Vítězství bez fanfár

24. 06. 2010 | 15:23
Přečteno 81352 krát
Při hlubším hodnocení výsledku voleb do sněmovny jsem si dal tři týdny odstupu. Pročetl jsem desítky článků a mohl o věcech v klidu uvažovat. Přitom jsem odmítl uskutečnit desítky rozhovorů v médiích. Právě proto, aby můj názor byl dostatečně vyzrálý, byl ucelený a nemohl být snadno dezinterpretován. Přiznám se, že z analýz výsledků voleb, které jsem četl, mně připadal nejbližší realitě článek, zveřejněný (a to je smutné) v Haló novinách. Četl jsem i zajímavé jiné analýzy, které se soustřeďují na jevy alespoň – podle mého názoru – méně podstatné až nepodstatné a nemají odvahu nebo nejsou schopny nazvat věci pravým jménem.

Neužitečná výhra
Sociální demokracie ve volbách zvítězila. To je pro ni pozitivní zpráva. Negativní ovšem je, že toto vítězství ČSSD je před druhou stranou těsné a v souhrnu tři pravicové strany – ODS, TOP 09 a Věci veřejné – získaly ve sněmovně neuvěřitelných 118 mandátů. V proběhlých volbách byl zaznamenán jeden mimořádně zajímavý jev. Všechny tradiční strany výrazně (jen komunisté jako strana protestu mírně) oslabily oproti volbám před 4 lety: ODS o 15%, ČSSD o 10%, KDU-ČSL ani Strana zelených se nedostaly přes 5% odevzdaných hlasů a nejsou tak již v nově zvolené sněmovně zastoupeny. Lidé hledali změnu, to jsme věděli dlouho před volbami ze sociologických průzkumů.

Po pečlivé sociologické analýze jsme od závěru minulého roku věděli (a každý měsíc jsme si věci ověřovali), že v naprosté většině jevů, které působí na konečný volební výsledek stran, lidé vnímali ČSSD jako kompetentnější stranu nežli ODS. S jedinou významnou výjimkou, a tou bylo řešení problémů schodků státního rozpočtu a veřejného dluhu. Nejpozději od počátku roku měla ČSSD ve všech svých sděleních zcela důsledně ukazovat nekompetentnost poslední vlády pravice. Tedy vlády Topolánka, Kalouska a Nečase, pokud jde o deficit státního rozpočtu. Od začátku roku jsme se měli soustředit právě na toto téma. Kolik procent voličů na konci května vědělo, že více než třetina deficitu veřejných rozpočtů byla vytvořena v letech 2007 až 2009, tedy vládou pravice:

- roky 2007 až 2009: 420 mld. Kč schodku vč. vyplýtvaných 146 mld. Kč rozpočtových rezerv vytvořených sociálně demokratickou vládou
- roky 2008 a 2009: 286 mld. Kč schodku státního rozpočtu
- rok 2009: 225 mld. Kč.

Řecká karta pravice
Intuitivně jsem cítil, žádal jsem po volebním štábu, aby se této problematice věnoval, ale zřejmě ne dost důrazně. Naši zahraniční poradci, se zkušenostmi vedení desítek volebních kampaní přicházeli s doporučeními dobrých dílčích kroků v tomto směru (např. 4 artikuly rozpočtové politiky), ale ne s několikaměsíční strategií věnované deficitu a jeho řešení vedené až do voleb a vrcholící argumentačně ve dvou posledních týdnech před volbami. Tuto strategii naopak velmi dobře, zcela cynicky rozpracovala ODS a v koordinaci minimálně s TOP 09 a zejména s některými ke všemu ochotnými médii (MFD, LN a HN) ji důsledně uplatňovala. Cílem bylo neustálým opakováním vytvořit dojem naprosté rozpočtové neodpovědnosti, nekompetentnosti a vlastně nebezpečnosti návrhů sociální demokracie pro stát. V posledním měsíci před volbami média situaci hysterizovala řeckou kartou.

I veřejnoprávní média (zejména OVM), ale i další diskusní pořady v televizi i v rozhlase, neustále toto téma rozvíjely. Slabost odborného zázemí sociální demokracie se projevila právě v této otázce. Toto odborné zázemí – především Jiří Havel – produkovalo výborné pozitivní ekonomické programové dokumenty. Ale zejména v závěru volební kampaně, především tištěná média vlastně odsabotovala zveřejnění inovovaného výtečného zásadního ekonomického programového materiálu. Potřebovali bychom však širší odborné zázemí v ekonomice, nežli byli dva či tři lidé.

My jsme však potřebovali nejen pozitivní programová sdělení, ale zejména argumentaci dokazující nekompetentnost bývalé pravicové vlády. Prostě Řecko bylo pro pravici manou nebeskou. Hrozba státního bankrotu hysterizovaná médii všechna další sociální demokracií výborně rozehraná volební témata prakticky překryla a eliminovala (boj s korupcí, řešení zdravotnictví, boj s nezaměstnaností), podobně jako když v mariáši trumfové eso v posledním „štychu“ přebije jiné vysoké karty.

Brutální tlak médií
V každé západoevropské zemi existuje v médiích převaha pravicových médií, a to zejména v tištěných médiích. Není to však převaha dramatická. Veřejnoprávní média jsou ale v západní Evropě přísně politicky vyvážená.

V naší zemi není však žádné (!) médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo. Naopak část médií, a to těch nejvlivnějších, které čte dost potenciálních voličů sociální demokracie (Blesk a MFD), nenapsalo v posledních pěti letech o ČSSD a mně osobně jako předsedovi ČSSD nic pozitivního. To říkám velmi eufemisticky. Vlastně to byla každodenní štvanice vedená především vůči mně osobně, zejména v posledním roce a čtvrt. V podvědomí české veřejnosti se působením médií vytvářel dojem, že volit ČSSD je něco zcela nepatřičného. A osobní útoky na mě neměly hranice a vlastně kontinuálně pokračovaly i po volbách. Jako bych byl vůdcem Dělnické strany a ne předákem sociální demokracie. A veřejnost byla každodenně masírována, že hrozí spojení ČSSD a komunistů a návrat normalizačního režimu.

Cíl: odtlačit voliče od ČSSD
Cíl byl jednoduchý a znali jsme jej dlouhé týdny před volbami. Nejpozději od odchodu M. Topolánka z vedení ODS bylo zřejmé, že tato strana rezignovala na pozitivní volební kampaň, na své volební vítězství. A že jim půjde jenom o destrukci volebních šancí ČSSD. Šlo o to, aby se v médiích neustále vytvářeným tlakem podařilo od ČSSD odtlačit část jejich voličů k jiným politickým stranám. A část voličů ČSSD natolik znechutit a znejistit, aby zůstali doma. Nikdy bych nevěřil, že část veřejnosti si nechá v demokratické zemi takto vymýt mozky. Za starého režimu bylo vymývání mozků jaksi z donucení, teď bylo dobrovolné. Co je ještě smutnější a zcela v práci médií ostudné, je, že jakýmsi viníkem štvanice na sociální demokracii (a mě osobně) byla prý ČSSD samotná. Její údajná vulgarita, agresivita a lži. Jako by to byli sociální demokraté, kdo napadali mítinky jiných politických stran. A jako by sociální demokraté ve své inzerci nabádali své odpůrce, přijďte na nás útočit na naše předvolební akce.

A snažit se ve volební kampani sdělit, co má ve svém programu pravice, to byla ze strany ČSSD prý lež a agresivita. Dnes je řada voličů TOP 09 a zejména Věcí veřejných překvapena, co chystá budoucí pravicová vláda. Nemálo pravicových studentů jistě „uvítá“ zavedení školného… Podle analýz, které jsme si dělali ještě před volbami, zhruba třetinu voličů strany Šloufa a Zemana tvoří bývalí a tedy i potenciální voliči ČSSD (to je nejméně cca 1,5% ztráta). Zhruba pětina voličů Věcí veřejných, tedy více než 2%, tvoří bývalí voliči ČSSD. A odhadem nejméně 1,5% voličů uprchlo od ČSSD ke straně J. Bobošíkové. Celkem tedy – a to není přehnaný odhad - k těmto třem stranám přeběhlo nejméně 5 možná 7% potenciálních voličů ČSSD. A podle mého odhadu 6 až 8% potenciálních voličů ČSSD zůstalo doma.

Šloufova a Zemanova strana
Jak řekl M. Topolánek trefně na své přednášce Americké obchodní komory tři a půl měsíce před volbami, projekt SPOZ vznikl, aby poškodil ČSSD, odebral jí hlasy ve volbách. S tím, že cena za to bude pro ODS prý velice vysoká. Není těžké odhadnout, o co šlo. V případě, že by se SPOZ dostala ve volbách do sněmovny (a odebrala hlasy ČSSD), cenou za to by byl prezidentský úřad pro M. Zemana. Desítky milionů korun do volební kampaně, které zajistil M. Šlouf své straně, jsou něčím neobvyklým u neparlamentní strany. Kde se asi vzaly tyto peníze? Dovolím si tvrdit, že přišly od zájmových skupin, které měly interes na tom, aby ČSSD nesestavila vládu. Je jich velmi dlouhý seznam. Naznačím na jiném místě, které jsou nejvýznamnější z nich. Budoucí pravicová vláda, ostatně to již naznačuje ve zcela jasných konturách, bude představovat neuvěřitelné spojení významné části velkého byznysu a politických byznysmenů (Bárta, Kalousek, Šnajdr ad.). Jsou to zkrátka peníze asi tak stejně „čisté“ jako Bakalovy miliony rozdané třem pravicovým stranám. Ale zpět k Zemanovi. Miloš je skvělý vytvářeč mýtů. Proto je potřeba připomenout, že tento bývalý velký muž české politiky měl „zásadní“, spíše však zcela osobní spory se čtyřmi předsedy ČSSD (Horákem, Špidlou, Grossem a nakonec i se mnou).

ČSSD pro něj byla jen nástrojem, hračkou, se kterou si dopřával prostřednictvím svých (naštěstí dnes již značně menšího počtu) přátel pohrávat. Dostal ji několikrát na pokraj propasti:

- tou první věcí byl nešťastný podpis M. Zemana pod smlouvou s advokátem Altnerem. Neuvěřitelně (vůči ČSSD) nerovnoprávné podmínky této smlouvy podepsané M. Zemanem zavlekly stranu do více než deset let trvajících právních sporů s Altnerem. Dnes už z celé řady soudních sporů v této kauze zbývá jediný. Před několikerými volbami se Altner připomněl, aby škodil sociální demokracii. Dovoluji si tvrdit, že pokud bychom nezměnili po sjezdu strany v roce 2007 na právním poli v této cause přístup z pasivního na aktivní, měla by dnes sociální demokracie velmi vážné problémy;
- v roce 2000 v krajských a senátních volbách, které skončily zcela katastrofálně (ještě méně úspěšné byly jen tytéž volby o čtyři roky později). Po této trapné porážce neměl sílu z politiky odejít;
- po zhudlařené prezidentské volbě, ostatně i jím hloupě přetaktizované, když „jeho“ lidé nejprve odstranili ze soutěže v rámci primárních voleb v ČSSD středovými stranami nejvolitelnějšího muže O. Motejla a později v prvém kole prezidentské volby ministra J. Bureše. Jeho lidé to udělali tak vyzývavě, a tak nestoudně, že to představovalo políček tehdejšímu vedení ČSSD. Jen Ježíš Kristus by po takové facce ještě nastavil druhou tvář. Co však měly obě strany sporu v ČSSD udělat před prezidentskou volbou, byla jasná domluva, že M. Zeman půjde do všech kol a voleb prezidentské volby tak, jako V. Klaus. Pokud by to M. Zeman udělal – a bylo to jen jeho rozhodnutí – strana by nebyla rozdělena a on by velmi pravděpodobně zvítězil a stal se prezidentem;
- po prezidentské volbě v roce 2003 následovala odvetná drobná gerila Zemanovců v ČSSD. Až se jim podařilo stranu dotlačit na politické dno, neboť voliči nemilují rozhádané strany. Výsledek ČSSD dosažený v evropských volbách v červnu 2004, 8,8% odevzdaných hlasů, si může přičíst na svůj vrub M. Zeman;
- v roce 2006 se M. Zeman sice zapojil do volební kampaně před sněmovními volbami, ale zcela výběrově a dokonce útočil několik týdnů před volbami na přední lídry strany (Sobotku a Zaorálka). Nebylo jeho zásluhou, že se podařilo alespoň na zhruba rok v období let 2005-6 potlačit jeho neuhasitelnou žízeň po pomstě (ve svých vzpomínkách, které začnu zřejmě ve velmi krátké době psát, zveřejním detaily všech jeho požadavků z té doby, které jsem pro jejich nestoudnost nikdy nerealizoval);
- v lednu 2007 Zeman se Šloufem přesvědčili své stoupence Melčáka a Pohanku, aby umožnili vznik a fungování Topolánkovy vlády. Nebylo věrnějších poslanců vládní koalice, nežli tito dva poslanci čtvrté koaliční strany: Zemanovy partaje. Za protilidové zákony prosazené pravicovou vládou nese i on odpovědnost. Slepá nenávist vůči ČSSD provází M. Zemana přes sedm let a také obsedantní touha být zvolen do úřadu hlavy státu. To M. Šlouf je mnohem praktičtější, tomu jde jen o byznys. A těch nemnoho stoupenců M. Zemana v ČSSD slepě i dnes opakuje, co chce M. Šlouf.

Odstoupení celého vedení ČSSD, jak to říkají nahlas V. Dryml a J. Foldyna. A pak by se mohla vytvořit situace k návratu starých osvědčených kádrů M. Zemana a jeho samotného do ČSSD. To zatím nemají odvahu říkat nahlas ani jeho výše uvedení dva předskokani. I na základě vlastních zkušeností jsem přesvědčen, že dohoda s M. Zemanem je možná pouze za předpokladu splnění všech jím vedení sociální demokracie nadiktovaných podmínek. Nepředpokládám, že se najdou v blízkém budoucnu tak submisivní vůdci sociální demokracie, kteří by chtěli být marionetami v rukou M. Zemana. Zajímavé by bylo se dozvědět, jakou roli hrál M. Zeman a jeho blízcí (mezi ně konečně patří i předseda ÚS Rychetský) při zrušení říjnových voleb podáním zemanovského poslance Melčáka. Připomínám, že Ústavní soud tehdy bezprecedentně zrušil ústavní zákon, který ukončil předčasně volební období a zabránil tak výraznému vítězství ČSSD.

Věci veřejné
M. Topolánek v už jednou připomenutém projevu na Americké obchodní komoře charakterizoval Věci veřejné jako „mafiánský projekt pražské ODS“. Podnikatelsky, tedy manažersky, organizačně a zejména marketingově skvěle připravený projekt jsme zcela podcenili. Stejně tak i já osobně jsem podcenil potenciál R. Johna. Ten se osvědčil – ovšem v situaci zcela blahovolných médií – jako brilantní, přitom nestoudný a demagogický populista. Je zajímavé, že se nikdo z investigativních žurnalistů nezabýval jeho působením v TV Nova, zj. zavedenou korupční praxí jeho pořadu „Na vlastní oči“ (to, že to nezajímalo pravicové noviny, mě nepřekvapuje, nechápu však proč „to“ nezajímalo volební štáb v Lidovém domě). Causu podobnou cause časopisu VZP – předraženého o stovky milionů – by nepřežil politicky nikdo z jeho konkurentů. Ty největší nehoráznosti, které sděloval veřejnosti prostřednictvím médií, byly přijímány jako zlatá slova nasvědčující o politické genialitě. S vidinou pravicové koalice tak česká média i největší hlouposti z jeho úst tolerovala.

Úžasné je jeho nedávné vyjádření, kdy debatu v rámci pravicové koalice o stavebním spoření, o jeho velkém osekání uzavřel slovy, že je potřeba ty peníze dát občanům (i bankám – to už ovšem nedodal) jinak. Např. prodejem státních dluhopisů přímo občanům. Pan předseda jaksi zapomíná, že je to jiná skupina příjemců. Stavební spoření má být určeno lidem, kteří si spoří na byt či jeho modernizaci nebo vybavení. Tedy spíše mladým či mladším lidem ze střední a nižší střední vrstvy. Na koupi státních dluhopisů se zvýhodněným kuponem budou profitovat lidé z nejvyšších příjmových vrstev. Ignorance, nekompetentnost, demagogie a asociálnost, tak lze charakterizovat jeho intelektuální výkon. Nechápu, proč koalice nechce jít cestou zvýhodnění stavebního spoření podle účelu. Zkrátka ten, kdo by využil naspořené peníze na bytové účely, by dostal až např. do roka po ukončení spoření jednorázově finanční podporu státu. Pokud by uspořené peníze použil např. na koupi auta, nedostal by, kromě běžného úroku, žádnou finanční podporu státu.

VV dokázaly skloubit velmi zajímavý potenciál novosti, neotřelosti (erotické fotografie několika pohledných kandidátek) a své kampaně proti dinousaurům jako volání po společenské změně, po níž dvě třetiny české veřejnosti touží. Ucelený program tato strana nemá, voliče levice dokázala oslovit rádoby rovnostářským, sociálně vnímavým jazykem a okouzlující osobností R. Johna. VV podpoří – a o tom vůbec nepochybuji – všechny pravicové reformy bez mrknutí oka.

Komunisté
Stále více i jim samotným muselo být jasné, že jejich volební výsledek je na klesající trajektorii. V nastalé konstelaci politických sil dojde bezpochyby k frontálnímu útoku pravice na zbývající politické pozice KSČM. Pravice je před volbami nepovažovala vůbec za nebezpečné, proto si jich prakticky nikdo nevšímal. Ani z pravicových stran, ani z médií. Jsou to již druhé volby, ve kterých komunisté nedokázali sociální demokracii vyjádřit nejzákladnější lidskou, ani politickou solidaritu při těžkých útocích na ní (vajíčkové útoky loni, brutální útoky médií letos atd.). Bláhově se zřejmě domnívali, že jsou schopni získat silně levicově uvažující voliče ČSSD. Byla to zcela chybná úvaha. Přidali se tak jakoby se zadostiučiněním k útokům médií a pravice vůči ČSSD. Nikdo z nich je za to nepochválil… Lze nyní naopak očekávat těžké útoky pravice na komunisty. A je otázka, kde se tyto útoky zastaví.

Osobně nejsem příznivcem neproduktivního antikomunismu. Komunistická strana by jistě české levici nejvíce prospěla svou transformací v radikálně socialistickou stranu, podle konceptu, který jsem jim doporučoval již před pěti lety. Ten problém nevolitelnosti ČSSD pro určité části středních vrstev je právě proto, že komunisté stále představují více kontinuity se starorežimní KSČ, nežli diskontinuity s ní. Podle sociologických průzkumů by třetina voličů ČSSD nikdy sociální demokracii nevolila, pokud by ČSSD s KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni. Naivní představy některých lidí (L. Jelínek) o tom, že je nutné „mluvit“ se stranami pravice a mít pružnější program (vlastně zásadně zrevidovat svůj sociální program) je cestou do pekel. Znamenalo by to vyklidit prostor pro novou levicovou stranu.

Faktor změny – nové politické strany
Po zcela skandálních rozhodnutích Ústavního soudu ve věci zrušení voleb loni v říjnu voliči začali ve velké míře hledat alternativu k dosavadním parlamentním stranám. Pokud jde o TOP 09, spiritus agens celého jejich projektu je M. Kalousek, což zcela nepochybně není žádný homo novus české politiky. Tak nebo onak byl tento politik zapojen do všech polistopadových vládních administrativ, a to s výjimkou doby opoziční smlouvy. Tehdy byl ovšem lidoveckým poslancem a v poněkud chaotické době opoziční smlouvy, ve které sociálně demokratická vláda byla nucena získávat podporu pro své návrhy, poslancem významným. Nicméně politická reinkarnace a metoda politického přeběhlictví (Parkanová, Schwarzenberg ad.) zabrala. O Zemanovcích jsem již psal, o Věcech veřejných rovněž. Zajímavým seskupením byla rovněž Suverenita, která sice neprošla branami poslanecké sněmovny, ale dosáhla více, nežli se očekávalo.

Útok na předsedu
To, že pravice a s ní spojená média použijí na mě stejné taktiky každodenního presinku, brutálních útoků osobních (a na mou rodinu) a lží, jsme věděli. Věděl to i Ústřední volební štáb. ČSSD se bohužel příliš nepodařilo nalézt účinnou protizbraň. Škoda, že naši zahraniční poradci nenalezli ze svých bohatých zkušeností z desítek volebních kampaní, u nichž asistovali, analogickou situaci z minulosti v jiné zemi. Anebo to volební štáb v Lidovém domě nedokázal realizovat. Možná, že účinná protizbraň na soustředěnou osobní negativní kampaň ani neexistuje. Mým zřejmě největším skandálem před těmito volbami byly botičky od Diora za 1700,- Kč. Jiné mé „zločiny“ se neprokázaly.

Dominantním faktorem kampaně před těmito sněmovními volbami byla média. Nevzpomínám si, že by se o mně některé z médií za poslední rok a půl vyjádřilo pozitivně nebo alespoň neutrálně. Neustálé zpochybňování mé osoby, podprahové i brutální osobní útoky a lži, vyvolávání nenávisti. Byl tak zcela systematicky destruován můj obraz ve veřejnosti, na druhé straně neustálé zdůrazňování toho, že jsem fakticky jistým příštím premiérem, nutně negativně ovlivnilo konečný volební výsledek ČSSD. Udržet se za této situace na žebříčku popularity vysoko se rovnalo zázraku. Lidé tak dostávali poselství: nechoďte k volbám anebo volte někoho jiného nežli ČSSD, nejlépe pak menší politickou stranu. Neboť ČSSD a Jiří Paroubek jsou připraveni přivést republiku na cestu Řecka, ke státnímu bankrotu. Ta emoce přerostla v posledních čtrnácti dnech před volbami v hysterii a téma státního bankrotu překrylo všechna témata ostatní, na něž jsme v programové debatě spoléhali.

Pojem svobody
Česká pravice a pravicová média ráda mluví o svobodě. Ale představuje si jí po svém. Vůči ČSSD bylo dovoleno vše. Pět týdnů před volbami začal politický soupeř prostřednictvím skupinek antidemonstrantů napadat naše mítinky. Hozená láhev plná utopenců na sociálně demokratickém mítinku v Kladně mohla v tisícihlavém davu způsobit vážné zranění nebo dokonce zabití. Mimochodem, láhev s utopenci dopadla na rozevřený deštník, který pět minut před jejím dopadem držela má žena. Nemělo smysl pokračovat v centrálních mítincích, které by přecházely v gerilové boje a to by zcela překrylo jiná, programová témata voleb. Nemohli jsme jít cestou každodenní konfrontace na našich akcích. To by bylo jen další potravou pro pravicová média proti ČSSD. Je otázka, zda je možné mluvit o plné svobodě v zemi, pokud je (nejsilnější) politické straně bráněno svobodně pořádat její mítinky.

Zájmové skupiny proti ČSSD
Ten oboustranný tlak v médiích měl určité důvody. Myslím, že pokud politici musí prokazovat každoročně své příjmy, měla by tak učinit i média. V zásadě by stačila jen tištěná média, deníky. Bylo by to zajímavé pro ozdravení a čistotu demokracie v naší zemi. Vítězství sociální demokracie ve volbách si nepřály:

- finanční skupiny, které mají zájem, aby jejich penzijní fondy (pravice prosazuje opt-out, což umožní privátním penzijním fondům disponovat během příštích dvaceti let stamiliardami korun);
- farmaceutické firmy, které nemají zájem na šetření v lékové oblasti a naopak mají zájem zvyšovat spoluúčast pacientů jako zdroj financí kryjící každoroční nárůsty výdajů na léky;
- firmy, které mají zájem na uskutečnění ekologické superzakázky za 110 mld. Kč a v zásadě mají celou „věc“ zorchestrovanou (je potřeba připomenout, že odborné odhady nákladů, za které se dají ekologické zátěže vyřešit, se pohybují mezi 45 a 50 mld. Kč;
- lobby firem, které se chtějí přiživit na správě a prodeji církevního majetku po jeho odblokování;
- uhlobaron Bakala, který využil proti ČSSD všech možností („jeho“ Hospodářské noviny napadaly ČSSD velmi důsledně, šlo o byznys – případ 44 tisíc bytů OKD bude novou vládou pravice řešen v zásadě v jeho prospěch. To pro jeho firmy bude znamenat bendit v řádech desítek miliard korun.

A jaké byly slabiny ČSSD?
Sociální demokracie, i když vyhrála volby do sněmovny, nebude ve vládě. Pravicoví publicisté rádi píší o nízkém koaličním potenciálu ČSSD. Je to nesmysl, prostě proto, že česká pravice á priori nemá zájem o spolupráci s ČSSD. Prostě proto, že programy ČSSD a stran české pravice, jsou nekompatibilní, neslučitelné. Je to celkem přirozené. V západní Evropě jsou spíše výjimečné situace, kdy spolu dvě hlavní politické strany, tedy strany levice a strany pravice v té které zemi, spolupracují na vládní úrovni (Německo, Rakousko v posledním desetiletí).

Po mém odchodu z funkce předsedy ČSSD někteří lidé v této straně začali fabulovat o tom, že volební výsledek ČSSD ovlivnil např. „bojkot“ médií (jen tak mimochodem, nešlo o mé osobní rozhodnutí, ale o kolektivní rozhodnutí stranických lídrů kandidátek krajů, jako reakce na štvavou kampaň MFD, LN a HN předcházejících fyzickému útoku na B. Sobotku a dalším útokům) či můj údajný nevýkon ve dvou závěrečných televizních duelech a rozhlasové debatě s lídrem ODS Nečasem. Po prvé debatě podle sociologické analýzy 57% diváků, kteří duel viděli, považovalo za vítěze duelu na TV Prima mě a 43% P. Nečase. A z diváků, kteří debatu v TV Prima viděli, u 42% respondentů přispěla k tomu, aby ve volbách podpořili ČSSD a jen 22% se rozhodlo pro podporu ODS. V dalších dvou diskuzích jsme si průzkum veřejného mínění již nepořizovali, ale dokonce ani pravicová média nemohla P. Nečase vyhlásit vítězem diskuzních duelů. Co bylo ovšem zajímavé, je to, že mezi lidmi, kteří nesledovali diskuzi Paroubek – Nečas na TV Prima a byli dotázáni, představa o vítězi duelu byla přímo opačná. To nás mohlo varovat o změně společenské atmosféry v zemi.

Hysterie kolem Řecka a údajného státního bankrotu, trvalá štvanice médií vůči ČSSD a mně osobně, to byly rozhodující faktory, které ovlivnily konečnou úroveň volebního výsledku této strany. I kdyby ČSSD měla svou volební kampaň obratněji připravenu na eliminaci „řeckého problému“, tedy již od počátku roku a s gradací v závěru kampaně, nemohla by – podle mého názoru – eliminovat plně útoky pravicových médií. Není nepodstatná ani únava občanů ze stran politického establishmentu, vytvářená medií, která vynesla do popředí dva ve sněmovně nové subjekty, a zcela zatratila dva dosavadní. K posílení pozice ČSSD je také potřeba silné ODS. Při oslabení ODS řada voličů ČSSD prostě nevolila sociální demokracii a po nabádání ze všech stran volila menší politické strany či zůstala doma.

Volební výsledek ČSSD je sice vítězstvím, ale konečné rozdělení mandátů neumožňuje sestavit sociálně demokratickou vládu. V sociální demokracii je celá řada problémů, které je teď možné – ihned po podzimních volbách – řešit a nezavírat před nimi oči (což nebyl tak úplně můj případ, problémy jsem si plně uvědomoval, ale v posledních dvou letech téměř nepřetržité volební kampaně nebylo možné věnovat více času jejich odstranění). Upřímně, mezi funkcionáři ČSSD na krajské a okresní úrovni o jejich řešení ani příliš velký zájem není. A které věci je tedy nezbytné řešit:

- odborné zázemí v Lidovém domě je v naprosté většině oblastí nedostatečné, část stínových ministrů s ním nespolupracovala vůbec či jen málo, nepodílela se na jeho vytváření. Programové výstupy strany v posledních týdnech před volbami musel v průběhu kampaně často koncipovat volební štáb a (honorární) poradci v mém nejbližším okolí. Přesto se podařilo vytvořit velmi dobré programové dokumenty, nejkonkrétnější ze všech politických stran;
- velká pasivita členů a funkcionářů, zejména u funkcionářů ČSSD (včetně řady členů stínové vlády), jejich neochota osobního nasazení, angažování, např. na volebních akcích, až na výjimky na sociálně demokratických předvolebních akcích rozdávaly předvolební materiály ČSSD placené hostesky; malý zájem našich členů např. o vnitrostranické diskuze o programu – v diskuzi o programu se téměř neobjevovaly nové náměty z členské základny či od členů;
- nedostatek idealizmu mezi funkcionáři strany;
- nezájem podstatné části členů o modernizační projekt; máme většinou modernizačních týmů přesně formulované cíle v jednotlivých oblastech, zejména v práci s mladou generací a střední třídou – je potřeba po nezbytné revizi a aktualizaci nástrojů projekt modernizace ČSSD důsledně uplatnit celý, teď již možná členové ČSSD samotní budou chápat nutnost jeho prosazení;
- malá prostupnost stranických struktur a organizační decentralizace ČSSD. Lídr strany prakticky nemůže ovlivnit složení volebních kandidátek, nemá možnost dát „divokou kartu“ na volitelné místo na kandidátce atraktivnímu kandidátovi, ba dokonce ani, pokud se jedná o krajské lídry. TOP 09 a zejména Věci veřejné – nesvázané stranickou hierarchií – mohly nasadit na kandidátky zajímavé mladé a mladší tváře, a to i na čelo kandidátky (otázkou samozřejmě je, jaká bude jejich reálná politická využitelnost a výkon) – pokud VV v souvislosti se mnou mluvily o dinosaurech, ony byly tyranosaurem, představovaly však pro voliče (optickou) změnu. Pospávající kníže a hezká děvčata, to byly hlavní trumfy marketingu pravice;
- neschopnost většiny krajských lídrů v TV diskuzích, kdy zejména řada krajských lídrů malých strany byla o třídu lepší.

Závěr
Odešel jsem z funkce předsedy ČSSD po pěti letech velmi tvrdé práce a mimořádného osobního nasazení. ČSSD je – přes zklamání z volebního výsledku – nejsilnější stranou ve sněmovně. V době mého příchodu měla ČSSD sedm senátorů, dnes jich má dvacet devět a má po podzimních volbách reálnou šanci být nejsilnější stranou v senátu (ve volbách neobhajuje žádný mandát, může tedy jen získat; při dobré strategii může získat kolem deseti mandátů anebo dokonce absolutní většinu v senátu).

Pokud jde o kraje, sociální demokracie v nich nikdy předtím nebyla v zastupitelstvech příliš silná. Dnes ovládá ČSSD třináct zastupitelstev ze čtrnácti (tedy s výjimkou Prahy).

Ze dvou poslanců EP vzrostlo zastoupení ČSSD na sedm. Vliv a politický potenciál sociální demokracie ve Straně evropských socialistů (PES) vzrostl velmi významně, proto se jí podařilo získat pozici místopředsedy Evropského parlamentu.

Po čtyři roky bude v republice vládnout pravicová vláda, což dává sociální demokracii jisté politické možnosti. Získat pozice v senátu a alespoň blokovat či komplikovat některé asociální návrhy nové vlády. Na úrovni krajů pak očekávaná asociální opatření vlády P. Nečase dají možnost udržet politické pozice sociální demokracie a vytvořit tak dobré východisko k vítězství ve volbách za čtyři roky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Hele ho kluka ušatýho.

Jak to jde?
24. 06. 2010 | 15:26

Rumcajs napsal(a):

Tak jsem si dal aktualizaci a tohle na mě vybaflo.
Normálně jsem se rozklepal jak vlk před Rumcajsem.

Tohle mi už Jirko nedělej !

P.S.
Doufám že mi promineš, že to nebudu číst, ale dneska na ty tvoje bláboly nemám náladu.
24. 06. 2010 | 15:33

neo napsal(a):

jojo i botičky od Diora dokázaly své. A poté co vaše paní prohlásila, že to byl dárek z Řecka, tak se dalo čekat, že si to lidé nenechají líbit.

Řecko bankrotuje a socialistovi kdesi v česku rozmařilí řekové posílají boty od Diora.

Ale nebyly to jen boty, byly to drahé večeře, obleky, kabelky a výkřiky typu : Kdo z vás to má !!! ???

Také vaše veřejně proklamovaná spolupráce s komunistickou stranou, která tu po 40 let drancovala zemi, kradla lidem majetek a vyháněla je z domovů,vám neprospěla.

Nakonec ani 13 tý důchod nebyl moc platný.

Házet vinu na média? Kde nic neni ani smrt nebere, takže kdybyste se pane Paroubku choval jinak, určitě by o vás média nepsala takovým způsobem.

Ani vítězství v kategorii papaláš roku vám na kráse moc nepřidalo.
24. 06. 2010 | 15:38

Vaněk napsal(a):

Vás, pane Paroubku, jednoznačně řadím mezi deprivanty, viz. kniha pana F. Koukolíka: Vzpoura deprivantů. Jste pro tuto zemi velmi nebezpečný člověk, byť sám pro sebe Vás ozančuji za Spartičkáře (ten, co rozhodoval o tom, kdo bude prodávat Sparty v měkkém nebo ve tvrdém obalu).
24. 06. 2010 | 15:39

Charlie napsal(a):

pane Paroubku

bojem proti poplatkům 30Kč u lékaře a příspěvkem 2400Kč jste degradovali své voliče na primitivní "socky".
Přitom šlo o mnohem víc !!

Vždyť tehdy v krajských volbách šlo o něco víc než jen o těch 30Kč. Šlo o aroganci s jakou se např. privatizovali středočeské nemocnice a mnoho dalších příkladů arogance moci.
Sami jste hloupě vtiskli tzv.pravici do ruky klacek na mlácení. A to je další důvod proč tam Vy a další kolem Vás nemají co pohledávat.
24. 06. 2010 | 15:41

bigjirka napsal(a):

Můžou za to všichni, jen ne Paroubek.
24. 06. 2010 | 15:42

Charlie napsal(a):

opr.
....privatizovaly.....
24. 06. 2010 | 15:43

Michal Macek napsal(a):

zdravim

tak prej vam chce altner nechat obstavit majetek a lidak :)))
24. 06. 2010 | 15:45

bestof napsal(a):

škoda, že je to tak (sice obsažné, ale) ..dlouhé....Už vidím ty komentáře ve stylu nejnižší úrovně.
Na druhou stranu - to asi novináři budou odborně rozebírat. A to byl asi cíl.
Souhlas s negativním nastavením médií vůči ČSSD a Paroubkovi extra.
To, co tímto v národu vybudovali, je srovnatelné s asociacema na KSČ.
Kdo si při vyslovení jména Paroubek hlasitě neodplivne - je chudákem, ubožákem a naprosto odepsaným jedincem....
24. 06. 2010 | 15:47

Íng. E. Valášková napsal(a):

Vážený pane Paroubku!
Plně s Vámi souhlasím! Skoro za všechno mohou úplatná media, která Vás úplně v očích spousty lidí znemožnila. Svůj podíl viny má ale také p. Tvrdík. divím se Vám, že jste si nevšiml, že je jednoduše neschopný. Bohužel proti Vám se postavil i p. Zeman, podporováný Šloufem a ruskou lobby. P. Zeman je charakterově velmi špatným člověkem. Mlatil svou první ženu a syna dovedl k pokusu o sebevraždu. Pozor na něj. Nikdy nedá pokoj.
24. 06. 2010 | 15:47

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá, já už doufal, že je od něj pokoj, ale von se vtírá jak Opodeldok Švejkovi do kolen.

Paroubku, neotravuj, nech politiky a začni něco jiného. Třeba brzdaře u Kočkových houpaček.
24. 06. 2010 | 15:48

Frante napsal(a):

Jak jsi to soudruhu tenkrát myslel s tím, že "únor 48 je pro nás živou výzvou"?

http://www.pecina.cz/petice...
24. 06. 2010 | 15:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pane víte vůbec, že jste se mi kdysi cpal do facebůku. Jako polit sockom fanfaróna vás moc nemusím, ale jako normální idividuum můžete být docela fajň. Takže až zas konečně znormálníte, můžet se opět přihlásit. Uvidíme co se s tím dá dělat...
Veselé krizování, už bude zase
dobře...
http://wbgarden.com/wbgarde...
24. 06. 2010 | 15:50

martys napsal(a):

koukám na NEO se to drancování koumunistů projevilo extrémním způsobem.....evidentně mu vydrancovali hlavu
24. 06. 2010 | 15:51

hoven napsal(a):

paroubku, všechno si vsadil na většinu s ksčm. stupidní kampan o "obyčejných lidech", slovník jak z padesátých let. a hlavně...všem přidat, zdroje sou. tohle poslalo čssd do opozice.
24. 06. 2010 | 15:53

neo napsal(a):

martys:

martysku mě bylo 6 když komanči odtahli do věčných lovišť. A mám radost z toho, že lidé si zvolili pravicovou vládu se silným mandátem. Už nebude komunistická část sněmovny blokovat důležité reformy...
24. 06. 2010 | 15:57

*** napsal(a):

jako Poučení z krizového vývoje to není nejhorší, pane JPa. Otázkou je, zdy zbytek věrných to vůbec dokáže přelouskat a pochopit o čem píšete.
Chytit vlka není problém, to už se stalo jiným čímanům v politice, ale rozchodit to, na to už bývá obyčejná lavice ve sněmovně dost tvrdá. Budete si to pane JPa muset vytrpět až do konce. Příště se rozlučte i s tou lavicí....
***
24. 06. 2010 | 15:58

bestof napsal(a):

dovětek....
- pravicové strany před volbami i teď informují občany, jak se vším špatným zametou a jak to myslí doopravdy. Tak trochu sází na to, že jsme byli vychováváni na pohádkách. Bohužel nic není jenom černé a bílé... (Ale to snad ukáží další kauzy...)
- Jsem zvědavý, jak budou tyto pravicové strany postupně ubírat ze svých plánů a předsevzetí... Vodou na jejich mlýn by byly případné obstrukce ze strany ČSSD. To se (zdá se) zatím neděje . A je to rozumné. Je jednoduché si najít jasného nepřítele, který za všechno může a vše kazí... .
24. 06. 2010 | 16:01

REDCOOL napsal(a):

Po přečtení výše uvedených, paranoidních, blábolů mě napadlo pouze jediné - Proti všem!
24. 06. 2010 | 16:02

martys napsal(a):

neo:
já těm lidem tu vládu přeju.....:-))))) ani nevíš jak....naprosto a průzračně upřímně jim tu vládu přeju....a ty reformy taky.....a budu se smát až jim to dojde a budou muset strávit co si navařili.....

PS: až se někdy bojím jak mi ty moje prognozy v minulosti vycházely........doufám, že dneska se pletu....

PPS: a mimochodem obecně - kdo zažil jakýkoliv režim 6 let asi o něm moc neví a tudíž nemůže nic moc říct....
24. 06. 2010 | 16:03

martys napsal(a):

bestof:
blbé je ,že předvolební sliby nejsou "splatné", takže nám politici můžou naslibovat cokoliv bez toho aby byli nějak postiženi zato že nesplnili
24. 06. 2010 | 16:05

neo napsal(a):

martys:

taky lidem tu vládu přeju. Sám jsem si ji přál.

ad pps: Jistě, kdo nezažil období římské říše, nebo 2 světovou válku, tak ani nemá právo se vyjadřovat že?

btw: ty asi nemáš rodiče a prarodiče co?

jsi ze zkumavky?
24. 06. 2010 | 16:05

mig21 napsal(a):

Jiří Paroubek je jenom jeden a je nenahraditelný. ČSSD získá na popularitě jenom v boji s pravicí, za ideály socialistické internacionály, tedy 90% občanů.
24. 06. 2010 | 16:05

Korecký napsal(a):

Jiří nic nepochopil a snaží se svést vinu na druhé a nehledat ji také u sebe. Obklopil se špinavci, neuměteli a podejtaškami a nechal si od nich diktovat směr. Na to hlavně doplatil. Ti ho změnili k nepoznání a v nutili mu příšerný, agresivní styl, který lidi naprosto odpudil. Jeho mladá, úporná bloncka v kampani také nebyla to pravé ořechové pro voliče a její prosazování za každou cenu a samozvané nahražování v roli místopředsedkyně mělo další odpudivý moment. A pak jeho vazby na zločince Bendu a celý tento zločinecký styl politiky, který prosazoval od placené klaky, až po nákup černých duší byl voličům naprosto odporným. Sečteno a podtrženo, volič právem vystavil ČSSD účet.
24. 06. 2010 | 16:05

martys napsal(a):

neo:
vyjadřovat se může ale je to jenom tlachání.....např. je známá věc že o některých věcech z nedávné minulosti se v různch státech děti uči naprosto odlišně....čím to asi bude? že by byly nějaké dvě paralelní reality?

rodiče mám....a kupodivu zrovna v politických otázkách se naprosto neshodujeme
24. 06. 2010 | 16:08

martys napsal(a):

korecky:

volič vystavi účet....pravda....ČCSD vyhrála volby :-)))
24. 06. 2010 | 16:09

neo napsal(a):

martys:

o to přece nejde, zda se shodujete či ne. Jde o to, že oni tu dobu prožily a mohou referovat.
24. 06. 2010 | 16:10

Vosavbotě napsal(a):

Tak pane Paroubku,

ve většině věcí S vámi nesouhlasím, nebo Vám nevěřím:

Příklad - jeden za všechny

- funkce a motivy M. Zemana a SPOZ. Koho ovládá nenávist pane Paroubku, koho...?
Spíše s Vámi nesouhlasím:

- kvalita a realizovatelnost programu ČSSD,její "nepopulismus"

- údajná neutrálnost či dokonce slušnost vedení Vaší kampaně - Vaše slova jsou vašnosti naprostý výsměch realitě!

- motivy a důvody k výsledku Komunistů

Spíše nebo zcela s Vámi souhlasím:

- vystižení stran Věcí Veřejných a TOP 09

- naprosto nevyvážený přístup médií k Vám osobně i ČSSD

Částečně s Vámi souhlasím:

- zájmové skupiny proti ČSSD

Buď jak buď, řadový poslanec je pro mě osobně to nejvíc, co jsem u Vás verus politika schopen akceptovat. Tam snad budete pracovat více k užitku než doposud ve vedení ČSSD.

A nakonec opakuji:

Vedení ČSSD se musí vyměnit, strana reformovat, skutečně, ne tak jak jste se neúspěšně snažil zmodernizovat, musíte najít nová témata, jinak s Vámi bude nadále zle!
24. 06. 2010 | 16:11

neo napsal(a):

martys: herdek ty už jsi jak ten Paroubkův fanoušek, co prohlásil, že volil tu ČSAD :)
24. 06. 2010 | 16:11

Germanicus napsal(a):

Pro přemýšlivé a zvídavé dávám link na článek Oskara Krejčího, který vyšel v Reflexu (podle mě jeden z nejlepších rozborů Pyrhova vítězství soc. dem.):
http://www.blisty.cz/2010/6...
Osobně mě velmi k této problematice zaujaly diskuzní příspěvky kolegy a virtuálního kamaráda vlka pod těmito blogy:
- Kubáček Sněmovní volby 2010, klání...
- Kubáček Do čeho investovali voliči...
- Kubáček Kdo se octne v kůži JP
- Stejskal A co bude dál

Zajímavé jsou i rozbory a postřehy Štěpána Kotrby:
http://www.blisty.cz/art/53...
http://www.blisty.cz/art/52...
24. 06. 2010 | 16:12

martys napsal(a):

neo:
už zase blbneš?!
jak nejde? když dva lidi popisuje stejnou věc naprosto odlišně tak jeden asi lže ....dke je napsáno, že to není zrovna tůvj rodič :-))
24. 06. 2010 | 16:13

neo napsal(a):

martys:

jen tě upozorňuji na prostý fakt, že ačkoli jsi dobu neprožil osobně, byli tu jiní.

ti pak předávají informace dál, něco dodá škola, něco televize, něco historici...

takže třeba víš, kdo byl Julius Cesar a nemusel jsi být u toho, kdy ho Brutus propích:)
24. 06. 2010 | 16:17

Ivana napsal(a):

Ať ten pán už nestraší lidi a odjede za Milošem objímat stromy....
24. 06. 2010 | 16:17

JF napsal(a):

Např. doposud jsem nepochopil společné fotografování pana Paroubka a paní Zubové.

Poněkud zvláštní momentka ...

rC:President triceps ;-)
24. 06. 2010 | 16:18

bestof napsal(a):

Nová vláda teď jasně říká:
- uděláme tu pořádek (to jste přeci ,lidé, chtěli)
- začneme u vás - lidé (změny ve stav.spoření, zvýšení DPH, školné, penzijní reforma, ...)
- budy to těžké, ale přeci nechcete druhé Řecko
- jo, lidé, bude se zvyšovat nezaměstnanost a platy půjdou dolů (ale to vám už kdysi říkal Kalousek - po té, co jeho zatloukání krize se stalo fraškou¨)
- bude se zvyšovat rozdíl mezi bohatými a chudými
....
- jo a ještě...ten, kdo je bez viny, nech hodí kamenem... Sbírat šutry v nově budované vládě ale nemusíme :)
24. 06. 2010 | 16:18

Jirka napsal(a):

Jiří nech těch nářků, vyhrň si rukávy a makej! Teď máš jedinečnou možnost nám ukázat, že jsi to myslel s bojem proti korupci vážně! Pokud to ještě nevidíš, tak my už jo!! Zase se jede po staru, tak se do nich pusť a když budeš pracant a poctivec, (trochu by to chtělo taky změnit kukuč) bude možná i Péťa paní prezidentová! Fňukáním nad rozlitým mlíkem ničeho nedocílíš! Pamatuješ co ti babička říkávala? Jiříčku s poctivostí nejdál dojdeš. A možná proto, že jsi se její rady nedržel tak teď naříkáš.
24. 06. 2010 | 16:21

martys napsal(a):

neo:
tak že brutus propích cézara - tomu bych věřil....ale třeba frontu na toaleťák nebo na banány jsem v životě neviděl......(ber prosím jen jaok příklad)
24. 06. 2010 | 16:22

neo napsal(a):

24.06.2010: Vítězství bez fanfár
Autor: Jiří Paroubek Přečteno 1210 krát Pošli e-mailem
ALE KDEPAK, KVŮLI VÁM SI KOUPIM VUVUZELU a famfár za geniální vítězství je vaše !
24. 06. 2010 | 16:22

mrtafa napsal(a):

skoro 16 normostran! :O
24. 06. 2010 | 16:22

Radil napsal(a):

Zajeď do nory ty stará vydro!
24. 06. 2010 | 16:22

neo napsal(a):

martys:

a byli tací, kteří ji viděli.

Např můj otec, který se občas vyskytl v práglu, odkud pak dovezl jednou do roka banány a pomeranče.

Toaleťák prý nebyl bo vyhořela fabrika..

a fotky z řeznictví jsou k dispozici stále.

btw: dokonce i z české kimenatografie (tedy filmů z té doby) si lze udělat slušný obrázek..
24. 06. 2010 | 16:24

oskar napsal(a):

Je čas na návrat pane Paroubku!!! Široko daleko nevidím nikoho schopnějšího.

http://www.denikreferendum....
24. 06. 2010 | 16:24

joechen napsal(a):

Jiříku, jak se do lesa volá ....
aneb jen si vzpomeň, žašátrej ve vlastním svědomí a paměti (jestli máš), KDO začal s agresivními kampaněmi a antikampaněmi? No, malí průkopnící byli jistě Balvínovci, ale ve velkém jsi to, pane kolego, rozjel TY. Osobními útoky na pana Topolánka jsi byl od samého začátku vašeho soupeření doslova posedlý.
24. 06. 2010 | 16:24

Dlouhan napsal(a):

"V naší zemi není však žádné médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo."

Cim to muze byt? No zrejme ty media maji usi, oci a mozek...
24. 06. 2010 | 16:24

Sibi napsal(a):

Pane Paroubku proč tolik slov? Nepodílelo se na vašem volebním výsledku vaše papalášské vystupování a rozdělování vládních křesel, před tím, než volby začaly?
24. 06. 2010 | 16:25

Sobota napsal(a):

Jak dlouho to bude ještě někdo číst,ať už jde do hrobu.Tam mu bude nejlíp
24. 06. 2010 | 16:25

ben napsal(a):

kňoura ukňouraná
24. 06. 2010 | 16:27

Pavel napsal(a):

Pusťte si projev Štěpána a svůj, třeba z Vašeho sjezdu, pak se nemusíte unavovat psaním.
24. 06. 2010 | 16:28

Deny napsal(a):

Zaměřte teď pane Paroubku svou snahu a um na to, jak zamáznete díru v rozpočtu ČSSD. Kolik že činí? 70milKč. Tento Váš článek je naprosto zbytečný.

Jinak, všichni víme, že kdybyste před rokem složil funkci předsedy ČSSD, dosáhli byste větších úspěchů. Mnoho lidí nevolilo ČSSD právě proto, že jste byl v jejím čele. 50% neúspěchu proto přičítejte sobě.
24. 06. 2010 | 16:29

Vokejř napsal(a):

Ten člověk bude hledat chyby všude jen ne u sebe. ON sám byl největší problém ČSSD spolu s Rathem, kdyby se jich včas zbavili, výsledek by byl naprosto jiný...
24. 06. 2010 | 16:30

Hladis napsal(a):

To Neo
Koukam o Reckem zivote vite asi velke kulove. Bohuzel nevite jak v Recku vypada krest. Rekove na krest kupuji velice draha obleceni ,ikdyz pritom zadni prachaci nejsou. Je to proste velka rodina udalost a penezi se nesetri. Take jsem kupoval na krest ditete sefa me polovicky detsky set a levne to neni.

O tom ze publicita ,kterou Paroubkovi chteli zpristupnenim novinaru na jejich krest vytriskat ,se obratila diky bulvaru a ceske nature proti nim je jina vec.
24. 06. 2010 | 16:31

polo napsal(a):

Hele Roko , lidi tě nemaj rádi ,ani gaunery typu Bendy,Ratha ,ani rodinu Kočků ani to že ti říkali hluboké šuple,když jsi bral v RaJ úplatky- to by se člověk upsal - ale neprohrál jsi to ty a nesvádíš to na okolí ?
24. 06. 2010 | 16:33

Chcaldo Rini napsal(a):

nečetl jsem to . ale rozsahem dobrý ( čoveče , kde na to bérete čas ). A co paní Petra ? Proletářka .Napíše ?
24. 06. 2010 | 16:33

chocheta napsal(a):

Nejsem příznivec p. Paroubka, ale musím po těch výkřicích výše konstatovat, že politická osobnost byl. Právě proto proti němu, jako osobě byl vyvinut pravicí, podporovanou především Českou šovinistickou televizí, neustálý nátlak. Nátlak sestavený do několika slov bez vlastního programu: - "Řecko" (ach jak se hodilo, po rozkradení a vytvoření deficitu Klausovými a Topolánkovými vládami), "nesolidnost", "populismus", - to stačilo nastupující "inteligenci" k bláznění na náměstích, to stačilo, aby se všichni báli vyslovit slovo Paroubek v souvislosti s volbami. A jsem rád, že si nyní ovčani snad uvědomí, že sami dvakrát zaplatí za jimi nevytvořený deficit- daněmi a ještě jednou totéž v dalších platbách =školné, zdravotní platby (ne 30 Kč, ale vše). Tak hezké 4 roky ovčané!!
24. 06. 2010 | 16:34

Korbel napsal(a):

Ještě budete prstíčkem škrábat po panu Paroubkovi. Za rok si to povíme, ODS, Top 09 a VV, zlodějský korytáři, právě začínají z vašich kapes čvachtat v korytech, až vám kapsy vyklepou tak vám bude Paroubek dobrej.
24. 06. 2010 | 16:36

honza napsal(a):

HMM, Absolutně chybí sebereflexe, jako vždy. Jen tak dál příteli Jiří.
24. 06. 2010 | 16:38

ČSSD je synonymum zrady. napsal(a):

Pane Paroubku, i když s Vámi v mnoha případech souhlasím, některé velmi podstatné fakty, které způsobily pád sociální demokracie jste zamlčel. V polistopadovém vývoji měla levice 2x možnost sestavit stabilní vládu 1. Zemanovu, 2. Špidlovu. Co se Zeman nasliboval, jak akcí čisté ruce pročistí korupcí prolezlý proces kuponové privatizace a jak to dopadlo? Podepsal s tzv. úhlavním nepřítelem hanebnou opoziční smlouvu, která umožnila lidem typu Kožený a Krejčíř v klidu dokončit rozkradení obrovských majetků. A co učinil Špidla, když mohl mít pohodlnou většinu 111 levicových poslanců? Spojil se s Kalousky a jemu podobnými, takže zase vytvořil vládu pravice. V obou případech způsobilo Vaše Bohumínské usnesení, že tu vládne 20 let bez přestání pravice. To už zavání skutečnou totalitou, jejíž následky jste konečně pocítil i Vy na vlastní kůži. Ale já se musím ptát a mnozí vaši bývalí voliči se mnou: Je sociální demokracie skutečně levicová strana? Dnes si to již nemyslím a naštěstí si to také nemyslí ani většina české populace, proto vás tak vypráskala u voleb! Doufejme jen, že do příštích voleb vznikne nějaký skutečně levicový, silný, a nezkorumpovaný subjekt v ČR, se kterým by mohla KSČM utvořit po příštích volbách vládu.
24. 06. 2010 | 16:38

oskar napsal(a):

Jiří Paroubek se dopustil relativně dvou chyb. Nechal pravici čas na konsolidaci, když odmítl předčasné volby. Tam ale byla otázka, že by je fašistickej ústavní soud negoval v případě vítězství levice. V opačném případě by samozřejmě US problém neměl.
A pak přílišná sebedůvěra vítězstvím, to se dá ale pochopit pakliže má být tah na branku 100%. Je otázkou jestli vůbec volby byly regulérní a nedošlo někde k podvodu. Je velice podezřelé, že by se agentury o tolik spletly. Levice by měla do budoucna mít nějaké kontrolní mechanismy, které by falšování voleb odhalily.

Každopádně Jiří Paroubek svým unáhleným odstoupením paralyzoval levici a měl by zvážit svůj návrat.

Článek který to shrnuje:
http://www.denikreferendum....
24. 06. 2010 | 16:41

rane napsal(a):

Pane Paroubku, nic jste nepochopil.
Chyby vidíte všude, janom ne u sebe.
Je vlastně škoda, že jste tak narychlo opustil vedení ČSSD. Pokud byste tímto stylewm pokračoval v prezentaci své stranxy před veřejností, jsem si jjist, že byste přivodil její prohru i v nadcházejících komunálních a senátních volbách. ŠKODA!!!

PS: Jistě si mě přidáte do šiku vašich odpůrců, kde Vás všichni nenávidíme a chceme Vás zničit.
Ale tak to není, jenom musíte sám vůči sobě cvyrovnat s představou, že někdo může mít i jiný názor, než je ten váš.
24. 06. 2010 | 16:42

Pan TAU. napsal(a):

Jirko, jen se divím, když za neúspěch nemůžeš a můžou za to všichni ostatní, proč nejsi pořád v čele tak dobré a vlastně nejsilnější strany??? Další čtyři roky tvojí "tvrdé práce" a nesplnitelných populistických slibů, devatenáctých důchodů, porodného 500000,- Kč a placení lékařů pacientům, že je vůbec přijdou do ordinace navštívit by určitě spoustu voličů z řad obyčejných lidí (hlavně tvamší barvy pleti) určitě nalákalo.
24. 06. 2010 | 16:43

artur napsal(a):

Nenapadlo vás, pane Paroubku, že vy sám jste byl hlavní příčinou?
24. 06. 2010 | 16:43

bestof napsal(a):

dle úrovně čtenářských komentářů je z velké části jasné:
- že voliči pravice prošli hodně nízkým vzdělávacím procesem
- podléhají cizím názorům (pokud většinou nemají vlastní)
- politice rozumí už při první čepované desítce

tímto jen poukazuji na to, kdo volil pravici (a žádná sláva to asi nebude - snad i proto se pravici dobře cílilo)

Jen dovětek. Nevolil jsem ani ČSSD, ani současnou trojkoalici...
24. 06. 2010 | 16:44

Libor napsal(a):

Naprostý souhlas a je smutné, že mnoho lidí, viz některé příspěvky zde, i po tom, co nám dnešní pravice každodenně předvádí, urputně stále obhajuje to své.Vulgarita, hloupost, stádovitost...co s tím?
Budeme muset počkat,až i ti skalní obhájci naší pravice tzv."padnou na hubu" a pak snad ...
24. 06. 2010 | 16:44

Korbel napsal(a):

Prezident Klaus ODS
Předseda senátu Sobotka ODS
Premiér Nečas ODS
Předseda sněmovny Němcová ODS
Něco tu smrdí necítíte to? Fuj to je smrad. Je to cítit od hlavy.
24. 06. 2010 | 16:45

Petr napsal(a):

Jedno chytré příloví praví: "Zloděj křičí chyťte zloděje". Proč? S negativní kampaní začal před pár lety právě Mr. Tvrdík a Jiří Paroubek. Pan Tvrdík byl prostě krok vedle a jsem rád, že jste schopen si to přiznat. Nechápu potom proč ty slzy....?!
24. 06. 2010 | 16:45

axela napsal(a):

Nejen on a Rath, ale celá neslavná sedmička Hašek,Sobotka, Jandák, Škromach a Zaorálek-ti se vzdy všemu vysmívali slušně řečeno. Jejich srocení skoro vždy před kecátkem ve sněmovně a jejich posměšný výraz nejde zapomenout.
24. 06. 2010 | 16:46

Jean napsal(a):

Je zajímavé, jak Jste všichni silní a kritičtí, když Jste anonymní pod přezdívkou a v houfu!
24. 06. 2010 | 16:47

Tokaji I. napsal(a):

Ti co Vás tady napadají a nemají ani pádné argumenty sami uvidí kam to pravice dotáhne. Nikdo jim jejich názor nebere. Budou ovšem litovat všichni co volili pravici. Uvidíte jak to jejich vládnutí brutálně skončí. Pak nastoupí pan Paroubek. Když ve státě není přiměřený sociální systém, tak takový stát spěje k zániku! A pana Paroubka si cení mnoho lidí se zdravým rozumem.Je to opravdový Čech.
24. 06. 2010 | 16:47

Bert napsal(a):

Věci veřejné podle mého soudu volili spíše zmatení levicoví voliči.Myslím si, že populace česká, je spíše levicově smýšlející.Tzv. vítězství pravice, pravici nezávidím.Jestli se vládě nepodaří udržet životní úroveň pracujících, budou sociální nepokoje.Bůh s vámi, papaláši.
24. 06. 2010 | 16:47

hrmaII napsal(a):

Přijde mi to dost reálné a kvalitní, jiné než vyjadřování politických soupeřů. Předvádějí teď po volbách pěkné divadlo. Ano ČSSD prohrála díky řecké kartě. Zatím neříkám škoda, uvidí se. Kalousek znovu v kurníku mi ovšem nějak nesedí.
24. 06. 2010 | 16:48

pjotr napsal(a):

Mohou za to všichni jen ne pan Paroubek.Nemám takovéhle výmluvy rád. A co takhle napsat
1) za špatné výsledky voleb mohu já (myšleno Jiří Paroubek)
24. 06. 2010 | 16:48

karel@centrum.cz napsal(a):

Jsem volic CSSD, presto tvrdim: Tohle je neuveritelny text! Ani spetka sebereflexe a nadhledu!Vsechno bylo spatne, krome cinnosti Paroubka sameho. Tento text by mel projit regulernim psychoanalytickym rozborem, myslim,ze obsahuje uplne vsechny roviny charakteru JP a mozna i odpoved, proc socialiste nemeli 35%, ale dopadli tak bidne!!
Cely clanek, jeho osnova, nazvy kapitol, vyrazivo, zkratka uplne vsechno by se v budoucno melo ukazovat potencialnim lidrum CSSD jak odstrasujici material s nazvem - Zakazany zpusob komunikace, pokud ovsem nechcete vypadat jako uplny hlupak!

To samozrejme nic nemeni na tom, ze histerie kolem Recka byla hlavni martketingovou zbrani pravice!
24. 06. 2010 | 16:49

Antiparoubek napsal(a):

Už těch hloupejch keců nech. Uděláš lépe, když z politiky odejdeš a nebudeš blamovat voliče.
24. 06. 2010 | 16:49

axela napsal(a):

a nesmím zapomenout ty katastrofy - Tvrdíka a Dimuna - och ta volba
24. 06. 2010 | 16:50

revert napsal(a):

Petra Paroubková tomu říká sexy mozek. Já tomu říkám mozek, na který pravičáci nemají nástroj jak s ním manipulovat. V sociální demokracii je takových jenom hrstka lidí, ale vidím jenom Jiřího Paroubka, který má na to být lídrem.
24. 06. 2010 | 16:52

muflon napsal(a):

Nejlepší ceny oblečení zn. Envy!!! http://muflon.eu/?envy,180
24. 06. 2010 | 16:53

stále rebel napsal(a):

Pár čísel k Řecku.
Složená daňová kvóta – rok 2008 31,3 % k HDP, tedy jedna z nejnižších v Evropě.
Daňová struktura – nízké daně přímé, více než třetina daňových příjmů z DPH, podobné jako my.
Giniho koeficient se v minulých letech pohyboval mezi 33 – 35, tedy země velkým rozdílem v příjmech a v Evropě jedna z nejvyšších.

Řecko je pravicový ráj a za jeho problémy z velké části může taky pravice, která tam v minulých letech vládla a falšovala statistiky.
http://www.blisty.cz/2010/5...
24. 06. 2010 | 16:54

Stanley napsal(a):

Opět bez chyby jako vždy. Jen ubylo arogance. Vidět že se lepší ale jde to pomalu.

Skončil jsem zjištěním že za vše může někdo jiný.... Tak jo Jirko. Tak ahoj .... a už se nevracej lidí bez chyb mám už dost.
24. 06. 2010 | 16:56

Byvalý sympatizant ČSSD napsal(a):

Pane Paroubek, v internetových diskuzích jsem vás hájil. Váš nářek nad tím, že již druhé volby komunisté nedokázali sociální demokracii vyjádřit nejzákladnější lidskou, ani politickou solidaritu při těžkých útocích na ní (vajíčkové útoky loni, brutální útoky médií letos atd.) je naprosto směšný.

Chlape to si myslíš, že ti polezou do zadku za Bohumínské usnesení?
24. 06. 2010 | 16:56

Caretaker napsal(a):

Pane Paroubku, opět jste ukázal svoji pravou tvář. Naprosto žádná sebereflexe a házení špíny na všechny ostatní okolo sebe. Jsem opravdu rád, že člověk jako vy se nebude podílet na vládě, protože normální slušný občan by si v tom případě musel sbalit své věci a odstěhovat se někam jinam. Někam, kde slušný občan není trestán za úspěch na úkor příživníků, které vy tak rád podporujete.
24. 06. 2010 | 16:57

marty napsal(a):

jako by tady někdo mluvil?...ale ten přeci už nemůže do ničeho mluvit..jde na vojnu...(-:
24. 06. 2010 | 16:58

AAA napsal(a):

Jirko víš kdo tě sejmul. Tvůj kmotr Benda. Každej ví, že je to nehoráznej zloděj a blb a ty si ho vezmež za kmotra. Už jenom čekám, kdy bude za někoho v posl.sněmovně. Že by za Šlégra?
24. 06. 2010 | 16:58

Milda napsal(a):

Pane Paroubku, chybí vám to, co chcete aby ostatní měli. A to sebekritika. Už jste se historicky znemožnil, tak přestaňte otravovat lidi. když jste se objevil poprvé, pochopil jsem, že jste typickým plod komunismu. Ty také za nic nemohli, protože za všechno mohl imperialismus...
24. 06. 2010 | 16:59

Petrll napsal(a):

Přesně,fundovaně a správně popsáno.Vše sedí!!Teď teprve začnou voliči pravice koukat jak s lidem nová vláda zatočí.Jsi chudý-budeš ještě více,jsi bohatý-budeš více,jsi zloděj-budeš větší(hlavně když budeš mít modrý trikot!!
24. 06. 2010 | 17:00

JE napsal(a):

Paroubek? Kdo to je?
24. 06. 2010 | 17:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

Už vím co to je pravicová galérka.

celkem zábavné.

Ale dosti ubohé.

Asi jako když se kašpárek pokouší opakovat třikrát nepovedený vtip a mezitím se mu rozešlo obecenstvo domů.

P.S. Pardon, pravicové je silné slovo. Já si spíš myslím,že prostě pár nezvedencům dnes taťka a mamka povolili PC. A on je tam, čerte nevěř - Paroubek. Hrrr na něj.

Takže omluva. Pár usmrkanců, ne pravice.
Omluva pravici.
----------------------------------------
Text je sebestředný, celou prohru vnímá ČSSD centralistickou optikou, což je ve stále se zmenšující společnosti chybou.

Autentická levice možná někde vzniká. Ale tato ČSSD jí není.
24. 06. 2010 | 17:01

Rád bych se mýlil. napsal(a):

Zcela souhlasím s Paroubkem, pravice drží bohaté a Ti ji podporují, ovládají média. Není to žádná demokracie, je to ničím nekorigovatelná diktatura kapitálu a to velmi často z pochybných zdrojů. Až oblafnutý národ padne na dno, pak budou demonstrace a stávky, možná poteče krev, protože ústavní způsob jak dostat tuto mafii od vlády bohužel neexistuje.
24. 06. 2010 | 17:01

Noname napsal(a):

Vážený pane paroubku,
doufám že budete číst tyto reakce na Váš blog včetně této mé. Pokud se někdy pokusíte dostat zase do vyšší politiky, chtěl bych Vás požádat, zda můžete usilovat o následující:
1. Nikdy nedovolit zavedení EURa či nějakého jeho silnějšího či slabšího klonu, vždy trvat na vlastní centrální bance a Koruně
2. Zrušit školné na státních školách včetně VOŠ a pokud jej případně bude většina občanů nelogicky na státních školách vyžadovat, pak vybrané státní školy privatizovat (prodat UK, VŠE apod. třeba po několika miliardách soukromým zájemcům). Pokud se však nebude rušit školné, snížit adekvátně odvody či daně ze kterých jej solidárně platíme. Popř. pokud nebude školné zrušeno, musí z něj být hrazena skripta, knihy či musí vzniknout něco konkrétního za přínos platícím studentům oproti stávajícímu stavu.
3. Zrušit poplatky u lékaře, nebo pokud budou zavedeny v jakékoliv míře, vždy jí úměrně snížit zdravotní pojištění
4. Prosazovat v EU zavedení celní politiky, jinak se EU zhroutí. Vždyť i mezi státy USA funguje určitá celní politika, bez ní nemohou různé platové a cenové oblasti dlouhodobě existovat bez nepokojů a válek.
5. Prosazovat dosavadní průběžný způsob financování důchodového systému, nezavádět v žádném případě povinný soukromý pilíř, který je jen budoucím tunelem jak od lidí dostat peníze do pojišťoven a neumožnit jim je předčasně vybrat tak jak je tomu u dobrovolného penzijního připojištění.
6. Důchodový systém pouze reformovat v tom, aby základní složka byla malá, variabilní větší a závislá na odpracovaných letech a zaplacených daních. Je nesmyslné aby někdo kdo celý život nepracuje měl podobný důchod, jako někdo kdo se celý život snaží.
7. Zavést povinnou daňovou rezidenci po přechodné životní období, po určitý počet let. Každý plnoletý pracující člověk musí určitý počet let ze svého života odevzdávat této zemi své daně ať je kdekoliv na světě, nebo se vyvázat daňově jinou formou (humanitární, vojenská apod.). Toto je určitě nutné ošetřit! Nehledět na jiné země, zavést to nově a takto.

Děkuji
Noname
24. 06. 2010 | 17:02

horac napsal(a):

Nečetl jsem to, je to dlouhé. Ale v to asi autor doufal.
24. 06. 2010 | 17:02

gaba napsal(a):

Pane Bože, on je jak nesmrtelná teta!
24. 06. 2010 | 17:02

axela napsal(a):

jen v odstavci :Řecká karta pravice jsou pane ekonome pěkné protimluvy.......Slabost odborného zázemí sociální demokracie - výtečného zásadního ekonomického programového materiálu...co si o tom myslet
24. 06. 2010 | 17:02

Marek napsal(a):

Zase lži a mystifikace!!!!Pane Paroubku, kdy už připustíte, že svými známými, poradci a vystupováním jste natolik konfliktní osoba, která ubírala čssd body?????
24. 06. 2010 | 17:02

Jan Šmejkal napsal(a):

Pane Paroubek, unikla Vám jedna věc - hlavním viníkem prohraných voleb jste Vy. ODS se chopila první příležitosti a zbavila se svého veřejností neoblíbeného předsedy včas. To bohužel ČSSD neudělala a taky na to doplatila. U řady voličů rozhodují sympatie k jednotlivým politikům víc, než jejich program. Tak se ostatně dostali v minulých volbách do PS Zelení. A já osobně neznám nikoho, kdo by Vás považoval za svého oblíbence. Svým odstoupením jste udělal ČSSD tu nejlepší službu, jakou jste mohl. Bohužel pozdě.
24. 06. 2010 | 17:03

Vasil Uhrovita napsal(a):

Zase naprostá absence sebereflexe, tak se pan JP asi do smrti nedozví, kdo je viníkem povolebního krachu ČSSD...
24. 06. 2010 | 17:04

vojtus napsal(a):

Jezis to sou KECY, z toho by se clovek zeblil..a tohodle sme si platili z nasich dani a ted de krast na sebe solo
24. 06. 2010 | 17:04

huhu napsal(a):

jasne Jyrko, udělal jsi chyby , které by Kim Ir Sen v KLDR neudělal. Ale vlastně jsi ani ty chyby neudělal ty, ale neměl jsi ty možnosti jako Kim Ir Sen v tý Koreji..naštěstí..to, že čssd nechal v čela takového jako ty či rath, nesvědčí nic dobrého o čssd
24. 06. 2010 | 17:04

Vlasta napsal(a):

Takto jste měl pane Paroubku diskutovat s obyč.lidmi dávno před volbami a věděl byste na čem jste. Nemusel jste platit drahé průzkumy. Taky negativní kampaň je nesmysl. Měl jste vsadit na prarodiče a vnoučata, rodiče by se přidali.
24. 06. 2010 | 17:05

awe napsal(a):

a Paroubek jako na "výhře" ve volbách nemá vliv? On jen zvyšoval procento těch, kteří nevolili čssd jen a jen kvůli osobě Paroubka.
Vy jste ta žába na prameni, vy jste největší argument na to, proč nevolit čssd. Vaše demagogie, nesnášenlivost, zloba, nenávist, neschopnost se dohodnou na čemkoliv se soupeřem, dehonestování, urážení, to doufám z politiky zmizí i s váma...
24. 06. 2010 | 17:05

J.Jelínek napsal(a):

CO vlastně nazýváme zlepšením a PRO KOHO to chceme? My "občané", kteří 8 hodin denně blbneme u výrobní linky a pokládáme za ohromné plus, když nám to vydrží dál, se od různých bakalů, kellnerů atp. lišíme jen menší drzostí a žaludkem méně stabilizovaným proti zvracení - a ve většině případů i větší hloupostí. Kombinační a úsudkové schopnosti jmenovaných - dtto politiků a bankéřů - totiž běžně musí mít každý železniční dispečer nebo nákupčí firmy. Něco šikovného opravdu vyrobit nebo vymyslet už ani nechceme - vždy napřed "kolik to bude stát", nikoliv k čemu to bude. Své okolí bereme spíš jako konkurenci než ty, se kterými spolupracujeme - proč tedy všechno to kňučení ?
24. 06. 2010 | 17:08

bujaja napsal(a):

Jsem opravdu ráda, že jsi Jyrko konečně našel viníka. A oddechla jsem si výrazně, že to opět nejsi ty. Uf uf.
24. 06. 2010 | 17:10

Mard napsal(a):

Fakt nemá ublíženecký komplex.
24. 06. 2010 | 17:10

Jarda napsal(a):

Vyjádřil bych to slovy tří sester: "tyvole, Jiří, uvažujte !"
24. 06. 2010 | 17:11

Karel napsal(a):

PANE PAROUBKU a co takhle "Zazářím jak ta nejjasnější hvězda", "Však oni pánové přilezou" , "Na mě nikdo nemá",Kdo si to z vás pánové může dovolit"!!!!!!Ke všemu ještě nadutost,papalášství,nevypočítatelnost,nevolitelnost pro mladé a co takhle zrušené volby,které stály stranu dalších 200 milionů a hlavně vznikly strany,které vás smetly a poslaly ´tam,kam patříte!!!!Nesebekritičnost,nesypatičnost a slibování všem a všechno v v době krize,tak to vás zaslouženě smetlo a nehledejte konečně viníky někde jinde!!!!!
24. 06. 2010 | 17:11

jarpor napsal(a):

Tady nic kolem svého názoru psát nebudu.

Stačí, že blog bude mým příspěvkem o jednu reakci (moji) na tyto příspěvky početnější a pan Paroubek bude mít právem pocit, že je nejčtenější... a semele všechny ostatní blogery jako kafemlejnek...

Hezký den
P.S. Kdybych mohl, doporučil bych stejný postup všem, kteří naznačují, že hlavní chyba je někde jinde...
24. 06. 2010 | 17:12

TEMPLÁŘ napsal(a):

Jeden z nezanedbatelných činitelů prohry ČSSD byla PECINOU organizovaná štvanice na vlastní občany tzv."extrémisty"místo udělání pořádku se všemi nepřispůsobivými parazity.Osoba PECINY(který jako inspektor ČOI za totáče bral úplatky všema deseti a lidé,kteří jej zažili,ještě nezemřeli jak PECINA doufal) odehnala značnou část voličů jinam a cikáni se jaksi neodvděčili jak bývá jejich zvykem.Při tom občané měli "extrémistický" požadavek stejná práva ,ale i STEJNÉ POVINNOSTI pro všechny.Na přímé video záznamy ,kde toto etnikum hrubě verbálně uráží naše občany ,které jsem zaslal přímo ČSSD ,zahráli tito jako obvykle MRTVÉ BROUKY. To se potom nemohou divit,že lidé volí DSSS nebo jiné menší strany a doufají,že s tímto etnikem bude udělán pořádek a skončí diskriminace majority,kterou nějaký zločinec nazval POZITIVNÍ DISKRIMINACE.
24. 06. 2010 | 17:12

ČSSD je synonymum zrady. napsal(a):

Ti, kteří bědují, jak to voliči zpackali si neuvědomují, že sociální demokracie byla zcela zákonitě za soustavné páchání zrady na levicových voličích potrestána volebním neúspěchem. Bohumínské usnesení, rozdělující levici je skutečné zlo a příčina propadu soc. demokracie. Vždyť co Bohumínské usnesení o soc.dem. říká: Můžeme vytvořit jen pravicovou vládu. Je tedy soc. demokracie levice, jak nám tady někteří předhazují? Ne, je to v nejlepším případě centristická strana, pouze s pravicovým koaličním potenciálem.
24. 06. 2010 | 17:13

Ostravák napsal(a):

Když pročítám shora uvedená vyjádření,ihned
mě napadne že pisatelé při výuce na základní
a dalších školách při probírání morálky a
slušnosti chyběli
24. 06. 2010 | 17:14

Honza V. napsal(a):

Téměř dokonalá a neskutečně nákladná kampaň ČSSD krachla tím, že Paroubek nesmyslně několik týdnů před volbama začal používat rétoriku jako kdyby už byl jasný vítěz. Značná část voličů ČSSD to vzala za hotovou věc a jelikož tito lidé vesměs nepatří k těm nejaktivnějším, nepovažovali už ani za nutné k volbám chodit.
Toť vše. Všechno ostatní jsou jen alibistické bláboly.
24. 06. 2010 | 17:20

Haf napsal(a):

Grafoman:-)
24. 06. 2010 | 17:20

Nevolič napsal(a):

Ano, celkem Vaše analýza podle mne sedí. Jste bojovník a i když ve Vaší straně jsou mafiáni a darebáci, tak je jich mnohem mín než v ODS/TOP09/VV.
Pane Paroubku nemyslím si, že jste v jádru špatný člověk. Přeji vše dobré.
24. 06. 2010 | 17:24

Roman napsal(a):

Jó, děcka jste nechal mlátit,a teď to máte
24. 06. 2010 | 17:24

Emča napsal(a):

Většinou hlupáčci, kteří pochopí svou blbost, až budou jako somálci. CHa, bylo mi 6 let!! CHA !Jsou to socky, které si hrají na pravicové podnikatele !?
24. 06. 2010 | 17:24

Ivo napsal(a):

Vážený poslanče. Vašim problémem je starost jak to jen okecat a setřást ze sebe. Vaše arogance a namyšlenost, spolčování s gaunery , korupce a vydírání a pak hlavně hegativní kampaň Vám zlomila vaz . Dobře vám tak!
Klidně dál pokračujte v házení hnoje ,jste politická mršina .............
24. 06. 2010 | 17:25

jatram napsal(a):

..nejvíce se mi líbila reakce na nesmysly pana Paroubka:"Paroubek? Kdo to je? "..a tak by to mělo zůstat!
24. 06. 2010 | 17:26

No... napsal(a):

Neuvěřitelně překroucená fakta a přizpůsobená čísla .Ze 700 milionů dluhů udělala strana desetinu....exekutor by měl vystoupit a říco celou pravdu, pak by tento blábolivý fouňa musel jít dál, neřkuli až tam ...(_!_) . A to prosím volím socdem ! Ano, jsem blázen, ale tahle země potřebuje protiváhu ...
24. 06. 2010 | 17:26

Petra T. napsal(a):

Pane Paroubku, dokážete vy vůbec někdy připustit, že byste se mohl mýlit? A že mnoho potenciálních voličů ČSSD opravdu odradila vaše osoba v jejím čele? Nebo vážně věříte, že za jakýkoliv váš neúspěch nese zodpovědnost jakési modré spiknutí nebo média nebo na co všechno se to stále vymlouváte. Už nás to neba, vybrali jsme si.
24. 06. 2010 | 17:26

Mikeš napsal(a):

Kdyby ČSSD měla svou volební kampaň obratněji připravenu na eliminaci „řeckého problému“, tak by tato kampaň nemohla být od začátku postavena na uplácení voličů 13.důchodem ve chvíli, kdy se 13.důchody v Řecku ruší. Jak se říká, teprve při odlivu se pozná, kdo nemá plavky. Bohudík pro náš stát přišel řecký odliv dost rychle na to, aby i podstatná část příznivců ČSSD zapochybovala a hodila to někomu, kdo jim v dané chvíli připadal méně prolhaný. V každém případě děkuji ČSSD, že nám svým neumětelstvím zařídila historicky nejsilnější nelevicovou většinu v paralamentu, díky čemuž existuje určitá šance, že to tady nepůjde úplně do háje. M.
24. 06. 2010 | 17:28

Luba napsal(a):

Pane Paroubku,
nezoufejte!

Věnujte se raději drobné práci pro oranžové voliče, a to v co možná nejhlubším ústraní.
Vám osobně i ČSSD to jen prospěje.
24. 06. 2010 | 17:29

Ip Man napsal(a):

Nejsem verici ale dekuji panu bohu ze uz jsi pryc ty jeden moci chtivej nerade!!Dekuji vsem lidem kteri volili jine strany nez tu tvoji!!!
24. 06. 2010 | 17:31

Karel H. napsal(a):

Pane Paroubku, můžete nám na obrázku, nebo tabulce v článku (http://cs.wikipedia.org/wik...átní_rozpočet_Česka) ukázat, kde jste vytvořil těch Vašich údajných 146 mld. rezerv? Že se nestydíte takhle lhát!!!!! (Ano: "Lhali jsme ráno, v poledne i večer" a vy už lžete i o půlnoci.)
Nebo že byste norozlišoval mezi slovem dluh a rezerva??????
24. 06. 2010 | 17:32

orinoko napsal(a):

Až na výjimky je to tu jak v Jedové chýši. Bez osobního ataku ani ránu. Dobře , že je vidět , jak se vede diskuse pobakalovsku. To je ta ovařená zm ěna v barvě tarkys.
24. 06. 2010 | 17:32

kamil jansa napsal(a):

ale přátelé a jirko paroubku, vše je jinak, jak říkal pan Werich.nezáleží na tom, zda je u vesla nějaká partaj, co si říká pravicová, nebo levicová.není to ani o tom, zda vládne paroubek, nebo nečas.zásadní je, zda index zadlužení a index životní úrovně korelují.česky: pokud vládnu tak, že stoupne během mé vlády životní úroveň nebývale a nevytvářím další dluhy, naopak jsem schopen minulé splácet, tak jsem na správném místě.co plácám do médií je věcí úplně jinou, je věcí pouze a výhradně měřítkem určujícím možnost mého dalšího působení. na to si vyberu ty správné odborníky, ne třeba Tvrdíka.a jestli žvaním pravicově nebo levicově, je běžným lidem jedno.
24. 06. 2010 | 17:34

Petr procházka napsal(a):

Jste v pohodě? mě jste odradil Vy a ne vaše strana.
24. 06. 2010 | 17:34

Naštvaný napsal(a):

To je neuvěřitelné, že Jiří Paroubek nedá na "obyčejné" lidi, kteří mu říkají pravdu a vede si svou tvrdohlavého, dnes vidíme, omezeného, člověka, který "na to má": pobývat v drahocenných restauracích a hotelích, vést do jisté míry rozmařilý a nákladný život. Hlásí se ke křesťanství, tak mu snad něco říká, co mu je žel vlastní: kázat vodu a plnými doušky si dopřávat drahého vína.
24. 06. 2010 | 17:35

Rumcajs napsal(a):

Co na tu Tvou prohru Jirko říkal teplický Bendl ? Ten tě asi dal sodu co ? Teď ho možná kůli tvý nechopnosti zavřou.
No nic, až zas ty voby vyhraješ, tak ho pustíš.

Jo a prej neodpovídáš sousedům V Teplicích na pozdrav a neuklízíš hovínka po pejskovi.

Styď se Jirko. Takhle ty volby nevyhraješ ani příště.
24. 06. 2010 | 17:35

Jenda z Lankovitz napsal(a):

Netuším, proč stále hledáte pane Jiří chybu někde jinde. Ta chyba je ve vás, z Vás ta nabubřelost a papalíšství přímo čiší a korunu jste tomu nasadil, když jste se pasoval mezi obyčejné lidi, kam opravdu nepatříte. Navíc ty Vaše hloupé cirkusácké show,které by Vám mohl závidět i slavný cirkusácký rod Berósků. Celé rodiny našich přičmoudlých spoluobčanů jste nakrmil, napojil, nic jiného jste z tého nevytěžili a korunu jste tomu nasadil spojením s tím teplickým vekslákem a zlodějem Bendou. Národ ústecký Vám ukázal jak to byl chybný krok, Váš krok. To samé kázat nám,kteří jsme se narodili a žijeme tu celý život, jak nám to tady zařídíte a jak jste se sem demonstrativně nstěhoval. Tak zkuste popřemýšlet sám nad sebou a nad naprosto nepromyšlenými kroky anechte Miloše Zemana a další obratné manipulátory být, neb s nimi to nemá zhola nic společného.
24. 06. 2010 | 17:35

Josef Triska napsal(a):

Paroubku.Jsem rad,ze jsi odstoupil.Bylo me z tebe zle kdyz jsem te jen slysel,natoz videl Dekuji za odchod
24. 06. 2010 | 17:35

Bedřich napsal(a):

ČSSD vyhraje volby jedině v čele s Jaroslavem Foldynou, který je charizmatický, nefanatický a příjemně komuikující, schopný oslovit pracující zaměstnance podporou zákoníku práce, odchodem do důchodu podle odpracovaných let a ne podle věku. Není práce jako práce.Horník maká od 18ti a doktor od 27ti. Typy jako Paroubek, Hašek, Dryml, Rath a spol. se svými nenávistnými projevy pro prachobyčejné lidi každého voliče odradí a příjemci sociálních dávek volit nechodí.
24. 06. 2010 | 17:36

Karel napsal(a):

Žasnu nad tupostí a agresivitou davu. Neschopnost polemizovat, vyvrácet názory je značná a koresponduje s onou arogancí, fanatismem a hlavně reflexy ovladané převážně hormony.

Tito lidé potřebujou léčbu "reformami" jako sůl.
24. 06. 2010 | 17:36

kill napsal(a):

ahoj Jiříku, jak je na smetišti dějin?:)
24. 06. 2010 | 17:37

lion napsal(a):

Souhlasím s diskutujícími přede mnou, že "Bohumínské usnesení" je ta největší blbost jakou se může levice řídit. Podle mě by měla být tato kravina natištěna na toaletní papír a kolektivně, veřejně a demonstrativně použita.
24. 06. 2010 | 17:38

Papouch napsal(a):

"v mariáši trumfové eso v posledním „štychu“ přebije jiné vysoké karty"

nevite nekdo, kdy trumfove eso v (licitovanem) mariasi jine vysoke karty neprebije?
24. 06. 2010 | 17:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Myslel jsem si, že ti je víc jak patnáct.
No nic.
Propříště mi prosím tě vykej.

Měj se.
24. 06. 2010 | 17:38

Alena napsal(a):

Vážený pane, nelze Vám upřít to, že po Špúidlovi a Grossovi jste soc. dem. vytáhl z bláta. Myslím, že bez Vás by dnes měla kolem 5% - snad. Jenže Vám by slušela trocha pokory. Možná stačilo v posledním televizním duelu říct - lidi, vypadá to na dobrý výsledek, ale jestli nechcete, aby s Vámi zatočila pravice, musíte své hlasy a uren donést. Nabubřelost a nafukovaní nikomu neprospělo. Nejvíc ublíží právě těm obyčejným, které zastáváte.
24. 06. 2010 | 17:39

Luba napsal(a):

Pane Paroubku,
možná byste měl začít hezky znova.

Prvním pozitivním krokem by bylo, kdybyste začal odpovídat diskutujícím na Vašem blogu.

Věřím, že to dokážete.
Díky!
24. 06. 2010 | 17:39

naroznej napsal(a):

Dle mého názoru si to projeli sami svou arogancí a nesnášenlivostí vůči svému okolí. Když jsem občas slyšel mluvit Paroubka měl jsem pocit , že se nacházím o nějakých 60 let zpět a promlouvá ke mě Klement Gottwald. Žádný jiný styl...jen to , co tady již bylo. Opětovné zakládání třídního boje.
Svoji volební kampaň vedli po dvou liniích. Jednak linie slibů , kdy každý "potřebný" se mohl dozvědět , kolik dostane a jednak vyvíjeli obrovskou snahu prezentovat své soupeře jako totální imbecilně-asociální kreatury.Ano , tento přístup jim vynesl vítezství v krajských volbách. Ale strategie , která zabere jednou , nemusí zabrat podruhé.
Cítím se sociálním demokratem , ale ČSSD bych nikdy nevolil. Ano , uznávám fylosofii pomoci někumu , kdo celý život dře, platí daně a po desítkách letech práce se ocitně na dně. Dle mého názoru by stát měl pomáhat pouze lidem , kteří se o sebe z důvodu nějakého postižení nedokáží postarat sami
Neuznávám však státní pomoc lidem , kteří si svůj stav způsobili sami svoji neodpovědností. Dále by neměl žádnou podporu dostávat mladý zdravý člověk. Podpory by měly obecně být pod hranicí minimální mzdy . Situace , kdy dva dospělí ze čtyřčlenné rodiny nepracují a dostávají stejné sociální dávky , jakoby pracovali za minimální mzdy se mi zdá absurdní.
Kdyby měl Paroubek a jeho noshledi jiný styl , kdyby tvrdě bojovali proti nemakačenkům , myslím , že by volební potenciál ČSSD byl někde jinde
24. 06. 2010 | 17:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých, nadávky a vulgarismy obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 06. 2010 | 17:42

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
kdos čím zachází tím také schází.Neznáte? Ale znáte.
24. 06. 2010 | 17:44

Ip Man napsal(a):

Ale ale a kde je svoboda slova???
24. 06. 2010 | 17:45

ozo napsal(a):

Víte co pane Jiří... Jděte do pr...prostě ste nejlepší debatér v zemi... žádné médium Vás nemá rádo a my voliči jsme byli tak hloupí, že jsme Vás nezvolili... a víte co? Stejnak nám bude lépe... Starejte se o rodinu a věcem, kterým nerozumíte se nevěnujte... Propó zahraniční poradce jste vždy vehemntně popírali! Takže ještě jednou jděte do pr...
24. 06. 2010 | 17:45

woolwich ol napsal(a):

Všem:
Vysvětlete prosím někdo Bedřichovi fakt, že být horníkem v 18-ti neznamená být horníkem v 50-ti. Zavádění tříd "namáhavosti práce" je nesmysl, z duševní práce je člověk stejně utahán (ne-li více), ale ten doktor, na rozdíl od toho horníka, nemá čistou hlavu.
Bedřich: Přeji Vám, abyste nemusel poznat pojem namáhavá duševní práce.
24. 06. 2010 | 17:46

dadlu napsal(a):

Souhlsím s tím,že na krachu Řecka si pravice udělala kampaň.A bezesporu Zeman vzal ČSSD hlasy.TOP 09 volili hlavně "prvničky",a přeběhlíci z KDU ODS.
24. 06. 2010 | 17:46

KROKODYL napsal(a):

''Při hlubším hodnocení výsledku voleb do sněmovny jsem si dal tři týdny odstupu. Právě proto, aby můj názor byl dostatečně vyzrálý'' - podle rozsahu vašeho textu, jste poslední tři týdny nic jiného nedělal, než psal toto dílo :)
A co je na tom krasné, ono už nikoho nezajímá, stejně jako vy.

Cítíte jak se najednou lépe dýchá?
24. 06. 2010 | 17:47

xyz napsal(a):

TCKH: stručné a výstižné, palec vzhůru...
většina ostatních komentářů je jen prázdné mlácení slámy podobné radosti dětí, když se jim podařilo uplácat baábovičku... hezký den.
24. 06. 2010 | 17:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

xyz
Dík a nápodobně.
24. 06. 2010 | 17:52

valina napsal(a):

Pane Paroubku ,tohle jste měl napsat a řešit před volbami.V něčem pravdu máte,jindy ne.Tak to prostě chodí,ale dělat z toho " poučení z krizového vývoje" asi není na pořadu dne.Co si lidi zvolili ,to budou mít a domnívám se ,že to je vaše ( i Vaše )velká šance.Nebrečte nad rozlitým mlékem a koukejte dopředu,čas pracuje pro vás.Užijte si hezké léto s dcerou a ženou.
24. 06. 2010 | 17:52

Jirka napsal(a):

Dobrý den, pane Paroubku.
Myslím, že v příčinách toho, proč voliči nevolili ČSSD se mýlíte. Lidě ani tolik nezajímalo, o kolik jaká vláda navýšila schodek. Z prostého důvodu, že předchozí vlády se v tomhle chovaly téměř stejně. Lidi zajímalo, co tím. ČSSD jim v programu nenabídla nic, čím by se měl schodek snížit. Prohlášení typu "Snížíme zadlužování na polovinu" - co to má být??? Zvýšení daní bohatým a (nejasná) koncepce úspor na státních zakázkách - to je málo. Žádná koncepce úspor nebo reforem ve zdravotnbictví, které se díky dražší péči a prodlužování věku obyvatel, dostává do mínusu.

Druhou věcí byla politická kultura. Systematické rozkrádání peněz za posledních cca 6let (- Řebíček, Bendl, Vlček, kakaový Kraus, ... a x dalších politiků, náměstků, státních úředníků a jejich kamarádů). dosáhlo stavu, kdy už to lidé nebyli shopni dál tolerovat a politiky značně obměnili.

Lidé měli dost rozhádané ODS zmýtané mocenskými boji a ČSSD, kterou svým arogantním a k jakémukoliv jinému názoru nekompromisním vystupováním vedl jediný a ten správný vůdce J. Paroubek. Takhle to prostě nefunguje a lidé vám to dali najevo. A to je jedině dobře. Demokracie funguje, i když velmi těžkopádně. Ale zaplaťpánbůh za ní.
24. 06. 2010 | 17:53

Acidburn napsal(a):

Ah, pan Jiří si přispíšil a tak jsem si mohl přečíst další elaborát zhrzeného expředsedy velké politické strany. Jako obvykle se žádné překvapení nekonalo, nebylo ani třeba odstupu tří týdnů (ten byl vynucený zbabělostí a neschopností unést porážku po roce velkohubých proklamací a nadávek novinářům).
On, pan Jiří, za nic nemůže, za všechno mohou ostatní - jeho voliči, jeho spolupracovníci, jeho podrždeštník, jeho mluvčí, zlí novináři...jenom Kubice chybí (Paroubek všechny soudy s ním prohrál).
Slovy klasika: Víš, co, Jirko? Jdi do......
24. 06. 2010 | 17:55

Karel napsal(a):

Paroubku, už od pohledu v tobě něco hnije ... je dobře že jsi z kola venku a divím se že ti samou nadutostí nepraskla ta bradavice co máš na obličeji!
24. 06. 2010 | 17:57

Horák napsal(a):

Ukrást a vytunelovat co se dá -ODS--
24. 06. 2010 | 17:57

Pavel napsal(a):

Já to vidím takhle: Lidi už měli dost arogance moci, poslanců co mají telefony u ucha, kvůli svým zájmům, kampaní, které slibují nesplnitelné. Lidé jsou ochotni se uskrovnit, když se s nimi bude jednat na rovinu.. Chtěli změnu, né zatuchlost. Změnu jim slíbila TOP 09 a věci veřejné. K tomu se přidala výměna lídra v ODS. Myslím, že kdyby se podobné věci staly na levé straně politického spektra a nikoliv napravo, tak dneska Paroubek sestavuje vládu. To že nyní nastupují nový lidé v ODS, nesmírně ODS pomáhá. Pokud se něco podobného nestane v ČSSD, pak tato strana bude neobratná a těžkopádná. Cítím však, že reformace ČSSD brzo přijde. Je to vývoj.. K Panu paroubkovi - jeho politický styl, jednání s medii, prezentace své osoby - to vše mu ubírá body..
24. 06. 2010 | 18:01

Slunečnice napsal(a):

Vážení, tak jsem podrobně prostudovala názory pana Paroubka a dokonce přečetla všechny výše uvedené plky pravicových noshledů.Nechala jsme si to pár hodin projít hlavou a musím konstatovat, že má pan Paroubek ve všem pravdu!

Pro mě z toho všeho vyplývá jen ten závěr, který je trefně uveden v pořekadle "Kdo chce kam, pomozme mu tam "!

Lidi se nechali " dokonale oblbnout" a nyní si mohou naříkat leda někde " na lampárně, nebo na nádraží " ! Upřímě, dobře jim tak !Boháči si zase namažou kapsy. střědňáci si utáhnou opasky a chudáci, ti buď pochcípou, nebo se hodně "nase-ou" a co bude pak ? Kdo ví, bude asi důležité, kolik "středňáků" spadne do chudiny a jaké to budou nátury a jak dlouho vydrží dosud platný a trvalý sociální smír!

Lidi, lidi, hezky jste si naletěli, tak si to vyžerte !! Krásný víkend.
24. 06. 2010 | 18:02

pozornej napsal(a):

ať si říká kdo chce co chce, ale štvanice na paroubka vod naprostý většiny médií to byla. a zeman? ten se pomstil za to, že nebyl zvolenej prezidentem. založil účelově stranu, ukrad čtyři a půl procenta voličů čssd a zase zalez do doupěte na vysočině.....to je tvor, kterej se mezi lidem voznačuje jako " špína chlap".....
24. 06. 2010 | 18:04

Ip Man napsal(a):

To je teda komentar z toho by jsem se pos...
24. 06. 2010 | 18:04

Karel IV napsal(a):

Ach jo, nikde jsem nečetl Vaší sebekritiku, že za dnešní obraz ČSSD můžete hlavně Vy osobně!. Nasadil jste si kolem sebe takové patolízaly a lezprdelky, že jste naprosto vypadl z reality. A odvolávat se na nezájem nižší členské základny? Sakra vždyť se Vás a vaší "Gardy" všichni báli, tak se nedivte, že se nikdo neozval s tím že to děláte špatně. No a když se náhodou pár lidí objevilo, tak byli doslova SMETENI uragánem typu Paroubek-Dimun-Tvrdík. Styďte se pane Paroubku, vy jste zničil ČSSD a levici!
24. 06. 2010 | 18:04

Honza V. napsal(a):

TCKH & xyz - na čem hoši jedete ? To musí mít neskutečné grády !
24. 06. 2010 | 18:05

minutus napsal(a):

Dle meho nazoru je na vine hlavne p. Paroubek s tim, ze nakonec nechtel predcasne volby a ucukl, to byl zlomovy bod, ktery soc. demokracii ubral hodne hlasu. Kdo by volil liknaveho vudce, ktery nevi co chce a jen kolem sebe kope, dela zlou krev a na nicem se neni schopen s nikym dohodnout? Necetl jsem ten clanek, ale snad tam toto UVEDL a nastavil si trosku zrcadlo :).
24. 06. 2010 | 18:05

Kolega Fyzik napsal(a):

Libi se mi, ze jyrka zustal svuj! Vse je spiknuti ostatnich vcetne KSC, kteri se proti nemu dohodli a proto to ani takovy sexymozek jako je on nemohl zachranit a udelat neco pro nas, vobycejne lidi, delniky, rolniky a pracujici inteligenci (s vyjimkou managementu).
24. 06. 2010 | 18:08

Honza napsal(a):

Nemám slov pro člověka, který si troufne zobecňovat úsudek statisíců lidí na důsledek mediálního vymývání mozků! J. Paroubkovi by určitě vyhovovala vize sebe sama jako posledního příčetného mohykána mezi loutkami ovládanými médii.
Přitom realita, jaká se vyjevila při zásahu na czechteku nebo při onom slavném Paroubkově projevu po minulých vyhraných volbách ČSSD ukazuje na to, že tahle snůška patetické ublíženosti není ničím víc, než ješitností politika, kterého nikdo nechtěl.
24. 06. 2010 | 18:08

Olda napsal(a):

Možná stačilo se nechovat jako nenažrané mafianské hovado a dopadlo by to možná jinak.
24. 06. 2010 | 18:10

oookkk napsal(a):

"V naší zemi není však žádné (!) médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo."
- Máte pravdu, v demokratické zemi, jako je ČR by měla být média nestranná a nepodorovat žádnou, ze stran, tudíš jsem rád, že: V naší zemi není žádné médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo.

"že jakýmsi viníkem štvanice na sociální demokracii (a mě osobně) byla prý ČSSD samotná"
- To je naprostá pravda a dobře to víte:
"že hrozí spojení ČSSD a komunistů a návrat normalizačního režimu"
> Ano vy sám a ČSSD jste si zavinili, že se tohoto mnozí obávají, těžko to svalíte na ODS nebo "zájmové skupiny", oni za vás v parlamentu nehlasovali.
"projekt SPOZ vznikl, aby poškodil ČSSD, odebral jí hlasy ve volbách"
> Ano zase vaše chyba, NE Mirek Topolánek, ale VY jste vyprovokoval Miloše Zemana, aby kandidoval, bez něj by SPOZ nezískala víc než pár procent.
- Takže hledáte marně viníky jinde, marně se snažíte svalit vše na "pravicová média", "zájmové skupiny" aj. jste jen vy a vy, kdo si "prohrál" volby. :)
24. 06. 2010 | 18:11

Ať žije léto napsal(a):

Češi už prostě nechtějí
šovinistické diktátory jako je pan Paroubek. To je všechno.
Jen ať si pan Paroubek přehraje svá vystoupení. Z těch opravdu vždy mrazilo.
24. 06. 2010 | 18:13

Vejice napsal(a):

arogantni diktator https://www.youtube.com/watc...
24. 06. 2010 | 18:14

Belzebub napsal(a):

Nevolil jsem ČSSD hlavně kvůli takovým jako jste vy, Škromach, Zaorálek, Hašek, Sobotka, Jandák ... Vaše hlášky typu "za to může ODS", váš agresivní styl napadání kohokoli kdo má odlišný názor, plamenné projevy a řeči typu "kdo z vás na to má" vás odsoudily k záhubě. Je jisté, že tato země potřebuje konstruktivní slušnou sociálně smýšlející stranu, ale ČSSD to rozhodně neni a nebude. Takoví jako vy a vaši kámoši prostě nemají v moderní politice co pohledávat.
24. 06. 2010 | 18:14

Adal napsal(a):

Tak článek jsem přečetl celý, sice dlouhý, ale docela výstižný. A reakce pravicových makovic se dala očekávat na úrovni s níž se zde jednotlivá individua prezentují. Jsou to spíše lidé průměrné inteligence se sociopatickými sklony a sebestředností. Vulgarizmy, které jsou této sociální skupině vlastní, jsou většinou jediným argumentem, který jsou schopni vyplodit. Více by bylo zázrakem a více nelze ani očekávat. Obyčejní sobci se většinou rekrutují z řad pravice a je to asi i z hlediska jejich životních postojů v pořádku. Normální člověk s nimi většinou raději ani nevede debatu, neb není o čem...... no a jinak všem voličům trojkolky přeji hezkou jízdu z kopce.....nikoho nemine.
24. 06. 2010 | 18:15

Strejda napsal(a):

Pane Paroubku, vedl jste marný boj se silami, které jsou kdesi v pozadí a které jsou neidentifikovatelné. Moc kapitálu se prosadila, podle jeho zájmu musí všichni politici tancovat. Kdo odmítne, jde z kola ven. S tím nejde nic dělat. Zachoval jste se ale čestně.
24. 06. 2010 | 18:16

lubos.r@seznam.cz napsal(a):

Národe co jsi to provedl,pravice zase u moci.
Tedˇ budem pikat za trest všichni!
24. 06. 2010 | 18:17

Petr K. napsal(a):

Největší dobytčí sprosté billboardy má v každých volbách ČSSD! S tím + Paroubkem se volby vzhrát nedají.
24. 06. 2010 | 18:19

huhu napsal(a):

když čtu tyhle komentáře, tak očekávám, že jediný závěr z nich, který jyrku a jeho soudruhy z toho udělají bude, že je to organizovaná štvanice...
24. 06. 2010 | 18:19

Přítel napsal(a):

Dobrý den,
nevím co všechny vážené diskutéry opravňuje p. Paroubkovi tykat! Myslím si, že opravdu při vedení celé ČSSD pracoval na plné obrátky. Ono totiž není jednoduché takovouto stranu uřídit! Jeho problém tkví v tom, že se opravdu tváří kysele. Ale ve skutečnosti je to normální chlap. Nikoho by neveselilo kdyby po něm šla veškerá media a štvala proti němu! Už si myslím nezaslouží vaše neustálé nadávky, tykání, atd. Odstoupil okamžitě a to se cení!!!
24. 06. 2010 | 18:20

Hedgeové fondy napsal(a):

Jyrko, takhle se ti nemáme za odměnit. Špidla s Grossem, to jsou jiní pašáci a proto i ten trouba groo se už válí na Floridě. S tím státním úplatkem pro důchodce ze zisku ČEZ jsi to přehnal. To už i troubové poznali, že jsi málo upřímný.
24. 06. 2010 | 18:21

Michal - Odolena Voda napsal(a):

Pane Paroubku, stále v zrcadle nevidíte arogantního člověka, kterého mají lidi prostě plný zuby? Vy, ve spojení s dalším mudrcem Tvrdíkem, dále Zaorálek, Rath - to je dost i pro OBYČEJNÉ LIDI.
24. 06. 2010 | 18:22

jorkšír napsal(a):

K čemu je tento váš elaborát,pane poslanče,je to k ničemu. Vládu sestavují ti,kterými jste opovrhoval,vše se vám zdálo býti jasné,a dnes?
Jste bezvýznamná persona,která si nyní vylévá svůj žal tady nebo na facebooku. Pá pá soudruhu agente STB Paroubku. Někdy příště.
Nyní zaplaťte své dluhy a neotravujte tady vzduch.
24. 06. 2010 | 18:23

ČSSD je synonymum zrady. napsal(a):

Volby vám prohrálo Bohumínské usnesení. Lidi už mají totiž dost, jak se vždy po vyhraných volbách, ať na centrální úrovni, nebo v drtivé většině krajů a obcí vždy spojíte s pravicí. Tyto volby byly spravedlivým trestem pro pravicovou Českou stranu sociálně demokratickou! Bude zapotřebí vytvořit v ČR novou, nezkorumpovanou, levicovou stranu, po 20 + zřejmě dalších 4 letech pravicové totality to ale nebude lehké.
24. 06. 2010 | 18:26

Olda napsal(a):

Zkuste si třeba dát dietu a už se vykašlete na ty volby. Stejně budete navěky největším politickým šaškem v historii ČR. Já alespoň si vaše projevy na YouTube pouštím s dětma pořád a vždy se válíme smíchy, jaký jste byl zapálený řečník, kterému mohl uvěřit jen totální vypatlanec, nebo snad jen rudý pomatenec. Budete mi chybět mistře šašku!
24. 06. 2010 | 18:27

Honza napsal(a):

Chudák Jyrka, všichni ho pronásledovali. Akorát nějak vypustil, že se ke všech choval jako hovado, ale ostaní mu to nijak neopláceli. Měl by být rád, že to pro něj tak dobře dopadlo, a držet pysk
24. 06. 2010 | 18:27

TOM napsal(a):

hold nekterým ještě nedošlo co se chystá na obyčejné lidi ,žerpavičáci!!!
24. 06. 2010 | 18:28

Dexter napsal(a):

Bla,bla,bla, co jiného čekat od ukřivděného komunisty...
24. 06. 2010 | 18:29

La Fleur napsal(a):

V těchto volbách jsem volil ČSSD a plně souhlasím s tím, že nálada vyvolaná útoky na ČSSD byla taková že jsem na otázku koho jsem volil odmítal odpovídat.
24. 06. 2010 | 18:29

eM napsal(a):

Brilantní analýza. Akorát že úplně blbá (snad to Savonarola nesmaže; jiné slovo se použít nedá a slovo "blbá" používá i exprez Havel).
24. 06. 2010 | 18:30

Karel Petráň napsal(a):

Je neuvěřitelné, jak pokračuje nenávist lidí proti Paroubkovi. On mluví o vymývání mozků, a oni si stěžují, že jim nasazuje psí hlavu. Copak všem není jasné, že média ovládá pravice? Nebo tady snad někdo vidí média vstřícná levici? Napište jejich seznam, kritici. Fakta, ne kecy, ne pappuškované názory, ale logické argumenty. Duchovní i dušení úroveň tohoto národa je nenávratně ztracena. Smutné to zjištění po 20 letech. Lidé, myslete, ale vlatní hlavou! Ne tou, kterou vám nasazují média.
24. 06. 2010 | 18:32

ŠAKAL napsal(a):

Já :

Ve všem chtěl mít větší podíl
Pro jiné se nenarodil
Sám neuměl ničeho se vzdát
Jen ostatní za nos vodil
Myslel na to kudy chodil
A jen sebe upřímně měl rád
Každou větu začal slůvkem Já
Každou větu končil slůvkem Já

On nevěřiil na chiméry
A ve jménu kariéry
Nosil boty špičkou dozadu
Nikdy nepsal verše ženě
Vždy se tvářil unuděně
Když jsi k němu přišel o radu
Každou větu začal slůvkem Já
Každou větu končil slůvkem Já

Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám
Já se mám

V očích led a vlhké dlaně
Usmíval se polekaně
V obavě, že budeš něco chtít
Velmi dbal na osobitost
Povýšil svou sebelítost
Na ten nejušlechtilejší cit
Každou větu začal slůvkem Já
Každou větu končil slůvkem Já

Vidíš ho, jak podle zvyku
Důstojně jde po chodníku
A nic kolem sebe nevnímá
Do stop padá sůl a písek
Jednoho dne nevrátí se
Nikdo si té ztráty nevšímá
Komu chybí jeho věčné Já
Jen ozvěna domů vzpomíná

Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám
Já se mám
24. 06. 2010 | 18:33

Miroslav Skuček napsal(a):

Pane Paroubku,

Vy ste opravdu neuveritelny...

Za vsechno mohou ostatni, pravicova media,veřejnoprávní media,negativni kampaň ODS a jen Vy nic.. Divím se, že jste tez neobvinil Rákosníčka a jeho rybník Brčálník..

Vase ubohé uplácení 13. důchody a jinymi vábničkami nastěstí nevyšlo..

,,Naši zahraniční poradci, se zkušenostmi vedení desítek volebních kampaní přicházeli s doporučeními dobrých dílčích kroků v tomto směru (např. 4 artikuly rozpočtové politiky), ale ne s několikaměsíční strategií věnované deficitu´´ -- Ač mám USA rád, tah s partičkou yupíků, naštěstí nevyšel.. Hoši přijeli kamsi do oblasti SSSR (podle nich) a začali divadýlko ve stylu USA campain míchnutá s místními postkomunistickými reáliemi.. Viz. Michal David..

Ve Vašem dnešním,opět,zbytečném psaní je jedna jediná pravdivá pasáž.. ,,A jaké byly slabiny ČSSD?´´ -- Za to vše Vy jako předseda přece zodpovídáte,ne??

Takže,prosím,neotravujte,spřádejte teroie o spiknutí světa,řadově poslancujte a radujte se ze své ženy a dcery..

P.S.: Jsem opravdu rád, že jste zmizel v propadlišti dějin
24. 06. 2010 | 18:33

Jiří Max Pazdera napsal(a):

Jiří, za dobu co jste v politice jste vyměnil manželku a už se lépe oblékáte. Co se týče vnímání reality, jste v obraze. Umíte identifikovat a pojmenovat problémy, které tuto zemi trápí.V hodně věcech s Vámi souhlasím.Na debaty býváte dobře připraven.To byl výčet kladů.

A teď ty zápory: mnoho lidí, kteří nesledují politiku, nicméně mají volební právo, dá "povrchně" na vizáž, a tady máte velké rezervy, zhubněte tak 20kg, sportujte, ostříhejte se na krátko, odstrańte si tu bradavici, nebo si nechte narůst vousy. Vždycky když Vás vidím si totiž vzpomenu na dobu před revolucí. Dále uberte ze své arogance. Choďte ještě více mezi lidi.Nepodporujte cikánskou a jinou příživnickou svoloč, která parazituje na systému a systému nikdy oni sami ani jejich potomstvo nikdy nic nevrátí a nepřinesou, do háje s nimi, ať se vrátí zpět do Rumunska a Slovenska odkud přitáhli, čili jednoduše řečeno oddělte zrno od plev v rozdělování sociální pomoci.A hlavně, zbavte stranu vyčihováků jako jsou Škromach, Urban, Vojtěch Mynář a spousta dalších. Pak se vraťte a já(my) Vám dáme zase svůj hlas.
24. 06. 2010 | 18:34

Bradavice napsal(a):

Jiří Paroubek = záporňák do filmu Harry Potter
24. 06. 2010 | 18:34

eM napsal(a):

Karel Petráň: Týden.cz. Tam, co si lůza dovolí v diskuzi, to je snad i ze strany redakce podporované. Rudí se tam slovem dopouští trestných činů a přečinů v takovém měřítku, že to snad ani není možné. A Haló noviny taky pravicovou demokracií příliš neoplývají. Nejsou pod vlivem pravice, ale zato se na nich dá věřit pouze datumu v záhlaví. To je pravdivé. Předpověď počasí - to je polopravdivé. No a ten zbytek lživý...
24. 06. 2010 | 18:35

Max napsal(a):

Jiří Paroubek opět prokázal,že jeho myšlenková úroveň dosahuje IV.cenové skupiny podniků socialistických RaJ.Nemá smysl se o tomhle člověku vůbec bavit,tomu může naslouchat a fandit jen opravdová spodina společnosti.To už jsou opravdu přijatelnější komunisté...
24. 06. 2010 | 18:39

Marcela napsal(a):

PaneParoubku,tady se nedočkáte argumentace,objektivity,nebo zamyšlení nad názory protistrany.Jen sprostoty a nadávek od většiny těch rádoby pravičáků s bolševickými manýry.Média a pravicoví politici Vás roky líčila jako největšího zloducha a konkrétně na Vás měla jenom ty botičky a bradavici.Ulité miliony některých politiků už jim tak nevadily.Ani názor Klause,že novináři jsou metla lidstva,nebo vyjádření Zemana o novinářské žumpě.Třebaže nejste zrovna charismatická hvězda,jste bojovník a to co jste musel vydržet je hodné obdivu.I svým odchodem jste potvrdil,že jste asi větší třída než ti,co po Vás stále plivali.Bohužel k nim patří i ten chytrý a vtipný pan Zeman,který ale podle mě nikdy skutečným sociálním demokratem nebyl.Jinak si myslím,že kdo sleduje politiku a chování jejích aktérů po celé roky bez ideologických předsudků,musí s Vaším rozborem souhlasit.Ano myslím,že to vidíte správně.Přeji Vám odpočinek a zdraví.Vy se asi nevzdáte!
24. 06. 2010 | 18:40

LUBOŠ napsal(a):

Škoda ,že jste to vzdal pane Paroubku,byl jste vůdčí osobnost v ČSSD ta tedˇ bude bohužel poměrně oslabena ještě více,jelikož si myslím, že vás těžko nekdo může nahradit v takové kvalitě jako jste vi vedl svoji stranu ,proto pravice a tisk po vás šli!!!
24. 06. 2010 | 18:40

JirkOl napsal(a):

ČETLI JSTE TO NĚKDO???
24. 06. 2010 | 18:42

Dom napsal(a):

Paroubku zalez. Nikoho už nezajímáš. Nikomu nechybíš. Už ani v RAJi by tě nechtěli.
24. 06. 2010 | 18:42

marcela napsal(a):

Vážený pane,

chybí vám naprosto jakákoliv sebereflexe a je jen dobře, že volby takto dopadly. Souhlasím s názory, že za prohru můžete vy a váš arogantní postoj. Už se prosím nevracejte. Děkuji
24. 06. 2010 | 18:42

Max napsal(a):

Pro pana Petráně:Vy žijete asi v nějakém jiném světě.Pokud je mi známo,pan aroubek si vše způsobil sám-svou arogancí,naprosto tupými sliby nesplnitelného,svou omezeností,se kterou cpal na kandidátky své podržtašky...Média jsou tak půl na půl.A je to tak dobře.Jen levicoví fanatici vidí za vším vinu okolí...
24. 06. 2010 | 18:42

stále rebel napsal(a):

Pane Paroubku, nerozumín tomu, co tady politické strany v předvolební kampani předvádějí. Já jsem dal hlas ČSSD na základě toho, že jsem porovnal výsledky vládnutí ČSSD 2002 – 2006 a ODS 2006 – 2009. Pokud by to udělali i ostatní, ODS by se do parlamentu asi ani nedostala. Kalousek podobně.

Vláda 2002 – 2006 byla veskrze pozitivní i přes problémy jako povodně 2002 se s ekonomikou vyrovnala dobře, jediné co bych vám vytknul bylo zbytečné snižování daní, možná bylo lépe snižovat zadlužení.
Vývoj veřejných dluhů v EU
http://www.csas.cz/banka/co...
Ekonomický růst
http://epp.eurostat.ec.euro...
Další pozitivní faktory vedle ekonomického růstu snižování korupce, stačí nahlédnout na čísla TI.

Vláda ODS začala přeběhlíky, arogancí mocí a radarem.

Řebíček ministerstvo dopravy
2006 24 miliard
2007 25 miliard
2008 60 miliard
2009 51 miliard
2010 71 miliard

Langer vnitro.
2006 51 miliard
2008 58 miliard
2009 62 miliard

http://domaci.ihned.cz/c1-3...
http://hn.ihned.cz/c1-22358...
http://zpravy.idnes.cz/prim...

23.9.2008 - Čerstvý index korupce zveřejněn. Je to smutné čtení
http://aktualne.centrum.cz/...

18.11.2009 - V České republice se letos uplácí ještě více než loni
http://ekonomika.eurozpravy...

Poslanec Morava z ODS chtěl vydírat rebelku Zubovou
http://zpravy.idnes.cz/posl...
Řebíčkova bývalá firma dostala zakázky za 14 miliard
http://domaci.ihned.cz/c1-3...
Právníci získají od resortu půl miliardy
http://hn.ihned.cz/c1-22358...
Prima kšeft pro exministra Němce: vymáháním mýtného k milionům
http://zpravy.idnes.cz/prim...

Tři pětiny šéfů malých a středních podniků se domnívají, že veřejnou zakázku nelze v Česku získat bez korupce, tedy bez úplatku, provize či různých požitků.
http://aktualne.centrum.cz/...

OECD varuje před riziky Julínkovy reformy zdravotnictví
http://www.lkcr.cz/aktualit...[load]=1
„Ve zprávě Světové banky „Doing Business 2009“ bylo hodnoceno celkem 181 zemí. Česko se umístilo až na 75. místě. Z členských zemí Evropské unie hůře dopadlo pouze Polsko a Řecko“
http://www.financninoviny.c...

Hodnocení států světa podle zprávy z roku 2008 (duben 2006 – červen 2007) jsme byli na 56 místě.

Rozpočet - Správa veřejného dluhu, rok - miliardy
2006 34
2007 38
2008 45
2009 64
2010 76

Množství peněz vkládaných do veřejných zakázek se zvyšuje
„Praha - Stát loni investoval do veřejných zakázek 630 miliard korun. To je zhruba 17 procent hrubého domácího produktu České republiky. Od roku 2006 se objem veřejných investic zvýšil o 66 miliard korun.“

„To však nebyla jediná změna, ke které v souvislosti s veřejnými zakázkami od roku 2006 v ČR došlo. Podstatně se také snížilo množství zakázek, které jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách. Zatímco v roce 2006 jich tam bylo zveřejňováno 62 procent, v roce 2009 to bylo už jen 54,6 procenta.“
http://www.ceskenoviny.cz/z...
http://www.mmr.cz/Pro-media...

a mohl bych pokračovat, ale nemá to cenu. Sotva bych našel něco, za co bych mohl ODS pochválit.
24. 06. 2010 | 18:43

George napsal(a):

Buď rád, kde jsi v pr-----. Jsem také sice důchodce, ale nepřírovnej mě k těm vaším nefakčenkům, sockám a těm volům , co se vždy u nich o jejich přízeň ucházel. Teď je moderní nahlásit si dítě jako pěstoun a brát tísíce a to vám bylo pořád málo. Jseš pouze pozitivní rasista, také tá vaše strana ( velká, malá), co by prodala i kůži ze zdechlého vola.
24. 06. 2010 | 18:44

Dom napsal(a):

Rebele, ty jsi vědec.
24. 06. 2010 | 18:46

vasja napsal(a):

Mám strašlivý podezření, že tohle už nepsat Dimun, ale Buquoy. Takhle podat křivdu, kerou pan inžinýr prožívá........ bravo.
24. 06. 2010 | 18:46

Padrosimo napsal(a):

Toto je ochrana proti spamu. Pro přidání komentáře prosím opište dvě anglická slova z obrázku níže do políčka pod nimi. Nápovědu a další podrobnosti o této metodě, která zároveň digitalizuje knihy, najdete v článku Dost bylo spamu, zavádíme reCAPTCHA na našem blogu.

Nejsem stroj, ale měli byste to psát tröchu čitelněji. Paroubek a jeho úchylka na chudobné a hlavně na 30 Kč si to zasloží. Na tom vlastně vyhrál volby.
24. 06. 2010 | 18:48

Petr napsal(a):

Je opravdu zvlastni jak vsichni obviniji p. Parobka z arogance,nabubrelosti atd. Jasan,precetly si to v mediich a podle nich tato media nejsou levicova prave z vyse zminenych duvodu,ktere jsou udajne vlastnosti CSSD. Co kdyby se take tito lide zamyslelu,zda-li neni duvod ten ze vlastnici onech medii jsou velice zamozni lide,kteri maji dostatek penez,aby vubec nepotrebovaly stat. Projevy pravicovych politiku jsou mnohdy aroganci a nabubrelosti jak z encyklopedie,ale nikde se to clovek nedocte ze? Je to vyplach mozku jak ma byt a vsichni na to skocily. Mimochodem,ja se bez statu skrze svou financni nezavislost tez obejdu,ale volit pravici podle me muze pouze sobecky a podly clovek,pripadne clovek utvarejici si z neobjektivnich medii,aniz by si zjistil fakta. Preji vsem hezky den.
24. 06. 2010 | 18:49

veverka napsal(a):

Češi si především ještě vůbec neuvědomují,co že si to vlastně zvolili.Až se ta pravičácká stoosmnáctka rozjede,tak to pro ně bude pořádnej šok.Hlavně co se VV týká.Že jo samuraji?Takže já bych byl naprosto v klidu,národ čeká léčba šokem.Hlavně tu jeho mladší část.Ještě že už Obama ten radar odvolal,protože teď by ho kníže s Vondrou protáhli parlamentem bez nejmenších problémů.Tento národ je zkrátka velmi snadno mediálně zmanipulovatelné stádo ovcí.
24. 06. 2010 | 18:49

LUBOŠ napsal(a):

Tomuto národu nelze pomoci musí si sáhnout opravdu na dno a pak se možná probudí ,ale to už bude pozdě.Lidé nečtou volební programy
a volí pravici,nebo vv a podle toho dopadnou.
24. 06. 2010 | 18:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 06. 2010 | 18:51

Čochtan napsal(a):

Nechce Paroubek kandidovat na presidenta ?
Drzosti by měl dost ! Kdyby ten chlap kandidoval na olašského krále, to bych chápal, svůj k svému, ale aby nám chtěl dělat presidenta někdo, kdo se svým buranstvím hodí akorát tak ke Kočkovým houpačkám, to je příliš !!!!

Čím dřív ČSSD hodí Paroubka přes palubu, tím lépe pro ní. Bez něj a bez jeho mafiánů bude opět volitelnou stranou.
24. 06. 2010 | 18:51

Kmotr napsal(a):

Kdy si necháš vyříznout ten soc. vřed. Někde jsem něco četl o bradavicíh.
24. 06. 2010 | 18:53

Belzebub napsal(a):

Docela by mě zajímalo, kolik pozitivních příspěvků si asi napsal sám sobě bývalý velký vůdce?
24. 06. 2010 | 18:54

Bubák napsal(a):

Ty, Gergu, vyser se už na to. Ten blábol se nedá číst.
24. 06. 2010 | 18:54

Jan napsal(a):

Tento národ je zkrátka velmi snadno mediálně zmanipulovatelné stádo ovcí.

Tak to presne vystihuje, co se v posledni dobe deje. Vlada medii. Co si media umanou, ten vladne. Bylo by fakt zajimave zjistit, kdo za tim stoji a kdo financuje vetsinu ceskych medii...
24. 06. 2010 | 18:55

Horák napsal(a):

Ukrást a vytunelovat co se dá -ODS-- A křištálový Standa Gros -Tunel na tunel .
Zloději !!!!!!!!!! DO BASY- a BASOVAT !!!!!
24. 06. 2010 | 18:57

Ivana napsal(a):

někdo napsal,že dříve byla soc.dem slušnou stranou,ale za pana Paroubka přestala být.
Sešup nastal s příchodem psychopatického jedince jménem David Rath. Velmi dobře Jiřího ovládl,jako ovládl stádo doktorů.
Tedˇ z toho vybruslí a Jiřího,až nebude potřebovat, odkopne.Jestliže má soc.dem dost sil,měla by se ho hezky rychle zbavit a poslat ho ke Komančům,kam bytostně po svém drahém papínkovi, práskači s krycím jménem Ras,patří.
24. 06. 2010 | 18:57

Daniela napsal(a):

Dlouhé, nudné, nezajímavé házení špíny na všechny kolem... takže to co jsme čekali a já děkuju Jirkovi za vyhranou sázku!
24. 06. 2010 | 18:58

Lukáš napsal(a):

Kdyby sem nepřispívali pravicoví voliči bez maturity, možná by se ta diskuze dala číst.
24. 06. 2010 | 18:58

IR napsal(a):

Myslím, že jsem svým naturelem v zásadě sociální demokrat, po přečtení většiny volebních programů byl ten váš pro mne pravděpodobně nejpřijatelnější...
ale... ve vedení ČSSD nějak nevidím skutečné sociální demokraty, nemám koho z této strany volit, jste vesměs strašlivé kreatury, páni drazí :-(
U nás v obci byli slušní lidé z této strany, ale ty založením nové stranické buňky před minulými komunálkami také vyštípali nějací vaši darebáci s cedulkou ČSSD...
24. 06. 2010 | 18:58

Sladký napsal(a):

Jan-pod váš příspěvek se bez váhání podepíšu.A dodám,že degradace vzdělání má uschopnit občany k nekritickému přejímání názorů,hlasitě vytrubovaných médii.
24. 06. 2010 | 19:01

Dana napsal(a):

Ale vítěz je, bohužel se ale do vedení protlačila ještě větší špína než ji mediálně házeli na Paroubka. A to nejsem fanda této strany.
24. 06. 2010 | 19:02

Jan napsal(a):

Někteří diskutéři jsou ovlivnění mediálními útoky na blogera i nadále.
Takže nemá cenu s nimi polemizovat.
Na příspěvku je hodně objektivity.Pokud si vzpomíním tak na jeho osobu stále útočila některá media od roku 2006.Vládu ČR v době předsednictví v EU neodstřelil pan Paroubek, ale poslanci z vládní koalice.Není to pravda?
24. 06. 2010 | 19:02

Noby napsal(a):

Chybí nadpis Jiří Paroubek. Protože má na výsledku lví podíl. Pravdou ovšem je, že v ČSSD nejsou vůdčí osobnosti, které by byly pro poctivé a pracovité lidi volitelné. Ani teď po volbách se nikdo neprojevuje. Na Sobotku je zoufalý pohled. Samé nářky, jinak nic. Z toho morálního srabu, do kterého ČSSD dostal Myslímtoupřímně Gross a nasledně Parnívalec Paroubek, se bude ČSSD vzpamatovávat roky. U mně má nálepku strany podlézající voličum, hlavně těm kterých je nejvíc.
24. 06. 2010 | 19:03

Undo napsal(a):

Ejhle! Nove slovo: PRESINK. Chvili jsem na to cucel, nez mi doslo, ze ma asi na mysli PRESSING. Za tri minus!±
24. 06. 2010 | 19:04

eM napsal(a):

Jan: Podívej, s. Paroubkovi se nelíbilo 100:100. Škodil kudy chodil a snížil naší zemi mezinárodní rating na minimum v době, kdy jsme měli možnost velet Evropě. No tak holt má 118:82 a může si akorát skočit do zdi. Ale myslím, že škůdce by měl být veřejně nazván škůdcem, tak to musí být. V naší historii máme takové negativní postavy: Emanuel Moravec, Klement Gottwald, Jiří Paroubek (+Rath a spol.). I Hácha je spíše rozporuplný a ne vyloženě škodlivý.
24. 06. 2010 | 19:05

Marcus Agrippa napsal(a):

Dobrý den p.Paroubku. Role médií v předvolební kampani byla dost neuvěřitelná ( především ta antikampaň proti Vám a vaší osobě ) a celkem nechutná - lži, manipulace a desinformace. ČSSD by se z toho měla poučit - Češi zatím moc neumí filtrovat informace a dost často sednou médiím financovaným ze soukromých zdrojů vyloženě na lep ( viz.Řecko ). Navíc ČSSD naprosto přehlédla silnou voličskou základnu - študáky. ČSSD by asi měla do budoucna víc taktizovat a trochu polopatistickým a opakovaným způsobem podávat informace.
24. 06. 2010 | 19:06

Aleš napsal(a):

Každému přemýšlivému člověku pan Paroubek dal jednoznačně najevo, dost bylo tohoto buldozera bez empatie.
24. 06. 2010 | 19:07

michaela napsal(a):

Ano, J. Paroubek ma ve svem analyzujicim clanku naprostou pravdu..neni co dodat..nakonec se uvidi, jak s nami pravice zatoci...
24. 06. 2010 | 19:09

serexe napsal(a):

Tomu se říká sebereflexe.
Můžou za to ONI :D
24. 06. 2010 | 19:10

Jan Žura napsal(a):

Na článku zveřejněném v Haló novinách není nic smutného, stejně jako na mnoha dalších. Je blstvím Vaším, pane bývalý předsedo a dalších, že těmto novinám nevěnujete z čistě ideologických důvodů patřičnou pozornost. Kromě Vaší nedozírné nabubřelosti a přezíravosti Vás podrazil mimo jiné bývalý spolustraník Zeman, který odčerpal ČSSD mnoho hlasů.
24. 06. 2010 | 19:10

Chuck Norris napsal(a):

Je smutné ,že většina veřejnosti a nejvíce ta vzdělaná žije stále ve strachu před levicovými stranami, chápu obavu z návratu normalizačního období, ale je naprosto normální ve vyspělých společnostech chápat levicové strany jako konstruktivní politický objekt. Nechci vychvalovt pana Paroubka, má jako ostatně každý politik nějaké chyby, byl na jeho osobu vyvíjen dle mého neskutečný tlak, který pramenil z neznalosti volebního programu soc. dem..
24. 06. 2010 | 19:12

honza napsal(a):

nic nepochopil...
24. 06. 2010 | 19:13

Marcus Agrippa napsal(a):

Jan Žura:
pokud se dá věřit Topolánkovu projevu o předvolebních jednáních ODS, TOP09, Zeman, tak je v celku jasné jakou dost zákeřnou roli Zeman sehrál.
24. 06. 2010 | 19:13

Kolombína napsal(a):

Pane Paroubku,

bez výhrad s vámi souhlasím. Skutečnost, že média sehrála největší roli v masírování mozků voličů těsně před volbami a především lživé výroky o cestě k bankrotu a dehonestace vaší osoby jsou skutečné faktory neúspěchu sociální demokracie ve volbách.
Studentské volby, únik informací těsně před volbami přiměl mladé lidi k tomu, že fanaticky, bez znalosti programu TOP09, dali této straně hlas. Populistické Věci veřejné dílo dokonaly válkou proti dinosaurům. A jak to dopadlo? Skutečné dinosaury si tam laskavě ponechali.
Máte pravdu v tom, že si lidé nechali vymýt mozky. A já to těm lidem přeji. Co si zvolili, to mají. Nyní ať mlčí. Ať nekřičí, že nechtějí studenti školné, ať nebrečí, až budou v ordinacích platit a platit. Ať nebrečí, že jejich příbuzní přijdou o vdovské důchody, že rodiny s dětmi o sociální dávky, nezaměstnaní se mohou těšit na zkrácení podpory a stavební spoření bude ztrácet na významu.
Pana Paroubka si vážím. Málokdo by unesl bez újmy na zdraví tak nesmírné ponižování ze strany médií, ale i našeho budoucího premiéra pana Nečase. Jen si na něj vzpomeňte, jak se pan čistý choval ve volbení kampani!
24. 06. 2010 | 19:14

Sladký napsal(a):

Přesně tak,Chucku.Nejste náhodou volič pravice?
24. 06. 2010 | 19:14

standa napsal(a):

Pane Paroubku. Velice mě uráží, že mně nazývate vymytým mozkem. Zaroveň vám garantuji, že mně neklečel na krku zástupce penzijního fondu ani farmaceutické firmy.
To proč mně nenapadlo volit ČSSD je způsob Vašeho vystupování, Vaše papaláštví zbytečná zpupnost a lži. Nemám nic proti ČSSD pana Haška, Onderky nebo Sobotky. Ale pokud to bude strana panů Zaorálka, Ratha, Jandáka a Paroubka pak můj hlas nedostane ani náhodou.
24. 06. 2010 | 19:15

Karel napsal(a):

Naprostý souhlas s článkem. V této zemi je "levicovost" neboli solidárnost znakem zla.Až si to lidá na vlastní kůži zažijí,co je vlastně "pravicové dobro",možná už bude pozdě.Než zemřel můj otec v r.90 , tak mi s vážností říkal: "ještě budete litovat,až krutost kapitalismu zažijete na sobě,o všechno vás postupně oberou".Dnes uznám,že měl ve všem pravdu.Bude hůř,než za komunistů.A je to vidět po celé Evropě.
24. 06. 2010 | 19:16

Tomáš Řehák napsal(a):

Možná kdybyste přestal pořád brečet a ukozovat prstem okolo sebe a radši se zamyslel, proč Vás lidé nezvolili (a nepomůžou proklamace o tom, že byli zmanipulovaní a hloupí, jak je můžete takhle urážet?) tak byste možná na něco přišel a v příštích volbách by to pro Vás skončilo lépe. Takhle na mě působíte jako ubulený zhrzený papaláš.
Zdar.
24. 06. 2010 | 19:16

Super_61 napsal(a):

Pane Paroubku, Váš článek jsem nedočetl do konce, nešlo to. Příčina volebního debaklu ČSSD je jednoduchá: humpolácký nekulturní politický styl, který degradoval ideál společenské solidarity na uplácení ve velkém a ponižování voličů na primitivy bez úsudku (po Vašem: obyčejné lidi).
24. 06. 2010 | 19:17

kasparek napsal(a):

no ty vado .... omlouvam se, nemel jsem zaludek na cele, ale jeste se kt omu na nekolikrat vratim.
Pane Paroubku, je to dlouhe, je to opet v linii vasich demagogickych pravd a polopravd a vymyslu paranoi dohromady a ... jste to opet vy.
Vite, proti Vam brojil kde kdo, vcetne mne. A nikdo mi za to nic nedal, nic neslibil ani nevyhrozoval. Proste jsem znechuceny vasimi zpusobymi, vasimi "argumenty" a vasi nechutnou hrou na citi, kterou asi smerujete na "obycejneho obcana", ale nastesti vetsinu lidi nasira, jake z nich delate blbce.
Moc Vas zadam nemente se, jen tak se Vas zbavime na dobro.
24. 06. 2010 | 19:17

eM napsal(a):

Skutečně věřím, že v případě Paroubkova vítězství bychom zase při prověrkách dokladovali svůj postoj k událostem v roce 1989, aklamativně bychom museli odsuzovat oportunistický postoj některých občanů při snaze o nastolení kapitalistického řádu, zase bychom se dělili na původ dělnický, rolnický a ostatní. ČSSD není sociálně zaměřená strana; je to B-tým KSČM (KSČ) a čekal na svoji příležitost. D9ky všem, že jsme je na 4 roky poslali tam kam patří. Za 4 roky zase někteří z nich.... zmizí...
24. 06. 2010 | 19:18

kasparek napsal(a):

na city - omlouvam se :) jeci mi tu dite
24. 06. 2010 | 19:18

přep napsal(a):

to je nádherný pozorovat, jak média utváří smýšlení jednotlivých buněk těla společnosti. stačí tak málo a jednotlivci věří, stačí tak málo a lidé si pevně stojí za """"svým"""" přesvědčením a názorem, který se shoduje s tím médii indukovaným. zároven smutný pohled, smutný v tom, že lidé se sice postavili na vrchol pomyslné pyramidy nějakého vývoje přírody, ale současně se ve své podstatě jako celek chovají principiálně jako buněčná kolonie
24. 06. 2010 | 19:22

Lucka napsal(a):

A už jste se někdy léčil? Je načase, aby Vám někdo řekl pravdivou diagnózu, a bude jich asi více...paní Petra bude koukat, jakého má doma Titána.
Vy si fakt neuvědomujete, jak jste směšný??? I tento Váš psaný výtvor je žalostný, a to jste pomýšlel na nejvyšší posty. Prostě jste nerozeznal hranice možného a z lidí jste dělal hloupé ovce, když Vy jste ten Vyvolený, jenže oni to nechápou - fakt Vám to nepřipadá na léčení?
24. 06. 2010 | 19:22

krtek555 napsal(a):

V odstavci "Řecká karta pravice" jsem našel dvě pravopisné chyby. To bych skutečně nečekal!
24. 06. 2010 | 19:24

gomez napsal(a):

Za to můžou marťani.
Nejenom všichni na zemi, ali e vesmíru se proti němu postavily
24. 06. 2010 | 19:25

SuP napsal(a):

Milý Jiří!
Máš to dlouhý, ale kdo za to může, jsem se nedozvěděl. Asi bys to měl trochu rozvést.
24. 06. 2010 | 19:25

DeValera napsal(a):

Vážený pane, nikoliv média nebo Zeman,ale vy a vaše klaka jste způsobili, že soc-dem v této podobě není volitelná. Tato strana pod současným vedením není normální levicovou evropskou stranou, ale uskupením veksláků, estébáků a kriminálníků, prostě spodiny společnosti. Pouze u vás je možné, že kamarád bývalého a potencionálně i budoucího premiéra zastřelí na jeho akci jeho druhého přítele. Víte, kde byly v historii tyto případy? Za Berii a u mafiánů, možná ve starém Římě. Do normální společnosti prostě nepatříte. Už si to uvědomte.
24. 06. 2010 | 19:27

Miriny napsal(a):

Hmmmmm a to mám jako číst, nebo to vytisknou a ubalit z toho maxi joint?=) Protože to je tak dlouhý, že já si s tím můžu vytřít ... :)
24. 06. 2010 | 19:31

daltonejde napsal(a):

V podstatě má Paroubek pravdu, ale v jeho případě by určitě méně bylo více. A to už dlouhodobě. Tak složité výplody nikdo nečte a sám sebe by neměl vůbec vyzdvihovat, udělal sám většinu chyb. Je to už trapné a spoustu lidí to velice naštve. Ono totiž bude po pár letech stejně zřetelné, jací neuvěřitelní bastardi a hlupáci se nyní rozlezli na nejvyšší patra české politiky.
To, že vše vzniklo účelově musel vidět každý normálně uvažující člověk již hodně dlouho. Jen to mládí ne a ne. Vítězná "ODS" září teď jako nikdy předtím a má už nyní prakticky všechny nejvyšší posty obšancované. Teď jen znovu zvolit Klause a je to hotové. Čeští hlupáci, hlavně nová česká mládež to zřejmě dlouhodobě jistí.
Pravice nemusela volby vůbec dělat, stačila jen prakticky veškerá česká media, a to bez výjimky. Hlupáci v těch stranách přesto utratili takové peníze a to teď ještě budou všem mediím muset platit za oficielně přislíbenou propagandu. Pokud se to posoudí ekonomicky, zase nic tak úžasného. Pro příště se ale vyplatí si ty kecy novinářů číst a srovnat. Je to opravdu jako bychom žili v roce 1987.
A lepší to dlouho nebude, česká demokracie je jen pro pitomce a z česka je potřeba prostě zmizet. Ubohost.
24. 06. 2010 | 19:31

Bestof napsal(a):

Vliv MÉDIÍ na odraz reality je OBROVSKÝ.
STAČÍ:
- si přečíst noviny (A rozumíš tomu)
JENOMŽE:
I MÉDIA někdo VLASTNÍ!!!
I v TV se STŘÍHÁ....!!!
A před objektivy si POLITIK nepšoukne (ikdyž je to lidské)
PROTO C H Á P U , když se politik rozhodne nekomunikovat...
24. 06. 2010 | 19:32

Marcus Agrippa napsal(a):

DeValera:
to máte těžké, když zbrojní průkaz ( tak jako řidičák ) dostane kde kdo. A nosit při sobě zbraň a ještě k tomu pít ... A to co píšete platí na úplně jiné politické uskupení.
24. 06. 2010 | 19:33

unknown napsal(a):

Pane poslanče bežte s Vašimi názory do (_!_). Za prohru můžete především Vy - a to je dobře :-))
24. 06. 2010 | 19:34

myrta napsal(a):

Co postrádám ve vašem výčtu-úvahu zda by výsledky byly bývaly výraznější ve váš prospěch,kdyby se volby uskutečnily vloni v říjnu.Dynosauři ˇa média by neměli tolik času rozevlát své odporné slogany.Řecko v té době také nebylo v zorném poli.Co myslíte p.Paroubek?Apropó.....kdy se zbavíte svých dynosaurů,jako p.Urban,Škromach a pod.Uvědomujete si,jak vám tyto profláknutí kádři škodí u lidí____????Jinak vám přeji zotavení a prosté lidské štěstí.
24. 06. 2010 | 19:35

Nekos Zpozakulis napsal(a):

Svatá prostoto. Buďte si jist, že váš elektorát ten článek celý nechroupne. Vždyť je delší než "všechny Blesky" co doposud vyšly.
24. 06. 2010 | 19:36

joechen napsal(a):

šak von pude.
24. 06. 2010 | 19:39

Pavel Frost napsal(a):

Pane Paroubku,
teď jednu kratší analýzu zase pro Vás.
Jedete pořád jednu a tu samou linku, já já já jenom já - jsem nejlepší.
Vy si opravdu nejste schopen asi přiznat, že by jste něco dělal špatně, že? A že by bez Vás ČSSD volby vyhrála daleko větším rozdílem. Za všechno můžou ostatní, že? Proč asi media do vás tak šila? Proč vás nemá rádo až nesnáší většina mladých téměř 50% obyvatel tohot státu? Vy za nic přeci nemůžete...Bohužel, jestli to nevíte, tak dle vesmírných zákonů si vždy může za všechno každý sám. Když si k tomu připočtete lidi, kterými jste se obklopil např. Tvrdíka "super manažera či Bendu z Teplic , tak jste tam , kde dnes jste. A to jste ještě nedopadl tak špatně. Ale uškodil jste sociální demokracii, ale ve své nabubřelosti to nejste schopen ani vidět. Za všechno můžou ti ostatní , že? Chtělo by to trochu pokory a sebereflexe, ale v tom vy nejspíš jako v jedné z mála disciplín zaostáváte, jinak jste přece ve všem nejlepší.Ale věřím, že ve své Vámi vymyté hlavě jste pořád v klidu a nejlepší a pro nás bohužel jste také poslancem - takže si stále můžete říkat na adresu nás "obyčejných" : Kdo z vás to má, dámy a pánové...?
24. 06. 2010 | 19:40

Tom napsal(a):

Pane Paroubku,Váš komentář zhruba odpovídá skutečnému stavu. Mediální kampaň byla vůči ČSSD natolik agresivní, že se prakticky nedalo nijak bránit, všechno se okamžitě otočilo a použilo proti ČSSD. Dalo se tušit , že stokrát opakovaná lež ( zejména o Vás samotném )se stane pravdou a ČSSD ve volbách "neuspěje". Po bitvě je každý generál, ale možná jste měl odstoupit z vedení ČSSD hned po vajíčkových útocích. Je sice téměř jisté, že váš nástupce by byl ihned všemožně očerňován, nicméně " vytvořit" o bezúhoném člověku obraz největšího gaunera na celé planetě ( ve vašem případě se to povedlo dokonale) trvá jistý čas a ten už do voleb chyběl. Dnes by možná ČSSD sestavovala vládu.
24. 06. 2010 | 19:41

Sladký napsal(a):

"Běž už do prdele". Není třeba komentáře,pravicový volič v kostce.
24. 06. 2010 | 19:41

joechen napsal(a):

12. kapitola - "Slabiny ČSSD" - by šla popsat jediným slovem " PŘEDSEDA!
24. 06. 2010 | 19:43

Sladký napsal(a):

Dělení na pravici a levici může být překonáno jediným způsobem- když se bude hledat co nejlepším řešení problémů,bez apriorního ohledu na ideologii.
24. 06. 2010 | 19:43

joechen napsal(a):

Tome, a kdo z takovou kampaní začal? Nebyla to před lety právě ČSSD ... hm?
24. 06. 2010 | 19:44

vlk napsal(a):

Heleme s e ! Pod haasema Kohoutem o pravověrného nezavadíš a tady je dokonalý slet!

Tad y prostě je přímo pravověnými přehuštěno.
Asi jako v Teheránu, když mluvil Chomejní...

Jo a Rumcajs , to přirovnání s tím vlkem to bylo fak t dobrý. Jo když vidím tvůj nick tak už se automaticky roztřesu.
Vážně.
Smíchy.
24. 06. 2010 | 19:44

Irča napsal(a):

Martys má pravdu. Naprosto s ním souhlasím. Však voliči ještě uvidí, zač je toho (pod vedením této trojkolky) loket.
24. 06. 2010 | 19:47

Pepa napsal(a):

Paroubek dodnes nepochopil, že největší ztrátu dlouholeté parlamentní strany utrpěly proto, že měli ve svém vedení hodně namyšlených, zkorumpovaných a slušností neoplývajících lidí. S odchodem Topolánka se v ODS uvolnila cesta ke zvolení nového vedení a zbavení se vyžírků a přiživníků. Pokud se Paroubek nestáhne z veřejného života a z vedení ČSSD neodejdou lidé jako Škromach, Sobotka, Hašek, Zaorálek a Benda, bude ČSSD neustále bojovat s nedůvěrou slušných lidí, protože se lidé z jejího vedení nechali až příliž vtáhnout do mafiánských praktik svých kmotrů.
24. 06. 2010 | 19:47

Irča napsal(a):

Tome, také přesně napsáno. Děkuji.
24. 06. 2010 | 19:49

stejskal napsal(a):

Smazal jsem dalších několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících textů, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 06. 2010 | 19:54

Sladký napsal(a):

Parounek (stále)táhne.
24. 06. 2010 | 19:54

Sladký napsal(a):

Pane Stejskal,nejen řidič,ale i cenzor těžkej chleba má.
24. 06. 2010 | 19:55

joechen napsal(a):

stejskal: já se jenom ptal, jestli někdy bude pokračování úspěšnýho českýho filmu. Offtopic, sorry, ale urážlivýho nic..
24. 06. 2010 | 19:55

Realateista napsal(a):

Jsem stupenec ČSSD i J.P. Tento článek mi však přijde poněkud alibistický. To všechno přece bylo jasné už před volbami. Myslím, že chybou bylo spoléháni na americkou agenturu, u nás se musí kampaň dělat inteligentněji. Byl jsem také překvapen malou pružností v reakcích na pravicové lži. Také by se už měla konečně spustit široká diskuse o příčinách nekorektnosti pravicových médií.
24. 06. 2010 | 19:57

Pepa Řepa napsal(a):

Paroubek, Paroubek
někde jsem to jméno slyšel, teď nevím kde.
Jo už si vzpomínám. Včera jsem byl na Olšanech, bylo to na jednom hrobě. Kytička žádná. Až půjdu příště, zapálím svíčku, do mrtvol se nekope.

Všude okolo jsou nápisy typu "Vdova po velkouzenáři" nebo "Zemský vrchní rada".Zauvažuju, jaký nápis by se hodil. Asi báseň.
O tom, jak se celý svěr spiknul proti geniovi, který za nic nemohl.

O bystrém odhadu svědčí to, že vylepí text jako tasemnici v okamžiku, když Slováci porazí Italy a čeká, že to někdo přečte.

Spěte sladce hrdino, kde jen jste mohl být, kdyby nebylo medií.
24. 06. 2010 | 19:57

Pepa napsal(a):

Irčo, souhlas si s kým chceš, to že vám Paroubek prohrál volby je fakt a pokud se do jeho křesla ženou Sobotka s Haškem, kteří těm Paroubkovo idiotským slibům přikyvovali jako voli, bude hůř. Zvolte si Foldynu, ten ty pupíky vykope a budete zas adekvátní konkurencí pravici.
24. 06. 2010 | 19:58

Sladký napsal(a):

Zamysli se nad sebou,Řepo.Návod jsem ti už jednou dal.Ale komu není rady,tomu není pomoci.Tvoje příspěvky mají měrnou hustotu blízkou nule.Nafouklé,zbytnělé NIC.
24. 06. 2010 | 20:01

vašek napsal(a):

Myslím, že agresivní a útočnou kampaň začala ČSSD a jak jste zaseli tak jste i sklidili. Navíc pořady s Vámi ,pokud byste to nemyslel vážně byli i zábavné, v tom mi budete chybět.
Nicméně jste měl spoustu dobrých nápadů a lidsky s Vámi cítím.
24. 06. 2010 | 20:01

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové kroťte se.
Přece nebudete hanobit hroby.To se nedělá.
Chudák pan Stejskal.Neví kam skočit a ještě děkuje za pochopení.
Za chvíli je další fotbal. Možná napíše i paní Pepa.
O beag beetu.
24. 06. 2010 | 20:04

Jean Paul napsal(a):

Jiří Paroubek má ale opravdu pravdu. To, co tady bylo, to byla štvanice, masový brainwashing i ze strany pravicové Aktualne.cz, každodenní manipulace, směs. polopravd a pololží, zamločování kontextu, podprahové náznaky a otevřená nenávist včetně.
Máme li politiky jaké máme, ještě horším a fatálnějším škůdcem demokratického klimatu jsou aktivističtí novináři, z 99 % voliči ODS nebo TOP09, kteří si v ničem nezadají se svými modrokošiláckými kolegy z padesýátých let.
Cituji Miloše Zemana: hnůj a póvl.
24. 06. 2010 | 20:06

Sladký napsal(a):

Vašku,agresivní a útočná byla od samého prvopočátku,od samého zrození ODS.Je vidět,že o politice toho moc nevíš a málo znáš.
24. 06. 2010 | 20:06

Leo napsal(a):

Pane Paroubku, máte svůj svět, bohužel mimo realitu OBYČEJNÝCH LIDÍ. Vsadil jste na agresivitu a to lidem které znám právě leze krkem. Též slibování nesmyslných věcí v kombinaci s řeckou krizí byl tah velmi slaboduchý. A snad ještě něco ke STEMu, naivní snaha ovlivnit rozhodování lidí, jednoznačně ty průzkumy nebyly objektivní... To že nová vláda bude pravicová jsem tušil už v dubnu, neboť ČSSD včele s Vámi jasně ukazovala, že nemá potencionálního partnera pro vládnutí. Media nechte být, dělají svou práci, stejně jako Vy. P.S. upřímě, volby ve mě vzbudily novou chuť do života pane Paroubku
24. 06. 2010 | 20:06

Neo007 napsal(a):

Pan Paroubek evidentne nepochopil, ze hlavnim problemem byl on sam. Je mi ho skoro lito, ale jak se rika "Chytremu napovez..........
24. 06. 2010 | 20:06

blumfeld napsal(a):

Ten článek mi připadá, jako by ho psala hysterická ukřivděná ženská.
24. 06. 2010 | 20:07

stejskal napsal(a):

Tady žádní cenzoři nepracují, pane Sladký.

Ale už jsem se to za ty tři roky pokoušel bezúspěšně vysvětlit více lidem, takže se do toho znovu nepouštím... (je to holt hluboko v nás, co nadělám).

Libor Stejskal
24. 06. 2010 | 20:08

Pepa Řepa napsal(a):

Kozino, nevšiml jsem si, že jsme spolu pásli husy.

Já vím, komouši, si tykají, mne vynechte. Nechte si familiérnost pro své soudruhy. S těmi jste možná pásl husáka, já u toho nebyl.
24. 06. 2010 | 20:08

Miike napsal(a):

Proč už tu MACHOVÁ nezveřejńje ty své stupidní výpady proti Paroubkovi, už se něco změnilo? Že by Machová šla do sebe a uvědomila si svoji nízkost?
24. 06. 2010 | 20:10

AK napsal(a):

A tak já budu nepopulární, a napíšu ze JP má částečně pravdu. Samozřejmě že si za to může do jisté míry sám, což je ale dané tím v jakém prostředí vyrůstal a byl jaksi sociálně formován. V ČSSD by podle mně bez problémů mohl být, a klidně i ve vyšší funkci, jenom by nesměl být ideovým vůdcem. Spíš si ho představuji jak někde v zákulisí počítá peníze, zařizuje nějaké praktické věci, nebo něco podobného. Ale teď k tomu v čem má pravdu - to že jsou česká média zaměřená protilevicově je prostě fakt, a začíná si toho všímat čím dál tím víc lidí (namátkou třeba v levicovějším Deníku Referendum). Řecko, Paroubek, Řecko, Řecko, Rath, Paroubek, Řecko, bububu. Jako by ČSSD nic jiného nenabízela, a jakoby ČSSD a komunisti byli jedinou možnou levicí. Mám každopádně tušení, že po tom co zažijeme v příštích čtyřech letech se to zase obrátí. Otázka ovšem zní, jestli se tu během té doby objeví zodpovědná a inteligentní levicová strana.
24. 06. 2010 | 20:12

Jean Paul napsal(a):

Kampaň ODS byla vulgární, agresivní, lživá, sprostá, oplzlá, dementní, bohužel v českém poskomunistickém prostředí zjevně účinná.

Kampaň TOP09 byla klamavá.

Kampaň VV už jen bouda na socky.
24. 06. 2010 | 20:12

oki napsal(a):

nulová politika: vymyslel Nečas po volbách 2002. kdyby to někoho zajímalo. Agresivní kampan: vymyslel Langer po nástupu Paroubka v roce 2005, kdyby to někoho zajímalo.
jinak ted se paroubkobijci musíte přece zaměřit na Sobotku, tedy Sralbotku, že a na ZaOrálka, že. bez nich by se dalo se socany spolupracovat.
ne nedalo, dříve to byl Vladimír Iljič Špidla, koloťuk Gross atd.
takže tak trochu hloupý
24. 06. 2010 | 20:13

Sladký napsal(a):

Diskuse o vítězstvé Slováků nad Italy byla zrušena kvůli nacionalistickým a nenávistným příspěvkům.Jděte do ři-ti,cenzoři, s tou vaší demokracií a svobodou slova by souhlasil i Jakeš.Svoboda slova je svoboda slova,jakmile je ohraničená,přestává být svobodou.
24. 06. 2010 | 20:13

slv napsal(a):

Tak pane Paroubku, podívejte se :)
Asi jste si dal dost malý odstup na to, abyste byl schopen se dívat na výsledek voleb střízlivě. Prozatím to ukazuje na ještě dost těžkou kocovinu.
Nemá asi smysl diskutovat nad jednotlivými důvody, které způsobily vaše Pyrhovo vítězsví. Co je však zcela zřejmé, že vámi uváděné argumenty proč se to stalo, by vás musely nutně vést ke změně volební kampaně, ale vy jste šel stále za svým. Vedl jste si svou.
V podstatě si ji stále vedete. Včetně onoho zadlužování. Lžete a musíte to vědět. Pokud ne, tak je to na hospitalizaci.
24. 06. 2010 | 20:14

Sladký napsal(a):

Pane Stejskal,,jste opravdu důvěryhodný člověk.Málem jste mne přesvědčil o své neexistenci.Ale ano,vím,že to musíte držet v mezích, národ je plný přisprostlých a agresivních primitivů.Chápu.Myslím,že vás začínám mít docela rád.:-d
24. 06. 2010 | 20:17

D.D.R. napsal(a):

Jyrko, už klid, už je dovoleno...
https://www.youtube.com/watc...
24. 06. 2010 | 20:17

Jiří Blábolil napsal(a):

Vážený pane Parobku, v úvodu vašeho článku jsem měl pocit, že ho snad ani nepíšete vy, ovšem brzy jste mne vyvedl z omylu, když jste jako vždy začal házet špínu na všechny kolem vás a opět jsem si pomyslel jak hluboko musí člověk klesnou, aby se dostal na vaši úroveň. Důvodem "neúspěchu" ČSSD jste vy, to ví každý myslící člověk a očerňováním jiných lidí svou vlastní špínu nesmyjete.
24. 06. 2010 | 20:18

Sladký napsal(a):

Paroubek je vtělené Zlo.Prasečí démon,který hodné a poctivé ODS všechno kazil a ničil.Že je to tak,modří intelektuálové?
24. 06. 2010 | 20:19

slv napsal(a):

to oki
Není vinou pravice a pravicových diskutérů, koho si volí ČSSd do čela.
Nic nemůže změnit na věci to, že to byla socdem, která začala s negativní kampaní. S billboardy, které zatáhly osobní výpady do politického boje. Kdopak to začal s tím "svěží vánek Topolánek" "ODS mínus" atp??
Máte pravdu někdo tady je hloupý.
24. 06. 2010 | 20:19

Pepa napsal(a):

Pane Jeane,levičáci stále píší o pravicových médiích. Je to ale blbost, média píší o tom, kdo jim dává příležitost, vzpomeňte na Tpolánkův ohon, Řebíčkovu jachtu atd. Jsou to politici, kteří ztratili soudnost,slušnost a strany se jich musí zbavit jako přítěže. Paroubek byl samá tiskovka, perlil populismem a hlavně se prezentoval jako nadčlověk. Voliči i média mu to spočítali a on dnes musí otravovat na blogu, protože jinde nedostane slovo. Zkusil riskovat a prohrál, neměl by se proto hrabat zpět, v ČSSD jsou přeci schopní lidé, kteří byli buldozerem odstraněni, protože nesdíleli jeho názor, teď nadešel jejich čas.
24. 06. 2010 | 20:20

Bestof napsal(a):

VOLBY (a tedy i úspěchy či neúspěchy stran) OVLIVNILA M É D I A !!!
V době internetu probíhá NEUVĚDOMĚLÉ přejímání INFORMACÍ.
- VZNIKAJÍ F Ó R A (skupiny), které těmto MEDIÁLNÍM POLOTOVARŮM vdechují život
- probíhá MASOVÉ šíření (podpořeno mimojiné i sociálními postoji i uvědoměním jedinců)
atd. ....
24. 06. 2010 | 20:21

slv napsal(a):

to Sladký.
Ne, tak to nebylo. Paroubek ukázal v praxi to, jak se nabíhá na vidle. Opakovaně.
24. 06. 2010 | 20:22

Sladký napsal(a):

Rád bych napsal alespoň 25 zkomolenin jména Paroubek,kterými nás oblažili inteligentní voliči pravice, v tomto případě na úrovni asi tak 6.let.Ale pan stejskal by mi Paroprase či Prasohlava smazal.
24. 06. 2010 | 20:23

Pepa Řepa napsal(a):

Pan Paroubek si fanfáry zaslouží.
https://www.youtube.com/watc...

well maverick, říká recaptcha
:-))
24. 06. 2010 | 20:24

petrof napsal(a):

...no a je to. Konečně v tom má Jirky jasno - můžou za to všichni!!!!
Jako Homolka v tom filmu :...všichni jste mě zamkli, všichni......
24. 06. 2010 | 20:25

r.m. napsal(a):

1. méně Michala Davida, idiota normalizačních tesilových Svazáků
2. vůbec žádný severočeský Benda
3. méně normalizačních rozežraných poradců kolem sebe pane Paroubek
4. méně sebestřednosti a ukazování rodiny v označkovaných hábitech za hromadu prachů.
pak by se možná mluvilo o tomhle: viz Outsider média:
To by se v civilizované zemi nestalo, aby měli v čele největší "pravicové" strany komunistické protekční synáčky, nejprve Klause potom Topolánkek a teď svazáka Nečas. Nikde by se nestalo, aby dva senátoři takykomunisti hráli divadlo s rušením komunistů, nikde by se nestalo, aby největší propagátoři konzervativně-liberálních hodnot byl komunistický ekonom, a svazácký novinářský štváč. Nikdy by se nestalo, aby těmto pánům dali dohromady téměř neomezenou moc, tím že štvou lidi proti sobě, zejména madou generaci štvou a korumpují ve svazáckém stylu. S takovou z toho bahna nikdy nevybřednem, a ani nová generace, zkorumpovaná tou starou nás nezachrání.
24. 06. 2010 | 20:25

Besto napsal(a):

OTÁZKOU JE:
jak se to bude jevit (třeba) s odstupem ROKU? :)
24. 06. 2010 | 20:25

Jiří Vojáček napsal(a):

Co se týče médií, má Jiří Paroubek pravdu, většina mainstreamových se celá léta a před volbami obzvláště, snaží ho okopávat, jak to jen jde.
Na druhou stranu by měl zkušený politik vědět, kdy ještě má smysl tento boj vést a kdy je nutné změnit taktiku. Zároveň není pravda, že by za "porážkou" ČSSD byla pouze média. Byla to i neschopnost nastolit téma, ČSSD bojovala proti nastolení tématu "Řecko" naprosto neúčinně. Jiří, povzneste se nad to a kandidujte do senátu, podle mě byste byl parádní předseda senátu!
24. 06. 2010 | 20:25

Sladký napsal(a):

Pepo,ten nick ti sedí.
24. 06. 2010 | 20:27

Jarda napsal(a):

Pane Paroubek,

já jsme Vám věřil. Já Vás volil a vy takto zbaběle položíte funkci. Já bych se zbavil odpadu typu Sobotka, Hašek a opět se dral do vedení. Ale JÁ vám věřím, vy to dokážete ! A souhlasím plně s Vaším názorem - měli jste nejlepší ekonomický program z levicových stran. Souhlasím s tím že není důležité dluhy platit, ale jenom snižovat tempo zadlužení. Do mého důchodu to doklepeme a pak ať si stím dělají co chtěji.
24. 06. 2010 | 20:27

Sladký napsal(a):

Sociální demokracie není levicová strana.Sociální demokracie je STŘED.A to,co jí chybí,je velká a inspirující VIZE.
24. 06. 2010 | 20:29

Pepa napsal(a):

Pro Miike, volby jste prohráli s Paroubkem v čele, tak proč kopat do poraženého, Paroubek upadne v zapomění.
24. 06. 2010 | 20:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy