V českém porodnictví straší

29. 09. 2008 | 23:33
Přečteno 26350 krát
Porodní asistentky a ženy ze spřízněných organizací zorganizovaly petici za zlepšení stavu českého porodnictví a dokonce pořádají demonstraci. To si ovšem dovolily příliš. Vždyť v českém porodnictví je vše v naprostém pořádku. Ostatně jako v celém českém zdravotnictví.Strašíme, strašíme, strašíme
Je to jako vždycky. Jakmile někdo začne kritizovat systém českého porodnictví, vytáhnou lékaři ten nejsilnější kalibr. Manipuluje se fakty a straší se smrtí matek, novorozenců i zničeným zdravím. Jen na ukázku uvedu malý příklad. Pan doktor Bohuslav Svoboda pro idnes: "Nikdo z propagátorů domácích porodů ženám neřekne, že když žena rodila bez pomoci na poli, měla rozsáhlá poranění pochvy a jako žena přestala fungovat. V mnoha případech trpěla úniky moči, neudržela stolici. Manžel se o ni přestal zajímat.“ Krásný příklad zastrašování.

Přitom naprostá většina žen, které rodí přirozeně, porodí bez větších poranění. Pan doktor nám ovšem nějak zapomněl říct, že pokud ženy rodí u nich na Vinohradech, polovinu z nich čeká nastřižení hráze. Jenže v doporučení Světové zdravotnické organizace stojí přesně toto: „Závěrem lze říci, že neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že liberální nebo rutinní provádění nástřihu hráze (episiotomie) má příznivé účinky, existují však jasné důkazy o tom, že může způsobit škodu. Při porodu, který do této fáze probíhal normálně, může být pro episiotomii opodstatněná indikace, ale doporučuje se omezené provádění tohoto zásahu. Procento episiotomií, kterého bylo dosaženo v anglickém pokusu (10 %) bez poškození matky nebo dítěte, by mělo být cílem.“

Nástřih hráze jako rutinní zákrok kritizuje také americká nezisková organizace Lamaze International propagující přirozený porod. V jejich doporučeních, která vycházejí z aktuálních lékařských výzkumů (najdete na www.aperio.cz) se uvádí: „Neexistují důkazy o tom, že episiotomie může snížit riziko poranění hráze, usnadnit hojení hráze, zabránit porodním poranění dětí nebo snížit riziko inkontinence v budoucnosti. Zato se však episiotomie dává do spojení s častějším výskytem bolesti, problémů v sexuální sféře a inkontinence po porodu. Kromě toho provedení episiotomie pro „prevenci“ natržení, které podle zdravotníka hrozí, způsobí ve skutečnosti natržení větší. Procento episiotomií lze bezpečně snížit na 10 % či ještě méně.“ Vše samozřejmě doloženo odkazy na lékařské studie.

Takže řečeno stylem pana doktora Bohuslava Svobody: Nikdo z propagátorů lékařsky vedených porodů ženám neřekne, že když žena rodí v české porodnici, bude mít po nastřižení rozsáhlé poranění pochvy a jako žena možná přestane fungovat. V mnoha případech bude trpět bolestí při sexu a neudrží stolici. Manžel se o ni přestane zajímat.

Podobné je to s domácím porodem. Zkuste zadat do vyhledávače British Medical Journal heslo bezpečnost domácích porodů a hned na prvním místě vám vyjede výzkum, v jehož závěrech je uvedeno toto: „Plánované domácí porody u nízkorizikových žen v USA, při kterých asistují certifikované porodní asistentky, jsou spojeny s nižší úrovní medicínských zásahů a se stejnou kojeneckou úmrtností jako porody nízkorizikových žen v porodnici.“ Takových výzkumů, které hodnotí domácí porod jako bezpečnou nebo dokonce bezpečnější alternativu, je mnoho a jsou v příkrém rozporu s tím, co tvrdí česká porodnická veřejnost. Více v mém blogu zde. Nikdy jsem neslyšela žádného porodníka byť se jen zmínit o těchto výzkumech a třeba je i rozporovat. Jede se pořád to samé. Riziko je prý neúnosné, ale fakta se neuvádějí žádná, jen strašení, překrucování, zatajování a nepodložené informace jak na běžícím páse. Cíl to má jediný. Rodit se bude jen v porodnicích, a to tak, jak my lékaři řekneme. Je to nefér komunikace, která nevychází z respektu k pacientům, ale z pocitu převahy nad NEmocným.


Volbu nemáme, zato máme nízkou kojeneckou úmrtnost
Mezi emotivními výroky o udušených kojencích a krvácejících matkách zapadne oprávněná kritika českého porodnictví velmi snadno. Přitom je opravdu mnoho co zlepšovat. Dlouhý seznam najdete zde nebo na mém blogu zde, ale pokusím se celou věc shrnout.

Česká žena nemá možnost volby. Může rodit doma s porodní asistentkou, ale péči si musí zaplatit. Úřady se porodním asistentkám, které chodí k porodům doma, snaží komplikovat život, jak můžou a lékaři nemohou těmto ženám, které jinde ve světe fungují zcela bez problémů, přijít na jméno. Porodní dům, tedy zdravotnické zařízení orientované na přirozený porod, kde se rodí s porodními asistentkami, neexistuje. Úřady jeho vznik blokují. Můžete rodit v porodnici. Ale už se nedá říct, že můžete rodit v porodnici tak, jak chcete.

Poslala jsem do několika pražských porodnic mail s dotazem, zda u nich mohu rodit v tichu, šeru, soukromí, ve zcela svobodné poloze bez toho, aby byla pupeční šňůra miminku přestřižena před tím, než dotepe a bez toho, aby bylo dítě odneseno pryč kvůli pediatrickému vyšetření. Většinou se nemocnice neozvaly, ale jedna hlavní sestra mi napsala hezký mail s jasným doporučením, ať si rovnou hledám jinou porodnici a že bych mohla pochodit SNAD v nějaké menší lokální nemocnici v okolí Prahy. V České republice se prostě přirozený porod příliš nenosí. Zbytečnně vysoké procento vyvolaných porodů, císařských řezů, nástřihů hráze, nebo zcela neopodstatněné oddělování dětí od matek, to jsou věci, které se dějí v českých porodnicích běžně. Začnete-li se o věc zajímat více, třeba si přečtete doporučení Světové zdravotnické organizace, zjistíte, že tyto zákroky mají velmi významná rizika, která jsou často lékaři podceňována.

Bohužel, pravděpodobnost, že v české porodnici zažijete zbytečné intervence, je dost významná. Přitom způsob porodu a co se děje kolem něj má dalekosáhlé důsledky na psychické i fyzické zdraví matky a dítěte a narušování přirozeného porodního procesu je větším rizikem, než si připouštíme. Vzpomínám na vyprávění svého známého psychologa, který měl v péči mladého muže s těžkou sociální fobií. Když pátral po jeho minulosti, vyprávěla mu matka hocha, co se stalo v porodnici. Matka nechtěla po porodu dítě odevzdat personálu. Chtěla ho mít u sebe. Sestra se jí ovšem na nic neptala a dítě matce prostě vytrhla, načež následovala velmi emotivní reakce matky. Ptala jsem se psychologa, zda si myslí, že chlapcovy psychické problémy souvisí s tím, co se stalo v porodnici. Řekl, že to s velkou pravděpodobností souvislost má. Jenže moderní medicína je posedlá tělem. Dítě se tedy po porodu třeba MUSÍ zvážit. Jak se u toho novorozenec oddělený od mámy cítí, to už nikoho nezajímá a matka, která se nechce podřídit diktátu této nemocniční rutiny, to nemá jednoduché. Škodlivým zásahům se nemusíte ubránit, ani když máte porodní plán. Od doby, co píšu o porodech, se mi ženy občas svěřují, jak rodily. Velmi často si stěžují na to, že během porodu něco nechtěly, ale prostě to udělaly, protože na ně porodník tlačil. Bohužel, lékař je stále vnímán jako autorita, se kterou se nediskutuje, a mnoho lékařů se podle toho i chová. Jedná se ovšem o jednoznačné porušování lidských práv a je opravdu neuvěřitelné, že si to mnoho lékařů ani ministerských úředníků zatím není ochotno ani přiznat.

Pořád se jen dokola omílá otřepaná fráze o nízké kojenecké úmrtnosti, což je jen takové statistické čáry máry fuk, které o stavu porodnické péče v Čechách neříká zhola nic. Jen taková malá otázečka. Jak by se změnila naše kojenecká úmrtnost, kdybychom měli v Čechách mnohem větší podíl etnických menšin, které mají jiné kulturní zvyky a horší dostupnost lékařské péče? Nebo jak by se ta naše úžasná statistika změnila, kdyby byly postižené děti porozeny, nikoli ze zdravotních důvodů potraceny? To, že máme nízkou kojeneckou úmrtnost, je fajn, ale je úplně nesmyslné díky tomuto číslu, na které má vliv mnoho faktorů, rezignovat na zlepšování kvality péče a svobodnou volbu.

Nezávislá porodní asistentka je hrozba
A je tu jedna podstatná věc. Porodníkům jde o hodně. Porodní asistentky žádají větší kompetence, které jsou jinde ve světě běžné. Třeba na Novém Zélandu si žena sice může vybrat, zda o ni během těhotenství bude pečovat lékař či porodní asistentka. Naprostá většina zdravých žen ale volí porodní asistentku, se kterou pak v porodnici nakonec i porodí. Je to levnější, péče má kontinuitu a není potřeba tolika lékařských intervencí. Jenže jak by to vypadalo, kdyby tohle někdo zavedl u nás? Někteří lékaři by si asi museli hledat nové uplatnění a taky oxytocinu by se spotřebovalo méně. Tady jde o hodně. O moc a o peníze. Směrem k pacientkám tedy použijeme manipulaci strachem ze smrti. A směrem k porodním asistentkám hodíme trošku špíny. Jsou agresivní a nesoudné. Tak, a je to. Máme to z krku a jedeme dál. Oxytocin, císař, nástřih hráze, a těsně po porodu ještě miminko oddělíme aspoň na pár hodin od mámy.


Internetem k partnerství
Jsem naštěstí optimista a pevně doufám, že situace se dříve či později změní. A že k tomu velkou měrou přispěje i internet. Na internetu se za pár minut dostanete k lékařským studiím, navíc se můžete aktivně vyjadřovat, potkávat se velmi snadno s lidmi podobných názorů a sdílet informace. A mohou to dělat dokonce i lidé, za nimiž nestojí žádný farmaceutický koncern či profesní nebo ekonomický zájem. Třeba zastánci přirozeného porodu. Vznikají také stránky, kde lze porodnice i lékaře veřejně hodnotit. Zkuste se třeba podívat zde, jak pacientky vidí mediální vystoupení pana doktora Bohumila Svobody.

Žijeme prostě ve věku, kdy mají rodičky v ruce mnohem více nezávislých informací a nelze jim už nakukat kdeco. Český porodník si toho zatím nevšiml a říká do médií věci, které jsou opravdu zarážející. Manipuluje, straší, zatajuje nepohodlná fakta a nezastaví se ani před úplnými výmysly. Být porodníkem, začnu si už v televizi dávat pořádně pozor na pusu. Každopádně se dá předpokládat, že proud svobodných informací bude do porodnic přivádět stále více žen, které budou mít velmi konkrétní představu o kvalitě porodnické péče, a že tento tlak dříve nebo později vyústí v to, že se kultura našeho autoritativního porodnictví posune západním směrem k partnerství.


Pokud máte pocit taky, že v českém porodnictví není něco v pořádku, podepište Petici za zlepšení služeb v českém porodnictví a za péči přátelskou a bezpečnou pro matku a dítě nebo 8. 10 ve 14.00 zajděte na demonstraci před budovu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jarek napsal(a):

Hezký večer přeji,
kde je pravda? Internet je plný lží. Komu věřit? Lékaři, který celý život léčí (a třeba se jen neumí "správně" vyjádřit, aby nevyvolal v médiích špatný dojem o porodnictví) Nebo ženě, která vystudovala FF UK a je odbornicí na reklamu? Cokoliv se má v porodnictví zlepšit musí odsouhlasit porodník, je špatné pokud si podmínky diktují matky, pojištovna, odborníkem na danou problematiku je jedině lékař.
30. 09. 2008 | 00:02

Amálka napsal(a):

Jarku, mě osobně opravdu otravuje a unavuje množství lidí kolem mě, kteří než by cokoli změnili, hledali lepší cesty,začali používat vlastní hlavu nebo instinkt, drží se své ozkoušené, pohodlně vyježděné koleje, aniž by zahlédli, že se jedná o smyčku,která nikoho nikam nedovede......
30. 09. 2008 | 00:42

yva napsal(a):

Ve zdravotnictví je jistě co zlepšovat, s tím tedy já souhlasím na sto procent. Není ale dobré zevšeobecňovat v případě porodů, není dobrý tlak ani z jedné strany. Rodička se má rozhodnout na základě faktů sama,a ne pod tlakem módnosti rodit "přirozeně" a nejlépe doma. Moje známá má problémy, které uvádíte jako ty po nástřihu hráze, možná právě proto, že nástřih proveden nebyl, mně proveden byl a žádné problémy z toho nemám. Ještě taková "drobnost": kdybych rodila doma, tak jsem mrtvá já i dítě, ačkoli žádné problémy indikovány dopředu nebyly....a šlo by to velmi rychle.
A k tomu rození ve světě za asistence porodních asistentek místo lékařů, často je to opravdu o penězích - jak jste napsala, je to levnější.
30. 09. 2008 | 01:46

bezinka napsal(a):

Hostilita lékařů k požadavkům rodící veřejnosti a porodních asistentek je stále stejná, neměnná. Namísto žádoucího partnerství, o kterém píšete, paní Mihovičová, jde o prostý vztah mocenské nadřazenosti. Pokud si ženy (asistentky, rodičky, lékařky) nepřiputsí zcela otevřeně toto a nezačnou otevřeně pojmenovávat a bojovat s tímhle, nic se nezmění.
Moc má vždycky tendenci si svou nadřazenost uchovat i ve změněných podmínkách a také tvářit se jako jiný typ vztahu.
Je to těžký, ve chvíli mateřství k ženě nepřísluší agresivita, která se pojí s "bojem o moc", ale takové to po dobrém vyjednávání s lékařem či nemocnicí vezme vždy za své, kdy už jste na sále a lékař má situaci pevně v rukou. Jeho to přece nic nestojí vám na všechno kývnout, dokud o ni nejde. A v momentě, kdy o něco půjde, tak má všechny výhody na své straně. Lékařská veřejnost dodnes nerozeznala jakékoliv požadavky hnutíá přirozeného porodu za smysluplné a tedy i oprávněné.
30. 09. 2008 | 08:42

Lojza napsal(a):

Slečno Mihovičová, jistě máte pravdu v tom, že jde o peníze. Ostatně i někteří z lékařů přiznávají, že často jde více o vydělávání pěněz, než o léčení. Před časem jsem byl dvakrát v nemocnici, pokaždé na jiném oddělení. V jednom případě jsem se cítil vysloveně jako "výrobní prostředek",podojili skrze mne pojišťovnu co to šlo.Nakonec jsem se vzepřel a jedno drahé a naprosto nesouvisející vyšetření jsem odmítl.

Jenže nevím, doby, kdy ženy rodily na poli jsou ty tam, nejsme tak odolní. Nemálo žen má problém dítě vůbec donosit. Rození v nemocnici bych rozhodně nezavrhoval. Cestu vidím v tom, co píšete o dostupnosti objektivních informací a respektu lékařů k zákazníkům. Protože zákazníky jsme, platíme za léčbu.

Asi to tak rychle a ani plošně nepůjde. I v Americe má mnoho lidí lékaře za jaksi nadřazenou autoritu, ke které se v těch těžkých chvílích obrací.
Základní problém je v postoji společnosti k hodnotám. A v tom jsem velký skeptik, i vy, pracovníci v reklamě, se podílíte na změně hodnotového řebříčku.
30. 09. 2008 | 08:47

neo napsal(a):

Dobrý den,

nijak neodsuzuji přirozené porody, ale vlastně raději dám přednost porodu pod lékařským dohledem. Ano, nejsem žena, ale jako otec dítěte se dost bojim o jeho život, takže bych nikdy přirozený porod doma, na poli nebo jinde nepodporoval.

Možná jste nevzala v úvahu fakt, že se doba dost změnila od dob rození na poli přirozenou cestou.
Dnes je o mnoho více rizikových těhotenství, matky jsou čím dál starší, dětí se rodí méně, mnoho mužů je neplodných a mnoho dětí je vymodlených a zplozených uměle.

Myslíte, že by lidé měli jejich životy riskovat jen kvůli přiblížení se přírodě??

ne děkuji.
30. 09. 2008 | 08:57

Klára Trubačová napsal(a):

Děkuju moc za Váš článek. Ráda bych připojila vlastní zkušenost a dodatek, že nestraší jenom před a u porodů, ale i po porodu. Na začátku tohoto roku jsem ve svých třiceti letech porodila své první dítě doma v Praze. Zcela plánovaně, bezproblémově a zdravě. Rozhodnutí porodit našeho syna doma byl krok velmi uvážený, předcházelo mu několik měsíců aktivního zjišťování informací, procházení porodnic, diskuse s limi, kteří jsou odborníky, někdy i fanatiky, čtení výzkumů a knih. A protože moje těhotenství bylo naprosto normální, rozhodli jsme se s partnerem, že vše připravíme na porod doma. Našli jsme dvě skvělé porodní asistentky, pediatra, který byl hodinu před narozením chlapečka u nás v obýváku i s kyslíkem, tři hodiny stála před domem soukromá sanitka, pro případ, kdyby byl nutný rychlý převoz. To bylo přání mého partnera, porodní asistentky nás po celou dobu ujištovaly, že by situaci nikdy nenechaly dojít tak daleko, že by byl nutný převoz sanitkou. Porod byl přirozený a velmi aktivní. Porodní asistentky pouhým poslechem a pohmatem věděly, kde se dítě nachází, jak postupuje a co je potřeba. Nebylo to tedy žádné šarlatánství, ale opravdová odborná práce. Pan doktor našeho syna hned po porodu prohlédl na mém břiše a život pokračoval dál. Týden po porodu za mnou každdý den chodila porodní asistentka i pediatr a všechno funguje naprosto v pořádku. Naše miminko nebylo ani chvilku bez nás a my jsme po celou dobu přesně věděli, co se děje. Porodit doma bylo o informacích, odvaze i financích. Když se potom o našem činu dozvěděla rodina, přátelé a známí, nedostalo se nám, až asi na tři výjimky, žádné radosti, nýbrž povytažených obočí glosovaných výroky, že to jsme tedy ale měli opravdu štěstí, že se nic nestalo. Můj gynekolog mi řekl, že to byl hazard. Straší mě tedy takhle zpětně ten systémem podporovaný a jediný uznaný způsob porodu v "bezpečí" kachlíků a převážně mužských autorit, které vás odrodí, i kdyby vaše tělo nechtělo.
30. 09. 2008 | 09:23

M. K. napsal(a):

Vážená p. Mihovičová,
nevím, které nemocnice jste oslovila. Ale téměř všechny Váše požadavky by byly asi splněny např. na FN Bulovka. Rodila jsem tam dvakrát, první porod byl ještě v "socialistické režii", ale druhý byl v malém pokoji, kde byla postel i pro doprovod, barevně zařízený, všude bylo šero,samostatná sprcha a WC. Při porodu jsem chtěla epidural, seběhel se ke mě veškerý personál a přesvědčoval mě, že to dokážu bez něj a přirozenou cestou. Dceru mi narození ihned dali-od krve, oslizlou a já ji mohla u sebe, jak dlouho jsem chtěla. Asi po hodině si ji šel omýt a zvážit tatínek. A na pokoj jsem ji dostala ihned. Takže má dcera byla asi jen 10 min beze mě.... . Všichni to brali jako smozřejmost a standart... Nevím, ale asi spíše záleží na konkrétním lékaři a taky konkrétní pacientce.
A osobní názor-vzhledem ke své fyzičce bych si nikdy nedovolila rodit doma. Musela bych si být 100%jista, že neublížím dítěti. A tu jistotu mi nemůže nikdo nikdy zajistit - doma a ani v nemocnici...
30. 09. 2008 | 09:41

M.K. napsal(a):

Reakce na p. Trubačovou: A co informace o vykachlíkovaných sálech a hrozných mužích? To není zastrašování?... Zdá se mi, že jde pouze o módní záležitost.
30. 09. 2008 | 09:45

jepice napsal(a):

Paní Mihovičová, jenom dotaz: Jak jste vlastně myslela větu o podílu etnických menšin, které mají jiné kulturní zvyky a horší dostupnost lékařské péče?
Rozumím tomu tak, že se domníváte, že vyšší podíl etnických menšin by patrně zvýšil procento dětské úmrtnosti. Ale uniká mi, jak to myslíte s tou horší dostupností lékařské péče. Existuje snad v evropských zemích, kde je vyšší počet přistěhovalců, rozdílná dostupnost péče pro tyto menšiny a pro většinovou populaci?
30. 09. 2008 | 10:06

Lola napsal(a):

4 M.K.: Ta Bulovka, o které mluvíte, byla z dob, kdy v ní fungovalo Centrum aktivního porodu. To už pár let nefunguje a nevím o jiné pražské porodnici, kde by taková alternativa fungovala.
S tím souvisí to, co v diskusi nezaznělo: současný extrémní přetlak rodiček v porodnicích (pokud se v některé z "lepších" pražských porodnic nezaregistrujete max. do 13.-14. týdne těhotenství, tak Vám asi opravdu nezbyde než rodit doma) a návazný problém "nákladů", nikoliv však ve výše uvedené souvislosti, ale ve formě "neformálních sazeb" určených porodníkům (podle mých neoficiálních informacích se v současnosti pohybují ve výši 15 - 20 tisíc za porod); pokud na toto alternativní zpoplatnění porodu přistoupíte, máte však víceméně zaručeno, že si můžete na sále diktovat v podstatě cokoliv. Inu, tradiční česká cesta - co na tom, že to smrdí. Paní Mihovičové díky za zasvěcený post.
30. 09. 2008 | 10:16

VK napsal(a):

Já bych se těch porodnic tak nebála. Rodila jsem v Brně na Obilním trhu a mohla jsem si dělat, co jsem chtěla (myslím, že i všechny vaše požadavky by byly splněny). Navíc s klidným vědomím, že novorozenecká JIP je poblíž, kdyby něco.
30. 09. 2008 | 10:19

Mastodont napsal(a):

Minulý týden v Ústí nad Orlicí asi hodinu a půl čekali, jestli se vykukující hlavička dítěte pohne. Po hodině a půl se konečně rozhodli pro císaře, dítě se ověšem mezitím na pupeční šňůře přiškrtilo tak, že je odepsané. (informace od velmi blízkého pramene)
30. 09. 2008 | 10:24

Pozorovatell napsal(a):

Fakt síla , jak někteří lidi manipulujou veřejnost. Porod je pohodička do doby než dojde ke komplikaci - pak jde o minuty a o život. Co by v ten okamžik dělaly porodní asistentky bez doktora a bez připraveného operačního sálu ???? Ano, v některých zemích je to jinak, ale jejich novorozenecká úmrtnost je několikrát vyšší než u nás!
30. 09. 2008 | 10:51

Elisabeth napsal(a):

Mastodonte
jelikoz jsem sama absolvovala cisarsky rez, vim bezpecne, ze pokud nekde vykukuje hlavicka, tak je na cisare pozde.
Dite se vyjima v tomto pripade a oddeluje od matky smerem do bricha, tedy obracene nez probiha porod. Porodni cesta je jednosmerka. nejak mi to nesedi.
30. 09. 2008 | 10:55

Mastodont napsal(a):

Elisabeth: To je možné, já tomu nerozumím. Jen doufám, že ti dva mladí, co teď jsou na práškách, poženou všechny zainteresované před soud. Nebyl to žádný předčasný porod, dítě bylo donošené.
30. 09. 2008 | 11:16

lock napsal(a):

Pozorovatel:
zkuste si najít statistiku úmrtnosti novorozenců a najděte si v ní například Holandsko (cca 30 procent porodů doma) s naší zemí. Asi budete překvapen/překvapena. Je nesmysl tvrdit, že vyšší počet domácích porodů apriori znamená několikanásobně větší novorozeneckou úmrtnost. Nic o tom evidentně nevíte. A mimochodem přirozený porod (o kterém je tento blog) se NEROVNÁ domácí porod.
30. 09. 2008 | 11:23

Nina napsal(a):

Dobrý den paní Mihovičová, chtěla jsem se zeptat, jestli jste nepoupravila svůj názor na očkování. Také by mě zajímalo, jak je možné, že váš příspěvěk do diskuze z šesté hodiny ranní zmizel? Díky za odpověď. Jinak zdá se, že ekonomické zprávy jsou pro dnešní den daleko zajímavější.
30. 09. 2008 | 11:29

lock napsal(a):

Nina:
vím, že otázka na zmizení reakce nebyla směřována na mě... Pan Stejskal ve svém blogu dnes psal, že ze záhadných důvodů mizí blogy a snad i reakce k nim.
30. 09. 2008 | 11:34

Pozorovatell napsal(a):

ad Lock

Chcete vážně tvrdit, že Holandsko má nižší novorozeneckou úmrtnost než my ???!!! Zkrátka porod bez doktora připraveného do několika minut převést akutní stav při porodu na císařský řez je hazard. Nic víc , nic míň.
30. 09. 2008 | 11:40

Eles napsal(a):

Problem je, ze porodnici jsou pod tlakem ze vsech stran. Jedna matka broji proti epiziotomii, jina si vynucuje porod cisarskym rezem. Jedna odmita z esotericko-prirodniho hlediska jakekoli leky, druha vyzaduje epidural. Jedna chce byt pod neustalym lekarskym dohledem, jina rodit doma ve vode. Jenze pratele, porodnik chce vest porod tak, aby zminimalizoval sanci na poskozeni a budouci komplikace jak matky, tak ditete. On nejen chce, ale i musi, jinak ho taky muze cekat zaloba. A kdyz nekde za rohem cihaj lacni pravnici, tak je zretelne, ze vedeni porodu neni na urovni hotelove sluzby, kde si zakaznik diktuje, co se mu zrovna zamane... Vsadil bych se, ze zena v USA, kdyz chce porod podle sebe, nema problem. Ale urcite podepisuje predem horu papiru, ve kterych bod po bodu snima odpovednost z lekaru pri pripadnych komplikacich a system je perfektne promyslen. U nas tomu tak neni, nektere zeny si chteji diktovat, ale zaroven si moct kde stezovat - to bude ten hlavni problem.
30. 09. 2008 | 11:49

Rebekah napsal(a):

Všimli jste si, že lékařský stav nese známky sekty.
1 rozhoduje o životě a smrti
2 má svoje stupně zasvěcení, tedy dělí se na vzdělanostní kasty
3 mají své jednotné oblečení
4 mají svou jednotnou řeč přístupnou, používanou pouze zasvěcenými, kdo z vás mluví latinou?
5 laici nemají plný přístup k informacím ani o nich samých. Tedy sbírají o nás informace a většinou si je bez našeho svolení i o nás předávají.

Tak co vlastně můžete chtít, tedy je to všechno o moci a o rozhodování, které jim chcete odebrat. Tak vy chcete rodit svobodně? Ale, ale a jste vy normální? Jste? No na to se ještě podíváme, co takhle návštěva psychiatra a sociální pracovnice. Vy přece ohrožujete dítě na životě. Hurááá s Vámi na hranici. Ať žijí fanatici.

Já osobně chci rodit doma, ale budu mít smůlu, bohužel jsem diabetik, takže se dozvídám, že naprosto nesmím, protože přece budu mít určitě komplikace... i kdybych je neměla, tak musím do továrny na kusy dětí, do flustrujícího prostředí s většinou dost děsným personálem a ještě horším prostředím.
Tohle je jen úvaha, těhotná nejsem, ale takto by to probíhalo. Takto to taky probíhalo, když mi řekli, že moje miminko umřelo a musím na potrat. Teď jsem náhradní matka, takže mě,osobně, bohudík otázky porodu netrápí.

Mimochodem znaky sekty vykazuje i policie a soudnictví, všimli jste si?

Závěrem porody doma podporuji už pro své právo volby. Každý má právo na svobodnou volbu.
30. 09. 2008 | 11:59

Katka napsal(a):

Jano,
predstavy o porodu jsem mela podobne jako vy, pak jsem sla na predporodni kurz do porodniho domu U capa, mela jsem asi mesic pred porodem. Pani nam tam vysvetlila, ze kdo sel na ultrazvuk, poskodil svoje dite (to skutecne uklidni). Ze mame jet do nemocnice, az budeme "citit, ze je ta spravna chvile", ze vsichni doktori cekaji na prilezitost, az nam budou moci v nemocnici nejak omezovat prava a pak nam pustila film, ve kterem čtyři rodičky rodi prirozene do vody - hystericky u toho rvaly takovym zpusobem, ze nechapu, jak se mohly na cokoliv jineho soustredit. Ta navsteva me pekne rozhodila a uz jsem se tam neukazala. Odrodila jsem velmi prijemne a stastne v Krci a nikdo moje prava neposkozoval. Tot ma zkusenost.
30. 09. 2008 | 12:24

Majka napsal(a):

Tady se jedná o více věcí než jen o rození doma/v porodnici, ale především o to, jak se k rodičce v porodnici personál chová. Přistupují k ní kjako k někomu nesvéprávnému i pokud nedochází k žádným komplikacím a vnucují zákroky, které by samotná nikdy nechtěla podstoupit. Myslím že lékaři může být úplně jedno, jestli je žena po porodu potrhaná, když je ochotná přijmout to riziko, proč jí nevyhovět, pokud to neohrozí dítě, je to její tělo. Dítě se má dát po porodu k matce z důvodu nastartování úspěšného kojení a ne jen tak z něčího rozmaru. Lékař jej může prohlédnout i když leží na matčině břiše. Za další zrůdnost považuju vyvolávání pororodu z důvodu že žena takzvane "přenáší", je to individuální, navíc i lékař se často zmýlí v odhadu stáří plodu i o 2 týdny, to je moje osobní zkušenost (a jiných žen jistě taky). Vyvolávané porody jsou mnohem delší a bolestivější než když se rodí na pokyn dítěte a mnohem častěji pak končí císařským řezem. A takových podobných zvyků je v našm porodnictví hromada. Sama bych dala přednost porodu v nemocnici, ovšem ráda bych aby se tyhle pozůstatky z éry komunismu a snaha lékařů všechno regulovat ze systému odstranily. Porod je přirozená věc, a pokud se nic neděje není nutné komplikovat jej zbytečnými lékařskými zásahy které spíše škodí než pomáhají.
30. 09. 2008 | 12:42

Elisabeth napsal(a):

mastodonte cisar se dela kdyz je dite uvnitr. Ne kdyz je uz zcasti venku, tedy vykukuje. To uz je v "jednosmerce" cestou ven. Jiste se stalo neco divneho. To vubec nepopiram. Treba se mel cisar udelat driv.
30. 09. 2008 | 13:24

Eles napsal(a):

Majka: Vas komentar je presne to ono, zjednodusene nazory a z nich vyvozovane zavery. "Potrhana" zena nemusi znamenat drobnou trhlinku nekde na strane, ale i zraneni az do konecniku nebo hluboko do pochvy s poranenim velkych cev. Pak tu je akutni riziko, nehlede na tezke komplikace a nehlede na pozdni komplikace. Zaloba na krku. A proc se vyvolava porod? Z pleziru, z nudy? Nesmysl. Aby rozmery hlavicky nepresahly mez, kdy uz dite nepujde porodit prirozenou cestou. Jinak zaloba. Porod je sice prirozena vec, ale kdyz se rodilo jenom prirozene, umrtnost byla primo strasliva.
30. 09. 2008 | 13:32

Kopidová napsal(a):

Mně by prozatím bohatě stačilo, kdyby lékaři umožnili porodit ženě přirozeně v porodnici.
(Když vynechám pobuřující zoufalou snahu úřadů potopit porodní dům U Čápa.)

O tom je celá ta iniciativa, myslím, že jste to, paní Mihovičová, ne úplně zdůraznila - nejde tu jen o nějaké "alternativní bioporody", které mnoho lidí dráždí, ale především o možnost volby ve svobodné společnosti.

Pořád se divím (v souvislosti s celospolečenskou hádkou o právo na církevní sňatky), proč se nám, ženám, upírá naše nejstarší právo, uzmuté nám teprve před padesáti lety!, totiž porodit své dítě svobodně.
30. 09. 2008 | 13:33

Karla Jungová napsal(a):

Porodníci, to je dobře strukturovaná mužská mocenská organizace. Podobně funguje třeba katolická církev. To je jasné jak facka. Muži prostě mají sklon vytvářet tyto mocenské hierarchie. A mnoho gynekologů se stalo gynekology, protože jsou si jako muži nejistí a toto povolání jim dává jednoznačný pocit převahy nad ženou. Netvrdím, že jsou takoví všichni, ale bude to dost značné procento. V jakém jiném povolání by nejistý muž, který nemá vyřešený vztah k ženám, získal takovou jasně definovanou převahu nad ženou?
30. 09. 2008 | 13:34

Kopidová napsal(a):

Tím chci říct, že debata na téma roztrhané pochvy a "mé tetě z třetího kolena se narodilo dítě doma a nic se mu nestalo" kontra "sestřenice babičky mého manžela rodila doma čtyřčata a dvě jí umřela" je podle mého názoru kontraproduktivní a zcela zbytečná. Tady jde o něco zcela jiného.
30. 09. 2008 | 13:35

kajka napsal(a):

Sve dite jsem odrodila v porodnici, a jsem tomu rada.. Vse probihalo ukazkove rychle a dobre, a pak najednou ne..

Kazdy trochu zkuseny porodnik Vam potvrdi, ze jsou porody doma tak trochu hazardem pro dite i pro matku, nebot stat se v prubehu muze opravdu leccos a to pekne rychle a vcasna pomoc dobre vybaveneho pracoviste je pak nenezbytna..
P.S. pro uplnost dodavam, ze k nastrihu u me tez doslo, ale vsechono je , jak ma byt.. Takze porodnicim a zkusenym panum porodnikum zdar..
30. 09. 2008 | 13:36

Kopidová napsal(a):

A ještě dodám, ač žena, která si přeje porodit doma, že co se domácích a přirozených porodů týče, musíme také reflektovat zvyšující se věk rodiček. Samozřejmě, že je to dnes jiné než před sto lety, kdy prvorodičky byly o deset či dokonce dvacet let mladší než dnes!
30. 09. 2008 | 13:37

Olga napsal(a):

Tak na zapad bych se v porodnictvi rozhodne neposouvala, protoze podle mych zkusenosti je ceske porodnictvi a hlavne pediatrie jedna z nejlepsich na svete! Moje starsi dcera se narodila v USA, podle zebricku v jedne z nejlepsich nemocnic a kdyz jsem videla poporodni peci, tak si vubec nedovedu predstavit, jak to vypada v normalni nemocnici. Mela problemy s dychanim a prisli na to az po 4 hodinach, takze pak byla 2 dny na JIP, rozpichanma vsude, protoze neumeli ani zavest kanylu. A nebudu radeji zminovat dalsi zdravotni problemy, ktere diky vynikajici zapadni peci mela! A co jsem tak slysela, tak moje kamaradky cizinky, kter rodily ve stejne nemocnici na tom byly podobne.Nehlede na to, ze Vas po 24 hodinach z porodnice vykopnou a nikdo se s vami nebavi!! Nyni zijeme v Londyne, kde jsem byla tehotna se synem a zvolila jsem kazdy mesic cestovat na kontrolu do Prahy a zpet, nez vkrocit do normalni britske nemocnice a vim, ze cizinci, kteri na to meli, letali take domu, coz si myslim, ze vypovida o britskem zdravotnictvi vic nez dost! Rodila jsem v Podoli a jsem vice nez spokojena, porod byl v klidu, tichu s manzelem po boku a pouze s asistentkou. Po porodu syna prohledli,zvazili coz si myslim, ze je naprosto v poradku. Pak ho chteli odnest, ale to jsem odmitla a nebyl s tim zadny problem. A ze se cesti lekari ohaneji nejznizsi umrtnosti kojencu u nas je naprosto v poradku, protoze maji pravdu, tak proc se nepochlubit....Takze to shrnu, nejde o zastrasovani, problem spis je, ze ceske zeny se stale neumi ozvat a rici, NE tohle ja nechci. A pokud se nekdo zastrasit necha, tak to pak rozhodne neni vina lekare, ze....Vim, ze ceske zdravotnictvi ma take svoje mouchy, ale verte mi, ze v zapadnim je to mnohem, mnohem horsi. Pokud tedy nevydelavate statisice mesicne a nemate na nadstandartni peci. Napriklad v Britanii v soukrome nemocnici stoji celkova pece o tehotnou + porod 800.000,- v hotovosti a v USA to stalo 15.000,- USD a pece je mnohem horsi. Takze posouzeni situace necham na vas. Zdravim Olga :)
30. 09. 2008 | 13:47

M.K. napsal(a):

TO Lola:
ne, já rodila v normální porodnici, to centrum už tam dávno neexistovalo... A bylo to v roce 2006
30. 09. 2008 | 13:50

LEVAK napsal(a):

Madam měla by jste jít napřed porodit a potom do něčeho mluvit!Jste jako eskymák,který by chtěl rdit černochům v Kongu jak se mají oblékat!
30. 09. 2008 | 13:57

Algem napsal(a):

to Mihovicova:

Odvolavate se na tvrzeni, ze u zen s nizkorizikovym tehotenstvim nehrozi komplikace pocas porodu. Vy jste snad Sybila? Bohuzel prubeh porodu nelze s jistotou predvidat.
Kdyz jednou budete cekat dite, pak se uvidi jak budete premyslet, jednat...
30. 09. 2008 | 14:01

neo napsal(a):

Karla Jungová: masakr. zkuste potěšit svým výplodem nějakou feministickou Marksovou Tominovou :)
30. 09. 2008 | 14:04

MS napsal(a):

Asi zase nechápu.
Možnost volby – jak sama autorka píše, existuje. Žena může rodit doma s PA. Problém je pouze v tom, že takováto péče (porod) není hrazena z pojištění.

Proto nechápu jedovatá slova vůči lékařům a lékařkám v porodnicích???

Situaci bych popsala jako neschopnost zastánců porodů doma prosadit proplácení takovýchto porodů pojišťovnami.
Myslím si, že by tito zastánci měli začít hledat chyby u sebe a ve své neschopnosti prosadit – dle nich – správnou věc.

Podobně laděné vystupování a protichůdné informace (v tomto článku - nadpis odstavce – “volbu nemáme“ či v textu -“Česká žena nemá možnost volby. Může rodit doma s porodní asistentkou, ale péči si musí zaplatit.“) – jasně vypovídá o zavádějících informacích, které ve mne vyvolávají pouze představu o neserióznosti pisatelky či zastánců těchto porodů. Jak mohu věřit pak jiným informacím, které mi tento nebo i jiné články podávají????
Volba existuje, jen je dražší.
30. 09. 2008 | 14:07

zajicek8 napsal(a):

Pozorovateli a jinym:
Opravdu si myslite, ze ta pece lekaru je na vysi? Ktere vzdelani opravnuje lekare nutit zenu tlacit po dobu 60 minut, protoze se to prece musi povest?
30. 09. 2008 | 14:18

Kopidová napsal(a):

MS - Já chci rodit v porodnici, ale nechci, aby se přitom na mě pohlíželo jako na mentálně postižené děcko, které vdechlo fazoli.
A nebo v porodním domě. Možnost volby nemám.

Přečtěte si něco o snaze prosadit proplácení služeb PA a o marném boji o PD U Čápa. Nevíte o tom nic.
30. 09. 2008 | 14:19

Kateřina napsal(a):

Dobrý den, mě pan doktor preventivně nastřihl, protože se prostě u "prvorodiček nástřih provést musí" jak sdělil, a výsledkem bylo, že se nástřih dále roztrhl pomalu až do stehna. Těch 22 stehů bych nepřála nikomu, nehledě k tomu, že s tou vymberskou krajkou co dole teď mám, asi moc přitažlivosti nevzbudím. Kromě toho je to psychicky dost ponižující, že zdravou ženu která to ani nepotřebuje, nějaký diletantský de..l rozstříhá jak kuře na pekáč. Jak by se líbilo pánům doktorům, kdyby někdo jim rozstříhal jejich mužskou pýchu a pak zase sešil (jen tak pro jistotu)?
30. 09. 2008 | 14:32

Bedřiška napsal(a):

Nedávno jsem viděla dokument o ženské obřízce a vzpoměla jsem si při tom na nastřihávání žen, přišlo mi to strašně podobné. Všichni v tom africkém kmeni věřili, že se to musí protože to je prospěšné. Přesně takové bludy o episotomii se šíří v našem porodnictvím (žen které neprodělali nástřih je jako šafránu). Proč nás neustále musí muži nějak značkovat a mrzačit? Zbytečný ruttiní nástřih nic jiného totiž není.
30. 09. 2008 | 14:36

neo napsal(a):

Kateřino nebo Bedřiško nebo jestli si říkáte i jinak, nevim:

,

možná byste mluvila jinak, kdyby dítě nemohlo ven a bez nastřižení by mělo deformovanou hlavičku.

Než zmrzačit dítě, radši pár stehů na pipce
30. 09. 2008 | 15:01

Pavel napsal(a):

Jakmile se píše, že něco doporučuje americká nezisková organizace, je okamžitě jasné, že jde o nějakou lumpárnu. Něco jako když u nás vynalezli rozbujelý rasismus (za jehož náznak by za dřívějšího režimu byl okamžitě kriminál). No a medicínské rady absolventky FF činné v reklamě, to je fakt vrchol.
30. 09. 2008 | 15:19

Majka napsal(a):

Neo & Eles: čtěte pozorně: "rutinní" znamená, že se provede ať je to potřeba nebo ne, prostě protože jsou zvyklí to dělat. Spustu zákroků u nás dělají ze zvyku a neodůvodněně, a o tom je celá tato diskuse. Nikdo nic nenamítá proti odůvodněným zákrokům, kdy je ohrožen něčí život nebo hrozí vážné poškození.
30. 09. 2008 | 15:25

MS napsal(a):

Kopidlová,
roďte si, kde chcete, mě osobně je to vážně jedno.
Rodila jste v porodnici????
Na mne se tam jako na dětcko nepohlíželo. Naopak mám dojem, že řada pisatelek pro porod doma je mentálně zaostalá nebo nedospělá (teď nemám na mysli dnešní, ale jiné, které se na toto téma vyjadřovaly pod jinými články). :-).

Pokud nemáte možnost volby, obraťte se na autorku, určitě Vám poradí, protože ta ve svém článku píše, že možnost volby existuje, a nejen ona i signatářky zmiňované petice mluví pouze o penězích a ne o nemožnosti. :-).
30. 09. 2008 | 15:25

Elisabeth napsal(a):

kajka

"kazdy zkuseny porodnik vam potvrdi, ze porod doma je hazard..."

Porodnici potvrzuji lecos radi, ale ujistuji vas, ze v Evrope se zkouma uz dlouho zda je domci porod bezpecny nebo nebezpecny.
Kazdy zkuseny porodnik si muze tyto studie precist a zjisti, ze u normalni rodicky se zadna rizika nevyskytuji a stav deti po po porodu doma je zcela normalni.
Chcete si nejakou studii precist?
30. 09. 2008 | 15:43

Kopidová napsal(a):

MS: Já jsem ještě nerodila, teprve se chystám a sbírám zkušenosti (a bohužel jsou skoro všechny špatné).

Mám ale pocit, že má slova trošku překrucujete. K

A když už se neshodneme na porodnicích, tak co ten porodní dům? zjistěte si o něm něco na internetu, a jestli pak budete chápat, proč úřady už dva roky otálejí s povolením, tak mi to napište. Já to nevím. Moc bych tam, 3 minuty pěší chůze od porodnice Krč, za asistence odborně vzdělaných PA, chtěla povít své první děcko .. ale nemůžu.
30. 09. 2008 | 16:09

shar napsal(a):

Co se tyce nastrihu nebo natrzeni hraze: Kamaradka rodila v nemocnici v Prostejove a velice si ji pochvalovala. Porod probihal za asistence porodnich asistentek, ktere s ni, kdyz uz sama nemohla, pohybovaly tak, aby se dale oteviraly porodni cesty. Take ji upozornily ve chvili, kdy by tlaceni znamenalo natrzeni hraze. Odrodila dite 3,20 kg bez nejmensiho zraneni. Na to ji v nemocnici rekli, ze oni poraneni hraze povazuji za selhani porodnika.
30. 09. 2008 | 16:18

Elisabeth napsal(a):

moje pribuzna rodila rovnez v porodnici, druhe dite. Jelikoz pecujici personal nikde v okoli nebyl,porodila temer jen za asistzence manzela takovou rychlosti, ze ji nikdo ani nestacil preventive nariznout mezi nohama. Atd. Nic se nedelo a sama je v pohode.
30. 09. 2008 | 16:31

bezinka napsal(a):

to Kateřina, Bedřiška:

jistě, mužská nadřazenost je částečně pudově založená, v českém prostředí se jí daří také díky nám ženám
je to těžké, přiznat si, že já jsem ten kdo je ponižován, ale bez toho se postoj k ponižování nedá změnit
pro lékaře nejsme svéprávným subjektem (a když se narodí děti, tak zdravotnictví dobrých deset let řeší, jestli i ony nejsou náhodou jeho vlastnictvím, produktem, na které má výsostné právo, s těmi co umí mluvit, už tak lehce nemanipuluje)
porod je pochopitelně kruciálně jiná zkušenost než nemoc, je to pro ženu stav přechodu, možnost najít v sobě ohromnou sílu, kterou jí dává vše živé, a to je to, z čeho mají muži (pudový) strach, co se snaží zkrotit svými obřezávacími rituály a jinými ponižujícími praktikami
na sále, tam se doktor snaží, tam tým jede, ale potom, poporodní péče, to je druhá liga, na které se nedá získat žádná prestiž
30. 09. 2008 | 16:39

madej napsal(a):

Porod doma je riziko pro matku i dite -to je fakt. Komplikace se mohou objevit necekane, rychle. Pani Jana Mihovicova, by udelala lepe, kdyby poradila sama sobe a nezkousela radit jinym v oboru ve kterem nema zadne vzdelani. Osobne povazuji jeji agitaci za opravdu nebezpecnou -muze uvest jine osoby (matky) v nebezpecny omyl.
30. 09. 2008 | 16:49

MS napsal(a):

Paní Kopidlová, věřím tomu, že plno rodiček má s porodnicemi a lékaři v porodnicích špatné zkušenosti, ale musím se přiznat, že nikoho takového já osobně neznám. Rodila jsem již dříve, ale v mém okolí je plno žen, které rodily letos nebo loni. Všechny byly spokojené.

Co se týká porodního domu, z informací na internetu doopravdy nemohu vyčíst, proč úřady otálejí s povolením. :-). Nehledě na to, že zdravotnictví není můj obor, a zkušenosti jsou nulové, ale pokud jsou to jen dva roky, tak to moc dlouho není :-). Vše má své zákonitosti a požadavky a je jedno zda to je státní úřad nebo soukromá firma. Státní úřad je ve složitější pozici, protože v případě nezdaru bude čelit třeba i soudním žalobám v obecné rovině - nejen v konkrétním případě např. zanedbání péče apod.

Jak jsem už napsala v jiné diskuzi na obdobné téma, hádáním se s doktory, úředníky apod. ničeho nikdo nikdy nedosáhl. Proto proč útočíte na lékaře a lékařky v porodnicích??? Až na výjimky jsou to lidé na svém místě a dělají svou práci dobře. Kritika lékařů od žen, které nerodily, jen něco slyšely, je tak trochu podivná. Když už nic jiného kritiku musí vznášet ten, kdo byl na svých právech krácen, nemůžete předjímat něco, co se ještě nestalo.
30. 09. 2008 | 16:59

Elisabeth napsal(a):

madej

prosim prostudujte si desetileti stare studie k domacim porodum.
Vsude stoji, ze pro matky a deti takto narozene nehrozi zadne nebezpeci. Jo? Proc to zatajovat.
30. 09. 2008 | 17:00

Amálka napsal(a):

Někteří velevážení, nemyslíte vážně zde stále omílané - že totiž má nejprve (laskavě) sl. Mihovičová porodit vlastní dítě, pak že teprve může mít právo se touto tematikou zabývat, že ne? No, pokud ano, lituji vaše prvorozené...
30. 09. 2008 | 17:17

madej napsal(a):

Zrejme neni mozne presvedcit 100% matek ze bezpecnejsi a vyhodnejsi je porod v porodnici. Take neni mozne aby bylo 100% matek za rok s kteroukoliv porodnici spokojeno -vzdy bude bohuzel z ruznych duvodu nekdo nespokojeny. Presto jako lekar doporucuji a prosim matky aby rodili v porodnicich. Pokud ma kdokoliv pochybnosti o spravnosti rozhodnuti rodit v porodnici, mel by si svoje informace overit z více odborných zdrojů.
30. 09. 2008 | 17:25

Helča napsal(a):

Pane madej, kolik jste zažil porodů mimo porodnici? Myslím, že o porodech doma jsou v tomto státě schopné kvalifikovaně mluvit pouze asistentky, které k těmto porodům chodí. Lékaři znají jen lékařsky vedené porody z porodnice. Jenže lékařské prostředí mnoho problémů vyrobí, a tyto v porodnici vyrobené problémy pak slouží jako argumenty pro porod v porodnici. Uveďte prosím ty zdroje, o kterých mluvíte? Výzkumů, které hodnotí domácí porod jako bezpečnou variantu, není málo.
30. 09. 2008 | 17:34

M.K. napsal(a):

Omlovám se všem mužům, kteří jsou zde obviňování z hrůzných masakrů, "obřezávacích rituálů a jiných ponižujících praktik". Já jsem vděčna svému manželovi za to, že to se mnou při porodu vydržel a že mě podržel... .
Po pár příspěvcích chápu, proč některé ženy nemohou najít toho pravého.
30. 09. 2008 | 17:35

Helča napsal(a):

Tady uvádím jednu metaanalýzu, která hodnotila šest jiných studíí. http://www.cochrane.org/col...

Výsledek: Porod doma je pro zdravé ženy, které si ho přejí, stejně bezpečný jako porod v porodnici.Jen zásahů je méně.

Discussion: Home birth offers a safe and acceptable alternative to hospital confinement for selected pregnant women, and reduces the incidence of medical interventions.
30. 09. 2008 | 17:41

zuzana napsal(a):

Dobrý den,myslím že by alternativa porodit doma měla být naprosto rovnocenná té rodit v porodnici - ač sama volím po zkušenosti porod pod dohledem.Co bych osobně ale uvítala je, kdybych měla po celou dobu 1 lékařku,se kterou bych prožívala celé těhotenství, která by mě i odrodila.Nepotřebuju si s ní tykat,ale aby znala podrobně celý průběh těhotenství,předchozí problémy apod.A chtěla bych,aby to byla žena.Nevím proč,ale je to tak. :-)
30. 09. 2008 | 20:23

Kopidová napsal(a):

MS: Paní MS, informace o tom, proč porodní dům U Čápa není otevřen, na internetu nenajdete ... protože žádné důvody neexistují.

To ale jen tak na okraj. Zaráží mě vaše věta "... hádáním se s doktory, úředníky apod. ničeho nikdo nikdy nedosáhl." Pokud vím, tak ve zdravotnictví neexistuje pricip konkurence a tržní ekonomiky, a tak (díky bohu že žijeme v demokracii) nám nic jiného nezbývá, než křičet a dupat a domáhat se svých práv.

Nevidím důvod proč čekat na to, až se z mého porodu stane noční můra a nevyjednat si kvalitní péči a podmínky předem. Naopak tento profylaktický přístup využívám všude, kde je to možné, neboť to chrání zdraví i nervy. Na podobném principu funguje většina demokratických procesů, např. zákony a tradiční medicina ho také nezavrhuje. Proto vaši větu "... kritiku musí vznášet ten, kdo byl na svých právech krácen, nemůžete předjímat něco, co se ještě nestalo." s prominutím považuji za nesmysl.

Proto budu nadále kritizovat porodnickou péči, ač ji znám z doslechu, stejně jako kritizuji např. poměry v LDN, přesto, že mi ještě nikdy nebylo 90 a neměla jsem dekubity na zadku, a nebo třeba morálku našich pánů poslanců, přesto, že mi ještě nikdo nenabízel pět na stole v českých.
30. 09. 2008 | 20:43

Skogen napsal(a):

To mě těší, že v argumentaci k preferování porodní báby před lékařem na Novém Zélandu uvádíte na prvním místě, že porodní bába je levnější. U nás je tedy (zatím) tento první důvod pasé. Ovšem po komercializaci zdravotnictví bude lékař nákladnější než asistentka a asistentka dražší než kýbl horké vody a vyvařené prostěradlo.
30. 09. 2008 | 21:06

LEVAK napsal(a):

Jenom jak Cikrt zvýší cikrtné tak se bude rodit i pod mezí jak kdyby se nechumelilo!A tyto všechny úvahy zde předváděné budou na dvě věci.
Jenom paní filosofka bude i nadále hlásat svoje teoretické bludy bez prktického prověření!
30. 09. 2008 | 22:41

Porodni_asistentka napsal(a):

Autorka evidentně není zdravotník, a kdoví, zda kdy skutečný porod viděla. Děláte totéž, za co kritizujete lékaře, jen představujete opačný extrém, milá dámo. Ohrnovat nos nad tím, že perinatální úmrtnost je u nás díky tomu všemu, co vám tolik vadí, téměř na nejlepší úrovni v rámci celého světa, mi připadá dost hloupé. Pokud jde o alternativní metody, ženám se snažíme vycházet vstříc co nejvíce v nemocničních podmínkách, a jen velmi, velmi zřídka si některá stěžuje. Hospitalizace je preferovaná zejména s ohledem na bezpečí rodiček!!! Máte vůbec ponětí, jak složitý je mechanismus porodu, a jaké komplikace mohou nastat?? Ženy dnes navíc mají možnost sestavit si vlastní porodní plán, a probíhá-li porod fyziologicky, zdravotníci jsou povinni jej respektovat. Rodičky nejsou k ničemu nuceny, o všem jsou náležitě poučeny. Jediné, o čem se dá skutečně polemizovat, jsou epiziotomie...možná je jich skutečně příliš. Na druhou stranu, v posledních letech se prosazují spíše tendence nástřihy neprovádět. Vše vyžaduje dobrý odhad, a tedy dostatečnou praxi. Nemáte právo striktně tvrdit, že nástřih je vždy špatný. Vy jste totiž evidentně průtrh až do konečníku s nevyhnutelnými doživotními následky nikdy neviděla...
01. 10. 2008 | 16:31

Coco napsal(a):

Chápu, že porodníci a asistentky z porodnic se brání. Jenže znají jen porody z porodnic. Odkud ale vědí, jak vypadá přirozený porod doma? Nikdo z nich žádný nezažil. Prostředí hraje velkou roli. Já bych třeba v porodnici určitě zažila více komplikací než doma. Mám z nemocnic hrůzu.

A proč jsou stále ignorovány výzkumy, viz odkaz od Helči?

Ať si ženy rodí v porodnicích s epidurálem, když chtějí. Ale ať mají ty, co nechtějí, možnost si vybrat. O porodním domě se tu diskutovalo již několikrát. Něco, co je všude ve světě běžné u nás úřady ZAKAZUJÍ!!!!!!!!
01. 10. 2008 | 16:54

Ondřej napsal(a):

Dneska se nám v Krči narodila holčička. Příšerný zážitek. Ze všeho, co jsme očekávali od porodu, se splnilo jediné - zdravá dcera. Zbytek - vlídné zacházení, podpora nás - že to zvládneme, že jsme kompetentní k porodu i k následné péči, že naše záměry (co nejpřirozenější porod) jsou dobré a podpory hodné, možná až posvátný okamžik příchodu nového života... Namísto toho odměřenost až příkrost, nevlídné zacházení, ošklivé prostředí, nepohodlné prostředí porodního boxu.
A kdo v tom vedl? Porodní asistentky. Pouze jediná z nich byla schopná přítelkyni psychicky podpořit - a to jen na pár chvilek, protože sloužila jinou směnu. Jediný další vlídný člověk byl anesteziolog, který přítelkyni zavedl (těžce zaplacený) epidurál.
O porodnících, doktorech, toho mnoho neřeknu, tam samozřejmě žádná vstřícnost, komunikace nebo povzbuzení - nebo snad i náznak úsměvu. Ale ti se vyskytovali jen sporadicky. Takže v konečném součtu je zcela šokující především přístup těch dvou porodních asistentek, které o nás 'pečovaly'. Z mého hlediska - ostuda profese.
Co dobrého tedy mohu říct o krčské porodnici z vlastní zkušenosti? Dokážou vykonat císařský řez.
01. 10. 2008 | 19:55

zuzana napsal(a):

To: porodní asistentka
Chápu váš postoj,přesto se nenechte mýlit - stížnostmi na péči v porodnici se stránky týkající se rodiny a dětí jen hemží, viz.např. http://www.rodina.cz.
Píšete: ...ženám se snažíme vycházet vstříc co nejvíce v nemocničních podmínkách,... to je právě ono - jen v rámci nemocnice,nic víc.Já nepatřím k "militantním" ženám,které bijí na poplach jako autorka článku,přesto jsem ráda,že jsou-bez nich bychom se nikam neposunuly.
01. 10. 2008 | 20:54

Marcela napsal(a):

Pro: Porodní asistentka
Milá kolegyně.Opravdu se sešly tyto poslední příspěvky pěkně k sobě. Váš, který zpochybňuje to, že se nezdravotník může vyjadřovat k porodu a pak příspěvek Ondřeje, který zažil příšerný zážitek s porodními asistentkami v Krči.

Není od věci začít u sebe. U nás u porodních asistentek. Myslím, že neškodí stále se zlepšovat, vzdělávat. Nejen ve zdravotnických dovednostech, ale třeba i v komunikačních.

Přijměte poto prosím, milá kolegyně, několik postřehů k Vašemu komentáři.

Opravdu není možné, komukoliv bránit v tom, aby se vyjadřoval k péči, která je poskytovaná během porodu. Zdravotnictví je služba veřejná a jako takovou ji může využít každý kdo rodí. Každý by měl mít tedy zájem na tom, aby byla péče co nejlepší.
Nelíbí se mi Vaše formulace, že máme nejlepší novorozeneckou úmrtnost v rámci celého světa. Zamyslete se prosím troch. Možná máme jednu z nejnižších novorozeneckých úmrtností na světě, ale těžko se mohu smířit v tomto spojení s označením nejlepší. Rozhodně není nulová. To není ani možné. Stále jsou ženy, kterým zemřelo dítě v těhotenství, při porodu, po porodu. Některé mi své prožitky a zážitky sdělují. Většinou nemám daleko, abych plakala s nima. Ne ani tak nad ztrátou dítěte, která je sama o sobě tíživá, ale nad hrůzou kterou prožívaly z neetického, nepietního a neprofesionálního přístupu zdravotníků. Je zajímavé, že pokud jsem měla možnost mluvit s ženami z jiných zemí, kterým dítě zemřelo okolo porodu, působily na mě vyrovnaně, pochvalovaly si podporu od profesionálů. Samozřejmě ztátu dítěte nic nenahradí, ale nemají ji umocňovanou traumaty nadbytečnými.
Jako profesinálka, byste měla vědět, že porodní plán je to co mězi sebou domluví poskytovatel porodní péče a její příjemce, tedy žena, matka. Vaš tvrzení, že ženy si mohou samy vytvořit vlastní porodní plán mi připadá žalostné.
Je pravda, že v čechách ženy samy začaly nosit do porodnic vlastní porodní plány, jako výraz touhy po komunikaci s porodním personálem.
Tak to jsem jenom tak chtěla podotknout, když už se tak hrdě hlásíte k té naší milované profesi, prosím reprezentujte ji trochu důstojně.
Zdravím
01. 10. 2008 | 21:10

Marcela napsal(a):

Ještě milá kolegyně mě nedá nereagovat na další Vaše výroky. Vy si myslíte, že pokud porod probíhá fyziologicky, zdravotníci jsou povini respektovat porodní plán.
Pravda je poněkud jiná. Jak už jsem prve psala, porodní plán je dopředu stanovený postup pro péči během porodu, který si dopředu domluví žena a poskytovatel péče. Zpravidla si dopředu určí i možné postupy behem porodu, který se nevyvijí fyziologicky. To co Vy nazýváte porodním plánem, je spíše předem formulované přání rodičky, navíc často písemné. A takovéto předem vyřčené přání, milá kolegyně musí zdravotník respektovat i kdyby se porod vyvíjel patologicky. Žena samozřejmě může své přání kdykoliv změnit, ale pokud na něčem trvá, musí to zdravotník respektovat ať se mu to líbí, nebo nelíbí. Samozžejmě musí ženu informovat o možných důsledcích, konání, nebo třeba nekonání svého navrhovaného porodního postupu. Ženu musí informovt pravdivě.
Je zajímavé, že to, že rodící žena nemá mít možnost se domáhat svých zákoných práv si myslí mnoho lidí. Také je pravda, že v důsledku porodního procesu, který je tak složitý, jak píšete, se někdy může stát, že žena se svých práv domáhat nemůže. To bychom, ale my, profesionálové, měli mít na mysli a měly bychom postupovat tak, aby k žádným zásahům nemuselo dojít, aby ta naše rodička během porodu nemusela nic řešit a aby krásně porodila bez újmy.
01. 10. 2008 | 21:51

Marie, matka a babička napsal(a):

Paní Mihovičová, až dnes jsem si všimla, že blog, kde čerpám informace o přirozených porodech má upoutávku i na Váš blog.

http://mrowetz.blog.respekt...

Je opravdu velmi zásadní, kolik lidí stále považuje ženy za nesvérpávné, obzvláště když rodí.

Doufám, že naše dcery už budou mít lepší podmínky a to i díky Vám a paní Mrowetz.
02. 10. 2008 | 00:58

L.F. napsal(a):

Nejsem jednoznačným příznivcem ani odpůrcem té či oné metody, ale z praxe vím, že lékařská informace má velice často podobu strašení nebo nátlaku. Proč je podle některých přirozený porod módní? Ať si to někdo přizná, nebo ne, porod není jen procesem mechanickým, ale je v něm zastoupena i psychická stránka, psychika má na průběh porodu velký vliv. A bohužel, některé komplikace, které se vyskytnou při porodu, jsou způsobeny psychickým stavem, který byl vyvolán v nemocnici, vím to od svých pacientek. Kdyby rodily doma (opakuji, nejsem zaslepeným zastáncem domácích porodů), tyto komplikace by nenastaly. Bohužel, medicína se odlidšťuje, ve všech oborech. Individuální přístup k pacientovi se zcela vytratil. U někoho je skutečně lepší, rodit v porodnici, spíše u prvorodiček, ale jiná ten porod doma zvládne zcela bez problémů, pokud např. rodí potřetí (zase zkušenosti pacientky). I když žena není úplně o všem informovaná, přeci jen není úplně nesvéprávná, i kyž je rodička (viz Marie). A to se často z žen dělá.
02. 10. 2008 | 16:58

MS napsal(a):

Paní Kopidová,

omlouvám se za pozdější odpověď z důvodu zaneprázdněnosti, ale než napíšete, že je něco nesmysl, tak se poraďte s právníkem.
To co Vám píši jsou jen obecné “poučky“, laika donuceného pracovat s “veřejným právem“, jak přistupovat k právním předpisům (nejsem právník) – nepolemizuji o zdraví a nočních můrách – vůbec jste tu větu nepochopila.

Pokud máte Vy a propagátorky změn takovýto přístup a ignorujete právní pořádek ČR, pak se nedivte, že Vás úředníci ignorují. Pokud chcete něco prosadit, nestačí jen dobrá myšlenka, musíte mít i širší znalosti :-), či někoho s těmito znalostmi zaplatit a pak se snažit protlačit, dle Vás, dobrou věc.

Jinak kritizovat můžete, co chcete, ale pokud nevíte, co a proč je potřeba, pak se nedivte, že ničeho nedosáhnete :-) a ani se nedivte nikomu, kdo se Vám směje do očí, když Vy křičíte a dupete.
02. 10. 2008 | 17:42

MS napsal(a):

PS křičí a dupou děti, ne dospělý člověk.
02. 10. 2008 | 17:44

skeptický napsal(a):

S napětím jsem dočetl až do konce,a stále čekám,kdy tu záhadu některá z místních expertek dvojici pan Mastodont a paní Elizabeth osvětlí.

Jinak mohu pouze souhlasit s tím,že ve zdravotnictví je čím dál více nepříjemných žen, a některé názory laiků mohou škodit.

Snad by bylo užitečnější se věnovat více pre-pre-natální fázi procesu.
02. 10. 2008 | 21:15

Porodni_asistentka napsal(a):

Milá Marcelo,
já jsem přece nemyslela nic z toho, co jsem napsala, špatně! Chtěla bych říci, že mám svou práci velice ráda a neměnila bych ji za žádnou jinou. Zakládám si na tom, že s maminkami komunikuji, snažím se být jim oporou. V žádném případě nezjednodušuji případy perinatálních úmrtí - přečtěte si lskavě znovu můj příspěvek, nic takového jsem nikdy netvrdila - ani žádné jiné, které by mohly klientkám způsobit újmu, ať už fyzického či psychického rázu.
Chci říci, že se opravdu snažím, a troufám si říci, že mé spolupracovnice také. Začínám OD SEBE, jak jste mi sama doporučila. A uráží mne, když někdo háže zdravotníky do jednoho pytle, který prezentuje jako pytel na ten nejhorší odpad.
02. 10. 2008 | 22:23

Rostislava napsal(a):

Milá Jano, často sleduji Vaše výplody na tomto blogu ohledně porodnictví, ale dnes se mi stejně jako naposledy rozbušilo nad vašimy řádky srdce.
Ze všech svých pocitů bych chtěla vyzdvihnout jeden, a to ten, že některým ženám můžete svými přesvědčivými články "poplést hlavu". Víte moc dobře, že patřím do druhého tábora, ke zdravotníkům. Určitě je u nás co zlepšovat, ale já už jsem na rozdíl od Vás spoustů věcí viděla a zažila, takže bych si nedovolila hazardovat ze svým a miminčiným životem. Ano, jsem pro, aby byla možnost volby. Aby si žena mohla vybrat. Ovšem v případě problémů musí počítat se všemi důsledky, i s těmi nejhoršími. Jak už tady zaznělo, i normální bezproblémové těhotenství a poté normální porod se může kdykoliv nevratně "zvrtnout". Nad některými články jsem se musela pousmát, ale ruku na srdce, dneska je to velmi módní téma.
Přeji Vám, abyste rodila doma, až budete čekat dítě, a pak nám napiště fundovný článek. Jsem na něj zvědavá.
P.S. O Anglii si myslím svoje, viz mé pacientky, které pochopily v polovině těhotenství, že předporodní péče je tam v tak zoufalém stavu, že raději přijedou domů. Měla jsem jich několik, ani jedna si na nás nestěžovala a všechny byly spokojeny.
02. 10. 2008 | 22:37

Marcela napsal(a):

Pro Porodní asistentka

Určitě nemyslíte nic "špatně". Opravdu jsem si Váš příspěvek přečetla několikrát. Ještě bych chtěla prodiskutovat s Vámi jednu věc, které úplně z Vašeho příspěvku nerozumím. Píšete, že rodičky nejsou k ničemu nuceny, o všem jsou náležitě poučeny. Zní to jako kdybyste ženy poučovaly. Samozřejmě to opět nemyslíte špatně, ale působí to nadřazeně. Porodní asistentka pracuje v partnerství se ženami. Nikoho nepoučuje!!!!
Máte pravdu v tom, že někteří lidé mají snahu věci zjednodušovat a "házet zdravotníky do jenoho pytle". Když jste si vybrala jako své diskusní jméno Porodní asistentka, měla byste se o to více snažit ukázat, že porodní asistentky jsou odborně způsobilé.

Zdravím Vás i Vaše kolegyně
02. 10. 2008 | 23:01

janburian napsal(a):

Dotaz:
Vážená paní kreativní ředitelko reklamní agentury bez medicínského vzdělání, čemu prosím děláte reklamu dnes? Kdo Vám za tento reklamní článek zaplatil? Byla jste někdy matkou ohroženého novorozence? Přečetla jste si alespoň statistiky, kolik takových žen a dětí při porodu je v nebezpečí a uvědomila jste si, jak jsou Vaše manipulace nebezpečné?
Fascinuje mě, že Vy, která se živíte reklamou, hovoříte o přirozenosti a podobných věcech. Vždyť Vaším povoláním je lhaní za účelem zisku! Nenapsal slavný fotograf Bennetonu knihu s titulem Reklama je navoněná mrtvola? Ale propagovat riziko a mást tak nepřipravené matky a manipulovat s nimi, to prosím už
není jako reklama na nový šampon, po kterém Vaše vlasy budou silnější a lesklejší, to je nemorální a nebezupečný hazard. Jestli takový rozdíl nechápete, je to bod pro Vás, nejste tak bezcharakterní, jste jen méně prohnaná.
Jan Burian
03. 10. 2008 | 08:05

Jana Mihovičová napsal(a):

K věci pane Buriane. Kromě osobních útoků jsem ve vašem článku nenašla jediný racionální argument, který by podporoval váš názor. Co KONKRÉTNĚ vám na mém textu vadí? Která KONKRÉTNÍ INFORMACE z mého článku ohrožuje rodičky?
03. 10. 2008 | 09:37

osa napsal(a):

Pan Burian je ODSák. Tak jako se před rokem 1989 lidé hlásili ke komunistům a do KSČ a stotožňovali se s jejich myšlenkami. On také nechápe nic jiného a plete se a mluví o tom o čem nemá přehled. Vemte si Knížáka ten také se stále plete do věcí a nemá přehlad a také neoplývá rozumem. Nechtějí ODSáci slyšet, že to s nima jde dolů. Tak jak to sám včera přiznal v televizi jeden komunista. ODSáci si nevzali poučení z krachu KSČ. Přeci ODS aspoň stále říkala ať si to trh rozhodne sám nebo ať si to lidé zařídí sami a nespoléhají se na to, aby je někdo vodil za ručičku. Prostě ODS mluví jak se jim to hodí.
03. 10. 2008 | 12:13

janamihovicova napsal(a):

Dobrý den Rostislavo, ráda vás tu vidím. Máme sice jiné názory na věci, ale to nevadí.:))) Chtěla bych se vás zeptat na váš názor na příspěvek pana L.F. Je to lékař, znám ho. Mimořádně laskavý člověk. Co si myslíte o tom, že samotné prostředí nemocnice může některé komplikace přivolat?
03. 10. 2008 | 12:22

Nina napsal(a):

Dobrý den, ačkoliv nejsem Rostislava, přečetla jsem si příspěvek L.F. Ze své vlastní zkušenosti musím říct, že můj první porod proběhl bez problémů, ale o druhém to říct nemohu. Opravdu jsem byla ráda, že jsem v nemocnici. Myslím si, že pokud chce matka rodit doma, je to její věc, ale neměl by jí do toho nikdo nutit. Ani módní trend, ani manžel a už vůbec ne nátlak typu, že pokud nebude rodit přirozeně, tak se jí narodí např. psychicky narušené dítě.
03. 10. 2008 | 12:39

jan burian napsal(a):

pro autorku:
Napsal jsem to myslím jasně. Pro mě člověk jako Vy není důvěryhodný, protože jako reklamní pracovnice jste schopna říkat cokoli. Na Vašich článcích by mělo být napsáno - POZOR REKLAMA. Ale není. Proto jste nebezpečná. To je dost konkrétní.
Mimochodem, také jste mi neodpověděla na jedinou otázku.
Jan Burian
03. 10. 2008 | 13:55

janamihovicova napsal(a):

Pane Buriane, nebudu s vámi dál diskutovat. Nekultivovaný styl, jakým mne oslovujete, je pro mne nepřijatelný.
03. 10. 2008 | 14:34

Jelen napsal(a):

Krátké zamyšlení. Nechci tu pseudofilozofovat nad úpadkem současné civilizace a její morálky, ale faktem je, že na začátku 21. století se zhruba jen 2-5 procent lidí živí skutečně tvůrčí prací. To znamená, že svoje schopnosti obětují lidskému pokroku. Docela mě irituje, že člověk, který patří do úplně jiné skupiny a dělá v reklamě, odvětví, které je z hlediska vyššího principu absolutně zbytečné (nutí kupovat prosté lidi to co nepotřebují) bez skrupulí kritizuje skupinu první. Chcete to konkrétně odůvodnit? Stačí na to nadpis článku, který zní:"V českém porodnictví straší". Tahle polometafora (až reklamní slogan) odsuzuje celé zdravotnictví jako celek, včetně všech zdravotníků. Všechny porodníky, z nichž mnoho se věnuje i vědě a výzkumu a výuce mladé generace si dovoluje dehonestovat osoba, jejíž přínos není naprosto žádný a žije jenom ze schopností druhých. Zajímavé.
03. 10. 2008 | 18:11

Hugo napsal(a):

Autorko:
Zajimalo Vas, proc je Vas text na odstrel. Sdelim Vam to. Je to kvuli takove "nepodstatne frazicce": " Pořád se jen dokola omílá otřepaná fráze o nízké kojenecké úmrtnosti, což je jen takové statistické čáry máry fuk, ".
Tohle jste opravdu prehnala. Prave ty statisticke cary mary fuk, maji oproti Vasim tezim vypovidaci schopnost. Je to tim, ze je popsano velke mnozstvi pripadu (cimz se proporcialne popisi vsechny moznosti), a mereni lze opakovat.
03. 10. 2008 | 18:55

Rostislava napsal(a):

Jano, reaguji na příspěvek pana LF, o který jste mne požádala. Jsou v něm jen obecné fráze, nevím, jakou formu strašení a co konkrétně má na mysli.
Já jen obecně mohu ze své praxe podotknout, že když se mně žena zeptá, co může být za komplikace, řeknu jí to. Takticky,přiměřeně, ale nic jí nezamlčuji. Jsou ženy, které to neunesou. Pokus se komplikace nedostaví (díky Bohu), tak všude kolem vykládá, že jsem jí "strašila". Česká veřejnost není podle mého názoru připravena nést i negativní stránku podle mne poměrně dobré zdravotní péče o těhotné, a to fakt, že i dnes se může cokoli zdravé ženě, bez předchozích problémů v graviditě, stát. Je spoustu chorob vázaných pouze na graviditu, jejichž řešením je jen neprodlené ukončení těhotenství. To si nikdo z nás nepřipouští, že by se konkrétně jemu mohlo něco v 21.století stát. Pokud se týká srovnání s Amerikou, jak kdosi napsal výše, tam má lékař opravdu postavení jiné. Ve společenském žebříčku je úplně nahoře a lidé mu doopravdy věří. Ve velkém procentu se řídí jeho doporučením. Pokud bych to srovnala s naší republikou. do ordinace přijde pacientka, která má přečteny 2-3 knihy o těhotenství, má nastudováno spoustu věcí z internetu a teoreticky se "pře" s lékařem, že ona chce to a tamhle to, i když jí to lékař konkrétně nedoporučuje. Když se něco nepovede, za vše může lékař. Když nastane komplikace, je to důsledek špatné péče. Na společenském žebříčku sice stojí lékař dle jakýsik anket úplně nahoře, ale komunikace je opravdu jiná, její způsob. Kolik žen mne jednoduše seřvalo,že byly objednány na kontrolu na určitou hodinu a já si klidně v tomto čase akutně operuji, kolik žen mne při porodu pokousalo, pokopalo, kolik žen mne poštípalo. Když bylo potřeba rychle ukončit vaginální porod pro špatné ozvy plodu v terminální fázi, kolik řen začalo hystericky křičet, že ony tlačit nebudou a že chcou císaře (který nelze již v této fázi udělat). Je to velmi stresové povolání, ale to jsem se dostala někam jinam.
Já jsem pro, ať si žena vybere. Ale až toto uzákoní, tak stoupne o něco procento perinatální úmrtnosti. Tím jsem si téměř jista, a to vůbec nestraším. Jde jen o to, kdo tuto informaci unese. Teď nedávno zbytečně zemřelo dítě, protože matka prvorodička se rozhodla rodit doma s koncem pánevním. Přijela sice rychle sanitkou do porodnice s půl tělíčkem porozeným a půl tělíčkem miminka ve svém tělě, ale bylo už pozdě. Málem umřela ona sama pro komplikaci s tím spojenou. Není to zase strašení, je to fakt. Lékař řeší ne jen "fyziologické" porody, ale i jejich komplikace. Není to Bůh, což mi může zase někdo oponovat. Jen opravdu už něco málo zaži, viděl a je tu také od toho, aby některým věcem mohl předcházet.
03. 10. 2008 | 19:55

Pepa napsal(a):

Zdravim Jano, ac muz, podporuji porody v domacim pohodli. Jsem rad, ze jste propagatorkou teto formy porodu a otvirate na toto tema diskusi.

Porod je velmi dulezity pro budouci duchovni rozvoj nove bytosti, ktera prichazi na svet, a musi zde byt navazano spojeni s matkou. Ale na to existuje mnoho praci.

Nema smysl to diskutovat s materialisticky zamerenymi lidmi, typu Jana Buriana. Je mi toho pana lito.
03. 10. 2008 | 21:56

Nina napsal(a):

Pepa ač muž podporuje porody doma a co jeho manželka, dcera atd.?
03. 10. 2008 | 22:16

Cecilka napsal(a):

Jsem ráda, že už žádné děti mít nebudu - mám "splníno". Porod mého dítěte před pár lety v Praze, byl přehlídkou strašlivého chování personálu - asistentek i lékařky. Na část doby byl přítomen i manžel a byl zděšen prostředím a přístupem. Před porodem mi naslibovali hory-doly, pak se se mnou nikdo nebavil a porod - můj porod - postupoval podle toho, jak se střídlay služby v nemocnici! (V noci mi píchli injekci na spaní, že kontrakce mám zaspat. Po změně služby mi bylo oznámeno, že mám jít porodit....) Poslední hodiny byl přítomen manžel, a nikdo z personálu nemonitoroval můj stav. To trvalo několik hodin. Když se dítko dralo na svět, manžel sháněl asistentku, prostě kohokoliv..... Jistě, přístrojvé vybavení je jistě na špičkové úrovni, ale lidská kvalita je tedy totálně na ***** K čemu mi bylo, že jsem byla v nemocnici, když jsem stejně nebyla pod dohledem těch "odborníků"? (např. asistentka mě připojila na monitor.....ale nějak na mě zapomněla, ležela jsem na posteli a čekala, čekala...)
03. 10. 2008 | 22:40

Jana Mihovičová napsal(a):

Rostislavo, rodit dítě koncem pánevním doma je nerozum a hazard. To je snad jasná věc.

A jinak vás chápu.Vaše frustrace musí být obrovská. Platy lékařů, to je naše národní ostuda. A je mi jasné, že ani komunikace s pacientkami není jednoduchá. Ale myslím, že také mnoho lékařů neumí se svými pacienty komunikovat.

Chtěla bych toho napsat ještě hodně, ale už je pozdě, tak se raději loučím. Diskuze je hrozný žrout času. Už jsem se zařekla, že sem nebudu nic psát, ale přiznám se, že mě potěšilo, že vás tady zase vidím. A to i když mi jdete "po krku". Tak se mějte hezky. A ať vás pacientky nekoušou.
03. 10. 2008 | 23:36

yva napsal(a):

Milá Rostislavo, souhlasím s Vámi. Mám takovou zkušenost: o porodnici, kde jsem rodila, jsem slyšela samé hrozné historky (personál hrozný, zlý, problémy úplně se vším...). Skutečnost byla taková, že jsem byla ráda, že jsem se nenechala odradit a rodila v této porodnici. Během porodu se ke mně chovaly porodní asistentky laskavě, byly opravdu velmi hodné a ulehčily mi těžký porod. Když nastaly problémy, sál se ihned hemžil lékaři, sestrami, takže i profesně mi byla poskytnuta dobrá péče.
Mám často pocit, že lidé chtějí, aby se k nim každý choval vlídně, ale sami na to zapomínají - vidím to i v práci, ten rozdíl v chování většiny Čechů a většiny cizinců. Češi se rádi chovají nadřazeně když mají příležitost, jak je možnost "dát někomu něco sežrat", ihned ji využijí.
Netvrdím, že ve zdravotnictví nejsou problémy, mohla bych vyprávět příhody... Je zajímavé, že obecně mám dobré zkušenosti s personálem v nemocnici, horší s ambulancemi.
04. 10. 2008 | 05:50

Jana Mihovičová napsal(a):

Yvo, mluvíte mi ze srdce.
Píšete:

Češi se rádi chovají nadřazeně, když mají příležitost, jak je možnost "dát někomu něco sežrat", ihned ji využijí.
To je úplně přesné.

To bysme mohli mít jako větu do národní hymny.
04. 10. 2008 | 10:57

yva napsal(a):

Je to tak. Každý má právo mít svůj názor, a já ho například zveřejňuji proto, abych ukázala i jiný pohled, jinou zkušenost. Tím ovšem nemíním někoho urážet nebo shazovat. Jenom si stojím za svým, v tomto případě, že je třeba zvažovat velice pečlivě, jaký porod si vyberu a v případě porodu doma, jak zabezpečím sebe a dítě.
04. 10. 2008 | 19:49

MS napsal(a):

Paní Mihovičová, doufám, že do skupiny lidí, které popisujete v posledním příspěvku, řadíte i sebe. Protože Vaše odpovědi lidem, kteří používají stejný výraz (projev) ve svých komentářích jako Vy ve svém článku, jsou podivné - nechcete s nimi již dál diskutovat (viz. např. nyní pan J. Burian, v jiných článcích jsou to jiní, ale Vaše reakce je v podstatě vždy stejná). Prostě chováte se nadřazeně a hned to dáte každému sežrat - proto se ptám, proč vlastně na Vás být milá????
Protože se k Vašemu způsobu projevu nerada snižuji, i když musím přiznat, že se často nechám strhnout. :-)).
04. 10. 2008 | 20:48

Porodni_asistentka napsal(a):

Milá Marcelo,
ano, uznávám, že slovo "poučit" v běžné praxi může vyznívat nadřazeně...jde ovšem jen o sílu zvyku (záznamy v dokumentaci - K/P byla poučena o tom a tom). Myslím tím náležitou edukaci stran průběhu porodu, nácvik dýchání, úlevové polohy, domluvu ohledně podání klyzmatu atp. - nikoli jednání z patra. Osobně si zakládám na tom, aby bylo rodičkám vše náležitě vysvětleno, rozhodně to pomáhá snižovat strach. Nejsem z těch, co vejdou na box a direktivně matkám nřídí udělejte to a to, bez vysvětlení PROČ. Jedině to jsem tím chtěla říct. Edukace představuje značnou část náplně naší práce (resp. by alespoň měla). Samozřejmě nikomu nic nevnucuji. Pokud mám maminku vícerodičku, a vidím, že vše zvládá bez problémů, v pořádku. Většinou jsou ale rodičky rády, když se mají na koho obrátit pro radu...od toho tam snad jsme, ne?
05. 10. 2008 | 10:12

claudius napsal(a):

Kdyby nebylo tržního hospodářství,nebyla by tato diskuse.Kdyby autorka nepracovala v instituci na podporu tržních institutů,nikdy by si netroufla podporovat podnikatelský sektor.Julínek to dělá dobře-předběžná bezpečnost odpovídá porodu ve veřejném zdravotním zařízení.Kdo preferuje módní směry sofistikovaně prezentované,je to jeho privátní problém s možností svobodné volby.Že by OGILVY tentokrát pracovala zadarmo?Tarkington in
05. 10. 2008 | 11:04

tygřice napsal(a):

I ten nejpohodovější porod se může zvrhnout v tragédii. Stačí přirostlá placenta, větší krvácivost matky, cokoliv... Rodit v nemocnici, kde je připravený sál a personál připravený na všechno, je zcela jistě výhoda.

Druhá věc je, že porod není nemoc. Je to přirozený proces, na který nemají zdaleka takový vliv ty vrstvy mozku, které řídí naše myšlení, (z vývojového hlediska staré sto tisíc let), nýbrž vrstvy mozku staré několik milionů let. Jinými slovy, během porodu se samice člověka a instinkty, kterým podléhá, podobá samici tygra nebo jakéhokoliv jiného savce mnohem více než bychom byli ochotni připustit. A v tom je imho jádro pudla. Žádná zvířecí samička si k porodu svého potomka nevybere studený, zeleně vykachlíkovaný sál, po kterém pobíhají úplně cizí lidé, mnohdy na ni křičí, vydávají úsečné rozkazy. Místo, na kterém slyší jekot jiných rodiček, a kam se čas od času zatoulá partner některé z nich, zatímco ona leží obnažená, s roztaženými nohami a rodí. Na základě svých zvířecích instinktů potřebuje pelíšek, místo, kde se bude cítit v bezpečí. Její "civilizovaná" lidská část se ovšem také nikam nevytrácí, má stejnou potřebu důstojnosti (a cudnosti, řekněme), jako když jde po ulici, nebo komunikuje v práci se svými kolegy. Potřebuje bezpečí, soukromí, pohodlí a - alespoň relativní - klid.

Stejně tak jsem neviděla kočku, která by se otočila na znak, zvedla nohy nahoru a snažila se vytlačit ze svých útrob koťata. Je to zcela proti fyzikálním zákonům, proti působení gravitace a tudíž fyzicky mnohem náročnější (pro rodičku, pro porodníka samozřejmě velice pohodlné).

A v tom je imho jádro pudla. Nemá smysl vracet se k porodům doma, či překotně převážet závažné případy sanitkou do nemocnice. Řešení spočívá v nalezení kompromisu mezi přirozeným instinktem, který řídí proces porodu, a moderní lékařskou péčí. Proč nemohou porodnice připomínat hotel s útulnými pokojíčky, za jejichž dveřmi jsou plně vybavené sály pro případ, že je nutno zakročit (tedy, že se přirozený proces porodu, který není nemocí, zvrhne v proces "nemoci", vyžadující lékařskou intervenci)?

Aby se zaběhlý socialistický systém ukázkového porodnictví s nízkou kojeneckou úmrtností změnil na "mother and child friendly" systém ukázkového porodnictví s nízkou kojeneckou úmrtností a vysokou úctou k člověku (tomu malému i k jeho matce), bude třeba mnoho práce a peněz. Ale ještě více vůle - jak ze strany lékařů a zdravotnického personálu, tak ze strany stávajících a budoucích rodičů, kteří takovou změnu prostě budou požadovat.
05. 10. 2008 | 11:54

Porodni_asistentka napsal(a):

Ještě pro Marcelu:
A můžete mi říct doslova, jaký je Váš postoj k porodům doma? Eventuelně jmenovat kloudné argumenty PRO? To je totiž to jediné, proti čemu jsem se tu ohnala, abychom si tedy zcela polopaticky rozuměly. Stále mi není jasné, čím JÁ podle vás shazuji naši profesi, milá kolegyně.
05. 10. 2008 | 11:54

tygřice napsal(a):

A ještě k porodním asistentkám: Natrefila jsem na různé. Ty laskavé i takové, které mají velkou hubu "přirozenosti", a když přijde na lámání chleba a mají se zastat rodičky, která se snaží hájit svá práva, radši se rezignovaně utáhnou na sesternu, zapálí si cigárko a chuděru bojující s bolestí a zároveň s neodbytným personálem požadujícím podpis pod dokumentem, jehož obsah lze shrnout do slov "Souhlasím s tím, aby bylo mé dítě po porodu převezeno na novorozenecké oddělení", nechají napospas. Viďte, paní Königsmarková?
05. 10. 2008 | 12:00

Porodni_asistentka napsal(a):

Pro tygřici:
Vesměs s vámi souhlasím, proč to ale stále vyznívá, že toto se NIKDE v nemocnicích NIKDY neděje??? Není to samozřejmě ještě stoprocentní, ale rozhodně k tomu směřujeme. Snaha vytvářet útulné prostředí, minimálně v nových porodnicích, každopádně JE, a nevěříte-li mně, že vypadají hezky, dám sem odkazy a podívejte se samy. Co se kachliček týče, čistě z praktického hlediska jsou bohužel nevyhnutelné, ale dámy, je to skutečně TAKOVÝ problém?? A pokud jde o polohu, ženy, alespoň u nás, si mohou samy zvolit, v jaké poloze chtějí rodit. Nemusí to být nutně na porodnickém lůžku. Pravdou ovšem je, že většina z nich ke konci, kdy jsou kontrakce silné, sama odmítá z porodního lůžka "slézt", tak to prostě je. A k té "gravitaci" - přečtěte si, prosím, odborné publikace, ne časopisy typu Žena a život. Odborníci se shodují na tom, že úloha gravitace při porodu je prakticky nulová, naopak při poloze např. vsedě se hůře chrání hráz a mohou vznikat věší ruptury, což mám potvrzeno z praxe, ale pokud žena takto rodit chce, nikdo jí bránit nebude.
05. 10. 2008 | 12:02

tygřice napsal(a):

To_Porodní asistentka

Rodila jsem v CAPu na Bulovce, v roce 1999. CAP byl bohužel obsazen, takže jsem musela na normální "hekárnu" a mé zážitky z předporodní fáze lze připodobnit k zápasu s molochem. Nevadila mi bolest, nevadila mi chřipka a vysoká horečka, ale nedostatek soukromí, zlé zacházení ze strany sester (s výjimkou jediné, anděla jménem OLINKA, bez níž by to prostředí bylo úplně nesnesitelné).

Když jsem se pak přesunula do CAPu, během pěti minut mi odtekla voda a za dalších deset minut se narodila dcera. Rychle, takřka bezbolestně. Bez nastřižení hráze jsem (jako prvorodička) vyšla z porodu čtyřkilového dítěte s jediným stehem, ač jsem rodila vsedě.

Co se týče fáze před porodem, ležet jsem nedokázala, když tak chvíli a na boku. Potřebovala jsem chodit, pohybovat se. Na porodnickém lůžku bych zešílela bolestí.

Pro Vaší informaci, Ženu a život jsem nečetla snad nikdy, jediná česká periodika, která čtu, nemají se "ženami" nic společného (Reflex, Respekt, Hospodářské noviny a kdysi Ekonom). Veškeré mé informace o medicíně pocházejí z odborných publikací, jsem odborná překladatelka a velkou část mé práce tvoří právě překlady z oblasti medicíny.

Kromě toho mám velice dobrou přítelkyni, která by věkem mohla být mou matkou, a která má gynekologickou praxi v Zürichu. Asi tak.
05. 10. 2008 | 12:14

tygřice napsal(a):

To: Porodní asistentka

A ještě něco: Vaše reakce - "myslíte si, že rodit na koze je horší než rodit v podřepu nebo ve vodě, jste nekritickou čtenářkou časopisu Žena a život (= jste podprůměrná nevzdělaná blbka bez rozhledu)" - je dokonalou ukázkou jednoho, z mého pohledu, nejhorších nešvarů českého zdravotnictví - a sice podceňování léčeného/ošetřovaného subjektu. Pro průměrného českého lékaře (ač, samozřejmě, jsou výjimky) je obrovský problém spolupracovat s pacientem, vyslechnout si jeho subjektivní pocit, vzít na vědomí jeho osobnost a respektovat ji. Nepřeceňovala bych "odbornou" úroveň českých lékařů, byť je v mnoha případech na velmi vysoké úrovni, z hlediska sociální komunikace a potažmo etiky je těsně nad bodem mrazu. Totéž platí o dalším zdravotnickém personálu. Mám s tím řadu zkušeností - a nejen z porodnice, jako pacientka i jako příbuzná pacientů.

Stejně tak bych "nepochopení" ze strany porodníků neházela pouze na porodníky - muže. Setkala jsem se lékařkami a zdravotními sestrami, které by se bez problémů kvalifikovaly jako špičkové vězeňské dozorkyně.

Co se odborného tisku týče, je dobré číst i jiný než ten český. A čas od času se i z řad českých lékařů a lékařek ozvou hlasy, že v přístupu k pacientům, ať už jsou to rodičky nebo kdokoliv jiný, je cosi nezdravého.
05. 10. 2008 | 12:54

tygřice napsal(a):

Přečtěte si, co píše o porodech v České republice lékařka:

http://www.respekt.cz/clane...

Je to jedna z nepříjemných skvrn na technologickém zázraku, který už léta vytrvale zvyšuje luxus českého zdravotnictví. Mezi čím dál sofistikovanější péčí se to občas ztrácí, ale je to tak: v místních poměrech je dodnes téměř nemožné přivést v klidu na svět zdravé dítě. Při fyziologickém porodu jsou matka i dítě navzdory běžné praxi ve vyspělé Evropě často vystaveni invazivní péči. Porodníci a pediatři rádi opakují, že to všechno dělají v zájmu dítěte a matky. Pravdou ovšem je, že tato péče je nejen drahá, ale mnohdy i škodlivá.

A novinář, otec tří dětí

http://glosy.respekt.cz/Jed...
05. 10. 2008 | 13:21

Aleš napsal(a):

"Proč nemohou porodnice připomínat hotel s útulnými pokojíčky, za jejichž dveřmi jsou plně vybavené sály pro případ, že je nutno zakročit:"

Protože je ty "pokojíčky" třeba pravidelně čistit a dezinfikovat, aby se minimalizovala rizika infekce. Když budou na podlahách koberečky, na stěnách tapety a ošetřující personál se bude motat kolem masivního dubového nábytku, tak to bude velký problém. :)

"Aby se zaběhlý socialistický systém ukázkového porodnictví s nízkou kojeneckou úmrtností změnil na "mother and child friendly" systém ukázkového porodnictví s nízkou kojeneckou úmrtností a vysokou úctou k člověku (tomu malému i k jeho matce), bude třeba mnoho práce a peněz. Ale ještě více vůle - jak ze strany lékařů a zdravotnického personálu, tak ze strany stávajících a budoucích rodičů, kteří takovou změnu prostě budou požadovat".

Hlavně peněz paní. Kdyby primáři a přednostové disponovali penězi, asi byste se divila, jak by to za chvíli vypadalo. Nikdo nechce setrvávat na standardech 70tých let. Vůle je, nápady jsou, práce by byla radost, ale při kritickém nedostatku peněz se samozřejmě na prvém místě vybaví sály a pořídí nové přístroje. Na druhém zajistí dostatek personálu, aby se vůbec dalo fungovat. No a na více sester než je nejnižší možné číslo, lepší ohodnocení jich i lékařů, ale i nové zařízení atd. nezbývá nic. Na rozsáhlé rekonstrukce, které by radikálně změnily organizační schéma porodnic postavených před padesáti až sty lety už vůbec ne. Je to každodenní boj o finance, třeba by se to změnilo, kdyby existovala vrstva filantropů z řad českých miliardářů, která by sem tam poskytla sponzorský dar. Jenže oni se radši dravě vrhnou do privatizace, aby vydělali ještě víc a podmínky v jejich nemocnicích tak budou ještě těžší.
05. 10. 2008 | 13:35

tygřice napsal(a):

To_Aleš

Ale houby, porodní domy v Rakousku vypadají jako zmiňované pokojíčky... A to, že je nemocnice bezpečným, dokonale čistým prostředím, už bylo rovněž dáno vyvráceno. Ve skutečnosti jste v nemocnici vystaven útoku dokonale odolných mutací bakterií, kachlíky, nekachlíky.

Znám X primářů a přednostů a musím říct, že mají méně peněz než lékaři v USA, například. Za své vzdělání si ovšem neplatí a rozhodně nepatří k těm nejchudším vysokoškolsky vzdělaným lidem v této zemi. Rovněž pracují asi tak 70% času co lékaři američtí.

Kromě toho, každým rokem jen já a můj muž zaplatíme přes 30 tisíc korun za zdravotní pojištění. Za poslední rok jsem byla u lékaře jednou (u zubaře, za péči jsem zaplatila hotově). Dítě bylo na jedné preventivní prohlídce, muž na vyšetření žaludku, rovněž ale v soukromém zdravotnickém zařízení. Když máme chřipku, pijeme bylinkový čaj s medem, vincentku, potíme se pod peřinou a v případě horečky užíváme Paralen (opět koupený v lékárně za plnou). Za porod v Centru aktivního porodu jsem - i přes tehdejší finanční potíže - neměla problém zaplatit několik tisíc korun, neměla bych s tím problém ani dnes.

Navíc, porody hradí zdr. pojišťovny a kdyby nebylo nutné vyplácat prostředky na zcela zbytečné invazivní zákroky, peníze na lepší prostředí porodnic by se našly. Nehledě na to, že spokojené, klidné a zdravé děti (mám takové, první ubrečenou noc jsem s ní zažila, když v devíti měsících života dostala chřipkové onemocnění) by rovněž představovaly obrovské úspory prostředků.

Když se chce, tak se peníze na přitroublé kampaně (Olympiáda v Praze, Evropě to osladíme - až z toho dostane cukrovku - a podobně najdou.) Kdyby se chtělo, našly by se i ve zdravotnictví.

Nehledě na to, že RESPEKT k PACIENTOVI resp. RODIČCE nestojí lékaře nic.
05. 10. 2008 | 13:45

tygřice napsal(a):

To: Aleš

A útulné prostředí nevyžaduje masivní dubový nábytek, koberečky ani kožená klubová křesla a LCD televizi. Stačí pohodlná postel, příjemné osvětlení, tichá hudba a soukromí. A již zmiňovaná ÚCTA.
05. 10. 2008 | 13:48

Aleš napsal(a):

"Když se chce, tak se peníze na přitroublé kampaně (Olympiáda v Praze, Evropě to osladíme - až z toho dostane cukrovku - a podobně najdou.) Kdyby se chtělo, našly by se i ve zdravotnictví."

Absolutní souhlas, přidal bych inteligentní dálnici s cenou o dvě miliardy vyšší než by měla být. Ale tohle není chyba zdravotních zařízení.

Znáte X primářů a pracují 70 procent času co američtí. Těch asi taky znáte Y a máte detailní přehled o jejích činnosti. Generalizace. Ale já ve stejném duchu můžu prohlásit, že ti američané mají o 500 procent vyšší mzdy, takže jejich práce stejně neodpovídá. Rakousko sice za vzor dávat můžete, ale tam jsou finance taky někde jinde. Pochopte, že to je o financích. Zařídit individuální pokojíčky, mít dostatek sester, aby sledovali rodičky individuálně po jedné umístěné v nich...na to jsou potřeba peníze...já už nevím jak to vysvětlit.

30 tisíc Vašeho zdravotního za rok není vůbec moc. To, že je zatím nevyužijete je samozřejmě otázka solidárního systému. Jeden těžší úraz a budete spotřebovávat milión korun denně. Navíc si zjistěte kam ty peníze jdou a jak jsou redistribuovány zase zpátky. Taky si zjistěte kolik platí za rok lidé v USA, když chtějí mít pokrytou péči tak jako má každý pojištěnec zde.
05. 10. 2008 | 14:44

Aleš napsal(a):

Závěr: v porovnání s vyspělejšími zeměmi se zde ve zdravotnictví točí daleko méně peněz. Přitom ale za špičkové přístroje a materiál se platí všude stejně. Jejich výrobci nedají nemocnici v ČR slevu, protože jsme tu měli 40 let socialismus. Berte to v úvahu všichni co srovnáváte s Rakouskem, Francií a USA. Požadujete péči jako tam, za peníze, které jsou k dispozici zde, jenže ono tak prostě NEJDE. Samozřejmě je v pořádku požadovat zlepšování, nic proti pojmům jako respekt k pacientovi atd., ale nelze chtít vše, když se na to vydá daleko míň.
05. 10. 2008 | 14:52

tygřice napsal(a):

Nemyslím, že by se českým lékařům vedlo tak špatně.
Následující dokument uvádí čísla z roku 2004, mezitím zcela jistě vzrostla. Nezdaněné příjmy lékařů (a neříkejte, že žádné nejsou ;o)) ) ani všimné od různých farmaceutických firem ve formě kongresů, dovolených a podobně do těchto statistik samozřejmě započteny nejsou.

http://www.reformazdravotni...

Stejně tak nevím, v které nemocnici a při jakých úrazech by mě STÁLA PÉČE NĚKOLIK MILIONŮ DENNĚ. To už je čirá demagogie.

Jestli je pro výkon lékařské profese tím nejdůležitějším faktorem výše platu, zřejmě není něco v pořádku a dotyčný(á) měli studovat práva, nebo začít podnikat v realitách.

A opakuji, že slušnost, empatie, ochota a úcta nestojí nikoho ani korunu. Jen dobrou vůli.
05. 10. 2008 | 15:46

ivan napsal(a):

Jsem otcem tří dětí, třikrát jsem byl s manželkou u porodu, pokaždé v té samé porodnici u nás v Krnově, to,co píše paní blogerka je mi známo, ale nikdy bych neměl potřebu napsat takovýto kritický článek. Spíš bych chtěl znát její odpověďi na otázky jako jsou třeba: Stahy trvají už 24 hodin maminka se nevyspala, síly ubývají, radši ale ještě s těmi hormony počkáme abyste se ještě vyspala, než vám skončí těhotenská pohoda? Jaké jsou vaše zkušenosti, že máte tak jednoznačné postoje? U nás byl každý porod jiný. Jednou došlo i na ten oxytocin, jednou jsme byli rádi za krevní infuzi. Zpětně si ale říkám, díky za to, asi to tak mělo být. Děťátko/a položili mé ženě před přestřižením šňůry na břicho a pak si ho podle potřeby na pár minut vzala sestra na umytí a ošetření, což jsem celé sledoval a mohl jsem si potomka/y i popsat na nožičku a hned ho jsme ho zas přivezli zpátky a dali mé ženě k prsu, což se časově sešlo s porozením placenty a případným šitím. Pak ho mohla mít u sebe už kdykoli chtěla, s tím, že tam byl i speciální novorozenecký pokoj, pokud by třeba manželka chtěla chvíli být sama a spát, zatímco se o miminka stará sestra. Jinak personál je v této provinční nemocnici úplně v pohodě, rodí se tam na lůžku, v kleče i do vody, (což před rekonstrukcí znamenalo, že tatínek doléval teplou vodu kýblem). Teď po modernizaci jsou porodní sály se vším zázemím, co je potřeba, jsou to vlastně takové porodní garsonky a jestli v Praze mají horší porodnice než v okrese Bruntál, tak to nevím:) Jenom máte pravdu, že třeba s tím osvětlením by se dalo ještě ledasco udělat.
05. 10. 2008 | 16:37

Jana Mihovičová napsal(a):

Velmi bych vyzdvihla tento článek psaný lékařkou, na který upozornila Tygřice.

http://www.respekt.cz/clane...
05. 10. 2008 | 21:59

Elisabet napsal(a):

Tygrice
napsala jste to vyborne. Vase veta
"Nehledě na to, že RESPEKT k PACIENTOVI resp. RODIČCE nestojí lékaře nic."
je esenci celeho problemu. Ucta a respekt opravdu nic nestoji. Stale opakovana mantra, ze u nas je malo penez a lekari jsou spatne placeni, u mne neobstoji.
Z odpovedi porodni asistentky nahore nemam zrovna dobry pocit. Pacientky ji delaji problemy a vy zase ctete blboviny typu Zena a zivot.
POkud se Ales s porodni asistentkou chteji podivat na fotografie prijemnych a nevykachlikovanych porodnich mistnosti, snad to TAKOVY problem nebude, damy,(pohrdani v kazdem slove!), tak at si treba najdou porodni dum v Berline Charlottenburgu.
05. 10. 2008 | 22:15

Elisabeth napsal(a):

PS.
Ja jsem rodila v zahranici v Univerzitni klinice. Moje mesicni pojisteni bylo tehdy asi v prepoctu 4000korun mesicne. Za porod, na konci dramaticky operacne zakoncen (operateri a vsichni asistenti na sale se mi predstavili a podali mi ruku), kdy jsem mela u sebe chote 35 hodin, (dostal chudak i najist a mohl se jit vyspat), mela vlastni pokoj i porodni predpokoj a intimitu jsem nezaplatila ani jednu ceskou korunu z vlastni kapsy. Od toho byla moje pojistovna.
To pro Alese, ktery povida o toceni penez. O penezich to proste neni.
05. 10. 2008 | 22:22

Elisabeth napsal(a):

Jinak pro Alese a asistentku specialne bez kachlicku

geburtshaus-offenbach.de
05. 10. 2008 | 22:29

Tomáš napsal(a):

No prosím.
Ženské chtějí rodit doma, budiž.
Porodníci jim zcela upřímně řeknou: připravte se na mnoho komplikací, které s tím budou. Zapomeňte v tom případě na příznivě nízkou (asi 4 promile) novorozeneckou úmrtnost, se kterou se ČR řadí k absolutní světové špičce.
V tu chvíli se ozve obvinění ze strašení. A kdo se to ozývá: porodní asistentky, které by z domácích porodů rády měly živnost. Absolventka FF, odbornice na reklamu, která o zdravotnictví ví, s prominutím, kulový.
Není totiž pravdou, že zdravotnictví rozumí každý, a že do něj může beztrestně kecat.
Nakonec se vytáhnou animozity vůči lékařům, začnou se probírat jejich příjmy a vůbec, vylije se kýbl žluči.
Přátelé, normální společnost se pozná podle toho, že příjem lékaře je řádově na 2,5-4 násobku průměrné mzdy - to je příznak normálnosti. Je to tak všude na západ od našich hranic, v ČR to bohužel nefunguje.
Tam kde rodí asistentky doma, je to, mimo jiné, také z ekonomických důvodů (jsou levnější než lékař). Myslím si, že veřejnost v ČR je zmlsaná lékařskou péčí nadstandardní jakosti, za kterou tato společnost adekvátně neplatí. Přesto ale považuji ústavní porod za účelnou investici. Je to totiž investice do zdraví dětí.
O ženách, které dají požadavkům na dodržení svých laických představ o porodu přednost před bezpečím vlastního děcka, si nedokážu myslet NIC normálního. Asi ani nemá smysl s nimi diskutovat ...
(Autor je lékař, nikoli porodník)
05. 10. 2008 | 22:52

Marcela napsal(a):

Pro Pordní asistentka

Ženy doma rodí. Na celelém světě. Rodí doma i v Čechách. Drtivá většina jich chce mít u porodu porodní asistentku. Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoliv prostředí, včetně domácího prostředí.

Ženy si porod doma volí.

Porodní asistentka je plně odpovědný zdravotní pracovník, vede porod na svou vlastní odpovědnost. Pečuje o ženu, zjišťuje komplikace u ženy nebo dítěte a zprostředkovává přístup k lékařské péči.
To je stejné v nemocnici jako doma.

Porod doma má své výhody, může mít i nevýhody. Záleží na mnoha okolnostech.
Já osobně mám s porody doma zkušenosti.

Pokud chcete slyšet výhody.
Domácí známé prostředí, žena není stimulována novými vnějšími podněty. Intimita, volnost pohybu, jídla, pití, Volba tepla, chladu, sprchy, vany zcela libovolná. Absence nozokomiálních infekcí a iatrogenních vlivů. Absence oddalování dítěte od matky. Zaručený bonding.Dobrá adaptace dítěte. Kontinuita rodiného života.

Tento blog je ale spíše o péči v nemocnici.

Zdravím
05. 10. 2008 | 23:21

Selen napsal(a):

tygřice: vytržení z kontextu nebo totální nepochopení. Já nepsal o platech (kromě toho srovnání s USA). Já psal o penězích nutných ke kvalitnímu fungování zdravotnického zařízení. Alespoň je vidět, jak jsou lidé neinformovaní. Den nestabilního pacienta na JIP/ARO se běžně šplhá do statisíců. Přidružené operace - minimálně desetitisíce. Milion korun denně není žádná výjimka natož demagogie. O tom to je, vy si myslíte, že 30 tisíc na pojištění ročně je bůhvíco, protože paralen stojí pár desetikorun a preventivní prohlídka stovku. Jenže několik dnů/týdnů kritického stavu a péče stojí tolik, že to neodvedete na zdravotním ani za pět životů.

Elisabeth: Vy jste rodila v Německu a tvrdíte, že to není o penězích. Německo v roce 2003 vydalo 11 procent svého HDP na zdravotnictví, zatímco ČR 7 (navíc z úplně jiného HDP). Německo za sebou nemá 40 let chudého socialismu. Ano, podání ruky a představení by měl být naprostý základ i zde, ostatní teze ještě zvažte.
06. 10. 2008 | 08:45

janburian napsal(a):

Děkuji všem, kdo mají zájem o zdraví našich dětí a věří odborníkům a zdravému rozumu. Díky, že snad nedopustíte to, co naznačuje i tato diskuse: že v NAŠEM PORODNÍCTVÍ STRAŠÍ HLAVNĚ REKLAMNÍ AGENTI A LIDÉ KTEŘÍ PARAZITUJÍ NA NEDůSTOJNÉM POSTAVENÍ LÉKAŘů a SESTER a profitují z neúcty naší společnosti ke vzdělání.
Jan Burian
06. 10. 2008 | 09:00

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane IPILIF,

neprominu. Nazývat na těchto stránkách kohokoliv "krávou, debilní husou a slepicí" či jej jinak hrubě urážet je zde zapovězeno (viz Kodex diskutujcích).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 10. 2008 | 10:58

Kateřina napsal(a):

Pane Buriane,
musím říct, že mě skoro až hulvátský tón Vašich poznámek poněkud překvapil. Začínám si fakt myslet, že máte něco proti ženám. To, co jste napsal, je skoro na úrovni předrevolučního Rudého práva a jeho výkřiků typu: "Kdo vám, rozvraceči republiky,za to zaplatil? Komu to slouží?" Od člověka Vaší inteligence bych čekala jiný způsob diskuse. S úctou Kateřina Šmálková
06. 10. 2008 | 11:02

Nina napsal(a):

Zkuste si představit, že se vás to procento úmrtnosti dětí začne týkat jenom proto, že jste si hráli na chytřejší než je studovaný doktor. Statistika je statistika, ale zkuste si představit ty děti a navíc vaše děti.
06. 10. 2008 | 11:13

Jan Burian napsal(a):

Paní Šmálková,
možná, že to tak, jak soudíte, opravdu není. Spojení "rozvraceči republiky" jsem opravdu nepoužil. Ale "komu to slouží", to by mě opravdu zajímalo. Vy věříte někomu, kdo má v popisu práce ignorovat pravdu v zájmu zisku, že má poctivé úmysly? Zvlášť, když je laik a zvlášť, když odmítá odpovídat na otázky?
A ještě poznámku:
Já opravdu nemám rád některé ženy, a taky některé muže, když dovolíte. Myslíte, že na to má člověk právo, nebo musí milovat každého, kdo mu lže a snaží se s ním manipulovat?

Jestli máte chuť se o tom bavit, nbapište mi radši e-mail, ať tu nenudíme veřejnost.- jb@janburian.cz
Děkuji
S úctou
Jan Burian
P.S. Mocně souhlasím s paní Ninou. Zkuste to, prosím...
06. 10. 2008 | 11:18

Rostislava napsal(a):

Já, ač jsem se zařekla, že nebudu vstupovat do diskuse s nikým jiným než s Janou Mihovičovou, která mně loni nazvala "světicí", musím se nyní přidat. A to k Janu Burianovi. Jeho tón příspěvku je sice velmi přímý, někdy i útočný, nicméně dle mého názoru odrážející naprostou realitu současného zdravotnictví.
Pokud by se náhodou stalo, že právě Vaše dítě bylo poškozeno díky domácímu porodu či nedejBože zemřelo, měli byste na to jiný názor. Pokud ovšem se zde bavíme akademicky, přičemž zde určitě nebudou vstupovat do diskuze ženy, u kterých při domácím porodu došlo k poškození dítěte, tak je to trošku matení veřejnosti.
Znám velké aktivistky ohledně domácích porodů, feministky, které své děti nebo dítě rodily v nemocnici a pod dohledem konkrétně vybraného lékaře, nejlépe jim známého. Pak si přečetly nějaké publikace a profilují se veřejnosti, jako by doma rodily už 15 dětí na běžícím páse a vlastně se nikomu nic nestalo. Trochu mi to připomíná situaci s "nechtěnou" sterilizací Rómek, které své 2 předchozí děti dali do ústavu a k adopci a pak vyhráli soud, že byly nechtěně sterilizovány, protože ony strašně chtějí další miminko.
Každý se nějak profiluje a já si opravdu nemyslím, že to, co má člověk 100% na srdci, tady na těchto stránkách odprezentuje. Vždy je v tom nějaký záměr, proč říct to či ono.
06. 10. 2008 | 11:57

Jan Burian napsal(a):

Paní Mihovičová,
poslala jste mi na můj blog článek z Respektu, kde je kritizována zatvrzelost některých porodníků. Děkuji za něj. Kdybyste se ovšem zabývala touto kritikou Vy a vedla jste ji jiným tónem - tedy nevyháněla byste rodičky z porodnic bůh ví kam, musel by s Vámi každý souhlasit. Ano, péče v porodnicích není ideální a musí se vylepšit. Mnohde se tak stává, jinde to jde pomaleji. Ale takhle to vypadá, že jste lobbistka paní K., a nelze Vám věřit. Spojení reklamy a neodbornosti v tomto případě převažuje, ať chcete či nechcete.
Jan Burian
06. 10. 2008 | 12:08

janamihovicova napsal(a):

Kdo je paní K? Myslíte paní Koenigsmarkovou? Tu jsem osobně viděla jen jednou. Četla jsem její knihu a má můj respekt. Jinak tento článek sleduje můj osobní zájem. Chci žít ve svobodné společnosti, kde se respektuje svobodná volba.Co se týká domácích porodů, upozorňuji ve svém textu jen na to, že diskuze kolem nich je vedena manipulací strachem ze strany lékařů.

Domácí porod není pro každou ženu. Za prvé to musí chtít, za druhé nesmí mít kontraindikace, za třetí, měla by rodit se zkušenou porodní asistentkou. Pokud se tato pravidla dodrží, podstupuje žena stejné riziko, jako v porodnici, pouze pravděpodobnost, že na ní budou provedeny zbytečné lékařské zákroky se podstatně sníží. Výzkumů je na to více než dost.

Je ovšem zajímavé, že čísla z České republiky neexistují. Nikdo tu nesleduje plánované domácí porody a jejich výsledky. Jen se straší. Je to takový prodní underground. Přitom by se domácím porodům měl dát nějaký jasný oficiální rámec a pravidla. Vždycky tu totiž bude část žen, které budou chtít rodit doma.

Mimochodem, letos je v Praze domácích porodů asi dvakrát tolik, než minulý rok. Domnívám se, že je to částečně baby boomem, ale částečně také proto, že ženy nemají na vybranou. Uhájit si přirozený porod v porodnici není jednoduché. Přitom některé lékařské intervence mohou dítě poškodit, ale jak psala lékařka v Respektu, projeví se to až v dospělosti. Také proto se rodí doma. Kdyby existovaly porodní domy a odpovídající služby porodnic, mnoho žen by asi tuto variantu nezvolilo. Což je i můj případ.

No vy si myslíte, že já jako nezdravotník a pracovník v reklamě němám právo se vyjadřovat k porodům. Asi jste přehlédl, že jsem taky žena. Vy si tedy myslíte, že ženy obecně nemají právo se vyjádřit k tomu, jak se budou rodit jejich děti. Tak to jste asi spad z višně, ne, pane Buriane.
06. 10. 2008 | 12:46

janburian napsal(a):

Promiňte, ale proto jste kreativní ředitelka reklamy? Ach jo...
06. 10. 2008 | 12:51

janamihovicova napsal(a):

Omlouvám se, ale ještě jsem svůj komentář doplnila, čímž ten váš ztratil smysl. Ale on ho možná neměl ani před tím.
06. 10. 2008 | 13:15

Jan Burian napsal(a):

Nespadl jsem z višně, milá paní kreativní ředitelko, jen si myslím, že Vy jste se prostě diskvalifikovala sama, abyste cokoli sporného s takovouto razancí hlásala. Jak jistě víte pojem "pravda" ve Vašem povolání je pojmem zcela relativním. Jste schopni hlásat totální bludy za účelem zisku. A jak mám rozlišit, že teď píšete jako žena a jindy jako najatá prodavačka čehokoli? A navíc, když začnete strašit strašením a vyhánět matky z porodnic atd.(to bych se jen opakoval)? Tak buďte přece trochu skromnější a opatrnější! Jak Vám máme věřit zrovna tentokrát, když minule jste nám namluvila, že ten odporný jogurt XY je mnohem krémovitější než jiný???
Copak to nechápete, že v razanci svých soudů v případech, kdy jde o zdraví dětí a matek musíte být přinejmenším zdrženlivější?
Tak kdo tady spadl z višně, co myslíte?
06. 10. 2008 | 14:01

Porodni_asistentka napsal(a):

Plně souhlasím s panem Burianem.
Pro Marcelu:
Domácí známé prostředí - jistě. Žena není stimulována novými vnějšími podněty - které ovšem nelze generalizovaně hodnotit jako špatné. Intimita - je respektována i v nemocničním prostředí. Pokud u vás ne, měla byste svým kolegyním domluvit. Volnost pohybu - i ta je v rámci porodního boxu a chodby realizovatelná v nemocničním prostředí, což, přepočteno na metry čtvereční, vychází přibližně nastejno. Jídlo, pití - chcete snad říct, že u vás v nemocnici necháváte pacientky hladovět? Volba tepla, chladu - nebo jim zakazujete otevřít si okno?? Nebo jít se osprchovat, kdykoli chtějí? Maminka může strávit ve sprše celou první dobu, když jí to vyhovuje, pokud je mi známo. Absence nozokomiálních infekcí - v tom vám nelze nic vytknout. Počet neštěstí vzniklých v důsledku nosokomiálních nákaz je ovšem procentuelně nižší, než perinatální úmrtnost ve státech, kde se rodí doma. Iatrogenní vlivy - s dovolením bych se lékařů zastala. Je totiž v jejich vlastním zájmu rodičkám pomáhat a životy zachraňovat, nikoli naopak. Rozhodně v případě nastalých komplikací svede obvykle lékař více, než porodní asistentka v útulném domácím prostředí, zato bez potřebného příslušenství. Absence oddalování dítěte od matky - dítě se snažíme rodit mamince přímo na břicho. Nejsou-li přítomny komplikace, dostává je k prsu ihned po zapeánování pupečníku a zůstává s ním i na sále. Po převozu na odd šestinedělí pak funguje systém rooming-in. Děti NEJSOU oddělovány od matek. Zaručený bonding - ten záleží daleko více na nátuře matky, než na prostředí, resp. polopaticky - maminka, která se dítěti věnovat chce, se mu bude věnovat stejně dobře v nemocnici jako doma, a pokud nechce, má dítko smůlu, i kdyby se narodilo třeba v paláci. Dobrá adaptace dítěte - uveďte KONKRÉTNÍ důkaz, že při hospitalizaci tomu tak není. Kontinuita rodiného života - fráze typická pro články tohoto typu. Řekněte mi, čím porod v nemocnici narušuje "kontinuitu rodinného života"??
Porodní asistentka doma sprostředkovává přístup k lékařské péči stejně jako v nemocnici. Studovala jste, předpokládám. Takže víte, že v boji o záchranu života dítěte hrají roli vteřiny. Jak takovou hloupost vůbec můžete říct?
Porody doma jsou u nás stále non lege artis. Pokud se takových akcí účastníte a riskujete tak životy dětí i matek, pak VY byste se měla zamyslet nad tím, jak reprezentujete svoji profesi, milá kolegyně!
06. 10. 2008 | 14:51

janamihovicova napsal(a):

Pane Buriane, cením si vašich mediálních doporučení, ale myslím, že se i nadále budu řídit vlastním úsudkem. Ale myslím, že korektní diskuze by měla probíhat k věci. Tedy ke konkrétním informacím vyskytujícím se v textu. Zatím se vše točí kolem mého zaměstnání. Všimněte si, že já jsem se o vašem povolání ani nezmínila. Ale dobrá, řekl jste si o to sám. Takže. Co mi má sakra nějaký písničkář a navíc chlap radit, jak mám psát o porodech. Vždyt je úplně nekompetentní.
06. 10. 2008 | 18:31

Porodni_asistentka napsal(a):

Pan Burian, s dovolením, není "nějaký písničkář", ale člověk, který narozdíl od vás, milá damo, píše něco, co se dá číst.
06. 10. 2008 | 19:31

MS napsal(a):

Paní Mihovičová,

prosím, kdo je dle Vás a dalších lékařů (např. lékařky H. Máslové) či jen potenciálních nebo skutečných matek odborníkem na porody?
Dosud jsem myslela, že je to porodník. Porodní asistentka se učí u porodníků, takže svoje vědomosti získává také od neodborníků? Nebo jak to je? Vážně z článků, které píšete i na které se odkazujete i na jiných blozích, jsem zjistila, že vlastně nevím, na jaké že se to odvoláváte odborníky, kdo je tím Vaším odborníkem na porody? Moc by mne to zajímalo. Děkuji za odpověď.
06. 10. 2008 | 20:35

Jana Mihovičová napsal(a):

Nerozumím otázce paní MS, ale všechny informace, které uveřejňuji jsou podložené nějakými odbornými zdroji.V tomto článku jsem vycházela z doporučení WHO, doporučení neziskové organizace Lamaze, která ve svých materiálech pracuje výhradně s odbornými zdoji jako jsou lékařské studie. Dále jsem vycházela z lékařských studií uveřejněných v British Medical Journal, Lancet a Cochrane Library. Procento episiotomií jsem našla na http://www.aperio.cz, ale ještě jsem si ho telefonicky ověřila ve vinohradské porodnici. Další informace o nemocniční praxi získávám většinou od dul, které chodí s ženami rodit a tudíž mají představu o kvalitě péče v různých porodnicích. Jak vidíte, svoje blogy si nevymýšlím, ale většinou se sběru informací věnuji velmi pečlivě.
06. 10. 2008 | 22:02

Jana Mihovičová napsal(a):

Ještě malé vysvětlení, co je Cochrane Library:

The Cochrane Library is a collection of databases in medicine and other healthcare specialties provided by the Cochrane Collaboration and other organisations. At its core is a database of systematic reviews and meta-analyses which summarise and interpret the results of high-quality medical research. The Cochrane Library aims to make the results of well-conducted controlled trials readily available. It is a key resource in evidence-based medicine.

Zejména bych vyzdvihla poslední větu. "Je to klíčový zdroj pro medicínu založenou na důkazech."
06. 10. 2008 | 22:09

Marcela napsal(a):

Pro Porodní asistentka

Vytváříte v nemocnici dobré podmínky pro rodící ženy. To je chválihodné a je to jistě to, co je potřeba dělat.

Pak takovým zláštním způsobem kritizujete porody doma. Co myslíte tím Porody doma jsou u nás stále non lege artis.
Také nazývat péči porodní asistentky během porodu doma "akcí", mě nepřipadá úplně vhodné. I to tvrzení, že porodní asistenka poskytující péči mimo nemocnici špatně reprezetuje, mě připadá poněkud nešťastné.
Pokud máte nějaké pochybnosti o tom, zda je vhodné, aby porodní asistentka poskytovala péči během porodu v domácnosti, obraťte se na ICM.

Prve jste se ptala na pozitiva porodu doma. Bylo mi celkem jasné, že to pro Vás žádná velká PRO nebudou.
Není pochyb, že porod doma má i svá negativa. Tady v Čechách je to mimo jiné stigmatizace rodičů, kteří chtějí rodit doma a xenofobní reakce některých lidí.

Abyste získala předatavu o výsledcích výzkumů o porodech mimo nemocnici podívejte se na:
http://www.pubmedcentral.ni...

Není nutné podléhat osobním názorům a prezentovat je za obecné pravdy.

Zdravím
06. 10. 2008 | 22:30

Marcela napsal(a):

http://www.rozhlas.cz/radio...

Hezký pořad k tématu. Poslechněte si.
06. 10. 2008 | 23:29

Baba napsal(a):

Uvažujete-li o porodu, ptejte se žen z vašeho okolí, které jsou vám blízké. Maminky, tet, kamarádek a tak. Jistě vám popíšou všechny ty nezvladatelné anebo stěží zvladatelné momenty, které k této důležité události prostě patří. A když už se vyptáte na všechno dopodrobna, spolehnětě se, že ještě objevíte širokou paletu drobností a pocitů, o kterých vám dosud nikdo neřek.
Myslím, že k porodu je dobré být přiměřeně materiálně zabezpečený, je dobré mít k ruce tatínka dítěte, blízké příbuzné a počítat s tím, že to všechno od početí až nevím do kdy zabere daleko víc času, trpělivosti a energie, než by člověk, který ještě děti nemá, čekal. A že ten čas, trpělivost a energie, které do takto zvoleného podniku vložíte, kromě toho, co z toho může nebo nemusí vzejít, jsou ty, které budou vaší odměnou.
07. 10. 2008 | 09:08

norma napsal(a):

Jsem z toho na rozpacích. Myslím, že je těžké přirovnávat porody u nás a třeba v USA. Slyšela jsem reportář, kde se vedla diskuse o tom, proč v USA je nedostatek porodníků. Důvod, prostě americký, bojí se žalob a pojištění je drahé.
Pokud jsem informována, tak budouci maminka má možnost navštívit porodnice, seznámit s jejím chodem a na základě toho si zvolit kde chce rodit. Vidím to jako optimální řešení.
07. 10. 2008 | 09:25

Rostislava napsal(a):

Asi už nemá smysl reagovat na cokoli. Diskuse pod tímto tématem se strhla na zcela nesmyslný boj o slovíčka mezi Marcelou a Porodní asistentkou a předhazováním různých www adres, kde kdo čerpal jaké prameny.
I já četla článek MUDr. Heleny Máslové, na který nás zde upozornila Jana, a s prominutím bych si nedovolila z něj čerpat a pracovat s ním jako s pravdou. Nechci brát názor dr. Máslové z Roudnice nad Labem, nicméně bych si nedovolila prezentovat její názory jako "nic než pravdu". Taky její zmínka o tom, že na jedné pražské klinice se pomáhá rodičkám v term. fázi porodu tlačením na břicho, mně lehce zarazilo (zda je autorka lékařkou). Protože to se dělá naprosto všude ( i když je to podle nejnovějších doporučení zakázáno a mají se použít vakumextrakce či kleště- podle akutního ohrožení plodu hypoxií).
Nevím, jak si vy všichni představujete porod, když klesají ozvy plodu. Jako že bych podle dr. Máslové počkala, až to matka sama porodí? Třeba za 10-20 min? Zvlášť když nechce tlačit a nespolupracuje? A že jí pak hypoxický plod položím na břicho a počkám, až dotepe pupečník??? To ne !!! Udělám Kristelerovu expresi, viz výše zmiňované tlačení na břicho, nebo použiji východové kleště a dítěti se ihned po porodu musí dát adekvátní péče !! Masáž, teplá podučka, masáž srdce, kyslík.... Že bych čekala, až se narodí postižené dítě nebo mrtvý plod? Nevím, kde žijete diskutující přátelé, ale já nechci, aby se rodily postižené děti, a myslím, že matky si to taky nepřejí. Jen jsou pořádně z porodu utahané a trošku všechny začínají zmatkovat. Chápu je, sama jsem matkou, vím, co jsem dělala já sama. Proto mi. když se vrátím k tématu, připadají vaše debaty jako akademické...
Protože pracuji v klinické praxi, vím, jak se občas stanovují diagnozy (pět k článku a odkazu na dr. Máslovou). To, že má dítě někdy zpomalený psychomotorický vývoj či je hyperaktivní, občas se stane, že se mu přiřadí nějaká diagnoza a když už není na co to "shodit", tak psychologové rádi (ne však všichni !!) to přičítají porodu (čemukoliv, co se u něho stalo). Nicméně to, že bych mohla s určitostí tvrdit, že dítě, které bylo odňato v prvních minutách od matky, bude postiženo v dalším životě, mi připadá, s prominutím zcestné. To musí ovšem v praxi znamenat, že všechny plody, narozené císařským řezem, předčasné porody či těžce hypoxiké plody, jsou adepty na probémové individua se sklonem k poruchám učení, zločinu či opožděnému psych. ývoji.
Vážně si to všichni myslíte?
Pokud ano, nemá smysl zde diskutovat. Argumentace je stejně z obou stran demagogická,každý z nás zde zase uvede všechny prameny, kde čerpal a život půjde dál....
Jano, nejlépe bude, (teď to myslím dobře),až Vy konkrétně budete rodit, zařiďte si to opravdu podle svého gusta. Klidně si to zařiďte jen s porodní asistentkou, nebo v blízkosti zdravotnického pracoviště a se sanitkou u domu. Já jsem pro. Přeji Vám, aby nenastaly komplikace a abyste nám tady za čas mohla napsat, že všechno bylo strašení, z naší strany zdravotníků :o))). Já Vám vážně přeji to, aby vše bylo podle Vašich představ, a abyste na porod měla zážitky, které jste si představovala, že je budete mít. I když si stejně myslím, že Vás spoustu věcí překvapí.
Vaše "světice"
07. 10. 2008 | 12:36

Elisabeth napsal(a):

pani Normo

USA je trochu extra priklad. Tam se da zazalovat leccos,nejen u porodniku, nejen i lekaru ale i vsude jinde. To, ze je malo porodniku v USA neni pravda.
07. 10. 2008 | 12:50

Elisabeth napsal(a):

jinak velice zajimavy porad o Petici. Temer jsem se nasla ve slovek pana primare Massena.
07. 10. 2008 | 12:52

Elisabeth napsal(a):

porad :

http://www.rozhlas.cz/radio...

Pardon....
07. 10. 2008 | 12:53

Jana Mihovičová napsal(a):

Rostislavo, já vás asi zklamu. Mě problematika porodu zajímá zejména jako obecný problém lidské svobody.Zatím vlastní děti neplánuju :)))) Ale poslechněte si i ten pořad v rozhlase.:))) Docela mě potěšilo, že existuje porodník, dokonce od Apolináře, který má stejný názor jako já :)))
Jinak je mi jasné, že akutní porodnická péče bude vždycky potřeba. Jen ji opravdu nepotřebujeme všechny. Jana
07. 10. 2008 | 13:01

Algem napsal(a):

to Rostislava:

pani dr., tim, ze jste znovu reagovala na neuplne a nedomyslene informace od pani Mihovicove, nevim jestli kazdy pochopi vas zamer, ale ja s vami souhlasim: zalezi na komplexnich vedomostech, zkusenostech, individualnim pristupu. Pani Jana opakovane hazi lekare (porodniky) do jednoho pytle. Popisuje situaci jako spatnou v cele CR. Ale je to o konkretni nemocnici, konkretnim lekari, konkretnim pacientovi (rodicce), konkretni situaci. Ne vsude a vsichni si stezuji, neni vsude vsechno spatne. Drzte se.
07. 10. 2008 | 15:49

JT napsal(a):

Četl jsem pozorně, poslechl pořad (prolik od Elisabeth) a žádné házení do jednoho pytle nezaznamenal. Divné... Možná mě máma porodila v klidné a přátelské atmosféře, tak ani po 49 letech života necítím potřebu někomu podspouvat, co nikdy neřekl :)))
07. 10. 2008 | 16:19

Porodni_asistentka napsal(a):

Marcelo,

mám pocit, že mluvíme každá jiným jazykem. Nebudu se s vámi dále bavit, zjevně to nemá smysl. To, že nejen lidé medicínsky nevzdělaní (budiž), ale dokonce i lidé z našich řad podporují v ženách utkvělé představy, že porodnice jsou u nás pomalu mučírny, mne zaráží a mrzí, což je ovšem můj problém a diskutovat o něm zde evidentně nemá smysl. Nepřesvědčila jste mne, já nepřesvědčím vás. Je mi za vás poněkud stydno, a mohu si jedině přát, aby vám ty non lege artis porody dopadaly dobře, a aby se nevyskytly komplikace. Přeji mnoho zdaru.
07. 10. 2008 | 16:31

Elisabeth napsal(a):

porodni asistentko

poslechla jste si ten porad?

Co na to rikate?
07. 10. 2008 | 17:44

Porodni_asistentka napsal(a):

Říkám, že je to překroucené ve prospěch UNIPA. Doporučuji poslechnout si také názory žen z ČKPA.
Lékaři nepředhazují porod jako nemoc, jen upozorňují na FAKTA - to jest, že porod doma s sebou nese větší riziko perinatálních úmrtí, nic víc, nic méně...nevím jak jinak to ještě říct.
Ano, souhlasím s tím, že my zdravotníci bychom často měli jít do sebe, co se týče chování k pacientům, a rozhodně se neodvolávat na nedostatečné finanční ohodnocení naší profese, jelikož tu by měl člověk vykonávat z úplně jiných důvodů. Snažím se to dělat, troufám si říct, že mnoho z nás se snaží. Není to stoprocentní u všech, jako v žádné profesi. Jistěže to zdravotníky neomlouvá, tím tuplem, protože "pracují" S LIDMI. Nemohu vám dát lepší odpověď než tu, že sama za sebe se dále snažit budu - respektovat lidskou individualitu a být empatická vůči klientkám. A usilovat tak o to, aby na nemocniční prostředí nebylo nahlíženo tak katastroficky...nikoli tím, že z nemocnice "na protest" odejdu, a budu chodit k porodům doma.
07. 10. 2008 | 18:24

norma napsal(a):

Elisabeth
tak potom v této reportáži lhali. Já ji ale celkem věřím právě proto, že v USA lze zažalovat skoro vše. Což jsem vlastně napsala již v prvním příspěvku.
07. 10. 2008 | 18:49

Jana Mihovičová napsal(a):

Porodní asistentko, proč tvrdíte, že porody doma zvýší novorozeneckou úmrtnost?

Zde je výsledek z metalanalýzy zveřejněné na Cochrane Library.

Co je Cochrane Library se dozvíte z mého příspěvku výše nebo z od pana doktora Kouckého, v rádiovém příspěvku, odkaz též výše.

[O42] Meta-analysis of observational studies: safety of home birth
O. Olsen

Home birth offers a safe and acceptable alternative to hospital confinement for selected pregnant women, and reduces the incidence of medical interventions.
07. 10. 2008 | 19:22

Porodni_asistentka napsal(a):

To je jeden zdroj. Pro mě jsou daleko podstatnější ta čísla, která ve svém rádoby chytrém článku označujete jako "statistické čáry máry fuk".
07. 10. 2008 | 20:56

Algem napsal(a):

to JT:

Kdo v tomhle blogu zacina s tim, ze v ceskem porodnictvi strasi? Presne nespecifikuje kde a u koho.
07. 10. 2008 | 21:47

Jana Mihovičová napsal(a):

Porodní asistentko, nevykrucujte se. Uveďte odborný zroj, který dokazuje, že plánované domácí porody u nízkorizikových žen zvýší kojeneckou úmrtnost.
07. 10. 2008 | 23:21

Elisabeth napsal(a):

normo

v kazdem restaurantu nebo nadrazi ci v kazdem kdovico lze zazalovat cokoliv (zazalovat cokoliv muzete ostatne i u nas). V Americe na rozdil od Ceska neco dostanete. To ze neco dostanete napriklad od porodnika je znamo a tudiz jsou firmy (nejenom porodnici) POJISTENI. Z vlastni kapsy to neplati.
(Ja jsem taky pojistena na 300 milionu dolaru).
To ze se nekdo muze zahojit na chybe treba lekare (nebo firmy vyrabejici lednice) je vec, ktera nema vliv na nizky pocet restauraci, lekaru nebo vyrobcu aut ci lednicek. Americani veri, ze kdyz nekdo udela chybu, ktera se mu soudem dokaze, mel by byt potrestan. Zda se mi to logicke.
08. 10. 2008 | 10:56

Algem napsal(a):

to Mihovicova:

pani Porodni asistentka se vykrucuje?
Jasne napsala, ze vy uvadite pouze jeden zdroj, ktery se hodi k vasemu nazoru. Kdyz jiz tady ty "soudy", s prominutim si taky dovolim: Pisete blogy asi tak jak se dela reklama. Vybirate informace, ktere se vam hodi, prekrucujete fakta jak se vam hodi a pod.
08. 10. 2008 | 11:05

Kopidová napsal(a):

Paní Mihovičová, nenechte se odradit agresivní diskuzí a disktujícími. Je jedno, kde pracujete, důležité je, že máte pravdu! Mluvíte za mnoho dnešních mladých žen. Už jen samo o sobě to, jak šokující je toto téma pro většinovou populaci a jaké agresivní reakce vyvolává, je vidět, že jste ťala do živého.

Dále fakt, že například v mé sociální skupině (VŠ a SŠ vzdělané ženy 25 - 35, Praha), je VĚTŠINA žen, které možnost výběru chtějí, vypovídá o tom, že situace je vážná a jsme na prahu změny, za kterou také bojujeme.

(I přesto, že na mě paní MS vytahuje právníky kvůli tomu, že jsem s ní nesouhlasila na internetové diskuzi (směšné).)

PS: Pan Burian mě těžce zklamal. Jeho blogy mě dříve bavily, myslela jsem, že je gentleman. Zajímalo by mě u kolika porodů byl či kolik publikací na toto téma přečetl a s kolika ženami o tom diskutoval. A v neposlední řadě by mě zajímalo (i vzhledem k jeho věku), kde se narodil on. Nic bych za to nedala, že doma.
08. 10. 2008 | 13:45

Kopidová napsal(a):

Ale kromě těch právníků, kterými jste mě postrašila, jsem vaši reakci na můj komentář bohužel moc nepochopila, paní MS. Mrzí mě to.
08. 10. 2008 | 13:47

norma napsal(a):

Elisabeth
Už jsem Vám napsala, že reportáži celkem věřím. Mám právo mít svůj názor. Je to moje volba, já Vám ji nevnucuji. Na kolik jste pojištěna Vy, je pro mně naprosto nezajimvé a irelevantní. Za svým názorem si stojím. Nevím, proč Vás to tolik rozčiluje.
08. 10. 2008 | 15:39

MS napsal(a):

Pani Mihovičová,

v žádném případě si nemyslím, že si vymýšlíte. Jen jasně z Vašich článků a článků zastánců porodů doma vyplývá, že se jedná o spor odborníků.

Jedni odborníci jsou zastánci porodů doma a druzí jsou odpůrci těchto porodů.

To je potřeba vždy a všude zdůrazňovat, pokud chcete hlásat svobodu rozhodování!!!! Nelze napsat zavádějící články o tom, že odborníci něco doporučují a porodníci to nechtějí – pak to není žádná svoboda!!!! Pokud takovéto články píšete, jsou neseriózní a nedivte se, že jste obviňována z reklamy apod. od lidí, kteří umí vnímat text jako celek!

Odborníci ve všech vědních oborech se neustále o něčem dohadují, jsou různé výzkumy, které něco potvrdí, aby se to zase za pár let vyvrátilo jiným výzkumem apod.

Dále uvádíte dosti zavádějící informaci o možnostech výběru toho či onoho porodu. Rodička má možnost si vybrat, ale porod doma není hrazen ze standardního pojištění a v různých částech ČR je tato možnost jinak dostupná.

Pokud si mne pamatujete z jiných diskuzí, víte, že bych po absolování dvou bezproblémových porodů doma nerodila, protože si uvědomuji vysoká rizika, která mohou nastat.

Co bych říkala před prvním porodem, který jsem si tenkrát neuměla představit a měla z něho strach, dnes už nejsem schopna seriózně říci.

Nemůžu ani náhodou říci a ani nechci říci, že si vymýšlíte, ale mohu říci, že nepíšete seriózně, protože neuvádíte negativa a pozitiva obou metod! (Ne, že propagujete metodu, která není u nás obvyklá!)

Pokud by se jednalo o housky na krámě, zasměji se, a tím to skončí. Pokud si myslím, že hazardujete se zdravím, nemám to svědomí, nechat Vaše jednostranně zaměřené články bez povšimnutí.

Hezký den.
08. 10. 2008 | 16:41

Porodni_asistentka napsal(a):

To bylo velmi pěkně řečeno, a nemohu než souhlasit s MS.
Paní Mihovičová, já netvrdím, že
"plánované domácí porody u nízkorizikových žen zvýší kojeneckou úmrtnost" zaručeně a ve sto procentech případů. Tvrdím jen to, že i u nízkorizikových žen, dle odborných zdrojů až u 7% z nich, se mohou během porodu vyskytnout nenadálé komplikace, které v domácím prostředí a bez přítomnosti lékaře nejsou zvladatelné bez ireverzibilního poškození dítěte, respektive matky. Komplikace, které vy jakožto laik si zjevně vůbec nedokážete představit, jinak byste tak neobjektivní článek nevyplodila. Co se tady snažím hájit, je bezpečí rodiček, nikoli nátura zdravotníků obecně, jak jste si už mohla všimnout.
Dále (k vám, paní Kopidová), nemám pocit, že bych s někým jednala agresivně. Snažím se tu vést plodnou, slušnou diskusi. Uvádím fakta, říkám svůj názor, nic víc, nic míň.
A legislativou je bohužel nutné se ohánět, jelikož právní odpovědnost za komplikace vzniklé při porodu doma nese porodní asistentka, nikoli rodička.
Zeptám se jinak, vás všech. Změnil by se váš názor na porod v nemocnici za předpokladu, že by pověst zdravotníků, resp. jejich chování k pacientům, bylo lepší? Tady totiž, dle mého názoru, je jádro problému. Ne prostředí, ale přístup. Nebo se mýlím?
08. 10. 2008 | 17:48

Nový napsal(a):

Kdyby měly porodní asistentky převzít 100% garanci za hladký průběh porordu doma, tak by od svého byznysu velmi rychle ustoupili. Je to nezodpovědně zneužívání rodiček, kterým se z pochopitelných důvodů do porodnice nechce. Stejně jakose člověku nechce k zubaři apod.. Ydravý rozum ale hovovří jasně pro nemopcnici. A pkud jde o zahraničí: že se něco praktikuje v zahraničí ještě vůbec neznamená, že to je dobrá věc !
08. 10. 2008 | 17:53

Elisabeth napsal(a):

normo

vubec nic mne nerozciluje, (spis se usmivam) jen, ze vy tu argumentujete s ceskou reportazi o tom, ze v USA je nedostatek porodniku, v diskuzi o riziku pri porodu v porodnicich.
Vcerejsi vecer jsem stravila s americankou,ktera je nekolikanasobna matka a rodila v
USA. Nic takoveho za 35 let pobytu v USA neslysela. Nedostatku si nevsimla. Samozrejme je nutno znova opakovat, v USA jsou lidi bezne pojisteni na rizika cehokoliv. Tudiz to neplati z vlastni kapsy, kdyby neco. A lekari samozrejme tuplem, takze jim nic nebrani vykonavat zamestnani.

Ale klidne te reportazi verte. Nepostrehla jsem , ze byste mi neco vnucovala.
08. 10. 2008 | 19:39

Elisabeth napsal(a):

pane Novy, nic ve zlem,ale jste si opravdu jist, ze lekari mohou prevzit 100% garanci za ciokoliv? Nemohou a sami to vedi.
Jinak na okraj: pruzkumy rizik u porodu mimo kliniku se provadeji jiz leta letouci.

Jinakl vase veta, ze se matkam nechce z pochopitelnych duvodu (hezke, ze je znate) do nemocnice jako se jinym nechce k zuba^ri je hezka........)))))
08. 10. 2008 | 19:44

lock napsal(a):

Porodní asistentka:

Dobrý večer, zaznamenala jsem informaci, že u nemedikovaných rodiček se případné komplikace ohlašují s časovým předstihem, který umožňuje včasný přesun do porodnice (u domácích porodů se doporučuje dojezdová vzdálenost porodnice do 20 minut). Co si myslíte o této informaci?
08. 10. 2008 | 20:04

Porodni_asistentka napsal(a):

Lock:

Dobrý večer. Jak je to myšleno, nemedikovaných? Rodičky v nemocnici dostávají (v případě vlastního souhlasu) jedině analgetika (Novalgin, Buscopan) - za porodu pomáhají uvolnění porodních cest. To ale není pravidlem. Z ostatních medikací se podávají léky při indukovaných porodech (prostin) v případě potermínové gravidity nebo odtoku PV bez přítomnosti kontrakcí - což se tedy netýká fyziologických gravid. A dál mě napadá už jen podávání antibiotik ženám s pozitivním GBS (streptokok agalactiae, který může představovat fatální nebezpečí pro dítě, pokud se antibiotika nepodají), což se také netýká zdaleka všech rodiček. Nemedikované rodičky tedy v povětšinou najdete i v porodnicích...a domnívám se, že komplikace se ohlašují bez ohledu na toto, ale je to můj osobní názor, na toto téma jsem žádné studie nikdy neviděla. Smím se zeptat, odkud tuto informaci máte?
08. 10. 2008 | 20:56

Marcela napsal(a):

Pro Porodní asistentka

Vaše tvrzení:
"............jelikož právní odpovědnost za komplikace vzniklé při porodu doma nese porodní asistentka, nikoli rodička."

mení přesné. Porodní asistentak je odpovědná za svou práci, jako každý jiný zdravotní. Je jedno jestli je to v nemocnici nebo v ambulanci nebo při poskytování péče doma. Vy v nemocnici také přece nejste odpovědné za vzniklé komplikace, pokud je svým jednáním nezpůsobíte. Jste odpovědné za to co děláte. Primárně porodní asistentka poskytuje péči zdravé ženě, zdravému dítěti. Pokud se vyskytnou komplikace, je v její kompetenci je rozpoznat a přivolat lékaře, nebo zajistit ženě převoz k lékaři. Je to stejné po celém civilizovaném světě, kde jsou lékaři dostupní.

Vážím si všech, kteří poskytují péči Motherbabyfriendly. Z mého pohledu je daleko důležitější jak porod probíhá než kde. Nezpochybňuji Vaši práci. Zpochybňuji vaše některá vyjádření.
Máte nutkavou potřebu vyjadřovat se k porodům doma. Dle mého soudu máte o nich málo informací. Pokud i nadále se hodláte touto problematikou zabývat, doporučuji se minimálně na mnou zmiňované studie podívat. Vy neustále prezentujete vaše dojmy jako obecné pravdy.

...."Tvrdím jen to, že i u nízkorizikových žen, dle odborných zdrojů až u 7% z nich, se mohou během porodu vyskytnout nenadálé komplikace, které v domácím prostředí a bez přítomnosti lékaře nejsou zvladatelné bez ireverzibilního poškození dítěte, respektive matky."....??????????????
Co ta věta znamená????? Jaké máte zdroje?
Komplikace se vyskatnout mohou, nebo se vysktnou??? Nezvratné poškození dítěte respektive matky se vyskytlo kolikrát???
To mě prosím zajímá.
Jaké vy máte statistiky v porodnici????

Zdravím
08. 10. 2008 | 21:36

norma napsal(a):

Elisabeth,
vy sedíte večer s američankou, já mluvím s dcerou, která žila v USA. A o zdravotnictví něco vím i o tom v cizině. Proč tvrdíte, že reportáž byla česká, já jsem nic takového přece nepsala. Máte dojem, že jenom vy ovladáte cizí jazyky?
08. 10. 2008 | 21:46

Porodni_asistentka napsal(a):

Marcela:
Ad mé tvrzení stran trestní odpovědnosti: Evžen Čech a kol., porodnictví, druhé přepracované vydání, str. 84: "Když žena žádá postup non lege artis jaksi "na vlastní riziko", (např. porod v domácnosti, peridurální anestezie při přítomnosti kontraindikace apod.), zdravotník vyhovět nesmí, nechce-li se vystavit riziku trestního stíhání v případě jakékoli komplikace". Pokud vám na tom něco není jasné, zeptejte se pana Čecha, mimochodem vynikajícího českého porodníka, jak to myslel.
Co nechápete na mém tvrzení, jež jste citovala, mi opět není jasné. Chytáte se neustále slovíček namísto pádných argumentů. Trochu mě unavuje neustále vám vše polopaticky vysvětlovat, ale budiž:
I u nízkorizikových gravid se mohou vyskytnout nenadálé komplikace - fakt. Např. výhřez pupečníku, vysoký přímý / hluboký příčný stav, asynklitismy atd. Bylo mi odborníky řečeno, že k těmto nenadálým příhodám dochází až u 7% žen, jejichž gravidita probíhala naprosto fyziologicky.
Nevím, jak srozumitelněji to napsat. Mimochodem jste zde jediná, kdo má problém s chápáním mých příspěvků.
08. 10. 2008 | 22:18

Porodni_asistentka napsal(a):

A ještě - kolik nezvratných poškození se vyskytlo? Já jsem slyšela o dvou zemřelých dětech - plánované porody v domácnosti, Praha. Obě ty děti skončily i s matkami v nemocnici, bohužel pozdě (jedno dokonce odložené před ní, protože porodní asistentka hrdinka dostala strach), a obě porodní asistentky před soudem (a dobře jim tak). Poptám se vám na další případy, jistě se nějaké najdou. Ale mně osobně by stačil i jediný, ne tak bože skutečný pohled na zemželé dítko, a můj postoj je zcela jasný!!!
08. 10. 2008 | 22:26

Zach napsal(a):

Slečno Jano,ty Vám to zas nandávají,nemůžu Vás nějak potěšit? Moc se mi líbíte,nejste náhodou volná:-)))
08. 10. 2008 | 23:46

Marcela napsal(a):

Pro Porodní asistentka
Jistě, lékař nemůže podat epidurální anestezii, pokud jsou k ní kontraindikace, i když si to žena přeje. Ale zase jsme u toho, že porod doma je non lege artis. I kdyby to psalo sto Čechů, není to tak.
Porod je fyziologický děj a jako takový může probíhat kdekoliv. Stále asi máte na mysli péči během porodu. Současný český právní řád vůbec neupravuje, kde porodní asistentka může svou praxi vykonávat. Například Mezinárodní definice porodní asistentky s variantou péče v domácím prostředí počítá.
Ve svém jednom příspěvku jste se odkazovala na ČKPA, ta je členem ICM a ICM právě tuto definici přijala.Mohla byste prosím porovnat statistiku nezvratných poškození dětí během plánovaného porodu doma se statistikou nezvratněpoškozených dětí během plánovaného porodu v nemocnici.

Takto jak to podáváte, by totiž člověk mohl dojít k názoru, že děti umírají právě při těch porodech doma. V nemocnice ne, a nebo že v nemocnici je to méně závažné.

Vaši odborníci mají pravdu v tom, že se během normálního porodu mohou vyskytnout komplikace. Všude v civilizovaném světě existuje možnost, že se žena převeze během porodu do porodnice. Tam je jí poskytnuta náležitá péče. Ve statistikách se potom tento údaj objevuje. Samotná možnost trasferu je považovaná za jeden z bezpečnostních aspektů plánovaného porodu doma.
Pokud je toto znemožněno, nebo jsou nějaké obstrukce v souvislosti s transferem, je situace pro porodní asistentku jistě obtížnější. Pak i pro ženu a dítě rizikovější.
Ve světě je běžné, že ženy vozí do nemocnice během porodu manžel, pouze v naléhavých situacích sanitka. Neni v tom problém. Je tam dobrá komunikace. Pokud je třeba urgentního zásahu komunikuje porodní sanitka s porodními asistenkami v nemocnici již z domova. Během transportu se již chystá vše potřebné.
Nevím jestli je možné volat třeba Vám, když máte takový negativní vztah k porodním asistentkám, které byly u porodů v domácnosti a teď, jak Vy píšete je čeká soud. Již někdo Vás upozornil na aroganci. Vy jste to vyvracela. Teď mě to připadá ještě horší, jaký zaujímaáte postoj k někomu o kom jste jenom "slyšela".

Víte, mě ani nezajímá to, co se povídá, ale jaká jsou fakta.
09. 10. 2008 | 00:54

Marcela napsal(a):

Pardon, zaměnila jsem aroganci za agresivitu.
09. 10. 2008 | 01:05

lock napsal(a):

Porodní asistentka:
pravděpodobně se jedná zejména o léky hormonálního charakteru (na urychlení nebo zpomalení porodu). Každopádně, jedním z pravidel domácího porodu je absolutně žádná medikace. Nicméně jste mi neodpověděla - jak dlouho dopředu se ohlašují případné komplikace? Z minuty na minutu to asi nebude... Nebo ano?
09. 10. 2008 | 09:22

petka napsal(a):

Milé dámy, nejprve jsem se domnívala, že se k tomuto tématu už nebudu vyjadřovat, protože v některých předcházejících blozích p.Jany jsem ze sebe , mám dojem, "dostala vše", co si o dané věci myslím. Ale opět jsem neodolala :o))
Mám výhodu, že na téma mohu nahlížet komplexněji - jsem matka rodivší jednou spont. a jednou císařským řezem - a zároveň jsem praxi porodní asistentky kdysi 5 let vykonávala. Přiznávám, že přestože to bylo již v letech porevolučních, praxe byla dosti tristní. O to více jsem byla překvapena, o jaký kus se zdravotnický personál posunul během pouhých cca 5 let (tedy v době, kdy jsem rodila první dceru). Nerodila jsem tehdy v místě svého bývalého pracoviště, ale v ÚPMD. Měla jsem (r.2000 a
2002) veškeré pohodlí, lékař byl úžasný a mladičká por.as. báječná. Pravdou je, že můj druhý porod byl absolutně bez komplikací a relativně krátký, ale veškeré úkony, které jsou dnes požadovány (dítě na břiše, přiložení k prsu, možnost mít jej u sebe na por.sálu)mi byly poskytnuty automaticky-bez vyžádání. Pak zde čtu, jak je to někde úděsné, personál arogantní...Nechci se přít, vím, že je to možné - ale jistě to není standard. Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy vystresovanou , místy hysterickou rodičku těžké uklidnit, přimět ji ke spolupráci v zájmu nekomplikovaného vedení porodu...Jsem přesvědčena, že pro porod doma - na který MÁ žena právo - musí být zcela vážně a nedevší pochybnost velmi silnou osobností. Takových tu bude vždy mizivé procento. Proč je tedy tak zásadní problém umožnit těmto ženám porodit doma? Pokud budou řádně poučené, pojištěné a za své jednání právně odpovědné? Proč by nemohla kupříkladu běžná por.asistentka z nejbližšího nemocničního zařízení vyjet s rychlou záchrannou službou k fyziolog.porodu doma, který se zkomlikoval - rodička bude adekvátně pojištěna, por. asistentka odpovědná za svou práci až na půdě (dejme tomu) vybaveného vozu záchranné služby a následně v zdrav.zařízení?
Ono popravdě těch komplikací u domácích porodů bude velmi málo, protože i do budoucna bude porodů takto vedených velmi málo. Daleko větší důraz bychom měli klást na požadavky vybavenosti porodnic, empatické a laskavé jednání zdrav.personálu - v případě nespokojenosti s prací lékařů či sester důkladné prošetření a vyvození důsledků. Ale jak už jsem psala někde jinde - i lékaři a porodní asistentky jsou lidé se svými problémy, i oni mají právo, aby se k nim (v našem případě) rodičky chovaly vstříčně a chápaly, že jsou situace, kdy má porodník z hlediska svých zkušeností právo s rodičkou (či jejím plánem) striktně nesouhlasit v zájmu zachování zdraví. To pochopení, pokora, empatie a respekt by měl být na obou stranách!

Mimochodem, dívali jste se na včerejší debatu lékaři x porodní asistentky x matky na ČT1 ? Myslím, že zástupkyně por.as. a obzvláště matek propagujících porody doma, udělaly svým postojům medvědí službu....i když po pravdě ani p. Jílková se nepředvedla právě jako nezaujatá osoba.
09. 10. 2008 | 09:33

lock napsal(a):

Porodní asistentka:
Mimochodem, ještě jsem narazila na jeden údaj: v českých porodnicích je medikováno 90 procent žen. To s vaším tvrzením, že rodičky jsou spíše nemedikovány zrovna nekoreluje. Ponechávám stranou tzv. dobrovolnost medikace. Zdroj co nejdříve připojím, jen co ho najdu.
09. 10. 2008 | 09:33

Porodni_asistentka napsal(a):

Lock:
Buďte tak hodná, samotnou mne zajímá, o jakých lécích je řeč.
Co se týče odpovědi na otázku, s jakým předstihem se ohlašují komplikace - na to nelze jednoznačně odpovědět, je to individuální případ od případu a záleží na mnoha faktorech. V nemocničním prostředí obvykle upozorní na komplikace alterující ozvy plodu, resp. patologický CTG záznam. Vznikne-li hypoxie (plod strádá nedostatkem kyslíku), je to závažný stav, který je třeba řešit co nejrychleji, a ano, zde hraje roli každá minuta, do slova a do písmene.
09. 10. 2008 | 09:54

Elisabeth napsal(a):

normo
jste zbytecne agresivni a zcela jste prehledla, ze jsem nikde nenapsala o tom, ze reportaz je ceska a nikde netvrdim, ze jedine ja umim cizi jazyky. Zacina to byt trapne.

Nakonec zopakovani:
*v USA (i u nas napr.) lze zazalovat cokoliv kdykoliv.
I McDonalda za jidlo.

* je bezne, ze rizika se pojisti. Lekari a nemocnice pojisteni jsou. Popripadne zaloby plati jmenovani. Tecka.
09. 10. 2008 | 10:19

norma napsal(a):

Elizabeth
to, že v USA se žaluje skoro vše jsem psala já, jen se opakujete. Já jsem na Váš názor nereagovala, to Vy jste reagovala na můj. Tak nevím, kdo je tady agresivní.
09. 10. 2008 | 11:02

Elisabeth napsal(a):

vazena normo

jde jen o malickost.
Mame stejne vedomosti o zazalovani cehokoliv v Americe. Ja jen dodavam, ze prave proto (ne ze bych se chtela opakovat, to jsou proste znama fakta), ze tato moznost existuje, jsou lide pojisteniproti zalobam.

Proto se mi zda neverohodne az smesne, ze by jen a jenom lide , kteri se chteji venovat gynekologii a porodnictvi, kteri by MASOVE zanevreli na povolani z duvodu jakychsi zalob. Proc ne vyrobci lednicek, restaurateri, cistici bazenu, usni a ocni lekari? Tem nejaka ta zaloba nehrozi? Ale hrozi. Kdykoliv. Tot vse. Mne to nerozciluje , me se prave to ucelove zuzeni prave JEN na gynekology zda velice k smichu.
09. 10. 2008 | 11:13

Porodni_asistentka napsal(a):

Jenže když se porouchá lednička nebo je špatné jídlo, o nic moc nejde. Ale tady se bavíme o lidských životech!!!
09. 10. 2008 | 14:03

Porodni_asistentka napsal(a):

Marcele:
Mohla byste mi, prosím, dát na sebe e-mail? Ráda bych s Vámi probrala některé věci, ale nejsem ty zřejmě nepatří sem, jelikož se tak úplně nevstahují ke článku paní Mihovičové. Nebojte se, nemám v plánu bombardovat vás agresivními maily :) Jen pár dotazů a "výsledků" přemýšlení o všem, co jste mi řekla. Je to možné?
09. 10. 2008 | 14:32

Marcela napsal(a):

Pro Porodní asistentka
marcelazebra@seznam.cz
Zdravím
09. 10. 2008 | 16:25

Elisabeth napsal(a):

porodni asistentka

proc ne zubari , chirurgove, usni lekari, piloti ??? to jsem myslela.
09. 10. 2008 | 17:19

Porodni_asistentka napsal(a):

Marcelo,
poslala jsem vám mailík.

Elisabeth,
proti tomu, uznávám, nelze nic namítnout.
09. 10. 2008 | 17:40

Porodni_asistentka napsal(a):

Marcelo, hlásí mi to neexistující adresu :-(
09. 10. 2008 | 17:42

Jirka napsal(a):

Paní Mihovičová,

jak tak čtu, tak o porodu toho víme oba dva zhruba stejně. Rozdíl mezi námi je ten, že já jsem muž a Vy žena a já (na rozdíl od Vás) nemám tu nevýslovnou drzost psát o věcech, kterým nerozumím (pardon nikoliv "drzost" - dnes se tomu říká "sebevědomí podle přihlouplého amerického vzoru").

A proč vlastně reaguji? Otevřeně se stavím za názory osoby "Porodni_asistentka", protože díky takovým lidem jako je ona, mám tu čest být otcem krásného devítiletého kluka. Sice máme trochu zdravotních problémů (důsledek výše uvedené hypoxie), ale jsem šťastnej jako nikdy!

Klidně mně považujte za primitiva, klidně mně odsuďte ("chlap tomu nemůže rozumět"), ale jedno nezměníte: odborná péče ve Vámi kritizovaných zařízeních a poměrech zachránila život nejenom mému dítěti, ale i mojí ženě! Za dramatických okolností jsem je oba dovezl k porodu (Plzeň, porodnice Slovany), leželo tam asi 5 žen na jednom pokoji, ale podle názoru mojí ženy (dětská sestra, 17 let praxe v nemocničním provozu) byla jejich péče na špičkové úrovni!

Klidně kamenujte, ale hlavně přemýšlejte! Je o čem...
09. 10. 2008 | 17:52

Marcela napsal(a):

Pro Porodní asistentka
Normálně funguje.
09. 10. 2008 | 18:25

fiona napsal(a):

myslela jsem, že jsem za sebe vše k tématu napsala už v dřívějších diskuzích, JENŽE:
co když hypoxii plodu způsobuje nevhodná poloha rodičky - když rodící ženu položíte na záda, děloha i s celým plodovým vejcem stlačuje svojí váhou cévy, které vyživují dělohu a placentu... nebo je to jinak?
co když hypoxii plodu způsobují také kontrakce zesílené uměle podaným oxytocinem? - stahy dělohy jsou pak mnohem silnější a delší (a děloha potažmo i placenta jsou mnohem méně vyživované)?
co když nevhodnou pozici plodu vzniklou náhlou změnou v průběhu první doby porodní způsobuje umělé zrychlování porodního procesu hormonálními "léky"?
co když některé komplikace vzniklé v porodnici by vůbec nenastaly, kdyby se rodičky cítíly OPRAVDU bezpečně, kdyby měly opravdové soukromí nenarušované tělocvikem "na porodní lůžko a k monitoru a zase nahoru, musíme Vás maminko vyšetřit a poslechnout miminko..."

pro porodní asistentku a rostislavu:

pokud budete mít se mnou trpělivost, napište, prosím, kolik žen jste viděly rodit (mám na mysli vypuzovací fázi porodu) v jiné poloze než na gynekologickém lůžku. děkuji za odpověď
09. 10. 2008 | 18:45

Porodni_asistentka napsal(a):

Dobrý večer Fiono,
co se týká vlivu polohy rodičky na hypoxii plodu, nikde v odborné literatuře jsem se nedočetla, že by zde byla nějaká souvislost. Mimoto, žena samozřejmě není nucena ležet na zádech, naopak, polohu úplně vleže rodičkám nedoporučujeme, a to kvůli tzv. syndromu dolní duté žíly (VCS), což je nejspíš to, o čem jste slyšela, ale znamená to něco trochu jiného. Utlačením této žíly těhotnou dělohou může být v podstatě "přiškrcen" krevní oběh matky - tím jí poklesne tlak a může kolabovat. Dochází k tomu asi u 3% rodiček. Řešení je prosté - změna polohy, obvykle na levý bok, nebo jak to mamince vyhovuje. CTG záznam je možné natočit v jakékoli poloze (někdy je jen třeba přidržet sondu), a dokonce i ve sprše, jelikož máme i bezdrátové a voděvzdorné CTG sondy. Takže není pravda, že bychom rodičky nutily ke změnám polohy, které jim nevyhovují (vyjma vaginálního vyšetření lékařem).
Já osobně jsem viděla rodit dvě ženy na porodní stoličce a jednu na vaku. A dále jsem zažila bezpočet žen, které podle porodního plánu chtěly rodit v alternativní poloze, ale v konečné fázi porodu, kdy jsou bolesti hodně intenzivní, jim už bylo "všechno jedno, hlavně ať už to je", a z porodního stolu nechtěly dolů! Bez toho, abychom je nějak přesvědčovali. Takových jsou desítky.
Co se týká oxytocinu - tento hormon je tělu vlastní, za porodu ho organismus ženy vylučuje. Někdy se podávají oxytocinové infuze na prodloužení kontrakcí, ale to pouze v případě, že a) jsou kontrakce příliš slabé, takže nestačí na vypuzení plodu, za b) těsně před vypuzením plodu, na samotnou "druhou dobu", c) obvykle v situacích, kdy je miminko třeba vybavit rychle, protože se mu už v děloze nedaří dobře (nedosttek kyslíku po vstupu do oblasti malé pánve). A především, žena má právo tuto terapii odmítnout a násilím jí ji nikdo nepodá.

Marcelo,
asi byla chyba na serveru, už jsem to odeslala.
09. 10. 2008 | 19:22

Rostislava napsal(a):

Fiono,
asi vrátím diplom. Dozvěděla jsem se totiž, že stačí pouze ležet na zádech a problém s hypoxií je tady. Porodní asistentka zde vše výše vysvětlila, mohla bych pokračovat. Má s vámi všemi úžasnou trpělivost, má můj obdiv. Na některé věci bych já osobně už nereagovala. Ne proto, že jsem Bůh, ale laik vždy zůstane laikem, i když bude mít přestudováno tisíc informací z internetu. Některé příspěvky jsou zde lehce přitažené za vlasy, nad některými se lze jen pousmát. Důležité ovšem pro vás je to, že to, co jste nastudovali(a), tomu doopravdy věříte.
Medicínu dnes vlastně může dělat každý, soudě podle toho, co čtu. Tak dobrá, pojďte si to vyzkoušet. Ordinujte a prosím, hlavně převezměte tu obrovskou zodpovědnost za každý jednotlivý porod. Za zdravou matku a novorozence. S předcházením komplikací. Ano, ty se někdy nedostaví, a le nedej Bože, jestli se dostaví. Soudních sporů přibývá, jak zde již bylo psáno výše, i nás, nejen v USA, a porodnictví jako obor je v pořadí soudních sporů na č. 1. Myslíte, že neprávem? Je to jedinný obor, kde se staráte o dva životy najednout.
Co se týče porodu v jiné než gynekologické poloze, už jsem nějaké viděla. Bylo to tak do 10 případů celkem, přičemž naprosto souhlasím s porodní asistentkou, že ty ženy, které to měly napsány ve svém porodním plánu a během poč. fáze porodu to neustále připomínaly,že to chcou dodržet, tak v závěru o tom nechtěly ani slyšet a vůbec nechtěly slézt ze stolu. Některé ženy mi samy od sebe přiznaly, že byly trošku "mystifikovány" internetem. Všechny jsou po porodu plné dojmů, štěstí,radosti nad novým tvorečkem, i slastného pocitu, že už to mají za sebou, ale také těžké vyčerpanosti a některé přiznaly že i naivity, že skočily na ty "bláboly", co se psaly v diskusích o porodu, jak je to vlastně všechno přirozené a fajn a super a že skoro stačí holotropní dýchání a že to vlastně nebolí. Zažila jsem plno žen o tom, že ony nechtějí žádné injekce a že chcou přirozený porod a při brance 4 cm hystericky prosily, že chtějí epidurál. Nebylo jich málo, na procenta si to netroufám tvrdit.
Jsem matkou, jednou jsem rodila spontánně, jednou to skončilo císařským řezem. Navíc jsem porodník. Takže, vím, jaké to je z obou stran. Rodit doma bych nerodila, to jsem již psala výše a abych řekla pravdu, jsem již někdy ze všeho rozpačitá. Ještě jednou porodní asistence díky za vaši erudici a všem za svobodomyslné názory. Já už ani vlastně nechci reagovat.
09. 10. 2008 | 20:10

Jirka napsal(a):

Rostislavo:

nevracejte diplom, Vaše pochybnosti pramení z toho, že jste jako jedna z mála pochopila princip problému a za to by jste si zasloužila ještě jeden. Já sám jsem sice majitelem také jednoho diplomu (obor: chemie), ale to je úplně jedno, protože v diplomech to není. Lidí, jako jste Vy si Vážím, i když nejste stejného názoru s kolegyněmi "z oboru". Důležité je jedno: je dobře, že vůbec jste. Děkuji Vám. Strašně moc mi připomínáte někoho, kdo mi před lety moc pomohl. Ne proto, že byl také "z brandže", ale pro to, že byl v pravou chvíli člověkem, se kterým se dalo mluvit. Mějte se hezky. Fandím Vám.
09. 10. 2008 | 20:48

fiona napsal(a):

moc děkuji za odpovědi porodní asistentce i rostislavě. pokud se na mě nebudete zlobit, mohly byste mi, moc prosím, ještě říct, jak se stalo, že se ženy, které nechtěly rodit na porodním křesle během porodu na něm vlastně ocitly? děkuji moc a prosím nezlobte se na mě. . . ptám se jako laik, mám přečteno jenom několik málo knížek informací je opravdu hodně a i odborníci mají různé názory. co jsem psala výše jsem psala jako hypotézy = co když . . .?
09. 10. 2008 | 21:07

Porodni_asistentka napsal(a):

Fiono, klidně se ptejte. Předpokládám z toho co píšete, že jste nerodila. Teď prosím bez toho, že bych chtěla někoho strašit - porod prostě bolí. Každá žena má práh bolestivosti jinde, ale porod se bez bolesti, jak už psala Rostislava, jednoduše neobejde. Je to bolest mnohonásobně vyvážená (převážená) narozením miminka, ale pořád zde je. Pokusím se vám to přiblížit...měla jste někdy třeba křeče v břiše? Určitě ano. Když máte intenzivní křeče, málokdo vydrží chodit sem a tam (těsně před druhou dobou porodní prakticky žádná rodička). Ženy vyhledávají různé úlevové polohy v průběhu první doby. Často jim udělá dobře sprcha, hodně si jich chválí balón, někdy porodní vak. Ke konci první doby se většina rodiček sama od sebe uloží na porodní křeslo jednoduše proto, že je jim pohodlné (u nás máme polohovatelná porodní lůžka, ve kterých se dá sedět, polosedět, klečet i ležet a dokonce masírují záda - většině žen to vyhovuje). První doba je vyčerpávající a položení se na porodní lůžko zkrátka šetří energii. Porody na stoličkách nebo vacích jsou fyzicky o něco náročnější. A dále - představte si, že máte intenzivní křeč v břiše - mám dojem, že ze všeho nejvíc byste si přála, ať už hlavně ta křeč přejde a bylo by vám v danou chvíli jedno, v jaké poloze to bude. To je případ většiny rodiček, i těch, které trvaly na porodu mimo porodní lůžko. Když se jich těsně před porodem ptáme, zda chtějí rodit mimo ně, ony už prostě nechtějí. A na to lůžko je nestrkáme násilím, pokládají se tam samy. V 99% případů (můj soud z praxe, ne odborná studie:)
09. 10. 2008 | 21:31

Uzdost napsal(a):

Ale kdepak.Na luzko se polozi protoze"pojdte se nam tady polozit", "pojdte, pan doktor se podiva(vysetsi), "pojdte, natocime ozvy" nekdy dokonce "vyskocte nam na tu postel".Nenasilne znasilniovani?
09. 10. 2008 | 21:43

TKU napsal(a):

Vážená slečno,
až se Vám podaří definovat "nízkorizikovou matku", napište mi. Proč vadí lékařské zázemí při porodu? Moje žena má za sebou dva porody u Apolináře, oba vedly prakticky do konce porodní asistentky, ale jistota případné lékařské pomoci matce nebo novorozenci při nějakých komplikacích byla uklidňující. A mimochodem, máte opravdu pocit, že porodníci jsou fanatickými vyznavači nastřihávání hráze...nenechte se vysmát.
09. 10. 2008 | 21:54

fiona napsal(a):

porodní asistentka:
mám za sebou 2 porody, 1. přirozený v porodnici ve Vrchlabí - bez léků, nástřihů, se dvěmi vaginálními vyšetřeními, jedním při přijmu, druhým těsně na začátku vypuzovací doby. 2. porod doma - Vrchlabí bylo zavřené a já jsem zjistila, že tak jako ve Vrchlabí v Čechách neporodím v žádné porodnici. proto jsem začala pátrat po doktorce a PA ochotných i při své erudici mi objektivně říct mé možnosti a reálná pro a proti. zaplať pánbůh, že jsem je našla - mé obě děti měli 4,5 kg a rodit je v poloze na zádech - to bych si opravdu neuměla představit. takže znovu se ptát už asi nemá smysl...
09. 10. 2008 | 22:42

fiona napsal(a):

možná ještě můžu dodat - taky v obou případech bez šití, protože "příroda", nechá-li ji člověk s důvěrou konat, možná "ví" docela dobře že i velké dítě může projít ven i bez zranění... vím, že porod bolí, ale jen s lítostí hledím na své různé kamarádky, které chodí domů z porodnice a nemůžou 14 dní sedět, mají popraskané žilky v očích a ošklivé vzpomínky... já jsem nesebrala odvahu jít rodit do nějáké jiné porodnice, než do té, která mi umožní porodit bez zásahů odborníků - když to není nezbytně nutné. a samozřejmě jsme počítali s variantou, že se budeme muset přemístit...
09. 10. 2008 | 22:48

fiona napsal(a):

možná si budete myslet - měla štěstí, je nezodpovědná, bláznivá alternativka...
ano, plánovali jsme porod doma - proto jsem jako bod číslo jedna hledala MUDr. a PA, kterým tato představa nedělá problém. pečlivě jsem se jich vyptala ne svoje možnosti a ony mi pravdivě a otevřeně řekly co je možné aby se dělo doma a kdy stejně do porodnice budu muset jít. žádná varianta pro odchod do porodnice nenastala... vždyť přeci i v porodnici se může stát, že nějaká žena porodí bez komplikací, nebo ne?
09. 10. 2008 | 23:08

Jana Mihovičová napsal(a):

Pane Zachu, ráda vás tu zase vidím a děkuji za kompliment. Proměnit tuto ne vždy milou diskuzi v internetovou seznamku je vážně báječný nápad !
Jana
10. 10. 2008 | 08:49

norma napsal(a):

Elisabeth
pokud jsem napsala, že je nedostatek porodníků, přece neznamená, že masově se tomuto povolání vyhýbají. To, že u nás je nedostatek sester, také nikdo nekvalifikuje, že masově toto povolání nechtěji dělat. Diametrální rozdíl je vyrábět ledničky a léčit lidí. Je to prostě nesrovnatelné a vadí mi Vaše přirovnání.
Z toho také vyplývá rozdíl v pojištění. Věřte mi že jako zdravotník se skoro 40-letou praxi o tom něco vím.
Má úvaha se netýkala Vašich názorů.
Jsem matka třech dětí a ani jeden porod se v konečné fázi nevyvíjel normálně, proto jsem si netrofala vyjádřovat se k domácím porodům
10. 10. 2008 | 09:49

Porodni_asistentka napsal(a):

Zdravím Fiono,
nemohu než vám pogratulovat k narození dvou zdravých dětí, byť sama mám k porodům doma postoj, jaký mám. A když vás tu mám jako přímý zdroj, mohu se také ptát?
V jaké poloze jste rodila, a můžete popsat její výhody, myslím co do vašich pocitů, z pohledu rodičky? Dále by mne zajímalo, za jak dlouho po porodu domu jste dojela s dítkem do nemocnice a jaká byla reakce personálu.
Předem děkuji za odpověď.

Pro Uzdost:
Na výzvu, jakou uvádíte, existuje jednoduchá odpověď: Ne, taková poloha mi nevyhovuje, natočte prosím CTG záznam v téhle poloze.
Pokud jde o vaginální vyšetření, promiňte mi, ale na gynekologickém stole jsou rodidla lékaři zkrátka nejpřístupnější. Je to otázka minuty, dvou. Po zubaři byste také nechtěla, aby vás vyšetřoval v poloze na břiše.
10. 10. 2008 | 13:53

Porodni_asistentka napsal(a):

Ještě by mne zajímalo, zda mají porodní asistentky docházející k porodům doma k dispozici sterilní pomůcky, případně odkud. Díky.
10. 10. 2008 | 13:56

Nina napsal(a):

Také bych se chtěla zeptat Fiony, proč nedoporučila svou porodní asistentku a lékařku svým kamarádkám, když je jí jich tak líto. Kolik jste za svůj porod zaplatila a kdy jste po porodu navštívila gynekologa a pediatra. Proč jste svou diskuzi nezačala tím, že jste porod doma absolvovala a neargumentujete svými zkušenostmi. Zatím tady nikdo své zkušenosti nepopsal. Díky za odpověď.
10. 10. 2008 | 15:57

Uzdost napsal(a):

Pokud sikovna porodni asystenka dokaze vysetsit rodicku v kazdej poloze, ne jen na gin. stole, proc by to nedokazal doktor, ktery je prece vetsi odbornik, z vetsim vzdelanim a praxi?
11. 10. 2008 | 09:20

fiona napsal(a):

pro porodní asistentku:
v průběhu obou porodů v první fázi jsem vždy byla v poloze v kleče na všech čtyřech s oporou polštáře/nafukovacího míče. v porodnici jsem porodila do vody (a při příjmu jsem musela projít natočením monitoru a vyšetřením na křesle - změna polohy a tak se mi v tu chvíli úplně zastavili kontrakce a paní doktorka vyhodnotila situaci tak, že stejně nerodím, že to bude trvat ještě aspon 2-3 dny, nechala mě v porodnici, protože už jsem byla 10. den po termínu), doma jsem porodila ve výše popsané poloze (jen na vyšetření mě PA POŽÁDALA o trpělivost a smnohými omluvami mne vyšetřila v polosedě na posteli, také počkala na chvíli, kdy jsem nebyla v kontrakcích). Výhody této polohy: už ke konci těhotenství mě to táhlo břichem dospod (do polohy na 4 s oporou), dokonce i kontroly v posledním trimestru mi byly velmi nepříjemné na porodním křesle. takže tuto polohu jsem volila, protože jsem zkrátka cítila, že si ji tělo žádá - vím, že to není argument, je to o pocitu, asi jako když si chcete odpočinout, taky cítíte o jakou polohu tělo žádá... tedy já to tak mám. Myslím, že každá žena by měla dostat šanci najít si tu svou polohu...
do nemocnice jsme dojeli po porodu 4. den. mezitím u nás byl dvakrát pan doktor - pediatr. reakce personálu - měli problém jak vykázat očkovací látku, protože se malá nenarodila u nich (jela jsem tam jen kvůli TBC očkování, poblíž nemáme samostatnou kalmetizační stanici). nechali mě stát třičtvrtě hodiny s malou na ruce. bylo mi to nepřijemné velice - ještě jsem docela hodně krvácela po porodu a mít na ruce 5 kilo a stát a čekat než si zdravotníci domluví co "s námi" bylo pro mě dalším potvrzením, že většina zdravotního systému v ČR bude potřebovat ještě hodně času, než začne vidět člověka a ne diagnozu. podotýkám, že jsem jim volala předem, aby se mohli připravit...
naše porodní asistentka měla sterilní nástroje, odkud to jsem se neptala, ale řekla bych jako zdroj zdravotnické potřeby. u našeho porodu potřebovala jednu gumovou rukavici a sterilní nůžky na přestřižení pupeční šňůry.
Pro Ninu:
svou gynekoložku a PA doporučuju těm, které se mě zeptají na kontakt, přeci nebudu nutit někoho, aby rodil stejně jako jsem rodila já... když je mi některé kamarádky líto, že vypadá po porodu úplně vyřízená, tak se stejně nejdřív ptám jí jak tuto svou situaci vnímá ona. přeci jí nebudu říkat, že jí lituju, když ona sama je třeba spokojená (i když spíš to vypadá jako že jsou spokojené, že to mají za sebou a o pěkném zážitku z porodu se prostě nedá mluvit)... důležitý je jak to vnímá ona sama... svou diskuzi jsem začala tím, že už jsem si myslela, že za sebe jsem toho na tohle téma napsala dost pod jinými články J.M. tam jsem o svých porodech už psala, některými diskutujícími jsem byla velmi ošklivě a ostře posuzována, ač tyto reakce byly podle mně hlavně projevem určité xenofobie...
za svůj porod doma jsem zaplatila 11 tisíc + cestovné (6 tisíc PA, 5 tis dula)
po porodu mne sledovala PA doma stejně jako malou sledoval pediatr také u nás doma celé šestinedělí (jezdil za námi první 2 týdny 2krát za týden pak jednou za týden). pediatr viděl malou poprvé cca 8 hodin po porodu, PA odjela cca 4 hodiny po porodu a bezprostředně po porodu ji také kontrolovala, k tomu PA mají vzdělání
nějaké další dotazy? ráda se podělím o svou osobní zkušenost
11. 10. 2008 | 15:45

Nina napsal(a):

Děkuji za odpověď. Je fajn, že jste spokojená a že váš porod proběhl bez problémů. Musíte si ale uvědomit, že to není pro každého. Ne každá žena je bez komplikací, ne každá si to může finančně dovolit a ne každá bydlí v dosahu nemocnice. Gratuluji vám a přeji, aby všechno i nadále probíhalo podle vašich představ. Nashledanou
11. 10. 2008 | 16:18

Elisabeth napsal(a):

@norma

Mam nekolik matek-kamaradek v USA a nevsimly si, ze se nedostavaji porodnici. To, ze jsem psala o lednicich byl preci jen priklad z tisice moznosti. Taky jsem psala o lekarich jinych profesi a o pilotech napr. Myslite si vazne, ze jinym lekarum nehrozi procesy? Zcela a na 100% hrozi.

Jinak je zajimave, to ze jste v diskusi o poroddech doma (nebo v porodnich domech) podtrhla lekare-porodniky a jim hrozici zaloby, ze kterych maji - zrejme - strach, tedy prave tech, kteri pracuji v porodnich. A ne ty pracovnice, co RISKUJI zivoty deti a NEROZUMNYCH matek mimo nemocnice. Zajimave.
Vsak te reportazi verte, uz jsem rikala.
11. 10. 2008 | 18:21

kocmanladislav napsal(a):

No to je škoda,že zrovna naši porodníci jsou taková parta pitomců,kteří nemají šajn o správném vedení porodu a že sebrání domácím porodům v případech příznivých podmínek,jako je to v Americe či na Novém Zélandu či kde jinde.Ale třeba to nastříhávání hrází není až tak rutinním zákrokem,to je jedna věc, a dále ,nedomnívám se,že by důsledkem nástřihu bylo ještě větší natržení hráze.
11. 10. 2008 | 20:18

fiona napsal(a):

nina:
já přeci vím, že porod doma není pro každého. byla bych ráda, kdyby lidi v této společnosti připustili, že porod v porodnici taky nemusí být pro každého... třeba zrovna pro mě porod v porodnici nebyl dobrá volba - nemám ráda chození do nemocnice (pokud tam musím jít se svým problémem, jít za někým na návštěvu mi nevadí). co se financí týče, nakupujeme v sekáči a na porod jsme šetřili (i přes to, že si řádně platíme pojištění). a porodnici máme 20 min v případě dobré dopravní situace. ale co se toho týče, vím o 2 maminkách, které porodili v zácpě (nestihli dojet do porodnice). jedna na Nuselském mostě v Praze a druhá cestou do Benešova.

proč všichni straší, že rodit doma je nebezpečné, když pro někoho to je to nejlepší, co může udělat?
11. 10. 2008 | 20:42

Nina napsal(a):

fiona:
možná proto, že nikdy nevíte, jak se situace vyvine a kdo je ta vyvolená, která nebude mít problém. Já jsem při prvním porodu neměla žádné problémy, ani s personálem. Při druhém porodu jsem jela do porodnice po 12 hodinách a dalších 12 hodin jsem ještě čekala, nakonec začal mít syn problémy a museli to urychlit. Rozhodně jsem byla šťastná, že mám dětskou kliniku vedle. A pokud chce někdo rodit doma, tak proč ne. Ale nemůžete chtít, aby to šlo z pojištění, když máte doma pro sebe k dispozici lékaře a sestru. Já bych to neriskla, ale to je vaše věc, pokud jste ochotná to riziko podstoupit. Jen si nemyslím, že naše porodnictví je špatné. Už jenom proto, že máme tak nízkou úmrtnost.
11. 10. 2008 | 21:12

Zach napsal(a):

Paní Jano,co nejsrdečněji Vás zdravím ze Španělska,Vaše odmítnutí je velmi distingované,ale já také miluji jen tu svoji :-))),přesto se moc těším na vaše další KACÍŘSKÉ příspěvečky a velmi erudovanou diskuzi k nim...to že se mi moc líbíte,to však myslím velmi vážně:-))))))))))))))))))))))
11. 10. 2008 | 23:24

fiona napsal(a):

nina:
právě proto jsme měli doma PA, být urychlována po 24 hodinách asi není úplně ok. mimoto, že čistě hypoteticky MOŽNÁ právě urychlování by mohlo třeba vést k problémům miminka, které je ještě v bříšku...
naše MUDr. nás na upozorňovala, že první doba porodní by asi neměla být delší než 24 hodin.. a proto jsme platili PA.
neměla jsem doma lékaře a sestru.
měla jsem doma porodní asistentku a dulu. dula je placená klientkou tak jako tak.
platit ovšem zdravotníka (PA) a ještě mimoto zdravotní pojištění...? mnoho lidí se vzteká, když má doplatit plombu u zubaře, nebo jen uzákoněné poplatky - a to jsme v řádu desetikorun... to už je věc názoru. my jsme za to ty peníze dali. a jsme rádi.
12. 10. 2008 | 00:37

fiona napsal(a):

hypotéza pro problémy mimi v bříšku po urychlování:
uměle podaný oxytocin vede ke kontrakcím, které jsou silnější a delší - v průběhu kontrakce proudí méně krve do placenty (cévy v děloze jsou stažené). v důsledku toho může mít plod k dispozici méně okysličené krve - to vede k reflexnímu snížení srdečních ozvů...
jestli je na to nějaká studie, to nevím. třeba měla tíseň vašeho syna při porodu ještě nějaký úplně jiný důvod, který nikdo nezná. lékaři určitě jednali správně podle svého přesvědčení. a já jsem jen laik, mohu se nechat poučit, jestli mé domněnky mohou mít reálný podklad nebo ne.. :-))
12. 10. 2008 | 00:45

Nina napsal(a):

fiona
porodní asistenka doma je nadstandard a za ten se platí všude i u nás
12. 10. 2008 | 07:22

norma napsal(a):

Elisabeth
máte v tom zmatek. Přečtěte si ještě jednou příspěvky, které jsem psla. Já jsem vůbec nehodnotila porody doma a v nemocnici a teké jsem nerozdělovala porodníky, kteří rodi doma a v nemocnici, žádné jsem nepreferovala. Sama jsem psala v poslední odpovědí pro Vás, že si netroufnou diskutovat na toto téma, protože já bych bez nemocnice nepřežila ani první porod.
Vášich pár kamarádek s USA je naprosto irelevantní co se týká situace v celé Americe.
Mají přeheled o tom, jak je to ve všech státech?
Diskuze s Vámi je naprosto neplodná a tudiž zbytečná.
12. 10. 2008 | 16:11

Jana Mihovičová napsal(a):

Pane Zachu, to jste špatně pochopil, to nebylo odmítnutí :))))

Pane Kocmane, nedomnívejte se, koukněte se na data a studie, stejně, jako jsem to udělala já. Nechápu, proč česká porodnická veřejnost výsledky studií ignoruje. I kdyžjak jsem pochopila, vy jste zubař.
12. 10. 2008 | 16:28

fiona napsal(a):

nina:
jsou země, kde porodní asistentka doma je samozřejmostí pro zdravé ženy se zdravým těhotenstvím. ono to je i levnější, než pobyt takových žen v porodnicích...
12. 10. 2008 | 17:20

Dita napsal(a):

hezký podvečer,přála bych p.Mihovičové klidný porod a zdravé dítě a pak článek o tom jak rodila.Sama pracuji jako pediatr a starám se o rizikové děti a asistence u porodů jsou můj denní chleba.každý by měl dělat práci, na kterou stačí , ale někdo nemá dostatek sebereflexe....pokora je velmi důležitá, vzájemná úcta a respekt,nechápu ta pologmatická tvrzení, každá mince má dvě strany, ne?Už mě oslovilo několik žen, abych asistovala jako pediatr u domácích porodů. vždycky jsem odmítla s tím, že vidím denně tolik komplikací,které mi berou odvahu , není to o zbabělosti, je to o pocitu odpovědnosti, věřte, že mě každé "špatné" dítě v práci trápí a bídně spím
už tak jako tak.Ale třeba někdo bude mít víc odvahy, profesních zkušeností a nadšení.Nikomu to neberu.
12. 10. 2008 | 18:23

Porodni_asistentka napsal(a):

Chtěla bych se vyjádřit jen k tomu vyšetřování, jinak bych už jen omýlala stále totéž.
Zajímalo by me, kolik PA jste, paní/slečno UZDOST viděla vyšetřovat v jiné poloze než v gynekologické. Dost dobře si sama sebe nedovedu představit, jak např. klečím někde pod klientkou, protože bych tam, s prominutím, nic neviděla... A k tomu, že vyšetřovat se přece vůbec nemusí. Nesouhlasím. Je třeba zhodnotit nález na čípku alespoň jednou za 2 - 3 hodiny a výsledek zanést do partogramu. Porodnická branka by se měla otvírat asi o 1cm/h, může to být i o něco méně, ale 0,5 cm/h je minimum. Na partogramu podle křivky snadno poznáte případné patologie, kdy se hrdlo otvírá příliš pomalu.
12. 10. 2008 | 21:43

Porodni_asistentka napsal(a):

A ještě Fiono, trochu mystifikujete. Nemáte důkladně nastudovanou fyziologii porodu. Takže abychom byli přesní, ale srozumitelní - stlačitelnost cév probíhajících děložní svalovinou v místě inzerce placenty je trochu jiná, než jinde v děloze, což zajišťuje stálý přísun okysličené krve k plodu i během silných kontrakcí. Pokud jde o stlačitelnou část fetoplacentárního krevního řečiště, např. v pupečníku či placentě, je krevní průtok za kontrakce zajišťován adekvátním vzestupem a poklesem práce srdečních komor plodu (jde o reakci na změny periferního odporu v tomto řečišti).
Mírný pokles ozev plodu za kontrakce je fyziologický a buďte si jistá, že k němu dochází i doma:) Je to dáno zvýšením nitrolebního tlaku u plodu během kontrakce, na který samozřejmě reaguje jeho hemodynamika. To je ale do určité míry normální při každém porodu. Takže neházejme opět zbytečně špínu na porodníky. Nechci tu nikoho poučovat, ale jak již padlo nesčetněkrát, laické názory z oblasti medicíny by buďto neměly být uváděny vůbec, nebo by měly být uvedeny na pravou míru, tedy odborně vysvětleny.
12. 10. 2008 | 22:06

fiona napsal(a):

pro porodní asistentku:
díky za odborné vysvětlení. jsem ráda, že jste ho napsala. to co jste napsala - pokud je pravda, že děložní stahy jsou uměle podáváným oxytocinem mnohem silnější (také bolestivější) a delší - potvrzuje předpoklad, že umělé urychlování porodu prostřednictvím oxytocinových invuzí či injekcí může zapříčinit tíseň plodu (nemluvě o možném poškození v důsledku nadměrného tlaku)...
12. 10. 2008 | 23:57

Porodni_asistentka napsal(a):

http://www.ceskatelevize.cz...

Výborný pořad k věci. Doporučuji a ráda vyslechnu vaše názory :)
13. 10. 2008 | 00:04

Porodni_asistentka napsal(a):

Já vám to tedy, fiono, zopakuji:) Oxytocin se podává, když:
a) jsou kontrakce příliš slabé, takže nestačí na vypuzení plodu, za b) těsně před vypuzením plodu, na samotnou "druhou dobu", c) obvykle v situacích, kdy je miminko třeba vybavit rychle, protože se mu už v děloze nedaří dobře (nedosttek kyslíku po vstupu do oblasti malé pánve). A především, žena má právo tuto terapii odmítnout a násilím jí ji nikdo nepodá.
To znamená, že oxytocin se podává v indikovaných případech, kdy je předpokládaný benefit pro matku a plod vyšší, než předpokládané riziko v případě, že by se nijak nezasáhlo.
13. 10. 2008 | 00:09

fiona napsal(a):

v tomto pořadu je velmi zajímavé, že nebylo dopřáno sluchu zastánkyním normálního porodu. celý pořad vyzněl jako snaha o to, aby ženy mohly rodit doma - budiž i to by nemělo být tak skandální, jak to v Čechách je. ALE paní Sovová i paní Königsmarková především volají po zavedení matce a dítěti přátelské péči v porodnicích - ono by pak ubylo i těch porodů doma. Já sama bych taky doma nerodila, kdybych nezjistila, že v žádné porodnici v Čechách s největší pravděpodobností neporodím v klidu...
13. 10. 2008 | 00:24

fiona napsal(a):

paní porodní asistenko, kdyby to tak opravdu bylo, bylo by vše v pořádku - možná, že na vašem pracovišti to tak dodržujete - docela by mě zajímalo kde toto pracoviště je - pro případ, že bych třeba ještě někdy otěhotněla :-)
jenže, pak by asi neexitovaly ženy, které svědčí o tom, jak dostávaly v pátek po obědě najednou bez udání důvodu oxytocin... - protože zdravotníci spěchají na víkend... :-(
13. 10. 2008 | 00:31

Porodni_asistentka napsal(a):

Fiono,
souhlasím s vámi v tom, že v péči je vždy co zlepšovat, a už nekolikrát jsem tady zmínila, že spíše než za porody doma bych se stavěla za důkladné vzdělávání porodních asistentek, zejména v oblasti etiky, práv pacientů, transkulturního ošetřovatelství, alternativního porodnictví apod.(což se již začíná dít), aby podmínky vznikající v porodnicích byly pro ženy co nejuspokojivější. Máme před sebou v tomto směru ještě kus cesty, to nesporně, na druhou stranu, kvalita péče se během posledních let výrazně zlepšila...a velké změny se zkrátka nedějí ze dne na den.
Pokud jde o UNIPA - nepodhodnocujme čísla! Slyšela jste - je to padesát žen v celé republice - žen, které na kameru přiznají, že není třeba mít vlastní názor, že riskovat život dítěte nevadí a že žena VYCÍTÍ např. embolii plodovou vodou - vždyť je to směšné! Samy se v tom pořadu nehorázně shodily.
13. 10. 2008 | 10:10

fiona napsal(a):

porodní asistentka:
neřekla bych, že se ženy snažící se prosadit lepší podmínky v porodnicích shodily. spíš bych řekla, že nedostaly slovo, nehledě na to, že paní Jílková je neustále tlačila do role propagátorek domácích porodů, ale to ony NEJSOU. naopak, doma ony rodí protože se necítí bezpečně v péči porodníků v porodnici - proto se snaží za zlepšení podmínek v porodnici, k čemuž nedostaly šanci se vyjádřit. celý pořad byl velmi zavádějící a tendenční. přizpůsobený tomu jakou představu mají někteří (ač většina) odborníci. místo toho, aby se začalo rovnoceně diskutovat, tak se jen zesměšňovalo.
máte pravdu, že v jakékoli péči bude stále co zlepšovat. jenže co máme dělat my, které jsme těhotné a rodící už ted?
já jsem taky rodila doma kvůli tomu, že bych v porodnici, kam bych přišla s dulou, nebyla v klidu, byla bych přijímána s despektem a byla bych podrobena ponižování, at už v podobě co nejméně příjemných výkonů (které nejsou nezbytné)(vyginální vyšetření může být provedeno i velmi šetrně...nebo taky nee) nebo jen v podobě slovních urážek.
proto jsem rodila doma - protože v porodnici bych si nezvládla obhájit polohu v kleče a jenom jedno vaginální vyšetření a neprotrhování vaku blan a žádný nástřih a jenom intermitentní poslech ozev plodu.
embolie plodové vody, kterou se všichni v pořadu oháněli jistě měla své důvody, když se je snažila PA Königsmarková zjistit, byla osočena panem doktorem na co si to hraje... nechutné dávání na jevo, kdo je tu u moci - PA má přeci také odborné vzdělání. na co si to ten MUŽ, který nikdy nebude mít šanci prožít porod, hraje? ani nemůžu napsat hrál, protože jistě od té doby svůj postoj nezměnil, naopak se teď nejspíš tetelí blahem jak to těm bláznivým ženským nandal... dokud tu budou vládnout jemu podobní - bohužel - odborníci bez špetky empatie a pokory k rodící ženě, tak nás, které chceme rodit doma bude jen přibývat
13. 10. 2008 | 10:43

fiona napsal(a):

ještě doplním, že porod vždycky byl a vždycky bude záležitostí, při které může zemřít i rodící žena i rodící se dítě. tak to prostě je. umírají děti i matky v porodnici. takže argument, že doma mohou zemřít je irelevantní. v porodnici totiž zemřít mohou také. nidko není nesmrtelný. a když se někdo bojí, tož to aby snad ani nechodil ven, protože až bude přecházet přes silnici tak taky může umřít...(nikdo mu nezaručí, že ho nikdo nezajede)
13. 10. 2008 | 11:15

fiona napsal(a):

doktoři, kteří se tváří, že mají recept na jistotu, že všechno v porodnici dopadne dobře=že všechny matky a všechny děti budou žít, jsou sedmilháři a měli by se zamyslet nad tím, co svým klientkám nabízí. ani oni s nejlepší technikou a všemi léky světa nemohou zaručit, že se všechny děti (100%) narodí živé a zdravé a že všechny matky přežijí porod.
13. 10. 2008 | 11:20

petka napsal(a):

to Fiona
Zdravím vás, známe se již z některých předešlých diskuzí a ačkoliv nemáme shodné názory, myslím, že jsme se respektovaly a doufám, že tomu tak bude i nadále o:).
Na tomto místě již nehodlám rozebírat téma porodů doma - k tomu jsem se vyjádřila mnohokrát, jen jsem chtěla reagovat na Vaši charakteristiku Doc. MUDr. Svobody. Dovolím si oponovat, jelikož jej znám osobně. Právě jeho bych neosočovala z "machopostojů" vůči rodičkám. V dobách mého působení na stejném pracovišti vyšetřoval rodičky jedním prstem, a to velmi šetrným způsobem, choval se vždy naprosto profesionálně a slušně. Měla jsem vždy spíše pocit, že jakmile jej rodičky viděly na sále, měly pocit bezpečí a respektu vůči své osobě. Bohužel toto bych o některých jiných lékařích napsat nemohla. Vaše charakteristika "bez špetky empatie a pokory k rodící ženě" mi konkrétně v jeho případě přišla nespravedlivá.
Hezký den
13. 10. 2008 | 11:24

Nina napsal(a):

to fiona
Dobrý den, myslím, že to přeháníte. Obdivuji porodní asistentku, že se vám snaží stále něco vysvětlovat. Vy říkáte, že jste rodila doma, tak jak se můžete pořád ohánět tím, co se děje v nemocnici, když s tím nemáte zkušenosti. Navíc říkat, že člověk je smrtelný a může umřít v nemocnici stejně jako doma je demagogie. Medicína pokročila tak, že dokáže zachránit lidi, kteří by před pár lety neměli šanci. Včetně miminek, ale někdy hraje čas roli tu nejdůležitější. A pokud žena chce rodit doma, tak je to podle mě její věc, ale nevidím důvod, proč by se měli platit porodníci ze zdravotního pojištění. Buďte ráda, že jde na triko pojišťoven to, co je způsobeno nezodpovědností některých lidí.Příliš tlačíte na pilu a tím ztrácí na důvěryhodnosti to, co jste psala o porodu doma. Mějte se
13. 10. 2008 | 11:47

fiona napsal(a):

to petka:
v diskuzi v pořadu Máte slovo jsem z obou zůčastněných panů doktoru měla pocit, že pochopení slov jako respekt a plnění přání rodičky je jim oběma na hony vzdáleno. osobní zkušenost s ani jedním z nich nemám. je možné, že v reálu tak nepůsobí. ale přesně ten dojem z doktorů, "kteří jedině oni přece mají pravdu a vědí co je dobré", který jsem z nich měla v té diskuzi mě osobně vadí a vedl mě ve svém důsledku k rozhodnutí rodit doma...
možná, že když byste neměla dobrou osobní zkušenost s tímto panem doktorem, tak byste jeho vystupování v TV viděla jinak.
pro mě člověk, který nenechá druhého kolegu domluvit a přistupuje k němu z patra zrovna moc respektu neprojevuje... i když ten kolega třeba nemá úplně stejnou odbornost
taky hezký den
13. 10. 2008 | 11:55

fiona napsal(a):

to nina:
stačilo mi navštívit okolní porodnice a říct na rovinu, že budu mít jako doprovod dulu a manžela.... už jenom to byl problém, dalšími věcmi - jako že mě na gynekologickou kozu nikdo nedostane - už jsem ani nedráždila.
nejvíc mi vadí ta nepravdivá agitáž, že zůstat rodit doma je nebezpečné. není. mnohdy to může být bezpečnější než jet do porodnice.
13. 10. 2008 | 12:01

Nina napsal(a):

To je právě ono, to co u vás proběhlo v pohodě u jiných už nemusí být vůbec v pořádku. V otázce zdraví a života totiž vůbec nefunguje, když já to mám takhle, tak ti druzí taky. A stejně tak není doktor jako doktor. Buďte ráda, že u vás všechno proběhlo tak jak mělo, ale dovolit si říct, že zůstat doma rodit není nebezpečné jen podle vlastní zkušenosti je nezodpovědnost vůči druhým.
13. 10. 2008 | 12:12

miška napsal(a):

Já sama mám dvě děti. První porod byl tak náročný, že jsme při něm málem zemřely já i dcera, nebýt rychlého zásahu lékařů. Při dalším porodu po osmi letech byla volba jasná: porodnice u apolináře. Personál úžasný, mladinká lékařka ochotná naslouchat mým přáním a epidurál nutný ze zdravotních důvodů (po shodě porodníků, neurologa a ortopeda) jsem volila raději než císaře. Myslím, že je opravdu velký risk rodit doma a alternativní porod si řada lidí nemůže dovolit z finančních důvodů.
13. 10. 2008 | 12:25

fiona napsal(a):

to nina:
jsem velmi ráda tomu, že pro mě vše dopadlo v pořádku a SAMOZŘEJMĚ jsme počítali s variantou, že třeba do porodnice budeme muset jet. vůbec neříkám, že když to tak mám já, musí to mít všichni stejně. to spíš všichni odpůrci porodu doma tvrdí, že když pro ně je to nebezpečné, tak pro všechny ostatní je to nebezpečné taky. NENÍ. jsou ženy (je jich málo, ale jsou), pro které je bezpečnější zůstat rodit doma. mimoto - i mezi těmito ženami jsou takové, které by to vůbec nenapadlo (rodit doma), kdyby v porodnici byly podmínky takové, aby se tam ony cítily dobře. jsem jednou z těchto žen.

demagogie je tvrdit, že v porodnici vás zachrání, když budete mít komplikace - ano, je tam větší šance, můžou tam zdravotníci udělat víc "záchraných" akcí než doma - ALE ŽE VÁS OPRAVDU ZACHRÁNÍ TO NIKDO NEMŮŽE 100% TVRDIT. někdy se to povést nemusí ani v porodnici...

zodpovědnost by každý měl mít za sebe a za své dítě ve svých rukách. doktoři by - podle mého vnímání celé situace - měli jen být rádci a doporučovateli, měli by mít vždy v záloze vysvětlení co a proč a doporučení jak dál. a také v nabídce několik možných variant. ne jednu pro všechny stejnou - u porodu mají v Čechách jednu porodní variantu - na gynekologickém lůžku. vždyť to jde i jinak, tak proč na tom trvají? jsou sami proti sobě, kdyby v porodnicích OPRAVDU vycházeli vstříct, vůbec tato debata nebude existovat.
13. 10. 2008 | 12:47

Kateřina napsal(a):

Děkuji za tento článek. V záplavě lží a polopravd produkovaných zdravotnickou lobby to opravdu potěší.
13. 10. 2008 | 14:01

Porodni_asistentka napsal(a):

Fiono, pokud mne sluch neklame, žádný z odborníků netvrdil, že v porodnici se neumírá. Bylo řečeno, že z desetitisíců žen, které ročně porodí, zemře cca sedm. Proč? Protože lékař je lékař, nikoli bůh. I na banální slepák zemře dvacet lidí ročně. To číslo je zde velmi, velmi nízké. Paní K. osobně prohlásila, a vy nakonec také, že riziko úmrtí při porodu zkrátka JE. Co se vám tu snažíme vysvětlit, je FAKT, že v nemocnici je díky možnosti včasné pomoci lékařů, toto riziko nižší. Argument, že podmínkou domácího porodu je dobrá časová dostupnost nemocnice, je pro mě irelevantní, vzhledem k tomu, že v boji o záchranu života dítěte hrají roli vteřiny.
Dále Fiono, vy tady předvádíte to, za co sama druhé odsuzujete - zobecňujete SVÉ takzvané pravdy o tom, jaký je veškerý zdravotnický personál odpad, nanejvýš na základě toho, že jste v televizi viděla někoho, kdo vám zrovna nepadnul do oka. Kolik porodníků a porodních asistentek znáte osobně? V naší porodnici například porody s dulou nejsou ničím tak vyjímečným, a pokud vím, porodní asistentky s dulami nemají problém, funguje vzájemná spolupráce (abych nezmiňovala jen duly, které vzhledem k ceně nejsou TAK obvyklé - jejich roli velmi dobře splňují například mnozí tatínkové - jsme za takové rády, proč bychom jim proboha měly nadávat, nebo někoho urážet?? Odkud jste vytáhla takovou informaci?)
Ad zodpovědnost za dítě - zde narážíme na etický problém podobný, jako v případě interrupcí či eutanázií, asice má žena skutečně právo rozhodovat za dítě, které svůj názor vyjádřit nemůže, i za tu cenu, že ho potenciálně ohrozí na životě? Zde budou vždy dvě názorové skupiny a je třeba si uvědomit, že ne každý s vámi bude souhlasit.
A znovu k té poloze. OSOBNĚ jsem viděla v porodnici ženy rodit na stoličce a na porodním vaku, tak nám tady nepředhazujte lži!
Informovanosti se to týká jakbysmet, povinnost informovat pacienta je nám dána ze zákona, existují Informované souhlasy nutné ke každému zákroku, to se jednoduše nedá obejít! Edukace klientek se v posledních letech dostává v naší profesi do popředí. Jednotlivé výkony a možné varianty řešení případných nebo již nastalých komplikací klientkám jsou dopodrobna vysvětlovány, a ony mají možnost kdykoli se na cokoli zeptat!
13. 10. 2008 | 15:02

Eddie napsal(a):

Docetl jsem to az sem a je top takova hruza, ze radeji zustaneme s zenou bezdetni. :-(
13. 10. 2008 | 15:15

fiona napsal(a):

paní porodní asistentko, velmi ráda bych se dozvěděla kde vlastně pracujete - alespon region...
moje osobní zkušenosti jsou z oblasti Prahy (apolinář, Motol) a z oblasti Východních Čech. vždy po větě, že bych ráda měla u porodu dulu i manžela nastal problém...
v Praze drobnější - jen ve změně chování, ve V.Č. i na rovině komunikační.
bráním se, neboť cítím ze všech možných stran obrovský tlak na to, že bych příště raději měla "zavřít ústa" "vyskočit na křeslo" a nechat se povzbuzovat umělým oxytocinem a nechat si rozřezat rodidla a počkat, až na mě začnou křičet - ted tlačte, ted netlačte....
jenže já už mám zkušenost, že to jde i jinak...
ještě mi nikdo neřekl opravdu pádný argument, proč se v porodnicích děje to, co se tam děje, když výzkumy, doporučení státu i velkých odborných organizací i přibývající osobní zkušenosti jednoznačně doporučují vyčkávat, neintervenovat, atd. atd. však to určitě musíte znát. proč je stále většina porodnic, kde tyto doporučení nerespektují???
13. 10. 2008 | 15:32

fiona napsal(a):

a k tomu co tvrdili páni doktoři v TV - však jim to taky dalo, to vyklopit, že tak to je a i po tom se stále tvářili, že oni přeci mají téměř zázračný nástroj na zachrňování a že nejraději by byli, kdyby zachránit mohli každého...
když by opravdu byli takto nastaveni, nebudou svým chováním nikoho z porodnice vyhánět. Ani mě ne. I kdybych v tomto státě měla být jediná svého druhu.
celá debata původně měla být o tom co se děje v porodnicích. porody doma jsou ve velké většině DŮSLEDEK toho, co se děje v porodnici
13. 10. 2008 | 15:38

Zach napsal(a):

Paní Jano,v tom případě ACH,líbá Vás Váš Zach :-))))))))))).
13. 10. 2008 | 17:11

Eva napsal(a):

Paní porodní asistentko, nepřeháníte trochu.Na interupci má žena právo, na porod doma ne, nevidíte v tom etický problém. Před léty, když přišla žena do porodnice s třetím porodem, bylo jí řečeno, že měla dítko donést pod paží.Když se před léty šetřilo kde se dalo,moji známe řekli,že sanitku nedostane,protože jde Jen o porod,na její protest jí řekli,že se kdysi doma rodilo a nic se většinou nestalo.
13. 10. 2008 | 17:51

Eva napsal(a):

A ještě,překvapila mě informace,že se žena musí zaregistrovat začátkem těhotenství v porodnici, aby tam mohla porodit. Někdy se stane,že nemají volno(akutní případ) a pak jí vozí v sanitě po celém městě(Praha),bez PORODNÍ ASISTENTKY, jen s řidičem. Ten ji prý včas někam upíchne, aby mu neznečistila sanitu a on ji nemusel čistit. Evidentně není porod zas takové riziko,jinak by tam byl i lékař nemyslíte!Nejlépe by bylo, aby si ženy na tohle stěžovaly,a nejlépe dát tohle k soudu.
13. 10. 2008 | 18:02

Porodni_asistentka napsal(a):

Fiono, já působím v Moravskoslezském kraji, a pravdou je, že s Prahou žádnou osobní zkušenost nemám. Vyloženě direktivní přístup k matkám jistě není v pořádku, a toto možná skutečně záleží na pracovišti. Znovu se opakuji, ale zde mohu říci jen to, že sama za sebe se snažím a budu snažit, aby se mé klientky cítily co nejlépe a vím, že rozhodně nejsem sama.

Paní Evo, myslím si, že nepřeháním. Snažím se tu argumentovat objektivními fakty. Vy říkáte - kdysi se běžně rodilo doma. Já říkám ano, a taky se více umíralo. Pořád ta samá písnička.
13. 10. 2008 | 18:09

Eva napsal(a):

Paní porodní asistentko, to jsem neříkala já, to mé známe řekli v poradně,že si má sehnat auto,že sanitka musí převážet složitější případy, třeba infarkt. Když jem před 20 léty přišla do porodnice 3 dny po termínu, byla jsem seřvána, že porodnice není čekárna. Přitom jsem si to já nevymyslela, bylo mi to nařízeno lékařem, a jak tady čtu, je to tu zas a to nás lékaři ubezpečovali jak se po revoluci všechno změní.Jsem taky z Moravskoslezkého kraje a pozoruji delší dobu zhoršený přístup lákařu.
13. 10. 2008 | 18:45

Porodni_asistentka napsal(a):

Zhoršený přístup lékařů, myslíte v tom smyslu, že by bagatelizovali pacientovy potíže bez řádného vyšetření? To si právě v dnešní době nikdo nedovolí. Sama se často ocitám v pozici pacienta a má zkušenost s lékaři je přesně opačná. Z vlastní zkušenosti říkám, že kvalita péče je u nás na velmi vysoké úrovni, co do důslednosti určitě.
Konkrétně pro porodnictví - stává se, že ženy přicházejí předčasně, s "poslíčky", a ne vyjímečně. Rozhodně je nikdo neseřvává, ale jsou vyšetřeny, a pokud lékař dojde k závěru, že se ještě nejedná o rozbíhající se porod, pošle prostě ženu domů. Vždy je lépe přijít předčasně, než pozdě, za to vám nikdo hlavu neutrhne. A potermínové gravidity, pokud je mi známo, jsou důkladně sledovány, aby se včas zabránilo případným komplikacím z toho plynoucím. Nevím jak před 20ti lety, ale dnes ano.
A sanitky jsou k porodům posílány, pokud to kapacitně vychází. Má-li dispečink rozhodnout o tom, zda poslat sanitu k akutnímu infarktu, nebo k rozbíhajícímu se porodu, pak chápu, že ji pošle k tomu infarktu. U porodu se obvyklepředpokládá, že potrvá několik hodin, u akutního infarktu může jít o vteřiny...to je snad pochopitelné.
13. 10. 2008 | 21:31

Nina napsal(a):

Obdivuji vaši trpělivost, opravdu vám věřím, že to co píšete je pravda. Myslím, že je zbytečné jim to vysvětlovat, protože mají svůj názor a jiný slyšet nechtějí. Dobrou noc
13. 10. 2008 | 21:56

Porodni_asistentka napsal(a):

Milá Nino,
trpělivosti je v naší práci zapotřebí, stejně jako soustavného vysvětlování. Tudy vede cesta k dobré informovanosti rodiček a dobrým vztahům s nimi, a o nic jiného mně nejde :) Pokud toto bude fungovat, pak ať si kdo chce píše blafy jaké chce.
Dobrou noc i Vám.
13. 10. 2008 | 23:16

fiona napsal(a):

pro porodní asistentku:
fandím vám, přála bych si, aby všichni zdravotníci měli trpělivost a slušnost na prvním místě. a pak až odbornost a zkušenosti a vybavení přístroji a kdo ví co ještě.
já sama (a i v mé rodině) nemáme žádné zdravotní problémy, chodíme jen na preventivní prohlídky a na očkování. takže můj kontakt se zdravotníky ve větší míře byl vždycky jen kolem porodu - a to jsem opravdu byla mírně zděšená co se může dít. v našem regionu ted znovu otevřeli porodnici ve Vrchlabí, kde jsem rodila své první dítko a byla velmi spokojená, tak doufám, že budu-li znovu rodit, nebude zas zavřená... to by mi pak zase asi zbyl ten náš obývák ... :-)) a nebo se přesunout na sever Moravy :-)
14. 10. 2008 | 08:53

mila napsal(a):

Vážená paní (slečno?) Mihovičová, mohu se zeptat, kolikrát a kde jste rodila? Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti a s kterou porodnicí?
15. 10. 2008 | 12:55

Porodni_asistentka napsal(a):

Paní Mihovičová ještě nerodila, a žádné zkušenosti s porodnicí nemá...zato je vynikající teoretičkou :)))
15. 10. 2008 | 13:34

yva napsal(a):

Milá Porodní asistentko,
po několika dnech jsem si "přišla"
dočíst diskuzi a žasnu. Opravdu upřímně žasnu nad Vaší trpělivostí znovu a znovu vysvětlovat a diskutovat, zvláště když při Vaší inteligenci Vám musí být zřejmé, že hodně přispěvatelů z "druhé strany" diskutovat nechce, chce Vás jen přesvědčovat o své pravdě. A jak chcete reagovat na argumenty typu: porod doma se vyvedl Janě, Daně a Haně, tak se přece musí vyvést i Aleně, Heleně a Jolaně. A jestli ne, tak je to spiknutí doktorů a sester! A za další - na Jolanu byli v nemocnici zlí, takže by určitě byli zlí i na Janu, Danu, Hanu, Alenu i Helenu.
Jsem ironická, já vím, ale to je nekončící příběh. Stejně jako s jakýmkoli z ostatních témat na netu. Ve mnoha případech mají teoretici názor, který si vytvořili na základě vlastních zkušeností, a jinak to ZKRÁTKA není a být nemůže. A kdokoli má jiný názor je ....(doplňte cokoli negativního, urážejícího, zlehčujícího).
"Pravdaři" neposlouchají, jen dokola omílají ty svoje pravdy a event. si notují s těmi, kdo mají stejný názor.
Proto tak žasnu, když potkám někoho, kdo stále a znovu trpělivě argumentuje.
Přeji Vám mnoho zdaru a síly do Vaší záslužné práce. Taky Vám přeji, aby vás (zdravotnický personál) začali slušně platit.
15. 10. 2008 | 17:25

triceratops napsal(a):

60% českých mužů jsou duševní policajti, hlídající si "svá" hájemství a o panu Svobodovi platí to samé.
15. 10. 2008 | 17:32

Jarek napsal(a):

Jsem rád, že jsem chvilkovým pročítáním diskuse nenarazil na mnoho názorů, které by s paní Mihovičovou ve všem souhlasily. Autorce šlo zřejmě jen o vyvolání diskuse, do které se ale ani nezapojila (možná pod jiným jménem?). Děkuji, že nás přiměla trochu zauvažovat o problému.
15. 10. 2008 | 18:03

mila napsal(a):

To jsem si přesně myslela, žádné zkušenost, žádná praxe, zato velká teoretička, ale jen jedním směrem. Paní Mihovičová, buďte tak laskavá a nejdřív si vyzkoušejte obě varianty porodu (doma i v nemocnici) a teprve pak nás oblažujte svými fantasmagorickými výplody. Přeji Vám zdravé děti a bezproblémový porod.
16. 10. 2008 | 11:58

mila napsal(a):

Právě jsem si přečetla starší blog paní Mihovičové "Všichni jsme deprivanti" a pochopila jsem, že s touto dámou nebude vše v pořádku. Znovu bych se musela zeptat: Kolik jste, vážená dámo, vychovala dětí?
16. 10. 2008 | 12:35

Porodni_asistentka napsal(a):

Tak jsem si to přečetla taky...a přísahám, že to je to poslední, co jsem od ní přečetla!
Paní Mihovičová...zkuste Xanax :)
16. 10. 2008 | 13:49

fiona napsal(a):

pro porodní asistentku:
hmmm,
přesně tenhle postoj je to, o čem jsem psala, trochu jste mě tím zklamala...

paní Mihovičová si přece může myslet i psát co chce, co považuje za důležité a prezentovat tak svůj postoj, svůj názor. Nebo na to nemá nárok? proč by kvůli tomu měla brát Xanax?
16. 10. 2008 | 17:25

Nina napsal(a):

ten o očkování je taky dobrý, hlavně teď nabývá na exkluzivitě, když se začínají ve větší míře šířit nemoci jako černý kašel, žloutenka a bůhví co ještě
16. 10. 2008 | 18:43

Porodni_asistentka napsal(a):

Nina:
Nebudu to riskovat...

Fiona:
A já zase můžu svobodně prezentovat, jak mě tahle nehorázná mystifikace veřejnosti pobuřuje...nebo ne? Diskusi jsem přístupná, pokud jde o maminky a zdravotníky. Paní Mihovičová by měla diskutovat nikoli s porodníky, nýbrž s psychiatrem.
16. 10. 2008 | 19:11

Iva2 napsal(a):

Milé vážené osazenstvo, moc děkuji za pobavení: ) Bezdětná grafomanka opět úřaduje :) EDDIE, je naivita očekávat že bude reagovat, občas zlostně pípne,to je pravda, ale kdyby se tady ukázalo víc laškujících ZACHŮ, to by jste viděl jak by byla agilní. At si říká co chce, ty biologické hodiny u ní odbíjejí za sekundu 12 :)) Bere to jako seznamku...no.
PORODNÍ ASISTENTKA, já nevím jak vám vyjádřit dostatečně obdiv. To co jste tady trpělivě dokazovala slepým hluchým " Fionám", bylo obdivuhodné. Ale co, možná je Fiona barvoslepá...vidí jen černě a bíle. Nemám rada ty jejich jediné svaté pravdy. Slibuji že až se v blízkosti mých dcer v době těhotenství vyskytne nějaká taková "jediná pravda", poženu ji velice rychle. Už mi to omýlání o porodech doma připadá jako brblání čarodejnic nad bublajícím kotlem. K pousmání byl zejména Fionin dohad, odkud brala její PA sterilní nástroje, že prý snad ze zdravotních potřeb :)))))))))) úžasné upřesnění :))) Mou osůbku by tohle zajímalo převelice před porodem, nějaké možná....by uklidnující nebylo.
NINA,DITA, ROSTISLAVA, M.S, M.K, YVA, a jiní...jak osvobozující je uvědomit si, že alespon vy používáte mozek a nedáte se zlákat reklamštinou :))DÍK ZA POČTENÍ....
16. 10. 2008 | 21:00

Iva2 napsal(a):

Na novinkách pod jednou diskuzí jsem našla úžasný bonmot hodící se i pod blogy slovutné reklamnice :))

"Vždycky se najde eskymák, který napíše pro černochy příručku, jak se chovat za velkých veder."

Myslím, že toto vystihuje i kompetenci slečny Mihovičové snad beze zbytku :)))
17. 10. 2008 | 10:21

Sokrates napsal(a):

a vtedy prichádza niekoľko laponcov, ktorí venujú množstvo energie tomu, aby si tú príručku černosti nemohli v kľude prečítať. :-))
17. 10. 2008 | 10:59

fiona napsal(a):

pro porodní asistentku:
vidím jeden veliký rozdíl - paní Mihovičová prezentuje své názory, neříká Vám co byste měla nebo neměla dělat.
Vy také prezentujete své názory, to je (podle mě) ok, i se od Vás člověk může dozvědět proč si myslíte, co si myslíte, to je (podle mě) super. Jenže pak k tomu píšete, co by ona měla dělat - brát anitdepresiva a chodit k psychiatrovi - no a to už mě přijde, že je mimo rámec, tím už z mého pohledu "diktujete" co by kdo měl nebo neměl dělat. V tu chvíli jsme u toho direktivního přístupu, který konkrétně u porodu asi moc ok není...
17. 10. 2008 | 13:10

Iva2 napsal(a):

fiona

Pro boha Fiono, používáte vy někdy tu výpln co máte v hlavě? Porodní asistentka je odborník....Mihovičová je samozvaný reklamní šašek co ví nejlíp, co pro ženy které rodí, by bylo nejlepší....ač sama ne jen že odborník není, ona není ani matka, ani těhotná a obávam se že ani zadaná...... jinak by na tyhle pitmosti čas nenašla....A neříkejte že prezentuje názory, ona pdsouvá ženám neustále jakési uměle vytvořené paskvily, které se ji asi zdávají o osamělých nocích...Ti Němci možná nebyli až tak mimo s přesvědčením, že práce léči.
17. 10. 2008 | 14:32

Iva2 napsal(a):

sokrates..

Vic pohněte vším čím můžete, to bylo slabéééé.....
17. 10. 2008 | 14:34

Eva napsal(a):

Pro Ivu2, jakým právem někomu tvrdíte,že nepoužívá výplň v hlavě, co VY si myslíte,že jste!Vaše dcery lituji.Každá žena a její partner se má právo rozhodnout, co a jak a aťsi porodí kde chce a jak chce. Je to její tělo a její dítě.Vám do toho nic není. Až mé dceři někdo takový jako vy bude radit, tak ho taky naučím rychle běhat.Já zas nesnáším tu vaší svatou pravdu.Slečna Mihovičová má právo napsat svůj názor a Fiona taky.
17. 10. 2008 | 17:54

Iva2 napsal(a):

Eva

Vy si používejte výpln jakou chcete i nick jaký chcete si převlékněte třeba třikrát za den, účelově :))) Kritizovat porodníka za jeho celoživotní názory z praxe, v podání reklamní agentky s teplou vodou je vizitka bez komentáře....Nebojte se, já vaší dceři radit nebudu, nikdy jsem to ani nenabízela....pokuste se najít , kde jsem tohle někomu nabízela...jako Fiona, nebo reklamní agentka, jinak jste lhářka na entou :)) I já mám právo napsat SVŮJ názor. Takže šup, opět změnte nick a reagujte na mé pobavení :)
17. 10. 2008 | 18:03

Eva napsal(a):

Vážená,nevím co tím myslíte, že měním nick třikrát za den, to si vážně myslíte, že lidí z mým názorem je tak málo.Porodní asistentka má právo říkat své názory, ale znám názory mého strýce,který emigroval do USA a jako zubař se tam živil, cituji:i mezi lékaři je spousta blbců, je nutné zjišťovat a ptát se, život máš jen jeden a hlavně, že chcou jen peníze a nic dělat. A můj gynekolog špitál, jak tomu říká, taky dost kritizuje. Jen to neříká nahlas, jsou za tím jen peníze.
17. 10. 2008 | 21:09

Iva2 napsal(a):

eva

ne jen že je vás málo, dokonce úplně v klidu bych použila výraz ůslabá členská základna" :))) Ti co mají všch pět pohromadě a snaží se v životě používat rozum a ne rady babky kořenářky nemají proč se znásobovat chozením na blog pod několika nickama....
Jinak, zdílím příjmení a vše ostatní v životě s poctivým zaměstnancem NHS v UK a řekla bych že být zaměstnán ve zdravotnictví je doslova řehole. Kdekoliv....a váš strýc si plive do vlastního hnízda. Myslím že je to jako s jakýmkoliv jiným povoláním....všude se najdou blbci. Přesto, raději dám na radu lidí kteří se jako zdravotníci připravovali léta na své povolání....před úchylně zarputilou agitkou reklamní ředitelky jogurtů.
17. 10. 2008 | 21:26

Iva2 napsal(a):

eva

A když už jsme u těch peněz, čím asi tak chtějí bát placené PA u domácích porodů? Vy dobře víte jak lehce se může stát lékaři že se dostane před soud když něco spacká, no tak tohle čeká i milé PA u domácích porodů. Ono nejde brát peníze za něco, za co si neberete zodpovědnost....a druhá věc je cena....víte vy vůbec kolik berou lékaři za porod v nemocnici? Ne? Zeptejte se porodní asistentky, já slyšela že něco od 8 stovek, do tisícovky....Fiona se tady pochlubila že dala dule 5 tisíc a PA od ní dostala 6 tisíc!!!! Málem jsem se osypala......našlo snad Česko nějaké tajné naleziště ropy??? Jinak nevím jak bychom tak drahé porody utáhli! Máte naprostou pravdu,jsou za tím peníze....ale jinak, než by jste tady chtěla lidem nakukat.
17. 10. 2008 | 21:38

Iva2 napsal(a):

eva

Já si nepřeji platit někomu jeho vrtochy, co jsem schopná uznat je, že by se proplácel porod ve stejné výši, v jaké platí pojištovna za porod v nemocnici....takže takové Fiony by pak na své trucy dopláceli z vlastní kapsy.
17. 10. 2008 | 21:44

fiona napsal(a):

reakce na blud paní Ivy2 o ceně PA a duly:
kolik porodů za měsíc asi tak dostane proplacených od pojišťovny pan doktor potažmo porodnice? když dula drží porodní pohotovost, která trvá od ukončeného 38. týdne až do dne porodu, tak jí někdy drží třeba 3-4 týdny. v té době v podstatě jinou práci mít nemůže, určitě ne práci s fixní pracovní dobou (protože klientka jí může kdykoliv - i v noci - zavolat,že rodí a dula za ní vyrazí. o tom ta práce je. právě ten pocit bezpečí, že se znají už dopředu a že rodící žena má 100% jistotu že tam svou dulu bude mít je to, co si žena platí). to samé platí o PA, když má přijet k porodu doma.
navíc cena za porod v porodnici od osmi stovek do tisícovky - tuto cenu uvedl pan doktor Svoboda /pokud jsem si správně zapamatovala jméno) v TV diskuzi Máte slovo a řekl ji v souvislosti o ceně za porod BEZ lékařských zásahů (tzn. pouhá přítomnost pana doktora na sále či porodním boxu), jakmile je provedena třeba jen epiziotomie a následné šití, cena stoupá vzhůru - takže když chce pan doktor vydělat svému zařízení hodně peněz (nemá-li soukromou praxi), tak vlastně MUSÍ dělat zásahy. cena proplacená pojišťovnou za císaře startuje na šestimístné cifře... a zase - pokud by lékaři nebo zdravotníci byly motivování POUZE financemi, to by nejspíš za chvíli všechny ženy rodily císařem...
doufejme, že se najdou i tokaví doktoři, kteří mají svou práci aspoň trochu rádi - a že taky budou chtít stále a stále prohlubovat své znalosti o nové poznatky a nebudou usínat na vavřínech dodělané medicíny (a nechci toto úsilí zlechčovat, jenže jenom dodělat školu a pak žít z podstaty, to dneska nestačí v žádném oboru)
17. 10. 2008 | 22:14

Iva2 napsal(a):

fiona

Já čekala od vás bludy a taky se mi jich dostalo :)))
Pan doktor má proplaceno tolik porodů, kolik jich stihne udělat, nebo jinak řečeno, kolik žen se dostaví k porodu za jeho služby a kolik jich skutečně odrodí. Ale jistě to není astronomická částka kterou od vás vzala dula a PA dohromady, to jest 11 tisíc čistého....jak to pak zadanují dámy? hm?
Pokud má dula nasmlouvaných 10 žen měsíčně s rozdílnými termíny porodu, tak může vesele držet pohotovost na drátu, že ano? :) Pak zinkasuje 50tisíc bez zákonem podložené právní odpovědnosti a jaká je vysmátá :)))) To číslo žen jsem uvedla jako příklad, neskákejte zase na špek milá Fiono, o vašich schopnostech správneho úsudku už z diskuzí vím své...jak se rodí...neznáte sestru - bratra :))))
Pokud vám přijde normální že doktor bez zásahu do porodu bere 8 stovek, proč jste naspala té PA 6 tisícovek za porod ???
Nebylo to z vděku že jste to čarodejnictví přežila vy i dítě, že ne?
17. 10. 2008 | 22:43

Bizo napsal(a):

Ivo2, proč vy se nevěnujete plotně. Právě jste v této diskuzi vyhrála titul Miss Pavlačová Drbna.
17. 10. 2008 | 22:56

Eva napsal(a):

Iva2,mého strýce platili pacienti,je na důchodu,nebyl závislý na pojišťovně.Veterina mě nezajímá,nejsem zvíře.K lékaři chodíme, proto má Fiona,sl.Mihovičová právo vědět co a jak a má i právo něco odmítnout,zdravotnictví se nás prostě dotýká. Všichni máme rozum,přesto se kouří,pije alkohol,fetuje. Já tohle nedělám a přesto těmto lidem musím přispívat. Nechci kuřákum platit drahou léčbu,za to že si vypalují zobák.
17. 10. 2008 | 23:07

Iva2 napsal(a):

Bizo

A jaký pak kuchař jste vy? Můžete se k té plotně hned ted postavit, když si myslíte že je to jediné co by vám ještě jak tak šlo :))) nebo rodte...nebo...se ...oběste...z rozkoše a dlouhé chvíle :)))Mně jste úplne volný...chytráku.
17. 10. 2008 | 23:11

Iva2 napsal(a):

eva

Tak vašeho strýce platili pacienti? On byl veterinář? Ale jak se chovají lékaři pro lidi zmáknul veterinář podle vás asi bezchybně :))))...teoreticky, tak,že názory nebohého starého veterináře uvádíte jako svatý grál na blogu a opíráte o něj své teorie, jak je to špatné s motivací lékařů. Lidských.
S tím kouřením sme zajedno, ani ja nechci platit něčí rozmar, pokud z toho rozmaru onemocní.....takže.....porody doma ...jsem za, pokud jim bude stačit ta almužna z pojištovny jako bere každý doktor a nemocnice a zbytek at si doplatí milovníci adrenalínu, tedy domarodící....
17. 10. 2008 | 23:17

Elisabeth napsal(a):

iva2

asi nevite co je to dula, kdyz pisete, ze:
"Pokud má dula nasmlouvaných 10 žen měsíčně s rozdílnými termíny porodu, tak může vesele držet pohotovost na drátu, že ano? :) Pak zinkasuje 50tisíc bez zákonem podložené právní odpovědnosti a jaká je vysmátá :)))) "

Bez zakonem podlozene pravni odpovednosti? Za co ma mit odpovednost? Vubec zadnou mit nemusi, dula neprovadi ani porod ani zadny zakrok. Dula je nahradni "matka" pro rodici zenu.Je psychickou podporou.
Protoze na zapade existuje leta, vi se o jejich pozitivnim prinosu u porodu. Mene cisarskych rezu, mene medikace vice klidu a duvery.
(Quelle: Studien von Dr. Klaus und Prof. Kenell).

jinak hezky clanek:
http://www.rodina.cz/clanek...
18. 10. 2008 | 13:27

Eva napsal(a):

Můj strýc je stomatolog,to je zubař víte, v USA je soukromá praxe naprosto normální,platí se z něj daně a pacienti si hodně vybírají, pokud mají peníze. Veterinář je něco jiného,ti jsou i v USA a léčí zvířata,doufám že rozdíl chápete.Ministerstvo zdravotnictví chce aby se pacient aktivně zapojil do svého léčení, čili v naší zemi mám diskutovat s lékařem nad operací kyčelního kloubu, nebo operací srdce, jater.
18. 10. 2008 | 14:48

Eva napsal(a):

V případě porodu, musím držet hubu podle vás. Pokud to neudělám, z porodnice odejdu hned po porodu, přijede pro mě policie a super pomalé soudy v tomto případě super rychle rozhodnou,že musím nastoupit zpátky. Neustále se na nás valí informace,že není na léčbu psychiatricky nemocných lidí,ale v porodnicích je 90%medikovaných žen, můj názor-50%žen potřebuje pouze dozor nic víc.
18. 10. 2008 | 15:03

Porodni_asistentka napsal(a):

Já se obávám, že jsou to především ty nehorázné peníze, co některé PA motivuje k tomu, aby k domácím porodům docházely, Ivo. Z hlediska péče o psychiku ženy lze tuhle práci vykonávat stejně dobře v nemocnici jako doma, ale polovinu měsíčního platu vám za jeden porod v nemocnici nikdo nedá...a ještě se u toho můžete schovat za "hájení zájmu veřejnosti", to je přece půvabné :)
Fiono, já mám také "své" rodičky. Věnuji se jim po dobu těhotenství, dojíždím k nim, chodí si ke mně pro rady, a v termín porodu "držím pohotovost" a když se porod rozběhne, jedu ho odrodit třeba i mimo službu. Mám takto "v péči" momentálně 12 žen, ale bývá to i více. A milá Fiono, žádné peníze za to neberu. Zkrátka mě ta práce baví. Až si budu chtít postavit baráček a jezdit ve svém vysněném VW Polo, udělám si zřejmě kurs na dulu :)
18. 10. 2008 | 15:22

Porodni_asistentka napsal(a):

Evo,
ale ženy v porodnicích jsou medikovány pouze v případě jejich souhlasu. Každý pacient/klient má právo jakýkoli lékařský zásah odmítnout. Jaké léky a proč jsou rodičkám podávány, jsem zde už psala, že je přijmout nemusí, také. Chtěla bych ještě dodat, že já osobně nevím o žádných studiích, které by prokazovaly negativní vliv této medikace na rodičku, případně plod, vyjma ojedinělých případů předávkování oxytocinem, které už zde ale rovněž byly propírány, a které, byť zde skutečně nastala chyba na straně zdravotníků, nejsou o nic častější, než například úmrtí dítěte při domácím porodu (tolik k vyváženosti rizik).
18. 10. 2008 | 15:32

Iva2 napsal(a):

Eva

No taksi dávejte pozor co tady píšete, tohle je vaše : Iva2,mého strýce platili pacienti,je na důchodu,nebyl závislý na pojišťovně.Veterina mě nezajímá,nejsem zvíře.

Já na toho veterináře jen navázala....asi vám utekla nit :)))
18. 10. 2008 | 23:43

Iva2 napsal(a):

porodní asistentka

přesně tak. Prý jim nejde o nic ideovějšího, než být na jedné rovině s porody v nemocnici. Jenže pokud budou PA a duly placené jako v nemocnici, velice rychle je ten entusiasmus přejde. Asi těžko by mohli požadovat stejné nehorázne peníze ze společné kapsy. Pokud by jim ale stačilo to co se dává běžně nemocnicím a lékařům, tak ano, jak jsem řekla, domarodky si to jistě rády doplatí. Mé děti absolvovali cizojazyčnou školu, stát jim na to přispíval sumou, jakou vynakládá na jakékoliv jiné dítě v státní škole....zbytek...tedy 70% jsem musela doplatit z vlastní kapsy. Ani jsem nehlesla....považovala jsem to za NORMÁLNÍ. Takže ano, jsem za to aby si ženy vybrali jak a kde chtějí rodit, tedy pokud mají ten dojem že pořád ještě nemůžou, s čím nesouhlasím....ale pokud jde o značně nákladnější způsob porodu, co s 11 tisíci evidentně dražší je, tak ano, ale doplatit si rozdíl.
18. 10. 2008 | 23:52

fiona napsal(a):

služby mojí duly zahrnuté v honoráři 3000,-Kč - 5000,-Kč (tzv."porodní balíček"):
-dvě předporodní návštěvy, každá v délce 1,5 hodiny - celkem 3 hodiny času
-držení porodní pohotovosti (24 hodin denně na telefonu, připravena vyrazit do hodiny od oznámení začátku porodu - v případě vlastních dětí nutné mít vypracovaný systém hlídání, často je placené)
-přítomnost v průběhu celého porodu a v době bezprostředně po porodu (dula se vzdaluje úpouze v případě své biologické potřeby)
-dvě poporodní návštěvy, každá v délce 1,5 hodiny

celkem čistého času stráveného s klientkou - cca 16 hodin (počítám-li na samotný porod jen 10 hodin) - 200,-Kč - 300,-kč na hodinu - to nejsou žádné nehorázné peníze
moje dula mi dala rozmezí ceny od 3000 do 5000 - s mojí možností ohodnotit, jak moc si její práce vážím a jak jsem spokojena

pro porodní asistentku:
je čistě Vaše věc jakým stylem pracujete a kolik si za svou práci řeknete peněz.
pokud máte 12 klientek v termínu porodu - co budete dělat, když Vám začnou rodit najednou? (jistě sama víte, že termín porodu napsaný v těhotenském průkazu je velmi přibližný). Práce duly je jiná, než práce PA (jak už popsala výše Elisabeth). dula nemůže být u dvou či více porodů zároveň.
19. 10. 2008 | 13:46

Porodni_asistentka napsal(a):

Fioně:
Žádné nehorázné peníze? Evidentně jste nikdy nepracovala ve zdravotnictví :) Nicméně, ať si duly dělají svou práci (pokud možno při nemocničních porodech), jak nejlépe umí, a pokud na to ženy mají prostředky, ať si je platí, to je každého věc.
Jak jsem říkala, stabilně mám "na telefonu" několik žen, a ještě se mi nestalo, že by se termínově kryly, pokud možno se tomu vyhýbám, např. tím, že dotyčné v případě, že na daný termín (+-) už někoho mám, doporučím jinou porodní asistentku hned na začátku. Ale jak říkám, zatím jsme to vždycky zvládly. Jak si myslíte, že to dělají duly? Že si domlouvají jeden porod za devět měsíců, aby se jim to náhodou nekrylo? :))))))
19. 10. 2008 | 17:23

zach napsal(a):

Ivo 2:
Vy jste asi od života dostávala těžkou sodu,co? Tolik žluči pro všechny,Vás bych nechtěl znát osobně ani náhodou.Víte o tom že život může být někdy i hezký?
19. 10. 2008 | 23:14

fiona napsal(a):

pro porodní asistentku:
duly vychází z toho, že porod se může odehrát od ukončeného 38. týdne- takže pro dulu je žena v termínu od 38. týdne až do skutečného porodu, který ovšem může být taky až ve 42. týdnu - pak tento termín trvá celý měsíc. některé maminky rodí dříve, některé později a žádná neví, kdy přesně bude rodit. nevím o žádné dule, která by držela pohotovost s více než dvěmi ženami, které mají "termín" - dvě jsou tedy jakési maximum... a pokud vím, ještě se to snaží kombinovat tak, aby se tento termín co nejméně kryl.
19. 10. 2008 | 23:33

Nina napsal(a):

pro fionu
chtěla jsem se zeptat, jak je to s dulou během těhotenství. Psala jste, že Vás provází celým těhotenstvím, kolik tedy stojí předporodní péče? Nepředpokládám, že je důvěra založena na dvou 1,5hod. návštěvách.
20. 10. 2008 | 11:09

Porodni_asistentka napsal(a):

Fiona:
No, zhruba to jsem se snažila říct, že dělám.
20. 10. 2008 | 18:03

Klára Borůvková napsal(a):

Dobrý den vážená paní porodní asistentko z moravskoslezského kraje,

jmenuji se Klára Borůvková a mimo jiné jsem dula. Pracuji také ve výboru České asociace dul, jako manažer vzdělávání ČAD, lektor a konzultant kurzu pro duly. Ráda bych vás vyvedla z omylu a baráčcích a drahých autech....

Práce duly je opravdu náročná v mnoha rovinách. Duly opravdu zpravidla nepracují s více jak 2-3 klienty v měsíci. Doprovází do různých porodnic, v různých městech. Mají i jiné pracovní povinnosti (samotným "dulením" se rozhodně nedá uživit), pokud dula drží pohotovost, měla by klientkám hlásit, od kdy do kdy nebude k dispozici a zda a kdo slouží pohotovost místo ní. Samotný doprovod rodící ženy obvykle trvá kolem 8-12 hodin (většinou duly přijíždí k ženě domů ještě než se odebere do porodnice), někdy více, někdy méně. Například můj doposud nejdelší doprovod jedné ženy trval 37 hodin.

Vzdělávání dul v současné době trvá minimálně 3 a půl roku a je poměrně nákladné. Dula by měla být expertem na provázení, na podporu, což je taky v kurzu akcentováno. Duly v rámci výcviku procházejí supervidovanou praxí a i certifikované duly musí docházet na supervizní setkání, musí se dále vzdělávat.

Úkolem duly u porodu je pomoci klientce, aby náročnou situací (jakou porod bezesporu je), prošla co možná nejlépe, zachovala si maximum vlastních kompetencí, a pokud se porod nevyvíjí tak, jak si žena původně přála, dula by jí měla pomoci vyrovnat se s nastálou situací. Duly se také učí, jak pracovat s traumatizovanými ženami, jak doprovázet ženy v krizových situacích (např. potrat, mrtvé miminko, apod...), jak ženě pomoci posílit pocit bezpečí v situaci, která je pro ni nějakým způsobem ohrožující.

Ano, někdy to může vypadat, že dula "jen" drží klientku za ruku. Ale i za tímto může být kus společmé práce duly a její klientky.

Chápu, že to pro zdravotnický personál, který má ještě mnoho jiných povinností (a věřím, že by některé PA rády držely své klientky za ruku, jen prostě musejí dělat spoustu další práce a administrativy kolem...), může být nepochopitelné, směšné nebo zbytečné. Tím více, že je sám tak špatně finančně ohodnocen (a to zejména PA).

Jsem ráda, že se snažíte naslouchat i jiným názorům, než je váš. Toho si velmi cením, jelikož to není úplně běžné. Přesto bych ráda řekla, že člověk nemusí být zrovna zdravotník, aby mohl porozumět zdravotnické problematice. Pokud někoho toto téma zajímá, může si přečíst spoustu odborné literatury (teď opravdu nemám na mysli časopisy typu Betynka apod.), která je poměrně dobře dostupná. Právě lidé, kteří nejsou zdravotníci, obvykle studují mnoho literatury a to nejen české, ale zejména zahraniční.

zdravím
Klára Borůvková
20. 10. 2008 | 21:53

Porodni_asistentka napsal(a):

Dobrý den paní Kláro,
já význam práce dul a jejich přítomnosti u porodů nepodceňuji, naopak, má osobní zkušenost je velmi dobrá - a vím, že nejde jen "o držení za ruku". Že za vaší prací stojí nutnost poměrně dlouhého studia a praxe je jedině dobře, a jak jsem řekla, myslím si, že finanční ohodnocení tomu celkem odpovídá.
Také netvrdím, že se laici nemohou vzdělávat v určité oblasti, nicméně medicína je obor velice složitý, a ruku na srdce, řada účastnic této diskuse nejsou zrovna názornými exemply sečtělosti v oboru. Troufám si tvrdit, že vědomosti lékařů a porodních asistentek jsou podstatně rozsáhlejší, než paní Mihovičové a jejích nadšených stoupeňkyň :)
20. 10. 2008 | 22:35

Klára Borůvková napsal(a):

pro porodní asistentku:
Aha, tak to jsem ráda, že naši profesi nepodceňujete a finanční ohodnocení vnímáte jako adekvátní. Z vašich předchozích příspěvků jsem neměla tento pocit.

Netvrdím, že všichni účastníci diskuse jsou v tomto oboru extrémně sečtělí. Nechtěla jsem jsem tolik generalizovat. Chtěla jsem říct, že takoví lidé jsou, a že mohou zdravotníkům nabídnout i jiný pohled na věc. Jsou i jiné obory, které s vaším souvisejí a to poměrně úzce, a které mohou zdravotníkům nabídnout jiný fokus, jinou optiku a mohou je takto profesně obohatit.

Kéž by PA nebo lékaři studovali tolik odborné psychologické literatury, kolik studují duly zdravotnické (české i zahraniční).

děkuji za vaši reakci a přeji klidnou noc
Klára Borůvková
20. 10. 2008 | 23:19

fiona napsal(a):

Pro porodní asistentku:
víte, některé "nadšené stoupenkyně" Jany Mihovičové možná nemají tak rozsáhlé znalosti jako pan doktor nebo porodní asistentky, ale mohou souznít s jejími názory na základě osobní zkušenosti.
20. 10. 2008 | 23:19

fiona napsal(a):

pro Ninu:
2 schůzky po 1,5 hodinách bývají v rámci porodního balíčku. Pokud maminka chce schůzek více, může se na nich se svou dulou domluvit.
Cena porodního balíčku (i jeho "obsah") může být různý, výše jsem psala ceny své duly. Jakákoliv pracovní schůzka (v délce cca 1,5 hodiny) mimo porodní balíček (před nebo po porodu) u mojí duly je za 400,-Kč.
ČAD doporučuje svým členkám poskytovat svým potenciálním klientkám první informativní schůzku v délce cca 30 min zdarma. většinou už na této schůzce si sama klientka uvědomí, jestli tato dula, se kterou se právě sešla v ní vzbuzuje pocit důvěry či nikoliv. Dovolila bych si to přirovnat k prvnímu dojmu, který z člověka máte - když se setkáte s někým osobně, většinou máte z nově potkaného člověka nějaký pocit. Takže víte, jestli na Vás působí důvěryhodně či nikoliv.
21. 10. 2008 | 14:10

Nina napsal(a):

Z dřívějších příspěvků jsem pochopila, že dula ženu provází během celého těhotenství. Nedovedu si představit, že si vytvořím nějaký vztah během 3 hodin a proto jsem se ptala, kolik to stojí. Ne jen porod, ale celá služba.
23. 10. 2008 | 18:00

fiona napsal(a):

Pro Ninu:
Dula provází ženu podle přání té ženy. Takže řekla bych, že cena se odvíjí od potřeb té které ženy. Pokud vím, tak duly z ČAD (Česká asociace dul - http://www.duly.cz) dávájí svým klientkám k dispozici kontrakt (smlouvu), kde jsou všechny ceny (za porodní balíček, za individuální schůzky), již na první infotmativní schůzce (ta bývá zdarma), případně budou ochotny Vám cenu sdělit i při telefonickém dotazu/mailem.
Takže, kdybych to měla shrnout - cena za celou službu se bude odvíjet případ od případu. Někdy to třeba může být tak, že se žena se svou dulou setká jednou na info schůzce - zdarma - a pak na jedné pracovní schůzce (různá dula - různá cena, ale myslím, že můžete počítat s rozmezím od 300,-kč do 600,-kč) a po schůzce bude mít žena pocit, že nic dalšího nepotřebuje - tzn., bude mít pocit, že všechny své potřeby ohledně tohoto životního období má tak dobře opečované, že už další schůzku nepotřebuje. Jindy bude mít žena pocit, že potřebuje být se svou dulou hodně často, třeba bude cítit potřebu se sejít 10 krát před porodem, pak bude potřebovat doprovod k porodu a třeba ještě pět schůzek v šestinedělí, protože to pro ni může být hodně náročné - budu-li počítat, že dula chce 300,-kč za schůzku, v rámci porodního balíčku nabízí 2 schůzky a pohotovost za 3000,-Kč pak, počítám-li dobře 13*300 je 3900 + 3000 = 6900,-Kč.
Jestliže jste těhotná a přemýšlíte o dule, zkuste zajít do mateřského centra ve vaší blízkosti a zeptejte se tam maminek, jestli mají nějakou zkušenost s dulami a jejich cenou, nebo se podívejte na dulí stránky (http://www.duly.cz) a zeptejte se přímo konkrétní duly z vašeho regionu.

Domnívám se, že se všemi lidmi kolem sebe má člověk nějaký vztah. I s lidmi, které potká na ulici a vůbec je nezná. Kvalita vztahu není přeci daná délkou vztahu. Asi nejlepším příkladem může být to, čemu se říká láska na první pohled. I lidé z této diskuze Vám jsou různě příjemní nebo nepříjemní (ač je nevidíte osobně). Pokud nějaké ženě není dula, se kterou se setkává příjemná, tak ji nikdo nenutí aby se s takovou dulou dále stýkala, natož aby s ní šla k porodu, je ale dobré to dule oznámit, aby ona nedržela zbytečnou porodní pohotovost.
27. 10. 2008 | 12:24

Irena napsal(a):

Když vidím, jak v předchozích příspěvcích létají cifry, napadá mě jenom jedno:nějak si neumím představit, že bych v těhotenství a při porodu měla mít u sebe někoho, o kom bych věděla, že se mnou není z důvodu těch nejúžasnějších lidských pohnutek jako jsou empatie, starostlivost apod., ale proto, že ho za to platím.
Holt dneska se dá koupit už úplně všechno.
31. 10. 2008 | 09:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy