Svatořečení Ronalda Reagana

06. 07. 2011 | 07:38
Přečteno 16977 krát
Kdyby záleželo na české pravici, byl by bývalý americký prezident už prohlášen za svatého. Česká pravice ale naštěstí není Vatikán, takže po Reaganovi byla jen pojmenována pražská ulice, a „svatořečení“ zůstalo na úrovni oslavných projevů na mezinárodní konferenci v Praze.

Což o to, Reagan si jistě zaslouží uznání přinejmenším za to, že svým tvrdým postojem k Sovětskému svazu, včetně odhodlání vyhrát s tehdejším Kremlem válku ve zbrojení, akceleroval pád sovětského komunismu, rozpad sovětského bloku a konec bipolárního světa. Na druhou stranu jsou trochu úsměvné pokusy obdivovatelů Reagana tvrdit, že jeho politika byla hlavním důvodem pádu komunismu.

Stejnou roli hrál ještě před příchodem Reagana polský papež, stejně jako úspěch Solidarity, vznik disidentských hnutí pod vlivem Helsinských dohod, či neschopnost sovětského komunismu hospodářsky soutěžit se Západem po nástupu postindustriálních společností v západních zemích. Ani Michal Gorbačov nespustil perestrojku a glasnosť jen kvůli tlaku Reaganových USA.

Mechanistický výklad historie ve stylu „Reagan = hlavní důvod konce sovětského komunismu“ je spíše dokladem o ideologickém výkladu dějin českou či americkou pravicí než objektivním hodnocením. Na to si budeme, jak se zdá, ještě muset počkat.

Součástí takového hodnocení možná bude také skutečnost, že to byl právě Reagan (v tandemu s Margaret Thatcherovou ve Velké Británii), kdo začal v praxi uplatňovat ideologické postuláty ekonomických neoliberálů, což vedlo k postupnému oslabení společenské solidarity, privatizaci státu a rozšíření ideologie osobního sobectví pod heslem maximalizace individuálních svobod.
Deregulace trhu, s níž začal právě Reagan, je spoluodpovědná za rozsáhlé machinace finančního kapitálu, které vedly až k ekonomické krizi v roce 2008.

Až do Reaganova nástupu k moci se Americe, a to přinejmenším od konce 2. světové války, dařilo postupně snižovat podíl nejbohatší skupiny lidí na kontrole celkového bohatství a rovnoměrněji distribuovat bohatství této nejbohatší země na světě mezi její obyvatelstvo. Reaganova ideologie osobního úspěchu, doprovázená neoliberálním útokem na údajně zbytnělý stát, vedla mimo jiné zcela logicky k nárůstu kriminality působené lidmi, kteří už neměli ekonomicky a společensky co ztratit, takže bylo nutné posilovat represivní složky.

USA dnes mají největší počet vězňů na hlavu na světě. Zatímco ještě v roce 1972 měly USA pouhých 174 tisíc vězňů, v roce 2010 to bylo bezmála milión a půl.

Během Reaganovy vlády také došlo k několika skandálům, které sice souvisely se zdánlivě bohulibými snahami šířit demokracii, ale obcházely pravidla demokratické hry v USA. Jako příklady mohou posloužit skandál známý jako Irán-Contras nebo podpora pro nikaragujského diktátora Manuela Noriegu.

Jakkoliv se dnes někteří zanícení tvůrci Reaganova údajně mimořádného historického odkazu snaží tohoto amerického prezidenta vykreslovat jako muže idejí a politického stratéga, pravdou je, že Reagan nebyl žádný génius. Jeho nejsilnější politickou devizou byla neobyčejná komunikační dovednost a charisma, jakož i schopnost vybrat si kvalitní spolupracovníky.

Jeho historický odkaz těží z toho, že působil v období na konci studené vláky, v němž se dobře uplatnilo jeho černobílé, poměrně jednoduché vidění světa.

Reagan byl bezpochyby významný politik své doby. Jeho dědictví je ovšem uměle nafouknuté tím, že sovětský blok se sesypal krátce po konci jeho prezidentství. Kdyby k tomu došlo o pár let později, což se klidně mohlo stát, bylo by jeho místo v historii poněkud jiné.

Historii ale píší vítězové, a tou byly v daném okamžiku nejenom reaganovsko-bushovské USA, ale na mnoho let také, a možná ještě více, neoliberální doktrína a s ní spojená interpretace světa.

Tahle éra se, jak se zdá ovšem chýlí ke konci. Nejenom proto, že upadá význam USA, ale i proto, že stále více lidí si uvědomuje, že vypjatý ekonomický liberalismus, který politicky posvětili Reagan a Thatcherová, se v podobě globálního kapitalismu stává nebezpečím nejen pro ekonomickou stabilitu ale i pro samotnou liberální demokracii.

Deník Rererendum, 5.7.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

V matematice existuje výraz "nutná, ale ne postačující podmínka". President Reagan byl něco takového. Bez něj to nešlo, ale sám by to asi nezvládl. Papež Karol Vojtyla mu byl silným pomocníkem.
Když si tak vzpomenu na ty pitomé kecy levičáků o "kovboji v Bílém Domě" jak se ti (cenzurováno) trapnili !
Necítíte v blogu autora takovou nakyslost ? Není divu u levičáka !
Stále to stejné dilema. Jak vyjádřit opovržení k levičákům a nebýt levičákem cenzorem smazán.
06. 07. 2011 | 07:58

kukačka napsal(a):

Máte to vy, pravičáci, těžké, pořád se musíte bránit, pořád vám někdo ubližuje a nikdo vás nemá rád. Jste nějací ublížení, nesebevědomí, uplakaní! Vzchopte se, chlapi, jste přece pravičáci, vy se s tím poperete, vy se nad tu nepřízeň davu povznesete!
06. 07. 2011 | 08:03

Mastodont napsal(a):

Kdo tvrdí, že Reagan byl génius? Stačí dodržovat úplně jednoduchá pravidla, na která levičáci strašně neradi slyší. Například že dluhy se musí platit, že zlo není relativní apod.
06. 07. 2011 | 08:08

Drzá zrzka napsal(a):

V den kdy si připomínáne upálení Jana Husa považuji článek za nechutnou provokaci.
06. 07. 2011 | 08:09

Béda napsal(a):

Reaganova politika rozhodně přispěla ke zvýšení vojenských výdajů SSSR a k prohloubení jeho vnitřních ekonomických potíží. O tom žádná. Interpretace dějin podle šablony Reagan = hlavní, resp. jediná příčina kolapsu a rozpadu SSSR je ovšem nesmysl. Bez Gorbačova by SSSR ve své stávající podobě přežíval ještě léta neřkuli celé desítky let. Nepřímým potvrzením tohoto tvrzení je přežívání takového ekonomického a politického jaderného nýmanda jakým je hladovějící KLDR. Odstrašující jaderný potenciál SSSR by zajistil přežívání SSSR do doby politických změn.

Zpátky k Reaganovi. Jeho politika byla počátkem úpadku morálky (viz podpora vraždění v latinské Americe) a počátkem akcelerace pádu amerického impéria. S určitou nadsázkou by se dalo říct, že tvrdý antisociální a nátlakový válečnický styl, založený na bezprecedentní podpoře zbrojařství, globálního kapitálu a zadlužování státu znamenal cestu perspektivního úpadku USA.
06. 07. 2011 | 08:13

Béda napsal(a):

Dovětek: R.Reagan byl ve své podstatě hrobařem USA. Jeho "svatořečení" = paradoxně velebením svého vlastního hrobaře.
06. 07. 2011 | 08:17

olga napsal(a):

"Historii ale píší vítězové"
Jediná věta, která mě oslovuje.
06. 07. 2011 | 08:28

karel napsal(a):

Toto je veta potesi dusi vsech nas zavistivych ultralevicaku: "dařilo postupně snižovat podíl nejbohatší skupiny lidí na kontrole celkového bohatství a rovnoměrněji distribuovat bohatství této nejbohatší země na světě mezi její obyvatelstvo. Reaganova ideologie osobního úspěchu, doprovázená neoliberálním útokem na údajně zbytnělý stát, vedla mimo jiné zcela logicky k nárůstu kriminality působené lidmi, kteří už neměli ekonomicky a společensky co ztratit, takže bylo nutné posilovat represivní složky"

Vy jste fakt karikatura politologa pane Pehe.
06. 07. 2011 | 08:28

Baba napsal(a):

Lapidárně, silného soupeře stačí přezbrojit. Snížení daní motivuje. Že by stereotyp?
06. 07. 2011 | 08:30

kelt napsal(a):

Drzá zrzka-pokud by církev svatá blahoslavila Jana Husa/což se bohužel do konce našeho života nestane/tak by Vaše námitka mohla mít do určité míry své opodstatnění.
I když historické srovnání těchto dvou osobností se míjí o více jak 500 let,pochybuji,že by názory J.H.se mohly protnout s názory R.R.,pokud historici popisují skutečnost.
06. 07. 2011 | 08:31

držka napsal(a):

Byl to obyčajnej herec a naši lidi se jdou z neho pokadit. A to jen proto, že je Amerikán. Úbohost národa.
06. 07. 2011 | 08:33

Ládik!!! napsal(a):

Rozhodně měl Reagan větší vliv na pád komunismu, než Kocap na odchod ruských okupačních vojsk.
06. 07. 2011 | 08:33

Vysmátý levičák napsal(a):

Souhlasím s vámi strašně nerad, pane Pehe von Bilderberg, ale souhlasit musím. Ronnie nijak nevyčníval z řady jiných amerických loutkových prezidentů a jeho věhlas odpovídá době úřadování. Svět měl velké štěstí jménem Michail Gorbačov, který zřejmě pochopil neudržitelnost SSSR v tehdejších mantinelech. Reagan zajisté nebyl horší oproti jiným americkým "prezidentům"; prostě mašíroval podle toho, jak mu z Jeruzaléma na chatzutzeru troubili. Ale to vy přece musíte vědět nejlépe...
06. 07. 2011 | 08:34

Naštvaný napsal(a):

"Svatořečení Ronalda Reagana" Takhle může mluvit jen individuum, které před bolševizmem zbaběle uteklo do "zahnívajícího" kapitalismu, tam z té kapitalistické "mizerie" materiálně i intelektuálně tylo, a dnes tu neustále sází nestoudně sprosté rozumy. V jednom má pravdu: abychom po tom všem, co jsem si tu za komunismu prožili, dosáhli, čeho jsme dodnes dosáhli, museli jsme tu i tentkrát tvrdě, tvrdě makat, a hlavně se s tou totalitou vyrovnávat -o tom Pehe nemá ani ponětí-; ve strachu, v nedostatku a za cenu četných obětí. A právě komunistický strach z Reagana nám mimo jiné i dodával vědomí smyslu toho všeho. Pehe mi připomíná ty meziválečné komunisty, kteří tu tehdy živili myšlenky anarchismu a revoluce, aby se později, když způsobili, co ve 48. způsobili, omlouvali, že byli pomýlení.
06. 07. 2011 | 08:45

Yosif K napsal(a):

Mili pomateni levicaci - co je na Reaganovi asocialniho? Je to byvaly odborar, ktery pochopil, ze odbry jsou zkazou ekonomie a tim potazmo (v historicky kratkem casovem odstupu) i zkazopu pracujicich.

Odbory jsou v prvni rade zkazou NEPRACUJICICH, tedy nezamestnanych hledajicich praci. Neustalym tlakem na zvysovani minimalni mzdy zpusobuji to, ze manuelni manipulace s vyrobky je nahrazovana manipulatory, roboty atd.

Coz o to, je to pokrok, ale pokud je to pokrok spojeny s 20% nezamestnanosti, je to pokrok predcasny, podlamujici ekonomii zeme, misto aby ekonomii pomahal......

Nejvetsi nezamestnanost je ve statech se silnymi agresivnimi az bolsevickymi odbory - Spanelsko, Francie, Italie, Recko. Nejvetsim projevem OPRAVDU SOCIALNIHO CITENI je nakopat odborarum do zadnic. Tak jak to Reagan ucinil odborarske bandicce mezi leteckymi dispecery.

Reagan se svym protiodborartskym postojem je nejvetsim pritelem delniku, jakeho kdy Amerika mela.
06. 07. 2011 | 08:46

Yosif K napsal(a):

Mily pane PEHE - nerozumim mozna tomu, co ucite na universite a radite presidentum - ale z ekonomickeho hlediska jste ZAOSTALY KROVAK.

Sezente si prosim knizku Freedom to Choose od Miltona Friedmana, POZORNE SI JI PRECTETE a pak teprve vynasejte soudy o tom, kdo je asocial, kdo skodi delnicke tride atd.

Nejvetsim skudcem delnicke tridy jsou odbory a socanske vlady.
06. 07. 2011 | 08:51

veverka napsal(a):

Reagan byla jenom nastrčená herecká loutka korporací,tak jako všichni US prezidenti.Kdyby si tam zbrojařsko těžebně bankéřská lobby nastrčila kohokoliv jiného,dopadlo by to naprosto stejně.Šíleným zbrojením kvůli kterému se USA tak zadlužili,že už můžou přežívat jen tím,že si tisknou další a další peníze a kvůli kterému musí stále někde válčit aby měly pro své zbraně odbyt a nezkolabovala jim ekonomika.Báchorka o tom,že USA uzbrojily CCCP je samozřejmě nesmysl a taková pravičácká bajka pro malé děti.Kdyby to šlo takto snadno,už dávno by korporace uzbrojily třeba i mnohem menší a tedy snadněji uzbrojitelnější Kubu,KLDR,Venezuelu....atd.Ale jednoduché pravičácké černobílé mozky potřebují jednoduchá hesla.
06. 07. 2011 | 08:53

petr napsal(a):

Nic nového ve Vašem stylu, musíte se vyvíjet
06. 07. 2011 | 08:59

veverka napsal(a):

yosif k

"Nejvetsim skudcem delnicke tridy jsou odbory a socanske vlady."

Není nad to se po ránu dobře zasmát,napiš prosím ještě něco.

Ten Friedman to je ten "ekonomický" vzor současného hradního kleptomana,klimatologa,architekta a zloděje per?Jeho primitivní až šimpanzí názory se dají vyjádřit jednou holou větou.Posvátný trh vyřeší vše a cokoliv omezuje posvátný trh je zlo.Je to taková současná náboženská víra některých jednodušších jedinců.Naštěstí už ve světě nezadržitelně odeznívá.
06. 07. 2011 | 09:01

Vysmátý levičák napsal(a):

Yosífku, proč lžeš? Proč zase lžeš? Ve Francii je nezaměstnanost 9,2%. Švédsko 8%, Dánsko 7,5%. V pravičácké Británii je to 7,9% a v USraeli 9%. Věru dramatické rozdíly. Nemluvě o tom, že v USraeli se mezi nezaměstnané nepočítají lidé, kteří pracují například jen pár týdnů v roce. Řecko, Itálie a Španělsko nemá co dělat s vládou, nýbrž mentalitou lidí, kteří raději fiestu a siestu. Chápeš to, oslíku?
06. 07. 2011 | 09:02

Martin napsal(a):

Pehe lže jako když tiskne a ani trochu se nestydí. Srovnávat mimořádné zásluhy Reagana a vůbec celého USA (není to zásluha jednoho člověka, ale tisíce dalších lidí ve vládě a vůbec státu jako celek) na pádu komunismu s nějakým Papežem nebo Solidaritou, je mimořádně trapné. Papež si leda tak přihřál polívčičku svým pindáním tak jak to církev dělá 2000 let, faktický vliv byl nulový poněvadž neměl žádné divize a žádné jaderné zbraně. Solidarita byl sice hezký piknik, ale pochopitelně dobře sledovaný a kontrolovaný komunisty, kteří si ho nakonec ochočili na převrat, tak jako si komunisté v ČSSR ochočili studentskou revoluci. V PLR i ČSSR proběhl převrat v režii komunistů, to jen tak mimochodem.
06. 07. 2011 | 09:04

Yosif K napsal(a):

Mily pane Pehe - jste mimoradny trumbera. Ostatne jako vetsina levice v ekonomickych otzkach. Cituji usmevny citat:
"Nejenom proto, že upadá význam USA, ale i proto, že stále více lidí si uvědomuje, že vypjatý ekonomický liberalismus, který politicky posvětili Reagan a Thatcherová, se v podobě globálního kapitalismu stává nebezpečím nejen pro ekonomickou stabilitu ale i pro samotnou liberální demokracii."
Komentuji:
1)vyznam USA relativne upada proto, ze ekonomicky roste Cina a Indie - protoze adaptovali Kapitalsimus. Prejete si aby se Cina i Indie i nadale potacely v otresne bide jako pred 30-40 lety?
2)Neni vam znamo, ze pred prichodem Reagana a Thatecherove byla v obou zemich STAGFLACE - to jest soucasny rust inflace a nezamestnanosti? A ze stagflace byla dusledkem bezbreheho utraceni statu na odborarskymi teroristy vybojovane vydobytky, na jejichz financovani nemela spolecnost prostredky? Ze pred Tahtechrovou byla Britanie "nemocnym muzem Evropy" hlavne proto, ze ve fabrikach vladli zdivoceli rozezrani odborari? Ze po zlomeni moci bolsevich odboru v Britanii tato zazila 20 let ekonomickeho rozvoje?
Ze pred Reagenem byla v USA nezamestnanost jako ted za Obamy a zaroven 18% inflace? TOHLE povazujete za zdrave projevy "socialni solidarity"?
Nevite ze jednim z hlavnich duvodu narustajici kriminality afroamericke populace bylo stale intensivnejsi rozhazovani stedrych socialnich davek, ktere DEMOTIVUJI chut hledat si praci???????? Necvite ze i afro-americky herec Bill Cosby povazuje prilis stedre socialni davky a prilis silnou positivni diskriminaci za hlavni pricinu moralniho rozkladu afroamericke populace?
Pane Pehe, jste ideologicky zaslepenec a omezenec - jak to ze jste zil v USA, aniz byste si precetl neco od Miltona Friedmana?
06. 07. 2011 | 09:06

stále rebel napsal(a):

Čím mají jedinci méně inteligence, tím více touží po různých symbolech a mýtech a je lepší, když budou pravičáci oslavovat Reagana než Hitlera. Reagan je neškodný a pobaví, snad jen ty dluhy mohl zanechat menší.
06. 07. 2011 | 09:10

Béda napsal(a):

Něco málo o Ronniem z Wiki:

"...Předtím, než vstoupil do politiky, pracoval jako herec a byl také předsedou hereckých odborů.

Jeho prezidentství je často vnímáno jako počátek politické dominance Republikánské strany a amerického konzervatismu ve Spojených státech.

Pro jeho prezidentství je charakteristická nová ekonomická politika, přezdívaná Reaganomika, a konfrontační zahraniční politika vůči Sovětskému svazu a komunistickému hnutí po celém světě.
Byl prvním republikánem, který od roku 1888 dokázal porazit úřadujícího demokratického prezidenta a prvním kandidátem, který dokázal od roku 1932 porazit úřadujícího prezidenta bez ohledu na stranické příslušnosti...
Reagan byl původně demokrat, stoupenec Franklina D. Roosevelta a programu New Deal a celoživotní obdivovatel Rooseveltových vůdcovských schopností. Ještě na konci 40. let byl viditelným stoupencem Harryho S. Trumana...

Jeho první velkou politickou rolí bylo vedení Screen Actors Guild, odborů reprezentujících hollywoodské herce, ale které byly podle jeho vyjádření infiltrovány komunisty. V této pozici svědčil před Komisí pro neamerické aktivity o údajném vlivu komunistů na filmový průmysl. V roce 1947 se on a jeho žena tajně sešli s agenty FBI, kterým udávali tzv. "podezřelé živly"...

Později již zarytý antikomunista Reagan podporoval kandidatury Dwighta Eisenhowera (1952, 1956) a Richarda Nixona (1960), ale zůstával registrovaným členem demokratické strany...

Reagan odhalil svou ideologickou motivaci, když prohlásil: "Otcové zakladatelé věděli, že vláda nemůže kontrolovat ekonomiku bez kontroly lidí. A věděli, že když se pro to vláda rozhodne, musí pro dosažení svého cíle použít sílu a donucení. Došli jsme k okamžiku rozhodnutí..."[6]

Reagan se do prezidentské kampaně zapojil v roce 1968, jako člen hnutí „Zastavte Nixona“, které vedl tehdejší newyorský guvernér Nelson Rockefeller...Reaganomika a ekonomická situaceKdyž se Reagan ujal úřadu, byla inflace 11,83% a nezaměstnanost 7,1%. Reagan zavedl politiky zaměřené na nabídkovou stranu ekonomiky a chtěl stimulovat ekonomiku velkými daňovými škrty.[15][16] Zaměřil se na snahu omezit růst výdajů, snížit míru regulace a zavést měnovou politiku, která by měla snížit inflaci.[17] Snahou o snížení výdajů státního rozpočtu, ale také posílením výdajů na obranu a zároveň i snižováním daní se Reaganův přístup diametrálně lišil od přístupu jeho předchůdců. Ekonomická politika, přezdívaná "Reaganomika" se stala předmětem debat, přičemž její stoupenci poukazovali na to zlepšení klíčových ekonomických ukazatelů, kritici naopak poukazovali na rostoucí schodek státního rozpočtu. Reaganova politika "mír silou" vyústila v rekordní investice do obrany v období míru, když se v letech 1981 až 1985 výdaje na obranu zvýšily o 40%.[18]
06. 07. 2011 | 09:12

Drzá zrzka napsal(a):

kelt

Nesrovnávám myšlenky a postoje obou pánů. Jen mne fascinuje, jakou válku slov rozpoutalo jedno přejmenování ulice. Svatořečení bych ponechala církvi, i když ani v ní nepanuje jednota nad tím, koho vlastně.(viz zrovna mistr Jan)
06. 07. 2011 | 09:12

Béda napsal(a):

Během Reaganova prezidentství došlo ke značnému snížení daní z příjmu, například v nejvyšší příjmové skupině došlo k poklesu ze 70% na 28% během sedmi let[19], avšak celková suma vybraných peněz na daních z příjmů se zvýšila.[20] HDP se po propadu v roce 1982 zotavil a rostl za rok průměrně o 3,4%[21], což je však méně než poválečný průměr 3,6%.[22] Nezaměstnanost dosáhla vrcholu v roce 1982 hodnotou 9,2% a poté po celou dobu Reaganova prezidentství klesala[16], přičemž počet zaměstnaných se zvýšil o 16 milionů a také inflace výrazně poklesla.[23]

Reagan jmenoval Paula Volckera šéfem Fedu a v roce 1987 jej ve funkci nahradil Alan Greenspan. Někteří ekonomové, například Milton Friedman a Robert A. Mundell tvrdili, že Reaganova daňová politika posílila americkou ekonomiku a přispěla k ekonomickému boomu 90. let.[24] Jiní ekonomové, například Robert Solow, naopak tvrdí, že rozpočtové schodky byly hlavním důvodem, proč Reaganův nástupce George H. W. Bush nedodržel své volební sliby a zvýšil daně.[24]

Obecná charakteristika[editovat] "Velký komunikátor"
Ronald Reagan a Michail GorbačovDíky své schopnosti vyjádřit své nápady a emoce svým osobitým stylem a to i při oficiálních příležitostech získal přezdívku „Velký komunikátor".

Najal si autory projevů, kteří uměli zachytit jeho lidový šarm...
KritikaČastým předmětem kritiky byl fakt, že díky svému šarmu a rétorickému umění mohl říci takřka cokoliv a získat pro to podporu a vyhýbat se skandálům, čímž si vysloužil přezdívku „Teflonový prezident“. V zahraniční politice si vysloužil kritiku především v souvislosti s aférou Írán-Contras, tedy prodejem zbraní Íránu a financováním Nikaragujských contras. Mezinárodní soudní dvůr uznal Spojené státy vinnými z podpory terorismu v Nikaraguji (případ Nikaragua vs. Spojené státy).

Díky své zahraniční politice byl Reagan často vykreslován jako válečný štváč. Ačkoliv jej britská premiérka Margaret Thatcher silně podporovala, byl ve Spojeném království často terčem kritiky. Levice jej odsuzovala za tvrdý postoj ke Castrovu režimu na Kubě a za ignorování lidských práv ve Střední a Jižní Americe a v Jihoafrické republice. Ačkoliv Reagan odmítal apartheid v JAR, byl proti ekonomickým sankcím.

Reaganovy snahy omezit sociální podpory a daně z příjmu byly mnohými kritizovány, protože podle nich prospívaly jen bohatým Američanům. Aby Spojené státy pokryly dluh, který za Reaganova prezidentství začal narůstat, začaly si ve velkém půjčovat peníze v zahraničí. Státní dluh narostl z 26 % HDP v roce 1980 na 41 % v roce 1989, tedy na nejvyšší míru od roku 1963. Do roku 1988 narostl dluh celkem na 2,6 bilionu USD. Spojené státy se staly z největšího věřitele největším dlužníkem.[76]

Deregulace bankovnictví, která začala již předtím, než se ujal úřadu, dala bankám volnější ruce v investování peněz svých klientů. Mnoho z nich se pustilo do značně rizikových investic. Nakonec se Federal Home Loan Bank Board, federální úřad, který tento obor reguloval, pokusil tento trend zarazit, ale narážel na značné problémy. Ve výsledku stála tato krize vládu 150 miliard USD
06. 07. 2011 | 09:12

Yosif K napsal(a):

Pane vysmaty levicaku - nespolehlivejsim receptem proti zneuzivani podpor v zemich siesty a dolce far-niente je SNIZENI PODPOR V NEZAMESTNANOSTI.

1) Na rozdil od Skandinavie, obyvatelum slunneho stredomori nejake skandinavske rekvalifikacni kursy toho moc nerikaji.
2)nezamestnanost v USA, ve Spanelsku atd? Ve Spanelsku polehava na podporach 20% obyvatelstva, pracuji tam vsak miliony Marocanu, Rumunu apod. V USA "trpi nezamestnanosti" 8% obyvatelstva, v zemi vsak pracuje pres 12 milionu latinskoakerickych ilegalu......
3) tragicky vysoka nezae,mstnanost mladych v Italii, Francii, Spanelsku (az 40%) je zpusobena tim, ze v techto zemich nelze nikoho vyhodit bez opravdy tucneho odstupneho. To samozrejme ohromne odrazuje podnikatele od zamestnavani lidi, kteri nemaji zadnou pracovni zkusenost - nikdo nevi, zda se pro nejakou praci hodi ale vyhodit je nebo je preradit na jinou coinost je diky destruktivnimu pracovnimu zakonodarstvi VELMI VELMI DRAHE.

Vetsi socilani solidarita jakz takz fungujici mezi poctivymi proscvitymi Skandinavci JE TOTALNE DESTRUKTIVNI v zemich siesty a dolce farniente na jihu.... ne vse se hodi vsude.......
06. 07. 2011 | 09:20

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí, povídání bylo zase již přehršel a teď OBČANÉ ČR prostě vezmou svoji MOC A VLÁDU do svých rukou, ať si říká kdochce cochce. Prostě Nás již přestala bavit ta COCHCÁRNA, kterou elity nazívají demokracií a tržním hospodářstvím, víte? Proto OBČANSKÉ INICIATIVY připravily pro naše elitáře a jejich kamarády PŘEKVAPENÍ. Kdo nevěří ať tam běží, je to na www.vymenilijsmepolitiky.cz a také to najdete na www.hzpd.com, www.proalt.cz, www.obcane.cz, www.neo2011.cz, www.cmkos.cz a dalších, víte? A 12.7. se blíží a nikde není napsáno, že se to nemůže zvrtnout v GENERÁLNÍ STÁVKU. Doopravdy to jen zaleží na Nás OBČANÉ ČR. Tak co Vy na to chcete NATO a zkorumpovanou ARMÁDU, MINISTERSTVA, STÁTNÍ SPRÁVU atd. Jest-li s tím nesouhlasíte, tak Nám nic nebrání to hezky česky ZMĚNIT. Na výročí mistra Jana Husa, se k tomu již nedá co říci. Teď je to jen na Nás, oni to za Nás sami neudělají, to je Vám všem snad jasné, né? Tak podumejme a konejme jak se patří. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
06. 07. 2011 | 09:24

Vysmátý levičák napsal(a):

V době, kdy už byl Ronnie postižen Alzheimerem, jednou fyzicky napadl jistého velvyslance. Považoval ho totiž za jednoho ze svých bratranců, který mu kdysi ukradl kolo. Reaganovic rodinka byli zřejmě pěkní vejlupci.

Čistě k tématu: jsem velkým odpůrcem pojmenovávání ulic po osobnostech a to osobnostech veškerých, včetně vědců, sportovců a umělců a dalších. Jde o to, že se kdykoliv najde ochotný hňup, který označí například Pavlova za komunistu jen proto, že šlo o Rusa. Zatímco například Macešková ulice na Zahradním městě nebo sídliště Kamenný Vrch jsou naprosto neprůstřelné. Ledaže by v tom nějaká 3,14ča typu sionistky Tydlitátové viděla vzdálenou nacistickou symboliku. Bydlet v ulici Protěžová, číslo popisné 18, tedy raději ne.
06. 07. 2011 | 09:28

zk napsal(a):

Reagan měl jednu velkou výhodu - právě proto, že jeho prostoduché vidění světa imponovalo běžným Američanům, mohl si dovolit daleko větší spolupráci se Sověty, než jakou by si mohl dovolit demokratický prezident. Protože jeho jako zastánce tvrdé linie nemohl nikdo obviňovat ze slabosti a nedostatku patriotismu. I když, pravda, neocons ho z toho tehdy obviňovali. Jejich politický vliv byl ale mnohem menší než o takových patnáct let později.
Reagan byl poměrně oblíbený prezident, ale měl štěstí, že vrchol jeho popuarity přišel v roce 1984, tj. v době, kdy bojoval o svůj druhý termín s Walterem Mondalem.
Mýtus Reagana-superprezidenta vytvořili republikáni až během devadesátých let.

Mastodont 08:08:
Dluhy se musí platit? Podívejte se na tohle:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:USDebt.png

Zlo že není relativní? Máte představu, jaké kreatury podporovala Reaganova administrativa dejme tomu v Latinské Americe?
06. 07. 2011 | 09:32

Yosif K napsal(a):

Pane Veverko - napred si Friedmana prectete, pak mluvte. Hradniho pana prevysuje Milton Friedmann o nekolik lidskych a inteligencnich trid.

Prectete se Friedmanna a poradne se zamyslete.....

O mire zasahu statu do ekonomie je mozne diskutovat - vysledkem socanskeho zdanovani je vsak ve vetsine statu (snad krome skandivaie) to ze se ztraci chut pracovat, lide plytvaji energii na vymysleni danovych uniku a nakonec jako ve Spanelsku 20% obyvatelstva spokojene hnipa na podporach.

Podivejte se na minule volby v Portugalsku - lide pochopili ze stat MUSI zacit setrit. Pockejte si na volby ve Spanelsku - budete se divit. Podivejte se na Recko - i socanska vlada osekava odborarske vydobytky. Podivejte se na Island - i za nove socanske vlady klesla zivotni uroven proletariatu o cca 50%. Atd atd.

Podivejte se na priciny rozvoje Ciny a Indie - zcela jednoznacne za tim stoji kapitalisticky pragmatismus (Teng:" je mi jedno zda kocka je kapitalisticka, hlavne kdyz dobre chyta mysi.....")
06. 07. 2011 | 09:32

Yosif K napsal(a):

"UDAJNE ZBYTNELY STAT"???? Pane Pehe - stat kde pracuji miliony ilegalu ve fabrikach a na polich a 20% obyvatelstva statsne polehava na podporach neni "UDAJNE ZBYTNELY".

Takovy stat ma opravdu excesivne ZBYTNELE SOCIALNI VYDOBYTKY. Nemyslite? Racite li tedy vubec myslet ekonomicky - za ramec svych socialne demagogickych sablon?
06. 07. 2011 | 09:35

kelt napsal(a):

Drzá zrzka
možná,že jsem Váš původní příspěvek dost dobře nepochopil.
To,že byla po R.R.pojmenována ulice je vyjádření ocenění jeho podílu na konci bývalého SSSR.S tím se zcela ztotožňuji-toto stanovisko jsem zaujímal i po nástupu M.G.
Že měla R.R.hosp.politika později negativní dopad na stav veřejných financí a st.dluhu USA je neoddiskutovatelný fakt.
Pokud někteří poněkud jednodušší jedinci při spatření jména Pehe
vidí rudě a zmohou se jenom na výkřiky do tmy a ne na vyvrácení jeho myšlenek,je jejich problém.
Také ne vždy,co napíše,s tím souhlasím.
Hezký den.
06. 07. 2011 | 09:36

Vysmátý levičák napsal(a):

Od Friedmanna jsem četl knihu Kapitalismus a svoboda. Milton je klasický salonní plkač. Sionista Ota Ulč alespoň přiznává své pokrytectví: horuje pro liberální kapitalismus, nicméně sám je ho ušetřen, neboť dosáhl tzv. tenure (obdoba naší definitivy). Friedmann je takový malý Kiyosaki: také se živí(l) hlavně prodejem svého braku. Skutečnému businessu se pečlivě vyhýbal.
06. 07. 2011 | 09:38

Béda napsal(a):

Když už jsme u toho glorifikování. Jsem zvědav jestli někdy bude nějaká uloce na praze 6 pojmenovaná podle Gorbačova.
06. 07. 2011 | 09:41

Anuszka napsal(a):

Dobrý den.

Tohle že je výsledek politologické praxe pana Peheho? Tohle je ten objektivní pohled podepřený znalostmi a zkušenostmi?

Tenhle blog by klidně mohl podepsat nick Béda a uvěřila bych tomu bez mrknutí oka. I když Béda alespoň uvede nevyčerpatelný zdroj svých znalostí Wikinu... kde přesně se píše, že „Reagan = hlavní důvod konce sovětského komunismu“ a že si to myslí celá americká a česká pravice, by pan Pehe mohl uvést - zatím jsem na to nikde nenarazila /je ale pravda, že informace o Reaganovi nijak nevyhledávám/ a ani mezi mými známými "pravičáky" jsem tento názor nezaznamenala...

Je snad něco jiného, pokud se z něčeho v historii udělá symbol - tzn., že ačkoli je jasné, že běh událostí vždy souvisí s více skutečnostmi, člověk má tendenci zjednodušovat a vytvářet si symboly - děje se tak neustále po celou dobu dějin - a tak máme Lenina, Hitlera, Stalina...pokud je tedy pro pravici Reagan určitým symbolem a jeho vláda vykazovala určité prvky, které jí imponují- určitě tuší, že to není výsledek práce jediného člověka - nelze zde mluvit a zjednodušeném výkladu dějin, ale o procesu vytváření symbolu - to by snad ale politolog mohl znát...

Žádný člověk není jen plus nebo mínus /Jan Hus by se asi divil, jak jsme si ho přetvořili:-)/ - vytváření symbolů a rituálů je ale základem lidské existence - používáme je v době, kdy se ocitáme v chaosu a kdy si potřebujeme upřesnit směr...a ano svatořečení je jedna z cest:-)

Ale podle přívrženců pana Peheho to vypadá, že to, co napíše, je svatá pravda...
06. 07. 2011 | 09:54

Béda napsal(a):

Anuszka,

podle kterých přívrženců p. Peheho, p. Anuszko? Kupř. nick Béda s p. Pehem kolikrát nesouhlasí především pokud jde o Peheho jednostrannost (všimla jste si, že i když často kritizuje Klause a VV a zdá se, že je fandou ČSSD, nikdy nekritizuje svého TOP bilderbergského kolegu Schwarzenberga, ani Kalouska? Jak je to vůbec možné, když tvůrcem neoliberální politiky ČR je právě tato strana provařenců?), resp. zahraniční politiku (př. radar o kterém velice rychle p. Pehe přestal psát)
06. 07. 2011 | 10:01

Marcus Agrippa napsal(a):

Tak M.Kocáb se taky považuje za hlavního strůjce odsunu sovětských vojsk. Každopádně je českým specifikem hnát vše ad absurdum. Před rokem 1989 bylo cool vše ruské a komunistické a dnes je to přesně naopak. Nejspíš jsou to pořád ti stejní lidé a jejich potomci. Vzhledem k tomu, že sami nemají co nabídnout, tak mají potřebu vytvářet jiné"vzory". Jejich kariéra na tom víceméně stojí a padá.
06. 07. 2011 | 10:02

Doug Badman napsal(a):

Milý Pehe,
tak tohle se moc nepovedlo. Znáte to o tom ševci a jeho kopytě?
Raději dál nadávejte Klausovi a nepouštějte se do žádných větších akcí.
06. 07. 2011 | 10:03

Drzá zrzka napsal(a):

kelt

Někdo vidí rudě při spatření jména Pehe, někdo vidí rudě stále. Ani u jednoho si nepovažuji tvrdit, že je jednodušší, protože tak jednoduché to zas není.

Pěkný den.
06. 07. 2011 | 10:03

berzo napsal(a):

Nevím proč Yozif K.se soustavně pokouší voperovat všem nádor na mozek,že Čína je kapitalismus.Čína je socialismus s tržními rozvinutými vztahy.Je to nejrozumnější cesta,jakou který národ dnes zvolil.Daleko nejrozumnější.Ovšem bude doznívat mnohatisícileté císařství,které končilo 1945.
Reagan vytěžil hlavně ne ze své dosti druhořadé a málo myslitelsky originální osobnosti,jako spíše mu vše spadlo do klína,jako přišel slepý k houslím:SSSR udělal náhle za M.Gorbačova netradiční věc,obrat,který od nich nikdo nepočekával.Milton Friedman je naopak Yozifem K.ceněn po zásluze.Je to originální člověk.M.Friedman poněkud hodně vepředu šel před věcmi a Gorbačov,právník -nemaje solidní základy v ekonomii Fiedmana ještě o mnoho desítek let předehnal v položertovné frivolní konverzaci s nic nechápajícím kovbojem R.Reaganem.Tím se M.Gorbačov stal adeptem pro presidentské křeslo v Rusku v 22.století.Ale pragmatici okolo něj v Rusku pochopili adobovost Gorbačeva,ale už nechtěli represívně nebo nebyli schopni obrátit vývoj zpět.Po násilných krocích výbušného Jelcina,přišli ke slovu Petrohradští magistrátní úředníci-dvojice Putin-Medvěděv,Putin navíc se zkušenostmi z KGB.Nedokázali více než udržet Rusko před dalšími zvraty v rámci svého druhu ruského kapitalismu.
Ovšemže jim nahrávaly tradiční ruské nálady,že "jsme měli kapitalismus příliš krátce před VŘSR pouze,tři čtvrtě roku za Kerenského".Nebyla to celkem pravda,oni měli kapitalismem prolezlý i carismus i socialismus.Spíše neměli tak dlouho,poze za cara ji měli-parlamentní demokracii mnoha stran.Tedy chyběla jim politická stránka kapitalismu více než ekonomická.
Ze známých ruských osobností bychom mohli sestavit i určité paralely k post-Brežněv-Andropovským ruským státníkům:
Gorbačev a Jelcin-bratři Strugačtí (spisovatelé v oboru science fiction,vizionáři budoucnosti),
Putin s Medvěděvem -Plechanovci z dob VŘSR.
06. 07. 2011 | 10:05

Anuszka napsal(a):

Béda: ok, opravuji: podle některých přívrženců...
06. 07. 2011 | 10:07

hoven napsal(a):

soudruh pehe akorát vyměnil světové židovstvo za neoliberální ideologii. jinak retorika, fanatismus, hloupost a demagogie je srovnatelná s německými nacisty. tento duševně nemocný člověk plive svou nenávistnou dávku hloupostí, které urážení inteligenci prvoka, jako kdysi hitler.
06. 07. 2011 | 10:08

RA napsal(a):

ano, pro levičáky je osobní SVOBODA sprosté slovo, to není překvapivé, to s tím počtem vězňů, co z toho vyvozovat ? Jedině to, že v USA separují nebezpečné zločince od lidí, u nás, v rozvinutém socialismu EU je necháme běhat mezi lidmi.
06. 07. 2011 | 10:11

tata napsal(a):

Mastodont napsal(a):
Kdo tvrdí, že Reagan byl génius? Stačí dodržovat úplně jednoduchá pravidla, na která levičáci strašně neradi slyší. Například že dluhy se musí platit, že zlo není relativní apod.
ZAJIMAVE,ŽE PRAVĚ REGAN TY DLUHY ROZJEL.NEBO TADY ŠETŘIT SE MUSÍ PO PRAVIČACKY ....................http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803/
NO dluhy se platí a šetřit se musí ale v pravičackem podaní je to jen kde se stala chyba,a nic to nemění že levicovy maj těch šibalu taky dost o tom žadna ,jenže ted jsou u vlady tito a tak by se měly řešit bohuže člověk ktery minimalně svou nečiností/neschopností rozchoduje o dalších miliardach no zajimavy postoj jak naopak pravice šetří že?
06. 07. 2011 | 10:16

veverka napsal(a):

yosip k

Člověče ty jsi úplně mimo.

"Podivejte se na priciny rozvoje Ciny a Indie - zcela jednoznacne za tim stoji kapitalisticky pragmatismus"

Pár informací o Číně protože o ní zjevně nic nevíš.Od roku 1949 tam nepřetržitě vládne Komunistická strana.Veškeré strategické a velké či větší podniky vlastní a řídí STÁT.Neexistuje aby např. hlavní banka byla soukromá a spekulovala si na svém písečku jako třeba v USA FED nebo aby se rozprodal téměř všechen majetek zahraničním firmám,jako třeba u nás po 89(u nás už Češi nevlastní skoro nic).Vše je podřízeno zájmům státu,nikoliv zisku několika jednotlivců.Podnikání západních investrorů je umožněno ve "zvláštních ekonomických zónách".Číňané prostě jen krásně využívají blbosti západu a jeho pravičáckých fanatiků jako seš ty,kteří kvůli o něco většímu zisku přesně podle pouček saloních plkalů Friedmanů převedli výrobu do Číny a svým vlastním lidem tak vzali práci.Číňané se smějí,protože víc yosipů k a Friedmanů = líp pro ně a hůř pro západ.
06. 07. 2011 | 10:16

hoven napsal(a):

berzo,
tak napiš ale spon jeden znak socialismu v číně. co to je? platba na dřevo v čínským zdravotnictví,. kde je spoluučast 60%? neexistence sociálního pojištění? zákaz odborovýho združování? 12 hodinová pracovní doba 7 dní v týdnu? soukromé vlastnictví 99% podniků? jak se podle tebe projevuje v číně socialismus? v číně je kapitalismus bez jakekoliv ochrany pracujících, kteří jenom otrocky dřou a nemají žádná práva . v čínské společnosti neexistuje žádná morálka, život tam nemá žádnou cenu. čína je nejzkorumpovanější společnost na světě. v číně neexistuje střední třída. rozdíly mezi bohatými a chudými jsou propastné. komunistická strana v číně neomezeně vládne jako mafie, komunisti podnikají a závratně bohatnou. to je socialismus??
06. 07. 2011 | 10:17

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pane Beda,pane Veverko jste šikovní kluci a za váš projev zde vás mám oba rád ! Sám nevím jak dlouho tohle kapitalistické svinstvo které se tak dlouho táhne s amerického kontinentu bude ještě dlouho trvat ale jisté je že to poznamenalo národy celého světa ! Bezbřehá sobeckost ,hrabivost netolerantnost tohohle systému je neskutečná ! Ale svět si asi musí tímhle vývojem projít ! Bude si pak více vážit v budoucnu bratrské spolupráce všech národů světa ! To co zapříčinil Gorbačov a pohnojíl Wojtyla bude mít v historii lidstva ještě dalekosáhlé následky ! Odnaučit mladé generace touze po rychlém zbohatnutí a mamonu bude ještě dlouhá vývojová trnitá cesta ! Ale berme si všichni příklad z chudičké Kuby že lidé se můžou mít více rádi i bez nadnárodního amerického kapitálu a špinavých intrik s ním ! Neuctíval jsem nikdy památku toho herce Regana a vůbec mě to nesere!!! Dali miluj.mír.
06. 07. 2011 | 10:17

kelt napsal(a):

Drzá zrzka-zřejmě máte na mysli duševní giganty jako jsou např.Rumcajs,Hoven,Yosif,Naštvaný a pod.,kteří,když někdo má tu drzost kritizovat to,co vidí a slyší na vládní úrovni,tak opravdu vidí rudě.
Mějte se,moje Betty/boxerka/již mne nutí na procházku.
06. 07. 2011 | 10:19

Mud.. napsal(a):

Pehe
Svatořečení Ronalda Reagana... Jak půvabné v den upálení mistra J.Husa. Svatořečení Jana Husa.
Ekonomický emigrant pingl Pehe musel za prezidentování R.Reagana obsluhovat hosty. Proto ty zlé sliny!
Reagan pečlivě studoval americkou historii, otce zakladatele Spojených států a ekonomiku volného trhu. Po přečtení Hayekovy knihy "Cesta do otroctví" získal přesvědčení, že socialismus byl hrozbou pro americký styl života. Být Reagan v roce 1989 nikdy by "pošuka" V.Havla nepozval. Reagan umřel, aby stále žil. V.Havel žije, aby umřel. Ani pes za ním neštěkne, Pehe.
06. 07. 2011 | 10:21

hoven napsal(a):

dalimír,
v USA už dávno kapitalismus není, ale dluhový socialismus. takže z ameriky se táhne socialistické svinstvo. kapitalismus je v číně. a velice tvrdý.
06. 07. 2011 | 10:23

Rumcajs napsal(a):

Levičáci to mají hold těžší s těmi svými svatými.

Lenin,Stalin,Hitler, Maoucetung,Pol-pot,Gottwald.... takový se opravdu jen těžko svatořečí.
06. 07. 2011 | 10:24

AC napsal(a):

Jsem strašně zvědav, jak se bude vykládat příští zvrat a kdo všechno bude či nebude jeho hrdiny.
06. 07. 2011 | 10:26

Ládik!!! napsal(a):

Rozhodně zní libozvučněji "Reaganova ulice" než například "Peheho hora".
06. 07. 2011 | 10:27

Yosif K napsal(a):

Pane Veverka, od te doby co Cina odvrhla statni rizeni vetsiny ekonomie jeji GDP na hlavu vzrostlo na cca stonasobek.
Duvod proc je jeste cast ekonomie ve statnim vlastictvi je toto:
1)u zbyvajicich statnich prumyslovych podniku obava z prudkeho proposuteni po privatizaci - proto v nekterych sektorech je privatizace pomalejsi
2)u bank dtto - je obava ze po privatizaci by soukrome banky okamxzite zarizly finanocbvani neproduktivnich statnich podniku.
Nakonec ani Thatechrova neprivatizovala British Steel a British Coal ani za den, ani za rok.
Teng otevrene priznsal proc musi dostat akcie socialistickcy podniku na burzu: "soudruzi, my nevime co s temi podniky delat - burza nam mozna poradi......"
06. 07. 2011 | 10:27

dalimír napsal(a):

Pane Hovene prominte ale máte divné vidění světa !!! @
06. 07. 2011 | 10:29

Yosif K napsal(a):

Pane Dalimire - jako humor je to skvely. Doufam ze jste to jako humor myslel?

Jinak o prochazeni sveta nejakymi fazemi - svet si prave prosel pokusem o socialni utopii bez sobectvi a za 100% diktatury delnictva.
Jak to dopadlo? Tridni nerovnosti za sociku byly zhruba stejne jako za kapitalsimu. Misto diktatury proletariatu se podarilo nastolit diktaturu rudych byrokratu - kazdym rokem cim dal natvrdlejsich.
Takze tridni nerovnosti zustaly, technologicky pokrok zakrnel.
Opravdu skvela utopie - pro hlupaky.
06. 07. 2011 | 10:33

Bunny napsal(a):

to hoven:
Pleteš si socialismus a sociálnost. Vývoj sociálního státu se musel řešit i v socialismu. Ale ty se pleteš pořád, takže není důvod to nějak řešit. Spi sladce.
06. 07. 2011 | 10:33

hoven napsal(a):

dalimir,
na rozdíl od vás jsem v americe a i číně byl. chcete čínský socialismus?? možná, že by ho naše vláda zavést měla. přestat vyplácet starobní duchody, zrušit zdravotní pojištění a zavest přímou platbu v nemocnicích, zakázat odbory, propdloužit pracovní dobu na 12 hodin, zrušit zákoník práce a opozici pozavírat. víte, on by nám ten čínský socialismus paradoxně velice pomohl, co se týká veřejných rozpočtů, ale pochybuju, že by se to zrovna levicové lůze líbilo. než začnete blahořečit čínský socialismus, tak si alepson sežente základní informace a zapojte mozek.
06. 07. 2011 | 10:35

Bunny napsal(a):

Yosif K:
U tebe je chlapče problém, že svůj křivý charakter projektuješ do postojů ostatních. To, že nebudeš dělat a válet se, pokud budeš mít nějakou jistotu kolem sebe a nebude stát nad tebou cháma s bičem, je čistě tvůj problém. Netahej do svého zakomplexovaného světa ostatní na fóru.
06. 07. 2011 | 10:37

Saltzman napsal(a):

"Ideologický výklad dějin českou, či americkou pravicí" - jak kontroverzní skladba slov pana Pehe!

Předně je si poctivě přiznat, kde se vzala tak zčista jasna po 89.r. česká pravice. Vždyť to tady byl celkově PROVĚŘENÝ vrcholný menežment socialismu a to přímo Komunistickou Stranou Československa. Oni disidenti z tehdejší doby dnes spíš vystupují z pozic levicových. V pravicových pozicích po 89.r. se objevili převážně nomenklaturní kádry socialismu, vedoucí pracovníci ve všech oborech činnosti. Dá se tedy konstatovat, že komunističtí kádři se stali českou pravicí, ledva přešlo revoluční pnutí v nejhorším riziku. Banky, velké firmy, místa v úřadech vlády, v parlamentu, senátu i v zločineckých uskupeních se objevily naprosto okamžitě čelní komunističtí předáci z časů socialismu a náhle byli pravičáky.

To je nezvratitelný fakt o české pravici po 89.r.! Neznám jediného soudruha vedoucího, ředitele, náměstka, předsedu, tajemníka ap, kteří by neměli vlastní kapitalistickou firmu, nepracovali pro kapitál, nebo žili v nuzných poměrech! I ti, co pracovali po Sametu ve státní službě, byli z naprosté většiny dřívější politicky prověření soudruzi, případně spolupracující s dřívějším socialistickým režimem.

V USA to je s pravicí něco jiného. Ale to se naší zemičky tak niterně netýká. Pro USA nejsme až tak důležitým bodem světa, aby za nás tahali kaštany špatné pravice z ohně.

Komunisté, prověření hlavně v sedmdesátých letech minulého století za Brežněva a jeho poskoka Husáka, co prověrkami zdárně prošli a stranická knížka jim byla ponechána i ti noví, zdraví soudruzi, co vstoupili do řad KSČ po prověrkách a byli do vedoucích funkcí stranou dosazeni, případně i ze stran Národní Fronty co se nominovali na vedoucí místa, ti všichni a další odpad společnosti, se po 89.r. stali z naprosté většiny českou pravicí!

Teorie o rozpadu bipolárního světa jsou směšnou kulišárnou pro pitomce. Bipolární svět přestal existovat, protože prospěcháři celého světa se radši spojili. Spojili právě z těch svých osobních důvodů, ve svůj vlastní prospěch. Davům pak předhodili idealistické vize o demokratickém systému, kde je pravice a levice v soutěži o lepší svět.

Pravice a v Česku? - nic jen velká banda se zlodějskými a příživnickými schopnostmi!
06. 07. 2011 | 10:37

voroshilov napsal(a):

Zahada ma proste rozlusteni,radni v Praze 6 se inspirovali Londynem a New Yorkem kde byli soucasne slavnostne odhalene dve sochy velkemu Ronny,tak doufam ze brend bude pokracovat,napr.hospoda Pod raketovym destnikem nebo bar Rise dobra.

Ale soudruzi by jeste nemeli zapominat na Cerneho Muze,nositele Nobelove ceny za mir protoze to by byl vhodny darek pro nadchazejici volebni kampan!
06. 07. 2011 | 10:38

Jamima napsal(a):

Viděla jsem na čt24 slavnostní přejmenování ulice v Praze a to, co tam žvanil Chalupa byla ukázka totální arogance a vlezdoprdelsmu. Míra nevkusu jeho projevu, ve kterém zmiňoval aroganci moci byla úměrná míře nevkusu celé ODS v tomto směru. Za takový projev by se nemuseli stydět ani největší bolševická esa v padesátých letech. Trapnost nad trapnost, zvláště když celá země dávno ví, co jsou tihle politici zač....
06. 07. 2011 | 10:43

JC napsal(a):

Myslím, že člověk, který udělal nejvíc pro pád socialistického bloku se jmenoval Gorbačov. Ne, že by ti výše jmenovaní, Regan, Thatcherová, Vojtyla, Valesa a disent nepřispěli kapkou do mlýna, ale bez Gorbiho bysme stále chodili v lampionových průvodech.
Rusové ho ostatně za to mají rádi jak osinu v ....., že Vorošo ?
06. 07. 2011 | 10:43

Yosif K napsal(a):

Cinsti komuniste ZCELA OFICIELNE prijali tezi: NAPRED MUSI ZBOHATNOUT NEKTERI, pozdeji budou moci bohatnout vsichni. Sazka na system zalozeny na socialni nerovnosti cinanum vysla - vsichni makaji jako blazni - na rozdil od maovych socialnich utopii jsou vsak videt ohromujici vysledky.
Zcela oficelni politika Ciny je ze na reseni socialnich a ekologickych problemu bude cas pozdeji, napred je nutno co nejrychleji vydelat. Az to s tim brutalnim kapitalismem misty prehaneji - viz totalne otravene reky, nedychatelne ovzdusi okolo chemicek atd atd. Zapadni staty jsou proti Cine socialni a ekologicke raje.
06. 07. 2011 | 10:47

Rumcajs napsal(a):

JC:

Bez Regana by celá Evropa místo na kytary hrála na foukací harmoniku a chodila v onucích.
06. 07. 2011 | 10:47

voroshilov napsal(a):

JC:
Clovek ktery vymenil moc na 1/6 sveta za prednasky na Harvardu je totalni de...
Ostatne zije v Nemecku a slavil sve vyroci v Londyne,to mluvi za vse!
06. 07. 2011 | 10:49

tata napsal(a):

panové

PAN hoven co přispěvek to perla,..................tak si alepson sežente základní informace a zapojte mozek.
zajimave když to někomu doporučuje,to už sem se opravdu smal,aspon něco je zde k něčemu,jako zabava dobry.
pane Dalimir stou KUBOU MU OBSTOJNĚ SEKUNDUJETE,není od věci byt zaslepen na jednu nebo druhou stranu
06. 07. 2011 | 10:50

Yosif K napsal(a):

Pan Hoven ma naprostou pravdu - v Cine jsou socialni vydobytky a ochrana zivotniho prostredi cca na urovni USA Leta Pane 1860. Dusledkem je mimoradne prudky rozvoj prumyslu ale i mimoradne velke znecisteni zivotniho prostredi.
nemluve o temer uplne absenci socialniho zabezpeceni. To se to kupuji americke dluhopisy, kdyz 90% cinanu si na penzi pekne spori ve sparkasse sami!!!!!!!
06. 07. 2011 | 10:52

voroshilov napsal(a):

Velkou roli v rozpadu SSSR hrala KGB a armadni verchuska,kdyby tyto dve mocne struktury chteli zabranit rozpadu statu kteremu prisahali na vernost...Bohuzel spise meli uplne jine predstavy.
06. 07. 2011 | 10:55

Yosif K napsal(a):

Reaganismus ani thatcherismus neprisel dam od sebe - byl to vysledek krachu siroce pojateho socialne zamereneho statu, ktery Pan Pehe tak opevuje - a u nejz ve sve ekonomicke zabednenosti si nevsiml povsimnout toho, co si vsimla vetysina volicu:
System prilis stedre podpory flakacu a odborarskych fanatiku se stal i v bohatych statech neufinancovatelny.......
06. 07. 2011 | 10:56

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Já myslím, že totální de... jseš ty. Dřív nebo později byste se vy bolševici požrali navzájem hlady a nebo uchlastali.
06. 07. 2011 | 10:57

pepa napsal(a):

Pehe splnil cíl: odpoutat pozornost od domácích sra"ek a zastřít ISLANDSKÉ řešení krize, upevnit současné (j)elity a počkat na nový 26.6.2011 Berlín-snad již příště to vyjde. Odvrátit bamkrot USA bude sice krutý úkol, ale nějak to s pomocí falseflag zvládne!!! Mezitím se omezí internet a bude na několik let klídek!!!
06. 07. 2011 | 10:58

Ládik!!! napsal(a):

Pane Salzmane,
dokonale napsáno. Béda pod Peheho papiňákem slušně popsal i metodu přechodu majetku na komunisty (on je tak ale nejmenuje). Já už ztrácím sílu tuto pravdu opakovat zdejším levounům. Nechtějí to slyšet. Pro ně je pravičák zloděj, nikoliv zlodějský komunista. Komunista pro ně zůstal ze zvyku bojovník za chudé.
06. 07. 2011 | 10:58

voroshilov napsal(a):

Rumcajs 10:57
O,jak inteligentni prispevek,jaka ubojna sila argumentu a neoddiskutovatelna fakta,prosim,pane loupezniku,piste dal,jste ozdobou tohoto serveru!
06. 07. 2011 | 11:01

hoven napsal(a):

yosif k,
západ zlikvidovaly odbory a jejich tlaky na mzdy. v číně jsou odbory mimo zákon, proto má čína přebytky a nikoliv dluhy. ne všechno, co dělá čínská komunistická mafie, je špatně.
06. 07. 2011 | 11:02

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

velky omyl kdyby proti REGANOVY BYL někdo jiny a ne GORBAČEV třeba typ ,Stalina,Brežněva,SVĚT BY NEBYL NEBO by par lidi žilo v bunkrech.

Rusko se neda uzbrojit ,uvrhnout o 50 letet zpatky ano,RUSKO MA TAKOVY POTENCIL ATOMOVEK,TED CITUJI VOLNĚ VLKA..............KDYBY NA RUSKE straně byl šilenec a viděl by že nema na usa stači na sibiř zavest atomovky a nechat zničit planetu a věřte že sou toho schopni určite typy,REGAN byl zase typ na druhe straně štestí že proti němu stal politik co měl zajem se dohodnout ,ne dělat ramena.
06. 07. 2011 | 11:02

Pepa Řepa napsal(a):

Béda napsal(a):
Něco málo o Ronniem z Wiki:
---------
WikiBéda opět nezklamal.
ještě by to chtělo přiblížit.

„Reagan je, pánové, jedním z prazidentů, různého formátu, který byl dosazen a sestaven dohromady USraelem,měl být svázán a sklížen. Ano. Víte, pánové, co je to klih? Klih jest lepidlo.“

Bývali Čechové statní jonáci.
Pili medovinu.
My pijeme Bedovinu.
06. 07. 2011 | 11:05

Grandmaster napsal(a):

Fantasticke! Veverka och Yosif K. v klinci. A Dalimir hraje druhe houslicky... Co vic si clovek muze prat?
Bedlivym procitanim jejich uvah se nam vse ujasni.
06. 07. 2011 | 11:12

Rumcajs napsal(a):

tata:

USA měli zlikvidovat Stalina hned po válce. Měli proti bolševikům jasnou převahu. Nechat tohle zvíře vybrakovat Německý vojenský průmysl a obšlehnout atomovou bombu, to byla zásadní chyba.

Přesto nevěřím, že by se Stalin něčeho odvážil. Moc dobře věděl, že nemá nejmenší šanci.
06. 07. 2011 | 11:14

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Pehe, chápu, že jako levicově zaměřenému člověku Vám RR v podstatě leží v žaludku. Nicméně by to nemělo být důvodem, abyste si fakta upravoval k Vaší ideologii.
Pokud na ekonomickou krizi měla vliv nižší regulace, tak ji neuvolnil RR, ale až B.Clinton. Politicky se nástupci RR snažili zavděčit masám, uvolnit mantinely a tak umožnit masovější výstavbu domů a bytů při čemž banky poskytovaly v podstatě nekryté půjčky s vidinou svých zisků.
RR zastával v zahraniční politice klasický přístup tvrdé rétoriky a pořádného klacku za zády, ale současně byl velmi uvážlivý a pochybuji, že by se pustil do nedomyšlených invazí jak je známe z nedávné doby.
Tvrzení o tom, že v USA je vypjatý ekonomický liberalismus, který stává nebezpečím pro ekonomickou stabilitu a pro liberální demokracii je vycucané z prstu.Naopak se tam omezují ekonomické svobody a politika p.Obamy se blíží té evropské.
06. 07. 2011 | 11:20

Marcus Agrippa napsal(a):

hoven:
růst inflace ukazuje na to, že Čína brzo celou situaci ustabilizuje. Tlak na mzdy nepůjde zastavit. Navíc velké města životní úrovní už dávno i předstihují největší světové metropole. Snaha o rozšíření elektromobilů je důkazem, že i stav životního prostředí není Číňanům lhostejný. Mladí Číňané studují na nejprestižnějších univerzitách - ti rozhodně nebudou chtít žít v zamořené nekulturní zemi.
06. 07. 2011 | 11:22

labyrint napsal(a):

to Voroshilov (10:49):

Gorbačev není de...takovým se jeví pouze lidem skálopevně přesvdčeným,že jedině možný socialismus je tradiční keynes-roosewelt -leninský s pokud možno velkým zestátněným sektorem,ocelovým srdcem,uhelnou pánví,železnou pěstí,pásovou výrobou tanků,ponorek,atombomb a létadel.Státní kapitalismus s dominantním těžkým průmyslem,energeticky vysoce náročný.
Gorbačev byl povýšen za naší normalizace roku 1971 za člena ÚV KSSS.Tedy byl to brežněvovský kádr.Ale jeho vzdělání bylo právnické.Při důkladnosti sovětského studia,si lze představit,že později se mu k právu už mnoho do hlavy nevešlo-jistě učili a učí všechna práva aktuální,dále římské a carské.Rusové jsou v každém oboru studia nepředstavitelně důkladní,u nás se učí namátkou a zploštěle téměř vše.Jenže Gorbačevovi chybělo univerzální ekonomické vzdělání, a nemohla ho nahradit ani dlouholetá praxe kdy stranicky řídil sovětské zemědělství,které už bylo dlouho po kolektivizaci.Vy asi nevíte o těch socialistických sovětských miliardářích z gruzínských kolchozů (ty byly pohádkově bohaté-jejich majetky se rovnaly české bance) co bohatly stále více dovozem ovoce,velmi žádaného do centrálního Ruska zadarmo,státní jim zaplacenou přepravou.Gorbačev musel být rozložen tím kontrastem zbohatlíků v řadě kolchozů,tou neprávností a chudobou mnoha Rusů běžných profesí.On je jednostrunný eklektik.Tím působí trochu monolitnější než je reálně.Chyběla druhá půle-zejména ekonomická-osobnosti aby Brežněvovo dědictví mohl rozvinout k lepšímu.Udělal pouze jediné -co jako odborný polodiletant zmohl-politický převrat ve slepé uličce svého poznání. Nesnažil se z bankrotu socialismu těžit v Rusku,vesměs ho platí stále celý svět a štědře.
06. 07. 2011 | 11:22

Yosif K napsal(a):

Pane Voroshilov - podobne jako arabske kleptokraticke rezimy, sovetsky rezim zachranovala pred totalnim hladomorem vysoka cena ropy a plynu po vzniku kartelu OPEC.

Pote ce poklesla cena ropy a plynu behem 80 let, tak se sovetsky system ekonomicky zhroutil. Zmensovaly se fondy na dovoz americkeho obili a kurat pro vyhladovelou sovetskou populaci.

Reaganovske "uzbrojeni" k tomu prislo jeste navrch - valka s Irakem v roce 1991 ukazala, ze proti americkym zbranim nemela armada vybavena tehdy modernimi sovetskymi zbranemi zadne velke sance. SSSR ztratila schopnost drzet technologickou uroven i na uzkem poli vyvoji zbrani.
06. 07. 2011 | 11:22

Pepa Řepa napsal(a):

Proč se hádat, Bédo?
Život je krátkej. Dohodneme se. Rozdělíme si to.
Já chci s bratrem Wěnceslauem Třídu černoprdelníků, Vy dostanete most sebevrahů Gorbyho,Pehe chovnou stanici nového plemene Bilderberga,Hoven restauraci U Hovna a po Klimentu Jefremoviči přejmenujeme Bartolomějskou.
Svůj k svému.

Jeden by nevěřil, co Pehe udělá z pojmenování jedné ulice.
06. 07. 2011 | 11:26

zk napsal(a):

Petr z Tábora:
"Ownership society" prosazoval už Reagan, Clinton v tom jenom pokračoval, hlavně poté, co demokraté drtivě prohráli kongresové volby v roce 1994, a on se proto začal "pragmaticky" posouvat do středu.
Ale je to opravdu původně republikánská idea z 80. let - její přitažlivost spočívala mimo jiné v tom, že když budou lidé něco vlastnit (dům, akcie), budou se na svět dívat očima nikoli zaměstnanců, ale kapitálu -> více hlasů pro pravici.
06. 07. 2011 | 11:28

JC napsal(a):

Rumcajs,
Myslím, že se mýlíš. Na Kubě a Sev.Korei prostě svého Gorbačova nenašli a proto se tam nic nezměnilo. resp. Na Kubě a v Sev. Korei zůstal u moci ten jejich Brežněv.

Vorošilov, ad Gorbi- vždyť jsem to psal, že ho máte rádi jak osinu v ....:-)))
Ostatně, možná máš pravdu s tím KGB a armádou, že to probíhalo tak jak popisuje Salczman, - takový nenásilný přechod od zahnívajícího socialismu k prosperujícímu kapitalismu.?-))
Soudruzi v Číně už na to také přišli.
To že máte hodně koní nebo tanků asi není dostatečný důvod, abyste ovládali 1/6 světa.
06. 07. 2011 | 11:32

voroshilov napsal(a):

Yosif K.
Absolutni nesmysl,SSSR nikdy nebyl na pokraji hladomoru,sovetske kolchozy vyprodukovavali dost obili,plodin masa a mleka na beznou spotrebu,nedostatek zbozi a potravin v obchodech byl zpusoben prave negramotnosti Gorbacevske ekonomiky,ale jidelny kantiny bufety a restauracne podniky to temer nepocitili,miliony lidi se stravovali v praci nebo na sluzbe a potom na ceste domu videli prazdne obchody,natoz aktivne pracoval cerny trh kde bylo vsechno k mani za vysoke ceny.
Ano,spad cen na ropu byl velky problem ale sovetskou ekonomiku nepolozil.
Absurdni o zbranich,bojovali vojaci a ne tanky,Saddam sam se stahl z Kuvajtu,jste lhar a demagog,drahy propagandista z radia Goebbels Tel Aviv.
06. 07. 2011 | 11:36

Karel Matoušek napsal(a):

Vy jste tady už všichni prdlí s tím Bilderbergem. Pitvorný Adam Bartoš a ostatní conspiracy theorists potvrzují, že když budete nějakou blbost opakovat dost dlouho, tak se uchytí.
06. 07. 2011 | 11:37

NevericiTomas napsal(a):

Za perlu dnesni "diskuze" vyhlasuji Cinu jako socialismus (pry s nejakymi prvky) :-D. Cina je absolutisticky kapitalismus ty trubko! Je to kapitalismus usmernovany v zajmu statu. Tim je ale myslen stat jako organizace nikoli jeho obcane. Pokud ovsem myslis socialismem statni absolutismus pak ano a vlastne bychom ti meli podekovat za uprimnost.
06. 07. 2011 | 11:38

Pepa Řepa napsal(a):

JC
Marně dumám o čem svědčí to, že Gorby žije v Německu a slaví v GB.
Zapeklitá otázka. Proč spousta zbrusu nových Rusů nežije na matičce Rusi, když je tam tak hezky?
Dokonce znám pouze dva, kteří se rozhodli žít ve starém dobrém CCCP.
Jakousi Angelu a jakéhosi Deana. Dlouho tam nevydrželi, řekl bych.
06. 07. 2011 | 11:39

voroshilov napsal(a):

Pepa Repa je taaak vtipny,ja se popadam za bricho!
06. 07. 2011 | 11:42

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Karel Matoušek:
O Bilderbergu tady píše Béda.
A co píše Béda to je pravda pravdoucí.
Je to největší autorita co se wikiny týče, a přes to nejede vlak. :-)
06. 07. 2011 | 11:43

voroshilov napsal(a):

Yosif K.
A svoje geneticky modifikovane kurata ktere nezere ani pes laskave nechte v USraeli!
06. 07. 2011 | 11:44

lenin napsal(a):

No škoda že pan Pehe nebyl US prezidentem místo Regana.Mohli jsme se těšit z dnes již rozvinutého socialismu,možná...dokonce ze zavedeného komunismu - všechno všem.
06. 07. 2011 | 11:44

Pepa Řepa napsal(a):

Matte
máte první štěně z chovné stanice nového plemene Bilderberga.
Táta Leonberger, fena Pekingský palácový.
Noblesa.
06. 07. 2011 | 11:44

shrnul bych to asi takto napsal(a):

tradiční denní chvilka nenávisti proti usa , historie ví stejně své a kašle na vás co sedíte na bezvýznamné kopce hnoje svých životů a štěkáte na měsíc.
06. 07. 2011 | 11:47

Rumcajs napsal(a):

Co všechno dokázali v SSSR.

http://www.metoo.cz/myvideo/play/6251efe292e730c32381c21223d133c1
06. 07. 2011 | 11:51

Babu napsal(a):

Manuel Noriega byl diktator v Paname, ne v Nicarague.
06. 07. 2011 | 11:51

Anuszka napsal(a):

Babu:
nojo, tam byl Somoza?
06. 07. 2011 | 11:59

Rumcajs napsal(a):

JC:

Myslím, že je to chyba západu a jeho potravinových a zdravotnických pomocí. Bez nich by byl ten systém už dávno na lopatkách.
06. 07. 2011 | 12:02

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Co všechno dokázali v SSSR.

http://www.metoo.cz/myvideo/play/6251efe292e730c32381c21223d133c1

No vida, tak v Rusku podojili kozla.
Nebyl to Voroshilov?
06. 07. 2011 | 12:03

Anuszka napsal(a):

Tak to by se Bédovi nestalo - Wikina ho takhle nezklame:-) Tímto se Bédovi za svůj první vstup omlouvám:-)))
06. 07. 2011 | 12:04

Manka napsal(a):

Honák krav zůstane honákem krav, i když bude svatej.
06. 07. 2011 | 12:05

Rumcajs napsal(a):

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu :

Myslíš ten kozel ?
06. 07. 2011 | 12:09

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

otazka co měli je mimo když platí co mohli,nejsem odbornik na to co mohli,to co se domnivam že by spiš nato neměly a vte době vtom vkontextu doby ani asi nešlo,jak?PROTO SI MYSLYM ŽE JSTE NAPSAL HLOUPOST,navic to je o něčem jinem než sem napsal.......že stat proti REGANOVY POVAHOVĚ STEJNY ČLOVĚK byl by problem,ono v politice hlavně mezi staty vždy hodně zaleží kdo je u moci na druhe straně,PAK TŘEBA TEN DRUHY VYNIKNE NEBO NAOPAK,to že rozhodně znepřijemnil RUSUM ŽIVOT JE JEDNO,jestli ale nastoupil cestu pravě nesmyslnym zbrojením a položil zaklad padu velmoci US STOJÍ ZA UVAŽENÍ,mě je to jako čechovi fuk jako američan bych ho až tak kladně nehodnotil,navic budme radi že protipol byl GORBAČEV NA TO by se vtěch uvahach nemělo zapominat,takove zjednodušení nechte typum PANU hovnu,vy byste měl posuzovat uhel pohledu komplexně,u toho prvně menovaneho to není předpoklad jeho jednoduchy svět je mimo realitu.
06. 07. 2011 | 12:10

hoven napsal(a):

marcus agripa
čína jde správným směrem. díky kapitalismu se v číně během příštích 10 let začne pomalu tvořit střední třída a komunisti přijdou o absolutní moc. horší vyhlídky mají američani, kteří kapitalismus opustili, zavedli státní socialismus a spějí ke krachu.
06. 07. 2011 | 12:14

Rumcajs napsal(a):

voroshilov je major.

Když jézdili za babičkou bolševičkou příbůzný z SSSR, pamatuju si, že jejich plat se pohyboval okolo 60 rublů měsíčně. (CCA 600 kč). Na cestu k nám si vydělali tím, že skoupili co šlo, aby to za dvojnásobek prodali doma, páč tam nebylo nic.
Tento průměrný plat nevystačil ani na litr mléka denně.

Bydlení ve městě : - společná kuchyň a toalety pro několik rodin. Odpadky na hromadu před panelák. O životě na vesnici netřeba ani psát. Horor !
06. 07. 2011 | 12:18

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
buďte trochu objektivní - SSSR byl válkou zasažený nejvíc. Nacisti tam vedli vyhlazovací válku a s ničím se nemazlili. Amerika na svém území znala válku jen z médií.
06. 07. 2011 | 12:21

Tenco napsal(a):

V Obraznou Horu nevěřím a žádný film, kde hrál Reagan jsem taky neviděl.
Takže k tématu nemám celkem co říct.

Snad jen že nebýt Siao-Pinga - nebylo by ani globalizace, ani by nedošlo k parcelizaci impéria SSSR.

/stejná blbost jako to, že na tom měl zásluhu Reagan, že , šmoulové ?...co bylo dřív - vejce nebo slepice ????/
:---()
06. 07. 2011 | 12:23

voroshilov napsal(a):

Marcus Agrippa:
Co pak opravdu verite posranemu tupemu rusofobu ktery pise z USA?
Ja se picnu...
06. 07. 2011 | 12:24

Anuszka napsal(a):

Tenco: to o tom Reaganovi tady zatím tvrdí jenom šmoulové, kteří tvrdí, že to někdo tvrdí...

:-)
06. 07. 2011 | 12:27

hoven napsal(a):

marcus agripa,
daleko více než hitler, zničili sssr bolševici. německo bylo po válce srovnaný se zemí, ale díky kapitalismu se postavilo na nohy. co zbylo ze sssr s těma jejich ohromnýma zdrojema po 70 letech vlády bolševiků? rozvojová země, všeobecná bída a vláda mafií.
06. 07. 2011 | 12:32

Skeptický napsal(a):

Ještě by to chtělo pojmenovat náměstí po tom,co to vymyslel,a Prahu přejmenovat na Regánov.Pak ať si někdo příjde.Druhý Stalingrad.
06. 07. 2011 | 12:40

af napsal(a):

Z Wikipedie:
roce 1985 navštívili manželé Reaganovi hřbitov v Bitburgu v Německu, kde měl Reagan položit věnec. Někteří židovští představitelé jej za to kritizovali, neboť bylo zjištěno, že na hřbitově bylo pohřbeno také 47 příšlušníků Waffen SS. Elie Wiesel přemlouval Reagana, aby hřbitov nenavštívil[44], ale Reagan oponoval, že by bylo špatné porušit slib, který dal Helmutu Kohlovi a nakonec tedy věnec položili za Reaganovy přítomnosti dva generálové ve výslužbě.
06. 07. 2011 | 12:49

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Pokial by nieco take napisal nejaky, mnou doteraz povazovany za "ceskeho blbecka", ani by nestalo za to na take nieco co i len steknut. Ale ze renomovany PEHE pise "kdyby" "mozna i bez neho" "kdovi co by bylo" a pouziva dalsie podobne barlicky neuzitocnych (alebo uzitocnych?) idiotov, tak to uz ceska zurnalistika pomaly, ale isto dosahuje pomyselne dno stoky. Ziadne "kdyby", "mozna", "kdovi"... totiz neexistuje. Existuje urcita epocha v dejinach, kedy TVRDY, NEKOMPROMISNY postoj, vratane vyrazovych prostriedkov PRESNE pomenuvajucich tzv. komunizmus a socializmus a ich institucionalne formy - Sovietsky zvaz, Cinu, Kambodzu, Kubu...ako RISU ZLA, alebo RISU DIABLA, kedy tento POSTOJ bez kluciek a barliciek JEDNOZNACNE predznacil postoj USA a Britanie k tymto VYMYSLENYM RAJOM bol JEDNOZNACNYM DOVODOM, ze tieto rise zla sa PRAVE VTEDY a nie o 100 rokov neskor, zrutili.
Nikto si neidealizuje prezidentov USA, ani premierov Britanie, ani perestrojkoveho hraca (ten mal poriadne na male, aby vobec prezil!!!, komunisticka chunta mohla kludne VYHRAT). Ale citat tu v tomto prispevku uvedene debiliny popredneho ceskeho zurnalistu, to je uz silna kava i na mna.
06. 07. 2011 | 12:50

Sláma napsal(a):

Pravdou je, že naši kmotrové si udělali s Reagana ikonu, zvěstovatele nového náboženství, asi jako udělal Stalin ikonu z Lenina (ovšem až po jeho smrti).
Naši kmotrové však zamlčují některé významné momenty z prezidentství Ronalda Reagana, resp. píší jen to, co se jim hodí.
Ronald Reagan nikdy nechtěl vojenskou konfrontaci se Sovětským svazem. Během západního štábního cvičení Able Archer 83 však došlo k tomu, že sovětští vůdci uvěřili, že Američané hodlají provést nukleární útok na Sovětský svaz a uvedli strategické síly do stavu pohotovosti, přičemž zvažovali preventnivní jaderný útok.
Když Reagan zjistil, jak blízko byla planeta ke zničení, zcela změnil svoji politiku, což popisuje např. Beth A. Fisher ve své knize The Reagan Reversal. Reagan sám napsal ve svých pamětech: "I began to realize that many Soviet officials feared us not only as adversaries but as potential aggressors who might hurl nuclear weapons at them in a first strike … Well, if that was the case, I was even more anxious to get a top Soviet leader in a room alone and try to convince him we had no designs on the Soviet Union and Russians had nothing to fear from us".
Proto Reagan zahájil řadu rozhovorů na nejvyšší úrovni se Sovětskými vůdci za účelem zvýšení vzájemné důvěry a snížení nebezpečí jaderné konfrontace.
06. 07. 2011 | 12:50

Petr napsal(a):

Pane Pehe,
že se Vám v těch zatracených USA tak líbilo? A že se tam tak líbí expředsedovi sociálních demokratů, křišťálovému Stadovi?
06. 07. 2011 | 12:51

voroshilov napsal(a):

Skepticky:
Take mne napadlo,mnohem pompeznejsi by bylo prejmenovat na riganovou stanici metra I.P.Pavlova.
06. 07. 2011 | 12:51

Sláma napsal(a):

Jednou z významných odzbrojovacích dohod, kterou dojednal Ronald Reagan, byla smlouva o omezení nukleárních raket středního doletu (INF).
06. 07. 2011 | 12:52

voroshilov napsal(a):

Slama:
A slibil Gorbymu na Malte ze NATO se neposune na vychod po odchodu WS,ted jsou i v byvalych sovetskych republikach.
06. 07. 2011 | 12:59

Cestovatel napsal(a):

Fanatickým levičákům vadí že se ulice jmenuje po Reganovi. Prý že by ho prohlásili za svatého A to že soc.dem senátoři navrhli na vyznamenání nějakého Güntera Verheugena, nulu v evropském parlamentu, který pro ČR nic neudělal to je v pořádku.

Pehe používá kličky, kterými se do článků propašovávají předsudky a zaujatost pomocí zdánlivě podepřených tvrzení.
Tyto kličky používá jako v minulém blogu Trapná vláda "Výzkumy ukázaly" nebo"mnozí lidé říkají" a v tomto blogu "je spíše dokladem o ideologickém výkladu dějin českou či americkou pravicí". Tyto vágní fráze (když pominu kryptokomunistické slova používané tímto autorem velice často a které už jsou trapné jako neoliberální, které je u autora symbolem všeho zla) slouží k vytvoření iluze nezaujatosti.http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vyhn%C4%9Bte_se_vyh%C3%BDbav%C3%BDm_slov%C5%AFm
Kdo říká že je to dokladem o ideologickém výkladu dějin? Pehe a pár pomatených levičáku. Historici nezpochybňují Reganův výrazvý podíl na likvidaci komunismu. Jediný kdo tu ideologiky vykládá dějiny je Pehe se vým socdemáckokomunistickým výkladem dějin.
06. 07. 2011 | 13:00

Sláma napsal(a):

Pan Pehe se mýlí v jedné věci. Ronald Reagan je povážován, alespoň ve světě, za ikonu konzervatismu, nikoliv liberalismu.
Reagan omezoval působení státu ve všech oblastech, s výjimkou armády a vůbec represivních složek. Proto to byl on, kdo Ameriku silně zadlužil. Mimochodem, dělal přesně to, co dělá Kalousek - zvyšoval neproduktivní výdaje státu a současně snižoval daňové zatížení těch nejbohatších. To vedlo k úpadku Ameriky jako největší světové ekonomické velmoci (v posledních letech byla Amerika na této pozici, bez sebemenší zmínky našich rádoby pravicových komentátorů, předehnána Evropskou unií).
Reaganovo zadlužování (spolu se zadlužování za prezidenta George W. Bushe) kritizoval ve svých pamětech The Age of Turbulence: Adventures in a New World Alan Greenspan, ředitel americké centrální banky (Federal Reserve) v letech 1987-2006.
06. 07. 2011 | 13:03

Yosif K napsal(a):

Pane Bunny - vase uvaha o zlocinne lenosti me osoby je tak trochu mimo - V ZIVOTE JSEM NEBRAL PODPORU V NEZAMESTNANOSTI.

Akorat kdzy jsem makal v CR, tak z mych dani platili 5-6 socialnich parasitu predstirajicich nezamestnanost, ktere jsem mel tehdy za sousedy.
Chapal jsem je - blby kdo dava, blbejsi kdo nebere. Ale je to blby system. Prace lidi kteri se neflakaji je zatezovana naklady na flakace a podvodniky.
06. 07. 2011 | 13:05

voroshilov napsal(a):

rimmer sam vyhodil desitky miliard dollaru na proekt Hvezdnych valek(SOI)strategicka obranna inicitiva-rakety v kosmu na kterou uz dnes nikdo ani nevzpomene.
06. 07. 2011 | 13:08

Dash napsal(a):

Ja porad nechapu jedno:
Jaky je vlastne ten duvod pro prejmenovani jedne prazske ulice zrovna po Reaganovi?
Je nesporne ze velky politicky vliv na svetovy vyvoj mel, ale ze by se v jednom malem, pro mnoho Americanu, v podstate neznamem meste, mela po nem pojmenovat ulice - to mi hlava nebere
Kdyz uz se ulice musela (jako ze nemusela) prejmenovavat, je prece siroky vyber jinych svetovych osobnosti, ktere svetu prinesly mnohem vic...
Opravdu nemate nikdo dojem, ze to tak nejak pripomina socialismus, akorat ze ted se klanime na zapad misto na vychod?
06. 07. 2011 | 13:09

yt napsal(a):

Kdyby levičáci mohli, prohlásili by vraha Che Guevaru za svatého.
06. 07. 2011 | 13:10

Yosif K napsal(a):

Pane Slama - zadluzovani USA nesouvisi s tim, ze by Reagan nejak pral kapitalsitum. Naopak - kdyz za Reaganem prisla nejaka kap[italsitsicka delegace s tim ze by potrebovali omezit treba dovoz aut z japonska Reagan je vykopal ze schodu s tim, at se radeji nauci delat kvalitnejsi auta.

99% zadluzeni USA v te dobe bylo zpusobeno snahou Reagana uzbrojit SSSR. Nutno rict, ze to melo sve vysledky. SSSR neprilezl do Reykjaviku tak uplne dobrovolne. SSSR prilezl do reykjaviku proto, ze KGB si spocitala, ze SSSR nedokaze udrzet ve zbrojeni s USA krok ani kdyby snizili zivotni uroven Rusu na uroven Ubangi-Shari.
06. 07. 2011 | 13:11

Cestovatel napsal(a):

Upřímně Polský papež měl mizivý vliv na dění v Československu kde je minimum katolíků nebo ve daších státech jako Maďarsko,NDR nebo Rumunsko,kde jim byl nějaký Polský papež úplně ukradený. Papež měl vliv JEN V RODNÉM POLSKU A NIKDE JINDE. Pehe se akorát snaží snížit vliv pravicového prezidenta jen proto že je pravičák. Kdyby byl levičák tak ho Pehe vynáší do nebes.

Vliv disidentů by byl bez podpory v zahraničí naprosto mizívý. Bez Svbodné Evropy a bez tlaku USA by nikdy disidenti nedosáhli takového vítěztví. Pokud by SSSR nemuselo vydávat takové výdaje na zbrojení a v 80. letech nebyla na pokraji bakrotu tak by si hravě poradili s disidenty tak jako Číňané v roce 1989.
Opět ukázka Pehova jednostranného výkladu dějin.
06. 07. 2011 | 13:11

Marcus Agrippa napsal(a):

Sláma:
představa, že stát dokáže řídit jen nějaká neviditelná síla, je naprosto scestná iluze. To by v tom nesměli figurovat různorodí lidé. Slušnost a fair play business se dají totiž bleskově bez kontroly zneužít. A to takovým způsobem, že jsou ohroženy celé finanční systémy a měny.
06. 07. 2011 | 13:12

voroshilov napsal(a):

Ja zase nechapu co vadi vsem rumcajsum-hovenum a cestovatelum ulozit doma Svatou trojici-rimmera,bushmana a babamu a 5x denne se ne modlit jako muslimove na Mekku.
06. 07. 2011 | 13:13

yt napsal(a):

pro Dashe
Já ten důvod vidím, RR pomohl odstavení komoušů u nás. Jen jsme si s tím neporadili nejlépe.
06. 07. 2011 | 13:13

Cestovatel napsal(a):

Sláma:

Plácáte nesmysly. USA bydo v 90. letech prosperující a jedinou supervelmocí, která mohla zasahovat ve válce v Perském zálivu a v Jugoslávii. Této prosperityy dosáhla především díky Reganovi.
06. 07. 2011 | 13:15

yt napsal(a):

pro Marcuse Agrippu
Všechny vaše důvody ale platí zárověň pro jakékoliv plánované hospodářství.
06. 07. 2011 | 13:15

alenka napsal(a):

Toho Pehe podle jeho osudu a publicistiky nelze rozeznat od veneho rozvedcika vrativsiho se domu. Umi vubec myt nadobi?
06. 07. 2011 | 13:16

Yosif K napsal(a):

Pane Voroshilove - obili a zmrazena kurata z USA a zmrazene slachovite hovezi pulky z Argentiny zachranovaly SSSR po dobu 20 let pre hladomorem!!!!!!

O produktivite kolektivniho zemedelstvi svedci to, ze za SSSR zabiraly soukrome zahumenky 4% obdelavatelne pudy SSSR a produkovaly cca 40% produkce potravin v trznich cenach!!!!!
06. 07. 2011 | 13:18

Cestovatel napsal(a):

Nebyl on Pehe před tím než emigroval do USA přisluhovačem komunistů, že tak zbrojí proti Reganovi? To se mu v USA tak nevedlo že se stal fanatickým a zaslepeným odpůrcem kapitalismu a pravice?
06. 07. 2011 | 13:19

voroshilov napsal(a):

Cestovatel:
To je nedostatek vlasteneckych citu,za to bych vas poslal do Guantanama.
Spravne je takto:USA je dnes jedina prosperujici supervelmoc ktera muze zasahovat v Iraku,Afghanistanu a Libyji.Teto prosperity dosahla predevsim diky Bushovi.
06. 07. 2011 | 13:19

voroshilov napsal(a):

Jasne,Josife,vsichni 20 let zrali travu a kuru ze stromu a pili vodu z kanalu,take v noci spali dohromady v spolecnem gulagu a ve dne stavili nove gulagy,jeste ze dik Argentine za ty pulky.A na vdek je to z te krvave hladove doby je moje oblibena posvatna pisen:Don't cry for me,Argentina.
(prominte,jdu se pomodlit za svatoreceni Reagana a Perona,tak mne to dojalo,ja uz brecim stestim a vdecnosti).
06. 07. 2011 | 13:25

alenka napsal(a):

voroshilov
Jo kde jsou ty casy kdyz se recitovalo "Vykur si svou machorku radsi doma na dvorku."
06. 07. 2011 | 13:26

JC napsal(a):

Marcus Agrippa,
Při troše objektivnosti byste mohl uznat, že nejvíc rozmašírované bylo po II WW Německo.
Tam prostě nezůstal kámen na kameni a co zbylo z technologie si odvezli Rusové jako válečnou kořist.
Necháme CCCP nyní stranou, protože srovnávat to, kam se dostalo BRD za 25 let po válce s CCCP je "nefér"
Vezměte si markantní rozdíl mezi BRD a DDR 25 po válce. Jeden národ jedna mentalita a
co s jednou polovinou udělal kapitalismus a s druhou socialismus.
06. 07. 2011 | 13:26

Yosif K napsal(a):

Pane Voroshilov - podarilo se mi navstivit sovetsky venkov - sluzebne - jeste pred Gorbim. Pomery silne pripominaly trailer zabery z vesnice na zacatku filmu BORAT. Vcetne chudaku udrenych vyhladovelych lidicek brodicich se v holinach ulicemi plnymi bahna.
Prumerna uroda v SSSR cca 6-8 metraku obili z hektaru. Cca 20% toho co v Evrope ci USA.
06. 07. 2011 | 13:27

JC napsal(a):

Rumcajs,
Stran toho rozdojeného kozla je otázkou, kdo byl větší vůl. Jestli ten soudruh "akademik - zemědělský odborník" nebo soudruzi "redaktoři", kteří si ani nedokázali poklepat na čelo.
06. 07. 2011 | 13:31

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, další hérec se prý chystá býti prezidentem. Sice ne moc svatořečený, ale sockom jako poleno. Alelujá...
Veselé krizování....
http://ateo.cz/f/images/c/cssd-jandak.jpg
06. 07. 2011 | 13:34

honolulu napsal(a):

President R.Reagan byl nejlepsi president, jakeho kdy America mela ! Jeho projevy k narodu byly nejlepsi a inspirativni, jake jsem kdy slysel.
Byl to ten nejlepsi super recnik, ktery povznest Ameriku z chaosu vlady Jimmiho Cartera - 18% inflace a velka nezamestnanost byla za Cartra.

Reagan zmenil vsechno ! Jak ? To nam bylo jedno. Reagan mi dal obcanstvi ! Reaganovi jsem psal kvuli Jizni Africe a on mi odpovedel. Mam jeho dva dopisy.
Reagan svoji chytrou politikou a zbrojenim znicil SSSR. Koumousi se economicky slozili. Reagan je nyni generalem v nebi ! Reagan dal Washingtonu D.C. a Americe eleganci a LESK, mel by se mu postavit chram ! Za Reagana bylo dobre. Pracovali jsme vsichni jako vcelicky a meli hodne penez i kdyz se nam podelal Wall Str. v roce 1987.

Nancy, jeho pani se o neho bala a tajne, bez jeho vedomi najmula nejlepsi astrolozku Ameriky, aby ho chranila.
Reagan byl VELKY STATNIK a pritom zil stridme a skrome. Mel hobby ranc v Californii a maly dum 1800 feetu ctverecnich na ranci.

Za Reagana jsme mely 400 valecnych lodi, nejmodernejsich na svete a on take zahajil letecky program. Nova letadla F-xy to je jeho napad a destnik proti mezikontinentalnim raketam nad Amerikou, to byl take jeho napad a snaha. Komousi v Moskve se z techto zbrojnich zavodu pokakali.

Kdyz Reagan zemrel 5. cervna 2004 byl jsem v tu dobu ve Washingtone D.C. a do toho mesta prijelo million lidi na pohreb. Za uvolneni hoteloveho pokoje jsem dostal HODNE PENEZ ! Odjizdel jsem - napakovan ! Millionari z Palm Beach nakonec vyhodili vsechny. Lide ho meli radi. VSICHNI ! Jak bohati, tak i ti nejchudsi.

Svet o tom nevi, ale Reagan mel nejakou malou ocni vadu (kratkozrakost) a k vuli ni ho nepustili do valky. Byl v armade o roku 1937 do 1945 a byla mu zamitnuta recognition.
Nezahorkl kvuli tomu a byl obrovskym prinosem pro tuto zem.
Byl to velky clovek, ktery pozvedl zivot vsem v Americe a i millionum otrokum v okovech tyranie v komunistickych zemich !
06. 07. 2011 | 13:43

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí, tak vidíte, že Vám schází ta nejvíce opomíjená vlastnost systému, který je schopen zaručit OBČANŮM ČR práci a na druhé straně potrestati toho, kdo se práce štítí a úmyslně vyhýbá, že? Takže prvním pravidlem zdravé společnosti MUSÍ BÝTI PRÁVO NA PRÁCI a to musí býti vyváženo POVINNOSTÍ PRACOVAT. Druhé pravidlo MUSÍ BÝTI, ŽE KAŽDÝ JE ODMĚŇOVÁN za množství a kvalitu práce, víte? Třetí pravidlo je, že každý je plně zodpovědný za svoji PRÁCI a to bez jakýchkoliv vyjímek a imunit (TO PLATÍ I PRO ELITY NÁRODA). Takže správná společnost DÁVÁ SCHOPNÝM TU VÝSADU, ŽE ZATO VYNALOŽENÍ VŠECH SCHOPNOSTÍ MU BUDE UDĚLENA SPRAVEDLIVÁ ODMĚNA odpovídající jeho PRÁCI. A také tato společnost již nikdy nesmí připustit, že na práci schopných budou parazitovat neschopní, podvodníci a mafie všeho druhu. Hlavně musí společnost udržet duševní a fyzické zdraví na základě péče a prevenci proti jejím největším nepřátelům a to DROGÁM, HAZARDU, NÁSILÍ A ZOTROČOVÁNÍ LIDSTVA JIŽ OD JEHO NAROZENÍ. Prostě pojďme se k sobě navzájem chovati jako LIDÉ s láskou a podáním ruky a pomoci všem potřebným, kterým to život odepřel z jakýchkoliv důvodů. Prostě pojďme MAXIMÁLNĚ OMEZIT ŘÍZENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI a na druhé straně MAXIMÁLNĚ VYUŽÍTI PRÁCESCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI, což jediné Nás bude moci posunouti k důstojnému a kvalitnímu ŽIVOTU VŠECH, KTEŘÍ SE O TO POSTARAJÍ. A to jak vidíte, tak toto společenské zřízení NENÍ SCHOPNO UČINITI. Jediný správný recept zatím vytvořila občanská iniciativa Hnutí za přímou demokracii čili HZPD, viz www.hzpd.com a další rozpracování jak z tohoto bláta ven najdete na www.vymenilijsmepolitiky.cz a o tom to je. Lidé bděte, jakékoliv opomenutí se Nám proklatě VYMSTÍ. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
06. 07. 2011 | 13:46

voroshilov napsal(a):

Josif K.
Pis,pis,brzda jeruzalemska,snad tvoje lzi tady padnou na urodnou pudu.

Ja nikdy pred rokem 1991 NEPOZNAL hlad ani chudobu,a to pochazim z obycejne sovetske rodiny,a jeste neuplne,protoze otec nas opustil s matkou kdyz mi bylo 12,ano hlad a nedostatek zacal po rozpadu SSSR za Jelcina,ale to uz jsem sel na vojnu kde mne 2 roky jeste docela dobre krmili.
06. 07. 2011 | 13:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

Yosif K
Je těžké přesvědčit sám sebe, že, Yosife ?
:)))

Mně se taky podařilo navštívit sovětský venkov...kavkazské chudé vesničky - před lety.
Pravda - naše krásné socialistické vesnice (neb asi s těmi jsi je, milý Yosife tehdá porovnával :))), to nebyly, ale do hrůz, jaké tady taháte ze svého kaftanu vy....do těch měly taky daleko..

V jedné vesnici mě ale docela nakrkli.
Prodali mi šachovou sadu - sice pěkně vyřezávanou - ale bez jedné figurky.
/asi omyl - na co by někomu byla jedna figurka z 32, že ?/
06. 07. 2011 | 13:49

hoven napsal(a):

pepa z depa,
tyhle pravidla jsme tady měli 40 let a moc se neosvědčily.
06. 07. 2011 | 13:52

SuP napsal(a):

Jak se v Pehe článku objeví slovo, nebo odvozenina "neoliberál...", přestávám číst.
Myslíte, že je to chyba?
06. 07. 2011 | 13:54

alenka napsal(a):

honolulu
Reagan komousum lezel v zaludku, lezi v zaludku a bude lezet v zaludku. Svoji nenavisti jej vlastne uctivaji ti jejichz blbost jsme zde videli zblizka ctyricet let.
06. 07. 2011 | 13:54

hoven napsal(a):

nejhorší president v historii USA je obama. 14 bilionový dluh. to muže i slaveček se špidlou závidět.
06. 07. 2011 | 13:55

Yosif K napsal(a):

Jo apne Voroshilove - Argentinu take privedli na buben socialisti-peronisti. Za vlady chudine prejici soudruzky Evity Peronove se prudce zvysila zamestnanost tim, ze misto jednoh0po sofera jezdili v buse dva a stridani se atd atd - tim se podarilo peroniustum argentinsky prumysl znicit.

Zemedelstvi zustalo zachraneno soukrome - diky tomu mohla Argentina zivit Sovetsky Svaz.

O blahobytu v SSSR vim svoje - jak od navstev tamtez tak od sovetskych navstev v CSSR.
06. 07. 2011 | 14:00

voroshilov napsal(a):

Yozif K.
Ty vis jenom to co tobe prinese ridici dustojnik Mossadu do eteru.

Jaksi takovy paradox ze pri prazdnych obchodech kazdy mel nacpanou lednicku a nekolkrat do roka a pri navstevach vazenych hostu se stul prohybal pod ruznymi pochutky tobe uniklo pri"navstevach tamtez"?Nebo tebe krmili v studentskem bufetu?
Lhari!!!
06. 07. 2011 | 14:06

Yosif K napsal(a):

Jo apne Voroshilove - a proc rtedy za sovetskeho blahobytu byly prazdne kramy? Proc lidekupovali ovopce na trznicich tresne 10-20 rublu za kilo? Z ruksaku gruzinskych jonaku lertajicich obden trhat tresne domu na kavkaz?

Pripominate mi senilniho Husaka - ten taky tvrdil ze drobne problemy v zasobovani jsou ale v "globale mame vsetko". Kde byl ten vas global? Na soukrome trznici za mastne ceny? V tuzexovych obchodech? V intermagazinach za dolacky????
06. 07. 2011 | 14:07

Sláma napsal(a):

JC napsal o Němcích:
"Jeden národ jedna mentalita".
Je vidět JC, že o Německu nic nevíte. Ani Češi, kteří žijí 1000 let v jednom státě, nemají stejnou mentalitu. Němci vznikli z různých germánských kmenů a až do roku 1871 žili v různých státech. Ve skutečnosti jsou obrovské rozdíly mezi horními a dolními Němci. Jiní jsou Sasové, jiní Bavoři, jiní Braniboři. Mluví jazyky, které jsou vzájemně těžko srovnatelné a mentalitu mají úplně jinou.
06. 07. 2011 | 14:08

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Já mluvím o době před 30 léty. To už nemá s válkou nic společného.
Gagarin létal do kosmu a normální lidi neměli co žrát. Většina bydlela jak Baba Jaga v Mrazíkovi.
06. 07. 2011 | 14:10

hoven napsal(a):

pehe se nikdy nevyrovnal s tím, že se musel v USA živit jako uklizeč záchodů. já si myslim, že jeho nenávist ke kapitalismu je čistě osobní. jako rathova nenávist k ODS, za to, že ho vyhodili.
06. 07. 2011 | 14:11

Yosif K napsal(a):

jo tojsou ty paradoxy sociku - v obchodech nic neni, ale vsichni vsechno maji.
Od soukromniku na trznici nebo nakradene. Nejhumannejsi rad na svete..... Nicmene je pravda ze v SSSR Z DUVODU EKONOMICKE NEZBYTNOSTI milice tolerovala sourkomniceni vice nez v Cechach. Kdyz jsem se nad tim podivoval, Rusove mi rikali - co se divis? Milicionari maji take deti a jejich deti take chteji americke jeansy................... jedny jeansy za polovinu mesicniho platu ucitelky......
06. 07. 2011 | 14:11

voroshilov napsal(a):

Kazdy kdo skutecne byl v Rusku,Ukrajine...musi vedet jak vypada domaci hostina,je to tradice,more jidla a chlastu...odsud se rika"ruske pohostinstvi".
A jeste,morova rana izraelska,existoval bazar-trh-rynek,prozradim strasne tajemstvi-byl i za Stalina.
06. 07. 2011 | 14:12

Rumcajs napsal(a):

Jo ještě si vzpomínám, jak jsem byl nahnán na 14 denní kurs ruského jazyka. Učili nás tam přímo bolševičky z Ruska. Dokonce nám promítali obrázky z budování rozvinutého socialismu v SSSR.

Bohužel, všechny obrázky měst a továren byly kreslené. Prý je to tak hezčí. No a dokonce si kreslili i hrdinky SSSR. Společným znakem bylo 2* větší čelo, jak Lenin. To mělo zdůrazňovat inteligenci sovětského lidu.

Jo, byla to tenkrát komedie,ty báječný léta pod psa.
06. 07. 2011 | 14:16

Sláma napsal(a):

Cestovatel napsal: "Plácáte nesmysly. USA bydo v 90. letech prosperující a jedinou supervelmocí, která mohla zasahovat ve válce v Perském zálivu a v Jugoslávii."
Ano, máte pravdu. Ale nyní už není. USA už nejsou největší ekonomikou světa, tou je Evropská unie. USA mají 12. nejvšší veřejný dluh na světě (podle údajů z roku 2010 (98,6% HDP)- v roce 2011 už bude větší). USA je ohromným dlužníkem Číny. USA už nejsou schopny válčit na více válčištích a války v Iráku i Afgánistánu prohrávají. Válku v Libyi nejsou schopny završit vítěžství, ačkoliv se jedná o prťavý stát, který nemá moderní zbraně (byl mnoho let postižen zbrojním embrargem).
Cestovateli, doporučoval bych Vám zvolit nový nick, protože rozhodně nejste zcestovalý, jinak byste psal jinak. Myslím, že Vaše cestování končí v novinovém stánku s bulvárním tiskem MF Dnes, Lidovky a Blesk.
06. 07. 2011 | 14:17

voroshilov napsal(a):

Josife,co zasekla se ty gramodeska?Pujc od Rumcajsa.
A zemljanky videl?Medvedi s balalajkou,letni mraz a jednu zarovku na celou ulici?
06. 07. 2011 | 14:17

Dan napsal(a):

Pane Jiří, voni sou hlava! Jako ten Auersperg z Dejvických Otázek míru a socializmu.
06. 07. 2011 | 14:20

Rumcajs napsal(a):

Z otevřeného dopisu prezidentovi Akademie věd A.P.Alexandrovovi, Gorkij 20.10.1980

„I když slovy byly Stalinovy činy oficiálně odsouzeny, rozsah stalinských zločinů a jejich konkrétní podoby se před lidem pečlivě tají a ti, kdo je odhalují, jsou pronásledováni za křivé nařčení. Teror a hlad v období kolektivizace, vražda Kirova a likvidace kulturních, občanských, vojenských a stranických kádrů, genocida při přesídlování „potrestaných“ národů, galejnické pracovní tábory, kde zahynulo mnoho miliónů lidí, koketování s Hitlerem, které se změnilo v národní tragédii, represe proti zajatcům, protidělnické zákony, vražda Michoelse a obnovení státního antisemitismu, všechny tyto vředy se musí s konečnou platností rozříznout. Národ bez historické paměti je odsouzen k degradaci...“ (z otevřeného dopisu prezidentovi Akademie věd A.P.Alexandrovovi, Gorkij 20.10.1980)
06. 07. 2011 | 14:22

NevericiTomas napsal(a):

voroshilov napsal(a):
"Ja zase nechapu co vadi vsem rumcajsum-hovenum a cestovatelum ulozit doma Svatou trojici-rimmera,bushmana a babamu a 5x denne se ne modlit jako muslimove na Mekku."
Hele generale, u nas v Evrope uz 2000 let mrtve pohrbivame. Zvyk vystavovat si mrtvoly a chodit se ne divat mate vy tam u vas...
06. 07. 2011 | 14:22

Sláma napsal(a):

Je komické pozorovat, jak místní baviči - Rumcajs, hoven, cestovatel se pustili do boje za svoji ikonu. Typicky "pravičácky", tedy naprosto neobjektivně a hloupě, zcela po vzoru bulvárních novin typu MF Dnes a Lidovek.
Ještě mi tady schází jarpor, ten se asi přihlásí za chvíli.
06. 07. 2011 | 14:23

tom napsal(a):

Vy ste vsichni nepochopili co vam Pehe chce rici.je to jednoduche regan tomu prispel jen lehce protoze ty revoluce si komunisti a disidenti pripravily sami a on to moc dobre vi a proto pise ze regan nic neudelal
06. 07. 2011 | 14:26

skeptický napsal(a):

Rozflákané Rusko muselo zbrojit ode dne jedna po válce.Soutěžit s Amerikou,která byla na hospodářském vrcholu nebylo snadné.Proto nebylo co žrát,a na kolektivním se lidem moc dělat nechtělo.
S těmi šachovými figurkami : Na dvaatřiceti prodaných šachovnicích se vyšašila jedna extra.Ony ty menšiny si hrají odjakživa na chudáky.
06. 07. 2011 | 14:27

voroshilov napsal(a):

NevericiTomas:
Nepovidaj,a ja slysel ze nekde v italskych mestech maji katakomby kde jsou ulozene tisice neboztiku a turiste tam chodi cumet!
06. 07. 2011 | 14:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad honolulu

http://www.moldea.com/MCA.html
("Reagan - Originally a member of the Democratic Party, he switched to the Republican Party in 1962")
:(((

"...Over the past two decades, Ronald Reagan has refused to answer any in-depth questions about how he amassed his personal wealth--currently estimated at more than $4 million. In 1976, when he first ran for president, and again in 1980 and 1984, Reagan managed to avoid any intense scrutiny of his finances. His financial ties to MCA have been virtually ignored, relegated to the category of ancient history..."

The Chicago Mafia's role in Hollywood did not end with the convictions; it simply changed. Chicago's new liaison in the motion picture industry became attorney Sidney Korshak, who had represented Bioff. Charles Gioe, a top Chicago Mafia figure, had told Bioff that Korshak was "our man . . . any message he may deliver to you is a message from us."

"..In 1952, during his fifth term, Reagan engineered a "blanket waiver," exempting MCA from SAG rules prohibiting a talent agency from also engaging in film production. Reagan's second wife, actress Nancy Davis, was also a member of the SAG board of directors at the time the MCA-SAG deal was made...."

"...Among the guiding forces in the shaping of Reagan's political philosophy were MCA's Jules Stein and Taft Schreiber. According to law-enforcement authorities, several of Reagan's campaign financiers were close friends and associates of Sidney Korshak...."

"..Stein and Schreiber--as well as Reagan's personal attorney, Los Angeles labor lawyer William French Smith--made several questionable transactions on Reagan's behalf, making him a multimillionaire overnight. Once governor, Reagan made executive decisions that were greatly beneficial to MCA and other corporations with motion picture studio interests..."

"...Korshak, a Democrat who had supported Reagan during his 1970 reelection bid for governor of California, ha been the target of a four-part series in June of 1976 in the New York Times, which described him as "a behind-the-scenes 'fixer' who has been instrumental in helping criminal elements gain power in union affairs and infiltrate the leisure and entertainment industries."

"...Korshak, a Democrat who had supported Reagan during his 1970 reelection bid for governor of California, ha been the target of a four-part series in June of 1976 in the New York Times, which described him as "a behind-the-scenes 'fixer' who has been instrumental in helping criminal elements gain power in union affairs and infiltrate the leisure and entertainment industries."
------------------------
http://www.salon.com/news/opinion/joe_conason/2010/05/20/bushreagan
---------------------
Proč potřebují někteří politikové strašáky/Satan, říše zla, světový terorismus/ - o tom více zde :

https://www.youtube.com/watch?v=K5lByw7kvS0&feature=related

Odpověď zní - protože jsou to psychopati.
06. 07. 2011 | 14:28

voroshilov napsal(a):

skepticky:
Vas take v Rusku morili hladem?
06. 07. 2011 | 14:29

Rumcajs napsal(a):

skeptický:

Rusko nešlo rozflákat - tam nikdy nic nebylo. Tam se jenom na kupě hnoje válelo pár slovanů, co nedošlo do Evropy.
06. 07. 2011 | 14:29

hoven napsal(a):

sláma,
já jsem se zase smál u minulých voleb, když socani a komunisti zustali v opozici a oranžová pehe prskalo jako vzteklá kočka. každeho holt pobaví něco jiného.
06. 07. 2011 | 14:31

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Jenom se snažíme diskutovat. Co se ti nezdá ?
06. 07. 2011 | 14:32

voroshilov napsal(a):

Super,a u Rumcajse zil Gorkij jeste v roce 1980,to muselo byt 112 roku!
Mimochodem,kretene z Jicinu,kdyz neco citujes musis prilozit link.
06. 07. 2011 | 14:33

NevericiTomas napsal(a):

Voroshilove, se s tebou nebudu hadat, ses magor a nema to smysl. Vim jen o jednom meste, jednom state, kde si vystavili mrtvolu na namesti a povinne se na ni chodili cumet. Pak si tam ulozili jeste jednu, ale ta jim shnila. Tak tu nenafej, Reagana normalne pohrbili a pojmenovali po nem u nas ulici. Predstav si, ze v Dejvicih stoji pomnik marsala Koneva, prestoze se podilel na priprave utoku a nasledne okupace CSSR v roce 1968...
06. 07. 2011 | 14:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

video CZ titulky zde :
http://www.zlo.cz/the-power-of-nightmares-the-rise-of-the-politics-of-fear-sila-nocnich-mur-vzestup-politiky-strachu.php
06. 07. 2011 | 14:36

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
skeptický:

Rusko nešlo rozflákat - tam nikdy nic nebylo. Tam se jenom na kupě hnoje válelo pár slovanů, co nedošlo do Evropy.
06. 07. 2011 | 14:29
-----------------

Někteří došli.
Například tvůj prapraprapradědeček.
:(((
06. 07. 2011 | 14:38

voroshilov napsal(a):

NevericiTomas:
Jasne,ja jsem magor a chodim v babiccinych spodarach.
Ted napis do Googlu:Katakomby Sicilie Italie Mumii Kostry.
To budes cumet!
06. 07. 2011 | 14:42

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Říká ti něco "Nižnij Novgorod".... ?
06. 07. 2011 | 14:44

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
ale že to tomu Napoleonovi, německému agentu Leninovi a Hitlerovi stálo za to, trmácet se do země kde nic nebylo?! Tím nechci říct, že bych chtěl žít v Rusku stalinistické éry. Stejně tak bych ale nechtěl žít ani v Americe ovládané rasismem a hysterickým antlevičáctvím - které odnesli např.umělci a studenti na univerzitách.
06. 07. 2011 | 14:47

voroshilov napsal(a):

Rumcajs:
"Rika ti neco Niznij Novgorod"?

Mne urcite,je to domov me zeny,a tobe?Mesto Gorkij?A tam plakal Sacharov?
06. 07. 2011 | 14:48

voroshilov napsal(a):

A vida,my na neco prisli!
V Rusku prece neco je,nejaky Nižhorod,to je zazrak!
06. 07. 2011 | 14:50

Rumcajs napsal(a):

voroshilov :

Si představ, žes na to kápl. Za odměnu ti dám ten link:

http://www.kompas.estranky.cz/clanky/historicke-okenko/andrej-sacharov-citaty-zdenek-hubner.html

Hele ta tvoje žena, je stejně praštěná jako moje babička ? Na 1 máje se hnala první v průvodu, odmítala jézdit autem západní značky, když umřel Stalin, tak měla depku....každýho srovnala na dvě doby.
06. 07. 2011 | 14:53

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Rusko je obrovsky bohatá změ. Bohužel bolševici z toho udělali rozvojovou zemi.
06. 07. 2011 | 14:55

voroshilov napsal(a):

Rumcajs:
Moji zenu nech na pokoji,tupy americky konzumente propagandy!
Sacharov udelal pro SSSR vodikovou bombu a byl nositelem cetnych stalinskych a leninskych vyznamenani,a Gorkij neni zadna Sibir.
Byl dobry clovek a vedec dokud ho nesvedla zidovka Elena Bonner,ktera nedavno zemrela v USA,budiz ji zem betonem!
06. 07. 2011 | 14:59

stále rebel napsal(a):

Rumcajsova moudra ohodnoťte prosím zde
Jeho znalosti můžete ocenit zde
http://www.blog-ankety.php5.cz/user_choice.php?fn=a5.txt
a chování
http://www.blog-ankety.php5.cz/user_choice.php?fn=a6.txt
06. 07. 2011 | 15:01

ZSB.comm napsal(a):

Cechum je Regan blizky, proroze se od nej naucili tunelovat banky (viz savings & loan scandal).
06. 07. 2011 | 15:02

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Jsi gauner bolševiku a tvá žena nemůže být normální, když si vzala takovýho ....
06. 07. 2011 | 15:03

voroshilov napsal(a):

Rumcajs:
Ubohy sraci,kdyz nemas argumenty utocis podpasovkou...
elena,jak jsi pruhledna a odporna!
06. 07. 2011 | 15:05

voroshilov napsal(a):

Prezili jsme Napoleona a Hitlera,prezijeme i rumcajse-elenu-hovena-ladika,provokatery vsech zemi chcipnete!
06. 07. 2011 | 15:15

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Na tebe argumenty neplatí. Na nacisty jako jsi ty, platí jenom jedno.
MOSSAD.
06. 07. 2011 | 15:15

voroshilov napsal(a):

Ve skutecnosti nejsou nic,banda spammeru a netovych trollu,zivi se jenom VASI pozornosti,kdyz je budete ignorovat spachaji sebevrazdu,nemaji jiny cil nez z Vas delat hlupaky!Ja s nima skoncil,hledejte ku... jinou obet!
06. 07. 2011 | 15:18

skeptický napsal(a):

Voroshiloff

Nemořili.Nikdy jsem tam nebyl.Příbuzná tam kdysi žila na úrovni pět let.V prodejně pro zahraniční nomenklaturní kádry tam sice nic než svíčkovou neměli,ale pořád lepší,než mleté co bylo občas k dostání jinde.V Moskvě se ty mladé suky parádily,kam se na to ssala Praha.

Zato prý v baráku kde bydleli měly všechny byty krby s akustikou.
S holkou lítala do Prahy,zlomená ruka tam prý končla amputací.

Chodíval jsem venku do ruské jevrejské rodiny ,já gój doučovat vnuka orální Tóru,aby ho nevyhodili z ješivy.Mladej Dimitrij Mojsejevič byl trochu tvrdej,ale matyka mu šla.Dědu mu v hodnosti majora mu dali před válkou zastřelit.Ve škole byl z něj rabín nakonec úplně paf.

Měl jsem problém mu vysvětlit,proč je Mojžíš tahal čtyřicet let po poušti,a pak je zaved tam,kde není kapka nafty.
Tak jsem ho nakonec přesvědčil,jak se to nakonec vyplatilo.

Žranice na úrovni,na stůl se to nevešlo.To ani u Rotšildů,kam občas zajdu na husu a cimes,neznají,a tam jsem vítaný host.Starej se se mnou potřebuje občas poradit.Maj mne jak syna.
06. 07. 2011 | 15:19

hoven napsal(a):

voroshilov,
my jsme přežili vás.
06. 07. 2011 | 15:26

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Už jsem ti vyprávěl, jak nás paničky ruských oficírů naháněli po Řáholci ?
Jak vám bolševikům zahejbaly a dělali všechno proto, aby se do Ruska nemusely vrátit ?

A co tvoje žena ?
Radši ji sem do Čech neber.
06. 07. 2011 | 15:27

voroshilov napsal(a):

skepticky:
"zlomena ruka pry znamenala amputaci"
Moje rec,tolik bezrukych a beznohych mrzaku neni nikde na svete-smik,smik,vsechno zbytecne pryc,na prujem plati urezani pulky zaludku a klystyr,v armade mi zlomili ucho tak ty stalinsky katy amputovali pulku obliceje,dosud jezdim s cirkusem jako atrakce v Domu hruzy.
06. 07. 2011 | 15:28

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Čoveče, ta moje babička byla kovaná stalinistka, ale do Ruska se nikdy vrátit nechtěla. Tolik rozumu ještě měla.

A ty tady oprozuješ proč ?
06. 07. 2011 | 15:33

skeptický napsal(a):

Voroshiloff

Tak jsem se snažil zjistit,jestli jde ucho zlomit,a ke své hrůze zjišťuju,že mi nějak ztloustly.Čím to ?

Nic si z nich nedělejte.Žárlí,protože jste velký národ.
06. 07. 2011 | 15:42

Petr napsal(a):

Proč fňukáte, levičáci?
06. 07. 2011 | 15:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
paničky - ženský rod - tvrdé y
/leda že by se ty paničky spokojily i s tím tvým měkkým..../:((

Voroshilov prohlásil, že když takové jako jsi ty budeme ignorovat, tak že spýáchají sebevraždu ...jenže mně tě zabylo líto......
Je totiž dobře, když po světě pobíhají i takové směšné karikatury pravičáků jako jsi ty. Tím obohacují lidstvo - starají se mu o zábavu...
:---()
06. 07. 2011 | 15:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

Stejně je to zajímavé...
Od Reagana jsme se dostali přes psychopaty a bolševiky....k Mossadu a Židům..
:---()
Starý Freud by měl radost. :)))
06. 07. 2011 | 15:49

soar napsal(a):

Když se tu pod Reaganem přešlo spíše na sociologii Rusů.Teď tam tak moc lidí nejezdí,ale kdysi tam Čechů bývaly davy.Ty doby se pamatují všeobecně tak,že tam bylo všechno levné,moc levné.Za halíř letenka,večeře v restauraci,limčo,piroh na ulici,lednička nebo televize do bytu.Kafe atd.Ale hodně Rusů nežilo vnějškově tak okázale jako Češi,i proto,že oni tolik nešetřili,vzájemně se stále hostili apod.Tolik životní styl.Pro tyto Rusy muselo být to co přišlo po roce 1990 něco jako pád horníka na dno šachty.Konec života.
Přesto politicky oni se tomu přizpůsobili,protože za socialismu část z nich permanentně chtěla emigrovat,část považovala socialismus za zlo,jen velmi malá část byla aktivní politicky-u bolševiků a komsomolců.Na politiku kašlali.Ale jako za všech dob značná část z nich Rusko považuje za nejlepší místo pro život.Tím vítězí zatím už 500 let ve všech válkách nad kýmkoliv:Němec později padne na frontě když si vzpomene co zažil před válkou v Německu,Rus naopak se na to těší.Na návrat,na dřívější život,mezi svými.Je tam kasta lidí vystudovaných za cara v Západní Evropě,později se stali čelnými bolševiky sovětských universit.Ti dnes jsou -resp.spíše jejich potomci většinou trvale v zahraničí.Nikdy tam neztratili styky,jejich pohrdání obyčejnými Rusy bylo vždy velké,snobismus základní laťka této kasty.
Ruské ženy měly za socialismu náskok,v tom čem je nyní Češky už dohnaly-v emancipaci,domácí práce a vaření je nebavily,nikdy neměli klasickou rodinu jak starší Češky.
To co se stalo po roce 1990 prostě je-běžné Rusy- obešlo.U Rusů byla vždycky politika vysoko nad nimi,tedy taková jakou si ji udělal vršek,jakou ji chtěl mít vršek.Za socialismu vysokoškoláci byli zaplaceni vzhledem k ostatním o hodně lépe než čeští vzhledem k ostatním.Problémem Ruska jeasi málo lidí.Na jedné straně méně starostí o ně,na druhé straně opravdu málo pro chod velkého státu.Každý musí zastat hodně.A mají mezi sebou mnoho chytrých lidí,i když ten snobismus je odvál i daleko,vlasti neslouží,jsou mimo.Oni sami říkají ,že Číňan myslí v zahraničí na Čínu doma.Tím říkají,že oni ne.
06. 07. 2011 | 15:53

Rumcajs napsal(a):

TCH:

Nikdy jsem tě za příliš chytrýho nepovažoval, ale že bys mohl stát na straně té bolševické zrůdy vorošilova ,to by mi ani ve snu nenapadlo.
06. 07. 2011 | 15:54

voroshilov napsal(a):

skepticky:
Ucho se da zlomit vcelku snadno,a vubec to neboli,ja to zjistil az na druhy den kdyz jsem ho mel nabuble jako reklamu na Michelin,samo to proslo(z tam nejde nalozit sadru)nektere kustky se srostli nakrivo,coz holkam pripada legracni,ale jinak zadne problemy.
06. 07. 2011 | 15:56

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm tak naše malé, milé Pehe, které by mohlo dabovat Iljiče, kdyby si vzalo placatou čepici, si uřízlo ostudu.
No-stane se!

Copak když řekne buran jako já, že byl Manuel Noriega nikaragujským diktátorem, tak se s tím počítá, ale když to napíše věhlasný politolog a rádce, ředitel slavné školy pro dementní potomky majetných, tak to je ostuda jako hrom.

Jsem zvědav, jestli vyleze z ulity, omluví se nebo úlet v tichosti opraví. Pokud ne a diskusi mudrc vůbec nečte, tak bych obdivovatelům tohoto věrozvěsta položil jednoduchou otázku.

Proč pan Pehe píše blogy?
Z potřeby. Jaké?
Z potřeby se vyprázdnit?
To bych pochopil. Také mám takovou potřebu. Po ránu.
Není nad pravidelné vyprazdňování.
06. 07. 2011 | 15:58

er napsal(a):

Mili pomateni levicaci - co je na Reaganovi asocialniho? Je to byvaly odborar, ktery pochopil, ze odbry jsou zkazou ekonomie a tim potazmo (v historicky kratkem casovem odstupu) i zkazopu pracujicich.

O mire zasahu statu do ekonomie je mozne diskutovat
atd...
yosifku ty trdlo hrající si svými pomatenými kecy na "pravičáka" - zjisti si aspoň rozdíl mezi ekonomii a ekonomikou... dejte hlavy dohromady s rumem, nadporučíkem a hovňoujsem a možná na to přijdete...
06. 07. 2011 | 15:58

Faust napsal(a):

Rumcajs:
"Rusko nešlo rozflákat - tam nikdy nic nebylo. Tam se jenom na kupě hnoje válelo pár slovanů, co nedošlo do Evropy."

Ovládejte se, řáholecký loupežníku.
Ještě že nedošli, jinak byste byl pod vládou nacistů někde v Patagonii... možná i na Sibiři.
Fujtajksl, tahle debata.
06. 07. 2011 | 16:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
????
Mně je tě jen líto. Toť vše. A mám radost - když i jiní mají radost. Proto by bylo neprozíravé připraviti je o zdroj možné zábavy i do budoucna.
Toť vše.
Tvé implikace jsou tedy podivné...a možná že i "bolševicky zrůdné".

Do tvých snů mi nic není.
Už tak mám co dělat s tím, abych se ubránil té veškeré špíně, hnusu, oplzlostem a fantasmagoriím....co jich na světě je.
:))

P.S. Vysokoškolák hrubky nedělá. Před 6.hodinou odpolední.
:)))
06. 07. 2011 | 16:02

K. napsal(a):

Kdyby záleželo na rádobypolitologovi Pehem, byl by už Paroubek prohlášen za svatého.......
06. 07. 2011 | 16:03

Faust napsal(a):

Pepo Řepo,
jste prý arbiter elegantiarum těchto stránek.
Nicméně Váš příspěvek 15.58 o tom tedy absolutně nesvědčí.
Sorry.
06. 07. 2011 | 16:05

skeptický napsal(a):

Voroshiloff

S těmi kůstkami fuchu mi připomínáte tu študentku mediciny,co u
otázky jak amputovat penis prohlásila,že měkké části by odstranila skalpelem,a kost odřízla pilkou.
06. 07. 2011 | 16:05

Realista napsal(a):

Vážený pane Pehe, co k tomu dodat: skvělé jako vždy, protože nemáte na rozdíl od české pravice ČB vidění světa.
06. 07. 2011 | 16:06

ld napsal(a):

Rumcajs,

jak jsi doma vysvětlil tuto avantýru se zebrou?
http://www.novinky.cz/koktejl/238194-zebra-se-zamilovala-do-osla-a-narodil-se-ji-maly-zebroid.html
06. 07. 2011 | 16:12

BBB napsal(a):

Barack Obama je chodící slibotechnou americké politiky, kudy chodí tudy remcá... Ale skutky z pohledu U.S. takřka žádné!! I na "Nobela" si již vylhaně šáhl, to byl teda úspěch! Válka v Afganistánu je prokoučovanou válkou vedenou U.S. již od samého počátku... Copak takhle se vede válka, pogrom? Naprostý amaterismus s technologii, Know-how, již U.S. mocně disponují!! Již dávno mohl být v Afganistánu, Íránu a nyní také již nově v Africe klid, kdyby zbaběle, naivně, nerozhodně, nevěřícně nečekali na zjevení, či snad svolení samotného Pána, Ježíše Krista... vskutku neuvěřitelné faux-pas rádoby nejdůležitější země světa... Ještě deset let po událostech v N.Y. běhají po světě členové Al-Kaidy, a přitom to stálo Američany takové nehorázné množství peněz.
Bomberius
06. 07. 2011 | 16:15

Pepa Řepa napsal(a):

Faust
máte snad jiné vysvětleni pro člověka, který buď:

1. Diskusi pod svými svěžími a podotýkám, že naprosto pravidelnými, dílky vůbec nečte.Pak se nabízí vysvětlení, že diskusí pohrdá.

2. Čte a opraví úlet potajmu.

3. Nedokáže se veřejně za chybu omluvit.

4. Chybu přizná a napíše to Vaše. Sorry. Stane se.

Uvidíme, která z alternativ bude ta pravá. Máte jiné vysvětlení? Nejste Pehe in disguise?
06. 07. 2011 | 16:18

hlaslidu napsal(a):

Nejhorší ze všeho v hodnocení čehokoli je zjednodušování a to ať z důvodů nevědomosti, naivity či ideologické slepoty. J.Pehe opět projevil cit pro správné uchopení správného tématu ve správný čas, aby zase jako jindy pošťouchnul lidi k přemýšlení. Několik stručných poznámek navíc:
1)Kdyby Gorbačov nechtěl, tak se nic nezměnilo. To byl on, kdo ve svém domácím prostředí sváděl těžké boje o realizaci své vize.
2)Reagan, který byl již v té době postižen intenzivně se rozvíjející stařeckou demencí, krátce po jeho doprezidentování následovanou již zcela degenerativním vývojem Alzheimrovy choroby (archívy zatím mlčí)neměl již nijak významnou pozici a přenechával tvorbu a realizaci politiky na jiných kolem sebe.
3)Tento stav pochopitelně velmi dobře znal Gorbačov a rozhodl se jej i náležitě využít, což se mu povedlo.
Pokud by si někdo zasloužil osobní ocenění za tyto historické změny v tomto čase (a nikoliv jindy, třeba za 50 let), tak to je jednoznačně Gorbačov. Koneckonců, pokud nás zatím nikdo nenutí, abychom zbožňovali Reagana, stačí si připomenout, že lidé u nás a v zemích kolem nás provolávali - Gorby, Gorby a ne Regy, Regy. Takže pokud u nás jakékoli pomníky někomu osobně za tyhle změny, tak jen a pouze Gorbymu, což ovšem kupodivu a paradoxně nikdo nečiní. Jo, jo, zase to naše české pokrytectví. Osvobodili nás od Hitlera za cenu velkých obětí, pak to podělal Stalin a Brežněv, ale my o tom pozitivním (ani Amerika není v ničem jen pozitivní)už nechceme nic vědět a slyšet. Co takhle se občas také trochu zastydět a světší pokorou a nikoliv účelovým zjednodušováním hodnotit (i sebe sama).
06. 07. 2011 | 16:20

Faust napsal(a):

P.Ř.
To nejsem. Pan Pehe je mi v podstatě lhostejný... nicméně jsem objevil Vaše X-tero začínajícím diskutérům a jeví se mi... no, jeví se mi to, co jsem napsal.
I odsudek se dá napsat bez poznámek na ranní vyměšování.
Nehodlám v této polemice pokračovat; jen tolik: docela rád jsem Vás četl - po tomto extempore Vás přeskakuji (vím, že si z toho nic moc neděláte).
Bye, bye...
06. 07. 2011 | 16:27

Drzá zrzka napsal(a):

Tak kolik svatozáří se tu rozdalo?
06. 07. 2011 | 16:29

Ivan napsal(a):

Žádná ideologie nemá pevky demokracie. To je problém dnešního nemocného světa. Veškerá nám předkládané ideologie se ohání demokracií a to je velký protimluv.
06. 07. 2011 | 16:32

Lipenský napsal(a):

Díky USA a zejména jejich prezidentům jako byl Reagan je naše část světa nejvíce ekonomicky vyspělou a těšící se svobodám jak jednotlivých občanů, tak v ekonomice.V západní Evropě již víc než půl století. Jen díky USA a jejich politice byly v naší části světa poraženy levicové diktatury, celosvětově padl i expanzivní komunismus. Kdyby antikomunistický tlak nebyl konzistentní a stupnovaný, nikdy by se komunismus dobrovolně nevzdal svých pozic a nekrachl tak impozantním pádem, který byl největší geopolitickou porážkou v dějinách lidstva.Dík drtivé převaze USA ve všech směrech nezažil svět do dnes podobné hrůzy jako byli obě světové války.
06. 07. 2011 | 16:44

hoven napsal(a):

co je s majitelem archivu dočekalem??
06. 07. 2011 | 16:53

Anuszka napsal(a):

hlaslidu:

Jen chci připomenout, že Pehe reagoval na pojmenování ulice svým zjednodušeným výkladem toho, co si myslí česká a americká pravice...když jsme u toho účelového zjednodušování ...
06. 07. 2011 | 16:53

hoven napsal(a):

víte jak muselo pehe trpět? pro pehete je reagan totež, co pro slušneho člověka hitler nebo lenin.
06. 07. 2011 | 16:56

Pozvatel napsal(a):

Proboha! Reagan se nijak neliší od tisíců jejichž jména nesou pouliční cedule. Chytřejší či hloupější, statečnější či zbabělejší, rovnější či pokřivenější.
Těch opravdu vzácných, bez příměsi falešného étosu a ideologie, je málo. No kdyby tady bylo tak padesát, sto ulic, možná by se žádná nemusela stydět za své jméno. Třeba třída "Charlese Wintona"

Z toho mála čechů připomenu jednoho. Arnošta Steinera, nositele sedmi Československých válečných křížů. Přišel, zvítězil, strhl a spálil uniformu a šel se věnovat něčemi jinému - neokázalý chlapík, jakých je málo.
06. 07. 2011 | 17:01

Rumcajs napsal(a):

Ten zabedněnej vorošilov mi ještě připoměl výplachy mozků i v populárně vědecké literatuře. Kdo se kdy zajímal o větu,techniku, mi musí dát za pravdu.

Když jste si náhodou dokázali něco sehnat z této oblasti, tak jste se dočetli, že všecho vynalezl sovětský člověk.

viz třeba zde:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/zlata-padesata-sovetsti-vynalezci-dtm-/neff.asp?c=A090111_102658_neff_wag

Sovětská propaganda byla natolik učinná, že Rusák, ač doma jedl rukama když už něco ulovil v lese či chodil na záchod na latrínu, byl hluboce přesvědčen, že žije v technicky nejrozvinutější zemi světa a že nad sovětský lid není.

Šok, který zažívali jenom při příchodu do Československa , když zjistili že existuje elektřina, zděné domky či příbory, byl opradvu veliký.

Ale i tak si to dokázali vysvětlit. To byl dar sovětského lidu naší malé zemi. Díky nim jsme se měli tak dobře.

Jo, kam se hrabe Taliban.
06. 07. 2011 | 17:05

AC napsal(a):

Nevíte někdo, proč ztrácím čas výpotky takových zjevů, jako je Lipenský? Budu se muset už nad sebou vážně zamyslet.
06. 07. 2011 | 17:05

voroshilov napsal(a):

Tenco:
Pamatuji ze jste mi posilal nejaky pekny klip,odpovidam pisnickou v barbarske rustine,doufam ze Vysockeho neni treba predstavovat:

https://www.youtube.com/watch?v=_G8Q1JgmJBs
06. 07. 2011 | 17:06

voroshilov napsal(a):

Rumcajs:
Tot je pravda odveka,sovetsky dobytek zral syrove maso v temne zemljance rukama kdyz mu neco hodila Argentina,z toho soku ze existuje elektrina a pribory jeste se dosud nevzpamatoval.
Kde takove hnidy jako Ty klonuji,v jake zkumavce?
06. 07. 2011 | 17:10

Ládik!!! napsal(a):

hoven -
dočekal přijde až na můj popud... jinak nemá o čem psát.
06. 07. 2011 | 17:13

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

V Evropě.
Vy asiati jste ještě tak daleko ve vědě nepostoupili.
06. 07. 2011 | 17:14

Anuszka napsal(a):

voroshilov:

O Vysockém jsem psala svou maturitní práci:-) bylo to před rokem 1989, takže jsem to považovala za hrdinství:-)) Kantor taky, tak mi dal jedničku:-))))

Vysockého jsem milovala...

Nejraději jsem tehdy měla: Nemám rád...teď už by to byla asi jiná...díky za připomenutí...:-)
06. 07. 2011 | 17:17

Rumcajs napsal(a):

Anuszka:

Maturitní práce - copak to je ?
Na takové téma si nevzpomínám.
06. 07. 2011 | 17:26

voroshilov napsal(a):

Anuzska:
My na Vysockeho nikdy nezapomneli,u nas po smrti nebyl tabu,ja take mu lozil kvety na hrob,hodne svym osudem pripomina Jesenina.
06. 07. 2011 | 17:27

Albert Einstein napsal(a):

Existují dva aspekty, kde by ekonomická svoboda měla býti omezena: V každém odvětví průmyslu regulovat počet pracovních hodin týdně zákonem, tak že nezaměstnanost je systematicky potlačovana. Současně musí být stanovena minimální mzda takovým způsobem, že kupní síla dělníků drží krok s výrobou.
A.Einstein 1935
06. 07. 2011 | 17:29

Ládik!!! napsal(a):

Od Vysockého si pouštím 2cd v autě, to byl jeden z mála slušných Rusů.
06. 07. 2011 | 17:31

vasja napsal(a):

A ta nenávist k Rusům...... to je na studenou sprchu, hoši. Jestli to neni jenom póza.
06. 07. 2011 | 17:32

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
náš venkov byl cca do 50 tých let taky dost náročné místo pro život. O horalech ani nemluvě. Navíc nemůžete srovnávat ČR - USA / Rusko / Čína. Když už tak - Ohio / Peking / Moskva - třeba. Rok 1968 samozřejmě zasluhuje odsouzení. Jenže v tom měla prsty především normalizační frakce KSČ. Pro řadu reformních komunistů to byl šok a skončilo to pro ně vesměs velice nepříjemně ( vyhození z práce bylo to nejmenší ). Účast Husáka byla v tomto směru velice tristní. Na jednu stranu odpůrce pronacistického Slovenska ( a příznivec včlenění Slovenska do SSSR ), obět procesů 50 tých let ( dostal doživotí ) a nositel několika státních vyzamenání. Na straně druhé Brežněvův favorit a strůjce morálního úpadku Československa. Jemu vděčíme za"kádry"jako byl V.Klaus a další. Jejich postoje jsou dodnes úplně stejné.
06. 07. 2011 | 17:33

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
soused jel kupovat Yanmar do Německa - vzal si na pomoc 2 kámoše, Kolju a Dmitrije (válčil v Afgu) - aby usmlouval lepší cenu.
06. 07. 2011 | 17:35

Petr Havelka napsal(a):

No a díky Reaganovi tu máme korporátní kapitalismus :)))

Ten slavný "volný" trh se nám sere do všeho, ale ve skutečnosti platíte víc než musíte. Korporace dojí stát a našinec platí. A ještě jsou tady tupci, kteří si z volného trhu udělali náboženství.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=13449

Reagan hovno uzbrojil Rusko. Rusko přestalo stačit technologicky, ke konci studené války amíci poslouchali co si mezi sebou říkají ruští námořníci v ponorce.

Reagan posral ekonomiku, začal s tím Friedmanovským průjmem, s každou další krizí se utahují friedmanovské šrouby v ekonomice, každý, šok ať je to válka nebo terorismus či přírodní katastrofa je ta pověstná "friedmanovská šance" tedy poučka "krize je šance". Jo někdo kurevsky vydělá ale hromady prodělají.
06. 07. 2011 | 17:37

Rumcajs napsal(a):

vasja

To není nenávist k Rusům ale bolševikům.
To je rozdíl.
Né každý Rus je dudej jak vorošilov.
06. 07. 2011 | 17:37

Ládik!!! napsal(a):

Na cestu si vzali jabka, slivovici a bodák. Jabka jedli, slivkou to zapíjeli a bodák měli na čtvrcení jablek.
06. 07. 2011 | 17:38

voroshilov napsal(a):

Boze,uz nekdo vlepte Rumunovi nohou do drzky,jak takova spina muze hodit po svete?Vylupek turecky incestniho svazku bratra se segrou!
06. 07. 2011 | 17:40

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Rusko bylo silně zaostalé. To se nedá okecat ničím. Bylo zaostálé hlavně díky tomu, že pomlátili elity a vedení státu se ujali psychopati. Jinak klobouk dolů před každým Rusem, který se té řeznické kumpanii postavil.
06. 07. 2011 | 17:41

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
nemám důvod nic"okecávat". Rusko bylo rovrácené na padrť občanskou válkou - to je určitě fakt. Jenže komu se hodila?! Jen bolševici v tom rozhodně nebyli. Ty zájmy byly velice různorodé a šly z různých zemí.
06. 07. 2011 | 17:44

Standa napsal(a):

Soudruhu Pehe, všechny zlé pravičáky/Reagana jste zapoměl nazvat zkrachovaným hercem/jste vyjmenoval, ale ještě jste zapomněl na svůj hlavní cíl ,na Klause. Nejste vážně nemocný ?
06. 07. 2011 | 17:46

Rumcajs napsal(a):

Taky si vzpomínám, jak mi otec vyprávěl, když Řáholec osvobozovali Rusáci.

Před sebou hnali šikmooký, kteří se chovali jak zvěř. Znásilňovali a vraždili. Jednu stařenu, co se nemohla hýbat ale měla nad postelí obraz A.Hitlera, ubodal šikmookej bajonetem skrz peřinu.

Jo, to jsou pak ty tanky na růžovo.
06. 07. 2011 | 17:47

Rumcajs napsal(a):

Hele vorošilove, dneska jdu už na tenis.

Příště tě vytočím do běla. Bude z tebe bezva Bělorus.
06. 07. 2011 | 17:49

vasja napsal(a):

Ládik!!!
Tak vidíte. I dobrou práci odvedou.
Já si zavolám 4 našince a ty přivedou k rozumu i ty nejhorší hosty.
Víte, ten národ měl prostě smůlu a bude se z toho ještě dlouho vyhrabávat.
Rumcajs.
Tak to jo:))
06. 07. 2011 | 17:55

dalimír napsal(a):

Rumcajsi zmlkni raději ty blekoto ! Až nás obsadí znovu rusové tak ty v té záholecké zemljance budež první na řadě ! Neunikneš stejně svému osudu ! Dl.
06. 07. 2011 | 17:57

voroshilov napsal(a):

Hele,Rumune,ty zadnou tenisovou raketu nikdy v zivote nedrzel,to neni tvuj...
Mne,elena,nevytocis,ja v tve hnusne tlame odpadky nebudu zbirat,budes tady sama s nim/nima svoji virtualni partickou do konce zivota OD rana do noci,opustena osamela s nemytymi vlasy a spinavymi nehty busit do klavesnice jako(proc jako?)silena,ubozacka i s takovym ze tupym luserem ktery tebe zaskakuje kdyz mas k veceri jenom polotvary z Wallmartu,no piste deticky,aspon vam za to nekdo plati.Fuj,malem se poblil...
06. 07. 2011 | 17:59

vasja napsal(a):

Rumcajs.
Po válce u mého dědy v domě bydleli ruský důstojníci a ti prej byli fajn, ale na zahradě asiati a to byla teda zvěř. Ale kdy se měli nějaký kultuře naučit...
06. 07. 2011 | 18:04

antoninovy napsal(a):

Shit, where is that sketch, pardon, od Woody Allena, kde údajně Ronald Reagan provozuje homosexuální taneček s kardinálem ?

Mám to z Hannah and her Sister od Woodyho.

America je skvělá v tom, že si umí dělat švandu sama ze sebe i ze svých autorit, že bere věci jak jsou, ale i pěkný kousek dál, pod povrch a positivně je umí zpracovat.

A když přijde na problém, umí zapracovat, zabojovat, poskočit opět dále.

Tím nemíním ty chudáky barevné kůže, ztroskotance naverbované do armády a vysazené v Afgu a jinde, tam právě A selhává.

Tím nemíním Cheynyho, Rumsfelda, Bushe a jim podobné krevní skupiny, ale lepší část oné velké země, Noama Chomsky a podobné další a další, dosud třeba bezejmené.

S potěšením si to pouštím po částech, i když kdysi dávno již viděl celé. Právě tak si užil i čb Manhattan od téhož autora.

Ovšemže jednoho s... když slyší, jak manželé hovoří spolu řečí právníků, jak jsou na povrchu věcní a logičtí a děsně racionální, ale někde hluboko dole trpí jako zvířata. Takové předčasně dospělé a odstavené děti, že... Noj, ale o tom vypráví a ukazuje Woody Allen, schpnost sebereflexe, to je úžasné.

America neztratila budoucnost, jak se někdy jeví z některých publikovaných úvah, čeká ji jiná budoucnost, i když to asi bude léta ještě bolet.

Co čeká český dvorek ? Něco tuším, ale neodvažuji se predikovat, abych něco nepokazil, dovoluji si však vyslovit, že národnostní směska, která se zde vyskytuje a tolik zlobí a nepokouší se o proměnu, bude ještě nějaký čas muset se ukrutně poléčit.

Podzim bude zajímavý nejen u nás, ale i ve zbytku Evropy kam jak doufám, již definitivně patříme.

Další osud Evropy, to však je jiná otázka, teď jde momentálně o šanci kultivace a jakýsi vstup do normality ve zdejších zemích díky evropské sounáležitosti.

Nu, jak vás tady všechny pozdravit, lámu si hlavu...
Salut

an
06. 07. 2011 | 18:05

voroshilov napsal(a):

vasja:
Asiati bydleli na zahrade?No ta svoloc tam asi stavela jurty,opravdu jaka muze byt kultura ze zeme Puskina,Cajkovskeho nebo Čechova!
06. 07. 2011 | 18:11

voroshilov napsal(a):

Co,elena,dosel ty pravopis?Vyser neco o asiatech-neandertalcich!
06. 07. 2011 | 18:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, myslím si, že nastal čas nejvyšší dát Bógnera se Šmídem.
http://www.xoxma.lv/uploads/posts/2010-01/1262771723_picdump_0106_12.jpg
Jinak jsem zapomněl poděkovat. Takže jako obvykle, díky za každé nové Pehe...
Veselé krizování...
06. 07. 2011 | 18:26

Vico napsal(a):

Konečně krásný letní den a tak jsem si dal oraz na "bajsiklu". Koukám však, že někteří pravicoví vlajkonoši na nás dřou u kompu i o svátcích od rána do večera a ke všemu i simultánně na šesti blozích zároveň. Inu na to já - nepravý- doopravdy nemám, uznávám.

K blogu. Pehe na počátku uznal, že Reagan patřil k nejvýznamnějším americkým prezidentům. Já vím, že pro pravicové vlajkonoše se zdá takovéto ocenění příliš chladné, že měl pokleknout, jak před čínským císařem, a protokolární tři minuty se věnovat čelobití, tak jak by to dozajista učinil defraudant několika stovek miliónů exstarosta Prahy6 Tomáš Chalupa. Místo toho si Pehe tak trochu z přejmenování pražské ulice dělá...prdel.

Všímáte si pravicoví vlajkonoši jak se až nápadně podobáte předlistopadovým potentátům? Stavíte a kácíte sochy, přejmenováváte ulice, melete stále dokola stejné mantry a rozčilujete se nad těmi, kterým zbyla k dispozici jen legrace a ironie. V tom je ona message blogu - šášové. Nebojte - tu tabulku s názvem ulice vám tam nechaj. I komouši nezrušili "Růzveltku" v Brně. Zklidněte hormony. Jen nečekejte, šášové, že každej hned padne na kolena a začne mumlat floskule ze sebraných spisů pana Jocha.

Někdo v té teatrálnosti přejmenování/nic proti ní nemám, neb znám ulice, které nesou jména stokrát bezvýznamnějších osobností/ vidí jen o něco menší trapárnu než tu, když pěnice Parkánová předala Bushovi píseň věnovanou majoru Radarinovi.

Vlezdoprdelnictví nám vždy celkem šlo. Moc nechybělo a vedle Brazílie, která má největší sochu Ježíše Krista, jsme měli největší sochu J V Stalina. Možná by si mohl někdo dát práci a zjistit v kolika metropolích světa mimo Prahy mají ulici pojmenovanou po Reaganovi. Docela by mne to zajímalo.

Jo a ještě k debatě o kupce hnoje na níž leží pár zapomenutých Slovanů - což je Rusko. Málokdy se zde za něco nebo někoho stydím. Občas se však tak stane. Třeba teď. Ještě, že bylo a ještě je pěkně.
06. 07. 2011 | 18:26

antoninovy napsal(a):

Když si jeden představí, tou bolševickou televisí v časech normalisace profláknutou trapnou figurku tzv. loupežníka, venkovského proletáře od Jičína, s děravým kloboukem a s kudlou za pasem, toho trhana se špinavou košilí na tenisu, či na golfovém hřišti, s nynějšími "pány", tak se jeden trhá u compu smíchy, tak to tu ještě nebylo.

No a jak vidíte, to je jeden z těch, co nám tu dnes vládnou.

Soudruzi trhana z Řáholce dnes chodí v oblecích od Versaceho, ti vodvázanější jen tričkách s podélným pruhem, ale aby se poznali, maji chick ohrnuté límečky jako z italské opery, to aby se poznali, víme.

A chodí tak nějak vopatrně, aby se neumazali vod toho vostatního póvlu, co ráno chodí do práce a pak zase domů.

Kdyby je napadlo vzpomenout, z jakých ubohých rodin pošli, pravda asi, máma domovní důvěrnice, táta člen buňky org KSČ, sami bez vzdělání, dnes jen namakaní z posiloven, nikdy žádnou knížku v ruce nedrželi.

I doktorské tituly nakoupili a devalvovali všechny ostatní poctivě nabyté.

Ach jo, parvenu, ale kdyby aspoň to.

Bída. Jsou to vlastně chudáci, politujme je.

A na podzim, asi jim dáme přes držku, že. Nebo jinak ?

an
06. 07. 2011 | 18:27

NevericiTomas napsal(a):

Vorosilove ty hlavo natvrdla. Katakomby byly hrobkou, z nouze ctnost. Nebylo kde pohrbivat, tak se pohrbivalo do podzemnich chodeb. Jsi schopen pochopit rozidl mezi timhle a mauzoleem, kde se mrtvola vystavuje zamerne a vodi se k ni davy, aby se ji klanely?
Vtip je ale v tom, ze tu jinym nadavas, aby si Reganovu mrtvolu odvezli domu a tam ji uctivali a vy jste toho svyho zprachnivelyho masovyho vraha doted nebyli schopni uklidit z hlavniho Moskevskeho namesti. A to jste celi vy, porad resite jak ma kdo zaslapanou rohozku, zatimco vam doma bordel pada oknem ven z baraku...
06. 07. 2011 | 18:27

Michal napsal(a):

Kdyby zalezelo na Pehem, tak by byl Klaus prohlasen za Satana :)
06. 07. 2011 | 18:29

Ládik!!! napsal(a):

Pehemu vadí svatořečení Reagana.
Ale vůbec mu nevadilo svatořečení Stalina, Chruščova, Gagarina, Šadrina, Fedrina a Anisyna. Je to nevyvážený článek, politicky nekorektní. A už vůbec mu nevadí, že svatořečení některých probíhalo s oprátkami na krku.
06. 07. 2011 | 18:31

Jeff napsal(a):

Rumcajs, hoven a laďa: dal bych vám to tady k úhradě.
06. 07. 2011 | 18:39

antoninovy napsal(a):

Voroshilove

většinou s Vámi nesouhlasím, ale dlužím Vám vyjádření, ocenění, za omluvu, když jste mne před časem zde jaksi urazil.

Není to zde v kraji zvykem a proto, ještě jednou - oceňuji Vaší omluvu.

Buďte v dobrém

an
06. 07. 2011 | 18:41

Béda napsal(a):

Tak se opět podívejme na to, komu na Praze 6 "stavějí pomníky".

Jak jsme si ukázali výše, herec Regan byl původně jedním z bossů hereckých odborů, který v době McCarthismu práskal kolegy z branže tajné službě a některým z nich, potažmo jejich rodinám, zk****l život. Dále to byl demokrat, který volil republikány. Po zvolení prezidentem tvrdě potlačoval odbory (svou alma mater), což jasně vypovídá o "demokratickém" smýšlení tohoto rádoby demokrata a odstartoval éru neoliberalismu (v dnešní ČR zastoupenou především TOP-kaři Kalouskem, Drábkem, Hegrem a Schwarzenbergem). Položil základy amerického zdravotnictví, které dnes kopírují čeští neoliberálové, základy předlužené, militantní společnosti, odstartoval Hvězdné války, kterých chapadýlko (tzv. PRO) mělo spočinout v českých Brdech.

Glorifikovaný RR byl především mediální bublina s propracovaným image. Jeho největší "úspěch" - porážka tzv. Říše zla" byl možný jenom díky tomu, že se ve vedení SSSR zčistajasna objevil osvícený utopista Gorbačov, který chtěl reformovat reálný socialismus, což se mu jak známo nakonec vymklo z rukou.

Jestliže dnes je Reagan považován za symbol porážky SSSR, pak by bylo namístě zauvažovat nad tím, jestli tento velice kontroverzní politik nebyl současně hrobařem tržní společnosti, který položil základy konečné porážky USA jako suprvelmoci a permanentní ekonomické krize tržní společnosti v jejím neoliberálním setrvale předluženém stadiu.
06. 07. 2011 | 19:18

jarpor napsal(a):

"Jeden by nevěřil, co Pehe udělá z pojmenování jedné ulice."
napsal Pepa Řepa.

Svatá pravda.
Pražáci, prosím, pojmenujte nějakou ulici "Gorbačovova". A´t se "politolog" Pehe může "rozplynout" blahem...

Hezký podvečer
06. 07. 2011 | 19:24

Yosif K napsal(a):

Pane ERE - dobre - odbory jsou tedy zkazou EKONOMIKY a delnickych pracovnich mist a delnicke tridy.

Odbory jsou zabunrkovanim se jednech solvinaku kterym se postestilo dostat praci proti jinym solvinakum, kteri by ji mozna delali lepe nebo lacineji ale nemohou, protoze vevnitr ve fanvbrice jsou uz abunkrovani kovani odborari chrani jako dova zver v rezervaci ruznymi zakony na ochgranu odboru.

V dusledku radeni odboru se v USA stehuji joby z delnickych statu (Illinois, Ohio, Washington) do statu kde odbory nemohou poroucet po fabrikach (vetsinou na jihu USA) nebo rovnou do mexika nebo Ciny.

Fabriky ktere zustavaji v okruhu radeni odbporarskych soudruhu resi situaci jednoduse - misto najmuti helfera koupi na manipulaci s matreosem nejaky manipulator. Ten je sice prijde draze nez delnik. ale odpisy jdou do nakladu a manipulator se needa terorem prinutit ke vstupu do odboru.

TAKTO SE ODBORY STARAJI O PRACOVNI MISTA. Tam kde maji odborari sva "plna odborarska prava" tam se fabriky rusi, nebo alespon v maximalni mire se nahrazuji delnicka mista roboty a stroji - at to stoji co to stoji.

Reagan se svym protiodborarskym postojem byl vetsi pritel delniku nez cela banda odborarskych fanatiku z celych USA.

Za Reagana (i za Clintona ktery osekal podpory v nezamestnanosti) se pracovni mista tvorily - tak kde vladnou
odbory, tam se delnicka mista RUSI - mili levicovi trumberove.....
06. 07. 2011 | 19:26

Yosif K napsal(a):

jasne pane Bedo - tak vy vidite Reagana jako hrobare USA? A jakl vbidite Cartera? Za jehoz vlady byla 18% inflace a zaroven katastrofalni nezamestnanost a ktery podtrhl koberec pod nohama iranskemu sahovi v tupe vire ze mullahove nastoli v Iranu demokraticky rezim?
06. 07. 2011 | 19:29

DJ napsal(a):

intervence carského velvyslance ve Vídni-F.L.Čelakovský ztrácí místo-F.L.Čelakovský se stává vychovatelem u Kinských v Praze.
Nastasja Kinsky-pokroková herečka,Reagan -reakcionář,Gorbačev-pomýlený
06. 07. 2011 | 19:29

Zbyněk napsal(a):

Dneska je to prima čtení, pan Stejskal nezasahuje,snad se to nezvrhne.Převaha a tah na branku a snad i pravda je na straně pravice. To mě však netíží, já již dlouho přemýšlím nad tím, že o nedělích a svátcích mají převahu pravičáci a ve dnech pracovních vede levice.Že ti šibalové diskutují v pracovní době na počítačích těch prokletých kapitalistů a tím bojují za lepší živobytí nás všech? No jak to vnaší krásné vlasti chodí doufám, že nám roste čtvrtý odboj.
06. 07. 2011 | 19:37

Tenco napsal(a):

Lipenský napsal(a):
Díky USA a zejména jejich prezidentům jako byl Reagan je naše část světa nejvíce ekonomicky vyspělou a těšící se svobodám jak jednotlivých občanů, tak v ekonomice.V západní Evropě již víc než půl století. Jen díky USA a jejich politice byly v naší části světa poraženy levicové diktatury, celosvětově padl i expanzivní komunismus. Kdyby antikomunistický tlak nebyl konzistentní a stupnovaný, nikdy by se komunismus dobrovolně nevzdal svých pozic a nekrachl tak impozantním pádem, který byl největší geopolitickou porážkou v dějinách lidstva.Dík drtivé převaze USA ve všech směrech nezažil svět do dnes podobné hrůzy jako byli obě světové války.
06. 07. 2011 | 16:44
---------------------
Zápotocký napsal (a)
Nikdy nezapomeneme, že jen díky vítězství Sovětského svazu a jeho hrdinné armády nad temnými silami fašismu bylo Československo zbaveno potupných pout hitlerovské okupace a náš lid mohl nastoupit cestu budování nového života.
Všechen český i slovenský lid měl v dobré paměti zkušenosti z první republiky. Věděl, jak jeho naděje na opravdovou svobodu a lepší život byly zklamány tím, že po první světové válce a rozpadu habsburské říše byla nová republika budována na starém kapitalistickém podkladě.
Měl zkušenosti i z toho, jak buržoasní strany zklamaly při zajištění samostatnosti a celistvosti republiky proti germánskému nacionalistickému imperialismu a fašistické reakci.

Věděl, jak zklamalo i spoléhání se na spojenecké smlouvy s kapitalistickými státy západu a jak zrádně byla právě našimi tak zvanými západními spojenci vydána republika na pospas Hitlerovi.

Pod dojmem těchto zkušeností, se souhlasem a z vůle našeho lidu postavila se do čela budování osvobozené republiky Komunistická strana Československa. Naše strana vyrostla v těžkých třídních bojích proti vykořisťujícímu kapitalismu i zavilé persekuci reakčními buržoasními stranami první republiky.

Zásluhou činnosti a vedení nezapomenutelného soudruha Klementa Gottwalda a jeho spolupracovníků zocelila, zakalila a zbolševisovala se naše strana tak, že se stala opravdovou revoluční socialistickou stranou.
08. 05. 1955 | 16:44
----------------
:---()

Pozvatel 06. 07. 2011 | 17:01
Neberte otrokům jejich Spartaka.
:))))
06. 07. 2011 | 19:42

Ládik!!! napsal(a):

Kdyby si Pehe nevzpomněl na regana, nikoho by nenapadlo o něm uvažovat. Někdy si myslím, že Pehe má úkol PPP - přehřát politický papíňák. Ale nedaří se mu, výhřevnost paliva je slabá. Tak jede po kvantitě, jako správný stachanovec.
06. 07. 2011 | 19:45

ali napsal(a):

Pehe
proč jste emigroval?
06. 07. 2011 | 19:46

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, hip hip urá...
http://warnet.ws/img_r/pod20/44.jpg
Veselé krizování, pochopitelně...
06. 07. 2011 | 19:50

Béda napsal(a):

Ládík!!!

Reaganomanii na blozích odstartovala akce Prahy 6 s pojmenováním ulice a jiní blogeři píšící na téma Reagan - mezijiným Zahradil, Tomský, Hvížďala ...
06. 07. 2011 | 19:51

Béda napsal(a):

dovětek: omlouvám se, pokud jsem některého z blogerů uvedl omylem.
06. 07. 2011 | 19:54

Jeff napsal(a):

Na jiném místě mého počítače se píše jediné rozumné: Jestliže Reagan uzbrojil nějakou zemi, byly to USA. Byl to v podstatě magor. Se svou esdýaj vyděsil obyčejné Čechy, kteří hromadně začali budovat protiatomové kryty a pomalu začali vzhlížet k obloze, jestli už letí peršinky. Ono vůbec přečíst si knihu s názvem Dějiny USA by mohlo i některým pravověrným otevřít oči. Od šťavnaté decimace původního obyvatelstva přes dovoz Afričanů a celou tuhle story, tahy během 2.WW jako bombardace Plzně a vyčkávaná v květnu 45 až po zajímavou účast v Latinské Americe. Skutečně poučné. A reaganomika?
Fakt velkej úspěch, možná to v srpnu sečtou, podtrhnou a konečná.
06. 07. 2011 | 20:00

Zbyněk napsal(a):

Nyní něco k věci. Velikost Ronalda Regana spočívá v tom, že při svém rozhodování používal selský rozum, zde tolik kritisovaný. Nehledal kličky a snadná řešení, jak činí lidé příliš vzdělaní, rozhodoval rázně(letečtí dispečeři) a proto byl úspěšný. Proč by neměl mýti v naší zemi uličku, úspěšný president země, kde se celá města jmenují Praha, Olomouc, mnoho amerických velkoměst má ulice nesoucí česká jména a někde dokonce sochy českých osobností o hospodách nebo hotelích nemluvě? Tak mu to proboha dopřejte.
06. 07. 2011 | 20:01

Max napsal(a):

čím dál víc mám pocit,že jak pan Pehe stárne,ubývá mu nadhledu a moudrosti.Regan byl a zůstane jedním z největších politiků 20.století,o tom snad pan Pehe nepochybuje ani ve svém poněkud zmateném příspěvku.Strašení "neoliberalismem" je něco,co používají lidé naprosto bezradní-je to něco jako věčné strašení komunismem a já nevím čím ještě.A pravdu-naprostou-má na rozdíl od pana Pehe a Jeffa a dalších pan Zbyněk,který hovoří o selském rozumu.Toho by bylo politikům zapotřebí a ne věčného politikaření.
06. 07. 2011 | 20:06

Béda napsal(a):

Zbyněk,

Neměly by vedle Reaganovy ulice být náhodou taky ulice Gorbačovova a Alzheimerova? (AH nemíním pouze v souvoslosti s finálním stadiem Reaganova života, ale i v souvislosti se selektivní pamětí).
06. 07. 2011 | 20:06

Mard napsal(a):

Jsem hrdý na to, že po presidentu Ronaldu Reaganovi byla v Praze pojmenována ulice. Ještě zbývá přejmenovat nádraží zpět na Wilsonovo!
06. 07. 2011 | 20:11

Pepa Řepa napsal(a):

Anuzska
hlava mi nebere, jak může být zbrusu nový Rus hrdý zároveń na masového vraha Vissarionoviče a Vysockého.
Je to stejné, jako kdybych začal tvrdit, že jsem stejně hrdý na Klementa Gottwalda -a to byl slabý odvar Stalina- a Karla Kryle, tedy na dva protipoly jedné etapy.

Co je spojuje? Nic jiného než etnicita mne nenapadá.

Ale já jsem jen blbá řepa.
Inu široká je ruská duše.
06. 07. 2011 | 20:11

Gerd napsal(a):

Vico,
ulic Ronalda Reagana je po světě 11, z toho 10 v USA (z toho 4 v Texasu) a 1 ulice v Praze 6. Máme světový primát! Praha 6 je první mimo USA, kde má R. Reagan svou ulici!
Nyní se můžeme jen domnívat, za co poctu obdržel. Já se domnívám, že R. reagan obdržel svou ulici, aby se nezapomnělo, kdože to nastartoval obrovské zadlužení USA.
Co na tom, že jeho myšlenková kapacita stačila jen k černobílému vidění světa.
06. 07. 2011 | 20:12

Yosif K napsal(a):

Pasne Voroshile, chapu Vas:
1) i ja jsem zazil v Rusku opulentni hostiny - ale mam za to, ze potraviny na ne pochazeli z tech 4% privatnych ogorodov, ktere produkovali v Rusku 40% potravin. Nebral by7ch opluentni hostiny z okurcicek a kuratek od soukromniku jako dukaz fungovani sociku.
2)takze ze statniho KASHA, a mlete bifshteky, ze soukromeho okurcicky, griby, ryba, kaviarek statni ale pod pultem nebo kradeny. Ciornyj rynok = dukaz fungovani socialistickych ideji - vskutku logicke.
3)chapu ze si nechcete pripustit, ze jste vyrustal v zaostale zemi. Ani ja neposloucham rad blbe vtipy o skodovkach od anglanu apod. Na druhe strane se divim rusum, kteri za totace povazovali Moskvice za nejlepsi auto na svete - kdysi totiz vyhral jeden moskal Rally Akropolis. Trochu mi ty ruske fandy moskvicu pripominate. Jeste nam reknete ze rusove vynalezli telefon a letadlo.
Vse co se kdy v SSSR vyrabelo byly 50 let stare spatne premaskovane zapadni modely.

Take si matne vzpominam ze pry se Chruscov kdysi chlubil Kennedymu, ze do deseti let SSSR predhoni USA uplne ve vsem. No tak to taky tak uplne nevyslo.

Rusko by bylo dale, kdyby zcela zbytecne nebouralo kapitalismus, kdyby nevyslo na cestu z kapitalismu do kapitalismu zpatky. Rusko by bylo take dal, kdyby nerusilo NEP. Rusko by bylo dal kdyby samo sobe nezpusobilo ve tricatych letech kruty hladomor atd atd.

Nekdo to tady drive napsal - Rusko bylo za ww2 zniceno a NAVIC na spolecnem se nikomu moc makat nechce. RABOTA NET VOLK - ONA NEUBEZHIT...... jasny kam se honit......
06. 07. 2011 | 20:12

Béda napsal(a):

Max,

v souvislosti s RR bych se neodvolával na selský rozum. Reagan byl morální křivák, který jako politický šachista viděl nejvýše dva kroky napřed. Bohužel hra na velké politické šachovnici je velice sofistikovanou hrou odborníků s velice vytříbeným citem pro detail na desetiletí (u nejlepších - třeba čínských- hráčů řádově na století) napřed. USA a západní společnost začala na krátkozrakost politiky, kterou zavedl v praxi "cowboy" Reagan, doplácet až poté, co se vyčerpaly možnosti zhodnocení nových východních trhů. A netrvalo to více než 2 desetiletí po ukončení éry Reagana.
06. 07. 2011 | 20:15

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
zkratkou AH myslíte Adolfa?
06. 07. 2011 | 20:17

voroshilov napsal(a):

Yozif K.
To ty jsi vurustal v zaostale zemi,v zaprdene pousti kde vsude kolem lezli arabove,ja vyrustal v normalni zemi sice ne bez nedostatku ale rozhodne usporadane pro zivot normalniho cloveka,a na tom tvoje lzi a pomlouvy nic nezmeni.
06. 07. 2011 | 20:17

Yosif K napsal(a):

Pane Jeffe - ted se nebude pocitat reaganomika ale OBAMOnomika. Rozhazovvani trilionu US$ mezi americky proletariat ktery si za ty dolace kupuje cinske kramy.

Staci omeszit socialni davky - rozpocty se srovnaji, socky nastoupi do prace, bude mene podpor v nezamestnanosti a vice penez ve statni kase, bude lacinejsi vyroba, v USA se zase zacne vice vyrabet. Chce to jen poradne nakopat do zadnic odborarskym vudcum.
06. 07. 2011 | 20:18

Béda napsal(a):

Ládík!!!

Nikoliv. Jak plyne z uvedeného Alzheimera. Ale Adolf, válka anebo revoluce jak pravil již Pepik Švejk stejně bude, až Reaganomika definitivně zlikviduje západní společnost.
06. 07. 2011 | 20:21

Anděl Exit napsal(a):

zbynečku ,chceš říci že si pracující lůza na vlastní pc ani nevydělá u soudruhů pravičáků ,majitelů fabrik a akcií v nich?
06. 07. 2011 | 20:31

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tzv. západní ekonomika byla v dívčích snech sockomů tu tolikrát už za posledních x desetiletí likvidována, že by to snad vydalo i na nový dikobraz, pokud to svěží jistě dílko ešče někdo pamatuje.
Veselé krizování, bez sockomu je všude zkrátka líp...
http://de.acidcow.com/pics/20100901/acid_picdump_30.jpg
06. 07. 2011 | 20:33

Starý napsal(a):

Proč mě PEHE nepřekvapuje ?
On snad oplakává i SSSR.
06. 07. 2011 | 20:33

Béda napsal(a):

Yosif K,

věci musíte vidět malinko v souvislostech. Obanomika se nikde nevzala zčistajasna. Je to přímé pokračování linie Reaganonika, která akcelerovala život na dluh, skrze Bushinomiku, Clintonomiku, Bushinomiku 2 až po Obanomiku. V jistém smyslu, se po RR dá o těch ostatních říct jako o Reagonomice č.2,3,4,5 kde rostoucí dluh, podstrojování oligarchům, finančním elitám, korporátnímu kapitálu - především zbrojařskému a ropnému jsou určujícími jevy.
06. 07. 2011 | 20:35

hoven napsal(a):

pehe má pravdu, reagan neuzbrojil rusko, rusko se rozpadlo samo. v číně museli soudruzi zavest kapitalismus, jinak by se jim to rozpadlo taky.
06. 07. 2011 | 20:36

malej jarda napsal(a):

Pan Pehe opoměl zmínit jednu podstatnou věc a to černobylskou havárii. Tato událost zdecimovala Rusko daleko více, jak zbrojení R.R. Jen první roky sanace černobylské elektrárny a odvozených škod stálo SSSR 20mld. dolarů v tehdejší hodnotě. Byla to zdrcující rána i v politické rovině. Nebýt této události v r. 86, je dosti pravděpodobné, že k žádnému "uzbrojení" Ruska nikdy nedošlo a zeď v Berlíně stála ještě dnes.
06. 07. 2011 | 20:39

Vico napsal(a):

Gerd : :-) Přesně toho jsem se obával. Jedenáct ulic pojmenovaných po prezidentu Reaganovi : deset v USA a jedna v ČEZku.

Já myslím, že ta naše servilita musí být protivná i Američanům.
06. 07. 2011 | 20:40

No.. TO pehe napsal(a):

Stále více docházím k přesvědčení, že u tohoto autora snad nebude platit ani tento flustrujícívtip: Až jednou dostane rozum, tak se z toho samou radostí vzápětí znova zblázní....
06. 07. 2011 | 20:40

voroshilov napsal(a):

Pepa Repa:
To vis,Chaime,ne kazdy ma v naplni praci nenavidet Rusko se vsim dobrym a spatnym jako spravny zidovec biorepa a josifek,existuje neco co vam zidum bude navzdy utajeno.
06. 07. 2011 | 20:41

Anděl Exit napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=cLv4Nhoxz5M&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=JmWbV_YkQT0&feature=related
06. 07. 2011 | 20:54

voroshilov napsal(a):

Andel Exit:
Pockat,co tak hrr na zide?Ja jeste nedoslychal bajku od Mossadu jak mala Argentina krmila 280 mln.sovetskych debilu ktere neumeli nic nez chlastat,miluji zidovske pohadky na dobrou noc.Josifku,kde jses,bez tvych blabolu je nuda...
06. 07. 2011 | 20:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy