Debata na Nově o Chobotnici - selhání ČT i Novy a lži politiků

19. 10. 2007 | 15:20
Přečteno 19943 krát
Včera, ve čtvrtek 18. října 2007, se poprvé sešel primátor Pavel Bém s autorem návrhu Národní knihovny v Praze na Letné, a sice hned dvakrát: odpoledne spolu diskutovali dvě hodiny neveřejně a od 22,20 do 22,50 na obrazovce televizní stanice Nova.

Z veřejné debaty nepřímo vyplynulo, na čem se oba účastníci diskuse domluvili: Zaprvé na tom, že budou k sobě velmi slušní a nebudou používat žádné hrubé výrazy, které doposud na toto téma padly. Zadruhé, že pan primátor – zřejmě pod vlivem veřejného i odborného mínění a zájmem o projekt ze strany města Brna – se opět přiklonil k realizaci stavby a panu Kaplickému slíbil, že projekt, byť zřejmě na jiném místě, podpoří, a za tím účelem vytvoří odbornou komisi, v níž budou zastoupeny všechny zúčastněné strany.

Ve veřejné debatě o Chobotnici ale nejvíce selhala sama média. Nejprve Česká televize, která má - jako veřejnoprávní instituce – takové debaty iniciovat v popisu práce už proto, že v tomto případě jde výlučně o hospodaření s penězi daňových poplatníků (zatím je proinvestováno 25 až 35 milionů korun, údaje se liší v tomto rozmezí), ale také proto, že by měla dbát na kultivaci polemik ve veřejném prostoru (a starat se o vysokou kulturu, mimo jiné kvůli tomu byla původně v roce 1928 ve Velké Británii první veřejnoprávní stanice zřízena). Kdyby oba aktéry donutila k veřejné diskusi dříve, debata by musela být

Neschopnosti ČT využila privátní televizní stanice Nova, ale bohužel na debatu – ač ji ohlásila dva dny předem - se její zpravodajská redakce vůbec nepřipravila. Počítat nemůžeme ani ankety natočené v ulicích různých měst, protože kdyby chtěla Nova přinést relevantní výpověď, musela by nechat provést průzkum veřejného mínění nějakou renomovanou instituci (a za dva dny to jde) alespoň na vzorku 1000 obyvatel, který by odpovídal sociálnímu, místopisnému a vzdělanostnímu složení obyvatelstva v České republice. Podobně i anketa, které se při vysílání zúčastňují diváci a v niž vyhrála Chobotnice v poměru přibližně 70:30 má nulovou vypovídací honotu a je jen hrou: průzkum pouze předstírá. S podivem rovněž je, že se debaty nezúčastnil, byť třeba jako host po telefonu, ředitel knihovny Vlastimil Ježek.

Ještě závažnější chyby se však stanice dopustila tím, že před pořadem si neobstarala základní informace, vůbec nerešeršovala, a za jediný zdroj považovala svůj archiv. Jinak by totiž musela snadno (stejně jako ostatní média, která to rovněž neučinila) přijít na to, že stavební pozemky podle územního plánu (tedy ty, které pro stavbu Národní knihovny odhlasovali pražští zastupitelé loni v březnu 62 hlasy z 63 přítomných) bylo podle názoru odborníků z Útvaru pro rozvoj hlavního města Prahy (nikoli Národní knihovny) z urbanistického důvodu potřeba upravit - výměnou 2000 metrů čtverečních ze západního okraje za stejnou výměru na jihu.

Po dohodě s ÚRM a přinejmenším s vědomím tehdejšího náměstka primátora pro územní rozvoj Jana Bürgermeistera (dokumentováno v korespondenci i regulačními podmínkami pro soutěž schválenými právě útvarem rozvoje, obé je k dispozici v sekretariátu ředitele Národní knihovny) knihovna chtěla vyhovět a do soutěže šla s upravenými pozemky - spolu se slibem, že sám ÚRM bude iniciovat změnu územního plánu, aby bylo možné pozemky vyměnit. (Onen pruh na jihu je totiž podle územního plánu sice zakreslen jako zeleň, ve skutečnosti jde o asfaltový povrch, kde parkují autobusy.)

Útvar pro rozvoj hlavního města Prahy slib dodržel, návrh na změnu územního plánu připravil (svým rozhodnutím na větší plochu 6000 metrů čtverečních, z toho ale pouze třetinu pro Národní knihovnu) a Rada hlavního města Prahy tento návrh s podtitulem „Národní knihovna“ v lednu roku 2007 schválila.

Problém začal až v únoru, kdy prý právníci Magistrátu přišli na to, že na takové samostatné rozhodnutí neměla Rada právo, že to mělo rozhodnout zastupitelstvo. Mezitím však skončila mezinárodní soutěž a změna zůstala neuskutečněná.

Z toho jasně vyplývá, že pan primátor Pavel Bém o tomto problému věděl (dokazuje to korespondence Národní knihovny s primátorem), stejně jako členové Rady hlavního města Prahy. Změna byla iniciována Prahou, nikoli Národní knihovnou, té by i po změně zůstalo stejných přibližně deset tisíc čtverečních metrů stavebního pozemku.

Podobně informace, které vypouštějí z úst další politici jako je pan premiér Topolánek, ministr financí Kalousek i ministr kultury Jehlička, že na knihovnu stejně nejsou peníze, na ně prozrazují buď neinformovanost, nebo záměrnou manipulaci s fakty: V již schváleném rozpočtu na rok 2008 je položka 218 milionů korun na projektové a přípravné práce na Národní knihovnu v Praze na Letné. V roce 2009 je to 395 milionů a v roce 2010 461 milionů korun. Peníze ale nelze zase prý čerpat proto, že Národní knihovna nekoupila pozemek. Jenže ten nelze koupit bez schválení změny územního plánu, kterou blokuje Magistrát. Navíc nova vláda zpochybnila použití peněz ze zrušeného Fondu národního majetku, protože takto získané peníze lze použít pouze na záchranu národního kulturního pokladu. Podle výkladu právníků nelze knihy do tohoto pokladu započítat, což je zvláštní, zvlášť hlásíme-li se ke křesťanským hodnotám, protože křesťané, stejně jako Židé, jsou lidé knihy.

Jenže i tak toto tvrzení není přesné: Z bývalého Fondu národního majetku měla jít na Národní knihovnu jen miliarda (druhá miliarda měla jít na opravu Národního musea) a ta byla určena v souladu i s tímto rigorózním výkladem zákona pouze na rekonstrukci Klementina. Zbytek měl být financován ze schváleného státního rozpočtu. Opět tedy jde o záměrnou nepravdivou manipulaci s fakty.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ročník 53 napsal(a):

Nemohu si pomoct, ale z dálky to všechno splývá a vypadá to, jako když vlak přijíždí na nádraží. To je ze Švejka, z bohoslužby kuráta Otto Katze.

S tou knihovnou mi to Připadá podobně. Všechny ty protesty ODS splývají do jednoho - panu prezidentovi se ta knihovna nelíbí.
19. 10. 2007 | 15:37

vanoce3000 napsal(a):

Ta argumentace fanklubu Václava Klause je tak průhledná a ubohá. Radní heroicky stavbu odsuzují jako "chrchel" načež přichází boss Bém problém zahrává do jakéhosi pruhu u silnice vedeného jako zeleň ovšem sloužícího jako asfaltová plocha pro parkování autobusů. V Praze má vyrůst stavba světového významu a primátor města ji blokuje jakýmsi pruhem u silnice. Jak ubohé. Na plánované stavby Olympiády zatím na žádný problém ale nenarazil....
19. 10. 2007 | 16:46

Ivan napsal(a):

Ano velmi ubohé, jinak to nazvat nejde. Záměrná manipulace, jež nemá obdoby, radno stydět se. Máte pravdu pane Hvížďalo a děkuji, že si dáte tu práci, a získáte podklady než něco napíšete. To se panu primátorovi přestože má k dispozici celý útvar, argumentace zkutečně nevydařila. O aktérovi diskuse a jeho připravenosti nelze vůbec hovořit. Celkem vzato musím poděkovat, že jste zachránil novináře a psal věcně. Ne všichni to dovedou. Takže děkuji, protože sdělovacím médiím fandím, ale často jsem zklamán nepřipraveností, protože účelovosti nechci uvěřit. Proto děkuji za konzumenty sedmé velmoci.
19. 10. 2007 | 18:08

Zacheus napsal(a):

No já nevím, nechci svůj názor na veledílo pana architekta někomu vnucovat, ale myslím si, že by bylo správné, aby se přinejmenším obyvatelé Prahy mohli v obecním referendu vyjádřit, zda chtějí stavbu právě tohoto typu mít v obvodu svého města. A pokud jde o Brno, nemyslím si, že většina jeho obyvatel jásá nad možností, že zrovna tento druh architektury by se mohl uplatnit u nich...
19. 10. 2007 | 18:30

Radek napsal(a):

Debata na Nově byla ostudná, nejen vzhledem k zavádějícím až lživým vyjádřením pana Béma, ale také vzhledem k naprosté neprofesionalitě, až hlouposti, moderátorky, paní Charvátové. Ta mohla konkrétními fakty pana Béma snadno smést ze stolu. A výroky typu "chrchel" apod. jsou jen ukázkou ubohosti lidí, kteří se naším jménem ktakové věci vyjadřují. Držím palec panu Kaplickému a přál bych si jako nic jiného, aby např. Brno mělo tuto dominantu - ať Praha pukne a ODS řeší raději budoucí dluhy z pitomé olympiády.
19. 10. 2007 | 18:47

Roth napsal(a):

Vase poznamky jsou jasnou formulaci - mlha kterou primator vypoustel p. arch. Kaplicky zrejme nerozklicoval. Skoda.
19. 10. 2007 | 18:52

Nadkachna napsal(a):

Děkuji za vaši argumentaci. Opět se podivuji nad tím, co vše si čeští politici mohou dovolit, aniž by média hlesla a tak nějak obecně se celou věcí do hloubky zabývala. Tady je spousta prostoru pro kritiku, pokud by se chtělo. Hodně mě zaujaly vaše články o bulvarizací médií a tohle je myslím typický příklad. Kaplickému fandím, aby celou věc přeci jen realizoval. Byla by to velká škoda. možná by nebylo špatné si připomenout, jak to svého času bylo se stavbou jiného našeho národního svatostánku - Národního divadla. Vypadá to, že se historie opravdu opakuje.
19. 10. 2007 | 18:56

Kassel napsal(a):

Architekt Kaplický byl sice již moc nevěřící, že jeho
knihovnická CHOBOTNICE může porazit tu
Bémovu pražskou chobotnici.
19. 10. 2007 | 19:01

Blanka K. napsal(a):

Navrhují jednoduché řesení "Chobotnice". Podívejte se na sci-fi seriál BABYLON 5, zjistíte, že "Chobotnice" je vlastně loď velmi vyspělého národa Vorlonů. A jelikož jsou Vorloni o tisíc let vyspělejší než lidstvo, neváhala bych zda ji na Letné postavit, natož abych se nehezky vytáčela.
19. 10. 2007 | 19:02

nadkachna napsal(a):

:-)
19. 10. 2007 | 19:06

Kopidová napsal(a):

Stále upozorňuji na to, že existují spekulace, že na místě knihovny má stát mezinárodní hotel ... proto ten obrat pražské ODS o 360 stupňů. Bylo by zajímavé, kdyby za tím někdo šel.
19. 10. 2007 | 19:13

Josef napsal(a):

No,jes-li je pravda co tvrdíte, tak by pražská ODS měla chodit kanálama!!!
19. 10. 2007 | 19:18

kocour v botách napsal(a):

Přesný je názor "panu prezidentovi se návrh nelíbí" a o tom to všechno je.....
19. 10. 2007 | 19:41

Mell napsal(a):

Díky za článek, konečně si někdo udělal čas a prověřil a vysvětlil relevantní informace. Jak je možné, že si naši volení zástupci stále myslí, že obyvatele republiky jsou hloupé ovce, které lze beztrestně manipulovat a oblbovat. Hlídací pes demokracie pořád nefunguje, buď má strach pořádně zaštěkat, nebo mu nechali velcí bosové vytrhat zuby.
19. 10. 2007 | 19:41

Déžo napsal(a):

No, ona by celá ta banda modrých strak měla být pověšena (a nejenom chodit kanálama), ale zřejmě knihovna nebude tak lukrativní rozkrádačka jako olympiáda, že.
19. 10. 2007 | 19:45

Shob napsal(a):

Tohle jen potvrzuje Bemovu verzi.
19. 10. 2007 | 20:17

AAA napsal(a):

Volební program ODS pro období 2006 - 2010

Vize pro Prahu 2010
„Praha – město pro život“
http://odspraha.pspace.cz/?...

Co uděláme:
2. Rozvoj města a bydlení
Podpoříme výstavbu Národní knihovny na Letné.
19. 10. 2007 | 20:19

Viky napsal(a):

Snad se někdy ukáže, jak to všechno bylo a co, nebo kdo za tím byl. Jenom je škoda, že o takových věcech nerozhodují lidé, kteří jsou schopni si sehnat potřebné informace a kteří myslí mozkem. Někdy mám dojem, že ti co rozhodují myslí gulama.
19. 10. 2007 | 20:20

tomaspaul napsal(a):

Pane Stejskale, nemel by se cely tento blog vymazat?
Bud se jedna o sirení poplasné zprávy a nebo, v opacnem pripade, v cele naseho Magistratu a potazmo i vladnouci politické strany stoji clovek, ktery je prukazny lhár a manipulator.
19. 10. 2007 | 20:33

Matů napsal(a):

chybí mi komemtáře jedné strany,nevíte kde jsou?Takrád bych se zasmál a pobavil.
19. 10. 2007 | 20:36

fluty napsal(a):

Dosud jsem měl MUDr.Béma za férového chlapa, ale teď koukám, jak se ve funkci může člověk změnit... 100% fandím panu architektovi a je mi za něj stydno za to,co ,,Čecháčci" předvádí.
19. 10. 2007 | 20:56

Občan ČR napsal(a):

Budova nové NK byla navržena pro Letnou a nepatří nikam jinam než tam. Nelze s ní pohybovat jak s figurkou po šachovnici podle toho, kam se to pražským radním právě hodí. A protože jde o veřejnou instituci hrazenou z veřejných prostředků (tudíž z našich daní), měli bychom se všichni nahlas ptát, co za tím náhlým prozřením pražských politiků stojí. A že knihovna není prioritou naší vlády, je jen známkou toho, jak si modrá šipka váží kulturního dědictví tohoto národa. Chápejme přece, že olympiáda je výnosnější byznys.
19. 10. 2007 | 20:56

miroslavb napsal(a):

pan bem je pletichar a lhar. volebni program ods 2006-2007 naprosto jasne rika, ze "podporime vystavbu NK na letne". tedy:
president klaus se do techto veci nema plest (vzdyt je jen cestnym clenem).
ods odsouhlasila program,kde je jednoznacny zamer budovat knihovnu na letne.
nebylo nic receno o olympiade - navic je znamo, ze ceska republika na tuto akci nema penize. zanedbatelna akce"knihovna" se staola chrchlem v drzkach primitivu, kteri neuznavaji vrcholne svetove odborniky. pripada mi to podobne jako ty nejapnosti tohoto cinovnika o klimatu. bem a klaus neuznavaji korektni jednani, pouze oba filutove se chronicky znemoznuji nejen v republice, ale i v zahranici.
19. 10. 2007 | 20:58

vlama napsal(a):

Pan Bém se chová stejně jako ostatní páni z ODS. Lhaní a oblbování lidí je jediné co dokáží. Je pravdou, že úloha moderátorky byla nevalná. Ovšem když se podíváte na úroveň např. našich píšících novinářů je to stejné.Nejsem příznivec p. Hvížďaly ale je v tomto směru vzácnou výjimkou netrpící servilností k vládnoucí třídě.
19. 10. 2007 | 20:59

Jiří Doležel napsal(a):

Škoda že pan Kaplický neumístil na Chobotnici lezeckou stěnu, možná že by pan Bém ještě změnil názor.
19. 10. 2007 | 21:04

Pepina napsal(a):

Jen mě zajímá, dokdy si to necháme líbit. 40let????
19. 10. 2007 | 21:29

Boethius napsal(a):

...protože křesťané, stejně jako Židé a muslimové, jsou lidé knihy
19. 10. 2007 | 21:37

Desiderius napsal(a):

O tom,že někteří politici na všech úrovních čas od času nemluví pravdu,není třeba pochybovat.To platí i o primátorovi Bémovi.Jiná věc je,zda-li se Kaplického návrh na Letnou hodí nebo ne.Jako historik umění jsem přesvědčen,že nikoliv a že stavbou by došlo k poškození Prahy jako celku.Je pro to mnoho pádných důvodů,již porůznu publikovaných.Navíc Praha má již dvě realizované stavby současné světové špičkové architektury:Géryho Tančící dům a Zlatý Anděl od Nouvela, a to bez skandálů.Problémem je osoba arch.Kaplického a tím i výtvory této osoby.
19. 10. 2007 | 21:45

Desiderius napsal(a):

Osoba Kaplického je problémem? Není to trochu osobní pane kunsthistoriku? Vzhledem k vaší profesi poměrně silná slova ...
19. 10. 2007 | 21:57

Michael Canov - starosta Chrastavy napsal(a):

Je neuvěřitelné, že radní hlavního města Prahy nevěděli, že změny územního plánu, schvaluje zastupitelstvo a ne rada, dokud jim na to (po neoprávněném schválení změny územního plánu radou) nepřišli právníci. Takouto elementární věc léta vědí radní snad ve všech městech ČR - ovšem - jak ze článku vyplývá - kromě radních hlavního města Prahy v čele s panem primátorem.
19. 10. 2007 | 22:00

Tomas napsal(a):

Co pak tam asi má stát místo knihovny ? Kdo pak asi chce pozemky využít "lépe", že pan Bém tak obrátil. Nebo snad nedošlo k dohodě, že knihovnu bude stavět nějaká "spřátelená" stavební firma?
19. 10. 2007 | 22:07

Otaku napsal(a):

Někdo by se možná také měl ptát pana primátora, jak se vyrovnává s dalšími lapsy v pražské zástavbě:-) Vždyť které jiné město je známo necitlivým přístupem vůči architektuře a zvýhodňováním investorů až po tu nejkrajnější mez. Můžeme si uvést pár příkladů ... například vedle Tesca má vyrůst administrativní budova, která výrazně poruší regulační podmínky v dané lokalitě. Bude tam jako pěst na oko, naruší starou zástavbu, ale díky dvou patrům navíc přinese velký profit. Stejně tam by se někdo možná měl ptát, proč chtějí národní fotbalový stadion na Letné, když všude je dobrým zvykem podobné stavby umisťovat více mimo centrum. Letná už je teď přetížena provozem a co s tím udělá teprve stadion. Mrakodrapy na Pankráci už myslím zmiňovány byly. V těchto případech je stanovisko pana prezidenta asi nejasné, protože pražští radní raději vyčkávají ...
19. 10. 2007 | 22:20

Jelínek napsal(a):

Ona si to ODS s plněním volebního programu vůbec nějak ulehčuje.Jak napsal AAA,tak kromě uvedené podpory výstavbě NK na Letné je také ve voleb.prog.že dokončí studii pro kandidaturu na OH a předloží ji k diskuzi.Místo toho podal p.Bém přihlášku,prezident ji slavnostně podepsal a pro zaplacení OH si vzali jako rukojmí občany celé země.Připadá mi to příliš monarchistické od obou pánů.
19. 10. 2007 | 22:22

jirka napsal(a):

děkuji pane Hvížďalo!
19. 10. 2007 | 22:22

Ročník 53 napsal(a):

Pane Canove, starosto Chrastavy! Nemyslíte že jste přestřelil? Kritizovat radní hlavního města Prahy, to se dělá?

Vy snad nemáte pud sebezáchovy. Jakoby jste nevěděl, že pražské instituce jsou velmi propojené. Doporučoval bych vám udělat si pořádek v papírech, dojít do lékárny pro prášky na uklidnění, nebo dát do šuplíku úplatek (podle situace - jak se vyvine) a čekejte nějakou hloubkovou kontrolu. Znáte to, když se chce, něco se najde. :))
19. 10. 2007 | 22:25

Zdenek napsal(a):

Oni naši politici plní většinou jen to, co ve svých volebních ptogramech nemají. Že si napěchují hlavně své vlastní kapsy.
19. 10. 2007 | 22:34

já napsal(a):

co ODS vlastně z volebního programu dodržela?
19. 10. 2007 | 22:36

zrub napsal(a):

ODS je ostudou Prahy. Velmi se stydím, že tato strana získala tolok hlasů právě v Praze. P. Bém je především ODSák a to hovoří za vše. Lhaní zastupitelům a o to více občanům je v této straně běžnou rutinou.
19. 10. 2007 | 22:46

Petr koubek napsal(a):

Ing. Klausovi se návrh nelíbí, developerům se volný pozemek v dosahu MHD líbí - navíc tam radiála přivede tisíce nových aut. Ať žije neviditelná ruka!!

Petr Koubek
člen rady krajské organizace SZ
v Ústeckém kraji
19. 10. 2007 | 23:03

bobek napsal(a):

po panu primátorovi bémovi by měli pojmenovat nějakou zatáčku nebo spíše kruhový objezd von se tak pěkně vytáčí že?
19. 10. 2007 | 23:06

Jiří Procházka napsal(a):

Až dosud jsem byl voličem ODS. PO tom, co předvedli pražští radní a s přihlédnutím k dlouhodobé činnosti starosty Prahy 5, pana Jančíka,už vím, že ODS příště volit nebudu.
19. 10. 2007 | 23:37

Frantík napsal(a):

Necháme to uležet a pokud příští rok bude zvolen jiný prezident, zastupitelé za ODS se již nebudou cítit vázáni sdílet Jeho názory a knihovna na Letné bude. Ale přesto všechno si myslím, že pražští zastupitelé za ODS vynikají mimořádnou inteligencí - Všemohoucí se zmíní do medií, že bude stavbě bránit vlastním tělem a oni okamžitě, ale okamžitě pochopí, že se knihovna na Letnou nehodí.
19. 10. 2007 | 23:49

Javít napsal(a):

Problém NK?
Typický chaos, jako při každé vážnější akci v tomto státě. Naši politici, a bohužel ani odbornící, nejsou schopni domluvit se ani na těch nejjednodušších věcech. Oni to ani jinak, amatéři, neumí. Bohužel. Ve "světě" nám to dělá určitě "dobrou" pověst.
19. 10. 2007 | 23:54

lančár napsal(a):

Pane Hvížďalo jste Pán novinář, děkuji za fundovanou informaci.
20. 10. 2007 | 00:35

Jiří Altior napsal(a):

Místo do knihovny navrhuji investovat prachy do památníku Klause se řetězem. Peníze by byly na jeho nadživotní velikost. Železobetonáři by dostali zakázku století. Styl by vycházel ze slavného Stalinova pomníku, akorát místo zbylých postav dramaticky napnutý řetěz ve stylu Burlagů na Volze. Na jeho konci by se zmítaly chapadla chobotnice. Socha by byla dutá a její interéry plně klimatizované. Multifunkční využití by nabízelo celoroční čtení z nejdůležitějších projevů Velkého státníka, kinosál pro 1000 osob promítání jeho zásadních projevů (v době války by sloužil jako proti atomový kryt) a planetárium nad tenisovým kurtem by pořádalo předášky na téma, jak je oteplování nepatrné vůči rozpínání Vesmíru. Dalekohled by mířil vzhůru k rudé záři nad Prahou festovním oknem, které by ve dne plnilo opačnou funkci - bylo by z oblohy skrze něj vidět do státníkovy hlavy. A po jeho ale opravdu nepravděpodobné smrti i na jeho mumii. Tím by socha získala na hlubším euroskeptickém rozměru. Kolem památníku Otce prognostiků by vedla tramvajová smyčka, do které by vjíděly tramvaje zásadně zprava a po vzoru Bémova zpracování faktů by objížděli monument třikrát dokola.
20. 10. 2007 | 02:05

pohodapes napsal(a):

to Jiri Altior

:-))))))
20. 10. 2007 | 02:58

pacl napsal(a):

Bém je standartní odssácký lhář. Začíná to na hradě a končí u posledního odss zastupitele v Malé Hornídolní
20. 10. 2007 | 07:27

Vovka napsal(a):

Konečně! Inteligentní článek vzbudil i zájem inteligentních, slušných lidí a vyvolal věcnou, inteligentní diskuzi. Jaká změna proti jiným diskuzím na internetu! A jaká úleva, že ne všichni Češi jsou přisprotlí hulváti. S panem Hvižďalou musím 100% souhlasit, a s většinou reakcí rovněž. Bém je tak trochu gigolo, zdá se, zamotal se do podivných intrik a teď to má, chudáček, těžké. Nemohl přece vědět, že ne všichni občané mu budou tleskat a staříkovi-vševědovi na hradě už vůbec ne. Pokud je ve hře dalších "pět na stole českých" nebo třeba i padesát..., jak se zdá, když o stavební místo projevil zájem mezinárodní hotel, jsou pražští modří radní opravdu v nelehké situaci - rozhodnout, zda dát přednost občanům, městu a zemi anebo vlastní kapse, toť věru těžká volba.
20. 10. 2007 | 07:37

Zděnek Beníše napsal(a):

Zapoměli,že se jedná o Národní knihovně.ne o ...hovně.Bém je,jak kdysi říkalo rádio Albánie /jejich komunistický přisluhovač a satelit/ Satelit a přisluhovač Klauze.Bohužel našeho prezidenta,nebo všeználkä.A to chtějí OLIMPIADU.Něž ba se domluvili a dosoudili,bylo by asi i po té další v r.2020./Přiklad Sazka arána/ No snad dostanou rozum/tomu nevěřím/ tak,že se do toho zase budou muset vložit ty nekompetentní odborníci,co si neumí založit stranu ,No a pak lidé,ale ty již musí mít pořádný klacky.
20. 10. 2007 | 08:30

niko napsal(a):

Kdy už pochopí Český národ že nejednoduší je přijít k volbám a prostě je nevolit a pak je po problému typu ruzných "chrchlů" - Blaničtí rytíři jsou Český národ kdy už to pochopíte............
20. 10. 2007 | 08:50

Pepek napsal(a):

Víte já nechápu, že někdo může otevřeně lhát a lidem to nevadí a pořád ho volí. Bém je nejpopulárnější politik v zemi. Nevadí že si odjede na pár měsíců do hor, navíc za peníze někoho jiného, a neví se ani koho (a nikdo po tom ani nepátrá), nevadí že většinu proklamovaných věcí nikdy nesplní (taxíky, Formule 1 a atd., co velkou pompou slíbil a pak už s tím nic nikdy neudělal).

Co se týká knihovny, není možné půl roku po uzavření soutěže přijít s tím, že pozemky jsou špatně. To by ta soutěž přece vůbec nemohla proběhnout. Navíc v Praze není problém měnit územní plán jak se to kterému investorovi líbí. Konec konců metro v Letňanech končí v polích, protože tam investor v budoucnu plánuje postavit něco velkého, ještě ale neví co (zatím se mluví o olympijském stadionu, výstavišti, nebo nákupním centru). To že původně mělo metro vést k lidem na sídliště nevadilo.

Osobně nechápu, proč je tolik povyku proti moderní stavbě knihovny, když proti mrakodrapům na Pankráci, což je pro panorama Prahy opravdu problém (koneckonců se proti tomu ozvala i UNESCO), nepípne ani pes. Knihovna má stát vedle stadionu Sparty, což rozhodně není ani malá, ani nějak úchvatná architektura.

Zkrátka pokud by byla soutěž na špatných pozemcích, mělo se město ozvat ještě před soutěží, šéf knihovny odpovídá za požadavky na budovu, ne za umístění, to bylo v kompetenci města.
20. 10. 2007 | 09:31

Saliven napsal(a):

Bravo pane Hvížďalo, takhle pracuje dobrý novinář. Velice děkuji.
20. 10. 2007 | 09:36

jk napsal(a):

Díky za článek.
Já bych byl k panu Bémovi shovívavější. Možná jen chce oprášit svoji přezdívku z mládí - Střívko a dopřát jí evoluci reflektující současnost.
20. 10. 2007 | 10:06

lg napsal(a):

Pane Hvížďalo, tak nevím jestli takhle pracuje dobrý novinář, jak píše Saliven, část vašeho komentáře je natvrdo zkopírovaná z on-line rozhovoru na idnesu s panem Ježkem a pochybuju, že jste tyto informace podrobil další analýze zase vy, aspoň jste mohl uvést zdroj informací!!
20. 10. 2007 | 10:12

Hanka napsal(a):

Pane Hvížďalo, děkuji. Jako vždy jste stručně a výstižně popsal podstatné. To vskutku umí málokdo.
20. 10. 2007 | 11:36

sára napsal(a):

Pan Hvížďala je novinář s velkým "N".
Tyto komentáře bych poslala doporučeně panu primátorovi a doporučila zvážení rezignace!
20. 10. 2007 | 11:44

jarpor napsal(a):

Dobrý den,
Pana Hvížďaly si vážím.
V blogu se věnuje i financování stavby. Pan poslanec Paroubek ve svém příspěvku doslovně píše :
"Vláda ještě pod mým vedením rozhodla o tom, že peníze v objemu 2 miliard korun na stavbu Národní knihovny uvolní."
Co je tedy pravda stran financování ? Máte ji Vy, pan Bém, pan Ježek, pan Paroubek, pan Toplánek nebo kdo ? Pana Kaplického neznám, nechci se jej dotknout, ale svými vyjádřeními se u mne zdiskreditoval sám.
Není to jen obyčejný šlendrián od začatku, a každý si chce nyní přihřát svou politickou polívečku ?

Asi nejen já, ale začínám se ve vzájené protichůdných vyjádření VŠECH AKTÉRŮ tom ztrácet. Každý má SVOU PRAVDU.
Co na Vy to, pane Hvížďala ?
Hezké odpoledne.
20. 10. 2007 | 12:34

Ročník 53 napsal(a):

Pane Jarpor, jen pro vás, protože si to nechcete, nebo neumíte najít.
Zde máte vyjádření současného ministra kultury, pana Jedličky:
"Již předcházející vláda nebo vlády měly Národní knihovnu jako prioritu. Já se nechci tady dívat do nějakých materiálů, které mám, ale tuším, že bylo přijato vládní usnesení, že Národní knihovna je prioritou. Ale ta vládní usnesení se jaksi, střídají se vlády a jsou různá vládní usnesení a priority předcházejících vlád se nestávají prioritami těch dalších vlád."

Snad si nemyslíte, že by pan Jedlička Lhal?!
zdroj:
http://www.kdu.cz/default.a...
20. 10. 2007 | 14:19

nadkachna napsal(a):

No Jarpor předvedl krásnou ukázku relativismu - každý říká něco jiného, tak se vtom holt ztrácím a proto má vlastně každý pravdu. Ten článek je tak dobrý právě proto, že se omezuje na věcnou argumentaci.
20. 10. 2007 | 14:57

jarpor napsal(a):

pro nadkachna
Pokud nevidíte rozdíl ve vyjádření aktérů, i co se financování NK týká, je to Vaše věc.
Dejte si prosím tu práci a porovnejte věcnou argumentaci pana Hvížďaly a věcné konstatování pana Paroubka.
Tvrdím, že každý říká něco jiného. To není relativisnus, někdo prostě pravdu neříká.
Závidím géniům, kteří se v tom neztrácí.
Hezké odpoledne.
20. 10. 2007 | 16:07

nadkachna napsal(a):

Ok, odpusťte tu příkrost. Jen mi přijde, že je právě rozdíl mezi tím, když Bém tvrdí, že Ježek zpackal celé řízení, protože od začátku neměla knihovna státn a Letné a tím, když si člověk v programu ODS najde opak. Alespoň některé věci lze ověřit.
20. 10. 2007 | 16:55

Petr napsal(a):

Pane Hvížďalo. Patříte k lidem kteří si dají tu práci, uvedou pro věc podstatná fakta a na těch pak staví své úvahy. Sláva Vám. Neštěstím je přístup, který jsme viděli na Nově a vidíme jej tam i jinde v jiných případech. Snažím se o podobnou koncepci práce ve své profesi. Je to namáhavé a přináší konflikty. Dělám to pro své dobré svědomí. Jiný krátkodobý efekt to nepřináší. Lidí schopných vašeho uvažování je možná dost. Málo už ale těch co mají odvahu a vytrvalost. To je náš hlavní problém. Velmi si Vás vážím.
20. 10. 2007 | 18:25

jarpor napsal(a):

pro nadkachna

O.K. shodnem se na tom, že nejhorší jsou lidé , kteří si dnes nepamatují co hlásali včera a je úplně jedno za kterou stranu "kopou".
Hezký večer.
20. 10. 2007 | 18:26

Anna napsal(a):

Paní Kopidová nechci pořád jen rejpat, ale když se, podle vás,ODS otočila o 360 stupňů, co z toho vyplývá?
20. 10. 2007 | 18:31

Honza napsal(a):

Díky za článek, nakonec i za poměrně věcnou diskuzi. Vážně mi vrtá hlavou, co to, že se tu neobjevil nikdo z "modrých bijců".

Na diskutovaném problému mě udivuje jen sebevědomí pražských představitelů ODS, s nímž vyhlašuje buď jasné lži, nebo přiznání své manažerské neschopnosti.

Jak je možné, že pražská ODS, která ovládá zastupitelstvo, mohla dopustit takový lapsus? Vždyť oni sami od začátku do konce (cca od roku 2004 dodnes) určují pravidla a nic se nemuselo stát.

1) Proč schválili pozemek na Letné?
2) Proč nechali rozhodnutí o projektu na nezávislých odbornících, tedy na architektech, kterých se nyní chtějí zbavit a říkají, že konečné rozhodnutí je politické? Vždyť to jsou neřešitelné paradoxy.
3) Proč svalují vinu za podobu projektu na ředitele NK, když jemu sami schválili místo a nepodali žádné instrukce co do omezení velikosti stavby apod.?
4) Jak mohou vážně tvrdit, že NK může stát někde na periférii, když je to jednoznačně veřejná stavba (myslím co do typu, nikoli automaticky co do podoby), která patří do centra města?
Samozřejmě, že se nakonec dá dojet kamkoliv, ale na periférii nehrozí dvě věci. A to, že by byla dostupná studentům a učitelům např. po vúuce cestou domů/na kolej, a nehrozí ani to, že by se mohla stát i jistým centrem setkávání. Na periférii bude pouze v pozici depozitáře.

Ty hlavní otázky směřují na manažerské schopnosti vedení Prahy, konkrétně těch lidí z ODS. Jsem upřímně zvědavý, jak zvládnou tímhle stylem olympiádu. :-))) I když to bude nakonec smích skrze slzy.
20. 10. 2007 | 18:41

Anna napsal(a):

Pane Hvížďalo jste zřejmě gentleman, když se nezmiňujete o výkonu šaramantní moderátorky.
Debata? Byla vůbec nějaká? Ani jedné straně nebylo umožněno dokončit větu.
20. 10. 2007 | 18:59

D.D. napsal(a):

Autor napadá ČT, že selhala. Měl by se na ní občas podívat. Problematice knihovny se např věnovaly Otázky V.M. (hlavní diskusní pořad ČT) 14.10.2007 - tedy 4 dny před bombastickou besedou na Nově. V archívu tohoto pořadu se dá lehce najít, že tento pořad se knihovně věnoval 11.3.2007 i s panem Ježkem. O ostatních pořadech nemám přehled. Ale nedovolím si tvrdit, že někdo selhal, aniž si informaci ověřím. Abych se nezařadil mezi perly typu Charvátová.
20. 10. 2007 | 20:38

Jirka napsal(a):

Kalousek vždy říká to, co říká Klaus.Jsou si hodně blízcí...
20. 10. 2007 | 21:16

iTom napsal(a):

Jak napsal jeden z komentátorů přede mnou: "Knihovna patří na Letnou". Kvalitní architekt se nechová arogantně a své návrhy konfrontuje s okolím a snaží se tyto dvě strany dostat do "symbiózy". Pan Kaplický takovým architektem bezesporu je .Ač se jeho návrhy zdají některým neznalým pozorovatelů výstřední, jeho projekt Národní knihovny na Letné je toho jednoznačným důkazem. Pana primátora si velice vážím a nic na tom nemění jehosoučasný postoj k tomuto tématu. Domnívám se, že pouze nemá, nebo neměl ty správné informace. Myslím, že např. týdení workshop ve Future Systems by mu jistě otevřel oči.Potom by ovšem měl následovat ještě jeden workshop a to v nějakém centru, kdy by pana Primátora naučili říkat:"Mýlil jsem se". To je dnes možná větší problém.To naši politici "nějak neumí".
20. 10. 2007 | 21:29

lina napsal(a):

Klementinum je velmi důstojná budova pro Národní knihovnu a jeho rekonstrukce by byla nejlepším možným řëšením. Když se odtamtud v roce 2009 odstěhuje Technická knihovna, která již staví vlastní budovu v Dejvicích, v Klementinu se uvolní celé východní křídlo, které by bylo možno využít pro rozšíření stávajících prostor Národní knihovny v původním objektu. Jenže ouha, věc má háček: On totiž ředitel NK – úředník jmenovaný ministerstvem – má s Klementinem soukromé plány – pronajímat ho – a proto nestojí o jeho rekonstrukci.
Více na: http://www.ruzovypanter.cz/...

A proto usiluje o novou budovu. A jak se zdá, ani pokud jde o architektonickou soutěž a jmenování poroty, neponechal pan Ježek nic náhodě. Více o jmenování poroty na:
http://www.archiweb.cz/news...

A že v soutěži nebyly dodrženy ani zadávací podmínky, jejichž formulace mimochodem nebyla vůbec SIC!!! předem konzultována s památkáři, konstatuje ve svém posledním nálezu i Mezinárodní unie architektů.

Ony se ale nelíbily – a nebyly ani nebudou realizovány – ani jiné návrhy páně Kaplického. (V poslední době například Knihovna v Paříži, památník princezny Diany v Británii). Takže, jestliže se nelíbí jeho projekt pro Prahu, není to nic neobvyklého, jen další v řadě případů, kdy se jeho výtvory z oblasti scifi nesetkávají s kladným ohlasem. Ono se ostatně s kladným ohlasem nesetkávají ani ta jeho díla, která byla realizována. Ten jeho obchoďák v Birminghamu těsně vedle katedrály je skutečně hrůza . A pan Kaplický se cítí být uražen, ve své ješitnosti se prostě stylizuje do role jakési kulturní modly, které by se měli všichni klanět – a snad tomu klamu v důsledku vlastní sebestřednosti a stařecké pošetilosti i sám věří. A z jakéhosi důvodu, možná veden heslem, že účel světí prostředky, od samého začátku celou věc politizuje. Ano, byl to právě pan Kaplický, kdo už dávno, jakmile se objevily první záporné reakce na jeho návrh, jako první záležitost zpolitizoval. A pan Ježek mu v jeho nátlaku sekunduje, seč mu síly stačí. Proč asi?

Naši předci nám zanechali obrovské kulturní dědictví. Jedním z největších pokladů tohoto dědictví po předcích je právě stará Praha se svými náměstími a náměstíčky, s malebnými zákoutími, se svými křivolakými uličkami vinoucími se z kopce a zase do kopce, se svými mnoha a mnoha věžemi, se svými zahradami a parky , se svými nábřežími, která kromě jiných spojuje nádherný Karlův most,. A na jednom z návrší jí vévodí Pražský hrad, který je unikátní mimo jiné i tím, že je největším hradním komplexem na světě. To všechno pečlivě, s láskou a s rozmyslem a s citem budovali naši předci. A jejich odkaz nám celý svět závidí. Máme to všechno zničit necitlivým zásahem? Máme se stát národem, který si neváží vlastní historie, národem, který si neváží odkazu předků? To určitě ne.

Žádná veřejná soutěž nikde na světě nezavazuje investora k tomu, aby vítězný návrh realizoval. Tato soutěž navíc byla, mírně řečeno, problematická. Poděkujme tedy panu Kaplickému za účast – a rozlučme se s ním.
20. 10. 2007 | 21:59

Jirka napsal(a):

Pane Hvížďalo, děkuji Vám za Vaši brilantní a svědomitou práci. Opět jste ukázal, že politikům lze oponovat, stačí být jen poctivý a svědomitý ve vyhledávání faktů. A také odvážný. Ani jednoho z těchto atributů se českým novinářům - alespoň v jejich souhrnu -příliš nedostává. Jak velký zážitek narazit na skutečné novináře... Podobný zážitek znamenal pro mě svého času například Jan Kraus, když se ve svém pořadu Uvolněte se detailně ptal tehdy stínového ministra Julínka, jak to bude vypadat s akciovými nemocnicemi. Brilantně tak odsuploval novináře, kteří do té doby psali jen o tom kdy, kde a jak přesně se o podobu nemocnic politici pohádali...
20. 10. 2007 | 23:03

Libuše napsal(a):

Všechny vášně a debaty kolem knihovny dávají jasně znát, že se někteří zastupitelé ODS mají eminentní zájem na pozemcích a mají s nimi jiné záměry.Kteří to jsou je jasné z jejich vystoupení. Nevím, proč se jich na to nikdo nezeptá přímo. Je ostudné, co všechno se v naší zemi děje a pokud si skutečně uchrání pozemky pro své zájmy a zisky, které by z toho měli/třeba hotel pro velikáškou akci pana primátora olympiádu/ měli bychom my občané prosadit, aby si všechny dosud vydané náklady na soutěž zaplatil pan Bém a jeho spolustraníci, kteří nedokázali přesně vymezit místo, kde má stát stavba, která je pro mne velmi zajímavá a fandím ji. Když nejsou schopni precizně pracovat, tak ať nesou odpovědnost a nedělají stále z nás občanů hlupáky. Divím se pražanům, že si stále volí stejné zastupitele u kterých není záruka, že dodrží pravidla a dělají z Prahy Kocourkov a ostudu celé naší zemi.
21. 10. 2007 | 14:18

pouhý pozorovatel napsal(a):

Pokud se k ní nepřihlásí, nelze tu poznat profesi diskutérů. Z těch "papírových" je překvapivé, že se jich vyjadřuje celá plejáda, pokud jsem dobře četl, pak chybí knihovníci. Ty to kromě pana Ježka (který je knihovníkem pouze z funkce) knihovna nezajímá? Proč rezignovali? Řeči líbí - nelíbí klouzají po povrchu věci. Mne by zajímalo funční využití interiéru budovy(byť je pan ředitel chválí): např. zprohýbaně modelovaný plášť (střecha) kryje "hranaté" prostory s rovnou podlahou; ty místnosti v nejvyšším patře sice mohou mít zvlněný strop, ale co s těmi kouty na obvodu. To budou hluché prostory a nebo samé dětské koutky odstupněné podle věkových (růstových) kategorií. Odpovědi na věcné otázdy by - na rozdíl od těch "citových" by měli požadovat jak ekonomové, tak právě knihovníci (budou tam dětské čtenářské koutky?). A to umístění: až na výjimky se už neví, že Národní knihovna je především knihovna studijní náležející konkrétním školám (a vědeckým ústavům), v Praze tedy těm pražským. Potud si brněnský primátor s tím pražským nijak nezadá: mluví, aniž by věděl o čem to je. Děkuji.
21. 10. 2007 | 14:27

Arch napsal(a):

absolvent FAPS ( fakulta architektury a pozemního stavitelsktví v Praze)
vážím si Vašeho článku pane Hvížďala, rovněž tak článku spolužáka Ing.arch. Pavla Bobka v LN.
V naší společnosti jsou lidi a jsou nadlidi.
Když bude polemizovat architekt s lékařem - bude za blbce architekt.
Když bude lékař polemizovat s
architektem - bude za blbce architekt.

A názory lajcké veřejnosti - jen namátkou "hluché prostory"
tak složitá stavba , jako moderní knihovna je z hlediska technologického, vyžaduje přemíru "hluchých prostorů" což si vynucuje technické vybavení stavby a Vážení víte kolik technologických souborů tato stavba bude mít - to není jen elektro,voda plyn ,kanalizace, TV,event. EZS. Jak ošidná jsou stanoviska laické veřejnosti.
21. 10. 2007 | 16:00

Luba napsal(a):

Skutečně nevím, proč by měl stát na Letné předražený Kaplického žlutozelenofialový hnus a ještě k tomu by se to mělo jmenovat Národní knihovna! Ve zmenšené podobě a v barvě hovní hnědi by tento výplod chorého mozku mohl sloužit snad jedině coby veřejné záchodky hl. m. Prahy. Ovšem - pan Kaplický je v tom nevinně. Nemohl tušit, že výběrové komis je bandou úchylů, kterým se jeho "pomsta Praze" zalíbí.
21. 10. 2007 | 17:44

Jana napsal(a):

Souhlasím s Lubou, taky se mi nelíbí bez ohledu na politické manévry
21. 10. 2007 | 18:46

Čáryfuk napsal(a):

Tak mě napadá, že kdybychom k té stavbě přidali nějaký vojenský radar, třeba by to prošlo? To by určitě lídři této země neměli pocit, že to hyzdí panorama Prahy, ba naopak bychom slyšeli, jak naše hlavní město potřebuje oživit. ... Jsme mystifikováni a je jedno, který vítězný návrh na budovu NK vyhrál.
21. 10. 2007 | 20:05

niko napsal(a):

lidi neni to zbytečná debata, neni to ztráta času vdyt je to jenom politická hra pro lidi,aby se ty miliony ztratily v davu
21. 10. 2007 | 21:34

niko napsal(a):

a už nevím proč tam chtěj nacpat takové lapidárium z měsíce a proč by tam neměla stát nejaká historická knihovna,která se hodí do panoramatu krásné prahy .....to jsou všechno boje o prachy !!!!!!
21. 10. 2007 | 21:38

stejskal napsal(a):

Ne, pane JP, "hovní mozek" na těchto stránkách opravdu ne. A už vůbec ne ve vztahu k dámě. Děkuji.

Libor Stejskal
21. 10. 2007 | 23:43

pouhý pozorovatel napsal(a):

P/pí Arch: technologické prostory nejsou hluché prostory, ale funkční. Ty musí prostupovat celou stavbou. Když jste takový odborník, vysvětlete laskavě laické veřejnosti smysl těch amorfních prstenců na každém patře a neodbývejte její otázky přehlíživým odkazem do oblasti "ošidností". Chápu: projekt nevychází z funkcionalismu, tvar je modelován jako plastika,u níž je podstatné formální hledisko vyjadřující estetickou hodnotu díla. Přece by však měl brát ohled na obsah, tedy účel budovy, neboť stavba je víc než socha nebo obraz, které lze subjektivně hodnotit slovy líbí - nelíbí. A právě převážně v rámci těchto mezních kategorií se celá debata i odborné veřejnosti pohybuje.
22. 10. 2007 | 00:21

george napsal(a):

Tady si snad dali sraz všichni přátelé "pravdy a lásky" a postavili NK jako otázku života a smrti Prahy. Už osoba pana Hvížďaly předurčí vyznění článku. Pro úplnost : Radní Prahy byli řádně a demokraticky zvoleni a ti, co se jim jejich rozhodnutí nelíbí, ať se postarají v příštích volbách o změnu
22. 10. 2007 | 10:49

Karel napsal(a):

Ano, souhlasím, radní Prahy byli řádně a demokraticky zvoleni, a proto by si neměli dělat, co se jim právě zlíbí. Pokud to dělat budou, tak jim to samozřejmě v dalších volbách vrátím. Obávám se ale, že už bude pozdě. Proto je důležité na lidi, kteří rozhodují, apelovat právě teď. Pokud mají svědomí, tak se v nich pohne. Bude proto přínosnější opustit tuto debatu a hledat jiné způsoby, jak podpořit zdravý rozum a slušné chování našich zastupitelů.
22. 10. 2007 | 12:34

Tereza napsal(a):

Chobotice jak chobotnice....ale co teprve JMELÍ!!!
22. 10. 2007 | 13:49

Bassur napsal(a):

Připojuji se k zástupu a děkuji za skvělý článek.
22. 10. 2007 | 14:42

niko napsal(a):

No coment
23. 10. 2007 | 06:28

JC napsal(a):

george,
Zajímavé by bylo,jak by se radní zachovali,kdyby pan president prohlásil, že se mu Kaplického návrh líbí.Já vím coba kdyby.Každopádně Bém nemá smysl pro humor,protože nechce nechat národu vychutnat Klause poutajícího se k bagru...nedůstojné ?
23. 10. 2007 | 09:37

nadkachna napsal(a):

No jelikož pan prezident včera v MF Dnes přišel s myšlenkou, že trvání na výsledku architektonické soutěže je útokem na demokracii, jsem bohužel skeptický.
23. 10. 2007 | 11:24

martin.haba napsal(a):

Tereza: Copak jmelí, ale JMELÍ!!!
23. 10. 2007 | 14:57

Tereza napsal(a):

martine.habo: vyhlašují brífink!!!
23. 10. 2007 | 15:01

tomaspaul napsal(a):

Prave jsem dostal @
Vim, ze to souvisí jen okrajove, nicmene myslím, ze je to z podobného soudku.

Vážení kolegové,


velmi neradi vám oznamujeme, že ministr průmyslu a obchodu ČR ing. Martin Říman zrušil k 31. 12. 2007 Design centrum ČR. Pracovníkům Design centra ČR to bylo sděleno jeho náměstkem Mgr. Lubošem Vaňkem v pátek 19. října 2007. Argumenty, proč se DC ČR ruší jsou publikovány na webových stránkách MPO ČR. Jeden z nich je, že Design centrum ČR vykonává příliš činností, které MPO ČR podporovat nechce a odkazuje je na jiné rezorty (kultura, školství, zdravotnictví, doprava...).

S vysvětlením zrušení této instituce pracovníci DC ČR nesouhlasí, což vyjádřili v přiloženém prohlášení. Současně přikládáme výčet činností, které jsme vykonali v létech 2004 - 2006. Údaje za rok 2007 se zpracovávají, milerádi vám je zašleme. O aktivitách, rozpočtu a tocích peněz v minulých létech se dočtete na webových stránkách DC ČR (http://www.designcentrum.cz) v jednotlivých výročních zprávách. Jak problém vidí mladí designéři, se můžete dovědět v příspěvku Veroniky Loušové "Konec Design centra ČR" na webových stránkách sdružení czechdesign.cz (http://www.czechdesign.cz) a také na stránkách Unie výtvarných umění ČR (http://www.uvucr.cz)
23. 10. 2007 | 22:09

RVopěnka napsal(a):

Pan Vodrážka to vyjasnil v online rozhovoru celkem trefně:
http://www.lidovky.cz/odpov...
24. 10. 2007 | 16:23

MASH napsal(a):

Vyborny canek, pekne zpracovany. Velmi dekuji panu Hvizdalovi.
Co se tyka pana Bema, tak jsem jeho chovanim opravdu znechucen. A to byl prosim v davnejsich casech mojim oblibencem. Upadek nastal za jeho starostovani na Praze 6 (povodne). A spoluprace s panem Janem Bürgermeistrem z prazske ODS, coz je mimochodem odsouzeny podvodnik a zlodej klenot.
Jinak, je zcela evidentni, ze pan prezident zamumlal, ze se mu "chobotnice" nelibi a tim je vse dane :-/
P.S: Take by me zajimalo, cozepak to na pozemcich nakonec misto knihovny vlastne vyroste a jaka (spratelena) stavebni firma to bude stavet. Ze by nejaky sponzor ODS typu ELTODA? Ne, to snad ne :-))))
26. 10. 2007 | 00:12

mám ráda Prahu napsal(a):

Škoda, že se nedá karma odebrat, pane Hvížďalo!
29. 10. 2007 | 23:00

Chládek napsal(a):

V době, kdy se vše zdražuje a lidem bude hůř a hůř, je třeba najít nějaké téma, kterým se odvede pozornost. Jestli odborná porota něco vyhodnotila jako nejlepší, nemělo by se o tom diskutovat diletantsky a politicky, ale měl by se hledat jen způsob, jak z té šlamastiky kterou nadrobili radní rychle ven bez mezinárodní ostudy a začít stavět. Pak se národ potěší asponň něčím
01. 11. 2007 | 11:56

Bisnis Online napsal(a):

Agree with Lubo, taky se mi nelíbí regardless of political maneuvers
09. 06. 2009 | 03:12

upcdirect napsal(a):

Pracovníkům Design centra ČR to bylo sděleno jeho náměstkem Mgr. Lubošem Vaňkem v pátek 19. října 2007. Argumenty.
13. 07. 2009 | 13:34

Kellie22Donovan napsal(a):

freelance writer
16. 02. 2011 | 03:18

michigan auto insurance quotes napsal(a):

Thank you for another informative site. The place else may just I get that kind of info written in such a perfect means? I have a venture that I'm simply now running on, and I've been at the look out for such info. <a href="http://michigancarautoinsurance.com/">michigan auto insurance quotes</a>
29. 07. 2011 | 12:31

VjgxWvxRoY napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>soma cheap</a> can soma pills get you high - salzarex generic soma
09. 02. 2013 | 08:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy