Jiří Gruša jako Evropan

31. 10. 2011 | 07:15
Přečteno 8640 krát
Jestliže byl pro Jiřího Grušu Edvard Beneš Rakušan, tak on byl stejně jako svatý Vojtěch, Jan Amos Komenský a Milan Kundera - abych jmenoval ty naše nejznámější - Evropan. Bohužel všichni tito Češi a Moravané, včetně Jiřího Gruši, ale kromě Milana Kundery, který žije v Paříži, zemřeli v exilu.

Jiří Gruša byl pro mě hlavně kamarád z Bonnu, kde jsme k sobě měli deset let blízko. Kromě důležitého románu Dotazník byl svým vnitřním ustrojením esejista, v tom starém a původním vý znamu, jak esej vymyslel Michel Montaigne v roce 1580. Měl rád definici M.Hamburgera, který napsal asi toto: Esej je procházka pro potěšení, ne obchodní cesta. Když se hovoří o eseji, může se jednat jen o procházku na daném poli bez úmyslu ho vyměřovat. Na tomto poli se nebude orat, nebude se sít. Má zůstat loukou, neobdělaným kouskem země. Jeden z procházejících se zajímá o květy, druhý o vyhlídku, třetí hledá hmyz. I honění motýlů je dovolené. Vůbec všechno je dovolené, kromě úmyslů vyměřovače, rolníka či spekulanta... Esej nemá formu, je to hra, která si vždycky znovu vytváří nová pravidla.

Jirka Gruša jako literát a esejista byl odborník na stopy slov, které hledal na louce pod přehršlí frází a klišé a snažil se je vykládat. Pátral po jejich původních významech. V hlavě mě zní jeho věčné meditování nad slovem vina z eseje Asymetrie sousedství, jehož významu se jako československý a později český velvyslanec v Bonnu po roce 1989 nemohl z obou stran vyhnout. A jako literát dvojnásobně ne: Politika pro něj nefungovala jako ulita, ale naopak se snažil její masku vždy rozbít, nebo alespoň nahlédnout za ní: nasvítit to, co mělo být zapomenuto či zamaskováno, ač nás to dodnes tíží.

O češtině v této souvislosti moc dobře věděl, že ta stejně jako latina, rozlišuje mezi morální vinou (culpa) a právní (dluh/debet). V české verzi otčenáše se Čech nemodlí "et dimitte nobis debita nostra", nýbrž "odpusť nám naše viny (culpae)". To věc komplikuje. Neboť Češi nechápou pod pojmem "vina" automaticky "dluh". A politické konstrukce jako "vyhnání" a "odsun" se pohybují v oblasti debetu. "Vina/culpa" se tím vždycky připisuje tomu druhému. A to je samozřejmě problém, s kterým se těžko vstupuje do jakéhokoliv spolku a o to hůře do staré Evropy, jejíž židovsko-křesťanské kořeny jsou podle Talmudu víc jak pět tisíc let staré.

Tímhle problémem se zabýval velmi často, protože věděl a viděl, že přijmout vinu totiž znamená mít výčitky svědomí a přání odčinit křivdu. Špatně formulovaná, nepochopená vina může posílit mravní invaliditu národa, a to ho bolestně trápilo, protože s takovými účelovými selháváními se setkával u našich politiků všech relevantních stran a o těch dalších ani nemluvě. Byl zaskočený tím, jak hluboká je morální devastace obyvatelstva v české kotlině a často citoval slova Karla Schwarzenberga, která jsme od něj slyšeli ještě před rokem 1989: "Je naivní si myslet, že se z toho marasmu můžeme dostat za kratší dobu, než jakou trval. Dvě totality učinily s národem své. Masarykovo nebát se a nekrást jsme si zjednodušili na nebát se a krást!"

Když popisoval se třicetiletým odstupem českou situaci, uchyloval se k metaforám, jako naposled třeba letos v květnu v Hospodářských novinách, kterým řekl: "Václav Klaus je prorok průměrnosti. Petr Hájek drží tradici českého protiamerického žvástu a Petr Nečas je trpaslík bez zahrádky," dodával, že do nečasu bychom potřebovali spíše Čase než Nečase, který se v téhle době ztrácí. Grušovi předhazovali ledascos, že je odrozenec či děda vševěda, ale byl to jen jeho esejisticko-básnický pohled na domov, čím se lišil a co na něm novodobému establishmentu vadilo. Český rybník podle něj prodělal velkou proměnu po roce 1989. Napsal: "V jeho šmudlivodě si až dosud hodní kapříci začínali pořizovat zubní protézy a měnili se na štiky, ne-li ve žraloky." Říkal tomu urychlená evoluce. A podobně ho rozčilovalo provolávání: Kdo neskáče, není Čech! Hřímal: "Vždyť přece: Kdo neskáče, neskáče! Nic víc." Nebál se mocných, strach měl jen z jejich malosti, která umenšovala Česko. Byl duchem i postavením zcela svobodný.

To vše ale říkal jen proto, že byť byl původem Čech jako poleno, kvůli čtyřicetiletému odstupu od vlasti nás viděl ostřeji, než můžeme zahlednout sami sebe, protože z pupíku Čech, z Řípu, nedohlédneme dál než do Čech a všech, kteří nám mohli nastavovat zrcadlo, jsme se zbavili: postupně jsme neprotestovali proti odvlečení Židů, odsunu Němců a z odstřižení od Slováků jsme se radovali. Zatímco se všichni v Evropě zvětšovali, my jsme se stále zmenšovali, zjednodušovali jsme si kontext a měli jsme z toho radost. To Jiřího Grušu silně rmoutilo. Jako Evropan nás vnímal v mnohem širším kontextu. Ale nestěžoval si, věděl, že lepší národ nemá, jak jednou řekl v ZDF.

Napsal: Dějiny jsou u nás obhajoba nehod, hommage okolností, anekdota. A dodával: Dálka je nám divná a heroismus hra. Navrátilce z bitev jsme neuměli nikdy vítat jako hrdiny a měli jsme je spíše za vychloubače, což nás v jeho očích ještě zmenšovalo.

Jako katolík měl rád legendu o dvou poutnících, kteří se vydali v bílých řízách na poslední pouť. Cestou potkali vozku, který uvízl s károu v blátěném úvoze. První prošel kolem bez povšimnutí, druhý mu pomohl a šaty si značně zmazal. Tak přišli oba do nebe, Svatý Petr je uvedl před boží soud a Bůh oznámil tomu, co měl nepotřísněné šaty, že bude mít svátek jednou v roce, ale jenom jednou za čtyři roky - v přestupném roce 29. února. Druhému řekl, že za to, že pomohl bližnímu, bude moci slavit svůj svátek čtyřikrát do roka. Jiří Gruša se za každé situace, ať to bylo v šedesátých letech, když seděl ve Tváři a později v Sešitech, nebo když podepsal Chartu 77, v exilu či jako diplomat i penzista nikdy nebál a vždy se "umazal". Jeho bystré oko a přesný jazyk nám budou chybět a je úplně jedno, kde žil.

Umenšovat kvůli evropanství českost Jiřího Gruši by byla ale potměšilost, jeho život je pevně vetkán do naší země obývané po staletí Čechy, Němci a Židy: narodil se za Křišťálové noci a zemřel v den oslav naší novodobé státnosti.

_________________________________________________________________

Jiří Gruša (* 1938, + 2011)
Spisovatel, básník, překladatel a diplomat. Pocházel z Pardubic (stejně jako jeho nejbližší přátelé, básníci Jiří Pištora a Petr Kabeš), absolvoval filozofii a historii na FF UK. Působil jako redaktor a spisovatel, než mu bylo publikování zakázáno, pak se živil různě. V roce 1981 odjel na stipendium do USA, odkud se však nesměl do ČSSR vrátit: ukradli mu občanství. Roku 1982 se usadil v Bonnu. Po revoluci působil jako velvyslanec v Německu a Rakousku s přestávkou v roce 1997, kdy se stal ministrem školství. V letech 2004–2009 byl prezidentem PEN klubu, v letech 2005–2009 vedl Diplomatickou akademii ve Vídni. Gruša psal česky i německy, vydal soubor esejů Česko – návod k použití, Umění stárnout a esejistickou knihu o Edvardu Benešovi jako Rakušanovi. Do 28. října 2011 žil s manželkou Sabine v městečku Merl nedaleko Bonnu: kousek od Remagenu, kde se odehrála poslední velká bitva druhé světové války.

(napsáno pro týdeník Respekt)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

deep throat napsal(a):

Je skutečně velkým paradoxem, že nekrolog o panu Grůšovi, jehož jsem si velice vážil, píše tento, pro mne naprosto nedůvěrydodný autor.
31. 10. 2011 | 07:33

grőssling napsal(a):

Kdo napíše takovouto hloupost, může psát co chce, nemá právo být čten :

Do 28. října 2011 žil s manželkou Sabine v městečku Merl nedaleko Bonnu: kousek od Remagenu, kde se odehrála poslední velká bitva druhé světové války.
31. 10. 2011 | 07:39

old napsal(a):

V předchozím komentáři se divila paní S.Š., že není nikoho, kdo by se ujal vzpomínky na pana Grušu. Takže za sebe díky Vám pane Hvížďalo. Při poslechu Karla Kryla začíná dnešní den nějak neradostně.
31. 10. 2011 | 07:40

skeptický napsal(a):

Čím je národ vzdělanější,tím více a rafinovaněji krade.
Jsou vzdělanější národy.Kam se hrabem se dvěma nobelovkama.
31. 10. 2011 | 08:12

Nehvížďal napsal(a):

Hvížďalo, jestli čekáš že když budeš psát všem hezké nekrology, jednou budou vzpomínat v dobrém i ba tebe, jsi vedle. Na to tě příliš dobře známe.
A myslím že včera umřelo několik lidí v klidu a anonymitě , kteří byli pro stát větším přínosem než Gruša
31. 10. 2011 | 08:16

vlado napsal(a):

Gruša člověk, který se usídlil v Německu a tudíš k nim měl zřejmě blízko nám bude vyčítat,že Češi se nevzepřeli proti zacházení s Židy což je od něj absurdits neboť se tak dělo za okupace našeho národa Němci. Vyčítá nám, že jsme souhlasili s pooválečným odsunem Němců, což nebyla výlučná záležitost Československa ale výtězné koalice. A rozštěpení Československa bohužel bez referenda ale schváleno parlamentem rozdílem jediného hlasu.
V nekrologu pak p.Hvížďala operukje těmito umyslnými odsudky avšak nebere v úvahu historická fakta.
Oba tito pánové z německého exilu se ani jinak vyjadřovat z vděčnosti k Němcům ani nemohou.
Jak dokázali i v té totalitě vystudovat s vysokoškolskými tituli je mi záhadou když všem nestraníkům to bylo zakázáno.
31. 10. 2011 | 08:50

Jáchym napsal(a):

Sylvie 31:10
Ajajaj, z tohohle kouká (s)mazec !
Jenom se bojím, že se pak - třeba večer v synagoze - Jochovi a Nečasovi kucí, co s nimi mluvíte,
nepoprali s Pravdivými a Laskavými kluky, co s nimi nemluvíte!
A obě strany budou zpívat "Ktož sú Jehovovi bojovníci a zákona Jeho"!
Před synagogou budou demonstrovat pražští islamisté s transparenty Bůh je velký a Ježíš je jeho prorok...

A bude je rozhánět zásahová jednotka vodním dělem se svěcenou vodou, kterou bude průtokovým světičem ( adaptovaný ohřívač - průmyslový vzor Jáchym) světit arcibiskup pražský!
"Všimněte si, prosím, jak jsem tolerantní"...(J.W.)
31. 10. 2011 | 09:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek vykazující znaky spamu (pod více blogy opakovaný zcela identický příspěvek resp. pozvánku na akci, který nijak nesouvisejí s tématem).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 10. 2011 | 09:35

stejskal napsal(a):

Pan Gruša byl myslím skvělý člověk a osobně je mi líto, že zemřel.

Tento text jeho blízkého přítele je dle mého důstojnou vzpomínkou na důstojného člověka.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
31. 10. 2011 | 09:37

Jáchym napsal(a):

oprava od Jáchym 31. 10. 2011 | 09:23:
- Sylvie 31. 10. 2011 | 08:50
Už z toho multireligionismu blbnu.
31. 10. 2011 | 09:37

Jáchym napsal(a):

Vždycky jsem si vážil pana Gruši pro jeho myšlenkovou integritu - i když jsem s ním často nesouhlasil.
Což bych mu řekl i kdyby byl živ.
Někdy se přátelil i s lidmi, kteří tuto vlastnost postrádají
Což ostatně platí i pro mne.
31. 10. 2011 | 09:46

Jáchym napsal(a):

Libor Stejskal, editor blogů
31. 10. 2011 | 09:35
Dík, to bylo férové.
31. 10. 2011 | 09:53

resl napsal(a):

Gruša znal naše zbabělé politiky velmi dobře. K demokracii uděláme krůček až se zbavíme nesmyslné věty ..."E.Beneš se zasloužil o stát." Dvakrát kapituloval, poprvé se vrátil a jako samozvanec usedl na Hrad, odkud utekl a nechal za sebe zničit Háchu, po druhé začal ničit poválečné Československo svými dekrety v zájmu Stalina, kterého navštívil v r. 1943 a zradil republiku podruhé. Ne nadarmo jej obdivuje Klaus a Paroubek, u kterých předpokládám stejně podlý charakter.
31. 10. 2011 | 11:02

Jáchym napsal(a):

Resl 31. 10. 2011 | 11:02
Kolego vynálezče, vždyť i Vy, jako vynálezce lodního šroubu, jste se zasloužil o stát (byť byl tehdy ještě v embryonálním stádiu)!
31. 10. 2011 | 11:25

magor napsal(a):

KH

Houby ostřeji, na Jirku se přenesl syndrom bémáckého lokaje před panskou rasou a neblaze formoval celý jeho život. Komplex šat světáctví neschová. To datum úmrtí nemůže bejt náhoda, je přímo ko(s)mické. Československo a osud, ať parafrázuji Drtinu.

Jinak, brilatní myslitel a krásný básník, pravda, trochu ješitný jak už chlapi bejvaj...
31. 10. 2011 | 11:32

Honza II napsal(a):

Já jsem byl na chalupě, kde po digitalizaci není žádný televizní signál, neboť vypnuli i vykrývač. A tak jsem se onu radostnou správu, že takový sudeťácký podlejzák umřel, dozvěděl až z tohoto článku.
V čem se, když tak o něm všichni oslavně mluvíte, jeho jednádí lišilo třeba od Gajdy. Já jsem to nikdy nepochopil, jedině v jeho naprosto křivější povaze, že své skutečné názory tento porevoluční Gajda neříkal rovnou, ale říkal jenom v cizině a ještě to přitom maskoval účastí na psudointelektuálních dýchancích pravověrných německých Sudeťáků.
P.S.
Určitě se nechal i operovat v cizině, protože na 28.října by mu u nás nikdo srdce neoperoval. A tak nám v zahraničí dali konečně dárek k oslavě našeho 28.října.
31. 10. 2011 | 11:47

Jáchym napsal(a):

Magore 31. 10. 2011 | 11:32 ,
smekám. Nic vybroušenějšího už tu dnes nepadne.
Se svěšenýma ušima budu dnes připíjet Grušovi v třetí cenové skupině, protože na víc (intelektuálně)nemám.
Jste dnes králem honu na Pravdu.
31. 10. 2011 | 12:00

resl napsal(a):

Jáchym
titul "vynálezce LŠ" mi nepřísluší, neb mám problém se závity.
Jistě budete vědět se kterými, když vás házeli do stroje. Nic ve zlém.
31. 10. 2011 | 12:09

Jáchym napsal(a):

Resl 31. 10. 2011 | 12:09
:-)
To jste chyběl - Jáchyme, HOĎ HO do stroje !
Já tam hážu druhé...

Ale s těmi závity mám už občas stejný problém jako Vy. Naštěstí mám zkoušku z neurologie a psychiatrie, tak se zatím se opravuji sám - většinou na to stačí frťan.
31. 10. 2011 | 12:27

vladimír krychtálek napsal(a):

"Jestliže byl pro Jiřího Grušu Edvard Beneš Rakušan, tak Hvížďala byl stejně jako svatý Vojtěch, Jan Amos Komenský (nesouhlasím) a Milan Kundera agentem první i druhé správy současně."

Málokdo toho pro posílení pozic Landsmannschaftu učinil tolik, jako Jiří Guša. Teď tedy štafetu přebírá Hvížďala a bude nám trylkovat něco o dluzích.
Ale čích dluzích vůči komu? Kdy konečně dojde na reparace?

A Hvížďalo, vždycky mluv v první osobě: "..postupně jsem neprotestoval proti odvlečení Židů, odsunu Němců a z odstřižení od Slováků jsem se radoval.."

Heslo "Co bylo ukradeno, musí být vráceno" je naprosto správné. Vezměme takovou Mladou Frontu. Už by měl městský soud vydávat předběžná rozhodnutí o plombách na nemovitosti privatizátorů. Aby se nemohli vytratit jako smrad zpod deklu.

A taky bych ještě dodatečně trval na inspekci evakuačních zavazadel Sudeťáků. Pokud vyváželi něco nad povolený limit, jednoznačně tím okrádali ČSR.
31. 10. 2011 | 14:27

Petronius Arbiter napsal(a):

Ale Gde, Jáchyme, Gde?!?!? Přeci nebudu číst všechny diskuze u všech blogů.
31. 10. 2011 | 14:37

mb napsal(a):

Jeho bystré oko a přesný jazyk nám budou chybět a je úplně jedno, kde žil.

... škoda ho/jej ...
31. 10. 2011 | 14:48

Jáchym napsal(a):

Petronius Arbiter 31. 10. 2011 | 14:37
Tam nechoďte, to není pro vás,to je mimo Váš obor. Tam o žádnou arbitráž elegance nepůjde,to je jen politický wrestling.
31. 10. 2011 | 17:17

Kritik napsal(a):

Dobře to pan autor článku připomíná "Odpusť nám naše viny..." a vsouvá k tomu Grušův teologický omyl, že se vinami myslí "dluhy". Opravdu, jeden čas byl tento názor rozšířen, ale nyní se za přesnější překlad z řečtiny (to je text originálu, nikoliv katolická latina) považuje slovo i jeho význam "viny".

Navíc, odpuštění vin má několik rovin. Jednak to je odpuštění na základě požádání viníka. I takové odpuštění vyžaduje velkou vnitřní sílu. Zkuste třeba odpustit řidiči, který v opilosti přejede vaši dceru a pak u soudu kajícně žádá o vaše odpuštění. Hned se zeptáte: Nedělá to jenom proto, aby dostal nižší sazbu trestu? Kdo to ví...

Tím nejtěžším způsobem odpuštění je takové odpuštění, o které viník nepožádá a dokonce ani o ně nestojí, nebo dokonce, stále se proti vám bude stavět se snahou vás zničit. Je jednoduché říci "odpouštím" a myslet to jen formálně. Skutečné odpuštění musí totiž proběhnout v srdci člověka, ne v jeho ústech.

Když člověk sleduje dokumenty o Židech přeživších holocaust, tak jen málokdy narazí na skutečné odpuštění. A ty vyjímky z nich to dokázaly přesně formulovat: "Odpouštím, ale nezapomínám."

I jeden korejský misionář, kterému Japonci umučili ve válce celou rodinu, nechtěl za žádnou cenu přednášet v Japonsku, přestože jinak navštívil snad všechny země světa. Když ho po letech k návštěvě Japonska konečně přemluvili a on vystoupil před shromážděním dobré tisícovky Japonců, nezmohl se při prvních slovech na nic jiného, než na slova:

"Nenávidím vás, nenávidím vás, nenávidím vás."

Jenže to bylo mezi křesťany. Každý z té tisícovky Japonců pak přišel před toho Korejce a osobně ho požádal o odpuštění.

Neuvěřitelné.

Slyšeli jste nějakého Němce, který by s opravdovou upřímností požádal o odpuštění za spáchaná zvěrstva? Já osobně mohu říci: Slyšel jsem o takových, slyšel jsem takové. Sice jen 3, ale určitě jich byly tisíce, nemohu vědět o všem.

Takže buďme opatrní a nesuďme ty, kterým přičítáme vinu v tom, že nedokázali odpustit. A blaze těm, kteří to dokázali, Bůh jim odpustí i jejich viny.

Podívejte se na seriál "Heydrich - konečné řešení". Pak uvidíte Grušu v trochu jiném světle a budete se oprávněně ptát: Myslel to s tím odpouštěním upřímně?

Kdo ví...
31. 10. 2011 | 17:59

Pepa Řepa napsal(a):

Nutno ocenit, že nekrology p. Hvížďalovi jdou. Bohužel je to to jediné.

Buďme tolerantní, každé medium potřebuje řečníka na funuse, někoho, kdo pochválí a zapláče. Grůši je škoda a nechápu, jak pro někoho může být úmrtí jiného jedince, který nebyl ani teroristou ani čističem národů, "radostnou zvěstí".
31. 10. 2011 | 17:59

Honza napsal(a):

O mrtvých jen v dobrém, ale tato slátanina pana Hvížďaly mě natolik dráždí, že si neodpustím malou jedovatou poznámku,myslím, že Jiří Gruša svým konáním nadělal Česku minimálně tolik škod jako třeba Václav Havel, nebo pisatel tohoto blogu, tzn., že se zařadil do jedný party vydržovaných a vděčných podlézavců Sudeťáků. Mimo jiné Hvížďala totiž patří mezi ty novodobé, profesionální vymývače mozků. Jen by mě zajímalo jestli takto uvažuje z nějakého svého přesvědčení, nebo jestli ho motivuje pouze cinkot Eur z kapes jeho německých pánů.
31. 10. 2011 | 18:00

Aleš napsal(a):

je opravdu podivuhodné, kolik se tady dnes urodilo hulvátů, kteří ani ve smrti se nedokážou ztlumit. Pan Gruša byl Evropan, s integritou a vlastním myšlením a názory, není u nás moc takových lidí!
31. 10. 2011 | 18:50

Béda napsal(a):

Autor

"...často citoval slova Karla Schwarzenberga, která jsme od něj slyšeli ještě před rokem 1989: "Je naivní si myslet, že se z toho marasmu můžeme dostat za kratší dobu, než jakou trval. Dvě totality učinily s národem své. Masarykovo nebát se a nekrást jsme si zjednodušili na nebát se a krást!..."
Ano, z úst p. Schwarzenberga, "provatizátora", obchodníka s kapry s.r.o. a drobného úplatkáře tato slova na adresu vás privatizátorů a tunelářů skutečně sedí. Masarykova slova jste si skutečně zjednodušili.
31. 10. 2011 | 19:50

Jáchym napsal(a):

Jiří Gruša vyšel zajímavý "skoronekrolog" v http://www.blisty.cz/art/60843.html.
Přečtěte si celý článek, i to, co se Gruši bezprostředně netýká.
O mrtvých jen dobré, ale...hm.
02. 11. 2011 | 16:16

palivec napsal(a):

dobrej komentář,gruša byl člověk,který se nebál říct pravdu a nastavit zrcadlo.a jen ten se zlobí na zrcadlo,kdo má křivou hubu.
ale z tý diskuze je mi blivno,karel schwarzenberg má pravdu,dřív jak za 50 let se to nespraví,ale jen když budeme mít štěstí.klausové,nečasové a spol.tuto dobu prodlužují,ale naštěstí psi štěkaj,ale karavana de furt.
11. 12. 2011 | 11:20

Vlada Musil,dr napsal(a):

Stran oublicistiky jsem četl Československo návod k použití. Při mých povšechných znalostech franštiny a němčiny se mi kniha líbila. Sit venia verbo kniha není asi stravitelná pro průměrného občana.
To že by mu jaksi odebrali pas a zamezili návratu domů jsem nečetl Ovšem píše, že Pankrác byla přípravka pro státníky.I u něho. Podivné
01. 01. 2012 | 13:11

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 05:32

Milan napsal(a):

"Beneš jako Rakušan"je zajímavě napsaná kniha,která v mnohém fabuluje ,ale přesto porovnává dva vrstevníky.Jeden nar.v Braunau a druhý v Kožlanech.Jsou to nesouměřitelné osobnosti,které jejich srovnáváním rozbijí realitu na střepy.Dnes již víme ,že Masaryk a Beneš se zasloužili o vznik Československa,ale Československo je chiméra.Rakousko-Uhersko je rozbito na zbytkové státy,které jsou až na Chorvatsko,Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu členy EU.V jedné doktorské studii se Beneš zabýval těmito státy v rámci R-U,nemohl ani náhodou vědět o vzniku EU.Přesto není od věci, zda nedojde na Palackého,"když nebude Rakousko ,tak si ho vytvoříme".Nejsme daleko od vzniku lepšího Visegrádu,který se nyní vytrácí.Zbytkové státy R-U jsou jednotlivě slabé,když budou ve společenství v rámci EU,tak mohou odolat náltlaku jak z UE ,tak i přijetím nových států do EU ,jako Ruska ,nebo Ukrajiny.
20. 12. 2012 | 13:09

MyNWwXemxM napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2870>buy soma online</a> abuse of soma muscle relaxer - soma drug contraindications
10. 02. 2013 | 03:53

bivezgkqim napsal(a):

presida le comite de redaction de la DUDH. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ pour y passer de longs sejours. http://viagrapaschere.zic.fr/ D’embauche en embauche. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ jeudi 19 juillet 2012 a 10h31.
14. 10. 2013 | 10:13

vjuokuekva napsal(a):

J’ai ensuite rejoint Adrar. http://achatdeviagra.zic.fr/ Onzieme episode : Entretien avec Alvar. http://viagraprixfr.zic.fr/ liberes de la terreur et de la misere. http://cialispascher.zic.fr/ qui se termine de la plus belle des manieres.
14. 10. 2013 | 13:47

ywkbaxiccl napsal(a):

samedi 14 juillet 2012 a 15h11. http://www.ateliercitron.com/a-viagra-kob-pa-nettet.html et depuis de longues annees. http://apiass.org/a-comprare-viagra-on-line-e-reato.html en ce jour anniversaire. http://www.ateliercitron.com/a-order-viagra-online-uk.html Merci pour cet eclairage :-)
25. 12. 2013 | 15:18

poxyxwkcmy napsal(a):

apparemment archaique. http://afroditi.uom.gr/emas/a-i-vilka-lander-kan-man-kopa-kamagra.html la fin de l’homme simplement humain. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kopa-viagra-pa-natet.html Vers le papier : sexe. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-pfizer-100mg-apotheke.html la fin de l’individu.
15. 01. 2014 | 05:51

yzdmqtjzlu napsal(a):

il revient sur cette experience. http://www.primur.es/apedal/a-viagra-apothekenpflichtig.html J’ai encore demenage. http://www.master-r3i.fr/a-viagra-rezeptfrei-kaufen-in-apotheke.html de sang et de douleur. http://www.master-r3i.fr/a-flashback-billig-viagra.html dimanche 1er juillet 2012 a 18h47.
19. 01. 2014 | 03:21

oieivmktoe napsal(a):

je cherche a debrouiller un peu cette histoire. http://www.primur.es/apedal/a-generique-tadalafil.html dira-t-on avec autant de verite au moins. http://www.primur.es/apedal/a-site-serieux-achat-viagra.html surtout a ma famille. http://www.primur.es/apedal/a-kopa-levitra-malmo.html Numero 007 : Meurs un autre jour.
20. 01. 2014 | 13:33

yhyhfmecyv napsal(a):

et c’est le plus genant. http://afroditi.uom.gr/emas/a-venta-cialis-costa-rica.html Si le processus d’acculturation est en cours. http://www.primur.es/apedal/a-prezzo-viagra-originale.html » Apres une bagarre. http://www.master-r3i.fr/a-lasilix-en-ligne.html et les Sud-Africains dans le Sud-Ouest africain.
21. 01. 2014 | 15:48

outletyrtbi napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose coats</a> learned http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket cheap
27. 02. 2014 | 13:43

lojuccffqy napsal(a):

Elle plaidait pour un systeme unifie http://pray-as-you-go.org/page-e-ta-med-viagra-til-norge-nb/ Du fait de l insolvabilite des prevenus – M http://pray-as-you-go.org/page-a-cialis-denmark-da/ Il est devenu fou sous l effet des drogues http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-apotheke-spanien-da/ Mais nous avons trouve une plaquette dans ses affaires
14. 08. 2014 | 16:22

ucfjyhyqsn napsal(a):

Un constat qui n etonne pas Jean-Francois Corty http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-basta-pris-sv/ Cela n a rien de reprehensible http://pray-as-you-go.org/page-e-var-kan-man-kopa-akta-kamagra-sv/ Les medecins concernes devraient rentrer dans le rang http://pray-as-you-go.org/page-a-acquisto-cialis-napoli-it/ C est un projet colossal
15. 08. 2014 | 02:37

yovrpsclae napsal(a):

Il faudra attendre jeudi http://pray-as-you-go.org/page-e-bekommt-man-viagra-apotheke-ohne-rezept-da/ Cette etude a ete financee par l INRA et l Inserm http://pray-as-you-go.org/page-e-basta-stallet-att-kopa-viagra-sv/ Aujourd’hui, je n’ai quasiment plus de migraines http://pray-as-you-go.org/page-a-kostet-viagra-deutschen-apotheke-da/ Servier … pour un montant de un million de francs
17. 08. 2014 | 04:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy