Když soudci tančí

19. 01. 2009 | 07:59
Přečteno 7966 krát
Poté, co jsem vyhodnotila bezpečnostní rizika, došla jsem k závěru, že bude o mnoho bezpečnější si zatancovat na plese Městského soudu v Praze, který se konal na Žofíně dne 6. 12. 2008, než se zjevovat na obdobné akci České advokátní komise. Ha! Nikde žádná kárná komise, osazenstvo důstojné, žádné odrhovačky na skladě. Moje předpoklady se sice úplně bezezbytku nenaplnily (směska z ABBY byla asi tak v polovičním tempu než se hrávala za mých mladých let), ale i tak to byl večer plný úžasných překvapení.

První hrůzou pro mne bylo, že jsem nikoho, ale opravdu vůbec nikoho nepoznala…. Jelikož mám za svoji advokátní kariéru za sebou asi 2500 stání, z toho alespoň 90% u pražských soudů, je moje panovavší zděšení pochopitelné. Po půl hodině jsem poznala, čím to je: oni nemají taláry!! Pánové ve smokinzích, kde kontrast nebyl až tak velký, se stali rozpoznatelnými první. U dam to bylo o hodně horší. Červená róba a rozzářený úsměv: ano, úsměv. U dámy (jinak paní předsedkyně) jsem se soudila několikrát. Smát jsem se ji viděla poprvé. Usmát nějakým lehce zakyslým úsměvem, mno budiž – ale smích?? Nevídané. Překvapení pokračovala. Ještě že mne chytil manžel, do jehož náruče jsem upadla, zírajíc na skutečně povedenou odvážnou kérku na ramínku jiné soudkyně, v soudní síni jako vždy ostatně zahalené talárem. Na tetování na krku u jiné důstojné dámy jsem byla již morálně připravená, takže následně jsem lehce strávila i fakt, že několik partnerů našich pravic zákona se dostavilo nejen s vlajícím vlasem a vousem, ale též semo tamo s nějakým piercingem, neodvratně dosvědčujícím, že i soudkyně si berou úplně normální chlapy.

Společenské šoky pokračovaly i nadále, když jsem zjistila, že i několik kolegů advokátů se dostavilo v plné polní, přičemž i z nich se zčistajasna staly přívětivé osoby. Kolega Jiří Teryngel ozdobil ples nejen svou přítomností, ale též bílou kravatkou s vetknutou jehlicí s kamenem – zřejmě s ohledem na jeho specializaci – krvavě rudé barvy. Ačkoliv oblast působení je u Jiřího obecně známá a neměnná, silně jsem zapochybovala o tom, zda se náhodou na nové pole právně neorané nevhrnul kolega Lžičař. Ten se totiž dostavil v doprovodu mladého muže, který mu byl včetně typického lžičařovského bíbru tak podoben, že jsem nabyla neodvratného přesvědčení, že se musí jednat o páně Lžičařův klon. Že by se vrhnul na zastupování firem z oblasti genetického inženýrství a ti mu začali platit v naturáliích?? Situace se vyjasnila a bylo odhaleno, že se skutečně jedná o právoplatného syna, jehož geny zřejmě na maminku zanevřely. V rámci debaty o nejednoznačnosti výkladů současného práva jsem se dozvěděla, že Lžičař jun. skutečně práva studovat nehodlal, pročež vystudoval pedagogiku a práva teprve posléze, když zjistil, jak je kariéra v oblasti pedagogiky neperspektivní. Srdečně jsem mu poblahopřála k tak skvělé kariérní dráze, jakou nám umožňuje zejména náš jasný, srozumitelný, přehledný a předvídatelný právní řád a sdělila jsem mu svoji domněnku, že s touto kvalifikací je ovšem předurčen k tomu nejlepšímu z obého, totiž učit právo. Obdařil mne trpitelským pohledem a pravil, že raději půjde tančit.

Šla jsem činit také tak a v dolním sále ze mě osvítilo náhlé poznání: Ano, i právníci jsou lidé! Obyčejní lidé se svými starostmi a radostmi, se svými rodinami, se svými partnery či partnerkami, se kterými se na parketě nepokrytě líbali (ten pohled, přátelé, ten si skutečně zapamatuji…. Zejména si jej připomenu, až zase budu stát před těma ledovýma očima v soudní síni a ústa, ta báječná kdysi rudá, pak bezkrevná ústa budou na mne házet slova jak z Doby ledové: „tak vy tedy s protokolací nesouhlasíte….“).

Obraz profesora Gerlocha trsajícího ze všech sil Elvise mne přesvědčil, že je možné opravdu, ale opravdu úplně všechno….. pohled na mnou vskutku VELMI neoblíbenou rejstříkovou soudkyni, která jela rock ´n´rollové figury hned vedle něj pak byl jen třešnička na dortu.

„Tak co tomu říkáte“, přitočil se ke mně JUDr. Havlíček z pořádající agentury Havlíček Brain´s Team. Chvíli jsem byla mírně dezorientovaná, co tím vlastně myslí, ale pak jsme se shodli. Den před plesem (tedy 5. 12. 2008) učinila ve svém večerním zpravodajství TV Prima vskutku skandální odhalení. Justiční mafie totiž opět řádí!! Tentokrát jde o Zimní justiční hry. Svoje skandální odhalení uvedla takto:

„Právě na nich (zimních justičních hrách) se mají již podruhé celý týden družit lidé, které by měla dělit nepřekročitelná profesní zeď: advokáti a státní zástupci, soudci a exekutoři. Kontroverzní dýchánek svolaný Justiční akademií se má uskutečnit v lednu ve vojenské zotavovně Bedřichov. Toto setkání ale pořádně nadzdvihlo členy Ústavněprávního výboru obou komor Parlamentu.

Poslanec Jeroným Tejc: „Tento způsob se mi nezdá být úplně šťastný pro budování důvěryhodnosti justice.“

Senátor Jaroslav Kubera: „Nežádoucí je to, že by potom docházelo k nějakým dohodám příklad mezi exekutorem, soudcem nebo podobně, kteří by se neformálně na něčem dohodli, což by mohlo být považováno třeba za neetické.“

A o to právě jde: u společného stolu a sklenky vína se může sejít třeba advokát se žalobcem, na kterém záleží soud jeho klienta. Skamarádit se s nimi může i soudce, který ho pak může nebo nemusí poslat do vězení. Příjemný večer pak s nimi může prožít i exekutor, na kterém může záležet způsob, jak bude od klienta vymáhat peníze. A mohou u toho být i lidé, kteří by měli práci jich všech přezkoumávat a kontrolovat…

Nad vším převzal záštitu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a nejvyšší státní zástupkyně. Ani druhý den k tomu nechtějí říci jediné slovo. Poslanci si je teď chtějí předvolat, aby jim vše vysvětlili…

Takže sečteno, pokud by si podobné dýchánky dělala každá komora zvlášť, nikdo by se nad tím ani nepozastavil…“

Jinak řečeno, nejsem si jista, zda jsem se svojí přítomností na plese Městského soudu v Praze nedopustila přímo zločinného spolčení: ostatně mohu dosvědčit, že JUDr. Pavel Kučera, kárně stíhaný místopředseda Nejvyššího soudu tam byl také, a to v doprovodu svojí zákonné choti. A seděl u stolu – považte tu drzost – za stolem s bývalým ministrem spravedlnosti a svým kamarádem, Pavlem Němcem. Beztak zase kuli pikle!

Naštěstí (ale redaktorům v Primě to neříkejte, možná by to jejich EGO neuneslo), právníci si umí poradit: nejlépe tím, že si věc nechají vyložit skutečně nezávislým soudem, kterým je v tomto případě soud Ústavní.

Ten totiž pod spisovou značkou I ÚS 1436/08 projednává ÚS jednu ze stížností jisté M.U. Zpravodajkyní k tomuto případu je JUDr. Ivana Janů, která předsedovi II. senátu předložila svoje prohlášení o své podjatosti dle § 37 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, kde uvedla:

„…Uvádím, že se s zástupkyní stěžovatelky JUDr. Klárou Veselou Samkovou znám a v poslední době jsem se minimálně dvakrát s ní setkala při soukromých neoficiálních příležitostech.“

Ano, potvrzuji, že naposled jsme se společně rozplývaly nad kraječkami jisté Adélky, jejímuž křtu a následné oslavě jsme se obě účastnily. Protože při obou setkáních jsme vášnivě diskutovaly kvalitu předložených vín a (hanba, hanba) stav české justice, ba i jednotlivých případů nám byl zcela ukradený, poulila jsem na prohlášení paní soudkyně oči: nikdy by mne nenapadlo, že by mohla ať kladně či záporně rozhodnout o mojí věci na základě naší osobní shody ve věci chilského chardonay. Paní soudkyně také uvedla:

„Ze všech uvedených důvodů by bylo možno usuzovat na naše vzájemné přátelské vztahy s dr. Samkovou a moji podjatost. Připomínám, že pro vyloučení soudce postačují pouhé pochybnosti o jeho nepodjatosti.“

Už jsem přemýšlela, jestli propříště jsem odsouzena pohybovat se po Praze pouze kanály, abych náhodou zase nepotkala nějakého soudce (no jo, ústavní soudce dr.Výborný a emeritní soudce dr. Cepl tam byli taky, aby mi někdo z toho ústaváku ještě zbyl!) když naštěstí přišlo více než úlevné usnesení senátu složeného s Jiřího Nykodýma, Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké, kteří rozhodli, že se i nadále mohu s JUDr. Ivanou Janů zdravit, aniž bych riskovala její i svoji profesní pověst: totiž, prohlásili ji za nepodjatou. V odůvodnění uvedli několik slov, kteří by si páni reportéři naší věhlasné TV Prima měli číst pětkrát denně večer před spaním po dobu alespoň do dalších zimních justičních her, a to nepodmíněně:

„ Pochybnosti o nepodjatosti ve smyslu ust.§ 36 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, nelze dovozovat z pouhé skutečnosti, že soudce má osobní kontakty s právním zástupcem účastníka řízení. V rámci jedné a téže profese se takové kontakty vyskytují velmi často. Není možné založit stav, kdy by pouhá setkání, byť na soukromých akcích, byla vykládána tak, že objektivně zakládají důvod k pochybnostem o nepodjatosti ve smyslu § 36 odst. 1 zák. o Ústavním soudu. Takový výklad by vedl ke zcela absurdnímu stavu naprosté izolace soudce před profesními kolegy.“

Více není, co k dané věci dodat: pokud se tedy snad některý soudce chystal na to, že se prohlásí podjatým, když do něj Veselý vrazil, neboť zcela zapomněl walz, bídák jeden, má to marné: hned tak se mne nezbaví. Na druhou stranu ani já nebudu brojit proti celému slavnému Městskému soudu, i když moje zbrusu nové lakovky též doznaly jisté úhony a Veselý v tom byl občas i nevinně….

Takže???

Příští rok zase na Žofíně. A navrhuji též pozvat TV PRIMA do přímého přenosu: pořád to bude lepší než obvyklá BISka.

(článek vychází v lednovém čísle časopisu Soudce a zde je publikován s laskavým svolením jeho vydavatele Havlíček Brain Team, viz www.brainteam.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Silvie napsal(a):

Mně by víc, než to, jaké umí který soudce figury, zajímalo, co je s JUDr.Nagym. Jelikož následky jeho neprofesionální práce nesu dosud, ráda bych věděla, zda neškodí někde jinde. O jeho trestním stíhání či odsouzení jsem nic nezaslechla, naopak, prý se nechal zavřít na psychiatrii. Tam už evidentně není, neboť jsem ho někdy před dvěma měsíci potkala, jak v pohodě kráčí po chodníku. Dopadne to tak, jak jsem očekávala? Tedy, že jeho řeči o zkorumpovanosti mladoboleslavských soudců se zakládají na pravdě a tak ho preventivně ani nestíhají, co kdyby se rozhovořil?! Novináři nebyli v téhle kauze tak úplně důslední.
19. 01. 2009 | 09:36

skeptický napsal(a):

Z výšezmíněných důvodů bych se právě kanálům vyhýbal.Nikdy nevíte,na koho tam narazíte.

Všechny tyto zmíněné profese by se v zájmu veřejného blaha a ochrany společnosti měly přemístit do oplocených ústavů,pochopitelně oddělených dle specializace,anebo na samotky v ústavech smíšených,a pouštěny ven jen s eskortou.

Laický dotaz : musí tady všichni zúčastnění včetně státních zástupců i obhájců přísahat,že budou mluvit pravdu,a nic než pravdu?
19. 01. 2009 | 09:52

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor k tomu Jiřímu Teryngelovi malou poznámku! Můj strýc pracoval za první republiky v Praze jako komerční právník.Byl členem národní socialistické strany a zásadně nosíval červenou kravatu.Jen když šel s tetkou na návštěvu ke švagrovi,který byl agrárník,aby ho nedráždí tak si uvázal zelenou nebo modrou!
PS:Charles Louis de Montesque(1689 – 1755) svého času napsal,že zákony jsou jako pavučina,velké mouchy jí proletí a malé mouchy se do ní zamotají!
19. 01. 2009 | 10:16

Al Jouda napsal(a):

Příště napiště, prosím, článek s názvem : Když soudci tančí, jak politici pískají.
19. 01. 2009 | 10:42

Neopřemyslovec napsal(a):

Byl jsem na podnikovém plese. První hrůzou pro mne bylo, že jsem nikoho, ale opravdu vůbec nikoho nepoznal. Po půl hodině jsem poznal, čím to je: oni nemají pracovní oděvy! Znám je jen jako metaře, kopáče, zedníky, dělníky apod. a jiný proletariát. Pochopitelně nevykazovali oděvní parametry soudců počítající příjem ve sta tisících měsíčně. Měl jsem ale jednu výhodu. Moje nižší kasta měla špínďárecké ruce! Závidím vám ale úžasnou kvalitní konverzaci, kde nemůže nepadnou ani jedno vulgární slovo. To u své kasty postrádám.
19. 01. 2009 | 10:42

Germanicus napsal(a):

Jóó určitě to byla vydařená akce. Ale všechno jde ještě zdokonalit. Příště pozvěte taky pár známých odsouzených. Takového Kájínka by ve smokingu také nikdo nepoznal!
PS
Pitr tam nebyl?
19. 01. 2009 | 10:58

Rumcajs napsal(a):

Velice pěkně a vtipně napsané.

Akorát nechápu ten dotaz, jestli by právníci neměli chodit kanálama.

Samozřejmě že měli. Co je to za dotaz ?
19. 01. 2009 | 11:02

sally napsal(a):

Právníci Robespierre,Lenin,Husák-ozdobou všech plesů?
19. 01. 2009 | 11:04

Valerie napsal(a):

Paní doktorko Veselá, zcela jsem nepochopila poentu Vašeho příspěvku, snad jen stále trvající zhrzenost z toho, že jste nebyla schválena jako soudce Ústavního soudu.
19. 01. 2009 | 11:13

StandaT napsal(a):

Hele Rumcajc, tak tohle teda ne! To jste fakt přehnal! Vzhledem k tomu, že ti, co by měli chodit kanálama, to zásadně nedělají, máme zde milo a útulno. A Vy byste nám sem nasadil právníky?!?
19. 01. 2009 | 11:48

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Mno. Ako reportaz z plesu, to by snad slo. Akurat mi tam chyba popis saly, vyzdobenia, obcerstvenia, hudby... Pripadne, ak by som bol z isteho nemenovaneho, vseobecne oblubeneho ceskeho dennika (aby som konkretne nemenoval, ako Vy zucastnene osoby - naozaj nechapem, z akeho dovodu ste to urobili ako clovek, nie ako pravnik), pridal by som, komu sa roztrhlo ramienko, kto si viac upil a co dokazal "stropit", komu bolo vidiet "az tam" pri priesvitnych satach, atd..
Pre mna - bol to jednoducho ples, kde ini neisli s ucelom inych pozorovat, posudzovat..., skratka pracu (na rozdiel od Vas) nechali doma a zabavali sa (alebo aj nie), pripadne sa pretvarovali, ako to uz byva, tak ako to robia denne vo svojom zivote. Zase Vasa "dobra" praca v ovpyvnovani ludi pred Vasimi kauzami:-).
19. 01. 2009 | 12:05

Baba napsal(a):

Optimistické čtení, plesové sezóny jsem opustila někdy na prahu cátin a ejhle, už se nám blíží taneční.
19. 01. 2009 | 12:13

RUMCAJS napsal(a):

StandaT:
Máte pravdu.
Musíme vymyslet něco jiného. Kanály si rozhodně sebrat nedáme !!!
19. 01. 2009 | 12:19

StandaT napsal(a):

Rumcajsi: já bych je prodal. Export je prý na tom moc špatně.
19. 01. 2009 | 12:45

Rumcajs napsal(a):

StandaT:
S tím bych byl opatrný. Umíte si představit reklamaci, která by přišla z druhýho konce Evropy ?

A že tady to vyloženě hrozí.
19. 01. 2009 | 13:33

StandaT napsal(a):

Rumcajsi: žádný problém! Ošlehl bych licenční a garanční podmínky od Microsoftu. Oni vůbec nenesou žádnou zodpovědnost za SW, který vyrábějí. Nesou zodpovědnost jen za nosiče a krabici, které pro ně vyrábí někdo jiný!

Obdobně bych nesl garance jen za to, do čeho by byli právníci obaleni.

U Enterprise Edition (celé právnické kanceláře) bych jako subodavatele použil Hugo Boss.

Profi Edition (obchodní právo) a Standard Edition (Ferda Brabenec) bych oděl do obleků OD Prostějov.

A pro Home Edition (rozvody, sousedské spory) bych jako subdodavatele použil Hio Duc Xao Ltd.
19. 01. 2009 | 14:00

fafnir napsal(a):

Standa T
Bravo!
19. 01. 2009 | 14:39

Líný černý pes napsal(a):

to Rumcajs :

Hade, právníci do kanálů nepatří, co kdyby se tam pes zašprajcoval.
19. 01. 2009 | 15:05

Rumcajs napsal(a):

StandaT:

Proč tak vyhazovat ? Já mám známého, co zásobuje půlku republiky kartónama z Polska.

LČP:

Po intervenci StandyT jsem od tohoto plánu upustil. Můžete se tam v klidu prohánět dál. Třeba tam na sebe někde narazíme.
19. 01. 2009 | 15:13

KVS napsal(a):

AD Germanicus
Ani pana Kájínka ani pana Pitra neobhajuji a nikdy jsem je neobhajovala. U Kájínka si mne pravděpodobně pletete s kolegyní JUDr. Klárou Slámovou. Nic si z toho nedelejte, my už si zvyykly. Mnemotechnická pomůcka pro Vás: já jsem bruneta. Kolegyně Slámová platinová blondýnka. třeba nás rozeznáte.... :-)
19. 01. 2009 | 15:34

KVS napsal(a):

AD Valerie: ráda vysvětlím. V "kauze Justiční mafie" bylo prokázáno, že nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, místopředseda Nejvyššího soudu Kučera, bývalý ministr stravedlnosti Němec a někteří dlší se scházeli ve věci dříve obviněného Jiřího Čunka a BIS je při tom monitorovala.
Co se týká mojí údajné zhrzenosti: já jsem nabídla své vlastni svoje služby a ta je odmítla. To je její legitimní právo. Byla bych ovšem potěšena poněkud více, kdyby je odmítla z kvalifikovaných důvodů (třeba pro to, že nesdílí můj náhled na Ústavu, lidská práva, dělbu moci a právo všeobecně) a nikoliv z důvodů, pro které bylo odmítnutí učiněno. Obávám se totiž, že tyto důvody nejsou mojí vlastni a Sennátu příliš ke cti...
19. 01. 2009 | 15:38

KVS napsal(a):

AD JAHA : a mohl byste mi říci prosím o něčm, o čem bych SMĚLA PSÁT, ABYCH DLE vAŠEHO NÁZORU SVOJE KAUZY NEOVLIVŇOVALA?? vŽDYŤ ČLOVĚK OVLIVŇUJE JEN TÍM, ŽE EXISTUJE! Možná Vás nepotěším, ale skutečně kvůli Vám z mostu skákat nebudu...
19. 01. 2009 | 15:41

KVS napsal(a):

Stando T, zapomněl jste na moje oblíbené sekáče!! To jste se mne dotknul!!
19. 01. 2009 | 15:42

JAHA napsal(a):

Ad: KVS
Ja som Vam nic take neodporucal. Iba som (podla mna celkom uvazlivo, pokial mozno bez emocii) komentoval Vas prispevok z mojho pohladu.
19. 01. 2009 | 15:52

celník ve výslužbě napsal(a):

Prosím dotaz. Exekutoři opravdu patří do stejného pytle jako soudci a advokáti ? Já jsem slyšel, že jsou to tvorové zcela jiní.
19. 01. 2009 | 15:56

JAHA napsal(a):

Ad: KVS
Este som zabudol dodat. Zamerne som pouzil jeden cechizmus (t. j. slovo pouzite v ceskom tvare v rozpore s uradnou slovencinou), aby ste mi d o b r e rozumeli.
19. 01. 2009 | 15:56

StandaT napsal(a):

Rumcajsi, obal prodává! Na kartony přejdeme, až budeme muset snížit náklady kvůli nekalé čínské produkci, která nás určitě do roka a do dne okopíruje.

KVS: Připomínku akceptuji. Čas od času budeme dělat Special Limited Edition.
19. 01. 2009 | 16:52

Líný černý pes napsal(a):

to standaT :
Jo, a kdo dělá stavební právo, k tomu budete přidávat Avii cihel?
19. 01. 2009 | 17:20

JAHA napsal(a):

Ad:LCP
Co uz sa da poznamenat na Vase trefne poznamky:-).
19. 01. 2009 | 17:40

StandaT napsal(a):

LČP: pokud dostaneme dotace na podporu exportu (a to dostaneme, to si pište!) tak budou i cihly. A pokud bude super, ale vskutku super specializovaný na garáže, tak i vrata.
19. 01. 2009 | 17:44

Germanicus napsal(a):

KVS:
Já vím, že je neobhajujete (Kájínka a Pitra). Jen jsem si říkal, že pro určitou vyváženost, by na takovéto společenské akci mohli být i zástupci těch, kteří z části přispívají k obživě hlavních přítomných...
Noo, mimochodem ten Pitr tam klidně mohl být, podle zpráv z tisku sem jezdí poměrně často (bez problémů).
19. 01. 2009 | 18:04

Hajný napsal(a):

To LČP:
Tak pes je právník a k tomu nepohrdne úplatkem.Jó,kam to ten svět spěje!
19. 01. 2009 | 20:28

Líný černý pes napsal(a):

to Hajný :
Omyl, pes jen chce vědět, kam ho s těma cihlama vyvezou.
20. 01. 2009 | 12:19

Hajný napsal(a):

to LČP:
Jen aby to nebylo někam na skládku.Dneska se nedá věřit nikomu!
20. 01. 2009 | 17:02

Líný černý pes napsal(a):

to Hajný :
Vím, že se dá na skládce najít spousta zajímavejch věcí. Tak ode dneška tam budu chodit hledat sebe.
20. 01. 2009 | 18:09

Hajný napsal(a):

to LČP:
To už vás tam někdo odvezl?Tak přeji hodně úspěchů v hledání.Bylo by vás škoda,kdybyste měla skončit jako molekuly skládkového plynu.A bylo by tu smutno.I když jste právník.
20. 01. 2009 | 18:48

Líný černý pes napsal(a):

to Hajný :
Správně, proměním se ve skládkový plyn budu škodit dál.
21. 01. 2009 | 16:56

gghii napsal(a):

Pro KVS -ad justiční mafie : vy sama se snažíte jinými prostředky -svými mediálními excesy ovlivňovat vše co se okolo "vašich" kauz děje a to je velmi,velmi neetické soudružko,to se nedělá
22. 01. 2009 | 11:57

Plesový povaleč napsal(a):

Opravdu výživná moudra tady servírujete paní KVS. Když už jste se pustila na tenký led, tak nám sdělte : CO JSTE OD TOHO PLESU OČEKÁVALA? Snad napsání této fraškovité pohádky? To by nevzal ani Blesk!Co tak sebereflexe? Plácat sem, plácat tam, hlavně že máme reklamu madam, byť trapnou...
26. 01. 2009 | 17:17

Zbyněk Vašíček napsal(a):

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetl, Váš, pravda, poněkud delší, naštěstí ne duchamorný a proto zajímavý příspěvek. Taky jsem na pár akcích právníků byl - jsa spíš postižen jejich spíše špatnou či liknavou prací, než nějak nadšen. Taky jsem pracoval jako DJ - a znovu budu,vím,co se hrává na podobných akcích za sr**ky, poznámka o Abbě mě rozveselila. Byli jsme spolu v e-mailovém kontaktu loni na jaře, kvůli otázce možné diskriminaci v přístupu k zaměstnání, šlo o mou nerealizovanou asistentskou práci v jisté AK v Brně, kde tito si dokonce na ÚP zadali do hlavičky požadavku, že chtějí ženu /!!/.Trošku mě mrzí, že jste se o to nezajímala přeci jen více a hlouběji, protože i muži jsou diskriminováni, jen se o tom nepíše tak vděčně, jako o diskriminaci žen, či menšin /paní Džamila by mohla vyprávět,pak "Trendy" Kocáb zřejmě bude.../.Protože tématika je to rozhodně zajímavá. Ale i tak děkuji aspoň za ten zájem, co proběhl, jiní neměli ani ten. No a na ty právnické akce občas chodí i pěkné "transky", otázka, kde vůbec berou pozvánky. A prý se tam občas motá i nějaký ten ex-advokát, co mu komora pozastavila či zakázala činnost. Rozhodně pestrá směsice, příště přijdu zas. Rada na závěr: Pozor, nejen tuzemská média jsou pěkná "ocel", jen mívá většinou 2 ostří. No a o tom to je.S pozdravem Z. Vašíček, Brno, volný publ.
28. 01. 2009 | 15:34

Zbyněk Vašíček napsal(a):

Díl 2 -
milá paní KVS - jistě prominete tu zkratku - překvapuje mne, že jsem se na Váš příspěvek na aktuálně.cz přepnul z blogu prof. Švejnara. Tam jsem po delší době zabrousil proto, abych zjistil, kam zmizel jeden můj loňský příspěvek o opakovaných hromadných únicích citlivých dat v bamce ČSOB v Brně - a to prosím v době, kdy pan Švejnar již byl přes 3/4 roku v dozorčí radě této banky a kdyby se jako správný hospodář více staral a zajímal o nedávnou historii, nemuselo by k nim už dojít - jde o úniky z jara až léta 2005. Čili můj příspěvek kamsi zmizel, ukázková to censorní činnost.
Vzpomněla jste pana prof. Gerlocha - on je jistě legenda právnického učitelství, ale myslím, že by se, krom jiného měl více zajímat o pověst školy, aby neprosakovalo i to, že někteří studenti práv si přivydělávají drobnými podvody přes internet - tu 200, tam 500 - a sama víte, jak je těžké dát dohromady tolik postižených, aby to bylo v souhrnu přes 5000 a pak i donutit softwarovou policii, aby pružně vůbec něco vypátrala, než za sebou zametou stopy. Stopy, které mám, vedou k studentu práv v pze. Ono vůbec kriminalita studentů, natož práv, je 1 velké TABU. Dělal jsem nedávno v Brně výzkum kriminality na místní medicíně - a bylo to píchnutí do úlu vos, nejen kvůli probíhajícím oslavám 90. let. Určitě bych nechtěl chirurga, který ještě na škole šikanoval studentky-sestry, nechtěl bych ani advokáta, který si na studia přivydělával pravidelnými internetovými "čórkami" a ještě posílal postiženým výsměšné SMS z netu. No a o to by se mohl nejen pan G., ale i jiní lidé "od práv" zajímat, zvlášť, když jsou nějaké stopy. Ví přece, jak to u policie chodí a co se vyšetří a kdy. S pozdravem
Vašíček, Brno
28. 01. 2009 | 15:52

Jurix napsal(a):

Že se krade i na právech, o tom jsem slyšel v hospodě přímo od těch studentů, co v tom jedou. Vůbec o tom nepochybuji, prostředí internetu láká. Jenže české právní prostředí udělá svoje a taky: co není zakázáno, je dovoleno - co Ti nedokážou, tos neudělal. To je jasné. proč bys nemohli krást i budoucí právníci. Svobodný trh taky znamená, že po svém vystudování jich bude většina okrádat své klienty "legálně"(:-))) No jo, svobodný trh !
28. 01. 2009 | 16:30

Bisnis Online napsal(a):

All of these professions that would be in the interest of public welfare and the protection of society should be moved to fenced institutes, of course, separated according to specialization, or to confinement in the joint institutions, and pouštěny out only to private.
14. 06. 2009 | 02:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy