Nevyřčený projev k delegátům 36. sjezdu ČSSD

19. 03. 2011 | 09:00
Přečteno 17821 krát
Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté!

Když jsem odcházel z čela ČSSD poté, co sice volby vyhrála, avšak s výsledkem, který neodpovídal mým očekáváním, komentoval jsem to refrénem z písně Edith Piaf „Non, je ne regrette rien“, což volně přeloženo znamená „Ničeho nelituji!“. To neznamená, že jsem si v té chvíli neuvědomoval řadu chyb, kterých jsem se dopustil já, tak členové vedení, mí spolupracovníci či mnozí z vás, kdo nyní sedíte v sále. Jen ten, co nic nedělá, také nic nezkazí. Jsem politik s osobním krédem tuto funkci vykonávat jako službu lidem, jichž si jako přesvědčený demokrat vážím a státu, k jehož historii a tradicím mám hlubokou úctu. A jsem také chlap, který neutíká před odpovědností. A odpovědnost znamená být vždy připraven z vysoké politické funkce kdykoliv odejít. Na takovou variantu jsem vždy připraven byl, proto mohu bez záště, lítosti či hořkosti říci: Ne, ničeho nelituji.

Ničeho nelituji, ani to dobré, co se mi stalo, ani to zlé, to je mi lhostejné, zpívá ve své písni Piaf. Bohužel, stává se u mých kritiků často, že velkorysost slov této písně převracejí. Lhostejným se stává to, co bylo dobré a naopak to horší je upřednostňováno. Toho dobrého jsem zažil v čele ČSSD mnoho, jsem na mnoho věcí hrdý a jsem přesvědčen, že to cítíte spolu se mnou. Když jsem v dubnu 2005 přebíral funkci premiéra a ČSSD, byli jsme jako vyjedený krám s 10% volebních preferencí. Tehdy ČSSD a její vedení – z nichž mnozí jsou stále místopředsedy a o funkce se znovu ucházejí - připomínalo skupinu roztřesených ratlíků a stranu zasáhla malomyslnost. Musel jsem okamžitě, bez nároků na vše osobní, bez ohledu na fyzické a psychické vyčerpání, na zájmy své rodiny, nasadit vysoké pracovní tempo i nový styl vedení strany a vlády. ČSSD se opravdu v té době podobala vraku auta, zapadlému po střechu v bahně, kdy se všichni u volantu snažili zachránit primárně sami sebe. Do tohoto bahna nás dostala vlastní nejednota, lenost, nedůslednost v řešení vnitřních i vnějších problémů, nezájem o životy obyčejných lidí, našich voličů.

Právě sněmovní volby v roce 2006 hodnotím jako svůj největší osobní úspěch. Bez nich by totiž nebylo ani mimořádného úspěchu v krajských a senátních volbách v roce 2008. Před volbami v červnu 2006 jsme byli nejen ve vnitřní krizi, ale byla proti nám vedena široká mediální kampaň, do níž se zapojily i bezpečnostní složky, včetně justice. Připomínám jen namátkou kauzu Biolíh, tzv. Kubiceho zprávu, později kauzu Budišov, z nichž mě dodnes mrazí, neboť právě na nich je vidět, že zájem na totální porážce ČSSD se tehdy nezastavil před ničím. Podobná kampaň byla vedena v téže době vůči polské soc. dem. a bohužel velmi úspěšně. Jejich lídři nedokázali mezi sebou najít člověka, kdo by se takovému ataku byl schopen postavit a dodnes je tak polská levice roztříštěná a bez politického vlivu. Nelituji ani toho, že jsem v zájmu úspěchu ČSSD musel kousnout do trpkého jablka jménem Miloš Zeman a přes to, že mne po hradeckém sjezdu politicky doslova likvidoval, jsem byl schopen se s ním před volbami usmířit. Nebýt pak jeho lpění na M. Šloufovi, mohli jsme v produktivní spolupráci pokračovat dál a možná, kdo ví, by prezidentská volba v roce 2008 probíhala jinak. Bohužel, právě otázka Šloufa byla klíčová pro rozhodnutí Miloše Zemana ve spolupráci nepokračovat a naopak nastoupit cestu podpory přeběhlíků, díky nimž vznikla Topolánkova vláda a nakonec i založení vlastní strany, která je jednou z příčin našeho volebního výsledku a ustavení Nečasovy vlády a její protilidové politiky.

Díky volebnímu zisku téměř 33% jsme však v období 2006 – 10 dokázali účinně zabraňovat nejhorším experimentům Topolánkovy vlády. Tehdy M. Topolánek jen zveřejnil nápad vyvádět část peněz na důchody do soukromých penzijních fondů a dostal od nás. Bylo tomu tak také proto, že jsme měli vlastní alternativu řešení.

Právě tvrdá, nekompromisní opoziční politika nás také přivedla k zisku všech krajských hejtmanství. Lidé viděli, že nám nejsou lhostejní, že víme, jaké problémy je tíží a rozuměli našim řešením. Byli jsme také schopni jít příkladem a pokud bylo jakékoliv podezření na korupci v našich řadách, prosazoval jsem nesmlouvavé pravidlo „presumpce viny“.

Chápu, že k politice patří úsměv i nadhled. Když se ovšem politika levicové strany omezí jen na úsměvy a snahu nikoho neurazit a to vše v situaci, kdy tato vláda přiznala, že před volbami lidem lhala a přenáší náklady své politiky primárně na lidi, kdežto zájmovým ekonomickým skupinám ty samé lidi předhazuje v plen, považoval bych to za stejnou chybu, jaké jsme se dopustili v období 2002 – 4. ČSSD je tu pro lidi, nikoliv lidi pro ČSSD! Když se naši politici budou jen usmívat, popřípadě jejich nejsilnější kritika vlády se omezí na pouhé dobrácké „Ty, ty, ty“, zatímco lidé jako Kalousek, Nečas či Bárta budou drancovat tuto zemi a okrádat její občany, pak budeme nejen zbyteční, ale co horšího – budeme směšní!

Je jasné, že právě takový styl levicové politiky, kdy jen neplácáte, ale máte také vůli své vize uskutečnit, vyvolává v našich soupeřích strach a nenávist. Strach, který se i díky stavu českých médií dokáže zhmotnit do osobních útoků na hlavního představitele takové politiky. Začalo to v roce 2005 mediálními útoky na mojí osobu kvůli zásahu policie na CzechTeku. Já i František Bublan jsme byli okamžitě viníky nejen podle pravice, ale i podle většiny médií, přičemž zásahu velel okresní ředitel policie, který jen tak mimochodem byl za Johna povýšen na ředitele krajského. Dnes vtrhne komando Vojenské policie, která je v přímé podřízenosti ministra obrany, do České televize se samopaly a ministra Vondru ani nenapadne, že by za to měl nést politickou odpovědnost. A médiím stačí, když licoměrně svede vinu na své podřízené stejně, jako tak učinil v kauze tunelu ProMoPro. Jaký jiný důkaz chcete, abych ilustroval situaci, v níž se nachází silný předseda ČSSD? Kdybych jen vystříhal komentáře deníků, v nichž jsem byl po pět let osobně urážen jak já, tak moji přátelé či rodina, neměl bych je kam uskladnit. Byl jsem líčen střídavě jako Gottwald, diktátor, ohrožující demokracii, nebezpečný populista, pak zase jako nacionalista či dokonce rasista a před volbami v roce 2010 dokonce jako horší, nežli nacisté. A nikoliv nějakým obskurním plátkem, ale druhým nejčtenějším deníkem v zemi! Tehdy se zásadním způsobem vystupňovaly i útoky na moji ženu Petru, včetně těch fyzických – první násilný útok, který pak potkal Bohuslava Sobotku, byl směřován na ní a jen shodou šťastných náhod se jí o hlavu neroztříštila na kladenském mítinku kilová sklenice. Přes to přese všechno se jí nedostalo ani solidarity od lidí z vedení ČSSD, naopak jí mnozí kritizovali, ačkoliv na její podpisy stáli lidé na mítincích dlouhé fronty. Nikam nekandidovala, nepobírala od ČSSD plat, podporovala pouze svého manžela a stranu. A když po volbách zjistila, jak se lidé z vedení strany, kteří jí dříve nadbíhali, začali chovat a vyjadřovat, ze strany prostě odešla. A zde poprvé a naposledy trochu zalituji. Milé přítelkyně a přátelé, já se jí po tom všem opravdu nedivím a komentáře některých z vás po jejím vystoupení ze strany, byly, slušně řečeno, k odplivnutí. Máte plná ústa toho, jak musí být do vedení strany zvolena žena, a přitom se k ženám mnozí z vás chováte jako burani.

Nelituji ani toho, že jsme vyvolali hlasování o vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě, protože morálka je nedělitelná. Topolánkova vláda nezvládala ekonomickou krizi a její korupční skandály přesahovaly mez, která byla únosná. Nedůvěru jí nakonec vyslovili její vlastní poslanci, naši přeběhlíci už jí nebyli nic platní. Fischerova vláda pak bez problémů a ostudy, kterou představovala některá extempore především M. Topolánka, předsednictví unii zvládla.

Když pak rozhodl ústavní soud zcela v rozporu s ústavou o zrušení říjnového termínu voleb, měli jsme na výběr jen mezi špatnými řešeními. Všichni mnou oslovení právníci včetně ústavních nevylučovali silné riziko, že případný další podzimní termín voleb Ústavní soud opět zruší, což by znamenalo blamáž především pro ČSSD, neboť ODS neustále dokola omílala naší odpovědnost za vyslovení nedůvěry vládě, což ochotně přebírala všechna média. Navíc by za rozpuštěnou sněmovnu převzal kompetence Senát, kde by se pravděpodobně realizovaly mnohé protilidové zákony a země by navíc v realitě ekonomické krize měla v následujícím roce 2010 dlouhou dobu rozpočtové provizorium. V této situaci jsme nemohli riskovat. A nebral jsem ohled na sebe, kdo by se bránil tomu vyhrát rozhodným způsobem volby, ale především jsem musel brát ohled na stát, na naše voliče a především na ekonomický stav země. Naše rozhodnutí, protože se nejednalo o mé osobní, ale celého vedení, nejít do tohoto rizika, bylo podle mne správné.

I přes již zmíněné výsledky sněmovních voleb je ČSSD nejsilnější parlamentní stranou, má 13 hejtmanů, sedm poslanců EP včetně jeho místopředsedy, je také ve vedení hlavního města, má primátory Brna a Ostravy, má primátory a stovky starostů. Je zkrátka nejsilnější stranou v zemi, byť není stranou vládní. Uvidíme, jaká bude bilance ČSSD za dalších pět let. Zda bude alespoň srovnatelná. Nikdy předtím jako dnes takovou bilanci ČSSD neměla. Politika se přece nedělá jen ve vládě.

Ale dost minulosti. Co vlastně by ČSSD měla dnes dělat?

1. Musí mít v každém okamžiku jasnou představu, co si myslí lidé, veřejnost, voliči sociální demokracie, jejich pevné jádro i voliči potenciální. Jestli něco v závěru volební kampaně v květnu 2010 selhalo, bylo to právě analytické zázemí ČSSD. Soupeři četli situaci ve společnosti lépe, diktovali témata v závěru kampaně a udrželi si – za vydatné podpory médií – strategickou iniciativu v období, ve kterém se rozhoduje, koho bude volit většina voličů.

2. Nikdy nepodcenit programovou činnost. Již po sjezdu ČSSD v roce 2007 byly vytvořeny týmy, které zpracovaly materiály často na vynikající obsahové úrovni. Chtělo by to jen vytáhnout ze šuplíku zejména materiály zpracované ke střední třídě, k mladé generaci a k Praze, a začít s nimi pracovat. Jak v programových dokumentech, tak v praktické politice strany. Osvícený přístup k mladým lidem, segmentovaným středním vrstvám či k pražským voličům nesmí ale zůstat jen na úrovni úzkého okruhu vedení strany. Pokud tuto politiku nevezmou za svou funkcionáři také na úrovni okresů a krajů, nemá tato politika šanci na úspěch. Tito funkcionáři musí přestat být neprostupnou vrstvou stranické oligarchie, jal to kdysi charakterizovala P. Buzková, rigidně zabraňující uplatnění nových přístupů a myšlenek. Ale zpátky k programové práci. Je potřeba se rozhlédnout po Evropě, a to nejen v sociálně – demokratických stranách, po nových a účinných programových receptech. Zejména pak ve středoevropském prostoru. Nabízí se např. studium programového vybavení německých Zelených či bavorské CSU. Obě dvě tyto strany trvají ve své politice na principech sociálního státu, ale přinášejí také něco jiného, co může programovou výbavu české sociální demokracie obohatit. Osobně si myslím, že budoucí socialistická politika v Evropě bude obohacována jak prvky progresivní ekologické politiky, tak např. problematikou podpory středního podnikatelského stavu a podnikání vůbec.

3. Trvat na čistotě stranických řad, to je nesmírně důležité pro budoucí věrohodnost strany. Mimo stranu by měli zůstat lidé s kriminální minulostí (Děčín, Louny). Strana nesmí postupovat podle zásady „co jsme si, to jsme si“ u vlivných funkcionářů strany. Mám tím na mysli hejtmany Palase a Zimolu, oba se stanou pro stranu v budoucnu zátěží. Odvolávat se v této souvislosti na morálně chybnou praxi vládní koalice, např. v kauzách Drobil či Vondra, není moudré.

4. Velmi pravděpodobně – přes odhodlanost budoucího lídra ČSSD věci zásadně změnit – se nezmění ani vztah rozhodující části médií vůči ČSSD. Prostě charakter médií, zejména tištěných, není u nás pluralitní a je třeba s tím počítat jako s konstantou. Je nutné hledat všechny cesty k rozšíření působení strany, jejich členů a funkcionářů na internetu i jinde. K tomu je ovšem potřeba zvýšit počet skutečně aktivních členů ČSSD. Je nutné se rozhlédnout po světě a osvojovat si všechny pozitivní a dostupné zkušenosti z přímé komunikace stran s veřejností. A uplatnit je v našich podmínkách.

5. Neméně důležitá je ovšem také komunikace uvnitř strany. Myslím, že je nutné obnovit pravidelné informování o základních politických otázkách týdne, politických postupech vedení strany např. formou bulletinu předsedy (jako do počátku června 2010) anebo jinou vhodnou formou. Členové musí dostávat informace o straně i jinou formou nežli v dezinterpretaci médií.

6. Jako důležité vidím rozvinout v rámci ČSSD prvky přímé demokracie. Využít po delším čase tu část Stanov ČSSD, která umožňuje pořádat k zásadním politickým otázkám vnitrostranická referenda, ankety, diskuse. Budoucí předseda ČSSD by měl říci, ve kterých politických otázkách tak učiní v případě, že se jedná o rozhodnutí v rozporu s dosavadní stranickou linií. Uplatnit přímou volbu předsedů okresů, krajů a následně pak předsedy ČSSD.

7. Změnit způsob nominace čtrnácti krajských lídrů pro volby do sněmovny. Stavět do čela kandidátek lidi s největším kreditem, s největší podporou veřejnosti. Využít pro tento účel průzkumů veřejného mínění anebo systému primárních voleb s účastí členů a registrovaných voličů ČSSD.

8. Zásadně změnit volbu členů ÚVV a předsednictva strany z dosavadní v podstatě zastupitelské na volbu, kde by získávali zastoupení především celostátně uznávané osobnosti strany.

9. Velkou pozornost věnovat vyhledávání nových kontaktů a zejména nových myšlenek z neziskových organizací. Tyto myšlenky mohou obohatit program ČSSD a reprezentanti tohoto sektoru mohou zkvalitnit kandidátky ČSSD.

10. Také před příštími volbami česká pravice nepochybně vytáhne „osvědčený“ antikomunistický koncept KSČSSD. Možná, že to bude v jiné variaci, ale proč by měla opustit něco, co jí přineslo ve volbách v roce 2006 a 2010 větší či menší úspěch. Strategickým cílem ČSSD musí být v příštích sněmovních volbách získání levicové většiny mandátů ve sněmovně. Ostatně analogii toho můžeme hledat ve výsledcích krajských voleb v roce 2008. Levicová většina mandátů umožnila ČSSD vytvořit si ve všech krajích podmínky pro sestavení takového uspořádání krajské rady a tedy vládnutí, které nejlépe umožní v tom kterém kraji splnit její volební program. Představa, že pokud nebude po sněmovních volbách levicová většina, může se ČSSD díky „koaličnímu potenciálu“ svých nových lídrů stejně dostat do vlády, je z říše politické sci-fi. A hlavně je v rozporu s naprosto převažující evropskou tradicí a realitou. Vlády ve většině evropských států (s výjimkou Švýcarska či Rakouska) jsou vytvářeny buď kolem silné pravostředové anebo kolem silné levostředové strany. Bude proto nezbytné kousnout do trpkého jablka jménem KSČM. Posílit jejich zájem na vlastní přeměně na stranu přijatelnou pro sociálně demokratické voliče. Fantazírování o tom, že členstvo KSČM za deset či dvacet let vymře, už tady bylo před volbami v roce 1990 z úst známých prognostiků a zejména neřeší postup ČSSD a levice před a po příštích volbách do sněmovny. KSČM je největším problémem české levice. Kromě toho při příštích může na levici stát ještě další politický subjekt.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

má kritická slova na adresu ČSSD v posledních měsících nejsou vedena úmyslem zraňovat, urážet, ale pomoci. V ČSSD jsem působil od prvních dnů jejího znovuobnovení v roce 1989 na nejrůznějších úrovních, od ústředního tajemníka v době její úspěšné obnovy, až po předsedu strany.

Vedl jsem dlouhá léta obvodní a krátký čas i krajskou organizaci, zastupoval jsem její zájmy dlouhá léta jako zastupitel, náměstek primátora Prahy a poslanec. Jako ministr a v pro ní nejtěžších chvílích jako premiér vlády.

Situace, které čelíme, je jen zdánlivě výhodná pro levostředovou stranu. Nejde jen o obrovité problémy státního rozpočtu naší země, které pravicová vláda řeší na úkor středně a nízkopříjmových vrstev občanů. Např. „důchodová reforma“ v režii pravicové vlády problémy veřejných rozpočtů ještě jen prohloubí. Je to začarovaný kruh hlouposti a nekvalifikovanosti, sociálního mičurinství dnešní vlády.

Ale pokles mezd nejen veřejných zaměstnanců se týká statisíců lidí a jejich rodinných příslušníků. Neřešení problematiky nájemních vztahů vládou vytváří nejistotu pro tři a půl milionu lidí! V naší republice je téměř 10% veškerého práce schopného obyvatelstva nezaměstnaných, v některých krajích a okresech je nezaměstnanost ještě podstatně vyšší. A lidé se bojí, pokud práci mají, že ji ztratí. A tato vláda, postavená na ideologii neoliberalismu, není schopna řešit vážné problémy Ústeckého či Moravskoslezského kraje, ale také celé řady okresů se stabilně vysokou nezaměstnaností. Např. podpořit ty zaostávající regiony a mikroregiony rozumně nastavenou dotační politikou, včetně využití evropských peněz.

Jsem přesvědčen, že lidé očekávají od opozice akci. Neočekávají nerozhodnost, rozesílání nesrozumitelných tiskových zpráv, omluvy za údajnou vlastní neslušnost vůči pravici a agresivním médiím.

Lidé pro začátek očekávají jasné a tvrdé pojmenování problémů. Očekávají boj za jejich ochranu. Nesmlouvavý boj. A ne dárkové koše premiérovi, anebo politickou kurtoazii ve vztahu k vládě.

Vládní většina nechce ve sněmovně hovořit o nepříjemných tématech. Proto nepřipouští žádnou debatu na téma tunelu pro ProMoPro a Vondru a ODS. Žádné téma k diskusi pro vládu není ani kaddáfiovské přepadení ČT komandem vojenské policie. Žádnou nepříjemnou diskusi tedy nechce vláda připustit. Je možné to buď trpně, gándíovsky přijmout, což se zatím ze strany ČSSD děje, anebo hlasovat o nedůvěře takové prohnilé vládě. A říci v diskusi před hlasováním o nedůvěře, co je potřeba říci a co také lidé potřebují od někoho slyšet. Říkám úmyslně od někoho, protože když to nebude ČSSD, bude to někdo jiný. A bude to říkat – nebude-li to v parlamentě – i třeba na ulici.

Hrozí, podle mého názoru, velmi reálně, že veřejnost bude hledat řešení mimo strany establishmentu, kam lidé zahrnou i ČSSD. Tedy pokud se rázně a důsledně neoddělí od vládní koalice a od její politiky.

Nechápu např. to, že sociální demokracie nebyla schopna v předchozích týdnech předložit vlastní variantu důchodové reformy nebo alespoň její principy. Vyklidila tak pole pravicovému prezidentovi a čilému populistovi Bártovi a umožnila jim úspěšně sehrát falešnou roli „přátel lidu“. Za to je někdo odpovědný. Ten někdo se jmenuje Z. Škromach, politický rutinér a lenoch bez vlastních myšlenek.

Znám oba kandidáty na předsedu ČSSD, byli to mí nejbližší spolupracovníci. Má-li být jeden z nich úspěšným předsedou, potřebuje kolem sebe lidi, kteří jsou odvážní a také myšlenkově potentní. Jak hodnotit lidi, jejichž názory se za léta spolupráce nepodařilo rozeznat ani mně? Co dělat s rutinéry typu M. Urbana či M. Benešové, kteří jsou zcela myšlenkově sterilní a léta se jen vezou? Minulý týden jsem měl dlouhý rozhovor s B. Sobotkou, znám jeho názory, nejsou daleko od mých. Bude ale v čele strany úspěšný jen tehdy, nebude-li obklíčen lidmi bez názorů, lenochy a lidmi bez odvahy.

Přátelé,

Vaše odpovědnost za tuto zemi je ohromná. Zvolíte dnes pravděpodobně budoucího předsedu české vlády. Celá země se na vás dívá. Nebudete-li dnes odvážní, nebude ani sociální demokracie schopná dostát své obrovské zodpovědnosti za tuto zemi.

Děkuji za pozornost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Skvělý text.
Vsadím boty, že zanedlouho se sem seběhne smečka zuřivě poštěkávajících ratlíků,agresivních primitivů a hlupáků s vymytými mozky. Pane Paroubku, klobouk dolů, odvedl jste obrovský kus práce! Je samozřejmé, že jste se při řešení složitých problémů dopustil i nějakých chyb, to je prostě v povaze reality, sedm z deseti vědeckých hypotéz se v posledku projeví jako mylné.
Ano, byly okamžiky, kdy jste pod obrovským tlakem zareagoval příliš emocionálně.Bylo to lidské a normální člověk to jistě pochopil a chápe. Chápe také, že jste při tom všem prokázal nemalou statečnost, odhodlání i odvahu.
Věřím, že ve své práci budete pokračovat, držím Vám palce!
19. 03. 2011 | 09:24

modrý pohůnek napsal(a):

Skutečně jedině odvážná ČSSD je schopna vymést tento Augiášův chlív od dalšího prohlubování veřejných rozpočtů z pod vedení hlouposti a nekvalifikovanosti, sociálního mičurinství dnešní prohnilé pravičácké vlády.
Ano, jedině ČSSD je naše poslední nadějí voličů od cesty nesmyslného zavlečení k bankrotovému pravičáckému Řecku! Díky.
19. 03. 2011 | 09:27

SuP napsal(a):

Nebreč, stejně umřeš - říkávali jsme si už jako děti, když se kdokoli z nás dojímal nad svými neúspěchy. Když tak sleduju průběh sletu ČSSD, vykukuje na mě Paroubek z každé druhé Sobotkovy věty. To zas bude jízda.
19. 03. 2011 | 09:29

Koleda napsal(a):

Ano, stejně skvělý jako projevy soudruhů generálních tajemníků....
19. 03. 2011 | 09:30

Sladký napsal(a):

Fakt, Koledo? A můžeš svoje tvrzení doložit nějakými konkrétními příklady a srovnáními? Nebo je to z tvé strany jen emocionální štěk, jako ostatně obvykle?
19. 03. 2011 | 09:34

Drzá zrzka napsal(a):

Jak by asi reagovali účastníci sjezdu, kdyby ten projev byl vyřčený přímo na něm?

Tím, že projev zveřejňujete, dávate jasně najevo, kdo v zákulisí tahá za nitky.
19. 03. 2011 | 09:40

Naštvaný napsal(a):

Pane Paroubku, už se stáhněte do politického úsraní a dění v ČSSD vy nekomentujte. Přicházíte vždy v nevhod a s naprosto nevhodnými, úplně směšnými poznámkami. Zesměšňujete především sebe a svou rodinu. Pochopte to!V soukromí si vydělávejte na svůj chléb vezdejší, starejte se o rodinu, ale hlavně už neztrapňujte českou politiku. Doufám jen, že nezamýšlíte politicky to "rozjet" v jedné z těch odnoží vaší původní strany. I když ta, o které píše váš kolega Vyvadil, je de facto v rukou vám podobných fanfarónů.
19. 03. 2011 | 09:44

vasja napsal(a):

Příteli, jsem dojat. A jak jsem si dříve myslel, že na prvnim místě je Tvůj břuch a pak teprve ubyčejnej člověk, tak si to myslim pořád.
19. 03. 2011 | 09:45

JenTak napsal(a):

Řekl bych, že je to od Paroubka potřebné slovo do vlastních řad.
Měl tam možná přidat bod 11. kde by by podrobil kritice své vlastní chování a kde by na svém vlastním příkladě ukázal, jak se nemá politik chovat, aby neškodil straně.
19. 03. 2011 | 09:46

Tim napsal(a):

jdu blejt velebnosti...
19. 03. 2011 | 09:50

Sladký napsal(a):

Naštvaný- zklidněte se, člověče.Emoce zatemňují rozum a ve vašem případě je ta tma téměř půlnoční.
19. 03. 2011 | 09:52

Da.Rock napsal(a):

Obávám se, že tu charakteristiku Škromacha Paroubek dost vystihl. Od toho chlapa jsem ještě neslyšel nic rozumného a v politických debatách v TV je to skutečný tragéd.
O Urbanovi si to přímo nemyslím.
A Benešová není ve vedení ČSSD, ani nijak aktivně nevystupuje, takže to nedokážu posoudit. Nicméně vůči ní mohl být Paroubek mírnější, zvláště když sám vyčítá ostatním, že se k ženám chovají jako burani.
19. 03. 2011 | 09:59

Sladký napsal(a):

Za vlády ČSSD s ministrem financí Sobotkou jsme byli druhou nejrychleji rostoucí evropskou ekonomikou,druhou nejrychleji evropskou bohatnoucí zemí.
19. 03. 2011 | 10:04

Ládik!!! napsal(a):

Proč jste se s tím tady nevytasil před sjezdem?
19. 03. 2011 | 10:14

Snová napsal(a):

Pro admina...........nechte si ty pitomý dotazy, zda jsem stroj
A pro Paroubka
Vy myšlenkově ( im)potentní Paroubku, jste mimo hru, jste dlouho mimo hru, tak už se s tím dopr smiřte.
Jsou výtky, které znamenají hold, a pochvaly, které jsou utrháním na cti.
19. 03. 2011 | 10:15

SuP napsal(a):

Sladký -
V těch letech bychom byli..."druhou nejrychleji rostoucí evropskou ekonomikou,druhou nejrychleji evropskou bohatnoucí zemí..." za KAŽDÉ vlády. Protože ekonomika roste, když se daří průmyslu. Průmyslu se daří když má odbyt. Odbyt má, když má zákazníky. Zákazníky má, když umí produkovat to, co je právě potřeba. Atd, atd, atd.
Kde v tom je vláda? Ta to může akorát víc nebo míň kazit.
19. 03. 2011 | 10:15

Béda napsal(a):

p. Paroubek,

kdyby nebylo ve vašem okolí klanu Kočků, oddlužení hoteliéra Dvořáka, "Kdo na to má?" podepsal bych váš článek téměř bez výhrad. myslím, že je jednou z nejlepších subjektivních analýz politika, které zde kdy byly publikovány.

Pokud jde o mě, nedělám si žádné iluze. Klika politiků kolem Haška (Urban, Zemanův Škromach...) bude trnem v patě předsedy Sobotky, kterým budou mainstreamová média kooperující s vládou neoliberální kleptokracie velice odborně kroutit. ČSSD dle mého nebude pod Sobotkou jednotná. Při vší úctě k Sobotkovým vědomostem si myslím, že není rozhodným, vůdčím, sjednocujícím typem. Na druhou stranu musím podotknout, že přímá volba Haškova křídla a proměna ČSSD v E-čko ODS vytvářející na všech úrovních koalice s vládními kleptokraty by dle mého byla mnohem horší variantou. To bychom mohli sociální stát rovnou opdpískat a privatizaci státu by byly dveře otevřeny dokořán.
19. 03. 2011 | 10:17

Ládik!!! napsal(a):

Obyčejní lidé = vaši voliči. A vaši nevoliči jsou co? Méně, než obyčejní lidé.... Patříte do propadliště dějin, do nejnižších vrstev.
19. 03. 2011 | 10:18

Alarien napsal(a):

Dobrý projev. Trefná i poznámka na adresu Škromacha. Není divu, že právě on patří spolu s Urbanem k oblíbencům a potřebným "otloukánkům" v diskusních pořadech televizí. Ač mám k autorovi řadu výhrad, nelze popřít, že je chlap, což se o většině politiků napříč stranami říci nedá.
19. 03. 2011 | 10:20

Naštvaný napsal(a):

Sladký, něco konstruktivnějšího a hlavně méně emotivnějšího by nebylo? Chápu a rozumím vám, že stojíte za Jiřím Paroubkem, přeju vám, aby vám to vydrželo co nejdéle, ale včerejší vyjádření Jiřího Paroubka byla neomalená slova uraženého ješitného chlápka. A dnešní povšechná moudra jsou akorát na jedno... A že jste si vůbec neuvědomil slušnost mého příspěvku, a jeho nezaujatost to je mně vás líto. Jiřímu Paroubkovi tak prokazujete jenom a jenom medvědí službu.
19. 03. 2011 | 10:22

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Obyčejní lidé = vaši voliči. A vaši nevoliči jsou co? Méně, než obyčejní lidé.... Patříte do propadliště dějin, do nejnižších vrstev.
19. 03. 2011 | 10:18
---------------------------
Tak pravil nick "hnusák" Ládik!!!.

Skutečně hodnotný příspěvek. Jen mi pořád vrtá hlavou, do které kategorie asi tak řadí sám sebe pan Ladislav Strakoš.
19. 03. 2011 | 10:24

Karel Novotný napsal(a):

To p. Paroubek

Tak už do toho bouchněte a založte levicovou stranu nalevo od ČSSD.

Fandím Vám.

Té lidské stoky, co není schopna argumentovat, jenom flusat, si nevšímejte.
19. 03. 2011 | 10:25

Sladký napsal(a):

Sup- Byli bychom za KAŽDÉ, vlády..." vy víte, co by bylo, kdyby? Fakt? a jak je možné, že první pravicové vlády koncem devadesátých let končily záchrannými balíčky a záporným ekonomickým růstem? Musím se smát, opravdu, vaše logika je neskutečně zábavná. Vláda nemá na nic vliv? Proč potom tak zuřivě bojujete za nastolení vlády pravicové a proti vládám levicovým? :o))) A jak je možné, že po nástupu Topolánka a ječtě před vznikem a dopadem krize se ten růst zastavil?
19. 03. 2011 | 10:25

zasypáni vejcemi napsal(a):

Kde je Mádl, Issová, Zelenka, kde jsou velkoprdelní kecy pro Bábu a Dědka?
Zatímco se zasypávali vejcemi Marťané z ČSSD, tak jiní Marťané pod praporem ODS nemají ani jedno vejce na kebulce!
Kde je Mádl a Issová, aha, privatizovat důchody ve fondech je správné, aha Mádl a Issová s Bábou...
Kde je Mádl a Issová se Zelenkou a Bábou, rozkrádat českou kasu kmotry je správné a ještě podojit za to společnost je správné, to ta vaše Bába nedomyslela...
Vpády na svobodu slova také asi Bába i se Zelenkou ustávají v klidu, vejce si raději rozklepnou na omeletu, Mádl a Issová...
Kde jsou ty vejce na ty pravopravé politiky, kteří neříkají nikdy nic než pravdu Mádl a Issová s Bábou...
19. 03. 2011 | 10:26

MA-FU napsal(a):

Autore
Nu posypal jste si hlavu popelem v masopustě a co teď?.Spojíte se s Marťany,Bobošíky,komunisty a jinými,jen koryto a moc to je ta síla...
19. 03. 2011 | 10:27

Občan napsal(a):

To Sladký První příspěvek):

Už se seběhli, a to si kohouti sotva odkašlali :o))

Víte, já se panu Paroubkovi nějak přestávám divit, že dokud byl ve funkci, zejména v závěrečném období, zvolil takovou rétoriku a takové chování, jaké zvolil. Ono to totiž s takovým "materiálem" jinak nejde.
Kamenný obličej, nevyjadřování emocí, chladné uzvažování a dobře řazený sled jasných úsečných vět jsou někdy jedinou možností jak jednat s nesourodou skupinou, v níž je řada těch, kdo by rádi viděli kudlu v mé ledvině.
Je zajímavé, že totéž jednání a rétorika nevadí u JINÝCH managerů. Přitom takové chování a mluva jsou základními atributy vrcholového managera a vyučují se ve všech kursech managerské komunikace.

Co se Paroubkova hodnocení Škromacha týče, tam trefil přímo do středu terče.
U paní Benešové mu možná vadí její emotivnost, která ji někdy vede k příliš silným vyjádřením (viz. byť sice zcela správné, ale příliš otevřené označení justiční mafie a jejích špiček a následný soudní spor). Paní Benešová ZATÍM není politička a asi je dobrým "vnitřním ideologem" (má charisma, ví o čem a proč mluví, umí to říci srozumitelně a krátce, ale politicky není dobré, aby to říkala veřejně). Snad se ti dva nějak dohodnou, pro ČSSD by byla škoda o jednoho z nich nebo o oba přijít.
19. 03. 2011 | 10:29

AC napsal(a):

Spíše než co jiného se za veleúspěch levice, tedy soc.dem a ksčm zaslouží současná neschopná trojkolka.
A na tom si trvám. Proto by gratulace, sice předčasná ale oprávněná, měla rozhodně směřovat do vládních řad. Klobouk dolů před takovou naivitou současné 118! Škodí naposledy, to je jisté. Otázkou ale je, co s tím pak ČSSD bude schopna udělat, pač emoce a nas...dopálenost stoupají. A nemyslete si, že by právě tak neschopné soc. dem. lidé cokoli prominuli. Už ne.
19. 03. 2011 | 10:30

Sladký napsal(a):

Naštvaný- přečtěte si ještě jednou váš příspěvek, na který jsem reagoval a přestaňte se trapňovat. Můj příspěvek je nekonstruktivní a emocionální? Ale jděte, člověče, proč jste si vlastně dal nick NAŠTVANÝ?
Zameťte si před svým prahem, moje příspěvky jsou ve srovnání s těmi vašemi přímo ztělesněním racionality a konstruktivnosti. Nejsem ovce, beřící se stádem,případně hlásnou troubou mediálních ideologů.
19. 03. 2011 | 10:31

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Máš pravdu Cukrouši.Dočekal už je tady i s Ac a Občanem.
19. 03. 2011 | 10:33

AC napsal(a):

Rumcajs

Buď tak laskav a o můj nick se neotírej. Nechci chytit blechy.
19. 03. 2011 | 10:37

myrta napsal(a):

v ČT se dnes objevila teze,že za Sobotkovo zvolení (zřejmě za hlasy Paroubkových příznivců)bude koalicovat s novou(staronovou)stranou ,kam Paroubek přesídlí.Nezní to zrovna fantasmagoricky,že?
19. 03. 2011 | 10:38

vasja napsal(a):

Dočekal napsal(a):

Tak pravil nick "hnusák" Ládik!!!.
---------------------
Hnusák?
Vam nějak otrnulo, ale bacha!
Příde zvěrokleštič a zas budete kníkat, jak by Vás tupejma nožema bral.
19. 03. 2011 | 10:39

Sladký napsal(a):

Ma-Fu- zatímco jiní politici, zejména ti ze současné koalice dělají politiku z čiré nezištnosti a lidumilnosti a vůbec netouží po moci a vládě, že? Než něco napíšete, zkuste se alespoň na chvíli zamyslet, třeba pak nenapíšete směšnou hloupost.
19. 03. 2011 | 10:40

Anuszka napsal(a):

Stále stejní místopředsedové, kteří se znovu ucházejí o posty, muži chovající se k ženám jako burani, nepropustná vrstva stranické oligarchie, Děčín, Louny, Palas, Zimola, žádný použitelný spojenec, politický rutinér a lenoch bez vlastních myšlenek Škromach, myšlenkově sterilní Urban a Benešová, k tomu "pohled zevnitř" Vaší ženy Petry...teda pane Paroubku pojmenoval jste to asi přesně -takže pokud na kandidátce za 3 roky najdu nesmrtelného Škromacha - nezměnilo se nic...Jen mi řekněte, proč jste ho/a mnoho dalších/ pustil Vy? Proč jste voličům do sněmovny a /pan Sobotka následně do senátu/ poslal lenocha bez vlastního názoru? Politika je opravdu jen pro silné žaludky, viďte:-)
19. 03. 2011 | 10:40

SuP napsal(a):

Sladký -
Z položených otázek lze s úspěchem soudit, že souvislosti Ti nic neříkají. A "širší souvislosti" už vůbec nic.
19. 03. 2011 | 10:45

grőssling napsal(a):

Není mnoho co dodat,

ano nyní jde o to, zda vrchních 10 000 z řad velkoburžoazie a jejich dalších 20 % poskoků z 10ti milionů v tomto národě budou řešit své těžké finanční problémy ( které svým neumětelstvím uklohnili ) na úkor většiny 8 000 000 .

Pan Sobotka je bohužel typický sociální demokrat, krotký pudlík, byť inteligentní. POkud bude záležet jenom na něm, bude oněch 80 % obyvatel této země ostříháno na stojato zcela jistě.

Pan Paroubek byl samozřejmě vůdce na svém místě, proto ta nenávist oněch 20 %, bohužel mu scházelo charisma přijatelné pro střední vrstvy.

Jenže vůdce rozhodného, vlastnícího navíc přijatelnost pro středňáky v Česku široko daleko není vidět.
19. 03. 2011 | 10:48

Ládik!!! napsal(a):

Soudruhu dočekale,
řadím se do nevoličů čssd. Opravdu jsi hlava otevřená, bohužel krumpáčem.
19. 03. 2011 | 10:49

Miranda-Escobedo napsal(a):

Pane Paroubku,
běžte se vycpat i s vaším psaním. Měl jste být na sjezdu a brečet tam do mikrofonu přímo. Tady jste teď jen obyčejný šašek s fiflenou od Diora.
19. 03. 2011 | 10:49

MA-FU napsal(a):

Sladký
Neadresovala jsem Vám,ale autorovi-pokud napíše kterýkoli politik a budu mít k němu výhrady,napíši jemu. Povíme si za rok,jakou stranu nebo sdružení bude vést Paroubek.
Jsem ráda,že jste se míé směšné hlouposti zasmál a tím se Vám jistě ulevilo.Hezký den.
19. 03. 2011 | 10:51

Luba napsal(a):

Pane Paroubku,
už v antickém Římě vezl císař, příjímající ovace davů, ve svém voze otroka, jehož jediným úkolem bylo neustále mu opakovat tuto větu:
"Pamatuj, že jsi jen člověk!"

Vy jste nikoho takového ve svém okolí neměl, podlehl jste svému velikášskému sebeklamu a prohrál ČSSD "neprohratelné" volby.

Kopete kolem sebe úplně zbytečně. Národ Vám nedůvěřuje. Na mnoho lidí působíte dojmem nabubřelého papaláše. A lidé se řídí svými pocity a emocemi, a v době informační, Vaším mediálním obrazem. Ten je nedobrý.

Jako politik jste na mnoho let odepsaný. Vaše invektivy vůči ČSSD nikoho nepřekvapí. Vaší jedinou šancí je ohromit něčím pozitivním.

Když chcete někoho konstruktivně zkritizovat, napřed ho musíte za něco pochválit.

Tak chvalte ...
19. 03. 2011 | 10:54

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Nic si z toho poštěkávání zdejších pravověrných nedělejte.
Berte to tak, že oni jen zoufale hledají každou příležitost, aby mohli poukazováním na chyby a omyly druhých zakrýt chyby a omyly vlastní.

Jejich největším omylem bylo přesvědčení, že zvolením pravicových stran se staneme evropským ekonomickým tygrem a v žádném případě nepůjdeme cestou Řecka.
Dnes, kdy se nám to pomyslné světlo na konci tunelu už pouze vzdaluje a pan Kalousek připravuje další daňový experiment (pokus s takzvanou superhrubou mzdou už tento chemický inženýr odpískal) a kdy už i těm největší zabedněncům došlo, že pan Kalousek šátrá i v jejich peněženkách, je ta frustrace pravověrných pochopitelná.
Ta jejich až dojemná starost o politickou stranu, která nejen že není u moci už od roku 2006, ale která proti vládním sto osmnácti hlasům v PSP ČR nezmůže vůbec nic, je jen odvádění pozornosti od průšvihů stávajících vládních stran.
Kdyby se alespoň při hodnocení jednotlivých politiků ČSSD tito mladí, zdraví, úspěšní a vyskoškolsky vzdělaní voliči a příznivci pravice oprostili od používání invektiv a od snahy kopnout si za každou cenu!

Jinak jsem rád, že včera zvítězila umírněnost. Pod vedením pana Michala Haška by se stala z ČSSD v krátké době pouze další odnoží ODS. Navenek by se sice tato strana jevila jako levicová, ve skutečnosti by to bylo jen skryté pokračování takzvané Opoziční smlouvy.
Co mne ale těší ze všeho nejvíc je to, že volbou pana Bohuslava Sobotky dostalo v této straně na frak křídlo, za které pléduje pan Miloš Zeman a které představují jeho nohsledi. Za všechny si dovolím jmenovat pana Zdeňka Škromacha.

Velkou obavu mám nikoliv z pana Jiřího Paroubka, ale paradoxně z politického důchodce pana Miloše Zemana. On tu prohru svého favorita totiž bude brát osobně a protože je to člověk mstivý, bude se zkrátka mstít.
A těch, kteří jsou ochotni splnit každé jeho přání, je v socdem pořád ještě dost.

Nezbývá mi tedy nic jiného, než vyčkat věcí příštích.
19. 03. 2011 | 10:55

Naštvaný napsal(a):

"nikoliv lídři sociální demokracie..." píše J.P. kriticky o postoji Soc.dem. k reformě. Sladký, copak poslanec je nýmand a nemůže přijít s vlastní iniciativou? Zvlášť když má takové zkušenosti i s exekutivou? A zná lidi! Proč s ní tedy nepřišel pan Paroubek a nechal to tedy i on na panu prezidentovi a na panu Bártovi. Jiří Paroubek kritizuje své kolegy, ale, ač to nepřiznáte, bezděčně / on si to neuvědomuje/ především sám sebe. I on mohl sestavit tým - pana Špidlu a pod. k důchod.reformě. Vždyť koho jiného! Konečně i pana Škromacha. Kdyby ten mu to odmítl, pak by měl JP plné právo pouštět si pusu na špacír. Ale takhle... To si skutečně myslíte, že poslanec je v PS pouze na zdvihání rukou? Pan Paroubek asi ano. Ostatně se tak choval jako předseda strany.
19. 03. 2011 | 10:56

anti politik napsal(a):

No Jiří to je další óda? Tentokrát na tvoje působení v politice? Trochu bych v tvojí rodině s těmi ódami zabrzdil!
19. 03. 2011 | 10:57

Rumcajs napsal(a):

AC:

Máš snad strach, že symbióza parazit-parazit, nebude fungovat ?

No vidíš, jsi chytřejší než jsem si myslel.
19. 03. 2011 | 10:57

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Soudruhu dočekale,
řadím se do nevoličů čssd. Opravdu jsi hlava otevřená, bohužel krumpáčem.
19. 03. 2011 | 10:49
---------------------
No jo. Co jsem také mohl čekat od nocku "hnusák" Ládik!!!.

Jinak to soudruhování vám jde pořád velice dobře. Holt co se v mládí naučíš...
19. 03. 2011 | 10:58

D. napsal(a):

Hezký projev..., jsem moc rád, že jste neměl příležitost pronést ho na sjezdu. ČSSD je "bez" vás opět volitelnou stranou. Jinak nevěšte hlavu. Až se dáte dohromady s národními socialisty, zase bude "dobře".
19. 03. 2011 | 11:01

Občan napsal(a):

Zdravím pane Dočekale.
A myslím, že jste to vystihl velmi přesně. Zejména budoucí působení pana Zemana. Jak hluboké nepřátelství vůči sobě neloyálním socdemákům cítí a jak moc touží po pomstě, to dal dost neskrývaně najevo při svém posledním účinkování u kotelnice Jílkové. Pana Šidlu nejspíš přímo patologicky nenávidí a dá mu velkou práci to alespoň trošku skrývat.
Pan Sobotka to bude mít hodně těžké.
19. 03. 2011 | 11:04

SuP napsal(a):

Dočekale, Dočekale -
To jste technik? Ty Vaše "příspěvky" jsou čím dál stejněji jak od jízlivé trhovkyně. Za chvíli přestanu věřit, že jste si ta rogala stavěl sám.
19. 03. 2011 | 11:04

SuP napsal(a):

Dočekal -
Škoda, že mi za to nestojíte. Tu Vaši "Libušinu věštbu" ..."Jinak jsem rád, že včera zvítězila umírněnost. Pod vedením pana Michala Haška by se stala z ČSSD v krátké době pouze další odnoží ODS. Navenek by se sice tato strana jevila jako levicová, ve skutečnosti by to bylo jen skryté pokračování takzvané Opoziční smlouvy...."
bych si jinak stáhl a zarámoval a až se rok s rokem sejde, bych ji připoměl.
19. 03. 2011 | 11:09

vfischer napsal(a):

Vážení diskutující, nejsem příznivec současné loupežnické vlády a vůbec se neodvažuji oponovat zde komukoliv jeho názor, na který má svaté právo ... Chtěl bych však vyjádřit ve zkratce názor svůj na zdejšího blogera - nedělejme si vůbec žádné iluze ! Jde o naprosto licoměrný brekot uraženého papaláše, který jen a jenom předtírá své takzvaně "dobré" úmysly. Zažil jsem převzetí moci a jeho vládu v relativně velkém centrálním úřadě a vládu jeho přisluhovačů, která si v míře rozkrádání státní kasy v ničem nezadá s ostatními výlupky cností v naší sféře vládnoucích mlaskajících zbohatlíků !!! I když se o otm stále mluví, zastávám názor, že málokdo si dokáže představit strašlivou devastaci státní správy, které způsobily vlády zdejší lupičské oligarchie. Nehynoucí podíl na rozvratu státu a vytvoření gigantického státně-administrativního molocha paraziticky požírajícího drtivou část veřejných rozpočtů, má tento užvaněný papaláš, dnes licoměrně ronící krokodýlí slzy !!!
Nedejte se, prosím, obalamutit takovými žvásty o sociální spravedlnosti a ohleduplnosti. Jedinou ohleduplnost, kterou takoví jako je on uznávají, je plná kapsa vlastního prospěchu, nabubřelé papalášství a cvičené pozérství ve lhaní na všechny strany !!!
19. 03. 2011 | 11:09

Béda napsal(a):

Občan,

řekl bych, že čestný předseda SPOZ má v Haškově křídle nasazený velice kvalitní materiál. Kdoví, třeba před dalšími volbami se opět zůčastní sedánku s p. Kalouskem a "Topolánkem", vyšle svého zástupce zástupce Šloufa s třaskavými materiály, pozve na Vysočinu všechny věrné - včetně Zdeny Škromacha, pohovoří s JUDr. Altnerem... Expředseda Zeman je sociální demokrat "každým coulem".
19. 03. 2011 | 11:10

Č o c h t a n napsal(a):

Jiří Pyrrhus Paroubek: "Když jsem odcházel z čela ČSSD poté, co sice volby vyhrála,..."
Zelený mužík: Vítězství lze i utrpět.
19. 03. 2011 | 11:11

olDa napsal(a):

tak si shrnme, co tvrdi pan Paroubek: 1. cast (moje politicka minulost): "byl jsem pokornym sluzebnikem lidu, a na to jsem jsem byl a vzdy budu velmi pysny."
2. cast (co do budoucna): "jelikoz nejsem populista, ale jde mi o eticke principy a nedelitelnou moralku, CSSD NA PRVNIM MISTE... "Musí mít v každém okamžiku jasnou představu, co si myslí lidé, veřejnost, voliči sociální demokracie, jejich pevné jádro i voliči potenciální."

Zajimave je tez neustale opakovane tvrzeni, jak si pan Paroubek vazi lidu, ale kdyz lid volil jinak, nez si predstavoval, tak jsou vinna media. Tak nevim, neni ten lid nakonec prece jenom hloupy, ze nedokaze prokouknout lzivost a nenavist medii?
19. 03. 2011 | 11:12

Občan napsal(a):

To vfischer:

Dobrý den, pane Fischere,
mohl byste být trochu konkrétnější? Téma, které jste nadhodil, BY MOHLO BÝT docela zajímavé, ale je namístě srovnání. A to při neurčitosti Vašeho příspěvku není možné.
Můžete tedy alespoň trochu přiblížit, na základě čeho jste došel k tak kategorickému závěru?
19. 03. 2011 | 11:14

Ládik!!! napsal(a):

dočekale, máš pravdu,
v mládí jsem říkal "soudružko učitelko", proto mi nečiní potíže říkat "soudruh paroubek", "soudruh dočekal", "soudruh sladký", "soudruh příslušník". Jsem přesvědčen, že ti to lichotí a před svým "LCD monitorem" se pýříš jak krocan - přece ti nebudu říkat "příteli" nebo dokonce "pane". To byste se musel chovat jako pan tata.
19. 03. 2011 | 11:15

Sladký napsal(a):

Naštvaný - slovní spojení "nikoli lídři" se v textu vyskytuje pouze jednou a vztahuje se k POLSKÉ sociální demokracii.Nechápu co v mém textu vás vede k závěru, že považuji poslance za zvedače rukou. Můžete mi vysvětlit, kde jsem něco takového tvrdil?

Ma-FU neadresovala jste příspěvek mně? Vížená dámo, tady jste na DISKUSNÍM serveru, a na to, co napíšete může reagovat kdokoli, včetně mne.
Ani nad svým druhým příspěvkem jste tedy evidentně moc nepřemýšlela. Opakuji, že jste mluvila o Martanech a moci a já jsem vás upozornil na to, že ostatní politici zřejmě neusilují o moc a vládu,ale jsou to nezištní lidumilové. Opakuji znovu- napsala jste směšnou hloupost, a to platí obecně, ne že já se tomu směju.
19. 03. 2011 | 11:16

Béda napsal(a):

vfischer,

mně osobně jste neprozradil žádnou novinku. Akorát bych doplnil, že to ce se děje dnes, je řádově ještě výš. Privatizace státu a jeho služeb, státních penězovodů v přímém přenosu, podezření z megakorupce kam se podíváš, akcelerace zadlužení pod vedením kleptokratických "antikorupčních šetřivě odpovědných" odborníků. A demontáž sociálních systémů sloužících jako pojistka vůči žebrotě a sociálním bouřím.

Proto je pro mně, ať je ČSSD jakákoliv, lepší alternativou - protože není stejná jako neoliberální asociální egoisté.
19. 03. 2011 | 11:16

anti politik napsal(a):

Hm, jaký to asi je žít celý produktivní život ve lži? Asi bohatý život na peníze, ale nuzný na skutečné prožitky! Čští politici už neznají to co dělá život životem a žijí v mylném dojmu, že život je jen o penězích a prebendách! Pár takových znám a věřte, že jsou skutečně chudáci-duševní!!
19. 03. 2011 | 11:19

Sladký napsal(a):

Ladík- je vidět, že tě dětství natolik poznamenalo, že jsi nikdy nedospěl.Odborně se tomu říká infantilita. Několikrát jsem přemýšlel o tom, jestli jsi senilní nebo infantilní, sám jsi mi dal odpověď.
19. 03. 2011 | 11:19

irinek napsal(a):

Pane Paroubku,nechápu pouze,proč jste ten projev nejel přednést na sjezd a prezentujete ho takto,dle mého názoru,pokoutně.To se těch delegátů bojíte?
19. 03. 2011 | 11:19

voley napsal(a):

Otázky na blogera:
1) považuje deregulaci nájemného za službu nebo službičku lidem bez vysokých příjmů?
2)Dělá politiku pro obyčejné lidi.Považuje se svými příjmy také za obyčejného člověka?
3)Jsou už sociální demokraté spokojeni ,když obsadili nejvíce superplacených křesel jako senátoři,i jinde,vše co je kde nadprůměrně placeno? A co dál ? Nezatěžuje náhodou tohle peněženky chudých ze všeho nejvíce,
4) Není sociální demokracie ze všech stran nejblíže k záměně demokracie soudcokracií,k použití policejního pendreku?
5)řekne už konečně někdy sociální demokracie před volbami,kde chce vzít peníze na sociální stát,tolik potřebný?
6)Nebylo vše co bloger popsal jako děj umělé donkichotské politické prostředí pro boj s větrnými mlýny? Mám pocit,že v tom žádné cíle pro nás,obyčejné lidi, nevidím,přestřelky uličníků ano.
19. 03. 2011 | 11:20

Občan napsal(a):

To Béda:

Jo.
Problém je v tom, že Hašek je "capo di tutti capi" všech krajů. Krajské koalice jsou vskutku roztodivné a lidé v nich ještě více. Obávám se, že právě tohle Zemanovi&spol. dost usnadní jejich destruktivní činnost - o jeho schopnostech a cílech v tomto ohledu a v tom nejhorším slova smyslu vůbec nepochybuji.
Ano, o Altnerovi nejspíš také ještě uslyšíme...

Jen mi stále nejde do hlavy PROČ. Ale možná je vysvětlení jednoduché, možná to je opravdu "jen" patologická osobnost; bohužel osobnost velice silná a inteligentní.
19. 03. 2011 | 11:23

Sladký napsal(a):

Fischer- opravdu jsem si nevšiml, že by média proti vládám ODS, jejím představitelům ři nynější koalici vedla kampaň, která by byla alespon chabým odvarem toho,co předváděla vůči ČSSD a Paroubkovi. Už to je znak, který kritivky a samostatně myslícímu člověku podstatnou měrou poodhaluje pravdu, či chcete-li skutečnost.
Protože skutečnost a pravda je jedno a totéž.
19. 03. 2011 | 11:24

Pavel Bela napsal(a):

Pane Dočekale, když soudný člověk přednese velkému houfu chaotů uvážlivá, střízlivá slova, přirozeně se jejich chaos zvýší, začnou se bezhlavě motat v kruhu vlastního stavu a vyrážet nelogické, neartikulované výkřiky. Je to tím, že si nevědí rady. Cítí,že jejich víra je scestná, nejsou však scopni myslet jinak, prostě proto, že jsou chaoti. Howgh.
19. 03. 2011 | 11:25

Sladký napsal(a):

Voley- jedna otázka hloupější než druhá.Vy toho v hlavě moc nemáte, že? Nebo je to úlet po včerejší chlastačce?
19. 03. 2011 | 11:26

Sladký napsal(a):

Béda-Demokracie je nejlepší ze všech špatných politických systémů a sociálně demokratická politika je nejlepší ze všech špatných politik.
Jinak vás zdravím, Vaše příspěvky čtu vždy s velkou pozorností a řadím je zcela jednoznačně k tomu nejlepšímu, co zde lze číst. Smekám!
19. 03. 2011 | 11:31

zasypáni vejcemi, děkujeme napsal(a):

Paroubek v předchozích volbách jako nižší mafián uspěl díky tomu, že lidé měli plné zuby ještě větších a bezostyšnějších mafiánů z řad ODS.
Proč taková mafiánská obec česká jako ODS se nikdy nedostala do palebné síly vajíčkových domobranců?
Dnes ČSSD ukázala na sjezdu, že jí jde o dobro pána Boha,a že bude následovat toho s rohama, protože české ovce potřebují chlácholit čecháčské dušičky.
Za kousek ovsa si nechají od Marťanů ODSČSSD ukrást i celou stodolu i s krmením, a ještě uvěří pohádce o krizi, že mají nízké daně, že málo prcají na důchodce!

Nejde o to, jestli prcáte a máte dům plný budoucích nezaměstnaných, ale jde o to, že uvěříte pohádce , že kolem vás se prcá málo!
Zdá se, že finta koalice veverek s kormidelníky a modrými marťany vyšla na 100%.
Ovce se vždy chytí na špek.
Pan Paroubek kdyby své projevy neměl nahrané před zrcadlem jak Hitler, a kdyby zradil jako nižší mafián ty rohaté mafiáňáky z Marsu, mohli jsme říct, že ČSSD je jedna strana na věčné časy a se Sovětským svazem nikdy jinak, bohužel...
19. 03. 2011 | 11:32

kozoroh napsal(a):

Béda napsal(a):
"...Proto je pro mně, ať je ČSSD jakákoliv, lepší alternativou - protože není stejná jako neoliberální asociální egoisté."

Dovolím si připodotknout, že politika SD v "tučných" dobách způsobila, že dnešní její realizace se může zdát být asociální. Mám rovněž důvodnou obavu, že politika chleba a her, provozovaná na úkor budoucnosti v té budoucnosti přinese více újmy, než kdykoliv přinesla prospěchu.

Jinak k blogu: Vše je podřízeno snaze zůstat ve světlech. Je zcela volné, do kterého kouta ta světla budou svítit. Důležité je pouze to, abych v nich byl vidět. V.Fischer se zde již x-krát vyjadřoval k "čistotě" politických garnitur. Vidím to podobně, snad jen s tím rozdílem, že jsem zatím nepodlehl fatalizmu. Byť HP s Dr. Koukolíkem mne tím směrem lehce posunul.

P.S.: SuPe zdravím a současně obdivuji snahu diskutovat s demagogy typu Sladký, či Dočekal.
19. 03. 2011 | 11:33

Pavel Bela napsal(a):

Sladký - nehrej si na Václava Klause. Není nutné lidi s opačným názorem okřikovat, urážet. Je jim třeba ukázat cestu. Buď světlonošem.
19. 03. 2011 | 11:34

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
nejsi ty nakonec doktor? Honoris causa, udělený na cimře v Bohnicích?
19. 03. 2011 | 11:34

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
když před Bédou smekáš a pžed vlkem si leháš, poradím ti, jak dál: před mešitou si zuj boty.
19. 03. 2011 | 11:36

jarpor napsal(a):

Pane poslanče Paroubku,

dle mého, máte, vy kdysi předsedové ČSSD, to těžký... jak se s Vámi zachází když skončíte...
ale,
jak jste do lesa zavolal - tedy ve smyslu k Zemanovi...,
tak se Vám teď z lesa ozvalo - od Vašich nástupců, které jste si "vychoval", když jste byl předsedou.

Nicméně, ani sebelepší projev / teď chci udělat radost panu Sladkému - já bych zas až tak jej nevyzdvihoval, jak je skvělý.../ však nenahradí způsob komunikace Vás v době před sjezdem, a hlavně, způsob vysvětlení, proč na sjezd nejedete... Přece Vy nejste normální poslanec, že..., takže normální pozvání jako jiné poslance, to patrně není nic pro Vás... papalášsky požadujete "jiné formy" a jiné zácházení...
No jak myslíte...

Nepochybuji, že přednes projevu na sjezdu by měl větší dopad než zde... a vzhledem k Vaší nabubřelosti... já se toho nedopustím, ale nelze se divit, že někdo jiný si na Vás "zchladí žáhu" i osobně... stylem, který jste před sjezdem používal i Vy sám k Vašim "oponentům".
Takže - zase to volání a ozývání se... nic nového, nic mimořádného...

Hezký den
19. 03. 2011 | 11:37

Sladký napsal(a):

Bela- jsi zde nový, alespoň ten nick neznám.Patrně nevíš vůbec nic o zdejších poměrech a vztazích a způsobech diskuse.. o to rychleji soudíš. Tvá rada je určitě dobrá,a mohu nad ní přemýšlet, nicméně ty sám jako rádce jsi naprosto nedůvěryhodný.
19. 03. 2011 | 11:40

dalimír napsal(a):

Dobrý den pane Paroubku ! Ted už Vám nepomohou žádné referáty zde na blogu pana Stejskala ! Nasekal jste za dobu svého působení v socdem také pěknou hromadu konin ! Sebereflexe je Vám ted již k ničemu ! Vemte si s toho řádné ponaučení a pro příště se mafiánům raději zdaleka vyhýbejte !!! Dl.
19. 03. 2011 | 11:43

Gabrielle napsal(a):

Vážený a milý Jiří Paroubku, chci vám říci jenom tolik. V celé historii ČSSD jste byl vůbec nejlepší předseda. Tečka.
A to se v malém a závistí zapšklém českém Banánově plném zákulisních mafiánů a trpaslíků typu Zemana a Šloufa neodpouští... Díky za vaši obrovskou práci. Vážím si vás, a narozdíl od všech vašich sklerózou postižených spolustraníků i voličů nemám krátkou paměť...
Rozhodně byste neměl opouštět politickou arénu. Na levé straně politického spektra je díky nereformovatelné straně KSČM pusto a prázdno. Jedna akceschopná politická strana na levém břehu je fakt zoufale málo. Bylo by fajn, kdybyste začal přemýšlet jak vyplnit toto vakuum. Předem díky, že zabojujete, a že o vás bude ještě slyšet. Všechno zlé je nakonec vždy k něčemu dobré... Tak tedy God bless you... Gabrielle
19. 03. 2011 | 11:43

Pavel Bela napsal(a):

Podle sebe soudím tebe...rozumím Ti, Sladký. Trefné !
19. 03. 2011 | 11:44

mb napsal(a):

tak to tak čtu .... řikam dobry nic me nezveda ze židle ... až tohle : NELITUJI ANI TOHO, ŽE JSME VYVOLALI HLASOVÁNÍ O VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY TOPOLÁNKOVĚ VLÁDĚ, PROTOŽE MORÁLKA JE NEDĚLITELNÁ.

tak tohle už mě ze židle zvedlo : co to je za hloupý kec / canc ? že vyvolal hlasovani o vysloveni neduvery t. vlade protoze moralka je nedelitelna ???

to prece s moralkou vubec nesouvisi naopak ... kdyby se paroubek zachoval morálně / mravně a dal STÁTNÍMU ZÁJMU přednost před zájmem stranickým a utilitárně politickým,

pak přeci nesvalí českou vládu v průběhu předsednictví EU

to s moralkou nesouvisí ... či souvislí ale v naprosto protikladném slova smyslu než jak jej používá Paroubek ...

ať se jde Paroubek s plnou parádou vycpat ....
19. 03. 2011 | 11:45

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
dočekale, máš pravdu,
v mládí jsem říkal "soudružko učitelko", proto mi nečiní potíže říkat "soudruh paroubek", "soudruh dočekal", "soudruh sladký", "soudruh příslušník". Jsem přesvědčen, že ti to lichotí a před svým "LCD monitorem" se pýříš jak krocan - přece ti nebudu říkat "příteli" nebo dokonce "pane". To byste se musel chovat jako pan tata.
19. 03. 2011 | 11:15
--------------------
Pane Ladislave Strakoši,

děkuju vám za všechna ta milá slova. Hlavně pak za vysvětlení, proč stále tak rád používáte oslovení "soudruh."
Je hned vidět, že jste nezakrněl a že se tedy stále vyvíjíte. Ono je to ostatně velice dobře poznat na všech vašich diskusních příspěvcích. Ta oduševnělost z nich totiž přímo sálá.
Také váš rozhled, zejména ten politický, si zaslouží uznání. Vy jste totiž lepší, než všichni politologové dohromady.
Protože zatím co oni potřebují na charakteristiku toho kterého politika mnoho slov, vy máte jasno hned. A to je právě to, co na vašich příspěvcích oceňuju ze všeho nejvíc.
Jo a ještě nesmím zapomenout na nestrannost a objektivnost. Vy totiž v žádném případě nerozlišijete mezi tím, jestli ti zloději jsou "naši" nebo "jejich." A to se mi na vás opravdu moc líbí.

Takže pište, barde, neumdlévejte! Nezapomínejte, že na vás a taky na klystýrech stojí vítězství v této svaté válce.
Jo a mějte přitom pořád na paměti, že jeden klystýr má pan Kalousek připravený také pro vás. A že při té kúře budete vidět všechny svaté i s andělíčky okolo.
19. 03. 2011 | 11:45

Sladký napsal(a):

jarpor- škoda, že si nemohu vzpomenout na váš text a připomínky a otázky, kterými jsem ho okomentoval.Bohužel jste se tehdy vytratil z diskuse a já nemám chut hledat.
Mluvíte o nabubřelosti- co říkáte na nabubřelost (často přiopilého) Kalouska? Jak jste vnímal Langerovy a Topolánkovy vulgarity? mimochodem, jste volič? I vás tedy Topolánek označil za zmrda. Doufám, že mne pan S. nesmaže, jde o citát bývalého předsedy vlády.
19. 03. 2011 | 11:48

vfischer napsal(a):

To občan and. comp.

Dobrý den, na Váš požadavek sdělovat konkrétnější souvislosti bohužel nemohu reagovat. Prožil jsem si velmi krušné chvíle jejichž následkem jsem onemocněl, odešel do invalidního důchodu (transplantace kostní dřeně atd.). Několikrát jsem zde své zkušenosti v obecné rovině napsal, ale byla by to dlouhá přednáška přesahující takovéhle diskuze na blogu. Můj obor byly aplikace počítačů a vše s tím související. Zastávám názor, že po šmelinách s LTO, budováním dálnic event. šmelinách s dotacemi (a dříve též likvidací dluhů z konzolidační agentury) jsou loupeže z aplikací počítačů (viz. IZIP apod.) jedním z největších penězovodů do rukou partajních klik a mafiánských spolků. Není však v současné době pánaboha, který by tu strašlivou zkázu zastavil. Je to depres, ale já po všech svých zlušenostech a prohrách nevidím východisko.
19. 03. 2011 | 11:48

Pavel Bela napsal(a):

To Sladký - exhibice, exhibice, exhibice...
19. 03. 2011 | 11:52

Béda napsal(a):

mb,

vy čtete z každého odstavce pouze jednu větu? Zkuste si přečíst celý ten odstavec, pojednávájící o důvodech sesazení vlády evropských sladičů, entropistů, plynových pošťáků, "Gazistů", "cesta do peklistů"... jedním slovem naprostých diletantů a veřejných hanbářů.
19. 03. 2011 | 11:56

jarpor napsal(a):

Sladký

"škoda, že si nemohu vzpomenout na váš text a připomínky a otázky, kterými jsem ho okomentoval.Bohužel jste se tehdy vytratil z diskuse a já nemám chut hledat."

Mohlo se stát... já zde "nevisím" tak často... jako Vy... odejití není jen o tom, že cby člověk neměl argument, ale taky o tom, že má prostě jiný program... Chápu - to se Vám asi těžko chápe... :-))

Mě nějak nazval Topolánek ? Neříkejte... Já totiž "obracení se" politiků na voliče neposlouchám... Sliby, které před volbami zaznějí stejně v koaliciích někdy nelze splnit, v opozici už vůbec ne.. takže já nevolím podle řečí... tož mne nijak nenazval... Kdo se cítí dotčen, jeho věc. Já jsem nad věcí...

Hezký den
19. 03. 2011 | 11:57

Ládik!!! napsal(a):

dočekal -
škoda pro tebe olova, šejdíři....
19. 03. 2011 | 11:57

george napsal(a):

Sladký to : Nezapojuji se úmyslně do diskuze, k tomu pánovi, co článek napsal, se nemá cenu vyjadřovat. Je to směs inteligence, nadutosti, jájinkovství a uraženého ega. Vždyť ho všichni známe, sami soukmenovci ho museli odstrčit, už byl neúnosný. Spíše se snažím pochopit vaše oranžové a hlavně neobjektivní oči na vše, co dělají jiní, kromě socialistů. Jen se těším, jak to všechno budou dělat po uchopení moci správně, spravedlivě a hlavně pro obyčejný lid. Má to jen jednu chybu, dávat lidem lze pouze z toho, co tam v tom pomyslném koši bude. A to nikdy socialisti nedělali, na dluh žít je také řešení. A v době celosvětového rozmachu zatínat do rozpočtu další díry umí i blb, natož minulý, či současný předseda. Horší je to v dobách krize. Čest práci, soudruzi, pod vaším praporem jistě budeme šlapat k zářným zítřkům! Jen si nejsem jistý, zda s těmi demokraty s lidskou tváří bude někdo chtít příště, jako minule, vládnout.
19. 03. 2011 | 11:57

Občan napsal(a):

To vfischer (19. 03. 2011 | 11:48):

Já mám podobnou zkušenost z období privatizace a kdyby to bylo možné, nechal bych si vymazat část paměti.
Ale právě proto, že tu paměť ještě mám, nechápu, proč z toho viníte ČSSD. Já mám jinou zkušenost.
Navíc, v případě Zemanových aktivit za oposmlouvy, což tuto současnou katastrofu ekonomickou i morální nastartovalo, se nejednalo o destruktivní činnost ČSSD jako politické strany, ale o aktivity skutečně jen pár jedinců v čele právě se Zemanem a několika obchodníků z jednoho nejmenovaného státu (dodnes přemýšlím, co konkrétního tam na Zemana vědí, ale je to něco vážného nebo důležitého).
Zatímco v současnosti se jedná o cílenou destrukci, zakotvenou přímo v politických programech trojkolky.
19. 03. 2011 | 12:00

Vico napsal(a):

Nejstátotvornější projev na sjezdu ČSSD měl Richard Falbr.

On toho moc nenamluví, ale když něco řekne, tak je to rána z děla.

Falbr řekl, že "přítel" Škromach je dobytek.

Souhlas.
19. 03. 2011 | 12:03

Sladký napsal(a):

george- žijeme v demokracii (spíše v demoratuře, nebo jak jinak označit tuto demokracii v podání (post)bolševických pravičáků) nicméně máte plné právo vyjádřit svoje názor. A já mám plné právo s nimi nesouhlasit. Snažíte se pochopit "moje oranžové a hlavně neobjektivní oči na vše, co dělají jiní" :o))) Odmyslete si barvu a neobjektivnost znáte vy sám víc než dobře, protože ten výš příspěvek je tan neobjektivní a tendenční,že neobjektivnější a tendenčnější snad ani nemůže být.
Nemám chuť s vámi polemizovat a vyvracet vaše tvrzení, lidi vašeho typu znám z diskusí už přímo důvěrně a vím, že předpojatost,zaujatost a hloupost vás chrání před jakýmkoli rozumným argumentem.
Kdyby tomu bylo jinak, nepsal byste triviální pitomosti typu "dávat lidem lze pouze z toho, co je v koši". V koši není téměř nic, protože to, co do koše lidé dali rozkrádají podnikaví politici, úředníci a podnikatelé. A lidé mdlého rozumu je v tom podporují a věří jejich lžím.
19. 03. 2011 | 12:07

Občan napsal(a):

To Vico:

Falbr řekl otevřeně a nahlas to, co si spousta lidí myslí. Proto mi rozum nebere, co taková persona stále pohledává ve vedení ČSSD.

Jeden nick mi nedávno oponoval, když jsem řekl, že Škromach je hloupý, chová se nesmírně arognatně a do veřejných diskusí chodí zoufale nepřipravený, že s ním pracoval ve fabrice a že Škromach hloupý není. Bohužel už ničím nedoložil, jak se to projevovalo - ale jsem ochoten připustit, že jako např. odborář mohl v rámci relativně malé komunity, jakou osazenstvo továrny je, udělat kus prospěšné práce.
Já jeho názor nesdílím, protože Škromachovo veřejné vystupování je hrozné vizuálně i obsahově a ČSSD škodí.
19. 03. 2011 | 12:12

Sladký napsal(a):

Jarpore, vyjádřil jste se obratně jako vždy... jste volič, dokonce volič pravicový, tedy patříte k té skupině, na jejíž konto Topolánek prohlásil."Voliči jsou zmrdi.Kdybychom jim řekli..... takže ten plivanec máte ve tváři, ať si sebevíce namlouváte,že když ho budete ignorovat, jakoby nebyl.

A dodám- řekl bych, že zde nejsem o nic častěji, než vy.
19. 03. 2011 | 12:13

Béda napsal(a):

Řadovými místopředsedy ČSSD se stali "antimafiánka" Benešová, Dienstbier mladší a L.Zaorálek. Zbývá ještě volba 2 místopředsedů.

Volba řadových místopředsedů mne naplňuje optimismem, že by mohlo dojít k alespoň k jakési vnitřní morální obrodě.
19. 03. 2011 | 12:15

Ládik!!! napsal(a):

Paroubek založí novou politickou stranu, nejspíše s programem blízkým názvu UUV - unie ukřivděných vítězů.
19. 03. 2011 | 12:16

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
dočekal -
škoda pro tebe olova, šejdíři....
19. 03. 2011 | 11:57
------------------------
Pane Ladislave Strakoši,

opět jste mne dojal přímo k slzám. A tak mi dovolte, abych vám za tu vaši upřímnost ještě jednou poděkoval.

Zároveň s tím si dovolím konstatovat, že jsem moc rád, že se toto všechno děje právě v této době. Ono totiž být tohle v době Husákovy normalizace, tak už jsem byl nejspíš přinejmenším několikrát vyšetřován Státní bezpečností.
Právě takoví jedinci, jako jste vy, na mne tehdy psali udavačské dopisy. Samozřejmě anonymně, jak také jinak, že.
Těmto lidem jsem přitom nikdy a ničím neublížil. Oni se jen cítili méněcenní a tak si dodávali důležitosti právě tím, že se mstili všem, kteří byli podle nich úspěšnější.
Tohle bohužel pokračuje i dnes. Jen s tím rozdílem, že Policie všechna takováto anonymní udání jednoduše hází do koše. A to proto, že nestíhá vyšetřit ani podání, která přišla oficiální cestou.
Jedno takové udání na mne poslal jeden frustrát v červnu roku 2003. Chudák. Neuvědomil si totiž, že mám jako účastník řízení právo na to dozvědět se nejen jeho jméno a bydliště, ale také další náležitosti.
A protože jsem si od vyšetřovatele vyptal kopie všech dokumentů, přibyl mi do sbírky další fascikl.
Jo a jen pro vaši informaci: Policie to tehdy odložila s odůvodněním, že se podle jejich šetření předmětný skutek nestal. A ten policista se mne ještě zeptal, jestli hodlám na oznamovatele podat trestní oznámení pro pomluvu.
Když jsem mu řekl, že nic takového nemám v úmyslu, bylo vidět, jak se mu ulevilo. Ulehčil jsem jim totiž práci.
Jo a ten udavač měl pak ostudu až na půdu. Protože ty kopie dokumentů nejsou tajné, rád a s gustem do nich nechávám nahlédnout každému, kdo projeví zájem.

Teď jsem jen zvědavý na to, jak inteligentně se zase projevíte.
19. 03. 2011 | 12:23

Pavel Bela napsal(a):

Jestli něco sociální demokracii a její obrazu ve společnosti opravdu škodí, tak jsou to "příznivci" typu Sladký. To je totiž přeně ten typ, jako byl Brežněv bojovník za mír. Byl ochoten za něj bojovat tak, až by nezůstal kámem na kameni. Milý Sladký, chceš-li nám , sociálním demokratům opravdu pomoci, nevydávej se při svých duševních výlevech za našeho příznivce, prosím .
19. 03. 2011 | 12:27

mb napsal(a):

to beda hele von je sejmul misto abyl prednost / na půl roku !!! sic. statnim zajmum / ...

pak jeste jak kostrbate vysvetluje zmenu terminu voleb ...

je to nevysvetlitelné ...

paroubek nedrží dohody prostě, a jsem moc rad že je ve starém železe ...

s čssd jsou spojeni bohužel rovněž kmotři a kmotříci ...

škoda že nemáme důvěryhodnou středolevou partaj ...

njn
19. 03. 2011 | 12:27

mb napsal(a):

proste shozeni vlady uprostred predsednictvi eu nemelo s moralkou nic společneho, naopak ... bylo to dokonale amorální, utilitaristické a machiavellistické, njn
19. 03. 2011 | 12:29

Pazu napsal(a):

Spíštovidím na ČSSODS. Dobře jste si to chlapci rozdali - jako PepsiCola a CocaCola. Naštěstí oblika Kofoly všeho druhu vzdrůstá (a máte z toho hrůzu).
19. 03. 2011 | 12:31

SuP napsal(a):

Sladký -
Demokracie (zdejší) je taková, jakou si ji děláme. Pokud si ji děláš jako "demogratůruů, máš ji jako demogratůru. Já se snažím si ji dělat jako demokracii. A mohu doporučit. Stojí to za to. To se dá i vychutnávat po tom bolševickém budovánmí "lepšího příštího".
19. 03. 2011 | 12:35

Prase bradavičnaté- napsal(a):

Pane Patroubek !
Račte si svá moudra jebat do hlav vašich soudruhů a p. Petry!
Naotravoval jste se zde dosytosti,tak co ještě vůbec chcete po chudácích občanech tohoto devastovaného státu?
19. 03. 2011 | 12:37

SuP napsal(a):

Dočekal -
Nechci radit. Ale těžko uvěřit, že si celá jména, která kdy tady kdo v nějakém hnutí mysli zveřejnil, pamatujete. Tedy si zřejmě pořizujete archiv, proč ne, máte spoustu času. Když cítíte potřebu tu někoho znectít a už je ve Vašem archivu, dáte se celé jehoé jméno. Nepřipomínají vám ty praktiky něco?
19. 03. 2011 | 12:39

Kritik napsal(a):

Pěkné postřehy a vize uvedené v článku. Vedení ČSSD by si však mělo uvědomit, že do jejího členského uskupení se vloudily osoby, které mají (či měly) za cíl pouze vlastní prospěch a moc. O nic jiného jim nešlo, takže když došlo ke skutečnému boji s pravicovými demagogy, namísto semknutí se dopouštěly vnitřního rozvrácení. Typickým příkladem byl Miloš Zeman, ale ani současní vůdci Hašek a Sobotka nedokázali rozpoznat, kdy mají být zticha a nepodrážet své kolegy a pak si vše vyřídit sami mezi sebou. Určitě nechodíte odpoledne vytrubovat své problémy na náměstí, když se dopoledne s manželkou pohádáte. O vyložených zrádcích typu Pohanky a Melčáka nemluvě.

Daleko horší hrozbou pro ČSSD jsou však členové, kterým nejde o žádné vize, ale o prachy za každou cenu. Bez jakýchkoliv morálních zábran. A na ty jsou média oprávněně zaměřená. A proto také jsou pochybení takových členů vnímána jako typický obraz mafiánské strany, přestože pravdou je skutečnost, že prolezlost mafiánskými strukturami je řádově větší mezi pravičáky. Máte však nějakou možnost, aby to voliči rozpoznali, když více jak 80 % obyvatelstva je propagandou dokonale ovlivněná a ze zbývajících pouze asi 5 % je schopná samostaného uvažování a vlastního uváženého rozhodování???
19. 03. 2011 | 12:40

Občan napsal(a):

Pavel Bela napsal(a):
"Jestli něco sociální demokracii a její obrazu ve společnosti opravdu škodí, tak jsou to "příznivci" typu Sladký. To je totiž přeně ten typ, jako byl Brežněv bojovník za mír. Byl ochoten za něj bojovat tak, až by nezůstal kámem na kameni. Milý Sladký, chceš-li nám , sociálním demokratům opravdu pomoci, nevydávej se při svých duševních výlevech za našeho příznivce, prosím .
19. 03. 2011 | 12:27"

Dobrý den, pane Belo,
to, co si myslí o ČSSD a o dění v ní pan Sladký, si myslí mnozí z nás také. Co dělají špatně její představitelé, to zde říkáme zcela otevřeně a pokud se zde objeví, tak přímo jim. Zatím se zdá, že diskuse pod svými blogy obykle nečtou, protože sdělené názory se v její politice neprojevují.
Pokud jste opravdu sociální demokrat, tak zdejší diskuse čtěte a tlumočte zdejší názory svým spolustraníkům. Třeba se pak konečně ČSSD začne obracet zpátky k důvěryhodnosti a volitelnosti nikoli jen z nouze.
Zaujalo mne, že ačkoli jste zde nový, přišel jste a začal přispěvatelům hned tykat. Pak tedy vězte, že to zde není zvykem. Chete-li diskutovat a ne se jen hádat, tak to, prosím, respektujte.
19. 03. 2011 | 12:42

Dočekal napsal(a):

Prase bradavičnaté- napsal(a):
Pane Patroubek !
Račte si svá moudra jebat do hlav vašich soudruhů a p. Petry!
Naotravoval jste se zde dosytosti,tak co ještě vůbec chcete po chudácích občanech tohoto devastovaného státu?
19. 03. 2011 | 12:37
----------------------------
Héézký!

Teď jen doufám, že tenhle výkřik pravicového frustráta pan Stejskal v této diskusi ponechá jako důkaz toho, kam až klesli ti dříve mladí, zdraví, úspěšní, vysokoškolsky vzdělaní a hlavně pak nebývale slušní voliči a příznivci pravice.
Pro jistotu jsem si tento příspěvek uložil k dalším perlám, které vyšly z klávesnice zdejších pravověrných.
19. 03. 2011 | 12:43

Béda napsal(a):

mb,

na ten vládní humus a mezinárodní cirkus se kromě sociálních demokratů nemohli dívat i někteří poslanci koalice (tuším lidovec Hovorka a zelené Jakubková se Zubovou, se kterými chlap s "gulama" neuměl komunikovat). ČSSD se zachovala velice státotvorně, když iniciovala svržení mezinárodní ostudy a její nahražení úřednickou vládou Fischera. Pokud jde o vnitropolitickou věrohodnost vlády založené na Smlouvě s občanem, zelené "přímé demokracii, referendu a zatahování cizích základen na české území..." nebudu raději vůbec mluvit. Ta vláda byla skrz naskrz provařená zvenčí i zevnitř.

Na těchto místech bych chtěl Paroubkovi a spol. znovu poděkovat za státnický počin. Škoda jenom, že ústavní soud v podstatě již nějakou dobu nereflektuje ducha ústavy. Bezplatné placené zdravotnictví, průběžný důchodový systém, kde solidarita je nahražována a zaměňována principem zásluhovosti (jaké asi ekonomické zásluhy mají těžce postiženi, kteří nikdy nemohli pracovat...), revokace rozhodnutí sněmovny v otázce voleb...

No nic, od devadesátých let přece žijeme v /právním státě" na budopvání a fungování vždy pečlivě dohlížel tzv. ústavní soud.
19. 03. 2011 | 12:43

jarpor napsal(a):

Sladký

"...takže ten plivanec máte ve tváři, ať si sebevíce namlouváte,že když ho budete ignorovat, jakoby nebyl."

Jak myslíte... zbytečná debata nad zbytečným tvrzením... dělá-li Vám dobře, že "mám cosi ve tváři", užijte si to...

Hezký večer
19. 03. 2011 | 12:43

Babocka napsal(a):

Je mě líto ,že jste nezatočil s tuneláři zloději Mackové, Bakalové ,Krejčířové , a všechny co rozkradli tuhle zem .Nepamatuji se ,že bychom byli za komančů zadlužení, A to všechny podniky i banky patřily státu dnes je to hrůza pořád to chtějí svádět na důchodce .Já jen čekám kdy vrátíme Sudety ,Když jsme vrátily domy v Praze lidem , kteří je dostali v padesátých letech zaplacený. Důchodci už nemají ani na jidlo a to ještě čekáme zvýšení DPH .
19. 03. 2011 | 12:47

dalimír napsal(a):

Pane občane pokud jste sledoval Škromachův projev včera ! Tak se Vás ptám proč asi mu účastníci toho celost.zasedání často tleskali , Že by se jejich sjezd zkládal ze samých pitomců ? Tomu nevěřím ! To co čecháčci s falše skrývají ,to alespon on řekne veřejně a na plnou hubu ! Žádného politika se u nás nezastávám ale náš Zdena je alespon upřímný ! Co takový Falbr ? Je to ubožák který se do vrcholové politiky vyškrábal po zádech pracujících ! Ten at se raději ani neozívá ! Dl.
19. 03. 2011 | 12:49

Karel napsal(a):

Vážený pane Paroubku, jestli si nevíte rady s volným časem,tak já Vám klidně zaplatím z mého očesaného platu státního úředníka celoroční permanentku na atrakce ke Kočkům. ALE DO POLITIKY UŽ SE NEMOTEJTE!!! A nové vedení ČSSD nechte v klidu pracovat. NIKDO Z NICH TOTIŽ NENÍ TAKOVÝ HULVÁT JAKO JSTE VY!!! A touto Vaší vlastností, kterou jsem již zde uvedl, jste nejvíc této straně UŠKODIL!!! ( Autor tohoto příspěvku je členem ČSSD )
19. 03. 2011 | 12:53

zemedelec napsal(a):

Pane Paroubek.
Velice dobrý jakoby projev.Jestli bude mít dopad na nové vedení,poznáme brzy.Že jste zase nekterým rozbouřil žluč,je možno číst tady,no přeci Vám nepřátelé nebudou tleskat.Jenom přidám,jak poznáme dobrého vojevůdce,že i po prohrané bitvě dokáže naskočit znova na koně.Označí dobré velitele,špatné pokárá a ty kteří čekali za bukem na kořist,žene jak prašivé psi.Jenom opravdu mám obavu o tu jednotu ve strane i když je to velikým přáním nepřátel, aby došlo k rozpolcenosti strany,budou pro to dělat všechno možné.
19. 03. 2011 | 12:56

Pavel Bela napsal(a):

Vážený občane, omlouvám se za styl oslovení pana Sladkého, už se tak nestane. Pouze mne nadzvedl způsob , jimž poučuje a uráží lidi, s jejichž názory nesouhlasí. To je to, co Vám i mi vadí ve vyjadřování politiků, strany si libovolně dosaďte. Já si stejně jako Vy takové způsoby nepřeji a stejně jako Vám se mi nelíbí, o to více u představitelů směru, kterým se ubírám i já. S uctivým pozdravem PBM
19. 03. 2011 | 12:58

Tenco napsal(a):

Je to ideologický guláš i když jisté stopy sebereflexe /myslím dovnitř ČSSD/ zde jsou - bod 4.

Kde je např. zmíněná tragikomická postavička dlouhodobého primátora za ČSSD Kajnara ? O kterém se tvrdí, že umí o znečištěném ovzduší na Ostravsku jen žvanit, ale milerád jezdí na rauty, které financují velcí znečišťovatelé /nebudu jmenovat, každý ví o koho jde/.
A který situaci řeší tak, že vyhlašuje kalamitní stavy a dopravu MHD zdarma. /Potom žebroní o peníze u státu/.

Změna rétoriky ještě není změnou faktických postojů k řešením.

P.S. Na sjezdu volil i pan Mandík ?
Já bych se styděl být zvolen takovými lidmi.
19. 03. 2011 | 12:58

Babocka napsal(a):

Pane Babocka nebojte se po příštích volbách až zvítězíme větším rozdílem včele s naěím knížetem a Kalouskem zavedeme EUTANAZII. Konečně takové levičáky pošlem kam patří pan Bakala nám slíbil dotace tak se máte na co těšit.
19. 03. 2011 | 12:58

Občan napsal(a):

Dobré odpoledne, Dale,
Ne, nesledoval. Dá se někde najít?
Já vycházím při hodnocení pana Škromacha z jeho veřejných vystoupení v době voleb, z jeho různých publikovaných vyjádření a z toho, jak působí v televizních debatách. A pokud vycházím z dojmu, jakým působí, nechápu ČEMU v jeho případě lidé tleskají.
Jak už jsem řekl - je možné, že v rámci fabriky mohl třeba jako odborář udělat leccos dobrého. Ale jako dosavadní místopředseda strany na mne dobrý dojem neudělal; mimo jiné i proto, že dost často se projevuje nekvalifikovaně, neinformovaně.

Víte, mám tímhle pánem jednu osobní zkušenost a ta je víc než tristní. Hledal jsem v době, kdy byl ministrem PSV, pomoc pro svého kamaráda, který byl v dost zoufalé životní situaci. A obrátil jsem se na tohoto pána s prosbou o radu, co by bylo možno v konkrétní situaci konkrétně udělat pro její řešení. Odpovědí mi byl několikařádkový zcela formální úřední dopis bez jediné konkrétní informace. Od sociálního demokrata bych čekal alespoň drobný projev snahy poradit (empatie se tomu říká a jsou jí schopni dokonce i někteří pravičáci), protože jsem po něm nechtěl, aby pro toho kamaráda něco udělal on sám osobně (tím mám na mysli třeba protekci). Jen o radu jsem ho prosil - zvořile až pokorně.
No, a tím u mne pak Škromach skončil.
19. 03. 2011 | 13:04

mb napsal(a):

beda s vasim nazorem 12 43 nesouhlasím ...

je skoda / pro čssd i pro čr/ ze v roce 2005 az 2010 mela cssd ve svem cele paroubka ...

bohudik je paroubek již zmizen ...
19. 03. 2011 | 13:05

Topolánek napsal(a):

Je mě líto ,že jste nezatočil s tuneláři zloději Mackové, Bakalové ,Krejčířové , a všechny co rozkradli tuhle zem .Nepamatuji se ,že bychom byli za komančů zadlužení, A to všechny podniky i banky patřily státu dnes je to hrůza pořád to chtějí svádět na důchodce .Já jen čekám kdy vrátíme Sudety ,Když jsme vrátily domy v Praze lidem , kteří je dostali v padesátých letech zaplacený. Důchodci už nemají ani na jidlo a to ještě čekáme zvýšení DPH .
19. 03. 2011 | 13:06

Dočekal napsal(a):

mb napsal(a):
proste shozeni vlady uprostred predsednictvi eu nemelo s moralkou nic společneho, naopak ... bylo to dokonale amorální, utilitaristické a machiavellistické, njn
19. 03. 2011 | 12:29
------------------------
97 poslanců "levice" + 4 poslanci vládních stran = 101.
Pouze připomenu, že ti "pravicoví" poslanci, kteří doplnili opozici při hlasování o nedůvěře vládě, se jmenovali Zubová, Jakubková, Tlustý, Schwipel.

Ta "levice" totiž bez těchto čtyř "pravicových" poslanců sama neměla na to "položení" Topolánkovy vlády dost hlasů.
Každá propaganda, má-li být alespoň trochu účinná, musí obsahovat to pomyslné zrnko pravdy. Pokud je to vylhané od počátku do konce, je to už pouze směšné.

Z tohoto pohledu je směšný celý váš příspěvek.
19. 03. 2011 | 13:07

Ládik!!! napsal(a):

pane Parobku,
prý jedete na sjezd. Dojídat?
19. 03. 2011 | 13:07

Dočekal napsal(a):

Dan napsal(a):
Proboha,ten Sladký,co je to za vola ??
Samozvaný moderátor této diskuze,trpící vysvětlovací mánií podobně,jako Haškův plukovník Kraus von Zillergut....
No,koneckonců,inteligenčně jsou na tom stejně...
19. 03. 2011 | 12:52
----------------------
Že by další člen Modrého týmu?

Dotaz: Kterýpak že jste to vy z těch, kteří visí na Zdi Modrého týmu? Já jen, že bych se moc rád podíval na toho, kdo se dokáže vyjadřovat takovýmto kultivovaným způsobem.
Ne snad že bych se od vás náhodou chtěl něčemu přiučit. Bůh chraň!
19. 03. 2011 | 13:13

dalimír napsal(a):

Pane Občane rozumím Vám ! Každý jsme holt nějaký ! Přeji hezký víkend a hlavně nenechte se otrávit politiky a politikou vůbec ! Nestojí ti zato ! Dl.
19. 03. 2011 | 13:15

SuP napsal(a):

Příteli Paroubku -
Máš to s tou sebereflexí těžké. Máš hodně příznivců, kteří Tě chválí (nakonec tady je to vidět dolela zřetelně), ale máš moc málo kritiků, kteří by Tě dokázali vrátit na zem. A víš, proč je jich tak málo? Protože většině z nich můžeš být ukradenej. Pak to vypadá, že statistiky hovoří pro Tebe.
19. 03. 2011 | 13:15

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
pane Parobku,
prý jedete na sjezd. Dojídat?
19. 03. 2011 | 13:07
----------------------
Opět jen pravicová závist.
A na pana Ladislava Strakoše zase nic nezbylo. No uznejte, není to k vzteku?
19. 03. 2011 | 13:15

Věra napsal(a):

Můj ty světe, to je takovej ubožák. Z Paroubka mně je docela obyčejně špatně.
19. 03. 2011 | 13:16

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Ne, on tam veze "sladkou tečku" - něco jim vyjeví. Zdálo se mu asi, že ještě dost vyjevený nejsou.
19. 03. 2011 | 13:16

Béda napsal(a):

mb

"Es kommt der Tag, Osvětimská lež, Noc dlouhých nožů, Jsem jako jeho Martin Bormann"... kdopak nám takovéto slůvečka pronášel v době čekého předsednictví EU?
19. 03. 2011 | 13:17

Občan napsal(a):

Do Dal:

Našel jsem a poslouchám.
Zatím to vypadá, že bych mu třeba ještě někdy mohl dát šanci :o)

Hezký den
19. 03. 2011 | 13:20

Dočekal napsal(a):

Věra napsal(a):
Můj ty světe, to je takovej ubožák. Z Paroubka mně je docela obyčejně špatně.
19. 03. 2011 | 13:16
--------------------
To jsem rád, že se vám ulevilo.
A co doma, dobrý? Já jen, že spokojení a vyrovnaní lidé nemají potřebu ventilovat svoje pocity takto veřejně.
Kdo ví, ale možná to nebude nic vážného. Třeba se vám jen připálil oběd.
19. 03. 2011 | 13:26

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat. Výcvik ratlíků zde...
http://vepr.info/foto/35/2354.jpg
Veselé krizování bude líp. Vlastně bez socanů už je...
19. 03. 2011 | 13:26

Béda napsal(a):

Věra,

takový dotaz bokem. Co říkáte Kalouskovi? Jaký má vliv tento politik, kolem kterého občas umírají lidé, na vaše zažívání? Dostala jste JEHO (osobní) složenku, kterou omylem před volbama rozpočítal a nechal poslat druhým lidem?
19. 03. 2011 | 13:29

kozoroh napsal(a):

Dočekal.
Dle množství vašich příspěvků lze usuzovat, že jste velmi nespokojený a nevyrovnaný (reaguji na vaši repliku Věře).
19. 03. 2011 | 13:30

Béda napsal(a):

dovětek ke Kalouskovi,

co říkáte o jeho točení jak na obrtlíku od předsametové Národní fronty skrze kam vítr tam plášť KDU, přes tichou spolupráci s komunisty až po krajní pravici ve straně politických recyklátů TOP09? Co to říká vašemu žaludku?
19. 03. 2011 | 13:33

stále rebel napsal(a):

Pro Pavel Bela.
Cituji:
„Jestli něco sociální demokracii a její obrazu ve společnosti opravdu škodí, tak jsou to "příznivci" typu Sladký….“

Obrazu Sociální demokracie ve společnosti škodí především hloupé projevy, jako je ten výše, nik Sladký má na obraz SD zanedbatelný vliv. Mnoho politiků ČSSD pořád nechápe, že jejich voliči vybírají tu méně špatnou variantu a za voličské hlasy může ČSSD poděkovat především svým politickým oponentům a neexistenci vhodné středo-levé alternativy.

Osobně mám nedůvěru k politikům SD, kteří vyzývají k umírněné rétorice a vstřícné politice. Rétorika i politika české pravice je mnohem agresivnější a politika ČSSD se musí tomuto stylu přizpůsobit. Ty „hodné“ „slušné“ SD politiky podezírám z toho, že politiku dělají především pro sebe a svým stylem se snaží zajistit především svůj osobní prospěch. Nebudu jmenovat, ale veřejnost zná politiky SD, kteří jsou vstřícní k české pravici a ta je na oplátku instaluje do různých funkcí a dozorčích rad.
Tito „slušní“ politici v jistých případech vytváří ten nejhorší obraz o SD. Přímý hulvát je někdy přijatelnější než servilní nečitelný „slušňák“.
19. 03. 2011 | 13:35

Béda napsal(a):

dověrek 2,

a co říkáte Kalouskovu strážcovství státní pokladny po jeho působení na MO, skvělému výsledku na MF?
19. 03. 2011 | 13:35

Otázkář napsal(a):

stále rebel

19. 03. 2011 | 13:35

To můžu jedině podepsat, jen bych k tomu doplnil, že i slušný politik může být zásadový a nekompromisní. Viz. Jiří Dientsbier ml. a jeho postoj k pražské koalici.
19. 03. 2011 | 13:39

Pavel Bela napsal(a):

Stále rebelovi - tou agresivní politikou pravice máte zajisté na mysli to typické čecháčkovské , nedůstojné přešlapování vládní garnitury zaujmout pro naše partnery ve světě srozumitelný postoj vůči Libyi, viďte ?
19. 03. 2011 | 13:48

Jirka II. napsal(a):

Pane Paroubku.
Až jsem slzu uronil a po prvním odstavci už jsem nebyl schopen dál číst.
Kdybych tu celá ta léta nežil, možná bych Vám i věřil. Škoda, že jste to tenkrát po složení Topolánkovy vlády nepřevzal. Možná tenkrát bylo ještě co rozkrást a ČSSD by dnes neměla dluh 360 milionů. Takže honem rychle znovu k moci. Jenže všechno už je rozkradeno. Jak hodlá tahle strana ty peníze splatit? Ta druhá i třetí strana na tom není o moc líp. Nejspíš to zase zaplatí Váš oblíbený "obyčejný člověk". Ten "obyčejný člověk" už přestal věřit na všechny barvy duhy - co už jich tu bylo. Už si hledá jinou cestu a možná se už brzo budete - nejen vy - divit, že to půjde i bez všech těch "profláknutých" politiků.
19. 03. 2011 | 13:50

Dočekal napsal(a):

kozoroh napsal(a):
Dočekal.
Dle množství vašich příspěvků lze usuzovat, že jste velmi nespokojený a nevyrovnaný (reaguji na vaši repliku Věře).
19. 03. 2011 | 13:30
--------------------
A to je právě ten omyl. Váš omyl.
Copak vy jste ještě nepostřehl, že já se tím štengrováním zdejších pravověrných velice dobře bavím?
Jako spokojený a na dnešní poměry také dobře zajištěný penzista si to totiž mohu dovolit. Včetně té přítomnosti na netu i mimo úřední hodiny.
A věřte, že mne to pozorování špatně skrývané nejistoty a z toho vyplývající nenávisti v přípspěvcích všech těch voličů a příznivců té naší pravice ve skutečnosti nijak netěší. Oni totiž uvěřili lhářům a teď se za tento svůj omyl hodlají mstít všem okolo.
Pokud se tito frustráti strefují do mne, je to v pořádku. Já se totiž umím a zatím také ještě mohu bránit. Ale vylévat si vztek na někom, kdo se ani nepokusil mi ublížit, je podle mne ubohost.

Jinak se smiřte s tím, že já ty svoje názory budu vkládat do těchto diskusí tak často a tak dlouho, dokud mne to bude bavit.
Zatím mne to baví moc.
19. 03. 2011 | 13:52

Béda napsal(a):

Pavel Bela,

s dovolením bych vám odpověděl, i hkdyž jste oslovil p. stále rebela.

Já za agresoivní politiku považuji arogantní, necitelnou politiku, která:
1) jde doslova přes mrtvoly v zahhraniční oblasti, kde účelově užívá dvojí metr = to co je na jedné straně ostentativně přehlíženo, bagatelizováno, případně zamlčováno, je na straně druhé neustále předváděno a zveličováno s cílem přesvědčit veřejnost, že je v zájmu všech obyvatel užít sílu vůči cizímu státu, obyvatelstvu... Důvody takového zásahu jsou začasté uměle vykonstruovány, případně podvrženy.
2) ve vnitrostátní oblasti se agresivita projevuje podváděním, zaváděním, záměrnými mystifikacemi, které obzvlášť ve vypjatých obdobích (před volbama...) se projevují v podobě mobilizací, pogromů... Jinou formou vnitřní agresivity je cílevědomé budování totalitního policejního státu, sociálně necitelného systému...
19. 03. 2011 | 13:57

Ládik!!! napsal(a):

SuPe,
ta "sladká tečka" určitě nebude v přímém přenosu. Uvidíme jen sestřih. Zpívat jako Mečiar nebude, ale drama bude veliké.
19. 03. 2011 | 13:58

Ládik!!! napsal(a):

ještě pro dočekala -
takových případů, jako ty, není mnoho. Na vojně bys dostal místo řízku hadr v trojobalu.
19. 03. 2011 | 14:00

Midori napsal(a):

Pane Paroubku,
zůstalo za Vámi kus dobré práce. Renesance strany po Grossovi, následovaly solidní výsledky v nestandardních podmínkách s podivnými protivníky jako byl Topolánek, nebylo co závidět. Okruh Vašich spolupracovníků rovněž nebyl ideální.
Nezatrpkněte. Vybojujte boj sám se sebou samým a vraťte se zpět na místo, které Vám náleží. Neopouštějte sociální demokracii. Ta by měla konečně dozrát do solidní poctivé strany. To se jí zatím, bohužel musím říci, zhusta nedařilo. Země potřebuje obnovu. S dosavadními vládnoucími stranami to možné nebude. Chápu, že již z toho musíte být unaven. Přeji Vám sílu do dalších správných rozhodnutí a další práce. Možná, že bych někdy i sociální demokracii volil, kdybyste tam setrval.
Hezký den přeje Jakub Midori
19. 03. 2011 | 14:01

stále rebel napsal(a):

Pro Otázkář.
Samozřejmě, pokud to někdo dokáže spojit, je to jen dobře. Nejhorší je ovšem ten, který to hraje na všechny strany a sleduje především osobní zájem.
Jsem rád, že zvítězil Sobotka a SD snad bude trochu akční a rozčeří i své stranické vody. Kapříci typu Škromach, kterým stačil úsměv a o voličské hlasy ať se postará opozice, by mohli začít přemýšlet o politické penzi.
19. 03. 2011 | 14:01

Občan napsal(a):

Pavel Bela napsal(a):
"Stále rebelovi - tou agresivní politikou pravice máte zajisté na mysli to typické čecháčkovské , nedůstojné přešlapování vládní garnitury zaujmout pro naše partnery ve světě srozumitelný postoj vůči Libyi, viďte ? 19. 03. 2011 | 13:48"

Ne, tím má na mysli nesmírnou agresivitu a arogantnost trojkolky vůči většině občanů ČR.

Navenek se trojkolka projevuje se zhruba čtyřdenním zpožděním protože tak dlouho trvá, než si někdo přečte agenturní zprávy a přeloží je ministrům. Ti pak pošlou poskoka na americkou ambasádu s dotazem, jak se mají k agenturní zprávě postavit. Poté, co jim je poskokem doručeno vyjádření ambasády, vydá vláda "jednoznačné a pevné stanovisko" (abych používal správnou terminologii). Takže takové stanovisko očekávejte cca ve středu. Možná dřív, prostě až začnou amíci bombardovat Libyi.
19. 03. 2011 | 14:03

vasja napsal(a):

Dočekal napsal(a):
Ono totiž být tohle v době Husákovy normalizace, tak už jsem byl nejspíš přinejmenším několikrát vyšetřován Státní bezpečností.
-------------------------------------
Mňo. Neblbněte. Asi vás dali do klece, píchali a dávali klistir......a měli bílé pláště.
19. 03. 2011 | 14:03

Občan napsal(a):

To Béda:
Pane Bédo,
Vy mě už fakt neštvěte. Nejenže mi čtete myšlenky, ale navíc píšete rychleji než já a to není spravedlivé :o)
19. 03. 2011 | 14:06

jarpor napsal(a):

Ládík!!!
SuP

Na webovce ČT24 jde stále přímý přenos... takže třeba tu sladkou tečku, bude-li, uvidíme...

Hezké odpoledne
19. 03. 2011 | 14:06

Béda napsal(a):

Občan,

omlouvám se. Za chvilku nebudu - dočasně opouštím diskusi. Přeji hezký diskusní zážitek. Proud opoziční inspirace zajisté nevyschne.
19. 03. 2011 | 14:11

Otázkář napsal(a):

stále rebel

zvolení Sobotky vnímán jako menší zlo ( i když to spojení nemám rád). Určitě to je lepší alternativa než Michal Hašek, ale pořád to není to pravé ořechové. Co se týče Zdeňka Škromacha tak to je, slovy Miloše Zemana, "politická ojetina" a myslím, že tím jak dobrovolně přešel do Senátu prokázal, že si své místo uvědomuje. Přišel tam pěkně v klidu a v teple dožít svůj politický život, samozřejmě za pěkné penízky. Na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu to je přesně to co mi na Senátu nejvíc vadí. Že se z něj stalo odkladiště vysloužilých politiků. A zatraceně drahé odkladiště. Měl by se s okamžitou platnosti zrušit.
19. 03. 2011 | 14:12

Pavel Bela napsal(a):

Bédo, četl jste vůbec příspěvek stále rebela, na který jsem reagoval ? To Občan - obdivuji se Vašemu vcítění do Bédovy mysli !
19. 03. 2011 | 14:14

Dočekal napsal(a):

Nejen pro Bédu:

https://www.youtube.com/watch?v=lPbmAAGwLJU&feature=related
19. 03. 2011 | 14:17

mb napsal(a):

beda nechce se mi a vubec nebudu obhajovat topolanka ... ale proste takove veci jako svrhávání ČESKÉ vlády v průbehu predsednictví ... SE PROSTĚ NEDĚLÁ, ... tečka.
19. 03. 2011 | 14:17

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
ještě pro dočekala -
takových případů, jako ty, není mnoho. Na vojně bys dostal místo řízku hadr v trojobalu.
19. 03. 2011 | 14:00
---------------------
Vlastní zážitek?

Poučte mne, moc prosím! Já totiž nevím, co tím hadrem v trojobalu máte na mysli. A to jsem absolvoval celou ZPS a to dokonce ve slavné době. Zažil jsem totiž takříkajíc na vlastní kůži vstup "spřátelených armád" Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.
Ale místo řízku hadr v trojobalu? Lituju, neznám.
19. 03. 2011 | 14:23

SuP napsal(a):

Jarpor -
Mně to běží na pozadí...
Jinam bych to ani nepustil ....
19. 03. 2011 | 14:25

hoven napsal(a):

paroubek se opět sebekriticky pochválil a upozornil na rozsáhlé spiknutí proti jeho osobě.
19. 03. 2011 | 14:27

Občan napsal(a):

To Dočekal (19. 03. 2011 | 14:23):

To byl a nejspíš i je velmi oblíbený vojenský žert a byl jím oblažen i leckterý neoblíbený důstojník. Prostě se v den, kdy se podávaly řízky, vzal v kuchyni kus hadru, obalil jako řízek, osmažil a předložil dotyčnému s bramborem a okurkou :o)
19. 03. 2011 | 14:28

Luba napsal(a):

O sebereflexi a reformním nasazení ČSSD nejlépe vypovídá fakt, že se Škromach stal opět místopředsedou. Je totiž nositelem nových trendů. Své cancy šíří pomocí Atlasu hub (Facebook) - tedy na rozdíl od jiných oranžgutanů, jeho pazoura zvládá i nejmodernější technologie :)

Nechápu, kam se poděla oranžová hvězda Sněmovny, traktorista Vlček (nic proti traktoristům!). Podle své zasloužilosti měl být nejméně druhým místopředsedou.
19. 03. 2011 | 14:29

Ládik!!! napsal(a):

taky to mám v koutku - změřím - 13x8cm, ale jak čtu, Paroubek to vzdal a nikam nejede..
19. 03. 2011 | 14:32

vlasta napsal(a):

Dovolte mi krátké zamyšlení nad tím, proč na mnoho lidí působil Paroubek tak, že se proti němu chovali až hystericky nenávistně.
Způsob jednání a chování Paroubka, ačkoli ne vždy brilantní, bylo mnohem kultivovanější, než způsob chování tehdejších vládních představitelů. Kdo chce, může si vyhledat videozáznamy, ale to bych chtěl po jednodušších asi hodně.
Měl však jednu vadu, že hlupákům sděloval pravdu takovým přímým způsobem, který se neodpouští. Hlupák z toho podvědomě poznal, že je hlupák, ale to si vnitřně nemohl připustit a jako terč své frustrace si vybral právě toho, kdo mu tuto frustraci způsobil. Potom samozřejmě slyšeli na rozhazování, Řecko a další nesmysly, které prezentovala současná vláda a která si jako terč vybrala právě Paroubka. A jak je vidět, tato nenávist v hlupácích přetrvává dosud. Samozřejmě, že Paroubek již nemůže uspět, protože neví, jak bojovat s hloupostí.
Měl i svoje nedostatky, ale klady převažovaly, bohužel však byl nepřijatelný pro mnho lidí a právě i lidí, jinak celkem chytrých, kteří nedokázali připustit, že takový nějaký Paroubek je chytřejší, než oni. (Např. oni slavní Marťani by jinak byli přijímáni jako povedený vtip, nesměl by jej ovšem vymyslet Paroubek)
19. 03. 2011 | 14:33

Ládik!!! napsal(a):

dočekale,
tys to snědl!
19. 03. 2011 | 14:33

Pavel Bela napsal(a):

To Dočekal - Buď Vám neslouží paměť, nebo jste absolvoval vojnu ve "zlaté kleci". Mě vojna zastihla v letech 63-65 a žerty kuchařů, když v neděli v poledne dávali místo řízku na talíř vysmaženou ponožku patřily k folkloru tehdejší doby.
19. 03. 2011 | 14:33

Ládik!!! napsal(a):

teď je živě na ČT24, zrovna leží na betli, jak říká...
19. 03. 2011 | 14:36

stále rebel napsal(a):

Pro Pavel Bela.
Vy si snad děláte legraci nebo jste nějaký pravičák, který se zde snaží dělat levici ostudu.

Vy vůbec nechápete, co je to agresivní politika.
Agresivní politika je bezohledné uplatňování politické moci vůči občanům nebo vůči politickým konkurentům.

Jako jeden z prvních příkladů tohoto stylu byl „radar“.
Pravice se bohužel chová tak, jako by jí ten stát patřil a ne jako správce věcí veřejných.
19. 03. 2011 | 14:37

Dočekal napsal(a):

mb napsal(a):
beda nechce se mi a vubec nebudu obhajovat topolanka ... ale proste takove veci jako svrhávání ČESKÉ vlády v průbehu predsednictví ... SE PROSTĚ NEDĚLÁ, ... tečka.
19. 03. 2011 | 14:17
---------------------
Velice správně!
Dotaz: Už jste to vytkl dámám Zubové a Jakubkové a pánům Tlustému a Schwipelovi? Já jen, že bez jejich pomoci by se tehdejší opozice mohla stavět na hlavu a odstrkovat se přito ušima a nebylo by jí to nic platné.
Jinak si moc dobře vzpomínám na ten bezmocný vztek pana Topolánka, který tento už ani neskrýval poté, co pro nedůvěru jeho vládě hlasoval také už zmíněný pan Schwipel.
A to ještě před tím hlasováním o nedůvěře vládě ujišťoval pan Dalík pana Topolánka, že se není čeho bát, že má pana Schwipela "pořešeného."
Neměl. A tím také skončilo to nerozborné přátelství mezi panem Topolánkem a panem Dalíkem.
Není bez zajímavosti, že od té chvíle se už pan Topolánek choval jako neřízená střela. Z toho, co z něho vypadne, měli největší strach jeho spolustraníci.
To, že pan Topolánek v souvislosti s účinkováním pana Alxandra Vondry během našeho předsednictví EU nehovořil v souvislosti se jmenovaným zrovna lichotivě, tento můj postřeh jen potvrzuje.

No nic. Pokračujte v té vaší primitivní propagandě vesele dál. Nezapomínejte ale, že tyto diskuse čtou také ti, kteří pamatují. A kteří hlavně nenosí ideologické brýle.
Vy si to ani neuvědomujete, ale tím otevřeným lhaním děláte té vaší tolik obdivované pravici službu přímo medvědí.
19. 03. 2011 | 14:38

t... napsal(a):

Pane Dočekale,

z Vašich příspěvků oduševnělost také sálá. :-)

Doufám, že jste nezapomněl, že jsem Vám už vysvětlit/vyvrátil tu Vaši utkvělou představu, že jsem Vám vyhrožoval, a že to nebudete psát znovu. :-)

Jen taková drobnost, nemusíte kopírovat příspěvky, když na ně chcete reagovat, stačí dát: ad nick datum a čas příspěvku. Pokud to děláte, tak jak to děláte, tak zaplevelujete diskusi více než je nutné. Doufám, že jste si z tohoto příspěvku vzal alespoň trochu poučení, takže už nebudete příspěvky kopírovat, alespoň ten, ve kterém se to píše.
19. 03. 2011 | 14:40

Dočekal napsal(a):

Pavel Bela napsal(a):
To Dočekal - Buď Vám neslouží paměť, nebo jste absolvoval vojnu ve "zlaté kleci". Mě vojna zastihla v letech 63-65 a žerty kuchařů, když v neděli v poledne dávali místo řízku na talíř vysmaženou ponožku patřily k folkloru tehdejší doby.
19. 03. 2011 | 14:33
--------------------
A chutnalo vám?
Budete se možná divit, ale já jsem takovéto žerty za celé dva roky opravdu nezažil.

Jinak si dovolím připomenout, že tato diskuse se vztahuje k projevu pana Paroubka.
19. 03. 2011 | 14:44

Luba napsal(a):

"Nové" vedení ČSSD by si mělo nesmírně považovat úsilí pana Miroslava Kalouska a stínového premiéra Nečase.
Nebýt Kalouskovy hrůzovlády, ČSSD by mohla mít maximálně 10% volebních preferencí.
19. 03. 2011 | 14:44

D. napsal(a):

"Šibal je člověk, který zná hodně život, a který je materialista a cynik a nedůvěřuje pokroku. Šibalství nám v nejlepším případě propůjčuje vyrovnanost a dobráckost, pro kterou si právě mladé dívky raději berou starší muže."
Lin Jutang - Můj národ a má vlast.
Jen krátká ukázka z knihy pro pobavení. Upozorňuji, že v citátu je řeč o Číňanech.:)
19. 03. 2011 | 14:45

mb napsal(a):

to dočekal ... Zubovová byla koupená čssd a Soukupem ... a tlusty a schwipel byli exponenty poraženého bémovsko klausovského křídla v ods ...

tedy toho horšího co v sobe ods má / nese ...

paroubek taky ocekaval ze se mu vladu svrhnout nepodari ( hral to jen na efekt aby byl papírově nesmlouvavou opozicí)

taky byl v prvních chvílí zaskočen, bledý jak stěna, zelený jak sedma atd. atp. a cosi nevěrohodně blekotal ...

až po chvíli byl zupácký paroubek zpět v plné napoleonské síle .....

ad: To, že pan Topolánek v souvislosti s účinkováním pana Alxandra Vondry během našeho předsednictví EU nehovořil v souvislosti se jmenovaným zrovna lichotivě, tento můj postřeh jen potvrzuje.

no to neni divu ... vondra jej ( topolanka ) totiz ritualne zamordoval / hodil pres palubu v souvislosti s vyroky pro casopis Louis a to se / topolanek / nezapomina ...

takze se musi vondrovi nejakym zpusobem revansovat ( mu to vratit)

me nazory nejsou zadna primitivni propaganda ( aspon doufám)

paměť mi rovněž slouží

nejsem pravičák ... se srdečným pozdravem
19. 03. 2011 | 14:48

Dočekal napsal(a):

t... napsal(a):
Pane Dočekale,

z Vašich příspěvků oduševnělost také sálá. :-)

Doufám, že jste nezapomněl, že jsem Vám už vysvětlit/vyvrátil tu Vaši utkvělou představu, že jsem Vám vyhrožoval, a že to nebudete psát znovu. :-)

Jen taková drobnost, nemusíte kopírovat příspěvky, když na ně chcete reagovat, stačí dát: ad nick datum a čas příspěvku. Pokud to děláte, tak jak to děláte, tak zaplevelujete diskusi více než je nutné. Doufám, že jste si z tohoto příspěvku vzal alespoň trochu poučení, takže už nebudete příspěvky kopírovat, alespoň ten, ve kterém se to píše.
19. 03. 2011 | 14:40
---------------------
Jak se tady budu projevovat a jakým způsobem tak budu činit, ponechte, prosím, na mém vlastním rozhodnutí.

Protože jste mne oslovil přímo, musím se vás tedy zeptat také přímo. Kdypak už na mne podáte to trestní oznámení, kterým jste mi tak statečně vyhrožoval? Já jen, že bych se moc rád dozvěděl, co že je to za člověka, který nejen že nechápe psaný text, ale který otevřeně napadá a obviňuje člověka, o kterém neví vůbec nic.
Tak co, vy statečný anonyme! Kdypak už si budu moci vyzvednout u obsílku?

Jinak si opět dovoluju upozornit, že tato diskuse je pod blogem pana Paroubka.
19. 03. 2011 | 14:52

jarpor napsal(a):

Tož tečka jen z "betle"...

Hezký podvečer
19. 03. 2011 | 14:53

t... napsal(a):

Lubo,

to si málo lidí, jak politiků, tak jejich voličů, uvědomuje, že za vládu levice může předchozí špatná vláda pravice, a za vládu pravice předchozí špatná vláda levice. Politici mezi sebou a jejich skalní nekritičtí příznivci rádi házejí vinu za špatný stav země/ekonomiky/společnosti jeden na druhého(jiného), ale svá vlastní zavinění, případně svých politických miláčku vidět nechtějí.
19. 03. 2011 | 14:55

Občan napsal(a):

No, já teď spíš čekám, jak se ČSSD postaví k agresi vůči Libyi.
19. 03. 2011 | 14:56

vasja napsal(a):

Gratuluju. Konečně maj ve vedení "ženy".
19. 03. 2011 | 15:00

Dočekal napsal(a):

mb:

No vida! Tak ony se ty problémy netýkaly pouze ČSSD!
Věříte, že jste mne právě teď docela příjemně překvapil? Já jen, že vám to jednostranné vidění zrovna moc neslušelo.
A když už máte tak dobrou paměť, tak si zajisté také pamatujete, že takzvaná druhá Topolánkova vláda (už s důvěrou PSP ČR) vznikla na základě přeběhnutí pánů Melčáka a Pohanky do opačného politického tábora.
Vláda pod vedením pana Topolánka vznika na základě dvou přeběhlíků, stála na dvou přeběhlících a zásluhou dvou přeběhlíků také padla.

Jinak si vás dovoluju upozornit na marnost vašeho počínání. Mne totiž jak se říká lidově na švestkách nenachytáte. Jednak proto, že už jsem přece jen starý zajíc, hlavně ale proto, že se o politiku jako takovou zajímám už hodně dlouho.
Hlavně ale proto, že si získané poznatky umím dát do souvilostí.
To, že nejsem a nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, mi v tomto dává neuvěřitelnou volnost.
19. 03. 2011 | 15:05

hoven napsal(a):

občan,
přeci čssd nepujde proti kremlu, opravuji bruselu.... utok na lybiji je francouzko-anglická akce, protože na lybijský ropě je závislá EU.
19. 03. 2011 | 15:08

dyad napsal(a):

Topolánek,vednegr ODS,raději bojoval za minulé Mašíny než proti budoucí posjezdové ČSSD.Nikdo není prorokem ve své vlasti,ale Topolánek je výjimka,právě se jím stal.Ale žižkárnu mu nezapomenou.Kdepak Jan Žižka,takovej hajzlíček.To my radší západostředoevropské Sudeťáky mezi sebou.A ODS bez Topolánka sem přitáhne komisně jezuity.Alois Jirásek,středoškolský profesor se marně namáhal.Za anti-Masarykismus může sám T.G.M. Jak bude po příštích volbách chutnat lidem cokoliv po dvojvandalismu ODS-ČSSD si ani nedokážeme představit.
19. 03. 2011 | 15:09

Občan napsal(a):

vasja napsal(a):
"Gratuluju. Konečně maj ve vedení "ženy".
19. 03. 2011 | 15:00"

Pokud je pro Vás ženou jen silikonové individuum s chemickým blondem a prázdnou hlavou (čímž se vyznačuje řada současných poslankyň), pak chápu ty uvozovky.
Já oceňuji u žen i jiné hodnoty a ty bych u výše zmíněných jen těžko hledal. Paní Benešová je má, což bohatě vyvažuje její "estetické nedostatky".
19. 03. 2011 | 15:10

t... napsal(a):

Pane Dočekale,

tak Vy jste můj příspěvek přeci jen zkopíroval. :-)

Jste po mozkové mrtvici, že máte tak krátkou paměť?

Paroubka číst nepotřebuji, ten když něco napíše, tak je to nuda k ukousání. Diskuse pod jeho blogem, tzv. k tématu, tzn. modrooranžové ideologické války, se též nemám nemám potřebu účastnit, protože to nemá vůbec žádný význam.

Zaujalo mě jakým pyšným a komickým způsobem poučujete jiné, ale sám nejste o nic lepší.

Všiml jste si toho, že příspěvky jiných kopírovat nemusím?

Tento příspěvek zkopíruje jenom úplný blb. :-)
19. 03. 2011 | 15:11

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
smí se už psát "velryba"?
19. 03. 2011 | 15:13

mb napsal(a):

jistě, politické přeběhlictví je docela hnus ...

nebýt hnusných pánů Klause a Zemana

k žádnému přeběhlictví nemuselo dojít neb kdyby se volilo podle nezdeformované poměrného způsobu

pak by koalice ods, kdu a SZ měla pohodlnou většinu a nemusela lovit přeběhlíky ...

vy pamětníku si jistě vzpomenete na paroubkův zupácký projev kdy si myslel že má s komunardy převahu 101 hlas ...

jsem hrozně rád že je od paroubka pokoj ...

bohužel již zeman poté co čssd vytáhl nahoru zacal stranu systematicky likvidovat, oposmlouva byla svinstvo svinstev a naučila čssd korupci a zaháčkování na ods ....

je fajn že si dáváte veci do souvislostí, za to vás chválím ...

mejte se .... (:-)
19. 03. 2011 | 15:15

hoven napsal(a):

já gratuluju slavečkovi ke zvolení a přeju čssd v příštích volbách hezkých 9%.
19. 03. 2011 | 15:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ládík!!!
Vy to máte v rodině, Ládíku ?
:---()
19. 03. 2011 | 15:16

Pavel Bela napsal(a):

Ne, pane Dočekale,musím Vás zklamat, neochutnal. Víte, takové žerty kuchaři prováděli šplhounum, vševědům a vůbec neoblíbeným členům této komunity. Z Vašeho projevu soudím, že byste byl a naší éře vážným kandidátem na tuto pochoutku, od které Vás tehdy zachránila Vaše puberta, ostatně neúměrně dlouhá..
19. 03. 2011 | 15:20

Dočekal napsal(a):

t... napsal(a):
Pane Dočekale,

tak Vy jste můj příspěvek přeci jen zkopíroval. :-)

Jste po mozkové mrtvici, že máte tak krátkou paměť?

Paroubka číst nepotřebuji, ten když něco napíše, tak je to nuda k ukousání. Diskuse pod jeho blogem, tzv. k tématu, tzn. modrooranžové ideologické války, se též nemám nemám potřebu účastnit, protože to nemá vůbec žádný význam.

Zaujalo mě jakým pyšným a komickým způsobem poučujete jiné, ale sám nejste o nic lepší.

Všiml jste si toho, že příspěvky jiných kopírovat nemusím?

Tento příspěvek zkopíruje jenom úplný blb. :-)
19. 03. 2011 | 15:11
----------------------
Věříte, že mne napadání frustráta, který se cítí ve své anonymitě natolik silný, že mi dokonce vyhrožuje trestním oznámením, vůbec nevadí?

Vy ve své anonymní povýšenosti zcela zapomínáte na fakt, že to, co napíšete, vypovídá nejvíc právě o vás samém.
Jinak není na mně, abych posuzoval, co je v těchto diskusích ještě přípustné a co už přípustné není. Obávám se, že to není ani na vás.
Pokud vám to mentorování přináší pocit nadřazenosti, tak vám to jen přeju. Každý z nás má totiž jiný způsob seberealizace.

A to vaše hodnocení pana Paroubka mne vůbec nezajímá. Já tady totiž na rozdíl od vás vyjadřuju názor, nikoliv zjevenou pravdu.

Jo a kdypak už na mne konečně podáte to trestní oznámení, vy statečný anonymní internetový hrdino?
19. 03. 2011 | 15:20

vasja napsal(a):

Pane Ladiku!!!
Já bych nejdřív dal "verliba". Jako menší sondičku.
Já sem opatrnej.
Nemám rád, když mi vymažou moje evangelia a moji bližní leváci, nedostanou šanci prohlédnout.
19. 03. 2011 | 15:22

Dočekal napsal(a):

Pavel Bela napsal(a):
Ne, pane Dočekale,musím Vás zklamat, neochutnal. Víte, takové žerty kuchaři prováděli šplhounum, vševědům a vůbec neoblíbeným členům této komunity. Z Vašeho projevu soudím, že byste byl a naší éře vážným kandidátem na tuto pochoutku, od které Vás tehdy zachránila Vaše puberta, ostatně neúměrně dlouhá..
19. 03. 2011 | 15:20
--------------------
Héézký!
Znáte tohle? Každý soudí podle sebe...
19. 03. 2011 | 15:22

Rumcajs napsal(a):

Tak poslouchám v rádiu, že údajně v případě vystoupení Paroubka na sjezdu , byla většina delegátů rozhodnuta opustit sál.

Tak to novou ČSSSD ctí.
19. 03. 2011 | 15:24

slavwin napsal(a):

Určitě má v mnohém pravdu, přiznávám mu renezanci ČSSD. Jde o směřování státu a tam nějaká blízká spolupráce s komunisty a neobolševickými zloději je na obtíž. Jde tu o standartní demokracii ve které by vyštvávání lidí z politických nebo ekonomických důvodů nebylo možné. Sám myslím, že nemám na to někomu radit, spíše podiskutovat a hledat, ale nedá mi varovat před těmi co všechno ví a zvláště těmi naháněči ovcí k neobolševickému střihači, možná se ty jejich nůžky nazývají fondy. Patříme k euroatlantickému západnímu světu, těm kdo myslí že máme být nějakým samostatným mostem nevěřím, tak malý když nikde není někdo ho vezme.
19. 03. 2011 | 15:28

Ládik!!! napsal(a):

Pane Vasjo,
vypadá to, že auditor zůstal na tom včerejším obědě v Kolínské boudě... bude mít hodně práce, až se vrátí.
19. 03. 2011 | 15:29

t... napsal(a):

Dočekale, Dočekale, to chce, ve Vašem případě, zajít v pondělí k lékaři a dát mu přečíst Váš příspěvek z 19.03.2011 15:20 :-))))
19. 03. 2011 | 15:35

tashunkosappa napsal(a):

Článek blogera mi připadá jako dopis na rozloučenou formulovaný pacientem s psychoafektivní poruchou v depresivní fázi. Tento se však nechce vůbec zabít, ale má v úmyslu pouze citově vydírat, aby nakonec byl ,"pro dobro všech", přemluven k žití a následně uctíván do bezvědomí. Tolik sebelítosti a pathosu se jen tak nevidí. Vůbec si nedokážu politika takového "formátu" představit např. v kůži současného japonského premiéra! A hluboce pohrdám myšlením levicově založených lidí, nikoliv však lidmi samotnými.
19. 03. 2011 | 15:35

vasja napsal(a):

Pane Ladiku!!!
Dříve agresivní levicové spektrum pan Stejskal již docela vychoval a nás, inteligentní-vzdělané a rozhledem, nemusí korigovat....;-).
Tak se mějte. Du si hodit mixa.
19. 03. 2011 | 15:37

Dočekal napsal(a):

t... napsal(a):
Dočekale, Dočekale, to chce, ve Vašem případě, zajít v pondělí k lékaři a dát mu přečíst Váš příspěvek z 19.03.2011 15:20 :-))))
19. 03. 2011 | 15:35
----------------------
Dík za radu.
Při této příležitosti si vás dovoluju upozornit na takovou maličkost. Také vaše diskusní příspěvky jsou vynikajícím studijním materiálem pro mého přítele Karla, takto psychiatra na penzi.

Jinak je vidět, že jste už definitivně v koncích. Tím, že mne posíláte k lékaři, totiž přiznáváte, že vám prostě a jednoduše došly argumenty.
Vy jste totiž jen obyčejná užvaněná anonymní nula. A podle toho se k vám tady také chovám.
A budu se k vám takto chovat do té doby, dokud se tady o mne budete otírat. Samozřejmě anonymně, jak také jinak, že.
Tak už se s tím konečně smiřte.
19. 03. 2011 | 15:43

Sladký napsal(a):

Pavel Bela- vidím,že jsem vás odhadl hned po prvním příspěvku.Vy jste opravdu ten, kdo zde má umravnovat a napomínat jiné diskutující.:o)))
19. 03. 2011 | 15:44

Dočekal napsal(a):

vasja napsal(a):
Pane Ladiku!!!
Dříve agresivní levicové spektrum pan Stejskal již docela vychoval a nás, inteligentní-vzdělané a rozhledem, nemusí korigovat....;-).
Tak se mějte. Du si hodit mixa.
19. 03. 2011 | 15:37
---------------------
Tý brďo! Tak tahle perla stojí za uložení!

Omlouvám se za to, že tento můj příspěvek není k tématu článku, ale prostě jsem nedokázal odolat.
19. 03. 2011 | 15:46

Zdek napsal(a):

ČSSD může udělat krok vpřed jen pokud by byl předseda Rath. Sobotka, Hašek nejsou cestou řešení. Sobotka chce zavést progresivní daně, tedy nezíská podporu podporu střední třídy a to, že chce zase zavést různé podpory a dávky odradí i normální pracující. Přitom korupce, tunely jsou stejné jako v ODS či TOP. Pokud tyto tři strany nebudou mimo parlament tak 4 volební období tak je budou ovládat korupčníci a tuneláři.
19. 03. 2011 | 15:46

Tenco napsal(a):

vasja
Konečně trocha humoru - i když černého a absurdního :

"...nás, inteligentní-vzdělané a rozhledem, nemusí korigovat..."
/napsal.....uvažte !!! - sám vasja, jehož jedinou originální myšlenku jsem zapomněl - tuším, že to bylo něco v tom smyslu, že žába je velký pulec, který se naučil kvákat ....

:)))))

Pěkná skladbička - airto moreira /na zklidnění hormonů paroubkofibistů a paroubkohysteriček/

https://www.youtube.com/watch?v=9ZpbTtyFKLw
19. 03. 2011 | 15:51

Sladký napsal(a):

Zdek- progresivní daně jsou naprosto normální v každé vyspělé zemi.Patří k základním projevům jejich vyspělosti. Podpory a dávky odradí normální pracující? Samozřejmě, protože spousta mezd se výší nijak neliší od sociální dávky.
19. 03. 2011 | 15:51

Ford napsal(a):

Zdenda Škromach reprezentuje typického sociálního demokrata. Proto je úspěšný ve volbách. A líný není. Aby se udržel koryta, tak dokáže aktivně měnit volební okrsky. Mazaně ví, že stačí před volbama zanadávat na pravičáky, kapitalisti vyfotit se na billboard a má živobytí zajištěno na roky dopředu. Je efektivní.
19. 03. 2011 | 15:52

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Nechci radit, ale podle mne byste to měl brát jako já. Tedy z té lepší stránky.
Já se tady totiž velice dobře bavím!

Poslední příspěvek nicku vasja tomu dal korunu. Já sice chápu, že si tady někteří diskutující musí dodávat vážnosti prohlášením, že absolvovali VŠ, ale že by se tady někdo prohlásil za inteligenta - vzdělance s rozhledem, tak to jsme tady ještě neměli.

Jinak mne to sice zdržuje od mnohem důležitější práce, přesto nechávám zapnuto a občas nahlédnu. Dneska jsou totiž ty příspěvky místních pravověrných obzvlášť chutné a výživné.
19. 03. 2011 | 15:53

Sladký napsal(a):

Tenco, Vasja je humorista, tohle není poprvé.Osobitý člověk.

Doležal: Vasju nesmíte brát vážně, je to docela sympaták.
19. 03. 2011 | 15:54

dalimír napsal(a):

Občane Robespiere zařidte prosím aby v Praze na Staromáku stála brzy gilotina ! Asi ji bude brzy třeba ! Jinak dík za Vaše vstupy ! Zdravím Dl.
19. 03. 2011 | 15:55

Pavel Bela napsal(a):

Rajská to hudba pro můj sluch. Už jsem měl obavy, že intuice a bdělost českého národa upadá. Vaše odhalení mě nesmírně potěšilo, strachoval jsem se, že ostražitost zrušením jedné státní instituce upadá. Díky, vyvedl jste mě z omylu.Když už se Vám povedlo mé odhalení, tak se přiznávám také k tomu, že za tuto činnost jsem královsky placen. Nechcete se přidat, pane Sladký ? Talent neoddiskutovatělně máte...
19. 03. 2011 | 15:57

Sladký napsal(a):

Doležal: ale já se tady též dobře bavím, možná to z vonkajšku tak nevyzerá. Víte, stačí napsat, že se zde záhy objeví poštěkávající zuřiví ratlíci- a dotyční se ihned vtípí a začnou poštěkávat jak na povel.:o)))
19. 03. 2011 | 15:57

Sladký napsal(a):

Nemám sebemenší žádnou chut diskutovat s potměšilými křiváky. A hlupáky, byť agresivními mohu mít soucit a pochopení,ale inteligentní hajzly nesnáším.
19. 03. 2011 | 16:01

Pavel Bela napsal(a):

To Sladký- Jednoduchý recept. Nedívejte se do zrcadla, máte-li takové problémy. No a ta inteligence....no dobře.
19. 03. 2011 | 16:08

Pepi napsal(a):

A co s lidmi jako J. Paroubek, kteří včera vládli ČSSD a nic neudělali s uvedenými členy a dnes už ČSSD škodí..??
-
Když neumím pomoct, tak rozhodně neškodím...
... už začínáte být jako M.Zeman, který také ČSSD škodí a tím plive sám na sebe..!!
-
Z ČSSD odchází dva korytáři J.P. a M.P.
19. 03. 2011 | 16:11

stále rebel napsal(a):

Pro Zdek.
Cituji:
„Sobotka chce zavést progresivní daně, tedy nezíská podporu podporu střední třídy“

Můžete mi to vysvětlit?
Přece každému myslícímu člověku je jasné, že pokud budou do systému více přispívat ti bohatí, tak o to méně budou muset přispívat ostatní a ta hlavní zátěž je především na střední třídě a té se tím může ulevit.
Navíc normální člověk uvažuje tak, že správnější bude asi to, co je aplikováno ve vyspělých zemích.
19. 03. 2011 | 16:12

Rumcajs napsal(a):

Jirka zanechal v naší politice nesmazatelnou stopu.

http://www.obrazky.cz/detail?q=Paroubek&offset=21&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=35&ref=http%3A//www.obrazky.c

Bude se nám stýskat,Jirko !
19. 03. 2011 | 16:13

Sladký napsal(a):

Vidím, že jedna z potrefených hus už kejhá.:o))) ten dovětek o inteligenci je na místě, kdybyste jí měl víc, mlčel byste. Ostatně i to hledění do zrcadla...
19. 03. 2011 | 16:15

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Pokud reagujete na mne, tak v tom případě si vás dovoluju upozornit na to, že moje občanské jméno je Václav Dočekal.
To jen pro pořádek.

Jinak si dovoluju tvrdit, že většinu diskutérů tady poznám i bez toho, že by uvedli svůj nick. Ono to bude také tím, že tyto diskuse čtu už téměř čtyři roky. To, že jsem nějaký čas pauzíroval, mělo své příčiny. Poměrně podrobně jsem to vysvětlil v diskusi pod předposledním blogem paní Kláry Samkové.

A že jsou vaše příspěvky pro někoho balzámem na jeho duši? Být vámi, tak bych mu tohle potěšení rád dopřál. Oni totiž ti, kteří loni na jaře volili pravou rukou, toho potěšení už moc nezažijí.

Co je ale velice podivné, tak to je ta už nijak neskrývaná pravicová závist. Já se tady netajím tím, že jsem velice spokojený penzista, navíc solidně finančně i jinak zajištěný. A právě tohle donutilo některé pravověrné, aby se mi tu pohodu pokusili narušit poukazováním na to, že o ty potištěné papírky taky můžu přijít.
Směju se.
Když oni si všichni ti hypotékáři, vozící si zadek v autech na leasing a pořizující si zahraniční dovolenou na půjčku velice dobře uvědomují, že je ty dopady páně Kalouskovy škrtreformy dostihnou mnohem dříve, než jednoho spokojeného penzistu.
A právě tohle poznání je donutilo shodit masku.

Jak už píšu po několikáté: Já se tady velice dobře bavím!
19. 03. 2011 | 16:15

t... napsal(a):

Pane Dočekale,

to si musíte najít duševně zdravého psychiatra, stačí praktický lékař, ne Vašeho přítele, ten, na základě toho, že je to Váš přítel, patrně bude léčení potřebovat také.

K lékaři Vás neposílám kvůli tomu, že by mně došly argumenty, ale z toho důvodu, že to potřebujete. Napište jméno a tel. číslo Vašeho praktického lékaře a já Vašemu lékaři neanonymně sdělím, který Váš příspěvek by si měl přečíst.

Stačí se podívat na Vaši diskusní aktivitu a je hned rozpoznatelné kdo je užvaněný, atd. :-)
19. 03. 2011 | 16:15

Sladký napsal(a):

Jednoduší lidé milují jednoduché recepty.
19. 03. 2011 | 16:17

stále rebel napsal(a):

Pro Zdek.
Ještě pro vaši informaci.

„Výsledky v tabulce 2 ukazují, že u ceské verejnosti prevládá postoj
predstavující podporu více ci méne progresivního zdanování osobních príjmu.
Celkem 74 % dotázaných soudí, že by procento odvedené na daních u lidí
s vysokými príjmy melo být vyšší než u lidí s nízkými príjmy, pricemž 34 %
dokonce uvedlo, že by melo být „mnohem vyšší“. 19 % respondentu se vyslovilo
pro zdanování stejnou sazbou bez ohledu na výši príjmu a jen zanedbatelná cást
(1 %) dotázaných uvádela, že by lidé s vyššími príjmy meli na daních odvádet
relativne menší cást z nich v porovnání s temi, kdo mají nízký príjem.

Analýza podle jednotlivých trídících znaku ukázala, že podpora vyšších
danových sazeb pro lidi s vysokými príjmy v ruzné míre prevažuje ve všech
skupinách populace, které jsou v souboru významne zastoupeny.“
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101022s_ev100317.pdf
19. 03. 2011 | 16:18

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Se mi líbí myslící bytosti, jak se oháníš aplikacemi ve vyspělích zemích.

Co třeba Amerika ? Je to podle tebe vyspělá země ? Sice má progresivní zdanění, ale jinak je tam všechno jinak ja u nás.

Použiješ stejný argument i na to, že v této vyspělé zemi máš dobrovolné zdravotní a sociální pojištění ? Že celková daňová kvóta je někde kolem 30%., že se tam platí školné a tak ?

To by se ti ta křivá huba zkřivila ještě víc, kdybys měl něco takového říci, neníliž pravda ?
19. 03. 2011 | 16:20

Sladký napsal(a):

Pane Dočekale, promiňte, omlouvám se.To je tak, když chlap dělá tři věci najednou.
19. 03. 2011 | 16:21

Sladký napsal(a):

USA je nemocný muž, rumcajsi.A navíc svými chorobami ohrožuje celý euroatlantický svět.
19. 03. 2011 | 16:23

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Ty jsi se snad zbláznil Cukrouši. Napadnout někoho, kdo to má srovnaný v hlavě, jen tak někdo ho nenachytá na švestkách a umí si tak nějak politicky v duchu dialektického materialismu dát všechno do souvislostí.

To si dáš 10* zdrávas a tak pětkrát celý růženec.

P.S.

Které 3 činosti si najednou nezvládl ? Číst,psát a myslet ?
19. 03. 2011 | 16:29

Bohumil napsal(a):

Škoda,že se Paroubek unáhlil a skončil.Ani jeden z kandidátů na sjezdu mu nesahal po paty.A Zeman?Vlastní ješitností bojuje proti ČSSD a hraje si na levicového politika.Jednoduše selhal a je trapnej.Pouze ho omlouvá jeho věk.
19. 03. 2011 | 16:29

Sladký napsal(a):

Rume, kdo je ten úžasný dotyčný, kterého jsem napadl? :o))
19. 03. 2011 | 16:32

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Ty nejsi malý hlupák.
Pokud jedna z těch vyspělých zemí má něco špatně, tak není žádný důvod to následovat. Další z věcí, které není moudré po USA okoukat jsou například vojenské výdaje nebo počet vězňů. Upozorňuji, že víc času s takovým inteligentem, jako jsi ty ochoten strávit nejsem a tak počítej s tím, že na tebe již reagovat nebudu.
19. 03. 2011 | 16:37

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Cituju:
Nemám sebemenší žádnou chut diskutovat s potměšilými křiváky. A hlupáky,...

To bylo přece o Dočekalovi, ne ?
19. 03. 2011 | 16:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (při takovém množství příspěvků to není špatný výsledek. Že by měl pan Vasja pravdu? Či že by tomu bylo naopak?)

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 03. 2011 | 16:38

Rumcajs napsal(a):

pan Stejskal:

Jestli se nudíte pane Stejskale, stačí říct.
19. 03. 2011 | 16:43

Pavel Bela napsal(a):

To Stejskal - Díky, že jste nic eprozradil.
19. 03. 2011 | 16:45

Ládik!!! napsal(a):

tak "velryba" se už může... zůstala.
19. 03. 2011 | 16:47

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Třeba progresivní zdanění, které je jenom vějičkou na pitomce. To bys přece nepřebíral, ne ?

P.S.

A kdybych si vyrazil mozek z hlavy, tak bys mě už neměl co závidět, a pak by sis se mnou povídal, ne ?

Prosíííím !
19. 03. 2011 | 16:48

Ford napsal(a):

Co udělat experiment. Třeb na severu Moravy. V hnízdě socanů zavést 90% zdanění. No a když je to nakopne k prospěritě, tak to bude jasný důkaz že s tím zdaněním je to pravda.
19. 03. 2011 | 16:52

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Nic se neděje. Já jen, abyste náhodou nebyl volán k pořádku místními inteligentními, vzdělanými a s rozhledem - samozřejmě pravověrnými.

Jinak taky odbíhám, ale nějak si pořád nemohu nechat ujít to potěšení, které mi přináší čtení prudkých výronů inteligence zdejších pravověrných.
Jeden z nich mne už dokonce posílá k lékaři. Zřejmě má v tomto směru sám značné zkušenosti.
Co mi ale stále nejde do hlavy je to, že ti pravověrní obětují tolik času a sil pliváním na představitele politické strany, která už nemá od roku 2006 sílu a hlavně možnost ovlivňovat dění v této zemi. Tak jen čekám, jak dlouho hudou ti zdejší pravověrní svádět všechno zlé na socdem. Obávám se, že to bude nejmíň tak dlouho, jak dlouho svádí ODS všechno zlé na předlistopadové komunisty.

Teď se budu přece jen muset asi na hodinku odmlčet, přišla totiž návštěva. Tak se zatím držte. A z těch náletů místních pravověrných si nic nedělejte. Jistě to znáte o té kobyle, co dělá, když dodělává.
19. 03. 2011 | 16:53

Rumcajs napsal(a):

Ford:

Nejdřív by se to ale muselo obehnat ostnatým drátem, jinak je do půl roku máme tady v Čechách.
19. 03. 2011 | 16:56

Ford napsal(a):

Ty vlastní žvásty o prospěšností vyšších daní popírá daňovými prázdninami pro bohaté zahraniční firmy samotná ČSSD.
19. 03. 2011 | 16:56

stejskal napsal(a):

Nenudím, pane Rumcajsi (já se vůbec moc nenudím, pořád mám nějakou zábavu, i když zrovna "nečumím na sklo").

Naopak jsem vyjádřil potěšení nad tím, že alespoň nejrubších sprostot se někteří (samozřejmě včetně Vás, za což díky) dokáží již vyvarovat. Teď ještě odpustit si ty ad hominem úroky a provokace (samozřejmě tím nemyslím zdaleka jen Vás) resp. reakce na ně a možná by se tu i mohlo začít debatovat.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 16:57

Rumcajs napsal(a):

Pan Stejskal:

Diskuzi si necháme na čtvrtek, ne ?
19. 03. 2011 | 17:04

Michalych napsal(a):

Vyjímečně opíši debilní CAPTCHA. Takže podle mého názoru už tento hnůj zevnitř vymést nejde. Jediná šance je že by to udělal někdo zvenku a osvobodil česko od paraziťáckého jha. V první republice to bylo Německo, nejdřív přijalo sudeťáky a posléze protektorátem zachránilo vykradené československo, nebo teda to co z něj zbylo před státním bankrotem. Řeči o průmyslové vyspělosti, budiž, ale obyvatelé z té průmyslové vyspělosti měli jen otrockou práci u pejzáků v továrnách, státu nepatřilo nic a musel tedy daněmi ještě vydírat ty nejchudší, tak jako je tomu dnes v česku. O konci první republiky mi jeden pamětník vyprávěl - byla taková bída, že si začali krást sousedé mezi sebou. Takové lidi v napomádovaných filmech z první republiky nikdo neukazuje.
19. 03. 2011 | 17:05

stejskal napsal(a):

Budu se těšit, pane Rumcajsi. l.s.
19. 03. 2011 | 17:06

starej pes napsal(a):

bla bla bla soudruhu.a navíc sám jsi mičurin
19. 03. 2011 | 17:07

Bigmike napsal(a):

Je to až neuvěřitelné,ale opakuje se to stále dokola,většina lidí nemá vlastní názory o politice neví nic k volbám lidi nechodí!?ale v čem sme téměř dokonalý,to je to věčné nadávání na všechno!Takže pro všechny blbce,zoufalce,zloděje co dáváte hlasy Ods,Top09 či Vv,zalezte někam do kanálů,protože díky vám,je tahle země v takových sračkách!!
19. 03. 2011 | 17:07

Michalych napsal(a):

Že měl Burián 100 aut a Baťa letadla i z letištěm je pěkné, že se v Budějovické tabáčce vydělalo za směnu stěží na bochník chleba, u Zátky na polovinu a u sedláka ještě méně, to je skutečný obraz první republiky. Střílení do hladových pochodů povolené tatíčkem Masarýčkem je realita.
19. 03. 2011 | 17:13

Dočekal napsal(a):

stejskal napsal(a):

"Naopak jsem vyjádřil potěšení nad tím, že alespoň nejrubších sprostot se někteří (samozřejmě včetně Vás, za což díky) dokáží již vyvarovat. Teď ještě odpustit si ty ad hominem úroky a provokace (samozřejmě tím nemyslím zdaleka jen Vás) resp. reakce na ně a možná by se tu i mohlo začít debatovat."
------------------------

Tak jsem ještě nahlédl a udělal jsem dobře.
Takže ony už tady vadí dokonce i reakce na osobní napadání. To jsme to dopracovali!

Já už jsem si na to osobní napadání zvykl. Že bych se tomu ale neměl bránit, tak to je pro mne novina.

Jinak jen malá poznámka. To, že jsem tady napadán já osobně, beru jako daň za svobodu slova. Tohle jsem také ochoten adminovi odpustit.
Co nu ale neodpustím nikdy je to, že tady "pustil" napadení mojí paní. Pokud budu požádán o důkaz, jsem ochoten to sem pastnout.
Napadení nezúčastněného člověka je totiž svinstvo. Jednoduše proto, že tento člověk nemá šanci se jakkoliv bránit.

Teď budu muset asi na dvě hodiny vypnout. To je jen informace pro ty, kteří by mne snad chtěli obvinit z nedostatku odvahy při obhajování mých vlastních názorů.
19. 03. 2011 | 17:14

kulihrášek napsal(a):

Ublíženost, lenoši a spasitel Paroubek. Tři slova, se mi vynořila v mysli po přečtení "projevu" bývalého neúspěšného lídra ČSSD. Někde má sice pravdu (Vondra, PromoPro), ale celkově ten člověk už nemá co říci dnešku. Nic nepochopil.
19. 03. 2011 | 17:14

Rumcajs napsal(a):

Pan Stejskal:

Já taky.
Pustíte mě tam i s bambitkou ?
19. 03. 2011 | 17:16

Sladký napsal(a):

Forde, jestli o tom nevíte, tak Nečasova pravicová vláda provede největší zdanění v celé polistopadové historii.
19. 03. 2011 | 17:17

Sladký napsal(a):

Kulihrášek- zato vy jste jak vidím pochopil vše a naráz.Nebudete vy náhodou nějaký anállytik?
19. 03. 2011 | 17:18

Ford napsal(a):

Michalych: A ty domky ve Zlíně, Otrokovicích si Baťa stavěl z nudy, jen tak pro sebe?
19. 03. 2011 | 17:21

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Rumcajsi. Vlastním tělem Vám zabráním ve vstupu, nastavit hruď v zájmu dobré věci bylo vždy mým snem. l.s.
19. 03. 2011 | 17:21

Rumcajs napsal(a):

Pan Stejskal:

To ale riskujete, že budete mít žalud navíc.
19. 03. 2011 | 17:23

HM napsal(a):

nic jiného než Paroubkovská slátanina ,zajímalo by mě kdo lituje ,že Paroubek skončil.
19. 03. 2011 | 17:24

stále rebel napsal(a):

Pro Ford.
To by byl experiment hodný mentální úrovně pravičáka, já nabízím čistější řešení.

Rozdělit svět na
1 - daňové ráje
2 - banánové republiky našeho typu
3 – vyspělé země s progresivním zdaněním

a hermeticky jednotlivé skupiny oddělit.

Co by se stalo?
Daňové ráje by okamžitě přestaly existovat, protože by neměly na kom parazitovat,
banánové republiky by bez vyspělého světa ekonomicky klesly na úroveň třetího světa a vyspělé země by si mohly daňový systém nastavit tak, jak aby to co nejlépe vyhovovalo ekonomice a nemusely by brát ohled na parazitující daňové ráje a banánové republiky.
19. 03. 2011 | 17:25

Josef napsal(a):

Dobrý den:
Vážený pane Paroubek ,nebo někdo kdo o tom má nějaké informace.
CO JSTE DĚLAL PO STUDIICH V LETECH 1976 až 1989. A napsat pravdu a ne ten V8š blábol.
Děkuji:Josef
19. 03. 2011 | 17:26

Ford napsal(a):

Sladký: Tak to nevím. Vím že hodlají zvednout DPH z 10% 20% nebo 17,5% . Což je pořád míň než za ČSSD z 5% na 19%
19. 03. 2011 | 17:28

Béda napsal(a):

p. Stejskal,

coby organizítor velkolepé akce byste měl před vstup do Národního studia umístit upozornění, že mezi návštěvníky je nahlášen i loupežník Rumcajs, ať s sebou nenosí portmonky, šperky, jiné cennosti a platební karty.

PS: ostatně mezi besedujícími bude i spořivý bratr Kalousek, takže povolený by měl být pouze pojištěný frak z půjčovny.

Nedivil bych se, kdyby účastníci z akce odcházeli pouze ve slipech s Kalouskovou složenkou v ruce. Doslechl jsem se taky, že se u vchodu bude podepisovat prezenční listina, která je vlastně bianco dlužním úpisem firmě Kalousek s r.o. Je na tom něco pravdy?
19. 03. 2011 | 17:32

Ford napsal(a):

S. rebel. V oslavované Číně jsou taky ekonomické zóny se zvláštním režimem. Tak bychom udělali něco na takového na severu s důrazem na extra nápady ČSSD. Banánovou republiku z nás dělali právě takové u ČSSD populární daňové úlevy pro vyvolené.
19. 03. 2011 | 17:33

jan napsal(a):

Jak se JP vyrovnal s Grossem, který prodal 46%MUS za 720 mil.Kč, když Tykač za deset let (50 MILIARD Kč ZISKU z MUS ODVEDENO!) zaplatil ještě 10mld.Kč!!! Dnes bude JP mlžit a vytýkat Benešové, která si dala věci dohromady a nechtěla zahájené šetření Appianů odložit! Tak jí odvolal! A Vesecká podvod Grosse odložila!

JP nejste ani čestný, ani odpovědný! Jste normální deformovaný politik jako každý jiný, kteří umí jenom pletichařit a národní majetek defraudovat.

Kolik dnes dluží Praha (stačí 50mld.Kč)??? Kolik dluží ČR(stačí 1344 mld.Kč)? Kolik dnes stojí 1m3 vody (nárůst ceny 60x oproti r.1990)?

V politice se pohybuje JP 30let! To na zdegenerování stačí! A JP je také hodně zbabělý, ani sjezd ČSSD nejede vyříkat svoji pravdu!!! Jako padouch ZEMAN! Národ český má 20 let smůlu na premiéry! JP je kariérista k pohledání!
19. 03. 2011 | 17:42

hoven napsal(a):

škromachu, už nejsi můj přítel.
táta flabr
19. 03. 2011 | 17:42

stále rebel napsal(a):

Pro Ford.
Vaše návrhy nezapřou pravicovou mentalitu, něco chutného pro parazity, ale myslím, že by vám v Číně dali časem přes hubu. Pokud tedy jde o Čínu, vím, že tam existují regiony nebo obory, které jsou preferované i formou nižší daně, nevidím v tom problém, EU taky ekonomicky podporuje slabší regiony, osobně bych byl pro sjednocení zdanění, ale to by český vyčůránek, asi nepřenesl přes srdce.
19. 03. 2011 | 17:45

Sladký napsal(a):

Forde, nejde o to jestli to víte nebo ne.Je to fakt.SKUTEČNOST. Co na to říkáte jako volič pravice?
19. 03. 2011 | 17:48

SuP napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Jirka zanechal v naší politice nesmazatelnou stopu.

Ano. Jako slon v porcelánu.
19. 03. 2011 | 17:49

t... napsal(a):

Pane Dočekale,

jste velmi odvážný při obhajování Vašich vlastních názorů. :-)

To jste to dopracoval.

Vaše manželka neumí nebo není schopna psát? Pokud umí/je schopna psát, tak jí k počítači na chvíli pusťte.

Pokud pan Dočekal tento příspěvek zkopíruje, tak tím dává na vědomí, že souhlasí s tím, že se potřebuje léčit, a také to, že souhlasí s tvrzením, že je nejblbější diskutující pod blogy Aktuálně.cz.
19. 03. 2011 | 17:57

Ford napsal(a):

S. rebel. Přesněji politický vyčuránek. Pak by se nemohl hrát na hodného strejdu za nějký podíl. Když nevidíte problém, že jsou někde nižší daně, tak pak je velice podivné chování, když vám vadí stejné.
19. 03. 2011 | 17:58

dědek mirda napsal(a):

hezké pojídání o morálce,korupci,atd atd ale žádná slova o dluhu cca 350milionů
kde na to vzít ? stran.příspěvky?sotva!sponzoři?sotva! zbývá jen nějaký tunýlek na státní kasu.Ještě jedna možnost,že by to zatáh přítel Kočka,a to asi nehrozí -nený penýz nený láska.
Proč sem vlastně píši mě je Paroubek i s celou ČSSD ukradej,ale to je to ale
mám uložené peníze ve FIO bance a ta půjčila MÉ peníze této suitě,bojím, bojím,že socani nemusí dluhy platit a,že zdroje jsou ale neviditelné...
19. 03. 2011 | 17:59

Ford napsal(a):

Skutečnost je že se zruší snížená sazba DPH, ale ne že je to největší zdražení. A tohle my nevadí. Vadí my připosraná vláda z doktorů a mýto na všechny silnice. První už je skutečnost a pokud zrealizují i to druhé, tak nikdo ze současné koalice nedostane můj hlas. Vše bude zapomenuto pokud budou mít v roce 2013 vyrovnaný rozpočet. Což je reálné, jak utopický komunismus.
19. 03. 2011 | 18:03

Béda napsal(a):

dědek mirda,

oni jsou na tom podobně snad všichni kromě Kalousko-Schwarzenberg-Bakalovy strany politických recyklátů.

VV již byla krátkodobě kvůli nesplácenému dluhu u soudu. ODS nadrobil strejda Drobil a musela si najít jiného "sponzora". Všichni mají nějaký ten dloužek a musejí shánět "sponzory".
Jenom TOP-ka ne. Ta je přímo vlastněna sponzorama.
19. 03. 2011 | 18:04

Ládik!!! napsal(a):

t...
vsadím se, že zkopíruje. Ten je zásadový.
19. 03. 2011 | 18:05

Občan napsal(a):

Pánové, jděte už s těmi vzájemnými osobními útoky i s útoky naautora blogu do zadního otvoru umístěného kousek pod spodním koncem páteře.
Pokud máte potřebu se hádat a nejste schopni se normálně bavit k tématu, tak se domluvte na nějakém parku třeba, tam se sejděte a dejte si po držce. A hlavně si při tom vzájemně zlámejte pracky, aby byl chvíli klid.
Takhle to tu vypadá hůř než na pavlači domu obývaného jedním etnikem, jehož jméno je lepší nevyslovovat.
19. 03. 2011 | 18:18

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
t...
vsadím se, že zkopíruje. Ten je zásadový.
19. 03. 2011 | 18:05
---------------------
Uhodl. Sto bodov.

Takže jako bonus sem dávám ještě jednu kopii. To abyste se, vy tak stateční okopávači mých kotníků, necítili tolik osamělí.
Ono je to sice především připomenutí pro pana Stejskala, konkrétně důkaz jeho dvojího metru, ale pro místní frustráty to bude jistě vítaná inspirace.
"regina napsal(a):
Já pana Dočekala znám, znám i jeho paní. Promiňte, ale oni nejsou psychicky v pořádku. Moc se omlouvám, nerada to píšu, nechci jim ublížit ani nadávat, ale jeho paní mě také jednou napadla, nejen slovně, ale i fyzicky. To jsem ještě netušila, s kým mám tu čest. Až po čase, když se na pár měsíců ztratila z bydliště, mi to došlo.
Ještě jednou se omlouvám, mám taky nemocného v rodině a této problematice rozumím, vím, že jde o nemoc a že za to nemohou.
To je jen sdělení pro vás napadnuté, abyste si nadávání pana Dpčekala nebrali osobně. Prostě ho ignorujte.
08. 03. 2011 | 21:32
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/david-zahumensky.php?itemid=12467
----------------
Tak a teď se můžete přidat. Pan Stejskal bude rád. Dáte mu tím totiž vhodnou příležitost k mentorování těch, kteří mají odvahu se proti takovýmto svinstvům bránit.
19. 03. 2011 | 18:22

Dočekal napsal(a):

Občan:

Když ono právě tohle tolik vyhovuje panu Stejskalovi! Dává mu to totiž možnost k mentorování těch, kteří si to osobní napadání nechtějí nechat líbit.

Hlavní úlohou těchto frustrátů je ale něco jiného. Oni tady jednak působí jako Rychlá rota, protože jakýkoliv blog, jehož autorem je kdokoliv z levice, na ně působí jako rudý hadr na býka. Oni jsou tady ale hlavně v roli roztleskávačů. Zvyšují počet příspěvků a tím pádem počet vstupů do těchto diskusí. A právě tohle je tady zřejmě to nejdůležitější.

Že vedlejším produktem jejich činnosti je postupující žumpalizace těchto diskusí, je v porovnání s přínosem nepodstatné.
Kdyby se alespoň tito jedinci nehlásili k pravici! Věřte, že mám mnohem raději soupeře na úrovni a ne nějaké okresní béčko.
Navíc takové, které si musí dodávat důležitosti tím, že se tady prohlásí za absolventa VŠ.
Ono to asi tak má být. Takže mi nezbude nic jiného, než to vzít na vědomí.
19. 03. 2011 | 18:36

žumpa M. Novák napsal(a):

Tak Ungře, kdy na Paroubka vypustíš ty své rozlícené dogy (míněno Machovou, Lipolda a Holuba)?
19. 03. 2011 | 18:41

t... napsal(a):

Pane Dočekale,

odpovězte na můj příspěvek z 19.03.2011 17:57 nebo jste ztratil odvahu?

Pro zkopírování tohoto příspěvku platí totéž co pro zkopírování příspěvku(19.03.2011 17:57).
19. 03. 2011 | 18:45

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Já vím, pane Dočekale, ale tím, že stále reagujete, tak jim vlastně dodáváte další munici, protože i na Vaší straně jsou znát emoce.
I já někdy bouchnu, ale pak jdu dál. Oni za to nestojí, aby s nimi člověk zbytečně ztrácel čas. Zvlášť, když jsou tu zajímavá témata o kterých se dá rozumně diskutovat se zajímavými lidmi - tak proč si kazit pěkné dny s takovými lumeny:o)
19. 03. 2011 | 18:45

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Slon v porcelánu je proti němu baletka.
19. 03. 2011 | 18:52

Rumcajs napsal(a):

Dnešní levice nemá občanům co nabídnout, tedy kromě zadlužování. Sociální polštář je za hranicí technické utažitelnosti a tak jsme svědky nejenom ústupu levice z politických pozic v celé EU, ale i z programových. Tam, kde ještě levice zůstala ve vládě, šahá k sociálním škrtům, před kterou by bledl závistí i Pinochet.

Dnešní levice má jedinou, byť krátkodobou vizi. Zvyšovat počet státních zaměstnanců, co by svůj voličský základ a podporu nadnárodním společnostem se silným propojením na politiku.

Tedy budovat zaměstnanecký mafiánský kapitalismus. Proč být vystresovaným majitelem, když můžu být vysmátým, zkorumpovaným úředníkem či vysokým manažerem.

Toto je voličská základna levice. Funguvat to bude jenom do doby, než se všechno prožere jako socialismus.

Pak už má levice jedinou možnost, dělat bordel a revoluce.
A to je taky jediný, co umí.
19. 03. 2011 | 19:05

Dočekal napsal(a):

Občan:

Tady si dovolím nesouhlasit.

Ten, kdo pouští takové příspěvky, jaký jsem si dovolil zkopírovat a vložit do této diskuse, je editor pan Libor Stejskal.
A nezlobte se - já jsem si nenechal srát na hlavu za bolševika rudého a nenechám si na ni srát ani za bolševika modrého.
Takhle otevřeně to píšu hlavně proto, že hodlám otestovat pružnost metru strážce čistoty těchto diskusí.

Věřte, že jsem ten poslední, kdo by chtěl přispívat k žumpalizaci těchto diskusí. Ale těch pokusů, které mne měly odstranit z těchto diskusí bylo už tolik, že jsem se rozhodl vytrvat. Začalo to tím, že se na mne přilepil pan inženýr D. V. a dva dny po sobě tady zveřejňoval různé hanopisy, které spojoval s mým občanským jménem. To vše se dělo za laskavého přihlížení strážce čistoty těchto diskusí.
Pokud se chcete přesvědčit sám, dávám sem odkaz:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/fabiano-golgo.php?itemid=11923

Tohle všechno jsem ochoten tolerovat. Ale napadání nejen mojí paní, ale kohokoliv dalšího, kdo je mi blízký, tolerovat nebudu.
Doufám, že tento můj postoj chápete.
19. 03. 2011 | 19:13

sprosťák napsal(a):

Vše vyslovené v blogu je pravdivé a chlapsky podané.Štěkot mopslíků,kteří by se na něj nezmohli , je pochopitelný.Faktem je, že se bývalému předsedovi dařilo být slušnou a tvrdou opozicí a propaganda zakuklených modráků nesla a nese své odporné ovoce.Jenže na talíři ho máme všichni a jen každý z nás ví, jak moc mu chutná.S Paroubkovým vedením země by bylo zřejmě lépe opečované a možná stravitelnější.I kdyby ti ubozí mopslíci štěkali do roztrhání chleba.
19. 03. 2011 | 19:14

Bohouš Sobota napsal(a):

"Nepochválím-li se sám,
nikdo jiný to za mne neudělá."
Jára Cimrman.
19. 03. 2011 | 19:21

Pavel Bela napsal(a):

závidím Vám Vaši statečnost, chrabrý muži. Bojoval jste v předchozí totalitě, bojujete i v té současné. Výkon hodný obdivu ! Já Váš postoj chápu, omlouvá i Vaše poněkud fekální vyjádření.
19. 03. 2011 | 19:22

stejskal napsal(a):

Vše, pane Bédo.

Pane t...

mohu Vás o něci požádat? Sám za sebe, ne jako editor. Nevšímejte si pana Dočekala (myslím ve smyslu osobním). Nemá to smysl. Prosím.

Hezký večer všem.

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 19:24

Vzor napsal(a):

Tomuto státu pomůže na nohy jedině Komunistická strana reformovaná podle čínského vzoru. Potom už žádné jiné strany nebudou potřeba a ubude tak zbytečnému plýtvání sil lidu na politické mlácení prázdné slámy. Tyto ušetřené síly budou pak soustředěny na budování obecného blaha a plnění pětiletek.
19. 03. 2011 | 19:26

Tom napsal(a):

Nemám zájem nevěřit Jiřímu Paroubkovi. Co napsal je možná pravda.
Jenže. Úspěchy strany, kterou vedl, byly dány hlavně neschopností konkurence.
A pokud někdo nedokáže přiznat, že nebýt Miloše Zemana nebyla by dnes ani ČSSD, to je potom všechno ostatní co se tu píše, prostě k ničemu.
Je možné být samolibý, pokud to není vyváženo absolutně logickým myšlením a smyslem pro humor, je to špatné.
19. 03. 2011 | 19:33

Ládik!!! napsal(a):

dočekale,
promiň, nevěděl jsem.
19. 03. 2011 | 19:41

Dočekal napsal(a):

stejskal:

Pane Stejskale,

mohl bych vás také požádat o laskavost? Byl bych vám opravdu moc vděčný, kdybyste stejně jako pana t... požádal o to stejné také další nicky. Jmenovat snad nemusím.
Já jen, že by to těmto diskusím prospělo mnohem víc, než pouhé přihlížení tomu, jak je tady napadána moje paní.
Mohl byste mi tedy splnit toto moje skromné přání?

Na vysvětlenou jen toto: Tyto diskuse čtou také moji přátelé. Tedy ti, kteří mne znají mnohem lépe, než kdokoliv z diskutujících. Tito lidé si nedělají obrázek o mně. Oni hodnotí úroveň těchto diskusí především podle toho, jakým způsobem reagují na moje názory místní pravověrní.
A protože máme něco jako soukromý diskusní klub, tak mám ty jejich názory a postřehy k dispozici bezprostředně.
Nemusím snad zdůrazňovat, že jejich hodnocení úrovně oponentů a hlavně pak role vaší je dost kritické. Marně jim říkám, že tady jste zaměstnanec jako každý jiný a tak musíte plnit přání svého zaměstnavatele.

Věřte, že jsem ten poslední, kdo tady chce působit potíže. Ale zakazovat mi reakci na osobní napadání? To je už opravdu moc.

Přeju vám jen to dobré.
19. 03. 2011 | 19:49

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajse.
V zadlužování, by se žádný levičák neodvážil soutěžit s tím vašim chemikem. Rovněž ve lhaní na vás české pravičáky jen tak někdo nemá. Toho vašeho Pana Čistého pokládají za Barona Prášila už nejen občané, ale i ústavní soudci.
Jen český pisálek placený Bakalou
si stále mele svou.
19. 03. 2011 | 19:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dočekale,

myslím, že většina zdejších debatérů (včetně mne) už pochopila, že debatě velmi neprospívá, když na Vás reagují (pak jsou ovšem tací, kteří se tím poněkud primitivně baví).

Pokud od toho může má výzva kohokoliv odradit, pak prosím všechny, abyste pana Dočekala neprovokovali a nereagovali na jeho osobně laděné stížnosti a stesky na cokoliv. Je to zbytečné, kontraproduktivní a jen to zahlcuje debatu stále stejnými texty (ostatně nejen na tomto serveru).

Díky předem.

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 20:06

otaznik napsal(a):

Hmmm... Je to možné , že na jazyku slova líbezná a v srdci jed ? Asi jo ! Jak jinak si vysvětlit účast p.Paroubka na jakémsi "sjezdu" kde visel obrovský symbol NWO . Trapná fraška a komedie . Fuj
19. 03. 2011 | 20:11

Eman napsal(a):

Myslíš Paroubku, že ty tvoje žvásty bude někdo číst? Nikdo na tebe není zvědavý. Jsi politická mrtvola, tak se s tím už konečně smiř.
19. 03. 2011 | 20:19

Tom napsal(a):

Tak nějak jsem si vzpomněl na pana poradce Šloufa.
Jiří Paroubek pokládal tohoto pána za důvod k nemožnosti spolupracovat s Milošem Zemanem.
Já nevím jaké má pan Šlouf kádrové materiály. Pochybuji ale, že dokázal kohokoli zadlužit tak, jak to svedli poradci(samozřejmě kádrově čistí) pana Jiřího Paroubka.
19. 03. 2011 | 20:23

Dočekal napsal(a):

stejskal:

"Pokud od toho může má výzva kohokoliv odradit, pak prosím všechny, abyste pana Dočekala neprovokovali a nereagovali na jeho osobně laděné stížnosti a stesky na cokoliv. Je to zbytečné, kontraproduktivní a jen to zahlcuje debatu stále stejnými texty (ostatně nejen na tomto serveru)."
------------------------
Výborně!
Tak po tomhle vašem vyjádření mohu pouze konstatovat, že jste se právě zařadil po bok pana inženýra Stanislava Blahy.
Teď jen doufám, že se také snížíte k hodnocení mého duševního stavu.

Vy si bohužel neuvědomujete, jak moc těmto diskusím tím svým dvojím přístupem škodíte. Ono totiž není žádné hrdinství mačkat mazací tlačítko a tím nechávat zmizet celé příspěvky a na druhou stranu nečinně přihlížet tomu, jak se tady vyjadřují místní frustráti.
Tenhle spor jsme spolu měli už víc než před dvěma roky. Bylo to krátce poté, co mne přímo v diskusi označila paní Klára Samková - Veselá jako rasistu. Tehdy jste se přidal na její stranu a to mne natolik znechutilo, že jsem se z těchto diskusí vzdálil.
No a teď jsem už zase tady. Po tom extempore s panem inženýrem D. V. a následně s panem inženýrem Stanislavem Blahou jsem se rozhodl, že už se nedám odradit nikým a ničím.
Největší problém je v tom, že vy lžete a vůbec vám to nevadí. To vaše "osobně laděné stížnosti a stesky na cokoliv" je totiž pokrytectví jako hrom.
Pokud budete brát obranu proti vyloženému svinstvu jako stížnosti a stesky, tak v tom případě nevím, jak nazýváte osobní napadání, na které jsem si pouze dovolil reagovat.
Až doteď jsem vám byl ochoten ledacos odpustit. Odteď už vám nebudu tolerovat vůbec nic.
Jak se k tomu postavíte vy, to už záleží jen na vás.
19. 03. 2011 | 20:26

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Zadlužil zemi v době, kdy HDP bylo -4-5%.

Umíš si představit, jak by to dopadlo, kdyby byl u kormidla Bohouš, kterej zadlužil tuto zemi v době růstu 5-6% ?
19. 03. 2011 | 20:34

Pavel Bela napsal(a):

to Dočekal, Stejskal - Pánové, říká Vám něco přísloví o kopáčském výkonu a následném pádu do výtvoru téhož ? Je vrcholně trapné se otírat o rodinné příslušníky diskutéra, jednoznačně takový čin odsuzuji. Tady jde, pane Stejskale, spíše o genezi celého dne, takže...
19. 03. 2011 | 20:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Belo,

toto je poslední příspěvek, který k danému tématu napíšu.

Ani zdaleka nejde o genezi nějakého konkrétního dne. Dokonce nejde ani o tyto stránky, kam někteří chodí debatovat už tři čtyři roky.

Též jednoznačně odsuzuji, když někdo rozdává "podpásové údery", jímž otírání se o rodinné příslušníky diskutéra jednoznačně je. A nejen.

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 20:42

Johny napsal(a):

Bohužel pravda.
19. 03. 2011 | 20:44

Rumcajs napsal(a):

Teda pane Stejskale, já Vám vůbec nezávidím.
Na jedné straně Rumcajs ,se svou nezvladatelnou touhou primitivně provokovat, na druhé straně naprosto regulerní blázen kterého zapomněli zavřít.

Slabší povahy by se šli picnout.

Držím palce ! Pokusím se být hodnější, ale někdy mě to přepere.
19. 03. 2011 | 20:53

t... napsal(a):

Pane Stejkale,

máte pravdu nemá to smysl, vůbec diskuse na Aktuálně.cz pozbyly smyslu, jejich klesající obsahovou a myšlenkovou úroveň pozoruji od zrušení(16.4.2010) zveřejňování IP adres diskutujících, které Vám poradil pan "bigjirka". Samo o sobě to nebyl dobrý nápad, nebylo také dobré poslechnout někoho jehož sice vynikající, ale pouze technické, vzdělání neumožnilo dohlédnout důsledky jaké to bude mít vliv na úroveň diskusí. Klára Samková a Jaroslav Peregrin měli takové "úrovně", k niž přispěl i pan Dočekal pod nickem D47, akorát tak dost a odešli, další odejdou. Úroveň diskusí klesla do té míry, že smysluplné se mně, dost často, jeví pouze si z takové "diskuse" dělat legraci, když se výjimečně účastním, přestože od konce roku mám předsevzetí, že "už ne!".

Naposledy jsem se diskusí aktivněji účastnil u paní Stehlíkové a pana Horvátha, ale jen krátkými poznámkami, u pana Horvátha jen kvůli tomu, aby se všichni bílí před ním neprojevovali jako ...... (to si domyslíte, pokud bych to napsal, tak by se mohla ozvat nějaká potrefená husa)

Máte to těžké, jste kritizován ze všech stran :-), viz příspěvky(19.03.2011 19:49, 19.03.2011 20:26). O svoji přítomnost zde už ani trochu nestojím, vidím, že pan Dočekal o svou přítomnost zde stojí hodně, dokonce už Vám nebude vůbec nic tolerovat :-), stejně jako pan "honolulu".
19. 03. 2011 | 21:06

stejskal napsal(a):

Neporadil mi to pan bigjirka, pane t...

Naopak byl velmi vehementně proti (myslím, že to byl i jeden z důvodů, proč odsud odešel, byl jeden z těch, kdo si IP adresy "proklepávali", ale ono to stejně ve většině případů není k ničemu).

Ano, lidé přicházejí... a pak zase odcházejí (pár jich zůstává, ale už si dost pečlivě vybírají, do jaké debaty vstoupí). Už čtyři roky. Pořád stejně, kromě jmen se prakticky nic nemění (snad jen čistých nadávek je tu méně než před čtyřmi lety).

Co kdybychom debatu vrátili k tématu blogu?

Libor Stejskal
19. 03. 2011 | 21:14

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Za Socanů ekonomika rostla, i když bylo Německo a západní Evropa v mínusu. Pravičák dělá recese asi proto, aby měl na co svádět dluhy.

Růst HDP roky 2001 – 2009 (eurostat)
ČR 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1
Ne -1,6 2,6 -0,3 0,9 4,7 3,3 3,9 2,7 -1,9

Dokud vládli Socani, tak ČR rostlo asi o 3 % rychleji než Německo, jak to začali řídit pravičáci, tak je ČR pod Německem. Hlavně, že je na co se vymlouvat. Bohužel skutečnost je taková, že nás čekají problémy, i když všechno kolem poroste.
19. 03. 2011 | 21:27

t... napsal(a):

Pane Stejkale,

toto na mě zkoušet nemůžete, mám totiž počítačové znalosti skrze které dokáži hodně věcí okamžitě najít, přečtěte si Váš příspěvek z 16.04.2010 13:27:57.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=9523&from=300#c

"ale ono to stejně ve většině případů není k ničemu"

Lidem, kteří nemají dostatek počítačových znalostí. :-)

:-)
19. 03. 2011 | 21:32

t... napsal(a):

Omlouvám se za vynechané písmenko ve jménu editora.
19. 03. 2011 | 21:34

Pozvatel napsal(a):

Tak jak čtu komentáře k bloggerovi, nedá mi to nezareagovat. Předem chci podoktnout, že na rozdíl od diskutujících nejsem detailně zasvěcen do zdejšího výčtu událostí s nimiž je J.Paroubek spojován. Nevím například jak figuroval v "kauze" odpuštění daně či pokuty jakémusi hoteliérovi. Neznám podrobnosti o jeho působení na ministra financí, ani nevím, kdo je autorem legislativních nástrojů umožňujících ministrům financí něco někomu odpouštět. Hoteliér je prý Paroubkův přítel. Dost možná. Často obvědvám v malostranských restauracích až jsem zjistil, že většina jejich majitelů i personálu má spoustu známých a přátel jak v poslanecké sněmovně, senátu, tak i na vládě.
Píšu o tom je proto, že se na J.Paroubka dívám z jiného, mého profesního pohledu, pohledu psychologa.
Specielně jsem studoval jeho osobnost během jeho vystoupení v zábavném TV pořadu, kterému nechci dělat reklamu. Jiří Paroubek zde byl s manželkou a celé jeho v vystoupení mi prozradilo víc, než všechny "politické pořady" dohromady.
Nechci unavovat čtenáře svým odborným hodnocením. Zkrátka a jednoduše. Jiří Paroubek není žádné biblické monstrum. Dle mého je to docela sympatický chlapík, jemuž se nebojím věřit, že ledacos co dělal v politice-nedělal pouze pro svou slávu a peníze. Ano, v každém z nás je kus ješitnosti, zhrzenosti, namyšlenosti a množství různých patologických vlastností. Na člověka je však nutno nahlížet komplexně a o to jsem se já nepolitik a nepolitolog pokusil.
19. 03. 2011 | 21:40

Dočekal napsal(a):

Tak jsem ještě jednou nahlédl a vidím, že chybí už jen to vrtění ocáskem.
Holt servilita se projevuje různě.

Leč zpět k tématu blogu.
Na scéně je další mystifikátor. Pražští novináři, dychtící po senzaci, vážili cestu do Brna v domnění, že tam přijede pan Paroubek. Nevím, jestli očekávali další střílečku, ale musím uznat, že tohle se panu Paroubkovi povedlo dokonale.
Sice je to jen opakování stejného vtipu, ale po tom páně Kalouskovu tajném záznamu nezáznamu je to další virtuální políček všem těm pisálkům, ve skutečnosti slouhům mocných.
Musím uznat, že tady je to opravdu jen čajíček proti diskusím na ostatních serverech. Ona se totiž žádná senzace nekonala a tak to zklamání musí někudy ven.

Výsledek sjezdu ČSSD jako jejich nečlen a taky nevolič vítám. Mám totiž ještě pořád v paměti to neuvěřitelné zklamání, které mne zasáhlo v roce 1998 po podpisu oné Opoziční smlouvy. Tehdy to znamenalo jediné: My vás necháme vládnout a vy nás za to necháte dál krást.
Pan Miloš Zeman potichu odpískal akci Čisté ruce a začal pracovat na budování kultu osobnosti. Bohužel mu to nevyšlo tak, jak si představoval. Ten jeho úprk z Hradu po debaklu v prezidentské volbě (jím navržený pan Špidla jej vyměnil za post eurokomisaře v Bruselu) znamenal začátek boje proti všem domnělým nepřátelům.
Poslední pokus učinil pan Miloš Zeman v kecacím pořadu paní Jílkové. Jeho skryté a po opakování už otevřené obvinění pana Bohuslava Sobotky ze zašantročení čtyřiceti miliard korun coby výnosu z privatizace Transgasu a Českého Telecomu byl už jen trapný pokus o ovlivnění voleb předsedy ČSSD.
Tímto aktem padl pan Zeman už na úplné dno. A jak mám informace, tak nejen u mne.

Poslední poznámka mimo téma této diskuse: Trapné pokusy o moji dehonestaci budu odteď už jen přehlížet. Jediné, co si vyhrazuju, je osobní reakce v případě, že bude opět napaden někdo z mojí rodiny.
Ta reakce ale nebude směřována na autora té sprostoty. Tady budu volat k pořádku administrátora těchto diskusí.
19. 03. 2011 | 21:42

Rumcajs napsal(a):

Stále Rebel:

Já myslel, že se bavíme o schopnosti dělat dluhy.

Pokud vezmeš, že 1% HDP je 37 mld, tak na státním rozpočtu se to projeví cca 16 mld.

Jednoduchým propočtem zjistíš, že kdyby byl u kormidla Bohoušek, tak dluh bude jeho standardních - 100 mld - 160 mld dané poklesem HDP. Tedy cca 160 mld a to za předpokladu, že by ČSSD zastavila růst mandatorních výdajů, které rostly každý rok o cca 100 mld. To je rovněž iluze, takže za Bohouška by jsme byly tak 360 mld mínus.

Co se týká růstu HDP za socanů, tak nebuď směšný. Ten byl dán připojením k EU a nárustu investic ve formě montoven. V okamžiku krize to šlo všechno do kelu.
19. 03. 2011 | 21:48

Miroslav Skuček napsal(a):

Opravdu dalsi vyborny vylev p.Paroubka...

Prosim, uz opravdu neobtezujte.. Ikdyz.. Aspon se ze srdce zasmeji..

Zajimave je, ze na charakterove vlastnosti Skromacha a jinych jeho nejblizssich spolupracovniku prisel po tech letech az ted,zajimave..

Ted neco ke sjezdu.. Slysel jsem nominacni projevy obou kandidatu a myslim, ze Hasek byl ve vsech ohledech lepsi - jak projev, tak myslenky.. -- ty myslenky v uvozovkach..

Tim lepe pro nasi zem, ze byla zvolena mladsi a hezci forma p.Paroubka -- je mene nebezpecna, aspon z meho pohledu

Jen tak naokraj.. Mozna vim, proc je Sobotka bez mimiky - ma totiz rovnatka.. Asi se stydi.. Jak je videt z dnesnich novin, kde se naprosto vyjmecne usmival
19. 03. 2011 | 21:49

Rumcajs napsal(a):

Tedy cca 260 md a pak 360 mld.

Doufám, že tě to nevyvedlo příliš z míry.
19. 03. 2011 | 21:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy