Korupce proměňuje politiku v parodii

15. 02. 2010 | 10:47
Přečteno 7339 krát
Média jsou plná toho, že byl zatčen jinak velmi opatrný starosta za ODS v Brně Žabovřeskách Aleš Kvapil a že druhým zadrženým je další funkcionář ODS Radovan Novotný. Oba jsou obviněni z korupce: hovoří se o úplatku ve výši jednoho až čtyř milionů korun.

Současně v parlamentu poslanci projednávají návrh na zrušení anonymity akcií na majitele, neboť situace je u nás tak neprůhledná, že ani v případě státních zakázek občané nevědí, kdo jsou majitelé firem, kteří v tendru vyhráli. Jinými slovy jde o to, jestli si politici a úředníci nepřihrávají zakázky svým vlastním firmám nebo firmám, s kterými jsou úzce provázáni, jako by tomu mohlo být v případě bývalého ministra Aleše Řebíčka a firmy Viamont nebo v současné době s firmou Haguess, která vydělala stamiliony na Opencard či firmou Eurovisin a poslancem Davidem Šeichem. ODS ústy Ivana Langera ale tento návrh považuje za velmi radikální.

Jedna z možností jak alespoň některé formy korupce znemožnit zůstane zřejmě opět nenaplněna. Přeloženo do přirozené řeči: Pro Ivana Langera je korupce běžnou praxí dnešní politické reality a je jí ochoten zřejmě tolerovat, i když za stávající situace ohrožuje právě korupce výsledek ODS v nastávajících volbách.

Další formy úplatků mají ale nejrůznější více či méně rafinované formy, a proto jsou ještě hůře postižitelné.

Některé jsou velmi těžko dokazatelné, jako jsou například neúměrně vysoké honoráře za přednášky, falešné cestovní výlohy, vysoké honoráře za poradenské služby, zapůjčené kreditní karty, z nichž si dotyčný může vybírat neomezené částky peněz po celém světě atd. Existují ovšem i formy průhlednější: senátor lidovců Josef Kalbáč za hlas pro prezidenta Klause při jeho volbě se stal jeho poradcem a dodnes veřejnost neví, co na Hradě dělá a kolik činí jeho plat, ač ho právě my – občané – ze svých daní platíme. Selhání nás občanů je v tomto případě evidentní: neumíme si s takovou informací vymoci u soudu, jsme tudíž mimo jiné i kvůli takovéto liknavosti jako občané nejslabším článkem v české politice, jak zdůrazňuje profesor ústavní filozofie na univerzitě v Cardiffu Jiří Přibáň.

Za této situace hovoří naši politici včetně prezidenta čím dál častěji o tom, že politika je vyprázdněná. Paradoxem je, že tak bez uzardění činí právě oni, kteří za obsah politiky spoluzodpovídají. Současná situace je totiž symptomem něčeho podstatnějšího: vyprázdnění naší člověčiny, které zase nejspíš souvisí se ztrátou taktu v celé naší společnosti.

Podle Theodora Adorna TAKT vyžadoval smíření nepsaného požadavku konvence (která se vytvářela staletí) se vzpurným požadavkem jedince. Problém současné vyprázdněnosti politiky v postkomunistických zemích tedy nejspíš souvisí s tím, že obě totality (nejprve nacionálně-socialistická: nacistická a potom internacionálně-socialistická: komunistická) v nichž jsme posledních padesát let do roku 1989 žili, všechny chatrné konvence (česká měšťanská vrstva se emancipovala pozdě: někdy od půlky XIX. století a česká šlechta byla už dávno před tím vyhnaná ze země) v naší společnosti poničily, a proto dnes tak snadno vítězí vzpurnost bezskrupulózních jedinců. Pokusit se dát politice obsah a nepoužívat jen fráze a klišé o vyprázdněnosti politiky, znamená pracovat soustavně na vrácení taktu do našich vztahů. To je ale práce na generace jak pro politiky, tak pro občany.

Klasik praví, odepisujeme-li konvenci jako překonanou, zbytečnou a povrchní ozdobu, stvrzujeme to, co je ze všeho nejpovrchnější: život bezprostředního ovládání. Naše současné znechucení politikou starou moudrost jen potvrzuje. Chybí-li totiž takt i vůle k moci se stane karikaturou, protože není korigována základní konvencí: prospěchem státu (a dnes i minimálně kontinentu) a starostí o jeho úspěšnou budoucnost, zbude jen to ovládání.

Ze starobylého povolání politiků, které stálo na zodpovědnosti vůči občanům, se stal pouhý byznys, kterému naopak řádná politika měla dávat přísný řád. Je-li ale vůle k moci karikována, stane se i z politiky jen parodie.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kelt napsal(a):

Čeho jsme svědky v posledních dnech-ve sněmovně je návrh zákona o zákazu akcií na jméno a protikorupční balíček Fišerovy vlády.Kdo je zásadně proti:verbá lní bojovníci proti korupci-poslanci za ODS.Není to nic k divení-ODS má korupci v krvi-kolik již za poslední pár let bylo při krupci přistiženo jejich funkcionářů na různých úrovních.Na korupci vznikla druhá vláda MT,korupcí za vydatné pomoci justiční mafie se držela u moci/Čunek/.Pomocí korupce prosadila o jediný hlas VK do funkce presidenta.Teď naposledy byl málo opatrný/dle vyjádření jiného funkcionáře ODS/jejich starosta v Brně.ODS je prolezlá rakovinou korupce a jenom její exitus ve volbách může přinést změnu v jejich chování.
15. 02. 2010 | 11:05

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana autora napíše,ráda čtu Vaše blogy,jsou pro mne přínosem.Napsal jste to výstižně,není co dodat.A kudy vede cesta z tohoto marastu?,a je vůbec možné z něho vybřednout?Touha po moci a majetku válcuje obyčejnou slušnost.To,co výjde na povrch,to bude jen"špička ledovce",kdybychom znali to pod hladinou,to by možná byl"kalibr".Tužka
15. 02. 2010 | 11:15

mb napsal(a):

Langer má svoji vlastní politickou kategorii ( jako ve sportu)

stupňuje se :1. křivák bez skrupulí

2. ještě větší bezskrupulozní křivák

3. Langer
15. 02. 2010 | 11:23

Karel napsal(a):

Topolánek, Íčko, Dalík, Nečas nám předvedli že dokáží. Je krásné, jak nyní bojují zaakcie na doručitele a onánějí se zákony a lidskými právy. Jo práva mafiánů, tím se musíme řídit.
15. 02. 2010 | 11:24

Brejcha napsal(a):

Zásadní nesouhlas s Hvížďalovým popisem či zdůvodněním zřetelného rozpadu státu v přímém přenosu!

Tzv. masmedia nereferují o realitě, jak ji vidí a komentuje nezávislá redakce, ale o tom, co určují sponzoři či finanční skupiny, jež rozhodují o inzerci. Jiná věc je, o čem referují media veřejné služby, což zase určuje jena jen zákon (o ČTK, ČT, ČRo). Kdyby tyto sdělovací prostředky fungovaly v ČR normálně, tedy civilizovaně, odpadly by spousty debat o řešení následků korupce apod. - protože včasné zpravodajství a seriozní komentáře by těmto společenským deviacím předcházely.
Panu Hvížďalovi jsem na Neviditelném psu (do včerejška s necenzurovaným diskuním forem - kdy zavede cenzuru - registraci diskutérů i Aktuálně?) napsal toto:

Český hlídací pes demokracie se zdá pořád ještě málo mrtvý:
Autor: Jiri T, Brejcha Datum: 13.02.2010 15:07
Hm, úvaha p. Hvíždaly odvádí čtenáře poctivě od dění na domácí scéně. Jako by toho bylo málo! Nebudu se moc rozkecávat, jen poukážu na dva jevy, kterých si ctěný komentátor všeho jaksi nevšiml. Košík na tlamě psa, který hlída demokracii se ještě pevněji na mórdě sevřel. Hvížďalovy oblíbené privátní sdělovací prostředky zažívají další uzavírku "Golden wall" v podobě tzv. čtenářské-diskutérské tzv. registrace (s uvedením adresy bydliště! - viz Neffův Neviditelný pes od 15. t.m. To by mě zajímalo, co u této zprávy p. Hvížďalu z celoevropského nadhledu napadne. A stran medií veřejné služby mu nemohl uniknout podobný záměr, tentokrát ovšem skrze dotažení kolonizace (začalo tu Radami ČRo, ČTK a ČT) směrem k personálu (zřejmě stále ještě jakoby vzdorovitému... Pane Hvíďalo, kde to skončí?

Rada ČRo dne 10. t.n. schváliíla toto: Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu deseti měsíců po skončení pracovního poměru se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti ČRo, nebo která by měla vůči ní soutěžní povahu... Atd. S Radou ČRo (čti ČEZem) na věčné časy a nikdy jinak!
15. 02. 2010 | 11:24

DJ napsal(a):

Pane Hvížďala,

pletu se, a nebo jste se inspiroval od politika jménem Hans-Dietrich Genscher? Jestli si dobře vzpomínám, tak řekl něco podobného.

K I. Langrovi.
Kvůli jeho mafiánským způsobům odešla z olomoucké politiky většina slušných lidí. Zůstali jen ti co se podílí na jednoznačných podvodech. Tady prosím nepíši pouze o ODS. V Olomouci se dali ODS a ČSSD dohromady.
15. 02. 2010 | 12:03

lena napsal(a):

Senátoři KDU-ČSL ve volebním období 2008 - 2010
Aktuální seznam senátorů KDU-ČSL ve volebním období 2008 - 2010 (včetně funkcí a členství ve výborech):

Ing. Rostislav Slavotínek
- člen Organizačního výboru
- člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
- ověřovatel Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
- ověřovatel Senátu
- náhradník Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
- člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
- ověřovatel Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy

Václav Koukal
- místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie
- člen Mandátového a imunitního výboru
- ověřovatel Mandátového a imunitního výboru
- člen Stálé komise pro rozvoj venkova
- ověřovatel Stálé komise pro rozvoj venkova
- člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
- ověřovatel Senátu
- ověřovatel a člen Volební komise

Jiří Čunek
- člen Ústavně – právního výboru

Doc. JUDr. Petr Pithart
- místopředseda Senátu
- člen Organizačního výboru
- člen Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání
- člen Stálé komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
15. 02. 2010 | 12:04

David napsal(a):

Cituji pana Hvížďalu : „Pokusit se dát politice obsah a nepoužívat jen fráze a klišé o vyprázdněnosti politiky, znamená pracovat soustavně na vrácení taktu do našich vztahů. To je ale práce na generace jak pro politiky, tak pro občany.“

Pracovat soustavně na vrácení taktu do našich vztahů není možné, když nás stále ovládají darebáci. Je to sisyfovská práce.

Myslím si, že bychom se už neměli utěšovat tím, že to je práce na generace. Musíme ty prokorupční vztahy současných parlamentních stran řešit okamžitě, a to radikálním způsobem je ZPŘETRHAT.

Ono to totiž funguje tak, že staří darebáci zaučují mladé darebáčky, z kterých se časem stanou zase velcí darebáci. A tak to jde neustále dokola. Takže myšlenka, že s generacemi nás darebáci přestanou ovládat je nereálná.

Chce to tak trochu už vzpouru a revoluci těch slušnějších, proti těm neslušnějším.

Teď ve volbách máme my obyčejní občané šanci udělat velkou změnu. Teď přichází ten správný čas a nečekejme na to, že to za nás někdy někdo jiný udělá.

Já říkám.

Ani jeden hlas pro ODS, ani jeden hlas pro ČSSD.

ODS společně s ČSSD patří na smetiště dějin. Měly dost času a prostoru, aby ukázaly co dokáží.

Kdo se má neustále dívat na to jejich hádání a dělání si vzájemných obstrukcí při jednáních ve Sněmovně. Tyto dvě strany už nejsou schopny konstruktivního jednání ve prospěch nás, občanů. Naopak jsou schopny vytvořit velkou koalici a změnit volební zákon tak, aby se udržely u moci, a to na věčné časy. Nejde jim o nás, ale o posty, o koryta. My voliči je zajímáme až těsně před urnou s volebním lístkem v ruce.

Ze současné skandální míry korupce nás nemohou dostat ty strany, které si v ní dnes spokojeně žijí.

Tomu bychom měli zabránit v nadcházejících parlamentních volbách.

Jakákoliv alternativa by měla být pro nás přijatelnější než současní korytáři ve Sněmovně..

Dejme šanci novým lidem.

Stále platí, že starého psa novým kouskům nenaučíš.

Volme neparlamentní strany, protože kapři si sami rybník nevypustí.

Je třeba ZPŘETRHAT ty jejich prokorupční svazky.

ODS zdiskreditovala slušnou pravicovou politiku na mnoho let dopředu, proto je potřeba ODS nahradit úplně novými pravicovými stranami.

Volme skutečnou změnu a hlavně už na nic nečekejme.
15. 02. 2010 | 12:07

jokles napsal(a):

Ale socialistická revoluce vás nenapadla, co ? To by lidé asi nevydejchali ! Nebo chcete, aby na to přišli sami !
15. 02. 2010 | 12:11

honza napsal(a):

Pane Čistý, prozraďte, jak jste se svými kolegy zašantročili tj. "zprivatizovali" Mladou frontu - a pak kritizujte.
15. 02. 2010 | 12:13

almost glossed™ napsal(a):

"Selhání nás občanů je v tomto případě evidentní: neumíme si s takovou informací vymoci u soudu"

Tohle v každé slušné společnosti propátrávají novináři.

U nás investigativci obcházejí sousedy hotelů a ptají se, jestli nějaký papír jen podepsali nebo i sepsali.

http://aktualne.centrum.cz/...
(Bizarnější věc jsem dlouho neviděl...)

Případně jen papouškují informace (policejní spisy), které na zlatém podnosu dodal kamarád policajt nebo člověk z ministerstva, který má své záměry:
http://aktualne.centrum.cz/...

...nebo přímo hlavní šéf a kámoš Íčko alias Ivan Langer:
http://aktualne.centrum.cz/...
Všimněte si, že v tom článku není jiný údaj než ten, který chtěl Íčko "dostat ven".

Vážně investigativní práce na jedničku.
Kalbáč? A něco proti ČSSD by nebylo?
15. 02. 2010 | 12:14

pepr napsal(a):

Není třeba se dožadovat konvencí, protože není pravda, že demokracie na západ a sever od nás žijí tak dobře s málem korupce jen kvůli těm konvencím. Mají tam totiž hlavně ty zákony, které ODS nechce přijmout. Třeba Nečas je naprosto bezskrupulózně nazývá "propolicejními" zákony a vůbec mu nevadí, že je v klidu používají i v zemích, kde je demokracie odedávna a byla tam i v dobách, kdy on sám jako svazák nejspíše ještě běhal s mávatky do průvodu na 1.máje (jako ostatně prakticky všichni u nás kromě pár chartistů)...
15. 02. 2010 | 12:20

Oldřich napsal(a):

Za to,že jsem bývalý volič ODS se dnes stydím.Všechny strany mají nějaké nedostatky.Vyjímka je ODS.To strana každodenních podvodů a korupce,miliardy prošustrovaných peněz a skandálů.Horší stranu nenajdete i kdyby jste prochodili celou Evropu křížem krážem!!!Ani Klaus se na ten modrý svinčik už nemohl dívat a z ODS odešel.
15. 02. 2010 | 12:20

Expert napsal(a):

Nelze, než poděkovat panu Hvížďalovi, za osobní přínos v boji proti korupci v ČR.
V článku se objevilo mnoho konkrétních údajů, mnoho konkretních jmen korumpujících a korumpovaných, mnoho konkretních opatření co dělat v boji proti korupci a zejména, co udělal sám pan Hvížďala za dvacet let, co tady pomáhá budovat demokracii a právní stát.
Že jste si čtenáři ničeho takového v článku nevšimli?
Já také ne
Že by pan Hvížďala o ničem konkretním nevěděl?
Tak proč o tom píše článek?
15. 02. 2010 | 12:22

Matrix napsal(a):

Pane Hvížďalo, proč vám vypadlo, že ODS nechce firmy s akciemi na doručitele pustit k veřejným zakázkám a v mezipodnikové sféře, kde není nikomu do toho co kdo vlastní je ponechat? Náhoda nebo úmysl?
15. 02. 2010 | 12:23

Gerd napsal(a):

Pane Hvížďalo,
občané si možná neumí vymoci některé informace u soudu, ale novináři, coby hlídací psi demokracie to neumí také.
V ČR se již vyprázdnil obsah politiky a zůstalo jen u neproniknutelného prorůstání všech pilířů státní moci mafií společnou svými zájmy nahrabat co nejvíce na úkor státu. zde chybí morální brzda, kteoru v sobě má každý slušný člověk.
Tady ale došlo k příliš velké kumulaci darebáků v moci zákonodárné, soudní i výkonné. A jedna z pojistek demokracie, novináři, jsou ovládáni politiky.
Tohle vše už tu ale jednou bylo, a to za dob vlády KSČ!
Lidé nejsou jako oni, jen nemají tkaové možnosti. Ona mlčící většina smetla nakonec vyžilou vládu KSČ. Teď došlo k analogickému odcizení modrooranžové šlechty od lidí. Situace se čím dál více podobá sudu s prachem a naštvanost lidí pomalu a jistě stoupá. Dobré podhoubí pro revoluci nebo populisty. Bohužel, ještě pořád se z totality nevyhrabeme, protože nám stále vládne stejná sbírka lumpů pomocí účelových zákonů.
15. 02. 2010 | 12:32

mb napsal(a):

chyby demokratických stran a politiků / individuí ... delegitimizují demokratický systém ( neporadí si s hajzly, je na ně krátký ) a zpětně legitimizují komunistický pokus či jakékoli další pokusy o realizace utopie jakéhokoli druhu ať už pravého nebo levého.

Je to škoda.
15. 02. 2010 | 12:39

mb napsal(a):

chyby demokratických stran a politiků / individuí ... delegitimizují demokratický systém ( neporadí si s hajzly, je na ně krátký ) a zpětně legitimizují komunistický pokus či jakékoli další pokusy o realizace utopie jakéhokoli druhu ať už pravého nebo levého.

Je to škoda.
15. 02. 2010 | 12:40

DJ napsal(a):

Experte,
to bylo teď trochu mimo mísu, co?

Nechci se p. Hvížďaly zastávat, ale svou práci vykonal dobře. Jestli Vy jste nepochopil, že máte otevřít oči, nemůže za to. A jestli ty oči otevřete, tak sám, stejně jako všeci ostatní, uvidíte korupci na každém kroku. K tomu nepotřebujete seznam na blogu.
15. 02. 2010 | 12:41

Vico napsal(a):

Matrix - akcie na doručitele v listinné podobě ano, ale takovou firmu nepustit k veřejným zakázkám. To myslí ODS jako legraci? Nejspíš by taková "nepřipuštěná" firma vyvolala arbitrážní řízení a vyhrála by.

Jestliže náš právní řád formu akcie na doručitele uznává v obchodním zákoníku,bude těžké takovou firmu sankcionovat ve výběrovém řízení.

Tady platí biblické ano,ano -ne,ne. Úplatek v akciích na doručitele je totiž prakticky nedohledatelný. Mně je fuk, že podplacený parchant získá miliońy v akciích firmy, která bude mít ztíženou pozici ve veřejných soutěžích.

Nejbližší současný spolupracovník pana Topolánka,/toho, který zařehtal svůj nekompromisní boj proti korupci/, považuje zrušení listinné formy těchto akcií za "radikální".

Tento pán-Ivan Langer povede předvolební kampaň:)) Dál nemá cenu diskutovat. No, jedno takové předvolební heslo mě napadlo:

Symbol korupce a klientelismu má tvář rozesmáté kapří tlamy.
15. 02. 2010 | 12:58

Petr napsal(a):

Viamont, Haguess, Opencard či Eurovisin. A dalo by se pokračovat. Samá česká firma z českým jménem.
15. 02. 2010 | 12:58

dalimír napsal(a):

Tužka to raději ani nechtějte vědět co pod tou hladinou je ! Trefil by Vás asi šlak ! Dal.
15. 02. 2010 | 13:09

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Ve filmu 'Sedm statečných' si vůdce zlodějské bandy Calvera stěžoval, že lidé jsou málo zbožní, že když jeho banda přijde vykrást kostel, tak tam nejsou zlaté svícny, ale pouze mosazné. Samozřejmě i mosazné svícny Calverova banda ukradla.
15. 02. 2010 | 13:14

Matrix napsal(a):

Vico
Arbitráž by mohly být kdyby to stát začal uplatňovat zpětně. Jinak jsou to bláboly.
15. 02. 2010 | 13:26

JaE napsal(a):

Novináři nám již dlouho předhazují úvahu, k čemu že ty politiky vůbec máme.

Já bych to téma rozšířil i o novináře samotné. K čemu je vůbec máme? Co se zde za posledních 20 let díky nim změnilo?

Nabízí se stejná odpověď jako u politiků. Někdo by sice mohl namítnout, že bez nich by zde bylo hůře. Stojíme-li však na prahu státního bankrotu, ukazuje se i tento argument lichým.
Výjimkou je snad občasné zorganizování nějaké sbírky pro postižené. Ale co nám potvrzje výjimka, víme.
15. 02. 2010 | 13:34

tomastozicka napsal(a):

Vida vida, tak Hvížďala sahá pro inspiraci k neo-marxismu u Adorna. Věru zajímavé. Snad se tím změní trošku i jeho modro-rudé vidění světa.
15. 02. 2010 | 13:37

JaE napsal(a):

Pan novinář Hvížďala:

"Pro Ivana Langera je korupce běžnou praxí dnešní politické reality a je jí ochoten zřejmě tolerovat, i když za stávající situace ohrožuje právě korupce výsledek ODS v nastávajících volbách".

Ano, to ukazuje na jasné propojené dvou, v trvalé rotaci vládnoucích stran.
Zatímco abstrahovat od korupce by mohlo mít trvalý charakter, momentální bezvládí je pouze přechodné. A Langer je pragmatik.
15. 02. 2010 | 13:41

stále rebel napsal(a):

15. 02. 2010 | 13:41

Jag napsal(a):

Na radnicích sedá největší spodina a zločinci společnosti.Stačí když se zeptám,kdo je někde starostou a hned víte s jakou minulostí jeho familie máte čest.Většinou bezpáteřní a bezcharakterní hajzlové.Pomalu už se nedívím,že jsme kde jsme.
15. 02. 2010 | 13:59

veverka napsal(a):

Tentokrát s autorem souhlasím,jen dodám to ,co asi nedopatřením zapomněl dodat ;-) Stejně špatné jako volit ODS, by bylo volit stranu politických recyklátů a přeběhlíků TOP 09 v čele s šíbrem Kalouskem a mediálním maskotem knížetem.
15. 02. 2010 | 14:01

almost glossed™ napsal(a):

veverka: "dlouhodobé a opakované nedopatření" :-)
15. 02. 2010 | 14:12

Misterio No.1 napsal(a):

V tomto státě snad není síla, která by dokázala vymyslet, případně přejmoutodjinud, a prosadit zákony postihující korupci na jakékoli úrovni a vůbec zde chybí i snaha se o postih korupce alespoň snažit.
Takže zatímco na prostý lid je přísnost a už máme policisty i na sjezdovkách (dobrá práce - celý den si lyžovat za naše peníze a sem-tam sjednávat pořádek ve frontě, když už je bolí nohy), tak politici si můžou dělat co chtějí a jsou nepostižitelní, protože sami si rybník nevypustí a funkční zákony nepřijmou (to platí pro všechny "napříč politickým spektrem"). No co, hlavně že jsou vidět poliejní lyžaři.
Problémem je taky fakt, že i pan Hvížďala rozděluju politiky a občany - politik je občan jako každý jiný. Toto dělení jen svádí k alibismu typu "my občani trpíme, ať to politici změní". Dokud v této zemi nebudou slušní občané, tak tady nebudou ani slušní politici. Holt musím každý začít sám u sebe a u svých dětí - pokud bude jeden každý z nás slušný, budou slušní všichni.
15. 02. 2010 | 14:19

Jan Baltus napsal(a):

Opravdu jen blázen nebo spoluviník privatizace nemůže souhlasit s panem Hvížďalou. JInak se nedá vysvětlit pobláznění Klausem a dalšími autory největšího omylu privatizace pomocí kupónů za nic, stejně tak jako totální ale dnes už víme že plánovanou absencí zákonů bránících korupci. Jsou to anopka média, která nebrala na vědomí témata, jež ležela na ulici. Privatiozace bytů a šmelina s nimi, korupce státní správy a pronikání lobbystů do vysoké politiky. Všech stran. Je to tragedie všech starších lidí, kteří svěřili své naděje do Klausovy administrativy a už se nedočkají ani náznaku demokracie ..
15. 02. 2010 | 15:43

Petr Havelka napsal(a):

Nejhorší je bezmocnost. Můžeme tu jmenovat tucty "chytráků" ze všech politických stran, kteří byli nachytáni na švestkách a co se stalo? Nešli od válu. Prostě to vyhnije.

Kolik úsilí je potřeba, aby na ně došlo. Určitě více, než na západ od našich hranic.

Zřejmě bude muset obyvatelstvo častěji do ulic. Z toho mají ti přizdisrači, dovlastníkapsy, jánabráchubráchapromne hrůzu. Možná by neškodili jich pár pověsit na kandelábry, aby ostatní nebyli tak nenažraní.
15. 02. 2010 | 15:45

stále rebel napsal(a):

Spolek političek a státních úřednic neumí říci, kam jdou peníze určené na charitu

Členkami spolku jsou třeba místopředsedkyně sněmovny Talmanová či nejvyšší státní zástupkyně Vesecká.

Bohaté a vlivné Češky si v červnu 2008 založily ojedinělý spolek - Lata Brandis ladies club. Od té doby spolu chodí na koňské dostihy, jezdí na exkluzivní výlety, pořádají módní přehlídky a pravidelně se schází v luxusním VIP salonku pětihvězdičkového pražského hotelu Le Palais.
Členkami luxusního spolku jsou i významné političky státní úřednice. Třeba místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Lucie Talmanová, nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká nebo podnikatelka Tamara Bendlová, manželka místopředsedy ODS Petra Bendla.
http://hn.ihned.cz/c1-40549...

Taky zajímavé kontakty.
15. 02. 2010 | 15:59

Tomáš Stříhavka napsal(a):

stále rebel:
O klubu včera(14.2.2010) informovala i Česká televize v pořadu '168 hodin'.
http://www.ceskatelevize.cz...
15. 02. 2010 | 16:29

TOPOL napsal(a):

LIDI v CR jsou jen NESVEPRAVNI BLBCI
Smlouva ODS s občany České republiky
I. Preambule

Priority kandidáta na předsedu vlády Mirka Topolánka

Práce: Všem spravedlivě snížíme daně a usnadníme podnikání. Tím umožníme vznik nových pracovních míst. Snížíme nezaměstnanost na polovinu, na úroveň před nástupem vlád ČSSD.

Právo: Omezíme prostor pro korupci snížením moci byrokracie, všudypřítomné státní regulace a obrovského přerozdělování. Zkrátíme soudní řízení na půl roku.

Podpora rodiny: Vrátíme rodině její důstojné místo ve společnosti. Vytvoříme prostor pro posílení mezigenerační solidarity.

Protibyrokratický boj: Radikálně omezíme objem vládních pravomocí, které dávají prostor pro svévolné zásahy státu vůči občanům.

Prestiž v zahraničí: Budeme hájit skutečné zájmy našich občanů ve světě.

II. Co garantujeme

Vláda jednoduchých a nízkých daní

Daně klesnou 100 % daňových poplatníků, tedy nejen bohatým. Všem lidem stoupnou čisté příjmy a firmám zisky.
Daňové přiznání bude možno podávat na jednom listu.
Úpravy DPH nepoškodí žádnou skupinu obyvatel. U 70 % zboží a služeb daňová sazba klesne (mj. u tepla a energií). Případné zvýšení cen malé části zboží a služeb o několik procent bude kompenzováno vyššími čistými příjmy a důchodcům valorizací penzí ve výši 1000 Kč měsíčně.
Vláda vzdělání a skutečné solidarity

Nezavedeme školné, ale změnou financování studia zvýšíme počet vysokoškoláků na průměr EU. Především zvýšíme podíl studentů z nízkopříjmových skupin, který je u nás až čtyřnásobně nižší než ve vyspělých zemích.
Zastavíme současné snižování životní úrovně důchodců ve srovnání s těmi, kteří pracují. Změny penzijního systému se dnešních seniorů nedotknou.
Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat. Zachováme ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění.
Výrazně snížíme celkové doplatky za léky proti současnému stavu, poškozujícímu hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany.
Peníze ve zdravotnictví soustředíme především na co nejkvalitnější léčbu vážnějších onemocnění.
Vláda konce zbytečné byrokracie

Zrušíme nesmyslné zákony a předpisy komplikující život našim občanům a firmám (mj. minimální daň, registrační pokladny, placení nemocenské firmami, zákon o neziskových zdravotnických zařízeních, omezení studentských brigád).
Zjednodušíme zbytečně byrokratické zákony (mj. živnostenský zákon, školský zákon).
III. Čemu zabráníme

Konec vlády korupce

Zabráníme současné snaze vládnoucí ČSSD zametat všechny vlastní kriminální kauzy pod koberec a brzdit jejich vyšetřování. Zasadíme se o co nejrychlejší došetření těchto afér do konce. Vůči korupci ve vlastních řadách povedeme nulovou toleranci a budeme ji řešit nekompromisně.
Konec vlády s komunisty

Zabráníme nástupu rudé koalice KSČM a ČSSD v jakékoli formě. Zabráníme posilování vlivu komunistů.
Zabráníme zrušení lustračního zákona. Znemožníme návrat příslušníků i spolupracovníků StB a dalších exponentů minulého režimu do vysokých postů ve státní správě.
Konec vlády normalizačních praktik

Zabráníme návratu normalizačních praktik a omezování prostoru svobody, patrnému hlavně po nástupu Jiřího Paroubka. Zastavíme snahu ČSSD a komunistů vyvlastňovat, zestátňovat, zastrašovat média, schvalovat neadekvátní brutální zásahy policie bez následného potrestání viníků.
Zabráníme politicky motivovanému zneužívání policie.
Občané České republiky mají právo na pravidelnou kontrolu plnění závazků Občanské demokratické strany a na neprodloužení mandátu v případě jejich neplnění.Podpisy:Tato smlouva vstupuje v platnost vhozením hlasovacího lístku č. 9 - Občanská demokratická strana - do hlasovací urny ve volbách do Parlamentu České republiky ve dnech 2. - 3. 6. 2006.

Mirek Topolánek
předseda Občanské demokratické strany
Občané České republiky
15. 02. 2010 | 16:31

zdesta napsal(a):

Vláda je taková jakou si zasloužíme.Politici,poslanci,senátoři,veřejní činitelé jsou naši zaměstnanci.Jako zaměstnavatelé si je platíme.Paradoxem je,že s námi zametají,mohou nás okrádat a mohou si diktovat co je napadne, a to všechno bez reálné hrozby propuštění.Demokracie fungující proti zdravému rozumu.K tomu bych dodal jeden výrok."Nejlepšímm argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.W.Churchill.Pokud si lidi nevymyslí nějaký nový a lépe fungující společenský a ekonomický řád,nic se nezmění.(nemyslím tím komunismus)Jsem v tomto ohledu skeptik.
15. 02. 2010 | 16:59

orinoko napsal(a):

To zdesta, zastavte se na OM . Možná tam bude velmi veselo.
15. 02. 2010 | 17:13

Kelt napsal(a):

Tak jsem si přečetl výše uvedenou "Smlouvu s občany".Je to smutné čtení,ale poučné.Co k tomu dodat-jenom hlupák udělá stejnou chybu dvakrát.Že by nás ale vytrhla TOP 09 si opravdu nemyslím.Pan kníže má svoje charisma,ale to je vše.To pod ním je politický nerecyklovatelný odpad.Ale volby jsou od slova voliti.Proto s nechutí do toho.Každý dle svého gusta.Vzhledem k tomu,že nehrozí návrat před rok 89,spočítám si,kolik by mne výhra té či oné strany stála.Při současném pohledu na můj"růst"životní úrovně za poslední tři roky to ODS ani TOP 09 nebude.
15. 02. 2010 | 17:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

lena
Husité mnohoobročníky upalovali. Vzhledem k tomu, že jsme o 500 let chytřejší, navrhuji, abychom je pouze nakopali do ...... Souhlasíte ?
Volím VV. Uvidíme.
15. 02. 2010 | 17:52

Matrix napsal(a):

Kelt
Co k tomu dodat-jenom hlupák udělá stejnou chybu dvakrát.

http://www.stalosemi.cz/wp-...
15. 02. 2010 | 17:57

Kelt napsal(a):

Matrix-Kubice to zařídil.Bohužel jsme nuceni hodnotit sliby těch,kteří nám tři roky vládli.Nebyla to náhodou ODS?Spíše Mrázek přes spojku "Íčko",ale ono je to ve světle starosty z Brna v podstatě jedno.
15. 02. 2010 | 18:41

Ervín napsal(a):

To, že "Íčko" je prodejný hlupák, který nesmírně škodí ODS, je zřejmě pro řídící orgány ODS nepochopitelná pravda. Budou za to tvrdě platit. Nejhorší je, že ODS je tím zřejmě prolezlá (Bém, Jančík, Oulický, Řebíček, Kvapil, a dalších 100 dobrodruhů na nižších úrovních). Jsou přesvědčeni, že moc je jejich a jsou nepostižitelní - nevolitelný póvl.
15. 02. 2010 | 18:42

Vico napsal(a):

stálerebel 15:59:57 : tak to je slovo k tématu článku.:) Ani tak nejde o podnikatelku Bendovou, ani o političku Talmanovou, ale paní NVS Veseckou! Ta by měla okamžitě ze své funkce vypochodovat - v ladies clubu klidně zůstat může.

Tak tato dáma objíždí čajové párty,golfové kluby a papá kaviár a křtí kalendáře s dalšími významnými paničkami z nejvyšších politických a podnikových sfér. Inu není nad osobní kontakty.

Kdo by nedal něco na humanitu, když je v ladies clubu i nejvyšší státní zástupkyně. To jsou dobře investované miliony.

Už se nedivím, že si tuhle Veseckou Topolánek pěstuje se stejnou pečlivostí, jako bloger Dušan Dvořák své políčko s konopím.
15. 02. 2010 | 18:59

kozoroh napsal(a):

Dle mého názoru, který jsem zde neuměle předestíral několikrát, má Hvížďala pravdu. I já vidím kořeny marasmu dneška ve ztrátě kontinuity po těch min. 50 let. Byl jsem vychován generací lidí, kteří byli v tradicích hluboce ukotveni a mnohé z jejich názorů mám zažité dodnes. Když vidím, že ti nově nastupující přebírají moudra těch, kteří zase ta svá přejímali od generace, vzniklé dekretem, nemám dobrý pocit.
Pak se nelze divit obvinění, že za současný stav politiky nesou vinu voliči. Je to pravda (platí pro myslícího jedince, ne pro dav). Člověk bez vlastního, raciem podloženého vědomí vždy naletí šaškům, protože nerozezná planý slib od hodnoty.
V jednom ale s Hvížďalou nesouhlasím. Lid obecně nemá rozum. U hlídacích psů bych jej předpokládal a proto tito lidé mají velkou vinu na tom, že svoji roli omezili jen na předestíraní laciných, mnohdy až bulvárních informací. Oni jsou totiž ti, kteří jsou za INFORMACE placeni.
15. 02. 2010 | 19:35

Milan napsal(a):

Pane Hvížďalo správně má být napsáno "Zločinecká organizace ODS proměňuje politiku v parodii"
15. 02. 2010 | 19:43

Matrix napsal(a):

Kelt
Ty už jsi z toho Kubice tak zpito..lý, že už si pleteš rok 2002 s 2006. Čímpak to asi bude?
15. 02. 2010 | 19:54

z jiného webu napsal(a):

Naše země se nachází v obrovské morální krizi, která ohrožuje samou existenci státu. Sdělovací prostředky se nám snažily dosud hlásat, že za všechno, co je v tomto státě špatné, můžou komunisti a komunismus. Částečně to má svoje opodastatění, ale to neznamená, že všechny ty lumpárny, které se dnes v tomto státě dějí, mají na svědomí komunisti. Vždyť i za komunismu žilo spousta lidí mravným životem a doufám si říct, že více, než nyní. Problém současnosti je v morálce, v dodržování práva, ve vymahatelnosti práva.

Nynější mocní nám často říkají, že zbavení se pozůstatků komunismu bude trvat ještě další 20 let a dávají nám za příklad Mojžíše, který vyvedl izraelský lid ze Země egyptské a potom bloudili 40 let po poušti, než došli do Země zaslíbené. Za těch 40 let vymřela generace, která prošla nesvobodou a nastoupila nová neposkvrněná generace.

Na jednu podstatnou věc však tyto rádobyosobnosti zapomínají. Že po cestě dostal Mojžíš od Boha Desatero Božích přikázání. Podle nich se lid řídil, a proto přišli do nové země očištěni od starého života. V Česku je pravý opak. Dnešní mocní napříč politickým spektrem dávají tomuto národu Antidesatero. 1) V moc peněz věřiti budeš. 2) Ač v Boha nevěříš, budeš se mu rouhat. 3) Místo svěcení neděle budeš jezdit po supermarketech a shánět laciné šmejdy. 4) Nebudeš se starat o své rodiče, ani je mít v úctě 5) Budeš zabíjet. 6) Budeš cizoložit. 7) Budeš krást. 8) Budeš pomlouvat a špinit. 9) Budeš rozbíjet rodiny bližního svého. 10) Budeš okrádat své bližní.

Tato země se ze současného svrabu nevyhrabe ani za 20, ani za 40 let. Tato země upadá do stále většího a většího morálního bahna a v to, že "za všechno" můžou komunisti, věří už jenom Havel a pár lidí na Západě.
15. 02. 2010 | 20:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

z jiného webu
Nemůžou za vše, ale mohou za mnoho toho, co naše duše proměnilo v žumpy. Školy dávící pravdu, rodiče topící touhu po vyjádření v samotném zárodku, pionýr karikující společenský instinkt, svazáci, dovádějící jej k hrůzné konformní dokonalosti. K tomu připočtěte cenzuru, mediální zvratky, zákaz používat přeshraniční autobusové linky, permanentní okresní přebory v udavačství...
Jen za to, že mi nedovolili číst knihy, po kterých jsem toužil, bych rád nějakému tomu Jakešovi, nebo Štrugalovi natrhl prdel.
15. 02. 2010 | 20:21

Al Jouda napsal(a):

Přidávám se k Davidovi - mluvíme naprosto stejnou řečí ! Ani jeden hlas pro ODS nebo ČSSD - a uvidíte tu změnu !
15. 02. 2010 | 21:58

černovláska napsal(a):

takt je bezva, ale co svět světem stojí se lidi mezi sebou perou a vraždí, máme naprogramováno v genech přežít, nic nového pod sluncem, v dobách dobrých trochu míň než v dobých zlých, kdy vyplouvá na povrch skutečný charakter, žijeme ve společnosti, kde čutálista bere víc než učitel, kdy celebritou je cosi, co ani nic přínosného pro společnost neudělo, ale koho média kvůli prachům protlačí do vašeho obýváku, kdy je slušnost vysmívána a považována za slabost, nicméně mám otázku, to vážně musím po práci,kde když udělám botu tak si to odskáču, projíždět elektronické desky radnic, interpelovat svého poslance, vymýšlet petice a pátrat v médiích, co který politik zase vyvedl, zašmelil, obešel? občas pracovně musím na elektronické desky, a zjišťuji, že světe div se, na malých radnicích uveřejňují doslovný záznam jednání, dokonce v jednom případě jsem viděla i soupis majetku starosty, chápu, že uveřejňovat všechny dokumenty snad ani není v personálních a technickcýh možnostech té které radnice, ale politika začíná od ulice, a když si vyžádám infomace o některé ze zakázek, nedostanu zpět ani polib si pr...., tak to někdy vzdám, protože na to zkrátka nezbývá čas, práce, rodina, koníčky a nechci zešílet už tak z nedostatku času, dobře budu hledat chybu u sebe, ale tak co s tím, co dělám jako volič špatně? mimochodem, Langerovo hledání slabostí Paroubka, mi nadzvedlo krevní tlak, co dělal celou dobu na vnitru? Vím, co tam dělkal, rozbíjel tým lidí, kteří byli schopni řešit daňové úniky, finanční kriminalitu apod. Trapná šaškárna, co to všechno je, co musí na sebe vzájemně vědět, že se žerou jenom na oko před volbama ;-(
15. 02. 2010 | 22:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Znaven, ach znaven vším, já volám smrt a klid, když vidím zásluhy rodit se u žebráka
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou hořce plakat,
a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných, a dívčí něhu, čest servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,
a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu -
- tím vším, ach,unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.
(Shakespeare , sonet 66)
15. 02. 2010 | 22:30

V.V. napsal(a):

Kdyby nebyl Pravý komunista - nebylo by kam splachovat Modré s.ačky.

Kdyby nebyly Modré s.ačky - nebyl by Pravý komunista.

Kdyby nebylo obojího - zbyl by spokojený občan.

V.V.
15. 02. 2010 | 22:35

nocniimuura napsal(a):

Opatrnost ze zkušeného gaunera hrdinu nedělá. A vy, tím neustálým protežováním zločinců, se stáváte z kašparů lumpy.
hezký den
15. 02. 2010 | 22:53

V.V. napsal(a):

Mám-li se ptáti Osudu, ne pro sebe, pro vnoučata
Co chystáš nevypočítatelná obludo.
Až tady nebudu ?
Zmrzačené duše ?
Klam co chléb ?
Stařecká moudra v posměch ?
Plivanec v slova ?
Až tady nebudu !

...Nebudeš
...Neunikneš Osudu
...Nepokoříš Obludu !

V.V.
15. 02. 2010 | 23:07

Rosťa napsal(a):

Ten co kydá
Už vám tam chybí jen banány a Kuba. Pak je to komplet. Takže dalších sto let křiváren budeme omlouvat nějakým bolševikem. Velmi moudré.
15. 02. 2010 | 23:29

češka napsal(a):

Pane Hvízdalo, konvence vymizela nejen u nás.
Polozte si otázku
1/ Bojuje se v Afganistánu?
2/ Bojuje se v Iráku?
Kdyz ano, kdo a komu vyhlásil Válku?
Kdo a s kým povede mírová jednání?
Kdo a za jakou stranu ten mír podepíše?
16. 02. 2010 | 01:24

Brejcha napsal(a):

Je to jednodušší. Pan Hvížďala si může sám sobě položit otázku, jakou měrou přispěl k devastaci věci veřejné. Jak to bylo s krádeží Mladé fronty Dnes a jak je to s Neviditelným psem (který vlastní jeho kámoš z MFD a z těch časů), který utahuje šrouby cenzury v privátních médiích (povinná registrace s uvedením fyzické adresy...) a to s tichým souhlasem Hvížďalovým, který nechává odsud jako by se nechumelilo, kopírovat do útrob Psa svůj blog... A jak přispěl k českému nihilismu svým hrncem guláše medií veřejné služby a privátních, jak ho právě takto popisuje. Stejně jako v komerčních mediích, stejně jako v ČRo.
16. 02. 2010 | 07:10

Pavel napsal(a):

Hodně dobrej článek!
16. 02. 2010 | 10:06

Kelt napsal(a):

Matrix-léta 2002-2006 byla léta prosperity a růstu životní úrovně a to nejen pro horních deset tisíc.Je zvláštní,že s příchodem ODS k vládě přichází krize-1997-Klausovy balíčky a pokles HDP s neslavným koncem jeho vlády při odhalení Pepů z Hong-Kongu,Bácsů z Budapetských hřbitovů a dalších šíbrů pokoutně financujících ODS.Rok 2008.Topolánek a Kalousek-krize se nás/to má pravdu,těch dvou určitě ne/-ČR nedotkne.Do Česka dorazila silou vichřice-do Toskánska kupodivu ne,má to někdo ale kliku,že?Pokud by to,co tito dva ekonomičtí experti hlásají dnes/jeden zkrachovalý podnikatel,druhý vyučený chemik/že se musí šetřit a to hlavně ti dole,tak co měli udělat hned v lednu 09?Šlápnout na brzdu-t.j.rozpočtově omezit výdajovou stránku SR a tím zabránit historicky nejvyššímu schodku po roce 89.Co udělali?Nic-ono by to totiž rok před volbami bylo málo populární.Teď jsou zase chytří a vykřikují,že v případě volebního vítězství zachrání ČR před bankrotem,kam ji rukou společnou nasměrovali.Kdyby to nebylo k pláči,tak je to k smíchu ta jejich drzost.
16. 02. 2010 | 10:23

hanah napsal(a):

Pane Hvížďalo,
připojuji se k Honzovi a prosím o vysvětlení, jak a za jakých podmínek došlo k privatizaci Mladé fronty a následně k jejímu odprodeji. Byl jste také akcionářem? Nebyl toto jeden z prvních "tunelů" po listopadu 89 ?
16. 02. 2010 | 11:41

vasja napsal(a):

Jak to bylo s tunelem na MF?
Tak Hvížďal nic asi nenapíše. Ale pokuste se zeptat ještě Šabaty, Neffa, Šimůnka, Ševčíka, či Beránka. Ti si taky lízli. A dobře.
16. 02. 2010 | 12:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

hanah
Jak, jak, jak ?!? Metodou "podivně kolujících složek".
(Hanah je předlistopadová disidentka, která před komplotem v roce 1989 byla zaměstnaná v Mladé frontě jako uklízečka. Nyní je úspěšnou sloupkařkou v Blesku, je ale stále zfrustrovaná z toho, že v době kdy došla do redakce MF složka s privatizačním projektem, byla zrovna na nemocenské.)
V jedné ministerské kanceláři se rozhodlo, že se bude privatizovat ... no tak třeba ta Vaše MF. Zavolali bývalému ekonomickému náměstkovi MF, aby se ve čtvrtek v 16.00 dostavil do hospody U Tygra. Tam byl sepsán privatizační projekt MF, tři kopie bylx vloženy do třech složek s názvem Privatizační projekt MF. Po jedné složce dostal každý z účastníků, poslední- třetí byla za 30 dnů odeslána do redakce MF. Během následujících 30 dnů se k obsahu složek postupně vyjádřil generální ředitel Komerční banky, prokuratura (později státní zastupitelství), vedení Občanského fora (později Výkonná rada ODS) a pražský biskup. Jedna ze složek, opatřená nyní příslušnými razítky, byla poté (opět v hospodě U Tygra) předána výše zmíněnému náměstkovi. Ten s ní zašel do MF, kde právě vrcholily práce na podnikatelském záměru, bankovních zárukách, odborných posudcích a marketingových záměrech spojených s privatizací "jejich" podniku, a oznámil jim, že je ode dneška jediným majitelem celého podniku a to včetně remitendy přichystané k odvozu do sběrny a dvou košťat, které v redakci zapomněla úklidová firma (Hanah jak již víme, byla
stále ještě na nemocenské). S úšklebkem odebral překvapenému redaktorovi složku
Privatizační projekt MF, hodil ji do skartovače, poté jmenoval nové vedení MF a odešel na squash.
Takto byly zprivatizovány i doly, hutě, strojírenské podniky, masokombináty...
Starý Amos Rotschild, dozvěděv se o tomto způsobu budování podnikatelských dynastií, založil Nadaci Velkého Baala a konvertoval k tibetské verzi buddhismu.
P.S. I když jsem si vlastně vzpomněl, že můj kamarád Tonda Hlupáček musel na zakoupení trafiky na rohu naší ulice vybrat všechny rodinné úspory a složit je hotově v Komerční bance. Jinak, říkal Tonda, by se tam s ním nikdo vůbec ani nebavil.
16. 02. 2010 | 13:35

pepr napsal(a):

Trochu se dívím tonu pana Hvížďaly, když klidně konstatuje, že ODS ústy Ivana Langera dává najevo, že je proti boji s korupcí, i když ji to může poškodit ve veolbách. Tenhle klidný a věcný ton jsem u autora postrádal když nedávno psal o nectnostech ČSSD a Paroubka.
Inu, někdy holt nedokážeme zakrýt své sympatie, i když jde o podobné hříšníky...
18. 02. 2010 | 14:02

sesli sohbet napsal(a):

Tužka pro pana autora napíše,ráda čtu Vaše blogy,jsou pro mne přínosem.Napsal jste to výstižně,není co dodat.A kudy vede cesta z tohoto marastu?,a je vůbec možné z něho vybřednout?Touha po moci a majetku válcuje obyčejnou slušnost.To,co výjde na povrch,to bude jen"špička ledovce",kdybychom znali to pod hladinou,to by možná byl"kalibr".Tužka
http://www.seslichatailesi.com
07. 04. 2010 | 18:21

AustinChristian napsal(a):

freelance writer
02. 06. 2011 | 21:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy