Globální oteplování – věda, politika, náboženství

24. 05. 2007 | 23:53
Přečteno 16082 krát
Globální oteplování planety v souvislosti s koncentrací skleníkových plynů není téma nové. O tzv. skleníkovém efektu se psalo již v 19. století. Rovněž je známo, že koncentrace skleníkových plynů v geologické minulosti země opakovaně kolísala.

V průmyslové epoše k tomuto jevu přispívají lidé a to spalováním tzv. fosilních paliv (uhlí, ropy a zemního plynu) ale i redukcí vegetace, popř. fytoplanktonu. V loňském roce vyvolala rozruch zpráva britského ekonoma Nicolase Sterna, která na rozdíl od předchozích zpráv požadovala razantní řešení problému. Dosavadní zprávy totiž předpokládaly, že je dostatek času na zavedení účinných ekologických technologií. Varovný scénář obsahuje i zpráva IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) jakožto povolané instituce OSN. Ta samozřejmě pracuje i s jinými scénáři. Varovný scénář ale zahrnuje riziko, že na to čelit klimatickým změnám v horizontu nadcházejících desetiletí nebude mít světová ekonomika sílu.
To, jaký scénář bude pravděpodobnější a jaké se tedy mají přijmout strategická rozhodnutí v oblasti energetiky, podpory nových technologií ale i omezování spotřeby, podstatnou měrou ovlivní další vývoj. A tématu se ujali politici reprezentující různé zájmy. A ti si prognostické scénáře upravují po svém. Samozřejmě že jsou odlišné zájmy např. výrobců ekologických technologií nebo naopak producentů ropy a plynu. Nastavení regulace také podstatnou měrou ovlivní parametry konkurenceschopnosti a ovlivní mezinárodní obchodní vztahy. Přistoupit na příslušné dohody není jednoduché – to ostatně potvrdil i Kjotský protokol o emisních limitech. K němu se dlouhodobě stavěly odmítavě už USA. A většina signatářů navzdory svému podpisu své emise spíše zvýšila. S novými dohodami ale budou mít problémy i nově se industrializující země jako Indie a Čína. Nechtějí mít stejná omezení jako rozvinutější země, protože by jim to ztížilo odstranění jejich zaostalosti. Dodatečné náklady na přísnější ekologické limity jim totiž nikdo nezaplatí.
Ekonomické souvislosti klimatických změn nabyly i u nás na aktuálnosti v souvislosti s otevřením otázek perspektiv naší energetiky. Březnový summit EU se věnoval otázce složení energetického mixu v budoucí produkci energie. Je zřejmé, že špatné rozhodnutí by zakládalo problémy do budoucna, a to co do nároků na ekonomiku, na energetickou bezpečnost, ale i na parametry trvale udržitelného života. Klíčové otázky se týkají zvýhodnění obnovitelných zdrojů energie a emisních limitů. Vláda ČR si k otázkám energetické bezpečnosti zřídila expertní komisi v čele s akademikem Pačesem. Budeme omezovat jaderný digram, budeme závislí na dovozech surovin z rusé Sibiře, máme dostatečnou kapacitu dalších obnovitelnýc zdrojů? To jsou všechno důvody, proč jde o obnovení prací na aktualizaci energetické koncepce země.
Václav Klaus, podruhé kandidovaný na prezidenta ČR, převedl toto téma na boj za svobodu. Posouvá tak vědeckou a praktickou diskusi do roviny politických ideologií. Cílem jeho útoku je údajně nebezpečná ideologie enviromentalismu. V reklamě na jeho nejnovější knihu „Modrá, nikoli zelená planeta“ vidíme naši nebohou planetu spoutanou zelenými řetězy. A stylem sobě vlastním rozzlobeně káže, že hrozba globálního oteplování je nesmysl, že klima má prostě výkyvy a že bojovat se změnami klimatu vládními zásahy je neekonomické. Snaží se bořit mýty, ale vytváří přitom mýty jiné. V boji proti byrokratické reglementaci opomíjí fakt, že tvorbu obecných regulí vyžaduje i svobodný svět. Dokonce i jeho konzervativní kolegové doma i v zahraničí ho v jeho nechuti k zelené varvě museli upozornit na to, že ne každý ekolog je blouznivý a nebezpečný „enviromentalista“.
Klaus volá po vědecké poctivosti při hodnocení klimatických změn – ano, antropogenní vlivy jsou někdy nadceňovány. Ale odlišit to v datech za posledních dvě stě let a ve vztahu k poznatkům z klimatických změn v minulosti vzdálené statisíce či miliony let je těžké. Poctivý přístup usiluje o to rozlišit pravděpodobnost predikce lidského vlivu na pozadí přirozené klimatické variability. Tyto předpovědi jsou stále nejisté, přesto princip předběžné opatrnosti velí pracovat i s kritickými scénáři a ne je ignorovat. Úplné odmítání preventivních přístupů je od Václava Klause, jako člověka s vědeckou karierou, nepochopitelné. I změna teploty v desetinách stupně může vyvolat nepříjemné a rozporné globální efekty. A pokud budou probíhat globální změny nečekaným tempem, adaptace bude velmi obtížná. Ano, změny mohou vést i k tomu, že bude obyvatelná obrovská část Sibiře, ale jiné území se třeba zase promění v poušť. Planeta by to jistě vydržela – vydržela i horší věci. Ale může se to týkat života stovek milionů lidí a stát nás možná zbytečně i biliony dolarů.
Také je pravdou, že je třeba v diskusích o ekologických regulacích rozlišovat co je lobbystický zájem a co strategické řešení. Nelze přijmout regulaci, která by mohla vést k sociálnímu a ekonomickému kolapsu, ani kývnout na nespravedlnost regulace jenom pro někoho. Např. export ekologických problémů z regulovaného území může paradoxně přinášet někomu zisk, ale celkově by šlo o postup škodlivý. Nemohu prostě souhlasit s abstrakcí, že pouhá lidská spontaneita vše vyřeší. Tržní preference prostě doplňuje politický zájem na souladu výrobních a ekologických aktivit v podobě obecných demokraticky přijímaných principů. To nemusí (a také nesmí) vést k nějaké autoritářské ekokracii, kterí chce přeorganizovat celou planetu.
V závěru má Václav Klaus jasno: „Bohatství a technický pokrok ekologické problémy řeší, nikoliv vytváří.“ Ano, jedině technologie může překonat některá omezení. Technika sama o sobě není nepřítelem přírody. To však nezmanená, že lze problém externalit podceňovat a spoléhat se na linearitu vědeckého pokroku. Lidstvo už zažilo přílivy a odlivy inovačí aktivity. Tvrdit, že čím chudší lidská společnost je, tím brutálněji se k přírodě chová, je stejně vágní jako tvrzení opačné, že prostota chudoby spasí civilizaci před hydrou konzumu. Statická představa o rovnováze lidstva a přírody je chybná. Dosažení určité balance však vyžaduje komplexní a dlouhodobější přístup. Zesměšńovat ty, kteří na potřebu této náročné činnosti upozorňují, jako vyznavače klimatologického boha je opravdu hloupé.
Politizace problému vtahuje do debaty laickou veřejnost. A ta by měla být seznamována s možnostmi, ale i limity prognostických modelů. Ať již jde o klimatické modely a nebo o modely autoregulace ekosystému. A proč se i v poměrně dokonalých modelech musí pracovat s různými scénáři. Jinak se technologické titánství stává stejným náboženstvím, jako jsou náboženstvím různé enviromentální abstrakce jako např. Lovelockova „Gaia“ jako planetární superorganismus. Iracionální kampaně jsou někdy nástrojem politických zájmů. Téma globálního oteplování může být zneužito v konzervativním ale i v nějakém avanturistickém duchu. Budoucí svět by neměl být světem stacionární ekonomiky a spotřeby. Ekologie by neměla oživit přízraky nacionalismu a protekcionismu. Věří-li ale Václav Klaus v sílu lidského rozumu, tak proč odmítá schopnost postupného zvládání sil přírody ale i expanze lidské společnosti. Konstatovat marnost antioteplovacích opatření je negativismus.
Konkrétní řešení otázky, jak rychle a jak nákladně omezovat emise a ekologicky přeorientovat ekonomiku planety na nové technologie, je otevřené. Mimochodem i proto, že se jedná o to, jakou hodnotu mohou přinést dnešní úspory investované v budoucnu do vetšinou ještě dosud komerčně nerozšířených technologií. Tlak společenské poptávky může přinést oživení zájmu o kvalitní prognozy. Pokud takové zadání nezformulují jako veřejný zájem politici, nepochybně neujde pozornosti největších nadnárodních korporací, které jistě v přípravě svých budoucích strategických rozhodnutí nezahálejí. Veřejnost však bude v takovém případě stát stranou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tomas napsal(a):

Naprosto souhlasim, myslim, ze bychom na to oteplovani meli jit se zdravym rozumem a ne horkou hlavou (byt je to hlava statu). Clovek prirodu nici, na to opravdu neni potreba analyz, vedcu a pseudovedcu. Mame smog, vsude beton, deti maji alergie atd. Mam "ekomicke" vzdelani a spis trzni videni sveta, ale myslim, ze predbezna opatrnost je na miste.
Skvely clanek,na rozdil od jinych jste napsal neco , co ma hlavu a patu. dekuji !!!
25. 05. 2007 | 04:57

dyletant napsal(a):

Horší než celé oteplování je to , že v republice stále působí zločinecká organizace KSČ.
25. 05. 2007 | 06:57

milan napsal(a):

takéž i já si myslím,že větší katastrofou pro lidstvo je komunismus...
25. 05. 2007 | 07:35

Evžen napsal(a):

a horší než oteplování planety je teplý pivo, co ?
25. 05. 2007 | 07:47

jožin napsal(a):

Pan prezident se děsí devastupící vzpoury davů kočírovaných nějakou tajemnou mediální manipulací, ale ta davová psychoza nemusí být zelená (nebo rudá) ale třeba modrá.Ona i ta racionalita volné směny je hůl se dvěma konci a morálka tržních subjektů nemusí být dokonalá.
25. 05. 2007 | 08:54

Honza napsal(a):

Velmi jste mě překvapil (v tom dobrém smyslu). Takový článek jsem od Vás nečekal.
25. 05. 2007 | 09:08

hobart napsal(a):

Ad jožin: morálka tržních subjektů určitě není dokonalá, ale dokud je mezi nimi umožněna volná směna a nějaký stát si nezačne osobovat monopol legálního násilí, tak je to právě ta nemorálnost a sobectví, co je zdaleka nejefektivnější v alokaci vzácných zdrojů. To je Adam Smith. Klausovu knihu jsem nečetl a nevim jestli na to budu mít čas, ale je fakt, že environmentalisti zcela nechápou ekonomickou stránku věci, rozdíl mezi vzácností fyzickou a ekonomickou. Životní prostředí je dnes už dlouho zcela ve spárech států a jde to do kelu, dal bych trhu přeci jen šanci...
25. 05. 2007 | 09:17

ziznivec napsal(a):

Německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel (SPD) se tento týden chystá zveřejnit komplex opatření, která mají dopomoci Německu stát se energeticky nejefektivnějším státem světa. I jeho český kolega Martin Bursík (SZ) tvrdí, že „klíčovým slovem v energetické politice této vlády bude efektivita“. Ale podle jeho náměstkyně Rút Bízkové (ODS) a podle ministra průmyslu Martina Římana (ODS) musí Česko počítat se zvýšenou spotřebou fosilních paliv. Tím odůvodňují návrh Národního alokačního plánu zvýšit do roku 2012 emise oxidu uhličitého z českého průmyslu téměř o čtvrtinu.
http://suta.blog.respekt.cz...
Kam tedy bude Česko směřovat? Co na to komouši?
25. 05. 2007 | 09:58

Honza2 napsal(a):

Ad hobart: Životní prostředí je dnes už dlouho zcela ve spárech států...

Mýlíte se. Všechno!, zdůrazňuji že všechno je dnes už dlouho zcela ve spárech nadnárodních společností, gigantické moci globálního finančního kapitálu.
25. 05. 2007 | 10:00

ziznivec napsal(a):

Komunisté životní prostředí nechrání - http://www.blisty.cz/art/26...
25. 05. 2007 | 10:12

ziznivec napsal(a):

KSČM pro další boření obcí -Desítky lidí z Horního Jiřetína a Černic na Mostecku včera přijely do Ústí nad Labem znovu dokázat, jak jim záleží na tom, aby jejich obce nezlikvidovala postupující těžba hnědého uhlí. Ani to však nepřesvědčilo politiky KSČM v Ústeckém kraji, kteří i nadale zboření obou obcí podporují. http://www.stuz.cz/view.php...

Jiní o lidech - KSČM proti lidem
25. 05. 2007 | 10:15

Jan Rotr napsal(a):

Bylo by na pováženou, kdyby komunista souhlasil s Klausem.
25. 05. 2007 | 10:18

veverka napsal(a):

Pěkný článek s rozumným přístupem,autor si nehraje na odborníka v dané oblasti a nedělá kategorické závěry na rozdíl od našeho (bohužel) prezidenta.To oceňuji.
25. 05. 2007 | 10:24

ATOM napsal(a):

Dolejš se sriozně zabývá vážným tématem a vypatlaní kreteni na to reagují primitivním antikomunismem! Dopište tam ještě , jak statečně jsta "bojovali" za totáče!
25. 05. 2007 | 10:35

KvÓtař napsal(a):

Pan Dolejš to vidí správně, svět by se měl regulovat, jinak to s ním špatně dopadne.
Mohl by se například pokusit prosadit po starnické linii kvótu 50 Číňanů na jedno auto. Protože jestli bude v Číně půl miliardy aut, bude to fakt blbý. A normální bílí lidé budou mít drahý benzín.
25. 05. 2007 | 10:56

Bobo napsal(a):

No ac je mi cela KSC(M) z duse protivna, pan Dolejs ma pravdu, co vic dodat? Je to asi jediny rozumny predstavitel teto strany.
25. 05. 2007 | 11:13

rudá záře napsal(a):

A jaká názor na Klauzovu knihu má místopředseda NSDAP?
25. 05. 2007 | 11:17

ziznivec napsal(a):

KVOTAR - XENOFOB chvali komouse :-)) vrana k vrane aneb "normalni bili" versus Cinane ... jak by se pilni a skromni se zlutou kuzi mohlo domahat toho sameho co maji bili a lidi, ze? Mrknete se na - Míra znečištění v Číně už omezuje rozvoj - http://suta.blog.respekt.cz...
25. 05. 2007 | 11:20

hobart napsal(a):

Ad Honza2: ano, souhlasím, jenže, kdyby nadnárodní společnosti neovládaly státy, tak by nikdy nemohly svou politiku vnucovat společnosti bez ohledu na ekonomickou efektivitu a životní prostředí. Proti neduhům způsobeným transnacionálními korporacemi nelze bojovat utužováním moci států, jsou to totiž právě tyto korporace, jejichž zájmy jsou státy ovládány. (Stigler:Theory of Economic Regulation, nebo Chomsky).
25. 05. 2007 | 11:26

Pavel napsal(a):

Pane Dolejš, oteplování je jedna věc, které nerozumím já a ani vy, ale oba víme že zastupovat stranu která napáchala nanavratitelné škody na lidských životech a přírodě této pěkné země ve jménu komunismu, je práce proti lidskosti a jakémukoliv rozumu. Seberte se a přejděte do jiné partaje a laskavě se distancujte od myšlenek nereformovatelné bolševizace lidských mosků. Věnujte se třeba ekologii nebo čemukoliv jinému, jinak budete do nekonečna viděn ve stínu Grebeníčka staršího i mladšího. A to vás musí děsit!
25. 05. 2007 | 11:28

zdenek napsal(a):

Hmmm, je to docela legracni pozorovat, jak se lidicky snazi hovorit o globalnich problemech a kazdy ma jasno...Je to asi jako kdyz se blechy bavi v psim kozise, co udelat pro to, aby se pes nesel vykoupat. Pro psa je to zajimave asi z toho hlediska, ze to obcas svrbi. To je asi tak jedine. A co se tyce oteplovani...no , nevim, co by delali s hlavnim zdrojem znecisteni sklenikovymi plyny, tedy globalne-lidmi(produkty prirozenych biologickych pochodu), zviraty, termity apod. Je to docela zabavne, ale je nutno si uvedomit, ze v prubehu planetarni historie se zde vystridala spousta zivocisnych druhu a pokud disponovaly jistou inteligenci, tak se povazovaly za dulezite a pupky vesmiru...
25. 05. 2007 | 11:31

Bílek napsal(a):

Smutné je, že o problém oteplování se zajímá jen malá část lidstva, kdežto ostatní ho politicky zneužívají k vlastním cílům! Mor na Klause i na vás ostatní! Blahoslavení chudí duchem, je za minutu dvanáct, chceme-li vůbec cokoliv pdoniknout.
25. 05. 2007 | 11:39

vanoce3000 napsal(a):

Pěkný článek. Pokud by byl někdo schopen KSČM reformovat v levicovou stranu pro 21. století tak pak jste to možná Vy pane Dolejš. Držím palce, ale bez generační obměny uvnitř vaší strany to půjde těžko.
25. 05. 2007 | 11:40

Bíelk napsal(a):

Bze komentáře
25. 05. 2007 | 11:40

Jana J napsal(a):

Pěkný článek. Ad antikomunisté,a že je vás tu dost - kdyby komunisti navrhovali zákaz nášlapných min, tak vy budete pro jejich výrobu?
25. 05. 2007 | 11:44

Pel napsal(a):

Co chcete po členovi KSČ(M)
od roku 1989? Za nic nemůže,
komoušská ideologie je jistě
ta nejlepší na světě i v dějinách lidstva. Kdyby to
bylo ještě možné, nepochybně
bychom skončili všichni, co
s ním nesouhlasí v sibiřském
gulagu, uranových dolech nebo
na pankráci! At´ jde do pr.dele
3,14ca komunistická!
25. 05. 2007 | 11:45

Honza2 napsal(a):

Ad hobart:

Myslím a zde netřeba složitých úvah, aby člověk neviděl státy, resp. vlády, coby protaženou ruku a výkon zájmů nadnárodních skupin.

Mám obavy, stojí-li cokoli nad národy, nad zeměmi, nad lidmi..atd.
25. 05. 2007 | 11:58

Aragorn napsal(a):

Prudký vzestup iracionalismu je málem znamením této doby.
Věda (často hlupáky pejorativně označovaná za tzv. "oficiální") stejně jako jakékoli racionální myšlení je nezřídka v opovržení. V "módě" jsou totiž tzv. "alternativy".
V takové atmosféře je pak ovšem těžké vést smyslupnou diskusi o čemkoliv. Diskusi na téma "globálního oteplování" nevyjímaje. Že se s klimatem na Zemi něco děje, dnes už nezpochybňuje snad nikdo, dokonce ani Klaus. Jde jen o to, jak se kdo k tomuto faktu staví, jde pouze o nedůležitý výkyv jakého si netřeba všímat a znepokojovat se, nebo o skutečnou hrozbu kterou nelze dost dobře ignorovat?
Klausovu víru v "samospasitelnost trhu" nicméně nesdílím. Mám dokonce za to, že často se za tento okřídlený termín skrývá jen prozaická touha "vyvolené elity" ve stylu "trhni si (tj. vezmi na úkor blbého plebejce), co jen můžeš" ...
Ale je taky možné, že na zastavení či aspoň zpomalení těch procesů je už pozdě. Pak opravdu nezbude než se přizpůsobit a miliony postižených lidí nasměrovat do
méně zalidněných a přitom přijatelných ("rozkvetlých"?) míst jak navrhuje i Klaus, tj. na Sibiř, na Aljašku, do Kanady ... Nebo očekávat nelítostnou válku o přežití ...
/Ps. - k článku jen tolik - myslím že vcelku je opravdu dobře napsaný./
25. 05. 2007 | 12:00

vanoce3000 napsal(a):

Ministr průmyslu a obchodu Říman, jenž odmítá diskriminaci fosilních paliv pochází ze "zamořeného" Ostravska (konkrétně z Frýdku-Místku). On ví že i v takovém prostředí se dá žít. A na Ostravsku je vžitá představa, že tam kde není kouř není ani výroba.
25. 05. 2007 | 12:25

Jasno napsal(a):

Pan Klaus má jasno, pan Telička má jasno. To je jasné.
Telička chce na Hrad místo Klause, proto se připomíná líbivými inteligentními články. Jasno, chlapi? Jasno. Ale jinak - myslím tamto - to nemůže být jasné nikomu.
25. 05. 2007 | 13:01

Hnzd napsal(a):

Není vhodné ani přeceňovat (obchod se strachem) a ani bagatelizovat, že o nic nejde. Chce to po všech lidech šetrný přístup k přírodě. To znamená Kjótský protokol a rozumné limity emisí pro auta jsou krokem správným směrem. Taky je potřeba asi i jakéhosi celosvětového územního plánování, to zn. že Brazílie by mohla dostávat určité bonusy od OSN za uchování amazonského pralesa, apod.
25. 05. 2007 | 13:02

Petr napsal(a):

(Klaus)...převedl toto téma na boj za svobodu. Posouvá tak vědeckou a praktickou diskusi do roviny politických ideologií.

Já si naopak myslím, že to je klíčový postřeh.
Jakmile se jednou vyhlásí "velký cíl ve jménu...(dosaďte sami)" a administrativa se dá do pohybu, nezůstane jen u nějakých strategických zásahů, ale proreguluje se celá společnost.
Kdo si myslí že přeháním, nechť v sobě nechá chvíli rezonovat fakt, že se současná administrativa snaží regulovat takové detaily, jako je název pomazánkového másla.
Někomu to možná příjde jako banalita, já si spíš myslím, že je to velmi dobrý příklad.
Už totiž nestačí "jen" vytvářet (diktovat) shora výrobní, hygienické a jiné předpisy - nyní už někdo cítí potřebu regulovat název, jméno, výraz pro věc.
Jak se téhle bestii dá okusit přespříliš zelené ideologie, už se nezastaví.
25. 05. 2007 | 13:07

Tat-ka napsal(a):

Moc mi není jasné, kdo je autorem článku. V odkazu z aktualne je uvedel Pavel Telička a v článku je uveden Jiří Dolejš. Tak kdo je autorem?
25. 05. 2007 | 13:34

Jan napsal(a):

Add Pel. Osočování Dolejše nemá racionální podklad. Jedna věc je ideologie, či ideály, druhá věc je jejich plnění. V tradiční kapitalistické zemi, kde se chopila moci mafie, došlo tímto k devalvaci demokracie i její realizace. Za stejnou mafii lze považovat komunistickou kliku, třeba v bývalé ČSSR odstraňující svoje oponenty. Mnozí ve svých úsudcích zapomínají na čas a porovnávají dva světy, ovšem každý z jiné doby. U nás třeba v 80tých létech už nikdo nebyl poslán do Jáchymova. Komunistická ideologie může být viděna různě, pokud se bude distancovat od třídní nenávisti a podobných úletů založených na chronologickém vývoji, nemusí být klasifikována jako zhoubná. Natož potom názory pana Dolejše.
25. 05. 2007 | 13:35

Jorg napsal(a):

Klaus v rozhovoru pro Hospodářské noviny viní enviromentalisty že jsou v rozporu s další svou vírou tj. v knowledge society. Ano, pokud by byli proti pokroku vědy.
Stejně tak ale platí, že racionální přístup umožnuje regulaci a jestli Klaus věří donkichotsky pouze ve spontaneitu, tak popírá racionální schopnost lidí projektovat svůj život.
V tom bych viděl ten scholastický spor uměle vyabstrahovaných politických ideologií. Klaus to potvrzuje tím, že se vyhýbá pojmu lidský rozum a pracuje s pojmem lidské chování. takové osvícenectví ho pak asi musí dost strašit.
25. 05. 2007 | 13:51

stejskal napsal(a):

To Tat-ka.
Velice se omlouvám Vám i všem ostatním, to je má chyba při poutání blogů na titulní straně Aktuálně.cz. Tento článek zde napsal samozřejmě pan poslanec Jiří Dolejš.
Libor Stejskal, editor blogů
25. 05. 2007 | 13:58

hrozd napsal(a):

Pane Teličko,
děkuji za rozumný, střízlivý a pravdivý článek. Jsem ekonom a systémový inženýr. Přesto vím, že ekonomie není jedinou vědou všech věd a trh není všemocný.
Je třeba se mírnit v bezuzdné produkci a tudíž i spotřebě vyčerpatelných surovin. Jen tak naokraj nepodstatný detail: proč i u stejného výrobce nejde použít nabíječku od staršího telefonu k tomu novému, proč totéž platí u náplní do tiskáren, sáčků do vysavačů a mohl bych pokračovat do nekonečna. Protože jde o prachy !
25. 05. 2007 | 14:04

Jorg napsal(a):

ziznivec má žízen na komunisty, ale spor o objem emisních povolenek je sporem vládním - tj. mezi Římanem za ODS a Bursíkem za zelené. V minulém volebním obsdobí to zase byl spor Ambrozka s Urbanem. Takže úklid by si měli udělat asi jinde.
K limitům na severu Čech - kromě zelených to nemají ujasněné ani ostatní strany, např.ČSSD to řeší šalamounsky s odkazem na referendum. Oni ti ropáci jsou napříč celým politickým spektrem.
25. 05. 2007 | 14:39

napsal(a):

13. 10. 2007 | 18:01

napsal(a):

20. 10. 2007 | 18:44

Jaroslav Křížek napsal(a):

Ve jménu globálního oteplování i ducha oxidu bursičitého.
AMEN
Poručíme větru dešti i klimatu i sluníčku.
Podle dostupných informací je obchodování s oxidem uhličitým obchodem se strachem.Přínos pro životní prostředí nulový.Vliv lidské činnosti na klima planety Země je v současné době téměř neměřitelný.
03. 02. 2009 | 11:14

rolex watches napsal(a):

If you don't konw about rolex watches and replica watches, account for you behind juvenility.
If you have not omega watches or replica watches,you account for out. so you may be come to here see.
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 14:10

Vladimír napsal(a):

ZLATÁ SLOVA-JEN JE TESAT DO KAMENE.!?
Nuže podívejme se,jak se ta členská základna současné KSČM potýká se základy POČÍTAČOVÉ A INTERNETOVÉ GRAMOTNOSTI..!
Co se tedy dá čekat při jejich informační nedoinformovanosti ohledně toho,co se děje v EU neřkuli na celé planetě?

Asi by i mistr Dolejš u nich prudce narazil,pokud by jim řekl,že se MUSÍ pro BLAHO SVÝCH DĚTÍ..
..opět a zase uskrovnit a nebo přejít na ty modernější a EKO-PROGRESIVNĚJŠÍ TECHNOLOGIE.

No ale jak se říká-KDE NENÍ-ANI SMRT (a zdravý selský rozum)...
NEBERE.!

Ale snad iNĚKDO využije té nabídky,jak se dobrat k takovým ZÁKLADŮM počítač.gramotnosti,aby se mezi těmi vzdělanějšími SPOLU-straníky(o politických konkurentech ani nemluvě)..
..jako ten pověstný "KŮL V PLOTĚ"...

http://www.rudydrak.cz/5-br...
A to píše prosím kdysi údajně ÚSPĚŠNÝ ZAVÁDĚČ POČÍTAČŮ DO PRAXE.!

Je to moje reakce na:20. mirek ad V.B. i snorlax16.08.2009 [16:49]

CO
trápí "počítačově NEDOVZDĚLANÉ KOMUNISTY..
(nejen v Brně...)

Jestli to nebude tím,že si nevšimli,že na INTERNETU už řádí ten ECHT-KOMUNIZMUS,ve kterém je SKORO VŠECHNO
(operač.systémem LINUX-ov.typu,co pojede i na těch jejich sta...rých plečkách po... všechny možné aplikace....)
ZADARMO..už delší dobu..

.Asi to bude ta KARMA za to,že v dobách jejich mládí byla i KYBERNETIKA jen jedna z mnoha BURŽOAZNÍCH PAVĚD !!!

CITÁT:
Protože je kybernetika můj studijní obor a oblast zájmu, rozhodl jsem
se čtenáře s kybernetikou blíže seznámit. Pokusím se to
udělat formou velice odlehčenou, protože kdo chce kybernetiku poznat ve
formě hardcoreové, musí na univerzitu,
Právě
tam se totiž s kybernetikou seznamuji já.

Hned v prvním ročníku mě tam
upozornili že: "Kybernetika je buržoazní pavěda, určená k většímu
vykořisťování dělnické třídy."

(Toto je autentický citát ze slovníku z
padesátých let.) Pro lidi jiného než marxistického vyznání je
samozřejmě všechno jinak.

Pro ty je kybernetika vědní obor praktického
zaměření, založený americkým vědcem Norbertem Wienerem v roce 1948.
Wiener nikdy neměl v úmyslu ubližovat dělnické třídě.

http://209.85.129.132/searc...
http://bakala.bigbloger.lid...
Je to moje reakce na:20. mirek ad V.B. i snorlax16.08.2009 [16:49]

Ps:pokud
máte soudruzi a soudružky problémy s vašimi "STARÝMI TAKY.POČÍTAČI" a
chtěli by jste si snad ještě na staré roky aspon trochu "užít" toho
INTERNETOVÉHO KOMUNIZMU.....jsem ochoten VÁM i v tomto pomoci.Jen to nebude tak DOCELA ZADARMO !Žijeme totiž už zase v kapitalizmu,kde platí TROCHU JINÁ hesla a POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE !
Jedno z nich říká,že: "ČAS JSOU peníze!"Ale aby jste si snad nemysleli,že vás chci snad "nelidsky zdírat,tak mám pro vás "SPECIÁLNÍ NABÍDKU"..

.Takže pokud máte zájem,kontaktujte mně!
Jsem ochoten vás to naučit za "LIDOVOU CENU".....
...protože ještě stále věřím
(možná BLÁHOVĚ?.)

že počítačově-INTERNETOVĚ gramotný komunista je pro budoucnost národa i LIDSTVA
o něco méně nebezpečný,než ty MASY,
CO BOJOVALY S TMÁŘSKOU KYBERNETIKOU A GENETIKOU !!!
Takže závěrem ta moje nabídka:(ABYCHOM PŘEŠLI OD SLOV K ČINŮM..
(O politice se u toho nemusíme bavit vůbec,abych někomu nejitřil emoce!)

Nabízím individuální kurz práce na počítači-i pro seniory.

Individuální přístup,trpělivost,dodatečné doškolení při používání PC.
Možnost instalace tzv.free oper.systémů-LINUX.
(aby vás nestíhali za nelegální užívání licenc. systému).

Instalace spousty užitečných program,které jsou zdarma-např.pro bezplat.videohovory( SKYPE,W-LIVE,ICQ atd.)

Poradenství při výběru PC nebo notebooku.Poradenství při výběru DVB-T(pozem.dig.TV). Vyhledání ceny z katalogu nabídek(nejvýhodnějších)

.Pokud nemáte vlastní počítač,pak mohu po dobu školení poskytnout svůj(notebook s WI-FI(bezdrát.přip.)
Pokud máte zájem,pošlete na moji schránku meilem(od vašich dětí-vnuků-známých)dopis s popisem toho,o co máte zájem.

vladko0001@gmail.com
22. 09. 2009 | 19:30

AZTEC napsal(a):

zejména ta jarovizace jako symbol vědeckého pokroku je opravdu ghi-fi (nebo wi-fi?)
16. 02. 2010 | 11:48

Oldrich Fencl napsal(a):

podle mnoha ctenarskych vyjadreni na teto strance je jasne, ze vetsina ceskeho naroda pretrvava v zaslepene paranoidity protikomunisticke propagandy mazanych pravicackych stran, ktere historie prokaze za mnohem horsi nez komunismus z minuleho stoleti. Pokud je ovsem tyto strany nejprve neokradou o vse co jejich rodice pracne cele generace vytvareli, nepochopi skutecny tok veci. Neoliberalismus a moderni agresivni kapitalismus predci i nektere nelidske feudalni systemi minulosti. Vybudovat socialni jistoty naroda je kombinace aktivniho usili sebevzdelani v historii sveta, oprosteni se o predsudky minulosti, politickou aktivitou a nezavislou informovanosti. Kdyz se jednou ztrati, nebude snadne je ziskat zpet anizby se spolecnost vyhla strate na zivotech a krvavych bouri v ulicich. Z hlediska historie sveta, k levici vzdy patrila pokrokova a vzdelana cast populace jako vedci, ucitele, umelci a inteligence. K pravicakum zase cirkev, bohaci, korporace a snadno zmanipulovatelni a zastrasitelni hlupaci.
28. 06. 2010 | 14:46

Chrumko napsal(a):

pane Fencl, k vašemu nadšení že "k levici vzdy patrila pokrokova a vzdelana cast populace jako vedci, ucitele, umelci a inteligence". Ale tohle rpávě přestralo v posledních desetiletích platit - možná že se ty časy vrátí, ale oficiální levici (ta co je dnes v parlamentu) dnes podporují spíše ti staří a méně vzdělaní.
Nevím jestli bojovníci s klimatem jsou vzdělaní,ale rozhodně se neřadí automaticky do leva.
25. 11. 2010 | 11:06

Šumař napsal(a):

patřím mezi lidi, kteří nevěří tomu a nesouhlsí s tím, že člověk má vůbec nějaký vliv na globální oteplování. Klima by se oteplovalo i bez spalování fosilních paliv člověkem a jiných zásahů člověka do přírody. Podle mého názoru za globální oteplování si na 100 % může příroda sama bez jakéhokoliv přičinění člověka. Vliv člověka na klima je jedním z největších nesmyslů, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Investice do snižování emisí nejsou ničím jiným než penězmi vyhozenými z okna.
20. 02. 2011 | 13:53

Mungo napsal(a):

Je zajímavé, jakou clonou rudé mlhy se dívají někteří přispěvatelé na autora - a obávám se, že i na svět okolo. To je specificky český nereálný pohled.
28. 08. 2012 | 22:46

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 10:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy