Psychotesty: selhání ministerstva, soudců i státních zástupců

21. 01. 2010 | 07:42
Přečteno 9550 krát
Koncem minulého týdne se rozvířila v médiích již podruhé debata o tom, jestli způsob, kterým se provádí psychodiagnostické vyšetření budoucích soudců, kterému se musí podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti podrobit každý zájemce o práci žalobce či soudce, je dobře nastavený.

Lidové noviny tvrdí, že místo o délce a průběhu praxe či znalostí o úspěchu často rozhodují psychotesty. Ty jsou ale zcela neprůhledné a nekontrolovatelné. Odmítnutí kandidáti se nikdy přesně nedozví, proč neuspěli, a odvolat se dotyčný může jen k vedoucímu odboru justice na ministerstvu spravedlnosti, a to dle znalců nemá velký význam. Podle vyhlášky stačí, když psycholog napíše: doporučuji, doporučuji s výhradou, nedoporučuji. A navíc, v tom je rovněž evidentně vážné pochybení, tyto posudky mohou dělat jen dva psychologové Jiří Dan z brněnské pedagogické fakulty a Pavel Prunner z plzeňských práv, kterého navíc vyšetřuje komise zabývající se nepravostmi na tamní fakultě. Jiří Dan zase odmítá vysvětlit, na základě jakých testů své posudky vydává a považuje je za osobní know how, což zní samozřejmě rovněž velmi podezřele. Osobní know-how mají dnes šamané a mívali alchymisté, používané testy psychologů na začátku XXI. století v naší civilizaci musí být naopak transparentní a označené mezinárodním kódem, aby mohly podléhat kontrole odborné veřejnosti, a to nejen české, ale i zahraniční. Současná praxe jen na základě již zveřejněných faktů vzbuzuje u občanů značné pochybnosti a dál podkopává již tak dost pošramocenou pověst justice.

Problém je ale složitější, a o tom se bohužel moc nehovoří: konečné rozhodnutí má učinit příslušný předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce podle § 8 vyhlášky číslo 303/2002 Sbírky. Bohužel tito šéfové krajských soudů a zastupitelství neberou za časté stanovisko jednoho psychologa pouze jako pouhé doporučení, ale kategoricky se jim řídí: odmítají převzít zodpovědnost za jmenování budoucích soudců a státních zástupců, i když vyhláška počítá s tím, že takový odpovědný funkcionář si může vyžádat podrobné vyjádření. Jak je obecně známo třeba Dr. Milan Bořek, šéf Krajského soudu v Hradci Králové, takto postupuje, neplatí to ale bohužel o všech ostatních.

O současném způsobu provádění psychotestů pochybuje i předsedkyně Nejvyššího soudu Dr. Iva Brožová, která mi řekla: “Stojí-li výběr soudců na psychologickém vyšetření provedeném jednotlivcem, není taková praxe odpovídající ani složitosti lidské psychiky, ani její seznatelnosti z hlediska možnosti řadového psychologa. Minimálně psychodiagnostické vyšetření by měl provádět tým psychologů, a to nejen formálně, ale i skutečně. Ostatně vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě počítá s vyšetřením, které provádí odborná psychologická pracoviště a které je jen jedním z podkladů pro přijetí uchazeče.“

Současná praxe je de facto zjednodušeným výkladem této vyhlášky nebo by se snad dalo říci i v rozporu s touto vyhláškou.

Současné metody vybírání soudců kritizuje i předseda Městského soudu v Praze Dr. Jan Sváček. Lidovým novinám řekl, že je tento systém nedokonalý a v některých případech může vest i k vyřazení výborných uchazečů a v jiných naopak k výběru špatného soudce. Dr. Sváček navrhuje, jako je tomu někdy v zahraničí jako například v Německu, zavést institut “soudce na zkoušku.” Bohužel v našich poněkud nepořádných poměrech by ale nejspíš taková praxe mohla vest jen k dalšímu chaosu: Představme si – jen teoreticky - že by takový “soudce na zkoušku” nás třeba připravil o majetek či o dítě a později by byl z té funkce odvolán a člověk by zjistil, že v jeho případě šlo jen o pokus o spravedlnost. Co bychom pak asi dělali a kdo by pak napravil takovou ve své podstatě neodčinitelnou újmu.

S podivem je, jak je možné, aby něco tak nedokonalého i přes kritiku špiček české justice fungovalo beze změny již od roku 2002. Chyba je zřejmě nejen na straně ministerských úředníků, ale i soudců a státních zástupců, kteří se proti tomu s dostatečnou razancí nedokázali veřejně postavit, aby si vynutili změnu, a ani nevyužívají prostor, který jim vyhláška poskytuje, aby ke kritickým situacím, o nichž se v médiích píše, nedocházelo.

Napsáno pro ČRo6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

A který soudruh jmenoval ty dva výtečníky, kteří jediní mohou testovat soudce? Nebo je jmenovala justiční mafie? Ale i ta má šéfa.
21. 01. 2010 | 07:53

tazatel napsal(a):

Hlásil jsem se na místo skladového dělníka a jedna paní z personálního rozhodla, že mě nevezmou. A stejně jako ti zlí psychologové, mi taky neposkytla žádné vysvětlení. Co s ní ?
21. 01. 2010 | 08:10

Vico napsal(a):

Z mého subjektivního pohledu se stal zázrak. Hvížďalův text tentokrát se málem rovná slovu božímu. Řekl čirou jakkoliv hrůznou pravdu.

Ke kydům o očistě justice se tu většinou nevyjadřuji. Tentokrát však ano, protože, když už tu ty dveře od třinácté komnaty byly otevřeny...

Ta neblahá praxe je mnohem starší, nikoliv až od roku 2002. Dá se říci, že personální strukturu naši justice až na malé vyjímky ovládalo několik málo psychologů, jejichž rezultát měl váhu konečného rozhodnutí, proti němuž není odvolání.Testy jsou nastaveny asi tak, jako kdyby se vybírali astronauti na let k Marsu. Nesprávně zvolená barva saka uchazeče/zelená barva značící sklony k nepatřičnému nekonformismu/, nebo příliš upjaté šaty uchazečky/značící úzkoprsost neslučující se s výkonem funkce soudce/ rozhodovaly o všem. Absolutně.

Říká se, že za vším najdeš čerta. Za personálním stavem justice posledních patnácti let najdeš know how Šamana.

Autore - dnes oba palce dávám nahoru.
21. 01. 2010 | 09:02

Petra napsal(a):

Výhrady, které popisuje pan Hvížďala jsou oprávněné. Podle PhDr. Netíka,který tyto testy dělal dříve, byl problém v tom, že ve věku kolem 30 let vycházely z testů lépe ženy. Tehdy neúspěšným kandidátům - mužům doporučoval, aby to za pár let zkusili znovu. Testoval především schopnost přijmou rozhodnutí, schopnost odolávat zátěži, schopnost snášet byrokratickou dřinu a také jestli nemají sklony k adrenalinovým zážitkům, protože to je lepší vlastnost pro advokáta než pro soudce. Tedy něco na těch testech je dobrého, ale neměly by být jediným kritériem. Každopádně mladí soudci bývají oproti tomu, co se na soudy dostalo za minulého režimu, opravdu lepší.
21. 01. 2010 | 10:26

Pípa napsal(a):

Výborný článek. Pro dokreslení by bylo dobré znát pár čísel. Pane autore, nemáte náhodou k dispozici údaje o kolik kandidátů, odmítnutých na základě doporučení psychologů, se jedná?
21. 01. 2010 | 10:31

polinius napsal(a):

Ono vůbec na výběrová řízení na pracovní místa nejsou všeobecně stanoveny žádné podmínky. Zkoušel jsem to několikráte, ale jediné, co mi přišlo, pokud vůbec firmy komunikovaly, bylo. Nebyl jste přijat. A to jsem splňoval požadavky více než "na sto procent". Mnohé firmy pak dále inzerovaly volné místo, na které jsem se hlásil.
21. 01. 2010 | 10:41

Albert napsal(a):

Ládik

Justiční mafie nemá šéfa. To není struktura odnože sicilské mafie. Pravidla jsou jiná. Já ti pomůžu (někdy i bezplatně), ty pomůžeš mému známému, on zas dalšímu. To všechno v okruhu lidí, kteří mohou něco společensky ovlivňovat nebo mají peníze. Různé menší skupiny mafiánů se různě prolínají. Největší profit z toho mají ti mafiáni, kteří jsou v průniku mnoha různý skupin. Proto je taková nechuť nějak opravdově i s tvrdou represí zatočit s korupcí.
21. 01. 2010 | 11:04

Luba napsal(a):

Ptám se:
Je zde nějaká instituce, která by dohlížela na dodržování zásad profesní etiky psychologů?

Jakási obdoba České lékařské komory?

Odpovím si:
U nás nic takového neexistuje!

Návrh zákona České národní rady o psychologické činnosti
a Psychologické komoře České republiky zamítla vláda bankovního úředníčka Klause v usnesení ze 7. října 1992.

Banda diletantů, opatřených mocí toto rozhodnutí zdůvodnila tím, že psychologickou činnost považuje za živnost, má se tedy řídit živnostenským zákonem.

Psychologové tedy nepotřebují Komoru, ve které by bylo členství povinné (logicky - jde o přihlášení se k etickému kodexu, jehož dodržování by tato profesní instituce garantovala), ale má jít o dobrovolné členství v zájmové organizaci.

Více zde:
http://racek.vlada.cz/usnes...

Návrh zákona zde:
http://www.upacr.cz/doc/nav...

Stále existuje jakýsi přípravný výbor při Unii psychologických asociací ČR, jejíž prioritou je již patnáct (!) let:
"oblast legislativy, zejména prosazení zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře."

http://www.upacr.cz/index.p...

Co bylo neprosaditelné u nás, na Slovensku prosadit šlo:
http://www.komorapsychologo...

Otázkou je, proč? Třeba jde o tradici.

Vždyť i o slovenském komunistickém panstvu bylo známo, že gaunerů a kreténů je mezi nimi podstatně méně, než v Čechách.

Setklal jsem se s tím, že soudní znalci z oboru psychologie nedodržují standardy vyšetření a posudky píší tendenčně, ve snaze podpořit tu, či onu stranu sporu.

Co na to říct?
Asi to, že o odborných otázkách u nás rozhodují diletanti, nadaní politickou mocí.
21. 01. 2010 | 12:16

fudoshin napsal(a):

psychotesty slouží stejně jako výběrová řízení bohužel už většinou účelu přesně opačnému než k jakému byly zřízeny.místo nezávislého výběru, je to jenom alibi k tomu přijmout koho chci a nepřijmout koho nechci a zabarikádovat se odkazem na psychologický posudek, který ovšem nikomu neukážu, ani jeho výsledky, ani způsob vyhodnocení,natož plnoprávné a transparentní odvolání...z tohoto pohledu to je všechno pro nás jenom nářek a skřípění zubů, všechny polistopadové vymoženosti totiž zhusta slouží tomu, aby zabránily férovosti, transparentnosti, spravedlnosti a svobodným a rovným příležitostem...
21. 01. 2010 | 12:54

scientist napsal(a):

no, kdo zná pana Dana tak tomu nezbývá, než se pokřižovat. Protože jestli tento sexuální obtěžovatel studentek kádruje budoucí soudce, tak to potom "potěšpánbuh"
21. 01. 2010 | 21:22

Jan II napsal(a):

Naprosto souhlasím s tím, že neprůhlednost byla účelem. Proto ji také nikdo nenapadal. Stejně jako o situaci na "plzeňských" právech věděli všichni z justičních kruhů, tak věděli i tohle. Nemá smysl rozebírat odbornost "testů", ale bylo by dobré se zeptat, ze kterého a zcela kokrétního ustanovení zákona o soudech a soudcích odvozuje Ministerstvo spravedlnosti pravomoc upravovat vyhláškou zákonem přesně stanovené podmínky pro soudce. Zejména s ohledem na to, že soudce je ústavním činitelem. Justice nemá být a z principu nesmí být uniformní, protože tím je omezen princip individuálního posouzení každého případu. To je na moc dlouhou diskusi, nakonec jsou o tom popsány stohy knih o teorii práva... Nelze reformovat justici bez reformy jejího základního pilíře, tj. soudce.
23. 01. 2010 | 10:26

advokát napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo, respektuji Vaši snahu, že jako novinář se zajímáte o společensky a mediálně zajímavé problematiky, se zájmem čtu Vaše články a některé Vaše úvahy jsou pro mne sympatické. Avšak v rámci diskuze si dovoluji Vám sdělit, že nemáte naprosto žádný přehled k problematice psychologických vyšetření nejen v obecné rovině, ale pak tím víc směřujících k problematice o které jste se rozepsal.

Dovoláváte-li se nějakých přezkoumání závěrů expertního psychologa, pak vytváříte zástupný problém, zda ten jiný expert nebude vyžadovat dalšího experta.

Co se podařilo Vašim článkem, pak toliko to, že jste "vyhecoval" několik čtenářů, aby s Vámi sympatizovali.

Prosím nepodceňujte doc.Dana a pokud jste nečetl rozhovor s jeho osobou ohledně daného téma pozorně, tak Vás ve vší zdvořilosti odkazuji na její obsah. Konečně projekční testy a další formy psychologických vyšetření jsou vysoce odbornou a specializovanou problematikou a nečetl jsem ve Vašem curriculum vitae, že tuto problematiku ovládáte. Jinými slovy hodnotit závěry odborníka neodborníkem je lakonicky řečeno populární, ale úsměvné.

Víte Vážený pane novináři co se skrývá za pouhopouhým jediným zpackaným případem soudce nebo státního zástupce? Asi těžko, protože jednak se tím neživíte a důsledky z takových rozhodnutí, pokud se nedotýkají Vás nebo Vaši rodiny jsou jen kusem, případem, politujete ( tak jak utrpení dnes a denně odehrávající se ve světě-co vidíte v TV ) a tím to pro Vás končí, avšak pro postižené nikoliv.

Pozastavujete se nad event.nešťastným osudem předurčeného supersoudce, kterého "odpráskl" psycholog a zcela pomíjíte vysokou míru pravděpodobnosti, že takové rozhodnutí zachrání třeba několik desítek lidských osudů!!!

Zcela neudržitelné je Vaše zaštíťování jinými "autoritami" o nichž mám své možnosti a zkušenosti je odborně hodnotit a to Brožovou a Sváčka. Pominu-li že jsou to exponenti minulého režimu ( budiž, každý jsme chodili k volbám atd.), pak to jsou oni, kteří NEPOTŘEBUJÍ psychologa a dosadí si své různé známé známých a to jsou oni, kteří napomohli soudnictví tam, kde je!!! Pochopitelně, že se jim nebude hodit do "krámu", když psycholog odhalí vadu uchazeče a komplikuje jim dosadit si koho potřebují-to mám na mysli v širším kontextu-nejen k těmto jmenovaným.
Á propos jestlipak jste se jich zeptal kolik svých lidí na posty dosadili?

Vaše zcela laické pochybování spolu s čertěním neúspěšných aspirantů ze sítě psychologů je kontraproduktivní k práci justice jako takové v tom smyslu, že odsuzovaný závěr psychologa je na druhé straně v tisících soudních rozhodnutích brán jako rozhodující důkaz taktéž závěr psychologa a to by těm neúspěšným ( kdyby se stali soudci ) již nevadilo, jakožto i Brožové a Sváčkovi?
Systémová chyba není milý pane Hvížďalo ve stanovení povinného psychologického vyšetření, ta je totiž v tom, že si ti např. jmenovaní Sváčci, či Brožové svým konečným verdiktem vpustí do systému ty, kteří tam nepatří, jako mnozí ti co tam již jsou!!!
23. 01. 2010 | 13:56

Jan Šinágl napsal(a):

"Neplatné jmenování soudců v ČR, v letech 1992-2002! - http://jan.sinagl.cz/phpbb2...
27. 01. 2010 | 13:52

Links of London Jewellery napsal(a):

getting the hell out. I suddenly remembered this time, in around October, that I and Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a football around, in front of the academic building. They were nice guys, especially Tichener.
31. 03. 2010 | 13:43

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy