Hildegarda, Jana a Jan

16. 08. 2007 | 13:15
Přečteno 6045 krát
Asi se očekává, že bych měla psát o paní Urbanové, panu Čunkovi, o Romech nebo o lidských právech, o majitelích domů nebo o nějaké další kauze, vršící se mi na psacím stole. Svůj první příspěvek do nového blogu chci ale věnovat Hildegardě z Bingenu.

Byla to představená benediktinského ženského kláštera v Německu ve 12. století. Mystička, provázená od dětství prorockými vizemi. Ve svém rozsáhlém literárním díle popsala, jak na ni sestupovalo Živoucí Světlo a osvěcovalo ji i k tak neobvyklým a pro ženu tehdejší doby nepatřičným úkonům, jako byl výklad Bible.

Hildegarda přesvědčila o pravdivosti svých vizí jak papeže, tak i svoje soudobé kritiky a kritičky. V době, kterou jsme zvyklí nazývat nejtemnějším středověkem, se zabývala vztahem vědy a víry, hlásala, že pokud stvořil Bůh člověka k obrazu svému, pak tak učinil prostřednictvím dvou vzájemně se doplňujících entit – muže a ženy. V jejím podání byla úloha Evy, té podlé svůdnice a příčiny vyhrání z ráje, vyrovnána úlohou Adama jako toho, kdo se až příliš ochotně nechal svést. Její jeptišky předstupovaly před oltář s rozpuštěnými vlasy a se zlatými korunami na hlavách, neboť Krása byla zosobněním a odrazem Boha, který ji přece stvořil... k obrazu svému. Dnes je Hildegarda se svou obsáhlou korespondencí, hudebními skladbami, rozsáhlým literárním a léčitelským odkazem předmětem studia i obdivu, který hraničí s mediálním boomem.

A to je to, co mne na ní fascinuje. Svými názory se podílela na vzniku kritického myšlení v církvi, z něhož povstali reformátoři vrcholného středověku včetně Mistra Jana Husa. Ten ale byl nějakých dvě stě let po ní za názory, které byly oproti těm jejím jenom slabým čajíčkem, upálen. Stejně naložili Francouzi s Johankou z Arku za to, že slyšela svoje hlasy, které ji vedly – mimo jiné – k záchraně Francie před anglickou zkázou. Janu a Jana upálili. Hildegardu ctili, zbožňovali a její odkaz na rozdíl od těch předchozích – přetrvává dodnes. (Pokud se cítíte uraženi, že odkaz Mistra Jana Husa v mojí interpretaci nepřetrvává dodnes a Hildegardin ano, zjistěte si pouhým otevřením googlu, kolik knih se vydává o Hildegardě, včetně jejího díla, a přiznejte si otevřeně, kdy jste si naposled otevřeli sbírku kázání Mistra Jana Husa...)

Na jedné straně hořící hranice, na druhé straně Boží čest a sláva. Jak to, že Husovi a Panně Orleánské se nepodařilo svoje součastníky přesvědčit o oprávněnosti svých myšlenek a jak to, že se to Hildegardě podařilo? Co bylo tím základním měřítkem, kterým se právě tehdy oddělila pravda a Boží osvícení od lži a heretického rouhání? A toto rozmezí, tento jeden převáživší důkaz, toto jediné fraktálovité mávnutí motýlími křídly, jehož důsledkem byl buď svatý život nebo mučednická smrt, je stálé nebo se posouvá v čase?? Hranice jednou založená a jednou vyhořelá takovou zůstane již navždy – v tom spočívá její absolutnost. Jaké jsou však ostatní prvky, které takové založení hranice doprovází? Jsou relativní? Procházejí a mění onu hranici mezi dnes již vychladlým popelem a uznaným osvícením?? Na tyto otázky nedává odpovědi ani trestní zákoník, ani zákon o státním zastupitelství, ba ani zákon o Ústavním soudu.

Lepší asi bude spolehnout se na Hildegardino celoživotní dílo „Scivias“. Mimo jiné se v něm praví:

Božím slovem je člověk obdařen rozumem. Rozumu ale Bůh dal dvě křídla: pravé znamená poznání dobrého, levé poznání zlého.

Užití obou těchto křídel je zapotřebí i v těch případech, o kterých jsem proklamativně uvedla, že o nich psát nebudu...

KAVS

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den paní Samková

překvapila jste mě. Mile.
Maminka článek kontrolovala?
16. 08. 2007 | 14:09

KAVS napsal(a):

Nekontrolovala, je s naší dcerou na vsetínsku na rekreaci.....KAVS
16. 08. 2007 | 14:27

Václav Ž. napsal(a):

Díky za pěkný a barevný příspěvek s hlubokými myšlenkami.
Je faktem, že mystici jsou "trpěni" jen potud, pokud se nepletou a nechtějí měnit věci světské.Již vůbec nejde, aby zasahovali a nedej Bože kritizovali světskou moc. Již samotná podstata mysticismu spočívá v tom, že koncentrace, meditace, zklidnění, se nemohou dít s myslí plnou problémů světa. Např.velký mystický slovník Květoslava Minaříka má heslo "politika" a v něm, jen stručně, :" neslučuje se s duchovní cestou, která je zaměřena do nitra, zatímco politika směřuje vždy vně ! Poznání dobra i zla, poznání sebe sama, o tom to celé je a Vaše hrdinka, domnívám se, se nepostavila proti světské moci. Role člověka podle mystiků v tomto světě má jednoduché směřování, poznání. Čeho, to je na dlouhé povídání.
V reálném světě to mávání pravým a levým křídlem, ten let, by měl být vyvážený a vést k harmonii. To by byla jednota. Bohužel, to levé křídlo někdy dominuje. S mysticismes je spojena i karma, i Zákon odplaty, sklizně zasetého, meloucích božích mlýnů atd.. A v případě, o kterém jste nechtěla psát, i v tom ryze světském působení se ukáže Pravda.
Držím Vám palce.
16. 08. 2007 | 14:46

Pepa Řepa napsal(a):

Nedá mi to, ještě jednou se vracím a chci doplnit, proč jste mě mile překvapila.

Jste tu dvě nové blogařky.Zatímco jedna nám popisuje stav svých vnitřností, druhá naznačuje stav své hlavy. A já raději to druhé.Zvláště, když je téma originální, neotřelé.
Díky.
16. 08. 2007 | 14:49

klaaarka napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko, jak jsem uviděla Váš příspěvek mezi novými blogy, zaradovala jsem se (a nutno říci, že jsem nebyla zklamána). Zaradovala jsem se proto, že nedávno jsem se setkala s velmi osvěžujícím stylem webových stránek Vaší kanceláře, který mne ve srovnání se značně nabubřelou a suchopárnou prezentací většiny konkurence totálně nadchnul :-)
Přeji krásný den.
16. 08. 2007 | 14:59

klára Veselá Samková napsal(a):

Pro pana Václava Ž.:
Děkuji za podporu. Minaříka, Weinfurtra, Rudorlfa Steinera, manžele Tomášovy, Břetislava Kafku, Dalailamu etc. má u nás doma v referátu manžel. Já jsem na tu materialistickou stránku věci - to je holt ta dělba údělu..... KAVS
16. 08. 2007 | 15:23

dr. Bohumil Samek napsal(a):

Hodnověrný svědek pro KAVS: Kontrolovala před odjezdem.
16. 08. 2007 | 17:13

alena-velika napsal(a):

Moc hezke a poucne..
16. 08. 2007 | 21:14

Petr napsal(a):

Pozor, těch 200 let je hodně. Svět byl jiný. Jinak vnímal reptaly. I reptání bylo jiné. V těchto souvislostech by bylo možno jmenovat i jiné osoby a popisovat jejich osud a úlohu. S textem nesouhlasím.
16. 08. 2007 | 21:33

Zuzana napsal(a):

Pekny blog, zajimave tema. Dekuji!
16. 08. 2007 | 23:34

dr. Bohumil Samek napsal(a):

Pepovi Řepovi,oprava: je to jak píše KAVS, opravdu nekontrolovala (bylo to nedorozumění).
17. 08. 2007 | 07:59

Déžo napsal(a):

Dnes už píše blog kdekdo ...
17. 08. 2007 | 14:40

Pozorovatel napsal(a):

... ovšem také Déžo.
17. 08. 2007 | 15:36

JimiW napsal(a):

Souhlasím s Vámi,že to byla jistě velká žena,která dokázala své myšlenky shrnou do knih,které i dnes najdou čtenáře.Avšak mě trochu dojímá,že takto podceňujete osobnost Mistra Jana Husa a Jany z Arku.Jejich velkolepost netkvěla pouze v halucinogennních vizích,ale v jejich činnech.Pro tehdejší dobu byli průkopníci.Hus měl reforační vizi,pro kterou byl ochoten zemřít.Tuto vizi převzali i jeho nástupci,kteří započali husitství v Čechách.
Jana z Arku zase svou dokonalou schopností taktiky a přesvědčovacími metodami vyburcovala Francouze, aby vyhnali Angličany.
Nedovolil bych si tyto osobnosti, o kterých se učí i na základních školách,podceňovat
17. 08. 2007 | 16:24

Jana J napsal(a):

Žít Hildegarda o 200 až 3OO let později, byli by ji pravděpodobně upálili také. Po Kladivu na čarodějnice už bylo všechno jinak.
17. 08. 2007 | 23:22

-m- napsal(a):

Přijde mi dost hrozné, že paní Klára musí vysvětlovat, že není ani židovka, ani Romka, jako by na něčem takovém vůbec záleželo. Ale v Čechách je zřejmě zvykem kádrovat. Naučili jsme se to z vlastní iniciativy za Druhé republiky a komunisté v tom zdárně pokračovali. Ten zvyk je dost odporný, měli bychom se ho konečně jednou provždy zbavit.
18. 08. 2007 | 09:29

betsy napsal(a):

Vtipné,milé, překvapující. Ale domnívám se, že Vám byl blog nabídnut právě kvůli kauzám, které zastupujete. Domnívám se, že zastupování p. Urbanové jste nevzala za ten správný konec ... neměla podávat svěděctví. Já myslím, že naopak měla a že tato společnost má problém se způsobem (ne) vyšetřování korupce. Že i tato kauza dokazuje, že pokud má někdo dost odvahy (nebo naivity) nahlásit korupci, tak skončí pošpiněný a ten, kdo korumpuje nebo je korumpovaný vychází jako vítěz. Ale chce tato společnost být řízena takovými vítězi ??? Co na to říká světice Hildegarda ? Naní Hus pro paní Urbanovou přece jen lepším patronem ???
18. 08. 2007 | 11:59

Janus napsal(a):

na vizionářskou mnišku Hildegardu von Bingen se lze dívat
a) jako na historickou postavu, která si dovolila mluvit o Božím soudu nad císařem i papežem (v 12. století bylo bednediktýnské varování varování před úpadkem ještě tolerované).
b) jako na mystický symbol askeze "pauperes Christi", kteří chudobu i např. proženský mariánský kult přenášeli z pohanských dob do svých časů.
Sorry, ale jako atheista mystiku chápu jako rituál niterné indoktrinace, leč připouštím že v rovině podvědomého ztotožnění s určitými hodnotami to může mít i pozitivní význam.
Stejně tak nejspíš schizoidní psychika Jean d´Arc se mohla stát symbolem protianglického odporu.
Takže se s paní doktorkou shodnu s potřebou Světla i když přitom zůstanu oným atheistou.
19. 08. 2007 | 00:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní betsy,

mýlíte se. Blog jsem paní doktorce nabídl proto, že ji považuji za zajímavou osobnost se zajímavými názory, které navíc umí pregnantně a čtivě formulovat. Ne proto, že právě nyní zastupuje paní Urbanovu popř. se zabývá dalšímu mediálně vděčnými kauzami.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 08. 2007 | 12:03

M.P. napsal(a):

Paní Dr. Samková,
Vaše zajímavá úvaha o mnišce Hildegardě mě zaujala, byla to určitě mimořádná žena. Ovšem srovnávání s Mistrem Janem Husem nebo s Johankou z Arcu podle mého názoru trochu kulhá - asi jako každé srovnávání nebo paušalizování. Přeji Vám hodně úspěchů a těším se na další Vaše příspěvky...
20. 08. 2007 | 09:52

ztratila napsal(a):

Tohle je krásný úvod.
20. 08. 2007 | 20:27

saša napsal(a):

Já vás viděla jen jednou v televizi a přišla jste mi, teď promiňte, trochu agresivní. Tenhle článek je ale super, ráda se budu k vašemu blogu vracet.
25. 08. 2007 | 18:15

KLÁRA VESELÁ SAMKOVÁ napsal(a):

Díky za víceméně všeobecnou podporu a uvážlivé opoziční názory.
Pro p. Sašu: obávám se, že jsem trochu agresivní: tváří vtvář lidské blbosti a obecné nespravedlnosti se občas přestávám ovládat. Ale pracuju na sobě. Kdyby tak začali i ti ostatní!!
KVS
29. 08. 2007 | 19:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy