O ubohosti českých internetových diskusí

17. 11. 2011 | 10:41
Přečteno 20180 krát
Člověk, který občas brouzdá v blogosférách jiných zemí, než je jen ta česká, si palčivě (a pokud je jen trochu patriot, i s trochou studu) uvědomuje ubohost českých internetových diskusí. Ač i na západ od nás lze najít v internetových diskusích extrémní názory, urážky nebo frustrované výlevy, obecně jsou tyto diskuse strukturovanější, věcnější, a zejména ohlasy na blogy a komentáře se obvykle mnohem více týkají meritu věci.

České internetové diskuse svým tónem mnohem více připomínají například ty ruské, slovenské nebo polské. Pokud někdo hledá odpověď na otázku, kam společensko-kulturně patříme i 22 let po pádu komunismu, pak, budeme-li soudit podle úrovně veřejné diskuse, a zejména té internetové, patříme ještě stále mnohem více k „byzantskému“ Východu, než k „demokratickému“ Západu.

Jedním z obecných důvodů je nepochybně anonymita diskusí. Člověk, který nemusí za své názory ručit vlastním jménem, se ocitá v pokušení svoje reakce odbývat, a to jak jazykově, tak obsahově. Pokud chce urážet, může to dělat v podstatě beztrestně, zatímco kdyby tak činil pod vlastním jménem, přinejmenším riskuje, že to může mít nepříjemné následky.

Až do vzniku internetu se anonymní dopisy v podobě denunciace, osobních urážek nebo dokonce i udání na policii považovaly ve většině případů za hodné vyhození do koše, často bez čtení. Mělo se za to, že když píšící není ochoten vyjevit svou identitu, zřejmě má nějaké vedlejší motivy. Dnes je z anonymních výlevů celý průmysl.

Česká společnost není v posledních stoletích známá přemírou statečnosti. Komunistická éra pak křivení páteří dovedla k dokonalosti, takže si lidé odvykli nejen svobodně diskutovat, ale také, pokud nechtěli mít opletačky s režimem, říkat pod svým jménem, co si skutečně myslí.

Tomu se nelze samozřejmě divit, zajímavé ovšem je, jak intenzivně se kultura skrývání vlastní identity, když chci vyslovit silnější názor, přenesla do nových poměrů. Zároveň se do nových poměrů přenesla otřesná úroveň veřejné diskuse obecně, což vidíme dnes a denně jak v různých televizních debatách, tak třeba v parlamentu. Vládnou nesnášenlivost, nedostatek tolerance, neschopnost poslouchat a promyslet názory ostatních.

Neznamená to, že s názory druhých nakonec musím souhlasit, pro demokracii je dokonce velmi dobré, když lidé v řadě věcí vzájemně silně nesouhlasí. Pokud ale svůj nesouhlas nejsou schopni vyjádřit strukturovaně, s pomocí jasných argumentů, a pokud možno veřejně, pod vlastním jménem, má to malou cenu.

Kdokoliv, kdo se u nás účastní různých veřejných debat, může na vlastní kůži zažít, že se většina lidí neumí přednášejících nebo panelistů jasně a strukturovaně na nic zeptat, navíc mnoho lidí chce především přednášet vlastní komentáře. Bohužel ani ty dost často nemají jasnou strukturu, točí se argumentačně v kruhu, jsou zcela mimoběžné s tématem debaty, a ignorují předem odsouhlasené časové limity.

Když se tato obecná neschopnost ujasnit si, co vlastně přesně chci sdělit, spojí s anonymitou internetových diskusí, výsledkem je často podivná směsice zbabělosti (schován za „nickem“ mohu beztrestně urážet) a nestrukturovaností argumentů. Autor komentáře nebo blogu, který by se třeba i rád intelektuálně utkal se zajímavými ohlasy, je většinou konfrontován jen s výkřiky.

I potenciálně kvalitní diskusní příspěvky jsou často znehodnocovány tím, že se nesou v jakémsi rádoby ironickém tónu, jehož cílem je zřejmě autorovi ukázat, že je úplný blbec. Věcné, slušné, dobře strukturované, a skutečně poučené příspěvky jsou vzácné. Mnohem častější jsou invektivy, bezobsažný sarkasmus, frustrované výlevy.

Důvodem, proč se v zemích na západ od nás internetové diskuse nezvrhávají tak často jen do jakéhosi názorového bahna, spočívá mimo jiné v tom, že anonymita není ve vyspělých společnostech automaticky výzvou ke grobiánství.

Určité hodnotové systémy a civilizační návyky prostě pracují v takových společnostech i v anonymitě. Ostatně skutečnost, že pravidla hry dodržují, i když na mě není vidět, je jedním ze znaků civilizovanosti.

Příkladem je řízení motorových vozidel, což je do jisté míry též činnost „anonymní“, jakkoliv lze vozidlo dohledat podle poznávací značky. Ve většině vyspělejších společností si sice řada řidičů na ty druhé v „anonymitě“ svého vozidla také, stejně jako u nás, s chutí zanadává, ale obecně, i na statistikách, vidíme, že se k sobě chovají řidiči slušněji. Česko je jednou z nejnebezpečnějších zemí jak pro řidiče, tak pro chodce.

I český internet je nebezpečné území. A to doslova. Stává se postupně rájem extremistů všeho druhu, dokonce je možné tvrdit, že různá diskusní fóra na internetu, které jejich účastníci a správci vydávají za projev demokracie a otevřenosti, demokracii přímo ohrožují, protože v nich převažují extremistické názory.

Svoboda má smysl jen tehdy, pokud respektuje určitá pravidla, pokud neznásilňuje ty druhé. V liberálních demokraciích navíc obecně platí, že za svobodu „platím“ tím, že neskrývám vlastní identitu. To bylo koneckonců i meritum diskusí v některých zemích o zákazu nošení burek na veřejných prostranstvích.

Pokud bychom v době 22. výročí sametové revoluce měli soudit kvalitu české demokracie podle kvality veřejných diskusí, včetně těch internetových, musíme bohužel konstatovat, že je na tom demokracie u nás dost špatně. Dokonce bychom mohli tvrdit, že se zatím vytvořila jen institucionálně, ale jako kultura chování ještě ne. Pokud chce kdokoliv pochopit smyl slovního spojení „demokracie bez demokratů“, nechť se začte do českých internetových diskusí.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Súdruh vojín, a čo je ten enen volaký internet?
17. 11. 2011 | 10:48

ghándí napsal(a):

pehe se inspirovalo u komunistické strany číny nebo mexické drogové mafie. těm anonymní diskuze taky vadí.
17. 11. 2011 | 10:50

stejskal napsal(a):

Ano, pane Pehe.

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal

P.S. Teze "skutečnost, že pravidla hry se dodržují, i když na mě není vidět, je jedním ze znaků civilizovanosti" je základním kamenem, na němž může vyrůst fungující netotalitní společnost. Samozřejmě není to jediná podmínka, ale patří k těm základním.
17. 11. 2011 | 10:50

donal napsal(a):

ryba smrdí od hlavy když nam rozkradli naši zem strany typu cssd,ods,top,vv jsou prohnilé do morku svých struktur tak je i diskuze nato adekvátní
17. 11. 2011 | 10:52

aga napsal(a):

Na demokratickém Západě jsou povoleny pouze extremistické činy. Chovat se můžete, jak chcete, v tom vám naše demokracie nemůže a nechce bránit (zvláště některým vyvoleným). Běda však těm, kdo by extremisticky diskutovali. Na ty si došlápneme, i v internetu. I v něm musí panovat nový řád.
17. 11. 2011 | 10:54

JenTak napsal(a):

Zase s vámi souhlasím, pane Pehe.
17. 11. 2011 | 10:55

Vodník Česílko napsal(a):

Je to tak - i když si Češi o sobě myslí, že by měli ležet někde mezi Británií a Francií, leží ve střední Evropě. Jsme rodní bratři Poláků, Slováků, Rumunů, Maďarů, Bulharů, Rakušanů (Rakousko je taky takový německojazyčný Balkán) etc. Docela by mě ale zajímalo srovnání politických elit a jejich míry korupce v porovnání s ČR. Zkuste napsat něco na tohle téma, pane Pehe!
17. 11. 2011 | 10:59

Sladký napsal(a):

Další precisní text.Každému člověku, který je schopen samostatně a kriticky myslet je evidentní, že pan Pehe je ryzí profesionál, vynikající analytik.To samozřejmě v žádném případě neznamená, že je možno bez výhrad souhlasit se všemi jeho názory a závěry.

A ještě jednu poznámku.Na zdejších diskusích se účastní asi dva roky.Za tu dobu jsem zaznamenal neskutečný úpadek jejich úrovně.Psávali sem lidé, jejichž texty byla radost číst, ať už s nimi člověk souhlasil či ne. Tito lidé postupně znechuceně odcházeli a stále odcházejí a jejich místa zaujali primitivní, vulgární, agresivní křiklouni průměrné až podprůměrné inteligence, vyznačující se jednak absolutním nedostatkem vlastních myšlenek,jednak zoufalou gramatickou i stylistickou úrovní příspěvků.
17. 11. 2011 | 10:59

kelt napsal(a):

Navrhoval jsem panu Stejskalovi zrušení anonymity píšících.
Bylo mně odpovězeno,že by tím diskuse prakticky vymizela.
Co to tak při tomto výročí zkusit?
Nemuselo by být pod kontraverzním názorem "blogaře" 15O příspěvků,z nichž 90% jsou jenom urážky autora,nebo výkřiky do tmy zakončené třemi vykřičníky.
Jste vy ostatní P R O ?
Vyjádřete se ,prosím.
17. 11. 2011 | 11:00

ghándí napsal(a):

část lidí bude vždy zastávat extremistické názory. s tím se nic udělat nedá. nemyslím si, že je nutné jim zakazovat vyslovat veřejně jejich názory. boj proti extremismu se musí vést jinak a jinde. žádný zákaz by nikdy nezabránil dostat se hitlerovi nebo leninovi k moci. to byl důsledek selhání jiných věcí, nikoliv toho, že neexistoval zákaz nacistů nebo bolševiků. především si myslim, že by bylo dobré zavést většinový volební systém. další věc, která ohrožuje demokracii jsou dluhy, čili je nutné přjmout zakon o vyrovnaném rozpočtu. další věc, která ohrožuje demokracii, je globální vládnutí. zastavme tedy evropskou integraci. existují metody, jak učině bojovat proti extremistum, zákazy to rozhodně nejsou.
17. 11. 2011 | 11:04

aga napsal(a):

Pane Stejskale

Jaká pravidla hry myslíte? Ta oktrojovaná? Víte, pokud se na pravidlech opravdu a informovaně neshodnou všichni, pak je nikdy všichni nebudou dodržovat. Současná západní demokracie pak na způsobu, jakým svou "demokracii" šíří, jasně demonstruje svou představu o tom, kdo bude pravidla diktovat a jak je bude vymáhat.
17. 11. 2011 | 11:05

kelt napsal(a):

ghándí jenom potvrzuje,co p.Pehe píše.Pro něj je "to pehe".
Intelektuálně mu nesahá ani po kolena,ale plivnout si,to umí dokonale.A o tom to je.
17. 11. 2011 | 11:06

Sladký napsal(a):

Kelte, zdravím, patříte mezi diskutéry, jejichž příspěvky čtu velice rád. Ve této Vaší žádosti Vás ale nepodpořím.Jistě, zdejší anonymita je velmi pofidérní..ale přece jen poskytuje jakousi ochranu.Žijeme ve společnosti, ovládané bezskrupulozními gaunery.Práva se u nás nedovoláte a zrušit anonymitu diskusí by znamenalo otevřeně jim nahrávat.
Ostatně, pokud jste odhodlán diskutovat pod svou skutečnou identitou, můžete tak učinit na jiných serverech.
17. 11. 2011 | 11:06

donal napsal(a):

co byste chtěli koukněte se na novinky anonymní diskuze tam není a jaka tam je uroven škoda mluvit

uvědomte si že tady píšou najatí diskutéři kteří záměrně odvadějí od tématu nebo přímo rozbíjejí diskuze které se nehodí jejich chlebodárcům

a poslední mam rad když se pojmenovavají věci pravými jmény a ne vzletne metafory typu korupce ne zloděj špinavej to je a ukrad tohle a tohle
17. 11. 2011 | 11:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane kelte,

co Vám brání zrušit svou anonymitu? Co brání druhým? Autor dle mého nepíše o tom, co má někdo jiným nařizovat, ale o tom, jací jsme, jaká je tato společnost, jak vnímáme své působení ve veřejném prostoru a zejména individuální zodpovědnost za to, co děláme Viz. "Skutečnost, že pravidla hry se dodržují, i když na mě není vidět, je jedním ze znaků civilizovanosti." Zákazy, příkazy a omezení toto nevyřeší (dokonce to mohou i zhoršit), člověk musí chtít.

Je zbytečné zde vyhlašovat plebiscit o tom, co by měli druzí udělat. Smysl má naopak začínat v takovýchto případech od sebe.

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 11:09

Drzá zrzka napsal(a):

Když vzpomenu na přenosy ze sněmovny, konstatuji, že poslanci se zřejmě v internetových diskuzích shlédli.
17. 11. 2011 | 11:09

Kanalnik napsal(a):

kelt

ja jsem pro; nemam problem neco napsat pod clanky na Aktualne skrze Facebook (kde jsem registrovan pod svym jmenem); tady na blozich je problem v tom, ze pokud neexistuje registrace, tak nikdy nevite, jestli s vami komunikuje zase jenom nick nebo skutecne jmeno a to mi prijde nefer (deje se to i na Facebooku ale mnohem mene), pravidla by mela byt stejna pro vsechny

pokud se nekdo registruje pod fiktivnim jmenem na Facebooku, je to vlastne lez; tady to lez neni, protoze je to norma, podle ktere hrajeme tuto diskuzni hru;

muze se to zmenit, mne by to nevadilo, ale je to ciste na A.cz
17. 11. 2011 | 11:10

ghándí napsal(a):

kelt,
ano rád si do pehe rejpnu. drábek nebo kalousek to tady od sockom galerky schytá stokrát hůře. pehe nepochopilo, že všichni blogeři dostávají facky, né jenom ono. nechápu, proč se vlastně vzrušuje, to je prostě internet. ja si myslim, že je to teměř jediné místo, kde je možné zjistit, co si lidi opravdu myslí.
17. 11. 2011 | 11:12

Mastodont napsal(a):

Tak Pehe je proti anonymitě diskusí. Fuj. Správně na to reagoval nick Sladký.
17. 11. 2011 | 11:12

Ládik!!! napsal(a):

Úroveň diskusí je přímo úměrná úrovni článku.
17. 11. 2011 | 11:13

Béda napsal(a):

p. Pehe,

nejdřív otázka: Jak vy to můžete vědět, když prý diskusní příspěvky nečtete?

Jiná otázka: vidíte kam vedou přihlášené diskuse? Všimněte si počet a kritičnost příspěvků před a po povinné registraci - třeba zde na A. cz. Necítíte z nich cenzuru? Lidé se bojí. I 22 let po sametovém převratu se bojí pod svým jménem otevřeně vyjádřit svůj kritický názor na režim, na politické špičky. Přestávají chodit "do hospody", ale nasr... v nich dál bublá. Jako před VLSR.
17. 11. 2011 | 11:14

mirekP napsal(a):

Jsem rád, že aspoň na tomto fóru je připuštěna anonymní diskuze. Posledních pár let vidím, že to s tou proklamovanou svobodou slova není nijak samozřejmé. Svobodu slova mají především pochlebovači a je to vidět jak v oficiálních médiích, tak i v běžném životě. Jakýkoliv náznak nesouhlasu nebo dokonce byť i jen slovního odporu se objeví v kvalitě života nesouhlasného jedince. A pořád přituhuje.
I proto se nedivím mlčící většině, chtějí přece normálně žít a vychovávat svoje děti. Na rebelii ještě vhodná doba není.
17. 11. 2011 | 11:15

stejskal napsal(a):

Já vím, pane ago,

demokracie je hrozná věc (navíc v ní nikdo za nás nic neudělá, tedy alespoň ne to, co bychom považovali za ideální). Člověk se občas musí smířit i s tím, že neprosadí svou. A jen pro informaci: na ŽÁDNÉM pravidla se neshodnou všichni. Přesto mají pravidla (a to jak ta institucionální, tak především ta, na něž přistupujeme sami od sebe, protože chápeme, že bez pravidel panuje chaos) smysl, bez nich žádná společnost nemůže fungovat.

Hezký den.

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 11:16

resl napsal(a):

Je to někdy hrozný, ale přesto se tu objevují zajímavé a nevulgární názory v dost velkým měřítku, i když Pehe tvrdí opak. Neznám diskuze z jiných zemích, tak nevím, zda je srovnání tak špatný. Na druhou stranu, bejt naštvanej Švéd, Němec, Angličan, nebude mít takovou sílu, jako když vám kradou politici peníze před očima a vy jen sedíte a divíte se. Pak dojde zákonitě k výbuchu.
17. 11. 2011 | 11:17

Aleš Vyhnal napsal(a):

Řekl bych, že je to dáno tím, že např. v USA jsou některé diskusní boardy pečlivě moderovány a uživatel se musí řídit přísnými pravidly, viz např.: http://www.freeratio.org/
Ale i tady to pan Stejskal zvládá velice dobře.:)
17. 11. 2011 | 11:17

Martin napsal(a):

Pehe se jako obvykle mýlí. Snadný přístup k internetu a anonymita internetových diskuzí napřímily zdeformovaný dialog v lidské společnosti do přirozeného stavu, kdy asi poprvé v historii je možné vyjádřit svůj názor bez rizika perzekuce za něho a zdaleka ne každý je na takovou změnu mentálně připraven. To proto, že ještě před asi 15-ti lety byl prostor v médiích přirozeně cenzurován redakcí, tiskly se převážně konzervativní články aby se čtenáři moc nenaštvali a případné reakce čtenářů se k otištění velmi pečlivě vybíraly. V té době si takový nějaký Pehe mohl spokojeně žít v jakési idealistické bublině, protože reakce čtenářů se k němu neměly jak dostat.
Ovšem dneska má prakticky každý čtenář možnost se k článku vyjádřit na internetu a autoři jsou z toho celí vykolejení, že jim to čtenáři nežerou jako ovce a odvažují se tvrzení v článcích komentovat a nezřídka zcela vyvrátit.
Jistěže se v diskuzích občas projevují i hlupáci, ale těch zdaleka není tolik, aby to nějak zásadně znevažovalo anonymní diskuze.
Volání po zlikvidování anonymních diskuzí ze strany autorů je projev vyčůranosti a pokus o návrat zpět do starých časů klídku v tištěných médiích.
17. 11. 2011 | 11:18

ghándí napsal(a):

slušelo by se připomenout že prukopníkem neanonymní diskuze byl sveho času na aktuálně starý vašek pampers dočekal.
17. 11. 2011 | 11:18

Rams napsal(a):

Pane Pehe,
dobře jste to vystihl, ale uvedu i něco na obranu anonymních příspěvků. Naše městská část měla na svých webových stránkách diskuzi, kde byly zveřejňovány i kritické připomínky. Z obavy před postihem ze strany radnice se pisatelé ozývali anonymně. Pak byla zavedena nová pravidla a kritika polevila. Z diskuze se opět stala spořádaná selanka.
P.S.: Tehdejší starosta je současným ministrem.
17. 11. 2011 | 11:18

Presl napsal(a):

Pane Pehe- žádný jev nepadá z nebe a také ne zvláštnost české internetové diskuse.
.
Vyplývá to prostě z toho že naše oficiální inteligence a žurnalistika posledních 22 let zklamala natolik, že na internetu zůstává jen prostor pro nenávistné výkřiky a nadávky.
Přežili jsme tu socialismus s jeho povinnou rétorikou sovětský svaz náš vzor, i když i poslední tetka věděla jak hloupé jsou to fráze.
Brzy Po cinkání klíči každý viděl jak nastupují k moci mafie a republika upadá morálně, sociálně a ekonomicky. Místo diskuse nám inteligence a žurnalistika předhazovala kecy o středoevropském tygru, řešilo se kdo ze zpěváků a herců byl informátor STB a do omrzení se opakovala kauza Horáková, číhošťský zázrak a jiné hurá antikomunistické klišé.
Nikdy nedošlo k diskusi co bylo vlastně za socialismu špatné a co máme naopak udržet, například poctivou práci a slušné soužití, vychovávání dětí atd.
Tím se stalo že ještě více než za socialismu se oficiální stanoviska a názory odtrhly od každodenních poznatků běžných lidí.
Došlo k prudkému propadu společnosti v oblasi morální, nevymahatelnost práva, rozpad sociální společnosti a vazeb, ekonomický propad až do hlubokého zadlužení a neschopnosti uživit stát , jednotlivé i pracující rodiny ztrácejí schopnost se udržet
Řešení není ani ve výhledu ani v náznaku.
Všeobecná beznaděj
Těm proto nezbývá nic jiného než si vylít si žluč anonymně na blogu
17. 11. 2011 | 11:18

donal napsal(a):

není to nakonec tak že pehemu začína vadit ostrá kritika která se snáší ze všech stran na vladnouci garnituru ?

neanonymní diskuze tuto kritiku rapidně sníží
17. 11. 2011 | 11:19

olga napsal(a):

Naprostý souhlas. Děkuji za pěkná slova, pane Pehe.
17. 11. 2011 | 11:19

ghándí napsal(a):

resl,
anonymní diskuze pod každým článkem na CNN je naprosto srovnatelná. existuje tam silná cenzura, co se týká jakekoliv urážky islámu nebo muslimů, rasismu atd, ale klidně tam mužete s velikým despektem vyjadřovat o jakemkoliv politikovi včetně obamy. pehe zase šláplo vedle.
17. 11. 2011 | 11:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kanálníku,

je to zde úplně stejné jako na facebooku. Záleží jen na Vás, zda píšete pod svým jménem či jménem smyšleným. To, jestli to dělají i jiní, nevíte ani zde, ani na facebooku. Je to jen a jen Vaše osobní rozhodnutí, s jinými (či férovostí) to nemá nic společného (to není míněno osobně na Vás, ale obecně a velmi úzce to souvisís s tím, co píše autor. Jde o osobní zodpovědnost vůči sama sobě a prostředí, ve kterém se pohybuji, o tom, jak chci, aby veřejný prostor vypadal a co pro to dělám sám).

V žádném případě nemíním na nikom vynucovat, aby užíval své občanské jméno, pokud nechce. Ono se to stejně vynutit nedá.

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 11:22

Georg napsal(a):

Souhlasím naprosto s tímto názorem pana Pehe.
17. 11. 2011 | 11:22

vico napsal(a):

Ještě dříve než bude tento prostor zaneřáděný diskuzními výkaly, na které tu budu milerád později reagovat, chci jen na autorův článek velmi krátce reagovat/z tašky vytahuji fascikl různými barvičkami podtržených tezí a poznámek :-)/.

To, co pan autor napsal je stoprocentní pravda. Chce-li si však zachovat schopnost komentovat vnitřní dění v této zemi, měl by brát realitu takovou, jaká je.

My zde v ČEZku/sebe nevyjímám/prostě nejsme ZÁPAD. Moc jsme si jím přáli být, když jsme volali,někteří ale spíše mnozí,zpátky do /západní/Evropy. Ve skutečnosti se nám tam nelíbí, necítíme se tam dobře. Možná je dobře, že jako Jidáš v rokové opeře "ze snu procitáme".

S tím se nic nenadělá.

K editorovi : Z mnoha důvodů si nepřeji dát v plen svou identitu zdejším četným frustrátům a psychopatům. K dobrému pocitu nebýt anonym bych však i uvítal nějakou formu registrace pod podmínkou dodržení ochrany osobních dat. Pro Aktuálně a pro blogery bych však byl dohledatelný. Za daného stavu se mne negativní hodnocení anonymních nicků docela nepříjemně dotýká.
17. 11. 2011 | 11:24

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Pehe,máte pravdu, ale sám také přispíváte k tomu co tak kritizujete.
Policie anonymy do koše neházela, naopak je využívala.
17. 11. 2011 | 11:24

Ládik!!! napsal(a):

Kdo chce, může i zde (na Aktuálně) napsat své jméno a příjmení. Já to udělal několikrát - stejně si píšu svůj názor, jak chci. Kelte - 3 vykřičníky je "identifikátor" Ostravy. http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-28199070-ostrava-nasleduje-prahu-a-brno-zaplatila-si-neobvykle-logo
17. 11. 2011 | 11:24

Almo G™ napsal(a):

kelt: Jsem pro. Alespoň mě to donutí skončit a nebudu zbytečně přicházet o volný čas. :-)

Jinak za dobu své přítomnosti na diskusích mě nikdy nepřestal překvapovat zjevný nepoměr v zastoupení agresivních, vulgárních, primitivně povrchních a generalizujících příspěvků na straně stoupenců pravice a levice. Nepoměr v logice a obyčejné lidské slušnosti. Asi nemusím dodávat, jaké příspěvky pocházejí z jakého tábora. Odhadem je to nejméně 15:1 (samozřejmě před úpravou stavu cenzurou, po úpravě je to tak 8:2, počítám jen skutečně tragické příspěvky, ne tam, kde jen někdo nestačí argumentačně).
17. 11. 2011 | 11:24

icitilopinevrukz napsal(a):

Ja neanonymne diskutovat nebudu. Nechapu proc. Ruzni personaliste dnes scanuji internet, facebook atd a hledaji tam spinu na potencialni resp realne zamestnance. Nedelam si iluze o mire demokracie v CR. Ti sami STBaci co tu vladli pred revoluci operuji v skrytu porad dal, najati politickymi stranama na hledani spiny, diskreditace, ovlivnovani medii, vyvolavani kauz atd.
17. 11. 2011 | 11:25

aga napsal(a):

Pane Stejskale

doufal jsem, že takovou mělkost si odpustíte. Jistěže společnost potřebuje pravidla, aby fungovala. Ovšem už na tom, že nefunguje, je vidět, že ta aktuální pravidla nejsou dobrá. Zákony jsou takové, jací jsou zákonodárci. Momentálně špatné, a navíc nedodržované samotnými zákonodárci a nevymáhané zkorumpovanou administrativou. Slovo "demokracie" se dávno stalo šamanským zaklínadlem v ústech či peru těch, kdo jsou prakticky jejími největšími nepřáteli, kdo opovrhují "lůzou", jejími názory (i když občas neakademicky artikulovanými), a kdo se snaží využít onu demokracii jen k tomu, aby opět nastolili vládu nikým nevolených elit.
Ovšem nad lidskými zákony jsou tu ještě jiné, vyšší a silnější principy, které už se dokáží postarat o to, aby v případě, že jsou v dlouhodobém rozporu s těmi lidskými, ty lidské smetly. Přesně jak říkáte, člověk se občas musí smířit s tím, že si neprosadí sovu.
17. 11. 2011 | 11:25

Sladký napsal(a):

Pehe se mýlí velmi zřídka .. Pokud někdo napíše, že se "Pehe se mýlí jako obvykle" nepochybně bude schopen jmenovat celou řadu jeho omylů a dokáže je uvést na pravou míru.
17. 11. 2011 | 11:26

aga napsal(a):

..neprosadí svou ..
17. 11. 2011 | 11:26

Neanonym napsal(a):

Zrušení anonymity k ničemu nevede, jen k censuře. Povšimněte si že některé články se objeví zde a mají bohatou diskusi, občas se některé ve stejném znění objeví na neviditelném čoklovi, kde je diskuse ppvolena jen přes facebook a následná diskuse je sice slušnější ale také o ničem a v rozsahu jen pár % té zdejší.

Problém vystihuje Presl 11.18 naprosto perfektně. Až budou lidi smět vyjádřit svůj názor beze strachu, ubyde i anonymita a vulgarita
17. 11. 2011 | 11:26

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, co takhle posoudit ubohost či neubohost jednotlivých propagandistů tu. Ha.
Jinak díky za každé nové pehe.
Veselé krizování..
http://acidcow.com/content/img/new02/391/21.jpg
17. 11. 2011 | 11:27

aga napsal(a):

Mi to připadá, že zhýčkaným elitám a jejich mluvčím už vadí i ten kvikot myší, které zahnaly do kouta, a jejich neartikulované skřeky v průběhu "deratizace".
17. 11. 2011 | 11:30

modrý edvard napsal(a):

Souhlasím s článkem. /domnívám se, že p. Pehe nevolá po anonymitě diskusí, ale po jejich kulturností/. Ohledně publikace extrémních názorů si myslím to, co ghándí - pokud je zakážeme, jejich nositelé tím nezmizí.
17. 11. 2011 | 11:32

Al Jouda napsal(a):

Pan Pehe asi reakce čtenářů pod svým blogem čte a nelíbí se mu, že mu může někdo beztrestně nadávat. S tím ovšem musel počítat a odbourání anonymity na tomto diskuzním fóru by zcela jistě nevyvážila spokojenost pana Pehe. Anonymita umožňuje upřímnost názorů diskutujících a to je k nezaplacení !!! Zde se objevuje tzv. VOX POPULI. Vadilo by někomu tak strašně, kdyby zde pan Pehe přestal působit ? Byla by to škoda - zejména k jeho kritickým článkům na Václava Klause , ale nebyla by to tragedie. Tragedie by byla, kdyby babičce vychcípali králíci :)))
17. 11. 2011 | 11:32

J. napsal(a):

Pehe, Vy jste tu od r.1981 nežil, takže těžko můžete vědět, co se tu dělo!
I 22 let po "výměně mafiánů" se lidé bojí vyjádřit svůj názor.
Obyčejný člověk nikoho nezajímá-je pouze daňovým poplatníkem. Zaplať daně - a hub drž! Smetanu a miliardy slíznou jiní!
Co si myslet o vládě, která může lhát od prvopočátku?
Kdybyste v r.1981 nezahnul kramle, dnes byste nad podobnými Pehy také ohrnoval nos.
Nic vám nebrání vrátit se do zaslíbené Ameriky.

My jsme projevili statečnost žít tu komunistickou ideologii až do konce, zdrhnul jste vy.
17. 11. 2011 | 11:34

Cestovatel napsal(a):

To je snad po dlouhé době co s bogem pana Pehe souhlasím. Až se divím že se Pehe pohoršuje nad úrovní diskuzí když diskuze jsou plné přínivců naší opozice a levice, zvláště té extrémní, která má obdobné názory jako autor. To jsou všichni jako Sladký,stále rebel nebo Béda zaručení revolucionáři co místo aby pracovali tlachají naskoro každé diskuzy jak se mají špatně a jak za to můžou jiní, ale tlacháním na internetu si peníze nevydělají. Proto ty diskuze taky pak vypadají tak jak vypadají. Místo aby se agrumentovalo se nadává a hledá chyby.
17. 11. 2011 | 11:36

borde napsal(a):

Dosavadni prispevky pana Pehe jen potvrzuji.
17. 11. 2011 | 11:36

Sladký napsal(a):

Jinak- jsem čím dál pevněji přesvědčen, že demokracie je stejná utopie, jako komunismus. Obě tyto utopie počítají s lidmi, jací nejsou,nebo jakých je jen malá menšina.
17. 11. 2011 | 11:36

Luba napsal(a):

Nick "Pehe" tvrdí, že jsme sprostí, jelikož jsme anonymní.

Dobře,
budu věřit že "pehe" je skutečně Pehe.

Milý pane Pehe,
možná byste se mohl zamyslet nad tím, zda rozdíl mezi slušnými internetovými diskusemi Západu a neslušnými Východu náhodou neodpovídá míře frustrace občanů
v demokraciích zavedených, a těch horko-těžko budovaných.

Jako bývalý Hradní poraděnko za stav naší společnosti odpovídáte více, než většina anonymních sprostých frustrátů, kterým jste k jejich náladě také přispěl.

Takže by Vám slušelo více pokory a méně moralizování.

Internet je skvělé demokratické médium, ovšem, musí se to s ním umět.
Je škoda, když ho více lidí užívá k odreagování než k poučení. Ale třeba je to jinak. Protože na vnímání negativního jsme citlivější, než na to pozitivní.
17. 11. 2011 | 11:38

donal napsal(a):

je to jednoduché zavedte neanonymitu a ztratíte spoustu kritických názoru samozřejmě vymizí i vulgarity ale co dostanete uhlazenou diskuzi kde se vyjadřuje pár jedincu a diskuzi kterou nikdo nečte
17. 11. 2011 | 11:39

slavwin napsal(a):

Nemám potřebu kupovat oficiální noviny, v televizi koukat a poslouchat Drtinovou. Vytáhli něco na Kocourka, pak se dozvím že je to nula, kterou chce někdo přeskočit. Internetová diskuze nejvíce vystihuje skutečné nálady, ovlivňuje je málo, každý názor má nějakého zastánce. Je to snad napsáno asi proto, že začíná převládat kradou všichni. Podle mne té Babišovy iniciativy by se měl chytit někdo jiný s podporou nejen Babiše. K té anonymitě, při přihlášení dává se mailová adresa, tam je přece totožnost možno zjistit, výhodu mají kritici žijící za hranicemi.
17. 11. 2011 | 11:40

listopad napsal(a):

Pane Pehe,
Vy si vůbec neuvědomujete, že žijeme v současné době v děsivém totalitním nesvobodném režimu. Za bolševika jsme museli "držet hubu". A když jsme s kamarády v 70. letech vyjádřili více méně soukromě svůj názor na sociálistický režim a odpor vůči sovětské okupační mocnosti, tak nás za přispění StB soudruzi z KSČ nemilosrdně vyloučili ze studií na vysokých školách (mne např. z 5. ročníku na technice). A když teď vystoupím a řeknu na veřejnosti, co si o současném mafiánském režimu myslím, tak jsem znemožněn jak v zaměstnání, tak na úřadech a bude se mnou zacházeno, jako s nepřítelem, zrovna tak, jako za bolševika. Tak se prosím nedivte, že se nepodepíšu, protože moje děti budou zítra žádat na městském úřadě o něco....a kvůli názoru jejich otce je vyhodí. Takový je nynější stav. (stejný jako za bolševika, vládnou zločinci a mafiáni)
17. 11. 2011 | 11:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pan Pehe vcelku racionálně kritizuje slabou úroveň internetových diskusí, bohužel důvody vidí jednostranně u diskutujících aniž by vzal v úvahu autory blogů. Je jenom logické, že provokatívní a mentorské texty, jaké mnohdy mnozí autoři uveřejňují, vedou k emociálním reakcím většinou daleko za hranicí slušnosti. Pokud většina autorů po uveřejnění textů na způsob ideologické agitace a propagace svou neúčastí v následující diskusi dává najevo nezájem o názory čtenářů, stěží může pozitívně ovlivnit jejich úroveň a kvalitu celé diskuse. Nechci konkrétně uvádět bloggery-provokatéry, kteří očividně záměrně iritují čtenáře, dovolím si však konkrétně uvést pana autora, jehož kultivované články vysokou úrovní průkazně pozitívně působí na slušnost a kulturnost čtenářských ohlasů: je jím pan Petr Klán.
17. 11. 2011 | 11:43

Sladký napsal(a):

Cestovatel- typický reprezentant toho typu diskutérů, o nichž jsem mluvil výše.Dobře si přečtěte každý jeho příspěvek a zamyslete se nad ním. "revolucionáři, kteří místo aby pracovali tlachají naskoro každé diskuzy jak se mají špatně.."
Je to k smíchu, nebo spíše k pláči? Je asi zcela zbytečné sdělit cestovateli bakaláři magistru martinovi, že dělám vysoce kvalifikovanou práci na kterou by nejspíš nemohl ani pomyslet..že jak Béda tak Rebel nejsou žádní "revolucionáři" ale lidé, jimž po stránce schopnosti myslet a výsledky svého myšlení sdělovat nesahá ani po paty..
17. 11. 2011 | 11:44

kelt napsal(a):

Sladký,
díky za názor-jelikož za krátkou chvíli odjíždíme,tak jenom velmi stručně.
Není od věci zmínit,že autoři blogů,kteří by obhajovali,nebo šířili vládní dogmata je zde jako šafránu.
Proto tento prostor je "okupován"duševně omezenýnmi jedinci,kteří mohou svoji frustraci,či nenávist k autorovi ventilovat,aniž by byli schopni i když nesouhlasné,ale věcně podložené argumentace.
Proto pan Stejskal smaže věcný,konkrétní příspěvek,kde ale autor použije např.slovo pitomec v souvislosti s výrokem někoho,pro kterého slovo pitemec je ještě pochvalou.
Osobně bych se nebál psát pod svým jménem.Prošel jsem si toho jž tolik,že vzhledem k mému věku již mám pro strach uděláno.
17. 11. 2011 | 11:44

J. napsal(a):

Děkuji vám, listopade!
To je to, co si myslím já.
Vy jako Pehe něco napíšete, ale buzerovat vás nikdo nebude.
Tady žádná svoboda pro všechny není, kruci už to pochopte!!!
17. 11. 2011 | 11:45

stejskal napsal(a):

Mně také, pane Vico. Co nadělám ;-)

Nevím, jak Aktuálně.cz či jiní blogeři, ale za sebe říkám, že nepotřebuji znát Vaše nacionále, nevím, k čemu by mi byly, nijak se po nich ani nepídím (toto je můj soukromý názor). Hovořím o tom, o čem dle mého soudu píše autor, tedy o zodpovědnosti za sebe sama, za to, jak sám a v mezích svých možností přispívám k tomu, aby se věci kolem mne měnily směrem, který považujiá za správný (třeba ve smyslu kultivace veřejného prostoru a společnosti vůbec). A mimohodem chápu, že řada lidí má naprosto legitimní důvody neuvést své jméno (třeba jde o střet zájmů či vynucenou profesní loyalitu). To vše hraje roli. Člověk se musí sám rozhodnout, jak chce vystupovat, a zkusit domýšlet i důsledky toho, co dělá.

Jsem mělký člověk, uvažuji mělce, pane ago ;-) O zákonech, jejich dodržování či vynucování jsem vůbec nemluvil. Hovořil jsem - myslím ve shodě s autorem - o tom, co mohu sám udělat pro to, abychom se společnost a atmosféra v ní měnila. Není toho moc, ale něco mohu: třeba se nechovat tak, jak se mi nelíbí u druhých.

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 11:45

Buvol napsal(a):

Vem čert internetové diskuze! Já za mnohem větší nevychovanost ba přímo sprostotu považuji chrápání "ministra" zahraničí schwarzenberga v Parlamentu, v TV a hlavně na mezinárodním foru! Podle mě je to dobytek !!
17. 11. 2011 | 11:49

Sprosťák napsal(a):

Coby sprosťák vyznávám sprosťáctví necenzurované,avšak vyjadřované snesitelnou formou.Páně Pehovo volání po adresnosti považuji za poplatné všem majitelům klíčů od limuzin nakoupených z nečistých zdrojů.A těm fandit nebudu.Ani se nebudu obnažovat pro hajzlíky všeho druhu,i když o utajení nemám iluze,ale nechci být úplně snadným terčem pro nepostižitelné grázly.Dokud bude tato situace,lidé budou sprostí, vulgární a nesnesitelní,ale hlavně pro falešnou korektnost.Všichni máme iluzi svobody,ale hnusy nemusíme číst,ani na ně odpovídat a názor můžeme také vyjádřit.
17. 11. 2011 | 11:50

aga napsal(a):

Pane Stejskale

..Není toho moc, ale něco mohu: třeba se nechovat tak, jak se mi nelíbí u druhých. ..

Ale přesně to dělám - snažím se nebýt pokrytecký manipulátor, jako pan Pehe. To se mi u něj fakt nelíbí - a je mi úplně jedno, jestli pokrytecky manipuluje úlisně a bez použití jadrné řeči.
17. 11. 2011 | 11:50

Cestovatel napsal(a):

J:

Tato internetová diskuze je důkazem nepravdivosti vašeho tvrzení že lidé se bojí vyjádřit názor. Pokud vaše tvrzení vychází z nízké účasti na různých demonstrací tak tam je hledat problém jinde. Hlavně v tom že tyto demonstrace pořádají nekompetentní lidé a organizace buď pod vlivem politických stran a nebo extrémistické organizace plné bývalých komunistů. Oba tyto faktory platí pro časté svolavatele demonstrací ČMKOS a prsedoobčanskou organizaci ProAlt, kde se vyskytují lidé z komunistického svazu mládeže a obacně z komunistickou minulostí. Tyto demonstrace jsou leda pro fanatické příznivce levice protože tyto demonstrace jsou svolávány spíše z ideologického hladiska (nevládne levice, která zvyšuje s daně a soc. výdaje) a proto pro mnohé lidi nelevicového smýšlení nemá cenu ani na tyto demonstrace chodit
17. 11. 2011 | 11:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Presl:
Stoprocetně s Vámi souhlasím. Pan Pehe prostě vyjádřil, že stojí na druhém břehu.
17. 11. 2011 | 11:51

Drzá zrzka napsal(a):

Spousta lidí píšících pod stejnou, ale anonymní značkou, nickem, nemá potřebu psát vulgárně, ale zároveň nemá potřebu dát svým názorovým oponentům do ruky zbraň, zatáhnout do sporu o názor své blízké, okolí. (V této zemi stále ještě není důležité vědět, ale vědět na někoho).
17. 11. 2011 | 11:52

Pepa napsal(a):

Pehe, oni tam na tom zlatým západě ale taky nejsou notoričtí srovnávači; v tomhle držíte tu minulou kulturu (plus plivat na sebe sama-tedy v národě ty druhé, neb já jsem výjimka) dobře nad vodou.
no tak jsme východní byzantici, no a i kdyby, tak co? proč vlastně tohle srovnání? na podporu nějakýho komplexu méněcennosti? už se mi to přejídá a když tak sleduju, od koho to neustále přichází, ptám se, co má za lubem, nebo to jen vyvěrá z jeho vlastního nitra?
krom toho ten pseudomesiášskej komplex je prostě arogantní. "My víme, co je pro vás nejlepší, my známe naše, respektive vaše chyby, my víme, co je obecně lepší a co horší." a kde je nějakej morální kredit? u kazatelů typu Pehe a Havel jej silně postrádám.
-Pepa
17. 11. 2011 | 11:52

der_metzgermeister napsal(a):

Ačkoli se socialisticky smýšlejícím revolucionářem Pehem, který dlouhodobě zvěstuje "konec kapitalismu" a podobné bludy a který má komplex z Václava Klause, dlouhodobě nesouhlasím, tento příspěvek lze považovat za výjimku potvrzující pravidlo.

Bravo, lépe bych to neřekl. A je mi z toho smutno.
17. 11. 2011 | 11:52

Petr Havelka napsal(a):

Pane Pehe,

moje jméno je skutečné. Snažím se být v diskusích slušný, ale dá to hodně práce a sebeovládání :)

Nevím, nakolik dokážu být "strukturovaný" a věcný.

Jestli jsou internetové diskuse odrazem společnosti? Doufám ne. Ještě se stále ukolébávám představou, že mnohým slušným diskutérům se prostě nechce.
17. 11. 2011 | 11:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vico:
"Z mnoha důvodů si nepřeji dát v plen svou identitu zdejším četným frustrátům a psychopatům." Tím základním se jeví zbabělost.
17. 11. 2011 | 11:56

pgjed napsal(a):

Pane Pehe, když s vámi je to těžké. Na některá vaše tvrzení téměř nelze reagovat bez ironie. Třeba právě v tomto článku: "Česká společnost není v posledních stoletích známá přemírou statečnosti." Do očí bijící hloupost, naprosto popírající spoustu příkladů osobní lidské statečnosti i statečných celospolečenských postojů díky kterým zde vůbec jsme, zachovali jsme kulturu a jazyk, vzdělanost i si vydobyli zpět samostatnost a posléze i demokracii. Domnívám se, že ani není třeba to podrobně rozvádět. A vy si zde napíšete sice rozšířené, ale povrchní a hloupé klišé. Možná máte nějaké pádné argumenty, kterými byste mohl podepřít své jen tak do luftu pohozené tvrzení. Další váš problém je ale v tom, že vy se ani nenamáháte se svými odpůrci a kritiky polemizovat. Nijak! natož věcně. Narozdíl od řady jiných autorů, připuštěných k tomu, mít zde blog. Jednak ta diskuse až tak anonymní není. Za každým nickem je konkrétní mailová adresa, jednak někteří diskutující, napíší-li něco, k čemu je třeba se hlásit naprosto otevřeně, podepíší se celým jménem.
Víte, já vás řadím k lidem, kteří ač nemají příliš uspořádané myšlenky a nemají toho moc ke sdělení ostatním, mají kouzlem (ne)chtěného otevřený prostor do všech sdělovacích prostředků, aby si přivydělali na chléb vezdejší a na oplátku zvyšovali názorovou entropii společnosti. Jistě nečekáte, že vás za to budu chválit, ač v případech, kdy je za co, chválou nešetřím. Chcete-li, přemýšlejte si nad tím, dokonce se mnou můžete i polemizovat, což by bylo překvapující.

Přeji pěkný den

Petr Gabriel st.
Jedovnice
17. 11. 2011 | 11:57

Ládik!!! napsal(a):

Pod článkem vůbec nemusí probíhat diskuse. Podle mě je to prostor, kde člověk může vyjádřit svůj názor (děkuji majiteli stránek). Samozřejmě k tématu článku. Čím stručněji, tím lépe - aby nezabíral prostor druhým. Litanie exhibicionistů k ničemu nevedou, viz plácání Sladkého, Kydače, Dočekala (budiž mu země lehká) a spol.
17. 11. 2011 | 12:01

český maloměšťák napsal(a):

Lepších důkazů, než pod blogem následující diskuze - lepších důkazů, které verifikují hodnotící soud pana Peheho....těžko bys hledal.

Ale s tou ironií, sarkasmem....no, lidé jsou různí - a jednají často emotivně.
A pokud se ironizuje blbost - nevím proč by tomu tak být nemělo i nadále.
A pokud někdo o někom napíše, že je chabého ducha - jako reakci na to, když ho onen před tím bezdůvodně napadl, či jej zostouzí....tak to vidím, vhledem k tomu, že člověk je skutečně hlavně emoční bytost...jako správné.

Apropo - pane Pehe...jak se na internetu nastavuje druhá líc ?

P.S. Ze strukturovaně psaných a argumenty podložených textů vám Pepka, ghándí, Ládík či SuP svou vtipnou, bystrou a opepřenou poznámkou vyrobí rázem zbytečnost.
proto já se sem chodím převážně bavit /někdy i zkoumat...ale už téměř není co....patogenní případy se nevyvíjejí a když občas nějaký přibude, tak je to většinou jen falzum nicku (naposledy Forrest a Kuchař /ne bloger - ten z jeskyňky/).

No a strukturované texty sloužící jako propaganda - to je únavné...se jimi zabývat. Proto například jen výjimečně čtu příspěvky Yosifa K.
17. 11. 2011 | 12:01

český maloměšťák napsal(a):

No - Ládík zase verifikoval můj názor. Ve svém posledním věcném příspěvku.

Mějte se, pane Pehe - a hlavně se nenechte odsaď vyštípat.Rúznými Pepkami a Ládíky.
17. 11. 2011 | 12:03

Béda napsal(a):

p.Pehe,

Zaveďte povinnou registraci (cenzuru) a velká část diskutérů se přestěhuje do jiné "hospody" kde ještě funguje svoboda vyjádření názoru. Pak budete chodit ke konkurenci na pytlačky. Pod vašimi články zůstane šedivo a názorově mrtvo.

Jestliže něco odlišovalo totalitu od tzv. demokracie západního typu byly to volby, kde totalita nabízela pouze jednu stranu, tzv. demokracie nabízí od dvou do několika (ostatní vylučuje volební klauzule) stran a možnost otevřeného necenzurovaného vyjádření názoru oproti názorové cenzuře.

Volby se mezičasem proměnily ve frašku, kde prázdnotu povinného odevzdání hlasu nahradil volební podvod a tržní komerce a svoboda projevu se obrazně proměnila v dialog zdravého s hluchým (politikem). Nyní byste nejraději zredukovali i tu pomyslnou svobodu projevu a svázali ji. Zřejmě vaše ucho nelibě nese narůstající kritiku, která se ze všech stran valí na politické špičky a kolabující systém a požaduje dohledání viníků a zjednání nápravy.
17. 11. 2011 | 12:03

Karel Matoušek napsal(a):

Nadávat a urážet anonymně pod nějakým 'nickem' je ubohé a zbabělé. Když už máte nutkání to někomu nandat - a vím, že jsem tím sám někdy vinen - , přidejte jméno a email. A pokud někdo trpí tak chronickou předposraností, že je ochoten ventilovat jakékoliv "kritické názory" pouze jako anonym, mám pro něj jen opovržení. Častěji než debatu nebo kritiku stejně zaznamenáte jen žlučovitost a nenávist anonymních frustrátů skrytých pod svými nicky. Bohužel to však, jak píše J. Pehe, reflektuje mentalitu nemalé části tohoto národa. Víte, kdo jste.
17. 11. 2011 | 12:04

Koplkop napsal(a):

Dobrý den, všem diskutujícím, panu Pehemu. i panu Stejskalovi.
Dnešní článek je takovým píchnutím do vosího hnízda. Pan Pehe si do nás dnes hezky rýpnul. A má pravdu. Ale ne úplnou. Možná je pravda, že sem občas zabrousí pár jedinců, kteří pod anonymním nickem sprostými výkřiky ukojí své ego, ale obyčejně se zde setkávám se stálou čtenářskou a přispěvovatelskou skupinou. Je to stejné jako bychom se scházeli v kavárně, v hospodě, na lavičce v parku, neznáme se podle vidění, známe se podle nicku, neznáme se podle svého postavení, vzhledu, bydliště, známe se podle svých názorů. Ano, už vím jaký postoj bude zastávat třeba Sladký, jaký neo, jaký Kanálník, Béďa, ghándí, Maximus, kelt a další a další. S některými si rád podiskutuji, u některých se diskuzi vyhýbám. Ale lezu sem jako Koplkop a jako Koplkop se chovám. Prostě jsem Koplkop a jeho názory zde prezentuji a chovám se zde podle svého svědomí a vědomí. Máte dojem, že je třeba aby u mého příspěvku bylo napsáno, že se jmenuji Jan Stárek? Nebo by bylo třeba ještě přiložit fotografii? To vše bych si mohl vypůjčit, tak jako se to občas děje na facebooku. Pak bychom mohli ještě požadovat kontrolu totožnosti např. ověřením mého příspěvku u notáře. to už by bylo průkaznější. Možná má pan Pehe v něčem pravdu, ale tím, že zde se podepisuji jako Koplkop, tím se nemění můj pohled, mé názory, můj styl.
Hezký den přeje Koplkop
17. 11. 2011 | 12:04

vlado napsal(a):

No nickové pěkné hodnocení našich myšlenkových pochodů jsme od autora blogu neobdrželi ale s jeho výtkami nezbývá nic jiného něž souhlasit.
Na druhé straně reakce pana Dohnala jehož nicka je krátká a výstižná, odůvodnění našich jednání a psaní od pana Presla jsou důvodem k zamyšlení kam jsme za těch demokratických let dospěli.
Pro mnoho z nás tento zahnívající systém přesvědčuje že to byl z velké části podvod. Započal podvodem mrtvého studenta na Nár.třídě, pokračoval zhasnutím světla a nepoznámím špinavých peněz atd. Ale chápu to jsou to lidé s pokřivenou páteří ještě z dob komunistických. Hanba je však nepronásleduje. Když se na ně něco provalí tak se zřítka kdy opustí místo ministra a jede se v rozkrádačkách dále. Jsou to však jen důsledky toho minulého systému? Já o tom pochybuji!
17. 11. 2011 | 12:04

Cestovatel napsal(a):

Sladký

"primitivní, vulgární, agresivní křiklouni průměrné až podprůměrné inteligence"

Tak to jste si naběhl protože vy sám do této skupiny patříte. Každému kdo nezdílí ty vaše extémistické bolševické názory nadáváte do "modrých přisluhovačů". Vás nezajají jiné názory jiných tak ze sebe nedělejte svatouška.
"Revolucionářema" jsem vás a stále rebela nazval proto že tady stále voláte po revoluci a svržení vlády místo diskuze. Skutečně by mě velmi zajmalo jakou vysoce kvalifikovanou práci děláte, že jse stále denodeně několik hodin na těchto diskuzích. To máte tak flexibilní pracovní dobu nebo pro vás v práci nění tolik práce že můžete tak často brouzdat po internetu :)
17. 11. 2011 | 12:05

Elena napsal(a):

nedokažem byť anonym, mne je jedno , ako tu v očiach spoludiskutujucých vízeram, nešetrim ani blogerov, nedržim sa v rukavickach ani spoludiskuterov, ani k sebe nevyžadujem komunikovat so mnou v rukavickach, ak sa mi niečo nebude pozdavať tak si viem poradit s dotyčnym.

Nedokažem byť anonym z dovodu toho že v mojom živote dva krat anonym mi ubližil, prvý krat v detstve anonym ubližil celej rodine, nepravom, zakerne, druhy krat tu na slovensku anonym ubližil mne osobne tiež nepravom, zakerne.

Moje priezvisko poznate nebudem sa opakovať
17. 11. 2011 | 12:05

Leo K napsal(a):

Předmětem článku není volání po neanonymitě, ale volání po větší kulturnosti. Volání po snášení důvodů, proč např. diskutující s autorem nesouhlasí, volání po výměně argumentů. Co s rozbíječi diskusí? No nejlepší postup je - nevšímat si jich, nereagovat na ně. Ale přiznám se, že tyhle poučky se velice špatně dodržují, když člověka pálí urážka, když se objeví nějaká očividná hloupost (příklad - při nákupu čočky se k němu naklonila jiná zákaznice se slovy: "Nejezte to, psali, že jsou v tom ty geny")
Přesto jsem rád, že se mohu občas také zasmát: My jsme projevili statečnost žít tu komunistickou ideologii až do konce...
Už dlouho jsem neslyšel lepší vtip.
17. 11. 2011 | 12:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Elena:
Nepoznám, nevadí. ☺
17. 11. 2011 | 12:08

Gabriela napsal(a):

Jiří Pehe, zvláště dnes by mělo býti planým diskuzím utrum. Češi a Moravani by měli už konečně zvednout své líné české a moravské zadečky a vyjít do ulic zacinkat klíčemi...
Suma sumárum, kdo je z Prahy a okolí a nebude dnes na "Václaváku", je srab a přizdi...č. Mám to 100 km, ale už za chvilku utíkám na autobus...
17. 11. 2011 | 12:08

Elena napsal(a):

Zbyněk Matyáš ,

to priezvisko mi sadne ako riť na šerbel

s pozdravom !

Elena Hubinská
17. 11. 2011 | 12:11

aga napsal(a):

Koplkop

Pan Pehe do nás píchá asi tak, jako by nějaký rytíř píchal svým plamenným mečem do svého pacholka. Na jeho straně je pravda a láska, z pozice síly, za kterou stojí z našich daní (a v případě pana Pehe i z globálních daní) placený aparát se to do plebsu píchá snadno..Bohužel, vstupenkou do kruhu soudobé šlechty dávno není ušlechtilost ducha...
17. 11. 2011 | 12:11

Kryštof napsal(a):

Mám za to , že p.Pehe v tomto svém blogu jasně vyjádřil svůj dojem z dané reality .
Řekl bych ale , že příčinou je zoufale pokleslá úroveň vzdělání najmě u tzv "mladých" a celkový morální marasmus tohoto nárůdku neustále duševně balancujícího kdesi mezi Františkem Josefem I. a Gustávem Husákem .
Je zcela zřejmé , že rozhodujícím faktorem je "úroveň" zdejší národní a společenské "elity" s "VŠ" v obecní pastoušce , která poskytuje ucelený přehled od hulvátů přes křupany a primitivy až po nepochybné kriminálníky .
I ten Grebeníček má vyšší IQ formu jednání než např. Babák a Kočí , nemluvě o Paroubkovi , Bendovi , Topolánkovi , Zaorálkovi , Bártovi...
Od tohoto pokleslého a zdemoralisovaného nárůdku poskoků a zlodějíčků representujícího svou morální kvalitu a své IQ volbou za buřta s pivem a pastelkami , nelze přece očekávat projevy inteligence a už vůbec ne formu projevu dle Gutha-Jarkovského ani v těch triviálních diskusích .
17. 11. 2011 | 12:11

David napsal(a):

S textem souhlasím, ale na druhou stranu také uznávám i některé názory oponentů.

Kdyby u nás byla skutečná demokracie, tak bychom se nemuseli obávat zveřejnit svoje jméno.

Ono prázdně tlachat kolem dokola o ničem není nebezpečné, ale zkuste pod svým jménem zveřejnit, že nějaký mafián dělá lumpárny. To co by se vám mohlo stát si každý může domyslet sám. Ani policie se svým "Pomáhat a chránit" vám nepomůže, spíš naopak vás dorazí. Tak se nedivte, že někdo něco oznamuje anonymně.

U nás však žádná slušná demokracie není. Tady je „Palermo“ - mafiánský bordel, dosti podobný tomu před rokem 1989.

Souhlasím s tím, co napsal Neanonym - 11:26

„...Až budou lidi smět vyjádřit svůj názor beze strachu, ubyde i anonymita a vulgarita...“
17. 11. 2011 | 12:12

Normální 1 napsal(a):

Jiří Pehe
O ubohosti českých internetových diskusí
V roce 1981 emigroval z Československa, žil v New Yorku, od roku 1988 v Mnichově, do České republiky se vrátil v roce 1995. Studoval práva, filozofii a politologii na univerzitách v Praze a v New Yorku. Pracoval jako redaktor, číšník, recepční, analytik, ředitel, poradce prezidenta a univerzitní učitel. Je znám jako politický komentátor. Přispěl kapitolami do více než 20 sborníků a vydal šest vlastních knih, včetně románů Na okraji zmizelého (2006) a Tři tváře anděla (2009), a v roce 2010 souboru esejů pod názvem Demokracie bez demokratů a politického životopisu Klaus: Portrét

Jen aby vidělo...

Když jsou Vám naše diskuze ubohé tak proč na nich píšete jako o život?!!

Ubožáku!
17. 11. 2011 | 12:13

Cestovatel napsal(a):

Stejskal:

Dobrý den pane Stejskale.

Před několika měsíci zavedlo Aktuálně.cz novou formu diskuze pod články a to tak že se pod tyto články psalo přes Facebook. Nebyl vidět, žádné osobní údaje (které si můžete na FB nastavit aby je nikdo neviděl jen vy, nebo tam prostě napsat nějaké smyšlené údaje) jen jméno. Založit si účet přes Facebook není tak těžké a problém jak někteří tvrdí s osobními daty by se mohl vyřešit jak jsem uvedl v předchozí větě. Tak by se vyřešil problém o kterém tady píše autor a zároveň i problém, o kterém jste psal vy že nepotřebujete vědět cizí osobní udaje a zkvalitnilo by to úroveň diskuze. Není na čase zavést i zde?
17. 11. 2011 | 12:15

Ládik!!! napsal(a):

Pane Pehe,
Vy nediskutujete proto, že diskuse je podle Vás ubohá? Tak zvedněte její úroveň, prosím.
17. 11. 2011 | 12:18

Čochtan napsal(a):

Pehe napsal :" ...demokracii přímo ohrožují, protože v nich převažují extremistické názory...."
Extremistické názory jsou názory, které se extrémně liší od názorů většiny lidí. V případě této země jsou to názory Kocába, Džamily, Lišky, Kostlána staršího, Tydlitátové, Ivana Veselého a ostatních cikánských cikánských "předáků".
17. 11. 2011 | 12:19

Petr Havelka napsal(a):

Jestli se tu přejde na facebook, končím.
17. 11. 2011 | 12:19

Sladký napsal(a):

Denodeně:o)) několik hodin? A jak to víte? Vy máte v pracovní náplni monitoring zdejších diskusí? Vy jste opravdu myslitel,cestovateli.:o)) 1.Co dělám v odpoledních hodinách (po práci) vás nemusí vůbec zajímat.2. Pokud najdete mé příspěvky v jiném čase, pak si uvědomte, že napsat příspěvek trvá pár minut a že v mezitím vůbec na diskusi nemusíte být.Když podstatnou část své práce děláte na počítači není nic jednoduššího, než na minutku nahlédnout.Kromě toho, často zde nebývám celé dny,občas i týdny.No a k té průměrné až podprůměrné inteligenci? Nenechte se vysmát, člověče. Vy zcela evidentně nejste ani v nejmenším schopen odhadnout inteligenci člověka, s nímž diskutujete.
Ale dost, nemá to smysl.S individuy vašeho typu nemá smysl diskutovat, ad této chvíle už na ty vaše výtvory nebudu reagovat.
17. 11. 2011 | 12:19

Ladislav napsal(a):

ANO, ANO, ANO, mám naprosto stejný pocit, až na výjimečné případy, jsou komentáře a diskuse „pod psa“. Já se pak nedivím argumentaci našich politiků na naši kritiku, že: „Co po nás chcete, vždyť jste si nás zvolili! Zdá se, že většina nás to opravdu nemá v hlavě, jak se říká „srovnané“.
Ale abych začal od sebe, sám mám také problém se přihlásit ke svému jménu. Prostě mám z toho strach. Kolikrát za život jsem zažil různé ztrapňování od různých „chytrých“ jedinců. Jako na potvoru, se v okolí vždy našel někdo s „lepším“ názorem a mě takzvaně argumentačně „převálcoval“. Závěrečná otázka vždy zněla: „Tak kdo má pravdu“? Až časem jsem si „dovolil“ prezentovat názor, že debata není „ buď anebo“, ale „i“. Prostě, že každý vyslovený názor je výsečí z celkového informačního kruhu a je pravda, že jednotlivé výseče mohou být i protilehlé, ale nikdy ne stejné, pokud nechceme opakovat již řečené. Můžeme konstatovat, že „všechno je pravda“, ale zrovna tak, že „nic“ není (celá) pravda. Takže to celé je o přístupu k diskusi, čili k těm druhým, o té KULTUŘE, co nazýváme DEMOKRACIÍ. A v té souvislosti si „musíme“ připustit, že se máme ještě co učit a já jsem vděčný za každý příklad diskusní kultury, který je vyšší než ten můj.
Takže velmi děkuji, pane Pehe za Váš příspěvek k tématu 17. listopadu, myslím, že valná většina z nás potřebuje „zvednout“ kulturu, jako „prase drbání“, ať si to chceme přiznat, nebo ne. Ostatně, to jak to u nás s demokracií vypadá, je toho jasným důkazem! Jedni se „drze“ derou vpřed a druzí jim rádi ustupují s tichým brbláním na poměry. To je prostě klasická cesta „do pekel“.
Jenže zvednout ten svůj „prapor“ po tom „nářezu“, co člověk kolikrát v životě dostal je obrovsky těžké. V tomhle směru bych nechtěl nikomu nic vyčítat. Navíc poměr „zbraní“ je nebetyčný. Proto musí každá doba dojít do svého „extrému“, aby se věci změnily. Ti „dole“ prostě už nebudou mít kam ustoupit, až potom vyrazí. Jen zadupejte na nějakého malého „pejska“ a zažeňte ho do kouta! Jestli má v sobě ještě špetku odvahy (co může ještě ztratit, o život přijde tak jako tak), tak vyrazí a aspoň se vám zahryzne do kalhot, než ho „sejmete“. Život je ve své podstatě velmi drsný a ta „naše demokracie“ to v mnohých případech decentně skrývá, za více či méně pěknými „kulisami“. Nakonec a já z toho věru radost mít nebudu, asi „barbaři dobudou Řím“. To pak bude taková úroveň „diskuse“, že s toho poleze mráz po zádech a na současný stav budeme vzpomínat, jako na „všeobecný kulturní rozkvět“, něco podobného, jako dnes hledíme na filmy natočené v době normalizace. Z toho má možná strach i Andrej Babiš, kdo ví …….
17. 11. 2011 | 12:20

Kuchař napsal(a):

Když to Vaše plácání pane Pehe je jen pro silné povahy. Je zcela evidentní, že dluhovou krizi zavinili politici a jejich populistická politika, za kterou si kupují volební hlasy prosťáčků a Vy si stejně melete svou. To se pak nedivte, že ty slabší povahy Vám změří IQ poněkud jadrněji.
17. 11. 2011 | 12:20

sschaba napsal(a):

Největší ubožáci tomu chlívu vládnou pane Bilderberg a ten největší ubožák z Haliče tomu vládne a ještě se směje,ty kritizujte,ne lidi co mají v ruce lopatu,co na vás dřou,lidé to politikům vrací tu sprostotu a vulgaritu,za sprostotu sprostota,Kristus určitě neřekl když ti dá někdo facku nastav mu druhou tvář,je to lež a toto jsou důsledky.
17. 11. 2011 | 12:21

Beneš napsal(a):

Mě by zajímalo co je to "Extrémistické"? Hlavně KDO určuje co je extrémiznus a co ne?
17. 11. 2011 | 12:23

ali napsal(a):

ano, kdo bez viny, nechť hodí kamenem..
Nejlépe všechny přispěvatele pěkně zaregistrovat. Pod hlavičkou pravých jmen pak můžete nadávat. Ti, jenž nadávají jadrnými nadávky jsou ubožáci a frustráti. Ti, jenž nadávají tkzv slušně (leč obsah bývá někdy hnusnější a urážející, než-li klasická, jadrná nadávka), tomu říkají kritika. V kritice je mistrem Pehe osobně sám. Jeho známé "kritiky" na Klause jsou už patologické. To, že pod pravým jménem "kritizuje", mu dává právo "kritizovat" zbytek světa..
Internetové diskuze nejsou odrazem skutečnosti..ve skutečnosti jsou na sebe lidi v pohodě. Málokdy vidím lidi se hádat a být naštvaní. To nás jen média balamutí proti sobě a Pehe přikládá a fouká do ohýnku s nesmírnou vášní..
Osobně ten kámen házet nebudu..budu raději v anonymitě šplíchat dál svoje frustrace a ubohost ve slušné formě kritiky "alá Pehe" a s čistým svědomím dobře vykonané slovní zbytečnosti.. :o)))
p.s. Hezký den všem frustrátům a ubožákům..já hezký den už mám ;o)
17. 11. 2011 | 12:24

Béda napsal(a):

P. Pehe,

chcete důkaz? Máte ho mít. Identické články publikujete na Deníku referendum, který má zavedenu registrovanou diskusi. Jak vysoká je diskusní odezva na tyto vaše články? Jak vysoká je čtenost tohoto periodika?
17. 11. 2011 | 12:29

Pepe napsal(a):

za 20 let rozkradli stát, práce je v soukromých gulazích odkud není úniku, protože pracovních míst je málo. Republika není po 20 letech už naše. Nastává doba že si člověk nemůže ulevit pěkně od plic NIKDE
17. 11. 2011 | 12:30

stejskal napsal(a):

Pane ago,

a co když pan Pehe není "úlisný manipulátor"? Čistě teoreticky, nemíním to jako laudatio.

Co když si jen často nerozumíme, to se v řadě případů stává. I zde jsem mnohokrát narazil v debatě na okamžiky, kdy do sebe šli lidé hlava nehlava, aby nakonec zjistili, že jejich názory od sebe nejsou tak vzdálené. Ve chvíli, kdy vynesete takovýto kategorický odsudek, a) zavřel jste dveře k jakékoliv smysluplné debatě s někým, kdo má odlišný názor b) pravděpodobně vyvolal "flame", tedy nepřímo "vybídl" jiné, aby Vás též počastovali podobně kategorickým odsudkem.

A s tím souvisí druhá věc.

Nedávno si zde lidé povídali o Ivanu Martinovi Jirousovi. Ať byl jaký chtěl (extravagantní, provokatér, exhibicionista, alkoholik, ale též skvělý básník a organizátor), za vše, co v životě dělal, ručil sám sebou. Svou existencí, identitou. Nebál se komukoliv říct cokoliv (a řadu jeho výroků bych zde v debatě smazal, protože by se to tu nadávkami a vulgarismy jen hemžilo, mnozí by se rádi připojili), ale nikdy to neříkal anonymně. Proto měla jeho slova váhu, stala se pro mnohé něčím, čemu mohli věřit v době, kdy se lhaní a přetvářka staly pro drtivou vetšinu normou a zdánlivou podmínkou k uchování existence. Obvinit anonymně je strašně jednoduché (člověk nemusí přemýšlet o zodpovědnosti za svá slova), proto to zde podle mne dělá tolik lidí.

Pane Koplkope,

respektuji. Vím, že patříte k těm, kteří zde nehýří nadávkami, osobními útoky a urážkami. Vím to proto, že zde trávím poměrně hodně času, takže většinu debatérů (virtuálně) znám. Ne každý to ale dělá, z autorů druhdy pan profesor Hořejší, pan Brom a pár dalších. Nicméně jsou i tací, včetně autorů, kteří toto prostředí neznají, neznají zdejší debatéry. Nedivím se jim, že nechtějí vstupovat do debaty třeba pod svým textem (podepsaným) a diskutovat s lidmi, kteří se podepisují jako "ferda brabenec" či "beruška". Oni se představili a mají za to, že je to slušnost. Samozřejmě to není žádný absolutní princip, ale zkuste se na to podívat i z tohoto úhlu (a s tím, že všichnií asi chceme, aby se atmosféra v této společnosti včetně nejvyšších pater politiky měnila).

Pánům Sladkému a Cestovateli přeju mnoho zdaru ve vzájemném dokazování si, kdo je větší hňup a veřejný nepřítel ;-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 12:32

Anička z Kuřimi napsal(a):

Jak činí Míra Kalousek, odpůrcům je třeba nafackovat - tvrdí, že je to nejlepší výchovný prostředek.
A bývalý předseda vlády Topolánek ukazuje, že to fakt, že jsme jedničky ...

Jiříku P.,
je dobře, že píšete.
Diskutovat chci, nebo nechci, je to na mně.

A hlavně, nikdo nikoho NENUTÍ, aby psal resp. četl!!
Navíc, editor si může nastavit pravidla přístupu pro zápis do blogů. Takže omezení existují.

Demokracie - říká se, že je to daň za svobodu. Těch daní je již tolik, že sama nevím, kteráže platí. A to se všichni těšíme na zvýšenou daň po novém roce. Ta bude hmatatelná, čili existuje. Daň za svobodu - je nehmotná, tedy neexistuje?
Sama nevím, která daň je skutečná a která je pseudo, něco jako naše pseudo - demokracie.

Kouknou na vládu, parlament, US a o demogracii si udělá obrázek každý sám.
Je svoboda, ne ole?
17. 11. 2011 | 12:32

Gerd napsal(a):

Pane Pehe,
demokracii a přímé přenosy z Poslanecké sněmovny máme přeci jen o něco dříve než internet. Tedy i internetové diskuze jsou nutně ovlivněny diskuzemi v parlamentu. Pokud opravdu chcete, aby byla lepší úroveň diskuzí pod Vašimi blogy, v první řadě musí být slušná diskuze v parlamentu a na politické scéně. ČR je rozdělena na dva v podstatě nesmiřitelné politické tábory, mezi kterými není možný kompromis na veřejnosti, leda při obsazování koryt a korupci těch nejvyšších.
Možná máte pocit, že máme demokracii, ale demokracii máme jen slovně. Je to jen nálepka pro bezostyšnou korupci a krádeže veřejného majetku. Bohužel ti, kdo to umožnili, stále sedí ve veřejných funkcích. A tak diskuze vyjadřují určitou míru frustace obyvatel a možná poslední demokratickou možnost, jak říct svůj názor.
Anonymita diskuzí umožňuje též diskutovat jen o příspěvku v diskuzi a nikoliv o osobě autora takového příspěvku. Ostatně některé nicknames se zde objevují již delší dobu, takže úroveň jejich vystupování je obecně známá. Proč Vás tedy překvapuje úroveň diskuzí? A přeci jen si můžete vybrat, s kým budete nebo nebudete diskutovat!
Pokud si dobře vzpomínám, p. Stejskal kdysi zabanoval jednoho anonymního diskutujícího za jeho sprosté příspěvky a následně obdržel dotaz z parlamentu, že se některý poslanec nemůže připojit do diskuze. :-)
17. 11. 2011 | 12:33

Acidburn napsal(a):

Vážený pane Pehe,

přestaňte brečet nad tím, jak nízkou úroveň mají veřejné diskuze na internetu (rozuměj: jak vám zase zlí lidé nadávali pod minulým blogem) a podívejte se laskavě do zrcadla. Vaše blogy, byť psány lépe, než komentáře vašich anonymních čtenářů, totiž obsahují stejné banality a pitomosti, jako výkřiky těch, které kritizujete. Rozdíl je pouze ve formě, nikoli už v obsahu. Ke zkulturnění veřejné debaty jste svými jedovatými, monotónními výlevy rozhodně nepřispěl. Stejná moudra typu "za všechno může Klaus" lze totiž zaslechnout v každé putyce.

Co se týká vaší stížnosti nad tím, jak blbě se tu debatuje, jak špatné, nekonzistentní, v kruhu se točící argumenty diskutující používají a jak proto není věcná debata s nimi možná - vy, pane Pehe, nediskutujete ani s těmi, jejichž komentáře obsahují jasné a strukturované argumenty a kteří se nepotřebují snížit k vulgaritám, aby dali najevo svůj nesouhlas s názory, které zastáváte. Kdy naposledy jste na nějaký komentář pod svým blogem reagoval? Před pěti lety? Před osmi? Nikdy? Na co si tu vlastně stěžujete? Na absenci věcné debaty? Ale prosím! Že to říkáte zrovna vy, který se veřejné debatě vyhýbá jako čert kříži. Vy nepotřebujete debatu, vám stačí monolog. Váš ovšem. A dokud tohle nezměníte, tak si nemáte nač stěžovat.

Má úcta.
17. 11. 2011 | 12:34

nemo napsal(a):

Kdyby si pan Pehe uvědomil, že jsme - stejně jako Slováci, Poláci a Rusi - Slovani, mohl ušetřit čas i energii na nějaký smysluplnější článek. I když, on zřejmě není přesvědčen, že existuje něco jako národní či nadnárodní (v tomto případě slovanský) charakter. Je pokrokový a vnímá pouze kvalitu jednotlivce.
17. 11. 2011 | 12:34

jih napsal(a):

Taky bych rad rekl neanonymne co si myslim, nevim ale co by tomu rekla tchyne.
17. 11. 2011 | 12:39

Josef K. napsal(a):

Je to snad poprvé, kdy s panem Pehe nemohu souhlasit. Ten důvod je prostý a logický.
Není rozdíl mezi českými diskusemi a diskusí např. na Mailu online. To je ten vhodný příměr. Drtivá většina českého internetu , vč. Aktuálně, má bulvární charakter.
Bulvár je agorou žvástů,"small talk" které mají svou roli. Svědčí o tom i samotný charakter blogů, kde lze najít příspěvky z růsných vrstev. Aktuálně a další internetové listy nejsou intelektuální diskusí.
Pokud bychom měli internetové stránky, které by zveřejňovaly výhradně důsledně rektované blogy, s oveřenými informacemi, metodicky psané dle vědeckých kánonů, pak by i reakce byly odpovídající. Takové stránky by však nemohly být zahlceny různorodými tématy, ale musely by zpracovávat důsledně omezený okruh témat, které by diskuse prohlubovala. Otázka je, zda by se takové stránky uživily.
Takže tento blog prostě nerozlišuje.
17. 11. 2011 | 12:41

Josef K. napsal(a):

oprava "rektované" - redaktorované
17. 11. 2011 | 12:42

Karel Hampl napsal(a):

Pane Stejskale,
máte pravdu, že vystoupit z anonymity může každý již teď. A třeba na Novinkách je vidět, že zrušení anonymity diskuzím nepomohlo, možná i zásluhou toho podivného hlasování, kdy se zobrazuje jen skóre souhlasů a nesouhlasů.

Ale to neřeší problém, který jalovými a sprostými příspěvky vzniká.
Mně by úplně uspokojilo, kdybych si na svém monitoru mohl volit, které nicky nebo alespoň texty pod nimi nechci zobrazovat. Nyní bývají diskuze pod zajímavými články velmi nepřehledné, zdržuje to, často nemám čas se prohrabat duševním prázdnem a bahnem a unikají mi zajímavé názory a informace.
17. 11. 2011 | 12:42

Tomáš napsal(a):

Jiří Pehe:
S první půlkou textu lze jen souhlasit. Chybná je bohužel celká myšlenková konstrukce ohledně anonymity. Diskuse, do jejichž pravidel bylo implemetováno povinné zobrazování jména (přičemž redakce má k dispozici i kompletní adresu), jsou zahnojené stejně jako ty anonymní, ne-li více.

Zmínku o extrémismu bych si dovolil označit za scestnou. Měl jsem sepsaných pár argumentů, ale uvědomil jsem si, že na to nemá smysl reagovat. Jste nekonkrétní, použil jste to jen jako (dost slabou) podporu pro svou tezi.

Mimochodem, nepamatuji, že bych někdy viděl Vaši reakci na někoho pod blogem. Tedy - pod vlastním jménem. Ale můžu se plést.
17. 11. 2011 | 12:43

Kuchař napsal(a):

Pepe:

Odboráři a socani mají také své firmy. Skoč si tam.
17. 11. 2011 | 12:45

Josef K. napsal(a):

Ještě bych poznamenal z jiného soudku. Někteří z nás žijí v postupně slábnoucích paprscích šedesátých a počátku sedmdesátých let. Realita je však jiná, normalizace kupodivu nebyla hřebejskovským žertíkem a drtivou většinu obyvatel zprimitivnila, viz. celé ty diskuse o identitě v předchozích blozích. Jako Klaus není vzorem intelektuála, ale lůzy v sametových gatích, tak i většinové obyvatelstvo považuje Bolzana za nepodstatného tváří v tvář "Babičce".
17. 11. 2011 | 12:47

Lena napsal(a):

Pravda je, že úroveň českých diskuzí ať anonymních nebo neanonymních je poměrně dost zoufalá. Mnoho frustrátů si na druhých prostě potřebuje vyléčit své komplexy, hodně lidí mi připadá vysloveně zlých. No a někdo zase umí urazit vcelku vtipně. Každopádně jádro věci, o které se diskutuje, se zpravidla úplně vytratí, takže je velká otázka, jestli má celá diskuze problému vůbec nějaký smysl.
17. 11. 2011 | 12:51

ddd napsal(a):

Dobre, p. Pehe, tedy kratce a slusne:
To icitilopinevrukz: souhlas.
To kelt,cestovatel, Ladik!!!: nesouhlas.
To ghandi:
Nejvetsim problemem CR neni pomerny system a nevyrovnany rozpocet. Nejvetsim problemem CR je korupce africkych rozmeru v nejvyssich patrech politiky!,
a take absence prirozeneho prava a totalni selhavani pravniho statu!
Videt kazdodenne; nebo znate jiny stat,kde pri omylu soudu nebo exekutora
nebo pri dluhu 500 Kc prijde clovek beztrestne o dum nebo o jiny majetek
v n nasobnem rozsahu? Prosim o vysvetleni, co ma spolecneho evropska integrace
s globalnim vladnutim.Podle meho opak je pravdou: jde o moznost evropskych zemi se pokusit globalni vladnuti trochu omezit.
To vodnik cesilko:
Omyl,CR neni ani stredni Evropa, ba ani Balkan, CR je "diky" Nejvyssimu krizenec Sicilie s subsaharskou Afrikou/Kamerun, Nigerie,..../.
17. 11. 2011 | 12:52

Sladký napsal(a):

Stejskal- pokud mne dokážete hodit do jednoho pytle s člověkem,který není schopen napsat příspěvek bez několika hrubých chyb ,který zde neprezentuje nic jiného, než do maxima zjednodušené jednoduché ideologické žvásty a není schopen samostatného myšlení- cosi to o vás vypovídá.
Nijak mne to nepřekvapuje- o vaší "objektivitě" jsem se už mnohokrát přesvědčil.
17. 11. 2011 | 12:53

Petr z Tábora napsal(a):

to Cestovatel 12:15:
Tentokráte s Vámi nesouhlasím. Diskutovat přes Facebook nebudu, u článků jsem také skončil a přiznám se, že je už většinou ani nečtu a "chodím jinam". Stejně jako Petr Havelka 12:19.
Kdysi na začátku jsem si tam založil účet než mi došlo, že je to o odkrývání soukromí - a to mi nevyhovuje. Soukromí otvírám jen při osobním kontaktu v míře odpovídající protějšku.
17. 11. 2011 | 12:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Elena:
Nomen omen. ☺
Ďakujem, nenaliehal som však.
17. 11. 2011 | 12:56

Rosťa napsal(a):

Problém je, že těch, kteří tu měli co říct kvapem ubylo, popřípadě své názory prezentují jen občas. Má to však své výhody, protože když přeskočíte hulváty ( ghándíhovny ), nositele jednovětých urážek ( ládíky!!! ), modré ideology ( jarpory ) a dorostenecké vykladače neviditelněrukotržních pouček ( neo, cestovatele ), ušetříte čas. A ten se dá využít i jinak. Tak já běžím. Dík za článek pane Pehe.
17. 11. 2011 | 12:56

Pepa Řepa napsal(a):

Úsměvný blog.
Pan Pehe zaplakal, postěžoval si.
Na co? Na vulgaritu? Tu editor maže. Na co tedy? Na pokleslost? Lidé mají různé názory a různě je formulují.Ne každý je docent.
Dokud pan Pehe, chrlící články každý třetí den napsal cosi a ozvalo se :
Správně pane Pehe, to jste trefil bulleye, posílám Vám kytičku.....bylo vše O.K.

Nikdy pane Pehe anonymní nicky nevadily, dokonce povýšeně prohlásil, že debaty nečte.
Srdéčko se tetelilo blahem.Četl a dělal, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.

V poslední době se situace výrazně změnila. Článků je moc a i těm, pro které není Klaus vzorem, leze umanuté a neobjektivní klauzohryzectví krkem. Navíc se stal p.Pehe aktivistickým maskaronem, chrlícím moudra na všech serverech, oslněn jak jsou články brilantní.
Samochvála smrdí.
Druhá věc je, že p. Pehe je naprosto nekonzistentní. Jeden týden propaguje Global Governance, jindy zapláče nad sociální nespravedlností, aby vzápětí adoroval Knížete. Ode zdi ke zdi.
Kdosi zmínil chameleona.Úměrně tomu se změnily příspěvky. Je nepochybné, že si autor svůj fan club najde.

Ale najednou mu-z čista jasna-vadí anonymita.
Některého jeho výroky o tom, koho cupuje jsou také ranou pod pás o objektivitě nemůže být řeč. Pravda, nikdy nesklouzne do vulgarity, totéž ale se děje v diskusi, vulgarita se maže.
Některé odpovědi nejsou stylisticky brilantní, píšou je lidé různých profesí.

Na co si tedy autor stěžuje?
Milý pane Pehe. Budete si muset zvyknout, že i na ty nejlepší články ve vesmíru, které jsou přirozeně pouze ty Vaše, přijde různorodá reakce.
Kdosi tady nadhodil otázku.
Proč sem píšete? Dobrá otázka.
17. 11. 2011 | 12:58

Ládik!!! napsal(a):

ježíši, sladký -
že jsi narcis, jsi mohl napsat jednou větou.
17. 11. 2011 | 12:59

Sláma napsal(a):

Tento článek pana Pehe mě překvapil. Jak může vědět, jak vypadají internetové diskuze, když je podle vlastního dřívějšího tvrzení nečte.
Asi mezitím změnil názor.
Pehe má pravdu v tom, že se Česká republika posouvá na Balkán. Ne vše je naše vlastní vina. Je evidentní, že je zájmem nadnárodních společností, aby se z Česka zase udělal "národ kočích a služek", jako to bylo za Rakouska.
A v tom jim pomáhají prodejní politici. Česko se řadí k zemím, které vydávají na vzdělání, vědu a výzkum jedno z nejmenších procent z celého světa, nejen toho vyspělého.
Už za Rakouska se z veřejných rozpočtů podporovaly vzdělávací instituce, jako jsou veřejné knihovny, muzea apod., které jsou dnes u nás nejhůře financované ze všech institucí veřejného sektoru.
Prodejní politici na jednu stranu značně osekali institut tzv. povinných výtisků (které zaručovaly, že minimálně v každé krajské vědecké knihovně bude alespoň po jednom exempláři z celé české knižní produkce), na druhou stranu zvedají daně za knihy až na nemravných 19%, a to se netají úmyslem jít ještě výše.
Jak se pak můžeme měřit s takovou konzervativní Velkou Británií, kde všechny vzdělávací instituce jsou dobře financovány a DPH na knihy je O % (slovy: nula procent). Jak je vidět, politici ve Velké Británii mají stále ještě nějaké ponětí o morálce.
Už vůbec nemluvím o nemravné regresi daně z příjmu fyzických osob, zaručující, že nejbohatší zaměstnanci (například poradci ministrů) platí nižší procento daně, než lidé ze střední vrstvy.
Kalousek odůvodňuje regresivní sazbu daně z příjmu fyzických osob údajnou obavou o konkurenceschopnost. To je ale pěkná blbost. Vždyť zaměstnanci ze střední vrstvy platí vyšší daně, než dříve. A jsou to právě vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, se středními příjmy, kteří vytvářejí konkurenceschopnost republiky. Pro pořádek připomínám (Češi skutečně hodně zhloupli), že před Kalouskovou reformou všichni (slovy: všichni) zaměstnanci za prvních 120 tis. ročního hrubého platu (nikoliv superhrubého!) platili daň 10 %, za další část 15%, za další část 20%). Tomu systému se říká progresivní sazba. Ten pomáhá tomu, že země je konkurenceschopná a zároveň si udržuje vysokou míru vnitřní spotřeby, tedy udržuje hospodářství v chodu. Není náhodou, že jej uplatňují země, kterých se současná krize dotýká nejméně, tedy tzv. Severní křídlo EU (Skandinávie, Bënelux, Velká Británie a Německo).
Kalousek místo toho zavedl byzantský způsobem
17. 11. 2011 | 13:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hample,

ano, novinky jsou zářným příkladem toho, jak registrace mnoho neřeší. A nejen ony, trochu tyto věci sleduji.

Popravdě řečeno, neumím zařídit to, o čem hovoříte. Navrhoval jsem to kolegům z IT už před lety, ale ani nevím, jak složité je něco takového udělat.

Nicméně dávám k úvaze: je třeba se "jalovými" příspěvky zabývat? Číst je? Či na ně reagovat? Toto je dle mého další rozhodnutí, které můžeme udělat sami. Jeden každý z nás. I to je dle mého součástí celého toho komplexu, který s veřejným diskursem souvisí. Zkusím příměr: nikdo nemůže zcela "odfiltrovat" něco, co je součástí společnosti (tedy jako fenomén). Smysl má dle mého přispívat k tomu, aby se fenomény měnily (třeba hulvátství směrem k větší slušnosti, i s vědomím, že se s hulvátstvím budeme nutně setkávat neustále).

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 13:03

Admirál napsal(a):

Pepe Řepa - palec nahoru. Už nemusím nic psát.
17. 11. 2011 | 13:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Sláma:
I přes rovnou sazbu DPFO je tato daň mírňoučce progresívní následkem slev na dani.
Připomněl jste mi účetního Slámu z Jirotkova Saturnina.
17. 11. 2011 | 13:10

SuP napsal(a):

kelt -
Ne.
17. 11. 2011 | 13:12

mpistep Meier. napsal(a):

stejskal:

"Popravdě řečeno, neumím zařídit to, o čem hovoříte. Navrhoval jsem to kolegům z IT už před lety, ale ani nevím, jak složité je něco takového udělat."

Jistě že neumíte, když to zde nasazený systém neumožňuje.
Když si vzpomenu, kolik návrhů skončilo Vaším "navrhnu to kolegům z IT", soudím, že jde o skutečné odborníky.
17. 11. 2011 | 13:15

Pepa Řepa napsal(a):

Ostatně co může být lepším důkazem než mnohé reakce těch, kteří autorovi přikyvují, aby vzápětí začali slinit a nadávat na toho či onoho politika -je jedno jakého- jen aby si ulevili.Přitom je téma blogu poněkud jiné.
Pak se nabízí otázka, zda některým autorům nejde o vyvolání reflexu psíků Ivana Pavloviče a cokoliv se tomu vymyká je pokleslé.

Nicméně musím obdivovat autora, který stačí ředitelovat, psát tři blogy za týden, účastnit se všemožných politických akcí, psát knihy, sledovat kdy se VK převalí na pravý bok a přitom mít tak úžasný přehled o tom, jak se diskutuje na serverech západních a dokonce i polských, slovenských a ruských.
To je obdivuhodné.
17. 11. 2011 | 13:19

Puck napsal(a):

Není to tak dávno, kdy zrušili anonymní diskuzi na Neviditelném psu. Každý, kdo server zná, a znal i dříve, může srovnávat. Redakce NP by se mohla pochlubit, kolik návštěvníků diskuze četlo dříve a kolik jich čte diskuze dnes. Asi to neudělá, proč také lhát, když to není potřeba.
:-)
17. 11. 2011 | 13:21

SuP napsal(a):

resl -
Politici vám peníze před očima nekradou (jen). Co horší, oni je šustrujou!
Je to jako když vám někdo z auta za 500.000 ukradne rádio za 6.000 a přitom rozbije okno za 12.000, jen aby to rádio v hospodě prodal za 500 a proměněný zisk z toho obchody pak zanechal na WC téže hospody ještě než se vydá na cestu domů.
To vadí. Ale revoluce se kvůli tomu nedělají.
17. 11. 2011 | 13:22

Ehep napsal(a):

Souhlasim s nazorem, ze idealni reseni je umoznit selektivne zobrazovat jen prispevky ktere chci a jine povypinat. Nekteri prispevatele jsou dusevne prazdni a nezajimavi, neumi nez dokola opakovat porad ty same ideologicke kolovratky. Urazky, nadavky, sprostarny - nic z toho mi nevadi. Vadi mi ze se musim brodit bahnem oligofrenickych prispevku, nez narazim na par kvalitnich. Proto moznost selektivne vyfiltrovat urcite IP adresy by byla idealni. Programove to implementovat zcela jiste jde.
17. 11. 2011 | 13:24

Simply napsal(a):

Tak páně Pehemu vadí Balkán... To by měl slyšet, jak mluví a reagují tkz. "Britské kmeny"...Ostatně, vulgárně většinou píší flustrovaní mladí lidé...Inu, jak jsme si je vychovali...a co vidí kolem sebe a skutky "elity" , která nám vládne...Staré známe platí : Exemplum trahunt - příklady táhnou... Zdá se , že doba Velkého Bratra nás asi nemine...
17. 11. 2011 | 13:28

Forrest Gump napsal(a):

Je nade vší pochybnost, že pan Sladký patří do kategorie "Slušný a vzdělaný". Jeho názory mířící přímo do jádra problému jsou zcela prosty hrubých nadávek a povětšinou jsou podloženy hlubokou znalostí problému.

Je jasný, že takový vzdělanec se musel stát trnem v oku o několik řádů nižším živočichům, jako je třeba Kuchař. Pronásledování pana Sladkého ze strany médií, tady zastoupené panem Stejskalem považuji za přímý útok na demokracii a snahu udržet občany této země v nevědomosti, jako poslušné loutky sloužící velkokapitálu a jeho ziskuchtivým zájmům.

A proto Vás vyzývám pane Sladký - DÁL STUDUJTE,DÁL SE VZDĚLÁVEJTE A DÁL OSVĚTLUJTE SVÝMI MYŠLENKAMI TUTO STÍNEM ZAHALENOU KAPITALISTICKOU DÍRU a nenechte se zastrašit ani panem Stejskalem ! Vzpomeňte některých hrdinů,kteří za pravdu dali i to nejcenější - svůj život.

My tady v hospodě U Jelínka Vám budeme držet palce!
17. 11. 2011 | 13:31

slavwin napsal(a):

Sláma
V globále souhlasím. Nejsem odborník, ale s tím rozvrstvováním obyvatel na služky a kočí to mi nesedí. Pan Pankl otec Boženy Němcové byl kočí národností Němec. Myslím že malý národ těžko může být pupkem světa, nepotvrdilo se to ani za komunistů trvale jsme upadali nezachránily to ani takové kapacity jako byl akademik Wichterle. Dnes se člověk taky někdy dočte o vynikajících českých vědcích ale průmysl táhne automobilka pod taktovkou Němců. Některý z úspěšných bolševických zlodějů by ji mohl koupit, ale okrádání lidí z toho co odvedli do daní nebo vybíráním výpalného v dozorčích radách je lepší byznys.
17. 11. 2011 | 13:36

donal napsal(a):

co vlastně chcete jak jsem napsal zrušte anonymní diskuzi a bude tady par uhlazených názoru a navštevnost mizivá jak vam dal příklad Béda

nelíbí se vám vulgarity ale v klidu obýváku sedíte před bednou a koukáte jak kocourek odklonuje peníze jak si křištáloví politici užívaj jak vam politici lžou viz odkaz
http://www.ceskapozice.cz/video/necas/necasova-sitovka-opet-na-scene-%E2%80%93-kvuli-dph

a pehemu jedna rada ktera tady zazněla když se vam nelíbí na anonymních diskuzích tak na ně nepište
17. 11. 2011 | 13:41

Forrest Gump napsal(a):

Sláma:

Svatá pravda pane Slámo ! Proto su já blbej, protože kniha je pro mě finančně naprosto nedostupná. Někdy Vám mě z toho chytí taková lítost, že to musím zelejt asi tak deseti pivy, neb bych se jinak zbláznil.
17. 11. 2011 | 13:42

mb - martin bažant napsal(a):

Pane Pehe, myslím, že se mýlíte / nemáte pravdu ...

proč ? protože se najdou i výkřiky blbců i věcné příspěvky ...

Chcete li diskutovat ( a míníte li to vážně )

přece vám vůbec nic nemůže zabránit v diskuzi ...

budete ignorovat výkřiky nicků blbců ...

a budete diskutovat s těmi, se kterými chcete ....

dokáže to zdenek brom, dokáže to paní alvarová, dokážou to oba žáci, dokáže to spousta blogerů ...

míček je na vaší straně ...

chcete to dokázat i vy ... ???

stojíme vám za diskuzi ... ????

příjemný sváteční den všem blogerům i diskutérům, všem diskutérům i blogerům .....

HEZKÝ DEN ...
17. 11. 2011 | 13:42

Mard napsal(a):

A úvaha o ubohosti pisatelů českých blogů by nebyla?
17. 11. 2011 | 13:43

SuP napsal(a):

mb -
I Vám!
17. 11. 2011 | 13:47

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Kolik vykřičníků má Praha?
17. 11. 2011 | 13:48

mb napsal(a):

souhlas s preslem 11 18
17. 11. 2011 | 13:48

D3T napsal(a):

Pane Pehe,
tak nejak s Vami souhlasim, ale nedokazu v tom (open) nevidet Vasi osobni nekonzistenci (Vas nejkrasnejsi prispevek v tomto smyslu byla kritika, jak jinak, Vaclava Klause, kde jste tvrdit, ze Klause uz nema smysl kritizovat:)). Dnesni problem - jak casto reagujete na komentare pod Vasimi prispevky? Ptam se jednak protoze nevim a druhak protoze jsem si zde Vaseho komentare nikdy nevsimnul. Snad budete treba i souhlasit s tim, ze nejvic v ceste za civilizovanou spolecnosti zmuzou lide verejne znami a tudiz hodne cteny a poslouchany, no, jako treba Vy:) Proc tedy nejit prikladem, nestravit nejaky cas probranim se komentaru a zareagovat na ty smysluplne? Jejich autory byste tim velmi podporil. Ale samozrejme chapu, ze to neni Vase povinnost, tenhle Vas prispevek je jiste taky hodnotny, jen tak natukavam... Tak co, odpovite mi?:))))
17. 11. 2011 | 13:49

Maximus napsal(a):

V Čechách je snadnější zrušit anonymní diskuzi na serveru než zlodějské akciové společnosti s anonymním majitelem! A panu Pehemu vadí, že občas diskuze pod články hrubne, zajímavé co? Pořádek se totiž dělá zásadně a především shora! A když nám tady bude "vládnout" kohorta neslušných hrabivých politiků, což se samozřejmě odráží na životní úrovni lidí, pak se nemůžeme divit, že lidé hrubnou místo aby se kultivovali resp. byli kultivováni, není k tomu důvod. A spíš bude hůř.
17. 11. 2011 | 13:51

voroshilov napsal(a):

Souhlas s panem P.a s panem S.
Co to nektere antisociani zivly si dovoluji,psat v anonymite a jeste tak ze si odporuji cenzoru a autoru blogu?Meli by odsud a odevsad ze slusnych serveru letet na hodinu.
Je treba stvorit tu spravnou normalizacni atmosferu,dopustet k diskusiim jenom ideologicky proverene kadry,redakce musi mit ulozena v databazi krestni jmeno a prijmeni,adresu trvaleho bydliste,PSČ,telefonni cislo,vypis z trestniho rejstriku a strukturovany zivotopis.
My tu demogracii rozvracet nedame, soudruzi!
17. 11. 2011 | 13:51

Ivan Turnovec napsal(a):

Nedělalo mi problém podepisovat své kritické výkřiky před rokem 1989 (i za cenu tehdejší šikany), tak tím spíš podepisuji své diskuzní příspěvky nyní. Ostatně, má li někdo zájem může se podívat na facebook, nebo na http://ivan.turnovec.cz
17. 11. 2011 | 13:52

JenTak napsal(a):

donal
Rád bych si přivydělal jako najatý diskutér. Kde se mohu hlásit?
17. 11. 2011 | 13:54

Pepa Řepa napsal(a):

Nemám srovnání s ostatními servery, zabrousím jinam, ale ne na debaty. Vyhovuje mně to tady, není to tak jednostrunné a je tady-občas-sranda. Pane Pehe je dál, ví jak se diskutuje u Kanaků či Zulu.

Debata o anonymitě tady byla stokrát, stejně jako přiblblé debaty o "čecháčkovství". Je to vymletá sláma.
To používají ti, kterým vadí, že jiný nesdílí jejich vidění světe a snaží se vnutit komplex malosti-neumíte pitomci diskutovat-jiným podsunout jakousi pokleslost Untermensch.
Jinde to jsou "Little Englanders", někdo si myslí, že když je vzrůstu malého a použije nálepku povyrooste.
Když jsi malej, tak si stoupni na špičky, radí Horáček.
17. 11. 2011 | 13:54

Zdeněk Wachfaitl napsal(a):

pane Pehe,
velmi dobře jste napsal text, který má logický smysl komentovat po 22 letech ztracených iluzích a následného marasmu. Je to dnes obdobné jako tehdy, kdy anonymové nadávající na komunisty v hospodách IV.cenové skupiny byli jen folklor. Když ale vylezli na Václavák a na další náměstí všude, bylo to o něčem jiném.

Problém byl jen v tom, že si neudrželi tu konkrétnost a byli postupně odsunuti částečně do hospod, částečně do jiných prostor, odkud není vidět do kuchyně demokracie. Díky internetu se nadávající z hospod změnili na nadávající nicky. ☻
Znamení moderní doby.
V tomto prostředí je jediná možnost - nickovat vůči blogerům. Nickovat za každou cenu, slušně i obhrouble, dle nálady a dle okolností, dle osoby blogera a návaznosti textu ke skutečné situaci ekonomické, sociální a dnes už i národnostní. Váš tlak evokuje názor, že s anonymitou diskusí je utrum nikoliv pro časté vulgární konce, ale pro celospolečenské potřeby najít skutečně "rozumné a čisté lidi" pro lepší cíle a výsledky, než máme dnes hmatatelně k dispozici. Schopní a slušní jsou možná i zde, soudě podle mnohých solidních diskutérů a jejich textů, ale co jim lidé jako vy můžete nabídnout?

Jak popisuje svůj náhled Vico - musíte nabídnout více, než si lidé zatím na své anonymitě cení a mohou proti mediálnímu tlaku uhájit. Psát pod svým jménem opravdu není v konstelaci sociálně-politického marasmu nic jednoduchého. Přejít od nicku k bezproblémovému podpisu svým jménem vyžaduje jistou duševní sílu, to je bohužel jeden z deficitů našeho specifického vývoje nejen od roku 1989 ale opravdu dlouho let před ním. Koupit se nedá a má ji málokdo. Na druhou stranu to možná nabídne více slušnosti a z toho plynoucí více času ke skutečně rozumnějším diskusím Jestli ale celé toto bude mít nějaký smysl a takové diskuse budou mít nějaký dopad na stav společnosti, to už je dnes otázka pro věštbu. Mohu jen doporučit všem, kteří mají zájem o něco víc než jen hulvátství, vulgarity, vzájemné urážení mezi diskutujícími i blogery, aby anonymitu odhodili. Není to nic těžkého, uleví se vám.

Pane Pehe, v každém vám případě děkuji za přínosný blog.
Všem včetně pana Stejskala přeji příjemný sváteční den.
17. 11. 2011 | 13:55

Forrest Gump napsal(a):

Důsledky Kalouskovy deformy a jeho útoku na vdělanost je možno číst zde :
http://www.novinky.cz/krimi/250812-romove-zbili-mistostarostku-obce-chteli-socialni-davky.html

To jsou ty konce, když se občanům odepře vzdělání, a systém se z nich snaží udělat poslušné zombie, které pak využijo toliko k placení daní.

Přitom stačilo málo. Nezvedat DPH na knihy a pan Róm by dneska seděl v teple ve vědecké knihovně a nemusel mlátit služebnici tohoto nechutného systému.
17. 11. 2011 | 13:56

Bug napsal(a):

Jen jestli v kulturních zemích mají tak ubohé blogery, kteří si ventilují komplex, a stále stejně. To se pak nedá vydržet.
17. 11. 2011 | 13:57

Martina napsal(a):

Pane Pehe, mate naprostou pravdu. Ono velice ubohe uz jsou i ty zcela verejne diskuse a ruzna prohlaseni "elit", tak co teprva internetove anonymni diskuse? Jsou ubohe, snad uz neni mozne, aby byly ubozejsti jeste vic.
17. 11. 2011 | 14:00

voroshilov napsal(a):

Bug:
Ne oni tam maji kulturne poulicne diskutery ktere stavkuji,demonstruji,rabuji a rozbiji vylohy,zapaluji auta...To vite clovek po tak narocne okupaci Volstritu uz nema silu a nutnost vylejvat frustraci na netu.
17. 11. 2011 | 14:02

mb napsal(a):

souhlasím s vicem ...

My zde v ČEZku/sebe nevyjímám/prostě nejsme ZÁPAD. Moc jsme si jím přáli být, když jsme volali,někteří ale spíše mnozí,zpátky do /západní/Evropy. Ve skutečnosti se nám tam nelíbí, necítíme se tam dobře. Možná je dobře, že jako Jidáš v rokové opeře "ze snu procitáme".

ted klaus za volal po bránění národní identity ...

koukal jsem na film / pohádku tři veteráni ...

stálo tam: ´Král krade´ ...

jak může král volat po národní identitě, krade li ( či je li obklopený zloději a nevidí zlo neslyší zlo ...)

takový král může tak akorát mlčet a šoupat nohama ...

takový král devastuje mravní hodnoty ( svým špatným příkladem )

takový král devastuje národ ...

hezký den ...
17. 11. 2011 | 14:10

Forrest Gump napsal(a):

Že já nešel do Ruska a nedal se tam na politiku.
Nejbohatším mužem světa je báťuška Putin. To jsou ty důsledky vzdělání a sociálního myšlení.
17. 11. 2011 | 14:10

RA napsal(a):

voroshilov...... ano, přesně o to jim jde, vyjádřil jste to nádherně. Ta diskuse se totiž musí ubírat konstruktivním směrem v koridoru socialismus až komunismus. V těchto mantinelech.Ještě aby přispívali nějací extremističtí národovci, ty je třeba z diskusí vylikvidovat ,protože ti nepřinášejí v diskusi nic pozitivního pro nší IV. eurobolševickou říši. Jen chtějí rozvracet náš rozvinutý socialismus a nepřinášejí žádné konstruktivní odpovědi na otázky, co dělat, když se socialismus hroutí.
Pánové , Pehe a Stejskal, na tomto serveru už probíhají neanonymní diskuse pod články, ano diskuse je v povolených mantinelech, bezbarvá a příspěvků je minimum. Ovšem, jsou to příspěvky požadovaného politického směru a zabarveení s vyloučením extremistických názorů. Nikdo to zkrátka nečte, nemá to hodnotu.
17. 11. 2011 | 14:11

franky napsal(a):

Jeden americký podnikatel mi kdysi řekl. Máte chytré lidi. Z mnoha vašich dokumentů se dočtu zajímavé věci, které mne obohatí a které často využiji. Tím co pro mne není zajímavé, tím se nezabývám a na to také nereaguji. Proč také? U vás, ale to hodnotné přejdete jako samozřejmost a vrhnete se na nepodstatné detaily kterými se snažíte zdiskreditovat autora. Nerozumím tomu. Když vám někdo předloží zprávu, ze které se můžete dočíst důležitou informaci, vy se vrhnete na hledání chyb v pravopisu. To že zítra s velkou pravděpodobností se výrazně sníží kurs koruny,není pro vás to podstatné. Pro vás je postatné,že autor udělal gramatické chyby, nebo že je sympatizantem jiné politické strany. A tak mu to dáte s plnou parádou na jevo.
17. 11. 2011 | 14:14

donal napsal(a):

Jen Tak
zkus se přihlásit u prohnilé strany vv tady maš odkaz
http://www.lidovky.cz/vv-si-najimaji-diskutery-na-ocernovani-souperu-frv-/ln_domov.asp?c=A110525_140020_ln_domov_ana

p.pehe
cituji: O ubohosti českých internetových diskusí

pehe podle vás jsme tedy ubozí ti kdo diskutují myslím že by vam pomohla kalouskova lečba
17. 11. 2011 | 14:14

Zdeněk Wachfaitl napsal(a):

Ještě dodám, aby bylo více světla v tomto podmračeném a v podstatě nijak svátečním dni....
***
Psal jsem do diskusí ve vlastním zájmu, v zájmu projektu poznat to, co vede mnohé zdejší lidi k těm obhroublým a negativním postojům. Poznal jsem nakonec mnohé lidi osobně a přes první rozpaky či nepochopení a nepřátelství se vždy nakonec podařilo vyřešit postoje i vztahy vysvětlit. Vysvětlit a vidět v druhých lidech člověka, nikoliv jen materiál. Z toho pro mne vyplývá malé krédo k uzavření úvah - čistá duše, čisté srdce, čistý stůl.
***
Kdo toto může tvrdit - má dnes skutečný svátek a může uctít opravdové studentské oběti 17.listopadu - z roku 1939. Ti jediní si dnes zaslouží úctu a zapálit svíčku.
***
17. 11. 2011 | 14:15

mb napsal(a):

souhlasím i s lubou ...

(možná byste se mohl zamyslet nad tím, zda rozdíl mezi slušnými internetovými diskusemi Západu a neslušnými Východu náhodou neodpovídá míře frustrace občanů
v demokraciích zavedených, a těch horko-těžko budovaných.)
17. 11. 2011 | 14:17

Drzá zrzka napsal(a):

RA

Diskuze, díky Facebooku, je nepřehledná. Někdy se zobrazí jeden příspěvek 2x, jindy vůbec ne, pak zas pro změnu (samozřejmě, když je člověk uprostřed zajímavé výměny názorů) spadne celý server. To se dřív nestávalo.
17. 11. 2011 | 14:19

mb napsal(a):

souhlasím i se zbynkem matasem ( 11 43)
17. 11. 2011 | 14:20

voroshilov napsal(a):

Zdenek Wachfaitl:
Svicky se zapaluji na Dusicky,Vy dneska musite bouchnout sampano a pozorovat ohnostroj.
17. 11. 2011 | 14:20

voroshilov napsal(a):

Drza zrzka:
A jaky mate profil na mordoknize?
17. 11. 2011 | 14:22

kdo to má číst... napsal(a):

Příklad chyby: "Tím co pro mne..." - za "Tím"má být čárka. Nedá se to číst...
17. 11. 2011 | 14:25

arnazach napsal(a):

Zbyněk Matyáš 11:43:

Mám radost, že s Vámi zas jednou mohu souhlasit. :-)
Ta anonymita, ano to je problém, souzi, soušky a pane Stejskale. Sám mám se svým nickem dost problémů, někdy se i hádáme. Navrhuju socanisticky se zavázat k výročí 17. lispadu (teď nevím, sváte práce to není, je to VeŘeSeRe nebo 5. 1. Lenina?), že do příštího 17. lispadu zvýšíme podíl neanonymních nicků na 120 procent.
17. 11. 2011 | 14:28

ghándí napsal(a):

ddd,
samozřejmě, korupce je také problém. bohužel ale přes noc neuděláte z národa bolševických zlodějů skandinávii, to bude trvat i při maximální snaze a usilí ještě desítky let, takže tudy cesta nevede. nevyrovnaný rozpočet je ohromný problém, teměř zásadní. pokud by evropské země hospodařily s vyrovnanným rozpočtem a neprožraly si sociální státy, tak neska nemáme žádnou krizi. zadlužení západu dosáhlo tak obludné velikosti, že mu hrozí kolaps. není možné si donekonečna pujčovat a říkat si, zdroje jsou, to je bohužel z meho pohledu velice jednoduchá skutečnost, kterou ale socbolševici nejsou schopní pochopit. jak si vy mužete myslet, že někdo, kdo nedělá nic jiného, než to, že buduje globální vládu a chce všechno rozhodovat z centra, bojuje proti globálnímu vládnutí?? to je stejně absurdní a usměvné, jako když veci veřejné bojují proti korupci tím, že si předávají obálky s pul milionama. to přece i ten nejpitomější pitomec musí nějak cítit nebo poznat, že to nemá logiku. eurofederalisti chtějí rozhodovat o rozpočtech i daních členských zemí. v tom případě volby v národních státech ztrácí smysl. to je uplně jedno, co tam bude sedět za vyžírku, jestli sobotka, filip nebo nečas. to bude loutka. nebude mít jakýkoliv smysl chodit k volbám. a když nemá smysl chodit k volbám, tak skončí demokracie. ty, lidi, kteří budují evropské globální vládnutí si neuvědomují ty rizika, který z toho vyplívají. nedávno tu měl dobrý blog štern o tom, že řecké vládě možná pomoc vnutit lze, ale řekové se stím nikdy neztotožní. a to je podstata toho, proč nelze federalizovat evropu. nejsou na to lidi. škoda , že si nemužu někde vsadit peníze na to, že velice brzo začne v evropě pusobit nějaká teroristická skupina levicová nebo pravicová, která bude utočit na evropský instituce. já bych si na to vsadil hodně peněz. považuju to za naprosto hotovou věc. takhle skončí blbost integrace.
17. 11. 2011 | 14:30

aga napsal(a):

Pane Stejskale

Já bych o tom, jestli je pan Pehe úlisný manipulátor, rád diskutoval na základě faktů. Musel by nám ovšem sdělit své skutečné názory, záměry a cíle svého snažení. Takto mohu soudit z toho mála, co o něm víme, z toho, pro co a pro koho agitoval v době porevoluční, v době kosovské krize, radaru, a z podivuhodné změny jeho názorů dnes. Z toho, kdo jsou jeho zaměstnavatelé, kolegové, z toho, jaké lidi propaguje a jaké naopak nesnáší. Mimochodem, u osobního hodnocení například pana Klause si taky nebere servítky, a možná se v něm taky jen mýlí, že...I když uznávám, že se možná jen řídí svou intuicí, stejně jako se řídím já svou v případě posuzování pana Peheho. Intuice je legitimní nástroj poznávání poznávání lidí, ale bohužel, v dnešní době jsou jí upírána všechna práva, diskutovat se musí jen k tomu, co lidé řekli, ne k tomu, jací jsou. Absurdita tohoto postupu je zřejmá, zvlášť, když se uznávaní vědci různých oborů shodují v tom, že k moci se často dostávají prolhaní psychopaté a sociopaté, což jsme ostatně věděli i bez vědců. Je ovšem logické, že systém, postavený sociopaty a psychopaty na lži, bude z pochopitelných důvodů fedrovat "slušnou a korektní diskuzi k věci".
17. 11. 2011 | 14:31

Aleš Řešitel napsal(a):

Byli a jsou všichni stateční, hrdinové. Kolik je takových existenčně nezávislých na okolí, nebo skutečných hrdinů. Vždyť dnešní situace je totožná možná i z existenčních důvodů horší než byla před VLR.Je to viditelné na absolutním nezájmu občanů vystoupit proti vládnoucí zločinecké garnituře. Ano nezavírá se pro názor, ale zkuste ho před zaměstnavatelem, majitelem vyslovit. Zkuste např. říci, že jste členem odborů nebo příznivcem politické strany, kterou on bytostně nemusí. Dnes je převážná část rodin zadlužená a to nejenom proto, že chtěla jet na dovolenou, ale především si musela zajistit střechu nad hlavou. Teď buďte hrdina, když můžete z důvodu vyslovení své orientace, názoru existenčně ohrozit celou rodinu. Takový člověk se lehce ovládá. Najdete někde dovolání proti zvůli zaměstnavatele? Této dluhové pasti, která vás drží pod krkem se vyhne málokdo. Proč chcete potlačovat anonymitu, myslíte že úroveň diskusí se zvýší? Vždyť poznání, jací lidé ve skutečnosti jsou, je pro společnost to nejcenější. Vidíte nejenom intelektuální vyspělost, ale i spodinu. Aspoň si jako národ nemusíme nic nalhávat. Jinak v použité logice věci, odstranění anonymity se rovná zvýšení úrovně diskuse? Potom tedy můžeme odstranit veškerá tajná hlasování. Což tak veřejná hlasování při volbách do zastupitelstev na všech úrovních. Ani komunistům se nepodařil průnik do lidských duší. Navíc myslíte, že veřejným, neanonymním hlasováním se konečně podaří zvolit tu správnou elitu národa, která nahradí tajně zvolenou bandu zločinců, kteří ve zločinném spolčení drancují tutu zemi? Jenom jako poslední příklad uvedu Babiše a jeho iniciativu. I on, jako člověk za vodou, když se postavit současným zlodějnám a zvůli se má co ohánět, aby ho "hlídací psi" demokracie nerozcupovali. Spíše než psi, bych použil hyeny, žoldáci s perem v ruce. Celá "nezávislá" mediální fronta vč. tz. veřejnoprávních se na něj sesypala, jako roj afrických včel. Stačilo jenom ukročit jinam, než je nalajnováno a hned byl vydán povel, vem si ho a trhej.
AŘ ales.resitel@centrum.cz
17. 11. 2011 | 14:32

Drzá zrzka napsal(a):

voroshilov

Otázka rafinovaná, jak cukr.:-)
17. 11. 2011 | 14:32

RA napsal(a):

paneBože, s.Pehe, to je okecávání. Tak se soudruhem Stejskalem ty nekonstruktivní příspěvky, které se vám nelíbí, demokraticky vyškrtejte a vymažte, a pak se ta úroveň diskuse demokraticky zvýší. Vždyť je to tak jednoduché.
Otázkou je, kdo pak bude ty vaše socialistické eurofilní slátaniny číst.
17. 11. 2011 | 14:32

mb napsal(a):

... ted nebudu souhlasit s nikym ...

postřeh: když byl pan Pehe u Lucky Výborný ...

tak řikal že to nečte ( názorové výměny diskutérů pod svým blogem )

kdyby pan Pehe nechtěl být Orwellem ...

vybral by si jen jeden názor ... a ten by hájil ...

nečte li diskuze pod svými blogy ... nemůže je soudit ...

čte li je ... neplatí to, že je nečte ...

ted uz se jedna zcela o soukromé Peheho rozhodnutí ...

chce li se mu diskutovat nebo ne ...

je li k diskuzi dost statečný a připravený ...

samozřejmě že rozhodnutí diskutovat či nediskutovat

je zcela na rozhodnutí Hamleta - Pehe ...
17. 11. 2011 | 14:36

Golda napsal(a):

Dobrý den,
tak nevím... copak není jasné, že pan pehe není proti anonymitě diskusí, ale poněkud si stýská nad jejich úrovní? Opravdu se mu musí dostávat takto hromadného podtržení toho, co napsal?
Přesto všem přeju pěkný den, hlavně panu Pehemu.
17. 11. 2011 | 14:36

Dáša Nováková, v.r. napsal(a):

Tak, tak. Nejvyšší čas henten internet, jak by řekla Elena, zakonzervovat na dobu, až nebudeme potřebovat klid na práci.
17. 11. 2011 | 14:40

mb napsal(a):

(mozna jsem zamenil vopalenskou za vybornou ... jaj jaj ... )
17. 11. 2011 | 14:42

Ládik!!! napsal(a):

SuP -
Praha je jeden velký vykřičník. Sodomagomora.
17. 11. 2011 | 14:42

Kanalnik napsal(a):

zduvodnovat anonymni diskuzi strachem z negativnich konsekvenci je sice obrazem ceske reality, ale zaroven obrazem zakonzervovanosti ceske populace prave v tomto strachu;

teprve az se vetsina prestane bat a bude mluvit o svych nazorech verejne pod svym jmenem, zacne se neco menit, vzdyt jak jinak lze zmeny dosahnout?

anonymitou a strachem, tedy vlastne mlcenim, tezko
17. 11. 2011 | 14:43

RA napsal(a):

a víte , proč se Pehe nezůčastňuje internetových diskusí ? Asi proto, že ví, že na některé otázky by nedokázal odpovědět. Tak se diskusím vyhýbá . Možná se zapojí, až bude diskuse usměrněná tím správným směrem ve jménu pokroku a naší IV. eurobolševické říše.
17. 11. 2011 | 14:46

arnazach napsal(a):

Kanalnik:

To je dobrá myšlenka. Tím, že diskutujeme pod nicky, vlastne říkáme: nemáme vás rádi, ale nebojte se nás, my se bojíme vás. :-)
17. 11. 2011 | 14:47

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Při sledování přenosů z parlamentu jsem podezíral poslance, kteří zaujatě obsluhují své notebooky, že hrají hry nebo sledují porno. Teď mi došlo, že tu blogují s námi, odtud ty informace a erudované příspěvky. Představuji si pány Jemnického, českého maloměšťáka nebo Maximuse s Béďou, jak se dobře baví v poslanecké kantýně ve stylu: No tak jsme se zasmáli, beztak je to všechno promlčené.
17. 11. 2011 | 14:47

Carlos V. napsal(a):

Co více vadí ? Příspěvky sprosté, či blbé ?

Není občas lépe jeden anonymní pocestný, nežli neanonymní blafalové z idnes, kteří rádi vyjeví svá "moudra" u svého jména a ukájejí se jakýmoliv zájmem o jejich důležitou osobu ?

Bohužel, sebelepší filtr či NEanonymita blafaly neodfiltruje
17. 11. 2011 | 14:48

Cestovatel napsal(a):

Sladký:

"zjednodušené jednoduché ideologické žvásty a není schopen samostatného myšlení"

To sedí zrovna od vás, když pro vaše příspěvky by se toto označení hodilo mnohem víc :). Ale diskutovat s váma opravdu nemá smysl. To je jako diskutovat s katolíkem o neexistenci Boha. Vy máte myšlení dítěte co přemýšlí asi tím způsobem, že parta do které se dal je ta nejnej a proto musí nadávat všem ostatním, kteří v této skupině nejsou i když je to parta grázlů. To je důvod proč většina lidí jiného přesvědčení už rezignovala na to sváma diskutovat. Vaše narážky na prapovis jsou už směšné a jenom ukazuje že si důsledněji kontrolujete po sobě co napíšete ale narozdíl ode mě neumíte samostatně myslet. A vaše příspěvky jsou plné laciných radikálnělevičáckých ideologických klišé.
17. 11. 2011 | 14:48

J. napsal(a):

Řebíček nepřiznal stovky milionů, zákon je bezzubý
17. listopadu 2011 13:24
PRAHA - Kauza bývalého ministra dopravy odhaluje slabiny zákona o střetu zájmů. Je třeba ho změnit, říká expert. Nejnověji je to vidět na případu bývalého ministra dopravy za ODS Aleše Řebíčka.
Nynější majitel pražské Slavie se na setkání s fanoušky fotbalového klubu „prořekl“, že svůj podíl ve firmě Viamont prodal za 750 milionů.

Na Slavii si prý půjčil od dětí
Aleš Řebíček přišel s kuriozním vysvětlením toho, kde získal peníze na nákup fotbalového klubu Slavia Praha. "Půjčil jsem si od dětí," prohlásil.


Což je minimálně jednou tolik, než Řebíček uvedl ve svých majetkových přiznáních. V roce 2009 přiznal jen 342 milionů.

Porušil tedy Řebíček zákon o střetu zájmů, který mu jako veřejnému činiteli ukládal každý rok doložit své finanční operace? To se veřejnost s největší pravděpodobností nedozví. Porušení zákona je totiž jen přestupkem, za který může Řebíčkovi udělit pokutu úřad v místě jeho bydliště, řízení je navíc neveřejné.

(zdroj, www.lidovky.cz)

No, hlavně když máme tu SVOBODU!!!
Může se tu ještě svobodněji krást - lépe než za bolševika.

Anonymní diskutující sotva co ukradnou.
Anonymní účty, akcie a jiné předražené věci nikde žádný Pehe ani Stejskal neřeší. Na to by byli krátcí...!
Mohli by dopadnout jako občan Mrázek.
Tak dělají ramena aspoň tady.

Oželela bych i dnešní den volna-je mi ze 17.11.1989 blbě.

Nechci však zapomenout uctít památku Jana Opletala.
17. 11. 2011 | 14:52

Jana Pechová napsal(a):

Těm, kdož pláčou nad úrovní internetových diskusí,něco poradím.
Pamatujte si nicky, které jsou zlostné, útočné, urážlivé či bezobsažné a jinak nehodné četby. A u těch si představte člověka s nepříjemným vzhledem, kterému páchne z úst.
Bude možná zajímavé v čase sledovat, jestli s tím takový jedinec je schopen něco dělat, anebo je s takovým stavem spokojený. Zvyknete si totiž pak ty nenapravitelné míjet se soucitným povzdechem - to je ten chudák -, a když pak případně překvapí změnou rétoriky, budete mít radost.
17. 11. 2011 | 14:54

Naštvaný napsal(a):

Autore, nejbídnější jsou vaše nenávistně jednotvárné příspěvky, kterými českou debatní scénu pravidelně a úporně zaplevelujete! Do českého povědomí tak vnášíte jen zlobu a závist. Škodíte, zřejmě úmyslně, této zemi.
17. 11. 2011 | 14:55

Jeremy napsal(a):

Myslím. že má pan Pehe pravdu.Úroveň internetových blogů a diskusí je otřesná.Nenávisti, intolerance a ostatních negací jsou plné. Je toho plná společnost, těch různých trpasličích vymezovaček proti Bruselu, pravdoláskařům, Romům, Židům a pod. Proto blogy zásadně nečtu a diskuse nesleduji, kromě pana Peheho, jeho myšlenky a postřehy jsou obohacující, neurážejí a patří do civilizované společnosti, kde je zvykem diskutovat bez emocí a věcně.
17. 11. 2011 | 14:58

JF napsal(a):

česká společnost nemá ve své identitě prostotu ale sprostotu. Je to součástí kultury kočích a služek. Slušnost (prostoty) je projev povýšeneckého chování. Naopak česká slušnost,hrdinnost a chrabrost je být obhroublý,podlézavý,zákeřný.

Příkladem je např. světový unikát v pouštění starších k sednutí v MHD. (pozn. jedná se o jeho způsob nikoliv cíl) Provozováno masově a demonstrativně.

Anonymita diskuzí je v ČR tedy nezbytná! (a nemyslím tím svůj prospěch) Bohužel.
17. 11. 2011 | 15:03

Otázkář napsal(a):

vico napsal:
"Z mnoha důvodů si nepřeji dát v plen svou identitu zdejším četným frustrátům a psychopatům. K dobrému pocitu nebýt anonym bych však i uvítal nějakou formu registrace pod podmínkou dodržení ochrany osobních dat. Pro Aktuálně a pro blogery bych však byl dohledatelný"

Tohle můžu bez obav podepsat.
17. 11. 2011 | 15:08

dalimír napsal(a):

Největší svobodu slova mají v česku mluvčí v různých firmách a institucích ! Těm ty huby nikdo nezavře !Od té doby co tahle kultůra přišla ze západu tak mám na demogracii vlastní názor ! Zodpovědné osoby se jen za ně schovávají a to není dobré ! Oni se naučí nazpamět něco o daném problému,pak to odhrkají lidem a normální člověk se dnes na úřadě a všude k nikomu zodpovědnému nedostane ! Tohle se mi nelíbí abych všude jen poslouchal ukecané mluvčí které vám v podstatě stejně nic konkrétního neřeknou ! Tato anonimita zodpovědných škodí společnosti více jako anon.diskuze na inter.serverech ! S tím je třeba něco udělat pane Pehe ! Dl.
17. 11. 2011 | 15:09

Kanalnik napsal(a):

pan Stejskal - diky za reakci
17. 11. 2011 | 15:11

SuP napsal(a):

kdo to má číst... -
Když tam chybí čárka, číst se to dá, jen rozumět tomu není. Formuluj přesně Hermínko .....
17. 11. 2011 | 15:12

Cestovatel napsal(a):

Pane Stejskale:

Ještě jste nenapsal jestli by nebylo lepší zavést diskuzi přes přihlášení na Facebook jak tomu je u článků na Aktuálně.cz.

Petr z Tábora:

Odkrývání soukromí? Odkrýváte jen to co sám chcecete a co tam zveřejníte. Jinak osobní údaje potřebné pro přihlášení můžete dát falešné a nikdo vás za to postihovat nebude.
17. 11. 2011 | 15:19

Miflonides napsal(a):

Blogy pana Pehe (doufám, že to jméno je nesklonné - pokud ne, pak samozřejmě pana Peheho) sleduji pravidelně, a odnesl jsem si z toho dojem, že pan Pehe
a) chce na sebe upoutat pozornost, někdy až křečovitě a provokativně (viz jeho tvrzení o UBOHOSTI internetových diskuzí. Viz také jeho až monomaniakální posedlost prezidentem Klausem - ta však, podle mne v poslední době poněkud slábne;
b) zdá se mi, že jeho názory mají v sobě pořádný kus jakéhosi fanatismu; -a
c) s předcházející m názorem vyplývá jeho nechuť (pokud ne přímo neschopnost) odhlehčení či relativizace. Jak třeba rozpozná RÁDOBY ironický tón od tónu jednoduše ironického či ironizujícího? Nebo jak rozezná BEZOBSAŽNÝ sarkasmus od sarkasmu dejme tomu sice sžíravého, ale k věci? Možná mu teď poněkud ubližuji - ale kdyby někdy vystoupil ze své věže ze slonoviny a na oprávněnost takovýchto obecných tvrzení poukázal v diskuzi, na konkrétních příkladech, udělal by kus práce směrem k menší ubohosti oněch diskuzí. Doufám, že se jich zde zúčastňuje, upřímně v to doufám.

Jmenuji se Milan Sedlák, na jistém blogu si také říkám Milan Neruda Sedlák. Nicku Miflonides používám již hezkou řádku let - rozhodně více na jiných blozích než na tomto.
17. 11. 2011 | 15:22

slunečnice napsal(a):

Pokusím se to sdělit věcně, strukturovaně, bez urážek a sarkasmu a předem se omlouvám, pokud se mi to nepodaří.

Pane Pehe, odpusťte nám, prosím, že nejsme svatí a podle vašich představ. Občas se každý z nás neovládne a dopustí se nějaké invektivy, zesměšnění, manipulace, hlouposti či lži vůči druhým. Je krásné, že nad námi bdí vyšší morální autorita, ať je to Pán Bůh na obláčku, pan Stejskal na Aktuálně.cz, osvícený blogger či naše vlastní svědomí, a připomenou nám s laskavou naléhavostí, jak se máme chovat. Výchova v uvědomělého demokratického občana je celoživotní, nikdy nekončící proces.
Internetové diskuse se všelijak zatáčí, kroutí a ústí i do slepých uliček. Často jsou však velmi cenným doplněním i rozvinutím blogu a věřím, že vnímavému a sebekritickému autorovi mohou přinést cennou zpětnou vazbu. Vsadím se, že mnozí autoři by po přečtení komentářů svůj námět napodruhé zpracovali jinak či jej zpřesnili. Samozřejmě se tu nabaluje i spousta neužitečného balastu a všelijakých hloupůstek včetně toho, že stálá komunita diskutujících má občas neodbytnou chuť se spíše škorpit či škádlit mezi sebou navzájem než se vyjadřovat věcně k tématu článku; jiní si tu zase vzájemně vyjadřují sympatie. Kdybychom tu ještě zveřejnili naše fotky a adresy, řeč by se více točila okolo našich překvapivě vyjevených identit.

Mně je mnohem více líto toho, že jen dokola popisujeme bídný stav věcí kolem nás, ale nejsme schopni s tím nic udělat. Vládu našich věcí jsme záhy po Listopadu marnotratně předali do rukou mocichtivých a peněz žádostivých jedinců a dál už se o to nestarali. To považuji za nejhorší výsledek postsametového vývoje u nás. Bylo by opravdu na čase vyjít ze své anonymity a soukromí ven na agoru a naléhavě našim lumpenelitám připomenout, jak se mají chovat. Možná by si přáli, abychom všechno to špatné, co učinili, smazali, jako tady maže hrubé a urážlivé příspěvky pan Stejskal, ale to nelze dělat donekonečna, i blbý fotbalista po opakovaném faulování obdrží žlutou kartu a jde sedět. Český lid je však nerozhodný rozhodčí a možná ani neumí písknout, jen sem tam písnout. :)

Pěkný sváteční den!
17. 11. 2011 | 15:23

kormoran napsal(a):

Docela rad tuto 'plodnou a vecnou' diskusi(co by hulvat) anonymne narusim .

"Ktery komanche chce do drz.."?
17. 11. 2011 | 15:26

slunečnice napsal(a):

Uvědomuji si, že se mi podařilo ve svém příspěvku urazit fotbalisty. To je tak, když si někdo po sobě text pořádně nepřečte! Všem fotbalistům se tímto omlouvám!
17. 11. 2011 | 15:30

Sladký napsal(a):

Cestovatel: O))))
17. 11. 2011 | 15:32

Papouch napsal(a):

p. Stejskal ohledne anonymity

"ani nevím, jak složité je něco takového udělat."

technicky jednoduchá, levná a neprůstřelná metoda je vyuzit existujicích klientských certifikátů ("elektronicky podpis") - v podstatě stačí zřídit jeden separatni https server (Apache jako reverzni proxy, je zadarmo, stačí zkonfigurovat) který informaci o uživateli získanou z certifikátu vyplní do chlívku "Jméno:" v přiohnutém redakčním systému
17. 11. 2011 | 15:38

Jiřina napsal(a):

Slunečnice, my bychom vyšli a všichni vystoupili z anonymity, ale máme své zaměstnavatele, kteří by určitě nesouhlasili. Jako příklad mohu uvést "smůlu" učitelky, která ve veřejnoprávním mediu - v ČT - v pořadu Míši Jílkové Máte slovo uvedla svobodně svůj názor - a teď jí hrozí vyhazov ze školy.
Kroutil nad tím hlavou Dobeš, kroutila Jílková.
Kroucení hlavou vás však v dnešní džungli nezachrání.
Rozhodují pouze peníze.
Kdo si jich mohl dostatečně nakrást - mám zde vyčíst všechny kauzy od r.1989? - ten dnešní "režim" obhajuje.
Co jste čekali od vynálezce tunelu Klause? Že bude kritizovat? Kdeže. Vždyť jemu se daří výborně. Čím on se liší od komunistických papalášů obhajujících VŘSR? Dokonce byl Klaus vyhodnocen papalášem roku.

Dnes ŽÁDNÁ svoboda není-je stejná jako před dvaadvaceti lety.
Dnes vás může zničit ztráta občanky, ale i novodobá StB=ABL.
Vědí o nás dokonale vše, kam se hrabou pupkatí plešouni z normalizačních hospod?
17. 11. 2011 | 15:48

listopad napsal(a):

Pane J.
K Vašemu souhlasu ohledně mého názoru na současný režim.
Režim to je totalitní, nesvobodný a mafiánský ze své podstaty. Demonstrovat za "špatné" reformy, pohřbívat s recesí demokracii, hádat se mezi sebou, jestli "fandím" modrým ptákům nebo oranžovým, tomuto všemu se současní mafiáni, kteří jsou u moci, jen vysmívají, vždyť přece vidíme, jak každou vteřinou uzavírají oposmlouvy (za bolševika "národní fronta"). Je třeba "zaútočit" na podstatu současného režimu. Vznikl na "odpuštění" všech zločinů, které bolševik za 41 let napáchal. A to byla naprosto fatální chyba. Odpustit vládcům nelze. Jinak si myslí, že jsou nedotknutelní. A to je přesně naše současná situace. Tedy je třeba jasně volat k zodpovědnosti všechny presidenty a premiéry (a další) od r.1989, neboť jejich vládnutí vedlo k nesplatitelnému zadlužení republiky, k rozkradení státního majetku, zbídačení občanů. Situace je zcela obdobná roku 1989. Průmysl zničen, silnice rozbité, vlaky špinavé, zemědělství horší než za komoušů, lidičky bez perspektivy, mladí lidé zadlužení hypotékami, odchod do důchodu v 70 letech, atd... Naprosto zničená republika. A mocipáni celých 22 let jen a jen lhali a kradli. A z těchto protistátních jednání a konání musí být současní mocipáni obžalováni. Jako výchozí bod ke změně. A v tomto duchu je třeba začít, jinak nenastane žádná změna a budou se mám i nadále vysmívat a hrát "demokratické" divadélko...
17. 11. 2011 | 15:54

Otázkář napsal(a):

Pane Pehe tentokrát s Vámi souhlasím jen částečně. Píšete o ubohosti českých internetových diskusí. Úroveň internetových diskusí v ČR jistě není nijak vysoká, ovšem relevantní srovnání podložené nějakým mezinárodním výzkumem, který by to potvrdil, jste nepředložil. Tudíž se jedná pouze o Váš subjektivní dojem.

Dále píšete, že "Česko je jednou z nejnebezpečnějších zemí jak pro řidiče, tak pro chodce." Znovu jste nepředložil žádná data, která by to potvrdila. Ovšem narozdíl od počtu urážek či denunciací se počet nehod změřit dá a také se tak děje.

Podle aktuálních statistik policisté evidují k 13. listopadu letošního roku 613 obětí dopravních nehod. Číslo je to jistě stále vysoké, ale je také nejnižší v padesátileté historii statistik. Loni touto dobou bylo o 48 mrtvých více a ještě koncem devadesátých let zemřel při nehodách více jak dvojnásobek. Posledních 10 let se tento počet každoročně snižuje a Česko tak dotahuje Západní země.
Počet usmrcených na 1 mil. obyvatel je v ČR 68, přičemž ještě loni to bylo 76. Průměr EU je 62. Stále ovšem platí sestupný trend. Navíc policisté upozorňují na výrazný faktor, který má na svědomí až 1/3 nehod a to je špatný stav silnic a dopravního značení. K zemím ve kterých umírá více lidí než je průměr EU patří kupříkladu i Rakousko, Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Belgie či Kypr. Tedy žádný "východ" či "balkán".

Ve světle těchto faktů se Vaše tvrzení o jedné z nejnebezpečnějších zemí jeví jako nepravdivé. Ve svém článku vyzýváte diskutující, aby psali strukturovaně a používali argumenty. S tím naprosto souhlasím. Pokud ovšem chcete přispět ke kvalitnější veřejné diskusi měl byste se sám těchto doporučení držet a místo dojmů pracovat s fakty. V opačném případě by se jste mohl stát pouhým šiřitelem "blbé nálady" a to byste jistě nechtěl.

S pozdravem

čtenář a občasný diskutér
17. 11. 2011 | 15:58

santawizard napsal(a):

Mistře Pehe:
Všechno má svoje výhody a nevýhody ,které je nutné vysvětlit a pochopit.Vaše kritika je však obrácena hlavně proti panu Stejskalovi,který to tady má na pořádku.Jestli se vám nelíbí anonymita přezdívek ,tak by jste měl konkrétně reagovat a utkat se s nima v diskuizi.To by jste neudělal,protože si myslíte že vaše jméno má mnohem větší cenu než ti blbci, kteří to všechno potom po vás čtou.Jestli však chcete ,aby se češi na svých webech legitimovali ,ale anglicky mluvící weby mohou zůstávat v anonymitě,tak by se stejně ty blbé české kecy zametali pod koberec do té doby než by na ně přišla hygiena.
,Krize duchovního a materiálního života je uměle vytvořena honbou za bohactvím a za slávou.Bohactví a sláva před světem však není totéž jako bohactví a sláva před Bohem.Vždyť Doktor Faustus upsal svou duši ďáblu ,jak pro materiální ,tak pro duchovní prosperitu.Tímto se chou dneska pod vašim vedením dostat ven z krize pomocí triků a kouzel na úkor jeden druhého všichni a to nejenom v Řecku.
17. 11. 2011 | 16:01

slunečnice napsal(a):

Jiřina:
Kdyby se za onu paní učitelku všichni její kolegové ve škole postavili, tak by si její nadřízený nedovolil ji vyhodit. Vím však dobře, jak to v řadě zaměstnání chodí a jak "umí" stát lidé při sobě. Báli se za bolševika, bojí se i dnes, i když jim zatím nehrozí žádný gulag, kriminál či koncentrák. My sami se svým strachem připravujeme o svobodu. Peníze jsou jen natištěné papírky, rozhodujeme my lidé - o sobě i o druhých, každou vteřinou, každou myšlenkou a emocí, každým záchvěvem strachu. Jen víme tak málo o svém vlastním vlivu.
17. 11. 2011 | 16:11

Elena napsal(a):

Dáša Nováková, v.r. ,

že Vi se moja simpatizantka, šak aj ja Vás mám rada, teda s Vámi sa nelaskujem ale simpatizujem :))

áno vyskušala som tu neuveriťeľne množstvo žanrov a štilov pisania príspevkov, od parlamenthého prejavu až po ľudovu reč, humoresky ako dojíčka ze Zlína, pod tým to nickom moje príspevky nemali chybu, dodnes sama sa nad tým všetkým smejem, nepoznatema Dáša zo starého atlasu, tam som excelovala ako somalská piratka, obecenstvo sa nadvihalo zo stoliček od rehotu,
neľutujem to obdobie, naopak je mi za nym smutno, aj ked všetke vtedajšie príspevky boli humorne , boli aj vecne k problematyke blogu alebo članku, ak by som si mala vybrať tak by som preferovala ten humor znovu, vážné príspevky nejak nemam rada.
Momentalne, mám na duše takú nejaku zahorklosť, sama neviem to definovať, prestala som s tou srandou, myslim si , že časom sa vratim k tomu mojmu obľubenemu žanru, politickéj či spoločenskéj satire.
17. 11. 2011 | 16:11

drzá držka napsal(a):

Pehe jestli myslej tou demokracií, kerou se oháněj chaos, zlodějinu, vraždy a násilí a její vývoz pomocí bombardérů tak to se dou vycpat. Svobodněji bylo možno diskutovat za komančů než dneska. Jo kecat si můžete cokoliv, stejně jako za komančů a následky si nesete stejně ne-li horší než tehdy. Vymlasknou vás z práce a nemáte šanci práci sehnat, neboť se dneska kádruje pomocí telefonů. Anonymně. Tak raději nekecaj a zamyslí se nad tím co mluvěj.
17. 11. 2011 | 16:12

Jiřina napsal(a):

Slunečnice, řekla bych, že za bolševika by se na obranu "buzerované" učitelky jistě aspoň jeden postavil. Pokud by učitelku za bolševika vyhodili, MUSELA by dostat jinou práci.
Dnes se bohužel nedivme, že každý je rád, že je rád, že je vyvolený, který má momentálně práci a může svými daněmi přispívat na zlodějny současné vládní garnitury a Kalouskům alkohol.

Líbí se mi současný politický režim čím dál míň. Vláda si možná po dnešku zamne ruce, že to "přežila", ale takto ze dne na den přežívat nelze.
Připomenu-li Norsko a jeho události, smím snad ještě napsat, že rupnout mohou nervy i lidem u nás.

Takže si budou moci politici ještě něco přikrást a lidem bude čím dál více docházet trpělivost.

Přitom je to tak jednoduché.
Pokud je lidí víc než politiků, ukažme politikům cestu od koryt-prostě je odstřihněme od účtů. Pak tam dejme profíky - za dvojnásobek průměrné mzdy-to jim musí stačit.
Jakýkoli výdaj ze státní kasy zveřejněme a do koruny i stav vybraných daní.
Pak uvidíme nevídané!!
17. 11. 2011 | 16:21

Pepa Řepa napsal(a):

Shrnul bych to do poznání, že my-anonymní-jsme anonymní, protože se za své hloupé, nestrukturované a nevyargumentované výpotky hluboce stydíme.

Ti druzí, kteří se podepíší vlastním jménem, či jménem souseda (aby mu zavařili) píší příspěvky strukturované, leč málo vyargumentované, jsou si toho vědomi, podepíší se.
Tady by mohl posloužit za vzor kolega F.Adamec.

Třetí skupinou jsou dokonalí autoři, jejichž výplody jsou vždy strukturované i vyargumentované, jako je tento vzorový blog.
Ti by měli mít právo na copywrite, není divu, že se podepisují. Ještě by jim Asiat -nerespektující autorská práva- moudro odcizil, vydával za vlastní a prodával v Sapě.
Na jejich příděl moudra, bychom měli reagovat pokorně, jako v kostele.

Slyšeli jsme slovo Boží.... .....
Takže:Pane Pehe díky.
Díky nejen za každé nové ráno, ale i za každé další mudrosloví.
17. 11. 2011 | 16:21

Sagner napsal(a):

Dnesni den v byvalem Ceskoslovensku mi pripomina 15.Brezen 1939, kdy vetsina Cechoslovaku byla totalne zticha a cekala na lepsi slibovane casy s novou Evropou Narodniho Socialismu. Nejvetsim paradoxem dnesniho dne je ze Chartiste a lide z VONS mlci a Vaclav Havel se schovava za oponou budouci doby temna.
17. 11. 2011 | 16:24

Elena napsal(a):

hmm Pepa Řepa ,

na mna by ste musel vymysliet ine paragrafy, nehodim sa k Vášej hornéj definicie :))
17. 11. 2011 | 16:28

Kuchař napsal(a):

Jiřina:

Vy nevíte, že všechno do koruny je zveřejněné ?
17. 11. 2011 | 16:30

voroshilov napsal(a):

Jirina:
Mozna se mylim,za bolsevika byl kazdy(vetsinou)statnim zamestnancem,totiz mel vsechna prava ktery mu poskytoval stat od odboru az po justicni system,takze na stranicke nebo kolektivni schuzi mohl kazdy placat co chtel bez obavy o vazne dusledky(pokud zrovna neprovadel nejakou protistatni agitku),dnes vetsina jsou zamestnanci soukromeho podniku,majitel nebo sef muze s nimi nakladat jak chce a nikdo nepipne nahlas,neco se ti nelibi?Vypadni,nezamestnanych je dost.
17. 11. 2011 | 16:36

Jiřina napsal(a):

Ale milý naivní Kuchaři...
Kdo je vlastníkem 12 miliard ve Švýcarsku?
Kam jdou peníze z elektronických zdravotních knížek?
Kam zmizely peníze kauzy ProMoPro?
Kdo stojí za OpenCard?

Takže, prosím do koruny.
17. 11. 2011 | 16:38

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon Copyright
17. 11. 2011 | 16:42

vztek napsal(a):

ZDE si alespoň lidé vylejou vztek, co způsobila tato absolutně krizová a nefunkční společnost-řád, který je potřeba zlikvidovat a vytvořit nový moderní- bez leninských principů revolucí ale taky bez kapitalistického rozkrádání státu .
17. 11. 2011 | 16:50

Kuchař napsal(a):

Jiřina:

Ale vždyť to máte do koruny. Tak co ještě chcete ?
17. 11. 2011 | 16:51

karel martel napsal(a):

Když vidím Peheho, jak vší silou kope souseda v lavici a současně vytrčuje ruku "Sím paňčelko, oni mě bijí", nedá mi to nevrátit se k jeho vlastním titulkům od počátku srpna (na víc jsem neměl žaludek).

O ubohosti českých......
Zahnívající p......
Co vlastně slavíme 28. října?
A do konce Klausova prezidentství zbývá...
Hradní chucpe
Cena pro Kalouska je špatný vtip
Klaustoříkal
Česká demokratická pravice nad propastí (a ještě nejmíň 5 dalších věcí nad propastí ve stejném období)
Prezident na vršíčku tajícího ledovce
Názorový teror úředníků
Případ Bátora, aneb O Postkomunistickém fašismu
Přehlídka deviantů
Kůrovec mozkový
Homosexualismus a klausismus
plus Peheho fortissimo:
Komu vadí politická korektnost?

Mně Pehe, mně ta vaše korektnost vadí.
17. 11. 2011 | 16:56

Jiřina napsal(a):

Ale Kuchaři! I komoušové se tak blbě nedivili-jako ty.
Prostě jen kecáš.
Pokud jsi spokojený-ať už jsi vydělal poctivě sběrem druhotných surovin či jinak z privatizace MUS-raduj se dětinskými citoslovci,
ale nás tu nech diskutovat-buď tak hodnej.
Nepotřebuješ třeba na záchod nebo neletí ti už letadlo do HongKongu?
17. 11. 2011 | 16:56

Pompeius Magnus napsal(a):

Zajímavá věc. V našich podmínkách dochází k tomu, že tzv. zvolené elity se dokonale vymkly kontrole svých voličů a staly se de facto feudálními právy. výkon demokracie se opravdu scrvrknul na frašku voleb, kterých se stejně účatní jen menší část občanstva. Názor " lidu" naše věrchuška ignoruje a podle potřeby častuje své zaměstnavatele nálepkami jako "potížisté" "extremisté", "rasisté", "lúza" a podobně. Internet dává možnost "lidu" aby mimo pravidelné období volebního cyklu nazýval věc takzvaně" jak jim huba narostla" a nezřídka vulgárně , vesměs však pravdivě. Na výrok - pan ministr Kocourek je lump a podvodník, se můžete koukat ze dvou úhlů - buď je to lež a sprostá pomluva, nebo svatá pravda vyjádřená expresivně. Tedy pane Pehe, Vám navzdory, více svobodného internetu, více anonymity a více přiléhavých pojmenování. Aby se z Vás, vy jeden kluku politologická, nestal prachsprostý regulovčík!
17. 11. 2011 | 17:01

Frante napsal(a):

kelt
Anonymitu bych nerušil, opravdu by to vedlo k omezení diskuze - viz diskuze pod články na aktualne.cz, která je svázána s profilem na facebooku. Pod svůj názor i když je vyjádřený slušně je ochoten se podepsat málokdo. Myslím si, že mnoho lidí píše názory proto, aby jim bylo vysvětleno pokud to vidí špatně, aby se poučili. Málokdo bude chtít prezentovat svou neznalost pod skutečným jménem, případně veřejně prohrát v souboji argumentů. Myslím si, že člověk si osobně bere reakce na svůj příspěvek i když je nepodepsaný a to lidi motivuje neprezentovat se příliš hloupě ...
17. 11. 2011 | 17:02

BSP Hrcprc napsal(a):

"S nikým se nebudeme s..t , my
vybudujeme socialismus napořád !"

Jménem naší Brigády socialistické práce " Hrcprc" plně stojíme za s.Stejskalem a jeho třídně uvědomělým úsilím o definitivní likvidaci reakčních rozvratných živlů !
Soudružsky upozorňujeme kompetentní stranické orgány , že s.nick Voroshilov neměl vyzdobenou nástěnku k výročí 7.listopadu a tím rozleptal ideologicky i někdy pracující semknutý kolektiv . Pochopili jiní , ať pochopí i on !
17. 11. 2011 | 17:02

Kuchař napsal(a):

Jiřina:

S Váma ale musí být doma sranda. Co na to manžel ?
(Jestli teda už neutekl.)
17. 11. 2011 | 17:03

jarpor napsal(a):

Pane Pehe,

omlouvám se, že nestrukturovaně a bez argumentů souhlasím s Pepou Řepou, dnes 16:21.
a s dalšími, jež taktéž téměř bez argumentů a nestrukturovaně píší, že téměř zásadně na žádné, tedy i ty vyargumentované a strukturované nesouhlasné repliky, nereagujete / nejlépe patrně je, když o kvalitě strukturovaných a vyargumentovaných replik rozhoduje sám autor blogu a ty nesouhlasné prostě "nemají kvalitu" /.

Za velmi vyargumentované a strukturované považuji "stříhat metr" Klausovi.
Očekávám, že totéž učiníte globálnímu kapitálu a nenasytným bankéřům, zatímco politikům jednoho spektra, spíše toho levějšího... /našim, evropským / se zasloužíte o udělení doživotní imunity beztrestnosti, neb přece oni nejlépe vědí, co je pro nás, nestrukturované, bez argumentů a navíc anonymní... nejlepší a podle toho rozhodují...

Hezký večer
P.S. Ocením odpověď autora na otázku :
Kde v zahraničí blogujete abych se mrkl a poučil, kde ta ubohost není ?
17. 11. 2011 | 17:03

jé já bych vám dal vy zloději kapitalist napsal(a):

JO pane Jiřinko vy se ptáte na miliardy ve švýcarech? odpoveĎ: ty peníze jsou jako vždy malé skupinky lidí obvykle o 3 poctivých českých lidech-podnikatelích,a to je jen malilinký úniček ale finančákům to nevadí a nevadilo a nebude vadit ti jebou pouze malilinkaté živnostníky a zavírají je. Velká podnikatelská lůza je v pohodě a o tom to je ten kapitalizmus-říkal mi to i děda, který žil v USA a chodil tam do školy. Ihned z něj byl komouš jak se vrátil a ani komouši mu nikdy neseděli hlavně v 70. letech a nadával jim, o revoluci prohlásil, že ví co je to kapitalizmus a československý lid to neví ale uvidí později:))))))))) i stalo se a já mu nevěřil. Fuj hnus špína. Opencardy,promopra a další tisíce známých kauz a co ty o kterých nevíte:)))) biliony! odtekly do rukou této lůzy, jo chtělo by to řád takový jaký byl zde krátko v min.století a spočítat to těm co nyní beztrestně a nezákonně porušujíc tyto zákony kradou v bilionech za pomoci justice a úředníků-kteří jakoby nic nevidí a raději zavírají zloděje kachen,chlebů,rohlíků,neplatičů pokut atd.
17. 11. 2011 | 17:05

Béda napsal(a):

Řekl bych, že řešení pro p. Pehe, který diskuse pod svými články nečte ale přesto o úrovni diskusí píše v negativním smyslu by bylo, aby psal pouze do tištěných novin, potažmo do Britských listů. Tam žádné diskuse nejsou. Pakliže chce psát na A.cz, bude se muset smířit se zdejšími pravidly a diskusní komunitou, která se v čase vyvíjí. Její vývoj je mimo jiné odvislý od kvality blogerských článků, od vývoje a od schopností jednotlivých diskutérů. Panu Pehe nic nebrání ve vstupu do diskuse a její kultivaci pod anonymním nickem.
17. 11. 2011 | 17:07

Jiřina napsal(a):

Kuchaři, manžel je tu se mnou a šeptá mi, že "HO" máte asi moc malýho.
Jako politik jste asi však velkej čů....
(na některé hlášky nelze reagovat jinak, pane Pehe)
17. 11. 2011 | 17:07

Garibaldi napsal(a):

Pane Pehe, jste neskutečný hlupák a omezenec. Jak můžete srovnávat poměry u nás a na Západě? Myslíte, že na Západě jsou ve vládě a jako prezidenti, tak neskuteční, arogantní gauneři a zkorumpovaní zloději, jak u nás? Přece už označení slovem pan prezident, pan premiér, pan ministr, dávate najevo určitou míru ústy. Můžete projevit gaunerům ve vládě nějakou úctu, když se dhovají hůř, než zvířata, nestydí se okrást postižené děti, seniory, lidi v nouzi, okrádat o miliardy stát, ničit školství, zdravotnictví, policii, nestydí si vytvořit Justiční mafii a všude podvádět a krást? To si opravdu myslíte, i vy pane cenzore Stejskale, že tyto lidské zr... si zaslouží označení pane? To už potom můžeme projevovat úctu i nacistům a válečným zločincům. FUJ!!!
17. 11. 2011 | 17:08

voroshilov napsal(a):

Ja myslim ze dnesni diskusi Pehe precte,a dozvi se o sobe hodne noveho...
17. 11. 2011 | 17:13

Kuchař napsal(a):

Jiřina:

Tak pozdravujte mažela . Určitě je s Váma hodně šťastný. Já mít něco takovýho doma, tak ani nevylezu z baráku.
17. 11. 2011 | 17:15

Drzá zrzka napsal(a):

voroshilov

...a zjistí, že ty diskuze zas tak ubohé nejsou. :-)
17. 11. 2011 | 17:17

dennis napsal(a):

Take bych rad videl uroven ceske diskuze, co se slusnosti vyjadrovani a ucty v projevu tyce, na srovnatelne urovni s jinymi zememi. Tedy se zememi s mnohem delsi (aspon od zacatku 19. stol.) demokratickou tradici a s dejinnou zkusenosti, ktera jim dala nekolikrat v historii si vazit svych predku i sebe samotnych. Inu poklusem se snazime dohnat, co nam v takovem srovnani chybi. Rad bych videl...

Prece jen chci zduraznit, ze... ze vidim pokrok, tedy zmeny mirne k lepsimu. Srovnam-li uroven debaty pod blogem o anonymite z pera profesora Vaclava Horejsiho nebo pana Bendy (ostatne na toto tema uz bylo vice blogu i diskuzi) s tou dnesni, nechci byt snilek, ale konstatuji, ze co se slusnosti tyce - JE TO LEPCIII. Dale sve konejsive mineni o mem narodu podepiram nazorem, ze socialni profil diskuteru na internetu lze jen tezko srovnavat se skutecnym profilem, abych tak rekl, celeho naroda.

Mozna by se diskuze nesla jeste v trosku jinem tonu, kdyby se v blogu hovorilo o slusnosti a nezminovala se anonymita. Tak jako panove Edvard Modry a jini si take myslim, ze anonymita neni to hlavni, o co v blogu slo. Nekdo vzpomnel blogy a diskuze u pana profesora Klana (nekolik dalsich blogeru se tez vyhyba politickym stretum) presto se nekdy i nezaujatemu ctenari zataji dech, nad formulacemi nejen neomalenymi, ale primo agresivnimi.

Tak jako jsme svedky rustu nenavistnych nalad v narode, zaroven mam pocit, ze na aktualne.blog se situace nezhorsuje (za poslednich 4 5 let) ale mirnounce se zlepsila.

O tom, zda autor diskuze cte a o tom, co sam rekl: Myslim, ze diskuze pro nej ctou studenti nebo jini asistenti a ze on sam cte jen zajimave myslenky. O sprostarnach si asi vede jenom skore. A jestli reaguje na diskuzi? Zdalo se mi, ze nekdy ne a nekdy ano. V jednom svem blogu reagoval na nazory Vaclava Belohradskeho o formach sebeobrany narodnich statu proti diktatu vydridusskych globalnich financnich skupin. Temi budou podle filozofa: Izolacionisticke snahy silnych i slabych statu, fasizace, nastup totalitnich diktatur, krvave konflikty uvnitr atd. Se zajmem jsem zaznamenal, ze v dalsich blozich uz pan Pehe nemel tak vyhraneny nazor proti predpovedim pana Belohradskeho. Jiste se to nestalo, protoze si vsiml nazoru nekolika diskuteru, ale zaznamenal jsem ze to bylo v souladu s nekolika hlasy v diskuzi.

Podle sveho vkusu jsem nikdy neprestal cist blogy Dra Honzaka, Dra Hnizdila, profesoru Klana i Horejsiho, pana Bendy, Jana Buriana a jim podobnym. Pravda je, ze jsem prestal cist blogy filozofa, ktery na podporu svych nazoru o potrebe omezovat volebni pravo vydaval skutecnost, ze vlastne po volbach se ukazalo, ze se zbytecne obaval, protoze volici volili jeho favority. To pro nej byl dukaz toho, ze kritika jeho fasizujicich nazoru je falesna. Takove logicke piruety mohou delat bez uzardeni politici, ale filozof? Take jsem prestal cist blogera, ktery nevybiravym zpusobem zautocil na sveho "kolegu" a pak si v diskuzi napsal vlastni kladne kadrove hodnoceni... V diskuzich pak jen letmo ctu prispevky diskuteru, kteri napisou o brazilskem blogerovi takovou vulgaritu, ze je to za hranici zakona, nebo si jiny posteskne, ze se neni co divit masovemu vrahovi v Norsku, kdyz ti socani dovedou opravdu nastvat...

Mam rad, kdyz nekteri blogeri podekuji kazdemu, nebo temer kazdemu diskuterovi, ale nekdy je mi lito autoru, kdyz v diskuzi haji proti neomalenym utokum sve myslenky. Proto si myslim, ze politolog by zasadne nemel odpovidat jinak nez blogem (a to bez odkazu na podnet).
17. 11. 2011 | 17:19

Agent W4C napsal(a):

Kdyby se prezentovali křupani jen na netu...to by bylo hej.Ale tihle sedí v zákonodárných sborech,ve vládách,v šéfofských seslích firem i firmiček,u soudů,na policii,v armádě a ví bůh,kde ještě.Podívejme se jen na tu omílanou kauzu plzeňských práv-kdo byl potrestán,ať už na straně rychlokvašek či na straně těch,kteří dopustili,že tyto rychlokvašky zde působí.Jsem jen zvědav,kolik takových xindlů a jemu podobných by se nechalo léčit lékařem,který by tímto způsobem získal doktorát medicíny-to znamená za dva měsíce.P.S. Pane Pehe,ono to možná ani bez těch urážek nejde,protože tolik svinstva určitě nemají na západ od nás.To,co provádějí ti naši"vyslanci lidu" tak za to by mnoho,přemnoho bylo za mřížemi.Být zde zdravě fungující společnost.
17. 11. 2011 | 17:22

franky napsal(a):

Pane Pehe
Po přečtení příspěvků k Vašemu blogu se musím zastat i těch nejvulgárnějších příspěvků. Již nadpis blogu "O ubohosti českých internetových diskusí" provokuje k dojmu pocitu Vaší nadřazenosti. Pojem "Ubohost českých internetových diskusí" přímo provokuje k záměně za pojem "Ubohost českých internetových diskutérů". Souhlasím s Ládík!!!em, že úroveň blogů ( a někdy i nadpis) souvisí s úrovní diskuse. Platí staré přísloví pane Pehe. "Nedrbat neandrtálce proti srsti" - nemá to rád. P.S. Každý z nás je oním neadrtálcem. Pro diskutující: Zkuste někdy místo první reakce "Nemáte pravdu" říci "Je to zajímavé co říkáte, ale já mám jiný názor.
17. 11. 2011 | 17:25

voroshilov napsal(a):

Drza zrzka:
Ja myslim ze i pan Stejskal dneska mne ruce"Takto ma vypadat!"asi jako ten hroch v Jen,pockej zajici ktery v muzeji pristavil pod uveznenou vlkovu hlavu bezhlavou sochu Venusi.-Porrraddek!
17. 11. 2011 | 17:30

J. napsal(a):

Kuchaři, je mi to jasné.
Vy byste byl spokojený se slepicí, která vám vše odkejvá.
To si kupte plyšáka.
Jiřina bude zřejmě moderní sebevědomá žena, která poukazuje na nedostatky.
Já bych vás brzy taky přetáhla válečkem.
Takže pápá.
Ať reaguje na Kuchaře někdo jiný.
17. 11. 2011 | 17:30

Elena napsal(a):

súhlasím s Vášim príspevkom, názov a obsah blogu sam podprahovo si vynucuje rebelstvo zo strany komentatorov.

vahala som či to autoru oplatiť osoliť , ale momentalne sekam dobrotu tak som miernejšia :)))
17. 11. 2011 | 17:33

Elena napsal(a):

to bolo pre nick franky, nejak som výkolajana
17. 11. 2011 | 17:34

otokar napsal(a):

Vorošo,
dneska dobrý.kdybys nebyl Rus, tak bys měl i pravdu.
17. 11. 2011 | 17:38

Sardel napsal(a):

Trocha konimentáře:

- to se povedlo - a to Pehe prý komentáře pod svým blogem nečte - ??
zdroj:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=11362
(Jak se debatovalo o debatě, Díl druhý), listopad 2010
"Velké zklamání pro Pehelogy asi bylo, když Uhl poznamenal, že Pehe vůbec nečte diskuzi pod blogy :-)" 18:14 | Vico napsal(a): | 24. 11. 2010

- autor, stejně jako kdokoliv jiný může anonymně, pod nickem napsat třeba výkřik. Technicky to možné je. Proč ty ciráty. Jo, kdyby nemohl..

"Česko je jednou z nejnebezpečnějších zemí jak pro řidiče, tak pro chodce."
(To autor blogu přehnal - nebo nepřehnal?)

„demokracie bez demokratů“ - závěr blogu - na tom něco je. Ale ne doslova.
Reakční sebranka s tunou másla na hlavě - to jsou demograti světového formátu.
17. 11. 2011 | 17:41

Elena napsal(a):

otokar,
Vám dlžim poďakovanie, zastal ste sa mňa raz, proti útokom zo strany voroshilova, neviem prečo ten chlapec na mňa utoči, len tak pre nič za nič .
17. 11. 2011 | 17:41

aga napsal(a):

Tak jsem se vrátil z demonstrace, možná tam někdo těm pár stovkám lidí říkal nějaké slušné a korektní argumenty k věci, ale nebylo je skoro slyšet kvůli tomu demonstrativně prudícímu vrtulníku (mimochodem, šikovná hračka, a určitě jich mají pro případ potřeby víc). Divím se, že tam nevystoupil proti globálnímu kapitalismu i pan Pehe, z toho, co jsem zachytil z projevu Zizeka, by si rozuměli. Zizek pravil, že společnost musí být tvořena rovnoprávnými lidmi, kteří si budou vzájemně pomáhat, protože Kristus taky řekl, že musíme nejdříve pomoci svému otci a své matce (sic!), hlavně ovšem nesmíme být rasističtí a musíme zkrouhnout ten globální kapitál. Chlapci to maj všichni jak z jednoho partesu. Celkově - deprese, beznaděj.
17. 11. 2011 | 17:42

Al Jouda napsal(a):

TO Josef K. :
Vynalezl jste nové slovo ! Některé blogy zde jsou skutečně "rektované " :))))
17. 11. 2011 | 17:44

voroshilov napsal(a):

Uz se mi prehriva pocitac a mam hlad,vyreste to nejak sami,ja jsem pro svobodny tibet...eee internet,at prebude s tebou Sila,mlady Luku Skywalkere zvany Pehe,ale Darth Stejskal je tvuj otec.
17. 11. 2011 | 17:45

mb napsal(a):

tak jsem juknul zda mezi nás sestoupí i nejvyšší ... v tomhle případě Pehe ...

dosud se tak nestalo ...

... snad později ...
17. 11. 2011 | 17:51

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Vážení občané,
to, že se schováváte v diskuzi jasně ukazuje, co že jste to za charaktery a jakou máte MORÁLKU!!!
Víte jaký rozdíl byl v odvaze doby minulé a současné!!!
Dříve jste všichni makat ze ZÁKONA a pokud NE měl jste problém !!! Dnes pokud něco jen naznačíte svému zaměstnavateli taVás kopne do análu tak, že se zastavíte až na vrátnici a nestačíte si zbali těch pět švestek co máte ve skříňce!!
Blbečci už to pochopte, jste otroky tohoto systému a ty KOLABORANTI systému Vás za úplatu tady OBLBUJÍ a píšou ty své KAPITALISTICKÉ hňupoviny do ZMODRÁNÍ !!!
Tak pokud pan Pehe nepochopí, že je nutné změnit tento světový globální KAPITÁLEM zkorumpovaný svět za NOVÝ občanský, tak bude tato diskuze takto vypadat dalších 22 let !!!!!!!!!!!
Už pochopili Vy pomatení systémem a zkorupovanými politiky, novinářskou žumpou a vykořisťujícími podnikateli!!
Ano pane Pehe, jak již v roce 1946 Karl Jaspers napsal - podíl viny při realizaci uspořádání společnosti a politická vina spojená s ideologií; „Odpovědnost všech občanů státu za důsledky jednání státu“ - ZLOČINNÉ SPOLČENÍ mocných MAFIE - politiků,FINAČNÍHO kapitálu, práva a vykořisťovatelů PROTI NÁRODU !!
Zde je občané JÁDRO PUDLA !!
Ovčan a kolaborant s tímto systémem - nevyřeší nic !!!
PROČ - je to stejný PSYCHOPAT a PODRAZÁK jako ti současní mocní a VŠEHOSCHOPNÍ !!!
Už je Vám na blití - morálnímu občanu zcela NEPOCHYBNĚ tak jen dnes slavte a dál BUDUJTE tento zločinný systém - prostě DOBYTEK patří do chléva - Tečka!!!!
17. 11. 2011 | 17:51

Tomáš napsal(a):

Ing.Břetislav Marek:
Smazal bych vykřičníky, pak asi tak dvě třetiny slov, zbylou třetinu nahradil něčím jiným. Pak bych to klidně podepsal.
Ale jako příspěvek na téma o věcné diskuse je to výstižné, díky.
17. 11. 2011 | 17:56

vico napsal(a):

Béda v 17:07 napsal : " Panu Pehe nic nebrání ve vstupu do diskuse a její kultivaci pod anonymním nickem."

Už se tak děje. Pan Pehe dlouhé roky kultivuje zdejší diskuzi pod nickem "Zbyněk Matyáš" :-)
17. 11. 2011 | 18:02

otokar napsal(a):

Slunečnice, pěkně jste se odkopala.Takže i blbý fotbalista?
Požaluji leo messimu a uvidíte, co s Vámi udělá argentinský národ.
Jděte do sebe, olejnatá rostlino, představte si fanouška, jak říká: nějakej blbej houslista. Každý má svoje,nikým nelze pohrdat, když dobře dělá to, co umí a lidi na to choděj.
No ni?
17. 11. 2011 | 18:14

mb napsal(a):

O UBOHOSTI MLČÍCÍCH INTERNETOVÝCH BLOGERŮ

kucí já bych s váma rád diskutoval ...

ale kde mám na to brát čas ...

me baví víc moralizovat ...

a pak se divit, že ne každej mi moje morality žere ...

diskutovat je pruda ...

I potenciálně kvalitní diskusní příspěvky jsou často znehodnocovány tím, že se nesou v jakémsi rádoby ironickém tónu, jehož cílem je zřejmě autorovi ukázat, že je úplný blbec.

potenciálně ... kvalitní ... znehodnocovány ... kvalitní příspěvky neexistují ... pouze potenciálně kvalitní ...

zřejmě autorovi ukázat, že je úplný blbec ...

kucí zkuste mi krucináluž odpovědět strukturovaně ...

strukturovaně
sedím ve vaně
lovím vorvaně
vypadám vorvaně
dosud ne nasraně
listopad dvaadvacátý
smůla se lepí na paty
krade se všude
kdy už to proboha lepší bude ?

Klaus ? srandovní micky-mouse
mi jistě milost udělí
a jestli ne tak to jsem v ...
17. 11. 2011 | 18:15

Da.Rock napsal(a):

Ano, souhlasím, že diskuze na internetu (především ty politické) jsou žumpa.
A sebekriticky přiznávám, že k jejich žumpovistosti přispívám. Píšu totiž pod nickem, tj. anonymně, často bývám sarkastický, až zžíravě ironický a vyjímečně se dopustím i urážky oponenta. To všechno přiznávám.
Ale...!
Projevit svůj názor anonymně je nejvyšším demokratickým právem. Samotná ústava nám zaručuje právo na anonymní vyjádření politického názoru prostřednictvím volebního lístku. Když můžu tento důležitý občanský postoj vyjádřit anonymně, proč bych nemohl anonymně i tlachat na netu? Anonymita nás má primárně chránit před možností, že někdo našich politických postojů zneužije. A to nejen státní orgán, ale i naši milí spoluobčané, sousedé, obchodní partneři, zaměstnavatelé atd. Každý není takový hrdina, aby si na hruď napsal VOLÍM PAROUBKA a riskoval, že dostane po hubě od nějakého přiopilého hrdiny, který v TV slyšel, že mlátit levičáky se nejen smí, ale je to právě v módě.
Ano, jsem (a často) jedovatě ironický. Sarkasmy jen srším. A ano - přiznávám - má to ten účel předvést oponenta coby idiota. Alternativou už je jen nazvat jej tak zcela otevřeně a toho se dopouštím jen zřídka a pouze když jsem vyprovokován.
Ta ironie je často na místě. Jak jinak reagovat na ty kvanta demagogie a lží, které se v článcích nebo diskuzích objevují? Trpělivou argumentací? Když vám někdo bude do očí tvrdit, že Slunce obíhá kolem Země, budete mu neustále do omrzení argumentovat Koperníkem, Brunem nebo fotkami z ISS? Nebo mu prostě naznačíte, že o jeho zdravém rozumu pochybujete? Když vám to bude někdo tvrdit do očí v hospodě, řeknete mu to pravděpodobně hned a natvrdo. Proč v diskuzích máme tento prostý fakt opisovat složitými eufemismy? Nehrajme si zase všichni na Guthy-Jarkovské. Slušnost ano, ale nejsme v nedělní škole.
17. 11. 2011 | 18:22

jihočech napsal(a):

A co kdybychom všichni "dobrovolně" oznámkovali každého diskutéra např jako ve škole, p. Stejskal by to pak sečetl a nakonec bychom věděli kdo je kdo.
(já bych už věděl komu dát 5-ku). Je riziko, že by se zde mohlo sejít více 5-kařů a ti by si mohli navzájem přidělovat 1. Ale to riziko není snad tak velké.
17. 11. 2011 | 18:30

Elena napsal(a):

jihočech,

ak by sme s voroshilovym dostali od Vás 5-ku = otlično, nič by sme nenamietali :)))
17. 11. 2011 | 18:36

Divobyj napsal(a):

Úroveň zdejších blogů je úděsná!

Čest výjimkám,samozřejmě!(Robejšek,Klan,Brom,Pelda...)
Vy,Pehe byste chtěl od diskutujících zázraky,když sám nejste schopen ničeho konstruktivního?Pořád dokola tu blábolíte svá polovičatá pseudomoudra,kritizujete kdeco a kdekoho,ale konkrétní řešení nejste schopen vypotit?
Kritizujete tu diskutující,kteří jsou flustrováni současným stavem společnosti,ale nejste schopen akceptovat to,PROČ jsou flustrováni!
Vím,že pro vás je mého času škoda,přesto vám napíši,proč již lidé nenacházejí slušných slov pro chytráky,jako jste vy.
Vy jste byl totiž svého času vrchním lokajem zločince,známého pod iniciálami V.H.,a tudíž nesete přímou spoluzodpovědnost za jeho zločiny.
Za to,že jste uveřejnil tento drzý článek právě dnes,17.listopadu,v den,kdy si lidé konečně uvědomují svou tehdejší naivitu bych si to s vámi nejraději vyřídil přímo,ručně a stručně!
17. 11. 2011 | 18:36

mb napsal(a):

vzývání Pehe ...

ach pane sestup mezi plebs
a tento povznes do nebes
nechat pravými zápaďáky ´sou
a byzantismus roznesou
namísto krádeží pak všude
již zítra se tančit bude ...
17. 11. 2011 | 18:38

kormoran napsal(a):

Zakulisi politicke sceny v Cr))
https://www.youtube.com/watch?v=_20RyYS9iCw
17. 11. 2011 | 18:40

mb napsal(a):

( divobyj jak se na nich ta flustrace projevuje ? a neni to nakažlivý ... ? )
17. 11. 2011 | 18:40

jihočech napsal(a):

Dodatek:
"A pak bychom s takovými vyloženými špindírami" - pětkaři, my ostatní (např. od 4. lepší) nemluvili, tj. nevšímali si jejich příspěvky, a p.Stejskal by je pověsil na nástěnku.
17. 11. 2011 | 18:41

mb napsal(a):

tak nechať počnou jihočech ...
17. 11. 2011 | 18:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
"souhlasím s vicem ...
My zde v ČEZku/sebe nevyjímám/prostě nejsme ZÁPAD."
Vy osobně i ostatní anonymové určitě nejste, na to jste příliš zbabělí.
17. 11. 2011 | 18:52

Divobyj napsal(a):

14.15.pan Zdeněk Wachfaitl

Pane,Vy jste nadán velmi jemným,laskavým a věcným slohem.Já jsem jen obyčejný vesnický rolník,přiznám,dosti obhroublý.Podle toho vypadá i můj písemný projev.

Váš příspěvek ve 14.15.bych (samozřejmě s Vaším dovolením)spolupodepsal.
17. 11. 2011 | 18:54

Jemnický napsal(a):

Vico

Pehe má do Zbyňka Matyáše daleko. Zbyněk Matyáš patří k těm, kteří se vždy snaží precisně argumentovat. I když se s ním v některých otázkách neshodnu, Zbyňka si jako oponenta vážím.
17. 11. 2011 | 18:57

Martina K napsal(a):

Problemem ceskych internetovych diskuzi je v tom, ze jeste pred par lety byly opravdu volne a anonymni a to temer vsude. Tim se vulgarizovaly do opravdoveho bahna. Pak to par redakcim doslo a dnes jsou temez vsechny ceske diskuze anonymity zbaveny. Myslim, ze za par let budou mit stejnou uroven, jako ty na zapad od nasich hranic, kde najit anonymni diskuzi je uz leta opravdu tezke.
Povazuji za najivni domnivat se, ze dodrzovani zakonu je jakymsi projevem samovznikle civilizovanosti. Dlouhodoby pobyt v zahranici me presvedcil, ze dodrzovani zakonu, ktere na prvni pohled vypada prirozene a automaticke je dusledkem systemu. Systemu s jasnymi pravidly, jejichz poruseni znamena kdyz ne primo trest tak poradne znevyhodneni. A to i v drobnostech. Diky tomu se poctivost a sluznost stava normalni a ne projevem hlouposti a okradani vlastni rodiny.
17. 11. 2011 | 18:59

mb napsal(a):

Vy osobně i ostatní anonymové určitě nejste, na to jste příliš zbabělí.

proč myslíte, pane Matyáši ... ???
17. 11. 2011 | 19:00

Elena napsal(a):

Divobyj ,
prosím Vás , chapem že ste otvorený, priamý,

ale viacero tunajšých použivaju tu aj 6 nickov, jeden na vytvorenie inage , druhy a hry,
napríklad tuším kto je po nickom jihočech, mám dojem že nick, ktorý ste akoby že urazil u pana Bendu, to je len moj predpoklad, ten dotyčný nick tu často zvolava bojkot, sam o sebe má názor že je bezchybný.
17. 11. 2011 | 19:01

mb napsal(a):

jak jako zbabělý ... v čem jsem / jsme zbabělý / í ... ?
17. 11. 2011 | 19:01

Kanadan napsal(a):

Nejlepsi by bylo vsechny diskutujici povinne zaregistrovat , navic bude treba posudek domovni duvernice .
17. 11. 2011 | 19:01

Elena napsal(a):

oprava emage
17. 11. 2011 | 19:03

Divobyj napsal(a):

mbéčko,
nevyrušujou,páč nevěděj,vo co go.
17. 11. 2011 | 19:05

rSGeek napsal(a):

já si tady připadám jak jedinej člověk co má oči!! proč asi vykřikujou ty názory anonymě na internetu, protože ta společnost je plná lidí co nedokážou ten vlastní názor projevit na veřejnosti, opět říkám, že je to chyba středoškolských otrockých osnov hlavně, které by se měli uvolnit invenci a originalitě a tlačit na ty učitele, protože výchova dětí se rozhodně nezmění v každý jednotlivý rodině, do prdele co na tom není jasný
17. 11. 2011 | 19:07

rSGeek napsal(a):

k čemu nám jsou tyhle blogy, který popíšem zjevný věci a nedokážou stejně vlatně ten názor sami říct:D:D
17. 11. 2011 | 19:13

rSGeek napsal(a):

mě už je to k smíchu, já na to prostě nemám nervy, žít tady v tý republice asi:D
17. 11. 2011 | 19:14

Divobyj napsal(a):

Elena

Jistě,je to o charakteru každého z nás. Někteří jsou nuceni nick změnit,jelikož se dopouštějí vůči ostatním takových sprostot,že to ani celkem tolerantní pan Stejskal "nevydejchá",a jejich nicku sem zakáže přístup.
Osobně proměny různých multinicků (s výjimkou šlapky) nijak neřeším.
Nedávno mne však napadla jedna věc.Co když sem pod nějakým nickem vstupuje páně Stejskalovo "druhé já". Prostě řadový nick,který zde nemá žádnou řídící funkci a tudíž si vůči diskutujícím nemusí brát žádné servítky.(snad mé češtině rozumíte).
Jelikož uznávám,že pravděpodobnost mé konstrukce je approx.30%,pro jistotu se panu Stejskalovi předem omlouvám.
17. 11. 2011 | 19:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
No ale musím přiznat, že jednou jste se vyjímečně pochlapil.
17. 11. 2011 | 19:24

Zdeněk Wachfaitl napsal(a):

Divobyj
pane - děkuji, s rolníky nemám problém. Pomáhám jim od nepaměti, nemají to lehké, to si v Praze často neuvědomujeme.

paní Elena
vy jste sůl těchto těchto jahodových ACZ-proklamací, přidejte trochu sebevědomí. Stále vám to jde, neboť co by to bylo za den, když nebude znít smích a neuvidíme žádný úsměv.

mb
loni jste na akci - Umíme už diskutovat - vypadal a vystupoval mnohem lépe než působíte v posledním půlroce zde. Zejména vaše nesmyslné půtky s pány Bromem a Matyášem mi přijdou z vaší strany poněkud "odkloněné".

Matyáš, zdravím a děkuji za vaši neanonymitu. ☺
***
17. 11. 2011 | 19:28

Béda napsal(a):

Divobyj,

tato myšlenka (uvedena vámi ve 17. 11. 2011 | 19:22) mě napadla již dávno.
17. 11. 2011 | 19:29

Baba napsal(a):

Našinec by si přál v záplavě všech druhů reklamy nějaké procento plochy pro severočeský region. Ideálně by pro tento účel zdanil reklamní zadavatele nebo výrobce, ale to už by asi nebyla volná soutěž. Sám se do severních Čech doposud nevypravil, ale ani netrávívá Vánoce na Kanárských ostrovech.
17. 11. 2011 | 19:30

Jemnický napsal(a):

Plakalo malé Pehe
Naříkalo, štkalo
Že zrcadlo mu křivou
Hubu ukázalo

Já to tady, pane Pehe, přímo miluji. Jsou tady vášně, hlouposti i moudra, poesie i surreálno, tady to prostě žije po svém, jako česká/moravská hospoda. Škoda, že pan hospodský Stejskal neroznáší ještě pivo.
Sterilní strukturované diskuse si nechte na doma, veďte je třeba s manželkou. Tady je to universita života, docente. Jsme tady všichni, každý se svou zkušeností a nezkušeností, někdy se líbáme, někdy fackujeme. Vladislav Vančura i Jaroslav Hašek by měli radost. Jen Pehe furt držkuje. Suchar jeden.

Pane vrchní, jednu točenou plzeň, tláču s cibulí a dalamánky. Pehemu dejte taky, ať se mu promastí pajšlík a nekouká tady tak zakysle.
17. 11. 2011 | 19:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vico,
v 17. 11. 2011 | 18:02 jste zbabělosti nasadil korunu trapnosti.
17. 11. 2011 | 19:37

Divobyj napsal(a):

Pan Wachfaitl

Díky

Béda
Fakt? O.K. Pak tedy jste byl (možná) první.Gratuluji.
17. 11. 2011 | 19:37

mb napsal(a):

diky matyašu ... :-))

zdeněk wachfaitl ... to je ta narustajici flustrace ...

ted jsem treba flustrovan z toho ze s nami pan Pehe nechce diskutovat ...

zdravim vas a preju prijemny vecer ... :-)
17. 11. 2011 | 19:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý, vulgarismy a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 11. 2011 | 19:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk Wachfaitl:
Děkuji a zdravím. ☺
17. 11. 2011 | 19:40

Zdeněk wachfaitl napsal(a):

mb
dobře tedy, flustrujte dál, snad se to zlepší.
Díky za pozdrav. ☺
17. 11. 2011 | 19:42

mb napsal(a):

... :-) ...
17. 11. 2011 | 19:45

Honza napsal(a):

Pehe se asi duševně připravoval na demostraci proti kapitalismu a tak vyblil tento blábol.
17. 11. 2011 | 19:47

Zbyněk napsal(a):

Máte pravdu pane Pehe, ale pouze částečně, neboť na německých diskusích, považují-li diskutující příspěvek za hloupý, též peprné výrazy používají,neboť je to přirozené a vyložené sprostoty pan Stejskal ohlídá.Jak však reagovat slušně na tak strašný blábol, že 90% lidí této země v roce 1989 nechtělo kapitalismus.Samozřejmě chtěli kapitalismus, neboť jenom ten byl v té době funkční.V té době již také každý mohl porovnávat jak rozdílné jsou sociální vymoženosti v kapitalistické NSR naproti NDR, nebo KLDR oproti Korei Jižní. Lidé dnes brblají, mají někdy proč, neb zlodějina je strašná, někdy až hrůzostrašná, ale jiný sistém, než kapitalismus funkční není,což je prokázáno.
Pan Sladký....
dnes napsal, že zastává významný post, který by jiní diskutující zastávat nemohli a já vždy čtouce jeho příspěvky a příspěvky lidí jemu podobných říkám,čím jsme si zasloužili tyto lidi, nešíří sice myšlenky Lenina, ale Hugo z Venezueli jejich guru je.
17. 11. 2011 | 19:57

sight napsal(a):

V zásadě článek s nímž nelze než souhlasit.
Jen bych ráda vybídla k trpělivosti a upozornila, že by mohl být zneužit v cíleném omezení sdílení či komentování na internetu. Češi se musí naučit nejen samostatně vyhodnocovat i politickou situaci a přemýšlet vlastní hlavou, nikoli pouze přejímat, což je důležitá dovednost zejména pro volby, jakožto nejmocnější demokratický nástroj. Musí se také učit sžít s internetem, naučit se používat své identity, postupně smazat rozdíl mezi civilním jménem a zástupným nickem a tím se přestat skrývat. Ale především, musí se naučit zbavit se svého strachu. Strachu z prezentace svého názoru. Pesimismu, že "můj názor stejně nic nezmění". Musí se naučit mluvit a komunikovat a k tomu je internet výborné prostředí. Je otázka času, kdy každý člověk objeví psychologický přesah internetu a jeho dopad na fyzické tady a ted a smaže rozdíl mezi svou virtuální identitou a civilní identitou. A je potřeba k tomu lidi také přivést a vychovat. Čili ne pouze poukazovat, ale také vybídnout řešení ke klidnému a věcnému projevu.
17. 11. 2011 | 20:08

Luba napsal(a):

Pan Stejskal napsal:

"Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý, vulgarismy a nadávky obsahující text, ..."

Zdá se,
že se pan Pehe přece jen ozval :)))
17. 11. 2011 | 20:08

resl napsal(a):

Pehe je přece jen člověk, oproti Klausovi. Umí se lépe vyjadřovat, je chytřejší a neválel to s bolševikem. Klaus patří mezi největší křiváky posledních 22 let. Dneska "házeli Klause do koše", ale tv se to nějak nedařilo zabrat. Má ten hajzlik prsty všude.
17. 11. 2011 | 20:09

jirihavel napsal(a):

Kolega Pehe popsal věc velmi přesně. Skutečnost, že s někým nesouhlasím nebo ho nemám rád, samozřejmě nedává slušnému člověku oprávnění takovou osobu urážet a šířit o ní lži.
17. 11. 2011 | 20:13

Modrý Mezek napsal(a):

Ono to spíš vypadá (a nejen podle diskusí), že naptříme ani na západ ani na východ, ale někam do Střední Ameriky, kde se tak dobře daří banánům..
17. 11. 2011 | 20:14

mb napsal(a):

... lubo, takhle sem pana Pehe nenalákáme ...

( takhle ti to nevodvolá, takhle ten komunismus / kapitálismus nevybudujeme ... )
17. 11. 2011 | 20:14

mb napsal(a):

jirihavel, dostal jste u Klause aspoň chlebíčky ... ?
17. 11. 2011 | 20:16

Béda napsal(a):

resl,

Klaus dneska opět vystoupil v úloze obecního šaška. Prý úkolem VLSR nebylo zlepšit životní podmínky obyvatel (kdopak sliboval dostižení obyvatel Rakouska v životní úrovni?), ale zavést odlišný ekonomický, politický, sociální... systém. Škoda, že to zapomněl říct v listopadu 89. Ostatně byl vůbec na některém náměstí? Kdoví, co by mu lidi na náměstích řekli kdyby neuvěřili Havlovi jeho prázdné sliby a dověděli se pravdu, co vlastně věrchuška chce zavést.
17. 11. 2011 | 20:19

dříve čtenář napsal(a):

Lidé, kteří kradli za socialismu, kradou i teď. Lidé, kteří byli slušní tehdy, jsou slušní i teď. Je fakt, že stále vulgárnější mládeže přibývá.
Nevím, proč bych měl sdělit své jméno zrovna panu Pehemu, který zásadně blogařům neodpovídá...
Připadá mi to vůči smyslu podstaty blogu nevyvážené. Svojí kůži nesou na trh pisatelé úvodních blogů. Na slušné a věcné reakce by měli odpovídat i anonymům. Vulgarity a vzájemná osočování sem nepatří. Ale to by nebyl Čech ani Moravák, který by si v davu anonymity nepřisadil.
17. 11. 2011 | 20:19

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane Lubo :)))) Volal mi pan Pehe a pak ještě někdo z Trilaterální komise (nebo to bylo z Bilderbergu?). Jsem jen slouha mocných, navíc složenky se musí platit a já nechci mít problémy.

Mimochodem pane resle, toho Vašeho "hajzlíka" jsem též smazal. Nepatří sem stejně jako jakékoliuv jiné nadávky (jo, a volali kvůli tomu z Hradu a pak i David Cameron ;-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
17. 11. 2011 | 20:20

mb napsal(a):

béda ... waltr komarek si zase dneska protiřečil ... nejdřív řikal že tam kluky z prognostáku Havlovi vůbec poslat nechtěl ( dlouhý, klaus ) ... pak se mu jich zželelo ... tak mu je tam poslal ... pak havel waltrovi řikal: tak já toho klause odvolám, stačí říci ... a walter neřekl ...

ach tak at jsi pak nestěžuje ... njn ...
17. 11. 2011 | 20:20

Jindrich napsal(a):

Pane Pehe - napsal jste velmi dobry clanek. S kterym plne souhlasim.

Napsal jste ze zdejsi internetove prispevky jsou podobne tem ruskym, slovenskym ci polskym.
To je prave TO !
Jaky div, v tech postkomunistickych statech je tech spolecnych jmenovatelu vic !
Ve vsech techto statech bylo narodni hospodarstvi organisovane rozkradeno.
Ve vsech techto statech je najednou plno dolarovych miliardaru.
Ve vsech techto statech je rovna dan.
Ve vsech techto statech je nekontrolovany tok nezdanenych penez jako akcie, dividendy, a pod.
Ve vsech techto statech se ve vladnich uradech bezostysne krade a ukradene penize jsou prevadeny do zahranici.
Ve vsech techto statech je justicni system z dob totality.
Ve vsech techto statech podleha policie a justicni systemy politikum nebo presidentum.
A ve vsech techto statech je plno nespokojenych lidi - kteri si neberou ubrousek !

Je to vsechno cira nahoda - nebo scenar ?
Ano - mate plnou pravdu. Jsme stale vychod v srdci zapadu !
17. 11. 2011 | 20:23

af napsal(a):

Ruské, slovenské nebo polské diskuse?
No nevím, ale několikrát jsem se na ně díval a určitě mi nepřipadaly víc sprosté než ty naše. Řekl bych že byly věcnější.
A šlo o konflikt v jižní Osetii, kdy se Gruzínci hádali s Rusy a Rusové s Ukrajinci. Šlo o pád polského letadla s tou delegací.
Na slovenském se zase někde přeli kvůli první republice a kvůli fašistické republice.
17. 11. 2011 | 20:27

cenzor Stejskal napsal(a):

Tak dlouho jsem mazal až jsem se umazal a pak se namazal .
17. 11. 2011 | 20:30

SuP napsal(a):

jirihavel -
A když s někým nesouhlasím, nemám ho rád, ale nevadí mi, říkám mu "veselý docent". Myslíte, že ho to uráží?
17. 11. 2011 | 20:31

Anuszka napsal(a):

Dobrý večer:-)

Pan Pehe, o jehož schopnosti diskutovat nevíme nic, napsal blog, ve kterém volá po strukturovanosti, věcnosti, jazykové vytříbenosti a dostatku argumentů...Vše v blogu, ve kterém není zřejmé, na základě čeho své domněnky vyjadřuje /tedy pokud nechceme připustit, že opravdu sleduje internetové diskuze téměř celé Evropy/, v blogu,který generalizuje a celému jevu věnuje jen několik po povrchu klouzajících odstavců ...

Pokud bychom tedy nechtěli napsat jen "ano souhlasím", ale chtěli bychom něco namítnout, čeká autor reakci plnou argumentů. Jak se dá argumentovat a věcně obhájit, že česká internetová diskuze není ubohá, že se v ní dají kromě výkřiků nalézt věci,které se možná mezi "slušnými lidmi" neprobírají, ale lidé jako sociologové, politici či politologové by měli blahořečit všem, kdo takový prostor poskytují, protože se dostanou k materiálu, o kterém mohou přemýšlet, o kterém mohou psát a dokonce je některé i živí:-)

Pane Pehe, většina lidí, kteří tady píšou a reagují na blogery, jsou lidé, kteří čtou názory jiných a snaží se zformulovat svůj názor. Možná se jim to mnohdy nedaří, ale napsat o nich /byť pod rouškou zobecnění/, že je jejich úroveň ubohá, je čin, který se dá nazvat vskutku "odvážným".
17. 11. 2011 | 20:32

resl napsal(a):

promiňte pane Stejskale, že vyrušuji, ale zapomněl jste mazat. ten až se dozví, kdo se za něj vydává. Klaus je ... a korunovanej.
17. 11. 2011 | 20:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy