Příčiny Janova

25. 11. 2008 | 02:46
Přečteno 21968 krát
Je to „jen“ řádění extremistů? Stejné jako v Maďarsku, Izraeli či Francii?? Nikdo není ochoten připustit, že „řádění“ má mít reálný důvod. Není jím (jen) problém s romskou menšinou, jsou jím problémy, které s Romy vůbec nesouvisí. S těmi mají společného jenom jedno: stejně jako v případě Romů, i na ně se všechny předchozí vlády……je zanedbaly.

Důvod první: REGULACE NÁJEMNÉHO
Praha je od Romů prakticky vyčištěná. V tradičně romských čtvrtích Karlína, Žižkova, Smíchova vykoupili domy developeři a začali zhodnocovat majetek. Protože v naší zemi neexistuje právní deregulace nájemného, majitel nemá možnost svobodně ukončit nájem s těmi nájemníky, které v domě mít nechce, přistoupili majitelé domů k vypuzování nájemníků všemi možnými způsoby. Velmi obvyklý je tento scénář: Majitel koupí náhradní byty ve velmi nelukrativních lokalitách, zde v Janově. Přidá nějakou tu stovku tisíc a nájemník se ať rád ať nerad s tímto všimným odstěhuje. Kdyby bývala proběhla deregulace nájemného, a to nejen deregulace ekonomická, ale zejména deregulace právní, docházelo by ke spontánní obměně nájemníků, tedy nedocházelo by k uměnému sestěhovávání na příklad do Janova.

Důvod druhý: NEEXISTENCE REÁLNÉ A ADRESNÉ DÁVKY NA BYDLENÍ
Za vlády ministra práce a sociálních věcí p. Škromacha předložil poslanec Tomáš Vrbík návrh na sociální dávku zabezpečující těm, kteří nedosáhnou na nájemné, skutečně efektivní nástroj, jak neztratit střechu nad hlavou. Návrh nikdy nebyl PSP projednán, neboť sociálně-demokratická vláda dospěla k jednoznačnému názoru, že jej není zapotřebí. Proč taky?? Sociálně slabým uhradil bydlení ze své kapsy pod právním nátlakem státu majitel domu, deregulace nebyla na obzoru. Současný příspěvek na bydlení vypadá efektně, ovšem v době nastupující deregulace je téměř na nic. Pod tíhou vzniklé situace je pro nájemníky zřejmé, že v řadě případů prostě je nezbytné se vystěhovat. Kam se budou stěhovat a s jakými důsledky, nikoho nezajímá.

Důvod třetí: NEEXISTENCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ A JEJÍ KONCEPCE
Kam se vytlačené obyvatelstvo přestěhuje (a to se netýká jen Romů – nájemníci, kteří se ocitli na místě, kde je majitel prostě nechce, jsou na tom stejné. Ohledně nájemníků můžeme mluvit o „romizaci“ jejich postavení), bylo zcela ponecháno v rukou developerů. Alternativa?? Neexistuje. Stejně jako neexistuje reálný koncept sociálního bydlení a už vůbec žádné sociální bydlení neexistuje. Matky s dětmi tísnící se v nevyhovujících a zcela nedostatečných azylových zařízeních, bezdomovci, ale také mladé rodiny, které mají hluboko do kapsy, by o tom mohli všichni vyprávět. Nutnost podvolení se realitním makléřům a údajné „ruce trhu“, která ovšem žádnou „rukou trhu“ není, protože funguje jen tak odhadem na 15% trhu s nájemním bydlením, je naprostá.

Důvod čtvrtý: DIVOKÁ PRIVATIZACE BYTŮ
Že sociální rozvrstvení obyvatelstva je třeba hlídat, že betonová socialistická sídliště mají tendenci se stávat ghetty i bez romského obyvatelstva, jsou dobře známá urbanistická i sociologická fakta. Přesto obce a obecní zastupitelé šli u vidiny rychlého zisku voličských preferencí do privatizace bez jakékoliv další koncepce co po privatizaci. Když rozprodáte obecní bytový fond za pár šupů, není zřejmé, že vás budou čerství vlastníci realit milovat?? Zeptejte se pana Čunka, pod jeho vedením město Vsetín svůj bytový fond zprivatizovalo a on nafasoval senátorské křeslo. Kromě toho Vsetín má skutečně vzornou politiku sociálního bydlení, že? Pokud si myslíte, že to nejde i jinak, tak jde. Příkladem může být starostlivost městečka Bystřice nad Pernštejnem. Je to sice už dost starý odkaz, ale stále funkční: http://www.tzb-info.cz/t.py?i=793&t=2
Divokým zbavováním se majetku ve snaze zalíbit se voličům se města zcela vzdala vlády nad svým územím. Města tak ztratila možnost aktivní tvorby sociální politiky na svém území, jíž jsou – ke svému údivu a lítosti – stále vykonavateli.

Důvod pátý: GRANDIÓZNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY
Byly snad přijaty kvůli Romům?? Nikoliv, byli přijaty kvůli horníkům v polovině devadesátých let, když se zavíralo větší množství dolů. Jejich bouří se vláda, ať již jakákoliv, skutečně bála. Pamatujete?? Za udržení „sociálního smíru“ byl stát ochoten platit komukoliv cokoliv. Řada romských aktivistů protestovala proti takto nastaveným sociálním dávkám už tehdy. Dobře věděli, že Romové jsou masivně vytěsňováni z pracovního procesu a že nastavení sociálních dávek má na ně zhoubný vliv. Nejenomže sociální dávky byly dobrou „sociální sítí“, devastující pracovní návyky, ale byly také velmi dobrou výmluvou těch zaměstnavatelů, kteří Romy z práce vyhodili – budeš na sociálce, no však co, hlady neumřeš…. Dnes vidíme, kam toto sociální uplácení obyvatelstva opět vede. Zrušte pastelkovné a hnedle máte dalšího Cháveze stojícího na bedně od banánů a spílajícího nepřejícnému státu. Sociální dávky, zcela demotivující sociální mobilitu, tak přetrvávají….
Určitá část obyvatelstva – a zdaleka nikoliv pouze Romové – sedí se založenýma rukama a čekají, kdy pečený holub přilétne.

Důvod šestý: CIKÁNSKÝ VÝTAH
Politická moc Romů je ohromující. Stačí do nich kopnout a jste v Senátu, vládě, městském zastupitelstvu. Kdo by si rušil tak báječně čitelný politický nástroj?? Co řešit, ale nedaj bože VYŘEŠIT problém s romskou menšinou, jak by se kdo k těm korýtkům dostal?? Do koho by se dalo kopat?? Snad ne do vlastních voličů?? Kopněme si raději do těch, kteří volit nechodí!! Zvláštní je, že si žádná agentura neudělal průzkum, jak to bylo s romskými hlasy v letošních volbách…..

A DŮSLEDEK??
Dle mého názoru:

- přímé ohrožení demokracie, dokumentované demonstrací moci policie při zásahu v Janově. Tak postupuje demokratický stát proti vlastním lidem? Ale nepovídejte.
Čekám, kdy přijdou na řadu vodní děla.

- absolutní zatlačování občanské iniciativy. Ne, já s Dělnickou stranou a jejich aktivisty naprosto nesouhlasím v jejich návrzích řešení. Faktem ale je, že jsou jediní, kdo zvedl pozadí a šli dělat alespoň něco.
Čekám, kdy stejně jako proti nim, zasáhne policie proti nám.

- likvidace svobody slova, manipulace médií. Důkazem může být i tento odkaz
http://streamer.radiorota.cz/var/janov.pdf
Čekám, zda zjistím, co ještě DALŠÍHO nemám šanci se dozvědět.

Říkat, že Janov je romský problém, je asi tak 10% pravdy. Těmi zbylými 90% pravdy je, že všechny vlády selhaly při řešení řady zásadních a systémových problémů, že každá z nich zametá usilovně špinavé smetí pod koberec a že občas z pod toho tepichu nějaký ten mastný papír vylítne – na příklad v Janově….


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

danny66 napsal(a):

presne a trefne jako vzdy, musim konstatovat, ze jste se pomalu ale jiste stala moji favoritkou, jen tak dal pani Klaro...
25. 11. 2008 | 04:00

zajda napsal(a):

Paní Kláro, Vaše analýza se tváří rozumně a jako vždy je formálně skvělá. A jako vždy za vše může ta bílá většina. Ona holt dostrkala cikány do pozice chudáčků, kteří na vše potřebují pomoc, hlavně finanční, ale sami, aby se snažili cokoliv změnit, to je holt nad jejich síly.
Copak přestěhování se někam znamená, že začnu ničit byt, házet odpadky z okna, močit a kálet ve výtahu, vykrádat byty sousedů?
Opravdu sociální dávky mohou za chování dětí v prostějovské nemocnici? To dávky způsobily, že rodiče nenaučily děti slušnému chování? Stát se takový úlet mému dítěti, tak se svěšenou hlavou se pokorně omluvím, uhradím škody a osobně uklidím. Napadlo tohle romské rodiče? Byl se alespoň jeden z nich omluvit?
Opravdu je normální,že když se s někým pohádám, tak šupajdím dom pro kanystr s benzínem a pro jistotu chci vypálít celé okolí a ublížit i těm nezúčastněným? To nebyl osobní úlet ani davová hysterie.
25. 11. 2008 | 04:55

Dezidér Horváth napsal(a):

mno, kdybyste pořád nekopala jenom do Čunka, tak bych řekl, že s mnoha body se dá souhlasit. Ale to, že cigoše nevychová žádná vláda, jste jaksi "taktně" zamlčela. Až na výjimky, jsou to tvorové, jejichž existence není v zájmu civilizované společnosti (viz zajda). Když i psa vychováte za půl roku, tak proč ne cikána za 500 let?
25. 11. 2008 | 06:14

Ládik napsal(a):

Příčina je ve vztahu k práci. I kdyby měli Cikáni dostatek pracovních příležitostí, většina jich nebude trvale pracovat (existují výjimky, málo četné). To mají v mentalitě. Nespolehlivost, mstivost.
Čochtan to tu rozebere, já nemusím, já už ho vidím...
25. 11. 2008 | 06:16

student napsal(a):

Janov představuje dva problémy,
ale KVS píše jen o jednom.
1)Lidé dlouhodobě nepracující
(často Romové). Navrhuji:zrušit
dlouhodobě nezaměstnané a zavést všeobecnou daňovou povinnost. Kdo nemůže na minimální daň vydělat, toho musí zaměstnat stát
(obec)na práce 2.kategorie.Pro takového člověka bude práce povinná. Jden den v týdnu bude mít volno, aby si sehnal něco lepšího. Jejich děti budou mít možnost zadarmo navštěvovat sportovní oddíly a kroužky. S jednou podmínkou - vydrží alespoň půl roku. Jinak rodiče zpětně platí. Kdo z těchto lidí nebude chodit do práce, bude do ní předveden, a po práci nepůjde domů, ale do basy. Samozřejmě to pro stát představuje vysoké náklady, ale ukazuje se, že neřešení problému je ještě dražší.
25. 11. 2008 | 06:51

student napsal(a):

2.problém - Nacisté. I Čunek potvrdil, že tito tvorové v prvé řadě si hledají svou zábavu pro volný čas. Problémy lidí jsou jim ukradené. Líbí se jim když s podporou veřejnosti můžou uplatňovat absolutní násilí. Romové jsou pohodlný terč. Až nebudou přijdou na řadu jiní.
Proto je třeba policisty řádně poučit a nacisty zavírat.
25. 11. 2008 | 06:56

RUMCAJS napsal(a):

Paní Klárko, vidíte to příliš růžově. Stát ať za totáče, nebo nyní, udělal maximum.Víc udělat nelze. Jediný, kdo může něco udělat, jsou Rómové sami.Nikdo jiný to za ně neudělá.

Kde stát naopak selhal a neudělal nic, je ochrana slušně žijících obyvatel Janova.A pokud stát nezajistí pořádek, bude se násilí stupňovat. Média totiž dost lživě informují o akci extrémistů. Není to jenom jejich akce. Za nimi bohužel stojí snad všichni obyvatelé Janova, proto že jim nikdo jiný nedokázal pomoct. Myslím, že ještě větší problém bude brzo Jirkov.
25. 11. 2008 | 07:17

Apeoffice napsal(a):

Paní KVS, nevím, jestli opravdu funguje to že kdo si kopne do Roma, tak jde v politice nahoru. jasně máme tu případy, tolik často zmiňované, ale normálně kopnete do Roma a pokud dotyčnému neupadne noha, tak mu ji brzy uříznou rodinní příslušníci a nebo ten dotyčný skončí jako težký rasista v ještě těžším žaláři. Je to jako s tím chováním v lese, tam taky učíme děti, že do hub se nekope, že prašivky a jedůvky jsou fuj.

Takže rada na konec, do Romů nekopat.
25. 11. 2008 | 07:59

Paul napsal(a):

A není to náhodou tak, že kde se ocitnou Romové začínají velké problémy? Z jakýchkoli důvodů a za jakýchkoli okolností? Viz. posl. události na inf. odd. nemocnice - tuším v Prostějově. Naprosto divoké necivilizované opakované ničení vnitř. zařízení, terorizování personálu a ostatních pacientů, kálení a močení - opět opakovaně - rovnou na pokojích. Proč? Proto, že zlá majorita se snažila léčit nemoc, vzniklou špatnou hygienou. Komu? Romským výrostkům. A jakou nemoc? Nemoc špinavých rukou - žloutenku typu A
25. 11. 2008 | 08:08

Daňový poplatník napsal(a):

Situace je tak špatná, že může být v následujících 20ti letech jen hůř, protože je namnoženo obrovské množství parazitů dětského věku(to, že to jsou především cikáni, není pro řešení problému až tak podstatné). A boj proti parazitům MUSÍ začít tím, že se zabrání jejich množení, a posílí se zdravý organismus. Každá politická strana (s výjimkou komunistické, ale ta je globálně ze hry) dělá veškeré kroky projevující se v horizontu v horizontu 4, maximálně však 8 let, takže tento problém, který se MUSÍ řešit primárně v daňové a sociální oblasti (zcela zrušit porodné, placená mateřská dovolená max. 2 týdny, sociální dávky v naturální formě, kompenzováno daňovými úlevami),se začne podle mých zkušeností efektivně řešit až zhruba za 10 let,až se odhalí všechny slepé uličky, ale tak to prostě je.
A ono to má i jiné dopady, protože máme v blízkosti cikánské ghetto, obě mé vysokoškolsky vzdělané děti byly rozhodnuty emigrovat do státu, který se chová slušně k slušným občanům, takže jedno už má cizí státní občanství, a to druhé se k emigraci chystá, není to samozřejmě do Kanady, takže ten problém má hlubší dopady, protože moje děti nejsou výjimkou.
25. 11. 2008 | 08:09

Jiri napsal(a):

to jsou neskutecne blaboly. Nebyt regulace najemneho, tak mame romska ghetta ze dne na den a ne postupne tak jak vznikaji s rostoucimi najmy a to jeste nejen romska, ale i ghetta z tvorena socialne slabsimi obcany, kteri nemaji na to hradit nemravne najmy ve velkych mestech a to vcetne tech cilovych deregulovanych. Pani Samkova, Vy nezaprete Vasi tendencnost a predpojatost danou zastupovanim majitelu domu proti statu a osobnim zajmem ve veci bydleni, ktery presentujete v kazdem Vasem druhem clanku.
25. 11. 2008 | 08:12

Gerd napsal(a):

Paní KVS,
zapomněla jste na změnu na trhu práce, kdy práce obsazované tradičně Romy obsadili levnější pracovníci z částí na východ od nás.
Nezmínila jste se o nutnosti kvalifikované práce a právě kvalifikaci Romové zhusta nemají a pokud se dostaví na nějaký rekvalifikační program, nejsou z toho odpovídající výsledky.
Dalším problémem je romská kultura, jejíž část se do dnešní doby nehodí (povoleny jen určité druhy práce, vztahy v rodině - postavení romských žen, povolené okrádání a šizení gádžů, apod.)
Problematika obyvatel ghet a kriminalita je kapitolou sama pro sebe, ale proč jste nezmínila problém s romskými lichváři, kteří mají dost podsttaný podíl na situaci lidí v ghetech?
Ostatní problémy jste ale popsala přesně.
25. 11. 2008 | 08:15

Petrman napsal(a):

Romové jsou od přírody kočovníci a proto budou dělat bordel pořád.........divím se, že vyhrožují masovou emigrací, my si přece nepřejeme nic jiného, ať jdou.
25. 11. 2008 | 08:42

Silvie napsal(a):

Dovolím si říct něco kacířského a politicky supernekorektního - je dobře, že došlo k těmto ostrým střetům. Teď už totiž média nemohou zamlčovat skutečnost, že to není jen několik desítek "extremistů", komu se nelíbí být neustále ohrožováni, okrádáni a obtěžováni cikánskými "spoluobčany" (v tomto případě nevám užít výrazu primitivní verbeží). V momentu, kdy půjde politikům o politické body, budou muset naslouchat také těm dosud opomíjeným "bílým" voličům.
Paní Samková, ono je dost těžké najít řešení, když cikáni mají neustále plná ústa rasismu a xenofobie. Dobře si pamatuju, jak vláda navrhla dávat problémovým rodinám místo dávek ve fin.podobě stravenky nebo na jednom městském úřadě rozhodli, že budou cikánům ze soc.dávek strhávat určitou částku na úhradu nájmu. Cikánští "aktivisté" ovšem okamžitě ztropili humbuk, že "Romové nejsou nesvéprávní" a mohou si o "svých" penězích rozhodovat sami. Přičemž všichni víme, že velká část jich v podstatě rohodovat nemůže, nejsou-li vysloveně analfabety, nejsou schopni vůbec hospodařit s penězi, nějaké placení složenek je naprosto mimo jejich interes.
Momentálně by mě velmi zajímalo, kdo zaplatí škody za zdemolované pokoje v nemocnici v Prostějově?! Že by cikáni? A z čehopak? Nejspíš opět daňový poplatník. A teď se nalijí do Litvínova obrovské fin.prostředky,o jejichž efektivním využití lze vážně pochybovat. Já jen doufám, že z těchto peněz nenechá nějaký idiot asanovat byty, které si cikáni sami zlikvidovali.
25. 11. 2008 | 08:45

Láďa napsal(a):

Clanek podsunuje myslenku ze to byl akt sestehovani Cikanu do Janova ktery vyrazne zapricinil jejich asocialni chovani a ze kdyby kuprikladu zustali v Praze a nebo byli nejak uredne rozprostreni mezi obyvatelstvo vsechno by bylo mnohem lepsi. Myslim ze toto neni realitou podlozene tvrzeni.
25. 11. 2008 | 08:48

JC napsal(a):

Paní Samková,
Podle mého názoru je důležité zmínit ještě jednu věc. U Romů funguje kastovní systém, který není moc kompatabilní s demokrací. Ono se to stejně jako v Indii může tvářit jako demokracie ale nakonec vám z toho ten baron, král nebo maharadža vžycky vykoukne.Romové si s tím sami nedovedou poradit, protože jsou to jejich kořeny a v podstatě jim to vyhovuje.
25. 11. 2008 | 08:49

Jiri napsal(a):

To Gerd: proc nebyla zminka o romskych lichvarich?. Protoze sama nektere lichvare obhajuje. Jaky je rozdil mezi clovekem co pujcuje za 100% p.a. a tim co napr. pronajima byt za 12000 tis kc pri nakladech 2000 kc coz je zhodnoceni o 500%
25. 11. 2008 | 08:51

rex XX napsal(a):

Ne jediným,avšak významným problémem je uzavřenost romských komunit.Bylo by na místě , aby romské elity svým příkladem vstoupily mezi své soukmenovce a
a působily na kultivaci a pochopení civilizačního chování.
Ať se nad tím zamyslí Kočkové , parubkové ,ščukové a jiní odrodilci.
25. 11. 2008 | 08:56

Xury napsal(a):

Pro autorku:
v zásadě bych souhlasil.Jen bych dodal, že privatizace obecních bytů byla (mimo jiné) způsobena i pomalou deregulací nájemného, která neumožňovala obcím patřičnou péči.
Jinak stále věřím, že se ještě vrátíte k popisu vaší představy řešení romského problému, jehož první (analytickou) část jste zveřejnila minule.
Přeji příjemný den.
25. 11. 2008 | 09:00

StandaT napsal(a):

Stejskal:

Pane Stejskale, co kdybyse vyzval pana Křečka k blogu na toto téma? Body 1-4 se ho týkají bytostně a k těm ostatním se coby vysoký a dlouholetý funkcionář měl vyjádřit také. A pak z toho udělat duel blogerů.
25. 11. 2008 | 09:11

Neopřemyslovec napsal(a):

Paní Samková, nezdá se vám, že 99% občanů v DS jsou dospívající a mladí dospělý. Myslíte, že jsou tak primitivní a útočí na cíle, kde ani smrt nemá co vzít? Víte, pro Australany jsou prokletím domorodci, pro USA jsou prokletím Indiáni, pro Čechy jsou prokletím Cikáni-Romové. Není v lidských silách problém vyřešit bez násilí. I současné řešení globální krize je řešena na úkor spořádaných lidí. Reakcí je a bude přenesení dopadů na nejslabší. Tomu nezabráníte.
25. 11. 2008 | 09:22

Pocestny napsal(a):

Nojo, no....
Tak tu zase máme slet "odborníků na cikánské otázky". Koukam, že mudrováním o cikánech by se z fleku nohl živit každej druhej.

Povšimněme si, jak úporně je tu bráněno vše, co KVS napadá, ono je důležité LIKVIDOVAT CIKÁNY a zároveň u toho UDRŽET cikánský systém pro bílé.

Nějak zapomínáme na těch cca sto tisíc vexláků s dekrety, na ty tisíce lidí, kteří se v Praze ubytují v příměstské "chatě" (normální obydlí, jen kvadrátní výměra je malá) a své komunální nájmy zúročí černým podnájmem dál,

zapomínáme na cca padesát rvaček opilců se záchrankou ročně,

zapomínáme na tisíce "sociálních případů" z pohraničí, kteří si dobře vydělají za hranicí, ale zde rádi podporu zaberou...

kdepak, u nás je přece vše v pořádku, jen ti cikáni.....

Jo, kdyby se to tak dalo použít na Topolánka, to byste hned měla "plnej stadion".
Ale takhle, tahle slušnost nesmrdí korunou a bez tý ani kuře nehrabe.
25. 11. 2008 | 09:39

Filipi napsal(a):

Vzdycky si Vas blog rad prectu. Tentokrat se opravdu mohu s vetsinou Vasich postrehu ztotoznit. Pouze si myslim ze drzeni bytu v majetku obci jenom trh deformuje a vede k dalsimu prostoru pro smeleni a urednicke "rent seeking". Jinak bbych moc rad bych videl primou konfrontaci Vas a krecka...
25. 11. 2008 | 09:40

Morová rána napsal(a):

Neopřemyslovče,
prozraďte mi, koho považujete za ty slušné lidi, na jejichž úkor se řeší globální krize? Nepředpokládám, že Indiány, Austrálce, či Romy-Cikány...
Předpokládám, že těmi slušnými lidmi jste myslel sebe!
25. 11. 2008 | 09:43

Viola napsal(a):

Jestliže se někdo označí za roma, nebo cikána, tedy přihlásí se k této národnosti, nemělo by se na něj vztahovat naše právo, měl by se přihlásit k cikánskému králi a tam ať si udělají své pořádky. Však oni se uspořádají sami, je to s nimi, jak s malými tětmi. Je je třeba odvrhnout, aby se osamostatnili. Jenže toho se všichni bojí, protože by se mohli zformovat jako bandy zlodějů. Možná, že by se do začátku mohly použít peníze určené na restituci církevního majetku.
25. 11. 2008 | 09:45

doktor napsal(a):

Na problémech s Romy mne zaráží dlouhodobě, že ti z této etnické skupiny, kteří jsou vzdělaní a navyklí žít v demokratické a civilizované společnosti, neustále HÁJÍ a OSPRAVEDLŇUJÍ své chybující etnické bratry a sestry. Od Roma jsem nikdy nezaznamenal jediné slovo kritiky do vlastních řad. Srovnejte to s míněním Čechů o Češích: většina si o svém národě myslí a říká to nejhorší. Proč ne Romové?
25. 11. 2008 | 09:55

Morová rána napsal(a):

Silvie:

Ach, ten nebohý daňový poplatník, co všechno on nemusí zacvakat!
Kromně opětovného vymalování zdí v prostějovské nemocnici, počuraných od cikánských dětiček může očekávat i účet za šílené řádění neonacistů a agresivních pravicových extremistů v Litvínově, o masivním policejním zásahu, který také jistě nebyl zadarmo, ani nemluvě.
Nezdá se mi ovšem, že by zrovna tohle místním daňovým poplatníkům nějak výrazněji hnulo žlučí. Že by je výrazná daňová investice do pravicového extremismu zas tak moc nepálila?
25. 11. 2008 | 10:03

Morová rána napsal(a):

Doktore, to máte tak! Cikánům bohatě stačí, že o nich to nejhorší říkají Češi...
25. 11. 2008 | 10:04

Pocestny napsal(a):

No, Morová rána padla správným směrem.

Co stojí více - starosta, který nevyměkne (za předpokladu, že ne nenajde nácek na soudu, který to zvrátí) nebo tisíce policajtů svezených z půlky země, s běžícími přesčasy, všechny další náklady, spojené s touto mimořádkou....

Také peprným shledávám ten pocit zdejších myslivců, že:
- cikán předělaný na hnědočecha se stane prvním soudružským "odsuzovatelem" vlastního etnika dle českého mustru "nesouhlasící zlágrujeme".

- pocit, že v cikánském problému zásadně stojíme v posici nezúčastněného arbitra, nikoliv v posici "jednoho z hráčů"

- nakonec se ukazuje ten princip "krysího teroru", který tu funguje.

Rodělme populaci na "starší a rozumné" a ty "mladé řešící". Ti první nastolí svým permanentním systémovým rasismem který funguje sice universálně, ale jeho poslední obětí jsou poslední zbylí cizinci, tedy cikáni, situaci , ve které vzniká jisté "veřejné mínění", které pak politicky "nekorektně" řeší ta druhá parta.

Ti první se pak mohou alibisticky distancovat od "nezamýšlených důsledků a exesů", které byly touto společenskou poptávkou vyvolány, možná z ní vyrazíme výrok, že "někteří to přeháněli", ale zásadním zůstává, že "to chtějí poctiví lidé".

Občan, který neumí a často ani nikdy nezkusil kontrolovat stát se nyní proti němu staví spolu s extremisty, protože jeho právní vědomí je naprosto rozložené a přirozeně tíhne k prostředkům, které zpětně dokáže posvětit svými účely.

To se stalo po válce se sudeťáky, po únoru s nekomouši, po srpnu s těmi, kdo odporovali "přirozenému toku reality".

Modus operandi je vždy stejný - donutit menšinu k otevřené revoltě, která posvětí to endloesung, které je již nachystáno, jen se čeká na záminku.
25. 11. 2008 | 10:20

Silvie napsal(a):

MOrová ráno, kdyby nebylo cikánského problému, nebylo by ani této řeže v Litvínově. Pokud vím, až dosud se pravicoví radikálové chovali při svých demontracích celkem slušně, nemalé škody na majetku dělali naopak levicoví anarchisté a antiglobalističtí retardi.Ty zdevastované pokoje v nemocnici jsou jen názorným příkladem toho, jak nás toto etnikum může kulturně obohatit. A pokud jde o škody, zapřičiněné extremisty, ať je dají klidně vedení Dělnické strany k úhradě. Myslím, že to za ně litvínovští rádi zaplatí. Pokud vy sám pokládáte za normální močit v nemocnici na podlahu a během své hospitalizace zdemolovat pokoj, agresivně obtěžovat okolí a nedodržovat základní hygienické normy, pak máte problém vy, nikoliv já!
25. 11. 2008 | 10:36

Čochtan napsal(a):

Ale blbost, Pocestný !
Nepadla ! Morová rána hloupě odvádí pozornost od diskutovaného problému, žvaní stejně hloupě jako ti cikáni, kteří obhajují svou pracku v mé kapse tím, že "Češi taky kradou".
Teď a tady jsou diskutovaným problémem cikáni a nic jiného.
Jestli máš nějaké bebínko, nech si ho pofoukat na příslušném blogu, ale tady se drž tématu. "Příčiny Janova".
25. 11. 2008 | 10:44

Čochtan napsal(a):

Krásnou větu jsem našel: "důvodem existence neonacistických rváčů, násilníků a jedinců se zjevnou poruchou osobnosti je existence cikánských rváčů, násilníků a jedinců se zjevnou poruchou osobnosti".
25. 11. 2008 | 10:48

lupa napsal(a):

Jako správný čech vím naprosto přesně, co má dělat vláda,co opozice,co mají dělat sousedi, co má dělat Chovanec se Spartou. Ale co dělat s problémem romů, na to jsem zatím nepřišel ani u piva. Jediná šance je asi ve vzdělání ( ale jak k tomu romy motivovat) a ve striktním a stejném uplatňování zákonů vůči majoritě i minoritě,tím myslím
odstranění rasové diskriminace vůči majoritě.Z vlastní zkušenosti vím,že romové jsou daleko většími rasisty,než bílí.
Jinak děkuji za blog, analýza problémů nemůže samozřejmě být v takto malém formátu podrobná,je ale přesně mířená.Děkuji , bylo to počné.
25. 11. 2008 | 10:49

juvel napsal(a):

Paní Samková uvedla, že přičinou současné situace v otázce Romů je nečinnost státu a má zcela jistě pravdu. Ovšem druhá a ještě podstatnější příčina je v samotných Romech a to pí. Samková v podstatě odmítá. To je jádro problémů a nebude-li úsilí směřovat ke změně jejich postojů a jednání doplatí na to především Romové, protože jinak je to cesta k pogromům. Nebát se důslednému dohledu a kontroly každé problematické romské rodiny, nebát se použít represe v případě nezákonného jednání, nevyhýbat se rozumné a smysluplné pomoci takovým rodinám. Nedat na teoretické utopické poučky, že oni nejlépe vědí, co je pro ně nejlepší. Dosáhnout vítězství zdravého rozumu a lidského zájmu nad utopickými deformacemi skutečného humanismu a lidských práv.
25. 11. 2008 | 10:58

Vendys napsal(a):

Paní Kláro,
tak za tohle mi určitě nepoděkujete.
Vy jste totiž ve výčtu příčin animozit mezi majoritou a utlačovanou menšinou zapomněla uvést jednu důležitou věc a podle mne hlavní příčinu dnešních problémů. Psal jsem to tady už někdy v lednu, takže to pouze zopakuji:
V druhé polovině roku 1992 (před rozdělením republiky, jaká náhoda!) táhly celé hordy tohoto etnika ze Slovenska na Moravu a pak do Čech. V Hodoníně obsadili celé náměstí, všechny vchody do prodejen, děti žebraly a dospělí obtěžovali Romy, kteří v tom městě bydleli s tím, že je musí u sebe ubytovat. Ten řev a nepořádek museli místní snášet celých čtrnáct dní! Úřady byly bezmocné, přece to byly Havlovy děti!
Místní Romové, kteří tím trpěli nejvíc, požádali starostu, ať jim nechá volnou ruku, že si to vyřídí sami. Dvě noci se nedalo vyjít na ulici, ale třetí den ta horda odtáhla dál do Čech.
Těmto ekonomickým imigrantům dal Jan Ruml české občanství (zdůvodnil to jako slučování rodin!) a Jindřich Vodička jim poskytl štědré sociální dávky.
Dodnes nikdo neví, kolik těchto našich spoluobčanů tohoto etnika tady vůbec je! K dispozici je pouze údaj z posledního sčítání lidu, ale ten nemá žádnou vypovídací hodnotu.
Paní Kláro, tady je jádro těch dnešních problémů! Nekontrolovaný příliv negramotných příslušníků tohoto etnika ze všeho nejvíc poškodil právě ty slušné, pracovité a bezproblémové Romy, se kterými si rád sednu k jednomu stolu. Já totiž nerozlišuji lidi na bílé a barevné, ale na slušné a ty ostatní.
"Chceš-li nasytit člověka na jeden den, dej mu rybu. Chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho chytat ryby."
Jen na okraj: Jakpak to dopadlo s tou výběrovou školou, kterou založil a vedl JUDr. Emil Ščuka?

Václav Dočekal - Vendys
25. 11. 2008 | 11:04

Silvie napsal(a):

Já mám jen obavy, že se teď do Janova nalije obrovský objem peněz a ty zmizí opět v jakési černé díře. Jen doufám, že nějakého idiota nenapadne asanovat za tyto prostředky byty vybydlené cikány. V takovém případě jedu do Litvínova a budu radikálům taky podávat munci!
25. 11. 2008 | 11:06

Severočech napsal(a):

Vážená paní Kláro Veselá Samková. Měl jsem to "potěšení" Vás zažít při obhajobě několika gaunerů pocházejících z minoritního prostředí. Byl to skutečně koncert!! Opravdu jste schopná. Všeho! I zde v tomto Vašem monologu potvrzujete pouze to, že Vám peníze nepáchnou. Jde zcela zřetelně o objednávku. Jinak si prostě nelze vysvětlit, že by inteligentní a vzdělaný člověk, který se veřejně samolibě holedbá svým úřednicko-buržoazním původem, zplodil takovou hloupost. Nepotřebuji právnické vzdělání na to, abych byl schopen konstatovat, že problém Janova není jak vy píšete z devadesáti všude jinde nikdy však v cikánech. Poblém je především v nich. On totož ten Váš "mastný papír pod tebichem" není jeden. Jsou jich tisíce a více než polovina z těchto "mastných papírů", jak trefně své chráněnce nazýváte ( tak to alespoň z Vašeho konstatování vyplývá) krade, fetuje, nepracuje (protože nechce a nemá potřebu) a jinak parazituje na majoritní společnosti. Ano, mám několik známých a dokonce i kamarádů mezi cikány a právě proto si dovollím říkat o nich že jsou cikáni, protože oni jsou na toto oslovení hrdí. Oni jsou totiž poctiví otcové rodin, pracují, odvádějí daně a jejich děti studují. Tito cikáni nenášejí oslovení Rom, protože vědí, co a hlavně kdo se za tímto "nesmyslem" skrývá. Mohli bychom zde polemizovat ještě dlouho. Bohužel zbytečně. Dokud se nezmění myšlení a hlavně přístup cikánů k majoritě, budou muset počítat s tím, že je majorita nepřijme. Ono totiž i v přírodě platí, že pokud má pes v kožich veš tak jí vykouše...
25. 11. 2008 | 11:07

Morová rána napsal(a):

Silvie, tak předně!

Předpokládám, že vy sama se řadíte mezi ty, jimž jste se blahosklonně rozhodla udělit titul slušní lidé.
Pokud dovolíte, nastíním vám, co si pod pojmem slušný člověk představuji já a v čem všem se vy této mé představě vymykáte.

Začala bych tím, že vás pořádám, abyste mě oslovovala v ženském rodě. Já vím, není to až tak zásadní prohřešek proti slušnému chování, přes to mám dojem, že jistou dávku bontonu od vás vyžadovat mohu.

Další má výtka je už závažnějšího charakteru. Slušný člověk, milá Sylvo, nikomu nenadává do antiglobalistických retardů - totiž, pokud má taková osoba dojem, že jí v průběhu diskuse došly argumenty, tak to uzná, nebo alespoň taktně mlčí. Nevypomáhá si lacinými vulgaritami.
Dále, a zde shledávám zásadní nedostatek, slušný člověk nepodsouvá svému oponentovy, ve snaze ho zdiskreditovat, jakési vykonstruované teze a nevyvozuje posléze, na základě těchto svých myšlenkových konstrukcí, že protistrana má jakýsi imaginární nedefinovaný problém...
Ale víte co Sylvo? Když už jsme u toho, uhodila jste hřebíček na tu... no, na hlavičku. Já skutečně jistý problém mám. Tím problémem jste vy a vám podobní.
Ale z5 k tématu! Slušný člověk hlavně neplácá nesmysly, nebo se o to alespoň snaží!
Cikáni tu jsou, vždy byli a pravděpodobně také budou a vám, stejně jako pravicovým extremistům, pravděpodobně nezbude nic jiného než se s tím, místo vyřvávání na náměstích, prostě smířit. Pravicoví extremisté se zásadně nechovají slušně, dokonce bych řekla, že je to téměř protimluv a váš návrh na financování jejich řádění je sice hezký, ale stejně dobře jako já i vy víte, že k něčemu takovému nikdy nedojde a tohle jejich výkendovou zábavu zaplatíme my všichni, ostatně jako vždy.
25. 11. 2008 | 11:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Kláro,

nikdy jsem nechtěl zabruslit na tenký led.Dá se tam pěkně sklouznut do vody.Vy jste nyní ale otevřela dveře do průvanu.

Budiž!ROMSKÝ VÝTAH......jasně víme o něm a přesto si nedal nikdo práci aby situaci zjistil.Můžeme se domnívat proč.
Cikáni nikdy nebudou volit vysloveně pravicovou stranu(politiku,vládu)pro samu podstatu.Osobní odpovědnosti a všeobecná podpora vůli a právu jedince nikdy nebude cikánskou prioritou.Vždy budou voulit toho kdo bude deklarovat přerozdělovací praktiky.A těm kteří tak rádi přerozdělují Z CIZÍHO,(nemusíme ukazovat na socany a komunisty) se cikáni náramně hodí do krámu.Za pár let nebudeme mít šanci tuto milionovou hydru ani přehlasovat.Připojíme-li k tomu větši tohoto národa "HOMOLKŮ",budeme si my terorisovaná bělošská menšina pravicových názorů jen bezbranně dívat jak stojí jeden ideologicky vychcaný gauner na bedně od banánů(perfektní příměr paní Kláro),a krade z našich kapes GRANDIOZNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY.
Potud si rozumíme.

Současná situace( a ODS není bez viny)jasně ukazuje kam směrujeme.Začíná se naplňovat komunistický záměr "čím hůř-tím lepe" a patová situace(způsobená i existencí komunistické přítomnosti v parlamentu)se začíná pomalu ale jistě překlánět proti zdravému rozumu.

A teď pozor!Pokud dojde situace tak daleko,že budu muset přijmout stanoviska řešící moje ohrožení životně důležitých práv, nepochybně budu stát na platformě okamžitého vyhrocení situace!
A bude mě úplně jedno,kdo bude po ruce.Třeba DĚLNICKÁ STRANA.
A budu se snažit,abych je přesvědčil,že nikoliv cikáni,nýbrž TEN KTERÝ STOJÍ NA BEDNĚ.

Opakuji,že pouze v případě výše uvedeného scénáře!!!
A prosím,aby se různí diskutující nepokoušeli o dehonestaci mé osoby.Vaše eventuelní sprosťárny mě o opaku mých úvah nepřesvědčí.

Paní Kláro nejde ani tak o mé vlastní názory.Snažil jsem se vmyslet též do oněch lidí,kteří v Janově stáli na straně DS.

MĚLI K TOMU PÁDNÉ DŮVODY.
Tak jak nebyla zrušena KSČ,tak nemůže být zrušena DS. Existence obou stran je jen dokladem,neschopnosti postkomunistické společnosti zavést demokratický funkční právní stát.Už z tohoto důvodu je potřebný odchod koaliční vlády i s Klausem do někam.
A rychlé převedení, pravomocí (dle Lisabonské smlouvy -rychle podpsané)na orgány EU.
Nemá-li dojít k naplnění výše uvedeného.

Ivan.
P.S. Ono k tomu stejně dojde nezávisle na politické situaci ,či vůli..
25. 11. 2008 | 11:18

Pocestny napsal(a):

Ale, čochtane, píšu o tobě....-)
Bebíno máš ty, velký...
Pro vás ostatní, kdo se snaží přemýšlet, musí si klást jisté otázky.

1. KDO vymyslel ten degenerativní systém sociálních dávek?

2. KDO sestěhoval pologramotné a právního úkonu většinou neschopné zoufalce do ttěch ghett?

3. Kdo profituje od války na následující posloupnosti:
- nucené přesídlení z východu na západ (made in KSČ náhrada za sudeťáky)

- nucené usídlení v prostředí, sídle a vnitřní struktuře, která absolutně sleduje potřeby BÍLÉ NUKLEÁRNÍ RODINY, čili max. 4 -5 osob, ale naprosto ignoruje větší rodinu cikánskou, která je hlavně MULTIGENERAČNÍ.

- systém asimilace založený na totální destrukci původní identity a vnitřní hierarchie hodnot bývalé kultury,

- padesátileté předstírání, že to "funguje" a náhlé prozření a hledání "pravého viníka".
Padesát let, kdy stát nepřipouštěl, že by cikán mohl mít na sebe názor, který je třeba slyšet, padesát let pěstování lidí v mentalitě zvířete, které je od narození do smrti pouze objektem, tedy předmětem "socialistické péče o nepřizpůsobivé", ale nikdy nebyl vnímán jako tvor, který možná má svou kulturu, když ho z ní nebudeme vyhánět.

Odpověď je jednoduchá, nemilosrdná a nepříznivá, leč pravdou zůstává, že jsme to byli ve 100% MY bílí. Toto není krach snažení cikána, on se nikdy o žádné snažení ani pokusit nemohl, neboť je naprosto determinován k výkonu podřadných prací, protože to je jeho "společenská úloha" zde u nás. Stejně jako ukrajinec je cikán VÝHRADNĚ k tomu, aby přisluhoval komukoliv místnímu.

Pokud má ambici, je to chápáno jako nemístná drzost, "může bejt rád, že vrážíme do toho, že sedí na zadku a neremcá".

Problém je v tom, že v třetí generaci socialistický chovanec, to je terminální případ.

Dostáváme se do situace, kdy totálně krachuje "socialistická výroba hnědočecha", je proto nutné REKONSTRUOVAT to, co jsme zprznili, pomoci cikánovi stát se ne hnědočechem, ale cikánem.

To vše i s tím risikem, že konečným stavem po masívní investici tohoto státu do "civilizace ghetta do 21. století" stále bude exodus cikánů.

To je ale naprosto nepředstavitelné v současné situaci, kdy se bílý majorát rovnou instaloval do posice revašující oběti.
25. 11. 2008 | 11:24

pepr napsal(a):

Paní Samková je zřejmě psychopatka - "Dělnická strana je - podle ní - jediná, kdo šel něco dělat" - natáhli si hnědé, pardon černé, košile a dali se na pochod. Ještě skvělejší by byli, kdyby k tomu měli pochodně.. Jen aby si na svá slova nemusela vzpomenout, až si pro ní tihle černokošiláči přijdou, jí neuvěří, že opravdu není Romka...
25. 11. 2008 | 11:25

Čochtan napsal(a):

Přečtěte si tohle:
http://vasina.blog.idnes.cz...
Zamyslel se někdo nad tím, proč janovští "náckům" tleskali?
25. 11. 2008 | 11:30

Ivan Hochmann napsal(a):

Doufám,

že si podobné komentáře přečte občas někdo ze stranických lídrů
ODS.Musí,jim být přece jasné jak by měla ODS postupovat ve všech situacích.
Zalézt do hloubky svých kožených křesel a v tichosti chrochtat u koryt už asi nebude to pravé ořechové.
Probuďte se pánové,nebo vás výše uvedené(také) problémy vymetou z republiky a budete muset vstoupit do DS,bez "O".

Ivan.
25. 11. 2008 | 11:31

Silvie napsal(a):

Pro antiglobalisticky zaměřené fanatiky je výraz retard naprosto přiměřený kapacitě jejich intelektu, který se omezuje pouze na ničení cizího majetku a vyvolávání konfliktů ve velkém. Jejich jediným hobby vyjma zmíněného je pěkně se někde zhulit a pak opakovat předešlou činnost.
Nemyslím, že bychom se museli nutně smířit s tím, že budeme nadále terorizováni agresivní minoritou. Události v Litvínově a následné reakce majority dávají za pravdu mě, ne vám. Pokud jde o názor na to, kdo je slušný občan ,podívejte se nejdříve na reakce čtenářů v LD, MF , Reflexu atd. na toto téma. Nejvtipnější byly na vyhrůžky cikánů emigrací (za den asi 900 nadstandardně veselých příspěvků). Mám dotaz - to je těch 90 procent občanů ČR, kteří mají na věc stejný názor ,jako já - neslušných?! Teď jste mě vysloveně obveselila.
25. 11. 2008 | 11:31

_._ napsal(a):

1. Cikáni musí mít nad sebou autoritu (cikán se musí bát trestu, když něco provede), pokud ji nad sebou nemají, zvlčí.
2. uhradí KVS škody v prostějovské nemocnici ze svého palmare?
25. 11. 2008 | 11:35

Eda napsal(a):

Paní Klára má určitě z většiny pravdu ovšem jsou to zase jenom plky,plky,plky které nic nevyřeší.U vlády celé společnosti jsou lidé kteří uznávají jenom zisk a peníze.Z řešení tohoto problému nic nekape tak se na to prostě vykašlou.Vláda má svůj svět kšeftu a nějaké problémy cikánů a bezdomovců ji vůbec nezajímají.Už jen skutečnost,že ministerstvo které to má v kompetenci vede Stehlíková....strašný!Většina lidí ani neví jak vypadá tak je nenápadná.
Tento problém by měla začít řešit razantní osobnost z výraznými kompetencemi jinak je to v "P"....
25. 11. 2008 | 11:38

Evan napsal(a):

Je zajímavé, že sestěhovávat Cikány je chyba nebo dokonce zločin na tomto etniku, sestěhovávat Čechy, Slováky, Maďary nebo kohokoliv jiného je běžné a bezproblémové. Problém tedy není v žádném sestěhovávání, problém je v Cikánech samotných. Nejsou vychovatelní, alespoň jejich zdrcující část nikdy nebude ničím jiným než přítěží pracovitějších a čím dál tím více naštvaných a bezmocnějších "majoritních" poplatníků. K čemu jsou jinému než k tomu, aby dělali bugr, kdekoli se octnou, a vykřikovali, jak jim všichni ubližují? Protože však ve skutečnosti jsou to většinou jen oni, kdo ubližují ostatním občanům a parazitují na nich, je jen otázkou času, kdy společnostï dojdou prostředky a síly na to, aby si tuto čim dále větší minoritu pěstovala a bude muset s takovou naivitou skončit. Možná, že v Janově to už začalo ...
25. 11. 2008 | 11:38

Silvie napsal(a):

Pocestný, už zase lžete! Kdyby to bylo tak, jak tvrdíte, nemohli by být cikáni problémem ve všech evropských zemích, včetně těch, které bolševismus nikdy neviděly ani z rychlíku. Přiznejte si konečně, že problém netkví v systémech, v nichž cikáni žijí, ale v parazitickém způsobu jejich života, jejich mentalitě, nepochybně ne právě vysokém IQ, nevzdělavatelnosti, nepřizpůsobivosti, agresivitě atd.
Pohádky o tom, jak skvěle asimilovali v Kanadě, si nechte pro někoho naivnějšího - udělali si výlet k vodopádům, pobrali dávky v Kanadě a pak zpětně ještě u nás. V Doveru se ukázalo,co jsou zač a šupem nám je zase poslali zpátky.
A mimo jiné - žila jsem dost dlouho v zahraničí a nikdo mi tady nebude vymývat mozek tím, jací jsme u nás rasisti. To možná teprve budeme! Nikde v cizině se s nimi nemažou, vystěhujou je daleko za město a víc se o ně nikdo nestará. Kromě policie.
25. 11. 2008 | 11:38

Neopřemyslovec napsal(a):

Paní Samková,
když jsem nyní poslouchal pana prezidenta tak váš článek nesahá ani po kolena k němu. Kdyby on řešil problém Romů? Fakt je to génius reálného vidění světa. Geniálně vystihl jádro věci. Pokuste ho požádat, aby vám poradil?
25. 11. 2008 | 11:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Pocestný,

Máte sice perfektní příměry a mnohdy se strefujete do diagnozy,ale většinou to vyznívá jako prznění rasy.
Zkuste také někdy jasně a zřetelně vyslovit svůj názor na obnovu,rekonstrukci.Čehokoliv.

Možná nejsem sdostatek vědoucí,abych absorboval vše s pochopením a nereagoval.
Třebas: "bílý majorát instalovaný do posice revanšující oběti".

Při vší úctě nejsem schopen pochopit podstatu ani směr.

Ivan.
25. 11. 2008 | 11:45

SuP napsal(a):

Paní KVS -
Děkuji, že jste velmi neotřele, ale trefně pojmenovala alespoň tu část prapříčin, které situaci pomohly dovést do dnešních konců. Některé z nich jsou známé, ale ze známých důvodů nepohodlné, proto pölitiky zamlčované. Například důvod extrémně vysokých dávek pro utlumované horníky, jsem dosud neznal, ale sedí to docela přiléhavě.
Dneska se s vámi hádat nebudu.
25. 11. 2008 | 11:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Silvie,

můžete mi dát prosím nějaký odkaz, z něhož plyne, že Cikáni jsou problémem ve všech (či alespoň většině) evropských zemí? Dokud takovéto relevantní odkazy nebudu mít k dispozici, jednoznačně prohlašuji, že Vaše tvrzení je účelová lež.

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 11:56

Pocestny napsal(a):

Ano, imigrace cikánů z východu (nejen ze Slovenska, ale u Rumunů a Bulharů pasem to bylo řešeno vízovou povinností) je problém.

Nebyl by takový, kdyby přicházeli do prostředí, ve kterém již existuje cikánský pattern chování jako občana. Místo toho se tu setkávají se "zkrachovanými hnědočechy", které stejně nikdo nebere jinak, než jako ty cikány, kteří zrovna objevují západ skrze splachovací záchod po příchodu z východu.

Místo toho, aby se přišedší asimilovali jednodušše do českého cikánského životního stylu, učí své "zápaďáky" zpětně to, co oni zcela zbytečně odvrhli, protože za to nic nedostali.

Vidím klasickou technologii "hrnutí" problémů, které posledních dvacet let nejsme schopni řešit, protože už není ten, kdo by nás přinutil.

Značná část populace se rozhodla ke "klientskému" přístupu ke státu, výměnou za všeobecnou kindergarten, tedy ten "velestát konající" poskytují neomezená "práva" na manipulaci s veřejnými prostředky těm, kteří ZA NĚ pořeší to, co ve vyspělé společnosti řeší komunita a region.

Při pohledu na současnost Česka tu vidím kulturní a společenskou segregaci JAKÉHOKOLIV etnika nepůvodního, jen jsou markantní rozdííly v tom, jak se s tím vyrovnávají.

Vietnamci jsou "uzavřenou enklávou", to samé platí o místních Rusech, Srbech, Ukrajincích, Číňanech, my jen zvenčí pozorujeme větší či menší komunikativnost, respektive vůle ke komunikaci vně svého ghetta.

Ptám se, pokud tvrdíme, že tato země je "dokonale otevřena", platí to i o společnosti, která se přirozeně uzavírá těm, kteří by do ní vnášeli svou jinakostí důvod pro "jiná práva" než ta "naše"?

Do jaké míry jsme schopni vůbec pochopit, že v realitě Schengen systému musíme akceptovat, chránit a na roveň svého občanství právy i povinnostmi povýšit každého, kdo se zde v rámci Schengen usadí. Bez ohledu na barvu a relígii?

Do jaké míry jsme schopni pochopit, že EU z principu NEMŮŽE připustit jakékoliv silové řešení v členské zemi?

Do jaké míry jsme schopni pochopit, že zvně to neřešení hlavou a naopak řešení rukama může mít za následek podobné sankce, jaké EU s chutí flákla Heiderovi jen za "hloupé řeči".

Dále je nutno sčítat další škody, které si tím ZEJMÉNA český venkov, který soutěží se stovkami euroregionů o peníze z federální kasy způsobí tím, že

po patnácti letech práce v turismu v rozměru EU konstatuji, že pokud se na něčem EU národy shodnou téměř konsensuálně, je odpor k nacismu a těm kdo ho representují.

To, co nelze vyčítat ani vzteklému Rusku, ani "mocnému Německu", to zle jistě otřískat o čumák malému psu zdejšímu.
Toto je další negativní zpráva, která běží ven, v té celkové záplavě špatných zpráv je to jen posílení důvodů západu k tomu, aby eliminovali náš jakýkoliv vliv na fungování EU.
25. 11. 2008 | 11:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Slyšeli jste?

Prý "zdrojem právní moci v EU není lid."Má to snad znamenat,že v ČR je zdrojem právní moci lid?
Jestli je tato formulace podstatou ústavy ČR tak bude nutné změnit ústavu.

V demokratickém státě přece nemůže rozhodovat "lid".V právním státě rozhoduje PRÁVO, a zákony(platné pro všechny stejně)
LID rozhodoval za komunistů.Také to tak vypadalo a pořád vypadá.
No Klausovi asi šibe.

Ivan.
25. 11. 2008 | 12:02

Ford napsal(a):

Ehm cikáni se dají pořešit úplně jednoduše. Stačí na ně uplatňovat stejný metr jak na nás. Sice by se musela výrazně rozšířit kapacita věznic, ale za pár let by byl problém vyřešen.

A trochu nasílí od extremistů.
https://www.youtube.com/watc...
25. 11. 2008 | 12:04

Ford napsal(a):

Stejskal: Z jakého důvodu tedy eliminovali přístup cikánu do Anglie nebo Kanady? že by nás nechtěli obrat o velice potřebné vzdělané vědce a doktory? Jak šlechetné....
25. 11. 2008 | 12:07

Ornyl napsal(a):

Paní Samková,
mne překvapuje,že si troufáte posuzovat sociální politiku města Vsetína,kde jste snad ani nebyla.Jako občan tohoto města tvrdím,že je až příliš sociální. Tolik sociálních nevládních organizací,jako je tu, se hned tak jinde v ve velikostí podobném městě nenajde.Opomíjíte jednu skutečnost-proodeje městských bytů jsou vynuceny finančně. Na jejich údržbu města nemají peníze...A kromě toho, velká část dalších obyvatel si na bydlení přispívá daleko více (vlastní domy nebo bydlí třeba v družstevních bytech
a také mnohdy nejsou příjmově silní). A poslední douška-pokud by Vsetín neudělal pořádek s pavlačákem, podobné demonstrace a bitky by se udály i zde. Mnoho k tomu nechybělo-možná pár měsíců čekání...
25. 11. 2008 | 12:10

Pocestny napsal(a):

Silvinko, jste tím hoítkem, který se pomalu stává kokonem z vlastních pavučin.

Jak tak přitvrzujete (ztrácíte nervíky rychle, drahá), vaše argumentace se zjednodušuje k té "obecné pravdě u desítky točené".

To je lapidarizace, trivializace, vulgarizace, která zabírá u mas, které rozumovou úvahu mění za hnutí mysli skrze emoce. To nezabírá u nikoho, kdo vidí problém, a hledí na něj instrumentálně, ne politicky.

Čili, ve chvíli, kdy celá Evropa jektá zubama nad obrázkem mohameda s báglem v metru se opravdu o cikánech nemluví.

Víte, nerad to dělám, ale pokud mluvíte o "odsunu za město", tak mluvíte současně o právu kočovat a municipálních karavan kempech pro cikány za peníze komunity, zdarma za to, že nekempují na návsi.

Mám pocit, že si dětinsky představujete, že tím, jak některá media "loví" jakoukoliv zmínku o cikánech v evropském tisku, aby zde "doplnili společenskou diskusi", ale nikdo nekoreluje tu zprávu s tím, že to byl sloupek ve třetí příloze "okresní drby" na str. 65....čili, že to v místě původu zpravy NIKOHO nezajímá.

Ano, nejsme v tom sami, jedou v tom zejména "jižané" a "nová Evropa", tedy země, které vždy měly problém s uspokojením materiálních nákladů své vlastní společnosti. Nedokonalost některých verzí společnosti se zviditelní až tím, když je vystavíme tlaku. Tato společnost se pod jakýmkoliv tlakem vždy měla tendenci rozpadat na frakce s racionální přístupem k násilí - tedy účel světí prostředky.
25. 11. 2008 | 12:14

Vilém napsal(a):

Dobrý den,
děkuji za tento blog a v zásadě souhlasím. Nechápu jen, o co opíráte tvrzení o grandiózních sociálních dávkách. Dokonce nehledě na to, jaký systém byl přijat v polovině 90. let, po změnách platných od 1.1. 2007 už platí nový sociální systém založený na podstatně pozměněných principech. Šlo o krok vlády ČSSD (zejména Škromacha, jeho předchůdce Špidla byl naopak plně kompetentní), jež v tomto ohledu vyšla vstříc nenávistným postojům socialistických voličů, které představují jen nepatrně mírnější verzi požadavků extrémistů a které lze pozorovat také zde. Hlavní devízou nového systému je nahrazení sociální pomoci hledáním záminek k jejímu odepření.
Výsledkem samozřejmě nemohlo být nic jiného než akcelerace bujení ghett, a to dokonce přes vysoký ekonomický růst.
Viníkem vzniklé situace je tedy státní politika způsobená zbabělým nadbíháním agresivním postojům majority ze strany ČSSD a žádné poukazování na to, že někdo ráno nevstává, na tom nemůže nic změnit.
25. 11. 2008 | 12:15

Pocestny napsal(a):

hobítkem, pardon, nedoklep...
25. 11. 2008 | 12:17

Pocestny napsal(a):

Ivánku,

Nejdříve to o mně:
- prznění rasy je to, když se my přestaneme chovat tak, jak sami očekáváme od druhých. To, že se tak nechovají oni, neznamená, že šupnem do žumpy za nimi.
tedy:

1. První věta:
" Kultura společnosti se pozná v tom, že je schopna generovat ten středový midstream, který sice složitě, ale sveřepě zkouší stále ovládat kulturní prostor tím, že generuje DOBRÁ řešení tam, kde extremisté hledají řešení RYCHLÁ.
Ivánku, s cikány je to takhle - od války jsme scénáristé a režiséři, kteří brečí nad blbostí herců, ale ani na minutu nepochybují o kvalitě původního dílka.

Máte u mne, při vší úctě, buráka, dostanete ho jako místní pilíř občanské pravice za to, že ve slabé chvilce připouštíte řešení skrzevá tupou masu....

Žádné "dělnické krámy", Iváku!
25. 11. 2008 | 12:28

Vico napsal(a):

KVS : Rozbor příčin, který nabízíte je přinejmenším fundus, od kterého se lze odrazit, na rozdíl od obvyklých polorasistických žvástů, neřešících nic/návrhy na masovou emigraci do Indie apod./.
Nick Silvie, který tu na jiných místech nabízí různá řešení včetně těch konečných/lucerny a jiné stožáry se zahnutým koncem do pravého úhlu/ a zároveň se iniciativně hlásící do skupiny slušných jen dramaticky posunuje prvotní význam onoho slova.
Cigán- parazit je znevýhodněn od bílého - parazita jen barvou kůže. Bílému parazitu stačí se jen učesat, vyprat si košili i sebe a splyne ve skupině všech těch slušných Silvií. Proto opravdu velkým podvodníkem nemůže být Cigán. Krade měděné okapy, parazituje na sociálních dávkách/které ale nevymyslel ani nezavedl/, ale na opravdu miliónové a stamiliónové podvody tu máme jiné kabrňáky.Každý z nich sám o sobě udělá větší díru do státního rozpočtu, než celý Chánov a Janov dohromady. Když si dá pilná KVS dost práce, mohla by to spočítat. Výsledek by byl ,dopředu odhaduji,velmi krutý.
25. 11. 2008 | 12:33

bigjirka napsal(a):

Je to furt dokolečka kolem. Příčinou Janova jsou jednoznačně cikáni, zacyklení ovšem ve smyčce důvodů a špatných řešení. Házet to na hlavy municipalit může jen takový vylízanec, jako pocestný lejnomozký. Ano, cikáni jsou zjevně tady a přes veškeré slibování neemigrují. Bez účasti majority se to neobejde a jediný, kdo má nástroje a fondy je mpsv. Města a obce nemají na řešení rozpočty. Ano, problém je na mnoho let a myslím, že potřebuje i nějakou legislativní podporu, aby byl řešen komplexně. Řešení musí mít znaky:
1. push - pull nabídka pomoci a zároveň tlak na pohodlí deklasovaného života
2. hmotná nouze jen naturální
3. podpora malého podnikání mezi cikány (vč. účetní a právní pomoci) a pomoc se získáním jednoduchých kvalifikací
4. přerušení toků pro cikánopomocné a cikánologické nic neřešící organizace
5. vytvoření prostředků donucování pro dno deklasované vrstvy
6. likvidace lichvářů
25. 11. 2008 | 12:38

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,já vám nedám žádný odkaz. Pojeďte se mnou do Itálie, ukážu vám, jak tam žijí cikáni a nakolik jsou tam oblíbení. Pak vás vezmu třeba do Francie, kde mám švagra a cestou domů to můžeme vzít oklikou přes Španělsko a Slovensko. Netvrdím, že jsou cikáni největším problémem uvedených zemí (vyjma Slovenska) - ten tvoří arabsko-afričtí přistěhovalci. Všude, kde žijí jsou ale v podstatě nezařaditelní, protože nerespektují pravidla ,ani zákony a žijí na okraji společnosti.
Ale cením si vaší snahy distancovat se veřejně od nás - xenofobů.
25. 11. 2008 | 12:40

JC napsal(a):

Vico,
Nu což také názor. Ono to " vy kradete ve velkým a všechno je OK takže my můžeme také může také skončit jako v té Ostravě.
My jsem si šli jenom rozřezat halu, kterou gádřové stejně nepotřebují, protože je nepoúžívají.Hala na nás spadla, dva zabila a tři zmrzačila.Může za to gádžo protože :
1. Neměl objekt zabezpečený proti krádeži.
2. Tabulky "zákaz vstupu tam sice byly,ale gádžo nás nenaučil číst.
25. 11. 2008 | 12:50

Silvie napsal(a):

Vico, kdybyste byl bystřejší, pochopil byste nadsázku - to pokud jde o ty lucerny. Ale vcelku by to nebylo od věci - vlastizrádci se všude na světě soudí a popravují (a ti naši nám sem pozvali spřátelená vojska, která pobyla 40 krásných let).

A pokud jde o konečná řešení - kdepak jste to u mně vyčetl? Hezky mi to tady odcitujte. Pokud mi paměť slouží, odpověděla jsem jakési zmatené Morové ráně na její bludy něco v tom smyslu, že se vůbec nemusíme smiřovat s tím, co je s morálkou a slušností neslučitelné. Co je na tom tak zlého?
Aby bylo jasno - radikály nijak neobdivuju, ale pouliční nepokoje a veřejná podpora radikálů majoritní společností, donutí politiky řešit její problémy. Až dosud totiž majorita směla jedn dvě věci - platit a držet hubu a krok...
25. 11. 2008 | 12:56

Marcel Derian napsal(a):

Vážená a milá Kláro, pod ten článek bych se hned podepsal. Jen bych doplnil jeden důvod a to snahu nic neřešit, jen aby řešitel nebyl nařčen z rasismu. Proto je policie v Janově laxní a proto ani město nemá moc snahu nějak radikálně zakročit.
25. 11. 2008 | 13:19

parr napsal(a):

pane Stejskal, žádáte odkazy po Silvii. Chcete je v řečtině,
italštině, francouzštině?
Pravděpodobně těm jazykům nerozumíte.Ale stačí se např. projet centrálním Peloponesem a uvidíte cikánské vesnice. Ano, není tam s nima zase tak zásadní problém. Peloponés je hornatý, cikánů v Řecku méně než leckde jinde, vesnice se ztratí. A co Itálie? Zpráv o cikánských vesnicích z plechů a dřeva,jen pár kilometrů za Římem a dalšími velkoměsty, těch je v médiích málo? Nestačí Vám? Projeďte se třeba Korsikou. Ne s cestovkou. Projděte kopce, možná narazíte na cikánskou vesnici. Nepoznáte, kde žijí prasata a kde lidé. Všude jen plech, klacky, bláto. Ve všech uvedených případech nežije majorita přímo v cikánském prostředí. Nestává se v něm minoritou. K čemu odkazy, není nad vlastní zkušenost. Tu neprožívám ani já, ani Vy, ale lidé v Janově.
25. 11. 2008 | 13:19

češka napsal(a):

Paní Samková, v tom, co popisujete máte pravdu.
Český národ se bohužel rozdělil na 2 kategorie, ty kteří pracují a pracovat za všech okolností chtějí, byť jejich mzda mnohdy neodpovídá odvedené práci a ty, kteří
nepracují.
Ta první kategorie chce od státu, aby i on konal svou práci a zajistil jim slušný život, beze strachu, že se stanou obětí zločinu.
Chyba je, že stát nekoná.
Rodiče jsou zodpovědni za výchovu svých dětí, přesto je nikdo nepostihuje za záškoláctví. Další otázkou je, že když rodina nezvládá výchovu 3 dětí, pořizuje si děti další. Kdyby stát dokázal donutit matky, aby se řádně staraly o každé své dítě, problém by ani nemohl nastat. A to je cesta, kterou se vydali v Krumlově. Jakékoli peníze vydávané z našich kapes by měly být určeny na vzdělávání sociálně slabých.
Dokážu si představit, že do gett přijedou ráno autobusy v dporovodu policie a děti do školy odvezou, odpoledne přivezou.
Děti ve škole nakrmí , něčemu naučí, a potom nakrmí znovu, než je vrátí domů.
Je je jedno, jestli se jedná o cikáňata, vietnamčata nebo děti bílé.
25. 11. 2008 | 13:20

JF napsal(a):

Dobry den,
nerozumim tomu, proc je Vami zverejneny odkaz na popis udalosti v Janove dukazem likvidace svobody slova, medii, atd...??
Dekuji
JF.
25. 11. 2008 | 13:21

jaroslav napsal(a):

Absolutně nesouhlasím.Každá vláda pro cikány udělala maximum.Nejvíce KSCˇ.Snažili se je převychovat tím že je nastěhovali mezi slušné občany,dostali práci,podpory,výhody někdy větší než kdokoliv n nás.Výsledek známe.Poradím vám jedno.Postavte na svoje náklady byty a nastěhujte si je tam. pro sebe si ponechte jeden z bytů a dělejte ta domovnici.Určitě to změní váš názor.To že je nikdo nezaměstná,tomu se nedivím.To nemusíme rozebírat.Jsou to kočovníci a proto bych volil cestu tímto směrem.Dejte jim meringotky a tím jim dáte svobodu.Nikdo nebude trpět odpadne spousty problémů.Pokud nastanou tak to vyřeší zákon jako v USA.Dát možnost jednotlivci aby měl možnost bránit svůj mejetek a sám sebe.
25. 11. 2008 | 13:24

Pocestny napsal(a):

Jen jsem se chtěl všech vášnivě argumentujících zeptat, jestli se počítají jako součást "balkánu" va východ od nás, za součást středomoří nebo součást toho severozápadu??

Ono je to totiž důležité. Mám totiž zkušenosti právě z této strany kontinentu a tam mají rozhodně důležitější témata než cikány.

Nehleďe na to, že ty zmíněné země jsou z hlediska EU norem podivností nejen ekonomicckou, ale i kompromisem ve smyslu dodržování zákona a loajality státu.

Nejsem si jist, jestli zrovna z této strany kontinentu čekat nějakou inspiraci.

Je totiž holým faktem, že nejhorší pakáž je dle mínění deseti z deseti hoteliérů mladý Ital, tak málo stop lidské kultury se jinde neopakuje.

Zrovna tak platí, če cikáni nejsou v těchto zemích tím nejhorším, co je trápí, zločin bílý je tam - jako zde - daleko výnosnější a škodlivější státu.
25. 11. 2008 | 13:33

Flap napsal(a):

Ani já nerozumím, co "dokazuje" to PDFko, na které odkazujete. A co mě opravdu překvapuje, je že v článku, který se zabývá událostmi v Janově, se nedočtu nic o tom, že si tam dali sraz fašisti. Nebo to se toho netýká ? Nevím nevím, ale mám za to, že kdyby se tam ve stejném počtu sešly prodavačky z drogerie, tak se o tom z novin ani nedozvíme a analýz paní Veselé Samkové budeme ušetřeni.
25. 11. 2008 | 13:35

CK napsal(a):

Paní Silvie a pane parr,

zřejmě nevíte, že EU má 27 členských zemí, nikoliv 6 nebo 7 zemí, jejichž problémy s cikány suverénně zobecňujete na celou EU.
25. 11. 2008 | 13:37

Silvie napsal(a):

Tak jsem letem, světem, zadala na googlu heslo "zingari" a zběžně jsem koukla ,co se tam píše. Vcelku totéž, co u nás.

"Pro zlodějské cikány snad nikdy nepřijde trest"
(neo-machiavelli.ilcannolnicle.it

"Invaze cikánů... v této souvislosti nelze mluvit o ničem, než totalitě cikánů v Itálii - je nevyhnutelné, že se stanou příčinou vážných problémů v naší zemi..."
(ciut 1968.blog.com)

Kdybych měla čas a dala si práci, zahltím tento blog podobnými citacemi. Promiňte kvalitu, vzala jsem to velmi zběžně. Příště event.mrknu na Francouze.
25. 11. 2008 | 13:46

Silvie napsal(a):

POcestný, tak už i Ital vám vadí? A kdo to bude příště?!
25. 11. 2008 | 13:48

kasparek napsal(a):

pro autorku: kdyz se nebudeme zabyvat detaily jednotlivych bodu, tak v jedne casti vycitate (pro mne prekvapive), ze stat dava neprizpusobivym prilis mnoho penez a ze se o ne stara. A hned v dalsim odstavci statu vycitate, ze se o ne nestara.
Myslim, ze Vase "dedukce" ohledne privatizace a vlivu developeru ukazuje jasne zaklady vaseho ekonomicke vzdelani, ci spise nevzdelani. Doporucuji Vam ale si o ekonomii neco precist. Hlavne zacit u toho co je smyslem ekonomie, abyste pak nemela pocit, ze co zacina na "ekono-" znamena vykoristovani. Protoze tak me to pri techto plytkych analyzach vzdy pripadne.
25. 11. 2008 | 14:00

stejskal napsal(a):

Paní Silvie, panové parre a Forde,

znovu se ptám: máte nějaké odkazy, které ukazují či naznačují, že (jsou (cituji paní Silvii) "cikáni problémem ve VŠECH evropských zemích"?

Zatím jsem zde žádný takový odkaz nezaznamenal (je zde jeden odkaz na problémy, které lidé tohoto etnika způsobují v Itálii, jestli chcete, mohu dodat další, stejně tak jako z Bulharska, Rumunska, Sloivenska, Maďarska či Řecka podobně ovšem mohu dodat tisíce odkazů na problémy s ryze slovanskými recidivisty).

Tak se znovu ptám: máte někdo důkaz, že jsou - jak tvrdí paní Silvie - "cikáni problémem ve všech evropských zemích"?

Paní Silvie označila paní KVS, která se touto tématikou zabývá řadu let a ví o ní tolik, jako málokdo, za lhářku. Své osočení opřela o tvrzení, které poovažuji za ryze účelovou lež. Jež má navíc vzbudit další nenávist vůči lidem jednoho konkrétního etnika. Zatím mi to nikdo nevyvrátil.

Odkazy prosím v angličtině, ruštině popř. v němčině. V jiných jazycích číst neumím.

Děkuji předem.

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 14:01

jarpor napsal(a):

Ivan Hochmann

k Vašemu textu z 25.11.2008 12:02:22

Přečtěte si prosím naši ústavu a pak znovu to, co říkal na ÚS Klaus.
Nešibe mu.
Moc v demokratickém a právním státu je odvozena od lidských práv, od práv lidu, který je předem znýmými mechanismy deleguje na "instituce" jež pak jeho moc vykonávají.

Ač obvykle s Vámi souhlasím, zde jsem si nemohl pomoci a říkám, trochu jste se Vaším výrokem unáhlil.

A k KVS :
Za vším hledej člověka. To platí i o Romech.
To mi ve Vašem rozboru příčin chybí.

Hezký den
25. 11. 2008 | 14:02

stejskal napsal(a):

Paní Silvie,

vezmu Vás kdekoliv po Evropě do míst, kde žijí pohromadě deklasovaní jedinci prokazatelně slovanského, germánského, anglosaského, nordického či románského původu. Jsme zvědav, jestli z toho uděláte závěr, že bílá rasa "je problémem všech zemí Evropy".

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 14:06

georg napsal(a):

Je nejvyšší čas udělat pro cikány jejich vlastní stát,ať ukážou světu(Gadžům)jak umí pracovat,starat se o vlastní obydlí,ekonomiku,kde nebudou utiskovani od rasistů...A Samková může být první cigoškou prezidentkou na světě.PS.Samková a CR(cigošská republika) ať je hodně daleko od ČR!!!!
25. 11. 2008 | 14:09

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale, já neoznačila za lhářku paní KVS, nýbrž Pocestného.
Pokud jde o ty Slovany páchající kriminální činy v zahraničí, jde rozhodně o zanedbatelné procento Čechů. Nechcete-li akceptovat mé tvrzení, že cikáni způsobují problémy ve všech evropských zemích, pak mohu toto tvrzení zmírnit takto - cikáni se nedokáží (až na velmi vzácné výjimky) nikde etablovat jako slušná a respektovaná společenská vrstva a v nejlepším případě žijí na okraji společnosti (nepáchají-li přímo kriminální činnost).
25. 11. 2008 | 14:10

JC napsal(a):

CK,
Ono s kočovnýni národy měla Evropa potíže i v minulosti.A vždy to bylo o počtu. Kdyby sem Atila přijel sám na koni, myslím, že by nevešel do historie jako bič boží. Pocestný se mi zdá jako takový pravý křesťan co radí " když dostanete po papuli, nastavte druhou tvář abyste vypadali kulturně":-))Jako počin ovšem zdůrazňuje,že Praha je cigánů prosta.K pochopení cigánské problematiky je dobré něco nastudovat z historie jejich příchodu do Evropy.
25. 11. 2008 | 14:12

Silvie napsal(a):

Víte, pane Stejskale,vy jste v té své hyperkorektnosti komický, nejdříve chcete, abych vám dala odkazy a pak je bez zardění zpochybníte. To se pak těžko argumentuje... Tak snad radši půjdu dělat něco smysluplnějšího.
25. 11. 2008 | 14:13

obycejny clovek napsal(a):

Cikani se flakaji a kradou odjakziva. Uz moje babicka mi jak decku rikala "Jses spinavy jak cikan" anebo "Lzes jak cikan". Moje babicka nebyla ani clenkou DS ani rasistkou a vubec nic nevedela o regulaci najmu, ktere v jejich dobach ani neexistovalo. Myslim si, ze clanek je zcestny a divim se, kolik lidi tady nekriticky souhlasi a vytvari komickou klaku.
25. 11. 2008 | 14:15

JC napsal(a):

georg,
Dopadli by jako Palestinci.
Na to dám krk, jak mám jeden.
25. 11. 2008 | 14:15

Silvie napsal(a):

Pane STejskale, ano, někteří "bílí" žijí jako lůza, ale u těch druhých je to téměř pravidlem. To je to, oč tu běží.
25. 11. 2008 | 14:16

JC napsal(a):

obyčejny clovek,
Je pravda, že mnohde na jižní Moravě se ještě před pár lety říkalo cigáníš místo lžeš.
25. 11. 2008 | 14:17

Ivan Hochmann napsal(a):

No konečně ,

jsem rád,že se mohu vyžvejknout k těm Vášim perličkám.Konečně jste řekl něco konkrétního.

Samozřejmě,že Dělnické krámy nikoliv.I toho buráka beru.Však do tá žumpy spadnem tak jako tak.Poněvadž i takoví borci jako Vy nedokáží dojít k podstatě.

Od války jsme hovna v trávě.Scénáristé byli jiní.Scénář ale pořád přetrvává.Tak si vážený nechte svoje sebemrskačské teorie pro sebe. Já to neberu.Neberu odpovědnost ani za ty o kterých píšete.
A kulturní prostor .....ovládat,co?Kultuní prostředí ve společnosti tvoří především lidé s kulturními předpoklady.Ti musejí ovšem znát,prefektně ovládat společenské priority.Domnívám se,že neznají,neovládají.Tudíž ani s kulturním prostředím to není až tak docela pravda,jak se snaží presentovat televise a media zprávami z "kulturního světa"komerčních dryáčníků.

A koneckonců žádný imaginární pojem zákony a právo nenahradí ani nevygeneruje. Nic nehledáme ani pomalu ani rychle.Víme co chceme,jenže ne všichni.Jako se napřed nestanovila pravidla pro privatisaci,tak se nechce vykouřit bodlavé vosy z vlastní střechy.Víme dnes moc dobře proč - KONTINUITA.
Aby se posvětila ona spolupatřičnost a spoluodpovědnost za bolševické svinstva.Spoluodpovědnost o které tak rád hovoříte.
Podobná slova si v mé přítomnosti můžete také odpustit.
Navíc ......také byste se mohl poněkud krotit v osobních invektivách.Jiří také - toho jsem měl za chytřejšího.Slyšíš?....Ne nebudeme prát prádlo,je to jasné.
Děláte sobě i mě ostudu.

Jen ještě jednou opakuji.Na STÁT,který si neplní svoje státnické povinnost doplatí zase jen společnost,která si tu děvku vydržuje.
A ještě jednou.To zase chcete,aby přišel gauner a postavil se na bednu od banánů?
(se mě ta slovní hříčka líbí).

Ivan.
25. 11. 2008 | 14:21

JC napsal(a):

obycejny clovek,
Vaše babička byla z dnešního hlediska rasistka, jenže tehdy se to tak ještě nebralo. Stejný rasista byl T.G.Masaryk který nepříspusobivé a práce se štítící,zavíral do pracovních lágrů a ako naschvál cigánů tam byla většina. :-))
25. 11. 2008 | 14:23

Morová rána napsal(a):

Silvo!

Mé zcela prosté, nekomplikované a jasně strukturované příspěvky jste naprosto evidentně nepochopila! Nebýt toho, jak ostře se proti nim vymezujete, skoro bych vás podezírala, že vaše mentální dispozice dosahují toliko úrovně průměrného Roma(tvrdila jste přeci o nich, že jsou banda idiotů) a zda tedy nebudete jednou z nich.
Nicméně, abych vám dokázala, že umím být i velkorysá, vysvětlím vám to znova.

Vytýkám vám, že:
1) Vyjadřujete se vulgárně a neurvale, za použití nadávek či urážek.

2) Podsouváte mi něco, co jsem neřekla a obratem ruky mě za to peskujete.

3) Plácáte nesmysly typu, "pravicoví extremisté se chovají slušně."

A k tomu by se ještě dalo přidat,že tuze ráda odvádíte řeč jinam a to prakticky kdykoliv, když k tomu máte příležitost, viz: "Ale levičáci jsou přece taky zlí a oškliví!" "Ale 90% čehosi si přece myslí totéž co já!"

Paní Sylvo, k tomu mohu dodat jen jedno! Já nemluvila ani o anarchistech ani o 90%. Celou dobu mluvím o neonacistech a také a to především, o vás. Mohu v tom pokračovat , ovšem nikoliv na této úrovni.

A to se, pěkně prosím, snažím být taktní, a neptám se vás, kdeže jste vzala tak úžasně přesné informace o IQ Romů, levicových radikálů, či zda čtete myšlenky 90% Čechu.
25. 11. 2008 | 14:24

CK napsal(a):

To: Silvie

Dokažte toto své tvrzení (zejména Váš výraz "...nikde..."):

"Nechcete-li akceptovat mé tvrzení, že cikáni způsobují problémy ve všech evropských zemích, pak mohu toto tvrzení zmírnit takto - cikáni se nedokáží (až na velmi vzácné výjimky) nikde etablovat jako slušná a respektovaná společenská vrstva a v nejlepším případě žijí na okraji společnosti (nepáchají-li přímo kriminální činnost)"

Jinak je to opět jen Vaše úmyslná lež, kterou vnucujete čtenářům jako "pravdu".
25. 11. 2008 | 14:30

obycejny clovek napsal(a):

JC
Asi mate pravdu, pane JC. Ja se ale na svoji babicku jako dite dival s velkym respektem. Cesky narod se na TGM taky diva s velkym respektem. Tim padem nemuzu souhlasit s dnesnim pohledem na pojem "rasista". Proc je takto oznacovan nekdo, kdo jenom ukaze na problem - lenost a zivotni navyky jednoho etnika, ktere vetsinove spolecnosti nevyhovuji? Utok na rasu s tim nema co delat. Nikdo z tech "rasistu" na barvu pleti neutocil.
25. 11. 2008 | 14:32

zdenekmihalco napsal(a):

parr, silvie, stejskal, ck

navštívil jsem romské vesnice v Rumunsku, na Slovensku, viděl jsem osady v Itálii.

Podle mých zkušeností, vztah např. průměrného Rumuna k Romům je víceméně stejný jako vztah průměrného Čecha k Romům - tedy paušalizující, s předsudky, bez znalosti jejich kultury a bez respektu k odlišné kultuře.

Výroční zpráva Amnesty International kritizuje za diskriminaci a znevýhodňování Romů mimo jiné Srbsko, Rumunsko, Slovensko, Bosnu, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Makedonii nebo Itálii.

Aniž bych byl romista, z mých zkušeností a informací z médií mi plyne, že soužití romské a většinové komunity ve většině postkomunistických zemí nefunguje, a to především kvůli předchozím i současným vládám, které tento problém neumí nebo nechtějí řešit.

Situaci v západní Evropě tolik neznám, problémy v soužití jsou jistě v Itálii, před časem jsem viděl zprávu popisující problémy a hledání řešení ve Finsku (problematiku soužití tam vláda řeší několik desetiletí, situace se podle těchto informací zlepšuje, nicméně problémem zůstává např. vyšší nezaměstnanost a nížší míra vzdělání Romů), v Řecku, kde žije poměrně početná romská komunita, před dvěma lety vyšla často citovaná zpráva, podle které zde některé romské děti nemají rovnoprávní přístup ke vzdělání (mimo jiné za to byly kritizovány úřady).

V Německu nebo Británii občas podle mých informací dojde k rasisticky motivovaným útokům. Alespoň ze setkání s některými Brity ("Každý je holt jiný" "Každý národ má své zvyky") mi plyne, že k romské komunitě přistupují s poněkud větším respektem než Češi nebo Rumuni.

Další problémy v soužití v západní Evropě jsem nezaznamenal, ale nevím přesně, jak početná je romská komunita v jednotlivých západních státech.

Zdeněk Mihalco
25. 11. 2008 | 14:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Jarpor,

nebudeme se přece dohadovat o slovech v ústavě.Vždy je podstatný,výklad.I ústava se dá vyložit jakkoliv.Záleží jaká autorita a z jakých důvodů o ÚSTAVĚ hovoří.Pan president Klaus mě poslední dobou několikrát nazdvedl ze židle svými výroky.

Je ovšem také možné pane Jarpor,že nechápu páně presidentovy státnické "tahy".Politiku však nepovažuji za hru ani šachovou.
Pokud si chce hrát,ať si nechá na Hradě udělat pískoviště s bábovečkama.

Ivan.
25. 11. 2008 | 14:35

stejskal napsal(a):

Máte, pravdu, omlouvám se, paní Silvie.

Nicméně obvinit někoho z lhaní na základě tak chatrné a nedoložitelné teze je podle mne i tak poněkud nepřístojné.

Mimochodem, Cikáni nejsou žádná vrstva, jsou etnikum. Je to stejné, jak byste tvrdila, že se Češi neumějí etablovat jako vrstva. Ani nemohou.

Já nezpochybňuji, že mezi deklasovanými živly v různých evropských státech je velké procento Romů. V řadě zemí je jich neúměrně více než ostatních, měřeno zastoupením v celkové populapaci. V řade zemí je mezi Romy možná násobně více delikventů, deklasovaných živlů, sociálně vykořeněných než v jiném etniku.

Ale to všechno má své příčiny (paní KVS se je tu snaží trpělivě popisovat a sem tam se k ní někdo přidá).

Napsat, že "Cikání jsou problémem všech zemí Evropy" je zjednodušení, které předem znemožňuje jakýkoliv posun k lepšímu. Ale hlavně to není pravda, v řadě zemí žádné problémy s Romy nemají.

To, o co mi jde, není hypekorektnost. Je to čistý pragmatismus. Mně jde o to, aby se věci pohnuly kupředu, ne abych lidi zde utvrzoval v tom, jak jsou všichni Romové (bílí, šediví, černí, fialoví) špatní a jak s nimi mají problémy ve všech zemích Evropy (protože vím, že to není pravda).

Pochopte, já tu Vaši větu nezpochybňuji proto, že by neexistovaly např. romské gangy (ryze na etnickém základě), které terorizují různé regiony a tamní správy a samosprávy si s nimi nevědí rady. Takových míst je zejména v jižní a střední Evropě celá řada. A jsou velkým problémem (stejně jako kosovské, čečenské, srbské, rumunské, ruské či bulharské mafie).

To všechno je potřeba znát, přemýšlet o tom, vidět souvislosti. A pracovat s tím.

Výkřik: "Cikáni jsou problémem všech zemí Evropy" je prostě zase jen další hrubé, negativně laděné zkreslení, které věci vrací zpět. Stejně jako když tu někdo vykřikuje, že Češi jsou rasisti. Ani jedno není pravda, ale je jednodušší takto vykřikovat, než neco dělat, o něčem přemýšlet, něco se snažit řešit tak, aby to za pár let nebylo ještě horší.

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 14:37

obycejny clovek napsal(a):

stejskal
O co se tu snazite?
25. 11. 2008 | 14:41

Ford napsal(a):

CK: Aha tak řekněte kde se cikáni zařadili do společnosti?
25. 11. 2008 | 14:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Obyčejný člověče,

snaží se aby takových otázek a tím i jejich původců bylo co nejméně.
Ivan.
25. 11. 2008 | 14:46

jarpor napsal(a):

Ivan Hochmann

Jen poznámku. Mě taky zdvihl ze židle. To Však neznamená, že si kdokoliv může vykládat ústavu jak chce. To není trhací kalendář.

Proto k Vašemu :
"V demokratickém státě přece nemůže rozhodovat "lid".V právním státě rozhoduje PRÁVO, a zákony(platné pro všechny stejně)
LID rozhodoval za komunistů.Také to tak vypadalo a pořád vypadá."

Ústava říká :

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Takže, dle mého, si před ÚS nehrál. A už vůbec ne s "bábovičkami na jeho písečku".

Hezký den
25. 11. 2008 | 14:51

CK napsal(a):

To Ford:

Mýlíte se, důkazní břímě je na paní Silvii. Ona napsala paušalizující a urážlivý odsudek o cikánském etniku, tak ať jej dokáže. Pokud někdo neumí svoje urážlivé tvrzení dokázat, tak je obvykle považován za lháře.
25. 11. 2008 | 14:52

zdenekmihalco napsal(a):

Silvie

Jen dodám, že podle mě nejde o "problémy cikánů" nebo "cikánské problémy", ale o problémy soužití, tj. celospolečenský problém.

ZM
25. 11. 2008 | 14:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Krom toho pane Jarpore,nejsem si jist,zdali nemá pan Klaus jako soukromá osoba královské ambice.
Vzpomeňte,kolikrát zahrál velké rošády,jen tak pro svůj profit.

Ivan.
25. 11. 2008 | 14:54

Ford napsal(a):

CK: Ona napsala pravdivý výrok o cikánech na základě svých zkušeností z ČR a informací veřejně dostupných. Ano v cizině mají větší problémy s afričany arabáči takže cikáni jsou z jejich pohledu zanedbatelný problém. Z naše u nás jsou jediný a tudíž veliký. A pokud by cikáni někde byli příkladem, tak nám to tady budou multikultihumáni mlátit o hlavu každý den!
25. 11. 2008 | 14:59

Ben napsal(a):

Vážená paní KVS, prosím nebuďte extremistkou, nebo alespoň v tom lepším případě rasistkou.
V předchozím článku mne nazýváte - bílým. Necítím se tak. Jsem normálně pracující Čech.
V Praze nejsou Romové? MOžná, že naše rodina, když jsme přijeli v létě kole 21.00 hod na Hlavní nádraží a pak chtěli projít parčíkem k zastávce MHD, viděli jsme jenom Cikány, Cikány a zase jenom Cikány.Nemyslím tímto pět, deset, dvacet. Ale sto, stodeset,stopadesát,......
25. 11. 2008 | 14:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale pane Jarpor, přece nejsme děti.Nevykládejte mě zde prosím o naší ústavě.Klausova kausa LS vlastně nemá s ústavou vůbec nic společného.

A když jsme u Ústavy.
Přečtěte si, co je v ústavě třebas o cikánech a jak se vykládá a navíc praktikuje státní správou,jejíž součástí pan president Klaus JE.

Ivan.
25. 11. 2008 | 15:00

Morová rána napsal(a):

Víte co? Když už máte tak rádi ty historické pralely, měla bych taky jednu.

Možná mají někteří z vás ánung o tom, že před dávnými a dávnými lety v naší zemi žila jiná početná etnická menšina nazývaná Židé. Ti vzdělanější jistě vědí, i to, proč už v naší zemi nežije.

No, já mám o těchto mýtických bytostech i přesnější inormace, vyčtené z kvalitní vědecké literatury typu nedělního Blesku a podobně, proto dovolte abych vám o nich něco řekla.
Byli to prý lidé velice pracovití, cílevědomí až bezohlední, často vysokoškolsky vzdělaní a navíc někteří z nich také bohatí a vlivní.
No a to byly také ty hlavní důvody, proč je místní spořádaní občané z hloubi duše nenáviděli.

Přátelé, Češi!
Vám se jeden nezavděčí!
25. 11. 2008 | 15:03

Pocestny napsal(a):

O voze o koze, Ivánku.
1. Scénář vždy píše současnost a měnil se hbitě vždy, kdy někdo bílý chtěl, ono bu to také šlo změnit i v mnoha dalších případech, než je honba za mocí.
Ale o nic jiného tu, zdá se, nejde.
2. Je-li prostá úvaha, že hlavou zeď neprorazíš, jakýmsi sebemrskáním, je tomu komplementární ta dětinská vlastnost vaše a povšechně místní - nenést za nic odpovědnost a tvrdě zatloukat jakékoliv chyby.
To je dětinské a nesmyslně narcistní, protože to indukuje jen to vzájemné ujišťování o nevinně spojené s fatálními soudy o skutcích jiných.

Jsme neskutečně nároční na ty, kteří se chtějí mezi nás zařadit, ale sami si nedokážeme odpustit nic z toho, co z nás činí kašpárky v očích okolí.
25. 11. 2008 | 15:05

Apeoffice napsal(a):

to Zdeněk Mihalco:

díky Vašemu příspěvku jsem si vzpomněl na nějaký pořad v televizi, kde se popisovalo řešení Romské otázky kolem první světové války a řeknu Vám, že tam na severu, nevím Finsko ... Norsko, nechci být nepřesný, kdo po tom zatouží jistě najde na netu, tak někde tam s Romy tedy zatočili ve velkém stylu ještě dříve než to AH rozpoutal s židy.

Bylo to velmi zajímavé.
25. 11. 2008 | 15:05

JC napsal(a):

Pane Stejskale,
Máte pravdu že paušalizace je špatná věc. Např.v Některých obchodech v Rakousku po revoluci byly nápisy v češtině, něco ve smyslu Češi nekraďte.Byla to také paušalizace a od majitele obchodu rasismus.
Nevím jestli za to byl v Rakousku někdo souzen. Jediné co s tím člověk mohl dělat bylo do takového obchodu nechodit.
25. 11. 2008 | 15:06

Pocestny napsal(a):

Silvinko, je mi líto, ale Itálie pro mne opravdu není ve smyslu státosprávním žádným mustrem - leda!, leda tím, jak by to zde opravdu chodit nemělo.

I když, možná jsou tyto národy důkazem, že dlouhodobým působením civilizace lze i z cikána udělat evropana, aspoň v tom základním.

Kdyby Italové žili v tropech, tak vedle nich bude usilovnej i černoch.
25. 11. 2008 | 15:11

Terry napsal(a):

Romové "mizí" z Prahy, na předměstích rostou ghetta
(http://ihned.cz/c4-10041240...)
Citace:
V romské komunitě navíc panovala specifická pravidla. "Prodávali své dekrety na obecní byty, někdy za dvě stě tisíc, někdy klidně za padesát tisíc. Radnice tomu mnohdy tiše přihlížely a nyní se Romové nemají kam vrátit," popisuje Jakub Čihák.

(konec citace)

Vybydlí byt - dostanou nový...
Dostanou dekret na státní byt - prodají ho...

A pořád jsou to chudáci utiskovaní rasistickou společností.

Jak výhodné!!!!!

A jak plané jsou "výhrůžky" emigrací. Proboha - kdo by o ně měl zájem?
Praxe byla a je (bude) taková, že tady "prodají" státní (obecní) byt, odletí do "země zaslíbené", tam pobírají po dobu vyřizování žádosti o asyl (povětšině neúspěšně) tamnější - podstatně vyšší - podporu, pak pro ně letí letadlo vládní letky, aby je zdarma dopravilo "domů", tady si okamžitě požádají o byt (protože chudáci nemají kde hlavu složit) a jdou si vybrat zdejší nevyzvednutou státní podporu, na kterou mají přece nárok.

No neudělejte si za takových "podmínek" letní výlet do Kanady, Velké Británie...

Ó, jak je ten "rasizmus" pro "chudáky Romy" výhodný!! A budou si ho hodně "pěstovat"...

Werich: "A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."
25. 11. 2008 | 15:15

Pocestny napsal(a):

Silvinko, Evropa končí Římem, dále na jih je Itálie, která na Sicílii plynule přechází přes Maltu v Tunisko a na východě v Albánii a Rumunsko.
25. 11. 2008 | 15:16

jaryn napsal(a):

Paní Samková,

s lecčíms se dá souhlasit. Ale stejně výsledek nakonec vyzní jako vždycky: Cikáni jsou chudáčci ubozí, zlými Čechy (Italy, kýmkoliv) utlačovaní, diskriminovaní, nemohou se rozvíjet...
Kecy, paní právničko. Tendenční kecy. Ze lži vás usvědčují právě ti Cikáni, kteří dnes žijí spořádané životy, pracují a jsou chováním nerozeznatelní od kohokoliv jiného.
Jak to, že u nich to šlo? To jsou snad jiní Cikáni? Někdo jim udělal lobotomii, změnil DNA nebo je osvítil Duch svatý?
Nene, rozdíl od těch parazitujících najdete přímo v jejich hlavách. V myšlení...
Pro neadaptabilní bandu parazitických soukmenovců si můžete vymýšlet tisíce výmluv, dokonce překrucovat skutečnost nebo vědomě lhát, je to jedno. Lidé podvědomě a správně cítí, že když se nechce, je to horší než když to nejde, a že katastrofální podmínky, ve kterých už léta a léta žijí, nejsou ničím jiným než tím, čemu se říká cikánská povaha a její důsledky.
Patologie chování, jednání, žebříčků hodnot. Neochota či přímo neschopnost reflektovat okolní podmínky.
Je to v nich.
Vše ostatní je druhotné.
Ani komunistická zvůle nedokázala potlačit lidskou svobodu, přes všechny represe, násilí, demagogii, lži, teror, cizí tanky, Češi se nakonec z otěží komunismu vymanili. Trvalo to čtyřicet let.
Někteří Cikáni se však nevyhrabali ze stoky ani za postatně delší dobu. Bez ohledu na režim.
Podivné, ne?
Je to v nich, milá dámo.
V NICH.
25. 11. 2008 | 15:20

CK napsal(a):

To: Ford

opět konstatuji, že paní Silvie pouze nepravdivě (=lživě) paušalizovala problémy soužití většinové společnosti s cikánským etnikem na základě svých osobních zkušeností z ČR a z odkazů na několik evropských zemí.

Evropa má 46 států, EU 27 států a paní Silvie poukázala na problémy v cca 6-7 státech. I pan Mihalco přidal řekněme dalších 4 - 5 států. Tedy celkem cca 12 států. To není většina Evropy a už vůbec ne celá Evropa.

Nechci tento spor "o slovíčka" dále stupňovat, jen jsem chtěl upozornit, že při diskusích na takto ožehavá témata je nutné být obezřetný při zveličování a paušalizaci problémů na větší části světa než ty, se kterými máme osobní zkušenosti, nebo z nichž máme důvěryhodné informace.

Jinak člověk velmi snadno ztratí důvěryhodnost i ve svých jiných, často pravdivých, tvrzeních.
25. 11. 2008 | 15:23

Pocestny napsal(a):

Terry -
ano mnozí to tak udělali, s něčím se v Anglii začít musí.

My víme o Červeňácích, a podobných, kteří se tam nechytli pro svou nespojitost se systémem, netušíme, kolika z nich ten střelenej dekret doslova zachránil život, protože jde nejen o žití, ale i o jeho styl.

Jenom si tak říkám, jistě u té šmeliny s byty nebyly zainteresované bílé tváře..... jak by mohly!!

Opět přemýšlím, kolik toto čtoucích cikánů se teď má chuť vyzvracet....

Jakpak se cítí ti, které tu barvou huby paušálně házíte na hnůj.

Hnůj jsme my, protože je naší vlastností od každého požadovat, aby DOKÁZAL, kdo je, co tvrdí, protože apriori je každej cizí pro nás "pakáž", ale sami od světa čekáme, že nás uvidí bez předsudku a když má poznámku, tak to tím předsudkem smeteme ze stolu.
25. 11. 2008 | 15:27

KeXX napsal(a):

Dobrý den,
přiznám se, že je to poprvé, co s Vašimi argumenty souhlasím.
KeXX
25. 11. 2008 | 15:27

zdenekmihalco napsal(a):

Pane Jaryne,

předpokládám, že byste např. nezaměstnal Roma, když je to, jak vy říkáte, "v nich"...

A jaký myslíte, že mají Romové žebříček hodnot? A v čem je podle Vás horší než ten náš (Váš?).

Mají všichni Romové tento žebříček hodnot stejný? Nejspíš ne. Já mám pravděpodobně také trochu jiný žebříček hodnot než Vy. Například považuju za velmi důležité snažit se respektovat odlišnost... a snažit se posuzovat každého člověka jednotlivě.

Zdeněk Mihalco
25. 11. 2008 | 15:37

JC napsal(a):

Morová rána,
S těmi Židy jste to vážená asi přepískla. Někde jsem četl, že není znám jediný případ Čecha, který by se na jejich deportacích přímo podílel.Myslím, že pokud to budu generalizovat jako vy,Češi jsou jedni z mála evropanů, kteří mají co se Židů týče čisté svědomí.
25. 11. 2008 | 15:37

Pocestny napsal(a):

Všímám si, jak ventilace "argumentů" zacvičí výroky zdejších "veřejných žalobců" do té míry, že odhalují tu potřebu se vyssviňačit na tématu, ve kterém necítí žádné nebezpečí negativní zpětné vazby.

Tohle je téma, za které v šenku nikdo po čuni nedostane, naopak, na tomhle se sjednotí i Sparta se Slávií. To jen podporuje ten proud negativ, která jsou jen výměškem stresu a mindráku z toho, jak většina lidí ztratila kontrolu nad těmi dlouhými horizonty života.

Klasický příklad postkriminálnického syndromu zoufalství ze svobody, která vyžaduje více než pasívní přežívání v cele basy.

Co je výsledkem?

1. Neexistence právního státu.
Právní stát není jen kodex, ale i jeho vymahatelnost, zde se asi všichni dohodneme, že česká justiční praxe je prostě škandál...

2.Neexistence loajality té vyšší moci, která nemá přidělenu totální autoritu.
Nikdo nezpochybňoval totalitu bolševika, ale dnes každý zpochybňuje každé rozhodnutí každé většiny.

3. Neexistence té občanské společnosti která je aktivitou schopna odvrátit nebezpečí slumizace života děleného na shánění živobytí a lelkování.

4. Naprostá relativita pravidel, neexistuje ani základní konsensus nad těmi základními postuláty státu.
Čili, posloupnost je opět jiná, než byste chtěli.
1. Sjednotit teorii a praxi státu: tedy donutit legislativu i exekutivu státu, aby dodržovala pravidla jako občan, kterého k tomu pak donutí příkladem ten junácký stát, ve kterém a jehož jménem nikdo nekrade, aby to nedělal občan.
2. Důrazně a aktivně dohlížet na to, jak ti naši "spolužáci" na obci, městě , kraji utrácejí ten náš balík vezdejší, nechtít držhubné a nepřipustit ty, kteří ho rozdávají.

3. přestat chápat kultůru jako Helenku a Karla, ale pochopit kulturu jako to, co každý z nás předvádí den co den na ulici jako vnější projev své identity a hlavně:
definovat tu identitu ne na základě odporu k těm či oněm, ake jako definici vlastních charakteristik, kvalit a schopností.

Pak teprve můžete naučit cikána, aby se znovu rozpomenul na to samé u sebe.
25. 11. 2008 | 15:45

KVS napsal(a):

Jiri z 25.11.2008 08:51:49 Žádné lichváře neobhajuji, a to ani z hlediska osobního ani jako právník. Jak si dovolujete tvrdit něco o portfoliu méojí advokátní klientely, o které nemáte šanci se něco dozvědět?? Ani do sátě jste se mi nenaboural, protože kdyby ano, tak byste věděl, že kecáte.
25. 11. 2008 | 15:46

Jamima napsal(a):

Paní Veselá, nějak se z té vaší zhodnocující zprávy nevímkam poděl fakt, že většina cikánů s povděkem přijímá roli ohrožených jedinců, neboť si na svém odtržení od majority založili vskutku výnosnou existenci spílaných, nicméně nemakajících a na ostatních lidech závislých individuí.( To také svědčí o jejich sebeúctě). A o tom, že z toho spousta lidí těží výhodnou existenci politickou a jinou je zářným příkladem váš manžel.Tak buďte rádi, že své cikány máte a jedna rada závěrem: "když už žerete, aspoň nemlaskejte...."
25. 11. 2008 | 15:47

jarpor napsal(a):

Ivan Hochmann

Nechť je po Vašem, když "Klausova kausa LS vlastně nemá s ústavou vůbec nic společného."

Ústava o cigánech nepíše. Píše o občanech ČR. Tedy i o nich.

Hezký den

P.S.
Skutečně dítě nejsem, patrně ani Vy ne. :-)
25. 11. 2008 | 15:47

Čochtan napsal(a):

Pane Mihalco,
cikáni dělají problémy, a důsledkem toho mají problémy. Problémy jsou s romy všude tam, kde se zdržují.
Velkou část Evropy jste už zmínil, já mohu dodat k tomu situaci v Německu. S původními cikány tu problémy nejsou, oni také nejsou romové ale Sinti a o Roma-cikánech mluví tak, že by se celá Dělnická Strana červenala jako novicky na výletě, když spatří býka na krávě.
Když šlo o připojení ČR k EU tak Sinti v televizi (ARD) vyjadřovali své obavy nad přílivem Roma-cikánů na západ, a z jejich řečí by i Hitler blednul závistí.

Jejich obavy se částečně naplnily, a problémy jsou zde s cikány z Rumunska, jejichž hordy sem jezdí na loupežné výpravy.
Německá policie se jim lepí na paty a při sebemenším přestupku je buzeruje tak dlouho, až vypadnou z města. Byla o tom moc hezká reportáž v ZDF.

Pan Stejskal má pravdu. Ne VŠUDE v Evropě mají problémy s cikány. Je jedna evropská země, kde ty problémy nemají. Vatikán.
25. 11. 2008 | 15:48

StandaT napsal(a):

Co pořád my a my a my? Nejdříve tam pošlete cizineckou policii (i s autobusama) a za měsíc znova a pak znova a teprve to co zbyde řešme my, protože teprve to je náš problém. Budeme-li řešit slovenský problém v našem vnitrozemí, nevyřešíme jej nikdy.
25. 11. 2008 | 15:51

jaryn napsal(a):

Pane Mihalco,

zřejmě se mi nepodařilo se vyjádřit srozumitelně.
JE TO V NICH znamenalo v té části Cikánů, kteří jsou trvale na dně.
To tedy znamená, pokud použijeme zásady logiky, že existují i JINÉ části Cikánů, pro které dané tvrzení neplatí.
Je to tak lepší?

Cikána bych pochopitelně zaměstnal. Několik takových, s letitou dobrou pověstí, znám. Jiné ne. Hádejte proč...
Mimochodem, vy ano?
Podnikáte? Zaměstnáváte lidi?

Na otázku, v čem je žebříček hodnot Cikánů horší než náš odpovím jednoduše: běžte se mezi ně podívat a odpovězte si sám.
25. 11. 2008 | 15:51

parr napsal(a):

pro Stejskal: V anglictine, pane Stejskal? Sorry, pokud ctu napr. italskou knihu o problemech s cikany (zingari) v Italii a vidim, ze problemy jsou stejne jako u nas, nebudu Vam na tu knihu hledat odkazy v anglictine. Takze zkuste jen kouknout (http://www.ibs.it/code/9788...), necemu jiste porozumite, napr. slova "generalmente percepiti come ignoranti, ladri e parassiti" neni treba prekladat. Nektera jsou podobna anglickym (generalmente percepiti), i jinym vetsina Cechu porozumi. Jak je mozne, ze jsou v Italii vnimani - generalmente - jako paraziti? Vy tvrdite, ze s nimi nejsou problemy. Neco zde nesedi.
Nebo tento clanek (http://www.vatican.va/roman...). Tyka se problemu Romu v Madarsku. Dle Vas tam s nimi nejsou problemy. Tady se ale doctete vet tolik podobnych jako v nasem tisku. Napr.: socialni past, nizsi zivotni uroven nez majoritni spolecnost, zniceni cikanskych kolonii v 60. letech a s tim spojene nasili, prave cikani ztratili nejvice se zmenou rezimu, vysoka nezamestnanost, cikani se citi podvedeni majoritni spolecnosti, vzrusta propast mezi nimi a spolecnosti, negativni postoj medii k cikanum atd. Pokud jste liny hledat v zahranicnim tisku, ja to za Vas cely den delat nebudu. A prekladat do angl. take ne. Mym cilem neni ukazat na hrozne cikany. Ale ukazat Vam, ze problemy, ktere jsou u nas, existuji i jinde v zapadni Evrope. Coz popirate. Mj. zapominate take na mnohem nizsi pocet cikanskeho obyvatelstva na zapad od nasich hranic.
25. 11. 2008 | 15:51

jaryn napsal(a):

Pane Mihalco,

zřejmě se mi nepodařilo se vyjádřit srozumitelně.
JE TO V NICH znamenalo v té části Cikánů, kteří jsou trvale na dně.
To tedy znamená, pokud použijeme zásady logiky, že existují i JINÉ části Cikánů, pro které dané tvrzení neplatí.
Je to tak lepší?

Cikána bych pochopitelně zaměstnal. Několik takových, s letitou dobrou pověstí, znám. Jiné ne. Hádejte proč...
Mimochodem, vy ano?
Podnikáte? Zaměstnáváte lidi?

Na otázku, v čem je žebříček hodnot Cikánů horší než náš odpovím jednoduše: běžte se mezi ně podívat a odpovězte si sám.
25. 11. 2008 | 15:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Jaryne cinkáním klíčů se nikdo odnikud nevyhrabal.Byli jsme "vyhrabáni" a navíc jako poslední.Občas se podívejte do zrcadla,které zde vcelku oprávněně nastavuje Pocestný.

No k těm zrcadlům mám ale sám výhradu.Není pravdou,že nevím o svých chybách,či si je nedokáži přiznat.No jistě jsme chybující,každý z nás je dělá . Někdo málo,jiný pořád.Pořád dokola.A to je prosím rozdíl.

Horší je že pořád nechápu oč Vám POcestný jde.Ani o koze ani o voze.Klidně nechte cikány o kterých píšete(vy víte kteří?)vyblít.Nejde o barvu povrchově viditelnou.Kdyby vyvrhli svoje černé občanské(sic!)zvyklosti dál už by zvracet nemuseli.

A až se budou opravdu chtít mezi nás,nikdo jim nebude bránit.Zatím je majoritní česká společnost pro cikánskou komunitu banda zku.....bílých Gádžů,kteří málo pracují aby se Rómské děti měli lépe a lépe.

Ivan.
25. 11. 2008 | 15:52

Jiri napsal(a):

to KVS: vy nehajite nestoudne pozadavky majitelu nemovitosti? Vy nejste priznivkyni volneho trhu v oblasti bydleni a tim i desetiticicovych najmu?
25. 11. 2008 | 15:54

KVS napsal(a):

juvel napsal(a):
"Paní Samková uvedla, že přičinou současné situace v otázce Romů je nečinnost státu a má zcela jistě pravdu. Ovšem druhá a ještě podstatnější příčina je v samotných Romech a to pí. Samková v podstatě odmítá."
NEODMÍTÁM!! Naprosto to neodmítám. Ale jestliže na jedné straně je nekoordinovaná roztroušená minoritní a sociálně vyloučená skupina a na druhé straně vládní a státní aparát, nemůže jít řešení problémů ani "půl na půl". Bez přispění Romů samotných to nešlo , nejde a ani do budoucna nepůjde. Ovšem
1) vláda and his melody boys si musí uvědomit, že nikoliv ti, co se jim vepchou do pozadí, jsou ti správní Romové, aby si z nich vytvořili "porádní orgány s pravomocí nula nula nic"
2) Romové si musí uvědomit, že je sice pravda, jak zpívá Gipsy, že ždyž se nikdo neptá, tak nejsou odpovědi, ale že ty odpovědi je nutno taky občas druhé straně nacpat druhé straně v momentě, když otevře pusu (barrister´s skills kurzy na objednávku doám oběma stranám).

Někdy je velmi obtížné říci, KDE je příčina. V tomto případě navíc tvrrdím, že to je naprosto neúčelné. Restituce majetků zabavených po Bílé hoře jsme taky už přestali řžešit a na Švédy evidentně z Čech ukradenou "ďáblovu bibli" jsme si taky přišli se zájmem prohlédnout a nikoho nenapadlo se vloupávat do vitriny. Což takhle to pětistoleté trápení odhodit, konstatovat, že soudruzi, chyby byly a jsou na všech stranách a začít se dívat směrem kupředu??
U nás se doma říkalo "Brečí jak stará Weitingerová". Nevím, kde se tohle rodinné rčení vzalo, ale lamentací jak národněobrozeneckých balad tady je neúrekom - a všechny jso hrubě neproduktivní...
25. 11. 2008 | 15:56

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
to Jiřímu ujelo, on si to asi spletl s Vaší poznámkou, že cikánského lichváře máte v (širší) rodině. Inu příbuzné si člověk nevybírá, i když polovinu příbuzných si vybrat může, (pokud mu je nepředstaví až po svadbě. Pak už bývá pozdě.)

BTW, viděl jsem Vás v "překrásných ztrátách", moc hezké, Váš otec mi připomíná jednu stálou postavu z Jamese Bonda, víte kterou ? :-))) Sympatický pán !

Máte pravdu v tom, že VŠECHNY dosavadní vlády pos..ly co se dalo, že místo řešení problémů ucpávaly křiklounům hubu penězi daňovách poplatníků. V krizi, která je už na cestě peněz nebude dost, a průsery teprv začnou. Bouchne to jako saze v komíně, nečekaně s velkými následky. Celoevropsky.
25. 11. 2008 | 16:03

parr napsal(a):

mihalco: "a snažit se posuzovat každého člověka jednotlivě." Ano, jak jednoduche a vypadate jako nejlepsi z nas. Takze az Vas napadne 10 nacistu, budete je rozlisovat. Budete rikat u soudu, ten mne dal jen jednu, ale tamten ctyri, tenhle kopnul jednou, tihle tri se jen koukali a neprastili atd. Tenhle cte jen Mein Kampf, ale tamten cetl pred rokem take Senecu. Podobne uz lide v Janove nerozlisuji.
25. 11. 2008 | 16:04

bigjirka napsal(a):

Opakuju se. Ale je jen jediná cesta. Vytvoření push-pull efektu v deklasované vrstvě cikánů. Jakmile se vytvoří významná napřed nižší a pak střední vrstva, začne to fungovat. Do té doby jsou to jen značně přiblblé poudačky o lidských právech a že se máme napřed zlepšit sami a pak se zlepší cikáni a taková moudra. To jsou všechno jenom slepičí pšouky. Základní a jednoduché heslo pro každého jedince je "pádluj svoji kánoi". Jinak to nejde a ani v budoucnu to jinak nepůjde.
25. 11. 2008 | 16:07

KVS napsal(a):

AD: Václav Dočekal - Vendys
Jelikož kvalitativní analýzy na témata, která jste vznesl, zásadně schází, řešíme tato témata s manželem pomocí tzv. všeobecné konstanty: To sednete, hledíte z okna a až se dostaví spásonosná myšlenka, tu pak rpohlásíte za tu pravou. Pak obvoláte pár známých z různých částí republiky, co si o dané konstantě myslí. Takže na téma "kolik Romů" a "kolik Slovenských" jsme se tuhle navečr při šálku čaje zamysleli a hle, zde naše zcela ničím nepodložené úvahy a čísla, ke kterým jsme došli.
Podle rodiny Veselých a spol. je v Čechách Romů 250.000 lidu. Z toho v Praze je asi 10.000 lidu. 30.000 osob v průběhu let 1991 - 2008 emigrovalo do ciziny, někteří se občas vrací na návštěvu. Romů, kteří žijí v Čechách a mají přímé příbuzné (t.j. do úrovvně sesterných dětí) na Slovensku, se kterými se skutečně stýkají, je maximálně 1/3 z těch 250.000, tedy bratru 83.000 lidí. Proto je nutno naši romskou politiku, ať již jakoukoliv, skutečně koordinovat s tou Slovenskou. Akutních "přeběhlíků" přebíhajících ze Slovenska do Čech pod dojmem dělení federace nebylo až tak mnoho - řádově do 5.000 osob. Naprostá většina z nich zde občanství nedostala, což je možno dovodit velmi jednoduše z tehdy platného zákona o občanství. Ten, kdo občanství dostal, musel mít s českým územím potěkud dlouhodobější kořeny. ovšem chaos v občanství byl anyway, poptejte se na Slovacku, tam jsou naprdnutý doposaváde. Oproti přistěhovaleckému tlaku ovšem byla zase český protiklad se snahou využít rozdělení federace k vybakování našich indiánských bratří zpět do rodných východoslovenských ostäd - též se značnou mírou neúspěchu, stejně jako v případě příchozích.
Ano, máte pravdu: všechny tyto údaje jsme si vycucali z prstu. je to ale cikánský prst a docela dlouho už je položený na tepu dějin - a to i těch romských, o kterých mnozí tvrdí, že neexistují.
Jo, co dělá škola Dr. Emila Ščuky, mi není známo, kromě toho, že rozesévá svoje pobočky. Ke kvalitě absolventů bych se nerada vyjadřovala....ale třeba dojde k marxistické přeměně kvantity v kvalitu.
25. 11. 2008 | 16:08

Ivan Hochmann napsal(a):

No konečně,

Děkuji pane Pocestný.To trvalo....

Ale to jsme tady probrali už tolikrát,že je snad zbytečné o tom psát opět.Je totiž polovina občanů tohoto státu, kteří právě s takovým závěrem nesouhlasí a nebudou.Nebudou souhlasit ani se sekundárním efektem ve všech sférách našeho občanského života.A už vůbec ,že by se nějakým způsobem podíleli na opravě zmetku,který pomohli sestrojit.To by museli připustit,že celý jejich život stál za h....

Tudíž nemohou pochopit ani naše volání po právním prostředí.Po právním státu.Po zákonech upravujících povinnosti státu k občanům(ano i Cikánům pane Jarpore)a zákonných opatřeních umožňující požadavek vymáhání odpovědnosti a restrikci za nedodržování pravidel.Samozřejmě to samé platí pro občany, tudíž i pro Cikány....i když oni to tak necítí.

Ivan
25. 11. 2008 | 16:10

parr napsal(a):

pocestny: Vy jste take videl Itala tak na dovolene a uz je hodnotite (a jeste stacite urazet Silvii ve sve povysenosti). Vite, ze v nekterych prumyslovych oblastech severni Italie se maka jak v Nemecku? Je to videt na vysledcich. Naopak v nekterych oblastech jsou lide povahove podobnejsi treba Tunisanum nez Nemcum. Atd, prectete si na toto tema neco od Belohradskeho, napr.
25. 11. 2008 | 16:11

CK napsal(a):

Pane Čochtane,

zřejmě je soužití Němců s Romy (resp. Sinti) dobré. Jak se toho podařilo dosáhnout?

Třeba by tyto způsoby nalezení dobrého vzájemného soužití bylo možné použít i pro soužití obyvatel s Romy (cikány) i v jiných zemích.
25. 11. 2008 | 16:14

KVS napsal(a):

Aážený pane Ivane Hochmane, ve Vašem příspěvku z 25.11.2008 11:18:56 jsem nenašla ani jeden bod, ve kterém bych s Vámi nesouhlasila. Podotýkám znovu, ANI JEDEN. Pro kloid mojí duše: prosím, vytiskněte si svůj příspěvek a pod něj si napište "podepsáno Klárou Veselou Samkovou" a přilípněte si jej nad monitor. Vždy, než začnete psát na dané téma, znovu si to přečtěte. Děkujik vřele.
25. 11. 2008 | 16:16

zdenekmihalco napsal(a):

Jaryn

Pane Jaryne, díky za vysvětlení.

Romy bych samozřejmě zaměstnal stejně jako třeba Indy, Rusy, ženy nebo Brňáky. Momentálně nepodnikám.

A za některými Romy jsem se byl podívat. Žebříček hodnot některých z nich byl podivuhodně podbný tomu mému. Jiní se odlišovali. Stejně jako když jsem jsem se setkal např. s některými Vietnamci, Egypťany nebo Slováky. Nevidím v tom rozdíl.

parr: srovnávte nesrovnatelné - etnikum (Romové) a lidi názorově se ztotožňující se zločineckou ideologií (nacismus).

Zdeněk Mihalco
25. 11. 2008 | 16:19

KVS napsal(a):

AD Ivan Hochmann
25.11.2008 11:31:26
Vaše idea, že si to tady občaqs přečte někdo z vedení ODS, je zcela prosta reálného základu. ODS to už měla na stříbrném plátku od 90. let, kdy jsem ji PROSILA, abych směla přispět ke zformulování pravicové politiky na řešení romské otázky.
Nelze předpokládat, že by nyní byli schopni a tím méně ochotni svoje stanovisko změnit. Je mi líto, ale jediný, do jehož "rozlišovací schopnosti" se romský problém vešel, byl Václav Klaus. Pro ostatní je to stejné jako při reklamě na Domestos: ty zdrhající baktérie se musí řádně zvětšit, aby bylo vidět, jak ječíce prchájí. Nezvětšíte-li, jen se marně divíte, proč ten hajz tak smrdí....
P.S. Jak zajísté chápete, moje pravicové srdce pláče...
25. 11. 2008 | 16:23

stejskal napsal(a):

Víte, pane parre,

pokud někdo napíše, že "Romové jsou problém ve všech evropských zemích", předpokládal bych, že o tomto kategorickém zjištění nebudou referovat toliko v italských publikacích.

Čili vysuzuji, že na základě italských zdrojů víte o jistých problémech v Itálii (a na základě vatikánského zdroje v Maďarsku), nikoliv však ve všech evropských zemích.

Zkusme se více držet faktů a méně dojmů, například že na základě problémů v některých částech jižní a střední Evropy s některými Romy (samozřejm více, než je komukoliv z nás milé)nelze napsat, že "Romové jsou problém ve všech evropských zemích".

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 16:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně,

rozumíme si.Je mi líto.Ivan.
25. 11. 2008 | 16:26

KVS napsal(a):

AD Neopřemyslovec:
25.11.2008 11:43:27
V uvedené věci byl gard porad zatím opačný :-) Ale míříte správným směrem
25. 11. 2008 | 16:26

parr napsal(a):

pane Stejskale, ted me napadlo, kdyz chcete abych Vam ja ci kdokoli jiny dal odkazy na problemy cikanu jinde v Evrope (tvrdite, ze nejsou), otocme to. Najdete mi alespon jeden clanek z nejake zapadni zeme, kde autor tvrdi, ze v jeho zemi zadne problemy s cikany nemaji. Mimochodem, cetl jsem par historickych knih na toto tema. Napr. ten zly Zikmund, ta liska rysava, a dalsi panovnici, davali cikanskym skupinam ruzne glejty dovoluji zit tam a tady, zadajici slechtu o slusne jednani s cikany, o moznost usidlit je na svych pozemcich. Vite proc?
25. 11. 2008 | 16:27

Čochtan napsal(a):

CK
Jak se to podařilo ?
Já to nevím, mohu se pouze domnívat.
Roli hraje zřejmě:
1. nízký počet přeživších cikánů, a větší prostor.
2. Sinti nejsou Roma, jsou to přecejenom civilizovaní cikáni s jinou tradicí.
25. 11. 2008 | 16:28

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
otočme to. V kterých evropských zemích kromě Vatikánu a možná i Andorry, NEJSOU problémy s cikány ?
25. 11. 2008 | 16:30

KVS napsal(a):

AD Ivan Hochmann 25.11.2008 12:02:22

čl. 2 Ústavy:
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykováná ji prostřednictvím orgánů moci zákondárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovi, kdy lid vykonává moc přímo.

Takže Klausovi nešibe... doporučuji úplné znění zákonů, část s Ústavou stopjí 59,- Kč běžně k prodeji v každém knihkupectví. Ale formulace je to šílená, to s Vámi souhloasím...
25. 11. 2008 | 16:31

parr napsal(a):

vite, pane Stejskal, kdybych ted hledal treba v tisku reckem, najdu totez. Podobne francouzskem. Vy to vite, ale take vite, ze si tu praci davat nebudu, protoze to skonci jako s tou Italii. Napisete, co dalsi zeme. Tedy, mate pravdu, tvrzeni pani/slecny Silvie nebylo pravdive. V rade evropskych zemi nemaji s Romy problemy, mozna napr. v Norsku. Jenze kolik tam maji stovek tisic Romu? Nikde v zapadni Evrope jich neni tolik jako u nas. Jsou to nesrovnatelna cisla.
25. 11. 2008 | 16:34

Pocestny napsal(a):

CK, mam dobrýho kamaráda v Berlíně a v Dortmundu.
Můžu vás ujistit, že cikány tam opravdu řeší jen místně postižení a čochtani, protože tam mají jeden daleko větší problém - nespojitost turecké rodiny a německého sociálního systému, protože oboje funguje na různých pricipech.

Ten zásadní rozdíl je v tom, že německé školní zájezdy do Prahy jsou důkazem toho, co všechno je "německé" etnicky a jako málo na tom záleží.
Ten hlavní problém je ale i v tom, že to vše, co je v Německu skrze holokaust zakázané a nemožné, to jest zde Benešem navždy posvěceno.
25. 11. 2008 | 16:36

Ivan napsal(a):

Véžená autorko,smekám a držím palce . Víc k tomu nemám co dodat. Snad jedině, kéž by Vás bylo více!
25. 11. 2008 | 16:42

zdenekmihalco napsal(a):

Pane Čochtane,

píšete: "nejsou problémy s cikány". Říkáte tím tedy: Romové jsou ti, kteří za to můžou.

Podle mého názoru to je takto: jsou problémy se soužitím rozdílných etnik. Podle mě je to problém, za který - a za jehož řešení - je odpovědná řada lidí, a to především vlády jednotlivých zemí.

Zdeněk Mihalco
25. 11. 2008 | 16:43

Pocestny napsal(a):

parr a ostatní, co , tyhle stránky znáte?
http://www.geocities.com/Pa...

http://www.romani.org/

Zde přetiskuji lapidárně hojivou náplasť fakt na tu vaší ránu o tom, jak jsme nejpostiženější....

The world population of Roma is difficult to establish with any certainty. Estimates suggest that there are between approximately 5 and 10 million Roma worldwide. As many as 6 to 8 million Roma live in Europe. The largest concentrations of Roma are found in the Balkan peninsula of southeastern Europe, in central Europe, the United States, and in Russia and the other successor republics of the USSR. Smaller numbers are scattered throughout western Europe, the Middle East, and North Africa.
Countries where Roma populations exceed half a million are Romania, Bulgaria, Hungary, the former Yugoslavia, and the United States. Slovakia, with its estimated 320,000 Roma, has the highest proportion of Roma in the world.

Zdroj:
http://www.nationmaster.com...(people)
25. 11. 2008 | 16:47

Pocestny napsal(a):

Porovnejte s čísly uvedenými KVS výše, uvidíte, že nejpostiženější je pouze váš názor...
25. 11. 2008 | 16:48

KVS napsal(a):

Ornyle, a pročpak nemají města na udržování domovního fondu, jak správně píšete?? Protože stále přetrvává regulace nájemného, které je i ve Vsetíně tak nízké, že nedosahuje nákladového nájemného. Pokud jsem informována správně tak od 1. 1. 2009 je nájemné ve Vsetíně 38,- Kč/m2 podlahové plochy. V roce 2003 bylo nákladové nájemné pro údržbu panelových bytů 49,- Kč/m2. Nyní kvůli inflaci to je tak 55,- Kč/m2. Takže stále město doplácí. A ohledně toho pavlačáku: já chápu, že tam byl problém. Ale možná byl ten problém spíše v tom, že pan starosta nesnesl, jak jej místní Romové nacpali za příhlížení městské i státní policie do toho odpadkového kontejneru. A nebo to je jen další ošklivá pomluva??
25. 11. 2008 | 16:49

bigjirka napsal(a):

pane Mihalco, nejsou problémy se soužitím různých etnik. Žije tady spousta různých národů a etnik. Problém je s deklasovanou částí cikánů. Naopak problém má tenká vrstva slušných cikánů, na které majorita pohlíží s podezřením, daným expektací chování cikánské většiny. Cesta z toho ven je jen jedna... ten "objektivní" pohled je nesmyslný... ..jsou problémy se soužitím rozdílných etnik... to nedává smysl, nedává to žádný návrh na řešení a je to jen a jen floskule... prostě každý zdravý dospělý člověk musí se snažit uživit sebe a své blízké rukohlavní prací, musí "pádlovat svoji kánoi". Nic jiného nedává smysl a nebude to fungovat.
25. 11. 2008 | 16:51

stejskal napsal(a):

No, už si začínáme rozumět, pane parre ;-)

nikde jsem nepsal, že řada evropských zemí neřeší problémy s deklasovanými či zákony porušujícími lidmi romské národnosti. Řeší. A je jich hodně.

Naopak: napsal jsem například v této debatě (a předtím tak asi stokrát), že "mezi deklasovanými živly v různých evropských státech je velké procento Romů. V řadě zemí je jich neúměrně více než ostatních, měřeno zastoupením v celkové populapaci. V řade zemí je mezi Romy možná násobně více delikventů, deklasovaných živlů, sociálně vykořeněných než v jiném etniku."

Že "např. romské gangy (ryze na etnickém základě), které terorizují různé regiony a tamní správy a samosprávy si s nimi nevědí rady. Takových míst je zejména v jižní a střední Evropě celá řada."

Jde mi totiž o to, abychom problém, kteří mají Romové a samozřejmě i ostatní lidé ohrožovaní romskými gangy, "romskou" kriminalitou, řešili. Snižovali ho, a ne naopak zvětšovali.

Paní KVS zde nabídla velmi zajímavou analýzu. Ze které je možné vycházet při hledání těch řešení. Nemusíme s ní souhlasit, ale měli bychom si dát s polemikou alespoň takovou práci jako paní KVS. A tou podle mne výkřik "Cikáni jsou problémem všech zemí Evropy" není.

Na to, aby se společnost shodla alespoň na základním minimálním konsensu s ohledem na nějaké řešení, je třeba problém pochopit. Ne jej odbývat zjednodušenými výkřiky.

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 16:53

Líný černý pes napsal(a):

to Morová rána 25.11. 15:03 :

Máte nekvalitní informace, Židé v Čechách nežili ale dosud žijí. Že v kolonce "národnost" při sčítání obyvatel toto chybí, je úřední pochybení a ne důkaz o neexistenci Židů v Čechách.

Také není prvda, že všichni byli vysokoškolsky vzdělaní a bohatí, většina patřila ke střední třídě. Byli a jsou pracovití a snaživí a vzájemně si pomáhají.

PS Nečtěte Blesk, z toho bývají trvalé následky :)
25. 11. 2008 | 16:56

Pocestny napsal(a):

Tady koukám, jsme zase něco podepsali, pěkně za socánků
http://web.worldbank.org/WB...

Kdepak jsou sliby - chyby?
25. 11. 2008 | 16:58

Leos napsal(a):

znate pripad Chanova? Tam Romove dluzi na najemnem v regulovanych bytech desitky milionu korun. Situace je tak neunosna, ze zastupitelstvo se rozhodlo nevyuzit zakonnou moznost zvyseni najmu, nebot by se akorat zvysily pohledavky na najemnem. Jak pak by to asi dopadlo pri uplne deregulaci. Chaos, vznik socialni ghet, socialni segregace. Pokud tedy pisete, ze problemem je v regulaci, pak je to hloupost na entou.
25. 11. 2008 | 17:01

Cikánský smysl života napsal(a):

Říkám kočujte!Neseďte a kočujte!Hranice jsou otevřené a stačí vám jen OP.Kočujte!
25. 11. 2008 | 17:02

Pocestny napsal(a):

No a tady něco o té Itálii

http://globalvoicesonline.o...

..a já, proč se o ní najednou tak mluví
25. 11. 2008 | 17:05

KVS napsal(a):

Ben napsal(a):
Vážená paní KVS, prosím nebuďte extremistkou, nebo alespoň v tom lepším případě rasistkou.
V předchozím článku mne nazýváte - bílým. Necítím se tak. Jsem normálně pracující Čech.
V Praze nejsou Romové? MOžná, že naše rodina, když jsme přijeli v létě kole 21.00 hod na Hlavní nádraží a pak chtěli projít parčíkem k zastávce MHD, viděli jsme jenom Cikány, Cikány a zase jenom Cikány.Nemyslím tímto pět, deset, dvacet. Ale sto, stodeset,stopadesát,......
25.11.2008 14:59:53

Ano Bene... ve 22,06 jede rychlík do Medzilaborců. Všichni ti údajní nefachčenkové se totiž tímto vlakem vracejí ze šichtovek. Můžete si tam jít stoupnout každý večer, je to vždy stejné. A je to taky jedna z páteřních informačních sítí romské komunity. Zde se posílají peníze příbuzným,levnější jídlo z Čech a předávají se vzkazy. Proto se chodí dříve před odjezdem - vyřizují se věci, které mají být vyřízeny doma. Všichni to vědí a funguje to tak léta. To si jenom česká majorita nevšimla, ale z toho si nic nedělejte.. :-) nejste sám.
25. 11. 2008 | 17:07

KVS napsal(a):

srdečně zdravím všechny, jsem ráda, že se Silvie a Morová rána do sebe nepustily jak Střihavka s Bigjirkou tůhle jinde....
Já bych sem šla zase na chvíli vydělávat nějaké peníze, když dovolíte.. :-)
25. 11. 2008 | 17:18

zdenekmihalco napsal(a):

pane bigjirko, ano, žije tady spousta různých etnických skupin, nicméně podle mého názoru málokterá - tak početná - skupina má natolik odlišné kulturní kořeny od kultury evropské.

Jinak s tím řešením, ano-máte pravdu, jsem v textu nenabídl. Pokusila se tady o to, podle mě velmi zajímavě, paní KVS i někteří další diskutující pod mnoha články zde na blozích.
25. 11. 2008 | 17:23

Pocestny napsal(a):

Taky zajímavé, zde se už píše v třetí osobě i o nás, ne moc hezky....
http://www.eurotopics.net/e...

taky pěkné konotace.....
http://www.guardian.co.uk/c...
25. 11. 2008 | 17:24

Leos napsal(a):

Další zajímavý příklad: Oplocený areál s padesáti šesti malometrážními byty, kamerami a 24hodinovou ochrankou, tak vypadá novodobé ghetto pro neplatiče nájemného v obecních bytech pražské desáté městské části. Včera bylo ještě prázdné, za dva týdny se však do bohdaleckého centra nastěhují první dlužníci. No vida, a to platili resp. neplatili jen regulované nájemné odhadem 37 až 50Kč/m2. Jak pak by to asi dopadlo při úplné deregulaci.Jinak paní KVS co říkate tomu postupovat takto proti všem občanům bez rozdílu, tedy i Romům a to všude?:-)
25. 11. 2008 | 17:25

zdenekmihalco napsal(a):

bigjirka:

Jen ještě dodám: Mně vadilo vyjádření pana Čochtana, ze kterého vyplývalo: za problém jsou můžou Romové. Podle mého názoru jsou za problém odpovědní někteří Romové, ale také příslušníci jiných etnik včetně Čechů nebo Slováků, a zejména pak dřívější a současné vlády některých - především východoevropských - zemí. Včetně těch českých (československých)vlád.
25. 11. 2008 | 17:27

Kozlík napsal(a):

Klopotně jsem dočetl a nestačím se divit. Je dobře, že se živíte advokacií. Vaši nepřizpůsobiví klienti - tzv. Romové - jsou skutečně jen obětmi našeho českého konání. Sice jsem nepochopil, jak je možné, že Vámi jmenované důvody postihly pouze nepřizpůsobivé, čili tzv. Romy a ne celou přizpůsobivou populaci, ale snažila jste se. To Vám nemohu upřít. Já - kdybych byl soudcem - bych ale k Vašim vykonstruovanostem nepřihlížel, odvolávaje se na rovnost všech před zákonem. I my - majorita - se musíme poprat s deregulacemi, neexistencí sociálního bydlení a dalšími dopady svobodného trhu. Vy si spíše neumíte přiznat, že držet za každou cenu tzv. Romy nad vodou je možná jen snaha jít proti přírodě. Jediní tzv. Romové nejsou schopni vyprodukovat vlastní elity; ani ti nejodvážnější sociologové si neumí představit romský stát, hospodařící vlastními silami sám na sebe. Nemyslíte, že i matka příroda se může zmýlit a ukazuje nám to právě na etniku tzv. Romů? Nechme je přirozenou cestou buďto přežít a nebo nepřežít; pokud obhájí právo na neparazitickou existenci, mají ji mít. Ale proč jim neustále zametat cestičky jako tomu nejpřešlechtěnějšímu pokojovému psíku? P.S. - chcete-li mi napsat, že jsme jim vzali kočování, odpovídám předem. Kočování by jejich zločinnost pouze rozředilo po větším teritoriu. Kočování samo nezajistí ani zemědělskou, ani průmyslovou výrobu. Není to obživa s odloženým čerpáním požitků typu dnes zaseji, za půl roku sklidím. To oni neumí. Jak by se živili kdyby kočovali? Výrobou pastiček a broušením nožů? Napište mi to, hrozně by mne to zajímalo.
25. 11. 2008 | 17:43

Humbuk napsal(a):

Cigoši?Nechť dostojí své výhrůžce a hromadně emigrují. Přidám jim ze svého na cestu.
25. 11. 2008 | 17:46

pepino napsal(a):

Stejně je celá diskuze k ničemu.
25. 11. 2008 | 17:49

Ares napsal(a):

Stejskal, parre: Chtěl jsem vám doporučit, ať spornou hypotézu změníte z „Ve všech Evropských zemích jsou s Romy problémy“ na „V řadě Evropských zemí jsou s Romy problémy“, ale jak vidím, tak se tam dopracujete :-).

KVS: Dobrý článek. Trochu problematické je jeho celkové vyznění, vzhledem k tomu, že všechny problémy byly převedeny do úrovně vnějších podmínek (Romové oběti systému). Jde o to, že pokud se takto podívám na problém, Romové tu vystupují jako zcela pasívní prvek. Pro řešení problému jsou zcela irelevantní. Je to jen o tom, co majorita (stát) musí udělat, aby se problém odstranil. Což je pak trochu v rozporu s předchozími tezemi, že je s Romy potřeba jednat a zapojit je do řešení, jejich identitou atd. Dále je tu problém vymezen jako čistě sociální, opět další rozpor.
25. 11. 2008 | 17:54

stejskal napsal(a):

Ale no tak, pane Aresi,

já chtěl, aby na to paní Silvie či pan parr přišli sami. A Vy mi to takto zkazíte ;-)

Libor Stejskal
25. 11. 2008 | 17:58

Ares napsal(a):

Stejskal: A sakra. Už mlčím, jako bych tu ani nebyl:-).
25. 11. 2008 | 18:02

citizen napsal(a):

Jsou samozřejmě i jiné důvody - např. tradiční mafiánství některých romských rodů, ale, tohle platí taky a nepíše se o tom. Děkuji - na extremistické běsnění nejvíc platí racionalita.
25. 11. 2008 | 18:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Není Pepino,

Když si představím Paroubka jak stojí na bedně od banánů...... navíc sklouzne po šlupce a nabije si držku...Cha,cha,cha.......to jsem krásně potměšilý - což?

Ivan.
25. 11. 2008 | 18:05

Čochtan napsal(a):

Ares, Stejskal:
V jedné evropské zemi problémy s cikány určitě nejsou. Ve Vatikáně.

V jedné evropské zemi problémy s cikány zřejmě nejsou. V Andoře. (ale ruku do ohně bych za to nedal).

Ve "zbytku" Evropy ale problémy jsou. Někde hodně velké, jinde menší, někde menší někde je přehluší problémy s muslimy, s araby, s Turky,..

Mihalko:
cikánský problém by neexistoval, kdyby se cikáni chovali jinak. Třeba jako Vietnamci. Takže za existenci cikánského problému může pouze chování cikánů.

Souhlasím s Vámi v tom, že oni se neumí, a nejsou schopni se chovat jinak, tak jak to odpovídá našim požadavkům. (tedy převážná většina toho není schopná)

Souhlasím s Vámi v tom, že byla velká chyba je sem po válce natahat. Kdybychom si ponechali jen ty kteří válku přežili, nemali bychom dnešní problémy.

Souhlasím s vámi v tom, že reakce Čechů na chování cikánů přilévá někdy olej do ohně. Češi ale mají právo na takové reakce.

Je tu velký problém, spíš kupa problémů, ale inicializační problém je jejich neschopnost žít podle našich norem. V jedné zemi ale musí platit pouze jedny normy. Jinak to nejde.
25. 11. 2008 | 18:18

bigjirka napsal(a):

Silvie, příště musíte psát korektně: neznám zemi, ve které by nebyly s cikány problémy.

Pane Mihalco, problém je v tom, že cikáni přišli k nám a ne my k nim. Zkuste si prosím Vás představit, že by k tomu došlo. Mě je z té představy na blití. Bohužel tady dosud nikdo, ani Klára, nedeklaroval, jak by se vlastně měla ta cikánská specifika respektovat, která to vlastně jsou a jaká by to byla vhodná povolání. Problémem je především absolutně nízká struktura vzdělanosti a z toho vyplývající obtížná zaměstnanost. U klienta jsem poznal cikánského mistra - ten říká - vím, že musím být lepší než "bílí" a cikánského svářeče - moc šikovný, umí, ale už musí k němu být trochu tolerantnější - občas si zabulá. Já mám dost bujnou fantazii, ale fakt si neumím představit jinou integraci, asi lépe řečeno asimilaci, než to, že oni se přizpůsobí evropskému způsobu života: pracovat, učit se, chodit do školy, zvelebovat své okolí. Nějak si nedovedu představit, že my začneme kočovat, přizpůsobíme se kmenovému způsobu života. Ono by to ani nefungovalo - oni na svých kočovných toulkách žili parazitním či mírněji řečeno epifytním způsobem života. Kdyby to udělali všichni, tak by to nefungovalo, nebyli by gádžové, nebyly by slepice...

Zásadní problém je ten, že ta deklasovaná část se v tom slastně válí. Je potřeba změnit podmínky pro deklasovanou vrstvu tak, aby z ní lidé chtěli uniknout a těm unikajícím nabídnout srozumitelnou a jednoduchou pomoc, doplňující jejich svépomoc. Všechno ostatní jsou jen poudačky a tlachy. A okolo samozřejmě křepčí grantomilné skupiny cikánologů a cikánopomocníků, kteří konstatují, že problém existuje a poskytují cikánům služby, které nepotřebují, jako kursy obsluhy počítače, u nichž negramotné jedince stejně v životě nikdo nezaměstná.
25. 11. 2008 | 18:18

Ládik napsal(a):

Stálou práci cikán opustí. Sezónní ještě zvládne - ale taky ne každý. Ve většině bazarů v Ostravě nejdete v létě krumpáče a lopaty s ještě vlhkou hlínou (krumpáč za 200Kč). Na ocelárně cikána nepotkáte, i když je tam teplo - musí se makat.
Bigjirko - na kánoi pádlovat nebudou, to ji prodají. Vždyť si vytrhají zpod sebe i parkety a topí tím, nebo spálí okenní rámy ve "svém" bytě. Kradou tak, že jim není líto ani vlastního života - viz televizní případy "demontáží" nosných prvků hal... I z vlastní střechy sloupnou plech a prodají, nevadí, že barák nepřežije příští zimu.
Řešení neznám. Na severu mají Saamové monopol na sběr morušek. Co by cikáni sbírali tady?
Znám i cikány z té lepší stránky - parťák dostane pro své kopáče 700tisíc v hotovosti (na doklad), strčí to za bundu a jde vyplatit své lidi - po 20tisíc přímo v zákopu. Sám nevede účetnictví, dobrák. Už je v Kanadě.
25. 11. 2008 | 18:20

bigjirka napsal(a):

Oni ani Vietnamci se nechovají dokonale a je mezi nimi dost velká zločinnost, ale alespoň kolem sebe netvoří spálenou zemi. A nestojí ve frontách na sociálce.
25. 11. 2008 | 18:21

bigjirka napsal(a):

Myslím, že Franta Kostlán se na nás spravedlivě rozberkatil právě poté, co jsme zmínili grantofilii jako deviaci. Pak přestal diskutovat a odlétl dělat tlampače na blog s vypnutou diskusí.
25. 11. 2008 | 18:41

Ivan Hochmann napsal(a):

A už jsme u Kostlána....

Čalo vodi,pac a pusu, jak se jmenovalo to čertovské dítě?

Ivan.
25. 11. 2008 | 18:51

Morová rána napsal(a):

Líný černý pse,

Ach! Ano máte úplnou pravdu! Můj příspěvek je naprosto bezcenný, neb jsem v něm neuvedla počet Židů, za první republiky u nás přebývajících a to s celým jménem, adresou, zaměstnáním a číslem bot, to vše s přesností na dvě desetinná místa. Taktéž relativní poměr výskytu Židů českých slovenských a pochopitelně ukrajinských před válkou a po ní dost citelně narušil celkovou integritu příspěvku.

Jinak děkuji za vaše cenné postřehy, o skutečnosti že i dnes tu žijí Židi jsem pochopitelně neměla ani tušení a nebýt vašeho skandálního odhalení ohledně jejich vzdělání, byla bych si dodnes myslela, že byli nemlich všichni profesory výtvarné výchovy.

Pro příště vás ovšem důrazně žádám, nezesměšňujte se a mluvte k věci.
25. 11. 2008 | 18:54

Javít napsal(a):

Již jste četli, co nedávno dělaly cigánské děti v Prostějovské nemocnici, kde byly léčeny ze žloutenky ? Jak tam močily na chodbách, rozbíjely kde co atd. ? Nemocnice musela přijmout další pracovníy, kteří je hlídali. Ale i tak, alespoň dle sdělení zaměstnanců nemocnice, musely být prosotry, kde ty děti byly, uklízeny několikrát denně.
Jak jsou, proboha, tyto děti ve svých rodinách vychovávány ?

Někdo tady zcela trefně napsal, že psa (já přidávám, že i kočku a jiná zvířata), lze naučit chodit do krabice se stelivem k tomu určenému.

Tak proč totéž nejsou cigánští rodiče schopni toto naučit své potomky ?
Proč nejsou schopni naučit sebe a své děti nejzákladnějším zvykům slušnosti a úctě k práci druhých lidí ???????
Odpoví mi někdo z těch zavilých zastánců nepřízpusobivých cigánů ???
Kdo se potom může divit nárůstu rasizmu v ČR a i jinde ?????
25. 11. 2008 | 18:59

Morová rána napsal(a):

Bigjirko,

za to prodávají pašované a padělané zboží. A my, Češi, to vesele kupujeme, ačkoliv daňoví poplatníci tím přicházejí o majlant!
25. 11. 2008 | 19:14

Sýček napsal(a):

Příčina Janova? Neúnosná situace občanů sociálně nepřizpůsobivými individui, neřešení této situace policií a soudy. Nic víc, nic míň.
25. 11. 2008 | 19:14

tramp napsal(a):

Vážení disskutující,divím se Vám
proč se tak vzrušujete diskuzí s
paní KVS.Ona bude cikány ohajovat
za každou cenu.I když bude vědět,že nemá pravdu,Vždyt si na tom vybudovala svoji existenci.
Nebýt toho tak je dnes řadovou
právničkou,kterou nikdo nezná
25. 11. 2008 | 19:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Klára Veselá Samková:
"Zeptejte se pana Čunka, pod jeho vedením město Vsetín svůj bytový fond zprivatizovalo a on nafasoval senátorské křeslo. Kromě toho Vsetín má skutečně vzornou politiku sociálního bydlení, že?" Unfair, nepravda. Byla jste vůbec někdy na Poschlé? Kéž by jinde dostali Romové takovou příležitost jako na Vsetíně.
"A ohledně toho pavlačáku: já chápu, že tam byl problém. Ale možná byl ten problém spíše v tom, že pan starosta nesnesl, jak jej místní Romové nacpali za příhlížení městské i státní policie do toho odpadkového kontejneru. A nebo to je jen další ošklivá pomluva??"
Paní advokátko, pamatuji pavlačák ještě jako normální barák v předromském období, ve kterém bydlely sestřičky. To, co z něho udělali Romové, bylo otřesné. Nyní je vše v podstatně lepším stavu, díky také panu Čunkovi. Tak to vnímá většina zdejších občanů samozřejmě mimo mnohých Romů a jedné příliš ambiciózní nepravdomluvné bývalé sekretářky. postavila jste se na nesprávnou stranu, to se stává, ale est modus in rebus - ty Vaše metody......
25. 11. 2008 | 19:18

zdenekmihalco napsal(a):

Čochtan

Píšete: "cikánský problém by neexistoval, kdyby se cikáni chovali jinak. Třeba jako Vietnamci. Takže za existenci cikánského problému může pouze chování cikánů."

Ano, kdyby se někteří Romové chovali jinak, neexistoval by ani problém. A kdyby se někteří Češi chovali jinak, dodávám. Jenže Romové tu jsou, žijí a někteří se chovají jinak než já nebo pan Čochtan nebo někteří Vietnamci.

Kdo však může říct, že obecně chování Čechů (jako etnika) je lepší než obecně chování Romů (jako etnika)? Že hodnotový žebříček většiny Romů je horší než hodnotový žebříček většiny Čechů? Nikdo. Pro mě bylo např. setkání s Romy ze slovenských osad osobně přínosné a jejich hodnotový žebříček inspirativní.

Problém dle mého názoru nejsou Romové ani jejich hodnoty nebo chování jako etnika, ale vyloučení ze společnosti v Česku, za což jsou podle mě odpovědné české (československé) vlády.
25. 11. 2008 | 19:27

zdenekmihalco napsal(a):

Pane bigjirko,

já jsem k Romům přišel, do slovenské osady. Pravda, jejich zvyky jsem se snažil respektovat, ačkoliv jiným jsem se přizpůsobit nedokázal a některé věci jsem dělal po svém. Strávil jsem tam týden, nevím, jak by to bylo po měsíci, roce, deseti letech. Pravděpodobně bych se všemu úplně přizpůsobit nedokázal a mezi Romy by se našli někteří, kteří by mými zvyky pohrdali, zatímco jiní by je respektovali.

Stejný pocit jsem měl během návštěvy např. v muslimské zemi nebo ve Vietnamu. Tam bych se asi místní kultuře dokázal přizpůsobit snáze.
25. 11. 2008 | 19:37

zdenek napsal(a):

majitelé domů se v prvě řadě zbavují těch kteří jim neplatí néjem...,těm už pak nezbývé než aby se s majiteli nějak dohodli...
25. 11. 2008 | 19:51

zajda napsal(a):

Citát z komentáře KVS "Akutních "přeběhlíků" přebíhajících ze Slovenska do Čech pod dojmem dělení federace nebylo až tak mnoho - řádově do 5.000 osob. " a k tomu můj komentář, a z toho se jich asi 60 nastěhovala do 4 bytů ve vedlejším domě(Kladno), česky neuměli říci ani Ano. Takže 4940 jich zbývá na zbytek Kladna a celou ČR.
Ten odhda snad platí jen pro polovinu katastru města Ostrava.
25. 11. 2008 | 20:05

Ares napsal(a):

zdenekmihalco: „Kdo však může říct, že obecně chování Čechů (jako etnika) je lepší než obecně chování Romů (jako etnika)? Že hodnotový žebříček většiny Romů je horší než hodnotový žebříček většiny Čechů?“

Kulturní relativismus je bezpochyby velmi cenným nástrojem antropologické analýzy. Ovšem jejím smyslem je pochopení cizích kultur, ne řízení společnosti. Nemůžete tedy tuto myšlenku přenášet z akademické půdy. Pokud byste to totiž udělal, automaticky byste ztratil možnost jakéhokoliv hodnocení (např. vrazi atd.). Takhle bychom se nikam nedostali.

Čochtan: A co třeba Monako?
25. 11. 2008 | 20:13

oranžový napsal(a):

Těch stále stejných a opakujících chyb, kterých se dopouštějí obě strany je nepřeberně.
Co ale naplat, když si nám tu aparátčíci
hrají na schovávanou a nebo ba co víc,mají
u toho zavázané oči.
Náš právní stát je SLEPÁ a HLUCHÁ postkomunistická Bába :-(

Bába, která nevidí a neslyší dupotu okovaných
bot Hitlerových pohrobků ...
No,ale abych nemlel pouze pšenici s žitem...
Cikáni jdou do nebe ..ne do práce.
Smutné to konstatování,kdy jejich rodiče
s krabicákem v ruce - vychovávají a vychovávají.
Inu, kde je jídlo a pití zadarmo ...
dobře se daří i bez odvedené práce.

Však v tomto sportu vynikají znamenitě i
bílí obličejové a holdují ... až se za
plná břicha berou .

Nastal čas předejít hře nebezpečné pro
všechny nevjímaje .
Hře, v kterou se sám ďábel těší a kostky
smrti před hodem v ruce třímá ...

Nastal čas pro změnu myšlení,pro změnu myšlení lidí samotných ,kteří často slepí jsou- nejen k bližním,ale i sami k sobě.

Nastal čas rozumného dialogu a oprášení
slov - jako úcta,cit ,pomoc,chápání druhého
jako člověka - osobnost.

Dělnická strana nenabízí z těchto NIC.
Nabízí z podroužky jen násilí,útlak a prázdnotu duše - bezmyšlenkovitost jednání
a historický krok zpět - vstříc záhubě.

Tohle přece není cesta do budoucnosti ,do
budoucnosti nás všech.

Rada:
Vyvětrejte řádně teplé kanceláře vyvolených
ať zvednou konečně svoje upocené řitě a
konají svoji práci tak, aby byla ku prospěchu volitelů a nezavdávala tak příčiny a tichou podporu .........
rasistů v kápích a jejich roztleskávačů
bez kápí.

Domáhejte se svých práv a trvejte na jejich
vykonávání - však špetku rozumu si vždy
zachovejte a nadhled,úctu a lásku v srdci
stále mějte.
25. 11. 2008 | 20:22

Mosťák napsal(a):

Pokud se někdo díval na včerejší relaci ČT 168 hodin. O rómy či cikány se vůbec nejhedná.
Oč jde v Litvínově, Hamru, Janově? Proč dochází k tak obrovskému přesídlování ehmm „sociálně nepřizpůsobivého obyvatelstva“ na Mostecko? Jde o uhlí.
Mostecká uhelná má v současné době velké potíže, jak „přesvědčit“ obyvatele Horního Jiřetína a Černic, aby „uvolnili těžební prostor“ velkolomu ČSA. Nedaří se. Obyvatelé těchto obcí totiž žijí v rodinných domcích. V Horním Jiřetíně je dokonce mnoho krásných, nově postavených rodinných domů. Pro těžařské společnosti, zdá se, nepřekonatelný problém. Časy bolševika, který „přikázal“, nahnal lidi do paneláků jsou pryč (jenom poslední přesídlování - Janov = Kopisty, Konobrže, Pařidla, Osek = Hrdlovka, Pokrok, Libkovice) .
Uhlí se ovšem nachází nejenom pod Hor. Jiřetínem, ale porub musí pak postupovat dále na Hamr, Janov, Litvínov. Tam všude je uhlí. Po neúspěšném „přesvědčování“ Jiřetínských a za předpokladu, že totéž se bude opakovat i s Janováky, Hamerkými, Livínováky je zvolen velmi perspektivní postup. Změnit složení obyvatelstva.
Změnit jej tak, aby v dané lokalitě, až přijde čas „nekladlo odpor“. To znamená osídlit tento prostor nomády, kteří jsou „doma“ všude tam, kde dostanou sociální dávky. V současnosti Janovským nezbývá nic jiného, než stávající byty pod cenou prodat a pokud na to mají, přiložit několik set tisíc a koupit byt v jinde. Pokud na to nemají, pak dožít život na smetišti kde vládnou zákony džungle a kterým se Janov pozvolna stává (viz Mostecký - Chánov)
V současnosti se v centru Litvínova připravuje velký hotelový dům pro nové obyvatele z pražského Žižkova. Dvě mouchy jednou ranou. Praha se čistí a Litvínováci pochopí, že je čeká stejný osud, jako Janovské a že mají „vypadnout“. Když záměr vyjde, pak před otevřením „Lomu Litvínov“ bude nomádské obyvatelstvo přesídleno jinam a opět jako teď v Janově bude mávat transparentem, že „obec .xxx..je náš domov“. No a pak se roztočí se kola svobodného podnikání, bude se rabovat, pálit, exportovat el. energie a rozdělovat zisk. Máme přece „svobodu podnikání“ a vše přece probíhá v souladu ze zákony této země.
Skutečně je toto v zájmu obyvatel tohoto kraje a této země???
25. 11. 2008 | 20:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdenekmihalco:
"Kdo však může říct, že obecně chování Čechů (jako etnika) je lepší než obecně chování Romů (jako etnika)?" Statistika přestupků a trestných činů. Asi proto také není úředně povoleno sledovat kriminalitu v souvislosti s etnickým původem pachatelů.
25. 11. 2008 | 20:36

IO napsal(a):

Paní Samková v závěru svého blogového textu uvedla jistý internetový odkaz (viz nahoře), který jsem nebyl líný si prohlédnout. A musím konstatovat, že to je silná, velmi silná káva. A že po jeho shlédnutí mně – a patrně nejen mně – došla moje skoro nekonečná trpělivost!! Ponechám stranou, že jsem viděl, jak usvědčený a odsouzený romský vrah vypadající jako vtělená vrahounská kreatura agresivně, nepublikovatelnými výrazy uráží, ponižuje a ohrožuje droboučkou bílou dívku a od fyzické agrese jej zadržuje jen bezprostřední přítomnost policie a sdělovacích prostředků! Je to přesvědčivé vizuální svědectví o konfrontaci brutálního gangstera s prostým občanem! Doporučuji mimochodem každému – Romovi, bílému a komukoli dalšímu – aby se na tento videoklip podíval. A udělal si svůj vlastní názor, odvodil si svoje vlastní stanovisko. Ale co považuji za skutečně podstatné a co chci zdůraznit, je obsah těch urážek, které ta dvoumetrová gorila chrlí na svoji potenciální oběť. Když s ohledem na útlocitné povahy a na solidnost této internetové diskuse vynechám příšerně vulgární slova, která bych se neodvážil ani si pomyslet, a omezím se jen na to, co lze publikovat, pak ten gauner té dívce nadává „Ty Češko!“, nikoli třeba „Ty neonacistko!“ nebo „Ty rasistko!“. Jde tedy o jasný a nedvojsmyslný projev romského, protičeského rasismu, který stejně jako na tu dívku útočí také na mě jako českého Čecha!! Protože příslušný záběr kamery končí, není zřejmé, zda z tohoto rasistického chování přítomná policie vyvodila nějaký závěr a nějak proti tomuto nebezpečnému, očividně potenciálně brutálnímu, recidivujícímu rasistovi zasáhla. Pokud ano, díky, pokud ne, pomáhej nám Pánbůh! Ale konstatuji nedvojsmyslně, že se nebudu divit, jestliže po shlédnutí tohoto videoklipu příště na Romy v Janově vyrukuje ne 500, ale třeba 15000 bílých Čechů. Se zločinci se my, občané, mazat ani vyjednávat nebudeme!!
25. 11. 2008 | 20:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdenekmihalco:
"Problém dle mého názoru nejsou Romové ani jejich hodnoty nebo chování jako etnika, ale vyloučení ze společnosti v Česku, za což jsou podle mě odpovědné české (československé) vlády."
Máte to úplně popletené. Vyloučeni - třebaže ne zcela - jsou snad ti, kteří se nesnaží dodržovat pravidla soužití, a to platí nejen pro Romy. Sami se vyloučili neakceptovatelným způsobem chování.
25. 11. 2008 | 20:44

-X- napsal(a):

Add. Mosťák. Podobná taktika, kterou uvádíte, se praktikovala i ve městě, kde bydlím. Romové se nastěhovali k "vybydlení" do starých secesních domů, které totálně zničili. Ty se poté zbouraly a místo nich se postavily panelové domy. Komunistická taktika. A mám v mlhavé paměti, že se za vlády komunistické totality platilo za každého přistěhovalého Roma tuším že Kčs 2000,-- (penízky inkasoval samozřejmě Okresní národní výbor, nyní Městský úřad), to dalo impuls k stěhování Romů ze slumů z východního Slovenska na sever Čech.
25. 11. 2008 | 20:53

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, Vám se pletou pojmy. Vy jste do jejich osady nemigroval s cílem žít na jejich účet. Všechny národnosti, které se snaží pádlovat svoji kánoi, jsou tady tolerovány. Problém je s tou deklasovanou částí cikánů. Přiznám se, že jejich hodnoty mne vůbec nezajímají. Nic od nich nechci a přeji si, aby oni nechtěli nic ode mne. Pokud od nich budu něco chtít, nepůjdu jim to ukrást, jak je jejich zvykem, ale koupím si to od nich, jak je zdejším zvykem. Tady už je mnoho set let zvykem vyměňovat to, co člověk potřebuje za to, co potřebuje ten druhý. Není zvykem vzít si slepici, kterou potřebuju. Když zrekapituluji rodinné a své zkušenosti s cikány:
- tlupa cikána Janečka přepadla Novou Hospodu u Stránčic a zavraždila tam několik lidí (19. stol)
- na Šobrovně se vždy zavíralo domácí zvířectvo a drůbež, když táhli cikáni
- osobně když jsem šel po Pardubicích s dámou, šlo proti nám pět cikánských mladíků, hádejte třikrát, kdo musel z chodníku a s jakým slovním doprovodem?
- přišel slušně oblečený cikán, zda nepotřebujeme něco udělat. potřebovali jsme za zahradou opravit taras. asi za půl hodiny přišel, zda by mohli dostat na svačinu. Hádejte - vrátili se?
- měděné okapy naštěstí nemáme.
- to pozitivní, o mistrovi a svářeči už jsem psal výše.
Takže - kontakt je naštěstí celkem slabý, kolonka je daleko a k nám je to do kopce. Je to kolemdokola o tom, že problémem je ta deklasovaná vrstva cikánů. Jedinou cestu vidím v tom, tak jim znepříjemnit pobyt v té vrstvě, aby se z ní začali odlupovat (push) a těm odlupujícím se pomáhat (pull). Když se neselektivně "pomáhá", oni se tomu smějí. Hloupej, kdo dává, hloupější kdo nebere. Bez té komponenty donucení nezabere nic.
25. 11. 2008 | 20:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
"Jde tedy o jasný a nedvojsmyslný projev romského, protičeského rasismu, který stejně jako na tu dívku útočí také na mě jako českého Čecha!!"
"Pokud ale skutečně lidé nejsou stejní, potom aplikovat na ně bez rozdílu stejný zákon není právo, ale bezpráví. Zákon tedy může platit pro všechny mu podrobené stejně jen, nejsou-li rozdílní."
No comment.
:)))))))))))))))))
25. 11. 2008 | 20:59

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
no comment
25. 11. 2008 | 21:06

Bobo napsal(a):

Ad Ládík:
Taky byste byl dost nasraný a mstivý, kdybyste denně se musel srovnávat s lidmi, kteří mají hlupácké předsudky, paušalizují, a ještě pak musel večer na netu číst, jak jste vlastně děsný, navíc, a jak Vás nikdo nechce. Esence ubožáctví. Ať se každý podívá sám na sebe.
25. 11. 2008 | 21:08

vlk napsal(a):

Paní doktorko Kláro Samková -Veselá , je mi líto, ale pokud místo blogu budete psát promotion svých kauz, a navíc velmi slabé, měla byste udělat jediné –zaplatit Aktuálně za poskytnutý reklamní prostor a příště ono promotion svěřit odborníkovi, aby ho dal do snesitelného stavu. Jinak totiž ten úctyhodný počet řádek, co jste se v tomhle „blogu“ pověsila, nemohu, při nejlepší vůli nazvat. Promiňte. A jak je mým zvykem – vezmu vaše témata bod po bodu a zkusím je přezkoumat svým pohledem. Věřte , že nejsme veden žádnou touhou exhibovat nad Vámi nebo vedle Vás. Ale bude dobré, když si řeknem na rovinu co a jak.
1-Důvod janovského střetu dle Vás první -Regulace nájemného.
Takže Praha je od tmavých dle Vás prakticky vyčištěna a nevhodně sestěhována. Kvůli tomu, že neproběhla včas deregulace nájemného a deregulace právní?!!!Sic. Tohle jsme pro jistotu četl třikrát. Podle vás by bylo došlo k přirozené obměně nájemníků.. Čili tím, že Romové opustili Karlín k žádné obměně nedošlo? Nebo mám tomu rozumět tak, že kdyby byla deregulace nájemného v r. 94 , tak tradiční nájemníci v Karlíně byli schopni platit tržní nájemné? Nebo tomu mám rozumět tak, že pokud ne, do jejich zdevastovaných bytů by se s velkým zájmem nastěhovaly partaje schopné platit tržní nájemné, leč akceptující vymydlené byty? A mám tomu rozumět tak, že pokud by původní romští obyvatelé Karlína tento opustili, byli by s e rozptýlili mezi normální obyvatelstvo po celé republice, protože by si buď koupili byt někde v Horní Dolní nebo získali za tržní nájemné byt v Dolní Horní? Normálně bych napsal, že tomu nevěříte nejspíš ani vy, ale rád si počkám na odpověď.
2-neexistence adresné dávky na bydlení +5 grandiozní sociální dávky
Milá paní doktorko, musíte si vybrat. Buď jsou grandiozní sociální dávky, které absolutně nemotivují k práci a člověk z nich v pohodě vyžije a nejspíš tedy mu zbude i na nájem a pak není potřeba další sociální dávka, ani na bydlení. Nebo je potřeba adresná sociální dávka na bydlení a pak sociální dávky nejsou grandiozní. Obojí najednou nefunguje. Máte i v ruce jednu hůl, nelze najednou s ní mlátit oběma konci.To je fyzikální princip. Můžete si jen vybrat. Očekávám, že si vyberete.
Pokdu dojdete k tomu, že přeci jen schází ta adresná dávka na bydlení, pak bych vás rád upozornil na skutečnost, že ať to do budoucna bude jakkoliv , dávky s e rozhodně budou škrtat. Takže by s jistě omezovala i ta neexistující dávka. Kdyby existoval. A dovětek - kvůli rušení pastelkovného nikdo na kašnu nelezl. Vy někoho takového znáte? A opět – musíte si vybrat mezi rušení dávek a zaváděním nových. Obojí opět nelze . tedy najednou. Lze pouze tehdy když máme někoho , kdo na jedné straně má kauzu Červenákových a na straně druhé kauzu majitelů domů. A chce v blogu pojmout obě najednou. Proto mluvím o promotion.
3-neexistence sociálního bydlení
Ale jistě paní doktorko! To máte pravdu. Jen mi také musíte sdělit , jak si asi takové sociální bydlení představujete. Protože bydlení něco stojí. Docel a s e v tom vyznám. Co stojí nové bydlení. Nebo aspoň přestavba.
A sděluji vám , že novou stavbu s aspoň nějakým standardem v Praze nepostavíte po 18 000/qm v krajském městě pod 15 000/qm a absolutní hranic e bud e někde kolem 12 000/qm. Pokud myslíte holobyt, tak to by šlo levněji to je pravda. Myslela jste holobyty jako sociální bydlení? Takové sociální bydlení by mělo mít asi ta, řekněme 40 qm? OK. Tak to máme v pořizovacích nákladech bratru 600000 . Zpravidla s e chce desetiletá návratnost. Takže výnos na nájemném 60000 ročně. Plus energie a služby, dohromady alespoň 6500 měsíčně. Tak takhle by vypadal a , nahrubo, cena sociálního bydlení. Budeme si o tom povídat dál?Máte pravdu. Neexistuje. Bylo by potřeba. Ale bohužel, cena nebude sociální. Bud e sociální , až v ČR bud e průměrná mzda 40 litrů
25. 11. 2008 | 21:29

vlk napsal(a):

Pokračování
měsíčně Spíš, až to bud e medián. No a protože jsme řádově na polovičce, tak si nejspíš dost počkáme . Ale třeba máte řešení. Opět -rád si ho přečtu.

4-divoká privatizace bytů
Tady vám musím dát za pravdu. Ale jen částečně. Ano, městské byty , zejména panelákové, odpovídaly svým standardem tomu, co za Šumavou prezentují jako sociální byty. A radnic e mohly zvolit cestu, že nebudou tyto byty privatizovat, ale nechají si je jako sociální pro sociální případy. Protože byly postaveny za socíku, byly v účetní hodnotě 50 tisíc kus. A vy řeknete – no vídíte, tak se mohli obyvatelé Karlína rozptýleně nastěhovat! Úžasná myšlenka! Snadná, lehká , elegantní, ovšem jen do té doby než s někdo začne zajímat o rub té mince! A ten rub je , že byste místo jednoho Janova, kde proběhlo přesně to, co je pro vás receptem, byste jich dne s nejspíš měla tisíce! Každý realitní makléř vám řekne, jak s e do cenové mapy promítne, pokud s e do nějaké čtvrti nastěhuje byť jen jedna jediná problematická rodina. Jak jdou ceny nemovitostí dramaticky dolů. A dále ,pokud mluvíte o ghetoizaci našich sídlišť, pak jejímu prudkému vzniku zabránilo přesně to, co vy kritizujete – totiž prodej městských bytů vlastníkům. Stačí, když zajedete na libovolné sídliště, pokud to zrovna nebude Chánov, Janov a jim na roveň postavená. Jestli jste tam delší čas nebyla, čeká vás dost velké překvapení. Vlastníci v řadě domů mocně investují a paneláky vypadají tak, jak nevypadaly ani den po postavení! Jiné bydlení. Kdyby ty byty zůstaly nájemnými , nejspíš už dávno bylo z Proseka neobyvatelné ghetto pařížského typu. Vlastník, jak známo, vlastník s e stará. Tohle je ta druhá strana mince paní doktorko. Ovšem vám stačí, že s e šlo lehce dostat do senátu! No ona tahle mince má ještě třetí stranu. Zvláštní mince , viďte? Se třemi stranami. No jo no. Tohle je ten případ. A tou třetí stranou byla pozice, resp. Nezvladatelnost finanční pozice obcí, pokud by si v regulovaném nájemném obrovský bytový fond ponechaly. Neměli šanci se o něj z regulovaného nájemného adekvátně starat. Prodejem tenhle problém dokonale vyřešily. Všichni jsou spokojeni. Klasická situace win –win, jen problematičtí mají větší problém,to je pravda.

6-cikánský výtah
Ano,jistě , funguje. Nezastírejme si to. Leč je zajímavé, že nefunguje kupodivu vietnamský nebo ukrajinský výtah. Kladu s i otázku, čím to asi tak bude. Nejspíš jednoduchým českým rasismem? A nebo je to spíše tím, že Ukrajinci a zejména Vietnamci si svým způsobem života, a přizpůsobením s e běžným zvykům umí zjednat když ne respekt, tak alespoň společenský statut?
Proto funguje cikánský výtah a ne vietnamský. Na vietnamském s e totiž může zviditelnit pouze chorý mozek. Kdežto u cikánského problému holt snadno získá ostruhy ten politik, který ukáže alespoň minimální schopnost řešit problém nepřizpůsobivých a problematických v reálném čase.
Mimochodem, nejsem ani omylem fandou Čunka a ve při paní Urbanové a v celé čunkiádě stojím naprosto jednoznačně na vaší straně.Ale není vám ani trochu divné, že Romové z Janova odmítli jako koordinátora paní Stehlíkovou a vysloveně si vyžádali Čunka? Mně by to osobně , na vašem místě , divné přišlo.
Janov je cikánský problem. Pokud by tihle na sobě zapracovali aspoň z poloviny tak jako Vietnamci, určitě jsme jej neměli. Je ovšem daleko snazší ukazovat na většinovou společnost, policii a kde koho.
A pokud mi budete chtít eventuálně odpovědět, tak připojím, k výše uvedeným ještě jednu otázku - můžete mi uvést zemi , kde dokázali alespoň trochu rozumně vyřešit cikánský problém? A prosím, nepiště o Finsku a podobných destinacích, kd e jich mají pár stovek.
25. 11. 2008 | 21:30

-X- napsal(a):

Na téma přizpůsobení. V jednom městě za devíti horami a devíti lesy bydlí spousta českých prostitutek a mnohé si berou, společensky diskvalifikované, své pasáky nebo známé z řad Romů za muže. Skutečností tedy je, že i přes to, že se vyučily v "řemeslu", převzaly od Romů slovník a charakteristickou intonaci hlasu, mají obvykle tendenci se vymaňit z morálně-společenského bahna romských stantardů. Tedy tendence stoupání vzhůru. Naproti tomu romské děti z dětských domovů bývají pro své adoptivní rodiče (bílé Čechy) obvykle zklamáním, neboť jejich tendence bývá obvykle klesání ke dnu. Cosi se stane a v době puberty se z nadějného dítěte stane ... jak to nazvat. Zkrátka, jakoby vše tíhlo k průměru. Rom a Čech každý ke svému, abnormality (vrazi atp.) v obou skupinách nepočítám. Berte to jako takovou myšlenku.
25. 11. 2008 | 21:45

zdenekmihalco napsal(a):

Ares

díky za zajímavý příspěvek. Souhlasím. Je dobré mi takovou věc připomenout. Některé hodnoty ale považuju za univerzální (např ono odmítání vraždění) a samozřejmě u řady věcí je to problematické...atd.

Zbyněk Matyáš : Nepochybuju o tom, že počet trestných činů (krádež) Romů žijcích v Česku je s největší pravděpodoností vyšší než u ostatní (řekněme etnických Čechů) populace. Což neznamená, že něco takového většina Romů schvaluje a že tomu tak je i ve všech dalších zemích, kde Romové žijí.

bigjirka

díky z vysvětlení, máte pravdu, neemigoval jsem.

souhlasím, že problém, který je nutné v Česku řešit, se týká určité části Romů žijcích v Česku, kteří se z různých důvodů (zejména špatné nebo žádné kroky předchozích vlád, ale samozřejmě že chyby jsou na straně některých Romů) ocitli v pasti chudoby, což je doprovázeno jevy jako zvýšená kriminalita.

Jak jste napsal: Je potřeba změnit podmínky pro deklasovanou vrstvu tak, aby z ní lidé mohli uniknout a těm unikajícím nabídnout srozumitelnou a jednoduchou pomoc, doplňující jejich svépomoc.

Snažím se jen odmítat výroky typu "je to v nich" nebo "deklasovaná část se v tom slastně válí" nebo "za existenci cikánského problému může pouze chování cikánů" (pan Čochtan). Nebo paušalizování Romů. Nebo všechny náznaky typu, že za problematické soužití může genová nedostatečnost Romů nebo jakákoliv nadřazenot etnika českého (netýká se Vašich textů).
25. 11. 2008 | 21:52

zdenek napsal(a):

KVS
Běžte se podívat do Navrátilovy ulice na Žižkov,je tam jeden čistě Romský dům,hned ho poznáte ani nemusím říkat číslo,stejně ho nevím.
Před necelými dvěma lety tam platil nájem jediný nájemník,dům je města...,o d§m jevili zájem nějací Italové,samozřejně na kšeft...Městská část do oprav domu neinvestovala,proč taky,když tam skoro nikdo neplatí nájem.Jak to může dopadnout?Dům se bude dále rozpadat až jediným řešením bude ten dům prodat nějakému investorovi i s nájemníky,možná že už se tak stalo.Investor Romy vystěhuje do Janova atd.,ale jedno je jisté-není možné vinit vlády,či majoritní společnost z toho,že tito Romové neplatí nájem.To už bych daleko větší vinu přisoudil takovým ochráncům jako jste vy a vám podobným,kteří v Romech vzbuzujete klamné naděje,že to tady někdo vyřeší za ně...,jenom je tímto udržujete v agonii nevědomosti z které stejně není úniku.
Nebo myslíte,že ano,že se o jejich základní hmotné potřeby budou věčně starat nějaké místní vlády?
25. 11. 2008 | 22:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdenekmihalco:
"Nepochybuju o tom, že počet trestných činů (krádež) Romů žijcích v Česku je s největší pravděpodoností vyšší než u ostatní (řekněme etnických Čechů) populace." A za to mohou československé resp. české vlády?
25. 11. 2008 | 22:37

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, vidíte, za chvíli se domluvíme :-)
- Je potřeba změnit podmínky pro deklasovanou vrstvu tak, aby z ní lidé MUSELI uniknout a těm unikajícím nabídnout srozumitelnou a jednoduchou pomoc, doplňující jejich svépomoc.
- deklasovaná část se v tom skutečně slastně válí - oni nejsou moc nároční a hlavně se nechtějí namáhat
- hlavní problém je přimět je k tomu, aby začali přijímat vzdělání
- bylo by potřeby zjistit, jak je to s tou genetikou. já nevím o žádných spolehlivých údajích, ale pokud je skutečností tvrzení, že se průměrné IQ cikánské populace pohybuje kolem 80, bylo by potřeba tomu výrazně přizpůsobit všechny programy.
25. 11. 2008 | 22:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
"bylo by potřeby zjistit, jak je to s tou genetikou" Na 99,99 procent bez vlivu.
25. 11. 2008 | 22:50

vlk napsal(a):

KVS

čirou náhodou jsem právě na iHNed objevil tohle:
http://domaci.ihned.cz/c6-1...

Třeba mi , paní doktorko yvsvětlíte, co vede tmavé k prodeji dekretů na obecní byty. Proč prodávají to bydlení, které vy byste pro ně , jako řešení chtěla?

Jsem moc zvědav. Opravdu moc.
25. 11. 2008 | 22:51

zdenekmihalco napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Pane Matyáši, podle mého názoru ano. Neřešením problémů sociálně vyloučených (chcete-li lidí v pasti chudoby), což vedlo k prohlubování chudoby a dalších problémů s tím spojených.

bigjirka

Pane bigjirko, také si myslím :-), s částí Vašich názorů souhlasím, jen mám nyní trochu problém s tím výrokem "deklasovaná část se v tom skutečně slastně válí", já takovou zkušenost nemám - potřeboval bych se ale poptat lidí, kteří s jak vy říkáte "sociálně deklasovanou vrstvou" jsou v každodenním kontaktu. Já se v Česku setkal jen s několika málo Romy v obrovských dluzích, což léčili třeba alkoholem. A neměl jsem pocit, že by se v tom slastně váleli.
A pak, co se genetiky týče, na to už tu na blozích proběhly některé diskuse...
25. 11. 2008 | 23:06

Čochtan napsal(a):

Pane Mihalco:
1. „kdyby se někteří Romové chovali jinak,“ špatně ! Ne „někteří“ ale převážná většina ! Pane Mihalco, vaše relativizace je diplomaticky řečeno na hranici vědomé lži.

2. Chování Čechů JE obecně lepší než chování cikánského etnika, neboť pokud by nebylo, byli bychom ve stejném srabu a neštovicích jako oni. Pokud nevěříte podívejte se na kriminalitu. Když 3% obyvatel vyplodí přes 60% vězňů, tak má tato skupina (etnikum) více než 20 x vyšší kriminalitu. To už není kvantitativní rozdíl, ale kvalitativní !!!

3. Ano, hodnotový žebříček cikánského etnika JE horší. Stačí, když si přečtete obsah knihy cikánských pohádek.
Jednou větou řečeno: Jak chytrý cikán hloupého gádža (sedláka, žandára, mlynáře, kupce) okradl (podvedl, obral, ...) Co může vyrůst z dětí, kterým se vypráví takové pohádky ? Jenom zase cigáni.

4. Není pravda že „Problém vznikl vyloučením“ ALE vyloučeni byli, protože dělali problémy !
Že jste tak slabý v logice mě překvapuje, pane Michalco !
25. 11. 2008 | 23:07

bigjirka napsal(a):

to je tak, Čochtane, když se přání stane otcem myšlenky...

nemyslel jsem pane Mihalco pár chudáků, kteří se zapletli do smyčky svých vlastních lidí - lichvářů - ti jsou opravdu politováníhodní. myslím tím převážnou většinu nádivky těch Chanovů a Janovů.

ohledně těch předpokladů to myslím zcela seriózně. diskuse tu sice byly, ale nepadla rukolapná fakta. pokud skutečně je ten průměr kolem 80, jakási emancipace je možná jen pro nadprůměrné. vývoj programů pro lidi IQ<80 by byl problém sám o sobě. Pokud je průměr 80 a programy budou počítat s běžným populačním průměrem, havarují všechny.
25. 11. 2008 | 23:20

bigjirka napsal(a):

nerespektování skutečnosti vždycky vede k havárii. po namrzlé vozovce taky nemůžete jet 160
25. 11. 2008 | 23:22

zdenekmihalco napsal(a):

Čochtan

Pane Čochtane, hodnotový žebříček Romů je z Vašeho pohledu horší (i když budu nařčen z přílišného kulturního relativismu). Z mého pohledu mi hodnotový žebříček Romů, se kterými jsem se setkal, nepřišel horší.

Vysoká kriminalita romského etnika v ČR je fakt, ale podle mého názoru není způsobena nějakou zakódovanou touhou Romů páchat zlo a zločin.

Podle Vás ano?
25. 11. 2008 | 23:32

Čochtan napsal(a):

Vlku,
tvoje připomínky k 6 bodům KVS, nemají chybu. Zvlášť bod 4, o tom něco vím, sestra bydlí na Jižním Městě, teď už ve vlastním.
25. 11. 2008 | 23:35

Čochtan napsal(a):

Pane Michalco:
oni ale nepáchají zločin ! Alespoň ne z jejich pohledu !
Z jejich pohledu je to hrdinství a chytrost oklamat, podvést, okrást gádža !

Vy jste neporozumněl té větě o cikánských pohádkách ?
To je ten "žebříček hodnot" ! To co děti slyší v ranném věku.
25. 11. 2008 | 23:39

zuzana napsal(a):

Pro všechny:p.KVS mě minule odkázala na stránky romů http://www.romea.cz.Pročetla jsem některé články a hl.komentáře.Zajímalo mě,jak se na věc dívají sami romové.Takže zde jsou některé z nich.Pro hnidopichy-neřešte formální stránku,ale obsah,v cizím jazyce se blbě píše.Díky 1Kdyz ctu prispevky na serverech a nejen na tomto, ale i na mnoha dalsich webs, tak zjistuji, ze vse se blizi u konce zivota Romu v CR; a podotykam, ze to nejsou pouze slova, ale skutecnost, ktera se vali jak lavina nenavisti touzici po krvi nas Romu.
Tento bod jeste neni konecnym vrcholem na grafu, protoze sila lidu je silnejsi nez vsechny zakony vcetne "hlavy statu" a ta nenavist v nich stale stoupa.

I pres toto vse bych Vam rad popsal sve skusenosti o zivote Romu v Cechach a priciny proc a jak tomu dochazi,ze Romove jsou socialne slabi a defakto, ze i vetsina sotva prosla zakladni skolou a je jen malo jedincu, kteri se dostalo vyse.

Kde je problem ?

Je to v socialnim systemu. Proc lhat, kdyz vim, ze clovek s nizkou kvalifikaci a nebo s zadnou, neziska praci dostatecne vydelecne cinnou.

Priklad :
Rodina s 3 detmi dostava mesicni prijem od mesta vcetne pridavku na deti, na bydleni a jinne zhruba 13-14.000 KC. Kdyz by nahodou dostal prilezitost se uplatnit v zamestnani, tak jeho maximalni prijem neprevysi vice nez 9.000 Kc. Mesto mu dorovna 5.000 k zivotnimu minimu a je na tom stejne jako na podpore, jenom s tim, ze si musi zaplatit jizdne, svaciny a jinne vydaje.
Jak sami vidite pracovat se nevyplaci. Museli by pracovat oba rodice, aby se jim to vyplatilo, ale jestli mate male deti je to velice komplikovane - zvlast, kdyz si najdete zamestnani se smennymi sichtami.

Jake vidim reseni ?

Mel by existovat "financni pracovni kredit". Jedna se o zvlastni kredit
, ktery by byl vyplacen tem, kteri pracuji, aby se tem lidem s nizkou kvalifikaci a tedy s minimalni mzdou vyplatilo vubec do te prace chodit. Ve Velke Britanii se tento system osvedcil a proto i nezamestnanost zde v UK neni tak vysoka. (Tento kredit bere kazdy pracujici a to bez rozdilu vyse prijmu)

Tady je ten prostor, proc kriminalita Romu je tak vysoka. Jak jsem psal je to v socialnim systemu - ten kdo nema penize na obzivu jde krast - a lide, kteri pracuji a maji slusny prijem nemaji duvod pachat trestnou cinnost.

V posledni rade bych chtel apelovat na takzvane "predaky Romu" a jinne organizace, ktere nejak souvisi s romskou komunitou.
Nekdy se divim a nechci tyto osoby osobne jmenovat, ale proc zasedavaji dulezita mista lide, kteri sotva vysli ZDS. Nechci se nekoho dotknout, ale verim, ze tu mame vice lepe kvalifikovanych lidi v nasi komunite, kteri mohou nas reprezentovat na urovni. Jde mi o to, co si o nas pomysli Cesi, kdyz sleduji nase "leaders" absolutne s absurdnimi nazory ci pozadavky. To je ostuda nas vsech.
25. 11. 2008 | 23:40

zuzana napsal(a):

2 Kdyby mi romové jsme se jednou a provždy odhodlali,k věci pro nás,ale i pro veřejnost prospěšné,tak by vše vypadalo jinak.Jako bod 1)udržovat klid a pořádek v oklolí bydliště.2)Romští podnikatelé by se toho měli ujmou,opravit bydlení,tím by zaměstnali romi.3)do každého vchodu určit domovnika,který by byl za vše zodpovědný.Věřím tomu že tak by ubylo simpatizantů extremních seskupení.za 4) lidí nenapadat aní slovně.Proč si myslite,že mi co žijem slušně mezi majoritou,nás nikdo nenapada ani sousede?Romští aktivisté se nemají k ničemu,pokud se toho neujmem sami bude jen hůř.Výzvy k odchodů z ČR nic nepomohou.Pokud se roma budou chovát tak jak se chovají všude tak to nebude nic platné.Je moderní doba,ale romi je potřeba učít základním věcem člověku vlastní?Nemohu napsat více tak co bych měl,abych neubližil nám romům ještě více.
25. 11. 2008 | 23:42

zdenekmihalco napsal(a):

bigjirka

Pane bigjirko, nemyslím, že by šlo o pár chudáků, podle mých informací jde o široký problém. Ale nevím, potřebuju získat více informací, zkusím oslovit nějaké terénní pracovníky.

A vlastně, celkově k tomu potřebuju víc informací, nejsem na problematiku soužití Čechů a Romů a jejich problémy v ČR žádný expert.

Děkuji Vám i dalším za zajímavou diskusi a názory, už musím spát. Jak se tu člověk zamotá do diskutování, tak se nemůže odtrhnout. L. Stejskal mě varoval :-).
25. 11. 2008 | 23:43

zuzana napsal(a):

3 Jsem Rom, a vše co mě označuje… četl jsem zde názory Romu i neromu a pořád nechápu, co se to děje každý něco chce vyřešit DS by chtěla dokončit to, co Hitler nestihl…to prohlásila členka DS… víte problém byl , je a bude… Já mám dokončené VŠ vzdělaní má manželka SS náš syn tento rok končí na VŠ… má dcera pracuje jako Letuška platíme daně a nikdy jsem nepobíral přídavky na dětí, protože podnikám… bydlíme vilové čtvrtí a nemám moc času se tímto problémem zabývat prakticky bych ani nemusel. Žijeme si poklidný a slušný život ale když přijdu z práce domu a pustím si TV a ve zprávách se dozvím, že panuji takové nepokoje jsem z toho akorát nervózní . byl jsem 17. 11. 2008 v Janově mrznul jsem tam poznal nové lidi a divil jsem se, že jsme tam byli sotva 100 natož 300 jak se psalo. Kde byli všelijaké sdružení apod. .… proč nepřišli kde jsou experti na romskou otázku??? Ja je tam neviděl… dokonce i místní Romové byli na balkoně jako kdyby se jich to netikali… prý má být další pochod byl bych rád, kdybychom jsme se sešli v hojném počtu… nemyslím jen romy ale i neromy… víte, kdyby místní se přidali na stranu Romu. Možná by i pochopili ,, Romové,, že i na jejich straně je chyba
25. 11. 2008 | 23:43

zuzana napsal(a):

4 Kdyby mi romové jsme se jednou a provždy odhodlali,k věci pro nás,ale i pro veřejnost prospěšné,tak by vše vypadalo jinak.Jako bod 1)udržovat klid a pořádek v oklolí bydliště.2)Romští podnikatelé by se toho měli ujmou,opravit bydlení,tím by zaměstnali romi.3)do každého vchodu určit domovnika,který by byl za vše zodpovědný.Věřím tomu že tak by ubylo simpatizantů extremních seskupení.za 4) lidí nenapadat aní slovně.Proč si myslite,že mi co žijem slušně mezi majoritou,nás nikdo nenapada ani sousede?Romští aktivisté se nemají k ničemu,pokud se toho neujmem sami bude jen hůř.Výzvy k odchodů z ČR nic nepomohou.Pokud se roma budou chovát tak jak se chovají všude tak to nebude nic platné.Je moderní doba,ale romi je potřeba učít základním věcem člověku vlastní?Nemohu napsat více tak co bych měl,abych neubližil nám romům ještě více. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeste chybi vyjadreni Romey a obdobnych organizaci o odsouzeni neprizpusobivych romu a pospineni povesti romu dobrych (prave ze strany neprizpusobivych romu). Dokud se ti dobri romove sami neoddeli od toho spatneho zbytku, potom je jasne, ze si je spolecnost bude plest s tema zlodejema a parazitama. Dobri romove musi udelat prvni krok a jednoznacne a verejne odsoudit romy, kteri jim kazi povest. Je to tak nemozne ?
25. 11. 2008 | 23:48

Čochtan napsal(a):

Pane Mihalco,
vy a pan Stejskal mi připomínáte debaty s jednou docentkou marxáku v 68.
Na argumenty a fakta odpovídala "tehdy politicky korektními" frázemi. Zarytě a furt. Člověk ji mohl strkat fakta, čísla, logické argumenty pod nos, odpovídala frázemi.

Dnes tu krávu chápu. Věděla, že žádné jaro netrvá věčně a že po jaru přijde mráz z Kremlu. Tak si nechtěla posrat karieru.
A já zase věděl, že dodělám semestr a mizím za kopečky.
Jen nevím, o jakou karieru jde vám ?
25. 11. 2008 | 23:51

zuzana napsal(a):

Omlouvám se za neprofesionalitu, není tam autor apod.,doufám že neporušuju nějaká práva(!)ale tak snad to přinese svěží vítr do jinak tak třeskutě jednosměrné debaty.A jdu do hajan.Brou noc!
25. 11. 2008 | 23:53

Čochtan napsal(a):

Dobrou noc pane Mihalco,
jó diskuze jsou silně návykové. Horší jak nikotin nebo alkohol.
25. 11. 2008 | 23:54

Čochtan napsal(a):

Mosťáku
tvůj příspěvek z 25.11.2008 20:36:10 má hlavu a patu.
Díky za něj! Musím si to co´s napsal nechat projít hlavou.
Dobrou noc všem !
26. 11. 2008 | 00:08

Nepražák napsal(a):

Karlín, Žižkov, Smíchov - to jsou podle Samkové tradiční romské čtvrti?

Tam jako nebydleli původně Češi, než je Romové začali svou agresivitou a kriminalitou vyhánět??

Mohla by to autorka trochu rozvést?
26. 11. 2008 | 00:23

prirodovedec napsal(a):

KVS: Dekuji. Myslim, ze text a diskuse mi vyjasnily, co rozhodne pristi volby: dobre zvladnuta, skryte rasisticka volebni kampan, zastavajici se "radnych" obcanu. Myslim, ze tzv. predem porazene strany dostaly svoji sanci.
26. 11. 2008 | 01:50

klarasamkova napsal(a):

Přírodovědče, na Váš názor stojí za to reagovat... je to tak, jak říkáte. To nejhorší nás teprve čeká. Klára
26. 11. 2008 | 06:29

bigjirka napsal(a):

Zuzano, s Vámi citovaným názorem nelze než souhlasit. Tedy nebylo úplně jasné, kde citujete, asi všude, kde je mužský rod. Taky mi není úplně jasné, jak může absolvent VŠ (kde?) neovládat dobře češtinu... ale v zásadě tvrdí to, co já. Problém je v kvalifikaci - ten dlouhodobější jinak nelze vyřešit. Dále jsou potřebné jednoduché programy pro cikány, jak už jsem tu několikrát psal a zapojení vlastních podnikatelů. Podpory esf by měly směřovat hlavně do toho. Přírodovědče, obávám se, že jako vždy vlastníte solidní kousek pravdy. Nicméně - podle Zuzanou citovaného názoru - hlavní klíč leží v rukách samotných cikánů a jejich reprezentace. "Národní obrození" o kterém mluví Klára, za ně nikdo jiný neudělá.
26. 11. 2008 | 07:26

Silvie napsal(a):

Už jsem měla v úmyslu tuto debatu ukončit, ale manipulace s fakty, které se tady někteří z vás dopouští, mi nedá.
Samozřejmě - takové Grónsko například s cikány žádné problémy nemá a dozajista toto etnikum pokládá za milé a kulturně obohacující.
Jistě - v zemích, kde největší problém představují přistěhovalci afro-arabského původu, nemohou být cikáni stěžejním problémem. Přesto trvám na tom, že se toto etnikum v žádné zemi neřadí mezi elity nebo alespoň nižší střední třídu (možná existuje nějaká vzácná výjimka, abyste mě nebrali za slovo). Ve všech jižních zemích jsou cikáni pokládáni za spodinu, která v lepším případě žebrá, v horším krade.
Pokud tvrdím, že 90 procent obyvatel ČR má na věc stejný názor, jsem si tím naprosto jistá. Vyplývá to z průzkumů veřejného mínění, ale zejména z internetových diskusí, v nichž se lidé nemusí bát projevit svůj názor. A netvrďte mi, že tam píší samí členové neonacistických stran nebo jejich sympatizanti. Pohybuju se v prostředí lidí různých profesí a vzdělání,ovšem ještě jsem nezaznamenala u nikoho z nich pozitivní vztah k tomuto etniku. Nejsou to samozřejmě lidé, kteří se živí jako "aktivisté" a jim spřízněné duše, živí se opravdovou prací.
Ještě jednou ,aby bylo zcela jasno, uvádím, že nejsem příznivcem neonacistů. Vadí mi hajlování, vadí mi napadání židů a cizinců, vadí mi perzekuce homosexuálů. Jak jsem už vyjádřila, řež v ulicích poslouží jedinému účelu (jak se říká, účel světí prostředky) - politici a vláda budou muset problém s k u t e č n ě řešit. Nechtějí-li, aby došlo k občanským nepokojům takového kalibru, že vzniknou ozbrojené domobrany a válka v ulicích.
26. 11. 2008 | 08:22

oranžový napsal(a):

" zuzano "

Máš pravdu .
Sami romové musejí chtít změnu vnímání
myšlení sami k sobě.
My češi nejsme / většina / zlí :-)
To je daná jistota a pokud se vám romům podaří vyčlenit a jasně pojmenovat - a
lidsky odsoudit ty jedince,kteří vám kazí pověst - je to cesta , jak z toho ven.
Je to cesta , jak umlčet rasisty,kteří již
nedočkavě čekají na svoji šanci.
Pomůžeme vám ... to je jasné :-)
26. 11. 2008 | 08:48

oranžový napsal(a):

Ale abych nezapoměl na :

RASISTY ROMY ...
kteří dokáží nenávidět bílé ...

Jsou to hňupové a tupci , stejně nebezpeční
jako hňupové a tupci pochodující městy se
zkrytými nacistickými symboly.
26. 11. 2008 | 08:54

Pizi napsal(a):

Neprazaku, mozna tam puvodne bydleli Keltove, jsou to tedy tradicne keltske oblasti? Proc se ve svem postupu do historie zastavujete u Cechu? Nebo jak chapete pojem tradice?
26. 11. 2008 | 09:09

Čochtan napsal(a):

Pizi,
původně tam bydleli Neanderthalci, pak teprv keltové, ty vystřídali Češi, a teprv po válce se tam nastěhovali Romopythekové.
(Když už chceš blbnout, tak pořádně)
26. 11. 2008 | 09:55

zuzana napsal(a):

Dobrý den,ještě k mým citacím z romey-můj výběr byl spíš nahodilý,chtěla jsem jen aby byl k tématu.Doporučuji těm,kteří se o věc zajímají,si jejich názory přečíst...ti,co se tu do krve hádají a chtějí jim vyčleňovat ostrov snad musí vědět,že je to nesmysl,akorát si vylili zlost.Chtělo by to méně emocí a více věcnosti,zde na stránkách.Doufám že p.KVS napíše článek o nástinech konkrétních řešení,jak avizovala.Já osobně mám s romy dobré i špatné zkušenosti,lidi v Janově naprosto chápu,ale vnímám jejich příklon k DS jako alarmující.V podstatě projev naprostého zoufalství a bezmoci.Bohužel rychlé řešení neexistuje,akorát se odstěhovat,ale za co asi prodají byt v tak "lukrativní" zóně?Je to patovka.Možná pro ně by město mělo najít "sociální bydlení"a Janov nechat svému osudu..?...:-))
26. 11. 2008 | 10:07

Čochtan napsal(a):

Mosťák tu včera nahodil myšlenku, že stěhování cikánů do Janova má za účel zničení vazeb původních obyvatel k Janovu a tím ulehčit pozdější likvidaci Janova Mosteckou uhelnou společností.

Když už je možné takhle přesunovat cikány, proč to neudělat v evropském měřítku, v EU jsou oblasti s opuštěnými vesnicemi, kde by bydlení bylo zadarmo. Řecké ostrovy, Sicilie, .. v zimě tam není takřka zima, nebyl by problém se uživit vlastní prací, opuštěných domů je tam fůra, na Simi je jich tři čtvrtiny opuštěných i se zahradama, fíky, víno, vše tam roste,...

Tam by se dali vystěhovat neplatiči. Nejdřív je nechat týden "vydusit" pod mostem, v zimě, a pak by jeli rádi.
26. 11. 2008 | 11:05

oranžový napsal(a):

Kdepak zuzano :-)

Sociální bydlení pro ně město Janov už
našlo. Někomu se to může zdát jako laciné gesto a nebo dokonce způsob, jak zkrytě
přemístit romskou komunitu do "houfu".

Bydlení je vždy důležité , je to teplo domova
a zázemí klidu a soukromí.

Hrátky cikánů s byty a jejich prodej načerno - je trestuhodný hazard se svým
budoucím životem a hazard s dobrým podvědomým slušných a poctivých lidí všech barev, kteří si uvědomují, že domov -
ač získaný darem - či vlastní prací je to
nejdůležitější.

Je zapotřebí,aby si takto hazardující lidé uvědomili, že ona druhá šance o nápravu stavu věcí .... NEBUDE .

A co pak ? Chtěl bych znát jejich názor ...
26. 11. 2008 | 11:40

Pocestny napsal(a):

No, tak jsme koukám popojeli od "cukr a bič" k vysídlení....
Co hoši, nechtělo by to akademický dýchánek, já vám klidně pronajmu za tím účelem tichou vilku - třeba na Wannsee, co vy na to?

Takové inspirativní místo....

No, vlčák se nezapře, o cikánech jsem ho psát ještě za ten půlrok neslyšel, ale jen co se objeví, už je zase plnej toho socanskýho hnisu a sám sebe.
Vlčáku, kdyby KVS šlo o senát, píšu tu asi tak stejně, jako když se jako banda rudejch bukvic tetelíte nad cancy pana Havla místního.

Upřímně, politiku tu dělá Hořejší, ne Samková.

K těm vašim bodům. Pro claapíka, kterue někam vtrhne a hned je se vším hotovej, je to brnkačka, ale to vaše psaní je trochu mimo mísu tohoto diskusního kroužku.

Něco jsme vymyslel dříve, něco napsala KVS dnes. Bylo by fajn, kdybyste se zase nedopouštěl těch sebeglorifikujících laciných výroků, my víme, že jste tu největší pašák a také nás mrzí, že místo vás pozval na kafe Havel Rumcajse, i když vy se furt tak snažíte.

Víte, vlku, takovejhle líbeznejch traktátů na téma cikán jsme tu už četli dost, chtělo by to opravdu nápad, ne se vozit na rešeršování názorů druhejch.

Ono je tohle téma trochu příliš "husté" na to, aby si na něm každej deprivant bílý barvy rovnal svý nesebevědomí, nemorálku a nenávist tolik českou.

Trochu mi, vlku, připadáte, jako byste čekal za to vaše psaní nějaké to karierní lano od některého z glosařů, výměnou za adoraci jedněch a nesmiřitelný postoje k druhejm...

Měl bych na vás prosbu, když jste ten svobodnej a nezařaditelnej volič, tak řešte pana Palase, toho jste nám do života uvedl vy a vaši kamarádi. Co kdybyste se zeptal pana Havla, jak se mu ta zářivá budoucnost plánuje s takovými přízemními kradaři.

Tady jste se předvedl jak štábní politruk..nic moc na myslitele vašich rozměrů.
26. 11. 2008 | 12:02

Sis napsal(a):

Tak jsme se o tomto tématu bavili s chlapama v práci ... Zrušit by se měli všechny sociální dávky bez rozdílu. Stát by měl podporovat dávkami (důchody) jen staré občany a invalidy, kteří pro bezmoc, stáří pracovat opravdu nemohou. Živě vzpomínám na pořad v TV Chůva v akci. Cikánská rodina (matka i otec kolem 25ti let) nezvláddala svých 5 potomků a matka čekala 6té dítě. Otec, zdravý a statný chlap nepracoval, seděl celé dny za stolem a prudil. Jaký to dával příklad a návod na styl života svým dětem? Kdo to všechno živí a živit bude, když vzhledem k věku rodičů zřejmě jejich plodnost jen tak nezkončí? Nikdo mi nevymluví, že kdo chce pracovat, práci najde. Stačí si projít na netu volná místa a zadat třeba základní vzdělání atd...Jak pracují radnice s volnými prac. místy, bordelu na chodnících atd je všude dost... Vím, že tady je každá rada drahá, ale bojím se, že situace se bude celostátně zhoršovat, tak jak se bude zhoršovat životní úroveň (kupní síla..) středostavovského obyvatelstva, které řádně pracuje. Nikdo se nechce cítit být tím VOLEM, který maká, platí složenky a nakonec se má hůř, než ten, co sedí celé dny "doma za stolem " v ghetu.
26. 11. 2008 | 12:07

Pocestny napsal(a):

Takže, vlku,:

1. Deregulace nájemného by narovnala cenové poměry do běžných hladin. Znamenalo by to sice plošný pokles ceny novostaveb, ale dávno to mohlo rozhýbat trh. Tady nejde o Prahu, v Praze prostě kdo nestíhal platit (černej nebo bílej, my tu logr nedělíme), ten odcestoval - nejblíže na Černý most, ale spíše do sudet. V Praze totiž ten trh funguje, neboť zde fungoval i načerno dříve.

Na Vinohradech se privatizovaly byty za cca 60% tržní ceny nájemníkům, dobrá polovina z nich ten kvartýr obratem střelila na trhu za dvojnásobek a dnes bydlí v tukulu za Prahou. Byli to všechno bílí.

Komunálu ve městě ubývá, zde tvoří již, myslím 10%, zbytek jsou privát (skoro 50%) a družstva (skoro 40%).Trh funguje a nejen díky novostavbám.
Jiná je ovšem situace v Litvínově, tam přímo volá cenová hladina k tomu, zneužívat láci pro podobné "sociálně hygienické" cíle větších měst.

Povšimněte si, jak komunální majetky v maloměstech končívají a zjistíte, že
GHETTO JANOV JE DÍLEM-
-1. Pražských vystěhovávacích realitek pod smlouvou s komunálem
- 2. Litvínovských radních a místní "spřátelené realitky"

Proč? No jedni se zbaví "problému", druzí na něm "zvýšenou péčí státu o vzniklou ZOO" vydělají přes sociálku.

KVS má pravdu, kdyby komunál privatizoval, tedy normalizoval poměry tím, že se přestane cpát do nájemních vztahů a radši sesmolil takový zákon, který se nedá lehce politicky a účelově ojebat, když to erární krysa potřebuje, udělal by pro všechny zainteresované daleko více.

Čili, ano, kdyby bylo méně komunálního bydlení "pro potřebné" jako poslanec Křeček, nebylo by s čím vexlovat a nevznikaly by "svozy". Naopak, dnes v podstatě proti tomu není obrana, protože se vždy najde mezi litvínováky někdo, kdo to za ten tringl a kvartýr v Praze podepíše, co by se staral o zbytek populu v nějakým Litvínově.

Nakonec - proč Most nezrušil Chanov? No protože mu to zbytek kraje rád proplatí.... nakonec neproplatil, tak tam vláde ta korupční ministrana Moc za auto v loterii.

Vlčku, česká bytová politika je megamašina na obohacení úředníků a megaokrádání nájemníků. Cikáni jsou druhotný, původně nezamýšlený důsledek, pak někdo objevil, že i na sociální nekrofilii se dá dobře trhnout a jsme, kde jsme.
26. 11. 2008 | 12:25

vlk napsal(a):

A hele Vandrák s e nám vrátil. A trousí samá moudra a zajímavé odkazy. není s ic e schope naprosto nic věcně rozporovat, ale moudře, opřen o svou otlemnou pseudohumanitu, hovoří. Jak jinak. Klasika.
Přesně takoví hle samospasitelé univerzálních řečí tyhle problémy působí, nicméně neřeší.
a do toho samozřejmě lže. Nepsal jsemani slovem o tom, že paní KVS dělá politiku. Psal jsem, ež s i tady dělá promotion ke dvěma různým skupinám kauz, které vede. Nic víc.
O politiice , vandráku, ani slovo.
Lže i v tom, že bych někd e napsal, ež paní KVS jde o senát.ANi slovo o tom. O tom, že se lze dosta snadno přes cikány do senátu naopak psala paní doktorka. A já jí to jen potvrdil. S popisem logiky toho jevu. Zřejmě příoiš složité pro vandráka.
Sebeglorifikující výroky? Nebyl by nějaký příkald? o sobějsme tam rovněž , na rozdíl od vandrákovy lži nenapsal ani slovo.

Ovšem i evidentně lhoucí vabndrák může mluvit pravdu. Když píše , že tohle téma je příliš hustý, než aby si na něm kde jaký bílý deprivant na něm rovnal své nesebevědomí, nemorálku a nenávist.
Píše totiž o sobě.
Tolik a tak přesné sebekritiky bych nečekal.

a každeý , ajk známo, soudí podle sebe, takže klídek vandráku, já o žádný lano nestojím. Jsme spokojen plně s tím co mám. Po všech stránkách. Nepotřebuji nikomu, ani sobě ,nic dokazovat.

A díky za doporučení k Palasovi. Co kdyby s e vandrák podíval na názor svobodného voliče, který není veden apriorní nenávistí přímo na blog o Palasovi? Je to celkem snadné.

Vandrák ovšem ve své nabubřelosti má úplně jasno. Nálepkuje. Nic jiného neumí.
Svobodný volič bere pdo kontrolu přezkumu tvrzení . A porovnává je s tím,c o tvrdí proti strana.

Vandrák by to , místo hloupých a přidrzlých řečí měl někdy zkusit. Vyžaduje to ovšem jedne základní přepoklad , na rozdíl od nálepkování . Totiž schopnost anlyzovat. Což znamená myslet. Nikoliv jen lacině poplivávat.

Takže , nechť si vandrák zas e frajersky natočí bejsbolku stranou, popustí kapsáče na půl žerdi, nasadí silně blaseovaný výraz a vyrazíí mezi sobě rovné, znuděné ředitel zeměkoule v Práglu.A moudře mezi nimi hovoří.
26. 11. 2008 | 12:30

vlk napsal(a):

Vandráku

1- píšeš naprosté nesmysly
Žádná deregulac e nájmů by ani černým, ani bílým nízkopříjmovkám nepomohla. Napopak, byla yb na ně dopadla daleko d říve a daleko trvději. Disproporce mzi českým platem a v podsatě evropským nákladem na pořízení bydlení byla tenkrát daleko větší než teď. A je vidět, že víš naprosté pragma faulon o bydlenía jeho souvislostech. Daleko větší problém než nájem , s vyjímkou vybraných lokalit Prahy představuje nárůst cen energií a služeb.
Prostě- žádná deregulace nemohla sociálně slabým nijak s řešením jejich bydlení pomoci. Jen by to byli odskákali dříve. Takhle, dostali odklad. Čas nějak s epřizpůsobit novým podmínkám. Někteří to dokázali ,jiné ne.
A naprosto hloupý závěr o megamašině na okrádání nájemníků, je až dojemný. Ze statistik bank je naprosto zřejmé, že máme, ve srovnání s vyspělými trhy naprosto neadekvátně vysoký podíl nikoliv nájemného, ale vlastnického bydlení. Protože byli levné hypotéky a došlo k privatizaci veřejného bytového fondu. Je to celkem triviální skutečnost.Hypotéky totiž hodně dlouho na splátkách stály stejně nebo dokonc e asi o 5% méně než nájemné.
26. 11. 2008 | 12:38

vlk napsal(a):

Jo a těším s e na rozporování těch dalších bodů.
26. 11. 2008 | 12:40

Pocestny napsal(a):

2. Adresné versus opulentní dávky.

Nojo, to je ale bílý problém.

Jedna strana tu říká, narovnejme finanční vztahy do přirozenosti, pak doplaťme těm, kteří nemají jiné řešení.

Druhá ovšem říká, že ne, že plošně, dle jakýchsi tabulek aby ten každej, kdo "má právo" mohl čerpat automaticky.

Tohle je parádní socanská schizofrenie, protože tu jde prostě o dichotomii přístupu k sociálnímu státu pro "místní" a "cizí".

Etnický luxus pro soukmenovce, koncentrák pro druhé.

Ne, Vlčku, adresnost sociální dávky je bič nad svobodou socanských posunovačů veřejných peněz, protože ta by znamenala to, že rozhodovat o dávce nebude úředník, ale situace.

Adresnost znamená konec spolků "milosrdných tet" a všech těch maloměšťáckých traktací, placených z těchto fondů, bude znamenat, že stát koná pro občana X, který se ovšem bude muset dopustit také kompromisů se svými nesplnitelnými tužbami.

To vše nemá šanci projít, ale KVŮLI BÍLÝM, protože když se "kvůli cenám" může selektivně decikánizovat, mohlo by se i desocanizovat. A to teda No pasaran!

Chybí tu projekt skutečného sociálního bydlení.
Toho, které nebude směřovat k úlevám vybraným jedincům, ale těm, kteří nemají alternativu.

Opět upřímně a narovinu - bydlení seniorů je ZAPRVÉ věcí jejich rodiny, pokud mají příbuzné, je načase uzákonit povinnost pro smrady socanské postarat se o své rodiče tak, aby nespadli "na kasu" státu či obce. Čili, žádné LDNky se zapomenutou bábou a jejím pronajatým bytem, žádné zoufálé osiřelce, kteří dožijí, zemřou a zmizí na náklady státu za nezájmu rodiny! Když se potomstvo nestará, postará se komunita a mladej dto dostane složenkou / exekucí.

Pro bezprizorné seniory se zdravotními problémy a pro ty, kteří důchodem propadnou do problému, pro ty by měla obec vytvářet pečovatelské nájemní sociální bydlení, kde za běžný nájem získají pobyt s polopenzí a lékařským dozorem. Prostě veřejná služba "důstojnosti stáří" pro ty, kteří nemají jiné řešení.

Všem ostatním zvysoka....

protože hlavní smysl sociálního bydlení není polepšovat zoufalce, ale sloužit těm, kteří bez podpory dnes nebudou schopni založit normální rodinu.
Žije se na psí knížku, protože to vynese více od eráru, lidé se rozvádějí, aby udrželi dva kvartýry, prostě rodina je institut plně zneužívaný těmi, kteří se na ní živí, ale peklo pro ty kteří se jí odváží.

Nedokážu si představit, jak funguje rodina v Praze, když jde o "jednoživitele", dvě malé děti a matku na mateřské, pokud nemají na život aspoň 30 tisíc.

Nedokážu si už vůbec představit, jak začínají i svůj samostatný život všichni ti, které v 18 vyrazí "náhradní fotr stát" na ulici, žij jak umíš. To samé platí pro ty, kteří po škole shání práci "bez praxe", pro ty, kteří za minimální plat ministrují na atestačních místech čerstvých vysokoškoláků a jejioch nejproduktivnější léta jsou poznamenána zásadní chudobou, ze které se možná začnou hrabat kdesi po třicítce.

A to platí pro černé i bílé stejně.

Ano, jen takovým způsobem lze mladou cikánskou generaci motivovat, aby se pokusila osvobodit od osudu svých rodičů.
Jen tak jim můžete dát šanci, aby prorazili zeď svého stereotypu.

Ale to je druh myšlení, který jest kosmicky vzdálen realitě socanského pionýráku u nás.
26. 11. 2008 | 13:03

jejda napsal(a):

Romové zdaleka nejsou velký problém.
Chtějí jen něco peněz, trochu prostoru a respekt.
Skutečný problém jsou muslimové, kteří mají násilnou státně-náboženskou ideologii, vyzkoušenou strategii a finanční podporu ze zahraničí. Podpis LS mimo jiné znamená, že umožní Bruselu tzv. kvalifikovanou většinou, tedy z rozhodnutí dvou třetin členských zemí EU, představujících 65 procent občanů, přikázat ČR přijmout v rozporu s vůlí vnitrostátních orgánů a občanů uprchlíky a imigranty prakticky odkudkoliv. Přitom velké země F, D, GB a další mají s imigranty problémy, které zcela jistě rádi předají dalším zemím. Romové jsou problém, ale islám bude existenční otázka
26. 11. 2008 | 13:04

Pocestny napsal(a):

Tak na první bod - služby jsou problémem posledního roku, my se bavíme o těch dvaceti zamešjkaných letech, bavíme se o relacích pět, deset let zpět, ale tys vždy aktuální.cz.

A už tenkrát jsme se bavili o tom, jak ten oligopol v čele s ČEZ a jinými daňovými kravičkami zahýbe cenami. Tohle nejlépe proberte s Mertlíkem a Havlem, ti vám jistě vysvětlí lapidární genialitu jejich tehdejšího konání a intence jejich privatizace těchto firem....

Ty víš všechno líp o všem, vlčku, já tu jen bydlim, jsem jednatelem svýho domovního sročka a privatizoval jsem tímhle způsobem nejen barák svůj, ale i ten, kde bydlí rodiče. V devadesátých jsme s otcem privatizovali 5500 bytových jednotek změstnanců jeho firmy (stabilizační byty z 80.) aby jim po nich neskočila banka, když insolvence státem dohozeného partnera položila firmu.
Ale jinak jsem úplnej blbec.

Já si dobře pamatuju, jak se otec pokoušel podnik zachránit aspoň tak, že útočil na komunál, kdy z těch privatizačních peněz začnou stavět sociální byty, oni se smáli. Dnes vidíme, proč, v Janově jich je dost.

Tenhle svoz, vlčku, vypukl kdysi kolem roku 1996 - 98, potom to na osm let šlo vše k ledu, kdopak to měl tehdá v referátu?

Jojo, my máme "nezdravej" podíl OSVČ, vlastníků domů a mobilních stanic - vše poskytuje obrázek o "síle" komunálu a státu v podnikání s "veřejnými službami".

čili

- OSVČ jako dělnická reakce za rozpad trhu práce v krachujících POLOSTÁTNÍCH kolosech a faktu, že švarc systém obcházel ty nejhorší svinstva státu - tehdy šlo firmu koupit od státu ale založit novou, to bylo korupční martyrium uprostřed naprosto bohorvných parazitů s razítkem, které nezajímaly než prachy.
- vlastnické bydlení jako zrcadlo zlodějin, korupce a křiváren nájemního bydlení, vše organizováno Křečkem a jemu podobnými ochránci komunálních vexláků s dekrety (dříve OPBH, později Xtá místní realitní)
- mobily jako pádná odpověď na Český Telecom..
26. 11. 2008 | 13:21

vlk napsal(a):

Vandráku
2- siciální dávky
školení si ušetři . Nikdy jsme s ociální dávku nepotřeboval, ale dost dobře vím, oč běží. A žádného školení mi netřeba.

Svůj předlouhý traktát jsi si mohol ušetřit. Napsal jsme, že paní doktorka si má vybrat. BU´d jsou sociální dávky grandiozní, jak píš e v bodu 5 a lze z nich pohodlně vyžít, pak není potřeba nová adresná dávka na bydlení nebo potřeba je a pak nejsou sociální dávky grandiozní. Nic víc. Neměl bys něcok tomuhle?
Exkurz o starých lidech, pivinnostech dětí si laskavě dovol. až si něco takového yvzkoušíš na vlatsní kůži. S e svými rodiči. Jinak jsou to jen kecy a nevíš o čem píšeš. Já to mám za sebou. Na rozdíl od tebe. A jsme zěvdav, co by s říkal , kdyby ti někdo v e firmě začal říkat, ež nemůže dělat přes čáru, když je potřeba , protože hlídá babičku.
J e djemné, jak máš univerzální recepty, co mají d ělat d ěti, co obce a co kdo ví kdo. Díyk. Bez tebe by s e fakt svět přestal točit.

Pěkný je i úkrok k sociálnímu bydlení. Bod 3...
ZAjímavé.Jen opět obecné kecy, že to jaksi třeba. Já jsme, velmi hrubě spočítal, co to asi tak koštuje v praxi. Protože mi ta materie není cizí.Nějaká faktická připomínka by nebyla? Jen tlachy?
Dost málo na pražského Pepíka. Co říkáš?

Jo a málem mi unikl ten postesk na d dětmi z d ěcíků. O tom, nebylo v blogu KVS ani písmenko. Takže zatahuješ do věci záležitosti nesouvisející. Klasika, schází li argumenyt k předmětu původnímui.
Nicméně - ano tohle je problém hodný pozornosti a řešení. Protože nemá smysl někoho 18 let piplat a pak jej poslat vlastěn rovnou do krimu. Nemám žádné řešení. Slyšle jsme o domech na půl cesty. A přijdou mi jako dobré řešení. Možná, že by pro tyhle mělo být i nějaké kurátorské středisko, které by jim pomáhalo zařizovat věci. Ale je to zas e případ od případu. Vím napříkald o tom, že školy mají zvláštní programy pro lidi , co chtějí dodatečně dokončit,v dospělosti 9, třidu. A dokonc e znám i statistiku těch,co to navštěvují. A kupodivu je tam hodně těch, co přošli děcáky. Jsou to ti, kteří s edokázali uchytit. Takže něco s e dělá. Netvrdím, že dost. Jen s blogem KVS to nesouvisí. Zksu něco jiného.
26. 11. 2008 | 13:26

vlk napsal(a):

Vandráku - kecy a zas kecy. Sežeň si někd e křivky nárůstu cen energií, vody, tepla a podobných věcí a pak s e budeme bavit. Nicméně, opět - daleko od původního materiálu KVS i mého. Vděčně jsi s e chytil možnosti zmizet do okrajového tématu, nově s eobjevivšího.

Deregulace májemného na tržní poměry kdykoliv od převratu by byla působila jako exploze. Spousta lidí, ve velkých městech by byla ztratila bydlení. Bylo by naopak došlo k tomu, že lidé, kteří mohly za dostupné ceny koupit obecní byty kd e bydleli - což byla zejména kategorie staršíca starých lidí, by s ek tomuhle bydlení nikdy nebyla dostala, protože pokud by se prodávalo, tak s deregulovaným nájmem za tržní c eny. malér by byl hotový.

Směji s e nad tím ogliopolem s ČEZem. ... Nejspíš s e to asimělo rozdělit na každou elektrárnu samostatně a s asi i každý sloup vedení s amostatně. Už ti někdo s dělil, že elektřina je komodita? světově obchodovaná? Na burze? A že není důvod, aby někdo prodával doma něco levněji než venku? Říká s e otmu tržní hospodářství. To snad tady chceš? Nebo ne?
No jsem rád, že si vaše rodinka také "lízlaů na privatizaci bytů a domů. Dobrej d eal, to s emusí nechat. Zejména v Praze.
A fakt je , ež privatizaci 5500 bytů jsme nedělal. To e fakt. Nicméně, tak vzdálené mi to zas není. Přesto, že vlatsním jen svoje bydlení.A v ničem nejedu. Přesto, vím dost dobře o co go.
Ne tenhle stav nevypukl někdy kolem 98+.Nesmysl.

Tahle záležitsost vypukla daleko d říve.Viz Klausova poznámka o bydlení jeho matky. že bydlení nnení normální komodita, ale... Byl o tom jeho tenkrát pravidelný sloupek v Lidovkách. Zcela vyjímečně, pro mne měl Klaus pravdu.
A že ti něco nejd e do krámu, pak je to špatné? Není hochu,není.
Mobily jako pádná odpověď na Český Telecom? Chlastáš už takhle brzo? Já nikd e o Telekomu ani ťuk. Rovněž o švarcsystému. Jakkolvi s i myslím, že jd e o těžké svinstvo. Ale ani ťuk.
Koukám, že nevíš kudy kam.
Nemá ti to pofoukat brouku? Už zase někdo z tebe dělá hlupáka? A ty jsi přeci nejchytří, viď, Všichni ti to doma říkali...
26. 11. 2008 | 13:41

Pocestny napsal(a):

Co se týče těch paneláků, tam je to trochu jinak i než píše KVS.
Nevím, jak jinde, ale v Praze je drtivá většina paneláků družstevních, to znamená, že radnice nad nimi nikdy neměla kontrolu. I od tamtud byli cikáni vypuzeni, a to na základě skokového nárůstu nájmů po sametu. Ono družstevní bylo nejdražší v Praze i za komoušů, když většina bydlela v komunálem řízených UKRADENÝCH, dnes restituovaných privátních činžácích předválečných.

čili tato sídliště si kráčejí svým směrem, nevšímám si nějaké slumizace přilehlých sídlišť ku Praze 4, na Jižním Městě, Lhotce, dokonce i v Modřanech to začíná vypadat daleko lépe, než za bolševika.

Ghetta vznikají ZÁSADNĚ v komunálním bydlení, proto jich je v Praze tak málo.

To, že na Jihozápadním městě bydlí třetina populu z ciziny, z něj ještě nedělá Janov.

Jinak, vlku, jsem zastáncem vlastnického rodinného bydlení, je to ten základní nouzovej kapitál každé rodiny... každej pražák, kterej si koupil svůj nájemní byt se stal milionářem, proto se město "čistí", protože každej milionář si hledí vlastního majetku, to ovšem dacan v podnájmu nepochopí.

Evropské ceny bydlení? Ježišmarjá, kterej pražák nekoupil před lety nějakou ruinu za městem za 200 tisíc, ze které je dnes parcela a stavba za min 5 mega?
Co to povidáte? Ještě před pár lety tu moji známí skupovali byty v novostavbách, protože novej kvartýr v centru za tehdejších 100 tis. liber, to byla v Londýně garáž, když to nadlehčim.... To smé platilo druhým směrem - jeden byt v centru Prahy = malej panelák v Ostravě.

V této zemi je jedno jediné "drahé" - marže obchodníků. Systém se na jednotlivci mastí daleko více než jinde.

Kdepak, blahořečme tomu, kdo hypotékou osvobodil ty, kteří na to měli od bydlení v paneláku, proto ty byty byly aspoň trochu k mání pro mladé a příchozí.
26. 11. 2008 | 13:47

Pocestny napsal(a):

Ach jo....
grandiosní..... adresné....
já ti to budu kreslit, ty to opravdu potřebuješ step by step.

Víš, mne už nejméně patnáct let nebaví konfrontovat akademiky s nefunkčností jejich slavných výroků.....

Když to nepobereš jinak než jak píšeš, budu muset sehnat přírodovědce, on to zase rozebee do šroubu, aby ti došlo, kde všude se počítá s tím, že se ví, že

cikáni jsou součástí nefunkčnosti této společnosti a to zejména v její "sociální" rovině, kterou tu vzýváš s tou psí zavilostí, leč ne Topolánek, ale, těch osm let před ním se vyznačovalo "velkým tichem" nad cikánskou otázkou.

neexistuje "cikánský problém", protože ještě neexistuje úřad, který by tenhle problém řešil - dokud není v Česku úřad, není ani ten problém, že.

Zde se řešil osm let problém "sociální" a je zde konkrétně vidět jak.

Tak, že výsledkem je galerka jako mluvčí cikánů, jeden podělanej konšel, pár vypatlanců v národních krojích nacismu, netečná policie, alibistickej přístup na všech stranách a hordy zvlčilejch domorodců na obou stranách.

Hele, Dhóle, jestlipak psi v Janově štěkají takk zuřivě jako ty, Názorový Obersturmbannfuhrer těchto stránek.

Tak upalme cikána, zbudou ti ostatní poserové, svět se prudce zlepší, že?
26. 11. 2008 | 14:01

Pocestny napsal(a):

No, vlčku, na založení družstev nájemníků v cizích barácích se jeden svinsky nažvejkne, šášulo, kdyby firma padla, sebere jim to banka, to bylo to nažvejknutí, pan Salzmann nám opatřil jeden dobrej kšeft, tak jsme mu ho oplatili, dostal suchý z nosu, my jsme mu náklady na jeho obchodní kamrádšofty financovat nechtěli.

O tom, že Klaus ne autentickej bolševik, vo tom, pane, nepochybuju od roku 1997.

Tudíž, byl jím bezespru i před tím.
26. 11. 2008 | 14:05

Pocestny napsal(a):

A s tim Palasem, tos věděl už před volbami, koho kandidují, tak nežvaň a nevymlouvej se, protože Palas, Zaorálek a spol. jedna banda jsou - smrdí - li jeden, smrdí všichni ti, kdo ho podpořili.

Člověče, to by modrý mohli rovnou protikandidovat Kočárníka, aby to bylo parré.

Víš, Dhóle, někdo holt volil a mlčel, může mlčet i teď.

No a někdo tu jančil jak zběsilej, jakoby si nějakej orgasmus uhnal nebo co.

Někdo tu vykřikoval cosi o "lepších lidech", kteří kohosi vzali bičem po zádech.

Ne, Dhole, z lejna bič neupleteš, ani u cikánů, ani jinde...náš slovní krasoběžče...
26. 11. 2008 | 14:12

vlk napsal(a):

Pocestný

no je třeba s e dohodnout, zdali klábosíme jen tak, nebo jestli máme disput ohledně promotion paní KVS.

Teď bych už řekl, že je n disput. protože nic z toho neník věci blogu amojí reakce.
Ohledně bydlení v praze nejsem specialista, ale logicky jich bylo nejvíc družstevních. Stát tak , od konce 60- tých řešil prostředky na bytovou výstavbu ve velkém. Naložil to na lidi. Vím oč běží. Já sám jsem patřil ke speciálnímu typu družestevníků Stavěl jsme s vůj byt svépomocně. Dba roky života.. Vedle normální práce 170 hodin měsíčně facha na stavbě.Přežil jsem to.
A měl jsme krásné, na tehdejší dobu špičkové bydlení. Plus ještě 40 tisíc poplatek, To jen na okraj.
Ale není pravdou a ani v Parze , že jako nejvíc je bytů družstevních. Kdo měl z drustevníků rozum, převedl byt do svého osobního vlastnictví. Aby mu honěkdo nevykouřil. Viz ta nějaká Ptačí nebo jaká skála někd e v Říčanecha jiné story.
Marže developerů znám opravdu dobře. Mám docela jasno. Už jim chlapcům odzvonilo. Blahořečené hypotéky, Tak to uvidímenapřesrok. A bdue to docela drtivé probuzení ze sna.
26. 11. 2008 | 14:48

vlk napsal(a):

Další odkaz už je jen blábol. Sorry. Přirodovědce klidně přizni. Nemám s ním problém, On se mnou také ne.
Cikáni njsou problém soc dem vlád. Ti jsou problém všech vlád. Nová doba je jednoduše převálcovala. Dávky byly nastaveny zákony z roku 94. Socani je jen utáhly, Nic víc. A cikány neumí na světě vyřešit nikdo. Neumí to socani, neumí to modří. Neumí to nikdo.
Jak štěkají psy v Janov ě na vandráky,netuším. V Litvínově jsme byl tam ne. Zkus tam zajít a zjistíš. Nejspíš jim pražskej fouňa moc nepojede. Nedivím s e.

Blábolení pod Palasem.. Zae sis cucnul. No vadráci to takhe dělávaj. Krabicový?
Neměl jsme na zvolení Palase kamkoliv žádnou zásluhu. Nehlasoval jsme v Ostravě. Blbý co? Takže jsme neřešil otázku jestli tohohle provařence pomůžu zvolit či nikoliv.
Je to problém socanů. Ne můj . Napsla jsme dost jasně , že udělali těžkou minelu a zaplatí za to. Že to je cesta jak prohrát další volby. Nic víc, nic míň. Ale dej přednost krabicovýmu. Klidně. Ale buˇˇd vtipnější. Násosové sem tam bývají.

Jo přeskočil jsem, hodně blábolivou poznámku o družstvech nájemníků v cizích barácích a Salzmannovi.
Družstva nájemníků neznám. V cizích barácích už vůbec ne.
Pokdu myslíš společnství vlastníků bytových jednotek, vyplývající ze zákona, tak pokud nejsou praštění pavlačí, tak jim banka nesebere nic. Pokud praštění jsou, pak asi ano. To s enedá svítit. Pokdu skutečně myslíš družstva, tak Máme dnes precedenční rozsudek a dokonc e i zákon, který říká že v případě úpadku družstva jsou družstevní byty vyloučeny z konkursní podstaty. To je onen případ Kavčí skály! Koukám na to jako z jara, jak nějaký majetek družstva může být vyloučen z podstaty , nicméně, je to tak. Takže jednak v tom máš docela slušnej mix a jednak nic neznáš.
A už vůbec nechápu, co s jedním nebo druhým má společného Klaus. Je li bolševik nevím. Vím, že je mimořádně schopný. A ještě víc narcisistní. Ale to by zrovna tobě mělo vadit ze všeho nejmíň, ne?Jo vlastěn, že vy spolu soutěžíte o to , kdo z vás dvou je nejkrásnější ve světě širokém. Uklidním tě, asi ty. Jsi mladší, měl by s to být ty. Ale musíš na sobě zapracovat. A nechlastat .
26. 11. 2008 | 15:01

fafnir napsal(a):

Pocestný
toho s čím s vámi nesouhlasím by bylo dlouhé psaní,a tak tedy to s čím svámi souhlasím,a to je dnes téměř vše,tedy pardon jen toho co se týká bytů,a skutečné osobní odpovědnosti.Za svůj i potažmo osud vlastních rodičů,tu by měl skutečně nést každý sám,jen tomu kdo skutečně nemůže,by měl pomocistát,zodpovědnost za děti je dát jim dobrou výchovu,a startovné.
To vše zde bylo značně deformováno,napřed bolševikem,nyní postbolševikem,který si bůhví proč často říká pravicově orientovaný,s levičákem je to stejné,ten se k tomu navíc hlásí.
Řešení cikánského problému je jedině v rovnoprávnosti,plné v právech i povinostech,nedělitelně.Žádná positivní diskriminace.
26. 11. 2008 | 15:10

Pepa Řepa napsal(a):

Paní Sylvie
dosud jsem byl neoflagelantským sdružením pod vedením Krysaře z Prahy 4 ujišťován, že nejlínějším, nejtupějším a nejxenofobnějším národem je český pašík. Zvláště ten narozený do r.1968 tedy do roku 0, neboť tohoto dne byl zrozen mesiáš Pocestný.

S úlevou zjišťuji, že je na světě ještě jeden mimořádně líný a neschopný tvor. Je to Ital, zvláště ten narozený na jih od Neapole.Hned je svět veselejší, nejsme sami.

S kolegou Bigjirkou bych vzpomenul olivové plantáže u Tripoli, nebo vykopanou Leptis Magnu, který tento líný tvor vydupal z písku. Stejně jako zcivilizoval další lenoch Alžír a Maroko. Je mně to trochu divné, ale co s tím já, lobotomická řepa nadělám.

Bzum, bzum, bzum, pak mně taky nejde na rozum paušalizace.
Nesmím paušalizovat, protože, když napíšu, že obyvatelé Chánova hází odpadky z okna, tak je to hanobení rasy, protože Pišta Červeňák je z okna nehází. Ukřivdil bych mu.On je totiž v pokoji spaluje.

Na druhou stranu má aktivista jasno. Od Neapole dolu je italský sajrajt. Do roku 1968 se rodil český, lobotomický sajrajt.

Asi měl pravdu Albert Einstein. Všechno je relativní.
26. 11. 2008 | 15:12

redkvicka napsal(a):

@P.Ř.

Einstein je taky sajrajt, taky se narodil před rokem 1968 :-) :-)"-)
26. 11. 2008 | 15:23

Pepa Řepa napsal(a):

Ach, ještě že je na světě alespoń jeden Titán.
26. 11. 2008 | 15:28

MirkaP napsal(a):

Vážený pane Pocestný,
u předešlého blogu paní Samkové jsem pročetla celou diskuzi, protože se mě toto téma týká a potřebuju o tom načerpat co nejvíce informací, abych mohla řešit jakési problémy. Čtu i Vaše příspěvky, ale někdy mám pocit, že jsou velmi nesrozumitelné, takové těžší básně. Vím, že svými názory máte co přinést, ale nešlo by to to trochu zjednodušit. Ta diskuze je velmi dlouhá a nad Vašimi texty se musí nejen přemýšlet, ještě je luštit. Děkuji, pokud mě vyslyšíte. Zatím čtu Váš první příspěvek...
26. 11. 2008 | 15:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Jedno je nesporné.

Dialog Vlka s Pocestným je dosti poučný.Jsou v něm vidět nejen značné znalosti,ale i pohledy z rozdílných rovin i platforem.

Mít takové poznatky a vědomosti, zcela nepochybně bych se snažil aby někdo opravdu oprávněný využil mých sdílných informací a začal jednat.Vlk by mohl přesvědčit svého kolegu Křečka ať nechá těch provokačních blábolů a mluvení s cesty.
Pocestný by zase mohl přesvědčit kontrolory z SKÚ ,aby konali svoji dobře placenou práci a začali ze své moci úřední narovnávat pokroucené způsoby bytové poltiky tohoto státu.

Tady pánové už neplatí pravolevá orientace.To co jste oba svorně popsali vypovídá jednoznačně o kriminalisaci tohoto sektoru.
Také se nedivím,že jste oba jako divé hyeny.Být namočený do takových sajrajtů,také bych měl problém s komunikací s lidmi z druhého břehu.

No ano,nemusíte se opakovat,četl jsem pozorně a přečtu ještě jednou.

Každopádně dík za scénku.Ivan.
26. 11. 2008 | 16:07

Pocestny napsal(a):

Vlku, v jednom se shodneme, ujeli jsme od tématu, ale jen zdánlivě.

Když spáchám další "obecnou generalizaci" jsou cikáni obětí "nezamýšlených důsledků" našeho konání po celou dobu našeho již šedesátiletého snažení.

Dlaší základní lež je v tom, že jsou "nepřizpůsobivý".

Právě naopak, ukažte mi někoho, kdo dokáže lépe utilizovat všchny ty nesmyslné položky v naší welfare lépe než oni.

Cikán není žádný troglodyt, je to naopak supersocan, který se nejvíce blíží Špidlově ráji, kde nikdo nemaká, ale všichni slušně žijí. Povšimněte si, jak rychle se naučili cikáni znát "svá práva", neboli vytěžit z kladu slov v zákoně všechno, i když to tak původně ani míněno nebylo, vše rozhoduje "precedenční" výklad zákona nějakým úředníkem, kterého lehce zažene tahle parta se schopným právníkem do defenzívy.

To samé prožíváme zpožděně i na bílé scéně.

Čili, dokud nenarovnáme naše bílá pravidla pro bílé i černé, nebude šance odepřít jedněm to, na co má právo "každej", i když ho nečerpá.
26. 11. 2008 | 16:33

Pocestny napsal(a):

Pepino, nějkou básničku ti dnes vztek na jazyk nevyhnal?

Začínáš bejt nudně epickej a zase z toho víc kouká tvoje schopnost málých jízlivých a systematických kopanců do kotníků.
26. 11. 2008 | 16:35

Pepa Řepa napsal(a):

Stačí říct. Trocha poesie nikoho nezabije.

A wand'ring gypsey, Sirs, am I,
From Norwood, where we oft complain,
With many a tear and many a sigh,
Of blust'ring winds and rushing rain.
No costly rooms nor gay attire
Within our humble shed appear;
No beds of down or blazing fire,
At night our shivering limbs to cheer.

Alas! No friend comes near our cot;
The redbreasts only find the way.
Who give there all, a simple note,
At peep of morn and parting day.
But fortunes here I come to tell,
They yield me, gentle Sir, your hand:
Within these lines what thousands dwell!
And, bless me, what a heap of land!
26. 11. 2008 | 16:41

oranžový napsal(a):

MirkoP :-)

Čtěte pozorně a pokud možno vše /blog/
Nepřeskakujte a uvidíte sama, že časem
porozumíte všemu, co zde pánové píší.

Jsou to slova volená jemně a s grácií tak
aby se diskutují vyhnuli vulgárnostem a
přitom neztratili NIT ... :-)
26. 11. 2008 | 16:48

Pocestny napsal(a):

Ale Ivánku, politizace je sukýnkou kolaborace, kriminalizace je naprosto nutná "progrese" nomenklaturního běžce, přece nebudeme podporovat ty, kterým se nelíbí pravidla našeho partajního kombajnu na tringle.

Pochopte už, že ten stát, který tu tak vášnivě propagujete na jedné či druhé straně je zhruba o tomto:
"Tak koukej kluku, jsi populární, moh bys kandidovat....ale je ti jasný, že o nominaci a hlavně platzkartě na kandidátce rozhodujou .... a ti se po volbách za tebou staví, tak abys věděl co a jak...."

No, volby se podaří, a pak je to takhle:
"Tak hele, teď už nejseš nějakej vobčánek, teď jsi jeden z nás. Tady to hrajem takhle....

....tak prostě víš, co máš dělat, když to budeš dělat, za čtyři roky možná bude jedna volná "jízdenka do nebe", tedy volné místo do parlamentní sněmovny".

A nedá se u toho zapomenout, že ti všichni, co kývli na tvou karieru, ti nebudou ani v TV ani v novinách, oni v základních organizacích, na městě, na kraji na tohle nehrajou, ti chtějí loajalitu a prachy, hodně peněz...

No a pak, po letech, jsou tihle vašimi starosty, poslanci a senátory. Jsou vaši?

Ani náhodou!

Současně, neexistuje možnost, že by kdokoliv z nás získal jakoukoliv rozhodovací posici v systému dříve, než v něm zaujme systémem vytvořenou posici. Proto nevěřím v počestného úředníka, ti se dělí na ty, kteří kradli, a ty, kteří se tváří, že když sami nekradou, stačí nevidět ty druhé okolo.

V eráru platí tvrdá omerta.

Každý řádový knecht, který se vzbouří proti oborové či erární věrchušce je rasantně řešen , naopak se od něj čeká, že loajálně pojede ve sviňárnách jeho nadřízených bez ohledu na zákon, morálku a sebeúctu, na to se u nás nehraje.

Prachy, prachy, prachy. Nic víc.
26. 11. 2008 | 16:49

NIKITA napsal(a):

"Tělo je společenství mnoha duší"
-Fridrich Nietzche

Děkuji za článek, paní K.V.Samková.
26. 11. 2008 | 16:50

vlk napsal(a):

Ivane

máš sice pravd, že to není o pravolevém vidění. Ale to je také jediná pravda v tvém sdělení. Je mi líto. Aniž bych tě chtěl nejak napadat.

Pocestný
ty jsi si tedy fakt nalil makovici nějakou Okenou nebo tak něco. Takovýhle superblábol, to neí jen tak. Jediná kloudná věta- ujeli jsme od tématu. Já ne.Nemám to zapotřebí.
A Špidlu vůbec vynech. To byl od převratu snad jediný politik, kterému s e dal věřit pozdrav. A jde o hodně pracovitého člověka. A ti nemají pochopení pro darmožrouty.
A cikánský problém prsotě nemá žádné řešení. Pokud oni sami nebudou chtít. Což zatím bohužel nechtějí. Takže jsou nepřizpůsobiví. Žádná lež.
A pokud tomu nevěříš, tak si ěnjaké nastěhuj domů a zkus je převychovat. Tím mi dokážešnadevší pochybnost, ež se pletu. Je to jednoduché.

A eventuální odkaz na bílé nepřizpůsobivé? Jistě. Stačí projít kolem Hlaváku. Jenže rozdíl je v poměrech v populaci.

Někdo nahoře v diskusi, nějaká dáma sem pověsila story někoho z jejich společenství. Skvělé čtení. Pokdu budou takoví nebude žádný Janov, žádný Chánov. Nikdo s nimi nebude mít problém. NAopak. A píše tam správně - že místo aby stát nějak rozumě využíval lidí jako je on, tak zabetoval na místech těch "povolaných" tmavých všelijaké, co mají sotva devět tříd. Ale co si osvojili velmi yrchle pár cizích slov. Jako rasismus, ghetto, diskriminace, nadace, programy, sociální programy a podobně.

Ano, narovnejme pravidla. Žádná pozitivní diskriminace. Žádná diskriminace. Jen tvrdé vymáhání zákona. A kontinuáně. A začněme tím, že děti budou chodit do školy. Denně. A pokračujme tím, že budou platit nájmy a budou uklízet, jak je v nájemních domem zvykem. A budou dodržovat jednoduché pravidlo, že po 22 hodině je klid.To by pro začátek bohatě stačilo.

Jo a ještě drobnost, opakovaně jsme ji zapomněl. Kukám, že si listuješ Mauglím. dobrý. tak si přečti, co udělala zvířata zhůvěřilým vesničanům. Praha není nic jiného než vesnice.
26. 11. 2008 | 16:54

Pocestny napsal(a):

Hezké, vystihujete dobu, ve které jste čerpal náměty pro své vstupy?
Mam tu pro vás také jeden, pro pobavení

http://kamelopedia.mormo.or...
26. 11. 2008 | 16:55

Pocestny napsal(a):

Hele, Dhole, smečka je vesnický vynález, my jsme džungle, vy jste ves. Vy tak leda přitáhnete zase pálit a klučet a pokoušet se založit Bandarský kolchoz.....

V Seonijské smečce už dlouho loví každý sám, Akéla se válí na poradní skále, mladí vlci si vyskakují. My ostatní trpělivě čekáme, až si to hoši vyříkají. Konckonců, každej Číl už ví, že vlci nejsou jediné šelmy v lese.

Jo, Dhole, vyhnali jste vlky od napajedel, ale ká a spol. jsou porád na lovu....

My na vás stačíme po kusech, nás nemusí být celé ryšavé moře...

Přijď lovit bez party, fešáku, uvidíme, jestli lovíš nebo jsi loven..
V každém případě smekám nad tím osvíceným výrokem, že:

"Cikánský problém prostě řešení nemá...."

To od chlapíka, který má VŽDY a na VŠE to nejlepší řešení, přinejmenším pobaví.
26. 11. 2008 | 17:08

KVS napsal(a):

Vážení, tak jsem se poctivě prokousala diskusí a začnu od konce:

Pocestný, MirkaP a Pepa Řepa:
Přemýšlela jsem nad tou básní a začala jsem mířit směrem Otokar Březina - karásek ze Lvovic, eventuálně lord Byron... Pepo, pro všechny svaté, kde jste tu nádheru sebral?? Co to je??

Mimochodem, již léta sbírám obraz cikánů v české literatuře... vyměním za odkazy na Jiráska :-)

Vlk:
prohlašuji na tomto místě místopřísežně, že nebudu reagovat ani na jeden z Vašich příspěvků, i když bych mohla a velmi obsáhle. Pokud budete trvat na tom, že se jedná z méjí strany o sebezviditelňování a prezentaci mých kauz, není se o čem bavit. Budu se sebezviditelňovat jinde, abyste neutrpěl újmu.

Ostatně celou Vaši debatu, zejména s Pocestným, kterého nazýváte neuctivě Vandrák, ačkoliv on Váš nick, tedy vaše jméno nezesměšńuje, velmi zdařile shrnul Ivan Hochman, kterého tímto zdravím:
oba jste s pocestným jednoznačně prokázali, že na poli realit dochází v mnohoa směrech ke kriminalizaci celého sektoru. Dodávám, že dlouhodobě a ze všech stran - s kšeftování s dekrety a odstupným jsou Romové naprostými břídily. To Vás coby správce nájemních domů, které nejsou obývané Romy, osobně ubezpečuji.

Snad jen k jedné Vaší poznámce, milý Vlku: kdybyste znal paní Džamilu, hmátnul byste i po Julínkovi, kdyby se o Romy zajímal. Janovská volba není o Čunkovi, ale proti kazašskému souboru písní a tanců v zeleném provedení.

Mosťák: Váš příspěvek o přípravě na postup porub je mimořádně zajímavý a otevřel mi nový pohled, budu nad ním usilovně přemýšlet.

IO: Doufám, že to nejsem já, komu nadáváte za ten odkaz a taktéž za jeho obsah. kdybych s jednáním dotyčného souhlasila, pravděpodobně bych na tento odkaz neupozorňovala, nemyslíte??? Tak proč ta ostrá slova na mě??

oranžový:
přinášíte mi naději, navzdory Vaší proklamované barevnosti.
Úctu v srdci a upocené řitě ze židlí.... ano. A prosím již znova neusedat, pokud mohu poprosit.
26. 11. 2008 | 17:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Parde,(16.49)

to je surrové,surealistické.
Barbarské a nechutné.
Myslíš,že máš stoprocentní pravdu o úřednické cti?
Proto nebyla definitiva ani diskutována,natož odsouhlasena?

No já vcelku souhlasím,ale mnoho ostatních čtenářů,bude mít problémy se strávením tohoto sousta.Většina z nich neměla možnost ani přičichnout.Dostávali a dostávají jen zprostředkované drobty.Nehledě,že nalévání čistého vína působí stejnou koliku jako uražený jemnocit.
Vlk to samé.Máte na tom pražském lontě pěkné názory a přispíváte jimi k politickému klimatu.

Ne každý pochopí,že jde o ZÁBAVU.

Zdravím pánové.Ivan.
26. 11. 2008 | 17:41

Pocestny napsal(a):

Ivane, je to smutné, ale je to tak.

Víte, Praha přes všechny ty zlodějiny funguje jen proto, že tu platí velmi tvrdá pravidla, ta ovšem nejsou nikde publikována, protože jak je v kraji zvykem, prádlo se pere i věší vzadu na dvorku.

Takže, doufám, že s tu vysloužím "zaslouženou pozornost" všešmejdivých šupáků od modrejch (o které se ale vy tu v tlachárně nedozvíte) a narovinu vám povím, jak to šlape.

ODS není církev, není to filharmonie, tudíž konkurs na vstup se nekoná. Naopak, jde tu o oslovský positivsmus, tedy "zapoj se a benefituj". Princip letadlové hry....

Praha je trenažér na stát, s 50 mld rozpočtu je to i obrovská banka na úvěrování růstu firmy komunální smlouvou, protože velikost i při rajonizaci je taková, že zaplatí firmě celou existenci a odblokují všechny další příjmy na investice. Otvírá se tu obrovský řetězec povinných subdodavatelů, kteří jsou krmeni skrze kontrakty s městskými megafirmami jako Navatyp, Eltodo, Pražská Plynárenská, DPP, TSK, na kterém se uživí armáda sroček náhle zřízených těmi, kdo mají přístup k této bance.

Základ je dodržovat systém a držet hubu, kdo mluví, je eliminován.

Jedou v tom všichni, z profese, nikolivěk dle barev. Každý "štafl", tedy každé výběrové, má svého "medvědáře". který zařídí výhru těch, kteří si ji sami vynaleznou, aby o příslušný procnetuál zvýšili pokladní tok v partajní kase.

Platí jediné pravidlo:

Mlč, maž a nepodělej to, jinak si to slízneš za všechny a ode všech zůčastněných.

V Praze "systém" uživí cca 2000 "tlustých kocourů a cca dvacet tisíc podržtašek, pučmidrátů a hulibrků.
26. 11. 2008 | 18:03

/Pocestny napsal(a):

26. 11. 2008 | 18:06

bigjirka napsal(a):

Koukám, že diskuse je mimořádně věcná, kdo si to rozumně projede, vyrejžuje zlatej písek. Líbí se mi, že vykouklo, že v černým divadle asi kraluje lumpárna. Probíhá i jakési nahlédnutí, že cikáni musí víc spoléhat na své síly. O DS se zbytečně nebavme, to je humáč. Správně odhadnuto, myslím, že budou těžit z neřešení. Sociální systém preferuje ty, kteří nechtějí pracovat před těmi, kteří chtějí. Chce to korekci!
26. 11. 2008 | 18:21

Pepa Řepa napsal(a):

To KVS
Beethoven. (25 irische Lieder) no. 23.Text: jakýsi Wolcot.
Jestli je skutečně autorem nevím.Náladu to má jak od Byrona. Asi by to věděla paní im. Ta ví všechno, já přes klasiku moc nejsem.
Má to ještě jednu sloku

It surely, Sir, must pleasing be
To hold such wealth in every line!
Try, pray now try, if you can see
A little treasure lodg'd in mine.
Yon sun that pours the lightsome day,
And gilds the palace and the farm,
Can never miss the kindly ray
That makes the hapless vagrant warm.

Asi hodně staré. S některými slovy si nevím rady.

Vzpomínku vyvolala asociace na Vandráka. Pocestný=Vandrák=I am wandering.
Ještě mi zní v uších jedna keltská I´m wandering asi Chieftains, snad si vzpomenu.

Já Titánovi splním každé přání. Stačí říct.
26. 11. 2008 | 18:25

Pocestny napsal(a):

BJ jste mi přopomněl.....
když je potřeba IQ 80 tak systém nemůže být nastaven na IQ 95 a více...
26. 11. 2008 | 18:25

Pepa Řepa napsal(a):

Vida, už to tam je.
26. 11. 2008 | 18:26

Pepa Řepa napsal(a):

To KVS
Jestli to sbíráte, tak ještě doporučuju Van Morrisona Gipsy In My Soul, ale nemám čas to hledat.
Bohužel realita bejvá jiná, než muzika.Zkuste jim nakoupit kytary a bubínky. Třeba to zabere.
26. 11. 2008 | 18:33

Pocestny napsal(a):

zase mimo, Pepino, Ludwig je opravdu podivnej Asterix...

Tudy, můj Obelixi...
https://www.youtube.com/watc...

ale s tím wadererem jste zase nebyl až tak daleko... mldší již tuší!...-)

https://www.youtube.com/watc...
26. 11. 2008 | 18:39

Pocestny napsal(a):

K Ludwigovi lépe sedí tahle
https://www.youtube.com/watc...
26. 11. 2008 | 18:43

IO napsal(a):

Paní Samková, jde o nedorozumění, na tomto Vašem blogu mám zatím jen jeden příspěvek (25.11.2008 20:44:03) a v něm odkazuji na Váš úvodní text blogu, ve kterém je tento odkaz: http://streamer.radiorota.c... Ale tento můj příspěvek neobsahuje žádná ostrá slova proti Vám? Nebo snad ano? A která to prosím jsou? Možná, že jste si to pomíchala s mou ostrou reakcí pod jiným Vaším blogem (Na romské téma – teze, 25.11.2008 21:16:34 a 26.11.2008 11:06:57), tam ostře reaguju na jednoho účastníka rozpravy, ne na Vás. Tak snad je to takhle vyjasněné a v pořádku – nebo ne?
26. 11. 2008 | 18:44

bigjirka napsal(a):

Pocestný, seriosní údaje díky PC bohužel schází. Pokud je ten údaj pravdivý, tak ten rozdíl je opravdu velký. Člověk s IQ 100 dokýže vystudovat VŠ a být docela úspěšný. S IQ 80 je to tak ani ne na pomocnou školu.
26. 11. 2008 | 18:45

Javít napsal(a):

Viděl někdy někdo byty cigánů před jejich nastěhování a potom po "vybydlení" ??
Já ano. Něco tak příšerného se hned tak nevidí.
Ať žijí naši "inteligentní" nepřízpusobiví spoluobčané.

Jak dlouho, kolik století, ještě uplyne, než se naučí být přijatelnými sousedy, kteří pracují a umí vychovávat své děti ???????????????????????
26. 11. 2008 | 19:03

Pocestny napsal(a):

No, já jsem trochu skeptik i s těmi daty, v padesátých byly takhle ceněny šance černých v USA, existova tam "kulturně antropologický nacismus", který obdobné tvrdil o nich.

Kdpak, kognice je u nich vyvinuta velmi dobře, ale špatným směrem.

Tohle je obrázek života totaleingesetzt v Reichu na konci války, když systém už kolaboval...

U mladé ho cikána je zásadní se co nejjrychleji odtrhnout od životního stylu rodičů, to je nemůže udělat bez exkomunikace z rodu, kdepak, my musíme vybalancovat ten rozpor, že mladý cikán buď "zradí" ty své a bude zrazen námi, nebo setrvá ve své přirozenosti.
26. 11. 2008 | 19:04

vlk napsal(a):

paní KVS

ale já bych CHTĚL, abyste reagovala na ten můj původní.
Dokonce jsme vás k tomu tam několikrát vyzval!

Pokud jde o Pocestného, chová li se jako normální člověk, jest zván Pocetsným . Chová li se jako vandrák, je zván vandrákem. Dokonalou ilustraci toho najedete i tady, pokud si objektivně a nezaujatě projdete opět celou naši genezi. Nicméně, je mi to jedno, jestli to uděláte. Pocestný ví, co a jak. A když to zkusí, jak má ve zvyku pokoušet osud , holt dostane za uši. Dlouhodobý proces. Který už přinesl určité výsledky.
Jinak ve vašem příspěvku žádné kšeftování s dekrety zmíněno nebylo. Jne jste s e dožadovala komunálních, tedy dekretovaných bytů pro romské obyvatele. No a já vám sem d al náhodný , leč aktuáolní odkaz, jak to dopadne, když dekret mají. Nic víc. Jestli kšeftuje ještě někdo jiný, není ani omluva, ani vysvětlení. Prostě -požadujete obecní byty. A já poukazuji na to, že když je, je vykšeftován. Těmi, kteří je dle vás potřebují aby se socializovali. Opět pokud o bití najednou oběma konci jedné hole.
A já újmu klidně unesu. věřte , že už jsme hodně veolký kluk a že s e s tím nějak vyrovnám.
Paní Džamilu znám jen z bedny. Julínka také. Ohledně paní Džamily si myslím, že jde o tzv. čistou duši. Naivní, která by s e politice měla vyhnout velkým obloukem. A že ji vaši chovanci neberou. Protože pobobní lidé jim jsou pro smích.
Julínek? Také ho znám jen z bedny. Nicméně - musí se mu nechat , že to je rváč par excellence.
Jakkoliv se rve nejspíš o hodně tlustý a tlustě namazaný krajíc chleba pro sebe. Ale mponujícím způsobem. Přesto, že věřím, že jej rychle a tvrdě zaříznut.Nechápu, ale jak by Julínek souvisel s projednávaným tematem.
A je mi líto, janovská volba je o ČUnkovi. Byl místními tmavými přímo vyzván k účasti. Jakkolvi je mu za jeho zacházení s touto komunitou ve Vsetíně nasazována psí hlava. Mimo jiné i vámi v tomto blogu. Ta hláška o cikánském výtahu a snadném průniku do senátu je velmi snadno čitelná. Nebo máte na mysli jen senátorku Jenáčkovou? Zkusme spolu hrát fér a neunikat do nouzovek. Jenáčková měla průval , obecné popularity až když byla v senátu. Jak známo.
26. 11. 2008 | 19:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Parde ,

každý kdo vidí alespoň trochu do systému řízených investic,státem stanovených priorit,dotovaných investičních celků,hledí profitovat.Je to přece normální.
Je to tak zařízené.V pozadí šedé eminence,t.zv.šedá zóna,v popředí lobying a výběrová řízení.Dokonce i to porcování medvěda je zčásti průhledné.

Že to je tvrdý džob, silné lokty a hroší kůže ......každý ví.A není to jen Pražská doména.Funguje to spolehlivě všude na světě.Díky tomu vyhrávájí schopnější.

Záleží však na zákonech a politickém klimatu,kam až dosáhne nečestné a protizákonné jednání.Problém je v tom,že jsou naši lidé po 50-ti letech komunistické praxe patřičně kvalifikováni v onom letadlovém systému držet hubu a v tichosti krást.

Vzdávám se pro tentokrát závěrů.Nejeví se mě po takové debatě vhodné.Vypadal bych jako blbec.

Ivan.
26. 11. 2008 | 19:13

Vladimír Červenka napsal(a):

Paní Klára Veselá Samková, se vůbec nenamáhala se zjišťováním, proč se romská komunita chová tak, že vzbuzuje pozornost okolí, které se neztotožňuje s jejich většinovým záporným chováním. Nejen za posledních 19 let, ale i za vlády komunistů se jim dostalo mnoha ekonommických podpor. S převažujícím neúspěchem. Položila si paní Klára otázku, za jakých podmínek dochází ke zrození nového Roma ? Ví paní Klára aspoň něco o genetických zákonech, které mají železnou pravdivost. Proto se dostal do zákonu zákaz sňatků sourozenců, aby se nerodily retardované děti. Ty v naprosté většině vznikají protože dochází ke snadnějšímu spojení nepříznivých genů pro vývoj člověka.To platí i pro neromskou většinu, která až na vyjímky tuto zákonitost dodržuje.
Bylo zjištěno již mnoho případů, kdy dochází ke zrození Romů ze spojení mezi rodinnými příslušníky.Ještě více je jich, kdy se narodí Rom ze spojení blízkého příbuzenstva.Většina takto zrozených dětí má těžký handikep pro vzdělanost včetně neschopnosti, přijmout ty nejzákladnější hygienické návyky a pocit zodpovědnosti za sebe.
Takže cesta ze stávající tristní situace romské populace vede přes jejich vzdělávání přímo v jejich komunitě. Vzdělávání ve všech směrech!!!
26. 11. 2008 | 19:27

Pocestny napsal(a):

KVS, pochopte, že tenhle pán tu určuje pravidla diskursu, tak mu neodmlouvejte, nebo svolá koncíluium spravedlivejch místních žvanilů a bude požadovat vaše vyvedení z osady....

..a když říká, že jste vedle jak ta jedle, tak kývejte, jen přitlačte na fakta, on se sám ztratí...

.obecní policajt tu není od toho, aby všechno věděl, ale aby nikdo neříkal to, co se "nám" nelíbí.

Normálně mívá i "nejlepší" potažmo "jediné" řešení a proto mne překvapil tím, že tento "profánní" problém označil jako "pozemsky neřešitelný", náš malý materialista.

Možná se vám podaří nějak Dholovi nakreslit tu rovnici, že když zapolovic dostane černý / bílý nájemník možnost koupit, prodat a za stržené se zařídit do konce života na méně lukrativní adrese, tak je to jen v pořádku a přirozené a není rozdílu mezi tím, jestli tak činí bílí nebo černí.

Opět klasika, své babičce by doporučil to, co cikánovi vyčítá.

Víte, mne napadá, že pokud jsou čtrnáctiletí vystaveni risiku nezralé LEGÁLNÍ SOULOŽE s kýmkoliv (u homosexuálů stále platí věková hranice vyšší), měli by mít i zákonné právo požádat o vynětí z problémové rodiny.

Mně se líbí, jak se tu ty české sv.. snaží kriminalizovat děti, protože je nedokáží lépe vychovat, ale pasívní práva, ta se stále drží na těch 18 a 21 letech.

Všímáte si, jak tu maně vyrábí tyhle lidské maškary a kreatury občany druhé kategorie z vlastních dětí???

Ve 14 se staň plně odpovědným za život, ale práva ti k tomu dáme až za pár let.

Ne, tahle společnost se neobejde aspoň bez mallilinkatého koncentráčku ani minutu

Dhól je tu takovej mluvčí téhle generace, co pejsku?
26. 11. 2008 | 19:31

Pocestny napsal(a):

Ivánku, problém je v tom, že kromě Prahy, kde jde vedle privátního toku peněz o "druhou ligu", kde se jedinec dokáže vyhnout té špíně tím, že tu je ještě trh s osedlými a průchozími cizinci, je jinde systém současně tou "kryšou", která je známá jako byzantinská místní oligarchie východního typu.

Systém je mimo Prahu povinný pro každého, kdo se chce vypracovat jinde než v korporátním lidojemu.
26. 11. 2008 | 19:35

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Co se nepřizpůsobivosti týče, na to mají v některých zemích docela sofistikované řešení: ASBO. Myslím, že by se to mělo zavést i v ČR. Lecčemus by to pomohlo.
26. 11. 2008 | 19:39

vlk napsal(a):

Ale vandrák s enám znova rozjel? By pochválen od paní učitelky, která mu utřela slzičky , které uronilo jeho duševní ego,když ti oškliví ne a ne uznat, že vandrák je nejhezčí v c elém širém světě?

A jak rád cituje Kiplinga, Dopadne ovšem stejně jako Kipligovi zhůvěřilí vesničané.

A to i přes to, že mu zas e před paní učitelkou narostly, užponěkud splasklé svaly.

No jak nám chlapec perlí -prodaný dekret , zaopatření na celý život. Omyl. Doby kd y byl dekret za milion jsou dávno pryč. Za kolik prodávají tmaví popisuje odkaz, který jsem dal. Milion vypadá jako velké číslo. Omyl. Max. 5 let velmi skrovného živobytí.
A babičce bych sotva doporučil to, co ty. Já jsme babičce zařídil bydlení. Ta investice právě skončila.
Prostě - jsou rodiny vandráků a rodiny vlků. A není to totéž.
Babička totiž špatně chodí. takže jsem se postaral.
No amůžeš opět za paní učitelkou. Jistě zas vytáhne kapesník.
26. 11. 2008 | 19:44

vlk napsal(a):

Fialový krokodýl

kajmane můžeš ten systém vkostce popsat? A kd e je realizován?
26. 11. 2008 | 19:46

Pocestny napsal(a):

Jako kdybys zaslechl kňučení, Dhole.

Já ani na minutu nepochyboval, že jsi se postaral o všechno nejlépe z nás, máme tě tu přeci od toho.

Hele, licní svalstvo tu máš nevětší, tak nebuď tak upejpavej, matadore.

Ty jseš takovej náš kunderovskej preparátek, viď?

Jo, mimochodem, co s těma cikánama, abychom nemluvili jen o tobě....? -)
26. 11. 2008 | 19:50

vlk napsal(a):

Vandráku

to víš přece ty ne?
Já konstatoval, že ten problém je neřešitelný. Pokud tmaví sami nebudou chtít, hodně chtít změnit svůj osud.A popsal jsem s čím bych začal. Žádné přehnané ambice.Stačí si buď pamatovat nebo nalistovat.

Je mi fakt hrozně líto, že tě zklamu, ale nejsem ani centrální mozek lidstva a už vůbec ne ani Václav Klaus , ani ty. Abych každého mistroval.Nemámna to ani kapacity, ani schopnosti.
A starám s e jen o to, co jednak zmůžu a jednak mi přísluší. Což rodiné věci rozhodoně jsou.
U vás doma možná ne.Kdo ví.

A kunderovskej preparátek říkáš? Já tady bonzováním nikomu nevyhrožoval. To je přeci tvoje parketa, pokud si pamatuji. Už jsi Hořejšího dostatečně denuncioval, jaks sliboval?
26. 11. 2008 | 20:07

-X- napsal(a):

Vlk a Pocestný. Nechcete pánové svůj dialog přenést na email nebo ICQ?
26. 11. 2008 | 20:16

bigjirka napsal(a):

Pocestný, kdybyste to zkusil slušně, diskuse by byla lepší. Tohle je fakt na drek. Jestli si myslíte, že lidi přesvědčíte tím, že je naserete, jedná se o omyl. Pokud chcete mocí mermo někoho zprudit, mám tip: komanče jardu pod Hořejším. Ten je ukázkovej.

Co se týče výsledků IQ v USA, neznám detaily. Podstatná je metodika testování. Ale i kdyby "Flynnův efekt" byl pravda, tak je třeba programy přizpůsobit aktuální hodnotě. Nejedná se mi o žádnou diskriminaci, jen reakci na realitu. A špičky pomoc v podstatě nepotřebují. Pokud budou výsledky v budoucnu jiné, mohou být jiné i metody.

Osobně si myslím, že genofond cikánů dostal dlouhodobou isolací pěkně zabrat (podle všeho byli kastou nedotknutelných už v Indii)... reprodukce v úzké skupině a dokonce v příbuzenstvu je problém...
26. 11. 2008 | 20:42

-X- napsal(a):

Paranoidní představa: Romové, jako společenský katalyzátor v České republice. Lehce ovlivnitelný tedy předvídatelný a lehce zkorumpovatelný. Skomírá ekonomika? Navýší se sociální dávky a Romové, kteří neudrží korunu, podpoří nákup. Staráte se lidé moc o politiku? Vytvoří se romský quasi problém, který lidem zaměstná mozek. V podstatě romský problém nikdo, kromě nevědomých občanů ČR, řešit ani nechce. Je to stroj na peníze, státní peníze, které se bezúčelně napumpují do nenažraných chřtánů nabubřelých projektů. Když budete číst tuto diskusi, tak to, co z ní vyzařuje na první pohled je bezmoc. V podstatě je to diskuse bezmocných lidí, kteří nemají jinou možnost než svou bezmoc přenést do textu v bezúčelné diskusi, která nic neřeší a vlastně ani nic řešit nemůže. Možná tu BIS odchytí pár potencionálních škůdců společnosti, ale to je asi tak vše. Viděli jste videozáznamy z demonstrace DS na youtube.com? Viděli jste, jak onen člověk beztrestně, v přítomnosti několika policistů, vulgárně a rasisticky uráží tu drobou dívku z DS? Viděli jste, jak při pokusu o legitimování jednoho Roma policistou ho onen člověk poslal do pr…? Viděli jste onu tlupu Romů ozbrojených noži, baseballovými pálkami a násadami od sekyr se beztrestně promenují po sídlišti? Co to znamená? Že mají ochranu z nejvyšších míst, že si můžou dovolit to co jiné národnosti v ČR ne, že Romská ghetta nespadají pod jurisdikci České republiky ale pod právo romských klanů.
26. 11. 2008 | 20:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy