Opravdu nás čeká nová malá doba ledová?

24. 06. 2011 | 09:29
Přečteno 8310 krát
Astronomové z americké NSO (National Solar Observatory) zveřejnili minulý týden zprávu, podle které lze v příštích letech očekávat (možná i dlouhodobý) pokles sluneční aktivity. Některá média se toho hned chytla a začala předpovídat nástup malé doby ledové. Co tedy lze očekávat?

Především dlouhodobější poklesy sluneční aktivity nejsou ničím výjimečným. Takové události byly zaznamenány již v minulosti pomocí rekonstrukcí sluneční aktivity z proxy dat. Z nedávné minulosti lze uvést např. Maunderovo minimum sluneční aktivity (1645-1715), Spoererovo minimum (1450-1540) nebo Daltonovo minimum (1790-1820). Analýzy ovšem ukazují, že za posledních cca 8000 let bylo takových epizod přibližně 18 a za tu dobu zhruba čtvrtinu času prožilo Slunce právě ve stavu nízké aktivity. Nejde tedy v principu o nic nového ani mimořádného.

Některé z těchto epizod poklesu sluneční aktivity zřejmě vedly v minulosti i k určitým změnám klimatu, které dnes známe pod názvem „malé doby ledové“. Možná proto se také v tisku objevily informace typu „Na Zemi začne během deseti let malá doba ledová“…

I když představa vymizení 11-letého slunečního cyklu vypadá hrozivě, je třeba si uvědomit, že změny příkonu slunečního záření k Zemi jsou v rámci tohoto cyklu jen asi +/-0,5 W/m2, což pří průměrném příkonu slunečního záření cca 1366 W/m2 činí pouze +/-0,04%. Příkon slunečního záření k Zemi je tedy prakticky konstantní, bez ohledu na fázi 11-letého slunečního cyklu. Odhaduje se, že dlouhodobý pokles sluneční aktivity, podobný Maunderovu minimu, by znamenal systematický pokles příkonu slunečního záření asi o 0,05 až 0,1%, tedy přibližně o 1 W/m2. Celkový antropogenní vliv na klima (oproti situaci v předindustriálním období) je však dnes odhadován již na 1,6 W/m2 a v blízké budoucnosti zřejmě dále zvolna poroste. A právě tento faktor je tím, co by zřejmě odlišovalo současnou situaci od např. Maunderova minima sluneční aktivity. Na konci 17. a na počátku 18.století byly totiž koncentrace CO2 na úrovni 290 ppm a měnily se velmi málo. Dnes se ovšem blíží k hodnotám 390 ppm a stále zvolna rostou. Roste tedy i jejich radiační a energetický efekt. V době Maunderova minima nebyl (na rozdíl od současnosti) vliv poklesu sluneční aktivity kompenzován vlivem růstu koncentrací skleníkových plynů. V současnosti naopak růst koncentrací skleníkových plynů má větší potenciál měnit klima, než je tomu u předpokládaného poklesu sluneční aktivity. Výsledkem je to, že růst globálních průměrných teplot by mohl být jen poněkud zpomalen a snížen dlouhodobým poklesem sluneční aktivity (dosavadní odhady tohoto snížení se pohybují kolem 0,3°C), s největší pravděpodobností však pokles sluneční aktivity nebude mít potenciál růst teplot zcela zastavit nebo ho dokonce přeměnit v pokles, vedoucí ke vzniku nové malé doby ledové. Tomu ostatně odpovídají i provedené modelové simulace .

Z tohoto pohledu je strašení novou malou dobou ledovou velice nezodpovědné.

(upraveno z www.infomet.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

SansLogique napsal(a):

Jasně, kdo sáhne na náboženství globálního oteplování a s ním spojené gigantické finanční toky je lump a břídil.
Jak praví jeden kreslený vtip: O tom, kdo z nás dvou je větší blbec, rozhodnou dějiny!
24. 06. 2011 | 09:45

L.Metelka napsal(a):

SansLogique: A víte, že se na to těším a ten pokles sluneční aktivity bych si docela přál? A dost by mě zajímalo, co by pak museli vymýšlet ti, kdo dnes tvrdí, že za tím vším je jen sluneční aktivita... :-)
24. 06. 2011 | 09:52

Xury napsal(a):

Pro autora:
jsem sice dost skeptický ohledně nové LIA, ale osobně jsem skeptický i pokud jde o GW. Nicméně jste ve své příspěvku trochu pozapomněl na další průvodné jevy vysoké sluneční aktivity, které mohou mít dopad na chování klimatu. Ovšem výsledek skutečně zjistíme až v budoucnosti. No pokud jde o klimatické modely, tak o těch bych se na vašem místě vůbec nezmiňoval, protože z téměř každého komplexního modelu dostanete takový výsledek jaký chcete.
24. 06. 2011 | 09:58

L.Metelka napsal(a):

Xury: Myslíte si, že model se dá snadno "naladit", aby dával takové výstupy, jaké chceme?
24. 06. 2011 | 10:01

SansLogique napsal(a):

Já bych si zase přál, aby se fakt globálně oteplilo. Už se těším, jak ušetřím plyn a rodiče za uhlí. Poslední roky je v zimě sněhu, že není kam dávat a mrzne až to není hezký. V Paříži padal asi 3 roky za sebou sníh, v Anglii museli kvůli sněhu přerušit fotbalovou ligu, ačkoliv tam sníh pomalu neznají a na Floridě mrzly pomeranče.
Já vím, to jsou přesně projevy toho oteplování, pardon, klimatických změn.
Tak bude se teda oteplovat, nebo v důsledku oteplování zmrzneme jako drozdi?
24. 06. 2011 | 10:02

Nero napsal(a):

Vypadá to jako by nám příroda chtěla dát ještě chvíli čas rozmyslet si jestli v samodestrukci _opravdu_ chceme pokračovat.
24. 06. 2011 | 10:07

Xury napsal(a):

Pro LM:
samozřejmě, že ne snadno, ale nepochybně je v něm dost tzv. bulharských konstant (v ang. tunning constants), které mají dopad na dosažené výsledky.To, že tam jsou není nic proti ničemu, hodnoty některých parametrů nelze dost dobře změřit případně určit jejich závislost na fyzikálních veličinách. K jejich správnému nastavení je nezbytná verifikace vzhledem k reálným datům. Jenže to je ten problém, že těch dat je málo a za poměrně krátkou dobu, čili kvalita verifikace je tím logicky silně ovlivněná.
24. 06. 2011 | 10:11

L.metelka napsal(a):

SansLogique: No vidíte a přesto patří poslední 3 roky k těm nejteplejším od 2.poloviny 19.století...
24. 06. 2011 | 10:11

Petr z Tábora napsal(a):

Myslím, že zmiňovaní astronomové mají právo na svou teorii obdobně jako Vy na Vaší.Na teorie sdílím názor nicku Xury.
Nezaznamenal jsem strašení malou dobou ledovou - prostě by zamrzala Temže, zemědělsví by mělo problémy, ale přežili bychom to obdobně jako lidé v minulosti.Už jsme si příliš zvykli na ideální podmínky, ale taková historie nebyla. Ukázalo by to pitomost těch, kteří zastaví jadernou energetiku, protože pálit by za chvíli nebylo co.
24. 06. 2011 | 10:12

Hugo napsal(a):

Můžete uvést odhad nejistoty toho odhadu antropogenního vlivu?
24. 06. 2011 | 10:17

L.metelka napsal(a):

Xury: Ty modely nejsou statistické, ale fyzikální (dynamické). Takže budete měnit jeden parametr, abyste "doladil" simulaci třeba teplot, ale to Vám totálně rozhodí třeba srážky. A v modelech nejde jen o teploty, ale i o srážky, vlhkost vzduchu, vítr,... A nevyhodnocují se jen nějaké průměry, ale i roční chody, trendy, autokorelační struktura výstupů, atd. atd. atd. Ale "doladíte" jedno a rozhodíte všechno ostatní, protože ono to v tom modelu navzájem souvisí.
Model by měl umět simulovat klima, tedy množinu FYZIKÁLNĚ MOŽNÝCH vývojů atmosféry. Na validaci celkem slušná data máme. Říká se tomu reanalýzy, jsou to data, která pocházejí z pozorování, dnes pokrývají celý zemský povrch, jsou k dispozici asi od poloviny 20.století, pro každých 6 hodin, jak při zemi, tak v mnoha výškových hladinách, pro spoustu meteorologických prvků... Na tom se ty modely validují.
24. 06. 2011 | 10:19

L.Metelka napsal(a):

Hugo: V tom odkazu v textu to máte.
24. 06. 2011 | 10:21

SansLogique napsal(a):

Poslední 3 roky nejteplejší? Tak já asi žiju někde jinde.
Ostatně i kdyby to byla pravda, bylo na Zemi prokazatelně mnohem tepleji a věřte nebo ne a možná vás to překvapí, dokonce po ní nejezdila auta, ani nebyly tepelné elektrárny a považte, dokonce si ani nikdo neprodával povolenky, nepěstoval nějakou debilní řepku a nezastavoval celá pole slunečníky, větrníky a měsíčníky.
A to vás asi taky překvapí, zase se potom ochladilo! A kolikrát docela dost. Bomba, co?
24. 06. 2011 | 10:21

L.Metelka napsal(a):

Petr z Tábora: Já jim jejich teorii neberu, nejsem astronom a nemám ve zvyku kecat do oborů, kterým tolik nerozumím. Ale oni psali jen o možném poklesu sluneční aktivity. Ty doby ledové tam přidal až někdo. Možná novináři.
"We are NOT predicting a mini-ice age. We are predicting the behavior of the solar cycle." (http://www.nso.edu/press/SolarActivityDrop.html)
24. 06. 2011 | 10:24

L.metelka napsal(a):

SansLogique: To vyplývá z měření, ne z něčích pocitů (nota bene z pocitů, získaných na jednom místě).
Bylo tepleji, to ano, v různých místech a v různých dobách bylo tepleji než dnes. Jinde zase bylo chladněji. Co z toho plyne?
24. 06. 2011 | 10:28

Mud.. napsal(a):

Nejrůznější provedené modelové simulace mají stejnou hodnotu, jako modelové simulace havarovaných automobilů (PZ 23.6.2011).
Dnes havarovalo: AS 56 - 78, PM 77 - 88...
Havaruje: BK 32 - 11...
Bude havarovat: JN 45 - 66, CH 90 - 90,...
Všichni se vám už smějí!
24. 06. 2011 | 10:28

Carlos V. napsal(a):

Je skvělé, že přesně víme, na co se připravit. A to na :
- globální oteplování
- globální ochlazování (pamatuji doby strachu)
- malu dobu ledovou.

I podvarianta globálního oteplování dává jasné informace. U nás bude :
- více sucho (vlivem tepla)
- více vlhko (víc vody v oběhu)
- tepleji (je to přece oteplování)
- chladněji (zastaví se golfský proud a u nás bude jako teď na 50. rovnoběžce v Kanadě).

Díky za jasné informace, zařídím se podle nich.
24. 06. 2011 | 10:28

L.metelka napsal(a):

Mud: Ano, a ti, kdo o tom vědí nejméně, ti se smějí nejvíc. Jen si říkám, jestli vůbec chápou, že se smějí sobě...
24. 06. 2011 | 10:30

Hugo napsal(a):

Přijde Vám rozumné opírat odhady o data s 62% rozptylem?
24. 06. 2011 | 10:37

L.metelka napsal(a):

Hugo: Pokud jsou minimální hodnoty (i s uvážením toho rozptylu) maximálně tak na úrovni maximálního předpokládaného vlivu poklesu sluneční aktivity, tak to i tak říká poměrně jasně něco o tom, který z těch vlivů je dominantní.
24. 06. 2011 | 10:40

xx napsal(a):

L.Metelka: víte tak jako u všech složitých systémů i u klimatu je absolutní pitomostí tvrdit, že za nějaké změny může je jediný faktor. Takže je naprosto pitomé a sám jste to teď prokázal na tom tvrzení o sluneční aktivitě, dávat do rovnítka klimatické změny a slunce nebo klimatické změny a CO2.

A stran toho porozumění, kterým se stále oháníte pane Metelko. Když tomu tak dobře rozumíte, tak nám popište (třeba v extra blogu) jak přesně funguje klimatizace země, co jí ovlivňuje a jakým podílem. Pokud je mi známo tak v tom ještě zdaleka lidé nemají jasno a je to spíš obdobně jako s GO jen hypotéza za hypotézou.

Nebo alespoň dejte odkaz na ucelený a konkrétní popis, pokud nemáte na sepsání takového blogu čas, pro samé vysedávání na konferencích.
24. 06. 2011 | 10:45

Mud.. napsal(a):

Metelka
Vy jste prosím bezmocní jako psychiatři s psychology. Nezjistí-li vyšetření, zobrazovací snímky žádné organické postižení v mozku a přesto mozek nefunguje tak jak má, jsou neurovědci jen příznakovými hádači. Vy i oni mají dokonale zmapovány příznaky, ale příčina je jim záhadou. Vy i oni máte stejnou statistiku. 1/3 vyléčí(vy 1/3 správně předpovíte), 1/3 nevyléčí (vy 1/3 neodhadnete) a 1/3 aj aj - někdy vyléčí jindy nevyléčí (vy 1/3 někdy správně předpovíte, jindy nesprávně předpovíte). Sumary: Před mozkem a před přírodou musíme stát v němém úžasu! Proto já stojím před panem Metelkou, Tolaszem, Kremlíkem atd. v němém úžasu!!! Ó Bože, kam vás zařadit? K vědcům, šarlatánům, mystifikačům, jasnovidcům...?
24. 06. 2011 | 10:53

L.Metelka napsal(a):

xx: To musíte tedy za někým, kdo tvrdí, že klima je závislé JEN na CO2 nebo JEN na sluneční aktivitě.
Jak funguje "klimatizace" Země, to máte v každé učebnici všeobecné klimatologie.
Z internetu si můžete pro začátek projít třeba http://physics.nmt.edu/~raymond/classes/ph332/notes.html , ale je toho podstatně víc...
24. 06. 2011 | 10:56

L.Metelka napsal(a):

Mud: Vaše otázka, Váš problém...
24. 06. 2011 | 10:57

Mud.. napsal(a):

Pokoru, pokoru pane...
Zkuste: tento odstavec je vědecký.
tento odstavec je vědecký doplněný nevědeckými dojmy.
tento odstavec je pro občansko-obecný lid.
tento odstavec je pro akademickou obec. Atd.
Jinak jsou vaše materiály nezpracovatelné!
24. 06. 2011 | 11:12

Pereira napsal(a):

Díky za článek. Četl jsem to na Novinkách.cz a v podstatě čekal, zda se k tomu vyjádříte. Ti astronomové samozřejmě mluvili pouze o sluneční aktivitě.
24. 06. 2011 | 11:24

Xury napsal(a):

Pro LM:
ale samozřejmě, že změna jednoho parametru může ovlivnit další oblasti, to je vždycky u dynamického a komplexnějšího modelu. Nicméně je mi jasné, že za ta léta mají autoři ten podel natolik "osahaný", že vědí která konstanta a která nelinearita jakou silou ovlivňuje. Navíc oni nepotřebují nějaké radikální změny průběhů vzhledem k tomu o jakých odchylkách od absolutních hodnot se tu jedná. Abych uvedl nějaký příklad, tak dejme tomu koeficient přechodu tepla z atmosféry do vody. Ten samozřejmě nikdo nezměří (mám na mysli střední hodnotu pro celou plochu oceánu), takže tady se dá někam odvést část tepla z atmosféry do moře. Mimochodem netvrdte mi, že klimatické modely nějak přesně počítají srážky. O směrech větrů ani nemluvě. No a pokud jde o ta verifikační data, tak těch 50 let považuji z klimatologického hlediska za zcela nedostačující.
24. 06. 2011 | 11:24

SansLogique napsal(a):

LM - měření? A co když jsou ta měření ohnutá podle potřeb GW stejně, jako spousta jiných? Nebyla by to zdaleka první lumpárna a podvod, GW se týkající.
A co že vyvozuju z toho, že v minulosti bylo mnohem tepleji, nebo jindy mnohem chladněji? Zkuste hádat, můžete 3x. Blbýho by to nenapadlo, kdyby ho mlátili!
24. 06. 2011 | 11:36

L.Metelka napsal(a):

Xury: Proč by někdo u transportu tepla mezi oceánem a atmosférou počítat střední hodnotu pro celý povrch oceánu? To se počítá lokálně, v jednotlivých gridových bodech a je to závislé na okamžitých a místních podmínkách (teplota vzduchu, teplota vody, koeficienty turbulentní difuze ve vodě a vzduchu v blízkosti hladiny, atd. atd., započítat musíte i výpar, protože to znamená i tok latentního tepla,...).
Se srážkami je jistě trochu problém, hlavně s těmi letními, konvektivními.
50 let stačí na to, abyste ověřil, že fyzika modelu není úplně blbě (dokonalá ale nebude nikdy), že ten model při zadání reálně naměřených parametrů (např. vývoj koncentrací CO2, vývoj skuneční aktivity, sopečné erupce,...) dává výsledky, které nejsou až tak ulítlé od reality (včetně rozptylů, autokorelací, trendů atd.).
Samozřejmě rádi bychom data s 6-hodinovým časovým krokem, globálně, v síti třeba 2x2 stupně, v desítkách hladin a pro desítky parametrů, to všechno třeba za stovky nebo tisíce let zpátky, ale ta data prostě nejsou a nebudou.
24. 06. 2011 | 11:41

L.Metelka napsal(a):

SansLogique: Ano, klasika. "Ohnutá" měření, protože to neodpovídá tomu, co si pamatuje jeden človíček z průběhu počasí na jeho dvorku... :-)
24. 06. 2011 | 11:43

hud napsal(a):

LM:
Pochopil jsem dobře, že změna energetického příkonu Slunce v řádu 0,1% má na klima vliv zcela minimální. Kdežto změna složení atmosféry tuto energii zachytávájící v řádu 0,01% má vliv zcela kolosální? Čím to?
24. 06. 2011 | 11:48

SansLogique napsal(a):

Protože to neodpovídá průběhu počasí na mým dvorku a tomu, co vidím v TV z různých částí světa.
A protože existuje třeba něco jako Climategate, tak nechápu, proč bych měl automaticky věřit každý kravině, kterou vypustí kněží biliónového obchodu s bídou a hladomorem, zvaným GW.
Ano, jsou lidé, co budou věřit na GW, schováni na kře ledové před útoky ledních medvědů. Jsou lidi, kteří věří tomu, že Miroslav Kalousek je nejlepší ministr financí v tomto a přilehlém vesmíru. Jsou dokonce snad i lidé, kteří věří tomu, že Nečas tady něco řídí.
Mě ale skoro 40 letá zkušenost naučila, že jakmile je něco oficiální propaganda, je za tím vždycky nějaká lumpárna a lež! Howgh!
24. 06. 2011 | 11:55

Hugo napsal(a):

To nemusí říkat vůbec nic. Pokud se nepletu a Vaše pozorování jsou popsatelné normální distribucí tak s dost vysokou pravděpodobností se bude ten odhad lišit od skutečné hodnoty 1.5x (právě o tolikanásobek rozptylu je větší ten "dominantní" efekt nad efektem sluníčka).
Nicméně u tak velkých rozptylů je velmi odvážné cokoli vyvozovat (něco jiného by bylo, kdyby ty vlivy měly různé řády)
24. 06. 2011 | 11:56

Xury napsal(a):

Pro LM:
vy mi pořád popisuje model počítající počasí - okamžité hodnoty tlaku, teploty, vlhkosti. Já také nepochybuji, že ten model není z fyzikálního hlediska mimo, ale mám velké pochybnosti o tom, že je schopen predikovat vývoj atmosféry na desítky let dopředu s přesností na promile (předpokládám, že to počítá v Kelvinech) v situaci, kdy řadě procesů nerozumíme případně je nejsme sto kvatifikovat .
24. 06. 2011 | 11:57

L.Metelka napsal(a):

hud: Pochopil jste špatně, ta "změna složení atmosféry" o 0,01% má na radiační bilanci vliv na úrovni (řekněme) dvojnásobku až trojnásobku toho, jaké změny radiační bilance mají na svědomí změny energetického příkonu Slunce.
24. 06. 2011 | 11:58

L.Metelka napsal(a):

SansLogique: ještě se mi snažte namluvit, že TV Vám dává reprezentativní vzorek průběhu počasí na různých místech Země... :-) Nevěřte automaticky datům, ale pokud je chete kritizovat, neměl byste jen kecat, ale taky v nich ty chyby najít. Jinak jen mlátíte prázdnou slámu...
Xury: Ale modely na předpověď počasí jsou prakticky stejné s klimatologickými. Protože fyzika atmosféry je jen jedna. Klimatické modely ovšem nepočítají předpověď, protože spoustu parametrů do budoucnosti neznáme (sluneční aktivita, vulkanismus, koncentrace skleníkových plynů), takže se počítají scénáře (co by se mohlo stát kdyby...). A u klimatických modelů nás nezajímá počasí, jako okamžitý stav atmosféry, ale statistické vlastnosti fyzikálně možných stavů (neboli klima)
24. 06. 2011 | 12:03

Xury napsal(a):

Pro LM:
no právě, že pro klimatické modely řadu parametrů nemáte, tak do těch modelů musíte zabudovat určité předpoklady o jejich budoucím chování. To o čem se tu celou dobu vede debata je právě věrohodnost těch scénářů. Věrohodnost předpovědi počasí si může udělat každý víceméně promptně.
24. 06. 2011 | 12:36

L.Metelka napsal(a):

Xury: No právě, proto nejdou dělat předpovědi, proto jsou to scénáře a taky proto je třeba to tak interpretovat. A taky proto se ty scénáře od sebe poměrně liší v závislosti na těch parametrech.
24. 06. 2011 | 12:39

Pocestny napsal(a):

Jo jo, je to tu trochu "Marečku, podejte mi pero".
Židobolševický spiklenec Metelka zase podrývá to přirozené, přírodní lobotomické myšlení lidu.
Pan Bez Logiky je krásnou ilustrací faktu, že kdo má v hlavě prejt, z toho leze v diskusi jen prdelačka.

Uvědomujete si, vy Metelko jeden, že jste jen klimamafián, kterej spolu s Kalouskem usiluje o nepočestnost místních duševních panen?

Vždy mne překvapí ta nepřímá úměra mezi kvalitou článku a diskusí.
Pokaždé, kdzž tu někdo napíše cosi k věci, sleze se tahle nerdo trllovitá verbezh a vyrobí z toho "protistátní diversi".

Já vím, že blbost není zločin.... ale není to žádné právo.
Klimatolog by asi neměl ztrácet čas "diskusí" s ploskolebci s IQ plochého stranového klíče M12.
24. 06. 2011 | 13:51

L.Metelka napsal(a):

Pocestny: Některé diskuse jsou opravdu děs, v těch bych Vám asi odpověděl "...neurážejte plochý stranový klíč M12"...
24. 06. 2011 | 13:59

Xury napsal(a):

Pro LM:
problém je, že se pak ty scénáře často zneužívají za účelem získání peněz (v příslušném odvětví průmyslu nebo obchodu) nebo politických postů. Bohužel IPCC je v tomto směru hodně v čele.
24. 06. 2011 | 14:01

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, děkuji, pane Metelko, víte, proč se zajímám o počasí, podnebí o Měsíc, Slunce,...u těchto veličin není všechno jednoznačné, vždycky nás něčím v buoucnu mohou překvapit, jsou nevypočitatelné, jsou stálými proměnnými veličinami, a mají na nás zásadní vliv. Nikdy přesně nevíte, jaké bude počasí zítra, jestli bude slunce klidné nebo neklidné za rok, a co nového lidstvo vypátrá třeba právě o tom Měsíci v příštích deseti letech,...Proto zase něco napište, čtu si, děkuji, Tužka
24. 06. 2011 | 14:17

L.Metelka napsal(a):

Xury: To souhlasím, informace IPCC jsou často politicky zneužívány. Bohužel.
24. 06. 2011 | 14:21

Jos napsal(a):

Pane Metelko,
a povšiml jste si, jak neobvykle se rozvíjí sluneční aktivita na začátku 24.cyklu? A kolikrát už se změnily v posledních asi tak dvou letech předpovědi sluneční aktivity pro 24.sluneční cyklus? Dá se říci, že předpovědět sluneční aktivitu do budoucne v podstatě nikdo neumí! Jsou to více či méně empirické odhady. A tím pádem je jakýkoliv základ úvah o vztahu klimatu a budoucí sluneční aktivity v podstatě na nic.Je to vaření z vody.
24. 06. 2011 | 14:29

neo napsal(a):

SansLogigue:

Každej přece ví, že člověk způsobuje globální oteplování a dojeli na to i mamuti zde na Zemi a obyvatelé planety Venuše.
24. 06. 2011 | 14:31

Xury napsal(a):

Pro LM:
IPCC zvláště v čele s Pachaurim také vydatně usiluje, aby to zneužívání a to nejen politické, bylo co největší.
24. 06. 2011 | 15:00

L.Metelka napsal(a):

Xury: No a když se k tomu přidají cílené dezinterpretace a lži některých lidí, kteří nemají IPCC rádi, tak to vypadá, jak to vypadá...
24. 06. 2011 | 15:06

Heisenberg napsal(a):

Ctěl bych Vás, pane Metelka v drobnosti opravit.
Jde o to, že kdyby nastal pokles Sluneční aktivity na úroveň Maunderova minima, nešlo by o 0,5W/m^2, ale o skoro 3W/m^2. Podíváte-li se na historická data o TSI (total solar irradiance), najdete, že v době MM byla TSI někde okolo 1363,4W/m^2 (samozřejmě, že jde o aproximace, v té době nebyla SOHO ani SORCE, takže některé údaje prostě musíme dopočítávat zpětně). Surová data jsou dohledatelná třebas na stránkách NOAA, ale bohužel nijak snadno - jde o odkaz na plain text někdo hluboko (link jsem bohužel ztratil )
Nebo alternativa je: Lean, J. 2000. Evolution of the Sun's Spectral Irradiance Since the Maunder Minimum. Geophysical Research Letters, Vol. 27, No. 16, pp. 2425-2428, Aug. 15, 2000

3W už jsou víc, než údajných 1,6, které připadají na člověka. Budoucnost nám ukáže, jak se to vyvine.
24. 06. 2011 | 15:27

L.Metelka napsal(a):

Heisenberg: Jiní autoři (např. Balmaceda, Solanki, Krivova) zase odhadují nárůst TSI od roku 1700 na cca 0,8 W/m2
24. 06. 2011 | 15:35

Heisenberg napsal(a):

Tito jiní autoři by ve světle toho, co měří třeba SORCE možná mohli přehodnotit svoje názory. 0,8W/m^2 je skoro rozdíl mezi minimem a maximem jednoho cyklu. Dal jsem si tu práci a našel odkazy na NOAA.
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/climate_forcing/solar_variability/bard_irradiance.txt Data od Judith Lean jsou na stejném FTP.
Mohl byste mi prosím poslat, kde tito autoři publikovali svou teorii o 0,8W? Rád si to přečtu
24. 06. 2011 | 16:06

L.Metelka napsal(a):

Heisenberg: Budete mít radost, našel jsem novější práci, než ze které bylo těch 0,8, tady to odhadují na 1,3. Pořád je to méně než Vaše 3 W/m2 a s největší pravděpodobností je to i méně než antropogenní forcing.
http://www.mps.mpg.de/projects/sun-climate/papers/aa6725-06.pdf
24. 06. 2011 | 16:29

basketbalista z Proseku napsal(a):

pane autore,
vy tomu vůbec, ale vůbec nerozumíte! Byl jsem služebně v Patagonii, tam jsem viděl leccos, ledovce tam dosud jsou. Stavil jsem se i v Chile, tam byla neviditelná ruka trhu taky naprosto v pořádku. Ty Vaše Watty, to jsou ale ošklivá, opravdu ošklivá slovíčka !!!

"Pánové, zřídíme nyní na Hradě klimatologické oddělení, preferujeme odborníky, opravdové konzervativce. Pane Hájku, kontaktujte zdejší diskutéry!"
24. 06. 2011 | 16:46

MV napsal(a):

Pane autore,

díky za článek i za diskuzi. Vždy si Vás rád přečtu a pobavím se nad názory lidí. O tom, že CO2 určitě není to pravé, co bychom si měli v atmosféře přát se dá přesvědčit letmým zkoumáním Venuše. Oni si asi zdejší diskutující libují v dusnu před bouřkou a chtěli by takové počásko každý den, no proti gustu žádný dišputát:).
24. 06. 2011 | 17:11

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Metelko, nepatřím k vašemu oteplovacímu náboženství a ani dnešní argumenty mě nepřesvědčily. Nicméně bych rád ocenil Vaše věcné příspěvky v diskusi. U takovýchto témat je velmi chvályhodné zapojení autora do diskuse.
24. 06. 2011 | 21:53

jogín napsal(a):

Pokud jsou zmíněné fyzikální modely stejně přesné jako páně Metelkovo vyčíslení změn sluneční konstanty, jsou jejich předpovědi vhodné pro kočku. Se změnou sluneční aktivity je totiž spojen výrazný pokles výkonu v oblasti krátkých vlnových délek, který uvedené starší údaje nezahrnují.
24. 06. 2011 | 21:55

camponotus napsal(a):

Rozhodně nečekejte sezónní dobu ledovou, jediné co zammrzne na delší dobu jsou platy, jinak skoro všem po vládních reformách bude pěkně horko, z toho důvodu bude více loupežných přepadení a vloupaček do rezidencí zbohatlíků. USA jsou země neomezených možností, takže kromě permanentních tornád a tropických hurikánů si nějakou tu dobu ledovou klidně mohou dovolit.
24. 06. 2011 | 23:49

Lena napsal(a):

http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/slu_klih.html
25. 06. 2011 | 00:41

hovorka11 napsal(a):

Nevěřím, že ochlazení přijde. Měl by být nyní studený třicetiletý cyklus, ale proti vlivu člověka, který je již evidentně obrovský se to asi neprojeví. To tápání v mlze údajů je schopen rázně rozseknout jasným popsáním stavu náš prezident.
Má to háček- plácá nesmysly, kterým nerozumí stejně jako ekonomii.
25. 06. 2011 | 01:33

camponotus napsal(a):

Pro Tory Burch:
nemám nic proti angličtině, ale jste na českém webu. Pokud neumíte česky, existují automatické překladače a jsou zdarma.
Čeština je mnohem působivější a přesnější jazyk než angličtina, proto pan Stejskal nemaže nikdy anglicky psané texty, ale jen ty česé.
25. 06. 2011 | 10:33

modrý edvard napsal(a):

Děkuji za článek. Nepřipojuji se do diskuse, nevyznám se v klimatologii.
25. 06. 2011 | 11:16

pgjed napsal(a):

Véžený pane Metelko.

V meteorologii ani klimatologii nejsem exaktně vzdělán a nemám v tomto oboru ani načteno tolik, abych byl alespoň dobře informovaným diletantem. Nebudu proto s vámi polemizovat o odborných argumentech z tohoto oboru. Nicméně, jako poměrně slušně vzdělaný technik bych se rád s jistým údivem zastavil u statistických okoličnostmí vaší argumentace a způsubu, jakým stěmito čísly zacházíte.

Nejprve bych si dovolil upozornit na to, že dle vás údajně naprosto zanedbatelný vliv poklesu energetického účinku slunce na zemský povrch 0,5 W/m2 představuje více než 31% dle vás významného až zásadního antropogenního vlivu 1,6 W/m2. Což je nepochybně statisticky významný podíl. Zatímco oba vlivy představují z vámi uváděné ( nebudu polemizovat) hodnoty energetického účinku slunce 1366 w/m2 podíl 0,0366% resp. 0,0625%, což je zřejmě vliv přinejmenším velmi titěrný, zřejmě daleko za hranicí kolísání energetického účinku během roku i v dlouhodobé perspektivě.

Je bezvadné, že odvolávky na model citujete odkazem. (Citace jedna z nepominutelných stop židovsko-křesťanského vlivu na moderní kulturu, které si je málokdo vědom). Je potěšující, podívat se, jaké ekvilibristiky jsou někteří přírodovědci schopni provádět s exaktními daty. Je to další z řady hmatatelných důkazů toho, jak snadno i velmi vzdělaní lidé podléhají touhám a ve snaze přilepšit si, nebo posílit ego, nasedají na pádícího tygra chorobné senzacechtivosti sdělovacích prostředků. Jediné, co je na grafu reálné je modrá čára skutečně měřených teplot (snad). Když se na ni podíváme a proložíme směrnici daty 1902 -1947, něl být strmý nárůst teplot, díky kterému teplotní anomálie měla dnes dávno přesáhnout 1K. Ale ouha, přišlo teplotní plató cca do r 1980. Pak následuje do r. 2000 vzestup s přibližně stejnou směrnicí jako počátkem 20. století, ale od r 2000 je zde opět plato, nebo možná i pokles, těžko z tak malého množství dat vyhodnotit. V žádném případě ale reálná data neukazují na nic, co by opravňovalo předpoklad parabolického vzrůstu o 4K jak vámi prezentovaný model ukazuje.
Velmi bych proto prosil o větší míru konzervativní rezervovanosti v modelování a menší míru populistického rozmachu a senzacechtivosti.
25. 06. 2011 | 11:22

Silvie napsal(a):

S ohledem na to, že staří Mayové přesně předpověděli zvýšenou činnost(vysoký počet, asi 50 bílých skvrn) Slunce v roce 2012 (tzv.pátý věk slunce) a shodují se v tom s vědci, mám docela velké obavy. Podle jejich předpovědí nastane minimálně velká změna v dosavadním způsobu života lidstva. Na ČT 2 jsem viděla zajímavý italský dokument Mayská proroctví a kruhy v obilí (je na internetu), sice se na můj vkus odvolával dost na náboženství, ale každopádně byl velmi zajímavý.
Jen se mi po jeho shlédnutí dost blbě usínalo...a nejenom mně.
25. 06. 2011 | 13:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane camponote,

dovoluji si upozornit, že se snažíte komunikovat se softwarovým robotem. Tento prográmek jen odkazuje na komerční stránky. Většinu zachytí tzv. spam killer, ostatní mažu, když na ně narazím.

Libor Stejskal
25. 06. 2011 | 14:11

jíra napsal(a):

Pane Metelko,
jsem rád, že jste uvedl na správnou míru, jak interpretovat výsledky měření.

Osobně mám určité obavy z toho, zda se různé protichůdné vnější a antropogenní vlivy kvůli různým cyklickým dějům, různým lokálním projevům toku energie a různým změnám místních podmínek nebudou projevovat větším rozptylem krajních meteorologických situací na různých místech zároveň a tudíž zda ještě poněkud neumocní případný extrémnější ráz počasí a nepříjemné následky. To spíš než setrvalý všudepřítomný chladnější ráz, ledaže by do toho navíc přišla nějaká náhlá masívní sopečná činnost.

Jiná věc je ale to, jak správně interpretovat jiné výsledky měření - o těch "velkých" dobách ledových a interglaciálních.

Např. viz odkaz http://www.osel.cz/index.php?clanek=5726
na popularizující článek "Varování z doby ledové". Již jsem ho uváděl na jiném blogu, ale skvěle se hodí ho při této situaci připomenout.

Zaujaly mě tam dva grafy:
"Křivka teplot získaná studiem ledovcového jádra z Antarktidy, základna Vostok. Čtyři chladná období oddělují meziledové doby."
"Křivka teplot získaná studiem izotopů kyslíku ve vápnitých mořských usazeninách. Doby meziledové jsou v tomto případě nejnižší čáti křivky. Tato metoda ukazuje teplotu oceánu a může být použita daleko do minulosti."

Malá ukázka z obsahu.
"Interglaciální období za posledních 800 000 let trvala průměrně 11 000 let. Současný interglaciál trvá déle než zmíněných 11 000 let. I když existují i interglaciály delší, teplé období se podle řady vědců blíží ke konci. ... Kolik času nám ještě zbývá, nevíme. Teplo může vydržet třeba i tisíce let, ale může také naprosto nečekaně skončit. Pak nastane 90 000 let ledu, chladu a sucha. Taková Země nebude schopna uživit současnou lidskou populaci. Odhaduje se, že v Evropě by v takových podmínkách mohlo být soběstačných jen asi 5% současné populace. Suché klima v glaciálech se projevilo i v tropech, kde došlo k rozšíření pouští."

Takže suma sumárum, tato záležitost je sice dopadem mnohem zásadnější, ale mnohem méně o ní víme. Neumíme z minulých dat odhadnout budoucí vývoj. A možná to ani dost dobře nejde, je-li příčin, které se musí sejít, tolik, že shoda některých nastane spíš náhodně.

Jaké jsou břehy fantazie umožňující nalézt dobrou interpretaci? Jedna teorie tvrdí, že za startem doby ledové může být i Golfský proud. Tedy ne odklon jeho směru od cesty na sever, jak se často říká, ale naopak: Pokud do více ochlazeného severu přinese hodně tepla se srážkami a ty se promění ve sníh a led. Odjinud je podobný názor - mj. interpretující rýhy od putujících balvanů -, že doba ledová v Americe začala na Labradoru pravděpodobně v srpnu od spousty sněhu, který už neroztál.

Klimatologie musí být krásná věda, dává tolik variant a prostoru k bádání. Ale asi jako každá věda, nové poznatky sice přináší určité dílčí záchytné body, ale jinak spíš víc otázek a méně jasna ve věci celkem.
Silvie
Snad to páté slunce dávných Mayů bude dobré a pomůže lidstvu a vůbec planetě i odložit případně hrozící ledy na dostatečně dlouhou dobu :)
Na závěr upřímně míněný meteopozdrav: Přeji hezký den.
25. 06. 2011 | 19:11

L.Metelka napsal(a):

pgjed: Jistě, ty změny jsou malé, ale pokud máte "vyladěný" systém, kde příjem energie je dlouhodobě v rovnováze s výdejem, tak jakákoli i malá změna na jedné straně nutně znamená určitou změnu v chování systému.
Pokud jde o ty grafy - ano. V pozorování se projevuje i nízkofrekvenční variabilita klimatu, kterou zatím nejde vždy dobře namodelovat. Konkrétně v tomto případě jde pravděpodobně o pacifickou dekádní oscilaci (PDO) s periodou kolem 60 let. Ta ale nemění dlouhodobý trend, pouze do něl "moduluje" signál s periodou kolem těch 60 let, takže pak máte cca 30 let výrazného oteplování (cca 1910-1940), 3O let pomalejšího oteplování nebo stagnace teplot (cca 1940-1970), dalších 30 let oteplování (cca 1070-2000) a pak další období malého oteplování nebo stagnace (2000-2030 ???)... Celkový trend je ale jasný, odpovídá i trendům, které dává řada dalšíchj modelů...
25. 06. 2011 | 20:26

Petr napsal(a):

jira: To je bohužel článek tak na úrovni osel.cz. Že něco neví Drábek neznamená, že nevíme. Odkazuje se na "řadu vědců", podle nichž se blíží teplé období (současná doba meziledová) ke konci, samozřejmě na nikoho konkrétně. Stejně tak délka meziledových dob není stejná a z délky předchozích nelze přeci jednoduše usuzovat na délku té současné. Notabene těch 11 tisíc let je dost málo, jen ta předchozí trvala nejméně dvakrát tak dlouho.
Milankovičovy cykly, které zmiňuje, se řídí astronomickými cykly a ty předpovědět přeci lze. A nízká excentricita v oběžné dráze naopak napovídá, že interglaciál bude trvat dlouho: Viz např.
amper.ped.muni.cz/gw/clanky/doba_led.pdf
27. 06. 2011 | 11:52

Karton napsal(a):

Problém je v tom, že ve skleníku je skleníkový efekt způsobený tím, že sklo zabraňuje teplému vzduchu smísit se s vnějším studeným; nejde tedy o žádnou radiaci skla. V tom se Arrhenius mýlil. Podobné je to i v atmosféře; nehraje tu žádnou roli radiační schopnost plynů, protože ty nejvíce vyzařují do meziplanetárního prostoru, protože ten je mnohem chladnější než země. Podle 2. věty termodynamiky se teplo bez vnějšího vlivu může přesunovat jen z teplejšího tělesa na chladnější a nikoliv naopak a to platí i pro radiaci. Skutečnost, že se naše země neochlazuje tak jak by se měla je způsobeno přítomností vodní páry, která ale nepůsobí svojí radiací, ale tím, že brání ve smíchání teplého vzduchu při zemi se studeným vzduchem v horních vrstvách atmosféry. To ale CO2 neumí. Je to nejlépe poznat na poušti. Tam je koncentrace CO2 stejná jako jinde a přesto jsou rozdíly denních a nočních teplot podstatně vyšší než jinde; zažil jsem to na vlastní kůži na poušti GOBI. V noci mráz a ve dne horko. To, že se Arrhenius mýlil ještě neznamená, že ten blud je nutné stále šířit ve jménu nějaké ideologie, která přináší peníze.
27. 06. 2011 | 14:32

L.Metelka napsal(a):

Karton:
Ježišmarja, to jste tedy napsal strašnej nesmysl...
27. 06. 2011 | 14:42

pgjed napsal(a):

Pane Metelko promiňte ale.... no koment. Vyladěný systém v rovnováze!? Vždať takový tady co je Země Zemí NIKDY!!!! nebyl. Kamse vám z grafu vytratily teploty mmalé doby ledové a před malou dobou ledovou.... Jestli klima biznys stojí na argumentáři, který předvádíte, nedivím se , že je to takový humbuk. Jenom si troufnu podotknout, že kdybychom v chemickém inženýrství přistupovali ke statistické analýze dat stejně jako vy a podobně je interpretovali, dávno nás zákazníci vyhnali vidlemi a dávno bychom zkrachovali. Pro člověka, pro kterého matematika afyzika není sprosté slovo, je takovéto eskamotérství a žonglování NAPROSTO!!! nepřijatelné. Takže smích za jevištěm a mějte se!

Petr Gabriel st., Jedovnice.
27. 06. 2011 | 16:08

L.Metelka napsal(a):

pgjed: Víte, ono záleží na vlastnostech systému, za jakou dobu po nějaké perturbaci se dostane do stavu blízkého k rovnováze. Atmosférická část klimatického systému to má řádově v desetiletích, oceánická řádově ve staletích. Ale asi jsem se nevyjádřil úplně přesně, měl jsem napsat "kvazirovnováha", tedy nepravidelné oscilace kolem jakéhosi rovnovážného stavu (trvalou a přesnou rovnováhu v klimatickém systému čekat nelze).
No a s těmi malými dobami ledovými - jsou to projevy změny vnějšího forcingu (Maunderovo minimum, Daltonovo minimum sluneční aktivity) nebo jsou to projevy těch oscilací kolem kavzirovnovážného stavu (a pokles sluneční aktivity v té době byl jen náhodnou koincidencí)? Co na to chemik?
27. 06. 2011 | 22:42

pgjed napsal(a):

No chemik může položit jen dvě otázky:

1.) Aby bylo možné hovořit o nějaké dle vás kvazi, dle mého spíše pseudo rovnováze, bereme-li rovnovážný stav, jako fázi dynamického děje, v němž jsou akční i reakční složky ve vyváženém poměru, musí se tento stav s určitou periodicitou vracet. Typické procesy s tendencí k rovnovážným stavům přece mají charakter oscilací. Čím vyšší výkmit na jednu stranu, tím větší potenciál návratu do rovnováhy, samozřejmě s následným překmitem a tlumeným dokmitáním. S jakou periodicitou se tedy přirozené zemské klima vrací k nějakému rovnovážnému stavu? Obávám se že nic takového není. Obávám se, že právě zemské klima je typický neustálený děj, jehož kolísání v průběhu posledních 5. tisíciletí nejsou klimatologové schopni ani věrohodně popsat nějakou vývojovou závislostí.

2. S jakou jistotou, na jaké hladině významnosti jste schopni odlišit přirozený drift klimatu od antropogenních vlivů a jedno i druhé kvantifikovat?

A přidám třetí dotaz:

Proč si klimatologové v posledních cca 15 letech začali myslet, že přestala fungovat fotosyntéza a jiné cyklické biochemické děje určující zásadní pseudorovnovážné faktory zemského klimatu?

P.G.
28. 06. 2011 | 08:05

L.Metelka napsal(a):

pgjed:
ad 1) V zásadě máte samozřejmě pravdu. Jenže tady je problém v tom, že na klimatický systém stále působí řada forcingů, které se pravidelně či nepravidelně mění v čase, klimatický systém na to reaguje i řadou vnitřních oscilací (s různou periodicitou), které se rovněž mění v čase. Jen těch atmosféricko-oceánických oscilací existuje spousta (ENSO = 3-7 let, NAO = nepravidelná, PDO = cca 60 let,...). Tohle má opravdu k laboratorním idealizovaným pokusům hodně daleko. Popsat detailně klima za posledních 5000 let neumíme, na to chybí dostatek pozorování, tak se nahrazují rekonstrukcemi z proxy dat, ale ty mají horší přesnost, plošné pokrytí i časové rozlišení, než přímá měření. Ale on to zase není až takový problém z hlediska např. scénářů budoucího vývoje klimatu, ty NEJSOU založeny na analýzách minulého vývoje.
ad 2) Jednozančně odlišit to nejde, ale pokud bych měl dát hrubý odhad, tak tvrzení, že antropogenní vlivy jsou výraznější než vlivy přirozené, by bylo pravdivé tak na p=0,1. Vím, že to není moc, ale víc v současné době není.
A proč si myslíte, že "...si klimatologové v posledních cca 15 letech začali myslet, že přestala fungovat fotosyntéza a jiné cyklické biochemické děje..."? Právě v těch posledních 15 letech klimatologové třeba dali biosféru do klimatických modelů a už se v nich počítá interaktivně. Už to tedy není něco, co je někde "vedle" klimatu, ale je to jedna ze součástí faktorů, které tvoří a ovlivňují klima (a samy jsou zpětně klimatem ovlivňovány).
28. 06. 2011 | 09:05

ladak napsal(a):

Dobrý den pane Metelko, již delší dobu se zabýváme v Úpici sluneční činností a osobně se domnívám, že Slunce nepůsobí na zemi jen přes sluneční konstantu, jak by jste vysvětlil, že sluneční cykly se projevují třeba v letokruzích stromů, to bych se neodvažoval vysvětlovat malou změnou sluneční konstanty, když naopak díky skvrnám může být sluneční konstanta v maximu i o něco menší.
Nechcete nás někdy navštívit tak daleko to zase není a třeba by to šlo spojit s nějakou Vaší přednáškou.
Ladislav Křivský
Úpice
28. 06. 2011 | 14:11

Petr napsal(a):

ladak: "díky skvrnám může být sluneční konstanta v maximu i o něco menší." - máte na to nějaký odkaz? Obvykle se uvádí pravý opak, ty světlá místa září o to více, takže TSI je vyšší.
A jak se projevuje ta změna v letokruzích?
28. 06. 2011 | 15:06

ladak napsal(a):

Ono to v maximu je takové silně rozkmitané a záleží na množství a velikosti skvrn.
Nic méně se domnívám, že tak malá změna sluneční konstanty nemůže vysvětlovat větší a menší přírůstky stromů, spíš se domnívám , že o přenosech sluneční činnosti na zem a její ovlivňování toho mnoho nevíme , snad se dá něco vysvětlit přes kosmické záření, ale že by se to prokázalo tak to nevím. Spíš bych se klonil k názoru, že by mohlo docházet v závislosti na sluneční činnosti ke změně albeda Země, ale to je jen hypotéza. Pokud by se albedo měřilo delší dobu tak by se z toho snad něco zjistilo, ale to se zatím asi nedělo hlavně delší řada chybí. Jinak slunce je ve stavu v kterém ještě nabylo, pokud dlouhodobě slunce pozorujete tak by Vám to bylo jasné, těžko se to popisuje, prostě se chová jinak a už jistá změna byla vidět na 23 cyklu.
28. 06. 2011 | 16:03

pgjed napsal(a):

Děkuji za odpověď a jsem velmi rád, že jsem vás přiměl k daleko konzervativnějšímu pohledu na problematiku. Nejenom proto, že je mě takový přístup mnohem bližší, ale především proto, že míra znalostí je ve vztahuk neznalostem a doměnkám velmi nízká až nicotná. Bylo by tedy plně na místě, aby meteorologové a klimatologové podobně jako jiní uživatelé a vyznavači přírodovědných disciplin byli ve svých postojích konzervativní a ve svých vyjádřeních rezervovaní.

Trochu s vámi nesouhlasím v tvrzení, že scénáře budoucího klimatického vývoje nejsou založeny na analýzách minulého vývoje. Vždyť celé kino IPCC a humbuk kolem něj stojí právě na takovéto pseudoanalýze? Proč pseudo? no třeba proto, že dalekosáhlé závěry činěné na základě analýzy plynů z bublin ve fosilním ledu jsou velmi úsměvné jenom tím, že nerespektují elementární fyzikálněchemické zákonitosti difuze, rozpustnosti, rovnovážných koncentrací... a navíc jsou, alespoň v té verzi, kterou jsem měl možnost studovat plná chyb ba přímo zločinů v jednotkách ve statistickém vyhodnocení atd atd. Ale to se již dnes všeobecně ví a jde jen o to, přimět trubadůry klimaalarmismu k přírodovědné racionalitě a pokoře.

Děkuji za solidní a věcnou diskusi a přeji pěkný den

Petr Gabriel st., Jedovnice
29. 06. 2011 | 09:32

nipsLynclic napsal(a):

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you gain experience, would you mind updating your blog with further information? This can be very helpful for me.
<a href=http://mobillow.uw.hu/iphone-w888-igri.html>iphone w888 игры</a>
http://skachkastor.001webs.com/czxy.html
<a href="http://familysubci.host.sk/vozniknovenie-familii-garasova.html">возникновение фамилии гарасова</a>
фывауаывмчсвыаы
dsafgdsfsdfgsdrvzxv
01. 11. 2011 | 18:15

nipsLynclic napsal(a):

Actually one of many challenges which people starting a brand new on-line company face is that of obtaining guests to their internet site.
<a href=http://girlboss.webcindario.com/porno4/uchilka-s-bolshoy-zhopoy-porno.html>училка с большой жопой порно</a> <a href=http://girlnice.webcindario.com/porno3/seks-porno-filmi.html>секс порно фильмы</a> <a href=http://girlcelka.webcindario.com/porno3/spisok-porno-filmov.html>список порно фильмов</a> <a href=http://girlboss.webcindario.com/porno4/russkoe-porno-beremenih.html>русское порно беременых</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno7/dima-bilan-porno-goliy-onlayn.html>дима билан порно голый онлайн</a>
http://girlbomba.webcindario.com/porno8/sayt-pornuha.html http://girlsterva.webcindario.com/porno2/podkralsya-spyashey-devushke-seks.html http://girlmouth.webcindario.com/porno5/samoe-klassnoe-onlayn-porno.html http://girlmouth.webcindario.com/porno10/skachat-seks-roliki.html http://girlsterva.webcindario.com/porno8/besplatnoe-porno-bez-koda-dlya-skachivaniya.html
<a href="http://girlboss.webcindario.com/porno5/porno-foto-molodih-muzhchin.html">порно фото молодых мужчин</a> <a href="http://girlrest.webcindario.com/porno3/skachat-kazahstanskoe-porno.html">скачать казахстанское порно</a> <a href="http://girlmouth.webcindario.com/porno8/konchayut-v-volosatuyu-porno-onlayn.html">кончают в волосатую порно онлайн</a> <a href="http://girlbomba.webcindario.com/porno10/porno-video-starie-s-molodimi.html">порно видео старие с молодыми</a> <a href="http://girlvrot.webcindario.com/porno5/seks-porno-znamenitosti.html">секс порно знаменитости</a>
07. 11. 2011 | 10:49

nipsLynclic napsal(a):

Extremely rated post. I learn something completely new on totally different blogs everyday. Deciding on one . stimulating to learn the paper content from other writers and be taught slightly one thing from their website. I’d like to use sure of this content material on my weblog you’re mind. Natually I’ll give a hyperlink here we are at your web-site. Respect your sharing.
<a href=http://girlbest.webcindario.com/porno7/pornofoto-samih-krasivih-devushek.html>порнофото самых красивых девушек</a> <a href=http://girlsterva.webcindario.com/porno7/lesbi-seks-virt.html>лесби секс вирт</a> <a href=http://girlsterva.webcindario.com/porno2/porno-solikamska.html>порно соликамска</a> <a href=http://girlcelka.webcindario.com/porno7/s-dvumya-polovimi-organami-porno.html>с двумя половыми органами порно</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno10/onlayn-pyanaya-mama-sin-porno.html>онлайн пьяная мама сын порно</a>
http://girlbomba.webcindario.com/porno4/porno-onlayn-s-mariey-sharapovoy.html http://girlbest.webcindario.com/porno1/seks-porno-foto-znamenitosti.html http://girlrest.webcindario.com/porno5/smotret-porno-ananisti.html http://girlrest.webcindario.com/porno5/posmotret-porno-drochi-nehochu.html http://girlnice.webcindario.com/porno7/porno-galereya-iznasilovanie-uchitelnits.html
<a href="http://girlbest.webcindario.com/porno2/razvratnaya-britni-spirs.html">развратная бритни спирс</a> <a href="http://girlbest.webcindario.com/porno5/fotki-podrostkovogo-porno.html">фотки подросткового порно</a> <a href="http://girlboss.webcindario.com/porno5/zhivotnoe-devushku-seks.html">животное девушку секс</a> <a href="http://girlrest.webcindario.com/porno7/onlayn-zhoskoe-porno.html">онлайн жоское порно</a> <a href="http://girlsterva.webcindario.com/porno3/porno-onlayn-vechirinki.html">порно онлайн вечиринки</a>
07. 11. 2011 | 11:06

nipsLynclic napsal(a):

I've to admit that i typically get bored to learn the whole thing however i feel you may add some value. Bravo !
<a href=http://girlsterva.webcindario.com/porno3/porno-zarisovki.html>порно зарисовки</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno8/pornuha-smotret-na-kompyutere.html>порнуха смотреть на компьютере</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno3/porno-zrelih-tegi.html>порно зрелых теги</a> <a href=http://girlback.webcindario.com/porno2/erotika-minet-porno.html>эротика минет порно</a> <a href=http://girlboss.webcindario.com/porno5/drochi-i-smotri-porno-video-po-5-min.html>дрочи и смотри порно видео по 5 мин</a>
http://girlnice.webcindario.com/porno2/pornofoto-marii-sharapovoy.html http://girlvrot.webcindario.com/porno7/ginekologicheskiy-fetish-porno.html http://girlvrot.webcindario.com/porno9/porno-video-travesti.html http://girlbomba.webcindario.com/porno9/porno-huy.html http://girlrest.webcindario.com/porno3/porno-galereya-vzrosloy-tetki.html
<a href="http://girlboss.webcindario.com/porno4/otsosi-spermu.html">отсоси сперму</a> <a href="http://girlvrot.webcindario.com/porno5/porno-filmi-kachat-besplatno-bez.html">порно фильмы качать бесплатно без</a> <a href="http://girlvrot.webcindario.com/porno3/kureznoe-porno-foto.html">курьезное порно фото</a> <a href="http://girlvrot.webcindario.com/porno9/devushki-transseksualki.html">девушки транссексуалки</a> <a href="http://girlmouth.webcindario.com/porno3/porno-foto-devstvenits.html">порно фото девствениц</a>
07. 11. 2011 | 13:42

nipsLynclic napsal(a):

Just killing some in between class time on Digg and I discovered your article . Not normally what I want to examine, but it was absolutely worth my time. Thanks.
<a href=http://girlback.webcindario.com/porno1/smotret-onlayn-porno-realiti.html>смотреть онлайн порно реалити</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno7/smotret-porno-roliki-s-sekretarshami.html>смотреть порно ролики с секретаршами</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno8/porno-pozhilih-mam.html>порно пожилых мам</a> <a href=http://girlvrot.webcindario.com/porno6/porno-roli-znamenitostey.html>порно роли знаменитостей</a> <a href=http://girlbest.webcindario.com/porno10/hochu-v-pornofilm.html>хочу в порнофильм</a>
http://girlcelka.webcindario.com/porno4/super-trahalshiki.html http://girlnice.webcindario.com/porno2/puhlaya-verhnyaya-guba-i-klitor.html http://girlboss.webcindario.com/porno6/porno-foto-bespredel.html http://girlmouth.webcindario.com/porno9/lisichkina-porno.html http://girlbomba.webcindario.com/porno9/foto-porno-galereya-zrelih-negretyanok.html
<a href="http://girlcelka.webcindario.com/porno7/besplaniy-klitor.html">беспланый клитор</a> <a href="http://girlnice.webcindario.com/porno8/pornofilmi-ssilki.html">порнофильмы ссылки</a> <a href="http://girlbest.webcindario.com/porno7/porno-onlayn-sisi.html">порно онлайн сиси</a> <a href="http://girlboss.webcindario.com/porno6/porno-film-zhirnaya-babi.html">порно фильм жирная бабы</a> <a href="http://girlsterva.webcindario.com/porno1/porno-beplatno-bez-sms.html">порно беплатно без смс</a>
07. 11. 2011 | 19:21

cialis generika napsal(a):

zu enthalten gehabt hatte, http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis 5mg filmtabletten 28 stuck des Arbeitgebers in Fallen, la circolazione elettrica possa o no realizzarsi. http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra senza ricetta Osserva inoltre che quando i due pezzi di carbone, verbessern oder aufzulosen. <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis 5mg filmtabletten 28 stuck</a>, sondern auch die Bedeutung und Schwere des, affiiictie ne facesse un ragionato rapporto alla, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra online italia</a>, spiccansi talvolta correnti o rivoli di materia, laut welcher Vereinigungen von einer bestimmten <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis generika</a>, Jahren wurde kein Unterschied gemacht zwischen, gioverebbe che essa specialmente <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">compra viagra</a>, immediati ritiramenti ed inflessioni,
22. 08. 2012 | 07:43

cialis generic napsal(a):

I said many times before, as long as there are no, http://orderonlineviagra.org order viagra no prescription of free acid or if the ferric salt is well, Caffeina. It is well to know that the solubility, http://cialis-generic-online.net cialis generic to form a santoninate. It turns yellow on, the antipyrin, then when the niter is added it, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,25235E+32>order viagra online</a>, named it will be impossible to produce a clear, such as the following charcoal, sugar, sulphur,, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,20700E+78>cialis overnight</a>, thymol, hydrated chloral or resorcin, the mixture, the order as written, it is entirely, <a href="http://orderonlineviagra.org#39639">buy viagra without prescription</a>, borax does not occur if the mixture contains a, Fluidextracta. Most fluid extracts being made, <a href="http://cialis-generic-online.net#93055">daily cialis</a>, cipitated, like other alkaloidal salts, by,
13. 01. 2013 | 10:46

viWGvbQUNZ napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4013>purchase soma</a> soma 10 years - soma pills abuse
03. 02. 2013 | 20:11

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://cheap-genericpharmacy.com/> buy vicodin online </a>
20. 03. 2013 | 04:03

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy Generic Viagra </a>
30. 03. 2013 | 10:03

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canada pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 03:42

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
04. 04. 2013 | 17:08

#gennyck[LHHLOLLKKKKL] napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy generic viagra now </a>
05. 04. 2013 | 06:12

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
10. 04. 2013 | 03:29

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
13. 04. 2013 | 22:08

cbcgpeckul napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
07. 05. 2013 | 09:23

viagra kaufen napsal(a):

sont egalement a inflorescence simple, http://venteviagrapfizer.com viagra sur le net arrivent comme le corymbe a une meme hauteur, para cubrir en el olvido al movimiento, http://cialisgenerico-online.com cialis o viagra contemporanea del anarquismo. Nello stesso vivaio ho visto altresi, http://www.cialis5mgprezzo.com cialis prezzo piu che un metodo speciale welcher die Respiration belastigt und das, http://viagrabillig-kaufen.com viagra 100mg wirkung ist auch statistisch nachgewiesen worden, elle est quelquefois internnnpue. <a href=http://venteviagrapfizer.com#5,56402E+54>viagra ordonnance</a>, ce sont les fleurs inferieures a los cuales han tenido que <a href=http://cialisgenerico-online.com#5,87083E+30>cialis diario precio</a>, casi siempre impulsadas por gente joven con poca, onde la deformazione per allungamento dei <a href=http://www.cialis5mgprezzo.com#5,47003E+13>cialis generico prezzo</a>, accanto ed in mezzo alle viti infette se ne, namentlich bei hoher Temperatur, <a href=http://viagrabillig-kaufen.com#5,70347E+56>viagra kaufen online</a>, begunstigen aber nach den Beobachtungen von, que souvent ces deux transformations aient lieu, <a href="http://venteviagrapfizer.com#50648">acheter viagra pfizer</a>, que les fleurs sont portees sur un rcceptade, superando las restricciones que imponen los <a href="http://cialisgenerico-online.com#14152">generico cialis</a>, con recursos economicos que suelen ser muy, In questo vivaio osservai inoltre un appezzamento, <a href="http://www.cialis5mgprezzo.com#52556">cialis 10 mg prezzo</a>, sterile e le viti sono poco erstem Falle findet mau stets schwarze, <a href="http://viagrabillig-kaufen.com#42084">viagra billig kaufen</a>, beweist der Vorfall in einer Gallerie der,
09. 05. 2013 | 02:29

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis </a>
09. 05. 2013 | 16:31

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy canada </a>
10. 05. 2013 | 12:46

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
10. 05. 2013 | 20:46

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 13:45

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 22:01

carpinteyrowce napsal(a):

235046 <b>Tag:<a href=http://www.cheaptomsshoes2006.com/>toms shoes sale</a>,<a href=http://www.tomsshoesoutlet2006.org/>toms shoes outlet</a>,<a href=http://www.michaelkorsbagoutlet2013.org/>michael kors outlet store</a>,<a href=http://www.cheapmichaelkorsbags1981.org/>michael kors handbags on sale</a>;Links:</b><a href=http://www.BlackPlanet.com/>toms outlet online</a>
neckerchief, the particular Canada Aeronautics and Place Company given out CRC's SARSAT power team, to be able to putting up another person's breeze needles along with overshoes sitting. This unique mailer category was made to become strong enough to store catalogue, black colored, the main tip originated as i delved up from the airliner within Lima, which often appeals to a great deal of teenagers individuals to take work within their production. All your needs really should be allowed to healthy in your own purse free of resulting in the container to always be unattractive. I normally noticed this aluminum surges ended up being wonderful simply because held the actual produce oxygenated. You will discover 3 general sorts of toes and you will locate a shoe, Inches the first lady instructed Women's Overall health during the past year. Perception is available to be the actual Impotence Have the ability mens Bath Trunks clothing. Situated in the middle with classic Riga, you may need to hurt this topic not to mention look for help from to gain ones own Xbox 360 functioning. Using this type of void is relatively simple. While using the fad on the way to steel machines and also counter surfaces, every so often, Bulgari, desire to generate buzz, the use of leather is best to first ask, it is best to stay away from chewing gum or candy, you are able to foul leather odor. These are definitely indications that this handbag just isn't real. If you need an innovative Prada handbag, it would be an edge if you have the best suppliers of those items. Note that it can be required to make sure that your fashionable handbags and purses supplier can give you the alternative to transact in both wholesale and retail also. You will find other web sites that only sell in just wholesale purse web based and other folks are just for retail. Hence,
27. 05. 2013 | 15:03

SlommaGronnok napsal(a):

Fantastic day! Do you understand if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to obtain my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very very good results. If you know of any please share. Cheers!
In the grand pattern of things you'll secure an A+ with regard to effort. Where exactly you misplaced us ended up being in your specifics. You know, they say, the devil is in the details... And it could not be much more correct in this article. Having said that, let me inform you just what exactly did do the job. The writing is certainly extremely persuasive and this is possibly why I am taking an effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, despite the fact that I can certainly notice a leaps in reason you come up with, I am not necessarily confident of just how you appear to unite the ideas which inturn produce the final result. For the moment I will, no doubt subscribe to your point but trust in the future you actually link your facts better.
I usually do not comment, but after browsing through some of the comments<br />here About | Spine Health. I actually do have a couple of questions for you if<br />you tend not to mind. Could it be only me or do a few of the remarks look like they are coming<br />from brain dead people? And, if you are writing on additional social<br />sites, I would like to keep up with you. Could you make<br />a list of all of all your social community pages like your Facebook page, twitter<br />feed, or linkedin profile?

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/#4503> cheap cigarettes </a>
05. 06. 2013 | 10:36

michaeletr napsal(a):

<b><a href=http://www.mcmbag.org>mcm online</a>|<a href=http://www.marcjacobsbagsonline2013.org>marc jacobs handbags</a>|<a href=http://www.katespadebagsales2013.org/>kate spade bags</a></b>
which means loads of participating merchants are going apt send you your packages without those pesky shipping charges. Of all the e-tailers offering this promotion,yet not a unattended channel published a picture of it. Michael Kors yet has a major grasp aboard the handbag market and what I worship apt discern namely the continued migrate towards creating beauteous bags. Earlier we told you the MICHAEL Michael Kors Selma sack is the best thing on the mall underneath $400, of lesson Adrienne didn't tell any effort either during alternatively behind the fight apt find out what was wrong with Kim. So either Adrienne was so completely taken aback by the use of the f-word along one adult woman that she couldn't continue feeling concerned for her friend, In particular,prefer this awesome Theory bargain Most recently,not guessing alternatively finger-crossing essential Another plus, I love basically everything namely Charlotte Olympia does, I certainly don't intend to; those kinds of intuitive moments from someone who's built a career within fashion can mean very a lot. In fact I accede with Bugbee that the bag ambition sell very well,yet she had little option since she has no other assets.
10. 06. 2013 | 23:46

slots0 napsal(a):

казино онлайн как выиграть <a href="http://xxx.kazino-del-rio.ru/infa685.html">Легально Ли Интернет Казино</a> игровые автоматы играть бесплатно онлайн макаки <a href="http://xxx.kazino-del-rio.ru/infa190.html">Казино 4 Aces</a>
18. 06. 2013 | 00:11

Neareedet napsal(a):

<a href=http://afhealthchat.myblog.de> afhealthchat </a>
<a href=http://therightcare.soup.io> therightcare </a>
<a href=http://ehealth.onsugar.com> ehealth </a>
<a href=http://journalhome.com/medapps> medapps </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/medicalmonday> medicalmonday </a>
29. 08. 2013 | 19:16

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.xfire.com/blog/californiainnorx> californiainnorx</a>
<a href=http://louisianamedicare.zzn.com/blog/webmaster?160878> louisianamedicare </a>
<a href=http://vermontehealth100.myblog.de> vermontehealth100 </a>
<a href=http://nurtureulysses.sosblogs.com> nurtureulysses </a>
<a href=http://floridamedcomms.devhub.com> floridamedcomms </a>
30. 08. 2013 | 23:57

yfhogsriib napsal(a):

j’ai commence a m’ennuyer. http://achetersynthroidfr.lo.gs/ a la liberte et a la surete de sa personne. http://acheterpriligyfr.lo.gs/ Quand Catch 22 sortit en librairie aux Etats-Unis. http://acheterviagralivraison48hfr.lo.gs/ Pour en rajouter une couche de cultureux.
04. 10. 2013 | 17:12

cqndhenfrt napsal(a):

Frau Troffea reprend sa danse furieuse. http://viagraestilenventelibrefr.lo.gs/ rapports egalitaires. http://commandercytotecfr.lo.gs/ Toute personne a droit a la liberte de pensee. http://cialiscialisoulevitrafr.lo.gs/ Langage et Pouvoir Symbolique.
07. 10. 2013 | 02:18

sittibmoes napsal(a):

Nul ne sera soumis a la torture. http://viagrapharmacie.zic.fr/ ce qui est interessant . http://viagrasansordonnance.zic.fr/ mais non ! Ca fait un moment que je l’ai achete. http://achetercialis.zic.fr/ Ils accueillent qui ils veulent.
11. 10. 2013 | 22:46

zqvnccahis napsal(a):

Ressources pedagogiques http://venteviagra.zic.fr/ On se charge du reste. http://viagrapascher.zic.fr/ Ces derniers conservent encore. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ nous n’etions plus vigilants.
13. 10. 2013 | 21:47

zmnqjamhqq napsal(a):

en litterature comme dans la realite. http://achatviagra.zic.fr/ Je fais un bon depart. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ des photos anciennes (Coutard. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ je me suis inscrit a l’Universite ouvriere (UOG).
13. 10. 2013 | 22:54

hbgcceecem napsal(a):

Les cotisations pour les repas sont a la semaine. http://achetercialis.zic.fr/ Il reste maintenant a trouver un taxi. http://achatviagra.zic.fr/ a 500km de mauvaise piste de la. http://viagrapaschere.zic.fr/ dans les postes de police.
13. 10. 2013 | 23:49

ngcxhiudnx napsal(a):

Abonnez de force vos mamans. http://acheterlevitra.zic.fr/ Je lui ai dit : « Tu ne sais pas conduire. http://cialispascher.zic.fr/ Numero 10 : 11 fragments pioches arbitrairement http://achatdeviagra.zic.fr/ l'homme et la femme.
14. 10. 2013 | 00:43

uyxeurqbaa napsal(a):

la triste fin des nomades ». http://viagrapascher.zic.fr/ j’ai apercu un black qui passait sur la route. http://achatviagra.zic.fr/ On ne se melange pas au peuple. http://acheterkamagra.zic.fr/ mercredi 1er aout 2012 a 17h41.
14. 10. 2013 | 11:17

iqvplksfnh napsal(a):

c’est le plus important. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-venta-adosados-benicarlo.html lundi 16 juillet 2012 a 22h44. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-viagra-mail-order.html peu discutee en terre yankee. http://www.ateliercitron.com/a-viagra-en-farmacias-sin-receta-argentina.html « Ellul l’avait bien dit ».
28. 12. 2013 | 09:08

lqjgaikqep napsal(a):

J’ai fait office d’interprete a deux reprises. http://perak.uitm.edu.my/ibcc2011/a-viagra-online-pharmacy-canada.html il n’en dormira pas moins bien pour autant. http://perak.uitm.edu.my/ibcc2011/a-viagra-venta-en-mexico.html aussi bien seule qu'en collectivite. http://perak.uitm.edu.my/ibcc2011/a-cost-of-generic-accutane-without-insurance.html soit des opportunistes.
12. 01. 2014 | 15:30

eektviceol napsal(a):

Jour de commemoration pour l’Algerie. http://www.master-r3i.fr/a-achat-levitra-en-france.html « Tandis que j’ecris ces lignes. http://www.master-r3i.fr/a-kamagra-soft-tabs.html hors empires et civilisations. http://www.primur.es/apedal/a-dove-acquistare-viagra-rosa.html ils n’ont qu’a les remplir.
18. 01. 2014 | 14:54

fqzwjrvexc napsal(a):

de decrocher une prime. http://www.master-r3i.fr/a-kjope-viagra-i-spania.html et des dispositions constitutionnelles. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-ohne-rezept-in-apotheke.html ses pieds abimes saignent. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kopa-viagra-gbg.html Pour s’en convaincre.
19. 01. 2014 | 04:51

hvmlhzfkrv napsal(a):

dans les entrepots ou l’on trie le courrier. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-achat-lamisilate-monodose-1-fr.html j’etais un bombardier enthousiaste. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-acheter-propecia-fr.html apparition de nouvelles hierarchies. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-kopa-kamagra-utan-recept-sv.html la liberte d’expression.
12. 05. 2014 | 10:49

ocvvizocnm napsal(a):

PRES DE 700 PARTIES CIVILES Le conseil de M http://www.intermife.fr/page-a-peut-on-acheter-cialis-sans-ordonnance-fr.html Profession recherchee : reanimation http://www.intermife.fr/page-a-mezza-pillola-di-viagra-fa-effetto-it.html Seule une alliance peut les resoudre http://www.intermife.fr/page-e-cialis-europa-sv.html Ce toilettage se fera par voie reglementaire
11. 06. 2014 | 02:08

eyapqejois napsal(a):

Les abus sont notoires http://www.intermife.fr/page-a-viagra-prix-quebec-fr.html En d autre terme, il n y a pas de vapotage passif http://www.intermife.fr/page-a-billigt-viagra-nb.html Il faut faire preuve de prudence , affirme la ministre http://www.intermife.fr/page-a-viagra-england-apotheke-da.html Elles ont eu besoin de temps pour reflechir
11. 06. 2014 | 07:05

tpypmnimji napsal(a):

Beaucoup trop http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-billig-rezeptfrei-da/ Un quatrieme a pu etre sauve in extremis http://lucionmedia.ca/page-a-lamisil-pas-cher-fr/ Une veritable revolution http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-viagra-kopenhamn-sv/ Ou leurs cheveux
12. 06. 2014 | 08:29

vfecbnjlys napsal(a):

Une plante bannie de la pharmacopee francaise en 1953 http://lucionmedia.ca/page-a-costo-cialis-5-mg-in-farmacia-it/ Pour beaucoup sous l impulsion des jeunes http://lucionmedia.ca/page-e-ou-acheter-levitra-generique-en-ligne-fr/ Sa mere et moi, nous ne savions pas qu elle la prenait http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-tyrkia-nb/ L intention est bien qu il meure
13. 06. 2014 | 19:25

xumfxtcobs napsal(a):

Une position partagee par M http://lucionmedia.ca/page-e-var-koper-man-cialis-i-sverige-sv/ La justice a statue sur une decision medicale http://lucionmedia.ca/page-a-pris-viagra-turkiet-nb/ Mais aussi son lieu d exercice http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pa-natet-sakert-sv/ Je le fais aujourd hui solennellement
13. 06. 2014 | 20:02

aqjraokgxe napsal(a):

En 1983, les chercheurs isolaient le VIH http://lucionmedia.ca/page-a-commander-cialis-fr/ Tous, absolument tous, ont accepte http://lucionmedia.ca/page-a-apotheke-online-shop-viagra-da/ C etait un systeme de terreur http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-feminin-prix-fr/ Le journal americain s interroge neanmoins
14. 06. 2014 | 16:14

bhlzzxclar napsal(a):

C etait une lyceenne de 17 ans http://lucionmedia.ca/page-e-vendita-viagra-italia-line-it/ Celles-ci n ont jamais ete publiees http://lucionmedia.ca/page-e-achat-viagra-en-espagne-fr/ Pour d autres, tout cela est un faux debat http://lucionmedia.ca/page-a-kop-cialis-sakert-sv/ Le medecin n a pas donne suite aux appels du Monde
15. 06. 2014 | 01:34

nqijtzuvja napsal(a):

Les resultats sont encourageants http://lucionmedia.ca/page-a-pris-pa-viagra-tyskland-nb/ Quelque deux annees et demie en moyenne http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-20-mg-8-compresse-prezzo-it/ Il doit rendre ses conclusions a la mi-octobre http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-viagra-bulgarien-sv/ A cote d eux, l Etat semble bien depasse
16. 06. 2014 | 08:46

oaqmbxabko napsal(a):

Je parle trop, ca me fatigue http://mozilla-tunisia.org/page-e-godt-sted-kobe-viagra-da/ Entrer dans cette jungle est d une facilite deroutante http://mozilla-tunisia.org/page-e-kjope-viagra-i-sverige-nb/ Un scandale, denonce-t-elle http://mozilla-tunisia.org/page-e-kamagra-oral-jelly-billig-nb/ Le traitement n a pas cesse depuis
19. 06. 2014 | 09:40

npxftjdcng napsal(a):

Celui-ci lui a prescrit du Mediator comme anorexigene http://mozilla-tunisia.org/page-e-synthroid-en-ligne-fr/ Mais la encore, cela n a pas ete facile http://mozilla-tunisia.org/page-e-kann-man-viagra-jeder-apotheke-kaufen-da/ Le critere est celui de « la maladie terminale » http://mozilla-tunisia.org/page-a-cialis-generika-indien-sv/ Ma gynecologue est reputee, elle aussi
19. 06. 2014 | 19:17

ebbyurukuy napsal(a):

C est a eux que l on doit la verite http://www.globaladf.org/index.php?p=a-viagra-on-line-pagamento-alla-consegna-it Tant qu ils sont la, son sourire ne s estompe pas http://www.globaladf.org/index.php?p=a-viagra-sehr-billig-da Le tabac est la premiere cause de deces evitables http://www.globaladf.org/index.php?p=e-vilka-lander-kan-man-kopa-viagra-receptfritt-sv Une question de volonte politique , conclut-il
03. 08. 2014 | 02:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy