Reforma veřejných financí není jednosměrka

21. 08. 2007 | 08:12
Přečteno 14890 krát
Současný růst české ekonomiky neznamená automaticky prosperitu. Jednak už celých devět let roste český dluh ještě rychleji než ekonomika. Reálný růst mezd je naopak zase pomalejší než je růst HDP. Ani poměr mezi mzdou a důchodem se nezlepšoval. Za této situace přichází návrh konsolidace veřejných rozpočtů.

Nejde ale jen o otázku finanční stabilizace. Veřejné finance jsou hlavním a rozhodujícím nástrojem hospodářské politiky ale i zajišťování sociálního smíru. Pravolevý konflikt nad reformou je dán tím, že se proti požadavku udržení hospodářského růstu a snižování veřejných dluhů staví požadavek zpevňování sociálního státu. Náklady na sociální stát ale rozhodně v ČR nedosáhly v mezinárodním srovnání nijak extrémních hodnot.
Soustředění se na nemalé škrty v sociálních výdajích je některými ekonomickými experty dokládáno jako osudově nezbytné. Do této redukční jednosměrky nás vlastně vhání už letitá snaha po nepřiměřeném snižování daní. Připomínám, že v EU je průměrný podíl vybraných daní na HDP kolem 40% (v USA kolem 30%), v ČR se pohybuje kolem 35% a v roce 2010 má podle konceptorů vládní reformy dosáhnout 33%. Trend růstu podílu nepřímých daní je pak dán tím, že se raději než výrobní faktory (práce a kapitál) zdaňuje spotřeba.
Zejména snižování sazeb korporátních daní je zdůvodňováno daňovou konkurencí. Firmy samozřejmě ve svých úvahách zvažují daňové náklady. Z dlouhodobého hlediska však ti, kteří propadnou tomuto závodu, ztrácejí. Jistě malé a otevřené země musí čelit tomu, že nenabízejí takové aglomerační výhody, možnost usměrňovat chování investorů v globalizovaném světě také klesá. Vyšší daně v ČR než v okolních zemích by proto jistě komplikovaly podnikání i nabídku kapitálu. To ale neznamená, že má být naší ambicí stát se daňovým rájem. Pro výrobu jsou důležité i další podmínky pro podnikání, např. infrastruktura či cena a kvalita pracovní síly. Daňovou atraktivitu působí nejen procentní sazba, ale efektivní zdanění, které je dáno i šířkou daňového základu, tedy nastavením daňových úlev.
Ještě v roce 1998, kdy se stal premiérem Miloš Zeman, byla daň z příjmu korporací na 35%. V roce 2000 byla snížena na 31% a za Sobotkových „reforem“ šlo o další rychlé snižování sazeb. Už tehdy zaznívaly varovné hlasy, že to zhorší kondici veřejných financí. Nejdříve to bylo 28% v roce 2004, pak klesla sazba na 26% a v roce 2006 už na pouhých 24% (to je efektivní zdanění s ohledem na šíři základu pod 20%). Ekonomika sice v té době rostla, ale veřejný dluh se neumořoval, naopak rostl. Výpadek příjmů byl jen částečně kompenzován zvyšováním DPH v r. 2004. Proč tedy snaha stlačit zdanění korporací v ČR hluboko pod průměr EU? Níž je pouze Slovensko a Pobaltí. ČR je ale určitě pod hodnotami daňových sazeb v okolních zemích, se kterými máme rozsáhlé hospodářské vztahy. Za takových okolností argument daňové konkurence už neobstojí.
Návrh vlády Mirka Topolánka neřeší bilanční napětí ve veřejných financích na straně rozpočtových příjmů. O vývoji inkasa z korporátní daně rozhodne jak bude další prudké snížení sazby na 19% kompenzováno omezením daňových úlev. Systém úlev, byť zjednodušený, je ale důležitým nástrojem ovlivňování vývoje struktury ekonomiky. Nemluvě o tom, že využívání většiny odpočitatelných položek se týká voličů ze středních vrstev. Nižší zdanění firem a omezení solidarity přes stát by bylo možné, pokud by se firemní sektor zavázal k ručení za některé situace v trží ekonomice. To však pro značnou jeho část zatím není možné (srv. např. stať V. Klusoně „Rovná daň, nerovné důchody“, Listy).
Představa, že nižší daně se zaplatí tím, že sníží daňové úniky a zvýší tempa hospodářského růstu, není potvrzena žádnými daty. I hypotetická Lafferova křivka má fungovat jedině při snižování skutečně vysoké mezní sazby daně. Prakticky pak za Reagana se v USA snižovaly horní sazba 70% a stejně došlo k propadu příjmů. Empirické testy na panelu zemí OECD také nepotvrdily hypotézy o vlivu daňového zatížení na hospodářskou výkonnost. Naopak malé země mají tendenci kompenzovat dopady globalizace rozšiřováním veřejného sektoru a nést vyšší náklady na komplexní produktivnost lidského kapitálu (mimochodem růst veřejného sektoru mění hlasovací poměry v zastupitelské demokracii – jaksi nám ubývá proletářů i továrníků).
Pokud jde o zdanění práce, vládní návrh přináší pouze přesun těžiště daňového břemene od lidí s nejvyššími příjmy (nad 80 tisíc Kč měsíčně), k zaměstnancům s nižšími příjmy. Je prakticky odstraněna solidární daňová progrese. Vláda nabízí snížení daní všem, to ale platí jen pro oblast daní z příjmů. Zdanění spotřeby zboží a služeb tento efekt zejména těm hůře placeným znovu vytáhne z kapes. Progrese ale není pokutou za výkonnost. Těžko srovnávat výkony, když chybí příležitosti a když jsou tu z doby sporné privatizace takové majetkové rozdíly. Rovnost ztráty mezního užitku z přijmu mezi jednotlivými plátci daně je jen teoretickou fikcí. V praxi je vyrovnávání rozdílů prostě nutné, samozřejmě při respektu k nezbytné ekonomické motivaci.
Výše řečené vede k úvaze, že obrat směrem k větší progresi v oblasti přímých daní je možný a žádoucí. Pětipásmová progrese pro zdanění příjmů fyzických osob (od snížené 9% sazby pro lidi s příjmy pod 12,5 tisíc měsíčně až po 40% sazbu pro lidi s příjmem nad 83,5 tisíc Kč měsíčně), stejně jak dvě sazby daně z příjmů právnických osob (ponechat 24% sazbu pro menší firmy se ziskem do 10 mil Kč ročně a zvýšit sazbu na 32% pro firmy velké) není nic v podmínkách EU neobvyklého. Určitě by to umožnilo udržet rozpočtový deficit pod 3% HDP i bez kontroverzních škrtů v oblasti mandatorních sociálních výdajů snižující již nabyté sociální jistoty. Dnešní hlasování o tomto návrhu ukáže, zda politici a zejména ti, co se hlásí k sociálnímu státu, využijí tohoto návrhu jako vykročení z pasti jednosměrného uvažování.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Darrell napsal(a):

Skvely clanek. Naprosto souhlasim :-)
21. 08. 2007 | 08:29

Saliven napsal(a):

Pro komunisty je Vás škoda pane Dolejš :-)
21. 08. 2007 | 08:34

ročník 44 napsal(a):

Pane Dolejš je škoda,že jste se nenarodil v roce 1944. Takových lidí bylo třeba více a dnes by nebyl takový bordel. Mám sociální cítění,ale s flákačem nemám slitování. ODS jsem nikdy nevolil ani volit nebudu.
21. 08. 2007 | 08:41

Axlboy napsal(a):

Pne Dolejš, jistě s vámi nesouhlasím v poslední části, ale oproti soci-ekonomům z ČSSD alespoň říkáte, že ČR se zadlužuje a že je to problém. Pan Havel nás tu neustále přesvědčuje o tom, že šetřit se nemusí a problém zde není.
21. 08. 2007 | 08:43

ročník 44 napsal(a):

Ještě dodatek,21.8. 1968 mi bylo 25 let a okupaci jsem prožíval jako voják a když jsem se hádal s ruským vojákem tak jsem málem přišel o život.Na to nikdy nezapomenu,to komunistům Bilak,Jindra,Fojtík a jiní 99, nikdy nezapomenu. Ale takový bordel jaký je teď nebyl.Volím už jenom KSČM.
21. 08. 2007 | 08:47

Axlboy napsal(a):

to Růžena: ....jste tak ubohá až se člověku chce plakat... naštěstí větší část obyvatel si myslí, že ODS je dobrá strana a tak zbývající lůza musí mlčet

to ročník44: v současné době je vám 73, nejste produktivní a tudíž je jasné že budete volit někoho, kdo staví svou politiku na okrádání pracujících
21. 08. 2007 | 08:51

radek napsal(a):

"Kdo chce moc nemá nic!"
Tato stará lidová moudrost platí i dnes a i pro státní kasu.
Toto moudro hodil na papír pan Laffer a byl slavnej.

Sociální stát nemá cenu budovat, pokud se politici nepostarají o to, že vybrané peníze budou účelně a spravedlivě rozděleny. Do té doby je jakékoliv navyšování solidarity cesta do pekel, proto ,že pocit marnosti z této solidarity se nakonec obrátí proti ní samé.
A tak vážení politici, postarejte se nejdřív o výše uvedené aspekty a pak chtějte po lidech větší míru solidarity.
21. 08. 2007 | 08:54

Jirka1 napsal(a):

Jsem udiven, tolik levicových názorů jsem ještě nečetl na tomto serveru. Komunisté mohou za 21.8.1968 (jak příznačné,že v tento den vychází blog s.Dolejše!)Protože s.Dolejš je nejvyšším guru komunistů, nevěřím mu ani slovo. Pokud má takové názory,ať vystoupí z KSČM a dá se do služeb jiné strany,nebo ať si založí jinou!
21. 08. 2007 | 09:00

radek napsal(a):

Jo a komunisti hodně pište!

Dneska jdu na tenis ,pak do hospody a chci tam ty vaše příspěvky přečíst.

To se zas nasmějeme.
21. 08. 2007 | 09:08

SuP napsal(a):

Pane Dolejši,
od chvíle, kdy jste vstoupil do politiky a přestal pracovat, jste stále víc pouhým komunistou a čím dál méně ekonomem. Zajímalo by mě, proč jsou v té Vaší levé frontě takové rozdíly ve vnímání špatného hospodaření předchozích vlád a proč jste své kritické připomínky nesměřovali do spřátelených řad včas? Dále by mě zajímalo, kde vidíte zdroje ke krytí všech těch Vašich lidumilných vizí, když ani po 15 letech kapitalismu ještě zdaleka nejsou napraveny všechny hospodářské škody, které jste tu napáchali během 40 let vlády lidu pro lid a s lidem? Nakonec by mě docela zajímalo, kolik zaplatíte na daních z příjmu z vlastního podnikání, když tak snadno určujete, kolik mají zaplatit ostatní?
21. 08. 2007 | 09:09

M. napsal(a):

Vážený soudruhu,

pocházím z chudé rodiny (pravda, nikoli čistě dělnické).

Vystudoval jsem VŠ, dále na sobě neustále pracuji, nemám žádný volný čas. Za moji aktivitu mě tento stát (zatím) zdaňuje 32% na DPFO a dále neexistence stropů na odvody tzv. pojistného způsobuje, že mezní míra mého zdanění činí cca 60%. Tedy z každé další koruny, kterou si vydělám (svoji vlastní aktivitou) a kterou moje firma zaplatí), vidím pouhých 40 haléřů.

Kde berete tu drzost tvrdit, že platím málo a že mám platit 40% sazbu daně z příjmu???

Skutečné boháče, kteří si v privatizaci třeba i nakradli, jak upozorňujete, těm jsou daně putna. Platí jen tolik, kolik se rozhodnou platit, protože mají nekonečně mnoho možností manipulace (většinou jde o právnické osoby).

Takže si rozmyslete, co tvrdíte, když považujete každého s vyšším platem za zmetka a "boháče". Díky vysokému zdanění jsem se zatím nevzmohl ani na garsonku, o založení rodiny ani nemluvě! Kolem sebe vidím jenom šupáky, co zneužívají sociální dávky a kašlou na investice do vzdělání a do kvalifikace, protože ta se v našich podmínkách, jak zažívám na vlastní kůži, zatím nevyplácí.
21. 08. 2007 | 09:11

Hanibal napsal(a):

pro Axlboy:
nauč se počítat, když se narodil v roce 1944 tak mu je 63 let a ne 73.
21. 08. 2007 | 09:14

xixao napsal(a):

pane Dolejši, typická marxistická ideologie, bravo.
Obvláště předposlední odstavec je jako vystřižený : "Je prakticky odstraněna solidární daňová progrese. Vláda nabízí snížení daní všem, to ale platí jen pro oblast daní z příjmů. Zdanění spotřeby zboží a služeb tento efekt zejména těm hůře placeným znovu vytáhne z kapes. Progrese ale není pokutou za výkonnost. Těžko srovnávat výkony, když chybí příležitosti a když jsou tu z doby sporné privatizace takové majetkové rozdíly. Rovnost ztráty mezního užitku z přijmu mezi jednotlivými plátci daně je jen teoretickou fikcí. V praxi je vyrovnávání rozdílů prostě nutné, samozřejmě při respektu k nezbytné ekonomické motivaci.
Závěrečná představa o procentech je pak je třešinkou na dortu.
Vám prostě bohatí vadí, chcete je sešněrovat, otrávit a degradovat.
Jde prostě o různé vidění světa a já za sebe, a se mnou více jak 80% obyvatelstva říkáme - NE - komunisty už nikdy !!
21. 08. 2007 | 09:16

Ládik napsal(a):

Pořád věřím, že Vaším cílem je diktatura proletariátu pod vedením komunistické strany. Společnost dělíte na třídy a Lenin je Vaším učitelem. Třídní boj je priorita. Nevypadáte ale na revolucionáře, tím je pro mě soudruh Paroubek; komunistou nemusí být jen příslušník KS, ale každý s komunistickým mozkem.
21. 08. 2007 | 09:22

Iveta napsal(a):

pro Axlboy: prosím vás a vy si myslíte, že lidé, kteří už jsou v důchodu nemají právo na slušný život???? Už si své pro nás pro všechny odpracovali, nemyslíte??!! Z vaší poznámky mám pocit, že by bylo důchodce potřeba postavit ke zdi.... a dál to jistě znáte, že??
Uvědomte si, že jednou budete na jejich míste i vy a to chci vidět a číst to co byjste psal tehdy..Ale jinak vám přeji krásný den....
21. 08. 2007 | 09:23

neo napsal(a):

víte pane Dolejši co by bylo nejlepší? Kdyby státní rozpočet byl minimalizován na nezbytné výdaje (udržování okolí,policie,silnice...) a zbytek by si lidi platili sami. mám jasnou představu: daň FO 20% a žádné odvody na SP a ZP..každý by pak tyto peníze,které povinně odvádí státu viděl na výplatní pásce a sám by se mohl rozhodnout kolik si bude na důchod spořit a kolik si bude platit zdravotní pojištění.

K reformě: mě přijde správné daň srovnat,neb je spravedlivější..jen trochu,protože stále budou ti výdělečnější platit více. Kompenzaci výběru do SR pak vidím v DPH...nepřímou daň totiž jako spotřebitel mohu ovlivnit(snížení spotřeby, pohyb poptávky,ovlivnění ceny..)....tu přímou těžko, takže pokud jde o snižování přímých a zvyšování nepřímých daní,jsem jednoznačně pro.
21. 08. 2007 | 09:39

Kopeček napsal(a):

Pro M.: Vážený pane, co pocházíte z chudé rodiny, jste pěkný břídil a ještě se tím třikrát chlubíte. Také pocházím z chudé rodiny (dělnické), také jsem vlastní vinou absolvoval VŠ (matka zemřela, otec neměl na to, aby mě finančně podporoval), také jsem daněn nejvyššími tarify, a přece jsem si pořídil slušný byt, co tři roky měním nové auto a každé léto jezdím k moři (ne do Chorvatska). Nic jsem nerestituoval, nic jsem neukradl... Současná reforma mi přidá pár tisícovek měsíčně, přesto s ní nesouhlasím.
21. 08. 2007 | 09:43

Tony Kapsička napsal(a):

Proč jste komunista?
21. 08. 2007 | 10:16

Karel napsal(a):

Výše placení zaměstnanci, kteří tak horují pro snížení svých daní ( a vůbec se jim nedivím ) si při své inteligenci neuvědomijí, že na tom vydělají pouze první rok. Pak se zaměstnavatel zorientuje a bude jim držet nový čistý plat o to delší dobu, pokud jej nějak přímo nesníží. Snížení daní je další příspěvek ODS zaměstnavatelům a tak je zbytečné, proč pán M tak ejakuluje nad výší svých daní.
21. 08. 2007 | 10:32

neo napsal(a):

Karle:

to je nesmysl..plat neurčuje zaměstnavatel, to je potřeba si uvědomit. Plat se tvoří na základě tržního mechanismu na trhu práce.
21. 08. 2007 | 10:44

SuP napsal(a):

Pane Dolejši,
15 let jste v opozici a nikdo Vám nedal šáhnout na práci. Je nasnadě, že jste tedy museli mít dosti času na kontrolu klíče pro určení výše a rozdělení mandatorních výdajů.
Když tady tak čtu Vaše návrhy nové stupnice daňové progrese, je zřejmé, že jsou to čísla vycucaná z prstu. Je snadno představitelné, že mandatorní výdaje, které jsou páteří všech sporů kolem utrácení státního rozpočtu, vznikly historicky úplně stejně (maximálně za pomoci křišťálové koule, ale to je minimální pokrok).
Vaše kritické hlasy za 15 let nepřinesly jediný nezaujatý návrh, natož výpočet kterékoliv ze zmiňovaných položek. Jak je možné, že za 15 let nikdo nedokáže říct, kolik má stát a jaký má mít rozsah základní zdravotní péče? Jak velké by měly být minimální důchody a od čeho by se měly odvíjet? Proč státní správa stojí tolik, kolik stojí? TO jsou otázky, na které nám politici nedokázali dát fundovanou odpověď. Pořád se točíte jen na daních z příjmu, které vůbec nic zásadně neovlivňují, ale celá levá fronta je umělecky využívá pouze a pouze k rozeštvávání příjmových skupin mezi sebou - a to ještě jen jednosměrně, protože bohatí chudým nezávidí!
Tak co v tom parlamentu 15 let děláte??
21. 08. 2007 | 10:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Růženo,

s Vaším příspěvkem nemám až na poslední větu sebemenší problém. V ní jste ale naopak hrubě porušila Kodex diskutujícího, když jste se dopustila nevybíravé urážky konkrétní osoby. Proto jsem celý text smazal.

Doufám, že moji snahu o udržení diskuse na určité úrovni pochopíte a nebudete v této dikci pokračovat. Děkuji předem za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 08. 2007 | 11:11

Jouda SuPovi napsal(a):

1) státní správa nemůže být zázračně levnější, maximálně o něco efektivnější (za stejné peníze více muziky) ... jinak by šlo o likvidaci státu jako takového.
2) jestli někomu přijdou minimální důchody malé, asi za ně nezkusil žít. Podobně standard zdravotní péče hrazený z veřejného pojištění by se neměl snižovat, možná efektivněji zajištrovat.
A pokud platí ad 1) i ad 2) je nutné státní kasu naplnit - a to v míře, která nepovede k dalším dluhům. Co je na tom nesrozumitelného ?
21. 08. 2007 | 11:18

Růžena napsal(a):

Pane Stejskale chápu. Kolaborace už se dnes nenazývá kolaborací, "ale sdílením transatlantických hodnot". Stejne tak jako vaše práce se dnes už nejmenuje cenzor, ale "editor blogů":))).Důležité je vymezit pole diskuse, vyčlenit mantinely, ve kterých je se možné pohybovat a to vše pod pláštíkem tzv. slušnosti. Držím Vám palce ve Vaší tvořivé práci:).
21. 08. 2007 | 11:22

Vaquero napsal(a):

já myslel, že MILKA je fialová.
21. 08. 2007 | 11:28

SuP napsal(a):

Jouda -
já jsem se ptal proč to stojí právě tolik. Nepíšu, že by to mělo být míň! Ve státním rozpočtu jsou tuny položek, o jejichž výši lze diskutovat. A to, že je nutné veškeré výdaje realizovat co nejefektivněji, je zcela mimo diskusi.
Jen mi přijde trapné, mám-li na útratu 900 miliard ročně, s plánocvaným deficitem 1 bilion ročně, abych pořád jen tvrdil, že je to málo. A přitom vidím, že z toho mála si státní správa žije jako prasata v žitě a její příjmy už začínají přesahovat příjmy v soukromém sektoru, který to financuje!! Já se tedy ptám "CO JE DOST???"
21. 08. 2007 | 11:29

radek napsal(a):

Teda, kdyby byli všichni rychlý jako Vy pane Stejskale tak HDP roste 20 % ročně.
To nemohlo být ani 5 minut.
21. 08. 2007 | 11:42

Vilém napsal(a):

Těší mne, že pan Dolejš se nebojí poukázat na nejpodstatnější zdroj rozpočtových problémů - neadekvátní snižování daní, resp. jejich přesun na obyčejné občany.

Pouze bych podotkl, že otázka progresivní daně neplyne jen ze solidarity, kterou ovšem od současných občansky pokleslých pravičáků nelze očekávat a zřejmě ani požadovat, nýbrž je otázkou spravedlnosti ve vztahu k nákladům státu.

Nějaký absolvent VŠ se zde dojímá nad tím, jak na sobě pracuje a že je zdaněn, jako by šlo o nějaký zločin. Takových lidí je nutné se zeptat, kdo tedy jiný než lidé, kteří vydělávají poctivě, má být zdrojem státních příjmů? Snad zloději nebo překupníci? Chceme jich mít tolik, aby pokryli státní náklady?

Dokonce ani v USA nikdo nebere vážně blouznění o rovných daních, protože jsou zjevným lupičstvím vůči osobám s malými příjmy ve prospěch osob s vysokými příjmy. Proto je tato reforma spíš cestou na východ k mafiánským strukturám než do Evropy.
21. 08. 2007 | 12:01

stejskal napsal(a):

Náhoda ;-)
21. 08. 2007 | 12:02

Axlboy napsal(a):

to Iveta: samozrejme ze maji narok na slusny zivot, ale ne na ukor zbytku populace. Strana ktera si socialne slabe kupuje tim ze jim slibuje penize lze. Ve finale to totiz budou prave ti chudi, kdo nejvice doplati na tvrde reformy. Lepe situaovani si sve penize rozlozi tak aby na ne nemela pripadna recese takovy dopad. Stejne tak ja se snazim sve penize investovat i v zahranici a ne pouze v cesku.
21. 08. 2007 | 12:03

Axlboy napsal(a):

vilém: Daně mají být ze spotřeby ne z práce. Tzn. co nejnižší daň přímá a zdanit pouze spotřebu DPH. ;) Chceš cigarety? Zaplať. chceš chleba? zaplat.
21. 08. 2007 | 12:05

mach napsal(a):

Vilemovi: I s poctive dosazenym mesicnim prijmem ve statisicich se citim jako obycejny obcan a jako takovemu mi neni uplne jasne, proc musim z kazde koruny odvadet statu mnohem vetsi cast nez vy, cozpak nestaci, ze diky vysokym prijmum odvadim souhrnem mnohem vice nez vy? A pokud jde o spravedlnost k nakladum statu. Co si pod tim prosim predstavujete, osobne momentalne nestojim stat na ruznych prispevcich a davkach ani korunu. Dokonce nemam ani moznost utratit z odvedenych penez vice nez kdokoliv jiny za svou lekarskou peci, kterou bych nekdy diky opotrebeni potreboval o neco lepsi, nez praci neopotrebeny obcan.
21. 08. 2007 | 12:12

neo napsal(a):

Vilém:

to nemyslíte vážně, nebo jo? má snad stát vyšší náklady s těmi co odvádí více?(nehledě na to že i při rovné dani budou odvádět více). Proč mám platit vyšší ZP za stejnou péči? Proč platím tak vysoké poj. na důchod, když mi stát vrátí na důchodě míň než 50% toho co odvedu? přímou daň neovlivnim, ale dopady nepřímých daní mohu ovlivnit svou spotřebou. Když vám stát sebere peníze rovnou, těžko s tím něco uděláte, ale když vám je ponechá a vybere např.na DPH..tak už sami zvážíte co koupíte a co ne. MOŽNOST VOLBY!
21. 08. 2007 | 12:16

radek napsal(a):

Zazobanci plaťte!
A při placení se usmívejte.
Jinak na vás dopadne tvrdá dělnická pěst!!!
Váš Jyrka
21. 08. 2007 | 12:26

Kopeček napsal(a):

Viléme, mně by se líbilo, kdyby zdrojem příjmu státu byli zloději... Jenže my (stát)raději stáhneme z ciziny Koženého a toho druhého, Krejčíře, nebo jak se jmenuje, a za naše peníze (daňových poplatníků) ho budeme ve věznici živit (a vlastně platit i soud a to všechno kolem). Z toho, co ukradli, neuvidí stát stejně ani korunu. Tak o co jde? A Růženě bych chtěl vzkázat, že necenzurovaný může být jen váš blog, všechno ostatní někdo vlastní a tedy má právo zveřejnit jen to, co uzná za vhodné a co se mu nelíbí klidně škrtnout. K tomu si platí editora. Tak to je, s tím se smiřete.
21. 08. 2007 | 12:28

Antonín Hrbek napsal(a):

Jak patrno, někteří nejsou dost dobře seznámeni se zákonem o DPFO. Nikomu v této republice se nezdaňuje celý daňový základ (který je o dost menší než hrubý plat) 32 procenty. 32 % se zdaňuje jen ta část daňového základu, která přesahuje měsíčně 27.600 Kč, což velmi zhruba odpovídá té části příjmu, která převyšuje měsíční příjem cca 40.000 Kč.
21. 08. 2007 | 12:44

Kopeček napsal(a):

Myslím, že běžného člověka nezajímají detaily. Jeho zajímá, kolik si se zaměstnavatelem dohodne a kolik pak skutečně dostane a podle toho se zařídí. Kdybych měl studovat všechny obezličky daňového systému a všeho, co s tím souvisí, nedělal bych nic jiného a moc bych si nevydělal. Proto jsem zaměstnancem, aby se o tohle staral někdo jný a já mohl prodávat (draze) jen svou práci, kterou umím. Ostatně proto si mě zaměstnavatel najal. (Jo a kdyby někdo řečnil, že asi moc nedělám, když diskutuju, tak mám teď zrovna dovolenou.)
21. 08. 2007 | 12:56

SuP napsal(a):

Pořád mi přijde srandovní, jak mi někdo vysvětluje, že to vycucané číslo daňové progrese je menší než to, co se píše, protože se podle něj daní až to co je nad limit. A furt mu přitom přijde naprosto spravedlivé, že část toho co vydělám nad limit mi sprostě bere.(Kdybych ho nechal...)
21. 08. 2007 | 13:06

hv napsal(a):

Bohuzel nejde jenom o danove sazby, ale i o zpusobu vypoctu(v soucasnosti je pasmove), vyse a moznost odpoctu. A pak je tu polozka zdravotni a socialni pojisteni, ktera je je daleko vyssi nez dane.

Kdyz zavedete vetsi stupen danove progrese, tak se ti, co budou muset platit nejvyssi sazby dane proste prestehuji (nebo odejdou za praci) jinam. Pro zahranicni manazery asi zadny problem. Pak tu sice zustava fakt, ze retorika "zdanit bohate" dojde faktickeho naplneni, ale v kase bude schazet zase o neco vice.

Ve Svedsku uz take prisli na to, ze statu milionarske dane nikdo neplati, takze je rusi.
21. 08. 2007 | 13:06

SuP napsal(a):

Když budete neustále proletariátu snižovat jeho nulové daně, vůbec ho tím nemotivujete, aby se snažil vydělávat víc. Pokud si myslíte, že když oholíte bohaté o 5% víc, že bude co rozdávat, to je fikce. Tyhle pokusy vedou pouze k současnému rozdělení, kdy proletariát čím dál víc odmítá pracovat, protože je za to málo a my boháči musíme čím dál víc fixlovat, abyste na to konečně přišli. A chudák střední vrstva - jak již bylo poznamenáno - platí za to, aby chudí nešli dát bohatým přes držku. A tomu se říká sociální smír.
21. 08. 2007 | 13:20

Vilém napsal(a):

Jaká je spravedlivá konstrukce daní

Protože se zde vyskytly jasné projevy toho, že v tomto ohledu vládnou až tragicky zmatené představy, uvedu nejprve, jak vypadá spravedlivé zdanění.

Jde o takové zdanění, které představuje pro všechny příjmové skupiny občanů přibližně stejné zatížení odvodem.
Tím se ihned ozřejmuje, že jde o zatížení velice progresivní. Rovná daň je pak očividně naprosto nespravedlivá, protože by způsobila, že člověk s nízkým příjmem by například neměl co jíst kvůli platbě daní, což je nesrovnatelně větší zátěž, než když člověk s průměrným příjmem nejede na zájezd. Totéž platí pro příjem obecně - mezní užitek další koruny příjmu klesá s růstem příjmu, a proto je mezní ztráta ze zdanění bude stejná při progresivní dani.

Výhrůžky typu "když mne zdaníte odejdu" musíme vzít v úvahus ohledem na efektivitu daní a podobná kritéria, vydírání tohoto druhu však nemůže podobu spraveldivé daně ovlivnit ani sebeméně. Odpovědní politikové pak tuto věc vyřeší celosvětovou koordinací, a vyděrači nebudou mít kam odejít.
21. 08. 2007 | 13:24

Vilém napsal(a):

k návrhům na motivační působení na skupiny s nízkými příjmy bych doplnil, že právě takový postup by se jistě vyplatil u osob s vysokým příjmem. Takový milionář si psokojeně jede do tropů, ještě ho tam něco spláchne, místo aby tvrdě vydělával na daně, tím si vytváříme parazity, které popsal Veblen - tyto lidi bude třeba dohnat majektovými daněmi do práce, aby jejich majetek nezačal hnít a oni trávili život prací a ne poflakováním - nyní ohromný podíl pravičáků, podle názorů velmi bohatých, tráví nesmírné množství času na netu šířením plytlých ideologických řečí - pod tlakem daní začnou pořádně pracovat, a jsou - li tak produktivní jak tvrdí, jistě bude stát přímo zaplaven daněmi.
21. 08. 2007 | 13:30

SuP napsal(a):

Viléme, já jsem si hned od začátku myslel, že si děláte prdel!
Jen kontrolní otázečka: "CO je to rovná daň?"
21. 08. 2007 | 13:40

honza napsal(a):

Axlboy:Kdo sliboval zvýšení důchodu o 1000 Kč,vyšší platy řemeslníkům,daňové prázdniny atd.Nebyla to snad ODS?
21. 08. 2007 | 13:55

Kopeček napsal(a):

Proč by musely milionářovy peníze dál vydělávat, proč by je nesměl nechat hnít? Co svoboda?
21. 08. 2007 | 14:01

neo napsal(a):

Viléme: to neni možný, čekal jsem smysluplnou reakci a ne takový blábol. Víte co je spravedlivé zdanění? když ten co vydělá 10 000 zaplatí 5000 daň a ten co vydělá 100 000 zaplatí taky 5000 daň. Pokud počítáme v %, tak člověk s nízkým příjmem prakticky žádnou daň neplatí a ty blbiny o mezním užitku si nechte. Pokud si vydělám na dovolenou, tak na ni pojedu a nebude mě štvát, že támhle nějaká socka nemá co žrát, protože prochlastá dávku a zbytek hodí do automatu.
21. 08. 2007 | 14:20

jas napsal(a):

Je nejhorší u našich lidí, že podléhají vlivům hecování a nepřemýšlejí o samé věci, která je na pořadu. Stále se říká, že komunisti jsou všeho vinni, ale nikoho nenapadne, že to byla většina našeho národa, která to zavinila. Byli to naši otcové, dědové atd., kteří šli do KSČ kvůli tobě nebo zase kvůli tvému otci, aby jsi vystudoval a rodina nestrádala a bylo to ze zbabělosti. No a tak začal fašizmus, komunizmus po válce. Kdyby většina lidí nevolila KSČ v roce 1948 a potom kdyby někteří lidé nebyli takovými zbabělci v roce 1968 a v dalších letech až do roku 1989 tak bychom toho byli ušetřeni. A co si myslíte, že ti lidé co kolaborovali s komunisty tak ten rok 1989 zemřeli? Ne ti jsou mezi námi. Proto je jedno koho volíme, ale musíte znát a zajímat se o věci, které jsou pro lidi v našem státě prospěšné. Jinak můžeme dopadnout stejně jako v minulosti, jenže třeba pod modrým ptákem nebo jiným. Mnoho lidí k dosažení svých cílů používá lží a nepravd nebo i polopravd a to je nejhorší. Protože i správný zloděj na pracovišti Vám vybere z peněženky, ve které máte třeba 8 stovek jen tři a u vás to začne hlodat, že jste se třeba spletl a vůbec to nesmíte nikomu řict, protože Ti druzí by si mysleli, že jste se spletl a že se Vám něco zdálo.
21. 08. 2007 | 14:28

Vilém napsal(a):

To Kopeček
Pokud jde o daně, v principu existuje kromě otázky spravedlnosti už jen jeden zřetel, totiž ekonomické dopady určitého zdanění. Možná jste zaznamenal, že příznivci pravice často hovoří o ekonomickém užitku ze zdanění nízkopříjmových skupin v zájmu toho, aby vydělávaly víc. Pouze jsem poukázal na to, že podobný princip by přinesl mnohem víc pří aplikaci na jiné skupiny.
Význam svobody je ve vztahu k daním velice relativní, protože neplynou ze svobodného rozhodnutí poplatníka.

Neo
Vaše deklamace nemají ani stopu nějakého zdůvodění. Proč by měla být takováto daň spravedlivá, jste ani náhodou neuvedl.
21. 08. 2007 | 14:43

neo napsal(a):

Vilém:

neuvedl, protože to by došlo i děcku v mateřské školce. př: úča má narozky a tak se děcka složí na dárek....ale to neznamená, že děcko z bohaté rodiny dá 1000 zatímco děcko z chudší jen 20ku.
21. 08. 2007 | 14:50

Vilém napsal(a):

Neo
Konečně vím, v jakém prostředí jste doma, ale nejlepší bude, když své zkušenosti z mateřské školky nebudete zobecňovat na vážnou problematiku daní z příjmu a budete se věnovat spíš brandáčku a hračkám.
21. 08. 2007 | 14:58

neo napsal(a):

Pane Viléme,

jen jsem Vám to vysvětlil na jednoduchém příkladu, protože jste nepochopil sám od sebe co je spravedlivého na tom, že každý odvede stejně. Nespravedlivé je samozřejmě, že jeden platí jiné daně než druhý.
21. 08. 2007 | 15:16

Deny napsal(a):

pro neo
Ač v mnohém s Vámi mohu souhlasit, určitě bych neviděl šťastné řešení, aby si lidé mohli rozhodovat o tom, kolik zaplatí na důchod či zdravotní pojištění.
1) Dejme tomu, že budete mít volbu a budete si spořit na důchod během produktivního věku Vámi zvolenou částku, kterou pak v důchodu dostanete zpět. Něco podobného v malém dělají penzijní fondy. Pokud budete mít možnost a né povinnost platiti si důchod, věřím domu, že by dnes spousta lidí, možná těch sociálně slabších, si řeklo, stejně se důchodu nedožiju a raději i peníze určené na důchod utratila dnes. Pak tito lidé půjdou do důchodu a nebudou mít žádný důchod. K čemu myslíte, že to povede? Samozřejmě to budou potenciální voliči KSČM, oni budou ti chudáci, co nemají na důchod, co jsou na okraji společnosti. To, že to je jejich vina, že si nespořili, že si neposílali peníze na důchod, na to jistě velmi rychle zapomenou
2) U zdravotního pojištění to může být podobné. Nikdo z nás neví, co nám může potkat za nemoci, úrazy. Řeknete si, třeba půjdu v budoucnu na operaci, která bude stát 2milKč, takže 40 let budete posílat něco přes 4.000Kč na zdravotní pojištění. A teď si vemte případ, že třeba způsobíte dopravní nehodu se zraněním druhé osoby. Ta druhá osoba po právu po Vás bude chtít zaplatit operaci, léčení atd. A to z Vašeho pojištění, z Vašich předpokládaných 2milKč. Takže se může, že Vám nakonec na Vašem kontě pro Vaše ošetření nezbyde nic a ve stáří si vše zaplatíte.
Myslím, ač se nechci komunistů zastávat, tak v tomto případě by tady měla solidarita být.
Samozřejmě máte pravdu v tom, že pokud do systému přispívám více, měl bych mít z toho nějaké výhody
21. 08. 2007 | 15:17

Vilém napsal(a):

Myslím, že pokud nepřijmeme předpoklad, že se daně odvíjejí od příjmu, pak o daních z příjmu nemá cenu mluvit.

Pokud ho přijmeme, tak je už z toho zřejmé, že na příjmu záleží.

Primitivní hlediska tlupy neandertálců nebo dětského rovnostářství nemají v této souvilosti žádné rozumné místo.
21. 08. 2007 | 15:18

Kopeček napsal(a):

Neo, to co píšete, je podle vás spravedlivé? To snad ne. Kdo vydělává 5000, dá na daních 15 % z těchto 5000, a kdo vydělává 100 000, dá 15 % z těch 100 000, což bude samozřejmě víc - to mi připadá spravedlivé. A to taky ostatně ODS před volbami slibovala. Teď na to najednou zapomněla. Ale nejhorší je, že to voličům jejich strany vůbec nevadí a sami hledají zdůvodnění, proč to nejde. To je divné. A možná vlastně ani ne. Sliby pro někoho nic neznamenají, ať dávané, nebo přijímané (jsem bohužel ze staré školy, když slíbím, tak dodržím, když na slib kývnu, neočekávám podraz). Atd.
21. 08. 2007 | 15:22

SuP napsal(a):

....Najednou, jakobych se ocitl mezi osobami rozumu mdlého??? Co je toto za debatu?
Zkuste mi někdo vysvětlit, proč když někdo SMÍ vydělávat jen 10.000 měsíčně, by někdo jiný MUSEL vydělávat 500.000 měsíčně? Aby měl kdo ty daně platit? A kde vidíte tu spravedlnost? Nechápu to.
21. 08. 2007 | 15:45

neo napsal(a):

deny:
ad jedna) ano kdyby si nespořili na důchod, byla by to jejich blbost.

ad dvě) pojištění a to i to soukromé opravdu nefunguje na bázi kolik odvedu na to mám nárok. nic by se prakticky nezměnilo, jen možnost určit si kolik si budu platit a za to dostat odpovídající služby. Pochybuju, že když si 2 měsíce platíte havarijku (př 2000) tak po havárii byste měl nárok na plnění ve výši 4000kč. Pojištění je také solidární jen ho holt nechci povinné a určené.

Vilémku: dudlík máš ve třetí zásuvce v obýváku.

Kopeček:
jen jsem napsal to co Vy. Rovná daň je spravedlivější než progrese a i tak bude výdělečnější platit víc. Právě proto aby ostatním došlo, že pořád budou platit víc a ne že na tom vydělají jen bohatí. Ta paušální daň není návrh, ani reálná myšlenka...pouze poukazuje na to, že spravedlivé je odvádět stejně.
21. 08. 2007 | 15:48

Vilém napsal(a):

Když nechám stranou pošťuchování dětí z MŠ a podívám se na etický princip rovné daně, pak odpovídá situaci, kdy tatík naloží staré babičce stejná zavazadla jako sobě s tím, že je sice neunese, ale je to spravedlivé.

Je očividné, že jde o infantilní koncepce spravedlnosti.
21. 08. 2007 | 15:59

Iveta napsal(a):

to Axlboy - vy jste z mého příspěvku vyčetl, že jsem snad "bránila" ty co na úkor nás pracujících se mají dobře a že strany, které v předvolebních agitačních setkáních nabízí všechno zadarmo mají mít navrch před ODS a těmi dalšími?? Žila jsem dostatek let v minulém režimu, takže ho velice dobře znám a už NIKDY VÍCE!!! Jenom mě vždy trochu rozzlobí, jak se umíme necitlivě chovat k těm, kdož už pro stát a jeho obyvatele nic neprodukují.Důchodci si své odpracovali a myslím že dostatečně.....
Hezký podvečer..
21. 08. 2007 | 16:00

Deny napsal(a):

pro neo
Jsem rád, že jste tedy i ve zdravotním pojištění pro solidární systém. Váš původní příspěvek jsem tedy asi špatně pochopil. Problém tedy je stanovit standardy a nadstandardy zdravotní péče. Kdo chce lepší a kvalitnější péči, měl by možnost volby, tedy např. příplatit si. Rozumněl jsem tomu dobře?
K otázce důchodců, co by si nespořili, by to byla jejich blbost, to je pravda, ale oni by opravdu zneužili svůj sociální dopad ve volbách a volili by toho, kdo by jim dal důchod. Musela by být stanovena nějaká minimální částka, kterou by si lidé povinně museli na důchod přispívat.
21. 08. 2007 | 16:02

neo napsal(a):

Vilém:

vedle. to je opačný příklad a použitelný na mzdu a ne na daň.
21. 08. 2007 | 16:04

Kopeček napsal(a):

Proč by někdo MUSEL vydělávat 500 000? Je přece na tobě, jakou práci jsi schopen dělat a kolik ti za ni dají. Moje solidarita je v tom, že teď platím těm, kteří nejsou schopni nic dělat (nemoc, stáří atp.), to mi připadá spravedlivé. To chci, protože očekávám, že až se dostanu na jejich místo, bude někdo jiný platit mně. To je taky slib.
21. 08. 2007 | 16:05

Makrocefalus napsal(a):

To Vilém
Zřejmě je zbytečné trávit čas debatami s lidmi, kteří nechápou základní pojmy a kvůli své nedovzdělanosti si pletou svá přání se spravedlností.

Po svržení této vlády v příštích volbách budeme mít co napravovat, protože právě prošla loupežná daň vymyšlená někde v mateřské školce.
21. 08. 2007 | 16:06

neo napsal(a):

Deny:

taky možnost. minimální pojistky a pak dobrovolný zbytek.
21. 08. 2007 | 16:09

Deny napsal(a):

pro Viléma
Váš příměr s babičkou a taťkou není dobrý. Jde asi z Vaší strany o nepochopení rovné daně. Váš příměr by se hodil na modelovou situaci, kdy babička vydělává 10.000Kč a taťka 100.000Kč a oba zaplatí 5.000Kč daň, tedy těch 5.000Kč odpovídá stejným zavazadlům ve Vašem přirovnání. U rovné daně se jedná ale o "relativní" číslo 15% (Vaše stejné zavazadlo je číslo absolutní - to je ten problém)
21. 08. 2007 | 16:16

mach napsal(a):

Vilemovi: Ten priklad s babickou hrube kulha. I pri "rovnem vytizeni" je bran v uvahu vek a "nosnost" babicky, tedy neponese stejne, ale mnohem mene, umerne svemu veku a "nosnosti". Stejne jako ten, kdo pri vydelku 100000 a rovne dani napr. 15%, odvede 15000 a ten s vydelkem 10000 jen 1500.
21. 08. 2007 | 16:16

mach napsal(a):

deny: o osm vterin jste vyhral :-)))
21. 08. 2007 | 16:16

Vilém napsal(a):

Makrocefalus

Zjevně pravda, ovšem je skutečně hrozné sledovat tu neschopnost uvědomit si faktické dopady lehkomyslných nápadů, jako třeba minimální povinné odvody na důchod. To je daň z hlavy, středověké opatření, a ještě ho někdo považuje za solidární. Skutečná občanská nepříčetnost.

Mám dost zajímavějších věcí než se zde vybavovat, zdravím.
21. 08. 2007 | 16:18

Vilém napsal(a):

Jo, reagoval jsem na neův nápad s daní z hlavy a přepsal jsem se na "rovnou daň". Děkuji za pochopení.
21. 08. 2007 | 16:20

Deny napsal(a):

pro Viléma
Minimální odvody přece již dnes existují a zavedla je ČSSD. Existuje minimální mzda, za kterou můžete pracovat a z této částky se Vám vypočte a odvede min. zdravotní i sociální pojištění.
21. 08. 2007 | 16:28

Vilém napsal(a):

A proč by mě mělo zajímat, kdo minimální platby zavedl, jsou samozřejmě naprosto absurdní. ČSSD opovrhuji a necítím potřebuji brát na ni ohledy.

Když se někdo vzteká nad 80% zdaněním, tak pro osoby bez příjmu je toto víc než 100% odvod, tedy čirá loupež maskovaná zdravotním pojištěním. Škromach samozřejmě hledal peníze a hodilo se mu toto, jinou motivaci mít nemohl.
21. 08. 2007 | 16:32

Deny napsal(a):

pro Viléma
Přiznám, že teď nerozumím Vaší argumentaci. Kdo je daněn 80%? Dnes jsou nejnižší příjmy daněny daní z příjmu 12%, soc. i zdravotní pojištění platí z větší části zaměstnavatel.
21. 08. 2007 | 16:37

radek napsal(a):

Soused má vlčáka. Utíkal mu.Tak natáhl ohradník a vlčák strašně rychle pochopil, že když se ho dotkne, dostane ránu.Řeklo by se hloupé zvíře,ale umělo se poučit.
Historie zná pouze příklady, kdy soc.rovnost přinesla chudobu a hladomor.Přesto povstávají noví sociální inženýři a tvrdí že to jde!
Asi to chce natáhnout ohradník, aby to konečně pochopili i oni!
21. 08. 2007 | 16:58

SuP napsal(a):

Teda tenhle Blogg, TO JE síla!!!
21. 08. 2007 | 17:07

Iveta 1 napsal(a):

pro Radka

Radku, vy radši opravdu jděte na tenis a pak do hospody a tam můžete vést hovory nad pivem a možná tím pobavíte kamarády ale bohužel kdokoliv si přečte Vaše příspěvky tak si musí položit základní otázku:Nač sem vlastně píšete?Možná by bylo lepší si něco přečíst a pak teprve psát, možná potom oceníte příspěvek pana Dolejše a pochopíte, že má alesoň nějakou úroveň narozdíl od těch Vašich.
22. 08. 2007 | 09:57

jouda radkovi napsal(a):

řekl bych, že rovnost šancí není totéž jako nějaké primitivní egalitářství. A nezaslouží si ránu do čenichu.
Lidé také nerovnost šancí řeší jinak než v světě zvířat - takže na ně asi metody drezírování nějakého služebního plemene platit naštěstí nebudou. Zahnat lidi za dráty ... to už tu bylo.
22. 08. 2007 | 10:36

leoredy napsal(a):

Vládní politici a renomovaní "ekonomové" jsou buď naprostí idioti, nebo prachsprostí lháři, když tvrdí, že na reformě každý vydělá. Uvedu pouze jeden příklad, který se týká rodin s malými dětmi. Při společném zdanění manželů činila jejich daňová povinnost za rok 2006 ze společné hrubé mzdy 553135,-Kč celkem 49874,-Kč po reformě však bude činit 83361,-Kč takže na dani z příjmu zaplatí o 33487,-Kč VÍCE!!!!! Když k tomu připočtu poplatky ve zdravotnictví a vyšší DPH na služby a potraviny výsledek je katastrofální. Obdobně dopadnou všechny rodiny, které letos uplnily společné zdanění manželů. Tedy necelé 2 miliony daňových poplatníků na reformě výrazně prodělají. Jak pro něco takového mohl někdo hlasovat je nepochopitelné, bohužel nám vládnou zkorumpovaní zloději a tuneláři a k tomu jim tleskají přiblblí novináři a hloupí voliči. Takže pan Hovorka je snad jediný vládní politik, který podporuje rodiny s dětmi. Ve straně lidové s jejím volebním programem je to více než-li udivující!!!!!!!!!!!!!!!!! Dámy a páni z VLÁDNÍ koalice je mi z Vás nazvracení.
22. 08. 2007 | 15:53

SuP napsal(a):

leoredy -
neoblbujte, takový rozdíl ve zdaněné být nemůže! to byste musel být kouzelník nebo iluzionista, nebo podvodník, nebo libovolná kombinace.
22. 08. 2007 | 16:31

radek napsal(a):

Pro Ivetu 1:
Já se snažím psát jednoduše, aby si to mohl přečíst každý. Třeba i komunista.
Ale jak vidím:"Za dobrotu na žebrotu".
22. 08. 2007 | 17:44

radek napsal(a):

Pro Joudu:
Rovná šance je trochu zapeklitej problém, ale v zásadě s tím souhlasím. To ale není v rozporu s mým přirovnáním.
22. 08. 2007 | 17:46

jouda ještě pro radka napsal(a):

srovnání vždy trochu kulhají, ale tady jde o podstatu - řekl bych že pravidla kooperace či koexistence lidí jsou nutná, ale nejsou o takové restrikci které by sedělo vyobrazení elektrického ohradníku pro dobytek.
Pozor s tou vládou silné ruky. Možná i nějaká ta sveřepější kráva (natož intenligentní ovčák) by se pak přes takový ohradník prodrala ven.
23. 08. 2007 | 10:12

kuba napsal(a):

Nechápu jak to, že KSČM může pořád existovat, když jste naši zemi tak zničili! Copak si to nikdo nepamatuje? Přijeli jste s tanky a všechno tady zničili! Všechno jste znárodnili, lépe řečeno rozkradli! Proč? Proč jim to lidi pořád tolerujete? Podívejte se kolem sebe, i po těch x letech jsou v České republice pořád stopy komunismu.
29. 05. 2008 | 22:00

Poptropica napsal(a):

thank you very much
13. 02. 2010 | 20:56

Value City Furniture napsal(a):

thanks you
21. 02. 2010 | 22:04

raudensah napsal(a):

i like it .thanks for your information
24. 02. 2010 | 22:42

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much
04. 03. 2010 | 02:35

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:07

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy