Jsme ve fázi, kdy politická moc může cokoliv: tam ale končí demokracie

21. 09. 2012 | 12:11
Přečteno 10926 krát
Rozhovor s odvolaným ředitelem Národního divadla Ondřejem Černým

Pane Černý, vy jste byl odvolán v pátek 7. září bez uvedení důvodů, v neděli převzal řízení divadla ekonomický náměstek ministryně Aleny Hanákové Martin Sankot, který po protestech zaměstnanců byl vzápětí nahrazen Václavem Pelouchem, technicko-provozním ředitelem Národního divadla. Důvody, které byly později sděleny, působí zcela nepřesvědčivě, a to, že během týdne má divadlo třetího ředitele, vzbuzuje podezření o absolutním diletantství vedení ministerstva kultury. Jak se na tuto situaci díváte vy s odstupem několika dní dnes ve čtvrtek 20. září?
Mé odvolání bylo legální, ale nebylo legitimní. Zvláštní na tom bylo, že vedení Národního divadla na čele se mnou poslalo pár hodin před tím paní ministryni otevřený dopis, ve kterém ji žádalo, aby urychleně zahájila výběr nového ředitele ND, protože můj mandát měl končit v březnu 2013. Když bylo divadlo konfrontováno s náhlým odvoláním svého ředitele a s plánovaným příchodem pana Sankota na ředitelský post, vzbudilo to v něm většinový odpor.

Z čeho ten odpor pramenil?
Domnívám se, že to bylo tím, že ministerstvo své kroky nebylo schopné vůbec nijak zdůvodnit. Ty důvody, které potom byly sdělovány, byly částečně emocionální nebo přímo lživé, návštěvnost neklesla, ale naopak stoupla a pak to byly zcela komické důvody, že diváci odcházejí uprostřed představení a vytkli nám jedno formální pochybení: chyběl nám souhlas ministerstva financí k novému energetickému úspornému systému, za který jsme sice byli pochváleni, ale dalo se to proti nám účelově použít. Jako další a jakoby nejzávažnější důvod bylo sděleno, že neumím sestavit rozpočet pro rok 2013. Z toho bylo zřejmé, že vedení ministerstva neví, jak funguje státní správa, ani jak fungují příspěvkové organizace a tudíž i proces vyjednávání o rozpočtu.

A jak to bylo konkrétně s rozpočtem na rok 2013?
V polovině srpna ministerstvo oznámilo, že nám zkrátí rozpočet o 35 milionů korun, což bylo daleko víc, než muselo. Divadlo proto napsalo rozklad a vysvětlilo, že je to brutální zásah, který bude mít dopady do fungování divadla a popsali jsme jaké. Zajímavé je, že v odpovědi tehdejší ředitelky ekonomického odboru ministerstva paní Přerovské, který přišel za týden, stálo, že se rozpočet zkrátí jen o 15 milionů.

A jaký je celkový rozpočet Národního divadla?

Řádově 980 milionů. Zajímavé rovněž je, že tato expertní úřednice v tom nejlepším slova smyslu brzy poté ministerstvo po asi 15 letech opustila s tím, že dostala lepší nabídku. Z toho se dá usuzovat, že pan náměstek Sankot se snaží „ovládnout“ celé ministerstvo kultury.

Vraťme se o krok zpět k pověřenému řediteli panu Pelouchovi...
To byla podle mě dobrá volba, protože tento člověk má zkušenosti, autoritu, divadlo má rád, rozumí mu a bezpochyby ho může relativně dlouho kvalitně řídit. V tuto chvíli je nutné především situaci zklidnit: Všechny soubory musí totiž prakticky denně zkoušet a večer se hraje na několika scénách. Taková práce vyžaduje klid a soustředění, jinak klesá umělecká úroveň.

Pokusme se teď přesněji pojmenovat to, co se stalo vám, ale před tím i ministru spravedlnosti Pospíšilovi, řediteli Dopravního podniku města Prahy panu Liche. Na jaké systémové změny v naší společnosti tyto bleskové války ukazují?
Zdá se, že v tuto chvíli do politických rozhodnutí, jakými tato odvolání byla, vstupují mocenské tlaky, které vycházejí možná z jiných uskupení, než jsou jen uskupení politická. Tato změna či posun rozhodovacích center mimo politiku má za následek, že tyto nepolitické skupiny sledují jiné zájmy, než je odpovědnost vůči daným institucím. Tím se politická rozhodnutí mění na účelové akty, které mají za následek rošády za nějakým cílem, o němž se lze jen domnívat, že za nimi jsou mocensko-politicko-ekonomické zájmy.

A co problém sloučení Národního divadla se Státní operou, ten v tom nehrál roli?
O tomto procesu jsem bytostně přesvědčený, že měl proběhnout a jsem rád, že proběhl. Státní operu zachránil a vytvořil předpoklady pro budoucí optimální podobu Národního divadla. Mimochodem tento typ fúzí proběhl v posledních dvaceti či třiceti letech všude v Evropě. Dopředu jsem věděl, že to vzbudí hodně animozity, a proto mně bylo jasné, že po skončení mandátu budu muset odejít. S tím jsem počítal. Věděl jsem, že ten člověk, který bude naplňovat druhou fázi tohoto procesu, tedy modelovat novou podobu Národního divadla, musí být člověk, který není spojen se sloučením.

Jaký je rozdíl mezi náhlým odvoláním Daniela Dvořáka z čela Národního divadla, ke kterému došlo před více než pěti lety, a vaším odvoláním?

Zmíněné odvolání učinil tehdejší ministr kultury Martin Štěpánek, který ho rovněž nedokázal zdůvodnit – a tak se tento jeho krok stal jedním z důvodů jeho ministerského konce. A přesto je možné říci, že tenkrát by ještě nikoho nenapadlo, aby do pozice ředitele Národního divadla posadil ekonomického náměstka. Štěpánek instaloval do funkce ředitele pana Mrzenu, který to měl těžké, protože ho divadlo nepřijalo, ale byl to poměrně zkušený divadelník - vedl několik let Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. V tom vidím zásadní posun: Dostali jsme se do situace, kdy politická moc má dojem, že může cokoliv - i posadit do funkce ředitele člověka, který nemá kompetenci řídit divadlo, ani nemá kompetenci a zkušenost ze státní správy a z příspěvkové organizace. To je novinka, za kterou je možné spatřovat dva prvky.

Můžete je pojmenovat?
Za prvé paní ministryni ani jejímu náměstkovi nedochází, co takový krok znamená a jaké bude mít důsledky, a jsou přesvědčeni, že veřejnost se nakonec se vším smíří. Je vidět, že o Národním divadle nic nevědí: oni si ani nenastudovali to, co se stalo při odchodu Daniela Dvořáka. Je to projev nové arogance.
Druhý moment spočívá v tom, že si neuvědomují, že v divadle není možné uplatňovat stejné „řídící procesy“ jako ve výrobním podniku. A pak u těchto lidí převládá mylná představa, že jsou šéfové kultury, kterou mají řídit. Netuší, že kultura se nedá řídit a že ministerstvo je jen správcem prostoru, kde se kultura provozuje. V posledních letech převládá u politiků přesvědčení, že i umělečtí šéfové jsou podřízenými ministrů či jejich náměstků, a to je možná ten hlavní problém, který se táhne posledními lety. Je za tím ještě jedna změna: i na ministerstvu kultury se místa ředitelů odborů obsazují politickými rozhodnutími, což je samozřejmě fatální omyl. Tohle by v devadesátých letech ještě nikoho nenapadlo.

O těchto pokusech, půjdeme-li při zevšeobecňování ještě o krok dál, si můžeme snad dovolit říci, že jsou projevem zásadního posunu směrem k nerespektování dělby moci mezi ministerstvy a povoláními, která mají mít samosprávu a fungovat nezávisle na státních institucích, jako jsou justice včetně státních zastupitelství, umělecké příspěvkové organizace, média veřejné služby atd. Ministerstva či parlamentní komise se mají starat jen o správní část, ale do vlastní práce nemají vůbec zasahovat. Proto bylo takové zděšení mezi státními zástupci, když nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek prohlásil, že Nejvyšší státní zástupce je jeho podřízený. Z toho všeho lze usuzovat, že si státní moc snaží uzurpovat i prostory, které jí nemají nikdy v demokratickém státě podléhat...
Aby došlo k nápravě, mělo by dojít urychleně k legislativním změnám. Zatím totiž ministr legálně může udělat cokoliv, což je zásadně špatně, už i proto, že důsledky mohou být velmi vážné a napravují se pak těžko mnoho let. Na druhé straně se ukazuje, že tlak veřejnosti a médií, v případě Národního divadla, což je instituce, která má výraznou symboliku, si legitimitu vyžaduje. Problematika státních zastupitelství je složitější, a proto tam bohužel je tlak menší, i když jsou to instituce zásadní důležitosti a taky vyžadují novou legislativu: nový zákon o státním zastupitelství.

Jenže musím dodat, že tady se zase ukazuje diletantství a nekompetentnost nás občanů, kteří nedokážeme proti tomu dost důrazně protestovat a i amatérskost opozice, která okamžitě takové podněty vycházející z občanské společnosti nezapracuje do svých programů. Zřejmě tento stav, poté co skončil ve vazbě sociálnědemokratický hejtman Rath, vyhovuje i ČSSD...
To nechci soudit. Faktem ale je, že resort kultury má málo peněz, a proto politiky moc nezajímá. Z kultury se stal zbytkový resort, dostali ho Starostové a nezávislí, a ti na to neměli odborníka a zároveň nepřišli na to, že toto místo není možné obsazovat čistě z pohledu politické nomenklatury.

Mluvil jste o legislativních změnách. Jak by podle vás měly tyto změny vypadat?

Od začátku devadesátých let bylo na poli odstátnění kultury, které je zcela nezbytné, uděláno mnoho přípravných legislativních kroků. Na ministerstvu kultury leží již drahně let v šuplících dokonce paragrafové zákona o veřejnoprávních institucích v oblasti kultury, ale žádný z posledních ministrů (kteří se bohužel příliš často střídají) ho neměl zájem prosazovat. Vzhledem k chystanému novému občanskému zákoníku bude patrně třeba kulturní instituce zřizované státem či obcemi nově definovat. Legislativní změny v oblasti kultury považuji za absolutní prioritu příštích let.

Jak by měl být, podle vás, vybrán nový ředitel Národního divadla, který by měl změny, o kterých hovoříte, vehementně prosazovat?
V tuto chvíli je divadlo v relativním klidu, ministerstvo začíná startovat výběr ředitele, ale dělá to úplně špatně.

Proč špatně?
Protože paní ministryně začala tím, že prý oslovila sedm kandidátů, aniž víme, jak na tato jména přišla a posléze chce najmenovat výběrovou komisi. Normální by byl opačný postup: Nejprve by se jmenovala komise, která by měla dlouho pracovat, aby pak navrhla paní ministryni uchazeče k oslovení. A už úplně scestná je představa, že dobrý nový ředitel může přijít na začátku ledna. Dobří lidé mají nějaké závazky, kterým musí dostát a pak teprve mohou nastoupit na nové místo. A za druhé je nezbytně nutné, aby si ministerstvo nejdříve udělalo aspoň rámcovou představu o tom, pro jakou podobu Národního divadla hledá ředitele. To je úkol nejméně na půl roku. Do konce roku ale zbývají pouhé tři měsíce. Nehledě na to, že někteří potenciální kvalitní uchazeči již teď signalizují, že do takového konkursu nepůjdou a s touto paní ministryní nebudou jednat, a proto se tam nepřihlásí. Je to zase důsledek nekompetentnosti.

To si nejsem tak úplně jistý: třeba naopak toto vedení ministerstva chce na toto místo dosadit svého člověka a potřebuje, aby se tam kvalitní lidé nepřihlásili...
To je samozřejmě také možné. Ale to se jim po té obrovské blamáži, kterou předvedli, nemůže povést. Věřím tomu, že divadlo samo, ani veřejnost a média to nepřipustí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Je to hnus, velebnosti !
21. 09. 2012 | 12:22

Anna napsal(a):

"To si nejsem tak úplně jistý: třeba naopak toto vedení ministerstva chce na toto místo dosadit svého člověka a potřebuje, aby se tam kvalitní lidé nepřihlásili...

To je samozřejmě také možné. Ale to se jim po té obrovské blamáži, kterou předvedli, nemůže povést. Věřím tomu, že divadlo samo, ani veřejnost a média to nepřipustí. "

Ach, ty svatá prostoto... Na základě čeho taková víra ???
21. 09. 2012 | 12:35

Realista napsal(a):

Není nějaké české přísloví, o tom, jak někdo chodil s pány na led ? A také je přísloví o tom, kdo chce žít mezi vlky, musí počít s "vlčí morálkou"...výt s vlky.
21. 09. 2012 | 12:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Anno,

to není víra, ale důvěra (a to je rozdíl). Důvěra resp. sebedůvěra (ve smyslu celospolečenském). Není zárukou vůbec ničeho (třeba to dopadne právě naopak), ale nezbytnou podmínkou toho, aby se něco změnilo.

Nemám dost informací na to, abych dokázal posoudit, kdo má v tomto sporu jednoznačně pravdu (i když si též myslím, že ministerstvo nic věrohodně nezdůvodnilo), ale tato jedna věta mi přijde obecně velmi důležitá.

Libor Stejskal
21. 09. 2012 | 12:48

vasja napsal(a):

Kolik bere řiditel ND?
Jestli to stojí za to, vyhazovat pana Černýho a instalovat svojeho kámoše- starostu?
21. 09. 2012 | 12:55

Jiří Veselý napsal(a):

to už víme dávno velebnosti že ne politikové ale šedé eminence tahají za provázky rádoby politických loutek (tzv. lobisti) jako pánové Janoušek a spol. ... ani nejmocnější muž světa Obama jak tvrdí amíci je také manipulován židovskou mafií zbohatlíků ... my jsme pro ně jen lůza !!!
21. 09. 2012 | 12:57

Petr z Tábora napsal(a):

Je dobré, že pan Hvížďala uveřejnil tento zajímavý rozhovor. lecos je mi nyní jasné. Je vidět, že pan Černý je inteligentní pán.

Obecně dodám, že je mezi námi dost chytrých lidí. Bohužel to namnoze nejsou ti, co mají rozhodovací moc.
Například dnes jsem si k polednímu rizotu poslechl tiskovku vedení svazu lihovarníků a rázem mi je spousta věcí jasných. Včetně toho, že byla hloupost vyhlásit prohibici plošně, tj i na lihoviny s dohledatelným původem odpovídající všem evropským normám.
21. 09. 2012 | 13:05

jen po nich sáhneš, a už tě mají napsal(a):

Pane Černý, už výběr realitního šíbra M.S. vám měl napovědět, která bije.
Je to obecně používané schéma. Příspěvkovou nebo rozpočtovou organizaci přivedeme seškrtáním rozpočtu do úzkých a dosazením povolného nebo přímo kolaborujícího ředitele se dostaneme k jejímu nemovitému majetku, který se jako zbytný odprodá, aby bylo možno "udržet provoz". V případě ND šlo pokus uděl zahradníkem přímo sánského kozla. Instituce se po čase stejně zhroutí, to ale už všichni budou na Seychellách.
ND jistě má například na Vinohradech objekty, nad kterými developerským spekulantům tečou sliny proudem. A Penta už prokázala, že tenhle marisrát je kooperativní.

Jeden můj spolužák kdysi navrhoval vylít věže Týnského chrámu betonem a použít je jako ústředního pilíře lanového mostu z dolního konce Václaváku na Letnou.
Plánovali jsme to jako definitivní nápravu problému s pražským grand boulevardem, zesabotovaným Klubem za starou Prahu. Jelikož ve výšce 40m nad zemí tehdy ještě nešlo stavět hotely a banky, předpokládali jsme řadu párkařských bud a prevetů na most zboku zavěšených, a několik výčepů piva a kořalky.

Myslím, že až tato vláda tmy pomine, najdu (kamarád mezitím zemřel na cirrhózu) dostatek podpory pro realizaci tohoto projektu, obvzláš't když jej ideově zdůvodním reciprocitou vůči Církvi svaté za Novou scénu. Jeden z prevetů může být instalován nad znovuzřízeným Mariánským sloupem, na vrcholku kterého bude (v rámci pokání) stát Dominik D. stylita.

Stále čekám frontální útok proti PL Bohnice.
21. 09. 2012 | 13:07

Anna napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

souhlasím. Napsala jsem víra, protože tam bylo věřím. Ale to podle mě není až takový rozdíl. Jednoznačné je, že bez víry v dobrý výsledek a bez důvěry ve vlastní schopnosti a důvěry svému okolí, nelze vést boj o lepší život. A nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, jak zpívají V+W.

Ale zde šlo o víru nebo důvěru, "že divadlo samo, ani veřejnost a média to nepřipustí." Proto jsem se zeptala: Na základě čeho taková víra ???
21. 09. 2012 | 13:25

Petr napsal(a):

Objevila se myšlenka: Slučme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Ministerstvem kultury.
A začaly se dít věci. Tisícovky zbytečných úředníků vyletěli od kafíček a přerušili přihlouplé debaty.
Ministerstvo kultury přehazuje ředitele i takových institucí jako Národní divadlo po týdnu a když je někdo hodnej, tak za to dostane zpět náměstskovský post. Stačí k tomu říci " odvolovám co jsem odvolal slibuji co jsem slíbil". Inu génius.
Na Mšmt ouředníci v návalu náhlého probuzení zase vymysleli že 1/5 není 0,2. A tudíž s Cermatem jako bubrdlíčkem polykajícím miliardy s 2 vyměněnými vypolštářovými křesly se bude pokračovat dál.
21. 09. 2012 | 13:27

Anna napsal(a):

Petr

Jen pro doplnění: Exšéf Cermatu Zelený je zpět. Vytvořili pro něj nové místo
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/exsef-cermatu-zeleny-je-zpet-vytvorili-pro-nej-nove-misto_244691.html
21. 09. 2012 | 13:33

kvákis napsal(a):

A jakápak demokracie? Ona tady nějaká snad někdy byla? Pokud si pamatuji, tak to byly jen pokusy, které se poměrně záhy povedlo přonačit k obrazu těch, kdo si chtěli líznout...
21. 09. 2012 | 13:33

Sláma napsal(a):

Pane Hvížďalo, děkuji, že jste umožnil tento rozhovor. Zdálo se mi, že by měl Ondřej Černý dostat možnost se takto vyjádřit.
Situace je jasná. Politické strany vnímají resorty jako pašalíky. Pašalík kultury je nezajímavý, tak jej dostala napro hloupá a neschopná Hanáková. Ta dělá to, co se po ní chce, ale neumí to zamaskovat vzletnými slovy.
To naopak pašalík dopravy je zajímavý, proto se o něj svedla válka mezi koaličními partnery, která vedla až k umělému rozdělení jednoho z nich.
21. 09. 2012 | 13:51

Olda napsal(a):

Skuteční umělci odcházejí a "kulturu vedou" tyto otřesné nevzdělané typy - družinářky nebo krejčovští synci jako pan Richter...důvěra v jakési "hnutí" národa připadá mi naivní. Kdysi se naši předkové na to divadlo dvakrát složili, doslova po tom už ohraném zprofanovaném krejcárku... my dneska ani kvůli nim nehneme nad Národním brvou. Jsme už příliš omlácení zvůlí zprava zleva... smějem se všemu, to umíme dobře. Ale vzít rákosku a vypráskat tuto "ministryni" zpět do družiny, kam patří... ? Vrátit neuvěřitelnému typanovi Kalouskovi jeho montérky, v nichž žmolil posledních 10 korun na mlíko, aby je žmolil zase? Nepatří-li mu spíš tepláky... A ti další? Nevím.
21. 09. 2012 | 13:58

Anna napsal(a):

Sláma

A nemohlo to být s obsazením postu ministra kultury tak, že bylo velmi žádoucí, aby tam byl někdo snadno ovladatelný - a to kvůli církevním restitucím?
21. 09. 2012 | 14:01

Jáchym napsal(a):

jen po nich sáhneš, a už tě mají 21. 09. 2012 | 13:07

Děkuji.
Je povzbuzující nalézt zde někoho, kdo má ještě stále nejen víru, ale i důvěru,jakož konstruktivní myšlení.

Nešlo by po přechodnou dobu (tj.několika desítek let), než bude Váš geniální projekt zavěšených lanových otevřených vzdušných WC (tzv. prevetů) realizován, využít vyřazené armádní vrtulníky? Mohly by nést jednoduchá záchodová prkénka, zavěšená na způsob dětské houpačky na nepříliš dlouhých dřevěných nosnících na podvozku.
Pokud by se navíc vrtulník otočil vrtulí dolů, bylo by v případě potřeby možno ekonomicky rozšířit okruh deštíčku, padajícího na hlavy naší reprezentace, bez zvýšení potřeby.... Prostě potřeby.
21. 09. 2012 | 14:03

Molto vivace napsal(a):

Anna
Po dvou hodinách diskuze někdo konečně postřehl, že úloha Hanákové je stejná, jako úloha Radarovny.
Politická bílá kobyla buď má to štestí, že dožije někdě v závětří u žlabu s ovsem, nebo (a to je jejím skutečným posláním), je demostrativně zaříznuta.

Nějací lišáci si řekli, když může Hanáková pustit církevní restituce, co by nepustila nějaké rekvizitárny ND.
Eventuelně pozemek, na kterém stojí historická budova, který by "omylem" přešel na nějakou prospěšnou (komu je jasné) společnost. Abychom na věky věků platili nájem za to, že si naši předkové tu stodolu dovolili postavit.

Doufejme, že éra rokoka rychle spěje ke svému finále. Nemyté kurtizány pod krajkami a pudrem pěkně zasmrádly.
21. 09. 2012 | 14:15

Anna napsal(a):

Jáchym

Co místo vyřazených vrtulníků využít první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí, kterou s hrabětem Zeppelinem konstruoval Cimrman?
21. 09. 2012 | 14:19

Jáchym napsal(a):

Anna 14:15
Zase tu někdo uprostřed Kalouskem vymazlené turbokrize zvyšuje nároky na investice!
Přiznejte se - že vy máte za chalupou plantáž košíkářských vrb?
21. 09. 2012 | 14:32

Jáchym napsal(a):

Oprava- 14:19
21. 09. 2012 | 14:34

Zdena napsal(a):

Netuší, že kultura se nedá řídit a že ministerstvo je jen správcem prostoru, kde se kultura provozuje. V posledních letech převládá u politiků přesvědčení, že i umělečtí šéfové jsou podřízenými ministrů či jejich náměstků, a to je možná ten hlavní problém, který se táhne posledními lety.
***************************************************************
Hm. Si něco podobného myslím i já. Šéf šroubárny stejně jako šéf Akademie věd má svého zřizovatele a nese odpovědnost. To se UMĚLCŮ netýká??? Kde se bere jejich bohorovnost a přezíravost - dejte nám peníze a zbytek nechte na nás!
21. 09. 2012 | 14:47

Glosator napsal(a):

Ředitel, který chce na střechu divadla nainstalovat fotovoltaické panely, a udělat tak z divadla dalšího fotovoltaického tuneláře, tam prostě nemá co dělat.
21. 09. 2012 | 14:47

antipolitik napsal(a):

Tahle zem je v naprostý prdeli! A do tý prdele šla od samého počátku, hned jak se po cinkání klíči dostali ke korytu hošani s Prognosťáku v čele s Klausem a Zemanem, ješita Havel a týpci typu Dlouhý. Řeči naší zemi už nepomůžou, jedině činy.
21. 09. 2012 | 14:50

Anna napsal(a):

Jáchym

Ba, ba. Ale kvůli tomu jsem to nenavrhla. Mám velké odbytiště - na slety čarodějnic. Státní zakázkou bych nepohrdla. Vždyť musíme pro svou zem něco dělat!
21. 09. 2012 | 14:51

Glosator napsal(a):

To Zdena
Já bych to otočil. Umělci, ale i veřejnoprávní media, dělají za peníze od státu zdarma propagandu rudozelené sebrance, jako je Cohn-Bendit nebo u nás Beránek a Bursík.
Také žvaní do toho, čemu nerozumí, a využívají k tomu autoritu, získanou v úplně jiném oboru (to je citát a pochází už z doby před WW2-týká se podpory umělců Stalinovu SSSR).
Dokonce je vysoká pravděpodobnost, že nebýt jich, máme tu už dávno většinový volební systém.
Připomínám, že ve své bohorovnosti dokonce rozdělili kulturu na to "komerční," která nemá nárok a veřejnou podporu a tu svou, jedině správnou,. kterou musí stát plně financovat.
Nevím, jak by v jejich hodnocení dopadli např. Beatles r. 1967...
21. 09. 2012 | 14:55

aga napsal(a):

Demokracie, která má nastavena taková pravidla, jaká popisuje blogerka Bielinová výše, je od počátku promyšlenou boudou na občana. Bohužel, zneužila jeho víru i důvěru, které se v tomto případě ukázaly jako silně kontraproduktivní, pane Stejskale, spíše by se daly popsat jako naivní lehkovážnost. Těžko pak občanovi vyčítat, že po desetiletích tohoto cynického zneužívání začíná zapojovat namísto "důvěry" zdravou skepsi a kritické myšlení poučené z dřívějších omylů a zklamání.
21. 09. 2012 | 14:57

ondráš napsal(a):

V mnoha oblastech života této země je vidět jedno: arogance moci a nekompetentnost - někdy až groteskní - se dostala na podobnou úroveň jako v posledních letech vlády KSČ. Problém "co s tím dělat" je ale větší než tehdy – v roce 89 se revolucí svrhla totalita a bylo vyřešeno, ale teď nelze revolucí svrhnout demokracii, ať už je jakkoli pokřivená a nedokonalá. Pravděpodobnost, že by podobný proces zneužily nedemokratické síly je příliš velká a hlavně: opozice proti současnému establishmentu není jednotná, ale velmi roztříštěná. Ukazuje se, že reformovat nedokonalou demokracii je obtížnější, než ukončit totalitu. Síly prosazující nápravu jsou příliš různorodé a protichůdné, takže výsledek není pohyb určitým směrem, ale přešlapování na místě. A struktury snažící se moc udržet v rukách mají program velmi jasný. Přesto vše se o změnu musíme pokušet, začít bychom měli dočasným sjednocením opozice, novým OF.
21. 09. 2012 | 15:11

občanka napsal(a):

Dokud bude "umělec" závislý na dotacích z peněz daňových poplatníků, tak se nemůže divit. Postavte se na vlastní nohy a uživte se, jako se živí miliony občanů. Národní divadlo už dávno není národní, ale je pro vybrané exoty. Vždyť tam není nic, na čem by člověk vnukům ukázal, co je to vlastně divadlo. Jen vyhazují peníze na různé experimenty typu Věc Makropulos. To by se Čapek divil, co z té hry udělali ti naši rádobyumělci.
A jestli je někdo jmenován, musí počítat s tím, že může být také odvolán. Tak pane Černý přestaňte fňukat a ukažte, že se uživíte i bez peněz státu. (Doufám, že mi někdo nebude předhazovat, že se to Národní nemůže uživit, když pečuje o tu budovu. Budova je budova, ta bude jako kulturní památka zajištěna. Mám na mysli všechny ty "divadelníky", co pořádají akce typu: dejte nám ty dotace a nestarejte se o to, co s nimi uděláme.)
21. 09. 2012 | 15:20

Anna napsal(a):

ondráš 21. 09. 2012 | 15:11

Vidím to stejně.
21. 09. 2012 | 15:39

Josef K. napsal(a):

Není snad lepší důkaz o normalizačně brežněvovsdké podstatě klauzoidního českého vědomí, než zásahy do kultury.
Normalizační klauzoidismus má mentální problém, není schopen metafyzického vnímání. Co nevnímá smysly ,to není. Počítání šroubků, mincí a bankovek, hromadění kleští, šroubováků a vášeň pro aplikovanou matematiku nžšího řádu, která je vydávána za nové náboženství národního úspěchu již od roku 70, resp. od ikamžiku vzniku idee sokolského tanečního klubu češství. Vášeň pro válečnou výrobu, neboť chudoba obyvatel nesvědčí spotřební formě kapitalismus a jak si tedy jinak vysvětlit nasměřování na export a razantní omezování domácí spotřeby než logikou válečné produkce.
Je dobře známo, že ekonoma v českoteritorium může dělat každý: bývalý vexlák , chemický technolog, agent kgb se základním vzděláním, právník, lékař, kopáč...
dokonce i ekonom vzejitý z českoškolství může být ekonomem.
Leč ekonom bez metafyzického světa, jak je typické pro českoobyvatele, je sběratelem šišek a chrastí na podpal.
Ekonomie jistě není základem civilizace, tím je kultura. Země, které mají silnou kulturu neznásilněnou absencí světa bez metafyziky, jsou ty, které budou vždy na čele dění a kde život nebude jen přespáváním v noclehárnách a výrobou raketových křidélek či nábojnic.
Kritika českoobyvatele ochuzeného o mimosmyslové vnímání tohoto světa patří k tradicím nově obrozeného češství i v jeho fázi protektorátu, normalizace a posametového vývoje. Taková bytost je směšná sama o sobě. Tedy všem okolo, nikoliv sobě. Absence metafyziky totiž plodí švejkovský humor, absenci vlastní odpovědnosti, sebestředný placatý svět. Je to vlastně neinvazivní zásah do struktury mozku.
Hospodářsky silné státy se opírají o kulturní identitu, nikoliv identitu jazyka. Za všechny Švýcarsko, USA. V Německu, Francii, se silným jazykem, většina obyvatel hovoří dobrovolně více jazyky, v Nizozemí pěti, ve Švédsku minimálně třemi.
Všešchny hospodářsky slabé státy jsou víceméně jednojazyčné a monotónně národně občanské. Nemají kulturu, či jejich kultura není schopna vytvořit základ společnosti. Typicky Rusko. I Rusko se vždy hospodářsky propadalo, když násilně rusifikovalo a pravoslavnělo. Pozner, vlivný ruský intelektuál, to prohlásil za tragedii ruského pravoslaví. Resp. rpohlásil, že pravoslaví je tragedie pro Rusko.
21. 09. 2012 | 16:35

Josef K. napsal(a):

Vztah českoobyvatele ke kultuře je vztahem k prodvání párků. Českoterirtorium nemá kulturu. Knihy, psané česky, nejsou součástí vědomí, jsou to knihy nikoliv české kultury, nýbrž v českém jazyce. Těch knih neubývá, nicméně jejich jazyk chudne, chudně absencí témat, která jsou v jazyce myšlena.
Být intelektuálem v českoteritorium je jakoby být řeckým partyzánem v době poválečného střetu s UK nebo zapomenutým japonským vojákem, který opustí svůj úkryt až když nemůže. Česká kultura není produktem společného vědomí, nýbrž produktem individuální inklinace. Stačí se podívat na všechny filmy Hřebejků, Marhoulů či Svěráků, Slámů...a Pražskou pětku, jako vzory nejpopulárnější. Nemají kulturní rozměr, mají rozměr trendových děl o životním stylu.
Stav české kultury odráží vnitřní neprojevené schopnosti společnosti, ty síly, které jí mají držýet pohromadě a dáváat jí budoucnost. Podle stavu českokultury je zřejmé, že budoucnost je chmurná.
Takže se nedivme, že družinářka a ekonom (viz. výše) se náhle cítí být vládcem kultury, již tak zmrzačené.
Jistě: českoobyvatel knedlíkovýjednopivonavrchmamo nepochopí, že Pussy Riots není v anglickém jazyce dámské přirození. Neliší se od madame Langerové, která odsoudí Smetanu za tykadla na hlavě svého muže.
Tento rozsudek je však signifikatntní pro českou realitu, je z řádu norimberských zákonů. Trest za tykadla je vyšší než trest za sražení ženy opilým řidičem z ministerstva kutlury.
To je pravý stav české kultury a českého vědomí.
Představitelů smyslového vnímání je tao země plná: zde Občan, aga, pametnik, yosif, na stránkách novin Klaus, Bém, Topolánek, Nečas, Kalousek, Drábek....Newlze vyjmenovat všechny, a tak se jistě někdo urazí, že nebyl jmenován v tak vybrané společnosti.
21. 09. 2012 | 16:47

Prawak napsal(a):

Kdy se dají věci do pohybu? Existuje v národu nějaká síla, která by sjednotila poctivé občany a dostala je do ulic? Odvaha nám chybí!
21. 09. 2012 | 18:13

PB napsal(a):

Vinnen je paradoxně celý národ!
Nejprve si vybudeme svobodu a demokracii - ač komunisté si vyměnili kabáty s neokomunisty-pseudodemokraty - a pak rezignujeme na správu věcí veřejných.
Politici a příslušní podržtaškové toho rychle využili, odskočili od společné jízdy poslanců jedním autobusem na jednání vlády k mnohačetnému vozovému parku, mnohapočetným řidičům, půlročním využíváním toho všeho ještě po skončení mandátu, užívání bytů, létání vrtulníky apod.
Novináři nás v tom nechali. Naši slavní "hlídací psi demokracie" si s nimi mohli uzavřít holport na prodej senzací mediím.
Věci se MUSÍ dát do pohybu IHNED, neboť hrozí kopání vlády kolem.
Jen se stále neumíme odhodlat, protože si dál naivně myslíme, že se "to nenosí". Přátelé, je deset minut po dvanácté. Pokud nechceme přihlížet totálnímu rozkradení státu, zotročení daňových poplatníků a zbídačení dolních deseti milionů, vyrazme.
Jinak budou mít Nečasovci dál pocit, že "lidem přece nic nevadí, když si nestěžují".
Teď jde jen o to, na které straně barikády je Karel Hvížďala.
21. 09. 2012 | 18:42

český maloměšťák napsal(a):

MNo - jak asi má vypadat kulturnost národa...když je ministryní kultury družinářka , která místo brífinku....fííífinkuje.

Jenže zvyknout se dá i na oprátku - jak kdysi jeden napsal.
Co tam nějaká tetka z Dolních Pučmidrátic.
A hlavní je přeci sranda, ne ?

Ostatně myslím si, že tuhle vládu by skvěle - co se týče ministra kultury ...doplnil Ozák. Nebo ten - ja se jmenuje...no ten co jezdí na tom zlatém slonu a zpívá jen samé pozitivní a tvářerozzářenéúsměvem songy ?
Ten by byl též dobrý.
Zadarmo teda dobrý.
21. 09. 2012 | 18:51

Jan napsal(a):

Mně se osobně silně nelíbí reakce odvolaného šéfa ND. A netýká se to jen tohoto případu. Příkladů bylo v minulosti dost a dost. Jde o funkce jmenované. To znamená, že zřizovatel na místo vybere a jmenuje nějakou osobu a má právo ji také odvolat. Aniž bych hodnotil přínosy nebo "průšvihy" p. Černého, měl by se chovat jako chlap, vzít tuto skutečnost na vědomí a "odejít středem" a se ctí. Zdůrazňovat svou nenahraditelnost, prohlašovat, že se svět (ND) zboří s jeho odchodem je nedůstojné!
21. 09. 2012 | 18:57

Jáchym napsal(a):

Josefe Y,
tak už se na nás,slovanské podlidi, čecháčky, kteří se ani ráčkovat nenaučili, nezlobte.
My víme, že to s náma myslíte dobře.
Nemůže být ale každý tak honěný v metafyzice jako Vy nebo já.
Na druhou stranu - vezměte si takového kolegu Nietzeho:
Někdo tvrdí, že si uhnal z přemrštěného duševního úsilí kýlu na mozku, jiní, že strčil příliš expandující karmu do větráku.
Chemici dokonce tvrdí, že mu začalo kapat na karbid.

A to se určitě zdaleka tak duševně nepřepínal jako Vy dnes.
(Na druhé straně - kdyby Vás tak četl Tomský - ten by měl radost!)
21. 09. 2012 | 19:15

Josef K. napsal(a):

Po dlouhá léta byly všechny družinářky na tomto teritoriu vychovávány k vědomí, že jsou to právě ony, kdo je nositelem odkazu české kultury. Nelze se divit, že tento odkaz brání zuby nechty, neboť nic odkazům nesvědčší hůře než vývoj, ve kterém se odkazy odhalují jako padělky a šunt nejnižšího řádu.

Jan a nejen... Kultura by opravdu měla mít štábní disciplínu, souhlasím. Pak je družinářka na správném místě.

Č.m. Tak nevím, zda je dobrý nápad vypouštět je zpod plastových víček do lesa...Ale, z druhé strany, co dě+lat jinak, aby se z člověka nestal jateční stroj.
21. 09. 2012 | 19:19

Josef K. napsal(a):

Jáchym. Vám porozumění textu, o N. raději pomlčme, dělá problém patrně od úrovně inzerátu na kanárka. Je zcela zřejmé, že lobotomizujete od rána do večera, a to i přes zákaz tvrdého alkoholu. Ovšem i ve sladkých likérech se skrývá jisté nebezpečí, podobně jako V DLOUHODOBĚJŠÍM POBYTU v českoteritorium , tedy některých. Pusinku na pinďourka, hošíku.
21. 09. 2012 | 19:23

Václav Malý napsal(a):

dnes bylo oznámeno, že se spustí rekonstrukce Státní opery za několik stovek milionů, z této částky nedostane ND ani korunu. Pan Černý byl odstraněn, může se začíst krást.
21. 09. 2012 | 19:39

Josef K. napsal(a):

Jáchym, dle genetických výzkumů jsou nejčistčími Slovany Poláci, Češi naopak. O
Ideologicky nejhorlivějšíémi Slovany jsou Češi a Rusové, byť s nimi už prakticky mají společného málo. Čím to asi bude? Snad příměsí krve tureckých plemen či nákloností k mýtům. Na změnu identity jsou Češi kabrňáci. Tolik ke Slovanství.
21. 09. 2012 | 19:43

Jirinka napsal(a):

Do roku 1989 se tomu rikalo 'totalita'. Po roce 1989 se tomu rika 'politická moc může cokoliv'. Jaky je mezi temito dvema stavy rozdil?
22. 09. 2012 | 13:13

jara napsal(a):

S velkým popraskem se mění vedení divadla, mluví se o transformaci, hospodaření,solárních panelech, efektivitě, výběrovém řízení a odvede se přitom pozornost od prodeje administrativních budova ND na lukrativních místech v Praze svým lidem. Dobře vymyšleno MK.
23. 09. 2012 | 10:43

Jan J. napsal(a):

Pane Černý, vy to stále nechcete pochopit: nedocházelo ke správnému nastavení procesů, které nebyly dobře nastaveny, ty procesy.I když vy jste nastavoval dobře ty procesy, nedocházelo ke správnému nastavování procesů! To je přece jasné i malému dítěti, ty procesy. Velministryně kultury, která nesporně brala hodiny stylistiky u Miloše Jakeše a tohoto mistra veřejného projevu pokořila jedinou větou, se vám to snaží vysvětlit Jakešovskou češtinou, ty procesy prostě, a vy pořád nic. Takhle ten kapitalizmus nevybudujeme...
23. 09. 2012 | 10:58

muromec napsal(a):

Josef K.
Slovan je ten, kdo se jako Slovan cítí. Třeba já, byť mám nejméně v polovině linek předků Němce. Ale to už je minulost. Argumentovat nějakými genetickými výzkumy je pošahané. Člověk si sám zvolí kam chce patřit, kam ho to tahá. Kam to táhlo všechy ty české Majery, Müllery, Šenky, Neumanny, Preise, když si to kolonky "národnost" psali "česká", je snad jasné. Tak o čem je to vaše vytrubování, že český národ je nejméně geneticky slovanským (ale stále je to přes 50% - to je u vás "málo"?)? A stejnou váhu má i vaše tvrzení, že i Rusové "mají se Slovany málo společné". Naštěstí psí hlas ani do slovanského nebe nedoletí.
23. 09. 2012 | 14:33

David Dvořák napsal(a):

S panem Černým jsem měl možnost strávit zhruba hodinu svého života při výběrovém řízení v ND. Udělal na mě silný dojem svou osobností a kompetentností. Držím mu palce v dalším životě a jsem rád, že nezatrpknul a má sílu na boj s mafií okolo našich politiků
23. 09. 2012 | 16:34

Midori napsal(a):

Prosím, vyjádřete svůj názor:

http://www.petice24.com/vlada_petra_nease_je_nejhori_vladou_od_r_1950
23. 09. 2012 | 16:42

Radovan napsal(a):

Je to opět korupce z vyšších míst. Manžel Hanákové je velkolékarník s 5ti lékárnami a má přítele Sankota, primaře z blízkého města,který je příbuzný jejího náměstka také Sankota. Gazdík před ustanovením Hanákové narazil hlavou asi to betonu, a nebo potřeboval být celoživotně být zásoben lékami. Kdo ví jak to je, ale není to normální nespochopnou učitelku udělat ministryní. Všichni z Vizovic odkud Hanáková pochází nejsou tak chytří a šarmantní jako Bolek Polívka.
Sorry.
23. 09. 2012 | 17:22

Radovan napsal(a):

Trochu z jiné kapsy, neco o důchodcích, které mladá generace nazývá sprostě vyžírači a stále se ně útočí, asi mají brzy raději umřít.
Po revoluci v roce 1989 se dávali zůstatky na penzijním fondu do státního rozpočtu, protože chtěli ukázat jak dobřě hospodaří. Tak Kalousku, teď je vrať byly to miliardy. A také mnoho peněz se zbytečně utrácelo ve zdravotnictví. Během 22 let narostlo tolik invalidních důchodců jak dříve za 50 let.Invalidní důchody se dávali jak housky v krámě, často lidem,kterým bylo sotva 50 let a neměli žádnou nemoc, jen bohužel byli bez práce, tak se doktor smiloval. A ti důchodci teď jen kvetou a mají často větši důchod než důchodci se starobními důchody. A to je za 22 let několik desítek miliard. Také ve zdravotnictví se stále utrácí zbytečně za kapiteční platby //tj. 50 Kč za každého pacienta v evidenci, někdy to dělá i 100 tisíc za nic// když lékaři dostávájí 30 Kčs a mají hned na nájem a ostatní výdaje, což ostatní podnikatelé nemají a prý si často píší falešné body. Copak Zdravotní pojištovny nevidí, že někteří soukromí lékaří mají víc jako 150 tisíc, a prý v Praze 250 tisíc, to nemají ani známí lékaři v Německu. Tak co s tím uděláte pane Hegere, budete stále zvyšovat platby pacientů, nebo si uděláte pořádek v resortu. Lidé už nemají peníze ani na základní potřeby a soukromí lékaři neví co roupama. A takový bordel v každém odvětví, jako je alkoholová kauza je jen vrchol ledovce v naší ekonomice.
23. 09. 2012 | 17:47

Tonda napsal(a):

Kulturní elita volí pravicové strany .Před volbami páni herci lobují pro pravici,tak si to pánové užijte,patří vám to.
24. 09. 2012 | 16:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy