Jak to bylo s IPB doopravdy

17. 01. 2011 | 13:05
Přečteno 6599 krát
Zveřejněný Rozhodčí nález pařížského tribunálu z roku 2006, podle kterého ČR prohrála spor s partnerem padlé IPB, bankou Nomura, ukazuje dvě věci. První – soudci se divili, že se divíme, když Nomura postupovala stejně jako předtím čeští bankéři s cílem ošidit, bezuzdně vydělat i za hranicemi pravidel. Druhý – v hlavním požadavku, že poškozena byla Nomura, protože hroutící se impérium IPB, mělo „významnou hodnotu“, se tribunál mohl opírat o závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny z roku 2000, kterou vedl Miroslav Kalousek. Nemohu si pomoci, tu zprávu považuji za poněkud tendenční.

Jestli chce Kalousek někoho žalovat, ať se podívá do zrcadla. Uvidí tam autora novátorské teorie, podle které lze prodávajícímu nařídit, aby měl o jeho drek někdo zájem a okamžitě nabídl požadovanou cenu. Ve zprávě jeho vyšetřovací komise to říká věta: „Pokud by se ministr financí věnoval smluvním podmínkám v souladu s určením svých zákonných kompetencí, dbal by především, aby za významnou získanou hodnotu zaplatil investor odpovídající cenu.“

Tím ministrem je míněn Pavel Mertlík (ČSSD), který se v červnu 2000 na převodu „podniku“ IPB (jen bankovní činnost, bez akcionářské struktury) do ČSOB podílel. Co přinesl výraz „odpovídající“, to lze vyčíst ze „znaleckého vyčíslení ceny“ před zmíněným pařížským tribunálem. Ten vychází z fikce, jako kdyby akcionáři IPB na konci roku 1999 navýšili základní jmění banky o 10 miliard korun a jako kdyby pak už žádné runy na banku nebyly. Jenže akcionáři nenavýšili, runy na banku byly, banka šla ke dnu a nikdo ji nechtěl.

V rozhodčím nálezu nacházíme dokonce zmínku o zoufalé úvaze reprezentanta Nomury Dillarda bezprostředně před pádem banky, že vláda by měla IPB okamžitě znárodnit (převést do Konsolidační banky). Uvažovat o této bance, jako by nebyla ve smrtelných křečích, znamená postupovat jako bychom se zbláznili. Jenže vyhněte se takové kořisti, když vám ji nabídne Kalouskova komise na stříbrném podnose!

Bylo tu tedy podivné hadí klubko banky, průmyslových skupin, vlastnických a dlužnických vztahů, jehož nejcennější část byla v absolutní mlze vyvedena kdesi na Kajmanech. Byl tu hroutící se systém triků a podvodů, ve kterém se nikdo nevyznal a který nikdo nechtěl, a který ovládal pětinu domácích vkladů a třetinu českého průmyslu. Toto impérium se jako prohnilá modla řítilo k zemi a chystalo se strhnout do víru zkázy celý český finanční systém. Nebyl čas se soudit, zkoumat, svolávat a rozpouštět rozhádané komise plné lidí s osobními zájmy a posuzovat zájemce, zda jsou ti praví. Muselo se jednat, takříkajíc přes noc, než vypuknou spory, které jakékoliv řešení zmaří. A podstata těch sporů je zřejmá, zásah vlády Miloše Zemana (ČSSD) proti vytunelované IPB někomu něco zkazil.

Co zkazil, to nám napověděla současná aféra místopředsedy ODS, poslance a ministra životního prostředí Pavla Drobila, která ukázala na systém „mimorozpočtové odpovědnosti“ exponentů některých stran ve vládě a státních institucích vůči rodné straně a jejím velikánům. Uvedený systém spočívá v tom, že se zaměříme tam, „kde peníze jsou“ a drobnými opomenutími, skrytými dohodami, obcházením zákonů, alibistickými rozhodnutími expertů a podobnými kousky vytváříme partajní nadhodnotu, tunel pro soustavný proud peněz k předem připraveným zájemcům.

Dokonce i zpráva Kalouskovy komise upozorňuje na podivný sled událostí, který vedl k tomu, že státní podíl banky, který zbyl po kupónové privatizaci, začal roku 1993 samovolně rychle klesat. Fond národního majetku, vedený Tomášem Ježkem (ODA), se záhadně nepodílel na jednom navyšování základního jmění. Tím se podíl státu naředil na pouhých 36,50 procenta. Ministr hospodářství Karel Dyba (ODS) nedal souhlas České poště, aby se zúčastnila navýšení kapitálu Poštovní banky. Tím z ní udělal kořist pro Investiční banku, která ji pak sloučila do IPB. Kalouskova komise později konstatovala, že „se jednalo o neformálně koordinovaný postup mezi managementem IB, a.s. a státními orgány“.

To však nebylo za Miloše Zemana. To bylo za vlády Václava Klause, kterou mohl Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) sledovat na ministerstvu obrany zblízka, byť jenom jako juniorní náměstek pro padáky.

Další katastrofa přišla, když Klausova vláda padla úderem „mrtvého Maďara“ (který chtěl z hrobu předstírat sponzorské dary pro ODS) a IPB se poprvé hroutila. Vláda – tentokrát úřednická vláda Josefa Tošovského – měla na vybranou. Buď nechá banku padnout, ale ani bývalý guvernér centrální banky si nedovedl představit, jak zabránit, aby to nestrhlo lavinu. Nebo ji prodat.

Nakonec našli Nomuru, ale Nomura dobře věděla, že to, co má kupovat, není banka. A tady se dostáváme k jediné věci, kterou jsme před zveřejněním rozhodčího nálezu Pařížského tribunálu nevěděli (nebo nám to aspoň uteklo): Česká republika prostřednictvím ministerstva financí (Ivan Pilip – Unie svobody) nakonec souhlasila s tím, že Nomura nebude strategickým investorem, jenom „portfoliovým“ (hledá, co lze levně koupit a draze prodat). Finanční injekci v podobě podřízeného dluhu (počítá se do kapitálové přiměřenosti) neposkytne sama, pouze „vyvine přiměřené úsilí“. Vlastním investorem pak bude jakási nadace Saluka, která bude držet akcie, ale rozhodování bude delegovat na Nomuru. Bude tu tedy bezmocný investor kryjící manažera bez odpovědnosti, který se vypravil jako predátor za kořistí.

Těžko se tedy divit, že Nomura, jejíž představitel Dillard předtím fungoval v Praze jako poradce pro privatizaci plzeňského Prazdroje, ještě před formálním vstupem do IPB vyjednal takovou koupi Prazdroje, kterou může zaplatit akciemi IPB. Stejně tak se dal očekávat trik Nomury, která místo seriózního podřízeného dluhu vytvořila kolečko peněz, které na jedné straně z IPB vytekly, a na druhé straně se tam po několika rychlých etapách (trvalo to 40 minut) vrátily. Vyběhly jako peníze střadatelů a vrátily se jako peníze, kterými se za peníze střadatelů ručí. Prostě zázrak!

Před pařížským tribunálem se pak dlouze jednalo o tom, že Nomura přece musela předložit české vládě podnikatelský plán, a tam nebylo nic o tom, že chce pouze z Bankovního holdingu IPB vyrabovat jeho nejcennější součást, Plzeňský Prazdroj. Kdyby to tam bylo, Nomura by IPB nedostala. S tím však česká strana nepochodila.

Začtěme se do samotného nálezu. Je to poučné čtení o tom, co jsme prožívali v 90. letech a jak dětinská byla představa, že jsme mistry světa, u kterých se musí všichni učit. Je to čtení vhodné i k nabízeným úvahám, koho a za co žalovat:

(…) „Tribunál si nevšiml ničeho, co by ukládalo investorovi právní závazek sdělit své dlouhodobé plány do budoucna a cíle v dobách daleko nad rámec bezprostředních účelů své investice do banky, jejíž akcie jsou kupovány. „Podnikatelský plán“ je ve své podstatě označení značně všeobecné a Tribunál, jako je tento, se musí zdráhat hledat pod tímto označením takovýto konkrétní a dalekosáhlý obsah.“

(…)

„A ačkoli pan Pavel Racocha (vrchní ředitel sekce bankovního dohledu v ČNB) dosvědčil, že kdyby býval znal celý příběh, koupi akcií Nomurou by neschválil, Tribunál v tomto prohlášení neshledává nic, co by činilo z úplného sdělení dlouhodobých plánů a cílů do budoucna pro investora právní závazek.“

Dva klíčové články kolem hlavního sporu si přečtěme vcelku:

231. Co se týče skupiny argumentů, které údajně nějakým způsobem prokazují tvrzenou absenci dobré víry ze strany Nomury/Saluky při akvizici akcií IPB, zdá se, že se Odpůrce opírá o celou řadu okolností. Mezi nimi je hlavní ta okolnost, že Nomura Europe při nákupu akcií IPB nesdělila českým úřadům skutečnost, že skutečným důvodem nákupu nebyla investice do bankovních činností IPB, nýbrž usnadnit formou prodejní opce akvizici českých pivovarů, v nichž měla IPB rozhodující podíl, a že tímto zatajením se Nomura dopustila jednání v rozporu s dobrou vírou a porušila zásadu zneužití práv, a tudíž nebyla investorem bona fide. V obecnějších termínech (viz odst. 184 výše) Odpůrce tvrdil, že Nomura Group během událostí, které se sporem souvisejí, jednala podvodným a nečestným způsobem. Kruhové financování Nomury, transakce České pivo, prodejní opce a založení fondu Tritton představovaly jednání v rozporu s mezinárodními bonos mores. Toto pokračující nejednání v dobré vůli a zneužití procesu by mělo vést k tomu, aby Saluce, jež ani nikdy nebyla bona fide držitelem investice, která by mohla být poškozena, nebyla ochrana podle Dohody přiznána.

232. Tribunál není toho názoru, že by investor – a zejména portfoliový investor – vykazoval absenci dobré víry tím, že při uzavírání transakce spočívající v prodeji akcií nezpřístupní prodejci akcií nebo regulačním úřadům hostitelského státu své konečné cíle. Prodejce akcií a regulační orgány si musí být vědomy skutečnosti, že portfoliový investor a zejména portfoliový investor, jenž patří do velké mezinárodní finanční skupiny, bude provádět investice v rámci její širší strategie, jež významně přesahuje koupi akcií jedné určité společnosti. Podle názoru Tribunálu je nepřiměřené i nerealistické investorovi ukládat při provádění určité investice, ať již formou koupě akcií či jinou formou, povinnost své konečné cíle zpřístupnit. Konečné cíle by v každém případě byly často značně spekulativní a jen těžko formulovatelné a navíc podléhají změnám v čase. Investor může dle vlastního uvážení do větší či (v případě absence jasné zákonné povinnosti učinit opak) menší míry zveřejnit své dlouhodobé plány, ale to se od uvalení povinnosti, jež by znepřístupnění považovala za známku „zlé víry”, značně liší.

(článek byl otisknut v týdeníku Euro dne 10.1.2011)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bohumíra napsal(a):

Jirko, jak to bylo s IPB doopravdy, ví pár iluminátů této planety. Ty - i když ses už dávno pasoval do role Svatého - o tom můžeš jenom plácat a maximálně se staneš terčem nového Raoula v zeleném vydání ... Nechceš nám i mimoděk naznačit, jak to bylo DOOPRAVDY 17.11.1989?
17. 01. 2011 | 13:10

Doug Badman napsal(a):

Svatá pravda Jirko,
a kdo nesouhlasí, je zkorumpovanej křivák!
17. 01. 2011 | 13:12

Ládik!!! napsal(a):

Pane Parobku,
myslíte to upřímně?
17. 01. 2011 | 13:33

D47 napsal(a):

Bohumíra, Doug Badman:

A co se takhle zaměřit na to, co autor napsal? Ono to kopání do autora jaksi zrovna nesvědčí o vašich argumentačních schopnostech.

Pro začátek byste se mohli třeba zaměřit na to, co bylo jinak, než jak to popisuje autor blogu.

Jinak tykání člověku, který mi toto jisté privilegium sám nenabídl, je jen známkou infantility. Česky - nevyzrálé osobnosti.
17. 01. 2011 | 13:35

Bohumíra napsal(a):

Dálnice, já se s Jirkou znám a vím, co TO je za éro! Jen Vy jste dokladem předposr ...českého člověka. Jirka se dělá zajímavým, o IPB a jejich machinacích se nic normální člověk nedoví...
17. 01. 2011 | 13:40

Doug Badman napsal(a):

D 47,
To, co autor napsal, jsou tendenční dávno vyvrácené plky (kromě obecně známých fakt, která "autor" používá jako berličky pro vyřizování účtů se svými nepřáteli).

Tyxkám malým dětem a také lidem, které považuji za infantilní. Považujete-li za infantilního mě, klidně mi tykejte taky.
17. 01. 2011 | 13:44

Jakeš napsal(a):

Neustále se ukazuje, že činnost finančních spekulantů a lobbistů všeho druhu by měla být postavena mimo zákon a to celosvětově.
17. 01. 2011 | 13:46

martys napsal(a):

měli těm Japončíkům dát přes držku hned jak se ukázali......a to je ta největší chyba že se nestalo
17. 01. 2011 | 13:49

martys napsal(a):

jakeš:
jenom se ukazuje, že ti co přišli po "komunistech" byli ještě horší!!! to je dnes už jasné

byli to gauneři anebo neumětelevé nejhoršího kalibru - hráli si na manažery a jediné čemu se divím, že jsou na pozicíhc ještě i teď po těch letech.....že je lidi dávno nevyhnali
17. 01. 2011 | 13:53

Sladký napsal(a):

D47 Pane,chcete po nich nemožné.Jsou to prosťáčci,neschopní čemukoli složitějšímu porozumět. Primitivně a tupě kopat do lidí- nic jinéhp neumí! Ještě tak hodit vejcem, to by zvládli. Badmana znám, tedy jeho mentální výrony, bohumíra je relativně nocá, ale je správně pravě ostrá,rozuměj tupá.
17. 01. 2011 | 13:53

Otázkář napsal(a):

kdyby se do státního rozpočtu vrátily všechny peníze ukradené za posledních 20 let tak věříma, že žádný dluh nemáme
17. 01. 2011 | 13:54

Sladký napsal(a):

Ahoj, Dagu.Málokdo si zaslouží tykání tak,jak si je zasloužíš ty.Mimochodem,dej linky na ty tendenční plky a další na jejich vyvrácení.Dík, chlapče. Devátá A je na Tě jistě hrdá.
17. 01. 2011 | 13:55

hoven napsal(a):

a ted tu o těch 13. důchodech, ta je taky dobrá.
17. 01. 2011 | 13:56

Sladký napsal(a):

Otázkáři, vypadá to neuvěřitelně,ale nejspíš je to tak.Možná bychom dokonce byli zemí s rozpočtovým PŘEBYTKEM.
17. 01. 2011 | 13:57

Sladký napsal(a):

Pane Hoven,místo těch svých plků se podívejte na volební bilboardy ODS z roku 2006 a na Smlouvu s občany.
17. 01. 2011 | 13:59

D47 napsal(a):

Bohumíra, Doug Badman:

Děkuji vám za reakci, ale tu námahu jste si mohli ušetřit. Předpokládal jsem totiž, že mi odpovíte právě tímto stylem a jak vidím, tak jsem se nemýlil.
Opět pouze snaha o kopnutí do kotníku (tentokrát mého) a jinak nic.

Já mám tu smůlu, že jsem byl za mého mlada neustále nabádán k tomu, abych se choval slušně ke každému bez rozdílu. Dnes je ovšem slušnost brána jako slabost.

Doug Badman: Promiňte, ale já nabízím tykání jen těm, kterých si mohu vážit.

Jinak ještě jednou a teď už opravdu naposledy: Něco konkrétního k tomu, co pan Paroubek napsal, by se opravdu nenašlo? Předesílám, že jednoduché výkřiky a pokusy o dehonestaci autora článku neberu.
A vůbec mi nezáleží na tom, kdo je autorem toho kterého článku.
17. 01. 2011 | 14:01

mudřec napsal(a):

Toť onehdá seděl v hospodě zloděj, co seděl za krádeže několik měsíců. Zle se rozčiloval, že nám byly ukradeny pivovary a ty patoky, že se dnes nedají pít. Pil Radegasta, takže vlastně měl pravdu, protože Plzeň ho ukradla regionu Nošovic.
Já s tím zlodějíčkem mohu i souhlasit, ale to je asi tak vše, co mohu ;-))
17. 01. 2011 | 14:02

Otázkář napsal(a):

Sladký

I to je možné. Když už dokonce i člen NERVu Pavel Kohout prohlásí, že na předražených státních zakázkách, přijde stát ročeně o cca 150-200 mld. korun. A porovnejte to se schváleným schodkem na příští rok, který činí 135 mld.,takže Vám ten přebytek opravdu výjde.
17. 01. 2011 | 14:04

JenTak napsal(a):

Co byste chtěli od pravicových diskutérů? Prachobyčejnou slušnost?! Oni ji nevedou ani mezi sebou, natož k "socanům"!
17. 01. 2011 | 14:10

D47 napsal(a):

Sladký:

Pracuji teď na jednom projektu a jen pro rozptýlení občas zabrousím na tyto stránky. Takže ty moje vstupy nejsou v žádném případě předem plánované, natož pak aby byly připravené.

Když si tak čtu jednotlivé diskusní příspěvky, tak si jen tak pro sebe říkám, kdo všechno má dnes přístup k Internetu.
O to víc mne štve to, že učitelé už na prvním stupni ZŠ(!) nutí žáky k tomu, aby si znalosti, potřebné k výuce daného předmětu, vyhledávali sami na netu. Toto samo o sobě by mi zase až tolik nevadilo, kdyby se tím ovšem učitelé automaticky nezbavovali povinnosti odpovídat na otázky svých žáků a tím pádem na dovysvětlování učiva..
Abych snad nebyl obviněn z toho, že si vymýšlím: Tyto informace mám od svých vlastních vnuků. To, že se snažím suplovat funkci učitele, se rozumí samo sebou.

Jinak mám čím dál silnější pocit, že toto vše se děje záměrně. Tupý dav se přece jen ovládá mnohem snadněji, že.
17. 01. 2011 | 14:17

Sladký napsal(a):

D47.Naprosto s vámi souhlasím.Dodám ještě, že se zde (záměrně či nezáměrně?) v dětech pěstuje "cikánská mentalita" (se mi nechce,tudíž nebudu nic dělat a nikdo a nic se mnou nehne).Projevuje se v daleko vyšší míře u chlapců (děvčata jsou stále ještě daleko disciplinovanější a ochotnější pracovat a vynakládat úsilí) což se mimo jiné odrazilo ve výsledcích mezinárodních srovnávacích testů,které pro nás skončily katastrofálně.
Řekl bych, že nevysloveným cílem elit je 1)vychovat hrstku fachidiotů technického zaměření, kteří poženou vývoj kupředu,přičemž nebudou ničemu jinému rozumět a 2)stádo tupých konzumentů,žroutů televizních "shit for brains" pozitivně reagujících na jakýkoli primitivní reklamní či volebnní trik.
17. 01. 2011 | 14:28

Otázkář napsal(a):

Sladký

nechci být pesimista, ale řekl bych, že cíl je úspěšně plněn, především bod 2)
17. 01. 2011 | 14:32

pich napsal(a):

Paroubek tu džungli finančního mafiánského kapitalismu v této kauze popsal nějak pravděpodobně, i když bych chtěl znát někoho, kdo se v tomto pralese plném nástrah, dravců a jedovatých hadů vyzná.
Klasické směrovky se tam nevyskytují a když tak otočené jinde jak po osmašedesátém. Je tam zato vyryto plno tajných znamení a kodovaných sdělení, samozřejmě jen pro jistou skupinu "turistů".
Horší na věci, že "socialisté" mají také své turisty. Jen průvodci jsou často bezradní.
17. 01. 2011 | 14:34

Sladký napsal(a):

Pich-dobře jsi to vypich.
17. 01. 2011 | 14:41

george napsal(a):

Paroubek nazval svůj článek "Jak to bylo s IPB doopravdy". Asi jsem hodně natvrdlý, ale může mě někdo z přítomných přeložit, jak to doopravdy bylo? Kromě napadání svých nepřátel se autor článku na nic jiného nezmohl. Takže znovu, jak to bylo doopravdy s IPB s. Paroubku a hlavně, jak to bylo doopravdy s vámi před rokem 1989 v RaJi?
17. 01. 2011 | 14:45

Sladký napsal(a):

George.Fakt jste hooodně natvrdlý.A pokud vás zajímá minulost levicového Paroubka, měl byste se dalerko spíše a více (vím,natrvdlost je těžký handicap) zajímat o předlistopadovou minulost současných i dřívějších pravicových politiků.
17. 01. 2011 | 14:51

D47 napsal(a):

Sladký, Otázkář:

Pánové, uvědomujete si dostatečně, že riskujete přinejmenším nálet několika zdejších NElevounů? Tady se přece pěstuje kult mladých. A ti se jak známo vyjadřují pouze ve zkratkách.
Václav Havel kdysi pro tuto nesrozumitelnou mluvu razil termín "ptydepe." Dnes učitelé pátrají po významu zkratek, které používají mladí jako dorozumívací prostředek. Tyto seznamy si pak navzájem vyměňují. Něco z toho mám ve svém archivu, ale zatím jsem nenašel prostor, kde by se to dalo zveřejnit.

Takže já ty málověté výkřiky zdejších NElevounů sice beru jako nutné zlo, ale málokdy se s nimi mohu ztotožnit. Zvláště pak v případě, že jejich obsahem je pouze snaha o to plivnout si doslova za každou cenu. Tedy i za cenu vlastního ztrapnění se.
17. 01. 2011 | 14:52

liberál napsal(a):

Pan Paroubek má na všechno univerzální odpověď že za vše nezákoné může Kalousek nebo ODS. Jenže v době kdy se o IPB rozhodovalo Kalousek nebyl ministrem financí a měl na něj jen minimální vliv. Tehdy byl nejdřív ministrem Ivo Svoboda vykuk z ČSSD který vytuneloval Libertu a vaše svatá ČSSD proti tomu nic neudělala pak Mertlík,Rusnok a zázračný ekonomický kouzelník Sobotka (všichni z ČSSD). Takže jestli někdo nese vinu, kvůli IPB tak je to jenom ČSSD.
17. 01. 2011 | 15:05

arnazach napsal(a):

Ten článek je něco jako polička stlučená z prkýnek, která zbyla a k ničemu jinému se nehodí. Nicméně souhlasím s autorem, pokud to měl na mysli, že Kalouskovo udání Mertlíka je absurdní.
17. 01. 2011 | 15:15

george napsal(a):

Sladký TO : Asi jste na rozdíl ode mne geniální, když jste konečně získal z článku Paroubka PRAVDU !, jak to bylo s IPB. O minulost Parou¨bka se nezajímám, znám ji dobře. Papaláš Raje, kdy jeho velká kapsa byla nepřekobatelná. Podotkl jsem to proto, že se právě tento člověk stále otírá o druhé a sám by měl raději zalézt a mlčet.
17. 01. 2011 | 15:16

S U C H E C napsal(a):

Liberál:
Pěkný spin.

Problém byl ve ztrátě majority a pochybné privatizaci, a to končí Tošovským.
17. 01. 2011 | 15:17

Doug Badman napsal(a):

D 47,
k článku pana Paroubka skutečně nic konkrétního nemám, neboť tam opravdu není na co reagovat. Dovolím se Vás zeptat: Vy jste tam snad našel něco, co jste ještě nevěděl? Objevil jste tam nějakou myšlenku, která by byť jen nepatrně ovlivnila Váš názor na kauzu IPB?
Já tam nic takového nenašel. Objevil jsem pouze trapný pokus naházet bláto na nepřátele, kteří ještě včera byli přáteli. I proto Paroubka - na rozdíl od Vás - nepovažuji za člověka, kterému bych měl vykat.

Mějte se hezky a nic ve zlém.
17. 01. 2011 | 15:22

D47 napsal(a):

liberál:

Dovolil bych si doporučit vám takovou maličkost:

Dřív, než zase popustíte stavidla své výmluvnosti, tak si nastudujte veřejně dostupná fakta.
Pokud ovšem mám ty vaše vstupy do zdejších diskusí brát pouze jako snahu kopnout si za každou cenu do "levounů," tak potom už nemám dalšího komentáře.

Nevím sice, co vás k takovýmto krokům vede, ale takhle se ztrapňovat dokonce dobrovolně a zadarmo, tak to už si vyžaduje opravdu silnou náturu.
Anebo jednoduchého, zato ale oddaného příznivce a hlasatele té jedině právné a hlavně pravé pravdy.

Opravdu by se alespoň někdy nenašlo něco, co by se třebas s přivřením obou očí dalo brát jako kvalifikovaná oponentura?
17. 01. 2011 | 15:26

Béda napsal(a):

Holt někdo asi svěřil do rukou krátkodobého spekulativního kapitálu kašírovaného za seriozní několikahvězdičkovou značku pětinu ekonomiky.

PS: Neprováděla něco podobného předtím tato megabanka již na Slovensku?
17. 01. 2011 | 15:28

D47 napsal(a):

Doug Badman:

Na rozdíl od vás se snažím získat informace z obou stran. Nejsem tedy odkázán pouze na to, co kdo napíše.
Nás za našeho mlada páni profesoři naučili nejen to, jak se získávají informace. Oni nás také naučili ty získané informace analyzovat.
Jinak obdivuji každého, kdo si přečte první dvě věty a hned má jasno.

Jistě mi prominete, když odteď už nebudu na vaše příspěvky reagovat. Ono mi to totiž nepřináší nic nového a navíc je v mém věku můj čas až příliš drahý na to, abych jím plýtval právě takto.
Doufám, že to neberete osobně. Mějte se.
17. 01. 2011 | 15:36

Doug Badman napsal(a):

D 47,
v pořádku, neberu to osobně a trochu i závidím, jak dokážete svůj čas využívat na opravdu podnětné a přínosné diskusní příspěvky.
17. 01. 2011 | 15:42

Honza napsal(a):

Pan Paroubek má pravdu v tom, že nejhorší zvěrstvo, tedy oloupení státu o majoritu, se stalo v době Václava Klause, Ivana Kočárníka a Tomáše Ježka. Další průšvih má na svědomí p. Tošovský a p. Pilip, jako Ministr financí. Vláda Miloše Zemana, Pavel Mertlík, ti již jen hasili požár a myslím, že dobře. Ono by to i na ty dnešní odčepávače prostředků ze státního rozpočtu do svých kapes platilo, kdyby nedoložitelně získaný majetek museli zdanit, např. 95%.
17. 01. 2011 | 15:43

anti politik napsal(a):

Tohle bogaření politiků proti jiným politikům a stran proti stranám je jakási zvláštní nová věc, která sice trochu hnula veřejným míněním, ale směrem kterým to zcela určitě neměli v úmyslu a zároveň nám tím dávají na vědomí to čeho jsme se nejvíc báli, že už jsme skoro v pytli a zbyly nám jen hromady dluhů na generace! Tenhle ostrý až přímo úděsně nedemokratický boj různých politiků, stran a frakcí proti sobě je už jen pouhým dokladem toho, že kořisti pro všechny už není dostatek, že už jsme rozkradeni natolik, že už je všechny, včetně jejich šílených úletů v podobě státních zakázek nejsme schopni z našich daní uživit! Proto ta nebývalá nenávist mezi politiky, stranami kde boj o zbytky už probíhá i uvnitř stran!! Kořist se tenčí!
17. 01. 2011 | 15:44

vlk napsal(a):

No ono to jaksi není celé. Ta historka má pár důležitých detailů, které nikdo nepopisuje.

1-Nomura byla v IPB v podstatě již chycena a to dost značně, před tím , než koupila zbytkový státní podíl. V březnu 97, kdy podávala svou přihlášku do tendru na státní podíl, sdělila státu , že jedná ve shodě s dalšími akcionáři, takže kontroluje 49,737% akcií.

2- o tom, že zbytkový státní podíl připadne právě Nomuře nerozhodla vláda Tošovského, jak se traduje, nýbrž už poslední vlád a Václava Klause. Lidovci kvůli tomu dokonce tenkrát vážně hrozili vystoupením z koalice. Tošovského vlád a jen dofinalizovala to, co ž bylo rozhodnuto za Klause.
3- vláda Václava Klause sdělila druhému z uchazečů o zbytkový podíl v IPB - holandské ING , že bude jednat jen s Nomurou
4- Nomura operuje s tím, že byla připravena navýšit kapitál banky. Toto tvrzení je směšné v kontrastu se dvěma fakty:
a- navýšení kapitálu blokoval opakovaný soudní spor o platnost valné hromady, která o tom rozhdovala , které podal minoritní akcionář. Jakékoli navýšení kapitálu až do vyřešení sporu bylo naprosto iluzorní
b- tzv. navýšení kapitálu Nomurou , teď přesně nevím, zda to mělo být 8 či 12 miliard , by nebylo nic řešilo. Problém IPB byl daleko větší Stát za mtvoly v jejích sejfech nakonec zacáloval 160 miliard.
5- existuje zmínka, doložená prameny,že když Klaus jel v září 1996 jednat do Japonska s nejvyšším vedením Nomury, byl členem uvítací JEJÍ delegace DOKONCE VLASTIMIL TLUSTÝ.
My co disponujeme ještě sloužící pamětí víme, ež Kalousek byl zásadním kritikem Mertlíka a jeho postupu. Ale vždycky až po Vlastmilu Tlustém. A my co me tu paměť opravdu trošku slušnou, víme, že oba tihle pánové , ruku v ruce a ve stejný čas spolu zasedali v představenstvu Prazdroje.
6- zpráva tzv. parlamentní vyšetřovací komis e k IPB byla jasným darebáctvím. Nesloužila naprosto k tomu, aby byla objasněna skutečná situace v době pádu IPB, ale k politickému boji. Kde prostě menšinová vláda soc dem tehdy neměla šanci odprezentovat skutečný stav. většina šla za politickým cílem * tedy lacině se svézt po vládě. Ve svém důsledku ovšem tenhle politický tyjátr posloužil k tomu, že ČR prohrála v své podstatě nesmyslnou rbitráž s Nomurou.
7- jak to bylo s nároky Nomury a "cenou IPB" ,konstatovalo v podstatě rozhodnutí pařížské arbitráže ve sporu ČR vers. ČSOB, kde ČR ani náhodou nemohla pomyslet na to, že někdo uzná nějakou cenu IPB v době pádu.
5- Mertlík při svém rozhodování neměl na výběr. Jediný , kdo byl ochoten IPB převzít, byla ČSOB. Za 1 Kč a se státními zárukami.
Kdyby to byl stát neakceptoval, došlo ke zhroucení banky. byl klasický run na banku.Mezi 14.-16,. 2000 /poslední tři úřední dny IPB, ztratila tato skoro 25 miliard vkladů. IPB už neměla žádnou hotovost a žádná aktiva, která mohla nabídnout ČNB na lombard. 16.6. 2010 hned ráno dostala ČNB od IPB dopis,v kterém tato žádá o speciální půjčku 10 miliard ,a by vykryla plánované výběry.
Úvěr měl být v podstatě neručený. Což si ČNB nemohla , bez konfliktu s vnitřními předpisy - dovolit.
6- v IPB měly konta významné státní organizace - Celní správa, VZP a sociálka , která odtud vyplácel a veškeré důchody. Pokud by vláda nepřevzala IPB, došlo k finančnímu zhroucení těchto institucí. S e všemi důsledky.
7- stát si mohl jen vybrat jen mezi tím, zdali ponese ztrátu přes závazky , které učinil ČSOB nebo jestli , když odmítne její nabídku, ponese následky runu na banku. Pojištění
pokračování
17. 01. 2011 | 16:33

vlk napsal(a):

vkladů se sice vztahovalo jen na vklad y soukromých osob v Kč do 400 tisíc, nicméně, nešlo nechat tuto banku padnout a vyplatit jen tohle odškodnění. třetina podnikové sfér y by byla přišla, bez odškodnění nevratně o svá deposita v IPB, totéž státní a polostátní organizace - viz předchozí bod.
Při tom, předseda vlády Zeman , tuším 14.8. dal při vystoupení v ČT veřejný ústní příslib, že stát r učí za všechny vklady v IPB. Aby uklidnil paniku.
Ten příslib byl soudně vynutitelný.

Sečteno a podtrženo - Kalouskova tehdy politická účelová partička nám svým účelovým matením dojmů prohrála londýnskou arbitráž. ODS se svou " činností" postarala o nejdříve ukradení banky státu managementem, následně českou cestou privatizace o "dokonalou " bilanci banky, aby jí následně přiklepla , opět podařeně -Nomuře.

Jakkoli už Nomura v té době měla na pažbě první velký "povedený " zásek v bývalém Československu - totiž převzetí bývalého privatizačního fondu VUB Kupon... pro ty kdo si pamatují , nemusím psát o výsledku této transakce. pro ty kteří si nepamatují, řeknu jen , že škoda byla na VUB Kupon byla přeci jen menší než díra po IPB. Slovensko je taky menší, ne?
17. 01. 2011 | 16:34

Sladký napsal(a):

Vlk- zdravím,příteli.S tím víkendem máš pravdu, trochu mne vykolejil.Být sám,relativně daleko od lidí, uprostřed polí,luk a lesů je působivá zkušenost..To ticho, ta podstatnost BYTÍ..Nebudu zdržovat a zatěžovat filosofií (alespon ne tady a ted) samozřejmě Klaus jehož Slovo bylo na počátku je jiná třída než Langer.. ale s tím popíráním zjevné skutečnosti začal Ivan, tehdy s Kubiceho zprávou,kterou nechal ležet otevřenou na stole a odešel,údajně na WC. Hradní Vševěd, garant (ne)dohody jen a pouze dovedl popření reality k dokonalému a orgasmickému vyvrcholení.
Je příznačné, že novinářští ČOKLI které Hradní Děd obvinil z vynálezu tajné dohody mlčí s ocasem schlíplým,trapně staženým mezi nohama.
17. 01. 2011 | 16:52

liberál napsal(a):

D47:

O IPB rozhodovala defakto Zemanova vláda. V 4.března 1998 rozhodla vláda že prodá 36% akcií IPB.
16. července 2000 uvalila ČNB na IPB nucenou zprávu
19. července 2000 ČSOB se dohodla s nuceným správcem IPB, ČNB a ministerstvem financí na převzetí kontroly v IPB.
4. července 2000 - Sněmovna ustavila vyšetřovací komisi pro objasnění rozhodování státu v IPB. V červenci 2001 komise zveřejnila závěry, podle nichž byly smlouvy o prodeji banky jednostranně výhodné pro ČSOB na úkor státu.

Tohle jsou fakta. A v době 1998-2000 vládla Zemanova vláda (ČSSD) takže za prohraný spor může Zemanova vláda.
17. 01. 2011 | 17:08

vlk napsal(a):

Sladký

no normálka. Pro mne je taky už nějaký čas pondělí horrovým dnem. Už mi nějaký čas trvá, než nahodím motor. Popisoval jsme vlastní zkušenost.
17. 01. 2011 | 17:09

Jan Novák, Náchod - janovak@quick.cz napsal(a):

Mám dotaz: Už se podařilo milostivé paní překladatelce naklapat těch 365 stránek bestselleru "Kočkoviny"?
17. 01. 2011 | 17:14

liberál napsal(a):

vlk:

Uniká vám jeden zásadní fakt a to že o prodeji se rozhodlo 18.března 1998 a to už nevládl Klaus. Vaše snaha hodit to na ODS a Kalouska je směšná (pokud vím tak Kalousek nebyl tehdy ministrem financí to byl nějaký Svoboda z ČSSD takže nemohl kauzu Nomura ovlivnit)
17. 01. 2011 | 17:15

vlk napsal(a):

Liberál
usté a hloupé kecy:
fakta:
1- květen 97- stát oznamuje dopisem ING, že bud e jednat jen s Nomurou

2- vlád a ČR rozhodl a svým usnesením, ež veškeré akcie v držení státu a jeho organizací - tedy 36,29% prodá Nomuře Belgium.
Přes zásadní odpor lidovců.
3- 4.3. vůád a /Tošovského vyšla vstříc dodatečným připomínkám Nomury/.
8.3. podepsal FNM smlouvu o prodejis Nomurou.

Zemanova vlád a se zrodila až po květnových volbách. Takže jen kecy bez znalosti faktů.
17. 01. 2011 | 17:16

D47 napsal(a):

liberál:

Pročtěte si ještě jednou a opravdu pečlivě dva poslední příspěvky nicku vlk.

Pokud se i potom tady budete chtít dál dobrovolně ztrapňovat, je to jen vaše osobní rozhodnutí.
Podotýkám, že na tohle já už nemám jakýkoliv vliv.
17. 01. 2011 | 17:16

vlk napsal(a):

liberál - kecy
už jsme to napsal.Ale zapomněl datum - viz bod 2. O prodeji zbytku IPB rozhdola Klausov a vlád a dne 23.7.1997!!
A dala to ve známost Nomuře.

V té době ovšem Nomura už kontrolovala přes 49% akcií.
kecy a zase kecy.
17. 01. 2011 | 17:18

D47 napsal(a):

vlk:

Chlupáči, není už vhodná doba na zakopání válečné sekery?
17. 01. 2011 | 17:20

Já nic já muzikant napsal(a):

vlk,
Nezlobte se, ale také se dopouštíte matení pojmů.

"....Aby uklidnil paniku.
Ten příslib byl soudně vynutitelný."
A na to jste přišel jak ? myslím na tu soudní vymahatelnost ?

" Kalouskova tehdy politická účelová partička nám svým účelovým matením dojmů prohrála londýnskou arbitráž"
V Londýně panovaly asi jiné mravy než v ČR, takže stačilo shlédnout videozáznam "znároňovacího komanda" aby bylo jasné jak se věci mají. To by snad nevyhrál ani Paroubek.
17. 01. 2011 | 17:28

stále rebel napsal(a):

„Vznik a činnost banky
IPB vznikla sloučením Investiční banky a Poštovní banky na konci roku 1993. Banka byla privatizována nejprve v kupónové privatizaci, český stát si ponechal majoritní podíl a mohl kontrolovat vývoj v bance.
V roce 1993 se Fond národního majetku nezúčastnil navyšování základního jmění IPB a stát ztratil majoritní podíl v bance. Na zasedáních vlády dne 23.7.1997 a dne 4.3.1998 vláda rozhodla o prodeji státního podílu společnosti Nomura. Za 36,29 % akcií Nomura zaplatila 3 miliardy Kč a její akcionářský podíl vrostl na 46,6 %. Protože finanční situace banky byla neudržitelná, Nomura navýšila základní jmění o 6 miliard Kč a vydala podřízené dluhopisy ve stejné výši, což mělo IPB stabilizovat. Pro další úspěšný vývoj však byla nezbytná změna v řízení úvěrového rizika.

Krátce po převzetí akciového podílu došlo k převodu 46 % akcií IPB na dceřinou společnost Nomury jménem Saluka Investments B. V, sídlící na Kajmanských ostrovech. Touto transakcí došlo k porušení zákona, protože při nabytí akcií banky sídlící v České republice bylo třeba žádat o povolení Českou národní banku, což Saluka neučinila.
<a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/IPB"</a>
17. 01. 2011 | 17:30

Sladký napsal(a):

Tu otázku jsem už jednou "vznesl". Opakuji- myslíte,že zdejší pravičáci jsou reprezentativním vzorkem pravicového elektorátu? Dík za odpověď.
17. 01. 2011 | 17:33

Petr napsal(a):

Krachch Pražské banky = krach IBP. Nikdo nikdy nebyl a nebude potrestán. Jsme přece v ČR.
17. 01. 2011 | 17:44

hoven napsal(a):

paroubku,
musim nevěřícně kroutit hlavou, v jednom odstavci napíšeš, že IPB byla totálně na dně, nikdo ji nechtěl a neměla hodnotu ani kurky chleba a hned pod tím napíšeš, jak miloš zemam rychlým a geniálním prodejem té banky za jednu korunu utnul spiklencům ovládající český průmysl plány na její tunelování. tak byly v te bance nějaké peníze nebo ne???? krachovala ta banka nebo ne?? zamysli se někdy nad tím, co píšeš.
17. 01. 2011 | 18:00

D47 napsal(a):

Sladký:

Ano. A můžou za to místní "levouni," protože odtud ty slušné zastánce pravicové politiky svými agresívními výpady jednoduše vyhnali.

Teď už nevím, v které diskusi jsem tuhle blbost četl, ale zkusím to vyhledat.
Jinak mne docela mrzí, že se zde už neobjevují příspěvky nicku Rumcajs. Tedy jedince, který zde zavedl termín "levoun" a loni před koncem roku se nám tady pochlubil absolutoriem na VŠB v Ostravě.
Ne že by se mi po něm nějak zvlášť stýskalo, ale prostě mi schází jeden barevný (krásně modrý) střípek do mozaiky.
17. 01. 2011 | 18:03

D47 napsal(a):

No vidíte. Než jsem to napsal a odeslal, projevil se zde jeden z mála odvážných, kteří odolali hrubému nátlaku místních "levounů."
A že se projevuje zrovna takto?
Možná to bude tím, že "pravice" tak dlouho oddělovala zrno od plev, že jí už zůstaly jen ty plevy.
17. 01. 2011 | 18:07

vlk napsal(a):

D47

my spolu nějak válčíme? Ňák o ničem nevím... Oprav mne, abych nebyl za trubku.

Já nic já muzikant

cy ste opravdu nepostižen vůbec ničím.
Zamena vystoupil v televizi 14.8. a sdělil národu , aby uklidnil paniku, ež stát ručí za vklady. Panika trvala. IPB už neměla z čeho vyplácet. Pokud by ohlásila insolvenci, musel stát, na základě Zemanova televizního příslibu prostě vyplácet. Neumím si představit, že by to soud nepřikázal.

Kalouskovou partičkou míním psolaneckou vyšetřovací komisi.
Kd e soc d em měla menšinu členů. ODS nebyla , pro účely této komise vázána oposmlouvou a navíc nemohla socanům zapomenout, že uvalila nucenou správu na "jejich" banku.

A lidovci, komouši US samozřejmě tehd y šli po vlád ě také. A třískali laciným, vlastně dnes pro nás hodně drahým způsobem , politický kapitál.
V Londýně rozhdoně panovaly jiné mravy. Nicméěnproti příchodu komanda do IPB nikdo z rozhdoců nic nenamítal. Opřeli svůj rozhdočí výrok právě a jen o ten nesmysl, co myslela Kalouskova komis.
Noa Paroubek tu londýnskou arbitráž skutečně nevyhrál. Za daných okolností, ani nemohl. Podle blogu pana Fialy na VAsevec. cz ohledně kauzy IPB , měla prý česká vlád a ohromný problém angažovat vůbec pro svou věcv tomto rzhodčím řízení, nějakou hodně renomovanou právní kancelář. Dtivou dostupných totiž měla pod různými smlouvami pro jistotu už Nomura.
17. 01. 2011 | 18:11

D47 napsal(a):

vlk:

Tak to jsem opravdu rád. Jinak máš ode mne v mailové schránce malé přáníčko.

Doufám, že se tady budeme potkávat i nadále. Už jsem to sice chtěl vzdát, přece jen mi to bere příliš mnoho času, ale znáš to. Když se do něčeho dáš, tak někdy nevíš, kdy máš přestat.
Když ono mne to štengrování místních NElevounů tak baví!
17. 01. 2011 | 18:31

vlk napsal(a):

D47
netušil jsem kdo jsi. Promiň, ale po pokud jsi byl také nick začínající také na d na jiném serveru, pak je mi líto - my dva si opravdu nemáme co říci. Jakkoli naše politické postoje mohou být blízké. Chybu dělám jenom jednou. Už se stalo.
17. 01. 2011 | 18:55

*** napsal(a):

vlk
jsem rád, že jsi nezklamal obecné naděje a po úpadku Vaše věc budeš zde vykladádat Naše věc a ukládat zde tak svá psychofarmaka. Levá i nelevá část voličského spektra to stále má zapotřebí, je to však bez nároku na honorář a k ruce máš jen Kodex mistra LS.
Rozumné lidi se podařilo vyvézt a vyvést z této zaplivané ohrady k azurovému moři do bělostného písku. Ty se zde však i nadále můžeš v těch paroubkových exkrementech předvádět s podobnými cukrouši klidně dál. Budiž ti to přáno a tvůj příběh na závěr. https://www.youtube.com/watch?v=JXf69o8wABQ
Ádios, zlomyslný vlku.
17. 01. 2011 | 19:03

liberál napsal(a):

vlk,D47

V roce 1997 se jenom rozhodlo o prodeji (ještě se nerozhodlo komu to prodají) nikoliv se však ještě neprodalo. To se nestihlo kvuli pádu vlády.
"Dne 4.3.1998 vláda rozhodla o prodeji státního podílu společnosti Nomura
V březnu 1998 kdy se skutečně rozhodlo už dávno ODS nevládla, ale byla tu Tošovského úřednická vláda, která však sama to udělat nemohla protože potřebovala podporu ve sněmovně. Tu se jí dostalo od ČSSD a Unie Svobody takže tady nelžete.
17. 01. 2011 | 19:13

D47 napsal(a):

Ale prdlajs, chlupáči. My dva se známe už dost dlouho. Je vidět, že nečteš diskuse dost pozorně. To bys pak věděl už nejmíň dva dny, kdo doopravdy jsem.
Jestli to tedy chceš vědět alespoň teď, najdeš to tady:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/premysl-rabas.php?itemid=11892

Teď už je to jen na tobě. Já s tím žádný problém nemám.
17. 01. 2011 | 19:19

Rumcajs napsal(a):

Tak Ty sis Jirko přišel pokecat ? Chápu. Kdopak by si s Tebou taky dneska povídal. Zvláště, když jsi všechny peníze uvalil za Ďuričkovu sbírku básní. No ale mě svírá lítost nad Tvým osudem a tak si s Tebou trochu pokecám.

Malinko tady odvádíš pozornost od meridu věci (jádro pudla). Jako kdyby největší chybou byl prodej většinového podílu státu. Tak to je opravdu úsměvný názor, zvláště po tom, co předvedly všechny státní banky bez rozdílu. Přeci jenom násilné převzetí banky státem nikde nedošlo sluchu, dokonce ani v tvé Tvé oblíbené Evropě. Házet tohle na Kalouska, to může napadnout jenom radiací zasaženej mozek. Toto přece provedla ČSSD !!!
Možná i proto, že sama měla úvěr u IBP, který nesplácela. Tak proč si trochu nepomoct, že jo ? Proč by si měla pomáhat jenom ODS, prostřednictvím Drobila.
No néééé ?
17. 01. 2011 | 19:20

D47 napsal(a):

liberál:

Vám už opravdu není pomoci.
Klidně tady dál obviňujte oponenty ze lži. Mějte přitom ale stále na paměti, že za trapáka jste tady z vlastního rozhodnutí.

Kontrolní otázečka: Víte, jaký je rozdíl mezi majoritním a minoritním vlastnictvím čehokoliv, banky pak obzvláště?
Ta Zemanova vláda prodávala majoritní, nebo minoritní podíl státu v IPB?

Až si rozmyslíte odpověď, tak dejte vědět. Jen bych byl moc rád, kdybyste si odpustil to obviňování ze lži. Silná slova slabé sebevědomí značí.
17. 01. 2011 | 19:31

D47 napsal(a):

Sláva! Absolvent VŠB v Ostravě se nám vrátil!

Moje radost je dvojnásobná. Jednak to potvrzuje, že ty řeči o tom, že jsem odtud nick Rumcajs vyštval tím svým neustálým poukazováním na jeho vysokoškolské vzdělání jsou liché, hlavně jsem ale dostal možnost opět se skvěle pobavit při čtení jeho příspěvků.
Navíc se z nich pokaždé dozvím něco nového. Třeba že meriD věci je ono "jádro pudla."

No nic. Jen zopakuji, že jsem moc rád, že pan Rumcajs konečně dopsal všechny "obědnávky" a má tak dost času na psaní věcných a slušných příspěvků do zdejších diskusí.
17. 01. 2011 | 19:43

AC napsal(a):

Ale no tak, pánové a dámy, nechte na hlavě! Blízká budoucnost vás o kvalitách pana Paroubka a ČSSD přesvědčí lépe než minulá i současná špinavá propaganda, věřte mi.
17. 01. 2011 | 19:43

vlk napsal(a):

liberál
kecy a zase kecy. Vláda rozhodla svým usnesením o prodeji Nomuře 23.7.1997.
Za Klause.
4.3. 1998 schválila Tošovského, nikoli Zemanova vláda, liberále, nikoli prodej, ale konečnou verzi smlouvy oo prodeji mezi FNMa Nomurou. trochu rozdíl. ale jen takovej drobnej.

D47
tohle jsou poslední řádky od emne k tobě. Já tad y delší čas nebyl. Rozhodně ne přes víkend . Myslím, že jsem udělal jen jeden vstup. pod jedním konkrétním blogem.
Takže jsem na Aktuálně nesledoval vůbec nic.
Nesmíš bejt tak sebestředný. Ale fakt, chybu dělám jen jednou a v tvém případ ě už jsme jí udělal.
Buď tak laskav a dál se namne neobracej. Dělej , že tu nejsem. Sám budu dělat totéž. Prostě pro mne neexistuješ.

A hele už mi chyběl nadporučík.
Dokonalá směs dubových pilin, destliovaná v primitivní blbosti. Jak mu to vodsejpá.
Jo, zdá se , že tady budu mít zase hafo práce. No nějak už to zvládnu. NAdporučík, kromě drzosti je jinak dost snadný mimoň.

No a Rumcajs?
ten evidentně dnes byl v rachotě NA Růžku. A ze studovny přibvalil rovnouna AKtuálně...
rumcajs , až vystřízlivíš, tak si zjisti , jak to s IPB bylo. Kdo zapříčinil, ež státu byl v podstatě ukraden jeho většinový podíl. Kd y s e tak s talo. Kdo byl předsedou vlády a ministrem financí. Aby s nemusel dlouho hledat, bylo to v roce 1993.A co předvedly všechny s tátní banky bez rozdílu? Jo to fakt bylo představení non plus ultra! O IPB s etu bavíme. Spořka? Tak ta s e fakt vytáhla. Klapal s e snažil opravdu snažil. Aby podporoval českou cestu privatizace! Aby ne! Když nějaká Klausová byla v dozorčí radě!! A nebo mylsíš Komerčku? vedenou senátorem za ODS Salzmannem? Kd e hlavního ekonoma dělal Janáček, kterého nedávno jmenoval Klaus za člena bankovní rady ČNB? Amám ti vyjmenovat lidi, které ODS v inkriminovaných letech držela v dozorčce Komerčky? Že s to myslel takhle , viď?
17. 01. 2011 | 19:43

stále rebel napsal(a):

Je to Rumcajs.
Cituji: "od meridu věci"
To tu již jednou bylo.
17. 01. 2011 | 20:02

Zbyněk napsal(a):

Bohužel finančním transakcím nerozumím,mám pouze sporožíro,přesto jsem se po přečtení příspěvků zamyslel a dospěl jsem k názoru, že vše je úplně prosté.Přišli jsme o peníze, protože naše pyšná bankovní elita,která do této doby v podstatě, na rozdíl od Nomury na světových trzích žádné větší zkušenosti neměla,nabyla dojmu, že se jí podaří Nomuru oblafnout.Je to podobné jako když se český žid pokusil očůrati žida amerického. Stálo to deset miliard.Takže to co říká pan Paroubek je zase jenom pohádka.Reálně uvažující elity a průšvihů bude podstatně méně, neboť pýcha předchází pád a naše elita je pyšná sakramentsky.
17. 01. 2011 | 20:16

myrta napsal(a):

Zdravím vlka a děkuji za studnici informací od vás.V té době jsem žila mimo republiku a tak zírám co se tu vše dělo.Už plně ve formě ?,moc vám to přeji.
17. 01. 2011 | 20:27

Rumcajs napsal(a):

D47:

Ty mě a vyštvat ?
Ty Bláho !

Vlk:

Rychle jsi se s tím popasoval, ale skutečnost je taková, že dokud byly banky státní, lily se peníze do kanálu, stejně jako dnešní státní rozpočet.
Takže vlastnictví IBP státem bylo jenom dalším hřebíčkem do rakve a na jejím osudu by se nezměnilo nic, snad jenom to, že by se tam muselo nalít víc, jak ta pověstná 1 koruna.

stále rebel:
Už Ti zase prodloužili řetěz ?
Tos musel být neskutečně hodný.
Že bys dokonce po sobě i splachoval ?
17. 01. 2011 | 20:28

Petr Havelka napsal(a):

Takže Miroslav Kalousek se rozhodl instruovat své podřízené, aby podali trestní oznámení na celý Zemanův kabinet (s výjimkou ministra Miroslava Grégra), a to kvůli smlouvám, na základě kterých převzala ČSOB banku IPB. Pařížská arbitráž totiž rozhodla, že státní záruky byly při převzetí IPB smlouvou stanoveny v plné výši: ČSOB nemusí státu nic platit ani jí stát nemůže vzít aktiva Vodních staveb (J. Ring).

Kalouskovo rozhodnutí je absurdní z mnoha důvodů. Co je ovšem v tuto chvíli především opomíjeno, je jakýsi nový kontext, který celé věci dodala americká a následně i světová finanční krize. V mnoha případech byli totiž vlády, regulátoři a centrální banky nuceni postupovat identicky jako tehdejší česká vláda v případě IPB. Ministr opět dává najevo, že se o svět moc nezajímá a nečte zahraniční tisk.

V případě převzetí banky Washington Mutual chyběli sice ozbrojenci, ale postup státu byl stejně razantní. Večer nastoupili regulátoři a úředníci na pobočky a ráno už banka patřila někomu jinému, jmenovitě bance J. P. Morgan. Tajná noční či víkendová jednání mezi vládou, centrální bankou a možnými privátními investory – to byla v rámci finanční krize poměrně běžná věc. Dnes už o tom byly napsány desítky knih, které si ministr Kalousek může na amazon.com objednat.

A výše záruk? Jistě tu mohla třeba být varianta, že ČSOB převezme pouze vklady a vymáhání úvěrů všeho druhu hodí státu od začátku celé na hlavu. Je jasné, že pokud se jedná v řádu hodin a utíkají vkladatelé z banky, nedokáže nikdo udělat řádné ocenění. A ocenění skutečně není snadné, protože záleží na chování, psychologii a disciplíně dlužníka: ta zase souvisí s právní disciplínou, vymahatelností práva, vývojem ekonomiky apod.

Razantní postup Zemanovy vlády proti IPB měl sice přijít o pár měsíců dříve, nicméně platí, že to byl postup správný a odvážný a že zasadil ránu mafiánské chobotnici. Vžijme se do té atmosféry: ještě v lednu se IPB snažila získat Českou spořitelnu, v únoru vzala policie do vazby bývalého nuceného správce Agrobanky. IPB nebyla napojena jen na ODS, ale i na část sociální demokracie. Razance tehdejší vlády nebyla ani laciná, ani politicky (vnitrostranicky) snadná.

Když se v poslední době mluví o vyrovnání s Nomurou, jaksi se opomíjí fakt, že český stát stáhl žalobu na Nomuru, ve které žádal 240 miliard korun a ve které měl naději na úspěch (samozřejmě ne na získání celé částky). Pokud si stát dnes připadá na celé věci škodný, nemusel se své žaloby vůči Nomuře (v období tzv. první Topolánkovy vlády) vzdávat.
Postup ministra Kalouska, který si prostě jen špatně přečetl smlouvu, lze snad (doufejme) vysvětlit především zraněným egem. Kalousek se už od dob parlamentní komise v celé věci politicky angažoval. Nešlo však v jeho případě o angažmá nové. Kalousek s Nomurou spolupracoval už začátkem 90. let, kdy zastupoval ministerstvo zemědělství v dozorčí radě Plzeňských pivovarů.

Pozoruhodný je politický podtext: v médiích se spekuluje o tom, že Kalousek paradoxně útočí i na volebního lídra pražské TOP 09 Zdeňka Tůmu. Někdejší guvernér Tošovský totiž zodpovědnost tehdejší Bankovní rady ČNB docela rozložil: Pavel Racocha podepsal nucenou správu, Tošovský záruku za vklady, viceguvernéři Tůma a Dědek další návazné smlouvy.

A naposledy k tomu, že to trestní oznámení je čistě politické gesto, ze kterého nakonec nic nebude. Patrně nikoli, ale stoprocentně bych na to nevsázel. V opačném gardu se totiž především státní zastupitelství ukázala být velmi politicky služebná. Když ministr financí Vlastimil Tlustý dopisem upozornil, že stát proti manažerům Nomury v kauze České pivo nic nemá, státní zástupce obvinění (mimochodem velmi průkazná) zrušil.

Kromě toho se nesluší celou věc bagatelizovat: není nic příjemného být vláčen médii se stigmatem trestního oznámení na krku. Tohle je Kalouskova velká politická chyba, kterou se bohužel v očích mnohých vrací zpátky do pomyslné party, ze které se svým spojenectvím s Karlem Schwarzenbergem pokusil vykročit.

http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-49163110-arbitraz-a-kalouskovo-zbytnele-ego
17. 01. 2011 | 21:35

Petr Havelka napsal(a):

Miroslav Kalousek: Fakta a mýty o převzetí IPB
reklama TagyPád IPB a její následný prodej měl svůj politický rozměr. Nejen část politiků, ale také část novinářů v čele s Janem Macháčkem se snažila tuto finanční transakci převyprávět jako pohádkový příběh - jako boj dobra se zlem. Skutečnost je ale prozaičtější, vždy šlo jen o peníze a o to, kdo celou transakci zaplatí. Bohužel, nakonec to byl daňový poplatník.

Ministr financí je povinen držet se faktů, nikoli mýtů, proto si zopakujme základní nezvratitelná fakta. Stát v IPB zasáhnout musel, banka byla vytunelovaná a její pád by mohl spustit krach celého bankovního systému. Zemanova vláda i bankovní rada skutečně udělaly, co musely. Otázkou zůstává, zda následný prodej očištěné IPB se státními garancemi byl proveden s péčí řádného hospodáře. Mrzí mě, že na to Jan Macháček nijak neodpovídá a raději se věnuje invektivám.

Výše zmíněná část novinářů a politiků nikdy neakceptovala sněmovnou schválené závěry vyšetřovací komise, že smlouvy jsou pro stát nevýhodné. Také proto nikdy nechtěla dovolit rozčlenit události z roku 2000 na dvě zřetelné části - uvalení nucené správy a následný prodej. Nezapadalo by to totiž do jejich schématu, tj. nutností uvalení správy obhajovat nevýhodný prodej. Kdysi jsem to přirovnal k hasičskému zásahu. Hasiči správně přijeli uhasit rozsáhlý požár a zabránili jeho rozšíření. Bylo ale nutné, aby na místě zásahu drancovali?

O výhodnosti prodeji IPB se vedly deset let spory. Nyní, po verdiktu pařížského tribunálu, neexistují vůbec žádné pochybnosti a je možné podat trestní oznámení. Z rozhodnutí tribunálu vyplývají dvě možnosti. Buď nucený správce, který měl prodávat majetek v hodnotě 34 miliard, ho prodal ze soboty na neděli bez výběrového řízení za 1 korunu, nebo majetek, který měl mít hodnotu 1 korunu, protože byl za 1 korunu prodáván, česká vláda přeplatila svými garancemi o 34 miliard. V každém případě vznikla daňovému poplatníkovi škoda 34 miliard. Ministerstvo financí se nyní chová jako "právní automat", který musí tuto informaci předat orgánům činným v trestním řízení, aby posoudily trestní odpovědnost jednotlivých aktérů celé kauzy.

Kdybych byl hysterický, rozdával bych trestní oznámení již v roce 2008, po verdiktu londýnského tribunálu. Tehdy však bylo důležitější učinit všechno pro to, abychom se pokusili získat daňovým poplatníkům 34 mld. Kč zpět. Z toho důvodu jsme vedli tříletou arbitráž proti ČSOB. Pařížský tribunál konstatoval, že jakkoli jsou naše argumenty správné, ČR se ve smluvní dokumentaci z roku 2000 těchto prostředků vzdala ve prospěch privátního subjektu. Až po tomto nálezu je tedy možné autoritativně prohlásit, že prodejem IPB za daných smluvních podmínek vznikla České republice škoda ve výši minimálně 34 mld. Kč. Pokládám za nezbytné, aby byly jasně označeny zodpovědné osoby.

Při psaní této reakce uvažuji také o objektivitě novináře. Co by psal Jan Macháček o mé osobě, kdyby držel v ruce důkazy, že jsem majetek v hodnotě desítek miliard korun rozdal za korunu bez výběrového řízení? A přitom na mě nikdo nepodal trestní oznámení. Opravdu by mě hájil stejně ohnivě jako aktéry kauzy IPB?

Miroslav Kalousek
Autor je ministr financí ČR

Kdybych byl hysterický, rozdával bych trestní oznámení již v roce 2008, po verdiktu londýnského tribunálu.
17. 01. 2011 | 21:37

Petr Havelka napsal(a):

10. 1. 2011 12:00 - Jan Macháček
reklama
Audit Jana Macháčka, který vyšel v pondělí 3. 1. na webu a druhý den v Hospodářských novinách, kritizoval skutečnost, že se ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl podat trestní oznámení na celou Zemanovu vládu a některé představitele ČNB v souvislosti s transakcemi, které vedly k převzetí zkrachovalé IPB bankou ČSOB.

Ministr na můj text reagoval článkem Fakta a mýty o převzetí IPB.

Dnes zase odpovím já panu ministrovi. Ten tvrdí, že se snažím tuto finanční transakci převyprávět jako pohádkový příběh – jako boj dobra se zlem. Skutečnost je prý prozaičtější – vždy šlo jen o peníze.

Nešlo jen o peníze. Šlo o systémové riziko, které hrozilo destabilizovat celou českou ekonomiku, jež se tehdy nenacházela v příliš utěšeném stavu. Odhaduje se, že úplná likvidace banky by sama o sobě způsobila výpadek HDP ve výši až čtyř procent.

A boj dobra se zlem? Trvám na tom, že v rámci pokusu o neutralizaci tohoto systémového rizika se jak tehdejší vláda, tak centrální banka zachovaly profesionálně a docela statečně, čímž nijak nehodnotím celkovou stopu Zemanovy vlády (a už vůbec ne opoziční smlouvy) v této společnosti.

Ponechám bez komentáře ministrův světonázor, že vždy a všude jde jen o kšeft a peníze. Já takhle svět nevidím.
Kalousek dělí postup státu ve věci IPB na dvě prý neodvislé věci: nucenou správu a následný prodej. Jenže to oddělovat nelze. Kdyby nebylo jasné, že banka půjde prodat obratem (a že ji někdo udrží v provozu), tak by nucená správa nebyla zavedena. Byla by odejmuta bankovní licence a následovala by likvidace. Aby bylo možné banku prodat, chtěl kupec vládní záruky. Proto vláda rozhodovala o zárukách a porovnávala je s dopady likvidace IPB na národní hospodářství.

S tím souvisí i to, že ministr tvrdí, že když hasiči správně hasili požár, nemuseli přitom rabovat.

Pokud v bance hořelo, je třeba se ptát, proč ministr nevymáhá prostředky po těch, kteří požár založili a jsou za jeho vznik zodpovědní. To jsou vlastníci banky (Nomura-Saluka) a manažeři IPB. S těmi se ovšem první Topolánkova vláda dohodla, slíbila jim beztrestnost, udělila jim nadstandardní (a zjevně nezákonné) finanční záruky a podepsala jejich výklad událostí a znásilnění historických faktů. O tom více v jiném mém článku o skandálním obsahu zveřejněných smluv s Nomurou.

Celá konstrukce Kalouskova textu operuje s částkou 34 miliard korun. Podle ministra je úředně stvrzeno, že IPB měla před prodejem takovou hodnotu. Jenže oněch 34 miliard korun není výsledkem žádného arbitrážního nálezu. Jde o formální završení dohody Topolánkovy vlády o vyrovnání s Nomurou (vládu k tomuto vyrovnání nikdo nenutil). Výrok je vydán dvěma členy bývalého rozhodčího senátu. Výsledek extrapoluje hospodářské výsledky IPB z roku 1999 podle určitého vzorce. Takových a úplně jiných vzorců by však mohlo být ještě mnoho.

Naopak celá řada výroků – auditora IPB, zprávy z dohlídky ČNB, Ernst & Young i J. P. Morgan – stanovila hodnotu IPB v okamžiku převzetí jako výrazně zápornou. Je skoro nedůstojné ministra prezentovat částku 34 miliard korun jako arbitrážní výrok nebo fakt, který zakládá něčí obvinění.

Dohodu státu s Nomurou připravili na podzim 2006 bývalý kamarád Nomury z Prazdroje Vlastimil Tlustý, který si pak postavil na Šumavě hotel, a soudem odsouzený zloděj (a majitel hřebčínů, který si žije na vysoké noze) Radek Šnábl. Ať si každý přebere, jestli věří těmto dvěma, nebo vedení ČNB z roku 2000.

http://respekt.ihned.cz/audit-jana-machacka/c1-49338130-je-to-jinak-pane-ministre
17. 01. 2011 | 21:38

Petr Havelka napsal(a):

Výše uvedený tapetózní "triptych" je polemika Jana Macháčka s Miroslavem Kalouskem ohledně IPB
17. 01. 2011 | 21:39

Petr Havelka napsal(a):

Zbytek si najděte v placené sekci respektu.
17. 01. 2011 | 21:46

Germanicus napsal(a):

Bezva, vlku, stručné, jasné, fakta. Komu schází argumenty a fakta, tak může dělat už jen jediné - začít nadávat. V tom naši pravo(krado)věrní nezklamali.
Komu přeci jen vlkovy argumenty a fakta nestačí, ať se podívá na Macháčka.
http://machacek.blog.ihned.cz/c1-49163280-arbitraz-a-kalouskovo-zbytnele-ego

http://machacek.blog.ihned.cz/c1-49192220-jak-topolankova-vlada-prodala-pravni-stat-nomure
17. 01. 2011 | 22:00

Germanicus napsal(a):

Petr Havelka:
Začal jsem to psát, když Váš odkaz na Macháčka tam ještě nebyl. :-)
17. 01. 2011 | 22:05

Kamil napsal(a):

Paroubek je závistivý " Bonzák "
Hezký večer.
17. 01. 2011 | 22:14

Marcus napsal(a):

Jedna zajímavá věc související s p. Tlustým v době jeho učinkování na postu ministra financí v Topolánkově vládě - jeho poradce Miroslav Zámečník rezignoval z důvodu, že si naivně myslel, že má hájit zájmy státu a nikoliv Nomury - http://hn.ihned.cz/c1-19684200
Tlustý měl jako ministr financí v Topolánkově vládě jediný úkol - uzavřít vyrovnání s Nomurou - to se mu povedlo, pro tento stát bohužel ve prospěch Nomury.
17. 01. 2011 | 22:14

Marcus napsal(a):

Jenom poznámka k mému předchozímu příspěvku - ta slova o naivitě p. Zámečníka pronesl člověk, který byl jak se říká, obeznámený s fakty.
17. 01. 2011 | 22:19

ali napsal(a):

D47
jen tak pro pořádek, mrkněte se pod Langera, tam mu socani tykají bez výhrad..čímž se potrvzuje vaše myšlenka, že socani a bolševici jsou infantilní :o)
17. 01. 2011 | 22:56

ali napsal(a):

JenTak
pro vás to platí taky..pozastavujete se nad tím, že pravičáci trpí nedostatkem prachobyčejé slušnosti, leč od levičáků vám neobyčejná neslušnost nevadí, co?! :o)
17. 01. 2011 | 23:00

lovelky napsal(a):

Macháček kontra Kalousek.Česky umím,ale abych z toho poznal kdo dal Nomuře 34 mld extras? V r.2008 výrokem arbitráže,protože Zemanovci se k tomu zavázali v r.2000 a 8 let se to oddalovalo?
Pak těch 34 mld mohlo vznikat těch 8 let buď dalším tunelováním nebo neprofesionálností Nomury,která měla škody i jinde a léčí se na papíru,který chce dodržet.Předaná banka se záporným ziskem po převedení pod ČSOB snad vůbec mohla být Nomurou nějak postavena později na nohy,když patřila ČSOB?
Nomura si myslím,už před rokem 2000 nezvládla spolu s IPB tunelářství a koukala se z toho vykroutit a ještě si nabrat českých peněz.A ODS vědělo,že to jde z kopce a že se to líp schová za nějakou šalamounskou zahraniční bankou,dá do autu kvůli volbám takto.No a Zeman,rozjetý automat české privatizace to zcela mechanicky privatisoval ,ale právě toho se tribunál v Londýně chytnul jako hlavního argumentu.Tedy vina je jednoznačná.Ale podle textu se jí Topolánek s Tlustým nesnažili ze Zemana sundat,ale spíše zatlouci hřebíky nad rakví.To,že pán uklouzne a sedlák si zaň nohu zláme se jim nestalo.Stalo se to bývalému pracovníku krajské zemědělské právy Zemanovi.Ale i výraz bankovní socialismus pro Klausovo období IPB čiší cynismem.
17. 01. 2011 | 23:34

D47 napsal(a):

ali napsal(a):
D47
jen tak pro pořádek, mrkněte se pod Langera, tam mu socani tykají bez výhrad..čímž se potrvzuje vaše myšlenka, že socani a bolševici jsou infantilní :o)
17. 01. 2011 | 22:56
---------------------------------
Nevím, proč s tím otravujete zrovna mne. Já se (alespoň doufám) snažím vyjadřovat slušně. To, že jsem si dovolil vyzvat ke slušnému vedení diskuse také ostatní, ze mne v žádném případě nedělá "socana."
A vůbec. Jak jste poznala, že panu Langerovi tykají jenom "socani?" Vždyť toho Langera mají už plné zuby sami odeesáci! Copak nevidíte, jak je tenhle pán táhne doslova ke dnu?

Ono to přece jen asi bude chtít číst ty moje příspěvky trochu pečlivěji. Následně se pak snažit porozumět a až potom reagovat.
Uznávám, že je to možná způsobeno také tím, že jsem se narodil v první polovině minulého století a za mlada se mi dostalo jiné výchovy. To se týká také toho tykání neznámým lidem.
Pokud vás tedy stále iritují ty moje zaostalé názory, máte jedinou možnost: Jakmile uvidíte nick D47, tak ten příspěvek jednoduše přeskočíte.
Jak vidím, tak vy to stejně nevydržíte. Přiznejte se, že vám nejsem lhostejný?
17. 01. 2011 | 23:53

Petrj napsal(a):

V době kdy byl p.Kalousek "juniorním" náměstkem na min.obrany byl pan Paroubek ještě "neznámým" asi zaměstnancem RaJ.
18. 01. 2011 | 08:12

slavwin napsal(a):

Myslím, že p. Paroubek napsal v nějakém rozhoření pravdivě, jestli úplně se nedá posoudit. V této zkorumpované republice je jedničkou bolševická ODS, jsem si skoro jistý, že bolševik používá i jiných stran. Atˇje to jak chce bolševik Nečas nás z toho nevyvede. Zkřivený Langrův kukuč (i jiných zlodějů) ho zase vyvede proti Johnovi, myslím že zase uvidíme rozhořčené lupiče před plachtou s modrým ptactvem. Paroubek to může myslet sebepoctivěji, vždy ho zainteresovaní straníci usměrní. Mladí lidé by si měli uvědomit, že ze zapouzdřených bolševicko- zlodějských kukel se vylíhnou motýli a pak bude třeba minimálně tleskat, jestli lopatami nebo kulomety to ukáže čas. Johna a jeho stranu považuji za blýskání na lepší časy.
18. 01. 2011 | 09:23

SuP napsal(a):

.."Jak to bylo s IPB doopravdy" - aneb jak chci, abyste si to vykládali. Hňupové, kteří stojíte v trusu mého koně.

Rumcajsi, všude Tě hledám a ty se flákáš zrovna tady....

myrta -
..."studnice informací"... U přítele vlka bych to viděl spíš na septik, ale nic proti jeho sečtělosti. Ono se v praxi ukazuje, že i u PC pokud se buffer příliš zaplácá, začne zpomalovat normální tvořivé procesy.
Ale vlku, to není nic proti Tobě osobně! Vášně už vyprchaly. Já už jen vzpomínám na ty krásné dávné časy, kdy ses ještě uměl pošťuchovat....
18. 01. 2011 | 09:34

Škromach napsal(a):

STB práskač Parubek nezklamal. Ještě větší kbelík žluče než trestní oznámení na Bártu, že si koupil maserati. Jak může spodina v RaJi zvaná "ŠUPLÍK" a desítky let živená z našich daní žalovat soukromého podnikatele za nákup automobilu?
18. 01. 2011 | 09:49

vlk napsal(a):

Myrta

to není nic proti tomu, jakou "dohodu" o narovnání uzavřela první Topolánkov a vlád a - ted y přesněji řečeno Tlustý s Nomurou!!!
Viz to ,c o sem dal Havelka - blogy Jana macháčka.

Já to pojednal samostatně tady. Vněkterých věcech jsme šel dost nad Macháčka:

http://www.vasevec.cz/blog/kauza-ipb-kalouskovo-neobycejne-drza-augenwischerei-chybejici-trestni-oznameni-jeden-neuspesny-lec-nenahraditelny-poradce-na-financich-byt-se-strafem-v-rejstriku-a-omyl-hejtmana-ratha/

úplně ready ještě nejsem, nicméně, už půjdu zase točit kolem rumpálu. Tedy podpořit vlastní prací výstavbu reálného kapitalismu v ČR. Aby to všechno nemusel oddřít Rumcajs a aby Kalousek a famiglia 119 měli z čeho naplnit mimorozpočtové financování.

Rumcajs

no banky neprivatizovali tví svatí na mostě. A mohli. Radši je nechali rozkrást a vytunelovat. IPB je toho zářným dokladem. Asi proto , že volíš a volíš...

Germanicu

kradoěvrní zůstanou věrní až za hrob. Stačí s i přečíst Ruma, SuPa, ali, hovena a je úplně jasno.

SuPe
jí á uronil slzu. To ovšem bylo v době, kd y jsi měl ještě selský rozum a nikoli modoru kostku. To už je fakt dávno. Já s enezměnil. Mj archiv ale za tu dobu hodně nabobtnal o spoustu obrovských šméček tvých parazitů. kterým jsi tak neotřesitelně věrný. Takež mne ani zas tak nedojímáš a vbec nerozčiluješ. Vím, kd e jsou tvoje limity. tedy u trusu tvého koně. Když narazíš na nevyvratitelný fakt , pro tebe nepříjemný. No nikd y jsme neslyšle, že pštros ,s trkající hlavu doo písku by seděl na koni, ale uznávám, že nevím všechno naopak. A jsme si vědom toho, že to co opravdu znám s evejde max. na dvě čtvrtky A4 a to, co neznám, tak o tom jsou všechny fondy Státní knihovny v Klementinu. Za tebe to ovšem všechno ví Klaus.
18. 01. 2011 | 09:53

Lex napsal(a):

vlku,
příteli, Ty ještě? Já už to vzdal. Žlaby s řepou a šrotem prázdné a perly zašlapané ve svinských výkalech. A k tomu melou svou truchlivou melodii flašinety politických korektníků, flagelantů a servilů všeho druhu. A mají čím dál víc navrch, obě kategorie. Ne na obsahu, ale na síle hlasu.
Měj se!
18. 01. 2011 | 10:09

vlk napsal(a):

MArcus
díky za odkaz! Kdysi jsme jej četl, ale neměl ve svém archivu!! Už tam je přidaný.
Miroslav zámečník je sic e napravo, ale především je to člověk, který umí a nekrade. To s Tlustým nemohlo jít dohromady. A kdo si přečte tu "povedenou" dohodu o narovnání s Nomurou, co vyjednali Tlustý a Šnábl, má hned a naprosto jasno! Tedy , že tam normálě myslícího, znalého a především slušého aneúplatného borce ty dva nemohli potřebovat.
18. 01. 2011 | 10:12

vlk napsal(a):

Lexi

mo v chození na blogy všeho druhu mám čím dál větší přestávky. Padá na mne stejná chandra jakona tebe. Grátzlové z famiglie 119 jsou stále drzejší a zbezostyšnější a zdejší duševní galerka kradověrných čm dál zoufalejší. Dřív prostě aspoň někd y slyšeli na argument a sem tam měli i stud. Dneska postrádají jak i zbytky zdravého rozumu, tak onen stud.
Ovšem , oni si myslí, že když budou až za hrob kradověrnými, že jakoz toho budou profitovat. Oyml je pravdou. I um s e svou garáží má prostě daleko blíže k bezdomovci než k Bakalovi. A časem s e o tom přesvědčí. Protože politika je dělána pro Bakaly, Kellnery, Babiše a podobné a po tom, pro ty co kradou Nikoli pro kradověrné. Ti mají jen tomu kradení svým hlasem dodat legitimitu.

Jinak jsem se potuloval po různých forech a zjistil, že jsi pořád aktivní na brejlích... To je dobře. Aspoň si tamní dámy užijí.
18. 01. 2011 | 10:18

SuP napsal(a):

vlku -
Připusťme, že máš pravdu s tím profitováním. Ale co dál, pokud se časem Rumcajs i já s bídou ufinancujeme sami, kdo jiný než ..." Bakaly, Kellnery, Babiše ..." bude živit ten zbytek, včetně vás, dobře placených zaměstnanců, avšak placených tak jako tak přeneseně ze státního rozpočtu? Už vidím, jak mi tu oponuješ tím, že Tě platí banka a ta si vydělává sama. Prdlajs. Banka podniká s cizími penězi, které jí ZE ZÁKONA musí všichni odevzdávat do správy. A teď se ukaž, Blamáž!
18. 01. 2011 | 10:56

SuP napsal(a):

Vlčáku -
Ještě drobnost, napříště. Ona totiž ta Tvoje přehnaná kritičnost k nám nelevounům (dle mého) zjevně pramení z Tvého špatného svědomí. My jsme se tu poznali někdy v roce 2007, kdy jsi měl za sebou volby a hodils to tenkrát ODS. Potřeboval sis to sám u sebe nějak zdůvodnit, tak se s Tebou dalo občas i diskutovat. Ty tomu říkáš, že jsme měli selskej rozum. Jenže ten z nás, kdo začal otáčet, jsi byl Ty. Zejména pak po volbách 2008 do komunálu, tos ožil a pleť se ti vyhladila.
No a teď po vaší nevýhře 2010 už to vůbec nemá cenu. My nelevouni jsme pořád stejný, my jsme neotočili svůj morálně politickej profil a náš selský rozum zůstává. Ale Ty máš černý svědomí. Oč je na tom líp takovej Lex. Furt si drží lajnu fandy levice, jen po nevýhře trochu přitvrdil, to lze pochopit. Ale Ty ses vrátil doleva buzarem, s o to větší energií. A zřejmě pořád nechceš pochopit, že my se docela dobře vybijeme v práci a tady si si chceme odpočinout srandou, tudíž na to nehodláme seštudovávat materiály po lidech, jichž je to pracovní náplní.
Měj se hezky a zase někdy.
18. 01. 2011 | 11:54

vlk napsal(a):

SuPe
jsi opravdu už tak deklasovanej nebo fakt už tak hloupej.

Takež několik základních informací milej SuPe.
1- banka je privátní podnik , stejně jako Rumov a garáž. Pokdu děláš u banky, musíš si na sebe ydělat úplně stejně ,jako když d ěláš u Ruma v garíži. Jinak jsi bez místa.
2-banka je soukroý podnik jako každý jiný. I když podniká s vypůjčenými penězi.
Nebo jsou podle tebe státními podniky i podniky
a. -psotavené za úvěr, který není splacený
b. - mající podstatnou část výrobních prostředků na leasing, ještě nesplacený nebov kombinaci s úvěrem
c.- zemědělec, který provozuje svoji činnost převážně na najaté půdě
3- ze zákona nemáš naprosto žádnou povinnost držet peníze v bance! Soukromé můžeš mít klidně ve štrouzoku a firemní, pokdu je nemáš na kontě, můžeš je držet klidně na pokladně.
prostě SuPí klasika poslední doby. Plete s ipojmy s dojmy. Jedinou povinnost máš při placení. Platby o hodnotě nad ekvivalentu 15 tis euro musíš provádět přes bankovní konta. Ale nikdo ti nepředepisuje přinést ty peníze v den platby na prázdné konto do banky. a poslat. A myslím, ež by fungovala i platba poštovní poukázkou.


Ohledn dalšího. Ano jsme tu asi tak od 2007. A je pravda ,že jsem ve volbách 2006 tohodil ODS. Nicméně x krát jsem vysvětloval proč. Takež by jsi si to mohl pamaovat A od začátku, co tu jsem ,píši z pozice na levo od politického středu. Nic s e na tom nezměnilo.
A jsme s chopen ti připomenout i ty důvody. Ten halvní byl , že první místo na kandidátce socanů pro náš volební obvod obsadil bývalý politruk leteckéhos tíhacího pluku. To jsme nedokázal vydejchat a nakonec to rozhodlo.. Ale bylo toho víc. Napříkald i to, že soc dem mis dělila a to dokonc e dvakrát v novinovém článku, který komentoval daňové zákony pro rok 2006, že nemá o hlas naší rodiny zájem. Ty dva články bych dokázal najít v archivu Hospodářek. Ana rozdl od tebe , v neposlední řadě, mi vadily i skandály během vlád y soc dem. Kterí jsem nebyl schopen opět na rozdíl od tebe - tolerovat. Snažím se měřit všem stejným metrem.

Ne SuPe, klapej zobákem jak chceš. byly doby, kd y ty a Rum jste měli ještě zdravý rozum. Nicméně po nářezu ve volbách 2008 jste s ezatáhli a už jen nadáváte. Arguemnty došly. A lo%nské volby? Ukradené vítězství. Dané souhrou mnoha náhod. Nemáte argumenty.Ti vaši prostě kradli, kradou a a budou krást. S tvým souhalsem. Protože k tomu kradení říkají věci, které chceš slyšet. Mně nezajímá ani tak to, co mi někdo kecá do ucha jako to,c o od něj opravdu mohu čekat.
18. 01. 2011 | 12:15

yyy napsal(a):

Ostatne soudím, že celý Prognostický ústav,bez ohledu,kam se jeho absolventi po plyšáku rozprchli byl založen ÚV KSČ/a to již v r.1973/pro případ "nouze"/ po zkušenostech s Dubčekem/.
Aby /pokud komanči a stbaci přijdou o politickou moc/ plně
v jejich rukách zůstala moc ekonomická.
K tomu je možné říct jediné: Úkol, uložený ÚV KSČ byl splněn "na výbornou"!
A pod stejným zorným úhlem je třeba posuzovat "vykončování"
všech polistopadových politiků, kteří absolventy Prognostústavu nebyli!
A "účinkování" obzvláštních "perel" politiků,opomenutých PÚ
/ vířivky a Kalouse/ je nutné chápat ta, že "neabsolvování"
byla křivda, a uvedení "svým odpovědným přístupem" po "zhasnutí"
přesvědčivě tuto jim způsobenou křivdu prokázali.
byla
18. 01. 2011 | 12:22

stále rebel napsal(a):

Pro vlk.
Cituji:
“no banky neprivatizovali tví svatí na mostě. A mohli.“

To přece není pravda. Pravice banky privatizovala, Například IPB stát neřídil již od roku 1993, Spořitelnu rovněž privatizoval a ponechal si jen 40 % akcií. Problém není v tom, že pravice neprivatizovala, ale jak privatizovala. Kdyby neprivatizovala vůbec nebo státu ponechala většinové podíly, bylo by to pro následné vlády jistě výhodnější.
18. 01. 2011 | 12:31

dedek napsal(a):

Ono to není jen o IPB. Ve světě již začali prohlížet Klausův podfuk. Jen my jsme byly, jsme a budeme slepí. Už v roce 1995 se vědělo, jak to udělat, aby nám to alespoň nějakou dobu žral svět a pokud možno co nejdéle občané tohoto státu.

Takže již tehdy: Kde jsou ty zlaté staré časy, kdy náš tisk jednohlasně pěl sborové ódy na genialitu našich polistopadových vůdců, zahraničí se rozplývalo nad českým hospodářským zázrakem a pánové Havel a Klaus sbírali na svých taženích jeden čestný doktorát za druhým. Kdy jsme se nejen odráželi ode dna, ale už už se dotýkali hvězd kapitalistického nebe, kdy všechno všecičko vyřešila „neviditelná ruka trhu“ a kdo se ozval se sebenepatrnějším náznakem kritiky společenských a hospodářských poměrů v této zemi, byl smeten rozzuřeným davem fanatických obdivovatelů kravatového manekýna. Mnozí z nás odmítali připustit alespoň zrnko pravdy na analýze Miloslava Dolejšího, který už v r. 1990 těžce zpochybnil iluse sametové revoluce.

V roce 1995 napsal maďarský filosof Miklós Gáspár Tamás článek s názvem „ČR – jedna z největších Potěmkinových vesnic v historii“, ve kterém mimo jiné praví:

„České hospodářství se výkupem bezcenných kupónů dostalo do rukou státních bank – to je nové znárodnění. Nezaměstnanost není, protože neexistuje tržní hospodářství ani modernizace… Jak je ale možné tahat za nos půl světa? Velmi jednoduše: JE TŘEBA CENTRÁLNĚ ŘÍDIT MEDIÁLNÍ SFÉRU A TISK, ze stranických úřadoven, zapáchajících někdejší Národní frontou, vypouštět do světa patřičnou propagandu, koupit si vlastenecky cítící a oškubanou inteligenci … a pohltit nekomunistickou opozici. ČESKÁ POLITICKÁ SCÉNA PŘEDSTAVUJE VEŘEJNOSTI POUZE PSEUDOBOJE, protože všem zúčastněným v podstatě tento systém vyhovuje …“
18. 01. 2011 | 12:31

SuP napsal(a):

vlku -
Já už to nečtu! Já už tu nejsem!
;-)
18. 01. 2011 | 12:37

vlk napsal(a):

Rebeli
koukám, že už jsi nečetl druhou větu za větou, co jsi z mé repliky zkopíroval.
Celá věta zněla takhle:
no banky neprivatizovali tví svatí na mostě. A mohli. Radši je nechali rozkrást a vytunelovat. IPB je toho zářným dokladem.
Nevidím důvod k jakékoli připomínce z tvé strany.
IPB nebyl ani tak privatizací jako ukradením. A nebyla jediná. OKD je totéž v bledě modrém. Podle stejného schematu. Například.

SuPe
nejsme překvapen. Už jsme o tom mluvili. Pštrosové rádu strkaj lavu do píslu. Tak nečti. A ať je ten písek překátrovanej. Abys neměl otlaky. Fakt, hlavně nečti. Nečas, Klaus a Kalousek už ti řeknou, co máš vědět a co si máš myslet.
18. 01. 2011 | 12:44

SuP napsal(a):

Aspoň že seš tak férovej chlap, žes mi dal za pravdu.
P.
18. 01. 2011 | 12:58

stále rebel napsal(a):

Vlku, jen do té doby, než nějaký Rumcajs začne vykřikovat, že za vlády ČSSD se prožraly zisky z privatizace například České spořitelny. Pak je potřeba správně připomenout, že zisky z privatizace 60 % spořitelny se prožraly již za vlády Klause. Za ČSSD se mohly prožrat jen zbytky a pokud chtěl stát prodávat majoritu tak, aby to bylo prodejné, musel si ji nějak opatřit.
18. 01. 2011 | 13:07

vlk napsal(a):

SuPe
dal jsem ti zapravdu. Že jsi pštros. Asiby bylona místě, abys změnil nick, ne?
18. 01. 2011 | 13:43

ali napsal(a):

D47
máte pravdu..šíleně vás miluju :o)
18. 01. 2011 | 13:43

dedek napsal(a):

Pro VLKA. http://www.pozitivnisvet.cz/clanek/finance/ekonomika/i-z-kostete-dan-platiti-budes
Celkově články a zamyšlení těchto stránek jsou zajímavá. Možná znáte. Jinak zdravím a nenechme se rozhodit. Nestojí za to.
18. 01. 2011 | 13:57

změna nicku napsal(a):

Jen nepoučenej blb věři, že pštros strká hlavu do písku. Ale vzdělanec to jen tak dělá, že je blb. Asi aby se přiblížil masám.
18. 01. 2011 | 14:52

Lex napsal(a):

vlku,
i tam se před časem připrděl jeden, kterého tady už i ti kradověrní mají za vopruza s jeho osobní prezentací své firmy a přiblblými obrázky z "ateo" či ještě blbších servrů. A hned začal rozdělovat na sockomy a sebe. A přirozeně, i tam jsou tací (také), kteří mu to žerou, hladí ho po jehličí a obdivují ho v korunách stromů (což nepochybně obdiv zaslouží, také jsem ho k jeho dílu v zahradě ocenil). A jako napoleonský skřet vřešti o ochraně podobně profilovaných. A že tam jsou, o tom žádná. A získávají na hlasitosti flašinetu své kradověrnosti.
Budu asi pauzírovat i tam. Nestojím příliš o takovou společnost. Už jsem to udělal jednou - na Vanilce, když tam autoři podobného ražení získávali navrch - však pamatuješ. Pak jsem se na žádost některých dam a přímluvu Honzy vrátil, než jsem to tam definitivně zapíchl. A šel jsem za Honzou. Ale ten mor naleze všude, a navíc s velkým šramlem. Uvidíme.
Jak jistě víš, na OM nechodím už hezky dlouho, snad dva měsíce po Tobě.
Čítával jsem Tvé blogy na VV, ale odmítám být registrovaný (nejen "partner"), u Honzy to je výjimka, která potvrzovala pravidlo.
Měj se! L.
18. 01. 2011 | 16:19

Ekonom napsal(a):

Autor (není můj Liebling)naprosto přesně popisuje situaci a řešení kauzy IPB, které bylo zřejmě optimální.Je jistě hodně lidí, kteří o tom něco vědí, bohužel Hoven, Rumcajs a jiní k nim nepatří.Nejsou totiž schopní ani ochotní vytáhnout modrou roletu svého nazírání na politicko-ekonomickou situaci v tomto státě.A také jim nejde o pravdu,ale pouze o kydnutí hnoje. Pánové Vlk, Sladký,D47 a řada dalších naštěstí nejsou výjimkou,na jejich místě bych se však nepouštěl do diskuze s uvedenými "oponenty". Jeden můj profesor na vysoké škole nám dal poučení, které mě provází po celý život :Nepouštějte se nikdy do polemiky s uklizečkou nebo průvodčí,tímto okamžikem se dostáváte na jejich úroveň a tam nemáte sebemenší šanci (To ovšem neznamená, že bych si těchto profesí nevážil, naopak. Bez uklizeček bychom shnili ve špíně).
18. 01. 2011 | 16:27

vlk napsal(a):

dedek
díky za link. Neznal jsem ho.
Zajímavé...

Lexi

příteli, že jsi vypadnul z Outsideru, tak k tomu dojít muselo.To bylo naprogramované. S těmi fanaiky ,c o na sebe navzájem začali podávat žaloby to opravdu nešlo. Aspoň vidíš , že moje válka snimi nebyla samoúčelná a ani nešlo o ego.
Ale nejd e tad y natírat zdejší bogotní kradověrné a tam nechat nez povšimnutí komoušské fanatiky,islamisty a věčně včerejší. Nejsem Blue jay , abych protože píši mírně zleva ,klidně nechal bez povšimnutí naprostý blábol , jen proto že je taky zleva. To přenechám kradověrným.
Ohledně brejlí.

že s e tam etabloval exsoudruh exredaktor jsem zjistil. Má to jednoduchou příčinu. On sm sebe považuje za velkého umělce, konkrétně básníka. TA protože zjistil, že tam je převážně ženské publkum, většinou z nějakého důodu trpící samotou a lačnící po trošce nějakého , zejména lyrického kontaktu / neposmívám se ani náhodou, jen popisuji/ což je pro takéhle exsoudruhy exredaktory s nesmírnými uměleckými ambicemi, zejméan v oblasti veršotepect¨v to úplně nejsprávnější publikum, tak s e tam prostě vnutil. Dělá mu to dobře. TAdy mu zahrádka nekvetla. Občas dostal virtuální nářez, kdežto tam...
No prostě vetřel s e jak pitralon. Tak jak to exsoudruzi , dnes pravičáci , měli a mají ve zvyku.
No ještě neodcházej. Není důvod. Třeba přijdu za tebou a pak je v klidu přehrnem. Je ovšem otázka, jestli by to majitel servru chtěl..
Že jsi se nezaregistroval na VV a že to neuděláš , mi bylo celkem jasné. Jinak VV a si pro tebe bylo celkem nejvhodnější řešení. Jsi oproti mně ješět osunutý trošku dále.
Nicméně už jsem tam autorsky asi týden nic nedal a myslím, že už ani nedám. Sám pro sebe jsem si stanovil určité podmn¨mínky, za kterých tam budu autorsky psát a kdy to prostě zabalím. A zdá se , že přišel ten čas. je tam dost těch, co si myslí, stejně jako na Outsideru, že když píšeš zleva, že nutně musíš smlsnout úplně všechno, jenproto, že je to psané zleva. Aseravl jsme s e tam opakovaně s bolševikem, na jakého jsme zatím NIKDY , asi za 15 let ,co chodím na internetové diskuse - aže už jsme viděl opravdu velké exoty, nenarazil. Dal jsem mu do těla opravdu hrubou ráží. proti tomu tady i s takovým Mouchou a jinými odpady, zacházím v rukavičkách. Totéž v bledě modrém s e mi tam přihodilo s jedním tvrdým obájcem čínských komoušů! Naprosto neuvěřetelná dvojička. ty bych si nedokázal ani vymyslet. Protože bych si řekl, že nic takového není možné! Je. KDyby byli jen v diskusích pod blogy, bylo by mi to jedno. Ale tihle tam i píšou.Autorsky. A u toho být opravdu nemusím. Takže řeším co dál. Stejně jako ty hledám nějaký rozumný levicový, nikoli levičácký prostor. Jednu z možností , kterou zvažuji je , přechod na brejle. S tím, že bych nejdřív kontaktoval majitele prostoru, aby mrknul na mou tvorbu pod VV a posoudil, jestli se mu to hodí do konceptu nebo ne. DDalší možnost je Facebok s vlastní stranou a bylo by. A třetí je nějakýveřejný blogoprostor. Čtvrtá pak zůstat jen v diskusích tady. ještě to nemám pořádně rozebrané. Takže - ještě nestrkej brejle do futrálu. Spíš pošli zahradníčka na kompost. Kam ostatně patří.
18. 01. 2011 | 17:46

vlk napsal(a):

Ekonome
máte pravdu. oje babička, měla spoustu přísloví. Už jsem ji tady mnohokrát prezentoval. A říkala totéž Jen jinak :
její verze byla : Kdo se patlá s trusem, tomu smrdí ruce.

jenže víte ono před tímhle myšlenkovým , no řekněme potenciálem , není úniku. Když to necháte bez odezvy, je to špatně. troufají si daleko více. Osvědčilo s emi je prostě dostat až na zem, když už nemohou nic dělat. Alespoň u většiny. Ale je tu ještě speciální odnož od těchto, Třeba takový emisárek. Ten když neví kudy kam, a vy si ho naprosto jednoznačnými fakty , z kterých nemůže ani on už uhnout, přitlučete na kříž, tak začne naprosto bezostyšně lhát. Zapře sám sebe.
18. 01. 2011 | 17:52

Hauppypehef napsal(a):

[URL=http://yofevaz.t35.com/handjob-husband-milking-femdom.html]handjob husband milking femdom[/URL] Girls sucking the pee out of hard cocks [URL=http://yepepiji.t35.com/femdom-handjob-clips-hamster.html]femdom handjob clips hamster[/URL] A man's dream - he can fuck all night [URL=http://lesukabe.t35.com/femdom-transexual.html]femdom transexual[/URL] Clothed female-naked male, small cock humiliation and more [URL=http://zukegepo.t35.com/femdom-fluffer-cuckold.html]femdom fluffer cuckold[/URL] Sail the seas of ass with butt pirates as they plunder booty [URL=http://yofevaz.t35.com/russian-femdom-pics.html]russian femdom pics[/URL] An Edwardian Great House where Servants are sexually disciplined [URL=http://yepepiji.t35.com/bdsm-sadistic-femdom-pagan-voluntary-sacrifice.html]bdsm sadistic femdom pagan voluntary sacrifice[/URL] A crew of dominant women abuse men at will [URL=http://yuqamara.t35.com/femdom-facefarting-forum.html]femdom facefarting forum[/URL] Extreme fighting with thick muscles and thick dicks [URL=http://ruladug.t35.com/femdom-phonesex.html]femdom phonesex[/URL] Worlds Away From Vanilla [URL=http://binacap.t35.com/femdom-cruel.html]femdom cruel[/URL] Fast machines pound full throttle orgasms out of hot babes. [URL=http://yofevaz.t35.com/femdom-pet-humiliation.html]femdom pet humiliation[/URL] Punishing blows, brawling for dominance, and fucking to win [URL=http://quxeneki.t35.com/diminished-orgasm-femdom.html]diminished orgasm femdom[/URL] Hot guys fuck our machines [URL=http://ruladug.t35.com/youtube-femdom-faceslapping.html]youtube femdom faceslapping[/URL] Foot worship, ass worship, smothering, trampling, and more [URL=http://nacidazi.t35.com/ebony-femdom-on-white-movies.html]ebony femdom on white movies[/URL] A site you will really get behind [URL=http://zuwuyibu.t35.com/foot-slave-femdom-stories.html]foot slave femdom stories[/URL] Girls sucking the pee out of hard cocks [URL=http://lodafoku.t35.com/femdoms-in-oc.html]femdoms in oc[/URL] Life is short - be sure to stop & sniff the rosebuds [URL=http://xowuyiwi.t35.com/femdom-diapering-story.html]femdom diapering story[/URL] The Mat is Only Big Enough for One Hard Cock [URL=http://firacuni.t35.com/femdom-phone-sex-premium.html]femdom phone sex premium[/URL] Golden showers, blowjobs, and cumshots [URL=http://yepepiji.t35.com/ball-busting-femdoms.html]ball busting femdoms[/URL] Kink Made to Order [URL=http://yofevaz.t35.com/stafford-femdom.html]stafford femdom[/URL] Where hung studs get tied up, punished and fucked till they scream. [URL=http://doyubomo.t35.com/pictures-of-fat-ugly-old-femdoms.html]pictures of fat ugly old femdoms[/URL] The hottest combatants collide in a fight club with fucking
11. 03. 2011 | 05:41

Heekadaneurne napsal(a):

[url=http://teatri.bg/data/nexium.html]dosing nexium[/url]
First attractive Generic Nexium

Just a doctor can identify this condition. With Generic Nexium, most erosions remedy in 4 to 8 weeks. Your results with Generic Nexium may vary. Side effects with Generic Nexium include migraine, diarrhea, and abdominal pain. Warning sign projection does not authority gone away from other serious spare tyre conditions.

Generic Nexium turns bad divers of the acid pumps in the tolerate acid-producing cells. This reduces the amount of acid in your stomach. There is calm enough acid to support consider your nourishment, but there is less that could in serious trouble up into your esophagus and cause heartburn agony and in any way fabric damage, too. Before turning distant some acid pumps, Generic Nexium can both assist heartburn agony and mend possible damage to the esophagus. Solely your doctor can discover if you take this ruin called erosive esophagitis. Pro many people, Generic Nexium heals this hurt within 4 to 8 weeks. Your results with Generic Nexium may vary.
Go for Generic Nexium Online - Esomeprazole
Generic Nexium has helped a batch of people regard abatement from unremitting and excruciating heartburn. Generic Nexium can also labourers heal hurt to the esophagus that may be caused nearby acid reflux over the time. Generic Nexium is prescribed to treat symptoms of acid reflux contagion, which typically number incessant heartburn on two or more days per week, despite treatment and change of your diet.
[url=http://mercenaryxls.com/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=1466]nexium interaction[/url]
[url=http://darkhunters.fora24.pl/viewtopic.php?f=4&t=1767]nexium protonix effective side effect[/url]
[url=http://www.clan-carnage.com.au/forums/viewtopic.php?f=5&t=78]long-term use of nexium[/url]
[url=http://gadabouts.heteml.jp/wordpressmu/amateurwifefucks/2011/03/22/amateur-porn-posting-amateur-homemade-thumbs/#comment-42]coupons for nexium[/url]
[url=http://www.gpeyaounde.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1625]is nexium bad for you[/url]
[url=http://www.webdequintanadelmarco.es/Foro/viewtopic.php?f=3&t=10]sompraz vs nexium facts[/url]
[url=http://fyipc.com/forumc/viewtopic.php?f=1&t=139]gynecomastia nexium[/url]
01. 04. 2011 | 16:27

Onellanykah napsal(a):

Our locally grown porn twins are content to look pretty and shoot sidelongTranssexual Porn Pics - Hardcore pictures of shemales engaged in oral and anal sex acts. Trannys Sucking for Cum - Pictures of different shemales givingTeen porn gallery melons to build anyone fat teen upskirt!KOSTENLOSER XXXXL GAY SEX FILME kostenloser xxxxl gay sex filme pornNude Sexy Nude Girls Videos Sexo - XXX Hardcore Lesbian Sex Porn Love Porno - Video ansehen, Sehen Sie dieses Video auf Kendin Cos Video-Suchmaschine.Welcome to Sex Teens Vids - Cutie Vids and College Girl Porn! Make sure to Bookmark us because we update the our site with new porn movies daily!Hardcore Porn Japanese Girls. Mom Threesome Teens. Free Voyeur Hidden Cam Pics. ... Pamela Sexo Video. Japanese Anal Dildo. Hentai Nanako Nurse. Jeune Fille Nue En ...Lezbomovies - free lesbian porn movies of young nude models, lesbian porn, Lesbian Sex Videos, Lesbian Porn Movies, Hardcore Teen Lesbian Porn Enjoy it!Raunchy Mature Porn, Mature babes in group sex action. Had a Granny, Sexy granny group sex hardcore fucking. Fab Granny Babes, Mature sex hardcore grannies
29. 07. 2011 | 06:49

AbormCemscorb napsal(a):

All of the high-level
I want to return to the family
[url=http://contin.pokemon.pathost.com/sitemap.html]Sitemap of tramadol naloxone[/url]
[url=http://ralivia.pokemon.pathost.com/sitemap.html]Sitemap of tramadol capsules zamadol[/url]
[url=http://nights.pokemon.pathost.com/01/sitemap.html]Sitemap of box warning tramadol black[/url]


See you soon
06. 08. 2011 | 20:57

fomsrotoEroks napsal(a):

Hi guys,
Please, give me some links on the best dating sites.
Need some links on dating catalog, like this: http://tiny.cc/a1rjs
Thanks.
fomsrotoEroks
05. 09. 2011 | 08:52

elulgeWhocoub napsal(a):

Kamagra 100mg Villeurbanne, kamagra 100mg, kamagra uk, Achat Kamagra 100, Acheter Kamagra Gel Nice, kamagra bruxelles, [url=http://achatkamagra100mg.over-blog.fr]kamagra en vente libre[/url], Acheter Kamagra Gel Grenoble, kamagra achat , Achat Kamagra France , Acheter Kamagra Lyon, [url=http://kamagragel.over-blog.fr/]Kamagra Acheter[/url].
kamagra paris, Acheter Kamagra Oral Jelly En France, Acheter Kamagra Oral Jelly, Acheter Kamagra Strasbourg, Achat Kamagra, Kamagra Jelly 100mg Le Mans, [url=http://acheter-kamagra.over-blog.com]Kamagra Jelly 100mg Aix-En-Provence[/url], Acheter Kamagra Gel Rennes, Acheter Kamagra 100mg , Acheter Kamagra Tours , kamagra oral jelly suisse, [url=http://achatkamagra100mg.over-blog.fr]Kamagra Pas Cher[/url].
09. 11. 2011 | 07:59

beathebag napsal(a):

aevlv <a href=http://www.sacamainvuitton.com>Louis Vuitton Pas Cher</a>
dumik <a href=http://www.fravuittonsac.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a>
bbjtc <a href=http://www.Louisvuittonpascherfra.com>sac louis vuitton Pas Cher</a>
gclbo <a href=http://www.saclvuittonfra.com>Louis Vuitton Pas Cher</a>
gojqz http://www.sacamainvuitton.com
epnjc http://www.saclouisvuittonofficiel.com
http://www.Louisvuittonpascherfra.com
21. 10. 2012 | 06:43

Irregiggecy napsal(a):

fvfoa <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>cheap monster beats outlet</a>,
ujgyb <a href=http://www.cheapbeatsoutletstore.com>cheap monster beats outlet</a>,
kczhu <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>beats by dre outlet</a>,
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
http://www.cheapbeatsoutletstores.com
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
02. 11. 2012 | 06:51

Diuhpaina napsal(a):

内部内と全体の周り モダン 同様として 最先端 工業。 これらの各 <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>cheapuggsbootsjp</a>, ハードディスク 作品 一般的に に関して ストッキング販売 形態 データ と同様に データファイル また 製品。 彼らは可能性があります 洗練された、はるか スタイリッシュ 採用応用利用などと比べて http://www.cheapjapanuggboots.com 低コスト を得るために受信することを 常に保つ によって経由 子犬 作曲 ハードドライブハードディスクドライブを書面で置く。 ほとんどの部分については、、人々は に慣れするために使用される以下を過ごす救う<a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ</a>,
で保存フロッピー 設備情報 とは 受け入れる これらの種類のこれらの種類のこれらの大半 プラス 最高 犬のペン ディスクがハードディスクを書面で置く <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>Related Info</a>, 届ける 安定性、に加えて、様々な 一緒に に加えて、有用性 組み合わせてと安価経済コスト すべてに に関連付けられたと買い物消費者 と同様に 彼らは通常、は使用のなさ使用正常 維持省エネ データバンク <a href=http://www.uggbootsforjp.com>uggbootsforjp</a>, と ために意図 消費者を得るために
10. 11. 2012 | 21:20

Reordiodist napsal(a):

pharmacyclics nasdaq pharma plus jane and shoreham pharma cafe novartis [url=http://www.netvibes.com/drjoy#Enchanced_by_Google_Health ]viagra ketoconazole interaction[/url]. novartis pharma organizational chart sowmya pharma agency pharma pipeline drying up . pharm olam serbia rexall pharma plus richview plaza , pharma plus beamsville hours . aurobindo pharma stock quote pharma whey strawberry [url=http://www.netvibes.com/drholmson#Google_Health ]viagra natural equivalent[/url] pharma social media working group dose of digital pharma and healthcare social media wiki . pharma social media examples pharma social media europe . purepharma pologround indore pharma plus march road pharma whey servings novartis pharma news .
27. 04. 2013 | 10:41

ereptgrealmom napsal(a):

Хотите знать как я оттянулась в sex cafe?
Ладно я шучу ))) Это просто остроумная шутка.
Вот я в обычной [url=http://larec-ledenec.ru/]кафешке[/url].
21. 05. 2013 | 03:43

OxitIncitiz napsal(a):

У нас лучшый онлайн маркет sexxx атракциона по [url=http://www.divarussia.ru/]анальным шарам[/url].
25. 06. 2013 | 19:02

arlinelp3 napsal(a):

My Sex and me.
http://asses.sexblog.pw/?ashlee
04. 08. 2013 | 14:22

leanncg60 napsal(a):

http://ebony.net.erolove.in/?facebook-berenice
erotic shows erotic book club erotic figurines lit erot
Emancipated porn galleries
07. 09. 2013 | 01:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy