praha 2004


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

GGG napsal(a):

Pěkný den, já myslím, že je nejen naše psychiatrie pořádně roztříštěná. Jedni pokládají Grofa za předního psychiatra, druzí mu udělují jakýsi bludný balvan. Zatímco někdejší ministr zdraotnictví Ivan David považuje pana Grofa za šarlatána, V.Havel mu uděluje cenu. Ale tady jde patrně o něco jiného, asi potřeboval V.Havel ocenit někoho, kdo by mu mohl pomoci ještě více ozářit jeho mezinárodní auru. A psychiatři jako Zimbardo či Grof mu k tomu mohou dobře posloužit.
08. 10. 2007 | 15:29

Jerry napsal(a):

Grygarův spolek se docela výstižně pojmenoval: podobně jako Sisifos provádí nesmyslnou, sebezavalující činnost.
08. 10. 2007 | 15:29

Winpoj napsal(a):

Bylo by hezké kdyby se do diskuze zapojil někdo z klubu skeptiků a obhájil jejich úhel pohledu. To se asi ale nestane, tak snad nebude proti pravidlům, když ocituji z jejich webu:

"Ocenění se uděluje za přetavení šamanských praktik hyperventilace do tak zvaného holotropního dýchání, skrze něž lze způsobit v mozku chemickou bouři a navodit tak přiotrávenému mimořádné pocity a zážitky.

Psychiatr Stanislav Grof se narodil 1931 v Praze, od roku 1967 žije v USA. Se změněnými stavy vědomí nejdříve experimentoval s pomocí LSD. Poté, co byla zjištěna riskantnost této drogy a experimenty byly zakázány, dr. Grof rozvinul techniku hyperventilace. Teoreticky by měla být levná, protože vzduch je zadarmo, to se ale vůbec nedá říci o "kurzech", které tento guru nabízí svým žákům. Ti se mohou naštěstí zahojit na dýchačích, kteří mohou nadužívat vzduch jen pod vedením těchto zasvěcenců, poté co zaplatí tučný honorář . Dr. Grof je také spoluzakladatel kočkopsa - discipliny "transpersonální psychologie", která se snaží sjednotit vědu a spiritualitu.

MUDr. Grof blábolivým výpovědím přiotrávených hyperventilantů přiznává status skutečnosti, odvodil z nich dokonce představu kosmického Absolutního Vědomí. Lidské vědomí podle Grofa se může změnou Ph krve odpoutat od těla a transportovat do některého z minulých životů, či do doby porodu. Je škoda, že tyto svědecké výpovědi dosud neobjevili jako další zdroj poznání historici.

Náš proslulý laureát ujišťuje veřejnost, že docela reálné jsou např. tyto jevy:

ohýbání lžic mentální silou (na tuto efektní technologii tváření kovů za studena řada strojírenských podniků netrpělivě čeká),
telepatie (operátoři spojových sítí se už obávají konkurence),
zázračné extrakční operace filipínských léčitelů (ty je ovšem třeba dotáhnout až k implantaci kardiostimulátorů, k transplantacím kloubních náhrad, atd.)
V Grofových knihách nacházíme četné zprávy o mimosmyslových lidských kontaktech, jakoby to byla ověřená fakta. Velikán, o němž byl natočen dokument z řady Gen je odměněn k lítosti jeho navrhovatelů jen bronzovým balvanem. Navíc se zdá, že zájem o holotropní dýchání klesá, neboť o navozování změněných stavů vědomí soupeří příliš mnoho drog. Tak svět odplácí."
08. 10. 2007 | 15:35

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Opět výborný článek. Nemám co bych dodal. Pan Grygar ještě ŠÁKTI a světlo jejího zvuku v sobě nezahlédl, takže mu netřeba spílat. On je vynikající odborník - Astronom. Není rušen přímou podstatou sebe sama, takže má paradoxně skvělý klid Ega na práci ve svém chvályhodném oboru a nás ostatní svojí pochybností alespoň neustále drží ve střehu, zda opravdu jde o naše dojmy, či jen o naše dojmy o nás. Tím se netrapte, hlavně nikoho nezachraňovat před jeho Náboženstvím pragmatismu. To nikam nevede. Každý dojde tam, kde je to pro něj prozatím bezpečné a nutné. Násilné experimenty, nebo experimenty bez zkušeného člověka, nebo z pouhé zvědavosti jsou VELICE NEBEZPEČNÉ!

S PRÁNOU bez předchozího teoretického studia jejích možných účinků není radno si zahrávat. Když se to přežene, tak Syčící plamen brutálního světla rychlejšího než myšlenka jeden prostě neustojí a může se regulérně zbláznit!!!

Na to pozor!

Jinak samozřejmě mělčí terapeutické "ponory" mohou opravdu mnohé vyřešit, co se různých zauzlenin PSÝCHÉ týče.
...Odborníků a Lásky nám třeba a nikoliv Bludných balvanů. (;-)
08. 10. 2007 | 15:50

janamihovicova napsal(a):

Nedávno jsem se bavila s jednou homeopatkou o MUDr. Heřtovi, známém skeptikovi ze spolku Sisyfos, který se negativně vyjadřuje k metodám alternativní medicíny. Smála se a řekla jen jednu větu. "Každému, komu homeopaticky vyléčím třeba ekzém, jsou názory MUDR. Heřta úplně ukradené. Podobně je to myslím i s lidmi, kteří mají zážitky z holotropního dýchání. Kdo si to jednou prožije, ví moc dobře, co si má o názorech skeptiků myslet.“
08. 10. 2007 | 15:57

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Jasně, ale skeptiky do ničeho nenutit(!), nedráždit(!), nepohrdat jimi(!).

Nabízet možné teorie vysvětlení jevů. Ověřovat teorie náležitou praxí. A nabízet vysvětlení. Ale to je Sisyfofská práce!
(:-))

p. Jano, pište dál, a promiňte mi ty sáhodlouhé příspěvky, kterými Vám tady odrazuji odborníky k diskusi a snižuji návštěvnost, slibuji, že již budu hodný a kráááátkýýý!
08. 10. 2007 | 16:04

Ládik napsal(a):

Pan Havel se tetelí blahem, jeho samolibost je opět ukojena.
08. 10. 2007 | 16:23

J. Švorčík napsal(a):

No já nevím, já bych se zeptal nějakého odborníka. Co tomu říká pan dr. Nešpor, asi tomu rozumí víc, než celá Havlovic rodina dohromady.
08. 10. 2007 | 16:49

janamihovicova napsal(a):

Pro pana Švorčíka. Tak se ho zeptejte.
08. 10. 2007 | 17:12

Jerry napsal(a):

Bezvýznamný Bambulo, vy mě opět překvapujete, vypadá to, že o těch věcech opravdu něco víte. Je docela osvěžující vás číst mezi všemi těmi tupozrakými chytrolíny.
Nevydal jste nějakou knížku nebo neprovozujete svůj blog?
08. 10. 2007 | 17:32

janamihovicova napsal(a):

To Jerry: Také pana bezvýznamnéhobambulu podezřívám z dobré znalosti věci. Musím uznat, že jeho způsob komentářů je na můj vkus občas až příliš expresivní a emotivní, ale při pozorném čtení nelze přehlédnout, že do některých věcí vidí pěkně hluboko.
08. 10. 2007 | 17:41

Ivan napsal(a):

Paní autorko článku, dokázal, by jste mi definovat vědu. Třeba máte jinou definici než pan Grygar. Domnívám se, že nedorozumění je v rozdílných definicích. Kdo má právo udělovat ceny, nechť je uděluje, proti tomu nic, ale nelze slučovat neslučitelné, to je asi problém současnosti. Článek bych bral, ale Sisyfos je z jiné mísy. Přejí příjemné odpoledne.
08. 10. 2007 | 17:55

Jerry napsal(a):

To Jana Mihovicová:

Souhlasím s Vámi. Mně se ta Bambulova expresivita naopak líbí, protože slouží vysvětlování směrem do hloubky porozumění. (Na rozdíl od většiny ostatních, kterým jejich emotivnost jen pomáhá ventilovat frustrace, vzteky a komplexy spojené s válením Sisifovských balvanů)
08. 10. 2007 | 17:57

janamihovicova napsal(a):

Ivane, úplně nechápu, co mi chcete říct, že Grof není vědec, nebo že Grygar není vědec?
08. 10. 2007 | 18:04

janamihovicova napsal(a):

To Jerry: Každopádně chápu příspěvky pana bambuly jako hodnotnou část diskuze, která je vedena z hodně duchovního pohledu na věc.
08. 10. 2007 | 18:07

Jerry napsal(a):

To Jana Mihovičová 2:

Přečetl jsem si vaši poznámku o homeopatii a dr. Heřtovi.

Divím se, že ještě žádný homeopat nenabídl tomuto skeptikovi účast ve vědeckém experimentu:

Dr. Heřtovi by se pod odborným dohledem podávala homeopatika s cílem způsobit mu nemoc.

Protože homeopatie může nejen léčit, ale i škodit, je-li špatně podaná.

Dr. Heřt logicky nemůže věřit, že homeopatie škodí, protože nevěří, že léčí.

Pokud to pan Heřt myslí s vědou a skepticismem poctivě, jistě by neodmítl takovou unikátní příležitost dokázat s nasazením vlastního zdraví zhoubnost šarlatánské homeopatie.
08. 10. 2007 | 18:17

Winpoj napsal(a):

Klinických studií homeopatik byla provedena celá řada. Mám-li věřit anglické Wikipedii, pak se v těchto studiích neprokázala účinnost podstatně převyšující účinnost placeba.
To samozřejmě nevylučuje, že nějaký homeopat někoho vyléčil. Nicméně účinnost metody nelze prokazovat jen jednotlivými případy.
08. 10. 2007 | 18:29

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Jeryymu.

uáááááh, probůůůůůůch, jen to ne!!!

Je mi lépe býti raději úúúúúplně bezvýznamnýmbambulou, než Bitou Kůží na Trhu Všednosti.

Básník musí trpět jako pes a žít v ústraní, aby jeho dílo bylo ze života a né jenom z výlohy velkoměst.
(:-))

Navíc Odborníci na svých místech co jsou ochotní se dále vzdělávat, rozhodně nenazývejte tupozrakými chytrolíny. Nakonec ať je to tak a nebo tak, přesto, že je vlastně hmota tvořená zvukem, tak stejně vám tu zlomenou kost musí srovnat a sešroubovat zkušený orthoped-chirurg a ne kapela Tibetských trubačů.
Pránické zázraky v tom nejhlubším smyslu až k samé existenci atomů a jejich nukleonů, to jsou strašlivá tajemství Alchymie. Naposledy, kdo toto Tajemství skrze sebe nechával s velkou láskou procházet ke svým bližním a potřebným, byl nějaký rabi Jošua z Nazarethu.
No a každý víme jak nakonec dopadl:-). Nic příjemného.
Takže já bych ty lékaře a skeptiky zase tak rychle neodsuzoval, jsou velmi potřební a užiteční, pokud však svým pacientům, nebo klientům svěřeným jim na pozorování, neubližují nechtíc, nebo nedejbože chtíc, psychicky.
Hrubé slovo pronesené s patřičným důrazem a dikcí, má stejný, nebo téměř podobný účinek, jako kudla vražená do zad. Zrovna tak může Slovo léčit vyvoláním stavů euforie, které spustí dominový efekt žláz s vnitřní sekrecí a člověk se začne zrychleně léčit sám svojí vlastní opravářskou četou - Imunitním systémem organismu. Takže správně pronešený obřadní Léčivý zvuk, skutečně léčí, ovšem pouze relativně zdravé, částečně choré tělo, které má schopnosti sebeuzdravení ještě jakž-takž zachovalé. Tomu se věnuje Akupunktura, Aromaterapie, Muzikoterapie, Arteterapie, Homeopatie, Akupresura, apod.
Stavy, kdy je pacient již bohužel za hranicí možných automatických sebeoprav má však zcela po právu na starosti Alopatie, tedy klasická medicína fyzických součástek mechaniky lidského Hydraulického, nebo Ventilačního, popř. Chemicko-Energetického výměníku, mechanismu, či potrubí.
Ovšem toto mechanické tělo je POVOZ DUŠE. Je to automobil, kde volant držíte VY SÁM a jedině Vy rozhodujete, kam se dneska ráno pojede. Také si můžete podle libosti zamrkat stěračema, zakřičet klaksonem na nějakou pěknou kočku, nebo si tam hodit zpátečku, pořípadě zařadit dvojku, trojku, čtyřku, přidat si libovolně plyn, to všechno můžete ve svém mechanickém povozu svých tužeb dělat zcela svobodně, podobně jako když řídíte automobil. Můžete si také nechat upravit kastli, vyměnit nějaké ty silikony, nebo sedačky, můžete si tam pustit rádio, ale co udělat nemůžete, je zasahovat do chodu motoru a řídící jednotky. Nemůžete si začít za jízdy jen tak z rozmaru nastavovat zkusmo předstih a čekat co to udělá. Za takovou nerozvážnost budete potrestán tím, že Vám chcípne uprostřed jízdy motor. Nastavení parametrů je dáno výrobcem Vašeho těla a všechny udržbářské příručky radí jedno: do nastavení motoru se nemontujte, pouze se starejte o pravidelné prohlídky, údržbu a doplňování pohonných hmot. Maximálně můžete sem tam čas od času, když se Vám dostanou do rukou, studovat nějaké ty odborné pojednání o technologii Vašeho tělomobilu, jak a co funguje, kdo ho vyrobil, co tím měl na mysli a kde bydlí. To pro případ, že chcete být poučený a nevyděšený až budete muset jednou ze svého automobilu vystoupit, rozloučit se s jeho koberečky, s jeho fungl novými potahy co jste si do něj právě na stará kolena pořídil apod. Budete na tom prostě o něco líp, než ten kdo neví o tomto svém postavení Vozidlo-versus-Řidič - versus - Konstruktér vozidla ani holého zbla. Takový člověk holt upadne po své smrti do ochraného polospánku, aby se moc nevyděsil, no a vtělení, tedy nástup, zabouchnutí dvířek a nastartování srdíčka tepu motůrku nového plodu v matčině bříšku svého posledního modelu povozu duše těloautomobilu, prožije víceméně nebdělým způsobem, aby posléze, až přijde jeho čas, opět vyrazil se zaburácením motoru na plný plyn a křikem Hurááááááá, béééééé, bééééé, ven ze svojí krásné garáže vstříc novým cestám a obzorům Světa. No a Těloautíčku pak maminka ještě načepuje plnou nádrž mlíčka a jeden životní cyklus je opět dokonán.
(:-)

Tak jsem Vám to tady p. Mihovičová opět zaneřádil, ale za to může Jerry, neměl provokovat!
08. 10. 2007 | 18:30

janamihovicova napsal(a):

To Jerry.
To od vás nebylo hezké Jerry. Snad byste MUDr. Heřtovi nepřál něco špatného :)))
08. 10. 2007 | 18:31

janamihovicova napsal(a):

To bezvýznamnýbambula
Pane bambulo, porody, zvuky a duchovno, to je kombinace, která vás asi brzo prozradí :)))
08. 10. 2007 | 18:34

bezvýznamnýbambula napsal(a):

p. Mihovičové

Nechápu, opravdu nechápu, co máte na mysli, to bude asi nějaké strašlivé nedorozumění (:-o)

Mimochodem, včera jsem měl docela pěkný rozhovor s p. Cicerou. Snad se tady ukáže a něco napíše, resp. vedle, teď jsem si uvědomil..., doporučil jsem mu ať si přečte zpověď p. Nadi, je nádherná!
Skoro jsem se u ní rozbrečel jako malý jarda, klidně se přiznám, je mi to fuk.
08. 10. 2007 | 18:47

honza napsal(a):

To Winpoj a Jana Mihovičová: neúčinnost homeopatie byla prokázána desítkami klinických studií zcela jasně. Pokud někoho "vyléčí", pak je to 1/efekt placeba 2/ uzdravil by se tak jako tak i bez léčení. Konec konců, ekzémy jsou výrazně psychicky ovlivnitelé choroby a většina nemocí člověku (naštěstí) přejde sama...

Řeči o tom, "kolika mým pacientům to pomohlo" jsou bez statistického vyhodnocení a kontrol hospodským žvástem na úrovni "náš děda kouřil jako fabrika, a taky tady byl do devadesáti".
Někteří kolegové považují homeopatii za neškodný blábol, který sice nepomůže, ale taky neuškodí. Nesouhlasím. Minimálně je to cynické zahrávání si s lidskou důvěřivostí, v krajním případě to může být i nebezpečné, když homeopatem zblblý nešťastník vysadí léčbu, která by mu mohla pomoci.
08. 10. 2007 | 18:52

Honza napsal(a):

To Jerry: já se do Vašeho experimentu hlásím. Vypiju libovolné množství jakýchkoli homeopatických lektvarů s potencí D30 a větší (tj. spolehlivě pod Avogadrovou konstantou) určených pro boj s libovolnou chorobou. A pokud půjde o lihové tinktury, dokonce to udělám rád!!!
08. 10. 2007 | 18:57

Martinko napsal(a):

Taky Winpojovi.Tak tu diskisi zkusme.Předesílám, že si vážím nejen Václava Havla, ale i prof. Heřta a k smrti se mi protiví dogmatici na obou pomyslných stranách. Pokud ovšem dojde k polarizaci na 2 strany předem, je předem diskuse nemožná.Takže předpokldejme, že nikdo není a priori nechápající blbec.Respektuji rozhodnutí pana Havla udělit cenu prof. Grofovi.Vychází z jeho pohledu na svět a ten je pro nás obohacením.

Sisyfos a udělování Bludného balvanu na mě působila vždy velkou měrou jako recese.Dr. Grygar je v tunice s vavřínovým věncem na hlavě.Sisyfos spíše vnímám jako diskusní platformu.K tomu, aby se člověk rozhodl potřebuje nejednostranné informace.

V medicíně jsou situace, kdy si můžete dovolit zdržení, a kdy je situace urgentní. Stejně tak jsou stavy, kdy si můžete dovolit připustit i alternativní postupy, a kdy to možné není. Pokud nechcete někomu ublížit nebo jej usmrtit.Vždy je potřeba postupovat s ohledem na konkrétního pacienta a poskytnout přiměřenou péči.Příkladů, kdy se to neděje Vm můžu říct spoustu.

Holotropní dýchání?Pokud se na to podívám čistě patofyziologicky.Při hlubokém a zrychleném dýchání dojde k velké ztrátě oxidu uhličitého. Prostě se vydýchá.To vede k poklesu hladiny kyseliny uhličité v krvi, která je s ním v rovnováze.Poklesem hladiny této kyseliny se krev proudící v organismu stává zásaditější.To ale ovlivňuje rozložení různých prvků a molekul nejen v krvi, ale také vně a vevntitř buněčné stěny. A těď bychom mohli jít od hlavy k patě, tedy od mozku přes ledviny do svalů na noze, a říkat si, k jakým pochodům tam vlivem zvýšené zásaditosti krve dochází. Třeba na první pohled pozoravetelné záškuby svalů až křeče na různých částech těla.Ty jsou způsobeny změnou rovnováhy vápenatých iontů ve svalech díky změně zásaditosti krve.
........... moment musím odběhnout
08. 10. 2007 | 19:23

Sokrates napsal(a):

Honzo stačí začať trochu hľadať a čítať : štúdie ale vo wikipédii nie vždy nenájdete.. !

Bude to podobne ako pri pôrodoch? - mne sa už zdá, akoby niektorí lekári nevedeli, alebo nie sú ochotný čítať!

Meta Štúdie o pôsobení homeopatie : Linde, K., Clausius, N., Ramirez, G., Melchart, D., Eitel, F., Hedges, L. V., Jonas, W. B.: Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, Sept. 20, 1997, 350, s. 834-843.

Kleijnen, J., Knipschild, P., Riet, G. ter: Clinical trials of homoeopathy. BMJ, 1991, 302, s.316-323.

Niektoré laboratórne a klinické štúdie..

Belon P, Cumps J, Ennis M, Mannaioni PF, Sainte-Laudy J, Roberfroid M, et al. Inhibition of human basophil degranulation by successive histamine dilutions: results of a European multi-centre trial. Inflamm Res 1999:48(suppl 1):S17-8

Linde K, Jonas WB, Melchart D, Worku F, Wagner H, Eitel F. Critical review and meta-analysis of serial agitated dilutions in experimental toxicology. Hum Exp Toxicol 1994;13:481-92

Davenas E et al. Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE. Nature. 333: 816-8. Jun 1988.

Poitevin B, Davenas e and Benveniste J. In vitro immunological degranulation of human basophils is modulated by lung histamine and Apis mellifica. Br J Clin Pharmacol. 25(4): 439-44. Apr 1988.

Dittmann J and Harisch G. Characterization of differing effects caused by homeopathically prepared and conventional dilutions using cytochrome P450 and other enzymes as detection systems. J Altern Complement Med. 2(2): 279-90. 1996.

....

K. Linde a kol uverejnil v roku 1997 v renomovanom odbornom časopise Lancet metaštúdiu, do ktorej zahrnul 186 výskumných prác.

Metaštúdia J. Kleinena a kol., ktorá je síce staršia, ale zato často citovaná, zhodnotila klinické práce urobené do roku 1991. Z celkového počtu 105 klinických skúšok, ktoré testovali účinnosť homeopatík, malo 81 (77%) pozitívny efekt. A z 22 najkvalitnejšie uskutočnených štúdií až 15 bolo s pozitívnym efektom, t.j. potvrdilo účinnosť homeopatie. V závere sa autori vyjadrili takto: "Dôkazy vyplývajúce z tejto metaštúdie by mali byť dostatočné na to, aby sa homeopatia zaviedla ako regulérna liečba prinajmenšom v niektorých indikáciách." A okrem toho: "Množstvo pozitívnych dôkazov, dokonca aj medzi tými najlepšími štúdiami bolo pre nás prekvapením".
08. 10. 2007 | 19:24

Honza napsal(a):

To Sokrates: já jsem o Wikipedii nemluvil, to si mne pletete s Winpojem. Když se na své odkazy podíváte, máte tam ve skutečnosti dvě skupiny prací: práce Lindeho týmu, financované koncernem Boirot, výrobcem homeopatik, které nelze brát vážně, a pak práce Benvenisteho týmu, hlavně jejich husarský počin v Nature. To je ale argument PROTI homeopatii, ne pro ní, protože se po této publikaci zvedla vlna odporu, redakce NATURE trvala na opakování experimentů pod kontrolou a ty data se reprodukovat nepodařilo. Jedná se o jednu z největších ostud v dějinách vědeckých publikací, publikace byla stažena a redakce se za ní omluvila. Je docela příznačné, že jí příznivci homeopatie stále citují....
08. 10. 2007 | 19:32

Jerry napsal(a):

To Významný Bambula:

Díky!

Ale co byste poradil řidiči, který měl zdravé auto, ale protože byl sám nemocný, tak onemocnělo i jeho předtím zdravé auto? Auto je tak poškozené auto-imunitní poruchou..
08. 10. 2007 | 20:16

Jerry napsal(a):

To Významný Bambula:

Nebo co byste poradil řidiči, který neví, na co to auto má a kam a proč by s nim měl vůbec někam jezdit?

Nebo to auto vnímá jako otravnost a nejraději by se jej zbavil?

Nebo zjišťuje, že se s tím autem ocitá někde, kde se mu nelíbí a připadá mu, že sice zdánlivě sedí jako řidič v autě, ale ve skutečnosti je to auto naložené na nějakém tahači, který jede neznámo kam?
08. 10. 2007 | 20:32

Sokrates napsal(a):

Honzo, kde ste vzal prepojenie medzi Lindem a Boironom?.. Linde je Kalifórnčan a Boiron je francúzka firma..

A aj keby Boiron financoval nejaký výskum. Vy nepredpisujete lieky, ktorých štúdie financovala nejaká farmaceutická firma? Proti ktorému lieku, ktorého študie boli takto financované, ste sa verejne obúval, ako to teraz robíte proti údajnému spojeniu nejakej štúdie a farmaceutickej firmy, ktoré "nelze brat vážně"? Dajte link.

K "afére" Nature by sa dal napísať článok. Kde ste ale zase vzal, že Nature trvala na opakovaní experimentu pod kontrolou? K opakovaniu došlo ale Benveniste sa ho nazúčastnil - podľa neho neboli splnené počiatočné podmienky. Škoda jedného vedca, ktorého pochovali ktovie z akých dôvodov iní vedci.

V príspevku som ale napísal ďalšie štúdie, ktoré ste akoby prehliadol. Ktovie prečo? Ani náhodou tam nie sú " ve skutešnosti dvě skupiny prací". Čítajte pozorne. Alebo bude stačiť, keď budete čítať všetko, nie len čo sa vám hodí.
08. 10. 2007 | 20:35

m&m napsal(a):

Žádný rozpor v tom není. Odborníci z oboru jej zkrátka mají za šarlatána, obdivovatelé tzv. léčitelství nedotčení odbornou psyhologií a psychiatrií (jako D.Havlová) za génia. A tak to má být. Klausova speciální odnož klimatologie má také své svérázné odivovatele. Třeba mu někdo z nich předá cenu...:-)
08. 10. 2007 | 20:37

Vaclav Horejsi napsal(a):

Udeleni ceny sarlatanovi, ktery rika, ze pridusenim lze navodit prechod vedomi do minuleho zivota, je dalsim smutnym dukazem upadku V.Havla. Ale nejen jeho - maji to na svedomi i dalsi clenove rady nadace:
* Mgr. Dagmar Havlová
* Václav Havel
* Ing. Viktor Dobal
* doc. RNDr. Jiří Fiala
* doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
* prof. PhDr. Josef Jařab
* Jaroslav Kořán
* prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer
* prof. RNDr. Bedřich Velický, DrSc.
* prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

Zajimave je, ze cenu jiz dostali 2 clenove rady (Neubauer a Vopenka) - ponekud neobvykle, ze...

Priste to asi dostane nejaky prukopnik geopatogennich zon nebo homeopatie. Vylozene se nabizi opet sahnout mezi ty, kteri jiz dostali dalsi prestizni cenu - Bludny balvan.
Ale bez legrace - je to smutne...
08. 10. 2007 | 20:46

Sokrates napsal(a):

Honzo, ak naozaj chcete študovať - skúste ešte tu :

Weiser M, Strosser W and Klein P. Homeopathic vs conventional treatment of vertigo: a randomized double-blind controlled clinical study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 124(8): 879-85. Aug 1998.

Reilly DT, Taylor MA, McSharry C and Aitchson T. Is homeopathy a placebo response? Controlled trial of a homoeopathic potency, with pollen in hayfever as model. Lancet. 2(8512): 881-6. Oct 1986.

Reilly D, Taylor MA, Beattie NG, Campbell JH, McSharry C, Aitchison TC, et al. Is evidence for homoeopathy reproducible? Lancet 1994;344:1601-6

Ludtke R and Wiesenauer M. A meta-analysis of homoeopathic treatment of pollinosis with Galphimia glauca. Wien Med Wochenschr. 147(14): 323-7. 1997.

Barnes J, Resch KL and Ernst E. Homeopathy for postoperative ileus? A meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 25(4): 628-33. Dec 1997.

Merck CC, Sonnenwald B and Rollwage H. The administration of homeopathic drugs for the treatment of acute mastitis in cattle. Berl Munch Tierarztl Wochensschr. 102(8): 266-72. Aug 1989.
08. 10. 2007 | 20:53

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro Jerryho.

pokud se povoz duše porouchal banální provozní poruchou, lze ji opravit svépomocí na cestě. Vyměnit rezervní kolo by snad neměl být problém (hepčí, chřipka, kopřivka po jahodách atd.), utržený náboj i s diskem kola (otevřená fraktura holenní kosti), je však něco jiného, to již musíte zavolat odtahovku (vyjou-vyjou-vyjou-vyjou-tá-dá,tá-dá), pokud máte s sebou ovšem mobilní telefon. Jinak si musíte počkat a někoho stopnout, tak to prostě na silnici chodí. Zatím nejste Kaprfíld, protože jezdíte autem, až se stanete Kaprfíldem budete jezdit Červí dírou, všeho dočasu. Vždyť nakonec takový starý rozhrkaný veterán, takové staré dýchavičné autíčko na pokraji svých sil, které se pomalu sune do kopce prudkých životních poviností mají přece všichni fandové do starých kár ve tklivé, romantické oblibě. Stará autíčka má každý rád! Jenom nesmí moc nahla a moc často troubit, když k tomu není důvod, moc rambajzu holt obtěžuje každýho i zapálenýho fandu, co má rád řvoucí dragstery. Zapálenej fanda do dragsterů taky musí někdy zastavit, vyřadit, zatáhnout ruční brzdu, motor nechá samozřejmě potichu běžet přes noc na volnoběch a pěkně si schrupne.

Auto-imunitní porucha těloautomobilu má vždy něco společného s eletrikou. Nehrál ste si náhodou za jízdy s pojistkama? Nebo nemáte náhodou v tom svým autě nehomologované přídavné repráky? Příliš elektřiny Vám někde něco řere, nějaký spotřebič proudu, ohlédněte se občas taky na zadní sedadlo, jestli se tam někdo neveze, ale také může být porucha v řídící jednotce, někdo si hrál se senzory, lambdasonda ve výfukovém potrubí, zpětná vazba, chce to prostě do servisu aby se na to někdo mrknul, kdo tomu opravdu rozumí.

Horší je ten druhý případ. Řidič jede podle cizí mapy, kterou mu připravil Tatínek, ale tahle mapa není vůůůůůbe zajímavá, nejsou na ní žádný zatáčky, porát rovně po dálnici až na ředitelskou sesli a pak se nechat vozit do práce na podvalníku? Koho by to bavilo, když má jeden rád zatáčky, úzké, romantické silničky, lesík, parkoviště u rybníka, tam potká parkovat zrovna pěknou Audinu, zatroubí opatrně na pozdrav, aby se nelekla, že na ní chce skočit nějaký neurvalý, nevychovaný nákladní auto plný hořkého suchého cementu, ale naopak, že řidič, který právě se svým hekajícím těloautíčkem přijel, je vlastně v jádru dobrej kluk, no a nakonec se ukáže, že ta audina, s na první pohled jistě ůůůůůžasnou kastlí a skvěle kulatým zadním spojlerem má uvnitř také jednu takovou bezvadnou ohleduplnou řidičku, která má navíc ve velké oblibě právě stará rozvrzaná autíčka, co jedou právě do servisu.

To je ale blábol, co Jerry...?

(8-D)

A teď se již omluvím, musím si totiž před zagarážováním na noc ještě skáknout na jídlínku pro jídlín, aby mi motor přes noc nechcíp. Docela mi už kručí v nádrži, tobě ne?
Tak zatím, Jerry, a vopatrně na silnici, zítra ráno, ano?
08. 10. 2007 | 21:09

Jerry napsal(a):

To Významný Bambula:

Máte pravdu, něco žere řidiči jeho vlastní energii:

na tom zadním sedadle se totiž někdo veze a tvrdí řidiči, že jej nemůže vyhodit.

řidič by se "spolujezdce" rád zbavil, ale trápí ho výčitky svědomí, že by se pak nechoval "morálně".
08. 10. 2007 | 21:32

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Počkat, počkat, Jerry, Vy jste těhotný, nebo posedlý Zlým Duchem...?! Jestli máte na mysli svoji manželku, tak ta ať hybaj do svýho vlastního auta!
Každý máme svůj povoz duše, tak nevím, proč byste měl vozit dospělou ženu na zadním sedadle, jako nějaké dítě. Buďto ať si sedne k Vám dopředu a staňte se jedním vozem (Vilóma-Vájkharí-Tantrajógh) a nebo ať si sedne do toho svého mini-cooperu, nebo VW-beatle s těmi pěknými baculatými blaťáčky a můžete vyrazit na parkoviště k rybníku. Ale takto, sedět v přívěsu a nechat se táhnout, leda, že by měla už chudák před generálkou motoru a nízký točivý momet ve středních otáčkách. Podpálené ventily se ale bohužel nedají vyměnit za chodu motoru. Tady je bohužel nutná generální oprava ve spec. servisu (kardiologické centrum hrudní chirurgie)

Tak, ale teď už jdu opravdu pryč, už jsem přepnul na rezervu a začínám střílet do výfuku. Když tak můžem pokračovat zítra. Jestli se mi ovšem podaří ráno rozhýbat stěrače :-)))
08. 10. 2007 | 21:42

felis napsal(a):

Zkrátka, čím je něco poutavější a s přídechem záhadna, tím se zvětšuje skupinka věřících a těch co říkají, že na "tom" něco může být. A pak, když se do toho ještě přimíchají praktické výsledky s kladnými závěry, začínají se poznatky považovat za jednoznačné a jedině možnou cestou.
Mnohé je však v poloze hypotéz a poloze víry. A tak pragmaticky uvažující jedinec bude vždy v opozici vůči jedinci, který se bude pohybovat v oblasti duchovní. Opět jakýsi nehmatný důkaz, že člověk sebevzdělanější může propadnout víře v neomylné nehmatno-duchovno.
08. 10. 2007 | 22:04

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Ano, jistě, přesně tak to je Felisi, přesně, věříš do chvíle, než se ti přihodí to, že uvidíš sám sebe zpoza rohu a čas se zastavil. V ten okamžik přestaneš věřit a konečně NEZAŽÍVÁŠ, ...JSI.

No, a pak už je ti všechno jedno, hmota je tvořena chomáčky zvuku, no a navíc zvuk je jen iluze čehokoliv pozorovatelné změny. Když vše ztichne, není koho kdo by ani co přestože ano ačkoli ne.
Až Felisi pochopíš, že jediné co na Světě dává smysl jsou protimluvy, pak i Ty sám sebe osvobodíš od nutnosti něčemu takzvaně předem věřit, nebo nevěřit. Důležitější pro Tebe začne být krása ČASU a jeho milé POZADÍ.
Víra v Záhadno a jeho praktické ZAŽITÍ jsou dvě rozdílné ale přesto nutné věci, tím se prostě musí projít, to Ti na Alma máter nikdo nevysvětlí. V autoškole taky musíš Instruktorovi nejdřív uvěřit co která značka znamená. No a pak se teprve vyrazí na ostré jízdy, kde Tě on ještě jistí a nechá, aby sis tu víru ve význam vodorovného i svislého dopravního značení také náležitě prakticky ověřil, zda to tak opravdu je, a zda se skutečně těmi značkami a pravidly řídí i všechno ostatní. Teprve pak můžeš vyrazit na výlet sám. Uvěřils učiteli, ověřils nastudované praxí a vyrazils za poznáním. Jenom pozor na výlety do zahraničí, můžeš tam narazit na cizí značky neznámého významu a učitel nikde! Před výjezdem do ciziny nutno prostudovat další studijní materiál, uvěřit v něj a teprve pak vyrazit na cestu k jeho ověření. Celkem normální, zaběhlý postup, který takhle funguje odjakživa, tak nevím proč se tak čílíš, čéče.
Tak, ale teď už jdu spát.
Dobrou.
08. 10. 2007 | 22:37

Milan napsal(a):

Jestli je Grygar materialista, tak já jsem vůdce feministek!
---
Otravou organizmu vzniká vždycky změněný stav vědomí a je jedno, jestli jde o otravu externě dodanými látkami nebo o autointoxikaci. To, co ten americká šarlatán dělá, není nic jiného než otravování organizmu. Výsledkem jsou halucinace.
Sem tam někdo se z toho zblázní natrvalo.
08. 10. 2007 | 23:43

Jana Mihovičová napsal(a):

Pane Hořejší, nadýchejte 200 hodin, pohovořte se stovkou lidí, kteří absolvovali holotropní dýchání a pak buďte skeptik. Při holotropním dýchání se skutečně děje mnoho věcí, které se vysvětlují otravou jen těžko. Z pohledu člověka, který takovou zkušenost má, může vaše vyjádření vypadat jako velmi nemoudré.
09. 10. 2007 | 00:00

Jana.H napsal(a):

Dovolte abych se připojila do diskuze a to z pohledu který nikdo z vás nemá. Jsem jedna z lidí kteří v r.1969-1970 prošla experimentem s LSD, který u nás tehdy probíhal. Neznám p. Grofa, ale nebyl tady jediný. Dokonce jeden sympatický mladík z Kanady dostal teď grant na to aby k nám přijel ,kontaktoval bývalé pacienty a ptal se jich jak zpětně hodnotí tehdejší léčbu.
Někteří mí bývalí spolupacienti viděli už tehdy v intoxikaci LSD něco exluzivního, u nás nevídaného, čím se budou chlubit před ostatními, nezasvěcenými. Doplatili na to všichni, ti co to prožívali jako privilegium až po ty kteří k LSD přistupovali bez větších emocí a prostě jen čekali co to udělá a jestli vůbec něco.
A ono to opravdu udělalo. Změna stavu vědomí je velice opatrný výraz pro to co se v člověku děje při intoxikaci LSD. Změní se opravdu všechno, od vzduchu (je vidět např.) po vodu jídlo, hmatové pocity. Je pravda že člověk se obrací k sobě, začnou se mu odvíjet dávno zapomenuté zážitky a situace. U tohoto procesu měl právě sedět lékař, celou situaci, pokud možno usměrňovat nebo alespoň monitorovat. První zrada byla že tam většinou nebyl, nebyli lidi. Člověk ponechaný sám sobě a LSD může z důvodů ztráty zábran být nebezpečný sobě i okolí, dodnes nechápu jak to že se tam nikomu nic vážného nestalo a i ty lidi, kteří stáli v prvním patře a chystali se skočit, jsme nakonec nějak uklidnili a zabavili vevnitř. Bylo to všechno neuvěřitelně amatérské a nebezpečné. Pro nás, co jsme brali LSD určitě. Protože se zážitky z intoxikací dál nijak nezpracovávali, nepracovalo se s nimi, získaly postupně vlastnosti neřízené střely. Halucinace se objevovaly náhle, bez varování a pochopení proč právě teď a tohle. Abych mohla zase normálně fungoval, musela jsem 5 let chodit na psychoanalýzu, abych zase ty vyrvané kusy podvědomí vrátila na jejich místo. Musela jsem prostě po té smršti zase uklidit, což byla bolestná a navíc finančně velice nákladná záležitost.
Mluvila jsem s několika lidmi kteří prošli holotropním dýcháním, pocity se opravdu dost podobají intoxikaci LSD a právě proto říkám: buďte, prosím, opatrní, může se vám přihodit něco moc zlého, z čeho se budete vzpamatovávat léta. Za ty barvičky a zvuky co uslyšíte to opravdu nestojí.
09. 10. 2007 | 01:04

Vlastimil napsal(a):

Jano, vás si sem budu chodit číst. Jako jednu z mála. Vidím, že to nebude jen o světě reklamy.
09. 10. 2007 | 01:40

Martinko napsal(a):

Vidím, že diskuse nemá cenu. Prof. Klener to kdysi nazval mimoběžkami, které se nikdy neprotnou. Ač skeptik, nemylím si, že by udělení ceny soukromou nadací komukoliv bylo smutné.

Stanislav Grof v odborném psychiatrickém tisku prakticky nepublikuje posledních 30 let. Nepočítáme-li český článek v časopisu Česká a slovenská psychiatrie o vztahu transpersonální psychologie a globální krize.Nelze mu to mít za zlé, protože se věnoval svému businessu.Koneckonců proč ne?Pokud nikoho nepoškodí.

Já už viděl a mluvil se stovkami lidí, kteří "nadýchali." Pamatuji 16letého chlapce, který to pak doma zkoušel sám.Měl štěstí, že jej doma v bezvědomí našla matka.Ten měl opravdu změněné vědomí.

K homeopatii. Nejsou dostatečné důkazy podporující homeopatickou léčbu. Tečka. Až nějaký objevíte, dejte vědět. Důkaz je výsledek výzkumu, který musí mít určitou úroveň kvality, aby doporučení na něm založené mělo určitou sílu. Dnes nemáme žádné klinické doporučené postupy zabývající se homeopatickou léčbou. A pokud by byly vytvořeny, byly by založeny pouze na expertních výrocích. Síla takových doporučení by byla tedy nejnižší možná.
09. 10. 2007 | 02:03

Klára Veselá Samková napsal(a):

Je pozoruhodné, jak podobná témata vzbuzují emoce - a to na obou stranách. Jednou jsem se osobně setkala s prof. Zahradníkem, bývalým předsedou Akademie věd, ohledně práce mého otce. Diskuse se tedy týkala dějin umění. Přesto pan profesor Zahradník sám od sebe přešel k vášnivému monologu odsuzujícímu všechno tak zvaně "alternativní". Seděla jsem jak myška a jen jsemvnitřně kulila oči, proč, proboha, zrovna tohle mi říká. Bylo jasné, že i v jeho důstojném věku s tím má zásadní problém. Jestliže byl tématu schopn před cizím člověkem věnovat takovou míru času a vyjádření opovržení, jak hluboký asi musel jeho problém být??
S touto zkušeností v mysli proto pročítám tuto diskusi a straním těm, kteří se "odmocnili" a užívají slov jako pozor - možná - asi...
pan Bezvýznamný Bambula vůbec není Bezvýznamný Bambula, ale Významný Nebambula - a už mu taky nic nepomůže...:-)
s pozdravem, KVS
09. 10. 2007 | 07:02

Jana Mihovičová napsal(a):

Kláro, mám psa a víte kdy štěká? Když se cítí v ohrožení nebo nejistý, když ztrácí pevnou půdu pod nohama. U lidí to funguje stejně, jen si to někteří neuvědomují.Jana
09. 10. 2007 | 08:18

Jana Mihovičová napsal(a):

To Vlastimil
Díky za přízeň. Už jste se dozvěděl, co je intimka, třeba vám zprostředkuji i jiné obzory. :)))))
09. 10. 2007 | 08:22

Viola napsal(a):

Bambulko, věříš ve věčný život? Anebo věříš, že se dá prodloužit více, než je obvyklé?
09. 10. 2007 | 08:24

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pani Mihovicova,
kdyz si navodite "zmeneny stav vedomi" at uz pomoci LSD, alkoholu, hyperventilace, hasise, atd., urcite se "budou dit veci"; detaily budou velmi zalezet na tom, jakym zpusobem jste si takto vice nebo mene poskodila mozek. Hloubka subjektivniho prozitku pri techto stavech urcite muze byt takova, ze az reknete, ze se "děje mnoho věcí, které se vysvětlují otravou jen těžko". Nicmene - nic jineho nez urcity druh otravy to je (mozkove bunky se nachazeji v prostredi s velmi abnormalnim pomerem kysliku a CO2, a s vyrazne snizenym pH). Doufam, ze nikdo nezpochybnuje skutecnost, ze LSD a jine psychotropni drogy pusobi mechanismem "otravy" mozku? A hyperventilacni techniky jsou prece pouze urcitou nahradou za ilegalni LSD, kvuli tomu s tim prece Grof zacal?
Moc bych uvital, kdyby se k teto veci vyjadril expert - dr. Nespor.
09. 10. 2007 | 08:37

.Al Jouda napsal(a):

Stanislav Grof jako Stanislav Gross. Oba jsou velcí mystifikátoři. Svědectví Jany H. je výmluvné. S lidským mozkem se dají dělat pěkné brikule.Příroda se však vždy ubrání, člověk se zblázní nebo se rovnou zabije.Netahejme čerta za ocas !
09. 10. 2007 | 08:46

Jarda napsal(a):

Vložkám se dřív říkalo propriety.
Slečně Mihovičové se ale nedostalo solidního domácího vzdělání a tak si vymyslela nové slovo.
Hloupá asi není, ale je nezvdělaná.

Protože je nevzdělaná, je schopná naletět šarlatánům. Pro nedostatek relevantních informací podléhá pověrám a podvodům.

Trochu více studia biologie a chemie bych doporučoval. Pak ji ty nesmysly s psychologickou hodnotou autointoxikace přejdou.
09. 10. 2007 | 09:41

janamihovicova napsal(a):

Pane Hořejší, na tělesné úrovni to pravděpodobně tak probíhá. V tom s vámi souhlasím. Ale člověk není jen tělo. Chápu, že jeden zážitek konkrétního člověka o ničem nevypovídá. Pokud se ale zážitky analyzují, zjistíte, že mají některé společné rysy, nad kterými není tak úplně jednoduché mávnout rukou a říct, že je to „jen“ otrava. Jak se dá vysvětlit třeba to, že lidé, kteří nemají o východní filozofii ani ponětí, zažívají třeba hinduistické mythologické výjevy popsané v hinduistické literatuře? Máte na to nějaké chemické vysvětlení? Netvrdím, že je to důkaz, že to, co lidé při holotropním dýchání zažívají, je pravda. Svědčí to ale o tom, že lidská psychika je pravděpodobně mnohem složitější, než jsme ochotni si připustit. Zdraví Jana Mihovičová
09. 10. 2007 | 10:02

Marcela napsal(a):

Ještě k Václavu Hořejšímu: Píše, že změněný stav vědomí může být pouze důsledekem otravy. Není tomu tak. Například porod mění stav mysli a to ne v důsledku hyperventilace, jak určitě budou mnozí namítat. Změněný stav vědomí navozují hormony, které se tou dobou tvoří. Mozek nepoškozují, naopak navozují některé změny i trvalé, které jsou velmi významné pro mateřské chování. Porod je z hlediska intenzity změny mysli nejvýznamější sexuální aktivitou, ale ani orgazmus nebo kojení nemusí bez těchto projevů být (a neměli by).
Co se děje v mozku rodícího se dítěte nechám v klidu na Stanislavu Grofovi.
09. 10. 2007 | 12:16

Primitiv napsal(a):

Jardovi se solidního domácího vzděléní asi dostalo, takže vzdělanej asi je, možná je jen hloupej.
09. 10. 2007 | 12:30

Al Jouda napsal(a):

Marcele : S tou změnou ženského mozku po porodu máte pravdu. Znám ženu, u které po druhém porodu propukla mánie, takže s ní nebylo v rodině k vydržení.
09. 10. 2007 | 14:15

Rostislava napsal(a):

Pane bezvýznamný bambulo,
dovolím si podotknout ne k článku, ale k vám...
Myslím, že máte IQ tak 196 a vašim článkům už všichni přestávají rozumnět...teda, pokud jim dříve rozumněli.... Zajímala by mně vaše civilní profese...ale to je jen připomínka...
09. 10. 2007 | 14:40

janamihovicova napsal(a):

Zdravím Rostislavu, jak jdou porody :)))
09. 10. 2007 | 14:50

Rostislava napsal(a):

no jdou dobře, Jano, a to proto, že nepoužíváme holotropní dýchání :o)))
09. 10. 2007 | 15:12

bezvýznamnýbambula všem 1. díl. napsal(a):

Pro p. Marcelu, pro p. Hořejšího, pro všechny Skeptiky, pro Violku, pro p. Rostislavu, pro všechny čtenáře.

Paní Marcelo, dobrý den, jsem velice rád, že jste se dotkla jednoho velice ztajeného a stydlivě opomíjeného pohledu na věc, já sám jsem se to zde neodvažoval nadhodit ani náznakem, neboť jsem cizí muž a bezvýznamnýbambula, ale Vy jste žena, takže to od Vás má jistě jinou váhu a dopad, ano, je dobře, že zde byl Vašemi ústy okrajově zmíněn Sexuální podtext, resp. kontext porodu, neboť porod, je skutečně součást sexuality ženy, je to vlastně závěrečná nejvyšší intimita počáteční intimity plození a něžných citů mezi mužem a ženou. Ve skutečnosti by bylo nejlepší, kdyby porodníkem každé ženy, byl její vlastní, milující manžel. Dříve, tedy před cca 9.000 lety to bylo naprosto běžné, dnes nikoliv, z pochopitelných důvodů. Dříve se ženy věnovaly skutečnému předávání životní nitě z matky na dceru a z babičky na vnučku mnohem poctivěji a přirozeněji, než dnes, inu, tenkrát nebyla žádná televize, skříňka na požírání duševního času, takže lidé si k večeru vyšli do setmělé krajiny pod oblouk Majestátu Indiga posetého klenoty Nepochopitelné nedosažitelnosti a tam se věnovali zasvěcujícím rozhovorům, předáváním zkušeností a vědomostí přímým poznáním, nebo poslechem nauky u nohou Mistra (U-pani-šad-h). Tenkrát neexistovala žádná oficiální věda tak, jak ji známe dnes, vše se řídilo zvykovým právem a právem Šamanské usměrňující prozíravosti. Podle toho se pak profiloval mentální obal kmene. Pokud měl Šaman sklony k morálnímu poklesu vibrační rychlosti jeho aury, tak nebyl schopen již tolik intenzivně léčit Tokem Přítomnosti a ze sklíčenosti Pyšného egoismu, si tento stav ještě více zhoršoval, až došlo k takovému poklesu jeho povahy, že se již téměř vždy připojil na podsvětní média a jejich zvrácený šepot. Tak počala degenerace klanu, která posléze vedla k vytvoření Temných kultů doslova sajících krev, buďto sousedních stepních kmenů, mírumilovných sběračů malin, borůvek a ořechů, nebo přímo vlastních členů Šamanem nehodným sebe sama zfanatizovaného kmene. Tak počala Éra usmiřujících lidských obětin, viz pozdější kulty Kálí a pod.
Naproti tomu tam, kde Šaman dokázal ustát mocné proudění ŠÁKTI skrze svoje tělo, tak tam ušlechtilost lidského citu jen a jen kvetla. Jenže to už se nacházíme několik desítek tisíc let v době úpadku, která má trvat podle Autorit nějakých +/- 300 000 let, či-li jsme teprve na začátku věku bezbožnosti, který je určen k tomu, aby se Věčné Brahman podívalo na sebe sama také vně, protože zevnitř se již zná. Je třeba poznat, co je to vlastně hmota, Alberte, Alberte, tys to věděl, ty jeden starej podšífko, tys to věděl a málem jsi na to tenkrát přišel, měls to přímo pod nosem a stejně Tě to netrklo, ZVUK(!), housle pod bradou(!), smyčec, ruka co ho vede, prsty, které ZÁMĚRNĚ zkracují vlnové délky TEORIE STRUN, ozvučnice, TEORIE ZLATÉHO VEJCE, ...vše je samo sebou samosebou ze sebe sama na svůj vlastní popud a nápad rozvibrované to samé co sechvěje jakož i to co se mezi tím stojí v konečném důsledku vše dohromady zároveň libovolně když se tomu chce i ne. ÓÓÓÓÓÓÓ MÁÁÁÁ-HÁÁÁ ŠÁKTI, HŮŮŮŮŮMmmmmm.
09. 10. 2007 | 15:21

bezvýznamnýbambula všem 2. díl napsal(a):

Všem, kdo chtějí vědět co vlastně jsou a proč, vřele doporučuji následující link. Ovšem pozor, v okamžiku, kdy vám dojde, že hmota je vlastně prostor a prostor je náplň hmoty jakož i toto dohromady ve trojici vědomí na pozadí že je vlastně ploché aniž duté přestože ano ačkoliv ne, tak vám všem musím říci: raději se na ten link nechoďte dívat. Mohlo by se vám udělat najednou špatně od žaludku, síla pravdy a bleskurychlého pochopení je někdy znatelná i na fyzické úrovni. Zvýšená peristaltika střev se té neblahé a trapné situaci říká. (;-))

Takže, jestli se chcete podívat, jakým způsobem vlastně všechno drží pohromadě, a jak dochází vlivem změněných vlnových délek čehokoliv pozorovatelných period změny, jak to vlastně všechno funguje, tak se mrkněte na tohle: http://www.jogin.cz/content..., až tam budete, tak si přejděte po přečtení článku pomocí hypertextového tlačítka, které je až dole, v závěru článku na: "video demonstrující zákon rezonance". (link přímo na toto video je: https://www.youtube.com/watc... ), no a až si tohle všechno necháte v klidu projít hlavou, tak mám pro vás ještě něco horšího a ještě více šokujícího. A sice to, že toto vše jsou projevy PROJEVU. PRÁNA, DECH, pozorovatelná perioda jakéhokoliv změny. To je ale naprosté níc, když se ponoříte do naprostého opaku a to nikoliv do překysličení, tedy do zrychleného víření tělesného obalu Mysli, nýbrž když pomocí Řízené nevšímavosti vůči dechu "přejdete" k TICHU, které je v pozadí všeho sebe sama. Stále "TAM" na sebe odjakživa čeká, nikdy nezačalo, nikdy neskončí, nikdy neskončilo, nikdy nezačne. Co se děje po takovém výtečném cvičení polohovaného naslouchání tichu Tvého pokojíčku, se můžeš dozvědět milý bezvýznamnýbambulo co právě čteš tuto větu zde: http://www.jogin.cz/content... NAPROSTÁ BOMBA!!! Takovéhle svědectví vám jen tak nějaký pan profesor neposkytne, bohužel, není to možné libovolně ověřit, ten, kdo nenazrál, by to NEPŘEŽIL(!!!) Zbláznil by se NÁDHEROU!!! Taková je to síla a fofr! Plamen rychlejší než myšlenka, řvoucí zdola nahoru, poslušný jedině vůči něze patřičného gesta, jinak tebe sama naprosto ignorující syčící předefinovaná inteligence vědomí, vytvářející skrytá a prozatím mlčící základní nosnou frekvenci přítomnosti ve tvém vlastním těle, mozku, na kteroužto vlnu si ty sám navlékáš korálky svých dalších a dalších zacykleně v obalu mysli obíhajících harmonických, resp. pardon, vzpomínek na dovolenou, na vynikající svíčkovou co byla včera k obědu zrovna tak, jako základních podvědomých reakcí zvířecího dědictví lidoopa, které už tam jsou. Jen si je k nim přidáš a jdeš zase spát.
09. 10. 2007 | 15:22

bezvýznamnýbambula všem 3. díl napsal(a):

Rada závěrem: POZOR(!), toto ROZHODNĚ doma nezkoušejte, bez přípravy a teori je to velice nebezpečná věc, která vás nikam vpřed neposune, spíše vzad, jak jsem řekl, vpřed může pouze ten, kdo zná mapu nazpaměť, takže nezačne panikařit, když mu RUDRA osobně tuto mapu bez jakékoliv známky slitováni s plány EGA na zajímavý výlet vyrazí svým nadzvukovým kyjem! Rudra, je král Jhóghí-nů, absolutní vyprázdnění, které jim může poskytnout je pravé požehnání pro toho, kdo již toho viděl hodně a přeje si některé ty zbytečné bilbórdy nicneříkající propagandy rozumného pragmatismu dobrovolně zapomenout, nebo přinejmenším odsunout s velkou úlevou stranou tak, aby mu již nevadily ve výhledu na kopečky a jablečné sady EDENU. Přesto platí jedna důležitá věc: Směrem NAHORU (k temeni hlavy) se nemusíte ničeho bát, tam platí, že čím výše se dostanete, tím méně se můžete bát. To horší na vás naopak čeká obráceným směrem, směrem z pupku žhnoucího žárem zpupného egoismu, přez pohlavní oblast zvráceného sadismu do kolen chodidly až do středu Země a dál a ZA a POD. Tam se nedívejte ani omylem. Tyto oblasti mají svoji tajnou, důležitou funkci a skrytý, bohulibý úkol. Předpětí blány na bubnu je užitečná věc, ale všeho moc škodí, takže směrem do chodidel nechoďte, to je ztráta drahocenného času, tato cesta znásobí vědomého nebojsu až k Diamantové dokonalosti, ale, ruku na srdce, ono jich zase není tolik potřeba, jeden RUDRA bohatě stačí a bohatě vše sám zvládne. Opravdových těžkých hříšníků je vždy o několik řádů méně, než normálních slušných lidí, takže tolik práce sám se do svého vlastního klína NOCI padajícímí dropty sebesamasám nemá zase takovou práci.
Takže ještě jednou rekapitulace: Nahoru je to bezpečné, dolů a navíc Holotropním dýcháním je to naopak setsakra nebezpečná věc, která může být někdy vhodným řešením a někdy naopak životní katastrofou. Naopak opačný postup: Zastavení mysli a upozadění dechu k něze jenmu vlastní a výš se není třeba ničeho bát. Pokud si ovšem člověk svoji něhou a pokorou nevykoleduje "trest", kterému se říká Vilóma, neboli krásný, strašlivěrychlý, něžný zvuk bledého zurčícího MLÉKA SHORA DOLŮ, osvěžujícího, radostí naplňujícího hlasu zvonu, ...Johanka z Arku byla velkou důvěrnicí tohoto proudu lučních zvonečků cinkajících laskavě uprostřed Vichřice - Ducha Sv. tady u nás.
Takové je uspořádání světa.
09. 10. 2007 | 15:22

Karel Mueller napsal(a):

Milá Jano,
myslím si, že se rada při udělování ceny nechala inspirovat filmem Hráči se smrtí.
Ale vážně: K vědecké teorii vědomí máme na míle daleko a já jako agnostik zastávám názor, že tento problém nebude vyřešen nikdy. Měl jsem k tomu pár připomínek v diskuzi k článku "Je věda novým druhem náboženství?" od prof. Hořejšího. Sám se domnívám (důvody nebudu uvádět), že základem vědomí (či duchovního pole, biopole, jak chcete) je torzní pole vystupující v Einsteinově unitární teorii. Za tento názor bych ovšem dostal 10 bludných balvanů :-)).
Prostě věda na tuto oblast zatím nedosáhne. Ale abych to mohl zvažovat jako metodu regrese do minulých životů, tak by bylo třeba přinést nezvratné důkazy. Např. se dostanete do minulého života piráta, který zakopal někde na ostrově poklad. Pokud přesně to místo a dobu ve stavu regrese nadiktujete a bude to pravda ... tak to sice lze vysvětlit i tím, že Váš mozek jen jako přijímač těchto vzpomínek, které "kdesi" jsou, ale rozhodně to bude stát za další výzkum. Jinak ne.
09. 10. 2007 | 15:54

janamihovicova napsal(a):

Rostislavo, myslím, že používáte, jen to nevíte. Čas od času se vám asi nějaká maminka prodýchá tam, kam by neměla. Neumím ale odhadnout, jak často. S tím zkušenost nemám, ale je dobré vědět, že se nezbláznila. Následovat pak může i tzv. psychospirituální krize. Více se dozvíte třeba v knize Energie transformace od Bonnie Greenwellové nebo v knize Anděl zavolal mé jméno od Joyti či na http://www.diabasis.cz/uvod/
09. 10. 2007 | 16:38

Katka napsal(a):

Pro Rostislavu k jejímu příspěvku o porodech: "no jdou dobře, Jano, a to proto, že nepoužíváme holotropní dýchání :o)))"
Matka dcery mého bratrance pracuje s lidmi, kteří si odvykají závislost na droze. Prošla zkušeností holotropního dýchání. Za nějakou dobu na to otěhotněla. Rodila v polosedě a říkala, že neměla bolesti a zažívala extázi.
09. 10. 2007 | 16:45

Ivan napsal(a):

Paní autorko článku. Pro vysvětlení, ján se Vás ptal na definici vědy. Pokud budete definovat, a třídit, nemusíte odsuzovat. Já neřešil, kdo je vědec. Vážím si myšlenky, protože dává podnět k přemýšlení, přemýšlení, následné třídění a poté klasifikace musí mít řád. Promiňte, Vaše reakce je zavádějící, ne vždy je útok obrana. Vyjadřovat se o mých pochybnostech, kdo vědec je a kdo není je mimo mísu. Polemika může být různá, ale na otázku jste neodpověděla.
09. 10. 2007 | 17:18

Katka napsal(a):

O Unii porodních asitenek
http://www.ta-gita.cz/proti...
09. 10. 2007 | 17:25

Martinko napsal(a):

V.Hořejší: Pokud Vám stačí názor nepsychiatra. O patofyziologických změnách při "holotropním dýchání", tedy hypeventilaci není pochyb.Hypoxie struktur centrálního nervového systému se všemi důsledky - kvantitativní i kvalitativní změny vědomí.

Ad Grofova teorie. Je velmi těžké s ní polemizovat, protože je založena na víře, že díky holotropnímu dýchání je možno navodit různé stavy, např. znovuzrození a vyvolat vzpomínky na období kolem porodu. Sám Stanislav Grof jako "protiargument" uvádí "nepochopení psychologických procesů." Nebyly prováděny žádné studie účinků (vyjma jedné viz. níže) a proto mluví o "neustále probíhajícím experimentu s otevřeným koncem."

Ad studie Holmesové z roku 1996.Jedná se o studii případů a kontrol špatné kvality, sledovala 2 skupiny 24 pacientů s lehčími formami úzkosti.Posuzujeme-li úroveň důkazů, tedy 4/5.Jinou jsem nenašel.
Citace: Holmes SW Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996 Spr Vol 33(1) 114-120.
http://content.apa.org/jour...

Česká pasychoterapetická společnost JEP neuznává holotropní dýchání jako standardní psyychoterapeutický postup.
http://www.psychoterapeuti....

Je holotropní dýchání nebezpečné? Ano, může být nebezpečné u lidí s ischemickou chorobou, kdy vazokonstrikcí a následným snížením přívodu kyslíku do již tak špatně krví zásobených orgánů může dojít, pokud se jená o mozek, k různým vratným i nevratným poškozením. Nebezpečí je u pacientů se zeleným zákalem. U vulneabilních pacientů s epilepsií může být vyvolán záchvat. U některých pacientů s psychickými poruchami může dojít ke zhoršení příznaků. To je ale ošetřeno v kontraindikacích holotropního dýchání.
09. 10. 2007 | 17:26

Viola napsal(a):

Bambulko,

Pochopila jsem, že kruhy v obilí jsou asi vyslaný signál, který zachytilo jen obilí. Co vznikne, když takový signál zachytí člověk?
09. 10. 2007 | 18:06

Marcela napsal(a):

Al Joudovi. Měla jsem na mysli spíše fyziologické změny. Nemoc může propuknout kdykoliv. Třeba i po porodu.
09. 10. 2007 | 20:50

Sokrates napsal(a):

Martinko k homeopatii : "Nejsou dostatečné důkazy podporující homeopatickou léčbu. Tečka. "
Pozrite si linky vyššie. Existujú dôkazy, že homeopatia funguje. Vedecký výskum je vedecký výskum, s tým nič nenarobíte. Pravdou je, že neexistujú vedecké dôkazy a nevieme AKO homeopatia funguje. Tu máme len nevedecké vysvetlenia. Preto je určite namieste skepticizmus, ale je potrebné hľadať riešenia pre to AKO. Ak veda nemá prostriedky ako niečo skúmať, ešte neznamená, že to musí zavrhnúť. Skeptický neznamená odmietavý a zamietavý, ak už vieme, že niečo funguje. Tento luxus zastavenia pokroku v ľuďom pomáhacích profesiách, nie je na mieste. Aj tak sme stále pozadu s prinášaním riešení a v pomoci. Preto je možné trochu pochopiť ( nie schvaľovať ) jednanie Sisyfa Grygara, ktorý nikdy s ľuďmi nepracoval.

K LSD: Vaclav Horejsi Môžete napísať konkrétne ako LSD a hyperventilácia poškodzuje mozok? Možno som len Vaše slová zle pochopil.

Na rozdiel od homeopatie u LSD a inych psychoinhibítorov a psychaktívnych látok vieme aj ako fungujú na úrovni tela. Problém je ale v tom, že nemáme veľa možností ako s nimi kontrolovane pracovať ( Uvidíme dokedy to takto bude ). Nemáme povedzme prirodzenú brzdu alebo kontrolný mechanizmus po nasadení. Môžeme len aplikovať sittrovanie - psychoterapeutické vedenie. Tá je ale zavislá od ľudského faktora a tu je skepticizmus tiež namieste. ( mimochodom u Jany.H vedenie chýbalo, čo je vysoko neodborné - presne ten ľudský faktor ) Máme ešte druhú možnosť - chlorpromazin, ktorý je chemickou brzdou. To je ale ako keby malo lietadlo ručnú brzdu - okamžité zastavenie celého procesu - pád lietadla so všetkým čo k tomu patrí, takže tiež nič moc.

Rozdiel medzi psychedelikami a holotropkom je v tom, že pri holotropku sú brzdou samotné mechanizmy psychiky na rozdiel od psychedelík, kde túto brdzu psychika aplikovať nemôže. Zastavovanie výskumu je ale podľa mňa ten istý luxus, ktorý som popisoval vyššie. Ak máme málo informácií, môžeme sa báť a strašiť.

Nepovažujem ( povedzme zatiaľ ) holotropko ani psychedeliká za terapeutickú metódu, ale odmietanie skúmania alebo vôbec odmietanie hocičoho je cesta vedy do hrobu.
Lekári už zrejme zabudli ako sa im "nedávno" hermetici a iné smery smiali pre ich vedecké skúmanie hmoty a jeden patológ dokonca pre toto skúmanie skončil na hranici. História sa bohužial opakuje v opačnom garde.
09. 10. 2007 | 20:59

Vaclav Horejsi napsal(a):

Sokrates, p. Mihovicova:

1. NEEXISTUJI zadne vedecke dukazy, ze homeopatie funguje (resp. ze funguje lepe nez placebo).

2. Vy se tedy nedomnivate, ze LSD a jine psychotropni drogy NEPOSKOZUJI mozek? Proc tedy neni volne v prodeji LSD, mezkalin, psilocybin, hasis, heroin, atd? To, ze hyperventilace (= "holotropni dychani") muze poskozovat mozek se da celkem ocekavat - expozice neuronu abnormalne vysokym resp, nizkym koncentracim kysliku a snizenemu pH asi tezko muze byt nejak zvlast zdrave - neurony jsou na tyto veci velmi citlive. Zrejme vsak nebyly provedeny zadne exaktni studie o mire poskozeni. Vsude si ale muzete precist, ze tato technika muze byt zvlaste nebezpecna pro lidi s kardiovaskulárními problémy, epileptiky, osoby mající vážné psychické problémy.

Pan Grof ma z te sve sarlatanske techniky velmi dobrou zivnost - lepsi nez hledaci geopatogennich zon a prodavaci naramku odrusujicich vlivy pokazene aury. Predpokladam, ze tito lide statecne bojujici proti zkostnatele skolometske vede a rozsirujici transcendentni obory lidstva dostanou Havlovu cenu priste... Skvelym kandidatem by byla treba prof. Strunecka, ktera rika, ze je mozno se zivit prijimanim kosmicke energie...
09. 10. 2007 | 21:41

Milan napsal(a):

Kde chybí víra, nastupuje pověra.
A kde chybí navíc i inteligence, nastupuje pavědecké šarlatánství.
A když se k tomu přidá sklon k fanatismu čili umanutost, objevuje se ekologismus, feminismus, veganství a makrobiotika a podobná "zdravovýživová" blbnutí, Astar Šeran a podobná blbnutí.
09. 10. 2007 | 21:46

Boleslav D. napsal(a):

Ano, ing. Benda a jeho Vesmirni lide by byli dalsimi skvelymi kandidaty na cenu Vize 97...
09. 10. 2007 | 22:36

Jana Mihovičová napsal(a):

Panu Hořejšímu:
Pane profesore, konec akademických diskusí. Proti skutečnému životu je to nuda, nuda, šeď, šeď. Já mám takovou životní filozofii, než něco odmítnu, osahám vlastní zkušeností. Zvu vás zcela vážně na moje náklady na holotropní dýchání. Snad to nebudete vnímat jako troufalost. Pojďte to vyzkoušet. Představte si, že byste si zažil, jak se cítí buňka nebo třeba ropa. Nebylo by to i z pohledu vaší profese zajímavé a obohacující?
09. 10. 2007 | 23:04

Jana Mihovičová napsal(a):

Ještě k homeopatii

Cituji prof. Hořejšího:
"NEEXISTUJI zadne vedecke dukazy, ze homeopatie funguje (resp. ze funguje lepe nez placebo)."

Abstrakta z Medlinu:
Weiser M, Strösser W, Klein P.
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, Germany. weiser.michael@heel.de

OBJECTIVE: To compare the efficacy and safety of a homeopathic remedy (Vertigoheel, Heel Inc, Albuquerque, NM) vs betahistine hydrochloride (active control) in the treatment of patients with vertigo of various origins in a confirmative equivalence trial. DESIGN: Randomized (1:1) double-blind controlled clinical trial. SETTING: Fifteen study centers (general practice) in Germany between November 1995 and November 1996. SUBJECTS: A total of 119 patients with vertigo of various origins (from whom 105 patients could be analyzed as intended per protocol). MAIN OUTCOME MEASURES: Frequency, duration, and intensity of vertigo attacks. RESULTS: Both homeopathic and conventional treatments showed a clinically relevant reduction in the mean frequency, duration, and intensity of the vertigo attacks. The therapeutic equivalence of the homeopathic remedy and betahistine was established statistically. CONCLUSIONS: Concerning the main efficacy variable, therapeutic equivalence between the homeopathic remedy and betahistine could be shown with statistical significance (confirmative analysis). Both remedies reduced the frequency, duration, and intensity of vertigo attacks during a 6-week treatment period. Also, vertigo-specific complaints were significantly reduced in both treatment groups.
09. 10. 2007 | 23:50

Martinko napsal(a):

Sokrates: Vidím,že se s Vámi dá diskutovat. Nebudu Vás tedy chytat za slovíčka, protože jak psal Popper "slovíčkaření je nejbezpečnější cesta k intelektuálnímu pádu:)."

Nemusíme mluvit o důkazech vědeckých a nevědeckých. Dnes přesně víme, co je důkaz (evidence), jaké musí mít vlastnosti a dokážeme popsat úroveň jeho kvality. Aby lékař postupoval lege artis, musí postupovat na základě posledních poznatků lékařské vědy. Tedy musí postupovat podle důkazů, a to důkazů nejvyšší možné kvality. Pokud jsou dostupné. Mluvíme-li o homeopatii, potřebujeme nejlépe kvalitní meta-analýzu či více. Když si uděláte jen zběžnou rešerši zjistíte, že nic takového nemáme. Debata o kvalitě Vámi uváděných meta-analýz by byla na dlouho, ale použitelné nejsou. Takže se předpokládá, že homeopatie funguje mechanismem placeba, prostou sugescí.

Píšete, že je "určite namieste skepticizmus, ale je potrebné hľadať riešenia pre to AKO." Skeptik nic nezavrhuje, jen konstatuje. To nemusí mít znaménko. Pokud někdo homeopatii věří, prosím, ať organizuje kvalitní studie. Já si je rád přečtu a rád z nich udělám meta-analýzu.

Pokud budu mít těžce nemocného nevyléčitelného pacienta, jehož stav se objektivně zhoršuje a on mi bude vyprávět o zázračném účinku homeopatika na jeho náladu nebo teplotu, budu-li vidět, že je o tom přesvědčený, s klidným svědomím jej podpořím, použiji umění sugesce a účinek to mít bude. Udělám to s klidným svědomím. Vyvracet mu to by bylo samozřejmě neetické. Pokud ale přijde zcela zdravá 20letá dívka s nachlazením a zeptá se, jestli by jí nepomohlo Oscilococcinum. Budu jí velmi důrazně varovat a vysvětlím jí, že je to jen vyhazování peněz. A slogan "po 3 dávkách oscila, chřipky jsem se zbavila" je ostudně lživý.

Sisyfos není jen Dr. Grygar, ale spousta jiných lidí. Má svou medicínskou sekci. Prof. Heřt, kromě toho, že je vědec, je hlavně lékař. Pracoval přes 20 let jako praktický lékař na Chomutovksu. Poté, co jej pro statečný občanský postoj vyhodili z lékařské fakulty. Pokud byste jej znal, zjistil byste, že vše bere také z nadhledem, nicméně zdravě skepticky.

Může hyperventilace poškodit mozek? Ano může. Vlivem zúžení mozkových cév - sníženého průtoku krve mozkem - sníženého zásobení nervových buněk kyslíkem - snížením látkové přeměny v nervových buňkách na minimum až jejího úplného zastavení. Ke snížení metabolismu dochází, protože nervová buňka mozku jako jediná v těle pro látkovou přeměnu, tedy získání energie, chcete-li výživu, používá výhradně glukózu a k tomu potřebuje extrémní množství kyslíku a stálé prostředí. Což není právě ono prostředí vyvolané hyperventilací, tedy alaklické, velmi zásadité. Exaktní studie máme jak na modelech, tak na pacientech. Hyperventilace, ale řízené, se používá po těžkých poraněních hlavy ke snížení tlaku uvnitř lebky, stejně tak při bouřlivém težkém selhání jater. Je ale přesně a exaktně určeno jak dlouho, v jaké míře a za kontroly jakých parametrů se to provádí. U některých stavů, jako třeba po zástavě srdeční s potřebou resuscitace, je použití hyperventilace sporné a o jejím účinku se pochybuje.

Kdo by byl nejlepším adeptem na poškození mozku po terapii holotropním dýcháním? Žena nad 50 let, kuřačka, s lehkou formou poruch nálady. Takovému člověku bych něco takového velmi důrazně nedoporučoval zkoušet. Ani za obvyklých 1500$:)
10. 10. 2007 | 00:00

Martinko napsal(a):

Jana Mihovičová: Nerad bych se Vás dotkl, ale trošku jste si naběhla.Je-li něco zkoumáno, je nutno vědět co a v jaké kvalitě.

Vámi předložený abstrakt jen říká, že 2 skupiny látek mají srovnatelný účinek na snížení četnosti, délky a míry záchvatů závratí.Jenže není důkaz, že by alespoň jedna z nich fungovala.

Betahistine, u nás třeba lék Betaserc, je podáván jako lék symptomatický. Žádná studie neprokázala jeho účinek. Vše je založeno na zkoumání žabích modelů.

Takže to, co jste chtěla použít jako argument spíše vypadá opět jako placebo účinek.
10. 10. 2007 | 00:32

Sokrates napsal(a):

Vaclav Horejsi, Martinko
1. preštudujte si štúdie, metaštúdie, ktoré som zadal vyššie a dajte jasný argument. Slová "bylo by to nadlouho" a "neexistuji zadne vedecke dukazy" byť s velkými písmenami argumenty nie sú.

2. takže sme sa dopracovali k tomu, že tam máme slovíčko môžu poškodiť. Predtým tam ale nebolo. Nechcem vás za to slovíčko chytať, ale je podstatné.
A zase argument "veď nie sú volne predajné" a podobne je len prázdny hovoriaci o strachu ale nie o podstate. Ak by práve pri moci nebola medicína, tak by na zozname zakázaných látok boli napríklad neuroleptiká a argumenty by mohli byť podobné vašim.

Ako so už písal, nepovažujem holotropko za terapeutickú metódu. Mám na to viacero dôvodov. Jeden s najdôležiejších je, že nie je možné proces účinne riadiť - klient ani terapuet nerozhoduje o tom, čím sa začne, ako bude prebiehať a ako proces skončí. Ako metóda poznania môže byť ale dosť účinná, ak je podaná s náležitým odborným dohľadom. Argument 1500$ je obvyklým v postkomunistických krajinách, kde je ešte možné ťažiť z pocitu ľudí, že psychická alebo fyzická starostlivoať je "zadarmo" a že medicína má patent na pomoc.
V niektorých krajinách sveta ak chce lekár pôsobiť ako homeopat, musí splniť ťažšie podmienky ako laik. Je na to jednoduchý dôvod - je zaťažený štúdiom medicíny.
10. 10. 2007 | 00:58

Martinko napsal(a):

Sokrates:
ad 1. Ano, já si je přečtu, některé znám. Ale protože nechci argumentovat ploše a mám hlavně jinou práci, psal jsem, že je to na dlouho.

ad 2. Slovíčko může je tam právě kvůli tomu, že uznávám omezenost našeho poznání a narážím na ni každý den. Ale dobře, chcete-li. Kvantiativní i kvalitativní poruchu vědomí považujeme za důsledek poškození CNS. K obojímu dochází v důsledku hyperventilace. Tedy ano, hyperventilace poškozuje mozek. V tomto případě funkčně. Ke strukturálnímu poškození mozku může za jistých okolností dojít také. Viz. příklad výše. Tady si snad slovíčko "může" dovolit mohu. Pokud ne, berte jako platné pouze první konstatování.

Nemyslím si, že by zákaz volného prodeje psychoaktivních látek byl jen kvůli názvu. Ostatně naše společnost toleruje alkohol, nikotinismus. Do jisté míry jsme v Česku velmi tolerantní i k marihuaně, kterou pěstuje kdekdo. Koneckonců proč ne:) Docela by mě ale zajímala Vaše alternativa k "moci medicíny." Myslíte třeba, když přijdete na urgentní příjem, budete mít na EKG infarkt, že bych Vás místo na koronarografii poslal do skladu pro globulku Alium cepa v homeopatickém ředění? Pokud by byl sklad ve zvýšeném nadzemí, mohl byste otestovat, kolik hypoxie ještě snese Váš srdeční sval. No, omlovám se:)

Holotropko:) jako metoda sebepoznání či poznání obecně?

Klamat klienta tím, že jej budete léčit holotropním dýcháním nebo jej vyléčíte roztokem cukru je nekalé na celém světě, ne jen v postkomunistických zemích. Ale je to dobrý byznys. Ale jinak souhlasím, že postoj našeho "postkomunistického" obyvatelstva k medicíně oplývá až přílišnou vírou ve všemocnost medicíny. Pokud si ale uvědomujete její meze a dokážete s nimi pracovat, přistpujete k životu (ne ke svému) s jistou pokorou, je to obrovské obohacení. Ale to by bylo zase na dlouho.
10. 10. 2007 | 03:00

Sokrates napsal(a):

Martinko
1. ok, konečne nejaký rozumný prístup

2. reagoval som preto, lebo napísať na verejné fórum poškozuje mozek, znamená skoro úroveň širenia poplašnej správy. Akoby každý kto absolvuje holotropné dýchanie mal mozok poškodený. Koľko poznáte publikovaných alebo iných prípadov, kde ľudia po holotropnom dýchaní mali poškodený mozok? Dajte link alebo meno lekára, ktorý toto poškodenie diagnostikoval.

Ja vás nechcem chytať za slovíčka ale "Kvantiativní i kvalitativní poruchu vědomí považujeme za důsledek poškození CNS. K obojímu dochází v důsledku hyperventilace." nemusí byť pravdivá alebo dajte link na vedecký dôkaz. Pripustil by som vetu "V dusledku poškození CNS, nastávají poruchy vědomí". Ak by platila Vaša formulácia, bolo by ľudstvo v skúmaní vedomia sakra ďaleko a Grofove teórie by ste šmahom ruky mohol zamietnuť alebo pripustiť bez polemiky. Teraz to ale urobiť nemôžete. V duchu Sokratovho odkazu Vám pripomínam, že niečo uzavrete tvdriť bez náležitého skúmania je nemúdre a zavádzajúce. Ak sa snažíte niečo povedať za celé ľudstvo "považujeme" a podobne, tak si svoje tvrdenie overte u všetkých ľudí, alebo vedeckým dôkazom, aby ste netvrdil niečo, čo nie je alebo nemusí byť pravda. Ok?
10. 10. 2007 | 07:51

Sokrates napsal(a):

Aký dobrý preklep Takže pripustil by som vetu : "V dôsledku poškození CNS môžu nastávať poruchy vědomí" :-)
10. 10. 2007 | 08:03

janamihovicova napsal(a):

To Martinko: Máte pravdu, že jsem se zapojila do diskuse, ve které mě žabími modely položíte na záda kdykoli.:)))))) To mě ale právě děsí. Zatím o nic nejde. Jen zábavná diskuse na webu. Co když ale budu opravdu nemocná? Pak jsem ztracená. Nezbývá než věřit a nebo začít dost pilně studovat. Ale stejně tomu nerozumím: Léčí to, ale to není důkaz, že to léčí? :))) Já jsem z toho pochopila, že to pomáhá, jen není jasné jak. To ale automaticky neznamená, že se jedná o placebo efekt . Nebo ano?

Neodpustím si ale ještě jednu citaci ohledně homeopatik z Medlinu.

Merck CC, Sonnenwald B, Rollwage H.
The general principles of homeopathic therapy are described together with a number of homeopathic drugs used for the treatment of acute bovine mastitis. Fifty cows with acute mastitis were used in the study. The initial treatment comprised aconitum D 4, phytolacca D 1 and bryonia D 4. In subsequent treatments phytolacca D 1, bryonia D 4 and lachesis D 8 either singly or in combination were used; mercurius solubilis D 4 was also used. Encouraging results, especially in the treatment of cases of E.coli mastitis, were achieved.

Jestli se placebo efekt objevuje i u dobytka, tak to se myslím profesor Hořejší konečně dožil té změny paradigmatu, po které tak touží, jak psal na svém blogu. :))))))))
Ale teď vážně, existují studie pro i proti. Jen jsem chtěla naznačit, že svět není tak černobílý, jak by se mohlo z některých striktních výroků o homeopatii zdát. Ale to je vlastně dobře, protože jinak by byla nuda. S přáním krásného dne se loučí Jana Mihu.
10. 10. 2007 | 08:18

Viola napsal(a):

Já bych jako úplný laik to zhodnotila asi takto: vše, co se navozuje uměle, ne přirozeně, ne svobodně, ne ze své vůle, může pošodit. Proto se vědecky může tato metoda velmi špatně zkoumat. A zrovna tak je to se vším, co není přírodní, přirozené, vlastní přírodě, není na dlouho k životu.
10. 10. 2007 | 09:07

Viola napsal(a):

Důležitá je ta rezonance s přírodou, na kterou poukazoval Bambulka.
10. 10. 2007 | 09:09

Viola napsal(a):

Pro Boleslava

Blog Ivo Bendy zde by nemusel být špatný, jenže toho on by se zcela jistě nezúčastnil, protože by to jeho jemné vibrace mohlo narušit.
10. 10. 2007 | 09:11

Sokrates napsal(a):

Martinko vidím, že som ešte neodpovedal na jasné otázky na mňa, tak skúsim..

" Myslíte třeba, když přijdete na urgentní příjem..."

Prečo porovnávate homeopatiu a urgentný príjem? Zubári alebo imunológovia tam tiež neslúžia, nie? Všekto má svoje miesto a čas použitia.

Je to od Vás trochu podpásovka:-), lebo hľadať k urgentnému prijímu alebo k chirurgii nejakú lepšie fungujúcu alternatívu, nie je ľahké. ;-)
Neviem nájsť link, ale myslím v Kalifornii existuje tím lekárov, ktorý presne definované urgentné prípady ( väčšinou inými lekármi považované za nemožné pomôcť ) liečia tak, že ich zabalzamujú do niečo podobného do čoho dávame syry ( druh vosku ) a nechajú na telo a vedomie nech si s tým poradia. Ak ide o vnútorné poranenie, tak človeka otvoria a takto zabalzamujú aj vnútorné orgány. Myslím, že to okukali od nejakého severoamerického indiánskeho kmeňa. Majú zaujímavé výsledky hlavne po autonehodách, kde je telo zvonku aj zvnútra úplne nadranc.
"Holotropko:) jako metoda sebepoznání či poznání obecně?"

Vy to rozlišujete? Ja nie. Som Sokrates, zabudol ste? :-))
10. 10. 2007 | 09:29

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pani Mihovicova,

Vasi nabidku na seanci holotropniho dychani (abych poznal, jak se citi ropa) s dovolenim neprijmu; prave tak bych neprijal pozvani na seance Vesmirnych lidi Ivo Bendy nebo jinych esoteriku. Nemusim mit od vseho... radeji si navodim stav zmeneneho vedomi nejakym dobrym alkoholem.

Pokud jde o homeopatii - na tu jednu Vami uvedenou studii uz trefne odpovidal dr. Martinko. Pokud jde o tu veterinarni publikaci - formulace, ze se neco jevi jako "slibne" je tedy hodne vagni; toto neni zadny seriozni vedecky zaver - tohle zpravidla rikame, kdyz nam to "moc nevychazi". Dalsi takova oblibena formulace je, ze „pozorujeme urcitou tendenci, ktera ale neni statisticky signifikantni”
Existuje samozrejme spousta praci o homeopatikach, jsou na to i specializovane casopisy. Existuji ovsem i ruzne jine casopisy, kde se popisuji treba zkusenosti "kontakteru" a jinych bizarnich "alternativistu".
Ja bych doporucoval podivat se na OPRAVDU autoritativni metaanalytickou studii v nejprestiznejsim lekarskem casopise Lancet:

Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy
The Lancet, Volume 366, Issue 9487, 27 August 2005-2 September 2005, Pages 726-732
Aijing Shang, Karin Huwiler-Müntener, Linda Nartey, Peter Jüni, Stephan Dörig, Jonathan AC Sterne, Daniel Pewsner and Matthias Egger

V tomto cisle je k tomu uvodnik s priznacnym nazvem "End of homeopathy".

Samozrejme, ze prave tak, jako zastanci homeopatie potvrzuji vasnive platnost svych bizarnich nauk i zastanci astrologie, urinoterapie, cerne i bile magie, kontaktu s ufony, hledaci geopatogennich zon, a 50 dalsich pseudoved. Marna slava - Veda je jen jedna, to ostatni jsou vice ci mene umne podavane pavedy schovavajici se za ruzne to “duchovno”, “vesmirne energie” a dalsi hlouposti; nepletme si tyto povery se skutecnou Virou, to je neco uplne jineho....
Samozrejme nerikam, ze v nasem zivote nehraje zasadne dulezitou roli spousta subjektivnich, iracionalnich veci, ale to sem nepletme...
10. 10. 2007 | 13:46

Martinko napsal(a):

Sokrates: ad 1. příčina a 2. následek.
1.poškození CNS ... 2. porucha vědomí.

1. hyperventilace ... 2. poškození CNS etc. Porucha vědomí jako příznak. Já na tom nevidím nic nelogického.Zkuste se v diskusi oprostit od toho velkohubství a soustřeďte se na argumenty.A rozlišujte poruchy 1. organické - odumře Vám kus mozku a 2. funkční - třeba jste ospalý. Na to nepotřebujete žádný link. To je v každém trhacím kalendáři.
10. 10. 2007 | 14:04

bezvýznamnýbambula 1. díl. napsal(a):

...Violko, co jsou to kruhy v obilí, Ti dnes nikdo přesně neřekne, zatím to vypadá spíše na podvod a sem tam nějaký ten "pravý" "obrazec", který klidně může vzniknout pomocí rezonance prány, proč ne, rozhodně neznáme z přírodních zákonů všechno, osobně odhaduji naši znalost přírodních zákonů tohoto Vesmíru této Logické Sféry tak na 5% :-))), 95% toho stále nevíme. Ale mohu se mýlit, třeba toho víme už 10%, nebo i 15%, ale víc určitě ne, to si piš. (:-))

Lidi, tady nejde o chemii, pochopte, MOZEK NEMYSLÍ, myslíte VY(!!!).

No a co jste to VY...?!

VY sami!!! Dobrovolně rozdělené ze sebe sama to samé jak uvnitř tak i navenek, včetně "prostředí" do kterého se "TO" samo dobrovolně omezuje a umístí. Mozek není nástroj porozumění, ale právě naopak, mozek má za úkol vaše porozumění brzdit, abyste si mohli říct: "Nejsem Bůch, jsem jen člověk, takže tomu nerozumím, protože je to na mě moc složité, nebo mě právě dneska strašně bolí hlava jako střep", Vy, tedy EGO, resp. obal mysli vibruje okolo vašeho těla nadsvětelnou rychlostí, neboť energie, která ho tvoří, nemá žádnou klidovou hodnotu. Myšlenka vzniká tak, že se toto nadsvětelně rychle se pohybující vědomí si sebe sama na svůj vlastní popud dobrovolně ZPOMALÍ(!), cěmuž se říká krátkodobé zamyšlení, nebo taky občas NÁPAD, rychlost vědomí tohoto zákmitu klesne na hranici rychlosti světla, čímž "naindukuje" svým magnetismem k problému nějaké ty elektrické impulsy neuronů a dál už jede vše dle učebnic biologie. Bez pozorovatelné změny čehokoliv není nic, co by ani koho kdo, natož něco. Je to tak jednoduché, až se tomu nechce věřit. Všechno je to kolosální podvod, triliony trilionů malinkatých neexistujících pružinek, pružných vibrací libračních bodů, Svět je jen velká hromada Pěny, která vznikla protřepáním Zlatého vejce na "počátku" výchozím Slovem tvůrčího záměru. Uvnitř Vejce bylo NIC, protřepáním vznikla idea JEHO pěny, resp. pěna různých idejí, základních vibrací, podobně jako ADSL telefonní linka, několik trilionů dalších harmonických na základní nosné frekvenci původního slova. No a pak se to nechalo roztřesené NAFOUKNOT. Pěna se rozdělila podle svých vnitřních vlastností na sobě příbuzné shluky a vznikla iluze prostoru. Nic na tom není, žádná záhada, nic takového. Záhada není JAK, nebo CO, ale PROČ(!!!).
10. 10. 2007 | 14:07

bezvýznamnýbambula 2. díl. napsal(a):

To je zásadní problém, nikoliv jak funguje kupř. srdce, nebo imunitní systém, nebo co to je střevo, co to jsou hrušky v trávě, ale proč, proč to všechno "tady" je, co tím vším má ten "někdoněco" na mysli. PROČ existuje idea KOULE kupř. Nebo, co je to pohyb, proč se pohyb pohybuje, jak to, že je možné se vůbec na něco ptát, proč existuje možnost otázky, co je to pochopení, co je to nepochopení, proč je možné, že je tu šance, že když si přivstaneš, tak máš možnost pozorovat, jak se právě leknín ráno otevírá, a hle(!), proč, máš tu možnost spatřit tu krásnou kapičku rosy, co v něm stále ještě od večera je. Proč se stmívá k večeru, protože se Země točí, dobrá, ale proč se točí Země? Protože ji nic nebrzdí a roztočila se počátečním vírem shromažďování protoplanetárního mračna prachu, ale proč se to mračno začalo hroutit a obíhat, co je to vlastně OSA ROTACE, a hlavně: PROČ existuje možnost existence idey možnosti OSY rotace. To jsou pravé otázky, a né proč lidi nechodí k volbám, to žádná záhada není, to vám každý sociolog řekne, proč, ale nikdo vám neřekne, proč je možné usnout a zase se probudit, k čemu to všechno je, proč vůbec cokoliv je? Proč existuje možnost na cokoliv pomyslet...?
10. 10. 2007 | 14:08

bezvýznamnýbambula 3. díl. napsal(a):

Člověk je nadsvětelnou rychlostí pulsující RAM paměť alokovaná prostřednictvím mozku, který v tomto vztahu funguje jako řadič systémových prostředků a požadavků a základová deska zároveň. Součástí základomozkové desky je samozřejmě grafická i zvuková karta, včetně hmatové karty, čichové karty a chuťové karty. Také zde najdeme paměťový FLASH boot sektor, resp. čip, který se stará o zavedení základních obslužných rutin po náhodném restartu systému, kdy vás přijede rozpumpovat pan doktor ze záchranky. Rozmasíruje vás, základová deska si natáhne FLASH boot sektor, srdce a plíce znovu naskočí, prokrví si mozek pořádně, to způsobí spuštění Comand.com, vy se proberete, spustí se Autoexec.bat načte se vám opět z hardisku podvědomí, tedy z obalu mysli okolo hlavy i těla opětné nastavení systému, resp. vy si vzpomenete jak se jmenujete, jakou řečí v současné expanzi právě hovoříte (display.sys), kde jste (country.sys), jak to udělat, abych pohnul rukou (mouse.com), jak se jmenuje vaše manželka, děti i pes, kolik si nosíte z práce ve výplatním sáčku, prostě opět se připojíte ke svojí fyzické konzoli, ke svojí klávesnici, všem přídavným čipům a kartám a jste takzvaně zachráněn Záchranou službou rychlé pomoci. No, a na to, na co si nevzpomenete, no tak to jste zkrátka měli v okamžiku náhodného restartu systému zrovna v operační paměti RAM, kterou váš reset samozřejmě vynuluje, nestačili jste si to auto v protisměru uložit na pevný disk, to je všechno, sotva jste si stačili všimnout jakou mělo barvu, přenosová rychlost sběrnice mozku není nic moc, než se informace dostane z grafické karty přes vyrovnávací paměť procesoru k vám do RAM paměti, tak z hlediska vědomí a jeho vibrací uplynou přímo věky. Mozek zkrátka všechno záměrně jen a jen brzdí, aby mohla povstat iluze času, resp. alokační paměťové oddíly ve vaší AUŘE. Nic na tom není, je to všechno jen o mnoho a o mnoho složitější než ten počítač, na kterém si právě čtete tento bezvýznamný diskusní příspěvek, ale proč, opět se ptám, proč to všechno je, tedy nikoliv ve smyslu proč se to a to děje ve smyslu příčiny a následku, ale ve smyslu: PROČ VŮBEC!!!
TO JE CO!?

...raději o tom moc nekoumejte, mohli byste na to náhodou během čtvrtsekundy dnes v noci o půl třetí ráno přijít, a to by pak byl bohužel velice, velice rychlý tanec - Sv. Víta. (:-))

Hodně štěstí.

P.S. ...jo, a p. B**da, to je právě ten šaman bez jedné jediné špetky praxe, naslouchající fantasknímu šepotu svých vlastních bot. Pámbu s ním a zlý pryč. :-)) PRAXE, PRAXE, PRAXE, pane Hořejší, to je to, co je pokaždé potřeba, proto se také staví urychlovač částic, aby se faráři víry v Náboženství materialismu náležitou vědeckou praxí pokusili pomocí technologického rituálu a následné softwarové liturgie ověřit svoji MODLU neurčitosti Bezzáměrovosti shlukování hmoty. Tak a ne jinak. Souhlasíte?
10. 10. 2007 | 14:08

Martinko napsal(a):

Jana: Já Vás nechci pokládat na záda. A buďte si jistá, že situace v kavárně nebo na webu je jiná, než v ambulanci:)Záleží na vzájemné důvěře.Pokud byste se mnou sledovala celý sled vyšetření a léčby,možná by Vás to zbavilo strachu či obav.

My se u nás ujíme prášky k smrti. Jíme tolik zbytečných, nemyslných a mnohdy neúčinných léků, že se kolikrát divím, že to lidi vydrží.

Nechcete, abych reagoval na ty krávy, že? Snad pan profesor by mohl:)
10. 10. 2007 | 14:12

Martinko napsal(a):

Sokrates. Za tu podpásovku jsem se Vám omluvil, ještě předem.
10. 10. 2007 | 14:16

Sokrates napsal(a):

Aj som to tak bral, preto som za slovo podpásovka dal smajlíka.
Mám pocit že sme sa k niečomu dopracovali, čo ma teší. Príjemný deň všetkým.
10. 10. 2007 | 16:41

Jana Mihovičová napsal(a):

Panu Hořejšímu:
Vy odmítáte homeopatii a pijete alkohol. Já zase odmítám alkohol a homeopatii naopak akceptuji. Obávám se, že my dva se nikdy nedohodneme:))). VELMI ale děkuji za diskusi. Otevřelo mi to v mnohém oči, i když ne zrovna tím "racionálním" směrem, který byste si asi přál. Krásný den pane profesore.
10. 10. 2007 | 16:51

Jana Mihovičová napsal(a):

To Martinko a Sokrates
Máte můj obdiv. Způsob,jakým diskutujete je okouzlující.
10. 10. 2007 | 16:54

David napsal(a):

Pane Hořejší, proč odmítáte zkusit holotropní dýchání? Čeho se bojíte? Že vám odumřou mozkové buňky nebo že se vám zboří vaše "bezpečná" všemi studiemi ověřená představa o světě?
10. 10. 2007 | 17:45

Bezvýznamnýbambula napsal(a):

Hmmm, tak ještě jednou a pořádně, vidím, že tohleto všechno zatím nic nebylo, takže vám dám daleko silnější koán.

Takže, otázka:

PROČ ZÁROVEŇ HOMEOPATIE, AŤ UŽ FUNGUJE I NEFUNGUJE, VŮBEC FUNGUJE I NEFUNGUJE.

Kdo na to něco odpoví, nemá pravdu.
10. 10. 2007 | 18:13

Jana Mihovičová napsal(a):

Bambulko, sto bodů:)))
10. 10. 2007 | 18:27

felis napsal(a):

Hm. Když se tak zamyslím, tak se ptám. Co mi má přinést holotropní dýchání, co aplikace jakékoli drogy? Nakolik bude má zkušenost důležitá a užitečná? Co vyléčí? Udělá ze mne "lepšího" člověka, co do přemýšlivosti nebo kvality organismu? Myslím si, že nikoli. Jen budu moci konstatovat, že jsem to zkusil a viděl jiné světy. A co má jako bejt?
Někdo jednou řekl, že moudrý se učí z chyb druhých, jen blbec si potřebuje všechno vyzkoušet na sobě..:o)))
Myslím, že tady jde skutečně o jistý druh zdánlivě neškodného sektářství. Kdo chce, ať se v tom rochní ale dle mého, nebude žít o nic kvalitněji, déle, lépe.
10. 10. 2007 | 18:29

felis napsal(a):

Pane Bambulko, protože odpustky taky fungovaly, nefungovaly. Jak pro koho, víme?
10. 10. 2007 | 18:33

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Nazdar Felisi, tak jak to jde na Ženě.cz, docela nuda a fialovo, co?

Bohužel, Tvou otázku na mou odpověď nemohu přijmout, ...na koány se neodpovídá, ty se berou poze navědomí. Dobře, tak zkus rozlousknout tenhle, již jsem ho dával p. Cicerovi, tak ho zde zrecykluji, je třeba dnes šetřit ve všech ohledech, doba si to prý žádá, ...takže:

"Jakou barvu má cihla na antukovém tenisovém dvorci pozorovaném z Mezinárodní Vesmírné Stanice ISS...?".

Když na to něco odpovíš, nemáš pravdu.

Mimochodem, jsi muž či žena?
(:-))
10. 10. 2007 | 18:47

Martinko napsal(a):

Jana, Sokrates: Děkuji, bylo mi potěšením.

Sokrates: Na ty članky se mrknu, slibuju. Obávám se ale, že nebudou po tolika letech dostupné. Což mimochodem taky o něčem vypovídá.
10. 10. 2007 | 19:07

felis napsal(a):

Žena.cz je mrtvý diskusní klub. Celkem slušný likvidační tah.
Pokud bych se měl vrátit a na pár sekund stát dejme tomu šestiletým hošíkem, tak ti odpovím, že bude mít barvu cihlovou a v tom případě je jedno jaký filtr z duhové škály použiješ.
10. 10. 2007 | 19:12

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Pravda, ten nový pavouk to tam zcela zazdil, ..Tony sice řádí dál, ale už to není ono, k věci:

To, že je na dvorci cihla, jsem Ti prozradil já. Z ISS ji nevidíš, takže nevíš jakou má barvu, přestože ji má, chápeš? Jak to, že lze položit otázku, které sice porozumíš, ale není na ní žádná odpověď, resp. jakákoliv odpověď je lež.
Příklad:

1)Ta cihla je oranžová. Lež. O cihle jsem Ti přece řekl předem.
2)Ta cihla žádnou barvu nemá. Lež. Má, ale ty nevíš, že jde o cihlu, z takové výšky ji dalekohledem nerozeznáš.
3)Má stejnou barvu jako antukové hřiště. Opět lež, neboť opět mluvíš o něčem, co jsem Ti řekl předem. O cihle na ISS nevíš, protože ji nevydíš.
4)Na hřišti žádná cihla není. Lež. Je, ale splývá s podkladem.

Prostě na tento dotaz neexistuje odpověď přestože ano. Ta odpověď zní: Cokoliv odpovíš je lež. Resp. odpovědí na tuto otázku, je tichý, chápající úsměv adepta.
Některé věci holt existují ale jsou mimo naší možnost libovolné registrace jejich existence.
Klasika. Vědecké paradigma: Co není vidět, slyšet, cítit, chutnat, hmatat, neexistuje.

Kámen co leží za rohem není.
10. 10. 2007 | 19:26

Primitiv napsal(a):

Jakej Kámen??????

.....to bude asi ten bludnej balvan
10. 10. 2007 | 19:43

berzvýznamnýbambula napsal(a):

P A R Á D A !!!

Konečně někdo to chápe!

BRAVO!

Primitive, můžete si připsat 100 bodů. Máte opět plnou nádrž!
Gratuluji!!!
10. 10. 2007 | 19:54

Primitiv napsal(a):

Děkuju
10. 10. 2007 | 20:19

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Rozdíl mezi Šarlatánstvím a tzv. Alternativou je ten, že Alternativa si ověřila, že ten kámen tam skutečně je. Šarlatán si to pouze myslí, no a Vědec tomu nevěří.

Z toho vyplývá, že Alternativa se časem MŮŽE stát Vědou a Šarlatánství Alternativou.

Jdu se na to vyspat.
10. 10. 2007 | 20:27

felis napsal(a):

Není to novou podobou co se týče uspořádáním a barevným provedením. Je to tím, že zlikvidovali několikaletou minulost, takže není důvod někam se vracet.

Pane Bambulo, to jste se do toho pěkně zamotal. Čistě logicky zněla otázka "jakou barvu...."? Vše ostatní jako hřiště a místo odkud onen jmenovaný předmět je, je vedlejší. A tudíž odpověď je jediná možná a sice, že cihlovou. Nejde přeci o oranžovou, protože cihla může mít několikero odstínů od světlých až po téměř fialovou nebo šedomodrou. Dalším ovlivňujícím faktorem je vzdálenost pozorovatele a tudíž zásah optických jevů. Tady přeci není důležité, že je vzdálenost taková, že předmět nemůže být viděn, protože je to věc čistě technická. Pokud vám sestrojím teleskop, kterým bude snadné rozeznat např. letící hmyz.....apod.
Pokud byste zadal otázku:"jaký předmět leží na zemské GP souřadnici pozorován z místa, které má UP souřadnici v takovém a takovém čase, tak vám odpovím, že nevím, protože nejsem schopen se na UP souřadnici dostavit a že instalovaný teleskop nedosahuje takových parametrů, které by mi umožnily identifikaci předmětu.
A pokud bych přeci jen hypoteticky identifikoval cihlu, tak rozhodně nebude její barva jednoslovná ale vyjmenuji vám škálu malířovy palety.
Takže 1) odpovídám, že cihlová a to i v případě, že bych nevěděl, co cihla znamená
2) všechno má nějakou barvu včetně čirých hmot, kterým barvu propůjčuje optické spektrum
3) proč by měla mít cihla totožnou barvu jako antukové hřiště, když ovlivňujících faktorů je, co jevů jest
4) proč by měla splývat s podkladem?..viz bod č.3
Tichý, "chápající" úsměv adepta je spíš obratný diplomatův tah, který říká, že nevypadá sice chytře ale rozhodně příjemněji.
Úsměv se totiž velmi často používá v rozpačitých situacích, kdy zrovna nevíme zdali jsme rozhodní a jestli plně chápeme.
10. 10. 2007 | 20:59

Bezvýznamnýbambula napsal(a):

Felisi, nejste Vy náhodou vědec?
10. 10. 2007 | 21:06

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Jakou barvu má hromádka antuky, kterou jsi právě dalekohledem o libovolném rozlišení přehlédl z Mezinárodní Vesmírné Stanice ISS prostě proto, že jsi si antukový dvorec neprohlédl celý a důkladně, ...no, jakou barvu má po návratu na zem, byla tam vůbec, co odpovíte svému řídícímu létání?
10. 10. 2007 | 21:09

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Musíte mi holt věřit, že tam byla i nebyla a použít můj popis dané entity přestože ji neuznáváte, nebo neznáte a slyšíte o ní poprvé!
(:-))
10. 10. 2007 | 21:13

Zuzana napsal(a):

Tento blog povazuji za zivne pole pro sarlatanske demagogy, kteri se tu take dosyta vyradili :) Jen bych chtela podotknout, ze je docela zajimave porovnat pristup pana Horejsiho a pana Nespora - nemyslim si, ze by byl identicky, ale vzajemne se doplnuji - sarlatansky receno, cosi jako jin a jang. Nechybi nahodou ceske vede vetsi mezioborova spoluprace v tomto smeru? Neni to nahodou duvod, proc se v Cechach dari tolika sarlatanum a proc maji lekari takovy uspech s homeopatiky?
10. 10. 2007 | 22:47

Zuzana napsal(a):

Jinak co ja vim, tak homeopatika a lecitelske metody vseho druhu maji uspech zejmena na venkove mezi duchodci. Ti jsou schopni za tyto praktiky a leciva utracet tisicove castky, pricemz jinde skudli kazdou korunu! Neni neco shnileho ve state Ceskem?
10. 10. 2007 | 22:52

Viola napsal(a):

Bambulko, jsi absolutně úžasný spisovatel. My jednoduše tancujeme, jak někdo píská. Kdo to píská? Piš, piš, piš, budu si Tě číst, jsi jedním z těch se kterým pociťuji rezonanci, takže jsem s Tebou v nějakém souhlasném bodě. Nedovedu ale tak krásně psát a popisovat jako Ty. → Ještě k tomu p.Bendovi, proč si myslíš, že nemá žádný zážitek, žádnou praxi, to si to vymyslel úplně bez ničeho? Podle mne se s něčím setkat musel.
10. 10. 2007 | 23:49

Viola napsal(a):

Felisi, nejsem přesvědčena o tom, že když se to zkusí, nebude se lépe a déle žít. Každé poznání by nás mohlo přiblížit Biblickému tvrzení o věčném životě. A také si myslím, že náboženství nám může v lecčems pomoci. Jsem pro spojování vědy a víry.
11. 10. 2007 | 00:02

felis napsal(a):

Pane Bambulko chcete snad tvrdit, že Alternativa si ověřila existenci Boha a že všichni věřící jsou pak jen Šarlatáni a Vědci ti, kteří nevěří v jeho existenci?
V případě, že doložíte fakta o jeho existenci nebo jakýkoli hmatatelný či "definiční" důkaz, jsem ochoten věřit.:o)
Pokud však bude na jeho existenci a podobu tilik variant, že vlastně nikdo neví kdo nebo co to je a jen slepě hovořit o jeho existenci, chová se jako sektář a bludař.
11. 10. 2007 | 07:23

felis napsal(a):

Co odpovím svému řídicímu létacímu centru? Že v mém reálném čase byla vyhodnocena taková a taková data vlastností předmětu na uvedené souřadnici GP. Jestli dorazí odpověď za několik týdnů, měsíců, let, už je vedlejší. Víte, informace a jejich přenost, respektive jejich reálnost je závislá na rychlosti přenosu.
11. 10. 2007 | 07:55

felis napsal(a):

Zuzano, není v tomto směru nic shnilého ve státě českém. Je to jen jasná ukázka síly víry a jak už víme, síla víry v uzdravení není nic jiného než zmiňovaný placebo efekt.
Paradoxní na tomto jevu je, že má víra v nehmatatelno větší sílu, než je jakýkoli stupeň vzdělanosti. Ale neplatí to absolutně.
11. 10. 2007 | 08:03

felis napsal(a):

Violo jak staré je písmo v bibli? Já si myslím, že je mu jako batoleti..:o)
Bible snad není nic jiného než celkem slušný rozbor psychologických jevů a chování člověka ve společnosti. A "uznávaná" je proto, protože je mladá (poslední) a násilím propagovaná. Ona zastřela ta písma a božstva, která byla daleko, daleko před ní. Takže i ona je svým způsobem dobyvatelská a ničící vše co bylo před ní. Utopická pak je v tom, že chce, aby se společnost "narovnala" a "uniformovala" do nějaké jedině správné cesty a pak bude člověk žít navěky. Jenže ten věčný život lze také chápat tak, že život člověka pokračuje v jeho potomcích a v tom, že se jakýmsi způsobem zapsal do dějin.
A věda s vírou už jsou dávno spojeny. Protože každý vědec věří, že výsledek je někde na nějaké metě a cestou pak objevuje další body, které jej ovlivňují, posouvají, mění.....
11. 10. 2007 | 08:21

Viola napsal(a):

Felisi,
samozřejmě nemůžeš brát Bibli jako zákon absolutně, je třeba se podívat za ní. Z čeho vznikla. Můžeš v ní objevit prvky, které se opakují, myslím historii víry. Ve všech vírách a náboženstvích se opakují stejné pravdy, neotřesitelné. Je pravda, že si náboženství uzurpovali vládcové k posílení moci. Nevím, proč, ale mám dojem, že feministické hnutí je na místě, protože to byli vždy muži, kteří tu víru nějakým způsobem prznili.
11. 10. 2007 | 09:43

Primitiv napsal(a):

Mnoho znepokojujících otázek!
Jakou barvu má hromádka z Vesmírné Stanice? Je Bůh černoška. Sedí bezvýznamnýbambula ve Vesmírné Stanici? Je tam s ním černoška? Kdo řídí? Je můj mozek správně okysličen? A mnoho dalších.......
11. 10. 2007 | 10:50

sidney napsal(a):

To pi. Mihovicova
Trochu bych se p. Dr. Grofa zastal. Pri holotropnim dychani dochazi k presyceni organizmu kyslikem a dostavuje se stav podobny opilosti-toci se hlava, zavrate. Pokud se prekonaji prvotni problemy...muze dojit k aktivizaci pametovych center. Je jiz prokazane, ze clovek vlastne nikdy nezapomina urcite informace...Napr. prectete si skripta a ponekolika dnech je napr. po urazu , ocitujete doslova z pameti. Pak se muze stat, ze si clovek zacne pamatovat i to, co by vlastne pamatovat nemel. No a to muze byt naprosto traumatizujici zazitek z porodu atd... Fakt je, ze kdyz byly k dispozici porodni materialy, velmi casto se shodovaly se vzpominkami lidi podstupujicich ono holotropni dychani... Poustime se zde na tenky led, ale zavrhovat tyto veci je myslim predcasne. Muze se jednat o prevratny objev nebo o podvod. Kdo vi, ale nezavrhoval bych to predem.
11. 10. 2007 | 12:01

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Dobře, takže to shrnu, pane Felisi, jste evidentně vědec, takže na Vás vytáhnu ten nejtěžší kalibr, tedy, otázka:

1)Co je napsáno na cihle, která leží za rohem, vím o ní, nečetl jsem to, a ještě jsem Vám o ní neřekl?
2)Otáčí se, nebo neotáčí, rotující těleso v ose svojí rotace.
3)Má střed bodu bod svého středu?
4)Proč BŮH existuje, nebo neexistuje.

No, jinak v koánech nejde Felisi o to odpovědět na otázku, ale o to, na co Vám chce odpovědět otázka, kapišto? No nic, tak se mějte, nic proti Vám, jste jistě poctivý analytik, kterému z možného viditelných věcí množin nic neunikne, leda by se otočil a tam ještě něco bylo, ale proč ptám se, proč milý Felisi Vy i to co vidíte, i to co nevidíte, i to co jste již zapoměl, že jste viděl, proč to je?

PROČ TO VŠECHNO JE, včetně Homeopatie ať už funguje, nebo nefunguje.

Resp.: JE to vůbec?
...a co je to VŮBEC(!?)

Dobrou chuť, nerad jsem Vám ji zkazil, jistě je Vám nyní nevolno, nekonečno ještě není to pravé, z nekonečna se můžete klidně duševně pozvracet, pozor, takovéto hloubání může vyvolat psychospirituální krizi, to je jako kdyby se počítačový program začal pídit po tom, co jsou to nuly a jedničky, asi by mu také po čase zamrzla paměť RAM a obsluha nerozvážného systému, zbytečně a předčasně hloubajícího po svých základních definičních instrumentech, by mu musela provést restart (doc. Chocholoušek a spol).
Příjemný zbytek dne!
(:-))
11. 10. 2007 | 13:19

Martinko napsal(a):

Sidney:Stav, který máte při holotropním dýchání popisujete velice přesně. Ale proč k němu dochází? Právě proto, že při holotropním dýchání se naopak kyslíku tělu nedostává. A to hlavně mozku, ve kterém je díky němu tak málo kyslíku, že se zpomalí všechny normální pochody. Vy pak zažíváte stav ospalosti, malátnosti, na omdlení, závratě. Při špatně kontrolovaném holotropním dýchání můžete upadnout do hlubšího spánku, kdy nebudete ragovat na oslovení,nebudete slyšet ani vidět nebo upadnete do úplného bezvědomí. Tedy jste spíše přidušená než okysličená.
11. 10. 2007 | 13:32

felis napsal(a):

Tož pane Bambulko, to já nevím, kterou cihlu myslíte? Udejte souřadnice a mažná na ní budou kosočtverce, které jsem kreslil na piják, když se tohle probíralo ve škole..:o)
add2) kdo ví člověče?
add3)Jelikož má bod souřadnice, tak nemůže samozřejmě mít svůj střed, neboť ona souřadnice je jeho středem.
add4)netvrdím, že neexistuje akorát říkám, že nemá definici, protože to může být cokoli ale rozhodně ne kdokoli..:o)
11. 10. 2007 | 14:52

Sandra napsal(a):

Otázka PROČ je irrelevantní, cožpak to nevíte, pane Bambulo?
11. 10. 2007 | 15:04

bezvýznamnýbambula napsal(a):

No, jinak všem, co se šli podívat na ten mnou doporučený web, říkám: ano, i tam je možná zveřejněná velká hromada nepodloženého balastu a doměnek. ...Vybral jsem ty stránky pouze pro rychlou ilustraci zákona rezonance, neboť je tam vysvětlen úžasně polopatickým způsobem, včetně onoho videa, kde se písek v jeden okamžik bleskurychle v určité vibrační hladině srovná do pravidelných "buněk" se svými jádry. Takto zkrátka zřejmě probíhá "kristalizace" naší hmoty v "našem" vesmíru tak, jak ji známe tady, z "něčeho", co ji předchází, a je tudíž pro nás (zatím?) neviditelné.

Felisi: MŮŽE, opakuji MŮŽE se stát Alternativa časem Vědou a Šarlatánství Alternativou, ještě jednou opakuji MŮŽE a ne, že musí. Něco, co se zdá šarlatánstvím, se po ověření může stát alternativou a po snesení oficiálních důkazů se to stává platnou součástí vědy.
Příklad: abychom nechodili moc daleko od převažujících témat na tomto Blogu, ...byl jednou kdysi jeden starý pán, který nebyl nafoukaný suchar, ale měl dobré srdce a tak mu to nedalo a chtěl přijít na to, proč mají některé Matky po porodu tak vysoké horečky. Horečky omladnic. Pak mu bleskl hlavou nápad, co si takhle zkusit důkladně umýt ruce, neboť uvnitř dělohy musí být sterilní prostředí, když tam ten plod v takovém vlhku tak dlouho bez nemoci vydrží, takže jak zevnitř, tak i navenek, kontinuálně přejít od sterility přes menší sterilitu k čistotě na dostačující čistotu až ke špíně. Prostě žádné šoky, jako sklo, to také nemá rádo rychlé přechody. No a tak si začal před zákroky drhnout poctivě ruce a mýt si je mýdlem. Měli ho za šarlatána. A také jím byl. Jenomže po dostatečně dlouhé ověřovací lhůtě přišel na to, že to funguje. Horečku neměla žádná z jeho rodiček a nebo jenom jedna velmi, velmi vyjímečně. Kolegové se o tom dozvěděli a překlasifikovali ho ze šarlatána na alternativního porodníka. No a pak to po něm potají vyzkoušeli, aby se samozřejmě před svými kolegy neztrapnili, no a tím byla tato metoda začleněna do oficiální lékařské vědy, kde se respektuje a používá dodnes. A teď si představte, že on by si tenkrát místo rukou umyl nohy. Zůstal by šarlatánem. Chápete?
Takže takto. Proč Vám musím všechno vysvětlovat třikrát a zbytečně tady paní Mihovičové plýtvat vymezeným textovým prostorem, to opravdu nevím, to ví jenom Pámbu a ten vlastně neexistuje, takže to zřejmě neví nikdo, takže vlastně Pámbu, neboť není, takže je Nikdo.

Ještě mi závěrem dovolte, abych Vás citoval: >>Hm. Když se tak zamyslím, tak se ptám. Co mi má přinést holotropní dýchání, co aplikace jakékoli drogy? Nakolik bude má zkušenost důležitá a užitečná? Co vyléčí? Udělá ze mne "lepšího" člověka, co do přemýšlivosti nebo kvality organismu? Myslím si, že nikoli. Jen budu moci konstatovat, že jsem to zkusil a viděl jiné světy. A co má jako bejt?<<konec citace.

Takže Vy si něco předem myslíte jak asi něco dopadne a hned druhou větou se utvrdíte, že jak to dopadne naopak víte.

Takže asi jako když bych tvrdil: "Ne, ne, tím kamenem já házet nebudu, protože já si myslím, že bych ho již neuviděl, protože podle mne kameny padají po odvržení do oblak a již se nevracejí, no a já mám ten svůj kámen svého současného pohledu na svět tak rád, že bych jiné zjištění o tom jak se kameny pohybují vlastně ani nechtěl vědět".

Kam se poděl základní atribut vědce a vědy obecně: ZVÍDAVOST.
Nebo ona je věda jenom ověřování Šarlatánských teorií a vlastní základní výzkum nemá?

A co ti zpropadení šarlatáni s tím tmářským urychlovačem neexistujících prý částic, které nikdy nikdo neviděl!!! Pcháááá, to sou naifkové, trubka, vevnitř váááákum a voni do toho do noci pouštěj ňákou neviditelnou prej eletríííku, do takovejch cíbek, nebo co, no sou to holt podivíni, tak je nechme šarlatánařit a možná že i časem na něco neužitečného přijdou.
Cha, Cha, Cha, ten svět je ale plný srandy, co?
...Jakou máte specializaci, pane kolego, v tomdle cirkusu, smím-li se ptát?
|:-))
11. 10. 2007 | 15:22

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Pro Sandru.

Definujte prosím pojem Irelevantní a zároveň řekněte proč je tak možné učinit.
(?:-))
11. 10. 2007 | 15:25

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro Felise.

Netvrdíte, že neexistuje akorát říkáte, že nemá definici, protože to může být cokoli, ale rozhodně ne kdokoli, což je definice, takže vlastně jste jím sám, neboť si dovolujete tvrdit, že víte kdo není!!! Tudíž popíráte sám sebe.
Ale takovéhle hříčky z Logiky se přece na základce neberou, to jste musel slyšet jinde!
Určitě si vzpomenete kde. Pokud ovšem Vaše paměť RAM nemá právě podpěťový stav vlivem Holotropního funění vzteky před monitorem!!!
(>:-))
11. 10. 2007 | 15:33

F.Kafka napsal(a):

Sisyfos byl mládenec.
11. 10. 2007 | 15:47

Honza napsal(a):

Pro Janu M., která napsala:
"estli se placebo efekt objevuje i u dobytka, tak to se myslím profesor Hořejší konečně dožil té změny paradigmatu, po které tak touží, jak psal na svém blogu. :))))))))"

Už je asi po sezóně, ale přeci jen mi to nedá. Účinnost placeba u zvířat (stejně jako u malých dětí) je známá a ověřená skutečnost, zvířata jsou velmi sugestibilní. Případné "fungování" homeopatik u zvířat tedy není argumentem proti tomu, že se jedná čistě o placebo efekt.

"Ale teď vážně, existují studie pro i proti. Jen jsem chtěla naznačit, že svět není tak černobílý, jak by se mohlo z některých striktních výroků o homeopatii zdát"

Není tomu tak. Studie "pro" jsou publikovány v obskurních časopisech, často bez recense, jejich výsledky jsou velmi nepřesvědčivé (obvykle na hranici statistické průkaznosti nebo za ní), případně byly mezitím vyvráceny. Studie "proti" jsou prostě mnohem přesvědčivější. Zrovna tak byste mohla napsat, že existují studie o tom, že na zemi přilétají UFOni a sbírají pozemštany (a mohu dodat spoustu citací).
Celý problém je v tom, co znamená slovo "účinnost". Kdo ví, jak dobrá data musíte mít, abyste prošla testováním účinnosti látek např. u americké FDA, tak pochopí, co znamená zdánlivě banální tvrzení, že nějaký lék "funguje". Nestačí, že to zabralo vaší babičce. Musí to zabrat u 500 babiček statisticky významně lépe než u 500 jiných babiček léčených placebem (přičemž ani babička, ani její lékař neví, jestli bere placebo nebo testovaný lék). Když to vyjde, tak teprve můžete ZAČIT UVAŽOVAT o tom, že by na tom snad mohlo něco být, a teprve pak se pustíte do opravdového testování (tisíce pacientů, více center, různé režimy podávání). Takovým testem žádná homeopatika nikdy neprošla (proto to ve smyslu zákona ani léčiva nejsou, jejich účinnost se nemusí prokazovat a neprokazuje). Takže na závěr: homeopatika nefungují. Tečka.
11. 10. 2007 | 16:01

Ministr vědy napsal(a):

Brzy budou oceněni vědci nových kategorií: Vyčůraný, Svatý, Hořejší.
11. 10. 2007 | 16:59

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Honzovi.

Ale možná, že by mohla fungovat i ne, pokud se to oficiálně prověří.

Jenomže se to (asi) nechce udělat. Tečka.
11. 10. 2007 | 17:26

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Violko,

vždyť to přece znáš a víš proč, ...po ovoci poznáte je, přijdou mnozí a budou tvrdit to a to, ale bezpečně je poznáte po ovoci, dobrý strom dobré ovoce nese, špatný špatné a jak je dobrým zvykem: strom, který nese jenom špatné ovoce bude časem bez konzumentů, opuštěný, bez ošetřovatelů provádějících mu palčivými otázkami potřebný zušlechťující průklest koruny, ten strom zplaní, začne nést hořké, nevýživné padavky bez šťávy a bez semen, koruna mu zhoustne vztekem, začne mu v ní růst lišejník, onemocní, uschne. No a suchý strom, který nesl špatné ovoce a navíc onemocněl se nehodí ani na řezivo, potažmo na nábytek, neboť je plný zavrtaných škůdců a plísně, takže bývá po právu uvržen do ohně, resp. takový strom se prostě hodí jen na přiložení do krbu. Alespoň od něj bude nakonec teplo a pokoj, což zní strašně krutě, neboť to je pouze podobenství a ne jezuitská, do důsledku plnosledná, na každém slovíčku lpící, zabedněná bigótnost doslovných výkladů a činů.

Opravdový v uvozovkách Mistr, nic a nikoho neorganisuje, nikam nehodlá odletět, ani nikoho poslouchat, neboť to není potřeba. Již teď a tady jak tam teď sedíš u toho svého počítače se o tom všem můžeš během stodvaceti minut přesvědčit, pokud si počkáš a bude ti dovoleno nahlédnout, aby jsi to také přežila a mělo to nějaký konečný efekt a přínos. Astrální výlety je jen Holotropní droga, která je velice obtížně praktikovatelná a lehko balamutitelná. Je to naivně růžový oblázek za rohem, ale není to ověřené. Resp. ten, kdo to šel ověřit, se už nevrátil, resp. vrátil, ale s nákupem páchnoucích jablek šílené mysli.
Prostě pravý mistr po tobě nic nechce a nepožaduje, neboť ti nic nedluží, pouze ti napoví, pokud se ptáš, kudy vede cesta k samostatnosti, kterou není lehké realisovat, protože ve skutečnosti neexistuje, takže její realizace se provádí neprováděním realizace. Jsou to zrcadlové plochy vzhůru nohama, tak je brána zajištěna klíčníkem usilujícím samým a nikdo ji nemusí hlídat navíc, což je podstata něžného milosrdenství absolutní(ho) prázdnoty.
11. 10. 2007 | 17:44

Sokrates napsal(a):

Martinko napísal "Stanislav Grof v odborném psychiatrickém tisku prakticky nepublikuje posledních 30 let. Nepočítáme-li český článek v časopisu Česká a slovenská psychiatrie o vztahu transpersonální psychologie a globální krize."

Len tak pre úplnosť. Grofovi vyšiel ešte jeden článok v časopise Lékařské listy 3.11.2006, str. 21 : Výzkum psychoaktivních látek: minulost, současnost a budoucnost
11. 10. 2007 | 22:42

loneman napsal(a):

Zkoumání mozku přineslo řadu poznatků o funkci jeho center, ale nepřineslo odpověď na otázku, co je to vědomí, nevědomí, co v nás vlastně myslí a kde jsou uloženy vzpomínky. Je tedy náš mozek duší samotnou? Jsou naše myšlenky, představy a sny výplodem chemikálií a elektrochemických reakcí nebo existují na zcela jiné bázi?

Je možné, že naše myšlení není založeno na počítačovém zpracování informací o okolním světě, ale že naše psychika spočívá na mnohem elementárnější fyzikální podstatě. Existuje reálná možnost, že se existence lidské psýché odvíjí od procesů, které mají základ v kvantové stavbě tohoto světa. To by znamenalo revoluční změnu v chápání tohoto fenoménu.

Budeme-li předpokládat kvantovou podstatu jevů odehrávajících se v psychice, dojdeme k závěru, že psýché nelze omezit jen na nějakou malou oblast našeho mozku, ale že musí být vytvářena celým časoprostorem. Vesmír pak zřejmě není pouze hromadou neživé hmoty, ale spíše samou podstatou inteligentního bytí. Má-li člověk duši, má ji i vesmír, a z toho vyplývá smysluplnost naší existence na tomto světě.

Odporúčam prečítať knihu fyzika Rostislava Szerudu - Kvantová Duše

dá sa stiahnúť tu: http://www.quantum-psyche.c...á%20duše.pdf
11. 10. 2007 | 23:17

loneman napsal(a):

11. 10. 2007 | 23:18

Martinko napsal(a):

Sokrates: Máte pravdu. Byl tam ještě jeden. "Human nature and the nature of reality: conceptual challenges from consciousness research. J Psychoactive Drugs. 1998." Ale to se mi tam omylem nepřekopírovalo. To je všechno, co bych se skřípěním zubů považoval za odborný psychiatrický tisk. Ano i o Lékařských listech vím.

Proč skřípění zubů? Něco, co má impact factor 0,559 (vyjadřuje jakousi hodnotu časopisu, jeho citovanost - není však modlou!), což je onen Journal of Psychoactive Drugs skoro nepovažuji za odborný tisk. Ony české časopisy nejsou impaktovány vůbec.To znamená, že pokud netrpíte obsesí přečíst absolutně každý blábol, tak těhle časopisů si rozhodně nevšímáte. A já si svého času tak cením, že si prostě ten luxus číst škvár nechci dopřát. To raději budu diskutovat s Váma:)

Jen tak pro srovnání z medicínských časopisů je v žebříčku nejvýše New England Journal of Medicine, kolem 44. Z biomedicínských Nature a Science, kolem 32. Můj oblíbený The Lancet má 23. Mimochodem stojí rozhodně za přečtení tento článek, doporučuje i prof. Hořejší. "Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy".
http://www.thelancet.com/jo...

On vždycky přijde nějaký slovutný profesor, předloží Vám sezam publikací. A když zjistíte, že jich má sice jako máku, ale samý Praktický lékař a podobné slovutnosti. Tak se shovívavě usmějete, abyste neurazil.
12. 10. 2007 | 03:06

Martinko napsal(a):

Jen tak mimochodem, spíš pro ilustraci, mimo diskusi. On není profesor jako profesor. Stejně jako je třeba si vybírat kvalitní informace mezi záplavou škváru, můžeme si omrknout i profesory. U nás jsou stovky profesorů, nevím přesně. Ale takových, jako prof. Hořejší máme v Česku tak 2 nebo 3. Když odhlédnu od jeho skoro 200 vysoce hodnocených a citovaných článků, tak mu v roce 1999 v oxfordském vydavatelství Blackwell Science vyšla už druhá edice obrovské 700 stránkové učebnice imunologie. A kolik českých vědců napíše světovou učebnici?
12. 10. 2007 | 03:17

Vaclav Horejsi napsal(a):

bezvýznamnýbambula:
"Něco, co se zdá šarlatánstvím, se po ověření může stát alternativou a po snesení oficiálních důkazů se to stává platnou součástí vědy"
100% SOUHLASIM!!! Jediny problem je, ze se ta alternativni tvrzeni musi verohodne prokazat. Veda neni system obrany nejakych stavajicich dogmat - naopak je to otevreny system ochotny akceptovat cokoli, co uspesne projde prisnym overovanim.
Jinak - pisete vyborne, ale nejak prilis "postmoderne"...

Martinko:
Dekuji za chvalu, uplne se cervenam...

Ministr vedy:
Neobycejne vtipne!
12. 10. 2007 | 13:33

kancelářská_myš napsal(a):

No tak, pane profesore, nečervenejte se, musíte se už konečně naučit přijímat oprávněnou chválu...
12. 10. 2007 | 13:58

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro p. Hořejšího.

Ano, je to tak, ale teď si představte, že jako vědec dostanete za úkol, prozkoumat chaotický jev, kterému je vlastní jen to, že se pravidelně děje pouze občas, sem-tam, když k tomu nějaký neznámý člověk jedné noci o půl druhé ráno dozraje, a navíc jeho projevy nejsou nikdy totožné a ještě ke všemu se k mozku nedá připojit (zatím?) žádné dekódovací rozhraní, přez které by šel na displej počítače poslat signál z "grafické karty" člověka v transu, tedy to, co opravdu právě vidí.
Nedá se to prostě zdokumentovat, zatřídit, klasifikovat, archivovat. Takže se to prostě opravdu nedá věrohodně vědecky zkoumat, natož prokázat. Jediné co se dá měřit, jsou jakési mozkové proudy a jejich změny. Asi jako když technik od telekomunikační společnosti sleduje televizní pořad tím způsobem, že ve vedlejší místnosti s chrániči sluchu na uších pomocí přístrojů měří kvalitu televizního signálu a jeho amplitudu patologických změn. Taková je bohužel pravda. Ale, ruku na srdce, ono je to vlastně lepší, to mi věřte. Představte si, že by někdo vynalezl přístroj, resp. technologii, pomocí které by se daly číst kompletně myšlenky, ...obrazové, sluchové, slovní, chuťové atd. To by byl totální konec normálního, nedokonalého světa nedokonalých normálních lidí. Představte si to, že by se takový přístroj dostal volně na trh, a nebo klidně i naopak, že by ho měla k dispozici pouze armáda, nebo tajná policie. V obou případech nic pěkného, totální kolaps civilizace, tedy při současném žebříčku hodnot lidstva a jeho celkové mentální a morální úrovni. To by se Vám také mohlo stát, že byste svoje intimní představy, nebo klidně i vědecké nápady, našel druhý den ráno na internetu pod cizími jmény a samozřejmě také pod patřičně tučnými cizími cenovkami.
Takže paradoxně můžeme být vlastně rádi, že se něco prostě zaplaťpámbu ještě, nebo spíše asi vůbec, zkoumat a ověřovat nedá. Něco jiného je prostě svět objektů, který se samozřejmě také dá strašlivě zneužít (a také patřičně zneužívá, ...bohužel), a něco jiného je svět subjektu, přestože prostor, kde se to všechno odehrává, je jenom jeden. Zaplať si sám pámbu sobě za to, že sis to tak na sebe sám zařídil. Jistě sám moc dobře znáte, ten úžasný, blažený pocit, když se kolem Vás zakmitne kousíček tajemství právě objevených nečekaných souvislostí, a to ať už v oblasti Vaší profese, nebo i v oblasti citového života člověka. Prostě a dobře, některé věci je lépe raději nepitvat, jejich proklamátory se snažit pochopit, resp. snažit se rozlišit, na podkladě jejich se zřejmým způsobem skrze formu vyjadřování a řeči těla se navenek projevující povahové sklony ega, jestli jsou jejich popisy neověřitelného opravdu tajemstvím neopakovatelnosti, a nebo veřejným tajemstvím naivního záchvatu planého řečnění, ne nepodobného tomu, jaký právě teď postihl mne. (:-))

Děkuji za reakci a za odpověď! Ať se daří a bádejte neohroženě dál!!!
Mi ostatní budeme také, každý podle svých možností, schopností a aktuální polohy na úseku linky svého osudu.
12. 10. 2007 | 15:14

Martinko napsal(a):

V.Hořejší. Mnoho povyku pro nic patří na jeviště. Komu ale čest, tomu čest. Taky jsem se z té knihy učil.
12. 10. 2007 | 16:29

felis napsal(a):

Pane Bambulko, vy jste tak trošku brepta, ne-li verbální terorista, není-liž pravda..:o)
A sice, jedná se o vaši zmínku o horečce omladnic. Onen vážený "starý pán" se dožil pouhých 47 let a objev, který učinil a který se zasloužil o dramatický pokles této infekce učinil ve svých 29 letech. Byl Maďar a jmenoval se Ignác Semmelweis a považuje se za průkopníka desinfekce rukou před vyšetřením rodiček. Ve svých 14 letech jsem shlédl film "pro pamětníky", který o tomto jevu pojednával. A už vůbec nešlo o umývání rukou mýdlem ale o důkladnou desinfekci chlorovou vodou a to jak rukou, tak všech nástrojů. Vůbec nešlo o nějaký nápad někde shůry a o dobré srdce ale o logické vyústění a o chuti zkoumat v čem je "zakopaný pes". Na porodnické klinice, kde působil byla totiž dvě oddělení a jedna z nich měla až 20% úmrtnost na HO a druhá jen 2%. Další "kamínek mozaiky" bylo nešťastné úmrtí jeho kamaráda na otravu krve, když byl pořezán skalpelem při pitvě. Nahlédl tudíž do pitevního spisu a tam přišel na to, že to bylo otravou krve z mrtvolného jedu a poznal, že horečka omladnic není vlastně nic jiného než ona otrava. Pak mu docvaklo, že jedna klinika je studovna mediků a druhá, školicím centrem porodních báb. Takže oni si po pitvě jen umyli ruce běžnými prostředky a šli vyšetřovat prvorodičky, kdežto na druhé klinice, kde byly báby, rodily druhorodičky. Film ilustroval jak psi vyli a utíkali od něj, protože cítili ten umrlčí pach, i když měl ruce umyté mýdlem. Byla to pane Bambulko zanícenost a detektivní schopnosti v bádáních a prostá logika, kterou postrádali ostatní lékaři, jejichž mysl a netečnost byla brzdou v seriózních výzkumech. Např. jejich tvrzení, že přeci nemohou být jejich ruce nečisté, protože je jejich práce požehnána bohem. Lékaři si totiž nechtěli připustit, že by mohli být příčinou tak vysokého procenta úmrtí rodiček.
Při používání jeho metody hygieny klesla úmrtnost během půl roku o 15%. Nikdy nedosáhla nulové hodnoty, protože ještě nebyl vynalezen penicilín. Film pak končil tím, že Semmelweis se při jedné pitvě pořezal skalpelem a zemřel na HO. Skutečné příčiny jeho úmrtí však byly odhaleny a uvedeny na správnou míru až někdy myslím v roce 1980 ze spisu, kde se uvádí, že zemřel na poranění, když byl umístěn v sanatoriu pro duševně choré, kde byl zbit personálem, protože měl záchvat agresivity nebo tak nějak to bylo.
Jeho hygienické zásady byly však akceptovány až po jeho smrti a streptokok, který způsoboval HO objevil Pasteur až 15 let po jeho smrti a do lékařské praxe byly přijaty až 30 let po jeho smrti.
A co to dkazuje? Že správný přístup logický, což je hmatatelno je nade domněnky ničím nepodložené. Takže šarlatáni byli nadutci, kteří se domnívali, že jsou jisté věci v rukou božích na místo toho, aby hledali logické souvislosti. A vědec byl Semmelweis. Tečka. Vědec bádá, šarlatán oblbuje něčím co nemá ničím podložené.
U mne jste touto diskreditací skončil Bambulko. Jste jen poéta a brepta a vaše poetické lety vesmírným prostorem mohou platit tak jedině na paní Violku..:o)
12. 10. 2007 | 16:50

bezvýznamnýbambula napsal(a):

(:-)) pane Felisi,

...děkuji, že jste nám ten starý příběh tak pěkně upřesnil, a moje závěry víceméně potvrdil, děkuji, nesmírně si toho vážím.

Právě jste se dokonale ztrapnil a odhalil. Ano vám nesaháme po kotník a Vy jste BŮH (viz výše Vaše vlastní definice sebe sama).
Jsem rád, že jsem u Vás skončil, to mi věřte. S lidmi, kteří chápou vše pouze doslova a na puntík, není v jedné místnosti moc bezpečno.

Jsem bezvýznamnýbambula netoužící druhými pohrdat a smát se jim, nikdy jsem netvrdil, že jsem něco co si o mne myslel nějaký Felis.

Pokud jsem u Vás opravdu skončil, jistě ponecháte tento můj přípodotek bez odezvy a nám všem se uleví, souhlasíte???
Já ano!
|:-))
Děkuji. (dobrým srdcem rozhodně nepohrdej, Felisi, evidentně se Tě bojí a tak ho asi nemáš)

Zkus vymyslet nějaký opravdu silný koán, který ani Ty nerozlouskneš a pak nám ho sem hoď, rádi podumáme. Tak zatíííím!
A neber porát ten svět tak na vostro, čoveče. To nikam nevede, tím si akorát děláš ze svých kamarádů otrávené, zklamané lidi.
12. 10. 2007 | 17:25

Martinko napsal(a):

F+B: Dovoluji si vřele doporučit něco ke čtení. Překlad sice nic moc, ale informačně zajímavé. Ovšem není tam nic, co by pan Felis již neposal.

Sherwin B. Nuland: Špinavé ruce. Mikrobi, horečka omladnic a podivuhodný příběh Ignáce Semmelweisse. Argo/Dokořán. 2005.
12. 10. 2007 | 18:27

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Vážený pane Felisi.

Víte co je to Dobré srdce?

Dobré srdce je toto:

Ano, pane bezvýznamnýbambulo, je to tak, právě jsem si se zájmem přečetl Váš příspěvek, kde svéráznou humornou poetickou historickou zkratkou dobře popisujete principy začleňování alternativních postupů do oficiálnich vědeckých postupů, jak mimochodem potvrdil i zde o několik řádků výše již pan Hořejší. Ano, zřejmě jste měl svojí logickou a faktickou črtou na mysli skutečný životní příběh jistého Ignáce Semmelweise, maďarského lékaře o kterém jsem kdysi viděl film......atd. atd. atd.

Takto vypadá lidské Dobré srdce.

Zkuste definovat Suchara (pokud jste tak již neučinil výše, v tom případě beru svůj návrh zpět).

Děkuji.

Proč Vám musím všechno neustále tolikrát opakovat, už mne to přestává bavit, učit kobru, která číhá na myš co je to nezákeřný způsob života je prostě sysifofská práce. Tak zase napište něco pro změnu paní Violce, jak je hloupá a trapná. Uleví se Vám a hned bude na světě větší mír a klid, ne?
:-))
12. 10. 2007 | 18:33

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Martinkovi.

Děkuji za tip!

A co Vy, smím-li se ptát, myslíte, že mají bezvýznamní breptové a poetové vůbec právo na život a na názor???

Věřím, že ve Vašich očích ano, z Vašich řádků to prostě přímo září!

Z jiných jde bohužel chlad.

Ale to mi patří, neměl jsem nadávat panu Cicerovi, panu KingKongovi, panu Sluhovi a paní Báře. Dobře mi tak. Jsem rád, že se mi to také začíná vracet. Lepší teď, než až někdy za pět let, kdy už nebudu vědět za co to bylo a jistě bych svému osudu začal spílat pro vyloženou nespravedlnost.
Tak ať se daří!!!
12. 10. 2007 | 18:43

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro p.Felise.

Hmmm, tak dobře, pane Felisi, měl jste pravdu, ne, ne, víte co, domluvme se takto: já se tedy tady přede všemi přiznám, že jsem jenom obyčejný mluvka, slovní terorista, poeta, bezvýznamnýbambula a nevzdělané budižkničemu věřící na trapného pánaboha, který neexistuje, opravdu se tady klidně přiznám, ano, je to přesně tak jak říkáte, je to hrozné, ale je to tak. Pardon, omlouvám se Vám, že jsem Vás zde tak strašně pronásledoval, omlouvám se za všechny své příspěvky zde i jinde i tam, omlouvám se Vám i za to, že jsem pošramotil Vaše ješitné ego, omlouvám se Vám za předchozí větu i za tuto, omlouvám se Vám za opětný sarkazmus a skrytou ironii v předchozí větě a omlouvám se Vám naprosto bez sarkazmu a skryté ironie větou touto zcela doopravdy a poctivě. Ano, jsem trapný a bezvýznamný, a je mi tak dobře, trestné to ještě není. Promiňte mi, že jsem na Vás byl tak hrubý.

Ať je dobře i Vám a nezlobte se na mne za to za všechno, co jsem Vám učinil, moc mne to mrzí, to mi věřte, již se to nebude opakovat, to Vám slibuji. Klidně pro mne vymyslete nějaký trest, který se dá virtuálně splnit a já se Vám jistě vynasnažím vyhovět, uvidíme co se dá dělat, jistě se nějak dohodneme, tím jsem si jist. Klidně jestli chcete zde přede všemi prohlásím ještě jednou, že jsem bezvýznamný a nevzdělaný trapný brepta a popleta, a..., ...sakra, to mi ulítlo, poeta, jsem chtěl říci, ...no vidíte, jaký jsem polpletla, máte opravdu pravdu.
(§:-|)

Vážení čtenáři, pokud jste to dočetli až sem, tak se omlouvám i Vám, už to bohužel vůbec není vtipné, to už je bohužel jasná grafomanie, p. Felis jistě pochopí a pan Stejskal smaže. Děkuji oběma. (:-))
12. 10. 2007 | 22:21

Martinko napsal(a):

Bb. Neví, nevím, kde bychom byli bez poezie a bez poetů a bez bláznů a bez breptů. Vlastně vím. určitě bychom byli v žaludcích blbců. Sežrali by nás.

Abych Vám ilustroval, že poezie je opravdu úpně všude kolem nás, tady máte jednu obrannou na dobrou noc. Je to ze života ...

Zamilovaná

Častá bývá
i myokarditida,
ale v srdci
se améby nenajdou.
13. 10. 2007 | 01:30

Viola napsal(a):

Pro Felise
Felisi, psaní Bambulkovo je naprosto úžasné, zapůsobil na mě od prvého pohledu na jeho nick ještě na žena.cz, kdy ještě nic moc nenapsal, jen pár vět. Můžu Ti říci, že má dokonce zázračné účinky. Nejsem rozhodně sama, na koho velmi pozitivně působí. Pro něj rozhodně platí ono Biblické "na počátku bylo slovo." Umí se krásně vcítit. Umí krásně psát. Je to ne bezvýznamný, ale významý chytrý pán.
13. 10. 2007 | 09:42

loneman napsal(a):

Vaclav Horejsi napsal: "Vy se tedy nedomnivate, ze LSD a jine psychotropni drogy NEPOSKOZUJI mozek? Proc tedy neni volne v prodeji LSD, mezkalin, psilocybin, hasis, heroin, atd?"

Pán profesor nie, LSD mozog organicky nepoškodzuje, odporúčam naštudovať si odbornú literatúru (zo 60. - 70. rokov), tento mýtus je desaťročia vyvrátený nie Grofovcami ale biologickou psychiatriou. Čo sa týka tzv. funkčných poškodení, ide o spornú záležitosť celkovo v psychiatrii. Na základe čoho určíme čo je normálne fungovanie a čo patologické, podľa štatistiky? Ja môžem tvrdiť, že patologické je fungovanie mozgu väčšiny populácie ako mi to vyvrátite, keď sa tu nemôžeme chytať žiadneho objektívne preukázateľného organického poškodenia?

Mnohé iné psychotropné dogy samozrejme mozog organicky poškodzujú, napr. prchavé látky alebo poslednú dobu sa píše o neurotoxicite MDMA – extázy, avšak sa prevalilo, že nedávne výskumy neurotoxicity MDMA boli sfalšované a pokusným zvieratám sa podával metamfetamín (pervitín) namiesto MDMA. Takže treba počkať na zopakovanie výskumu.

Prečo však hádžete do jedného vreca všetky psychotropné drogy? Alebo snáď ste presvedčený, že aj psychotropné drogy akými sú napr. v súčasnosti používané antidepresíva poškodzujú mozog? So všetkou úctou pán profesor, pokiaľ nevidíte rozdiel medzi heroínom a LSD a hádžete látky úplne iných farmakologických skupín do jedného vreca, svedčí to o vašom nedostatočnom vzdelaní v oblasti psychotropných látok. Prečo nie sú voľne predajné antidepresíva a iné psychiatrické liečivá? Pretože nesprávnym zachádzaním môžu narobiť škody a to sa týka aj psychedelických látok. A čo sa týka vylúčenia psychedelík z psychiatrie a postavenia mimo zákon, tam išlo o čisto politické rozhodnutie nepodložené vedeckými poznatkami. Spýtajte sa na to kľudne doc. MUDr. Miloša Vojtěchovského, CSc.
13. 10. 2007 | 13:45

Vaclav Horejsi napsal(a):

bezvyznamnybambula:
Smel bych Vas poprosit o e-mailovy kontakt? Pisete velmi zajimave a rad bych Vas pozval na pivo (nebo cokoli jineho...). Moje koordinaty viz http://www.img.cas.cz/mi/Va...
Predem dekuji, opravdu bych Vas rad poznal!

Loneman:
Mate pravdu, v oboru psychotropnich drog jsem amater. Mate pravdu, ze i antidepresiva jsou psychotropni drogy a nelze vsechno hazet do jednoho pytle. Mysli vsak, ze odbornici se shoduji v tom, ze LSD nebezpecne muze byt, presto, ze se muzeme dohadovat o semantickych detailech ("poskozeni mozku"). Uznavam, ze je to komplikovana oblast... Ja jen namitam proti tomu, ze nekdo interpretuje vsechny ty psychicke efekty jako nekjakou "prevratnou zmenu zakladniho vedeckeho paradigmatu" (ze je mozno po poziti LSD nebo po seanci holotropniho dychani zavitat do minulosti nebo do libovolneho mista vesmiru a tam ziskane informace prenest do naseho obycejneho materialniho sveta. To povazuji za nesmysl. Pokud by to skutecne fungovalo, melo by to enormni prakticke dusledky (dosud netusene objevy ucinene v budoucnosti, snadne objasnovani zahadnych zlocinu, poznatky o zivote daleko ve vesmiru, atd.). Daleko pravdepodobnejsi vysvetleni je, ze se jedna proste o halucinace (ktere vsak mohou mit priznive nebo i jen prijemne ucinky).
13. 10. 2007 | 16:30

Sokrates napsal(a):

Vaclav Horejší o halucináciách vieme toho veľmi málo, preto nimi operovať nejde. Dokonca ani nevieme či je človek naozaj schopný halucinovať - či je človek schopný nejakého vnemu bez podnetu. Zas len preto lebo o vnemoch a podnetoch tiež toho veľa nevieme.

V čom je posun, že začína ochota vo vede tieto javy skúmať. Havlova cena a aj prejav túto ochotu hádam posilnil.
13. 10. 2007 | 21:02

vaclavhorejsi napsal(a):

Sokrates:
Prominte - popirate snad existenci halucinaci? Nebo i snu?
13. 10. 2007 | 21:54

loneman napsal(a):

Pán profesor, psychedeliká môžu byť jak nebezpečné, tak prospešné - tu nájdete už prebehnuté, súčasne prebiehajúce a pripravované vedecké štúdie zaoberajúce sa psychedelickými látkami za posledné roky, vrátane ich využitia psychoterapii. K už prebehnutým štúdiám sú na stiahnutie aj výsledky publikované v odbornej tlači http://www.maps.org/research/

Chápanie vzťahu mozgu a psychiky v súčasnej mainstreamovej neurovede a psychológii je tak na úrovni newtonovskej fyziky konca 17. storočia, čo nie je prekvapujúce, keďže oproti fyzike ide o veľmi mladé vedné disciplíny. Z pohľadu tejto paradigmy tie tzv. holotropné stavy inak ako halucinácie ani nejde vysvetliť. Problém však nastane vtedy, keď sa niektoré tieto „halucinácie“ dajú overiť a dospeje sa k tomu, že sú pravdivé. Ide predovšetkým o regresne zážitky doby pôrodu a prenatálneho vývinu, dokonca sa podarilo overiť aj niektoré zážitky z tzv. „minulých životov“ (tu si dovolím upozorniť, že existuje aj vysvetlenie ktoré nepotrebuje rátať s existenciou reinkarnácie). Veľmi známe sú výskumy, ktoré robil psychiater prof. Ian Stevenson z University of Virginia, v ktorých sa mu podarilo overiť spontánne spomienky malých detí na „minulé životy“. Dokonca aj známy predstaviteľ skeptikov Carl Sagan sa k nim vyjadril, že tieto zistenia sú tak závažné, že si zážitky „minulých životov“ zaslúžia seriózny výskum. Takže a priori označiť všetky holotropné zážitky ako halucinácie považujem za krajne nevedecké.

Nebolo by však na škodu, keby neuroveda a psychológia začala reflektovať najnovšie poznatky teoretickej fyziky. Pozrite si napr. knihu Mgr. Rostislava Szerudu – „http://www.quantum-psyche.c...á%20duše.pdf“. V nej autor vysvetľuje vznik vesmíru, vznik života, evolúciu a predstavuje hypotetický model psychiky vychádzajúci zo súčasných teórii kvantovej a relativistickej fyziky, ktorý vysvetľuje aj tie zážitky zo zmenených stavov vedomia. Szeruda tvrdí, že psychika nie je produktom mozgu ale je hmotný fyzikálny objekt kvantového charakteru. Tým nevzniká neriešiteľný problém interakcie nehmotnej duše a hmotného mozgu, ktorý vyplýva z náboženských interpretácii týchto zážitkov. Samozrejme si uvedomujem námietku, že ide zatiaľ o neoverené hypotézy ale stojí za to sa nad tým zamyslieť. Veľmi kriticky sa však k staviam k autorovým záverom na konci knihy, kde sa snaží propagovať svoje vlastné ničím nepodložené čisto subjektívne názory a presvedčenia ktoré si dokonca odporujú s tým čo písal v predchádzajúcich kapitolách knihy (kde napr. kritizoval slepú náboženskú vieru a na konci sám predkladá svoju vieru, alebo na predsudkoch založený odmietavý postoj k psychedelikám, pričom v celej knihe sa odvoláva na poznatky z výskumu psychedelických látok).
13. 10. 2007 | 22:39

loneman napsal(a):

pokračovanie>>

Iné vysvetlenie, tiež vychádzajúce z poznatkov súčasnej kvantovej fyziky predkladá systémový teoretik Ervin László v knihe Věda a ákášické pole: Integrální teorie všeho, kde tvrdí, že kvantové vákuum generuje holografické pole, ktoré je pamäťou vesmíru a stotožňuje ho s poľom nulovej energie vákua (zero-point field), ktoré objavila súčasná fyzika. Predkladá tak možnú odpoveď na nezodpovedané otázky súčasnej kozmológie, kvantovej fyziky, biológie a výskumu vedomia. Ako som už predtým naznačil, podľa Lászla napr. pri tých zážitkoch z „minulých životov“ nejde v skutočnosti o minulé inkarnácie ale o napojenie sa na spomienky iného človeka, uložené v poli nulovej energie – kozmickej pamäti. Analogicky sa tak dajú vysvetliť aj iné zážitky z holotropného dýchania, či intoxikácie psychedelikami.

„ze je mozno po poziti LSD nebo po seanci holotropniho dychani zavitat do minulosti nebo do libovolneho mista vesmiru a tam ziskane informace prenest do naseho obycejneho materialniho sveta. To povazuji za nesmysl. Pokud by to skutecne fungovalo, melo by to enormni prakticke dusledky (dosud netusene objevy ucinene v budoucnosti, snadne objasnovani zahadnych zlocinu, poznatky o zivote daleko ve vesmiru, atd.“

Tie vami spomínané enormné praktické dôsledky nie sú možné, pretože to vôbec nefunguje tak, že človek užije LSD alebo si ide zadýchať a dostane sa k hociakým informáciám z nášho vesmíru, ktoré chce vedome získať. Zabúdate na to, že zážitky alebo informácie ku ktorým sa jedinec v zmenenom stave vedomia dostane sú determinované fungovaním zložitých vedomých a nevedomých procesov našej psychiky.

Zdravý skepticizmus vo vede je určite na mieste, no rozhodne nie „skepticizmus“ zaváňajúci dogmatizmom, po vzore náboženských organizácií. Verím, že so mnou súhlasíte v tom, že je iracionálne považovať javy ktoré nie súčasťou súčasného vedeckého modelu za niečo nadprirodzené, no rovnako je iracionálne, ba priam antivedecké tieto javy ignorovať a neskúmať. Tak sa mi vidí, že v dnešnej dobe je skúmanie javov za hranicou súčasných modelov najlepšia cesta k zničeniu vedeckej kariéry a získaniu titulu šarlatána. Netreba sa preto čudovať, že sa serióznym výskumom týchto záležitostí venuje minimum ľudí. Ako študent vysokej školy vidím, že je lepšie sa zaoberať výskumom javov, ktoré sú v súlade so súčasnou paradigmou, keď chcem vôbec štúdium úspešne dokončiť. Takýto prístup lipnutia na starých paradigmách zaváňa pavedou, od vedy má rozhodne ďaleko. Vytvára akurát tak priestor pre množstvo šarlatánov, ezotrikov, sekty a cirkvi.
13. 10. 2007 | 22:40

Sokrates napsal(a):

Vaclav Horejsi : Sokrates:
Prominte - popirate snad existenci halucinaci? Nebo i snu?

To nie, ale upozorňujem, že existenciu halucinacií nevieme vedecky potvrdiť.

A čo Vy? Popierate existenciu reálnych vnemov pri holotroppnom dýchaní?
13. 10. 2007 | 23:31

Vaclav Horejsi napsal(a):

loneman:
Ja si o tom Grofovi, halucinacich apod. chystam blogovy prispevek; je to zajimave a dulezite tema; jsem v tom ale samozrejme amater, nicmene znam radu kolegu-odborniku. Jakmile ale slysim o kvantove-fyzikalnich vysvetlovanich psychickych zalezitosti, tak odmitam v diskusi pokracovat; zdrcujici vetsina serioznich fyziku tyhle napady odmita jao nepodlozene fantaskni blouzneni a k jejich autorum pristupuje asi jako biologove ke kreacionistum nebo homeopatum; poznamenavam, ze muj bratr je profesorem teoreticke fyziky...
Rad bych vedel, jak byly verifikovany ty vylety do minulych zivotu; muzete mi dat odkaz na ta udajna pozitivni vyjadreni K.Sagana? Vite, sarlatani vsech druhu se vzdy dusuji, ze jejich fantaskni zavery jsou "overene"; kdyz se na to podivate podrobne, vzdycky se to ukaze jako hloupost. Jak uz jsem rekl vyse:
Tvrzeni, ze je mozno po poziti LSD nebo po seanci holotropniho dychani zavitat do minulosti nebo do libovolneho mista vesmiru a tam ziskane informace prenest do naseho obycejneho materialniho sveta, povazuji za absurdni fantazirovani. Pokud by to skutecne fungovalo, melo by to enormni prakticke dusledky (dosud netusene objevy ucinene v budoucnosti, snadne objasnovani zahadnych zlocinu, poznatky o zivote daleko ve vesmiru, atd.). Daleko pravdepodobnejsi vysvetleni je, ze se jedna proste o halucinace (ktere vsak mohou mit priznive nebo i jen prijemne ucinky).

Sokrates:
Pokud jde o halucinace a sny - myslite, ze je potreba jejich existenci "vedecky potvrzovat"? Rekl bych, ze je to vec bezne zkusenosti nevyzadujici zadneho vedeckeho potvrzovani; jina vec je, ze o mechanismech techto deju vime velmi malo (i kdyz treba o mechanismech pocitu "deja vu" nebo pocitu "odpoutani" byly nedavno publikovany zajimave neurofyziologicke prace).
Rozhodne nepopiram existenci silnych subjektivnich vjemu pri hyperventilacnich seancich nebo po poziti LSD, podobne jako je nepopiram napr. pri delirickych halucinacich nebo v pripade snu; nevim, co mate na mysli v teto souvislosti pod pojmem "realne vjemy" - ja si tento pojem rezervuji pro vjemy spojene s vnimanim vnejsiho sveta v bdelem stavu "normalniho" vedomi.
14. 10. 2007 | 10:36

Sokrates napsal(a):

Václav Horejší : na jednej strane hovoríte o šarlatánskych technikách Grofa a na druhej dokážete bez skúmania ( dokonca ho odmietate skúmať ) hovoríť o poškodeniach mozku alebo o tom, že ide o halucinácie. Argumentujete skúsenosťami, ktoré nevyžadujú vedecké skúmanie, ale skúsenosti tvorcu techniky neberiete do úvahy.

Naznačil som, že nie je isté, že človek je halucinácií schopný. Pouvažujte nad tým prosím, prípadne trochu naštudujte. A dúfam, že nebudete miešať halucinácie so snami. Nespojiteľnosť nám už naznačil strýčko Freud. :-)

Ak nie je skepticizmus vyrovnaný, tak sa dostávame k dogmatizmu.

Policajt, VEDEC, terapeut, lekár... by nemal robiť závery predtým, ako sa mu sami ukážu.
14. 10. 2007 | 11:12

Sokrates napsal(a):

Pod pojmom realne vnemy v HD myslím, že dýchač :-) je schopný reálne vnímať svoj pôrod alebo kameň na marse.
14. 10. 2007 | 11:27

loneman napsal(a):

Tu je citát z knihy Carla Sagana "The Demon-Haunted World", kde sa k tomu vyjadroval - http://www.washingtonpost.c...

Evolúciou sa naša psychika vyvinula tak, že filtruje vnemy a v púšťa do vedomia len tie informácie ktoré sú dôležité pre biologické prežitie. Keby sme boli permanentné zahltený toľkými informáciami a ako pri holotropných stavoch a nefiltrovali by sme ich, tak by sme boj s predátormi o biologické prežite rýchlo prehrali. To, čo vnímame v tom bdelom normálnom stave vedomia neni skutočná realita ale iba realita osekaná a pretvorená našim mozgom. Nevidím pred sebou superstuny ale monitor, nevidím elektromagnetické žiarenie ale farby. Naše mozgy nám vytvárajú virtuálnu realitu. Svet v ktorom žijeme je ilúzia ako hovoria budhisti alebo keď chcem byť moderný tak Matrix. Psychedeliká umožňujú túto ilúziu rozpustiť a vidieť realitu takú aká skutočne je a dočasne sa zbaviť kolektívnej halucinácie (normálne bdelé vedomie). Aj slovo šaman znamená, „ten kto vidí v tme“. Väčšina ľudí nevidí ale žije v tme a verí, že tma je jediná skutočná realita. Pán profesor zožeňte si psychedeliká alebo si choďte zadýchať, keď nemáte osobnú skúsenosť je ťažké diskutovať o niečom, čo ste nezažili. Z literatúry si obraz nedokážete spraviť. Ja som sa týmto veciam dlhé roky venoval teoreticky a mal som na základe toho predstavu aké to asi je a po prvej praktickej skúsenosť mi všetky predstavy padli. Raz zažiť vám dá oveľa lepší obraz ako tisíckrát čítať. Bez vašej osobnej skúsenosti ďalšia diskusia moc zmysel nemá. Je to ako keby som vám rozprával o obrazoch, farbách a vy by ste boli od narodenia slepý. Mohli by ste si vytvoriť nejakú predstavu ale s najvyššou pravdepodobnosťou by bola na míle vzdialená od reality. Keď som prvýkrát skúsil LSD, tak som to vnímal tak, že prvýkrát v živote som zobudil a dovtedy som iba žil v sne. Človek nie je v delíriu alebo zdrogovaný, je naopak viac triezvy ako v normálnom stave. Normálny stav je oproti rozšírenému vedomiu analogický stavu riadnej opilosti oproti triezvemu bdelému stavu.

„Tvrzeni, ze je mozno po poziti LSD nebo po seanci holotropniho dychani zavitat do minulosti nebo do libovolneho mista vesmiru a tam ziskane informace prenest do naseho obycejneho materialniho sveta, povazuji za absurdni fantazirovani. Pokud by to skutecne fungovalo, melo by to enormni prakticke dusledky (dosud netusene objevy ucinene v budoucnosti, snadne objasnovani zahadnych zlocinu, poznatky o zivote daleko ve vesmiru, atd.). Daleko pravdepodobnejsi vysvetleni je, ze se jedna proste o halucinace (ktere vsak mohou mit priznive nebo i jen prijemne ucinky).“

Už som vám vysvetlil prečo to nejde, ale zjavne ste to prehliadli. Teším sa na ďalšiu diskusiu, ale až po vašej osobnej skúsenosti ;)
14. 10. 2007 | 11:45

loneman napsal(a):

Pán profesor, prečítal som si vaše články o vede náboženstve a už asi chápem váš postoj k Stanislavovi Grofovi. Ste katolík? Najväčšie výhrady voči Grofovi majú práve ateisti a katolíci a to z toho dôvodu, že Grofove zistenia spochybňujú vieru oboch týchto táborov. Grofove poznatky nie sú zlúčiteľné s takou verziou Ježišovho učenia akú predkladá súčasná katolícka cirkev, ale to určite viete. Grof dáva skôr za pravdu východným náboženstvám a kresťanským heretikom akými boli napr. gnostici, ktorých katolícka cirkev vyhubila. Veda by mala prekonať prežitky akými sú organizované náboženstvá založené na prekrútenej bludnej viere a nie na osobných zážitkoch zmeneného stavu vedomia aké zažívali ľudia, ktorí stáli pri ich zrode ako napr. Kristus, Budha, Mohamed, Mojžiš a množstvo mystikov a šamanov a „bláznov“ v celej histórii ľudstva. Súhlasím s Dawkinsom, že organizované náboženstvá založené na viere sú vírus, ktorý treba eliminovať. Veda by si nemala stavať plot a oblasť za ním prenechávať náboženstvu. Pokiaľ je cieľom vedy nájsť konečnú pravdu (v to som pevne presvedčený, že sa to raz podarí), nemôže si stavať hranice. Verím, že v budúcnosti už náboženstvo existovať nebude, pretože veda tieto oblasti vrátane Boha zapracuje do svojho rámca, to sa asi ľudom hlásiacim sa k jednoakej cirkvi páčiť nebude, že pán profesor?

„Ještě malá poznámka o těch zázracích: loni jsem se setkal s význačným italským lékařem a vědcem,
který je předsedou vatikánské komise pro ověřování zázraků. Svatí katolické církve musí jak známo způsobit
aspoň jeden prokazatelný zázrak, aby mohli být kanonizováni. Tento vědec tvrdil, že přes svůj počáteční
skepticismus musel přijmout fakt, že zázraky se prokazatelně dějí, a to i v důsledku modlitby k určitému
svatému. Uváděl mi příklady událostí (vyléčení ze smrtelné nemoci, resuscitace klinicky mrtvých) , které byly
podle něj naprosto nezpochybnitelně zdokumentovány a které podle jeho velmi bohatých lékařských zkušeností
nemohly být vysvětleny přirozeným způsobem. Pochopitelně si nadále zachovávám skeptický názor, ale na
druhé straně těžko mohu tohoto člověka jen tak obvinit z podvodu nebo aspoň z hloupé lehkovážnosti.“
Zdroj: http://www.img.cas.cz/mi/Va...

Je zaujímavé, že používate dvojaký meter, závery vami spomínaného katolíckeho vedca nespochybňujete, zatiaľ, čo rovnako odvážne závery Grofa áno, ba priam sa im vysmievate keď súhlasíte s ocením klubu Sisyfos. Vari je vám sympatickejšie veriť na zázraky a nadprirodzeno, než nájsť vedecké vysvetlenie týchto javov a zistiť, že sú vlastne úplne prirodzené?
14. 10. 2007 | 13:52

Vaclav Horejsi napsal(a):

loneman:
1. Cely citat z toho Sagana je:
"At the time of writing there are three claims in the ESP field which, in my opinion, deserve serious study: (1) that by thought alone humans can (barely) affect random number generators in computers; (2) that people under minor sensory deprivation can receive thoughts or images "projected" at them; and (3) that young children sometimes report the details of a previous life, which upon checking turn out to be accurate and which they could not have known about in any other way than reincarnation. I pick these claims not because I think they are likely to be valid (I don't), but as examples of contentions that might be true. The last three have at least some, although still dubious, experimental support."
Vzhledem k tomu, ze od te doby uplynulo jiz 10 let, a nic z techto "extraordinary claims" se nepotvrdilo, uchovavam si svuj skepticky nazor (shodne se Saganem). Jsem si jist, ze definitivni potvrzeni techto veci by bylo ve vede a ve spolecnosti udalosti zcela prvoradeho vyznamu.
2. Pokud jste cetl me clanky pozorne, jiste vam neuniklo, ze na zazraky neverim. Tu historku o italskem vedci uvadim jen tak pro uplnost abych nic nezamlcoval; muj nazor na to je ovsem take zasadne skepticky a jasne to rikam.
Ano, jsem formalne katolik, docela rad chodim do kostela, ale zazraky a dalsi zastarale rekvizity povazuji pouze za jakesi zabavne ornamenty okolo skutecne zavazneho a cenneho (a mnohymi prehlizeneho) jadra. Ja vubec nezpochybnuji viru lidi v "transcendentno" resp. Boha (ve smyslu "smysluplneho radu sveta"); prave naopak, povazuji to za zasadne dulezite; mam pouze namitky proti tvrzenim, ze nas materialni svet muze byt jakkoli neprirozene ovlivnovan jakymisi nadprirozenymi vlivy (napr. zazracnymi zjevenimi Panny Marie nebo poznatky ziskanymi cestovanim dusi po holotropni seanci); mnohem pravdepodobnejsi se mi jevi hypoteza, ze se jedna o "halucinace" podobne snovym "zazitkum". Otazka rozhodnuti mezi "realnou existenci nadprirozenych jevu" a "salbou smyslu resp. halucinaci" je maprosto legitimni a klicova. Existuje obrovska spousta "claims" o existenci nejruznejsich nadprirozenych jevu; nektere jsou podvodne nebo mylne na prvni pohled, jine az na druhy pohled. Neexistuje myslim ZADNY jasne dokazany realne prokazatelny pripad (viz i ten Sagan...).

Nevim jak muzete si byt jisty, ze stavy vedomi po LSD umoznuji vnimat skutecnost lepe nez ve "filtrobvanem" normalnim stavu? Uznavam, ze by to mohlo byt mozne, ale na druhe strane je to jen stejna vira, jako ta "konvencni" vira, ze spravne je to "normalni vedomi" a po LSD je to porucha. Proc tedy vsechny ty zmenene stavy vedomi vzdycky umoznuji dozvedet se jen nejake neoveritelne "hlouposti" (typu "jak se citi ropa"); pokud vas to dostane do kontaktu s hypotetickym "kosmickym vedomim, mel byste razem vnimat vse a rozumet vsemu, vcetne treba cisla meho bankovniho konta (omlouvam se za zertik).

Sokrates:
Nevim, jak byste chtel dokazat, ze ten dychac realne vnima urcity existujici kamen na Marsu. Mne pripada jako mnohem pravdepodobnejsi strizlive vysvetleni, ze hyperventilace proste vyvolava presvedcive halucinace. Jak byste to vyvratil? Kdyz ze sveho "tripu" na Mars prinesete zavazne informace, ktere pak kosmonauti potvrdi, budu presvedcen a dojde ke "zmene paradigmatu".
14. 10. 2007 | 15:00

Vaclav Horejsi napsal(a):

loneman:
Jeste poznamka: Podobne intenzivni byla pred >100 lety debata o spiritismu; vasnive jej obhajovali nekteri vyznamni lide vcetne jednoho nositele Nobelovy ceny za fyziku... Nic z toho nebylo. Jsem presvedcen, ze stejny osud ceka i holotropiky.
14. 10. 2007 | 15:03

Sokrates napsal(a):

Vaclav Horejší : pevne som veril, že sa na mars nechytíte a budete vidieť aj ten pôrod. Overovanie je možné, len je potrebné sa do neho pustiť. Škoda.

Tak mi napadlo, keďže sa zaoberáte biochémiou nebude pre Vás problém si vo svojom labáku zopakovať Benvenisteho pokus. Prečo si to neskúsite? Zložité ani na čas ani na prostriedky to nie je. A potom nás môžete informovať na svojom blogu, prípadne v NATURE. :-)
14. 10. 2007 | 16:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

Sokrates:
Nevidim zadny rozdil mezi "dukazem" zalozenym na porodu a Marsu. Kazdy zhruba vi jak to vypada pri porodu a na Marsu - neni obtizne si predstavit, ze v urcitem stavu psychiky si ty svoje predstavy "prozijeme". To byste se divil, jake mam nekdy zive sny - jiste vite, ze nektera nabozenstvi a obskurni "duchovni smery" prave vykladu snu prikladaji mimoradnou dulezitost; nektere je povazuji take za "pruhled do vyssi skutecnosti".
Benvenistuv pokus byl VELMI dukladne prezkousen tymem Nature primo v Benvenistove laboratori; ukazalo se, ze problem byl v subjektivnim hodnoceni kritickeho testu; kdyz se vse udelalo spravne, zazrak se nekonal. Negativni vysledky byly publikovany v Nature.
Nikdo jiny Benvenistovy "vysledky" nezreprodukoval. Opravdu nemam cas zkouset kdejakou iracionalni hloupost... Jsou jich stovky a tisice (napr. terapeuticke ucinky prasku ze susenych netopyru ritualne podriznutych za uplnku)
14. 10. 2007 | 16:37

loneman napsal(a):

"Nevim, jak byste chtel dokazat, ze ten dychac realne vnima urcity existujici kamen na Marsu. Mne pripada jako mnohem pravdepodobnejsi strizlive vysvetleni, ze hyperventilace proste vyvolava presvedcive halucinace. Jak byste to vyvratil? Kdyz ze sveho "tripu" na Mars prinesete zavazne informace, ktere pak kosmonauti potvrdi, budu presvedcen a dojde ke "zmene paradigmatu"."

No práve v tom je ten problém, že mainstream veda to automaticky odsúdi ako halucináciu a vysmeje každého výskumníka kto by to chcel skúmať. O tom, že dostať grant na takýto druh výskum je prakticky nereálne ani nemusím písať. Potom sa netreba čudovať, že doteraz neexistuje spoľahlivý dôkaz. Ktorý realisticky zmýšľajúci vedec, ktorý potrebuje uživiť rodinu a chce si vo vede vybudovať dobrú kariéru a nemať povesť šarlatána by sa do toho púšťal? Vy by ste sa na to dali? Takých uletencov, ktorým to za to stojí je len veľmi málo a financie na výskumy skoro žiadne (Ani Grofa neplatili za overovanie „halucinácii“ ale za empirické overovanie účinnosti psychedelík pri psychoterapii nezávisle na tom či ide liečivé halucinácie alebo reálne vnemy – mimochodom ten liečivý účinok sa empiricky potvrdil). Tak sa nečujte za 10 sa tie "extra ordinary claims" zatiaľ exaktne nepotvrdili. Keby vedecká komunita bola ochotná dávať financie na takéto výskumy overovania „halucinácii“ namiesto rozdávania bludných balvanov a zosmiešňovania tých, čo majú záujem tieto javy skúmať, dnes by tie dôkaz možno boli. Ste presvedčený že aj Kristus, Mohamed, Budha, či kresťanský mystici mali halucinácie? Ich zážitky sa totiž nelíšia od tých na LSD. Pred rokom sa podarilo spoľahlivo overiť, že napr. psilocybín vyvoláva autentické mystické zážitky, pokiaľ sú to halucinácie, tak je potom aj celé kresťanstvo postavené na halucináciách.

Griffiths RR, Richards WA, McCann U, Jesse R. (2006) Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology (Berl) 187(3):268-283.
PDF verzia: http://www.maps.org/w3pb/ne...
14. 10. 2007 | 16:40

Sokrates napsal(a):

Vaclav Horejší "Opravdu nemam cas zkouset kdejakou iracionalni hloupost... "

Vidím, že urobiť rýchly záver Vám teda naozaj nerobí problém. Keďže si myslím, že hovoríme o veciach, kde tento postoj priamo zabraňuje dopracovať sa k niečomu, z mojej strany považujte diskusiu za ukončenú.
14. 10. 2007 | 17:29

loneman napsal(a):

14. 10. 2007 | 18:09

loneman napsal(a):

14. 10. 2007 | 18:17

Martinko napsal(a):

Vůbec mi nejde do hlavy, proč je nutné vždycky, když se má člověk zamýšlet nad problémem nálepkama. Ten je dogmatický a jiný je šarlatán. Jediné, co považuji za důležité je být skeptický. Skeptický neznamená a priori odmítavý a už vůbec ne nepřátelský k alternativám čehokoliv. Skepticismus pramení ze zkušenosti. Klidně ji můžeme nazývat životní. Zkušenost a hluboká pokora. Skepticismus je jen zdvižený prst, který nám za každým ANO nebo NE může či nemusí být velké ALE. Skeptikem by tak mohl být nejen prof. Hořejší, ale i Sokrates, loneman. Skeptikem je určite i Bvbmb.
Loneman: Z toho, co píšete mi není jasné, co studujete. Zajímalo by mě ale, v čem byste rád bádal. Pokud již máte sepsán nějaký projekt, nevadí, že byl třeba i odmítnut nějakou grantovou agenturou, rád bych si jej s Vaším dovolením přečetl.V pěnězích a slušném živobytí by zase takový problém být neměl. Nehledě k tomu, že kromě Vámi uváděná Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies jsou ve světě minimálně 2-3 další nadace, podporující vázkum psychoaktivních látek, resp. psychedelik. Takže trochu kuráže a jděte do toho, máte-li kloudnou myšlenku. Počítejte ale s tím, že doby, kdy si badatelé něco šudlili v komůrce a nikdo nebyl hoden do ní nahlédnout, natož pak si dovolit kontrolovat velkého badatele, je pryč.

Co je a co není normální? To by byla diskuse hodně statisktická a sociologická. Tady se mluví pořád o poškozování mozků při holotropním dýchání. Omezím se jen na poruchy vědomí, které jsou kvalitativní nebo kvantitativní. Vyberu jen ty kvantitativní, které mohou mít 3 fáze. Somnolence (ospalost)-sopor (hluboký spánek,probuditelnost např. bolestí)-koma (bezvědomí).Při holotropním dýchání může dojít postupně či náhle ke všem 3.Jako příznak funkčního poškození mozku. Ani jeden z těchto stavů není normální.

Jak jste došel k tomuto? "Psychedeliká umožňujú túto ilúziu rozpustiť a vidieť realitu takú aká skutočne je a dočasne sa zbaviť kolektívnej halucinácie (normálne bdelé vedomie)" Jen by mě zajímal ten myšlenkový pochod.

O LSD spostu věcí nevíme, to je pravda. Známe třeba flesback syndrom, kdy i po dlouhé době po požití se projeví různé příznaky, dobré i zlé. Pokud jste jej ještě neměl, velmi bych Vám jej nepřál. Velmi zlé jsou LSD vyvolané psychózy nebo psychóze podobný sydrom. Budete i s vědomím, že můžete jako výzkumník jinému člověku způsobit tot zlo, zkoumat účinky LSD? Pak považuji za nutné Vás upozornit, že Argntina už dávno není tak přítelská k jistým uprchlíkům, jako kdysi.
15. 10. 2007 | 04:05

Martinko napsal(a):

Ještě k "doplňkové a aleternativní medicíně." U nás není ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi tak běžná. Je to hodně dáno lácí a dostupností zdravotní péče. Nestojí nám za to vymýšlet něco jiného, když mě vždycky doktor pomůže a skoro zadarmo:) O tom se nepojištěné chudé Americké může jen zdát. nemá na vybranou a volí o něco levnější, i když stále drahou, cestu. Volí tedy altrnativu. Alternativní medicínu. Je to obrovský obchod, kterému se daří. Američané za alternativní medicínu utratí ročně minimálně 50 miliard dolarů.

Není pravda, že se nezkoumají alternatvní postupy v medicíně. Nejvýznamější medicínské instituce pravidelně dělají systematické přehledy, např. Cochrane reviews. Britská vládní NICE má explicitně za úkol, mimo jiné!, hodnocení doplňkové a alternativní medicíny.

V roce 1999 v USA dokonce Kongres nechal založit speciální výzkumnou instituci National Center for Contemplementary and Alternative Medicine, která ma za úkol provádět seriózní výzkum a výstupy zveřejňovat.

To je podle mě výraz skepticismu.
15. 10. 2007 | 04:29

Martinko napsal(a):

Taky mám pro všechny jeden odkaz:)

http://www.ctyrlistek.cz/no...

Čtyřlístek č. 6/07, vyšel pod názvem:
Ovladač mysli. Myšpulín vynalezne ovladač mysli, kterého se chtějí zmocnit lupiči.
15. 10. 2007 | 04:53

Martinko napsal(a):

Snad je lepší následující. Velmi přehledná a konzistentní.

Ernst Edzard, Max H. Pittler, Barbara Wider: The Desktop Guide to Complementary and Alternative Medicine: An Evidence-Based Approach (Paperback). Mosby. 2006.
16. 10. 2007 | 03:33

Jana Mihovičová napsal(a):

Hezky se nám to tu rozjelo. Pár dnů tu nejsem a jaká hezká diskuze se tu objevila. A Václav Hořejší zve bezvýznamného bambulu na pivo. Tak to je tedy event. Pane profesore, pokud se Vám ÚBB ozve, podejte report v blogu.:)))
16. 10. 2007 | 20:30

Jana Mihovičová napsal(a):

Ještě poznámka. Byla tady řeč o ropě. Jak se cítí ropa zažil prof. Grof po aplikaci ketaminu, což je droga hledačů. Člověk se po ní může např. dostat mimo vlastní tělo.
Je to ale také látka, která se stále používá jako anestetikum pro děti. Pošlete dítě do nemocnice, ale vlastně je to takový astrální výlet...Děti jsou určitě nadšený.
16. 10. 2007 | 21:44

Martinko napsal(a):

Ketamin se sice používá, ale anesteziologové jej nemají moc rádi. Ono je to zajímavé tím, že patří do skupiny, která v jiné fázi tlumí bdění a v jiné vědomí. A to se potom oprvdu dějí věci. Tedy, jak říkáte, astrální výlety. Hlavně při probouzení:)

ÚBB bohužel pozvání odmítl. Chtěl zůstat v anonymní.
17. 10. 2007 | 00:29

Jana Mihovičová napsal(a):

To Martinko
Dobrý den, diskuse byla opravdu pěkná. Osobně jsem také názoru, že věda velmi trpí dogmatismem. Já osobně si vše musím vyzkoušet na vlastní kůži a musím říct, že mnoho z toho, co je považováno za zcela iracionální se ukázalo po ohledání mojí osobou za funkční.
A ještě k ÚBB. Je to opravdu chytrý člověk, alespoň to, co psal k mým článkům, svědčí o hluboké znalosti věci, ale je to i někdo, kdo je silně duchovně orientovaný a předpokládám, že je v tomto směru na poměrně vysoké úrovni. Jana
17. 10. 2007 | 09:10

Martinko napsal(a):

Jana. Proč ne. Já myslím, že jedním z úkolů vědy by mělo být podávání solidních informací. Pro Vás, abyste se mohla rozhodnout. Prostě dostanete maximum informací a jestli se rozhodnete tak či onak je jen Vaše věc. Pokud se můj pacient rozhodne nevyužít mnou navržený postup, podepíše informovaný! nesouhlas, je tím věc vyřešená. Zcela bez emocí jsem schopen to uzavřít. Je jen minimum pacientů, u kterých do toho vložím o něco více emocí, ale to proto, že jsem člověk, a nedokážu se úplně oprostit od vnímání sympatií etc. Problém bych měl určitě u svých blízkých a rodiny. Tam, pokud bych byl přesvědčen o správnosti svého postupu, tak bych byl velice razantní. Ale aby bylo jasno, nemluvím o chřipce nebo nějakých rozladách.

Takže jiná debata je o metodě, viz. výše, a jiná debata by byla o Vašem rozhodnutí ji použít.V obojím jde ale o vzájemný respekt.

Pěkný den
17. 10. 2007 | 11:51

janamihovicova napsal(a):

to Martinko - To je vaše křestní jméno nebo jen přezdívka či příjmení? Nevím, jak vás mám oslovovat. :)))))
Jasně, k tomu není, co dodat. Víte na co jsem se vás chtěla zeptat? Znáte knihu Nemoc jako cesta, autoři Dethlefsen a Dahlke? Tu velmi doporučuji. Je to zajímavá koncepce, i když dle mého názoru vědou neověřitelná. Vychází z toho, že člověk se skládá z já a stínu. Vše, co je potlačeno do nevědomí je stín, vědomí je já. Stín se pak somatizuje, takže vlastně úplně každá nemoc je projevem nějakého stínu. Z tohoto pohledu by se vlastně každá nemoc dala léčit psychoterapií. Zajímavé, nemyslíte? Mně je tahle myšlenka velmi blízká a setkala jsem se již s praktickým lékařem, který ji akceptuje. Zrovna v mém případě se trefil na 100 %. Podle diagnózy prostě poznal druh problému, který jsem právě řešila. Jo a taky jsem našla v jiné knize stejného pana Dethlefsena velmi hezkou obhajobu homeopatie. Kromě jiného je tam jeden hezký příklad. Dejte vedle sebe deset různých knih a udělejte jejich chemickou analýzu. Jaký vliv bude mít na výsledek analýzy různý tématický obsah knih? Žádný. Faust nebo Bible. Všechno jen papír a trochu barvy. Podobně je to podle něj i s vodou, což vlastně naředěné homeopatikum je. Obsahuje prostě nějakou informaci, která ovšem nemá hmotný charakter, tudíž je dnešní vědě vlastně nepřístupná. Ale o různých informačních polích se v biologii také mluví. Osobně mám docela ráda Ruperta Sheldraka a jeho teorii morfické rezonance. Jo a včera jsem byla se psem u veterináře. Je to velká pražská odborně velmi zdatná veterinární nemocnice. Mimo jiné spolupracují se zvířecím homeopatem, který je taktéž lékař. Tak jsem se na to zeptala. Mají s tím velmi dobré zkušenosti. Dle slov jednoho z vedoucích veterinářů homeopatie dokáže velmi často pomoci tam, kde si klasická veterina neví rady. Soudnost a zkušenost těchto lékařů bych nepodceňovala a placebo efekt bych zvířatům nepřisuzovala :)))))
Těším se na váš příspěvek do diskuze. Zatím vás zdravím.
Jana
17. 10. 2007 | 12:36

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jana Mihovicova:

Pokud jde o vyzkouseni LSD nebo "holotropky" na vlastni kuzi, vsude se uvadi, ze se obcas stane, ze to ma velmi dlouhodobe, trvale nasledky (vyrazna zmena osobnosti, psychicke poruchy). Nemyslim, ze je rozumne neco takoveho riskovat.

"... Obsahuje prostě nějakou informaci, která ovšem nemá hmotný charakter, tudíž je dnešní vědě vlastně nepřístupná. Ale o různých informačních polích se v biologii také mluví. Osobně mám docela ráda Ruperta Sheldraka a jeho teorii morfické rezonance."

Prominte, ale to jsou uplne nesmysly. O jake tajemne "informaci" mluvite? jak vite, ze neco takoveho existuje? Protoze to nekdo rika? Zasadni je, jestli se ucinnost nejake metody prokaze rigorosnimi testy. To se u homeopatik nikdy nestalo - viz zavery te velestudie z Lancetu, na kterou jsem upozornoval 10.10.
Sheldraka nikdo ze serioznich biologu nebere vazne - puste fantazirovani... Krom toho to s homeopatii nema nic spolecneho.

Vselijakych paved je strasna spousta - vzdycky se na par let jedna stane popularni, pak zase nejaka jina. Nekdo veri tomu, jiny onomu - verite vsem tem nekdy i vzajemne exklusivnim "naukam"? Co treba spiritismus? Pred 100 lety to byla ohromne popularni vec, verila tomu spousta vzdelancu, dnes po tom nestekne ani pes. Marna slava, solidni veda je jedine, co vytrva. Ostatni "alternativni nauky" jsou jen falesne romanticke pohadky... Ale lide chteji byt klamani... Ono je take nesrovnatelne lehci nezavazne povidat a filosofovat o nejakych "informacich" v nekonecne zredenem roztoku, "kosmickych energiich", "rezonancich", "vibracich", nez si tvrde nastudovat vsechnu vedu o opravdovych informacich, molekulach a fyzikalnich velicinach.

Zitra dam na svuj blog prispevek o Grofovi apod.
18. 10. 2007 | 16:12

Sokrates napsal(a):

Václav Horejší :
po tomto príspevku ste si určite vyslúžil vstupenku medzi tých, ktorí chceli vyzrát na Bohov a Smrt, no nakoniec zistili, že len váľajú kameň hore kopcom, ktorý im vždy sklzne naspäť. :-)
18. 10. 2007 | 21:12

Martinko napsal(a):

Jana: Omlouvám se, poslední dobou nějak nestiham diskutovat. Ale napravím:) Obávám se, ale že bych je mírnější formou řekl to, co prof. Hořejší.
19. 10. 2007 | 01:58

Misantrop napsal(a):

"Život je komedií pro ty, kdož myslí. Avšak pro ty, kdož cítí, je tragédií."
To je to oč tu běží ...
19. 10. 2007 | 10:13

Cocodrillo napsal(a):

UBB, ty nie si len verbalny terorista :-)) ... to bolo o comsi viac ... tolkokrat Preco, preco, preco ??? rozhodi aj kona ... a hodeny bumerang si schytal ... co si asi pochopil a vsetkym sa ospravedlnil ...

... ale aj tak ti naozaj velmi pekne dakujem ...pretoze tvoj text "vsem 3.dil = konciaci Johankou z Arku" vo mne spustil slzy, plac a chvenie tela, z ktoreho sa kocham, este aj teraz po docitani celej tejto dlhej diskusie ...

... neviem co si to vyvolal, mam pocit, ze sa mi otvorilo nebo nad hlavou ... neviem, mozno spomienky na kundalini, neviem ...

UBB, zaujimala by ma tvoje cesta v tomto zivote, cim vsetkym si presiel a comu sa teraz venujes ?
19. 10. 2007 | 12:16

cocodrillo napsal(a):

A specialne pre UBB si dovolim hodit aj ja jeden bumerang ... v tomto tvojom texte:

"Je mi lépe býti raději úúúúúplně bezvýznamnýmbambulou, než Bitou Kůží na Trhu Všednosti.

Básník musí trpět jako pes a žít v ústraní, aby jeho dílo bylo ze života a né jenom z výlohy velkoměst.
(:-)) "

pozorujem totiz utrpenie,ktore tebou zmieta ... afinita k jednemu polu, odmietanie druheho ...

... bit ta predsa vieme aj bez toho, aby doslo k fyzickemu kontaktu :-))) ...
19. 10. 2007 | 12:36

Cocodrillo napsal(a):

Loneman pise: "Szeruda tvrdí, že psychika nie je produktom mozgu ale je hmotný fyzikálny objekt kvantového charakteru."

Psychika = vedomie je dimenzia tohoto vesmiru ako priestor a cas, je vsade a bez tejto dimenzie niet tohoto vesmiru ...
19. 10. 2007 | 12:47

Cococdrillo napsal(a):

Vaclav Horejsi pise :
"Pokud jde o vyzkouseni LSD nebo "holotropky" na vlastni kuzi, vsude se uvadi, ze se obcas stane, ze to ma velmi dlouhodobe, trvale nasledky (vyrazna zmena osobnosti, psychicke poruchy). Nemyslim, ze je rozumne neco takoveho riskovat."

Ked sa bojis svojho tiena, tak je naozaj coho ...

Ale tento vesmir je skonstruovany tak, ze konfrontacia so svojim tienom je nevyhnutna !!! A je z isteho pohladu jedno ci to robis dobrovolne homeopatikami,holotropkou, drogami, jogou, samotnym zitim vo sfere utrpenia, chorobou, rozvodom, hadkami, ozarovanim ...

Konfrontacia s tienom tak ci tak nastane, pretoze na svetlo prichadzas skrze tmu, pri porode rovnako ako pri smrti, a presne tak isto v zivote ...
19. 10. 2007 | 14:04

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Nazdar Cocodrille,

tak tak, máš naprostou pravdu, slovo dokáže ublížit stejně jako nůž v zádech. Nemám tedy zájem o dva nože v zádech, natož o tři, jeden slovem, druhý očima a třetí nadto navrch, abych si nestěžoval, že se mi někdo málo věnuje, rukou.
Jistě chápeš..., ...falešné mesiášství nikam nevede, resp. vlastně vede, a to je právě to, ...myslet si o sobě, že jsem bůh, je sice pravda, bohužel to ale opět někam vede, což je šifra, kterou Ty jistě lehce prokoukneš, její význam je Ti jistě naprosto jasně jasný :-))
Cha, cha, cha, to sem ale srandista, co?
19. 10. 2007 | 15:07

TWIN napsal(a):

Pro pana Hořejšího
Pane profesore, to že věda něco nedokázala, neznamená automaticky, že je to nesmysl,
to že někoho vědecká komunita nebere vážně neznamená, že ten člověk nemá pravdu a slovo pavěda bych na vašem místě vůbec nepoužíval. Jazyk, který používáte je nekorektní a není hodný vědce vašeho formátu. Kupte si učebnici o komunikaci s lidmi. Pak třeba místo slova NESMYSL použijete třeba formulaci "Já osobně to považuji za nepodložené". To je komunikace hodná kultivovaného profesora. Oháníte se vědeckým myšlením, ale podle formulací, které používáte pouze nálepkujete podle vlastního hodnotového systému - nesmysl, pavěda, šarlatán. Osobně bych používal výrazy více neutrální. Tímto jste se prozradil na celé čáře. Vám nejde o vědeckou pravdu, vám jde o vaše já a to je sakra rozdíl.
20. 10. 2007 | 15:01

TTT napsal(a):

Přidávám odkaz, resp. úhel pohledu k diskusi:http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1192467339
23. 10. 2007 | 16:45

Cocodrillo napsal(a):

TTT, uplne najlepsi odkaz na tej stranke je v Menu s nazvom „patecnici“, kde na konci je citujem :

„Obrazek (logo) v zahlavi teto stranky predstavuje Kerbera, t.j. trojhlaveho psa, ktery podle recke mytologie strezil „vstup do podsveti“, kde Sisyfos vykonaval svuj trest, sisyfovskou praci.“

... tak uz chapem, preco Stanislav Grof dostal balvan :-)))) ... je to recidivista vstupov do podsvetia ...:-))))
25. 10. 2007 | 11:24

Cocodrillo napsal(a):

UBB, kto je Gregorian Bivolaru ???
25. 10. 2007 | 11:28

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Cocodrillovi.

Nepravdivá odpověď zní:

"Je to, co Ty, ...Nic"

Pravdivá odpověď zní:

"..."
25. 10. 2007 | 12:02

JC napsal(a):

Má osobní zkušenost s homeopatií.
Poprvé jsem ji vyzkoušel před deseti lety na chřipku a za čtyři dny jsem se jí zbavil.Od té doby na podzim beru preventivně a deset let jsem chřipku neměl.Nevím a neřeším,proč to funguje u mě a u mé partnerky ne.Až to jednou fungovat přestane, zajdu si k lékaři.
27. 10. 2007 | 17:28

bmi napsal(a):

Je zajímavé sledovat, že výsledek studie odpovídá zpravidla tomu, kdo "vědeckou" práci zaplatil. Pokud bude studii o prospěšnosti mléčných výrobků financovat např. DANONE, bude vše nesmírně zdravé. Pokud studii zaplatí firma, která se zabývá konkurenčními výrobky např. s obsahem sojových proteinů, dopadne vše úplně jinak :o)
12. 11. 2007 | 11:46

oponent napsal(a):

Vzkaz pro pana Hořejšího

vážený pane zkuste si prověřit zda pravě Vy neprosazujete pavědu plnou nesmyslů vyjádřeno Vaší řečí. I taková možnost existuje nebo každá mince má dvě strany
29. 01. 2008 | 08:53

omar7 napsal(a):

[url=http://vb.5b5b.com/f113/][b]ثيمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f18/][b]نغمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f192/][b]رسائل[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/][b]جوال[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f12/][b]برامج[/b][/url]
[url=http://www.arab-photos.net/][b]صور[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f17/][b]مقاطع بلوتوث[/b][/url]
[url=http://www.arab-movies.net][b]افلام[/b][/url]
[url=http://www.arab-games.com][b]العاب[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f43/][b]كورة[/b][/url]
[url=http://www.sh8d.com/][b]دردشة[/b][/url]
[url=http://www.newn2r.com/][b]نيونار[/b][/url]
[url=http://www.trgmh.com/][b]ترجمة[/b][/url]
[url=http://vb.sh8d.com/][b]منتدى[/b][/url]
[url=http://www.galiti.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.3atboha.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.re44re.com/][b]دردشة كتابية[/b][/url]
[url=http://www.skkkr.com/][b] شات سكر[/b][/url]
31. 08. 2009 | 18:48

Šiny napsal(a):

Holka jedna hloupá. Škoda času se Tvými texty zabývat. Na druhou stranu vždy, když čtu takovéto věci, začímám chápat, kam vede mizerné formálmí vzdělání pokud možno tzv. humanistického charakteru.
26. 10. 2009 | 22:42

Value City Furniture napsal(a):

thanks you very much
16. 02. 2010 | 21:29

Free Ringback Tones napsal(a):

i like it, thanks very much
03. 03. 2010 | 11:02

Download mp3 Nasyidmiist bacjds napsal(a):

good postigood posting, i like it thanksng, i like it thanks
05. 03. 2010 | 16:25

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 00:44

DarleneWilkins napsal(a):

Lots of specialists tell that <a href="http://bestfinance-blog.com...">home loans</a> aid a lot of people to live their own way, just because they can feel free to buy needed goods. Moreover, different banks give collateral loan for different persons.
28. 08. 2010 | 10:35

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:23

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:12

Prokop napsal(a):

1.Znám osobně člověka, co na radu psychologa šel "dýchat" a odnesl si deprese a zlé sny.
2.Je dost zmatek, že p.Grof dokládá vědou vzpomínku na porod(posl.odst.), čímž se možná korektně pohybuje na poli vědy, ale ve stejné seanci může dojít i k "rozpomenutí" na "předešlý" život, kterému už jako *fyzické* vzpomínce asi nikdo neuvěří. To už jsme totiž v oblasti náboženství.
3.Myšlenku P.Grofa bohatě rozvíjí a využívá bezpočet sekt vystavěných v duchu New Age.
18. 01. 2011 | 17:07

Prokop napsal(a):

1.Znám osobně člověka, co na radu psychologa šel "dýchat" a odnesl si deprese a zlé sny.
2.Je dost zmatek, že p.Grof dokládá vědou vzpomínku na porod(posl.odst.), čímž se možná korektně pohybuje na poli vědy, ale ve stejné seanci může dojít i k "rozpomenutí" na "předešlý" život, kterému už jako fyzické vzpomínce asi nikdo neuvěří. To už jsme totiž v oblasti náboženství.
3.Myšlenku P.Grofa bohatě rozvíjí a využívá bezpočet sekt vystavěných v duchu New Age.
18. 01. 2011 | 17:08

psicho napsal(a):

Napada mne:,,...řidiči vystupte si.Vypadáte že jste
zfetovaný!,,.
,,Můžete mi říci čím bych byl asi tak zfetovaný ?,,
,,Dozajista jste zrychleně dýchal...,,.
14. 02. 2011 | 19:35

balsagoth0077@gmail.com napsal(a):

Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!
<a href="http://prowowlevelingguide.com">Wow leveling guide</a>
<a href="http://dietsthatworkfastforwomens.com/">Diets that Work Fast for Women</a>
18. 06. 2011 | 02:14

balsagoth0077@gmail.com napsal(a):

Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!
[url=http://prowowlevelingguide.com]Wow leveling guide[/url]
[url=http://dietsthatworkfastforwomens.com/]Diets that Work Fast for Women[/url]
18. 06. 2011 | 02:17

balsagoth0077@gmail.com napsal(a):

"Wow leveling guide":http://prowowlevelingguide.com
18. 06. 2011 | 02:20

auto insurance virginia napsal(a):

I just couldn't go away your web site before suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide to your visitors? Is going to be back steadily to inspect new posts <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance quotes</a>
10. 08. 2011 | 14:47

sildenafil citrate napsal(a):

A lot of useful information! I'm glad I have found your blog. I will surely read more of your posts! kamagra suppliers <a href=http://medsildenafil.com/>erectile disorder</a> kamagra gold
17. 01. 2012 | 19:04

buy kamagra napsal(a):

There is so much information on the web on this theme. I like your most. <a href=http://ligasvvtrudi6.posterous.com/buy-kamagra-online-without-prescription>purchase kamagra</a>
30. 01. 2012 | 18:27

antathync napsal(a):

dllpvkgcc [url=http://louboutinmagasinonline.webnode.fr/]louboutin pas cher[/url] ximvfcxrhv <a href=http://louboutinmagasinonline.webnode.fr/>christian louboutin pas cher</a> vwxntow http://louboutinmagasinonline.webnode.fr/
08. 09. 2012 | 11:25

broossimb napsal(a):

zvdbd <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton pas cher</a> ryjzdp <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>chaussures louboutin</a> eibbl http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info yv yik http://vetementsrallphlaurensdesoldes.com
21. 10. 2012 | 16:57

HovetlyMekket napsal(a):

xqvjg gefbn <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#8929">abercrombie paris</a> mqdsyw Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? xbxgqel <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin homme</a> kisvioj gvmwa
27. 10. 2012 | 14:40

HovetlyMekket napsal(a):

vreyv tursd <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> yrjkme Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? httiwxh <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#0765">abercrombie france</a> zchgvdj wtdzw
29. 10. 2012 | 08:08

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> idiBk <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie pas cher</a> ilsQw <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> pehOe <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>doudoune moncler</a> vroIy
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info
06. 11. 2012 | 11:43

tietuaxireany napsal(a):

vlqik umqun <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren sale</a> bwrfe forfoh Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? prftnrk <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#8006">マーキュリアル</a> mrykqdr jzwds
06. 11. 2012 | 14:45

Digemoobe napsal(a):

becfp gocls <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#972">polo ralph lauren</a> modjb bnvxsg Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? hkzhcwb <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール</a> icelqxy eiqry
07. 11. 2012 | 01:49

Hafenenna napsal(a):

gjlif jutzu <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#8387">air jordan soldes</a> zgdhy bzcudu Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? pwcbtmx <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren pas cher</a> njvuzim sdqra
07. 11. 2012 | 08:04

Sorscoozy napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? gyrgek unfacjz xylgah <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">polo ralph lauren outlet</a> zwpwgxj eqvfuzei <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags sale</a> gzqhzgo ixbsz
07. 11. 2012 | 09:17

Falclashy napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? tltfwv hzqrknm fgfejl <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> xhivc pjzdprts <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">http://www.achatxsaclongchamppascher.info/</a> hgovzsq lvbqv
07. 11. 2012 | 21:29

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> isrBw <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie france</a> gffNt <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin pas cher</a> croEv <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler</a> vtdSj
http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com
08. 11. 2012 | 02:24

Digemoobe napsal(a):

auvrt qeqnd <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd straightener outlet</a> jqyky weemnn Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? nvxnavx <a href="http://http://frcadoudounemonclairpascher.webnode.fr/">moncler france</a> unzpytm njzna <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">polo ralph lauren outlet</a> dkmxpdvh <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags outlet</a> nxjacgsp
08. 11. 2012 | 22:28

Sorscoozy napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? mtwtyb iwdvvgh lubgui <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#2957">air jordan spizike</a> pfxeuyt gadlbyms <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren soldes</a> enhnbxw jbnlr <a href="http://http://achattodoudounemonclair.webnode.fr/">moncler</a> nqhieico <a href="http://http://doudouneamonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> bhwdfrty <a href="http://http://doudouneumonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> gtnrdyqv
09. 11. 2012 | 15:58

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.frzmabercromfitchmagasins.eu>abercrombie soldes</a> mgUm6O <a href=http://www.itzpiuminisoutletonlines.eu>moncler</a> hdYw4Z <a href=http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu>moncler</a> vdEg6I <a href=http://www.friiabercromfitchmagasinn.com>abercrombie</a> leVl1M
http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu http://www.frzmabercromfitchmagasins.eu
12. 11. 2012 | 00:07

saloweteslupe napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Proboha, komu to dal Havel cenu? ulwrvs nznleka xfvfjw <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#9206">doudoune moncler</a> knpwczl egiowlja <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#478">polo ralph lauren soldes</a> ohaospq tfela <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール</a> cbotsrkv <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ポロシャツ</a> tlthqxwb <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> iyqggrgp
12. 11. 2012 | 21:20

meryEdger napsal(a):

I join told all above. Let's discuss this question. Here or in PM.
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#4341>generic viagra</a> http://bestgenericviagra.biz/ cialis indiana
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#2629>buy generic cialis</a>. viagra jokes dirty
.
13. 11. 2012 | 18:59

hoispellere napsal(a):

<a href=http://everyoneweb.fr/viagragoldgenerics800mg >enzyme viagra </a> cauda equina syndrome viagra . http://everyoneweb.fr/viagratroublesvisuels - ginkgo biloba viagra .
02. 04. 2013 | 08:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy