Pakt Ribbentrop-Molotov očima ruských médií

26. 08. 2009 | 11:10
Přečteno 28846 krát
V Rusku je pakt Ribbentrop-Molotov stále vnímán rozporuplně. Problém představuje to, že se z vládě loajálních médií vytratila historická sebereflexe a zůstala stopa tendenčního výkladu.

V předvečer kulatého výročí začátku druhé světové války si Evropa připomněla událost, která je s útokem nacistického Německa na Polsko spojena. Dvacátého třetího srpna 1939 byla v Moskvě podepsána sovětsko-německá smlouva o neútočení nebo-li tzv. pakt Ribbentrop-Molotov.

Výročí podepsání smlouvy si připomnělo i Rusko, coby právní nástupce jednoho ze signatářů. Oficiálně byl dokument v roce 1989 Sjezdem lidových poslanců SSSR odsouzen a přiznán aktem agrese, přesto i nadále zůstává jedním z hořkých momentů ruských dějin a společnost k němu zaujímá nejednoznačný postoj.

Podle průzkumu veřejného mínění sociologické agentury Levada-Centr 34 % respondentů se staví kladně k sovětsko-německé smlouvě a negativně 23 %. Přičemž celkově o tajném protokolu, jehož prostřednictvím si SSSR a Německo rozdělily sféry vlivu na evropském kontinentu, slyšelo 49 % dotázaných, 39 % nikoliv.

Jubileum nezůstalo ani stranou zájmu ruských médií. A to jak opozičně naladěných k nynějšímu ruskému režimu, tak i k němu loajálních. Novaja gazeta zveřejnila článek o sovětské pomoci nacistickému Německu po podepsání paktu, časopis New Times mu věnoval hlavní část čísla.

V týdeníku Nězavisimoje vojennoje obozrenije se objevil několikastránkový text, v němž patriotický historik Alexandr Širokorad píše, že kořeny podpisu paktu sahají až k Versailleské smlouvě a Moskva de facto neměla na výběr. Buď válka, nebo mír.

Kromě vyzdvihování sovětské pragmatické politiky se autor zmiňuje o tzv. sanitárním kordonu z nově nezávislých států, které vznikly po první světové válce pouze jako nárazníkové pásmo proti německé a ruské/sovětské agresi.

Neodpustil si také zmínit například to, že si národnostně různorodé Československo mohlo zachovat územní celistvost „do roku 1938 pouze na bodácích Anglie a Francie a na sovětských do roku 1991. Hned poté, co bodáky zmizely, se Československo začalo rozpadat.

Sedmdesáté výročí podepsání paktu mělo nemalý význam i pro Kreml. Třetího července byla Parlamentním shromáždění OBSE zveřejněna Vilniuská deklarace obsahující rezoluci, ve které je stalinismu a nacismu dávána vina za genocidy, vojenské zločiny a zločiny proti lidskosti. Rovněž v ní byla zmíněna iniciativa Evropského parlamentu, jenž 23. srpen navrhl vyhlásit evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu.

Proti srovnávání nacismus se stalinismem se ohradilo ruské ministerstvo zahraničí a horní komora parlamentu v ní uviděla „aktivní snahy přehodnotit skutečné příčiny druhé světové války a uvalit na SSSR stejnou odpovědnost jakou mělo nacistické Německo za její rozpoutání.“ Rozlišovat mezi stalinismem a nacismem přizval i patriarcha Kirill.

Jubileum posloužilo Kremlu jako možnost prezentovat vlastní pohled na pakt a uvést argumenty, proč byl podepsán. Zároveň tím i vyvrátit výklad smlouvy jako sbratření dvou totalitních režimů, jejichž zahraniční politika se v ničem nelišila.

Necelý týden před výročím byla, v souvislosti s vydáním sborníku odtajněných materiálů NKVD sebrané v Pobaltí mezi lety 1935 až 1945, tiskovou službou zahraniční rozvědky zveřejněna zpráva, ve které se mimo jiné uvádí, že uzavření paktu bylo jedinou možnou sebeobranou SSSR, neboť tento dokument „umožnil odvrátit obsazení Pobaltí nacisty a jeho dalšího přetvoření v předmostí k útoku na sovětské území.

Prostředkem k objasnění kremelské pozice se pak stala jemu loajální média. V Rossijské gazetě, oficiálním tiskovém orgánu ruské vlády, se objevily dva rozhovory, s ředitelem Centra dějin ruské diplomatické služby Jurijem Chilčevským a vedoucím Centra dějin válek a geopolitiky Ruské akademie věd Michailejm Mjagkovem, článek zde opublikoval i Kremlu blízký analytik Sergej Karaganov. V samotný den byly události věnovány na kanálech Rossija, Pervyj kanal a NTV rozsáhlé reportáže.

Prakticky všechny zastávaly obdobnou pozici. Sovětský svaz s fašismem a nacismem bojoval. A to, narozdíl do Západu, nejen politicky, ale i vojenskou silou ve Španělsku. Byli to představitelé západoevropských mocností, kteří podepsali mnichovskou dohodu a dohodli se s Berlínem na míru na úkor Československa. Moskva, které hrozila agrese a nemohla se zaručit podporu Velké Británie a Francie, zvolila cestu spolupráce navrženou samotným Hitlerem.

Proti takovému pragmatickému výkladu příčin uzavření sovětsko-německého paktu nepochybně nelze moc namítnout. Západní spojenci se v případě Mnichova také nezachovali gentlemansky, proč by se takové chování mělo očekávat od totalitního SSSR? Poněkud problematické je však hodnocení tajného protokolu.

V daných materiálech je jeho význam marginalizován a uveden pouze jako způsob, kterým Sovětský svaz rozšířil své území a zabránil tak rychlému postupu německých vojsk do nitra SSSR. Mimo jiné, takovým způsobem o paktu hovořil i Vladimir Putin v rozhovoru pro Slovenský rozhlas v roce 2005.

Avšak obdobný výklad spíše odpovídá sovětské rétorice, než ucelené reflexi následků protokolu. Sovětský svaz nejenže své hranice rozšířil o pobaltské republiky, západní Bělorusko a západní Ukrajiny připojené k Polsku, ale nárokoval si i území Finska a Besarábii. V roce 1940 tak Moskva prakticky obnovila evropské hranice ruského impéria. Územní rozšíření Sovětského svazu tedy nemělo jen čistě obranný, ale také expanzivní charakter. Pozornost této skutečnosti věnována nebyla.

To navozuje dojem, že některé obavy, spojené s oficiálním upřednostňováním jednoho, daleko příhodnějšího výkladu událostí z ruských dějin, nemusí být plané. Stejně tak i to, že se v březnu vniklá komise proti historické falsifikaci může stát orgánem, který bude dávat dějinám rozměr odpovídající státní ideologii a nivelizovat často nepříjemné skutečnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Ocenujem vlozene odkazy, citatel si moze overit Vami uvadzane zavery.
26. 08. 2009 | 11:25

Paterik napsal(a):

Jakpak by se ovšem hoši stavěli k smlouvě z Rapallu? Celá věc má ovšem poněkud širší rozměr - byla to sovětská vláda, kdo během 20. let intenzivně pracovala na tom, aby byl komunismus v evropě vnímán jako větší hrozba než fašismus. Tudíš se Stalin opravdu nemohl divit, že se dostal do izolace, hrozba komunismu byla také důvodem, proč se Hitler dostal k moci.
26. 08. 2009 | 11:30

voroshilov napsal(a):

Jana:
Citatel nemuze ocenit zavery pokud neumi rusky.
Paterik:
Ano,presne ten vas pseudovedecky blabol jsem ocekaval,ted se stahnou vasi partajci a bude a skripani zuby,uzijte si tu orgii mazochismu!
26. 08. 2009 | 12:10

JAHA napsal(a):

Ad: Voroshilov
Ale oceni, ked vie citat. Moj nick nie je Jana.
Existuju, predstavte si, i citatelia, ktori "umi" rusky, ale aj anglicky (i taky odkaz tam je, napr.).
26. 08. 2009 | 12:13

Paterik napsal(a):

voroshilov:

víte, co je to smlouva z Rapallu? Říká vám něco Maďarská a Bavorská republika RAD? "Vývoz" revoluce do Polska v roce 1921? Napřed myslete a pak střílejte.
26. 08. 2009 | 12:18

fedor napsal(a):

„Moskva prakticky obnovila evropské hranice ruského impéria. Územní rozšíření Sovětského svazu tedy nemělo jen čistě obranný, ale také expanzivní charakter.“
Pane Juste,
dovolil bych si otázku, co je na tom špatného, když si země obnoví hranice, o které v důsledku 1. světové války přišla? Všichni dobře víme, že po VŘSR měla vláda Ruska, potažmo SSSR jiné starosti. Kdopak se asi vylodil k potlačení bolševiků na východním pobřeží Černého moře, nebyl to jen tak náhodou právě Západ? Nebyli to snad oni, kdo si dělal zuby na pěkné sousto v podobě jižního Ruska? Mimo jiné bych byl na Vašem místě rád, že se po napoleonských válkách Rusové stáhli jak z Francie, tak z celého zbytku Evropy. Silně pochybuji, že by se podobně zachoval Velký Albion, natož Američané.
26. 08. 2009 | 12:23

Golem napsal(a):

Typicky Justovký výtvor, ospravedlňující Havlovo formování protiruské fronty. Z ryze vojernského hlediska je Putinovo stanovisko zcela pragmatické. Evropské mocnosti ze strachu z Hitlera by tehdy prodaly i vlastní matku, natož nás. V pozadí ovšem jistě stálo potlačení komunizmu, ale myslím, že i role a existence slovansví v Evropě. Přestaňme si dělat iluze. Jak se formovala Evropa ve starověku a ve středověku, vždy šlo o Drang nach Osten. A o ten jde i nyní. Zatm jen o naftu a plyn, později opět o Lebensraum.
26. 08. 2009 | 12:26

veverka napsal(a):

Další tendenční protiruský článeček.Takových ještě před volbama bude.
26. 08. 2009 | 12:38

Suchec napsal(a):

Paterik:
Smlouva z Rapall nemá nic společného s Republikami Rad.

Bavorská 1919
Maďarská 1919

Rapall byl o obnovení obchodních a diplomatických vztahů, a o doložce nejvyšších výhod.

Rusko-Polská válka byla ale od r. 1919, kdy Pilsudski a spol. vletěli dna Ukrajinu a Litvu.

Cituji:
Dne 25. dubna vtrhla polská vojska do Ruska, které stále zmítala občanská válka. Do konce dubna 1920 ovládla velkou část Ukrajiny a Běloruska a 7. května dobyla Kyjev. Koncem května zahájila Rudá armáda protiútok a do 16. června zatlačila Poláky na čáru z konce dubna 1920. V červenci lord G. N. Curzon předložil opět svůj návrh hranice mezi Polskem a Ruskem a počátkem srpna došlo k dvěma bezvýsledným jednáním mezi zástupci obou znepřátelených stran. Rudá armáda zahnala mezitím polské síly až k Varšavě. Lenin a Tuchačevskij vyhlásili za cíl zničení buržoazního Polska, nastolení diktatury proletariátu a následné spojení s maďarskými, německými a francouzskými komunisty a osvobození pracujících v Evropě. Otázka reálnosti takového cíle je dodnes vášnivě diskutovaná, nicméně nikdy nemohla být ověřena v praxi, neboť vojska vedená Tuchačevským byla v bitvě u Varšavy (13.-25. srpna 1920) poražena a zcela zničena. K porážce Rudé armády přispěly nejen chyby ruského velení či útoky bělogvardějských vojsk v jejich týlu, ale též přímá i nepřímá pomoc, kterou Polsku poskytovala Anglie a zejména Francie.
Takže jaký vývoz revoluce.
Lenin s Tuchačevskim to v 1920 prostě zprasili (nedostatečná kapacita týlových spojení - jako Hitler o 20 let později).

Navíc, v té době Hitler pokřikoval pouze po Mnichovských lokálech (první pokus o převrat 1923).
26. 08. 2009 | 12:40

Suchec napsal(a):

P.S. Ten citát se týká roku 1920.

Pilsudski nebyl dokonce připuštěn ani do Versailles jako persona non-grata.

Poláci chtěli obnovit Polsko v hranicích dokonce z let 1630. A to bez ohledu na Ukrajinu, Litvu.

Proč si myslíte, že proběhl Katyňský masakr 25000 polský ch vojáků?
Msta za Varšavu 1920 (tam poláci zase masakrovali rusy), nic víc, nic míň. Hnus, ale u Stalina jen statistika.
26. 08. 2009 | 12:44

Václav napsal(a):

hlavním problém rusů prostě je, že se nedokáží smířit se svou temnou minulostí, což ukazuje na jejich takříkajíc dětiský přístup k věci, dokud se dokáží vypořádat se svými vlastními stíny, nebude se také moci mluvit dospělém(vyspělém) Rusku :/
26. 08. 2009 | 12:47

voroshilov napsal(a):

Vaclave,starejte se o svoji minulost,s jakymy stiny se ma kdo vyporadat,vy,demagogu?
26. 08. 2009 | 12:52

voroshilov napsal(a):

Stalin ucinil spravnou vec vuci obrane sveho statu a sveho naroda,valka byla oddalena na 2 roky a SSSR byl na ni lip pripraven,i kdyz...v roce 1939 byli by straty mnohem vetsi a mozna by Hitler i vyhral.
Teda,v kontekstu doby to byl naprosto spravny krok!
26. 08. 2009 | 12:55

Suchec napsal(a):

Václav:
Co má společného smíření se s vlastní minulostí se současným trapným překrucováním toho, co se kdy událo.

Vkládat dnešní motivace do činů minulých je hloupost.

Nějak zapomínáte na snahu Polska dojednat s Německem pakt ohledně napadení SSSR, který naštěstí selhal.
Zapomíná se, že Polsko (Beck aspol.) konce 30-tých let, stejně jako Maďarsko (Hórthy) se chovalo velmi agresivně ke svým sousedům(Československo by mohlo povídat).

A kde byla Anglie a Francie?
Lavirovaly, kličkovaly , tyhle dvě "velmoci".Anšlusem Rakouska a Mnichovem, misí lorda Runcimena to všechno začalo. Tam je ten prvotní impuls
26. 08. 2009 | 13:01

Paterik napsal(a):

Suchec:

tak postupně

Rapall obsahoval i tajné dohody o vyzbrojování Německa Ruskem. němci mohli na ruském území v utajení testovat svou výzbroj a cvičit piloty pro budoucí Luftvaffe. Ergo: sovětský svza pomáhal německu se remilitarizovat a obcházet Veraillský mír. Hitler po svém nástupu k moci tuto spolupráci ukončil.

Ano, republiky RAD jsou úplně o nečem jiném - Rusko se snažilo podněcovat revoluce a převraty v nestabilních regionech. Německo pro ně bylo obzvlášť důležité. Sluší se poznamenat, že německá vláda neváhala nasadit proti nim Freikorps... takovýto přístup mohl tudíž před válkou získat SSSR jen málo přátel, zato hodně nepřátel. Komunistické strany Francie, Británie atd měly za úkol připravovat revoluci a po uzavření paktu MR také sabotovat válečné úsilí svých zemí. Jejich úsilí o revoluci bylo odsouzeno ke zkáze, ale nepochybně naplnila Marxův citát "Evropou obchází strašidlo komunsimu".

Ukrajina byla sporným územím, které se nedalo jedniznačně historicky přiřadit ani k jedné mocnosti. Západní velmoci se Polskem de facto nezabývaly, nejspíš neměly v úmyslu jej ani vytvořit. Poláci se tedy "vytovřili" sami, i proti vůli západních velmocí. S Rsy měli historicky špatné zkušenosti, ostatně polsko bylo dříve mnohem významější zemí než Rusko.

Jinak Katyň nebyla míněna jako odveta za něco konkrétního. Tento masakr byl centrálně nařízen proti důstojníkům a Polské elitě. Oběti byli vybírány podle již předem připravených seznamů.
26. 08. 2009 | 13:02

také kecal napsal(a):

Já nevím proč nějaký pakt o neútočení mezi Německem a Ruskem čti SSSR vyvolává takové smradlavé emoce. Skoro celý svět pod heslem boje proti komunismu pomáhal Německu a dokonce "demokratické" státy, kterým dnes lezem do pozadí se neštítili toho, aby zaprodaly Hitlerovi státy jiné. Jenom pro jakousi iluzi zachování vlastní bezpečnosti. Tento problém trvá do dnes, kdy se neustále hledí na věci přes zisk peněz (rozuměj kapitálu). SSSR se v této situacu tehdy zachovalo výsostně pragmaticky a rozumě. Sice mu to moc nepomohlo, ale přece došlo k odálení války. Jak by jste se v obdobné situaci zachovali vy. Asi by jste volili sebevraždu.
26. 08. 2009 | 13:06

Mike napsal(a):

Juste, Vy jste se zcela "zapomněl" zmínit v této své protiruské rétorice o "Válce v sedě". Ta se Vám tam jaksi do Vašeho schématu nehodila. Při napadení Polska měla podle smlouvvy okamžitě vyrazit francouzská a britská armáda a začít útočit na Německo. Proč tak neučinila? Kdyby bývala tak učinila, myslíte si, že by sovětská armáda začala obsazovat Polsko (mám dojem že po 3 týdnech po útoku Německa)?. Cílem Anglie bylo jen otevřít Hitlerovi cestu na Sovětský svaz a k tomu měl být vymázán a vyhlazen český a polský národ z centra Evropy. Po bratrsky uzavřené smlouvě v Mnichově, kterou nikdo ani nekonzultoval se SSSR, se Franci a Anglie staly praktickými spojenci Hitlera. Dali mu tímto veškerou výzbroj české armády. K čemu rposím? Ani neprotestovaly proti záboru českých zemí, jak se zaručili. SSSR jen Francii a Anlgii prekábátila tak, jak to oni před tím udělai v Mnichově. Historie je trošku jiná, než se ji tu snažíte podávat, jako že na mí mělo Německo a SSSR stejný podíl. Pokud by neuzavřeli Anglie a Francie Mnichovskou smlouvu, nebyl by ani tento pakt. POkud by Anglie a Francie splnili svou smlouvu vůči Polsku, nevyl by zábor Poska z východu. Juste, nemanipulujte opět s dějinami.
26. 08. 2009 | 13:17

Rumcajs napsal(a):

Pěkný článek vyšel v MF dnes od Steigerwalda o Hitlerovi a jeho sociálním cítění.

Shoda s populistickými socansko-komunistickými kecy takřka stoprocentní.

Takže podpis dvou gaunerů o spolupráci bych viděl spíše jako dohodu o rozdělení lupu, než sebeobranný tah ze strany SSSR.
26. 08. 2009 | 13:18

Jiří Just napsal(a):

fedor: Věc má dva úhly pohledu. V tu dobu, konkrétně pobaltské republiky byly nezávislými státy, západní Ukrajina a západní Bělorusko byly připojeny k Polsku v důsledku prohry Moskvy v rusko-polské válce. Finsko bylo také nezávislým státem a Besarábie byla připojena k Rumunsku (ačkoliv to odporovalo sovětsko-rumunské dohodě). Hranice již tedy byly vymezeny.

Dále vzpomeňme komunistickou ideologii, která se oficiálně stavěla proti anexím. Nehledě už na podporu práva národů na sebeurčení.

Mimo jiné, i Rakousko-Uhersko přišlo o své hranice. Mělo tedy právo nárokovat si části své bývalé říše?

Já nezpochybňuji skutečnost, že Moskva si zajistila paktem (dočasnou) bezpečnost, je ale nesmysl skrývat, že jej využila k expanzivním cílům. A tato reflexe mi zkrátka v ruských vládě loajálních médiích chyběla.
26. 08. 2009 | 13:18

Suchec napsal(a):

Paterik:

Versaillská smlouva byla sama o sobě něco tak ponižujícího, že se Hindenburgovi nedivím, že hledal cestu, jak z toho ven.

A pokud Hitler spolupráci ukončil (dle Tebe), pak nechápu, proč to dáváš do souvislosti.

BTW, Maďarská, Slovenská republika rad vznikla nezávisle na dění v Sovětském Rusku.
Byly to akce místních anarchistů a socialistů jako reakce na hosp. situaci těsně po válce.
To nebyl export revoluce.

Tato doktrina nebyla de-facto nikdy oficiálně přijata, protože Leni i Stalin pochopil, že takto se to dělat nedá. Navíc měli do r. 1922 doma tolik starostí, že na to ani neměli čas.

Jak víš, že Katyň nebyla míněna jako odveta?
Já si naopak myslím, že to odveta byla, a důkladná.
26. 08. 2009 | 13:23

RUS napsal(a):

Zdravim!
Začneme z toho že jak komunizm tak i nacizm mají puvod v Zapadní Evrope,a za pomocí zapadnich penez a podpory komunizm byl exportovan v oslabene 1.svetovou valkou Rusko.
Kdýž se podivame do historie tak stačí připomenout 30 zaři 1938.
Kdo pochutnal na Československem uzemí?No vida!Dnešní spojence!Polsko,Nemecko,Madarsko.
Takže bežte stežovat na Francií a Anglií,že vas zradilí a Rusko nechte na pokoje.
26. 08. 2009 | 13:25

Suchec napsal(a):

Paterik:
A co invaze Angličanů a expedičního sboru na Urajinu? Co akce ČS legií na Sibiři a jejich válčení tu s Kolčakem, tu RA.

Legiobanka z toho žila pěkně dlouho.
26. 08. 2009 | 13:26

Jiří Just napsal(a):

Mike: Článek není o dějinách, ale o tom, jak pakt vnímala ruská média. Nehledejte v článku to, co tam není. Opět říkám, chyběla mi sebereflexe.

Asi by také nebylo fér tvrdit, že odsun sudetských Němců byl pouze způsob, jakým se řešila otázka kolaborace.
26. 08. 2009 | 13:26

Brada napsal(a):

Suchec
Nevíte náhodou, jakou roli sehrál Stalin při bitvě u Varšavy ??? Někde jsem myslím, četl, že nepodpořil svými rozhodnutími jednotky Tuchačevského ?? Tam je také někde původ Stalinovi nechuti k tomuto veliteli ??
Díky za případnou odpověď...
26. 08. 2009 | 13:26

Paterik napsal(a):

Mike:

Francouszká armáda nemohla vyrazit, protože její mobilizační systém byl zoufale pomalý. Její tehdejší mobilizace trvala na tu dobu neuvěřitelných 14 dní a to už bylo v Polsku dávno o všem rozhodnuto. Birtánie do války neměla příliš čím přospět a strategie francouzů byla jednoznačně obranného, ne útočného chrakteru. Navíc francie neměla žádné letectvo, které by stálo za řeč. Tak proto válka v sedě. Pokud chete někoho obrátit na Rusko, nevyhlašujete mu válku.
26. 08. 2009 | 13:27

Suchec napsal(a):

RUS:
No, ono to působení Anglie a Francie na dění kolem r. 1938-9, ale někteří chtějí evidentně popřít a zamést. :-)))))))
26. 08. 2009 | 13:27

Suchec napsal(a):

Brada:
Oni se tam nějak dohádali a Stalin táhnoucí na Lvov sebral Tuchačevskému jednotky jízdy(Buďonnyj) a tím mu odkryl celé křídlo, navíc byly problémy s logistikou a únavou vojska, na kterou nikdo z nich nebral ohled.

Byl o tom dok. film na Spektru, nebo Viasat History, který to celkem věrně a nestranně popisoval.

Proto si myslím i to o té Katyni.
26. 08. 2009 | 13:33

Suchec napsal(a):

Jiří Just:
Sice tu ruštinu už moc neopráším, ale ty komentáře jsou podnětné.

A dovedu si představit šok běžného občana Sojuzu, který po letité antifa propagandě slyší, že se s nimi najednou kamarádí.

To i lidi u nás nemohli zkousnout.
26. 08. 2009 | 13:35

RUS napsal(a):

Krom toho pane Juste,tema 2 Svetove je pro me velme citliva,diky zapadní evrope nikdy jsem nepoznal sveho dedečka ktery zahynul při osvobození Československa,takže nesnažte me tady přesvedčit že muj otec ktery musel krast kukuřicí u koní aby ne umřel hladem a musel živit 5 členou rodinu od 12let vam neco dluži.
Nedlužime vam vubec nic.Diky obetem ktere jsme muselí podstoupit dnes mužete tady šiřit nesmysly,tak že Buh vam soudce.
26. 08. 2009 | 13:35

Suchec napsal(a):

Rumcajs:

No, Loupežník rozumí jen tomu lupu, a to mu asi i stačí. Ale je zajímavý, že v případě jiné mocnosti to zase nevidí.

A Steigerwald, s dovolením, píše pěkný ideologický sr.čky.

Ale proti gustu ... :-))))
26. 08. 2009 | 13:42

Kmet 74 napsal(a):

Jak Hitler tak i Stalin připravovali expanzi a Hitler si o 3 týdny pospíšil. Kdyby Stalin se připravoval na obranu, tak by neúmistil 1.sledy, letiště a sklady zásob tak blízko k demarkační linii. Tajné dodatky ke smlouvě definovaly rozdělení území a sféry vlivu. Stalin věřil, že Hitler napadne Anglii a v té chvíli by se on vrhnul na západ. Sověti neznali slovo obrana nebo taktický ústup, pouze dominoval útok. Když byl Stalin napaden, tak vzápětí se obracel na Západ se žádostí o pomoc, a kdyby tu pomoc nedostal, asi by těžko odolala. K tomu je nutno připočíst 68 divizí, dislokovaných ve Francii a kontigent v Africe. Tyto jednotky scházely na vých.frontě a pak by neutržil porážku pod Moskvou a ani ba nedošlo ke Stalingradu. Na pováženou je, že spolu s Němci pojovalo na 1 milión Rusů. V souvislosti s tím odkazuji na dok.knihu Rudý teror, kde jsou mimo jiné popsány čistky v RA v létech 1937 až 1938, kterým padlo za oběť cca 80% armádního velitelského sboru. A Katyň? Hromadná vražda důstojníků a inteligence, kterou Rusové svalovali na Němce a která se neprojednala v Norimberku. Rusové mají a dlouho budou mít co vysvětlovat.
26. 08. 2009 | 13:43

martin napsal(a):

Rusko se v současnosti chová jako nacistické Německo v roce 1939. Vyhrožuje sousedním státům (Gruzie,Ukrajina,Estonsko) a využívá ruské menšiny jako Němci sudeťáky. To, že pak Molotov-Ribentrov byl nespravedlivý je historický fakt. Šlo jen o ozdělení moci a rusům nikdo nevyhožoval válkou takže úvahy buď válka nebo mír jou scestné.
26. 08. 2009 | 13:43

Paterik napsal(a):

Suchec:

Versaillský mír byl pohroma. Bylo jasné, že to špatně skončí, ale já myslel něco jiného - totiž že Rusko samo podporovalo militarizaci své nemesis. Pomáhalo si tak kopat budoucí hrob.

Hitler sice spolupráci ukončil, ale při opětovných jednáních o paktu MR měl na co navazovat. Navíc s Molotovem si rozuměl podstatně víc než s demokraty na západě.

žádná revoluce nebyla spontánní. Vše se dělo za astitence a finanční podpory moskvy. Spontánní revoluci dělal Castro, ale určitě ne Béla Kun. Kam ostatně myslíte, že po porážce od Rumunů asi zamířil? Správně... že měli L a S dost starostí doma? To měli, ale oni nejdenali v duchu logiky. Věřili, že revoluce v Rusku byla jen spouštěč, který odstartuje vlnu revolucí po celém světě. Byla to naivní víra, ale oni se jí snažili řídit, kdykoliv viděli příležitost.

Katyň byla míněna jako pojistka pro budoucnost. Měla zajistit, že polský národ přijde o své elity a bude tak snáze ovladatelný. Němci dělali na své straně hranic to samé.

Co se týče intervence a legií - bolševici svrhli silou zbraní neschopnou, ale přesto legální vládu. Jejich reprezentace tudíž sotva mohla být uznána jako legitimní.
26. 08. 2009 | 13:49

Brada napsal(a):

Rumcajs
No, sociální cítění,by pak tedy měl také Otto von Bismarck (Železný kancléř), který se od r.1881 zasadil o zavedení systému sociálního pojištění pro všechny.., že by už tam počátek
německé shody se socano=komunisty?
Zřejmě by dost Němců (i Prusů) nesouhlasilo..
Vy mátě teda náturu přečíst Steigerwalda až do konce, ten také slyší všude "komunistickou" trávu růst....
26. 08. 2009 | 13:49

Astalavista netrpící antislovanismem napsal(a):

Vše začalo nikolivěk jak píší vypjatí antislovanisté Just(aktuálně.cz) či Joch(idnes.cz) v srpnu 1939, ale začalo to v září 1938 Mnichovem. Tehdy "demokratické" státy jako Britské koloniální imperium a Francouzké koloniální imperium podpisem Mnichova (obětování územní celistvosti ČSR) vlastně řekly Neměcku, Itálii a SSSR, že je východní evropa a její hranice vlatně vůbec nezajímají. Pakt SSSR x Třetí říše je následek jednání Francie a Spojeného Králoství v roce 1938 nikolivěk naopak. SSSR vlastně roršířil své hranice zpět do roku 1914(přibližně). Polsko v roce 199 a 1920 chtělo velkopansky ovládnout Ukrajinu a Bělosrusko a prohrálo. Kolonialismus existuje i v Polském vydání! Nezapomínejme také na to jak v zimě 1939/1940 bojovala respektivě nebojovala anglie a Francie proti Německu v tzv. Podivné válce. USA vstupily do války prakticky na den přesně kdy Rudá armáda provedla zimní ofenzívu u Moskvy 1941. ps.: Spojování Rusů se SSSR ve 20 a 30 letech je typická antislovanská propaganda neb dnes je skoro Tabu mluvit o tom kdo byl Trockij, Zinověv, Kameněv nebo Jagoda a desítky dalších neslovanských osobností v čele SSSR. Stalin byl hlavní postava až od roku 1929 a vnitrostranických čistek na konci 30 let. SSSR byl menší než Carské Rusko a největší koloniální říše světa bylo Spojené králoství a Evropské "demokracie" jsou přesně ty poslední co mohou komukoliv, tedy i Rusku, předhazovat tvoření velkých říší. Prostě antislovanismus a polopravdy to je prosím dle mne Joch a Just.
26. 08. 2009 | 13:54

RUS napsal(a):

http://www.lenta.ru/article... taky z Ruskeho tisku,všimnete taky reklamu radio svoboda (svobodanews.ru) članky ktereho nazvat prokremlevske muže jenom neznalec,takže pokud chcete v Česku šiřit lží o nesvobodne žurnalistice tak radejí mrknete co se dela u vas doma v ČR,platky tipu Aktualne.cz nebo IHNED.cz nebo IDNES jsou šovinisticke,tendeční a rozhodne nejsou objektivní viz.Konflikt v Osetie.

Jsem zvedavy kdy Evropa omluví Rusku za komunizm?
26. 08. 2009 | 13:55

Jiří Just napsal(a):

Suchec: Komentáři jsem chtěl předejít obviňování z nějakých mých předsudků vůči Rusku. BTW: Zajímavá je i tato konference o paktu (http://www.rian.ru/press_vi...).

RUS: Kde jsem napsal, že nám něco někdo dluží? Článek je absolutně o něčem jiném.
26. 08. 2009 | 13:55

Stanley napsal(a):

Hmm - jestli že se Rus drží názoru že Československo držely pohromadě od roku 39 do roku 89 bodáky. Pak defakto uznaly okupaci nejen německou ale i Ruskou.

Škoda že sou to takoví nuzáci. Mohli jsme po nich chtít kompenzace. Fašisti tu byli pět let Bolševici čtyřicet... To by byl slušný balík.
26. 08. 2009 | 13:57

Arsamas napsal(a):

Když se vláda SSSR přesvědčila jací spolehliví "spojenci" jsou Francie a Anglie, udělala nejrozumnější krok ,když na návrh Německa, podepsala pakt o neútočení. Věděli, že je to řešení krátkodobé, ale nutné. Oddálení komfliktu o kterém se vědělo, že vznikne, bylo velmi dobrou strategií generalissima Stalina!
26. 08. 2009 | 14:03

Paterik napsal(a):

Arsamas:

dobrá strategie to byla tak napůl. Dost přecenil schopnosti západu odolávat Hilterovi a zároveň neudělal žádná obranná opatření proti invazi. Jakmile se začala rýsovat hrozba z německa, začal prosazovat cosi jako svůj vlastní appeasement.
26. 08. 2009 | 14:09

Suchec napsal(a):

Jiří Just:

Vzhledem k Paterikovi a zanášení věcí z konce I. sv. války a začátku 20.tých let apod. jsem znovu otevřel knihu H.G.Wellse: Dějiny světa (IX. doplněné vydání 1936, str. 822 a dál (s Ruskem končí někdy r. 1930).

Velmi poučné, dodnes.

Občas je jeden rád, že mohl něco podědit.
26. 08. 2009 | 14:11

Brada napsal(a):

Suchec
Díky za odpověď. Jestli jste dosud nečetl,doporučuji knihu od M.Mac Millanové "Mírotvorci", Pařížská konference 1919.Je objemná i cenná pohledem na Čechy z "druhého břehu". Navíc se dotýká počátku spousty zde probíraných témat.
26. 08. 2009 | 14:12

astalavista a modní antislovanismus napsal(a):

V Časopisu Týden před cca 2 lety bylo popsáno toto. Bolševici byly západním tiskem (anglie) na počátku 20 století oslovování jako bojovníci proti carismu! A když je v roce 1917 Karenského liberální vláda chtěla pozavírat tak biolševici mluvili o antisemitismu typu Francie x Dreifus(cca)! (trockij, zinověv, kameněv... vlastně jako Stalin přezdívky). Ve 20 a 30 letch se bolševici ve velkých čistkách vymlátili mezi sebou (srovnej Danton a Robespierre či Gottwald a Slánský) a Trockij začal mluvit o Stalinovi jako "Napoleonu Revoluce" který revoluci zničil zprava! Stalin byl sice ve 20 letech významný vůdce revoluce, ale jeden z mnoha a až po roce 1929 byl č.1. Ty největší antinárodní a antiruská zvěrstva byla ve 20 letech a podobná ve 30 letech. Čistky důstojnického sboru byl vnitrostranický boj o žádné "geniální" vojevůdce se nejednalo. Stalin byl zločinec, ale jen jeden z mnoho neslovanských soudruhů v SSSR nikolivěk etnických Rusů. SSSR ve 20 a 30 letech bylo všechno jen ne Ruský stát!
26. 08. 2009 | 14:13

Suchec napsal(a):

Paterik:

Jak začal Stalin, na základě zkušenosti se slabostí Francie a Anglie, s politikou smiřování?

Já si myslím, že počítal s Hitlerovou invazí do Británie (Seeloewe).

A nebylo k tomu daleko.

A zase tam hrála roli ješitnost "Vůdce", kdy namísto doražení RAF na jejich letištích(prý chyběly dny, a sami Angličani to přiznávají) se nechal vyprovokovat zoufalou akcí 4 Halifaxů s pár bombami nad Berlínem, kterou tam poslali Angláni jako odpověď na náhodné bombardování Londýna.

Jo, ještě že to tak dopadlo, a musel válčit na více frontách.
26. 08. 2009 | 14:17

Suchec napsal(a):

Brada:
Znamenám a děkuji :-)
26. 08. 2009 | 14:19

martin napsal(a):

Astalavista netrpící antislovanismem

Vaše úvaha je naprosto scestná a nelogická. Podle vás za všechno mohli neslovanské národy zatímco slované nic neudělali. To jste stejný rasista jako nacisté v Německu. Argumentovat tím, že Rusové jse chovali správně jen kvůli tomu že jsou slované je nelogické. Říká vám něco Katyň? Vite kolik lidí tam slovanší Sověti zavaždili lidí? Pokud jde o pakt Molotov-Ribentov tak to nebyla reakce na Mnichov ale sprostá kalkulace jak získat další území.
26. 08. 2009 | 14:20

Karel Mueller napsal(a):

Pane Just,
když se mám k něčem vyjádřit, ta především ceou pravdu.
- Mnichova se neúčastnily SSSR a USA. Nicméně Polsko a Maďarsko poslaly do Mnichova požadavek na rozbití ČSR. Polsko si tím potvrdilo ortel - angličtí mnichované se později často odvolávali na Polsko a Maďarsko.
- Otázku, proč zkrachovalo vytvoření protihiterovské koalice po Mnichovu lze diskutoat, při pozorném čtení vidíte, že vina Stalina to asi nebyla.
- Německý generální štáb se po válce hájil tím, že by bez Mnichova svrhl Hitlera. Nejspíš právem
- SSSR provedlo Polsku totéž, co Poláci nám, zabralo si území s menšinou v situaci, kdy byl stát na kolenou. Bohužel je téměř jisté, že by SSSR válku prohrálo, kdyby to Stalin neudělal. Pro nás se všemi důsledky.
- Během třítydenní války mezi Hitlerem a Polskem stálo na Rýně přes 90 opancéřovaných divizí proti 30 pěším německým. Mohly být v Berlíně za dva týdny. Proč nebyly? Protože Daladierové a jim podobní čekali, jestli se do sebe Rusové a Němci pustí. Hitler ovšem všem vypálil rybník. Nejdřív zlikvidoval Francii a kdyby chtěl, tak mohl i GB. Teprve pak se pustil do SSSR. A dodnes považuji za zázrak (zaplacený nepředstavitelnými ruskými obětmi), že nevyhrál.

Realita je někdy hořká a krutá.
26. 08. 2009 | 14:23

Suchec napsal(a):

astalavista:

No, pan Just by se mohl i urazit, pokud ho dáváte do jedné roviny s Jochem.

Ten nemá kategorii, to je prostě Roman Joch (bez dodatku :-)))))) )

Ten je zářný příklad, jak vypadá ideologicky zaslepený jedinec a fanatik.
26. 08. 2009 | 14:25

MerryMan napsal(a):

RUS:
Naprostý souhlas, že námj nemusíte být za nic vděčni. Je ale vždy lepší o sporných věcech diskutovat, než diskuzi uzavírat. V této zemi je mnoho věcí neznámých. Většina pravicových diskutujících má např. velmi zkreslenou představu o úloze čsl. legií v Rusku. Neví, že vojsko "žilo ze země", tj. rekvírovalo potraviny, povozy atd. Např. velitel 1.československé střelecké divize se ve svém deníku zmiňuje o rekvizici i svatebního kočáru. Nevěsta, která v něm seděla byla určitě až do své smrti vděčna. Nebo ten samý velitel popisuje "Měl jsem určený byt zároveň s doktorem v jedné rodině ve větším baráku, nechtěli nám otevřít. Doktor však pohrozil bombou, což pomohlo."
Nebo:" V Prilukách se čekal příjezd červené gardy, která si opravdu přijela pro kontribuci, v počtu asi 30 lidí, jednoho děla a bronirovaného auťáku. Abychom nebyli strženi do srážky, vyšli jsme (celý pluk i s obozem) do nádraží a hned potom nastupovali krasnoarmějci na město." Tolik velitel +. čsl divize plukovník Švec.

Asi by pomohlo více informací o těchto a podobných událostech.
26. 08. 2009 | 14:28

Suchec napsal(a):

KM:
Ono zpětně vypadá pochopitelně i to trojí dělení Polska ze strany Pruska, Ruska a Rakouska.

A to Sobieski de-facto zachránil Vídeň a Evropu před Turky o 100 let dřív. Holt vděčnost.
26. 08. 2009 | 14:29

RUS napsal(a):

Ale,ale pane Just!Jak řečí kristalizují v finanční naroky,me vypravet nemusite.Co takhle skušenost s Svazem Sudetskych vyhnancu?nechme toho ano.
A vubec pane Juste ja osobne nechcí demokrací českeho střihu v Rusku,nechcí aby premier pobehaval s ztopořenym penisem a expremier pořadal mafianske stilačky kvulí lehkym ženam,chcí aby politika mela uroven na kterou Rusko bezpochyby ma narok,a to že poslední dobou lžive a tendeční članky objevují vic a vic znamena že nepřatelum Ruska od bezmocností ruplí nervy.
26. 08. 2009 | 14:36

fafnir napsal(a):

RUSe
že jste nepoznal dědečka,tak jste sem přijeli vraždit v r.1968,a dává vám Rusům právo na tuto zemi.Dál vám to dalo právo vraždit a posílat do gulagů občany Litvy Lotyšska,Estonska,Moldavie a Bukoviny.Vy prostě máte na všechno právo.To že vás tu podporují rudí a oranžoví,ještě neznamená že jsme zapomněli.A že se odvoláváte na hranice Ruského imperia,má asi takovou logiku,jako by si činila Zlatá horda nárok na většinu Ruska.
Suchec
Že vy v tom muzeu Imeni Lenina zase připravujete nějaký zvací dopis,když už neexistuje Pragovka.
26. 08. 2009 | 14:42

fafnir napsal(a):

A RUSe
jste na českém webu,zatí jste nás znova neobsadili, tak pište česky.Vaše čeština připomíná" Vyhlasky "Reichsprotektora.
26. 08. 2009 | 14:45

MerryMan napsal(a):

A zajímavé je, jak všichni tito pravicoví "znalci" nic neví o tom, že 2.svět. válka byla zahájena útokem na Polsko za strany Německa a SLOVENSKÉHO ŠTÁTU, SSSR se připojil až později.
Známý generalissimus Paterik provedl dokonalý rozbor situace před WW2, při svém pracovním zatížení zapomněl na to, že odsunutí nástupních prostor armády o 200 km dále není nevýznamný fakt. Němci došli až na dohled Moskvy. Netroufnu si na rozdíl od jiných předpovídat "co by kdyby".
26. 08. 2009 | 14:45

jozka napsal(a):

Pateriku, jste talent, zase mimo. Stalin nemel s vyvozem revoluce nic spolecneho, byl dokonce autorem teorie o vybudovani komunismu v jedne zemi a aktivne ji tez ve sve agende prosazoval. Byl mj. jeden z trecich bodu mezi nim a Trockym, ktery ho kvuli tomu obvinoval ze zrady revoluce.

On se soustredil na revoluci domaci. Nastesti, protoze to, co industrializace a kolektivizace a vsechny ty "vymeny stranickych dokumenty", "Sachty" a podobne legracky prinesly obyvatelstvu by asi jen tak nekdo nekousl.
26. 08. 2009 | 14:47

MerryMan napsal(a):

fafnir:
fuj. Vaše útoky, to je hnus. Pište raději o zcizeném majetku církve, nebo válce proti Avarům.
26. 08. 2009 | 14:48

astalavista a modní antislovanismus napsal(a):

to Martin. ano ve 20 a 30 letech byl Sovětský komunismus neslovanský či lépe antislovanský(ničení zvyků, pravoslaví, architektury) a až po napadení Německem (a velké čitce vnitrostranické 1937) se jak v Sovětské armádě a společnosti prosazují Slovansko etnické prvky a Ruskocarské prvky. Katyň=Stalin (Gruzínec, památník v Gori), Katyň a to nespíme zapomínat, opožděná pomsta za Polskou invazi v letech 1919-20 a vypálené vesnice na Ukrajině a Bělorusku a snaha ovládat východ evropy(o tom se nemluví,že). Poláci a Rusové si tedy nemají co vyčítat!(Polsko se přiživilo i u Mnichova na území ČSR!) Po napadení Německem Moskevský patriarcha vyzval k obraně vlasti a tím si ikdyž byl v ideologické defenzívě zastal komunistů, tak od té doby , ikdyž stále byla církev v defenzívě se už neopakovala anticírkevní či spíše antiruská zvěrstva 20 a 30 let. Ono je to jednoduché stačí jmenovat i konkrétně, kolik etnických Rusů bylo v bolševických vládách a vedení policie ve 20 a 30 letech!? Minimum. ale jak říkám je to Tabu a politicky nekorektní a vše se hází jen na Stalina (špička antislovanského ledovce) a Ruskou etnicitu . Existují zde i paralely s vývojem komunistické strany v ČR včetně etnického složení a stranických čistek a disentu 1929, 1950, 1968, ale to je také Tabu(Slánský, Klementis,atd). ps.:ve druhé světové válce Hitler nemluvil o žádném komunismu či demokracii, ale vždy o židobolševismu na východě a židozednářství na západě. A o vládnutí nordické rasy které je dle něj vyvolená ze vše arijců(polytheismus - hákový kříž, walhala, germánští bohové, Svatá říše římská národa německého, Římská říše - nacistický pozdrav, nordický bloňďatý modrooký bůh). Miliony semitských a slovanských obětí toho důkazem. Nešlo o ideologie, ale o etnicitu a rasu!
26. 08. 2009 | 14:49

Suchec napsal(a):

Fafnir:

Koukám, že jste už pozbyl soudnosti definitivně. :-))))))))

BTW tady někdo přdevčírem psal o tom že tak do 3-5 dnů se objeví někde fotka "házečů" na Topolánka ve společnosti někoho z ČSSD.

A máme to tady.

Novinky už žhaví dráty a propagandu, neb jeden z házečů dělal najatého pořadatele na parkovišti při pohřbu Kočky.

Už se to rozjíždí, už se to řítí.

To si zase smlsneme.
26. 08. 2009 | 14:51

Suchec napsal(a):

Jozka:

Třeba si je plete, Stalina s Trockým.

Opět doporučuji Dějiny světa od H.G.Wellse.
26. 08. 2009 | 14:54

kopyto napsal(a):

to Suchec:Tuchačevskij 1920? Absolvent německé vojenské akademie.Není to na něj příliš brzy?
Doporučuji všem napnout paměť ruštiny.Nikdy jsem o válce nečetl něco tak zajímavého jako je odkaz na patriotického historika Širokorada.Nejen čtivostí,ale nám většinou neznámými fakty nabit.Tedy aby bylo jasné předem,že z něj plyne,že kontinuum geopolitiky je válka a zase válka.Kdyby byl v Německu prý v r.1939 Wilhelm (císař),Papen,Thaelmann-válka by byla stejně.A začala by r.1939.Nepřímo -takže Hitler je vlastně čestnější o to,že na to včas Rusy upozornil.Tak mi to začíná trochu vonět ,že II.sv.válka byl kolektivní vzájemný sadomasochismus Němců a Rusů.
26. 08. 2009 | 15:03

fafnir napsal(a):

Suchec
máte pravdu,Kočkovi hoši se činí.Nevím kdo co psal,že se objeví fotka,nicméně objevil se přenos v TV.
A jak jste na tom se studiem dějin VKS(b).Takhle vás RUS nepochválí.Také si nastudujte spolu s MerryMannem Lenin Stalin mládeži.Podnětné to dílo.Vy jste ho nemusel ve škole šprtat ,jako my.Tak byste měl dobrovolně dohnat zanedbané.
26. 08. 2009 | 15:04

Paterik napsal(a):

Suchec:

šlo o tohle - Stalin měl z rychlého Hitlerova vítězství na západě obavy, proto začal věnovat péči tomu, aby ho uchlácholil. Ačkoliv se množily provokace a jen slepý by neviděl shromažďování německých sil poblíž Ruských hranic, trval na přesném plnění hospodářských dodávek na základě paktu MR, také nařídil oficiální propagandě, aby veškeré informace o hrozícím útoku označovala jako imperialistickou provokaci.

a to nemluvím o tom, že předtím probíhala jednání o přistoupení SSSR k ose a Abwehr dodával NKVD materiály, které Stalin využil ve velké čistce.

Jozka:

pokud mluvíte o roce 1921, to byla Leninova práce. Jinak rozšiřování komunismu po světě probíhalo po celou dobu trvání komunismu, nikoliv formou přímého vývozu, ale formou finanční podpory atd. Takže buďte v klidu.
26. 08. 2009 | 15:08

PatientO.T. napsal(a):

Sovětští vojáci osvobodili větší část ČSR.
Sovětští maršálové si potom za tuto nezištnou pomoc vybrali např.Podkarpatskou Rus, český průmysl a český uran... země se stala sovětskou kolonií. A jako součást sovětského impéria ztratila 40 let normálního života.
Dluhy? Prý nejsou...
26. 08. 2009 | 15:09

RUS napsal(a):

To Merryman:Jsem velmí vdečny Česku že jsem tady naučil šetrnemu zachazení s přirodou,domnivam se že spoluprace z Ruskem v tomtooboru byla by prospešna jak pro nas tak i pro Vas.
Takovym tematum bych radejí venoval media prostor a ne demagogie o historie,protože "Cesta k miru vede přes odpouštení."
26. 08. 2009 | 15:10

jozka napsal(a):

Pateriku, v roce 1921 urcite. Jenze v roce 1921 mel Sovetsky svaz jine problemy nez vyvazet revoluci, to byl vubec rad, ze se odola sam. Od konce roku 1922 uz Lenin nemel systematictejsi vliv, syfilis a atenta udelaly sve. O moc zacal bojovat Stalin a jednou z oblasti byl i vyvoz revoluce, ktery se pod jeho taktovkou proste nekonal. Jistou financni a personalni podporu dal pokud vim do Spanelska, ale i tam po uzavreni smlouvy s Nemeckem skoncil. Je mi lito, ale tady jste proste mimo.

Jina situace nastala po valce v zemich, ktere Rusove cistili od Nemcu, ale to uz je jina pohadka.
26. 08. 2009 | 15:17

ironik napsal(a):

Naplnˇování potřeb lidí je v podstatě jednoduché,práce, peníze, aby se tyto potřeby naplnili jsou potřeba suroviny pro průmysl,protože se pracovat nechce, seženeme otroky, válka je poměrně snadný postup a nyní začínají hrátky jak si moc udržet,protože dějiny jsou plny příkladů jak? stačí se inspirovat.
26. 08. 2009 | 15:18

JAHA napsal(a):

Vsetka cest obycajnym (nielen ruskym!!!, ako si to velmi radi Rusi prisvojuju) vojakom sovietskej armady, ktori bojovali proti hitlerovskemu Nemecku. Vsetka cest prezivsim (po Stalinskych vrazednych cistkach) velitelom, ktori napriek totalne netaktickym a nevojenskym rozkazom Stalina (ktore stali statisice zbytocne padlych zivotov) dokazali privodit obrat vo vojne. Ale, na to netreba zabudat, aj ked som skor protibritansky naladeny, na obrovsku materialnu pomoc z Britanie lodnymi konvojmi pod nemeckou palbou. Bez tej by ZSSR prehral vojnu hned na zaciatku. Komu sa to nezda (napr. sovietskym obhajcom jedinecnosti ZSSR pri porazke Hitlera), nech si precita uplny prepis telegrafickej korespodencie pocas vojny medzi vtedajsimi najvyssimi predstavitelmi ZSSR, UK a USA. Korespodencia vysla knizne davnejsie (este pred rokom 1989), neviem, ci bolo nejake novsie vydanie. Po precitani zneni jednotlivych telegramov si mozete urobit trochu lepsi obraz o diani po napadnuti ZSSR. Viem, ze sa to priamo netyka zmluvy a tajnych dodatkov MR, ale niektorym by neuskodilo trochu svetla.
26. 08. 2009 | 15:19

Jiří Just napsal(a):

RUS: Naše debata asi nemá smysl. Přesto, v čem je můj článek "lživý a tendenční", když je podepřen zdroji?
26. 08. 2009 | 15:19

Suchec napsal(a):

Kopyto:
Tuchačevskij a Stalin veleli ofenzivě v r. 1920.

Michail Nikolajevič Tuchačevskij (Rusky: Михаил Николаевич Тухачевский, polsky: Michał Tuchaczewski) (16. února 1893 - 12. června 1937) byl ruským a posléze sovětským vojenským velitelem a hlavním motorem reforem Rudé armády na přelomu 20. a 30. let 20. století. Je považován za jednoho z nejschopnějších velitelů Rudé armády (i když o míře jeho schopností ve srovnání se zahraničím se vedou spory). Každopádně byl mnohem schopnější, než jeho nástupci řídící vývoj a reformy Rudé armády, maršálové Vorošilov a Kulik. Stal se jednou z nejznámějších obětí Stalinovy Velké čistky.
26. 08. 2009 | 15:20

Suchec napsal(a):

Fafnir:

Vidíte, jak sedáte na lep. Lépe by ta provokace nemohla být připravena.

Ta byla hlavně pro chytré lidi, jako jste Vy.
A taky aby zakryla Toskánsko, Janouška a Švýcarsko.
26. 08. 2009 | 15:24

RUS napsal(a):

Kdo financoval export komunizma do Ruska?Bohužel tento članek je pouze v Ruštine ale i tak pro mnohe nepřatele Ruska je ranou z milostí...
http://ru.wikipedia.org/wik...
26. 08. 2009 | 15:25

MerryMan napsal(a):

PatientO.T.
Používám této příležitosti, abych se Vám ze srdce omluvil za svoje útoky na Vaši osobu v diskuzi. Mne totiž zarazilo, jak může normální člověk chtít na někom, ať mu definuje socialismus a kapitalismus (nebo něco podobného) když tyto definice jsou uvedeny ve slovnících a encyklopediích.

Bohužel jsem si pozdě uvědomil, že nick pod kterým píšete znamená pacient a že máte tu smůlu, že jste asi dlouhodobě hospitalizován na nějaké klinice, nemáte na nadstandartní péči, takže nemáte na pokoji internet a k internetu či do ústavní knihovny se můžete dostat pouze ve společnosti statného ošetřovatele. Takže to, co je pro nás samozřejmé (najdu na internetu, zajdu do knihovny a vyhledám ve slovníku či encyklopedie) je pro Vás problém.
Je ode mne velmi nevhodné a odsouzeníhodné vysmívat se člověku, který má ztížený přístup ke vzdělání a k informacím. Ještě jednou se omlouvám a jako účinnou lítost Vám nabízím, že pokud budu schopen, tak Vaše dotazy zodpovím a odpovědi zašlu emailem, pokud mi sdělíte svoji adresu.

Ještě jednou se omlouvám.
26. 08. 2009 | 15:27

MIke napsal(a):

Pokud vyhlásíte válku a neprovede ani mobilizaci, co tím vlastně chcete říci? Angličané i Němci měli v počátku společnou ideu, že se nějak domluví. Jak je zřejmé z historie, Hitler stále doufal v dohodu s Anglií (případ Hess) a Anglie počítala, že se bude muset jen něco obětovat za mír. Francie i Anglie samozřejmě mohly provést alespoń výpad přes hranice, bombardovat apod. Oni zkrátka neudělali nic, aby Hitlera nepopudily proti sobě a vytvořili si tak dobré výchozí podmínky pro příští jednání o míru, míněno po porážce Polska . To, že Anglie vyhlásila formálně válku, neznamená, že chtěla bojovat, jen čekala, až se zase s Německem usmíří. Samozřejmě se situace podstatně v těchto kalkulacích změnila, když SSSR podepsalo smlouvu s Německem a Hitler se k překvapení Západu obrátíil tam. Teprve pak si Anglie i Francie uvědomily, o co ve skutečnosti jde, a že ted´již asi žádnou nabídku od Hitlera na nějaký mír nedostanou. SSSR je zkrátka předešlo. Jestli dneska někdo chce tvrdit, že útok na Polsko byl zcela nečakaný pro Francii a Anglii, pak jen strká hlavu do písku. Jinak samozřejmě pro P. Justa, je jasné, že tento pakt Rib. Mol. neslouží ke cti bývalým národům SSSR. Proč se neudělá průzkum v Anglii, co si myslí o své národní hrdosti v pohledu Mnichova? Nic,žádná sebekritika. Možná, že stačilo jen tenkrát omluvně Benešovi říci, litujeme, ale bít se za Vás nebudeme. Ale při vzniku války Vám vyjádříme svou diplomatickou a materiální podporu. Možná, že by v té době Beneš hledat jiné alternatívy. Oni nás ale postavili do role, vzdáte se své obrany, pokud tak neučíníte a budete se bránit, postavíme se diplomaticky proti Vám a učiníme Vás zodpovědny za vznik této války. Pane Just, nezaslouží si toto alespoń trochu sebekritiky ze strany obyvatel Francia a Anglie?
26. 08. 2009 | 15:28

Suchec napsal(a):

Just:
No Rus asi namíá proti tezi o expanzi.

Já bych to viděl podobně.

20 let předtím expandovalo Německo , Polsko, Rumunsko na jejich území, a tohle to vrátilo zpět. BTW Carské Rusko bylo větší , než nástupnický SSSR r. 1940.

Fafnir:
Vyškolen jste dobře. PR máte dobrou.
26. 08. 2009 | 15:29

Suchec napsal(a):

Hele, to je podoba s házečem na Topolánka. I ta bradavice sedí :-))))))))))))))
http://cs.wikipedia.org/wik...
26. 08. 2009 | 15:37

Suchec napsal(a):

jo, ještě ten druhý:
http://media.novinky.cz/057...
26. 08. 2009 | 15:39

MerryMan napsal(a):

JAHA:
Korespondenci na kterou se odvoláváte jsem nečetl. Pro mne je důležité, jaký materiál a množství ve kterém byl dodán. A také, jestli to byla bezplatná pomoc od Britů či zda SSSR za pomoc platil. Pokud to byl obchod, tak vděčná by měla být Británie a ne SSSR. Nejsem v tomto odboru znalec, ale vždy, když jdeme nakoupit, tak při placení v obchodě děkují nám a ne my jim.
Prosím uveďte, zda je v korespondenci uvedeno, kde Británie tuto pomoc brala. Je nesporné, že nějaké konvoje do Murmanska dorazily, ale o mnoho více není známo. Británíe sama měla problémy s dopravou potravin a surovin loděmi.
A když už jsme u toho. Co říkáte jako příslušník národa, který ve spojení s Německem přepadl Polsko a to o tři týdny dříve než SSSR. Vždyť jste vlastně z nacionalistických pohnutek pomohli spustit nejhorší válku v dějinách.
26. 08. 2009 | 15:41

fafnir napsal(a):

Suchec
když tomu věříte...Ale asi vám nic jiného nezbývá,Jyrka nařídil,že?
A co to má společného se zde probíraným paktem Molotov Ribbentrop,s tím že Rusové postupně přepadli Finsko,sebrali Rumunsku Moldavii a bukovinu,obsadili Litvu, Lotyšsko ,Estonsko,vysídlovali tamnější obyvatelstvo na Sibiř,rozdělili si s Hitlerem Polsko(ostatně po několikáté )a vyvražďovali polskou inteligenci,stejně jako nazi,a ve shodě s nimi.
26. 08. 2009 | 15:41

fafnir napsal(a):

Teda MerryManne
takhle plivnout na námořníky, kteří riskovali životy a vezli zbraně ,(m.j.sovětské stíhací eso Pokryškyn sestřeli většinu nacistů na Airkobře)ocel,potraviny a další zboží v době největšího nedostatku může jen komunista nebo nazi.Vsjo rovno,obojí levice,u obého stejný základ a výsledky,hromady mrtvých,a spousty zničených životů.
26. 08. 2009 | 15:49

MerryMan napsal(a):

fafnir:26.08.2009 15:04:59

Vy jste se toho ve škole asi moc nenaučil (pokud vůbec něco). Zkuste nás obohatit citáty z díla Lenin a Stalin mládeži když to znáte.
Děkuji
26. 08. 2009 | 15:52

Elena napsal(a):

aj, jaj... tu sa zase rieši ako v starom vtipe o Rusoch, Francuzov a Angličanov. Kto že tuna tak pilné rieši kto bol dobrý a kto zlý? Na podnet českého švejka Justa, ktorý vysnoroval v ruských mediach tematyku ku članku, zamestnavá všetkých chlebom každodeným "paktom Ribbentrop-Molotov " ten ich na chviľu odputa od každodenej reality: kde sa zamestnať, čo nakupiť a kde na to vziať? Mimochodom tieto otazky si kladu denne aj Rusy s Nemcami
26. 08. 2009 | 15:55

fafnir napsal(a):

Na rozdíl od MerryMannů,
jsem byl svými rodiči poučen,že to mám rychle zapomenout.A citáty tohoto typu si opravdu přes 50 let může pamatovat jen bolševik vašeho typu.Vy to přece budete potřebovat,až zase budete Rusákům lízat paty.
Byla to ode mne nezištná rada.
26. 08. 2009 | 15:57

MerryMan napsal(a):

fafnir:26.08.2009 15:49:30
Bohužel, vy nedokážete porozumět napsanému textu. To, že nedokážete argumentovat, to se o Vás ví už dávno. Ale že nerozumíte ani krátkému českému textu, to jsem ani já neočekával a věřte mi, že o Vašem vzdělání a schopnostech nemám přehnané představy.
Vy dokážete pouze kolem sebe plivat. Poslužte si. Na mne nedoplivnete.
26. 08. 2009 | 15:58

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To Just:Už na začatku članku jste nam napsal co mame myslet o mediach v Rusku viz."V Rusku je pakt Ribbentrop-Molotov stále vnímán rozporuplně. Problém představuje to, že se z vládě loajálních médií vytratila historická sebereflexe a zůstala stopa tendenčního výkladu."
Zapomnel jste připomenout že na rozdil od ČR mame v Rusku z čeho vybirat,tady veškera media jsou bulvarní a primitivní,a v vetšine připadu absolutne postradají objektivitu,a v dusledku media jsou manipulovana čimž ztracejí verohodnost.
26. 08. 2009 | 16:00

JAHA napsal(a):

Ad: fanfir
Nielen zbrane, potraviny..., ale mnoho veci vtedy v ZSSR vacsine ludi malo znamych (z nedostatku), napr. i hygienicke prostriedky. Ale na tohoto typka nie je vhodne reagovat, ak sa nechcete tocit dokolecka v debate o nicom. Jemu podobnym nedochadza, ze prave preto, ze ani UK nemala (prave preto, ze v tej dobe jedina bojovala s Nemeckom, kym sa Stalin bratrickoval s Hitlerom) nedbytok, o to viac bola jej pomoc (v zaciatkoch ako jedina krajina) ZSSR obdivuhodnejsia.
26. 08. 2009 | 16:01

MerryMan napsal(a):

fafnir:
Prosím, jak se to dělá, zapomenout něco na povel. A hloupé rady si prosím nechte. Já vím, že se jinak nedokážete vyjádřit ale uvědomte si prosím, že se tím zesměšňujete. Leninovy a Stalinovy spisy už ani v Rusku nikomu k ničemu nejsou. Pouze několik čecháčků dohlédne jenom na svoje smetiště a tak to neví.
26. 08. 2009 | 16:02

JAHA napsal(a):

Ad: Elena
Ked uz, tak s Nemcamy:-).
26. 08. 2009 | 16:03

fafnir napsal(a):

Elena
neříkejte,že v tom vašem vzorově levicovém Ficolandu máte problémy s nezaměstnaností.Vždyť nám ho Jyrka denně dává za příklad.Sice nevím proč každá druhá pokladní v hyppermarketu v Praze je Slovena nebo Slovák,a každý třetí zedník,(ty první dva jsou Ukrajinci)je taky Slovák.Vždyť u vás je přece narodniarský ráj,když už vás Čehůni nevykořisťují.
26. 08. 2009 | 16:05

Suchec napsal(a):

fafnir:
ad Moldávie - Roku 1829 získala Moldávie od osmanské říše autonomii. Část Moldávie západně od řeky Prut byla v roce 1859 spojena s Valašskem a vytvořila s ním nezávislé Rumunsko. Část Moldávie východně od řeky Prut byla roku 1812 připojena k Rusku jako Besarábie, roku 1918 se stala součástí Rumunska. Roku 1940 bylo území připojeno k SSSR, roku 1941 znovu k Rumunsku. Roku 1944 bylo území s konečnou platností připojeno k Sovětskému svazu. Na větší části Besarábie vznikla již roku 1940 Moldavská SSR. Ta získala roku 1991 samostatnost jako Moldavsko.

Litva, Lotyško a Estonsko vznikly až v r. 1920 na území, které dlouhou dobu ovládalo Carské Rusko.

Litva, Lotyšsko, Estonsko, ani Polsko neexistovaly samostatně od r. 1795, de-facto ale už od dr. pol. 17. stol. a vznikly jako výsledek I.sv. války, kdy Lenin při podpisu Brest-Litevského míru postoupil Německu obrovská území.

Stalin si to "jen" vzal zpátky, navíc Pakt MR byl podepsán v srpnu 1939, a pobaltí bylo obsazeno až v r. 1940, po obsazení Francie a napadení Británie.

S těmi gulagy
No tam končili nejen lidé z Pobaltí, ale ze všech koutů SSSR (neplést s Ruskem jako takovým).

Na Sibiř byly vysídlováni jiní a z jiné oblasti (Tataři, Čečenci apod.) za údajnou kolaboraci s němci.

P.S. ta věčná záměna Rusko - SSSR je už směšná.

BTW, kolik si myslíte, že zahynulo či zemřelo na útlak a strádání v koloniích, i uvnitř těchto států, lidí za 150 let průmyslové revoluce jen proto, aby Britské Impérium, USA a další kol. mocnosti dosáhly takové úrovně rozvoje?

Stalin za 50 let v Rusku dohnal tech. rozvoj, a nemyslím si, že v konečném součtu by byl na tom o moc hůř.
Akorát to dělal na vlastním území, neb kolonie neměl.

On ani jeden z těch režimů si nemá co vyčítat.
26. 08. 2009 | 16:06

Jiří Just napsal(a):

MIke: Tak znovu. Píšu něco opačného, než co jste uvedl ve svém příspěvku? Článek je o postoji ruské společnosti a médií k paktu R-M. Kdyby byl o mnichovské smlouvě, vyhledal bych si výzkum o ní a uvedl ho. A ano, souhlasím, představitelé Velké Británie a Francie by si měli za Mnichov posypat hlavu popelem.

Suchec: Máte pravdu, přesně evropské hranice ruského impéria nekopírovala, ale fakticky ano. Polské území patřící carskému Petrohradu sahalo až za Varšavu, sovětská Moskva naopak získala část Haliče s Lvovem.
26. 08. 2009 | 16:09

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

Jste ješte mlady pane Just,a tak Vam dam malou radu,aby už nikdy neopakovala situace s Hitlerem,Stalinem nebo Bušem,vaše generace nesmí nechat politikou manipulovat media,jinak to je naikratši cesta k diktature.
26. 08. 2009 | 16:11

fafnir napsal(a):

JAHA
já vím ,že bolševíčka neppředělám,a on ani zmoudřet nemůže.Z levičáka se těžko může stát normální člověk.Ale ,zase nelze těmto týpkům ustupovat.Musel jsem pod tou rudou svoločí žít přes 40 let,a mám děti a vnuky.A tím i povinnost bránit levičákům zprasit jejich život a duši.
26. 08. 2009 | 16:11

Paterik napsal(a):

Mike:

Anglie neměla v podstatě žádnou pozemní armádu, jen loďstvo, se kterým by Německo dobývali těžko. Problém je, že Chamberlain se s těmi zárukami polákům ukvapil a už nebyl čas přezbrojit. Anglie potřebovala víc času, aby postavila větši armádu. Francie se spoléhala na Maginotovu linii. A koho měli proboha bombarodvat na německé straně? Ono dělostřelectvo má dost omezený dosah a v letectvu mělo německo převahu. Byla to celkově špatně koncipovaná strategie, ale ne úmysl se s německem dohodnout. Dokonce i Chamberlain už věděl, že to nejde.
26. 08. 2009 | 16:13

Suchec napsal(a):

Fafnir:
Opět připomínám.

Chce si to vypůjčit: http://www.kfbz.cz/katalog/...
26. 08. 2009 | 16:15

JAHA napsal(a):

Ad: Suchec
Zas som mudrejsi. Tak USA bolo v tej dobe, (ci dnes?) kolonialnou mocnostou.Mhm. A na ukor tych svojich kolonii dosiahli taky uroven rozvoja, ze sa stali najbohatsim statom. Mhm.
26. 08. 2009 | 16:15

Michal Macek napsal(a):

zradili nas vsichni - stalin stejne jako anglie ,francie ,jugoslavie ,rumunsko.......
26. 08. 2009 | 16:17

MerryMan napsal(a):

JAHA:
Neodpověděl jste mi. Diskuze o účasti Slovenského štátu na útoku na Polsko není diskuze o ničem. Rovněž tak k posouzení významu dodávek potřebuji vědět co a v jakém množství bylo dodáno a jak to bylo placeno. Např. USA dodávaly GB nejdříve na principu "zaplať a odvez" (cach and carry), později na základě zákona o půjčce a pronájmu. Bylo to pro SSSR stejné, nebo jiné?
Vy totiž vůbec nejste zvyklý počítat. Např. když se řekne potravinová pomoc 100 t cukru, kolik lidí podle Vás si tím cukrem osladí čaj, když každý sladí 2 kostky na hrnek. Potom byste měl pochopit smysl mého dotazu.
26. 08. 2009 | 16:17

typro napsal(a):

Je to prostě dějinný zmatek , který nelze rozmotat.
SSSR vyzbrojuje a krmí před válkou Německo, Německo se je chystá napadnout. Společně si rozdělí Polsko.
Stalin povraždí svoje vysoké důstojníky, následně všechny polské.
Češi se bojí bránit a mají z toho trauma. Nebrání se potom ani Stalinovi. Takto se může ten propletenec neustále zamotávat přidáváním dalších zemí.
Takže pro nick Rus: dlužíte nám jediné, svobodu. Vojáci Rudé armády tady nepoložili životy pro zotročení Československa, ale pro jeho osvobození.
26. 08. 2009 | 16:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Přečetl jsem se zájmem celý Váš článe Pane Juste.

Je mi sice proti srsti číst současné názory různých komunistů a lidí zainteresovaných na velmocenské,agresivní imperialistické politice Ruska,(Ať ten slepenec vasalských národů nazveme třeba SSSR).

Říkáte a několikrát v článku opakujete,že názory jsou velice rozporuplné.

Ano pane ,to jest alfa a omega všeho co je postaveno na lžích,manipulacích a cíleně zkraslovaných skutečností.
Ano pane , jak se co komu hodí do krámu.
Tak dnes vypadá celá světová ,ale i národní až lokální vesnická politika.

Na těchto základech může stavět jen blbec,který nezná dějiny a je snadnou hříčkou v rukou různých lhářů a grázlů.
Pamatujte ,že kdo lže,manipuluje,překrucuje,zpochybňuje jasně daná fakta,pravdy,- ten i KRADE!

Jiná věc je posuzovat věci na podkladě coby kdyby.Tak jak to číní pan Karel Mueller.
Byť by měl stokrát pravdu ve svých úvahách ( a já je nezpochybňuji)je to pořád o ničem.

KDYBY BYLY V ŘITI RYBY,NEMUSELY BY BÝT RYBNÍKY.

Historické události jsou takové jaké se skutečně staly.A může mě vykládat kdejaký ruský hňup že z jeho pohledu je historie pitomá tetka z děrěvně.

Nazdar a přeji všemu ksindlu pěknou diskusi.
Ivan.
26. 08. 2009 | 16:20

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To fatnir:Tak takove tipcy jak vy znam.Jste zbabelec pane Fatnir!Zbabelec!Jak jste bojoval protí komunistum?Vzal jste zbran do ruky?Šel jste protesovat na Staromak?Co jste udelal?Nic a o tom to je.
Přestne takove jako vy pobilí ruskou intelegencí po revolucí,a přestne takove jako vy palílí knihy před Rechstagem,je mi lito vašichvnoučat do kterych chrlite svou žluč.
26. 08. 2009 | 16:22

JAHA napsal(a):

Nedavno tusim niekto pisal ospravedlnenie PatientoviO.T, kde o. i. pisal:"Mne totiž zarazilo, jak může normální člověk chtít na někom, ať mu definuje socialismus a kapitalismus (nebo něco podobného) když tyto definice jsou uvedeny ve slovnících a encyklopediích.

Bohužel jsem si pozdě uvědomil, že nick pod kterým píšete znamená pacient a že máte tu smůlu, že jste asi dlouhodobě hospitalizován na nějaké klinice, nemáte na nadstandartní péči, takže nemáte na pokoji internet a k internetu či do ústavní knihovny se můžete dostat pouze ve společnosti statného ošetřovatele."

Nevie niekto, kto to bol?
26. 08. 2009 | 16:23

fafnir napsal(a):

Suchec
ony dějiny počínají až r. 1800?Myslím že o pár tisíciletí dříve.Co kdyby ze stejné logiky jako je vaše chtělo Polsko území z doby před dělením Polska,to sahalo tuším až daleko za Minsk dokonce Vitebsk a Smolensk byly Polské.Zrovna tak by stejnou logikou mohlo požadovat Španělsko jižní Ameriku a Nizozemí.
Kam až kdo je oprávněn k agresi.Nebo agresorem nemůže být nikdy Rusko, a Pobaltí a Gruzie se mají buď vrátit do Ruska nebo má Moskva právo je vojensky obsadit,Vždyť podle vás jsou to stará Ruská území.
26. 08. 2009 | 16:24

MerryMan napsal(a):

fafnir:
Máte to marné. Nedoplivnete. Pokud chcete "bránit levičákům zprasit jejich život a duši.", tak to jste je měl tak vychovávat. Jako vzdělané lidi schopné uvažovat. Teď už toho moc neubráníte. Můžete akorát plivat. Jako kluci jsme také plivali. Do dálky a na cíl. A vy jste asi neodrostl dětským střevícům. Jenom nevím zda plivete na dálku, nebo na cíl.
26. 08. 2009 | 16:24

fedor napsal(a):

"...západní Ukrajina a západní Bělorusko byly připojeny k Polsku v důsledku prohry Moskvy v rusko-polské válce. Finsko bylo také nezávislým státem a Besarábie byla připojena k Rumunsku (ačkoliv to odporovalo sovětsko-rumunské dohodě). Hranice již tedy byly vymezeny."

Pane Juste, obdivuji se způsobům Vaší formulace myšlenek následnosti uváděných faktů. Vám asi není absolutně nic známo z historie o válkách koloniálních mocností. Pokud vím, v Evropě dosud straší Gibraltar - jedna z největších kolonií Velkého Albionu v Evropě. V případě, že by se Španělsko, a to zcela oprávněně rozhodlo Angličany vypoklonkovat třeba v průběhu 2. světové, nebo krátce po ní, bylo by to Vámi klasifikováno jako akt agrese? Ze současné doby bych mohl uvést nesouhlas Srbů s odtržením Kosova od Srbska. Srbové zatím s novými hranicemi souhlas nevyjádřili, pouze je trpí.
Na mapě Evropy je 589 míst, kde mají v současné době své vojenské posádky Američané. Ze všech stran slyším, že EU je svazkem suverenních demokratických států, leč výše uvedený počet amerických posádek hovoří o něčem zcela jiném.
Víte, historii je nutno hodnotit v kontextu s událostmi, jež probíhaly a probíhají v tom kterém reálném čase a ne hodnotit věci minulé z dnešního hlediska. Co se týká ruské rozpínavosti tak Vám asi díky Vašemu mládí a "demokratickému" zanícení uniklo, že třeba Port Artur Rusové na rozdíl od GB okupovaného Gibraltaru předali Číně již před pár desítkami let.
Pokud budete chtít argumentovat Abcházií či Jižní Osetii, pak jděte do historie a zjistěte si něco o množství národností, jež obývají Kavkaz a díky komu tyto národnosti přežily do 21. století. Kosovo, t.j. násilné odtržení části suverenního státu bude v tom případě rozhodně slabý argument, jenž může fungovat snad u těch, kdo studují dějiny vhodně upravené Ústavem pro studium totalitních režimů, nikoliv ale pro ty, kdo se zabývají dějinami a souvislostmi bez jakýchkoliv příkras.
26. 08. 2009 | 16:25

Suchec napsal(a):

fafnir:
No, kádrujete, jak politický pracovník na vojně.

O co méně argumentů, o to více ideologie.

Jak jsem říkal. Školy máte dobré, přesvědčení pevné, jen vytrvat. Pěkně: Přes spáleniště ...

:-))))))
Paterik:
No to je úžasné. Tak oni ti Frantíci a Angláni nemohli nakonec dělat nic jiného, než ten Mnichov podepsat, Polsko nechat tak, jak je.

Boha mu!
Takže za Mnichov si opravdu můžeme my sami, SSSR rozpoutal II. sv. válku napadením Polska, Hitler byl oběť konspirace a vlezl Stalinovi do léčky.

Kudla, co se tu jeden nedozví.

Studenti vstávat, přepisuje se historie :-))))))
26. 08. 2009 | 16:25

Karlík napsal(a):

Jen krátké info o amerických dodávkách do SSSR:

http://www.fronta.cz/dotaz/...
26. 08. 2009 | 16:26

fedor napsal(a):

to:Just
"...západní Ukrajina a západní Bělorusko byly připojeny k Polsku v důsledku prohry Moskvy v rusko-polské válce. Finsko bylo také nezávislým státem a Besarábie byla připojena k Rumunsku (ačkoliv to odporovalo sovětsko-rumunské dohodě). Hranice již tedy byly vymezeny."

Pane Juste, obdivuji se způsobům Vaší formulace myšlenek následnosti uváděných faktů. Vám asi není absolutně nic známo z historie o válkách koloniálních mocností. Pokud vím, v Evropě dosud straší Gibraltar - jedna z největších kolonií Velkého Albionu v Evropě. V případě, že by se Španělsko, a to zcela oprávněně rozhodlo Angličany vypoklonkovat třeba v průběhu 2. světové, nebo krátce po ní, bylo by to Vámi klasifikováno jako akt agrese? Ze současné doby bych mohl uvést nesouhlas Srbů s odtržením Kosova od Srbska. Srbové zatím s novými hranicemi souhlas nevyjádřili, pouze je trpí.
Na mapě Evropy je 589 míst, kde mají v současné době své vojenské posádky Američané. Ze všech stran slyším, že EU je svazkem suverenních demokratických států, leč výše uvedený počet amerických posádek hovoří o něčem zcela jiném.
Víte, historii je nutno hodnotit v kontextu s událostmi, jež probíhaly a probíhají v tom kterém reálném čase a ne hodnotit věci minulé z dnešního hlediska. Co se týká ruské rozpínavosti tak Vám asi díky Vašemu mládí a "demokratickému" zanícení uniklo, že třeba Port Artur Rusové na rozdíl od GB okupovaného Gibraltaru předali Číně již před pár desítkami let.
Pokud budete chtít argumentovat Abcházií či Jižní Osetii, pak jděte do historie a zjistěte si něco o množství národností, jež obývají Kavkaz a díky komu tyto národnosti přežily do 21. století. Kosovo, t.j. násilné odtržení části suverenního státu bude v tom případě rozhodně slabý argument, jenž může fungovat snad u těch, kdo studují dějiny vhodně upravené Ústavem pro studium totalitních režimů, nikoliv ale pro ty, kdo se zabývají dějinami a souvislostmi bez jakýchkoliv příkras.
26. 08. 2009 | 16:29

fafnir napsal(a):

RUS
máte to popletené.Na Staromák chodili milicionáři.My jsme od 68 chodili na Václavák.Předtím bylo pár pendrekových veselic u Máchy.
26. 08. 2009 | 16:29

galapagy napsal(a):

Platí neoficiální žebříček:1.Rusko-nejlepší vojáci
2.Italové nejhorší vojáci -na světě
Bismarckovo:Nikdy nezačínej válku s Ruskem se potvrdilo na Napoleonovi,Turecku,Chalkingolu,
Hitlerovi.Můžete pokračovat,jak je libo-kdo si chce rozbít držku,má možnost..
26. 08. 2009 | 16:30

void napsal(a):

to Rus:

Pouze par drobnych poznamek.

Stejne jako vy jste rad, ze nemate vladu podobnou te nasi, i ja jsem rad, ze nemame vladu podobnou te vasi. Sprave zeme v podani vasich elit je opravdu na hony vzdalena tomu co bych si pral u nas (opravdu si nedelam iluze o nasich elitach, presto tam vidim zasadni rozdil). Nastesti pokud je mi znamo, nekandiduje ve volbach zadna strana, ktera by tento model chtela okopirovat.

Co se tyce medii, neodpustim si dloubnuti. Pokud je mi znamo, tak novinari majici jiny nez oficialni nazor nemaji na ruzich ustlano, bohuzel situace zasla tak daleko, ze jsou v extremnich pripadech i fyzicky likvidovani. Tak daleko jsme opravdu jeste nastesti nedosli.

Jinak v souladu s Huntigton paradigmatem popsanem ve stretu civilizaci, bude nase vzajemne skadleni zrejme pokracovat jeste dlouhou dobu - lezime na hranicich dvou civilizacnich okruhu. Co nadelame :-)
26. 08. 2009 | 16:35

fafnir napsal(a):

JAHA
to máte jednoduché,jak říkal ten politruk.Kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem,kdežto v komunismu je to přesně naopak.
To víte ,encyklopedie života.K tomu se v lihovém domě nedostanou.
26. 08. 2009 | 16:36

Alarien napsal(a):

MerryMan:
O tom, že Sovětský svaz spojencům za dodávky platil, svědčí oněch známých deset tun zlata na britském křižníku Edinburg, potopeném Němci na cestě z Murmanska na jaře 1942. O hrdinství námořníků různých národností, kteří pluli v rámci konvojů i jednotlivě není pochyb. Stejně jako není pochyb o tom, že materiální pomoc, kterou Rusové potřebovali, byla také v životním zájmu Británie (=udržení východní fronty).
26. 08. 2009 | 16:37

MerryMan napsal(a):

fafnir:
Pokud jste chtěl něco pro své děti a vnuky udělat, tak jste je měl vychovat jako samostatné a vzdělané lidi a ne jako zapšklé a zbabělé chudáky, kteří celý život žijí ve strachu ne z komunistů, ale aby se neznelíbili šéfovi, mohli by přijít o zvýšení platu. Tyto škody, které jste na svých potomcích napáchal neodstraníte nadáváním neznámým lidem na internetu.
Bohužel pro Vás jste byl a zůstanete zbabělcem. A v tom Vám nikdo nepomůže.
26. 08. 2009 | 16:41

MerryMan napsal(a):

Alarien:
Děkuji. Podle mého takové diskuze by měly vést k tomu, že se člověk něco nového dozví. Od Vás jsem se to dozvěděl a proto děkuji. Bohužel je zde mnoho lidí, kteří umějí jenom plivat z anonymity
26. 08. 2009 | 16:44

fedor napsal(a):

"...západní Ukrajina a západní Bělorusko byly připojeny k Polsku v důsledku prohry Moskvy v rusko-polské válce. Finsko bylo také nezávislým státem a Besarábie byla připojena k Rumunsku (ačkoliv to odporovalo sovětsko-rumunské dohodě). Hranice již tedy byly vymezeny."

Pane Juste,
obdivuji se způsobům Vaší formulace myšlenek a následnosti uváděných faktů. Vám asi není absolutně nic známo z historie o válkách koloniálních mocností. Pokud vím, v Evropě dosud straší Gibraltar - jedna z největších kolonií Velkého Albionu v Evropě. V případě, že by se Španělsko, a to zcela oprávněně rozhodlo Angličany vypoklonkovat třeba v průběhu 2. světové, nebo krátce po ní, bylo by to Vámi klasifikováno jako akt agrese? Ze současné doby bych mohl uvést nesouhlas Srbů s odtržením Kosova od Srbska. Srbové zatím s novými hranicemi souhlas nevyjádřili, pouze je trpí.
26. 08. 2009 | 16:48

fafnir napsal(a):

MerryMann
omyl,já z komunistů nemám strach,já je jenom nesnáším,což jsou dvě zcela rozdílné věci.Postavil se proti nim táta,v rámci možností já,a bude li třeba postaví se proti nim i mé děti.
Tu předposranost kterou se vy komunisté snažíte vnutit lidem jsem nepěstoval.Já byl donucen před školou si udělat řemeslo.Tak mi nečinilo potíž,nevstoupit do žádné rudé organisace,a z místa technika jít do montérek.Je paradoxní jak vy,komunisti a levičáci máte plnou hubu dělnické třídy ,ale montérek jste se báli a stále bojíte,jak čert kříže.Dokonce to považujete za trest,ubožáci.
26. 08. 2009 | 16:51

JAHA napsal(a):

Ad:Alarien
"Malicky" problem vidim v tom, ze ked Britania bojovala proti Nemecku sama, teda nemohlo byt v jej zivotnom zaujme udrzanie vychodneho frontu, lebo nebol, tak Stalin s Hitlerom si delili kontinentalnu Europu. Ked po sialenych rozkazoch Stalina Hitler valcoval ZSSR, vtedy bola Britania Stalinovi dobra. Treba si uvedomit, ze keby nepomohla Britania (myslim v zaciatkoch hlavne), nebolo ZIADNEJ krajiny, ktora by mohla Stalinovi pomoct. Ako by to dopadlo, mozno len teoretizovat. Ked sa ale CA "postavila na nohy", to uz sa zacala pomoc Britanie bagatelizovat. A porovnavat zivotny zaujem podporou bojujucemu s "zivotnym" zaujmom rozparcelovat si Europu, to je na silny zaludok.
26. 08. 2009 | 16:52

Paterik napsal(a):

Jozka:

já rozumím pod pojmem "vývoz revoluce" podporu sesterským komunistickým stranám v jejich snaze dostat se k moci. Proto sem spadají také Spartakovci, republiky RAD, pokus o povstání v severní Itálii a do jisté míry i intervence proti Frankovi. Kominterna nevznikla jako debatní kroužek levicových intelektuálů. V době hospodářské krize ve 30. letech dal Stalin pokyn stranám v USA, VB atd, aby zintenzivnily aktivitu, ptože se domníval, že vhodný okamžik již nastává. Výsledek byl zklamáním. pokud ovšem věříte oficiálním prohlášením, že SSSR nikdy žádnou revoluci nikde nepodněcoval, nýbrž to byla vůle nespokojených pracujících, pak budiž. Ale pak jste to spíš vy, kdo je mimo.
26. 08. 2009 | 16:55

fedor napsal(a):

to Just:
Na mapě Evropy je 589 míst, kde mají v současné době své vojenské posádky Američané. Ze všech stran slyším, že EU je svazkem suverenních demokratických států, leč výše uvedený počet amerických posádek hovoří o něčem zcela jiném.
Víte, historii je nutno hodnotit v kontextu s událostmi, jež probíhaly a probíhají v tom kterém reálném čase a ne hodnotit věci minulé z dnešního hlediska. Co se týká ruské rozpínavosti, tak Vám asi díky Vašemu mládí a "demokratickému" zanícení uniklo, že třeba Port Artur Rusové na rozdíl od GB okupovaného Gibraltaru předali Číně již před pár desítkami let.
Pokud budete chtít argumentovat Abcházií či Jižní Osetii, pak jděte do historie a zjistěte si něco o množství národností, jež obývají Kavkaz a díky komu tyto národnosti přežily do 21. století. Kosovo, t.j. násilné odtržení části suverenního státu bude v tom případě rozhodně slabý argument, jenž může fungovat snad u těch, kdo studují dějiny vhodně upravené Ústavem pro studium totalitních režimů, nikoliv ale pro ty, kdo se zabývají dějinami a souvislostmi bez jakýchkoliv příkras.

Vše ale nejspíš souvisí s generačním problémem. Vy se již dnes těžko můžete setkat v Moskvě s pamětníky, t. j. lidmi, jimž bylo v době před válkou do 60 roků, a kteří měli možnost vložit do hodnocení paktu vlastní zkušenost. V tom je rozdíl i mezi námi dvěma i mezi příspěvky k Vašemu článku.
26. 08. 2009 | 16:57

Targus napsal(a):

To Jiří Just:

Nějak mi uniká, proč se divíte, že ruská média, potažmo ruská společnost se dívá na pakt R-M pragmaticky. Přirovnáváte-li jej k Mnichovu, ptám se, kdy zazněla omluva za Mnichov od Frantíků a Anglánů, nemluvě o Italech. Pokud je mi známo měli jsme značné problémy s prosazením formulace o nulitě Mnichova na počátku 90. let, kdy vznikala smlouva s Německem a nějaká diplomatická aktivita na jejich straně v tomto směru vidět rozhodně nebyla.
Kromě toho bych si dovolil upozornit, že dějiny píší vítězové a vítězové nejsou za své činy nikdy souzeni. To věděl už sám Velký Áda a podle toho i postupoval a pak i ustupoval.
Máte-li pocit, že mezinárodní politice chybí jakási morálka, čestnost, upřímnost a obdobné vlastnosti, dovolím si položit otázku, kdy se ČR omluví Srbsku za podporu tzv. humanitárního bombardování civilistů a za uznání Kosovského narkostátu vedeného zločinci, kteří unikli odsouzení za válečné zločiny za pomoci vyvraždění svědků. A pokud jsme u té elementární slušnosti, kdy se omluví naše média za kydání hnoje na Srby v průběhu celého řízeného rozpadu Jugoslávie.
26. 08. 2009 | 16:57

MerryMan napsal(a):

JAHA:
A čo ta pomoc Hitlerovi zo strany Slovenského Štátu. Nič ste mi neodpovedal.
26. 08. 2009 | 16:58

MerryMan napsal(a):

fafnir:
Dám Vám možnost tu otázku zbabělosti a strachu z komunistů rozhodnout. Předložte osvědčení o rehabilitaci ze zákona. Soudy je rozesílaly začátkem 90-tých let. Jestli jste takovým antikomunistou, budete vědět a co jde a budete to mít. Jinak se musíte smířit s tím, že jste za komunistů byl zbabělec.
26. 08. 2009 | 17:03

void napsal(a):

to Rus

a jeste jsem ted cetl ukazkovy pripad jak to nase postuchovani bude zrejme ve vetsine pripadu vypadat:
http://blog.ihned.cz/machac...

co se da delat, svet neni prochazka ruzovym sadem .-)
26. 08. 2009 | 17:07

Alarien napsal(a):

JAHA:
Máte v tom poněkud zmatek. Dodávky z Británie a později i Spojených států začaly samozřejmě až po napadení Sovětského svazu Němci. Už 22. června oznámil Churchill nabídku "veškeré možné pomoci" Rusku. Prohlásil, že německý "vpád do Ruska není ničím víc než předehrou k pokusu o vpád na britské ostrovy". A v závěru tohoto rozhlasového projevu zcela jasně řekl: "Ruské nebezpečí je proto naše nebezpečí a nebezpečí Spojených států stejně jako jakýkoli ruský boj o ruské krby a domovy je bojem svobodných lidí a svobodných národů v každé části zeměkoule." O den později, 23. června, Sovětský svaz nabídku britské pomoci přijal. Možná by nebylo od věci vrátit se "ad fontes" (tedy k pramenům) a nespokojovat se s povrchními výkřiky do tmy.
26. 08. 2009 | 17:08

mve@atlas,cz napsal(a):

Pane Juste z diskusí o budoucnosti SSSR v letech 1927 - 28 zvítězila nad ultralevicovou koncepcí původní socialistické akumulace, superindustrializace a exportu revoluce (Preobraženskij), jakož i nad pravicovější bucharinskou koncepcí pokračování NEPu pod heslem Sedláci bohatněte !, Stalinův projekt vybudování socialismu v obklíčené pevnosti. Součástí tohoto projektu je i teze o vyběhnutí Rudé armády v pravý čas z této pevnosti a nahrazení nepřátelského obklíčení SSSR obklíčením přátelským. O socialismu v obklíčené pevnosti si můžete myslet, co chcete, ale neměl byste filozofovat nad expanzívním rozměrem sovětské zahraniční politiky; SSSR se v tomto punktu s ničím netajil.

Ten, kdo se připravuje pečlivěji
26. 08. 2009 | 17:09

mve@atlas,cz napsal(a):

Pane Juste z diskusí o budoucnosti SSSR v letech 1927 - 28 zvítězila nad ultralevicovou koncepcí původní socialistické akumulace, superindustrializace a exportu revoluce (Preobraženskij), jakož i nad pravicovější bucharinskou koncepcí pokračování NEPu pod heslem Sedláci bohatněte !, Stalinův projekt vybudování socialismu v obklíčené pevnosti. Součástí tohoto projektu je i teze o vyběhnutí Rudé armády v pravý čas z této pevnosti a nahrazení nepřátelského obklíčení SSSR obklíčením přátelským. O socialismu v obklíčené pevnosti si můžete myslet, co chcete, ale neměl byste filozofovat nad expanzívním rozměrem sovětské zahraniční politiky; SSSR se v tomto punktu s ničím netajil.

Ten, kdo se připravuje pečlivěji
26. 08. 2009 | 17:10

JAHA napsal(a):

Pokial som sa dobre ucil za komunizmu, pozorne sledoval program historie.cz na CT, ci pozorne sledoval vselijake mapy a dokumenty aj dnesnych "zapadniarov" pri vysvetlovani historie II. svetovej vojny, tak Slovensky stat neexistoval. A v komunistickych ucebniciach iba "tzv. Slovensky stat".
No ked si uz neviete rady, ktoru ste davali Patientovi, tak namatkou
http://pamatnik.druhasvetov...

A neotravujte, ale studujte, vyhladavajte, citajte, porovnavajte, analyzujte, syntetizujte.
26. 08. 2009 | 17:14

Elena napsal(a):

fafnir a všetci tuna pritomni, utopitesa v maličkosťach, niet čudu, predsa ste male krajinky s holubičou povahou, nikomu ste nikdy nič zlého neurobili, zato všetci vam krivdia a utlačaju vas, celkom si to zaslužite, Maxim Gorkij napisal: "Roždennyj polzať, letať ne budet"
26. 08. 2009 | 17:15

PatientO.T. napsal(a):

2 JAHA:

Já se vám divím, pane...
:-)
26. 08. 2009 | 17:20

Zed napsal(a):

Suchec: "Stalin za 50 let v Rusku dohnal tech. rozvoj, a nemyslím si, že v konečném součtu by byl na tom o moc hůř.
Akorát to dělal na vlastním území, neb kolonie neměl.

On ani jeden z těch režimů si nemá co vyčítat."

z techto "realistickych" nazoru vyrcenych z teplicka domova mi beha mraz po zadech. asi byste mluvil jinak kdybyste zazil na vlastni kuzi teror NKVD ve 30.,40.,50.letech. proberte se!
26. 08. 2009 | 17:20

JAHA napsal(a):

Ad: Alarien
Mozte ten "zmatek" pomenovat, v com je. A v com vykrik do tmy. Vo Vasich citaciach som odpoved nenasiel.
Alebo chcete povedat, ze Britania sa zapojila do boja proti Hitlerovi az po napadnuti ZSSR Nemeckom, ci co vlastne chcete povedat?
26. 08. 2009 | 17:21

JAHA napsal(a):

Ad: PatientO.T
I ja sam sebe:-).
26. 08. 2009 | 17:24

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To void:Pravda je ta že Lukoil ztratil zajem o Ceskou Rafinerskou dřive než jste stačilí neco podniknout,jinak duvody uvedene v članku že budou investovane stovky milionu dolaru a pak "zlí"rusove tovarnu uzavřou je naprosta DEBILITA!!!!
Co ja vim tak na financovaní nakupu mela podilet konsorcium ZAPADNICH bank.Chapete to?
Každý kdo aspon trochu ví neco o kreditovaní musi smat.
To je obyčejna a sprosta dezinformace,a šiří jí vlada ČR tomu řikam KORUPCE panečku.
Jste postkomunisticka zeme z všem všude)))))
26. 08. 2009 | 17:25

JAHA napsal(a):

Ad: Elena (ci Jelena?)
Vy ste "tuna" nepritomna? (Ak chapete druhy zmysel toho vyrazu).
26. 08. 2009 | 17:26

kormoran napsal(a):

Koukam dle prispevku "multikulti" je temer na svete , cesi, bacove,bolsevici, neobolsevici, zaryti bolsevici , vylezajici opet ze zemljanek.
Jeste postradam ,pany -Sralnastrom, Sierepiecky,Mahojakotyc,Ustvanulech,Tataturek,Ibrahimzahyb.....

Pane Hochmane zdravim a posilam nove dokumenty v barve.12 dilu.Stoji to za shlednuti!https://www.youtube.com/view...
26. 08. 2009 | 17:38

MerryMan napsal(a):

JAHA:
Slovenský štát byl retroaktivně zrušen, podobně jako bylo zrušeno přidání se Rakouska k německé říši. Pokud jste vskutku studoval, měl byste to vědět.
Co ale člověk může chtít od tak "vychovaného" diskutéra, jako jste vy.
26. 08. 2009 | 17:41

Jiří Just napsal(a):

fedor: Pokud to podáváte touto formou, ptám se, mělo Německo právo nárokovat si navrácení Poznaně a západního Pruska? Pokud ano, tak podle této logiky by obsazení Polska bylo pouhé obnovení teritoriální celistvosti předválečného Německa, nikoliv akt agrese. Takže ano, souhlasím, že by historie měla být hodnocena v kontextu tehdejších událostí. Nicméně expanzivní politiku to ani náhodou nemůže ospravedlnit.

A co se konkrétně týká Pobaltí, tak Moskva s tamními republikami podepsala v roce 1920 mírové smlouvy, tudíž uznala jejich hranice. Stejně jako v případě Polska v roce 1921.

Targus: Nikoliv, já se ničemu nedivím. Pouze jsem uvedl skutečnost, že mi v informování o výročí paktu chyběla sebereflexe a že naopak došlo upřednostňování pouze jednoho aspektu celé záležitosti. Opět zdůrazňuji, protokol měl bezpochyby obranný charakter, ale také expanzivní.

mve@atlas.cz: To, že se Stalin ničím netajil, nemůže posloužit jako polehčující okolnost expanze do okolních států. Snad nechcete tvrdit, že zahraničněpolitická koncepce daného státu může morálně ospravedlnit jeho jednání?
26. 08. 2009 | 17:43

Al Jouda napsal(a):

Nejlépe ocejchoval pakt Ribbentrop - Molotov poválečný komunistický režim u nás, když zakázal mediím vůbec o něm psát a hovořit.
26. 08. 2009 | 17:44

Ivan napsal(a):

Hitlera stvali proti Rusku britski kolonialni zlocinci...

Dnes je mnozstvo historickych dokladov o tom, ze v rokoch 1935 - 41, V. Britania prijala zlocinecku strategiu "zatiahnutia" Nemecka do novej pripravovanej vojny... Prvym napadnutym statom hned za Polskom mal byt Sovietsky zvaz... Preto Stalinovi nazostavalo nic ine ako zdrzat co najdlhsie Hitlera od tohoto utoku... Lenze situacia sa zmenila, Hitler uspesne po napadnuti Polska zautocil na zapadnu Europu... Kto druhemu jamu kopal, sam do nej spadol... A to uz nehovorim o zbabelej zrade zapadu v tzv. Mnichovskom diktate voci CSR...!!!
Dnesne "nase" media v rukach zapadnych kolonialistov zamlcuju pravdu a stoktat opakovanou goebbelsovskou lzou proti Rusku, dezinformuju ludi vo vychodnej Europe...
Realita bola uplne ina, najma V. Britania pripravovala zlocinecku vojnu este pred Hitlerom, svedci o tom aj verejny Churchilov vyrok, ze Britania Hitlerovi vojnu vnuti...
26. 08. 2009 | 17:48

JAHA napsal(a):

Takze je na tom predsa len lepsie ako prerusenie, napr. tehotenstva:-).

Re Captcha (pokial dobre vidim) chce odo mna slova alcoholic a dianna. Skoda, ze nie dana. To uz by pasovalo k textu uplne:-).
26. 08. 2009 | 17:48

František napsal(a):

V podstatě ,do konce poslední světové války,
jsme jako občané Československa neměli
s Ruskem naštěstí nic společného.Potom ovšem
po vynuceném osvobození ruskou armádou to bylo jinak.Všechna ta vynucená spolupráce
přivedla české lidi do pozice rozvojové země.
Je to pro nás poučení a s Ruskem nemít dále nic společného.carnage pean
26. 08. 2009 | 17:53

pierre napsal(a):

to autor :

z mych neuplnych informaci jsem vedel, ze i pres officialni odsouzeni ribbentrop-molotov-paktu jeste za gorbaceva, se post-sovetska officialni ruska mista (jakoz i media) spise vyhybala tomuto thematu....

dik proto autorovi za tyto obsirne a (pro me) doplnujici informace na toto kontroversni thema v post-sovetskem rusku... a vubec za, jiz tradicne, zajimavou autorovu reportage z byvaleho sovetskeho svazu...
26. 08. 2009 | 18:04

schlimbach napsal(a):

martin
byl jste někdy v Rusku pane, znáte ty lidi, že zde říkáte takové kraviny ?
26. 08. 2009 | 18:04

MerryMan napsal(a):

František:
Správně. Gratuluji k rozhodnutí, jsem pro realizaci co nejdříve, nejlépe ještě v tomto roce.. Zbývá vyřešit takovou maličkost. Na co budeme od r. 2010 jezdit, vařit topit atd. Umíte poradit?
26. 08. 2009 | 18:07

František napsal(a):

Ať mě někdo přesvědčí,že bolševické Rusko
a fašistické Německo ve svém jednání nebylo
stejné.Prašť nebo uhoď ,jak se u nás v Čechách říká.Nikomu moc nevěřme a řiďme se svým rozumem.Co je pro nás dobré,Rusko to určitě není !!
26. 08. 2009 | 18:12

galapagy napsal(a):

Ještě k článku Širokopadova:komentáře překvapují nečitelnou ruštinou,i jedna věta je moc na příspěvek.Nepsali to cizinci? Vesměs oceňují Němce jako nejlepší z ostatních evropských vojáků,dále Rommela a jeho postup v Africe i pomoc jim spojenců.Překvapivé jsou některé komentáře,které píšou o tom jak se Němci neskutečně vzchopili po porážce u Kurska a zle Rusům zatápěli-konec r.1943.Hodnocení sportovního utkání.
26. 08. 2009 | 18:17

MerryMan napsal(a):

František:
V době, kdy Němci se všemožně snaží vycházet s Ruskem, my se od toho budeme distancovat. Velmi originální a moudré. Na co budeme jezdit, vařit, čím budeme topit a jak nahradíme mnoho věcí, které se vyrábějí z ropy a plynu. Ideologicky jste tedy pevný, praktický ale ne.
26. 08. 2009 | 18:18

František napsal(a):

Píši, jen co se týká zadání blogu a to je politika.Hospodářská spolupráce rovného
s rovným je pochopitelně nutná.Klanět se před nikým ale snad nemusíme.
Pro MerryMan.presi
26. 08. 2009 | 18:21

Jiří Just napsal(a):

pierre: Není zač. Pokud rozumíte rusky, tak zde je text usnesení Sjezdu lidových poslanců z roku 1989 odsuzující pakt (http://www.lawmix.ru/docs_c...).
26. 08. 2009 | 18:21

Alarien napsal(a):

JAHA:
Stačí si srovnat následující věty:
"...není pochyb o tom, že materiální pomoc, kterou Rusové potřebovali, byla také v životním zájmu Británie (=udržení východní fronty."
"Malicky" problem vidim v tom, ze ked Britania bojovala proti Nemecku sama, teda nemohlo byt v jej zivotnom zaujme udrzanie vychodneho frontu, lebo nebol, tak Stalin s Hitlerom si delili kontinentalnu Europu. [...] A porovnavat zivotny zaujem podporou bojujucemu s "zivotnym" zaujmom rozparcelovat si Europu, to je na silny zaludok.
Takže zatímco já mluvím o koze, vy o voze. To je ten zmatek. A výkřik do tmy? Např. tvrzení, že v době, kdy Británie čelila Německu sama, "Stalin s Hitlerom si delili kontinentalnu Europu". O dělení Evropy můžeme hovořit v době Versaillské konference po první světové válce, jeho kontury jsou zřejmé ze závěru konference v Locarnu, první fází realizace byla dohoda čtyř velmocí v Mnichově, kdy nám v zájmu "zachování míru pro jejich dobu" ukrojily pohraničí ve prospěch Německa a přispěchavší Poláci a Maďaři rovněž nepřišli zkrátka. O dělení kontinentální Evropy můžete hovořit v souvislosti s paktem Ribbentrop-Molotov, jímž si Hitler uvolnil ruce pro tažení na západ a Rusové v zásadě obnovili původní hranice carského Ruska, které nebyli s to vojensky obhájit a udržet v důsledku první světové a občanské války. Vojenské operace v letech 1939-40 už byly jen realizací. Dělením kontinentální Evropy byly ostatně i výsledky konference Spojenců v Jaltě v únoru 1945. Británie stála proti Hitlerovi sama až po porážce Francie. O charakteru předchozí "podivné" války není třeba hovořit. Je příznačné, že v únoru 1940 chtěli Britové s Francouzi, válčící oficiálně už půl roku s Německem, vyslat expediční sbor o síle 3-4 divizí na pomoc Finům v rusko-finské válce. Pobaltí však obsadili Rusové teprve po napadení, ale ještě před kapitulací Francie. Vzápětí po porážce obsadili Besarábii. V době, kdy zůstala Británie sama, už k žádnému dělení kontinentální
Evropy ze strany Ruska nedocházelo. A mimochodem, pozice Ruska ve vztahu k Pobaltí a Besarábii v letech 1939-40 se dost podobá pozici Československa (a v jeho rámci i samotného Slovenska!)ve vztahu k odtrženému pohraničí po skončení války.
26. 08. 2009 | 18:25

fafnir napsal(a):

MerryMann
na tuhle vaší stbáckou manipulaci nepřistoupím,zavřený byl táta,a toho bolševik nerehabilitoval,a dalších rehabilitací se nedožil,a aby někoho rehabilitovali,za to že ho nepustili do školy,to neexistovalo, nebyl důvod rehabiltovat,a navíc já nejsem bolševik abych se před takovým rudým komisařem,jqako jste vy zpovídal.A jestli hodláte kecat o anonymitě netu,tak soudím že MerryMann také není vaše občanské jméno.
26. 08. 2009 | 18:48

fafnir napsal(a):

Elena
řeč nebyla o holubičí povaze,nebo o tom že nám někdo ubližuje.Já vyznávám heslo ,že každý má nárok na takovou svobodu,do jaké míry je pro ni ochoten bojovat.
Ale hlavně,řeč byla o tom,že Rusáci,bolševici a Náckové jsou stejná svoloč ze stejného levicového hnízda.
26. 08. 2009 | 18:54

Elena napsal(a):

koľko je tu " Generalov po bitke", čo názor to perla osobitne Hochmann, že vraj " velmocenské,agresivní imperialistické politice Ruska" Kde ste boli vy všetci vratane Hochmanna, keď nie osôbne ale vaši predkovia, v dobe narastu hitlerovského fašizmu, kto ho stvoril, kto ho podporoval a kto mu podľahol? Kde boli tie zapadne mocnosti demokratické? Prečo fašizmus musel zastaviť sovetský ľud na čele zo Stalinom? Kde bola ta vaša Anglia, Francia, Italia, samotna Germania? teraz odsudzujete Stalina jeho rozhodnutia, ale vtedy ste mali male zajače dušički a čakali na osvobodenie, kto vas nutil , kto nutil Hitlera podpisať ten pakt, kto nutil Angliu, USA, Francuzsko byť spojencom ZSSR? Páne Hochmann, dejiny su dôležite na to abi ľudstvo sa z nich poučilo, bohižiaľ nie schopne, všetko sa to opakuje zo železnou pravidelnosťou každe dve generacie nič sa nezmenilo pod slnkom, viď maďarský nacionalizmus zostava bez odsudenia bez potrestania, je podporovaný a živený , komu zaleži na rekonštrukcie haranic Rumunska, Srbská, Chorvatska, Slovenská? Prečo Maďarska politická reprezentacia zasahuje do celistvosti úvedených krajin, komu to vyhovuje ? Dumajte nad súčastnosťou na základe historických skusenosti
26. 08. 2009 | 19:24

Paterik napsal(a):

Suchec:

právě že jen nepodepsáním Mnichova se spojenci mohli zachránit. němečtí generálové po válce přiznali, že pokud by se západní velmoci postavili na odpor, do války by nešli. Ale po podpisu mnichova už angláni a frantíci byli skutečně bez šance. Zkuste chvíli přemýšlet o tom, co jsem napsal a proč,než se zase takhle trapně shodíte, ju?!
26. 08. 2009 | 19:44

Elena napsal(a):

tak Paterik, napisali ste kto vskutočnosti bol posera, istotne nie Stalin,
26. 08. 2009 | 19:47

PatientO.T. napsal(a):

2 Elena:
(Jako vnuk důstojníka ČSA, později odsouzeného k pobytu v KL Jáchymov snad mohu).
Přečtete-li si dobový tisk, zjistíte, že největším odpůrcem příprav na válku s Třetí říší byli v ČSR, ach ano, komunisté. Jejich postoj byl zcela závislý na postoji Kominterny, tedy KSSS. Vojensko-politická spolupráce mezi Hitlerovou Třetí říší a Stalinovou Říší zla je přesně popsána např. zde: Wolton, Thierry; Rudohnědá nemoc 20. století /Volvox Globator, 2003/.
Spojené království bylo ve válce od 1.9.1939, SSSR od 22.6.1941. Nacionální socialisty a fašisty zastavila KOALICE Spojenců /viz např. http://cs.wikipedia.org/wik...(druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka) /.
26. 08. 2009 | 19:54

MIke napsal(a):

Pane Paterik, tak to se pak unáhlili i v případě Čekoslovenska. Ty prostředky byly, ale vůle nebyla, mohli alespoň bombardovat zásobování armády Německa, blokovat přístavy Německé, odstřelovat přístavy, poslat Polsku alespoň symbolickou jednu letku bombardérů, poslat lodě do Westerplaze, neudělali nic, kromě toho, že po velkém řevu ve sněmovně vyhlásila Anglie Německu válku, kterou stejně nemínila vést a čekala, až Německo srazí Polsko na kolena a pak se Anglie nabídne jako prostředník. Na mírnou omluvu může sloužit jen to, že si v duchu dřívějších válek Anglie myslela, že to skončí přivlastněním kusu Polska, nejakými válečnými reparacemi a po nějaké další období bude střední Evropa sférou vlivu Německa. Je faktem, že i po získání zbrabní Československa měla Francie proti Německu stejně silnou armádu jako Německo a mohla si vybrat místo na průlom, kde Německo napadne, alespoň symbolický. Jediná logika v tomto je, že úmyslem Anglie bylo Německu otevřít cestu na SSSR, Chamberlain byl znám svou nenávistí proti bolševismu. To jediné má logiku, ostatní logiku nemá. Že nemohli válčit? Že nebyli připraveni? Hitler již dávno vytruboval, že na Východě je místo pro němcecký národ. To si přece každý mohl spočítat, co se stane. Jen velkou čárou přes rozpočet byl právě Rib.-MOl. pakt. V té chvíli pochopili v Anglii, kam by tedˇmohl Hitler jít. Chápu, že si to Anlgie a Francie nechtějí připustit. Díky tomu, že si podali v Polsku ruce Němci se SSSR, tačala brát Anglie a Francie tuto válku vážně.
26. 08. 2009 | 20:17

alisan napsal(a):

Bojovat se v principu nikomu moc nechtělo (oběti a nejistý výsledek.)Hitler to risknul,což dělal celý život a vyšlo mu to až zázračně lehce.Jeho chybou bylo (pro něj pouze),že se přecenil,že má i na Rusko.Jinak by vládli Evropě dodnes.Rusové by vyhráli nad ním i bez spojenců,ale byli by na tom hůře po válce.I tak zaplatili za vítězství (pro ně nutné) příliš vysokou cenou.
26. 08. 2009 | 20:18

Elena napsal(a):

pán PatientO.T , na úvod, som vnučkou podnikateľa ktorého pakt Ribbentrop-Molotov pripravil o celý rodiný majetok, rozdelil rodinu jena časť emigrovala do Argentiny, druha celoživotné trpela nasledkami fašizmu, aj boľševizmu, aj presto ma otec naučil vedieť odeliť plevel od zrna, celoživotne do svojej smtri nenavidel komunistov, presto nedaval = fašizmus, nikdy nie tak zle abi nebolo ešte horšie. komunizmus likviduje osôbnosť, fašizmus likviduje exzistenciu človeka samotného
26. 08. 2009 | 20:23

František napsal(a):

Elena.Opakujete staré komunistické názory
o sovětském lidu v čele se Stalinem.
Stalinovi bylo jedno ,kolik milionů lidí
zahyne pro jeho neschopnost a ješitnost,že
má ve všem pravdu.Přitom to byl nevzdělaný
chlap ve všech směrech.Car Ivan Hrozný byl
proti němu beránek.Možná bychom se divili,
kdyby promluvili lidé,kteří za tzv.sovětskou
zem nechtěli bojovat.Vepředu Němci a v zádech politruci a NKVD s pistolemi .Tak se bojovalo,milá soudružko !
26. 08. 2009 | 20:24

Jozef napsal(a):

To Merry Man

Lebo Hitler Slovakom vymenou za poslusnost prislubil ochranu pred privelkym madarskym apetitom a Slovaci chceli naspat uzemia odnate predtym Polskom.
Mozno poznate herca Michala Docolomanskeho.Pochadza z dedinky,ktora je teraz v Polsku,"lebo Cesi vymenili s Poliakmi kusok Slovenska za ostravske uhlie".
Poliaci asimilovali Slovakov rovnako tvrdo,ako Madari.
26. 08. 2009 | 20:35

Elena napsal(a):

Milý František, aké koministické nazori opakujem? že sa pitam, kto nechal narasť fašizmus do takej vyški , že ho musel zastaviť komunizmus, to je ten komunistický názor? že sa pitam , kde boli mocnosti sveta keď adolf verejne , verejne priednašal fašistické hesla a činy, to je komunistický názor?, mňa sudružkou neurazite, ja sa Vám možem na to len pousmiať, nie snaď faktom že fašizmus zastavil sovietský ľud na čele zo stalinom?, že sa vám to nepči, to je Váš problem, nie moj, je to hola pravda, mali ste vy všetci šansu, nemali ste čakať na ZSSR
26. 08. 2009 | 20:39

PatientO.T. napsal(a):

2 Elena:
Dojemné...
Reagoval jsem na na vaše otázky z 26.08.2009 19:24:29.
Vidím, že k mé odpovědi nemáte co dodat, vyjma vylíčení subjektivních názorů vašeho dědečka...

P.S.: Ten můj dědeček voják, který se mj. zúčastnil protiněmeckého odboje, nenáviděl mnohem více komunisty než nacionální socialisty. Měl jiné zkušenosti...
26. 08. 2009 | 20:40

Trs napsal(a):

To RUS
My si k demokracii alespoň čuchli - 2x20 let - vy jste demokracii dosud nepoznali. I posledních 20 let Rakousko-Uherska znamenalo míru svobody, jakou jste dosud nepoznali. To, že vám současná míra demokracie v Rusku vyhovuje, vypovídá hodně o vaší demokratické vyspělosti. Zlatí naši političtí troubové proti vašim politickým atentátům, brutálnímu rozhánění opozičních demonstrací a vraždám novinářů.
K německému exportu komunismu do Ruska - i sami exportéři museli být překvapeni, kolik výkalů zla dokázali sami Rusové z této ideologie vyprodukovat.
K osvobození ČSR od nacismu - osvobození je změna ze stavu v područí do stavu svobodného. Nikoliv změna okovů, jak tomu bylo v letech 1945 - 1948. Byť část národa (ale opět za asistence Moskvy) se sama do okovů hnala.
Lidé v našem prostoru přijímali civilizační podněty, až na krátká období, ze Západu a k němu vždy měli nejblíže. Léta komunismu byla výjimkou, která se, doufám, nebude dlouho opakovat.
Vám v Rusku přeji skutečnou demokracii. Zanadáváte si, ale jinak je fajn.
26. 08. 2009 | 20:47

František napsal(a):

Mike.Kdyby žil prezident Masaryk v roce 1938,
tak by se ČSR postavila na odpor.To byl jiný
chlap než intrikán Beneš.Milion vojáků by určitě svoji práci udělal.Němci v té době
měli sice početní převahu ,ale generálové
byli v té době proti v álce.Dalším faktorem
proti válce byla prý psychologická nepřipravenost Němců na vlaky mrtvých a raněných vojáků.Přeci jenom ještě neodezněly
důsledky 1.svět. války na rodiny.by
26. 08. 2009 | 20:52

Elena napsal(a):

ale mám čo dodať aj som vám odpisla pán PatientO.T, len ten príspevok neviem z akých dôvodov sa tu neobjavil , ale nemam problem to zopakovať, Vážený páne, aký strach mohol mať hitler z československa, keď ho pilne podporovali oveľa važenejšie mocnosti ako je USA, Anglia , Francusko, Taliansko , jeho vyprava do egiptu bola vytleskavana, financovana a podporovana, mysleti si že hitler bral ohľady na nejake male bezvyznamne českoalovensko, keď pod nohamy mu ležalo francuzsko, Anglicko, Taliansko, Severná Afrika, Belgicko, Nizozemsko, Lichštenstaksko a všeličo možne, nemal žiadne prekažky, nykto mu ich nekladol, všetci mu tleskali, zlomil si zum na ZSSR, tak aký mate problem?, ja nemam problem Vám napidsať pravdu o sebe, ano je to tak , dedko po otcovej linie prave v tu dobu sa nachadzal v Germanii , vratil sa keď po podpise pakru Rumuni začali rabovačku, po dvoch rokoch rabovačku začali komunardi, nič som neklamala , nič som nevymyšľala, neviete byť uprimne, neviete si priznať chybu, neviete sa poučiť
26. 08. 2009 | 20:57

jozka napsal(a):

Pateriku, myslim, ze bysme tuhle nasi komunikaci meli oznamit fyzikum, protoze evidentne zijeme kazdy v jinem vesmiru. Nejlepe udelate, kdyz si neco z historie prectete. Stalin zadnou revoluci nevyvazel, on cinnost dokonce cizich komunistickych stran dokonce tlumil, coz mimojine usnadnilo v Nemecku nastup nacistu k moci. Kominterna pro nej bylo zdedene a nemilovane dite, ktere tlacil do pozadi a casem dokonce uplne zrusil. opravdu si o tom neco prectete a tim nemyslim neco od Steigerwalda...
26. 08. 2009 | 20:58

schlimbach napsal(a):

Fahnir
ruply vám nervy ? Co se zamyslet, jestli ten RUS nemá náhodou pravdu? Myslím si, že má pravdu! To jak tady argumentujete, že posílali lidi na Sibiř a do gulagů - dělala to Stalinova klika a trpěl tím i ruský národ, miliony Rusů stejně jako těch Litevců a dalších národností tam skončili. Ty hrůzy prožíval celý národ a vaše argumentace v narážce na padlého dědečka RUSa je přinejmenším dementní. Můžete si všimnout, že své názory píšu pod vlastním jménem na rozdíl od vás a můžu vám říci přímo, že z vašich výlevů je mi na zvracení.
26. 08. 2009 | 21:09

František napsal(a):

Elena,vy ani nečitatě,čo hovorim,ja len opakujem,čo bolo.Druhá světová válka skončila
vítězstvím všech sil,které se spojily proti
Německu a jeho spojencům.Nikdo nemá přednost
a nikdo není podceňován.Dodnes nepochopím,
proč volal český rozhlas o pomoc ruské vojáky
do Berlína ,když Amíci byli v Praze.Sice jenom pár průzkumníků ale hlavní síly mohli
být v Praze za pár hodin.Takže vše bolo inak,
ako nam hovorili ve škole.
26. 08. 2009 | 21:17

Paterik napsal(a):

Elena:

zbabělci byli všichni, i Stalin. Jakmile v roce 1941 Hitler přepadl SSSR. byl stalin několik týdnů zcela paralyzovaný, což jen umocňovalo chaos, do kterého se jeho jednotky propadly.

Mike:

dokud mělo Československo 45 mobilizovaných divizí s moderní výzbrojí, byly misky vah na straně spojenců. Po zabrání se hitler zmocnil průmyslu a výzbroje, ale co bylo hlavní - dokázal opět triumfovat a velmoci prokázaly svou slabost, což Německo povzbudilo k dalším výbojům. Hitlerovi generálové nevěřili v úspěch, ale Polsko bylo snadným cílem pro bleskovou válku a umožnilo němcům vyzkoušet novou taktiku. Jen ještě jedna připomínka tu je - spojenci s Hitlerem bojovali taky ve skandinávii, ještě před invazí do Francie, ačkoliv s velmi pochybným výsledkem. Spojenci měli taky k dispozici kopii plánu německého útoku, takže se domnívali, že bude lépe počkat na úder a pak protiútokem zlomit německu vaz.

Jozka:

nevím, kam na tyto nesmysly chodíte, snad do učebnice dějepisu pro první stupeň? Stalin tlumil a aktivizoval komunistické strany dle aktuálních potřeb. Vždy se označoval za "nejvěrnějšího Leninova žáka" a Leninovým cílem byla celosvětová revoluce. Strany kominterny byly jak politicky, tak finančně zcela závislé na Kremlu, pokud se některý činovník odchýlil od kremelské linie, byl okamžitě nahrazen. Když byla zrušena, byla ihned nahrazena Kominformou, což mělo zakrýt, že se jedná o totéž jen s jiným názvem. pokud se vám toto nelíbí, vyřiďte si to s historiky, kteří to píšou, ne se mnou.
26. 08. 2009 | 21:22

trochu historie napsal(a):

Jak se v Rusku dívají na pakt Ribbentrop-Molotov? V médiích zůstává stopa tendenčního výkladu. Jak popisuje pakt Ribbentrop-Molotov Jiří Just? Tendenčně!

Pakt Ribbentrop-Molotov nespadl sám od sebe z višně. Vedla k němu nějaká cesta. Cituji z Wikipedie: Po anšlusu Rakouska a Mnichovské dohodě se evropská politika dostala do krize. Po obsazení Čech a Moravy 15. března 1939 se ukázalo, že politika appeasementu totálně zkrachovala. Týž den, kdy německá vojska okupovala české země, vyzval sovětský ministr zahraničních věcí Maxim Litvinov významné evropské státy k zahájení konference, která by se zabývala německou agresivní politikou v Evropě. 16. března vyzval Velkou Británii a Francii k jednání o smlouvě o vzájemné pomoci, ke které by se mohlo připojit i Polsko. Britský premiér Neville Chamberlain však jednání odmítl s tím, že je předčasné a začal prosazovat myšlenku společného prohlášení Velké Británie, Francie, SSSR a Polska vůči ohrožení. Polsko, které již v lednu 1939 jednalo tajně s Hitlerem o možné spolupráci při útoku na Sovětský svaz, však toto prohlášení odmítlo podepsat. Jednání mezi SSSR a Velkou Británií, která probíhala od poloviny března do konce dubna 1939, však dopadla neúspěšně. Velká Británie požadovala, aby se SSSR zavázal pomoci, bude-li o to požádán a chtěla se spojit se SSSR jen tehdy, bude-li napadeno Polsko. Takové řešení Stalin, který chtěl reciprocitu a systém kolektivní bezpečnosti, odmítl. 3. května byl sovětský ministr zahraničí Litvinov vystřídán Vjačeslavem Molotovem, který navrhl Britům a Francouzům jednání o vojenských otázkách. Delegace sice do Leningradu přijely, ale jednání se protahovala. Stalin měl zájem na to, aby se dohoda s Velkou Británií byla uzavřena co nejdříve. Proto navrhl jednání na vysoké úrovni, které se však neuskutečnilo, protože Chamberlain odmítl dovolit ministru zahraničí A. Edenovi, aby letěl na jednání do Moskvy.

O této cestě ke smlouvě a negativní roli Velké Británie a Francie Jiří Just nic nepíše. Přitom se jedná o jednu ze základních otázrk, kterou krásně popsal historik Václav žák ve svém příspěvku Deformované dějiny http://www.rozhlas.cz/cro6/...
26. 08. 2009 | 21:24

kousal napsal(a):

Tož nevím, ale myslím, že pokec o historických věcech chce především rozum (spíše ten selský), pak znalosti faktů a jejich souvislostí, schopnost analýzy a syntézy z faktů, a co určitě nechce je jakési barevné vidění a ideologické vměšování a vyměšování. Bohužel nic z této osnovy práce historika a politologa se p. Justovi zatím nedaří, ale to už tak bývá, že 25ti letý chasník si myslí jaký je borec. Samozřejmě každý má právo na své podání, akorát může dráždivé, proč taková slátanina jde na Aktuálně.cz do světa a dehonestuje tak skutečně kvalitní historickopolitologické práce . To bude asi tím, že zase v Aktuálně.cz jiný takový mladý chasník či děva, kteří myslí jak myslí, a tak ani nestojí moc za to se nad tím nějak pozastavovat
26. 08. 2009 | 21:25

trochu historie napsal(a):

Pokračuji citátem z Wikipedie: Již před navázáním vztahů mezi Německem a SSSR měli Sověti poměrně dobré informace od svých tajných agentů. Věděli o jednání polského ministra zahraničí Becka s Hitlerem o plánech na společný útok na SSSR, věděli i o plánech Německa na přepadení Polska. Již 20. května, krátce po jmenování Molotova sovětským ministrem zahraničí, navrhl německý velvyslanec v Moskvě zahájit hospodářské rozhovory. Stalin souhlasil s tím, že by o tato obchodní jednání měl zájem, ovšem jen tehdy, když bude stanoven nezbytný „politický základ.“ Hospodářské rozhovory, které byly poté zahájeny, začaly po 21. červenci 1939 nabírat nový směr. Hitler, který chtěl na Polsko zaútočit již 25. srpna, si přál velice rychlé uzavření politické smlouvy se SSSR. Stalin s uzavřením dohody sice nepospíchal, dokonce zkritizoval německou politiku vůči SSSR, ovšem Němci toto přešli s klidem a provedli několik rychlých kroků. Již 19. srpna předložili Molotovovi nástin textu paktu. Bylo plánované, že v případě shody přijede německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop 27. srpna do Moskvy. Hitler však napsal Stalinovi osobní dopis, v němž žádal o přijetí již 22. srpna, načež mu Stalin odpověděl, že schůzka se může uskutečnit 23. srpna 1939. Ještě totiž byla možnost, že jednání s Angličany a Francouzi mohou dopadnout úspěšně. 21. srpna však tyto rozhovory skončily bezvýsledně a tak se Stalinovi, kterému ani nic jiného nezbývalo, otevřely dveře k uzavření paktu.

To, co předcházelo podpisu paktu, dnes neví v důsledku vymývání mozků 90% dnešní mládeže. Následující už je víceméně známo:
Dne 23. srpna 1939 přiletěl do Moskvy německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop. Záležitost smlouvy o neútočení byla v podstatě formalitou, Stalina spíše zajímala otázka vymezení sfér vlivu v Evropě. SSSR si ji chtěl zajistit tam, kde o ni Rusko přišlo ve 20. letech v důsledku Brestlitevského míru a sovětsko-polské války. Bylo dojednáno, že v Pobaltí bude hranice vlivu Německa a SSSR totožná se severní hranicí Litvy, tzn. že k Sovětskému svazu připadne Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Dále, že hranice v Polsku bude tvořena liniemi řek Narev(Nisa), Visla a San, přičemž o existenci samostatného polského státu se mělo ještě jednat. Německá strana se vzdala vlivu v jihovýchodní Evropě, zatímco sovětská strana deklarovala svůj zájem v Besarábii. Z jednání byl pořízen přísně tajný protokol podepsaný oběma vyjednavači.
26. 08. 2009 | 21:27

Alarien napsal(a):

Františku,
nechci vám brát iluze, ale v situaci, kdy selhali spojenci (v první řadě Francouzi, s nimiž jsme měli smlouvu my, ale i Britové, s nimiž měli zase smlouvu Francouzi), by ani prezident Masaryk vést válku dost dobře nemohl. Naše situace po anšlusu Rakouska byla z vojenského hlediska v zásadě neudržitelná. Prstenec pevností byl ve výstavbě, pevnosti nebyly plně funkční (=vyzbrojené). Některé typy pevnostních těžkých zbraní byly teprve ve stádiu vývoje. Na jižní Moravě byla pouze lehká opevnění a v podstatě celý podbřišek byl otevřený, letectvo bylo podstatně slabší než německé, takže týl (celé vnitrozemí) by byl vystaven masivnímu bombardování. Plán obrany počítal s ústupem armády do slovenských hor a postupem spojenců. Vezmeme-li do úvahy, že se oba západní spojenci snažili válce za každou cenu vyhnout a stav jejich ozbrojených sil, jak prokázaly následující dva roky, jim nic jiného ani neumožňoval (nehledě k orientaci Francouzů na obranu Maginotovy linie), a pomoc druhého našeho spojence z východu byla vázána na Francii a jakýkoli zásah navíc de facto vylučovala absence společné hranice i celková geopolitická situace, plán ústupu na Slovensko a čekání na příchod spojenců by byl čekáním na Godota. Prezident Beneš musel v okamžiku, kdy byl vystaven hrozbám ze strany spojenců, vážit, zda za té situace má dát přednost masakru čili nic. Nikdo z nás v jeho situaci nebyl, nikdo nemá právo dělat ramena a dokonce ho urážet.
26. 08. 2009 | 21:29

jan Novák napsal(a):

ZÁPADNÍ DEMAGOGIE.
Jsme koloniální přílepek západních mocností.
S tím souvisí i demagogicky laděná media v naší zemi. Nedavno jsme četl, že USA agent-disident Václav Havel se skupinou žádal prezidenta USA o umístění USA armády na území ČR. V roce 1968 to byl Bilak a spol., psal prvnímu tajemníkovi SSSR Brežněvu, aby ČSR obsadily armády Varšavské smlouvy. V roce 1938 pan Henlein s ideovými přáteli měl obdobnou prosbu vůči říšskému kancléři, dramatikovi západního ražení Adolfu Hitlerovi. Německý agent-disident v carském rusku V.I.Lenin za německé podpory rozvrátil Rusko. Cílem disidenta je rozvrátit systém. Těch disidentů v ČR byla před II.sv.válkou početná skupina. Mluvili také o právech. Současná západní propaganda uplatňovaná i v ČR vychází z ideového západního representanta Goeblse.
Pan Just a jemu podobní stojí na té správné straně. Pro něj i chemická válka USA ve Vietnamu, která způsobila, že ve Vietnamu je půl milionu narozených s genetickými vadami je dílem vyspělé záp. kultůry. Člověk s nevymytým mozkem západní propagandou to považuje za zločin a nevěří demagogii.
26. 08. 2009 | 21:38

trochu historie napsal(a):

A ještě bych chtěl připomenout Winstona Churchilla, který řekl, že Velká Británie a Francie měly se SSSR uzavřít v létě roku 1939 dohodu o kolektivní bezpečnosti, kterou navrhoval Stalin a bral zdržovací taktiku anglické a francouzské delegace jako velkou chybu.
26. 08. 2009 | 21:40

Elena napsal(a):

VĎAKA ZA TU TROCHU HISTORII, predsa pisať v rodnom jazyku je ine, naprosto presné ste opisali udalosti, aj keď osôbne moja rodina, moje predkovia na tom utrpeli, ale nenavisť a horkosť nam nezaslepila oči, je to naprosto pravdivo a spravne popisaný priebeh udalosti , aj ten dodatok o vymyvanii mozgov je naprosto na meste , svoju prehru, neschopnosť a zlihanie, niekto kryje prekrucaniem dejin, niet tomu pomoci, dejiny sa opakuju špiralou ako ľudská DNA, nykto sa tomu nevyhne
26. 08. 2009 | 21:41

Mirko D. napsal(a):

V Rusku je pakt Ribbentrop-Molotov stále vnímán rozporuplně. Problém představuje to, že se z vládě loajálních médií vytratila historická sebereflexe... Pane Juste, jste na špatném místě, musíte na druhý konec světa. Zkuste hledat sebereflexi v určitých kruzích v New Yorku a Washingtonu, tam se zrodil pakt R-M. Tam ji ovšem nenajdete zcela jistě, to jsou "hráči" jiného kalibru. Ještě zatím není síly, která by je dotlačila aspoň k té sebereflexi.
Nejvíce na jejich hry doplatily právě národy Ruska a Německa. Solženicin jednou řekl, že tyto dva národy si jsou souzeny. Já osobně doufám, že se jeho vize naplní. Bude to síla, která tyto hráče smete a ukončí jejich hry za kterými stojí miliony mrtvých. S nimi také odejdou na věčnost jejich pohůnci a prostituti!
26. 08. 2009 | 21:48

Jozef napsal(a):

Rusi,rusky medved.

V zasade bylinozravec,napada len v soku,v sebaobrane.

Rusky imperializmus,ruska agresivita - hit dnesnych medii.
Medzi troma stovkami prvych bolsevickych komisarov etnicki Rusi poctom boli zanedbatelni.Podobne to bolo v Trockeho CEKE.
Nechali sa porcovat,masakrovat na vlastnom uzemi.
Moskva bola dobyjana kadekym.Svedmi Francuzmi,Poliakmi,Nemcami...Dnes si na rusku armadu trufnu aj Gruzinci,hoci medzi Rusmi ich zije milion.Neboja sa.
Porovnajme velky rusky narod so spanielmi,anglicanmi,belgicanmi...
Kto aky bol agresivny,dobyjacny,genocidny.
Je tazko spochybnit:Rusi su najludskejsi.

O relevantnych historickych faktoch sa v mediach nesmie rozmyslat.Nemame ziadne civilizovane media.Len hnusny washingtonsky goebbelsovsky hnoj.

Slovensko bolo este pred par rokmi podla pani Albrightovej "bielym miestom na mape Europy".Kratko predtym nemecki politici protestovali proti tomu,ze na Slovensku nepiseme nazov nemeckeho statu podla nemeckej gramatiky.Dnes uz Slovensko nevlastni media,ziadne banky,ziadne vacsie podniky - uz nie je bielym miestom.Uz je majetkom aliancie dobyvatelov.Podobne ako viacere ine krajiny.
26. 08. 2009 | 21:57

void napsal(a):

to Rus:
bohuzel jsem ve vasi reakci nenasel ani naznak argumentace, tj. nevim na co reagovat. Predpokladam, ze kdyby jste o vecech primo rozhodoval nebo mel pristup k nejakym insider informacim nebudete travit cas v diskuzi na ceskem webu (podle sebe soudim tebe, takze se samozrejme muzu plest). Samozrejme kdyby jste uvedl duveryhodne zdroje byla by to jina.

Postkomunisticka zeme samozrejme jsme a prave ted se z toho snazime vyhrabat, tak nam drzte palce :-)
26. 08. 2009 | 22:07

schlimbach napsal(a):

Ivan Hochmann
mohu si dovolit jeden skromný dotaz? Co jste vlastně svým příspěvkem chtěl říci? Přiznám se, že jsem se v záplavě těch slov úplně ztratil a nevím nyní, zda ten pakt M-R ano, nebo ne a proč?
26. 08. 2009 | 22:14

kormoran napsal(a):

Soudruzi a soudruzky, sudruzky a sudruhovia, tavarisci a tavarisnice!!!Pred zrcadlo a treeeenovat!https://www.youtube.com/watc...
A jako trest ceskemu lidu za hanobu generalisima vsehojeda Stalina, narizeno s okamzitou platnosti 8krat denne , 7krat v tydnu pozivat s usmevem na rtu velikanskou dobrotu (Ruske vejce)!
Nize podepsan "Rus"(ud z Moskvy)tremi krizky))))
26. 08. 2009 | 22:21

PatientO.T. napsal(a):

2 Elena:
Nemám žádný problém. Nemám problém uznat na základě doložitelných faktů, že Stalinův SSSR se zasloužil o rozvoj Hitlerovy armády, že Stalin vydal Německu napospas politické uprchlíky, že komunisté českoslovenští, věrni příkazům z Moskvy, do onoho 22.června 1941 odmítali boj proti Třetí říši, že Stalin natolik věřil Hitlerovi, že odmítal uvěřit zprávám o napadení SSSR, že ve 2.sv.válce nezvítězil jen SSSR, ale Spojenci, že Spojené království téměř 2 roky vzdorovalo zcela osamoceno. A taky nemám problém se jménem Andrej Andrejevič Vlasov... Víte, jsem napůl z Chodska (to je vedle Bavorska) a napůl z Podkarpatské Rusi. Žiji v Karlovarském kraji. Mně nemusí nikdo vyprávět o Matičce Rusi...
26. 08. 2009 | 22:27

Rumcajs napsal(a):

Brada:

Stegerwald píše:

Byl prvním dělníkem, frontovým hrdinou,slíbil skřípnout bohaté, ovládal ceny,mluvil o nemravných ziscích,... nasekal dluhy a o opozici mluvil jako o nepřátelích a židech.
Bedlivě sledoval průzkumy veřejného mínění, nejvíc mu leželi na srdci děti,penzisti....

Kdyby někdo netušil, o kom K.S. píše, tak Paroubek to není.
26. 08. 2009 | 22:30

Rumcajs napsal(a):

Suchec:

Ideologická srač.. jak pro koho. Mě vyhovuje.

Kdyby jsi jenom nechlastal s hasičema, třeba by ti některý věci taky došly.
26. 08. 2009 | 22:34

Karel Mueller napsal(a):

Mirko D.:

V něčem mají k sobě Němci a Rusové dost blízko. To je jasné. Už jen v tom, že značná část obou národů je potomky Vikingů. Dokonalý prototyp Vikingů - Švéd D. Lundgreen - nehrával Rusy pro nic za nic, podobné typy najdete v severním Rusku dost často.

Ale nevím, jestli se Vaše vize naplní. Spíš si myslím, že nikoliv. I když vzhledem k situaci, do které se dostává celá bílá rasa by to asi bylo žádoucí. Dokonce asi velmi.

Ale mentální rozdíly mezi těmito národy jsou. Velké. Kromě toho Němci připravili 2.WW Rusům takové inferno, že nevím, jestli to lze za pouhých 64 let překonat.
26. 08. 2009 | 22:37

PatientO.T. napsal(a):

2 Jozka:

http://www.totalita.cz/vysv...

Cituji: ...Na tomto kongresu také Lenin formuloval
21 podmínek pro vstup do KI, mimo jiné takřka vojenskou disciplínu všech členských zemí, povinnost rozvíjet zároveň veřejnou i ilegální stukturu strany a kombinovat jejich činnost, podřízení národnostních snah rozhodnutím výboru kominterny, povinnost bránit SSSR, povinnost obhajovat diktaturu proletariátu, povinnost odsuzovat refomátory jako třídní nepřítele, snahu o proniknutí komunistů do existujících dělnických odborů, politických stran a ozbrojených a správních složek státu, podporu protikolonialismu a v neposlední řadě i ustanovení ozbrojených jednotek podřízených straně. (Jednadvacátou podmínkou bylo že porušení jékoli jiné podmínky znamená automatické vyloučení z KI.)
Aby byly přijaty do KI, všechny komunistické strany jednotlivých národů se musely podřídit zájmům moskevského centra a stát se tak vykonavateli politiky ruských bolševiků. Vedoucí činitelé jednotlivých komunistických stran procházeli povinně školou KI v Puškinovu. Protože jednotlivé komunistické strany byly podřízeny KI, bylo i jejich členstvo vázáno poslušností k cizí moci. To bylo důvodem proč komunisté byli po celém světě přijímáni s nedůvěrou...
...Po podepsání sovětsko-německého paktu v srpnu 1939 vyzvala KI komunisty po celém světě k neúčasti v protifašistickém odboji. (KSČM hovoří na webových stránkách věnovaných své historii o "zmatené linii Kominterny po srpnu 1939".) Tento rozkaz byl zrušen teprve po napadení SSSR Německem v červnu 1941. Komunisté se pak zaměřili na spojení s existujícími odbojovými organizacemi a později na převzetí vedoucí úlohy v protifašistické opozici jakýmikoli prostředky aby tak odstranili poválečnou "konkurenci".
1943 Stalin KI rozpustil z obavy o zajištění životně důležitých dodávek americké pomoci ve válce.
21.9.1947 byla KI Stalinem obnovena pod názvem Informační byro komunistických a dělnických stran (Informbyro, Kominforma), jejím předsedou byl zvolen A. Ždanov. Stalin pojmenoval její tiskový orgán "ZA TRVALÝ MÍR A LIDOVOU DEMOKRACII" a nikdo se ani neodvážil mu říct, že je to pro název časopisu snad až trošku dlouhé. Stalin plánoval umístit Kominformu v Bělehradě, kde měla být zároveň použita i jako základna ke svržení Tita. Když to Jugoslávie odmítla, byla celá KS Jugoslávie jednoduše z KI vyloučena.
Československý převrat v únoru 1948 proběhl na příkaz Kominformy z podzimu 1947 "urychleně převzetít moc" (tedy ještě před plánovanými volbami ve kterých komunisté neměli díky Moskvou vnucenému odmítnutí Marshallova plánu velké naděje na úspěch).
Kominformu zrušil Chruščov 1956 oficiálně jako výraz úsilí o zlepšení vztahů se Západem, ve skutečnosti protože v té době nahradily její činnost jiné organizace...
26. 08. 2009 | 22:37

Jiří Just napsal(a):

trochu historie & kousal: Znovu a znovu opakuji, článek není analýza paktu Ribbentrop-Molotov, ale o tom, jak ho vnímají Rusové a ruská média. Tedy, nejedná se o žádnou "historickopolitologickou práci", ale o text, který se snaží zprostředkovat pohled na pakt ruskýma očima s komentářem, že současné vládě chybí sebereflexe a že pochyby o ideologickém výkladu ruských dějin nemusí být plané. Asi se nám zobrazují rozdílné texty.

BTW: Pokud chcete někoho shazovat, tak rozhodně doporučuji citovat z jiných zdrojů, než je Wikipedie...
26. 08. 2009 | 22:41

František napsal(a):

Alarien,na chvíli se vykašlete na spojence,stejně jsme nikdy žádné opravdové
neměli.Ty měl ve své fantazii Beneš.Měl svolat nějak rozšířené zasedání NS a hlasováním rozhodnout,co dál.Jak se říká
vůle lidu, vůle boží.Všechno na světě by pro
budoucnost českého národa bylo lepší než
zbabělá kapitulace hlavy státu.Pak se všichni
rozprchli,někdo do Londýna,někdo do Moskvy
nebo Ameriky a zdálky radili národu,co má dělat.
26. 08. 2009 | 22:43

Elena napsal(a):

PatientO.T. Hlasil snaď Stalin prijazň a lasku ku kapitalizmu? , bol snaď stalin reaktývný na nejaku krytiku, bol snaď pokrytecký, nie, konal v linie marxizmu = leninizmu, uhlavnemu neprijaťeľu kapitalizmu, tak ako ste mu mohli veriť, ako ste mohli sa na jeho politiku spoliehať, ako ste s jeho pomocou mohli ratať, ste pokrytec, naprosto pokratec a klamar. Stalinský režim nebol žiadnou zarukou a vzorom pre kapitalistický zapadný režim, nikto zo stalinom v tu dobu nekomunikoval, ani hitler, to všetko je dobove klamstvo, prekrucanie dejin a snaha o ospravedlnenie zbabelosti, hitler bol podporovaný legitim nim Germanským parlamentom, národom , okrem toho sa muuščedrilo veľa medzinarodného , mimo komunistického uznania, bol veľa važený socialný demokrat, podporovaný USA, BritANIOU, FRANCUZSKOM, NACIONALISTICKýM tALIANSKOM, NEKLAMTE, neprekrucajte, hitler nikdi zo stalinom nekomunikoval, nikdi mal na to dobrých poskokov. A to Rusko už nechajte na pokoje budte rad že žijete, a že vaše potomstvo je na žive, vďaka padlim hrdinským činom obyčajných jednoduchých Rusov!
S Bohom, klamare
26. 08. 2009 | 22:44

PatientO.T. napsal(a):

2 Elena:
I tak se můžete vyrovnat s nepříjemnou historií. "To všetko je dobové klamstvo".
Amen.
26. 08. 2009 | 22:51

Jirka napsal(a):

Hmmmm, kdyby valku nerozpoutal Hitler, rozpoutal by ji Stalin. Koneckoncu, v pripade Finska ji Stalin opravdu rozpoutal.

Nastesti nemel takove schopnosti jako Hitler.
26. 08. 2009 | 23:00

Josefinadruhá napsal(a):

Víte,někdy mám pocit,že svět-ten zlý jsou jen a pouze Skované-a naši vlezřiťkové do Západu se to snaží seč mohou dokazovat-viz.článek pana Justa,Nedávno jsem četla zajímavý článek z dějin Britského imperia-jak se "starali" vážení Angličané o své poddané ve svých koloniích-pro Bury vytvořili první koncenteční tábory,kde je nechávali po stovkách umírat-o to lépe se jim dělila africká zem..v Indii pro změnu přivazovali Indy k dělům a potom z nich stříleli-hezká zábava..a mohla bych pokračovat.PROČ to zmiňuji??Také mate pocit při čtení dnešních médii,že všechno zlo pochází od Slovanů???????
26. 08. 2009 | 23:03

Josefinadruhá napsal(a):

..oprava ,Slované...
26. 08. 2009 | 23:04

jiří napsal(a):

Pro: Astalavista netrpící antislovanismem

Nerozumím, proč uvádíte, že vše začlo Mnichovem (a na tento historický "blud" naráží i další komentátoři). Mnichovská dohoda je pouze "realizační" opatření na základě předchozích událostí. Přijala-li československá vláda (v rozporu s tehdejší ústavou)
21. září 1938 anglo-francouzské ultimatum (http://www.fronta.cz/dokume...) můžeme si za odstoupení našeho pohraničí sami. Je sice velmi pohodlné říkat to ONI, ale skutečnost je MY. Na druhou stranu je od konce války až do dnešní doby velmi pohodlné si hýčkat národní mindráky.
26. 08. 2009 | 23:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane Just,
s tou sebereflexí, kterou požadujete od Rusů jste mě docela pobavil. Co tomu paktu předcházelo jsme Vám já i další - vynikající příspěvek je od nicku "trochu historie" - popsali snad dostatečně.

Ta sebereflexe by měla být oboustranná a západní mnichované prostě chtěli mít Hitlera proti SSSR, to je naprosto jasné a v tom nám bolševici nelhali.

Ale dobře, co tedy měl Stalin dělat? Hitlera se bál, znal ruskou slabost v té době. Pakt neuzavřít? Myslíte, že by tím Hitlera zastavil? Dohodnout se s Polskem? To snad nemyslí nikdo vážně.

Stalo by se jen to, že by Hitler zabral celé Polsko a západ by čekal, jestli se střetně s Rusy. Nic jiného by se nestalo. Válka by probíhala pravděpodobně stejně.

Je příznačné, že většina diskuze se netýká základní otázky, co měl Stalin dělat? Zkuste tedy odpovědět s tím, jak by se situace dál vyvíjela.
26. 08. 2009 | 23:13

zdenek napsal(a):

Zajímavá a podnětná diskuse.Vedle smlouvy Molotov-Ribbentrop a tragédie v Katyni bych ještě zdůraznil pouze krátce zmíněnou likvidaci Ruské generality před vstupem Vermachtu do SSSR v červnu 1941.Viz.Ilja Erenburg-Lidé,roky,život.
26. 08. 2009 | 23:19

Karel Mueller napsal(a):

jiří:
Tak teď jste tomu dal korunu. Teď jste dál, než mnichované, kteří se za ten nezdar a katastrofu styděli.
Kdybychom ten diktát nepřijali, tak bychom byli my těmi, kdo může za všechno. Vždyť Mnichov dal Hitlerovi bianco šek na to, že vina je na straně Čechů. To si nedokážete spočítat? Nehledě na Polsko a Maďarsko, které šly s Hitlerem a poslaly do Mnichova požadavek na rozbití ČSR.

Mnichov otevřel 2.WW vrátka, bez něho by nebyla možná. To dokonce říkají i němečtí historici. Hitler dostal strategicky klíčového pěcha a návdavkem obrovský zbrojní potenciál.

To je něco neskutečného ...
26. 08. 2009 | 23:19

silvatax napsal(a):

Prvním krokem k nastartování druhé světové války byl podpis pod Mnichovskou dohodou. Z toho se Francie a Anglie nevyvlečou. Pakt Ribbentropp-Molotov je logickou reakcí SSSR, který tehdy nikdo nebral moc vážně a zmíněné velmoci na něj nahlížely, jako na vřed na mapě Evropy. Nelze sovětům vyčítat, že se zachovali tak, jak se stalo. Stalin se v té chvíli zachoval prozíravě. Že se tím ukonejšil a nedošlo mu, že Hitlerův cíl je někde jinde, byla jeho chyba. Vinu za katyńskou tragédii a další excesy ale nesou v plné míře jenoum Sověti, a to se vším všudy, a tu historickou ostudu z nich nikdo nesejme - jen oni sami mohou pokorně prosit Poláky o odpuštění. Na tyhle události je třeba nahlížet z pohledu konce třicátých let, nikoliv z pohledu roku 1945. Kdybych stál v čele sovětského státu v roce 1938, choval bych se asi stejně. Stalinovi bylo jasné, že Hitler se na něj chystá, jenom se příliš spoléhal na podpis německého ministra.
26. 08. 2009 | 23:30

svatopluk napsal(a):

Tato diskuse svědčí o tom, že mnoho lidí nečetlo knihy skutečných historikú a hlavně vojenských. Potom se např. odvolávají na Viasat History a Spektrum, které "celkem věšrně popisují události". Ano, celkem, ale vždy účelově. Nemusíme hádat, z jakého úhlu pohledu...
Fafnir je ubohý, stejně jako Ivan Hochmann s jeho urážkami -všechen ksindl, ruský hňup...
Několik faktů (i Rooseveltův vicepresident Truman mj. v r. 1440 vyhlásil, že USA budou pomáhat oběma stranám tak, aby vykrvácely):Američané k SSSR zavedli lend and lease a Sověti všechny dodávky platili zlatem - viz Němci potopený križník Edinburgh i se zlatem), podle oficiálních údajú to pomohlo hlavně v začátcích války, dodávky celkově tvořily do deseti procent sovětské výroby zbraní do r. 1945. My starší jsme viděli v květnu 1945 na vlastní oči džípy, studebakery, ale jen sovětské tanky, děla, samopaly, prví dodaná letadla už byla dávno sestřelená...
Ke Katyni - byl to zločin realizovaný vojsky NKVD (komisariátu vnitra, tedy Jagodou, Berijou.., zavražděných nebylo 25 tisíc, ale počet není rozhodující), na druhé straně čs. vojáci přišli do Buzuluku právě po Polácích, tzv. Andersově armádě, která měla i s rodinami okolo 120 tisíc lidí a Sověti je pro ně v těžké době živili až do jejich odchodu na Střední východ. Proto si tak vážili "hrstky Čechoslováků" za jejich boj u Sokolova.
Mám otázku - byl vůbec objeven tzv."tajný protokol" paktu R - M ? Pokud vím, o jeho obsahu panují většinou domněnky.
Osud Tuchačevského byl tragický proto, že Lenin více než tři týdny bombardoval Buďonného l. jezdeckou armádu, u které byl tehdy Stalin komisařem,aby vyrazila na podporu ofenzivě Tuchačevského v bojích už vyčerpané armády,včetně střeliva a jídla, která byla asi 60 km od Varšavy. Záměrně to brzdili a díky tomu se uskutečnil "zázrak na Visle", po doplnění posilami a zbraněmi Poláci podnikli protiútok. Stalin to potom Tuchačevskému - který o tom napsal řadu článků -oplatil napřed povýšením n maršála a potom likvidací. Neměl totiž v lásce bývalé carské důstojníky, kteří byli také ruskými vlastenci...
Když už někdo vzpomenul Španělsko - podporu zákonité vládě zněmožnili hlavně Anglie a Francie jejich politikou nevměšování a tak jejich námořnictva hlídaly, aby republika nemohla dostat žádnou pomoc. Jaksi přitom nepřekezili aktivitu neměcké Legie Condor a Mussoliniho jednotkám...Fašisté vyhráli v březnu 1939, kdy měl český národ jiné starosti...
Co se týká pobaltských států a Finska, ty získaly samostatnost díky Leninovým dektretům,že tam po obsazení Němci vznikly početné divize SS, je snad také známo.
Historie je zložitá, nezačala se naším vnímáním světa, je třeba věci chápat v kontextu doby,kdy se věci děly. Žižka přece nemohl bojovat s kulomety,středověký vojevůdce neměl potřebné informace, protože jízdní posel nemohl být tak rychlý, jako dnešní družicové spojení, to dá selský rozum..
Čtěme seriozní historické práce, berme s rezervou propagandisty a populisty. Nic není jen černé a bílé.
26. 08. 2009 | 23:32

LEVAK napsal(a):

Západní mocnosti však sovětskou vojenskou sílu nebraly vážně.Když konečně vyslaly svou misi pod
vedením admirála Draxe a generála Josepha Doumence k rozhovorům se Sověty,zvolily pro ně ni neslýchaně pomalou loď.Jednání začala
v Moskvě až 12.srpna 1939 mise neměla žádné pravomoci!Její členové neprojevovali rozhodnější snahu uzavřít spojenectví se SSSR!Co potom zbývalo SSSR jiného než uzavřít pakt s Německem?
26. 08. 2009 | 23:35

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

Vite o tom že v dnešnim Pobaltí vojací SS jsou považovane za hrdiný a mají privilegia naopak te co bojovalí na strane CCCP za veterany 2 svetove nejsou uznana!
Lotyšsky parlament dokonce odmitl bojovniky s fašizmem za veterany uznat!!!!Zeme ktera je členem EU!!!
http://www.vz.ru/politics/2...
26. 08. 2009 | 23:56

PatientO.T. napsal(a):

Namátkou:
1.Walter Krivicky, Agent de Staline, Editions Cooperation, 1940:
"...Jeho vyprávění začíná 30.června 1934, což je datum ´Noci dlouhých nožů´, kdy Hitler zlikvidoval SA a jejich šéfa Ernsta Roehma, který mu začal být nepohodlný. Téhož dne, kdy tento masakr stále probíhal, Stalin shromáždil členy politbyra v Kremlu, aby se jim svěřil se svým obdivem k Fuehrerovi. ´Hitler díky této krvavé čistce stoupl u Stalina ještě více v ceně,´ líčí Krivicky. ´Poprvé mužům z Kremlu ukázal, že si umí udržet moc a že je diktátor nejen slovy ale i skutky. Pokud měl dříve Stalin pochybnosti o schopnostech Hitlera vládnout coby despota, rozdrtit opozici a potvrdit svoji autoritu i nad nejvyššími osobnostmi armády a politiky, jeho pochybnosti se nyní rozplynuly. Od toho dne Stalin přiznal Hitlerovi postavení mistra, muže schopného vyzvat svět na souboj. Krivicky se domnívá, že Noc dlouhých nožů vnukla Stalinovi nápad zlikvidovat starou bolševickou gardu a později zahájit období ´Velkého teroru´, které bylo mnohem vražednější než Hitlerovy čistky..."

2. Lev Bezymenskij, "Návštěva V.M.Molotova v Berlíně v listopadu 1940 ve světle nových dokumentů" (Novaja i novějšaja istoria, č.6, 1995, str.128):
Při příležitosti druhé Ribbentropovy návštěvy Moskvy kvůli podepsání smlouvy o přátelství z 28.9.1939 Stalin upřesnil svou koncepci spojenectví: "Pan ministr zahraničních věcí naznačil opatrnou formou, že Německo nechápe spolupráci jako vojenskou pomoc a že nemá v úmyslu zatáhnout Sovětský svaz do války. Hovořil dobře a prokázal takt. Je jasné, že Německo v soičasné době pomoc nepotřebuje a že ji nebude potřebovat ani v budoucnu. Avšak pouku by se navzdory našemu očekávání Německo ocitlo v těžké situaci, může si být jisté, že mu sovětský lid přijde na pomoc a nepřipustí, aby bylo rozdrceno. Sovětský svaz má zájem na silném Německu a nedovolí, aby bylo sraženo k zemi."

3. Izvestija, 25.12.1939:
Odpověď Ribbentropovi, jenž mu poslal 21.12.1939 zdvořilostní blahopřejný telegram k šedesátinám: "Přátelství německého lidu a Sovětského svazu, stvrzené krví, má všechny důvody, aby zůstalo trvalé a pevné," odpověděl Stalin.

4. M.Semirjaga, Tajemství Stalinovy diplomacie 1939-41, Vyšaja škola, Moskva 1992:
18.3.1940 Hitler během schůzky s Mussolinim přiznal, že právě díky německo-sovětskému paktu může proti Francii soustředit svých 60 nejlepších divizí. V květnu, kdy Němci přešli do útoku, zůstalo na východě pouze 7 německých divizí.

5. Ruské středisko pro uchovávání a studium dokumentů ze soudobé historie, fond 495, soupis 74, spis 517, dokument 53:
Dne 7.9.1939 si Stalin zvolil především podporu Hitlerovy rozpínavé politiky. Nařídil "komunistům z kapitalistických zemí, aby se rázně postavili proti válce, a tak i proti vlastním vládám." Výzva k sabotování se v první řadě obracela ke komunistickým stranám demokratických zemí, ohrožovaných Fuehrerem. To byla cenná pomoc nacistickým požadavkům. O dva dny později se výkonný výbor Kominterny vyjádřil ještě jasněji. Nyní je úkolem komunistických stran "stavět se proti válce, odhalovat její imperialistickou povahu, a tam, kde jsou komunističtí poslanci, hlasovat proti válečným půjčkám a sdělovat lidovým masám, že jim válka nepřinese nic jiného než utrpení a zpustošení."

6. F.Firstov, Kominterna a německo-sovětský pakt, Časopis moderní a soudobé historie, č.6, 1992:
Další směrnice Kominterny z konce září upřesňovala, že "to není fašistické Německo, kdo podporuje kapitalismus, nýbrž reakcionářská a antisovětská Anglie... Dnes není na pořadu dne boj proti fašismu, ale boj proti kapitalismu."

Končím, bolí mne prsty...
26. 08. 2009 | 23:56

Jiří Just napsal(a):

Karel Mueller: Budu se zas a znovu opakovat. Nezpochybňuji skutečnost, že Stalin neměl velký manévrovací prostor (viz komplikované jednání s Velkou Británií a Francií), podpisem paktu prodloužil dočasný mír mezi oběma státy a posunem hranic znemožnil rychlí postup do nitra Ruska.

Jde o to, že nebylo ohodnoceno, jakou cestou toho bylo dosaženo. Cestou expanzí a anexí území nezávislých států. O nic jiného nejde.

Proto je i zbytečné diskutovat o tom, co měl Stalin dělat. To se obsahu článku netýká. Naopak se ho týká to, že je upřednostňován neúplný výklad, před výkladem, který by v současné době, 70 let od dané události, měl obsahovat zmiňovanou sebereflexi.

svatopluk: Spekulace o pravosti tajného protokolu jsou zbytečné. Moskva jeho existenci na sklonku 80. let oficiálně potvrdila a nachází se v Archivu prezidenta Ruské federace.
26. 08. 2009 | 23:58

Brada napsal(a):

Rumcajs
Člověče, pane, možná to myslíte dobře, ale fakt bych tomu Steigerwaldovi nepřikládal váhu, natož ho celého četl.
Připomíná mi trochu pana Prokopa a "Krásný ztráty". Ten se pořád také hrabe v minulosti, a chce od všech hostů slyšet, jak jsme se dřív měli zle a teď, když je konečně ta Demokracie, je to, to hlavní.No a hosté ho většinou zklamou, a nevidí to tak nadšeně.
A on je pak smutný, a je nám ho i líto... prostě se pořád nimrá
v té minulosti, jako by tam ustrnul a nehnul se dál......
27. 08. 2009 | 00:01

Karel Mueller napsal(a):

Pane Just,
ta teď jste mě zdrtil a položil. Vždyť tenkrát bylo skoro všecho šílené ... V národě kdysi básniků a filosofů se stala biblí Mein Kampf.

Ale dobře, nechci do toho Rusům fušovat, ale být Putinem, tak bych asi vydal vzhledem k tomu, co se požaduje, asi následující prohlášení:

"Milí bratři Poláci,
po poněkud neslavném působení západních mocností v období Mnichova a po něm jsme považovali za nutné uzavřít ze strategických důvodů dohodu s Hitlerem a poté, co Vás Hitler převálcoval si vzít území s ukrajinskou, běloruskou a ruskou menšinou.
Je velmi pravděpodobné, že bychom bez toho válku prohráli a pro Vás by z toho vyplynul osud buďto stínítka na lampě nebo otroků, kteří se upracovali.
Je také dobré nahlédnout, že činy Vaší tehdejší reprezentace nebyly nejoptimálnější a Sir Winston píše o tragických omylech, které Vám přinesly nezměrné hoře. Koneckonců jsme Vám udělali totéž, co Vy krátce předtím Čechům.
V každém případě bych rád poznamenal, že z hlediska vyššího principu mravního nebyl náš postup zcela v pořádku.
Vladimír Putin"

Dobrou noc.
27. 08. 2009 | 00:24

Pedol napsal(a):

V onom mírumilovném mezidobí si komunističtí a národně socialističtí politici a publicisté náramně notovali  ve svém zatracování válečných štváčů, plutokratů, kapitalistů, kolonialistů, vykořisťovatelů. Moskva dodávala Hitlerovi pohonné hmoty v jeho úspěšném tažení západní Evropou a Gestapu dodávala německé komunisty, pošetile uprchnuvší do sovětské náruče. Pak se tedy se započetím plánu Barbarossa vše okamžitě změnilo, ze západních zloduchů se stali spojenci a z Američanů navíc i veleštědří dodavatelé, dárci akutně potřebného vojenského materiálu.
Dnes kremelští hoši z líhně zločinecké KGB nejsou schopni se přenést přes vrozené antipatie k Západu a mocenské spojence hledají u režimů jakým jsou Irán, Sýrie, Venezula nebo Čína, navazují diplomatické styky s Hamásem. Přitom na jihu RF se jim ruskojazyční mohamedáni opět vydali "na stezku Alláhovu", vraždí ve velkém a Číňani kolonizují východní území.
Historici se asi budou jednoho dne dohadovat o příčinách imploze Ruského impéria, stejně jako my se dohadujeme nad brekoten zlomeného Džugašviliho "jak mu ten Adolf mohl jen udělat?!". Z hlediska historie se jedná o případ „čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné.
27. 08. 2009 | 00:33

jiří napsal(a):

Pro: Karel Mueller

Velmi nerad jsem Vás "nadzvihnul". Ale:
1. Kdybychom ten diktát nepřijali ...
Proč tedy v první republice budovat demokracii, včetně jejích institucí - poslanecká sněmovna, senát - když vlastně o nic nejde a jakákoliv rozhodnutí může přijímat pouze úzká skupina "vyvolených" bez ohledu na platné zákony. A tedy první zákon státu - Ústava - je pouhým cárem papíru, kterým si může kdokoliv ... (cokoliv?). Jinými slovy, že právo vlastně ani neplatí, a že o nic nejde. Podotýkám, že jde o výborný pocit přetrvávající až do dnešní současnosti.
2. Hitler dostal ... obrovský zbrojní potenciál
Ano dostal, opět naším přispěním. Proč budovat armádu, která se vlastně ani nebude bránit, proč budovat opevnění a zbrojit, když to vlastně je jen pro parádu. Pro většinu obyvatel to musel být skutečně výsměch, napřed propagovat akce typu "Půjčka obrany státu" a pak zjistit, že Vás vlastní vláda hodila přes palubu (možná ještě hůř to nesli někteří občané německé národnosti v pohraničí, neboť ne všichni nutně museli být "náckové").
3. Možná budu trochu kacířem, ale ne Mnichov, ale rozhodnutí šestnácti mužů (+ prezidenta Beneše) dne 21. září 1938 otevřelo II. světové válce vrátka ...
27. 08. 2009 | 01:29

voroshilov napsal(a):

Slozita diskuse,vsechna cest,dikybohu ze jsem se ji nezucastnil-:)
Ted mi pravdobijci odpovezte na par otazek,postupujeme logicky podle Vas:Stalin vinen tim,ze podepsal s Hitlerem neutralitu,tim rozpoutal valku v Evrope!?Takze nebyt Stalina,Adik tise sedi v Risske Kancelari a bavi svuj narod planem na dalsi hospodarsky rozvoj?Nepsal Hitler svuj manifest Mein Kampf uz v roce 1925,kde sliboval odvetu za ponizeni Nemecka a o zivotnim prostoru na Vychode?Nestavel Adik koncentracni tabory pro zidy,slovany,cikany,homosexualy a politicky odpurci davno pred rokem 1939?Plan Barbarosa snad vymyslel pet minut pred podpisem paktu?A co fasistske Madarsko a Rumunsko,ti prisli odnikud a nahodou?Na Mnichov ani nevzpominam...
Tak,vazeni,kdyby Stalin nepodepsal ten pakt,Hitler by vypoustil zidy z koncentraku?Vratil do Nemecka demokracii?Neublizil by ani mouse?Nezbrojil by jako vztekly?Proste bez paktu Molotov-Ribentrop by byl v Evrope vecny mir a Hitleru by zustala jenom stavba dalnic?
27. 08. 2009 | 01:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane jiří,
už jsem se sklidnil :-).
Dobře tedy:

1. Katastrofa byla zaseta v samém vzniku ČR, který byl z rozhodnutí velmocí koncipován jako stát v hranicích původního českého království, nicméně s menšinami, které se zde vytvořily. Stále je zde otázka, jestli jsme se měli či neměli bránit. Já jen tvrdím, že ta katastrofa by byla ještě horší, nejen kvůli obětem, ale především bychom navždy nesli cejch, že můžeme za všechno, co by se potom dělo a kdyby Němci své právo na sebeurčení mohli realizovat, byl by trvalý mír. Nepochybujte o tom, že by to tak bylo interpretováno.

2. Samozřejmě si uvědomji, že ta kapitulace byla katastrofou, se kterou jsem se nevyrovnali dodnes a morálka národa by vypadala - a tenkrát také vypadala - jinak. To máte zcela pravdu, ale to nic nemění na ad 1.

3. Tak to je doslova absurdní, co říkáte. My jsme všechny své závazky splnili a dvakrát dokonce mobilizovali. Beneš prostě v konci nechtěl národ zničit, byl něco v dnešní době pomalu neskutečného - byl vlastenec. Přečtěte si dobře oba díly jeho Pamětí. Genštáb Německa v čele s Beckem chtěl skutečně Hitlera odstranit a do války nejít, mysleli si, že mají na západě soupeře. Mnichov jim vyrazil karty z ruky. Takto se hájili v Norimberku a myslím, že právem. Protože pro Německo by ta válka byla šílenou, pokud by západ skutečně bojovat chtěl. Ale on nechtěl, viz Polsko. V jiném příspěvku jsem uvedl, že mohl být v Berlíně za dva týdny po vypuknutí německo-polské války. Dávat Benešovi jakoukoliv vinu je poslední smrtelný úder - absurdní a mimořádně podlý - vlastnímu národu, pokud jste Čech.
27. 08. 2009 | 02:03

kormoran napsal(a):

Soudruhu Vorosilove , vubec to neni slozita diskuse , Hitler byl stejny parchant a dobytek , jako Stalin, akorat v hospodarstvi se to ponekud rozchazi , je libo dalsich 200 gramu vodky??
Fuj a ted jsem nahral Paroubkove company))))
27. 08. 2009 | 02:45

jiří napsal(a):

Pro: Karel Mueller

Ještě pár komentářů (věřte, že ve vší vážnosti, aniž bych Vás chtěl naštvat):

1. Vznik Československého státu, resp. Československé republiky by asi byl na delší diskusi. Zatím jsem nepoložil otázku, zda jsme se měli bránit (pro úplnost na ni odpovídám dle svého přesvědčení, že měli), ale pouze otázku, zda úzká skupina lidí měla právo na rozhodnutí v rozporu s tehdejší ústavou.

2. Samozřejmě provádět svatokrádež všech historiků - co by, kdy by - dnešním pohledem také asi není to pravé, ale ...
Je trochu riskantní pokládat za naprosto objektivní paměti člověka, který je píše se záměrem, že je lidé budou číst. Ostatně, budu-li někdy psát své paměti, jistě nebudu psát o svých selháních, a pokud ano, bezpochyby je vylíčím v poněkud lepších barvách.

3. Jsem Čech, mám rád tuto zemi (a všechny její obyvatele), mám rád i dobu první republiky. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že smrtelný úder všem čechům, moravanům, slezanům, němcům, slovákům, maďarům, rusínům, židům a dalším národnostem dala právě schůzka oněch šestnácti pánů (+ chování prezidenta Beneše), respektive její výsledek.

4. Na závěr ještě pár slov k obraně. Možná hypotetický cejch, že můžeme za všechno bychom nést nemuseli. Vždyť ani dnes nikdo polákům nevyčítá, že rozpoutali II. světovou válku. Přeci nebylo nic jednoduššího, než přistoupit na exteritoriální dálnici, na vstup svobodného města Gdaňsku do lůna III. říše. A poláci ne a ne, hlavy dubové.

Prozatím dobrou noc.
27. 08. 2009 | 03:06

Abone napsal(a):

mladíku ,věřím že vaše snahy o pochopení minulosti nebudou překážkou či snad pokusem o rozeštvávání lidí a národů. O to se moderní politik s novinářským slouhou v zádeli vždy snažili.
Například Česká zahraniční politika posledních 20 let je naprostou katastrofou a to po celé Zemi(a to i v Západní Evropě) ,což se v nejbližší době projeví v plném světle.
Ještě že máte důkazní blog a vaše činy budou po zásluze odměněny.
27. 08. 2009 | 03:31

Mike napsal(a):

Pane Paterik, to co jste napsal, nedává logiku, proč Anglie, když tedy měla lod´stvo, neodstřelovala německé lodě, nevjela do Baltu, neodstřelovala nějaký německý přístav, nevjela do německých teritoriálních vod, neposlala alespoň symbolickou letku na pomoc Polsku, nevyhlásila mobilizaci? Proč Francie nezačala stahovat armádu k hranicím Německa? Něco, čím by alespoň ukázaly náznak tlaku na Německo? Nebyla vůle, ale prostředky byly. Smyslem chování Anglie a Francie bylo poslat signál Německu, a to věřím, že i diplomatickou cestou „Nám Vaše expanze na Východ nevadí“. Do té doby se jich válka netýkala, než zjistili, že se pravděpodobně ohledně Polska již Německo a SSSR nějak domluvilo. Ve svém důsledku podpisem Rib. –Molot. paktu Anglie a Francie ve svém důsledku naštěstí došly k poznání, že se jich tato válka týká, a že ted´může být na řadě Západní Evropa. II. sv. válka měla dvě fáze, kdy se ji dalo snadno zabránit a to ostrou reakcí na zabrání Alsaskam, dání podpory Ćeskoslovensku. 3. Možností byla vojenská pomoc Polsku. Všechny tyto momenty zůstaly ze strany Francie a Anglie nevyčerpány, a tak je dnes obtížné říci, co by bylo, kdyby nebylo. Možná, že právě Německo bylo poraženo díky tomuto paktu. Kdyby bylo SSSR napadeno dříve než Západní Evropa, Francie a Anglie by zachovávaly neutralitu.
27. 08. 2009 | 06:44

jozka napsal(a):

->Paterik: Za mne jeste tohle v ucebnicich dejepisu moc nebylo :-) Je mi lito, ale jste mimo.

->Pacient: Vzdyt ale my nejsme v rozporu... Za Lenina skutecne KI za tihmle ucelem vznikla. Stalin ji utlumil a posleze zrusil, jeho prioritou nebyl vyvoz revoluce, ale vybudovani socialismu/komunismu v jedne zemi. Pozdeji se k ni v urcite forme vratil a pouzival ji k tomuto ucelu, jenze tady je od zacatku rec o jinem obdobi...
27. 08. 2009 | 07:21

capito napsal(a):

Většina českých historických komentátorů ( i zde) respektuje řadu českých předsudků.
1) jedním z nich je přesvědčení,že Rusko (SSSR) bylo jakousi popelkou před válkou,na kterou se všichni dívali svrchu.Obávám se,že Západ byl k nim po válce studenější než před ní.Oni neosvobodili Západ od Hitlera,Hitler měl na Západě paradoxně mnoho sympatií.Šli sami proti sobě (západ).Respektive jejich respekt vůči Hitlerovi je dodnes nepochopitelný.Jeho avantýry na poli mezinárodní politiky jsou dosud největším historicky porušením mezinárodního práva,jeho vnitřní politika byla směsí nožů,propagandy a lásky k Němcům,gigantické netolerance k politickým protivníkům ( i německým),s nimiž Hitler nikdy nejednal.Jenom zakročoval.
2)Zda Hitler příliš zotročoval nejbližší národy politicky je sporné,protože se nedožil doby,kdy se plně mohl projevit a rozvinout své politické schopnosti.Napadal státy,jejichž politická zřízení obsahovala prvky primitivismu a feudalismu.Měla je i zdánlivě dokonalá česká demokracie,i když ne v míře Rumunska,Polska apod.
3) Beneš upoutal pozornost Hitlera neskutečnou,víceménně bezcennou diplomatickou aktivitou ještě v době,kdy vůbec nebylo jasné ,že Hitlerovi jde o Česko zejména.Asi se obával německé žádosti o tranzit armád nějakým směrem.
4)Širokopadov míří na to,že Hitler své původní rakousko-uherské podanství rozvinul jako cizinec-státoobčan Německa v antislavismus antimarxistického typu.
5)Stále zůstáva mezerou (těžko překonatelnou) v našich znalostech té doby,nakolik oba rivalové-Stalin a Hitler,využívali válečných front,k vraždění své opozice,tentokrát v uniformách vojáků obou stran.O té opozici se ví,jsou pro to důkazy.Nelze říci,že Stalin uměle zvyšoval počet svých obětí,přes jejich neuvěřitelnou početnost.Německo bylo schopné bojovat,mělo výzbroj celé tehdejší Evropy s výjimkou Anglie,mělo vzdělané generály a SSSR v té době,měl většinu velení složenou ze "zelenáčů"-v důsledku Stalinova omlazovacího procesu armády ještě před válkou.Trvalo jim dva-tři roky než se zastříleli a stali se z nich ostřílení hoši.Stalin i Hitler se stali kulty svých zemí (mírné zástupné slovo za diktátor),protože oba byli přesvědčeni o správnosti svých typů socialismu,úspěších jimi nastoupených cest a své neomylnosti osobní.Jisté důkazy o tom měli.Stalinovi se dařila industrializace agrární země a Hitlerovi snížení nezaměstnanosti.
27. 08. 2009 | 07:28

Jana Kantová napsal(a):

Fašismus vyšel ze sociální demokracie, potažmo z komunismu. Skutečný fašismus (odvozeno ze slova fasces=svazek prutů, svázaný červenými řemínky, kolem sekyry – symbol moci nejvyšších úředníků Velkého Říma starověku. Představuje symbol spravedlnosti a svornosti, vyskytuje se dodnes v erbech některých právnických škol), tedy fašismus, jak jej chápal Benito Mussolini a jeho přátelé, vyrostl z militantní levice italského socialismu.
Byl to pokus vnutit lidem sociálně demokratický program za podpory diktatury a ozbrojené síly. Toto hnutí se oprostilo od neplodného pozitivismu a evolucionismu ortodoxního marxismu a nahradilo je romantickým emocionalismem a kultem "muže činu".
Cílem bylo znárodnit průmysl všechny třídy podřídit potřebám státu. Pracující třídy měly z této revoluce mít prospěch – pokud ovšem zůstávaly fašistickému státu poslušné.
Řadit fašismus mezi pravicová hnutí je běžný mediální omyl.
27. 08. 2009 | 08:20

Lukas napsal(a):

Před několika lety běžela stále aktuální hláška o rozdílu mezi SSSR a USA, kdy USA státy spojuje a SSSR státy svazuje. Tento přístup se v Rusku praktikuje i dnes a tento výklad dějin tomu má jen napomoci. Kdybychom byli blíže Rusku, byli bychom se Slováky stále jednotní ve společném státě s prezidentem v Moskvě...
27. 08. 2009 | 08:37

Elena napsal(a):

Pakt Ribbentrop-Molotov, zapadne, kapitalistické mocnosti použivaju ako zasteracý manevr a ospravedlnenie svojej neschopnosti kapitalistického režimu riešiť problem v zárodku , fašizmus bol kapitalistickim problemom, vznikol v srdci zapadnej Evropy, bol podporovaný a živený zapadnimi mocnosťami a USA, bolo to zlihanie kapitalistického systemu , neprehadzujte pán just horucý zemiak na Rusko a Rusov, im musite byť vďačný za svoju exzistenciu, páne Just napište v akéj mimovladnej organizacie v Moskve pracujete, prečo tej mimovladnej organizacie zaleži na tom abi mlade Ruske pokolenie malo nejký pocit vini , vyčitky svedomia za vaše dielo =fašizmus, nestači že Rusku a Rusom ste podarovali vyškolenneho na zapade Lenina s marxizmom=leninizmom? Nestači že nasledkom leninizmu bola v Rusku krvava občianská vojna, rozvratenie krajiny, to je tiež stvorenie a dielo zapadnej demokracie. Páne Just strašne ma boli , že žijete v Moskve, možno že aj niekde po susedstvu s mojimi pribuznimi, moc ma boli že jete denne Ruský chlieb .
27. 08. 2009 | 08:45

Jiří Just napsal(a):

Karel Mueller: Oceňuji Váš smysl pro ironii. Avšak tím, že "tenkrát bylo skoro všechno šílené" jen těžko můžete ohodnotit tajný protokol paktu Ribbentrop-Molotov. V dnešní době je třeba brát na vědomí všechny jeho aspekty a následky, stejně jako v případě ČR a odsunu sudetských Němců. V současnosti se přeci neomezujeme pouze tím, že se jednalo o vypořádání s kolaboranty, ale přiznáváme, že došlo k násilnému odsunu a často i nespravedlivému, za účelem vyčistit pohraničí.

To, že k meziválečnému Polsku byla připojena území západního Běloruska a západní Ukrajiny není argument omlouvající anexi. Rižskou mírovou smlouvou z roku 1921 SSSR uznal suverenitu a hranice Polska a v roce 1932 byla uzavřena smlouva o nenapadení, tedy opětovné potvrzení hranic (její platnost prodloužena v roce 1934).
27. 08. 2009 | 09:29

zdenek mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("blb"), který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
27. 08. 2009 | 09:32

Elena napsal(a):

na začiatku páne Just napište A, potom B, tým a bolo prvim krokom aneksie cudzieho uzemia a porušenie mierovej zmluvy po prvej svietovej vojne , tým A bolo Nemecko, hitlerovské nemecko, potom napište to B, to B sa uskutočnilo až vtedy, ked celá Zapadna Evropa padla za obeť fašizmu , potom nastal krok B , zamieňate pričinu s následkamy, preto že vašej mimovladnej organizacie to veľmi vyhovuje
27. 08. 2009 | 09:47

Elena napsal(a):

ako deti sme kladli otazku našemu staremu otcovi , prečo sa to všetko stalo, prečo sme boli pripojene k ZSSR ? Starý otec na to odpovedal jednoznačne: nič by sa take nestalo, ak by boľa vôľa krotiť a zlikvidovať hitlerovský fašizm , zapametajte si to ľudia dobri, mala som 12 rokov keď starý otec umrel, hitlerovský fašizm a tie ktore ho podporovali sposobil celosvetove ľudské tragedie, ten to pakt je nič v porovnanie s hodenimi atomovimi bombami na Cherošimu a Nagasaky
27. 08. 2009 | 09:57

capito napsal(a):

to Jana Kantova:

fasces neboli svazek prutů povinně nosili liktoři za diktátorem kdykoliv se objevil v senátu,na veřejnosti a pod.
V soukromí měl od toho zvyku pokoj.Takto mu nebylo možné vrazit dýku do zad.
Mussolini patřil okolo r.1920 k italské levici nespecifikovaného typu.Zda byl levicový nebo pravicový ve stádiu nikoliv larvy ale zralého hmyzožravce lze diskutovat.To není tak jednoznačné.Spíše byl pouze diktátorem,nikoliv levým nebo pravým.Fascinující populistický rétor.Hitler s Mussolinim působili na lidi schopnostmi Demosthena,schopností masy oslovit řečnicky a přitom jim fakticky zavést otroctví.Pro mnohé z nich nepostřehnutelné.Politická nezralost Němců a Italů těch dob bude nás a zejména historiky věčně udivovat.Šlo o politickou naivitu většiny.Než po sousedovi přišel na řadu právě on a po něm zase někdo jiný než dostal klackem přes hlavu.A pak za odměnu dostali za podporu všichni velkolepou možnost se kulturně vyřádit pod pásy tanků,být trháni granáty,stříleni kulomety.Politická naivita je neomluvitelná.Šlo o postupné vytváření přesilovek,kdy složení skupin,s vyjímkou nejvyšší,složení smeček se stále měnilo tou měrou jak milionů obětí na všech stranách přibývalo. Obětí fašismu.
27. 08. 2009 | 10:09

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To Just:V poslední vete sveho "prokremlevskeho"članku analityk Sergej Kaganov piše:
"Но я бы имел гораздо больше оснований гордиться своей страной, если бы она - победительница - сама нашла бы в себе силы извиниться перед собой и своим народом за чудовищный сталинский режим и проклясть его с президентской трибуны, в своих церквах, мечетях и синагогах."
to není zrovna prokremlevske tvrzení co?A takovy rozporu v vašem tvrzení jsou tisice.
Vy jste me ptal proč jsem nazval Vaš članek tendečním a učelovym,tak vam teda odpovim.
Veškera media kterym jste udelil punc "prokremlevske" delší dobu kritizují jednak samotný Kreml tak i Stalina a jeho režim a to sam dobře vite,a to znamena že vaše tvrzení je učelove s cilem zpochybnit objektivitu media.
Ostatne publikujete na strankach aktualne.cz a stačí podivat do historie,napřiklad jak zde psalí o konfliktu v Sev.Osetie,tomu řikam nesvobodna a lživa media,tomu řikam provladní media,diky internetu mužu porovnat media po celem svete,a mam pocit že čtu "Rude pravo" a ne aktualne.cz
27. 08. 2009 | 10:16

doktor napsal(a):

Autor píše, že paktem si Sovětský svaz rozšířil své území. Zapomněl dodat, že to bylo území, které zabralo Polsko v roce 1921 jím vyvolanou válkou s Ruskou sovětskou socialistickou republikou (SSSR ještě neexistoval)proti vůli států Dohody a proti mírovým smlouvám, které stanovily východní hranice Polska na Curzonově linii. SSSR v roce 1939 jen získal tyto části bývalé carské říše, obývané převážně Ukrajinci a Bělorusy, od polských okupantů zpátky.
27. 08. 2009 | 10:37

kvásek napsal(a):

to Jana Kantova:

Hitler předvedl v dvacátých letech kousek za který ho Němci obdivovali: při Kappově puči hrdinně kráčel po boku Himmlera,praporečníka,coby bubeník,proti střelbě ostrými policie tehdejší demokracie.Ostatní padli,oni dva zůstali na živu.Bodejť by ne,byli zaměstnáni coby fízlové.Jejich oběti při té demonstraci o tom pochopitelně nemohly vědět.
27. 08. 2009 | 10:39

jozka napsal(a):

->Jana Kantova:

Vite co je legrace? Ze fasismus a socialni demokracie jedno jsou tvrdil uz Stalin. Proto se v rozhodujici chvili na jeho pokyn nemecti komuniste nepripojili k socialnim demokratum v boji proti fasistum a nacistum.

Paradoxy, co?
27. 08. 2009 | 10:45

mrwn napsal(a):

To RUS:
Podívejte se, Vaše mindráky a traumata jsou prostě Vaše ... S tím nikdo jiný než vy nic nenadělá. Uvědomte si ale, že svobodná výměna názorů je jednou z klíčových podmínek demokracie. Objektivní fakta jsou jasná a pan Just je uvedl. jestli to nechápete, nebo nechcete pochopit - váš problém. Jestli ale na jedné straně mluvíte o obětech, pietě atd. a na straně druhé opomíjíte ty strašlivé vraždy a zločiny co se u vás děly, to že jste bez skrupulí okupovali tuto zemi (takže my máme právo mít obavy - máme své zkušenosti s expanzivní ruskou politikou, nebýt války tak naši vojáci kteří utíkali před Adolfem, schnili v Gulagu .. atd. - taky důsledek mírového paktu ...). Ty věci se děly jaksi dohromady. Pan Just má pravdu - chybí vám sebereflexe. Je to věc dlouhá a bolestivá. My máme také své pandořiny skříňky. A základem toho jak je odstranit, je přiznat si že existují. Neberte nesouhlas s svými názory, pomalu jako vyhlášení války. Jde o diskusi a pravda je bolestivá.
27. 08. 2009 | 11:01

Jiří Just napsal(a):

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete): Ano, přesně tak, píše o omluvě za stalinský režim, nikoliv za anexi Polska, pobaltských republik, finské území a Besarábii.

Nicméně tato jeho pozice mi je sympatická.

doktor: Jsem si vědom, že pokud uvádím SSSR, tak se jedná o zjednodušení situace. Nicméně to nemění na skutečnosti, že Ruská sovětská federativní socialistická republika (pokud chceme být terminologicky přesní), uzavřelo se zmíněnými státy mírové smlouvy a SSSR, jakožto státní útvar vzniklý v roce 1992 sjednocením dalších republik včetně RSFSR, je nevypověděl.

Stejně jako fedorovi Vám položím otázku. Mělo tedy nacistické Německo právo napadnout Polsko, aby získalo nazpět území patřící císařství do roku 1914?
27. 08. 2009 | 11:04

Jan napsal(a):

Poseroutkové se snaží omluvit vlastní podělanost. Francie a Anglie a celá západní Evropa, všichni měli plné kalhoty před nacisty. V Mnichově, dávno před zmiňovaným paktem, se spolčili s Hitlerem a předhodili mu Československo. Pak jen čekali, až zničí režim bolševiků v Rusku. Předpokládali, že se Hitler válkou tak oslabí, že se pak bude chtít dohodnout. Rusové nesli hlavní tíhu války, západní státy se do bojů moc nehrnuly. Teď chtějí přepsat dějiny a nedivím se Rusům, že se jim to nelíbí. Všichni poseroutkové Evropy (i Češi, kteří po celou válku vyráběli zbraně pro Hitlera, proti Rusům, což tito velkoryse přešli) si najednou léčí špatné svědomí....
27. 08. 2009 | 11:31

Alarien napsal(a):

František:
Státy se stávají spojenci zpravidla uzavřením spojenecké smlouvy. Tolik k těm vašim spojencům ve fantazii prezidenta Beneše. Beneš se podřídil rozhodnutí velmocí (včetně svých dosavadních spojenců) po vyčerpání všech možností. O zbabělosti může mluvit jen člověk bez znalostí, rozhledu a představivosti. V případě vašeho "hrdinského" řešení hop nebo trop by se možná také mnozí rozprchli na všechny strany, nebyl by tu však už národ, jemuž by mohli z Londýna či Moskvy radit.
27. 08. 2009 | 11:44

MerryMan napsal(a):

František:
Včera jsem Vám pochválil Vaše řešení (nemít nic společného s Rusy) a požádal jsem o návrh jak zajistit dodávky ropy a zemního plynu. Neuznal jste za vhodné odpovědět. Je to škoda. Pokud svoji chybu nenapravíte, lze Váš návrh hodnotit s velkým despektem.
27. 08. 2009 | 11:51

mrwn napsal(a):

Jane - dějiny přepisovali sami rusové resp. sověti. O paktu se nesmělo 40 let mluvit, stejně jako o zločinech v Katyni. A je taky fakt, že sověti do napadení SSSR odmítaly veškeré odbojové akce proti německu, jakožto věc která by narušila poklidné soužití obou národů a ještě navíc do německa směřovaly nemalé dodávky surovin. Omlouvat jednu totalitu druhou totalitou je zbabělé a hloupé. Vaše argumentace připomíná Cimrmanovské "copak Rusko ale jmelí ..."
27. 08. 2009 | 11:53

mrwn napsal(a):

pardon - sověti samozřejmě odmítali ...
27. 08. 2009 | 11:54

MerryMan napsal(a):

zdenek mihalco napsal(a):
Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("blb"), který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
27.08.2009 09:32:15

Vloženo z <http://blog.aktualne.centru...>

Pobavil jste mne pane. Muselo se jednat o "urážku" pravičáka. Levičáky lze urážet naprosto beztrestně a k mazání nedojde. Dávám Vám dva příklady.

František Kocourek napsal(a):
pro toho blba MeryMana.
26.08.2009 18:44:34
Vloženo z <http://blog.aktualne.centru...>
Tibor napsal(a):
Na právní názor se radši zeptám nějakého člověka s titulem JUDr. a ne paní Mgr. Velryby Benešové.
20.12.2007 14:19:02

Vloženo z <http://blog.aktualne.centru...>

Na webu ještě 3.1.2008, dnes jsem nemohl najít blog Marie Benešové.

Prosím, neodpovídejte mi. Já tyto blogy a hlavně jejich editory neberu vážně a odpovídám pouze tehdy, když mne něco nadmíru pobaví. A ten Váš text je velmi zábavný.
27. 08. 2009 | 12:01

MerryMan napsal(a):

Jiří Just:
Pane, SSSR vznikl dříve než v r. 1992. Já nevím přesně kdy, ale písmena CCCP měli hokejisté na dresech již v padesátých letech.
27. 08. 2009 | 12:04

Jiří Just napsal(a):

MerryMan: Omlouvám se, samozřejmě 1922.
27. 08. 2009 | 12:08

Alarien napsal(a):

mrwn:
Dějiny se přepisují pořád a dělali to a nadále dělají úplně všichni. Stačí si zajít do pražského Muzea čs. armády či navštívit draze zrenovovaný památník "ostravské operace". Za minulého režimu se snažili lidé mdlého rozumu upozadit, ba vymazat západní odboj, dnes zase jiní lidé mdlého ducha zamlčují ten východní. Mnoha lidem je dnes dokonce nepříjemné, že nás před čtyřiašedesáti lety fakticky osvobodili Rusové, resp. vojáci Sovětského svazu. Osvobození se slaví jen v Plzni, zato na celém území se můžeme dívat na kolony amerických džípů a slavná vítězství jejich osádek nad Němci. Každému, kdo jen trochu zavadil o dějiny druhé světové války, je jasný význam Stalingradu. Přesto byl Stalingrad v západní vojenské historiografii vždy stavěn na roveň El-Alameinu či dokonce za něj.
27. 08. 2009 | 12:14

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

to mrwn:
zde je odkaz na NTV podle panaJusta prokremlevska media ktery informuje o navšteve Medvedevym pamatnika obetem stalinizma
http://www.ntv.ru/novosti/1... a pokud vam to nestačí tak posilam na seznam pamatniku obetí politickych represe v Rusku
http://www.memo.ru/memory/m...
27. 08. 2009 | 12:21

zdenek mihalco napsal(a):

MerryMan

Pane MerryMane, tím smazaným textem měl být právě text, který uvádíte a který útočil na Vás. Bohužel, smazal jsem jej omylem později, než jsem napsal zdůvodnění (chyba administračního systému či má, nevím). Omlouvám se, text už by měl být smazán.

Blog Marie Benešové byl dlouhodobě neaktivní. Smazali jsme jej, protože paní Benešová oznámila, že už dále psát nebude. Zdeněk Mihalco
27. 08. 2009 | 12:22

mrwn napsal(a):

re Alarien:
Víte, to co tu píšete nedokazuje vůbec nic. Vy píšete, že v západní historiografii je význam Stalingradu podceňován. Možná - někde. Rozhodně to ale neplatí plošně. Především ale je to nesrovnatelné a argumentačně mimo mísu. Pakt M-R byl rusy systematicky dezinterpretován státní propagandou. A to je nesrovnatelné. A jde tu o to, že tyto tendence v oficiálních kruzích přetrvávají. Je to podobné jako kdyby západ setrvával v předválečné interpretaci Mnichova ... A ta neobliba rusů a US jeapy? Ono to má jistou konotaci na to, jak nás rusové okupovali po r. 68, a jaký režim tu pomáhali udržovat po r.48. A taky se to dost váže k tomu, že tyto oslavy byly dlouhá desetiletí zakazovány na úkor monstrózních státních superpřehlídek i s ruskými generály. Rozdíl je ale v tom, že těchto oslav (skautáíci v jeapech) se účastní dobrovolníci a nejsou organizovány státem. To jsou podle mne podstatné rozdíly, takže relativizování není imho na místě.
27. 08. 2009 | 12:23

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To Just:
Foto a mista kde se nachazí pamatniky obetem poltitickych represe v Rusku.Seznam je neuplny....
Všimnete pamatnik v meste Tver,komu a kdý byl postaven.
Ješte malo znate Rusko,musite občas vyjet z Moskvy,protože Moskva ma velme malo z Ruskem společneho,jako každý megapolis.
http://www.memo.ru/memory/m...
27. 08. 2009 | 12:26

MerryMan napsal(a):

PatientO.T. píše ze své nemocnice:
"...Nyní je úkolem komunistických stran "stavět se proti válce, odhalovat její imperialistickou povahu, a tam, kde jsou komunističtí poslanci, hlasovat proti válečným půjčkám a sdělovat lidovým masám, že jim válka nepřinese nic jiného než utrpení a zpustošení...."
Toto je psáno v kontextu "zlý Stalin řekl/udělal". Mohl by mi někdo vypsat co 2. sv. válka lidem přinesla kromě války a utrpení?
27. 08. 2009 | 12:29

mrwn napsal(a):

To RUS:
Díky za linky! Jen si malinko nerozumíme. Ten článek je zhodnocením toho co píše ruský tisk o paktu M-R. Podle pana Justa, je s podivem, že více převládá tendenční, nebo chcete-li starý, výklad. Že ten pakt je jaksi obhajován. Že evidentní agrese je chápána jako legitimní součást obranné politiky. V tom se asi neschodneme. Já osobně proti rusům jako takovým nic nemám. Proti režimu, co u vás byl a je, ale mnoho. Proti Putinovi a Medveděvovi. Stejně tak mám výhrady proti jiným politikům, doma i na západ od Aše. Jen v Rusku cítím zase ty rádobyprotektorské snahy. A vzhledem ke zkušenosti, kterou udělala má země s vaší zemí za posledních 50 let, mám prostě jisté obavy ... Já věřim v demokracii, ale to co se v rusku děje v současnosti mi ji ani vzdáleně nepřipomíná ... To je ale zase můj problém - má pandořina skříňka, ke které musím hledat řešení já.
27. 08. 2009 | 12:33

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

zde je odkaz na

MUZEUM SACHAROVA,

mate tam velke množství informace jak lidí v Rusku včetne "prokremlevskeho režimu- podle pana Justa"dnes ctí pamatku o obetech poltickych represí,kde a kdy byl pamatnik nebo pamatna deska postavena a pod.myslim že česke společností pomuže lip pochopit dení v Rusku.
http://www.sakharov-center....
27. 08. 2009 | 12:35

MerryMan napsal(a):

Oprava:
Toto je psáno v kontextu "zlý Stalin řekl/udělal". Mohl by mi někdo vypsat co 2. sv. válka lidem přinesla kromě zpustošení a utrpení?
27. 08. 2009 | 12:44

Jozef napsal(a):

Abone - suhlas

Svedsky mierovy ustav v r.1992 evidoval polovicu vsetkych vojnovych konfliktov sveta na vychode a juhu Europy.
Jacques Attali,sef Europskej banky pre obnovu a rozvoj v r.1992: "Europania dobyjaju Europu tak,ako dobyjali Ameriku" /V Holandsku pri oslavach vyrocia 1492 - 1992/

Najdolezitejsim indikatorom uspesnosti obdobia je vyvoj poctu obyvatelstva.
Straty najma vychodu Europy nie su velmi vzdialene obdobiu 2.sv.vojny a tendencia je nedobra.
Straty na hospodarstve celkovym objemom su zrejme vacsie,nez za Hitlera./Aj v pripade Ceskoslovenska.U nas sme predvojnovu uroven vyroby dosiahli dvojrocnym planom.Inac tiez rastla produkcia a inac jej konzum - v prospech dobyvatelov/

Najefektivnejsi nastroj dobyvania - rozostvavanie.Podpora a organizovanie roznych modzaheddinov,talibov,sovinistov,nazorovych a nabozenskych fanatikov.
"Europania" hlasali "jednotnu Europu od Atlantiku po Ural" - a v realite juh a vychod Europy podpalovali a monetarnou restrikciou privadzali do bankrotu.A potom toto uzemie ako u indianov za symbolicku hodnotu vykupovali.
Media a velka cast tretieho sektora su dnes regularnou armadou v rukach dobyvatelov.Efektivnejsou,nez klasicka diplomacia a tajne sluzby.

Kto seje vietor,zne burku.
Ide o to,aby burka bola lieciva.Vnimam dianie tak,ze ide o dostojne prezitie zapadnej civilizacie.
O mobilizaciu zodpovednosti kazdeho z nas,co nieco o diani vieme.
27. 08. 2009 | 12:46

Jiří Just napsal(a):

mrwn: Děkuji, jsem rád, že jste pochopil můj úmysl.

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete): Točíme se v kruhu. To, co tu uvádíte, jsem nikdy nepopíral. A opět se to netýká článku. Mimo jiné, když už jste se dotkl muzea Sacharova, tak zajisté víte, jakým problémům muselo čelit kvůli výstavě Zakázané umění 2006 a koho vedení muzea obviňuje ze svých finančních problémů. Ale to jen tak na okraj. Pro připomenutí. Diskutovat na toto téma nehodlám.
27. 08. 2009 | 12:52

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To MRWN
Vite silacke řečí v politice jsou popularne odjakživa,a jsou vetšinou namiřene určite skupine obyvatel.Jako tady jsou to duchodcí a co chtejí slyšet duchodcí v Rusku asi tušite.
Třeba muj tatinek me neustale bombarduje jak za CCCP jsme bylí tim a tim,a stavelí to a to,a kolik všecho dokazalí.Ja mlčim a mlčky vzpominam na jine"vymožeností"socializmu.
Takže čas uteče ahlavne nesmime opakovat stejne chyby a to je zasadní,což se myslim mlada generace v Rusku moc dobře chape.
27. 08. 2009 | 12:52

mrwn napsal(a):

To RUS:
Vite, je rozdil mezi silackymi recmi a strelbou do lidi. A tu si zase pamatuje generace mych rodicu ...
27. 08. 2009 | 12:57

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

Ja se pamatují CZECHTEK)))
27. 08. 2009 | 13:04

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

Mimochodem pane mrwn do nas komuniste střilelí stejne jako do vas,milion krat vic!!!nemusite delat z sebe obetí,spolu s komunistamy CCCP vetšina vašich spoluobčanu vesele podilela na svetlych zitřkach,kolik členu mela vaše komunisticka strana?Kolik jste melí komsomolcu,a všech tech simpatizantu?To dneska najednu všichní disidentí,tak kam jsou te všichní budovatele komunizmu podelí?))))
Radejí toho nechame.
Opakují že odpovednost za ten komunisticky režim ma i Evropa.
Stejnou odpovednost ma USA za Al-Kajdu nebo Sadama Husejna,to snad nebudete popirat.Všichní mají maslo na hlave takže není o čem.
27. 08. 2009 | 13:17

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To Just:Chybí vam argumenty,takže přište musite pořadne připravit.)))
27. 08. 2009 | 13:19

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To Just:
Polsku omluvil Elcin v roce 1992 při statní navšteve a veřejne.
27. 08. 2009 | 13:22

mrwn napsal(a):

re RUS:
Jasne - Czech tech - to bylo to samy jako v roce 68 ... Vy me porad nechapete. Tady jde prece o uznani faktu ze bolsevicke rusko vyuzilo pakt M-R k rozsireni vlivu... Sorry ale pochopte, ze se v r.68 stali z osvoboditelu okupanti. Jasne, ze tu bylo a je mrte komunistu, ale svadet komunismus na ostatni je vazne trapne. Jasne, ze Al-Kajdu USA jeden cas podporovali. To ale neni dobra souvislost. Jde tu reflexi dejin jako takovou a pokud neco stagnuje, tak se to nevyviji. to je priklad ruska. Vsichni nam ublizili, vsichni nas nechali na holickach, vsichni ostatni - ti zli, mohou za to jak se mame, jak nas komunisti utlacovali ... Je to vase zeme? Pak nesete zodpovednost. Jinak si budete volit dalsi a dalsi cary a diktatory ... Nedelejte si z toho hlavu, pdobnou argumentaci u nas, v souvislosti s komunismem pouziva spousta lidi. On pohled do zrcadla nebyva pekny.
27. 08. 2009 | 13:30

Jiří Just napsal(a):

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete): Naše debata je u konce, protože jak se říká, jeden o voze, druhý o koze. Vy polemizujete o něčem, co se obsahu článku netýká. Stalinismus, pomníky, omluva nejvyšších představitelů státu. Já naopak píši o tom, že se v současné době vytratila sebereflexe a vládě loajální média upřednostnila tendenční výklad před úplným.
27. 08. 2009 | 13:37

Alarien napsal(a):

mrwn:
Slepý je ten, kdo vidět nechce. Nechám stranou dílčí dezinterpretace války na východě v západní historiografické produkci či literatuře faktu. Stačí se porozhlédnout po našich luzích a hájích. Mám za to, že to byla oficiální státní politika, která udělala z Plzně centrum oslav osvobození (stačí srovnat účast naší politické elity na této či jiných akcích). Byla to média veřejné služby (o jejichž veřejnoprávním charakteru lze vést přinejmenším diskusi), která divákům a posluchačům soustavně nabízela a nabízejí do značné míry jednostranný, v každém případě však účelově vypreparovaný pohled na dané téma. Námitka, že předchozí režim dělal totéž, není argument. Tím spíše, když tehdejší státem řízená kulturní politika paradoxně umožnila postřednictvím knižní produkce a distribuce filmů či dokumentů mnohem pestřejší paletu informací o dění na všech frontách, než je tomu dnes. Za těchto okolností se mi jeví moralizování nad politikou "tendenčních" dezinrerpretací ze strany ruského státu poněkud pokrytecké.
27. 08. 2009 | 14:22

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To Just:
Ruštinu ješte pamatují abych pochopil co kdo řekl nebo kde co napsal!
ja jsem vam dokazal vašim stylem že nemate podložene vaše tvrzení,a Vý misto toho aby to vecne vyvratil tak se urazite.
Ah ta dnešní mladež.....
27. 08. 2009 | 14:41

mrwn napsal(a):

Alarien: omyl - v současném režimu se neděje totéž - to vy si to tak zjednodušeně interpretujete, neznamená, že to tak je .... a co píšete o té pestré knižní a informační produkci, je k smíchu - pracuji v knihovně a moc dobře vím jak jak to s těmi informacemi je ... to co píšete je čirá lež a demagogie nejhrubšího zrna.... to že se o rusku píše jinak než v superlativech, nazýváte dezinterpretací ...
27. 08. 2009 | 15:32

MerryMan napsal(a):

mrwn:
Velmi se mi líbí Vaše tvrzení:"Tady jde prece o uznani faktu ze bolsevicke rusko vyuzilo pakt M-R k rozsireni vlivu...". Jen dost dobře nerozumím tomu, že Rusko svůj vliv rozšířilo (díky paktu M-R) v r. 1941 až na cca 6O km na západ od Moskvy. To je trochu hubený výsledek toho paktu, který v té době (1941) snad už neplatil. Po obratu války u Stalingradu a Kurska si Rusové díky své obrovské převaze mohly dělat prakticky co chtěli a nemuseli se ohlížet na nějaké pakty. Zkuste specifikovat (podle Vás) od kdy do kdy pakt R_M platil a od kdy do kdy byl dodržován oběma stranami. Děkuji
27. 08. 2009 | 16:21

Alarien napsal(a):

mrwn:
Říkáte demagogie, ano? Tak mi povězte, kolikrát dávala ČT nějaký válečný dokument či hraný film o válce ruské produkce? Srovnejte si to s počtem často daleko horších dokumentů či filmů anglosaské provenience. Kolikrát byl třeba reprízován film Zachraňte vojína Ryana (s jistě skvělou úvodní sekvencí z vylodění) a kolikrát byl divákům nabídnut některý z ruských (dnes už klasických) filmů typu Čuchrajovy Balady o vojákovi, Osudu člověka apod. Proč dochází k reprízám filmu Stalingrad s Judem Lawem v hlavní roli, který je v detailech značně vzdálen realitě roku 1942? Proč naše televize nevysílá dokument Obyčejný fašismus či onen slavný americk-ruský seriál o Velké vlastenecké válce s Burtem Lancasterem v roli průvodce? A když jsme u vaší profese, milý knihovníku, poučte mě o vydávání Bondarevova Hořícího sněhu, Simonovovy trilogie či válečných vzpomínek ruských generálů. Namítnete jistě, že to vše vycházelo v dostatečném množství za minulého režimu. Jenomže tehdy vyšel i Ryanův Den D, Jonesův román Až navěky, Mailerovy Nazí a mrtví, Burnsova Galerie, Hellerova Hlava XXII, Killensovo A potom jsme uslyšeli hřmění, Dvacet tisíc zlodějů Erica Lamberta atd. atd. V kině běžely (jistěže ne pořád a zdaleka ne všechny) americké válečné filmy, včetně klasiky typu Konvoje do Murmanska, Perutí pomsty, Čtyř Sullivanů, Guadalcanalu atd. To vše jsem tehdy v šedesátých letech viděl. Poučte mě, kde dávají dnes u nás něco z ruské produkce! Než začnete někoho obviňovat ze lži a demagogie nejhrubšího zrna, nejprve si sundejte slepecké brýle.
27. 08. 2009 | 16:35

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

Pan Just vzbudil i rozhodl napsat članek o paktu Molotova Ribentropa,to viš že jo!
Ohaní a tady Levada centrem,at je zepta za kolik muže dostat odpoved ktere potřebuje,že ne?
A co skandal placenym vysledkem pro Chodorkovskeho,že narod přeje tuto zrudu jako prezidenta?
Verohodna agentura tak to určite.
27. 08. 2009 | 17:50

kopidlno napsal(a):

zda je politik myslitelem nebo hercem? Scénáristou
27. 08. 2009 | 21:09

Karel Mueller napsal(a):

Pane Just,
ten úpadek a tragedii dnešního západu jste plně vyjádřil už před tím, proto mě to tak položilo.
Víte, když budete někoho chtít kritizovat, tak je zde vždy otázka "co navrhujete?" Pokud nejste schopen jasně říct, co měl Stalin dělat, tak Rusy nekritizujte.

Katastrofa je naše hodnocení minulosti. Které naprosto nereflektuje tehdejší situaci i způsob myšlení tehdejších lidí. Transfer jsme řešili mockrát, sudetští Němci měli říšské občanství a byli na území cizího státu. Asi si zde ten stát mohl nechat koho chtěl. Samozřejmě se staly prasárny a přehmaty. Ale na genocidní válku na život a na smrt ...

Beneš a jeho muži řešili přežití národa a odvrácení jeho zániku, nikoliv nesmrtelnost chrousta. Samozřejmě, za svůj životní cíl si vytyčil vytvoření monoetnického a monokulturního státu. Pak by položil ruku na srdce a nesmírně šťastný zemřel.

On byl totiž vlastenec a oči těhdejších válečných vůdců - proti nim jsou dnešní elity jen nuličky a trpaslíčci - viděli něco, co naše oči ne, viděli hory desítek milionů mrtvol. A byli schopni udělat cokoliv, aby se to neopakovalo.

Západ zešílel a rozhodl se spáchat sebevraždu. Vidíte to skoro ve všech oblastech. Tou multi kulti jsme si zadělali na další šílenství, tantokrát v jaderné variantě. Nebo na náš zánik. Asie ne, zdá se. A Rusové také zcela neztratili pud sebezáchovy. Proto jim fandím.
27. 08. 2009 | 22:15

Jiří Just napsal(a):

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete): Pokud se nudíte, najděte si jinou zábavu a nepište nesmysly.

Nebo lépe. Dokažte své tvrzení. Podle průzkumu Levada-Centr měl v roce 2005 dostat 11 % http://grani.ru/Politics/Ru... V roce 2000 ani v roce 2004 Chodorkovský v předvolebních průzkumech nefiguroval.

Ještě jednou, pokud chcete pouze provokovat, najděte si jiné místo.

Karel Mueller: Nejde přeci o to co měl dělat Stalin (jak se říká, dějiny neznají kdyby), spíš jde o to, jaké stanovisko k jeho činům zaujmout dnes, 70 let od dané události. Jestli stále budeme trvat na omezené interpretaci, nebo přiznáme i to, že ne vše se provádělo čistě.

Proto i srovnání s odsunem, který je kaňkou na české/československé historii, byť o něm můžeme hovořit jako o vynucené míře, snaze vytvořit stát bez konfliktních menšin apod.

Dnes přeci není problém dát věci komplexní ohodnocení obsahující také sebereflexi.
27. 08. 2009 | 22:37

Jozef napsal(a):

Ad: "totalitni politika"

Na ilustraciu kratke citaty:
"Na zaklade dohody USA,Japonska a evropskych mocnosti byl sestaven sbor pod velenim hrabete Alfreda von Waldersee,aby definitivne potlacil boxerske povstani.Pri odjezdu nemeckych oddilu /27.7.1900/ proslovil cisar Vilem ll.rec,v niz vyzval vojaky,aby nebrali zadne zajatce:"Jako pred tisici lety Hunove za krale Etzela ziskali jmeno,ktere jeste dnes v tradici a pohadkach znamena nasilniky,necht take jmeno Nemcu v Cine na tisic let vasim prostrednictvim zpusobi,ze se uz nikdy zadny Cinan neodvazi na Nemce treba jen nevrazive pohlednout."
/in;Dejiny Ciny,Taiwanu a Tibetu v datech,Praha 2008/

Existuje kniha s nazvom Exploring New England.Muz opisuje malemu Robertovi udalost,ked belosi do nohy vyvrazdili kmen Pequotov a hrdinsky vypalili ich osadu.kniha farbisto vykresluje velkolepy cin a na zaver sa maly Robert dojaty obracia na svojho ucitela so zvolanim:kiezby som bol vtedy velky a mohol bojovat za slobodnu Ameriku!

Theodor Roosevelt sa vobec netajil s tym,ze "v nasom zaujme je nevyhnutne pokracovat vo vrazdeni domorodcov s anglickou doslednostou,inac sa nenaucia akceptovat nase zbrane."
/podla posledneho cisla tyzdennika Slovo/

Zapadoeuropske politiky maju spolocny zaklad,ktory sa dnes zjemnil,prekryl retorikou,ale v podstate sa nezmenil.
Neustale dobyvacne vojny,meniace sa aliancie.Kto sa nepripravoval na vojnu a vhodne nebranil,stal sa obetou - aj agresivnejsich vyznavacov demokracie alebo vyssej civilizacie.
Termin "totalitni politika" je len modernym nastrojom robenia politiky po starocia rovnakej.
28. 08. 2009 | 00:19

Honza999 napsal(a):

Jiří Just

"Přesto, v čem je můj článek "lživý a tendenční", když je podepřen zdroji?"

Protože je "podepřen" zdroji, které lžou, to je jednoduché vysvětlení.

Pokud byste hledal zdroje pravdivé, musel byste napsat článek jiný, za který byste ale nedostal zaplaceno, nebo byste prostě nemohl napsat článek žádný=zase bez výplaty...

Jste prodejný autor, píšete na objednávku za peníze s obsahem podle přání zadavatele a v souvislosti s tímto tedy samozřejmě i vyhledáváte "zdroje" potvrzující váš obsah, nikoli zdroje jej vyvracející.

Ke každé historické události se dají "najít zaručené zdroje" umožňující popis této události podle nejméně tří čtyř vzájemně si odporujících ideologií. Za bolševika byste psal po jejich, teď píšete "po demokraticku"...
28. 08. 2009 | 00:21

Jiří Just napsal(a):

Honza999: Zajímavé. Napovězte mi, jaké zdroje jsou pravdivé? Článek je především o vládě loajálních médiích. Jaké jsou, kromě mnou zmiňovaných, další obdobná a zároveň pravdivá vládě loajální média s federálním pokrytím? Díval jste se vůbec na reportáže, četl jste ty články? Nebo Vám jde jen o flame?
28. 08. 2009 | 01:23

Honza999 napsal(a):

Jiří Just

To je právě ta otázka - jaké zdroje jsou pravdivé..

Je zajímavé, že pokud tyto "vládě loajální média" někdy jindy, při jiných příležitostech, píší věci Justům se nehodící, tak jsou nedůvěryhodní proputinovští propagandisté. Pokud napíší něco, co se Justům hodí do krámu, najednou je z nich citováno.

A o tom byla moje poznámka.

I sami Rusové, zmatení protikomunistickou propagandou, prostě již jsou znejistěni v otázce, jaký přístup k těmto historickým událostem zvolit.. Je to sice zatím voda na váš mlýn, ale nemějte strach, oni se s tím šasem vyrovnají i bez vaší rady a pomoci.
28. 08. 2009 | 01:33

Vasil Köpke napsal(a):

bylo jen otázkou času kdy SSSR napadne Německo a Hitler ho jen o pár týdnů předešel.Rudá armáda se již formovala v útočných pozicích , proto i ta neschopnost obrany v prvních měsících brilantní kampaně wermachtu.Válka byla Stalinem dlouhodobě připravována a SSSR ěl zdaleka největší armádu na světě.Proto musel zmizet Tuchačevkij, který byl zásadně proti válce s Německem.SSSR má na rozpoutání druhé sv.války zásadní podíl srovnatelný s nacisty. Ostatně diktatury vzešlé z lůna horečnatých snů levice,okořeněné orientální despocií či rasovými teoriemi.Termín nového člověka nebo nadčlověka se objevuje u obou.Německo ve finále nakonec ve válce podlehlo , ale jak tvrdí a hořekuje Hitler, díky vstupu USA do války.Jen tato mocnost dokázala vésti vítězně současně války na třech světadílech a světových oceanech a souběžně živit,materialně a finančně podporovat celou protihitlrovskou a protijaponskou koalici.Sovětské Rusko nakonec přez územní zisky,obrovskou finanční a hospodářskou válečnou kořist, přez možnost neomezeně vysávat část okupované Evropy po čtyřicet let, nakonec odešlo nuceně z této části poraženo stejně jako Německo.Obě země které válku vyvolaly nakonec skončily poraženy.I když rozdílným způsobem. Společným činitelem, který tyto země dostal tam kam patřily je ale USA.Chápu že je pro dnešní Ruské vedení toto stále noční můrou. Němci se poučili a i proto je dnes takový rozdíl mezi oběma bývalými spojenci, které patří mezi historicky poražené.To je realita, sympatie nesympatie.Jedni hrají druhé housle politicky a druzí i hospodářsky.Dnes , kdy bude mít jaderné zbraně celá řada dalších státú, tím spíš.A ty 3% světových zásob ropy je běh na krátkou trat.
28. 08. 2009 | 01:53

Honza999 napsal(a):

Jiří Just

Teda pardon, opravdu jsem váš článek četl velmi rychle a nepozorně (protože články vám podobných pisálků zpravidla za důkladnější přečtení nestojí), takže vaše formulace v jednom místě - jak opoziční, tak prokremelské listy - mi pak pomotala, co kdo vlastně napsal.

Moje reakce byly tady na základě překvapení z toho, že byste citoval z prokremekského tisku něco v "kladném" gardu.

Přečetl jsem si váš článek ještě jednou pomalu a došlo mi, že povrchním přečtením článku jsem nechyboval (protože za přečtení opravdu nestojí) a že má chyba spočívá v tom, že jsem vůbec na vás reagoval (protože ani vy za reakci nestojíte). Že jste vlastně nezklamal a že se od vás nic jiného ani čekat nedalo - stále stejná píseň mráz přichází z Kremlu..
28. 08. 2009 | 02:18

Tonda2 napsal(a):

Honza999,
.
jake jsou KONKRETNE, vy chytraku, ty spravne zdroje ?
misto argumentace tady hazite jen hnuj na Justa. A spekulujete o tom, je-li Just za sve clanky placen. Jako by to bylo podstatne v pripade tohoto clanku ?!
Co vite o Rusku ? Co vite o tamnich mediich ? Co vite o ruske mentalite? Byl jste tam vubec ? Nemyslim jen jako turista. Tak laskeve prestante zvanit a kdyz jste takovy genius tak argumentujte KONKRETNE a prineste KONKRETNI dukazy. Na vase upocene domnenky a ubohe spekulace nikdo neni zvedavy. Napiste tedy neco kloudneho o Rusku vy, aby se to vubec dalo cist !
28. 08. 2009 | 07:25

Jozef napsal(a):

To Hoza 999

Zaiste,keby autor nebol vyzbrojeny optikou bazalneho antirusizmu,nevyslali by ho do Moskvy.
Ale pise to mlady clovek,ktory na rozdiel od viacerych inych "znalcov" cloveku az tak prudko adrenalin nezdvihne.

Rozdiel medzi terajsimi zapadnymi a ruskymi mediami a politikmi je - a velky.
V poslednom obdobi Rusko dostalo nielen novych nepriatelov,ale ziskalo si aj novych priatelov a obrancov. A v samotnom Rusku pribudli novi,event.staronovi vlastenci.
Ti,ktori mohli porovnavat vykon zapadnych a ruskych medii a politikov v case gruzinskeho ataku,museli byt zhrozeni.
Ti,ktori zapadne media mozu sledovat v akcii dlhodobo,musia potlacat zhnusenie.
Tato risa mravne vykastrovanych machiavelistickych dobyvatelov musela padnut.

Myslim vsak,ze autor ma este vyvoj pred sebou.
28. 08. 2009 | 07:40

mrwn napsal(a):

to Alarien:
Podívejte se já nejsem rada ČT abych na tohle odpovídal. Nicméně po zadání názvu těch filmů co uvádíte do google, jsem, zjistil, že si je můžete za cca 200Kč objednat na dvd. Takže v tom žádný problém nevidím. Zdrojů je tedy dost. Reagoval jsem na vaši větu
"... Tím spíše, když tehdejší státem řízená kulturní politika paradoxně umožnila postřednictvím knižní produkce a distribuce filmů či dokumentů mnohem pestřejší paletu informací o dění na všech frontách, než je tomu dnes..." Takže vy jste si mohl za minulého režimu sehnat bez problémů jakýkoliv z nabízených filmů jak z vých. tak západní provenience? Jistě že ne - měli jsme tu totiž cenzuru. A poměrně tuhou cenzuru. Uvést jako zdroj tv a pak si vykonstuovat, to co jste napsal, je prostě hloupost. Já televizi prakticky nesleduju - a nemám pocit, že by mé inf. zdroje byly omezené. Díky internetu a svobodnému přístupu k informacím, můžu čerpat z celého světa. Zrovna nedávno jsem si kupoval výbornou ruskou sérii na levných dvd - Trestný prapor. Je to limitováno jen znalostí jazyka. Takže moc dobře nerozumím vaší námitce a stojím si za svým. I ta Simonovova Válečná trilogie je dostupná - v antikvariátu. Hned první odkaz v googlu. Sehnal by jste tohle všechno tak snadno před 25 lety? navíc funguje služba MVS (meziknihovní výp. služba, kde vám za poštovné ve vaší knihovně objednají daný titul odkudkoliv ze republiky i ze zahraničí ... To že možnosti neznáte, neznamená že neexistují.
28. 08. 2009 | 08:53

mrwn napsal(a):

Je opravdu podivující kam se může zvrhnout, původně věcná diskuse. Ti co tu p. Justovi vyčítají zaujatost, nebobjektivitu apod., nepřišli s jediným relevantním argumentem. Vše se odehrává v úrovni osobních útoků a duchu oné proklamované rádoby hyperkorektnosti, kde když uvedu o něčem něco negativního, měl bych okamžitě přijít i s něčím pozitivním. Je to základní neznalost metodologie vědy a argumentace. Pánové, zkuste příště svá tvrzení doložit a na osobní útoky jděte pindat na stránky Blesku.Nemám nic proti ostré polemice, ale i ta má svá pravidla.Ono být jen přesvědčený o své pravdě nestačí, je třeba znát základní fakta a ta odpovídajícím způsobem doložit, nebo stejně jiné tvrzení vyvrátit! Jinak je to normální plkání o ničem. Děkuji.
28. 08. 2009 | 09:05

Ptolemei napsal(a):

Všem doporučuji si pročíst diskusi k článku Širokopadova.Ruština bude zatraceně bolet, ale stojí to za to.Řeč je o tom jak vzniká válka.
Pro nás, v Čechách,jsou zde opakovány nám absolutně neznámé (pravdivé?) skutečnosti,které mají těsný vztah k naší nejhorší historii.Např.po podepsání paktu Ribentrop-Molotov v těchto dnech,je bleskově získána Němci polovina Polska.Hned poté navrhuje po Rusech Hitler Anglii a Francii uzavření míru.Ti mír nepřijali a přes více jak dvojnásobnou početní převahu armády složené z Agličanů,Francouzů,Belgičanů i 40 holandských divizí navíc spojenci takové převahy prohrávají bleskově s Němci-vojáky-diletanty,kteří nesměli před zraky světa nikde trénovat válku a vyzbrojovat se až do této bleskovky.Zdálo by se,že je to potvrzení teze o vítězství diletantů vždy a ve všem.Nicméně už dřívěji známé memoáry říkají,že jediný schopný jedinec francouzské generality Charles de Gaulle byl z ní vyobcován za koncepci tankových brigád už dávno před válkou.Anglie teprve čekala na jmenování Churchilla premiérem,který po ostudné porážce Tureckem v r.1920 (Kemalem Atatuerkem) měl dvacet let zakázán v Anglii vstup na veřejnost.Tak se zdá,že knižní moudrost německých generálů vše rozhodla.O smyslu války rozhodují politici, o jejím úspěchu generálové a vojáci.
28. 08. 2009 | 09:09

mrwn napsal(a):

To Jozef:
Jasně, ale přez veškerou tu bídu a zkaženost se západním novinářům, kteří píší proti establishmentu, nestává, že by byli nacházeni jako v Rusku s kulkou uprostřed čela, nebo že yb vlády některé noviny nebo televize omezovali apod. ... Ale máš recht západní žurnlaistika je v totálním úpadku. Ať žijí hrdí bratří slované:)))
28. 08. 2009 | 10:00

Jiří Just napsal(a):

Honza999: Pokud jste se dvakrát utvrdil ve stejném přesvědčení, tak asi není o čem diskutovat. Je však poněkud zajímavé vyvozovat z článku, přímo odkazující na inkriminované texty a reportáže, že byl napsán za účelem pošpinit Rusko. Co se Vám nelíbí? Že jsem odkazoval na ruské vládě loajální média, nebo snaha ukázat nejednoznačný postoj k paktu Ribbentrop-Molotov v ruské společnosti?

Tonda2 a mrwn: Díky za podporu.
28. 08. 2009 | 10:04

mrwn napsal(a):

To MarryMan:
Nejsem historik, ale podle mého názoru (ať mě povolanější opraví)pak platil do napadení Sovětského svazu. pak již dohoda o nútpční jksi nedávala smysl. Rusové měli s Poláky nevyřízené účty po 1 sv. válce. Pak tu byl ten vojenský debakl ve Finsku. Rozhodně se velmi pragmaticky šábli se svým úhlavním nepřítelem o nepohodlné Polsko.
28. 08. 2009 | 10:23

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

to just:Vy me nebudete řikat kde mam misto,na to jste nedorostl.
Pokud jste sympatizantem Chdorkovskeho tak to mluvi za vše,ja organozovany zločin v lasce nemam,a tam kde nyní nachazí musí zustat do konce života.Pro obetí aspon nejaka satisfakce.
Mate pravdu v vašem članku až na pochybnou Levadu nebylo čeho moc chytit,tak ja Vas musel trochu rozpovidat a prave diky vašimkomentařum každý muže udelat svuj obrazek o Vas a vašem pohledu na vec.Mate pravo na svuj nazor,ja vam to neberu,co ale delate v zemí kterou tak uražite.
Jak myslete bylo by možne aby rusofil Just svobodne šiřil sve nazory v Rusku kdyby to nabyla demokraticka zeme?
28. 08. 2009 | 10:26

mrwn napsal(a):

To že je člověk paranoidní, ještě neznamená, že po něm nejdou ... viďte pane RUS.
28. 08. 2009 | 10:29

Admirál napsal(a):

Pane Juste, někteří diskutéři Vás napadají, více či méně Vám vytýkají neobjektivnost, zaujatost či záměr...

Podle mého názoru to ani tak není způsobeno obsahem Vašeho článku týkajícího se ofic. postoje Ruska j paktu Molotov - Ribbentrop a hodnotíte jej jako prostý sebereflexe (osobně nevím, jak by sebereflexe z ruské strany měla vypadat. Je to jako kdyby jste u nás volal po sebereflexi v ohledně Benešových dekretů)

Mnoho soudně uvažujících lidí ale již dost podrážděně reagují na hysterickou antiruskou kampaň, která zuří ve všech českých médiích a jsou již citliví na jakékoli negativní zmínky o Rusku.

Ne že by Rusku nedalo nic vytýkat, ale čeho je moc, toho je příliš. Kdo zná ruské reálie, nebo se zajímá o historii, ví o čem je řeč.
28. 08. 2009 | 10:48

mrwn napsal(a):

Admirále: Ale není to spíš problém diskutujících? Jak jste sám přiznal reagují hystericky na článek, který by hysterii normálně vyvolávat neměl. Je možné z toho vyvodit dva závěry. Chyb je v médiích nebo v diskutujícíhc. Podle mě jednoznačně převažuje druhá možnost. Z osobní zkušenosti z podobných diskusí (a nemusí se týkat ruska, stačí se obout do komunistů - a už je člověk fašizující antikomunista apod.) Podle mě to má dělat co dělat pouze s tím, jestli člověk dovede rozlišovat, vnímat věci s nadhledem a nemá tendenci zobecňovat. Pořád jako by mělo platit jsi s námi nebo proti nám. To z toho cítím. A je to pěkná tragédie. Omezenost v myšlení a v projevu je vážně průšvih.
28. 08. 2009 | 11:05

Jiří Just napsal(a):

Admirál: Samozřejmě, já danou situaci chápu a hysterická antiruská kampaň je mi rovněž proti srsti. Něco jiného je úroveň diskuze. Hodně lidí s mým pohledem nesouhlasí, tří stránková diskuze toho je důkazem, ale pokud někdo chce debatovat a ne pouze vyřvávat hlouposti měl by to dělat kultivovaně.

A co se týče Benešových dekretů. Ano, také bych si přál, aby česká společnost prošla sebereflexí. Neměli bychom mít strach říkat, co vše s nimi bylo spojeno. K tomu však již dochází. Zvěrstva doprovázející odsun sudetských Němců se nepopírají a na vládní úrovni došlo k omluvě německým antifašistům.

Sebereflexe vlastních dějin s přiznáním jejich černých míst má přeci v první řadě ozdravující funkci pro samotnou společnost.
28. 08. 2009 | 11:09

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

"Sebereflexe vlastních dějin s přiznáním jejich černých míst má přeci v první řadě ozdravující funkci pro samotnou společnost."
Važne?Tak mužete začit.
28. 08. 2009 | 12:08

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

Role Zapada na organizací revoluce v Rusku:

http://www.shambarov.ru/con...

Stalin o všem byl velme dobře informovan o zrade Ruska "spojencemí",chapal že to je jenom pokračovaní planu po uplnemu zničení Ruskajako statu,a že jine řešení znamena katastrofu pro CCCP.
28. 08. 2009 | 12:40

bolero napsal(a):

My jsme obnovili r.1918 státnost Česka po 300 letech,ovšem zda hranice nám určené Versailleskou smlouvou odpovídaly r.1621 pochybuji.Map našeho území s hranicemi historicky byly stovky,protože monarchie je po každém novém sňatku,dohodě,válce měnily-území se připojovala a dědila a ztrácela imervére.Legionáři je následujícího roku po r.1918 museli bránit kulomety proti Polákům a Maďarům.
Rusko ovšem odstranilo Evropě v době carevny Kateřiny hlavně její dědičnou zátěž:Turky.Kvůli nim evropské národy díky vojenským koalicím monarchů-obranářů měnily své historické hranice stejně často.Lze tedy pochopit,že Rusové v jistých územích na západ od nich viděli i náhradu za své válečné ztráty ve prospěch Evropy a že nejenom car z nich ustoupit nechtěl.Ovšem ti Poláci,zase jakmile pominulo akutní nebezpečí vpádu Turků znovu a znovu,zase už pomoc a ochranu silnějšího nepotřebovali,ba netoužili ani po spojenectví s carem despotou-monarchou-nepřítelem demokracie.Ovšem to už tam žilo nemálo ruského obyvatelstva a těch ,kteří k nim patřili z Asie (Kašubové aj.).To je konfliktní je tam nechat bez cara.
Osetinci jsou etnická kuriozita a záhada,naprosto odlišného etnického původu než Gruzíni nebo Arméni,ale dokázali si toho staletí nevšímat.Nejpravděpodobnější hypotéza historiků je,že jsou potomci velmi známých římských Alanů (spojenci Sarmatů a Germánů),ač ctí své národní hrdiny z bojů právě s Alany.
28. 08. 2009 | 12:55

MerryMan napsal(a):

Jiří Just:
Když jsem si přečetl Váš článek, považoval jsem ho za celkem objektivní a hlavně plný faktů a správných závěrů vyvozených z uvedených faktů. Bohužel jste neměl reagovat v diskuzi. Tam to už vypadá trochu jinak.
Např:
"Sebereflexe vlastních dějin s přiznáním jejich černých míst má přeci v první řadě ozdravující funkci pro samotnou společnost.
28.08.2009 11:09:54". Nevím, že by R-M pakt nějak patřil do ruských dějin.
Pokud máte na mysli české dějiny, tak zkusím uvést jeden názor:
Odsun Němců byl proveden z rozhodnutí velmocí. I kdyby se jednalo jen o rozhodnutí čsl. úřadů, bylo by platné, protože Němci bezpodmínečně kapitulovali. Bezpodmínečně znamená, že jsou zcela vydáni na milost a nemilost vítěze a vítěz (to je i tehdejší ČSR) bez odvolání rozhoduje. Může být omezena pouze dohodami se spojenci. Německý názor tedy neměl cenu.

Čsl. armáda většinou vyhlašovala v Sudetech stanné právo a po vyhlášení stanného práva armáda nevynucuje stanovené podmínky domluvou, voláním právníků, podáváním žalob atd. ale střelbou. Cílem je člověk, který podmínky porušil, voják je za to vyznamenán.

Vaše "sebereflexe" jsou naprosto nesmyslné. Válka nekončí podepsáním kapitulace, příměří atd. Zbudou lidé, kteří byli několik let vedeni k tomu nejdřív střílet a pak se ptát, lidé, kterým včasná střelba zachránila život. A ti lidé se nezmění za 5 minut.

Radil bych Vám přečíst si příspěvky Jiří Muller, Admirál, RUS a zamyslet se nad nimi. A hlavně si dostaňte do hlavy, že s Rusy budeme muset ještě dlouho žít a závislí budeme my na nich, ne naopak
28. 08. 2009 | 13:11

MerryMan napsal(a):

Jiří Just: Oprava
Ve větě "Nevím, že by R-M pakt nějak patřil do ruských dějin" míst ruských má být (samozřejmě) českých.
28. 08. 2009 | 13:19

RUS nebo ruka Moskvy jeslí chcete) napsal(a):

To MerryMan:Vy mu davate.))))
28. 08. 2009 | 13:47

pgjed napsal(a):

První, co lze na téma ruských postojů k této věci podotknout je, že žádná lež nikomu nepřipadá tak věrohodná, jako jeho vlastní.

Nicméně kořeny nadstandartních rusko-německých vztahů je třeba hledat již v historii. Na opakovaném dělení polského státu vždy rukou společnou a nerozdílnou vydělali němci a rusové. Byli to němci, kteří začali již v r. 1917 hrát s ruskou kartou. Oni dopravili Lenina do Petrohradu, oni zorganizovali a zafinancovali nejenom bolševickou revoluci, ale i počátky Sovětského Ruska. Jakmile se dostal Hitler k moci, začali jeho generálové spolupracovat s rusy na vývoji tanků, letadel a dělostřelecké techniky. Nic z toho nesměli mít, a tak co se zkonstruovalo v Německu, to se vyrábělo a zkoušelo v Rusku.
Polsko jim oběma leželo v žaludku. Němcům kvůli koridoru, rusům kvůli východní části Polska, dnes částečně v Bělorusku, částečně na Ukrajině. A tak nebyl problém se dohodnout na čtvrtém dělení Polska. Ostatně Stalinovi to zapadalo do jeho teorií o vývozu revoluce.
28. 08. 2009 | 13:55

JAHA napsal(a):

Ad: Alarien
Ruske filmy uvidite v pohode na kanali Enter film. Ak Vas tak velmi zaujimaju, mali ste si to zistit davno:-).
28. 08. 2009 | 14:21

Alarien napsal(a):

mrwn:
Já, já, já. A co takhle se zamyslet nad těmi, kteří se o historii naprosto nezajímají, aspoň ne potud, aby šli vaší cestou. Netvrdil jsem přece nic jiného, než to, že tehdejší cenzura z neznámých důvodů pustila občas do distribuce či televize knihy, filmy, dokumenty, které mohl zakoupit či shlédnout každý (podtrhuji každý!), resp. každý, kdo měl to štěstí. Zatím co dnes se mohou zájemci (podtrhuji zájemci!) dostat k mnohem širší paletě informací, určené však výhradně pro ně. Aby se k nim dostali, musí se o to "zajímat", musí použít internet, nabídku antikvariátů, kanálů kabelové televize atd. Nesrovnával jsem dostupnost a šíři tehdejších a dnešních informací, srovnával jsem relativní vyváženost či jednostrannost základní nabídky.
Jaha:
Nemáte-li problém s chápáním textu, nejspíš víte, že mi šlo o něco jiného než pátrat po programech televizních kanálů
28. 08. 2009 | 16:40

mrwn napsal(a):

Alarien:
Ty možnosti máte taky. Chcete mi říct, že si nezvládnete objednat věci na internetu, nebo najít dvd v googlu.Že nesvede navštívit knihovnu? Tak to se musíte holt učit ... Vy jste psal cosi o možnostech. A možnsoti jsou a snadno dostupné a může je používat doslova každý, kdo umí číst... Taky nadáváte že se ruší telefonní budky, protože kdo se má učit s těma mobilama? Tehdy o vyváženosti nemohla býát ani řeč. To co běželo bylo schvalováno cenzorem. A sorry i internet je základní nabídka. U nás v knihovně se připojíte zcela zdarma.

Vaše vlastní věta:"Tím spíše, když tehdejší státem řízená kulturní politika paradoxně umožnila postřednictvím knižní produkce a distribuce filmů či dokumentů mnohem pestřejší paletu informací o dění na všech frontách, než je tomu dnes..."

Paleta informací je celková nabídka a dostupnost - nikoliv základ. Co byl tehdy základ? Cenzurované knihy a televize. Žádné archivy pořadů v televizi apod. Fakt nechápu, jak tohle můžete obhajovat.
28. 08. 2009 | 16:48

Karel Mueller napsal(a):

MerryMan:

Vaše příspěvky byly naprosto brilantní. Zejména mě zaujaly věty:

"Válka nekončí podepsáním kapitulace, příměří atd. Zbudou lidé, kteří byli několik let vedeni k tomu nejdřív střílet a pak se ptát, lidé, kterým včasná střelba zachránila život. A ti lidé se nezmění za 5 minut..."

Bingo, čistá desítka.
28. 08. 2009 | 17:05

pgjed napsal(a):

To Suchec: A částečně i pro Fedora.

Aby to bylo úplně fér, nemůžeme se dívat na následné konflikty po 1.SV přes mapu po 2.SV. Je třeba si připomenout, že výsledkem 1. SV byl rozpad dvou multinárodních mocností, carského Ruska a Rakousko-Uherska. Čili naprosto vyjímečná situace. Jistě nebude nikdo zpochybňovat právo národů na sebeurčení. Ani těch pod Rakousko-uherskou nadvládou, ani těch pod Ruskou. Samozřejmě byla zde otázka obnovy hranic. Což řešila(y) Pařížská(é) mírová(é) konference. Byly země, které to měly jednodušší třeba díky tomu, že měly k dispozici zemské desky, takže vůbec nevadilo, že se šlo až na počátek 17. století (ČSR, abychom nechodili daleko). Byly země, které nikdy před tím vlastně samostatné nebyly ( Estonsko, Lotyšsko) A byly země, které se vracely k samostatnosti staré stovky let. Ukrajina, odtržená od Polska a Litvy v době Bohdana Chmelnického. Pokud jde o Litvu, je třeba si uvědomit, že někdy snad od 15. století (už si nepamatuji ty letopočty na památníku litevských králů ve Vilniusu) tvořila Velká Litva s Polskem personální unii a hranice sahaly opravdu až někam po Smolensk a Minsk. Bělorusko je totiž plod sovětské národnostní politiky, jinak patřilo k Litvě.

No a po pádu carismu došlo k vyhlášení samostatných pobaltských republik, samostatné Ukrajiny ( mám v albu docela slušnou kolekci známek) a také Polska, které až do té doby od r. 1795 vůbec neexistovalo. Zašlo postupně na vnitřní rozvrat.
No a Bolševici, když se trochu zmátořili, a také s vydatnou německou finanční podporou, začali pod velením hrdlořeza Tuchačevského obsazovat Ukrajinu a Litvu. Poláci, pokud vím, byli Ukrajinci vysloveně o pomoc požádáni a Litvu považovali za své území (právem). To co Bolševici provedli, to byla agrese. Podobně jako postupně obsadili kavkazské republiky a středoasijské republiky. Ukrajincům se pak dostalo speciálně za vyučenou. vpodstatě v zápětí.Pod velením Tuchačevského byla po několik let na Ukrajině rekvírována veškerá úroda, takže došlo k hladomoru. Oběti šly do milionů.

Shrneme-li to tedy, poláci bojovali za sebe za litevce a za ukrajince.

My v té záležitosti máme rovněž svou stopu. Když byli bolševici před Varšavou, žádala polská vláda o vojenskou pomoc. Náš hrdinný taíček TGM tenkrát ani neodpověděl. Od těch dob nás poláci vášnivě milují.

Závěrem douška pro Fedora. My jsme postupně přišli o obě Lužice, Slezsko, Krakovsko, Obojí Rakousy, ba za Přemysla Otakara 2. jsme měli i kus Jaderského pobřeží. Půjdem si to vzít zpět? Nebo máme 21. století?
28. 08. 2009 | 18:17

pgjed napsal(a):

Pane Juste, napsal jste:

"...To, že k meziválečnému Polsku byla připojena území západního Běloruska a západní Ukrajiny ..."

Promiňte, ale je to na kouli z dějepisu, jako Brno! Bělorusko před r. 1918 nikdy NEEXISTOVALO! Území dnešního Běloruska bylo součástí Velké Litvy a ta tvořila Personální unii s Velkým Polskem.

Západní Ukrajina. Co myslíte tou západní Ukrajinou? Máte-li na mysli třeba oblast Lwow a Tarnopol, tak to je Halič, který až do r. 1939 NIKDY! s Ukrajinou nesouvisel. Uvědomte si, že ještě r. 1793 tvořila hranici mezi Polskem a Ukrajinou, která v té době již podléhala Rusku,tvořila řeka Dněpr a Kijev byl prakticky hraničním městem.
28. 08. 2009 | 18:34

pgjed napsal(a):

To Admirál:

Nejsme-li schopni si přiznat, že soubor tzv. Benešových dekretů ve své podstatné části představoval jedno velké svinstvo, byť nehodláme měnit historii, protože ty nejvážnější důsledky, jako třeba odsun probíhaly na zálkadě vyšší autority, než dekrety, tak je to s námi velmi špatné!

A nepřizná-li si Rusko oficiálně své imperiální motivace, stejně špatné a zločiné, jako byly v téže době německé, nebo italské. Je nedůvěryhodnou zemí, před kterou je třeby mít se na pozoru.
28. 08. 2009 | 18:43

Jiří Just napsal(a):

MerryMan: Proč by měl pakt Ribbentrop-Molotov patřit do českých dějin? To je ruské břímně. Má věta "Sebereflexe vlastních dějin s přiznáním jejich černých míst má přeci v první řadě ozdravující funkci pro samotnou společnost" není věnována konkrétní události nebo státu, ale celkovému kontextu uznání nepříjemných dějinných událostí. Ať se jedná o ČR (např. odsun), Ruska (např. článku týkající se pakt) nebo Západ (např. bombardování Drážďan).

Nebudu se pouštět do diskuze o odsunu sudetských Němců. Ano, k odsunu Němců došlo na základě Postupimské dohody, nicméně Beneš se takovému scénáři nebránil, naopak o něm hovořil již na začátku 40. let.

pgjed: Samozřejmě, jedná se západní část dnešní Ukrajiny a západní část dnešního Běloruska. Jak byste to vy geograficky označil v dobovém kontextu, aby to bylo srozumitelné i dnes bez hlubších znalostí? Grodněnská gubernie, Minská gubernie, Volyňská gubernie atd.?
28. 08. 2009 | 19:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy