Kdo jsou nepřátelé sociální demokracie

07. 12. 2009 | 08:51
Přečteno 11450 krát
Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek nedávno zveřejnil stať, v níž obviňuje novináře deníku Právo Jiřího Hanáka a Alexandra Mitrofanova z cílené kampaně proti své osobě. Právo pak ze snah oslabit ČSSD. Svůj text nazval leninsky „Kdo jsou přátelé sociální demokracie?“

Předseda ČSSD na svojí otázku ovšem neodpovídá tak, že by nám sdělil, koho lze podle něj považovat za skutečné přátele sociální demokracie, ale tak, že si vyřizuje účty s několika domnělými nepřáteli v podobě levicových novinářů, kteří dle něj sešli z cesty. Odpovídá tedy vlastně na oficiálně nepoloženou otázku, „Kdo jsou nepřátelé sociální demokracie?“

Vedle poněkud paranoidní definice z Paroubkovy dílny, jež dělá nepřátele ČSSD z lidí, kterým jde o skutečný sociálně demokratický projekt možná více než současnému předsedovi ČSSD, bychom samozřejmě mohli nabídnout i definice skutečných nepřátel ČSSD: pravicová média, občanské demokraty, nebo komunisty.

O ty ovšem Paroubkovi ve výše zmíněné stati nejde. Jeho text je „proselytický“, což je počeštělá verze pojmu, který se v církevní Latině vztahuje k obracení na víru.

Jiřímu Paroubkovi prostě nejde do hlavy, že ho mohou kritizovat lidé a periodika, které si veřejnost spojuje s demokratickou levicí. A na otázku, jak je to možné, si neodpovídá tak, že by využil nastaveného zrcadla k sebekritice, ale tak, že je třeba přivést zbloudilé zpět k víře, protože v podstatě vše, co dělá ČSSD pod jeho vedením je správné. A pokud to úplně správné není, měli by jeho levicoví kritici využít svého práva mlčet, protože svou kritikou nahrávají výše zmíněným skutečným nepřátelům ČSSD.

Jelikož se Paroubek se svými kritiky, jak se zdá, úplně míjí v chápání toho, co sociální demokracii opravdu škodí, není od věci nabídnout mu několik tezí. Tak především straně, jejíž historická identita je spojována s pojmy, jako je solidarita a humanismus, škodí, když nemá lidskou tvář. Tedy když je naopak identifikována s papaláškou nabubřelostí, útočnou nasupeností, demagogií a populistickou nevěcností.

Sociálně demokratické strany historicky nabízely alternativy k politickým programům zdůrazňujícím roli kapitálu, neviditelné ruky trhu, nebo nacionalismu. Byly to většinou strany internacionalistické, otevřené a sociálně cítící. Odmítaly rétoriku třídního boje komunistické levice, jakož i sociálně-darwinistickou rétoriku pravice. A vymezovaly se i proti bezbřehému populismu, často založeném na zneužívání nacionalistických pudů.

S tím souvisí i určitý styl. Sociálně demokratické strany byly, a ještě pořád jsou nositelkami modernity (jakkoliv by jim neoliberálové rádi tuto nálepku sebrali). Nikoliv modernity utopické, s níž přišli komunisté, ale modernity založené na poznání, že při respektování hospodářského systému, který se opírá o tržní soutěž, je nutné se starat nejen o sociálně slabé, které takový systém zákonitě produkuje, ale i o to, aby se rozvíjely i neekonomické dimenze společnosti, a aby existovaly účinné regulatorní rámce pro činnost tržních institucí.

Na západ od nás jsou sociálně demokratické strany mluvčími nejenom lidí manuálně pracujících, ale především středních tříd. Základnu jejich voličstva tvoří vzdělaní profesionálové z velkých měst.

Je samozřejmě možné uvést mnoho důvodů, proč tomu u nás zatím tak není, včetně těch historických, k nimž patří i diskreditace levice v podobě komunistické diktatury. Dvacet let po pádu komunismu by se ovšem dalo předpokládat, že ČSSD bude schopná začít oslovovat mladší generace voličů, jakož i tvořící se střední třídu.

To, že toho není schopná, jistě částečně souvisí se sociální strukturou společnosti, která je poznamenána například tím, že vpád globálního kapitálu částečně přeměnil zemi ve velkou montovnu. Bohužel to ale také souvisí s programem, jazykem a stylem ČSSD.

Ať se Jiří Paroubek nezlobí, ale jeho dosavadní politický styl se hodí spíše pro boj o voliče nerozhodnuté mezi ČSSD a komunisty. Jeho téměř permanentní nasupenost, časté arogantní vystupování, jakož i neustálé zdůrazňování průzkumů veřejného mínění mohou přitáhnout některé vzdělanější voliče, kteří zatím preferují občanské demokraty nebo zelené, a v poslední době i TOP 09, jen za okolností, kdy se pravicová vláda mohutně diskredituje sama svojí politickou zkorumpovaností a sociálně necitlivými „reformami“.

Vzdělanější volič nechce, aby politici vládli podle průzkumů veřejného mínění, ale aby naopak dokázali veřejnost přesvědčit, že se v daném bodě většinové veřejné mínění mýlí. Vzdělanějšímu voliči se také příčí zupácké metody a zbytečné konflikty o nic, jakož i trapné ideologizování věcných problémů. A vzdělanější volič prohlédne, když politická strana zneužívá nacionalistických témat.

Když tedy právě od předsedy sociální demokracie, která má být z definice stranou nenacionalistickou, najednou slyšíme, že „politicky a lidsky“ rozumí požadavku prezidenta na českou výjimku z Evropské listiny základních práv, jež nás má prý ochránit před neexistující hrozbou sudetoněmeckých požadavků na vrácení majetku, vzdělanější volič se otřese nevolí.

Zvlášť pokud jde o voliče sociálně cítícího, který tudíž jen těžko může chápat, že ČSSD je ochotná se účastnit nacionalisticko-politické šarády, v níž se kvůli neexistující hrozbě obětuje Evropská listina základních práv. A tentýž volič není dostatečně hloupý nato, aby nebyl rozhořčen, že předseda ČSSD obviňuje vládu, že výjimku vyjednala špatně, místo toho, aby se hned na začátku principiálně postavil proti prezidentově populismu a obcházení Ústavy.

Nepřáteli sociální demokracie coby historicky osvědčeného konceptu u nás nejsou novináři Hanák a Mitrofanov, nebo deník Právo. Jsou jimi bohužel především politici, kteří si ČSSD osedlali jako nástroj svých mocenských ambici, a pod jejichž vedením se ČSSD příliš neliší od klientelsky provázaných stran ovládaných „kmotry“.

Vezmeme-li v úvahu tristní situaci občanské pravice i křesťanských demokratů u nás, musela by ČSSD, jež by se chovala jako skutečná moderní sociální demokracie s lidskou tváří, mít více než čtyřicetiprocentní voličskou podporu. Je docela dobře možné, že i s Jiřím Paroubkem v čele ve volbách vyhraje, ale zároveň je jisté, že taková výhra bude hluboko pod skutečným potenciálem strany.

Psáno pro Deník Referendum, 7.12.2009

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Největšími nepřáteli ČSSD jsou Paroubek a jeho přítel Gross.
07. 12. 2009 | 09:04

neo napsal(a):

hlásím se k nepřátelům sociální demokracie.

od té doby co začala kolaborovat se zločineckou stranou propagující ideologii směřující k potlačování lidských práv a svobod.
07. 12. 2009 | 09:29

Mastodont napsal(a):

O vzdělanější voliče přece vůbec nejde, rozhodující je byznys.
07. 12. 2009 | 09:40

veverka napsal(a):

ČSSD vede ve všech průzkumech a úspěšný Paroubek evidentně některým lidem velmi vadí,že Pehe? Raději se vrať ke svým traktátům o zlém Klausovi,to byla alespoň sranda.
07. 12. 2009 | 09:50

jepice napsal(a):

Historická identita je ČSSD spojována s pojmy, jako je solidarita a humanismus, píše jiří Pehe, a má nepochybně pravdu. Taky píše, že této straně škodí, když nemá lidskou tvář. Tedy když je naopak identifikována s papaláškou nabubřelostí, útočnou nasupeností, demagogií a populistickou nevěcností. Jenže Jiří Paroubek zná své papnhajmské, tedy své voliče. Ví moc dobře, co jim ve skutečnosti imponuje. K čemu nějaká historická identita, když chce vyhrát?
07. 12. 2009 | 09:59

Expert napsal(a):

Pane Pehe, myslím si, že děláte metodologickou chybu.
Hodnotíte roli Paroubka v české politice poměřováním s rolí politika sociální demokracie v kulturní evropské zemi a tou Česko zcela jistě není . Jako jeden z důkazů možné použít například reakce Paroubkových oponentů v diskusich na tomto blogu a například úrovní české žurnalistiky ve vztahu k české sociální demokracii a speciálně k Paroubkovi.
Já si myslím, že Paroubek volí téměř přesně styl a metodu, kterou je zatím schopen zdejší Absurdistán akceptovat
07. 12. 2009 | 10:03

radek napsal(a):

autor

zajímavý příspěvek
07. 12. 2009 | 10:07

Janovec napsal(a):

Ono všechno zlé je vždycky k něčemu dobré. My si tu politiku snažíme idealizovat, což považuji za chybu, a tak si třeba v čele sociální demokracie snažíme vybavit někoho jiného než zrovna Jiřího Paroubka.

To samozřejmě lze, ale zapomínáme, že i on odvedl dost velký kus práce pro svoji stranu. Je jen otázkou, v které chvíli by měl skončit, a zda existuje v té straně někdo, kdo tu jeho roli převezme.

Pokud tam není nikdo dobře připravený, musí tam zůstat Jiří Paroubek. I když se může stát, že je momontálně sám nepřítelem sociální demokracie. Se všemi těmi negativy, které toto přináší. Stavu ideálního nemůžeme nikdy dosáhnout, vzpomeňme na amerického spisovatele Josepha Hellera: "nic se nezdaří podle plánu".

Sociální demokracie má u nás tradici, s dobrými i špatnými politiky, ať tedy zůstane, jaká je. Stejně tak si myslím, že by bylo zbytečné, aby se například kráva Milka přejmenovávala na krávu Lívii. Když je to furt jenom ta kráva.
07. 12. 2009 | 10:15

jarpor napsal(a):

"Vzdělanější volič nechce, aby politici vládli podle průzkumů veřejného mínění, ale aby naopak dokázali veřejnost přesvědčit, že se v daném bodě většinové veřejné mínění mýlí. Vzdělanějšímu voliči se také příčí zupácké metody a zbytečné konflikty o nic, jakož i trapné ideologizování věcných problémů. A vzdělanější volič prohlédne, když politická strana zneužívá nacionalistických témat."

Souhlas a doplněk :

Vzdělanější volič se ovšem hůře oblbuje a ovládá... z čehož lze snadno odvodit, zda stranám jde o vzdělanějšího voliče... ČSSD nevyjímaje.

Jde o koryta a volič je jen prostředek, jak se k nim dostat. O něj přece vůbec nejde. Čím snadněji ovladatelný, tím lépe...

Dnes navrhnu mimořádný příspěvek k důchodu - 2.400 Kč každému důchodci, abych zároveň o cca 1, 5 miliardy snížil plánovanou výši důchodového účtu na rok 2010 - jako "kompenzaci"...
A schválně - který volič na to skočí ? Ten vzdělanější ??

Hezký den
07. 12. 2009 | 10:26

Nuba napsal(a):

Ano pane Pehe,

Musím s Vámi souhlasit a nemám z toho žádnou radost.

Česká společnost je většinově levicová, proto by neměl být problém s preferencemi, pokud by vše bylo v pořádku, něco ve stylu Švédska, kde levice vládne ku prospěchu většiny v podstatě bez problémů.

U nás to má několik háčků, které vidím alespoň já, jiní mohou vidět další. Je to jednak krátký odstup teprve 20 ti let od pádu totality, kdy si někteří spoluobčané doposud spojují levici jako celek, a to mnohdy účelově pod hlavičkou - komunista. Strana pana Filipa v tom skutečně sehrává celou dobu svoji negativní roli v tom smyslu, že síla levice je jejich zpátečnictvím a nedostatkem sebereflexe oslabena. Toho dokáže pravice umně využívat, zvláště před volbami a strašit ty voliče, kteří se v politice až tak neorientují.

Přitom naše pravice dává levici do ruky jasné trumfy. Svojí neschopností opravdové konzervativní alternativy, svým nenažraným přístupem ke korupci, představiteli vzor Jančík a Langer, arogancí nebývalého rozměru a nemohu si odpustit výraz - sociální tupostí, přímo levici nahrávají. Nebudu tady přihazovat a ukazovat prstem na všechno, co se mi na pravici nelíbí, vyprovokovalo by to obvyklý trapný kolotoč - vy zase mlátíte černochy. Ono nakonec zářný příklad toho, jak se dá neschopnosti ODS využít je TOP 09. Naprosto pragmatická strana halící se do ideálů, které prezentují lidé, hlavně pan Kalousek, Severa a Parkanová, kterým se tohle nedá věřit. A an kalousek je s Topolánkem již dávno na dělení kořisti dohodnutý. Na to může každý vzít jed.

No nic, pár slov k našim. Máte pravdu, co se týká pana Paroubka. Je sice fakt, že tu mediální masáž by neustál snad nikdo, otázkou je použití taktiky. A ta tam zjevně schází, místo lehkého humoru, který dokáže hloupého protivníka znemožnit mnohem lépe se používá nasupenosti a arogance, která je vracena a nikam to nevede. Jo vede - do slepé ulice, kde voliči narazí na zeď a zůstanou stát s volebním lístkem v ruce. Sociální demokracii by měli reprezentovat lidé moderního a inteligentního střihu. Souhlasím také s Vámi v tom, že ČSSD nemá být strana pouze pro ty nejslabší, i když i pro ně, ale hlavně pro lidi, kteří potřebují pro život více nějaké vize spíš jako pytel mědáků. To, že se sociálně cítící lidé hlásí k levici je znakem jejich vnitřního pocitu který jim říká, že ten, kdo víc dostal (do vínku) je povinen víc dát. Čili vzít pod křídlo ty, kteří nejsou tolik nadáni. Ostatně zazpívám zase svoji písničku na téma - co je větším smyslem života člověka než pomoc druhému ?

Ano, střední třída by měla být tahounem soc. demokracie a vytvářet prostředky pro sociálně slabší, kterým toto nebude vyčítat, ale brát jako samozřejmost. Od těch horních 10 000 toho moc očekávat nelze, tam bohužel s jídlem roste chuť a každý není Bill Gates, spíš naopak.

Zcela souhlasím - je potřeba nastavit lidštější tvář. Ne ovšem proto, že je to takticky zapotřebí, ale proto, že ji soc. demokracie skutečně má. A boj proti novinářům je americký Vietnam. To, že je normální přiznat chybu, či omyl, že je to dokonce pro (inteligentní) lidi příjemné a dokážou to ocenit, je nabíledni. No psát by se dalo ještě dlouho, kdo by to ovšem četl, takže na závěr můj apel -

solidaritou a vlídností proti nenažranosti a aroganci.
07. 12. 2009 | 10:30

Longer napsal(a):

J. Paroubek může:
a) buď postupovat jako V.Špidla a nechat na sebe plivat a plivance ignorovat (i když i on už se poučil: http://neviditelnypes.lidov...)

b) nebo se bránit prostředky, kterým útočníci rozumí

J.Paroubek postupuje druhým způsobem, jen si nepovšiml, že se mezitím protivník naučil jeho odpovědí zneužívat. Provokují záměrně s vědomím, že provokaci český novinář účinně "přikryje", zatímco reakci patřičně rozmázne a zveličí.

Je zřejmě čas změnit taktiku a přizpůsobit se.

BTW: Právo už dlouho není levicové.
07. 12. 2009 | 10:36

kolemjdoucí napsal(a):

neo:

Taky byste socanům tu opoziční smlouvu s ODS mohl odpustit, vždyť už je to pár let.
07. 12. 2009 | 10:41

neo napsal(a):

kolemjdoucí:
pán je vtipálek.

ODS nepropaguje komunistickou ani fašistickou ideologii. KSČm bohužel ano a ještě zakázána nebyla. Ovšem každý kolaborant musí nést následky. I když jen v podobě úbytku slušných voličů.
07. 12. 2009 | 10:43

Longer napsal(a):

Nuba: Dokázala byste např. na toto: http://blog.idnes.cz/blog/5... nebo na toto: http://3.bp.blogspot.com/_C... reagovat s "lehkým humorem", kdyby se to týkalo Vás? Opravdu? A myslíte, že je "lehký humor" vhodnou odpovědí na fašistické metody, které ODS se svou mediální klikou používají?
07. 12. 2009 | 10:45

jepice napsal(a):

Longer:
To máte těžké. Nedá se prakticky shodnout, kdo si začal a co je pouhá reakce, i když debatují lidé celkem vstřícní. Když tu píšete něco o fašistických metodách a mediálních klikách, dočkáte se z druhé strany leda tak nějakého výkřiku o komouších.
07. 12. 2009 | 11:04

hoven napsal(a):

hahahahaha, to mě rozesmálo, od kdy je historická identita sociální demokracie- rodné matky nacistů a komunistům - spojována s pojmy, jako je solidarita a humanismus????
rudé ..... paroubek se naopak s sociální demokracii hodí jako málokdo.
07. 12. 2009 | 11:06

Lila napsal(a):

Longer

A vy si myslíte, že tzv. levicový tisk musí být nutně fanklubem ČSSD? Proč? Role svobodných médií v demokratické společnosti nespočívá v adoraci politiků, ale ve vytrvalém referování o jejich konání. (Padni komu padni!)

Nejsem čtenářkou práva, ale jak znám pány Hanáka a Mitrofanova tak věřím, že v jejich komentářích není nic osobního, ale dělají jen svou práci. Problém bude spíš ve stereotypu, jakým je na žurnalistiku nahlíženo. V totalitních režimech se za jiný názor či dokonce kritiku sekají hlavy, v demokracii holt musí politik (levicový i pravicový)něco spolknout.

Pokud člověk není schopen akceptpovat i tu odvrácenou stranu politiky, tak do ní nemá vstupovat. Pokud panu Paroubkovi vadí názory novinářů natolik, že si v jednom kuse stěžuje, běduje a naříká, pak je na pořadu dne otázka, jestli by neměl raději řídít vlastní restauraci, než politickou stranu.
O restauratéra a jeho manželku se nikdo starat nebude.

Taky mi není jasné, proč je u nás zakořeněná představa, že levicový politik musí nutně vypadat a chovat se jako křupan. Noblesa Francoise Mitteranda či Tonyho Blaira tento mýtus zcela vyvrací.
07. 12. 2009 | 11:14

václav franče napsal(a):

pěkný článek
07. 12. 2009 | 11:23

Nuba napsal(a):

Longere

já vím, že je to hnus, ale domnívám se, mohu se mýlit, že vracení stejné mince má ten efekt, že se zvyšuje radikalizace společnosti a nechuť jít k volbám, tím pádem skalní jádro pravice půjde, komunisti také a nastává obvyklýpat se všemi důsledky.Longere

já vím, že je to hnus, ale domnívám se, mohu se mýlit, že vracení stejné mince má ten efekt, že se zvyšuje radikalizace společnosti a nechuť jít k volbám, tím pádem skalní jádro pravice půjde, komunisti také a nastává obvyklý pat se všemi důsledky.

Levice nikdy nebude schopna (neměla by být)v projevech agresivity, hulvátství a dalších(nebudu jmenovat vše negativní) pravici trumfnout, protože na to nemá. Levice je ze své podstaty citlivější a kachní žaludek, který pravici vede ke hromadění mamonu, mnohdy za každou cenu, tvrdými lokty, levici není vlastní. Proto má používat své metody a hlavně nabídnout moderní vizi společnosti.

A tyhle přízemní ubohé triky přebít s písní na rtech. Tak jako se to učím já tady. Vím, že to není snadné, vždy je jednodušší a svůdnější vzít šutr nebo vajíčko. To jsou ovšem metody těch slabších a hloupějších. Dlouhodobě to nemůže vycházet.

Chce to tu empatii více zapojit do každodenní praxe. Zde zase souhlasím s panem Pehe - ne prostřednictvím průzkumů veřejného mínění a hlavně se jimi pořád neohánět. Já přece k tomu, abych byla slušná solidární a já nevím co ještě, nepotřebuji výzkumy, to přece cítím. Dokážu, pokud nejsem úplný otrlý ignorant předvídat reakce, na to nemusím mít PR agentury.

Takže opakuji - cesta oko za oko je špatná, koneckonců to pochopil i americký prezident a nabízí ruku i odvěkým protivníkům (míním teď Rusko). A jeto evidentně ve prospěch celého světa.

Sevřená pěst je znakem komunistů a nacistů, ne slušných a inteligentních lidí tj. těch, které by měla soc. dem. reprezentovat. Nevede se přece boj o pana Paroubka. Ve hře jsou věci důležitější.
07. 12. 2009 | 11:27

siven napsal(a):

Milá veverko, s natolik fanatickým přístupem si můžete potřást rukou s podobně postiženými z jiných týmů(např. blue jayem, apod.), v duchu fotbalového syndromu.

Jste přesně to, co "úspěšní lídři" ala Paroubek, Topolánek, Kalousek, atd., potřebují.

Snad takových dinosaurů mezi občany a voliči dnes zbývá co nejméně, jinak se z toho nevyhrabeme. Prototyp užitečného idiota je totiž daleko větším nebezpečím, než zkorumpovaní a mocichtiví kmotři v politice.
07. 12. 2009 | 11:39

siven napsal(a):

hoven - Stejný inteligent jako veverka (možná ještě větší), akorát s tričkem jiné barvy...
07. 12. 2009 | 11:40

veverka napsal(a):

několik poznámek

1)Je téměř zázrak,že ČSSD v čele s Paroubkem má u nás tak vysokou podporu,vzhledem k soustavné brutální mediální antiparoubkovské a antirathovské masáži(o stereotypním mediálním strašení komunisty,bolševiky a levičáky apod. nemluvě)

2) Pravicovost prakticky všech významných médií v zemi není jen problém ČR,na Slovensku je to podobné,viz:

Média jsou pravicová a škodí, shodli se Paroubek a Fico
http://aktualne.centrum.cz/...

3)Jak se do lesa volá,tak se z něho ozývá.Na agresivní pravicové žoldáky v médiích i jinde je třeba reagovat adekvátně razantně,Špidla se snažil působit jako dobráček a jak dopadl?

4)Pehe je něco podobného jako Hanák a Mitrofanov,naoko se tváří levicově,ale svými články ČSSD soustavně poškozuje.

5)Právo už dávno není levicový deník.
07. 12. 2009 | 11:45

veverka napsal(a):

Siven
Jo ty mi taky můžeš...
07. 12. 2009 | 11:46

Nuba napsal(a):

Lilo,

máte sice pravdu, že levicový tisk nemá sloužit k adoraci levice, ovšem vezměte na druhou stranu v potaz i to, že všechen ostatní tisk je pravicový (Haló noviny vynechávám, to je okrajová tiskovina)

Všechna ostatní periodika tlučou do levice hlava nehlava, takže levice se prezentuje v podstatě skutečně pouze v tom Právu. Bráním se myšlence, že pan Hanák a Mitrofanov podlehli účelovému honu na pana Paroubka. Nechci, aby soc. dem. trpěla nějakými syndromy - ale to, že je každý předseda soc. dem. vystaven mnohem většímu mediálnímu tlaku než jiní, je holý fakt. A nezavděčí se žádný viz. slušný Špidla. Je otázkou, do jaké míry si za některé výhrady může každý z nich sám. Druhá věc je, že ideální není nikdo, a najít takového anděla, aby se zavděčil všem, není v lidských silách.

Já bych po příštích volbách brala jako předsedu Haška, je dostatečně razantní, zároveň slušný a dokonce vtipný. Sobotka je také slušný, ale na politika příliš "suchopárný". Nikoho jiného vidět moc není, je ovšem fakt, že ten krunýř nahoře, a to se týká všech stran, není pro růst nových talentů optimální. Nynější politická reprezentace je jakoby zakonzervovaná navždy a já se ptám, co mám udělat, aby to tak nebylo.

Jsem přece občan - volič a tudíž za tohle všechno v podstatě zodpovědný. Máme přece tu vysněnou demokracii, tak kde to vázne ? Mám dva nápady - mohu se třeba jít někam zviditelnit, třeba pod transparentem - chci zvolit opravdu svého politika. Stane se to, že tam zůstanu úplně sama a lidé kolem mě si budou buď nenápadně nebo rovnou přede mnou klepat na čelo. Nebo můžu jít do kanceláře svého poslance a senátora a tam mu to pěkně od plic vytmavit. Obávám se, že budu opět sama a za dveřmi, které se za mnou zaklapnou uslyším - nějaká střelená ženská.

Další možnost nevidím, když jsem nucena volit kandidátku an blok. Potom už jenom nejít k volbám vůbec a dát prostor extrémistům. Takže, kde mám možnost svoji zodpovědnost uplatnit a jakým způsobem, opravdu nevím.
07. 12. 2009 | 12:15

neo napsal(a):

Nuba:

Hašek?

co jeho podpora k porušování zákona?
dosti se toho napsalo o jeho nabádání k porušování zákona v souvislosti s poplatky
07. 12. 2009 | 12:21

juvel napsal(a):

Nuba:
Vážená paní, souhlasím naprosto s Vašimi příspěvky. Zvláště oceňuji, že jste připoměla křeťanskou zásadu "komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává". Mravně ušlechtilí lidé považovali vždy za samozřejmé, že své schopnosti, talent, zdraví, sílu, bohatství nemají jen kvůli sobě, ale že užitek z takových darů mají mít i jiní, což nakonec přinese ještě větší užitek a uspokojení i jim. Toto ušlechtilé myšlení je našim pravicovým stranám naprosto cizí, zde převládá již neskrývaná chamtivost a ubohost.
07. 12. 2009 | 12:21

pavo napsal(a):

Mně je jedno, jestli je u vlády pravice nebo levice, protože za minulých 60 let ,ale hlavně od roku 1969 je národ morálně zdevastován a tím se broblémy v součastnosti neřeší objektivně, ale jak kdo komu je blíž nebo komu fandí nebo korupcí nebo lží a pod. Proto volím ty co přejí většině národu lepší život a jejich lepší dožití. Takovou politickou snahu strany, která se snaží udělat pro lidi více. Vše se může vždy dvouma cestama. Může to jít také cestou tvrdou bez ohledu na většinu lidí v národě, ale také cestou objektivní k většině pracujících lidí, kteří vytvářejí hodnoty pro výrobu a zisk. Protože každý chce žít tak jako ti zbohatlíci co okrádají a okrádali lidi. Protože všichni žít a nemit strach z budoucnosti, když celý život dřeli a někdo to pak rozkrádá a nepracuje zodpovědně za velké peníze a aby lidi neměli strach kdo zase bude žít na jejich úkor. Volím toho, kdo míň lže, kdo nekrade, alespoň ve velkém, kdo prohlašuje všude v novinách, televizi něco jiného než dělá ve skutečnosti a tajně. Zatím nejsou v našem národě lidi, kteří chtějí vstoupit do politiky a jsou na morální výši. Musí se hledat aspoň lidi, kteří tyto necnosti nedělají ve velkém a potom je i netrestat a ne obhajovat a nechat je dál pracovat ve funkcích tak jako to dělali komunisté před rokem 1989 a tím devastovat morálku národa. Je to asi velmi těžké, protože když je člověk slušný tak asi těžko může obstát s lhářem, podvodníkem a člověkem, který se neštítí ničeho. Je velký problém také tím, že když vláda, tisk, televize i soudy nejsou objektivní a nesnaží se špatné činny, jednání i ve své straně potrestat, ale obhajovat a chránit vládou a soudy a špatnými zákony a dělat mrtvé brouky.
07. 12. 2009 | 12:24

Michal Kára napsal(a):

Nuba: "Levice nikdy nebude schopna (neměla by být)v projevech agresivity, hulvátství a dalších(nebudu jmenovat vše negativní) pravici trumfnout, protože na to nemá. Levice je ze své podstaty citlivější a kachní žaludek, který pravici vede ke hromadění mamonu, mnohdy za každou cenu, tvrdými lokty, levici není vlastní."

Tak to jste mně rozesmála. Levice, jejímž programem je okrást schopné a pracovité a za jejich peníze si koupit hlasy neschopných a líných, že je "citlivější"? :-D
07. 12. 2009 | 12:31

jepice napsal(a):

Nuba:
slova o pravicovosti našich veškerých médií jsou na levici zřejmě téměř povinná, stejně jako na pravici jejich opak.:)
Jinde už se s tou chameleonskou povahou myslím smířili. Nebo byste dokázala třídně třídit například německý tisk?
07. 12. 2009 | 12:45

Jos napsal(a):

To Pehe,
Paroubkův článek byl o něčem jiném než vy píšete, je o tom, že na př. Mitrofanov systematicky ůtočil až dosud na všechny lídry ČSSD, od Zemana až po Paroubka.Nevynechal nikoho a s pravdou si moc netykal. A u Paroubka jen v posledních měsících zesílil svou snahu. A na pomoc přiskočil i Hanák. Proč asi.
Mitrofanov nikdy nebyl levicový novinář.Dokonce se dá doložit jeho autorství při vyvolání některých mediálních pseudoafér proti ČSSD.
Vaše tvrzení: "Je docela dobře možné, že i s Jiřím Paroubkem v čele ve volbách vyhraje, ale zároveň je jisté, že taková výhra bude hluboko pod skutečným potenciálem strany." se objevilo v Lidových novinách už asi před dvěma lety, možná i dříve. No a má asi takovou hodnotu, jak velkou hodnotu má objektivita tohoto bulváru. Totiž nulovou.
07. 12. 2009 | 12:49

JE napsal(a):

Pane Pehe, jakmile píšete kritický článek, hned hledám slovo "Klaus".
A nyní - ono magické slůvko nikde. Byl jsem zklamán... A ejhle, ještě že občas luštím křížovky.
Skoro až na samém konci - hezky zabaleno v rouše zfackovaného Paroubka.

"Když tedy právě od předsedy sociální demokracie, která má být z definice stranou nenacionalistickou, najednou slyšíme, že „politicky a lidsky“ rozumí požadavku prezidenta na českou výjimku z Evropské listiny základních práv".

Díky pane Pehe a ještě jednou omluva, že jsem byť na chvíli podezíral z něčeho, čeho byste se nikdy nedopustil.
07. 12. 2009 | 12:58

jk-jiny napsal(a):

Jisetě, správná soc. dem. politika podle pana Pehe má vést k 4% podpory a hlavně aby se nepřekáželo privatizaci toho co zbývá, pokud možno zadarmo a vhodným lidem z ODS a TO...
07. 12. 2009 | 13:01

Nuba napsal(a):

Víte, pane Káro,

v tomto si asi nemůžeme rozumět, já považuji za neschopné ty, kteří smysl svého života vidí v hromadění majetku. Vy zase vidíte pouze těch pár opilců, a příživníků, kteří skutečně, bez debat parazitují a budou parazitovat na našich daních.

Těch 60 % lidí, kteří nedosahují průměrné mzdy ve státě, ovšem já za neschopné nepovažuji. Jsou to lidé, kteří se živí poctivě v rámci možností, které jim dává jejich genetická výbava a podmínky okolního světa. Ono paušalizovat v tom smyslu, že všichni boháči jsou zloději je stejně hloupé a nepravdivé zrovna jako to, že všichni méně vydělávající jsou paraziti. Je to normální rozvrstvení lidské společnosti, která nikdy nebyla a nebude tvořena jen schopnými a zdravými.

Mohu s Vámi souhlasit snad jen v tom, že pravidla pro přiznání sociálních dávek by měla být zpřísněna ovšem zrovna tak jako kontrola pro odvádění daní těmi nejbohatšími.

Měl byste brát v potaz to, že ne všichni jsou nadšeni konzumním pozlátkem, které se na něj třese z výkladních skříní a ne každý se tetelí blahem při pohledu na plné popelnice odpadu a krámů, které někomu připadají jako vrchol civilizace. Já si o člověku, kterého posezení v drahé kožené sedačce a svezení v bavoráku nutí dívat se na lidi kolem pohrdavým pohledem, myslím, že je to duševní chudák. V podstatě to je člověk podle mě neschopný. Neumí totiž svůj potenciál využít jinak než tímto plochým způsobem ve stylu pračlověka - urvi, co můžeš a rychle kolem sebe udělej ohradu, aby ti ty nahromaděné krámy nikdo nešlohl. A kdy by nějaký človíček, který sotva prolezl základní školou , náhodou natáhl přes plot ruku a urval mi třeba jablko, tak švih ho po hlavě pantokem.

Možná jste to až tak dramaticky nemyslel, vždycky všechno pro názornost zveličuji.

Že je to tak, Maryčko Magdonova ?
07. 12. 2009 | 13:02

Tribun napsal(a):

Přečtu článek a říkám si, že na tom něco bude, jen mi podezřelá ta náhlá starost pana Pehe o blaho sociální demokracie. Jenom vezmu-li v úvahu "tristní situaci občanské pravice i křesťanských demokratů u nás", vychází mi, že jenom v ČSSD chyba nebude.

Pak se podívám jedním očkem na diskusi a co nevidím: polovinu všech pravicových klišé, co jsem jich za poslední roky četl. A pak se podívám druhým očkem a co nevidím: druhou polovinu všech pravicových klišé, co jsem jich za poslední roky četl. Jeden si plete lidská práva s volným pohybem kapitálu, pro druhého je podílení se na úhradě nákladů spojených s dosažením zisků krádež.

Demagogie slaví, diskuse pláče.

A já začínám chápat, proč si Caesar zahalil tvář tógou a skonal.
07. 12. 2009 | 13:09

Nuba napsal(a):

Neo

Přece se tady nebudeme zase hádat kvůli poplatkům, něco jiného nemáte ?

ODS by měla mít odvahu přiznat, že to s těmi poplatky zmrvila a začít s reformou znova a odjinud. Myslím, že kdyby to tak zbytečně nehrotili,tak nemuseli ani tak mizerně dopadnout v komunálních volbách.

Souhlasila bych s tím, že napřed ucpat díry, kudy odtékají peníze farmaceutickým firmám (mimochodem, četl jste, že každý 2. člověk uplácí u doktora a bere to jako normální věc ?), potom upravit některé parametry a nakonec stanovit poplatky. např. ten za stravu v nemocnici beru. Kdyby byla pravice schopna sebereflexe a kompromisu, to ovšem považuje za sprosté slovo, tak by tento problém dávno neexistoval. ODS mi v tomto se svým Šnajdrem připadá jako KSČM s Filipem. Hlavně nepřipustit, že jsme se spletli.

Berte jako fakt věc, že levice je tu od toho, aby školství a zdravotnictví bylo pokud možno v co největší míře hrazeno z daní a povinného pojištění.

Je to totiž, podle mě, výdobytek civilizace.
07. 12. 2009 | 13:13

lkj napsal(a):

Budu volit ČSSD. Nezajímá mne ani trochu co kydají novináři na toho nebo onoho, mají své zájmy a to se dá pochopit. Chodím do práce pohybuji se mezi lidmi a stejně jak jsem si dokázal udělat hodnocení na politiky a politiku za komunistů "mimochodem co tehdy psali novináři?", tak i dnes používám výhradně svoji hlavu. Ať se každý alespoň trochu zajímá o dění ve společnosti a bude mít u voleb jasno, které ze všech zel je nejmenší.
07. 12. 2009 | 13:14

StandaT napsal(a):

Problém je jinde. Problém je v tom, že jako útok se označí vše, co se kriticky vyjádří o Paroubkovi. Bez ohledu na to, jak moc kriticky, jakou formou, jak vyargumentováno, v jakém kontextu či na co konkrétního se ragovalo. I tento peheův článek - jak vidno z diskuse - je pro některé útokem na Paroubka. Při takovémto přístupu se nelze divit, že vše, včetně Práva, je pak označováno za pravicové a nepřátelské.

Mě osobně to, co tu probíhá, připadá spíše jako boj za nekritizovatelnost Vůdce, než jako boj za objektivnost.
07. 12. 2009 | 13:16

neo napsal(a):

Nuba:

nejde o poplatky, jde o čestnost pana Haška.

člověk který nabádá k porušování zákona nemůže být ideálem politika.
07. 12. 2009 | 13:18

Kristýna napsal(a):

Nuba:
Podobnou otázku jsem si taky kladla a kladu pořád. Člověk by rád něco změnil, ale neví jak. Nemusím chodit až tak vysoko. Leccos bych ráda ovlivnila i ve svém okolí nebo na pracovišti, avšak často narážím na ten krunýř, o kterém tu píšete. Ti mocní mají pocit, že jim do toho nemají ti zdola co kecat, a ti druzí jsou prostě bezmocní - tu ze strachu, tu z pohodlnosti, tu z bezradnosti. Možná by mohlo tady vyprávět své příběhy pár bláznů, kteří už zvedli nějaký ten transparent, napsali petici či otevřený dopis, podali námitku, protest či požadavek, a svěřit se, s jakou podporou a reakcemi se setkali! Prostě spousta ulit, spousta krunýřů.
To se to potom těm mocným vládne, když jim skoro nikdo neodporuje. Dovolují si čím dál víc.
Myslím, že kdyby každý občan aspoň zkusil něco málo udělat pro zlepšení věcí veřejných, tak by ty krunýře začaly povolovat. Prostě to chce početnější a vytrvalejší tlak. Když vidím někde petice a souhlasím s jejími požadavky, šup, podepsat to. Připojit se k iniciativám na facebooku. Nebát se volit nové strany, které slibují bojovat proti nešvarům. Dát jim šanci, byť by třeba nesplnili všechna očekávání. Angažovat se v občanských sdruženích, pomáhat zakládat odbory atd. Toto tady chybí. Těch posledních dvacet let jsme tak nějak všichni soukromě hospodařili a spoléhali, že demokracie půjde sama od sebe a že další volby případně něco vyřeší.
07. 12. 2009 | 13:19

Longer napsal(a):

Jepice, Lila:
Pominuly jste to nejdůležitější: pravice už u nás přešla k organizovanému násilí. To už nejsou jen symboly apod. Oni skutečně věří, že násilí vše vyřeší - jejich stoupenci na tom nevidí nic špatného - např. šéfové hojně navštěvovaného technického magazínu (!) Živě.cz veřejně podporovali "vajíčkové hnutí" a násilné střety se stoupenci ČSSD. Sice to všelijak relativizovali, ale přihlásili se k té akci zcela nepokrytě.

Nuba: souhlasím, ale tady už nejde jen o nenávist ve společnosti, loňskými volbami se vše posunulo na jinou úroveň. Je to přesná analogie k někdejší třídní nenávisti. S tou se nedá bojovat decentně, intelektuálně a s "lehkým humorem a nadhledem"

Jak myslíte, že po tomto budou vypadat volby na jaře 2010? Z čeho a čím se bude střílet? Tady jsou nějaké výpady vůči vedení ČSSD zcela nepodstatné...
07. 12. 2009 | 13:25

JU napsal(a):

No vida, snad první článek Peheho, kde se dá se značnou částí souhlasit, samozřejmě Klause tam musel nějak zatáhnout.

Na rozdíl od blogera si myslím, že Paroubek stejně jako Gross je typickým představitelem ČSSD, na úrovni krajů a měst je to stejné, spíše horší. Pár slušných lidí možná v ČSSD je, prosím příznivce této strany, aby tato jména uvedli. Mě napadá snad jen Bublan, možná primátor Ostravy Kajnar.

V ODS je situace podobná, za slušného člověka považuji senátora Oberfalzera,na další si nemohu vzpomenout.

Rovněž si myslím, že socialistické strany v celé Evropě vedou tuto do zadlužení, ztráty kokurenceschopnosti, ke krachu.

Ten, kdo zde vychvaluje Švédsko ať si zjistí, jak to tam chodí. Základní funkce stát neplní - policie odmítá řešit krádež auta či znásilnění. Nemá prý na to peníze. Na sociální dávky zatím jsou. Poplatek u lékaře 150 švědských korun, u specialisty 300.
07. 12. 2009 | 13:39

Nuba napsal(a):

Jepice,

Tak s Německem se srovnávat samozřejmě nelze. Tak jako i s jinými státy EU, které nezažily léta totality. Pravicově orientovanému člověku to samozřejmě tak nepřijde, ale já pro sebe jinou tiskovinu nevidím. Po pádu totality u nás, víceméně logicky, vyrostla generace pravicově smýšlejících novinářů, protože ti levicoví byli většinou zkompromitovaní a ani atmosféra ve společnosti nebyla pro nějaké velké sympatie k levicovým názorům příznivá. To je fyzikální zákon akce a reakce v praxi. Časem se to poddá a budeme snad i mediálně žít ve vyrovnanějších poměrech, totiž těch, které by odrážely realitu názorového spektra ve společnosti.

Nejsem příznivec konspiračních teorií (nechci jím být, kazilo by mi to život), takže doufám, že ta pravicová mediální masáž je způsobena skutečně jen těmi dozvuky a není účelově cílena na manipulaci neukotvené veřejnosti.
07. 12. 2009 | 13:39

juvel napsal(a):

neo:
Jistě jste si povšiml, že po tak dlouhé době ještě žádný soud nerozhodl, že ohledně poplatků ČSSD porušuje zákon. Ono prostě dary, nebo slevy lze těžko označit za porušování zákona. Čest pana Haška je v tomto ohledu naprosto netknutá. Horší to je se ctí pánů Julínka a Cikrta, když nejsou ochotni uznat žádnou chybu.
07. 12. 2009 | 13:41

KM-BE napsal(a):

Jak je vidět z příspěvků, velká část levicových voličů se vůbec nepoučila ze zrádné rétoriky pana Paroubka.

V době, kdy levice měla ve sněmovně většinu a pan Paroubek byl premiérem, bylo možné učinit legislativní kroky k zarování sociální spravedlivosti v ČR.

Více progresivnější zdanění formou milionářské daně, daně z majetku (a to nejen nemovitého), zvýšení minimální mzdy, posílení práv podle zamestnanců, ochrana nájemníků, kotrola cenotvorby - tolik je toho zapotřebí udělat.

Pan Paroubek se rád nechá lidem zvolit, ale pak se spojí s pravicovou lůzou a vládne tak, jak je jeho mecenášům milé. Jeho politika je protilidová, jelikož naprosto opomněl zájmy pracujícího lidu, tváříce se přitom jako jeho orchránce.

Voliči, přispěvatelé - veverko, longere, leno a ostatní - nenechte se zmást rétorikou p. Paroubka a přemýšlejte, která strana chce opravdu spravedlivě pomoci slabým.
07. 12. 2009 | 13:43

StandaT napsal(a):

juvel: rozhodl a opakovaně. Nedávno jsem byl v nemocnici Kladno. Všude, nejen u vchodu, cedule o tom, co všechno Kraj a Rath budou platit za lidi. Tyto cedule nyní inzerují jen 30 a 90 Kč za návštěvu, platbu za položku na receptu mají přelepenou.
07. 12. 2009 | 13:53

neo napsal(a):

juvel:

nešlo o vybírání poplatků, ani o slevy ani o dary.

šlo o výdej léků cizí osobě a uzavírání kupní smlouvy.

Hašek pak tvrdil, že se zákon porušuje dnes a denně a přirovnal to k dítěti, které nemá prý do 18ti let právo uzavírat kupní smlouvu :))) vtipálek... ani nezná zákony.

rád se podívám po přesné citaci a definici problému...
07. 12. 2009 | 13:54

neo napsal(a):

JUVEL: tady to je:

První dny nového systému totiž ukazují, že lidé do lékáren nechodí pro zvýhodněné léky na recept zdaleka jen pro sebe, ale i pro další osoby.

A přestože v takovém případě zákon přikazuje, aby vydání léků předcházelo zplnomocnění, že jeden člověk má právo vyzvednout léky pro jiného, v praxi se to neděje

Na dveřích a u pultů všech lékáren přitom visí plakátky, které na nutnost mít při vyzvedávání léků pro známé plnou moc výslovně upozorňují. Nikdo je ale vážně nebere.

Hašek: To je u Čechů normální
Jednoho z autorů nového systému proplácení regulačních poplatků kraji, šéfa Asociace krajů Michala Haška ovšem podobné podvody zvlášť nepobouřily.

"Mě jako právníka nepřekvapuje, že v Česku je normální zákon obcházet a nikoli dodržovat,"
"Je to jako v normálním životě. Když pošlete třeba dítě do obchodu a není zletilé, kdo po něm chce občanský průkaz, když de facto uzavírá kupní smlouvu?" dodal Hašek.
07. 12. 2009 | 13:59

insurgentes napsal(a):

Prostě ten Pehe je tak jednoduchej, že i do článku o Paroubkovi zaplete Klause, takže všechno, co by se dalo Paroubkovi vytknout, nani nic proti jednomu hříchu, u Peheho smrtelného: že si dovolil souhlasit s Klausem.

Pehe, jsi nula. Jsi chudák.

Fakt nevim, proč ho na Aktuálně furt tisknete. Ten přece už nikdy neřekne nic novýho.
07. 12. 2009 | 14:00

Nuba napsal(a):

Souhlasím s juvelem,

právě poplatky jsou podle mého nemorální, zde je solidarita, základní levicové krédo, přesunuta na nemocné. Nemocní jsou za svoji nemoc trestáni zpoplatněním, a to poukazem na nadužívání.

To je podle mě nepřípustné. Za simulanty a zneužívání nemocenské by měl být odpovědný lékař, ovšem ten není tímto způsobem motivován, proto jsem mluvila o lepším nastavení paramenrů.

Takže závěrem - tímto způsobem není pan Hašek znevěrohodněn. Alespoň ne u mne.
07. 12. 2009 | 14:11

hoven napsal(a):

na pražskem vystavišti se dnes sešli světoví teroristé č.1. kam se hrabe al-kajda.
07. 12. 2009 | 14:12

neo napsal(a):

Nuba:
asi nechápete podstatu. nejde o solidaritu. jde o obcházení zákona v podobě udělování plné moci.

btw: asi jistě víte, kdo zde navrhoval poplatky (i za sanitku) a chtěl stávku lékařů, která musí pacienty bolet:)

a taktéž jistě víte, který náměstek dotyčného argumentoval, že zavedení poplatků je nezbytné a obavy ze sociálních dopadů jsou liché.
07. 12. 2009 | 14:15

juvel napsal(a):

neo:
Pane, k tomuto se vyjádřit nemohu, o této okolnosti při vydávání léků jsem dosud neslyšel, nic o tom nevím a proto na to zatím nemám názor. Vyjadřoval jsem se jen k samotnému postupu ČSSD, který nepovažuji za nezákonný, i když ne za šťastný. Lépe by bylo, kdyby k tak závažné věci, jako je reforma zdravotnictví došlo po důkladné diskuzi všech stran. Bohužel p. Julínek a ODS při jejím prosazování postupovali na hraně zákona a někdy i za hranou.
07. 12. 2009 | 14:16

JE napsal(a):

Žonglování s inteligencí levicového voliče je již modře zabarvený folklor.

IQ se zřejmě na volebním lístku nezaškrtává (kým taky), zbývá jen proprietární průzkum vypracovaný ad hoc vhodnou agenturou.

Tohoto podpásového prostředku využívá zjevně pouze ODS - zřejmě v zoufalé snaze přiklonit pár voličů se sníženou inteligencí na svou stranu.
S inteligentním voličem ona rétorika nehne, neboť se řídí svým zdravým rozumem. Z množiny nerozhodných voličů se ta část se zvýšenou demencí může snažit vymanit ze svého zaškatulkování hrdě před volební urnou.

Černý Petr tak skončí v šiku ODS, ona získá volební hlasy a v lživé rétorice jí nebrání nic pokračovat.

Když se potom se sečtou takto získaní voliči ODS se svou fundamentální částí oněch regionálních "podnikatelů" s vychozenou devítiletkou popřípadě plzeňskou nadstavbou
a se svými velrybářskými úlovky - vyjde z toho nefalšovaná realita.
07. 12. 2009 | 14:21

Jul napsal(a):

Longer:
MÁTE PRAVDU ve všech bodech.
Zejména v tom, že pravicový tisk Par. záměrně provokuje k rozčileným reakcím, po nichž se potom s gustem a hodně přehnaně "vozí" .

Je taky pravda, že "nastal čas změnit taktiku". Je otázka nakolik tohle Jiří Paroubek zvládne, ale soc.-dem. NEMÁ ZATÍM LEPŠÍHO ŠÉFA a těžko by ho měla hledat před volbami.

Že "Právo už dlouho není levicové" ja taky jasné a proto se taky "páni Mitrofanovové" zlobí a snaží se to zakrýt. Jediná výjimka v těch novinách je M. Hekrdla

Nechci komentovat nedovzdělané bláboly některých diskutujících o tom, že soc-dem je matkou fašismu ap. Ono stačí, že to vždycky byla silně vnitřně rozhádaná strana
07. 12. 2009 | 14:23

Medikolog napsal(a):

Nepřátelé ČSSD v ČR? Toť ta otázka. Jsou principiální nepřátelé neosobní a principiálně se tvářící nepřátelé osobní. Těch druhých je nepřeberně, i mimo politické strany. Ti první nepřátelé se v poslední době dělí na: kapitalismus, jaro, socialismus, léto, privatisaci národního majetku, podzim, privatisaci bývalých zdrojů příjmů státního rozpočtu a socialisaci soukromých ztrát, zimu umožněné spřažení se ČSSD vždy po volbách s kýmkoliv, kdo umožní ČSSD neplnit vlastní volební program a zapomenout na předvolební sliby... Z toho vyplývá, že největším nepřítelem ČSSD je sama ČSSD - rozpor mezi slovy a činy, snaha aby koza zůstala vpravo, ale aby přitom vypadalo, že je vlastně vlevo. V praxi byl konec s vemenem vpravo, huba a rohy vlevo (:-))... Prosté, pane Pehe
07. 12. 2009 | 14:28

neo napsal(a):

JE:

tady jeden průzkumek o životní úrovni v EU:
Mezi největší skeptiky patří hlavně starší generace, lidé s nižší úrovní vzdělání, hůře situovaní občané, stoupenci levice a lidé, kteří jsou se současnou politickou situací nespokojeni nebo se obávají vývoje ekonomické situace v krátkém časovém horizontu, píše se ve výzkumu.
Optimističtější je 29 % populace, která předpokládá, že životní úroveň v ČR se vyrovná s životní úrovní vyspělých zemí EU do deseti let - pětina lidí odhaduje, že se tak stane v horizontu 7 až 10 let.
Každý desátý občan pak předpokládá, že úroveň západních zemí EU doženeme do šesti let.
Růžověji vidí budoucnost naší země občané s vyšší úrovní vzdělání, stoupenci pravice a lidé s dobrou životní úrovní. Názor, že životní úroveň občanů doženeme za dříve než za deset let přitom vyslovují hlavně ti, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací.
Oproti tomu pesimistická očekávání rostou hlavně s přibývajícím věkem. Téměř čtyřicet procent starších lidí se domnívá, že životní úrovně západoevropských zemí EU nedosáhneme nikdy.
07. 12. 2009 | 14:29

hoven napsal(a):

vzhledem k tomu, , že kapitalismus je to jediné, co kdy fungovalo, mě ani nepřekvapuje, že ho chtějí socialistické pijavice a kobylky zničit s paroubkem a pehem v čele.
07. 12. 2009 | 14:34

neo napsal(a):

KDO JSOU NEPŘÁTELÉ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE?

1)Lidé s vlastními názory
2)Lidé co chtějí mít svobodu volby
3)Lidé co pracují
4)Lidé co nechtějí,aby jim pár úředníčků diktovalo, kde mají spořit a za co utrácet, či kde a kolik si vydělat.
5) Lidé, kteří chtějí být solidární s potřebnými dobrovolně, ne z donucení.
6)Lidé, kteří se o sebe a své blízké umí postarat.
7)Lidé vzdělaní, mladí, kteří nechtějí čekat na almužny od státu a nepožadují, aby jim jejich život organizoval stát z peněz jiných pracujících.
07. 12. 2009 | 14:38

trafopajka napsal(a):

Tvrdit o Haškovi, že je to čestný a slušný člověk může pouze ten, kdo s ním nemá žádnou zkušenost.
07. 12. 2009 | 14:39

Budulínek napsal(a):

2 hoven: Kapitalismus "vždy fungoval" asi tak jako vaše mozkové procesy...
07. 12. 2009 | 14:41

ujo napsal(a):

autor si při četbě Práva nevšiml, že se už dost dlouho v hlavičce označuje jako "nezávislé novinyů"
Samozřejmě žádné noviny nejsou nezávislé jsou závislé na inserci a v tom je zakopán pes.
Takže Právo už dávno není levicové, jen se tak trochu tváří, aby levici rozvracelo zevnitř
A Mitrofanov, ten (laurerát havlovské Peroutkovy ceny - jak příznačné) plní stejné zadání jako Jefim Fištejn jenom to maskuje trochou levicovosti. Je ho shazování SD nezačlo s Paroubkem ale daleko dříve (a tom je článek JP)
A Hanák nebyl levicový ani v Reportéru.
07. 12. 2009 | 14:42

Nuba napsal(a):

trafopajka

ano, žádnou zkušenost s ním nemám, zrovna tak, jako mohu klidně říci, že znám např. nějakého trafopajku a je to pěkný - dosadit lze cokoliv.

Anonymně plivnout jde kdykoliv v podstatě na kohokoliv, nějaké podrobnosti by nebyly ? Tunely, plané sliby, milenky, pedofilie, trhání nožiček mouchám v 5 letech apod.

Pokud pro Vás ovšem tím hlavním argumentem není názorová odlišnost. To je ale v rámci deklarace vlastní čestnosti potřeba říci naplno.
07. 12. 2009 | 15:08

hoven napsal(a):

budulínek,
takže skvěle.dyt to říkám.
07. 12. 2009 | 15:11

hoven napsal(a):

jsem hrdý nepřítel sociální demokracie. nicmeně, jak bychom oddělili chytrost od hlouposti, kdyby hloupost neexistovala???....takže levice má určitý smysl
07. 12. 2009 | 15:15

JE napsal(a):

hovene

levice nemá smysl, nemusel bys nic oddělovat a ušetřil bys zbytečnou práci.
To tě nenapadlo při tvé chytrosti?
07. 12. 2009 | 15:21

JE napsal(a):

Neo

Snad pomůže medicína (zásahy do genetiky a příbuzné obory).
S koncem posledního blahoslaveného člověka pak bude mít ODS 100% hlasů.
07. 12. 2009 | 15:27

Nuba napsal(a):

hoven

pokud jste studoval alespoň SVVŠ tak velmi zhruba víte, jak se lidstvo vyvíjelo od jednoho neřádu k druhému, možná o něco menšímu. A evoluci zarazit nejde. Kapitalismu dochází dech, přívod kyslíku slábne a začíná hnilobný proces.

Buďte pozitivní, pokud to přelití z jednoho starého do druhého nového přežijeme (a to vůbec není jisté), tak to může (z historického pohledu) být jen lepší :)

Když ne sobě, přejte to alespoň svým potomkům, kdo by tady tu zatuhlinu chtěl ještě 1000 let dýchat ?

PS: doufám, že ti teroristi v Praze vymyslí nějaký zlepšovák, jak urychlit zrání toho zapáchajícího humusu, aby jej bylo možno použít na záhony co nejdříve :)))
07. 12. 2009 | 15:28

kormoran napsal(a):

..Paroubek -hlava rodiny a vecere s noblesou)...https://www.youtube.com/watc...
07. 12. 2009 | 15:29

Lex napsal(a):

Předčasné volby jsou zažehnány, Klaus podepsal Lisabon, válka v Afghu jde správnou cestou, tak nějak nobelovsky, po obamovsku (+ 30 tisíc vojáků), za radar dostaneme skvělou válečnou náhradu, rozpočet s rekordním schodkem dále orientovaný na posílení pozice nejbohatších je před schválením, prostě selanka, okurková sezóna, není o čem psát.
Ještě že je tu ten Paroubek, když Klaus jako hlavní epřítel nás tak nějak zradil. No a tak "Ráááádio PEHE" mele.
07. 12. 2009 | 15:32

neo napsal(a):

JE: jen jsem uvedl část výsledků z průzkumu, který poukazuje i na vzdělanost voličů některých politických uskupení.
07. 12. 2009 | 15:32

Vico napsal(a):

Pehe opět skvělý. Když bych měl, čistě hypoteticky, vysvětlovat, proč tentokrát nebudu volit ČSSD, tak si okopíruji Pehův příspěvek.

Ale jsem si vědom, že tohle není pohled většinového voliče ČSSD. S trochou lítosti chápu, že "vzdělaní profesionálové z měst" jsou příliš malou entitou, aby bylo kvůli nim obětováno 20% jistoty za 5%nejistoty.

S Nubou lze souhlasit, pokud přiléhavě popisuje naprostou bídu naší pravice. Je to houbový guláš částečně z muchomůrky pantherové, hořčáku a s příměsí pro happy náladu několika lysohlávek.

Jenže ta bída se tak trochu projevuje plošně. Těžko očekávat špinavce výhradně na pravici a vizírově čisté na levici.

Já si nemyslím, že v pravicovosti, v její niterné podstatě, tkví Zlo a ani anděl s tím nic nenadělá. Stejně tak levicovost sama o sobě nereprezentuje Dobro. Já osobně bych klidně vyměnil levicového Paroubka za pravicovou Merkelovou.

Nicméně Paroubek je úspěšným lídrem, ale dělá v poslední době chyby. Já současnému vedení vytýkám přesně to, co autor tohoto článku, ale už si tak nejsem jist, jestli by ty jeho rady nezavedly ČSSD po cestě, kde se kilometry odpočítávají/od deseti k pěti, či spíše od třiceti k dvaceti/.V nouzi nejvyšší byl zapotřebí buldozer a ten zafungoval.Všichni víme, že až skončí zemní práce, budou zapotřebí fajnovější stroje, ale je otázka, jestli do toho brajglu přece jen ten buldozer nebude lepší.

A konečně ta nasupenost.To je problém. Ale usmívající se Paroubek také nic moc. Úsměv se k němu hodí asi stejně, jak ta růžová mikina od paní Petry:)

Ostatně, kdo by vyhazoval u buldozeru peníze za myčku na benzince?
07. 12. 2009 | 15:33

Nuba napsal(a):

Vico :)))
07. 12. 2009 | 15:37

vlaďa napsal(a):

Pane Pehe,nevím jak říct,že se vším ve Vašem článku nemohu souhlasit...tedy:Která volitelná a důvěryhodnější strana než ČSSD zde je? Nevím o žádné. Byl-li by Paroubek slušňák jako Špidla,poslali by jej jistě do Bruselu...a to by pomohlo komu asi? V prvé řadě jemu samotnému,ale tuzemské pol.scéně jistě ne.A papaláš?Kdo jej tak označkoval?Vejce jistě po sobě neházel sám.Jak má reagovat na vztyčené prostředníčky?Slušne ani nelze.A to,že momentálně respektuje Klause,mu nemějme za zlé.Náš prezident být Klaus nemusí,ale Paroubkův je jistě i když jej nevolil...co mu zbývá :) Ne,že bych obdivoval drsný styl kterým se Paroubek vyznačuje,ale kdo asi mu jej vnutil? Tolik a zdravím.
07. 12. 2009 | 16:15

neo napsal(a):

vlaďa:

a já myslel, že Paroubek si nenechá nic vnutit ! krom nějaké té tlačenky nebo klobásky od svého dietologa...
07. 12. 2009 | 16:38

radek napsal(a):

neo

máte také čas chodit do práce nebo je vaší prací propagovat neoliberální nesmysly??
07. 12. 2009 | 17:33

jorbl napsal(a):

vlaďo, chudák Paroubek...
07. 12. 2009 | 17:36

Karel napsal(a):

Budu volit ČSSD.

Asi proto, že jsem VŠ pomalu s 3 cizími jazyky, mírně nadprůměrným platem.

Novinářské provokace (i ty od Mitrofanova a Hanáka) neustále háží bláto na Paroubka.
Paroubka nemusím, ale to svinstvo, které do něj otírají novináři, mě přesvědčuje, že ONA hrubá záplata (Paroubek) na hrubý pytel (ODS) zatím jakž tak funguje.

Navíc tyto novinářské provokace jsou určeny zmanipulovatelným trdlům (jejichž zájmy kupodivu nejvíce hájí ČSSD).
07. 12. 2009 | 17:58

hoven napsal(a):

nuba,
až kapitalismu dojde dech, tak vam řeknu. zatím došel dech sociálnímu státu a socialistickzm žvástum. já vím, že kapitalismus tu není nafurt, zatím nikdo nepředložil alternativu. jedine, co předložili socialisti jsou dluhy.
07. 12. 2009 | 18:07

HOnza napsal(a):

Máte pravdu pane Pehe, že Paroubek je nabubřelý, arogantní a reaguje mnohdy neadekvátně. Přesto budu sociální demokracii volit, protože v Paroubkovi bohužel vidím jedinou hráz proti nadutosti pánů Topolánka či Langera. Když chceme mít pořádek v ulicích taky se usíme smířit s tím, že policisté pochůzkáři nebudou křehcí intelektuálové s knížkou v podpaždí. Ale vyšleme tam svalnaté hochy, kteří mají sice vžitou filosofii o vítězství silnějšího. Vzpomeńte jak dopadl slušný a introvertní Špidla. Dokud měl za soupeře kultivovanéo Klause, dokáza vítězit. Mladí vlčáci ho však brzo vyhnali. A navíc si myslím, že Paroubka si zformovala média. Tak dlouho do něj šila, až se začal bránit. Teď připomíná psa,do kterého sikaždý kopne. Taky by vás pokousal, ač mu ccete třeba jen vyměnitmisku s vodou. Paroubek je proto pro mě menší zlo, protože nevolím lidi, ale programy.
07. 12. 2009 | 18:16

Karel napsal(a):

TO Hoven :

Prozraďte, který stát je pro Vás ideální, abyste ho neoznačil za sociální a zároveň nehuntující ekonomiku?

Myslel jste USA, Argentinu, VB, Bangladéš ?

Není Vám nápadne, že krize nevzešla ze SRN nebo třeba Skandinávie a že naopak, tyto země přes vysoký pokles exportu díky krizi made in USA, jsou stále rel. stabilní?
07. 12. 2009 | 18:24

Kelt napsal(a):

Kdyby všichni novináři psali pouze korektně,vše,co napíší by si ověřovali ze dvou nezávislých zdrojů a hlavně by byli nezávislí na výši prodaných výtisků toho svého periodika,tak by noviny přestaly vycházet,alspoň u nás.To,že jsme v pozici bipolárního vidění světa je též jejich zásluha,když se jednostraně angažují ve prospěch někoho,či něčeho.
07. 12. 2009 | 19:05

kozoroh napsal(a):

Není vám, socani, divné, že v krátké době už několikátý obhájce Paroubka se k němu staví zády? Slyšeli jste, co dnes říkal na sjezdu PES? Ještě vám nedochází, že šéfovat s podporou kolotočářů, kmotrů mafií a

komunistů je jaksi off topic? Že je to vlastně takový Kožený, slibující jistotu desetinásobku?Že si vás koupil za 30 stříbrných?Že až vás využije, jistě najde citlivé zdůvodnění, proč sliby nesplnil?Že to, že nemluví sprostě ještě neznamená, že je slušný? Že slušnou formou je téměř při každém svém projevu sprostý jak dlaždič? Že lže bez mrknutí oka?Že on a jeho svita jsou příčinou děsivých antagonizmů, dělících společnost? Dojde to aspoň někomu z vás? A poslední otázka: budete s tím něco dělat, nebo vám to vyhovuje?
07. 12. 2009 | 19:37

kozoroh napsal(a):

Veverky se neptám.Je malinká a potřebuje silného ochránce.
07. 12. 2009 | 19:52

es2f napsal(a):

Nuba, veverka

Pravicova media v Cesku?

V Cesku neni zadna pravicova tradice a uz nikdy tu ani nebude.

Tady neni pro pravicove myslenky kupni sila.
07. 12. 2009 | 19:53

george napsal(a):

To Karel: Připomínáš mě ty ..náctileté na Superstar. Ječí a piští na troubu, co neumí říci ani jednu větu souvisle. Houby jim záleží na obsahu, zda umí někdo lépe zpívat. Taky stále meleš o socialistech, aniž by jsi měl důkaz o tom, že to tady dělali 8 let dobře a že je třeba je tam zase posadit, aby se ti udělalo dobře. Nic tě na té vysoké škole nenaučili, možná to byla VUML.
07. 12. 2009 | 19:58

es2f napsal(a):

Honza

"nevolím lidi, ale programy"

Kdyz vam nabizi nekdo, kdo je krivak uz od pohledu, zhodnoceni uspor o 60% za rok, tak take zvolite program, a ne cloveka?
07. 12. 2009 | 20:08

Brundík napsal(a):

HEHE - PEHE !
07. 12. 2009 | 20:11

Al Jouda napsal(a):

Pro mne jsou rozhodující poplatky u lékaře a lékárníka. Jediná ČSSD trvá na tom, že jejich zavedením byla porušena Ústava ČR a tvrdě bojuje za jejich zrušení. K doktorovi nechodím, ale ze solidarity k nemocným a z principu spravedlnosti dám hlas ČSSD !! A takových nás bude určitě dost.
07. 12. 2009 | 20:44

stále rebel napsal(a):

Pro Al Jouda.
Pokud jsou ve vyspělých zemích zavedeny poplatky neměl bych vážnějších námitek proti jejich zavádění v obdobné podobě i u nás. Ovšem kultivovaným způsobem, ne odésácky. To znamená dát si do volebního programu, že nebude zvyšována spoluúčast pacientů a po volbách je začít tvrdě a diletantsky poplatky zavádět.
Něco takového dokáže jen odeesák.
07. 12. 2009 | 20:59

vlaďa napsal(a):

Ty zlobné komentáře mne tedy baví.Co by jste asi dělali,nemít Paroubek pupek a bradavici poblíž nosu?Víc toho na něj nevíte,proto se zlobíte.Kdo na to má,pánové,když ne Paroubek?;-)
07. 12. 2009 | 21:14

novinářská spodina napsal(a):

V protiparoubkovské štvanici jsou již zapojena až na vzácné vyjimky, všechna česká média i novináři. V patologické nenávisti k soc-dem vynikají zejména novináři modro-bolševického plátku DNES,Steigervald, Komárek ,ale také třeba Neff a Doležal z NP
07. 12. 2009 | 21:23

Jan napsal(a):

Nuba
Krásné. Perfektní. Souhlas a gratulace.
Snad ale.
Problem je v tom, že demokraticky zvolené vlády nám už dávno nevládnou. Žijeme v éře globálního korporátního kapitalizmu a manevrovací prostor národních vlád je miniaturní, natož u takové zemičky jako jsme my. Zvýšíme daně, odejdou. Proklínané montovny zmizí a nám zbudou nezaměstnaní. Přestože podobné problemy mají všichni od Němců po Američany jsme svědky odlivu voličstva od SD. Mizí tradiční voliči. Propaganda kapitálu je masivní. Vymytí mozků často úplné. Přesto. Bude-li SD celosvětově chtít přežít, a skoro se mi chce říct my přežít, bude se muset naučit novým kouskům pro nové výzvy v novém světě. Minulost je úctyhodná, ale jsou tam recepty pro budoucnost?
Současná SD pracuje s velmi podobným ideologickým aparátem jako strany neoliberální. Trh je dobro i když s přívlastky, fiat měna je nenahraditelná i když ji trochu přerozdělíme, volný obchod přináší dobro a pokrok i když nepřináší...
A co s těmito výzvami v naší kotlince?
Hezký večer.
07. 12. 2009 | 21:33

george napsal(a):

To Al Jouda : Ano, Rath a spol. tvrdě bojuje za zrušení poplatků. Také tvrdě bojuje za to, aby stát krajům přisypal z prázdné státní pokladny na provoz jeho nemocnic. Už musí jednou skončit placení rýmy ze státního a nechat peníze na těžce nemocné s rakovinou, srdcem, ledvinami. Ten, kdo vymyslel útok na poplatky (dvě piva) by si zasloužil Nobelovu cenu, hnusný populismu, na který slyší jen hlupák. A těch je mezi námi jak vidno podle průzkumu veřejného mínění stále dost.
07. 12. 2009 | 21:43

lenox napsal(a):

Současná úroveň převážné většiny novinářů je stejná jako z doby studené války, kdy se v našem komunistickém tisku bojovalo "za mír". Korunu všemu nasazovali ti "správní" komentátoři, které brali vážně jen ti kovaní soudruzi. Byl prostě stanoven správně vybarvený nepřítel. Je smutné, že ta hloupost pokračuje i dnes i když z opačného pólu. Novináři ve své jednobarevnosti táhnou za jeden provaz, nikdo nechce být odlišné pozici (bojí se snad o místo ?). Může v tomto prostředí vzniknout něco pozitivního ?
07. 12. 2009 | 21:47

vlk napsal(a):

Za mne všechno, do posledního puntíku, napsala paní NUBA...
07. 12. 2009 | 22:06

ver napsal(a):

to nepsal Pehe . Tak dlouhý článek a ani jeden Klaus
07. 12. 2009 | 22:28

Standa napsal(a):

To se opět provjevil podřízený Zdeňka Bakaly ve Sdružení Lípa. To lze najít ve výkonném výboru na http://www.lipa.cz
To by jste nebyl vy, kdyby jste se ve sporu těchto dvou pánů, se nezastal loupežníka Bakaly. Samozřejmě opakovaně. Ale odčeho má Bakala kamrády, aby mu vytvářeli dobrý mediální obraz a poškozovali jeho nepřátele.
07. 12. 2009 | 22:31

jamo napsal(a):

čtu a říkám si, divné, Pehe nesliní na Klause? Ale kdeže, to by se Pehemu vyrazil opar, nebo ... nedejbože... Ono je pro něj pořádný slovní chrchel na Klause denním chlebem a viagrou. Takže dneska Pehe zase může...třeba s JYrkou, když ho hezky odprosí..
07. 12. 2009 | 22:38

hoven napsal(a):

ver
je tam, hledej pořádně....
07. 12. 2009 | 23:24

hoven napsal(a):

Karel
krize vžešla z USA, protože tam jsou stím socialismem daleko před před SRN a skandinávií. kdysi jeden americký president prohlásil, že každý američan má právo na sve bydlení. polostátní Fanie Mae poskytovala hypoteky každemu bezdomovci.....to se ted vrátilo jako bumerang. jediné, co opravdu funguje je čistý kapitalismus. když se ho snaží politici očůrat , tak dříve nebo později střelí zpátky.
07. 12. 2009 | 23:29

Milan napsal(a):

Článek je skvělý, analýza přesná ale obávám se, že pan Paroubek ve své nabubřelosti nepochopí. Je to podobné jako u lidí, kteří se nezabývají fakty a podstatou článku, ale ve své omezenosti kydají špínu na autory..,že Jamo.
07. 12. 2009 | 23:31

carl_cox napsal(a):

Pane Pehe, mohl byste mi prosím osvětlit, který článek Ústavy pan prezident obešel? Pokud je mi známo, tak se pohyboval přísně v prostoru, který mu Ústava poskytla a to skutečně doslovně! Až lidé budou mít aspoň bazální právní přehled, tak ať klidně tvrdí a dokazují, kde který orgán překročil své pravomoci a kde naopak nedoržel povinnost, do té doby nechť se prosím zdrží komentářů...
08. 12. 2009 | 00:00

dennis napsal(a):

Pan Paroubek v posledni dobe publikoval dva materialy na tema, jak se nejruznejsi sdelovaky nedustojnym zpusobem navazeji do jeho osoby. V tom predposlednim sestavil cely vycet takovych clanku. Ani se mi nechce verit, ze je vsechny sam cetl a delal si z nich reserse. Chci verit, ze se venuje dulezitejsim vecem. Cekam, ze nam fundovanym zpusobem sdeli, co si mysli o pseudovizi ODS do roku 2020, ze se zevrubne vyjadri k politice CSSD v obdobi do voleb a ze nam neco rekne o tom, jak si on a jeho strana predstavuje pristi 4 roky: co budou hlavni ukoly naseho statu doma i venku a jak by se s nimi mela pristi vlada popasovat.
V Americe trva predvolebni kampan prezidentskych kandidatu obvykle rok, ta minula byla dokonce delsi. Krome jinych ukolu, ktere kampan ukaze, je schopnost kandidata cely proces zvladnout fyzicky, organizacne, intelektualne, spolecensky i argumentacne (o mravnim profilu ani nemluvim). Takovy kandidat nema cas reagovat na kazdou ptakovinu, jen na utoky vskutku nebezpecne. A kdyz ten sileny kolotoc zvladne, dava nadeji, ze to vydrzi i dalsi ctyri roky. Takoveho lidra nasi pristi vlade preju. Jen si nejsem jist, zda to bude ten, o kterem jsem si myslel, ze ma statnicke schopnosti.
08. 12. 2009 | 00:28

kocman napsal(a):

No, jestli je modernitou strany tak hluboké poznání,jak říkáte,tak to potom jsou ostatní strany nacpané samými nemoderními pitomci a sociální demokracie v západních zemích září jako hvězdy.
Mám dojem,že jste jim přisoudil roli pečovatelů o nutný produkt koncentrace bohatství,tedy sociální služby,význam socdem. pro neekonomické dimenze je asi tak vágní jako Paroubkovo pátrání po přátelích.
Důležité je,aby nestrkala nos do věcí,po kterých jí podle Vás nic není.
Kdyby všechno násilné bylo utopií,to by Severní Amerika byla pořád ještě anglickou kolonií a na Jihu by pořád kvetlo otroctví.
Jen si vybrat,co se hodí.
08. 12. 2009 | 08:00

JC napsal(a):

Nuba,
"Zahnívající kapitalismus"...kde já už jsem to slyšel...áááá už vím V.I.Lenin.
Milá Nubo, kapitalismus nás provází od doby, kdy si Kopčem s Veverčákem uvědomili hodnotu pazourku a bobří kožešiny a
začali je vzájemně směńovat.
To, že vy socbolšani si to nehodláte připustit na věci nic neměmí.
08. 12. 2009 | 08:51

Nuba napsal(a):

JC

asi budete mít pravdu, prvky volné ruky trhu lze Vaší optikou nalézt i v otrokářství :(
08. 12. 2009 | 09:00

JC napsal(a):

Nuba,
1000 pazourků,nebo koz, velbloudů, otroků nebo třeba tuzexových bonů je prostě kapitál. Překvapila jste mě, že s "mojí optikou" hodláte částečně souhlasit. Zkuste "volnou pracku trhu" brát jako historický fakt.Netvrdím, že se váš "smutník" stane "smajlíkem", ale i realista má právo na místo na slunci.
08. 12. 2009 | 09:28

Suchec napsal(a):

Nuba:
Nějak se některým proti Vám, špatně argumentuje, koukám?
Pěkně napsáno.

Vico:
Povedený kousek :-))))

JC:Ten systém není "zahnívající". On je totálně shnilý.
Před 150 lety se začalo bojovat za o, aby obyčejný člověk, co pracuje nemusel trávit denně 12-16 hodin v práci, aby měl 1-2 dny v týdnu volno, aby dostal za svoji práci takovou mzdu, aby z ní mojl uivit sebe a svoji rodinu.
Protože to ale šlo, jak šlo, výsledkem byly takové jevy jako revoluční rok 1848, Komuna 1872, revoluc v Rusku 1905 a 1917, a vznik sockom. bloku.
Když si povšimneme, ve kterých letech nastal na Západě největší rozvoj soc. státu došlo ke zvyšování osovbních a soc. svobod, tak až po nástupu bolševiků ,a po 2. sv.válce, kdy totálně rozvrácené hospodářství většiny světa umožnilo nastavit lepší parametry ve společnosti.
To bylo taky i vynucené tím, že existovala, byť pokřivená, ale přece jen jaksi funkční alternativa.
20 let alternativa není a vývoj se po spirále vrací.¨
Nebo snad není časté vynucování práce přesčas bez navýšení platu (nebo symbolickém), nezachází se ve spoustě firem se zaměstnanci hůř , než s vlastním strojním vybavením?
Ve slušných jistě ne, ale děje se to i v institucích, ve kterých bych to nikdy neočekával, a to třeba FNSp v Brně, Šmeralky, Alstom, Wistron, Hyundai, DPmP a spousta dalších.
Houfně se to bohužel rozmáhá v , i dosud, slušných a zavedených firmách.

Na některýh příspěvcích zde je to vidět taky.

Buranství vládne v tomto systému. Buranství, majetek, jako jediná hodnota, a hlavně cesta "přes mrtvoly".

Ze spousty lidí se vyrábějí kverulanti, nemakačenka jen proto, že si dovolují za svoji práci požadovat slušné zacházení a přiměřenou mzdu, která není jen na holé přežití.

Neo:
Opět demagog a manipulátor, co?
Umíš i něco víc?
Podobný jako Emisar. Když ztratí půdu pod nohama, ihned odvede téma jinam.
08. 12. 2009 | 09:44

Samota napsal(a):

Mluvíte mi úplně z duše, pane pehe. Ještě bych tam doplnil zmínku o bulvarizaci politiky dosazováním héreček a hokejistů do čela kandidátek a celé to trapné divadlo kolem toho, které vzdělanějšího voliče zákonitě musí odradit takovou stranu volit...
08. 12. 2009 | 10:08

Oslýk nepřítel napsal(a):

1) Nepřítelem sociální demokracie jsem já. Proč to zastírat. V okamžiku, kdy začíná zemi vážně hrozit finanční bankrot, je nerozum tuhle stranu volit.

2) Tato strana bude přesto zvolena a bankrot nelze odvrátit. Vinni jsme zejména my, pravičáci, kteří hysterickou idiocií nahánějí sociální demokracii voliče.

3) Líto mi je rozumějších sociálních demokratů, které tu reprezentuje Nuba. Nevyhnutelně utrpí další vítězství. Budou se dívat na to, jak Paroubek s Rathem buď vytvoří velkou koalici s ODS, nebo natáhnou do vlády komunisty.
Hašek? Nenechte se vysmát. Moc slušnej a nezajímavej. A taky se za dané konstelace nikdy neodváží na nic kandidovat. Slušný podřízený, jako třeba Nečas v ODS.
08. 12. 2009 | 10:17

JC napsal(a):

Suchec,
No jsem si celkem jistý, že i před 150 lety se všeobecně ctila neděle jako den sváteční a v sobotu se chodilo do práce ještě v roce 1965 za toho vašeho "spravedlivého socialismu v Čechách". Revoluční zvraty ve světě ? A co vám z nich zbylo ?
Kuba, Severní Korea a Komunisticko-kapitalistická Čína.
Dejme tomu, že se kapitalismus od doby Kopčema a Veverčáka hodně změnil, zlidštil, ale podstata zůstává stejná.
08. 12. 2009 | 10:29

Grandmaster napsal(a):

To JU:
To s tim Svedskem to prehanite. Ze policie odmita resit kradez auta a znasilneni je nesmysl. Poplatky u lekare? Zkusme odpovedet takto - zeptejte se Sveda: Chtel by jste mit potize ceskeho obcana nebo vase vlastni?

Co se tyce Paroubka (a obecne ceskych politiku), ceska spolecnost ma takoveho politika, jakeho si zasluhuje. Parobek je prurezem prumerneho ceskeho volice s podivnou moralni a mravni koncepci (musim zase poukazat na Youtube a Paroubkovo pocitani - je to zabavne, ale jima me hruza, kdyz si uvedomim ze tento pan je 'bossem' nejpocetnejsi politicke strany v republice s ambicemi stat se ministerskym predsedou). Aby clovek mohl srovnavat Paroubka (a jakehokoliv ceskeho politika) s politickou elitou v jine demokracii musi mit moznost v jine demokracii zit.

Otazka: Ma ceska spolecnost schopneho, cestneho politika s odpovidajici moralkou a mravy?

Radi me poucte.
08. 12. 2009 | 11:00

NUba napsal(a):

JC

Souhlas s Vámi byl z mé strany míněn jako sarkasmus (trpký vtip)

Nejsem kompetentní odbornice na směnný trh, vždycky každému cpu víc, než dostanu, to bude určitě mou neschopností pochopit historické paralely. Názor na otroky coby kapitál Vám vyvracet nebudu, vidíte sám, že si civilizace již naštěstí zakotvila jisté kodexy, aby právě lidem s podobně tvůrčím myšlením nebyl dán prostor pro realizaci jejich myšlenek.

A o tom celém to moje psaní vlastně je. Že kapitál musí mít i ducha (čili přívlastek), ta pařáta, jak jste jistě zaregistroval, také změnila design, udělala si manikúru a šplíchla na sebe parfém.

Protože když se podívám kolem sebe, tak tady žádného pračlověka nevidím, ještě jsem ovšem neviděla Vás. Virtuálně kolem sebe sice kyjem prach víříte, ale naštěstí bez vážného narušení mého duševního rozpoložení :)

Kapitalismus se skutečně hodně změnil a ještě změní, nebuďte tak konzervativní a připusťte, že se evoluce u Vaší klece nezastaví :)
08. 12. 2009 | 11:02

kozoroh napsal(a):

JC.
1.sobota byla pracovní ještě někdy 1970, pokud dobře pamatuji
2.Revoluční zvraty byly spíše rozvraty.
3.Pro celosvětový mír jsme se byli schopni vzájemně povraždit
4.Lidé jako Suchec si sociální spravedlnost představují jako šátrání v cizích kapsách
08. 12. 2009 | 11:05

Suchec napsal(a):

JC
No , dnes se čast dělá i po nedělích. Vida, kam jsme to za 150 let dopracovali, že?

No, pracovní soboty byly zrušeny v roce 1968 a okolo, a nejen ve Východním bloku. Souvisí to s úmluvou MOP o 42,5h prac. týdnu. Kdopak to dnes dodržuje?
To se máme vracet i před r. 1968?
Neplancete do toho Kubu, Čínu a Koreu.
Já hovořím o Evropě (především), a naší civilizační zóně.

Kopčem s Veverčákem žili v jiném systému. Na to ani ten trh nenapasujete.

Jestli se "kapitalismus" zlidštil, tak to teda netuším v čem.
Tak do konce 80-tých let snad jo. Od té doby je to imperiální "sešup" jak sfiňa.
A po roce 2000 je to absolutně evidentní, jak veškerou moc ve státech přebírá nikým nevolená oligarchie Bakalů, Sekyrů, Tykačů a jim podobných (když už jsme na domácím písečku), a volby jsou pak jen stafáž. Zvláště ty celostátní.
A když někdo do toho byť jen trošku zareje, hnedle nemá zaměstnání, hnedle mu najednou chodí dopije zán na policii k podání vysvětlení, je šikanován. To, že po roce mu řeknou sorry, nic se nestalo, litujeme, že jste musel zavřít firmu, ale to víte, přišlo udání. Však vy si nějak poradíte, ne?
Takže když člověka nešikanují politicky, tak jej zlomí ekonomicky. Stejěn tak dělňase někde ve výrobě.
Outsourcuje se všechno přes pocybné agetury jeducí švarcsystémem. Pracovní práv je nefunkční, obrana , díky nefunkčním soudům, neúčinná.

BTW, dnes perlí Holub na čláku : Viníci schodku: ČSSD a ODS utrácely, Kalousek spal

Hele, pane Stejskale. Toho holuba si pěstujete na chov?
A bude lepší na víně, či tymiánu?
Na nic lepšího se ten člověk opravdu nehodí. I jako propagandista je nepoživatelný.
viz. http://aktualne.centrum.cz/...
08. 12. 2009 | 11:11

Suchec napsal(a):

Kozoroh:
No, to jsi mi to teda nandal. Zvláště s těmi kapsmi. To jsem opravdu uzemněn.

Kde ty na ty fóry chodíš. Prozraď. Tam musí být pěkný vzorek populace.
08. 12. 2009 | 11:15

Hukan napsal(a):

tak a ted jste nepritel CSSD i vy! vzdyt vy jste si dovolil zpochybnit ze co Predseda cini nejlepe cini! No jen pockejte az Predseda vyhraje a stane se Ministerskym Predsedou. Pak takovi pisalci jako vy poznaji zac je toho proc! Po vzoru pritele Fica prijmeme takove zakony, ze si neskrtnete .. kazdy clanek o CSSD bude muset byt schvalen a okomentovan pany Tvrdikem, Dimunem a samozrejme Predsedou.
08. 12. 2009 | 11:41

buldatra napsal(a):

Jak tak čtu, pan Pehe umí správně hledat a nacházet nepřátele. Umí to lépe, než celá ČSSD i s Paroubkem a ostatními výtečníky. Hledat nepřátele však umí kdekdo.

Více sympatií by si u mě získal, kdyby uměl stejně dobře hledat přátele.
08. 12. 2009 | 12:10

kozoroh napsal(a):

Suchec.
Tobě někdo musel opravdu hodně ublížit.Že by pravičák?
A jestli hákuješ, zkus se podívat, komu přispíváš a na co, mazlítko jedno!
08. 12. 2009 | 12:41

JE napsal(a):

Kozoroh
"1.sobota byla pracovní ještě někdy 1970, pokud dobře pamatuji"
a vaše další body v podobném duchu.
Trend-pane(í), křivku musíte sledovat. Včetně oné doby.

Současný trend vede k vyždímání zaměstnanců. Politika je privatizována. Co to znamená? Nejen Chrenkové, ale i méně významní "podnikatelé" budou přepisovat legislativu. Když tam daji 18 hodin práce denně, tak ti "šťastní" budou dělat 18 hodin a ostatní přebyteční zaměstnanci zůstanou na ulici.
Tento trend je celosvětový, proto nás nadlouho neochrání ani střech v podobě EU. Rozdíl je pouze v tom, že v chudých a malých zemích jako je ČR budou všechna negativa pro člověka mnohem bolestnější.
08. 12. 2009 | 12:45

Oslýk kapitalista napsal(a):

A jéje, třídní boj.
To je také důvod, proč vás, socialisty, nikdo nemá rád.
Z veškeré argumentace kape špatně skrývaná závist. A k podezření z neschopnosti je už jenom krok.

Jedním z největších úspěchů komunismu je, že přesvědčil zaměstnance, že jejich zaměstnavatel je jejich nepřítel. Pohodlná hra na univerzálního nepřítele.
08. 12. 2009 | 12:56

kozoroh napsal(a):

2 JE.
Se sledováním trendů souhlasím.
Něco už pamatuji,takže mám docela obsáhlý soubor dat k porovnání.Zaměstnanci byli ždímáni vždy, alespoň ti, kteří něco uměli.Z těch co neuměli se nic vyždímat nedalo.Nikdy.Ale zaměstnáni byli, takže brali i plat.Na úkor těch,kteří byli nějaké hodnoty schopni vytvořit.Už jsem to tady někde psal:Pracoval jsem v chemii a před rokem 89 jsme měli 2500 zaměstnanců a obrat cca 1mld v dnešních cenách.Teď je to necelých 500 zaměstnanců a obrat 5mld.Fyzický stav zařízení se vůbec nedá srovnat.Pracovní doba je 7,5 hod, většinou ve třech směnách.Největší ohrožení existence představoval jistý soudruh Junek z Chemapolu.To jsme málem nepřežili.Nakonec jako skoro všichni, kterým ukazovali cestu ke kapitalizmu bývalí soudruzi(příkladů je víc než dost).Máte nějaký relevantní důvod pro své černé prognózy zaměstnanců zde?Jsou to vaše osobní zkušenosti, nebo odposlechy?Není ten důvod v tom, že do 89. jste se měl lépe? (to já taky!nic mne nebolelo!)
08. 12. 2009 | 13:14

JC napsal(a):

Nuba,
Aha...tak na oplátku "pracka" jsem napsal jen proto, aby to bylo pro vás stravitelnější. Jak vidím není.
Kapitál může mít i ducha/přívlastek/, ale rozhodně ho mít nemusí.
08. 12. 2009 | 13:16

Suchec napsal(a):

Oslýk kapitalista:
Závist a třídní boj tam cpou lidi , jako Vy.
Byť "třídní boj" existuje v lidské společnosti , co svět světem stojí. Popírání je jen oční výtěr.

Co tu proboha melete, vy jeden oslýku o závisti?

Když je zaměstnavatel slušný, , a přitom vydělává, pak co má kdo co namítat, a ani nenamítá.

Jenže se za poslední léta vytváří systém a rádobynormy toho, že 10h denně je normál, že nařizovat přesčasy aniž bych je řádně proplatil je normál. Že můžu na hodinu kohokoliv vyhodit, či jet švarcsystémem a neplatit odvody je normál.

Vytýkat systému toto, je snad nějaká závist? Nadávat takovým, co takhle jednají je závist?

Tohle se stává, bohužel , normou v čím dál větší míře. Proto tu píšu o návratu k něčemu, proti čemu se 150 let bojovalo.

Nebo vy jste slepý, že nevidíte, jaká panuje kultura v některých, i velkých, firmách? Naštěstí zatím ne ve většině, ale rozrůstá se to.

Je snad závist chtít za odvedenou práci slušnou mzdu?
Je závist chtít dodržování úmluv o délce pracovní doby, o způsobu řešení prac. právních sporů?

To, že tenhle typ společnosti spěje k diktatuře, k vládě oligarchie, ne politické, ale ekonomické, , de-facto nové formě feudalismu (podobné tomu, co bylo na konci éry Říše Římské), nevidí jen trouba, co si nedohlédne na špičku vlastního nosu.

Skupina A (horních 5%) vám nahodí udičku, že se můžete mezi ně dostat, a vy pak makáte jak blbí, a přitom nevidíte, že tam nikoho nepustí. Pardon, občas ano, aby byl mýtus zachován.

Proto jsou reformy ala ODS směřovány na nižší a střední třídu. Ta ještě může, a doposud má sílu se bránit. A případného konkurenta odrovnáme nejlépe tak, že ho buď zkorumpujeme, či přivedeme do naprosté závislosti. První metoda je drahá, takže ta druhá se naplno rozjíždí.

Když se vám to zamlouvá, proč ne. ALe nemelte tu proboha něco o závisti.

Mamon a závist jsou jako bratr a sestra. A nikdy tomu nebylo jinak.

Ale k socdem.

Oni v tomhle mají právě ideologicky a věcně nejasno. A to by si měli v programu a činech srovnat. A to Paroubek není schopen, či se mu do toho nechce, protože by mu to znemožnilo lavírování mezi¨levicovou rétorikou a pravicovým chováním (ODS se může zahrabat).
08. 12. 2009 | 15:15

Oslýk renegát napsal(a):

No, zatímco jste 150 let bojoval, kráčely tu dějiny.
Ale nenechte se rušit a bojujte dál.
08. 12. 2009 | 15:21

JC napsal(a):

Suchec,
Jenže ty vaše "kategorie" smrdí bolševikem na sto honů.
Co to je slušný podnikatel a slušná mzda ? Kdo to bude posuzovat ? Suchec ?
Co to je za kecy, že člověk si musí vydělat tolik aby "slušně" uživil rodinu ? A kolik má ta rodina členů ? 4, 6 nebo deset ?
08. 12. 2009 | 15:30

kozoroh napsal(a):

Suchec.
Nerad vstupuji do vaší diskuze s Oslýkem, ale mohl byste mi osvětlit vámi uvedený pojem "slušný kapitalista?"Chápu to správě tak, že je to ten, který sdílí stůl i lože se svým zaměstnancem? A když náhodou vinou závistivců krachne,vede se se svým zaměstnancem za ručičku na pracák?

A teď jen malou poznámečku: Vy už 150 let vedete boj.To je na zápis do tej Guinessovy knížečky, anžto mi není známo, že by se někdy někde tak dlouho a tak urputně bojovalo.Nejste vy militarista?
08. 12. 2009 | 15:38

JC napsal(a):

Suchec,
P.S.
Pro socialistické teoretiky vyšeho ražení maám vždy po ruce následující:
Můžete začít podnikat, ruka páně je neustále otevřená. Můžete zaměstnat třeba 10 lidí, být slušným podnikatelem, a slušně platit své lidi.
Budete určitě veleben.
Kdo by po tom netoužil?
08. 12. 2009 | 15:39

JE napsal(a):

Před rokem 89 jsem se měl výrazně hůře než v polistopadové době. A to po všech stránkách. Krizi, nebo spíše její první vlnu snad přežiji a čeká mě pomalu důchod. Zde asi tak končí můj optimismus.

Přesto, že jsem si dneška žil relativně dobře, neoplývám povrchním nadšením některých soukmenovců. Celá porevoluční doba mě připomínala život mého strýce, který se léta "živil" rozprodáváním starožitností po svém otci.

Z uvedeného vyplývá, že jsem nezaujatý pozorovatel.A taky snažím se řídit vlastním rozumem a viděním světa.

Mám za to, že kapitalizmus měl v bipolárním světě něco podobného, jako vládnoucí strana ve skutečné demokracii opozici. Socializmus, resp. státní kapitalizmus, byť extenzívně založený byl současně svou kumulací prostředků potenciální ekonomickou hrozbou pro kapitalistické země.
Měl-li být komunizmus vymýcen nenásilným způsobem, musel kapitalistický svět demonstrovat
své přednosti (velmi zestručněno).

Tato doba je za námi a vlivem prorůstání mafií do státní správy a exekutivy, vlivem privatizace politiky, vlivem klientelizmu v této velmi malé zemi (tedy i díky jejímu rozdělení), vlivem vzrůstající absence morálky a kultem peněz nutně musí docházet k tomu co popisuji. Jen lidé s bezbřehým až patologockým optimismem mohou nahlížet situaci jinak. Nepočítám-li tu menšinu, která dočasně na soudobé situaci profituje.
08. 12. 2009 | 15:43

JE napsal(a):

Omluva - předešlé je odpověď.
To Kozoroh only.
08. 12. 2009 | 15:45

kozoro napsal(a):

To JE.
Nebudu komentovat celou vaši repliku:každý máme svou osobní zkušenost, která je nepřenositelná.Snad jen k poslednímu odstavci:V mnohém máte pravdu,čím to ovšem je se názory různí.Je to vidět i zde v diskuzích.Osobně si myslím, že na problém bylo zaděláno už po válce.Decimování celých generací vedlo tomu, že nebylo dost odvážných k radikálnějšímu řešení.Skoro každý se tu umazal.Důsledky jsou viditelné dodnes.

Ještě dovětek.Jsem od letošního ledna důchodce.Nechtěl jsem, aby místo mně musel odejít někdo mladší.Počítal jsem s tím už loni a legalizoval kvalifikaci, kterou jsem sice měl a onu činnost vykonával, ale "neměl jsem na to papír".Takže teď, abych nemusel obracet každou korunu, si přivydělávám projektováním.Drobků je stále dost a mi to bohatě stačí k udržení standardu (jsem skromný).Máte-li tu možnost, myslete na to.
08. 12. 2009 | 16:08

JE napsal(a):

Kozoroh:
OK, váš poslední odstavec vnímám stejně.
Svou skepsi vyjadřuji ani ne tak ze sebe, spíše díky své vrozené empatii. Mnozí z nás nemají objektivně takové možnosti jako my dva.
Závěrem díky za Vaše názory.
08. 12. 2009 | 16:30

kozoroh napsal(a):

Je.
Jen stručně.Nepřekračujte hranice empatie.Snadno sklouznete k sebeobětování.Těch, co se toho dožadují je více než dost.
08. 12. 2009 | 16:36

Hans napsal(a):

Pane Pehe, velmi by mě zajímalo, když tak radíte Paroubkovi, kolik stran už jste vedl a zvláště v ČR, pod tlakem různých Kecalu s dobrými radami? Mohu jen říct, založte novou sociálně demokratickou stranu a pod vaším vedením a s vašimi radami určitě vyhraje veškeré volby u nás. Paroubek vám určitě neradí, jak máte psát, abyste už tolik nevzbuzoval negatívní postoje vůči vám. Vaše popularita věru není vynikající. A pro Hořejšího platí to samé. Jen kecy. Ševče, drž se svého kopyta. Až bude Paroubek potřebovat poradit, možná se obrátí na vás. Prozatím si vede velmi dobře a hlavně vede ČSSD k vítězství ve volbách. Určitě ne k tomu, aby byl spokojen Pehe a Hořejší.
08. 12. 2009 | 16:37

Je napsal(a):

kzrh
díky, to mě nenapadlo-asi to stojí za zamyšlení. hwg.
08. 12. 2009 | 16:52

Pepíček napsal(a):

Tohle téma Vám jde lépe. Je to lepší než když píšete o Klausovi. Díky za cenné podněty. Více méně s Vámi v tomto souhlasím.

P.S. Georgeno se chová jako ublížené, hysterické děvče.
08. 12. 2009 | 17:30

zdesta napsal(a):

hoven. Jedním z nejnenáviděnějším vnitřím nepřítelem říše a Adolfa byla soc.dem.Šéfoval ji navíc žid.První kdo mazal do koncetrráků byli němečtí koministé a soc.demokraté. Hahahahaha....Ideologie soc.demokracie byla založena na vyvolené rase a na podřadné-židi,slované cigáni a.t.p.Hahahahaha.Kde chodite na ty kraviny?
08. 12. 2009 | 18:25

Charlie napsal(a):

pane Pehe

skvělé,dobrý blog

Jen v jedné věci mám námitku - pan Paroubek ve své stati uvedl i komentáře pana Mitrofanova a Hanáka z doby, kdy ještě zdaleka nebyl předsedou ČSSD.
Jeho článek asi měl zdůraznit to, že podobně jako o něm, psali oba pánové již o ČSSD i jeho předchůdcích.

Prosím o přesnost.
08. 12. 2009 | 18:29

mb napsal(a):

plesnivina, moli, jezoviti ...
09. 12. 2009 | 00:52

hajná napsal(a):

Dobré nastavení zrcadla J. Paroubkovi.Jenže mu už bylo nastaveno vícekrát a nic z toho nepošlo.Ono je také těžké najít správné dávkování sebestřednosti, arogance, bojovnosti, nabubřelosti, ústupnosti,obviňování, demagogie a populismu. Ve skutečnosti všechno toto politik používat musí, ale ve správném množství a ve správnou chvíli. To zřejmě Paroubek neumí a ledacos přehání.A ruku na srdce.Kterýpak stranický šéf (kterékoliv strany) u nás po válce něco takového uměl a tedy byl skutečnou politickou osobností.
09. 12. 2009 | 10:07

slavwin napsal(a):

Máte úplnou pravdu jestli mám volit mezi dvěma stranami do jejichž vedení se vetřeli bývalí rudí papalaši, bez ohledu jestli v KSČ byli nebo ne, tak ČSSD je přijatelnější. U socanů vidím Haška, Sobotku u ODS jen ty manipulátory typu Topolánek - Dalík. V nadcházejících volbách zkusím VŘ - Johna i ti další se mi jeví inteligentní s nadhledem.
09. 12. 2009 | 10:26

Zpovzdálí napsal(a):

Velmi zajímavé ohlasy.
Skvělá paní Nuba! Měla byste snad mít vlastní blog!
12. 12. 2009 | 03:36

Jura napsal(a):

Pane Pehe, Vaše starost o blaho ČSSD a pana Paroubka je dojemná. Připadá mi to úplně stejné jako by páně Goebbels měl velkou starost o osud Sovětského svazu a radil Stalinovi jak zvítězit nad Německem. Pokud vím jste pravověrný "pravdoláskař" pana Havla. Měl byste tedy mít starost o blaho jiných stran a politiků. S těmi to však dobře nevypadá a tak můžeme aspoň uškodit protivníkům. Není liž pravda, pane Pehe?
15. 12. 2009 | 11:54

Ugg Classic Cardy napsal(a):

宜将剩勇追穷寇,莫使沽名学霸王。
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
17. 12. 2009 | 14:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy