Rukojmí Kosova

12. 01. 2008 | 22:40
Přečteno 25896 krát
Bělehradský parlament téměř jednomyslně zakázal srbským politikům přijmout nezávislost Kosova a nařídil jim odmítnout jednání o přistoupení k EU, pokud Brusel nezávislost uzná, případně přerušit styky se státy, které by to učinily. Sotva to někdo ocení jako moudré. Jenže co Srbsku, které je léta rukojmím nezodpovědného přístupu amerických a mnoha evropských politiků, po letech vydírání zbývá?


Trojka USA, EU a Ruska ukončila poslední jednání se Srby a s kosovskými Albánci závěrem, že možnost dohody zřejmě definitivně padla. To je však jasné už nejméně deset let. Albánská reprezentace trvá na nezávislosti, srbská vláda nabízí širokou autonomii. Naposledy až hong-kongského typu. Mezinárodní vyjednavači však nikdy vážně nehledali kompromis, ale chtěli přesvědčit, případně vydíráním donutit Srby, aby přijali kosovskou nezávislost. Z vyjednavačů pouze Rusové, ať už jsou jejich motivy jakékoli, setrvali v názoru, že je to nejhorší varianta pokusů o stabilizaci Balkánu.

Rukojmím jsou i kosovští Albánci, kterým někteří, zejména Američané, nezávislost slibovali. Léta váhání potvrzují, že tuší možná nebezpečí, Argument: “A jaká je alternativa?”, stejný jako při bombardování Jugoslávie, je trpkým svědectvím bezvýchodnosti té americké a evropské politiky, která se chce zbavit odpovědnosti.

Kosovo bylo vždy součástí Srbska. Snaha zdůvodnit uznání nezávislosti vede proto k bizarním nápadům. Pojem “Kosovar” má naznačovat multietnicitu. Jenže v Kosovu se nikdo nepovažuje za Kosovara, ale za Albánce, Srba, Turka, Roma atd. “Kosovská identita neexistuje,” říká Hashim Thaci a podle Migjena Kelmendiho Albánci odmítají náhražky jejich národní identity jako zradu. Tendencím o sjednocení Albánců, které zatím uskutečnili jen Mussolini a Hitler, má čelit zákaz používat v Kosovu Skanderbergovu vlajku, státní symbol Albánie. Je ovšem vlajkou všech Albánců a kosovských především, protože centrem albánské národní ideologie je odjakživa Kosovo. V soutěži o nový prapor “kosovarští” umělci poslali mezinárodní inženýry jejich státnosti k čertu - bez výjimky navrhli rudé plátno s variantami Skanderbergovy orlice.

Neustálé opakování samozřejmostí je jako házení hrachu na stěny neporozumění, falše, dvojích standartů v hodnocení nedávné historie a snah zbavit se problému. Výsledkem může být jen rozfoukávání doutnajících ohňů. Už to znovu cítíme v Makedonii, jejíž západní část a jižní Srbsko albánští nacionalisté označují za “východní Kosovo”. Za dvanáct let mezinárodní správa Bosny a Hercegoviny po Daytonu zajistila jakž takž normální život, ale rozdělení zůstalo. Jak vytvořit stát rovnoprávných občanů, když například bosenští Chorvaté volí v chorvatských volbách a s chorvatskými pasy nepotřebují na rozdíl od ostatních obyvatel Bosny viza do mnoha evropských zemí. Srbové i Chorvaté respektují realitu, ale stejně si většinou myslí, že připojení ke státům mateřského národa by nebylo špatné řešení.

Změna hranic podle etnického principu je časovaná bomba. Srbští demokraté přesvědčovali, že podle něho nelze měnit hranice s Chorvatskem a Bosnou. Jak mají vysvětlit, že teď by Srbové měli etnický princip přijmout. Putinův poradce Sergej Jastržemskij připomněl, že totéž platí pro Abchazii. Chápou to mimo jiné na Slovensku, v Rumunsku, ve Španělsku nebo na Kypru. Turecko, Írán a Syrie cítí nebezpečí v kurdské autonomii v Iráku, která by mohla nabídnout čtyřicetimilionovému kurdskému národu, rozdělenému do pěti států, základnu pro jeho případné usilí o sjednocení. Tvrzení, že uznání Kosova bude výjimečný případ, je další pokryteckou výmluvou, které se menšinoví nacionalisté mohou jen vysmát.

Uznání Kosova by znamenalo další úder mezinárodnímu právu. Rada bezpečnosti potvrdila Kosovo jakou součást Jugoslávie. Podle helsinských dohod lze hranice měnit jen se souhlasem všech, kterých se to týká. A žádný stát nepřijme bez odporu odtržení části svého území proto, že tam většina mluví jiným jazykem. Má se na počátku jednadvacátého století opakovat Mnichov? Důsledky známe.

Rukojmím jsme proto my všichni. Také naše bezpečnost závisí na stabilizaci Balkánu. Bez Srbů není možná. Srbsko je centrální, největší a nejvyspělejší zemí jihovýchodní Evropy. Je jedinou mnohonárodní společností v oblasti. Srbové nezapomněli na spojenectví s Dohodou v první- a s protihitlerovskou koalicí v druhé světové válce. Nechtějí válku, ale mohou být do ní zataženi, pokud albánští nacionalisté začnou znovu útočit v jižním Srbsku nebo se pokusí překročit v Mitrovici řeku Ibar a vyhnat Srby z poslední části Kosova, kde ještě mohou volněji žít. Mezinárodní organizace a jejich vojenské síly v provincii plánují zabránit násilnostem. Po selhání desetiletého úsilí ochránit životy a kulturní památky a vytvářet základy demokratické mnohonárodní společnosti, lze odhadnout, jak to dopadne. Zejména když kosovsko-albánští extrémisté, kterým nedokázali zabránit chopit se skutečné moci po skončení bombardování Jugoslávie, získají jakkoli omezenou nezávislostí ještě větší prostor pro její upevnění.

Má někdo reálnou sílu tomu zabránit? Možná ne. Ale mnozí, kteří vědí o hrozících nebezpečích, se stávají rukojmími obav o nejednotnost Evropské unie. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku však lze stavět jen na pravdivém poznání a odvaze za ním stát. Saša Vondra říká: “Chceme Balkán na palubě – pouze tak hranice na Balkáně ztratí svůj význam stejně jako zmizely v Evropě.” Je proto třeba přesvědčovat partnery, že místo dalšího rozvracení Balkánu pochybnou nezávislostí Kosova je nutné balkánským národům systematicky nabízet podporu a reálnou perspektivu evropské integrace.

(Právo 8.1. 08)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Tohle mi mluví z duše! Naprostý souhlas. Krátkozraká politika otevřela Pandořinu skříňku.
12. 01. 2008 | 23:03

LEVAK napsal(a):

V roce 2000, krátce po konci „humanitárního bombardování“ zbytku Svazové republiky Jugoslávie, vypadala podle nezávislých mezinárodních organizací statistika boje tureckého státu proti tzv. kurdskému separatismu takto: zhruba tři milióny tureckých občanů kurdské národnosti byly zbaveny domova, na 3500 kurdských vesnic bylo srovnáno se zemí.
Bylo to v době, kdy v této členské zemi NATO platil zákaz kurdského jazyka. Nyní turecká armáda realizuje své operace proti rebelům PKK přesahující území vlastního státu – něco, co jugoslávským bezpečnostním složkám v boji s UCK a jejím zázemím v Albánii a Makedonii umožněno nebylo. Pokud vůbec někdo uplatní výhrady proti tureckému postupu, jsou ryze taktického charakteru. Vede je strach z destabilizace severního Iráku.
Mezinárodní právo je zásadní výdobytek, jehož úkolem je minimalizovat zákony džungle ve vztazích mezi státy a národy a chránit malé před zvůlí velkých. Situace kolem jihosrbské provincie Kosovo je dalším příkladem odklonu od tohoto principu.
Pane Dienstbier opravdu jste přesvědčen,že láska a pravda zvítězila jak pořád tvrdí "krvavý humanista"?
12. 01. 2008 | 23:10

KOSMAJ napsal(a):

Pane Dienstbier velmi přesně jste to popsal.
JSME PROTI JEDNOSTRANNÉMU VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI KOSOVA
VARUJEME!
Stále častěji a čím dál silněji je slyšet, z úst představitelů USA, ale i některých představitelů EU, že bude-li na území KOSOVA tamní albánskou politickou reprezentací vyhlášena nezávislost, bude tento samozvaný stát uznán.
Je nepřípustné měnit mezinárodně uznané hranice demokratického státu proti jeho vůli. Jakýkoliv pokus o řešení, tedy tzv. legalizování rozdělení Srbské republiky jednostranným oddělením části jejího území by bylo nejen v rozporu se zákony demokratického státu ale i v rozporu s mezinárodním právem. Není pochyb, že takový postup by byl v mezinárodním právu i v praxi OSN nebývalý a navíc by vedl k nebezpečným dlouhodobým následkům v rámci celkové mezinárodní situace v krátké i daleké budoucnosti.
Řešení budoucího postavení Provincie musí brát v úvahu nedotknutelnou svrchovanost a územní integritu Srbska jako mezinárodně uznávaného státu a člena OSN. Tato pozice je v souladu nejen se základními principy mezinárodního práva, ale i s Rezolucí 1244 (1999) Rady bezpečnosti OSN, která jednoznačně zdůraznila svrchovanost Srbska nad Kosovem a Metochie.
Jsme přesvědčeni, že nikdo nemá právo měnit hranice suverénního státu, což by v Evropě i ve světě vytvořilo nebezpečný precedent. Zcela chápeme, že se takovéhoto precedentu obávají naši slovenští sousedé. V historii našeho národa máme s tímto přístupem vlastní smutné zkušenosti.. Mnichovská dohoda fašistického Německa a tehdy vystrašené západní Evropy, uloupila v roce 1938 Československé území. Statisíce našich spoluobčanů bylo oloupeno, vyhnáno a mnohdy také zavražděno.
Západoevropští demokratičtí politici otevřeli cestu zlu. „Kultivovaný“ zločin diplomatů, přerostl ve zločiny fanatických nacistů, Židé a Slované byli určeni jako národy k likvidaci.
Dnes bychom měli zabránit vytvoření živné půdy pro podobné katastrofické důsledky. Lze si snadno představit, že jednostranné rozhodnutí, které nevezme v úvahu legitimní zájmy Srbské republiky, povede k novému napětí, nestabilitě a konfliktům, které ovlivní celý Balkán a proto i Evropu.
Jsme přesvědčeni, že je třeba podpořit další diplomatická jednání a hledání pro všechny přijatelného řešení, které bude respektovat jak zájmy většinového albánského obyvatelstva, tak zájmy všech menšin, včetně Srbů a jejich práva na návrat, a především je nutné respektovat mezinárodní právo neboť jinak by nám všem hrozila právní džungle.
Malý, pro mnohé téměř bezvýznamný srbský národ, je ponížen a hrozí mu loupež. Může být oloupen o svrchované území Kosova a Metochie. Oloupen o kolébku své kulturní identity. Oloupen a ponížen pro to, že se nikdy pokorně nesklonil mocným.
„Věrnost za věrnost. Ljubav za Ljubav“ heslo T.G.Masaryka a jugoslávského krále Petra, které vyústilo v roce 1920 ve smlouvu o spolupráci a obraně. Tato smlouva poté přerostla v Malou dohodu.
Na sto padesát tisíc Jugoslávců se v roce 1938 hlásilo jako dobrovolníci na pomoc Československu, které tehdejší demokraté zradili. Na Trgu Republike v Bělehradě statisíce demonstrovaly proti Mnichovskému diktátu.
Tisíce Čechoslováků, po hanebné okupaci Československa v roce 1968, přijalo pomoc od bratrských Jugoslávců, aby mohli emigrovat do svobodného světa.
Více jak stotisícová demonstrace studentů, dělníků a profesorů všech univerzit, demonstrace vzdoru a solidarity občanů tehdejší Jugoslávie, nám v roce 1968 vzkazovala,, nejste sami,,!
Je nutné hledat řešení složité situace, přičemž nelze ignorovat svobodnou vůli, suverénního státu Srbska, což garantuje mezinárodní právo. Je třeba odmítnout jakýkoliv diktát bez ohledu na to jakým způsobem by ho současní mocní chtěli ospravedlnit.
Proto jsme proti jednostrannému vyhlášení samostatnosti KOSOVA. Vyjadřujeme srbskému národu svou solidaritu.
12. 01. 2008 | 23:11

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Dientsbiere
v mnoha věcech s vámi nesouhlasím.Vašeho postoje v otázce Kosova si však velmi vážím a vážím si i toho, jak jste se vyjadřoval při humanitárním bombardování Jugoslávie.
12. 01. 2008 | 23:16

Český synek Nguyen napsal(a):

Dobrý den pane Dientsbiere
Myslím že jste napsal velmi kvalitní článek.
Hezký večer.
12. 01. 2008 | 23:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Kosmaj
přesné, výstižné.
Otázkou je jakou formou protestu vyjádřit nesouhlas s odtržením Kosova.
12. 01. 2008 | 23:22

LEVAK napsal(a):

V této souvislosti si dovoluji znovu poděkovat prezidentu Benešovi za zajištění odsunu Němců z našeho pohraničí.Kdyby tomu tak nebylo, tak dnes už by existovala spolková republika Sudetenland!
Podle mého názoru je požadavek uznání samostatnosti Kosova jen první krok.Dalším bude vytvoření velkého albánského státu.Je to taková paralela,možná přitažená za vlasy.V roce 1938 chtěl Hitler taky jenom Sudety a potom obsadil zbytek a dnes víme,že již v té době měl zpracované konečné řešení české otázky v evropském prostoru.
Pozn.:nabídka J.A.Bati přestěhovat český národ do Patagonie jej a jeho kumpány trochu zaskočila!
12. 01. 2008 | 23:25

KOSMAJ napsal(a):

12. 01. 2008 | 23:25

dej2 napsal(a):

Nádherný příklad zneužití dobrého příspěvku.S názorem Kosmaje lze plně souhlasit,popsal situaci velmi seriózně a je vidět znalost věci.Ale bohužel se na blogu p.Dienstbiera ihned přiživí individua jako Levak aj.Je to smutné,ale tito lidé vždy bravurně parazitují na myšlence někoho jiného a dokáží ji bleskově využít ve svůj prospěch.Jiné to už nebude.No ještě na tento blog nastoupí jiné kalibry,jako věžák,KM a pod.Tak jsem to stihl pozdě večer než z této debaty vystoupím.
12. 01. 2008 | 23:32

ungast napsal(a):

Dovolil bych si připomenout některá fakta - první bombardování na Balkáně od 2. sv. války uskutečnilo v roce 1992 letectvo tehdejší ještě Jugoslávie když se Srby ovládaná federální vláda pokoušela udržet moc nad celým státem a zabránit osamostatnění Slovinska. Následoval celá řada dalších zločinů, na nichž měli největší podíl srbští nacionalisté, Kosovo přišlo na řadu poslední a poměry pro Albánce tam byly po desítky let nesnesitelné. Při mírovém rozdělení Československa byla většina Čechů také proti, ale k rozdělení došlo, protože to chtěli Slováci.
Co se týče názorů pana Jastržembského, tak si nedělejme iluze, je pouze hlásnou troubou oživlého ruského imperialismu a současná neklidná a nevyjasněná situace v Abchazii Rusku velmi vyhovuje, nejhorší variantou pro Rusko by bylo, kdyby Gruzie rezignovala na své nároky v Abchazii a situace se v této oblasti uklidnila. Odtud pramení Jastržembského licoměrnost; na naší adresu (např. ve spojení s radarem) naopak pouští hrůzu, opět v zájmu ruských neoimperiálních ambicí, protože jak Balkán tak naše území Rusová stále považují za jejich nejvlastnější sféru vlivů.
12. 01. 2008 | 23:34

Čochtan napsal(a):

Dobrý článek.
Doufám, že Srbové nedovolí krádež srbské země a že ji budou bránit všemi prostředky.
Doufám, že Rusové je podpoří leteckým krytím.

Národ který bojuje dělohami svých otrokyň, nesmí zvítězit !
12. 01. 2008 | 23:34

LM napsal(a):

Čochtane to jste ale přehnal!
12. 01. 2008 | 23:38

Buba napsal(a):

To Čochta - tohle jste nedávno napsal "Vypadá to tak, že kromě hmoty a energie, které jsou spolu spojeny Einsteinovým vzorcem, tu máme ještě informaci, entropii, Ta je zřejmě taky vázaná na hmotu". Docela rád jsem Vaše příspěvky četl, teď to ale vypadá, že na hmotu vašeho mozku žádná informace navázána není.
12. 01. 2008 | 23:43

Čochtan napsal(a):

Takhle dopadne každý národ, který si nehlídá etnickou čistotu svého území. Albánci byli v Kosovu ještě před sto lety menšina. Pak nasadili biologickou zbraň (dělohy svých žen) a Srbové teď ztrácí část své vlasti.

Mělo by to být i nám varováním.
Po válce tu bylo 500 cikánů. Kolik jich je dnes, a jak rychle se množí ?
12. 01. 2008 | 23:44

LEVAK napsal(a):

dej2 jestli nevíte co je to diskuze tak se neračte obtěžovat,protože takové individuum tu není vůbec,ale vůbec potřebné a vítané.Asi patříte k těm demagogům,kterým jméno Voltair nic neříká a o jeho existenci nemají ani ánung!
Taky na Vás může platit hodnocení "Čemu nerozumím to zkritizuji a zhanobím!"
12. 01. 2008 | 23:49

Čochtan napsal(a):

LM, Buba,
Taky bych nerad viděl Rusy na Balkáně, ale furt lepší než expanse muslimů.
12. 01. 2008 | 23:51

www.blisty.cz napsal(a):

to ungast
Kdo a co hraje za podivnou hru, kterou lze nazvat MNICHOVÁNÍM KOSOVA? Tady je pro nás národ, který ne téměř, ale doslova stejnou křivdu zažil na vlastní kůži, odpověď. Tragická fraška na téma národního sebeurčení „menšiny“ jsme zažili také. Tehdy zbabělá demokratická Evropa, si s námi zahrála. Režisér německý kancléř, vedlejší úloha lord Runcimana, herci Daladier, Mussolini, Chamberlain. Téměř ve stejných kostýmech, se stejnými texty, o sebeurčení menšiny, se podobní paňácové připravují uloupit suverénnímu svrchovanému státu SRBSKU jeho území. Nikoli Sudety, dnes KOSOVO. Proto následující řádky argumentů stojí za pozornost…..
Citace-argumenty
Během “Hearings before the House International Relations Committee dne 1. ledna 1995 (Congressional Record, Washington D. C., GPO, 1995) prohlásil ministr zahraničních věci USA James Baker, že nejen Německo hrálo určující roli při eskalaci války na Balkáně, nýbrž také zdůraznil, že politika Slovinců a Chorvatů vyvolala v bývalé Jugoslávii občanskou válku.
1995 Andreas Zumach, nezávislý korespondent pro internacionální záležitosti a věci OSN v Ženevě,- rozměry německé zahraniční politiky, které by měly zneklidňovat: “Mezitím leží (...) k disposici informace, které poukazují na dlouhodobou strategii. Podle nich usilovala Německá zpravodajská služba (BND - Bundesnachrichtendienst) ve spolupráci s chorvatskou tajnou službou nejméně od osmdesátých let systematicky o zostření konfliktů mezi Záhřebem a Bělehradem. Částečně za využití kanálů a osob, které svou roli hrály už ve spolupráci nacistů a fašistické Ustaši a se kterými udržovala BND intensivní spojení (Obdoba akce Gestapa VAMPIR, probihajici od let 1944 - 45 na území protektorátu Čechy a Morava a bezpochyby i na ostatních územích okupovaná Evropy těsně před jejich vyklizením nacistickými jednotkami !!! - pozn. NN). Kromě toho existují poukazy na mohutné dodávky zbraní v osmdesátých letech z německých zdrojů určené příjemcům v Chorvatsku. Zůstává otevřena pouze otázka, zdali se aktivity BND a dodávky zbraní děly s vědomím a podporou bonnské vlády. Koneckonců v té době (shodou okolností?) naléhal tehdejší německý ministr zahraničních věcí Genscher v telefonátech s chorvatským prezidentem Tudjmanem (které byly odposlechnuty americkou zpravodajskou službou) několikrát na vyhlášení nezávislosti Chorvatska! (Andreas Zumach, “Die internationale Politik in Südeuropa hat versagt”, V: Bosnien-Herzegovina, Die Chancen einer gerechten Lösung. Frieden und Abrüstung, Leden 1995, str. 53)
Dne 25. června 1991 vyhlásily Slovinsko a Chorvatsko svoji nezávislost, což vedlo definitivně k vypuknutí ozbrojeného konfliktu. KOSOVO je dnes pokračováním téhož.
Že je rukopis, argumentace a styl Mnichovského diktátu z roku 1938 stejný jako rukopis argumentace a styl dnešní Evropské unie k řešení statutu KOSOVA podobný ?! Nemýlíte se, ANO má téměř stejného písaře !
12. 01. 2008 | 23:54

LEVAK napsal(a):

Ad ungast:
Před bombardováním Jugoslávie letouny NATO nedošlo k etnickým čistkám ze strany srbských resp. jugoslávských státních orgánů. Údajné masakry na civilistech v Račaku a Rugovu, koncentrační tábor z fotbalového stadiónu v Prištině či tzv. Operace Podkova mající prý za cíl etnické vyčištění Kosova od albánských obyvatel byly jen účinnou manipulací veřejného mínění.
Politicky motivované násilí, obecně definované jako terorismus, totiž vycházelo od paravojenských oddílů UCK. Tato organizace byla ještě na přelomu 1998–9 i důležitými mezinárodními institucemi klasifikována jako teroristická a napojená na organizovaný zločin.
Zpráva Federation of American Scientists z roku 1998 hodnotí UCK jako jednu z nejznámějších teroristických organizaci ve světě. Zpráva vytkla americkému ministerstvu zahraničí, že svá tvrzení nezakládá na faktech. Dokument senátního výboru republikánů po zahájení bombardování Jugoslávie z 31. března 1999 kritizoval vládu USA za úmyslnou manipulaci veřejnosti ve prospěch UCK.

Terorismus, nebo boj za svobodu?

Další protokol Kongresu (právní výbor) dokládá financování UCK i z obchodu s drogami. Připomíná, že Albánie a Kosovo leží na tzv. Balkánské stezce s odbytišti v západní Evropě. Jen obchod s heroinem vynáší na 400 miliónů dolarů ročně.
12. 01. 2008 | 23:55

LEVAK napsal(a):

V boji proti tzv. mezinárodnímu terorismu se naskýtá podivný obraz. Protisrbské aliance mezi islámskými extremisty a bosenskomuslimskými či kosovskoalbánskými separatisty byly a jsou nejen tolerovány, nýbrž evidentně fungovaly s vědomím politických míst v Americe i Evropě.
Tak např. v dubnu 2004 upozorňoval exvelitel UNPROFOR v Bosně, kanadský generál Lewis MacKenzie, že UCK dostává přímou podporu od al-Kajdá. Obdobně hovořily i tiskem citované zprávy německé tajné služby BND z léta 2005: na Balkáně včetně Kosova je pevná struktura této teroristické organizace.
Je otázkou, jak situaci vzhledem k prezenci OSN, sil NATO a největší zahraniční americké vojenské základy od dob vietnamské války (Camp Bondsteel, zhruba 5 tisíc vojáků) vysvětlit. Jde o nedůslednost, nebo záměr? V srpnu 2004 list Washington Post popsal osud podivného multiteroristy, Australana Hickse souzeného za válečné zločiny. Podle žaloby nejprve konvertoval k islámu, navštívil tábor alKajdá, stal se členem UCK a poté bojoval v Afghánistánu za Tálibán. Nabízí se tedy otázka, zač by měl být Hicks z pohledu USA a mezinárodního společenství souzen; kdy byl teroristou, a kdy bojovníkem za svobodu?
12. 01. 2008 | 23:56

LEVAK napsal(a):

Jak irelevantní a politicky manipulovatelné se stalo mezinárodní právo, je patrné na osudech rezolucí RB k situaci v Kosovu. První (č. 1160, 31. března 1998), odsoudila všechny teroristické aktivity UCK a vyzvala kosovskoalbánské vedení, aby tyto aktivity odsoudilo. Podobně zní i následné rezoluce č. 1199 z 23. září a č. 1203 z 24. října 1998. Rezoluce č. 1244 z roku 1999 definuje Kosovo jako autonomní území v rámci SR Jugoslávie. Smlouva o příměří, resp. ukončení válečných aktivit, ratifikovaná parlamentem SRJ, dokonce hovoří o návratu srbských bezpečnostních a vojenských sil na území Kosova.
Od okupace Kosova vojsky NATO bylo vyhnáno na 350 tisíc nealbánských obyvatel spolu s Kosovany albánské národnosti, kteří se dříve stavěli proti aktivitám UCK. Bylo zbořeno či zabaveno na 40 tisíc srbských domů a zabito 1000–2000 civilistů – přesná čísla nejsou. O zničených srbských památkách nemluvě.
Zároveň existuje nekontrolovaný příliv Albánců z Albánie do Kosova. Markantní je situace v Prištině. Před vpádem NATO do Kosova tam žilo asi 150 tisíc Srbů, nyní jen 140! Podobná situace je i jinde, kde Nealbánci musí žít v podmínkách „ghett“. Až na pár výjimek byla tedy etnická očista dokončena – jen zcela jinak, než ji světu vsugerovala politická propaganda.
Výsledkem a odměnou za toto barbarství by měla být nezávislost Kosova. Pokud by k tomu došlo, půjde o bezprecedentní případ mezinárodní loupeže části území suverénního státu od dob druhé světové války.
12. 01. 2008 | 23:57

ungast napsal(a):

Levaku a co Vukovar a Srebrenica - tam Srbové nebyli?
12. 01. 2008 | 23:58

vlk napsal(a):

ungaste

snaha udržet celistvost suverénního státu je legitimní. Tehdy ještě existovala jediná Jugoslávie.
A ve světle toho,co se začalo dít vbýv. Jugoslávii po separaci Slovinska ta snaha byla víc než oprávněná.Vina padá především na ty, co pustili nacionalismus ven. Ne Srbové , ale Tudjmanové a podobní - nejprve komunisté a následně těžcí nacionalisté. A zdrojem všeho byly neukojené osobní ambice. Pokud by byl Miloševič ustoupil Tudjmanovi, nejspíš jsmetu Jugosláviiměli ještě dnes.
Řeči i destiletí trvajícím útlaků Albánců jsou pouhý blábol. Kosovo a Metohijeměly svojí autonomii. Sice několikrát přerušenou, vždy jako reakci na albánskou iredentu, ale jinak funkční. Byly albánské školy a to včetně university v Prištině. Takže žádné nesnesitelné podmínky.
Co se týče rozdělení Československa- stejný případ jako rozdělení Jugoslávie. Nejen že většina Čechů si přála zachování státu, ona také většina SLováků si přála zachování společného státu.Referendumby to bylo jasně ukázalo. Většina slovenských politiků si ovšem přála samostatný stát. ABy mohla ukojit svoje ambice.
Pokud jde o poměr Ruska k Srbsku. Tyhle země pojí historické spojenectví. Ostatně - stačí si připomenout, jak vlastěn vypukla 1.ww. Rozhodlo se o ní de facto v Kremlu. Rusko podpořilo zásadním způsobem - totiž mobilizací postoj Srbů přirakouském ultimátu.
A oživlý ruský imperialismus? Zajímavý termín. Lze ten imperialismus blíže popsat? Je jeho oživnutí doložitelné nějakou ruskou agresí do cizí země? Je doložitelné, že by Rusové někde za řítomnosti svých vojáků někomu implantovalisvůj politický systém,tedy nějaké druhé zemi, vně jejich hranic?
Tak kdyby Gruzie rezignovala na nároky v Abcházii , bylo by to pro Rusko nejhorší řešení? No pokud je známo, chce Abcházie svazek s Ruskem. Včetně svých černomořských přístavů.... Věru katastrofa.
12. 01. 2008 | 23:58

ungast napsal(a):

To blisty - vy opravdu věříte tomu, že za samostatným Kosovem stojí tytéž síly jako za Mnichovskou dohodou????????
13. 01. 2008 | 00:01

KOSMAJ napsal(a):

Výňatky z knihy „Albánská mafie“ od Xaviera Raufera
Xavier Raufer je pedagogickým ředitelem Universitního centra moderního výzkumu hrozeb zločinu (CEntre MMC, University Pantheon – Assas, Paříž II) a odborným asistentem působícím na Kriminologickém ústavu v Paříži.


Organizovaný zločin v Kosovu se rozvíjí rychle díky absenci jakéhokoliv účinného právního systému nebo zákonů v Province. Pokud policie nespolupracuje, riskuje napadení tuláky a flinky, „ozbrojené loupeže, krádeže, vyděračství a dokonce i vraždy beztrestně pokračují částečně díky velice dobře vyvinutému organizovanému zločinu“. To usnadnilo více než 400 vražd v pěti měsících, kdy se konaly pouze čtyři soudní stání týkající se vraž. Koncem ledna roku 2000 na setkání v Davosu prohlásil Veton Surroi , ředitel deníku Koha Ditore, rozhořčeně, že když bylo Kosovu zatčeno pět tisíc osob, „ jen pro ilustraci 3 570 osob bylo v mžiku propuštěno“.

Pokud vůbec měly v létě roku 1999 kosovské zločinecké organizace nějaký „obchodní“ problém: určitě pouze v Kosovu: jejich ostatní podniky uvnitř (a vně) Evropy nebyly postiženy několika odvetnými akcemi jugoslávské armády, jako partizáni armády KLA (Kosovská osvobozenecká armáda). Nic se nezměnilo: oblast zahrnující jih Kosova, sever Albánie a západ Makedonie byla po desetiletí úsekem „Východo-Balkánské stezky“ – dovozní stezka heroinu z Afgánistánu pro západní Evropu. Přerušení této jižní stezky (exodus, bombardování atd.) mělo výjimečně opačné účinky vůči těm, kteří byli zodpovědní za nejdůležitější segment tohoto obchodu: kosovsko-albánské dealery narkotik.

Z toho důvodu pozice kosovských zločineckých gangů ve státě od června roku 1999 posilovaly.

Koncem srpna je americký generál Wesley Clark, hlava evropských sil společenství NATO, přinucen uznat, že některé vzpoury, ke kterým v Kosově došlo od poloviny června byly „bezpochyby provázané s organizovaným zločinem“....

Norbert Spinarth, šéf německého policejního svazu, po svém návratu z návštěvy v Kosovu, řekl v rozhovoru s médiem Der Spiegel, že „KLA je zločinecká organizace. KLA utlačuje, krade, loupí, utiskuje, vyhrožuje, obtěžuje a zabíjí svědky... Stručně řečeno: „chová se jako mafie“. Walter Kege, šéf švédské „Common Intelligence Police“, potvrzuje: „ Jsou nám dostupné informace, které nás vedou k tomu, abychom si mysleli, že existuje spojení mezi penězi získanými z drog a organizací KLA“.Periodikum La Reppublica v Římě – vyrovnaný a respektovaný italský deník – publikovalo v lednu roku 1999 text pod názvem: „Heroin prodaný v Miláně financuje Kosovskou osvobozeneckou armádu (KLA).
13. 01. 2008 | 00:04

čtenář blogů napsal(a):

Levak a ostatní - podle vás to pánové vypadá tak, že se EU a USA spikly proti chudákovi Miloševičovi, který to s Albánci myslel úplně nejlépe, pročpak jsme se asi my chtěli v roce 1918 odtrhnout od Rakouska, asi proto, že jsem se tam měli všechny podmínky k nerušenému rozvoji našeho národa.
13. 01. 2008 | 00:06

KOSMAJ napsal(a):

Interpol
Hledá se

Ozbrojená demokracie
V Kosovských institucích
Hashim Taci
Předseda druhé nejsilnější parlamentní strany v Kosovu

Obviněn ze zločinu genocida, zločinů proti
lidskosti, vážného hanobení Ženevských konvencí
a z porušení zákona a válečných pravidel.

Kdo je Hashim Taci?
Jako student Pristinské univerzity často navštěvoval Německo a Švýcarsko hostící vlastenecké emigranty. V roce 1991 se Taci stal vůdčím studentským aktivistou Nezávislé studentské asociace a otevřeným zastáncem Marxisticko-Leninistické organizace „Národní kosovské hnutí“. V letech 1992 a 1993 dokončil společně se skupinou Adema Jashariho tajný vojenský výcvik v severní Albánii, připravujíce se na ozbrojené zásahy v Kosovu a Metohii.

Taci je podezírán z účasti na teroristických akcích uskutečněných v květnu roku 1993 v blízkosti města Glovac, kde společně s dalšími čtyřmi spolupachateli přepadl a zabil dva a těžce zranil pět dalších členů policejní hlídky, která se skládala ze Srbů a Albánců. Druhá teroristická akce připisovaná Taciho skupině, byla provedena na silnici vedoucí z města Mitrovica směr Pec, v sousedství vesnice Sipolje, kde byl jeden policejní důstojník zabit a druhý byl ze zálohy zraněn. V březnu 1999 se Taci stal politickým vůdcem UČK. Taci je spojován s vytvořením tábora Lapusnik, kde zahynuly tucty Srbů a Albánců. Kvůli své výjimečné brutalitě, kterou praktikoval na unesených civilistech, si vysloužil přezdívku „Had“. Dále je podezříván ze zapojení do vraždy Ahmeta Krasnici, který býval ministrem obrany nelegální vlády Rugova v „Kosovské republice“.

Autor Chris Hedges, ve svém článku v New Your Times z 25tého června roku 1999, který nesl název „Kosovští rebelové podezřelí ze vzájemné likvidace“ napsal, že Taci nejspíše zorganizoval likvidaci svých politických a vojenských soupeřů. Po této válce se Hashim Taci stal politickým vůdcem druhé největší politické strany v Kosovu a Metohii – Kosovská demokratická strana. Ministerstvo spravedlnosti Srbské republiky postoupilo Mezinárodnímu zločineckému soudnímu dvoru pro Jugoslávii obsáhlou sbírku důkazů a místopřísežné prohlášení týkající se zločinů spáchaných na příkaz nebo s vědomím Taciho.
13. 01. 2008 | 00:07

dej2 napsal(a):

Levak.Až mě smaže pan Stejskal,tak odejdu z debaty.Vy laskavě držte hubu a dál nabízejte Vaše Leninské ideály z vumlu.O tom je také diskuze,musíte překousnout,že ne každý Vás zbožňuje.Snažím se zachovat slušnou formu,ale nemám rád,když někdo vytrubuje tu svojí pravdu jako jedinou svatou.
13. 01. 2008 | 00:07

Gorazd napsal(a):

To Kosmaj - úplně nejlepší řešení organizovaného zločinu v Kosovu bude, když tam pustíme Srby udělat pořádek. Už se těším!
13. 01. 2008 | 00:08

ETAH napsal(a):

To Levak - tak podle Vás je zločin jezdit do Německa a ještě k tomu, když tam jsou emigranti? Kde žijete pane?
13. 01. 2008 | 00:10

KOSMAJ napsal(a):

13. 01. 2008 | 00:15

Gorazd napsal(a):

To Kosmaj - máte pravdu je to dost hrozné, už se Srbů taky bojím!
13. 01. 2008 | 00:19

KOSMAJ napsal(a):

to ungast
Pravda a lež o „genocidě“ ve Srebrenici.
Když se z utrpení udělá symbol, který má sloužit k ospravedlnění dalšího utrpení je těžké vyvracení polopravd a lží.
Srebrenica, ale především utrpení tisíců lidí se stali ďábelským symbolem. Symbolem černobílým, na jedné straně bosenští muslimové jako ti kladní, na druhé straně pravoslavím Srbové jako krvavé šelmy. Je to sprostá manipulace!
Několik pravd.
Pravda první.
„Symbol“ Srebrenice byl využit ještě než se stal. Důkaz – Zpráva generálního tajemníka OSN Report on Srebrenica z roku 1999. Tato zpráva ukazuje, že strategicky použitá myšlenka „Srebrenického masakru“ byla v uvažování muslimského prezidenta Aliji Izedbekoviče už v září v roce 1993. Na sarajevském setkání se zástupci jeho muslimské strany ze Srebrenice.
Na programu tehdy byla také mírová jednání, kdy srbský návrh výměny Srebrenice a Žepi za území kolem Sarajeva byl odmítnut.
„Delegace myšlence oponovala a téma nebylo dále projednáváno. Někteří členové muslimské delegace řekli, že prezident Izetbekovič jim také řekl, že se naučil, že intervence NATO v Bosně a Hercegovině bude možná jedině když by Srbové vpadli do Srebrenice a zabili nejméně 5.000 z jeho lidí.“1. Report of the Secretary-General Pursuant to General Assembly Resolution 53/35 (1998), Section IV, paragraph C.115.

Jen těžko může veřejnost vědět, že Srebrenice, popisovaná jako tzv. „bezpečná zóna“ nebyla jen útočištěm pro uprchlíky, ale také muslimskou vojenskou základnou.
Které velel generál Naser Orič.
Srbští vojáci generála Mladiče se rekrutovali především z vesnic okolo Srebrenice. Tam žili jejich otcové, matky, ženy a děti.Již v roce 1992 Nasrovi muslimští vojáci zmasakrovali tisíce srbských civilistů. Výpady muslimských jednotek do okolních srbských vesnic pokračovali. Není od věci říci, že nezřídka v muslimských oddílech bojovali mudžahedíni z muslimských zemí. Myslím že Američané dnes v Iráku vědí o jaké bojovníky jde.
Krádce před bosensko-srbským útokem na Srebrenicu muslimská vojska umístěna pod ochranou tzv. bezpečné zóny“ podnikla několik vražedných útoků na srbské vesnice v okolí.
Při svědectví před francouzskou parlamentní vyšetřovací komisí ohledně Srebrenice generál Phillippe Morillon - důstojník UNPROFOR, který první volal po obrácení pozornosti na Srebrenicu uvedl, že byl přesvědčen o tom, že bosensko-srbské jednotky se chytí do „léčky“ („trap“) pokud se rozhodnou dobýt Srebrenicu.
Následně při svém svědectví u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu 12.února 2004 zdůraznil, že muslimský velitel ve Srebrenici, Naser Orič „se zabýval během srbských pravoslavných vánoc útoky, při kterých ničil vesnice a masakroval všechny jejich obyvatele. Toto vyvolalo v regionu neobyčejný stupeň nenávisti, a to hlavně v oblasti Bratunac, která byla celá srbská. Vyvolalo to také bouři odporu i proti humanitární pomoci pro tam (ve Srebrenici) přítomnou populaci.“
Nikdo, na světě nevrátí život tisícům mrtvým bosenským muslimům, nikdo na světě nevrátí život tisícům mrtvím Srbům. Stali se obětí špinavé mocenské hry.
Velmi pochybuji, že se před soud dostanou skuteční viníci. Bohužel tato špinavá hra pokračuje.
13. 01. 2008 | 00:35

rubb napsal(a):

ungast. Ve Vukovaru byli. Žili tam totiž nejméně několik století. Do doby, než na město zaútočily chorvatské paravojenské jednotky a snažily se je vyhnat vražděním civilistů.

"V případě, že média informovala o srbských útocích, nebo krutostech, vždy zanedbala informovat předchozích útocích na Srby právě v těchto městech, takže vyrobila ze srbských útoků akty agrese a barbarství.
Toto bylo evidentní od samého začátku vážných bojů v roce 1991 v republice Chorvatsko. Například v jejich zacházení s informacemi o východo-chorvatském městě Vukovar. Média i ICTY se výhradně soustředily až na dobytí tohoto města jugoslávskou armádou na podzim 1991. Kompletně ignorovaly události z jara a léta 1991, kdy ve městě jednotky chorvatské národní gardy a paravojenské jednotky zavraždily stovky etnických Srbů, kteří žili na území města. Jak uvádí Raymond K. Kent, „značná část populace etnických Srbů ve větším slavonském městě Vukovar zmizela, aniž by uprchla, zůstaly zde stopy po mučení v katakombách z ranných dob Rakouska-Uherska pod městem, spolu s důkazy vražd a znásilňování. Západní média, ve kterých byla v plném proudu démonizace Srbů, se rozhodla tyto události přehlédnout…“ Tohle selektivní a zavádějící zaměření bylo běžnou praxí médií i ICTY."

Raymond K. Kent, “Contextualizing Hate: The Hague Tribunal, the Clinton Administration and the Serbs,” Dialogue (Paris), v. 5, no. 20, December, 1996 (as posted to the Emperor’s Clothes website, http://www.emperors-clothes...)

o Srebrenici tu už byla řeč. Tam taky Srbové byli. Asi 17%. "Nevysvětlitelně" zmizeli na počátku války. Pak už tam nebyli. Novináře to nezajímalo. Zato tam byla asi 10 000 ová posádka muslimů, včetně zahraničních bojovníků. Žili z potravinové pomoci civilistům, dělali výpady do okolních srbských vesnic. Zabíjeli civilisty, ženy a děti. Pověstné je vraždění na srbské pravoslavné vánoce. Poté se vždy stáhli do "bezpečné" enklávy pod ochranu OSN. Proslul zejména krutostí, mučením žen a dětí, jejich velitel, Naser Orič, přezdívaný "Vrah ze Srebrenice". Také se to dnes nějak neuvádí...??!! Najednou se bez boje stáhli z města. Orič odletěl vrtulníkem USA. Co tím asi sledovali?? Bosenskosrbská armáda za toto vraždění potrestala několik vojáků, chycených ve městě. Další byli zabiti, když prchali přes srbské, řídce obsazené pozice. Civilistů se nikdo nedotkl - bohužel pro někoho. Ale masakr byl na světě. Přestože ty mrtvé nikdo neviděl a vojáci započítaní účelově mezi mrtvé, se objevili živi zdrávi ve střední Bosně. Bohužel, mediálně jej dodala bosenská muslimská vláda. Z ideových důvodů není zpochybňován.
13. 01. 2008 | 00:50

Saliven napsal(a):

Naprosto souhlasím s prvním příspěvkem pana Kosmaje. ČR by měla veřejně deklarovat, že takové pirátství podporovat nebude a neuzná jednostranně vyhlášenou nezávislost Kosova. Zároveň i s Chorvaty bych Srby rád co nejdříve uvítal v EU.

Btw:
Zajímalo by mě, proč mají v USA tak moc na zřeteli osud muslimských albánců.
13. 01. 2008 | 01:03

Saliven napsal(a):

A abych nazapomněl - díky pane Dienstbiere za kvalitní článek.
13. 01. 2008 | 01:04

jann napsal(a):

O roli USA v cause Mnichov. A nejen o tom. Staženo z netu.
----------------------------------------

Odboj v I světové válce byl podporován penězi i lidmi, kteří se hlásili do čs jednotek. Bylo to dáno tím, že tam (v USA) tito lidé, Češi a Slováci žili, nebyla to oficiální politika USA. Stejně tak podporují lidé z USA penězi i lidmi dnes třeba teroristické IRA, nebo al Kaidu. Po vypuknutí války to USA táhly na obě strany - dodávaly všem a bohatly na tom. Změnilo to až potopení Lusitanie a následná propaganda. Po I světové válce bylo rozbití Rakouska a zmenšení hranic a tím i vlivu Německa žádoucí (mimo jiné i vznik ČR). Bylo nutno co nejvíc deklasovat nepřítele.

V předvečer Mnichova jednaly západní mocnosti Francie a Anglie také pod nezanedbatelným tlakem svého spojence USA, který po první světové válce politicky pronikl do Evropy a který politiku západoevropanů ovlivňoval ze zákulisí. ....... Není to moc známo, takže podrobněji.

Hitlerovo prohlášení uveřejněné v New York Times dne 8. 2. 1923, týkající se předního amerického průmyslníka H. Forda, o kterém říká: "Pohlížíme na Henry Forda jako na vůdce vzrůstajícího fašistického hnutí v Americe."
William C. Bullit, americký velvyslanec v Paříži, šéf americké diplomacie v Evropě a osobní poradce amerického prezidenta pro zahraniční politiku odvolal US velvyslance Dodda v Berlíně v roce 37 pro jeho veřejný nesouhlas s politikou fašismu (Dodd/s Diary, str. 437). Byl nahrazen H Wilsonem, jehož postoj k fašismu byl kladný.
Představitel US diplomacie Vandenberg prohlásil v lednu 1938, že Američané nechávají Hitlerovi volnou ruku pro jeho agresi. Uvedl: Dojde-Ii k válce, USA se jí v jednotné frontě proti útočníkovi nezúčastní. Američtí politici v té době prohlašovali, že nemají zájem na událostech ve stř. Evropě. Odporují tomu informace našeho velvyslance v Budapešti z 10. 11.1937, kde se píše o zvýšeném zájmu USA na uspořádání střední Evropy. Do Evropy přijíždí Charles Lindberg, vyhvaluje sílu německého letectva a v USA ovlivňuje veřejné mínění ve prospěch fašismu. Zváštní US pozorovatel Montgomery přijel do Evropy, aby se od klegů informoval o otázkách střední Evropy.
Američané byli dobře informováni i o probíhajících přípravách osudných zářijových dnů. Svědčí o tom mj. i zpráva našeho velvyslance v Londýně J. Masaryka prezidentu E. Benešovi z 28. 4. 1938 - Britský ministr války Hore-Belisha vysvětlil dnes vedoucím zástupcům USA zcela důvěrně svůj názor na zahraniční politickou situaci. O Československu se vyjádřil velmi pesimisticky: " Nic je nezachrání od německého panství."
Velvyslanci WILSON v Berlíně a Kenedy v Londýně, obdivovatelé Hitlera a fašismu, šli Německu na ruku. Ve svých Pamětech o Kenedym E. Beneš napsal: "Otevřeně a důsledně hájil linii Chamberlaina a nejednou se opíral o jeho podporu."
Dokument ministerstva zahraničí USA č. 459 z června 1938, týkající se rozhovoru Dirksena s Kennedym. Dirksen informoval Berlín: "Nynější vláda USA podporuje Chamberlainův kabinet a pomáhá mu překonávat všechny obtíže, přičemž podporuje i Chamberlainovu snahu dospět k dohodě s Německem. " Dále pak Dirksen zdůrazňuje, že USA i Kennedy budou pozorně dohlížet, aby britská vláda dělala dobrou práci přesně podle amerického chápání. V citované zprávě Dirksen přímo napsal, že Anglie je nucena ke své lítosti platit za tuto pomoc (domluvit se s nacisty) patolízalstvím a poslušností.
13. 01. 2008 | 01:08

jann napsal(a):

Začátkem září 1938 navštívil Prahu H. Wilson, přímý představitel americké vlády a velvyslanec USA v Berlíně. Oficiálně kvůli mírovému urovnání sporu mezi Prahou a Berlínem, týkajícího se sudetoněmeckého problému . V diplomatickém žargonu pak důvodem bylo připravit v Praze půdu pro mnichovskou kapitulaci. Jmenovaný navštívil i prezidenta E. Beneše.
Angličané a Francouzi, kteří v posledních okamžicích přece jen zaváhali, naléhavě žádali vládu USA, aby se i ona přihlásila k svému mírotvornému dílu . Potvrzují to mj. i Hullovy memoáry (Hull: The Memoirs, str. 589), kde se uvádí: "Britské ministerstvo zahraničí by uvítalo jakýkoliv komentář, který by si snad přál prezident USA učinit k vývoji situace."
Den po anglo-francouzském návrhu na odstoupení pohraničních území Hitlerovi navštívili 20. září 1938 velvyslanci USA, Itálie, Bulharska, Řecka a Belgie Pražský hrad a prezentovali zde názor, že cizina má dnes zato, že spolužití sudetských Němců a Čechoslováků je dnes nemožné a požadovali, ať se Československo nestaví proti vůli Anglie a Francie.
25. 9. 1938 uveřejnil americký Washington Post: " ...není ani slušné, když se v nynější chvíli útočí na Anglii a Francii. Nůž, kterým Hitler dnes mává, pomáhali jsme mu strčiti do ruky my ".
Chamberlainova poznámku v jeho deníku z 16. ledna 1938: " bude nutno dosáhnout rozumné dohody s Německem a Itálií ... potom můžeme očekávat pomoc od USA, která jistě ani tentokráte nezklame " (K. Fieling: N. Chamberlain, str. 53).
26. září 1938 zaslal prezident USA F. D. Roosevelt poselství Hitlerovi, Daladierovi, Chamberlainovi a Benešovi s naléháním, aby spor mezi Československem a Německem byl vyřešen. Jaké "řešení" bylo jedině možné, pokud se neměl uchavat stav současný, je jasné.
POté US vláda rozhodla o urychleném zaslání důvěrného telegramu vůdci fašistické Itálie B. Mussolinimu, ve kterém je zmíněný žádán, aby zprostředkoval dohodu. Rooseveltův sekretář oznámil novinářům, že poselství Mussolinimu nebude zveřejněno (H. V. Kaltenborn, I broadcast the crisis ). Mussolini pak po přijetí zmíněného telegramu požádal, dle informace Neue Zürcher Zeitung 29. září 1938, amerického velvyslance v Římě, aby tlumočil vládě USA, že vysoce oceňuje tento krok. 27. září 1938 večer byl rovněž z Bílého domu odeslán telegram Hitlerovi, ve kterém je požadováno vhodné a konstruktivní řešení.
29. září 1938 se představitelé čtyř mocností schází v Mnichově a 30. září 1938 v ranních hodinách mnichovskou "dohodu" podepisují.
Po vypuknutí konfliktu USA opět lavírují a dodávají zboží a peněžní půjčky oběma stranám, Německu hlavně přes Švýcarsko. Množství diplomatů, zejména irského původu a podnikatelů, sympatizuje s fašismem. Teprve po přepadení Pearl Harboru se US přístup mění, podobně jako v případě Lusitanie.....

Obnovení Československa bylo opět nutné. Ne z lásky k Čechům, ale proto, že bylo mocensky nepřijatelné, aby Sudety vlastnilo Německo Osvobozování Evropy nedělala ani jedna velmoc nezištně, z lásky k ostatním menším národům. Britové nemuseli Francouze, ale byli si vědomi, že pokud tam neporazí Němce, bude Francie neustále nástupištěm expanze fašismu proti nim. Nejednalo se o nezištnou lásku, ale vojenské hledisko. NUTNO SI UVĚDOMIT, ŽE TAKTO JEDNAJÍ VŠECHNY VELMOCI, USA NEJSOU VÝJIMKOU. Na Jaltě nás USA připustily do Stalinovy éry vlivu.

MArshallův plán pomoci Evropě byl nutný. Pokud by se kontinent ekonomicky nekonsolidoval a byl zde chaos, , mohl by zde získat silné pozice komunismus, hlavně v západní části, nespadající pod sovětskou sféru vlivu. To samé v Japonsku. Přeskočení vlivu Mao Ce Tunga na ostrovy, díky bídě a komunistické propagandě, nebylo radno podceňovat. USA tedy jednaly ve svém zájmu. O tom svědčí i to, že se z fašistických Japonska, západního Německa, Itálie, v omezené míře i Španělska stali spojenci v boji proti komunismu. Co se týče plateb za válečné dodávky, byl to pakatel. Např. Británie své dodávky splácela až do konce 90 tých let.
13. 01. 2008 | 01:09

fff napsal(a):

ungast,Gorazd, ETAH, čtenář blogů,Buba,LM... Kolik se vás tam u toho jednoho počítače tlačí?
13. 01. 2008 | 01:19

lumír napsal(a):

MNICHOV. Přistěhovalé obyvatelstvo získá lokálně většinu. Pokračuje terorem proti původnímu obyvatelstvu, podporováno přes hranice. Vydává se za trpící. Země se brání, její armáda vítězí. Zásahy armády jsou ale účelově za hranicemi z vůle mocných vydávány za teror, teror za osvobozenecký boj. Cizí zem zasáhne v jejich prospěch, nechá území etnicky dočistí a odtrhne jej. Toto něco připomíná. Akorát místo Němců Albánci. Místo Henlaina Thaci, nísto Landsmanšaftu UCK. Místo Hitlerovského Německa USA. Po II světové válce byla znovu deklarována nepřípustnost změny hranic státu, pokud s tím nesouhlasí. Teď je to porušeno. Můžeme očekávat, podobně jako po výrocích Havla, zase zpochybnění výsledků II světové války i integrity českého státu. Také je dojemné, že právo na odtržení má jen někdo.
Pozor, při kosovské hře jde i o nás !
13. 01. 2008 | 03:06

Martin napsal(a):

Vážený pane Dienstbiere, děkuji za Váš článek pod který se podepisuji, škoda, že více českých politiků nemá názor jako Vy. Je to tu samý zbabělec a mimochodem bral bych Vás na hradě. Díky a s pozdravem Martin.
13. 01. 2008 | 07:29

NevericiTomas napsal(a):

Pro LEVAKA. Mohl byste si laskave odpustit lzi z dilny ex udavacu Gestapa prbehlych k StB v podobe bachorek o stehovani Cechu do Patagonie udajne nabizene Batou Nemcum v dobe, kdy byl Bata davno v emigraci? Jsou dve moznosti: Jste bud hlupak nebo nejaky zneuznany bolsevicky nok...
13. 01. 2008 | 08:21

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den dej2
v zájmu objektivity bych oddělil u zn.Levak obdiv k Vladimíru Iljiči a jeho popis historie 20, století od popisu událostí v bývalé Jugoslavii.

Pokud tam vidíte slabá místa, uveďte je.Jednou z mála osob, které by mohly průběh událostí upřesnit je autor blogu.Kdo může poznat situaci lépe, než bývalý pověřenec OSN pro Jugoslávii?
O mnohém vypovídá váhání s uznáním samostatnosti. Přišlo 9/11.Bývalí bojovníci se přesunuli na východ.Američanům se stalo to samé, co po ruské invazi v Afghánistánu.Postavili na nohy uskupení, které se obrátilo proti nim.Každý ví, že samostatné Kosovo existovat nemůže. Stane se součástí nové Albanie.Nehledejte za výkladem událostí komunistický úhel pohledu.Uvedené údaje byly uvedeny i jinde.Byly exhumovány hromadné hroby s nekorespondujícími průstřely na tělech obětí, byl vyhledán albánský tuberák vyfotogafovaný za oplocením transformátoru jako mukl srbského koncentráku.

Kosovo je předobraz budoucí Evropy.Ovládnutí území jako výsledek namnožení.Jugoslávie nebyl útvar, kde by pod knutou Srbů trpěly ostatní národy. Byl tam princip rotace, sám Tito byl Chorvat.

Pokud, i za těchto podmínek, se ani po několika desetiletích, necítili obyvatelé jako Jugoslávci, ale jako Slovinci, Chorvaté nebo Albánci, na základě jakých předpokladů se domníváte, že obyvatelé budoucí EU se přestanou cítit jako Němci nebo třeba Dánové.O "příchozích" nemluvím. Ti maji jasno.

Po vyhlášení samostatnosti Bosny ihned vyhlásila nová vláda bezvizový styk s muslimskými zeměmi. Prakticky se stala meziskladem imigrantů.Je odhadováno, že jen přes Bosnu přichází ročně do Evropy 20000 Iránců.Pramen-český orientalista a odborník na Írán J. Sladký.
13. 01. 2008 | 08:53

Jejda napsal(a):

Dobrý den, pane Dienstbiere. Děkuji za článek, s jeho obsahem zcela souhlasím.

A stejně jako pan Saliven si již docela dlouho kladu otázku, proč USA tolik záleží na osudu Albánců(muslimů) na jihu (slovanského a pravoslavného) Srbska? Že by nešlo o nic menšího než mocenskou hru světových velmocí?
13. 01. 2008 | 09:14

bigjirka napsal(a):

Podpora Muslimů v Evropě ovšem v důsledku není kartou protiruskou, ale protievropskou.
13. 01. 2008 | 10:40

Al Jouda napsal(a):

Integrovat současné Srby a Aalbánce do EU a navíc ještě do Schengenu je zbožné přání pana Dienstbiera. Národy, v nichž žijí pamětníci vzájemných vražd a masakrů známých a příbuzných lidí, nejsou připraveny na takový uvolněný režim. Češi a Slováci čekali na integraci s Německem přes 50 let a ještě i nyní na obou stranách několik nakažených mladých lidí se snaží zasévat sémě nenávisti.Srbové a Albánci se buď udrží silou na uzdě také asi těch 5O let, nebo dojde k další evropské válce.Ideálním řešením by byla dohoda mezi EU, Ruskem a USA o protektorátu nad celým Balkánem a postavit tam ty řezníky do latě.
13. 01. 2008 | 10:47

Charlie napsal(a):

pane Dinstbiere,
souhlas s tím, že v Evropě není možno přistupovat na další Mnichov.
Na druhou stranu nelze v Evropě trpět ani nacistické (srbské) vyhlazovací metody. A tuto část se svými přitakávači cudně zamlčujete.
Srbové právě používáním těchto metod (masových vražd) krytím jejich hlavních provaděčů (Mladiče, Karaždiče) ztrácejí - k vlastní škodě - na věrohodnosti.
13. 01. 2008 | 10:56

Zacheus napsal(a):

To bigjirka. Naprosto souhlasím. Tragédií ( ne-li jistou formou velezrady) je fakt, že tuto protievropskou kartu realizuje také (možná především) Evropská unie...když mělo dojít k nenásilné demonstraci v Bruselu proti islamizaci Evropy ( a nebezpečí z toho vyplývající je prokazatelně vidět právě na problému Kosova), pak orgány EU tuto označily jako projev "bigotnosti a netolerance" a město Brusel tuto demonstraci prostě zakázalo. Co dodat - a co je zatím? Peníze?Nenávist vůči původním křesťanským kořenům Evropy nebo prostě hloupost a naivita?
13. 01. 2008 | 10:59

KOSMAJ napsal(a):

to Charlie
Pane nečtěte pouze příručky pro poddůstojníky USarmy.
Vaše vědomosti se zcela jistě rozšíří a nebudete psát takový koniny.
13. 01. 2008 | 11:02

Charlie napsal(a):

Pane Kosmaj máte pravdu -
po několika větách jsem upustil od čtení rozsáhlých pojednání poddůstojníka miloševičovské fašistické soldatesky a raději jsem se vrátil k seriózním zdrojům.
13. 01. 2008 | 11:17

FranzFritz napsal(a):

Celé vyhlášení samostatného Kosova připomíná odtržení Sudet. Rozmach národnostní menšiny na části území suverenního státu, vznik národnoch gard nebo bojůvek, rozhodnutí cizích velmocí. Následuje další vývoj, odtržení území a přiřazení k většímu celku. U nás to bylo Německo v případě Kosova to bude Albánie. Nikdo nezapře, že myšlenka velkého Kosova je mrtvá.
13. 01. 2008 | 11:41

Mard napsal(a):

Milej Dientbiere, tys toho v Jugošce podělal tolik, že na tvém místě bych raději nezadělával na nové problémy. Tvůj kámoš Havel podpořil humanitární bombardování a tys tomu ve své době tleskal. Kosovani mají právo na samostatnost, stejně jako jí mají Slováci.
13. 01. 2008 | 11:57

KOSMAJ napsal(a):

to Mard
..ničemu netleskal. Ty jak je vidět nevíš co meleš!
Jiří Diensbier má konzistetní postoj k problematice Balkánu. Ty tady plácáš nesmysly.
13. 01. 2008 | 12:10

dej2 napsal(a):

to Pepa Řepa.Předem Vám chci poděkovat,že mě nevyháníte z debaty jako levak.Teď k Vaší otázce cítění se Evropany.V tzv.SFRJ se jednalo o násilně vytvořený"slepenec"diktátorem Titem.Vím,nebude se to teď mnoha lidem líbit,ale SFRJ byla držena pohromadě vojensky z Bělehradu.Tudíž nemůžete srovnávat dnešní členství v EU.Do tohoto uskupení vstupují jednotlivé státy dobrovolně.Samozřejmě jsou i vyjímky,Švýc.nebo Norsko.Ovšem to jsou takové ekonomické"bomby",že nevidí důvod dělit se o svoje výdobytky třeba s Portugalskem natož s Rumunskem.Takže nesrovnávejme násilné umělé udržování pevnou rukou maršála Tita s dobrovolným členstvím v novodobé EU.Levak by pravděpodobně spolitizoval k obrazu svému i příspěvek o tetovacích salonech v Ugandě.Jinak Vám děkuji za pěkné příspěvky nejen na tomto blogu.
13. 01. 2008 | 12:13

dej2 napsal(a):

Al Jouda.Váš poslední příspěvek/10.47.30/je perfektní,kdo ho nepochopí asi by měl v tichosti najít jiný blog.To co píšete,je přesně situace,která dnes bohužel je.
13. 01. 2008 | 12:20

KOSMAJ napsal(a):

to dej2
nezesměšňujte se..
za SFRJ jste seděl doma v Praze a prosil o doložku soudruhy, na pláži u moře jste prodával lehátka, punčochy ..Jugoslávci svobodně jezdili po Evropě, v Sarajevu byla dnes v Praze směšně diskutovaná olympiáda.
SFRJ .. lidé tam žili v míru a klidu. Nacionalisti jako Tudman, Izdebekovič a jim podobní seděli v lapáku...
Nezlobte se, ale buď nevíte o čem mluvíte nebo...
13. 01. 2008 | 12:23

bigjirka napsal(a):

Každopádně se domnívám, že Srbové do Evropy jednoznačně patří na rozdíl od jakýchkoli muslimů, kteří napřed musí překonat civilizační práh. K tomu mají nejblíž Turci.
13. 01. 2008 | 12:45

dej2 napsal(a):

Kosmaj.Když jste si o to řekl,tak prosím.1.Nikdy jsem v Jugo na šedý pas nebyl,ani ten mi soudruzi nesvěřili.Musel jsem si vystačit s Baltem neo Budapeští a Balatonem.2.Volný pohyb jugošů po Evropě?Myslíte zajisté gastarbeitry,kteří dělali nejpodřadnější práce v Německu a jinde?3.Život v klidu a míru v zemi,kde se vypracuje na generála dobytek kalibru Mladiče?4.Buď máte osobní zkušenost s kšeftováním v jugo u moře,nebo jste vy sám jugoš.Pokud se jedná o druhý případ,tak si nezapomeňte prodloužit povolení k pobytu.Tady je totiž EU,ke které vy nebudete nikdy patřit.A nezapomeňte si otřít prach na obrázku Karadžiče,určitě ho máte na zdi jako ten blb co nežere Rajko Doleček.Vivat Srbija...
13. 01. 2008 | 12:49

KOSMAJ napsal(a):

to dej2
ha ha ha ... zase jeden zapšklej
Jo a Dolečka si vážim.
a místo Vivat Srbije, radějí Živela Srbija, Živela Češka republika
13. 01. 2008 | 13:00

KOSMAJ napsal(a):

to Thaci
e majmune nisi u zátvoru ?
13. 01. 2008 | 13:14

vlk napsal(a):

KOSMAJ

máte neuvěřitelnou faktografii. Tedy přesněji - neuvěřitelně skvělou.
Díky za obrovské doplnění mých nedostatečných vědomostí. A dej2 prostě ignorujte.
Styl i výrazivo je jasné a klasifikující. Nemáte to zapotřebí.
Pana Dolečka si ovšem osobně nevážím. Ne proto, že je Srb, ale pro jeho militantní nacionalismus ohledně Moravy.
13. 01. 2008 | 13:29

fudoshin napsal(a):

pane dienstbiere díky vám za článek.prakticky se vším souhlasím.ne o všem mám ovšem takové informace jako vy.ale rozhodně mi je bližší vaše pojetí než pana urbana,který napsal blog na podobné téma.a i když je to vždy záležitost subjektivní,já se otevřeně hlásím k tomu vašemu nahlížení na tuto věc.
13. 01. 2008 | 13:53

Thaci napsal(a):

Bježi Srbin ljivadicom i ja za njim sa sjekiricom.
13. 01. 2008 | 14:02

pochybovac napsal(a):

Vazena pane Dientsbiere, ackoli Vam mam docela rad, takhle hloupou agitku prosrbskou bych od Vas opravdu necekal. Skoda. Vase slabost pro srbske barbarstvi je mi nepochopitelne :-(
13. 01. 2008 | 14:07

Anna napsal(a):

děkuju nicku thaci.....obohatil mě.....vidím jak vypadá kultivovaný albánský projev.....s čím obchodejete chlapče?.......a líbí se vám u nás?.....že se vůbec ptám
13. 01. 2008 | 14:11

Thaci napsal(a):

Obchoduji s masem pro doktora Jacksona.A děkuji za optání líbí se mi velice.
13. 01. 2008 | 14:16

Anna napsal(a):

chtěla bych se vás zeptat pane thaci když bude kosovo samostatné vrátíte se tam vy i všichni ostatní obchodníci s masem a sypkým cukrem?
13. 01. 2008 | 14:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících. Srbsky sice neumím, ale některé výrazy se dají označit již téměř za internacionalismy :-)

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 01. 2008 | 14:52

KOSMAJ napsal(a):

to Stejskal
chápu a také se vám omlouvám.
13. 01. 2008 | 14:57

dzesiss napsal(a):

To Kosmaj:mohli by ste napisat Vas pohlad na dovody veduce USA k podpore samostatneho Kosova??? Vdaka...
13. 01. 2008 | 16:34

RSDr napsal(a):

Tento článek o Srbsku je o 2 třídy lepší, než ten co napsal jakýsi Urban.
13. 01. 2008 | 16:37

Anijednou napsal(a):

Pane Dienstbiere, to je nadělení, vy zase píšete o Kosovu. Vezmu to však od lesa. Když tvrdíte, že alternativou údajně nebezpečného vyhlášení samostatnosti je perspektiva evropské integrace, tak mi vysvětlete, proč EUrizovaní Vlámové ve značné míře nechtějí žít ve stejném státě s Valony. Proč ta perspektiva nestačila před lety ani Slovákům v Československu? Jsou snad Albánci méněcenější než jiné národy - než třeba obyvatelé Východního Timoru?
13. 01. 2008 | 17:11

Serafim napsal(a):

Všechno, co na Kosovu existuje - doly, silnice, fabriky, termoelektrárny, zemědělské kombináty, školy, nemocnice, telekomunikace a spoustu dalšího - investovaly a zaplatily od r. 1945 do rozpadu SFRJ Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko, z čeho nejvíce Srbsko jako největší republika.
Stovky pravoslavných kostelů a středověkých monastýrů, dědin a měst byly budovány dávno předtím srbskými králi postupně od 12. století.
Kosovští Albánci (říká se jim a též si samí sobě říkají "Šiptari"- vyslovuje se česky "šiptary", jednotné č. "Šiptar", je to od slova "Squiperia" což znamená "Albánie") se za tu dobu více-méně pouze rozmnožovali (průměrná rodina má 6-8 dětí, často 12-15) a přemýšleli, jak vytvořit Velkou Albánii - viz Prizrenska liga z konce 19. století a vytvoření Velké Albánie.
Za vlády jugoslávského prezidenta J. B. Tita 1945-1980 Šiptaři byli na vrcholu - měli to, co ŽÁDNÁ národní menšina v tu dobu ve světě neměla - měli autonomii v rámci republiky Srbsko, měli své předsednictví, prezidenta autonomie plus rovnocenného člena v 8-členém předsednictví Jugoslávie po smrti Tita.
Dále měli vlastní základní a střední školy a univerzitu v Prištině se všemi fakultami, učilo se v albánském jazyce. Dokonce, což byla obrovská především srbská chyba - bylo jim povoleno ve školách používat albánské učebnice tištěné a dovezené přímo z Albánie, což je neuvěřitelné.
Dále, měli vlastní vydavatelstva s desítkami novin, časopisů, knih a pod., měli vlastní radiová vysílání v albánském jazyce, též vlastní albánskou televizi. Měli červený jugoslávský pas, se kterým neomezeně cestovali do prakticky celého světa.....
Jakmile něco bylo na Kosovu třeba vybudovat, opravit, doplnit a pod., okamžitě bylo provedeno ze strany "bohatých" - Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko. Kolikrát na Kosovu byla vybudována technika nebo byla zavedena technologie, kterou ti "bohatí" ještě neměli, jenom ať je klid.
Odkud to vím - protože jsem v tu dobu tam žil a vím téměř všechno.
Perlička - v r. 1984 jsem byl na návštěvě Kosovu u šiptarského kolegy z univerzity, po skončení studia se stal jedním z vedoucích kosovských ředitelů a politiků. Jako kolegové z univerzity v N. Sadě jsme pokecali a ptal jsem se ho co a jak - řekl, že v rámci investic do potravin. průmyslu proinvestoval obrovské peníze a už neví co dál. Přitom m.j. postavil fungl nový automatizovaný sklad totožný skladům, které dnes staví po ČR npř. Lidl - kamion vleze do skladu, počítač ho náloži dle plánu a za 1/2 h auto vyleze plné. Není to ještě konec - jelikož šiptarští kluci, kteří byli vyškoleni obsluhovat m.j. i tento sklad našli zaměstnání jinde - v Srbsku, Chorvatsku a pod. - a teď nikdo neuměl s tím pohnout. Co se stalo - automatika byla ODPOJENA na věčné časy a pracovalo se ručně. Šmitec.
To jsou všechno fakta, která nikdo nemůže popřít.
Zkrátka, do Kosova se cpalo ze všech stran a dnes tyto "experti" chtějí nezávislost.
Co se tyče USA, Bush chce "uznáním" Kosova ospravedlnit bombardování Srbska - je to podobné, jakož to spojenci vytvořením Izraele a na účet vyhnaných 3.000.000 Palestinců "ospravedlnili" fašistickou genocidu nad Židy.
Dodnes tam máme "klid", že?
Pokud chtějí nějaké výhody, ať Šiptaři zaplatí všechny náklady investované do Kosova od r. 1945 do dnes a může se mluvit dál - toď vše.
13. 01. 2008 | 17:26

ffff napsal(a):

To fff - a co je Vám pane do toho???
13. 01. 2008 | 18:38

LEVAK napsal(a):

Ad Neverici Tomas:dokumenty ke kauze J.A.Bati byly donedávna přístupné ve fondu Národního soudu z roku 1947 . Součástí spisů byl i projekt o vystěhování Čechů do Patagonie.
13. 01. 2008 | 21:05

LEVAK napsal(a):

Vážení pánové jsem velmi konsternován,že může na světě existovat něco takového jako je dej2?
13. 01. 2008 | 21:18

jojo napsal(a):

Každý, kdo chce v tomhle závislém světě být nezávislý, je podivný. To dá rozum.
13. 01. 2008 | 23:12

Hubert napsal(a):

Pane Dienstbiere, velmi seriózně napsaný článek, naprosto s Vaším názorem souhlasím. Škoda, že někteří diskutující nemají dostatečně prostudováné historické události Československa před II.světovou válkou. Situace v Kosovu se té naší velice podobá.
Alarmující je , že naše vláda je v pozici mrtvého brouka. Její stanovisko snad ještě k tomu nebylo ani vydáno ( má zřejmě důležitější problém s radarem). Pokud se mýlím, omlouvám se.
14. 01. 2008 | 00:02

Olda napsal(a):

Pěkný článek, souhlasím!
14. 01. 2008 | 04:05

honza napsal(a):

Tohohle slovanofila by jste chtěli za prezidenta?
Vždyť o sobě tvrdí, že je 100% pro EU, a tady ho najednou názor EU nezajímá?
14. 01. 2008 | 06:31

dej2 napsal(a):

jojo.Děkuji.
14. 01. 2008 | 09:25

Aol napsal(a):

Naprostý souhlas, pane Dienstbiere! Byl by to nový Mnichov.
14. 01. 2008 | 09:26

Marko napsal(a):

Poslal jsem tento článek svým srbským příbuzným do Kosova a odpověď zní,pokud se nás pokusí někdo vyhnat,budeme bojovat.A když zadruga zavolá,tak i já s nimi,tak jako od června 1998 do července1999 to jsme s puškou v ruce bránili náš statek, ne proti místním Albáncům,ale proti banditům z UCK.S místními žili moji předkové vždy v míru.UCK vraždí,mučí a pod.především ty Albánce,kteří se jim nechtějí podvolit.
14. 01. 2008 | 10:35

LEVAK napsal(a):

Po přečtení textů a podtextů pana Jana Urbana Vám všem si dovoluji oznámit smutnou zprávu,že se tento člověk dočista zbláznil zřejmě pod dlouhodobým vlivem Velkého bratra a jeho kapitálových možností!Má však proti věšině z nás tu výhodu,protože v bibli je psáno "blahoslavení chudí duchem neboť jejich je království nebeské!".
14. 01. 2008 | 12:31

LEVAK napsal(a):

Dnes jsem v ČT poprvé slyšel z úst moderátora Jakuba Železného název "Zbytkové Srbsko". Bylo to v 7,50 v rozhovoru s Karlem Rožánkem o možném vyhlášení samostatnosti Kosova.Otec pana Jakuba kdysi vehementně prosazoval název naší republiky "Česko" a docela se mu to u jisté části (špatně) česky mluvícího obyvatelstva podařilo. Německý překlad názvu "Česko" je Tschechei. Název "Resttschechei" používal Adolf Hitler k označení území pomnichovské ČSR,
které mělo být okupováno a prohlášeno protektorátem. Bude se po vyhlášení samostatného Kosova pod protektorátem EU nyní pro Srbsko používat název "Zbytkové Srbsko", německy Restserbien?
14. 01. 2008 | 14:32

Václav napsal(a):

Opravdu brilantní a výstižný článek. Uznáním Kosova a Metohije jako samostatného státu by bylo popřením mezinárodního práva a dosud uplatňovaného občanského principu místo etnického. Nechápu, proč odpovědní představitelé našeho státu hlasitěji neprotestují proti snahám oddělit Kosovo od Srbska. Na občanském ( historickém) principu stojí moderní dějiny našeho státu od roku 1918. Tehdy se sudetští Němci taktéž dožadovali oddělení od českých zemí s odkazem na etnickou převahu v pohraničí, zvítězil však naštěstí pohled opačný. V našem národním zájmu je podpora Srbů na mezinárodním poli v otázce jednotnosti Srbska. Je čas abychom se jako republika zastali Srbska, jednoznačně deklarovali, že samostané Kosovo neuznáme, jak to již učinilo např. Španělsko a Slovensko. Copak máme opravdu tak krátkou historickou paměť ? Rok 1938 je mementem!
14. 01. 2008 | 15:03

pgjed napsal(a):

Pane Dientsbiere, velmi solidní názor! Promě od Vás až nečekaně solidní. Plně souhlasím.
14. 01. 2008 | 20:06

jakub napsal(a):

Snad první rozumný článek, který jsem od Vás četl.
Zcestná logika zastánců samostatného Kosova, kdy tvrdí, že je Albánců nyní v Kosovu většina a mají proto právo na svůj stát je ubohá.
Rád bych viděl jak by reagovali třeba Francouzi s 7 miliony muslimů, kdyby si vyhlásili část Francie za svůj samostatný muslimský stát.
Bombardovali by jsme pak Francii, kdyby jim to nechtěla povolit?
To by si pak klidně mohli vyhlásit Romové Chánov za samostatný městský stát. No to by ale nemuselo být zase až tak špatné.
14. 01. 2008 | 20:14

KOSMAJ napsal(a):

14. 01. 2008 | 23:49

F.Srbek napsal(a):

Bohužel máte pravdu. Ale zajímá to dnes v Čechách někoho? Pan Vondra má jasno: "Co řeknou za mořem, je správné a tak to musí být." Někdy se člověk musí stydět a českou zahraniční politiku.
15. 01. 2008 | 17:32

ja napsal(a):

Moc Vas neznam ale v tehle otazce se chovate ferove a dekuju Vam...
15. 01. 2008 | 18:13

dej2 napsal(a):

Ve vší úctě k diskutujícím čistě soukromý vzkaz.Levaku urážky od vás jsou pro mě ctí,myslím to úplně vážně.Pro mě by to byl asi nejhorší zážitek v životě,kdyby se mnou člověk jako vy někdy souhlasil.Bez jakýchkoliv vulgarizmů,vaší reakcí jsem upřímně potěšen.
15. 01. 2008 | 19:38

František X. napsal(a):

Jsem rád, že se Srbů někdo zastal. Kvalitní čtení. Děkuji pane Dienstbiere. Nemám tolik znalostí jako kolegové blogaři, abych mohl něčím neuvedeným ještě přispět do diskuze. Jen mohu podotknout, že když projíždím Srbskem a vidím ty záplatované silnice po bombardování, jako Čech se velice stydím.
Přeji Srbům hodně sil k dosažení jejich oprávněných nároků na zachování celistvosti srbského území.
15. 01. 2008 | 21:03

Miloš Peroutka napsal(a):

článek je skvělý, jen bohužel někteří diskutující by se měli skutečně přesunout tam kde jim to bude více slušet, např.Blesk atp. Dokáži pochopit proč použije přezdívku člověk, na kterého za Jugoslávské války nezbylo místo v ročence českých lékařů, ale vy ostatní, proč se stydíte za to co píšete? Miloš Peroutka
15. 01. 2008 | 22:09

LEVAK napsal(a):

Někdo prosím Vás vysvětlete dej2,že když někomu napíše aby držel hubu tak že je to urážka zvlášť na diskusním blogu!
15. 01. 2008 | 22:30

LEVAK napsal(a):

Ad F. Srbek: Saša Vondra přece prohlásil, že raději se bude mýlit s USA než mít pravdu s Ruskem!To je demagogie a zvláš´t to zaráží u člena vlády!
15. 01. 2008 | 22:32

LEVAK napsal(a):

Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal? Jeden bezvýznamný xenofobní blb.
Víte jak se jmenoval?
Winston Churchill.
/The River War 1899/
15. 01. 2008 | 22:57

dej2 napsal(a):

Levaku.Omlouvám se za to s tou hubou před dvěma dny.Moc mě to mrzí.Až teď mi došlo,že vy se zalknete sám těmi rudými teoriemi.Takže fakt sorry..
15. 01. 2008 | 23:20

Sedlák napsal(a):

Asi poprvé jsem s tímto pánem zajedno.
15. 01. 2008 | 23:27

ALBANEC napsal(a):

KOSOVA REPUBLIKA! bude naš spsitel je (AMERIKA)
16. 01. 2008 | 09:47

bigjirka napsal(a):

STOP obchodníkům s bílým masem a drogovým dealerům!
16. 01. 2008 | 10:47

BOBO napsal(a):

Vy ani nevite jak zili albanci pod srbskem zadny prava ne exzistovaly srby su nacionaliste ktery maji rada jenom sebe verte tomu.O panu Dinstbirovi nemam co dodat je to prosrb.
16. 01. 2008 | 10:47

bigjirka napsal(a):

STOP obchodníkům s bílým masem a drogovým dealerům!
16. 01. 2008 | 12:31

LEVAK napsal(a):

Ad dej2:ve které komunistické straně byl Winston Churchill v roce 1899?Komu platil příspěvky?Marxovi,Engelsovi či někomu jinému?
16. 01. 2008 | 17:51

Obelič napsal(a):

... KOSOVO nikad nedamo!
https://www.youtube.com/watc...
16. 01. 2008 | 19:54

fund Alexander napsal(a):

Srbsko bylo v době vrcholnýho středověku na kulturní špici Evropy. Historickým centrem Srbska se stalo právě Kosovo, kde se, až donedávna, zachovala řada cenných historických památek. Časy se mění. Namísto podpory kutlturní tradice se dneska podporuje ta největší lůza v celé Evropě - Albánci. Bydlím na okraji cigánskýho ghetta a povim to takhle: Zlatí cigání
https://www.youtube.com/watc...
16. 01. 2008 | 20:05

Obelič napsal(a):

to fund Alexander

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. (1 Korintským 3:16-17)
16. 01. 2008 | 20:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých a vulgárních textů v srbštině. Jejich autoty upozorňuji, že příště zablokuji jejich IP adresu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 01. 2008 | 20:17

Obelič napsal(a):

to Stejskal

pane Stejskale chápu vás ..
16. 01. 2008 | 20:22

H.von Wicher napsal(a):

Pane Dienstbier, prominte, ale Vas clanek voni jako gulas. Rada: studujte vice fakta minulosti. Dojdete k zajimavym nalezum, kdy pak bude schopen psat bez strycovskeho uvazovani.
Dekuji.
17. 01. 2008 | 08:37

jakub napsal(a):

Tak jak nemám Rusy rád, tak tentokrát si u mne šplhli. Dnes hlásili, že v případě uznávání Kosova jako Albánského, použijí právo veta. Konečně v Evropě někdo rozumný.
17. 01. 2008 | 09:44

jakub napsal(a):

Bratři Srbové, nedejte se!
Bojujete za celou evropskou kulturu, jenže většina pseudohumanistů si to neuvědomuje.
Jednou se Vám malý zbytek "nepomuslimštěné" Evropy bude muset omluvit, že Vás v tom nechal samotné.
17. 01. 2008 | 10:01

Hugo napsal(a):

Jsem přecijen jednoduchá povaha. Velice se interesuji o angažmá pana Jiřího Dienstbiera ve fenoménu, jemuž on sám (patrně) říká Council on Foreign Rellations of Czech Republic. Páně Štěpán Kotrba mne ujišťoval, že jde o "neškodný diskusní klub", slečna Ridvanová pak u mne má tolik sympatií, že jsem ochoten připustit, že její pan profesor Matějka (angažující se v předsednictvu stejnojmenného "klubu") a supervizorující její studijní práce, jest morální autoritou par excelence... Prostě nevím, netuším...

Kosovo je hloupá a uměle vyrobená PR akce! :o( Celá kausa začala protiprávním narušováním hranic Jugoslávie s Albánií loupežnickými skupinkami Albánců, aby nakonec "kdosi" povýšil ony kriminální živly na "bité chudáky", dodal ze svých "železných zásob" CIA a MI6 vycvičené velitele z řad afgánských Mudžahedínů a pak celou polévku nabídl jako důvod k mezinárodně protizákonné vojenské akci, jíž mimojiné tleskala nejen naše tehdejší politická reprezentace (s Cirilem Svobodou v čele, a to i přes tehdejší protesty Václava Klause - kam se poděl dnes jeho někdejší smysl pro mezinárodní spravedlnost - uplacen "by Carlyle Group"?), ale dokonce (snad jaksi natruc vládní linii Spojeného Království) i vláda Německá (jež se ostatě kampaně, jíž padlo za oběť 6000 jugoslávců, kteří venkoncem netušili, proč vlastně umírají, nadšeně zúčastnili) a vláda Francouzská... V pozadí pak této genocidě exaltovaně tleskali Václav Havel, Alexandr Vondra a generální president konsorcia Boeing - Lockheed Martin - jinak to jedni z iniciátorů celého ohňostroje bombardování suverénní evropské země, daného autorstvím "ponížené prosby" Pentagonu, známé dnes, jako "Dopis Osmi 1998"! (Neplést s "Dopisem Osmi 2003" stejných autorů, který vyzýval, ne Clintonovu, ale Bushovu administrativu, k neprodlené invazi tentokrát do Iráku, ať už jsou důvody k protiprávní vojenské akci jakkoliv vylhané! - je naivní si myslit, že by hlavní ze spoluautorů - president Boeing - Lockheed Martin, Bruce Jackson - byl v té době naivní a nevinnou obětí, dnes již veřejně prokázané, dezinformace - tedy záměrné lži - jiných svých profesních kolegů, zbrojních magnátů, v americké "novozpátečnické" vládě.)

Takto jsem to celé vnímal tehdy, ubíjen "objektivním" zpravodajstvím Lidových novin a MFDnes, pod titulky signalizujícími naprosto exaktní informace: "Na srbské četnické stanici nalezena baseballová pálka nesoucí zjevné stopy po mučení stovek kosovských muslimů!"
17. 01. 2008 | 14:24

Hugo napsal(a):

Jsem přecijen jednoduchá povaha. Velice se interesuji o angažmá pana Jiřího Dienstbiera ve fenoménu, jemuž on sám (patrně) říká Council on Foreign Rellations of Czech Republic. Páně Štěpán Kotrba mne ujišťoval, že jde o "neškodný diskusní klub", slečna Ridvanová pak u mne má tolik sympatií, že jsem ochoten připustit, že její pan profesor Matějka (angažující se v předsednictvu stejnojmenného "klubu") a supervizorující její studijní práce, jest morální autoritou par excelence... Prostě nevím, netuším...

Kosovo je hloupá a uměle vyrobená PR akce! :o( Celá kausa začala protiprávním narušováním hranic Jugoslávie s Albánií loupežnickými skupinkami Albánců, aby nakonec "kdosi" povýšil ony kriminální živly na "bité chudáky", dodal ze svých "železných zásob" CIA a MI6 vycvičené velitele z řad afgánských Mudžahedínů a pak celou polévku nabídl jako důvod k mezinárodně protizákonné vojenské akci, jíž mimojiné tleskala nejen naše tehdejší politická reprezentace (s Cirilem Svobodou v čele, a to i přes tehdejší protesty Václava Klause - kam se poděl dnes jeho někdejší smysl pro mezinárodní spravedlnost - uplacen "by Carlyle Group"?), ale dokonce (snad jaksi natruc vládní linii Spojeného Království) i vláda Německá (jež se ostatě kampaně, jíž padlo za oběť 6000 jugoslávců, kteří venkoncem netušili, proč vlastně umírají, nadšeně zúčastnili) a vláda Francouzská... V pozadí pak této genocidě exaltovaně tleskali Václav Havel, Alexandr Vondra a generální president konsorcia Boeing - Lockheed Martin - jinak to jedni z iniciátorů celého ohňostroje bombardování suverénní evropské země, daného autorstvím "ponížené prosby" Pentagonu, známé dnes, jako "Dopis Osmi 1998"! (Neplést s "Dopisem Osmi 2003" stejných autorů, který vyzýval, ne Clintonovu, ale Bushovu administrativu, k neprodlené invazi tentokrát do Iráku, ať už jsou důvody k protiprávní vojenské akci jakkoliv vylhané! - je naivní si myslit, že by hlavní ze spoluautorů - president Boeing - Lockheed Martin, Bruce Jackson - byl v té době naivní a nevinnou obětí, dnes již veřejně prokázané, dezinformace - tedy záměrné lži - jiných svých profesních kolegů, zbrojních magnátů, v americké "novozpátečnické" vládě.)

Takto jsem to celé vnímal tehdy, ubíjen "objektivním" zpravodajstvím Lidových novin a MFDnes, pod titulky signalizujícími naprosto exaktní informace: "Na srbské četnické stanici nalezena baseballová pálka nesoucí zjevné stopy po mučení stovek kosovských muslimů!"
17. 01. 2008 | 14:25

milo napsal(a):

Pánové,tyto diskuse jsou vyvolány
především změnou v řádu globální zahraniční politiky. Určujícím principem už nejsou lidská práva ( i když se o nich stále mluví), ale geopolitické principy, které si s těmi principy hlavu moc nelámou. Hloupé je, že se stále dělá jako by ta metoda lidských práv platila ...proto se muselo lhát a dále lže. Srbové, bohužel, jsou obětí renesance těchto geopolitických principů
17. 01. 2008 | 15:14

jakub napsal(a):

Vůbec se nedivím Srbům, že spoléhají víc na Rusko a Čínu. Do jejich náruče jsme je nahnali my, tím jak jsme se k nim zachovali.
Já osobně nemám Rusy rád. Je to za agresi v roce 1968. Nedivím se tedy, že Srbové nechtějí do EU. Udělala proti nim v počtu zabitých horší agresi než Rusáci proti nám. Milovat někoho, kdo ho zabíjel, jde dost těžko.
Když EU hlásá, že Baskové nebo Kurdové když chtějí samostatnost jsou teroristé a Albánci, kteří chtějí území Srbska na to mají právo, tak bych je také nemiloval a nehrnul se mezi ně.
18. 01. 2008 | 08:13

honza napsal(a):

obilice. mi kosovo imamo kosovo je naše. serbi mogu da dolazu na kosovu samo kao turista! vi serbi morate se držite sa eu a ne sa rusima. vi ste kteli veliku serbiju još neke vreme necete imati išta samo beogradski pašaluk!
18. 01. 2008 | 09:36

bigjirka napsal(a):

Stop obchodníkům s bílým masem a drogovým dealerům.
18. 01. 2008 | 12:18

Obilič napsal(a):

to honza
imate kurac ! mi dolazimo na KOSOVO bre vidimo se u Preišine !
zdravo
18. 01. 2008 | 13:50

honza napsal(a):

obiliče. ti možeš videt kosovu samo televizi. a doč na kosovu malo teško. nikada više u život serbia neče imati kosovu! serbi to znaj.
18. 01. 2008 | 15:22

honza napsal(a):

ti bigjirka. viste sami dealri. misme bosove vi delate pro nas! ti hudaku.
18. 01. 2008 | 15:26

bigjirka napsal(a):

já bych pro žádnýho špinavýho muslimáka nedělal. a všechny sajrajty dealerský bych stavěl rovnou ke zdi
18. 01. 2008 | 16:15

Obilič napsal(a):

to honza
ti čifša robte špis !

ško nkaret !

ps: bigirka .. on si to přečete v rodném jazyce
18. 01. 2008 | 17:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Připomínám situaci v Javorníkách,kdy pohraniční policie a další výtečníci terorisovali obyvatelstvo regionu nesmyslnými zákazy ,zátarasy,umělými překážkami.Dnes - za pouhých pár let je situace úplně jiná.Zátarasy se ořezaly,zákazy sami zmizely a obyvatelé češi i slováci zase volně dýchají.Přejme si aby tato situace nastala co nejdříve i na Balkáně.A neříkejte ,že to nejde.Pomalu,ale musí to jít.Ivan
18. 01. 2008 | 20:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Ovšem předpokládá to udržet na uzdě všechny nenávistné propagátory nacionalismu a surové řezníky a profesionální vrahouny.Dá se nazvat činnost těchto "bojovníků za spravedlnost" terrorismem?Zajisté je to terorisování lidí,kteří mají dost válek i znásilňování a uřezávání uší.Ať dopadne situace kolem Kosova jakkoliv.Ivan.
18. 01. 2008 | 20:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Ovšem Pan Dienstbier to tak nevidí.Jemu leží na srdci pouze zájmy srbských soudruhů,že?Přečetl jsem si odbornou a fundovanou sondáž do této problematiky na blogu pana Urbana.Myslím,že další povídání s panem Dienstbierem a jeho příznivci je pouze ztrátou času.Ivan
18. 01. 2008 | 21:01

KOSMAJ napsal(a):

to Ivan Hochmann
Vaše jednostranné protisrbské výlevy, které mají rádoby podpořit lži pana Urbana, jsou smutnou ukázkou toho, že v Masarykově národě se občas ještě najdou Emanuelové Moravcové..
Jste však v menšině !
Ma-li někdo jiný názor než vy a vám podobní, dostane nálepku soudruh.
Pane jste trapný, lidé jako pan Dienstbier a další obhajují pravdu, právo a odsuzují nespravdelnost a lež.
Na rozdíl od pana URBANA oni to dělají z přesvědčení. On je jen mediálním žoldákem.
A jsem toho názoru, že povídání si s vámi a urbany je pouze ztrátou času.
Jenže dokud vy a pan URBAN a vám podobní tady budou ohlupovat lidi sprostou ideologickou lží, tak stojí zato psát a křičet... LŽETE !
18. 01. 2008 | 21:27

bigjirka napsal(a):

Nene, Ivane, zde se hluboce mýlíš. Je třeba zastavit půlměsícový výboj do Evropy.
18. 01. 2008 | 21:28

KOSMAJ napsal(a):

V KOSOVU za osm let bylo pastaveno 300 nových mešit....
Saudskoarabské nadace v KOSOVU a Bosně pracují ..
Co vlastně chce Evropa ?
18. 01. 2008 | 21:34

jakub napsal(a):

Kosmaj
V každém národě se najdou lidé, kteří nemyslí hlavou a dají na momentální propagandu politiků a tisku.
Pokud si přečtete zdejší příspěvky, poznáte, že většina Čechů je na Vaší straně.
Na straně civilizovaných a kulturních lidí, kteří dali evropské civilizaci mnoho dobrého.
Váš národ vždy velmi zkoušel pod nátlakem muslimů. Byli jste hráz, která pomohla ubránit evropskou civilizaci a kulturu.
A Evropa Vás nyní za to odměnila, tím že Vás napadla ve jménu obrany teroristů.
Snad to Evropa brzo pochopí, omluví se Vašemu národu a pokusí se napravit křivdy, kterých se na Vás dopustila.
Mluvím o Vašem boji za Kosovo, na které máte právo.
Ve válečném problému s Chorvaty se prohřešily obě strany.
Co se týká mešit, nechci aby mé vnoučata chodili v prostěradlech, měli mozoly na kolenou a čele od toho jak se musí klanět Aláhovi a aby jim při tom při klanění někdo prděl do obličeje.
18. 01. 2008 | 22:29

KOSMAJ napsal(a):

to jakub

víte vinící občanských válek nejsou národy, viníci těchto hrozných událostí v bývalé Jugoslávii nejsou ani ti co je obviňují v Hagu..
Jedno co vím zcela jistě obětmi jsou jak Srbové, tak Chorvati, Bosanci i samotní prostí Albánci..
Nenávist, lítost, flustrace... to vše dobře živené zejména ze zahraničíje výbušnou směsí. Ne nechci říci, že konkrétní zločiny nemají viníky. Chci říci, že opravdoví viníci jsou mocní ekonomicko političtí vůdcové...
Je mi opravdu smutno a přiznám se, že dnes jsou všechna řešení jen z kategorie špatných.
18. 01. 2008 | 22:43

jakub napsal(a):

to Kosmaj
Je mi smutno společně s Vámi, protože v tom co jste napsal je jen krutá pravda.
Svým příspěvkem jste opět dokázal, že jste čestný a rozumný člověk. Svoji lidskostí a objektivním názorem patříte do civilizované Evropy. I když za přístup k Srbům se za tu Evropu nyní stydím.
18. 01. 2008 | 22:55

KOSMAJ napsal(a):

to jakub

.... děkuji vám

https://www.youtube.com/watc...
18. 01. 2008 | 23:00

KOSMAJ napsal(a):

Kosovo pole
Matija Bećković

Kradou mi paměť,
Zkracují moji minulost
Loupají staletí
Mešitují kostely
Pustoší azbuku
Boří hroby
Vydlabávají základ
Rozhazují kolébku.

Kam mám kočovat s vysokými Dečany ?
Kde mám znovu postavit Perćeršiji ?

Berou mi to,
Co jsme nikomu nevzal.
Moje svatyně a moje stolice.
Nevím co je moje,
Ani kde jsou moje hranice.
Národ můj je v nádeničení a rozesetý.
Pálí mi pozemkové listy a vyhazují.

Cožpak mám znova zabednit svaté Archanděly ?
Cožpak mi znova pokálí Bohorodičku Ljevišku ?

Oční nerv mi dávno poškodili
Teď mi i bílou hůlku odebírají.
Obětní pole s zakrvácenou trávou,
Nesmím říci, že je moje.
Brání mi do vlastního domu vstoupit,
Říkají, že jsme ho prodal.
Zem kterou jsem od nebes koupil,
Někdo jim přislíbil.

Ten kdo jim ji přislíbil,
Ten je obelhal.
Proč jim neslíbil
To co je jeho ?
Proto útočí na mě spolčení
Rozhořčeni, že jsem je poznal.
18. 01. 2008 | 23:13

jakub napsal(a):

Kosmaj
Pustil jsem si ty písně. Nerozumím sice všem slovům, přesto jsou moc hezké. Zní z nich smutek a v některých záběrech je zachycena krutá realita a hrůza války.
Je hrozné když lidi, kteří žili vedle sebe rozdělí politika, šílená víra a k tomu ještě v zájmu jiných zemí.
Vy mi nemusíte děkovat. Já děkuji Vám.
18. 01. 2008 | 23:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří řeč není o výboji islámu do Evropy,ale o příčinách současného kosovského stavu.Přečti si pozorně,ale Pozorně článek Jana Urbana a zítra mě pověz v čem se ten pán mýlí.Ivan.(na jeho blogu).
19. 01. 2008 | 00:13

Milan napsal(a):

Nerozumím tomu,ale jestli Srbové nechtějí,aby se v Kosovu dělo co se tam děje,tak je opravdu takový problém,aby si 3 miliony Srbů ze Srbska nahlásilo trvalý pobyt v Kosovu a udělali volby.....je to jedna země a každý může bydlet kde chce,a ti Srbové co v Kosovu žijí jim to udělají,a pak jich bude většina....
19. 01. 2008 | 08:16

Pepa Řepa napsal(a):

To Kosmaj
víte, problém je možná v tom, že starší generace si spojuje Srby s komunisty, potažmo s rusáky.

Pamatuji, když jsem navštívil se svým malým synem chorvatský Hvar, Bylo to první letadlo po válce, nikde ani noha ve Splitu utečenci a IFOR. Z nudy jsem šel na hřbitov ve Hvaru.Na každém druhém hrobu byla pěticípá hvézda a nápis kdo že umřel za vlast a za Tita.Všechno hezky obílené vápnem, bylo těsně po válce byli to Chorvaté. Trochu zvláštní vyrovnání s minulostí.
Takže by mne dost zajímal poměr Srbů ke komunismu, k západu a k Rusům i k Čechům.Ne jaký byl.Jaký je teď.
19. 01. 2008 | 15:25

bigjirka napsal(a):

Pepo, jenže v Jugoslávii to bylo všechno trochu jinak.. Poměr k Rusům zároveň opatrný a Titův komunismus hospodářsky úspěšnější než tuzemský. Dodneška nevím přesně, nakolik byl krutovládný politicky. Takže je docela možné, že vydržel déle, protože jim tolik nevadil. Poměr Srbů k Západu po "humanitárním bombardování" se nutně musel výrazně zhoršit.

Ivane, nemůžeš uvažovat takhle ploše.. Srbové=komunisté=potřeba zničit a muslimové=protisrbové= potřeba podporovat. Je potřeba pomoci Srbům zbavit se komunismu a zároveň využít jejich odvěkého bránění Evropy před islámem. Útokem na Srby NATO trefila kozla. Mířil na lišku, trefil Maryšku.
19. 01. 2008 | 15:54

KOSMAJ napsal(a):

Poměr Srbu ke komunizmu je obdobný, jako je dnes pomněr určité části obyvatelstva ČR k minulému režimu.
Pravdou je, že tzv. komunizmus v Titově Jugoslávii nelze srovnávat s Husákovým komunizmem v ČSSR.
I vztah západu k socialistické Jugoslávii byl jiný jak k husákovskému režimu.
Jen buď úplní idioti, nebo mediální žoldáci jako pan URBAN staví rovnítko mezi Srbsko a komunizmus, či obhájci Srbska = soudruh či soudruzi.
Vztah k Rusku je dán do jisté míry společným náboženstvím. Pravoslavné náboženství je jistým spojníkem. Hlubší vztah Srbska a Srbů k Rusům je vytvořen současným postupem USA, NATA a EU.
Rusové často jen využívali situace na Balkáně k posílení svých cílů.
Pamatuji se, když v době bombardování SERJ 1999, kdy Srbové očekávali od jelcinovského Ruska pomoc a zastání. Nic významnějšího Rusko neučinilo. Na ulici si lidé říkali „ Rusové nebojte se, Srbové jsou s vámi!“
19. 01. 2008 | 16:14

bigjirka napsal(a):

Myslím si něco podobného a myslím si, že by Západ měl udělat víc k tomu, aby se Srbsko vymanilo ze zbytků komunismu. To bombardování muselo Srby spíš naštvat, včetně té absolutní neochoty vidět jejich část pravdy, vidět to, co dělali v Bosně a v Kosovu muslimové předtím, než se Srbové rozhodli si to s nimi vyřídit. Měli ovšem postupovat citlivě i při oddělování Chorvatska a Slovinska.

Jelcinovské Rusko se ovšem nikoho zastat nemohlo, země, která nemá na výplaty státních zaměstnanců a na zaplacení elektriky do raketového komplexu, nikomu pomoct nemůže, sama by pomoc potřebovala.
19. 01. 2008 | 18:08

Pepa Řepa napsal(a):

To Bigjirka
asi jsem to s těmi hroby na Hvaru blbě napsal. Mne zarazilo jak Chorvaté zamatlali vápnem nápisy na hrobech, jak padli za Tita.Najednou se ze dne na den nápisy nehodily.Přitom byl Tito Chorvat. Přišlo mi to dost legrační.
19. 01. 2008 | 20:21

bigjirka napsal(a):

Souhlasím, Pepo, historie byla a nelze ji odestát.
19. 01. 2008 | 21:12

Ivan Hochmann napsal(a):

Jirko nikdy jsem neřekl,že je třeba podporovat muslimy proti Srbům.Jen poukazuji na chyby kterých se srbové dopustili.A které Jan Urban neoddiskutovatelně popisuje.A já si dovolím doplnit historiský exkurs o další fakta,které také o něčem vypovídají.Osmanská říše si podmanila celé Srbsko do konce 15.století.Až po evropském extempore a Krymských válkách se dostalo Turkům zasloužené odplaty.Od Rusů.Ruská vojska Překročila balkánské průsmyky a stanula před branami Istambulu. 3.března 1878 byla podepsána smlouva Turecko - ruská včetně územních náprav.Západní mocnosti tuto separátní smlouvu odmítly.Toto odmítnutí na Berlínském kongresu mělo později být i jednou z příčin I.sv.války.Považuji toto odmítnutí mocenské dělby území,(na která si dělala zálusk téměř celá západní Evropa )ruských vítězů nad islámem jako klíčovým problémem budoucnosti.Jak vidno historie se pořád opakuje bez toho aby se lidé i národy poučili.Panu Kosmajovi doporučuji,aby se trochu zklidnil.Jan Urban ,ani já nejsme žádnými ideologickými žoldáky a nelžeme.Mohu-li hovořit pouze za sebe,-je mi líto srbů a chápu jejich (kosmajův)současný stav.O to více by měli vzít rozum do hrsti.My také poznali,že proti větru se močit nedá.Ivan.
19. 01. 2008 | 22:03

Mrož napsal(a):

Jsem naprosto znechucen bláboly pana Dienstbiera. Není možné držet dvoumilionový národ v srbském žaláři. Na samostatný stát nebo připojení k Albánii mají kosovští Albánci svaté právo. Naopak na Srbech nevidím nic pozitivního. Ti už rozpoutali tolik válek (první světovou, agrese proti Slovinsku, Chorvatsku, Bosně, utiskování Albánců v Kosovu), že k nim nemám žádné sympatie. Je to banda krvelačných nacionalistů a vrahů. Doufám, že v Evropské unii nikdy nebudou (nebo až dostanou rozum, jako se to stalo po roce 1945 v případě Němců...).
19. 01. 2008 | 22:21

2cunik napsal(a):

To Mrož;
Bohužel to nejsou úplné bláboly, ale spíš pragmatický popis situace.
On se skutečně nikdo z EU ani USA nezajímá o to, co bude s Kosovem za dva nebo za pět let. To už bude problém někoho jiného. Současný přístup je ústup demokratických pravidel (např. OSN) pod tlakem mafiánských skupin, které teď Kosovo ovládají. Nejvíc je mi líto obyčejných kosovanů, ať už albánské nebo jiné národnosti. Ti se totiž jen těžko mohou dočkat lepších časů. Těm s albánskou národností alespoň nějaký čas bude dobrý pocit ze samostatnosti nahrazovat jistotu zaměstnání nebo spravedlivé justice.
19. 01. 2008 | 23:08

jakub napsal(a):

Mrož.
Když jste takovým zastáncem práv "utiskovaných" národů, doufám, že se stejnou rozhodností budete schvalovat vyhlášení samostatného státu třeba Basků nebo Kurdů. Oni mají také svaté právo na samostatný stát, aby tyto početné národy nebyli (vaši mluvou)v Španělsko-francouzském žaláři nebo Turecko-iráckém žaláři.
Pak doufám budete pro vyhlášení samostatného státu někde ve Francii. 7 milionů muslimů na to mají svaté právo.
Také by mohli vyhlásit samostatný městské stát Romové v Chánově. Je jich tam 100 % zastoupení. Tak na to mají také svaté právo. Vím, že to co píši je zavádějící, zrovna tak je ale zavádějící Vaše jednostranné posouzení situace v Kosovu.
19. 01. 2008 | 23:32

jakub napsal(a):

Mrož
Kdy začneme bombardovat Čínu za Tibet, Rusko za Čečnu, Francii a Španělsko za Basky, Američany třeba za Portoriko nebo Guam, Turky za Kurdy?
Když to se zrovna nehodí do politiky mocných, že?
19. 01. 2008 | 23:40

jakub napsal(a):

Mrož
Ještě jsem zapomněl na Angličany v Severním Irsku. Nebo ještě lépe, třeba Britské Indooceánské teritorium, kde vystěhovali všechny původní obyvatele, aby si tam mohli udělat vojenskou základnu. Kde je právo těchto původních obyvatel žít v zemi svých předků?
Nezasloužilo by si to mezinárodní misi a vyhnání okupantů?
19. 01. 2008 | 23:52

bigjirka napsal(a):

Pryč s drogovými dealery a obchodníky s bílým masem!
20. 01. 2008 | 00:39

jakub napsal(a):

Chtěl bych poradit Srbům, jak si udržet Kosovo.
Požádejte Ameriku, aby místo u nás a v Polsku postavili radar u Vás v Kosovu.
Sice naštvete Rusy, ale rázem budete hrdinové v boji proti terorismu. Američané a EU Vám pomůže vystěhovat Albánce, protože se budou bát teroristických útoků. Je lepší ztratit 5km2, než celou zem.
Vy jste totiž hrdý národ, který má svůj rozum. To se nesmí! Musíte totiž vědět jakými názory mocných se řídit a komu správnému lézt do řiti.
Kadáfí byl odporný vůdce teroristů. Pak vlezl do řiti USA a přes noc z něj byl velký přítel a ochránce míru.
Sice je mi jedno jestli radar bude u nás nebo ne. Když jsem ale u něj, tak mám radu i pro jeho odpůrce. Chtělo by ale, aby odpůrci změnili názor. Prosadili umístění radaru v jiné lokalitě. Kdyby se postavil u Chánova, tak by do týdne byl i se zbraněmi ostrahy ve sběrných surovinách a Američani by od dalšího stavění odstoupili sami.
Nadsázka? Ano i ne.
20. 01. 2008 | 07:38

milo napsal(a):

"Politika mocných" je ,jako vždy, hospodsky jednoduchá. To, co se Srbům jeví jako tragedie, je na úrovni iniciátorů jednoduchý až primitivní kalkul nad nímž moc nebádají. Srbsko platí strašnou cenu za svou minulost, " slovanský původ" a vyznání. Všichniv těchto diskusích uvažují v rozmezí konceptu lidských práv jako řídícího principu zahraniční politiky. To je však směšné. Ten přestal platit v roce 1989 a byl nahrazen geopolitikou.
20. 01. 2008 | 09:16

Sasa napsal(a):

Bohuzel EU a NATO provozuji vuci Srbsku typickou neokolonialni politiku. Chteji jeho zdroje a levnou pracovni silu. Kdyby jim slo o lidska prava albancu v Kosovu, a ne o zakladny a ksefty pro zbrojni prumysl, tak Srbsku nabidnou clenstvi v EU bezpodminek, bez plateb prispevku do rozpoctu EU, bez asociacni smlouvy. Nebot cena Kosova je vyssi nez prispevky z Bruselu, ktere kdy Srbove mohou dostat. Druhe mozne reseni by bylo nechat udelat srbskou armadu jeji praci v roce 1999, byla to normalni obcanska valka a penize, ktere Zapad zaplatil svym vojakum a Albancum v Kosovu a za bombardovani Srbska dal na vystavbu infrastruktury pro uprchliky v Albanii. Byl by problem s Kosovem pro Zapad davno vyresen. Neloajalitu mensiny k mezinarodne uznanemu, fungujicimu statu je nejlepsi resit odsunem. Benes i Zeman meli pravdu.
20. 01. 2008 | 15:32

Přítel napsal(a):

Dobrý den pane Dienstbiere, nevim jestli si na me jeste pamatujete ale v r. 1999 v dobe leteckych naletu na Jugoslavii jsem Vam poskytl azyl v malem pohranicnim mestecku Gruda na Cernohorsko - Chorvatskych hranicich. V te dobe jste byl komisarem OSN. Bohuzelů leta plynou a historie se porad opakuje jen s jinymi politiky. Pristup mezinarodniho spolecenstva je tragicky. Plne s Vami souhlasim a preji Vam mnoho zdravi.
21. 01. 2008 | 10:36

Vhailor napsal(a):

Nechapu jak vubec nekdo muze podporovat trojskeho kone Islamskeho fanatismu, stat vznikajici na troskach mezinarodniho prava na jehoz predstavitele byl vydan zatykac Interpolu, ...v Evrope. Tuhle s prominutim za vyraz "luzu" pseudohumaniste podporuji ?
21. 01. 2008 | 16:07

Petr napsal(a):

Pane Dienstbire, plne s Vasim clankem souhlasim. Nevyjadroval bych se verejne k Vasemu clanku, kdybych nemel moznost ho posoudit na zaklade vlastnich zkusenosti, ktere jsem ziskal behem pobytu v r. 1993-1994 v Chorvatsku a v r. 1998-1999 v Bosne a Hercegovine. Na vsech trech stranach, tzn. na srbske, chorvatske a bosnacke (bosensti muslimove) bylo od vzniku vzniku ozbrojeneho konfliktu az do jeho "oficialniho" ukonceni v r.1995 pachano nasili. Zadna strana nema ciste ruce. Pravdou vsak je, ze prevazna vetsina medii v zapadni a stredni Evrope o zverstvech pachanych na Srbech mlcela, nebo jim nevenovala temer zadnou pozornost, protoze se to nehodilo k ovlivnovani protisrbskeho verejneho nazoru. Za to, ze tento konflikt dosel tak daleko, nesou podle meho nazoru zodpovednost vlady Nemecka, Velke Britanie, Francie, Spojenych statu americkych a castecne i Ruska.
22. 01. 2008 | 08:04

Marjanović napsal(a):

Stejskale, vymaž toho idiota Mrože, který uráží celý srbský národ A BEZTRESTNĚ LŽE: "Naopak na Srbech nevidím nic pozitivního. Ti už rozpoutali tolik válek (první světovou, agrese proti Slovinsku, Chorvatsku, Bosně, utiskování Albánců v Kosovu), že k nim nemám žádné sympatie. Je to banda krvelačných nacionalistů a vrahů".
Když Češi za komunistů utíkali přes hranice, byly to hranice Jugoslávie. Srpský národ nesmírně cítil s Čechy a pomáhal. Já osobně jsem se podílel na bezpečné cestě do Itálie a Rakouska několik českých rodin.
"Bože, odpusť Mrožovi, neví co dělá".
22. 01. 2008 | 10:20

buldatra napsal(a):

Historie je nejspíše snůška blábolů,dějepis je věda o pohádkách.Proto ani historii ani dějepis neberou v potaz čelní Evropští političtí představitelé,kteří rozhodují o budoucím statutu Kosova.Zkrátka a dobře serou na nějaké poučení se minulostí,nezajímá je pátá kolona,nevidí ani důvod k zamyšlení se nad budoucností toho kousku světa,který nazýváme slovem Evropa..Smyslem jejich činnosti je toliko vlastní prospěch. O nic jiného nejde.A o nic jiného nejde ani šéfům islámu a tím méně představitelům jeho páté kolony v Kosovu a Albánii.Přitom o lidi a jejich budoucí blahobyt nejde už vůbec.A v Kosovu tuplem.
Propaganda velice pilně a dlouhodobě zpracovává mozečky lidem,kteří jsou v jejím dosahu a tak není divu,že se člověk dočká(například v této diskuzi) i názorů,které vlastě ani názory nejsou.Viz Mrož.
Pátá kolona,nebo Trojský kůň,jedno jak to nazveme,má za úkol dobýt další území pro někoho,kdo o to dlouhodobě usiluje-v tomto případě hodně dlouhodobě.Už od vpátu Turecka do Evropy.Tenkrát Evropu zachránili Srbové a jako odměna jim na jejich území zůstala pátá islámská kolona.Dnes to vypadá tak,že vítězství bude slavit islám (ne prostí Kosované) a poraženým bude Evropa.A to díky neskutečné blbosti svých vlastních politiků.
Jak tak sleduji svět,vidím,že v případě církví platí jedno pořekadlo spolehlivě.S jídlem roste chuť.Až získá Kosovo samostatnost,byť i proti vůli Srbska,jako právoplatného a jediného majitele území,pak se připrav Evropo na další překvapení a požadavky.
23. 01. 2008 | 13:42

bigjirka napsal(a):

buldatra :-) *****
23. 01. 2008 | 17:37

Vladimir napsal(a):

Pane Dienstbiere, dekuji Vam za clanek a vazim si Vaseho nazoru. Zaroven timto vyjadruji svou podporu vsem prosrbskym komentarum pod timto clankem.
18. 02. 2008 | 13:24

veverka napsal(a):

Odtržení Kosova samozřejmě NEUZNAT !Je to celé neskutečná hloupost a neprozíravost.A samozřejmě práce USA,které si udělaly z Kosova jen další předpolí pro své vojenské základny obkličující Rusko.Nebude dlouho trvat a požádají Kosovo o souhlas s výstavbou.Nevěříte? Počkejte si.
18. 02. 2008 | 21:04

jjar napsal(a):

Pane Diensbiere, potesilo me, ze jsem si mohl precist vas rozbor, ktery vyvraci me mineni, ze prinejmensim v ceskych pomerech, nemanipulujici publikce o jugoslavske otazce neni mozna.
Na druhe strane v cloveku zustava ten nepekny pocit, ze i kdyz mate stokrat pravdu spravedlnosti, resp. Srbum to nic nepomuze.Benesova predmnichovska analysa byla jiste spravna, ale nepasovala svetapanumum a proto byla k nicemu.
Pokud rozbiti Jugoslavie bude jenom zalezitost akademicke debaty,prekvapuje mne,ze v tom co jsem si v cele diskusi precetl se nikdo nepozastavuje nad tim, ze rozpad Jugoslavie byl od sameho zacatku nejvehementneji podporovan Nemci, pro ktere zpochybneni platnosti povalecneho usporadani Evropy musi byt v nejvlastnejsim zajmu.
Dale jakou roli podpora nacionalismu a rozdrobovani hraje v zapadni stategii destabilisace a rozdrobeni Ruska. To se zda jako jedna zmala realnych moznosti jak se dostat k zdrojum energie.Coz se zrejme stane nejdulezitejsi problem ovladnuti sveta.
18. 02. 2008 | 22:15

LaFox napsal(a):

Pane Dienstbier, bravo, mluvíte mi z duše. Děkuji za ojedinělý přístup mezi politiky.
19. 02. 2008 | 02:49

moravec napsal(a):

Oddělení Kosova od Srbska je podobné možnému oddělení Moravy a Slezska od ČR třeba pod názvem Československo. Tento nový stát (uvnitř schengenského prostoru) by se nacházel mezi Českem a Slovenskem a žily by tam 4 miliony obyvatel na 20000km2. Česko by obývalo 6 milionů na asi 50000km2. Příklad Kosova je atraktivní. Jak by se asi zachovali Čechové?
19. 02. 2008 | 15:26

P.K. napsal(a):

Vážený pane Dienstbiere,
ve Vašem článku mi schází vysvětlení role UCK a těch co za nimi stojí vojensky, finančně, i dodávkou revolucionářů, tedy asi arabských zemí. Od nich to podle mně začalo. Srbové potom už jenom dělali vynucené tahy a asi i chyby.
Jako kdysi Hitler v českém pohraničí dělají některé muslimské země řízenou a financovanou destabilizací Balkánu, a evidentně i Evropy.
Není mi srozumitelné, proč Evropané, hlavně ty velké státy, dělají, že to nevidí, i když to dobře vědí.
Laicky docházim k názoru, že jim jde hlavně o to, být zadobře se Středním Východem, aby odtamtud nepřestala téct ropa a aby se tam dalo dál dodávat spousta výrobků, a Balkán je od středozápadní Evropy daleko.
Po hysterii kolek karikatur se zřejmě řada komentátorů raději vyhýbá i sdělování těchto faktů, natož kritice.
Taková přeci byla situace i před 2. sv.válkou. Jako by to bylo nové Heim in Reich.
Supervstřícný postoj USA jste nám taky bohužel nevysvětlil.
Chtělo by to více vysvětlit.
I když bude-li chtít svět válčit, asi se tomu nedá zabránit. Asi si ty dějiny zase zopakujeme. Teď to budou možná Albánci v Makedonii.
19. 02. 2008 | 18:08

Salm napsal(a):

Stoprocentně se podepisuji pod toto hodnocení pana Dientbiera. Kdo má vlastně právo určovat, kdo je a kdo není svobodný. Vzpomeňme si na devadesátá léta, kdy u nás v naší republice řádila Kosovsko-albánská mafie! Prodej bílého masa, zbraně a drogy. Obratem ruky s určením USA se z těchto grázlů stali demokraté? kde to jsme? Proč se stejně tedy USA a ostatní velmoci nechovají třeba k severnímu irsku, baskicku, k valonům jako národu? Proč se třeba nemohou odtrhnout Moravané, neb v době kdy existovala Velkomoravská říše, tak se přemyslovci ještě někde váleli v prachu. KDy skončí doba, kdy si budou "velmoci", jen proto že se tak cítí, nikoli proto že se tak chovají určovat běh světa? Kdy skončí náše "řiťolectví"? (viz slova A.Vondry k této otázce?) Je to stále ještě ta demokracie, ke které jsme se upínali po roce 1989, nebo ta "bipolarizace" světa měla něco do sebe?
19. 02. 2008 | 18:27

z Moravy napsal(a):

Já bych si vyprosil, aby se moravské úsilí o samosprávu, které je naprosto legitimní a táhne se už od zlikvidování moravské samosprávy v roce 1918, dávalo do souvislosti jak s Kosovem, tak s Velkou Moravou. Na ani jednom moravské požadavky nestojí.
20. 02. 2008 | 08:47

Duro napsal(a):

zabuda sa na jeden moment: v europe vznikol MOSLIMSKY STAT.
20. 02. 2008 | 11:05

Garoslav Vytiska napsal(a):

Architektem uspořádání Evropy po I. světové válce byl americký prezident Wilson. V královské i Titově Jugoslávii žili lidé po celá desetiletí bez problémů, stejně i Srbové a Albánci v Kosovu. Kdo měl zájem na rozbití Jugoslávie, kdo má odpovědnost za desetitisíce zbytečně zmařených životů?Ta připomínka Mnichova není vůbec marná, taky v našem pohraničí žili Češi a Němci v poklidu vedle sebe, dokud..
20. 02. 2008 | 17:21

Miroslav Janjus napsal(a):

Pane Jiri,
obdivuju Vasi odvahu napsat tak pravdivi a nekompromisni pohled na Kosovski problem a taky se divim ze tolik Cehu tak spravne uvazuje ale nikdo nic neudela!!!
Zadna podpora(demonstrace atd.)Srbum(taky jsem Srb tak prominte gramatiku),nebo protestni mitink pred ambasadou imperialisticke SAD!Tohle nechce moc usili.
Jen doufam ze se "moji"Srbove v Rep.Srbske v BiH zahovaji spravne a taky vyhlasi samostatnost!!!Mozna nas uznaji jen Srbsko a Rusko ale ne vadi;uz mam plne zubi zivota v zapadnim systemu,radsi budu nomad a hlidat ovecky na Srbskich horach.
Dientsbira za prezidenta!!!
20. 02. 2008 | 21:20

kimm napsal(a):

Výborný článek, pane Dienstbiere!
20. 02. 2008 | 21:22

kimm napsal(a):

Kosovo je pravlastí Srbů. Hranice jejich území, tak jako všech ostatních národů, se v historii měnily, ale na Kosově poli byli Srbové od nepaměti doma. Proto je jeho ztráta pro ně tak bolestná.

Pro Evropu není přijatelné akceptovat princip "přemnožení / odtržení". To bychom tu poměrně brzy ( díky muslimským přistěhovalcům ) byli jen nevítanými hosty.

Naprosto nechápu postoj české vlády. Zažili jsme Mnichov a teď nemáme názor! Vyčkáváme. Na co?

Jindy tak zásadový ministr, šlechtic, vyčkává. No fuj!
20. 02. 2008 | 21:31

skeptický napsal(a):

Eevropská Unie jak jsme ji znali před dvaceti lety již neexistuje.

Bůh stvořil náboženství,Satan stvořil církev,aby jej organizovalo.Totéž se stalo i s Unií.
Prolezlá světoobčanskými agenty am.imperialismu a nadnárodního kapitálu si naordinovává svoji vlastní zkázu v podobě plíživé invaze.
Přirozenému lidskému pudu sebezáchovy státu i jedince je dáván punc xenofobie a rasismu.Tyto prohlášeny za trestné,jsou agenty a pomahači v zárodku potlačovány pod hlavičkou politické korektnosti.
Zatím.
Evropská Unie jako hospodářská síla bude díky vnitřním problémům,jehož základy jsou již položeny, paralyzována,křesťanství a islám se budou vzájemně rdousit.Když se dva perou ,třetí se směje.Jde to i bez válek.

Ještě sem pusťe Balkán a Turky,ať už to máme za sebou.

Loutkové vlády jsou demokraticky dosazovány,neochotné donuceny vojensky.Jedni a titíž lidé hrají obě strany šachovnice,jméno hry je profit a světovláda,v konečné podobě znovuzavedení otrokářství ve světovém měřítku.
Zlaté tele a Mamon vládnou světu.
22. 02. 2008 | 00:09

jas napsal(a):

Prekvapils dienstbier, jak te jinak nemusim, tak tohle celekem rozumnej nazor. az na ty recicky v poslednim odstavci teda
22. 02. 2008 | 00:47

bigjirka napsal(a):

muslimské Kosovo je granát v řiti Evropy, teď už stačí jen zatahat za šŇůrečku.
22. 02. 2008 | 12:47

Jan napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...
tak takhle reaguje srbsko na odtrzeni kosova...kosovo nedame ale nike si dame:-)
22. 02. 2008 | 14:56

Michi napsal(a):

Pane Dienstbiere, dekuji Vam za clanek!
22. 02. 2008 | 19:49

Roman napsal(a):

NATO: Bezpečnost zajistíme
Kosovští Albánci oslavují v centru Prištiny nezávislost
Nezávislé Kosovo: Tečka za komunistickou Evropou
Brusel finišuje s přípravami na samostatnost Kosova
Velká Albánie prý nebude
Srbům z kosovského Belfastu nastává nejistá budoucnost

Tolik několik titulků z českých médií. A tolik očividných lží a demagogie.

NATO „hlídalo“ v Kosovu celá léta pouze albánskou lůzu, aby ji při vraždění bezbranných lidí nikdo (srbská policie) nerušil.

Albánci oslavují nezávislost? Nezávislost?! Ohromující nezaměstnanost, organizovaný zločin v celé Evropě, pašování drog, prostituce, terorismus? Celá tato „společnost“ prolezlá kriminalitou je nezávislá na čem? Na kom? Finanční zdroje? Mafie a... EU!

V čem má být nezávislost Albánců v Kosovu tečkou za komunismem, to nelze tušit. Vždyť komunistická strana je v našem parlamentu!

Brusel finišuje s přípravami na samostatnost Kosova? Kdo je to ten „Brusel“? Lze ho hnát k zodpovědnosti, nebo je to nějaká beztvará masa, která se nezodpovídá nikomu?

Velká Albánie nebude opravdu jen „prý“. Žádné sliby už nemají cenu. Ať nikdo nic neslibuje. Ti ostří hoši z NATO nás dokonale přesvědčili, že jediné, co platí, jsou samonaváděcí rakety, inteligentní pumy, cynizmus a chuť páchat extrémní násilí.

Srovnání Kosova s Belfastem není na místě. Severní Irsko je okupováno (!), Kosovo je součást státu. Angličané vytvořili v Sev. Irsku pro sebe vhodné podmínky přistěhováváním anglických protestantů (to jsou ti /a jejich potomci/, kdo ve volbách hlasují pro setrvání v okupaci). „Většina“ pro hlasování od odtržení Kosova byla také uměle vytvořena, ale nelítostným pronásledování (genocidou) a vyháněním místních Srbů. Tak byla zajištěna „demokratická“ většina.
Co se týče „nejisté budoucnosti“ – nejistá byla i minulost i přítomnost pod „ochranou“ Západu.
Turecko poslalo na kurdské rebely v Iráku tisíce vojáků
Tato správa už působí jen jako nejcyničtější výsměch celé situaci (a mezinárodnímu právu).
Z komentářů přitom vyplývá, že Kurdové jsou ve zcela jiné (mnohem horší) situaci, než Albánci v Kosovu, kteří se těšili mnoha výhodám (jednání z představiteli: Albánci jsou vítanými hosty na konferencích, ale Kurd Ocalan sedí v tureckém kriminále na doživotí; kurdštinou není radno mluvit, Albánci podobná omezení nemají apod).
Dokážeme si představit, že by Srbsko vyslalo tankové jednotky proti vraždícím a vypalujícím bandám Albánců nejen do svého Kosova, ale pronásledovalo je dokonce i do sousední Albánie? Znamená to, že už startují bombardéry NATO k útoku na Turecko? Znamená to, že se Turecko ocitne na „černé listině“? Že bude turecký prezident souzen v cizí zemi až zemře ve vězení? Atd., atd.
Závěr tato sta ť nemá, počkáme co nám naše média zase přinesou.
PS: Česká televize označila sobotní demonstraci za akci extrémistů. Ačkoliv byly demonstrace dvě, viděli jsme pouze černé masky. „Díky“!
Roman
24. 02. 2008 | 00:17

Jarda Malý napsal(a):

KOSOVO UZNÁME AŽ NAPLÍ OČEKÁVÁNÍ SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI EVROPY na nespolehlivých jihoamerických drogových kartelech potíraných venezuelskými spříseženci F.Castra a zavedení institucializace v evropském obchodu se ženami z Balkánu! Hrad.
24. 02. 2008 | 10:05

Bára napsal(a):

Co se týče ukázek z různých událostí v různých našich televizích, nemohu nikdy zapomenout na slova paní Čejkové z doby, kdy začínala/ asi před 15cti léty? /
Byla fakt výborná. Tehdy ještě hráli svou roli Sládkovci.
Řekla: Mohu odvysílat zprávy podle využitých šotů a dodaného komentáře - " Všichni mají rádi Sládka", nebo " Nikdo nechce Sládka" , nebo tomu dát ještě jiný význam. Necitovala jsem přesně, ale zhruba tak to řekla, vždy se mi to vybaví při televizních šotech z události, protože tak tomu je dodnes.
24. 02. 2008 | 10:59

Rybář napsal(a):

Fanatismus zdejších slavjanofilů je odpudivý.

Srbsko do Evropy nepatří. Patří do Ruska. Fanatismus reakcí na vyhlášení nezávislosti Kosova to jenom potvrzuje.
24. 02. 2008 | 23:05

Myrek napsal(a):

Připomeňme si, co na území Jugoslávie následovalo po jednostranném uznání Slovinska a Chorvatska Vaším tehdejším kolegou Genscherem.
25. 02. 2008 | 08:21

buldatra napsal(a):

O Kosovu se nerozhodlo v Kosovu,ale za Velkou louží,což je dosti zábavné.A rozhodlo se o tom ve stylu,který je tak nějak příznačný pro tamější rozhodování ve věcech vysoké politiky.
Zvláště,rozhoduje-li se o územích na jiném kontinentu.Dosti komicky pak působí důležití hlavouni v Evropě,kteří teť vypadají jako statisti,jako křoví,přizvukovači,zkrátka jako blbci.Inu tvořit Evropu,to není nic pro Evropany.
Čechy nevyjímaje.
My můžeme vést hospodské debaty,můžeme se vykecávat na různých diskuzích a musíme platit daně,aby mohli naši žoldnéři bránit nově vzniklý stát proti jeho vlastním obyvatelům a tvářit se přitom,jak jsme chytří.Jsme skoro tak chytří,jako sám nejvyšší představitel naší zahraniční politiky.A to je panečku hlava!Jediný,kdo by se mohl s odřenýma ušima vyrovnat tvůrci naší zahraniční politiky je snad (s odřenýma ušima) chytrá horákyně.
Takže Kosovo samozřejmě uznáme,ale ne hned,ale ne zas příliš pozdě,až podle toho,co udělají ostatní,co řeknou jedni a jak to naštve druhé.Zkrátka uvidíme a hlavně aby se někdo důležitý neurazil a tak dál.Co si o tom myslí obyvatelstvo České kotliny,není zas až tak důležité,neboť není před volbama.
Mezinárodní právo,OSN,Mezinárodní soud v Haagu a podobné zbytečnosti nám zaručují,že budeme mít i do budoucna spoustu zábavných témat k pokecu o mezinárodním dění.Alespoň do té doby,dokud nám tyto zábavné vymoženosti tvůrcové vysoké politiky nezruší.Ale to již bude Kosovo dozajista vyspělým prosperujícím demokratickým právním suverénním státem,členem Evropské Unie a Kosované obohatí naši kulturu svým vlastním,typickým a tradičním způsobem.Pakliže nevíte o jaký způsob se jedná,zeptejte se v Srbsku.
25. 02. 2008 | 13:21

Lek napsal(a):

Jak hrozné!!! Jak ponižující!!! Berou Srbům území, které jim VŽDY patřilo...a evropané s tím ještě souhlasí. Kde to povede???
25. 02. 2008 | 16:27

olDa napsal(a):

Clanek mi mluvi z duse. Ac dobre znam nacionalismus opravdu mnohych Srbu (nebo snad proto), po vyhlaseni nezavislosti Kosova (a nasledovnem uznani nekolika vyznamnymi mocnostmi) jsem pocitil strach.
Osobne si nedokazu VUBEC predstavit, jak se maji/mohou Srbove (a v horizontu kolika STOLETI) smirit s predstavou, ze Kosovo neni Srbsko. To je jako bychom chteli po Zidech, aby pro ne Jeruzalem prestal mit vyznam. To asi tedy opravdu NIKDY nepujde.

Jedine reseni rozhadanosti Balkanu jsem tez spatroval pouze v kontrolovane integraci v EU, diky ktere by hranice prestaly mit klasicky vyznam souvisejici s paradigmatem narodnich statu.

Modleme se!
25. 02. 2008 | 23:24

Baalberith napsal(a):

Evropská Unie, bez ohledu jak pokrytecká byla svým uznáním nezávislého Kosova, teď nabízí Srbům místo v EU. Ten zavšivenej Slovinskej smrad, který předsedá EU nařizuje Srbům aby se uklidnili a začali myslet na svou Evropskou budoucnost. Řekněte mi, je tento člověk normální? Copak mu není ani trochu hanba něco takového vypustit z té jeho Slovinské držy?? Co si proboha myslí?? Vždyť je to stejné, jako někomu vrazit facku a pak po něm chtít poděkování!! Úplně chápu Srby, že pohrdají EU. Já bych udělal to samé. Mimochodem, děkuji moc panu Dienstbierovi za parádní článek. Velice krásně vystiženo!!
Je utěšující vidět, že chytří lidé jsou ještě pořád mezi námi..
11. 04. 2008 | 18:08

Jiřina napsal(a):

Vážený pane Dienstbiere,
jsem ráda, že vedle té manipulace, která se na nás valí z našich sdělovacích prostředků, existuje také někdo, kdo dovede psát pravdu a dívat se objektivně kolem sebe.
Osobně jsem získala dojem, že dlouhodobou zahraniční politikou USA došlo k záměrnému vyhrocení situace, z které vytěžilo USA. Američané objetovali k prosazení svých zájmů životy mnoha lidí. Jejich nová vojenská základna, je pro mne toho důkazem.
Jen se děsím toho, že jim v tom nemá dnes šanci nikdo zabránit. Koho zmasakrují příště?
28. 07. 2008 | 12:50

VELKE ALBANIE napsal(a):

hahahahah pane ozrala ti srbove vam nalivaji rakije vi se ozerete jak to prase a ne vidite se huby ze se ne stidite kolik za to dostavate kolik vam daji reknete si jste ubozjak a lhar je mi z vas na bliti
12. 09. 2008 | 02:10

VELKE ALBANIE napsal(a):

AT ZIJE NEMECKO!A RUSKO TAKY! to je porovnani ved?vi fandite taky srbum ne polibte si hahahahahhaha a hlavne pan ozrala je mu videt na oci ze je to ozrala
12. 09. 2008 | 02:16

louis vuitton outlet napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction
04. 07. 2009 | 05:37

tiffany and co napsal(a):

Z komentářů přitom vyplývá, že Kurdové jsou ve zcela jiné (mnohem horší) situaci, než Albánci v Kosovu, kteří se těšili mnoha výhodám (jednání z představiteli: Albánci jsou vítanými hosty na konferencích, ale Kurd Ocalan sedí v tureckém kriminále na doživotí; kurdštinou není radno mluvit, Albánci podobná omezení nemají apod).
31. 07. 2009 | 13:26

tiffany and co napsal(a):

Bylo to v době, kdy v této členské zemi NATO platil zákaz kurdského jazyka. Nyní turecká armáda realizuje své operace proti rebelům PKK přesahující území vlastního státu – něco, co jugoslávským bezpečnostním složkám v boji s UCK a jejím zázemím v Albánii a Makedonii umožněno nebylo. Pokud vůbec někdo uplatní výhrady proti tureckému postupu, jsou ryze taktického charakteru. Vede je strach z destabilizace severního Iráku.
31. 07. 2009 | 13:39

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... Tudor watches
http://www.dearwatches.com/... U-Boat watches
http://www.dearwatches.com/... Vacheron Constantin watches
30. 01. 2010 | 01:59

breitling skyracer napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 03:57

breitling superocean napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 03:59

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:06

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:34

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:00

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:45

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:37

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery http://www.batteries-shop.net
Sony Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Toshiba Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
HP 292389-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
HP 315338-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
ACER 60.49Y02.001 Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
FUJITSU FMVNBP144 Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
SONY VGP-BPS2 Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2A Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
01. 04. 2010 | 08:44

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of

satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
01. 04. 2010 | 12:07

Relocation Services Lausanne napsal(a):

This is a great and very valuable information about Rukojmí Kosova. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 16:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy