Pokus o zneužití psychiatrie proti Prezidentovi ČR

31. 03. 2010 | 16:14
Přečteno 9199 krát
Je v ČR v roce 2010 možné zneužívat psychiatrii k politickým cílům?


Pro všechny, kdo o tom, o čem dále píši, nic neslyšeli, uvádím jen dva citáty:

"Nemělo by se mluvit o psychologické poruše, to je nesmysl, ale o podezření z duševní choroby, poruchy či vážné osobnostní vady. Je důvodné zvažovat odborné posouzení duševního stavu, neboť je podezření, že trpí vážnou poruchou struktury osobnosti a svým chováním v důsledku této poruchy osobnosti může být nebezpečný sobě nebo svému okolí...", doporučuje jeden z psychologů, jak věc formulovat.

"Je také třeba posoudit jeho poznávací a ovládací funkce, včetně struktury svědomí a hodnotové orientace, neboť jsou pochybnosti o tom, že je schopen naplnit ústavou daný slib (...) Proto by mělo být ustanoveno konzilium soudních znalců z oboru psychiatrie a klinické psychologie k vyšetřené posuzovaného a podání znaleckého posudku," navrhuje.

"Také si myslím, že pan president naší zemi i celé EU škodí svým postojem k Lisabonské smlouvě. Ten návrh na úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům však považuji za nešťastný. Takový postup by z něj mohl udělat mučednického proroka všech zavilých euroskeptiků..." píše jiný z lékařů k přípravě postupu.

Upozorňuje dále, že existuje i možnost částečného zbavení způsobilosti k právním úkonům:

"K tomuto opatření se sahá například u kverulantů, notorických sudičů. Soud, na doporučení dvou psychiatrů a jednoho nebo více psychologů, shledá kverulanta nezpůsobilým podávat stížnosti. Předpokládám, že by se v tomto případě mohla omezit způsobilost například na účast v politickém životě. To už by bylo věcí expertů a právníků, jak tuto nezpůsobilost vymezit tak, aby pan president nadále mohl být občanem této republiky, aniž by jí škodil".

Zájemce odkazuji na server www.prvnizpravy.cz

_____________________________________________________________________________________________


Vážený pan
MUDr. Milan KUBEK
Prezident
České lékařské komory
Lékařská 2/291
150 00 Praha 5
________________________________________

V Praze 30. března 2010
Vážený pane prezidente,
přiznám se, že jsem se zdráhal uvěřit podstatě polemiky mezi tajemníkem prezidenta republiky ČR, Ladislavem Jaklem a MUDr. Janem Hnízdilem, která se před časem objevila v Lidových novinách.

Následně jsem si však přečetl na stránkách některých web serverů výňatky z údajné korespondence některých psychiatrů a psychologů a byl jsem těmito texty a způsobem uvažování jejich autorů ohromen (viz. příloha 6 stran).

Pozornosti České lékařské komory, kterou Vy, vážený pane prezidente, reprezentujete, by rozhodně neměla uniknout podstata problému, která se flagrantně dotýká lékařské etiky (pomíjím otázku, zda se nejedná o trestný čin ve stádiu přípravy).

Vzhledem k tomu, že někteří lékaři svou účast na přípravě záměru využít vysokého kreditu lékařského stavu u české veřejnosti k politické manipulaci nepopřeli (korespondenci a její meritum připustili), lze považovat zmiňované články za obsahově relevantní.

V takovém případě se jedná o mimořádně závažný signál, že v mysli některých lékařů přetrvává pokušení zneužití psychiatrie, jaké se projevovalo v době totalitního režimu, kdy prestiž lékařského stavu byla využívána mocenskými strukturami ke zpochybnění duševní kompetence názorových oponentů, v krajním případě k jejich izolaci od společnosti.

Za mnohé připomínám knihu faktu sovětských disidentů Roy a Žorese Medveděva: Kdo šílí? (A Question of Madness), která je otřesným svědectvím o myšlení a jednání, a to nejen mocenských struktur, ale zejména lékařů, podílejících se na kompromitaci názorových oponentů před veřejností, které přerůstalo ve zjevně kriminální činy, hrubě porušující základní lidská práva.

Dva z údajných účastníků pokusu zorganizovat psychiatrické zpochybnění způsobilosti prezidenta republiky, oba lékaři, v obsáhlém vyjádření k publikovaným článkům, údajně napsali:

Korektní diskuzi, týkající se osobnostní integrity některých našich politických představitelů a míry jejich schopnosti odpovídat za svoje činy, považujeme za naprosto legitimní a nanejvýš aktuální.

(19. března 2010): MUDr. Martin Stránský, MUDr. Jan Hnízdil

Je-li tato věta autentická, je z jejího znění zřejmé, že si autoři vůbec nepřipouštějí myšlenku, že zneužívání psychiatrie k zasahování do systému parlamentní demokracie je nebezpečné a nepřípustné, a to nejen z hlediska lékařské etiky, ale především z hlediska zásahů do osobnostních práv a demokratického politického systému, jak je definován Ústavou ČR.

Vysoká společenská nebezpečnost obdobných úvah, které představují ztrátu zábran vůči otřesným historickým zkušenostem zneužívání psychiatrie a lékařské vědy v dějinách XX. století, si podle mého mínění zaslouží zásadní reakci České lékařské komory, která by se měla veřejně vyjádřit, zda pokusy o organizování podobných akcí psychology a psychiatry považuje za únosné a slučitelné s lékařskou etikou. A to bez ohledu na to, zda zmínění lékaři jsou, či nejsou členy ČLK.

Vzhledem k závažným mezinárodním konotacím problému, se kterým se na Vás, vážený pane prezidente, obracím (celá zmíněná aktivita skupiny lékařů a terapeutů byla zamýšlena jako nátlak na Prezidenta ČR v době jeho rozhodování, zda připojí svůj podpis k tzv. Lisabonské smlouvě), považuji za vhodné informovat o celé záležitosti Evropskou psychiatrickou asociaci (EPA), a s ohledem na politické souvislosti, předsedu Poslanecké sněmovny ČR a předsedu Senátu Parlamentu ČR.

Věřím, vážený pane prezidente, že mé obavy pochopíte a budete je sdílet, neboť obdobné nebezpečné spekulace se mohou zítra týkat Vás nebo mne.

S přátelským pozdravem

Prof. MgA. Jiří Svoboda

________________________________________
Kopie dopisu včetně příloh:
- Executive Committee of European Psychiatric Association (EPA) - 15, Avenue de la Liberté, 67000 Strasbourg, France

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Bojíte se diskuze ? Diskuze není lékařské vyšetření, které jedině může podat zprávu o duševní integritě nějakého pacienta. Myslím, že Vaše obavy jsou přehnané a děláte z komára velblouda !
31. 03. 2010 | 16:23

almost glossed™ napsal(a):

Když léta svého postavení a erudice zneužíval jistý prof. Cyril Hoschl k napadání a ponižování stoupence odlišných politických názorů (samozřejmě levice, jak jinak...), neozval jste se.

Když psycholog Hubálek zneužívá svého obrazu "odborné autority" a snadného přístupu do médií, aby prohlašoval o stoupencích odlišného politického názoru, že jde o třetinu národa, kterou tvoří blbci, neozval jste se.

Když se MUDr. Joch nechává titulovat ve všech pořadech jako "politolog" a vyzývá svým typickým způsobem k mučení (!) neozýváte se.

Ozýváte se až nyní, když jde o nějaké osobní zájmy. Takto to působí nanejvýš nedůvěryhodně.
31. 03. 2010 | 16:38

Karbaník napsal(a):

Pane Jiří Svobodo, Váš dopis je dobrý, potřebný a plně oprávněný. Děkuji Vám.
31. 03. 2010 | 16:50

jirisvoboda napsal(a):

19. října. "Také si myslím, že pan president naší zemi i celé EU škodí svým postojem k Lisabonské smlouvě. Ten návrh na úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům však považuji za nešťastný. Takový postup by z něj mohl udělat mučednického proroka všech zavilých euroskeptiků," odpovídá údajně Dr. Mikota.
Upozorňuje, že existuje i možnost částečného zbavení způsobilosti k právním úkonům. "K tomuto opatření se sahá například u kverulantů, notorických sudičů. Soud, na doporučení dvou psychiatrů a jednoho nebo více psychologů, shledá kverulanta nezpůsobilým podávat stížnosti. Předpokládám, že by se v tomto případě mohla omezit způsobilost například na účast v politickém životě. To už by bylo věcí expertů a právníků, jak tuto nezpůsobilost vymezit tak, aby pan president nadále mohl být občanem této republiky, aniž by jí škodil," radí Mikota.
Já to za akceptovatelný způsob "diskuze" nepovažuji.
odkazuji na web: http://www.prvnizpravy.cz
Jiří Svoboda
31. 03. 2010 | 16:51

Taoiseach napsal(a):

Jiří Svoboda

Nic z toho, co jste tu uvedl, nesvědčí o jakémkoli ZASAHOVÁNÍ. Mimoto osobnostní integrita není otázkou čistě psychologickou nebo psychiatrickou.

Je s podivem, že Vám vadí požadavek korektní diskuse, zatímco poslanci, kteří po sobě při zasedání sněmovny pokřikují psychiatrické diagnózy, zřejmě podle Vás "demokratický politický systém" nepoškozují.
31. 03. 2010 | 16:51

Taoiseach napsal(a):

almost glossed™

"Když psycholog Hubálek ... prohlašoval o stoupencích odlišného politického názoru, že jde o třetinu národa, kterou tvoří blbci"

V ostatním bych s Vámi souhlasil, ale toto Hubálek nikdy neřekl (mluvil jen o tom, že rozdělení je normální, tedy třetina lidí je průměrných, třetina podpr. a třetina naspr.; editor z toho udělal titulek "třetina národa jsou blbci" a přiřazení k názorovým skupinám udělal dodatečně někdo, komu se to hodilo).

Zdravím všechny.
31. 03. 2010 | 17:01

Luba napsal(a):

Pane Svobodo,
je hezké, že se zastáváte nejvyššího hlavouna a škůdce tohoto státu, a zuby nehty se rvete o jeho příčetnost, ač mnohý jeho čin svědčí o opaku.

O blba z Horní-Dolní byste se tak nedral, že? Voni etiku.

Vy služebná dušičko. O jaký post se to perete?
31. 03. 2010 | 17:07

almost glossed™ napsal(a):

Taoiseach: Aha, netušil jsem. Ohradil se proti tomu nějak? Zatím jsem nezaznamenal..
31. 03. 2010 | 17:08

čten napsal(a):

Pane Svoboda, lze dát rovníko mezi akcí "černých vdov" a Dr.Stránského s Dr. Hnízdilem? Kolik by prosím přibylo mrtvých z psychiatrie, kdyby se bralo za pravdu sdělení obou pánů? Delší dobu lze pozorovat příšerný jev. Doktorské nuly jsou politickými celebretami a kapacity od operačních sálů virtuálními nulami. Jak se prosím můžete obracet na presidenta LK, když on OVM se ukázal jako Ráthův stín.
31. 03. 2010 | 17:09

babča napsal(a):

Jiří Svoboda
No to se toho od pana Kubka dozvíte.
Taoiseach
víte, když my dva, nebo i poslanci,budeme na sebe pokřikovat psychiatrické diagnózy, je to snad něco jiného, než když skupina psychiatrů začne diskutovat, jak někoho zbavit právní způsobilosti. A to kvůli LS. Na Klausovy výhrady vůči některým ustanovením v LS vzpomeňte tak za deset let. A budete mu dávar za pravdu.
31. 03. 2010 | 17:12

Carlos V. napsal(a):

Zvlastni .... jeden by necekal takovy pristup od byvaleho predsedu KSC.

Vzhledem k tomu, ze priznivci LS se od panu doktoru nijak nedistancovali, lze tento postup za oficialni pristup nove EU k lidem s jinym nazorem.

Vitej, EUtotalito !
31. 03. 2010 | 17:16

Vladimir P. napsal(a):

Výborně, Jiří.

Děkujeme Vám za Vaši práci. Již se blíží doba, kdy Vám zašleme znění zvacího dopisu. Přivezeme Vám z Moskvy na tancích svobodu od otrokářské Unie. Zároveň Vás potvrzujeme ve funkci předsedy Obrozené dělnicko rolnick= vlády.
31. 03. 2010 | 17:24

Tupelo napsal(a):

Tucne oznacenou vetu nepovazuji za nic spatneho - to ze nektere kapacity psychiatrie uprely svou pozornost smerem k hradu muze byt pro mnohe laiky, kteri dosud meli jen sve soukrome amaterske podezreni, satisfakci. :)

Nastesti jsou pryc doby, kdy o necem takovem rozhodovali jen lekari ovladani vladnouci tridou, nyni, i kdyby se vetsi skupina techto odborniku shodla na prospesnosti odvolani Klause z funkce, tak by bezpochyby odvolani neslo zaridit den ze dne, ale byl by to namet na sirsi a delsi diskuzi.

Presto se nabizi otazka, jak by se resila situace, kdyby Klausovi skutecne prasklo v kouli nejak vic...
31. 03. 2010 | 17:58

Vico napsal(a):

Tupelo : Doufám, že léčba/nikoliv psychiatrická, ale protichřipková/ zdárně pokračuje:)

Jinak k panu Svobodovi :

Pro váš článek mám jedno velmi přiléhavé označení - medvědí služba. Klaus se teď musí modlit, aby vaši iniciativu nikdo nebral vážně a rychle se za ní zavřela voda.

Pokud ne, tak jste nastolil otázku o příčetnosti nebo nepříčetnosti našeho pana prezidenta. Vzhledem k tomu, že jste svůj dopis adresoval i do "Strasbourgu/byť "jen" psychiatrické asociaci a ne rovnou Evropskému soudu pro lidská práva/potěš koště/, hrozí, že přinejmenším bulvár se vaši iniciativy chytne. Už vidím ty palcové titulky.

Prezidentu Václavu Klausovi hrozí zbavení svéprávnosti. Bude zkoumán jeho duševní stav?. Detenční ústav v Brně- Bohunicích bude mít brzy nového "hosta".

Znáte to přísloví - Není kouře bez ohně.

Pokud vezme MUDr. Kubek tu vaši výzvu vážně a začne oba psychiatry řešit lékařská komora, tak ten, kdo to dostane opravdu rovnou na komoru bude Václav Klaus.

Oba psychiatři se určitě budou bránit a do napřažených mikrofonů vysvětlovat, co je vedlo k podezření, že s prezidentem není něco vpořádku.
Ke vší smůle ani jednomu z nich nehrozí rezultát, že postupovali tzv. "lege artis".To by museli svůj vědomě nepravdivý posudek vyslovit po klinickém vyšetření. To by bylo pro ně zlé. Oni však diagnózu zatím žádnou nestanovili. Co má vlastně Kubek řešit? Leda vyzvat Klause, aby se psychiatricko-psychologickému vyšetření podrobil.

Navíc - nikdo návrh na zbavení právní způsobilosti nikdo nepodal a stejně by o něm nerozhodovali zmínění psychiatři, ale znalec ustanovený soudem.

Celá věc vyšuměla...nebýt iniciativy pana Svobody.

p.s. Ti, co by chtěli zrušit KSČM musí litovat, že panu Svobodovi nebylo dopřáno více času ve funkci předsedy této strany.
31. 03. 2010 | 18:39

vlaďa napsal(a):

Jak jen může někoho napadnout,že Klaus má psychický nedostatek.Jasně,že nemá.Tomu to myslí až moc dobře.Vždyť si nedávno pojistil Höschla medailí.Ví jak na to :) Oba.

http://www.lidovky.cz/klaus...
31. 03. 2010 | 18:58

cumas napsal(a):

To,že někdo v něčem přesahuje a v jiném nedosahuje na ostatní není nic "psychicky poruchového".
Za psychickou poruchu už by bylo možné částečně označit laxnost vedoucího politika k osudu svého národa,když o něco opravdu jde v té chvíli(nebo období).Pokud to není tajná averse nebo lidskou povahou.
Projevené kolektivně částečné šílenství kolem Lisabonské smlouvy a pověřenců EU by se nemělo odkládat na žádné půdě, i když politická je jediná na své parketě.Tedy nejdůležitější v této otázce.Protože národy si nevolí vrcholné politiky podle představ lékařů,ale vkusu voličů-bylo vždy z hlediska demokracie nemožné z lékařské půdy zasahovat do osudů třeba Hitlera,Mussolini apod.Ovšem i v běžném životě jsou rozhodující schopnosti lidí a výkony v oborech,ne diagnózy úzkého oboru specialistů. Lékařství musí být postaveno jen na principu osobního výběru lékaře,poskytnutí pomoci v případě prosby,naprosté dobrovolnosti (i nepřímé donucovací prostředky považovat za krajně antihumánní),možnosti sdělení vlastního názoru na léčbu,možnosti oprav,naprosté diskrétnosti informací-už tím mi tato debata připadá krajně nebezpečná.Lákař nesmí být kádrovákem-personalistou,ale maximální osobní pomocí.Oporou.Při pokud možno zachování existence a výdělečnosti ošetřujících osob a lékařů.Namítnete v krajně těžkých případech sporných úmrtí,že za zmetek je dělník vyhozen z fabriky a proč lékař tedy ne souzen? Rozhoduje dvojí míra:nebezpečnosti činu zanedbání natož úmyslného poškození a zároveň proti tomu stupeň nemoci.Ne každá operace se zdaří.Lékaři to mají i poctivě v chodbách.Stačí si přečíst u nich.Je těžké o tom hovořit.Risiko operace by bylo vhodné znát před ní.Ve srovnání s přežitím bez ní.Nešiřme zlehčující ("to má každý druhý") a strašící popisy nemocí předem.Každá nemoc je průnik individuálního (reakce) a obecného v nemoci.V sociálních kontextech,které zejména u psýchy jsou slovy nepostižitelné.Zemřel na žlučník-takovou blbost mi ani radši neříkejte? Zapomeňme vůbec takto povykovat.
31. 03. 2010 | 19:10

hanah napsal(a):

Vážený pane Svobodo,
díky za Váš blog. Před časem jsem se zúčastnila diskuze pod blogem pana Stránského a kýmsi jsem byla velmi hrubě napadena, když jsem ocitovala části textů výše zmíněných pánů "doktorů".
Texty jsem nalezla na jakýchsi stránkách na internetu a upřímně řečeno mě docela překvapilo, že ač mejly byly veřejně známé, autoři i adresáti také, nebylo zahájeno trestní stíhání dotyčných.
pro dotvoření úplného obrázku o tom, čeho jsou naši lékaři schopní :

To: "martin stransky" <martinstransky@yahoo.com>
Date: Tuesday, October 13, 2009, 12:08 PM


Díky,

souhlasím. Motivem našeho návrhu musí být výlučně zájem pacienta - V.K., který se v důsledku dekompenzace osobnostní poruchy dostává pod drtivý tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory je izolován, což ještě více prohlubuje jeho poruchu a vede k eskalaci patologického chování. Jako lékaři jsme si vědomi jeho ohrožení a považujeme za povinnost podniknout kroky k ochraně jeho zdraví. Tím bychom se elegantně vyhnuli riziku přímé konfrontace s V.K., neboť jednáme v jeho zájmu a jakékoliv politické motivy vylučujeme. Vše musí být korektní a medicínsky zdůvodněné. Já bych do toho šel určitě, mám další dvě kolegyně, pokusím se získat další. Myslím, že by stačilo tak deset lidí. Mohli bychom se tomu přes víkend věnovat a po neděli případně podat. Návrh může být stručný, se stanovením přesné diagnózy ať si poradí soudem určená komise expertů. Je to jistě nestandardní postup, podle mého názoru se ale nestandardní situace jinak řešit nedá. Jsem si jistý, že by to mělo velký ohlas doma i v zahraničí. Dr. Hubálka chovám v hluboké úctě, jeho názor pro mne bude moc důležitý.

Zdravím. J.H., mobil xxxxxx

P.S. Podání návrhu jsem konzultoval se soudkyní, která se na podobné případy specializuje. Ujistila mne, že návrh může podat kdokoliv, jeho součástí má být lékařská zpráva. Totéž vyplývá z příslušného formuláře na webu. Účastníkem tedy nemusí být zdravotnické zařízení.
Drahá kolegyně, kolegové,
přeposílám vyjádření Dr. Stránského a Dr. Hubálka. V příloze jsem připravil pracovní verzi návrhu zbavení způsobilosti. Prosím o Vaše připomínky a doplňky.Obratem je zapracuji. Na dalších signatářích intenzivně pracuji, bez Vaší pomoci to nepůjde, moje kontakty v oboru psychiatrie a psychoterapie jsou limitované. Zkuste prosím s návrhem seznámit své spolehlivé kolegy. V medializaci určitě problém nebude, ani u nás, ani v zahraničí. S ohledem na zájem návrh urychleně realizovat jsem změnil program a zůstávám o víkendu v Praze. Můžeme návrh finalizovat mailem a pak se v sobotu nebo v neděli sejít k podpisu konečné verze. Tu by měl ještě shlédnout právník. Máte nějakého?
Prosím o Vaše vyjádření a mobilní spojení, já mám xxxxxx
MUDr. Jan Hnízdil
31. 03. 2010 | 19:31

Radkin Honzák napsal(a):

KANCELÁŘ PRO UVÁDĚNÍ NOVINÁŘSKÝCH BLÁBOLŮ NA PRAVOU MÍRU podotýká:
Jmenovaný Adam Bartoš vyrobil slátaninu na téma „spiknutí lékařů“, která by obstála leda v paranoidní mysli J.V.Stalina (pro autora tohoto blogu ujištění: MUDr. Hnízdil ani MUDr. Stránský nejsou psychiatry) a tuto fantasmagorii protlačil do RESPEKTU, odkud to přebrala i jiná media. Už sám nápad, že by se dva lékaři (kteří se jen zeptali, zda se někdo nezbláznil) chystali převzít moc v ČR je úžasný a způsoby, jimiž pán stylizující se na své stránce do podoby Sherlocka Holmese pracuje, nabízí téma na veselohru. No co, Respekt uveřejnil vyjádření obou nařčených spiklenců, čímž Bartošova teorie padla.
Nepadla však jeho touha po senzaci a tak napsal mně:

------------ Původní zpráva ------------
Od: Adam B. Bartoš <bartos@prvnizpravy.cz>
Předmět: dotaz - komplot lekaru
Datum: 16.3.2010 15:33:08
---------------------------------------------
Vazeny pane doktore,
rad bych Vas poprosil o Vase vyjadreni.
Pred casem jsem napsal clanek o tom, jak se rada lekaru domlouvala na postupu, ktery by prezidenta Vaclava Klause v konecnem dusledku zbavil svepravnosti a tudiz i funkce hlavy statu.
Podle vseho jste do byla do akce zapojen i Vy a panu Hnizdilovi jste posilal sve pripominky.
Vyplyva to z korespondence (viz nize).
Dekuji za Vase vyjadreni.

Protože z vyjádření obou lékařů vyplynulo, že se pan Bartoš někde naboural do jejich soukromé korespondence a zneužil ji, odpověděl jsem stručně:

----- Original Message -----
From: MUDr Radkin Honzák
To: Adam B. Bartoš
Sent: Saturday, March 20, 2010 2:00 PM
Subject: Re: dotaz - komplot lekaru

S lidmi, kteří se nabourávají do soukromé korespondence se nebavím. Radkin Honzák

Pan Bartošse ale nedal odradit a vyrukoval na mě zhurta:

------------ Původní zpráva ------------
Od: Adam B. Bartoš <bartos@prvnizpravy.cz>
Předmět: Re: dotaz - komplot lekaru
Datum: 21.3.2010 23:38:00
---------------------------------------------
Dobry den,
sice netusim, jak bych mohl disponovat prostredky, kterymi bych se naboural do soukrome korespondence, to mne prilis precenujete, nicmene dovolte mi jeste jednu otazku.
Pry jste byl osloven, ale od toho planu se distancoval. Je to pravda?
Rad bych uvital Vasi odpoved, protoze chystam pokracovani clanku, kde se i o Vas zminim. Je tedy jen na Vas, zda tam napisu, ze jste se od planu distancoval (pokud mi potvrdite, ze jste se od nej distancoval) a nebo tam pouze zminim Vase jmeno a at uz si to ostatni preberou.
Osobne bych nechtel byt jmenovan ve spolecnosti lidi, kteri chystali - zrejme na politickou objednavku - cin hranicici s vlastizradou.
pekny vecer (podtrhl R.H)

CIN HRANICICI mi sice zvukomalebně lahodil, tón dopisu již méně, pročež jsem odpověděl:
----- Original Message -----
From: MUDr Radkin Honzák
To: Adam B. Bartoš
Sent: Monday, March 22, 2010 7:36 AM
Subject: Re: dotaz - komplot lekaru
Nevím, kde jste pracoval dřív, nicméně Vaše manýry (včetně výhrůžek) mi připomínají manýry estébáků, s nimiž jsem měl co do činění v sedmdesátých létech. Máte něco i z jejich myšlení, pokud považujete skutečnost, že několik lidí se ptá, zda osoba XY se náhodou nezbláznila za přípravu protistátního činu. Ujišťuji Vás, že do svých soukromých věcí si lézt nenechám. A pokud jde o věci veřejné, měl jsem v úmyslu vyhlásit vojenskou juntu v jejímž čele bych stanul jako první demobilizovaný vojín-absolvent v záloze na světě. Z této pozice jsem pak chtěl vyhlásit válku Malajsku. Za tím účelem jsem kontaktoval několik zbrojířů a Villonovu sličnou zbrojmistrovou (moje styky na Francii). Skutečným cílem mého plánu však bylo zmocnit se státního pokladu a utéct s ním do Polska. Nicméně když jsem zjistil, kolik ve státní kase je, rezignoval jsem na své plány a spiklence, kteří měli udělat kus špinavé práce jsem hodil přes palubu (parníku Vltava). To je mé doznání. Radkin Honzák

Včera mi přišel do pošty další blábol podobného kalibru podepsaný tentokrát jakýmsi J. Zemanem a dnes vidím, že do třetice hodlá zlikvidovat spiklenecké centrum člověk, který to musí mít tradičně v zadání práce. Čestpráce.
31. 03. 2010 | 19:49

Vico napsal(a):

Radkin Honzák : Palec nahoru.

Jen lituji, že jste svůj příspěvek neposlal o něco později. Okradl jste mne o spiklenecké teorie, kterých by tu ještě naskákalo spousty včetně reakcí pana Svobody.
31. 03. 2010 | 20:00

almost glossed™ napsal(a):

Člověk, který vykrádá druhým poštovní schránku, je hajzl.

Pokud je to Adam Bartoš, je jím on.

Pokud je hanah Adam Bartoš, je jím ona.

Každopádně je hanah někdo z nejužího okruhu V.K. Má o něm spoustu interních informací a vystupuje jako insider.

Snad mi nenabourá schránku.
31. 03. 2010 | 21:36

Jiří Zahrádka napsal(a):

Díky pane Svobodo za to, že jste se nebál ozvat se, přestože Vás to dostalo v konkrétním případě do obhajoby pravicového prezidenta a Vy jste levičák. Tento národ trpí zbabělostí, leností bojovat za ideály a nedůvěrou v mravní ideály. Jsem rád, že jste jednou ze světlých výjimek.
31. 03. 2010 | 22:14

Gru napsal(a):

Trochu nerozumím, co že se tady pouštíte do jakéhosi Bartoše, když informace v této věci jsou již z loňského roku?

Slogan o spiknutí se dal čekat, byla jen otázka času, zda s ním přijde nějaký bulvární pychiatr či jiný účastník diskuse. Mě by zajímalo, jak jinak než spiknutí lze zde ocitovanou korespondenci hodnotit?

Tradice tzv. psychiatrizace je v části české lékařské komunity evidentně zakořeněna (už jednou české psychiatry za to vyloučili z mezinárodních asociací). Přesto, že prezidenta Klause považuji za těžko přijatelnou osobu, jde ve srovnání s čachry pánů H. a spol o bagatelní nedostatek. (Je mi jedno, jakými kanály tyto splašky vytekly na veřejnost).

Je zajímavé pozorovat, jak trvá repolarizace úloh, o které se mluvilo v souvislostech jiných, je ale zjistitelná i u nás: komunisté převzali obhajobu lidských práv a tzv. demokraté zase jejich oklešťování...

Lékařská komora, která již dle svého Etického kodexu by měla zasáhnout, jako obvykle nebude dělat nic... Jediné, co ji dokáže rozhýbat, je nadhodit otázku zrušení povinného členství (generalita by přišla o vojsko) - v takovém případě se aktivizuje. Pohrůžku opäkovaně použili poslanci ODS, kteří takto přiměli Komoru, aby zobala z ruky...
31. 03. 2010 | 22:30

mb napsal(a):

Klaus měl bejt zavřenej už dávno ... buďto v krimu anebo na psychině ... ale to už jsme prošvihli ... v souč. není síly, že by se o něj jedna z těch dvou institucí postarala, a ani do budoucna není taková naděje ...
31. 03. 2010 | 22:34

mb napsal(a):

Pane Svobodo ... pan prezident klaus ústavní systém čr opakovaně nerespektuje a zneužívá ... to je merit věci cit.:´zasahování do systému parlamentní demokracie je nebezpečné a nepřípustné, a to nejen z hlediska lékařské etiky, ale především z hlediska zásahů do osobnostních práv a demokratického politického systému, jak je definován Ústavou ČR. ´

Za všechny ... nejmenování soudního čekatele Langra ... bez zdůvodnění, proč nejmenoval ... soudem nařízeno jmenování, nebo zdůvodnění nejmenování ...

Klaus si dělá co chce ... myslí si že je nad zákonem .... místo aby byl první v právu ....

to je merit věci pane svobodo ... klaus dlouhodobě porušuje ústavní systém čr ... i dobré mravy .... hodnotový systém prezidenta klause je něco, co by stálo za prozkoumání .... s pozdravem
31. 03. 2010 | 22:38

hanah napsal(a):

almost glossed™

Píšete:

"Každopádně je hanah někdo z nejužího okruhu V.K. Má o něm spoustu interních informací a vystupuje jako insider."

Z okruhu VK věru nejsem, ale těžko vás o tom mohu přesvědčit.

Schránky vykrádat neumím a kdybych to uměla, rozhodně bych se k tomu nikdy nesnížila.
Tato korespondence je volně dostupná na internetu. A to již delší dobu.
Proto mě překvapuje, že dosud nedošlo k zahájení trestního stíhání.
Bohužel o VK žádné inerní info nemám, natož spoustu.
Nehledě na to, že toto jsou informace o Dr. Hnízdilovi , dr. Stránském, zapletl se do této akce i t.Halík, pokud si dobře vzpomínám.
Víte, tady vůbec nejde o to, že se jedná o osobu VK. Jde o to, že je někdo schopen zpronevěřit se svému povolání a zneužít je pro politické zájmy.

A vy patrně patříte k těm, kteří to schvalují. Gratuluju.
31. 03. 2010 | 22:43

MaB napsal(a):

hanah
Píšete: "Proto mě překvapuje, že dosud nedošlo k zahájení trestního stíhání." Promiňte, ale vy jste naprosto pošahaná. Jaké trestní stíhaní ve smyslu jakého trestného činu byste si představovala? To tím trestním činem má být to, že si několik lékařů v soukromé poště vyměnovalo své názory na to, že na ně prezident možná dělá dojem psychopata? To je možné snad jen v policejním státě.
31. 03. 2010 | 22:55

mb napsal(a):

vk nedela dojem psychopata ... on jim pravdepodobne je ...
31. 03. 2010 | 23:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Podle iracionálního obsahu Vašich zlostných příspěvku soudě máte k psychopatii rozhodně blíže než V. Klaus.
31. 03. 2010 | 23:39

mb napsal(a):

to je věc názoru ZM ... ja myslím že blíže k ní má VK, či do ní spadá ...

ale mate pravdu ... nechal jsem se vytočit hanah ... která řekla že utahování opasků a útěk před právníky vymyslel nějaký zlotřilý pravdoláskař ....
31. 03. 2010 | 23:51

Tupelo napsal(a):

Zdarec Vico, uz mi trochu otrnulo, ale stale nic moc, par dni to jeste potrva.

S tim medvedem mas, jak se nakonec i ukazuje, pravdu, al eme by stejne zajimalo, jak by se resila takova nahla prezidentova indispozice. Predstav si modelovou situaci:

Dnes rano odmita Vaclav snidani z rukou manzelky, s tim ze na prizemnosti svetskeho zivota nema cas. Je svolana mimoradna tiskova konference, kde oznamuje, ze prvni polovinu noci stravil intenzivnim studiem budhismu, zatimco polovinu druhou zasvetil hlubokym meditacnim sezenim (pozdeji vyslo nbajevo, ze tesne nad ranem uz kontaktoval tibetskeho dalajlamu a vyjadril mu naprostou politickou podporu; jako osobni darek mu poslal rukopis s popisem chyb a omylu, jez se podle nej v budhismu objevuji). Behem teto posledni noci si (dle vlastnich slov) naprosto zretelne uvedomil, ze jeho soucasna existence je druhou inkernaci Adama Smithe - a ze pokud on kdysi davno dal zaklady moderni ekonomice, muze si s temito zaklady v zivote soucasne delat co chce - v nejhorsim pripade i zrusit jejich platnost. Nasledne prohlasi ze mu budou stacit (prozatim) pouze nasledujici dve korekce:

- planeta je domovem nescetnych bytosti a clovek nesmi ohrozovat zivotni prostredi, byt by to dokonce bylo v zajmu dosazeni zisku.
- kapitalismus, jez jeho nekteri stoupenci povazuji za ten nejlepsi mozny system, by se mel jako nejlepsi i projevovat, tj. mel by kazdeho odmenovat hlavne podle prace, kterou odvadi. Rozevirajici se nuzky mezi bohatymi a chudymi oznacil za zlo, proti kteremu je treba aktivne vystupovat.

Po techto jeho slovech ho Greenpeace uvadi jako vedouciho nove vypravy do Jizni Amariky, s krycim nazvem 'Po stopach Amazonky', zatimco americka celounijni konfederace odboru ho jednomyslne voli jako sveho cestneho predsedu. Nasledujici mesice se nejvyznamnejsi tibetsi lamove ucastni ucenych disputaci nad smyslem Vaclavovych slov, ktere zaslal emailem dalajlamovi, o tom ze mezidruhova reinkernace funguje naprosto prirozene, avsak s jedinou vyjimkou - inkernace z a do opice jsou naprosto vylouceny (pozdeji se prijde na to, ze se jeden z poradcu ;) vlamal do emailu sveho sefa a tuto vyjinku tam, pred odeslanim emailu, svevolne vlozil. Dalsi dusledky konani VK jsou nepodstatne (nejdulezitejsi asi je vytvoreni celosvetove spolecne meny, kdyz VK poukazuje na to, ze cinane hodnotu sve meny stanovuji nerealistickym kurzem, zatimco americane pouze roztacenim tiskarskych stroju), otazka vsak je, zda-li se muze podobnym vystrelkum vubec nejak zamezit. :)
01. 04. 2010 | 07:37

Luba napsal(a):

Pane doktore Honzáku,
díky za Váš příspěvek, břitce vtipný, jako vždy. :)

S pozdravem,
Váš vděčný čtenář Luba.
01. 04. 2010 | 07:53

Luba napsal(a):

Pane Svobodo,
skutečně nevím, proč jste napsal slovo prezident s velkým "P", když Klausovo "p" je to nejmenší na celém světě.
(abych neurazil klausofilní hysterku hanah)

Navrhuji klausofilii zařadit do jedenácté revize Mezinárodní klasifikace nemocí, nejspíš mezi poruchy identity.
01. 04. 2010 | 08:18

Vico napsal(a):

Tupelo : obávám se, že tvůj modelový scénář by skončil předčasným odchodem čtrnáctého tibetského dalajlámy Džanpala Ngawanga Tandzina Gjamccha, neboť komisí vedenou Jaklem a Hájkem bude Václav Klaus prohlášen za převtělení předchozího dalajlámy Thubtana.

Tupelo, tady končí legrace. Dráždíš bosou nohou chřestýše..
01. 04. 2010 | 08:59

Taoiseach napsal(a):

almost glossed™

Hubálek to vysvětloval v talk show u Marka Ebena i u Karla Šípa. Ale to bylo v době, kdy už měl tu nálepku zrádce národa pevně připlácnutou, a jako odborník si realisticky uvědomoval, že s tím nic nenadělá.
01. 04. 2010 | 11:12

Taoiseach napsal(a):

babča

"...když skupina psychiatrů začne diskutovat, jak někoho zbavit právní způsobilosti. A to kvůli LS. Na Klausovy výhrady vůči některým ustanovením v LS vzpomeňte tak za deset let. A budete mu dávar za pravdu."

Je holou skutečností, že Klaus dlouhodobě nepodepisoval mezinárodní smlouvy (nejen LS), které z jeho pověření dojednala vláda. Vzhledem k tomu, že nikdy neuvedl žádné relevantní odůvodnění své nečinnosti, je OTÁZKA MOTIVACE této jeho nečinnosti zcela namístě.

Za deset let už tu možná nebudu já ani slovutný pan profesor. Konstatujme tedy, že všechny jeho výhrady vyvrátilo plénum ústavního soudu jednomyslně. Podívejme se tedy, babčo, na tu dodatečně vznesenou výhradu týkající se nebezpečí žalob tzv. Sudetských Němců:
LS je v platnosti a v účinnosti, a to včetně listiny práv; tzv. česká výjimka je jen přislíbena do budoucnosti. Je 1. dubna. Kde jsou ty žaloby "Sudeťáků"? Proč je nepodali právě teď, když mají šanci?
01. 04. 2010 | 11:26

Honza napsal(a):

Podstata věci spočívá v tom, že se několik lékařů v soukromé emailové korespondenci společně zamýšlí nad tím, jestli prezident republiky trpí jen osobnostní poruchou, nebo jestli už jeví znaky omezené příčetnosti. Na to mají s odpuštěním právo, nemluvě o tom, že každý, kdo má to potěšení znát J. Hnízdila jako já, ví dobře, že je to člověk, který kontroverze miluje a vyhledává. Jediná lumpárna na celé věci (na které se blogger bohužel podílí) je to, že někdo tuto soukromou korespondenci vynesl na veřejnost a diskutuje o ní. To je jednak protiprávní, jednak neslušné. Pane prof.MgA, prosím, nechte toho.
01. 04. 2010 | 11:34

Josef K. napsal(a):

Pane Svobodo. Naopak, diskuse o duševním zdraví lidí, kteří mají vliv na existenci ostatních z pozice moci je nezbytná. Již jen pro zvláštní korelaci mezi mocí a některými specifickými duševními jevy. Možná by si lidstvo ušetřilo mnoho potíží, pokud by ti, kdo se domáhají moci byli včas a řádně vyšetřeni či podrobeni podobné diskusi a z ní vylývajícím důsledkům. Hele, věděl to nejen Andersen.
01. 04. 2010 | 11:37

David napsal(a):

Bohuzel, vetsina lidi je naprosto tupa, a tak ani nechape hlavni smysl blogu pana Svobody - totiz poukazat na to, ze existuje skupina lidi, ktera ma za to, ze kdyz nekdo druhy nesouhlasi s jejich politickymi nazory, musi byt nutne blazen. Ne takovy blazen, jakym se nazyvaji v kazde druhe vete navzajem deti na zakladce, ale blaznem, proti kteremu musi prijit nejaky zakrok, izolace, stigmatizace atd. To je to hlavni nebezpeci a je to nebezpeci velke, nevidane. To pan Svoboda rozeznal. Tady vubec nejde o to, jake ma Klaus nazory. Tady jde o princip.
01. 04. 2010 | 11:52

Milouš napsal(a):

Pravidelná psychiatrická vyšetření (jednou za dva roky) by měla být povinná pro všechny aktivní politiky a doporučená pro všechny politiky bývalé. Snad by to šlo prosadit přes EU, přímo v ČR by to asi neprošlo.
01. 04. 2010 | 12:14

hanah napsal(a):

Pane Svobodo,
marná snaha. Zdá se že někteří diskutéři jsou tak zaslepeni svou záští a nenávistí k osobě VK, že jsou ochotni tolerovat zneužívání lékařské profese k politickým cílům a předložené texty dokonce vnímat jako neškodné a dobře myšlené zamyšlení se , či diskuzi o zdravotním stavu prezidenta.

Prakiky používané u nás komunisty za totality, pomocí kterých se zbavovali nepohodlných osob, mají patrně zažité jako samozřejmé a neuvědomují si zrůdnost a nebezpečnost takového jednání.

Naopak, na celé věci považují za "největší lumpárnu" skutečnost, že se ona korespondence dostala na veřejnost a obviňují kdekoho.
Patrně některý "spolehlivý" kolega, kterého sehnal Hnízdil nebo Stránský, až tak "spolehlivý nebyl".
(Zarážející je i fakt, že nehledali "dobrého" psychiatra, ale právě spolehlivého :-)

Tato praxe nesloužila jen proti politickým protivníkům, ale obecně proti lidem nějak nepohodlným. Vzpomínám na případ stařenky, která si chuděra neustále stěžovala na tehdejším ONV, že má v nepořádku byt, neteče voda, netopí kamna apod. Protože bydlela v obvodu tehdejší vlivné poslankyně a členky Rady ONV, důchodkyni zbavili způsobilosti k právním úkonům, umístili do Bohnic a byl klid.
Takže vážení diskutéři, kteří nevidíte nic špatného na postupu oněch lékařů, pozor, abyste za pár let nedopadli jako nebohá stařenka, pokud se najde "spolehlivý psychiatr."
Nemusíte být zrovna prezidentem.
01. 04. 2010 | 12:24

mb napsal(a):

hanah mě více *censored* zneužívání prezidentské funkce václavem klaus ke svým osobním cílům a k hlásání svých extremistických osobních názorů, čímž poškozuje dobré jméno české republiky ....
01. 04. 2010 | 12:31

hanah napsal(a):

Milouši, já bych se přimlouvala za to, aby někteří vybraní jedinci (a to bez ohledu na profesi), byli podrobováni pravidelnému přezkoumávání jejich duševních schopností konziliem "spolehlivých" psychiatrů. Třeba podle data narození provádět tzv. depistáže a pokud by se osoba jevila nějak divně, onačit ji jako nebezpečnou sobě nebo svému okolí a šup s ní někam do léčebny.
A já bych osobně doporučovala, zaměřit se na osoby, které se jmenují Milouš. To by prošlo i u nás.
01. 04. 2010 | 12:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já už jsem z toho úplný jelen !

(vykrádání soukromých emailových schránek, novinářská mystifikace, vyhrožování ve stylu StB /nyní pouze vláčením tiskem, ne Pankrácem/, spiklenecká centra uvnitř ČLK, denunciace prezidenta ČLK bývalým vůdcem komunistů EPĚ, nickoví transvestité Bartoš - hanah - V.K....

Je teda Klaus blázen nebo ne ?

/Tencokida - hloupý samurajský synek, navíc odložený v.r./
01. 04. 2010 | 13:02

Admirál napsal(a):

mb - máte divné názory, šup s Váma na psychiatrii.

Párkrát dáme skotský střiky a když Vám ty blbosti z hlavy nevyženem, ta si Vás tu necháme na delší pozorování.

A s Vámi všechny, kteří nemají ten "správný názor" a jsou ještě k tomu tak drzí, že si dovolí jít proti nám.
01. 04. 2010 | 13:07

hanah napsal(a):

Tencokido

Já jsem taky jelen.
Jaká denunciace prezidenta ČLK,jaká mystifikace, jaké vykrádání emailových schránek, vyhrožování ?
A já někdo jiný..:), tomu už vůbec nerozumím!
01. 04. 2010 | 13:30

Germanicus napsal(a):

Pane Svobodo, přečtete si laskavě něco od MUDr. Koukolíka a bude Vám jasno. V daném případě je spíš na místě se rozhořčovat nad tím, že došlo k zvěřejnění soukromé korespondence, případně k úniku lékařského tajemství. Vládnou nám holt deprivanti (a nejenom u nás).
BTW Svého času britská premiérka Margaret Thatcherová zprávu o narození prvého vnoučete oznámila slovy: Rozhodli jsme se vám (občanům VB) oznámit, že jsme se stali babičkou...

Tencokida Hnuj:
Je.
01. 04. 2010 | 13:47

Kreacionista napsal(a):

Právo je nezpochybnitelně na straně V.Klause, jak soudí náš nejúspěšnější psychiatr Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
http://www.fragmenty.cz/iz0...
Doporučuji i tyto následující odkazy.
http://neviditelnypes.lidov...
http://janzeman.blog.idnes....
01. 04. 2010 | 17:48

J. Hnízdil napsal(a):

Ad: „Klaus bláznem“aneb zázračné schopnosti redaktora Bartoše.

V časopise Reflex č. 9/2010 byl uveřejněn článek Adama B. Bartoše „Klaus bláznem“, s podtitulkem „známí čeští lékaři chystali komplot proti prezidentu republiky“.

Článek je uveden slovy: „na veřejnost nedávno unikla mailová korespondence českých lékařů“. Klademe si otázku jak unikla a jaký cíl sleduje její bulvarizace. Podstatnou skutečností je, že ona mailová korespondence byla přísně soukromá a uzavřená, odehrávala se na úrovni úvah lékařů, týkala se obav o zdraví pana prezidenta a zvažování možností, jak na tento ryze medicínský problém profesionálně reagovat, aby nedošlo k porušení lékařské etiky. Účastníci nedospěli k žádnému závěru a korespondenci proto již v říjnu uplynulého roku uzavřeli. Nikdo z lékařů zmiňovaných v textu ji nezveřejnil, ani k tomu nedal souhlas, k dispozici ji nedostal ani pan Bartoš. Tím, že ji nyní opakovaně zveřejňuje, porušuje nejen novinářskou etiku, ale především ochranu poskytovanou takové korespondenci minimálně ustanovením § 182 trestního zákona. Orgány činné v trestním řízení se již podáním v této věci zabývají, tentýž podnět směřoval i k Etické komisi Syndikátu žurnalistů ČR.
Korektní diskuzi, týkající se osobnostní integrity některých našich politických představitelů a míry jejich schopnosti odpovídat za svoje činy, považujeme za naprosto legitimní a nanejvýš aktuální. Proti textu redaktora Bartoše se však důrazně ohrazujeme. Je totiž postavený na konstrukci citátů dotčených lékařů, které jsou vytrženy z kontextu, účelově zmanipulovány nebo lživě interpretovány tak, aby odpovídaly autorem vykonstruované teorii spiknutí a navodily zdání „útoku lidí spojených s bývalým prezidentem Václavem Havlem“. Pan redaktor například cituje z údajné korespondence mezi MUDr. Hnízdilem a Českou lékařskou komorou: „Máme důvodné podezření, že pan prezident Klaus jedná pod vlivem závažných, možná patologických změn duševního stavu nebo poruchy osobnosti, které nejsou jen přechodného rázu,“ píše v dopise komoře. „Domníváme se, že by zdravotní stav pana prezidenta měl být odborně zkoumán,“ dodává (Dr. Hnízdil). Skutečností je, že tento text nikdy lékařské komoře zaslán nebyl a je snadno ověřitelné, že komora ani takový text nikdy neobdržela. Tak by bylo možné vyvracet jedno tvrzení za druhým. Kde a jak ale pan Bartoš citované informace získal? Má snad magické schopnosti vstupovat do počítačů a mozků lékařů, kontrolovat jejich myšlenkové pochody? Má snad technické možnosti Orwellova Velkého bratra? Vždyť se žádným lékařem, účastníkem mailové korespondence, se osobně nesetkal a schůzku nabídnutou mu Dr. Hnízdilem označil za „naprosto zbytečnou“. Ze strany autora se tak jedná, eufemisticky řečeno, o fabulaci, kterou nelze než s pozvednutým obočím odmítnout. Redaktor Bartoš si vysnil politický komplot rozměrů hodných postsovětského Ruska a v důsledku zdiskreditoval především sám sebe a své přátele. Kteří to jsou lze zjistit po nahlédnutí na webové stránky http://abbartos.wordpress.com/ a kliknutí na rubriku fotografie „s politiky, s přáteli“. Politováníhodné je, že do svojí špinavé hry zavlekl jeden z nejkorektnějších časopisů u nás.
MUDr. Martin Stránský
MUDr. Jan Hnízdil
01. 04. 2010 | 18:44

zdesta napsal(a):

Pan J.Svoboda. Píšete..... totalitní režim zneužíval psychiatrie ke zpochybnění duševní kompetence názorových oponentů až izolaci od společnosti.Vy jste bohužel šéfoval straně, která nesla za tento stav odpovědnost.(změna názvu ji nezmírňuje)Na vašem místě bych se některým politickým tématum vyhýbal jak čert kříži.
01. 04. 2010 | 19:04

hanah napsal(a):

M.Stránský. J.Hnízdil

Proč sem tento text kopírujete, vždyť na něj odkazuje už autor blogu?
A proč tak zbaběle překrucujete svůj původní záměr ?
A ještě na závěr "žalujete jako malí spratci."

Hluboce se za vás stydím.
01. 04. 2010 | 19:09

Tupelo napsal(a):

Pane Hnizdile, ja na rozdil od Hanah dekuji za vstup a za odkaz na stranky popularizatora 'kauzi' p. Bartose (nebyl to ten co byl odejit z iDnes?), je zabavne se mrknout do kategorie 'S politiky, s prateli' (radeji snad 's politiky prateli';)), tuhle vyslanci hradu (Klaus, Hajek), onde tzv. hradni kridlo ODS (Bem, Tlusty). Jestli ten (eventualni) odchod z iDnes nebyl treba dan neschopnosti novinare rozlisit hranici mezi politikem a pritelem :).
01. 04. 2010 | 19:41

monika napsal(a):

Ne každý, kdo provádí grázloviny, je psychiatrický pacient. Někdo nemusí být ani psychotik či psychopat, aby byl grázl. Prostě je grázl. A z toho ho pak nevyviní ani snížení svéprávnosti.
01. 04. 2010 | 20:05

dabei napsal(a):

V.Klaus dokáže pravidelně v politice :vítězit.To jsou politické schopnosti nesporně,ať je povaha jaká chce.Umí držet glanc.To každý nemá vrozené,ale ceremonialy úřadu to vyžadují.
Z čtenářských úvah blogů cítím,že mnoho lidí ho nepovažuje za schopna řešit řadu věcí de facto.Nemyslím hlavně podpis LS.Spíše než za výkon prezidentské funkce jej lidé odsuzují (a není jich málo) za předchozí etapy jeho působení.V ekonomii-prakticky.Energický Topolánek v tomto asi měl před ním částečně náskok v očích lidu,i když žádnou teorii netlumočí nikam a je příliš spontánní -nemá glanc.Západoněmecká psychiatrie považuje spontánnost člověka za příznak psychického zdraví N1.Sobotka má styl,lépe řečeno delikátnější styl než Topolánek a jisté zásady,které se zdá,že někdy velká voda Topolánkovy osobnosti bere s sebou.Klaus se vytrácí z veřejnosti-osobních útoků musel vydržet hodně a kritiky vyslyšet permanentně neskutečně.Kdyby byl sebekritický,dávno ,před lety musel odstoupit sám.Asi ví proč to nedělá.Vyhraje své volby.
01. 04. 2010 | 20:32

mb napsal(a):

Hanah nemůžete se stydět za někoho jiného, já se za vás také nestydím ...
01. 04. 2010 | 20:39

mb napsal(a):

Vlastně se stydím za svého prezidenta ale proto, že mě reprezentuje na venek .... vy mě nereprezentujete, stejně jako doktor hnízdil nereprezentuje vás ....
01. 04. 2010 | 20:43

Nigel Picton napsal(a):

Jsem obyčejný nýmand. Do 30.3. 2010 invalida III.stupně z důvodů těžké deprese od roku 2002. Včera administrátorka LPK, která si dává před jmeno titul MUDr. dospěla k názoru, že když jsem nebyl doposud hospitalizován v blázinci, mohu mít jen stupěn invalidity č. I. Samozřejmě mi je krácen důchod o 75%, takže jsem odsouzen je chcípnutí hladem. Kam se hrabou všichni Hubálkové, Hoeschlové, Hnizdílové na tuto administrátorku vyhlášky č. 359/2009. Pan prezident kvůli jmenovaným lékařům jistě hlad yumírat nebude.
01. 04. 2010 | 21:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
A za sebe se nestydíte?
01. 04. 2010 | 21:58

mb napsal(a):

za sebe ne Zbyňku, vy se za sebe stydíte ???

snažím se seč můžu ... a co vy Zbyňku ...???

s pozdravem ...
01. 04. 2010 | 23:05

hanah napsal(a):

pane Svobodo,

překvapuje mě, jak málo lidí cítí potřebu vyjádřit se k tak závažnému tématu.

Poukud v tom ovšem není nějaká kulišárna, že někdo odstraňuje něco, co se nehodí.
(dnes například jsem zjistila, že politolog Pehe odstranil ze svých blogů text, který se mu tůze nepovedl. Respektive politologické pojednání, které postavil na informacích bulvárem zkreslených, a když to vyšlo najevo, místo omluvy čtenářům, bez dalšího, i bez vědomí redakce, svůj blog smazal i s příspěvky čtenářů).
To jsem trochu odbočila, ale pokud jsem dobře četla všechny materiály o hanebném "zločinném spolčení" za účelem odstranění prezidenta Klause z politického života, patřil k těm lumpům i Pehe.

Šokuje mě, čeho jsou někteří lékaři schopni, šokuje mě, jak si hrstka lidí může dovolit rozhodovat o tom, co je pro občany dobré a co ne.
Boj politických stran je házení špíny jedné strany na druhou, přetahování lidí, uplácení apod., ale pořád je to něco, co lze s jistou dávkou otrlosti akceptovat, neboť politická kultura je něco, co se musí těžce budovat. Obě strany mají vpodstatě stejné možnosti, voliči ale nejsou tupé stádo, situaci zhodnotí a podle toho zvolí, či ne.
Proti tomu ale tohle "sociální inženýrství" - velmi mírně řečeno, za použití těch nejodpornějších prostředků (horší už může být snad jen atentát),
je něco, co jsem se domnívala, že se v ČR po listopadu už nemůže stát.

Velmi si Vás za Vaši odvahu udělat to co jste udělal vážím. Tím spíše, že jste si jistě vědom toho, že odpůrci budou vytahovat Vaše předsednitctví KSČM.

Já jsem část té korespondence také měla k dispozici ( nikam jsem se nenabourala, páč jsem ráda, že umím něco zkopírovat a někam vložit, což považuji za vrchol svého zacházení s PC), a pouze jsem v diskuzi pod blogem Stránského něco z toho použila. (kdosi mě tam za to hrubě znectil...)
Bylo to k dispozici na internetu, takže stíhat pana Bartoše, či kohokoliv jiného, je doopravdy legrační.
Asi to pustil některý ze zločinného spolčení, který buď dostal strach nebo rozum :-)

Vážený pane Svobodo,
přeji Vám, ale i nám, aby se celá věc "nezametla pod koberec", byla projednána a veřejnost byla informována.
Budu Vám vděčná, když jakékoliv informace zveřejníte.

Mějte se hezky
hanah
02. 04. 2010 | 21:32

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:46

Barakan napsal(a):

Doporučuji článek:
http://www.fragmenty.cz/iz0...

Podlé spiknutí lékařů I.
Zdeněk Jemelík

Vzpouzím se myšlence, že „sarajevský atentát“ nebo nátlakové akce a provokace, jimiž byli u nás v tomto století přinuceni k odchodu z funkcí různí politici, by měly být uznány za standardní a mravně přijatelný nástroj politického boje, a to přesto, že pádu některých z nich, jako např. Stanislava Grosse, vůbec nelituji. O některých případech se hovořilo v rámci debat o způsobu odstranění Mirka Topolánka, s nímž byly srovnávány. Všechny se vyznačovaly podlostí a bezohledností, některé, jako případ Vlastimila Tlustého a také Mirka Topolánka mají rysy řízené provokace, v které byly jako spouštěcí mechanismus využity povahové slabiny oběti. Nicméně způsobem provedení stále zůstávaly v hranicích zákonnosti.

O jedné obzvláštní podlosti se v době Topolánkovy agonie nemluvilo: o spiknutí skupiny lékařů, kteří v loňském roce připravovali faktické svržení prezidenta republiky tím, že ho nechají zbavit způsobilosti k právním úkonům.

K svému neuskutečněnému záměru se veřejně hlásí. Z jejich vlastního vysvětlení motivů je jasné, že cílem jejich zákeřné akce bylo odstranění pana prezidenta jako živé překážky na cestě k ratifikaci Lisabonské smlouvy. Chtěli prosadit nepolitickými nástroji své názory. Majíce geneticky zakódované přesvědčení, že hlavní zásadou české zahraniční politiky má být vlezdoprdelnictví vůči zahraniční vrchnosti, vidí v panu prezidentovi politického nepřítele. Je to sice zrůdné, ale přesto přirozené, protože nepřehlédnutelným prvkem jeho zahraničněpolitických postojů je vlastenectví, zdůrazněné prožitkem dvou okupací země, čili přesný opak jejich myšlení.

Je zřejmé, že jiný než politicko-mocenský motiv neměli. Jejich názory na chování pana prezidenta stojí na poznatcích, zprostředkovaných médii. Na naší politické scéně působí několik nepřehlédnutelných osobností, jejichž vystupování před televizními kamerami a některé další projevy působí dojmem, že trpí patologickou poruchou osobnosti. Pan prezident mezi ně rozhodně nepatří. Ostatně z jejich výkladu vyplývá, že patologickou úchylku jeho chování spatřují v jeho schopnosti dlouhodobě vzdorovat většinovému názoru, jenž je v rozporu s jeho vnitřním přesvědčením. Velmi cennou osobnostní vlastnost tak chtěli vydávat za příznak choroby.
I když páni doktoři nakonec svůj záměr nezavršili, v čemž jim dle jejich vyjádření zabránil prezidentův podpis Lisabonské smlouvy, a také je údajně vyplašil Ladislav Jakl, stali se potenciálními pokračovateli zneužívání psychiatrie, které je tradičním nástrojem prosazování vůle totalitních režimů: stalinismu, fašismu a nacismu a bohužel i domácí komunistické diktatury. K politické kultuře demokratických zemí zneužívání psychiatrie k umlčování politických odpůrců rozhodně nepatří.

Nechutná je i etická stránka počínání spiklenců, neboť zneužili faktické bezbrannosti pana prezidenta účinně proti jejich zvrácenému chování. Od Václava Klause nelze očekávat, že se sníží na jejich úroveň podáním trestního oznámení nebo žalobou na ochranu osobnosti. Nezbývá mu, než se smířit s tím, že byl potupen.

Je příznačné pro stav státního zastupitelství, že přešlo bez povšimnutí veřejné informace o jednání spiklenců, ač podezření z trestné činnosti je zjevné.

Kdyby nebyl ze starého trestního zákona vypuštěn §103 – urážka hlavy státu, za pouhé zveřejnění slabomyslných pochybností o duševním zdraví pana prezidenta by spiklencům hrozilo trestní stíhání. Svým počínáním sice patrně naplnili skutkovou podstatu dalších trestných činů ve fázi přípravy, ale dle mého soudu nemohou být stíháni, protože záměr nedovedli do uskutečnění. Čili – obrazně řečeno – vytloukli panu prezidentovi okna, ale nemusí utéci jako neodpovědní kluci, protože vědí, že je nikdo pronásledovat nebude. Jistě s tím předem počítali. Je to zbabělé.
06. 04. 2010 | 17:14

fake watches napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 05:24

Montblanc watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 08:02

Jan Hnízdil napsal(a):

Vážený pane profesore,
Vaše rozhořčení si vysvětluji tím, že jste vycházel z pochybného zdroje a informace si dostatečně neověřil. ČLK se jistě bude Vaším podnětem a podezřením ze zneužití psychiatrie zabývat. Velmi bych ocenil, kdybyste stanovisko ČLK po obdržení zveřejnil.
Děkuji.Srdečně. Jan Hnízdil
12. 04. 2010 | 12:49

hanah napsal(a):

Pane Hnízdile,

dobře, že se ozýváte.
Chcete tvrdit, že e-mail, který jste psal od jakési L. Šafaříkové, je podvrh?
Děkuji
13. 04. 2010 | 20:11

Jan Hnízdil napsal(a):

Dobrý den,
nenelézám jediný důvod komunikovat s osobami, které nemají odvahu se pod svoje texty podepsat plným jménem a nestydí se probírat v soukromé korespondenci.
J. Hnízdil
14. 04. 2010 | 10:28

hanah napsal(a):

JJ, ještě že vy jste tak statečný, a odpovědi se vyhýbáte. Stejně jako jste se chtěl vyhnout přímé konfrontaci s Václavem Klausem.

Stejně jako teď překrucujete své úmysly a tvrdíte, že šlo jen o nezávaznou korespondenci a obavy o prezidentův psychický stav, Když zveřejněné texty vypovídají o opaku.
To je panečku odvaha!
Proč si nestojíte za svým?
Korespondence, která je zveřejněna na internetu, pro mě není soukromá. Patrně jste ji vy, nebo některý z kolegů zveřejnil.

Pokud jde o podpisy - na zdejších blozích je zvykem, že lidé diskutují pod tzv. nicky, což není nic zbabělého.
Zbabělé je, nestát si za svým a lhát jako školáček. Zbabělé je, zneužít své profese k účelům, ke kterým se nyní nehlásíte.
Zbabělé je, chtít odstranit člověka, s jehož názory nesouhlasíte, podlým způsobem.
14. 04. 2010 | 13:33

Nepochazim z opic napsal(a):

Hnídzil a Stránský jsou srabové.
14. 04. 2010 | 18:30

Jan Hnízdil napsal(a):

Vážený pane profesore,
existuje nějaký důvod, který by bránil zveřejnění odpovědi České lékařské komory na Váš podnět?
Děkuji za zprávu. Jan Hnízdil
14. 04. 2010 | 21:04

MATRIX napsal(a):

25. 04. 2010 | 17:36

Všímálek napsal(a):

No polévka se nejí tak horká, jak se uvaří. Iniciativa D.O.S.T.napsala otevřený dopis R. Johnovi, kde kategoricky sevřenou pěstí bouchá do stolu, aby VV nenominovaly dr. Stránského na funkci ministra zdravotnictví jinak budou demonstrovat tak dlouho, pokud John svůj záměr nezruší. Doipis podepsal L. Bátora.
08. 07. 2010 | 00:19

cheap UGG Monster nike napsal(a):

<a href="http://www.monsterbeatheadsetsales.com/"><strong>Monster Headphones</strong></a><br>
Monster headphones today no longer is so strange, for the magic sound of the brand, fans, and the influx of people should not be unfamiliar, the 2008 Beijing Olympic Games, the collective American dream of eight players out of the airport wearing a Monster, 2010 during the World Cup, major players wearing headphones off the bus Monster <a href="http://www.monsterbeatheadsetsales.com/Cheap-32-cheap-monster-Beats-by-Dr-Dre-Earphones-Sax-Blue-on-sale.html"><strong>monster Beats by Dr.Dre Earphones Sax Blue </strong></a>, which in itself is magic headphones for the best promotional products. For ordinary users, if you can not magic if the sound with noise reduction function <a href="http://www.monsterbeatheadsetsales.com/Cheap-3-Monster-Beats-By-Dr-Dre-studio-Headphones-on-sale-High-Performance-Professional-white.html"><strong>Monster Beats By Dr Dre studio Headphones on sale High Performance Professional white</strong></a>, or <a href="http://www.monsterbeatheadsetsales.com/Cheap-4-Monster-Beats-By-Dr-Dre-studio-Headphones-High-Performance-Professional-black.html"><strong>Monster Beats By Dr Dre studio Headphones High Performance Professional black</strong></a> of the volume is still some sense too large, it may wish to look at the magic sound of solo headset-Monster SOLO HD, Monster SOLO upgrade version.<br/>http://www.monsterbeatheadsetsales.com/
<a href="http://www.2011uggbootssaleshop.com"><strong>UGG Boots</strong></a><br>
<a href="http://www.2011uggbootssaleshop.com/goods-27-discount-cheap-maroon-ugg-roxy-tall-boots-on-sale.html"><strong>Maroon UGG Roxy Tall boots</strong></a> are fur snow boots, hair density is good, back cover of the same, shiny, smooth and elastic, with the fire of the immediate carbon black ash, and there was a smell of burning hair. <a href="http://www.2011uggbootssaleshop.com/goods-26-discount-cheap-women-beige-ugg-roxy-tall-boots-on-sale.html"><strong>women Beige UGG Roxy Tall boots</strong></a> genuine snow boots will not use non-environmentally friendly plastic bags, UGG boots because environmental protection is a major trend. Fur boots wool pile surface is short, thin, cashmere, pure color, no color, boots straight and soft. Try, there is a warm feeling, more relaxed and comfortable. Australia <a href="http://www.2011uggbootssaleshop.com/goods-25-discount-cheap-black-ugg-roxy-tall-boots-on-sale.html"><strong>Black UGG Roxy Tall boots</strong></a> yards and snow boots playback size of the Chinese table, shoe glue line is usually very uniform, cut 1mm is more normal, and hard to open plastic.<br/>http://www.2011uggbootssaleshop.com/
<a href="http://www.shoxtop.com"><strong>cheap nike shox</strong></a><br>
<a href="http://www.shoxtop.com/nike-shox-womens-nz-o-leven-plating-p-658.html"><strong>nike shox womens nz o leven plating</strong></a> as LeBron signature shoe series in a new outdoor basketball shoes, shoes in the Ambassador, based on the existing strengths of the continuous development of high-performance basketball shoe combines the features and stylish design, to bring the most advanced outdoor fans innovation .<a href="http://www.shoxtop.com/nike-shox-womens-nz-o-leven-plating-white-purple-p-659.html"><strong>nike shox womens nz o leven plating White purple</strong></a> basketball shoes outsole full length XDR bring superior abrasion resistance and grip, tightly wrapped toe area, a high degree of wear of the region <a href="http://www.shoxtop.com/cheap-nike-shox-nz-for-women-whitepink-p-539.html"><strong>cheap nike shox nz for women white/pink</strong></a> to provide effective protection; outer end part of an improved grip design style, and forefoot of the ring-shaped pattern, a change to improve grip; flex grooves enhance flexibility, making the feet more natural movement easy; outsole designs to minimize the weight of the shoes.<br/>http://www.shoxtop.com/
07. 12. 2011 | 09:36

effotlyamolla napsal(a):

<a href=http://www.fravuittonsac.com>www.fravuittonsac.com/#8345</a> ,sacs louis vuitton
<a href=http://www.fralouisvuittonpascher.com>www.fralouisvuittonpascher.com</a> ,sac louis vuitton pas cher
<a href=http://www.sacvuittonpascherfr.com>www.sacvuittonpascherfr.com</a> ,sac louis vuitton
<a href=http://www.sacvuittonpaschersfra.com>www.sacvuittonpaschersfra.com/#7979</a> ,sac louis vuitton pas cher
22. 09. 2012 | 05:04

TelerarverS napsal(a):

wpplx <a href=http://www.saclouisvuittonlvs.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a> ,
dzdhf <a href=http://www.vuittonpascherfr.com>Sac Louis Vuitton Pas Cher</a> ,
vfeiu <a href=http://www.saclouisvuittonslv.com>sac louis vuitton homme</a> ,
tccbb <a href=http://www.saclouisvuittonlvs.com>www.saclouisvuittonlvs.com</a> ,
slyvz <a href=http://www.vuittonpascherfr.com>www.vuittonpascherfr.com/#8531</a> ,
vbbml <a href=http://www.saclouisvuittonslv.com>www.saclouisvuittonslv.com/#1746</a> ,
http://www.vuittonpascherfr.com
02. 10. 2012 | 07:15

alcollome napsal(a):

uawet <a href=http://www.vuittonpascherofficiel.com>Louis Vuitton moins cher</a>
xolap <a href=http://www.saclouisvuittonpascherefr.com>sac louis vuitton homme</a>
gubto <a href=http://www.saclvuittonpascher.com>sac louis vuitton femme</a>
elkyy <a href=http://www.sacvuittonpascherefra.com>Louis Vuitton moins cher</a>
pngvh <a href=http://www.sacvuittonpascherefra.com>www.sacvuittonpascherefra.com</a>
erkeo <a href=http://www.vuittonpascherofficiel.com>www.vuittonpascherofficiel.com</a>
http://www.saclvuittonpascher.com
11. 10. 2012 | 22:24

zobbemiidioli napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#8014>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#11172>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#11978 buy viagra
18. 10. 2012 | 13:03

zobbemiidioli napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#16139>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#15817>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#20448 buy viagra online
19. 10. 2012 | 10:18

GomBBeteBoila napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#vawtw>online kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#ofjwn >cheapest kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#kibnk order kamagra online
20. 10. 2012 | 16:25

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#kjwgt>cheap viagra online</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#iglix >viagra 150 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#yvsyi viagra online
23. 10. 2012 | 02:27

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#701>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#14441>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#20062 buy cialis
24. 10. 2012 | 11:19

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#ckuzg>generic cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#seovq >buy cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#rjfel generic cialis
24. 10. 2012 | 17:04

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#16704>buy zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#8085>buy zithromax uk</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#17777 buy generic zithromax
31. 10. 2012 | 00:39

incontilm napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#ezzwk>buy cialis</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#torpf >buy cialis online</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#igjzt cheap cialis online
31. 10. 2012 | 02:52

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#8983 - buy viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#9600>cheap viagra</a>
01. 11. 2012 | 00:02

HelmSlerriecy napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#xflqc>buy levitra</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#nvhev >order levitra</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#gmnje generic levitra
01. 11. 2012 | 09:08

terrotiannide napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#inioo>buy levitra online</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#lnraj >generic levitra</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#xcmrv cheap levitra
02. 11. 2012 | 14:53

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#puozq>propecia online</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#wijvk >propecia online</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#vqyxo buy propecia
03. 11. 2012 | 07:05

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#nwmip>buy cialis online</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#gtnyk >generic cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#gkyfh cheap cialis
04. 11. 2012 | 09:58

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#20334>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#7570>viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#15189 buy viagra online
06. 11. 2012 | 00:50

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#loooc>buy propecia</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#ncybb >propecia 1 mg</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#opncd buy propecia
06. 11. 2012 | 20:40

plainiado napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#rqhph>levitra online</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#nfkxh >levitra online without prescription</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#eaecw buy levitra
07. 11. 2012 | 06:25

agislilmipt napsal(a):

チャンス プログレッシブ 加えて、 洗練された エグゼクティブ。 これらの各 <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>uggブーツ格安</a>, プッシュ よく 広範囲 約 ストッキング販売 の種類 に関係 また、 レコード さらに 製品。 彼らは通常アール 上品、はるか 上品な 採用応用利用などと比べて http://www.cheapuggbootssalejp.com と組み合わせて安価 を得るために受信することを 保守 予約 ペット 作曲 ハードドライブハードディスクドライブを書面で置く。 一般、人々は に役立つ以下を過ごす救うjfozgn <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>ugg ブーツ</a>,
で保存フロッピー ガジェット そのために 受け入れる これらの種類の 低価格 最大 鉛筆 ハードディスクドライブ <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>click here</a>, 供給 信仰、に加えて、様々な 組み合わせて に加えて、有用性 と同様と一緒に加えてとリーズナブルな経済コスト を使用した場合 含むとお客さま 使用しているとき加えて 彼らがすることができますは応用のなさ使用正常 持株 ディレクトリ <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>cheapuggsbootsjp</a>, と 人 消費者を得るために
09. 11. 2012 | 04:33

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#15606>buy generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#13048>generic cialis</a> , http://getagenericpills.com/#7372 buy cialis
11. 11. 2012 | 00:28

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#viagra-50-mg | http://genericpillshq.com/#buy-viagra-online - buy viagra online | <a href=http://genericpillshq.com/#cheap-generic-viagra>cheap viagra</a>
14. 11. 2012 | 12:16

ignonioup napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#11355>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#13107>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#6352 buy viagra
14. 11. 2012 | 17:23

Quegreefeer napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#21010>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#6650>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#11696 buy viagra online
16. 11. 2012 | 03:30

ditEsseks napsal(a):

<a href=http://buystratteramed.com/#qygay>strattera buy online</a> - <a href=http://buystratteramed.com/#dyera>buy strattera cheap</a> , http://buystratteramed.com/#xujql buy strattera online
24. 01. 2013 | 02:07

amatrircula napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#srdgc>retin a online</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#udrbs>cheap retin a</a> , http://buyonlineretinahq.com/#eukqs buy retin a cream
27. 01. 2013 | 11:03

arcaceoreli napsal(a):

<a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#8865>buy accutane online</a> - <a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#17402>buy cheap accutane</a> , http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#21285 generic accutane
29. 01. 2013 | 21:33

prtjwjma napsal(a):

The Adventurers Romance and adventure <a href="http://garciniacambogiaextractkhpye.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiaextractxxpuw.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia benefits http://garciniacambogia9rvtu.info that that is happenIngenieur
25. 02. 2014 | 09:40

wxejllte napsal(a):

Regularity of grammar was always <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> kdwigvviy <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info eagerly forward.
25. 02. 2014 | 09:56

jnkmnxzf napsal(a):

Then he took up hisbow, and down fell the thrush <a href="http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info">garcinia cambogia customer reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareviews3kvx1.info up since the close of business.
25. 02. 2014 | 12:11

izrdcjuc napsal(a):

One has been talking with a great man <a href="http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info">garcinia cambogia weight loss reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaoczpk.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia hca http://garciniacambogiareviewvooi2.info must have known, that his wife.
25. 02. 2014 | 13:31

xswqkpyf napsal(a):

I presume it was <a href="http://paydayloansonline8086.info/">payday loans online</a> csfnsuljf <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ heard a few moments ago on the.
25. 02. 2014 | 15:30

yupbxkzx napsal(a):

He would collect <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">garcinia cambogia user reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiavomgk.info>garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia formula reviews http://garciniacambogiareviewvooi2.info like you--.
25. 02. 2014 | 16:21

lhmikxzj napsal(a):

To make the spell work, five separate conditions must bepresent-water, <a href="http://paydayloansonline3920.info/">payday loans online</a> abqasvxex <a href=http://paydayloansonline3920.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info many respects so near an intimation.
25. 02. 2014 | 22:09

lrdxgrlq napsal(a):

Barnstaple stared at <a href="http://facebookadvertisingqtnddc.info">facebook page</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook ppc vs google ppc</a> facebook advertising costs 2014 http://facebookadvertisingoft1x.info/ above which low clouds were.
26. 02. 2014 | 00:33

ywosbspn napsal(a):

Evading it, as a <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook page for business</a> <a href=http://createfacebookbusinesspage.info/>facebook business page</a> create business facebook page http://facebookbusinesspagezedfe.info/ a gentleman, and a mighty.
26. 02. 2014 | 04:04

igbqpcye napsal(a):

She inquired of the gardener where his boy was, buthe smiled, and said: He has just come home <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-weight-loss-premium/scale-tunes-cooperated/1399-customers.php">how to get garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-fruit-extract-first-rate/prime-amenities-shared/1649-customers.php>garcinia cambogia fruit color and properties</a> garcinia cambogia fruit and seeds http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-pills-first-rate/pick-militaries-correlated/1464-prospects.php whither you go and how you.
26. 02. 2014 | 07:31

okwobfty napsal(a):

One poor chap, who hadno other grandeur to offer, said with <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-hca/buy-garcinia-cambogia-best/best-advantages-related/932-customers.php">garcinia cambogia weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-benefits-best/diversity-benefits-connected/2439-everyone.php>do the garcinia cambogia benefits help with weight loss</a> buy garcinia cambogia amazon http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-hca-premium/catalog-repairs-concerned/2238-everyone.php was too stupid and too ignorant to.
26. 02. 2014 | 08:20

yraujdhb napsal(a):

But you couldnt see what theywere like, <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-weight-loss-top/option-aids-joined/430-customers.php">what is garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-side-effects/garcinia-cambogia-fruit-first-class/select-facilities-re-counted/1539-customers.php>cambogia garcinia and its side effects</a> garcinia cambogia free samples http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-for-weight-loss-finest/range-tunes-interacted/2127-prospects.php the fortune of Uganda.
26. 02. 2014 | 12:34

woosbszd napsal(a):

Then all whoheard this rejoiced, and the lord of the castle said <a href="http://organogoldtruth.tumblr.com/">how much does organo gold cost?</a> <a href=http://organogoldtruth.tumblr.com/>join organo gold</a> is organo gold a legal business http://organogoldtruth.tumblr.com/ art was largely wit.
26. 02. 2014 | 16:22

pipxqmzw napsal(a):

Ich ritt, schon bevordie Sonne die Spitzen der braunen Pagoden faerbte, durch die sumpfigenMangroven-Dickichte der Flussniederungen, <a href="http://antiquariat-karthago.de">online kreditvergleich</a> tngjvmqys <a href=http://antiquariat-karthago.de>kredit online</a> kredite http://antiquariat-karthago.de einem solchen Ferulastengel das Feuer zur Erde gebracht, das er demZeus entwandte.
27. 02. 2014 | 11:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy