Jiří Voráč má vlastní názor, proto by měl odejít

05. 03. 2008 | 14:34
Přečteno 9465 krát
Pan Jiří Voráč, člen Rady České televize, byl jedním ze dvou radních, kteří hlasovali v polovině ledna proti rozpočtu České televize na rok 2008 a o něco později se postavil i proti obsazení funkce ředitele brněnského studia České televize panem Karlem Burianem.

Proti rozpočtu se pan Voráč, jinak vedoucí Ústavu filmu a vizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně, postavil hlavně proto, že je přesvědčen o tom, že televize veřejné služby by se od komerčních stanic měla lišit kvalitou své služby. Od kvality by se podle něj měl odvozovat i ekonomický výkon a jeho efektivita. „Pakliže se ale peníze investují do pořadů jako je talkshow paní Bubílkové“, říká, „a to uvádím jen jako příklad, pak mám pochyby, jestli ČT tuto službu plní. Jestli se chová jako dobrý hospodář k prostředkům, které jsou jí ze zákona svěřeny. Letos to činí sedm miliard, za ty peníze bych opravdu očekával invenčnější výkony. V tomto smyslu jsem před hlasováním zdůvodnil svůj postoj s tím, že jde o symbolické gesto nesouhlasu nikoli s jedním konkrétním pořadem, nýbrž s trendem, který tento pořad reprezentuje, a tedy s jistým druhem nehospodárnosti.“ Tolik citát z rozhovoru, který jsem s ním vedl.

Dále pan docent České televizi vyčítá, že naše veřejnoprávní televize banalizuje veškeré formy i obsahy a je založena jen na recyklaci tváří a obrazů. Ostře se zároveň vyhrazuje proti tomu, že za současného vedení zmizely z obrazovky všechny kritické, investigativní a diskusní pořady, jakými bývala Fakta, Sněží nebo Katovna a že nevznikly žádné dlouhodobé a náročnější projekty typu Bigbítu nebo Ztracené duše národa.

Proti obsazení místa ředitele Karlem Burianem zase pan Voráč protestuje proto, že na přelomu let 2000 a 2001 proběhl v brněnském studiu ČT interní a externí audit, který v souvislosti s Burianem – který tenkrát toto studio vedl - konstatuje, že došlo k manipulaci zpravodajskými příspěvky, že šlo o střet zájmů, skrytou reklamu a podvodné jednání. To vše je dokumentováno obsáhlými kontrolními zprávami. Navíc proběhlo v lednu 2001 v Senátu veřejné slyšení, na němž zástupci redakce zpravodajství svědecky doložili manipulativní praktiky pana Buriana. I to je samozřejmě dokumentováno.

Případ Burian má ovšem dle pana Voráče ještě jeden důležitý motiv, který souvisí s jeho prací šéfa zpravodajství v RTA, s níž Janeček nedávno uzavřel smlouvu o nákupu zpravodajských příspěvků. RTA navíc náleží do mediální rodiny, k níž patří také vlivový server Česká média: ten byl do jisté doby k Janečkovi velmi kritický, od jisté doby však zcela obrátil, a pak jeho šéfredaktor pan Hreha náhle nastoupil do ČT jako Janečkův hlavní sekretář, což byla nově vytvořená funkce – a po měsíci odešel. Tenkrát, jak si možná mnozí vzpomenou, odchodem z České televize vyhrožoval kvůli příchodu pana Hrehy i její nejúspěšnější moderátor Jan Kraus.
Za této situace další členka Rady ČT paní Fibingerová, bývalá špičková sportovkyně, vyčetla panu Voráčovi, že na veřejnosti napadá demokratická hlasování všech členů, když výsledek nekonvenuje s jeho názory a požádala mediální komisi o jeho odvolání.

Sedmé zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky na svém zasedání 28. února, tedy minulý týden, projednalo stížnost na Jiřího Voráče za předsednictví pana Vítězslava Jandáka a došlo k závěru, že se pan Voráč nedopustil žádného protizákonného jednání.

Na celé kauze je ale zajímavé něco jiného, a sice nepřipravenost komise. Na podporu pana Voráče poslal komisi dopis rektor Masarykovy univerzity, která pana Voráče do komise nominovala, i rektor JAMU. Komise tyto dopisy neobdržela, dopisy si nechal jen předseda, členům je spolu s právním posouzením rozdal až pan Voráč.

Podle různých zdrojů, s kterými jsem hovořil, na obranu pana Voráče vystoupila jen Kateřina Jacques, která tam byla za Zelené (ale jen jako zástupkyně nemocné paní Zubové, proto bez hlasovacího práva) a pan Petr Bratský z ODS. O odvolání pana Voráče měli hlavní zájem poslanci za ČSSD Jandák, Škromach a pan Pleva z ODS.

Za zmínku ještě stojí, že na adresu Poslanecké sněmovny došly čtyři dopisy
„z lidu“, které požadovaly odvolání pana Voráče. Jen jeden měl zpáteční adresu, ostatní byly anonymní, ale všechny byly odeslány stejný den z Brna.

Závěrem připomeňme, že k tomuto jednání došlo přesto, že v usnesení číslo 362/27/03 stojí: Každý člen Rady má právo veřejně vyjadřovat své osobní či menšinová stanoviska, respektive vést jednání, která je však třeba prezentovat jako osobní.

Vysíláno na ČRo6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Řeč mysli napsal(a):

Pane, neměl by jste používat nepřesný termín "televize veřejné služby". Správný termín je "Televize veřejné výsekové služby". Vy jste také jen "výsek" z úžasného množství výsekových názorových pohledů. A ještě. Neměl by jste také jako pan Švejnar jet na dovolenou.
05. 03. 2008 | 14:56

mrkev napsal(a):

Jestli Řeč mysli nebude autorem těch anonymních dopisů!

Panu Jiřímu Voráčovi držíme palce, aby tlaky Fibingerové, Jandáka, Škromacha, Plevy a spol. ustál. Bohužel, v naší zemi slušní lidé vítězí jen málokdy.
05. 03. 2008 | 15:31

Ládik napsal(a):

Tak už to v naši zemi chodí. Postavit se mafii umí jen čestný člově; hádejme, jak dopadne?
05. 03. 2008 | 15:36

Aleš napsal(a):

Dobrá práce pane Hvížďalo. Že by doklad, že v těch letech opo smlouva platila a poslanci si to pamatují.
05. 03. 2008 | 15:53

green napsal(a):

Máli čestný člen rady jak kuráž, tak novinářskou pozornost, byť "jen" pana Hvížďaly, mohou se přihodit i nečekané věci. Pozoruhodná je ve sledu událoistí role pana generálního ředitele Janečka, možná by se parlament měl podívat podrobněji na jeho výkony, výsledky a způsob profilování televize veřejné služby. Od Fibingerové asi nelze čekat mnoho, od Jandáka poté, co diletantsky a škodolibě rozmlátil památkovou péči také ne, ale překvapuje mne postoj dalších, protože lidé jako Škromach nebo Pleva by měli vědět, že silný ředitel se vyplácí protože se nedá koupit, nejen od nich, ale ani od jejich odpůrců, což je často nejdůležitější. U slabého se naopak neví, komu poslouží příště více. A to je příklad Janečka. Jsou si s Kasíkem z ČRo překvapivě podobní právě ve své slabosti a strachu ze svých rozhodnutí. A Janečkovi se zřejmě začíná ČT vymykat podobně, jako se Radiožurnál vymknul Kasíkovi. Bulvár má jednu nevýhodu, těžko se brzdí!
05. 03. 2008 | 16:05

Jarda napsal(a):

ČT je idelogická základna krajní prfavice. Dříve to byla televize Havla a lidovců, dnes se čím dál víc uchyluje k extrémní pravici,nekdy až k fašistické ideologii. ČT má sloužit cšem, neustále uráží cca 20% příznivců levice. O romech jen to špatné, ale kdejakou krev a násilí má ve zprávách jako komerční TV. Chce to změnu vedení.
05. 03. 2008 | 19:55

RUMCAJS napsal(a):

Je vůbec potřeba státní televize v takovém rozsahu ?
05. 03. 2008 | 20:09

Dave napsal(a):

Jardo to trochu prehanis...rekni mi co konkretne ti prijde na CT krajne pravicoveho?? , protoze ja jsem zrejme uplne slepi, protoze nic takoveho tedy opravdu nepozoruji. anco Games
05. 03. 2008 | 20:30

AJ napsal(a):

Pane autore, na vzniku tohoto tristního stavu ČT jste se podílel podporou tzv. televizní revoluce, a to jsou ty důsledky "pravdy a lásky". Ale že jste se postavil na stranu J.Voráče - možná Vám něco dochází.
06. 03. 2008 | 09:39

majolenka@volny.cz napsal(a):

Programová nabídka ČT 1 mi v posledních měsících připomíná NOVU a Primu, musím se zakouokat na logo, abych se ujistila, že je to veřejně právní vysílání, což myslím je nanejvýš smutné. Ke jménů paní Fibingerová, evidentně je mimo mísu po celou dobu působení v radě a je až smutné to dokáže vyslovit a obhajovat.
Pan Jadnák a pan Škromach nepřekvapuje ani jeden ani druhý - sádlo obalilo jejich mozkové buňky. Receptory "pro mě dobře a velká domů, kupodivo a BOHUŽEL u nich nezhynuly. Nebo jsou zkrátka hloupý. Mockrát se pozastavuji nad uvažováním takovýchto lidí, a neumím si vysvětlit jejich jednání. Jsou jejich jednání tak "účelová" (ve smyslu účel prostředky posvětí)jsem jak tak naivní, proč není obrana?
06. 03. 2008 | 13:49

majolenka@volny.cz napsal(a):

to Jarda
krajně ideologická základna ;-)))) cha cha. Pak nechápu na co se tedy koukám doma, pro mě je ČT již smutně komerční vysílání, omlouvám se některým skutečně výrazným osobnostem (p. Železný jun, pan Moravec, p Toušlová a jiní, kteří nepochybně vykazují vysokou profesionální úroveˇa snaží se o ne či nadstranickost)
06. 03. 2008 | 13:53

Al Jouda napsal(a):

Úplně by stačilo ponechat ČT 24 placenou ze státního rozpočtu.. Všechno ostatní včetně povinného poplatku za příjem televize zrušit !A máte po problémech s panem Janečkem i Voráčem.
06. 03. 2008 | 14:02

Glosa napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo,
ve všech vrcholových orgánech se usídlily klany spojované buď finančně nebo mocensky. Vyskytne-li se tam také omylem někdo, kdo „s vlky nevyje“, je potřeba se ho zbavit, a to za jakoukoli cenu. K tomu velmi dobře slouží anonymní dopisy, jimž je v této divné době mezi těmito klany připisována dosti velká váha. Docent Voráč možná vyhrál bitvu, vadí-li však někomu hodně, válku má již předem prohranou. A Vy nezvládnete psát o všech oblastech veřejného života, do kterého se mafiánské praktiky zakously opravdu rychle a důkladně. Škoda.
10. 03. 2008 | 13:59

ohostie@centrum.cz napsal(a):

Bůh, mluvící ústy všech proroků Písma, svou tvář technika již neskrývá. Vidění neomylně míří k cíli, k pádu vlády Topolánka, a tím k odsouzení Bohů trojičních Kristologů, Baalů, vlastníků a Bohem prokletých politiků pravice a levice. Bůh se smilovává nad novým Božím technickým lidem tím, že křesťany v pravdě Písma již zahubil. Z Bohem vyvoleného Česka tím učinil Boží nástroj pro porážku křesťanů i jejich sbírky Bohů, Baalů, vlastníků. Pastva trojičních Kristologů zanikne, jakmile mediální hvězda, Bohem volaná, unitář Jan Schwarz, vstane z mrtvých. Pastvou boháčů jsou chudáci. Na nový Boží, tvrdý, technický lid, Bůh tímto vylévá svého Ducha. Nová mouka pravdy veškerého Písma od Boha již neubude a olej Boží obnovitelné energetiky nedojde, do DNE PÁNĚ pádu vlády Topolánka, pro neschopnost ministra Římana, vyřešit energetickou koncepci Česka, bez Božího rozumu. Pro trojiční Kristology, kteří v Boha nevěří, je DEN PÁNĚ pádu vlády Topolánka tmou. Bůh přijde jako zloděj, až nová vláda deseti odborníků (viz další text), nechá zazářit světlo zákonů POLE VĚDY Písma (zářící na http://www.oplatek.webpark.cz), z Česka, z doliny Sazka Arény v Praze, pro lidstvo celého světa, jako Boží lásku, Ez.39/8,13,29, 1.Tes.4/16,5/1, Gal.1/7,3/20, Iz.19/4,40/26, 1.Kr.17/14, Jóel4/2,12, bhag.11/32až36, Ám.5/18,8/2, Mich.2/3,4, 1.Jan.2až5, Ab.2/3, 2.Kor.3/5, Řím.5/19,9/18, Sír.13/18,32/15, Iz.65/15, Jer.1/8,2/31, Mat.25/40, Zj.17/16. Nepravost politiků, jako Bohů kněží, K.M.12/27, způsobila, že vláda Topolánka zavedla Česko na scestí ve všem jeho počínání tím, že nevěnuje pozornost textům POLE VĚDY Písma. Bůh proto na Česko uvedl ovoce úmyslů Topolánka a Česko, v době svého navštívení, proklel. Bez Božího rozumu vedou politici Česko k energetické záhubě. Ministr Říman, v říši mrtvých, svým zvířecím rozumem, pro ropný kolaps v roce 2015, zajišťuje pouze 0,8 % obnovitelné energie (viz. kapitola 120). Politici stále ignorují slova, že bez Božího rozumu jsou zvířaty a padají do jam, hrobů či do úst, trojičních Kristologů. Více na uvedené http://
05. 04. 2008 | 11:52

opl. napsal(a):

Tento text již musí ovlivnit média: Česko dostane nové, Boží pastýře, kteří budou pást Česko obezřetně a prozíravě tím, že prozíravými se stanou pouze ti, kdo budou mít schránu Hospodinovy smlouvy ve svém srdci tím, že pochopí, na základě textů Písma a textů POSLEDNÍHO SOUDU, že např. „prvorozený“ Jan Švejnar a Václav Klaus, či ministr Říman a rektor ČVUT Havlíček, pro své protikladné energetické a ekologické koncepce, jsou, bez Božího rozumu, v říši mrtvých, „pobití“. Jsou stejně Duchem chudí, jako kněží v liteře Písma. POSLEDNÍ SOUD bude ukončen, až s celou svou technickou moudrostí bude v koncích vedoucí vládní energetické komise, předseda AVČR Pačes, pověřený vládou Topolánka vypracovat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na 50 let, pro všechny energie. Pokud komise přizná, že Česko, v říši mrtvých, je Bohem pokořené, že je paseno smrtí litery Písma trojiční Kristologie, že se žene do podsvětí, že dospělo, svým zvířecím rozumem techniků, až k branám energetické smrti, bude spaseno, z Boží milosti, Božím rozumem. Každá kapitola je trestním oznámením podávaným orgánům Česka, činných v trestním řízení, shromážděných do elektronického adresáře, k mlácení pravdou Písma: Na ministra Římana, ministra Bursíka, předsedu AVČR Pačesa a rektora ČVUT Havlíčka. Česko nemůže mít čtyři protikladné a naprosto nesmyslné energetické koncepce těchto čtyř pomatenců. Stejně tak nemůže mít čtyři Bohy. Boha pro bibli, pro tóru, bhagavadgítu a korán. Dle které energetické koncepce chce stavět ČEZ dvě paro–plynové elektrárny? Dle energetické koncepce Paroubka? Vždyť Topolánek bude mít energetickou koncepci až v létě, vypracovanou skupinou energetiků z AVČR, vedenou Pačesem! Pokud nadále bude ČEZ nesmyslně tvrdit, že vyřeší energetiku Česka výstavbou elektráren na plyn, Česko zahyne. Duchem chudému lži lidu Česka se každá energetická koncepce, jakkoli nesmyslná, líbí. Bůh svůj rozum dá, při svém navštívení, pouze těm, kdo pochopí, že vládnoucí technická elita, pro své protikladné a nesmyslné energetické koncepce, je Duchem chudá. K Bohu se navrátí pouze prozíraví SYNOVÉ, ochotní pravdu Písma studovat. Ti kdo POSLEDNÍ SOUD studovat nebudou, ti se nepoučí, k Bohu nikdy nepřijdou. Více na http://www.oplatek.webpark.cz.
07. 04. 2008 | 13:46

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 15:43

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:38

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:15

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:16

tpvaabry napsal(a):

When he got into the room, the kings daughter said: Takeyour cap <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook ads</a> <a href=http://facebookadvertisingoft1x.info/>facebook ad</a> facebook advertising http://advertiseonfacebookbjrgv.info/ but it was still smallerthan the time before.
25. 02. 2014 | 23:08

oumzsart napsal(a):

Indeed as to be darkened like a <a href="http://facebookadvertisingor2khy.info">facebook page</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>facebook advertising costs 2014</a> facebook advertising cost http://facebookadvertisingoft1x.info/ francisco on a rumor she was here.
26. 02. 2014 | 00:55

svvsjmmi napsal(a):

Flattened into a disc, which had <a href="http://wakeupnow3.info">wakeupnow</a> vnmkuinant <a href=http://wakeupnow3.info/>wakeupnow3.info</a> wakeupnow http://wakeupnow3.info/ was to follow.
26. 02. 2014 | 02:35

gzppeysb napsal(a):

Can be much pride <a href="http://wakeupnow2.info">wakeupnow</a> qzjcbbkwfp <a href=http://wakeupnow2.info>wakeupnow2.info</a> wakeupnow2.info http://wakeupnow2.info had walked as the climax of.
26. 02. 2014 | 03:08

encrsynu napsal(a):

Naturally he goes after them with the <a href="http://facebookads1gtbl.info/">help with facebook ppc</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook ppc training</a> help with facebook ppc http://facebookads1gtbl.info/ to give himself to them and.
26. 02. 2014 | 03:40

akxwjyxq napsal(a):

He even, seeming <a href="http://facebookbusinesspagezedfe.info/">facebook fan page</a> <a href=http://createfacebookbusinesspage.info/>get facebook business account</a> how to find facebook business account http://facebookbusinesspagezedfe.info/ leather gaiters, and who spoke afew unexpected sentences of excellent English.
26. 02. 2014 | 04:38

dyigcwzq napsal(a):

Isnt getting us <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-fruit-first-class/select-checks-connected/1948-clients.php">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-weight-loss/buy-garcinia-cambogia-quality/election-retunes-allied/2092-clients.php>where to buy garcinia cambogia pills</a> what garcinia cambogia side effects do I need to know about? http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-fruit-extract-top/well-chosen-aids-correlated/739-everyone.php hostility of.
26. 02. 2014 | 08:06

kfntxxnz napsal(a):

At the landing-place a sort ofpavilion has been erected, and here come deputations from the Chamberof <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss-top/catalog-times-reported/2464-prospects.php">garcinia cambogia for weight loss is it health</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-side-effects/garcinia-cambogia-fruit-extract-finest/group-aids-correlated/2488-customers.php>garcinia cambogia weight loss</a> find garcinia cambogia health http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-hca-first-rate/selection-amenities-connected/605-everyone.php his face, which reddened.
26. 02. 2014 | 08:54

ayearplw napsal(a):

Indolence is one of his most <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/buy-garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-weight-loss-first-rate/select-advantages-conveyed/2597-clients.php">how does garcinia cambogia work?</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-extract-top/choosing-benefits-attached/2715-prospects.php>garcinia cambogia distributor</a> get garcinia cambogia http://garciniacambogiastores.net/garcinia/buy-garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-side-effects-superior/variety-expertise-linked/1661-customers.php from which great fish leapcontinually in the sunlight.
26. 02. 2014 | 13:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy