Umíme se bránit autoritářským praktikám?

29. 05. 2011 | 20:53
Přečteno 3759 krát
Staré pravidlo říká: Kde chybí občanská důvěra, tam nemůže vzniknout demokratická společnost. U nás ale důvěřuje vládě podle průzkumu CVVM z konce minulého měsíce jen 21 procent lidí. Před více než rokem Fischerově vládě důvěřovalo 70 procent lidí. Ještě menší důvěru má Poslanecká sněmovna, té důvěřuje jen 18 procent a Senátu důvěřuje jen o něco více, sice 25 procent dotázaných. A podle průzkumu agentury STEM, i když je to zatím jen jeden průzkum, už i prezidentovi důvěřuje něco málo pod padesát procent respondentů. Nebezpečná otázka proto zní: Jaká je za takovéto situace naše společnost a kam se transformuje, protože evidentně o demokratické společnosti již hovořit můžeme jen těžko? Demokracie je vždy podmíněna důvěrou většiny ve státní instituce. Nejprve si proto položme otázku: Jaká nebezpečí na nás číhají?

Z hluboké ztráty důvěry v ústavní instituce lze vyčíst základní vážná nebezpečí pro demokracii, protože u lidí vyvolává obavy, znejišťuje je a politikům naopak připravuje půdu k autoritářským režimům, které žádnou důvěru nikdy nepotřebují. Diktátor či nějaká skupina lidí se chápe moci za slib pořádku, za kterým ale bezprostředně následuje konzervace korupčního prostředí a kasírování informací. Občanovi je vzata možnost svobodně a veřejně definovat politické cíle, takovou činnost přenechává "odborníkům" a kdo s nimi nesouhlasí, je nějak potrestán nebo alespoň se takového potrestání bojí a tento strach se přenáší i na nižší instituce. A to je přesně ten stav, v kterém se naše společnost začíná ocitat.

Se strachem se setkáváme každou chvíli i na místech, kde bychom to ještě před časem nečekali. Například redaktoři kulturního časopisu A2 v čísle 11 tohoto roku upozorňují na to, že se už nestává úplně zřídka, že autoři odvolávají slíbené články s tím, že kritika některé z institucí, o které hodlali psát, by ohrozila jejich kariéru. Úplně konkrétně to dokládají na široké zkušenosti, kterou získali při dlouhodobé přípravě série článků o muzeích a muzejnictví. Atmosféra strachu, která v českých muzeích panuje, předčila jejich očekávání. Pracovníci muzeí byli ochotní se s redaktory scházet jen na odlehlých místech a poskytovat informace pouze pod příslibem anonymity, jako když se před rokem 1989 stýkali naši lidé se zahraničními novináři. V úvodníku časopisu stojí: "Důvody existenčních obav podřadně placených pracovníků mohou být různé, jasně však poukazují na zatuchlost a neexistenci diskuse v českém muzejnictví."

Lidé se opět po jednadvaceti letech obávají kritizovat poměry v institucích, v nichž pracují, neboť se bojí trestu: prozatím většinou jen toho, že budou bez práce. Jenže aby se autoritářský režim udržel u moci, musí tresty zvyšovat.

Otázka je, jestli si závažnost takové situace dostatečně uvědomujeme: privatizace politiky je vždy jen dočasným předstupněm nějakého druhu autoritářství. Odpověď na úvodní nebezpečnou otázku zní: Systém, do kterého by se naše společnost mohla plíživě transformovat, by odborníci mohli třeba nazvat demokraturou. V ní pak nejvyšší cenu mají nikoliv informace veřejné, ale informace s nejvyšším vydíračským potenciálem, jak o tom nedávno hovořil profesor Jiří Přibáň. Otázka na závěr zní: Chceme to, nebo jsme už tak zdeptaní, že proti tomu neumíme ani důsledně a účinně protestovat?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JenTak napsal(a):

Když ukazujete obavy občanů u tak "zbytečné" instituce jako je muzejnictví, jaké obavy musí mít pracovníci resortů, kteří znají opravdu závažné informace s celonárodním dopadem na důvěru ve stát?!
Divím se, že nepáchají houfně sebevraždy, jako židovští lékaři ve stalinském SSSR.
29. 05. 2011 | 21:13

David napsal(a):

To, kam jsme se to dopracovali za 21 let po listopadu, to je už vrchol.

"...protože evidentně o demokratické společnosti již hovořit můžeme jen těžko..."

To není demokracie, to je prostě bordel, jako v tanku.

To je kleptokracie.

Nejlepší řešení je co nejdříve časově neomezená generální stávka a do konce června demise vlády.

V říjnu nové volby.

Už teď je nutné, aby občanské iniciativy se sdružily do "Občanského fóra II" a ty volby pak vyhrály. Jinak se to tady nezmění.
29. 05. 2011 | 21:23

snažím se pochopit napsal(a):

Myslím, že naše situace není dobře pochopena a pojmenována (Váš příspěvek pane autore je potřebný, ale dílčí). Hlavně chybí srozumitelná teorie systémové korupce. Mnoho lidí vůbec nerozumí, co se vlastně (i celosvětově) děje. Ti, kteří mají práci, jsou přetažení, a jak správně popisujete, bojí se, že ji ztratí. Ti dosud v pohodě si neuvědomují vážnost omezování sociálních výdajů státu, neboť media než by reflektovala realitu ji manipulují (skoro jako za komunistů). Ani vysoká škola už není zárukou dobrého vzdělání. Jak je to v té reklamě na mobily: všechno se dá,dá,dá,... A co takhle respektovat zákony a být na sebe slušní?
29. 05. 2011 | 21:36

Kvakin napsal(a):

Protože jste, Hvížďalo, placeným propagandistou a sgitátorem trojnechutnosti, která teď břídí tuto zemi, o jejíž místo na výsluní jste se v předvolebním období mimochodem velmi zasloužil, je to, co teď píšete, čiré farizejství nebo provokace. Jinak: Vy nemusíte mít ze ztráty zaměstnání strach, jako Vámi vzpomínaní muzejníci. Vy totiž, na rozdíl od nich, kteří, když kritizují, tak kritizují věcně a se znalostí detailů a tím se dotýkají zcela konkrétních lidí, kteří pak mohou rozhodovat o jejich existenci, například o jejich zaměstnání. Vy nic takového nečiníte, Vy jen zvracíte abstraktní bláboly bez chuti a zápachu, opsané bůhví kde, které se konkrétně nedotýkají ničeho a nikoho, a proto klídek. Vám o nic nejde. Vy budete žvanit do rádia ještě v devadesátce.
29. 05. 2011 | 21:43

Kritik napsal(a):

Je ještě něco horšího, než strach redaktorů. Již pár let po 89. se změnilo chování zaměstnanců firem k jejich vedoucím tak, že připomínalo vztah otrok - svrchovaný pán. Teď autor článku píše, že je něco podobného u zaměstanců institucí. Dalo by se to vysvětlit českou mentalitou, ale je to skutečně tak?

Strach z vyhazovu je skutečná metla. Uvědomme si však, že tento strach umožnil fungování husákovské normalizace. Jistě, tato "normalizace" ještě neskončila, jak se shodli historikové diskutující na toto téma (viz http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/120280-normalizace/ ). Třeba jeden z nich řekl (cituji): "Někdy dokonce hovořím o kontinuitě normalizace."

Jestliže takové zbabělectví je opravdu v povaze lidu této země, měli by to jednak potvrdit odborníci a jednak by moudří z tohoto lidu měli dát recept, jak se takové frustrace zbavit.

Sám mohu říci, že pěkným příkladem, jak se zbavit zbabělosti, byl Gedeón (kniha Soudců). Když zbaběle ukrýval pšenici před nepřáteli (nejspíš aby se pak schoval sám), přišel k němu Boží anděl a překvapivě ho pozdravil: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre." Myslím, že Gedeon musel být v šoku. Nicméně další události potvrdily, že s kým je Bůh, ten se nemusí ničeho bát a stane se udatným bohatýrem se vším potřebným od a až do zet.

Snad právě proto, že lidé této země zapomněli na Boha, jsou zmítáni zbabělostí. Mělo by jim dojít, že svou sílu mohou snadno získat zpět. Se svou husitskou historií Božích bojovníků to ani tak těžké není.
29. 05. 2011 | 21:55

deep throat napsal(a):

Cituji z blogu pana Hvížďaly: "Nejprve si proto položme otázku: Jaká nebezpečí na nás číhají?" Konec citátu. Velkým nebezpečím jsou novinářští chameleoni, mezi které pro cílenou manipulaci s voliči před posledními parlamentními vobami počítám jednoznačně i Vás. V tom jsem jednoznačně zajedno s nickem Kvakinem. Kde se vzala, tu se vzala ve Vás obava o naší křehkou demokracii a zrovínka tady budete stlát svoje filosofická moudra. Jen si ale klidně pište dál, když máme tu demokracii. My, kteří si ledacos pamatujeme, si z Vašich neúpřímných "vejšplechtů" pro změnu neděláme ale vůbec nic. Jen se poťouchle usmíváme, ó jak hluboko z Mladého světa až nám ten Hvížďala klesl!
29. 05. 2011 | 22:16

tomas hrabanek napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=tI0S-AcqQ1g&feature=related PROC NEMLUVITE O BRUTALITE VE SPANELSKU?????????
29. 05. 2011 | 23:08

Jáchym napsal(a):

Věřil byste tomu,pane Hvížďalo, že jsem si vás kdysi vážil?
Dnes si vážím vaší inteligence a novinářské zručnosti.

Ať dělám co dělám,nenašel jsem žádnou výtku vládě, které věří 20 procent lidí.
A zeptal se někdo,KDO jí věří a CO jí věří?
Kdybych měl hlavu na špalku na Staromáku a kat Mydlář se mě zeptal, jestli věřím, že udělá dobře práci, za kterou je placený, řekl bych ano.Věřil bych mu...

Někdo by mohl namítat, že si tuhle vládu platíme sami.
Ale v Číně si za Maa děti odsouzenců taky platili kulku.

Tato vláda má formální legalitu.
Jestli také legitimitu, na to si odpovězte sám. Potichu a pro sebe.
Nikdo přece nečeká, že budete psát to, co si doopravdy myslíte.
No a jestli nám hrozí demokratura?
To je jako by se osmdesátiletá dáma začala obávat, že jí hrozí stáří!

V demokratuře jsme po krk.
Zatím JENOM v demokratuře.
29. 05. 2011 | 23:21

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, komoušům v osumaštyrycátém jistě demokraticky důvěřovalo hodně procent člověků tu. Na to nemusely existovat ani důvěryhodné bezesporu cévévéemy, a jak to dopadlo ?
Veselé krizování, bez sockomu je prostě všude líp...
http://ateo.cz/f/images/m/marxism.jpg
30. 05. 2011 | 00:44

Skogen napsal(a):

Na blog pana Hvížďaly chodím rád, protože si vždy mohu být jistý, že přijde s něčím zásadně objevným. I dnes udělal kotrmelec, když z faktu, že vláda, Parlament a koneckonců i prezident mají mizernou podporu ve společnosti, je v nepořádku - ejhle - zrovna ta společnost. Protože je pak z nějakého důvodu nedemokratická... Jakoby vláda, Parlament a prezident byli jejím reprezentativním vzorkem, ba přímo jádrem. Ve skutečnosti se více či méně autoritativně snaží společnost formovat k nějakému obrazu, který ale nemusí být demokratický a společnost formujícím snahám může klást odpor.

Je to přesně opačně. Jestliže společnost nevyslyší, nebo dokonce nerespektuje nedemokratickou vládu, ignorující démos, značí to, že se společnost stává odpovědnou sama o sobě, což je nejlepší zárukou demokratických poměrů.

Příště budou pršet trakaře.
30. 05. 2011 | 04:47

Terry napsal(a):

Mocipáni a demokratická politika (http://www.denikreferendum.cz/clanek/10668-mocipani-a-demokraticka-politika):

Pokud politika zapomněla na své poslání pečovat o veřejný zájem, a místo aby rozehrávala veřejně politické hry, rozehrává spiklenecky podloudné způsoby financování provozu politické strany nebo subjektivních ambicí kamarádů, už jako politika odumřela.
Politika, o které má smysl mluvit, je rozumná politika. Nerozumná totiž nemůže být politikou, záležitostí obce a v duchu obce spravovanou věcí.

Slovo „rozumná“ znamená, že dokáže nazírat celek, brát v úvahu celistvost, konkrétní situaci a možné aspekty.

Následující text vlastně říká pouze to, co je známé: že korupce je špatná a dokáže i zardousit politický život. To vidíme všichni kolem sebe a můžeme to opakovat donekonečna jako moudrost u piva: Všechno je to na draka!

V korupčním prostředí se rozdíl spoluprováděných operací a sledované věci politiky ztrácí, ba převrací. Politika degeneruje, stává se spoluprováděnou dovedností a spikleneckým zajišťováním věcí veřejných. Pokud svět korupce vzkvétá, oblast politiky či věcí veřejnosti odumírá. Pokud politika zapomněla na své poslání pečovat o rés publica, a místo aby rozehrávala veřejně politické hry, rozehrává spiklenecky podloudné způsoby financování provozu politické strany nebo subjektivních ambicí kamarádů, už jako politika odumřela.

Politickou sílu musí tedy získat jiné faktory, nelze ji čekat od těch, kteří ji odpravili z veřejného prostoru do zákulisí spikleneckých her. Potom ale ani parlament, ani vláda sestavená na základě jeho většinového hlasu nemůže politicky, skutečně politicky jednat. Stává se jen součástí světa korupce: korupce provází politiku tak, jako zlo provází dobro. Ale korupční zakázky a projekty nejsou, čistě vzato, součásti světa politiky. Jsou jen zneužitými a hypertrofovanými operacemi. Je to svinstvo, které prorostlo do politiky, aniž by tam patřilo. Je třeba mít na paměti Habermasovo varování: „Operationen berühren die Welt nicht.“ Korupce do světa politiky nepatří. Dává-li operacím hypertrofovat a tvářit se jako věc politická, politiku zabíjí, likviduje.

Politik, který nedokáže odlišit operace od věcí veřejnosti, nepatří do světa politiky.

Politici, kteří nezasahují do světa politiky, nejsou špatnými politiky, protože už politiky nejsou! Sice disponují politickou mocí, ale už ne jako politici, nýbrž jen jako mocipáni.
(konec citace z rozsáhlejšího článku; stojí za přečtení)
30. 05. 2011 | 08:12

Vico napsal(a):

Souhlasím s kolegou Skogenem, že Hvížďala poměrně často přichází na funus/s křížkem/pozdě, což je škoda, neboť patří k nejlepším smutečním řečníkům.

Notabene není jeho článek nekrologem? Sen o konečně pravicové vládě zemřel. Zůstalo jen smetiště deziluzí a přesvědčení o nedemokratické společnosti, která nedůvěřuje ústavním institucím.

Když pomineme zloděje per, který má tradiční podporu, kterou by mohla zlomit snad jen othelovská vražda nevěrné Livie, nejpopulárnější v té bídě je oranžový Senát. Tohle nechtěné dítě má více, než vláda i než poslanecká sněmovna.

Popřejme autorovi, ať na příští pohřeb přijde včas.
30. 05. 2011 | 08:40

Teo napsal(a):

Předně je třeba si přiznat odpověď na otázku PROČ DOŠLO K TÉTO SITUACI?! Já už si přiznal onen důvod dnešního stavu a musím se přiznat, že mi dalo dost zabrat, abych se s tím vyrovnal. Ty tam jsou ideály, které mě naplňovaly nadšením po 89r. Tehdy jsem měl jasno ve svých postojích a cílech. Prostě idealista.

Dnes vím přesně oč vlastně šlo! Tehdejší nomenklaturní kádry, pomahači režimu, nejrůznější paraziti, volným krokem přešli do zcela přijatelnějšího hospodářského systému, než měli do té doby. Všechny špičky moci, na všech úrovních, ve všech oblastech života, jednoduše využila svého dřívějšího postavení, známostí, příslušnosti ke mocenským komunitám a navýšili svou ekonomickou bilanci ve svůj prospěch.

Je to logické! Kdo má moc, kdo má finance, kdo má známosti, ten udrží a navýší svou životní úroveň podstatně jistěji, než kdejaký idealista, nadšenec bojovník za lepší příští pro společnost. Že kocovina z vývoje společnosti přišla až teprve dnes, to je jen důkaz toho, jak prostý naivní člověk byl manipulován celých čtyřicet pět let v socialismu. Dalších dlouhých dvacet let trvalo, než mu došlo oč vlastně ve skutečnosti jde.

Nechali jsme se zmást hesly "láska a pravda vítězí"(originál zní - "BOŽÍ láska a pravda vítězí"), nebo "neviditelná ruka trhu navodí ekonomickou stabilitu" a dalšími blebty účelově podávány "masám". bylo množství zdržovacích hesel, která měla jediný účel a to zamaskovat skutečnost. Skutečnost neměnnosti držení moci těmi samými, kteří v socialismu byli onou kastou nedotknutelných, všemocných a nad rovné postavených.

CO bylo třeba při revoltě občanů učinit je to, že drasticky měla společnost napadnout mocné, ztrestat je na hrdle a rozhodně nebýt sametoví! Jenže pozdě bycha honit, dnes po dvaceti letech! Jsme aspoň až dnes konečně v obraze, co že se to vlastně v té naší republice stalo. Stádo sviní orá naši zem!! Je to škodná a měla by se zlikvidovat!
30. 05. 2011 | 08:47

posmutnělý napsal(a):

Je smutné sledovat blogerskou diskusi. Ta víc než co jiného dokazuje stav společnosti, tedy že "diskuse" = (často) urážky, nadávky, s argumentací, která si více hledí autora blogu, než problému samtného. Škoda.
30. 05. 2011 | 09:36

Cestovatel napsal(a):

Už vidím jak zblblí lidi budou pod vábničkou potlačení korupce volit ČSSD a Komouše adopadne to autoritářským režimem tak jako v roce 1948. Tehdy existovaly nátlakové skupiny dělnící a odbory, kteří tvrdili že zastupují celou veřejnost ve skutečnosti pracovali v žoldu KSČ. Dnes tuto funkci užitečných id_otů, plní nátlaková skupina "Veřejnost proti korupci", která je infiltrovaná levicovými radikály Pehe,Štern a podobně. Jejich skutečným cílem je nastolit vládu ČSSD a komunistů, která samozdřjmě nás korupce nezbaví
30. 05. 2011 | 10:44

roman napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo. Vaše zamyšlení je zcela na místě, poněvadž tato společnost, hlavně za hranicí Prahy se již dávno ocitá v jiné realitě, než která je prezentována. A jedná se dle mého pořád o společnost občanskou. Můj zaměstnavatel mi kdysi v jedné předvolební době přinesl modrou samolepku, ať si ji nalepím na auto a bez problému mi řekl, že kdo ve firmě nebude volit ODS, tak toho vyhodí. Od té doby já, liberální člověk, který si myslel, že je pravičák mám problém. Podobný tlak na lidi se používal i před rokem 89, ovšem nejenom moje zkušenost mi praví, že dnes se vlatní názor zastává mnohem riskantněji, než v minulosti. Ne ideály, svoboda čí víra v instituce, ale ekonomická a existenční jistota je to, co ovládá tuto zemi. Jaký je rozdíl mezi bývalým komunistickým aparátčíkem, či pracovníkem, který k majetku "zaslouženě" přišel a je z něho dnes bohatý podnikatel, občan rozhodně pravicový? No velký. Má ještě větší moc než kdy jindy předtím. A patřičně ji využívá. Jenom lidi koukají a volí a pořád koukají a volí a věří. Jenom pomalu jim dochází, že v peněžence za to mají méně a méně a že to nikoho absolutně nezajímá. Takže otřes společnosti musí nastat. Opět cca po dvaceti letech. Vesničané na Vysočině, či Valašsku už to dávno pochopili, ti šetřit nemají z čeho, pracovní příležitosti fakt nejsou, stávají se z nich někdy až nevolníci a myslím, že je to docela občansky sbližuje. Jenomže holt vždycky se musí počkat na, o krapánek chytřejší, občany z Prahy.
30. 05. 2011 | 12:15

pich napsal(a):

Cestovateli. Vy se z toho všeho tady asi brzy pose...e.
Přitom by stačilo odcestovat tam, odkud jste přicestoval.

Když už někdo nazve Peheho či Šterna levicovým radikálem, tak to už je fakt na nějaký ten ústav.

Kdyby byla řeč o komunistických zločincích, majících na rukách krev neviňátek, jako Grebeníček, Filip či Dolejš, tak prosím.
Ale tohle. To už je závislost. A ta většinou ohrožuje i mozek.
30. 05. 2011 | 12:58

Greenhorn napsal(a):

Dobrý den, p. Hvížďalo, děkuji za článek. Je nasnadě ovšem otázka: Jak chcete provést, aby by tady nevládala diktatura toho či onoho? Buď vládnou kapitalisté, anebo..(to už jsme si zažili). Podle mě je moderní společnost založené na uplácení, vlastně nás podvědomě nutí "být zkorumpovatelným". Ale zpět k těm kapitalistům, rozumějte podnikatelům. Každý z nich drží moc. Vždyť není u nás ojedinělým jevem, že kapitalista nutí své zaměstnance, aby třeba volil jím preferovanou stranu (nemusí to být nutně ODS). Navíc tihle kapitalisté se stýkají s jinými kapitalisty, takže se jejich moc znásobuje (tím neříkám, že zaměstnanec jaksi není potencionální kapitalista, anebo že nemůže zaměstnanec vlastnit větší kapitál než jeho zaměstnavatel). Dříve vládli nomenklaturní kádři, zatmco dnes Bakalové (Bakala sponzoroval Havlův film Odcházení + kampaně ODS., TOP 09 a VV), Komárkové, Babišové apod. Nejblíže mi je demokracie, p. Hvížďalo, jenže i v ní vládnou diktátoři kapitálu. Kde se ocitnete, když budete bez zaměstnání? Ale i podnikatel se bojí. Málokdo je tady tak zajištěný, aby si mohl votevřít úplně hubu na špacír (možná tak blázni v Bohnicích). Každý z nás má více méně zvařenou pusu. Vidím to u sebe v práci - lidi spíše budou ovce a zanadávajíci jen někdo v koutku. Zoufale nám tady chybí vyvinutá občanská společnost.
30. 05. 2011 | 15:52

Greenhorn napsal(a):

Roman

Romane, až nyní jsem si přečetl Váš příspěvek. Viz. třeba píšete:"Můj zaměstnavatel mi kdysi v jedné předvolební době přinesl modrou samolepku, ať si ji nalepím na auto a bez problému mi řekl, že kdo ve firmě nebude volit ODS, tak toho vyhodí. Ne ideály, svoboda čí víra v instituce, ale ekonomická a existenční jistota je to, co ovládá tuto zemi".Mluvíte mi z duše, Romane.- Bohužel. Vaše zkušenost je otřesná, ale ne rozhodně ojedinělá. Pocházím také z jednoho kraje mimo Prahu a kvůli zaměstnání jsem musel odejít do Prahy. I v Praze si vydělávám relativně málo a pracuji víkendy a ve svátcích (tedy na Prahu, abych byl objektivnější), nicméně aspoň mám na živobytí (což jsem na severu Čech neměl).
Po příchodu do Prahu sjem zjistil, že se tady usadilo hodně lidí z chudších krajů, často postižených vysokou mírou nezaměstnanosti. U nás v hypermarketu pracují převážně Ukrajinci a lidé, kteří se přistěhovali do Prahy za prací. Jedná se o většinu. Pražáci často těží s pronajímání bytů, zkrátka žijí mimo jiné z rentiérství, z peněz cizinců a dalších námezdních pracovníků. Ale jsem za to rozhodnutí rád, Romane. Přestal jsem být ovce a odešel raději do Prahy. Byůlo to bolestné, ale je lepší mít důstojnost a věřit ve svojí šanci - byť přetrháte vazvy s rodinou a přáteli. Řady mladých lidí raději odešla do zahraničí. Romane, ale pořád to je v ČR ještě únosné, protože ve Španělsku je mezi mladými 40% nezaměstnanost. Víte, co to znamená?
30. 05. 2011 | 16:06

Greenhorn napsal(a):

Cestovatel

Nemám rád socany (pokud by v čele stáli jiní lidé - viz třeba Švejnar), ale dokážu si někdy představit, že bych jim hlas hodil - abych třeba vyvážil moc těch kterých pravičáků. Posledně jsem voli Véčkaře, což byla možná velká chyba.
30. 05. 2011 | 16:11

Greenhorn napsal(a):

Romane

Ještě bych něco dodal, ale nevím, jestli mi to potvrdíte. S několika lidmi, co odešli za prací do Prahy, jsme se shodli, že v Praze zaměstnavatelé tolik se zaměstnanci nezametají. Nechci paušalizovat, samozřejmě, ale v Praze máte větší šanci najít lepšího zaměstnavatele. Zkrátka: čím horší je ekonomcká situace, tím více se lidé bojí o práci.
30. 05. 2011 | 16:14

mb napsal(a):

o demokratuře hovoří Cibulka bratru 15 let ... njn ...
30. 05. 2011 | 22:42

roman napsal(a):

Greenhorne

Samozřejmě netvrdím paušálně, že všichni zaměstnavatelé u nás na Moravě jsou špatní, já stále zůstávám optimistou. Ten o kterém se zmiňuji už vlastně ani nepodniká a je to možná učebnicový příklad. Začátkem devadesátých let navázal na svoji práci, na základě "privatizačního projektu" mu spadl do klína majetek v hodnotě několika milionů, kde zaměstnával dál až 90 lidí. Časem, jak začala vznikat konkurence a zahraniční partneři měli na podnikání jiný názor, bylo nutno postupně zaměstnance do jednoho propustit. Majiteli se prostě nedařilo, prodal firmu a budovy cca za 40 milionů, které si nyní "zaslouženě" užívá před důchodem. Kromě manželky a pejska nemá děti, rodinu zavrhl, se všemi je rozhádaný. Fakt není co závidět. Já si prošel pracovním úřadem, v současnosti zaplaťpanbůh práci mám, takže do Prahy za prací nemusím a pokud by nešlo o život, z Moravy se nehnu. Jsem patriot a nemyslím si, že je úplně přirozené a normální se i s celou rodinou za prací stěhovat. Ti, co tento názor lidem nutí, se od svých bazénků, či hřebčínů také nikam nestěhují. Pořád jaksi doufám, že nežijeme ve středověku, anebo v rozvojové zemi, že manželé se dvěma dětmi přežijí za své platy normálně měsíc. Samozřejmě bez dovolené, obědů v restauracích a pod., ovšem se zaplacenými energiemi, nájmy, poplatky a základními potravinami. Já jak vidím okolo sebe, že někteří už nemají na čem ušetřit, přitom mu předvolební bilboardy říkají, že všechno prožral, že se mu nechce pracovat a že republika musí šetřit, tak se trochu obávám. Ono totiž úřady práce už dávno nenavštěvují jenom ti líní. Kdo to nevidí, je odtržen od reality a vůbec netuší, jaké vzniká mezi lidmi napětí.
31. 05. 2011 | 12:43

Greenhorn napsal(a):

Romane,

děkuji za příspěvek.
Mluvíte mu z duše. Jenže co Vám zbývá, když žijete v regionu s vysokou nezaměstnaností? Já také nechtěl opustit své kořeny, věřte, že to bylo deprimující, ale prostě jsem musel. Musel. Pořád si připadám tak trochu jako polo-emigrant, prostě jako člověk, který si musí zžívat s velmi odlišným prostředím, které je na můj vkus moc hektické. Kdo vám zaplatí živobytí? Nikdo. Ze sociálky se žít prostě nedá, navíc je to nedůstojné. A pak to chování lidí u UP, kteří vás neomaleně posílají na práci, na kterou člověk nemá kvalifikaci. Hrozně nedůstojná situace, tak já jí prostě musel řešit odchodem. Mimochodem,u nás v hypermarketu pracují i lidé právě z Moravy. Také sem přišli kvůli práci. Ale ještě nejsem v takových srač.., protože ve Španělsku, Irsku, Řecku atd. jsou na tom mladí ještě hůře - pominu-li starší generaci.Greenhorn
31. 05. 2011 | 16:14

Greenhorn napsal(a):

Tohle také nemusím - ty kecy Drábků, Kalousků o tom, jak prožíráme.
Viz Vaše slova"Přitom mu předvolební bilboardy říkají, že všechno prožral, že se mu nechce pracovat a že republika musí šetřit, tak se trochu obávám. Ono totiž úřady práce už dávno nenavštěvují jenom ti líní. Kdo to nevidí, je odtržen od reality a vůbec netuší, jaké vzniká mezi lidmi napět". Jsou to kreté.., protože opravdu máte regiony (apř. Děčín, Most) atd., kde prostě připadá na jedno volné místo neskutečně mnoho zájemců. Já to zažil na sobě. Porstě i kdyby chtěli všichni pracovat, tak prostě nemohou (byť by šli třeba do Prahy, anebo do jiných regionů, kde je více práce). To je realita. A nadto: je těžké stěhovat se, pokud má člověk rodinu. Já jí nemám, takže jsem to měl snažší. Na jedné straně těžce pracující, na druhé straně armáda nezaměstnaných. To je ten náš kapitalismus s lidskou tváří. Je to staršně disproporční stav. Je to ponuré, ale zároveň člověk nechce návrat komančů.
31. 05. 2011 | 16:19

Greenhorn napsal(a):

Romane

Ještě něco. Tyhle kecy o prožírání často vedl Topolánek, přitom on sám si údajně zažil (řekl to v jednom rozhovoru) stuace, kdy měli velké problémy vyjít s penězi. Měli tři děti, takže měli co dělat. A tenle člověk, poté, co se dostal k lizu, začně s těmi kalousky, drábky ad. proklamovat, že prožíráme. Jistě, někteří tak činí, ale rozhodně to nemůže vztahovat na ty lidi, kteří nemohou najít práci a kteří jsou rádi, že se nají z té sociálky. Je fakt, že pořád nejsme v takovém hnoji jako třeba na Ukrajině. Já když slyším od kolegů-ukrajinců, jak to tam chodí, děs běs.
31. 05. 2011 | 16:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy