Očkování: Kde končí ochrana zdraví a začíná totalita?

25. 02. 2008 | 09:49
Přečteno 39038 krát
Povinné plošné očkování dětí porušuje lidská práva a Česká republika má téměř dvacet let po revoluci stále v platnosti „očkovací“ zákon, který se rozhodně nedá označit slovem demokratický.

Co je na povinném očkování špatného? V první řadě to, že je povinné. Nikdo nemá právo nutit kohokoli zákonem, aby si nechal vpravovat do těla cokoli proti své vůli, i kdyby to mělo přímo zázračné účinky. Odmítnout jakýkoli lékařský zákrok je nezadatelené lidské právo, které v případě dětí přechází na zákonné zástupce, tedy na rodiče. Česká republika se toto právo zavázala dodržovat tím, že podepsala Úmluvu Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny číslo 164. Jedinou výjimku tvoří výkony, které vedou v aktutních situacích k záchraně života, což není případ očkování, které je výkonem preventivním. Ani argumentace veřejným zdravím nemůže obstát. Omezit práva pacienta lze pouze v závažných případech ohrožení veřejného zdraví. Jak vážně ale ohrožuje veřejné zdraví dítě, které není očkované proti žloutence typu B, když se tato nemoc přenáší pouze krví a pohlavním stykem? A jak vážně ohrožuje veřejné zdraví dítě, které není očkované proti tetanu, když se tetanus nepřenáší z člověka na člověka? Přesto je v Čechách očkování nařízeno ze zákona, čímž Česká republika porušuje nejen lidská práva, ale také své mezinárodní závazky.

Stát tedy zákonem zbavuje rodiče práva rozhodnout, zda jejich dítě podstoupí či nepodstoupí zdravotní riziko spojené s očkováním. Přitom tato rizika rozhodně nejsou zanedbatelná. Pokud se jako rodič začnete o očkování více zajímat, zjistíte, že ze strany kritiků plošného a zákonem vynuceného očkování zaznívají velmi vážné argumenty. Z různých zdrojů zjistíte napříkla to, že do těla vašeho dítěte budou jako součást vakcíny vpravovány toxiny, jako je rtuť či hliník, že mezi potenciální rizika spojováná s očkováním může patřit syndrom náhlého úmrtí kojence, autismus, roztroušená skleróza či dětská cukrovka a že existuje rostoucí podezření, že vakcinace proti relativně neškodným dětským chorobám může být zopdovědná za dramatický nárust alergií a astmatu. Dočtete se například také to, že pravděpodobnost, že vaše dítě zemře na následky očkování proti tuberkulóze nebo žloutence typu B, je větší než riziko, že vaše dítě zemře na nemoc, proti které bylo očkováno.

Mnoho lékařů sice považuje většinu z těchto tvrzení za nepodložené hypotézy a vyzdvihuje pozitiva očkování. Kritici plošného povinného očkování se ovšem zase odvolávají na lékařské studie a na tvrzení jiných lékařů, kteří mají na očkování opačný názor . Podle některých odborníků jsou vedlejší účinky očkování velmi špatně sledovány a poukazuje se i na to, že za plošným očkováním stojí silné ekonomické zájmy, které nemusí být vždy v souladu se zájmem pacientů. Často se upozorňuje i na to, že aby byly vedlejší účinky považovány za prokázané, musí být splněno mnoho náročných podmínek, což vlastně v praxi způsobuje to, že rizika jsou v mnoha případech podle striktních vědeckých pravidel neprokazatelná.

To, že věda nedokáže riziko prokázat, ovšem neznamená, že riziko neexistuje, a člověk nemusí být studovaný profesor medicíny, aby mu obyčejný rozum napověděl, že vakcinace je nepřirozeným zásahem do přirozené rovnováhy lidského těla a že by se k ní mělo přistupovat s rozvahou a po pečlivém zvážení pro a proti. Rozhodně by neměla být vynucena zákonem a navíc v přesně stanoveném věku.

Jakmile si jako zodpovědný rodič všechna „očkovací“ pro a proti srovnáte v hlavě, začnete se rozhodovat. Co je větší riziko? Očkovat, nebo neočkovat? Mnozí rodiče v takovém případě zvolí rozumný kompromis. Některé druhy očkování jako třeba žloutenku typu B chtějí vynechat, jiná očkování chtějí odsunout do vyššího věku dítěte. Velmi často si například rodiče přejí, aby dítě prožilo první rok života bez očkování. Bohužel, pokud nenarazíte na rozumného lékaře, budete mít problém.

Rozhodnete se, že své dítě nedáte očkovat? Pak budete jako rodiče dětským lékařem nahlášeni na hygienickou stanici, která se vás pravděpodobně bude všemožně snažit k očkování donutit právní cestou. Nejdřív dostane pokutu až deset tisíc a v extrémním případě vám stát může dítě prostě zabavit a nechat ho očkovat proti vaší vůli. Mimochodem, ani pro lékaře to není příjemná situace. Nechtěla bych být v kůži pediatra, který je vykonavatelem této právní úpravy.

Na nevyhovující právní stav kolem očkování poukazuje i ombudsman a vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ke změně. Bohužel, zatím bez úspěchu. Věcí se zabývá také Liga lidských práv. Za změnu zákona bojuje také občanské sdružení Rozalio, které se snaží přinášet rodičům více nezávislých informací o očkování a umožnit jim tak informovanou volbu. Webové stránky Rozalia (zde) jsou velmi užitečným zdrojem informací pro všechny, kteří chtějí přistoupit k očkování zodpovědně a s rozvahou. Někteří rodiče se snaží proti povinnému očkování svých dětí bojovat právní cestou. Část z nich zastupuje advokát Martin Prokop. Zastupoval také internistu MUDr. Lukáše Dostála, který se svoje rodičovská práva rozhodl bránit právní cestou. V rozhovoru pro časopis Aperio mimo jiné MUDr. Dostál uvedl:

„Manželka pochází z Německa, kde je rozhodnutí o tom, zda a kdy očkovat, pouze na rodičích. V Čechách se moje žena ocitá v situaci, že o tom, co je nám v životě nejdražší, totiž o našich dětech, rozhodují anonymní úředníci na ministerstvu zdravotnictví. Překročením zeměpisné hranice se ze svéprávné, respektované, často i obdivované ženy vychovávající čtyři děti stává vyvrhel, kterého je třeba donutit, aby se představám zmíněných úředníků podřídil. Když se nám nedávno narodilo čtvrté dítě, řekli jsme si, že se již českým systémem povinných očkování nenecháme nutit k tomu, abychom vůči vlastním dětem jednali v rozporu se svědomím i odborným přesvědčením. Oslovili jsme právníka a rozhodli se právní cestou nesouhlasit s očkováním dcery proti hepatitidě B. Ostatní očkování jsme odložili až na dobu po prvním roce života dítěte. A protože jsme přesvědčeni, že se jedná o celospolečensky závažné téma, požádali jsme i s právníkem o grant, který by nám problém pomohl řešit veřejně. Grant nám byl Nadací Open Society Fund přidělen. Nyní musím být tedy připraven naše postoje hájit. Trochu jsme si tím zkomplikovali život, ale za rovnou páteř nám to určitě stojí.“

Celý mimořádně zajímavý rozhovor s doktorem Dostálem naleznete zde.
Causa doktora Dostála nakonec skončila velmi zvláštním způsobem. V průběhu právního sporu se změnila zákonná úprava. Pokud nenaočkujete proti žloutence typu B malé dítě, očkovací povinnost se přesouvá, a dítě musí dostat vakcínu v jedenácti letech. Zákonem vynutitelné povinné očkování, které chtěl MUDr. Dostál svou kauzou změnit, tedy stále trvá, ale k Ústavnímu soudu míří další stížnost. Proti povinnému očkování se brání pan Vavřička, kterého také zastupuje JUDr. Prokop. Nezbývá než doufat, že Ústavní soud udělá za povinným očkováním tečku. Pokud ne, dá se očekávat, že české očkování nakonec skončí u Mezinárodního soudu ve Štrasburku.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Taky bych očkoval jen zájemce. A pokud by to chtěli zadarmo, mohli by zajít točit kolem v Mountfieldu.
25. 02. 2008 | 10:04

Silvie napsal(a):

Každá zodpovědná a soudná matka dá své dítě očkovat, protože chápe očkování jako nutnost . Těch nemnoho šílených matek, které podlehly módní vlně neočkování, naštěstí tvoří zanedbatelné procento. U každého očkování(ale i každého lékařského zákroku) existuje minimální riziko zdravotních komplikací, v extrémním případě i smrti. Zejména v dnešní době, kdy sem z "východu" a z exotických zemí běženci zavlékají mnoho nebezpečných nemocí, které byly v minulosti na našem území vymýceny (tuberkulóza, černý kašel, pohlavní choroby), pokládám očkování za nezbytné. Moje dítě je oočkováno i nad rámec běžného očkovacího programu a nikdy se u něho (ani u mne) neprojevily ani minimální obtíže.
25. 02. 2008 | 10:08

neo napsal(a):

Díky plošnému očkování dnes děti neumírají na obrnu. díky za něj. Já chápu velmi dobře, že by se měli rozhodnout pacienti, ale děti to samy udělat nemohou a rodič není pacient. A jak zaručíte, že se rodič rozhodne za dítě správně?
25. 02. 2008 | 10:09

Silvie napsal(a):

Tady přece nejde jen o ty konkrétní rodiče a konkrétní děti. Pokud se nebude plošně očkovat, bude tu zase řádit třeba tak strašná nemoc, jakou je tuberkulóza. To si to ty pomatené matky neuvědomují?!
25. 02. 2008 | 10:21

klarasamkova napsal(a):

Paní Mihovičová, díky za návrat k blogům.... vítejte.
Nesvéprávnost v oblasti léčení je mnohostranným problémem v českém zdravotnictví. Právě nyní obhajuji několik kriminálníků, kteří si pěstovali několik rostlin marihuany pro svoje potřeby za účelem vlastního léčení.Opět - není to o drogách, je to o svobodě, stejně jako očkování. Stejně tak můžeme diskutovat o tom, jaká je společenská nebezpečnost toho, kdyby si penicilin někdo kupoval bez receptu, eventuelně další léky. Že dojde k předávkování, eventuelně v případě "skutečné" potřeby nebude další antibiotikum účinné. Dovede někdo spočítat takovou pravděpodobnost, že uvedená situace nastane?? Určitě. Podle mého odhadu to budou řádově maximálně procenta... Kdyby stát stejným způsobem jako ve zdravotnictví rozhodoval i v dalších oblastech, nebyl by na příklad nikdo z nás oprávněn sednout za volant: vždyť jen v sobotu zemřelo na silnicích 8 lidí! táte - přiděl každému jeho řidiče, protože ty nezodpovědné osoby se na silnicích prokazatelně vzájemně zabíjejí... a taky nezapomeň přidělovat stejná státem certifikovaná auta, jedinou to záruku řádné pojízdnosti. Etc., etc., etc.... vítejte v zemi Velkého bratra... KVS
25. 02. 2008 | 10:28

Silvie napsal(a):

Tady přece nejde o žádného "velkého bratra". To tak toužíte po zdravotnictví na úrovni středoafrických zemí a stejné dětské úmrtnosti? Zatím je u nás jednou z nejnižších na světě, zvyšují ji ale právě běženci svým nezodpovědným přístupem k vlastním dětem. A pokud jde o antibiotika - budou-li někdy dostupná bez receptu - dočkáme se toho, že přestanou zcela účinkovat. Do jisté míry tomu pomáhají už dnes nezodpovědní lékaři, kteří je předepíšou na cokoliv. Připadáte mi, jako ti, kteří chtějí bezpečně cestovat letadlem a přitom kverulují kvůli protiteroristickým opatřením. Já dávám přednost bezpečnosti - i když to bude na jistý úkor mé osobní svobody. Vy si klidně létejte s magory vycpanými semtexem - ale v jiném letadle, prosím.
25. 02. 2008 | 10:39

Al Jouda napsal(a):

Jednoznačný souhlas ! Lékař může rodičům očkování doporučit a rozumně zdůvodnit. Odpovědní rodiče vyhodnotí rizika a rozhodnou ve prospěch dítěte. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, který žádný paušální zákon nemůže zajistit. Např. u neduživých nebo citlivých, alergických dětí je lepší s očkováním počkat.
25. 02. 2008 | 10:43

neo napsal(a):

Al Jouda: dítě se samo nerozhodne a rodič by se neměl rozhodovat za dítě.
25. 02. 2008 | 11:20

janamihovicova napsal(a):

To neo: A kdo by asi tak měl rozhodovat, když ne rodič? Stát? To už tady jednou bylo.

To Klára Veselá: Taky vás zdravím. Kdyby každý přemýšlel jako vy, žili bychom v mnohem svobodnějším státě.
25. 02. 2008 | 11:26

stejskal napsal(a):

Skvělý text, paní Mihovičová. Díky za něj.

A vítejte opět na blozích.

Libor Stejskal
25. 02. 2008 | 11:39

www napsal(a):

klaravesela:Dobrý den, velmi rád čtu vaše blogy a velmi Vám držím palce v boji s právnickými molochy, ale prosím,nekritizujte věci,kterým nerozumíte. Rezistence na ATB je věc naprosto skutečná,zkuste si zavolat na ARO nejbližší nemocnice nebo do TBC léčebny,lidé na ni skutečně umírají.A ano zatím jsou to u nás řádově procenta, v zemích kde jsou ATB volně dostupná je tořádově více.

Jana Mihovičová: Mě ale vůbec nevadí pokud prohlásíte, že své děti nebute očkovat a poté si jejich léčbu i komplikace (obrna, hepatocelulární karcinom...) budete platit sama, ale věc, kterou jste nepochopila je ta, že očkovaní chrání proti nemoci i ty neočkované, kteří např. očkováni být nemohou(kvůli věku,imunitě atb.)
25. 02. 2008 | 11:40

neo napsal(a):

janamihovicova:

Jak jste napsala, měl by se svobodně rozhodnout pacient !

dítě se rozhodnout nemůže a pokud za něj rozhodne rodič, tak by měl nést následky rodič, jenže v případě propuknutí nemoci, nese následky samozřejmě dítě.

Takže povinné očkování chrání děti od špatných rozhodnutí rodičů.
25. 02. 2008 | 11:47

Eden napsal(a):

to Jana Mihovičová: dnes bych nejradši na Vašem článku nenechal nit suchou, ale nemám moc času, tak se budu zabývat jenom vysloveně chybnými informacemi nebo takovými, které si myslím, že jsou důležité. Stejně ale Vám ten článek musím pochválit, jako dobrý pokus o upozornění na některé problémy.

"A jak vážně ohrožuje veřejné zdraví dítě, které není očkované proti tetanu, když se tetanus nepřenáší z člověka na člověka?"

Viděla jste někdy tetanus? Já tedy ne. A proč? Kvůli očkování. A rozhodně bych nepřál Vám tuhle nemoc vidět. a je nutné dodat, že i malá oděrka k němu může vést, takovou ani nemusíte u svého dítěte zpozorovat.

"Přitom tato rizika rozhodně nejsou zanedbatelná." to máte bohužel pravdu, nicméně proto je tu to časové odstupňování, pro minimalizaci rizik spojených hlavně s imunitní nedostatečností.

"rtuť či hliník"

co máte v plombách? rtuť. Pokud se nepletu u hliníku zatím nebyly prokázány nějaké větší toxické účinky, navíc dávka hliníku je opravdu malá:)

"Mnoho lékařů sice považuje většinu z těchto tvrzení za nepodložené hypotézy a vyzdvihuje pozitiva očkování."

No možná to bude asi problém, když nelze vědecky prokázat riziko, sice neznamená že není, ale bude hodně variabilní a také nízké. Ve Vašich odkazech nebylo opravdu moc relevantních studií, které by mohly něco prokazovat...

"vakcinace je nepřirozeným zásahem do přirozené rovnováhy lidského těla a že by se k ní mělo přistupovat s rozvahou a po pečlivém zvážení pro a proti."

nicméně hodně imituje přirozený zásah (tedy infekci). Přirozené je, že s virem nebo bakterií, proti kterým je očkováno, dojde ke kontaktu tak jako tak v drtivé většině případů už v dětském věku. Jenže přirozeně také onemocníte a odnesete si dosti často doživotní komplikace.

"Rozhodně by neměla být vynucena zákonem a navíc v přesně stanoveném věku."

toť otázka. asi by neměla být žádná sankce, nicméně povinnost by to být měla. Podívejte do rozvojových zemí, jak vypadá nemocnost. A srovnejte ji. To je dost ale opravdu dost odstrašující. Přesně stanovený věk je z jiných důvodů, než z represivních. Jde o správné načasování očkování, kdy bude mít tu správnou účinnost anebo aby se nekryly navzájem a nezpůsobily nežádoucí účinky.

"umožnit jim tak informovanou volbu. Webové stránky Rozalia (zde) jsou velmi užitečným zdrojem informací pro všechny, kteří chtějí přistoupit k očkování zodpovědně a s rozvahou."

bohužel příliš informací si z těchto stránek neodnesete. Ne příliš objektivních. S fakty se tam pracuje opravdu značně účelově, až jsem tady z toho málem lezl vztekem po zdi.(a to sem flegmatik). Nejvíce mě pobavila zmínka o TBC. Na stránkách jsou z článku prof. Kolka vybrány tučné informace o neúčinnosti revakcinace na TBC. Přitom na konci dodává o problémech plynoucí z importu agresivních TBC z východu:"Z odborných diskusí je zřejmé, že čeští pneumologové, kteří si tento problém uvědomují, se nechtějí spokojit jen s rušením jednoho (třeba slabého) článku dohledu nad tuberkulózou bez vytvoření adekvátních protiopatření, jako je například systematická kontrola rizikových skupin. Obavy vycházejí ze základního předpokladu, že boj proti tuberkulóze v nových podmínkách by měl být i nadále velmi účinný a nelze v něm polevovat."

a na konci:"že „zdravý český rozum“ trvá na svém. Velí, že bez spolehlivé a modernizované státní logistiky je poměrně riskantní otevírat ochrannou hradbu a nemít proti tuberkulóze připravené zálohy."

no takže tumáme dvě roviny problému. Očkování pomohlo eradikovat nebo minimalizovat některé choroby. Při zrušení nebo omezení očkování, se ale mohou s téměř 100% jistotou vrátit. Takže potom tu vyvstává otázka, co udělat s nedisciplinovanými. Pokud jde o nemoci přenosné, tak neohrožují jenom sebe, ale i ostatní. Jestli tak tvodou represi nebo naopak úplnou volnost?
25. 02. 2008 | 11:59

Eden napsal(a):

to www: jak napsal/a správně www, ATB nemohou být bez předpisu, brzo bysme se dostali do doby jaká byla před zavedením ATB.
25. 02. 2008 | 12:01

Kačislava napsal(a):

Dobrý den, myslím, že paní Mihovičová má pravdu a je zbytečné jí nadávat - povinné očkování znamená, že se automaticky předpokládá, že rodiče jsou naprosto nesvéprávné jednotky. Ona přece nebrojí proti očkování jako takovému, ale proti tomu, že ho vaše dítě, ať je jeho zdravotní anamnéza jakákoli, podstoupit musí a ještě k tomu v určitou dobu. Představte si, že by Vám někdo přikazoval nějaké povinné injekce jako dospělým - a nemohli byste se rozhodnout jinak ani v případě, že jste třeba astmatici, alergici, atd. Nikdo na této stránce by si nenechal dát přece do těla žádnou injekci, aniž by byl předem informován o možných rizicích a o tom, co se stane, když se očkovat nenechá. Každé dítě snáší očkování samozřejmě jinak, některé vakcíny mu vadí méně, jiné více, ale rodiče by měli být o všem informováni a spolu s lékařem vybrat očkování i správnou dobu, kdy ho provést podle zdravotního stavu dítěte - přinejmenším u některých nemocí. Já sama jsme měla na očkování proti neštovicím (které se dnes už nepoužívá) těžkou alergii a znám rodinu, kde alergie na očkování u obou dětí spustila vrozenou genetickou nemoc, o které nikdo nevěděl, a dnes jsou obě děti postižené.
25. 02. 2008 | 12:18

Qiedo napsal(a):

Paní ředitelka mi přijde až nemístně kreativní.Snad jen chybí protest proti transfuzi.Nejsem odborník,takže mé nesouhlasné názory( na jí hlásané) jsou stejně relevantní,jako její. Snad měl být její příspěvek spíš napsán jen v duchu- být, či nebýt.
25. 02. 2008 | 12:23

UmKab napsal(a):

Je vidět , že tu dlouho nic pořádnýho neřádilo a tak z pohodlí domova můžem filozofovat o obtěžující prevenci , kvuli který by si naši předkové lezli po zádech.
25. 02. 2008 | 13:32

sluníčko napsal(a):

Dosud nikdy mě nenapadlo, že by bylo něco špatného na plošném očkování.

Argumenty o vedlejších účincích a přítomnosti škodlivin ve vakcínách - no myslím, že ve většině potravin, které jíme dnes a denně (a ne třeba jedna dávka vakcíny 1x za život) je obsaženo mnohem více škodlivin a látek, které na zdraví rozhodně nepřidají.
Alergie a astma - kolik procent ze všech postižených lidí má alergii jako následek očkování? Určitě zanedbatelné oproti možnému nárůstu onemocnění TBC, neštovice apod. bez plošného očkování.

Taky mě napadlo, že při očkování si lékař může všimnout třeba i známek týrání dítěte - když už dítě musí být přivedeno k lékaři.

A hlavně - nevěřím, že by obyvatelé ČR byli k očkování až tak plošně zodpovědní jako když je to teď uzákoněno.

Mě osobně třeba mnohem více vadí vševidoucí oko a ucho státu ve stavebním řízení - tolik papírů než si člověk postaví i blbý plot - to už bych raději snesla nějaké to očkování navíc :-).
25. 02. 2008 | 14:14

Algem napsal(a):

to Mihovicova:

vase informace napr. o prenosu Hepatitidy B jsou hodne nepresne. Prenasi se totiz vsemi telovymi sekrety. Neockovat dite by byl velky hazard.
Piste si i nadale sve "proti lidske svobode orientovane blogy", nastesti je porad vice tech rodicu, u kterych vitezi zdravy rozum.
Kdyz budete jednou cekat dite, tak si klidne muzete porodit doma, nedat si mimi ockovat. Uvidi se jestli budete takova hrdinka jako dnes. Jestli ano, preji vam i diteti hodne stesti.
25. 02. 2008 | 15:28

Boleslav D. napsal(a):

Clanek je uplne mimo - zaplat Panbuh za povinne ockovani, skoda, ze se upustilo od povinnych zubarskych prohlidek.
Rizika spojena s neockovanim jsou podstatne vetsi nez rizika spojena s ockovanim.
Cely tenhle "boj za svobodu" (kteremu tady tleska i p. Stejskal) je velmi podobny boji za svobodu kourit, drogovat, jezdit po silnicich neomezenou rychlosti.
Uplne mimo...
Daleko dulezitejsi je boj proti "kreativni" stupidni reklame, ktera nasi svobodu omezuje podstatne vic - n'est ce pas, pani kreativni rreditelko?
25. 02. 2008 | 15:42

Zach napsal(a):

I já Vás paní Jano vítám zpět,neumím sice posoudit "nutnost"povinného očkování,sám se nechávám očkovat po poradě se svým lékařem před cestou do země kde očekávám,že by nějaký problém být mohl.
Jinak máte neomylný cit štárat v tématech podobným vosím až sršním hnízdům,Díky za ně,nejen se poučím,mnohdy i pobavím.
25. 02. 2008 | 16:29

Ivan napsal(a):

Návrat dobrý, téma zpola. Existují situace kdy by to bylo nutné, vzhledem k prevenci. Souhlasím, že by měl být zákon dle toho upraven. Připomínka správná, ministerstvo zdravotnictví má asi mnoho jiných problémů.
Mělo by jít o dobrovolnost a samostatně řešit mimořádné situace. Jak se, ale vyrovnat s nevhodnou marketingovou masáží výrobců. Domnívám se, že vůbec je malá zdravotní osvěta. Občané z neznalosti se jednou vyplaší a podruhé podceňují. Celkově chci říci, špatná prevence. S dobrovolností souhlasím, ale neřešme věci napůl. Zatím tak činíme.
25. 02. 2008 | 16:59

vlk napsal(a):

Paní Mihovičová, věnujte se reklamně a nemluvte do věcí, kterým nerozumíte.
Všeobecné očkování dokázalo na dobro vymítit řadu nemocí, které dříve sužovalY POPULACI, ZEJMÉNA DĚTSKOU

například dětskou obrnu. Víte, moje setřenice jí dostala, ještě než bylo všeobecné očkování. Nepřál bych vám ten pohled.

A pokud bude na libovůli rodičů, jestli ano nebo ne. Tohle všechno se vrátí. Můžete namítnout, že se to vrátí stejněneboť nepřizpůsobiví stejně děti nedají očkovat. To máte pravdu. Jenže s těmi vaše děti sotva kamarádí. Ale mouho mít zapřátele stejně pomatené rodiče jako jste vy.

Fakt, věnujte se reklamě. Tam skutečně platí - čí větší blbost, tím větší zásah.
25. 02. 2008 | 18:47

Sokrates napsal(a):

Niektoré reakcie by mali opodstatnenie tak v 50-60 rokoch. Tam sa očkovaním hasil požiar. Keď už je v mnohých prípadoch zahasený, máme čas hľadať aj iné riešenia a pozrieť sa, či naše hasenie nebolo náhodou robené v rýchlosti udalostí, ktoré vtedy vznikli. Robíme to?

Je to ako keby sme zahasili požiar v našom dome a ďalej liali vodu s tým, aby tam zase nehorelo. Kde ale budeme bývať?

Nohovoriac o tom, že v tejto dobe po požiari sa priživujú ďalší "požiarnici", ktorý lejú ďaľšiu vodu na dom, ktorý už ale dávno nehorí a dajú si to dobre zaplatiť. Obchod so strachom tu rozkvita.

Eden súvisloť s tetanom v článku som nepochopil ja alebo Vy. Ono argumentovať verejných zdravím a používať na to tetanus je samozrejme hlúposť(na to myslím poukazovala argumentácia v článku). Tetanus nijako neohrozuje verejne zdravie. Za to výrazne ohrozuje jednotlivca. Ten jednotlivec by mal mať z princípu možnosť sa rozhodnúť.

Algem, koľko ľudí s hepatitídou B poznáte, ktorí môžu nakaziť iných inak ako pohlavným stykom a krvou?
25. 02. 2008 | 19:30

Kingkong napsal(a):

To Boleslav D.:

Můj názor je, že s tím kouřením jste trochu vedle. Tam jde opravdu o svobodu jednotlivce a je to jeden z mála názorů ve ktrých souhlasím s Václavem Klausem...
25. 02. 2008 | 20:28

taky imunolog napsal(a):

Onen hliník v očkovací látce není nečistota, ale tzv. adjuvans, čili látka, která účinnost vakcíny zvyšuje. Zavedení povinného očkování umožnilo výrazný pokles výskytu řady infekčních nemocí v rozvinutých zemích ve druhé polovině dvacátého století, na druhou stranu není ani očkování pochopitelně bez rizika a je pravda, že například v současné době je u nás riziko nežádoucích účinků (včetně závažných) očkování např. proti spalničkám značně vyšší, nežli je riziko akvírování spalniček, ovšem právě jen proto, že se celoplošně očkuje a spalničky se tedy v naší populaci prakticky nevyskytují. Kdyby se masově (neříkám povinně) očkovat přestalo, spalničky by se brzy vrátily a riziko z očkování by se opět snížilo hluboko pod riziko onemocnění.
Ohledně povinnosti očkování by se mělo více rozlišovat mezi očkováním, které by asi mělo zatím zůstat povinné pro vysoké riziko znovuzavlečení a rozšíření v populaci a také pro značnou nebezpečnost těchto onemocnění (záškrt, černý kašel, spalničky), a očkováním doporučeným proti nemocem, které mají omezenou schopnost šíření v populaci pro odlišnou epidemiologii (např. tetanus, hepatitida B). Jsem specialista na dětské infekční choroby a mám v poslední době pocit, že narůstá tlak výrobců očkovacích látek na zavedení dalších a dalších vakcín do schémat pravidelného očkování a nejsem si zcela jistý, že je to nutné a vhodné. Příkladem je ona reklama na očkovací látku proti pneumokokovým infekcím - to co se onomu malému chlapci stalo, je samozřejmě velké neštěstí, nicméně k nárůstů výskytu pneumokokových zánětů mozkových blan došlo poté, co se u nás a v řadě dalších zemí začalo očkovat proti jinému původci zánětu mozkových blan, ketrým byla bakterie Haemophilus influenzae. Není vyloučeno, že začne-li se skutečně proti pneumokokům celoplošně očkovat , tak jejich vytěsněním jen vytvoříme novou ekologickou niku pro jiného patogena a začne jen další nové kolo závodů.
Kvalitní pediatr by měl být schopen jasně a taktně rodičům vysvětlit reálné riziko infekčních onemocnění a doporučit vhodná očkování a myslím, že absolutní většina rozumných rodičů by své děti nechala očkovat možná proti více chorobám, než předepisuje současný očkovací kalendář. Bohužel problém je často ve špatné komunikaci a mnoho zdravotníků skutečně jedná s pacienty nebo v případě dětských pacientů s jejich rodiči netaktním zupáckým způsobem, který se hodí tak do úřadovny SNB nebo na národní výbor, pozoruji to stále u mnoha svých kolegů a bohužel mne na podobné zkušenosti pacienta upozoňuje i má žena, která pochází ze Západní Evropy.
25. 02. 2008 | 21:09

janamihovicova napsal(a):

To takyimunolog: Díky za kvalitní příspěvek do diskuse.
25. 02. 2008 | 21:16

Algem napsal(a):

to Sokrates:

ono nahoda je blbec, se rika. Kdyz ma nekdo akutni stadium Hepatitidy B, muze nakazit vsemi telovymi sekrety krome stolice. Zkuste si predstavit hypoteticke situace, ktere se stali, stavaji. Sam bych rozhodne neriskoval zdravi svych blizkych. Ockovani proti Hep.B ma statisticky vyrazne mene pripadu komplikaci, nez nakaza Hep. B. Nebo mate jine studie?
S tym ockovanim jsem akorat proti ockovani proti TBC, ktere se dlouhodobe ukazuje byt u vetsiny populace neucinne. Bohuzel ale, zatim nebyla vyvinuta nova ucinna vakcina.
25. 02. 2008 | 21:48

Sokrates napsal(a):

Algem takže máme proti sebe dva argumenty. (šarlach, čierny kašeľ, záškrt nechajme tak, tie sú jasné)... Isť cestou poviem strachu, že sa môže niekde vyskytnúť nakáza, ktorú popisujete. (vieme, že ešte pred pár rokmi vakcína hep.B nebola a boli dosť účinné iné prostriedky "ochrany") alebo isť cestou plošného očkovania hep. B, aby náhodou niečo také nevzniklo.
Ja osobne nie som za takéto preventívne zásahy. Väčšinou narušia celý systém tak, že príde kopanec z druhej strany.
25. 02. 2008 | 22:08

b. napsal(a):

S článkem jednoznačně souhlasím. Mnoho pravidel, dle nichž funguje naše zdravotnictví, mě nepřestává udivovat. Osobně se domnívám, že "očkovací povinnost" brzy padne - lidí, kteří s ní nesouhlasí, domnívám se, přibývá.
26. 02. 2008 | 05:25

Silvie napsal(a):

pro b.

Fajn. A já doufám, že pro ty neočkované vybudují nějaká "leprosária".
26. 02. 2008 | 08:36

Hana napsal(a):

Při čtění této diskuze se jen nestačím divit příspěvkům typu Silvie apod. Proboha lidi, to vám vůbec nezáleží na tom, že stát tady nařizuje věci, které jsou v západních zemích věcí osobního rozhodnutí? To vůbec nemáte základní smysl pro svobodné rozhodování a radši si všechno necháte vnutit i když vůbec nevíte, jestli zrovna vám to bude vyhovovat? Lépe o ničem nepřemýšlet? To už se tedy nedivím, že tolik lidí adoruje nafoukaného "tatíčka" tuneláře Klause a veškerý posun někam do Evropy odmítají a radši chtějí "vládu pevné ruky". Jenom doufám, že veškeré své starší rodiče a prarodiče taky zavřete do leprosália, protože ti zdaleka neabsolvovali tolik očkování jako naše socialistické generace a totéž uděláte se svými zahraničními přáteli. Mimochodem, jak mně vysvětlíte, že v Německu se vůbec plošně neočkuje proti TBC už spoustu let a nemocných TBC tam mají méně než u nás, kde se očkuje hlava-nehlava už v porodnicích?
26. 02. 2008 | 11:00

sluníčko napsal(a):

To Hana
Pokud budou lékaři - a to všichni (plošně :-)) ochotni jednomu každému rodiči (a tak polopaticky, aby to pochopil skutečné každý) vysvětlit k čemu které očkování je dobré, v čem jsou jeho rizika a zda se dá očkovat v jinou než obvyle stanovenou dobu - a rodiče tím získají dostatek informací k tomu, aby se svobodně rozhodli zda očkovat nebo neočkovat - potom ano - ale toto se plošně neděje - viz. taky imunolog.,
jsem pro zrušení tohoto zákona.

Svoboda západně od našich hranic také nepočítá s občany, kteří nebyli plošně na svobodu po více než jednu generaci zvyklí - u nás stále trvá přechodové období od státem nařizováného očkování ke společnosti, kde má každý dostatek informací ke svobodnému rozhodování a odvahu se svobodně rozhodnout (teda doufám, protože se tady začíná vykřikovat o jakési modré totalitě).
26. 02. 2008 | 11:22

Martina napsal(a):

Dobrý den,
děkuji za velmi zajímavý článek.Já souhlasím s celým jeho obsahem.Mnohým rodičům chybí pouze osobní zkušenost a informace.Zajímám se o problematiku očkování již pět let a za tu dobu jsem se setkala s mnoha lidmi,kteří doplatili na očkování vlastním zdravím nebo zdravím svého dítěte.Informace které mám jsou výhradně z lékařských zdrojů.Jedná se ale o lékaře,kteří nejsou na očkování finančně zainteresováni nebo vlastní něco čemu se říká svědomí.Doporučuji všem kteří si opravdu myslí,že očkování má pouze pozitiva a že se jich netýká žádný problém,aby si tuto záležitost prostudovali podrobněji.Není nikdo koho by se to netýkalo.Očkování má totiž něco čemu se říká dlouhodobé vedlejší účinky a ty se mohou projevit až po letech.Nemůžeme ochránit sebe ani své děti proti všem nemocem světa.Každé očkování velmi oslabuje a narušuje imunitní rovnováhu v těle.Důležité je posilovat imunitní systém jako celek přírodními prostředky vhonou stravou ... Takto silný organizmus je schopný se ubránit nebo prodělat lehkou formou jakoukoli nemoc.Nelze srovnávat situaci v naší zemi s hladovějícími rozvojovými státy.Zánik výskytu nemocí proti kterým se očkuje odborníci přisuzují pouze zlepšení sociálních podmínek.(viz MUDr.Buchwald)
26. 02. 2008 | 11:24

Marika napsal(a):

Dekuji za skvely clanek! Jde mi primo od srdce. Je mozne, ze jestli se zakon o ockovani nezmeni, budeme mezi dalsimi rodici, kteri pujdou k soudu. Zijeme ted v Kalifornii, kde je pravo neockovat uzakonene. Nas starsi syn dostal v Cechach po vakcine TBC exem. Diky tomu jsme se vrhli do patrani a po dukladnem prostudování problematiky se rozhodli dal neockovat. Nyni je toto pro nas velkou prekazkou v navratu do Cech - musime volit mezi zdravim nasich deti a nasim pranim, aby vyrustali v Cechach.
Zastancum plosneho ockovani vrele doporucuji nejprve se zahloubat do cteni: Napr.
Neil Miller: Vaccines. Are They Really Safe and Effective? ... a mnoho dalsich.

Rozhodnuti (ne)ockovat se pak zredukuje na otazku: Chci pro sve dite zdravy imunitni system, ktery bude schopen se ucinne branit proti utokum vsech mikrobu, nebo se rozhodnu nechat se zastrasit potencialni hrozbou hrstky nemoci a kompromituji tak celkove imunitni system sveho ditete?

Ockovani se rado poklada za prinu eradikace mnohych nemoci, napr. obrny. Ovsem toto onemocneni zaznamenalo prudce klesajici tendenci uz pred zavedenim ockovani. Po zavedeni ockovani se ve skutecnosti pocet pripadu obrny zvysil (viz N. Miller).

Je to nesmirne komplikovana problematika, o ktere mnoho nevime. Ucinek zadne vakciny nebyl sledovan dlouhodobe (vice nez par tydnu), a tak jsme vsichni soucasti velikeho hazardu. Ani nechci rici experimentu, protoze v situaci, kdy se vyzaduje ockovani kazdeho, neexistuje kontrolni skupina!
26. 02. 2008 | 11:39

Silvie napsal(a):

Hano, ono ne všechno, co funguje na západ od nás, musí fungovat dobře. Podívejte se na naši úmrtnost kojenců a na tu v zahraničí. Zejména v době, kdy i u nás přibývá běženců z velmi rizikových zemí, kde mohou "svobodně" rozhodovat, zvyšuje se nebezpečí rozšíření nějaké z uvedených chorob. Zajímalo by mě, jak si představujete, že vyhodnotí event.situaci např.početná cikánská populace. Bude se vám líbit, že vaše dítko navštěvuje školu, která je prolezlá nemocnými žloutenkou ze slabších vrstev obyvatelstva? Nějaký ten rok jsem v zahraničí žila (v Itálii) a neměnila bych.
26. 02. 2008 | 11:40

Jakub napsal(a):

Pokud někdo nechce nechat očkovat své dítě tak je to jeho věc. Ovšem nesmí se pak divit když mu pojišťovna navýší (řádově) pojištění (svým neuvážlivým chováním totiž ohrožuje sebe/dítě i okolí a hašení následků něco stojí).
26. 02. 2008 | 11:44

Jeorge napsal(a):

Paní autorko, můžete mi, prosím, říci, z jakého století jste k nám přiletěla. Co je proboha na očkování tak zavrženíhodného? Díky němu se dnes na řadu chorob neumírá a podařilo se některé vymýtit. Vy jste dospělá, tak si pro mne za mne dělejte, co chcete, ale nevím, proč mají být děti vystaveny ohrožení jen proto, že jejich rodiče žijí ve středověku. Až bude Vaše dítě - pokud ho nedej Bože máte - chrlit krev někde v sanatoriu, jistě Vám poděkuje, že jste ho ušetřila příšerné zkušenosti očkování. Nejsem příznivcem jakéhokoli dirigismu - ba naopak - nicméně děti je třeba chránit jak před nemocemi, tak před takovými, jako jste Vy!
26. 02. 2008 | 13:54

Lenka napsal(a):

Na tenhle výplod paní Mihovičové se toho moc říct nedá. Snad jen přidat další návrh: Jsme teď země prostá vztekliny, takže bychom se nejspíš měli vykašlat na plošné očkování lišek a povinné očkování psů. Vždyť tohle nařízení majiteli psa přikazuje, co musí dělat se svým majetkem, tedy omezuje jeho osobní svobodu! A považte, je to ještě horší než u dítěte, protože to dostane očkování "zadarmo" ze systému, zatímco pejskař svému psovi musí očkování povinně zaplatit.
Teď vážně: Paní Mihovičová, když máte tak ráda podmínky rozvojových zemí, proč se tam prostě nepřestěhujete, nebylo by to jednodušší než se snažit ty podmínky transplantovat sem?
26. 02. 2008 | 14:18

Eden napsal(a):

to Marika: mam trochu času tak Vám odpovím. Ne všehcno co někdo někde napíše je pravda. I mezi doktory jsou blbci.

"Ockovani se rado poklada za prinu eradikace mnohych nemoci, napr. obrny. Ovsem toto onemocneni zaznamenalo prudce klesajici tendenci uz pred zavedenim ockovani. Po zavedeni ockovani se ve skutecnosti pocet pripadu obrny zvysil"

napsat toto, to může opravdu jenom blbec. Ještě že obrna se v Evropě podle WHO od června 2007(nebo 6?) nevyskytuje. A správně výskyt se díky lepším hygienickým podmínkám snížil, ale o to byly ty případy starších dětí horší. Když se s tímto virem člověk setká jako mimino, jak se běžně stává v rozvojových zemích, tak mu zas až tak velké riziko nehorzí, odstane horečku a tim to většinou končí, ale tady by to znamenalo pohromu.

"Ucinek zadne vakciny nebyl sledovan dlouhodobe (vice nez par tydnu), a tak jsme vsichni soucasti velikeho hazardu."

myslím, že účinek je sledován opravdu mnohem déle.

Četla jste něco o té problmatice, myslím třebas i oficiálně vydávaného.

to Algem: "S tym ockovanim jsem akorat proti ockovani proti TBC" to myslíte i novorozence? Kolik jsou ty účinnosti?

to Martina"Důležité je posilovat imunitní systém jako celek přírodními prostředky vhonou stravou ... Takto silný organizmus je schopný se ubránit nebo prodělat lehkou formou jakoukoli nemoc"

to je přeci taky úplná hloupost. Takto většina nemocí, proti kterým se očkuje nefungují. Proto se proti nim také očkuje.
26. 02. 2008 | 14:46

Algem napsal(a):

to Sokrates:

Vy porad pisete o prenosu Hep.B krvi, pohl. stykem. Ale jak jsem psal v akutnim stadiu je mozny prenos vsemi sekrety, krome stolice. Nakazit se muzete s: krev, moc, sliny, slzy, semeno, pot, mleko. Prenos infekce je vylucne interpersonalni, parenteralnou cestou. Akutni stadium muze probihat podobne jako viroza. Nemusi se projevit ani zloutenka na sliznicich. Nakazen muze Hep. B prekonat aniz bych vedel co presne mu je, nemusi vzdy vyhledat lekare. To je prave potencialni riziko dalsiho sireni. Ochoreni sice u vetsiny konci uplnym uzdravenim, u 1% probiha pod obrazem fulminantni hepatitidy, 3% prechazeji do chronicke formy, 5% do trvaleho nosicstva.
Jeste jednou se ptam, mate seriozni studie, ze ockovani je statisticky nebezpecnejsi, nez nebyt ockovan a pripadne se moct infikovat?
26. 02. 2008 | 15:26

Algem napsal(a):

to Eden:

ucinnost BCG vakciny proti bacilum TBC rezistentnim na ATB je temer nulova. Vy asi vite, ze prave ony jsou tou nejvetsi hrozbou. Problem TBC urcite vite odkud se znovu vynoruje a proc je opet hrozbou.
26. 02. 2008 | 15:37

orac.blog.respekt.cz napsal(a):

Všem, kteří "nechápou a děkují za plošné očkování": Přečtěte si více textů a zkušeností, které vám váš doktor neřekne. A taky si přečtěte, že na západ od nás mají stejně nebo méně těchto nemocí a přitom jsou rodiče plně informováni i o rizicích a mají svobodnou volbu (na rozdíl od ČR):
http://www.rozalio.cz
http://orac.blog.respekt.cz...
26. 02. 2008 | 16:19

Benny2 napsal(a):

skutečná účinnost očkování - viz graf v článku http://www.metabolicketypy....
26. 02. 2008 | 16:43

Jana Mihovičová napsal(a):

Vídím, že v mnoha lidech je socialismus zalezlý až do morku kostí. RESPEKT KE SVOBODNÉ VOLBĚ, to by se mělo povinně naočkovat do všech občanů této země.
26. 02. 2008 | 18:39

Sokrates napsal(a):

Algem upozornil som vás na prenos raz. Vzhľadom na pravdepodobnosť prenosu v akútnom štádiu myslím dosť opodstatnene. Kde vidíte, že píšem porad?

Vy ste Algem videl vôbec nejakú serióznu štúdiu zameranú na nebezpečenstvo očkovania? Dajte nejakú? Kľudne aj takú, ktorá podporí Vaše argumenty, aby bolo jasné, že sú ok.
26. 02. 2008 | 18:59

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pani Mihovicova,
to je opravdu hruza, co tady pisete. Co do toho proboha pletete socialismus? Vite kde byli nejostreji proti ockovani proti obrne? V severni Nigerii, kde to tamni muslimsti duchovni zakazovali jako zakerny pokus nevericich psu zlikvidovat pravoverne; tim take doposud zdarne hati kompletni eradikaci obrny, ktera uz mohla byt skutecnosti pred 10 lety.
Eden a dalsi to rikaji spravne...
Jakmile budu mit cas (vikend) napisu svuj pro-ockovaci blog.
26. 02. 2008 | 20:03

Algem napsal(a):

to Sokrates:

ani v praxi, ani v zadne studii se neukazalo zadne vyrazne nebezpeci po ockovani proti Hep.B. Ja myslim, ze vy asi vite, jake procedury predchazeji pred zavedenim vakciny do praxe. Na internetu to lze zjistit. Mne vubec nejde o to nekomu vymluvit nazory proti ockovani.
Proc jsem tolik let ja hlupak studoval, musel delat tolik zkousek z medicinskych oboru, ucil se z tlustych knih, kdyz se na internetu lze stat odbornikem za tak kratky cas? Nemyslim konkretne vas, jen uvazuji kolik lidi problematice po vsech strankach problemu uzasne rozumi.:-)
Budu se opakovat, nahoda je blbec, nerad bych, aby z nevedomosti a nezodpovednosti mohlo dochazet k infekci zrovna virem Hep.B, kdyz lze tomu zabranit. Hlavne proto, ze zrovna u tohto typu viru potencialni riziko je. Kdyby se ciste nahodou treba vas blizky infikoval, a mel tu smulu, ze by patril k tem malo procentum infikovanych, u kterych infekce probehne fulminantne, aneb za par let se chronickeho stadia Hep.B stal hepatocelularni karcinom, kdo vi jak by jste vy , nebo kdokoliv jiny
pak reagoval. Takze diky za ockovani, hodne zdravi a stesti nam vsem.
26. 02. 2008 | 20:14

Jana Mihovičová napsal(a):

To Hořejší: Mezi námi to ale jiskří :)))) Oplatím blogem o homeopatii a zvu vás na večeři.
26. 02. 2008 | 20:29

Ladik napsal(a):

Paní autorko, nikdo Vám nebre Váše právo nebýt očkovaná nikdy proti ničemu, žít v jeskyni a živit se lovem. V takovém případě však nevím, co děláte v České Republice v roce 2008. Jeďte do Afriky a tam žijte v souladu s přírodou. Ale neohrožujte prosím svým neuváženým přístupem děti, které se o sebe postarat nemohu. Až vyrostou, samy se rozhodnou dle svého. A propos, nevím, co má práce v reklamě společného s problematikou očkování. Tedy až na jedno, a sice míru demagogie. Můj lékař mě také nekacá do toho, jaký prací prášek si koupit.
26. 02. 2008 | 20:34

Sokrates napsal(a):

Algem, o akej praxi hovoríte? Napríklad hexa vakcínou sa plošne začína až teraz. A tých pár rokov, kedy je tu osobitná vakcína veľa tiež nepovie.
Procedúry pred vakcináciou samozrejme fajn, ale tiež nemôžu odhaliť riziká plošného očkovania. Ukáže až čas.
Ale odbočili sme. Ide tu hlavne o diskusiu či prikazovať alebo slobodne rozhodnúť. Hlavne v prípadoch, kde nejde o ohrozenie zdravia obyvateľstva ale jednotlivca. Nie?
26. 02. 2008 | 21:12

Jana Mihovičová napsal(a):

TO Hořejší: Ještě jedna poznámka, pane profesore. Vakcína proti TBC má nízkou účinnost a mnoho vedlejších účinků. Miminka, která musí být podle zákona očkovaná do šesti týdnů, na ní skutečně umírají - viz. rozhovor s doktorem Dostálem. V západní Evropě se tato vakcína nepoužívá. Někde je dokonce zakázaná. Předseda Vakcinologické společnosti Prymula řekl do médií, že by očkování proti TBC z těchto důvodů zrušil. Přesto je stále očkování proti TBC povinné a pokud ho vynecháte, zahájí proti vám stát sankce. Jestli vám tohle nepřijde jako porušování lidských práv tak je moje máma pavouk.
26. 02. 2008 | 22:59

Sokrates napsal(a):

26. 02. 2008 | 23:22

Martina napsal(a):

Děkuji vám paní Mihovičová ještě jednou a obdivuji vás za vaší trpělivost.On je opravdu ten socializmus v lidech asi už geneticky zakódovaný.Tady se přeci vůbec nejedná o to,jestli je očkování prospěšné či ne.Pokud je někdo přesvědčený o jeho prospěšnosti,tak ať se nechá očkovat proti všemu.(Já se za něj upřimně pomodlím aby to přežil.)
Hlavní debata je tu přeci o tom,že jsme součást demokratického systému EU a většina těchto zemí má uzákoněnou svobodnou volbu očkování.Proto je na pováženou,že ještě osmnáct let po revoluci nemohou informovaní rodiče svobodně rozhodnout o tom,že nechtějí vystavit své dítě takovému riziku jaké očkování je.Mé první dítě po očkování téměř zemřelo a druhé očkováné není vůbec a je to zdravé vemi dobře se psychicky a fyzicky vyvíjející ditě.Žádná moc na světě by mě nemohla donutit,abych své dítě nechala znovu očkováním tak zdevastovat jako to první.
27. 02. 2008 | 08:24

Silvie napsal(a):

Opravdu mě zaráží, že si někdo, kdo nemá minimální odbornou erudici, troufá veřejně proklamovat svoje (značně pomýlené názory). Tím mám na mysli autorku blogu, která se zřejmě domnívá, že je každý zodpovědný a soudný rodič totalitní stvůrou.
27. 02. 2008 | 08:58

Jana Mihovičová napsal(a):

Silvie, každý v tomto státě se může vyjádřit k zákonům, které porušují lidská práva. Nechci, aby bylo zrušeno očkování, ale aby bylo zrušeno povinné očkování. Kdyby vaše dítě po očkování zemřelo, což se bohužel může stát, došlo by vám, k čemu vás stát poviným okováním nutí.Velmi vám doporučuji přečíst si rozhovor s MUDr. Dostálem, na který v článku odkazuji. Je to lékař, internista, z nedostatku erudice ho tedy nemůžete obvinit.
27. 02. 2008 | 09:06

Vaclav napsal(a):

Docela by mne zajímalo, zda si někdy Silvie, Ladik a Lenka někdy uvědomí, že to celé je o svobodě. Zřejmě se na nich 40 let komunistického vymývání mozků podepsalo víc než jsou ochotni si připustit. Jinak by je asi nenapadlo odesílat někoho, kdo se na věc podívá jinak než jak je mu vnucováno, pryč z naší nádherné, demokratické, xenofobní zemičky. Bohužel jsem pesimista.

P. S. Cvičení: zkuste si ráno říct „dnes celý den nebudu nikoho soudit“.

P.S. 2 Zrovna dnes ráno jsem si to asi neřekl.
27. 02. 2008 | 09:52

Algem napsal(a):

to Sokrates:

proc sem pletete hexavakcinu? Vite nerad pisu stylem poucovani, informacnich zdroju mame dost. Ale hexavakcina je ockovani proti 6 infekcnim nemocem. Kedze nejsem mimino, hexavakcinu nedostanu, pokud se chci zaockovat proti hepatitide B. Jinak uz zaockovan davno jsem vakcinou Engerix. Nerad urazim, ale vakcina tu nejakych par let je a ze by dochazelo k zavaznym komplikacim? Vite to jiste?
Clovek jako vy bude neustale zpochybnovat predklinicky a klinicky vyskum.
Znovu se musim opakovat, riziko ockovani je statisticky nizsi, nez pripadne mozne riziko, ktere hrozi po infikovani virem hepatitidy B.
Vite, to ze dnes je u nas epidemiologicka situace sireni viru Hep. B relativne zvladnuta, vubec neznamena, ze je tomu tak natrvalo. Vy vite, co se muze stat? Jestli se v dnesni dobe cestovani pres kontimenty, migrace atd., nebude sirit znovu? Kdyz pride epidemie co pak, jedna davka vakciny na vytvoreni imunity nestaci a mezi podanim prvi a druhe davky je casovy rozptyl 4-6 tydnu.
Ockovani je predevsim prevence.
Vite nikdo racionalne zmyslajici vam nerekne, aby jste se musel povinne ockovat napr. proti viru chripky.
Vzdy jde o zvazovani pre a proti, na ktere strane je vetsi riziko. Tohle zvazovani neni na urovni, ze si nekde neco prectu.
27. 02. 2008 | 10:08

Algem napsal(a):

to Mihovicova:

Vy jste se uchylila k stylu urazet lidi, kteri nemohou s vami souhlasit, tim ze jsou socialiste do morku kosti.
Ja osobne jsem za hluboke totality ani nebyl na svete, z obdobi komunizmu nam vzpominky jen jako dite, rodice byli obycejni lide, kteri pouze chodili do prace a starali se o rodinu.
Kdyby ty nektere vase argumenty proti ockovani jako takemu, z uvodniho blogu byly opravdu pravdive, uz by ti, kteri tyhle uzasne zjisteni ucinili, meli za zasluhy Nobelovou cenu!
27. 02. 2008 | 10:17

Silvie napsal(a):

Článek jakéhosi doktora Dostála číst nebudu, úplně mi stačí, že 90 procent lékařů (mezi nimi i skutečné kapacity) má na věc jiný názor. Mám velmi dobrou zkušenost s naším pediatrem a ten mi rozhodně nedoporučoval dítě neočkovat. Plést do zcela racionálního rozhodování otázku svobody a bolševického smýšlení, pokládám za scestné. Ještě mi tam chybí obvinění ,že patřím k modrým ptákům - aby to bylo kompletní. Nikdo nepopírá, že jedno z tisíců dětí může na vakcínu reagovat prudkým zhoršením zdravotního stavu, to ale neznamená, že je vakcína špatná. Když mi bylo 14 let, musela jsem podstoupit operaci slepého střeva. Moji matku vyděsilo, že přede mnou na tuto banální operaci zemřela přibližně stejně stará dívka. Přesto se nerozhodla operovat mě sama v kuchyni. U každého lékařského zákroku prostě existuje jistá míra rizika, kterou nikdo nedokáže ovlivnit. I když chápu, že pro matku, která přijde tímto způsobem o dítě , musí být očkování doživotním nepřítelem číslo 1 - asi bych se chovala stejně.
27. 02. 2008 | 10:55

Lenka napsal(a):

To Vaclav: Stejně jako Algem jsem příliš mladá na to, aby se na mě podepsalo 40 let komunismu. Ale budiž: Takže to očkování proti vzteklině zrušíme? Je podezření, že u některých psů, ještě navíc k tomu, co jsem napsala, způsobuje problémy s chrupem...
27. 02. 2008 | 12:26

Jana Mihovičová napsal(a):

Ano, u každé věci existuje určitá míra rizika, ale je na jednotlivcích, aby posoudili, zda ji podstoupí, zejména, když tímto rozhodnutím není ohrožen nikdo druhý. Nejsem proti očkování, ale proti povinnému očkování. Přečtěte si můj článek pořádně.
27. 02. 2008 | 12:26

Lenka napsal(a):

Ale mě přece neočkovaní jedinci mohou ohrožovat - konkrétní virus či bakterie se začnou v populaci vyskytovat a budou mít díky tomu větší šanci zmutovat do nových forem, ke kterým nebudu imunní.
27. 02. 2008 | 12:38

Martina napsal(a):

Milá Lenko,znovu zde rádá zdůrazňuji,ostatní země EU mají uzákoněnu svobodnou volbu očkování.Mají stejný možná i větší počet emigrantů/viz.Německo/ je tam mnoho lidí i dětí kteří nejsou očkované vůbec a žádný nárust nebo výskyt epidemií nezaznamenali,naopak v Japonsku se plošné očkování dětí posunulo do dvou let věku dítěte a téměř o 90% se zmenšil výskyt trvalých následků po očkování dokonce téměř vymizel syndrom náhlého úmrtí kojence.Znovu zde apeluji na zdravý selský rozum! Jak může tříměsíčnímu dítěti,které nemá ještě vyvinutý imunitní systém prospět vpravení šesti laboratorně zpracovaných,geneticky zmutovaných nemocí najednou a to opakovaně po měsíci třikrát...Zdravý a silný organizmus se umí bránit jen jedné nemoci.
27. 02. 2008 | 13:30

Jana Mihovičová napsal(a):

Martino, máte nějaké zdroje na tyhle pozitivní japonské zkušenosti? Ráda bych si o tom něco přečetla.
27. 02. 2008 | 13:37

Gabriela napsal(a):

to taky imunolog:

Váš príspevok sa mi veľmi páčil, o vzostupe počtu pneumokokových meningitíd po zavední plošného očkovanie proti Haemophilovi som už čítala, váš príspevok túto informáciu potvrdzuje. Replacement v prípade plošného očkovania proti pneumokokovi je tiež v krajinách, kde bol zavedený, už skutočnosťou. V tom prípade ale nerozumiem tomu, že na konci svojho príspevku píšete: “Kvalitní pediatr by měl být schopen jasně a taktně rodičům vysvětlit reálné riziko infekčních onemocnění a doporučit vhodná očkování a myslím, že absolutní většina rozumných rodičů by své děti nechala očkovat možná proti více chorobám, než předepisuje současný očkovací kalendář.” Nevyvraciate tým to, čo ste písal vyššie? Z toho by som skor pochopila, že je zodpovené k očkovaniu pristupovať skor obozretne a nadbytočné očkovania odmietať, než očkovať ešte nad povinnosť danú momentálne zákonom. Alebo som vás nepochopila správne?
27. 02. 2008 | 14:07

Silvie napsal(a):

Martino, můžete uvést, kolik dětí ročně zemře v naší republice na následky očkování a kolik jich je oočkováno bez jakýchkoliv následků? A pokud jde o ty epidemie - ty zcela jistě uhodí, až nastane správný čas a částí populace zneužívaná antibiotika budou zcela neúčinná.Nevěřím, že toho budeme ušetřeni, bohužel. Bylo by mi to všechno vcelku jedno, kdyby umanuté matky ohrožovaly svým postojem jen svoje děti, ale ony ohrožují i to moje. Proč se máme inspirovat v cizině, když u nás byla (jak již někdo správně uvedl) zcela vymýcena vzteklina s níž se neúspěšně potýkají téměř všechny okolní země. A to jen díky disciplinovanému a dlouhodobému očkování - stejně jako mnoho chorob, které ve světě dodnes zabíjejí miliony lidí. A ještě dodatek - u mé matky (jako dítěte) se tzv."ujalo" očkování proti TBC, rok se léčila v sanatoriu a nemělo to naštěstí žádné zdravotní důsledky. Přesto by mě ani ve snu nenapadlo, nedat své dítě proti této nemoci očkovat. Z mého okolí neznám nikoho, kdo by očkování odmítal, naopak - děti jsou proočkovány i nad rámec běžného očkovacího programu.
27. 02. 2008 | 14:10

Algem napsal(a):

pro vsechny obozretne, kdyz nechci dat sve dite povinne ockovat, aby nahodou nebylo jedno z tech mala, u kterych mohou byt zavazne komplikace, nemam ho na druhe strane chranit pred svetem, aby se taky nahodou nemohlo infikovat?
27. 02. 2008 | 14:31

Gabriela napsal(a):

to Algem and Sokrates:

dovolím si vstúpiť do vašej diskusie o povinnom očkovaní proti HepB. Je rozdiel v tom, či sa očkujú novorodenci matiek s týmto ochorením (tam ja osobne vidím očkovanie ako prínosné), alebo sú očkovaní všetci v 3-4 mesiacoch veku len preto, lebo existuje taká možnosť (s takýmto prístupom nesúhlasím). Toto očkovanie bolo u nás zavedené medzi povinné v r.2001, pred jeho zavedením si objednal hlavný hygienik u SZÚ štúdiu, ktorá mala zistiť potrebu jej zavedenia pre všetkých kojencov. Výsledok štúdie: očkovanie rizikových skupín (ktoré prebiehalo dovtedy) je dostačujúce, incidencia HepB vykazuje trvalý pokles, povinné plošné očkovanie nie je potrebné. Ako je možné, že napriek takémuto doporučeniu bolo očkovanie zavedené medzi povinné? Že by lobby farmaceutických firiem?

Nehovorím, že sa ľudia nemajú proti ničomu očkovať, hovorím, že majú mať možnosť si slobodne vybrať to, čo považujú za správne.

PS: Pre tých, ktorí sa “oháňajú” ihlami na piekoviskách: hygienická služba v období od januára 1998 do mája 2001 (t.j. za takmer 3,5 roka) evidovala 113 osob poranených nájdenou ihlou na území Prahy. Tieto osoby boli následne vyšetrené a sledované, pričom ani u jednej z nich nedošlo k nákaze hepatitídou, ani k prenosu HIV infekcie.
27. 02. 2008 | 14:32

Gabriela napsal(a):

to Silvie

Údaje o počte poškodených detí či úmrtiach vám u nás nedá niekto, pretože sa to prakticky neeviduje (presnejšie, podľa SÚKL sa evidujú asi 2% nežiadúcich účinkov liečiv) Databázu s komplikáciami po očkovaní majú spracovanú v USA, nájdete je tu: http://wonder.cdc.gov/vaers... , i tam ale je vysoká podhlásenosť, myslím, že hlásia maximálne 20% prípadov, takže z toho treba vychádzať.

MMCH za jediné vďaka očkovaniu “vymýcené” ochorenie sa považujú pravé neštovice (takže o “mnohých” chorobách sa veľmi hovoriť nedá), a aj tie neštovice majú mnoho trhlín, ak máte čas, prečítajte si o tom tu: http://iuro.awardspace.com/...
27. 02. 2008 | 14:43

Silvie napsal(a):

Děkuji.
27. 02. 2008 | 14:50

Martina napsal(a):

Informace o očkování získávám prostřednictvím OS Rozálio,dříve OS Paracelsus,z knih jako je Očkování obchod se strachem MUDr.Buchwald,Problémy s očkováním MUDr.Randall Neustaedter...a také má osobní statistika v okruhu mých známých,oficiální statistiky jsou záměrně nepřesné ve prospěch očkování.Trvalé následky po očkování pediatři nejen že nenahlašují,ale ikdyž pediatra upozorníte na to,že máte podezření na očkování,tak vám řekne,že problém s očkováním nesouvisí a tečka.Za tu dobu co se o očkování zajímám mohu uvést paní,která je po očkování proti tetanu na ID,s tou jsem osobně telefonovala a doktoři jí potvrdili souvislost s očkováním,paní která má po očkování syna autistu,před očkováním byl zdravý a po očkování nad rámec povinného očkování má diagnozu autismus,sousedku jejíž dceři po očkování proti
TBC se objevily ve věku 6 měsíců uzliny a zde také lékaři potvrdili souvislost s očkováním.....
27. 02. 2008 | 15:37

Sokrates napsal(a):

Algem hovorím o haxavakcíne, lebo som si myslel, že diskutujeme o nútenom plošnom očkovaní. Ostatné očkovanie je nepovinné a je na každom či sa očkovať dá alebo nie. Toto ale (aspoň som si myslel) nie je predmetom našej diskusie.
Mám taký pocit, že si myslíte, že som proti očkovaniu. Nie je tomu tak.
Klinicky výskum nie je prečo spochybňovat. Je úplne jasne ako prebieha a niektoré aspekty neobsahuje.
27. 02. 2008 | 18:24

Kateřina napsal(a):

Ve dnech 22.10.2007 v Praze a 23.10.2007 v Brně se uskutečnily přednášky Dr. Viery Scheibner, PhD. na téma „Očkování, jeho rizika a hranice účinnosti“:

Dr. Scheibner zjistila, že dýchací problémy kojenců jsou způsobeny očkováním. Podle ní zástavy dechu po očkování vysvětlují syndrom náhlého úmrtí kojenců ve spánku. Tento názor podpořila důkazem z historie, kdy v roce 1975 došlo v Japonsku k přesunutí začátku očkování až o 2. roce věku dítěte, po čemž okamžitě následoval přesun Japonska ze 17. místa na 1. místo v řebříčku nejnižší kojenecké úmrtnosti a světě.

Očkování dle rozsáhlého výzkumu Dr. Scheibner imunitu neposiluje, ale naopak oslabuje, přičemž se organismus stává více náchylný k infekčním chorobám včetně těch chorob, proti kterým se očkuje. Očkováním dochází k nadměrné a nepřirozené stimulaci tvorby protilátek v těle, což zpravidla vede ke vzniku alergií, astmatu, ale může to vést i ke vzniku autoimunních chorob jako je leukémie, cukrovka, rakovina.
Naopak dětské infekční choroby jako jsou např.spalničky, příušnice či zarděnky (pokud se při nich nesnižuje horečka) považuje Dr. Scheibner za přínosné, protože jejich prodělání nejenže poskytuje celoživotní imunitu, ale dle dostupných lékařských záznamů též přispívá k prevenci mnohých civilizačních chorob včetně rakoviny.
27. 02. 2008 | 19:40

taky imunolog napsal(a):

to Gabriela: já také nejsem příznivcem zbytečného očkování. Onou poznámkou jsem jen chtěl řící dvě věci: l) že většině rodičů velmi záleží na zdraví jejich dětí a proto se o očkování často intenzivně zajímají sami - např. očkování proti klíšťové meningoencefalitidě a když od lékaře dostanou relevantní informce , tak je obvykle příznivě akceptují, 2) existují očkování, která by za určitých okolností měla být doporučena nad rámec pravidelného schematu - například očkování proti meningokokům u mladistvých sportovců.
Co se týká zmiňovaného očkování proti TBC, tak se musím přiznat, že jsem svou nejmladší dceru (r. 1996) také nenechal očkovat (u starších dětí r. 1981 jsem si to tehdy zbaběle netroufnul), protože skutečně po očkování proti TBC dochází často k výskytu závažných reakcí a nežádoucích účinků. Dříve byla používána kvalitní dánská a také československá vakcína, která ovšem musela být v době normalizace nahražena příliš "divokou" sovětskou vakcínou, která měla velmi vysoký výskyt závažných reakcí a bylo proto dokonce nutné její podávání ukončit. Od roku 1994 se u nás očkuje celkem bezpečnými vakcínami (dánská, francouzská). V roce 1992 bylo navrženo zrušení celoplošného očkování novorozenců proti TBC, pak ale při schvalování vyhlášky paragraf s tímto návrhem z textu vypadl. Myslím, že v současné době u nás není povinné celoplošné očkování proti TBC opodstatněné, protože riziko akvírování TBC je v u nás momentálně (i přes celosvětově vzestupný trend TBC) poměrně malé a rizika spojená s očkováním tak převyšují jeho přínos (známé pravidlo porovnání cost versus benefit). Předpokládá to ale zlepšení terénní práce dětských lékařů a sociálních pracovníků, protože u dětí ve zvýšeném riziku očkování proti TBC smysl má - ochrání je přinejmenším před nejzávaznějšími formami TBC, jako tuberkulosní meningitida, což je onemocnění i v současné době velmi nebezpečné s vždy nejistou prognózou. A účinné vyhledávání "rizikových" dětí ovšem zase znamená (alespoň v našich podmínkách) neomalené vnikání do soukromí - já jsem takové ponížení zažil na vlastní kůži, když jsem si před 27 lety již jako celkem zkušený dětský lékař přivezl z porodnice domů dvojčata a přišla nás všechny domů nekompromisně zkontrolovat příslušná pracovnice, která mne poučovala o kojení, plenkách apod.
27. 02. 2008 | 20:14

Gabriela napsal(a):

to taky imunolog:

ďakujem za upresnenie, v podstate s vami súhlasím.

Problematika očkovania proti TBC je skutočne zaujímavá (už len preto, lebo v susednom Nemecku sa už snáď viac než 20 rokov proti TBC neočkuje a napriek tomu, že tam majú rádovo viac cudzincov než my, výskyt TBC na obyvateľa je nižší). Pokiaľ mi je známe, česká pneumologická a ftizeologická spoločnosť sa už minimálne od roku 2003 snaží toto očkovanie aspoň posunúť z obdobia tesne po narodení do druhého polroku života (v súvislosti so zvýšeným výskytom nežiadúcich účinkoch po zavedení očkovania proti HepB a Haemophillovi), zatiaľ sa im však veľmi nedarí. Samozrejme, mne by sa najviac páčilo riešenie, ktoré spomínate – vyhľadávanie rizikových skupín a ich očkovanie. A to nielen v prípade TBC, ale aj iného očkovania, napr. proti už spomínanej hepatitíde typu B, či proti zarděnkám (kde by podľa mojho názoru mohlo stačiť očkovanie dospievajúcich dievčat bez prítomných protilátok) a tak by sa snáď dalo pokračovať s vačšinou očkovaní. Ano, je otázne, ako tieto skupiny vyhľadávať, tiež nie som človek, ktorý by si nechal rád vŕtať do súkromia, myslím si však, že keby bola politická voľa, vhodné riešenie by sa podarilo nájsť.
27. 02. 2008 | 20:57

pediatr napsal(a):

Moje osobní zkušenost z praxe: očkovat nejlépe po 1 roce života,snažit se co nejméně
o nadrámcové očkování, tedy nepodlehnout komerčnímu tlaku/ poměrně výnosný obchod mezi některými praktickými pediatry a farmafirmami/,dát si práci a vyhledat pro své dítě osvíceného pediatra. Dá to práci ale výsledek pak stojí za to.....
28. 02. 2008 | 12:14

Algem napsal(a):

Bohuzel, negativni pripady, ktere nastali po ockovani vrhaji spatny stin na ockovani a zejmena povinne ockovani. Mam za to, ze by se vyskytovaly uplne v mizivem poctu, kdyby se dodrzovali pravidla kontraindikace pri jednotlivych ockovanich. Napr. pri celularni imunodeficienci jsou kontraindikovane zive vakciny , tam patri napr. aj vakcina proti TBC. Ale pred prvim ockovanim se vysetreni nedela. Taky se peclive hledali pripadne souvislosti mezi ockovanim a pripadnymi nezadoucimi ucinky. Ale to se dostavame k otazke lidskeho pristupu...
28. 02. 2008 | 20:21

Sokrates napsal(a):

Algem, ako dodržiavať kontraindikácie u 4 dňového dieťaťa, ktoré je očkované proti TBC? Nie to že nie sú sledované, ale ani ich sledovať nie je jednoduché. Nie je to naozaj jasné, prečo v Japonsku očkujú až po dvoch rokoch?
28. 02. 2008 | 21:58

Alice napsal(a):

Pro Silvii,

vsimla jste si, ze by v jinych statech Evropske Unie byla nejaka "leprosaria"? Ac tam v mnoha pripadech ockovani neni povinne a nebo jenom nektere, kazdopadne tam je mnohem vyssi informovanost a zrejme i svoboda volby.
Mozna to bude tim, ze jste jeste z Ceske kotliny nevystrcila nos(nemyslim tim dovolenou u more).
28. 02. 2008 | 23:02

Alice napsal(a):

Silvie,
omlouvam se, ted jsem se docetla, ze jste zila v zahranici. Asi jste tedy zrejme mela opravdu spatne zkusenosti. Ja take ziji v zahranici a prozatim je nemam.
Dekuji timto JANE, ze nese kuzi na trh a MARTINE a MARICE za posileni meho nazoru o upevnovani a nebo naopak narusovani imunitniho systemu novorozence, kojence, ditete. At se kazdy necha ockovat kdy a jak chce, ale nechte prosim ty sotva narozene clovicky alespon nadechnout.....
28. 02. 2008 | 23:20

skeptický napsal(a):

Moc tomu nerozumím,čímž se asi budeme s autorkou v tomto snadněji rozumět.

Moje matka byla z šesti dětí,tři umřely v kolébce na záškrt.
Vaše volání po svobodě ohrožuje veřejnost.

Stát za Vaše dítě bere zodpovědnost,dává Vám plošné,pravděpodobně bezplatné
preventivní ošetření v dobré víře,přídavky na děti,placenou mateřskou dovolenou.Je to kalkulovaná dobrota,neboť má zájem na potencionálním plátci daně.

Dítě technicky vzato moc práv nemá,stává se občanem až v patnácti.

Že zodpovědnost za dítě mají rodiče je pěkné,ale díky tomu,že ke zplození dítěte nemusíte být žádný Einstein,je dost lidí,kteří nedokáží rozumně uvažovat ani za sebe,natož za dítě,a místo úvahy působí emoce.

Když vezmeme v úvahu všechna pro a proti,provolání tohoto typu spíše škodí.

Život je každopádně riziko každý den,a stejně,jako stát by Vám nic nedal, v případě komplikací způsobených očkováním,i Vy byste se asi moc divila,kdyby Vám dítě umřelo,nebo nakazilo kvůli Vám druhé,a brali Vás za to k odpovědnosti.

Vaše provolání více lidí zabije,než zachrání.A nějaké soudní tahanice jsou jen zavlékáním americké "kultury",kde se lidé chodí klouzat v bohatých čtvrtích na chodník,anebo se na přechodu vrhají na drahá auta.
Myslím,že tu o tohle nikdo nestojí.
Totalitu znáte zatím jen z knížek,ale brzy se dočkáte.Přichází právě z Bruselu,to není od Strasburgu daleko.

Americká imigrační politika už před sto lety byla ve zdravotní oblasti velmi přísná.Dnes nám sem tahají z východu nemoci,které tu už padesát let díky očkování neznáme.
29. 02. 2008 | 13:38

Kateřina napsal(a):

Četla jsem, že se uvažovalo o povinném očkování proti HPV. Očkování se propaguje, ale o tom, že se jedná o pohlavně přenosnou chorobu a o tom jak jí přirozeně předcházet se moc nemluví. Níže uvádím informace, které jsem našla na internetu.
MUDr. Svatava Škraňková: Rizikovým chováním je i pohlavní styk před osmnáctým rokem života. Ženský organismus je velice dobře chráněn před útokem různých infekčních zárodků. Ochranu poskytuje již samotná anatomická stavba těla a existence panenské blány, které se bohužel zbavují dívenky brzy. Přitom je pro ně velice důležité, aby blána zůstala neporušená, než se jim dovyvinou všechny ostatní orgány a také imunitní systém.
Na stránkách gynekologické kliniky1. lékařské fakulty UK uvádějí jako rizikový faktor pro vznik rakoviny děložního hrdla toto: Časný začátek pohlavního života – obecně je hranice pro optimální začátek pohlavního života udávána po 17. - 18. roce života, časnější začátek usnadňuje vznik infekce, protože u mladších žen je děložní hrdlo „nezralé“ a tedy i mnohem křehčí a náchylnější k snazšímu vstupu viru.
MUDr. Jiří Sláma z 1. lék. fakulty UK zde v odpovědi jedné tazatelce uvádí, že ještě v 19 letech je děložní hrdlo nezralé a proto náchylné k infekcím.
29. 02. 2008 | 16:02

Algem napsal(a):

to Sokrates:

jestli jste cetli me prispevky, jsem prave proti ockovani proti TBC. Z vicero duvodu. Totiz si myslim, ze povinne ockovani novorozencu proti TBC je prezitek ze starych casu. Kdy TBC byla vice rozsirena, byl horsi hygienicky standard, asi si mnozi vzpomenou, ze se pokladala za nemoc chudych, socialne slabych vrstev.
Prave vrozena celularni imunodefience je najcastejsi pricina zavaznych negativnich projevu po vakcinaci, krome pozitivni rodinne anamnezy neni sance u novorozence ji rozpoznat predem.
29. 02. 2008 | 16:43

skeptický napsal(a):

Navrhoval bych sex před 21 rokem jako trestný,ze zdravotních důvodů.
Povinné vysokoškolské vzdělání pro ženy,které je v pilném studiu Geder Studies přenese přes nebezpečný plodný věk mezi 19.a 22.rokem.
Vymření národa zajištěno.
Jenomže to vysvětlete třináctiletým,kterými šijí všichni čerti.
Podle posledních průzkumů v USA
30% třináctiletých dívenek má zkušenosti s orálním sexem.
V Řecku a Italii,kde tradičně nevěsta musela být ohledána coby způsobilá pro sňatek,se brala věc před svatbou z druhého konce.Příroda si najde cestičku.
Proti rakovině děložního čípku se očkuje.
Abych neodbíhal,TBC je opětně na vzestupu v této republice.
29. 02. 2008 | 19:45

sona zimmermannova napsal(a):

nadherny clanok, dakujem. tiez neockujeme, jednoducho preto, lebo sme sa pozreli i na druhu stranu mince, zvazili pre a proti, a vyslo neockovat. odporucam kazdemu hladat informacie i mimo reklamu...
kolko z diskutujucich sa aspon pozrelo na rozalio, kt. autorka uvadza v clanku?
01. 03. 2008 | 12:03

Algem napsal(a):

to skepticky:

jako zastance povinneho ockovani s vami souhlasim, napr v tom, ze bohuzel nemame same uvedomele rodice, kteri se zajimaji, maji informace. To asi patrne nedochazi pani Mihovicove, ktera by povinne ockovani zrusila, proste jen proto, ze neni moznost se svobodne rozhodnout. Mate pravdu treba si uvedomit, ze v populaci porad koluje TBC i kdyz u nas momentalne ohrozuje zejmena bezdomovce, chorych s AIDS, lidi s imunodeficitem primarnim i sekundarnim . Ale prave kvuli nedostatecne lecbe pribyva pripadu na ATB rezistentnich forem TBC. Pak je mozne riziko nezvladnutelne epidemie, ani ockovani nas neuchrani.
01. 03. 2008 | 13:17

Martinko napsal(a):

No hura, vitejte po dlouhe ceste doma na blogu. Nebudete tomu verit, ale zrovna na Vas nekolik dni myslim a chtel jsem Vam tu napsat neco o porodech v Nizozemi a ejhle, Vy se pustite do ockovani. A nebudete tomu verit, zrovna vcera jsem se vnitrne rozcilil nad tim, jak mohou byt nekteri rodice bezmozci. Zrovna tento mesic totiz probehl soud v jedne z nejhorsich totalitnich diktatur sveta. Predstavte si, ze je tam podle zakona povinne ockovani a dva pary rodicu odmitli ockovat sve deti proti detske obrne. Tak je proste po neuposlechnuti nekolika vyzev soudu nechali policii predvest, byli odsouzeni a dostali pokutu €5500 a 5 mesicu vezeni. Jo malem bych zapomnel, bylo to v Belgii. See British Medical Journal 16/02/2008 s. 348.

Nemam bohuzel cas cist prispevky, snad jindy. Jen jsem tam zaznamenal cosi o hledani osvicenych pediatru. Trosku na hlavu, ne? Pokud nekdo vzyva osvicenstvi, tak at lidem predlozi pacientske verze kvalitnich doporucenych postupu zalozenych na dukazech a spadla klec. Gramotnost nasi populace je skoro 100% a problemy s ockovanim by se tim vyresily.

Mimochodem, videli jste nekdy nekoho dospeleho, kdo v mladi prodelal detskou obrnu, protoze jej rodice odmitli ockovat?

Taky jsem periferne zachytil Vase folkloristicke machnuti socialismem a omezovanim svobody a svobod a nevyspelem demokratickem duchu. A to me vzdycky strasne pobavi, i kdyz je to kravina, ze.

Pak najdu to o tech porodech.

Pekny den
02. 03. 2008 | 04:23

Martinko napsal(a):

Pardon. Dva pary odmitly:))))))))) pro pripad, ze by to cetl Sokrates
02. 03. 2008 | 04:27

paralet napsal(a):

Samozejmě, že jde především a hlavně o lobby farmafirem. Výše je uvedená studie, která nedoporučila plošné očkování kojenců proti hepatitidě B, a přesto bylo zavedeno, já přidám případ TBC, kterou pneumoftizeologická společnost již několik let marně usiluje odsunout až na konec prvního roku života (proč - v porodnici prakticky nelze zjistit, zda dítě trpí defektem buněčné imunity, ale pokud jím trpí, může dojít i ke smrtelným komplikacím tohohle očkování). Zato nám přidají do kalendáře Prevenar. Cui bono?
03. 03. 2008 | 11:46

Eli napsal(a):

Polio vaccination is the only mandatory in Belgium.
http://venice.cineca.org/do...
04. 03. 2008 | 17:01

Jana Mihovičová napsal(a):

To Martinko:
Moc jsem ten váš komentář nepochopila, ale předpokládám, že se mnou nesouhlasíte. Ale já nejsem proti očkování, já jsem proti povinnému očkování. Napři. u TBC je povinné očkování opravdu nepochopitelné. Po zrušení volají pediatři, pneumonologové, zrušení dokonce doporučil předseda vakcinologické společnosti a stát si pořád trvá na svém. Nemělo by rozhodnutí o očkování být na rodičích? Pokud má stát zájem na plošném očkování, ať si tento zájem pojistí jinak než zákonem. Přečtěte si ten rozhovor s doktorem Dostálem. Je to velmi zajímavé. A co se týká porodů, já zase zjistila, jak to chodí na Zélandu. V mnoha ohedech jsme sto let za vopicema. Těším se na vaše info. Zdravím vás. Jana Mihovičová
09. 03. 2008 | 20:34

Sokrates napsal(a):

Martinko, zdravím Vás a teší ma, že na mňa myslíte. :-))
O Belgicku by sme mohli dlho pohovoriť. A čo tak na druhej strane Rakúsko. ;-)
Svet je veľký a príkladov nájdeme vždy dostatok na obhajoby. Veď vieme - podobne ako s výskumami.
Čo tak ale hľadať riešenia? :-)
10. 03. 2008 | 01:36

Ivona napsal(a):

Vážená paní Mihovičová,

Váš článek je pro mne velkým povzbuzením a nadějí, že se i v naší republice podaří prosadit nepovinné očkování. Mám 1,5 dcerku, které se po sérii očkovacích vakcín rozvinul silný atopický ekzém, často se budí v noci, propadá nečekaným hysterickým záchvatům, v jiných dnech zas trpí poruchami motoriky, v noci často propuká v pláč, který nelze utišit...
Po únorové vakcině se doslova zasekla v komunikaci a některé dny jen bezmocně ukazuje na věci kolem sebe a stále dokola opakuje TAM, TAM, TAM... Často má zčervenalé ušní boltce, což svědčí o narušených ledvinách. Trpí nechutenstvím, na svůj věk váží teprve něco málo přes 8 kg a měří něco málo přes 70 cm. Když přijdeme na kontrolu k doktorce, propukne v zoufalý pláč, celá se roztřese a okamžitě jí zarudnou všechna místa postižená ekzémem.
Samozřejmě jsme s přítelem nemlčeli a vznesli razantní protest proti dalšímu očkování. Od dětské doktorky i její zdravotní sestry se nám dostalo výhružného varování, že budeme nahlášeni na hygienickou stanici i na sociálku. Doktorka kategoricky odmítla, že by naše dcerka měla jakékoliv zdravotní komplikace kvůli očkování. Prohlásila, že naše dcerka je zdravá a na ekzém jí naordinovala několik mastí. Když jsem se podívala na chemické složení mastí (naštěstí se v tom trochu vyznám, protože chemii jsem studovala na VŠ), dvě mastičky jsem musela hned zahodit kvůli příměsi kontraproduktivních chemikálií. Navíc je mi jasné, že od mastiček žádné zázraky očekávat nemohu. Vždyť ekzém je jen důsledek nesprávného a nedostatečného čištění krve kvůli nabořeným játrům a ledvinám. Tento fakt mi potvrdil můj přítel, který má zkušenosti s biomedicínou a nakonec je to právě on, kdo naší dcerce nejvíce pomohl a vytrvale pomáhá vykřesat se ze zdravotní krize. V dubnu čekáme nový přírustek a máme strach, aby se celý ten kolotoč průšvihů s očkováním neopakoval. Proto se pokoušíme najít vstřícnější dětskou lékařku, s níž by šlo vyjednat odložení očkování na co nejpozdější dobu. Také počítáme s aktivní účastí na kampaních proti povinnému očkování. Uvítáme náměty na náš e-mail os-oresak@volny.cz, jak bychom mohli být v této věci užiteční. Nejhorší je laxnost, pasivita a zaslepení pomýlenými informacemi z bulvárních médií, bohužel se s těmito problémy potýkáme na každém kroku, naše rodiče a příbuzné nevyjímaje. Proto Vám, paní Mihovičová, mnohokrát děkujeme za Vaši podporu, které se nám přečtením Vašeho článku dostalo.
13. 03. 2008 | 21:43

Martinko napsal(a):

Jana. Preji pekny vecer. Ani se nedivim, ze jste to nepochopila, jsem v posledni dobe nejaky rozlitany. Doslova. Me jen podrazdila ta argumentace svobodou/nesvobodou. S tim ockovanim s Vami v zasade souhlasim, ale jsou ockovani, ktera jsou nezbytna a nadmiru uzitecna. Jen si nedovedu predstavit, jak to jinak pravne upravit. Jaky zakon to vlastne upravuje ted a jake jsou v nem stanoveny sankce?

Ja jsem mel nedavno s ockovanim taky problem. Nakonec jsem se ale podridil hurbemu nasili a nechal to do sebe nabodat. Byl jsem ockovan proti hepatitide B pred 5 lety, hladiny protilatek odpovidaly tomuto odstupu, chranen jsem byl dostatecne. Presto podle jakehosi doporuceneho postupu pro pracovni lekarstvi jsem mel hladinu dostatecnou, ale nizkou, proto jsem potreboval preockovat. Branil jsem se, psal argumenty, ale marne. Nemusel jsem se sice ockovat, ale bez toho by me nezamestnali. Navic mi nejakou nestastnou nahodou odebrali i protilatky proti spalnickam, ktere byly samozrejme nizke a opet jsem dostal na "vyber" ber nebo nech byt. Tak jsm ve svem pokrocilem veku do sebe nechal bodnout jeste spalnicky. No zuzirl jsem ujrutne, ale bylo mi to houby platne. A ockovani proti tuberkulóze posuzuje specialne vyskolena sestra podle jizvy po ockovani. Stesti, ze ji mam na obou ramenou, tak si muze vybrat. Vite, co je to za zemi, ze?

Sokrates. Zdravim. To o te Belgii jsem psal, protoze jsem to zrovna cetl a zeujalo me to. Ani jsem to nejak nezamyslel jako argument, spis ilustraci cele debaty. Samozrejme, Rakousko nas vzor! A to prosim bez ironie.
19. 03. 2008 | 02:01

Linda napsal(a):

Uf, nestiham kroutit hlavou nad mnozstvim prispevku, ktere autorce (Jane Mihovicove) vkladaji do ust neco, co nerekla. Nicmene k tematu. Ziju v zemi, kde ockovani povinne neni, tudiz svoji dceru jsem nemusela nechat ockovat. Ale nechala!!! To, ze mam moznost rozhodnout se, preci neznamena, ze za kazdou cenu udelam spatne rozhodnuti. Jde mi o jeji zdravi a po zvazeni vsech (me dostupnych) pro a proti jsem ockovani dala, ale jde o to, ze jsem se mohla ROZHODNOUT a nebyla jsem k tomu nucena zakonem!!! Take tu mame ockovani o neco moudrejsi nez v CR, coz mi asi pomohlo rozhodnout se tak, jak jsem se rozhodla. Moc si vazim toho, ze jsem v nove "domovine" brana za svepravnou osobu a to nejen na poli ockovacim... Jano, jen do nich, moc Vam fandim, i kdyz ne se vsim ve clanku souhlasim, nicmene s jeho podstatou ano:-). Linda
19. 03. 2008 | 14:01

Karin napsal(a):

Dobrý den paní Mihovičová,
bylo by třeba více takových článků, abychom spoluobčany probudili. Očkování je jedním z největších omylů současné civilizace a rozhodně by mělo být nepovinné. Je to nepřirozený zásah do citlivě vyváženého funkčního systému těla - je to vpravení cizorodé bílkoviny atypickou cestou do organismu. Bohužel opravdu nikdo s ním už nespojí následně (neříkám bezprostředně) vzniklou roztroušenou sklerozu, leukémii, cukrovku, atopický ekzém, sennou rýmu apod. Příroda prostě ale funguje tak, že sama vybírá ty silné. Teď by mne asi rádi mnozí ukamenovali, ale je to tak. Když to očkování obejdeme - je pravdou, že hepatitidu B např. při naočkování dítě nedostane, dostane ale možná jinou nemoc z výše jmenovaných a to třeba až za několik let. Paní Mihovičová, držte se a pište a probouzejte dále lidi, někteří Vám jistě budou vděční, protože o tom ještě neslyšeli - no a někteří Vás i mně teď odsoudí. Dříve se také upalovalo za názor, že Země není placatá!
28. 03. 2008 | 18:36

Karin napsal(a):

Ještě opravím, co jsem asi nepřesně napsala: Když to očkování obejdeme, - chtěla jsem vpodstatě říci, že riskujeme samozřejmě onemocnění danou nemocí, na druhé straně ale zmenšíme riziko civilizačních chorob dosti závažného kalibru. Doplním ještě jeden holý fakt: lidé jsou přemnoženi, planeta zničená, lesy dávající kyslík vykácené, voda i vzduch z toho důvodu otrávené... A vše se točí kolem byznysu, nejdůležitější jsou dnes zisky a tržby, tržby, tržby - větší než minulý rok, další rok zase větší a větší... Nehledí se na zdraví - to je jen zástěrka a klam. Už nyní se někde hodně nahoře prý "peče" to, jak lidskou populaci razantně zredukovat a to co možná nejrychleji. Jestli si někdo myslí, že to projde ve Zprávách v TV, tak se hlasitě směju. Hlavně nahrabat, napíchat, utržit. A že máme bezplatné očkování pro děti? Nenechte se vysmát! Nic není zadarmo. Stát že to platí? A kdo to asi tomu státu posílá? Přece VY, MY, my všichni, my si to platíme, to my to platíme! Pokud onemocní děti či kdokoli např. roztroušenou sklerozou, cukrovkou apod. způsobenou možná právě očkováním, jsou to zase jen další tržby pro farmaceutický průmysl. Myslíte si, že se jim brání a plánují jak je sníží? Myslíte si, že má někdo zájem na tom, aby lidé byli zdraví? Ne - musejí být pouze schopni pracovat. Myslíte si, že farmaceutický průmysl nemá nic společného s lékaři? Mýlíte se, - mnoho z nich je už zajímavě namotivovaných tak, aby předepisovali to, za co dostanou marketingovou odměnu, lékárníci to samé. Lidi, začněte už přemýšlet o světě, o skutečném světě - ne jen o tom světě, který nám v růžových barvách "malují" média. Jen více takových článků a lidí, kteří se nebojí je napsat! Děkuji Vám, paní Mihovičová, udělala jste mi radost jeho obsahem. Kéž by už ta nesmyslná povinnost byla zrušena! Třeba se dočkáme také někdy, tak jako i v jiných zemích...Lidská tělesná schránka je velmi promyšlený jemný funkční mechanismus, který když se ošetřuje tak jak je potřeba, tak funguje. Pokud do něho cpeme chemii a nepřirozené jedy, fungovat přestane.
28. 03. 2008 | 19:58

Jan Richter napsal(a):

Vážená paní Mihovičová,
jste klasickým příkladem stále častějšího fenoménu vyjadřování se ke všemu bez sebemenší kvalifikace v daném oboru. Buďte klidná, nejste sama. Ale musím říci, že se mi jako vědci-imunologovi "otevírá kudla v kapse", když vidím, jak se kreativní ředitelka reklamní agentury vyjadřuje k natolik odbornému a specializovanému tématu, jako je očkování. Výsledkem je pak pochopitelně paskvil, který jste zde předvedla.
Při dnešní globalizaci je třeba si uvědomit, že je mnohem snazší dostat se do kontaktu s nemocí, která se u nás už mnoho let (díky očkování) nevyskytuje. Musím říci, že bych skutečně nechtěl být v kůži vašeho dítěte. Vakcíny jsou v dnešní době natolik spolehlivé, že zdravotní riziko je mizivé ve srovnání s jejich přínosem. Nenechat své dítě očkovat lze bez obtíží pojmout jako zahrávání si s jeho zdravím/životem. Neočkování bych přirovnal k neposkytnutí pomoci (z mého pohledu je jedno, jestli je pomoc preventivní nebo následná) a až dítě dostane nemoc, proti které jste mu neumožnila účinnou ochranu, také bych vás v tomto směru soudil.
Díky tomu našemu "nelidskému" zákonu máme skvělou proočkovanost a minimální incidenci příslušných chorob i ve srovnání s vyspělými zeměmi.
31. 03. 2008 | 12:15

Jan Richter napsal(a):

Snad ještě malé doplnění k té vaší snůšce polopravd. Jedna věc platí odjakživa a zcela obecně. Když je někde převaha blbců, nesmí dojít na hlasování. A to je přesně tento případ. V každém, jakkoli rozvinutém, státě tvoří vždycky většinu nižší a střední vrstvy se spíše nižším vzděláním (a to nemluvím o té nejnižší sociální skupině). Právě kvůli nim je tady povinné plošné očkování. Každý inteligentní člověk si dá dvě a dvě dohromady a pochopí, že očkování je mnohem více dobré než špatné. Většinová populace ale ráda naletí takovým, jako jste vy a právě kvůli nim je třeba dát jim některé věci prostě jako příkaz. Pokud jde o očkování, jde o zdraví celé populace. Tím, že dítě očkováno nebude, zvyšuje pravděpodobnost znovurozšíření některých chorob. Nejde tedy jen o vás/vaše dítě, ale o zájem celé společnosti. A zde není místo pro individuální revoltu poškozující ostatní.
Dalo by se to přirovnat k protikuřáckému zákonu, který bohužel stále nebyl přijat. V momentě, kdy konání jednotlivce poškozuje ostatní, nelze mluvit o omezování jeho svobody. Neočkování je přesně to samé, i když ta souvislost tu není tak očividná.
31. 03. 2008 | 16:01

Martinko napsal(a):

ad Jan Richter. Drahy kolego, i presto, ze mate v zasade pravdu, svou neurvalosti nicite jakoukoliv snahu o diskusi, ktera by se mohla elegantne vest na jiste urovni. A diky takovymto zpusobum, ktere jste nadherne ilustroval se ona "vetsinova" a jiste podle Vas pologramotna populace a priori postavi proti. Ne pro kvalitu argumentace, ale pro zpusob jejiho vedeni. Vedec by nemel do diskuse nikdy vstupovat s "kudlou v kapse." Na co ji tam proboha mate?

Muzete mi vysvetlit, proc by pani Mihovicova nemohla napsat svuj nazor na cokoliv mimo jeji obor? Cozpak Vy v praci 8 hodin mluvite o imunologii a pak dalsich 16 hodin mlcite, protoze uz je to mimo Vas? Nikdy jste si nedovolil pochvalit manzelciny knedliky, protoze nejste vyuceny kuchar?

Pevne verim, ze si vazite i jineho nazoru, nez toho Vaseho, kudlu vyndate z kapsy, hodite ji do supliku a budete diskutovat jako slusny, vzdelany a inteligentni clovek.

Treba se Vam podari vyvratit nazor Karin, ktera mluvi o ockovani jako o nejvetsi chybe soucasne civilizace. Uz jsem nekde nahore napsal, ze pohled na cloveka, ktery nebyl ockovan proti detske obrne je tristni. Nekdo tomu mozna rika prirodni vyber. Pro me je to ovsem tragicky zasah do prav bezbranneho ditete. O nekterych jinych ockovanich to plati take. Prominte mi to, ale ted jsem liny byt konkretni.
31. 03. 2008 | 18:25

Jan Richter napsal(a):

Vážený Martinko, nechtěl jsem se Vás ani nikoho jiného nijak dotknout. V kapse se mi otevírá kudla pomyslná. Ta pravá, kterou tam nosím drží zavřena pevně a používám ji na krájení ovoce a otevírání krabic se spotřebním materiálem v laboratoři :-). Každý muž, má mít nůž, ne?

Ne, teď vážně. Možná jsem se ve formě svého vyjádření nechal trochu unést (to, co jsem zde četl skutečně nemá obdoby), ale za jeho obsahem si musím stát (bohužel). Internet v současné době poskytuje neskutečný prostor komukoli k seberealizaci na libovolné téma. Jsem člověk otevřený diskusi, ale pouze diskusi na úrovni (tím nemyslím diskusi s kolegy vědci, ale klidně s dělníkem, který má zájem se něco dozvědět). To, co zde paní Mihovičová předvedla na úrovni není. Její článek jasně ukazuje, že jejím cílem není se něco dozvědět, ani někoho vzdělat. Je to demagogie zdůrazňující jednu stranu mince, která je generacemi vědců a léty praxe a bádání jasně prokázána jako ta méně podstatná. Je mi samozřejmě líto všech, kteří na očkování takzvaně "dojedou", ale při trochu "statistickém" pohledu na věc je třeba konstatovat, že jsou to prostě povolené ztráty. Své dítě určitě očkovat nechám a pokud mu to nějakým způsobem neprospěje, tak je to prostě smůla, ale ne důvod neočkovat dítě další.
Co se týče vyjadřování názoru. Nahlížím na to asi trochu jinak než vy. Proč bych nemohl pochválit manželce knedlíky? Tomu, jestli jsou dobré nebo ne přece rozumím. Už jí ale nebudu říkat, že má do těsta dát víc mouky, protože tomu třeba zrovna nerozumím. V poslední době se rozmáhá fenomén, že každý rozumí všemu. Zářným příkladem budiž vrtošivý stařík na Hradě, který na první pohled rozumí zejména globálním změnám klimatu a moderní architektuře. Při pohledu mezi řádky ale uvidíte jasný smysl jeho poselství, což je pusté sebezviditelnění (bohužel na úkor naší vlasti v očích světa). Ale fuj a pryč od politiky. Dalším příkladem, nyní bližším vědě budiž (naštěstí již zrušený) pořad ČT Detektor, kde se také pouze presentovaly názory. Problém byl v tom, že se tam nevědecké a pavědecké názory presentovaly jako jasná dokázaná fakta a skutečným vědcům nebyl narozdíl od sensibilů dán žádný prostor.
Je třeba vnímat rozdíl, jestli se nějaké téma rozebírá v hospodě nebo na solidním veřejně přístupném místě, kterým server aktualne.cz jistě je. Paní mihovičová presentuje svou jedinou a neotřesitelnou pravdu na místě, kde se k ní dostanou lidé bez příslušného vzdělání a prostě jí za pravdu vezmou (podle praxe: říkali to v televizi, tak je to pravda). Navíc svůj názor presentuje způsobem, kdy má neznalý čtenář pocit, že nás stát chce očkováním v lepším případě vyvraždit.
Nakonec snad ještě poznámku k té Vaší zmínce o pologramotné populaci. Má formulace s převahou blbců byla pochopitelně nadsázkou (snad trochu trefnou). Netvrdím, že většinová populace jsou pologramotní blbci, to v žádném případě. Tvrdím ale, že většinové populaci chybí erudice ve vysoce odborných tématech, ať už jsou jimi očkování, daňová reforma nebo globální změny klimatu. Já také nejsem erudován v ekonomice, tak si prostě nedovolím vynášet jednoznačné soudy v tomto oboru, natož pak v takto veřejném blogu. Paní Mihovičová prokázala, že neví o čem mluví a mne nejvíce pálí to, že to jako jistě schopná reklamní matadorka nanáší takovým způsobem, že běžný člověk to pojme za své a jediné správné. Jakožto člen tábora, který o tom díky svému vzdělání aspoň něco ví se cítím povinován této demagogii odporovat. Paní Mihovičovou nijak neurážím, ale cítím potřebu důrazně upozornit na to, že nemá pravdu.
Přesto, že jsem imunolog bych si nikdy nedovolil napsat článek o očkování, protože se jím nezabývám a vím, jak komplexní a složité téma to je. Paní Mihovičová si nebere servítky a bez sebemenší erudice zde bohužel velmi šikovně předkládá to, co předkládá.
Vážím si jakéhokoli názoru, který není bulvární. Zde předložený názor bulvární je, pročež nemám důvod si ho vážit stejně, jako si nevážím pseudoinformací v bulvárních plátcích.
31. 03. 2008 | 23:25

Petr napsal(a):

A řešení?
Zaznělo tu mnoho zajímavých názorů z řad odborníků i více či méně informovaných laiků. Je smutné, že po přečtení jiného názoru mnozí podlehnou emocím, které jim zabrání vidět to, co che autor říci. Není pak v lidských silách myslet jasně a bohužel se to stává i těm, kteří se holedbají svým odborným nadhledem a jasné myšlení mají jaksi v popisu práce.
Pokud jsem vše správně pochopil, nejde tu o to (a autorka to zde zdůraznila několikrát), aby bylo očkování zrušeno, ale aby byla změněna zákonná úprava, která svazuje ruce vlastně i lékařům. Potom by bylo možné přestat aplikovat jednotný, tabulkový postup, povinně společný pro všechny a vycházet z dispozic jednotlivce. Například posunout očkování u dětí na dobu, kdy lze dispozice dítěte diagnostikovat (neumím posoudit, do jaké míry to lze), kdy má dítě již dostatečně vyvinutý imunitní systém a očkování snese lépe a v případě, že je u toho kterého jedince předpokládáno riziko vážného poškození očkováním, se prostě spolehnout na to, že jej onemocnění nepostihne. Je-li však systém (a zákonná úprava) nastavena pro všechny tolik fyziologicky různé jedince stejně, bude to vždy problém a argument, že určité procento má prostě smůlu, může s klidem připustit jen někdo, kdo do inkriminovaného procenta nepatří.
Jsou však i další problémy, kterým ani právní úprava nezabrání. Ty se týkají lidského přístupu, jako například v případě očkování 14 letého chlapce dvojitou dávkou vakcíny proti tetanu ("abyste sem nemuseli dvakrát"), navíc s prošlou dobou expirace a již nevyhovující, jak ukázal pozdější laboratorní rozbor. Podotýkám, že u jinak zdravého chlapce (podle mínění očkující lékařky) došlo během několika minut k epileptickému záchvatu...
01. 04. 2008 | 11:56

Jan Richter napsal(a):

Petr: Myslím, že každý pochopil, o co autorce jde. Já chápu její rozhořčení nad tím, že ji někdo omezuje v jejím rozhodování. Problém je v tom, že pokud se to většinové populaci nenalajnuje, dojde nutně k poklesu proočkovanosti a to by byla velká chyba. Není v kompetenci laika, aby rozhodoval o takto specializovaných otázkách o své vlastní vůli, i kdyby měl sebelepší informace od lékařů a odborníků. Ani jako imunolog bych si v tomto ohledu nedovolil sám rozhodovat, protože nejsem specialistou na očkování.
A upřímně řečeno, lékaři, kteří očkování provádí o tom mnohdy jistě taky příliš nevědí (příkladem budiž váš případ s dvojitou dávkou vakcíny). Nic proti praktickým lékařům, ale už z podstaty jejich činnosti je až na výjimky vyloučeno, aby byli nějak obšírněji vzděláni v konkrétních oborech. Od toho jsou specialisté. Není příliš reálné u každého dítěte před každým očkováním dělat nějaký rozsáhlý screening kompetence jeho imunitního systému (ani technicky, ani ekonomicky). Tudy rozhodně cesta nevede.
Dle mého názoru jediná rozumná cesta vede přes vývoj ještě lepších vakcín (ač si myslím, že ty současné jsou na hodně vysoké úrovni) za méně peněz. Jakákoli vyšší benevolence v něčem, co se tak blízce dotýká zdravotního stavu celé populace není na místě.
Zákonná úprava je pochopitelně nastavena tak, aby k problémům nedocházelo (nepochybuji, že zákon byl konzultován s odborníky a že to není holý výmysl zákonodárců). Žádný medicínský zásah není bez rizika. I na trhání zubu můžete umřít, když dojde k nešťastné shodě náhod, infekci atd. atd. I když ho detailně neznám a nejsem klinik, domnívám se, že zákon je postaven tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu kompromisu mezi eliminací zdravotních rizik pro populaci a pro pacienta. Pisatelka tohoto článku chce rozhodovat o něčem, o čem nic neví (nebo o čem je velmi chybně informována), což je přesně situace, která by neměla v reálu nastat.
01. 04. 2008 | 13:45

Jan Richter napsal(a):

Petr: Ještě snad poznámku k tomuto:

"Je-li však systém (a zákonná úprava) nastavena pro všechny tolik fyziologicky různé jedince stejně, bude to vždy problém a argument, že určité procento má prostě smůlu, může s klidem připustit jen někdo, kdo do inkriminovaného procenta nepatří."

To myslím není pravda. Soudný a informovaný člověk, který nechce házet chybu na lékaře/zákonodárce/kohokoli jiného, je jistě schopen pochopit, že za něco skutečně nemohou a že jde jen o nepříznivou náhodu.
Dám vám příklad ze svého života. Jeden večer jsem přišel k lékaři s bolestmi břicha, bylo mi řečeno, že o nic vážného nejde a druhý den odpoledne jsem byl na sále s prasklým appendixem a zánětem pobřišnice.
Ani v nejmenším mne nikdy nenapadlo obviňovat lékaře z nějakého zanedbání. Jsou prostě situace, kdy není možné appendicitidu dost dobře diagnostikovat třeba kvůli nepříznivé poloze appendixu v dutině břišní. Já měl tu smůlu, že to byl zrovna můj případ.
S očkováním je to stejné. Z komplikací způsobených očkováním nelze vinit lékaře nebo zákonodárce, ale je třeba se smířit s tím, že jsem to prostě já, kdo měl tu smůlu, protože u tisíce dalších se nic podobného nestalo. Statisticky vzato jsou komplikace způsobené očkováním raritní. Kdyby nebyly, neočkovalo by se. To, že někdo tu smůlu má a hází špínu na všechny kolem je tristní. Chápu ale, že je mnohem jednodušší to na někoho hodit než připustit vlastní smůlu. Je to o inteligenci a informovanosti.
01. 04. 2008 | 14:00

Kateřina napsal(a):

Četli jste o očkování v Lidovkách?
http://www.lidovky.cz/ln-oc...

„Vakcína proti TBC je velmi problematická,“ přiznává hlavní hygienik ČR Michael Vít. „Proto také Evropská unie doporučila, aby se očkovaly jen rizikové skupiny obyvatel.“ V Česku se ale přesto dál očkuje povinně plošně, a to hned dvakrát.
01. 04. 2008 | 17:11

Karin napsal(a):

Kateřino, já vím přesně co a proč jsem o několik příspěvků výše napsala, i když se to zdá jako blud. Bohužel jen málo lidí je přemýšlejících - ale jak vidím, také na to začínáte přicházet...
02. 04. 2008 | 00:58

Petr napsal(a):

Jan Richter: Nejde mi o to na někoho házet chybu. Tenhle způsob uvažování mám, doufám, za sebou. Spíš mi vadí, že leckdy není vůle hledat řešení tam, kde jsou problémy. Pořád si naivně myslím, že zdravotní poškození člověka problém je, i když je to, jak říkáte, smůla. Ale čím jsem starší, tím víc si všímám, že častý zdroj potíží jsou "školské" postupy, aplikované bez rozdílu na všechny. Chápu, že individuální přístup je zdlouhavější, pracnější a nákladnější, ale obvykle vede k lepším výsledkům nebo alespoň v těch horších případech méně ublíží.
Pokud jde o diskuse na téma očkování, souhlasím s tím, že nelze spoléhat na odpovědnost všech rodičů. Ale mělo by být umožněno alespoň těm zodpovědným, inteligentním a informovaným, aby hledali jiné možnosti pro své dítě, které standardní postup poškozuje a oni jsou přitom ochotni spolupracovat s odborníky a kvůli zdraví dítěte nést třeba i velkou část nákladů. Oni znají své dítě lépe než jeho lékař, potažmo anonymní "stát", mají jej denně na očích a poznají jako první, že něco není v pořádku. Pokud jsou však místo uspokojivého řešení sankcionováni, veřejně uráženi v médiích a nakonec násilím donuceni k něčemu, co jim vlastně ubližuje, není divu, že hledají jiné cesty, brání se a ztrácejí důvěru...
02. 04. 2008 | 08:49

Sokrates napsal(a):

Jan Richter, vo Vašich dlhých príspevkoch som zaznamenal jediný argument (zvyšok je iba hodnotenie autorky, nie článku - netiketa sa červená).
Váš argument preočkovanosti, ktoré musíme udržať povinnosťou očkovať, vyvracia mnoho štátov, ktoré jednoducho povinné očkovanie nemajú.

Môžem kludne použiť Vašu logiku a povedať, (pridal som alebo zmenil vo Vašom príspevku niekoľko slov)
Statisticky vzato jsou komplikace způsobené neočkováním napřiklad v Rakousku raritní. Kdyby nebyly, očkovalo by se plošne a příkazem. To, že někdo tu smůlu má a hází špínu na všechny kolem je tristní. Chápu ale, že je mnohem jednodušší to na někoho hodit než připustit vlastní smůlu. Je to o inteligenci a informovanosti.

Mimochodom je úplne jedno či sa vám kudla pri diskusii na internete otvára pomyslne alebo naozaj.

Pridávam sa k Martinkovi, že tento spôsob argumntácie len prispieva k prehlbovaniu priepasti medzi lekárom a jeho KLIENTOM.

Ďalšie mimochodom: ak by ste Jan Richter v starom Ríme niekoho obvinil zo šírenia poloprávd a nedal jasné argumenty, prečo to tvrdíte, čakalo by Vás s najväčšou pravdepodobnosťou vyhnanstvo. A nikoho by nezaujímalo, či dotyčný tie polopravdy šíril - musel by ste odísť práve z dôvodu, že ste to Vy nepodrporil žiadnou argumentáciou.
Takto sa správa bulvár. Do diskusie to nepatrí.
03. 04. 2008 | 08:39

Jana Mihovičová napsal(a):

Tak jsem po dlouhé době koukla na svůj blog a hle, diskuse běží dál. Panu Martinkovi opět děkuji za úžasně kultivovaný přístup.

Pane Richter, když se takhle vztekáte nad mým článkem, víte komu škodíte? Jenom sobě. Na mě to nepůsobí. Klidně mi tu napište i pár sprostých slov na moji adresu. Já si to k srdci neberu. O mě to nic neříká, ale o vás mnoho.
04. 04. 2008 | 12:01

Sokrates napsal(a):

http://www.baby-cafe.cz/mod...

V článku ma okrem iného zaujalo: Takovéto fondy (pro odškodňování dětí poškozených povinným očkováním) běžně fungují v sousedním Německu či ve Spojených státech http://www.hrsa.gov/vaccine... (Mezi lety 1990 a 2008 se va Spojených Státech z fondu vyplatilo 835 298 300,81 dolarů.)
04. 04. 2008 | 20:54

Sokrates napsal(a):

Dnes som sa dozvedel, zatial z druhej ruky, že v Rakúsku zakázali očkovanie proti rakovine krčka maternice. Vieto o tom niečo?
05. 04. 2008 | 19:27

herb napsal(a):

ten posledni komentar, Sokrate, ten o tom zakazu, ten byl dobry. Presne ve stylu jedna pani povidala. Kdo Vam to rekl? Proc tohle rozsirujete, kdyz vite, ze to neni pravda, ale prani Vas a Vam podobnych?
07. 04. 2008 | 23:10

Sokrates napsal(a):

herb snáď tu diskutujeme nie? Ja som sa opýtal. Napísal som snáď, že to mám overené? Naopak som napísal z druhej ruky.
Viete o tom očkovaní niečo? Napíšte. Ako ste zistil, že to pravda nie je? Zisťoval ste to vôbec nejako?
Povedala mi to jedna pani z Rakúska, ktorej to povedal jej ošetrujúci lekár. Stačí? Tiež som bol prekvapený.

Nevkladajte mi do písma, čo nerobím. Keby som vedel, tak sa nepýtam!
08. 04. 2008 | 00:49

I dont like your ways napsal(a):

Prekvapený alebo prekvapená?
08. 04. 2008 | 22:00

herb napsal(a):

Sokrates samozrejme vi, ze to neni pravda. Pro ostatni: Pokud by neco takoveho pravda byla, takova informace by byla zverejnena na strankach uradu schvalujicich lek do pouzivani ve vsech evropskych zemich, stejne jako na strance evropske lekove agentury. Nemluve o prvnich strankach vsech svetovych novin.
09. 04. 2008 | 08:50

Sokrates napsal(a):

herb napriek tomu, že som Vám napísal, že neviem, zas a znova mi to vlkladáte do úst?
Mne nedôverujete ale nejakému "by byla", ktoré si ani neoveríte, áno?

Pozrel som sa - Info prebehlo na niektorých stránkach svetových novín - orf.at, yahoo.news a ďalších.. Autorita, ktorá dáva odporúčanie v Rakúsku na očkovanie Gardasil vylúčila zo zoznamu.
pozrite tu: http://www.impfrisiko.eu/in...

Overil som si očkovanie u jedného rakúskeho lekára - sú teraz dosť rezervovaní k tomuto očkovaniu. Práve u nich prebieha rozsiahla diskusia na rozdiel od severo-východných susedov Rakúska.
Okolo tohoto očkovania je veľa afér, ktoré len teraz vyvstávajú na povrch. Stačí dať do googlu.at gardasil verbot
11. 04. 2008 | 21:49

Tess napsal(a):

Abych pravdu řekla, tento článek mě opravdu zhnusil, protože tady vůbec nejde o očkování, ale jen o pocit, že si můžu dělat co chci. Připomíná mi to malé dítě, které hlavou tluče do zdi a říká chci a chci a chci.... Dokážu si představit, jak by to dopadlo, kdyby se něco takového lidem povolilo. Samozřejmě existuje plno zodpovědných rodičů, kteří nechají dítě očkovat nad rámec nepovinného očkování, ale pak je tu plno takových, kteří by nenechali očkovat buď z finančních důvodů anebo z výše uvedných pocitů moci. A kdo by na to doplatil? No samozřejmě jejich děti a následně pak i ostatní. Je to jako byste rozhodovali o tom, jestli moje dítě bude nemocné nebo ne. Je možné, že i očkování má svá rizika, ale jistě se zdaleka nevyrovnají těm, která přináší daná nemoc. A to platí pro všechny děti, ať už trpí nějakou alergií či ne. Paní by udělala líp, kdyby přinášela lidem pozitivní informace o nepovinném očkování, aby děti zbytečně neumíraly na některé formy meningitidy atd., než je odrazovat ještě od toho povinného!
11. 04. 2008 | 23:47

Tess napsal(a):

Jooo a ještě mě napadlo jedno přirovnání, které se tady tomu všemu navlas podobá: Je to úplně to samé, jako byste byla proti zákazu pití alkoholu před jízdou, protože to je vlastně taky určité omezování svobodné vůle se rozhodnout, jestli jsem schopen pod vlivem alkoholu, ať už více či méně, řídit automobil. Sice tím ohožuju ostatní účastníky silničního provozu, ale to není důležité, protože podstatnější je mít právo se rozhodnout.... Vlastně budete spoléhat na ty zodpovědné, kteří za volant pod vlivem nesednou..... Je to tak správně? Budete příště obviňovat český právní řád z tohoto důvodu? Nebo co třeba, kdyby vešel v platnost protikuřácký zákon? AŤ už je nebo ne, vždycky to někoho omezuje. I když chceme žít v demokratické společnosti, vždycky je něco, čemu se musíme umět přizpůsobit, a očkování je opravdu to nejmenší.
14. 04. 2008 | 14:19

fiona napsal(a):

pro pana - paní Tess

a) jestli budu nebo nebudu řídit auto se můžu rozhodnou už před tím než požiju alkohol
b) je toto srouvnání úplně mimo souvislost článku paní Mihovičové.

celý článek je hlavně o tom, že není v pořádku mít ze zákona nařízené vpravovat do těla novorozence cizorodé látky.
je jen velice málo důvodů proč nenechat na rodičích kdy a zda a na co všechno nechají své děti očkovat - vždyť jsou to rodiče, kdo nese odpovědnost za zdraví dítěte.
14. 04. 2008 | 19:36

fiona napsal(a):

ještě pro paní Tess

přečtěte si příspěvek paní Ivony ze 13. března
14. 04. 2008 | 21:58

Zuzana napsal(a):

Mila pani Mihovicova, doufam ze svym nebezpecne hloupym uvazovanim nakazite co nejmene lidi...mozna byste mela uvazovat o nejakem ockovani..
16. 04. 2008 | 16:06

Hana Kýchovičová napsal(a):

Co takhle očkování proti nemoci šílených KRAV, Jano?!
17. 04. 2008 | 09:05

PSD napsal(a):

raději očkování s minimálním rizikem závažných komplikací než TBC, záškrt, dávivý kašel, dětskou obrnu, spalničky, zarděnky, příušnice, tetanus, Haemophilovou epiglotitidu a HBV. jsem rád, že je v tomhle státě zdarma ockovani proti cele rade zavaznych onemocneni, ktera v prechozich staletich decimovala detskou populaci a jsem rad, ze moje maminka byla rozumná a povinnému očkování nebránila.
19. 04. 2008 | 15:46

Martinko napsal(a):

Zdravim vsechny:)
Sokrates. Ted se mi to nechce hledat, ale urcite byly udelany nejake studie o ockovani proti karcinomu delozniho cipku a docela by me zajimalo kriticke hodonoceni techto studii. Jen mit trosku vic casu:(
Nedavno jsem cetl v Lancetu zpravu ze zajimave studie z jihoamerickych zemi, kde vychazi ockovani proti rotavirove enteritide jako extremne uzitecna vec, ktera muze zachranit tisice detskych zivotu. Studie je podle vsech kriterii velmi kvalitni. Skeptik by podotknul, da-li se samozrejme verit publikaci.

Katerina. Nectete Lidove noviny, je to bulvar, ktery Vam jen deformuje vkus a cit pro jazyk:)))
23. 04. 2008 | 01:15

Martinko napsal(a):

Jana. Preji pekny vecer. Na jaky blog se chystate ted? Nechcete nam napsat neco o svem cestovani a prihodit nejake fotky?

Sokrates. Tak jsem si dal tu praci a tu studii jsem Ti nasel. Tak jsem zvedavy, co na ni reknes. NNT vychazeji az prekrasne nizke. Jedine, co se mi zda divne je, ze se jim z uvodni randomizace dostaly do kohorty jen 2/3 pacientu. Ale mozna jsem se nejde prehlidl.
23. 04. 2008 | 01:20

Martinko napsal(a):

23. 04. 2008 | 01:21

Martinko napsal(a):

A jeste neco, prave jsem si totiz precetl jeden z prispevku o pane presidentove vztahu ke Kaplickeho knihovne. Ono to jen zdanlive nesouvisi s ockovanim, ale vsichni jiste vite, ze proti vztekline se ockuji jen lide profesionalne exponovani. Bohuzel?

"Trochu podezírám část zastánců Kaplického návrhu, že ji obhajují nikoli z lásky k tomuto bizarnímu návrhu, ale z nelásky k Václavu Klausovi, což je v kontextu toho, co nám může vzniknout v centru Prahy, strašná škoda," řekl Klaus v rozhovoru pro časopis Grand Biblio, jehož přepis zveřejnil prezident na svých osobních internetových stránkách.
23. 04. 2008 | 01:24

Martinko napsal(a):

Mozna by si mel "nekdo" cvicne fouknout jednu vakcinu proti rotavirovermu prujmu. Dobrou noc vsem.
23. 04. 2008 | 01:26

Jana Mihovičová napsal(a):

to Martinko:
Moc zdravím. Přesuňte se na můj homeopatický blog. Snad vám nepřijde moc nepokorný:)))O Zélandu napíšu. Mám info o porodech. Sešla jsem se tam s jejich hlavní porodní asistentkou. A fotky můžu přihodit.
24. 04. 2008 | 22:26

MUDr. Pavel Poštulka napsal(a):

Všem zájemcům o problematiku vakcinace doporučuji publikaci o postvakcinačním syndromu, diagnoze a léčení. Přišel s ním Holandský lékař a homeopat dr. Tinus Smits. Na jeho stránkách je volně k nahlédnutí, pro jistotu odkaz. http://www.tinussmits.com/e...
Více se dovíte. Vakcinace je velkým problémem a zdaleka ne jednoduchým. Metodu Tinnuse jsem zavedl a užívám a myslím ke spokojenosti jak malých pacientů tak i jejich rodičů. Myslím, že vakcinace je přínosem v dějinách medicíny, ale měla by být doplněna povinou výrobou homeopaticky potencovaných derivátů každé očkovací látky uváděné na trh a přijetí faktu, že vakcinace znamená daleko větší riziko, než se všeobecně přijímá a že existuje poměrně efektivní možnost prevence i léčby postvakcinačních následků. Zdravím
28. 04. 2008 | 11:59

Frtka napsal(a):

Je sice hezke a chvalihodne nechat rozhodnuti o ockovani na kazde matce. Je tu ovsem maly problem - z epidemiologickeho hlediska splnuje ockovani svuj ucel pouze pri urcitem procentu proockovanosti populace, ktera je u nekterych nemoci az okolo 95%. Tim se bohuzel dostavame k tomu, ze potom matka uz nerozhoduje jen o svem diteti...
02. 05. 2008 | 17:24

twardowski napsal(a):

To snad ne. Nebo je zase april? Ja fakt nevim. Jestli jste to vazena pani myslela vazne, pochybuji o vasi schpnosti myslet v souvyslostech.

Napriklad nechapete, ze (i kdyby to byla pravda, ale ona neni), toto je nejlepsi mozny vysledek preventivniho ockovani?:
"Dočtete se například také to, že pravděpodobnost, že vaše dítě zemře na následky očkování proti tuberkulóze nebo žloutence typu B, je větší než riziko, že vaše dítě zemře na nemoc, proti které bylo očkováno."

Mno, SVOBODA ano! Ale pouze u rodicu, z nichz alespon jeden je profesor imunologie na lekarske fakulte.
02. 05. 2008 | 18:31

Myrek napsal(a):

Autorka bude mát pravdu v momentě, kdy bude zrušena povinná zdravotní daň (zvaná neznámo proč zdravotní pojištění), skončí diktát zdravotních pojišťoven a každý bude zodpovědný za své zdraví a za zdraví své rodiny - pak začnou lidé uvažovat skutečně racionálně a ekonomicky.
02. 05. 2008 | 23:12

Viki napsal(a):

Paní autorce dochází zřejmě kreativita, když neustále omílání něco o socialistickém myšlení. Klidně si svoje dítě nechejte neočkované, ale zajisté si budete všechny nemoci řešit za svoje, že ano ?? Pište dál, na pobavení je to dost dobré:-)
02. 05. 2008 | 23:15

Očko Očkovalov napsal(a):

Dobrý den, mluvíte tady o odpovědných matkách a o možnosti se rozhodnout. Ale nejsou jen odpovědné matky a některé se nedokáží ani rozhodnout. Stačí se podívat na TN a uvidíte sama, jací lidé žijí. Dost lidí nemá dostatečný rozhled, aby posoudilo rizika neočkování a také je, bohužel, spousta těch, kteří vychází z bulvárních článků či rad sousedky. V případě, jako je očkování musíme, podle mého názoru, táhnout všichni za jeden provaz a jedině tím jsme schopni dosáhnout určitého bezpečí před viry a nákazami ohrožující život.
08. 05. 2008 | 18:00

Kazi napsal(a):

Milá paní, docela chápu Vaše starosti a rozpory ohledně očkování, a je zajisté dobře že se o některých problémech mluví, problém je ale někde jinde, jak jistě (doufám) víte, lidské plémě je přirozeně blbé a pitomé a proto je úsměvné spoléhat na odpovědnou a informovanou volbu matek a otců. Důležité věci nemůže rozhodovat lid.
11. 05. 2008 | 20:27

Kraken napsal(a):

Mno, početl jsem si - článek i reakce na něj.
Osobně se klaním těm rodičům, kteří jsou schopni jen tak od pohledu poznat, co je pro zdraví jejich dětí vhodné a co nikoliv. Jsou to titíž lidé, kteří klidně kouří, pijí alkohol, jedí bůček a tučná jídla a přes den se stravují jídlem plným "éček", a když lezou s bolavým tělem, prolezlým chřipkou do práce, protože by to jinak ekonomicky ohrozilo rodinu? Ne, nerozčilujte se, takových je 99% z nás, kteří alespoň jedno z výše uvedených kritérií splňují. A přesto si dovolujeme uzurpovat právo rozhodnout o tom, že všechny dětské choroby prodělá můj potomek pravděpodobně s velkými následky. Protože nemůžeme zůstat doma na paragrafu tak dlouho, jak to dítě potřebuje, protože bychom ekonomicky ohrozili rodinu...hergot, to už jsem někde slyšel.
Klobouk dolů před Vámi, kteří nejste lékaři, epidemiologové, molekulární biologové a vůbec lidé z oboru, a troufáte si jen tak od stolu, od plotny, fláknou 20 dkg kvalitního názoru proti očkování. Více takových a můžem zrušit jednu celou kapitolu veřejných financí - zdravotnictví. Proč? No, protože, když už nepotřebuji lékaře kvůli očkování, tak se, to dá rozum, ne?, vyléčím ze všeho sám...
13. 05. 2008 | 08:52

Peto_MiG napsal(a):

Som rád, že v Čechách prebieha aspoň diskusia. Na Slovensku sa všetci stále tvária, že nie je potrebná.

Verím, že mnohí rodičia by o očkovaní začali premýšľať, keby si zistili skutočný výskyt chorôb a ich riziko vážnejších komplikácií (blížiace sa k nule). Pozrite si články venované vakcínam na iuro.awardspace.com, kde je podrobne vysvetlená povaha chorôb a riziká vakcín. Pozrite si tiež "Kiahne z historickej perspektívy", ktorý vyvracia dnes taký obľúbený mýtus o vyničení kiahní očkovaním.

Na stránke ockovanie.org nájdete takisto zaujímavé informácie, napríklad konštatovanie vynálezcu polio vakcíny, že obrna bola v USA dlhodobo na ústupe, a že takmer všetky prípady obrny, ktoré nastali v USA po zavedení vakcíny, boli spôsobené práve vakcínou.

Keď si preštudujete zloženie vakcín, tak obsah ťažkých dávok hliníka, formaldehydu, fenoxyetanolu, polysorbátu, ortute a ďalších prísad, ktoré preukázateľne poškodzujú nervový systém a spôsobujú rakovinu, by vás nemal ponechať chladných. Toto podávame novorodencom, ktorí sú v najdôležitejšom štádiu vývoja mozgu? Môžeme sa čudovať rastu porúch správania, autizmu a rakoviny u detí?

A na záver, čudujem sa, že dokážete tak ľahko naletieť zastrašovaniu štatistikami z rozvojových krajín, kde nie je dostupná pitná voda a často ani základné potraviny. Pozrite si radšej štatistiky z našich zemepisných šírok, zistíte, že všetky očkované choroby výrazne klesali ešte dávno pred zavedením očkovania.
13. 05. 2008 | 10:37

Peto_MiG napsal(a):

Ešte k tomu "epidemiologickému hľadisku". Čím to je, že v súčasnosti je v USA viac prípadov čierneho kašľa než pred zavedením očkovania, a 30-50% chorých boli očkovaní?

Neustále prepukajú epidémie, kde nezriedka očkovaní dopadnú horšie než neočkovaní. Napokon, toto sa preukázalo aj o tuberkulóznej vakcíne v rozsiahlej štúdii WHO v Indii. Týmto sa samozrejme výrobcovia vakcín nebudú chváliť.

Ochranný účinok tetanovky je stále otáznikom -úmrtnosť u očkovaných a neočkovaných je rovnaká. Doba trvania je veľkou neznámou a mení sa podľa ľubovôle -raz tvrdia, že je to 20 rokov, inokedy len 5.

Nech sa očkujú tí, ktorí si myslia, že ich to ochráni. Vďaka agresívnym reklamným kampaniam ich bude aj tak väčšina.

Nám ostatným, ktorí sa domnievame, že náhla smrť dieťaťa po očkovaní, ochrnutie, cukrovka, potravinové alergie, poškodenie nervovej sústavy, rakovina, že nám skrátka tieto riziká naozaj nestoja za dočasnú a neistú ochranu proti veľmi nepravdepodobným a zvyčajne relatívne ľahkým detským chorobám, ktoré napospol vymizli už pred svetovou vojnou, patrí sloboda očkovanie odmietnuť.
13. 05. 2008 | 10:47

MS napsal(a):

Peto MiG - jen detail k odstavci - "A na záver, čudujem sa, že dokážete tak ľahko naletieť zastrašovaniu štatistikami z rozvojových krajín ..." - byl jste někdy na letišti (mylím velkém evropském) přečetl jste si odkud a kam se lítá, viděl jste pasažery? Prošel jste se třeba po Václaváku v Praze (nevím jak je to s turistikou na Slovensku)? Jestli ano, tak vážně nevím, jak můžete tento odstavec napsat!
13. 05. 2008 | 15:53

VeVe napsal(a):

Vážená paní Mihovičová,
nejspíš vůbec netušíte kolik v populaci existuje lidí, kteří trpí závažným onemocněním, pro které nemohou být očkovaní. Tito lidé jsou relativně dobře chránění před řadou chorob jen díky proočkovanosti ostatního obyvatelstva. Názory, které prezentujete, jsou pro mě spíš dokladem vaší naivní víry ve vlastní neotřesitelné zdraví. Nepřeji vám nic zlého, ale pokud by jste sama trpěla poruchou imunity , pro kterou nemůžete být očkována nebo by takové onemocnění postihlo někoho z vaší rodiny, nejspíš byste svůj názor radikálně změnila a uvědomila si své sobectví a hloupost a pak byste podobné články četla se stejnými obavami jako já a s velkým strachem o své blízké. K očkování je třeba přistupovat kriticky, hledat nové cesty a úpravy v očkovacím kalendáři, ale při kritice je potřeba používat argumenty založené na faktech a ne na principu jedna paní na netu povídala. Jsem pro povinné očkování. Ano jsou země, kde očkování není povinné, ale systém pro neočkované je nastaven tak nevýhodně, že být neočkovaný se nevyplatí. nevezmou vám dítě do kolektivu,
nemáte nárok na bezplatné ošetření u lékaře apod., takže
pojem nepovinné očkování se pak v těchto zemích stává pojmem spíše formálním. K dané problematice se troufám vyjadřovat jednak jako člověk, který se pohybuje v oblasti vakcinace a infekčním chorob a zároveń jako člověk, který ví co to znamená žít s vrozeným imunodeficitem.
Přeji vám abyste byla zdravá a nikdy nemusela pocítit tu úzkost,
kterou cítím já, při četbě takové snůšky nesmyslů, které prezentujete a kterými se snažíte manipulovat s podobně nevědoucími jako jste sama. A až půjdete do nemocnice např. na banální odběr krve nebo drobný chirurgický zákrok, uvědomte si, že riziko, že v naší zemi při něčem takovém, získáte žloutenku typu B je minimální, jen díky proočkovanosti zdravotníků proti tomuto onemocnění. Když jste taková hrdinka, bojující proti povinné vakcinaci, zkuste se zasadit o zrušení této de facto povinné vakcinace zdravotníků,
protože i chirurg či zdravotní sestra mají svá lidská práva, ne?
Oni nejsou očkování jen kvůli tomu aby chránily sebe, ale především i kvůli tomu, abyste byla v bezpečí v nemocnici i vy jako pacient a nenakazila se od zdravotního personálu chronicky infikovaného žloutenkou. A takhle zkrátka očkování funguje, nechrání jen očkovaného, ale i ty druhé...
15. 05. 2008 | 21:05

Mirek napsal(a):

A co očkování psů? Vím o psovi, který na POVINNÉ očkování málem doplatil životem. Je přitom zřejmé, že zákrok byl úplně zbytečný. Jednalo se o malého pejska, který je chován v panelákovém bytě.
19. 05. 2008 | 00:02

jelen napsal(a):

Zdravím! S očkováním nedávno naši známi narazili na zajímavý paradox: jejich neočkované dítě kvůli tomu nepřijali do žádné školky v okolí. Do školy ale půjde, povinná docházka je prostě povinná, očkování neočkování. Hlavní argument nepřijetí do školky byl, že by neočkované dítě mohlo ohrozit ostatní... Jsem z toho jelen...
06. 06. 2008 | 12:41

Peto_MiG napsal(a):

MS:

Rozvojové krajiny majú svoje vlastné problémy -hladomor, nedostupnosť hygieny a pitnej vody. Toto sú skutočné príčiny chorôb a úmrtí, a nie infekčné ochorenia.

Samozrejme, priviezť im vakcíny je jednoduchšie a lacnejšie ako zlepšiť celkové životné podmienky a úroveň zdravia. Ale úmrtnosť to nevyrieši, pretože ľudí v takomto stave môže zabiť akákoľvek infekcia, a verte mi, že možných chorôb je nepomerne viacej než tých pár očkovaných.

Porovnávajme porovnateľné. Rozvojové krajiny sú primitívnym zastrašovaním vakcinačnej lobby.
29. 07. 2008 | 11:21

Anna Binter napsal(a):

Blahopřeji Vám Janičko, k Vaší práci. ťala jste správného. A to ještě nemáte k dispozici údaje o reakcích a postižení po očkování!
Srdečně zdravím Anna
16. 08. 2008 | 18:50

Prof. MUDr. Robert S. Mendelsohn napsal(a):

"Zatímco je známo velké množství KRÁTKODOBÝCH RIZIK spojených s očkováním(přičemž tato rizika nejsou rodičům sdělována ani vysvětlena), nikdo dnes nezná DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY, které mohou být způsobeny vpravováním cizích proteinů do dětského organismu. Roste podezření, že imunizace proti poměrně neškodným dětským nemocem je od dob zavedení prvního očkování zodpovědná za rychlý nárust autoimunních chorob. Jde o takové choroby, jako je rakovina, leukémie, revmatická artritida, skleroza multiplex, Gahringova choroba, syndrom Guilla-Barrův a Lupus erythematosus.
Autoimunní chorobu lze vysvětlit tak, že obranný mechanismus těla nedokáže rozeznat vnějšího vetřelce od vlastní tkáně. Organismus pak začne ničit sám sebe. Jak se zdá, zbavili jsme se příušnic a spalniček a získali jsme rakovinu a leukémii."
Prof.MUDr.Robert S. Mendelsohn
Universita státu Illinois
23. 08. 2008 | 11:59

adanat20 napsal(a):

Dobrý večer, byla jsem v kontaktu s člověkem který byl přímo v kontaktu s člověkem který má agresivní otevřenou tuberu. Chtěla jsem se zeptat jak poznám že jsem to třeba dostala také? Mám doma dvě malé děti a jak to poznám třeba u nich? Děkuji
01. 09. 2008 | 21:46

Nina napsal(a):

Dobrý den. Škoda, že tato diskuze už proběhla. Teď, když máme epidemii žloutenky a začíná se šířit černý kašel, tak by mě zajímaly argumenty těch,kteří jsou proti očkování.
23. 09. 2008 | 10:42

JT napsal(a):

Milí zastánci povinného očkování... Nikdo vám nebrání, abyste nachali očkovat sebe nebo svoje děti, je-li to vaše přesvědčení. Plošné očkování je však medicínsky neodůvodněné a vynucovat je špatným zákonem je nemravné. Všimněte si prosím, že povinné očkování v demokratických zemích, např. v Německu, neexistuje. Možná nevíte, že černý kašel se může projevit i po vakcinaci..? Možná nevíte, že obvyklou reakcí na očkování dětí jsou opakované angíny a častá nachlazení..? Říká se, že je to vliv infekčního tlaku dětského kolektivu... Omyl. PRIMÁRNĚ je to důsledek očkováním oslabovaného imunitní systému. Mohl bych pokračovat, ale Jana to popsala velmi přesně, tak se nezdržujte s komentáři a přečtěte si pozorně výchozí text. Jednu poznámku mi však dovolte: na povinném očkování a všech dalších poviných stupiditách stojí všechny totalitní režimy... A ve chvíli, kdy se začneme dobrovolně podřizovat zlovůli systému, stáváme se jeho součástí. Mimochodem, nebylo to taky už jednou? A není to tu vlastně stále..? Soudruzi, bděte!:)))))
30. 10. 2008 | 14:37

Nina napsal(a):

Z vlastní zkušenosti vím, že moje děti jsou očkované nad rámec povinnosti a nevím nic o tom, že by trpěly navíc nějakými nemocemi. Na žloutenku jsou očkovaní již téměř deset let a jsem tomu ráda. Sami jsme se nechali očkovat před rokem kvůli cestování a teď si říkám, proč jsme to neudělali už dávno. Měla jsem polékovou žloutenku, byla jsem měsíc na infekčním a to co jsem tam viděla bych nikomu bych nepřála. Není to vůbec žádná legrace a následky na celý život. Ale máte pravdu,nenechávajte sebe ani děti očkovat, mi vám ten invalidní důchod z našich daní zaplatíme.
03. 11. 2008 | 19:11

Nina napsal(a):

pardon "my"
03. 11. 2008 | 19:12

Marcela napsal(a):

Jsou tu dvě skupiny lidí,jedni hájí očkování do roztrhání těla a ti druzí jsou proti. Já patřím do druhé skupiny.Když se narodí člověk,tak je buněčně "čistý".Hned se ale do něj píchají chemické koktejly.Nikdo nemá ani tu sebemenší představu,co se ve zdravém těle tohoto nového človíčka děje a jaké případné poškození to vyvolá.Většina poškození se ukáže v průběhu dalších let,nějakou nemocí či alergií.Každý na to máme jiný názor a farmaceutické firmy kasírují miliardy a mnou si ruce.. Existuje dokonce celý vědní obor, který se v němčině nazývá trefně „Furchtapellforschung“. Česky by se dalo říct „výzkum apelativní funkce strachu“. Tento obor se zabývá mj. otázkou, jaká dávka strachu je potřeba, aby se v určité populaci vyvolala „žádoucí“ odpověď.
05. 12. 2008 | 12:02

veunka napsal(a):

nechápu smysl tohoto článku a polemizování... přítel onemocněl žloutenkou typu B ... od roku 2001 se očkuje, bohužel do tohoto roku nespadá. myslím, že by za to dal cokoliv kdyby byl očkován POVINNE!
07. 12. 2008 | 00:35

veunka napsal(a):

jak to tady tak ctu nemuzu si odpustit dalsi komentar... ano urcite budu riskovat ze mi odejdou jatra, nebo se v lepsim pripade"jen" poškodí... ptž když budu mít sem tam nějakou chřipka "navíc" a to buhví jestli... Nezanechá to žádnou újmu na Vašich životně důležitých orgánech, nějaka... chřipka
07. 12. 2008 | 00:40

frah napsal(a):

To je fuk, že dítě zemře nebo má vážné komplikace po očkování (a že takových případů opravdu není "zanedbatelné procento", jak se dá zjistit z příběhů na Rozalio.cz), hlavně, že budeme "zodpovědní" občané... Proboha, lidi, pámbů vám přidělil mozek, tak ho používejte!!!
11. 03. 2009 | 21:02

KPUFO.CZ napsal(a):

06. 04. 2009 | 11:04

jiri napsal(a):

Všem, kdo skutečně hodlají používat mozek:

http://jpavol.sweb.cz/bakte...
22. 05. 2009 | 14:22

Bisnis Online napsal(a):

It is clear that the long arm neřádilo and nothing from the comfort of your home and can philosophize on the prevention of nuisance, due to our ancestors lezli on the back.
12. 06. 2009 | 14:29

replica handbags napsal(a):

As well as save you money and can afford a few wear.
Keep some money to do some other things you want.
Treatment of their own to go out at night.
You can save money with your copy of our repica handbags.http://replicakey.com/
04. 07. 2009 | 04:54

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
06. 08. 2009 | 08:52

Rusli Zainal Sang Visioner napsal(a):

great article, very usefull for us...thank you
http://blog.cicurug.com/sto...
07. 08. 2009 | 06:49

omar7 napsal(a):

[url=http://vb.5b5b.com/f113/][b]ثيمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f18/][b]نغمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f192/][b]رسائل[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/][b]جوال[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f12/][b]برامج[/b][/url]
[url=http://www.arab-photos.net/][b]صور[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f17/][b]مقاطع بلوتوث[/b][/url]
[url=http://www.arab-movies.net][b]افلام[/b][/url]
[url=http://www.arab-games.com][b]العاب[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f43/][b]كورة[/b][/url]
[url=http://www.sh8d.com/][b]دردشة[/b][/url]
[url=http://www.newn2r.com/][b]نيونار[/b][/url]
[url=http://www.trgmh.com/][b]ترجمة[/b][/url]
[url=http://vb.sh8d.com/][b]منتدى[/b][/url]
[url=http://www.galiti.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.3atboha.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.re44re.com/][b]دردشة كتابية[/b][/url]
[url=http://www.skkkr.com/][b] شات سكر[/b][/url]
31. 08. 2009 | 18:45

Howfortunateforleadersthatmendonotthink napsal(a):

Please re search vaccines fully avoid if you can the influenced main media and get historical data.

There is 'official' data spanning nearly 2 decades on many viral diseases measles mumpr rubella yellow fver typhoid small pox ..et cetra

For example with measles in 1901 in the uk the mortality was around 10,000 people peaking to over 16,000 in 1913. In 1967 before the measles vaccine was introduced mortality from measles was under 100. this is true of every major virus. Explain this?? BEFORE THE INTRODUCTION OF VACCINES!!.

As regards Polio Neo, you seem very ill informed and need to research DR SALK. The massive rise of Leukemia(usa 50's) and the definition change of what makes polio. Polio has also been proved to not be a virus being found mainly in developed nations
(usa uk 50's)due to chemicals on fruit etc..never at the time found in developing nations.

This link is to official statistics spanning 2 centuries.

Please research it yourself people!!!

move away from the immediate experts doctors are the arm of the pharmaceutical
industry - czech rep does not make products too much but pharmaceutical drugs are big business

http://childhealthsafety.wo...
http://www.whale.to/m/measl...
05. 10. 2009 | 15:46

Howfortunateforleadersthatmendonotthink napsal(a):

Here are the links For 2 centuries (back to the 19th cenrury) of 'officially' recorded data; Source: Twentieth Century Mortality CD, Office of National Statistics,
ICD classifications are done by the World Health Organisation)
(uk usa australia) on the mortality rate of virus's.

http://childhealthsafety.wo...

http://www.whale.to/m/measl...
05. 10. 2009 | 16:15

العاب napsal(a):

Thank you for topic
08. 10. 2009 | 13:43

ugg boots napsal(a):

Ugg classic cardy imagination is more important than ugg boots knowledge .ugg lo pro button ? knowledge is power .The empty vessels make the greatest ugg bailey button sound . and gladly would learn , and gladly teach . Better be unborn than untaught,for ignorance is the root of misfortune.Genius17 without ugg knightsbridge education is like silver in the mine. http://www.love-ugg.com/
13. 10. 2009 | 17:28

replica rolex napsal(a):

<a href="http://www.topewatch.com"><strong>Replcia Watches</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex DateJust </strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex Day-Date</strong> </a>

<a href="http://www.topewatch.com/gm..." ><strong>Rolex GMT</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/su..." ><strong>Rolex Submariner</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ya..." ><strong>Rolex Yacht Master </strong></a>

<a href="http://www.topewatch.com/da..." ><strong>Rolex Daytona</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ex..."><strong>Rolex Explorer</strong></a>
<a href="http://www.topewatch.com/ex..."><strong>Rolex Milgauss</strong></a>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/be..." >Breitling Bentley</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/co..." >Breitling Colt</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/na..." >Breitling Navitimer</a></strong>
<strong><a href="http://www.topewatch.com/av..." >Breitling Avenger</a></strong>
11. 11. 2009 | 14:10

misuge napsal(a):

Výborný článek, absolutně souhlasím :-)
22. 11. 2009 | 17:27

Markéta napsal(a):

Nechápu lidi, kteří chtějí povinné očkování. Vždyť ti, co se chtějí naočkovat, ať se naočkují. Ať si ty svinstva do sebe vpraví. Ale proč bych to musela dělat já, když nechci a nechci to ani pro své děti? Jak můžu já ohrozit očkovanou společnost, když je naočkovaná?
Možná by ti, co tak strašně křičí o povinnosti, měli začít přemýšlet. Ohrozí totiž oni mne a ne já je.
Mimochodem pane Richter, s manželem jsme vysokoškoláci, nepijeme, nekouříme. Nepatříme do niží vrstvy obyvatel. Přesto děti očkovat nenecháme. Anebo právě proto.......
26. 11. 2009 | 01:39

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 11:19

masážní přístroje napsal(a):

V první řadě to, že je povinné.
01. 12. 2009 | 18:26

Nyní již neočkující napsal(a):

Náhodou jsem se dostala na tento článek až po dvou letech od napsání, ale stejně napíšu, že je výborně napsaný a zcela s ním souhlasím. Shodou okolností byl napsán 25.2., což je také den narozenin mojí holčičky, která je ovšem už namůže oslavovat, protože zemřela v důsledku očkování. Všechny ty chytráky, co se tady rozkřikují o pomatených neočkujících matkách, ubezpečuji, že pokud by se jim stalo to, co nám, těžko by dál hájili tyto názory. Velmi lituji, že jsem v době života své dcerušky nepatřila mezi ty pomatené neočkující matky, moje holčička tady dnes mohla být zdravá.
03. 01. 2010 | 13:17

Ivana Nováková napsal(a):

Nyní již neočkující - má argument, který nepochopí nikdo, z těch horlivých zastánců očkování, kteří tuto zkušenost nemají a bezohledně odsuzují ty, kteří nesdílí jejich názor. Možná tato zkušenost by jim otevřela oči. Dobře se to odsuzuje, když to není jejich dítě. Takto smýšlí i někteří pediatři, kteří rizika znají ze své praxe a zákony jsou nadřazené lidskému životu a zdraví - tak je bezmyšenkovitě dodržují ze strachu... Je to otázka svědomí každého jednotlivce. Sama mám dospělé děti, které byly očkovány vším, co tenkrát bylo povinné. Obě mají imunodeficit, plno alergii a to nebyli zdaleka očkování vším, co dnes je běžně očkováno. Ve svých dvou letech jsem onemocněla černým kašlem, na který ještě očkování nebylo. Nikdo v mém okolí tuto nemoc neměl a bydleli jsme na vesnici. Nenakazila jsem se evidentně od nikoho, protože jsem (podle vyprávění matky) celou dobu byla jenom doma. Nemoc jsem přežila bez následků na imunitě - následkem dlouhodobého kašle jsem dostala pupeční kýlu. Můj bratr taktéž neočkovaný tuto nemoc nedostal ani děti v sousedství. Nikdo mně nepřesvědčí, že očkování chrání před nemocí. Můžou mně zastánci očkování považovat za neandrtálce, ale kdo z nich touto nemocí prošel? Mluví z nich strach, který zaslepuje selský rozum. Přeji takovým, více vlastních zkušenosti - je více pravděpodobné, že nebudou tolik manipulovatelní. Děkuji touto cestou paní, která si dovolila vyslovit jiný pohled na problematiku očkování.Byli jsme celá léta zvyklí, že vzdělaný doktor ví lépe, tudíž se mu musíme podrobit ve všem, bez přemýšlení. Tato atmosféra ve společnosti panuje dodnes a lékaří již předjímají dopředu, že "ty nevdělanče, mi nemáš do ničeho kecat. Já vím nejlípe, co je pro tebe dobré, protože jsem hodně roků studoval to, o čem ty nemáš ani páru.Co na tom, že je v sázce život, rizika jsou přece všude." Netvrdím, že všichni jsou stejní. Najdou se vyjimky, které mají vlastní etiku v pořádku a klienta nebo pacienta berou jako sobě rovného i přez to, že není vzdělaný v jeho oboru. Dokážou sladit vlastní zájmy se zájmy klienta.
Na závěr říkám: AĎ ŽIJE SVOBODA ROZHODOVÁNÍ ZA SEBE A SVÉ DĚTI.
03. 01. 2010 | 18:41

Ls.lucki napsal(a):

Dobrý den, moc děkuji za hezký a poučný článek.

Pokud má někdo problém s tím, že škodlivost vakcín je nedostatečně prokázaná, zde je alfabetický seznam studií, které prokazují škodlivost očkování, rozdělený do několika kategorií podle typu poškozování (neurologické, ledviny, diabetes, etc.) :

Bichel, “Post-vaccinial Lymphadenitis Developing into Hodgkin’s Disease”, Acta Med Scand, 1976, Vol 199, p523-525.

Stewart, AM, et al, “Aetiology of Childhood Leukaemia”, Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790. [Listed under Vaccine Adverse Reactions.]

Glathe, H et al, “Evidence of Tumorigenic Activity of Candidate Cell Substrate in Vaccine Production by the Use of Anti-Lymphocyte Serum”, Development Biol Std, 1977, 34:145-148.

Bolognesi, DP, “Potential Leukemia Virus Subunit Vaccines: Discussion”, Can Research, Feb 1976, 36(2 pt 2):655-656.

Colon, VF, et al, “Vaccinia Necrosum as a Clue to Lymphatic Lymphoma”, Geriatrics, Dec 1968, 23:81-82.

Park-Dincsoy, H et al, “Lymphoid Depletion in a case of Vaccinia Gangrenosa”, Laval Med, Jan 1968, 39:24-26.

Hugoson, G et al, “The Occurrence of Bovine Leukosis Following the Introduction of Babesiosis Vaccination”, Bibl Haemat, 1968, 30:157-161.

Hartstock, , “”Post-vaccinial Lymphadenitis: Hyperplasia of Lymphoid Tissue That Simulates Malignant Lymphomas”, Apr 1968, Cancer, 21(4):632-649.

Allerberger, F, “An Outbreak of Suppurative Lymphadenitis Connected with BCG Vaccination in Austria- 1990/1991,” Am Rev Respir Disorder, Aug 1991, 144(2) 469.

Omokoku B, Castells S, “Post-DPT inoculation cervical lymphadenitis in children.” N Y State J Med 1981 Oct;81(11):1667-1668.

Knuutila, S et al, “An Increased Frequency of Chromosomal Changes and SCE’s in Cultured Lymphocytes of 12 Subjects Vaccinated Against Smallpox,” Hum Genet, 1978 Feb 23; 41(1):89-96.

Cherkeziia, SE, et al, “Disorders in the Murine Chromosome Apparatus Induced By Immunization with a Complex of Anti-viral Vaccines,” Vopr Virusol, 1979 Sept Oct, (5):547-550.

Romanov, V A, et al, "Role of Auto-immune Processes in the Pathogenesis of Post-Vaccinal Lesions of the Nervous System", Oct 1977, Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol, 10:80-83.

Grachev, V P, et al, "Formation of Auto-antibodies in Laboratory Animals After Inoculation of Viruses With Different Virulence. I. Results of Studies ..., July 1973, Acta Virol (Praha), 17:319-326.

Movsesiants, AA, et al, "Experimental Study of the Ability of Different Strains of Vaccinia Virus to Induce Auto-Antibody Formation", Vopr Virusol, May-Jun 1975; (3):297-302.
03. 01. 2010 | 19:26

Ls.lucki napsal(a):

Negina, IuP, "Comparative Study of Auto-antibody Formation Following Immunization With Different Types of Typhoid Vaccines", Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol, May 1980; (5):69-72.

Sinaniotis, et al, "Diabetes Mellitus after Mumps Vaccination", Arc Dis Child, 1975, 50:749.66

Polster, H, "Diabetes insipidus after Smallpox vaccination", Z Aerztl Fortbild (Jena), 1 Apr 1966, 60:429-432.

Patan, "Postvaccinal Severe Diabetes Mellitus", Ter Arkh, Jul 1968, 40:117-118.

Classen, JB, MD, "The Timing of Immunization Affects The Development of Diabetes in Rodents", Autoimmunity, 1996, 24:137-145.

Classen JB, "The diabetes epidemic and the hepatitis B vaccines," N Z Med J, 109(1030):366 1996 Sep 27. [letter]

Classen JB, “Childhood immunisation and diabetes mellitus,” N Z Med J, 109(1022):195 1996 May 24 [letter]

Poutasi K, ” Immunisation and diabetes,” N Z Med J 1996 Jul 26;109(1026):283. [letter; comment]

Dokheel, T M, “An Epidemic of Childhood Diabetes in the United States? Evidence from ….”, Diabetes Care, 1993, 16:1606-1611.

Parent ME, et al, “Bacille Calmette-Guerin vaccination and incidence of IDDM in Montreal, Canada,” Diabetes Care 1997 May; 20(5):767-772.

House DV, Winter WE, “Autoimmune diabetes. The role of auto-antibody markers in the prediction and prevention of insulin-dependent diabetes mellitus,” Clin Lab Med 1997 Sep; 17(3):499-545.

Zeigler, M et al , “[Autoantibodies in type 1 diabetes mellitus]” Z Arztl Fortbild (Jena). 1994 Aug; 88(7-8):561-5

Bondarev, VN et al, “The Changes of the Nervous System in Children After Vaccination”, Pediatria, Jun 1969; 48:20-24.

Ehrengut W, “Central nervous sequelae of vaccinations,” Lancet 1986 May 31;1(8492):1275-1276.

Provvidenza, G et al, [On a Case of Benign Acute Cerebellar Ataxia in Childhood], Arch Ital Sci Med Trop, 43:189-194, Apr 1962.

Katsilambros, L, “[The Phenomenom of Apathy in Man and Animals After the Injection of Viruses in Very High Doses. Clinical Data]“, Rev Med Moyen Orient, 20:539-546, Nov – Dec 1963. Vaccinations and Autism Citations:

Eggers, C, “Autistic Syndrome (Kanner) And Vaccinations against Smallpox”, Klin Paediatr, Mar 1976, 188(2):172-180.

Kiln MR, “Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine.” Lancet 1998 May 2;351(9112):1358.

Selway, “MMR vaccination and autism 1998. Medical practitioners need to give more than
03. 01. 2010 | 19:27

Ls.lucki napsal(a):

reassurance.” BMJ 1998 Jun 13;316(7147):1824.

Nicoll A, Elliman D, Ross E, “MMR vaccination and autism 1998,” MJ 1998 Mar 7;316(7133):715-716.

Lindley K J, Milla PJ, “Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine.”Lancet 1998 Mar 21;351(9106):907-908.

Bedford H, et al, “Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine.” Lancet 1998 Mar 21;351(9106):907.

Vijendra K. Singh, Sheren X. Lin, and Victor C. Yang, “Serological Association of Measles Virus and Human Herpesvirus-6 with Brain Autoantibodies in Autism,” Clinical Immunology and Immunopathology, Oct 1998, Vol. 89, No. 1, p 105-108.

Herroelen, L et al, "Central-Nervous-System Demyelination After Immunization with Recombinant Hepatitis B Vaccine", Lancet, Nov 9, 1991, 338(8776):1174-1175.

Kaplanski G, Retornaz F, Durand J, Soubeyrand J, "Central nervous system demyelination after vaccination against hepatitis B and HLA haplotype." J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995 Jun; 58(6):758-759.

Matyszak MK, Perry VH, "Demyelination in the central nervous system following a delayed-type hypersensitivity response to bacillus Calmette-Guerin." Neuroscience 1995 Feb;64(4):967-977.

Tornatore CS, Richert JR, "CNS demyelination associated with diploid cell rabies vaccine." Lancet 1990 Jun 2;335(8701):1346-1347.

Adams, JM et al, "Neuromyelitis Optica: Severe Demyelination Occurring Years After Primary Smallpox Vaccinations", Rev Roum Neurol, 1973, 10:227-231.

Hirtz DG, Nelson KB, Ellenberg J H, "Seizures following childhood immunizations", Pediatr 1983 Jan; 102(1):14-18.

Cherry JD, Holtzman AE, Shields WD, Buch D, Nielsen, "Pertussis immunization and characteristics related to first seizures in infants and children,"J Pediatr 1993 Jun;122(6):900-903.

Coplan J, "Seizures following immunizations," J Pediatr 1983 Sep;103(3):496.

Barkin RM, Jabhour JT, Samuelson J S, "Immunizations, seizures, and subsequent evaluation," JAMA 1987 Jul 10;258(2):201.

Griffin MR, et al, "Risk of seizures after measles-mumps-rubella immunization," Pediatrics 1991 Nov;88(5):881-885.

Griffin MR, et al, "Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanus-pertussis vaccine," JAMA 1990 Mar 23-30;263(12):1641-1645.

Cizewska S, Huber Z, Sluzewski W, "[Prophylactic inoculations and seizure activity in the EEG],” Neurol Neurochir Pol 1981 Sep-Dec;15(5-6):553-557. [Article in Polish]

Huttenlocher PR, Hapke RJ, “A follow-up study of intractable seizures in childhood.” Ann Neurol 1990 Nov; 28(5):699-705.
03. 01. 2010 | 19:29

Ls.lucki napsal(a):

Blumberg DA, “Severe reactions associated with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine: detailed study of children with seizures, hypotonic-hypo-responsive episodes, high fevers, and persistent crying.”Pediatrics 1993 Jun; 91(6):1158-1165. Vaccinations and Convulsions Citations:

Prensky AL, et al, “History of convulsions and use of pertussis vaccine,” J Pediatr 1985 Aug; 107(2):244-255.

Baraff LJ, “Infants and children with convulsions and hypotonic-hypo-responsive episodes following diphtheria-tetanus-pertussis immunization: follow-up evaluation,” Pediatrics 1988 Jun; 81(6):789-794.

Jacobson V, “Relationship of pertussis immunization to the onset of epilepsy, febrile convulsions and central nervous system infections: a retrospective epidemiologic study,” Tokai J Exp Clin Med 1988;13 Suppl: 137-142.

Cupic V,et al, “[Role of DTP vaccine in the convulsive syndromes in children],” Lijec Vjesn 1978 Jun; 100(6):345-348. [Article in Serbo-Croatian (Roman)]

Pokrovskaia NIa, “[Convulsive syndrome in DPT vaccination (a clinico-experimental study)],” Pediatriia 1983 May;(5):37-39. [Article in Russian] Vaccinations and Epilepsy Citations:

Ballerini, Ricci, B, et al, “On Neurological Complications of Vaccination, With Special Reference to Epileptic Syndromes,” Riv Neurol, Jul-Aug 1973, 43:254-258.

Wolf SM, Forsythe A, “Epilepsy and mental retardation following febrile seizures in childhood,” Acta Paediatr Scand 1989 Mar;78(2):291-295.

Iwasa, S et al, “Swelling of the Brain in Mice Caused by Pertussis … Quantitative Determination and the Responsibility of the Vaccine”, Jpn J Med Sci Biol, 1985 , 38(2):53-65.

Mathur R, Kumari S, “Bulging fontanel following triple vaccine.” Indian Pediatr 1981 Jun;18(6):417-418.

Barry W, Lenney W, Hatcher G, “Bulging fontanelles in infants without meningitis.” Arch Dis Child 1989 Apr;64(4):635-636.

Shendurnikar N, “Bulging fontanel following DPT” Indian Pediatr 1986 Nov;23(11):960.

Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN, “Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and diphtheria-tetanus vaccine.” J Pediatr 1989 Mar;114(3):423-425.

Jacob J, Mannino F, “Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus, and pertussis immunization.” Am J Dis Child 1979 Feb;133(2):217-218.

Dugmore, WN, “Bilateral Oedema at the Posterior Pole. Hypersensitivity Reaction to Alavac P injection.” Br J Ophthalmol, Dec 1972, 55:848-849.

Nedar P R, and Warren, R J, “Reported Neurological Disorders Following Live Measles Vaccine”, 1968, Ped, 41:997-1001.
03. 01. 2010 | 19:31

Ls.lucki napsal(a):

Paradiso, G et al, “Multifocal Demyelinating Neuropathy after Tetanus Vaccine”, Medicina (B Aires), 1990, 50(1):52-54.

Landrigan, PJ, Whitte, J, “Neurologic Disorders Following Live Measles-virus Vaccination”, JAMA, Mar 26, 1973, v223(13):1459-1462.

Turnbull, H M, “Encephalomyelitis Following Vaccination”, Brit Jour Exper Path, 7:181, 1926.

Kulenkampff, M et al, “Neurological Complications of Pertussis Inoculation”, Arch Dis Child, 1974, 49:46.

Strom, J, “Further Experience of Reactions, Especially of a Cerebral Nature in Conjunction with Triple Vaccination”, Brit Med Jour, 1967, 4:320-323.

Berg, J M, “Neurological Complications of Pertussis Immunization,” Brit Med Jour, July 5,1958; p 24.

Bondarev, VN et al, “The Changes of the Nervous System in Children After Vaccination”, Pediatria, Jun 1969; 48:20-24.

Badalian, LO, “Vaccinal Lesions of the Nervous System in Children,” Vop Okhr Materin Dets, Dec 1959, 13:54-59

Lorentz, IT, et al, “Post-Vaccinal Sensory Polyneuropathy with Myoclonus”, Proc Aust Ass Neurol, 1969, 6:81-86.

Trump, R C, White, T R, “Cerebellar Ataxia Presumed Due To Live Attenuated Measles Virus Vaccine,” JAMA, 1967, 199:165-166.

Allerdist, H, “Neurological Complications Following Measles Vaccination”, Inter Symp, Brussels, 1978, Development Biol Std, Vol 43, 259-264.

Finley, K H, “Pathogenesis of Encephalitis Occurring With Vaccination, Variola and Measles, Arch Neur and Psychologist, 1938; 39:1047-1054.

Froissart, M et al, “Acute Meningoencephalitis Immediately after an Influenza Vaccination”, Lille Med, Oct 1978, 23(8):548-551.

Pokrovskaia, Nia, et al, “Neurological Complications in Children From Smallpox Vaccination”, Pediatriia, Dec 1978, (12):45-49.

Allerdist, H, “Neurological Complications Following Measles Virus Vaccination. Evaluation of the Cases seen Between 1971-1977″, Monatsschr Kinderheilkd, Jan 1979, 127(1): 23-28.

Ehrengut, W et al, “On Convulsive Reactions Following Oral vaccination Against Polio”, Klin Paediatr, May 1979, 191(3):261-270.

Naumova, R P, et al, “Encephalitis Developing After Vaccination without a Local Skin Reaction”, Vrach Delo, Jul 1979, (7):114-115.

Goswamy, BM, “Neurological Complications After Smallpox Vaccination”, J Ass Phys India, Jan 1969, 17:41-43.
03. 01. 2010 | 19:31

Ls.lucki napsal(a):

Schchelkunov, SN et al, “The Role of Viruses in the Induction of Allergic Encephalomyelitis,” Dokl Akad Nauk SSSR, 1990,315(1):252-255. [Vaccines contain viruses, too]

Walker AM, “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis immunization,” Pediatrics 1988 Mar;81(3):345-349.

Shields WD, et al, “Relationship of pertussis immunization to the onset of neurologic disorders: a retrospective epidemiologic study,” J Pediatr 1988 Nov; 113(5):801-805.

Wilson J, “Proceedings: Neurological complications of DPT inoculation in infancy,” Arch Dis Child 1973 Oct; 48(10):829-830.

Iakunin IuA, “[Nervous system complications in children after preventive vaccinations],” Pediatriia 1968 Nov; 47(11):19-26. [Article in Russian]

Greco D, et al, “Case-control study on encephalopathy associated with diphtheria-tetanus immunization in Campania, Italy,” Bull World Health Organ 1985;63(5):919-925.

Ehrengut W, at Institute of Vaccinology and Virology, Hamburg, Germany states, “Bias in the evaluation of CNS complications following pertussis immunization are the following: 1) Notifications of post-immunization adverse events, 2) Publications by vaccine producers on the frequency of adverse reactions, 3) Comparison of permanent brain damage after DPT and DT immunization, 4) Pro-immunization, 5) Immunization associated viral encephalitis, 6) Accuracy of statistics, 7) Personal. A review of these points indicates an underestimation of CNS complications after pertussis immunization.”

Reference: Ehrengut W, “Bias in evaluating CNS complications following pertussis immunization.” Acta Paediatr Jpn, 1991 Aug; 33(4):421-427. Vaccinations and Unexplained Diseases:

Hiner, E E, Frasch, C E, “Spectrum of Disease Due to Haemophilus Influenza Type B Occurring in Vaccinated Children”, J Infect Disorder, 1988 Aug; 158(2): 343-348.

Olin P, Romanus, V, Storsaeter, J, “Invasive Bacterial Infections During an Efficiacy Trial of Acellular Pertussis Vaccines — Implications For Future Surveilance In Pertussis Vaccine Programmes”, Tokai J Exp Clin Med, 1988; 13 Suppl: 143-144.

Storsaeter, J, et al, “Mortality and Morbidity From Invasive Bacterial Infections During a Clinical Trial of Acellular Pertussis Vaccines in Sweden”, Pediatr Infect Disorder J, 1988 Sept; 7(9):637-645.

Vadheim, CM, et al, “Effectiveness and Safety of an Haemophilus Influenzae type b Conjugate Vaccine (PRP-T) in Young Infants. Kaiser-UCLA Vaccine Study Group,” Pediartics, 1993 Aug; 92(2):272-279.

Stickl, H, “Estimation of Vaccination Damage”, Med Welt, Oct 14, 1972, 23:1495-1497.

Waters, VV, et al, “Risk Factors for Measles in a Vaccinated Population”, JAMA, Mar 27, 1991, 265(12): 1527.

Stickl, H, “Iatrogenic Immuno-suppression as a Result of Vaccination”, Fortschr Med, Mar 5, 1981, 99(9);289-292.
03. 01. 2010 | 19:32

Ls.lucki napsal(a):

Nkowane, et al, “Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis, US 1973 through 1984, JAMA, 1987, Vol 257:1335-1340.

Quast, et al, “Vaccine Induced Mumps-like Diseases”, nd, Int Symp on Immun, Development Bio Stand, Vol 43, p269-272.

Green, C et al, “A Case of Hepatitis Related to Etretinate Therapy and Hepatitis B Vaccine”, Dermatologica, 1991, 182(2):119-120.

Shasby, DM, et al, “Epidemic Measles in Highly Vaccinated Population”, NEJM, Mar 1977, 296(11): 585-589.

Tesovic, G et al, “Aseptic Meningitis after Measles, Mumps and Rubella Vaccine”, Lancet, Jun 12, 1993, 341(8859):1541.

Johnson, RH, et al, “Nosocomial Vaccinia Infection”, West J Med, Oct 1976, 125(4):266-270.

Malengreau, M, “Reappearance of Post-Vaccination Infection of Measles, Rubella, and Mumps. Should Adolescents be re-vaccinated?” Pedaitric, 1992;47(9):597-601 (25 ref)

Basa, SN, “Paralytic Poliomyelitis Following Inoculation With Combined DTP Prophylactic. A review of Sixteen cases with Special Reference to Immunization Schedules in Infancy”, J Indian Med Assoc, Feb 1, 1973, 60:97-99.

Landrigan, PJ et al, “Measles in Previously Vaccinated Children in Illinois”, Ill Med J, Arp 1974, 141:367-372.

NA, “Vaccine-Associated Poliomyelitis”, Med J Aust, Oct 1973, 2:795-796. Vaccine Failures Citations:

Hardy, GE, Jr, et al, “The Failure of a School Immunization Campaign to Terminate an Urban Epidemic of Measles,” Amer J Epidem, Mar 1970; 91:286-293.

Cherry, JD, et al, “A Clinical and Serologic Study of 103 Children With Measles Vaccine Failure”, J Pediatr, May 1973; 82:801-808.

Jilg, W, et al, “Inoculation Failure Following Hepatitis B Vaccination”, Dtsch Med wochenschr, 1990 Oct 12; 115(41):1514-1548.

Plotkin, SA, “Failures of Protection by Measles Vaccine,” J Pediatr, May 1973; 82:798-801.

Bolotovskii, V, et al, “Measles Incidence Among Children Properly Vaccinated Against This Infection”, ZH Mikrobiol Epidemiol Immunobiol, 1974; 00(5):32-35.

Landrigan, PJ, et al, “Measles in Previously Vaccinated Children in Illinois”, Ill Med J, Apr 1974; 141:367-372.

Strebel, P et al, “An Outbreak of Whooping Cough in a Highly Vaccinated Urban Community”, J Trop Pediatr, Mar 1991, 37(2): 71-76.

Forrest, JM, et al, “Failure of Rubella Vaccination to Prevent Congenital Rubella,”Med J Aust, 1977 Jan 15; 1(3): 77.
03. 01. 2010 | 19:33

Ls.lucki napsal(a):

Jilg, W, “Unsuccessful Vaccination against Hepatitis B”, Dtsch Med Wochenschr, Nov 16, 1990, 115(46):1773.

Coles, FB, et al, “An Outbreak of Influenza A (H3N2) in a Well-Immunized Nursing home Population,” J Am ger Sociologist, Jun 1992, 40(6):589-592.

Jilg, W, et al, “Inoculation Failure following Hepatitis B Vaccination,” Dtsch Med Wochenschr, Oct 12, 1990, 115(41):1545-1548.

Hartmann, G et al, “Unsuccessful Inoculation against Hepatitis B,” Dtsch Med Wochenschr, May 17, 1991, 116(20): 797.

Buddle, BM et al, “Contagious Ecthyma Virus-Vaccination Failures”, Am J Vet Research, Feb 1984, 45(2):263-266.

Mathias, R G, “Whooping Cough In Spite of Immunization”, Can J Pub Health, 1978 Mar/Apr; 69(2):130-132.

Osterholm, MT, et al, “Lack of Efficacy of Haemophilus b Polysacharide Vaccine in Minnesota”, JAMA, 1988 Sept 9; 260(10:1423-1428.

Johnson, RH, et al, “Nosocomial Vaccinia Infection”, West J Med, Oct 1976, 125(4):266-270.

Basa, SN, “Paralytic Poliomyelitis Following Inoculation With Combined DTP Prophylactic. A review of Sixteen cases with Special Reference to Immunization Schedules in Infancy”, J Indian Med Assoc, Feb 1, 1973, 60:97-99.

Pathel, JC, et al, “Tetanus Following Vaccination Against Small-pox”, J Pediatr, Jul 1960; 27:251-263.

Favez, G, “Tuberculous Superinfection Following a Smallpox Re-Vaccination”, Praxis, July 21, 1960; 49:698-699.

Quast, Ute, and Hennessen, “Vaccine-Induced Mumps-like Diseases”, Intern Symp on Immunizations , Development Bio Stand, Vol 43, p 269-272.

Forrest, J M, et al, “Clinical Rubella Eleven months after Vaccination,” Lancet, Aug 26, 1972, 2:399-400.

Dittman, S, “Atypical Measles after Vaccination”, Beitr Hyg Epidemiol, 19891, 25:1-274 (939 ref)

Sen S, et al, “Poliomyelitis in Vaccinated Children”, Indian Pediatr, May 1989, 26(5): 423-429.

Arya, SC, “Putative Failure of Recombinant DNA Hepatitis B Vaccines”, Vaccine, Apr 1989, 7(2): 164-165.

Lawrence, R et al, “The Risk of Zoster after Varicella Vaccination in Children with Leukemia”, NEJM, Mar 3, 1988, 318(9): 543-548. Vaccination Citations and Death

NA, “DPT Vaccination and Sudden Infant Death – Tennessee, US Dept HEW, MMWR Report, Mar 23, 1979, vol 28(11): 132.
03. 01. 2010 | 19:34

Ls.lucki napsal(a):

Arevalo, “Vaccinia Necrosum. Report on a Fatal Case”, Bol Ofoc Sanit Panamer, Aug 1967, 63:106-110.

Connolly, J H, Dick, G W, Field, CM, “A Case of Fatal Progressive Vaccinia”, Brit Med Jour, 12 May 1962; 5288:1315-1317.

Aragona, F, “Fatal Acute Adrenal Insufficiency Caused by Bilateral Apoplexy of the Adrenal Glands (WFS) following Anti-poliomyelitis Vaccination”, Minerva Medicolegale, Aug 1960; 80:167-173.

Moblus, G et al, “Pathological-Anatomical Findings in Cases of Death Following Poliomyelitis and DPT Vaccination”, Dtsch Gesundheitsw, Jul 20, 1972, 27:1382-1386.

NA, “Immunizations and Cot Deaths”, Lancet, Sept 25, 1982, np.

Goetzeler, A, “Fatal Encephalitis after Poliomyelitis Vaccination”, 22 Jun 1961, Muenchen Med Wschr, 102:1419-1422.

Fulginiti, V, “Sudden Infant Death Syndrome, Diphtheria-Tetanus Toxoid-Pertussis Vaccination and Visits to the Doctor: Chance Association or Cause and Effect?”, Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 7-11.

Baraff, LJ, et al, “Possible Temporal Association Between Diphtheria-tetanus toxoid-Pertussis Vaccination and Sudden Infant Death Syndrome”, Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 5-6.

Reynolds, E, “Fatal Outcome of a Case of Eczema Vaccinatum”, Lancet, 24 Sept 1960, 2:684-686.

Apostolov. et al, “Death of an Infant in Hyperthermia After Vaccination”, J Clin Path, Mar 1961, 14:196-197.

Bouvier-Colle, MH, “Sex-Specific Differences in Mortality After High-Titre Measles Vaccination”, Rev Epidemiol Sante Publique, 1995; 43(1): 97.

Stewart GT, “Deaths of infants after triple vaccine.”, Lancet 1979 Aug 18;2(8138):354-355.

Flahault A, “Sudden infant death syndrome and diphtheria/tetanus toxoid/pertussis/poliomyelitis immunisation.”, Lancet 1988 Mar 12;1(8585):582-583.

Larbre, F et al, “Fatal Acute Myocarditis After Smallpox Vaccination”, Pediatrie, Apr-May 1966, 21:345-350.

Mortimer EA Jr, “DTP and SIDS: when data differ”, Am J Public Health 1987 Aug; 77(8):925-926.

Deutsch J, ” [Temperature changes after triple-immunization in infant age],” Padiatr Grenzgeb 1976;15(1):3-6.

NA, “[Temperature changes after triple immunization in childhood],” Padiatr Grenzgeb 1976;15(1):7-10.

Burmistrova AL, “[Change in the non-specific resistance of the body to influenza and acute respiratory diseases following immunization diphtheria-tetanus vaccine],” Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 1976; (3):89-91.
03. 01. 2010 | 19:35

Ls.lucki napsal(a):

Kaga, “Unilateral Total Loss of Auditory and Vestibular Function as a Complication of Mumps Vaccination”, Int J Ped Oto, Feb 1998, 43(1):73-73

Nabe-Nielsen, Walter, “Unilateral Total Deafness as a Complication of the Measles- Mumps- Rubella Vaccination”, Scan Audio Suppl, 1988, 30:69-70

Hulbert, et al, “Bilateral Hearing Loss after Measles and Rubella Vaccination in an Adult”, NEJM, 1991 July, 11;325(2):134

Healy, “Mumps Vaccine and Nerve Deafness”, Am J Disorder Child, 1972 Jun; 123(6):612

Jayarajan, Sedler, “Hearing Loss Following Measles Vaccination”, J Infect, 1995 Mar; 30(2):184-185

Pialoux, P et al, “Vaccinations and Deafness”, Ann Otolaryng (Paris), Dec 1963, 80:1012-1013.

Angerstein, W, et al, “Solitary Hearing and Equilibrium Damage After Vaccinations”, Gesundheitswesen, May 1995, 57(5): 264-268.

Brodsky, Stanievich, “Sensorineural Hearing Loss Following Live Measles Virus Vaccination”, Int J Ped Oto, 1985 Nov; 10(2):159-163

Koga, et al, “Bilateral Acute Profound Deafness After MMR Vaccination- Report of a Case”, Nippon Jibiin Gakkai Kai, 1991 Aug;94(8):1142-5

Seiferth, LB, “Deafness after Oral Poliomyelitis Vaccination – a Case Report and Review”, HNO, 1977 Aug; 25(8): 297-300

Pantazopoulos, PE, “Perceptive Deafness Following Prophylactic use of Tetanus anittoxin”, Laryngoscope, Dec 1965, 75:1832-1836.

Zimmerman, W, “Observation of a case of Acute Bilateral Hearing Impairment Following Preventive Poliomyelitis Vaccination (type 3)”, Arch Ohr Nas Kehlkopfheilk, 1965, 185:723-725.

Jacquot, C et al, “Renal Risk in Vaccination”, Nouv Presse Med, Nov 6, 1982, 11(44):3237-3238.

Giudicelli, et al, “Renal Risk in Vaccination”, Presse Med, Jun 11, 1982, 12(25):1587-1590.

Tan, SY, et al, “Vaccine Related Glomerulonephritis”, BMJ, Jan 23, 1993, 306(6872):248.

Pillai, JJ, et al, “Renal Involvement in Association with Post-vaccination Varicella”, Clin Infect Disorder, Dec 1993, 17(6): 1079-1080.

Eisinger, AJ et al, “Acute Renal Failure after TAB and Cholera Vaccination”, B Med J, Feb 10, 1979, 1(6160):381-382.

Silina, ZM, et al, “Causes of Postvaccinal Complications in the Kidneys in Young Infants”, Pediatria, Dec 1978, (12):59-61.
03. 01. 2010 | 19:36

Ls.lucki napsal(a):

Na, “Albuminurias”, Concours Med, Mar 1964, 85:5095-5098.

Oyrl, A, et al, “Can Vaccinations Harm the Kidney?”, Clin Nephrol, 1975, 3(5):204-205.

Mel’man Nia, “[Renal lesions after use of vaccines and sera].” Vrach Delo 1978 Oct;(10):67-9,

Silina ZM, Galaktionova TIa, Shabunina NR, “[Causes of postvaccinal complications in the kidneys in young infants].” Pediatriia 1978 Dec;(12):59-61,

Silina EM, et al, Vopr Okhr Materin Det 1968 Mar; 13(3):79-80.

Illingsworth R, Skin rashes after triple vaccine,” Arch Dis Child 1987 Sep; 62(9):979.

Lupton GP, “Discoid lupus erythematosus occurring in a smallpox vaccination scar,” J Am Acad Dermatol, 1987 Oct; 17(4):688-690.

Kompier, A J, “Some Skin Diseases caused by Vaccinia Virus [Smallpox],” Ned Milt Geneesk T, 15:149-157, May 1962.

Weber, G et al, “Skin Lesions Following Vaccinations,” Deutsch Med Wschr, 88:1878-1886, S7 Sept 1963.

Copeman, P W, “Skin Complications of Smallpox Vaccination,” Practitioner, 197:793-800, Dec 1966.

Denning, DW, et al, “Skin Rashes After Triple Vaccine,” Arch Disorder Child, May 1987, 62(5): 510-511. Vaccinations and Abcesses:

Sterler, HC, et al, “Outbreaks of Group A Steptococcal Abcesses Following DTP Vaccination”, Pediatrics, Feb 1985, 75(2):299-303.

DiPiramo, D, et al, “Abcess Formation at the Site of Inoculation of Calmette-Guerin Bacillus (BCG),” Riv Med Aeronaut Spaz, Jul-Dec 1981, 46(3-4):190-199.

Caileba, A et al, “Shock associated with Disseminated Intravascular Coagulation Syndrome following Injection of DT.TAB Vaccine, Prese Med, Sept 15, 1984, 13(3):1900.

Pathel, JC, et al, “Tetanus Following Vaccination Against Small-pox”, J Pediatr, Jul 1960; 27:251-263.

Favez, G, “Tuberculous Superinfection Following a Smallpox Re-Vaccination”, Praxis, July 21, 1960; 49:698-699.

Bonifacio, A et al, “Traffic Accidents as an expression of “Iatrogenic damage”, Minerva Med, Feb 24, 1971, 62:735-740.

Baker, J et al, “Accidental Vaccinia: Primary Inoculation of a Scrotum”, Clin Pediatr (Phila), Apr 1972, 11:244-245.

Edwards, K, “Danger of Sunburn Following Vaccination”, Papua New Guinea Med J, Dec 1977, 20(4):203.
03. 01. 2010 | 19:37

Ls.lucki napsal(a):

Stroder, J, “Incorrect Therapy in Children”, Folia Clin Int (Barc), Feb 1966, 16:82-90.

Wehrle PF, “Injury associated with the use of vaccines,” Clin Ther 1985;7(3):282-284.

Alberts ME, “When and where will it stop”, Iowa Med 1986 Sep; 76(9):424.

Breiman RF, Zanca JA, “Of floors and ceilings — defining, assuring, and communicating vaccine safety”, Am J Public Health 1997 Dec;87(12):1919-1920.

Stewart, AM, et al, “Aetiology of Childhood Leukaemia”, Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790.

Nelson, ST, “John Hutchinson On Vaccination Syphilis (Hutchinson, J)”, Arch Derm, (Chic), May 1969, 99:529-535.

Mather, C, “Cotton Mather Anguishes Over the Consequences of His Son’s Inoculation Against Smallpox”, Pediatrics, May 1974; 53:756.

Thoman M, “The Toxic Shot Syndrome”, Vet Hum Toxicol, Apr 1986, 28(2):163-166.

Johnson, RH, et al, “Nosocomial Vaccinia Infection”, West J Med, Oct 1976, 125(4):266-270.

Heed, JR, “Human Immunization With Rabies Vaccine in Suckling Mice Brain,” Salud Publica, May-Jun 1974, 16(3): 469-480.

Tesovic, G et al, “Aseptic Meningitis after Measles, Mumps and Rubella Vaccine”, Lancet, Jun 12, 1993, 341(8859):1541.

Buddle, BM et al, “Contagious Ecthyma Virus-Vaccination Failures”, Am J Vet Research, Feb 1984, 45(2):263-266.

Freter, R et al, “Oral Immunization And Production of Coproantibody in Human Volunteers”, J Immunol, Dec 1963, 91:724-729.

NA, “Vaccination, For and Against”, 1964, Belg T Geneesk, 20:125-130.

Sahadevan, MG et al, “Post-vaccinal Myelitis”, J Indian Med Ass, Feb 16, 1966, 46:205-206.

Castan, P et al, “Coma Revealing an acute Leukosis in a child, 15 days after an Oral Anti-poliomyelitis Vaccination,” Acta Neurol Bekg, May 1965, 65:349-367.

Stickl, H, et al, “Purulent meningitides Following Smallpox Vaccination. On the Problem of Post- Vaccinal Decrease of Resistance”, Deutsch Med Wschr, Jul 22, 1966, 91:1307-1310.

Zdroj: http://www.infowars.com/vol...

Tímto je defacto vědecky vyvrácené tvrzení o prospěšnosti očkování.
Přeji krásné dny v roce 2010
03. 01. 2010 | 19:38

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
11. 02. 2010 | 22:50

Value City Furniture napsal(a):

thanks you very much
16. 02. 2010 | 21:51

Tv Online napsal(a):

thanks you very much foryour information
17. 02. 2010 | 22:36

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much
03. 03. 2010 | 09:48

Download mp3 Nasyidmiist bacjds napsal(a):

thanks you
05. 03. 2010 | 16:34

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 00:44

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:35

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:19

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:13

640-460 napsal(a):

i like it the post
26. 03. 2010 | 10:23

642-446 napsal(a):

very much
26. 03. 2010 | 10:24

1Y0-A11 napsal(a):

ni hao
26. 03. 2010 | 10:25

220-602 napsal(a):

i like it good the post
26. 03. 2010 | 10:26

VCP-410 napsal(a):

i miss you very much
26. 03. 2010 | 10:27

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 08:19

http://www.kw61.com/replica-u-boat-watch napsal(a):

30. 03. 2010 | 07:29

replica rolex napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
30. 03. 2010 | 10:35

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 17:09

Breitling watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 04:40

china phone napsal(a):

thank you for your working
12. 04. 2010 | 06:40

discount air max shoes napsal(a):

thank you for your working
16. 04. 2010 | 05:45

RadkaKavanová napsal(a):

Dobrý den,
za mě se taky rozhodla maminka..a špatně..já očkovaná nikdy být nechtěla!Přemýšleli jste někdy nad výrobou očkovacích látek..na čem se pěstují aby pěkně rychle rostly?Asi ne, že?!A já to chápu ..takových informací je málo..možná by si to rozmýslela i moudrá sova paní Silvie..kdyby věděla co do svých dětí nechala napíchat!
Přeji pěkný den
08. 05. 2010 | 08:58

cheap air jordan shoes napsal(a):

very comfortable jordans sneaker for either basketball or to make any chill out outfit look clean. I love air jordan shoes ! Great Buy! This product was delivered very quickly. I would definitely buy from http://www.jordanshoesforsa...
24. 05. 2010 | 03:09

sale nike dunk sb napsal(a):

I like shopping and http://www.nikesboutlet.com/ is my favorite place to shop. Everything nike dunks shoes and Vibram FiveFingers you can imagine is offered
24. 05. 2010 | 03:14

supra Footwear napsal(a):

28. 05. 2010 | 03:20

KEITHChrista28 napsal(a):

According to my own monitoring, millions of people on our planet get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">business loans</a> from good banks. So, there is good possibilities to receive a bank loan in every country.
14. 07. 2010 | 13:26

D. Roučková napsal(a):

Dobrý den, já jsem zastáncem očkování, mám dvojčátka a proti všemu očkujeme. Já i můj manžel se chováme zrovna tak. Nedokážu si představit, že by někdo vědomě neočkoval své děti a vystavoval je mnohonásobně většímu riziku. Mé první dítě nežije - ne v souvislosti s očkováním. Opravdu zvažuji každý krok, ale vždy mi vychází očkovat. Každý chce své děti především ochraňovat. Já to dělám očkováním.
27. 07. 2010 | 02:12

sfse napsal(a):

HUNW HUH http://www.ghohunag.com/
<a href="http://www.ghohunag.com/">wehhde</a>
[url=http://www.kfunag.com/]weode[/url]
03. 08. 2010 | 04:29

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:20

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:11

men-s health arts napsal(a):

Thanks in support of winsome the heyday to talk throughout this, I regard strongly all round it and honey erudition more on this topic.
[url=http://menshealtharts.com/2011/02/male-enhancement-with-penis-pills/]penis health[/url]
27. 02. 2011 | 21:08

Generic Propecia napsal(a):

Thank you for sharing to us.there are many person searching about that now they will find enough resources by your post.I would like to join your blog anyway so please continue sharing with us
http://www.genericsmed.com/buy-cheap-generic-cialis-tadalafil-p-1.html
http://www.genericsmed.com/buy-cheap-careprost-generic-lumigan-bimatoprost-opthalmic-solution-eye-drop-p-1147.html
http://www.genericsmed.com/buy-cheap-generic-propecia-finasteride-p-4.html
27. 04. 2011 | 10:02

Mickey Avellaneda napsal(a):

Thanks for the informative blog. The location else may possibly just I get that type of info written in such a excellent approach? I've a venture that I'm merely now operating on, and I've been on the glance out for such information and facts.
01. 07. 2011 | 06:18

ankara escort napsal(a):

<a href="http://www.travesti.im" title="travesti, trv, travestiler">Travesti</a>,
<a href="http://www.ankaraescortbyn.com" title="escort bayan escort bayanlar">Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.travestiburda.net" title="travesti, trv, travestiler">Travesti</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com" title="escort bayan escort bayanlar">Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=1" title="adana escort bayan escort bayanlar">Adana Escort Bayan</a>,<a href="http://www.escortlariz.com/giris.php?sehir=6" title="ankara escort bayan escort bayanlar">Ankara Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=7" title="antalya escort bayan escort bayanlar">Antalya Escort Bayan</a>,<a href="http://www.escortlariz.com/giris.php?sehir344" title="istanbul anadolu escort yakası bayan escort bayanlar">istanbul anadolu yakası Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=34" title="istanbul avrupa yakası escort bayan escort bayanlar">istanbul avrupa yakası Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=16" title="bursa escort bayan escort bayanlar">Bursa Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=59" title="tekirdağ escort bayan escort bayanlar">tekirdağ Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=38" title="kayseri escort bayan kayseri escort bayanlar">Kayseri Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=35" title="izmir escort bayan izmir escort bayanlar">izmir Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=33" title="mersin escort bayan mersin escort bayanlar">mersin Escort Bayan</a>
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=6" title="ankara escort bayan ankara escort bayanlar">ankara Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortlariz.com/sehir.php?sehir=344" title="istanbul anadolu yakası escort bayan istanbul anadolu yakası escort bayanlar">istanbul anadolu yakası Escort Bayan</a>
<a href="http://www.escortlariz.com/forum/" title="escort bayan forum escort bayanlar">Escort Bayan Forum</a>,
<a href="http://www.istanbul-travestileri.com" title="travesti, trv, istanbul travestileri">İstanbul Travestileri</a>,
<a href="http://www.escortbayanlariz.net/ilan/" title="escort bayan istanbul escort bayanlar">Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.istanbultravestileri.com" title="travesti, trv, istanbul travestileri">Travesti</a>,
<a href="http://www.escortankara.tk" title="escort bayan ankara escort bayanlar">Escort Bayan Ankara</a>,
<a href="http://www.escortbayanlaristanbul.net" title="escort bayan istanbul escort bayanlar">Escort Bayan İstanbul</a>,
<a href="http://www.travestiburda.org" title="travesti, trv, travestiler">Travesti</a>,
<a href="http://www.istanbulescortbayanlar.net" title="escort bayan istanbul escort bayanlar">Escort Bayan İstanbul</a>,
<a href="http://www.escortbayanescort.net" title="escort bayan escort bayanlar">Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.eskortbayanankara.net" title="ankara escort bayan ankara escort bayanlar">Ankara Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.escortbayan3.com" title="escort bayan escort bayanlar escort siteleri">Escort Bayan</a>,
<a href="http://www.ankaraescortbyn.net" title="ankara escort bayan ankara escort bayanlar">Ankara Escort</a>
30. 07. 2011 | 16:10

auto insurance in virginia napsal(a):

Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info. Thank you for the post. I will certainly comeback. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance quotes</a>
10. 08. 2011 | 17:13

Gale Sayers Jersey napsal(a):

<strong><a href="http://www.bearsedge.com/walter-payton-jersey">Walter Payton Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/mike-ditka-jersey">Mike Ditka Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/julius-peppers-jersey">Julius Peppers Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/jim-mcmahon-jersey">Jim McMahon Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/devin-hester-jersey">Devin Hester Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/brian-urlacher-jersey">Brian Urlacher Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/">Bears Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/chester-taylor-jersey">Chester Taylor Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/chris-williams-jersey">Chris Williams Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/dan-hampton-jersey">Dan Hampton Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/devin-aromashodu-jersey">Devin Aromashodu Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/dick-butkus-jersey">Dick Butkus Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/gale-sayers-jersey">Gale Sayers Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/greg-olsen-jersey">Greg Olsen Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/israel-idonije-jersey">Israel Idonije Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/jay-cutler-jersey">Jay Cutler Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/johnny-knox-jersey">Johnny Knox Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/josh-beekman-jersey">Josh Beekman Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/kyle-orton-jersey">Kyle Orton Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/lance-briggs-jersey">Lance Briggs Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/matt-forte-jersey">Matt Forte Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/mike-singletary-jersey">Mike Singletary Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/president-obama-jersey">President Obama Jersey</a></strong>
<strong><a href="http://www.bearsedge.com/william-perry-jersey">William Perry Jersey</a></strong>
31. 10. 2011 | 01:14

Gale Sayers Jersey napsal(a):

[b][url=http://www.bearsedge.com/walter-payton-jersey]Walter Payton Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/mike-ditka-jersey]Mike Ditka Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/julius-peppers-jersey]Julius Peppers Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/jim-mcmahon-jersey]Jim McMahon Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/devin-hester-jersey]Devin Hester Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/brian-urlacher-jersey]Brian Urlacher Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/]Bears Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/chester-taylor-jersey]Chester Taylor Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/chris-williams-jersey]Chris Williams Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/dan-hampton-jersey]Dan Hampton Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/devin-aromashodu-jersey]Devin Aromashodu Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/dick-butkus-jersey]Dick Butkus Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/gale-sayers-jersey]Gale Sayers Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/greg-olsen-jersey]Greg Olsen Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/israel-idonije-jersey]Israel Idonije Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/jay-cutler-jersey]Jay Cutler Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/johnny-knox-jersey]Johnny Knox Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/josh-beekman-jersey]Josh Beekman Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/kyle-orton-jersey]Kyle Orton Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/lance-briggs-jersey]Lance Briggs Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/matt-forte-jersey]Matt Forte Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/mike-singletary-jersey]Mike Singletary Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/president-obama-jersey]President Obama Jersey[/url][/b]
[b][url=http://www.bearsedge.com/william-perry-jersey]William Perry Jersey[/url][/b]
31. 10. 2011 | 01:14

gpelecxm napsal(a):

Very happy to see your article, I very much to like and agree with your point of view. Thank you for sharing. At the same time,i love <a href="http://www.gpelec.com/">LED Light Supplier</a> and <a href="http://www.gpelec.com/Led-Bulb-c5.html">LED Bulb</a> and <a href="http://www.gpelec.com/T5-Led-Tube-c10.html">T5 Led Tube</a> very much. Thanks!
18. 11. 2011 | 08:59

hodydooge napsal(a):

[url=http://freebiess.net]freebies[/url]
05. 12. 2011 | 12:54

sildenafil citrate napsal(a):

I like the way you express your ideas. Can I please post some of them into my blog? kamagra suppliers <a href=http://medsildenafil.com/>buy kamagra</a> kamagra 100 gold
18. 01. 2012 | 01:09

buy kamagra napsal(a):

Hi, your ideas are worth beeing put in practice. I like them very much. <a href=http://ligasvvtrudi6.posterous.com/buy-kamagra-online-without-prescription>purchase kamagra</a>
30. 01. 2012 | 12:05

bmvchsat napsal(a):

ivvwfjsz
28. 02. 2012 | 15:14

Payday Loans napsal(a):

ibzydygq http://paydayloanscash4u.com/ Payday Loans 8732 <a href="http://paydayloanslowrates.ca/ ">Payday Loans</a> %-[[[ [url=http://fastcashpaydayloans4u.com/]Payday loans[/url] %-[[[
29. 02. 2012 | 16:10

Sarlot napsal(a):

Tady jde fakt o to, ze u nekterych deti se projevi alergicka reakce, kterou nekteri pediatri ignoruji. Je to jako nutit cloveka s alergii na lepek nebo penicilin:

musime vam dat nitrozilne dalsi penicilin, protoze se to musi, a ta alergii prece neni z penicilinu

Prece kdyz se ukaze divna reakce, tak rodic muze za sve dite rozhodnout, alergie muze totiz take zabit. Nekteri pediatri i pres necekane vedlejsi ucinky chteji ockovat dal, a rodicum davaji najevo, ze nerozumi svym detem. Kazde dite je ale jine, proto je nutny individualni pristup.

Matky maji intuici a rodice jsou na sve deti vetsinou napojeni, a vi co je pro ne riskantni.
13. 03. 2012 | 16:57

mfauyx napsal(a):

mrlxiw
28. 04. 2012 | 09:38

bad credit cash advance napsal(a):

nddoldzz http://fastpaydayloansfst.com/ personal loans 3892 <a href="http://fastpaydayloansqq.co.uk/ ">payday UK</a> RVVVsu
29. 04. 2012 | 17:15

topsiffewerie napsal(a):

rzupjso [url=http://sacslongchamponline.webnode.fr/]sac longchamp pas cher[/url] iaallf <a href=http://sacslongchamponline.webnode.fr/>longchamp</a> xjjsoo http://sacslongchamponline.webnode.fr/
08. 09. 2012 | 02:44

khpfyt6925 napsal(a):

pxamuput [url=http://ralphlaurenpolooutletstores.webnode.com/#4114]ralph lauren outlet online[/url] iqxzkuke <a href="http://ralphlaurenpolooutletstores.webnode.com/#5162">cheap ralph lauren</a> uloeuvga http://ralphlaurenpolooutletstores.webnode.com/rimeurkt [url=http://poloxralphlaurenstore.webnode.com/#6778]ralph lauren shirts[/url] vvuyyaea <a href="http://poloxralphlaurenstore.webnode.com/#6351">wholesale ralph lauren</a> jtynxshq http://poloxralphlaurenstore.webnode.com/ypfmiwho [url=http://frpoloralphlaurensoldes.webnode.fr/#4322]ralph lauren pas cher[/url] howfqnzj <a href="http://frpoloralphlaurensoldes.webnode.fr/#1847">polo ralph lauren homme</a> xtwlvcpg http://frpoloralphlaurensoldes.webnode.fr/
08. 09. 2012 | 07:01

Phallylox napsal(a):

veayxidn [url=http://abercromfitchdesalesonline.webeden.net/#1837]abercrombie kids[/url] qzfpwswowi <a href=http://abercromfitchdesalesonline.webeden.net/#4876>abercrombie fitch outlet</a> qgtwwiu rzuzjlpy [url=http://abercromfitchoutletstores.webeden.net/#1800]abercrombie fitch outlet[/url] ompeirogub <a href=http://abercromfitchoutletstores.webeden.net/#7981>abercrombie kids</a> vzfbrdo
24. 09. 2012 | 14:17

NeubLayebra napsal(a):

ykeav <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie paris</a> nawqm <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton pas cher</a> niyrth http://frdeabercromfitchmagasinn.info bf rsu
21. 10. 2012 | 06:11

broossimb napsal(a):

szeqf <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>chaussures louboutin</a> vnkez <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton pas cher</a> ielbtu http://frdesacvuittonnmagasinn.info aq lfi http://abrcromfitchsparisdesoldes.com
22. 10. 2012 | 04:50

NeubLayebra napsal(a):

gcyar <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>louboutin pas cher</a> aitbt <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton sac</a> xqwdcs http://frdeabercromfitchmagasinn.info re slw
23. 10. 2012 | 09:24

HovetlyMekket napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? ygdhxx tgfkbzi zkfepd <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> uvzznyuc <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> yblqrqe qshfj
28. 10. 2012 | 15:18

HovetlyMekket napsal(a):

plpjy tkcvy <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">ralph lauren pas cher</a> fuxtlx Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? cqahkbl <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler pas cher</a> rkrchgl yabci
29. 10. 2012 | 11:44

Acareenor napsal(a):

[url=http://buykamagraonlineinstant.com/#10877]kamagra 50 mg[/url] - <a href=http://buykamagraonlineinstant.com/#3911>order kamagra online</a> , http://buykamagraonlineinstant.com/#5609 generic kamagra
30. 10. 2012 | 21:55

Slerusettetle napsal(a):

difxv ukndb lixcv <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">moncler</a> lkqhag Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? fjeuuvx <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> jjseccx difzh
06. 11. 2012 | 09:38

Hafenenna napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? jwghfr kbeovxr mxwkee <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots sale</a> ymfisgg khukxnez <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd straighteners</a> xawenbo zsnqc
06. 11. 2012 | 14:13

tietuaxireany napsal(a):

ejqabr qdlumm <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#980">polo ralph lauren soldes</a> vkfbdglw <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール ポロシャツ</a> pitediz ivhkbbz ljbyh Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? yaimdqq
06. 11. 2012 | 19:14

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren sale</a> CPaHM <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry outlet</a> AJhZO <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland sale</a> DItNT

http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk
07. 11. 2012 | 09:22

Hafenenna napsal(a):

dnezd ajkfy <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#883">polo ralph lauren</a> wsien yjlmef Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? wnuvtxl <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール</a> clvyiip kkdqw
07. 11. 2012 | 10:24

Sorscoozy napsal(a):

hcmyy ilqgb <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#3289">air jordan spizike</a> lmogh ffmnvn Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? kicjbxk <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> obqtnij motyc
07. 11. 2012 | 18:37

Digemoobe napsal(a):

tllnnm ysyxjw <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren outlet</a> iqdkciss <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#9321">マーキュリアル ヴェイパー</a> psevmyl yktavtf ymgvw Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? rhhgrfa
08. 11. 2012 | 04:26

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> ARnOC <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> MDpRH <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland sale</a> NPkYL

http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 05:16

tietuaxireany napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? rqdryl twfgqci pvsmhy <a href="http://doudounesmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> gxzqvmz ngmtlmuv <a href="http://doudouneimonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler homme</a> smuhydr zfnxe <a href="http://doudouneemonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> kgppzrge <a href="http://abercromfitchspascher.webnode.fr/">abercrombie pas cher</a> kekfneyo <a href="http://abercromfitchupascher.webnode.fr/">abercrombie</a> tbbllzgx
10. 11. 2012 | 15:21

artililia napsal(a):

tzxcep ifaxux <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/</a> tdpvenvz <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags</a> yahteyx cvpcksy zfnux Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? wplebzd <a href="http://doudouneumonclairsonline.webnode.fr/">moncler doudoune</a> wgvfthpm <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren sale</a> grzrlwrf <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#1674">http://www.jpzsoccershoesonlines.info/</a> iobexmjm
10. 11. 2012 | 18:32

SkitlyOptioto napsal(a):

gowgsf fdsudn <a href="http://doudounevmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler france</a> neviacwx <a href="http://doudounesmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> bwmvgjj impnwlg uioxu Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? ltiktdu <a href="http://doudounexmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> jwzfzioi <a href="http://abercromfitchopascher.webnode.fr/">abercrombie paris</a> zzgmlmjg <a href="http://abercromfitchupascher.webnode.fr/">abercrombie paris</a> nubiguey
10. 11. 2012 | 22:49

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>jordan pas cher</a> ogXo5J <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> wcMe3Q <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>louboutin pas cher</a> jiCf6J <a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> ttXx7O
http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu http://www.frzzchaussureslouboutinn.info
11. 11. 2012 | 08:18

Moulnette napsal(a):

<a href=http://www.frzzcasquesbydremagasin.info>beats by dre</a> pxNd0 S <a href=http://www.frncasquesbydremagasin.com>beats pas cher</a> zsQb1 Z <a href=http://www.frzzlvuittonmagasinn.info>sac louis vuitton</a> ffDb6 S

http://www.frzzcasquesbydremagasin.info
11. 11. 2012 | 08:43

Hafenenna napsal(a):

nwognr rwihiv <a href="http://frzdoudounemonclairspascher.webnode.fr/">moncler</a> orupmojd <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren sale</a> jxkvoqx cdcnupt kosra Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? pgxwggh <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#7237">アディゼロ</a> khqtothh <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">ナイキ ジョーダン </a> xuqpevnj <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#6523">ポロシャツ</a> nihtddur
11. 11. 2012 | 13:35

artililia napsal(a):

Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? boapgc vsjxyhl wiquix <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry sale</a> vhbtngn epppgiqk <a href="http://doudouneamonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a> pkrzrip bxwju <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren outlet</a> dvzgjnkh <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#9731">アディダス サッカー</a> hmghluvs <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">ナイキ ジョーダン </a> jdjlmrve
12. 11. 2012 | 06:55

Glinnadeade napsal(a):

alxdbb cqzorb <a href="http://airjordannpaschere.blogspot.com">jordan pas cher</a> trthnzby <a href="http://bijouxpandorapascher.blogspot.com">bijoux pandora</a> smawuqv fxoirsr lxvsh Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? fioicmz <a href="http://lisseurghdpascher.blogspot.com">ghd pas cher</a> dqdtwhft <a href="http://stylomontblancpascher.blogspot.com">mont blanc stylo pas cher</a> tlkwzttz <a href="http://casquesbydresoldes.blogspot.com">casque dr dre studio</a> jhrucxzd
12. 11. 2012 | 14:08

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.itzpiuminisoutletonlines.eu>moncler</a> ksRx0E <a href=http://www.itapiuminimoncleroutlet.com>moncler</a> xdFg1L <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie fitch</a> xqBs0W <a href=http://www.friiabercromfitchmagasinn.com>abercrombie france</a> wrRz7U
http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu http://www.friiabercromfitchmagasinn.com
12. 11. 2012 | 15:27

HovetlyMekket napsal(a):

vfxpnd srymcu <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">ralph lauren uk outlet</a> yzotwaeq <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags</a> ekgjuob xmbglyv gpxpp Jana Mihovicová &raquo; Ockování: Kde koncí ochrana zdraví a zacíná totalita? pvsfkkv <a href="http://fradoudounemonclairspascher.webnode.fr/">doudoune moncler femme</a> yalufvzq <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren uk</a> coaxvqcs <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#6109">アディダス サッカー</a> olfulmba
13. 11. 2012 | 23:24

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com>louboutin pas cher</a> boPg4S <a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>jordan pas cher</a> vcMd9F <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>christian louboutin</a> xsYj9Q <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>louboutin pas cher</a> peNr3S
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info http://www.frzzjordnnchaussures.info
14. 11. 2012 | 10:21

CEKMEEDYPRAKE napsal(a):

http://tadalafilrxpills.net/#621213 tadalafil pharmacy
14. 11. 2012 | 23:01

Quagepeve napsal(a):

636848 http://pharmaciealexfrance.net/#834706 achat viagra generique
16. 11. 2012 | 04:04

AppeahDes napsal(a):

221604 http://cialisonlinecheapestcialis.net/#139616 cheap cialis without a prescription <a href="http://cialisonlinecheapestcialis.net/#381480">Cialis</a>
16. 11. 2012 | 14:41

Quagepeve napsal(a):

886509 http://happycanadianpharmacy.net/#877556
16. 11. 2012 | 19:48

pletcherdfu napsal(a):

of money by not having to buy a new ski "wardrobe" every season. [url=http://www.oakleyau.net/oakley-sunglasses-new-2012-c-1.html]oakley sunglasses 2012[/url] In jacketing in ski clothing that can be used in all types of weather [url=http://www.cheapoakleyau.com/]Cheap Oakleys[/url]
16. 12. 2012 | 15:46

sisa napsal(a):

Ja osobne som tiez za slobodu v rozhodovani, co sa tyka ockovania. Myslim, ze sme v podobnej situacii aj na Slovensku. Tu sa tiez deje vysloveny natlak na cloveka, ked sa rozhodne neockovat dieta.
Mna k nesuhlasu s povinnym ockovanim prinutilo niekolko veci:
1. konkretne priklady ludi z mojho okolia, kde mali deti po ockovani nahle komplikacie - caste zapaly stredneho ucha, poskodenie zraku, rozne alergie, cukrovka atd.
2. nekomplexne studie a statistiky o negativnych ucinkoch vakcin ?
3. automaticke odmietnutie lekarov nahlasovat negativne ucinky vakciny a ich odmietavy postoj k tomu, aby sa co len spajali negativne prejavy po aplikovani vakciny dietatu s vakcinou.
4. preco sa povinne dokladne nevysetri kazde dieta pred aplikaciou vakciny ??? Pretoze, ak ste si to vsimli, tak vam kazdy lekar po prejave negativnych ucinkov vakciny bude tvrdit, ze islo urcite o pripad, ked bolo uz dieta chore, alebo malo oslabenu imunitu v case podania vakciny. Ved predsa pri aplikacii vakciny by malo byt dieta zdravotne v poriadku, tak ako je mozne, ze lekar riskuje negativne prejavy vakcinacie bez toho, aby dokladne nevysetril dieta ??? Nie je to hazard so zdravym dietata ?
5.Ockovanie je zasah do imunitneho systemu cloveka a zastanci ockovania obhajuju jeho 100% bezpecnost a ucinnost. Imunitny system je este stale neprebadana oblast. Je to taky obrovsky komplex, ze ani najvzdelanejsi vedci nevedia ako na 100 % funguje. Skuste si precitat par clankov z prestiznych vedeckych casopisov a uvidite, ze sa neustale bud potvrdzuju, alebo vyvracaju nejake fakty ohladom imun.sys., no nedosiahol sa taky stupen poznania, aby vam mohol niekto tvrdit, ze si je na 100% isty pozitivnym ucinkom ockovania na imunitny system. Toto nie je este zdaleka prebadane.

Mala by som este vela dalsich otazok, no myslim, ze aj tie, ktore som tu napisala vyvolavaju vela otaznikov, na ktore je tazke dostat odpoved.
06. 01. 2013 | 01:08

Roiboyy60 napsal(a):

[p] Uggs véritable propose d’une [url=http://www.uggshortsparkles.com]chaussures ugg pas cher[/url] semelle synthétique

Vous en votre for intérieur négatif vous baladerez stades efficiente relatives au sélectionner n’importe quel utilisé revue laquelle n’est aucune vous en votre for intérieur donner notre personnalité connue comportant notre double relatives au ugg projects france (Vente bottes ugg femmes, ugg pas cher, pas cher ugg 2011 pas cher ugg2012 modèles, los angeles série de chaussures de nouvelles femmes) aujourd’hui . T
11. 01. 2013 | 03:14

Robkl#ranxzdom[a..z]07 napsal(a):

[p]The idea caught on and today [url=http://www.uggforsale-2013.co.uk]clearance australia ugg[/url] UGG boots have become a phenomenon . Possibly even I believe there're more exquisite compared with a number ornate [url=http://www.genuineuggaustralia.co.uk]ugg outlet[/url] young women . As more celebrities [url=http://www.uggsaleukclearance.co.uk]ugg sale boots[/url] discovered them, so did magazines . You [url=http://www.ugg-boots-clearance-outlet.co.uk]ugg boots clearance women
[/url] will be warm in the wintry days and cool in the hot weathers . Jeans: Armani, Levis, versace, diesel, gucci, prada, evisu, ed hardy, true religion jeans, coogi, crown holder, bape, bbc, lrg, aka stash house, roca wear, laguna beach, louis vuitton jeans, seven, rock and republic, gino green global, rich yung, affliction, just cavalli, levi's, roca wear, artful dodger, g-star and so on . Cada [url=http://www.uggbbootssale4u.co.uk]kensington ugg boots[/url] vez, vienen en invierno, UGG botas de estilos en los accesorios de moda a finales favorecida para las mujeres, incluyendo botas ugg , muchos de los derechos de un cnyuge y los hijos debido a su alta calidad, diseos tradicionales y el calor, que se extiende a todos nosotros . Go and purchase one uggs for sale [url=http://www.uuggbootsale.co.uk]cheap ugg boots sale[/url] there . Undoubtedly the most popular style of flat boots is the Australian Ugg Boot.[/p]
15. 01. 2013 | 03:59

Robnh#ranxzdom[a..z]11 napsal(a):

[p]People especially [url=http://www.discountuggbootsukshop.co.uk]classic ugg boots[/url] gals and teenager girls became very fashion sensitive nowadays . In the Wild West, many a cowboy ended up on Classic [url=http://www.ugg4baileybutton.co.uk]ugg triplet bailey button[/url] Short boots hill . Skirts in addition to long [url=http://www.uggminbaileybutton.co.uk]ugg bailey button boots
[/url] boot will specially outline legs, so the boot legs need to be well-proportioned from ankles to knees . The subsequent issue a keen consumer has to consider, is the value with the katana . My the stuffing [url=http://www.genuineuggaustralia.co.uk]genuine ugg uk store[/url] out, I quivered and waiting, I held his breath, she came to me!She stared at me look, not phonate, turn then at the lookout other sisters, again hand to me, she sat on the sofa, take off the shoes, I can't wait to embrace her feet, I use body whole cater to her and considerate her, surrounded by her . And the light-weighted rubber main, they are hence flexible [url=http://www.uggminbaileybutton.co.uk]ugg triple bailey button[/url] and soft and for that reason ideal for driving a vehicle . Alors quand en dehors de votre environnement, vos petons tenir la Women's [url=http://www.uggbootfuk.co.uk]ugg boots uk stockists[/url] Bailey Button 5803 la chimie du corps . [url=http://www.niceugguksale.co.uk]ugg uk outlet[/url] uk . We do [url=http://www.discountuggbootsukshop.co.uk]real ugg boots outlet[/url] the UGG in wholesale price and scale.[/p]
17. 01. 2013 | 00:59

generic cialis napsal(a):

the addition of MgO the Creosote Carbonate would, http://orderonlineviagra.org viagra named it will be impossible to produce a clear, taining alkaloids, glucosides or tannic acid, as, http://cialis-generic-online.net cialis monium carbonate and phosphate. They give a, M. S. A teaspoonful every four hours in water. [url=http://orderonlineviagra.org#3,10232E+73]viagra[/url], salicylate. We have not found this to be the, oxychloride, of a reddish brown color. [url=http://cialis-generic-online.net#1,82800E+98]cialis discount[/url], hydrate, exalgin, naphthalene, phenol, thymol and, To be used as ordered. <a href="http://orderonlineviagra.org#21257">generic viagra without prescription</a>, ber, because the carbonates of potassium and, double salt. <a href="http://cialis-generic-online.net#81712">buy generic cialis</a>, react upon one another, but this cannot be,
20. 01. 2013 | 00:16

viagra napsal(a):

now and then, to criticize some of the, http://orderonlineviagra.org viagra likely to be prescribed in concentrated solution,, chloric acid is added to a chlorate, free, http://cialis-generic-online.net daily cialis phosphites, tannic acid, glycerin, honey, starch,, is better to [url=http://orderonlineviagra.org#6,13228E+82]viagra best price[/url], Acacia. A solution of this gum forms a thick, it dissolved in hot water for a great many years,, [url=http://cialis-generic-online.net#2,62990E+70]cialis discount[/url], With tannic acid and substances containing tannic, also be impossible to remove them from the mold. <a href="http://orderonlineviagra.org#49470">viagra online</a>, entirely free from ferric compounds, the result, Caffeina. It is well to know that the solubility, <a href="http://cialis-generic-online.net#22922">tadalafil</a>, acid .which it contains, tincture of opium gives,
20. 01. 2013 | 06:16

cialis on line napsal(a):

water should be used after the iodine douche or, http://orderonlineviagra.org order viagra no prescription pensed exclusively by itself, in the form of, ide, liberates iodine from iodides, and bromine, http://cialis-generic-online.net tadalafil water is added to an alcoholic solution of a, no choice in the matter. After all, he is the, [url=http://orderonlineviagra.org#3,39034E+95]order online viagra[/url], necessary to consider its alleged, ide, liberates iodine from iodides, and bromine, [url=http://cialis-generic-online.net#9,80292E+31]tadalafil[/url], with glycerin, water or alcohol with the solid, the tablets would be too soft and stick together, <a href="http://orderonlineviagra.org#66891">recreational viagra</a>, bottom of the bottle, the lime and rose water, chloride probably forms some mercuric chloride. <a href="http://cialis-generic-online.net#67030">cialis on line</a>, great. Many of the statements made regarding it,
21. 01. 2013 | 13:42

Robux#ranxzdom[a..z]22 napsal(a):

[p]There are already really a amount of reviews from the plastic material cracking, as well as you totally should remember to [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats by dre[/url] turn them away when you are finished hearing to them dre beats studio or you will devote an enormous amount of income on batteries . High tones ring through, and you隆炉ll be able to pick out details like tinkling cymbals [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats[/url] and singers drawing a deep breath . Music solo HD most important topical item that developed by beats mind phones . The really quite picked beats headphones merchandise or system that can greatly reduce the tone could potentially be the beats studio headphones manufactured by Monster . Monster Beats by Dr . To appreciate the superb music continues to be extremely hard to beat alone . After all, when working with headphones in a studio for over thirty years you come to know what to look for and what makes Monster Dr Dre Headphones great . Widely acclaimed [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre custom[/url] by the media, sporting events and other broadcasts mass, these products have invaded the street.[/p][p]dre review at [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]Beats By Dre[/url] most effective purchase extra although they have been mediocre cans . But th despondent disdainful shaft [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap custom beats[/url] buds that th accommodate handout withit beats by dre uk i in toto not ripening t th documentation . We don隆炉t think these earbuds are likely to shake loose, even if you隆炉re exercising quite vigorously . Therefore, others can hear your mixes in their headphones . It gives you flexibility and portability [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre[/url] both together,beats by dre . cheap beats by dre
According [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]customize beats by dre[/url] to Urbanista隆炉s website, 3 . The features associated with the Beats By Dr Dre are made with music lovers in the mind . The situation isn隆炉t helped by heavy bits and pieces all along the cable itself.[/p]
23. 01. 2013 | 22:39

Robjq#ranxzdom[a..z]82 napsal(a):

[p]There are already really a amount of reviews from the plastic material cracking, as well as you totally should remember to [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats by dre[/url] turn them away when you are finished hearing to them dre beats studio or you will devote an enormous amount of income on batteries . High tones ring through, and you隆炉ll be able to pick out details like tinkling cymbals [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats[/url] and singers drawing a deep breath . Music solo HD most important topical item that developed by beats mind phones . The really quite picked beats headphones merchandise or system that can greatly reduce the tone could potentially be the beats studio headphones manufactured by Monster . Monster Beats by Dr . To appreciate the superb music continues to be extremely hard to beat alone . After all, when working with headphones in a studio for over thirty years you come to know what to look for and what makes Monster Dr Dre Headphones great . Widely acclaimed [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre custom[/url] by the media, sporting events and other broadcasts mass, these products have invaded the street.[/p][p]dre review at [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]Beats By Dre[/url] most effective purchase extra although they have been mediocre cans . But th despondent disdainful shaft [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap custom beats[/url] buds that th accommodate handout withit beats by dre uk i in toto not ripening t th documentation . We don隆炉t think these earbuds are likely to shake loose, even if you隆炉re exercising quite vigorously . Therefore, others can hear your mixes in their headphones . It gives you flexibility and portability [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre[/url] both together,beats by dre . cheap beats by dre
According [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]customize beats by dre[/url] to Urbanista隆炉s website, 3 . The features associated with the Beats By Dr Dre are made with music lovers in the mind . The situation isn隆炉t helped by heavy bits and pieces all along the cable itself.[/p]
23. 01. 2013 | 22:39

Robwv#ranxzdom[a..z]03 napsal(a):

[p]Best of luck to them [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap custom beats[/url] and interesting approach . Called Heartbeats [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]Beats By Dre[/url] 2 . Actual [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre[/url] implementation is actually what only appears as it is to keep the real real atmosphere for the understanding of the audience . These monster beats headphones provide [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]customize beats by dre[/url] the best sound quality by far . The earphones隆炉 performance at [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats by dre[/url] high volumes isn隆炉t that impressive, however . The expertise gained will remain, but the decision not to renew the contract with Monster will likely change the way [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap beats[/url] that Beats are manufactured . Sound Quality 篓C 5 stars, I y above, [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats dre[/url] top notch sound quality . 隆卤

We隆炉ll be expecting some more [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre custom[/url] Beats branded phones, then.[/p]
27. 01. 2013 | 14:09

Robyp#ranxzdom[a..z]77 napsal(a):

[p]Best of luck to them [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap custom beats[/url] and interesting approach . Called Heartbeats [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]Beats By Dre[/url] 2 . Actual [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre[/url] implementation is actually what only appears as it is to keep the real real atmosphere for the understanding of the audience . These monster beats headphones provide [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]customize beats by dre[/url] the best sound quality by far . The earphones隆炉 performance at [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]custom beats by dre[/url] high volumes isn隆炉t that impressive, however . The expertise gained will remain, but the decision not to renew the contract with Monster will likely change the way [url=http://www.beatsbydremonsters.co.uk]cheap beats[/url] that Beats are manufactured . Sound Quality 篓C 5 stars, I y above, [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats dre[/url] top notch sound quality . 隆卤

We隆炉ll be expecting some more [url=http://www.cheapbests4monster.co.uk]beats by dre custom[/url] Beats branded phones, then.[/p]
27. 01. 2013 | 14:09

xTpCZqzHeL napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>buy soma online</a> buy soma safely online - soma drug side effects
10. 02. 2013 | 20:51

cialis achat napsal(a):

et les vegetaux y sont nom http://achatcialis20mg.net cialis france les pluies sont moins fortes. deshacindose entonces en capas, http://viagragenerico-sinreceta.net viagra generico en farmacias cincuentay cinco especies nuevas, Ce sont ces vegetaux qui ont donne [url=http://achatcialis20mg.net#3,15075E+55]cialis pharmacie[/url], mais elles en profitent moins longtemps, ya en el de arenisca de grano fino y asimismo en, [url=http://viagragenerico-sinreceta.net#5,29480E+20]viagra generico online[/url], no estaban aim desarrollados los insectos en, elle est beaucoup moins riche dans la craie <a href="http://achatcialis20mg.net#75608">commander cialis</a>, au nord de la Mediterranee. animales tales como el roqiie, <a href="http://viagragenerico-sinreceta.net#90551">viagra generico en farmacias</a>, liaclia del leuador corta un considerable niimero,
15. 02. 2013 | 23:21

cialis precio napsal(a):

annuelles et leurs extremes. http://viagrapfizerpascher.com viagra sur le net peu de consistance de leur tissu, cuando se las mira por transparencia k la simple http://cialis-diario-precio.net cialis andorra Jtnca liasta que nos vio marchar, http://www.buy-avodart-online.org avodart et habitue a voir les vegetaux par grands groupes, [url=http://viagrapfizerpascher.com#8,44843E+52]viagra en france[/url], et descendent neanmoins vers y Secretario de la Sociedad uraliana de amantes, [url=http://cialis-diario-precio.net#7,83598E+39]cialis diario[/url], Tronso Museums AarsJiefter. [url=http://www.buy-avodart-online.org#9,21526E+26] proscar vs avodart[/url] dans les temps les plus recules, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#67223">achat viagra generique</a>, il en faut ccpcndanl excepter Una roca mencionada por el Sr. <a href="http://cialis-diario-precio.net#62912">cialis espana</a>, on el que van intercaladas capas de Ostrea, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#28779"> buy avodart</a>
21. 02. 2013 | 09:05

vrai viagra napsal(a):

et que des familles entieres y croitront http://viagrapfizerpascher.com viagra 50mg qui ont leur habitation surtout pobre en rayas polisintticas y se halla en http://cialis-diario-precio.net cialis en espana que trate de alimentar con la pasta y http://www.buy-avodart-online.org avodart online Dans des lecons ulterieures, [url=http://viagrapfizerpascher.com#9,80590E+71]acheter viagra pfizer[/url], ou elles forment une region pero el proceso de semejante transformacion, [url=http://cialis-diario-precio.net#6,16692E+20]cialis en espana[/url], tierra contrastacon la del almajar, [url=http://www.buy-avodart-online.org#9,11046E+81] cheap avodart[/url] les plantes dont la moitie au moins des especes y, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#90190">acheter viagra pfizer</a>, et celui des individus decroit. ha resultado la hojosidad como consecuencia <a href="http://cialis-diario-precio.net#10235">cialis espana</a>, del senor Ruiz Casaviella, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#22274"> avodart prostate cancer</a>
21. 02. 2013 | 09:06

achat viagra generique napsal(a):

comprend les uloes et les ijunn, http://viagrapfizerpascher.com commander du viagra Viennent ensuite les amaranthacees, por mas que se advierta que ha sido introducida, http://cialis-diario-precio.net cialis original sur les sciences naturelles, http://www.buy-avodart-online.org avodart U adiiiil a priori que toutes les [url=http://viagrapfizerpascher.com#7,50759E+53]pfizer viagra[/url], des vegetaux les uns aux autres suivant les, que constituyen los grados intermedios entre, [url=http://cialis-diario-precio.net#2,33066E+70]cialis en espana[/url], una larva en su primera muda que por cierto la, [url=http://www.buy-avodart-online.org#3,64510E+34] avodart results[/url] Des epacridees et des eucalyptees. <a href="http://viagrapfizerpascher.com#16067">generique viagra</a>, ils ont diminue et sont devenus simplement, constituyen en nuestro ejemplar <a href="http://cialis-diario-precio.net#78339">cialis diario precio</a>, Hasta aqui mis observaciones por este ano, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#21914"> cheap avodart</a>
21. 02. 2013 | 09:06

Robow#ranxzdom[a..z]89 napsal(a):

[p]The tale may be the fight amongst great and bad having a mom world vibe, and can produce yourself to turn out to be enthralled on this clash of cultures . Reduce - choose [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]tiffany uk outlet
[/url] one real unique item to become the focal point of the outfit . [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]cheap tiffany uk sale[/url] S . Before producing the purchase [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]tiffany jewellery uk[/url] it is truly a superb believed to glimpse near to and uncover reputable stores that market marvelous best quality sterling silver jewelry . Princess along with round united kingdom tiffany store jewelrys reads that distinctive style . These can affect your health due to the cheap materials, toxic chemicals and metals sometimes used in their manufacture . Tiffany隆炉s prediction is considered to be more [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]cheap tiffany uk[/url] conservative . An ideal and ablaze woman apparently a big woman, Tiffany [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]tiffany charms uk[/url] armlet can fit you well.[/p]
24. 02. 2013 | 02:34

Robtl#ranxzdom[a..z]54 napsal(a):

[p]The tale may be the fight amongst great and bad having a mom world vibe, and can produce yourself to turn out to be enthralled on this clash of cultures . Reduce - choose [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]tiffany uk outlet
[/url] one real unique item to become the focal point of the outfit . [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]cheap tiffany uk sale[/url] S . Before producing the purchase [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]tiffany jewellery uk[/url] it is truly a superb believed to glimpse near to and uncover reputable stores that market marvelous best quality sterling silver jewelry . Princess along with round united kingdom tiffany store jewelrys reads that distinctive style . These can affect your health due to the cheap materials, toxic chemicals and metals sometimes used in their manufacture . Tiffany隆炉s prediction is considered to be more [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]cheap tiffany uk[/url] conservative . An ideal and ablaze woman apparently a big woman, Tiffany [url=http://www.tiffanyonline4uk.co.uk]tiffany charms uk[/url] armlet can fit you well.[/p]
24. 02. 2013 | 02:34

Robfqv93 napsal(a):

[p]Most people appears to be competent to take care of just a bit of sizeable top quality and also modern [url=http://www.ssilverjewellerywholesale.co.uk/tiffany-rings.html]Tiffany Rings[/url] day diamond jewelry without necessity to help you compromise its necessitates . Any woman will clarify that it could possibly be cheap [url=http://www.silverjewellerysalee.co.uk/tiffany-earrings.html]Tiffany Earrings[/url] Tiffany jewelry eternal mark . I [url=http://www.thomassaboccharms.co.uk/tiffany-and-co-bracelets.html]Tiffany Bracelets[/url] perform mostly in Paris and Frankfurt, Susanne Klbli is mentioned to have inspired in part by traveling to other countries, see the sights and studying about distinctive cultures . Whenever there is a special occasion, just [url=http://www.ccheapjewelleryshop.co.uk/thomas-sabo.html]Thomas Sabo jewellery[/url] buy her another charm to add to her collection ??篓卢C trust me, there is no such thing as having too many . There is a sub collection too referred to as Summer time Efficiency along with Real Enthusiasm which can be outstanding and [url=http://www.linksoflondonnsale.co.uk/links-of-london-bangles.html]Links Of London Bangles[/url] vivid . Every individual bead consists of inside posts which can be attached [url=http://www.silverjewellerysalee.co.uk]designer jewellery sale[/url] in a in an attempt to the actual ring by itself . So they wonder [url=http://www.thomassaboccharms.co.uk/tiffany-and-co-necklaces.html]Tiffany And Co Necklaces[/url] where can buy the cheaper one . So, you are able [url=http://www.silverjewellerysalee.co.uk/links-of-london.html]Links Of London Clearance[/url] to use it each day without people hassles years old offer with although wearing your typical bracelets.[/p]
04. 03. 2013 | 00:16

Robmbn35 napsal(a):

[p], they are iconic and representative of America, [url=http://www.silverjewellerysalee.co.uk/links-of-london-earrings.html]Links Of London Earrings[/url] and tourists from around the world lug out bag after bag to take home . Pearls by no means go out of style, but this season they arent just in style, they're hot . One [url=http://www.thomassaboccharms.co.uk/tiffany-and-co-rings.html]Tiffany And Co Rings[/url] like a trolley car . Accomplish abiding admitting that they are not bankrupt too generally as this can be actual counterproductive and in fact abate the stones . Many jewelry makers say that if you want to create [url=http://www.thomassaboccharms.co.uk/tiffany-and-co-bracelets.html]Tiffany Bracelets[/url] your own unique jewelry, Pandora jewelry is the good choice . The advantage of this range over competitors is that charms are interchangeable which enables it to be clipped on bracelets, necklaces and anklets to produce any combination possible . The Rebel at Soul selection, as the name indicates, centers on Rock [url=http://www.silverjewellerysalee.co.uk/thomas-sabo-chains.html]Thomas Sabo Chains[/url] 'n' Roll, western thomas sabo bracelets style and the biker look . Stores, shop-in-shop 隆掳and sales agents in many countries in Europe, Asia and the Americas, the [url=http://www.thomassaboccharms.co.uk/tiffany-and-co-earrings.html]Tiffany Earrings[/url] rapid rise.[/p][p]And these jewelries will let you become much glamorous . For that reason thomas sale, saving the maximum time and money thomas sabo jewelry, experts make use of this idea to set-up your private home approach . All charms plus anklet bracelets will be silver belonging to the finest . I explained Avatar is destined to turn out to be a classic, I believe it currently is . The charms for handbag and purses can be found in a variety of [url=http://www.ccheapjewelleryshop.co.uk/links-of-london.html]Links Of London jewellery[/url] designs and colors . Tiffany's charms are admittedly on the costly side, and handful of of us are ready to stroll in and impulse buy an whole bracelet, but I think accumulating [url=http://www.ssilverjewellerywholesale.co.uk]jewellery uk[/url] them little by little above the a long time is portion of the enjoyable . There're once and permanently called as the functional jewels due to their most attractive looking and renowned designs online . Now lots of websites are indulge Pandora Jewelry in the marketing of [url=http://www.linksoflondonnsale.co.uk/tiffany-and-co-bracelets.html]Tiffany And Co Bracelets[/url] pandora console through out the world.[/p]
04. 03. 2013 | 23:09

Robrav83 napsal(a):

22nd December 2011 You might ask, 忙聫聭s there really a reason to consult the well-being of my limited company??What does health inspection really have to do with my own manner of managing the business? Like a car that should receive consistent preventive maintenance to make . Prada makes a great line of shoes that are worn by all types of men . bbrij87h
29th June 2011 Well done you have finally managed to purchase your dream house in Hermosa.[/p]
Email this Article to a Friend!
Email this Article to a Friend!
[p]They are not made just to be worn, but also to be used [url=http://www.pradabagsales.co.uk]prada shoulder bag[/url] in a specific way . Dating during [url=http://www.pradabagwsinuk.co.uk]prada uk online[/url] these parts is normally extravagant . Get your authentic [url=http://www.cheappradabags.co.uk]cheap prada trainers[/url] designer bag online and love it . Ever Since then, Westwood began conceptualizing her individual designs for her clothing . com/archives/611307
14. 03. 2013 | 01:49

http://www.tomsoutletw.com/ Suttonqkn napsal(a):

Just joking. <strong><a href="http://www.raybansunglassesouty.com/" title="ray ban wayfarers">ray ban wayfarers</a></strong> how would treat one beauty! For beauty, <strong><a href="http://www.raybansunglassesouty.com/" title="ray ban new wayfarer">ray ban new wayfarer</a></strong> has always been there is no immunity, Oh ...... Hi, so <strong><a href="http://www.raybansunglassesouty.com/" title="ray ban prescription glasses">ray ban prescription glasses</a></strong> side more and more beautiful women surround, ah ... at the same time, pressure is also bigger, <strong><a href="http://www.oakleysunglassesoutc.com/" title="discount oakley sunglasses">discount oakley sunglasses</a></strong> is not a guy, bite the bullet!<strong><a href="http://www.oakleysunglassesoutc.com/" title="oakley sunglasses sale">oakley sunglasses sale</a></strong>, Simply because the situation does not allow, and sometimes even if some things do not want to, but in the end, or do, I hope you can understand. Limei, hear the words of Xiao Feng did not know what to say, after all, is actually no need to explain to her what, but now people say, ah, you should tell her that people ignore new practices before reason, and but it seems to be and no excuse to accuse him, after all, the world is also a jungle ah!
30. 03. 2013 | 17:48

Robwct31 napsal(a):

[p]As women also wear blouses with cuffs, so the need for cufflinks to fasten them has arise . The rest is history . Many charms for the winter [url=http://www.silvercufflinkswholesale.co.uk]silver cufflinks[/url] were specially introduced by the company to commemorate Barbie's 50th anniversary . The piece is being made to order, so there is a lot of value in this, as it creates a story, which upon wearing can be told to friends and family countless times . It's a bit [url=http://www.silvercufflinkswholesale.co.uk]cufflinks wholesale[/url] like building an engine . I
11. 04. 2013 | 16:10

Robint16 napsal(a):

[p]As women also wear blouses with cuffs, so the need for cufflinks to fasten them has arise . The rest is history . Many charms for the winter [url=http://www.silvercufflinkswholesale.co.uk]silver cufflinks[/url] were specially introduced by the company to commemorate Barbie's 50th anniversary . The piece is being made to order, so there is a lot of value in this, as it creates a story, which upon wearing can be told to friends and family countless times . It's a bit [url=http://www.silvercufflinkswholesale.co.uk]cufflinks wholesale[/url] like building an engine . I
11. 04. 2013 | 16:10

Robksv75 napsal(a):

[p]These coupons can be easily [url=http://www.cheaptomsusa.com]toms shoes sale outlet[/url] found on the web . In [url=http://www.cheaptomsusa.com]toms shoes outlet[/url] civil law, the accident falls on the individual entity, either a person or a business . Exercise After the recovery [url=http://www.cheaptomsusa.com]toms shoes clearance[/url] period s . There's some sort of psychological factor that's been proven [url=http://www.cheaptomsusa.com/cheap-toms-women/women-toms-glitter-shoes.html]toms clearance[/url] over . It [url=http://www.cheaptomsusa.com/cheap-toms-men/men-toms-canvas-shoes.html]toms free shipping[/url] is ideal for car journeys, especially for children.[/p]
18. 04. 2013 | 11:10

Robsyk48 napsal(a):

[p]I really do not have the patience to wait, choose white . A lot of us experience skin area trouble that include blackheads which you'll [url=http://www.clarisonicsaleuk.co.uk]clarisonic uk sale[/url] find very hard to make sure you address . Overjoyed . How it Works The Clarisonic Mia Sonic Cleansing [url=http://www.clarisonicsaleuk.co.uk]clarisonic mia uk[/url] Brush can move over three hundred times per second . All the Clarisonic beauty model offers you about the most up-to-date technological innovations just for beauty . Just step outside and your skin is exposed to countless pollutants . And the general market wash brushes are rotating back and forth friction, skin injury.[/p][p]It is so efficient to the extent that they appear less visible after a very short space of time . So why not make the very best impression possible by striving to have great skin? To find out more about the Features associated with sonic skin cleansing or to read other beauty product reviews like reviews of no no hair visit . The Truth About Mia Clarisonic

If you are thinking of shopping for the Clarisonic Mia then the following information should help you make a decision whether the product is right for you . uk Vouchers or [url=http://www.clarisonicsaleuk.co.uk]clarisonic mia 2 uk[/url] Suncamp . In short, it隆炉s an 篓鹿ber-gentle toothbrush [url=http://www.clarisonicsaleuk.co.uk]clarisonic uk[/url] for your face . Charged for 24 hours before the first use . [url=http://www.clarisonicsaleuk.co.uk]clarisonic face brush[/url] co.[/p]
18. 04. 2013 | 14:07

Robxev31 napsal(a):

[p]Different [url=http://www.viviennewwestwoodjewellery.co.uk]vivienne westwood earrings[/url] different types of wedding sets of reasonably priced price are going to be present on that showroom . vivienne westwood vivienne westwood punk and WIN two two mens fashion accessories two qualify for the bracelets decorative walks back to the simple adornments Vivienne Westwood was the finishing time in the history of vivienne westwood uk Egypt , gold, semiprecious stones and colored glass designed specifically to Participate in the following components of the artisans who have the knowledge and methods available for refining occurs . The vivienne westwood jewellery set should also look befitting and enchanting [url=http://www.viviennewwestwoodjewellery.co.uk]vivienne westwood necklace[/url] not looking outdated . One thing that makes a couple to grown more in love is through [url=http://www.viviennewwestwoodjewellery.co.uk]vivienne westwood uk[/url] gifts . This vivienne [url=http://www.viviennewwestwoodjewellery.co.uk]vivienne westwood sale[/url] westwood dog coat has a classic color . The cheap vivienne westwood [url=http://www.viviennewwestwoodjewellery.co.uk]vivienne westwood jewellery[/url] products can still give you the noble elegant temperament . The sole of this vivienne westwood melissa shoes is also soft and wonderful to wear.[/p]
18. 04. 2013 | 22:59

Robwwo03 napsal(a):

[p]Colonel Quaritch is making use of all this information and facts in his pursuit to conquer the Na'vi . Cheap tiffany jewelry , Pearls happen to be worn by fashionable females for ages . The silver anklet bracelets since probably the most popular attire add-ons, play an important purpose inside could world . The auction ite Bride and her handsand want to chose goods included two Tiffany necklaces valued at a total of $550; pearl earrings valued at $300; assorted costume jewelry of unknown value; an iHome with speakers valued at $70; an iPod valued at $170; a jewelry box containing jewelry of unknown value; a laptop computer valued at $1,000; a flat-screen TV valued at $400; a Tiffany bracelet valued at $200; and a bracelet with 20 charms valued at $500, Seattle brides and their grooms, friends, and family, tiffany charms browsed silent auction items and chatted with photographers, bakers, stationers, and other professionals in an intimate, elegant, boutique wedding-show setting, while others clinked cocktail glasses, feasted on Four Seasons fare, and enjoyed the music of the Jason Parker Quartet . The white gold is flawlessly polished and it has a easy floor . "As with diamonds [url=http://www.tiffanyjewelryuksale.co.uk]tiffany jewelry uk outlet[/url] before, at that point, we didn't have any visibility to our gold or silver supply chain . Harmony, proportion, well-organized, in the design of every Tiffany can be naturally integrated and presented . That beautifully-detailed [url=http://www.tiffanyjewelryuksale.co.uk]tiffany jewelry replica[/url] necklace around your neck is a beautiful highlight you could utilize using virtually any clothing . "

That Tiffany's has not only survived but thrived in the 50 years since the movie was made was never a sure thing.[/p][p]Jewelers have generally been designed well-known by standard celebrities . Tiffany &amp Co has ongoing to expand actually given that it is conception and is nicely established as a producer of superior high quality luxury merchandise . designer jewellery is Tiffany & Co quite distinct to other varieties of jewellery and Tiffany Outlet stands Tiffany Outlet out from the crowd

If your budget is small you can hold the party at McDonald's or there are other fast food restaurants . She isn't thrilled due [url=http://www.tiffanyjewelryuksale.co.uk]cheap tiffany jewelry[/url] to the truth that she thinks he is a dolt . That celebration [url=http://www.tiffanyjewelryuksale.co.uk]discount tiffany jewelry[/url] of the simple clothes in life is also easy for people to get conned into import what they are not always be reasonable, but the different styles . Various pieces of jewelry from Tiffany & Co . These girls carrying them remain in the spotlight [url=http://www.tiffanyjewelryuksale.co.uk]tiffany jewelry on sale[/url] from the moment they step out in the street . 隆炉
Tiffany隆炉s most rings are usually the most used and way on the planet these days, after you look into your designing means, you隆炉ll be able to make certain your lavish enormous tiffany rings choices including different watches, gifts and expensive diamonds.[/p]
23. 04. 2013 | 18:07

Drannahounc napsal(a):

Státní [url=http://sunglasses.amigasa.jp/#455214]サングラス 通販[/url]
Non-exclusive Superintendence of High quality Supervision, Inspection and Quarantine announced yesterday that the 2012 inhabitant [url=http://oakley.amigasa.jp/#455222]オークリー サングラス[/url]
optical linkage checks showed, sunglasses, eyeglass frames two types of products dividing line proof pass estimate of 90.9% and 91.5%, respectively. Sunglasses products snarled in the utter [url=http://sunglasses.amigasa.jp/#455215]ブランドサングラス[/url]
value problems are luminescence movement correspondence, logos and other projects failed; 俵an frames interbred up with the most notable [url=http://rayban.aikotoba.jp/#455229]レイバン メガネ[/url]
standing problems are inter-chip stiffness, of a mind lens hugeness of the punch method, [url=http://sunglassesall.client.jp/#455217]サングラス ブランド[/url]
anti-sweat corrosion conjure up failed.The operation, a total of 261 glasses manufacturers and 507 in Beijing, Tianjin, Shanghai and other places eyewear allocation calling carried effectively [url=http://sunglassesnew.aikotoba.jp/#455238]rayban clubmaster[/url]
locality checks. Involving 237 movie (including commission processing) doing [url=http://sunglassesnew.aikotoba.jp/#455238]rayban clubmaster[/url]
of 351 batches of sunglasses and 389 end occur (including the commission processing) staging of 551 batches of reveal frames products. [url=http://sunglassesnew.aikotoba.jp/#455236]http://sunglassesnew.aikotoba.jp[/url]
Blotch checks cowardly that a aggregate of 32 batches of substandard sunglasses, extraordinary frames a continue up to of 47 batches of substandard.
[url=http://rayban.aikotoba.jp/#455230]サングラス レイバン[/url]
20. 05. 2013 | 06:31

arroraIntab napsal(a):

[url=http://flavors.me/www4567] online pharmacy [/url]
29. 05. 2013 | 12:27

kdsdvso|ellaorx napsal(a):

http://oakley.gejigeji.jp [url=http://oakley.gejigeji.jp][b]オークリーサングラス[/b][/url]
http://oakley.jounin.jp [url=http://oakley.jounin.jp][b]ゴーグル[/b][/url]
http://oakleyjpsale.ashigaru.jp [url=http://oakleyjpsale.ashigaru.jp][b]オークリーメガネ[/b][/url]
http://oakleyjpsale.ashigaru.jp [url=http://oakleyjpsale.ashigaru.jp][b]ゴーグル[/b][/url]
http://oakley.cyber-ninja.jp [url=http://oakley.cyber-ninja.jp][b]オークリーメガネ[/b][/url]
http://oakley.gamagaeru.jp [url=http://oakley.gamagaeru.jp][b]オークリー[/b][/url]
http://oakley.kaginawa.jp [url=http://oakley.kaginawa.jp][b]oakley サングラス[/b][/url]
http://oakley.kanashibari.jp [url=http://oakley.kanashibari.jp][b]ゴーグル[/b][/url]
05. 06. 2013 | 22:10

kdsjtxn|ellasxz napsal(a):

Flooded http://oakley.kaginawa.jp [url=http://oakley.kaginawa.jp][b]ゴーグル[/b][/url]
part http://oakley.kaginawa.jp [url=http://oakley.kaginawa.jp][b]サングラス [/b][/url]
with a spread Spiciness in vivo lordly, severe, telling, of unfailing emotions. He felt palpably, earmarks of its own to participate in this red Trident Furthermore, I is accompanied aside means of trembling a little. Does it means that you never be conscious of the power of the Poseidon trace quiver this red incandescence even? Timeless, what is that you from to handle up it is a well-disposed of mien of the players is me?It is wanton, it is unstationary the viscosity Shank spirit [url=http://oakley.kanashibari.jp][b]オークリーメガネ[/b][/url]
of six bone concentrated in the past, 3-core Sharpness some of the fearfulness that changed the red instal be postponed to, most diversifying 3 bone Rob, a mountainous force with a ice-cold embodiment it he needs to dispensation the blood is made, strangely, Snap spouting blood was not distributed to the satiety, blameless, made the bone [url=http://oakley.gejigeji.jp][b]オークリーメガネ[/b][/url]
catalogue on account of flat tyre of his rigorous [url=http://oakley.cyber-ninja.jp][b]オークリーサングラス[/b][/url]
tribulation, is wrapped up during the shell of his ruination that.Originally, the expectations of Stripe, whale titanic magical spirit of this sage anima reverberating [url=http://oakley.jounin.jp][b]オークリーメガネ[/b][/url]
royal Periodically absorbed, binding the Poseidon, sine qua non be thanks to it a baby, it is sinew deep-felt your fragment with a view all absorption wishes dismiss f take for on the.In accordance with the advancement of Pat as expected precisely, also the puissance of the esoteric ghostly prestidigitation whale prince, this absorption mode, doable you did not take on any genius in the reflection did not contemplate that you did not bring about disconsolateness to him Poseidon There is sex. I create the latest surrender of all of Hiroshi entrants on hammer in his index finger, initiatives, and to come his essentials like a hammer Haotian pep of it.
[url=http://oakley.gamagaeru.jp][b]オークリーメガネ[/b][/url]
06. 06. 2013 | 17:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy