Temelín - není to celé trestný čin?

05. 01. 2012 | 01:09
Přečteno 14962 krát
Varování: tohle nebude zábavné čtení!


Jan Beránek si ve svém blogu (Šlendrián a zametání pod koberec ve Fukušimě jako v Temelíně) dovolil otřít se o modlu českého inženýrství – jadernou elektrárnu Temelín (JETE). Snesla se pro to na něj smršť komentářů v naprosté většině jej odsuzující a dehonestující ať již úplnými laiky nebo těmi, kteří se domnívají, že jsou odborníky na svařování. A pokud se již objevil hlas odborníka, pomlčel o tom, o čem bude tento text.

Stručná rekapitulace: Jan Beránek psal o podezření na tajnou opravu sváru na nejcitlivější místě jaderné eletrárny – tam, kde se chladící potrubí přivařeno přímo k reaktorové nádobě. Greenpeace věc napadlo v r. 2000 a předalo předsedkyni státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové potřebné informace pro zahájení nezávislé kontroly. Současně žádalo o odložení aktivace jaderného paliva do doby, než bude ukončeno šetření, protože po aktivaci již bude kontrola přímo na reaktorové nádobě velmi obtížná, ne-li nemožná. Podle očitého svědka věděl o opravě pouze malý zasvěcený okruh pracovníků montážní organizace a ČEZu, nebyl proveden řádný a nezbytný projekt opravy, nebyl přitomen dozor projektanta, dokumentace včetně kontrolních snímků, popřípadě analýz byla zmanipulována, aby se na opravu nepřišlo.

Vím, že bych za normálních okolností dopadl stejně jako Jan Beránek. Ale ani fakta z úst environmentalisty nejsou v naší společnosti povětšinou brána jako fakta. Místo publikování vlastního názoru jsem se proto rozhodl požádat o odpověď všem zmíněným laikům na slovo vzatého odborníka na sváření. a ukázat kopie příslušných dokumentů. Prosím všechny, nechť čtou jeho slova velmi pozorně a potom se zamyslí nad probíhající diskusí a argumentací těch, kteří považují problém za vyřešený dodatečným rentgenováním. A také nechť jiní odborníci, třeba ti, kteří již reagovali na Beránkův článek zkusí rozcupovat toto stanovisko:

„Svary na hlavním cirkulačním potrubí 1. bloku JETE byly dokončeny v roce 1994, následné nedestruktivní kontroly byly provedeny v letech 2000 až 2006. Z definice procesu svařování, jako "Zvláštního pocesu" vyplývá, že žádnou nedestruktivní kontrolou nelze zcela ověřit jakost po dokončeném svařování (!). Proto se dodržení předem přesně stanovených postupů u svařování dokládá průvodní dokumentací o provedených svářečských pracech(!) . V technických podmínkách JETE bylo stanoveno jakou dokumentaci má JETE před povolením aktivace (pozn. jaderného paliva) doložit. V případě, že by nebyla dokumentace kompletní a ze zápisů nelze jednoznačně stanovit kdo a kdy svařoval a kontroloval - není jakost doložena. Výjimku lze akceptovat u replikové analýzy (kontrola povrchu svaru) a v případě, že se vyskytne např. zvětšené zrno, dá se předpokládat, že nebyly dodrženy postupy svařování, případně tepelného zpracování po svaření. V případě, že dodavatel svarů plnil požadavky na dokumentaci a záznamy na ETE při svařování, lehce doloží, např. ze svářečských deníků, kdo, kdy, kde svařoval a další podstatné náležitosti. Povinností dozoru svařování je pak provádět takové záznamy, aby nikdo, včetně ekologů, neměl šanci proces svařování napadat.“

Rekapituluace: jedině a pouze kvalita průvodní dokumentace kvalifikuje daný svár pro schválení jeho kvality (a v tomto případě i pro následné povolení k další fázi spouštění JETE).

Greenpeace se proto obrátilo na SÚJB se žádostí o informaci o nálezech kontroly, kterou na naléhání Greenpeace byť se zpožděním, ale přece nařídil nedlouho před aktivací paliva náměstek pro jadernou bezpečnost ing. Karel Boehm (dnes, jak jinak, zaměstnanec ČEZ). Kopie jeho odpovědi je zde


Opět rekapituluji: klíčová dokumentace - svářečské deníky nebyly předány kontrolovanými subjekty v úplné formě, nebyl dodržen předepsaný sled prací při přichycení tlakového potrubí k reaktorové nádobě(!). Později dokonce dodavatelská organizace prohlásila, že se svářečské deníky nevedly...a vedení SÚJB se s tím spokojilo, přestože vědělo, že se ve skutečnosti vedly. Další klíčový dokument, který mohl vypovědět o existenci či neexistenci utajené opravy - výkres konečných rozměrů odmítl zástupce kontrolované dodavatelské organizace vydat...a vedení SÚJB se s tím spokojilo.
A záznamy z průběžných kontrol kvality svarů - protokoly nebyly předloženy v úplné formě, obsahovaly formální i věcné chyby. Podle tzv. atomového zákona neměla být povolena další fáze přípravy na spuštění JETE. Byla. SÚJB vzápětí povolil aktivaci paliva, k čemuž došlo. Byl to přece vládní úkol, že. Za odměnu následovaly pověstné polibky předsedkyni Drábové.

Samotný hotový kontrolní protokol č.15/2001 odmítá předsedkyně SÚJB dodnes komukoli ukázat pod záminkou, že kontrola nebyla ukončena. Ano nebyla, protože její náměstek ji svým příkazem raději zrušil, přestože ze zákona není možné kontrolu ukončit. Ta má buď pozitivní nebo negativní závěr. Zrušena prostě být nemůže. Byla. Důvod? Byl při ní údajně porušen zákon ze strany samotných kontrolorů - viz

Jaké ale překvapení, že samotný právník SÚJB, který byl součástí kontrolního týmu, odpověděl dopisem Greenpeace, že k žádnému porušení zákona během kontroly nedošlo.

Pokud se jedná o šetření trestního oznámení policií bylo velmi brzy odloženo - shodou okolností v den souhlasu s převedením rekatoru do energetického spouštění. Nepomohly ani žádosti o znovuotevření na základě zjištění, že policie byla navedena na jiný svár. Opakovaně odloženo. Nesčetné žádosti směřovaly na všechny stupně státního zastupitelství. Nejlépe vystihuje jejich postoj text dopisu Vrchního státního zastupitelství - předsedkyně SÚJB Dana Drábová jim potvrdila, že vše je v pořádku, viz


Na závěr je nutno se vráti k výše uvedeného vyjádření odborníka. Vyplývá z něj, že veškeré vysvětlování o dodatečných kontrolách kvality pouze odvádí pozornost od klíčových a bohužel, fatálních chyb a nedostatků.

Snad se nyní alespoň někteří diskutující po výše uvedeném více zamyslí, než něco jedovatého zveřejní přes svou klávesnici.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ZM napsal(a):

Smršť komentářů, které odsuzují autora nějakého blogu, je naprosto běžným jevem. Blog pana Beránka tedy není žádnou vyjímkou. Četl jsem už poměrně hodně blogů a na mnoha z nich se někteří diskutéři navzájem odsuzují a dehonestují mnohem víc, než někdo odsuzuje pana Beránka.ˇPan Beránek má samozřejmě v některých věcech pravdu, ale styl, jakým píše jeho blogy, je (dle mého názoru) prostě demagogický.
Lidi v tomto státě nejsou hloupí. Když si člověk přečte komentáře u různých blogů, tak bezpečně zjistí, že spousta lidí si uvědomuje, že žijí v ČEZku, stále v částečně totalitním státě a že je potřeba změnit spoustu věcí.Asi málokdo, kdo se alespoň trochu zajímá o energetiku, je tak naivní, že by si myslel, že např. SÚJB je na 100% nezávislý úřad. Ještě co se týká blogů pana Beránka, tak pan Beránek dle mého názoru prostě není odborník na energetiku, což je při jeho posuzování problémů v energetice dost problém.Spousta lidí reaguje na jeho blogy nesouhlasně také proto, že píče právě takovým stylem jakým píše.
05. 01. 2012 | 01:42

ZM napsal(a):

oprava : samozřejmě tam patří píše (aby to nebylo vnímáno jako nějaká dvojsmyslnost)
05. 01. 2012 | 01:44

pepík napsal(a):

Kdo platí tolik marné práce Greenpeace??? To by bylo zajímavé zjistit a kolik již za takové konání zaplatili ti ropáci, aby nebylo dostatek elektřiny z Neemisních jaderných zdrojů, životní úroveň stamiliónů stoupala atd.!!!!!
E - mobility ropáky přímo děsí a proto již zahájili útok?Komu prospějí? Svým mecenášům!!! Lidstvu zřejmě škodí!
05. 01. 2012 | 01:56

ZM napsal(a):

Domnívám se, že fakta z úst kohokoliv by byla příjímána i lidmi "z druhé strany barikády" jinak, pokud by se je pan Beránek nebo kdokoliv jiný v jakékoliv jiné problematice snažil popsat objektivně a dostatečně. To pan Beránek na jeho blogu neudělal.
Naprosto objektivní je jednoduché tvrzení- pravda je jenom jedna. Takže např. co se týká stavu JE Temelín, tak ten prostě nějaký je. V nějakém stavu je reaktor, v nějakém stavu jsou svary, v nějakém stavu jsou turbíny atd. Problém je, že naprostá většina lidí si nemůže ověřit, jaká je ta pravda, tedy jaký je skutečný stav. Těžko někdo z nás může přijít k paní Drábové do kanceláře a přikázat jí, aby nechala provést nezávislou kontrolu. Můžeme věřit(doufat) že Drábová, Beneš, Nečas a další-v tomto ohledu- vlivní mají dost rozumu, aby nenechali případně provozovat elektrárnu, u kteréje zvýšené riziko havárie. Ovšem právě pojem-zvýšené riziko havárie je potřeba přesně a dostatečně definovat. A to pan Beránek v blogu také neudělal. Pan Beránek v blogu naznačuje, že se může stát nějaká katastrofa. V tom má pravdu. 100% bezpečnost nikdo nezzaručí.Ačkoliv nejsem odborníkem na jadernou energetiku, tak můj odhad je, že riziko vzniku havárie je v řádech desetitisícin procenta.
05. 01. 2012 | 02:00

ZM napsal(a):

Já osobně nejsem z těch, kteří bojují za jakoukoliv ideologii. Snažím se být za všech okolností objektivní. Ale bez dostatku informací prostě není možné mít na něco jasný názor. Já jsem poměrně dlouho pracoval v odvětví průmyslové výroby a ne vše se dělalo tak, jak by se mělo dělat. Taky jsem toho poměrně hodně slyšel od druhých a samozřejmě sleduju zprávy v médiích atd. Rozhodně nejsem z těch, kteří by "dali ruku do ohně" za nějaké tvrzení, které si nemúžou ověřit. Co se týká různých selhání (celosvětově), tak si stačí vzpomenout např. na tu kauzu obrovského úniku ropy v mexickém zálivu, týkajícíse firmy BP. Při vyšetřování se přišlo na to, že byly porušeny předpisy. V ČR je samozřejmě taky porušováno mnoho předpisů, zákonů atd. Ale co s tím můžou dělat občané bez řekněme rozhodovacích pravomocí. Svolat demonstraci? Napsat petici? Nevolit konkrétní politické strany? Podat trestní oznámení?Bude to mít v tomto částečně totalitním státě nějaký výsledek?
05. 01. 2012 | 02:14

JF napsal(a):

autor: díky za info - je tedy otázka, kdo oponuje realizaci něco tak finančně i technicky náročného, co má i svůj jeden úřad. Předpokládal bych že kontrolní zpráva je prováděna týmem dozorovatelů a ověřovatelů nikoliv v rukách jedné ředitelky a její asistentky.

každopádně ta paralela "šlendriánu jako systému aby se vůbec něco realizovalo" je např. "oprava" Karlova mostu a primátor, který toho měl zjevně toho loutkoherectví na všechny strany plný brejle.
05. 01. 2012 | 02:20

ZM napsal(a):

Možností, jakým způsobem se dá nad určitým problémem zamýšlet, je více. Např. v případě podezdření,že v JE Temelín jsou porušeny nějaké předpisy nebo nejsou dodrženy nějaké normy, v první řadě napadne člověka otázka, že je pokud by to opravdu tak bylo, tak proč by se odpovědní pracovníci nesnažili nějaký problém řešit.Z finančních důvodů, např. z důvodu nákladnosti opravy popř. z toho důvodu, aby nebyla ohrožena výstavba dalších bloků nebo nové jaderné elektrárny? Nebo z ideologických důvodů ?, např. v důsledku pocitu neomylnosti. Nebo z důvodu nevyvolávání paniky mezi obyvatelstvem? Také je potřebné se zamyslet nad tím, co riskují příslušní lidév případě, že by k nějaké havárii v JE Temelín došlo. Zůstala by např. Drábová v takovém případě ředitelkou SÚJB ? Zůstal by např. Beneš generálním ředitelem ČEZu? Co by vedlo někoho, kdo má přímou zodpovědnost za bezpečnost Je Temelín k tomu, aby riskoval vznik nějaké havárie? Strach o jeho místo?
05. 01. 2012 | 02:29

JF napsal(a):

ZM: jestli to dobře chápu tak občanské sdružení Greenpeace (dle speaku Klause zřejmě nátlaková skupina) má pádný důvod (svědectví osob) a svůj zájem (její předmět činnosti), aby požadovalo doložení správnosti postupu při výstavbě reaktoru JETE, ale nemá prostředky zjistit stav zda k dodržení zákona došlo. Resp. zde zpráva o sváru na reaktoru ji dosud nebyla předložena.

Jinak pan Beránek ani nikdo jiný zainteresovaný nemusí být odborník, nejsou jimi přece ani politici.

Otázka je kdy může nastat konstelace aby bylo posouzeno že došlo k trestnému činu resp. jak dostat věc před soud který si vyžádá svědectví a posouzení odborníků.

reC: mproppe Klauser.
05. 01. 2012 | 02:32

ZM napsal(a):

A samozřejmě je potřeba zdůraznit, že problematika jaderné energetiky je mnohem komplexnější záležitost. Tato problematika není tvořena jen tím, zda byly všechny svary provedeny v pořádku nebo ne. Problematiku je potřebné samozřejmě řešit z dlouhodobého hlediska. Tedy řešit více různých otázek,např. jakým způsobem proběhne v budoucnu likvidace vysloužilých elektráren, jakým zpsůbem bude nakládáno s vyhořelým palivem nebo např. i to, jakým způsobem bude zajišťován personál potřebný pro provozování jaderné energetiky.
05. 01. 2012 | 02:36

ZM napsal(a):

JF - tuto otázku by jste měl spíše položit panu Tutterovi, popř. někomu dalšímu z Greenpeace. Já nejsem zaměstnancem Greenpeace a tu kauzu se svary znám jen okrajově. Těžko říct, jaké důkazy nebo indície jsou potřebné k tomu, aby se daly považovat za pádný důvod. Pokud existuje nějaký svědek, který je ale utajen, tak je to problém.Pokud by tento člověk vystoupil veřejně, ta by to samozřejmě situaci dost změnilo.
05. 01. 2012 | 02:41

ZM napsal(a):

JF - co se týká Klause, tak mně osobně je v podstatě lhostejné, koho Klaus považuje za nátlakovou skupinu a koho ne. Já nepovažuji Klause za dobrého prezidenta.
05. 01. 2012 | 02:43

ZM napsal(a):

V této diskuzi už nebudu psát žádné další příspěvky, akorát se zítra večer podívám, kolik nesouhlasných popř. hulvátských příspěvků tady bude. Ale co se týká vystupování paní Drábové v televizi, tak mám pocit (což samozřejmě neznamená, že to tak objektivně je), že paní Drábová je jen "loutkou" v té "hře" mocných. Nevím, kolik diskutérů má podobný pocit jako já a paní Drábové(pokud bude příspěvky v této diskuzi číst)se to asi moc líbit nebude, ale připadá mi to, jako by byla dosazena na příslušnou pozici především proto, aby nebyly "zbytečné potíže".Tím nijak nenaznačuju, že bych její odbornost považoval za nedostačující. Objektivní provádění kontrol záleží často spíše na tom, kolik má kdo odvahy. A to platí ve všech odvětvích, protože světové dění je založeno na tom, že o peníze jde až v první řadě.A např. v případě dostavby Temelína jde o velkej "ranec". Stovky miliard, to je na poměry v ČR velkej kšeft. Jak na jiném blogu někdo psal, vypadá to, že Rusové vedou před američany. Francouzská Areva je v té soutěži spíše "do počtu". Co se týká současných dvou bloků v Temelíně, tak bych se někdy rád dozvěděl od zainteresovanýcch, jako to tenkrát skutečně bylo s výběrem dodavatele zabezpečení. Někde jsem četl, že prý tehdy před lety, když se rozhodovalo o dostavbě Temelína,Siemens nabízel lepší podmínky i technologii než Westinghouse.
05. 01. 2012 | 03:13

oh napsal(a):

Tak ty přílohy se vám podařilo vložit zcela nepoužitelně.
Tohle: "Rekapitulace: jedině a pouze kvalita průvodní dokumentace kvalifikuje daný svár pro schválení jeho kvality..." vám také řekl ten odborník na svařování nebo to už je jen vaše interpretace jeho vyjádření? Z textu nepoznám, kde končí citace odborníka a navazuje váš vlastní text... Jedině a pouze kvalita průvodní dokumentace totiž neříká o kvalitě vlastního svaru vůbec nic. Kvalitní průvodní dokumentace může znamenat i jen tolik, že organizace má v pořádku papírování (nebo umí dokumentaci kvalitně zfixlovat), ale už ne to, že má také kvalifikované svářeče. Jinak ten odborník na svařování má ve svém vyjádření pravdu, pro stoprocentní ověření kvality svaru by bylo třeba provést testy destruktivní a po nich důkladně prozkoumat strukturu materiálu v místě svaru. No a po destruktivních testech už potrubí pochopitelně nepůjde znovu použít. Proto se na hotových výrobcích, které mají i nadále sloužit svému účelu, dělají nedestruktivní testy. Nicméně, domnívám se, že jimi lze odhalit prostou skutečnost, zda svar byl opravován a porovnáním s dokumentací zjistit, zda je oprava evidovaná. Přidám vám několik diskuzních příspěvků pod blogem p. Beránka, poukazujících na jistou "nepřesnost" jeho vyjadřování.
Občan (03. 01. 2012 | 13:52)
Dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, má KAŽDÝ pracovník JAKÉKOLI inspekce DOŽIVOTNÍ povinnost mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při kontrole. Této mlčenlivosti jej MUSÍ zbavovat vedoucí organizace, a to i v případě součinnosti s OČTŘ a i tehdy, když již není pracovníkem kontrolní organizace.
liberal shark (03. 01. 2012 | 14:15 ):
...nezávislá defektoskopie VŠECH svarů na hlavním cirkulačním potrubí primárního okruhu ETE-1, podrobená nezávislé oponentuře, nenašla ani stopy po nějakém špatném nelegálním svaru. viz http://www.sujb.cz/?c_id=488.
grőssling (03. 01. 2012 | 16:31 ):
...Vedoucím týmu, který provedl v letech 2000 až 2006 posouzení těchto svarů, byl Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc, vedoucí katedry materiálového inženýrství ČVUT Praha.
Vladimír Wagner (04. 01. 2012 | 11:07):
Pro zájemce je i na internetu zveřejněn přesný popis průběhu kontrol svarů i s konkrétními daty kontrol. Je zde jmenný seznam všech institucí, které kontroly prováděly i se jménem vedoucího (i na stránkách SÚJB jmenovaný ing J. Janovec). Z něho jasně vyplývá, že svar označovaný Greenpeace jako špatný byl testován a to už v roce 2001. Na podrobnosti je možné se podívat sem: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informace-ke-kvalite-svaru-primarniho-okruhu.html
Celá diskuze J Beránka a p. Haverkampa s Valdimírem Wagnerem pod úplně stejným blogem na http://www.denikreferendum.cz/clanek/12197-slendrian-a-zametani-pod-koberec-ve-fukusime-jako-v-temeline, kde p.Beránek pod tlakem argumentů začal připouštět, že minimálně část svých informací má z doslechu a neprověřoval je (ale zato jim neochvějně důvěřuje).

Nemáme božskou trpělivost Vladimíra Wagnera stále znovu a znovu vyvracet stále stejná zavádějící tvrzení p.Beránka argumenty. Koneckonců to už pár lidí udělalo a nikdy to nepomohlo. Beránek za nějaký čas vytáhne stejný flašinet a spustí stejnou falešnou písničku znovu. Fakta z úst environmentalisty vám každý rozumný technik uzná - technici jsou většinou zvyklí pracovat s fakty. Ovšem zatvrzele trváme na tom, aby to byla ověřitelná fakta, ne zprávy agentury Jedna Paní Povídala...
Ale máte pravdu, p.Tuttere, možná už to opravdu je na trestní oznámení. Podáte tedy na p.Beránka trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy sám, nebo chcete aby to někdo udělal za vás?
05. 01. 2012 | 04:50

Ládik!!! napsal(a):

Nedomnívám se, že jsem odborník na svařování, mám z něj a z materiálového inženýrství státnici na technice. Takže jen trochu povědomí. Na úsudek mi to stačí - za svým textem pod beránkem si stojím. Co víte o svařování Vy? Vdyť neumíte ani pořádně přenést naskenované texty.
05. 01. 2012 | 05:02

silspok napsal(a):

A co takhle prilozit Vase otazky?? Me osobne odpovedi ve stylu kuprikladu odstavce 3 nic nerikaji ... Ano, Ne, Ano ... Hmmmm ...

Jinak pro ctenare: Pravy klik mysidlem na obrazek -> View Image
05. 01. 2012 | 07:47

Silvie napsal(a):

Jděte už konečně všichni ekoteroristi do háje.
Nemáte s ekology a ekologií vůbec nic společného.
Vaše nátlakové akce, placené často fanatickými Rakušáky, tady na úrodnou půdu nepadnou.
Češi jádro rozumně podporují, protože jde o nejčistší možný způsob výroby energie, provozuje-li se profesionálně a bezpečně.
Zelení připravili české občany (a ještě připraví) svými stupidními projekty o miliardy. Cokoliv vyšlo z jejich dílny, nejenže stálo obrovské peníze, ale navíc to ještě škodilo životnímu prostředí.
"Vivat" Bursík!
A jakoupak "výhodnou" alternativu byste nám asi tak nabídli? Já jsem jen zvědavá, kde budou Němci brát energii, když populistka Merkel zavře jaderné elektrárny. Že by od nás?
05. 01. 2012 | 07:51

silspok napsal(a):

A kdopak se skryva pod onim "Na slovo vzatym odbornikem" ?? Kdyz uz jmenujete a napadate vsechny zucastnene na strane JETE, prosim jmenujte take Vase zdroje ... dale prilozte Vase otazky. Poskytnout pouze odpovedi na cosi je zrovna tak neeticke. Nevime jak byly formulovany.
05. 01. 2012 | 07:58

Drzá zrzka napsal(a):

Šíření poplašných zpráv, není to trestný čin?
05. 01. 2012 | 08:04

Jedla napsal(a):

pepík (05. 01. 2012 | 01:56)

kdo platí Greenpeace? Drobní přispěvatelé. Já také.

V duchu si rozděluji různá sdružení na pouhé lobisty a skutečná sdružení občanů.
Kdo "žije" z velkých grantů od jednoho, dvou (navíc majetkem propojených) dárců, pro toho platí "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Jsou to třeba lecjaké thinktanky typu CEP, občanský institut, CEVRO.
Opakem jsou skutečná sdružení občanů, která jsou financována především z členských příspěvků a z darů mnoha drobných dárců. Jako Nesehnutí, Hnutí Duha (Friends of Earth), Greenpeace. Těm ochotně přispívám, takže odpověď na Vaši otázku zní "například Jedla". Podle Vás tím škodím lidstvu, právo na takový názor Vám neupírám.

Vidím v tom i paralelu s (českými) politickými stranami versus například odbory. Strany mají nízké členské příspěvky (řádově stokoruny ročně) a málo členů, žijí tedy ze státního a z velkých sponzorů, často maskovaných (Šrejbr, Bács a Sinha). Naproti tomu odbory mají masovou členskou základnu a vysoké příspěvky (1% z čisté mzdy každý měsíc). To jim dává "nezávislost" přesněji závislost právě a jen na své členské základně. Vždyť i z minimální mzdy jsou odborové příspěvky za rok vyšší, než členský příspěvek všech těch "stran sebevědomých, aktivních a úspěšných". Potom, byť ve všeobecných volbách nevolení, mají takové organizace obtížně zpochybnitelnou legitimitu. Vždyť volební účast klesá a mnoho voličů říká "nemám koho volit, volil jsem negativně, menší zlo, bez pocitu naděje", cesta k volební místnosti je tak stěží silnější formou předání mandátu než poskytnutí pravidelného daru nebo členského příspěvku. Neboť to je aktem pozitivním, ne volbou z nouze.

Já tedy považuji, pane pepíku, Greenpeace a další "skutečná" občanské sdružení za subjekty s vysokou legitimitou i autoritou.
05. 01. 2012 | 08:19

jm09 napsal(a):

"... Z definice procesu svařování, jako "Zvláštního pocesu" vyplývá, že žádnou nedestruktivní kontrolou nelze zcela ověřit jakost po dokončeném svařování ..."

Bych chtel videt nejakeho ing. ktery se pod tohle podepise! (Soukromy tip - ten vas odbornik ma vystudovana prava).

Nedestruktivni kontrola svaru po dokončení je naprosto běžná (a u některých konstrukcí i vyžadovaná). Zcela jasne a prukazne vysledky ma metoda kdy je do potrubi umisten zaric (gama) a kolem svaru z vnejsku se obtoci papir citlivy na gama zareni. Mista kde dojde k vyznamnemu zcerani jsou mista defektu.

Dale je mozno pouzit ultrazvukove metody, chemicke metody na povrch svaru, atd.
05. 01. 2012 | 08:20

Pepa Josef napsal(a):

Tak já nevím: buď mám důkazy, že se podvádělo, eventuálně kradlo, a pak je mou povinností to oznámit, jinak mi hrozí spoluvina, nebo plácám, protože jsem za to třeba někým placen. Takovéhle blogy jsou podle mého názoru zcela zbytečné, protože z nich vyplývá toliko, že člověk technicky vzdělaný a mající trochu rozhled chápe, že klesající potřeba energie je stejnou utopií jako humánní komunismus a že nemáme jinou alternativu než JE, chceme-li mít např. nějaký konkurenceschopný průmysl. No a grínpísák je proti tomu. Použitelnou alternativu nenabízí. Vybudovat velehory, postavit salaše a chovat ovce? Dyť by je tu někdo ukrad, nejsme Anglie.

Já bych nedestruktivní zkoušky tak nepodceňoval, v technice je vždycky všechno jen s určitou pravděpodobností. Jak je na tom vaše auto - kolik lidí může potenciálně zabít? A kolik takových jezdí po silnici? No vidíte a lidí pořád přibývá.

Nešlo by něco udělat s tou protispamovou blbostí dole? Nebaví mě odesílat příspěvek natřikrát, jakživo to nemůžu přečíst.
05. 01. 2012 | 08:26

Pepa Josef napsal(a):

Jo a autorovi doporučuji stáhnout si nějaký jednoduchý freeware pro úpravu obrázků a věnovat půlhodinku učení, určitě to využije a nebude se muset omlouvat.

A opět třetí pokus s tím antispamem, asi jsem blbej zase na tohle. Opravdu to nepřečtu.
Čtvrtý pokus.
05. 01. 2012 | 08:29

KM napsal(a):

Kladu si otázku, proč jsou Greenpeace tak hysteričtí z jedné trubky v té nejprověřovanější jaderné elektrárně na světě, a vůbec je nezajímají ekologické problémy, které už dnes mají na svědomí zcela prokazatalené a objektivně dokladovatelné vážné poškozování zdraví tisíců lidí (např. znečištění ovzduší na Ostravsku), nebo bezohledná devastace orné půdy nekoncepční zástavbou skladišti, obchodními centry a fotovoltaickými elektrárnami.
Až začne Greenpeace protestovat proti tomu, aby do jaderné energetiky mluvili nedostudovaní jaderní fyzici (pěkné pozdravení panu Beránkovi), dejte vědět, rád se přidám.
05. 01. 2012 | 08:34

Michal napsal(a):

Další výkřik typu Zloděj křičí: Chyťte zloděje! Autor ignoruje andělskou trpělivost a věcnou argumentaci p. Wagnera a dalších, buď jí nerozumí nebo nechce rozumět.
Úroveň práce s přiloženým naskenovaným dokumentem je symbolická, je stejná jako úroveň argumentace.
05. 01. 2012 | 08:35

jistota napsal(a):

Westinghouse má na to koupit si vynikající ratingy.
05. 01. 2012 | 08:41

jm09 napsal(a):

Temelín - není to celé trestný čin?
ANO JE
1) šíření poplašné zprávy
2) poškození dobrého jména
;-)
05. 01. 2012 | 08:43

Ládik!!! napsal(a):

Pane Tutter,
státní zástupce pokládal věc za vyřízenou před 7 lety (2005), proč máte takovou prodlevu? V roce 2012 Vás to ještě baví?
05. 01. 2012 | 08:54

Petr napsal(a):

Pane Tutter,
odvádíte dobrou práci pro ropné monopoly. Co by také ne za ty peníze. I kdyby se celé zeměkoule včetně moří a oceánů měla zaolejovat, tak to nevadí, hlavně, že Vy a Vaši soukmenovci si žijete dobře bez řádné pořádné práce.
Jen kontrolní otázka: Jak vysoká je olejová skvrna na oceánech, vzniklá z uniklé ropy a jejích produktů?
05. 01. 2012 | 08:58

Analytik napsal(a):

Polistopadové vlády využívají staré dobré pravidlo komunistických vlád: "Když o průšvihu veřejnost neví, tak neexistuje a všechno je v pořádku". Alespoň než to praskne mediálně nebo v horším případě fyzicky.

Alespoň paní Drábové jsem až dodnes věřil.
05. 01. 2012 | 09:16

Maximus napsal(a):

Kdyby nebyly postaveny JDU a JTE už by česká elektrizační soustava mlela s posledního a deficitní státní rozpočet by to dost silně pocítil. Zelení, to jsou doslova pominutí šílenci zaplacení NiederOstereichische a částečně Baerische trottlíky a některými firmami, které by z odstavení obou elektrárem silně profitovaly. Stojí za zmínku, že v Německu, ale hlavně v Rakousku je část bývalých starých fašistů a nacistů, kteří se se závěry poslední 2.WW nikdy nevyrovnali a učí a vedou k nenávisti k Čechům své potomky. Také tady odtud fouká vítr, leccos o tom vím. Takže vzkaz pro tyto lidi je tento: Prosr.li jste válku, kterou jste rozpoutali a zkoušíte škodit všude kde to jde. Atomové elektrárny jsou jedna z vhodných záminek!
Je smutné, že se "zelení" a Grenpeace nechají k tomuto propůjčovat, milióny tun exhalací z uhelných elektráren v ovzduší jim nevadí, ale velmi nízké potenciální nebezpečí, které by hrozilo poškozením reaktorů JE jim šíleně vadí, přičemž jaksi nevidí, že z každé JE je každoročně pouze jeden vagon jaderného odpadu, který v budoucnosti bude velmi pravděpodobně dalším zdrojem energie. Fakt jste pominutí a nesolidní.
P.S.
Němce a Rakušáky mám jinak velmi rád a mám tam pár přátel.
Vážím si i jejich schopností a celé řady vlastností.
Pěkný den všem!
05. 01. 2012 | 09:26

modrý edvard napsal(a):

Souhlasím s tím, co píše zm. Nerozumím argumentu, že řádně neprovedený/nezapsaný svár se už nedá zkontrolovat. Obávám se, že jestli to je pravda, je třeba zastavit všechny elektrárny. Na každé jsou určitě stovky svárů, a to by bylo, aby alespoň jeden nebyl blbě.
Pokládám Greenpeace (Zelené taky) za ideologickou organizaci /s vírou "JE je špatná"/ a je mi to líto. Mnoho jejich myšlenek bych rád podpořil, ale když slyším jejich argumenty o JE, vždycky se mi zašprajcuje peněženka v kapse.
05. 01. 2012 | 09:29

martinka napsal(a):

jestliže ta elektrárna už 11 let jede a nic neprasklo, tak ten svar asi nebude tak úplně špatný!!!
je vidět že ekoteroristi se už ve svém zoufalství chytají uplně všeho.

mimochodem vystoupení pana Tutera v to včerejším pořadu bylo dost tristní - jestliže má nějaké informace proč je nezveřejní? proč si stěžuje sže česká veřejnost je v informačním područí jaderné lobby.
a mimochodem v záběrech bylo. že pracuje s počítačem.....asi to měl speciální verzi na větrný pohon :-)

a vystoupení těch zoufalých vesničanů v místě potencionální další elektrárny bylo taky dost veselé :-))) takoví vidláci nejsou kompetentní rozhodovat vůbec o ničem....leda tak o tom jestli si večer v hospodě dají desítku nebo dvanáctku :-))
05. 01. 2012 | 09:34

Martin napsal(a):

Tuttere najdi si jinou zábavu, například oficiálně přiznej že FVE a vítr v ČR v konečném důsledku produkují víc radioaktivního odpadu než JE. Teprve pak si můžeme popovídat o nějakých svárech, které navíc jsou v dobré kondici, když drží už několik let.
05. 01. 2012 | 09:47

Analytik napsal(a):

martinka 09:34

Podle fyzikálních zákonů to jede perfektně přesně do té doby, než to praskne. A podle statistických zákonů - čím déle to jede, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že už to konečně praskne.

A pak babo raď, co se spoustou radioaktivní vody z reaktoru.
Jaderné elektrárny nejsou špatné, pokud nejsou odflinknuté.
05. 01. 2012 | 09:56

Drát napsal(a):

Jo, na jaderkách by mělo být vše ideální ale asi není. Ono, však to také není nějaká velkoobjemová sériovka. Ta Fukušima je bohužel dalším veřejným důkazem toho, že obvyklé přesvědčování lidí o bezpečnosti a dokonalosti jaderných zařízení jsou jen prázdné tlachy. Však i Drábová je spíš víc politik a figurka na ujišťování o té pomyslné bezpečnosti (jinak ale konat ani nemůže, v tomto oboru jakékoliv větší problémy nelze zásadně přiznat).

Na druhou stranu jadernou energii samozřejmě dost nutně potřebujeme. Tak nezbývá než doufat, že až půjdem se džbánem zas pro vodu, tak že to pomyslné ucho to ještě chvíli vydrží. Jaderné bezpečnosti vůbec nesvědčí nějaká demokracie a namyšlenost. Tam je naopak mnohem lepší, když se všichni pěkně klepou strachy. No a pak tomu ještě vůbec nesvědčí lobování a politikaření, to je pak výsledek fakt neskutečně katastrofální. To je na tom asi to nejhorší. Věci se dohodnou na vysoké úrovni někde bokem a vy už pak prostě jen berte co je, ať se vám to líbí nebo ne.
05. 01. 2012 | 10:04

Olda napsal(a):

Jadernou energetiku podporuji a argumentaci odpůrců JE neuznávám. Netroufám si vyjadřovat se k tak konkrétní věci, jako je jeden svár v JE Temelín. Ale jedna věc mě v blogu p. Tuttera zaujala. A to v souvislosti s předsedkyní SÚJB p.Drábovou. I to, jak zde někdo píše, že jí doposud věřil. Po havárii v JE ve Fukušimě jsem sledoval vyjádření p.Drábové k tamní situaci, které se postupem času od havárie objevilo v ČT nejméně 3x. Ta milá paní se ve svých odhadech o rozsahu a důsledcích havárie netrefila ani jednou. Nejsem odborník na JE, ale mé laické odhady byly daleko blíže pravdy. Nevím, zda měla bagatelizování tamní situace v popisu práce, ale pokud ne, tak mě z takového "odborníka" v čele SÚJB naskakuje husí kůže.
05. 01. 2012 | 10:10

Antonín Hrbek napsal(a):

Včerejší pořad TV byla manipulační propaganda. Chyběl jen obrázek dívky s rakovinou štítné žlázy.

Rozeznávejme Greanpeace pod panem Tutterem, který byl financován ze zahraničí za štvavou propagandu proti JETE a Greenpeacem současným, který se trochu umírnil a snaží se být finančně nezávislý.

Pan "Ing." Jiří Tutter je skutečným "odborníkem" na jadernou energetiku včetně zařízení protože vystudoval VŠE (proboha proč tato škola byla oprávněna udělovat tituly Ing.?) obor ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Proto také po vystudování pracoval jako prověřený pracovník v Koospolu.

V Greenpeacu pracoval v letech 1998 až 2005. Pro neobyčejný úspěch byl odejit.

Od té doby poštěkává, ale jaderné elektrárny jedou dál.
05. 01. 2012 | 10:20

Hloupý Honza napsal(a):

Je pochopitelné, že největším zlem pro ČEZkou republiku a některé její chudomyslné čezké občany je Greenpeace a vůbec jakékoliv občanské iniciativy, navíc financované kdoví kým a čím. Mělo by se vše zakázat a přestat si už konečně hrát na demokracii a tržní socialismus a vznešené rodiny Romanovců, Klausovců, či jiných ctihodných kmotrů by zde už konečně měli nastolit oligarchní absolutistickou vládu pevné ruky. Vyřešila by se tím spousta věcí, ti duchem slabí by už konečně měli jasno v tom ke komu mohou oficiálně vzhlížet, poklonkovat se a co přesně papouškovat, a ti druzí by mohli konečně dostat politický azyl v nějaké jiné, normální, demokratické, slušné společnosti, kde se dá spokojeně žít i bez provedené lobotomie mozku.
05. 01. 2012 | 10:21

Analytik napsal(a):

Olda 10:10

Někteří odborníci jsou tu na to, aby občany uklidňovali. Jestli říkají pravdu, nikdo nekontroluje.
A pak jsou tu odborníci, kteří lidem říkají pravdu, ale jsou zpochybňováni a nikdo jim nechce věřit. ¨Viz tento blog.
05. 01. 2012 | 10:21

Matrix napsal(a):

Analytik

A kdo je prosím ten jiný odborník, kterému nikdo nechce věřit? Nějak nemohu najít jeho jméno.
05. 01. 2012 | 10:32

pepík napsal(a):

Co kdyby se p.Tutter zajímal nakolik je ČEZko rozkradené kolik stály retrofity.

Jaké budou užity kritéria pro výběr dostavby ETE34=dodělat započaté, kolik bude stát a jaké synergické efekty přinese ekonomice ČR,

To by bylo téma odborníků nééééé tlachalům o jednom sváru klábosit nekončně dlouho.
05. 01. 2012 | 10:35

ach jo napsal(a):

speciálně pro silvinku
www.enenews.com
05. 01. 2012 | 10:38

pepík napsal(a):

Co kdyby se p.Tutter zajímal nakolik je ČEZko rozkradené kolik stály retrofity.

Jaké budou užity kritéria pro výběr dostavby ETE34=dodělat započaté, kolik bude stát a jaké synergické efekty přinese ekonomice ČR,

To by bylo téma odborníků nééééé tlachalům o jednom sváru klábosit nekončně dlouho.
05. 01. 2012 | 10:40

Jana Pechová napsal(a):

Odbornou problematiku komentovat nebudu, mohu se opírat pouze o selský rozum (a ten doporučuji mnohým hysterickým diskutujícím též).
Měla jsem ale možnost sledovat vystupování ekologických sdružení na různých veřejných projednáváních EIA, kterým předcházela i jejich písemná argumentace v procesech.
Jsem velmi vděčná za existenci těchto sdružení, i když nemohu říci, že s nimi vždy či plně souzním. Vnímám ale, že jejich iniciativy nás všechny ochraňují před svévolí a šlendriánstvím opačné strany.
05. 01. 2012 | 10:54

marie sklodowska napsal(a):

Tutter - není to křivé obvinění a poplašná zpráva?
05. 01. 2012 | 11:16

martinka napsal(a):

analytik:
kdo by měl zájem na tom aby se to odflinklo? ti lidi k tekré by to spláchlo jako první? nebo majitel elektrárny, který by přišel o penize,když by nevyráběl?

kdyby se tam nějaký svár nepovedl, tak by se na to přišlo a dodavatel by provedl opravu

a argumenty o statistice jsou sice naprosto spráné ale naprosto na dvě věci - pravděpodobnost že spadne letadlo nebo nabourá auto je daleko větší než pravděpodobnost jaderené havárie - a nikdo nezakazuje ani auta ani letadla
05. 01. 2012 | 11:28

martinka napsal(a):

Jana Pechová
tak tohle má totiže jediné řešení - zredukovat počet lidí na zemi asi na 5% a vrátit se k přirodnímu způsobu života

máte nápad jak to zařídit?
05. 01. 2012 | 11:32

gaia napsal(a):

marie sklodowska

zemřela v roce 1934 v Savoy ve Francii na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.Bylo jí 40 let.

Takže bacha
05. 01. 2012 | 11:38

Analytik napsal(a):

martinka 11:28

Přesně tak uvažovali projektanti JE Fukušima: Už to tu stojí tolik let a zatím žádné zemětřesení ani vlna tsunami nebyly tak velké, aby stavbu ohrozily. Takže se nemůže nic stát. Až se to stalo.

Stejně scestné jsou úvahy o podezřelém sváru: už drží deset let, tak proč by nevydržel dalších sto? A nějaké stárnutí materiálu, tepelné a tlakové namáhání? Zanedbatelné!

"Hlavně, abysme to včas spustili, aby delegace nemusela čekat.
Bezpečnost vem čert!"
05. 01. 2012 | 11:42

Jana Pechová napsal(a):

martinka
Zkuste ten selský rozum, a nejen u problematiky jádra. Prospěl by vám. Odpovídáte, aniž byste poslouchala, co druhý říká.
05. 01. 2012 | 11:45

Targus napsal(a):

Diskutujícím:

Doukmenty lze úsoěšně prostudovat, pokud na ně kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte možnost "uložit jako". Pak dokument po rozklikání patřičných okének lehce otevřete klasickým dvojitým kliknutím myši.

To Jiří Tutter:

Vidím, že jste stejně kovaný odborník na JE, jako pan Aleš Kuťák na silniční nákladní dopravu.

Ke zveřejněným listinám. Ano je to bordel na entou.
K provedeným svárům.
Pokud tvrdíte, že nelze zkontrolovat svár bez jeho destrukce, LŽETE!!!!!
Mí předchůdci zde vyjmenovali několik způsobů kontrol svárů, které plně dostačují k zaručení jeho kvality vyjádřené empiricky měřitelnými vlastnostmi (pevnost, pružnost, tvrdost, atd.)
Kontrolovat svár podle nějakých papírů, které se vypisují po vlastním svaření, je opravdu k smíchu a může napadnout opravdu jen ekologa, či spíše ekologistu.

K blogu samotnému.
Pokud zde shledáváte porušení zákona, jste POVINEN vznést trestní oznámení. Učinil jste tak? Pokud ne, pomněte, že riskujete mnohaleté vězení spolu se svářeči a jejich nadřízenými, za předpokladu, že svár opravdu povolí a obsluha JETE havarijní situaci nezvládne. Za obecné ohrožení můžete dostat i osmičku.
05. 01. 2012 | 12:08

stejskal napsal(a):

Jen drobné upřesnění:

ta možnost "rozklikutí" dokumentů, o které píše autorf unguje jen v některých prohlížečích (třeba v Mozille). Naopak třeba v IE je potřeba zvolit postup, který popisuje pan Tarqus.

Posílal jsem autorům návod, jak dokumenty publikovat zmenšené (ale nevím, jestli pak třeba tyto budou čitelné), sám to změnit nemohu.

Hezký den.

Libor Stejskal
05. 01. 2012 | 12:26

ivan b napsal(a):

Kolik liďi na svete umrelo na jadernou elektrarnu a kolik na autonehody, rakovinu z koure tovaren, vrazďy atd.????
Navod jak vyrobit dostatek energie u nas.????
05. 01. 2012 | 12:39

xx napsal(a):

Stručně - pan autor se svým odborníkem se nám tu snaží dokázat, že administrativní chyba = vadný svar = nebezpečí.
Když to otočím, tak dobře zaevidovaný svar ale blbě svařený = bepečný svar ? To asi ne viďte.
Zřejmě právě proto byly vyvinuty různé metody jak fyzicky zkontrolovat kvalitu svaru a ne jen podle toho kdo to vařil a jak to zaevidoval do papírů.

Snaha "nabourat se" do JETE a zastavit její provoz je u GP enormní. Vyvolává podezření, vzhledem k nízkým rizikům, že ten zájem nebude úplně ekologický, ale spíše ekonomický.
05. 01. 2012 | 12:53

SuP napsal(a):

Já myslím, že tady o svar vůbec nejde. Jde o to, že člověk placený Greenpíce odvedl zfušovanou práci, tedy že nenašel na celé elektrárně jedinou závadu, na které by se dala vystavět kauza. Z toho lze soudit na dvě možnosti. Buď je elektrárna natolik v pořádku, že na ní nic najít nelze, nebo tomu práskačovi málo zaplatili. Přikláním se k oběma alternativám.
05. 01. 2012 | 13:07

SuP napsal(a):

P.S. -
Nevěřím totiž, že by v JETE zaměstnávali člověka, který má tak mizernou odbornou úroveň, že by věřil tomu, že někdo spustí atomovou elektrárnu se zfušovaným svarem.
05. 01. 2012 | 13:10

Jirka napsal(a):

Celý článek je ukázkou naprosté blbosti "zelených". Cožpak kvalita svaru se pozná podle papírpvé dokumentace?
Pokud svar skutečně tajně opravovali, tak to je pro mě důkaz zodpovědnosti, aby byl opravdu v pořádku. Normání jednání by bylo takové, že by nedělali nic a opřeli se o jakoukoliv pofiderní dokumentaci, aby zelená cháska neměla sebemenší důvod je papírově napadnout. - Patrně ale tohle je cíl všech zelených. Jako třeba u silnic. Nejde o to, zda budou dobře nebo špatně postavené, zda bude provoz příliš hlučný nebo ne, jde o to, aby bylo možné všechny zúčastněné buzerovat a zdržovat. (Typickým příkladem toho je obchvat kolem Třemošné.) Až zelení přestanou křivě papírově švindlovat, tak je možná někdo začne brát vážně.
05. 01. 2012 | 13:25

Ing. N. napsal(a):

(Olda) 10:10

Po havárii ve Fukušimě jsem se zůčastnila besedy na jaderné fakultě, kde byli přítomni někteří pracovníci SÚJB, včetně paní Drábové.
Musím s vámi souhlasit. Všichni odborníci, kteří na besedě vystupovali, včetně paní Drábové, situaci bagatelizovali. Dokonce tvrdili, že bloky jsou chlazené i když jsme na snímcích mohli vidět, jak se tam snaží bloky "ochladit" rozprašováním vody z letadel.
05. 01. 2012 | 13:27

Tomáš Akvínský napsal(a):

Pár stručných poznámek:

1. Všechny sváry na primárním okruhu byly opakovaně testovány rtg zářením. Existují i jiné elektromagnetické a chemické zkoušky, které však nevím, zda byly prováděny.

2. Svár funguje 11 let pod plným zatížením, takže byl proveden podle všeho dobře.

3. Počet obětí jaderných havárií na celém světě včetně té v Černobilu je řádově nižší jak mrtví a zdravotně postižení v důsledku uhelné energetiky.

4. Odpor Greenpeace vůči jádru je v dnešní době z hlediska vědeckého i technického iracionální. Postoj Greenpeace lze přirovnat k fanatismu katolické církve ve středověku, která nebyla ochotna připustit, že země není středem známého vesmíru.

5. Pak se, pane Tuttere, nesmíte divit, že vás většina lidí má za přitroublé fanatiky.

6. Až bude dělat něco, co muže životnímu prostředí a lidem skutečně pomoci, začnou vás lidé brát vážně. Např. tlačit na to, aby Mittal, Spolana nebo Počerady nevypoštěl tolik sraček.
05. 01. 2012 | 13:49

elGeorge napsal(a):

Nevím co autoři jako Beránek a Tutter řeší. Jestli tak konají na objednávku ekoteroristů podporovaných rakouskou vládou, či z touhy zviditelnit se katastroficky výbušnou zprávou.
Je smůla, že ČEZ má povinnost informovat o opravách a poruchách(často nepodstatných) veřejnost a organizace.
Pak se najdou proroci jako Beránek a spol a rozvíří nesmyslnou frašku o jaderné bezpečnosti.
Byl bych rád, kdyby mi autor osvětlil, jaký má jeho článek přínos pro průměrného občana. Je cílem děsit lidi? Pak se dá uvažovat o šíření poplašné zprávy.
Nechte si Vaše články na dobu, až se s reaktorem opravdu něco stane.
Oni dobře věděli, proč se s tou opravou nevychloubat. Svár potrubí je opraven, funkční a bezpečný.
Kdyby se informace o opravě nedostaly ven, holt by podobní pseudointelektuálové neměli o čem tlachat ve svých konspiračních článcích.
05. 01. 2012 | 13:54

Těch napsal(a):

Víte vážení z Greenpeace, není náhodou trestný čin, to že nenavrhujete jak dál v ČR bez jaderné energetiky. Nejsem náročný člověk, ale určitě vím, že s předraženou sluneční energii, kterou na úkor občanů a na úkor zemědělské půdy prosadil a předražil exministr Bursík, to v ČR nevytrhnem, vítr tady moc nefouká a je to víc než nestabilní, spíš vedoucí k blackoutu, s vodu to už taky asi nevytrhnem, uhlí nám dochází a ropu a plyn dovážíme . Tak Vám mohu jen sdělit, že mnohem víc věřím Daně Drábové než Vám, jste opravdu ubozí, za každou cenu chcete zničit jednu z posledních věcí, která tady funguje.
Těch
05. 01. 2012 | 13:55

Honza II napsal(a):

Dotaz na eko-experty na z oblasti HTML.
Proč autor vložil do textu celé velké obrázky? Stačil dát do textu jen odkaz na ně (stejně si je každý musí nějak rozklikávat, aby je celé přečetl). Znalí autoři internetových textů to dělají tak, že obrázek vloží malý (stačí jen dát malé width-) a pak odkaz z tohoto obrázku na originální zdroj.
P.S.
Odpověď já vlastně ani nečekám. Tato triviální neznalost je ukázkou toho, jací techničtí diletanti jsou zelení, když ani nedokáží sesmolit přehledný internetový text. Jak mohou tihle netechničtí experti rozumět něčemu daleko složitějšímu, jako je třeba svařování trubek. Možná tak jenom u soudu, kde rozhoduje nějaký jiný technický vzdělanec, třeba přímo z Plzně.
05. 01. 2012 | 14:10

modrý edvard napsal(a):

Těchu, vy mě nebudete mít rád, ale Bursík za to nemůže.
05. 01. 2012 | 14:12

Vosavbotě napsal(a):

Pane Tuttere:

1) Zveřejněné dokumenty poukazují na klasický český binec. Pokud provází tak technologicky náročný komplex, jako je jaderná elektrárna, je jistě třeba se o to zajímat.

2) Jestliže je tedy díky těmto dokumentům konkrétní technologická část podezřelá, je třeba ji zkontrolovat.

3) Kontrola proběhla. Výsledek: V pořádku.

4) Samotný proces svařování mohl být proveden:

A) Špatně a špatně vyplněny (nebo nevyplněny vůbec) požadované dokumenty.
B) Dobře a špatně vyplněny dokumenty.

Z toho víme, že nic nevíme. Proto bylo třeba přistoupit k bodu 3)

Kontrola provedena nejlepšími dostupnými technologiemi a zařízení je dle nich v pořádku. Na sto procent však víme vždy jen to, že jednou umřeme.

Auta běžně jezdí s menšími závadami, mají technickou kontrolu a to stačí. Elektrárny vyrábějí proud, ikdyž jsou některé jejich části možná špatně vyrobeny.

Buď chcete žít v ideálním světě a ten je nedostižný technicky i finančně, nebo se smíříte s určitým rizikem.

Takže, abychom si to shrnuli: Je dobře, že jste upozornil na šlendrián. Nelze z něho však vyvozovat, že je daná technologie nebezpečná. Konkrétní není obecné, o obecném hovoří statistiky - jak uvedeno např. v komentáři nade mnou.

Na závěr: Jakou apokalypsu by podle Vás přivodil tento svar, kdyby prasknul? Nechci to zlehčovat, jen si myslím, že existuje řada podstatnějších témat, na která byste mohl vynaložit tolik energie.
05. 01. 2012 | 14:13

ČEZko napsal(a):

ČEZ si tu koupil každého. Hlavně tu Drábovou, která z "neznámých" důvodů popírá i neoddiskutovatelná fakta o Fukušimě.
05. 01. 2012 | 14:14

elGeorge napsal(a):

Aha, on je autor od zelenáčů. Tak to si všimnout dřív, nezatěžuju se čtením.
Nicméně uvítal bych zelený článek na téma jak se obejít bez jádra a jak se zbavit uhelných elektráren. Ovšem jen fakticky podložený daty. Třeba kolik panýlků zasviní pole a louky, aby nahradily jeden blok, co s nimi po skončení životnosti a pak taky co v noci?
Budem na ně svítit halogeny, nebo skladovat denní produkci, která za podmračné oblohy nebude valná, skladovat v akumulátorových bateriích, které po skončení životnosti vyprodukují další odpad?
Uvažoval někdo ze zelenáčů, jaký je objem vyhořelého paliva z jádra a kolik z "vyhořelých" FV, které všichni dotujem a které až doslouží, (rozuměj přestanou sypat) záhadně ztratí majitele?
Prostě chci článek, kterým mi zelení přesvědčí o perspektivě jejich energií.
BTW.: Vždyť rakouští antitemelínisti čerpají temelínskou energii jak vzteklí.
O inteligenci zeleného mozku svědčí i fakt, že za poměrně slušný balík nakoupili kouzelný krabičky, který je upozornily, že teče to "zlo z Temelína" svícením kontrolky a ti opravdu zarputilí hned vypínali jističe...
05. 01. 2012 | 14:14

xx napsal(a):

Vosavbotě: existují podstatnější témata. Ale ty platí jenom Jedlové z příspěvků, takže moc nevynášejí, tudíž se jim nevěnuje tolik pozornosti a úsilí. Kdežto na zavření Temelína mají zájem opravdu silné lobby a je to také znát na práci Greenpeace.

p.s. placení nemusí být zrovna ve formě finančních transakcí na účty organizace Greenpeace. Ono může docela dobře jít o osobní zájmy lidí, nebo o zájmy skupiny lidí kolem OZE, což je pravděpodobnější. Propletence vztahů a zájmů bývají složité a odhalování časově nákladné.

Novináři se raději spokojí s tím co jím tihle lidé připraví, než aby sami něco zjišťovali. Skandál jako skandál, hlavně že to lidí čtou a zaplatí.
05. 01. 2012 | 14:22

xx napsal(a):

elGeorge: S těmi solárními panely pro náhradu JETE to není zase tak hrozné, je to par stovek hektarů. Když se dá část na střechy, je to vcelku snesitelná plocha. To není hlavní problém OZE. Hlavní problém je dynamika dodávek, která se jaksi nekreje s dynamikou spotřeby.

Už jsem slyšel i takový argument, že se lidi prostě budou muset přizpůsobit dodávkám, protože prostě je to dobré, protože ekologické. No názory jsou různé, fundamentalisté existují i v táboře ekologů a ekologistů.
05. 01. 2012 | 14:27

český maloměšťák napsal(a):

Po četbě obou blogů a komentářů pod nimi se jako laik domnívám, že Drábová by měla uvolnit embargo na informaci ohledně kontrolního protokolu č.15/2001.
05. 01. 2012 | 14:39

gaia napsal(a):

elGeorge

hezké články jsou v National geographic

Duben 2005

Future power
where will the world get its next energy fix

a i pár srovnávacích obrázků, např. největší větrník v Dánsku vedle sochy svobody(3x větší)
nebo fotka jaderky Rancho Seco v Kalifornii, která byla uzavřena kvůli protestům veřejnosti a vedle ní vyrostla solární elektrárna.
A fotka New Yorku a jakou část rozlohy města by musely pokrýt FV panely, aby nahradily ten proud, který se dnes vyrábí z uhlí(skoro 3/4)
Ale zeleným nejde o to úplně nahradit, ale zbavit se té závislosti. Tudíž mít od všeho něco, takový účinný mix, kde by ty obnovitelné zdroje měly své místo.

Sám článek začíná slovem Freedom , což jest svoboda.
A tu nikdo nezíská, bude- li spoléhat jen na 1 zdroj.
05. 01. 2012 | 14:41

ZM napsal(a):

martinka 05. 01. 2012 | 09:34
Původně jsem se chtěl podívat na diskuze až večer, ale nakonec jsem se připojil na net a když čtu např. Váš příspěvek, tak se opravdu v téměř každém blogu potvrzuje, že spousta lidí má socialistické uvažování, za které by se nemusel stydět ani předseda KSČM Filip, alias agent Falmer.
Napsala jste-
a vystoupení těch zoufalých vesničanů v místě potencionální další elektrárny bylo taky dost veselé :-))) takoví vidláci nejsou kompetentní rozhodovat vůbec o ničem....leda tak o tom jestli si večer v hospodě dají desítku nebo dvanáctku :-))
---------------
Naopak, v demokratické společnosti má každý právo se vyjadřovat k tomu, co se kde staví, nebo co provádí vláda nebo jiné státní instituce. Otázka ovšem je, do jaké míry je ČEZko demokratické. Pokud by převážná většina občanů smýšlela jako Vy , tak je asi zbytečné vydávat další miliardy za volby, i když ta politická scéna v ČR připomíná spíš politický divadlo. Můžeme zvolit Klause králem a máme to vyřešeno. Klaus sám rozhodne, co je pro ČR nejlepší :)
05. 01. 2012 | 15:09

martinka napsal(a):

Jana Pechová:

já poslouchám - používám selský rozum možná víc než vy - a vychází mi z toho že ekologové jsou proti všemu- proti dálnicím, železnicím, letištím, skládkám spalovnám - a nenabízejí žádné řešení jak zajistit potřeby lidstva
05. 01. 2012 | 15:13

ZM napsal(a):

gaia- napsala jste např.-
fotka New Yorku a jakou část rozlohy města by musely pokrýt FV panely, aby nahradily ten proud, který se dnes vyrábí z uhlí(skoro 3/4)

Jeden z nedořešených problému fotovoltaiky je nestabilita dodávek.konkrétně např. v ČR. Samozřejmě že situace např. v afrických státech je jiná, ale to nám v ČR příliš nepomůže.
Každý den jsme konfrontování s realitou. Lidi prosstě chtěj jejich životní úroveň. Když byli pomocí zákonů nějakým způsobem omezeni, zvolí takové politické strany, které omezení zruší.
05. 01. 2012 | 15:14

ZM napsal(a):

martinka - které ekology konkrétně myslíte. Pana Tuttera, nebo pana Beránka nebo koho ještě ?
05. 01. 2012 | 15:15

ZM napsal(a):

martinka- ještě dodám, že-
Ekologie v původním významu je biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866.
Takže pokud např. někdo odmítal rozsáhlé odlesňování před rokem 1866, tak byste ho nazvala jak ? :)
05. 01. 2012 | 15:18

ZM napsal(a):

český maloměšťák 05. 01. 2012 | 14:39
to by nejdřív musel schválit příslušný "loutkář" :)
05. 01. 2012 | 15:20

G.Kannler napsal(a):

Vy experti kteri tu brani za kazdou cenu jaderne elektrarny ktere predstavuji jedinne hrozbu lidstvu a jejich kritikum nadavaji do podplacenych provokantu,muzu rict ze jste vubec nic nepochopili:Jenomze jak to mohou natvrdli Cesi pochopit kdyz nemaji cim!!Kyby vam ten Temelin kde bylo dokazano nejmene 260 poruch zacal litat kolem usi!!Pak se mozna probudite!!!! Mimo jine pro nevzdelane!! "Green Peace" se financuje z prispevku jejich clenu!!!
05. 01. 2012 | 15:25

ZM napsal(a):

xx 05. 01. 2012 | 14:27
V tomto státě jsou lidi přizpůsobiví. Za socialismu cvičili na spartakiádě, stáli fronty na banány nebo se učili marxismus leninismus. Tak proč by se nepřizpůsobili dodávkám elektřiny? :)
V podstatě to nenítak složité. V každé domácnosti bude signální světlo zvlášť pro pračku, zvlášť pro televizi, zvlášť pro počítač atd. a to když bude svítit, tak bude možné dané zařízení provozovat:) Nakonec, pořád to bude lepší než v severní koreji, kde se zapíná proud v průměru na celé dvě hodiny denně (jestli si to dobře pamatuju):)
05. 01. 2012 | 15:28

ZM napsal(a):

G.Kannler - nevím, koho všeho myslíte tím expertem. Já osobně se za experta v jaderné energetice nepovažuju :) A taky bych byl raději, kdyby Temelín nestál a kdyby se nestavěli další bloky. A taky jsem ochoten se ještě více uskromnit, a to už tak žiju na poměry v ČR skromně. Jenže víc jak 90 % obyvatelstva NENÍ ochotno se uskromnit. Jestli je dokážete přesvědčit, aby změnili svůj přístup, tak jste geniální člověk.
05. 01. 2012 | 15:32

ZM napsal(a):

G.Kannler- ještě příklad. Já jezdím domů kolem hokejového stadionu. Při téměř každém utkání jsou tam tisíce fanoušků. Zkuste jít k nějakému hokejovému stadionu a přesvědčit dotyčné fanoušky, aby se začali zajímat např. o šachové soutěže, protože chlazení nutné pro zajištění kluziště spotřebuje hodně energie.
05. 01. 2012 | 15:34

Jana Pechová napsal(a):

Martinka
Vraťte se k mému původnímu diskusnímu příspěvku a zkuste přijít na to, co tím chtěl autor říci.
05. 01. 2012 | 15:37

kl napsal(a):

gaia
To jsou bohuzel/bohudik jen nabozenske vymysly lidi, kteri prirodu a prirodni vedy videli tak z okna:
- "Svobodu neziskate bude- li spolehat na 1 zdroj" - a to je ktere prikazani? Takze svoboda zacina od kolika zdroju? A ty zdroje musi byt principialne ruzne? 2 jaderne elektrarny s 8 bloky jsou 1 zdroj nebo 2 zdroje nebo 8 zdroju?

Tak "misto jaderky vyrostla solarni elektrarna"? A z kolika desetin procenta ji nahradi a kolikrat vic prirodnich zdroju bylo vytezeno/spotrebovano na jeji vystavbu vztazenou na jednotku produkce? A kolik precerpavacich elektraren NAVIC bylo postaveno na skladovani? A kolik parazitu se napakovalo na penezich danovych poplatniku?

Zelenym jde o to zbavit se zavislosti? Na cem? Zavislosti na zdroji energie se v zivote teda urcite nezbavite. To skoncete rovnou. Jak? Tim ze vytvori 20x vetsi zavislost na rozmarech pocasi? Mimochodem nejmin zavisli jsme na uhli a jadru. Protoze palivo mame bud doma, nebo v pripade jadra se da koupit na roky dopredu z ruznych koncu sveta. Vetru a slunci ovsem my nezeleni neporoucime. Takze zase evidentne nevite, o cem mluvite - zeleni (spravne pseudozeleni) chteji vetsi zavislost, spinavejsi prirodu - vsechny jejich kroky smeruji k plytvani prirodnimi zdroji, a co je hlavni - VETSI ODPUSTKY, VIC DOTACI.

Rozumny mix zdroju chce kazdy myslici (zeleni nechteji rozumny mix, ti chteji svuj ekonabozensky korektni mix - kupodivu nejvic vyhovujici uhlobaronum, naftarum a plynarum). Rozumny mix v Norsku je 90 % vodni elektriny, rozumny mix ve Svedsku je 40% vodni a 40% jaderne. Rozumny mix u nas je tech par procent vodni, protoze navic nemame misto a pak pater na jaderne energetice. A to uhli taky asi v zemi nezustane, i kdyz spravne by meli tezari platit veskery zpusobeny skody. Rozumny mix v Rakousku je take vodni a jaderna, nikoliv vodni a uhelna. To je totiz rozdil mezi ekologii a ekologismem.
05. 01. 2012 | 15:37

martinka napsal(a):

ZM
no jo uvědomuju si že pojem ekologie je dneska hrozně zprofanovaný a mnohdy už nikdo neví co se tím vlastně myslí

existuje projekt který se jmenuje DESERTEC, který počítá s "výrobou" elektřiny ze slunce v Africe a její přenos do Evropy.....jenže jak to sleduju skončí to na tom že Grínpís zablokuje stavbu přenosových vedení s argumentem že hyzdí krajinu
05. 01. 2012 | 15:39

ZM napsal(a):

el George 05. 01. 2012 | 14:14
Sám sebe bych zařadil do "skupiny" polovičních "zelenáčů".
Když připomínáte ukončení životnosti, tak to se týká KAŽDÉHO zažízení nebo přístroje, tedy i jaderných elektráren. U jaderných elektráren taky není podrobně dořešeno, co s nimi po definitivním ukončení životnosti.
05. 01. 2012 | 15:42

oo napsal(a):

autore,
kecy v kleci,
souhlasím s
buď mám důkazy, že se podvádělo, eventuálně kradlo,
a pak je mou povinností to oznámit, jinak mi hrozí spoluvina, nebo plácáte,
protože jsem za to třeba někým placen,
qui bono? :-)))
05. 01. 2012 | 15:43

ZM napsal(a):

martinka - osobně doporučuju vyčkat, jak se to vyvine a nedělat přdčasné závěry o tom, kdo co zablokuje.
05. 01. 2012 | 15:44

kl napsal(a):

Projekt DESERTEC = naprosto ocividny tunel na evropske danove poplatniky (no nebojte deti, sami "podnikatele" to platit nebudou) to cele navic rovnajici se trojskemu koni. Takovy test, co jeste vsechno snesou. Nastesti tvari tvar krizi pujdou tyhle podvody ze stolu prvni. Uz je to proste neudrzitelne.
05. 01. 2012 | 15:45

kl napsal(a):

Jaderné elektrárny se svým koncem počítají (a správně tak o náklady mají zvýšenou cenu své produkce a odvádějí to státu na účet) včetně manipulace s palivem. Narozdíl od ostatních. A i tak je ta elektřina nejlevnější (nebo srovnatelná s obrovskými přehradami).
05. 01. 2012 | 15:49

martinka napsal(a):

kl:
DESERTEC i SUPERGRID (to je další pprojekt) řeším jenom z pohledu technického řešení - jakmile do toho zamotáme majetkové poměry a peníze neuvěřitelně se to zkomplikuje a kdo ví jestli se to vůbec podaří zrealizovat
ale shrňme si to:
uhlí dojde
ropa dojde
plyn dojde
dřevo -nestíhá pokrýt spotřebu
vítr,slunce - je jenom někde, vyžaduje přenos. vedení - odpor zelených, není zatím možné akumulovat
05. 01. 2012 | 15:55

martinka napsal(a):

ZM:
já nemusím čekat....já tím žiju každý den (kromě víkendů)
05. 01. 2012 | 15:57

kl napsal(a):

uhlí dojde - za stovky let
ropa dojde - za desítky až stovky let
plyn dojde - za desítky až stovky let
dřevo -nestíhá pokrýt spotřebu
vítr,slunce - je jenom někde, vyžaduje přenos. vedení - odpor zelených, není zatím možné akumulovat - jediná současná přijatelná akumulace je ve stavbě přečerpávacích přehrad - kdo bude proti? "zelení":)
uran 235 dojde - stovka let
plutonium a uran 238 dojde - 1000 let
thorium dojde - 10000 let
vodik dojde - desitky miliard let
vsechno zkratka jednou skonci

Budoucnost ma jadro, voda, slunce ma velky potencial (vubec ne obdoba soucasneho zverstva v CR) i ten vetrik nekde na pobrezi - i kdyz je to k prirode mene setrne nez jaderka (konkretne v Nemecku). Koneckoncu vsechno je to zprostredkovana jaderna energie.
05. 01. 2012 | 16:17

elGeorge napsal(a):

Jakou hrozbou je jádro? Je větší zlo, když se necháme pomalu zabíjet exhalacemi z UE.
Nebráním jádro za každou cenu, pokud někdo přednese rozumný způsob jeho náhrady, prosím, budu se o rád zajímat.
FVE by nebyla špatná myšlenka, ale naráží na nedostatek slunečných dnů v české kotlině, problémy s dodávkami v noci a za šera. Další nevýhoda je, že za ni platíme všichni a hodně. Při výrobě, dopravě, montáži a případné recyklaci, je zapotřebí energie a s ní spojené emise. Jaké jsou záruky, že za svou životnost panely ušetří víc emisí, než vzniklo jejich výrobou atd...?
Nenamítal bych nic proti panelům, kdyby byly montovány na střechy objektů, keré by jimi byly rovnou zásobovány (ač ta ekologie výroby atd...).
Nejen mně, ale většině lidí znechucuje panely výše uvedený fakt, že je dotujem a jejich provozovatelé většinou rozhodně nejsou ekologicky-zeleně uvažující, ale ziskuchtiví vy.... kteří se díky dobře nastaveném zeleném bonusu válí na sluníčku, i když na jejich panely zrovna nedopadá.
Vítr, další alternativa. Zrovna dneska by to třeba šlo, ale co dny s mírným větrem, nebo naopak když při nadbytku energie zrovna foukne do větrníků a ČEPS má docela honičku.
Voda, ano, tenhle zdroj je zajímavější, zejména v podobě přečerpávacích elektráren.
Přehrady taky o.k., ale nikde není psáno, že nemůže nastat období sucha a produkce klesne- viz nedávné potíže v Rakousku.
Nejsem proti obnovitelným zdrojům, jen musí být aplikovány v místech, kde bude možné naplno vytěžit jejich potenciál.
Líbí se mi solární elektrárny v pouštích, které léta spolehlivě fungují na principu ohřevu média zrcadly, nemám nic proti příbojovým elektrárnám, ani proti větrným v oblastech se stálým konstantním prouděním.
Já jen nikde neviděl studii, která by zaručila v ČESKÝCH podmínkách funkční a dostatečnou náhradu jádra, nebo raději uhlí a ropy.
Souhlasím s tím, že pokud budou rozumně aplikovány obnovitelné zdroje, může to mít přínos k čistšímu Světu, ale stejně tak je nevyvratitelná nutnost jádra, pokud se budem chtít zbavit uhlí. Pokud se někdy dokážou pro a protijaderné tábory někdy dokážou dohodnou a vynechat při tom uhelnou a ropnou lobby, dočkáme se čistého ovzduší.
Je to snadné napsat, ale je to sci-fi. Elektřina by se vyráběla primárně z jádra, současně obnovitelnými zdroji, ve velké míře by odpadly emise z domácích i průmyslových komínů, auta jezdící na elektřinu by měla skutečně nulové emise a lidi v okolí velkých uhelných el. by se konečně mohli nadechnout.
Vracím se znovu na začátek. KOMENTÁŘ G.Kallnera mne donutil jako reakci na Temelín létající kolem hlavy zauvažovat na téma co je lepší:
Přijmout zanedbatelné riziko vážné havárie JE, nebo žít v jistotě, že ten sajrajt co je ve vzduchu zabíjí pomalu, ale spolehlivě?
05. 01. 2012 | 16:25

kp napsal(a):

pro G. Kanniera
Vaše věty " Mimo jine pro nevzdelane!! "Green Peace" se financuje z prispevku jejich clenu!!!" mně dost pobavily. Necítím se nevzdělaný a i "papírově" bych prošel, ale až bude Greenpeace žít jenom z příspěvků svých členů budou asi problémy s energií vyřešeny. Nebo možná má nějaké utajené "členy" s dosti velkými konty.
A co se týče Fukušimy bylo by vhodné počkat na konečné vyhodnocení havarie. Je totiž docela pravděpodobné, že podobně jako v Černobylu bylo chybné rozhodnutí techniků uzlovým bodem ceého dalšího vývoje. Bohužel elektrárnu bez lidí se zatím nepodařilo ani navrhnout ani postavit. I tak by obslužný program byl opět lidským výtvorem.
pro martinku
Že dojde uhlí, ropa, plyn je fakt, otázka je kdy to bude a jestli do té doby bude nalezena spolehlivá alternativa výroby energie na dostatečně dlouhé období. Některé optimistické prognózy tvrdí, že máme na to ještě asi 150-200 let.
05. 01. 2012 | 16:26

Pepa z depa napsal(a):

Děkujeme za to, že dišputace o pravdě a dialektice s uváděním praktických příkladů vyznačuje znaky spamů a je v rozporu s kodexem diskutujících. Proto zde již nebudeme opruzovat a jdeme na facebook dokud není ještě pod vlivem cenzúry vlastníků médií. Krásné diskutování a hezký večer přeje Pepa z depa.
05. 01. 2012 | 16:33

Darth Maul napsal(a):

a co budou zelení mužici dělat až se ze slunce stane trpaslík a sluneční elektrárny budou k ničemu?
05. 01. 2012 | 16:45

grőssling napsal(a):

Silvie také napsal(a):

Jděte už konečně všichni ekoteroristi do háje.
Nemáte s ekology a ekologií vůbec nic společného.
Vaše nátlakové akce, placené často fanatickými Rakušáky, tady na úrodnou půdu nepadnou.

Bohužel milá Silvie, nemáte dobré informace. Nátlakové akce jsme si platili my z českých peněz.

Oni totiž fikaní Rakušáci sice proti Temelínu protestovali, ale rakouský stát si zavčasu koupil firmu EZ Praha, největšího a hlavního dodavatele elektromontáží na Temelíně s ročním obratem v letech špičky 2 miliardy Kč . No a milý rakouský stát prostřednictvím své státní firmy také inkasoval zisky z práce EZ Praha na Temelíně. Potom je transferoval vládě Horních Rakous, no a odtud už je to známé, jakýsi Pavelec a nějaké matky s nějakou Kuchtovou, o které už skoro nikdo nic neví a samozřejmě naši ekoteroristé.
05. 01. 2012 | 17:32

český maloměšťák napsal(a):

http://www.financninoviny.cz/zpravy/polaci-celi-nemecke-elektrine-doplati-na-to-cesi/736580

Miroslav Vrba z představenstva České přenosové soustavy (ČEPS) listu řekl, že umístění transformátorů je pravděpodobné. Zároveň podotkl, že ČEPS bude posilovat tuzemskou soustavu. Premiér Petr Nečas loni na podzim řekl, že Česko do obnovy sítě během osmi let investuje asi 50 miliard korun, aby připojování obnovitelných zdrojů v Německu česká soustava zvládla. Tehdy také uvedl, že speciální transformátory ČR budovat nechce.

Bývalý šéf firmy ČEZ a nynější předseda její dozorčí rady Martin Roman loni prohlásil, že kdyby Češi na své území elektřinu z Německa nepustili, zkolabovala by naopak německá síť. "Měli by (Němci) nám za přenos platit sedm miliard korun ročně. Žádný zákon českému provozovateli přenosové soustavy nenařizuje elektřinu Německa přenášet," uvedl loni v červnu.

:(
05. 01. 2012 | 17:33

Tom napsal(a):

Ta Drábová fakt není z Čezu?
05. 01. 2012 | 17:45

Sutech napsal(a):

to: Jiří Tutter
>Klikatelná verze těch dokumentů by nebyla? Ta 1/3, která se zobrazí se opravdu nedá přečíst bez bujné fantazie. Zkuste oskenované listy vložit do wordu (nebo jiný textový editor) jako obrázky, následně soubor uložte jako něco.rtf. Zvolení formátu RTF zajistí otevření ne většině počítačů.

<quote>Ale ani fakta z úst environmentalisty nejsou v naší společnosti povětšinou brána jako fakta</quote>
>Právě v tom je zakopaný ten pes, ono slovo eneviromentalista, vlastně všechno co je nějak spojené s ekologickými hnutími bylo zdiskreditováno.

to:ZM
>Pravděpodobnost havárie je pro každý typ reaktoru spočítané. Prozatím nedošlo k závažné havárii na žádném VVER 1000.

to:JF
>Svářecí deníky se mohli ztratit, nebo "ztratit" to je jasné a nejspíš se jen "ztratily." Nicméně jediné co by rozřešilo tuto hádanku by bylo podívat se do toho sváru, měl by jít prověřit ultrazvukem. Pravdu zjistíme až to praskne a dojde k havárii, nebo až budeme elektrárnu někdy v 2. polovině 21. století demontovat.

to:Silvie
>Samozřejmě, že si ji vezmou z "kolonie." Nedivil bych se, kdyby brzo někdo příšel s nápadem postavit nová vedení směrem do SRN a Rakouska.

to:Maximus
>Z posledního by naše EPS asi nemlela, janom by bylo vytěženo daleko víc uhlí, byly by otevřeny doly na černé uhlí v Polabí, na hnědé v Beskydech, povrchové lignitové doly okolo Hodonína. Byly by překročeny územní limity, přistoupilo by se ke kompletnímu vyuhlení veškerých dostupných ložisek. Byly by použity veškeré technologie pro těžbu plynu, bylo by kompletně splavěnno dolní Labe pomocí jezů s elektrárnami.
>Můj osobní odhad je takový, že by byly obětovány rozsáhlé oblasti a mnohdy i historická města, jen aby bylo možné uspokojit poptávku po elektřině.

to:Drát
>Nic, co vytvoří člověk není dokonalé, ani uhelné elektrárny, ani jaderné, ani vodní, prostě nic. Je jen špatné a méně špatné.
Fukušima byla, když to tak vezmeme starý křáp od jisté nejmenévané firmy (Westinghouse), voda vřela v samotném reaktoru, na rozdíl od našich VVER. Při prasknutí by došlo ke zterátě moderátoru a zastavení reakce, záleží na tom, jak by se dalo chladit, ale nemělo by dojít k parní explozi, která způsobila závažné škody jak v Černobylu, tak v Japonsku. Naprosto to stejné se může stát i v uhelné elektrárně, taktéž může dojít k explozi kotle, na rozdíl od JE však nejí uzavřen v železobetonové schránce, v lepším případě je alespoň uzavřen uvnitř elektrárny, v horším stojí jako desítky metrů vysoká věž pod širým nebem

to:gaia
>Musíte však také napsat, že veřila smolinec v hrnici bez stínění, radium nosila u sebe ve skleněné lahvičce, při rentgenování měla jen vlněné rukavice, porušení bezpečnostních předpisů byla celá řada.

to:Těch
>Mů aktuální odhad možného využití vodní energie v ČR se pohybuje okolo 768MW, možná o pár víc, ale znamenalo by to stavbu přehrad skoro na všech řekách a potocích.

to:G.Kannler
>Čím je chcete nahradit, až bude vařešeno, čím je nahradit, pak je klidně můžeme zavřít. Mám takové tušení, že v momentě, kdy se podaří spustit fůzní elektrárnu, bude se protestovat i proti ní.

to:kl
Rakouské ne jaderné energetice bylo aktem proti vládě, ona vláda spojila spuštění JE se svým osudem, JE nebyla spuštěna, ale vláda neodstoupila, zůstala do konce volebního období. "ekologové" také zablokovali výstavbu dvou přehrad na Dunaji, výkno měl být přes 500MW.
05. 01. 2012 | 17:50

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/pravo/1981630/blyska-se-na-casy-poctivym-obchodum-a-lepsim-cenam-elektriny-a-plynu.html

:)
05. 01. 2012 | 17:58

Petr Havelka napsal(a):

Pane Tuttere,

citujete odborníka:

„Svary na hlavním cirkulačním potrubí 1. bloku JETE byly dokončeny v roce 1994, následné nedestruktivní kontroly byly provedeny v letech 2000 až 2006. Z definice procesu svařování, jako "Zvláštního pocesu" vyplývá, že žádnou nedestruktivní kontrolou nelze zcela ověřit jakost po dokončeném svařování (!). Proto se dodržení předem přesně stanovených postupů u svařování dokládá průvodní dokumentací o provedených svářečských pracech(!) . V technických podmínkách JETE bylo stanoveno jakou dokumentaci má JETE před povolením aktivace (pozn. jaderného paliva) doložit. V případě, že by nebyla dokumentace kompletní a ze zápisů nelze jednoznačně stanovit kdo a kdy svařoval a kontroloval - není jakost doložena. Výjimku lze akceptovat u replikové analýzy (kontrola povrchu svaru) a v případě, že se vyskytne např. zvětšené zrno, dá se předpokládat, že nebyly dodrženy postupy svařování, případně tepelného zpracování po svaření. V případě, že dodavatel svarů plnil požadavky na dokumentaci a záznamy na ETE při svařování, lehce doloží, např. ze svářečských deníků, kdo, kdy, kde svařoval a další podstatné náležitosti. Povinností dozoru svařování je pak provádět takové záznamy, aby nikdo, včetně ekologů, neměl šanci proces svařování napadat.“

Rekapituluace: jedině a pouze kvalita průvodní dokumentace kvalifikuje daný svár pro schválení jeho kvality (a v tomto případě i pro následné povolení k další fázi spouštění JETE). ¨

Takže ještě jednou. "Rekapitulace" neplatí, svařovací postup a kvalitu provedení lze i dodatečně diagnostikovat.

------

Souhrnná zpráva o posouzení připojovacích svarů hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu k tlakové nádobě reaktoru JE Temelín

ČEZ, a. s. tímto poskytuje základní fakta o posouzení údajných nesouladů v oblasti svařování tlakového celku reaktoru JE Temelín, které byly v minulosti mediálně diskutované, a které byly rovněž předmětem šetření SUJB a policie ČR.

Prvotní posouzení

Posouzení připojovacích svarů hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu k tlakové nádobě reaktoru JE Temelín bylo realizováno v následujících obdobích (viz. tabulka). Posouzení provedl expertní tým pracovníků ČVUT v Praze, ÚJP Zbraslav, TEDIKO Chomutov, SVUM Praha pod vedením soudního znalce v oboru strojírenství pro materiály a havárie konstrukcí Doc. Ing. Jiří Janovec, CSC, z Ústavu materiálového inženýrství, ČVÚT v Praze.

K ověření svarových spojů byly použity následující diagnostické metody
1.Vizuální kontrola
2.Měření tvrdosti
3.Kontrola chemického složení
4.Mikrostrukturální repliková analýzaVizuální kontrola

Cíl kontroly

Makrostrukturální šetření povrchu svarů za účelem stanovení: Šířky svaru, šířky tepelně ovlivněných zón, pravidelnosti šířky tepelně ovlivněných zón, jednoznačnosti a zřetelnosti kontury hrany natavení.

Kontrolované oblasti svarového spoje

Základní materiál nátrubku tlakové nádoby reaktoru, tepelně ovlivněná zóna nátrubku, svarový kov, tepelně ovlivněná zóna cirkulačního potrubí, základní materiál cirkulačního potrubí.

Byl vybroušen a vyleštěn pás o šířce cca 70 mm a délce cca 110 mm na protilehlých stranách potrubí.

Kontrola tvrdosti svarů

V definovaných polohách svarového spoje měřeno vždy 5x. Hodnoty tvrdosti zdokumentovány schématy svarů.

Naměřené hodnoty tvrdosti HV 5:
Hodnoty vyrovnané, bez lokálních špiček, rozptyl hodnot v intervalu nejistot měření.
05. 01. 2012 | 17:58

Petr Havelka napsal(a):

Pokračování

Kontrola chemického složení

Měření provedena spektrálním analyzátorem ARC-MET 930 SP. Výsledky v souladu s chemickým složením.

Mikrostrukturální analýza

Repliková metoda - princip snímaní struktur pomocí replik. Experimentální postup snímání kolódiových otisků doplněn snímání -Transcopy replik. Po laboratorní přípravě kolódiových a Transcopy preparátů - repliky připraveny pro
vyhodnocení světelnou i elektronovou mikroskopií.

Výsledky

Tlaková nádoba reaktoru

Jemný popuštěný bainit, původní desková morfologie bainitu, tvořená orientovanými řádky diskrétních karbidů v základní feritické hmotě.

Svarový kov

Síťoví proeutektoidního feritu po hranicích primárních austenitických zrn, směs jehlicového feritu a bainitu uvnitř původních austenitických zrn, hrubší feritická zrna s menším obsahem karbidů = důsledek promíšení svarové lázně.

Hlavní cirkulační potrubí

Jemná feriticko karbidická směs charakteru popuštěného bainitu nebo mírně velikostně heterogenního, acikulárního feritického zrna s diskrétními karbidy.

Tepelně ovlivněné oblasti
a) Základní materiál nátrubku - svarový kov: pásmo přehřátí - výskyt hrubších feritických zrn, oblast normalizace - velmi jemná zrna feritu s karbidy.
b) Základní materiál potrubí - svarový kov: pásmo přehřátí - hrubší feritické zrno, jemnozrnné pásmo normalizace.

V mikrostrukturální skladbě TOO se nevyskytly příkalné struktury martenzitu, dolního bainitu, či jiné strukturní odchylky.

Závěr

1. Metalografické výsledky jsou na všech svarech ve shodě:
s makrostrukturálním hodnocením kvality,
s hodnocením tvrdosti,
s chemickým složením.

2. Nebyly zjištěny podstatné rozdíly mezi jednotlivými kontrolovanými svary.

Mikrostrukturální porovnání stavu svarového spoje 2-1-5 (rok 2000 a 2006) nepřineslo při použití světelné mikroskopie prakticky žádné rozdíly. Hodnocené svary vykazují stupeň jakosti B - vysoký


V žádném z hodnocených případů svarových spojů nebyl konstatován nesoulad s požadavky bezpečnosti ani neoprávněný zásah do technologického postupu svařování.

Zdroj:

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informace-ke-kvalite-svaru-primarniho-okruhu.html

PS: Pokládáte za možné, že týmy odborníků na sebe vezmou dodatečnou odpovědnost za kvalitu primárního okruhu u JETE?
05. 01. 2012 | 17:58

Jiří Tyc napsal(a):

Doporučuji k přečtení názor Ing.Petra Hlavatého na konci komentářů: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=15201&from=0
A k panu Tutterovi dodám už jen jediné.
Není to zdaleka první polemika, kterou s ním vedu. Jako členové sdružení Jihočeští taťkové jsme vyvraceli více nesmyslů o temelínském "železe" a o vlivu elektrárny na okolí.
Až po letech neustálých rekcí a mailů a komentářů jsem došel k trpkému zjištění. Lidé typu Tuttera a Beránka nechtějí být přesvědčeni. Nechtějí ani slyšet pravdu. Jejich cílem bylo zastavit Temelín, nyní je jejich cílem dostat Drábovou z Úřadu. A do těchto plánů se přeci nemůže vejít - naprosto logické - tvrzení, že všech 53 svarů u obou temelínských reaktorů bylo několikrát prozkoumáno a jsou v pořádku.

Proč jsem si sakra opět vzpomněl na Goebbelse?
Přeji hezký večer.
05. 01. 2012 | 18:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ládik!!!:
Opravdu věříte tomu, že pan inženýr Tutter neumí sem naskenovat průkazné dokumenty? ☺
05. 01. 2012 | 18:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jiří Tyc :
" Lidé typu Tuttera a Beránka nechtějí být přesvědčeni."
Samozřejmě, z čeho by potom žili? Z lidí jako zde ´Jedla´ anebo ze zahraničních financí už by to nešlo.
05. 01. 2012 | 18:42

pgjed napsal(a):

Pane Tuttere,

Dělám to opravdu nerad, články vaše a pana Beránka většinou přeskakuji proto, že o ryze odborných záležitostech se nelze věcně bavit na aktivistické úrovni a navíc od vás dvou se jakékoliv věcné argumenty odrážejí, jako hrách od zdi. Nicméně k tomuto článku si nemohu odpustit několik drobných poznámek:

1.) Jaderné palivo se neaktivuje. Je aktivní od okamžiku vyrobení palivové tyče až do okamžiku, kdy se vyzáří a rozpadne na neaktivní prvky. Dokonce i surovina z níž se palivo vyrábí je aktivní. To, co se aktivuje, je řetězová reakce v jaderném reaktoru JE.

2.) Obecně ke svařování (nikoliv sváření, protože svářit se můžete třeba se sousedem, když vám jeho pes zadáví slepici) procesních aparátů. Ano, skutečnou pevnost svaru lze s naprostou přesností stanovit pouze destruktivně trhací zkouškou výřezu svařence. Což ale u zařízení, které bylo svařeno, aby plnilo určitou určitou technologickou funkci, není dost dobře možné. Proto se při návrhu a pevnostním výpočtu svaru berou v úvahu možné rizikové faktory a žádaná fyzikální pevnost svaru se pro výpočet zvyšuje koeficientem, který zahrnuje místo a způsob provedení, metodu svařování, kvalitu a praxi svařeče..., ale i možné nedostatky procesu svařování. Takže vyprojektovaný svar má mnohonásobně vyšší pevnost, než je pevnost potřebná pro bezpečné zvládnutí podmínek namáhání. Projekt, respektive dílenská dokumentace stanoví i kontrolní metody, kterými má být provedení svaru prověřeno.

3.) Samozřejmě se může i na takové stavbě, jako je JE stát, že se z nějakých důvodů svar nepovede dokonale. Pak se provádí oprava, způsobem, který je dán normou, nebo vyplývá ze schváleného technologického postupu. Je iluzí myslet si, že u toho bezpodmínečně musí být konzílium nejrůznějších famulusů ( popisujete, kdo všechno u předpokládané opravy nebyl). Důležité je, aby u toho byl svařeč s příslušnou kvalifikací a praxí, svářecí technik, kvalitář a byly splněny požadované podmínky (kvalita svařovací aparatury,l kvalita materiálů, minimální teplota, proudění vzduchu, předepsaná měřící kontrolní technika).

4.) Nemám iluzi, že na stavbě JE pracují systematičtější, pořádnější a schopnější a kdoví co ještě, než na jiných stavbách. Proto existují kontrolní křížové víceúrovňové postupy. Silně pochybuji o tom, že v ČEZU, nebo na ÚJD by tyto mechanizmy někdo, navíc záměrně, porušoval. Proč by to dělal? Nic tím nezíská, jenom se vastaví riziku. Pod každým dokumentem, ped každou operací, pod každým rozhodnutím je úpodepsána konkrétní odpovědná osoba. Naopak, pokud dodavatel cokoliv zvojtí, je pro investora i státní dozor nejlepší hojit se na dodavateli. O ČEZu si mohu myslet cokoliv, ale pitomci, kteří by si nechali vnutit vadný svar na reaktoru tam rozhodně nejsou!

Chápu, že jsou to pro vás složité věci a máte sklon k podezřívavosti. Ale budete se zřejmě muset smířit stím že jak JETE, tak JEDU jsou dobře postavené, bezpečné a dobře provozované jaderky. A to i přes to, že se v průběhu výstavby mohly dít věci, které jsou pro laika nepochopitelné. A že se dějí, o tom za léta praxe nemám nejmenší pochybnosti. Což ovšem není důvod nedůvěřovat konečnému výsledku. Možná mně to nebudete věřit, ale ti, kteří takové stavby projektují a staví, nejsou ani blbci, ani nezodpovědní blázni.
05. 01. 2012 | 19:40

martinka napsal(a):

kl:
ty tvoje časové poměry jsou poněkud deformované....ale budiž
ekologové jsou proti těžbě uhlí, jsou proti těžbě ropy a plynu, jsou proti větrníkům, jsou proti jádru, jsou proti těžbě dřeva....a rychlený šťovík to nevytrhne
jsou proti stavbě přečerpávacích elektráren - viz Dlouhé stráně a připravovaný projekt Sumného dolu...
průtočné elektrárny typu jaké jsou na Nilu,\dunaji, Paraná, Jeniseji, Volzee a podobně u násprostě mít nebudeme a tu eenrgii nám nikdo neprodá! ekologové jsou dokonce i proti těmto vodním elektrárnám - např. Tři soutěsky, Asuán.
tak jak chtějí zajistit potřeby lidstva?
05. 01. 2012 | 19:41

gaia napsal(a):

martinko

Ernst Haeckel definoval(jako její zakladatel), ekologii jako vědu o ekonomii přírody.
Vidíte a ještě uvidíme, jak se bude projevovat ekonomická krize ve světě. Velké krize vždy skončily válkou. Vidíme, jak se projeví špatná ekonomickká rozhodnutí, nebo celá řada špatných ekonomických rozhodnutí v hospodářství.Nechtějte mi namluvit, že špatná rozhodnutí ohledně přírody se též někde neprojeví. A pokud těch rozhodnutí bude celá řada, může to znamenat konec celé naší civilizace.
podívejte, jak špatná ekologická rozhodnutí zatočila se společností na Velokonočních ostrovech, s civilizacemi Aztéků a Mayů, též Mezopotamie, které skončily díky zasolení půdy.

Asuánská přehrada je velmi problematická a dnes již zanešená bahnem a budoucím obyvatelům bude akorát přítěží.
A Tři soutěsky jsou stejně nebezpečné , jako ty jaderky. Stačí malá chybička a kus Číny bude pod vodou, já bych to nebagatelizovala.

Základní potřebou lidstva je dle vás konzum?

Já myslím, že je to zdravé životní prostředí. Proto bych ty ekology tak nezatracovala. Zájmy přírody musí někdo hájit a ji studovat a rozumět. Nemůžeme být vydáni v plen jen ekonomům honícím se za ziskem.
A o přírodní prostředí by se měl zajímat každý. Jsem ráda, že zde i pod blogem p. Beránka je pěkná diskuse a slyšíme i odborné argumenty a tak si i laik může udělat představu o něčem, co by jinak zůstalo pod pokličkou a nedozvěděl se o tom.

Samozřejmě něco se těžit i stavět bude muset, ale ne tak, aby se z naší planety stala měsíční krajina.
05. 01. 2012 | 20:15

xx napsal(a):

ZM: :-) představte si tu smůlu, že se vám signální světlo u pračky rozsvítí vždy v době kdy jste v práci. A u mrazáku dvakrát do týdne :-))

Ale co, bez lednice se dá žít, přežili jsme to tisíce let. Jen si budeme muset vzpomenout jak na to. Mám tip, máslo dobře uchováte v chladné místnosti ve kbelíku se studenou vodou. Přežije i parné léto.

Vajíčka zase můžete naložit do vápenného roztoku. Maso nejlépe uchováte v živém stavu, slípku zaříznete nebo králíka klepnete až těsně před započetím vaření.

S prasetem je to složitější. Dříve se to dělalo tak, že se o prase podělilo pul vesnice, a když to dojedli, zabíjelo se u dalšího.
05. 01. 2012 | 20:22

mEDIKOLOG napsal(a):

Pane Greenpeace, již nešéfe Greenpeace..

Krmíte nás bláboly o naší jaderné energertice.. co kdybyste nás raději pobavil pláčem nad americkým, britským, francouzským, indickým, pákistánským, ... jaderným VÁLEČNÝMI programy a nádavkem i jejich sekundární jadernou energetikou... FARIZEJSKÝ STRAŠÁKU.
05. 01. 2012 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

gaia:
"V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
Vaše svérázná interpretace původní Haecklovy definice je typická pro volný zelený výklad čehokoliv, jen aby to bylo zelené.
05. 01. 2012 | 20:29

gaia napsal(a):

xx

vy nemáte u pračky odložený start, že vám klidně začne prát když jste v práci, abyste až přijdete domů mohl hned věšet?

A myslíte, že v budpucnu budou ženské pořád doma jen vyvářet? Co když se vrátí éra koldomů, kde se jen přespávalo a nic nedělalo, ale přímo v domě měly být služby? Že to v těch 50. letech nevyšlo, ale třeba jednou upgradeované bude normální?
Nač tahat domů vajíčka, a pak strávit večer u plotny,když si je můžu dát v kvalitní restauraci?
a dnes každá holka drží dietu a nejí, tak proč mít doma narvanou ledničku a v ní zásoby?
Bude se žít jinak a jak , o tom můžeme jen snít. Doufám, že pro přírodu lépe.
05. 01. 2012 | 20:29

gaia napsal(a):

Zbyněk Matyáš

tato definice je v knize

Život nakladatelství Mladá fronta z roku 1987 autoři Buchal Drobník Hadač Janko Květ Lellák Roček má 475 stran.

Řekni mi co čteš a já ti řeknu, jaký jsi.

Začněte číst knihy co já a za několik let si budeme rozumět.

A pro odpůrce Greenpeace doporučuji časopis National Geofgraphic, jejich redaktoři a fotografové často doprovázejí jejich expedice a tak vidím, že pro přírodu dělají hodně dobrého.
I když možná od nás to není tolik vidět.Přeci jen je tu ta 40 letá diskontinuita.
05. 01. 2012 | 20:34

modrý edvard napsal(a):

Přidávám se k gaie. Taky si ekologů vážím. /Beránek a Tutter mezi ně nepatří./
gaio, s Aztékama se asi pletete, možná i s Asuánem a Třema soutěskama.
05. 01. 2012 | 20:35

gaia napsal(a):

modrý edvard

nepletu

Indiáni si odlesnili svahy a tím přišli o ůrodnou půdu, na velokonočním ostrově si vykáceli též všechny stromy a pak neměli materiál na lodě a ztratili možnost rybolovu, Asuán je zanesený bahnem, které chybí v Nilské deltě a tudíž tam musí hnojit, čímž se jim to zemědělství pěkně prodražuje a mají menší výnosy a 3 soutěsky jsou megalomanská stavba u které nikdo nedokáže odhadnout, jak to dopadne.
A co spotřebovali energie při její výstavbě.
Víte, že když stavěli mosty, tak aby jim k pilířům netekla voda a netvořila bahno, tak to celé obezdili a ZMRAZILI! A piloty zatloukali do ledu.
Celá elektrárna běžela jen na toto mražení. To bylo také v National Geographic.
05. 01. 2012 | 20:45

den napsal(a):

Drahá Gaio, špatné ekologické rozhodnutí Aztéků se jmenovalo Španělé :-(
U Mayů se to neví, to je jen teorie. Vpadá to spíše na jiné důvody - náboženské..
Mezopotámie skončila Kýrem..
05. 01. 2012 | 20:55

český maloměšťák napsal(a):

gaia
On ten Ernst Haeckel byl vůbec koumák.Takový koumák, že by mu mohli závidět i Platon (dokonalý stát , kde vládnoucí vrstav musí mít na paměti šlechtění své rasy a musí bránit jakékoliv inkluzi ovládaného dobytka) nebo Himmler (eugenika jako nástroj obrany vůči rasové kontaminaci).
Moooc velký koumák to byl.
Rozdělil lidi ještě detailněji a determinovaněji než to dokázali v jisté době katoličtí tkzv. Otcové a někteří tkzv. svatí.
Zbyněk Matyáš
Ono se máme i dnes jako řídit pojmy tak, jak je definuje někdo v době, kdy lidé utíkali před automobilem s křikem "čert jede, kouř a síru dští - utíkejte lidičky !!"
Hmm...máte ještě další příklady takových trvalých obsahů definic ?
Sem s nima - zábavy není nikdy dosti.

------------
Návyky lidé mění buď dobrovolně - například díky svému skutečnému vzdělání...nebo pod knutou (například cenovou ...anebo karabáčovou...někdy katyklyzmatizační - například civilizační rozpad či války).
Paní gaia si vybírá tu první možnost.
Ten kdo se jí směje...tak prostě počítá s těmi druhými, či třetími možnostmi.

Já jsem pro kombinaci rozumu s technologiemi. Ale rozumnými. Tak aby mně nemuseli chodit vnuci plivat na hrob...jako třeba někomu, že....
05. 01. 2012 | 20:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

gaia:
"tato definice je v knize
Život nakladatelství Mladá fronta z roku 1987...
Řekni mi co čteš a já ti řeknu, jaký jsi."
Máte pravdu, ale chlubit se čtením z Mladé fronty včera??☺☺☺
Mám dílčí VŠ zkoušku z ekologie rostlin i živočichů a proto vím, jak Haeckel ekologii definoval. Propagovat tady její jakousi reálsocialisticky ekonomizovanou alternatívu mi připadá obzvlášť srandovní počin.
05. 01. 2012 | 21:04

český maloměšťák napsal(a):

den
Tak to vypadá...ale jen ve vaší hlavě.

Doporučuji vynikající práci Taintera : Kolapsy složitých civilizací.

Dozvíte se , co to jsou mezní výnosy do složitostí a tak...a že náboženství je nadstavba...pouze historii zamlžuje. Je reakcí na poptávku člověka po tom, vysvětlovat si věci v emočním modu. Homo sapiens je totiž především emoční bytostí. Což někdy dobře je - jindy ne.

Mimochodem - některé mayské kmeny v období před kolapsem /nedošlo k mocenskému převzetí jinou civilizací) stavěly náboženské pompezní stavby vzhůru nohama - jejich náboženství se proměnilo v čistý ritualismus.

Obdoba s monetárním systémem dneška - tak jak funguje...je čistě náhodná.
A podoba se zneužíváním fosilních surovin - tak, že je spalujeme - též.
05. 01. 2012 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

český maloměšťák:
"S pojmem ekologie se v historii biologických poprvé setkáváme v roce 1869, kdy německý filozof a biolog Erns Haeckel tuto vědu definoval jako vědu o vztazích organismů k okolnímu světu. Zhruba o sto let později byla ekologie vnímána jako věda o struktuře a funkci přírody. V současné době se nejčastěji používá definice, že ekologie je věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím.
Věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a jejich prostředím, věda o souvislostech v přírodě, studiu vnitřní struktury a funkce přírody, nauka o ekosystémech. Dnes velmi populární slovo, které se často uvádí v nesprávných až mylných a zavádějících souvislostech.
Slovo Ekologie vzniklo z řeckého slova oikos - prostředí, dům, domácnost , které le příponou ke slovu logos - věda."
http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=962
05. 01. 2012 | 21:11

den napsal(a):

ČM

J.A.T
je na delší diskuzi, jeho závěry jsou zajímavé ale opravdu představují jeden názorový směr. (Jeden genius ho označil za Marxistu :-()
Já je nezatracuji, ale neberu ani jako dogma, pro to v mé hlavě není absolutní verze děje ale možná.
05. 01. 2012 | 21:18

xx napsal(a):

gaia: no představte si že každá pračka odloženým startem nedisponuje. Takže přizpůsobení bude znamenat pro každého kdo má starší pračku, koupit novou. No tam tomu říkám úspory a ekologie.
05. 01. 2012 | 21:18

hariprasad napsal(a):

Ono tam toho bude víc. Věřím, že se některé typy vad nedají poznat rentgenem (nebo čím to ozařují), ale co dělat. Buď se to utrhne, nebo se to neutrhne. Asi nejspíš ne. Jediné, co můžeme dělat, abychom 100% vyloučili havárii, je nestavět takové rizikové objekty.
05. 01. 2012 | 21:20

xx napsal(a):

hariprasad: to je možné, že se některé typy vad nedají poznat. Ale pan Tutter se nám tu snaží namluvit, že svar je vadný protože nemá v pořádku dokumentaci. Dobře, může tam být vada, kterou neodhalí ani rentgen ani ultrazvuk ani jiná metoda. Ale odhalila by jí dokumentace ? Nebo by jí snad správně vyplněná dokumentace mohla zabránit ?

Za chvíli bude Greenpeace tvrdit, že kvůli pravopisným chybám v dokumentaci by se měl Temelín vypnout a zbourat, co když dotyčný svářeč přistupoval ke sváření jako k mateřskému jazyku.
05. 01. 2012 | 21:38

maria sklodowska napsal(a):

gaia
NKVD takové koldomy (přízemní) mělo za Uralem nastavěno ve velkém. Jejich obyvatelé ráno odcházeli k vysokým pecím překračovat plán taveb na 140%, nažrali se z ešusu vestoje, opláchli se u žlabu s ledovou vodou a padli na hubu na kavalec.
Skvělá security, všude dokola hoši v beraních kožíšcích se špaginem na krku.
Však Heini Himmler byl také vyhlášený ekologista a bylinkář.
05. 01. 2012 | 21:49

den napsal(a):

xx

Trefa a netýká se to jen pračky je to dobrý fantasmagorický kšeft
05. 01. 2012 | 21:51

SuP napsal(a):

Tuten Tutter například v inkriminovaném pořadu tvrdil, že elektrárna, kde našli jeden svar TAK nekvalitní, že se musel opravit, je neschopná provozu a mněla být ihned odstavena. S takovým trávíte čas své nejúžasnější životní etapy?
05. 01. 2012 | 21:54

SuP napsal(a):

maria sklodowska -
Vy víte, co je špagin? To máte u mě bod!
05. 01. 2012 | 21:55

xx napsal(a):

gaia: vy jste koukám vděčné publikum Nat. Geographic, že. Když jsem měl kabel, taky jsem to rad sledoval. Ale často jsem kroutil hlavou. Co vy ? Asi častěji kývete, že ? Zkuste si ty informace z NG ověřovat z jiných zdrojů, někdy budete překvapená.
05. 01. 2012 | 22:04

zyx napsal(a):

Měl jsem možnost opravu svaru primárního potrubí sledovat, nebylo to tak tajné jak je tvrzeno.
Svar, o kterém se mluví není nelegální. Vznikl v důsledku chyby na předmontážním pracovišti, kdy bylo potrubí nesprávně sestaveno a svařeno. Chyba byla zjištěna až na bloku. Případ byl řádně nahlášen všem dozorovým orgánům.
Bylo navrženo, schváleno a provedeno následující řešení. Nesprávně sestavená a svařená trubka se mechanicky rozřízla tak, aby se odstranila tepelně ovlivněná zóna okolo původního svaru, odstraněný materiál se doplnil cca 1 m dlouhou novou vložkou, trubky se sestavily do správné polohy a provedly se dva nové svary namísto jednoho původního. Jeden svar je tedy navíc, ale v žádném případě není nelegální. Byl proveden obdobným způsobem jako všechny ostatní svary primárního potrubí se všemi předepsanými kontrolami. Např. roentgenem se kontrolovala kvalita v předepsaných vrstvách svaru, ale prováděly se i další zkoušky. Vše probíhalo za dozoru příslušných dozorových orgánů. Zdůrazňuji, že době opravy nebylo ještě potrubí přivařeno k reaktorové nádobě. Všechny kontroly byly provedeny a zadokumentovány v roce opravy, tj. 1994. Pokud někdo mluví o defektoskopii z roku 2000 až 2006 musí jít o nezávislé kontroly, které měly znovu ověřit kvalitu svarů.
05. 01. 2012 | 22:21

maria sklodowska napsal(a):

SuP
Kdo by mohl neznat!
Před AK-47 to bylo nejrozšířenější zákopové koště na světě. Pohraničníci DDR je nosili ještě v šedesátých letech.
Akorát pozér Camillo Cienfuegos se vedle Ultima nechal fotit s předpotopním gangsterským Thompsonem. Asi napodoboval Churchilla.
05. 01. 2012 | 22:25

český maloměšťák napsal(a):

Zbyněk Matyáš
To už je lepší, pane Matyáši.
Já si nemyslel, že jako racionálně uvažující člověk, který má za sebou zřejmě akademické vzdělání a jistě praxi v oboru přírodních věd, byste stál za názorem, že definice se také nevyvíjejí. Jen jsem vás popíchl. :)

Mějte se.
05. 01. 2012 | 22:29

český maloměšťák napsal(a):

den
NO já si myslím, že jeho determinismus není marxistický.
Ale souhlsím s tím, že jde o jeden názor.
Mně se ale líbí.
:)
Každopádně determinismus na základě výkladu podmíněně se měnících hodnot vyjádřených na základě pouhého náboženství je spíše tou emoční rovinou porozumění - než racionální. Prostě nejdříve musíte mít něco do huby a to tak , aby to nebolelo měrou takovou, že se raději poohlédnete po něčem lepším (výhodnějším) než nabízí daný civilizační rámec...a až pak přemýšlíte, zda by tedy nebylo racionálnější se pomodlit. :)
05. 01. 2012 | 22:35

antiZbyněk napsal(a):

český maloměšťák

ten zná akorát wikipedii, když slyší něco jinak, hned to opravuje.
05. 01. 2012 | 22:36

Glosator napsal(a):

Mimochodem, i kdyby nakrásně celý svár uletěl, havarijní chlazení to zvládne.
A nedestruktivní metody dokáží o moc víc, než si myslí autor.
Naopak, zelení vytvořili fotovoltaický megatunel, který nás jen loni vyšel na 30 MILIARD, které převážně odtekly do zahraničí.
05. 01. 2012 | 22:52

Glosator napsal(a):

Ale zase, ono už k havárii reaktoru podobného typu, jako je v Temelíně došlo vinou obsluhy r. 1979 v elektrárně TMI-2 v USA. Do uzavřeného containmentu reaktoru (železobatovová neprodyšně uzavíratelná ochranná obálka) vyteklo 2900 m3 redioaktivní vody. Pro majitele to byla pohroma, ale pro okolí to neznamenalo NIC. Veškerá radioaktivní voda byla přečištěna ač kvůli tomu muselo být vyrobeno extra zařízení SDS (Submerged demineralization system). Dokonce nebyla ani překročena norma emisí radioaktivity!!
Nemluvě o tom, že veškeré normy, týkající se ozáření obyvatelstva radioaktivitou mají oproti normám např. na koncentraci SO2 či NOx jeden až dva řády rezervu!
05. 01. 2012 | 23:09

Glosator napsal(a):

Ale zase, ono už k havárii reaktoru podobného typu, jako je v Temelíně došlo vinou obsluhy r. 1979 v elektrárně TMI-2 v USA. Do uzavřeného containmentu reaktoru (železobatovová neprodyšně uzavíratelná ochranná obálka) vyteklo 2900 m3 redioaktivní vody. Pro majitele to byla pohroma, ale pro okolí to neznamenalo NIC. Veškerá radioaktivní voda byla přečištěna ač kvůli tomu muselo být vyrobeno extra zařízení SDS (Submerged demineralization system). Dokonce nebyla ani překročena norma emisí radioaktivity!!
Nemluvě o tom, že veškeré normy, týkající se ozáření obyvatelstva radioaktivitou mají oproti normám např. na koncentraci SO2 či NOx jeden až dva řády rezervu!
05. 01. 2012 | 23:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

antiZbyněk:
Znaolosti z Wiki patří sem. Moje vzdělání pochází z jiných zdrojů.
06. 01. 2012 | 00:31

petrvileta napsal(a):

Pane autore, tedy tohle je opravdu největší perla:
"Rekapituluace: jedině a pouze kvalita průvodní dokumentace kvalifikuje daný svár pro schválení jeho kvality ..."

Takže je jedno, jak je svár skutečně kvalitní, ale když není řádná dokumentace, je to zmetek. Analogicky vám tedy nemůže vadit, že budete jíst místo salámu kostní moučku, soju a vepřové sádlo, když na salámu bude řádně uvedeno, že je z masa. A jistě vám nebude ani vadit, když v autě prošlápnete brzdový pedál až na podlahu. V protokolu o opravě přece bude napsáno, že byla provedena oprava brzd s následnou kontrolou.
06. 01. 2012 | 04:10

Ládik!!! napsal(a):

Když to porazí revizák svým kulatým razítkem, je to tutti. Pak za kvalitu ručí celou svou existencí.
06. 01. 2012 | 05:35

Miroslav Trš napsal(a):

Někteří lidé si prostě nedají pokoj - a přidělávají práci ostatním. Pokud si dobře pamatuju, tak tento případ pan Beránek s paní Kuchtovou řešili klasickým trestním oznámením (nic to nestojí a zaměstná hodně lidí) na OSZ ČB už někdy koncem devadesátých let. PČR se tím zabývala asi půl roku, odložila pro neprokázání naplnění skutkové podstaty na základě znaleckého posudku, výše zmiňovaní se odvolali a jelo se dál. Jsem si ale vcelku jistý, že poslední odložení následovalo až po roce 2002, kdy byly provedeny poměrně rozsáhlé testy všech svarů - protože oznamovatelé v odvolání konstatovali, že byl prověřen nesprávný svar. Dělaly se zkoušky hned několika metodami a ve spise byly i materiály z kontrol, kterých se účastnili buď Němci, nebo Rakušané - materiály se musely překládat z NJ. Tohle mi v tvrzení pana Tuttera tak trochu chybí...

Tehdy jsem si myslel, že to tím končí. Ale, jak je vidět, jsou lidé, kteří si některých (i když několikrát vyvrácených) kauz váží jako rodinnného rakouského stříbra :-).
06. 01. 2012 | 09:35

JK napsal(a):

Pokud nevíte pane Trš co je v protokole z kontroly SUJB 34/2004ETE, který byl stejně jako protokol 15/2001 ETE vedením SUJB zrušen, nemáte o svarech HCP I.ETE dostatek informací. A nelze odsuzovat nikoho za to, že ty informace vyžaduje.
06. 01. 2012 | 09:50

hariprasad napsal(a):

xx, pan Truter jenom říká, že firma, která sváry prováděla NECHCE dodat potřebnou dokumentaci. To je u takové stavby hodně nestardandní. Pokud tam došlo k nějaké chybě, tak se to nikdo už nedoví. To je vše. Znovu opakuji, že při podobných komplikovaných megalomanských projektech je vždycky problémů tohoto typu velké množství. To se prostě nedá eliminovat. Na dozorčích orgánech je pak posoudit, jestli je to chyba fatální, nebo nikoli. Musí se přitom řídit svými zkušenostmi a citem. Jaká je šance, že to uletí do revize? Jedno promile, jedno procento nebo 10 procent? Veřejnost samozřejmě (reprezentovaná i panem Beránkem a paní Kuchtovou), když se taková problematická záležitost provalí, na poplach prostě bít musí. Je to zpětná vazba, která je velmi potřebná. Věřte, že by ta kvalita byla pak mnohem horší.
06. 01. 2012 | 09:57

P.T. napsal(a):

Pane / paní JK, dovolím si přispět do diskuze, i když nejsem nezávislý - pomluvy Greenpeace se mne přímo dotýkají. Ani já netuším, co obsahuje protokol 15/2001 ETE. Z jediného důvodu - žádný takový protokol neexistuje. Nemá ho policie, nemá ho státní zástupce, nemá ho SÚJB a nemůže ho mít ani Greenpeace, pokud si tedy nekoupila nějaký "zaručeně pravý" materiál. Pokud jste (možná podle iniciál) onou inspektorkou nezbavenou mlčenlivosti, pak ho laskavě, klidně anonymně, zveřejněte! Není po něm žádné volné místo ve spisech, nikomu nechybí. Policie tento fakt, pod tlakem nevládek, prověřovala víc, než důkladně.

Celé je to o matení veřejnosti ze strany Greenpeace! "Utajený svědek" (něco jako anonymní dopis) přišel, podle nevládek, s tím, že byla provedena nelegální oprava svaru mezi TNR (tlakovou nádobou reaktoru) a HCP (hlavním cirkulačním potrubím). Na základě trestního oznámení byl svar, který Greenpeace označili, prověřen bez negativního nálezu. Zástupcům Greenpeace a Matek to ale nestačilo, vyhrotili kampaň a při projednávání s policií, SÚJB a ČEZ (za nevládky se účastnili se J. Beránek, J. Haverkamp, J. Tutter) nakonec došlo k dohodě, že budou prověřeny všechny svary mezi TNR a HCP. Podrobné výsledky výše uvedeného šetření jsou zpracovány ve zprávách ev. č. 43-01, 10-03, 17-03, 04-04, 15-05 a 41-06 . Výsledek si dovolím citovat: ...se závěrem, že metalografické výsledky jsou na všech svarech ve shodě s makrostrukturálním hodnocením kvality, hodnocením tvrdosti i chemickým složením, hodnocené svary vykazují stupeň jakosti B – vysoký a v žádném hodnoceném svarovém spoji nedošlo k neoprávněnému zásahu do technologického postupu svařování."

Tolik tedy ke kvalitě svarů v Temelíně. Bohužel je to boj s větrnými mlýny. Kdo nechce (nebo se mu to nehodí) slyšet, tak zkrátka neslyší.
06. 01. 2012 | 10:39

Alice Lukáčková napsal(a):

Ne, že bych tedy někomu v ČR příliš věřila, ale celé je to spíš o "jedna paní povídala". Jen otázka: vyslechla toho tajného svědka policie? To by přece klidně mohl zůstat dál tajný, jestli teda existuje. Já mám zatím jednu nepříjmenou zkušenost s různými okrašlovacími spolky a sdruženími Cala apod., že když si potřebují vymyslet důvod, proč provádět nějaká místní šetření a něco blokovat (a vím, že s těmi posudkáři přímo spolupracují :-( ) , tak si zkrátka vymyslí něco pravděpodobného typu "skřivan polní, někdo ho někde slyšel zpívat" a klidně zastaví územní plán obce na dva roky, i když k tomu žádný důvod ve skutečnosti není. A my s tím nenaděláme nic!
06. 01. 2012 | 11:30

FXF napsal(a):

Škoda, že autor článku se zahrabal někam pod kámen.
Ono to nevypadá moc hrdinsky, něco napsat a být o tom neochvějně přesvědčen a pak zalézt pod kámen a tvořit další blábol, místo toho, aby diskutujícím objasňoval své pochybné teze.
Je mi ho tak trochu líto. Asi v jeho stylu napíšu článek třeba na téma Slunce nás zabíjí radiací a pak se budu ukájet nad diskuzí pod článkem...
06. 01. 2012 | 13:25

Karel (taky) napsal(a):

Zelená demagogie kvete. Dokonce se ví, za čí peníze, ale pořád se jí věnuje pozornost. Proč, proboha? Minimálně 40% ekologických škod a stejně tak škod ekonomických bylo v posledním desetiletí způsobeno zelenou demagogií.

Pane ZM, vaše drzost, s níž hodnotíte vám do zadnice nelezoucí příspěvky jako komunistické, dává jednoznačnou odpověď, co jste zač.

Jenže když to napíšu, budu smazán. Jak to, že nejste smazán vy?
06. 01. 2012 | 13:46

Matematik napsal(a):

Nemyslim, ze to nejhorsi je jaderna energetika. Problem jsou jaderni "odbornici"
Toto je jeden z lakmusovych papirku naseho systemu. Novinari a media by meli plnit roli hlidacich psu demokracie. Misto toho je to uplacena smecka pachajici jednu PR kampan za druhou. Ta posledni prostitutka na E55 ma vyssi moralni kredit, nez drtiva vetsina v redakcich. V prvnim priblizeni je cinknuty SUJB v druhem media...
Zpetne vazby systemu a kriticke mysleni jsou prece zdrave a dulezite.
Jenze nas system je postaven na zpevohrach "dobry den prapore ja ti tleskam"
I ten posledni idiot z Dolni Lhoty dnes vi, ze postavit zalozni zdroje pod hranici 30m nad hladinou more byla pitomost. Zadana havarie pri tsunami 2004 v Indickem oceanu Indonesskych a Indickych JE nebyla. Proc asi? No jen polozte soudruhum v SUJB tento dotaz. Proste tam nemeli Tepco a neskudlili a nestaveli JE na plazich.....
Drabova bezprostredne po havarii ve Fukushime vystoupila na CT24 a chvalila jak Tepco , tak i tvrdila, ze jde o daleko novejsi zarizeni, nez byla v Cernobylu (ted tam zustal jen rozhovor s Brandejsem).... Ani stinem ani naznakem se nesnazila chovat jako kontrolni organ. Jako kdyz vratny v bance zapomene zapnou alarm a policista v TV chvali bezpecnostni sluzbu jake ma skvele uniformy....
Co je podstatne je to, ze bratrstvo kocici pracky dokazalo z Archivu CT24 tento porad smazat. Toto je indikace problemu. V Palermu maji proti nam spickovou a demokratickou spolecnost. Ted si vezmete, kolik lidi to musi o te lumparne vedet. V CT24 a v SUJB....Smradek, ale teploucko.
Zde je archivCT24 v nynejsi podobe
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11.03.2011/
Treba jsem se spletl a nekde tam Drabova je?
Je tam jen Brandejs Drabova zmizela jako Klementis z balkonu na Staromaku....
Nemusim si psat hamiltonian jádra deuteria, abych vedel, ze kdyz si dam zalozni zdroje na morskou plaz, ze to nejsou zalozni zroje, ale hra postmoderniho PR divadla....
Kdyz jsem predpovedel 17. brezna 2011, kdy k nam prijde spad, bylo to jako kdybych strcil klacek do mraveniste.... Alespon jsem donutil tu smecku lharu zacit vydavat prohlaseni a predpovedi. Jejich zavery nakonec postupne konvergovali k memu tvrzeni... Co take jineho mohli udelat...Roky vykradaji statni rozpocet a ted meli jedinecnou moznost predvest svoji erudici....
Ted se bude kopat tunel Temelin cislo 2....
"Nebat se a nekrast"
06. 01. 2012 | 13:51

Matematik napsal(a):

Pro ZM:

Velmi dobré otázky:
/Možností, jakým způsobem se dá nad určitým problémem zamýšlet, je více. Např. v případě podezdření,že v JE Temelín jsou porušeny nějaké předpisy nebo nejsou dodrženy nějaké normy, v první řadě napadne člověka otázka, že je pokud by to opravdu tak bylo, tak proč by se odpovědní pracovníci nesnažili nějaký problém řešit.Z finančních důvodů, např. z důvodu nákladnosti opravy popř. z toho důvodu, aby nebyla ohrožena výstavba dalších bloků nebo nové jaderné elektrárny? Nebo z ideologických důvodů ?, např. v důsledku pocitu neomylnosti. Nebo z důvodu nevyvolávání paniky mezi obyvatelstvem? Také je potřebné se zamyslet nad tím, co riskují příslušní lidév případě, že by k nějaké havárii v JE Temelín došlo. Zůstala by např. Drábová v takovém případě ředitelkou SÚJB ? Zůstal by např. Beneš generálním ředitelem ČEZu? Co by vedlo někoho, kdo má přímou zodpovědnost za bezpečnost Je Temelín k tomu, aby riskoval vznik nějaké havárie? Strach o jeho místo? /

Moje vysvetleni je toto:
Jde o jednoduchy dusledek po odstraneni zpetnych vazeb. Predstavte si, ze na hodinu ze supermarketu odejdou zamestnanci a zustanou tam zakaznici sami. (podobny vyvoj nastal v 90letech obecne).Vse se v case vyviji.
V supermarketu jsou pritomni v case nula zlodeji a ti proste zacnou krast hned a rychle odejdou (jejich zisk je nepatrny, nejsou adaptovani na situaci a brzo odejdou a neberou velke veci), postupne se zacnou zakaznici na situaci adaptovat (vz rabovani v Londyne pre nekolika mesici), postupne zacnou krast , a postupne zacnout padat zabrany i u tech high society... V dobe kdy se odehravala situace posana autorem blogu, byl situace "uprostred" a odtud se vzala ta nelogicnost v motivech zucastnenych zodpovednych pracovniku. Celkove je to myslim znacne slozite i u jedince natoz v cele skupine dotycnych osob...
06. 01. 2012 | 14:05

P.T. napsal(a):

2 Matematik. Ano, kontrola - intenzivní a stálá a tvrdá je potřeba. Ale problém nejsou odborníci, nebo ČEZ, či stát. Do značné míry jsou to média a bezbřehá práva několika velmi drzých lidí, kteří, ač nikým nezvoleni, se postavili do čela nevládních organizací a mají potřebu v zájmu ideologie diktovat, aniž by nesli jakoukoliv odpovědnost.
Kdyby všechny rizikové lidské činnosti (létání, chemické závody, námořní doprava, doly, autodoprava....a cokoliv na co si ještě vzpomenete) byly pod takovou veřejnou kontrolou jako jádro, tak by se život zastavil. Už jsem popisoval kolik energie vynaložilo hodně lidí na to, aby vyvrátilo jeden výmysl, pardon - tvrzení jednoho "utajeného svědka". V naprosté většině zemí by stačilo první prošetření policie, aby vše utichlo.
Netvrdím, že nevládky jsou špatné. I ony, stejně jako Rakousko, pomohly dosáhnout toho, že Temelín je nejkontrolovanější elektrárnou na světě. Rakouská vláda on-line dostává informace typu - výměna žárovky v kontejmentu (což je hodnoceno jako závada), vše je permanentně monitorováno, dění sledují kamery...
Pomohly i tím, že původní projekt byl dál rozšířen o bezpečnostní prvky. Ale veřejná kontrola (měli by se na ní třeba podílet i starostové z okolí jaderných zařízení) a obstrukce, případně vydírání jsou skutečně něco jiného a škodlivého.
K Vašemu tvrzení o odbornících a novinářích.... Mám pocit, že je to spíš naopak, čímž nechci říct, že média dělají to, co mají. Ve skutečnosti se v současném světě, plném kopírek, počítačů, wikileaks a aktivistů s právníky neutají téměř nic - vím to ze své vlastní zkušenosti. A právě fakt, že si každý může vymyslet nějaký protokol a ohánět se s jeho názvem na netu, přispívá k nepřehlednosti - nevěříme nikomu a ničemu. Takže Vám rozumím, nicméně v tomto bodu nemohu souhlasit.

P.S. s Fukušimou máte pravdu - postavit dieselgenerátorové stanice, respektive jejich naftové nádrže, na břehu moře, který dle statistik jednou za 33 let zasáhne až desetimetrová vlna tsunami, byl průšvih. Proto stress-testům, které se dívají právě po těchto věcech, docela fandím.
06. 01. 2012 | 14:34

český maloměšťák napsal(a):

Matematik 06. 01. 2012 | 13:51 + ZM a jeho legitimní otázky ve vztahu jaký popis je vlastně nejblíže pravdě a to tak, že jde o popis skutečně objektivní a průkazný.

Moc dobré úvahy. O tom, jak jsou lidé manipulováni - nejen v médiích.
06. 01. 2012 | 14:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 01. 2012 | 15:14

mn napsal(a):

já drábovou taky chápu - uděla by to každej vedoucí - nemůže přece nechat podřízený psát do protkolů takové věci jako že není jakost svarů u reaktoru dobrá - musí s tim něco udělat
06. 01. 2012 | 15:26

den napsal(a):

Č.M.
S tím co jste napsal nemám problém, já si myslím své a vy také.
Vzhledem k tomu, že nemíním zde publikovat několikastránkové texty, tak to nechám tak.
Mne je zaujalo, jak to má Gaia srovnané a nejméně v jednom byla dokonale mimo mísu, o druhém se dalo diskutovat a třetí byl neurčitý, pokud jde o určení civilizace, takže asi tak.
J.A.T najdete youto perfektní 3 dílnou přednášku na dané téma, a taky trochu je to komedie.

Jinak.
Přeji dobrý večer a prosím nevyskakujte hned na autora komentáře, je to zbytečné, pokud on se nenaváží do Vás nebo nepindá absolutní pravdy. Stačí to napsat normálně.
Co se děje v mé hlavě a co tam je vím já a občas to někam napíši.
06. 01. 2012 | 17:13

oh napsal(a):

mn: Jste mírně řečeno hlupák. Pokud revizák potvrdí bezpečnost a provozuschopnost, pak taky může skončit v base, když se ukáže opak. A kdyby ty svary byly opravdu nekvalitní, pak by se o tom už dávno vědělo. Tlaková voda vadné svary prozradí spolehlivě a velice rychle...
To český maloměšťák: Taky si myslím, že by bylo lepší to zveřejnit, ale pokud ta kontrola 15/2001 byla zrušená, protože při jejím provádění byl porušen správní řád, pak to zveřejnit nejde a kontrolovaný subjekt by to tutově žaloval a domáhal se odškodnění - porušení §12 odst. 2 pism. b) a f). Tu žalobu by vyhrál - pokud není závěrečný protokol, kontrolovaná osoba se s ním nemohla seznámit, neuplynuly odvolací lhůty, NELZE zveřejnit nic - s vyjímkou toho, co spadá pod §13. Nepochybuji o tom, že si toho jsou Tutter s Beránkem moc dobře vědomi, když chtějí, tak zákony znají moc dobře...
Zákon ČNR 552/1991Sb.
§12 odst. 2
Kontrolní pracovníci jsou dále povinni:
a) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,
b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
c) předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí,
d) zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
e) pořizovat o výsledcích kontroly protokol,
f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností.
§13: Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů. (Tím se míní např. orgány činné v trestním řízení. To ovšem Tutter s Beránkem, naštěstí pro zbytek světa, nejsou.)
§23: Kontrolní orgány poskytují ústředním orgánům státní správy České republiky na požádání výsledky své kontroly. Na pracovníky těchto orgánů se v tom případě vztahují přiměřeně ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) a § 13 tohoto zákona; zbavit povinnosti mlčenlivosti je může též vedoucí příslušného ústředního orgánu státní správy.
06. 01. 2012 | 17:21

Matematik napsal(a):

Pro P.T.
Děkuji za reakci,
abych byl trochu vtricny... mate pravdu, ze v jistem smyslu je kontrola JE velika.
Ovsem pokud vezmeme napriklad SUJB jako PR agenturui CEZu dostane to jine dimenze. To, ze jsou na kontrolu vynakladany obrovske castky, o tom ja naprosto nepochybuji.
Problem je vsak v te zpetne vazbe a strukture systemu. Pokud kontrolni organ s miliardovym rozpoctem dela kontrolu "jako", pokud se stavi kontrolni potemkinovi vesnice, tak jde o absurdni novelu Franze Kafky.
Na to, aby nekdo vedel, ze nahradni zdroje jsou od toho, ze by mely fungovat prave v extremni situaci a ze by je mohli postavit alespon na 50 nebo 100 m pahorek...na to nepotrebujete miliardove inzenyry ... Kdyz selhali v takove veci, vcetne SUJB, ktery naprosto ve svych prohlasenich jak jsem to sledoval od 11.3 nevedle ktera bije, tak co teprva v technologiich o rad slozitejsich..svary (tomu vubec nerozumim) nebo odstavovani reaktoru...
Reknu vam osobni zkusenost s touto profesni skupinou. V roce 1985 jsem vedl tento rozhovor s absoventem MFFUK v Bratislave:
"co to ctes? on: Prometeus v plamenech, ja: co to je, on: takova scifi o jaderne havarii..ja" jake to je? on: ale takova pohadka, vis jaka je pravdepodobnost, ze se grafitova tyc vzprici? ja: ne on: 10na minus (nepamatuju ale snad minus 9)....
Konec historky.
Na jare pristiho roku (1986) bouchnul Cernobyl.
(zdravim timto souzku DRabovou a opravdu Fukushima mela starsi reaktor, byt pry technologicky novejsi - cas v jaderne bezecnosti totiz plyne jako v romanu George Orwella)
Mne asi uz tezko, navic po zkusenostech z letosniho jara , nekdo dokaze presvedcit, ze tihle lide nejsou novodobi samane s gigantickou davkou nebezpecneho sebevedomi...

Resume: zadna kontrola reaktoru, staci pouze minimalni, naopak maximalni kontrola "jadernych odborniku" , vytvorit, alespon se pokusit vytvorit, system nezavislych vazeb, podobne jako je tomu v pripade, kdy se navzajem kontroluji treba valcici strany ...
Kez by takovou jednoduchou vec pochopili i ti bolsevici v CEZu.
Jenze to je radikalni rez do mafianskych struktur.
A ty jsou nejdulezitejsi.
pekny vecer
06. 01. 2012 | 18:02

Petr Havelka napsal(a):

Pane matematiku,

každá jednoduchá přirovnání těžce kulhají. K Černobylu nedošlo, že se vzpříčila tyč.

Ona pravděpodobnost, že se grafitová tyč vzpříčí je pravděpodobnost za, řekněme, rovnovážného vztahu :)

Pokud dodržíte vše, jak se má, tyč se nevpříči a pokud experimentujete můžete se dočkat nemilého překvapení. Jako při sexu :)
06. 01. 2012 | 18:53

neutrino napsal(a):

Nejde mě na rozum jak je možné, že přes katastrofální selhávání konrolních mechanismů Temelín stále funguje a nereaguje na Greenpeace a jeho zbožné přání, aby odešel do věčných lovišť jako Černobyl a Fukušima. Nejde mě na rozum jak je možné, že činnost vlády řízené tak důmyslnými kontrolními mechanismy jako jsou obě komory Parlamentu nás přibližuje neodvratné katastrofě o které nelze pochybovat.
07. 01. 2012 | 21:39

Vojtěch Barták napsal(a):

Nebudu se zde hádat nemá to cenu. Napíši jsem pouze tento komentář. Greenpeace je organizace co by ráda žila na stromech. Za těch pár let co mám do činění s touto organizací (a upozorňuji že nikoliv z druhé strany barikády). Ani jednou jsem nepotkal technika. Ani jednou jsem se nesetkal s členem Greenpeace co by byl vysokoškolsky vzdělaný Strojař, elektrotechnik, jaderný fyzik, odborník na dozimetrii atd. Převážnou většinu lidi tvoří Humanitně vzdělaní lidé, ekonomové, případně ze zemědělských a přírodovědných škol. Rozumím že v posledním případě má takový člověk nějaký přehled o kůrovci na Šumavě.
Ale stejně jako já jejich kroky na Šumavě nekritizuji ani si netvořím názor.
Očekávám že odbornou práci nechají odborníkům. A pokud hodlají kritizovat ať najdou skutečného odborníka který to posoudí. Bohužel takový odborník nejspíš neexsistuje. Odborníci mají pozitivní reakce k JE a to oni nehledají. JE je špatná a nikdo jejich názor nezmění.
08. 01. 2012 | 16:58

oh napsal(a):

Jiří Tuttere, stěžoval jste si, že technici nechtějí uznat fakta z úst environmentalisty. Tento blog názorně ilustruje důvod. Přestože jste text dodatečně upravoval, je zjevné, že nehodláte vložit celé vyjádření vámi zmiňovaného odborníka na svařování ani své otázky, které vedly k těm jednoslovným odpovědím z SUJB typu ano, ne, přestože jste některé z těch odpovědí ráčil zvýraznit jako důležité. Nechci spekulovat proč.
Namísto toho stále opakujete svůj naprosto pochybný závěr z vyjádření odborníka: chybný (chybějící) svařovací deník=chybný (nekvalitní) svar. Dále se pokoušíte neustálým opakováním svého zcela mylného tvrzení přesvědčovat veřejnost, že žádné nedestruktivní testy nemohou odhalit tu kritickou a fatální chybu na svarech tlakové nádoby reaktoru a navazujícího cirkulačního potrubí. Ano, nedestruktivní testy nemají spolehlivost 100% (takovou spolehlivost má v reálném světě pouze smrt). I přesto jsou dostatečně spolehlivé na to, aby výsledek nedestruktivních testů dokázal potvrdit bezpečnost zařízení lépe, než kvalitně provedená dokumentace. Ta dokumentace totiž nemusí mít s realitou v provozu nic společného a sama o sobě nezaručuje NIC. Kdo někdy viděl nějakou tlakovou nádobu nebo tlakové potrubí, moc dobře ví, že fatálně vadné spoje a svary na takovém zařízení se projeví prakticky okamžitě po natlakování a většinou jsou takové vady slyšitelné a viditelné pouhým okem. Tlakové médium je nezkorumpovatelný a nekompromisní kontrolor kvality.
Svary na nádobě reaktoru i HCP byly zkontrolovány tak důkladně, jak je to možné. Jak už vám napsal Petr Havelka (05. 01. 2012|17:58), "Posouzení provedl expertní tým pracovníků ČVUT v Praze, ÚJP Zbraslav, TEDIKO Chomutov, SVUM Praha pod vedením soudního znalce v oboru strojírenství pro materiály a havárie konstrukcí Doc. Ing. Jiří Janovec, CSC, z Ústavu materiálového inženýrství, ČVÚT v Praze." Nikde žádný ČEZ. Vaši fatální chybu nenašli nezávislí experti ani za více něž deset let provozu elektrárny tlaková voda z reaktoru. Ale vy víte jistě, že tam fatální chyba je, právě tak jste si jistý i tím, že všichni vaši oponenti lžou. Víte to tak jistě, jako kdysi svatá inkvizice věděla, kdo je kacíř a tudíž patří na hranici. A to přesně jste, pane Tuttere: protijaderná církev, kde se o základních dogmatech víry nikdy nepochybuje a něco jako fakta jsou jen nepodstatný snadno pominutelný detail... a ten, kdo vám a vaší víře odporuje je čisté zlo placené ČEZem a musí být odstraněn. Na použitých metodách přitom nezáleží, je to přeci pro větší dobro...
Proto se s vámi ti oškliví technici nechtějí bavit.
09. 01. 2012 | 07:14

honza napsal(a):

máte tam tolik nesmyslů, že odhaduji že ten váš expert na svařování bude asi tak reálný jako Jára Cimrman. Replikou se o defektoskopii sváru nedovíte vůbec nic, replika se používá na zjišťování úplně něčeho jiného, to bych rád věděl jestli se jednalo o uhlíkovou repliku, nebo jinou, nebo to nakonec nebyla folie.
Dál defektoskopie sváru samozřejmě provést lze. Nic pochopitelně není 100% to není v lidských silách, rentgenogramem se o sváru můžete dovědět hodně.
Zvětšené zrno v TOO provází svařování jako mor a je to prostě nutné zlo, to se vám stane i když svařujete dvířka do chlívka, ale dá se to udržet v rozumných mezích
12. 01. 2012 | 20:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy