Život za 80 táců

01. 03. 2008 | 22:12
Přečteno 17198 krát
Vždy, když se z médií dozvím, že soudy vynesly nějaký bezprecedentní rozsudek, zbystřím, což je dáno nejen mojí profesí, ale i obyčejným lidským zájmem o příběh. Tentokrát jsem zbystřil kvůli Krajskému soudu v Brně pro jeho páteční rozhodnutí, jímž bylo matce přiznáno odškodnění 80 000,- Kč za nepovedený potrat. Kvůli dalšímu verdiktu označenému novináři za takový, který v Čechách nemá precedent, což je samo o sobě poněkud klamavé, v Čechách žádné precedenty v pravém slova smyslu nemáme, neboť náš právní řád na precedentech založen není a je tedy dosti dobře možné, že příští rok vynese, dejme tomu Krajský soud v Plzni, v totožné situaci rozsudek úplně jiný.

Jak se dalo očekávat, rozsudek i příběh paní, říkejme jí třeba N., zmobilizoval odpůrce potratů na straně jedné a zastánce práva ženy na mateřství na straně druhé. To je přirozený konflikt ve společnosti, v níž jsou potraty povoleny, a v níž, bez ohledu na velice vysokou míru bezvěrectví, přece jen přetrvávají křesťanské tradice. Stát potraty povolil, pro někoho je to dobře, pro druhého špatně a především proto vyvolal příběh paní N. takový ohlas.

Protože však jsem soudcem, zaujal mě na pátečním rozsudku a příběhu paní N. ještě jeden rozměr, říkejme mu třeba soudcovský. Nedávno se na poradě u ministra spravedlnosti řešilo, v jaké míře je vhodné zveřejňovat soudní rozhodnutí na internetu, respektive, zda je vhodné seznamovat veřejnost i s těmi rozsudky, které se úzce dotýkají intimní sféry účastníků, jejich rodinného života. S rozvodovými rozsudky, rozhodnutími ve sporech o nezletilé děti, o popření otcovství, s trestními rozsudky, ve kterých jako poškození figurují děti nebo oběti sexuálního deliktu...

Jistěže není příliš vhodné a v zájmu nezletilého dítěte zveřejňovat rozhodnutí, v nichž budou dopodrobna popisovány nechutné tahanice mezi rodiči, kteří po rozvodu házejí metráky špíny jeden na druhého a perou v jednací síni i to nejspodnější prádlo. V zásadě však platí, že pokud se někdo obrátí na soud, tedy v mnoha případech selže jako vyjednavač a není schopen svůj spor vyřešit rozumnou, mimosoudní cestou, musí počítat s tím, že zásada veřejnosti ovládající řízení před soudem je svatá, lze ji omezovat jen zcela výjimečně, což ve svém důsledku znamená, že se také veřejnost dozví o věcech, s nimiž se obvykle sousedům nesvěřujeme. A řada občanů se také nakonec soudně rozhodne nesoudit se.

Ne tak paní N. Využila své ústavní právo obrátit se na nezávislý soud s žalobou na ochranu své osobnosti, která utrpěla tím, že nemocnice před lety provedla zákrok (pomiňme nyní jaký) nedbale. Touha po naplnění práva soudit se (nebo po něčem jiném?) byla pro ni silnější než snaha uchránit v budoucnu dítě velkých nepříjemností, dokonce silnější než zájem na zachování toho nejcennějšího vztahu matka – dítě. Ten byl totiž soudním procesem nenávratně poznamenán a ne že ne. Matka za pár let prostě dítěti nevysvětlí, proč že za každou cenu trvala na tom, aby soud „ocenil“, že dítě správně nemělo být na světě.

Proto byl rozumný přístup prvního soudce, který se kauzou zabýval, a který si vysloužil vyloučení pro údajnou podjatost za to, že paní N. naznačil něco v tomto smyslu: „Ženská, neblbněte, těch pár šupů, co vysoudíte, vám za to skutečně nestojí, buďte ráda, že máte zdravou dceru a nechte to být, v tomto případě nanejvýš platí, že je normální nesoudit se...“ Proto byl rozumný i přístup druhého kolegy, který nakonec paní N. přiznal částku více či méně symbolickou, protože žalobu mohl stěží zamítnout jako nemravnou, realizovala-li paní N. právo zaručené ústavou.

Měl možná přiznat částku ještě symboličtější. Třeba jednu korunu.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

LEVAK napsal(a):

Půl peny?
01. 03. 2008 | 23:00

rosomák napsal(a):

Pane J.Jirso.cože Vás tak zabolelo,že si někdo vysoudil 80 táců?Kolik jste si vysoudily,páni soudci a soudkyně na 13 a 14 platu?Proč se bráníte zuby nehty přiznání svých majetků?Asi víte dobře,proč.Vaše výmluvy jsou naprosto nejapné.Kdo,když ne Justice by měla jít vzorem?Těžko to můžeme čekat od Pitry,Koženého či Křejčíře.Svým odmítnutím jste se ovšem postavily do jejich šiku.Je s podivem,že ještě chcete kázat o morálce.
01. 03. 2008 | 23:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane doktore,

moc děkuji za Váš názor. Byl bych velmi rád, kdyby takto "civilně" (ne fundamentalisticky) přemýšlelo víc soudců.

K půl penny se připojuji, pane LEVAKU. Nebo by se mohli s tím polským doktorem rozdělit (půl penny ale byla v té době v Británii mince vůbec nejmenší nominální hodnoty, takže by to asi nešlo).

No, i když ta paní jistě nemusí být ztěleněné zlo, takže to srovnání je trochu kruté. Ale výše soudního odškodnění by myslím seděla.

Libor Stejskal
02. 03. 2008 | 00:42

wiki napsal(a):

O kvalitě CZ soudnictví dost vypovídá to, že pan prezident soudcovského cechu veřejně napadne žalující stranu za to, že si troufla stěžovat na čin provedený "před lety", ale už se současně sebekriticky nepřizná k tomu, že "přes lety" (respektive na nekvalitná zákrok učiněný tenkrát před "několika měsíci") byla podána i diskutovaná žaloba, a že jen naše skvělé soudnictví může za to, že to bylo souzeno až teď, po letech.
02. 03. 2008 | 00:51

Alfred Eckhardt napsal(a):

Pane Jirsa, u mne jste se shodil. Nějak jste pozapomněl, že nevystupujete na svém blogu jako "nějaký" Jaromír Jirsa, ale jako soudce a president Soudcovské unie. A jako takový jste se měk zdržet komentářů k jadnání žalobkyně, i pochvaly soudce vyloučeného za podjatost. Pokud takto vystupuje čelní představitel soudcovského stavu, tak se již nedivím nevalné pověsti soudců.
02. 03. 2008 | 01:10

Ivan Sommer napsal(a):

Výklad prezidenta Soudcovské unie považuji za zcela nehorázný. Neznáme rozsudek, ani základní informaci, proč vlastně šla žena na potrat. Přesto pan soudce vyhlašuje veřejně své úvahy navíc s odsudkem ženy.

Těhotenství byla nechtěné a lze si představit nejrůznější situace, které vedly k potratu, včetně finanční nouze z nejrůznějších důvodů. Možná si matka musela vypůjčit větší částku na zařízení domácnosti nebo vyrovnání dřívějších dluhů aj. Důvod k potratu byl pro ni jistě pádný. Třeba měla dluh 300 000 a soudce by ji přisoudil 1 kč. Nebo si pan soudce myslí, že výchova dítěte je zadarmo? Nerad bych se zabýval jen částkou, šok z nepovedeného potratu byl jistě také velký a mohl ohrozit život ženy i dítěte.neznáme ale podrobnosti.

Více mě zneklidňuje přístup lékařů, kteří odvedli práci nedbale, což mohlo vést k narození znetvořeného nebo i mrtvého dítěte. Takoví lékaři by měli změnit povolání.

Soudce by měl odstoupit.
02. 03. 2008 | 01:32

Lipolt napsal(a):

Naprostý souhlas s předchozími příspěvky. Je naprosto skandální, aby soudce a ysoký funkcionář stavovské organizace soudců se jakkoliv vyjadřoval k probíhajícícmu sporu( mám za to, že předmětný rozsudek ještě ani není pravomocný).
Zejména chvála vyloučeného soudce není vůbec na místě.
Pan Jirsa by si měl především zamést před vlastním prahem OS Praha 1, kde nezřídka spory v bahatelních záležitostech trvají i více jak 5 let!
Připojuji se k požadavku na abduiakci tohoto soudce.
02. 03. 2008 | 05:17

Lipolt napsal(a):

Ještě dodatek: jde samozřejmě o "abdikaci".
Jak může soudce napsat něco tak nehorázného jako : "....vyloučení pro údajnou podajtost..."! Jakápak údajná!!! Podjatost prvního "kolegy" byla přece shledána jako existující také soudem , stala se pravomocnou a každý toto soudní rozhodnutí musí ctít a nikdo nemá právo ji veřejně relativizovat! Takové počínání je na kárnou žalobu pane ministře, není-liž pravda!?
02. 03. 2008 | 05:26

právník napsal(a):

probůh, jak takový příspěvek může napsat právník, navíc soudce? Je nepochybné, že lékaři, jež chtějí být elitou národa (a dle toho placeni) musí nést i odpovědnost za svá pochybení. Nárok poškozené byl bezesporu dán. Je zajímavé, že k zpackanému výkonu lékařů se dr. Jirsa nevyjadřuje. Pokud však někdo -navíc lékař - udělá chybu, musí nést odpovědnost. V každé civilizované zemi by odškodnění bylo daleko vyšší.
02. 03. 2008 | 05:44

Luba napsal(a):

Postoj pana Jirsy je rozumný. Naštěstí nejsme ještě zemí právníků, jako jsou Spojené státy, a rozum rozhoduje o něco častěji, než příslušný obolus v kapse advokáta. To, že je vymahatelnost práva u nás špatná, vše dlouho trvá a s rozsudek ani jedna ze stran nepovažuje za spravedlivý, to je současná norma. Lidé by primárně měli řešit spory mezi sebou, nikoli zprostředkovaně. Politici a lidé justice by se měli postarat, aby se soudní rozhodnutí nestávala zdrojem příjmů navrhovatele, či doměle poškozeného. Výsledkem může být, že přijdete do nemocnice se svou bolístkou, už ve vrátnici vám dají k vyplnění a podepsání papír, že v případě neúspěchu či pitvy je nebudete žalovat, nebo vás místo hospitalizace pošlou do hotelu. Místo profesionálních sester s mizernými platy se budou starat o své blízké příbuzní, kteří si na to budou brát dovolenou. Pozůstalý zdravotnický personál pak bude většinu času vyplňovat nesmyslné formuláře, namísto toho, aby svůj čas a um věnovali pacientům. Že je to nesmysl? Ale kdež! Tak to "funguje" v USA, a v Evropě třeba ve Španělsku.
02. 03. 2008 | 06:53

bara napsal(a):

Pane doktore,
souhlasim s Vasim nazorem. Podle mne je velmi rozumny a lidsky.
Zadna suma by mi nestala za to, abych zranila svoje dite. A ze se o tom dovi, vubec nepochybuji.
02. 03. 2008 | 07:39

car komančov OO8 napsal(a):

Pane to bylo asi to prave....geneticky modifikovana pec a honzovi se nechce do světa,ta pec tak nadherně hřeje,tak proč by honza hodil do světa,Atˇ princezny taky jednou chodi za nim,Tak pročby musel jenom honza do světa.....Ta pec tak nadherně hřeje proč by teda honza musel do světa,,Ste pece se taky toho hodně doví,nač by vlastně chodil do světa,,,,,Z
02. 03. 2008 | 07:59

skeptický napsal(a):

Bohužel spousta lidí chodí k soudu s podivnými kauzami.V některých případech to připomíná pohrdání soudem,či dělání si z lidí blázny.

Viz chtěla jsem být herečkou,vyhrát Oskara,a pak bych měla dvacetimilionové honoráře,a o to jsem přišla.
Nebo můj muž kouřil 40 let 40 denně,a nikdo mu neřekl,že je to škodlivé,protože je černoch.Dostanu 14 miliard.
Soud jí to pochopitelně přizná,protože 90% dostane stát na dani.
To je zatím jen v Americe,kde právníci napojení na policejní vysílačku jezdí o závod k bouračkám,kdo tam bude dřív.
Tam také právníci musejí umět myslet na zadních,ne se jen něco našprtat ve škole.Viz naše úspěchy v zahraničních sporech.

U nás se zatím usvědčení gauneři,rekrutující se z "elit",a motající se všude,kde se ztrácejí miliony,odvolávají tak dlouho,dokud nenajdou sympatizujícího soudce.(Z těch,co se motají kolem miliard nebyl usvědčen ani jeden).
Bohužel ho většinou najdou.
Říká se tomu odlišný právní názor.
Není divu,že soudy jsou 5 let pozadu,o pracovní morálce některých soudkyň ( i soudců ) nemluvě.
V kauzách,kde se jedná o rozkrádání ve velkém dají soudci 8 metrů šanonů k nastudování,což je spolu s rozpouštěním vyšetřovacích týmů pány ministry další výsměch.
Měli by se odvolávat s vědomím,že v případě neúspěchu mohou počítat se zvýšením trestu.
V padesátých letech byli z řad inteligentních a uvědomělých dělníků a dělnic během roku vychováni soudci,kteří soudili donedávna.
02. 03. 2008 | 08:33

marus napsal(a):

Vážený pane doktore,
jsem ráda. že jste nezměnil svoje hodnoty a moc děkuji za Váš názor, zcela s ním souhlasím, soudce měl odškodnit paní - řekněme N. symboličtěji-třeba korunou.
Ale čtenáři Vás nečtou pozorně, jinak by nemohli psát o oné závisti atd., DÍKY a jak jiní čtenáři poznamenávají, dalo by se uklidit mezi soudci? Je to horor, jak každý soudí jinak a jak píšou zde jiní, jsou to bývalí dělníci stále mezi námi
02. 03. 2008 | 09:17

Pozorovatel napsal(a):

Je mi úplně jedno kolik ta paní dostala. Ale někdo v nemocnici odvedl špatnou práci a ten měl být potrestán. A to by mělo fungovat automaticky.
Ale to platí jen v právních státech.
02. 03. 2008 | 09:54

Eso napsal(a):

Ja nevim, zda se mi, ze autor ne uplne chape pointu. Matka dite nechtela, zrejme ho nechce ani ted - proc by se tedy nejak zajimala, zda mu nejaka informace ublizi, nebo ne?
02. 03. 2008 | 10:10

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Rosomák:

Váše reakce na takto lidsky vysvětlené pozadí celého příběhu je nepěkná.

-FK-
02. 03. 2008 | 10:41

skeptický napsal(a):

To : Marus

Ohledně požadavku uklidit mezi soudci : soudcovská unie je,pokud tomu rozumím, něco jako odbory,tudíž spíše o právech soudců,než o povinnostech.
02. 03. 2008 | 10:43

Zacheus napsal(a):

Když si člověk uvědomí, kolik lidí - z různých důvodů - děti nemá, přesto, že by je byli chtěli, pak je požadavek na "odškodnění" za zdravou dceru opravdu zvrácený. Lituji soudce, který o takové "kause" vůbec musel rozhodovat. Tady by asi skutečně přicházelo v úvahu odškodění "půl penny". A mimosoudně dát matičce výchovných pár facek.
02. 03. 2008 | 10:48

Robin napsal(a):

Pro Pozorovatele
Jak víte, že někdo v nemocnici odvedl špatnou práci? Četl jste snad znalecký posudek? Pokud vím, tak se ona paní nedostavila na následnou kontrolu, která by těhotenství zjistila.
Mimochodem. Snad jediný zákrok na živém člověku, který je možné provést se 100% spolehlivostí je usmrcení useknutím hlavy.
02. 03. 2008 | 11:09

Kamil napsal(a):

Hlavně na tom co nejvíc vytřískat. O děti nejde. Neuvědomujeme si, jaké lidi z nich potom vychováme. Nevím sice do jaké míry došlo k pochybení lékařů ( nikde se o tomnepíše ), ale myslím si, že pokud nedošlo k poškození zdraví dítěte, tak žádat o finnanční odškodnění je zvrácenost.
02. 03. 2008 | 11:10

Jarmila napsal(a):

Pane Jirso, děkuji za Váš názor a plně s ním souhlasím.
02. 03. 2008 | 12:01

Martin Horký napsal(a):

Jak jsem pochopil, paní N. chtěla odškodnění za to, že někde jiný provedl řádně zaplacenou práci špatně, a tím paní N. vznikly komplikace a škoda, kterou finančně vyjádřila. Za práci řádně zaplatila.

Princip je stejný jako v jakémkoliv jiném případě: zaplatím pokrývače, aby mi udělal novou střechu. On to udělá špatně, přijde silný vítr a střechu mi odnese. Odlítne celý byt. Mám problém, vzniknou mi další, psychický dopad. Kdo by v takovémto případě nechtěl náhradu? Asi každý.

Pan Jirska poměřuje výši odškodnění dopadem na dítě.
Nejsem si jistý, jestli je to správná úvaha. Na vývoj dítěte se brát zřetel musí (např. ve věci medializace), ale neměl by to být důvod ke stanovení výše odškodnění. Tady se přece jedná o to riziko špatně neprovedené práce! Dítě mohlo být např. handikepované.

Kdyby pan Jirka měl soudit problém s onou střechou, mohl by taky například říci, že nepřizná odškodnění za špatně provedeou střechu s tím, že by se ostatní nájemníci, kterým to zničilo byt ale kteří se zatím nechtěli soudit, mohli na soud dodatečně obrátit a vysoudil další peníze...
Je to stejná úvaha, ve které není tím primárním argumentem pochybení, ale dopad soudního rozhodnutí!

Mimochodem rezolutně nesouhlasím s tím, aby jeden nezávislý soudce, nota bene prezident soudcovské unie, předjímal a komentoval jaké má být rozhodnutí. To je výsostné právo soudce a zasahování do nezávislosti svých kolegů!
02. 03. 2008 | 12:12

wiki napsal(a):

Robin: Na iDnesu k té "zmeškané kontrole" dotyčná říká:
"Idnes: Nemocnice namítala, že kdybyste přišla dřív na kontrolu, mohl vše napravit další zákrok.

Matka:Já měla jít na kontrolu na Vánoce, ale moje gynekoložka měla dovolenou, šla jsem 5. ledna a ona nepoznala, že jsem těhotná. Jen mi řekla, že když do dvou týdnů nedostanu menstruaci, mám přijít. 22. ledna mě vzala krev a poslala na ultrazvuk. To už ale bylo pozdě. Na druhý potrat bych stejně nešla.

Idnes:Proč?

Matka: Bylo by to velké zdravotní riziko."
02. 03. 2008 | 12:46

kritik napsal(a):

tady se pro mě nepochopitelně motají dvě věci....jedna je otázka potratů druhá lajdácká práce doktora.....
02. 03. 2008 | 13:00

Peol napsal(a):

Clanek obecne vypovidajici o stavu soudnictvi v cechach. Zajimavy poznamka je napriklad - Rozhodnuti jednoho soudu muze dopadnout naprosto opacne nez rozhodnuti jineho nebo nadrizeneho soudy za stejnych okolnosti - zduvodneni je ze nemame v pravu moznost precensu. Ja bych videl tento fakt ponekud jinak - je to totalni defraudace soudnictvi a naprosta neschopnost sebereflexe. Jinak k tematu, to ze se nekdo soudi s nemocnici za chybne provedeny zakrok je velmi zasluzne, moralni aspekty, treba muzete nechat na matce - starejte se radeji o zakon.
02. 03. 2008 | 13:17

klaaarka napsal(a):

Pane doktore,

děkuji za článek. Tento rozměr byl to první, co mě napadlo, když jsem viděla reportáž o zmíněné kauze.

@Martin Horký: Dítě není totéž co střecha. Když budu veřejně přetřásat, že mám blbou střechu, té střeše to s největší pravděpodobností bylo jedno.

Co myslíte, jak bude tomu dítěti, až se dozví, že nejenže ho matka nechtěla (to se týká hodně dětí, i já jsem byla neplánovaná a máma zvažovala, jestli si "to nechá"...rozhodla se ale, že ano), ale dokonce že se léta nesmířila s tím, že ho má a dokonce se nechala odškodnit za tu nesmírnou újmu, že se jí narodilo.

Ano, u nás máme na potrt právo, ale (jak už psal někdo výše) žádný lékařský zákrok není úspěšný ve 100% případů a když se dítě i přesto narodí, můžeme říkat, že to byla chyba lékaře nebo cokoli, ale není přece fér tomu dítěti takto ubližovat.
02. 03. 2008 | 13:26

NevericiTomas napsal(a):

Teda fuj. Panove a damy, trochu se nad sebou zamyslete. Pan soudce zcela spravne poukazal na to, ze dama nadradila svoje pravo na kvalitne odvednou praci nad zajem sveho ditete. Co myslite, ze se bude honit hlavou te holce¨, az ji dojde ze:
1) Matka ji nechtela a to tak moc, ze se kvuli tomu jeste po letech soudila
2)¨Tech par supu ji stalo za to ji vystavit tak neprijmne situaci
3) Mela sourozence(dvojce), ktereho jeji matka nenechala zit. (myslim, ze se tehdy podarilo odstranit jen jeden plod)
Pan Jirsa velmi dobre poukazal na fakt, ze pravo neni jen mechanicke naplnovani litery zakona. A take na fakt, ze jdu-li k soudu, musim se smirit s tim, ze se muj pripad stane predmetem verejneho zajmu.
02. 03. 2008 | 14:22

Martin Horký napsal(a):

@klaaarka:
Kdo bere na sebe riziko špatně provedeného potratu: lákař nebo matka? A za jakých okolností. Co je a co už není povinnost lékaře?
Byl úkol lékaře provést jen jeden potrat, nebo zamezit narození dítěte? Věděla matka o rizicích spojených s potratem, a tedy i riziku, že mohou být dvojčata a doktor to nemusí poznat a že pozdější interrupce by mohla být riziková?

Diskuze o dopadu na ono dítě je emocionální a není o podstatě problému (i když je bezesporu velmi důležitá). Matka přece čelila riziku, že to dítě nemusí být zdravé, nebo že po druhém potratu může dojít k zdravotním potížím matky.

Co kdyby se jí narodilo dítě postižené? Potom by žaloba byla oprávněná -- viděli bychom ten důsledek, že. A postiženému dítěti by matka vysvětlovala, že za to může doktor a všichni by spekulovali, v čem a do jaké míry doktor své povinnosti zanedbal, pokud vůbec....
02. 03. 2008 | 14:23

Honza napsal(a):

Je asi nevhodné, aby se k takovému problému vyjadřoval soudce, ale když od toho odhlédneme, je požadavek té paní naprosto absurdní. To, jestli mám dítě nebo ne, je soukromá věc a má starost, nevztahujem se na ni žádná záruční lhůta. Je možné žalovat poškození zdraví - to, že měla dítě ji nějak zdravotně poškodilo?
02. 03. 2008 | 14:27

wiki napsal(a):

Honza: POkud je z tisku známo, něšlo v této kauze o "poškození zdraví", ale o chybně, resp. neúplně provedený lékařský zákrok, a následně o náhradu ušlých zisků s tou chybou svázaných.

A pokud problém přeformulujeme takto, co je na tom absurdního? Že si 18-letá pacientka troufla postavit proti nemocnici a jejím chybujícím lékařům?
02. 03. 2008 | 14:41

lisak napsal(a):

to wiki: osobne bych se neodvazil uprit pravo zalovat kohokoliv za cokoliv. konecne, mohla treba nemocnici zalovat za to, ze dcerce musela kupovat boticky a nemohla jit do kina - klidne. jeji velike nastvani za to, ze ma dite(musi to byt doopravdy k vzteku, snad to dceri natvrdo rekne,a to brzo), ktere nechtela, byla snad temi penezi trochu zmirneno. pravne v poradku, bey debat! jina vec je, ze uz to neni tak uplne maminka - je to krava.
02. 03. 2008 | 14:58

zdesta napsal(a):

Precedent nemá v právním řádu v ČR žádný podstatný význam.Pak jsme svědky,že stejný trestní čin má diametrálně odlišný konečný verdikt.Tak odlišný,že nevíme zda se smát,nebo brečet.Z práva se ztrácí přirozená spravedlnost a připommíná handl na trhu.Nemluvě odalších rozhodujících aspektech.(peníze,protekce.politické tlaky.)Pan Jirsa by se měl spíše zabývat zprofanovaností justičního aparátu. Toje ovšem jen zbožné přání,protože tato kasta drží pospolu jak vteřinové lepidlo.
02. 03. 2008 | 15:21

Zacheus napsal(a):

Osobně nevidím žádný důvod, který by bránil dr. Jirsovi se k případu vyjádřit, pokud jej nesoudí sám ( a to, jak předpokládám, nesoudí).
02. 03. 2008 | 15:32

xyz napsal(a):

Soudci se svymi hvezdnymi platy ziji v jinem svete - 80000 je pro ne jiste "par supu"(vic si vysoudili sami pro sebe svymi 13. a 14. platy), pro jine to ale je treba prijem treba za rok az dva!!
Je to smutne, ale soudci jsou prostredim podporovani byt uplne mimo - spickove platy, nulova zodpovednost, prakticka neodvolatelnost - to proste musi zblbnout skoro kazdeho, to da rozum....
02. 03. 2008 | 15:32

Lena napsal(a):

Tak ať dá to dítě mě. Když už sbírám nechtěné psy, klidně si vezmu i nechtěné dítě. Mě by nepřekáželo. A ani by mi nemusela platit alimenty. To by pro ní mohl být výhodný kšeft, určitě adekvátní příjmu z odškodného.

Mám na potraty velmi vyhraněný názor. Podle mě je to vražda, i když legální. Naprostá neúcta k životu, opovržení samou podstatou lidské existence, protože co nám příroda jiného dala "za úkol"? Každý živočich se snaží přenést své geny, rozmnožit se. Díky tomu příroda obdařila živočichy množstvím citů k chuti množit se vedoucích. Zase jen "osvícení" lidé vědí, že lepší je zabít dítě, aby měli větší pohodlíčko. Zvíře toto neudělá nikdy. Kde jsou pak ty přirozené city a pudy? Kam se ztratily? Není to náhodou proti přírodnímu zákonu, tedy úchylka? Potraty jsou mi opravdu odporné. A to nejsem věřící, ani nejsem pro zákaz potratu. Nicméně lidi, kteří potrat podstoupí, mají mé osobní opovržení. Zde je to jen umocněné tím, že na tom chce ještě i vydělat peníze.

Znám několik lidí, kterým potrat není cizí. Nic jiného se o nich nedá říct, než že jsou to egoisti. Potrat (nebo opakované potraty) je jen jedním z mnoha projevů tohoto egoismu. Všichni do jednoho mají své "ostré lokty" a dnes a denně je to v jejich projevu k okolí znát. Zpravidla jsou arogantní, neberou ohled na své okolí, na prvním místě mají jen sebe a nedokáží mít nikoho opravdu rádi, jsou nespolehliví a nezodpovědní, mají problémy i v práci (i když v drobných nuancích se vzájemně liší). Taková je moje zkušenost.

Ospravedlňovat potrat finanční nouzí, špatnými podmínkami, nemožností jet na dovolenou a jinými s prominutím kravinami může jen člověk dosti ubohý. Život je totiž víc, než dovolená nebo nové auto. A to život člověka i zvířete. Každý život je neopakovatelný a jedinečný.

Co se týče doktorů, tak je třeba si uvědomit, že každé léčení je tak trochu pokus. Lidské tělo je laboratoř, která může reagovat pokaždé jinak. Natož aby totožně reagovali různí pacienti. Potratů se nepovede cca 3 %. A že se tady pánové-amatéři vyjadřují k provedení potratů, to se musím smát, když s tím nemají ani osobní (tedy na své tělo) ani profesní zkušenost. Mám za sebou dost gynekologických zákroků na to, abych věděla jaký je rozdíl mezi tím, když:
a) doktor něco zanedbá,
b) nezanedbá a vše je OK,
c) nezanedbá a přesto je to špatné, i když se člověk postupně propracuje až do péče mediálně známého profesora.
Takže pánové, radši mlčte, ať ze sebe neděláte hlupáky.
Děloha je velmi zvrásněný orgán, aby se při těhotenství mohl natahovat podle potřeb. Nemá pravidelný tvar a je zahnutá. Ovšem kolikrát je zahnutá jinam, než je statisticky nejčastější. Bývají tam srůsty, myomy, na různých místech. Z tohoto vrásčitého vaku nepravidelného tvaru a různých srůstů bez toho, aby tam pořádně viděl, musí doktor vyškrábat titěrný zárodek a placentu s tím, že pokud víc zatlačí, může způsobit poškození dělohy vedoucí až k smrti. Takže, vy chytráci, si vezměte neprůhledný igelitový, stáhněte ho gumičkou a zubním kartáčkem ho zevnitř důkladně vyčistěte bez jeho poškození. Já Vám popřeji hodně úspěchů.

Myslím, že hlavní aktérka děje může být ráda zejména za to, že po potratu vůbec ještě nějaké děti mít mohla – riziko sterility je totiž v případě potratu, bez dřívějšího porodu, velmi vysoké. Ovšem je otázka, zda si tohoto lékařského úspěchu vůbec váží.

Ivane Sommere,
Váš názor mě pěkně nadzdvihl a proto sem píšu, i když jsem tento blog četla už v noci a neměla jsem v úmyslu na něj reagovat. Smutné je, že s tím svým ospravedlňováním neospravedlnitelného nejste sám. Jen poznámka: moje teta se strejdou byli velmi chudí a přesto měli 5 dětí a jedno si navíc vzali bez pěstounské péče, bez adopce, jen tak, protože se mu zabili rodiče. Oficiálně bylo u své babičky, fakticky u tety, která ho živila, protože babička nedávala nic.

Pane Jirso,
nechci zde hodnotit Vaši (ne)profesionalitu při vyjadřování se k dosud neukončenému sporu. Cením si Vašeho názoru proto, že jste projevil rozum a hlavně cit.
02. 03. 2008 | 15:35

bubalus napsal(a):

Souhlasím s Ivanem Sommerem, Milanem Horkým a wikim!
Otázka dopadu procesu na dítě je přinejmenším otevřená, jak a zda-li se to dítě dozví, případně jak na to bude reagovat, nevíme. Jisté je, že před lety bylo upřeno právo ženy na to rozhodnout se svobodně nebýt matkou. Má nárok na kompenzaci! Vysouzená částka je symbolická, mohla být vyšší.
02. 03. 2008 | 15:37

Lékaři jsou taky lidi napsal(a):

Jako lékaře, když jsem uslyšel, že pacientka žaluje lékaře ne za poškození zdraví, ale za "nepovedený" zákrok ( Upřímně kolik takovýchto zákroků udělá dnes a denně každý lékař?!), mne napadlo, že nebude dlouho trvat, kdy dalšího lékaře zažaluje pacient, který na anginu dostane antibiotika první volby, které nezaberou, on již nepřijde na kontrolu a nedoléčená angina mu způsobí zánět a následně selhání ledvin s nutností trvalé dialysy. Chtělo by se říci - lidi neblázněte jako v Americe. Půl penny (80 000,-), není to moc?
02. 03. 2008 | 15:38

Zacheus napsal(a):

To Lena. Možná,že za sto let budou naši potomci stejně oprávněně odsuzovat zabíjení nevinných dětí v rámci potratové politiky, (která je nyní prosazovaná jako jedna z morálních hodnot Evropské unie) jako my dnes odsuzujeme holacaust .
02. 03. 2008 | 15:43

Zacheus napsal(a):

...opravuji...holocaust...
02. 03. 2008 | 15:45

bubalus napsal(a):

@Lékaři jsou taky lidi.
Souhlasím i nesouhlasím. Rozdíl je v dopadech: samoživitelka v osmnácti letech = žádné další studium - méně placená práce - menší plat, plus náklady na dítě...a nakonec i menší důchod, že (ale teď už to příliš vyhrocuji). Sama byla dítě, proč s vlastními nepočkat, až se bude cítit dospělá a na obtížnou roli připravená.
Zodpovědnost lékařů a lékařek je obrovská, jejich práce mívá dopad na celý lidský život...měla by být stejná jako v jiných profesích? Co třeba v porovnání s kuchaři...To asi takhle porovnávat nelze. Jen mám za to, že se lékařky a lékaři těší takové úctě právě protože nesou takovou zodpovědnost.
02. 03. 2008 | 15:50

Lékaři jsou taky lidi napsal(a):

ad bubalus - To se to dítě v sexuální výchově, od rodičů či starších kamarádů nedozvědělo, že když jí ho tam strčí bez ochrany a budou dělat hupy šupy, že se může něco stát, že bude v tom. Já nic, já nevěděla, já jsem v tom nevinně. A vvvo tom to je, tu zodpovědnost má taky pacient. Šukat měla až bude na tu obtížnou roli připravena.
02. 03. 2008 | 16:05

bubalus napsal(a):

@Lékaři jsou taky lidi
Děkuji za dovysvětlení Vašeho stanoviska.
Spojovat sexuální dospělost či aktivitu s připraveností k rodičovství mi přijde trochu příliš. Mám totiž na mysli dospělost duševní, nikoli fyzickou. Ty se alespoň podle mojí zkušennosti nedostavují ve stejný čas...
Když už tu soudíme neznámou matku, bylo by asi vzhledem k vašemu příspěvku a odkazu na zodpovědnost fér zmínit, že zodpovědnost s ní měl někdo sdílet.
02. 03. 2008 | 16:24

ok napsal(a):

Milý pane, jedná se o princip a ne o etiku. Až vám vyoperují zdravou ledvinu, budete chtít také symbolickou korunu? Chyba je chyba a za chyby se platí, nebo by se aspoň mělo. Ale na to tady nejsme zvyklí.
02. 03. 2008 | 16:25

Lékaři jsou taky lidi napsal(a):

P.S. tou obtížnou rolí jsem měl na mysli hupy šupy, ne rodičovství :-), tedy dospělost fyzickou, dle mého názoru tato dívčina k dospělosti duševní ještě nedospěla.
02. 03. 2008 | 16:31

¨Zacheus napsal(a):

To Ok. Čistě pragmaticky máte pravdu, jistěže za vyoperovanou zdravou ledvinu by náleželo poškozenému pacientovi odškodnění a zdaleka ne symbolické. Považujete ale za stejnou škodu, hodnou finanční úhrady, narození zdravého dítěte?
02. 03. 2008 | 16:42

bubalus napsal(a):

@Zacheus:
Paní by měla zaplatit těm lékařům, že to tak podařeně zkazili :-)
02. 03. 2008 | 16:58

Karel Jalovec napsal(a):

Někdo odfláknul práci a předpokládal, že druhá strana si netroufne se ozvat. Troufla si. A za to ji má soud šikanovat?
02. 03. 2008 | 17:05

Lena napsal(a):

bubalusi a Jalovče
Vy jste dva odborníci na potraty? Že byste nás i pány neschopné doktory poučili, jak to mají dělat dobře. Dost pochybuji, že vůbec víte, jak se to dělá.
On totiž člověk nejodborněji a suverénně pohovoří vždy hlavně o tom, čemu vůbec nerozumí.
02. 03. 2008 | 17:18

Ivan napsal(a):

Napsáno s velkým citem. Je chybou toto zveřejňovat ze dvou důvodů. Za prvé to v dnešní společnosti část pochopí, jako obecný návod. Ten druhý a podstatný jste uvedl. V ostatním s Vaším článkem jen souhlasit.
02. 03. 2008 | 17:53

rosomák napsal(a):

Fialový krokodýl-moje poznámka pro Vás vyzněla jako nepěkná a máte na to právo.Jenže,kdo chce někoho morálně odsuzovat,měl by sám alespoň trochu morálky vlastnit.O dnešní Justici to bohužel tvrdit nelze.
02. 03. 2008 | 17:58

advokat napsal(a):

Žalobkyně byla se žalobou úspěšná, ale v podstatě je tato paní obyčejná nána. Proč to nenapsat jednoduše a výstižně. Mnoha pisálkům doporučuji, aby lidsky rozlišovali co je zdraví a dítě na jedné straně a na straně druhé peníze a odškodnění. V dnešní době v Česku každý, i sociálně slabá rodina, může dítě nebo děti vychovat a zabezpečit jeho potřeby. Protože děti jsou to nejdůležitější v lidském životě. Ty nářky a stížnosti slyšíme od lidí, kteří nerozlišují podstatné a okrajové, chtějí auta, dovolené, životní úroveň, protože to vidí u souseda.
02. 03. 2008 | 18:19

Jiřina napsal(a):

Zajímavé procházet příspěvky a srovnávat vyjadřování mužů a žen.Většinou muži nezklamali, kritizují pana Jirsu. Ženy ho chválí, což je přirozené. Jedině žena může nepochopit paní N. Ale jak píše pan Jirsa, bylo to její právo se soudit.Už začínáme být světoví jako v USA, budeme se soudit pro každou ptákovinu, někdy i absurdní.:-((
02. 03. 2008 | 18:38

Ovi napsal(a):

Velice by mě zajímalo, co tato matka odpoví, až se jí dcera jednou zeptá: Maminko, proč jsi chtěla peníze za to, že se ti nepodařilo mě zabít?
02. 03. 2008 | 18:55

karel napsal(a):

Já jsem dostal zaplaceno za práci na PC, práci jsem zvoral a pán, který si objednal práci měl potíže a navíc přišel o spoustu peněz díky mé špatně odvedené práci, náleží mu omluva a musím jej odškodnit a částka nemalá..A totéž udělal lékaž, dostal zaplaceno za potrat a navíc odvedl špatnou práci a žena mohla místo porodu a mateřství podnikat avydělat a dodělat školu a být úspěšná manažerka za měsíní plat 150tis..nestalo se tak, doktor ji pokazil operaci a život..nevymlouvejte se na nechození na kontrolu, jeho práce byla odfláklá a to se nedá popřít, v americe by měla vysouzeno minimálně 5 milion dolarů.
02. 03. 2008 | 18:56

ww0 napsal(a):

Ovi napsal(a):
nebo se zeptá, který lékař zabil mou sestričku?? a proč jsme mami chudí a nemáme na školu a na pořádné jídlo?? dcero proto, protože lékař vše pokazil a já nedodělala školu, chtěla jsem tě mít později, ..
02. 03. 2008 | 18:59

bubalus napsal(a):

@Lena:
Komentář byl nadsázkou. Proto :-)

To že chyba lékařů/lékařek ve svých nezamýšlených důsledcích vyústila ve zdravé dítě je druhotné. Touto chybou bylo poškozeno právo na svobodnou volbu o životě této ženy. Tečka.

Rovina a la co tomu řekne dítě, až se to dozví, kde je opakovaně diskurzivně podsouvána křivda na dítěti, je emotivně vyhrocená. Mám za to, že je možné to dítěti rozumně vysvětlit tak, aby tento fakt přestálo bez újmy. Vzhledem k tomu, že dítě neodložila do dětského domova, předpokládám, že o něj stojí.
02. 03. 2008 | 19:26

Lena napsal(a):

bubalusi,

její svobodná volba byla nesouložit nebo s ochranou, pokud nechtěla mít dítě. Oboje porušila opakovaně, jak sama přiznala. Její výpověď: "s dřívějším partnerem jsme ochranu nepoužívali a nikdy se nic nestalo" vypovídá za vše. A i kdyby ochranu používala, přesto otěhotněla, tak to dítě má taky právo na život, jen se nemůže bránit, proto má "matka" navrch.

Kromě toho o potratech víte starou belu, tak o nějaké chybě neteoretizujte. Fakt ne, jste s tím k smíchu.

Navrhněte, jak to dítěti vysvětlit, aby to pochopilo. Ráda si to přečtu. Mnoho dětí totiž trpí už jen tím, že si tatínek našel jinou ženu (neřku-li když tato má "nové" tatínkovi děti). A jsou to už kolikrát i děti dospělé. Proti tomu skutečnost, že se matka dítě pokusila zabít a když se to nepovedlo, vyžadovala odškodnění, asi děcko pochopí daleko lépe, že? O této věci jsem ale já nepsala, vyhnula jsem se tomu, protože vím, že každé dítě je jinak psychicky odolné. Nevím, proč tedy o tomto aspektu píšete v odpovědi mě. Každopádně ano, myslím si, že nejspíš toto bude velký psychický problém pro dítě.

Radši nic nepředpokládejte, jinak se dostanete do stejné situace jako Ivan Sommer nahoře. Předpokládá například 300 000 dluhu. Jeho předpoklady jsou opravdu ujeté, tak si dejte pozor, abyste nedělal totéž.
Já bych například předpokládala, že jí to nakukali mimozemšťani, však víte, že na nás dělají biologické pokusy - mnoho lidí je toho svědkem, přečtěte si k tomu nějaké knížky.
02. 03. 2008 | 19:55

Ovi napsal(a):

Pro ww0:
Kdo je více vinen: ten, kdo je krajně nezodpovědný, nebo ten kterému se nepodařilo tuto nezodpovědnost stoprocentně napravit?
02. 03. 2008 | 20:46

Marika napsal(a):

Chtěla jsem se jen zeptat, jestli ta paní před šesti lety nevěděla, že při nechránněné souloži ( i s tehdy prý 16 -letým) partnerem se dá otěhotnět? Nebo brala případný potrat jako antikoncepci?
02. 03. 2008 | 20:55

im napsal(a):

Děkuji dr. Jirsovi za rozumný komentář k této absurdní kauze a "podjatému" i "nepodjatému" soudci za rozsudek. Souhlasím s dr. Jirsou, že symbolická koruna (ono známé půl penny ze starého televizního dramatu) by jako naplnění litery zákona úplně stačila.

Tahle kauza ale bohužel má ještě jeden rozměr, a to mediální. Té zdravé holčičce, kterou maminka nechtěla, je cca sedm let a číst jistě už umí. Velká barevná fotografie její usmívající se šestadvacetileté matky Kateřiny S. "zdobí" ve výrazně rudo-černé grafické úpravě jednu z vnitřních dvojstran našeho největšího bulvárního deníku, sobotního vydání. Doprovodný text identifikuje nejen nemocnici, uvádí i bližší podrobnosti o rodině, i jméno soudce.

Jsem zděšená z toho, co je sociálně nezralá matka ochotna udělat pro svých mediálních "15 minut slávy"....
02. 03. 2008 | 21:08

Tonda napsal(a):

Soud měl vyhovět žalobkyni a uznat její požadavek v plné výši .V době kdy otěhotněla jí bylo 16 let a opravdu trpěla když se zákrok nepovedl.Trpěla tělesně i duševně a asi jí to velmi zkomplikovalo život ,získání nějaké odbornosti atd.Lékaři odvedli špatnou práci a za to by měli být postiženi jako zrovna tak jako odborníci v jiné profesi.
02. 03. 2008 | 21:34

Ovi napsal(a):

Pro Tondu:
Žalobkyni bylo v době otěhotnění 18 let, šestnáct bylo jejímu partnerovi. Jistě již slyšela o antikoncepci, dokonce prý ji občas užívali. Konec konců, mohla dítě po narození dát k adopci, je spousta párů, které by se dítěte s radostí ujaly.
02. 03. 2008 | 22:11

bubalus napsal(a):

@Lena:
Zdravím.
Ad odolnost dětí. Zbývající odstavce, které nezačínaly „@Lena“ patřily již do pléna a nereagovaly přímo na Vaše příspěvky, příště lépe označím, slibuji.
Soud byl o tom, že lékaři/lékařky prostě provedli zákrok chybně. Chyby se stávají, to je jasné. A nikdo není neomylný. Ale za chyby se musí platit. Paní mohla být nezodpovědná – jak ji zde líčíte –, ale na tom, že lékařský personál chyboval se nic nemění. Pouze to jak si ve Vašich očích pomáhá vytvářet obraz oné ženy jako krkavčí matky a vyvrhelky. Vaše argumenty by hned ztratily na váze, kdyby paní k početí přišla nedobrovolně nebo by ohrožovalo její život. Nezodpovědnost neznamená, že by měl být člověk zbaven svých práv.
To, kdy se plod stává lidskou bytostí, je dáno konsenzuálně a každý má na to jiný názor. Já jsem prostě pro to chránit primárně práva žijících. Je myslím jasné, že se prostě nesejdeme, mimoto i proto, že zatímco já "předpokládám", vy prostě "víte!". Děkuji za nevyžádané školení ohledně toho, na co si na tomto blogu mám dát pozor. Děkuji i přesto, že mi podobné disciplinace není zapotřebí. Také mě těší, že jsem k smíchu, protože je to lepší než být k pláči.
02. 03. 2008 | 22:12

Lena napsal(a):

Někteří zde si asi neuvědomují, že zde mohou diskutovat jen proto, že jejich matka nešla na potrat. Ačkoliv s výchovou to asi už pak bylo horší. Ti dotyční se určitě poznají. Každopádně jisté lidi je lepší mít v exteriéru a jsem proto ráda, že na ně nemusím přímo hledět.
Končím zde, protože na určité názory stále dokola omílané bez jakéhokoliv vývoje i při předložení jasných faktů nemám v takovéhle záležitosti žaludek.
Prostě egoismus je jistým lidem bližší než život. I tací jsou a budou mezi námi.
02. 03. 2008 | 22:27

Josef napsal(a):

Postoj dr. Jirsy se mi líbí. Snaží se právo podat i v jeho lidském a rozumem pochopitelném rozměru, nikoli jako "nimrání" ve formalitách.
02. 03. 2008 | 23:01

Milka napsal(a):

To Marika, možná měla antikoncepci,která selhala. Nebyla by první ani poslední. Jsem proti potratům, ale nikdo ji nemůže odsuzovat, když nezná okolnosti, které ji k tomu vedly, obzvlášť, když byla tak mladá. Je docela možné - pokud by jí někdo podal pomocnou ruku, zachovala by se jinak.
02. 03. 2008 | 23:01

Starý kocour napsal(a):

Leno, máte pravdu. Jsou to "kozí kosti".
Pánové (většinou) tady píší o tom, že za každou chybu se platí. Ale když chybu udělají oni (a jistě ji udělají, každý jednou udělá chybu) budou nejspíše inzerovat nějaké nepříznivé podmínky nebo vedlejší nepředvídatelné vlivy, aby se ze své chyby pokud možno vyvinili.
Nicméně o to tady přece nešlo. Nakonec matka dosáhla svého. Ale jen naprostý nedostatek taktu ji umožnil takový spor vést. Být jejím mužem, tak mám již zažádáno o rozvod s tím, že se o ten její cedmiletý "nedoškrabek" rád a s láskou postarám.
Proboha páni, opravdu to myslíte tak, jak píšete!!??
02. 03. 2008 | 23:25

Lukáš Křístek napsal(a):

Podle mne ten blog není hoden soudce. A je (blog i soudce) špatný. Důvody jsou:

1. Není řečeno, jak dlouho ten soud trval. Údajně 6 nebo 7 let, dítěti je teď 8 let. Toto jste nekritizoval.
2.Váš názor je, že: "paní N. Využila své ústavní právo obrátit se na nezávislý soud s žalobou na ochranu své osobnosti, která utrpěla tím, že nemocnice před lety provedla zákrok (pomiňme nyní jaký) nedbale." Jste si jistý tím, co jste napsal?

Co když to bylo jinak? Např. na adrese http://www.novinky.cz/clane...

se tvrdí, že "Po několika týdnech po provedení potratu žena s hrůzou zjistila, že je stále těhotná a na další zákrok už jít nechtěla. Narodila se jí zdravá dcera, které je nyní osm let. Po nemocnici požadovala Nováková odškodnění 400 000 korun, tuto částku nárokovala za prožitý stres, protože dlouho nebylo jasné, zda se dítě narodí zdravé."

3. Argument pro nepodání žaloby -Vaše dítě se to dozví, a Vaše vztahy to naruší - je idiotský. Pokud by se tímto ženy po neúspěšném potratu vždy řídili, pak by nebyl žádná MUDr. žalován pro chybný zákrok. A doktoři by mohli beztrestně tyto chbné zákroky provádět, a maximálně by ženě řekli: Chcete se soudit, že jsem udělal chybu, chcete, aby se to dozvědělo Vaše dítě.

Zkrátka, argument:Nepodávejte žalobu, dozví se to Vaše dítě je vyděračský!

4. Jak můžete napsat:
"přístup prvního soudce, který ...si vysloužil vyloučení pro údajnou podjatost ". Jaká pak "údajná podjatost". O podjatosti musel rozhodnout soud. A pokud soud rozhodl, že podjatost byla, pak z Vašeho relativizování slovem "údajná" vyplývá, že zpocjhybňujete rozhodnutí soudu. Na prezidente soudcovské únie je to slušný výkon.

5. Dále tvrdíte: "Proto byl rozumný i přístup druhého kolegy, který nakonec paní N. přiznal částku více či méně symbolickou ...

Měl možná přiznat částku ještě symboličtější. Třeba jednu korunu."

Uznáte, že paní si po zjištění, že je dále těhotná mohla rozhodnout, že si dítě nechá? A že mohla být ve stresu, zda-li lékařův zákrok dítě nepoškodil? A že několik měsíců žila ve stresu? Za to byste ji dal 1 Kč?
02. 03. 2008 | 23:26

NevericiTomas napsal(a):

Jeste dovetek. Za nechtene tehotenstvi nese vinu vzdy otec a matka ditete. Nikoli lekar. Zda se, ze se to zacina motat. Zalovat ho za nepovedeny vykon - ok. Ale chtit nahradu za zivot "zkazeny" nechtenym teho¨tenstvim, to uz je na me trochu silna kava.
03. 03. 2008 | 00:34

krutibrk napsal(a):

Naprosto souhlasím s názorem p. doktora Jirsy. Ta paní nadřadila své ústavou zaručené právo nad blaho svého dítěte. To je velmi moderní. A velmi hloupé, velmi egoistické. Všichni dnes argumentujeme "svými" lidskými právy. Ohlížíme se jen na to, kde byla porušena "naše" práva. V této atmosféře se pak bohužel stává, že ona individuální práva se u jedinců žijících v těsné blízkosti střetávají. Pokládám to za úchylné. Tak jak všichni známe svá práva, vytratila se z našeho slovníku slova jako oběť, ochota něco obětovat, eia ergo vzdát se nějakého "svého" práva ve prospěch druhého.
Ano, ta paní měla právo na "své" odškodné, na "svou" půlpenci.
A ještě k těm, kteří mluví o tom, kde všude ta dáma mohla být, kdyby jí dítě, které nechtěla, nezabránilo jít dál, studovat, dobýt se ke světlým zítřkům. Slyšeli jste, pánové, někdy slovo adopce? Když byla v tak zoufalé situaci, že se rozhodla jít na potrat, mohla to druhé, nepotracené dítě dát k adopci. Bylo by mu určitě lépe než u matky, která si za trauma jeho narození musela vysoudit odškodné, která je tak malicherná, že nad celou záležitostí nedokázala mávnout rukou a být ráda za zdravé dítě.
03. 03. 2008 | 00:34

crowley napsal(a):

Pěkný článek, souhlasím
03. 03. 2008 | 01:16

Vilém napsal(a):

Požadavek té ženy skutečně působí na první pohled nestoudně a zdrženlivější osoba by ho jistě nevznesla.

Pohoršovat se ovšem bez znalosti věci nad údajným poškozením dítěte je pochybné - je zřejmě chybou soudu, nikoli poškozené ženy, že tato možnost existuje kvůli tomu, že soudní jednání nebylo uzavřené, takže dítě zde poškodil soud. Kvůli této situaci by se měl spíš stydět soudce.

Pokud pro odškodnění existují závažné důvody, nemůže být upřeno kvůli pohoršení veřejnosti, to bychom jednak otevřeli soudní rozhodování velmi pochybnému vlivu.
03. 03. 2008 | 01:31

Horolezec-29 napsal(a):

Pane doktore Jirso, víte, mě je tak trochu více úplně jedno, kolik ta paní měla dostat, dostala anebo nedostala. My by spíše zajímalo Vaše povídání ohledně kauzy "Čunek", kde došlo k takovým excesům a pochybením, které není v "demokratické" společnosti zcela normální a běžné. Má otázka na Vás: proč se nezaobíráte např. touto kauzou? Je jistě mnohem palčivější a důležitějí pro většinu občanů této země než jakési odškodnění za narozené dítě, které se původně nemělo narodit..
A prosím, nebraňte se "nezávislostí" soudů. Podívejte se na své "kolegy a kolegyně" p. Andělovou, Veseckou, p. Salichova, p. Němce, jakou v celé kauze hrají úlohu.. Vím, že k tomuto nic nenapíšete, proto Vaše povídání výše je ubohé. Asi jste se příliš nudil. Pěkný den!
03. 03. 2008 | 08:11

Nebadal napsal(a):

Naše Ústava má jako součást tzv. Listinu, která praví, že "Každý má právo na život. Lidský život je hodný ochrany již před narozením" a přidává: "Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže je někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné" (srv. čl. 6 Listiny). To v praxi znamená, že porušením tohoto přirozeného práva nevinného na život údajně není nejen zabití plodu, případně důchodce když to parlament schválí, ale třeba taky zavraždění 12ti letým zločincem, neboť to není trestné. To je bída právního pozitivismu. Zatímco humnrightisté by protestovali, kdyby v naší zemi platil zákon, který by umožnil této "mamince", aby se propadla s obojkem na krku, umožňuje tentýž právně pozitivistický paskvil považovat vraždu provedenou osobou, která není trestná, zabití nenarozeného dítěte, případně nemocného člověka, až nám to parlament prosadí.

Tomu se říká svobodná demokratická společnost.
03. 03. 2008 | 08:19

Horolezec-29 napsal(a):

Pro Lukáše Křístka: nemám co vbych dodal, to je ono "jádro pudla". Ale takto BOHUŽEL české soudy pracují: bez fakt, pouze s domněnkami nereflektující absolutní práva poškozeného. BUDE TO TRVAT PÁR GENERACÍ, NEŽ TITO SOUDCI POMŘOU A PŘIJDE ZMĚNA.. Naše generace bohužel bude trpět těmito excesy i nadále.. Pane Křístku, pěkný den!
03. 03. 2008 | 08:23

Nebadal - oprava napsal(a):

Naše Ústava má jako součást tzv. Listinu, která praví, že "Každý má právo na život. Lidský život je hodný ochrany již před narozením" a přidává: "Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže je někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné" (srv. čl. 6 Listiny). To v praxi znamená, že porušením tohoto přirozeného práva nevinného na život údajně není nejen zabití plodu, případně důchodce když to parlament schválí, ale třeba taky zavraždění 12ti letým zločincem, neboť to není trestné. To je bída právního pozitivismu. Zatímco humnrightisté by protestovali, kdyby v naší zemi platil zákon, který by umožnil této "mamince", aby se propadla s obojkem na krku, umožňuje tentýž právně pozitivistický paskvil považovat vraždu provedenou osobou, která není trestná, zabití nenarozeného dítěte, případně nemocného člověka, až nám to parlament prosadí, za neporušení práva na ochranu života.

Tomu se říká svobodná demokratická společnost.
03. 03. 2008 | 08:23

Golem napsal(a):

Několikrát zaznělo, že lékaři jsou také lidi. Škoda, že nezaznělo, že zdraví by nemělo být kšeft. Celý ten soud zavání amerikanizací naší zdravotní péče, kterou prosazují hyeny z ODS, takže u každého léku bude jako v USA román o tom, jak může škodit, budou se dělat zbytečné operace jako v USA, všichni se budou sichrovat a soudit jako v USA, zkrátka, zapomeneme, že nejen lékaři jsou také lidi, ale my už nebudem lidi, jen samí Julínkové, Topolánkové, Sobotkové a spol. a jen ty prachy budou většině z nás jaksi chybět. Gratuluji, Čecháčkové!
03. 03. 2008 | 08:47

Kukačka napsal(a):

Vážený pane doktore - souhlasím s Vámi.

Mě osobně výrok soudu překvapil. 1) tato paní (v té době asi slečna) přišla do jiného stavu svojí nezodpovědností

2) Pokud jsem slyšel správně, tak tato paní se měla po zákroku dostavit na kontrolu, na kterou nepřišla - opět nezodpovědnost. Přišla až o hodně později, kdy již opakovaný zákrok nebyl možný.

3) Této paní je úplně jedno, že později může její dcera zjistit, jak to všechno bylo - vůbec to neřeší - opět nezodpovědnost.

4) Tato paní uvedla, že nemohla kvůli dítěti vystudovat - jsou i jiní VŠ studenti s dětmi - mají to složitější, ale studují.

Z mého hlediska se tedy jedná o nezodpovědnou osobu, která odpovědnost za své nezodpovědné chování svaluje na lékaře a ještě z toho chce mít zisk.

Nevím, jestli je to z hlediska práva možné,ale - potrestán měl být lékař za špatně provedený zákrok - a to ještě velmi mírně, a paní měla dostat tu symbolickou korunu.
03. 03. 2008 | 08:48

HonzaP napsal(a):

Pokud jsem to dobre pochopil, tak pani se soudila temer hned pote co zjistila, ze lekari neco zpackali, tzn. nedlouho po porodu, Soudila se o to, ze kvuli zpackanemu zakroku byla cele tehotenstvi nervni, zda "zbyle" dite nebude nedokoncenym nejak poskozeno (tolik pro upresneni - media to podavaji trochu jinak). Na druhe strane pochybeni lekaru je na nejaky kazensky trest, za nedostatecnou peclivost (z principu). Pani by opravdu mela byt stastna, ze ma zdrave dite, a pokud se vec vyvijela jinak, nez ocekavala, mela by si uvedomit, ze to ONA dala veci do pohybu - 1) vyspala se s nekym, 2) pozadala o potrat. Nikdo nema narok na predvidatelnou a pozitivni budoucnost - zivot je riziko.
03. 03. 2008 | 09:19

Jiří Plocek napsal(a):

Pane doktore, děkuji vám velmi za váš názor. Už jsem začínal mít pocit, že v tomto státě lidé v oblasti práva přestávají vnímat lidský rozměr věcí. A že se dostáváme do naprosto patologického stavu, jenž trápí například Spojené státy.
A je mi smutno z toho, že žijeme mezi lidmi, kteří osobní sobectví nadřazují nade vše ostatní a myslí si, že svět je povinen platit jim za selhání, jež je plně na jejich zodpovědnosti. Člověk se musí naučit i něco přijmout, když něco zbabrá. A třeba se i z toho poučit,
1. Ta paní ani tehdy ani dnes absolutně nedorostla do roviny, kdy by mohla nést označení matka.Biologický rozměr tu nepostihuje celý obsah pojmu.
2. Situaci přivodila vlastní nezodpovědností. Odmítla ji přijmout a myslela si, že to za ní vyřeší medicína. A následky pak na ni shodila.
Jenomže jakákoli operace, včetně tohoto ne zcela běžného potratu, může vést ke komplikacím, které jsou nepředvídatelné. Odpovědnost za to nenesou vždy lékaři, protože lidský organismus je pořád ještě útvar, který ve své složitosti převyšuje lidské možnosti. To, že medicína umí hodně, by nemělo vést k falešnému spoléhání na to, že umí všechno. A pak z toho při nedostatku sebereflexe ještě něco třískat. I při relativně banální operaci může dojít k nepředvídatelným komplikacím. Sám jsem to teď řešil u "banální" operace jako je kýla: před nástupem na operaci podepisujete prohlášení, komu sdělovat závažní informace atd.
Je potřeba si toho být vědom! Třeba se to stane v jednom z tisíce případů (embolie, jiné vnitřní selhání...). Ale může.
Záměna ledviny či dítěte v porodnici není totéž co operativní zákrok či medikamantózní terapie. To první je skutečná lidská chyba. To druhé je snaha o řešení problému, jenž NENÍ pod absolutní kontrolou. neuvěřitelně naivní a diletantské názory o zpackaných zákrocích navozují představu, že nemocnice je něco jako autoopravna. Není. Tak by to chtěli mít sobečtí inženýři lidských těl a duší. Realita je jiná.

Pane doktore, děkuji. Ta paní - nikoli lékaři - způsobila jeden velký problém. Má pořád šanci jej odčinit. Když přestane napínat své úsilí nesprávným směrem, postaví se k věci čelem a začne jednat jako matka. Samozřejmě pokud je toho schopna. Jinak tu vyroste zase další netastný človíček, jenž s velkou pravděpodobností bude směřovat k podobnému jednání jako jeho biologická matka.
03. 03. 2008 | 09:59

Jiří Plocek napsal(a):

Omlouvám se za překlepy a vynechaná písmenka.Psal jsem to v chvatu. Doufám, že i tak je můj příspěvek srozumitelný.
03. 03. 2008 | 10:03

lukis napsal(a):

Chcete si vydělat bez velké práce nějakou korunu navíc, tak neváhejte a klikněte na http://cz.iq-test.eu/?d=8937 a určitě nebudete litovat!!!! a ještě si můžete udělat test na vaše IQ 
03. 03. 2008 | 10:20

Petr Svoboda napsal(a):

Počít či nepočít dítě je v plné míře odpovědnost rodičů. Je na nich, aby se vypořádali i třeba s nezamýšleným těhotenstvím. Pokud se někdo rozhodne řešit důsledek svého chování tak krajním prostředkem jako je potrat, musí být srozuměn s tím, že podstupuje riziko. Přípustnost potratu nechť si posoudí každý sám, to že se jedná o krajní,mravně a eticky vysoce problematický zákrok, ale nemůže opominout.Potrat není žádný léčebný zákrok protože neřeší žádnou zdravotní závadu, je to naopak zákrok při kterém je život ukončen. Je proto zvrácené, přiznat byť půl peny za to, že se život při takovém zákroku ukončit nepodaří(pokud při tom není poškozeno zdraví matky či plodu).
03. 03. 2008 | 10:54

Ovi napsal(a):

Pro tento příběh mám trochu přehnanou paralelu. Představte si ožralého řidiče, který se nabourá, těžce si poláme nohu a po několika letech zažaluje nemocnici, ve které ho léčili. Tvrdí, že vinou nemocnice kulhá, protože ho léčili špatně. Měl by nárok na odškodnění?
03. 03. 2008 | 11:26

Claudius napsal(a):

Diskuse nad článkem docela dobře odráží aktuální stav morálky.Tak jak komunismus lehce ovládl Čechy po r.48 poté co volby předtím to předznamenaly,nyní můžem pozorovat ještě snad rychlejší postup spekulativnosti,nedostatku morálky,amerického sudičství založeného nikoli na pocitu spravedlnosti,nýbrž na obyčejné touze přijít k penězům.Nerad čtu ty extrémy zběsilců českých,jsou ze stejného rodu,jako pisatelé resolucí v procesu Horákové.Jedinou radost nad diskusí mám z toho,že dr.J.je zřejmě lidsky kvalitní člověk s morálním imperativem a p.St.panem řídícím,který chudák má kačení žaludek.Ale určitě jeho dirigování kultivuje 10 čtenářů ze 100.
03. 03. 2008 | 11:43

antispamer napsal(a):

Pane Stejskale,

Vidim ze se spamer IP 88.100.110.81 (lukis) usidlil i zde. Je vsude a laka lidi na test za ktery se musi platit. Doufam ze vy na rozdil od aktualne mu nebudete zdarma davat prostor na reklamu.
03. 03. 2008 | 12:10

StandaT napsal(a):

Jedinný problém který zde vidím, je medializace. Obdobný, jako u kauzy kluků z Kouřimi. Mladiství a dětští pachatelé jsou chráněni. Žádne informace, ani fotografie, nic, co by umnožňovalo identifikovat se nesmí zveřejnit, aby jejich identita byla ochráněna. U dětských obětí (i tato holčička je - byť specifickým způsobem - obětí) ochrana chybí, přestože oběti si do života odnášejí výrazně větší trauma než pachatelé tr. činů.
03. 03. 2008 | 13:22

Berry napsal(a):

A to je právě ten problém pane Jirso. Totiž jak prodejnost české justice a soudců tak i prodejnost českých žen které rozvodový právníci a soudci naučili za pomoci manipulace sociálních úřednic či jiných feminstických organizací a klokanů jak je snadné z rodiny mužský prvek vykopnout a ještě nechat platit nehorázné alimenty třeba 20 let... Bez ohledu jestli se s dětmi smí otec stýkat. (však už ho policie označí za násilníka-jo to se tu opravdu snadno zajistí-znalci poradí, fotr zaplatí...)
Ještě k prodejnosti: Totiž od soudce zní heslo "život za 80 táců" velmi podivně v kontextu toho že u nás v čechách kde vládne jen bída a korupce, soudce nejde pod 70.000,- měsíčně, zatímco v Kanadě dělají soudce bývalí právníci abych tak řekl za darmo (už si vydělali za svou praxi).
U nás ale justice zvlčela!
Vím o čem mluvím.
03. 03. 2008 | 13:48

sedmá pečeť napsal(a):

Chápu tu paní. Ona se jako mladičká dívka rozhodla pro interupci - podle našeho práva k legálnímu zákroku, a tím je vše ostatní dáno. Jestliže uznáváme právo ženy na interupci, potom je zbytečné ji dále soudit, ač na zákrok samotný můžeme mít každý jiný názor. Jestliže se domáhala odškodnění, chápu to tak, že nikoli jako odškodnění za to, že jedno z dětí přežilo, ale za emocionální újmu, kterou utrpěla tím,že se interupce nepodařila. V tom případě si ona totiž nevyřešila svůj problém - totiž že nechce být v osmnácti letech matkou - naopak, vyvstaly jí problémy další, mnohem závažnější. Její dcera by se navíc i bez tohoto soudu mohla dozvědět, že těhotenství, ze kterého se narodila, bylo těhotenstvím vícečetným, včetně faktu, že ona se narodila vlastně nedopatřením. Kdyby se nebyla narodila vůbec, což bylo cílem interupčního zákroku, matka by se nikdy nedostala do této situace a logicky by se do situace, ve které nyní je, nedostala ani její dcera. Umím si představit, jaké výčitky a jaký stres musela zažívat tato žena jako osmnáctiletá nástávající matka a fakt, že se tehdy rozhodla své časné těhotenství řešit interupcí, nemá podle mě nic společného s tím, jakou matkou svým dětem nyní je.Stovky dalších žen se podrobily onoho roku stejnému zákroku, jen ten jejich se lékaři podařil, a proto o nich nikdo nemluví a ony se také nemusely s nikým soudit o případné odškodnění.Odhlédneme-li od faktu, že nepovedeným zákrokem byla právě interupce, musíme uznat, že této ženě újma prostě vznikla. Vše ostatní patří do diskuse o právu ženy na potrat - náš právní systém ale zatím mluví jasně.
03. 03. 2008 | 14:24

sedmá pečeť napsal(a):

Ještě k té zodpovědnosti za nechtěné těhotenství - i jiní mužové a ženy byli toho roku tak nezodpovědní, že spolu nechtěně počali. Je ale medicína zodpovědnosti legálně zbavila a my se tady o nich nebavíme. Opravdu si nemyslím, že v případě, že by lékař interupci zpackal natolik, že by se narodilo postižené dítě, lze vinit rodiče. Protože postižené dítě by nevzniklo v tomto případě pouhým početím, ale právě a jedině jednáním lékaře. Já vím, že je potrat vůbec eticky sporné řešení, nicméně stále podotýkám - v naší zemi je to zákrok legální.
03. 03. 2008 | 14:33

Terry napsal(a):

Taky bych podpořil "lidský" názor pana Jirsy; to je to, co našim soudům chybí. Až příliš se "drží" přesné citace zákona a ne jeho ducha či záměru. Tímto postupem jsme se dostali či dostáváme do situace "demokracie" v USA, kdy se měly opakovat volby ve státě Florida, protože přesto, že pro negramotné voliče, kterých je v USA cca 20%, byly volební lístky kromě jmen kandidátů opatřeny i jejich fotografiemi, se několik "takových" ozvalo, že se při označování kandidáta "spletli" a označili jiného a tím nenaplnili své zákonné právo dát hlas tomu,komu vlastně chtěli, případně kdy americká žalobkyně "vysoudí" vysoké odškodnění za to, že v návodu k obsluze mikrovlnky nebylo upozornění, že se nedoporučuje do mikrovlnky umísťovat živá domácí zvířata (což právě ta žena udělala, když po vykoupání dala do mikrovlnky "usušit" kočku).
Prostě blbost se stala normou a i debil má "demokratická" práva.
U nás myslím stačí, že jsou "úspěšné" žaloby Cikánek, kterým byla (kdysi) provedena interrupce (nemocnice má schovaný písemný souhlas) a ony po letech vykřikují do kamery TV, že ani nevěděli, co to interrupce je. Blbé, ale vychcané... (pan Stejskal nechť promine).
Už se děsím, až - po vzoru rozsudků v USA - budou Cikánky pod vidinou vysokého finančního odškodnění dávat děcka "sušit" do mikrovlnek.
A pokud u nás budou "drženi" soudci, kteří sfalšují rozsudek a ten je právoplatný (!!) a podle Nevyššího soudu se vlastně nic moc nestalo a soudce může "soudit" dál, tak se můžeme dočkat ledasčeho.

Ale je to ještě DEMOKRATICKÝ STÁT nebo už ABSURDISTAN ?!!

Kdysi se tvrdilo, že zobrazovaná Spravedlnost s váhami v ruce má zavázané oči proto, aby byla nestranná, ale spíš je to proto, aby se na to svinstvo nemusela dívat.
06. 03. 2008 | 09:07

Twisted napsal(a):

Muj prispevek bude emocionalni.

Nekteri tady to uz dohanite ad absurdum. Je nemuzu verit mnoha zdejsim prispevkum, asi si pujdu dat sprchu. ...

Kde je skutkova podstata celeho problemu? Podstata je v tom, ze ta zena pocala. Nebo snad ne? Vznikl ji problem pocetim. A tak ho sla resit. Sla k lekari. Lekar ji chtel pomoci a udelal to tak, jak umel, nevidim v tom zadny zamer. Zene se to nelibi a neni spokojena s lekarovym odvedenim prace. Pozaduje odskodneni.

Ona pozaduje odskodneni za nedostatecne reseni sveho problemu nekym jinym? Je to mozne? Kde to jsme? Kde je jeji odpovednost?

Co je tim problemem? Ze se narodila dcera. Sakra, to je ale problem, mame tady cloveka navic, nechteli jsme ho, co s tim udelame? Co jenom s tim problemem udelame. Co takhle ten problem zardousit a bude pokoj. To by bylo nejlepsi, ne?

Je mi spatne. Nemam slov.
08. 03. 2008 | 13:22

hamar napsal(a):

No, co takhle odškodnit 1 korunou a přikázat, aby poděkovala tomu packalovi, promiňte lékaři?
14. 03. 2008 | 17:40

Elisabeth napsal(a):

Pane ovi
k Vsemu prispevku, dost mne zarazil:
"Představte si ožralého řidiče, který se nabourá, těžce si poláme nohu a po několika letech zažaluje nemocnici, ve které ho léčili. Tvrdí, že vinou nemocnice kulhá, protože ho léčili špatně. Měl by nárok na odškodnění?"

Mam pocit, ze kdyby se lekarum nepovedla operace, tak pravo na odskodne by mel. Lekari preci neleci podle toho, zda je pacient vinen, nebo nevinen. Lekari nejsou policie ani soudci.
Stejne tak ma pravo na odskodne clovek, ktery byl pri bouracce zranen, a lekarum se to jaksi nepovedlo. Jde jen o tu operaci. POkud by se zraneni nedalo lecit, tak je vec jina.
14. 03. 2008 | 22:25

bigjirka napsal(a):

Jsou to dvě věci v sobě, nebo ještě víc. Paní sexovala nezodpovědně a navíc se nedostavila včas na kontrolu, takže nedokončený zákrok nemohl být dokončen. Lékař odvedl svou práci mizerně. No a příští soud by mohl místo přiznaného odškodnění nechat dceru šetrně utratit :-/
15. 03. 2008 | 10:59

Pepa Řepa napsal(a):

To Twisted
na rozdíl od naší debaty na KVS souhlasím s každým vaším slovem. Je to opět o prioritní odpovědnosti jedince/rodiče.
15. 03. 2008 | 12:54

Navvy napsal(a):

Je rozdíl mezi právem a morálkou, ale mě se neodbytně zdá, že u soudu je často morálce upíráno více místa než právo dovoluje. Ten kdo svévolně neplatí své dluhy je často chráněn výkladem práva víc než ten komu dluží a podobně. Přitom právo by připustilo i opačný výklad. A tak mi tento názor pana Jirsy udělal radost. Ano, možná, že ta žaloba mohla být dokonce i zcela zamítnuta - snad i z více důvodů, ale jeden je nasnadě - kdyby ta dáma přišla na příslušnou kontrolu, vše by zřejmě dopadlo jinak. Nebo si snad lze myslel, že když nepřijdu ke svému krejčímu na zkoušku obleku, který jsem si od něho odnesl, abych se podíval jak mi k němu půjde třeba nějaká kravata a pak ho zažaluji za špatně ušité kalhoty, že bych něco vysoudil? Takže spravedlivý rozsudek by byl nepřiznat jí nic nebo jí přiznat jen právo na úhradu poloviny či všech nákladů vynaložených na ten potrat. PS: pane Jirso, myslím, že se příští týden potkáme na jedné neprávnické akci, tak si o tom můžeme popovídat.
15. 03. 2008 | 16:11

proklausík napsal(a):

právníkovi lékař, který nechce být elitou národa: FUJ HN.SE !!!
16. 03. 2008 | 22:31

Pajoch napsal(a):

to twistead:
jsem lyžař, napálil jsem to do stromu, mám problém. Můžu se se svým problémem na někoho obrátit?
Na svět přišlo dítě - hlavní podíl na tom má otec, matka a lékař - tzn. všichni by se měli podílet na výchově, buď přímo, nebo aspoň finančně. Matka neměla chtít odškodnění, ale alimenty. Když zbouchnu holku a ona porodí, taky ji neřeknu: sorry, ve 100% se to nepodaří...
17. 03. 2008 | 08:34

.jen tak... napsal(a):

Nechci posuzovat morální a právní aspekt tohoto případu,každý směruje jinam.Být ale na místě toho dítěte,tak v nejbližším možném čase zaplatím matce toho půl penny.
17. 03. 2008 | 08:54

tygr napsal(a):

Vážený pane soudce,

nehledě na výše uvedené - že totiž vzhledem ke své funkci nejste zrovna vhodnou osobou, která by měla komentovat rozhodnutí soudu, ve svém "aktivistickém" článku předstírajícím objektivní pohled na věc jste opomněl něco velmi důležitého:

že totiž ona paní byla na přerušení těhotenství s dvojčaty, jeden plod byl odebrán a druhý nedopatřením zůstal. bylo pouze věcí náhody, že ta paní donosila zdravou holčičku, taky se mohly vyskytnout komplikace vedoucí až k poškození zdraví matky. že pokud nebudou lékaři (a nejen oni, též politikové, šéfové státních firem a další) nuceni nést odpovědnost za svou práci - byť pod hrozbou případné žaloby, neexistuje jediný důvod proč by měli svou práci vykonávat dobře (důvody "etické" jsou velmi vágní a v naší době, která by šla charakterizovat jako "urvi co můžeš" prakticky na úbytě).

Na odškodnění by měl nárok i muž, který by se nechal sterilizovat, zákrok by nebyl proveden řádně a za několik let by po klientovi nemocnice požadovala nějaká dáma alimenty na své dítko.
17. 03. 2008 | 10:51

Adam napsal(a):

Pro Rosomáka:
80 tisíc za to, že dítě jednou velmi raní skutečnost, že ho matka nechtěla tak, že se kvůli tomu i soudila - dokonce po několika letech, ne hned. Pro běžného člověka je to celkem dost peněz, ale za dítě nešťastně málo... A ona ho celé ty roky nenávidí? Měla ho dát do děcáku, pak by vztahy matka - dítě byly jasně dány.
17. 03. 2008 | 21:33

Ovi napsal(a):

Pro paní Elisabeth:
Uznávám, že moje přirovnání nesedělo až tak dokonale. Chtěl jsem jenom říct to, co vyjádřilo již několik přispěvatelů přede mnou - že totiž medicina není všemocná a nikdy není stoprocentní záruka úspěchu operace. Pak by pacienti před operací nemuseli podepisovat reverz. Případů, kdy se potrat nezdaří je několik do roka, ale ještě žádnému se - pokud vím - nedostalo takovéto publicity. Já vidím prvotní a tudíž hlavní příčinu celého případu v krajní nezodpovědnosti tehdy osmnáctileté dívky a jejího partnera. Prostě takový postoj "já něco pokazím a vy to napravte a běda, jestli se vám to nepodaří!" Dobrá, doktorovi se náprava úplně nezdařila, ale následkem nebyla smrt, nýbrž život. Za to má být trestán?
17. 03. 2008 | 22:08

Stařeček napsal(a):

Nechci se vyjadřovat ke všem zde vyjádřeným soudům, ani k blogu samotnému, ale přidám ještě jeden názor. Je pravděpodobné, že tato žena (a neznám její pohnutky proč si zákrok vyžádala) podá ještě jednu žalobu a to za to, že jí možná vyžádaná interrupce zbavila možnosti mít další dítě. Ostatně KKD.
19. 03. 2008 | 14:17

ukr napsal(a):

Není nad to vynášet soudy po opravdu rychlých výrocích našich soudů... Sypat si popel na hlavu...
02. 04. 2008 | 10:08

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 04:36

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:43

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:33

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:25

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:16

http://www.kw61.com/replica-piaget-watch napsal(a):

30. 03. 2010 | 05:39

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 06:11

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 11:08

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:36

Kerala Tourism napsal(a):

This is a great and very valuable information about Život za 80 táců. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 11:17

Cartier watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 09:51

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 09:58

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
01. 06. 2010 | 07:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy