Středa 25. 2. 1948 bez emocí

25. 02. 2008 | 10:11
Přečteno 18663 krát
Únor s velkým Ú, osudové události, v jejichž výkladu se mnozí tak liší. Liší se generační zkušeností, přístupem a hodnotovými východisky. I po 60. letech vyvolává Únor silné emoce komplikující objektivní historickou analýzu. V krajních polohách je to pro jedny uctívaný symbol vítězství, pro druhé zdroj absolutního zla a brána do totality.

Realita se ale nekryje s tak krajními interpretacemi. Já se snažím o co největší objektivitu, i když asi neudělám radost těm, co mají předem hotový bílý či černý názor.Pro mne je Únor především výslednice objektivních a současně rozporných historických trendů, důsledek poválečného dělení sfér vlivu velmocí v Evropě a současně také odraz dobové politické kultury a potenciálu jednotlivých politických sil. Čeští komunisté měli po roce 1945 největší podporu obyvatelstva v celé Evropě. Mnozí si s nimi spojovali naději na sociální spravedlnost, když ostatní zklamali. Idealizaci odkazu Masarykovy republiky bránil zážitek velké krize z 30. let. A živý byl také pocit zrady z Mnichova 1938.
Významný vliv mělo vítězství SSSR v II. světové válce nad nenáviděným německým fašismem. Bezprostředně po válce ještě vítězné mocnosti protihitlerovské koalice spolupracovaly. Čeští a slovenští komunisté také v té době ještě mluvili o československé cestě k sociálně spravedlivé společnosti. Naše republika mohla představovat skutečný spojník mezi Východem a Západem. Znárodňování klíčových podniků probíhalo nejen ve východní části Evropy osvobozené Rudou armádou. Francouzští a také italští komunisté byli ve vládách v období 1945-1947. A znárodňovací vlna pokračovala i po jejich odchodu z vlád.
Myšlenka na socialismus byla tehdy běžná. Tato naděje a úspěchy v obnově Československa přinesly v roce 1946 výrazné volební vítězství také KSČ. Komunisté ale nebyli sami, kdo mluvil o socialismu. Druhá nejsilnější strana byla Národně socialistická strana (později ČSS), která před sebe stavěla také socializační cíle. Staronový prezident Československa Edvard Beneš mluvil o „demokracii socializující“. V roce 1947 vytvářel státní sektor tvořený národními podniky polovinu ekonomického výkonu Československa.
Další vývoj ve světě i v Evropě byl ale stále složitější a vztahy mezi Západem a Východem získávaly stále více konfrontační podobu. A tato geopolitická konfrontace stále více přerůstala socialistický ideál. V září 1947 vzniká Informbyro jako nástroj mezinárodní koordinace politického vývoje v celém sovětském bloku. A sama KSČ přes počáteční výhrady stále více ztotožňovala socialismus se systémem vybudovaným za Stalina v SSSR.
S Únorem bývá často spojována otázka jeho legality a zda znamenal automatické ustanovení mocenského monopolu KSČ. Je rozdíl mezi revolucí a mocenským pučem. I mnozí odpůrci KSČ uznávají, že Gottwald využil v roce 1948 k uchopení moci ústavní procedury a že Únor nebyl na rozdíl od jiných revolucí krvavý. Lze citovat např. Pavla Tigrida: „Únorový puč nebyl žádný puč. To bylo, jak říkají komunisté vcelku správně, legální převzetí moci speciálními prostředky.“ (viz Právo, 28.11. 1997)
Ony speciální prostředky jsou dnes nejčastěji rozebíraným aspektem únorových událostí. Ano, byl to otevřený mocenský střet skupin, které měly různé představy o dalším vývoji. A takové střety nebývají čítankově idylické. Nebyl jím ostatně ani samet roku 1989, který někteří zjednodušují na jakýsi Antiúnor. O specielní kroky usilovali nejen komunisté, ale ti se ukázali být připravenější, schopní lépe organizovat a mobilizovat. Pochopitelný byl i spor o reorganizaci Sboru národní bezpečnosti. Silové resorty mají v mocenských konfliktech významnou úlohu. A v resortu vnitra i obrany postupně posilovali komunisté.
Když v pátek 13. 2. odhlasovala většina ministrů, aby ministr vnitra Václav Nosek zrušil převelení osmi nekomunistických velitelů SNB v pražském kraji, spor o moc vypukl otevřeně. Pro nepřítomnost Noska ve vládě byl výkon tohoto usnesení vlády pozastaven. Protestující ministři ale nečekali na jeho reakci a spor dále eskalovali. Hrozili demisí a na další jednání vlády v pátek 20.2. se někteří z nich nedostavili. Protože věřili, že když nevznikne vládní krize, prezident Beneš jejich rezignace nepřijme, demisi tak trochu naslepo nakonec podali.
Odpoledne podávají demisi nejdříve 4 národní socialisté, pak 4 ministři ze strany slovenských demokratů, večer se připojují 4 lidovci. Pokud byl jejich úmysl rozbít vládu a po neúspěchu sestavit novou, nejspíš úřednickou vládu do voleb (jako ve sporech roce 1920), tak tenhle předpoklad se ukázal jako chybný. Z 26ti-členné vlády nakonec podalo demisi pouze 12 ministrů – národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté. Vedle 9 komunistů zůstali ve vládě 3 sociální demokraté a také 2 bezpartijní, Jan Masaryk a Ludvík Svoboda.
Vypuká hra nervů. Komunisté v tuto chvíli přenášejí politický spor z kabinetů na ulici a organizují masové nátlakové akce. Na výsledek Února měl klíčový vliv zejm. sjezd závodních rad svolaný na neděli 22. 2. do Prahy. Na úterý 24.2. je Zápotockým organizována generální manifestační stávka. Sokol ani Orel nemají takovou schopnost mobilizace a slabý byl i pokus o protest části studentů. Jako argument pro následující administrativně mocenské kroky se používá hrozba sabotáží a špionážní aféry. Aktivizují se také zastupitelstva jiných zemí. Nejen SSSR, ale také USA, Britanie či Francie. Spor o Československo měl i mezinárodní dimenzi. Gottwald si ale nakonec udržel ve vládě většinu a ve středu 25.2 odpoledne získává souhlas prezidenta Beneše s doplněním vlády o členy loajální z tzv. obrozenou Národní frontou. Kolem páté to již oznamuje statisícihlavému shromáždění na Václavském náměstí.
Průběh únorových dní přinesl mnohé věci, jejichž zkoumání asi náleží především historikům. Historických monografií o Únoru je celá řada (např. autorů K. Kaplana či T. Broda), ale solidní ohlédnutí za některými souvislostmi je stále potřebné. I levici by měl zajímat co nejobjektivnější pohled zejména na dříve tabuizované téma. Co bylo např. za stíháním některých krajských a okresích funkcionářů stran, které podali demisi? Proč byly zablokovány jejich vkladní knížky a běžné účty? Kdo se ozbrojoval a co zjistily četné domovní prohlídky z té doby? Hrozila opravdu občanská válka? Tématem může být i kontrola medií během února – co se dělo v Čs. rozhlase, v tiskárně Melantrich, vydávající komunistům nenakloněné Svobodné slovo a mnohé další. S monopolem KSČ souvisí i přeměna závodních stráží na Lidové milice řízené KSČ, i když jejich nasazení v Únoru nemělo praktický význam. Ostatně Únor byl mezníkem, který proměnil i samotou KSČ.
Mezi významné kritické poučení z fungování minulého režimu určitě patří téma politické plurality. K analýze Února patří téma, jak pracovaly mimořádné orgány té doby, Akční výbory mající měnit strukturu Národní fronty. Osudy lidí jako lidovec páter Jaroslav Plojhar, socialista Bohuslav Kučera či sociální demokrat Zdeněk Fierlinger nemohou být tabu. Myšlenka Národní fronty, která měla kořeny v úspěších lidové fronty proti fašismu, byla součástí původního konceptu československé pluralitní cesty k socialismu. Volby zglajšaltované kandidátky v květnu 1948 ji však odklonily na jinou cestu. Je tu i memento slučovacího sjezdu KSČ a ČSSD, který proběhl ještě v roce 1948 a který působí ve vztazích mezi některými sociálními demokraty a komunisty dodnes.
Vše výše řečené nakonec ovlivnilo politický obsah dlouhé a složité cesty prvního pokusu o socialismus, zahájené Únorem a poznamenané mocenským monopolem KSČ. A s tím souvisí i daleko složitější diskuse o celkové bilanci režimu z období 1948-1989, režimu nabízející sociální jistoty, ale i degeneraci monopolní moci.
Komunisté těsně po roce 1989 ve stanovisku k 42. výročí Února proto jasně řekli: „Dnes se chceme co nejrozhodněji distancovat od nedemokratického upevňování stalinistického modelu socialismu po únoru 1948 a všech pozdějších deformací způsobených monopolem moci jedné strany.“ (Rudé právo, 2.2.1990). V roce 1998 v stanovisku k 50. výročí Února k tomu KSČM dodala: „Mnohá očekávání naplněna nebyla. Došlo i ke zneužívání moci. Systém existující od roku 1948… ochudil původní pojetí socialismu.“ (Haló noviny, 25.2.1998). To je i dnes aktuální memento pro různé zastánce socialistické myšlenky, která bude žít, bude-li schopná se poučit z vlastní minulosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

To tu ještě chybělo.
25. 02. 2008 | 10:17

Charlie napsal(a):

Tihle dnešní naši komunisté jsou užiteční hlavně Občanské Demagogické Straně.

1. Mohou jimi strašit - jistá část lidí se jich bojí jako by jejich preference nebyly 12% ale 50% !

2.Čeští komunisté spolehlivě rozvrací českou levici. Jejich ev.koaliční potenciál je blízký nule.

3. Při jisté manipulativní šikovnosti lze využít jejich komunistické nenávisti - té se jim dostává několikanásobně více než rozumu.
25. 02. 2008 | 10:18

bigjirka napsal(a):

Komunistické kydy. Jaká legalita, když byly na léta potlačeny všechny demokratické svobody? legální byla jen šlupička vládní krize, ale co vyzbrojení lumpenproletariátu ilegálně vyrobenými a ukradenými zbraněmi, co ilegální zatýkání, mučení a vraždění již v období 45-48? Co zrůdy, jako Pich-Tůma?
25. 02. 2008 | 10:36

ravalpindii napsal(a):

Dle Vaseho textou soudim, ze ani ti komuniste, kteri sami sebe styluzuji do "progresivni" pozy, nejsou schopni ani studu, ani sebereflexe, natoz uprimne omluvy.
Vy se tedy hanbou nepropadnete, z esoudruhu Dolejsi? Snad jen mohu doufat v ten soud posledni.
25. 02. 2008 | 10:38

kwich napsal(a):

Ve škole jsme museli absolvovat předmět "Vědecký komunizmus", ve kterém nás učili, že část soupeřů je nutno obelhat a zbytek zničit. Když se jakkoliv hnusná a proradná technika použila k uchvácení absolutní moci komunisty, bylo to podle "marxistů-leninistů" chvályhodné. Od té doby si myslím, že nikomu kdo se honosí názvem komunista nesmím věřit ani slovo.
25. 02. 2008 | 10:40

BRT napsal(a):

Váš předseda prohlásil,že důvod zákazu mladých komunistů je protiprávní,protože oni chtějí přeci dosáhnout zestátnění majetků (rozuměj krádeže,vyhánění,koncentráky) ústavní cestou.Tohle jsou dnešní komunisti.Ti mladí ještě horší než ti staří.
25. 02. 2008 | 10:53

kill komunisty napsal(a):

Komunista káže o únoru...bla bla bla... měli Vás po revoluci zakázat jako extremisty, kteří porušují základní listinu práv a svobod.
25. 02. 2008 | 11:00

rosomák napsal(a):

Únor 48 a prezidentské volby 08 jsou spojité nádoby.A co že je spojuje?Přeběhlíci a zrádci.V únoru48 umožnili vládu KSČ,letos se díky jejich podpoře stal prezidentem V.Klaus a prakticky touto zradou byla udržena u moci i vláda ODS.
25. 02. 2008 | 11:03

Tereza napsal(a):

Vážený pane Dolejši, Je sice hezké, jak rozebíráte ony události... Jistě, tehdy vládla jiná situace než dnes, lidé byli ovlivněni válečnými i předválečnými událostmi a uvažovali jinak než my, kteří mají možnost posoudit, jakou tragédii únor 1948 pro náš národ znamenal... Nastalo několik desetiletí temna a útlaku... Byla to doba dezinformací a propagandy, kdy člověk nemohl v hospodě říct, co si myslí, protože by mohl jít do kriminálu... A co třeba pětiletky, či znárodňování, lidové milice. Spousta rodin přišla při měnové reformě o nemalé peníze.Bohužel, vaše strana je pozůstatkem z těchto dob... Kdyby byla jen symbolickou vzpomínkou, proti její existenci bych nic neměla... Ale bohužel... Vždyť vaše strana, pane Dolejši, de facto schvaluje nemístné metody a zločiny tohoto režimu, když globálně jsou jeho důsledy daleko horší než nacismus či fašismus. Místo psaní memoriální fraškyna únorový převrat, by polovina vašich lidí měla sedět v kriminále... To je ovšem jen mé zbožné přání.
25. 02. 2008 | 11:05

BRT napsal(a):

25.02.2008: Tak jak to bude s radarem, pane Topolánku?
Proč pane Stejskale není možno na tento článek nijak reagovat.Jestliže si to s.Paroubek nepřeje ať si svoje slinty nechá pro sebe.
25. 02. 2008 | 11:07

Míla napsal(a):

Vaše poučení se z minulosti zůstává v rovině "kde udělali soudruzi z NDR chybu?". A v pokusech o revizi starých a hledání nových "speciálních prostředků" k uchopení moci. Jak bylo řečeno:"komunistům nejde o pomoc, ale o moc." Největší chybou, které se stále sveřepě dopouštíte, je komunismus sám.V pochopení této reality vám však brání vaše víra(v lepším případě). Má smysl vám dokazovat, že komunismus nikdy a nikde nevedl ke spravedlivému sociálnímu státu, ale k devastaci morální, ekonomické a všeobecné? To byste ovšem musel vystoupit ze začarovaného kruhu svého pseudonáboženství. Nějak vám ve vaší úvaze o technologii moci vypadli lidé, kterým jste při svých experimentech sebrali 40 let života a budoucnost. Zkuste si bez emocí položit otázku proč se dnes nesrovnáváme např. s Dánskem a Norskem, ale dohadujeme se, kdy už doženeme Maltu a Kypr.Nechybí nám právě těch 40 let?
25. 02. 2008 | 11:11

Al Jouda napsal(a):

Jediná rada : Přejmenujte se !
25. 02. 2008 | 11:11

kritk napsal(a):

jenom nevím jestli to Gottwald neoznamoval na Staroměsském náměstí...aspon tak jsme se to učili celé roky....že by v tom měl člen KSČM nejasno
25. 02. 2008 | 11:18

Rudla napsal(a):

kde soudruzi udělali chybu ? V člůánku jsou jen opatrné náznaky, aby se sopudruzi nezlobili :
a) nechali si vnutit stalinský model socialismu místo svého čs. postupu
b) zradili svůj volební program z roku 1946 demokracie socializující byla přeci možná
c) tvrdě postátnili KSČ (až k ústavnímu monopolu) a vnutili své vidění ostatním
d) změnili pluralitní Národní frontu na zglajšaltovanou aoprodii
Ani vítězství ani nelegální uzurpace - jedni říkají pokus, který zdegeneroval (demokratičtí socalisté), druzí, že byla lidem revoluce ukradena (dnes Ransdorf v Halo novinách).Rozhodně není co slavit, spíš přemítat.
25. 02. 2008 | 11:34

napsal(a):

ja to radši nečtu cele ..Jestli přemyšlím ste nebo ste strany bez emoci bez nenavisti..taky jsem potom zažil protektorat,,,ato je mi 55 tak to je ale nestˇužuji si na to žil jsem starat se o rodinu ,,a Td atd,,co stím¨. A S druhe strany se porušovaly zakony jak se komu někdy zachtělo,,,ekonomicky analfabetismus ten je tady jěště dnes,,,to jsou taky někdy dusledky toho vzdělani zadarmo,,a to že mi vyhrožovali ja jsem malem myslel že to nepřežiju taky se stím da vyrovnat,,byla valka a lidi zaživali horší,věci než ja ,,,po valce to snad nejde ani vyvratit,že znarodnění bez nahrady ,,,co je to,,kdo potom byl kdy největší zloděj.Jak to chcete jinak chapat.Kdyby to chapal jinak tak si o sobě budu myslet jsem asi nedonošeny..Zalezu mezi kvašaky a necham se dokvasit..dozrat.Potom asi teprve si mužu řikat jsem člověk,jinak nevim......Ja viděl jak si zase jedni ati sami doplnˇovali vzdělani Zdarma..jo a na recepci podle nich nemusi umět anglicky,znaml jsem někoho co jim to nabidl ale nebyl to asi čech,jejich šefova jim to zakazala,nechtějte potom po mně aby byl hrdy ja nejsem už jenom čech....Ajestli mate rad brynzu,,,nakupte si zasoby....
25. 02. 2008 | 12:08

bigjirka napsal(a):

Na Národní frontě nebylo nic pluralitního. Členské strany posloužily KSČ jako užiteční idioti: zatleskaly likvidaci nepohodlných stran a staly se totalitní převodovou pákou KSČ. Prosím o vysvětlení, co je na tom pluralitního.
25. 02. 2008 | 12:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem urážlivý příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 02. 2008 | 12:35

dej2 napsal(a):

Perfektní příspěvek pane Dolejší.
25. 02. 2008 | 12:42

dej2 napsal(a):

Funguje to výborně pane Stejskal.
25. 02. 2008 | 12:43

mira napsal(a):

Nezdá se vám,že se blíží něco podobného,jenže v modré režii.Ta moc v rukou jedné strany,od obecních úřadů po vládu v rukou jedné strany?
25. 02. 2008 | 12:44

Rudla napsal(a):

ad big jirka : jestli to s tou plůuralitou NF bylo k mému příspěvku, tak rozličšuji Národní frontu do roku 1948 - tj. platformu spolupráce na obnově země při zachování poltické soutěžě. Tohle zavedením jednotné kandidátky a vymetení tzv. reakčních sil akčními výbory (ze statisícových stran zůstali jen zbytky) skončilo.
Mimochodem omluvám se za překlepy v předchozím příspěvku ale chtěl jsme napsat parodii na NF.
Rozlišovat je obecně třeba - Jinak bylo v období 45-48, jinak v padesátých letech, jinak kolem roku 68 a jinak za tzv. normalizace.
25. 02. 2008 | 12:54

dej2 napsal(a):

Všichni,kteří zde hledáte něco špatného na Únorových událostech se hluboce mýlíte.Jedině díky komunistům zde byl po dalších 40 let blahobyt.Jedině jim můžeme za všechno poděkovat.A proto vzpomínejme na toto datum se slzou v oku.Věřme,že se jednou ty krásné časy vrátí a opět přijdou světlé zítřky.
25. 02. 2008 | 13:02

Anita napsal(a):

Ransdorf že říká Únoru ukradená revoluce ? A víte proč je riskatní, že by nám mohli být soudruzi ukradený ?
Protože by je nikdo nehledal !
A to zcela bez emocí, ne ?
25. 02. 2008 | 13:02

dej2 napsal(a):

Pane Stejskale,kolik si myslíte lidí si dělá z tohoto cenzurovaného blogu legraci?
25. 02. 2008 | 13:04

bigjirka napsal(a):

Jistěže to Rudlo bylo pro Vás a nemohu na tom ničehož měniti. Čertovo kopyto vězí již v Košickém vládním programu, kde strany NF uvítaly omezení svých konkurentů a jejich vyloučení z politického života. Proto na NF není nic pluralitního, je to komunistické divide et impera, je to pseudopluralita a limitovaná demokracie a tedy je zde obsažen již zárodek veškerého zla.
25. 02. 2008 | 13:08

Javít napsal(a):

Komunista, i když relativně mladý, chce objektivně hodnotit 40 let totalitní vlády komunistů.
Úsměvné, kdyby to nebylo tak vážné.

Již začátek se mu povedl:
"Významný vliv mělo vítězství SSSR v II. světové válce nad nenáviděným německým fašismem".
Jako by nikdo jiný proti nim nebojoval.

"Myšlenka na socialismus byla tehdy běžná".
Ano to je pravda. Jenže tehdy, na začátku. To ještě nikdo netušil,jaké svinstvo se z toho vyvine a co komunisté, pod vedením SSSR provedou.

Výsledek ?
Ztracených 40 let, hospodářská i technická zaostalost země.
A co nejhorší, totální morální devastace myšlení lidí, která se celkem nezměnila doposud.

Soudruzi, běžte již do historického muzea a neotravujte tady lidi !!
25. 02. 2008 | 13:14

stejskal napsal(a):

Doufám, že hodně pane dej2.

Legrace nikdy nemůže škodit.

Libor Stejskal
25. 02. 2008 | 13:15

Blue Jay napsal(a):

Dolejs zpívá,

Zpívám zpev míru! Volám vás,
volám vás, lidé, k boji za mír,
v nemž cní jak nebetycný Pamir
Sovetský svaz, Sovetský svaz,
zpívám zpev míru.
25. 02. 2008 | 13:20

hv napsal(a):

Myslenka socialni spravedlnosti byla a je jiste jednou z nejdulezitejsich v nasich dejinach. Komuniste ji vsak umne "nahradili" konfliktem mezi chudym proletariatem a burzoazii, bojem proti soukromemu vlastnictvi. Nikdy je netrapilo, ze spravedlnost, ani ta socialni, nemuze existovat bez dodrzovani lidskych prav, existence tolerance a vnimanim kazdeho jedince. V boji proti nepriteli (kterym muze byt oznacit kdokoliv) ta myslenka spravedlnosti davno zapadla jako podruzna. Ruznorodi jedinci uz netvorili spolecnost, ale byli neidetifikovatelne soucasti masy slouzici ve schematu boje s protivnikem.

Unor tomu presne odpovidal.
25. 02. 2008 | 14:22

kwich napsal(a):

Pánové a dámy diskutující,
chatovat umí kdekdo. Kdybyste ale při příštích volbách i se svými rodinami a přáteli laskavě zvedli své zadky od počítačů, tak by komunisti nemuseli překročit hranici volitelnosti a byl by od nich aspoň trochu pokoj.
25. 02. 2008 | 14:33

Charlie napsal(a):

pro kwich

pokud se zde budou odehrávat každodenní zlodějny a tunely, využivání policejních a zpravodajských složek k udržení monopolní moci jedné další Státostrany - tak mám obavu, že části voličů se bude i nadále stýskat po tzv. reálném socializmu.
Ti budou paradoxně volit KSČM, která je koaličně nepoužitelná. Tím nepřímo usnadňují vládu takzvané pravice. Takzvané proto, že si tak jen říká, ale ve skutečnosti je to jen obyčejná zlodějská mafie horší než byli komunisti (kteří jsou teď v ní bohatě zastoupeni).
Ironií je, že udržení sociální spravedlnosti musí počkat, až čeští komunisté zmizí ze scény.
25. 02. 2008 | 15:08

Tazazel napsal(a):

V roce 48 bylo velké procento těch co věřili, že pomáhají něčemu lepšímu. Mýlili se.
Teď naprosto všichni věří, že se jim podaří něco lepšího pro sebe urvat. Asi se také mýlí. Co je lepší?
25. 02. 2008 | 15:17

Charlie napsal(a):

pro Tazael

trochu šalamounská odpověď zní:
zlatá střední cesta - ale to Vy určitě víte.

Žádný rozhazovačný a lajdácký socialismus ani rozkrádačský a klientistický kapitalizmus nás od bídy nezachrání.
25. 02. 2008 | 15:30

Jiří Bakkal napsal(a):

Nejlepší by bylo emigrovat do země, kde nejsou Dolejšové, Klausové, Topolánkové, Paroubkové, Grebeníčkové. Kde je ta země zaslíbená?
Zdravím pana Stejskala, editora blogů! Já jsem znal jednoho pana Stejskala, to byl censor z tehdejšího Úřadu pro tisk a informace. Neračte být jeho synek milý? :-))
25. 02. 2008 | 15:51

stejskal napsal(a):

Tak to Vás musím zklamat, pane Bakkale. Otec byl strojař (sourozence žádné nemá ani neměl), na cenzorství jsem se v naší rodině dal jako první až já. Ale moje děti snad živnost udrží. Byla by to škoda, kdyby ne...

Libor Stejskal
25. 02. 2008 | 16:03

Ivan napsal(a):

Nepřikláním se k nevhodným útokům, ale problém KSČM, je v tom názvu. Jsem Ochoten věřit, že mnoho členů Vaší strany se opravdu distancuje od minulého režimu a vůbec je nenapadne se nedistancovat. Ale trvale bude problémem název, protože komunistická je pro pamětníky nepřípustná. Držet se za každou cenu názvu, zejména kvůli členské základně, vás bude trvale takto dusit. Možná, že nepoučitelní mezi Vás nepatří. Těžko potom můžete bojovat a to by jste měli, s těmi převlečenými. Možná že zejména oni, jsou pro odčinění svého svědomí, novodobými bijci, za demokracii, aby mohli se za co schovat. Opusťte konečně tuto cestu. Umožňujete hru na schovávanou a další pád morálky.
25. 02. 2008 | 16:04

koko napsal(a):

Největší sranda je, že převlečení komouši a jejich přisluhovači v dresu ODS, ČSSD, KDU přece nezruší svoje bývalé kamarádíčky v KSČ.
S kým by potom uzavírali kšefty o tunelování....
Volba kašpara prezidentem mafiánských stran to mu byla příkladem.
25. 02. 2008 | 16:31

Ruda napsal(a):

pane Dolejši, přiznávám, že jsem vaše dílo nečetl. Jednak necítím potřebu obohatit svoje vědomosti o komunistický pohled na mezníky minulosti a pak -je to zbytečné. Za vlády komunistů "pracující lid" hromadně odsuzoval "pamflety", které mu strana a vláda neumožnila ani přečíst. Takže v duchu praktik vaší strany: vlezte mi s tím na záda. Kdo po 89tém by čekal, že ještě po takové době nám budou komunisté přednášet na téma vítězný únor... a to velké V po mně nechtějte.
25. 02. 2008 | 16:38

David napsal(a):

To Ivan:
Ivane, jsou vlastně tři možnosti. První znamená zákonem zakázat KSČM, to by si přáli například senátoři Mejstřík a komunistobijec Štětina. V tu chvíli by byla sociální demokracie moc silná, neboť by ve volbách pravděpodobně dostávala hlasy bývalých voličů komunistů. Líbilo by se ti to?

Druhou možnost představuje nynější stav, kdy se očekává, že komunisti sami vyhynou jako v minulosti mamuti. To by ovšem někde v Rusku musel zase spadnout meteorit, ale je přitom vážné riziko, že s komunisty vyhynou i ostatní spoluobčané. To určitě není řešení. Pokud nevyhynou, je tu další riziko, že se svět díky asijské konkurenci, nedostatku energií a díky expansi čínské ekonomiky octne v další hospodářské krizi a takové krize jsou polem neoraným pro řádění rudých pluhů. Toho se všichni podvědomě bojíme.

Nejlepší možnost dle mého názoru by představoval návrat do původního stavu roku 1948, kdy se komunisté a sociální demokracie sloučily do jedné komunistické strany. Můj návrh zní: nynější KSČM zase rozdělit zpět na dvě půlky. Jedna půlka pod vedení J. Dolejše by se přilepila zpátky k ČSSD a druhá půlka (Filip, nebo Grebeníček) by zůstala navěky zakonzervovaná jako strašáček pro mladé lidi, kteří by náhlým zmatením smyslů mohli mít tendenci sympatizovat s krajní levicí.

Zákaz názvu "komunistická" nic nevyřeší, musel bys s tím nechat vymazat i třeba pařížskou komunu. A to nám francouzi určitě nedovolí. Jedině, že by se toho úkolu ujala osobně Eliška C.-Hašková, ta dáma má má na to potenci a schopnost vloudit se zezadu do přízně snad i medvěda brtníka.
25. 02. 2008 | 16:48

David napsal(a):

Jednu hrubku v reakci na Ivana, mi prosím odpusťte. nečetl jsem to po sobě. Dík.
25. 02. 2008 | 16:50

ruda napsal(a):

.. ale něco bych se přece rád dozvěděl. V neděli na Primě předseda Filip trochu pod tlakem přiznal, že cíl KSČM je znárodnění výrobních prostředků, ale demokratickou cestou. Poučte mě o ní, prosím. Hlavně mi jde o ten moment, kdy tomu majiteli demokraticky řeknete -dej to sem!
25. 02. 2008 | 17:55

ruda napsal(a):

nadále z obou adres s malým r.
25. 02. 2008 | 17:59

vlk napsal(a):

Pane Dolejši, patříte u červených i k těm kteří ví, co a jak a sousta věcí jim je jasná.
Bezesporu.
Ale chtěl bych se zeptat na pár otázek:
1- kdybyby nazrála vhodná situace jako v Únoru, využila by vaše partaj znovu stejným způsobem příležitost nebo ne?
2-pokud by příležitost využila, jak by se asi tak lišil systém zaváděný takovým převratem od toho před šedesáti lety
3- vy osobně , čekal byste až sii pro vás jako renegáta přijdou opravdoví soudruzi, kteří nikdy ani na vteřinku neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečenos klasikem nebo byste emigroval?

A drobný doplněk:
píšete jména Plojhar, Kučera,Fierlinger.

Pan Stejskal promine - ohledně tajného člena KSČ Fierlingera a zkurveného kněžoura / záměrně nepoužívám slovo kněz, které má pro mne diametrálně jiný význam/ neni debata. Jen s tím Kučerou jste tak trochu vedle Tam patří jméno Dr. Šlechta. Stejně jako vedle Fierlingera Dr. Němec.
Ale to je jen takový špílec. Abyste příště pracoval o fous pečlivěji.
25. 02. 2008 | 18:34

Ivan napsal(a):

to David: SOUHLASÍM
25. 02. 2008 | 18:58

René napsal(a):

míla psal o začarovaném kruhu - ale ČR přeci dávno není na úrovni, kam spadla počátkem 90. let.
Posledních 10 let se přibližujeme úrovni EU a dnes je nejen před Maltou či Kyprem, nemluvě o zemích EU z bývalého východního bloku, ale i před takovým Portugalskem, Řeckem. Otázka je jestli současná vláda tuhle konvergenci ČR k vyspělejším zemím nezastaví.
25. 02. 2008 | 20:59

matt napsal(a):

Škoda že Mašínové neměli možnost vést protikomunistický odboj.Myslím, že bychom nebyli svědky takovýchto demagogických blábolů
25. 02. 2008 | 22:16

ujo napsal(a):

pro kwicha:
v matematice asi nebudete nejsilnější: i kdyby všíchni, kteří nevolili ve volbách volit šli ( a nevolili kom.) získala by KSCM cca 8 %. A co říkáte volbám do senátu? Jak by dopadly kdyby se jich zúčastnilo 100% a ne 20 % voličů?
25. 02. 2008 | 22:47

Karel napsal(a):

kwich
Co to je za blábol. O jakou se jednalo školu?
Zeptejte se CSc.Klause co musel říkat při marx.leninském minimu.
25. 02. 2008 | 22:50

Zacheus napsal(a):

Já si snad dovolím připomenout ještě jedno výročí. Dne 25. února 1950 zemřel na následky zacházení ve vězení Páter Josef Toufar, zatčený tehdejší Státní bezpečností v souvislosti s událostmi v Číhošti ( dodnes přesně nevyjasněný pohyb kříže v kostele, kdy Otci Toufarovi bylo kladeno za vinu, že se kříž pohyboval směrem k Západu). Není mně známo, že by se katolické církvi za tuto ( a zdaleka nebyla jediná) zjevnou justiční zvůli někdo, například z řad KSČM, alespoň formálně omluvil, i když je pravda, že dnešní KČSM se na nezákonnostech 50.let nepodílela a distancovala se od nich.
25. 02. 2008 | 23:41

Míla napsal(a):

To René
Tím kruhem jsem myslel způsob uvažování komunistů. I tak nesporně bystrých, jako je pan Dolejš. To klopotné přibližování vyspělým zemím taky vidím(alespoň se snažím). Jen mě přijde líto, že jsme mezi nimi už byli.
25. 02. 2008 | 23:43

Vilém napsal(a):

Podle mého názoru pan Dolejší a jemu podobní usilují o řešení kvadratury kruhu. Není dost dobře možné chtít se s názvem KSČM zbavit zátěže minulosti a říkat cosi o ochuzení "původního pojetí socialismu", když přečtení i třeba jen Komunistického manifestu jasně ukazuje, že právě brutální diktatura ve jménu rovnosti a spravedlnosti byla tím původním pojetím socialismu. Lze chápat, že při tehdejších životních podmínkách většiny lidí neměla nějaká lidská práva o nic větší význam než pro mne právo letět na Jupiter, ale mezitím se situace zlepšila a není se kam vracet k původním ideálům, místo toho je třeba pracovat na tom, aby se nevrátily ony poměry, které způsobily atraktivitu diktátorského pojetí socialismu (jako že se vracejí).
V tomto ohledu je název KSČM i obojaké stanovisko k minulosti zátěží, která brání orientaci na současné problémy a diskredituje myšlenky demokratického socialismu, který by byl bezpochyby mnohem kvalitnějším zřízením než demokratický kapitalismus.
26. 02. 2008 | 00:27

Jeňýk napsal(a):

viditelná obojakost, kvadratura kruhu dnešní KSČM - to může být buď
a)lstivá taktika jak zakrýt bolševické ledví než přijde nový Únor a revanš za příkoří - to pro ty, kteří věří, že komunista zůstane komunistou iu kdyby trakaře padaly
b) daleko pragmatičtěji zájem nerozhádat se se starou členskou základnou, která celý ten stroj drží v chodu do doby než se tahle strana nepostaví víc na současnější nohy.
26. 02. 2008 | 06:58

bigjirka napsal(a):

proboha! už zase bláboly o demokratickém socialismu? Sluneční stát? chjo :-(
26. 02. 2008 | 08:20

MA-FU napsal(a):

Autore - jaké emoce v nadpisu?

Emoce vyvolává zjištění: pro MOSKVU Únor 1948 málo krvavý.
26. 02. 2008 | 09:31

Pavel napsal(a):

Soudruhu, nikoliv vážený. Jsem rád, že tyto názory můžete veřejně přednášet. Tuto možnost do roku 1989 měli pouze stateční jedinci tohoto národa a to za cenu tak vysokou, že si ji Vy neumíte ani představit. Vzhledem ke skutečnost, že demokracie je nejslabší režim, věřím že Vaše slova padají na úrodnou půdu Vašich nohsledů, nescopných samostatného myšlení.
26. 02. 2008 | 10:28

Dolejš J. napsal(a):

Děkuji odpůrcům za toleranci, osatním za zájem. K příspěvkům :
ad Bigjirka - socialisté a sluneční utopie nením totéž, Národní fronta byla převodem moci KSČ opravdu až od února. Agrárníky vyloučili z politiky všichni (důvodem byla kolaborace).
ad Ruda - demokratická změna vlastnické formy není totéž co povinné totální zestátnění - KSČM je pro pluralitu vlastnických forem a samostatnému KSM se snaží vysvětlit, že heslo zrušení soukromého vlastnictví je chybné.
26. 02. 2008 | 11:06

Dolejs J napsal(a):

Snad ještě dvě reakce :
ad Ivan a Vilém - distanci od deformací minuosti že kazí názem strany - spychlogicky určitě navozuje sporné asociace, ale slovo komunistická už nespojujeme s podmínkami Kominterny z roku 1921, manifest je historický dokument z dob barbnarsky brutálního kapitalismu (pol.XIX. století - jsou i jiné významy a nejen pařížská komuna.
ad Vlk - socialismus už opravdu jinak, dokumenty KSČM jasně říkají - politická a vlastnická pluralita, moc opakovaně potvrzovat ve svobodných volbách (radikální demokracie) - to není lstivá taktika, ale pochopení. Proto také Únor neslavíme, ale hledáme objektivní pohled. Proto také to "bez emocí".
26. 02. 2008 | 11:26

DolejsJ napsal(a):

s něktwerými diskutéry na viděnou dnes v 17.00 (blíže na http://www.fontes-rerum.cz) s analytikem ČSSD O. Novotným a ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů P. Žáčkem.
26. 02. 2008 | 13:04

bigjirka napsal(a):

jakápak demokratická změna formy vlastnictví? buď svoboda je a můžu vlastnit a to vlastnictví používat, nebo nemůžu. zábor může být i demokraticky odhlasován, ovšem v momentě, kdy se demokracie dostane do rozporu se svobodou, dávám přednost svobodě. pane Dolejši, dělníci ve fabrikách taky kolaborovali. máte pravdu, již jsem to říkal, že omezení politické konkurence, nastrojenému v Košicích komunisty, zatleskali všichni. komu zvoní hrana? inu neslyšeli vyzvánění.. pohled bez emocí? není snadný. cítil jsem se ponížen a donucen ke kolaboraci s režimem, který mi připadal odpudivý. takže nechápu, jak dneska může inteligentní člověk v takové partaji být. viděl jsem na idiotboxu vás i Falmera u příležitosti puče. zvednul se mi kufr.. Paroubek jako Fierlinger II.. Anebo naopak, Paroubek jako Gottwald II a Falmer jako Fierlinger II? Je to vlastně fuck. Jestlipak si už Gottwald II stihnul obstarat lues? Jinak už by měl fšecko. Ona ta EU jinak stojí dost za prd, ale snad by přece jen trochu moderovala překlopení do totality.
V Grebeníčkových elektrických botách na cestu ke komunismu!
P.S. Vy nejste nejhorší, myslím, že přes hubu Vám dali Vaši roduvěrnější soudruzi.
26. 02. 2008 | 15:12

David napsal(a):

Někoho z února mrazí, jiného vzpomínka hřeje a další se jim oběma směje. Letos je v únoru opravdu hezky a to stojí za vzpomínku.

Období socialismu s vedoucí silou - KSČ máme šťastně za sebou, trvalo 41 roků a společnost si přitom prošla i poněkud dramatickými obdobími. Ale ten příklad klidného a bezproblémového života tu zůstal a nikdo z nás ho úplně z hlavy nevymaže.

Pamětníci budou vždycky srovnávat starý systém s novým a kdo je schopen věci hodnotit alespoň trochu objektivně, nebude minulý systém tak fatálně odsuzovat. Česká podoba socialismu nebyla tak krvavá a bestiální, jak tomu bylo v SSSR, nebo v Maďarsku. Navíc zde proběhla upřímná snaha o reformu, která měla podporu v řadách komunistických elit i obyčejných lidí. Že se nepodařilo změnu prosadit, je také důsledek světových velmocenských zájmů.

Rok 1989 a jeho sametový měsíc listopad je rovněž ukázkou toho, že komunisté na moci zase tolik nelpěli. To je fakt, který určitě potvrdí i Václav Havel i Michal Kocáb. I kdyby všichni pamětníci vyhynuli, zůstanou filmové dokumenty, knihy, písně, hrané filmy. Kdo by chtěl toto vygumovat z našich mozků, musel by všechna ta záznamová media zničit.

A nejhorší na tom všem je, že jakmile začne někdo skutečně tvrdě odsuzovat minulý systém, dočká se pravého opaku - čím více bude socialismus oficiálně pranýřován, tím více sympatií bude získávat mezi obyčejnými lidmi.
26. 02. 2008 | 17:40

Javít napsal(a):

Ať je pan J. Dolejš jaký chce (nijak moc ho nemusím, přiznávám, komunisty nikdy nebudu mít rád) ale slouží mu ke cti, že kritiku ke svému blogu nejen čte, ale i na ni odpovídá.
To dělá málokdo.
26. 02. 2008 | 18:53

ruda napsal(a):

Pane Dolejši, nesouhlasím s vámi, ale děkuji vám za reakci.
26. 02. 2008 | 19:42

vlk napsal(a):

Dolejšovi

jste docela frajer, že jste přišel na diskusi.To musím ocenit na každý pád.

Ovšem i beztoho vím, že jste jiná klasa než profesionální demagog typu Exner nebo Grebeníček.

Jenže pane Dolejši, já vám položil celkem tři otázky a vy jste mi neodpověděl ani na jednu.

To, že KSČM ve svých amteriálech je pro pluralitu a volby a smíšené vlastnictví cekem nic neznamená. Tohle tvrdila i předchůdkyně. Výsledek je znám. A jak mám věřit, že ve stejné situaci by to dnes bylo jinak?

Abyste mi dobře rozuměl- nepatřím k těm, kteří mají obavy, že by se mohly vrátit stalinské poměry. Bez tankových divizí Rudé armády to prostě není možné. A tyhle a rudá armáda už nikdy nebude.

Ale nevěřím, že si děláte sebemenší iluze o svém osudu,kdybychom se zítra probudili a byl tu stejný režim jako v roce 50. Nepochyběn by nás oba dva okamžitě zavřeli. Jen nevím , kterého dříve. Vás pro úchylku, mně jako třídního nepřítele.

Víte tvrzení o tom,že neslavíte a že máte objektivní pohled, to je vyjádření pro noviny.Nikoliv pro myslící lidi. Řada vašich členů jistě slavila. A objektivní pohled? No jak od koho z vašich členů a jak kdy se zrovna který prossadí.
Neberte to jako osobní útok.
Tak to myšleno není. Napsal jsme, že jste docela frajer.

Amrzí mne že jste ten link na diskusní večer pověsil pro mne pozdě. Byl bych zavítal.
Obsazení referujících bylo hodně dobré.

Shrnuto - těším se na vaše další blogy.

Mimochodem - ty ekonomické pokládám za hodně dobré.
26. 02. 2008 | 21:14

Prouza napsal(a):

k tématu svobody vlastnit a demokratických vlastnických změn. I naše ústava chrání vlastnictví, ale zároveń existuje institut vyvlastění ve veřejném zájmu. A také jsou legální metody jako odkup vlastnických podílů po dohodě. Spíš mi přijde, že to tady není debata o demokratickém vyvlastnění ale o nedůvěře v politické sliby u subjektu, který již jednou sliby nedodržel. A k obnově důvěry vede trnitá cesta.
26. 02. 2008 | 22:22

Javít napsal(a):

Pane J. Dolejš,
Vy tvrdíte, že neslavíte.
Ale co přítomnost pana Filipa na oslavách VŘSR v Rusku ? Ten tam také neslavil ?
26. 02. 2008 | 23:27

pylot napsal(a):

Tak jsem čekal, že se pod blogem komunistického poslance dočtu reakcí i na současné dění okolo KSČM. Nějaké pikantní aférky, zákony které navrhují a přitom mají/nemají v našem pravním systému opodstatnění nebo alespoň který komunistický přisluhovač prodal v parlamentu svůj hlas, případně nějaký jiný koupil.
A ono nic...
Vážení antikomunisté, snažte se trošku více. Napište něco nového. Vyšťourejte na Dolejše a spol. něco z přítomnosti. Půjde to?
26. 02. 2008 | 23:33

Janus napsal(a):

Velký říjen si připomíná i toho času nekomunista Putin a to jako prvek novodobé ruské státnosti. Takže u Filipa jako přítele Ruska (medaili od Rusů dostal on, stejně jako Klaus)to až tak nepřekvapí.
Spíš překvapí když parta komsomolců z ultraradikáního KSM zcela necitlivě v den výročí Února vyrazí do ulic s vlajkami velkého vůdce K.G. A udělá tak svým tútorům z KSČM ostudu.
Tohle už není politika, ale náboženství - jen místo nejsvětětjší trojice se modlí k triu Lenin, Stalin, Gottwald. S tímhle "nadšením" to levice dotáhne tak leda k parodii na staré časy.
27. 02. 2008 | 07:38

Javít napsal(a):

Janus:
souhlas. Ty mladí komunisté jsou možná ještě horší než neofašisté.
27. 02. 2008 | 11:48

bigjirka napsal(a):

neofašisté nebo neokomunisté. všechna jedna chátra. bičem přes hubu! ať nechaj slušný lidi na pokoji!
27. 02. 2008 | 23:00

Left Wing napsal(a):

mladí neonacisté a mladí pohrobci Stalina a Gottwalda - obojí jsou polarizující krajnosti, obojí když vyrazí do ulic, tak odpuzují svou velkohubostí a nevědomým falšováním minulosti.
Zatímco první poškozují pojem vlastenectví, druzí poškozují pojem socialismu.
Ale i pro hlupce platí svoboda slova a shromaždování - vlastně nejvíc by to mělo vadit samotné radikální levici - prohlubují totiž její izolaci a odkláněnjí pozornost veřejnosti od skutečných témat. Ale to si musí tahle levice vyřešit sama.
28. 02. 2008 | 07:31

Janus napsal(a):

pro srovnání - KSM vyrazilo do ulic s vlajkami s Gottwaldem, KSČM dnes ale zase vydala opožděné stanovisko, že se hlásí k revolučního odkazu Vítězství pracujícího lidu před 60. lety.
Puristé jistě naleznou rozdíl - blahoslavení Giottwalda se v KSČM veřejně nekoná, připomínají o onmluvu těm, kterých se režim nějak dotknul (jak jemně řečeno).
Když to ale srovnám se stanovisky k únoru od D. Ratha, S. Křečka či J. Havla, tak jsou opravdu dost jinde. Spíš ten laušman než Fierlinger. Na levém křídle to zkrátka nebude lehké.
29. 02. 2008 | 16:30

Anita napsal(a):

víte co ? Mně přijde, že ti komunisté s tím revolučním základem února provokují stejně jako pan Topolánek s těmi Mašíny.
Na obou pólech se semknou a prostor pro normální lidi se smrskne.
29. 02. 2008 | 17:44

Mi.Safr napsal(a):

Socialistická myšlenka, ne komunistická...

Zrušit komunisty...
...by měli nejlépe sami občané České republiky. Z morálního hlediska je nepřijatelné (a to se mi když tak pokuste vyvrátit, pokud si to nemyslíte), aby KSČM věrně se hlásící k období 1948 - 1989 byla třetí nejsilnější českou parlamentní stranou, která hraje klíčovou roli v mnohých hlasováních.

A PROČ vůbec KOMUNISTY, k čemu jsou dobří? Buď prosazují marxisticko-leninovskou ideologii a hlásí se k 50. létům v ČSR a k týrání vlastního národa (a nazývají to "nedostatky" v nejlepší formě socialismu), ve které nevidím, co by nám mohlo pomoci a nebo se k této formě a ideologii nehlásí a nejsou komunisti...

Komunisté, napište mi, co je na té vaší ideologii dobré, k čemu a komu prospěje, KDE FUNGUJE a není diktaturou...

Vážení přátelé spoluobčané, pojďme a zvolme Českou republiku BEZ ZLOČINCŮ, kteří se hlásí k násilí a k ideologii, která je postavena mimo zákon!
29. 02. 2008 | 20:57

Javít napsal(a):

"líbí" se mi, když komouši odsuzují Mašíny za údajné vraždy těch, kteří jim bránili v útěku, ale že by odsoudili a zrušili vlastní stranu za 40 let své hrůzovlády, to je ani, křiváky, nenapadne.
29. 02. 2008 | 22:53

Prouza napsal(a):

pro anitu a javíta :
To, že Mašínové zařízli toho policistu jako slepici a odstřelili neviného pokladníka je srovnatelné s tím, když komunisté pověsily Horákovou a jiné za to, že s nimi nesouhlasila.
Buď návrat do doby oko za oko, zub za zub, a nebo už trochu té civilizace uneseme. Bohužel fanatici jsou na obou stranách, takže ten prostor pro normální lidi je třeba od nich chránit.
29. 02. 2008 | 23:26

Javít napsal(a):

pro Prouza:
Pane Prouza, já Mašíny nevychvaluji, ale nemám rád, když zloděj křičí chyťte zloděje.
A to platí, dle mého názoru, právě pro komunisty.
Mašínové to brali jako boj proti komunismu. Na to je možné říci, "když se kácí les, létají třísky".
Bohužel, Mašínové zůstali smai.
01. 03. 2008 | 10:42

Prouza napsal(a):

tohle heslo o kácení lesa a třískách používala už Goebelsovská propaganda. Neberete-li vyjádření že vražda je vražda od komunistů, berte to alespon od jiných bojovníků za svobodu. Že zůstali sami ? A to byste chtěl aby se k tomu mordování přidali i jinín ? Jejich hrdinného otce mohu uznávat, ale tihle nejsou žádní hrdinové, ale obyčejní zabijáci. Tady myslím premiér nakadil i do vlastního hnízda.
01. 03. 2008 | 13:53

bigjirka napsal(a):

jo.. a všiml jsem si, že komáři zapráskaní svůj zasraný únor slavili (pozor, pane Stejskale, to je objektivní označení reality a opětovné pokálení něčeho již pokáleného je nestíhatelné :-) )
01. 03. 2008 | 19:00

Anofeles napsal(a):

bzum, bzum ... komáři se ženili, bigjirku naštvali. Ale rozčílen
mí fakt není program.
01. 03. 2008 | 21:10

bigjirka napsal(a):

No to se nedivím, že se komančovi nelíbí označení objektivní reality. Rozčilení není mým programem, ale v životě nepochopím, jak někdo může být takovým shitheadem, že je ještě dnes komunistou - dobrovolně, poté, co je známa zlovolnost tohoto nenávistného luetického učení. Pro pomaleji chápající: IP 212.158.130.34 patří KSČM, takže Prouza Anofeles nám píše přímo z doupěte zla. V Grebeníčkových elektrických botách na cestu ke komunismu!
02. 03. 2008 | 11:46

Jeňýk napsal(a):

když se vrátíme k tématu zda Mašínové smí vraždit a změny založené maximálně na ústavní proceduře se nesmí ani náhodou, tak opravdu vzniká dojem nestejného metru. Zkusme to s tou objektivní realitou opravdu co nejobjektivněji.
Když si mimochodem vzpomenu jak byl odstaven S. Aliende a někteří jásali nad Pinochetem tak bych s tím doupětem zla nezůstával pouze na adrese uvedené Bigjirkou. Nebo to bylo proto, že Aliende byl socialista a vůči těm se smí všechno ?
02. 03. 2008 | 13:56

Javít napsal(a):

Pane Prouzo,
jestli tady někdo vraždil, tak to byli především komunisté. Nechápu, jak je může někdo hájit.
Mašíny pronásledovala policie i vojáci, jak našeho komunistického státu, tak NDR. Pouze se bránili.
Kolik bezbranných a neozbrojených lidí zastřelili na státních hranicích naši hrdinní pohraničníci, jen proto, že chtěli odejít z tohoto komunistického marasmu?
To nebyly vraždy ?
A tito vrazi, pohraničníci, byli také vyznamenáváni za "statečnost". A to státními vyznamenáními, ne jen nějakými premiérskými.
Mašínové byli, ze svého hlediska, ve válce s komunismem.
Byli to správní chlapi, ať se Vám to líbí nebo ne.

Komunisté by měli mít pouze právo mlčet.
Již to, jak se opět hlásí k revolučnímu roku 1948 je na zvracení.
02. 03. 2008 | 14:52

bigjirka napsal(a):

Jeňýku Prouzo Anophele, ta "ústavní" procedura vedla ke čtyřiceti letům komunistického ujařmení a sovětské okupaci. Pokud ke komunistickému smýšlení - zjevně tedy - počítáte to, že volby se konají jednou provždy, je to ústavní... Ovšem s takovou ústavností jděte do řiti či do vašeho doupěte zla. Máte pravdu, že adresa v ulici Osvobozených Politických Vězňů je výsměchem.. to tedy jo...

Co se týče Pinocheta a Allendeho (naučte se lépe spelovat své guruy) - máte pravdu, situace je to mezní. Pinochet tam zabránil komunistickému převratu a nastolil pravicovou diktaturu. Nebudu to dál rozebírat, již jsme o tom někde psali a je to dost komplikované. Demokrat Allende se bránil v presidentském paláci Kalašnikovem. Ten má každý pravý demokrat pod polštářem.

Bratři Mašínové se podle mne zachovali v několika případech velmi nesprávně, podřezání vesnického četníka a střelba na hasiče... Ovšem myslím, že stát se k celé rodině národního hrdiny měl chovat trochu jinak, než ji šikanovat. Myslím, že Vy, chytráku, jste někde srovnával promyšlenou justiční vraždu Milady Horákové a další organizované chladnokrevné komunistické zločiny s činností bratří Mašínů. Na to mám jen jednu otázku (pane Stejskale, autorem je Jan Werich): Pane a Vy jste tak blbej anebo jste takovej gauner?

Nestačil by vám jen jeden nick? Ten Anopheles je docela výstižnej...
02. 03. 2008 | 14:55

bigjirka napsal(a):

Ahoj Javíte :-))))))
02. 03. 2008 | 14:56

Jeňýk napsal(a):

javíte, jedno vraždění vás pohoršuje (neříkám, že neoprávněně), ale o druhém se nehodláte bavit, tihle jsou jenom správni chlapi a kdo má jiný názor tak je u vás "blbej" i když se schováváte za Wericha. Nezdá se vám, že ztrácíte trochu úroveň ? Co to zkusit znovu a s klidnou hlavou ! Emoce zatemňují rozum.
To se bohužel týká i bigjirky, který sice uznává, že podříznout sví oběti je jaksi moc ale taky enchce srovnávat a dokonce mu vadí, že si Alledne (který mimochodem nebyl vůbec komunista) dovolil BRÁNIT (to slovo zdůrazňuji)bránil vojenskému puči o jehož fašistických rysech se dá vážně uvažovat. Opravdu objektivní postoj.
02. 03. 2008 | 15:39

ruda napsal(a):

Javíte, zabitím prvního nevinného pro mne ztrácí ten protikomunistický odboj Mašínů zcela důvěryhodnost. Byli stejní. Bojovali jen za sebe. Pokud jsem tedy o nich nečetl samou nepravdu. Najednou jsme národem bojovníků, zrovna my...
02. 03. 2008 | 16:05

bigjirka napsal(a):

Jeňýku Anophele Prouzo Allende, Wericha jsem si vypůjčil já. Ta citace ani tak nebyla pro vás, ostatně vy to ještě máte ve sklepě ve spisech. Já jsem jen napsal, že srovnání nešťastných individuálních činů obětí komunismu Mašínů s aktem komunistického státního hrdlořezného terorismu vůči Miladě Horákové a stovkám dalších obětí vaší zrůdné násilné ideologie, kterou dodneška slavíte, je zvrhlá bolševická drzost.
02. 03. 2008 | 16:32

ruda napsal(a):

Mašínové nebyli natolik obětí komunismu, jako ti mrtví byli oběti Mašínů. Obětmi komunistů byli jiní. Horákové podle vás zřejmě jen chyběla kuráž zabíjet...
Na tohle téma končím. Necítím se oprávněn k tomu, vyjadřovat se o životě a smrti jiných.
Jediné co vím je, že vražda je vražda a účel nesvětí prostředky.
02. 03. 2008 | 17:12

Javít napsal(a):

pane Jeňýk:
kdepak jsem napsal, že je někdo "blbej"?
Nějak jste si mně asi spletl s bigjirkou. Já jsem se za Wericha neschovával. Přiznávám však, že s názory bigjirky celkem souhlasím.
Zdá se tedy, že emoce cloumají Vámi, když má někdo jiný názor.
Souhlasím s tím, že vražda je vražda. Je však i obrana vražda ?
Když nezabiji já útočníka, zabije on mne. Co by asi udělal každý? Nechal se zastřelit ?
Co svět světem stojí, vždy budou nespravedlnosti a nikdo tomu nezabrání, ať se rozčiluje jak chce.
Vím, že je to poněkud zjednodušené, ale je to, bohužel, tak.
02. 03. 2008 | 17:25

Dezidér napsal(a):

ty rudý hajzle, kde bereš pořád tu drzost a kecáš ty své tlachy. Všechny komanče patří vystřílet a potom bude klid. zakroutit vám krkem, jak to sliboval Kléma!
02. 03. 2008 | 17:28

bigjirka napsal(a):

rudo, i Mašínové byli především obětí komančů a pak teprve tím ostatním. Myslím, že s rodinou národního hrdiny měl stát jednat velmi jinak. K pozitivnímu hodnocení jejich činů se také nedokážu připojit.
02. 03. 2008 | 17:56

Jeňýk napsal(a):

ad javít - tak to se kaji, zareagovali jste tak nějak s bigjirkou v tandemu,tak se mi to asi spojilo - nebojte, určitě nešlo o emoce. Mohl jste si všimnout, že v klidu s jiným názorem polemizuji a neosočuji.
Já z toho Wericha si spíš pamatuji to, že kráva je nebezpečná zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran. To samozřejmě platí i pro fanatiky všech druhů bez ohledůu jeslti přicházejí zleva či zprava - on je to vlastně takový druh blbosti.
V názoru na Mašíny se samozřejmě dál neshodnem (bigjirka dtto) - to co dělali, nebyla příměřená obrana ani ve snu. Zabij kohokoliv nebo budeš zabit kýmkoliv - podle toho se opravdu řídíte ? Život není akční film, takhle se nespravedlnosti neřeší ani v těžkých chvílích. Vražda zůstává vraždou i když jsou rodiče kdokoli - původ snad neospravdlňuje.
02. 03. 2008 | 18:59

bigjirka napsal(a):

nestačil by vám komáre jeden nick? Mohl byste zodpovědět jednoduchu otázku? Jste tak blbej nebo jste takovej gauner? buďte tak laskav a nepřekrucujte, co píšu.. pokud se to ovšem od komanče dá očekávat
02. 03. 2008 | 20:05

Javít napsal(a):

pro Jeňýk:
Myslím, že to hodně obracíte: "Zabij kohokoliv nebo budeš zabit kýmkoliv". To jsem přece neřekl. To je naruby.
Pokud mi někdo usiluje o život, bráním se. Přitom se ovšem může stát, že zabiji toho, kdo mě napadne, já.
To je logické, to by udělal každý. Nikdo, nebo málokdo je beránek, který se nechá zabít, aniž by se bránil.
Vy ano ?
02. 03. 2008 | 20:36

Prouza Jan, gauner zván napsal(a):

oba pánové, máte svou uhlířskou víru, kterou s vámi nesdílí většina našich občanů. Vaše věc, jste ale při tom nepochopitelně a zbytečně agresivní. Dovedete se vůbec zamyslet nad tím proč si 55% lidí u nás myslí že Mašínové jsou vrazi ? Podle mne lidé cítí že se tu překračuje určitá hranice úcty k lidskému životu.
Od začátku téhle asi marné výměny názorů jde o prostou věc. Tj. že spolu s jinými tvrdím, že vraždy byly vraždy a že se nelze vymlouvat se na nějaký historický kontext nebo přiměřenou obranu. Byla to brutálnější doba,útěk mohl být i hrdinstvím, ale co je hrdinského zabít spoutaného člověka ? Jakým tyranem byl obyčejný civil, pouhý pokladník z jednoho podniku, který se jen připletl Mašínům do cesty ? Co chcete říkat pozůstalým těchto hrůzně zabitých ?
Jestli se přes tyhle argumenty umíte dostat jenom útočností vůči lidém opačného názoru, tak nechme na ostatních ať si o gaunerství udělají svou představu. Pro mne je jen taková debata opravdu smutná zkušenost.
02. 03. 2008 | 22:10

bigjirka napsal(a):

Co to člověče žvástáte a proč překrucujete to, co píšu? To je už taková komáří zběsilost. Myslím, že ke skutkům Mašínů jsem vyjádřil dosti jasný odstup. Nechci diskutovat o nich, tam jste diskusi stáhl vy. V normálním státě by nikdo nemusel nikam utíkat. Přešly by první volby a komáři by byli v prdeli i se svou krvežíznivostí. V Grebeníčkových elektrických botách na cestu ke komunismu!
02. 03. 2008 | 23:23

bigjirka napsal(a):

Komunistický názor, to je koncentrát zločinu. Násilí, vyvlastňování. Plody syfilitických mozků.
02. 03. 2008 | 23:25

Jiří Dolejš napsal(a):

týden poté bych se už k diskusi asi nevracel, ale koncem týdne tu vypukl znovu zájem a tak dovolte ještě dvě poznámky.
1) Kriminalizace historie je ideologická, ne právní otázka. Obecně se držím toho, že lidský život je nenahraditelný a měl by být vážen vždy. Selektivně vážit jestli je cennější život političky M. Horákové nebo obyčejného pokladníka Rošického mi přijde jako pochybné.
2) Zločinnost je věcí určité praxe a ne ideálů spravedlnosti - i proto jsem citoval historické stanovisko z r. 1990 s onou "antistalinistickou distancí". V aktuálním stanovisku z 29.2. je zase obsaženo i připomenutí omluvy obětem před 18 lety - to je pro mne pevný pilíř identity nové KSČM, aby se to již nemohlo opakovat.
Ať již toto někomu stačí či nikoliv, uvádím aspoň tato fakta.
03. 03. 2008 | 12:28

Pobo napsal(a):

Dolejší, jděte i s těmi Vašimi pevnými políři identity nKSČM do ... někam, Vy už budete vědět kam.

P.S. :
Komanči všech zemí styďte se !!! (přinejmenším).
03. 03. 2008 | 12:38

bigjirka napsal(a):

Pane Dolejši, relativizujete právo i morálku. Nerozlišujete od sebe státní terorismus a individuální činy zoufalců - nechci se o Mašínech znovu rozepisovat - viz i můj příspěvek u Sokola. Milada Horáková a mnoho dalších byla chladnokrevně zavražděna zločinným justičním spiknutím, kontrolovaným zapráskanou kompartají. Nechápete rozdíl? Komunismus prostě je zločinné spiknutí. Žádný jiný stát neměl ve vládě zločince pod svými zločineckými nicky, než Sovětské Rusko. Lenčin, Kladivák, Ocelák... gauneři jak z komiksu... A vy jste měli předsedou estébáckého synka, docenta buzerační marxovědy, dědice kopyrajtu na Grebeníčkovy elektrické boty! Vy dokonce slavíte svůj zapráskaný únor. Prý legální a legitimní převzetí moci... Kašpaři... Kdyby to bylo legální a legitimní převzetí moci, byly by se v řádném termínu konaly volby a šli byste tam, kam patříte... do prdele... a kdyby se ty časy vrátily, Vy, Dolejši byste skončil na šibenici.. kdo myslíte, že Vám dal na budku? Já myslím, že Vaši ideologicky pevnější soudruzi.
03. 03. 2008 | 13:48

l napsal(a):

Ještě k článku. Obávám se, že v něm chybí velmi podstatné věci, totiž poukázání na tzv. komunistickou ofenzivu od podzimu 47. Tehdy už Gottwald opustil myšlenku na vyhrané volby a prosazoval co nejurychleněji tvořit v nekomunistických stranách "levice". Součástí komunistického nástupu byla i tzv. krabičková aféra, mostecká aféra, "spiknutí" na Slovensku (cca 500 lidí zatčeno pro "ludáckou" činnost , ještě do února 140 lidí propuštěno - byli by propuštěni samozřejmě další, jak vyplynulo z šetření Drtinova ministerstva spravedlnosti, jenže přišel Únor a pak tvrdé flastry).
03. 03. 2008 | 14:09

ZUZANA napsal(a):

TEST
03. 03. 2008 | 15:15

ZUZANA napsal(a):

Dalších pár věcí. Tigrid sice nemluvil o puči, ale jen co se formální stránky týká. Jinak s chutí parafrázoval Kopeckého (Únor je náš poloříjen): Únor je náš polopuč, malý, ale s nedozírnými následky. Samotné jméno Tigrida figurovalo na tzv. seznamu A, podle kterého se začlo zatýkat už 23.2. večer (Tigrid už byl v zahraničí).
"O specielní kroky usilovali nejen komunisté, ale ti se ukázali být připravenější,..." Obávám se, že to není pravda, nekomunisté po celou dobu krize stále vyzývali ke klidu. Jediný, kdo se o něco pokusil, byl Krajina, když si sezval 21.1. na poradu 40 krajských referentů branných komisí nár.soc. Požadoval od nich, aby se zaměřili na Bezpečnost a získávali informace. Vedoucí činitelé nár.soc. se od toho distancovali, i oni referenti reptali, že je to protizákonné. (zatímco pro komunisty od r. 46 pracovala celá Bezpečnost). Nekomunisté přece neměli šanci, Bezpečnost byla v rukou KSČ, armáda byla neutralizovaná (+ rozvědka v rukou Reicina)
"Pro nepřítomnost Noska ve vládě byl výkon tohoto usnesení vlády pozastaven. Protestující ministři ale nečekali na jeho reakci a spor dále eskalovali." To není úplná pravda. Ministři na schůzi navrhli, aby byl jmenován zástupce Noska, který by zjistil, zda bylo vládní nařízení z 13.2. splněno. Gottwald nedovolil hlasovat a schůzi předčasně (přes protesty nekomun.) ukončil. Zenkl 19.2. ještě navštěvuje Gottwalda, ten neústupný. Majer (soc.dem.) 21.2. navrhuje jednání na bázi Národní fronty, ale odmítnut (a už ani nebyl vpuštěn do rozhlasu, kde měl mít vystoupení). Správně připomínáte otázky, které Únor přinesl - ale ony přece existují i odpovědi. zatčení cca 900 funkcionářů nekomun. stran od 23.2-28.2., provokace v rozhlase, domovní prohlídky+zavírání sekretariátů, vyhození pověřenců Demokratické strany 22.2. atd. atd. - to byla připravená práce komunistů
03. 03. 2008 | 15:24

H.Teller napsal(a):

jestli bylo využití mocenských prostředků před únorem nepřiměřené, tak podřezání bezbranného četníka minimálně taky.
Celý ten cirkus kolem Mašínů a výročí Února je jen dobrý na odpoutání pozornosti od vládnutí MT.
03. 03. 2008 | 15:28

bigjirka napsal(a):

Prouzo, jděte už do hajzlu s tím multinickováním. Prouza Jeňýk Teller Anopheles, banda rudých nicků. Taky můžete být Lenčin, Ocelák, Kladivoun, jak je libo. Slavit výročí zkurveného puče může jen pošahaný zkurvysyn. Násilí před únorem, po únoru, v kominterně, všude. Myslím, že i tomu Dolejšovy jste dali na budku sami. Už jste si, Anophele, vzkoušel Grebeníčkovu elektrickou obuv? Zeptejte se, zda nějaký pár ve skříni po tatíkovi nezahálí. Na 230V pojedete jako fretka :-D
03. 03. 2008 | 16:03

JP napsal(a):

tohle myslím opravdu mluví za sebe samo.
Škoda, mohli jsme se něco dozěvdět i něco z vašich věcnějších argumentů (snad je máte).
No jak myslíte, klidně prskejte dál - ten počítač to vydrží. Tak zase někdy.
03. 03. 2008 | 16:09

bigjirka napsal(a):

Dolejšovi.. :-)
03. 03. 2008 | 16:09

bigjirka napsal(a):

Další nick.. Vy jste asi nějaký dementní humanoid.
03. 03. 2008 | 16:32

bigjirka napsal(a):

Ha. Říši zla došly patrony do sračkometu.
03. 03. 2008 | 23:47

ZUZANA napsal(a):

Pane Dolejši, podívala jsem se na Vámi zmíněné prohlášení KSČM k Únoru z 29.2. Stojí v něm mj."...Antikomunisté se snaží zastřít fakt, že KSČ v této době byla na rozdíl od svých protivníků spojena s životními zájmy širokých neprivilegovaných vrstev, aktivně je prosazovala a všemožně mařila snahy zbohatlických vrstev strhnout politickou moc do svých rukou. Právě tato skutečnost jí přinesla úspěch a jejím oponentům zaslouženou porážku. KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948..." Předchází větě o tom, že se komunisté již omluvili. Vám to nepřipadá jako perverzní výsměch? Když se dnešní KSČM hlásí k revolučnímu základu Února, znamená to, že se přece hlásí k zatýkání, mučení (bylo již 23.2. po zatčení branných referentů národně socialistické strany), konstrukci naprosto vylhaných procesů (viz Bugárova skupina na Slovensku, připravováno již od podzimu 47). Vyšetřovatelé z ministerstva spravedlnosti, kteří šetřili komunisty připravené mostecké "spiknutí" a bomby poslané z KV KSČ z Olomouce (Krčmaně), byli zatčeni 24.2., justiční rada Marjanko vazbu nepřežil (zřejmě zabit), stejně tak se domů nevrátil korunní svědek Loveček. A tak by se dalo pokračovat. Vy jste zmínil práce Kaplanovy - jak se snese toto usnesení KSČM (o bezostyšně vylhaných rozhovorech Filipa a Grebeníčka nemluvě) s prameny, které jsou v těchto knihách ocitované (tedy nedá se vymlouvat na fabulaci a antikomunismus autora)?
04. 03. 2008 | 10:08

levou perspektivou napsal(a):

měl únor revoluční základ proto že masy lidí tehdy opravdu chtěli změnu k socialismu. Šlo nejen o objektivní nálady ale i o aktivitu lidí, kterou komunisté cílevědomě organizovali.
V jejich uchopení moci už byl přítomen prvek budoucí totality a proto někteří na levici říkají, že šlo jen o pokus, co selhal (demokratičtí socialisté), jiní zase hovoří o ukradené revoluci (Dolejš, Ransdorf).
Nic než názor - berte, neberte. Proč Únor nebyl prostým pučem i pro některou pravici (viz citovaný Tigrid)nechám k úvaze jiných.
04. 03. 2008 | 13:39

ZUZANA napsal(a):

Pro "levou perspektivou"
Ano, lidé chtěli socialismus, nikoli však ten dovezený z východu. A tady asi nastává první problém. Komunisté se tvářili, že jsou demokraté nejdemokratičtější, což jim začasté baštili i nekomunisté ("naši komunisti jsou jiní", nebo "Kopeckému ne, ale Gottwaldovi a Noskovi se dá věřit"). Když začali být komunisti od podzimu 1947 stále bezskrupulóznější, bylo to dáváno za vinu jejich nervozitě z voleb. Přílet Zorina 19.2. 1948 brali nekomunisté jako dobré znamení, že Zorin je vyslán Moskvou, aby KSČ domluvil, protože dění v Československu dělá Moskvě ostudu(!) A další problém. Komunisté o sobě tvrdili, že jen oni jsou zastánci cesty k socialismu. Což je samozřejmě lež jak věž, protože žádná ze stran v Národní frontě nebyla pravicová, "benešovský" socialismus chtěly všechny, sociální demokracie leckdy komunisty "předjížděla zleva". A tyhle dvě představy, které o sobě vytvářeli komunisti, nekomunisté těžko mohli v krizi nějak změnit, když obyvatelstvo bylo masírováno komunistickou propagandou jednak skrz média, druhak perfektně organizovanou stranickou strukturou v závodech s Bezpečností za zády. A pak je samozřejmě další problém, že nekomunisté byli neskutečně naivní a neobratní:-). Takže dá se říct, že opravdu o puč nešlo, ale hlásit se k Únoru tak jako KSČM, to je přece naprosto nepřijatelné!
04. 03. 2008 | 16:03

bigjirka napsal(a):

O puč tedy opravdu šlo. Protože kdyby nešlo, byly by následující svobodné volby komunisty smázly.
04. 03. 2008 | 19:01

Prouza napsal(a):

k paní Zuzaně - bolševický monopol na socialismus je nepochybně blbost a dosáhnout takového cíle demokratickými prostředky naopak samozřejmý požadavek. K čemuse to ale dnešní KSČM vůbec hlásí ?
Vést dnes jasnou dělící čáru mezi "jakobínskými" postupy a legalitou lidové revoluce bude chtít ještě diskusi o faktech (v rozdělené levici např. o způsobu obsazení centrály ČSSD Na pořící SNB a fierligerovskou menšinou nebo již zmiňovaný slučovací sjezd)
Ale spor mezi reformní a radikální levicí někdy nabývá podoby zda socialismus vůbec.
Ono bernsteinovské "hnutí je vším" není o kroku k systémové změně. A ukažte mi někde sociální demokraty, kteří přes své členství v Socialistické internacionále tady mají nějakou jasnější systémovou vizi.
05. 03. 2008 | 14:15

ZUZANA napsal(a):

bigjirkovi: podle slovníkového hesla o puč nešlo, v širším významu by se asi dalo. Kdyby se před volbami 1948 mohlo psát a mluvit v rozhlasu o komunistických šílenostech na Slovensku, posílání bomb a SNB=KSČ, tak to určitě komunisti prohráli.
Prouzovi: to obsazení sekretariátu sociálních demokratů se odehrálo dokonce bez vědomí Fierlingera. Byla to akce KSČ s přímým souhlasem Gottwalda a Slánského, velel tomu Závodský z evidenčního oddělení ÚV KSČ. Ze sociálních demokratů tam byl Němec, který už se účasnil za sociální demokracii komunistické demonstrace 21.2. na Staroměstském náměstí. Jinak navezení milicionáři z fabrik a vybraní radikální studenti
05. 03. 2008 | 16:20

bigjirka napsal(a):

Zuzano, všimněte si, že to řadím do kontextu. Technicky vlastní převrat pučem nebyl. Pučem byl v kontextu předcházejících a následujících událostí a neexistence dalších voleb.
05. 03. 2008 | 23:21

bigjirka napsal(a):

Prouzo, sračkometníku rudý: jeden nick stačí!
V Grebeníčkových elektrických botách na cestu ke komunismu!
05. 03. 2008 | 23:24

bigjirka napsal(a):

Proč děláte hrubky? Naučte se psát, anophele!
05. 03. 2008 | 23:25

bigjirka napsal(a):

Zuzano, aby Vám bylo jasno: Prouza Jeňýk anopheles levá perspektiva nám píše mpřímo z doupěte bolševických oblud, kterým patří IP adresa 212.158.130.34
05. 03. 2008 | 23:28

H.Teller napsal(a):

poslušně hlásím, že jsem také z té adresy - to aby to měli udavači lehčí.
Chápu, že lexikálně tedy nejde o puč, ale revoluce dělá problém proč ? V revolucích jde o pohyb lidových mas směrem od starého k novému. Pokud jde o problém legální revoluce, to už psal lenin k legálním marxistům. Nezužovat pouze na formální demokratické procedury.
06. 03. 2008 | 08:19

ZUZANA napsal(a):

H. Tellerovi: S tou revolucí to je taky ošidné. V únoru nešlo o nějaký spontánní pohyb lidových mas od staršího k novému. Pro ilustraci: o sjezdu závodních rad se uvažovalo na ÚV KSČ od 22.1. 1948, kdy byli komunisté přehlasováni v otázce úpravy platu státních zaměstnanců (pro pořádek - nekomunisté chtěli přidat víc). 11.2. už usnesení předsednictva ÚV KSČ: "S otázkou svolání sjezdu vystoupí představenstvo ÚRO, které též vypracuje program sjezdu. Soudruh Bareš se pověřuje vypracováním návrhů rezolucí a) všeobecné b)rezoluce obsahující všechny požadavky. Ty se předloží ke schválení..." Ta známá scéna ze Staroměstského náměstí z 21.2. nebyla projevem netrpělivosti mas, ale perfektně zorganizovanou akcí, kdy byla přes noc z 20.-21. zburcována členská základna strany v celém pražském kraji, jelikož Gottwald usoudil (myšlenka na demonstraci se objevila až večer 20.2.), že mezi demisí a sjezdem závodních rad 22.2. by bylo akční vakuum. Další dny až do 25.2. se také ze strany komunistů nic moc spontánního nedělo (v tom smyslu, že nekomunistických akcí bylo víc), generální stávka probíhala ve zmanipulované atmosféře s akutní hrozbou vyhazovu v případě nesouhlasu.
06. 03. 2008 | 09:06

Prouza napsal(a):

ještě za mne - Zuzano, říkáte, že se KSČM hlásí k polopuči a k politickým procesům, mučení a dalším excesům a masy tomu dělali v únoru jenom zmanipulovanou štafáž.
Jenže v tom stanovisku je že se KSČM hlásí k revolučnímu základu Února 48 (ten částečně přuipuštíte) a k obětavosti budovatelů (to nadšení u významné části populace existovalo).
Z toho nevyplývá, že se hlásí k projevům státního teroru, likvidaci opozice apod. A to jestli aktivity mas byly živelné a nebo organizované je snad druhotné, pokud šlo o skutečnou aktivitu.
Diskutovat by se jistě dalo ještě dlouho, ale podle mne je i v tomto stanovisku zřejmá jak konktinuita s odkazem sociálních revolucí, tak diskontinuita vůči tomu totalitnímu co přinesl bývalý režim.
06. 03. 2008 | 12:29

bigjirka napsal(a):

Prostě a jednoduše, Zuzano, komáří tůň je sídlem zla pořád. Dobře, že to víme. Raid na ně. Soudruzi, v Grebeníčkových elektrických botách ke komunismu pochodem v chod!
06. 03. 2008 | 16:16

bigjirka napsal(a):

Tellere, vy jste leninista? Máte taky syfilis?
06. 03. 2008 | 16:24

bigjirka napsal(a):

P.S. Tellere, každý není tak blbý jako komár, aby neviděl, co mu vyskakuje pod pacičkou a neuměl si na internetu najít, jakým zrůdám patří ta IP adresa.
06. 03. 2008 | 16:26

JP napsal(a):

o nezadatelném právu na systémovou změnu a jiných nebezpečných myšlenkách
např. na http://www.samospravnysocia...
06. 03. 2008 | 18:20

bigjirka napsal(a):

Prouzo, nestačí vám jeden nick jako normálnímu člověku? Vy, vymaštěné komunistické palice, nechápete, že v demokracii probíhá systémová změna neustále. To jen u vás, nacistických a komunistických vrahů poté, co se vám pololegálními způsoby podaří zmocnit se moci, další volby se již nekonají. Vražda demokracie není systémovou změnou, je aktem násilí. To je to, chápete to?
06. 03. 2008 | 22:16

ZUZANA napsal(a):

Prouzovi: Prohlášení k 60. výročí Února nestojí osamoceně, kontext dalších vyjádření KSČM promlouvá zcela jasně. Ale i samotné přihlášení k revolučnímu základu Února v onom prohlášení nestojí tak, že by se nynější komunisti hlásili ke koncepci demokratického socialismu, ale stále slyšíme nesmyslně plkat o tehdejších "snahách zbohatlických vrstev strhnout politickou moc do svých rukou. Právě tato skutečnost jí (KSČ) přinesla úspěch a jejím oponentům zaslouženou porážku."
Shrňme si to znovu. KSČ od podzimu 1947 nešlo o nic jiného než o uchvácení moci, o neprivilegované vrstvy (které to vlastně byly? V té době dělníci byli možná politicky privilegovanější vrstvou než dejme tomu živnostníci) jí šlo potud, pokud jí to pomůže v zápasu o moc. Nekomunistické strany stále doufaly ve spolupráci NF, žádné spiknutí proti pracujícímu lidu se absolutně nechystalo, lidová demokracie, tak, jak fungovala od osvobození + snaha o demokratický socialismus byly programem, který všechny strany chtěly dodržet. Kromě KSČ. Ta však díky svému monopolu v Bezpečnosti, informacích a perfektní proorganizovanosti + už vzpomínaným represivním opatřením dokázala naprosto lživě vsugerovat, že právě ona je jedinou zastánkyní demokracie a NF, ona jediná je pro demokratický socialismus (a tady můžeme mluvit o zmanipulovaném "revolučním základu"), ačkoli už půlrok drsně pracovala na rozbití jednoho i druhého. Jenže to už se moc nedostávalo na veřejnost. Absurdní situace. K čemu se tedy dnešní KSČM hlásí? Jestliže k odhodlání lidí k socialismu a demokracii, pak přece musí naprosto bezpodmínečně odmítnout tehdejší politiku KSČ; jestliže dnešní komunisti chválí tehdejší KSČ, pak je to buď parta naivů, která stále věří vybásněné historii Vítězného února, nebo lidi, jež nepřestává fascinovat vidina neomezené samovlády.

bigjirkovi:s tím pučem v kontextu voleb to sedí. Jestli tedy pro to politologie nemá jiný výraz:-)
06. 03. 2008 | 23:04

Jéňa napsal(a):

no vidím, že vy jste to Zuzano pochopila, jenom možná není přesně určená ta dělící čára mezi oním odhodláním k socialismu a demokracii a tou monopolizací moci. Ale ono říci, ře se to překlopilo v pondělí v 23.11 je asi problém, kontext nekontext.
06. 03. 2008 | 23:12

bigjirka napsal(a):

Jéňo Pazgřivče, fšecko je jasné. Když nejsou svobodné volby, není demokracie a moc je uchvácena, v tomto případě komářími hlavami. Tedy internacisty, předtím zase nacisty.
07. 03. 2008 | 00:32

bigjirka napsal(a):

Je jasné, že ty hnusné kreatury to překlápěly postupně už od 45. Lhali, podváděli, později zatýkali a mučili. Rolníkům slibovali hory i s horákama.
07. 03. 2008 | 00:33

Olga Bohmová napsal(a):

Ahoj Jirko,

pořad České televize Co týden vzal se Z. Bubílkovou - jeho poslední díl, kde jsi byl hostem i Ty - režíroval Tonda Vomáčka...a jaká shoda okolností. Právě on totiž byl v listopadu a prosinci 1989 režisérem přímých přenosů protestů z Václaváku a posléze i z Letné. Ten úplně první "přímý přenos" z Václaváku byl ale přímým jen prvních 15 minut. Posléze, protože do něj živě a "nevhodně" vstupovaly rozhovory s obyčejnými lidmi, byl násilně stopnut a vše procházelo již cenzurou. Tehdy jako zaměstnankyně Československé televize jsem se pohybovala poblíž dění, proto to vím. U dveří do režie stáli muži z Lidových milicí a vojáci a na pana režiséra Vomáčku téměř mířili zbraněmi. On byl střídavě zelený a bílý jako stěna, neb ještě nikdo v té době nevěděl, že vláda KSČ půjde od válu, a tak se všichni báli. Pak jsem vše sledovala z projekční místnosti...Myslím, že to, jak se strana chovala v tomto příběhu (chtěla si samozřejmě zachovat mocný vliv na tehdy jedinou televizi) jen dokresluje, jak násilně si vynucovala na lidech poslušnost. Nějaké kecy o Vítězném únoru jsou dnes už pasé a divím se, že se KSČM tak ponižuje. Jinak Ti přeju, abys zase našel sílu v to chovat se rovně a hezky k lidem, kteří Tě mají rádi. Olina
07. 03. 2008 | 14:14

Javít napsal(a):

Tak by mě zajímalo, pane J. Dolejší, kdy ti, co stále volí komunisty, pochopí, že KSČM je strana nereformovatelná. A že její idea, znárodnění soukromého majetku a vláda lidu, je stále její prioritou.
Co říkáte na SMK ?
08. 03. 2008 | 09:28

Jeňýk napsal(a):

ehm, SMK je bývalý severomoravský kraj či jaká zkratka ? Vztah k tématu sociálních revolucí je poněkud nejasný.
08. 03. 2008 | 18:29

bigjirka napsal(a):

je to zkratka Svinských Mongoloidních Komančů
08. 03. 2008 | 21:24

Janosz napsal(a):

nabídl bych Stranu maďarské koalice - komu je blízký Slota, třeba se taky rozvášní.
08. 03. 2008 | 22:39

bigjirka napsal(a):

Dokázal byste nějak rozumně odpovědět na to, proč vám jako normálním lidem nestačí jeden nick?
08. 03. 2008 | 23:42

P.J. Cambronne napsal(a):

La garde meurt et se rend pas !
24. 03. 2008 | 10:21

bigjirka napsal(a):

hele, cabróne, zalez kam patříš, multinicku. Vy musíte být úplně psychicky vyšinutý člověk, bude to asi schizofrenie s mnohočetným rozštěpením osobnosti...
24. 03. 2008 | 12:24

Pierre-Jacques C. napsal(a):

Pourquoi etes nerveux ? Nick il n´est pas important !
24. 03. 2008 | 23:03

bigjirka napsal(a):

Já nervózní nejsem cabróne. Nesnáším komáry, nácky a jejich rudou, bílou, žlutou a černou. You dirty cunt, I'll shit your moth full.
24. 03. 2008 | 23:58

Etiene napsal(a):

Ma replique resonne comme le mot de Cambronne (mérde). Aur revoir.
25. 03. 2008 | 10:15

bigjirka napsal(a):

fuck you, cabróne! proč ne rusky? děláte něco s tou multiplikativní poruchou osobnosti, ibn šarmúta?
25. 03. 2008 | 22:28

M. napsal(a):

Nevím proč se tady někteří rozčilujou na Jakoby komunistu Dolejše ,vždyť on jím vůbec není , jenom se mu sněma daři .
26. 03. 2008 | 16:48

bigjirka napsal(a):

M., jakobykomunista Dolejš je tím, co Lenin nazýval užitečným idiotem. Patří k těm, kteří by pak šli na šibenici nebo do lákru mezi prvními. To nic nemění na tom, že je ochoten pravděpodobně ze ziskuchtivosti aktivně napomáhat k rebootu internacismu. :-)
26. 03. 2008 | 23:39

jaryn napsal(a):

soudruhu Dolejšovi:

Tak jste nám tady předvedl odpudivé komunistické pokřivenosti, lakování a překrucování. Koneckonců jako vždy. Vaše stranicky pokřivené pohledy na historii jsou tristní.
Pro mě jste zločinecká organizace, váš program je skrytě zločinný a jako jednotlivci jste malá zločinecká kolečka velkého zločinného stroje. Tomuhle slovníku, soudruhu, jistě dobře rozumíte.
Propříště si svoje vylhané pohledy na historii nechte od cesty. Radši běžte dělat stranickou sbírku na šátky pro severokorejské pionýry.
17. 04. 2008 | 10:59

jardin napsal(a):

joj, to je řízné slovo... že by očista od temné reakce - jen pro změnu z opačné strany ?
Nějak mi ti jediní spravedliví a svědomí nejdou dohromady.
02. 06. 2008 | 16:09

čori napsal(a):

jo, jo - zloděj volá chyťte zloděje - malej nebo velkej jirka, kdo se zastane chudáků ?
17. 06. 2008 | 14:03

Jeňýk napsal(a):

s odstupem skoro po roce - společenské vědy by měly vážně dohnat dluh při zařazení československého únoru k různým sociálním revolucím. V čem byl objektivní a v čem nezralý a v čem deformovaný na rozdíl od jiných revolucí.
Vyhneme se tak zjednodušování roku 1989 jako pouhého mocenského antiúnora, který nás měl zbavit zla a automaticky tak zavést dobro. Což je očividná blbost.
Objektivní rozdíl roku 1948 a 1989 je minimálně v tom že se rozpadlo pojaltské uspořádání Evropy. A obě strany bipolárního světa při tom používaly opravdu všeliké metody.
01. 01. 2009 | 12:00

Vochomůrka napsal(a):

vízěná středa podle agitpropu

http://www.komsomol.cz/agit...
08. 11. 2009 | 09:28

Jeňýk napsal(a):

hezké, vochomůrko, hlavně ten gršía spurný jako zdroj světla pravdy. vy tomu věříte od posldného písmene ?
27. 12. 2009 | 12:45

Aole napsal(a):

Gríša neboli Jindřich Spurný byl komunistický novinář a ideolog, za války v emigraci, což ho jako zdroj světla v očích některých soudruhů později zpochybnilo.
V roce 1948 byl ale osobním tajemníkem komunistického ministra vnitra v Gottwaldově vládě, soudruha Noska.
To co napsal o únoru je klasická agitka (jen s opačným zmaménkem oproti těm dnešním) a ne historická práce - to snad vochomůrko s jeňýkem vnímáte.
19. 01. 2010 | 13:36

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
13. 02. 2010 | 20:55

Value City Furniture napsal(a):

thanks you very much
21. 02. 2010 | 22:02

raudensah napsal(a):

i like it .thanks for your information
24. 02. 2010 | 22:42

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much
04. 03. 2010 | 02:34

eR Ká napsal(a):

Nedůslednost v naplňování základních principů marxismu-leninismu umožnila podcenit vliv a odhodlání protisocialistických sil. Ty díky frazeologii o lidských právech zaklínajíce se vylepšováním socialismu ovlivnily veřejné mínění ve prospěch politického převratu. Oportunismus vedení KSČM se stal pomocníkem vědomé zrady bývalých představitelů SSSR, kteří se schovávali za obrodu a rozvíjení leninismu. Únor žije - únor přijde !
04. 03. 2010 | 15:48

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:07

Jeňýk napsal(a):

eR Ká - zkus třeba tohle, bojovníku :
http://blog.aktualne.centru...
06. 03. 2010 | 07:59

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:20

Jealous napsal(a):

na webu komsomolu se jeden jejich člen dneska otevřeně chlubí
"Děkuji osobnostem jako např. Klementu Gottwaldovi a politickým vězňům nepotřebuji projevovat úctu, kterou si nezaslouží."
Blbec nebo provokatér ? V každém příadě je trest KSČM za všechny její hříchy, že má takovýhle dorost.
23. 04. 2010 | 16:57

Jeňýk napsal(a):

inu pro někoho Vítězný únor je prostě stále vítězný a nic víc - po tolika letech ten smutek po Gottwaldových šibenících je sice spíš dagnoza, ale i na to může být použita svoboda.
03. 08. 2010 | 19:28

Calipo napsal(a):

nechte ten slavně neslavný únor historikům a raději řešte za kolik bude v únoru teplo a elektřina - to lidi trápí víc
02. 11. 2010 | 13:22

Vochomůrka napsal(a):

tak jsem sem dal před rokem odkaz na SMKČ a jejich víru ve velký únor z velkým "V" - ale situace se ani za mák nezmělila:
Na tom jejich www.komsomol.cz se pořád modlí jak se tehdy "našim pracujícím podařilo vybudovat socialismus, ale dokázali to. Toho bychom si měli všichni vážit! Díky únorové revoluci se nám dobře dařilo více jak 41 let."
Nějak si tihle mladí rudoši nevšimli že mezitím s tím gottwaldovským socialismem prohráli a tak slaví vítězný únor pořád dokola. To opravdu ty cena tepla a elektřiny vyřeší.
24. 02. 2011 | 10:29

AWFk napsal(a):

a je to tu zase - ale tentokrát už jen jako komedie. Prý bude zítra pár rudých důchodců s několika mladými fabatiky vyhlašovat (symbolicky nad hroby) bolševizaci KSČM. Tleskám - aspoň bude jasné kdo je kdo a celý tenhle nenávistný, stalinofilní spolek půjde v čele s rudou Semelovou do háje. Ani je nebude nutné zakazovat. Definitivně se ztrapní sami !
24. 02. 2011 | 18:57

Vochomůrka napsal(a):

To co předvádějí pamětníci a fandové gottwaldovského modelu je vlastně parodie a ti mladí rudoši jsou bud hloupí a nebo yvčůraní. Buď si notují se zoufalci a nebo doufají, že i jim se jednoou podaří přeměnit hlasy protestních voličů v poslanecké platy.
Ale "alles ist vorbei" - soudružka poslankyně Semelová může volat po bolševizaci strany a hájit hrdiny pohraničníky, kteří stříleli na ty, kde chtěli opustit tuto zemi. Zůstane jen ten podvod na voliči - navrch populistické řeči a uvnitř to stalinofilní jádro.
Vytváří dohromady virtuální dojem, že lidem může pomoci, ale ve skutečnosti je odsouzena k tomu, že jí ti ostatní jen dovolí sbírat drobty spadlé z jejich stolu. A skutečným změnám spíše brání - viz jejich konzervativní souznění s dedkem Klausem.
25. 02. 2011 | 17:25

Jeňýk napsal(a):

vlajky s Gottwaldem v roce 2011 ? Bizarní, ale už v roce 2004 nad hrobem Gottwalda řečil šéf komunistického svaztu mládeže, že : "Elán a revolučnost mladých členů Komunistického svazu mládeže opírající se o bohaté životní poznatky zkušenějších generací v KSČM umožní postupovat jednotně v celé naší straně a správně pojmenovat současné problémy. Těm, jenž se komunistům posmívají, vzkažme slovy Klementa Gottwalda : přejde vás smích“.
Tady už pokrok v myšlení asi není možný - to je na šusdefekt. Ale otázkou je co ti ostatní, bez diagnozy fanatismu, co řeší nikoliv minulost ale budoucnost ? Co lidi jako Dolejš či Kováčik...
25. 02. 2011 | 19:09

Mordochaj napsal(a):

co na to kováčik nebo Dolejš ? stačí když řeknou zda souhlasí s tím co jejich mladý soudurh říká, tj. že Kléma měl skutečně pod čepicí a že bez něj by Češi a Slováci nrbyli po roce 1948 poprvé v dějinách skutečně svobodní;
Minulý režim skutečně pskytoval každému sociální jistoty, ale s tou svobodou po gottwaldovsku to byl přeci jen vachrlaté, ne ?
01. 03. 2011 | 16:13

jiridolejs napsal(a):

někteří se sem od 60. výročí roku 1948 vrátili, tak bych jim vzkázal že stále platí to co jsem tehdy připomněl :
1) Komunisté po roce 1989 k 42. výročí Února jasně řekli: „Dnes se chceme co nejrozhodněji distancovat od nedemokratického upevňování stalinistického modelu socialismu po únoru 1948 a všech pozdějších deformací způsobených monopolem moci jedné strany.“ (Rudé právo, 2.2.1990).
2) K 50. výročí Února v roce 1998 k tomu KSČM dodala: „Mnohá očekávání naplněna nebyla. Došlo i ke zneužívání moci. Systém existující od roku 1948… ochudil původní pojetí socialismu.“ (Haló noviny, 25.2.1998).
Jednotlivci mohou mít různé názory, ale pro mne je tohle konsensuální a klíčový výstup za KSČM jako celek. Takovou KSČM jsem pomáhal posledních 20 let budovat.
02. 03. 2011 | 08:53

Vochomůrka napsal(a):

je hezké že tomu věříte, ale panoptikum v KSČm je čím dále bláznivější : na jedné straně semelová glorifikující 50. léta, na druhé straně koryfej Rudého práva Kojzar, který v komunistických halo novinách varuje semelovce že jejich pietní akt k 63. výročí "vítězství pracujícího lidu" u hrobu Gottwalda na Olšanských hřbitovech je hloupou provokací.
Přitom to není poprvé co se takhle pražští stalinisté snaží otočit kolo dějin zpět. Viz loňský pietní akt k 131. výročí narození J. V. Stalina loni na Letné. Že je s KSČM v podstatě vše v pořádku už asi pane Dolejš věříte jenom vy sám
07. 03. 2011 | 10:40

Meewayday napsal(a):

adobe premiere elements 7 update adobe reader will not open http://bdaynkt.hostingsociety.com/acrobat-reader-9-update.html acrobat reader
17. 02. 2012 | 16:26

pche napsal(a):

po 65. letech je to už hodně téma pro historiky - vrátit se to nemůže. Škoda jen že se sami komunisté se svými experty nezapojili do toho bádání jak to s tím vyakčnováním tehdy bylo. Líp by se jim dalo věřit, že jsou jiní.
24. 02. 2013 | 11:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy